DĚVČÁTKO  MOMO  A  UKRADENÝ  ČAS
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - DĚVČÁTKO MOMO A UKRADENÝ ČAS    1,3 MB
  EN  Celá kniha - MOMO    3,3 MB
  DE  Celá kniha - MOMO    3,0 MB
  BG  Celá kniha - MOMO    1,5 MB
  RO  Celá kniha - MOMO    1,5 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
MOMO A JEJÍ PŘÁTELÉ
1.MALÉ DĚVČÁTKO A VELKÉ MĚSTO
2.NEOBYČEJNÁ VLASTNOST A OBYČEJNÝ SPOR
3.BOUŘKA, NA KTEROU SI DĚTI HRÁLY, A NEČAS, KTERÝ OPRAVDU NASTAL
4.MLČENLIVÝ STAŘEC A MNOHOMLUVNÝ MLADÍK
5.VYPRÁVĚNÍ PRO CIZÍ UŠI A POHÁDKA PRO MALÉ DĚVČÁTKO
ŠEDÍ MUŽI
6.ŠPATNÉ POČTY A VÝSLEDEK SOUHLASÍ
7.MOMO HLEDÁ SVÉ PŘÁTELE A NEPŘÍTEL JI PŘIJDE NAVŠTÍVIT
8.MOŘE SNŮ A NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ
9.UŽITEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ, JEŽ SE NEKONALO, A BÍDNÉ ZASEDÁNÍ, KTERÉ PROBĚHLO
10.ZBĚSILÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ A POKOJNÝ ÚTĚK
11.KDYŽ ZLÍ DĚLAJÍ ZE ŠPATNOSTI ZÁSLUHU
12.MOMO PŘICHÁZÍ TAM, KDE VZNIKÁ ČAS
KVĚTY ČASU
13.ROK A DEN
14.VELMI MNOHO JÍDLA A VELMI MÁLO ŘEČÍ
15.NALEZEN A ZASE ZTRACEN
16.NESMÍRNĚ MNOHO SOUŽENÍ
17.VELKÝ STRACH A JEŠTĚ VĚTŠÍ ODVAHA
18.KDYŽ NĚKDO PŘEDVÍDÁ, CO BUDE, A NAZPĚT SE NEOHLÍŽÍ
19.OBKLÍČENÍ SE MUSÍ ROZHODNOUT
20.PRONÁSLEDOVATELÉ JSOU PRONÁSLEDOVÁNI
21.KONEC, JÍMŽ NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ
A JEŠTĚ KRÁTKÝ DOSLOV
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu