SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2601 - 2699  KNIHY  "ROZHOVORY X."   ZDE ...

 

2700.  Kdo jsou Vesmírní lidé Sil světla ?    (Přijal Tomáš T.)                                           2004.

Místo: Most.

 

 

MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM

 

www.vesmirni-lide.cz      www.andele-svetla.cz

 

 

 

Obr. 1970   Leták 140

 

Kdo jsou Vesmírní lidé Sil světla ?  Jsou to nádherné bytosti plné lásky, dobra, moudrosti, harmonie a radosti. Jsou nesmírně láskyplní, velmi vědomí a žijí v souladu s Kosmickými (Božími) Zákony. Vesmírní lidé Sil světla běžně žijí ve vyšších dimenzích (sférách), lidově nazývaných "ráje" či "nebesa". Jejich svět je naplněný láskou, radostí, krásou a rozmanitostí. Zlo a nenávist u nich neexistuje - s takovými negativními vlastnostmi se neztotožňují. Velmi mnoho vesmírných lodí s mnoha láskyplnými a vědomejšími bytostmi z mnoha vesmírných civilizací z vyšších dimenzí (sfér) Vesmíru se v současnosti nachází v blízkosti Země, aby pomohli planetě Zemi (Země je živá vědomá bytost) a lidstvu v posunu do vyšší (5.) dimenze. Nejsou však běžně viditelné díky specialním energetickým clonám, neboť podle Univerzalních Kosmických Zákonů se nemohou bytosti z vyšších dimenzí hromadně zjevovat civilizaci z nižší dimenze bez jejího souhlasu. Mají s námi mnoho další práce - napr. zacelování ozónové díry, čištění atmosféry, čistění radioaktivního pozadí a spadu atomových elektráren, zachycování škodlivého záření ze Slunce, utlumování válečných konfliktů, vedou lidi k lásce a dobru nevnucujícími myšlenkovými impulsy. Vesmírní lidé jsou skvělí Přátelé, kteří všem bytostem na Zemi s radostí a láskou pomáhají v různých životních situacích. Jejich pomoc je však vždy v souladu se svobodnou vůlí jedince. Bytosti z vyšších dimenzí nemohou pomáhat bytostem z nižší dimenze bez jejich souhlasu. Vesmírným Přátelům se lidově také říká "Andělé". Podrobnosti pozorování lodí najdete na www.andele-svetla.cz - Pozorování lodí, sdělení 1497, leták 2.

 

Jsme vaši milující Přátelé z jiných světů. Milujeme vás a pomáháme vám v té míře, co můžeme, co nám sami dovolíte. Nemůžeme násilně zasahovat. Vše zaleží na vás, lidech, co si vybírate a zvolíte za životní podmínky. Mnoho lidí poznalo a poznává naši pomoc, kterou vstřebávají OTEVŘENÝM SRDCEM, skrze lásku ...

... neboť LÁSKA je vedoucí silou našeho života ...

 

My, Vesmírní lidé Sil světla ("Andělé"), vám, lidem na planetě Zemi, chceme skrze jiné vesmírné civilizace ukázat, že se dá žít i jinak - v lásce, dobru, radosti a harmonii; bez peněz, válek, nemocí, bídy, stresu, ničení přírody a jiných údajně "normálních" a "nevyhnutelných" věcí.

 

Vesmírní bratři a sestry (Vesmírní lidé) vykonávají dohled formou POMOCI nad méně vyspělými civilizacemi a jejich vývojem a v současné době nám sdělují důležité informace k aktuálnímu stavu naší společnosti. Všechny podstatné, životně důležité informace naleznete v ucelené, přehledné formě, volně k dispozici na internetové adrese  www.andele-svetla.cz

 

Svět potřebuje změnu...


Lide milí, to co změní vaše životy jsou vaše
OTEVŘENÁ SRDCE.

 

MILUJTE ZEMI, ONA VÁS MILUJE TAKÉ.

 

Jde o vaši budoucnost, v sázce je příznivý rozvoj lidstva.

 

Vesmírní lidé jsou stále s námi a připraveni pomoci těm, kdo o pomoc stojí.

 

 

 

 

2701.  Komu dáte přednost ? (893).   (Přijal Ivo A. Benda.)                                      30.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KOMU DÁTE PŘEDNOST ?

 

 

 

 

KOMU DÁTE PŘEDNOST ?

 

ANDĚLŮM – VESMÍRNÝM LIDEM Z NEBE ?

 

NEBO JEŠTĚRŮM Z PEKEL ?

 

KOHO UVÍTÁTE, LIDÉ ?

 

 

 

Pan prezident ČR Václav Klaus SE SEZNAMUJE S VESMÍRNÝMI LIDMI – ANDĚLY NEBE od září 1997, kdy v Šumperku na tenise obdržel od Iva A. Bendy výtisk 1. dílu „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“. Četl také knihy „Hovory s Bohem“ a dnes se seznamuje na  www.vesmirni-lide.cz  se skutečnou situací lidstva, tedy negativní ovládací stav z 90 % ovládaného lidstva entitami z Temných světů (sdělení 1761, 1925, obr. 688, 811, 2000, 2002). V 60. letech četl Orwella a už tehdy si uvědomoval nebezpečí čipové totality. Nyní jej vnímá z centra EU – Bruselu a varuje před totalitní ústavou. Na rozdíl od předešlého prezidenta ČR Václava Havla se neschovává před lidmi, je čtenář a komunikativní. Také pro něj platí nabídka na osobní setkání s Vesmírnými lidmi někde na letišti s nabídkou POMOCI v řešení současných problémů lidstva, zvláště ničení planety Země hrubými vibracemi – negativním myšlením lidí a teď navíc ČIPOVÉ TOTALITY. Foto je ze setkání se světelnými pracovníky v České Lípě na jaře 2005.

 

MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM

 

 

www.vesmirni-lide.cz   www.andele-svetla.cz

 

Obr. 1971   Leták 135                                                                                  strana 2

 

 

 

2702.  Klaus vetoval převod nemocenské na firmy.   (Zpracoval Ivo A. Benda.)           3.4.2005.

Místo: Martin.

 

Výtah z novinovýcho článků na  www.vesmirni-lide.cz  č. 323, PRÁVO, č. 324, MF DNES, 1.4.2006:

 

 

 

Klaus vetoval převod nemocenské na firmy

 

 

Schvalování navrženého zákona o nemocenském pojištění – nemoci v prvních 2 týdnech mají vyplácet lidem místo státu firmy:

 

Klaus: Neexistuje důvod pro to, aby nemocenskou platil zaměstnavatel, protože NEMŮŽE mít za zaměstnance jako celek odpovědnost.

 

„To by mohlo být opodstatněné pouze v systému, v němž zaměstnavatel VLASTNÍ zaměstnance, což z historie známe jen a jedině z ÉRY OTROKÁŘSTVÍ.

 

Pokus převést dávky je snahou měnit český „socioekonomický systém ve směru korporativním, který neodpovídá našemu ústavnímu pořádku.“

 

Zákon bude kvůli Klausovu vetu posuzovat ještě jednou Sněmovna ČR. pro jeho opětovné přijetí bude třeba 101 hlas z dvousetčlenného pléna.

 

 

 

 

2703.  „To mám tak ráda“ (894).      (Přijal Ivo A. Benda.)              6:36-6:47 hodin. 4.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

„TO MÁM TAK RÁDA“

 

 

„Píseň, kterou tak dobře zvládla

česká zpěvačka Marie Rottrová,

říká o věci pozemské neskutečné,

přece však tak rozšířené.

 

Každý o tom ví,

uvnitř, ne fyzickou myslí,

jak ovládací program projíždí,

jed z temnot přijatý.

 

Tato píseň lidem dává

vyjádření ovládané osoby,

sdělení všem lidem dokola,

ale také svému ovládači.

 

Jasně z ní čiší chlad,

neboť nemůže to být jinak,

jeho zvolená past

v prožívaném stavu negativním.

 

Pak teprve člověk pochopí,

dříve ne, to už vím,

jak chutná dobro a štěstí

ve stínu chladného ovládání.

 

Má možnost kdykoli si ZVOLIT

OBRAT ve své životní pouti,

NELOUTKOVAT ty hrozné programy

vyslané ze světů temných.

 

To, že loutkuje většina

neznamená, že je to norma,

že to je život správný

na této planetě Zemi.

 

Proto si každý zažije

„To mám tak ráda“,

aby jednou osvítil se

a nevolil cestu do pekla.

 

Kdykoli tu písničku slyším,

hloubku nemilosrdnou si uvědomuji,

jak hmatatelná je pravda

na vlastní kůži prožitá.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2704.  Vždyť dobro nestojí nic (895).    (Přijal Ivo A. Benda.)      20:22-20:38 hodin. 6.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VŽDYŤ DOBRO NESTOJÍ NIC

 

 

„Den, který člověku je darován

na této planetě Zemi,

měl by člověk využít

ke skutku dobrému – DÁT.

 

V tom je podstata bytí

NEUSTÁLÉ DÁVÁNÍ,

celičké Stvoření na tom stojí

je to STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH PRVOTNÍ.

 

Jestliže volíte souladné energie

s Tím, kdo život dává, a z Něho žijete,

pak sami dáváte druhým

tak, aby život měli hodnotný.

 

Nepleťte si prosím

dávání s prodáváním,

anebo dokonce s manipulováním,

jde o NEZIŠTNÉ DARY bližním.

 

Konat dobro je fenomén,

který na Zemi vzácný je,

za to u Andělů v Nebi

je to naprosto samozřejmé.

 

Tam nikdo nic neprodává,

ani nikoho nemanipuluje,

nic předem neprokalkulovává,

zato v účinné lásce miluje !

 

„Miluji tě milá,

hvězdičko z hvězd“,

tohle také dávání jest,

podceňují to lidé, znám !

 

Já nemohu jinak,

proto jsem tu, abych miloval,

měl rád a neplánoval,

čistotu z Nebe dával.

 

Píši vám, lidem, báseň,

VŽDYŤ DOBRO NESTOJÍ NIC,

miluji tě stále víc,

Ivo, s milovaným Andělem.

 

Při poslechu CD devět

psaní jde jako vánek,

LÁSKO MÁ mi hraje

z čistých propojených Nebes.

 

Děkuji Andílkům drahým

mnou tolik milovaným,

oni vás lidé, rádi mají,

zvláště ty, co TAK DÁVAJÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2705.  Píšeme si básničky (896).      (Přijal Ivo A. Benda.)          20:48-21:24 hodin. 6.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PÍŠEME SI BÁSNIČKY

 

 

„„Ahoj, posílám ti lásku do tvého srdíčka,

pohlazení od toho, kdo miluje,

hřejivé teplo s harmonií života,

s citem, s nebeským Andělem.

 

* Ivo a Aštárek *“

 

 

Odesláno sms Alici, Anně, Daně, Erice,

Haně a Haně, Heleně, Ivaně,

Jindřišce, Květě, Lucii, Markétě,

Veronice, Vieře, Zuzaně a Zuzaně.

 

Můžete se snažit

stále víc a víc,

vždyť na tohle se pak vzpomíná

po odchodu v Nebi !

 

„Slniečka nádherné,

s láskou sa na vás usmievam

a objatia vám posielam

pekný večer, s radosťou Ája.“

 

„Lásku já ráda opětuji,

vždyť toť můj úkol hlavní,

milovat muže já vždy si přála,

a teď příležitost konečně přišla.“

 

„Já ráda vás poznávám,

krásu a moudrost obou vnímám,

to je pomoc překrásná

na Zemi, děkuji, objímám !“

 

„Já také milovat přišla,

to je láskyplné poslání,

milovat muže na bílém koni,

to s radostí a štěstím zvládám.“

 

„Proud lásky proudí

po zemích českých, moravských a slovenských,

od srdce k srdcím zářícím,

milujícím a cítícím.“

 

„Mnoho let já hledala

čistou lásku muže,

překážky k ní překonávala

a teď je ta nejkrásnější odměna !“

 

„Když muž a žena milují

nejvíce se tak prociťují,

objevují a poznávají,

STVOŘITEL je v nich !“

 

„Bez zábran a předsudků

držím dlaň tvou a cítím hruď,

vím, že milovat chceš a umíš,

hvězdičko nebeská, však víš !“

 

„Věz, že štěstí tvé cítím,

radost a to bohatství,

naplnění, potřebnost a objetí,

úchvatný cit andělský !“

 

Tak lidé pozemští

ROZVIŇTE SVOU LÁSKU JIŽ,

celé Nebe čeká na uvedení

Nové Země zářící !

 

„A která je ti tvému srdíčku nejblíž ?“

Je to dynamické, jako vlnění hladiny řeky,

střídá se to stále, víš ?

A ještěři jsou z toho nervózní.

 

Jisté je, že všechny se snaží …“

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar a Ptaah, co jsou ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare a Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2706.  Na co vzpomenete v Nebi ? (897).   (Přijal Ivo A. Benda.)    5:20-5:36 hodin. 7.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NA CO VZPOMENETE V NEBI ?

 

 

„Na co vzpomenete v Nebi

po opuštění této loutkové scény ?

Vy, co cestu SRDCE jste volili

dvě procenta ze všech lidí ?

 

Není to otročení v práci,

ani domácí úklid,

není to zážitek z přírody,

ani běžné vztahy s lidmi.

 

Nevzpomenete si na televizní „pseudozprávy“,

ani na jiné ovládací „pořady“,

na svatbu také ne, drazí,

ani na první vycestování.

 

Nebude to ježdění smradlavým autem,

ani pseudozkouška z maturity,

žádný druh kariéry,

vůbec žádné hodování !

 

Nevzpomenete si z pozemské scény

na blízké, kteří vám ubližovali,

ani na ty, kteří jen pochlebovali,

na to v Nebi nebudete mít energii !

 

V Nebi se vzpomene z předešlé scény

na této loutkové planetě Zemi

na prožitky SKUTEČNÉ HODNOTY,

a to je ČISTÉ MILOVÁNÍ !

 

Když si v Nebi vzpomenete,

jediné, co vám v SRDCI utane

je láska milující k člověku,

který opětoval ji stejným způsobem.

 

Pomocí této čistoty sdílení

se stanete jedním souzněním

v božských milujících energiích,

slastný oheň připomínající !

 

Na takové prožitky se vzpomíná,

v Nebi, kam odchází část malá,

z vás, lidí těchto pozemských,

tak, jak si sama zvolila.

 

Ucítíte-li toto souznění

božské jemnovibrační vedení,

pak kráčíte neomylně za námi

milujícími nebeskými Anděly.

 

To jsou skutečné hodnoty,

které PŘETRVÁVAJÍ ŽIVOTY,

ostatní věci pomíjí,

stíny, na které nevzpomenete, milí !

 

Tak se snažte milovati,

muž ženu a žena muže,

snažítka překážky zdolávají

pod naším nebeským vedením.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2707.  Promilovat se do Nebe (898).   (Přijal Ivo A. Benda.)           5:37-5:51 hodin. 7.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PROMILOVAT SE DO NEBE

 

 

„Muž a žena v objetí

láskyplných třpytivých energií

zahaleni vysokými vibracemi

lásky čisté na Zemi.

 

Oni se na chvíli oddělí

vibračně od pozemské scény,

přemístí se do dimenze v Nebi

svými láskyplnými vibracemi.

 

Čistou upřímnou láskou

lidé mohou docílit,

přesun do páté dimenze v Nebi,

tím, co známe my, Andílci.

 

PROMILOVAT SE DO NEBE,

toť zážitek velkolepý je,

přes bílou mlhu se octnete

v ráji úchvatném Nebeském.

 

Plno světel vidíte tam,

duhově třpytivých, teplých,

srdce velká Andělská

vás všude obklopují !

 

Nijak necítíte starou Zemi,

odpojili jste se od ní,

dočasně anebo způsobem trvalým,

záleží na druhu vaší volby.

 

Není to žádný útěk

těch, co to tady nezvládají,

jen ti, kteří si poslání plní,

na staré Zemi si vše zvládají.

 

Nevíte vy, co jste ještě neprožili,

jaký úchvatný prožitek je takové milování,

sdílení muže a ženy,

tak, jak málo kdo to umí ?

 

Teprve v závěrečné fázi DUCHOVNÍ CESTY,

v SEDMÉ OTÁČCE  - ODPOUZDŘENÝ,

sálající lásku a dávající

lidé mohou toto zažít.

 

Tam není již ovládání,

zvládli oni DUCHOVNÍ ZKOUŠKY,

ovládačům z Temnot se vymanili

a já vím, jaké to je, milí !

 

Láskou září víc, než démant sám,

krášlí se láskou, vším, co má,

kde je pozemské plahočení,

u těch, co milovat čistě umí ?

 

Tak milí lidé pozemští

máte zde zlomek žití,

u těch, co srdíčko otevřeli

po mnoho pozemských let bytí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2708.  Nezůstane kámen na kameni (899).  (Přijal Ivo A. Benda.)  6:00-6:10 hodin. 7.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI

 

 

„Světelné informace proudí

od člověčího srdce k srdci,

stále víc a víc,

dynamický SYSTÉM SVĚTELNÝ !

 

Ze struktur temných ovládacích

NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI,

zhroutí se pod tlakem SVĚTLA

jako věž babylonská !

 

Láska nebeská proudí

všem, kteří si tak volí,

záleží jen na otevřených srdcích

z původního stavu zavřených.

 

Tento proces probíhá

mohutně a každou chvíli,

neustále je opětován reakcí

Sil temných – pekelných.

 

Tak se zvětšují kontrasty

Světla a Tmy na Zemi,

aktéři – nositelé hrají

poslední tuš před zhroucením.

 

Závěrečná eliminace se blíží,

toho, co zlé a nečisté je,

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS PŘICHÁZÍ

do našich OTEVŘENÝCH SRDCÍ.

 

Pak jednoho dne vstoupí

ON PODRUHÉ NA ZEMI,

TEN, KTERÝ PÁNEM JE,

nad vším tímto pozemským.

 

Jeho vstup se uskuteční

tehdy, kdy nikdo ani nepomyslí,

že by někdo takový mohl přijít

dospělý a všem zvěstující !

 

Je to informatik, to už víte,

láska a pravda se v něm snoubí,

pseudotvůrcům osobně oznámí:

„JE KONEC LOUTKOVÉ SCÉNY“.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2709.  Duhové srdce (900).              (Přijal Ivo A. Benda.)          21:05-21:22 hodin. 7.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

DUHOVÉ SRDCE

 

 

„Duhové srdce na Zemi

toť zázrak veliký,

ono otevřeno dokořán,

vždyť mezi zavřenými tak vyniká !

 

Ono chce být otevřeno,

řeklo si, že zářit chtělo,

všem srdcím zavřeným,

aby je probudilo impulsy.

 

Ono srdce duhové

je tu a vyzařuje,

nepřestává a sílí,

tak, jak zvolilo si v Nebi.

 

Kousek Nebe si zde dělá

uvnitř loutkového molocha,

v tmách nevědomých těl

lidských, co kdosi chtěl.

 

Když milovat duhové srdce zde chce,

ono volá do Tmy: „Tady jsem !“

Ozvěna se mu vrací dnem

a v dáli jiný poutník Nebe opětuje.

 

V každodenních písních

volají srdce na frekvenci

shodně velmi vysoké,

tak, že jsou harmonické.

 

Ona srdce ve spojení jsou

šťastná, že milovat mohou,

zde v této studené Tmě,

SVĚTLO a TEPLO jejich uchvacuje !

 

Tahle milující srdce

v duhové záři se třpytí

v bílém světle září

STVOŘITELEM VŠEHO A VŠECH PRVOTNÍM.

 

V tom velkolepém podvodném divadle

bezduchých ztracených loutek

mátožných hledících z bahna

DVĚ SRDCE ZÁŘÍ, DUHOVÁ.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2710.  Nositel Světla (901).              (Přijal Ivo A. Benda.)          21:23-21:39 hodin. 7.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NOSITEL SVĚTLA

 

 

„Když vstoupil jsem zde

do této zemské scény

dálkově podvodně řízené,

vzbudil jsem u pseudotvůrců nevoli.

 

Oni hledali mne, kde jsem,

když dítě já byl ve stovkách miliónů

těch, které sem kdosi hodil,

a já mezi ně chtěl.

 

PLÁN POMOCI Z NEBE

seslán byl sem

do středu této Evropy

i jinde na této planetě.

 

Nikdy jsem se nenudil,

důkladný průzkum a školení

provedl jsem po zrození

abych zjistil, KDE TO JSEM !

 

Ano, do loutkové scény

já dostal se úspěšně,

teď přípravy tyto zúročím

dokončením svého poslání.

 

Záplavou SVĚTLA zde posílím,

pseudotvůrci vidí nebezpečí,

Stvořitel jim sem  seslal

někoho, kdo jim pseudo naruší !

 

Devět set miliónů duší

z Nebe sem vstoupilo,

ony se zde usilovně snaží

obnovit frekvence Domovské !

 

Andělé z Nebe pomáhají

všem, těmto snažícím,

některým se nedaří,

avšak část vyšší frekvenci volí.

 

Tím NOSITELI SVĚTLA se stávají,

pozitivním životem lásku žijí,

milovat opět zas učí

jiné, ty, co se více utopili.

 

NOSITEL SVĚTLA na Zemi,

ten, kdo milovat bližního umí,

kráčet Tmou a do díry nespadnout,

spatří Světlo na konci tunelu.

 

Tak se dítko snaž

být majákem svítícím zář,

Světlem, které neseš

zde, v této zemské Temnotě.

 

Světlo pravdy a lásky

neskonalé krásy

rozlévá se do zákoutí

pozemské pseudoreality.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2711.  Opakované záplavy (902).       (Přijal Ivo A. Benda.)            5:25-5:39 hodin. 8.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

OPAKOVANÉ ZÁPLAVY

 

 

„Je rok dva tisíce šest

a něco se v kruhu opakuje,

z duchovního učení známe,

poněkud v jiné kvalitě.

 

Před čtyřmi a devíti lety

mohutné záplavy prošly

hrubovibračním územím,

očistily hrubovibrační myšlenky.

 

Daly lidem lekci

planety Země – takhle to nechci !

Nejprve ve fázi

materiálního školení.

 

Všude ve střední Evropě

tyto záplavy probíhají stupňovitě,

lidé si říct nechtějí dáti,

a proto přijdou další potopy.

 

Letošní jarní záplavy

jinou kvalitu měly,

voda již nebyla teplá

tak, jako tehdy !

 

Dále se přesouvá očistec

na původce ošklivých vibrací,

na lidi, co stále loutkují

a poslouchají místo srdce pseudozprávy.

 

Tam při posledních povodních

dušovali pavědci loutkolidi:

„Je to voda tisíciletá !

Další potopy se nemáte bát !“

 

Oni to tak spočítali

jak jim v peklech naprogramovali

programy šeredné, co přijímají

a vysílají stamiliónům loutkolidí.

 

Z Nebe a od Stvořitele víme

přes SRDCE DUCHOVNÍ OTEVŘENÉ,

že pseudolidstvo se rychle potápí

do Temných světů – dík !

 

Celé kontinenty poklesnou

stejně jako za Atlantidy,

voda pohltí celé to pitoreskní pseudo,

a nezůstane víc, než třpytivé vlny.

 

Tohle se na Zemi opakuje mnohokrát,

je to její funkce, zrno od plev oddělovat,

školní třídy školky života zde připravovat

pro nevyvinuté duše.

 

Elementární zásady se zde učí

každý, kdo sem vstoupí,

buď se ŘÍDIT SRDCEM DUCHOVNÍM,

ANEBO PEKELNÝM PROGRAMEM.

 

Po ukončení výuky

každý je pak odměněn,

ti co tohle zvládli,

postoupí dál do Nebe.

 

Ti, co zla a nepravdy volí,

do Temných světů jsou přesunuti

buď za života unesením

anebo po fyzického těla smrti.

 

O každého je pečováno

tím, koho si člověk volí,

ne slovně, tvářením a nálepkami,

ale skutečnými životními činy.

 

Těm zářítkům, co DÁVÁJÍ,

péči z Nebe od Andělů dostávají,

těm, co KRADOU ENERGII,

ovládací program z pekelných světů přijímají.

 

Vyslali jej také podnikavci,

kteří tu energii chtějí SE ZISKEM ZPÁTKY,

nedali jim ty programy z lásky,

ale aby je do svých otrockých děr chytili !

 

Není na tom nic složité,

to dělají jen pavědci a pseudoučitelé,

PRAVDA JE JEDNODUCHÁ – AŽ TAK,

ŽE PRŮZRAČNOST JEJÍ SI KAŽDÝ V OPACÍCH ZAŽIJE.

 

Proto lidé různí

radíme vám, LIDÉ VESMÍRNÍ,

přes srdce vaše duchovní,

NEVOLTE SVÉ VLASTNÍ UTOPENÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2712.  Život bez zlobítek (903).       (Přijal Ivo A. Benda.)             4:00-4:17 hodin. 11.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ŽIVOT BEZ ZLOBÍTEK

 

 

„Společnost bytostí, co září,

pozitivní stav volí,

je reálná a blízká

i pro pozemské lidi.

 

Stačí, když si kdokoli tohle volí,

zvládá příslušné duchovní zkoušky,

POMÁHÁ BLIŽNÍM Z LÁSKY,

NEZIŠTNĚ A POD ANDĚLSKÝM VEDENÍM.

 

Tento svět lidský

na mnoho malých skupin se dělí,

zde také jsou ti pozitivní,

co život v Nebi si volí.

 

Oni vlastní vztahy volí,

jiné, než ti negativní,

milovat a dávat umí,

ŽIJÍ NEBE AN ZEMI.

 

Jejich volby je směřují

do Nové společnosti.

ona se ODDĚLUJE OD OKOLÍ

a tvoří vlastní odlišnou energii.

 

Přichází lidé láskyplní

do Nové Země v Nebi,

ať už s živým tělem – převibrování,

anebo po fyzické smrti.

 

Tento proces lidských voleb

neustále na Zemi běží,

záleží CO SI KDO VOLÍ

A TAK SI VYBÍRÁ SVOJI EVOLUCI.

 

Když lidstvo se takto dělí

dle vibrací jedinců svých,

má pak zákonitosti zobrazovací,

UKAZOVAT STAV POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ.

 

Tento styk protikladných energií

umožňuje poskytnutí ODPOVĚDI

na důležitou otázku

CO NIKDY NEVOLIT.

 

ŽIVOT BEZ ZLOBÍTEK se blíží,

ta zůstanou na staré Zemi,

Nová Země se již rodí

a ve vlnách se od staré oddělí.

 

Proto lidé milí,

postůjte aspoň chvíli,

vyciťujte tyto změny,

VZESTUP PRAVÝCH LIDÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2713.  Čip „udá“ záškoláky rodičům.    (Zpracoval Ivo A. Benda.)                              11.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

 

-  A S JAKÝM NADŠENÍ NA NÍ PRACUJÍ JEJICH DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ LOUTKY !!!

 

ČTĚTE, ČTĚTE, ČTĚTE – TAKOVÝ ABSURDISTÁN VE STVOŘENÍ JEN TAK NEUVIDÍTE !

 

 

 

 

Kdo jsou pseudotvůrci – viz kniha NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na  www.andele-svetla.cz  .

 

 

 

 

Čip „udá“ záškoláky rodičům

 

 

 

11. ledna 2006 7:08, MF DNES:

 

"Dobry den, vase dite dnes neprislo do skoly." Takovou esemesku nebo e-mail by mohli za pár týdnů dostat někteří z rodičů dětí ze Základní školy v liberecké Lesní ulici. Škola má připravený systém, který nahlásí opozdilce a záškoláky rodičům. O zařízení se zajímají další školy.

 

"Můžeme to kdykoli spustit," říká ředitel školy Jiří Dvořák. "Program jsme už doladili a od rodičů posbírali čísla mobilních telefonů či e-mailů i se svolením, že můžeme zprávy posílat." Podle něj však žáci zatím chodí poměrně včas. Možná právě proto, že o novince vědí.

 

Systém funguje na stejném principu jako hlášení na úřadech nebo v některých firmách, ve školách jej zatím používají jídelny při předplácení obědů. Po příchodu do šatny si žáci malý přívěsek "projedou" zařízením, stejně tak se před odchodem odhlásí.

 

Zatímco mladší žáci si na opatření zvykli rychle a nevadí jim, starším se moc nelíbí. "Takové bonzování !  Připadáme si jak někde ve fabrice," nadávají. Podle nich se ale stejně dá zařízení ošidit. "Stačí, když čip dám někomu z kamarádů, a nikdo nepozná, že ve škole nejsem," přemítá jeden z osmáků.

 

Tomu se však ředitel jen usmívá: "Třídní knihu ještě nikdo nezrušil a ve třídě by se na podvod přišlo," říká Dvořák.

 

Zařízení i s programem stálo kolem 60 tisíc korun. Škola je zaplatila z úspor a peněz od sponzorů. "Nemá jen oznamovat absence. Můžeme jím rodičům sdělit třeba zpoždění cestou z výletu," říká Dvořák. "Je to pořád levnější a časově méně náročné, než abychom rodičům telefonovali na mobily."

 

O systém už projevily zájem i další školy. Nejvíce jich je z Prahy. "Je to úžasná věc. Chceme to také zavést," říká například ředitelka Základní školy na náměstí Curieových v Praze 1 Libuše Vlková. "Chceme, aby rodiče měli jistotu, že jejich dítě do školy bezpečně dorazilo."

 

Na libereckou firmu, která s nápadem přišla, se už začaly hrnout první objednávky. "Zabýváme se už delší dobu přístupovými systémy do škol. Tohle nás napadlo jako nadstandard," říká ředitel firmy Luboš Koutník.

 

"Určitě se tím zvýší zájem rodičů o žáky. Když totiž dostanou zprávu, znervózní a začnou se zabývat tím, kde jejich děti jsou," dodává.

 

Milada Prokopová, MF DNES.

 

 

 

2714.  Jarní střídání andělských flotil (904). (Přijal Ivo A. Benda.) 6:11-6:27 hodin. 13.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

JARNÍ STŘÍDÁNÍ ANDĚLSKÝCH FLOTIL

 

 

„V tyto jarní dny,

v polovině dubna,

střídají se flotily

Aštarova Ptaahovou je nahrazena.

 

Půlroční střídání

stráže nad planetou Zemí

děje se tu z LÁSKY

k pozemšťanům bližním.

 

Aby živá byla planeta Země

vodstvo a příroda s ovzduším,

byly tak životodárné

a ve vzájemné vitální harmonii.

 

Každá mateřská loď

předává svůj sektor,

kde lidé pozemští žijí

pseudoživot, o kterém nic neví.

 

Neví ani co se děje nad hlavou,

oni naprogramováni takto jsou

mimozemšťany temnými,

a sami programy přijímají.

 

STRÁŽENÍ nevědomého lidstva

je důležitým úkolem,

aktualizace voleb jejich

je součástí pozemského vývoje.

 

Aštarova flotila odlétá

od planety Země,

půlroční údaje zpracovává

v domovských světech následně.

 

Andělé Světla se vrací

na své domovské světy

ke svým rodinám a blízkým,

tam, kde je LÁSKA KAŽDODENNÍ.

 

Andělé Ptaahovy flotily

přilétli na letní pololetí

pomáhat lidem na planetě Zemi,

aby se hned do pekel nepropadli.

 

Jejich POMOC SVĚTELNÁ

je LÁSKOU, RADOU PRAVDIVOU,

tak, aby pozemšťan chápal,

jednoduše a láskyplně dávat.

 

Děkuji druhým milovaným,

těm, co Pravý život žijí,

obyvatelům Nebe – zářícím,

jejichž Domov já také sdílím !

 

Drazí Plejáďané z Nebe,

ať se vám zde dobře pracuje,

žije, odpočívá, raduje

u této těžce zkoušené Země.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

 

2715.  Kdo seje vítr, sklidí bouři (905). (Přijal Ivo A. Benda.)        5:28-5:44 hodin. 14.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI

 

 

„Existují na Zemi jedinci,

ne příliš duchovně vyvinutí,

oni zamilováni jsou do hmoty

a sklízí patřičné plody.

 

Tato hmotná mánie

odráží se v programech,

které přijali nevědomě

od pseudotvůrců v peklech.

 

Je to zaměření na VNĚJŠEK

a opomíjení toho UVNITŘ,

má to svůj důsledek

v kvalitě směřování.

 

Pokud žijí na živoucí planetě,

ona hrubé vibrace nesnese,

má tendenci se očistit,

KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI !

 

Proto se vzdouvají moře,

zvětšuje se frekvence střídání,

větry a teploty kolísají,

a hrubovibrační energie se přemění.

 

Pak jednoho dne,

pakliže neustane hmotná mánie,

CELÝ KONTINENT POKLESNE

A MOŘE JEJ CELÝ POKRYJE !

 

Stalo se to mnohokrát

v historii této planety Země,

vývojová školka pro duše

méně vyvinuté – rozvojové.

 

Nyní lidé stojíte

před takovým poklesem,

pohyb směrem dolů pod moře

značí propad duší do pekel.

 

Netýká se to všech,

každý neživí hmotné mánie,

máte tu zářící duše,

jež Novou Zemi buduje.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2716.  Holé hlavy (906).                   (Přijal Ivo A. Benda.)            5:40-5:59 hodin. 14.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

HOLÉ HLAVY

 

 

„Všimli jste si milí,

že máte mezi sebou holé hlavy,

tyto opět symbolizují

extrémní propad do Temnoty.

 

Holé hlavy značí,

že nepotřebují antény

pomůcky na spojení

ve svém mizivém proudění.

 

Vlasy jsou ozdobou lidí,

které dolaďují spojení

při vertikálním proudění

s bytostmi Pravého Stvoření.

 

Jistěže při náležitém stupni

duchovní vyvinutosti to platí,

jinak se lidé nachází

ve stavu skutečné nevědomosti.

 

Holé hlavy lidí,

kteří si vlasy zlikvidovali

zobrazují stav negativní

otroků a otroctví.

 

Dnes se lidstvo nachází

na křižovatce svých konání,

holé hlavy to většinou pseudořídí

tak, jak byly naprogramovány.

 

Také ve filmu MOMO

takové znázornění máte,

porušení DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ značí to,

je to takto zviditelněné.

 

Proto se lidé snažte

žít SRDCEM a SOULADNĚ,

získáte si nezávislost

a všechny vlasy na hlavě.

 

LÁSKA ČISTÁ je něco,

co za každým rohem nevidíte,

lidé se snaží někteří

žít mimo ovládače !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2717.  Uvnitř (907).                          (Přijal Ivo A. Benda.)            6:00-6:22 hodin. 14.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

UVNITŘ

 

 

„Kouzlo všeho Stvoření

nachází se UVNITŘ,

podstata a jádro bytí,

je to STVOŘITEL PRVOTNÍ !

 

Směr DOVNITŘ je tajemný

pro ty, co ve vnějšku upadli,

oni se mohou vzchopit

a NITRO OPĚT NAVŠTÍVIT !

 

Nejen navštívit, ale i žít

to, co se tam nachází,

Vesmír celý nebeský

a STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH PRVOTNÍ.

 

Tam UVNITŘ je Světla síň,

svoboda, štěstí, pravda a mír,

moudrost a čistá láska,

SBÍRKA DOBER DOMOVINY !

 

Zde na přírodní fyzické Zemi

vnější slupka se nachází,

je to scéna zobrazovací

pro to, co se nachází UVNITŘ.

 

Zde se zobrazuje ODPOVĚĎ

na OTÁZKU VĚKŮ, teď,

CO JE TO POPŘÍT STVOŘITELE

v opaku se tak poznává Nebe.

 

V každém jednom protonu

celý Vesmír ukryt jest,

on tak vypadá z vnějšku,

avšak UVNITŘ je jiným světem.

 

Ve vaší knize FYZIKÁLNÍ POLE

Z HLEDISKA TEORIE RELATIVITY

na straně tři sta devadesát dva máte

ČTYŘI VZORCE, které to trošku popisují.

 

Podstatné ovšem je,

že Vesmír má každý člověk

dle svého stavu pozitivního či negativního

ve své moci anebo ztratil ho.

 

Pak jeho Vesmír ovládají

pseudotvůrci, kterým to umožnil,

oni tak s člověkem si zahrávají

a on je hříčkou hry na kočku a myš.

 

Nevyvinuté duše jednou pochopí

pomocí mnoha důsledků voleb svých,

že Vesmír svůj oni mají

a mohou jej mít ve své moci.

 

To se děje v Nebi,

kam se každý navrátí,

získá tam PLNÉ VĚDOMÍ

se STVOŘITELEM PRVOTNÍM !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2718.  Proč lidé neví co chtějí ? (908).    (Přijal Ivo A. Benda.)      4:27-4:45 hodin. 24.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PROČ LIDÉ NEVÍ CO CHTĚJÍ

 

 

„LIDSKÉ PROŽITKY jsou

zcela poznamenány hrou,

která se nazývá v Nebi

PSEUDOŽIVOT V TĚŽKÉM OVLÁDÁNÍ.

 

Drtivá část pozemského lidstva

je tělem odpojeného od Ducha,

tohle TĚLO FYZICKÉ

je SAMO ZA SEBE VYDÁVANÉ.

 

Fyzické tělo s MYSLÍ

přemostěnou PSEUDOMYSLÍ,

uměle zhotovenou před miliony roky

kým jiným, než PSEUDOTVŮRCI.

 

Přes tuto PSEUDOMYSL

dálkově řízeno tělo je,

s vytvořeným podvodným dojmem,

že užívá si SVOBODY obrovské.

 

Ona však ZÚŽENÁ JE

na malilinký zbytek,

kolik negativní volbou jí zbylo

z původních sta procent.

 

Proto průvodním jevem je,

že loutkočlověk NEVÍ CO CHCE,

nemůže to ani vědět,

vědí to programátoři z pekel.

 

Je třeba vidět barevně,

tedy tak, jaký svět je,

v tomto vnějším rozpoložení,

fyzická planeta Země.

 

Naprogramovaný pasvět

současně školou života je,

ten, kdo vysvobodit se chce

má možnost tak učinit hned.

 

Jde o to objevit SRDCE,

místo v hrudi ukryté,

to, které ovládači zavřeli

nutno je vědomě otevřít !

 

Tam, kde se božství skrývá

spojení s Nebem skýtá,

může být obnoveno po etapách,

tak, jak říká DUCHOVNÍ CESTA.

 

Dávno jste kdysi byli

Anděly v domovském Nebi,

zde jste prožitky měli,

máte je ukryté v hrudi.

 

My pomáháme ze zakletí

trvající po celé věky,

trpělivě z lodí vesmírných,

my, Andělé světla v Nebi.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2719.  Máte nasazená křídla ? (909).    (Přijal Ivo A. Benda.)        4:47-5:00 hodin. 24.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MÁTE NASAZENÁ KŘÍDLA ?

 

 

„Křídla vždy symbolizují

svobodu, volnost, štěstí,

pohyblivost maximální,

součást života v Nebi.

 

Myšlenkou se snadno pohybovat,

bez chůze či dopravy,

tak, jak je samozřejmostí

jen a pouze v Nebi.

 

Součástí skutečné svobody

pravdy, lásky a moudrosti,

je schopnost snadného cestování

ve vesmírech i mezi nimi.

 

Nebeské vesmíry zářivé

zónou umístění jsou,

odpadkové vesmíry černé

„zakázanou“ zónou vymístěnou.

 

cestující pomocí myšlenky

mají schopnost se přemístit

metodou předimenzování

přes otevřený střed své hrudi.

 

Tam je singulární bod,

mnoha dimenzí spojení,

DUCHOVNÍ SRDCE ZÁŘÍCÍ

každého Anděla v Nebi.

 

Pro lidské chápání

KŘÍDLA toto značí,

tak, aby jednou pochopili,

co VOLBAMI mohou obnovit.

 

VOLBOU POZITIVNÍHO STAVU ŽITÍ,

kdy milovat si volí sami,

lásku čistou upřednostní

před ovládacími programy.

 

Dobře, nasazená křídla máte,

nyní uletět do Nebe smíte,

tam, kde skutečný Domov máte

u samotného STVOŘITELE.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2720.  Černobyl (910).                     (Přijal Ivo A. Benda.)        21:17-21:35 hodin. 26.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ČERNOBYL

 

 

„Dnes, dvacet let poté,

co na Zemi lidské mládě

zažilo příběh neskutečný,

každý to ví – Černobyl.

 

Lidská pýcha živená z Temnot

zahrála si na kouzelníka,

v tu chvíli propad zažila

tam, kde věda „kvetla“.

 

Ovšem, to je nepochopení,

neboť radioaktivní zamoření

se mohlo stát kdykoli

a kdekoli předtím.

 

Všechny systémy atomové

z Temných světů zde vystavěné

ohrožují život krásné Země,

Anděly Nebe jsou hlídané.

 

Nepleťte si nás s lidmi, lidé,

my jsme nebeští Andělé,

my milovat jen umíme

a proto tu vše hlídáme.

 

Kdybychom tu nebyli,

v podzemí by jste živořili,

padesát vašich let,

co si tu hrajete s atomem.

 

Černobyl jsme dovolili,

aby lidské mládě mělo školení,

co způsobuje sobě a druhým:

Smrt, zkázu a neštěstí.

 

Celá vaše „věda“

je naprosto chybná,

z Temnot dodaná

a smrt lidem přihrává.

 

Skutečná věda je

poznání DUCHOVNÍCH VĚD,

ZÁKONŮ STVOŘITELE A STVOŘENÍ,

ŽIVOTA, EXISTENCE A BYTÍ.

 

Dokud tyto ZÁKONY nepochopíte

nad propastí se vznášíte,

jako slepci slepě tápete

vy, kteří se tak vychvalujete !

 

Tato událost na Ukrajině

dala lekci pro lidské mládě,

aby vstoupit mohlo DO SEBE,

tam, kde není cesty zpět !

 

Černobyl není vyřešen,

je to budoucí neštěstí,

ruku v ruce s lidským atomem,

který ještě dnes provozuje.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2721.  Komplikované přístupy (911).   (Přijal Ivo A. Benda.)     21:37-21:54 hodin. 26.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

KOMPLIKOVANÉ PŘÍSTUPY

 

 

„Typickým parametrem pro tento svět

je SLOŽITOST A KOMPLIKOVANOST SCÉN,

které zde vinou lidští hráči

v Temné ovládací režii.

 

Cokoli, co tak komplikované je

není dodáno z Nebe,

ale od těch, co nepoužívají SRDCE

a dávno zapomněli na STVOŘITELE.

 

Věz, že složitost tohoto světa,

izolace a separace loutek

hodně ovládací dá práce

pocházející pouze z pekel.

 

JEDNODUCHÉ A KRÁSNÉ PŘÍSTUPY

se uplatňují jen v NEBI,

to kdyby jste lidé tam viděli,

tak by jste se zbláznili !

 

Ten KONTRAST JEDNODUCHOSTI,

kterou nebeské světy mají

PŘÍMOSTI A NEVINNOSTI,

PRŮHLEDNOSTI A POHODY.

 

Ten, kdo ZÁKONY ŽIVOTA ctí

ŽIVOTEM, ne jen slovy,

tak ten vede ŽIVOT ČISTÝ

JEDNODUCHÝ A PŘÍMOČARÝ.

 

I zde na této planetě Zemi

existují lidé, co žijí

život krásný a čistý,

takový, jaký se vede v Nebi.

 

On v kontrastu je s okolím

naprosto NEKOMPATIBILNÍM,

s tím, co se tu nosí

s loutkovou scénou na Zemi.

 

Jednou každý pochopí,

že složitost se již NENOSÍ,

je to křížení energií

a tak tohle opustí.

 

Najde CESTU SRDCE

OTEVŘENÉHO K NEBI,

ono ho tam dovede

a sem se nikdy nevrátí.

 

Tak se snažte lidé milí

opustit komplikované přístupy

nastolit jednoduchost žití

a korelovat s ní zároveň.

 

My, Andělé v Nebi,

bratři a sestry vaši

pomáháme vám z lodí,

aby převážila KRÁSA V JEDNODUCHOSTI.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2722.  Motýlková postel (912).         (Přijal Ivo A. Benda.)        21:55-22:06 hodin. 26.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MOTÝLKOVÁ POSTEL

 

 

„Ocitl jsem se jednou

v MOTÝLKOVÉ POSTELI

poseté takovou nádherou,

jež nachází se v Nebi.

 

Věz, že taková motýlková postel

je ložem, které připomíná Nebe,

kam se lidstvo jednou dostane,

až dosáhne VĚDOMÍ ANDĚLSKÉ.

 

Tak se cítím v motýlcích

jak andílek oplývaný

Stvořitelem všeho a všech Prvotním,

tak, jak milované dítě, milí !

 

Obraz totiž propojuje

na skutečné reality,

tečou tam ty druhy energií,

které shodné jsou v posteli.

 

V takové motýlkové posteli

milovat je radost, milí,

samo vše jde, bez brždění,

cítím motýlí třepetání.

 

Až si lidé uvědomí,

že vše je soubor vibrací,

energií, co stále procházejí

vším, co v cestě stojí.

 

Dle vibrací jejich

ovlivňují celé okolí,

jsou doplňkem důležitým

vedle vašeho vlastního záření.

 

Ano, motýlkový svět

nadlehčuje tento pasvět,

dává mu nový rozměr,

lidem, kteří se vznáší lehce.

 

Děkuji motýlkům barevným,

živým i těm nakresleným,

oni prožitek nám zpříjemňují

a lehkost a svobodu připomínají.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2723.  Láska čistá je vzácné umění (913).  (Přijal Ivo A. Benda.)

 22:07-22:16 hodin. 26.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

LÁSKA ČISTÁ JE VZÁCNÉ UMĚNÍ

 

 

„Dej a dávej stále

sebe, svůj cit a srdce

druhým, co opětují je,

oni štěstí poznají od tebe !

 

LÁSKA ČISTÁ je umění,

které jen umělci umí,

změní Ducha ve Stvořiteli,

který uvnitř vás dlí.

 

Rozeznívá a hraje

krásnou hru SVĚTEL,

Andělů, co přišli z Nebe,

asistují v pozemské scéně.

 

Přitahujete je tím,

jak rozvíjíte umění,

věčné, co existuje Stvoření,

od věků, co žijí bytosti.

 

Jemnovibrační energie

patří do hry Stvořitele,

Jeho moudrosti a inteligence,

lásky čisté a množství dober.

 

Vězte, lidé krásní,

ti, co žijete tohle umění,

máte milovat jako cíl

a nic víc, než toto žít !

 

Tak vzniká harmonie

založená na tomto umění,

ona krásná a jemná je

ve vztazích mezi lidmi.

 

Jednota je souznění,

svoboda a volnost žití,

doplňují se vzájemně, milí,

jako vánek a listí.

 

Pozorujte přírodu,

kde máte příklad takový,

kde harmonie a dávání

nad vším ostatním vítězí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2724.  Nespal srdce na uhel (914).  (Přijal Ivo A. Benda.)        22:07-22:16 hodin. 26.4.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NESPAL SRDCE NA UHEL

 

 

„Bílé Světlo z tvé hrudi

do okolí mohutně září,

ono milující a objímající

je pro všechny lidi.

 

Tohle Světlo je zázrakem,

který nazýváme ŽIVOTEM,

emanujícím od STVOŘITELE,

darem každému je.

 

Lidské plémě na Zemi

učí se s tímto žít

jak ve školce základní,

aby z hudby vylétl motýl.

 

Tam, uvnitř vaší hrudi

se zázraky stále dějí,

stačí je sem pustit

do téhle pozemské scény.

 

Není to složité, ne,

jen zvolit a žít je,

nitro vlastní máš zde,

jen jej uchopit v lásce !

 

Chval tohle zázračné dílo,

které Stvořitel ti dal,

abys objevil podstatu života

a v Nebe jak výtrysk se vydal.

 

NESPAL SRDCE NA UHEL.

to nebylo by fér,

vzhledem k bohatství jeho

a životu, co proudí z něj !

 

Dej si tento cíl

TOHLE SRDCE OTEVŘÍT,

pak jej řádně uchopit

a neustále, více šlechtit !

 

Lidské dítě milované

Stvořitelem sem seslané,

vezmi tohle poselství

svým otevřeným srdcem !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2725.  Co Andělé Světla ocení ? (915). (Přijal Ivo A. Benda.)      20:45-21:27 hodin. 9.5.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

CO ANDĚLÉ SVĚTLA OCENÍ ?

 

 

„Tak si lidé povězme,

co Andělé Světla ocení,

když aktivity zhodnotíme

zde, na planetě Zemi.

 

Lidské otročení vidíme,

boje o energie líté,

každodenní plahočení,

neobvyklé v celém Stvoření.

 

Většina lidí si spletla

HMOTU SE SRDCEM V HRUDI,

tak důsledek sami zakouší

na své vlastní kůži.

 

Závěr života na Zemi

v osamění a stáří se jeví,

odměna je to však

za hmotové mámení.

 

Teprve malinká část lidí

DÁVÁNÍ LÁSKY ČISTÉ volí,

ona se teletem zlatým nezaslepí,

rohlíkem se nenechá opít !

 

Tito lidé do HLOUBKY JDOU,

pod povrch, slupku hmotnou,

tam čistota Boží se skví,

oni douškem čistým jí žijí.

 

Tihle opravdoví lidé umí

milovat další lidi,

to se v Nebi ocení,

Andělé Světla o tom pějí.

 

Štěstí a dávání druhým,

nezištný vztah a milování

každodenními činy,

jemnými a samozřejmými.

 

Poskytování svobody druhým,

nevlastnění ničehož nic,

to se lidé zde ve škole života učí,

aby jednou mohli v NEBI ŽÍT.

 

Dál zde lidstvo chráníme

před rychlým propadem do hlubin,

neustále mu láskou pomáháme

a rady tichým hlasem sdílíme.

 

Kdež se človíčku nacházíš,

dnes, v této vaší realitě,

kterou každodenně VY tvoříte

SVÝMI VOLBAMI, SVÝMI ČINY !

 

My Andělé v Nebi

čistotu a upřímnost ceníme,

HLOUBKU NITRA – SVĚTLO BÍLÉ,

TO MILUJEME ZDE PO VĚKY !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

2726.  Přijďte Andělé Světla (916).   (Přijal Ivo A. Benda.)        21:30-21:50 hodin. 23.5.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PŘIJĎTE ANDĚLÉ SVĚTLA

 

 

„Dnes, kdy jako nikdy,

člověk a jeho pseudosvět

potřebuje pomoc k uzdravení

své nemocné duše.

 

Té duše, která v pouzdře dlí,

podobně, jako Duch člověčí,

v pasti pseudotvůrců se ocitnul,

na kraji hluboké propasti stanul.

 

Lidské nevědomí vévodí

tomu, co nazýváte civilizací,

ve skutečnosti bezduché hýbání

charakterizuje pasvět lidí.

 

PŘIJĎTE ANDĚLÉ SVĚTLA,

vy, co znáte nás odjakživa,

vytáhnout z bahna negací,

pomoci ukázat cestu k vysvobození.

 

Dál se snažím volat

vás, Anděly, srdce krásná,

kteří lidem dávají

instrukce k vysvobození.

 

Ven z této pasti prokleté,

mimo ovládací energie,

které všude k lidem proudí

z Temných světů směrem na Zemi.

 

Ti, co chválí Anděly

z Nebe, co přišli ku pomoci,

mají krásné zkušenosti

z nastoupené duchovní cesty.

 

Věz, že část lidí se rozhodla

duchovní cestou ke svobodě stoupat,

stále více se odlehčovat

a jednou se z bažin odpoutat.

 

Miluj a lásku s pravdou dávej,

tu, co máš v srdci zářivém,

v kouzelné loutně v hrudi,

zář lásky čisté druhým.

 

Andělé Světla se dívají

na tohle lidské počínání,

oni je velmi podporují

láskou čistou svojí.

 

Nebe je vodopád lásky,

co padá lidem do srdcí,

sem, na planetu Zemi,

jež milovat a chovat umí.

 

Proč ještě váháte ?

Anděly z Nebe volejte:

„Přijďte k nám Andělé,

vítáni na této Zemi jste !“

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2727.  Ježíš nechodil do kostela (917). (Přijal Ivo A. Benda.)    10:45-11:05 hodin. 26.5.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

JEŽÍŠ NECHODIL DO KOSTELA

 

 

„Učení života, které snesl Ježíš

sem mezi lidi zbídačené

nebylo žádnou církví jako dnešní

a nepatřily tam kostely.

 

Nejedno z kázání Ježíše

odehrálo se v přírodě,

také dnes vám známé

KÁZÁNÍ NA HOŘE.

 

Ježíš Kristus zde vyjevil

jaký život vést, aby byl

hodnotný, šťastný a bohatý,

takový, jaký se žije v Nebi.

 

jde o druhy života,

které existují ve Stvoření,

vybírají si je lidé sami

tak, jak si svobodně volí.

 

když lidstvo na této Zemi

po miliony let blouzní,

Ježíš Kristus zvěstoval:

„Blíží se konec vašich tenat“.

 

Jeho prvním příchodem

všem vzkázal napříč univerzem:

„Konec vlády negativního stavu,

blíží se a draku rozšlápnu hlavu“.

 

Pro lidstvo značí toto,

že čistota lásky sem přišla,

šíří se nenápadně do pseuda,

loutkovou scénu narušuje láskou.

 

Věz, že odpadl jsi sem z Nebe,

abys probudil se a Světlo zažeh,

v bahně topícím jsi ukázal

kudy ven z loutkového pseuda.

 

Lidé se pozvolna probouzí,

aby nasát Světlo mohli,

dnes, zítra, stále více a z hloubi

a do pozitivního stavu konvertovali.

 

Ježíš nikdy neodešel,

jeho Duch lidská srdce podepřel,

ta, co rozhodla se otevřít

celé lásce a pravdě.

 

Ukaž lidem tuto báseň

zvláště těm, co kostely milují,

oni rozpomenou se na Nebe

bez kostelů a církví.

 

Tyto zde pseudotvůrci zavedli,

aby kazit duchovnost lidí mohli,

směrem dolů ji ponižovali

rafinovaně po tisíciletí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2728.  Štěstí (918).                              (Přijal Ivo A. Benda.)           6:01-6:21 hodin. 5.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ŠTĚSTÍ

 

 

„Slovo štěstí v pozitivní konotaci,

stav blaha duše lidské značí,

takový, kdy slastné okamžiky

životní pouť čistota zdobí.

 

Ten, co si stav štěstí vybere

plným douškem pije od Stvořitele,

lásku čistou – jemnovibrační energie

a sdílí je se svým miláčkem.

 

Setkání s tím, co jsi miloval,

se srdcem otevřeným dokořán,

po létech, kdy jsi strádal,

to můžeš nazvat štěstím.

 

Píseň, kterou jsi vždy miloval

po dlouhé době jsi si znovu zanotoval,

pak objevila se ti opodál,

tvé srdce zazářilo štěstím zas.

 

Krásného člověka, který v srdci ti stál

chován, milován i opěvován,

slzami štěstí jej skrápíš dál

jeho poklad, který ti Stvořitel dal.

 

Tak krásný a bohatý zážitek

s duší, kterou Nebe seslalo

tou, co na Zem nepatří,

jen je tu krátkou návštěvou.

 

Štěstí je krásným prožitkem,

kterého vážit si člověk může,

neboť nemusí být častým,

v tom, co nazýváme lidským životem.

 

Dnes, kdy lidé podléhají hmotě,

ovládacím programům z pekel,

štěstí si každý představuje jinak

dle toho, co sám má rád.

 

Štěstí se ale dostaví

jen u pravých čistých energií,

těch, co Stvořitel k nám dal do srdcí

a milovat vnitřně se člověk snaží.

 

Ano, dík moudrosti Andělů

řádky básní lidem píši,

dávat, dávat, dávat,

tomu říkám štěstí !

 

Radost srdce vám posílám,

všem, co skutečnou písní zní,

bez programů z tenat

žít na planetě Zemi umí !

 

Návrat Domů, do Pravého Stvoření,

do nové Pravé duchovní rodiny,

v Nebi, z kterého jsi sem krátce odskočil,

to jedno z největších štěstí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2729.  Nebeské písně (919).             (Přijal Ivo A. Benda.)             6:35-6:50 hodin. 5.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NEBESKÉ PÍSNĚ

 

 

„V Domově Andělů, Nebi,

kde stále radost a láska bydlí,

nekonečný počet písní

neustále po věky zní.

 

Každý Anděl se může naladit

na písně, jež srdce cítí,

nepřestávají tam nikdy znít,

stačí se jen a pouze naladit.

 

Totéž platí i o planetě Zemi,

ona je průnikem Světla a Tmy,

planeta Nula zvaná v NOVÉM ZJEVENÍ,

zde také se na písně Nebe můžeš naladit.

 

Záleží na duchovním stavu – lásky,

míře zářivosti lidského srdce,

jež ve středu hrudi nosíš,

tam spojení s Nebem obnovíš.

 

Nevědomě či vědomě,

na tom tolik nezáleží, ale hlavní je

OTEVŘENOST DUCHOVNÍHO SRDCE

CESTY PŘÍMÉ KE STVOŘITELI.

 

Když srdcem písně cítíš

z Nebe Anděly seslané,

ty zazpívat si je můžeš s chutí

a tak obohatit pouť životní.

 

Tisíce pozemských písní

skladatelé a zpěváci PŘIJALI

od ANDĚLŮ NEBE – VESMÍRNÝCH LIDÍ

zemské scéně přizpůsobených.

 

Tyto písně o lásce a životě

slyšet můžete, když chcete,

najít je snadno můžete,

když srdcem lásku vysíláte.

 

Ten, kdo se do nich zamilovat,

život krásou a slastí věnčí dál,

moudrostí Andílků oplývá

a písně srdce si zpívá dál.

 

Tak se zde tyto písně Nebe mísí

s těmi pazvuky a nářky těch druhých

dodaných z Temnot pseudotvůrci,

aby člověka k sobě stáhli.

 

Není ale v moci jejich

moc na Zemi uchvátit,

vždy jsou před nimi mantinely,

které Stvořitel s Anděly Nebe drží.

 

Písně nebeské k Zemi proudí,

tím více, kolik je otevřených srdcí,

dle voleb lidí pozemských

si RÁJ na Zemi staví.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2730.  Úřední volby (920).                (Přijal Ivo A. Benda.)              6:55-7:14 hodin. 5.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ÚŘEDNÍ VOLBY

 

 

„V těchto dnech v československých zemích,

ÚŘEDNÍ VOLBY probíhají,

ty, které pseudotvůrci připravili

v datasystému o několik let dřív.

 

Pseudovolby naprogramované

loutkové scéně ještěry,

zažívají si na vlastní kůži lidé,

aby podvodné pseudo poznali.

 

V poslední době v řadě zemí

pseudovolby PATEM skončily

úmyslně naprogramované ovládači,

aby hrubé vibrace – hádky, zlost loutkolidí šly.

 

Dálkově naprogramovaná scéna

devadesáti procentní,

ZVYŠUJE SE ÚČINNOST OVLÁDÁNÍ

POMOCÍ ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ !

 

V těchto dnech současně

na úřadech cosi budují,

je to nevídané a převratné:

Místnosti s přístroji na BIOMETRII LIDÍ !

 

Takto ještěři ovládají

loutkolidi na této planetě Zemi,

OPIJÍ JE ROHLÍKEM – PSEUDOVOLBAMI

A BIOMETRII NA NĚ NASAZUJÍ !

 

Pomocí postupující čipizace

zvyšují míru ovládání,

NSADIT PAK ČIP NA LIDSKÉ TĚLO,

to je jejich konečný cíl !

 

Na čelo hlavy kvůli ovládání mozku,

taktéž na odpojení proudění

z celého vesmírného Stvoření,

které přichází temenem hlavy.

 

Druhý čip na hřbetu pravé ruky,

co směřuje DOLŮ v pravém kanálu napájení

ovládacími programy dálkově zaslanými,

aby pravá ruka ovládat tělo svedla již.

 

„někdo si řekne – to nedopustím,“

ale pokud negativní stav si sám zvolil,

podobně jako internet a mobil,

NUCEN bude přijmout i TĚLNÍ ČIPY !

 

Jen ti, co čistou láskou žijí

srdcem svým neustále otevřeným,

vyhnou se těžkému ovládání

a do Nebe Stvořitelem budou ODVOLÁNI !

 

Tito Praví - lidé pozitivní,

ŽÁDNÉ LIDI POZEMSKÉ NEVOLÍ,

ŽIVOTEM HLAS SRDCE – STVOŘITELE VOLÍ

a úředníkům ten hlas pro zpestření dají.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Stejným PATEM skončily např. volby politických stran v Německu, a volby prezidentů USA a Itálie…

 

 

 

2731.  Světelným pracovníkům.                           (Přijal Petr S.)                            29.5.2006.

Místo: Mělnicko.

 

„Rád bych řekl: Nosíte mikiny s webovou adresou a to je také světelná práce. Člověk, který nosí mikinu s webovou adresou, má být duchovně uvědomělý, zodpovědný a má zobrazovat pozitivní stav teď a tady na planetě Zemi. Říkám to proto, že jsou někteří lidé, kteří nosí mikinu s webovou adresou a NECHOVAJÍ SE TAK (agresivní, alkohol). To ubližuje jim a lidem, kteří jsou DUCHOVNĚ UVĚDOMĚLÍ a REALIZUJÍ POZITIVNÍ STAV s láskou a pokorou. A TAK ZESMĚŠŇUJE VESMÍRNÉ LIDI, ANDĚLY SVĚTLA.“

 

 

2732.  Když učíme jen čistou lásku.                (Přijal Gerald J. J.)                                 1998.

Místo: USA.

 

 

 

KDYŽ UČÍME JEN ČISTOU LÁSKU

 

 

„Každý z nás má velkou moc,

když učíme čistou lásku, ne obavy,

když zničíme lhostejnost,

když uvolníme chtivé potřeby.

 

Každý z nás může být příkladem,

když učíme jen čistou lásku,

když po probuzení každý den

druhému ukážeme správnou stezku.

 

Každý z nás má velkou moc,

když učíme jen čistou lásku,

když se odevzdáme srdci,

v němž bije slitování,

když se starost o druhého

stane naší pravou vášní.

 

Každý z nás má sílu významnou,

když učíme jen čistou lásku,

když dávání, laskavost, trpělivost, vděk

a citlivost jsou naší každodenní motlitbou.

 

Když se ČISTÁ LÁSKA a ODPUŠTĚNÍ stanou

naší písní dne,

každý z nás má význam,

když učíme jen čistou lásku,

když se vše, co myslíme, děláme a řekneme

stane naším darem čisté lásky k Bohu.

 

Každý z nás má velké možnosti,

když učíme jen čistou lásku,

když svěříme své životy radosti,

když svá srdce odevzdáme míru.

 

Každý z nás zmůže nekonečno,

KDYŽ UČÍME JEN ČISTOU LÁSKU …“

 

 

 

(Z knihy UČ JEN LÁSKU – pozn. zpracovatele).

 

 

 

 

 

2733.  Poděkování.                               (Přijala Alena)                                             30.5.2006.

Místo: Znojmo.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

 

„Miluji tě hvězdičko milá,

co jsi ve Tmě zazářila,

jak světluška nám svítíš všem,

ukazuješ cestu, rozzáříš noc i den.

 

Já cítím tvou lásku, co září z tvé práce,

z andělských stránek a z každé kulturní akce,

mám touhu ve tvých šlépějích jít,

a z mamonu a sobectví se vysvobodit

a pomáhat lidem jak nejlépe znám,

aby pochopili, že láska je to jediné,

pro co žít se má.“

 

 

 

2734.  Sdělení k harmonii.                    (Přijal Lukáš D.)                7:00-7:15 hodin. 8.4.2006.

Místo: Zlín.

 

 

„Zdravím tě Lukáši,

 

ano, to jsem já, tvá Semjase, tvůj vesmírný Přítel, tvůj posel dobra a lásky.

 

Spojuji se s tebou na tvou žádost o radu. Poradila jsem se, jak jsi chtěl i s ostatními Anděly Světla. Shodli jsme se, že je v tvém životě málo harmonie. Jsi příliš vzdálen Kosmickým Zákonům Stvořitele našeho všeho a všech, avšak vydal jsi se již na správnou cestu. Radíme ti tedy: Zbav se dle 7. zákona kosmického všeho nadbytečného, prodej své akcie – všechno toto totiž z tebe, našeho přítele, dělá pouze snadno ovladatelného loutkočlověka !

 

Věříme, že se ti to podaří. Věříme ti, podporujeme tě a milujeme.

 

Tvá Semjase, Anděl Světla a tvůj Přítel.“

 

Nebojte se drazí lidé požádat své Vesmírné Přátele o pomoc, Lukáš.

 

 

 

2735.  Anomální jevy v počasí.              (Přijal Josef M.)                 7:00-7:15 hodin. 8.4.2006.

Místo: České Budějovice.

 

Příklad reakce na webové diskuse – téma -  anomální jevy v počasí:

 

www.andele-svetla.cz

 

„Planeta Země může říci: Nepotěšili jste mě, ani já vás nepotěším“ Každý může vidět, JAK SE STUPŇUJÍ OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ (povodně, zemětřesení a pod.), které si lidstvo přivozuje NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI A JEDNÁNÍM, NEBOŤ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV. Více na našem webu (místo jména) - sdělení č. 2128. Každému člověku jsou všechny tyto procesy varováním, dnešní stav má VÝUKOVOU FUNKCI, aby MĚL PŘÍLEŽITOST OBRÁTIT.“ 

 

2736.  Prestaňte nivočiť planétu !                                                        19:23 hodin. 8.4.2006.

Místo: Slovensko.

 

„Počúvajte ľudia !

 

Prestaňte nivočiť svoju Zem, pretože umiera !  Otvorte srdcia láske a vyžeňte nich nenávisť, zlosť, klamstvo a závisť. Zdvihnite hlavu k nebesiam a teště sa na druhý príchod Pána Ježiša krista. To možu len ti s čistým srdcom naplneným láskou.

 

Toto posolstvo vám odkazuje Aštar Šeran.“

 

 

 

2737.  Nová Zemička.                           (Přijala Olga R.)                             Poledne 12.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

NOVÁ ZEMIČKA

 

 

„Sedím si ja na obláčku,

pozerám sa na teba – môj miláčku.

Obláčky sú môj vankúšik a perina,

dobre sa mi večer s tebou usína.

 

Za ranného úsvitu

je vzduch plný vtáčieho štebotu.

Lahodí to mojej duši,

čo sa deje VYŠŠIE, človek iba tuší ...

 

Nová Zemička nás volá,

už aby tá krásna ZMENA bola.

Hebké, milé zvieratká

si tam každý pohladká.

 

Tiež vtáčikovia milučkí,

sadajú si tam deťom na rúčky.

Aj kvietočky voňavé

hýria farbami po tráve.

Krásne stromy sú tam ľuďom blízke,

aj vždy kvitnúce kríčky nízke.

 

Tam sa vodopády jagajú,

kvapôčkami dúhy

a ľudia nosia na šatách

v páse pestrofarebné stuhy.

 

Ľudia sa tam radi majú,

Anjeličkovia im s láskou pomáhajú.

My tu môžeme o tom sniť,

že na Novej Zemi sa dá krajšie žiť.

 

Preto ľudia pamätajte –

Zemičku si s láskou opatrujte.

Je to Stvoriteľov DAR krásny,

aby ľudia už boli vždy šťastní.

 

Pán Ježiš Kristus.“

 

 

Túto básničku venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému všetkého a všetkých. S láskou Oľga R.

 

 

 

2738.  Ploď iba lásku.                            (Přijala Olga R.)                                 Ráno 15.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

PLOĎ IBA LÁSKU

 

 

„Duša moja veľmi plače,

až mi v hrudi srdce skáče.

Cítim, že to bude z toho,

že na svete je zla mnoho.

 

Univerzálny Zákon všade platí,

ČO ČLOVEČE UROBÍŠ, TO SA TI VRÁTI.

Tento zákon nezvratný je,

preto človek často nešťastný je.

 

Keby ľudstvo v láske a dobre konalo,

dobro a láska by sa k nemu vracalo.

Stvoriteľ nás veľmi miluje,

On nám samú LÁSKU daruje.

 

Všetko čo človek robí zle,

mu v zákulisí niekto programuje.

Človeče, môžeš sa od toho oslobodiť,

keď budeš zo srdca lásku plodiť.

 

Máš k tomu veľké predpoklady,

keď budeš zo srdca odkrývať svoje poklady.

Nie tie, ktoré ti na Zemi zvonia,

ale tie, ktoré sa v NEBI cenia.

 

Sú to samé božské cnosti:

Veľmi veľa vzájomnej ľúbosti.

Teda LÁSKA, DOBRO, INTELIGENCIA, MÚDROSŤ,

čoho tu na Zemi nikdy nie je dosť.

 

To zlo v sebe navždy zhasni,

zaplav okolie tým SVETLOM krásnym.

Objav v sebe tú silu obrovskú -

- vyžiar zo srdca tú LÁSKU NEBESKÚ.

 

Anjeličkovia ti budú pri tom nápomocní

A NEZABUDNI  - VŽDY STOJÍ PRI TEBE

STVORITEĽ VŠEMOCNÝ !

 

Pán Ježiš Kristus.“ 

Túto básničku venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému všetkého a všetkých. S láskou Oľga R.

 

 

 

2739.  Jarné preciťovanie.                     (Přijala Olga R.)                            Poobede 21.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

JARNÉ PRECIŤOVANIE

 

 

„Púpavienky, milé púpavky,

od rána nám svietia vaše hlávky.

Kde sa pozriem je vás plno všade,

odráža sa posolstvo v slnečnom vašom šate.

 

Preto je z jari bielych a žltých kvietkov veľa,

aby sa svetlými kvietkami stuchnutá temnota prežiarila.

Ver, božský poslovia to sú,

čo nám po zime radosť a svetlo prinesú.

 

Poteš sa ich nehou, svetlom,

zaliali kraj láskyplným teplom.

Keď sa na ne pozeráš,

krásny pocit v duši máš.

 

Duša moja spieva, jasá:

„Ach, Bože môj, to je krása !“

Cítim sa jak v „SIEDMOM NEBI“

.... možno tam raz budem – keby ....

 

Keby som viac pre Stvoriteľa pracovala,

svojou LÁSKOU a SVETLOM srdcia otvárala.

Nie je to cieľ vzdialený,

každému je ľahko dostupný.

 

Začni svoje srdce počúvať,

budú sa ti brány nebeské otvárať.

Nemusíš sa veľmi ponáhľať,

STVORITEĽ bude vždy pri tebe stáť.

 

Je to práca z kroka na krok,

posúvať sa budeš z roka na rok.

Nie je možný rýchly postup,

ohrozilo by to daný VZOSTUP.

 

Ak niekedy zakopneš trochu,

nikdy neprepadni emócii strachu.

Strach má vibrácie nízke,

potom je ti temno blízke.

 

Rýchlo vstaň a slzy si utri,

a ďalej počúvaj tichý hlas vo svojom vnútri.

Tento tichý hlas ťa dopredu posúva.

Načúvaj veď, lebo BOŽSKÝ pôvod má.

 

Jeho ZDROJ máš vo svojom srdiečku.

„LEN ODVAHU – TY MôJ MILÁČKU !“

Pán Ježiš Kristus ťa vždy miluje,

PRAVDOU a LÁSKOU ti CESTU ukazuje.

 

Pán Ježiš Kristus.“

 

 

Básničku venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému všetkého a všetkých. S láskou Oľga R.

 

 

 

2740.  Preciťovanie Neba.                     (Přijala Olga R.)                            Poobede 19.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

PRECIŤOVANIE NEBA

 

 

„Dnes je krásny jarný čas,

Amon – Slniečko sa milo usmieva na nás.

Žltá kvetena žiari v zelenej tráve,

motýľ „babôčka“ ma obletel práve.

 

Kto chce žiariť ako tá púpava,

nech sa do svojho vnútra zameriava.

Ak si nenecháš ťahať pod nosom medové povrázky,

nájdeš tam odpoveď na všetky otázky.

 

Tvoj duch je spojený s rajom nádherným,

kde svetlá prenikajú celým krajom čarovným.

Sú to krásne bytosti svetelné,

ktorých SVETLO a LÁSKA velí aj tme.

 

Popros Stvoriteľa vo svojom srdiečku,

aby ti pomohol otvoriť duchovnú studničku.

Je to nekonečný ZDROJ PRAVDY a SVETLA,

to urob, ak chceš, aby ťa LÁSKA stretla.

 

Bytosti svetelné ti budú pomáhať,

to tvoje duchovné srdiečko otvárať.

Zacítiš hrejivé teplo na hrudi,

to zo SVETLA energia LÁSKY do teba prúdi.

 

Keď si takto svoje srdce otvoríš,

veľa otázok o sebe a o svete pochopíš.

Udalosti prichádzajúce budeš s pokorou prijímať,

ba, nebudeš sa viac ani smrti báť.

 

Vďačnosť za toto ťa obrovská zaplaví,

lebo takto sa ti veľa „tajomstiev“ vyjaví.

Pána Ježiša Krista budeš vrúcne milovať,

že ti pomohol inými očami na svet nazerať.

 

Budeš veľa ľudí v okolí svojom ľutovať,

ktorí napriek pomoci SVETLO budú odmietať.

Nevadí, veď ponesú si ďalej svoje kríže,

no prichádzajúca VEĽKÁ ZMENA je čoraz bližšie.

 

STVORITEĽ však nakoniec zachráni všetky

a každú dušu,

ktoré sa „v poslednej minúte“ pod JEHO

MENO podpíšu.

 

Pán Ježiš Kristus.“

 

 

Básničku venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému všetkého a všetkých. S láskou Oľga R.

 

 

 

2741.  Máj.                                             (Přijal Karol F.)                                               2.5.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

MÁJ

 


„Je Máj, lásky čas a srdce silno bije v nás.
Je Máj čas túžby a lásky,
keď hladiť tvoje vlásky,
boskávať tvoje pery plné nehy.

Hľadieť ti do očí a spievať pesničky,
aby sa zaleskli dve modré zorničky.
Túžim dať bosk ti pod čerešňou
a byť s tebou jedinou.

Chcel by som počúvať tvoje srdce biť a
radosťou pritom žiariť.
Chcel by som ťa objať a držať v náručí
a nechať plynúť slová lásky.

Slová lásky, ktoré tečú ako riava.
Hľadieť túžim na teba dňom i nocou
a písať ti báseň s Božou pomocou.

Ja milujem ťa velice
a boskal by som ťa rád na líce,
oči i pery a zniesol ti aj modré z oblohy.
Ja chcel som napísať ti básničku,
čo zrodila sa v srdiečku.

Je to báseň Májová pre teba
stvorená a slzami kropená.
Tá báseň vychádza mi z vnútra
a je plná lásky a túžby.
Pretože ak nemôžem ťa vidieť,
tak musím na teba stále myslieť.

Je Máj čas ľúbiť a milovať
a tak dovoľ báseň ti poslať.
Tým chcem ti len povedať, že
ťa budem vždy milovať !“

 

 

 

2742.  Víťazstvo Svetla.                         (Přijala Olga R.)                                           24.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

VÍŤAZSTVO SVETLA

 

 

„Slniečko dnes na nás krásne svieti,

radostná zvesť medzi ľudí letí.

Svetelná ruka vystiera sa k nám na pomoc,

aby viac nemala na svet vplyv temná moc.

 

STVORITEĽ vyslal k nám božských služobníkov

a na Zem povolal svetelných pracovníkov.

ONI sa s radosťou na Božom Pláne podieľajú,

veľa ODVAHY, LÁSKY, SVETLA do toho spoločne dajú.

 

Temná moc podrží opraty na kratučkú chvíľu.

Svetelné zástupy vylejú na Temno svoju silu.

Tu Temnu odpadne z tváre odporná maska

a nakoniec zvíťazí SVETLO - MÚDROSŤ, DOBRO a LÁSKA.

 

Pán Ježiš Kristus.“

 

 

Venujem s láskou všetkým láskam. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému.

S láskou Oľga.

 

 

 

2743.  Ďakujeme Zemi.                        (Přijala Olga R.)                            18 hodin 25.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

ĎAKUJEME ZEMI

 

 

„Vetríček odfúkol chmáry aj posledný obláčik,

s nežnosťou ma pobozkaj môj miláčik.

Ľahneme si spolu s LÁSKOU do trávy,

ďakujeme Zemičke za tento koberček voňavý.

 

V ľúbosti v jedno telo splynieme ľahunko,

z výšky nám pozdrav k ľúbosti posiela Amonko.

Z potoka nad háj, jak farebná stuha,

vinie sa nad nami čarokrásna dúha.

 

Spoločnosť nám robia už od prvej chvíle,

kvetinky, vtáčiky, včielky, aj motýle.

Vo víre objatí, bozkov a nekonečnej slasti,

posielame Zemičke kus z našej radosti.

 

Takto dáme Zemičke energiu z našej ľúbosti,

aby aj ONA mala radosť z našej radosti.

Ľudia, môžete Zemičke aj takto LÁSKU posielať,

keď sa budete vzájomne OD SRDCA MILOVAŤ.“

 

 

S láskou venujem všetkým láskam. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému, tiež ďakujem aj Zemičke – Matičke, aj Amonkovi. S láskou Oľga R.

 

 

 

2744.  Stvoriteľ a ja.                             (Přijala Olga R.)                             10 hodin 26.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

STVORITEĽ A JA

 

 

„Srdce svoje duchovné počúvam,

lebo Pána Ježiša Krista v ňom mám.

Prihovára sa mi hlasom tichým,

miluje ma, ja to cítim.

 

Tiež cítim k NEMU vďaku a LÁSKU hlbokú,

lebo viem, že je vždy pri mojom boku.

Vnímam HO v každom kvietočku krásnom,

aj v každom človeku šťastnom.

 

ON je na nebi plávajúcim obláčkom,

alebo je mojím psím miláčikom.

ON je každým zrnkom piesku,

s ktorým sa hrajú deti na ihrisku.

 

ON je mojou celoživotnou láskou,

aj pod oknom malou sedmokráskou.

ON je usilovnou včielkou na kvete,

aj každou ľudskou bytosťou na svete.

 

Vidím HO v každom steble trávy,

vo všetkom, čo človek s LÁSKOU a DOBRE spraví.

ON je všade  a vo všetkom proste,

vo všetkých bytostiach a na každom mieste.

 

Do STVORITEĽA som zaľúbená veľmi

- je to krásny pocit, ver mi.

LÁSKU si dávame vzájomne najavo.

Inak, čo by potom z tejto básničky zostalo ?!“

 

 

Poznámka: Ako som dopísala túto básničku, pod okno priletelo a začalo krásne spievať vtáčatko. Bolo to také nádherné, že som hneď pochopila, KTO mi toho vtáčika – speváčika poslal. Vtáčatko odspievalo a odletelo. Zo srdca ďakujem. Milujem ŤA !

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. S láskou Oľga R.

 

 

 

2745.  Rada sa pozerám.                      (Přijala Olga R.)                                           28.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

RADA SA POZERÁM

 

 

„Na ľudí sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby ľudia nemali na očiach pásku,

aby mali v SRDCIACH DOBRO A LÁSKU.

 

Na nebo sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby viac už nebol smútok pánom,

aby sa deň začal LÁSKOU prežiareným ránom.

 

Na teba sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby si ma pochopil SRDCOM,

aby si bol šťastia svojho tvorcom.

 

Na dieťa sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby sa vždy v MIERI hralo,

zo SRDCA sa šťastne smialo.

 

Na hory sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby ľudia prírodu milovali,

a Zemičke s LÁSKOU pomáhali.

 

Na svet sa rada pozerám,

lebo v srdci veľkú túžbu mám:

Aby si svet Zákony Stvoriteľa uvedomil,

aby sa tak inej – krajšej budúcnosti dožil.

 

Do svojho SRDCA sa rada pozerám,

s LÁSKOU svoje SRDCE počúvam,

lebo v ňom milovaného STVORITEĽA mám.“

 

S láskou venujem všetkým.  Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. Milujem ŤA.  S láskou Oľga R.

 

 

 

2746.  Uvedom si svoju situáciu.          (Přijala Olga R.)                            18 hodin. 25.4.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

UVEDOM SI SVOJU SITUÁCIU

 

 

„Temnú noc už SVITANIE strieda,

minulosťou bude zármutok a bieda.

Z HORA JASNÝ LÚČ k nám prichádza,

pseudotvorcom z toho mráz po chrbte prechádza.

 

Pán Ježiš Kristus – TO je to SVITANIE,

daroval nám k spaseniu NOVÉ ZJAVENIE.

Pseudotvorcovia nevedia kde urobili chybu,

keď sa k ľuďom dostali PRAVDY, ktoré svetom hýbu.

 

Nepremeškaj, človeče, vzácny čas,

začni konečne počúvať svoje SRDCE zas.

Počúvaj, čo ti tvoje SRDCE hovorí,

o skutočných PRAVDÁCH v NOVOM ZJAVENÍ.

 

Dozvieš sa tam SKUTOČNÚ PRAVDU VEĽKÚ

o pseudotvorcoch a ich konaní v jednom celku:

Že je to skryté, rafinované konanie,

že šachy hrajú s ľuďmi na diaľkové ovládanie.

 

Presťaň sa cez ružové okuliare pozerať

a začni si svoju situáciu uvedomovať.

Priprav sa – bude to šok, ktorý ťa zarazí,

že si doteraz nevedome počúval niečie príkazy.

 

Pán Ježiš Kristus ti NOVÝM ZJAVENÍM pomoc ponúka

a tvoje zranené SRDCE s LÁSKOU pofúka.

Ak teda hľadáš CESTU pre svoje spasenie,

určite ťa k nej dovedie aj NOVÉ ZJAVENIE.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému (splnil mi želanie a s láskou mi pomohol napísať túto básničku). Zo srdca ďakujem !  MILUJEM ŤA, LÁSKA MOJA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2747.  Ďakujem miláčku.                     (Přijala Olga R.)                               23 hodin 7.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

ĎAKUJEM MILÁČKU

 

 

„Kde si LÁSKA moja,

už SVETLÁ pri mne stoja.

SOM vo tvojom SRDIEČKU,

ty môj drahý miláčku.

 

Keď sa v tebe uloží pokoj a tíš,

potom MA tam vycítiš.

A keď sa ti tep srdečný ukľudní,

k vrúcnej motlitbe ku MNE „pokľakni“.

 

Pán Ježiš Kristus si ťa vypočuje rád,

s dôverou a LÁSKOU sa k NEMU obráť.

Uvidíš, že sa ti na duši uľaví,

zoslabnú tak tvoje problémy a obavy.

 

Vždy SOM pri tebe miláčku milený,

veď z MOJEJ LÁSKY si bol stvorený.

Stačí si MA s LÁSKOU vedome uvedomiť,

potom budeš večne so MNOU z MOJEJ LÁSKY v raji žiť.

 

Aj JA ti ďakujem ty môj miláčku,

že si MA opäť našiel vo svojom SRDIEČKU.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému, MILUJEM ŤA LÁSKA MOJA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2748.  Vyššie svety.                             (Přijala Olga R.)                                              8.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

VYŠŠIE SVETY

 

 

„Vo vesmíroch hlbokých,

v jeho končinách blízkych – ďalekých,

je viac svetov duchovných,

ako tých svetov hmotných.

 

V tých svetoch je veľa duchovných úrovní

a tie duchovné úrovne majú veľa duchovných podúrovní.

Tak ako nám Pán Ježiš Kristus – Stvoriteľ povedal,

keď nám veľa príbytkov vo SVOJOM DOME sľuboval.

 

Žije tam veľa bytostí vedomých a nevedomých,

zo Stvoriteľovej NEKONEČNEJ LÁSKY stvorených.

Ich vývoj sa po duchovnej špirále uskutočňuje,

každá bytosť inkarnáciou napreduje, alebo stagnuje.

 

VYŠŠIE SVETY DUCHOVNÉ A HMOTNÉ SVETELNÉ

obývajú bytosti láskyplné nádherné.

Sú to svety našim očiam skryté,

lebo máme nepekné údaje vo vesmíre vyryté.

 

Tieto krásne bytosti majú veľké SVETLO POZNANIA,

nie také ako my na Zemi a v zóne vymiestnenia.

Máme veľkú nádej to zmeniť,

stačí Pána Ježiša Krista v SRDCI si uvedomiť.

 

Potom sa nám legendy, rozprávky a báje

zmenia našou zásluhou na skutočné raje.

Naplňme LÁSKOU naše SRDCIA a túžby

a budeme žiť v slnečných rajoch navždy.

 

Pán Ježíš Kristus bude nám na pomoci,

tak, ako aj JEHO SVETELNÍ SLUŽOBNÍCI.“

 

 

Venujem s láskou všetkým.  Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému, MILUJEM ŤA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2749.  Dostupnosť Svetla.                     (Přijala Olga R.)                                           15.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

DOSTUPNOSŤ SVETLA

 

 

„Vetrík korunami stromov pohojdáva,

hlbokú zádumčivosť to vo mne vyvoláva.

Ponáram sa hlbšie do duše svojej,

okolitá nádhera sa zastavuje v prítomnosti mojej.

 

Hru svetla a tieňa pod stromami pozorujem

a v duši takto uvažujem:

„Som rada, že „vidím“ viac než iní,

hoci nie som ešte celkom bez viny.“

 

Neviem, čím som si to zaslúžila,

ale asi tým, že som sa tu „zobudila“.

Preto z LÁSKY ďalšiu báseň píšem vám,

návody na OTVORENIE SRDCA vám v nej ponúkam:

 

SVETELNÉ INFO na  www.vesmirni-lide.cz  máte,

teda ľahko sú dostupné každému na internete.

Je na vás, či SVETELNÝM INFO uveríte,

a ANJELOM SVETLA dvere do svojho SRDCA otvoríte.

 

PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM sa viesť nechajte

a na JEHO NEKONEČNÚ LÁSKU pri tom pamätajte.

PÁN JEŽIŠ KRISTUS vám veľkú MILOSŤ preukazuje

a akokoľvek sa rozhodnete, VŽDY VÁS MILUJE.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2750.  Čip – zlaté teľa.                         (Přijala Olga R.)                                           16.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

ČIP – ZLATÉ TEĽA

 

 

„Temno ľuďom do hlavy kaleráby tlačí,

že jedna čipová kartička im na všetko stačí,

že čipy majú v živote človeka veľké výhody,

že s nimi budú žiť všade na Zemi vo veľkom pohodlí.

 

No ľudia na dlh, v strachu a v biede žijú.

Pseudotvorci hody majú – energiu im takto pijú.

Vždy nové rafinované programy majú v zálohe.

Nevedia, že falošné konanie ich drží v nízkej polohe.

 

Dôchodkové, sociálne a iné reformy sú pritiahnuté za vlasy,

tvária sa pritom múdro a myslia si, že to národ spasí.

Ľudí však udržujú takto v závislosti na štáte,

majú ich viac pod kontrolou – uviazaných na špagáte.

Pseudotvorci sa v zákulisí škeria – veľkú radosť majú,

lebo takto národ neistotami a strachom ovládajú.

Ako dúhový kruh okolo slniečka veští, že sa zmení počasie,

tak sa tenká lavička pod negatívnym stavom zatrasie.

 

Ľudia milí, rýchlo SRDCIA LÁSKOU OTVÁRAJTE,

Temnu dôvod k radosti ODVAHOU svojou nedajte.

Na ceste pomoci sú k vám SVETELNÉ ZÁSTUPY,

pseudotvorcov vlastná falošná tvár čoskoro potupí.

 

ANJELI NEBESKÍ už k trúbeniu hlásnice dvíhajú,

PÁNA JEŽIŠA KRISTA S MOCOU A SLÁVOU na Zem vítajú.

Ľudia milí, z tohto posolstva sa radujte

a na PRÍCHOD PÁNA JEŽIŠA KRISTA sa pripravujte.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2751.  Odchod na Novú Zem.              (Přijala Olga R.)                                           17.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

ODCHOD NA NOVÚ ZEM

 

 

„Cítim ako rýchlo čas plynie.

Je to pre nás jasné znamenie.

„Svetielka“, už sa môžete radovať

a na odchod na Novú Zem sa pripravovať.

 

Dokončite rýchlo, čo ste začali,

aby ste ZMENU „s čistým kontom“ čakali.

Tí, ktorí to dorobiť nestihnú –

nevadí, budú mať INDE svetelnú prácu inú.

 

Nová Zem je na vás pripravená,

lebo táto je už veľmi unavená.

Tu sa veľké očisty začnú,

ľudia neuvidia len vodu tisícročnú ...

 

Nastane veľké zemetrasenie,

kontinentov niektorých stúpanie a klesanie.

Do toho sa priženú aj iné pohromy,

ľudí postihnú rôzne „nehody“ a choroby.

 

Tak je to – nedá sa nič robiť,

ľudia mali na Zemi iným životom žiť.

Teraz je už neskoro nariekať a bedákať

a v kostoloch peniaze do pokladničiek strkať.

 

Jedna Božia spravodlivosť tu platí:

Čo človek urobíš, to sa ti vráti.

V tejto SPRAVODLIVOSTI sociálne rozdiely ustupujú,

ľudia sa sami „na zrno a plevy“ myslením a konaním svojím selektujú.

 

Hľadajte cestu na svoje spasenie,

k tomu vám pomôže aj NOVÉ ZJAVENIE.

Zhon a náhlenie zanechajte,

stíšte sa a do SRDCA svojho sa zamerajte.

 

Tam nájdete na všetko odpoveď,

nie je potrebná u farára spoveď.

Sú to len svetské výmysly,

aby moci cirkevné na ľudí nezmizli.

 

Stvoriteľ sa na tom náramne zabáva,

ako sa cirkev s ľuďmi na Zemi pohráva.

Ľudia, už sa spamätajte,

ich stredoveké dogmy nečítajte.

 

SRDIEČKOM svojím sa viesť dajte,

PÁNA JEŽIŠA KRISTA S LÁSKOU v ňom hľadajte.

V „poslednej hodine“ ON PRAVDU Temnu pred oči vytasí

a každého, kto mu srdcom uverí, pred „zánikom“ spasí.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2752.  Posledné události.                    (Přijala Olga R.)                                            21.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

POSLEDNÉ UDÁLOSTI

 

 

„Temnu sa už kráti čas,

no ešte na krátku chvíľu sadne na trón zas.

V tej krátkej chvíli však najstrašnejšiu tvár odhalí,

aby ľudia na vlastnej koži SVOJU VOĽBU spoznali.

 

Veľký podiel na tom aj politici a média majú,

pseudotvorci cez nich ľudí manipulujú a ovládajú.

V ich drápoch nebohé bábky sú to iba,

ktorým na všetko zo SRDCA vlastný názor chýba.

 

Ovládaní ľudia sú ako slepí – hluchí,

pre pseudotvorcov majú cenu dotieravej muchy.

Niektorým ľuďom neprávosť oči a SRDCE otvorí,

zistia, že ich ovládajú rafinované potvory.

 

Začnú sa viac do svojho vnútra obracať

a PÁNA JEŽIŠA KRISTA vo svojom SRDCI hľadať.

Vycítia, že BOL a JE stále s nimi,

v každej dobrej, ťažkej, aj zlej chvíli.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS ľuďom s LÁSKOU CESTU odhalí,

aby vo svojom SRDCI skutočnú PRAVDU spoznali,

že po eliminácii Temna príde vyslobodenie

a VEDOMÍM prijatím PÁNA JEŽIŠA KRISTA vo svojom SRDCI

– ich spasenie.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi. MILUJEM ŤA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2753.  Svetelná premena Zeme.           (Přijala Olga R.)                                           24.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

SVETEĽNÁ PREMENA ZEME

 

 

„Nad krajinou je obloha zamračená, tmavá,

zase kvôli tomu, ako sa kto správa.

Amonkovi sa však vždy podarí mračno prederaviť,

aby ma mohol svetelným úsmevom cez škáru pozdraviť.

 

Slniečku tiež pozdrav svoj odovzdám

a s LÁSKOU a radosťou mu rukou zamávam.

Je to veru čistá PRAVDA odveká,

že príroda reaguje na správanie človeka.

 

Preto sa ľudia zbytočne čudujete,

keď o prírodných katastrofách často počujete.

Tieto sa budú dramaticky stupňovať !

Anjelia a Stvoriteľ pomáhajú Zemičku očisťovať.

 

Zemička – Matička je živá bytosť

a má už ľudského drancovania dosť !

Hoci veľmi miluje svoje ľudské deti,

musí sa už zbaviť negatívnych smetí.

 

Sú to negatívne myšlienky, slová, aj činy.

Nechce sa viac Zemička stotožňovať s nimi.

Už aj z toho dôvodu, že jej veľmi ubližujú

a v terajšom VZOSTUPE ju brzdia a spomaľujú.

 

Zemička už s radosťou berie na seba svetelné šaty

a každý pritom dostane čo mu právom patrí.

Všetci tí, ktorí jej s LÁSKOU pomáhajú,

zažijú s ňou svetelnú premenu – vibrácie na to majú.

 

S láskou a pomocou sú už pri nej z iných svetov

aj SVETELNÉ ZÁSTUPY.

Zemička s POKOROU svoje hmotné telo PÁNOVI  JEŽIŠOVI

KRISTOVI do JEHO rúk podstúpi.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému, aj Zemičke -  Matičke a Amonkovi. S láskou Oľga R.

 

 

 

2754.  Keď sa povie láska.                 (Přijal Radoslav B.)            12.–18.12.2005 a 19.5. 2006.

                                                                      Místo: Bratislava.  

 

 

 

KEĎ SA POVIE LÁSKA

 

 

„Kým jeden vníma

vzácnu prítulnosť a nežnosť

ten druhý

prítomnosť a nekonečnú blaženosť.

 

Niekto túži

po nevšednom zážitku

iný slúži

denne bez znaku zármutku.

 

Každý ju má

a predsa každý ju mať túži,

nik sa jej vzdať nechce

či to deti, ženy, muži.

 

Niekto čaká LÁSKU

aby rozkvitol,

druhý dáva LÁSKU

aby LÁSKOU bol.

 

LÁSKU čakať netreba

ona čaká každého,

objíma nás stále

od počiatku večného.

 

LÁSKA je tu stále

skrz dušičky malé,

pomoc duší veľkých

je odmena – nie prepych.

 

Ten kto LÁSKU prijíma

opája sa ruže sviežej vôňou,

ten kto LÁSKU dáva

je ružou prostej tŕňov ...“

 

 

 

2755.  O čom sme snili.                         (Přijala Olga R.)                                         29.5.2006.

Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

O ČOM SME SNILI

 

 

„O čom sme tu iba snili,

sprostredkoval nám to Ivko milý:

SVETLUŠKY prišiel zaktivizovať

a svetu SVETLNÉ INFO odovzdať.

 

Pseudotvorcom Ivuško po prstoch stúpa,

divný výraz má z toho ich tvár tupá.

Nevedia si už s tým poradiť,

ako majú Ivka od informovania ľudí odradiť.

 

Ivuško sa tak ľahko nezľakne ničoho

a pseudotvorcov už „šľak triafa“ z toho.

Darmo mu polená pod nohy podhadzujú,

sami sa však konaním svojím na zánik odsudzujú.

 

Ivuškovi však celý Svetelný vesmír pomáha,

preto sa temno zbytočne namáha.

PÁN JEŽIŠ KRISTUS a SVETELNÉ BYTOSTI pri Ivkovi stoja.

Je jasné, že sa pseudotvorci nášho Miláčika boja.

 

S láskou, odvahou a radosťou im Ivko búra programy.

Teraz v ničom si už nie sú istí sami.

Temno zúri, nové rafinované plány kuje.

No, Ivuško nám s LÁSKOU ďalšie SVETELNÉ INFO

od PÁNA JEŽIŠA KRISTA sprostredkuje.

 

Dlho toto však už nepotrvá,

lebo Ivuška – Miláčika nášho a SVETLUŠKY Nová Zem volá.

Ivuško a Svetlušky sa pripravujú na SVETELNÚ TRANSFORMÁCIU,

potom PÁN JEŽIŠ KRISTUS urobí Temnu ELIMINÁCIU.“

 

 

S láskou našej LÁSKE – Ivuškovi a všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA, LÁSKA MOJA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2756.  Hviezdička.                                  (Přijal Karol F.)                        21:58 hodin. 5.6.2006.

Místo: Devínska Nová Ves.

 

 

 

  HVIEZDIČKA

 


„Priletela z nebíčka rozžiarená hviezdička.
Priletela z nebíčka a pozdravila anjelička.
Priletela k mamičke ustaranej Zemičke
ustaranej z ľudských nerestí,

ktože ju od nich očistí ?

 

Čuduje sa hviezdička,

prečo vzdycháš Zemička ?
Akože by som nebola uvzdychaná,

keď som celá doráňaná !

 

I povedala hviezdička,

 pomoc príde z nebíčka,
neboj že sa, Zemička.
A tá malá hviezdička, rozžiarila Zemičke očičká.

 

Veď v nebíčku každý vie, že ak miluješ,

krásneho sa dožiješ.
A preto, že Ťa hviezdička, veľmi milujem,

tak Ti srdce z lásky darujem.“

 

 

 

2757.  Ahoj princi.                                 (Přijala Alena)                          22:15 hodin 7.6.2006.

Místo: Znojmo.

 

 

 

AHOJ PRINCI

 

 

„Ahoj princi z pohádky,

co vysvobodil jsi mne,

ten pocit krásný co teď mám

se snad již nerozplyne.

 

Posílám ti lásku, dík a něžné pohlazení

a přeji dobrou noc a nejkrásnější snění

a ráno nádherné probuzení.“

 

 

 

2758.  Čo si to volíte.                           (Přijala Oľga R.)                                             5.6.2006.

                                                                        Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

ČO SI TO VOLÍTE ?

 

 

„Ľudia milí, dosť málo slobody máte

a ešte ten zvyšok do rúk pseudotvorcom dáte ?!

Strašnú budúcnosť vám pripravujú,

každého z vás si očipujú !

 

Najprv vám hotové peniaze z rúk vzali

a kreditnú kartu na všetko dali.

Vraj kreditka má výhodu veľkú,

že človek nemusí nosiť plnú peňaženku.

 

Teraz pseudotvorci majú o to záujem veľký,

aby človeka identifikovali všetky úrady a banky.

Ak ľudia dlh máte a sociálnu závislosť na štáte,

veru už nič bez „šikany“ úradov a bánk nekúpite, nepredáte.

 

Každý krok váš sledujú všadeprítomné kamery,

no „kriminalita a teroristi“, to sú iba vedľajšie zámery.

Aj každý človek svoje číslo a čip bude mať

a družice ho budú z vesmíru sledovať.

 

Deje sa to postupne, skryte a rafinovane.

Sú už známe indície, že sa to tak stane.

Najprv si čipy zvierací maznáčikovia vyskúšajú

a pod zámienkou výhody, aj vám ich pod kožu napokon dajú.

 

Každé dieťa už pri narodení čip dostane,

týmto činom sloboda a súkromie existovať prestane.

Kde bude, ľudia, potom vaša vôľa slobodná,

keď ju takto ovládnu pseudotvorci a ich mašinéria podvodná ?!

 

Pseudotvorcov nič iné nebude zaujímať,

než ako ľudí čo najlepšie manipulovať, ovládať a kontrolovať.

Sú im cudzie pojmy: LÁSKA, SÚCIT a CITY.

Hlavne, že sú ich kontá plné, a že oni sú sýti.

 

Šelma Apokalypsy sa nenápadne Zemou plíži,

ak ju ľudstvo nespozná, pod jej úroveň sa zníži !

Je to ZÁKON KAUZALITY a PRAVDA odveká,

že „ 666 “ je číslo ŠELMY – a ČLOVEKA.

 

Preto sa ľudia milí rýchlo spamätajte

a vedome si inú budúcnosť VOĽBOU SVOJOU vyberajte.

Do svojho SRDIEČKA sa zamerajte

a s prosbou o pomoc sa k PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI obracajte.

 

PÁN JEŽIŠ KRISTUS bude VŽDY pri vás stáť

a s trpezlivosťou a LÁSKOU vám bude pomáhať.“

 

 

S láskou venujem všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA, LÁSKA MOJA !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2759.  Co si to volíte.                           (Přijala Oľga R.)                                             5.6.2006.

                                                                        Místo: Žiar nad Hronom.

Překlad cz sdělení 2758, důležité k šíření.

 

 

 

CO SI TO VOLÍTE ?

 

 

„Lidé milí, dost málo slobody máte

a ještě ten zbytek do rukou pseudotvůrcům dáte ?!

Strašnou budoucnost vám připravují,

každého z vás si očipují !

 

Nejprve vám hotové peníze z rukou vzali

a kreditní kartu na všechno dali.

Prý kreditka má výhodu velkou,

že člověk nemusí nosit peněženku plnou.

 

Nyní pseudotvůrci mají o to zájem velký,

aby člověka identifikovaly všechny úřady a banky.

Pokud lidé dluh máte a sociální závislost na státě,

věru už nic bez „šikany“ úřadů a bank nekoupíte, neprodáte.

 

Každý krok váš sledují všudepřítomné kamery,

no „kriminalita a teroristé“, to jsou pouze vedlejší záměry.

I každý člověk své číslo a čip bude mít

a družice ho budou z vesmíru sledovat vlnami.

 

Děje se to postupně, skrytě a rafinovaně.

Jsou už známé indicie, že se to tak stane.

Nejprve si čipy zvířecí mazánci vyzkoušejí

a pod záminkou výhody, i vám je pod kůži posléze dají.

 

Každé dítě už při narození čip dostane,

tímto činem svoboda a soukromí existovat přestane.

Kde bude, lidé, potom vaše vůle svobodná,

když ji takto ovládnou pseudotvůrci a jejich mašinérie podvodná ?!

 

Pseudotvůrce nic jiné nebude zajímat,

než jak lidi co nejlépe manipulovat, ovládat a kontrolovat.

Jsou jim cizí pojmy: LÁSKA, SOUCIT a CITY.

Hlavně, že jsou jejich konta plné, a že oni jsou syti.

 

Šelma Apokalypsy se nenápadně Zemí plíží,

jestliže ji lidstvo nerozpozná, pod její úroveň se sníží !

Je to ZÁKON KAUZALITY a PRAVDA odvěká,

že „ 666 “ je číslo ŠELMY – a ČLOVĚKA.

 

Proto se lidé milí rychle vzpamatujte

a vědomě si jinou budoucnost VOLBOU SVOJÍ vybírejte.

Do svého SRDÍČKA se zaměřujte

a s prosbou o pomoc se k PÁNU JEŽÍŠI KRISTU obracejte.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS bude VŽDY při vás stát

a s trpělivostí a LÁSKOU vám bude pomáhat.“

 

 

S láskou věnuji všem. Děkuji Pánu Ježíši Kristu – Stvořiteli milovanému. MILUJI TĚ, LÁSKO MÁ !  S láskou Oľga R.

 

 

 

2760.  Čo je to láska.                     (Přijal Radoslav B.)          18:15 –18:25 hodin. 22.5.2006.

                                                                           Místo: Autobus Pezinok – Bratislava.

 

 

ČO JE TO LÁSKA ?

 

 

        „LÁSKA je dotyk krídel motýlích

LÁSKA je tvoj každodenný dych

LÁSKA je pohľad očí detských

LÁSKA je prejav nevinnosti dospelých

LÁSKA je krása čo zmysly poteší

LÁSKA je to čo ducha osvieži

LÁSKA je nektár lúčnych kvetov

LÁSKA je šantenie lúčnych koníkov

LÁSKA je v odpustení

LÁSKA je v ľuďoch

LÁSKA je všade

LÁSKA je.“

 

 

 

2761.  Miminkovatá (921).               (Přijal Ivo A. Benda.)            5:23-5:40 hodin. 15.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MIMINKOVATÁ

 

 

„Hvězdička zářící láskou je tu,

ta, která milující život zvolila,

jen srdíčkem otevřeným,

tím, co je ti tak milým.

 

Upřímné oči v záři

hledí na mne beze slov,

proud láskyplných energií

z jejího srdce cítím.

 

Jako malé dítě upřímné

nevinností hledí na mne,

tento kontakt vzácný je

v této pozemské Temnotě.

 

Miminkovatá hvězdička,

krásná milující holčička,

uchovala si sílu lásky z Nebíčka

a odmítá energie z peklíčka.

 

Láska Stvořitele přes ni proudí,

síla Domova vane z její hrudi,

tam bezpečí a jistotu cítím

a tuto lásku čistou opětuji.

 

Držím její ruku tak,

jako Andílek Andílka,

božskou krásu uvnitř

cítit mohu v sobě, v srdci.

 

Zážitek neopakovatelný

jen několikrát v životě prožitý

je tím, co je běžné v Nebi,

souznění v blahu dvou duší.

 

Jde o SJEDNOCENÍ VYSOKÝCH FREKVENCÍ,

PROPOJENÍ DUCHOVNÍCH SRDCÍ,

ČISTOTOU bez jakékoliv špíny

a zářící den je tím na Zemi !

 

Dvě miminka v milosti

odděleny od loutkové scény,

mimořádný zážitek – štěstí,

to zažívám, zažívám milí !

 

Očička na sebe hledí,

ručky se v opojení vyciťují,

vzácným darem, co láska umí

kdekoli, všude ve Stvoření.

 

Proč nežít takto drazí

a nenahradit kalkulačky,

které vám do srdcí namontovali

ovládači připitomělí ?

 

Odmítám je a neživím,

zlatého padáka jim ukazuji,

nekompromisně se s nimi rozloučím,

JÁ JSEM JINÝ, TAK MOC JINÝ !“

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

 

2762.  Koncert Světla (922).             (Přijal Ivo A. Benda.)      21:13-21:39 hodin. 16.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

KONCERT SVĚTLA

 

 

„V naprogramovaných myslích

v pasti negativního stavu uvíznutých

nastávají poruchy loutkování,

tak, jak jiskřičky Světla přilétají.

 

Z Nebe, od Andělů tam dlících

i zde na Zemi zrozených,

co Stvořitele Prvotního ctí, milují

životem svým čistým, dáváním.

 

Radostná práce světelná jejich,

na kterou se tisíce let těšili,

kdy stovky miliard uvězněných duší

ze spárů pseudotvůrců osvobozují.

 

Vkládání pravdivých informací

do ztemělých myslí jejich

jim pouzdra Duchů, duší narušují

a cestu k vysvobození osvětlují.

 

POZITIVNÍ ŽIVOT V ČINECH,

OTVÍRÁNÍ SVÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE

mocného nástroje ve středu hrudi,

osvojení nebeských energií.

 

Milovat Stvořitele Prvotního

absolutní lásku, dobro, moudrost,

inteligenci a pravdu odvěkou,

ku prospěchu Stvoření celého.

 

V Temných světech,

kde bloudí bludičky v bludech,

v tmách tmoucích mátoží

a cestičku zpět nachází.

 

Ne již hlouběji propadat,

ale vzhůru prací světelnou stoupat,

mimo ovládací energie cestovat,

ke STVOŘITELI PRVOTNÍMU DO DOMOVA.

 

Materiálních ovládačů se zbavovat,

dostupné energie užitečně užívat,

druhým nezištně pomáhat,

milovat nejbližší, milovat.

 

Ducha a duši z pouzder dostat,

fyzické tělo transformovat,

jejich komunikaci obnovovat,

a plány pseudotvůrců nerealizovat.

 

Fyzické tělo získat pod kontrolu Ducha

a už s ním nikdy neloutkovat,

přerod v sobě realizovat,

NA SOBĚ CÍLEVĚDOMĚ PRACOVAT.

 

Koncert Světla na Zemi

i jinde ve světech temných

ANDĚLÉ SVĚTLA spouští,

STVOŘITEL PRVOTNÍ JE ZDROJEM JEJICH.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2763.  Lidská pseudomysl (923).      (Přijal Ivo A. Benda.)     21:40-22:01 hodin. 16.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

LIDSKÁ PSEUDOMYSL

 

 

„Když bytost chycená pseudotvůrci

upadla v jejich sítích,

transmogrifikaci podstoupila

v několika světech temných.

 

Její Pravá mysl

Ducha, duše a fyzického těla,

pseudotvůrci byla přemostěna

PSEUDOMYSLÍ TŘIKRÁT.

 

Když jim svobodu svoji odevzdala,

pak PŘESTÁVÁ BÝT SEBOU SAMA,

stává se z ní neskutečná LOUTKA,

PSEUDEM, které nezažila.

 

Pseudotvůrčí moc přijala,

aby zážitek na vlastní kůži měla,

co nikdy volit by neměla

a co v Nebi nikdy nezakusila.

 

Pak přes DEVADESÁT PROCENT VĚDOMÍ

z onoho pseuda pochází,

dodáváno pekelnými počítači,

za kterými je pyramida ovládací.

 

Taková loutka může se vzpamatovat,

díky POMOCI NEBE A STVOŘITELE,

nesmírné LÁSCE ANDĚLSKÉ A BOŽSKÉ

z útrap a neštěstí se vysvobozovat.

 

DVA ZÁKONY jí to umožňují:

ZÁKON ZVĚDAVOSTI A ZÁKON ZMĚNY,

které loutce po SVÉ VOLBĚ dovolují

provést zásadní KONVERZI.

 

Z NEGATIVNÍHO STAVU DO POZITIVNÍHO,

VŠE V SOBĚ ZCELA PŘEVRÁTIT,

s ovládači z pekel se rozloučit

a milost STVOŘITELE zakusit.

 

Na řadu životů VOLÍ SI

SVÉ SPECIFICKÉ POZITIVNÍ POSLÁNÍ

POMÁHAT LÁSKOU A PRAVDOU DRUHÝM

a tak je i sebe dostat z díry.

 

TRANSFORMUJE SVÁ TĚLA,

FYZICKÉ, DUŠI A DUCHA,

S POMOCÍ BIOLOG - LÉKAŘŮ NEBE

A OBNOVÍ SVÉ VLASTNÍ JÁ.

 

Vězte miláčci milí,

není zážitek krásnější,

než se takto vrátit

do domovského hnízdečka v Nebi.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

 

 

 

2764.  Stovky dialogů (924).            (Přijal Ivo A. Benda.)       20:20-21:05 hodin. 18.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

STOVKY DIALOGŮ

 

 

„Když se prací nezištnou světelnou

do závěrečné sedmé otáčky dopracujete,

odpouzdřen je Duch a duše

a v mocném niterném dialogu je pojednou !

 

Zde spolehlivě vnímáte,

že vy jste ZA fyzickým tělem

a skrze něj ve fyzické realitě

něco krásného vnášíte a demonstrujete.

 

Část činností a projevů vašich

fyzické tělo zvládá a přenáší,

Duch a duše však též působí

přímo ve své odpovídající úrovni !

 

Každá bytost je tříúrovňová,

nejniternější, niterná a vnější,

uvnitř každé je vaše vědomí,

tedy tři bytosti ve spolupráci.

 

V plné práci pro Stvořitele

mocně komunikuje trojbytost

s pomocníky – Anděly Nebe,

tak, aby správně zvládla světelnost.

 

Tři sta dialogů denně

mezi vyspělým pozemšťanem a Anděly

zvládá efektivně bez unavení,

díky lásce čisté, zářící.

 

Je třeba se stále radit

v této loutkoscéně - pseuda,

co a jak přesně vložit,

aby pomoc bližním byla účinná.

 

Pochopit důležitost komunikace,

její tréning a verifikace,

je klíčem ke správnému zvládnutí

světelných úkolů zásadních.

 

Vše probíhá duchovním srdcem

za významné podpory STVOŘITELE,

také s Ním běží spolupráce

jde o VEDENÍ KLÍČOVÉ.

 

Porozumění a ČISTÁ LÁSKA

řádné, precizní VYCÍTĚNÍ,

ve správnou chvíli správné rozhodnutí

umožňuje POMOC BLIŽNÍM.

 

Jestliže tohle pochopeno není,

nelze blízké z Temna vyvésti,

pak jde o počáteční snahy

v lidské cestě duchovní.

 

Neustálé přenosy informací

PODMÍNĚNÉ SPOUSTOU LÁSKY

vyvážené tak umožní

správnou a efektivní pomoc bližním.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2765.  Film Kontakt (925).               (Přijal Ivo A. Benda.)        21:48-22:12 hodin. 18.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

FILM KONTAKT

 

 

„Pozoruhodný film Kontakt

ukazuje událost, jež se odehrála,

řízenou duchovností se stala

Stvořitelem Prvotním bezmála.

 

Andělé Nebe umožnili

lidem pozemským v tuto chvíli

nahlédnout do tajů svých,

co se v Kontaktu odráží.

 

Film Kontakt ukazuje,

jak pozemské scéně,

umožněno bylo lidem

spojení s Vesmírným národem navázat.

 

Lidstvo pozemské izolované

po sedm milionů let

má jednou za čas příležitost

kontakt navázat s Vesmírným národem.

 

Ukázáno tam bylo

v jak hrozném stavu je lidstvo

a proto má takový statut,

být od Stvoření značně odříznuto.

 

Važte si lidé kontaktu

s Vesmírnými lidmi čas od času,

s životem pravým vyspělým,

tak, jak o tom někdo sní.

 

Je to posvátná věc,

a nikdo nemá dovoleno rušit,

až vyspějete jednou zase,

pak se povznesete nad sobectví.

 

Pochopit svoji situaci

v pasti negativního stavu,

těžce, těžce ovládací,

však osvobozuje část duší.

 

V této prazvláštní době,

kdy násilně z Temnot dodávané technologie,

nikoli z lásky čisté, lidé,

ale součást podniku se ziskem !

 

Porozumějte Pravému více,

tomu, co tak stále opomíjíte,

CITU, SRDCI, LÁSCE ČISTÉ,

to film Kontakt ukazuje !

 

Obnažení ovládačů Temnoty,

co anulovat kontakt chtěli by,

avšak záznam osmnáctihodinový

zůstal po tomto setkání !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2766.  Nosím tě v srdci (926).          (Přijal Ivo A. Benda.)           5:25-5:44 hodin. 19.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NOSÍM TĚ V SRDCI

 

 

„Tvá existence, bytí

na této planetce Zemi

kontinuitu má

z řady předchozích inkarnací.

 

Vývoj tvůj je něco,

co zázraku se podobá,

poznání mezilidských vztahů,

definice toho, co štěstí má.

 

Mocné energie všude po těle

při myšlence na tebe cítím,

pocházejí z DUCHOVNÍHO SRDCE

a dál se cyklicky rozlévají.

 

Vyspělý život si vždy cestu razí

světem nevyvinutým a zaostalým,

dochází k mocnému ozařování

těch, co zdaleka nemají vědomí.

 

Po řadu životů tě nosím

ve svém zářivém srdci,

jsme spolu vědomím spjati,

že kráčet budeme ke STVOŘITELI.

 

V mnoha různých situacích

rozhodovat se máme a cítit,

které kroky tam směřují,

a které do propasti.

 

Volnost si vždy zvolím

mimo těžké ovládací vztahy,

milovat bližního umím,

dávám mu maximum svobody.

 

Tak to cítím po věky

na rozdíl od nevědomých,

oni také jednou dospějí

k pochopení života a smrti.

 

Když spoutávají se lidé vzájemně,

mrtvý život takto volí,

druh vztahů pekelný

vydávaný za líbivý.

 

Vciťte se do jiného člověka

a rozumějte podstatě svobody

v jeho volbách a rozhodování

bez vašeho manipulování.

 

NOSIT V SRDCI ZNAČÍ

MILOVAT A SVOBODU CTÍT

UZNÁVAT PRÁVO NA EXISTENCI

BEZ MANIPULACÍ A OVLÁDÁNÍ.

 

Radost a štěstí čiší

z takových vztahů výjimečných,

ony sdílet mohou to nejlepší

v pouti ke STVOŘITELI !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

 

2767.  Straky (927).                        (Přijal Ivo A. Benda.)             5:46-6:00 hodin. 19.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

STRAKY

 

 

„Na špičce hromosvodu sedí,

nad sídlištěm si hoví

pták, jež vyniká zbarvením,

půl na půl černobílým.

 

Tento pták, když k vám přiletí,

PRŮNIK ENERGIÍ MOCNÝ ZNAČÍ,

lásky čisté a pravdy do Tmy,

díky vaší píli.

 

Já viděl je vždy tehdy,

když rozhovor jsem měl do médií

nebo před či po roznášení

světelných informací pro lidi.

 

Jednou řadu strak vidím

poletovat kolem světelné základny,

ony mi stále říkají:

„Dochází k PRŮNIKU SVĚTLA DO TMY !“

 

To tisíce lidí vyzvedávaly

informace ze schránek o Vesmírných,

uvažují a duchovní zážitek mají

jedinečný a neopakovatelný !

 

To jsou ty významné události

po mnoha tisíciletích,

lidstvo nemělo takový průnik,

jako teď, NYNÍ !

 

Poprvé konkrétně poznávají

to, co odvěků znají,

mají to ukryté v srdci

v důsledku dlouhého zakletí.

 

Světlo pravdy ihned proniká

přes otvůrky pouzder k Duchu a duši,

oni ihned poznávají

v jaké jsou situaci.

 

Pouhým ozařováním či pohledem

pravda a láska do nitra letí

k těm, co v bludech dosud žili,

možnosti velké mají k vysvobození.

 

Když se straky kolem vás ukazují,

máte příležitost k ozáření

těch, co žijí ve vašem okolí

víc, než kdykoliv jindy !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2768.  Miliony se seznamují (928).    (Přijal Ivo A. Benda.)     20:56-21:11 hodin. 20.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MILIONY SE SEZNAMUJÍ

 

 

„Miliony lidí

SEZNAMUJÍ SE nyní

se SVOU SITUACÍ

na planetě Zemi.

 

Významnou událostí

je tento proces světelný,

Stvořitelem dáván pro lidi,

aby PRAVDU O SOBĚ VĚDĚLI.

 

Když v negativním stavu dlí,

klíčová zrnka důležitých pravd obdrží,

ta je potom ZACHRÁNÍ

před věčnou smrtí !

 

V závěrečné eliminaci

negativního stavu i s pseudotvůrci,

tato ZRNA PRAVD SVĚTELNÝCH

záchranným kruhem budou jim.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS promítne jim

celičkou PRAVDU O JEJICH PSEUDOBYTÍ,

UVIDÍ VŠICHNI OVLÁDACÍ MAŠINERII

A HLAS SVŮJ DAJÍ PRO VYSVOBOZENÍ.

 

K tomu klíčovou roli hraje

dnešní informační zázemí,

PLNĚNÍ SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ

V OBORU TELEINFORMAČNÍM.

 

Na jedné straně POŘÍZENÍ PRAVD

sem do pozemské scény,

které všichni odevšad vidí,

neboť je jen ve třetí dimenzi.

 

Na straně druhé jejich ROZŠÍŘENÍ

mnoha LIDEM IZOLOVANÝCH SKUPIN,

SEPAROVANÝCH DO PSEUDORODIN,

ZEMÍ A MILIONŮ ORGANIZACÍ.

 

Stačí pár slov a obrázků

klíčových a pravdivých, třeba:

„MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM, ANDĚLÉ V NEBI“

A TY U LIDÍ PŘEVRAT ZPŮSOBÍ.

 

Tehdy, až události nazrají,

SPOJÍ SE ZÁŽITKY SOUVISEJÍCÍ,

pak synergický proces zajistí

OTEVŘENÍ SRDCÍ DUCHOVNÍCH !

 

Buďte trpěliví, trpěliví,

TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ,

KLIDNÁ VODA BŘEHY MELE

říká prastaré přísloví.

 

MILIONY LIDÍ SE SEZNAMUJÍ

S ANDĚLY NEBE A SVOJÍ POZICÍ,

kterou si milionkrát zvolili

a kterou kdykoli mohou ZMĚNIT !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2769.  Vyhánění pseudotvůrců (929).  (Přijal Ivo A. Benda.)  21:12-21:33 hodin. 20.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VYHÁNĚNÍ PSEUDOTVŮRCŮ

 

 

„V těchto vašich letech

eliminace negativního stavu probíhá,

zevnitř vně zóny vymístění,

SÍLY SVĚTLA VYHÁNÍ SÍLY TEMNA.

 

Závěrečné zúčtování se blíží,

každému budou zřejmé jeho výsledky,

rozsáhlý podvodný pseudosystém se HROUTÍ

a pseudotvůci z pekel zuří.

 

LÁSKOU ČISTOU A PRAVDOU

VYHÁNĚNI JSOU ZEVNITŘ VEN,

vnitřní část zóny vymístění

proměňována je již v Nebe !

 

Také v intermediální zóně vymístění

jsou pseudotvůrci vyháněni

směrem vně, pryč z této vrstvy,

do vnější zóny vymístění.

 

Tam jsou nejvíce přitahováni

svým produktem – loutkovým lidstvem,

sem nakonec budou vyhnáni

Anděly Nebe se Stvořitelem.

 

Zde na planetě Zemi

vyjeví se plné odpovědi

na dávno položenou otázku:

JAK VYPADÁ ŽIVOT DLE PSEUDOTŮRCŮ ?

 

Tedy s převrácenými duchovními principy,

nelásky, zla, nepravdy a hlouposti,

prožívanými těmi, co si to zvolili,

aby celé Stvoření vědělo, co nikdy nevolit.

 

Po poskytnutí PLNÉ ODPOVĚDI

v PLNOSTI STAVU NEGATIVNÍHO na Zemi,

PŘIJDE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS úplný

a pseudotvůrcům „rozšlápne hlavy“.

 

Tedy tu ovládací mašinerii

pekelnou, zrůdnou a fatální,

nebude již pro ni místo

nikde ve Stvoření se nebude hodit.

 

S trpělivostí a láskou šíříme

SVĚTLO A PRAVDU o situaci lidské,

takové, jaká je a už nebude,

jakmile dílo dokonáno bude.

 

Těším se na tuto událost,

já, jedna z miriád bytůstek,

těch, co dávání s čistou láskou milují

a pravdami život svůj věnčí.

 

Planeta Země je POSLEDNÍ STANICÍ,

kam pseudotvůrci pekelní budou vyhnáni

a zde po plné odpovědi

přijdou definitivně o své pekelné království !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2770.  Láskou čistou tě zahrnuji (930).  (Přijal Ivo A. Benda.)   5:57-6:13 hodin. 21.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

LÁSKOU ČISTOU TĚ ZAHRNUJI

 

 

„LÁSKOU ČISTOU TĚ ZAHRNUJI

SRDÍČKO NA ZEMI,

není krásnějšího nic,

než tě milá OZÁŘIT

a sdílet s tebou KLID A MÍR

v našich ZÁŘÍCÍCH SRDCÍCH.

 

„Srdíčko se otevírá

v naději našel člověk klíč,

z Vesmíru k nám přišla víra,

přátelství a krásná přízeň

pluje s láskou k lásce vstříc.“

 

„Srdíčko krásné zářící,

dík tobě mám teď úsměv na líci.

Mé srdíčko radostí plesá,

miluji tebe i celá nebesa.“

 

„Děkuji za ranní pozdrav miláčku krásný,

děkuji za lásku, radost, štěstí.

Děkuji za to, že jsi …

a MILUJI TĚ !  Ivi.“

 

„Za všetko ti ďakujem

a veľmi ťa milujem.

Ivko, ty si v Tme

žiarivá pochodeň.“

 

Milujte se, lidé,

lásku čistou si dávejte,

pravdu každému přejte,

štěstí a krásu vyzařujte !

 

Píseň lásky si pějte,

nitra svých srdcí prociťujte,

navzájem je propojujte

a životy takto v dobru sjednocujte !

 

Na nikoho kolem nehleďte,

ještěry a jejich loutkami se nebrzděte,

nestojí vám za to jejich klišé ?

Vlastní niternou cestou jděte !

 

Stvořitel Prvotní vás podporuje,

s Ním se vzájemně milujete,

to nejkrásnější si dáváte,

sebe sama v kráse objevujete !

 

Do pseuda loutkového vnášejte

hluboký cit lásky a přátelství,

ten zde dále rozvíjejte

a nehleďte na ostatní !

 

Kvůli tomu jste se sem zrodili,

aby jste Nebe na Zemi vytvořili,

kontrast mezi Světlem a Tmou zvýraznili

a tak to čisté a pravé zviditelnili !

 

Krásou zdobící ozařujete

mátohy ve Tmě lapené,

ony probudí se, jak by ne,

jak ZÁKON ZMĚNY umožňuje.

 

Jestli na planetě Zemi

ozáření lidstva probíhá,

pak radost panuje v Nebi,

je tam veliká sláva !

 

Milovat se a mít rádi

v srdci svém duchovním,

zářícím světlem bílým,

to jsme Andělé nebeští.

 

Svět lží a zel narušit,

pláč a nářky odstranit,

v zářící lidi přeměnit,

oheň v srdcích rozzářit !

 

Usmívám se nad tím,

že již nevrátím se do doby,

kdy bez informací světelných my tápali

a něco, něco jen hledali.

 

Dnes se krystalizují proměny,

zviditelňují se a napředují,

rychleji než kdy jindy,

„to koukáte, vážení“ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2771.  Mimátkám (931).                 (Přijal Ivo A. Benda.)              6:30-6:45 hodin. 21.6.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MIMÁTKÁM

 

 

„Láska je Světlo,

láska je cit,

srdce je poupě,

co záři chce mít.

 

Člověk je Anděl,

co slét sem snít,

miminkovatě zářit,

se Zemí souznít.

 

Štěstí je pocit,

TAK MOC MILOVAT A ŽÍT

plným douškem, a víc,

co ještě přát si, milí ?

 

Dnes Slunce svítí,

každý den v naší hrudi,

milovaná a milovaný,

láska čistá nikdy nekončí !

 

Vždy SVĚTLO bílé

MOUDROSTI TVÉ CÍTÍM,

ONO Nebe mi připomene,

tam i tady to spojit.

 

Mimátka lidská na Zemi

budí se jako princové a princezny,

ona milovat od věků umí,

jsou Anděly, Anděly.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2772.  Souznění (932).                    (Přijal Ivo A. Benda.)            8:35-8:48 hodin. 25.6.2006.

Místo: Vlak Česká Třebová - Choceň.

 

 

 

SOUZNĚNÍ

 

 

„Dávno znám situace,

kdy SPOJUJÍ se lidská srdce

v prožitcích sjednocujících

v blahu a ku prospěchu všech.

 

Mír v nich cítím,

tak, jak vánek v listí,

Stvořitel v nitru svítí

jako duhový most v Nebi.

 

Denní poznání

těchto prožitků svých

umožňuje porovnání

s těmi ostatními.

 

Volím si hodnotné vztahy

s lidmi, které miluji,

oni také tak volí

na základě souznění.

 

Dávný sen se mi plní

sdílet s krásnými lidmi,

oni taktéž mají

splněné dávné přání.

 

Více se snažit, to je cíl,

ROZPOZNAT Pravé od iluzí,

VYCÍTIT SRDCEM DUCHOVNÍM

ten dávný životní styl.

 

Časy se sice mění,

avšak láska a cit nikoli,

láska čistá k bližnímu

je kategorie absolutní.

 

Souznění duší se stane

po mnoha letech světelné práce

POMOCI BLIŽNÍ SVÝM

v této loutkové scéně.

 

Vždyť stojí za to žít,

když sjednoceni v lásce jste

se svými milovanými

pod vedením Andělů a Stvořitele.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2773.  Nehrajte šachy (933).            (Přijal Ivo A. Benda.)            8:05-8:26 hodin. 27.6.2006.

Místo: Vlak Břeclav - Brno.

 

 

 

NEHRAJTE ŠACHY

 

 

„Lidé nevědomí,

vy UVNITŘ OVLÁDÁNÍ,

nacházíte se v zakletí

pseudotvůrců Temnoty.

 

V tomto zakletí máte

podmínky podobné šachové scéně,

kde figurkami jste ve hře

těch, které jste zvolili dříve.

 

V této šachové hře

POMÁHÁME my Andělé,

Vesmírní lidé z Nebe

tam, kde o pomoc prosíte.

 

Dokud v ovládání jste

negativnímu stavu věříte,

pak záměry Temnoty plníte,

v moci jejich dlíte.

 

Teprve když OBRÁTÍTE,

VYCIŤOVÁNÍ SRDCEM ZVOLÍTE,

pak ochranu Světla získáte

a na cestě ke Stvořiteli jste.

 

Skutečné vysvobození získáte,

když ZE šachovnice se dostanete,

v žádné šachové hře nefungujete

a mimo pekelné ovládání jste.

 

To docílíte NEZIŠTNOU POMOCÍ

bližnímu, co topí se v ovládání

vedeni SRDCEM DUCHOVNÍM,

Stvořitelem a Vesmírnými lidmi.

 

V sedmé otáčce DUCHOVNÍ CESTY

plně oddáni Světlu a Stvořiteli

každodenní prací, životem svým

MILUJETE JEJ, I SVÉ BLIŽNÍ.

 

Proč se z pseuda nevysvobodit ?

Dle KÁZÁNÍ NA HOŘE žít ?

Ježíšova učení použít

v dnešní nelehké době, milí ?

 

Stále RAFINOVANĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ,

intenzita jeho se STUPŇUJE,

proto vám dáváme VÍCE POMOCI my

milující VESMÍRNÍ LIDÉ.

 

Nechtějte nic zadarmo,

vlastní přičinění, volby a odpovědnost

nepřenesete na druhé,

opírat se máte o SVÉ DUCHOVNÍ SRDCE.

 

NEVÁZEJTE SE NA LIDI,

JE TO SOUČÁST PEKELNÉHO OVLÁDÁNÍ

zde na této loutkové Zemi,

to vám sdělujeme, Andělé !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2774.  Všimli jste si ?                         (Přijala Oľga R.)                                            15.6.2006.

                                                                        Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

VŠIMLI STE SI ?

 

 

„Všimli ste si ľudia milí,

čo vám pseudotvorci urobili ?!

Poštovné, telefónne a cestovné poplatky vám zdvihli,

aby ste si písať, telefonovať a stretávať sa nemohli.

 

Ľudí takto schválne od seba oddeľujú,

zistili, že si SVETELNÉ INFO vzájomne oznamujú.

Toto sa však nepodarí Temnu.

Nemôže zastaviť VLNU SVETELNÚ !

 

Je tu niekoľko pracovníkov svetelných,

Na svetelnú prácu NEBOM vyškolených.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS ich vyslal na Zem,

Aby SVETELNÉ INFO o vašej situácii doniesli sem.

 

Oni s Anjelskou pomocou usilovne pracujú,

SVETLO šíria – tak Temnu dni skracujú.

Ľudia milí, svoje SRDCIA OTVÁRAJTE

a SVETLO od nich s RADOSŤOU prijímajte.

 

Oni toto SVETLO od PÁNA JEŽIŠA KRISTA dostali,

aby vám ho na Zemi s LÁSKOU odovzdali.

Lebo dni a udalosti sú už veľmi zrýchlené,

čoskoro sa so Zemou do víru VEĽKEJ ZMENY vtiahneme.“

 

 

Venujem s láskou všetkým. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA, LÁSKA MOJA !

S láskou Oľga R.

 

 

 

2775.  V tieni stromov.                         (Přijala Oľga R.)                                          21.6.2006.

                                                                        Místo: Žiar nad Hronom.

 

 

 

V TIENI STROMOV

 

 

„V tieni stromov stojím

s bodkovaným psíkom mojim.

Stromy vedia, že ich milujem,

Za príjemný svieži tieň im s LÁSKOU ďakujem.

 

Pohľadím im kmeň, či zelenú vetvičku,

oni zas niekedy vetvičkou pohladia mi líčko, či hlavičku.

Sú to nádherní tichí spoločníci,

v latentnom svojom stave tu žijúci.

 

No iné: V Európe je horúčava veliká,

telo človeka si na to vôbec nezvyká.

Dlažba ulíc im pod nohami horí,

Zemičke sa očista tu a tam darí.

 

Lokálne búrky, záplavy a ľadové „krupičky“,

inde ničí autá ľadovec ako tenisové loptičky.

Nedivte sa ľudia veď,

vypáliť a vyplaviť sa musí každá „smet“.

 

Denne si na výkyvy počasia zvykajte.

„Prečo je to tak ?“ – konečne sa seba pýtajte.

Zemička vám už nedáva žiadne ultimáta,

s dovolením STVORITEĽA vám všetko pekne zráta.

 

Zemička – Matička sa v očiste už vlní,

každá veštba proroka sa postupne splní.

Tam, kde sa nesúladné energie križujú,

ľudia rôzne pohromy a katastrofy zažijú.

 

Milí ľudia, prosím, Zemičke už pomáhate:

veľa LÁSKY, RADOSTI, POKOJA a MIERU jej posielajte.

Všetko dobré, krásne, láskyplné s ňou zdielajte

a NIČ nečisté, zlé – negatívne jej už nedajte.“

 

 

S láskou venujem. Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi – Stvoriteľovi milovanému. MILUJEM ŤA, LÁSKA MOJA !  Ďakujem aj Zemičke - Matičke.

S láskou Oľga R.

 

 

 

2776.  Slnko.                               (Přijala Anetka Š., 12 rokov)                                  15.4.2006.

                                                                                       Místo: Trenčín.

 

 

SLNKO

 

 

„Konečne prišla jar,

slnko už svieti.

A pritom na lúke,

hrajú sa deti.

 

Sme spokojní,

že slnko svieti.

Po tých veľkých mrazoch,

šťastní sme všetci.

 

Slnko rozveselí každú tvár,

prečo sa schovávať a mať stále žiaľ ?

Neplač už dievčatko,

slniečko je späť,

choď sa hrať na lúku,

detí je tam päť.

 

Slnko, rozžiari oči,

každého tvora.

Nielen človeka,

ale aj zviera.

 

Každé sa hrá v prírode tiež,

dokonca vstal aj rozospatý jež.

 

Pes tu skáče od radosti,

Mačka mňauká ako v mladosti.

Škrečok beh po kolese,

zajko skáče na terase.

 

Medveď brumká nejako inak,

srnka behá, ako divá.

Všetky zvieratká sú veselé,

a ľudia, skoro ráno vstali z postele.“

 

 

S láskou venované od Anetky Š. pre všetkých.

 

 

 

2777.  Život.                                (Přijala Anetka Š., 12 rokov)                                  15.4.2006.

                                                                                       Místo: Trenčín.

 

 

 

ŽIVOT

 

 

„Život je len hra, ktorá vyšla z Neba,

nikdy to nemeň, nebude to treba.

Nikdy to nezmeníš, lebo sa to nedá,

vie to len jeden a ten to chce tak nechať.

 

Život je ako stavebnica,

ktorú niekto postavil.

Dal si tam aj panáčikov,

aby sa zabavil.

 

Život je len skúška,

ako ľudia budú žiť.

Každý má svoj vlastný cieľ,

a vždy si ho zariadi.

 

Život je len jeden,

a nedá sa to zmeniť.

Vždy prídeš ho prežiť,

a vždy si ho zmeníš.

 

Chceš ho mať iný,

než ho žijú ostatní.

Je to správne,

nemusíš ho mať ako ostatní.

 

Pečo žiť inak,

prečo chceš byť iný ?

Zamysli sa nad tým,

či chceš byť naozaj iný ?

 

Lebo stojí za to byť sebou samým,

vnútorný mať život čistý,

nebyť nijako ovládaný

žiadnymi cudzími energiami.“

 

 

S láskou venované od Anetky Š. pre všetkých.

 

 

 

 

2778.  Smysl života v užitku (934).     (Přijal Ivo A. Benda.)         5:23-5:42 hodin. 2.7.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

SMYSL ŽIVOTA V UŽITKU

 

 

„Když prožije život svůj

člověk na planetě Zemi,

ptá se po jeho SMYSLU,

JAKÝ JE JEHO CÍL.

 

Otázka je to hluboká,

ne každý zná odpověď,

vyjeví se tomu, kdo má

SRDCE DUCHOVNÍ OTEVŘENÉ STÁLE.

 

Když V UŽITKU KE STVOŘENÍ ŽIJETE,

pak odměnu krásnou dostanete

VZESTUPEM KE STVOŘITELI BLÍŽE,

VE VĚTŠÍ LÁSCE A DOBRU STANETE.

 

UŽITEK znamená DÁVAT

PRAVDU, MOUDROST, LÁSKU A DOBRO,

odměnou je radost sama,

štěstí ve vztazích rozvinout.

 

Dávání bližním nezištné

s otevřeným duchovním srdcem,

život dle KÁZÁNÍ NA HOŘE

ODMĚNÍ TĚ BOHATÝM A ŠŤASTNÝM ŽIVOTEM.

 

Všude kam se podíváš

možnost pomoci bližním máš,

zakletý svět – loutkohra

nabízí tolik příležitostí bezmála.

 

Dej na srdíčko své

rady tichého hlásku poslouchej,

VEDENÍ ANDĚLŮ SVĚTLA A STVOŘITELE

dostáváš v životě neustále.

 

Niternou píseň slyšíš,

cítíš ji ve své hrudi,

tam poznáš i štěstí,

což odměnou za to je ti.

 

Nezištně znamená nehromadit

energie bližních svých,

odevzdávat je dál potřebným,

tak, aby vysvobodit se jednou mohli.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2779.  Sdílení (935).                (Přijala Alena R. a  Ivo A. Benda.)

 8:30-8:38 a 9:20-9:35 hodin. 7.7.2006.

Místo: Znojmo, Martin.

 

 

 

SDÍLENÍ

 

 

„„Kouzelníčku můj,

já napíši ti zas,

že nevíš ani, jak nádherný je pro mne

tvého srdce jas.

 

Ta krása,

která kolem mne se tetelí

je jako vánek

– křídla motýlí.

 

Nedá se polapit,

nedá se svázat,

jen sdílet ji s někým,

to je krása !

 

Miluji tě a vím,

že budu napořád,

ty hvězdičko milá,

co dáváš mému životu smysl a řád.“

 

Děkuji ti hvězdi

za krásná slova vyznání,

já rád je opětuji

tak, jak se u Andělů sluší.

 

Bohatství své s tvým sdílím

nesčetné prožitky,

statisíců životů vědomých,

co zůstávají v srdci.

 

Miluji tě takto po věky,

Stvořitel uvnitř nás to cítí

a raduje se spolu s námi

z tohoto šťastného sdílení.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2780.  V mnoha městech (936).        (Přijal Ivo A. Benda.)            9:04-9:22 hodin. 7.7.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

V MNOHA MĚSTECH

 

 

„V mnoha městech lidé zjišťují

díky našemu Světla záření,

že je někdo má rád po věky

z Vesmíru – Andělé v nebi.

 

Díky PŘEDÁVÁNÍ PRAVDY A SVĚTLA,

ne pseud z centrálních médií – pekla,

od světelných pracovníků,

lidé se dozví klíče věků.

 

Pomocí malých nosičů

dostávají velkolepou zprávu:

NEJSOU VE VESMÍRU SAMI

na této planetě Zemi.

 

„MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM“

je klíčová informace,

co OBNOVÍ A VYSVOBODÍ VĚDOMÍ

Z IZOLACE A SEPARACE !

 

Sedm milionů let

lidstvo pseudotvůrci drží

v pasti izolací a separací

v loutkovém zakletí !

 

Dnes, v této době

devět set milionů duší

z Nebe přišlo vysvobodit

loutky ze zakletého království.

 

Dnešní doba výjimečná

stupňováním Světla na Zemi

vedle propadu loutek do Temna

VSYVOBOZENÍM VŠECH ZAVRŠÍ !

 

U ještěrů z pekel nervozita roste,

narušováním intenzivním SVĚTLEM

jejich podvodného pseuda, přece,

pozemských loutek.

 

Vyhánění pseudotvůrců ven

provázeno radostí Nebe,

Andělé Světla ve štěstí

radují se z blížícího se vítězství !

 

To, co běží v čase na Zemi

je vnější velmi pomalý „film“,

ve srovnání s množstvím událostí

ve vnitřních světech Stvoření.

 

Tam čas kmitá rychleji

úměrně své vnitřní pozici,

kterou bytosti samy tvoří,

druhem života svým.

 

Událost VYSVOBOZENÍ se blíží,

Andělé už troubějí,

pseuda v peklech se hroutí,

PRADVOU A LÁSKOU Z OTEVŘENÝCH SRDCÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2781.  Rádio Jemné melódie (937).    (Přijal Ivo A. Benda.)       5:40-5:53 hodin. 10.7.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

RÁDIO JEMNÉ MELÓDIE

 

 

„Zeměmi slovenskými

zní od letošního léta

konečně v rádiu tamním

nebeská hudba.

 

Dočkali se ti lidé,

kteří přáli si

slyšet a prožívat

iba jemné melódie.

 

Hudbu BEZ pekelných zvuků,

bláznivého mlácení bicích,

BEZ nářků a bečení,

což se nám Andílkům hodí.

 

Záleží, CO SI KDO ZVOLÍ

ve svém tvoření,

ZVOLÍ-LI SI NA ZEMI NEBE,

BUDE HO MÍT !

 

Písně ze Světla dodány

Anděly Nebe srdcím lidským,

tak, aby se povznesly

nad bláznivé ovládání.

 

Aby se rozsvítilo na Zemi

v Tmě a mátohách obludných,

u těch, co pseudojá pseudožijí,

program ještěrčí ovládací.

 

Mezi pekelnými médii

jedna jiskřička se objevila,

ta, která si přála

osvítit pozemské lidi.

 

Pokud se ptáte odkud

přichází tahle hudba,

z Andělských světů

ona na Zemi přilétla.

 

Životem svým si přitahujete

druhy světelných energií patřící těm,

co frekvence lásky volí

a souladně v ZÁKONECH BOŽÍCH ŽIJÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2782.  Světlo roznáším (938).          (Přijal Ivo A. Benda.)          7:45-7:50 hodin. 13.7.2006.

Místo: Vlak Ružomberok – Liptovský Mikuláš.

 

 

 

SVĚTLO ROZNÁŠÍM

 

 

„Hodně fialových květů

lemuje mou cestu,

Slunce ranní hladí kraj,

kde SVĚTLO ROZNÁŠÍM dál a dál.

 

Aby lidé poznali,

že je někdo z vesmíru a Země má rád.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

2783.  Přátelství (939).                    (Přijal Ivo A. Benda.)        21:45-22:03 hodin. 17.7.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PŘÁTELSTVÍ

 

 

„PŘÁTELSTVÍ mezi lidmi

výjimečné na Zemi je,

ono se zde nenosí,

téměř každý pro SEBE žije.

 

Přítel je ten,

kdo dá ti kdykoli,

když máš nouzi

o jakékoli potřeby.

 

Přítel nic neprodává,

ale nezištně dává,

nic za to neočekává,

protože to dělá z čisté lásky.

 

Takových lidí je pomálu,

co nevyměnili srdce za kalkulačku,

stejnými energiemi se přitahují

a sami jsou pak odměněni.

 

Věz, že život coby škola

má chuť jídel mnoha,

avšak tou nejkrásnější chutí

je PŘÍTEL, PŘÍTELKYNĚ – PŘÁTELSTVÍ.

 

Není nad tyhle hodnoty,

které každý ocení,

když se ocitne v nouzi,

anebo mimo ovládání.

 

Všechny lidské city

v PŘÁTELSTVÍ se projeví,

ve všech možných situacích

i se slzami štěstí v očích.

 

Až poznáš PŘÍTELE,

pak zprávu dej do nebe,

PODĚKUJ Andělům Světla,

co vedou tě do dobra.

 

není krásnější zážitek,

než milovaný přítel,

rozvinutý vztah ženy a muže,

tak, jak vede tvé DUCHOVNÍ SRDCE.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2784.  Eliminace negativního stavu ve střední části zóny vymístění (940).

   (Přijal Ivo A. Benda.)

 5:09-6:02 hodin. 18.7.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU

VE  STŘEDNÍ  ČÁSTI  ZÓNY  VYMÍSTĚNÍ

 

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus, mám pro lidi Země toto důležité poselství k situace ve Stvoření – eliminace negativního stavu.

 

 

Milí lidé,

 

před deseti dny vašeho času byli VYHNÁNI SILAMI SVĚTLA PSEUDOTVŮRCIINTERMEDIÁLNÍ – SPOJOVACÍ ČÁSTI ZÓNY VYMÍSTĚNÍ DO FYZICKÉ – PŘÍRODNÍ - VNĚJŠÍ ČÁSTI ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. Tato událost navazuje na předchozí událost – VYHNÁNÍ pseudotvůrcůvnitřní - duchovní části zóny vymístění do intermediální – střední části zóny vymístění (sdělení 2601 – 2604, 2769).

 

V současné době (18.7.2006) a situaci se pseudotvůrci nachází ve 12. dimenzi fyzické – přírodní – vnější části zóny vymístění v námi vymezené její části. Jak už z NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA víte, pseudotvůrci jsou aktivátory a udržovatelé negativního stavu ve Stvoření a každé takové významné omezení jejich působnosti znamená postupnou eliminaci negativního stavu tam, kde již ztratili svoji působnost. Tedy i eliminaci řady Temných světů – pseudospolečností pekelných.

 

Všude v Nebi – Pravém Stvoření probíhají velké OSLAVY a panuje veliká RADOST nad touto příznivou situací. Naplňuje se Stvořitelův slib o eliminaci negativního stavu ve Stvoření včetně její závěrečné fáze.

 

LÁSKOU, PRAVDOU, DOBREM A MOUDROSTÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO, ANDĚLŮ NEBE A PRACOVNÍKŮ SVĚTLA ve světech temných jsou pseudotvůrci tak vyháněni postupně do nejzevnějšnějších částí zóny vymístění, což je planeta Země – Nula, jak je již známo z NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na vaší planetě bude poskytnuta PLNÁ ODPOVĚĎ na to, CO JE NEGATIVNÍ STAV V JEHO PLNOSTI. Pseudotvůrci jsou sem PŘITAHOVÁNI svým pseudodílem – loutkovým lidstvem řízeným přes ovládací pyramidu těmito pseudotvůrci. Toto pseudolidstvo realizuje stále více negativní energie při vzrůstu pozitivní energie pracovníků Světla – láskyplných lidí, takže je na planetě Zemi – Nula stále udržována ROVNOVÁHA ENERGIÍ !  To je zajištěno naším milovaným STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH tak, aby se dosáhlo PLNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKU, kterou na planetě ve vnějším Nebi odpovídající této planetě Zemi kdysi položili pseudotvůrci:

 

 

JAK VYPADÁ TVOŘENÍ BEZ DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ LÁSKY, DOBRA, PRAVDY, MOUDROSTI A INTELIGENCE, TEDY S PŘEVRÁCENÝMI DUCHOVNÍMI PRINCIPY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

 

To, co vidíte na planetě Zemi – masivní stupňující se nalévání technologií pseudotvůrci – informatika a genetika (jen to vnější) a MOHUTNÉ ZVYŠOVÁNÍ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO OVLÁDÁNÍ 90 % VŠECH LOUTKOLIDÍ NA 95 % Z PŮVODNÍCH 70 % VE STŘEDOVĚKU A 30 % V DÁVNOVĚKU, S CÍLEM OČIPOVÁNÍ VŠEHO VČETNĚ LOUTKOLIDÍ – PROBÍHÁ BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY, JAKÁ NIKDE NEMĚLA DOSUD OBDOBY. Pomocí těchto pekelných postupů, které DRTIVÁ VĚTŠINA LIDSTVA PŘIJÍMÁ SVŮJ NEBLAHÝ ÚDĚL NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH VOLEB, tj. 90 % lidstva ochotně, 5 % částečně, 5 % s větším či menším úspěchem nepřijímá dle míry láskyplnosti – života s otevřeným duchovním srdcem, CHTĚJÍ PSEUDOTVŮRCI ZAVÉST OVLÁDÁNÍ NA 99,9 % PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU UMÍSTĚNÍM ČIPŮ PŘÍMO NA PSEUDOLIDI A DÁT JIM GENETICKÝMI A MAGICKÝMI POSTUPY VÍCE NEGATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ (což oni jistěže nazvou v opačném významu, V NEGATIVNÍM STAVU JE VŠE PŘEVRÁCENÉ VZHŮRU NOHAMA).

 

Těchto 90 % pseudolidstva PŘITAHUJE stále více pseudotvůrce na planetu Zemi a tak umožňuje jejich 2. příchod na planetu Zemi (1. příchod se udál po propadu ze své původní pozice ve vnějším Nebi). Čím více se pseudotvůrci přibližují k planetě Zemi, tím větší boje na ní probíhají o TO, kdo je přivítá. Pseudotvůrci mohou tak přijít jako zachránci lidstva s líbivými slovy a mohou se vydávat za Ježíše a Andělé nebe, a toto jim loutkolidstvo v negativním stavu se zavřeným duchovním srdcem snadno může přijmout.

 

VŠICHNI TI LIDÉ, KTEŘÍ ŽILI, ŽIJÍ A BUDOU ŽÍT I NADÁLE V LÁSCE, DOBRU, PRAVDĚ A MOUDROSTI BUDOU VČAS PŘED TÍMTO 2. PŘÍCHODEM PSEUDOTVŮRCŮ ODVOLÁNI DO NEBE – PRAVÉHO STVOŘENÍ s výjimkou nepatrného počtu těch, kteří se podílejí na následném 2. PŘÍCHODU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA PLANETU ZEMI, KTERÝ V NEJHORŠÍM STAVU PSEUDOLIDSTVA UKONČÍ TUTO PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU A ZAVRŠÍ JEHO ELIMINACI VE STVOŘENÍ.

 

Nyní probíhá v intermediální – spojovací části zóny vymístění OČIŠŤOVÁNÍ ČISTOU LÁSKOU – JEMNOVIBRAČNÍMI ENERGIEMI VŠECH ČÁSTÍ ZAMOŘENÝCH HRUBÝMI VIBRACEMI – NEGATIVNÍMI ENERGIEMI vtisknutých zaniklými pseudospolečnostmi Temných světů do půd a atmosfér, a stavby, které po sobě zanechaly, jsou zcela eliminovány. Část jejich původních obyvatel konvertovala do pozitivního stavu a zbytek se přesunul do vnější – přírodní části zóny vymístění společně s pseudotvůrci. Tam se nachází také v pouzdrech ti Duchové a duše, kteří i nadále setrvávají v negativním stavu.

 

Dále POKRAČUJE ELIMINACE NEGATIVNÍHO STAVU VE VNĚJŠÍ – PŘÍRODNÍ ČÁSTI ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, tedy z jejich vnitřních částí směrem VNĚ, od 12. dimenze směrem k nejnižším dimenzím, včetně vaší 3. dimenze, ve které se nachází planeta Země – Nula. (Čím nižší dimenze, tím pomaleji v ní běží její čas – kmitání jejího jsoucna.)

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS SPOLEČNĚ S ANDĚLY NEBE VEDE TUTO ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU A PODÍLÍ SE NA NÍ TAKÉ PRACOVNÍCI SVĚTLA V TEMNÝCH SVĚTECH VČETNĚ PLANETY ZEMĚ – NULA. TÍMTO VŠEM VÁM DĚKUJEME ZA PLNĚNÍ SVĚTELNÝCH ÚKOLŮ, KTERÉ VÝZNAMNĚ POMÁHAJÍ V TÉTO ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU VE STVOŘENÍ.

 

S láskou čistou vám všem na planetě Zemi toto poselství předal PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.“

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli Prvotní všeho a všech, Pane Ježíši Kriste za toto poselství, které dále lidem planety Země otevře oči, a které jim s láskou v srdci předávám. Ivo A. Benda.

 

 

 

 

 

2785.  Vybíráte druhy života (941).   (Přijal Ivo A. Benda.)           4:40-4:52 hodin. 4.8.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VYBÍRÁTE DRUHY ŽIVOTA

 

 

„Každá bytost ve Stvoření

má výběrů tolik,

že neumí si představit,

co vše život umí.

 

Může si vyzkoušet cokoli,

co činí život hodnotný či ubohý,

tak, jak vybírá si,

neustále, každou chvíli.

 

Každá bytost sama vybírá si,

co miluje a ladí jí,

některá LÁSKU, MOUDROST, PRAVDU, DOBRO,

jiná zas opaky jejich.

 

Když vybírá si pozitivní stav,

pak nemá starost s kvalitou života,

VEDENÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO

PŘES DUCHOVNÍ SRDCE ZAŽÍVÁ.

 

Pokud volí negativní stav,

pak v ubohosti se potácí,

ovládán jako loutka entitami,

které ve stejném stavu dlí.

 

Na základě odpovídajících vibrací

vybírá si každý cokoli,

co považuje za SVÉ LÁSKY

a STEJNÉ SE SPOJÍ SE STEJNÝM !

 

Proto nestěžujte si

vy, co v iluzích jste žili,

nevědomé procesy

doprovází stav negativní.

 

Ti, kteří štěstí nitra zvolili,

hmotu nijak neupřednostnili,

odměňování jsou tím,

co existuje jenom v Nebi.

 

To vám sdělujeme my,

Andělé Světla v Nebi,

co v lásce čisté žijí

po předlouhé věky.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2786.  Pomoc přichází (942).           (Přijal Ivo A. Benda.)             5:02-5:17 hodin. 4.8.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

POMOC PŘICHÁZÍ

 

 

„Milován a milující

je ten, kdo moudrost volil,

tak, jak cítí v otevřeném duchovním srdci,

kdokoliv ve středu své hrudi.

 

Věz, že vždy v dobách těžkých,

kdy Temnota vlivem ŠPATNÝCH VOLEB LIDÍ

měla zhoubnou moc na Zemi,

POMOC Z NEBE PŘICHÁZÍ.

 

Nejinak je tomu i nyní

v roce dva tisíce na planetě Zemi,

kdy pomocí HMOTY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

LOUTKOVÉ LIDSTVO SPOUTÁVÁNO JE DO SÍTÍ.

 

Kdykoli v dobách těchto,

stejně jako před tisíciletími,

POMOC Z NEBE PŘICHÁZÍ

TĚCH, CO MILOVAT NIKDY NEPŘESTALI.

 

ANDĚLÉ SVĚTLA – bratři a sestry

spolu se STVOŘITELEM PRVOTNÍM,

mají účinný lék na neduhy,

které si nešťastníci zvolili.

 

Najednou má smysl žít

pro jeden sen, co z Nebe slít,

který život činí snesitelným,

ba co víc – ŠŤASTNÝM !

 

Stále rádi bez ustání,

v tom je rozdíl mezi lidmi a Anděly,

Vesmírnými lidmi v Nebi,

o kterých se v pseudoškolách neučí.

 

Když zvolí někdo šílené volby,

nechť počítá s odpovídajícími následky,

co vyšle, to se mu vrátí,

pseudoživot pro sebe – to je nejhorší.

 

Ti, co zvolili DÁVÁNÍ,

odevzdávání energií svých

všem těm, co jsou potřební,

ti ve štěstí a radosti žijí.

 

KDO ZLU NEODPORUJE,

SÁM SE PROVIŇUJE.

KDO DOBRO VELEBÍ,

ZAVRŠÍ SVOU POUŤ V NEBI.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2787.  Středisko přípravy (943).        (Přijal Ivo A. Benda.)         5:26-6:10 hodin. 27.8.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

STŘEDISKO PŘÍPRAVY

 

 

„Dřív, než jsme se zrodili

do nevědomí a zapomnění

na tuto planetu Zemi,

trénovali jsme ve středisku přípravy.

 

Každý svět je velmi specifický,

neopakovatelný jinde a jindy,

proto v Aštarově flotile existuje

nebeské STŘEDISKO PŘÍPRAVY.

 

Tam před tímto zrozením

nás, co sem z Nebe přišli

s POZITIVNÍM POSLÁNÍM,

důležitý výcvik a příprava proběhly.

 

Vše probíhá ve virtuální realitě,

v počítačové precizní simulaci

toho, co probíhá ve skutečnosti

na této planetě Zemi.

 

připravovali vás specialisti

na mnoho různých událostí,

od prvních krůčků mimin,

až po problematické stáří.

 

Vězte, že středisko přípravy

všechny informace dostupné má

o tom, co bylo, je a bude na Zemi,

aby SVĚTELNÁ POSLÁNÍ podpořena byla.

 

Délka přípravy je různá,

záleží na náročnosti poslání,

od několika let nejmíň,

až po čtyři staletí.

 

Tak dlouhý a precizní trénink

pro úspěšný pobyt na Zemi

nutný je a nezbytný

pro SPLNĚNÍ SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ.

 

Počítačové simulace scén

pseudožití na planetě Zemi

za následek má jen,

že pocit máme, jako by jsme to už prožili.

 

Jako bychom v minulosti táhli

za sebou fyzické tělo

Duchem a duší odpouzdřeným,

jež jsou v budoucnosti daleko !

 

Vše je dobře známé

pro toho s OTEVŘENÝM VĚDOMÍM,

v závěru DUCHOVNÍ CESTY,

v sedmé otáčce, milí.

 

Tak to máte pro doplnění,

k tisícům vašich sdělení

v ROZHOVORECH S POUČENÍM

a také v NOVÉM ZJEVENÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2788.  Astronomové pozemští (944).  (Přijal Ivo A. Benda.)       6:11-6:20 hodin. 27.8.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ASTRONOMOVÉ POZEMŠTÍ

 

 

„Jsou to lidé, kteří

v Temných světech se připravovali

na své pekelné poslání

OVLÁDAT OSTATNÍ LIDI.

 

Připravit je na pseudopoznání,

že ve Vesmíru nic než mrtvo není,

a později na událost neštěstí:

Druhý příchod pseudotvůrců s ještěry !

 

Oni v nevědomí pracují,

pilně naprogramované loutky,

z podzemí Temných světů

na svém bláznivém poslání.

 

Oni jen ODPADKOVÝ KOŠ zkoumají,

odpad v něm – mrtvé světy,

v černočerném Vesmíru – koši

Nebe – Pravého Stvoření.

 

Nezajímají je zářivé Vesmíry,

program ovládací to nedovolí,

v pseudopoznání se nachází,

v hlubokém nevědomí.

 

Na ty, co s Anděly Nebe se spojují

hrubým způsobem útočí,

jim to ale neublíží,

v návratu Domů je to nezastaví !

 

Postupně se tak odhalují

sbírky bludů – pavědy,

kterou oni tak milují

v černo černém objetí.

 

Se srdcem svým zavřeným

žádný pokrok neučiní,

jsouc v těžkém ovládání

astronomové pozemští.

 

To máte jen na doplnění

k těmto specialistům Tmy,

oni jednou se probudí

a pochopí, jak hluboce tápali.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2789.  Setkání srdíček.                       (Přijala Hvězdička.)                 23:50-00:00  14.8.2006.

5:40-5:50 hodin. 30.8.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

SETKÁNÍ SRDÍČEK

 

 

„Mé srdíčko potkalo tvé

a bylo jím tak oslněné

krásou, co z něho vychází,

až oči přechází.

 

Zeptalo se mé srdíčko tvého:

Co mohu pro tebe udělat dobrého ?

 

A ta krásná láska odpověděla:

„Dělej to, co jsi u mne viděla:

Zař a sviť jak nejlépe to umíš

a potom ještě víc, to se naučíš,

jen nesvazuj mne svými myšlenkami,

to mne bolí, a jít dál ke Světlu mi nedovolí.“

 

Poděkovalo mé srdíčko tvému

a odešlo vstříc dni zářivému.

 

Krásné srdíčko,

posílám TI LÁSKU A ŠTĚSTÍČKO.

 

Je už půlnoc černá,

tma a Sluníčko vidět není,

jen na nebi je plno hvězdiček

a některé mi zamávají.

 

Letí si dál, ty zářivé lodě s Andílky

a za chvíli zhasnou a já jdu do postýlky.

 

Tak i tobě přeji pěkné snění

a Tma ať v tvém životě nikdy není.“

 

 

 

2790.  Pozdravy lásky.                            (Přijal Petr S.)                               Večer. 15.8.2006.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Zdravím tě já, Ariel z 10. dimenze. Miluji tě a posílám ti proudy své lásky z kosmického prostoru kolem hvězd v souhvězdí Kozoroha. Je nás hodně, co tě milujeme, také já Arton tě zdravím milý bratře, jsem bytost z 13. dimenze a jsem moc rád, že jsme spolu ve spojení, miluji tě milý náš bratře. Pozorujeme tě už dlouho a pomáháme ti tak, jak nám to umožňují Kosmické zákony, s láskou tě vedeme. Pán Ježíš Kristus je tu, cítíme Jeho lásku. Pán Ježíš Kristus vás miluje, přijměte Jeho otevřenou náruč plnou lásky, dobra, něhy, Světla, harmonie, milované děti. Láska je tu ve vašich srdcích, jen je OTEVŘÍT a MILOVAT, dar lásky tu je pro vás mé milované děti, miluji vás já, Pán Ježíš Kristus, váš milující STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, s láskou, a světelné bytosti se přidávají, Plejáďané, Hoované, Lemuřané.“

 

 

 

2791.  Vítr.                                        (Přijala Hvězdička.)                   16:40-16:46  29.8.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

VÍTR

 

 

„Vítr duje, duje dál,

podél lesa, podél skal,

a v jeho duchu slyším pláč,

to abych věděl, co jsem zač.

 

Slyš člověče pozemský

CO ZPŮSOBIL JSI JIŽ,

a proč celý život neseš si

na zádech svůj kříž.

 

Je tvůj, jen ho nes dál,

však víš, jak změnit se zcela

duchovní srdce dokořán

a z kříže zbyde mlha.

 

Vítr duje podél skal

a nevrátí se již.

Co sis nechal a neočistil,

je ten tvůj kříž přetěžký.

 

Co poneseš si dál

až na dno soutěsky.

 

Začni milovat

SRDCE SVÉ OTEVŘI všem,

a uzříš zas

jak nádherný je den.

 

Uvidíš Anděly nebeské,

co nad tebou stále stojí,

a padnout pod tebou ten most

nikdy nedovolí.

 

Dej si znovu šanci a přivolej ten vítr,

co očistí tvou duši od nánosů tvých,

co za životy jsi nashromáždil

a na sebe nalepil.

 

Vítr duje dál a dál,

podél lesa, podél skal.

A na Zemi se snáší mrak

černý jako hejno vran.

 

Lidé o něm nevědí,

necítí a nevidí,

jen diví se a čekají

co jim média oznámí.

 

OTEVŘI SVÉ SRDCE,

ZÁZRAK ČISTÉ LÁSKY,

VEM HO DO DLANĚ

A VŠEM ROZDEJ Z LÁSKY !“

 

 

 

2792.  Miluj.                           (Přijala Hvězdička a hvězdička.)             15:00-21:50  3.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

MILUJ

 

 

„Miluj se srdcem otevřeným

dávej vše, co máš,

vždyť s mužem milovaným

si šťastná připadáš.

 

Je krásné to sdílení srdcí dvou,

mít těla k sobě přitisknutá

a cítit Nebe v srdcích obou,

kde Andělé dlí odedávna.

 

Už očka se zavírají

a přichází ten čas,

kdy lidé milí usínají

vše zastaví se zas.

 

Spi sladce andílku milý,

srdíčko krásné máš

a věz, že v každou chvíli

já myslím na tebe zas.

 

Ta vzpomínka na krásný večer

mi v srdci buší stále,

ona světýlkem mi je

v Tmě, kterou všichni tápem.“

 

„Víš, že milovat je krásný dar,

co Stvořitel nám všem dal,

však záleží, jak naložíme s ním,

zda zahodíme jej, či proložíme žitím.

 

Já vše do ti srdíčka dal,

vše krásné, co Stvořitel mi dal,

hodnotu pravou, hlubokou znám,

a vím, čím tě obdařit mám.

 

V srdci mi stále zůstáváš,

láskou čistou tě skrápím dál,

přeji ti štěstí a radost v pouti

na Zemi, kterou sis vybrala.“

 

 

 

2793.  Milovat.                                  (Přijala Hvězdička.)                     21:45-21:50  3.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

MILOVAT

 

 

„Hodně krásných básniček

začínám slovy MILUJI TĚ.

Snad i dnes ta slova má

svou upřímností potěší tě.

 

MILUJI TĚ sluníčko,

miluji tě tak,

že zářivé mé srdíčko

se vzneslo do oblak.

 

Chci s tebou létat v oblacích,

jak šťastný volný pták,

a neptat se již nikdy víc,

zda správné je to tak.

 

MILOVAT je správné vždy,

vždyť to je cesta ven

z otroctví loutek bezduchých,

lidí krásných sen.

 

Posílám ti lásku,

tu nejčistší, co znám,

do srdíčka tvého krásného

ať září takto dál !“

 

 

 

2794.  Poupátko.                               (Přijala Hvězdička.)         20:21-20:50 hodin.  4.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

POUPÁTKO

 

 

„Je tak krásné LÁSKOU žít

a srdíčkem svým svítit,

o všechno se podělit

s milovaným mým.

 

Láska je jak malé poupátko,

co rozvíjí se v květ,

jak roztomilé koťátko,

když uvidělo svět.

 

Pomalu se rozkoukává,

radost z toho má,

když spoustu věcí rozpoznává

a barvy světa vnímá.“

 

 

 

2795.  Kam letíš ?                              (Přijala Hvězdička.)                    13:45-13:50  9.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

KAM LETÍŠ ?

 

 

„Kam letíš milý obláčku

na modrém pozadí nebe ?

K tobě ty můj miláčku,

 já pozdravit chtěl tebe.

 

Já se vzkazem k tobě slét

od láskyplných lidí,

připomenout si krásný svět,

kde ČISTÁ LÁSKA v srdcích sídlí.

 

Tam nestydí se nikdo již

za lásku svou a cit,

vždyť bez ní bychom nemohli

nikde nikdo žít.

 

MILOVAT je překrásné,

svou něhu, náklonnost projevit,

miláčka svého milého

obejmout a políbit.“

 

 

 

2796.  Jak je krásné žít.                     (Přijala Hvězdička.)                                        27.6.2006.

Místo: Bulharsko.

 

 

 

JAK JE KRÁSNÉ ŽÍT

 

 

„Víš, jak je krásné žít,

když víš, kdo jsi ?

Víš, jak je krásné žít,

když zjistíš, že vše, co jsi dosud žil

má svůj smysl a cíl ?

 

Víš, jak je krásné žít,

když víš, že můžeš milovat

a nestydět se za to,

a rozdávat LÁSKU všem ?

 

Víš, jak je krásné vědět,

že jedna hvězdička

je tu s tebou na Zemi

a našla tu cestu zpět ke svému Stvořiteli ?“

 

 

 

2797.  Rozdej a nic ti neubyde.      (Přijala Hvězdička.)                                          14.7.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

ROZDEJ A NIC TI NEUBYDE

 

 

„Nechtěj nic, nic nečekej,

hvězdičko malá hledající,

vždyť v Ráji tam na Nebi

jsou všichni dávající.

 

Vezmi vše, co máš

a ROZDEJ TO LIDEM,

a potom uvidíš,

že ti NIC NEUBYDE.

 

Rozdej vše co máš,

dej LÁSKU všem,

TO STEJNÉ SE TI BUDE

VRACET JEN !

 

Ponoř se do svého srdíčka

a uvidíš, co je v něm lásky,

vezmi ji do dlaně

a pohlaď něčí vlásky.

 

Obejmi toho, koho miluješ

a oddej se mu cele,

a věř, že nic jiného

tě tolik nezahřeje !“

 

 

 

2798.  Zdravím hvězdičky.                  (Přijala Hvězdička.)                                       13.7.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

ZDRAVÍM HVĚZDIČKY

 

 

„Zdravím všechny hvězdičky,

co přišly z Nebe na Zem,

ať září jim všem zorničky,

ať mají krásný den.

 

Je nejkrásnější roční čas,

plné léto, Slunce jen,

a v tomto krásném období

se tolik radujem.

 

Bude to již třicet let,

co informace sbírám,

a obrázek o světě tom,

si ve svém nitru dělám.

 

Je tam vše, jen vzpomenout si,

na to, co ještě před tím bylo

a co v mžiku se nám

z našich myslí vytratilo.

 

Vám všem hvězdičkám,

co z lásky se sem narodily

a světelné poslání své

si splnily – či nesplnily.

 

Zdravím vás všechny

hvězdičky krásné,

ať září vám v hrudi

SLUNÍČKO JASNÉ !“

 

 

 

2799.  Přistup blíž (945).                 (Přijal Ivo A. Benda.)          18:26-18:54 hodin. 3.9.2006.

Místo: Šumperk.

 

 

 

PŘISTUP BLÍŽ

 

 

„Drobná dívka z hvězd

v útlém těl zář srdce,

oči velké hledí na mně,

hlas jemný, něžný, z Nebe.

 

V očích zář radosti skví se,

upřímně hledící jak kočka ke mně,

taková bytost objevila se u mě,

díky Stvořiteli Prvotnímu, lidé !

 

PŘISTUP BLÍŽ DÍTĚ HVĚZD,

ty, co‘s na Zemi zrodila ses,

mezi loutkolidi vloudila se,

abys zakletí jejich čistou láskou odstranila rychle.

 

přistup blíž, ať vidím tě,

která odvahou snesla se z Nebe,

lidem ku pomoci dnes nevědomě,

však nazítří již probuzeně.

 

Velké srdce tvé objímá

všechny, co v záři jeho dlí,

laská je a probouzí do jara

ze zimy – loutkového zakletí.

 

Hleď, jak vývoj tvůj kráčí,

duše moudrá s miliony životy,

všude křížem krážem po Stvoření

prošla tolika, tolika společnostmi !

 

Já čistotu svou ti posílám

upřímně a jemně, aby jen ovanula,

abys stále volná a svobodná byla

radost a štěstí ti posílám !

 

Toť můj příspěvek tobě,

malý, skromný, ale hluboký,

on milující lásku ti připomene

Z DOMOVA – ANDĚLSKÉHO NEBE U STVOŘITELE.

 

Šťasten tak, že potkal tebe,

zde, mezi tímto loutkosvětem,

jak potýkáš se sítěmi pavouků

a přetínáš je neustále !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2800.  „Cizinci“ se učí česky (946).             (Přijal Petr S., Ivo A. Benda.)                  25.8.2006.

Místo: Mělnicko, Martin.

 

 

 

„CIZINCI“ SE UČÍ ČESKY

 

 

„„Cizinci“ se učí ČESKY: Chorvati, Němci, Rumuni, Maďaři, Poláci, Ukrajinci, Arabové atd. – Aštar to řekl správně a tak se lidé připravují na život na NOVÉ ZEMI.“

 

 

Činí tak proto, že:

 

(1)

Lidé si mohou přečíst originálně přijatou – českou verzi 10 dílů knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – 4500 stran a desítek dalších kvalitních knih a tisíců obrázků SVĚTELNÝCH INFORMACÍ OD ANDĚLŮ SVĚTLA – VESMÍRNÝCH LIDÍ dostupných na internetu na adresách  www.vesmirni-lide.cz  a  www.andele-svetla.cz  , kde počet vstupů dosáhl za 7,5 roku 1 MILIÓN (800 tisíc česky a 200 tisíc anglicky, atd.). Není možné nechávat vše překládat do stovek jazyků, kterými lidé zde mluví, něco je přeloženo do angličtiny (1. díl knihy ROZHOVORY a důležitější výtahy z dalších 9 dílů knih ROZHOVORY), při překladech má překladatel právo na 5 % chyb a ve skutečnosti je procento překroucení obsahu textu ještě o něco větší. Existuje také množství „cizinců“ z celého světa, kteří se velmi dobře naučili česky v Československu v letech 1950 – 1990, kteří zde studovali a pracovali, a tak existuje český základ, ze kterého mohou dále rozvíjet jazykovou znalost.

 

(2)

Na NOVÉ ZEMI je zvolena celoplanetárním jazykem ČEŠTINA, což je v souladu i s tímto nejrozsáhlejším, nejpravdivějším – 90 % a nejaktuálnějším zdrojem SVĚTELNÝCH INFORMACÍ  www.vesmirni-lide.cz  a  www.andele-svetla.cz  od Andělů Světla – Vesmírných lidí dnes v roce 2006 na staré planetě Zemi. Ostatní zdroje jsou podpůrné, méně rozsáhlé a většina z nich má nižší pravdivost než 90 %, což je vhodný limit kontaminace negativními energiemi pro správnou pravdivost zdroje.

 

(3)

NEEXISTUJE dnes v roce 2006 na staré planetě Zemi ŽÁDNÁ ORGANIZACE, ŽÁDNÁ MÉDIA – TELEVIZE, ROZHLAS, NOVINY, ČASOPISY A OBČASNÍKY, které by poskytovaly na 90 % pravdivé, aktuální a velmi rozsáhlé SVĚTELNÉ INFORMACE, přestože jde již o dobu internetu a technicky snadno dostupných informací.

 

(4)

Lidé si začínají uvědomovat, že tyto SVĚTELNÉ INFORMACE mají CENU ŽIVOTA – VEDOU LIDI DO PRAVÝCH SVĚTŮ, na rozdíl od OSTATNÍCH – PEKELNÝCH INFORMACÍ, které mají CENU SMRTI – OVLÁDAJÍ LIDI DO TEMNÝCH SVĚTŮ.

 

(5)

Lidé si uvědomují důležitou pravdu O JEDNOM JAZYCE, kterou ve 2. díle knihy ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU ve sdělení 509 pověděl Ptaah:

……

 

Chceme-li s jinými lidmi hovořit,

musíme se jejich řeč naučit.

Mít to takové jako na planetě Erře,

cestovali bychom vesele.

 

Vždyť po celé jejich zemi,

JEDINÝM jazykem tam lidé rozprávějí.

 

Odpověď:

 

„Až se budete mít tak spolu rádi,

také budete jeden jazyk znáti.

 

Ptaah.“

 

(6)

ČÁST MÉDIÍ a především CENTRÁLNÍ MÉDIA (sídlících v hlavních městech států, pod masivním vlivem vlád, církví a „vědců“ – VLÁDNÍ, CÍRKEVNÍ A VĚDECKÁ SEKTA malého počtu negativních entit) ÚMYSLNĚ LIKVIDUJÍ, NIČÍ A PRZNÍ SVĚTELNÉ INFORMACE A OVLÁDAJÍ MILIARDY LIDÍ SMĚREM DO TEMNÝCH SVĚTŮ POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮCŮ Z PEKEL, a to po celou dobu desítek let existence médií.

 

(7)

ANGLICKÝ JAZYK JE ZDROJOVÝM OVLÁDACÍM JAZYKEM, přes který pseudotvůrci z pekel – Temných světů po posledních 1000 let nalévali pilotní – prvotní projekty vnějších ovládacích energií, a to v teritoriu ZDROJE jazyka – Velké Británie, a posledních 70 let v teritoriu USA, které od roku 1964 vědomě spolupracují s pseudotvůrci z pekel na šílených projektech ovládání lidstva, které mají vyústit v celoplanetární ČIPOVOU TOTALITU. Tedy přes anglický jazyk se snadno a rychle šíří veškeré staré i nové vnější ovládací programy pseudotvůrců z Temných světů, a tím pádem NEMŮŽE BÝT ANI HLAVNÍM JAZYKEM ŠÍŘENÍ SVĚTELNÝCH INFORMACÍ na staré planetě Zemi a taktéž vzhledem ke své negativní mnohoznačnosti (některá slova mají až 30 významů – velmi negativní vlastnost jazyka) nemůže být celoplanetárním jazykem na NOVÉ ZEMI. ČEKÁNÍ na to, až se v anglickém jazyce objeví skutečný pravý rozsáhlý SVĚTELNÝ ZDROJ, je pouhým MRHÁNÍM DRAHOCENNÉ ENERGIE A MARNÝM PODNIKÁNÍM.

 

(8)

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA JE PRO POZITIVNÍ LÁSKYPLNÉ LIDI SNADNÁ A RYCHLÁ, neboť je jim při tom POMÁHÁNO ANDĚLY SVĚTLA – VESMÍRNÝMI LIDMI, jak při čtení textů, poslechu zvukových záznamů samotných nebo doprovázejících filmy.

 

(9)

Začátek sdělení 1 z 1. dílu knihy ROZHOVORY také podmiňuje volbu 1 jazyka:

 

“Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná.”

 

V domovských světech Vesmírných lidí – Andělů Světla v Nebi je vždy JEDEN CELOPLANETÁRNÍ JAZYK, kterým se všichni obyvatelé planety snadno domluví, a pak každý zná galaktický jazyk KOSAN, který je jednoduchý (podobný jako naše latinka či esperanto).

 

(10)

ČESKÝ JAZYK patří dnes na staré planetě Zemi z hlediska bohatosti, jednoznačnosti i fonetiky jedním z NEJVYSPĚLEJŠÍCH, což je dáno jeho bohatou historií z hlediska vnášení SVĚTELNÝCH INFORMACÍ Z NEBE jak v historii každodenního života lidí, tak v historii české kultury, která je na tak malý počet (10 milionů obyvatel) pozoruhodná.

 

 

 

2801.  Vciť se do milovaného (947).   (Přijal Ivo A. Benda.)        18:57-19:12 hodin. 3.9.2006.

Místo: Šumperk.

 

 

 

VCIŤ SE DO MILOVANÉHO

 

 

„Když zblízka pohlédneš do očí

milované své blízké duši,

pak nesmírně láskyplně se snaž

zář srdce svého s ní spojit.

 

To je velmi citlivá operace,

vzácná, kterých tak pomálu je,

kdy srdce se srdcem se jemně spojí

u dvou milujících, muže a ženy.

 

Vcítění se obou navzájem

laskavé, hluboké a láskyplné

je to, co lidmi hýbe

vzhůru k oblakům Nebe.

 

Ano, prožitky milé, milých

lidí, co srdce zářící uchopili

na své pouti světem jim svítí

a druhým tak cestu Pravou ukazují.

 

Dnes v roce dvatisíce šest

lidstvo mdle a opojně směřuje

tam, kam vědomě nikdo nechce,

avšak ve STAVU ZAKLETÉM.

 

Přesto mezi masami

jedinci najdou se, co SVÍTÍ,

srdcem svým tak čistým,

že Domů vrátit se mohou mezi Anděly.

 

Tato sluníčka zvěstují

nevědomě, jen svou existencí,

že ZÁVĚR NEGATIVNÍHO STAVU SE BLÍŽÍ,

JEŽ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UKONČÍ.

 

Kráčí zde hvězdičky směle,

odvážně, jen tak, přirozeně,

bez umělin a mlžení,

přímo, UPŘÍMNĚ SE SVĚTLEM V HRUDI.

 

Andělé pomáhají z Nebe

těm, kteří činem zářivým skví se,

oni z principu lásky a moudrosti

KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU LETÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2802.  Co láska není (948).              (Přijal Ivo A. Benda.)        12:24-12:36 hodin. 16.9.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

CO LÁSKA NENÍ

 

 

„Prožitek vztahu muže a ženy

který signalizuje OVLÁDÁNÍ

není a nemůže být láskou čistou,

která je především v Nebi.

 

Na této planetě Zemi

téměř všechny vztahy muže a ženy

láskou nejsou a často ani nebyly,

neboť lidé SRDCE DUCHOVNÍ NEOTEVŘELI !

 

My, Andělé nebeští

vidíme vše a dovnitř

těch vztahů prapodivných, pokroucených,

které se nachází v zóně vymístění.

 

Spousta KALKULACÍ A OČEKÁVÁNÍ

založená na VZÁJEMNÉM BRANÍ,

tedy OPAKU LÁSKYPLNÉHO DÁVÁNÍ,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

HMOTA VLÁDNE NAD LIDMI,

kteří na ni OTROČÍ,

do svých vztahů ji zabudovali

rozsáhle, mezi muže a ženy.

 

Neustálé BOJE tyto

o vzájemnou energii,

o vlastnění věcí i lidí,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

Vzájemné OVLÁDÁNÍ A SLEDOVÁNÍ,

kam partner jde a s kým se baví,

kontrola jeho chování,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

Vzájemné se UZAVÍRÁNÍ

DO HMOTNÝCH STRUKTUR – VĚZENÍ,

kterým říkáte domovy,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

DOST UŽ DOST, lidé pozemští,

kampak jste to až zašli ?

KRADETE SI VZÁJEMNÉ SOUKROMÍ,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

Zastavte se na kolejích,

které vám pseudotvůrci naprogramovali,

z Temných světů vás k sobě táhnou,

to tedy lidé, čistá láska není !

 

Až OTEVŘETE SRDCE SVÁ,

A VEDENÍ SVĚTLA V NICH VNÍMAT,

PAK VYSVOBODÍTE SE ZE ZAKLETÍ

A VRÁTÍTE SE ZE ZAPOMĚNÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2803.  Oni vás ovládají (949).           (Přijal Ivo A. Benda.)        12:08-12:26 hodin. 18.9.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ONI VÁS OVLÁDAJÍ

 

 

„ONI VÁS OVLÁDAJÍ,

ti, co v děrách Temných světů dlí,

na dálku, podle, rafinovaní,

zalezlí, aby jste na nic nepřišli !

 

Uvědomte si lidé drazí,

VÁŠ STAV NEGATIVNÍ,

DUCH A DUŠE V POUZDŘE UVĚZNĚNI,

FYZICKÉ TĚLO – LOUTKA DEVADESÁTI PROCENTNÍ !

 

Váš stav je výsledkem VAŠICH VOLEB,

které jste až dosud učinili,

nejen v tomto životě,

ale i v mnoha předchozích !

 

OVLÁDÁNÍ JE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ,

které neuvědomujete si,

vydáváno je za vaše žití,

avšak ŽIVOT VÁŠ UKRADEN JIŽ BYL !

 

Váš čas žití Pravého

nahradili vám ovládači,

pseudotvůrci ze světů Temných,

za PSEUDOŽIVOT TEMNÝ.

 

POSTUPNOST A NENÁPADNOST,

SKRYTOST A RAFINOVANOST

základní taktikou jsou,

těch, kteří vám ŽIVOT UKRADLI

a nyní se vám jen smějou !

 

MOTIVACE V VYSVOBOZENÍ

je důležitým krokem vaší změny,

je třeba nalézt DŮVOD A CÍL,

pro který jste se rozhodli !

 

Dokud vás však ukolébávají,

jako zvířátka krmí a napájí,

jídlem, věcmi, pseudoprožitky,

pak nehnete se a PADÁTE NÍŽ !

 

V žádných organizacích spásu nehledejte,

patří pseudotvůrcům, ne Andělům z Nebe,

ani v technologiích pekelných,

které vám sem ještěři na čas ZAPŮČILI !

 

CHTĚJÍ TU ENERGII ZPĚT,

SE ZISKEM TUČNÝM, MILÍ,

to vám ale nikdy,

vládci planety neřekli !

 

Po skončení pouti pozemské,

devadesáti osm procent z vás,

přesouváte se SAMI VE SVĚTY TEMNÉ,

kde ovládači tu energii chtějí ZPĚT ZAS !

 

TAK OTROCTVÍ SI JIŽ NA ZEMI VYBÍRÁTE,

VY, CO SE VĚTŠINOU ŘÍDÍTE,

VŽDYŤ JE TO „SPRÁVNÉ, SPRÁVNÉ“,

DUŠUJETE SE, AŽ PŘEŠLÁPNETE.

 

Pak již vám nic nedají,

musíte na ně jen otročit,

každodenně se o svůj život bít,

dělají to všichni, ve Světech temných !

 

Planeta Země křižovatkou je,

zhlavím mnoha a mnoha kolejí,

MIRIÁD VÝHYBEK, které PŘESTAVUJETE SI SAMI,

A SMĚRUJETE SVŮJ ŽIVOT A EXISTENCI !

 

Já vím, znám lidské chování:

„JÁ NIC, JÁ MUZIKAT, JÁ TAM NEBYL“,

ale to zde skutečně neplatí,

KAŽDÝ SI SVOU VÝHYBKU PŘEHODÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2804.  Světlo přichází (950).             (Přijal Ivo A. Benda.)        11:20-11:30 hodin. 16.9.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

SVĚTLO PŘICHÁZÍ

 

 

„Posílám ti pusinku na líčko,

ať ti září srdíčko,

abys stále milující byla,

upřímnou a čistou láskou zářila,

tvá radost a krása stále byla.

 

Probouzíš se ze zakletí,

co nikdy nesvědčilo ti,

dnes svítá a SVĚTLO PŘICHÁZÍ,

do tvého ZÁŘÍCÍHO SRDCE,

kde je NEBESKÁ HARMONIE A KLID.

 

Je krásné lásku rozdávat

a je nádherné ji dostávat.

 

Ivo, Aštar a Ježíš.“

 

 

 

2805.  Žiara srdca.                                (Přijal Peter Š.)                                                   2006.

Místo: Banská Bystrica.

 

 

 

ŽIARA SRDCA

 

 

 

MY JSME TI TULÁCI

 

„My sme ti tuláci po hviezdach,

ti, ktorí nič nemajú,

len to srdce plné lásky,

to je to najvačšie bohatstvo.

 

My sme ti tuláci po hviezdach,

čo čas pozmeniť sme prišli,

ukázať všetkým,

čo je to vlastne ta láska pravá.

 

Až čas tvoj sa naplní,

sama to poznáš,

čo pri srdiečku nosíš.“

 

 

VIANOCE

 

Už svetlo nad nami žiari,

a dáva nám nádej na lepší čas,

keď duša k duši sa túli,

a láska štedro obdarí nás.

Šťastné a veselé....

 

 

V MENE LÁSKY

 

Bol som ako strom,

ktorý svojou láskou

do božej záhrady prerástol.

 

A keď moje ďakujem

naveky zoslabne vo vetre,

žehnajte v mene lásky,

tak naveky amen.

 

 

ŽIŤ ŽIADA

 

Keď mi škovránok zaťukal na okno,

a ja som vo svojom srdiečku našiel lásku čistú,

spoznal som, že si jediná, tá pravá,

ktorá mojej láske chyba.

 

 

ŽIVOT AKO BÁSEŇ

 

Život je ako báseň,

ktorú som nikdy nenapísal,

a keď uviazneš v bludisku svojho ja,

pamätaj, že cesta von,

vedie priamo cez tvoje srdce.

 

 

VESMÍRNY CYKLUS

 

Zabúdať a rozpomínať,

to cyklus vesmírny,

čo strháva nás stále.

Byt tým čím nie si,

aby si spoznal, to čím si,

hľadajúc lásku, spoznáš to najkrásnejšie,

že múdrosť si, radosť a čistá láska.

 

 

VEČNÝ OHEŇ

 

Nesmelé dotyky,

nežné slovka,

to sa nás láska dotyka,

hladí nás,

a kladie na svoj večný oheň.

 

 

TÚŽBA DVOCH SRDC

 

Romanticky večer,

vôňa prebúdzajúcej sa jari,

prekrásny západ Slnka,

a túžba dvoch sŕdc po spojení.

 

 

TÓNY SRDCA

 

Počúvaj tóny srdca,

hľadaj harmóniu,

a na dne duše,

nájdeš našu lásku.

 

Ona sa nikdy nestratila,

je tu stále s nami.

 

 

SLOVO

 

Na počiatku bolo slovo,

to slovo bola láska.

Rozpomenieš sa na začiatok,

bola si krásna, prekrásna,

na rukách som ťa nosil,

po líci som ťa hladil.

Usmievala si sa, a ja som

ťa z celého srdca miloval.

 

 

ŠKOVRÁNOK

 

Keď na belasej oblohe škovránok zaspieva,

a slniečko prvým lúčom ťa pohladí,

láska sa opäť v tebe nadýchne,

a ty spoznáš, čo pri srdiečku nosíš.

 

 

PREKROČ SVOJE JA

 

Tvoje ja, je odvekou bránou,

aby si spoznala, kto skutočne si.

Pokloň sa a prekroč svoje ja,

lebo to, čo nájdeš stojí za to.

 

Pokora a láska, nádej a odpustenie,

tak ako mohutný je dub,

tak taká mohutná je vo vás láska,

a pravá pokora ju umožňuje uzrieť.

 

Viera v lepší zajtrajšok,

poháňa nás vpred,

hoc tápeme a blúdime,

veríme, že naše odpustenie nám umožní,

uzrieť nový svet.

 

 

NA DNE DUŠE

 

Keď láska mi chýba,

a srdiečko čaká na lepší čas,

každý deň si dúfam,

že mi na dne duše chýbaš.

 

 

NAD NAMI JE LÁSKA

 

Sme tu my a nad nami je láska,

ona nám rozumie, my jej nie.

Keď ju všetci spoločne v sebe nájdeme,

potom vstúpime do Kráľovstva nebeského.

 

 

MALÁ CHVÍĽA

 

Keby sme boli schopní zastaviť sa na malú chvíľu,

pocítili by sme v srdci tu krásu prenádhernú, milú.

Vcítiť sa, aké to bude v cieli,

premýšľať o tom, aký sme a aký sme boli.

 

 

LÁSKA JE KVET

 

Láska je kvet, čo krásou ťa očarí,

láska je kvet, čo zborí všetky priepasti,

láska je kvet, bez ktorého neviem žiť,

a ja ti ten kvet ponukám na dlani.

 

Láska je kvet žitia,

ktorým sme v jeden celok spojený,

niet malých a veľkých, silných a slabých,

my sme, čo láskou sme, a láska je nami.

 

 

LÁSKA ZVÍŤAZÍ

 

Láska sa nikde nestratila,

je tu stále s nami,

podajme jej ruky,

a láska zvíťazí a s ňou my.

 

 

KDE TVOJE SRDCE NÁJDE SAMO SEBA

 

Slobodný ako vietor v poli,

zo vztýčenou hlavou,

z rukou na srdci,

dávaš svoj hlas múdrosti a láske.

 

Všetky dúhové farby sa zlievajú do jednej,

všetky cesty, ktoré nikde nekončia,

končia práve tam,

kde tvoje srdce nájde samo seba.

 

 

JESENNÁ LÁSKA

 

Keď jeseň zaklope na dvere,

a listie stromov farbami zahrajú,

všetky lásky sa stratia,

zostane tu len jedna, ta naša.

 

 

CHRÁM LÁSKA

 

Večné tajomstvo života,

že láska nás stvorila,

dala nám slobodu, ktorú nám nikdy nevezme,

a čaká na nás vo svojom večnom chráme,

kedy sa konečne domov vrátime.

 

 

DOKONALOST

 

Keď uzrieš dokonalosť Stvoriteľa,

nasleduj ju.

Očakáva ťa radosť a láska.

 

 

BEZ NEBA BY NIKDY NEBOLO RUŽE

 

Bez neba by nikdy nebolo ruže,

bez ruže by nikdy nebolo lásky,

a bez lásky,

by sme sa nikdy neboli stretli.“

 

 

 

2806.  Jarní květ.                               (Přijala Hvězdička.)                                        19.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

JARNÍ KVĚT

 

 

„Miluji tě lásko,

jsi jak jarní květ,

co motýlek na něm

si přilétl posedět.

 

Jsi něžná jak vánek,

jak podzimní listí,

co pod nohama ti

krásně voní a šustí.

 

Nenech se zviklat

hrubostí těch,

co lásku svou zamkli

ve vysokých zdech.

 

Srdíčko měj otevřené,

hýčkej si cit

a nemůžeš v tom světě

nikdy zabloudit.“

 

 

 

2807.  Jak se vrátit do NEBE ?         (Přijala Hvězdička.)       16:00-17:00 hodin. 21.9.2006.

Místo: Země české.

 

 

 

JAK SE VRÁTIT DO NEBE ?

 

 

„Lupínku podzimní,

co ze stromu jsi slét,

pověz mi jaký je

tam ve stromě tvém svět ?

 

Je tam také LÁSKA ?

Je tam radost, smích ?

Mohou se tam ptáčci

volně usadit ?

 

Udělat si hnízdečko

a mladé vychovat,

pak vylétnout zas do nebe

a volnost svou si zachovat ?

 

Letět volně jako pták

a netrápit se již

tím, co by tě vázalo

a táhlo zase níž.

 

Odpověz mi lístečku,

je takový svět,

kde láska je tak veliká,

jak nevadnoucí květ ?

 

Je ve tvém stromě, tam,

odkud jsi sem slét ?

 

A jak se tam dá vrátit zas,

když jednou jsi už zde,

a znovu tě k větvi přilepit,

To prostě teď už nejde ?“

 

 

 

2808.  Jan Ámos Komenský (951).   (Přijal Ivo A. Benda.)     15:55-16:08 hodin. 25.9.2006.

Místo: Vlak Žilina – Považská Bystrica.

 

 

 

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

 

 

„ZVĚSTOVATEL SVĚTLA

seslaný z Nebes

dal lidem vizi světa,

který je součástí Nebe.

 

Odstranění rozdílů životní úrovně,

chudoby, hladu a otroctví,

nastolení konečně JEDNOTNÉ

CELOPLANETÁRNÍ SPOLEČNOSTI !

 

S JEDNÍM JAZYKEM,

S JEDNOU VLÁDOU

KDE LIDÉ LÁSKOU V JEDNOTĚ

KE STVOŘITELI VZLÉTNOU.

 

Přijal z Nebe mnoho knih,

které světem pohnuly,

oznámily PŘÍCHOD SVĚTLA

SEM, do středověké Temnoty.

 

Až dnes si lidé mohou

tyto myšlenky uvědomit,

V NADCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTECH,

V DALŠÍM PRŮNIKU SVĚTLA DO TMY !

 

UČITELEM NÁRODŮ ho nazvali,

ti, kdo jeho učení přijali,

muzeum v Uherském Brodě

z osobních příspěvků zřídili !

 

Můžete si uvědomit,

že z Nebe toto učení je,

každý může si jej vzít

a změnit svůj život v SEN.

 

Dnes, kdy hmota vládne nad lidmi

se jen málo lidí pozastaví

nad učením o SVOBODNÉM LIDSTVU,

neboť VĚTŠINA UPADÁ DO HMOTY !

 

Ti, co srdce před zavřením uchránili

příležitost teď ohromnou mají

vrátit se zpět do Nebes

odkud přišel a kam odešel

JAN ÁMOS KOMENSKÝ.

 

Vzdávám dík z hloubi srdce

tomuto muži činu Světla,

které vnesl do tohoto světa

a život mnohým tak zachoval !

 

Užívám jeho tehdejších prožitků,

které předány mi Stvořitelem byly

před zrozením na planetu Zemi,

aby ke světelnému poslání využity byly.

 

Dnes otevřený kontakt s Anděly máme,

těšit se můžeme ze vzniku NOVÉ ZEMĚ,

staré lidstvo postupně končí

a odděluje se ZRNO OD PLEV.

 

 

Odkaz dnešnímu lidstvu je především v dílech:

 

O andělích, (zatím ztracen), 1615,

 

Labyrint světa a ráj srdce, 1623,

 

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, 1644,

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica,

 

Cesta Světla, 1642,

Via lucis,

 

Světlo v temnotách, 1650,

Lux in tenebris.

 

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2809.  Mumuland (952).                  (Přijal Ivo A. Benda.)            5:49-6:04 hodin. 2.10.2006.

Místo: Martin.