SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1 - 100  KNIHY  "ROZHOVORY I."   ZDE ...

 

 

101.  Dodatek.                                                                                                  6.9.1997.

 

„A k tomu chci já  dodat pár  slov. Jatamaka  už není  mezi námi,  od  podzimu  loňského  roku je u Stvořitele našeho, a to takto, to je zastaralý záznam, ale chcete-li, uveďte ho, neboť zde opravdu na naši stanici přiletěl, chvíli jsem byl s ním, ale potom jsme ho dali odvézti domů k nám na planetu Erru, kde v této duševní činnosti znenadání odešel ke svému Stvořiteli, a takto odcházíme všichni, a to takto, že nejstarší muži i některé ženy, ale těch je velmi málo, se takto znenadání ocitne u svého Stvořitele, takto nazýváme my toto, co vy říkáte, že člověk umřel, ale my to nazýváme takto.

                                                                       Ptaah.“

 

 

Ivo, dej to do záznamu, Jatamaka byl tak hodný člověk, já to viděla v duchovním obraze, jak to mám nazvat, a tohle mi nadiktoval pro lidi, čili mi vedl ruku. Měl modré oči, bílé vlasy sčesané nazad, měl už vrásčitý obličej, a taky nosil bílý oblek.

 

Také se o mě jeden čas, no to jaro staral po zdravotní stránce, prostě péči jsem měla a mám od nich po zdravotní stránce.

 

 

 

102.  Dopis.                                                                                                      5.9.1997.

 

Já zase přivezla z Prahy desky, co lidé odložili, a takové písně, jak se líbí mým přátelům z Vesmíru, jako tato deska „Všem starým láskám“ zpívá Bob Frýdl a skupina Jana Sochora. Hlavně ta píseň „Všichni se sejdeme v létě“.

 

         Rozhovor.                                                                             

 

„Víš, tato píseň, ta je o sobě tak krásná, víš kolik bratří z Vesmíru, jak ty nás nazýváš, tak si ji zachytilo. Víš jestli takto zpívali naši lidé, takto se přesně vyjadřujeme my, a proto jsme si vás moc nevšímali, až nyní, neboť plno lidí se přidalo k těmto lidem, co činí z tohoto světa toto negativní období, ale to zanikne, budete-li všichni se vraceti k těmto písničkám, čili opakovat, nebo i skládati nové písně plné nevýslovného míru a klidu, a vy takovéto písně máte, a máte jich celou řadu, neboť tato vámi řečená socialistická doba vám mnohé nedovolila, a takto to zařizujeme i my, že mezi naše mladé lidi přivezeme-li něco z jiné planety, neboť vše se nyní takto odchytává, a to pomocí speciálního zařízení, které je napojené, ale se souhlasem člověka samotného, na jeho vědomí, čili vše je sledováno, jakým způsobem ten člověk žije, a jak se chová, a to jenom proto, že nám to ten člověk dovolil, jinak si toto nedovolujeme my lidé z nejvyšších dimenzí bytí, a potom i my z vyšších dimenzí bytí, neboť my z Ptaahovy flotily sice žijeme dost let, ale tady my z Aštarovy flotily, my žijeme tisíce let, a to jsem sice chtěl uvésti, a to takto, neboť jsme se tu shromáždili my všichni, a to nejen z Ptaahovy flotily, ale i z Aštarovy flotily, abychom vám všem pomohli k nám, no co si kdo vybere, to bude mít, ale v našich světech sice to máme trochu odlišné, ale my všichni žijeme, a budete-li i vy chtít, přidejte se k nám, a to ti to takto posíláme nejen my z Ptaahovy flotily, ale i z Aštarovy flotily, neboť vás, hlavně vás zpěváky z této malé země, hlavně tebe Bobe Frýdle, tebe obzvláště zdravíme, a ta tebou nazpívaná píseň „Všichni se sejdeme v létě“, ta tu bude stále brána, neboť to je ta nejen výzva pro vás, rodiče na této planetě Zemi, ale také pro nás, tu ve vesmírném prostoru, že nejen rodiče a děti, ale i my s vámi se sejdeme v budoucnosti, neboť tohle pro nás bude platit, takto vámi nahrané a vámi zpívané písně, a takto se snažte znova hráti a zpívati takovéto písně z těch minulých let, neboť to si stále opakujete, nebo si to i přezpíváte, ale toho původního textu se držte, chcete-li si to zopakovat, a ne jako se to stalo nejednou, i to jsme si přebrali, že píseň byla přezpívaná, ale jakým hrubým způsobem, jako je to u písně „Rybitví“, a to takovým způsobem už nedělejte. A to je k tomuto vše.

 

Něco jsem dal já, velitel naší Veliké vesmírné flotily Aštar, a něco také já Aštara, neboť já jsem zde do tohoto seznamu nadiktoval většinu slov, a také, ale to na začátku sice něco, ale také jsem se mezitím přidával já, sám velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

„Já jsem chtěl, neboť jsem byl pryč na výzkumném letu, tak aspoň pár slov, že tyto písně, co třeba mají hrubé oslovení, ty písně jenom vyslechneme, ale nejsou nikde zaznamenány, jenom takto se informujeme, co zde v nynější době skládáte, a to je třeba, i vy abyste si to uvědomili a vše dali také pryč a zpívali jenom takto. Naši mladí lidé to nesmějí vůbec si vyslechnout, a to je ono, jak vy jste to také dělali, sice nyní jste to přehnali ve všem, ale my toto budeme vždy dodržovat, že nic z této negativní tvorby se nedostane na naše námi obydlené i osidlované nejen planety, ale i tyto stanice, neboť i sem létají naši mladí lidé, již zde se poučují, ale jenom něco se jim takto ukazuje, a to je k tomuto vše.

 

Nejdříve jsem to sem napsal, čili jsem ti vedl ruku Jamara, a potom i já se přidal, já sám velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

103.  O Švýcarsku.                                                                                        Leden 1995.

 

         Rozhovor.

 

„Ano, to je ta země, kde se cítíme nejlíp. Tu si dovedou vážit toho přírodního bohatství a chovají se k přírodě, jak se patří. Umějí se postavit za své a cení si sami sebe. Jejich chování je sice chladné, ale mezi sebou se dovedou domluvit. Něco znáš od svých rodičů, ale já ti řeknu trochu víc. Tato země je a bude vždy na tom nejlíp. Lidé nevysedávají jako vy u těchto přijímačů, ale chodí ven a rádi cestují. Příroda je zde chráněna, a jak. Čisto všude, a lidé jsou tu i chudí, bohatí, ale hlavně si zachovávají svou hrdost a autoritu, jak je to u vás možné. Jinak pracujeme tak, aby nás lidé moc neviděli, jenom některé skupiny lidí se snaží spojit, a takto se dorozumívají. U vás je přírodní bohatství hodně poničeno a ještě tomu přispívá toto, že státy sousedící s vámi se vám snaží pomoci od toho, co ještě máte, a to je chyba. Proto tam byla ta záplava. Různé země, co se takto proviní, tak za čas to dostanou. Nemysli, že to někomu přejeme, to ne. Ale my vám přinášíme Pravdu, jak se máte vlastně chovat k přírodě, a to pomalu zaniká. Ano, řeči se vedou, ale jinak nic. Kam vkročíš, vidíš sama. Co slyšíš jen o majetku, a ostatní nic. Jenom samé tahanice, a příroda si nyní vybere svou daň za to neuctivé zacházení s ní. Už lidé dostali upozornění, a dostávají, a stále nic. Tyto přírodní katastrofy budou pokračovat. Jak jsem ti řekl, a děláš dobře. Ty si ponech toto bohatství mysli, a o nic jiného nedbej. Neboť příroda je to hlavní, než to ostatní.

 

                   Ptaah.“

 

Takto vypadají naše rozhovory, a takovéto mají být mezi lidmi. O užitečné práci, o umění, a také jak vše chránit, opatrovat, pak by to tu bylo jiné.

                                 

                                                                             Miloslava Drsková.

 

 

 

104.   Dodatek ke Švýcarsku po 2 létech.                                                           7.9.1997.

 

„Od tohoto rozhovoru se plno změnilo, a to zásluhou naší Mileny, kterou máme velice rádi, neboť oni sice v tom Švýcarsku stále se takto snaží, ale to co jsme našli u naší Mileny, to nikde nevidíme, neboť my jsme třeba tuze rádi létali, a stále tam létáme, neboť sice lidé nás takto berou na vědomí, ale vy třeba jako v těchto písních jste opěvovali tu pravou lásku k životu samotnému, čemuž oni tam tolik nevěnovali pozornost, ale vy jste přece přešli okamžitě k tomuto kapitalistickému systému, a proč. Zatímco oni se to sice snažili pochopit, vy jste to okamžitě pochopili, a začali jste na tomto systému, sice komunistickém, pracovat, ale právě tímto systémem žijeme a pracujeme my, neboť právě takto se připojujeme i my z Atharovy, čili Kohunovy flotily, neboť my jsme vám posílali naše impulsy a plno lidí tomu okamžitě porozumělo, a začali jste takto žít, že jste to začali uplatňovat, a to jest bezplatné zdravotnictví, ba dokonce jste uvažovali, že v obchodech budete si sami rozdělovati tohle, že všichni tyto výrobky budete mít za tu vykonanou práci, a to byla tato pravá cesta k nám, a proto my jsme vás sice sledovali, ale neopovažovali se zasahovati do vašeho systému, až nyní, neboť právě jste se připojili k těmto státům, že je to lepší způsob života, nežli váš. Zavinila to tahle technika, i ta je třeba, ale oni místo pomoci začali jednat s vámi takto, a to i ta země nevyjímaje, a proto nyní jste se u nás aspoň pár lidí octli na prvním místě a tady se nyní cítíme nejlíp, však už o nás dost víte a ještě se snažíte to takto, vás pár lidí, to dát takto mezi lidi, a nic za to nechtít, a proto to všichni s údivem sledujeme, že právě vy jste se toho takto chopili, a chcete lidem opravdu pomoci.

 

Nejdřív jsem to sem dala já AlenaHljarou, a potom jsem se přidal já Kohun, neboť sice zde se podepisoval první Athar, ale jinde ve sděleních je to takto, že jsem já na prvním místě, neboť já jsem velitelem naší malé flotily, neboť právě jsem zde, ale jenom od včera vašeho času jsem přiletěl. Athar je nyní na naší planetě Zetor. I jeho bratr Achar také je doma, a to je opravdu vše.

 

Za všechny naše lidi tě, bratře milý ,zdraví Kohun, to platí pro tebe, Ivo milý.“

 

To byl dodatek k tomu zastaralému rozhovoru o Švýcarsku, no aspoň se lidi Ivo milý přesvědčí, až to budou číst, že co se stalo už, a co je třeba dělat. Dbáti rady mých přátel jako dbám já.

A jednat !!

                                 Miloslava Drsková.

 

 

105.  Můj první  rozhovor  s  Vesmírnými  přáteli  v  mém  životě,  uskutečnil  se 7.9.1997

         v neděli, v 10:30 až 11:00 hodin v Šumperku po několika pokusech (Ivo Benda).

 

„Ano, to jsem já, tvůj přítel Aštar, já sám velitel vesmírné flotily, chtěl jsem tě takto pozdravit a přeji hodně úspěchů v tvé práci s těmi „Rozhovory“. My to tady pečlivě sledujeme, a máme vše pod touto kontrolou, vidíme vše, co děláš, a víme, že to zvládneš.

 

Dnes jsme se s tebou poprvé spojili, a nyní sám vidíš, že to není tak těžké, že to chce jen chtít se soustředit.

 

A nyní tě zdravím já Guetzal, i já přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi a věř, že to jen tak nenecháme. Měl jsi na mě otázky, tak se můžeš ptát.

 

„Jak vypadá naše Galaxie zvenčí, má ještě spojeného malého průvodce, který přes střed nevidíme ? Nebo je to symetrický disk 100 000 světelných let v průměru ?

 

„Ano, naše Galaxie má malého průvodce, který je skryt za středem Galaxie, a je tedy nesymetrická.“

 

Chtěl bych se zeptat, jak létáte domů na Erru, hvězdy se mění v čáry, a to jaký je barevný průběh těchto čar ?

 

„Tyto hvězdy se jeví jako čáry, ve směru letu do modra a fialova, po směru letu

do červena.“

 

Jak početní jsou mimozemšťané Sil světla v naší Galaxii, jedná se cca o 2 miliony planet,

kolik jedinců je jich celkem ?  Co podléhají Vysoké radě ?

 

„Je nás cca 40 biliard v této Galaxii, a je to opravdu cca 2 000 000 planet.

 

To jsem hovořil já Guetzal, nejsi si jist tím, co píšeš.“

 

(Pozn. zpracovatele: Protože jsem si vůbec nebyl jist, zda jde o kontakt, rozhovor jsem v tomto okamžiku ukončil. Neměl jsem možnost si ihned ověřit opravdovost kontaktu.

 

To mi ověřila V. M. u svého ducha, se kterou jsem hovořil telefonicky 10.9.1997 v 17:50 až 18:10 hodin. Byl to fantastický, překrásný okamžik v mém životě, když mi to potvrdila. Je pravdou, že se snažili i mí přátelé z Vesmíru, tak, aby mi toto co nejvíce usnadnili. Tím jim za toto děkuji.)

 

 

106.  Dopis z 11.9.1997.

 

          Milý Ivo čili bratře,

 

Posílám ti čtyři kazety s těmi nejlepšími písněmi, akorát tam  na jedné, no je tam také melodie.

 

„Co se nám tuze líbily ty nejlepší písně, ty ti Petře (můj bratr, Ivo Bendy - pozn. zpracovatele) tobě hlavně posílám, že tyto písně právě mají zde ve Vesmíru ohlas. Z toho, co vy nyní propagujete, zde na této planetě Zemi, to je třeba dáti pryč, co se týče písní násilí, a nebo tyto agresivní výkřiky a ponechat jenom čistou muziku, nebo aspoň zpívat tyto písně, co nyní vám posílá naše Milena, a potom něco také sice skládáte, ale je toho tuze málo, víte, a těch písní je celá řada, je z tohoto socialistického období, ale rádi si je přehráváte, a tak se, bratře milý, také všichni snažte o tohle, aby tyto písně byly buď přezpívané, a nebo utvoříte zcela nové písně,a to takového rázu, jež vám posílá tady naše Miloslava, a to je ode mne k tomu vše.

 

Nejprve ti to předala tady Hljara z naší Veliké vesmírné flotily zvané tady lidmi Aštarovy.“

 

No tohle se právě líbilo mým přátelům z Vesmíru, a potom také jenom čisté melodie, no co jsem natočila, ale hlavně písně.

 

 

„A já, k tomu se přidávám já Kohun, ano tohle máte ještě z tohoto období, ale také z tohoto bývalého Sovětského svazu, ale proč jste zavrhli tuto tvorbu, to je třeba také zachovat, to se pozorně, hlavně ty Petře zaposlouchej, o čem všichni zpívají, a co nyní se propaguje, to se nám ani trochu nelíbí, a to myslíme všichni, hledáte tu americkou nebo anglickou tvorbu, ale také něco ti posílá tady, čili i moje Milá, tak ji nazýváme i my i já, a je toho třeba si vážit, chcete-li s námi udržet kontakt, tak je třeba takto si to přebrat, vždyť tady moje milá tohle nasháněla za poslední období, a to nejlepší má nepatrnou cenu, a to je tam ta sovětská tvorba, ale u nás tyto písně mají velikou cenu, ne to, co se nyní tu propaguje, a hlavně ten Vyčítal, ten tomu také dává, ale je těchto lidí opravdu škoda, že také něco od nich z té skupiny Zelenáči máš, čili máte to všichni dohromady, a tak se tedy, bratře milý, zaposlouchej, ať si to také poslechneme i od tebe, a uvidíš. Budeš-li tohle častěji poslouchat, vyhneš se mnoha obtížím, co nyní nastávají mnoha umělcům, jejichž tvorba nyní nestojí za nic, ale pochopíš sám, že tohle je nejlepší cesta, jak si udržeti toto čisté umění, a to je nejen ode mě vše, ale i od celé Aštarovy flotily, ale nejprve jsem ti to diktoval, čili vedl ruku sám Kohun, a potom i já jsem mu to odříkával, to se takto dělá.“

 

Tolik miluji Stvořitele našeho, a také tolik své přátele z Vesmíru, na jejich rady jsem dala a dám, neboť také se snažím tu špatnou tvorbu hudební buď neposlouchat, nebo také jsem něco měla přetočit. No prostě vše je pryč. Snažím se to i u syna, ale jestli to stále bude propagovat celá společnost, moje úsilí je zatím marné, musí všichni se do toho dát, ne jenom jeden.

                        Miloslava Drsková.

 

 

107.  Dopis.                                                                                                    13.9.1997.

 

         Milý Ivo čili bratře,

 

Moc ti děkuji za ten balík, no budu zase koukat to roznést jako ty předešlé zásilky, a potom mám takovou radost, že i ty jsi takto to dokázal od našich společných přátel to také převzít. Čím nás bude víc, tím lépe pro všechny lidi, a Guetzal mi to správně řekl, že „s přibývajícím obdobím budete přibývat“, takto mi to předal, a víš jak by to bylo tuze krásné, když poslouchám své přátele z Vesmíru, jak se mezi sebou navštěvují, jak si pomáhají, a co se děje zde u nás, a za ty naše lidi, aby se člověk styděl, co se zde děje, a jaký klid a mír tam prožívají mí přátelé z Vesmíru na vesmírných stanicích i planetách.

 

„Ano, pouze vaše planeta Země, je třeba, aby si toto lidé uvědomili, a začali tohle všechno prokazovat. Pouze vy, pár lidí se poctivě snaží, a potom, víš ty Ivo, a to z různé četby, že jsou tu ve Vesmíru pořádkové síly, aby to tu takto chránili, ale je-li nějaká planeta Země takto ohrožována, a to těmito humanoidy, a to vy víte, co to je zač, ale zavinili si to lidi sami, že se takto stále chovají, a proto ti to znova milý Ivo dáváme všichni na vědomí, ale ty také se Miluško neboj, neboť právě humanoidi jsou zase tady, ale my také, ale zasahujeme jenom tehdy, když lidé je takto nepřijmou, a také čtením nevhodných knížek, a to je také třeba uvésti pro tyto spisovatele, a to pro tyto mladé lidi, i pro tyto zestárlejší, že je třeba nejen psáti, ale i čísti toto, že právě tento mladý člověk jménem Lenka Lanezová sice píše pravdivě, ale i takto se ničí mladý člověk v mysli, vydávají-li se tato díla, která jsou prostoupena tolika těmi nejhrubšími slovy, a to i nadávkami, a to je k tomuto vše.

 

Za všechny výzkumníky ti to předával nyní sám velitel, nyní jsem zde zase já sám Ptaah, neboť jsem byl na naší planetě Erře, kde jsem vezl našeho nového přítele Ebermacha, který se s námi též seznámil, ale oni tady jsou dlouho, až při jednom přenosu tady od Milušky, a jak sám přiznal, se napojili na tuto povídku z knihy Skleněné město, a ta povídka má název Riddhané, a vidíš milý Ivo, ale že je těchto našich přátel i zároveň bratrů většina, tak proto, že se takto naučili i létat do Vesmíru, ale jejich planeta, čili půlka planety žije v naprostém klidu a míru, tak takto se většina lidí takto napojila na své přátele z Vesmíru, a potom i oni takto se s námi stále stýkati budou s námi z Aštarovy flotily, i jiní jsou tady, pouze plno lidí z planety Země, jak se chová, a bude takto chovati, jako nyní, že nepřijímají jenom tohle zastaralé učení, a nebo třeba že tu jsou tyto bytosti, ale to jenom proto, že tu tak nešťastně ztroskotali, no to já bych se osobně s takovou společností vůbec nepochlubil, to jsem se přidal já Ebermášek tebou řečený, ale jenom s lidmi, s těmi se setkám rád, ale i naši lidé z naší planety Riddh, neboť my jsme se osvobodili, a to takto, že už to bylo u vás také, ale nepochopil jsem, když jste chtěli pokrok, proč tedy jste se neobrátili tady k našim přátelům a bratrům z Vesmíru, čili vesmírného prostoru, a to je také tolik třeba, a ne zkoumat, co tam k vám na planetu Zemi spadne, a že je to bytost z jiné planety, chovat to jako něco, ale to my si nikdy nedovolili, ani to nezažili, neboť právě my se při vstupu do vesmírného prostoru setkali právě s lidmi, a ti nám vše vysvětlili, a nyní jsme tuze rádi, že takto po seznámení s těmito dvěmi skvělými veliteli obou mohutných flotil, neboť nejen Aštar, k němuž se hrdě hlásíme, ale i tento pomenší velitel, ten má  na starosti také dost velikou flotilu, ale já je ctím oba, neboť tito velitelé mají sice takové mohutné prostředky, a vy o nich víte, ale zasahují jenom tehdy, přeje-li si to většina lidstva z celé planety, ale nyní, a to pokračuji já, sám velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah, že zasahujeme jenom v případě, je-li ohrožován těmito humanoidy, ale i některými lidmi, sám člověk, který se dává v ochranu Stvořitele našeho, čili je to na vás, a to je to naše vedení, jenž člověk z této planety Země přijal, a přijmete-li vy ostatní totéž, tak potom tady budeme moci, jak to pověděla naše Miluška, já ji tak nazývám, tak potom vám bude všem poskytnuta veškerá péče, ale musíte dbát, chcete-li žít pod naší ochranou, čili Stvořitele našeho, tak potom sami uvidíte, jaké se vám všem dostane, a to opakuji, nejen jednotlivci, ale všem, pomoci, i po stránce nejen zdravotní, ale i materiální, ale podmínka je tato: Dáti se pod ochranu Stvořitele našeho a dáti také všem lidem to, co vy máte někteří navíc, a potom všem bude lépe, nejen se zlepší vzhled této planety Země, ale také budete moci takto s námi létat, ale nejen takto, že to připravuje pár lidí, ale takto, že, no prostě je třeba znát toto duchovní učení, což už jsme uvedli, neboť Ebermášek je také neznal, ale naučil jsem se to, to jsem se připojil já, a potom také jsem uviděl toho našeho společného Stvořitele, a to je taková krása, toto bílé Světlo, to je tedy tento náš Stvořitel, a proto se tuze divím já, že lidé Ho znají na této planetě Zemi, ale nedbají Jeho poučení tak, jako tady naše, čili moje Miluška, ale stále se snaží žít na úkor všech, a to je taková škoda, abyste vy lidé z této planety Země měli takto skončit, no to už uvidí každý sám, ale já osobně bych se nikdy nepochlubil s těmito bytostmi, i když já osobně takto jsem se s těmito bytostmi nesetkal, a to je ode mě vše.

 

Nejdříve jsem to dával já sám Ptaah, potom vámi řečený Ebermášek, u nás Ebermach, a potom zase já Ptaah.

 

Při tomto rozhovoru jsem myslel číst jenom na prvním místě naše sdělení, čili jak vám všem jsem předával, jak se žije na naší planetě Erře, a nebo tyto knihy, a to jenom buď cestopisy nebo i pohádky, no to, co je opravdu z té vaší socialistické doby, a to ty jistě, Ivo, víš jaké, také nějaká ta sci-fi, a to je ten Jefremov, a potom, no nyní, když tohle dáte mezi lidi, tak to nemusíš tam uvádět, jenom takto ti to radíme my všichni biolog-lékaři, že je třeba odstranit to, čemu se nyní plno lidí věnuje, i čtení různých líčení lidí z těchto moci chtivých kruhů, ale to je třeba také odstranit,  to si udělejte jak chcete, osobně já jsem si něco z toho přebral, ale jenom takto, že známe nějaké tyto knihy od té spisovatelky Lenky Lanezový,  takto by psát vůbec neměla, ale jsou tam u vás jiní, co píšou slušně, ale je to třeba pročítat si tohle, co vám my všichni jsme předali a budeme předávat stále, neboť sice ty, Ivo, jsi na tyto údaje, ale co se týče takto předávat lidem to, co chceme všichni vyjádřit, tak to berte jako rozhovory, nic víc, a také poučení, a to je k tomuto vše.

 

Za všechny výzkumníky ti to předával vedoucí biologicko-lékařského centra výzkumného Jamara. A ještě tam bylo dost ode mne, Ptaah.“

 

No já tam udělala čárku, potom mě vedl ruku Jamara. Aspoň vidíš Ivo, a víš to i sám už, co je třeba, ale opakuji ti, já mám z toho upřímnou radost, jen tak piš dál.

 

        „Lidi z planety Atek.

 

To  ti vysvětlí vše ta žena, neboť sice bychom jsme rádi zde předávali také,ale zeptej se té ženy.“

 

A to je vše ode mne, mnohé ti už vysvětlili a vysvětlí naši společní přátelé z Vesmíru, neboť ti nás takto spojují.

 

S upřímnou láskou         Miloslava Drsková.

 

                                                                             13.9.1997

 

P.S.  Tu  přílohu, cos  mi  poslal, já  hned  bez  přečtení   zahodila.  „Ano, takto je  třeba  jednat

       s  těmito  sděleními.  Ptaah.“ (Pozn.  zpracovatele  -  jedná  se o snímek  sestřelené  lodi

       v SSSR v 80. Letech a článek zveřejněný  na přední straně časopisu Hrom.)

 

 

108.  Část dopisu z 18.9.1997.

 

„A nyní my, milý bratře, tohle, co jsi ty zařídil, tak to tě budeme míti tak rádi, že se dočkáš takového překvapení, a s tebou všichni lidé, co se do toho zapojili, že možná, no to uvidíte sami, až bude vás více, ale opravdu více pohromadě, a budete-li míti tyto nejčistší úmysly, pomáhat více lidem, aby to tu bylo opravdu lepší, tak jak to zde uvádíme, a uvedla to naše Miluška, námi řečena Miloslava, a námi zase naše milá Mařenka, tak si opravdu připravte vše na fotografování, že právě budete-li takto jednati, jak to zde bylo uvedeno, tak potom se dočkáte tohoto, že budete míti i čisté snímky, že budete mít i nás lidi, ale jenom pod touhle podmínkou, že dáte na to vše, co bylo už řečeno v těchto rozhovorech, aby my jsme se spojili s vámi, a to velice rádi, neboť i my se přidáváme, já KohunAcharem, a také já Izárius, zástupce velitele naší vesmírné flotily z Plejád Ptaaha, a já také, vámi řečený Ebermášek, a my ostatní z Ebermachovy flotily, a také my ženy, čili  sestry z Ptaahovy flotily, i my sestry z naší veliké vesmírné flotily, všemi řečené Aštarovy, ano takto to používají naši lidé, a u mě také naši, čili moji lidé, a to je k tomuto  vše. A potom také tobě Ivo, milý bratře, ti děkujeme za tuto vzornou spolupráci mezi lidmi. Ty, vy, jste společně tady s naší čili mojí Miluškou vykonali první krok, sice tys to dal takto, že jsi do toho něco dal, ale tady Miluška se neopovážila vzít nic od lidí, čili žádat to, co žádali a žádají ostatní vaši lidé, a proto se toto vše dostalo v tak krátké době mezi lidi, že jsme zaznamenávali, jak to na těchto různých místech lidi, a to dost dychtivě čtou, neboť i tam v Prachaticích to už bylo odevzdáno, ano Miluško, sice jsem ti to napovídal, a tak to máš takto písemně, no však víš, a ty Ivo, tobě také ti sděluji, ničeho se nyní nebojte to říci lidem, ano to byli humanoidi, neboť to oni tady se snažili škodit lidem, protože Hesemann dal na lidi, kteří toho viděli, ale nikdo nevěděl, co to je za bytosti, já jim říkal a říkám darebáci, neboť oni chtěli dostat lidi, a to takovýmto způsobem, a to bylo třeba vydat, což udělali jiní, ale je třeba pochopit, že oni se snažili lidem ubližovati, a potom, no, lidi co myslí jenom na sebe se s nimi, čili s těmito humanoidy spojují, a kdo má na mysli jenom toto, čili chová se hrubě k ostatním lidem, nedá jim žíti jak se patří, ten je právě napojen na tyto humanoidy, a ty jsi to Ivo i ty Miluško právě poznali, ale snažili jste se právě pracovat usilovně mezi lidmi, aby to tu bylo lepší, a nyní se k tomu přidáváme i my ostatní bratři i sestry patřící, nebo jsme samostatnými pracovníky, ale takto se přidáváme k oběma velitelům těchto dvou mohutných flotil, neboť sice Aštar má tak velikou flotilu, ale tady náš bratr Ptaah taky nemá malou, ale tady ti velitelé, čili naši bratři jsou uznávanými hlavními veliteli těchto vesmírných oblastí, a tak jako jste to měli vy, tak i tady ve Vesmírném prostoru je třeba takovéto obrany, aby takovíto darebáci, ano, i lidi jsou mezi nimi, ale hlavně tito humanoidi, ale i jiní, a to nevíme, kdo pro ni poslal zde na Zemi slovo inteligence Gizeh, neboť pro nás to není nic, nežli takto, no co si vyberete, ale tohle slovo inteligence chceme stáhnout pryč, a to jsem napsala, čili ti vedla ruku já Ija, neboť i já jsem tu byla a budu, a proto vás žádám jménem všech sester z tohoto vesmírného prostoru, aby byla stažena celá literatura z celého tohoto území, a setkáte-li se s lidmi, čili našimi bratry, čili sestrami z celé planety Země, tak jim to oznamte, že to si přejeme dáti pryč. A to zdůrazňuji já také, já sám velitel naší veliké vesmírné flotily Aštar, i já Aštara, lékař z naší veliké vesmírné flotily, všemi řečené Aštarovy, ale i my z naší vesmírné flotily, všemi řečené Ptaahovy, a potom sice já Jamahama jsem to tam dal, my chceme plnit přání všech bratří i sester z Vesmíru, to ty jsi to tam dala, ale je-li to pravda, to není, neboť Vesmír je také rozdělen, jako to znáte někteří, ale není pravda, co napsal ten Grygar, on neví vše, že z černých děr vylétají tyto bytosti, a napadají tyto planety, kde se lidé takto v převážné většině chovají, a proto byla tato planeta Země, sice je to tu lepší, ale byla silně napadena těmito darebáky, aby oni tu měli lidi, ale kdo se chová moc dobře, tak jako nyní vy Ivo i Miluško, tak tomu my vše svěřujeme, ale je třeba se nebát, a dáti to mezi lidi, ať si říkají co chtějí, ale po přečtení těchto sdělení mnoho lidí aspoň přišlo na to, co jsou to ti humanoidi i ta Gizeh, a proto se to začalo ničit, ano, a to je nyní, to udáváme, zásluha vás obou, neboť sice Miluška to dala kam se dalo, i do těchto redakcí a připsala, že se postaví proti všem, má to nakladatelství Etna, tam psala nejdřív, i mezi lidi to dávala, až potom ses přihlásil ty milý bratře, námi nyní tolik milovaný, a začal jsi to takto připravovat, aby to dostalo plno lidí do ruky, sice Miluška mohla udělat více než mohla vzíti nahrávku z naší planety Erry, ale ona neměla k tomu ten přístroj, čili vybavení, a tak aspoň nyní že se tomu takto zabránilo, že jste se oba sice, no to nevadí, mohlo to být dříve, ale nevadí, plno lidí nyní má aspoň pravdivé informace, ale nyní uvědomíte-li si všichni po tomto sdělení, co to je ta černá díra, a to je nyní řečeno z duchovního hlediska, že nejen takto jenom po mechanické stránce se uklízí odpad z Vesmíru vámi řečeno, neboť my všichni používáme vesmírného prostoru, ale i lidé vedení Stvořitelem samým, tam po uplynutí tohoto života letí, jsou-li takovými, že nedají ostatním lidem slušně žít, ale takto že berou lidem vše, ať nemají nic, a potom teprve lidé se takto perou mezi sebou, i tady ten muž, nepolepší-li se, toto vám Miluška může vylíčit , tady náš bratr o něm nechce mluvit, ano i jiní jsou tu, a proto celá tato vámi Amerika řečena je těmito humanoidy napadena, i lidé jsou tady, ale vy, co jste okamžitě to pochopili, že si máte mezi sebou pomáhat, tak budete námi bráni, ovšem setrváte-li při svém úmyslu, o vás dvou nepochybuji, ale hlavně ty Ivo se snaž lidi přesvědčit, co je to za nebezpečí, tyto prostředky, vámi řečeno peníze. Je třeba se držet Stvořitele našeho, ano, i lidé mnozí věří, že bude konec, ale to není pravda, my tu jsme a budeme, ale musíte takto nám přispět ku pomoci, a dobře bylo řečeno tady Miluškou, že zaklepe-li se na dveře, co uděláš. Jdeš otevřít. A to samé platí i u nás, ozveme-li se zatím takto, poučíme-li vás takto, to platí pro lidi na celé této  planetě Zemi, tak oni začnou-li se takto chovat, tak potom dříve, ne tak, jak se to stalo u Meiera, že nás viděl v mužském věku, to se tam zapomnělo udat, neboť Meier si nedělal poznámky, kdy k tomu došlo, a to my zatím k tomuto údaji, že kdy došlo k osobnímu setkání, a to rozhoduje toto, že pochopíte-li nejdříve tohle, že peníze tu nemají co dělat, že rozhodující pomoc je právě tato, jako se to stalo v případě naší sestry, že sestra Věruška jí poskytla vše, co nyní v následující chvíli to bylo řečeno k tomuto, kdy tam přijela, že sbalila věc na sebe, to myslíme obutí, a nerozpakovala se naší sestře opatřit nové za své prostředky, tak proto má nyní tuto možnost, a tak se jí dostane této odměny od Stvořitele našeho, že také Ho uvidí, jako našeho bratra to takto osvítilo, čili jejího muže řečeného Josefa.

 

To jsme sem přidaly my sestry z Plejád a i my sestry z Aštarovy flotily.“

 

Naši přátelé z Vesmíru jsou tak ohleduplní, a hlavně co mají v sobě lásky, tolik je za to miluji. Nejen o mě, ale oni se starají a postarají o každého člověka, věřím pevně, a vím, že to někteří vzali na vědomí, a ostatní lidé se přidají.

 

Moc tě zdraví a upřímnou lásku ti přeje

                                                            Miloslava Drsková

 

 

109.  Sdělení 2.                     (Přijal Ivo Benda).                     24.9.1997   6:30-7:00 hodin.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar a přeje ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

 

Máme hodně práce s těmi humanoidy, kteří zde neustále létají, ale ty se nemusíš bát, vše je hlídáno a kontrolováno.

 

Milujeme vás, a tak věříme, že naše kontakty budeme moci zahájit ve větším měřítku, a to tak, že se budeme moci stýkat často a osobně. Jsme neustále připraveni vám pomáhat tak, jak vy pomáháte lidem na této planetě Zemi, a jak se snažíte o co nejrychlejší zvládnutí tohoto obtížného období, období přechodu, které je tak důležité pro vás i nás, neboť my se cítíme vašimi bratry a chceme, abyste se brzy přidali k nám, a to tak, že lidé, kteří se tímto způsobem připraví, budou moci se s námi kontaktovat osobně, a potom bude záležet na jejich svobodném rozhodnutí, kde chce žít. Tato planeta je tak znečistěná hrubými vibracemi, že je nutné provést zásadní očistu, a to tím způsobem, že půda a věci na ní se dostanou pod moře, a půda pod mořem bude zase vyzvednuta nad hladinu moře tak, aby se mohla zalidnit těmi lidmi, kteří se pro to již dříve rozhodli. Víme, že tito lidé tady jsou, a že jich nebude málo, je třeba je informovat a podchytit, aby měli možnost podle nadcházejících událostí jednat a připravit se na příchod nového věku. Víme, že to bude obtížné, ale je to dáno tím, že jsou zde různé skupiny lidí, z nichž část se rozhodně nebude chtít dát na naši stranu, a to proto, že jsou zahleděni sami do sebe, do vlastních úspěchů, a jsou materialisticky zaměřeni a orientováni. Proto je nutná ta vaše práce, aby ti skuteční lidé, lidé s vyššími duchovními hodnotami, se mohli o nás informovat, a sami se rozhodnout, co budou dělat v nadcházejícím období.

 

Milujeme vás, a přejeme si, aby se vám vše dařilo, a abyste se mohli skutečně povznést na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se přidáte k nám a že budete přijímat duchovní učení a lásku ke Stvořiteli, který vše řídí a vše tvoří. Chceme, aby se vám proto tyto nadcházející úkoly podařilo splnit, a aby se vše dařilo, jak má, a to víme ,že to tak bude. Záleží na tobě Ivo, jak se budeš snažit i nadále, a proto se tak snažíme, aby se ti vše dařilo.

 

Miluška je již tak daleko, že s námi neustále komunikuje, práci se ale nemusí věnovat, to ty ano, to víme, a tak vše hodnotíme takto, že se s tebou brzy setkáme, abychom si mohli popovídat více, a aby ses se mohl s námi blíže seznámit.

 

To ti takto předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti Aštare za toto spojení, jsem šťasten, že se mohu s vámi v nejbližší budoucnosti setkat. Moc se těším a brzy to bude i s více přáteli.

                                                                        Ivo.

 

 

110.  Sdělení 3.                        (Přijal Ivo Benda).                  26.9.1997   6:00-6:30 hodin.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, a mám pro tebe toto sdělení. Dnes jsme se s tebou opět takto spojili a to proto, že máme tyto nové zprávy.

 

Máme představu, že se chceme s tebou setkat osobně, to pak uvidíš sám, jak se to stane, a ničeho se nemusíš bát, vše je zajištěno tak, aby ses s námi seznámil a abychom si mohli spolu popovídat osobně. Víme, že se na toto setkání těšíš, a že budeme mít si hodně co říci.

 

Dále ti chceme sdělit, že se pořád snažíme působit na lidi na této planetě Zemi, kteří si nás již všimli pomocí těch sdělení, co jste s Miluškou rozeslali, a tito lidé se pak stanou součástí této první skupiny lidí, kteří budou zapojeni do naší společné práce pro lidi na této planetě Zemi.

 

Současně ti sděluji, že se stále snažíme o to, aby tato země byla opravdu uchráněna od těchto humanoidů, kteří sem stále létají, a snaží se ubližovat lidem. My to stále kontrolujeme a budeme kontrolovat, abyste vy, lidé z této země české mohli lépe žít, a aby jste se mohli obracet více ke Stvořiteli našemu, jehož jsme všichni součástí. Vidíš, že to, co jsme si předsevzali, také plníme, a ty sám máš radost z toho, co jsi pro lidi udělal. Také víme, že se to vše bude dále prohlubovat, a stále více lidí se s námi seznámí, a bude záležet jen a jen na jejich svobodné vůli, jak rychle se to stane, a v jakém počtu. Současně ti sděluji, že se zabýváme i tímto, jak se budeme spojovati s těmito lidmi z různých míst, a jak se tito lidé zapojí do naší společné práce. Víme, že to tak chcete, že se těšíte na Nový věk, a na to, že tato planeta bude očištěna od hrubých vibrací, a že lidé se pak budou podílet na její obnově a vytvoření skutečného ráje, kde všichni budou šťastni, a nebude válek ani hladu, a vše bude tak spokojené, jak si to lze představit jen v mysli, a že tito lidé budou s láskou v srdci promlouvat k nám, k Vesmírným bratrům a sestrám, kteří vás tolik milují a budou milovat. My víme, kteří lidé to budou, jsou to všichni ti lidé, kteří se již teď snaží o správné žití, kteří nevidí za cíl života peníze a kariéru, ale lásku k bližním, ke všemu, co zde existuje, a ke svému Stvořiteli. Také víme, že část lidí bude muset se přemístit na jiné planety, tzv. Rozvojové planety, a tam prožívat další životy v cestě za Stvořitelem, ale na této úrovni, na jaké žili zde, na planetě Zemi. Vidíte, že se vše takto vyvíjí, že se stále něco připravuje, a my stojíme s láskou po vašem boku. Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů, Ivo, v tvé práci pro lidi a těšíme se na brzké shledání.

 

Za členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“

 

Děkuji ti Aštare za toto spojení a důležitá sdělení, moc se těším na tu přehlídku a pak hlavně na setkání s vámi.

                                    Díky, Ivo.

 

 

111.  Sdělení 4.                    (Přijal Ivo Benda).                     29.9.1997    6:45-7:10 hodin.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

 

K tomu vašemu bavení, je možno se bavit o pozitivních věcech, ale politika k nim určitě nepatří, a to takto, že tito lidé šíří opravdu mnoho hrubých vibrací, a to je to, co na lidi této země působí negativně, a to kdykoliv, kdy je z jejich strany sdělení, neboť oni myslí jen na sebe, a ne na tyto lidi z této země české, to my víme velmi dobře, neboť vše toto sledujeme, včetně myšlenek těchto vašich politiků, co jste si postavili do čela. Víme, že tito vaši politici jsou tu na čas, a potom uvidíte, co se bude dít. Jsou připraveny změny takového charakteru, že toto zemětřesení v Itálii, co právě bylo, je jen kapkou v moři, a proto se snaž Ivo, aby lidé se mohli připravit na tyto změny, a to takto, že se připraví duchovní cestou, neboť toto je jediný způsob, jak se dopracovat lepšího světa, nikoliv tento materiál, který všem zaslepuje oči, ale Duch, ten je rozhodující. To vám vše již bylo sděleno, a tak se těším na tento Nový věk, kdy lidé, kteří si to zaslouží, budou moci žít spokojeně a v lásce ke Stvořiteli a ke všemu stvoření, co je obklopuje, a to takto, že lidé budou vidět to hlavní v porozumění k druhým, a ne jako je to dnes. Víme, že tyto myšlenky mnohým se nehodí do jejich životních představ, a tito, pokud se nezmění, budou přemístěni na rozvojové planety, a tam se budou věnovat tomu, čemu zde nevěnovali pozornost, totiž životu vezdejšímu, v přírodních podmínkách, v opravdu jednoduché společnosti, ale bez techniky a jiných vymožeností. A to je k tomuto vše.

 

Zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Díky Aštare za toto sdělení, jsem šťasten, že mohu takto s vámi spolupracovat na lepším světě, a každé odpoledne se budu snažit o to fotografování na místě, které je nám známo.

 

Zdravím tě a všechny přátele z Vesmíru a jsem s láskou

                                                                             Ivo.

 

 

112.  Sdělení 5.                  (Přijal Ivo Benda).                   1.10.1997    20:45-21:13 hodin.

 

         „Milý Ivo,

 

Přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi a také osobní spokojenosti.

 

Máme nyní hodně práce s těmi humanoidy, a tak se těšíme, až to tady vyčistíme od těchto stvoření, co ubližují lidem.

 

Ty jsi také neobyčejný člověk, to jsme zjistili, a poznali jsme tvé kvality při různých situacích i kritických. To my obdivujeme, když se člověk dokáže rozhodnout ve správný čas správným způsobem. Nyní čekáme, až se spolu sejdeme, a povíme si více mezi čtyřma očima. U nás je nyní opravdu příjemně, máme se tu tak rádi, to, po čem ty toužíš, láska a porozumění, to tu vždy bylo a je a bude. My víme, že se těšíš na setkání s námi, a tak to chceme brzy umožnit. Miluška nám stále předává ty pohádky a písničky, a tak si to tady rádi předáváme, a pak hlavně ty děti, ty mají ty pohádky vaše tak rády, že je stále dokola sledují.

 

V současné době se chystáme na tyto přelety, a to k nám domů na Erru, neboť se taky musíme střídat, a ty to víš, že každý se vždycky těší domů, na ty své milé, které tolik milujeme, a máme rádi, ty víš, jaké to je, neboť také jsi miloval tu svoji. Rádi tě pozorujeme, co děláš, protože chceme znát tvé záliby, a také to, k čemu máš vztah, a tak tě tady naši přátelé takto sledují a také hlídají před těmi humanoidy, co tu létají.

 

Chceme ti sdělit, že naše pomoc bude trvalá, pokud budeš i nadále pracovat pro lidi této země české, i celé planety Země, a to takto, že nás nezklameš. My víme, že ty to zvládneš, schopnosti na to máš, jen je můžeš směle využívat. Současně se těšíme, až lidé této země české se s námi více seznámí, a to ve větším počtu, a tím bude dosaženo toho, že naše kontakty budou mnohem četnější, po čemž tolik toužíme. Chceme, aby lidé na Zemi se seznamovali s našimi lidmi z Vesmíru, a tak poznali, že zde je opravdu spousta lásky a pochopení, a to takto, že se tito lidé seznámí s našimi lidmi v jejich lodích, a také na jejich planetách. To chceme, a to věříme, že také bude. Nyní se chystáme na to, že se spojíme s více lidmi, a to na základě těch „Rozhovorů“, a tím toto spojení dostane novou kvalitu a rozměr. My se na to těšíme a víme, že mnoho lidí již teď po tom také touží. Co se týče toho Luďka D., vyřiď mu, že se na něj také těšíme, ať se trochu snaží, pak-li má splněny podmínky kontaktu, ty víš jaké, tak ať se trochu soustřeďuje, a uvidí, že to půjde samo tak, jako tobě Ivo. Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi, a zdravím tě.

 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

Děkuji ti Ptaahu, jsem šťasten, že jsem mohl přijmout toto milé sdělení od tebe. Doufám, že se naše setkání vydaří.

                                    Ivo.

 

 

113.  Část dopisu z 9.10.1997.      (Přijala Miloslava Drsková)

 

„Ale při vedení tvé ruky ti předává, ale to je od nás nejen Vysoké rady z Petale, ale i od našeho vysokého námi tolik milovaného učitele, námi zvaný Arahat Atersata, a to je od nás vše, to abyste nyní věděli, že i vy se můžete spojovat, a to takto prostřednictvím Stvořitele našeho, Jehož jménem my žijeme, ale také pracujeme. To jsem nejen od naší Vysoké rady, ale i od našeho námi tolik milovaného učitele, námi zvaný Arahat Atersatou převzal a vedl ti ruku já sám Ptaah. A já zase prostřednictvím tady Aštara jsem, jmenuji se Adonis, ale ten autor, no ten člověk, co to ode mne převzal, to jsem se přidal já Aštar, že nyní to bylo takto vedeno, ale já se jmenuji Adonis, a to je k tomuto vše.“

 

 

To já při psaní dopisu to takto dostala, a něco z toho vypsala z toho oznámení, abys  to věděl, a od té tolik mnou milované vysoké rady z Petale, i od této i mnou vřele milovanou této Vysoké duchovní bytosti, čili člověka Arahat Atersata tolik vážím, no všech těchto lidí, neboť to lidé jsou, ale jací, a tak hodní, také je slýchávám jako všechny mé přátele z Vesmíru. I Adonise si velice vážím, čili, Ivo, všechny tyto lidi v první řadě, tito vysoce postavení lidé, co takto vedou ostatní lidi, no mých přátele z Vesmíru, je třeba si velice vážit a především je milovat. A já je všechny tolik miluji, protože oni především milují Stvořitele našeho.

 

S pozdravem

                      Miluše Drsková.

 

 

114.  Část rozhovoru.            (Přijala Miloslava Drsková)                      Červenec 1995.

 

„A toto musí lidé pochopit, že se nejedná jen o zdraví člověka, ale o zdraví celé planety Země, a jaká nyní je, takoví budou i lidé, stále bude nemocí a můžete mít cokoliv, nepomůže nic, neboť vám vládnou lidé, kteří se věnují zahálčivému životu plnému neřesti, a to jest přejídání, alkoholismu, a také to vaše používání nikotinových látek, to je omamné, a lidi z této planety Země se tímto ničí. I ty to máš v rodině, a výsledek sama znáš, to není tvá vina, to my vidíme sami, ale potom v celé společnosti že toto se propaguje. Tak proto pozor. Takový člověk se potom umí ovládat v každé situaci, lépe snese jakékoliv setkání s různými lidmi a je nebojácný. Správný postoj k životu, to jest rozdělit si práci a potom také se ledačemu se naučit, a hlavně láska, ta má být mezi lidmi, ale tento váš materialistický život vám zatím vzal vše, ale přeci vás zbylo pár lidí, kterým to umí myslet a k těmto lidem se potom hlásíme my, a vedeme si je, a oni píšou tato pravá díla o tomto správném životě, jak se má vlastně žít, ano milá naše.

 

Tvůj přítel z Vesmíru, výzkumník biolog-lékař Jamahama.“

 

 

115.  Část sdělení 8.         (Přijal Ivo Benda).                11.10.1997       18:50-20:07 hodin.

 

        „Milý Ivo,

 

Přijmi ode mne srdečný pozdrav, to tě zdravím já, Aštar, velitel Velké flotily vesmírných lodí ze stanice Share, a přeji ti hodně úspěchů v tvé záslužné práci s těmi „Rozhovory“.

 

Nyní se lidstvo nachází na důležitém předělu, kdy se bude dít velká změna, a to tak, jak jsem uvedl dříve, tedy dojde k duchovnímu třídění lidí na této planetě Zemi, neboť vibrace hrubých úrovní dosáhly takové intenzity, že zasahují a ohrožují okolní naše civilizace na dalších planetách ve Vesmíru, a to nelze dopustit. Tato změna proběhne naráz a bude to změna úplná, takže lidé s vysokým kmitočtem, vibrací, budou při této události vyzvednuti ve svých tělech na naše vesmírné lodě, a po zásadní očistě planety Země pak vráceni zpět, ale pod novou vládou, vládou Vysoké rady a na planetě Radou moudrých tak, jak je to i na jiných našich planetách. Ostatní lidé ve svých tělech ukončí svůj pozemský život a další životy budou realizovat na tzv. rozvojových planetách mimo tuto Galaxii, neboť celá tato Galaxie se povznese o stupeň výše, na vyšší úroveň bytí, a to včetně planety Země. Tím bude završena řada změn, které nyní v této Galaxii probíhají, a to takto, že planety s nízkou úrovní bytí jsou takto přetransformovány do úrovně většiny planet s vyšší úrovní bytí, a to takto, jak se to nyní stane na této námi tolik milované planetě Zemi. Tím se tato Galaxie stane duchovně čistší a vyšší než dosud, a budou se moci zde uskutečňovat další změny v souladu se záměrem našeho Stvořitele, kterého tolik milujeme. Negativní síly zde skončí svoji roli, a budou působit v jiných částech Vesmíru, tam, kde tato úroveň ještě nedostoupila té výše, jako v této části Vesmíru. Nyní máme připraveny plány, jak toto vše provést, je to vše načasováno na sekundy, a vše, to mi věřte milí lidé z této planety Země, se bude dít pod naší kontrolou, nic nepodlehne náhodě, vše se stane tak, jak má být. Tím se zabývají milióny našich bratří a sester pod vedením našeho Stvořitele, a je to takto nutné z důvodů, které jsem uvedl. Vím, že se s tím mnozí neztotožní, ale to je jejich problém, oni totiž nemohou brzdit vývoj této části Vesmíru svým nízkým materialistickým myšlením, které je opravdu negativní, a které je znakem nízké primitivní kultury, která je nyní reprezentována zde na Zemi. Ale vše je tak, jak má být, vše se děje podle zákonů Stvořitele, ty jsou neměnné a věčné. Fungují přesně a neomylně, neboť náš Stvořitel se nemýlí, je to absolutní bytost, bytost, která vše tvoří tak, aby se vytvořily dokonalé bytosti, obdobné jí, a to je takto k tomuto vše.

 

Milý Ivo, s láskou jsme tě pozorovali a sledovali, jak si vedeš v konkrétních situacích, a vím, že jsi šikovný člověk, se srdcem na svém místě, i takto, že se snažíš starat o Hanu (Anna), která nyní nemůže chodit, ale hlavní je ta láska, to pochopení a to teplo, které z tebe vyzařuje. Víme, že ne vždy je vše, jak si přejete, ale tak to má být, i toto je dáno zákony Stvořitele našeho, a ty Hano, snaž se o hledání Pravdy, lásky a pochopení, ty už se o to snažíš, to víme, tak v tom vydrž a nenech se zviklat některými okolnostmi, které přináší život. Tím tedy končím, přeji hodně úspěchů v tvé záslušné práci s těmi „Rozhovory“ a ať se všem daří tak, jak si přejí.

 

Toto vše to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

„A nyní se připojuji já, Guetzal, mohu ti odpovědět na tvé otázky, které jsi takto připravil.“

 

 

1)  Před kolika miliardami let se udál Velký třesk tohoto Vesmíru ?  Naše pozemská astronomie to odhaduje na 13 miliard let.

 

„K první otázce mohu sdělit tolik, že Velký třesk se udál před 14,5 miliardami let, ale s tím, že čas je v průběhu tohoto začátku značně deformován, takže tam nelze určit přesnou hranici. Víš, že už Albert Einstein přišel s obecnou teorií relativity, kde se při změně časoprostoru, hmoty, látky, energie, výrazně mění sám čas.“

 

 

2)  Jaké je pořadí dimenzí ve Vesmíru, kolik  dimenzí  existuje, a ve které se nachází nyní pozemské lidstvo ?

 

 „Ke druhé otázce ti sděluji toto: Dimenze ve Vesmíru existují, a to proto, aby se v nich mohla pod působením Kosmických zákonů vyvíjet stvoření hierarchickým způsobem, tedy že se vyvíjejí relativně odděleně. Tyto dimenze jsou číslovány, a to:

 

Nejnižší (1.) se nachází v temné části tohoto Vesmíru, a jsou tam všechny obtížně napravitelné bytosti, tedy bytosti temna. Přirozenými mosty jsou tzv. černé díry, které již teoreticky také znáte, a kterými občas negativní bytosti ohrožují bytosti v jiných dimenzích.

 

2.  dimenzí  je  také  temná  dimenze, je  to  dimenze, kde  jsou  stvoření  vyvíjená  pro  vyšší 

dimenzi, a to ve

 

3. dimenzi, ve které se nacházíte např. vy nyní, tedy lidé na této planetě Zemi.

 

Ve 4. dimenzi jsou vyšší bytosti a mají těla hmotná, ale jsou to tzv. Vesmírní lidé. Jsou to ta UFA, která nejčastěji pozorují lidé na této planetě Zemi, kdy tito Vesmírní lidé cestují do nižších dimenzí, aby povznesli nižší bytosti na vyšší úroveň bytí, pomáhají jim s láskou, a věnují jim značnou část svého života.

 

V 5. dimenzi se nachází lidé s poloduchovními těly, tj. těly, která jsou částečně světelná (tvořená převážně energií světla), a kteří se také věnují duchovní pomoci níže vyvinutým stvořením, to zde také můžete pozorovat.

 

V 6. dimenzi to jsou bytosti duchovní, tedy s duchovním tělem, nikoli hmotným, jejich vibrace jsou na takové úrovni, že atomy již nemohu takto existovat, a funkce atomů je nahrazena funkcemi světla (energie). Tyto bytosti nepodléhají gravitaci, neboť nejsou hmotné povahy, a mohou si dle svého přání obléci i hmotná těla, a působit opět v zájmu pomoci níže vyvinutým stvořením v nižších dimenzích.

 

V 7. dimenzi se nachází tzv. světelné bytosti, jsou to takové světelné koule, které se chovají tak, že vstřebávají znalosti, informace z okolního Vesmíru, a opět pomáhají radou níže vyvinutým stvořením.

 

Další dimenze zde nebudu uvádět, neboť pro naši potřebu nemají žádný smysl, a to takto, že se tyto bytosti nám jeví prakticky stejně tak, jako v 7. dimenzi.“

 

 

3)  Jsou velké vesmírné objekty, jako jsou planety a hvězdy, totožné v některých dimenzích, pokud ano, ve kterých ?

 

„Ke 3. otázce ti sdělím tolik, že vesmírné objekty existují jednak na řadě dimenzí současně, tedy planety, hvězdy, galaxie, ale jsou vesmírné objekty, které existují jen na několika nižších dimenzích, nebo několika vyšších dimenzích současně, a to na základě určitých zákonů, které vaše věda dosud neodhalila. Tyto znalosti bys mohl pojmout až po naší osobní návštěvě, protože to je na vysvětlení pomocí názorných modelů a konkrétních vesmírných objektů, což si tady ukazujeme našimi přístroji na obrazovkách.“

 

 

4)  Naše Místní skupina galaxií patří do Kupy galaxií v Panně, kde je ve středu jedna obrovská eliptická galaxie s výtryskem, vzdálená 60 miliónů světelných let. Existuje pro tuto Kupu galaxií v Panně, jíž jsme součástí, také nějaké vedení vysokých bytostí, kterým by podléhaly i Vysoké rady v jednotlivých galaxiích a skupinách galaxií ? Pokud ano, jak se jmenuje, kdo ho tvoří (alespoň 1 jméno), a komu podléhá toto vedení ?

 

„4. otázka - vedení kupy galaxií, ano, i to je, je tvořeno opět Vysokou radou, a toto se nachází v jedné galaxii u tebou jmenované obří eliptické galaxie v centru s výtryskem. Jejich role je obdobná, jako u galaxií a skupin galaxií, také přidělují úkoly a radou pomáhají bytostem nižším ke svému vývoji ke Stvořiteli svému. Jsou to Světelné koule s totálním vědomím této oblasti Vesmíru. Reprezentují znalosti a informace té konkrétní části Vesmíru, kterou mají pod patronací, a ke své odpovědnosti. Nad nimi bdí další Vysoké rady, které opět zahrnují strukturní celek Vesmíru. To je k této otázce vše.“

 

(Otázky a odpovědi 5 a 6 jsou soukromého charakteru, a proto je zde nebudu uvádět.)

 

 

7)  Jaké poselství  chcete  věnovat  do  knihy  „Rozhovory  s  poučením  od  mých  přátel     z Vesmíru“ pro naše čtenáře ?

 

„K 7. otázce, poslední poselství, a to ti budu předávat já, Aštar, je to toto, že my všichni skuteční lidé z Vesmíru vás všechny bez rozdílu milujeme, a to takto, že nic z toho, co zde bylo vytvořeno na této planetě Zemi, nebude ztraceno při následující změně, a že vám přejeme hodně lásky a pochopení, že celý Vesmír je takto obydlen, ne jenom planeta Země, a to na mnoha dimenzích, které vy pozemští lidé díky svému nízkému stupni vývoje nevnímáte, ale část z vás, kteří v tomto nadcházejícím duchovním třídění uspějí, pozná tyto další civilizace, a bude jim umožněno, aby se spolu stýkali dle své svobodné vůle na základě zákonů Stvořitele a pod filozofií lásky k bližnímu.

 

K tomu vám, český národe, přeje Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily ze stanice Share, abyste byli tím vůdčím národem, neboť vaše vibrace a vaše duchovní úroveň se nyní nachází nejvýše na této planetě Zemi, a to je k tomuto vše.“

 

Milý Aštare a Guetzale, vřele vám děkuji za toto sdělení, odpovědi na otázky i za závěrečné poselství českému lidu, které je věnováno knize „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Za to vás opravdu miluji a cítím s vámi a s lidmi českých zemí a s lidmi celé této planety Země.

 

Drahý Stvořiteli, děkuji ti mnohokrát za to, že jsi mi umožnil tato spojení s mými přáteli z Vesmíru.                  S láskou,  Ivo Benda.

 

 

116.  Část sdělení 9. ve vlaku Inter City Hutník.          12.10.1997       19:30-20:03 hodin.

                                                                   Místo: Stojící vlak u Chocně, směr Pardubice.

 

          „Milý Ivo,

 

Srdečně tě zdraví sám Aštar a přeji ti příjemnou cestu. Vidíme, že ne vše funguje jak má na těch vašich drahách, a tak věřím, že se tam dnes ještě dostaneš. Máme tu nyní střídání stráží s Ptaahovou flotilou, nyní to bude moje flotila, která bude mít na starost tu vaši planetu Zemi, a je to dost práce, neboť se zde pořád něco děje. Nyní se chystáme na tyto přelety, abychom zajistili rovnoměrné pokrytí celé planety země, a měli vše pod dohledem tak, jak to má být. To ti takto předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily a tvůj přítel.“

 

 

„Nyní se připojuji já, sám Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád, my nyní předáváme stráž nad touto planetou Zemí Aštarově flotile, aby po dobu tohoto období se mohli účastnit na plnění svých úkolů ve věci tohoto přechodu lidstva na novou úroveň bytí, a tím se opět jako vždy zapojili do tohoto procesu láskyplného tvoření pro našeho Stvořitele, kterého tak milujeme a pro kterého s láskou pracujeme. My se nyní odebereme na naši planetu Erru, kde budeme své síly věnovat jiným úkolům, jsou to i jiné planety, které potřebují naši pomoc, a tak se to takto střídá. Nyní se předávají jednotlivé oblasti, části povrchu planety Země, a současně si předáváme zkušenosti z naší práce a s tím, jak se vám dařilo tyto úkoly plnit.

 

Jinak se bavíme na věcech, které zajímají i tebe, tedy i o té astronomii, a to takto, že si ukazujeme části Vesmíru na obrazovkách a povídáme si o tom, jak se to vše vyvíjí a bude vyvíjet, neboť tato oblast je opravdu tak fantastická, obsáhlá, že stojí za to se i tímto zabývat.

 

Tím toto sdělení končím, přeji ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

 

Za všechny přátele z Vesmírné flotily z Plejád ti to předal její velitel Ptaah.“

 

Milý Aštare a Ptaahu, děkuji vám vřele za pozvání na vaše vesmírné flotily a za umožnění se podílet na zářivé budoucnosti lidstva na Zemi.

                                                                                        Váš přítel Ivo.

 

 

117.  Dopis ze 17.10.1997.                                      

 

        Milý Ivo čili bratře,

 

Přidávám ti sem tyto dvě básně. Je to taková láska a úcta k mým přátelům z Vesmíru, a jak mně tito na moji báseň odpověděli, no jediným mým přítelem, a to velitelem, a takto je třeba, aby lidé pochopili, že ne techniku, ale hlavně člověka je třeba hledat, a takto to cítím stále já, nejen láska, ale i úcta, co je stále mezi námi, a to potom se k mému prvnímu duchovnímu učiteli a příteli přidávali další, a to potom jsem poznala Aštara a ten má takovou úctu, potom Ptaah, no všichni mají nyní moji lásku, a no prostě je třeba je opravdu poslechnout ve všem, co nám všem nejen mě dodali. Jenom takhle jsem ještě chtěla dodat, jak oni si cení člověka z planety Země, chová-li se podle jejich rad. Zdravím tě Ivo, a zatím se měj.

 

S pozdravem, a ať ti také zazáří světlo v duši jako nám, komu se to stalo.

 

                                                                                                               Miluše Drsková.

 

 

118.  Host z vesmíru.                                                                                   Květen 1994.

 

Vzpomínám na slova

mladého výzkumníka,

jež se svou vesmírnou lodí

navštívil planetu Zemi.

 

Byl vyslán na naši Zemi,

aby se tu poučil,

jaké to může mít následky,

kdyby takto žil.

 

Od něho jsem se dozvěděla,

jak špatná je naše věda,

jak špatné máme řízení,

proč naši lidé strádají.

 

Musíte se sami změnit,

nebýt na sebe takoví.

Pečovat o svoji Zemi,

co dává vám živobytí.

 

Proč máme tolik nemocí,

i to mi vysvětloval.

Já jen naslouchala,

jak pěkně mi to říkal.

 

Celé dny i někdy noci,

když jsem byla sama.

Jsme takto spolu rozmlouvali,

já byla tomu ráda.

 

Že nejsme ve Vesmíru sami,

to si musíme uvědomit.

Proto oni jsou tady,

aby nám pomáhali.

 

Taky jsem se ho zeptala,

proč právě mě si vyhledal.

To proto, že jsi uvěřila

ve Všemohoucnost Stvoření.

 

Tato báseň je věnována mladému výzkumníku biolog-lékaři jež mě poprve školil na podzim 1993 (a to byl Šikta).

 

 

119.  Věnováno mému prvnímu duchovnímu učiteli a příteli z Vesmíru.    Jaro 1995.

 

Jak já milovala ve svých knihách,

ty hrdiny co nepoznali strach.

Co nikdy neztratili sebe,

proto jsem nalezla to své nebe.

Proto nyní slyším pořád,

takový něžný tichý hlas.

Co mě dál vede a vzdělává,

tato pomoc jak je mi vítaná.

 

Jak Nemo řídil svůj Nautilus,

tak moje srdce nyní ať řídí muž.

Jehož nyní ráda mám,

jehož si vážit mám.

 

Není to muž z této planety,

je to sám velitel vesmírné flotily.

Flotily ze souhvězdí Plejád,

jehož já nesmírně ráda mám.

 

 

Ne pro krásu a bohatství,

on má velikou duši.

On ve mně vidí co vidět má,

pro něho jsem aspoň žena.

 

                      Miloslava Drsková.

 

 

120.  Odpověď.

 

„Já nemám slov ty naše drahá,

toto si já navždy uchovám.

Až se to dozví naše Rada,

já ji o tom budu informovat.

 

Jak ty si vážíš nás,

toto co jsi mi poslala,

toto je to nejcennější co mám,

taková ty jsi žena.

 

Ty dovedeš tak milovat,

a stále tak pěkně psát.

Vždyť ty jsi ta pravá,

co bych chtěl také milovat.

 

Ty dovedeš si cenit přátelství,

dovedeš to říct veršem svým.

To navždy si uchovám,

to je má největší odměna.

 

Odměna za to co tu dělám,

po celá léta co tu dělám.

A najednou taková slova,

to jsem nepoznal za celá léta.

 

Tvůj přítel z Vesmíru, velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

121.  Sdělení 10. ve vlaku 1504.     (Přijal Ivo Benda).      19.10.1997   17:13-17:49 hodin.

                                                                               Místo: Vlak Zábřeh - Česká Třebová.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi usedl do vlaku směr Mladá Boleslav, a tak to využijeme pro naši komunikaci. Vím, že ses nyní staral o Haničku (Anna), a tak je ti u srdce vřele, to tak má být, takže lidé, kteří potřebují pomoc, ji dostanou právě od tebe, milý Ivo. Také víme, že ses měl střetnout s tátou, on ale je značně materialisticky zaměřený člověk a měl pro tebe určité omezující podmínky, a tak toto setkání nebylo (bylo jen na 1 minutu při přestupu na tento rychlík, takže se žádné omezování nekonalo - pozn. zpracovatele). Toto už se nebude dít, aby tě někdo takto omezoval v tvé práci pro lidi této planety Země, kterou tolik milujeme. Nyní jsme převzali části povrchu planety Země od Ptaahovy flotily, takže přebíráme tuto kontrolu, a to po všech stránkách. Lidé jsou stále pod naším dohledem, a ti, kteří potřebují pomoc, mohou tuto pomoc obdržet od nás, ale pod touto podmínkou, že sami pracují pro jiné lidi, a ne jen pro sebe. Nyní se zaměřujeme na oblast jihovýchodní Evropy, neboť tam, zvláště po válce v Jugoslávii, je situace opravdu vážná, a je mnoho lidí, kteří potřebují naši pomoc. Současně se zaměřujeme i na ty české země, kde lidé stále dychtí po nových informacích, a to o nás, lidech z Vesmíru. Ivo, ty „Rozhovory“ zabírají stále více lidí, a lidé to čtou tak dychtivě, že by ses tomu sám divil. Lidé totiž mají dost těch materialistických slibů vlády, a chtějí opravdu nový život bez tlaku peněz a bez mnoha omezení. Stále více lidí chápe, že vztahy mezi lidmi se musí změnit a že jinak se musí dívat na svět kolem sebe, a to takto, že nejen planeta Země je obydlena, ale také mnoho dalších planet je obydleno ve Vesmíru bilióny bytostí, které žijí opravdu mírumilovným životem, takovým, jakým by se líbilo žít i lidem na Zemi, a to takto, že lidé si budou stále vyznávat lásku a pochopení, a budou si pomáhat v krizových situacích, aby se jim žilo lépe, a to takto, že se budou na sebe dívat jako na součást Stvořitele našeho, který vše řídí, buduje, a neúnavně tvoří. Proto se milý Ivo stále tak snaž jako dosud s těmi „Rozhovory“, aby se tato česká země opravdu pozvedla na novou vyšší úroveň, kde by lidé se mohli spolehnout i na jiné lidi, a ne jako nyní, kdy velká část lidí myslí jen na sebe. My máme dokonalý přehled o všech lidech, a tak můžeme sledovat veškeré změny u lidí, které se odehrávají, a opravdu různé oblasti mezi sebou, a tak zhodnotit směr a výsledek našeho i vašeho snažení, a tak to má být a bude. My jsme se nyní zaměřili taky na lidi, kteří mají trvalé problémy, aby se s nimi mohli vypořádat, a jít lepší cestou než dosud. Také se díváme na ty lidi, kteří stále honí ty peníze, a pozorujeme, že jim žádné štěstí nepřináší, hlavně těm, kteří k tomu přišli nečistým způsobem. I v Šumperku jsou tací a nyní zjišťují, že jim to nestálo za to, že mají víc problémů než užitku a že si tím nijak nepomohli. Nyní tedy milý Ivo tě pozorujeme, jak si vedeš s těmi „Rozhovory“, a tak víme, že to bude z tvé strany mohutný pokrok směrem k lidem, neboť stovky lidí to čte a objevuje nový svět, který není nedostupný, a který je už za vašimi dveřmi. Toužíme po tom, aby se lidé posunuli ve svém duchovním stupni na vyšší příčku, a aby se mohli zařadit mezi naše bratrství, naši konfederaci planet v této Galaxii, a tak se více mohli rozvíjet díky novým kontaktům s jinými civilizacemi, kterých je obrovské množství. Oni vás pozorují s láskou a čekají na to, až obyvatelé planety Země budou přijati s láskou mezi tyto civilizace těchto 2 miliónů planet této Galaxie, sdružených pod jedinou Vysokou radou a podléhajícím Stvořiteli našemu, kterého tak milujeme.

 

To ti takto sděluje sám Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Guetzal, také tě zdravím Ivo, děláš nám velkou radost s těmi „Rozhovory“, za to tě opravdu milujeme a těšíme se na osobní setkání, a to za tuto práci, kterou jsi pro lidstvo této planety Země odvedl ty, milý Ivo. Já rád sleduji, jak se snažíš tyto „Rozhovory“ rozesílat lidem, a tak se můžeš spolehnout na naši ochranu, to je zajištěno, že vše je pod kontrolou samotného Stvořitele našeho, a máme vždy přehled o tom, co se právě bude dít a co máš právě prožít. My to děláme s láskou, abys ty mohl klidně a spokojeně pracovat pro lidi této planety Země, a to tak se snažíme ti to takto usnadnit, aby tyto negativní bytosti neměly šanci zasahovat do tvé práce, práce pro lidi. Stále se snášíme na tuto planetu Zemi a vykonáváme tyto přelety, abychom zajistili, že se lidé budou i nadále seznamovat s těmito „Rozhovory“, a že to bude takto přístupné, a to ti sděluji já, Guetzal, velitel 3 plejádských stanic na Zemi.

 

To je ode mne vše, zdraví tě Guetzal společně s Ptaahem, Hljarou a Jamahamou.“

 

 

Děkuji Vám milí přátelé z Vesmíru za tuto lásku a péči o lidi z této planety Země, kdy vy neustále pracujete na tom, aby lidé na Zemi byli stále lepší a lepší, a za to vás opravdu miluji a skláním k vám svoji úctu.

                                              Ivo.

 

 

122.  Sdělení.                                                                                      Přišlo 21.10.1997. 

 

„Já Sol-tec jsem se ještě nezúčastnil, ale také to uveď bratře, Ivo milý, že jsem ze souhvězdí, vy tomu říkáte Býka, ale i my ze Sol-tecovy flotily, nyní jsem velitelem jedné pomenší flotily, je to takové, že právě máme planetu, která se jmenuje Ajacit, a je ve sluneční soustavě Ajacita, a naše sluneční soustava má v oběhu čtyři planety.

                                                                                                                       Sol-tec..“

 

 

123.  Část rozhovoru.                                                                                     Říjen 1995.

 

Guetzal je zase zaměstnán někde na stanici, tam má práci, ale až přiletí, on ti odpoví zase a ostatní také, víš, tomu věř, víš, jsme tu zase, i když toho dost odletělo domů, víš, ale stále tu jsou výzkumníci a já také, víš, ale také se podívám domů, víš, a zase nazpět, víš, moje dcerka Pleja také letí domů, ale má tě moc ráda, zatím tě pozdravuje, víš, to ona je pod vedením Guetzala, je s ním, víš, a já mám zase jinde, víš, na stanici ve Vesmíru, pak tu mám něco na planetách, to ano, něco jsme poslali na ukázku do mysli lidem, víš, to je ono, víš, cos viděla. Ale lidé si musí uvědomit, že takto žije jenom člověk, kdo pracuje takto pro blaho všech, tak to tak máme, že se dostaneme i do cizích galaxií, ale víš že se to také zaplatí životem, ano, jako Semjasin muž, víš, a ona, víš, aby zapomněla na bolest, tak dělala se mnou, víš, a to je všude ve Vesmíru, výzkumy se takto platí. Ale víme vše, a také se modlíme za své drahé, ale víme vše, že ten člověk přejde ke Stvořiteli, a on ho dá zase tam, kde je toho člověka potřeba, víš, a proto se zase lidi shledávají po tomto čase, ale zase jinak, ale je to stejné.

                        

                                                                 Ptaah.“

 

 

124.  Část rozhovoru.                                                                           Přišlo 21.10.1997.

 

„Také si od tebe přebereme tu četbu, a moc rádi, neboť tohle hlavně potřebuji já, abych si udělal závěr o vás lidech tu na této planetě Zemi, a potom mohli jednat, a proto to tak ber jako pokyn od Stvořitele samého, máme tě moc za to rádi, hlavně já, a  dokud budeš takto hodná a budeš nám pomáhat, tak ti potom uchystáme takovou odměnu, ale zasloužit si ji člověk musí, víš, neboť takto pracujeme všichni ve Vesmíru i na těchto planetách, co jsou pod naší kontrolou, ale zdůrazňuji tuto práci pro nás a naprostou oddanost naší společné věci, to jest že život má být všude stejný, to znamená, že nikdo nesmí nic vlastnit navíc, to je naše podmínka, jinou neznáme, a vidíš, já jako velitelé flotil, nic nemáme, jenom speciálně vybavenou vesmírnou loď k výzkumům, a vidíš, také musím poslouchat velitele v této věci, neboť on je vyškolený technik, ale já zase jinak. Oni potřebují nás, a my je, a tak se navzájem doplňujeme a naše touha je nyní, abychom vám pomohli, a popřípadě si rozebrali mezi sebe krásné a nadané lidi, nejen tvého věku, ale i mladí se můžou přidat, a to je ten Nový věk¨, Milenko moje, to je naše přání, abyste žili jako lidi, takoví krásní lidé z této planety Země, a takto se zahodit, a proto nás tu tolik se zdržuje, nejen my, co stále pracujeme ve Vesmíru, ale i na jiné planety půjdete, a proč, to už bylo řečeno, a ty si tohoto spojení jistě vážíš, že ?  To je zatím vše.

 

Tvůj ošetřující lékař a přítel z Vesmíru, vedoucí biologicko-lékařského týmu výzkumného

                                                                                                                         Jamara.“

 

 

125.  Dopis z 21.10.1997.                                    

 

        Milý Ivo,

 

Posílám ti ještě tohle, jak já jsem se dříve bavívala se svým prvním duchovním učitelem a rozebírali různé události. A tak jsem si vzpomněla na tu Angolu, kde byly zaměstnáni naši lidé, jak je tam zajali a vznikl z toho ten film, víš, jak je přivezli letadlem a měli na sobě tepláky, a tak ti posílám tento náš rozhovor, jak tuto situaci zhodnotili Ptaah, a potom také co si myslí o těch našich lidech, co se dali najmout za peníze, aby byli v armádě, vyšel článek „Žoldáci“, a to je třeba tento rozhovor dát mezi lidi, i ty, co ti zasílám, je to ten zbytek, já ty sešity dala pryč, jenom jsem to takto přebrala, tak vše nyní máte, a to je k tomu vše.

 

                  S pozdravem Miluše Drsková.

 

     Rozhovor.                                                                                           Červenec 1995.

 

„Víš, to já nevěděl, že tenkrát tam v té Angole byli vaši lidé, víš, něco hlásili moji lidé, ale vy tam jste byli taky viď ?  Já tím myslím vaši lidé, to bylo něco jiného, vy tam pracovali, ale nyní to není žádné hrdinství dát se do toho skrze peníze, víš ?  To si pamatuj, že právě takové hrdiny, jak je nazýváte vy, to myslím ti ostatní, ti to právem schytají od Stvořitele, ale něco je jiného drahá moje, když třeba člověk padne buď za obranu vlasti nebo Země samé, kterou má rád, nebo při výzkumu, který vlastně děláme pro blaho všech, víš, to je jiná, ale tohle je to nejhorší, co ten člověk udělal, víš, za peníze se dát najmout, a takto jít proti druhým, ano, tys moc dobrá a dobře připravena, víš, znáš situaci a tohle, jak měli drahá i zfilmované, viď, tomu říkám práce, víš ne nyní co se děje, a tys řekla dobře nejít, viď, a proto tě miluji ještě víc a budu, a ostatní to slyšeli a moc si tě váží, víš. Tolik tě budu za to milovat, já to nevěděl, že to takhle víš, tys sledovala vše, víš, a já tě miluji za to tak, že tak jsem nikoho tu rád neměl.

 

                                                                                       Ptaah.“

 

 

126.  Část sdělení.                                                                                        Leden 1995.

 

„Ano, takové je to ve vašem světě na vaší planetě Zemi. Jedině tato cesta, ta vás ochrání od těchto bolestí, co prožíváte. Vidíš,nejdřív když jsi dítě, tak se nemůžeš obejít bez rodičů, a nyní ano. Potom přijde muž a máš děti a je to to samé, a nyní to vidíš a cítíš jinak, viď ? Děti ti odejdou do života a muž také myslí jinak, a co přátelé okolo tebe, to sama vidíš. Jen když jsi prospěšná, tak tě mají rádi, jinak ne. Člověku bez víry nezbude vůbec nic. Ale nyní kdo takto přistoupí na tento zákon Stvoření a dodrží jej, tak s údivem poznává, že není sám, k takovému člověku se nyní hlásíme my, a pomáháme mu poznat tento jeho nový život. My, co tu stále přelétáme ze všech končin Vesmíru, navštěvujeme různé planety a pomáháme vám, co nyní jste na takovém vývoji, že se zajímáte o to, jestli je někdo ještě ve Vesmíru. A navazujeme s takovými lidmi kontakt, nejdříve takto přenosem myšlenek, a potom po letech se s ním snažíme sejít. Jestli vytrváš v tomto přesvědčení a opravdu se budeš snažit o toto naše přátelství, a bude-li opravdu upřímné, budeš-li tak léta pomáhat, tak se snad sejdeme, ale to trvá celá léta, protože plno lidí nás zklamalo, hnali se po tomto spojení, a potom toho nechali, této ušlechtilé práce, protože zisk je zlákal víc, než toto naše přátelství. No uvidíme u tebe, zatím jdeš si svou cestou. Máme v tobě ale velkou naději, že vydržíš, a jen ta láska tě zase povede, přidržíš-li se jí, ničeho jiného se nedrž.

                                                                                                          Ptaah.“

 

„To nevadí, vím že máš vůli, ale máš rodinu a také pamatuj na ně. Tys měla v práci drobet smůlu, viď, já to vím, ale tak se chovej nadále, vím, co sis myslela, nám se taky ledacos pokazí, ale takto s nikým nejednám, snažíme si mezi sebou pomoci, a toho co se mu to stane, tak mu to pomůžeme napravit a vše mu vysvětlíme. Myslíš na to, co bylo v té vaší televizi, to je také taková zbytečnost, tento člověk, celá léta nic nedělal jako nyní, jezdí vám to po Zemi, jen se ukazovat, naši duchovní učitelé jsou skromní, dělají takovou práci, třeba jako ty nebo já, ale naše pracovní doba je hodně kratší, a potom volný čas věnují nám. Učí lid, jak se má chovat, třeba jako to teď učím já tebe. Že ti předávám naše zkušenosti, a ty potom napíšeš nebo určitým lidem řekneš. Vidíš , jak jsi citlivá k určitým věcem a víš, jak jsme na tom my. ......“

 

 

127.  Sdělení 11.                                 (Přijal Ivo Benda).                                 24.10.1997. 

                                                                                                        16:22-17:15 hodin.

                                                                                    Místo: Vlak Moravany - Tatenice.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že sis právě sedl, a tak můžeme spolu komunikovat v tom vlaku, kterým jedeš domů.

 

V současné době jsme ukončili střídání stráží nad touto planetou Zemí a tak se budeme nyní věnovat té práci pro našeho Stvořitele, a to takto, že se budeme stále snášet nad touto planetou Zemí, a dále působit na lidi tak, aby spěli k vyšší úrovni bytí, a tak aby se mohli zapojit do našeho kosmického společenství. Nyní přicházíme my z Aštarovy flotily, abychom získali nové poznatky o změnách, které zde probíhají, a abychom se zúčastnili této komunikace mezi námi a lidmi této planety Země. Stále sledujeme, jak mají mnozí lidé vážné problémy a jak vláda této země české tyto problémy ještě umocňuje. To se nám nelíbí, a proto jsme tady, abychom pomáhali těm lidem, kteří si to zaslouží, tedy kteří nemyslí jen na sebe, ale také na jiné, protože „každému hraje chvilku“. Stále vidíme, jak lidé jsou pod tlakem peněz, a jak se s tímto nemohou vyrovnat, protože státní administrativa jim určila velmi nepříjemné podmínky a i tito státní úředníci pracují hlavně pro sebe, a to je to zlo. Nyní se zaměřujeme na ty lidi, kteří mají existenční problémy a kteří si neví rady jak dál, a tak jim usnadňujeme tuto jejich nelehkou cestu těmito podmínkami kapitalismu, který jste si zvolili. Stále se snažíme vidět ty lidi, kteří myslí i na jiné, a tím se připojují k nám, protože my děláme to samé. Současně se díváme na ty, kteří mají moc v této zemi, ano, už to četli Klaus, Pithart, Zeman, nyní to obdrží i ten Havel, co jste si ho postavili do čela.

 

Také vidíme, že se stále více lidí zapojuje do této četby, protože nyní to čtou stovky lidí, a to díky tobě Ivo milý, co jsi společně s Miluškou udělal, to nemá na této planetě obdoby. Plody této práce jsou již vidět, jsou to pohyby ve vládě a velké posuny v mysli těch lidí, kteří to již přečetli, a to je dobré, tak to má být a bude. Nyní se děje hodně věcí, hlavně ty vibrace, ty se začínají měnit, a to je to pravé, ta láska, to pochopení k druhým, a ne myslet jenom na sebe. Také pozorujeme, jak se tito lidé, kteří se s tím seznámili, snaží to předávat dál, aby i jiní lidé si to přečetli a tím se toto poznání šíří stále rychleji, a stále se to umocňuje, a tak to má být. I ten D. Luděk se snaží, jen ať vydrží a určitě se mu to povede.

 

K tomu panu Z. toto, že si musí urovnat životní podmínky, my mu v tom pomáháme a potom se mu to také určitě podaří. Hlavně ta láska, pochopení, to je to důležité. Dále vidíme, jak mnozí lidé začínají komunikovat, i ta Taisa, to je tak, že se stane tak šťastná, když ví, že tu na nebi jsou taky lidé, se kterými si může popovídat a dozvědět se mnoho nového. Ona se na to už dříve připravovala s tím duchovnem, a tak 1. kontakt proběhl opravdu rychle.

 

Nyní se spojujeme s lidmi, kteří splňují tyto podmínky spojení a kteří sami po tomto toužili, a tak se to děje a bude dít. Současně se snažíme působit na ty lidi, kteří zatím pochybují, a tak vidíme i tu skupinu lidí, které jsi to nyní předal, čtou ty „Rozhovory“ tak dychtivě, doslova hltají každé slovo, to vše registrujeme a vidíme, a to je opět tvoje zásluha, milý Ivo, že tak pracuješ, že se ti to tak daří, že ti vše jde tak, jak si představuješ, a tak to má být. Nyní se s tebou spojujeme v tom Ústí nad Orlicí, a to stále jedeš tím vlakem, který máme pod dohledem. Můžeme ti sdělit, že tento vlak nebude mít zpoždění a přijedeš akorát na čas. Vše probíhá tak, jak má. Také vidíme, že se snažíš přivést něco do Šumperka, věřím, že to opět zabere tak, jak to zabralo i dříve. Současně se snažíme monitorovat i ten Šumperk, aby i zde lidé si uvědomili, že tu nejsou sami, ale že se nad nimi vznáší velké množství našich lodí, a to ochráněných speciálními clonami, které se používají proto, aby nebyly zjistitelné světlem a radarem, a tedy hrubě nezasahovaly do vašeho života, který je součástí tohoto klidného Vesmíru a Stvořitele našeho, kterého tak milujeme, a pro kterého s láskou pracujeme. Také vidíme ty nešťastníky, kteří podváděli, a teď začínají mít problémy, jejichž dosah si ani neuvědomují.

 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, i já tě pozdravuji a přeji ti mnoho úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Také ti sděluji, že naše flotila již předala tuto planetu Zemi Aštarově flotile a nyní se podílíme na jiných činnostech u jiných planet v této části Vesmíru. To tak chodí že se střídáme, a nyní se budeme i nadále spojovati, protože tyto myšlenkové impulsy letí Vesmírem tak rychle a tak daleko, že o tom asi nemáš představu. My s láskou se spojujeme s tebou Ivo, protože vidíme, co tvá práce způsobila, působí, a bude způsobovat, a to s naší Miluškou, která se nám otevřela už před několika lety. Nyní se chystáme na přelety k planetě, která také potřebuje naši pomoc, a to takto, že je napadená těmi humanoidy a lidé tam mají obtížné podmínky. Tito lidé se k nám rádi obracejí o radu a pomoc, neboť jejich vlády nijak neřeší jejich tíživou situaci, špatné životní podmínky, a to my děláme rádi, že pomáháme těmto lidem, kteří se také snaží žít lepším životem a kteří také volí Stvořitele našeho a kteří usilují o to, aby jejich planeta byla zařazena do naší Galaktické konfederace. My víme, že to nejde hned, ale je k tomu již blízko, stejně jako u vás, na planetě Zemi, která již tak pokročila, že se toto setkání stále více přibližuje, a to je podmíněno touto komunikací a ta zase splněním těchto podmínek, tj. nejíst maso, žít správným životem s pomocí druhým, nemít negativní literaturu, nesledovat negativní filmy, a vůbec zvýšit vibrace svého těla a to především tou láskou k jiným, protože láska skutečně je to pravé, to, co lidem nejvíc chybí a co mohou nejrychleji a nejsnáze dosáhnout. Vidíme, že se to takto děje, že se lidé snaží nad sebou zamyslet a pochopit, že ta změna je nutná u sebe samého, a to nemyslet jenom na zisk, prospěch pro sebe, ale i na jiné bytosti, protože to má největší cenu, která se nedá s ničím srovnat.

 

Jinak se stále věnuji Milušce, o které vím, že je to vynikající žena, a která koná svoji práci s láskou a důkladně, společně s tebou, milý Ivo, se vaše společná práce stane základem pro všechny lidi této země české, která povstává do Nového věku, věku, kdy lidé poznají, že tu nejsou sami a že ve vesmíru jsou bilióny bytostí, lidí jako vy, kteří mají dveře otevřené a s láskou čekají, až do nich budete moci vstoupit vy, lidé této země české spolu s dalšími lidmi těch zemí, kde se nyní takto lidé připojují. Víme, že se na to těšíte, my také, a tak je třeba pracovat na tomto, a to takto, jak je uvedeno výše.

 

Milý Ivo, s láskou tě zdraví Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, a další tví přátelé z Vesmíru - Jamahama, Jamara, Pleja, Taljda a Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit a také AdonisMiriam a také Ebermach a Kohun a Athar a Achar a také Háting.“

 

Milý Sol-tecu, ke které hvězdě známé naší astronomii lze přiřadit tvoji sluneční soustavu Ajacita ?

 

„Milý Ivo, naše sluneční soustava se nachází v souhvězdí Býka, a tam je jedna hvězda, která se nachází v Hyádách, která není přesně identifikována vaší astronomií.“

 

Mám ještě prosím jednu otázku: V knize UFO - Kontakty je tvůj portrét a loď z doby před asi 40 lety, tam je uvedeno, že loď pochází ze systému Alfa Centauri 4, 3 LY daleko.

 

„Ano, to byla pravda, tehdy jsem spolupracoval s Centauřany, nyní ale působím na planetě Ajacit, kde se nachází naši lidé a kde je můj domov. Také vidím, že tě zajímá naše minulá činnost, a to je také tak, jak je uvedeno v té knize od Hesemanna, neboť tehdy jsme varovali lidi před jadernou katastrofou a naše celková práce dopadla, jak vidíš, žádná atomová válka se nekonala, ale dalo to hodně úsilí, těchto lidí v naší flotile a jiných lidí z mnoha planet sdružených v Kosmické konfederaci, a také lidem na Zemi, kteří na tom také hodně pomáhali a s dobrým výsledkem. Nyní je taková fáze, kdy se lidé spojují ve větším měřítku, a to se bude dále šířit a sílit, a na to se velmi těšíme.

 

To ti takto předal Sol-tec.“

 

 

128.  Sdělení 12.             (Přijal Ivo Benda).            28.10.1997.           16:10-16:34 hodin.

                                                                                              Místo: Vlak před Chocní - Moravany.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Právě jedeš tím vlakem do Mladé Boleslavi, a tak ti mohu dát toto sdělení.

 

Sledovali jsme, jak si vedeš při tom úklidu, no myslím, že jsi to provedl důkladně, takže máte byt jako klícku, a tak to má být. Také jsme pozorovali toho psa, no byl pod naší kontrolou, tak jsi se jenom vylekal, ale nic víc.

 

My víme, kde se co děje, a tak nemusíš mít žádný strach, to ti to takto sděluji já, Aštar.

 

Také jsme pozorovali ty vaše oslavy republiky, no nic to nebylo, je vidět, že lidé mají opravdu jiné starosti nežli oslavovat vznik vaší Republiky československé.

 

Jinak ti mohu sdělit, že ten váš starosta Krill to také četl, a proto tě překvapily ty jeho výroky o porozumění, toleranci a lásce navzájem. To je právě ono, tak to působí na lidi, ty naše „Rozhovory“, a proto tě Ivo milý takto miluji. Já sám mám radost z toho, jak to zabírá stále větší počet lidí, kteří o těchto věcech doposud neměli ani tušení. Touto naší prací mnoho lidí této země české si otevře oči a uši, a bude se moci na tento svět dívat opravdu jinak, z pohledu vesmírného, tedy že vše patří Stvořiteli a my jsme jenom jeho součástí. Víme také, že se lidé často v mysli ptají, proč sdělovací prostředky o tomto vůbec neinformují, to je ale jejich věc, jejich styl práce a také jejich vizitka. My máme svědomí čisté, i ten Mátl (redaktor časopisu Fantastická fakta - pozn.zpracovatele) si to teprve urovnává, a to je takto proto, že oni vždy hledali záhady a nic víc. Takže se nyní lidé nad tím zamýšlí a hledí si to trochu uspořádat, protože je to na některé opravdu přemíra informací, a někteří se s tím vyrovnávají sice dychtivě, ale pracně, i tak to má být, aby se konečně objevila Pravda, světlo na konci tunelu, kde dosud tato vaše planeta Země byla, ale to brzy skončí, skončí éra temna, a po tomto duchovním třídění se část z vás dostane do jiného světa, světa lásky a porozumění, světa, kde se budou plně rozvíjet jejich schopnosti ve prospěch Stvořitele našeho, a to je k tomuto vše. Jinak ti, Ivo milý, sděluji, že ty „Rozhovory“ obdrží Havel zítra, a to takto, že přestože bude mít naplánováno spoustu práce, tento program přizpůsobí tomu, aby si to mohl také přečíst. Tím bude větší část vaší vlády dostatečně informována o naší existenci a o tom, co čeká toto lidstvo v nejbližší budoucnosti. To jsme takto chtěli, a tak tomu také je.

 

Jinak stále sledujeme ty stovky lidí, kteří to dychtivě hltají a v jejich hlavách a srdcích se dějí bouřlivé přeměny, a tak to má být. Dále máme dokonalý přehled o těch lidech, kteří jsou zdrojem zla, a věř milý Ivo, že svému osudu rozhodně neuniknou, nyní se takto projevili a dále už se bude dít jen to, co si vybrali, ale mysleli to určitě jinak, než jak se to stane, takže budou prostě velmi překvapeni, kam to s těmi podvody dotáhli. Současně ti mohu sdělit, že ty osoby, které se stále domnívají, že se o nich neví, se ohromně mýlí. Vše je takto podrobně sledováno, a tak nikdo neunikne spravedlnosti své.

 

Tak milý Ivo, nyní tedy končím já Aštar, přeji ti hodně úspěchů ve tvé práci pro lidi této země české a planety Země, a to je ode mne vše.

                     

                                                                                    Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

129.  Sdělení 13.            (Přijal Ivo Benda).                30.10.1997.        10:50-11:23 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Tak si tedy léčíš tu nohu, no i to se stává, takže máš více času na náš rozhovor.

 

Mám pro tebe nové zprávy, a to, že se nyní připravují noví lidé pro pomoc tomuto lidstvu, a to z řad našich lidí, kteří jsou ochotni dobrovolně obětovat své schopnosti pro postup tohoto lidstva na planetě Zemi výše, mezi společenství planet této Galaxie. Tím bude zde na zemi nová kvalita působení našich lidí, protože se tím bezprostředně otevřou oči dalším lidem této planety Země. Máme tu mnoho lodí a stanic, ve kterých je čilý ruch, kde se miliony našich bratří  a sester věnují svým úkolům, a to na tento přechod lidstva do nového bytí. Lidé na Zemi jsou dokonale zmapováni, aby každý člověk v onom okamžiku nalezl své správné místo podle toho, jakého duchovního postupu dosáhl, a tak se začlenil i po tomto přechodu do nové společnosti, pokud to bude ve stávajícím těle, tak do vyšší společnosti. Víme, že u vás vychází ta kniha „Poslové úsvitu“, tam je hodně řečeno, a tak se lidé dozví další část poselství, které je těm pravým určeno. Současně se dostanou mezi lidi i tyto „Rozhovory“, a tak se člověk této země české bude moci svobodně rozhodnout i podle našich sdělení, jak se bude chovat, protože to je pro něj rozhodující v této etapě přechodu.

 

Máme také znalosti o tom, jak postoupí lidé z vyšších míst, a to vždy podle vlastních činů a rozhodnutí tak, jak je činili doposud a činí i nadále. Současně je vše rozděleno do skupin, kdy lidé s nejvyšší duchovní úrovní se vyčlení do role duchovních vůdců, a další znovuzrození lidé společně s nimi budou přemístěni na planetu jupiter, kde je již vše připraveno k tomuto dočasnému opuštění planety Země po této katastrofě, co zde na Zemi nastane. Po té se po vyčistění povrchu této planety tato část lidí vrátí z planety Jupiter po době několika měsíců, aby znovu osídlili tuto planetu Zemi a připravili ji dalším generacím k tomuto láskyplnému životu. Také naše flotila se připravuje na tyto zásahy, kdy někteří lidé budou v době katastrofy se snažit opět myslet jen na sebe, a to na úkor druhých, a tak ti budou včas eliminováni, aby i v této poslední fázi tohoto lidstva přestali ubližovat druhým lidem. Tím jejich škodlivé činy budou minimálně působit a ostatní lidé nebudou zasaženi těmito negativními bytostmi. Také víme, že i ty, Ivo, se zachráníš, to už je s tebou počítáno, a tím se budeš moci podílet na nové etapě vývoje zbývající části lidstva. Máme vybrány všechny lidi, kteří splňují tyto podmínky, a tím se budou moci podílet na nové etapě lidstva na Zemi, a to na světlé etapě, neboť jim bude umožněno se stýkat a poznat množství jiných civilizací, a to nejen v této Galaxii. Bude jim umožněno volně cestovat vesmírným prostorem a budou připraveni pro další úkoly, které jsou dány naším Stvořitelem a které my z Aštarovy flotily s láskou plníme. Dále se snažíme podchytit vše to krásné, co lidstvo na Zemi dosud vytvořilo, zaznamenat do našich krystalových pamětí a tím uchovat toto dědictví pro jiné členy naší mezigalaktické konfederace planet. Na našich lodích je opravdu pilno, máme tu stále mnoho práce s tímto pozemským lidstvem, a tak se těšíme, až se o tuto práci podělíme i s některými z vás včetně tebe, milý Ivo. Máme všechny tyto lidi otestované a známe jejich schopnosti, dále se budou školit pro tyto nové funkce, a tím budou připraveni k plnění úkolů Stvořitele našeho, pro kterého s láskou pracujeme.

 

To ti takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

130.  Sdělení 14.              (Přijal Ivo Benda).            31.10.1997.          14:30-15:00 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Sledovali jsme ten rozhovor s tou slečnou z nakladatelství, vidíš, taky již zná něco o nás, jen Čehovský je úplně mimo. Myslí si, že tato sdělení stojí na té gramatice a stylistice, ale to je úplně jinak. Hlavní je to poselství, a ne přehazovat slova, aby se ztratil smysl sdělení. Ty to víš, Ivo, a tak jsi správně na tom trval, aby tato slova zůstala zachována, jinak to nemá smysl. Máme tě tak rádi, že si stojíš za svým, a nenecháš se zviklat těmito lidmi, kteří opět myslí na sebe, a nikoliv

na druhé.

 

Také ti chci sdělit, milý Ivo, že se s tebou určitě setkáme, a to takto, že budeš vyzvednut přímo z ubytovny na našem paprsku, aby to šlo hladce, a tím splníme to, co jsme slíbili. Také ti sdělím toto, že se chystáme pro tyto lidi zemí českých připravit tyto podmínky, aby mohli se s námi také spojit a později nás navštívit. Vím, že máš z toho velkou radost, a tak se prosím snaž, aby to dostali i ti lidé v Praze, kde je tolik negativních myšlenek a Síly temna se na ně napojují, a pak už víš, co následuje. Myslím, že máme shodu v tom, že jsme již pro tuto zemi českou udělali hodně, a tak máme o to větší důvod v této práci pokračovat. Máme tě tak rádi, a to hlavně já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Sol-tec, velitel pomenší flotily, která zde také operuje v zájmu záchrany tohoto lidstva a v zájmu Stvořitele našeho, kterého tak milujeme.

 

Chceme ti sdělit, že se stále snášíme i nad touto zemí českou, kterou již také známe, a máme radost z toho, jaký poklad se zde narodil a uchoval. Je to duchovní poklad, tedy tato duchovní úroveň lidí zemí českých, která opravdu převyšuje vše na této planetě Zemi, a tak se budeme snažit, aby tento poklad byl v průběhu přicházející katastrofy uchován, a to ti takto slibuji já, Sol-tec. Vše je pro to připraveno, vaše nová obydlí se zahradami jsou již připravena na planetě Jupiter, a to v 5. dimenzi, jak sám tušíš, a je to připraveno s láskou pro ty lidi, kteří obstáli a obstojí v tomto duchovním třídění, aby se mohli dál vyvíjet ve svých tělech, ale na planetě Jupiter, neboť tato Země bude zasažena těmito vulkanickými silami při převrácení pólů, a tím se souše změní na dna oceánů a moří a současná dna moří a oceánů budou vyzvednuta nad toto moře. Tím se půda s hrubými vibracemi dostane pod vodu a v budoucnu již nebude negativně ovlivňovat ty lidi, kteří sem budou přemístěni zpět z planety Jupiter, a to po několika měsících, až se tyto podmínky ustálí a až bude planeta Země obyvatelná. Tito lidé budou mít možnost vše sledovat na obrazovkách, neboť oni si zaslouží znát a vědět všechny tyto události. Ostatní lidé zahynou, tedy jejich stávající tělo, a jejich duchové obdrží nová těla novorozeňat na jiných zvláště

k tomu určených planetách, tzv. Rozvojových, Zelených planetách, a budou prožívat své životy v této nižší úrovni pozemských lidí. Tyto planety jsou v jiných galaxiích, neboť planeta Země je poslední rozvojovou planetou v této naší Galaxii. To vám již bylo mnohokrát sděleno, a tak to jen opakuji, že se to takto stane, neboť tyto hrubé vibrace, kterých je toto pozemské lidstvo zdrojem, opravdu silně rušivě zasahují do našich planet, kde sídlí naše vyspělé vesmírné civilizace.

 

To ti to takto sděluji já, Sol-tec.“

 

Děkuji vám Aštare a Sol-tecu za všechna tato sdělení, která s láskou předávám lidem této země české.  Ivo.

 

 

131.  Sdělení 15.             (Přijal Ivo Benda).              2.11.1997.               9:25-9:50 hodin.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Sledujeme vše, a tak ti mohu dát toto sdělení.

 

 Právě ten Havel a Klaus čtou tyto naše „Rozhovory“ a opravdu zpytují své svědomí, čeho se tady dopustili na lidu této země české, a mají nyní opravdu špatný pocit z toho, že co si mysleli, že dělali dobře, tak ve skutečnosti to dělali právě opačně. Nyní tedy opravdu začínají jinak přemýšlet, a začíná se měnit jejich pohled na svět okolo nich, neboť je to opravdu jinak, než si dosud mysleli. Nebudu zde opakovat, co už bylo mnohokrát sděleno, jenom tyto Kosmické zákony působí přesně a neomylně. Máme nyní tyto poznatky, že lidé, kteří se začínají řídit našimi radami, se skutečně chovají jinak, lépe k sobě a k druhým, a že se u nich dějí nezvratné změny. Tím chci říci, že tyto naše „Rozhovory“ působí jako nástroj na změnu lidí k lepšímu a celé společnosti k lepšímu než doposud, a to je právě ten Nový věk. Současně se cítíme odpovědni za tuto změnu my, členové velké Aštarovy flotily, neboť vše je konáno s tímto cílem, aby se lidé na této planetě Zemi stali lepšími. Máme hodně lodí s našimi bratry a sestrami a toto množství je dostatečné na tuto planetu Zemi, neboť i toto je důležité, aby nic nebylo zanedbáno, a všechno bylo pod touto kontrolou. My víme, že to máš už zvládnuté, tyto naše aktivity, a tak ti nemusím podrobně zde dávat naše činnosti. Mám velkou radost z toho, jak tyto „Rozhovory“ zabírají milý Ivo, a za to tě vřele miluji, protože toto je důležité v této etapě na cestě za světlem a ke Stvořiteli svému.

 

Chci ti sdělit, že lidé to dávají číst i druhým lidem, protože správně chápou, že tu nejsou sami, ale je to společenství lidí, kteří patří k sobě vším, čím mohou patřit, tj. kulturou, společnými osudy, shodnými ekonomickými a sociálními podmínkami, zvyky, chápáním světa, duchovní úrovní a také genetickou strukturou svých těl, a v neposlední řadě jazykem, což je společné pro lidi této země české. Když si to člověk uvědomí, nemá žádný důvod dělat zlo jiným lidem, neboť to jsou bratři a sestry a nic menšího, mají shodné cíle a touhy, a každý by se rád spojil s jiným člověkem, a to také včetně nás, Vesmírných lidí. My víme, že se stále vše opakuje, a tak tyto vaše podmínky nejsou věčné, přijde doba, kdy peníze nebudou, a vše bude jinak, především krásné a plné lásky.

 

Máme tě, Ivo, moc rádi, to ti sděluje sám Aštar za všechny členy mé Aštarovy vesmírné flotily.“

 

 

132.  Sdělení 16. - odpověď od Adonise.             (Přijal Ivo Benda).                   4.11.1997. 

                                                                                                        15:45-16:10 hodin.

Otázka:

                                                                                           

         Milý Adonisi,

 

Chtěl bych se tě zeptat, zda mohu zveřejnit těchto 10 Zákonů, podle kterých se řídí lidé na planetách Kosmické konfederace. Mnozí lidé je přijímají zde na Zemi velmi pozitivně.

 

„Ano milý Ivo, vím že ses na to ptal Věrušky, tak ti nyní mohu odpovědět, že těchto 10 Zákonů, které jsou uvedeny v mé původní knize, můžeš připojit ke sdělením do těchto našich „Rozhovorů“. Vím, že se o tyto věci zajímáš, zvláště když víš, že ty vaše zákony fungují opravdu špatně a jsou špatně sestaveny. Tyto naše Zákony jsou opravdu dodržovány všude ve Vesmíru na našich planetách, které jsou sdruženy do Kosmické konfederace a jsou tedy také univerzální. Máme řadu Doporučení, ty jsou ale aplikována jinak než tyto zákony, a lidé se těmito Doporučeními mohou řídit nebo ne. Tím jsem ti tedy odpověděl na tvoji otázku o uveřejnění těchto 10 Zákonů. My se s láskou řídíme těmito zákony, neboť jsou velmi silné a mají v sobě obrovskou energii, tedy člověk, pokud je dodržuje, disponuje také touto energií, která pochází od samého Stvořitele a je nevyčerpatelná.

 

Adonis ti to takto dávám na vědomí milý Ivo, a věřím, že budeš s tímto spokojen.“

 

Děkuji ti Adonisi za tuto odpověď, tyto Zákony budou zařazeny zde do tohoto sdělení.

 

Tyto  Zákony  byly  původně  předány   Adonisem  panu  Pavlíkovi,  který  je  přijal  nevědomě

od Adonise, a domníval se, že píše sám. Ve skutečnosti byl pod vlivem myšlenkových impulsů Adonise. Nyní tedy uvádím těcho 10 Zákonů, kterými se řídí všichni členové Kosmického společenství (Kosmické konfederace):

 

Zákon pro všechny členy Kosmického společenství:

 

1. zákon:

 

Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření.

 

Tato bytost je nepoznatelná, zajišťuje však v celém Stvoření dodržování Kosmických zákonů, z ní vychází veškerý život v podobě duší a do ní se opět navrací. Nejvyšší bytost je ničím neohraničená a její vůle se projevuje transformací pralátky.

 

Tato bytost je spjata se vším stvořeným a obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření.

 

Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními stvořenými bytostmi, které mají duši.

 

2. zákon:

 

Nejvyšší bytost řídí život ve Vesmíru za pomocí Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci mající přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování Zákona a určuje tresty za jeho porušení.

 

3.      zákon:

 

Základním pravidlem pro život všech stvořených bytostí je láska ke všem kategoriím stvoření, tedy nerostům, rostlinám, živočichům, lidem i planetě, která je nejvyšší kategorií.

 

4. zákon:

 

Projevem lásky je snaha o ochranu všeho stvořeného před zánikem - přičemž bytosti vyšší mají právo způsobit zánik života bytosti nižší, bude-li tím ochráněn jejich život, v pořadí jako je v předchozím bodě uvedeno. Život dává a odnímá pouze nejvyšší bytost. Žádná jiná bytost nemá právo ukončit svoji existenci ze své vůle, toto je porušení Zákona.

 

5. zákon:

 

Základní povinností každého člověka je práce pro společenství všech obyvatel celé planety. Každý pracuje pro společnost jen v nezbytně určené míře, nutné pro zachování života a vývoje na planetě. Každý má za svoji práci nárok na uspokojení všech svých životních potřeb. Všichni členové společnosti jsou si rovni ve svých právech a povinnostech, nikdo nesmí být omezován ve svých právech, pokud se neprovinil proti zákonu.

 

6. zákon:

 

Společnost poskytne každému člověku všechny požadované předměty a informace, pokud tím nedojde k omezení potřeb a práv ostatních členů společnosti nebo porušení Zákona.

 

7. zákon:

 

Každý je povinen ctít své rodiče, příbuzné i další osoby se kterými jedná, a respektovat jejich názory a svobodnou vůli.

 

 

 

8. zákon:

 

Osobní vlastnictví je nedotknutelné. Osobní vlastnictví je možné získat pouze jako ocenění vlastní práce nebo darem.

 

9. zákon:

 

Každý je povinen říkat komukoliv pouze pravdivé informace, bez ohledu na důsledky tohoto sdělení.

 

10. zákon:

 

Každý je povinen respektovat rozhodnutí Rady moudrých.

 

 

Na vyspělých planetách neexistují žádné další zákony. Každý čin se posuzuje vzhledem k těmto základním zákonům. Posouzení zpravidla provádějí místní zmocněnci Rady moudrých, vybraní Radou na určité funkční období. Proti jejich rozhodnutí se je možné odvolat pouze k Radě moudrých.“

 

 

133.  Svět mimozemšťanů.

 

        1. sdělení od Adonise, koordinátora mimozemšťanů Sil světla na Zemi.              

 

Pozn. zpracovatele:

Toto sdělení bylo přijato Mgr. Janem Pavlíkem a to nevědomě, tj. Mgr. Jan Pavlík se  původně domníval, že píše sám. Po předložení textu p. Miloslavě Drskové, která se s Adonisem spojila, byl text korigován Adonisem (v nepatrném rozsahu) pomocí Miloslavy Drskové, a nyní vám předkládám jeho odsouhlasenou podobu:

 

 

133.1  „Jak se liší vyspělý mimozemšťan od průměrného pozemšťana ?

 

Vývoj všech civilizací ve Vesmíru se řídí stejnými základními kosmickými zákony. Můžeme je klidně nazvat  Božími zákony. Jsou totiž platné absolutně, vždy a všude. Tyto zákony nám již byly mnohokrát v minulosti sděleny, ale i mnohokrát byly zapomenuty. Jejich  podoba se nám přesto zachovala v Desateru Božích přikázání a dalších starověkých textech, jako je např. text tzv. „Smaragdové desky“ Herma Trismegista. Bohužel nejsou lidstvem dodržovány, a to je jediná a základní příčina všeho utrpení lidstva.

Kde je tedy chyba?

 

Ano, chyba je v nás! Málokdo z lidské společnosti totiž chápe, co je smyslem naší existence ve hmotném těle. Je to právě úplné pochopení sebe sama, pochopení vlastních chyb, vlastní zdokonale­ní a život dle Kosmických  zákonů. Lidská duše, jako hlavní prvek v nedělitelné jednotě triády tělo-duše-duch je poslána do hmotného těla  právě proto, aby  se zdokonalila. Země je pouze vhodným prostředím pro tento vývoj. Kdo toto pochopil, vnímá svět a spo­lečnost úplně jinýma očima. Má úplně jinou stupnici hodnot. Ví, že ví. Člověk je bipolární bytost, neustále se zmítá mezi dobrem a zlem. Právě toto spektrum chování umožňuje odlišit dobré od zlého a porovnat vše  se základními principy, ovšem pouze objektivnímu pozorovateli.

 

Cesta k poznání sebe sama je dlouhá a základním principem sebe­zdokonalování je metoda poučení se z vlastních chyb, proto jsou společnosti a jedinci vývojově starší vždy morálně dokonalejší. Základní problém u člověka je tedy malá morální vyspělost, což se projevuje ve všech záporných povahových vlastnostech a jeho chování. Pouze jedinci na maximální úrovni snesou srovnání s běž­nými  členy Kosmického  společenství, na Zemi jsou tito jedinci obvykle považováni za duchovní vůdce - guruy nebo za blázny. Tito jedinci totiž příliš předběhli vývojově svoji dobu. I my žijeme v podstatě v etapě primitivního počátku  civilizace, v etapě bojů o vlastnictví, moc a jiné nepodstatné prvky. Tato etapa je spjata nepochybně s dlouhodobými periodami vývoje společnosti, trvající­mi po tisíciletí, které si jedna generace ani neuvědomuje. Teprve v dějinném srovnání lze tyto etapy odlišit. Máme velké štěstí, že nadcházející éra Vodnáře je věkem duchovním, takže můžeme očeká­vat konečně pokrok ve vývoji lidstva.

 

Pokud nedokážeme změnit své chování a způsob života, naše civilizace spěje zcela zákonitě k zániku. Snahou mimozemšťanů je ukázat nám správnou cestu, my však sami  musíme pochopit, co je správné a řídit se těmito pravidly. Na základě Kosmických zákonů je totiž zakázáno se přímo vměšovat do „vnitřních záležitostí“ jiných civilizací, neboť násilná změna plodí jen další násilí a pří­padná změna, způsobená mimozemšťany, by byla jen dočasná.

 

Vyspělí mimozemšťané zachovávají zcela striktně Kosmické zákony a právě proto se s nimi setkalo dosud tak málo lidí, což však může být způsobeno i tím, že skuteční kontaktéři se zpravidla svými zá­žitky veřejně nechlubí, v nejlepším případě je zpracují ve formě knihy, ať již jako literaturu faktu nebo ve formě sci-fi.

 

Jací tedy jsou vyspělejší mimozemšťané?

 

Především jsou nesmírně inteligentní, ve srovnání s pozemšťany dosahuje jejich IQ (dle našich měřítek) hodnot nad 200. Většina mimozemšťanů jsou telepaty a komunikují mezi sebou beze slov v rámci celého Vesmíru. To však neznamená, že by zvukové vyjadřování nepoužívali, zejména ve sty­ku s méně vyvinutými tvory. Při svých misích na jiné planety se zpravidla dokonale naučí místní jazyk, který právě potřebují.

 

Základním pravidlem pro obyvatele vyspělých planet je vzájemná pomoc, tolerance a láska  k jiným jedincům. Všichni pracují pro blaho společnosti, nikoliv pro své osobní výhody. To je však již další kapitola.

 

 

133.2  Uspořádání  společnosti u  vyspělých  civilizací.

 

Základním a nejpodstatnějším rozdílem mezi pozemskou civili­zací a typickou mimozemskou civilizací je regulace počtu obyvatel planety na optimální počet, zajišťující ekologickou a ekonomickou rovnováhu na planetě. Rovněž pro planetu Zemi nám byl tento opti­mální počet určen - podle mimozemšťanů je to asi 600 milionů obyvatel, tedy asi 10 x méně, než je ve skutečnosti.

 

Počet obyvatel je stanoven na základě pečlivého studia ekosféry planety tak, aby se  všichni obyvatelé mohli uživit jen za pomoci přirozené produkce, bez použití chemických prostředků a násilných zásahů do přírody. Rovněž se přihlíží k množství a druhu odpadů, možnosti jejich likvidace a k energetické spotřebě obyvatelstva.

 

Na Vyspělých planetách existuje vždy jen jeden celoplanetární stát, takže se vlastně ani o stát v našem smyslu nejedná. Rovněž existuje jen jedna celoplanetární vláda, obvykle nazývaná Rada moudrých, Rada starších apod. Členové této rady nejsou voleni, ale vybíráni jen na základě svých činů. Členství je obvykle doživotní nebo do  doby vzdání se funkce, pak rada  kooptuje nového člena, který je obvykle jako kandidát již delší dobu znám a sledován.

 

Všichni obyvatelé se dorozumívají jedním jazykem nebo telepaticky, kromě toho ovládají i jazyk Kosmického společenství. Všechny vyspělé civilizace jsou členy Kosmického  společenství, které sleduje vývoj na všech civilizovaných planetách a rozhoduje o okamžiku zapojení planety do tohoto seskupení. V této etapě sledování jsme nyní i my na Zemi, a toto sledování probíhá již statisíce let.

 

 

133.3  Ekonomický systém.

 

Následující údaje se Vám budou zdát nepochopitelné, ale je tomu skutečně tak.

 

U vyspělých civilizací neexistuje peněžní systém hospodaření. Veškerá práce je vykonávána  dobrovolně v určeném množství a druhu, veškeré potřeby jsou uspokojovány dle požadavků obyvatelstva. K tomu je zapotřebí jen určitá morální vyspělost obyvatel, vědomí solidarity a vzájemné lásky. Pracovní povinnost berou všichni jako samozřejmost, takže se vlastně ani o povinnost nejedná. Každý si zpravidla sám  může zvolit obor, ve kterém bude pracovat a může ho dle svých zájmů během života mnohokrát měnit. Existuje  zde skutečná  svoboda osobnosti. Nikdo nemá výjimečné nadstandardní  požadavky, vzhledem k technologii dostane každý vždy nejdokonalejší výrobek.

 

Někomu se může zdát podivné, jak takový systém může fungovat, jaká jsou měřítka, když neexistuje „universální jednotka“ - měna. Měřítkem je zde centrální sledování nabídky a poptávky a pokud možno okamžité uspokojování požadavků. To je umožněno téměř absolutní automatizací výroby  a vysokou  produktivitou. Veškeré výrobky jsou také  vyráběny jako dlouhodobě použitelné nebo recyklovatelné. Rovněž potravy je možno  vzhledem k omezenému počtu obyvatel a výrobě syntetických potravin zajistit libovolné požadované množství. Tím odpadá nutnost řízení trhu penězi.

 

 

Tento systém má i řadu dalších předností :

 

-    nikdo nevytváří soukromé zásoby čehokoliv

-    nikdo nemusí mít strach o svůj majetek

-    nikdo nemusí pracovat déle než je nutné

-    každý má k dispozici vše co potřebuje

-    každý se může ihned zbavit toho co nepotřebuje

-    neexistuje důvod k hromadění soukromého majetku

-    neexistují bohatí a chudí

- neexistuje hospodářská kriminalita

 

Za jakých okolností je možno takovýto systém realizovat? Pouze v případě, že společnost má dostatečné výrobní kapacity na pokrytí všech běžných potřeb a jednotlivci jsou  dostatečně morálně uvědomělí, aby nezneužívali možnosti systému. Bohužel za současné situace je na Zemi tento systém realizován snad jen u nejprimitivnějších společenství,  žijících izolovaně někde v pralesích.

 

 

133.4  Bydlení a rodina.

Vyspělejší civilizace považují život v párech, společně s dětmi za základní prvek společnosti. Mimozemšťané se zpravidla dožívají mnohem větší délky života, řádově tisíce let. Proto mají i mnohem více času na dokonalé poznání partnera. U některých civilizací může tvořit rodinu i spolužití jednoho muže s více ženami nebo naopak, to záleží na počtu jedinců jednoho pohlaví na planetě, tradicích či plodnosti partnerů. Neexistují zde žádné zákony, které by upravovali vztah partnerů, zejména pokud nevychovávají malé děti. Partnerský vztah je dobrovolný a je vždy založen na citové vazbě partnerů. Společnost již pochopila, že každé dítě je samostatný  jedinec, který potřebuje rodiče jen pro biologické početí (a to ještě někdy není nutná podmínka), proto jsou rodiče povinni pečovat o dítě jen do doby jeho osamostatnění.

 

Přesto i v této společnosti existují doživotní citové vztahy rodičů a dětí, i když po osamostatnění žijí děti obvykle zvlášť. Neexistují zde totiž žádné problémy se získáním obydlí. Prostě o ně stačí požádat a určit si místo k postavení domu. Ve vyspělých společnostech je bydlení obvykle decentralizováno, města ani vesnice prakticky neexistují,  obydlí jsou volně postavena v přírodě. Toto je možné jen díky tomu, že zde neexistuje závislost na energetických zdrojích a likvidaci odpadů. Vzhledem k pokroku techniky má každý dům svůj zdroj elektrické energie, která slouží k pohonu všech spotřebičů. Voda je  získávána z individuálních zdrojů, kterým se přizpůsobuje místo výstavby. Vzhledem k tomu, že životní prostředí není znečištěno, má tato voda vždy kvalitu nej­lepší pramenité vody a nepotřebuje žádné úpravy. Tekutý odpad je likvidován v individuálních čističkách, kde za pomoci mikroorga­nismů vychází do přírody téměř  čistá voda a zbytek slouží jako hnojivo na zahrádku.

 

Každé obydlí má k dispozici plochu asi 1 hektaru, kde si rodina pěstuje ovoce a zeleninu  pro  vlastní spotřebu. Chov domácích zvířat  prakticky neexistuje, neboť vyspělé civilizace  jsou zpravidla vegetariány nebo potraviny podobné masu získávají synteticky nebo z rostlin. I my zde již máme „sojové maso“. Všichni mají dost času na tyto domácí práce, neboť pracovní povinnost pro společnost obvykle netrvá déle než 2 hodiny denně.

 

Většina obydlí je rozměrově unifikována, takže není problém měnit bydliště dle přání obyvatel. Nikdo si s sebou nebere nic kromě osobních potřeb, kterých je ostatně absolutní minimum. V novém obydlí si každý upraví detaily podle svého přání. Vývoj společnosti a  uvědomění obyvatel je takové, že nikdo nevyžaduje stále nové a nové věci. Každý však touží po nových znalostech, všichni prakticky po celý život neustále studují nové a nové obory, dle svých zájmů. Informace čerpají z databází, každý totiž vlastní svůj osobní počítač, který je napojen na celoplanetární síť. Počítač slouží jako multimédium - videotelefon, televize, rádio, k objednávání výrobků, vlastní práci atd. V této podobě již můžeme užívat počítače i my.

 

 

133.5  Vzdělání a výchova.

 

Povinná školní docházka je samozřejmostí. Vzhledem k délce života však základní vzdělávání trvá delší dobu a jsou využí­vány i různé pro nás sice známé, ale málo používané metody, jako je výuka ve spánku. Všichni obyvatelé mají základní vzdělání na vysoké všeobecné úrovni, vzhledem k neustále rostoucímu množství informací. Každý  se  může specializovat v libovolném oboru. Neexistují žádné přijímací zkoušky a omezení počtu studentů. Ostatně většina výuky (mimo praktickou část a nutné laboratorní práce)  probíhá jak doma v bytě studenta za pomoci jeho  počítače, který je po dobu výuky spojen s učitelem, kterým je velmi často také příslušně naprogramovaný počítač, tak ve škole. Veškeré zkoušky probíhají formou testů, které jsou vyhodnocovány zcela objektivně příslušným   programem a v případě neúspěchu musí student absolvovat další lekce výuky. Tempo výuky si tak může každý volit sám, dle svých schopností. Pochopitelně je také možné, aby student studoval naráz více oborů.

 

Po ukončení studia si absolvent může vybrat z aktuální nabídky volných míst. Protože je obvykle vzdělán ve více oborech, je nabídka velmi pestrá. Nemůže-li však přesto získat místo v poža­dovaném oboru na své planetě, může si vybrat přesídlení na jinou planetu, což vzhledem k bezproblémové dopravě, kdy dosažení blíz­kých planet je otázkou několika hodin, není problém.

 

Po ukončení vzdělávací etapy nastává období získávání praktic­kých zkušeností,  kdy dospělí obyvatelé zpravidla žijí v menších smíšených kolektivech a hledají si životní partnery. Podmínkou pro uzavření trvalých svazků je pouze vzájemná láska a porozumění, což nevylučuje možnost, že jeden muž  může milovat stejně více žen nebo naopak.  Podmínkou pro uzavření vícečetných vztahů je však pochopitelně vzájemná tolerance všech partnerů - není zde prostě žádná žárlivost. Toto se v našich tradicích zdá dosti nepochopitelné.

 

Vzhledem k tomu, že sociální prostředí na vyspělých planetách je ve všech rodinách zhruba stejné, podařilo se již od mládí u dětí odstranit řadu záporných vlastností a zvyků, které  jsou u nás v třídně a majetkově rozdělené společnosti běžné. Děti tento rovnocenný systém chápou jako  zcela přirozený a netouží po žádných výhodách a privilegiích. Výchova je navíc kontrolována a řízena za pomoci specialistů, takže se včas daří odstraňovat případné nedostatky. Svou roli zde hraje i vysoká průměrná inteligence, bez větších rozdílů. Většinou se všechny tělesné i duševní vady podaří odstranit  ještě před narozením, díky vyspělé technologii prenatální medicíny a genové manipulace.

 

Závěrem je třeba se zmínit o problému, který mají některé nejstarší civilizace. Vzhledem k neustálému zdokonalování duchov­ního vývoje u nich postupně zanikají rozmnožovací  schopnosti, takže klesá počet obyvatel pod optimální hranici.

 

Vyšší a řídící inteligence občas zajistí přenos vyspělejších duší do pozemských těl, čas od času se objevují na Zemi neobyčejně duchovně vyspělí jedinci, kteří se někdy stávají světci, jindy jsou nepochopeni a zničeni současnou civilizací. Jejich život v prostředí primitivní materialistické společnosti je zpravidla velmi těžký, avšak oni si jsou vědomi svého poslání a plní své úlohy bez ohledu na vlastní problémy. Tak dochází po určité době k vytvoření nové ideologie, která získává více a více stoupenců, takže vývoj civilizace se  počíná měnit žádoucím směrem. Naše Země je právě nyní v přechodovém bodě, kdy doznívá a brzy skončí primitivní materialistická civilizace, založená na majetku a neustálém souboji nejrůznějších scestných ideologií, náboženství, třídních a etnických skupin atd. Přechod  do nového věku bude pro mnohé velmi bolestný, to je ten očekávaný konec světa, jak bylo předpovězeno v  mnoha proroctvích. Zánik civilizace bude tedy zánikem civilizace starého typu.

 

Závěrem této kapitoly musím konstatovat, že náš výchovný systém na Zemi je velmi nedokonalý. V čem jsou jeho hlavní nedostatky?

 

První a  největší chybou systému je odloučení dětí  od matek v útlém věku. Systém jeslí a školek je zcela špatný a tyto institu­ce na vyspělých planetách  prakticky neexistují. Přesto však děti všech věkových skupin se mají  možnost scházet ve speciálních výchovných zařízeních, kde se učí zásadám  styku s ostatními je­dinci stejné skupiny i pravidlům pro styk s dospělými.

 

Je zde zcela dodržována Komenského zásada „Škola  hrou“. Pochopitelně jsou hry vybírány a vytvářeny odborníky-pedagogy. Musíme také konstatovat, že žádná hra  nevychovává agresivní povahu nebo nepoužívá jakékoli formy zbraní.

 

Po  ukončení prvé vývojové etapy, kdy jsou děti vychovávány převážně v rodině, začíná  období školní docházky. Od počátku výuky je pečlivě zvolen výběr předmětů výuky.  Pochopitelně se analogicky, jako na Zemi, začíná s výukou jazyka, a to hned dvou jazyků - planetárního a kosmického. Oba jazyky děti hned praktic­ky mohou využívat při hovorech s rodiči a při sledování televize.

 

Obvykle po 3 letech výuky nastává již specializace učebních plánů a děti si sami volí obor, ve kterém chtějí získat hlubší znalosti. Prohlubování všeobecného vzdělání ve všech předmětech se neprovádí. Vzdělávací střediska berou v úvahu rozdílné předpoklady pro studium u každé­ho  jednotlivce a nenutí žáky učit se to, co nebudou nezbytně potřebovat nebo co je nebaví.

 

Na stupni vzdělání, který odpovídá vaší vysoké škole se již žáci připravují převážně  individuálním studiem, za pomoci svých učitelů, kteří jsou spíše konzultanty při stále  samostatnější práci a studiu. Studenti jsou obvykle vysíláni k plnění praktic­kých úkolů, zejména na jiné planety, kde se musí samostatně roz­hodovat a řešit neobvyklé situace. Studium je obvykle zakončeno splněním samostatného  úkolu, existují disertační práce, ale je zde mnohem větší důraz kladen na praxi než na planetě Zemi. Absolventi jsou tak schopni ihned po ukončení studia plnit samo­statně požadované úkoly.

 

Prakticky všichni obyvatelé vyspělejších planet se však vzdělávají permanentně, za pomoci vzdělávacích programů, rozšiřo­vaných po počítačových sítích. Touha  po vzdělání je u nich zcela samozřejmá a patří k základnímu využití volného času. A perlička na závěr - nikde

na vyspělých planetách nemají herní a výherní automaty, takovouto činnost by všichni považovali za ztrátu času a jedinec zabývající se tímto typem hry by byl studován psychiatry.

 

 

133.6  Průmysl a pracovní podmínky.

 

I když se to bude zdát pro Vás neuvěřitelné, mohu konstatovat, že průměrná délka pracovní doby na vyspělých planetách je asi 2-3 naše pracovní hodiny. Tato neuvěřitelná věc je zapříčiněna jednak optimálním počtem obyvatel, takže je nutno vyrábět mnohem  méně výrobků a také vyspělou technologií a automatizací výroby. Člověk zde má úlohu  pouze organizační a kontrolní - určuje druh a množství výrobků, způsob a směr distribuce, případně působí jako konstruktér nových požadovaných výrobků.

 

Jednotlivá výrobní odvětví, ve srovnání s pozemskými, se značně odlišují. Především se minimálně využívá přírodních zdrojů suro­vin. Suroviny jako uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo a jiné neobnovi­telné nebo dlouhodobě obnovitelné zdroje se získávají výhradně na neobydlených planetách, určených k tomuto účelu. Na vlastní planetě jsou zásahy do přírody omezeny jen na minimální potřebné změny, nutné pro výstavbu obydlí, zdroje vody a energie, získáva­né z přírodních zdrojů (řeky, vítr, slunce). Většina energie je však získávána z miniaturních atomových reaktorů, využívajících rozpad prvků vysokých  atomových čísel, které jsou za běžných podmínek stabilní a jsou získávány ze hmoty  sluncí nebo hlubin planet.

 

Prakticky neexistují rozvodné energetické sítě. Všechna obydlí i průmyslové objekty jsou  napájeny energií z lokálních zdrojů. Koloběh vody tvoří obvykle uzavřený okruh, je zde  obvykle několik rozvodů vody, rozlišených dle  potřebné čistoty, voda v úpravě na pitnou  se dodává zvlášť. Dále se rozlišuje voda na mytí a jiné užití v domácnosti a voda různé­ho stupně čistoty pro průmyslové použití. Tím se ušetří obrovské množství zařízení a energie na úpravu vody, neboť voda v průmyslu se používá prakticky bez úprav, přímo ze zdrojů podzemních vod nebo vodních toků a jezer.

 

Co se týče jednotlivých odvětví průmyslu, jsou používané technologie značně odlišné od pozemských, zejména proto, že mimo­zemšťané používají transmutace hmoty, kdy je vytvářen ve speciál­ních reaktorech potřebný prvek z prvků jiných, běžně dostupných.

 

Tento způsob je používán zvláště u výroby kovů a kovových slitin požadovaných vlastností. Snad jste již někde četli o nálezech havarovaných létajících talířů, které byly zhotoveny z materiálu  neobyčejné tvrdosti, odolnosti a lehkosti. To jsou právě takto připravené slitiny  s požadovanými vlastnostmi. Rovněž jejich zpracování je odlišné, používá se zvláštní způsob svařování a obrábění. Právě proto se povrch létajících talířů jeví případným pozorovatelům jako homogenní, bez spár a nýtů, ve srovnání s pozemskými letadly. Mimozemšťané znají totiž metodu svařování dílů, kdy dochází k úplnému pronik­nutí okrajů spojovaných součástek ve změkčeném stavu, jejich následnému spojení a ztuhnutí, takže nejsou viditelné žádné stopy po spojování dílů.

 

Mimozemšťané používají rovněž umělé hmoty, podobné našim polymerům, rovněž  s  předem stanovenými vlastnostmi. Tyto se používají zejména na výrobu oděvů a zařízení  domácností. V textilním průmyslu se však také používají rostlinná vlákna, podobná naší bavlně. Vzhledem k ochraně všeho živého však neexis­tují výrobky z kůže, kožešiny a vlny,

i když i na jiných planetách žijí zvířata, podobná ovcím a skotu.

 

U vyspělých civilizací je odlišný i potravinářský průmysl, který zpracovává mnohem méně produktů. Je to způsobeno jednak relativně malým počtem obyvatel a také tím, že většina rodin se řadou potravin zásobí sama. U každého obydlí si totiž pěstují ovoce a zeleninu, které tvoří až 5O % potravy. Jak jsme se již zmínili dříve, užitková domácí zvířata  se nechovají a ostatní zvířata se ponechávají žít ve volné přírodě. Pokud si zvířata oblíbí některou rodinu nebo místo natolik, že se zdržují v blízkosti lidských příbytků, zpravidla žijí mimo dům ve zvláštních přístřešcích, kam mohou volně přicházet a odcházet. Zásada svobody všech zvířat je plně respektována.

 

Zajímavá je i otázka, jak se vyspělé civilizace vyrovnaly s problémem škodlivých zvířat, jako je hmyz a jiní škůdci zeměděl­ských produktů. Zde je třeba říci, že druhy přenášející chorobo­plodné zárodky a druhy napadající zemědělské produkty byly geneticky zlikvidovány omezením jejich schopnosti rozmnožování. Dravá zvířata byla ponechána

v jejich přirozeném teritoriu a jejich stav je regulován samočinně v závislosti na jejich potřebě potravy, která je k dispozici v dané oblasti. I zde byl početní stav optimalizován přirozenou cestou.

 

Stejné zákony platí i pro lidstvo na planetě Zemi. Pokud dojde k  přemnožení na určitém území, kde jsou omezené potravinové zdroje, dochází pravidelně a zákonitě k samoregulaci za pomoci hladomoru a jiných epidemií nakažlivých nemocí, které likvidují oslabené jedince nebo se lidé vyvraždí v nesmyslných etnických, náboženských a mocen­ských bojích. To je na Zemi zejména problém Afriky a Asie. Potravinová pomoc vyspělých zemí nic neřeší, neboť jen oddálí nutné konečné řešení, spočívající v samoregulaci populace. Veškeré snahy a teorie o početném a silném národu skončily vždy násilnou expanzí na nová území a vražděním nevinných domorodců.

 

I když u vyspělých civilizací problém hladu nehrozí, neboť i v případě neočekávané  přírodní katastrofy je vždy k dispozici zásoba syntetických  potravin, je počet  obyvatel  udržován na optimálním počtu právě z důvodů nízké hustoty obyvatel. Bylo totiž ověřeno, že každý tvor potřebuje k životu určitý životní prostor. Je-li v tomto  prostoru více jedinců, vzrůstá agresivita a snaha o získání dalšího prostoru.

 

Závěrem je třeba se zmínit o další podstatné odlišnosti oproti podmínkám na Zemi. Pouze  velmi málo obyvatel vykonává stálé povolání. Stálou profesi mají snad pouze lékaři a vědci. Ostatní obyvatelé mění zaměstnání podle svých zájmů a podle potřeb společnosti.  Většina zaměstnání totiž nevyžaduje vzhledem k automatizaci výrobních procesů zvláštní odborné znalosti, takže většina obyvatel je schopna na základě všeobecného vzdělání vykonávat po krátkém zaškolení celou řadu profesí. Nabídka pracovních příležitostí je denně aktualizována a zveřejňována na počítačové síti, každý obyvatel plní svoji pracovní  povinnost zcela automaticky. Aby nedocházelo ke zbytečnému hromadění zájemců o určité pracovní místo, hlásí každý obvykle předem, kde hodlá pracovat, aby mohla být nabídka stále aktualizována.

 

Registrace na pracovištích a odpracovaná doba se registruje opět v počítačích. Pokud někdo nehodlá pracovat např. z důvodu cesty nebo dovolené (kterou si každý může vybírat v celkové délce až 1/4 roku), ohlásí to předem na centrální registraci obyvatel, aby po něm nebylo vyhlášeno pátrání, jako po zmizelém. Toto opatření není chápáno jako omezení, ale jako bezpečnostní opatření. Mimořádné situace však téměř nenastávají, neboť každý obyvatel má individuální komunikátor (analogie vašeho GSM systému), kterým si v případě nouze přivolá potřebnou pomoc.

 

V případě, že by někdo delší dobu bezdůvodně nepracoval, je na něho pohlíženo jako na nemocného a je obvykle léčen odborným psychologem. V případě, že se zjistí, že se skutečně jedná o patologického jedince, je umístěn do zvláštní převýchovné zóny, kde jsou stejně postižení jedinci, a kde práce je jedinou možností, jak přežít. Obyvatelé této komuny jsou totiž závislí pouze na po­travinách a jiných výrobcích, které si sami vypěstují a zhotoví. Toto opatření je velmi účinné.

 

Zbývá ještě konstatovat, že vzhledem  k absenci peněz, za práci nikdo nedostává žádnou odměnu, mimo získané zkušenosti a pocitu z dobře vykonané práce. Odměnou je  možnost získat bez omezení všechny produkty společnosti k zajištění životních potřeb i k us­pokojení všech zájmů. Každý může bez omezení kamkoli cestovat a pěstovat jakékoli  osobní zájmy, které  pochopitelně nejsou v rozporu se základními zájmy společnosti.

 

 

133.7  Doprava a spoje.

 

Někomu by se zdálo, že vzhledem k rozptýlenosti obydlí bude doprava na vyspělejších  planetách velký  problém. Tento problém však byl vyřešen několika způsoby. Vzhledem k decentralizaci prů­myslu a malé potřebě pracovníků v továrnách, stačí většině obyva­tel k dopravě do zaměstnání pěší způsob nebo využití malých elek­tromobilů resp. elektromopedů. K dopravě na větší vzdálenost, než 5 km, se používají vzdušné dopravní prostředky, jakési planetární malé létající talíře. Princip pohonu je stejný jako u vesmírných lodí, pouze jejich technické vybavení je přizpůsobeno planetárním účelům a přepravě nákladů. Původní komunikace se zpevněným povrchem byly po vynálezu a rozšíření létajících dopravních prostředků likvidovány a krajina upravena do původní podoby. Silnice a železnice, jak je známe ze Země, na vyspělých planetách prakticky neexistují. Téměř každá rodina zde má k dispozici jeden létající talíř pro max. 6 osob, který používá pro planetární lety. Pokud zrovna není k dispozici, neboť s ním některý člen rodiny odletěl, je možno využít automaticky řízených talířů, které přiletí na zavolání do několi­ka minut a odvezou pasažéry, kam potřebují. Vzhledem k rychlosti létajících talířů trvá dopravní spojení  v  rámci planety jen několik minut. Kontrola letu probíhá automaticky, takže ke sráž­kám nedochází  a technické závady jsou téměř vyloučeny. Hustota dopravy není příliš velká, neboť nikdo necestuje zbytečně, pro zábavu nebo za nákupy, protože potřebné zboží je dodáváno do domu objednavatele. Také neexistují žádné dopravní špičky, neboť pracovní doba je rozložena rovnoměrně na různé etapy. Pro dopravu na jiné planety existují různé specializované typy létajících talířů, lišící se zejména pro dopravu v rámci místního planetárního systému a pro mezihvězdné lety. Doprava na mezihvězdných trasách vyžívá principu deformace časoprostoru, takže i velké vzdálenosti, řádově v milionech světelných let, jsou překonávány během několika našich dnů. Dopravní lodi proto nemají žádné velké zásoby potravin, pouze na dobu plánovaného po­bytu, pokud je  známo, že na cílové planetě nejsou zdroje vhodné potravy. Pokud jsou konstruovány vesmírné lodi větší velikosti (mateřské lodě), slouží zejména k expedicím na vzdálené a neprozkoumané planety, kde pobývá posádka i několik let. Taková loď nese i desítky malých planetárních výsadkových lodí a potřebnou další techniku. U vyspělých mimozemských civilizací vypadá úplně jinak i systém spojů, nahrazující pošty, telefony, faxy i veškerá masmédia. Začněme hned u klasických sdělovacích prostředků, jako je u vás tisk, rozhlas a televize. Všechna tato média jsou sloučena do multimediální sítě, která již vzniká i na Zemi. Místo rádia, tele­vize a tisku slouží počítače, které všechny informace na přání poskytnou obrazově i zvukově a případně je vytisknou na barevné tiskárně. Všechny informace jsou stále aktualizovány a stále archivovány, takže tisk novin a časopisů je zbytečný. Prakticky stejný systém již existuje i na Zemi, což je oblíbená síť Internetu. Většina obyvatel dává přednost optickým informacím, jako obrazovky slouží i celé telestěny, známé i u nás. Obdoba našeho televizního  vysílání je také na vyspělejších planetách, je zde možná volba z asi stovky  programů, které jsou šířeny celoplanetárně, neboť neexistuje jazyková bariéra. Podobný systém je i u audionahrávek, kde si každý může objednat jakoukoli skladbu. Knihovny a sbírky audio a videokazet se zde staly minulostí a také se zde ušetřilo obrovské množství materiálu, který u nás leží na policích obvykle bez užitku, neboť knihu nebo určitou nahrávku potřebujeme zpravidla jen jednou za dlouhou dobu. Stejné multimediální počítače zprostředkovávají i jakýkoliv styk mezi obyvateli planety, neboť veškeré informace se přenášejí z každého jednotlivého obydlí přes uzlové stanice přímo na stacionární satelity, přes které probíhá další spojení. Telefonní styk probíhá obvykle jako videofonní.  Dopisy a pohlednice prakticky neexistují, pokud je nutný písemný doklad, je používán faxový způsob spojení. Tradiční příležitosti, jako jsou vaše velikonoční a vánoční  pohlednice a přání k narozeninám rovněž neexistují, neboť u vyspělých civilizací se neslaví  žádné církevní a státní svátky ani osobní výročí.

 

Systému komunikace vyspělých civilizací nejlépe odpovídá současná síť Internetu, která je záměrně budována i na Zemi.

 

 

133.8  Armáda a policie.

Tato kapitola bude také pro mnohé šokující. Vzhledem k tomu, že kriminalita  prakticky  neexistuje, nemají vyspělé civilizace žádnou policii, pouze pohotovostní oddíly, které jsou připraveny zasáhnout v případě jakékoliv neobvyklé události a místo armády mají pouze  planetární obranný systém, umožňující obranu planety před neočekávaným napadením

z kosmu. Pozemské hranice na planetách neexistují, všechno obyvatelstvo tvoří jeden správní útvar, takže armády na obranu státních zájmů neexistují.

 

Rovněž možnost ohrožení z kosmu je téměř vyloučena, neboť v Kosmickém společenství probíhá neustále sledování vývoje všech planet, dosud do společenství nezapojených a v případě, že by se někde vyvinula civilizace natolik agresivní, že by představovala nebezpečí pro ostatní planety, je tato civilizace obvykle usměr­něna ve vývoji uměle vyvolanou globální přírodní katastrofou nebo je v krajním případě zničena celá planeta. Navíc detekční systémy dokáží zaznamenat každé těleso, které se objeví v okruhu několika světelných let od planety, včas provést identifikaci a připravit potřebná opatření. Kosmičtí strážci sledují vývoj všech rozvíjejí­cích se civilizací a zasahují pouze v případě ohrožení okolního Vesmíru. Z  civilizace, která se sama chce zničit jsou zachráněni jen jedinci, kteří již pochopili zákony Stvoření.

 

Vzhledem k tomu, že obranné prostředky jsou na všech planetách společenství stejné a  jsou zpravidla ovládány příslušníky jiné rasy, než  žije na planetě (aby se vyloučilo zneužití techniky), je použití obranných prostředků k útočným cílům vyloučeno. Mimo to nad všemi oddíly obrany má dozor zvláštní Galaktická rada, která prověřuje, zda je na všech  planetách společenství vše v pořádku. Obsluhy obranných systémů jsou také zvláště  vybírány a školeny, jedná se obvykle o mimořádně inteligentní a vzdělané jedince. Početní stav těchto jednotek je minimální, jedná se pouze o obsluhu techniky. Žádní vojáci-pěšáci nikde u mimozemšťanů neexistují.

 

O technice a jejím použití nám pochopitelně mimozemšťané žádné informace neposkytli, neboť tak agresivní a primitivní civilizaci, jako je na Zemi, je není možné poskytnout.

 

Zcela odlišná je i funkce policie, která zastává i funkce, kterou mají u vás hasiči a záchranná služba. Vzhledem k vysoké automatizaci dopravy a absenci pozemních komunikací není ani dopravní  policie, neboť ovládání všech používaných dopravních prostředků se učí  již děti a stejně se řízení většinou omezí na zadání  cíle cesty. Většina kosmických lodí je ovládána přímo myšlenkami velitele posádky nebo určeného člena.

 

Vysoká morální uvědomělost a inteligence obyvatel je příčinou toho, že klasická  kriminalita, jako podvody, krádeže a vraždy téměř neexistuje. Zcela výjimečně se však mohou vyskytnout nepři­způsobiví jedinci, kteří se mohou dopustit porušení základních zákonů pro spolužití. V tomto případě je pachatel po zadržení umístěn v zařízení, připomínajícím spíše nemocnici, než vězení a je nejprve důkladně vyšetřen jeho zdravotní stav a motivace jeho činu. Po odborném posouzení je rozhodnuto o způsobu nápravy. Pokud se jedná o drobné přestupky, způsobené nedostatečnou nebo nevhodnou  výchovou je pachatel podroben zvláštní hypnotické léčbě, jejím cílem je, aby si plně uvědomil nesprávnost svého jednání a poté je propuštěn na svobodu s upozorněním, že opakování stejného činu bude mít za následek jeho izolaci.

 

Recidivisté a pachatelé obzvláště zavrženíhodných činů, jako jsou přepadení, loupeže, znásilnění nebo vraždy, jsou totiž úplně izolováni od společnosti, buď na zvláště k tomu  účelu určených ostrovech, nebo  jsou deportováni na karanténní planety. Pachatel se ocitá  prakticky bez prostředků v  prostředí, kde žijí jedinci se stejným proviněním a jediný způsob, jak si může zachovat život, je zapojení do společné práce v této komunitě. Pokud dochází k rozporům v těchto komunitách, které končí smrtí pachatelů, nepo­važuje to  ostatní civilizovaná společnost za nějaké činy proti lidskosti nebo morálce, neboť pachatelé těžkých  zločinů se sami ze společnosti vyhostili a taková karma jim byla předurčena.

 

Dalším trestem pro tyto  asociální jedince je, že v jedné komunitě jsou pouze osoby téhož pohlaví. Jistá kontrola přece jen existuje, protože trestancům je před deportací voperován  čip, který sleduje  jejich tělesné funkce a zároveň je i indikátorem polohy, takže možnost úniku z vymezené zóny je vyloučena. V pří­padě těžšího zranění při úrazu nebo potyčce  bývá obvykle chybující člověk během několika minut převezen z trestanecké kolonie do nemocnice, kde je mu poskytnuta potřebná péče. Pouze v případě, že by si delikvent  způsobil zranění sám nebo se pokusil o sebevraždu, mu pomoc není poskytnuta. Je totiž třeba, aby se naplnilo jeho karmické předurčení.

 

Základním zákonem nápravy je pravidlo, že pouze vnitřní změnu k lepšímu, v důsledku  uvědomění si svých činů je možno považovat za odpykání trestu. Délka trestu proto není předem určena, každý si svým chováním určuje, jak dlouho bude vyhoštěn z civilizace. Tato změna je zjišťována zvláštními přístroji, které dokážou sledovat myšlenky trestanců a posoudit jejich nápravu.

 

Je-li konstatováno, že chybující člověk se dostatečně změnil, aby mohl žít znovu ve společnosti, je odvezen zpět a může si vybrat, kde chce dále pokračovat v životě. Většina navrátilců  si obvykle vybírá odlišná místa  pobytu, kde je nikdo nezná, neboť jejich dřívější přátelé obvykle vědí co se s nimi dělo a tito se po návratu velmi stydí za svůj dřívější život.

 

Trestné činy u příslušníků rodin, nebo činy páchané v organizo­vané skupině se nevyskytují, neboť soužití rodiny je považováno za základní povinnost a všichni rodinní příslušníci mají k sobě úctu a odpovědnost. Trestných činů se dopouštějí převážně jedinci, kteří přicestovali z jiných planet, vrátili se z dlouhých cest po Vesmíru, přišli za různých okolností o své rodiny a přátele nebo trpí nějakou duševní poruchou. Vzhledem k tomu, že své duše si nevybíráme, ale ony si vybírají nás, mohou být i na vyspělejších planetách jedinci s dušemi na nižším stupni vývoje, které se mají během života zdokonalit nebo je jim kriminální život karmicky určen. Na základě karmických zákonů se však obvykle na vyspělejších planetách rodí lidé, kteří zde již žili, nebo kteří si toto vtělení do dokonalejší společnosti zasloužili.

 

Ve  srovnání s pozemskými poměry je kriminalita na vyspělých planetách výjimečným  a  ojedinělým jevem, činů proti zákonům Stvoření se dopouští jen několik jedinců z celé planety. Největší problémy nastávají na  planetách v přechodném období, těsně po zapojení planety do Kosmického společenství, když je na planetě jen menšina vyspělých  jedinců, dodržujících zákony Stvoření. V této etapě mají Kosmičtí strážci nejvíce práce s převýchovným procesem, který musí proběhnout velmi rychle, v rámci několika generací. Nepřizpůsobiví jedinci musí ukončit v nejhorším případě své inkarnace, i když způsob tohoto zakončení je obvykle ponechán na svobodné vůli jedinců. Kriminální živly obvykle  končí sami jako oběti jiných kriminálníků.

 

 

133.9  Zdravotnictví a prevence.

 

Také obyvatelé vyspělých planet jsou smrtelní a mohou ochořet. Jejich délka života  je  vzhledem ke změněným způsobům výživy a dokonalé zdravotní péči několikanásobně delší, jako na Zemi a dosahuje obvykle 500 - 1000 našich let. Za tuto dobu pochopitelně nabudou mimozemšťané mnohem více znalostí a zkušeností, takže jsou to obvykle  dokonalé bytosti, které se dále vtělují již jen proto, aby působili jako učitelé a misionáři na méně vyspělých planetách. Jejich dokonalost jim umožňuje se již nevracet do hmotných těl, přesto se však záměrně vtělují. Reinkarnace a věčný život duše je pro ně zcela samozřejmým faktem. Vše podléhá karmickým zákonům a duše jedince postupuje na vývojovém žebříčku nezadržitelně vpřed do vyšších dimenzí ke svému Stvořiteli.

 

Vyspělé bytosti jsou zpravidla přizpůsobeny rostlinné stravě, některé zvláště vyspělé civilizace však již mají zažívací ústrojí natolik zjednodušené, že jsou schopni přijímat pouze tekutou nebo polotekutou potravu, téměř bez výměšků a ti nejvyspělejší dokáží využívat pouze kosmické energie ­známé jako životní energie. (Nehmotné bytosti).

 

Protože zde fungují podobné mechanismy jako na Zemi, získávají i vyspělé civilizace odolnost vůči mikro­organismům, která je vzhledem k mezihvězdným  cestám rozšířena i na organismy jiných planet. Mimoto tyto civilizace již znají způ­sob, jak zvýšit přirozenou obranyschopnost organismu, takže pojem infekčních onemocnění a epidemie je u nich prakticky neznámý.

 

Případné mechanické úrazy nebo nedostatečnou funkci některých orgánů řeší umělými  náhradami, které  jsou schopny zabezpečovat veškeré funkce organismu, mimo mozku.  Některé „náhradní“ orgány je možno vypěstovat metodou klonování a procesy jsou řízené genovou manipulací, což není nic jiného, než program dělení buněk - obdobný programu v počítači.

 

Mimozemšťané svůj zdravotní stav pravidelně kontrolují, k čemuž používají domácí  analyzátor napojený na počítač. Jedná se o jednoduché snímací zařízení, které registruje  energetické pole lidského těla a jeho změny oproti normálu. Toto zařízení dokáže odhalit i blížící se závažnější poruchy organismu. Pokud jde nemoc odstranit harmoni­zací čaker a úpravou bioenergie, provádí se to obvykle na domácím přístroji, podobném pozemskému soláriu. Díky těmto opatřením netrpí mimozemšťané častými chorobami, neboť nemoc léčí vlastně před jejím propuknutím.

 

Pro závažná onemocnění, která si obyvatelé obvykle přivážejí po pobytu na méně  rozvinutých planetách, nebo pro poúrazové stavy, jsou zřízeny dokonale vybavené nemocnice, kde vzhledem k počtu pacientů má každý pro sebe zařízený samostatný pokoj, vybavený potřebnými přístroji, připomínající však spíše komfortně zařízený pokoj v běžném bytě. Pobyt v lékařských zařízeních však netrvá dlouho, jednak je regenerace organismu rychlejší a po odeznění akutního nebezpečí jsou pacienti převezeni domů, kde jejich stav sledují přístroje napojené na počítače v nemocnici a lékaři přicházejí pouze na kontrolu. Bylo totiž zjištěno, že domácí prostřední podporuje urychlení léčby, zejména z psychologického hlediska, neboť pacienti si už nepřipadají jako nemocní.

 

 

133.10  Kultura - umění.

Vzhledem ke krátkosti povinné pracovní doby mají obyvatelé vyspělých planet většinu dne k dispozici. Volnou dobu tráví všichni dle svých zájmů. Obvykle pracují 1- 2 hodiny na svém pozemku, při péči o vlastní zeleninovou zahrádku, květiny a další plodiny. Stejnou dobu věnují i dalšímu vzdělávání, obvykle za pomoci domácího počítače. Samozřejmě, že ti, kteří pečují o děti, věnují podstatnou část svého dne právě jim.

 

Ostatní část volného času je věnována oblasti, kterou nazýváme kulturou. Mnohem více obyvatel, než na Zemi, je v tomto směru aktivních a nejsou pouhými konzumenty. Také jednotlivá odvětví kultury jsou poněkud odlišná od pozemských zvyklostí. To již přímo souvisí s vyšší inteligenční úrovní, vyšším vzděláním a delší kulturní tradicí mimozemských civilizací.

 

Přednost v kulturních aktivitách u mimozemšťanů mají hudba, malířství a literatura. Mimozemšťané již dávno odhalili působení umění na člověka, vliv tvarů a barev u obrazů  a soch, vliv melodií i vibrací jednotlivých nástrojů v hudbě a vliv slov ­zejména v uměleckém  přednesu  básní. Souhrnně můžeme říci, že všechny tyto vlivy vlastně představují vliv vibrací na lidskou auru - duševní tělo. Barva je vibrace, zvuk je vibrace a i tvar předmětu dává charakteristické změny vibracím okolního prostoru, nehledě na to, že všechny předměty mají v sobě zaznamenány i emoce a myšlenky tvůrce, které jsou také vibracemi.  Právě každý vjem a  dojem z uměleckého díla je představován celým komplexem vibrací. Je také pochopitelné, že každé dílo působí na každého jinak, protože každý má jinou auru, jinou duši a různě citlivé vnímání.

 

U vyspělých civilizací existují podobná kulturní zařízení, jako na Zemi. Pouze biografy, jak je znáte na Zemi, již neexistují, filmové umění je již předváděno  pouze v rámci televize, která se svými technickými možnostmi vyrovnala s filmovou technikou a pro­to kina postupně zanikla.

 

Klasické divadlo, zejména opera a balet, zůstává ve stejné po­době i u mimozemšťanů,  živé umění má totiž výraznější emotivní působení než umění reprodukované technickým zařízením. I zde se však vyspělejší technika  projevuje zejména při scénických efektech, kde se používá holografie, laserové projekce a jiných vymožeností, které usnadňují rychlou změnu scény.

 

Větší zájem je možno zaznamenat i u nejrůznějších druhu „živé“ hudby, zejména u hudby klasické neboli vážné, jak ji nazýváme my. Naproti tomu úplně vymizely různé hudební směry dnešní doby, jako rock, metal a podobné „tvrdé“ druhy, v hudbě převažuje melodie a  zejména druh nástroje. Používají se strunné i žesťové nástroje podobné pozemským a pochopitelně i nejrůznější klávesové nástroje, které nahrazují, podobně jako u nás, celé orchestry.

 

Mimozemšťané znají i pozemské skladatele, neboť vývoj naší civilizace sledují již po statisíce let a náš vývoj je zajímá. Jak je známo, do tohoto vývoje však téměř nezasahují.

 

Z pozemských skladatelů, které známe i my, se jim líbí zejména Mozart, Chopin, Beethoven a italští mistři. Soudobá hudba skládaná mimozemskými skladateli by se zcela jistě  líbila i nám, pouze bychom asi neslyšeli některé tóny, neboť sluch mimozemšťanů má obvykle vyšší rozsah, zvláště u horní hranice, kde vnímají zvuky až do 100 tisíc Hz. Mimozemská hudba působí i přímo vibračně, proto se podobá etnickým hudbám, zejména indické a tibetské hudbě.

 

Mnoho mimozemšťanů se věnuje hudbě aktivně, jako skladatelé a interpreti a často  si vlastní  skladby přehrávají na setkáních přátel, ve svých domovech. Kdo se nemůže osobně zúčastnit, může se připojit pomocí svého multimediálního počítače, pochopitelně za souhlasu interpretů. Počítače jsou používány rovněž při tvorbě malířské a sochařské, kdy veškeré přípravné práce a modely lze simulovat pouze za pomoci počítače, případně  holografického projektoru. Výsledné dílo je však již ruční prací autora, který společně s hmotou předává dílu i své pocity a myšlenky. To je ten pravý důvod, proč má hodnotu  i jako kopie, což platí i pro hudební produkce.

 

 

133.11  Náboženství a církve.

 

Mimozemšťané uznávají bez výjimky existenci  Boha, ve smyslu Stvořitele a nejvyšší řídící bytosti. V dávných dobách existovaly i na jiných planetách církve a modlitebny nejrůznějšího druhu, postupně však s vývojem poznání, že Bůh je přítomný ve všem, všude a v každém čase, zanikly církve, kněží i modlitebny s obřady a mimozemšťané navštěvují kostely a katedrály, pokud byly jako památky zachovány, pouze jako místa  k osobní meditaci a spojení s Bohem.

 

Vyspělejší civilizace dospěly k názoru, že spojení s nejvyšší bytostí lze dosáhnout kdykoliv pouhým přáním a soustředěním se na toto přání. K tomuto soustředění napomáhají  stejně jako na Zemi nejrůznější modlitby, vyjadřující přání, prosbu či touhu po něčem prospěšném. Obvykle se jedná o obecné touhy, související s dalším životem, neboť  běžné  potřeby  jsou bez problémů zabezpečovány společností. Pochopitelně nemá nikdo žádná negativní přání vyplý­vající z negativních vlastností, jako je závist, touha po odplatě apod. Toto spojení s Bohem - Stvořitelem je vysvětlitelné zcela přirozeně, jedná se o pouhé vibrační napojení na bytost nejvyšší dimenze, ke kterému je potřeba pouze klid a soustředění.

 

Funkci kněží, jako rádců, učitelů a utěšitelů, převzaly Rady moudrých, Rady starších nebo jinak nazvané sbory nejvyspělejších, nejvzdělanějších a nejspravedlivějších jedinců na planetě. K Radě se může každý obyvatel obrátit se svým problémem a je mu poskytnuto vždy nejlepší možné řešení.

 

V  této době jsme sami bohužel svědky toho, jak se lidé pro odlišné náboženské názory již po staletí vyvražďují. Do těchto sporů však nikdy mimozemšťané nezasahovali a ani nezasáhnou, neboť lidé musejí sami poznat, jak pošetilé je jejich jednání.

 

V historii naší planety existují celá „temná období“, kdy např. inkvizice stíhala nevinné ženy, označované za čarodějnice jenom proto, že svojí duchovní úrovní a znalostmi zpravidla vysoce převyšovaly inkvizitory - nástroje samolibosti, ješitnosti a hlouposti mocných. Avšak - nic nového pod sluncem. I dnes jsou autoři a interpreti nových, revolučních myšlenek  pronásledováni a zesměšňováni, nyní již jen s odkazem na neomylnou vědu. Snad je  třeba se  ještě zmínit o tom, že vyspělé civilizace neuznávají žádné „akademické“ tituly a  úroveň vzdělání hodnotí pouze dle praktických výsledků toho či onoho jedince. Z toho důvodu neexistují ani žádné stálé vědecké disciplíny nebo ústavy, přijde-li někdo  s novým objevem či myšlenkou, poskytne mu Rada moudrých veškerou pomoc k dokonče­ní jeho díla a případný neúspěch nemá rovněž vliv na další práci objevitele, neboť každá cesta k pokroku je dlážděna kameny omylů.

Filosofie mimozemšťanů.

 

 

133.12  Vznik a vývoj Vesmíru.

 

Filosofické názory na vznik a vývoj Vesmíru se vyvíjely u mimozemšťanů podobně jako na  Zemi. Také u jiných civilizací vznikala náboženství, uctívající Boha nebo různá božstva, Stvoři­tele a různé jiné bytosti, které stvořily Vesmír a jeho obyvatele a řídí veškeré dění. Vývoj těchto názorů byl podobný jako na Zemi, a proto lze usuzovat na to, že se zřejmě jedná o vývoj zákonitý, kdy si bytosti postupně uvědomují svůj původ a smysl života.

 

O mnoha podrobnostech se však nelze zmiňovat, neboť každý  má právo na to, aby sám došel ke správnému názoru na Vesmír a Boha. Můžeme konstatovat, že vesměs všechny vyspělé civilizace uznávají jediného Stvořitele, bytost či inteligenci, která je řídícím elementem  celého stvořeného světa. Tato bytost je nepoznatelná a její existenci lze potvrdit snad jen za pomoci jejích projevů. Tato  inteligence je nedílnou součástí celého aktu Stvoření a nemůže ani zaniknout, neboť i pro ni platí zákon o zachování hmoty a energie. Veškeré konání nejvyšší bytos­ti se řídí základními Zákony stvoření, o kterých jsme se již zmiňovali. Tato bytost uvolňuje elementy své podstaty ve formě duší, tj. vědomí, které se za pomoci karmického vývoje ve hmotném prostředí zdokonalují. Toto zdokonalení by nebylo bez  pobytu „ve hmotě“ možné, neboť základem procesu sebezdokonalování a sebepoznávání je řešení nepředvídatelných a nových situací.

 

Zpětná vazba je tvořena porovnáváním činů bytostí se zákony Stvoření. Toto probíhá automaticky a nepřetržitě. Zcela zákonitá se zde zdá i skutečnost, že si nepamatujeme po dobu existence ve hmotném těle zážitky z minulých životů. Tyto zkušenosti by mohly ovlivňovat naše rozhodování v současném vtělení, takže by vlastně nedocházelo k dalšímu poučení z nových situací a nutnosti rozhodování. Způsob řešení všech situací, kde je nutné rychlé rozhodnutí, závisí totiž na našich zkušenostech, a to i těch latentních, z minulých  životů, které jsou obsaženy v dědičné paměti a jejich použití nazýváme obvykle intuicí. Také většina zvířat dokáže využívat tyto  skryté informace, u nich pak hovoříme o pudovém chování. V obou případech se však jedná pouze o neuvědomělé čerpání informací z „vnější paměti“, morfogenetického pole nebo jinak nazvané „dědičné“ paměti duše. Vyspělejší a dokonalejší civilizace zpravidla uznávají jednoho tvůrce Vesmíru, resp. nekonečně mnoha vesmírů v různých dimenzích - podle mimozemšťanů totiž není jen jeden Vesmír, který např. my pozorujeme svými  dalekohledy, ale je nekonečně mnoho různých vesmírů v časově nebo rozměrově  posunutých dimenzích. Přechod mezi těmito vesmíry resp. dimenzemi je možný a je také používán mnoha vyspělými civilizacemi. Jednotlivé vesmíry řídí obvykle nehmotné duchovní bytosti nejvyšší dimenze.

 

V další sestupné hierarchii se dostáváme až ke Galaktickým radám (Vysokým radám), které řídí chod jedné nebo více sousedních galaxií a jsou vedeny hmotnými bytostmi „třetí kategorie“, porovnatelnými s různými historickými duchovními posly, jako byli Budha, Ježíš Kristus, Mohamed, Baha-u-láh nebo v dnešní době Orton ­duchovní ručitel naší Galaxie.

 

Galaktické radě podléhají „Rady moudrých“ resp. „Rady  starších“ jednotlivých planet, které se mohou řídit doporučeními Galaktické rady, Vysoké rady. Vše ve Vesmíru má tedy svůj řád a organizaci a vše podléhá základním Zákonům stvoření.

 

  

133.13  Názory na vznik a vývoj života.

 

Mimozemšťané již dávno opustili vývojovou teorii podobnou Darwinově a přijali teorii  stvoření života nejvyšší duchovní bytostí - Stvořitelem. Na základě této teorie vzniká nejprve hmotný svět: hvězdy a planetární systémy, kam po vytvoření vhodných podmínek pro existenci života je život dosazen vyšší mocí. To je úkolem vyšších duchovních bytostí tzv. tvůrců, kteří vybírají vhodné druhy rostlin a živočichů k osídlení planet. Cílem je neustálé rozšiřování života ve Vesmíru. Po „oživení“ planety je nepřetržitě sledován vývoj její flóry a fauny a jsou prováděny nutné zásahy do vývoje - šlechtění druhů. Totéž se před miliony let dělo i na Zemi a v jisté formě probíhá dosud.

 

V říši rostlin a živočichů platí poněkud odlišné zákonitosti jako u vývoje lidské rasy a zde skutečně platí některé prvky evoluční teorie o vývoji druhů. Skeptikové a materialisté mohou namítat, že celý proces musel mít kdysi počátek a že první živé formy vznikaly samovolně za příznivých podmínek. To je však základní omyl, který již vyspě­lejší civilizace  pochopily: jednak Vesmír nemá počátek a konec, neboť je věčný, a proto je také život věčný, a dále není možné, aby různé formy života vznikaly samovolně, neboť vše podléhá ří­zení vyšší inteligence.

 

V případě vznikání různých forem života v podobě hmotných těl stejně jejich oživení a funkce závisí na seslání životní energie (duše) do tohoto těla. Mimozemšťané pochopili, že  jedním z vesmírných zákonů je i princip souvislosti, který vylučuje jevy náhodné a říká, že každý jev má svoji příčinu v poznaných nebo nepoznaných souvislostech. Jsou však i příčiny nepoznatelné, které nazýváme obvykle vůlí Bo­ží.

 

S principem souvislosti je spjat i zákon rovnováhy, na základě něhož má každá akce za  následek vznik reakce, působící v opačném směru. Toto platí pro jakékoli síly a jevy, včetně sil duchovních a dalších „nehmotných“ vlivů. Platí to i pro jakýkoliv rozměr nebo množství jednotlivců, všechny jevy se odlišují pouze dobou, po které nastává reakce. V zásadě by se dalo i říci, že veškeré dění probíhá formou periodických kmitů mezi dvěma krajními  polo­hami, což lze při analýze každého jevu konstatovat. Některé periody však jsou tak dlouhé, že je nedokážeme postřehnout, proto jevy hodnotíme jednostranně.

 

Z našeho pohledu známe dobře hmotu, jako fyzikálně zjistitelnou substanci a energii, která je jen „jemněj­ší formou" hmoty. Teoreticky známe i antihmotu, která je hmotou

s opačným znaménkem.

 

Stupeň poznání základních vesmírných zákonů a jevů je i u vyspělejších civilizací různý.  Podle stupně vyspělosti ovládají i různým způsobem procesy ve hmotě. Zneužití znalostí a schopností je zde téměř vyloučeno, neboť nad každou civilizací má dozor jiná civilizace, která dosáhla vyššího stupně poznání. Čím vyšší vývo­jový stupeň, tím striktněji jsou dodržovány „Boží zákony“. Je po­chopitelné, že základem pro řízení musí být  informace, které někdo kontroluje a vyhodnocuje. Veškeré informace o všem dění ve Vesmíru má vždy jen Stvořitel, který zodpovídá za dění v oblasti jím stvořené.

 

Nyní jste se seznámili s organizací a životem na vyspělejších planetách Kosmického společenství, kam snad budeme brzy zařazeni. Ve srovnání se skutečností, která dosud panuje na naší planetě, nezbývá než konstatovat, že budeme muset změnit téměř všechny oblasti našeho života a zejména sami sebe.

 

Praktický návod, jak zvládnout přechod do Kosmického společenství, je bohužel závislý

na každém z nás. Bohužel píši proto, že základem přerodu je duchovní proměna lidí, změna charakterových vlastností, změna stupnice hodnot a úplná změna zažitých společenských zvyklostí, což je vše jen obtížně změnitelné.

 

 

133.14  Poselství mimozemšťanů.

 

Toto mé sdělení je první a úvodní informací o změnách, které musí na Zemi nastat, má-li pokračovat vývoj civilizace na této planetě. Základem těchto změn je změna myšlení a jednání lidí. K této změně je nutné, aby většina obyvatel pochopila, kde jsou chyby v dosavadním společenském systému, který panuje na Zemi a tyto chyby postupně odstranila. Není žádná jiná cesta k záchraně lidstva než ta, kterou jsem naznačil v této knize.

 

Všem zájemcům o podrobnější informace sděluji, že vyjdou v nejbližší době i další publikace na toto téma. K tomu však potřebuji Vás - dobrovolné nadšence, kteří již pochopili ohrožení planety Země a pomohou  tyto informace rozšiřovat, bez ohledu na riziko vlastního postihu ze strany dosud vládnoucích Sil temna.“

 

 

134.  Sdělení 17.                     (Přijal Ivo Benda).               9.11.1997       9:20-9:55 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav. 

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Slyšel jsem rozhovor s tím Hladíkem, ano, on má ukazovat tento film, a tak touto formou seznamovat lidi s naší existencí zde na planetě Zemi. Ty máš svoji roli sdělit lidem naše sdělení v těchto našich „Rozhovorech“, a proto jsem rád, že jste se takto na tu Prahu společně domluvili.

 

My jsme rádi, když tato naše sdělení jdou mezi lidi, neboť nic není důležitější, než toto v této době, tedy o té lásce ke všem a ke všemu, o pomoci lidem a o tom, aby se lidé opravdu zamysleli nad svým životem a jednáním, neboť každý může svým dílem přispět k této velké změně, změně v myšlení, že tu nejste sami, ale jste součástí obrovského společenství bytostí ve Vesmíru, a to takto, že vše podléhá zákonům Stvořitele našeho, kterého tolik milujeme. Máme zájem, aby lidé v českých zemích konečně zvedli hlavy, a dostali nový pravdivý pohled na svět okolo sebe, že se vše takto vyvíjí, že vše bylo skutečně těch 300 000 let pod vlivem Sil temna a že toto brzy skončí, je to opravdu za dveřmi, jen je otevřít. Ano, hrubé vibrace jsou skutečně potravou Sil temna jak je řečeno v naší knize „Poslové úsvitu“, a tak nyní víte, jak je nyní vše řízeno těmito Silami temna, tedy těmi masovými sdělovacími prostředky od rádia a tisku až po televizi, včetně vašich vlád. Všechno násilí je vám dáváno proto, abyste produkovali hrubé vibrace a tyto byly potravou pro tyto Síly temna, to je jejich záměr. Také ekonomický tlak, který tady zažíváte, je součástí tohoto plánu, neboť lidé mají strach ze své budoucnosti, z mnoha životních problémů, a to jsou zase tyto hrubé vibrace, které produkují, a tím poskytují v hojné míře potravu pro tyto Síly temna.

 

Proto ti lidé, kteří nepodlehli tomuto tlaku, jsou na správné cestě, protože ti pochopili, že to je správný způsob žití, žít v lásce a pokoji a v harmonii. My máme dokonalý přehled o tom, jak jsou tyto české země zaplavovány strachem a následně hrubými vibracemi, a proto vám to tak s láskou sděluji já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Sol-tec, velitel pomenší flotily, protože tě chci také pozdravit milý Ivo.

 

Ano, ta kniha „Poslové úsvitu“ je pravá, je to dílo mnoha autorů, a proto tam nejsou ani jednotliví autoři, protože to pro vás není tak podstatné. Vím, že jsi ji přečetl, a nyní čteš znovu, vidím, že tě opravdu zaujala, a to je to poselství, které lidem Země je takto sdělováno, aby sami se mohli vžít do své role, své situace, kterou si sami vybrali. Chci tě ujistit, že tato kniha je stoprocentní a že má náš plný souhlas. Je jisté, že ne každý ji pochopí úplně, je to napsáno tak, že ten, kdo má určitou úroveň znalostí, dostane příslušný díl dalších znalostí úměrný této předchozí úrovni, tedy plynulý, nikoliv skokový tok informací. To proto, že v případě skoku by došlo k narušení stabilních vibrací vašich těl, a to samozřejmě není naším záměrem. Struktura knihy je volena tak, že je stavěna metodou „mnoha klíčů“, čili podle míry předchozích znalostí se postupně dostává čtenáři dalších znalostí. Pokud čtenář chce dále postoupit výš ve vědění, čte ji znova a znova, a tím jsou mu uvolňovány další a další informace. Má to velký rozsah, toto klíčování, takže i po 10-ti přečteních lze zde najít nové informace, které byly po 9-ti přečteních skryty a nepochopeny. Tak to je a tak to má být.

 

Co se týče těch „Rozhovorů“, má to opravdu záběr, ty obavy Hladíka o ztrátě jsou zbytečné, nesmí podléhat těmto negativním myšlenkám, protože tak to opravdu není. Vše je pod dohledem a nic není ponecháno náhodě. My máme velký zájem na tom, aby se lidé o nás pravdivě dozvěděli a měli pravdivý úsudek o světě, který vás obklopuje. Máme zájem na tom, aby lidé už pochopili, že tu nejsou sami a že oni sami ovlivňují sebe, svoji budoucnost, ale také nás, mnoho dalších planet takto obydlených, protože tyto planety jsou citlivé na vaše hrubé vibrace, a to nelze dopustit. Proto je nutná tato očista, kdy souše se dostanou pod moře, a z moří se vyzdvihnou nové pevniny, nezasažené těmito hrubými vibracemi. Tak to je a bude.

 

To ti to takto sdělil Sol-tec, velitel pomenší flotily.“

 

 

135.  Sdělení 18.              (Přijal Ivo Benda).           13.11.1997            17:45-18:25 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi se připravil na příjem sdělení, a tak můžeme začít.

 

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Prezident Havel se uzdravuje takovým tempem, že doktoři, kteří ho mají na starosti, jsou z toho úplně v šoku. Je to síla z kosmu, která ho uzdravuje, neboť tento člověk si dal říct a nyní zpytuje své svědomí, a prosí o radu a pomoc Stvořitele našeho, a to je ten správný přístup, a ne se spoléhat jen na sebe a své rádce. Vy lidé jste opravdu nedokonalí, a pokud chcete spoléhat jen na vlastní síly, špatně to dopadne, tak to je a bude. Je to dáno  tím, že nežijete v souladu s Kosmickými zákony, a to je ta chyba. Máte plno úmyslů, jak svět změnit, ale pokud se nezačnete řídit těmito kosmickými zákony, zle pochodíte. I ten Havel se domníval, že vše sám změní, a mýlil se. Vidí, jak se věci ubírají jiným směrem, než zamýšlel, a tak to teď máte.

 

Vy, lidé českých zemí se ale zvednete z této pozemské malosti a začnete chápat, že vše kolem vás je plné života, že celý Vesmír je obydlen, že vše je pod dohledem nás bratrů a sester a že vše patří Stvořiteli našemu, a to je to důležité. Máme vás pod takovým dohledem, že ti, kteří si myslí, že na ně není vidět, že jejich myšlenky jsou utajené, se opravdu mýlí. Naši vesmírní bratři a sestry vás s láskou pozorují těmito speciálními přístroji, takže jim neunikne nic. Je to velmi oblíbená činnost pozorovat, jak lidé podvádí, lžou a dělají machinace, ale vše se jim zapisuje činy do svého astrálního těla, a to takto, že každý tento negativní čin je bude později zvát k zodpovědnosti a později se projeví touto nemocí, neštěstím, postižením, a hlavně v dalším životě budou opravdu o stupeň níže, v jednodušší společnosti, ve které budou sami okrádáni o svoji energii druhými, a to takto, že si to sami svými činy vybrali.

 

Tito lidé jsou těmi pravými kandidáty na četbu těchto „Rozhovorů“, neboť již pouhou četbou si sami mohou zlepšit své duchovní cítění a následně vibrace, a hlavně mohou nalézt ten pravý smysl života, ne v okrádání druhých, ale v cestě ke Stvořiteli a k lásce k bližním, a to takto, že se sami budou snažit napravit tyto své neuvážené činy, a tím se stanou skutečně lepšími. To se začíná dít i s tím Havlem, neboť to s ním opravdu hnulo, ta zodpovědnost za tento lid český, a to cítění s těmito 10 milióny lidí, kteří jsou pod takovým ekonomickým tlakem, který jen málokdo zvládá bez potíží, neboť to jste si zvolili, milí lidé čeští, takže teď se musíte snažit o to, aby se věci napravily tím směrem, že nebude taková lhostejnost k těmto lidem, kteří trpí nedostatkem toho základního, a začnete si všímat lidí kolem sebe, ptát se jich, co jim schází, a ne se jen zajímat o ten materiál, o psy a jiná pozlátka, která zalepují vaše smysly,a duch je pak blokován ve svém dalším vývoji. Máte tuto jedinečnou příležitost se skutečně obrátit právě teď, kdy už zbývá málo času do oné katastrofy, která zanedlouho otřese touto planetou Zemí, neboť to zlo, co zde bylo nashromážděno, musí být očištěno touto planetou Zemí, a ona to dokáže, má takové síly, které jsou sto zajistit zatopení všeho, co bylo definováno jako souš. Lidé, máte již málo času, a tak vám já Aštar, velitel Vesmírné flotily dávám tyto sdělení, abyjste se probudili, jinak propásnete tuto jedinečnou a poslední šanci, jak postoupit výše, do vyšší dimenze, k těmto obydleným planetám, co se sdružují do Kosmické konfederace, a to je k tomuto vše.

 

To ti to takto předal pro lidi české Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Sol-tec, velitel pomenší flotily.

 

 Mám pro tebe také nové zprávy, a to tyto, že se sem na tuto planetu Zemi snáší další z našich flotil, a to flotila vyslaná z galaxie v Andromedě, kde jsou naši bratři z mnoha planet a kosmických stanic. Tato flotila zde bude provádět další úkoly, protože tak, jak se blíží čas zvratu pólů, tak těchto úkolů přibývá, a to takto, že jestliže dříve byli monitorováni jedinci a skupiny ohledně těchto vibrací, nyní dochází k jejich selekci na základě kontinuálního sběru těchto informací a k porovnání s předchozími údaji. Tím dostáváme dynamický obraz o pohybu úrovní vibrací jednotlivců a skupin, a tím se vyhodnocují jejich parametry a vlivy, které na tyto entity působí. Máme bohatý přehled o každém člověku, neboť našich lidí je dostatek, a je to rozloženo tak, že každý náš výzkumník má vyhrazeno několik jedinců, které neustále sleduje a vyhodnocuje pomocí mozkových vln, vibrací těla a dalších parametrů, které jsou vyčerpávající pro tento gigantický úkol. My tyto úkoly plníme s láskou, neboť to, co se zde odehrává a odehrávalo posledních několik tisíc let zavdalo k této gigantické operaci.

 

Lidé, buďte bdělí a obraťte se skutečně ke svému Stvořiteli, neboť i vy jste jeho součástí, a tím vytváříte svoji vlastní budoucnost.

 

To ti to takto předal Sol-tec, velitel pomenší flotily.“

 

Děkuji ti, milý Sol-tecu, mám tě velmi rád za to, co pro lidi této planety Země jsi dosud

s dalšími přáteli ve Vesmíru vykonal.  

                                                       Ivo.

 

 

136.  Sdělení 19.                    (Přijal Ivo Benda).            18.11.1997     12:20-12:38 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máš nyní chvíli volna, tak ti mohu dát tyto nové zprávy.

 

Nyní se zde soustředila veliká flotila z galaxie v Andromedě, a to pod vedením Karného, který sám pochází z planety Aenstria, o které už víš z knihy „UFO - KONTAKTY“. Zaujali pozice poblíž Země a nyní se připravují na tyto úkoly, a to především připravit selekci lidstva a pomoci stávajícím flotilám (Aštarova, Ptaahova, Sol-tecova, Ebermachova, Kohunova a jiné flotily - pozn. zpracovatele) v čase záchrany těch lidí, kteří budou mít patřičnou vibraci. Lidé se nyní již dělí na tyto skupiny, které budou zachráněny, ale jedinci mohou ještě přibýt nebo ubýt podle toho, jak se budou do poslední chvíle chovat. Karného flotila je tak veliká, že zaujímá prostor kolem dráhy Venuše, Země, Marsu až po Jupiter, a to takto, že lodi jsou rozmístěny tak optimálně, aby měly efektivní manévrovací (operační) prostor při plnění tohoto úkolu. Úkol se stále více jeví jako reálný, a tak je vše takto připraveno. Karného flotila zahrnuje tolik planet, jsou to tisíce planet z galaxie v Andromedě, které jsou pod vedením Vysoké rady v Andromedě, a tato rada za pomoci Stvořitele našeho vše řídí. Je to gigantický úkol s touto planetou Zemí, a tak je to vše tak uzpůsobeno, aby byl zvládnut do posledního detailu. Jedná se o zlomky sekundy, na které je vše naplánováno a připraveno, takže si dovedeš představit, jak je to ohromné. Hrubé vibrace zde přesahují takové hodnoty, jaké zde nikdy dříve v minulosti nebyly. Tím je vyvolán tento zásah, neboť v celém Vesmíru se žije v lásce, pokoji a harmonii a tím je všechno dáno. Máme také tyto prostředky, kterými se budeme snažit ovlivňovat ty lidi, kteří podmínku záchrany sice nesplňují, ale kteří jsou blízko této podmínky, tj. dané úrovně vibrace. Máme co do činění s lidmi, kteří si dají říct, a pochopí, že stačí udělat málo, a ne se jen pachtit za penězi a kariérou. Mám proto, milý Ivo, k tobě takovou prosbu, aby se tyto „Rozhovory“ i nadále šířily mezi lidmi této země české a aby měli možnost být informováni. Tím napomůžeš významně tomu, aby množství zachráněných lidí bylo vyšší než bez tohoto šíření „Rozhovorů“. Mám tě opravdu moc rád, všichni zde na mé flotile tě takto milují za to, co jsi pro lidi zemí českých již vykonal. Tím dnes tedy končím, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti, milý Aštare, za toto sdělení, vše, co jsem takto dělal pro tyto lidi zemí českých budu dělat i nadále, to tě takto mohu s láskou ujistit. Přeji Karného flotile, aby se jí zde tak dařilo, jak si sami přejí a chci svými činy pomoci jiným lidem na Zemi, aby jich bylo co nejvíce zachráněno v tomto období velké změny.

                                                                    Ivo.

 

 

137.  Sdělení 20.              (Přijal Ivo Benda).                  21.11.1997     14:25-15:05 hodin. 

                                                                                              Místo: Vlak Vlkava - Kolín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máme chvíli času, a tak můžu ti sdělit tyto nové zprávy.

 

Právě převzala řadu úkolů Karného flotila, a to při zaujetí tohoto prostoru vnitřních planet této Sluneční soustavy. Jedná se o úkoly monitorování vibrací a psychických nálad lidí na kontinentu Evropy a Asie, a je to skutečně obrovský úkol. Dále přijala úkoly ohledně způsobu záchrany těch lidí, kteří při daném okamžiku budou mít vhodné vibrace těla a dále úkoly podpory pracovníků Sil světla, tj. i tebe, Ivo milý, neboť za to, co jsi už pro lidstvo vykonal, všichni smekáme s úctou a láskou. Tobě patří velký dík za to, že se dnes již tisíce lidí začínají zajímat o to, co dělají a co způsobují. Máme dokonalý přehled o tom, kteří lidé se již seznámili s těmito „Rozhovory“ a také jak se to projevilo v jejich jednání. Proto se, Ivo milý, i nadále snaž takto pracovat a uvidíš, co se bude zanedlouho dít. Máme také přesné údaje o tom, jak lidé začínají měnit své chování, jak začínají pomáhat jiným a přestávají myslet jen na sebe. To tak je a bude, protože žádná jiná cesta neexistuje.

 

Máme již přesné informace o tom, jak se bude ubírat další vývoj na této planetě Zemi, a to takto, že lidé se jednou provždy rozloučí se zbraněmi a násilím a zvolí si tento nový řád, kdy budou platit normy chování v souladu s kosmickými zákony a ne jako nyní, kdy se neustále porušují.

 

Karného flotila se skládá z mnoha lodí a jsou to lidé z mnoha planet v galaxii v Andromedě, tedy galaxie, která je již připravena na tento velký duchovní skok, a současně se aktivně podílí na tomto duchovním přerodu i zde na této Zemi, námi tolik milované. Neboť náš Stvořitel má toto přání, aby se všichni podíleli na této duchovní přeměně a tím si do sebe zabudovali kód o tom, jak tato přeměna probíhá, a to je na tom to důležité. Dále si přeje náš Stvořitel, abychom lidem této planety Země sdělili, že jejich čas se rychle naplňuje a jen málo času zbývá do této katastrofy, kterou si lidstvo připravuje. Má přání o tom, aby se lidé této planety Země vzchopili a nenechali svůj osud na pospas Silám temna, které takto zde působily a působí, a vidíte, jak to vypadá.

 

Bude realizována tato fáze vývoje lidstva, že se stane duchovně vyšší za pomocí těchto energií, které sem proudí z celého Vesmíru a které mají zajistit tuto duchovní obrodu planety Země, a tím skoncovat se Silami temna. Už nyní jsou Síly temna paralyzovány tak, že se nezmohou na takový organizovaný nátlak jako dříve a že se jen mohou prezentovat a vytvářet takovou kulisu celého procesu této duchovní obrody.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Karné, milý Ivo, hned co jsem sem přiletěl, naše přístroje naměřily tyto vysoké hodnoty v těchto českých zemích, že nás to opravdu potěšilo. Máme z toho velkou radost a chceme ti za tento výsledek také poděkovat, neboť to, co jsi s Miluškou vykonal, nemá zde zatím obdoby. Jsme nyní stále v akci na tomto euroasijském kontinentu, a je to skutečně práce mnoha našich lidí z těchto planet naší galaxie v Andromedě, kterou nazýváme Atrancia. Je to skutečně tak, lidé Sil světla se nyní masově podílí na této gigantické operaci, a tak se skutečně děje to, co ti sdělil Aštar a Sol-tec, tedy příprava na onu velkou změnu. Já jsem již tak vysoko z hlediska poznání této reality na Zemi, že mě nijak nepřekvapují aktivity sil zla, jako například v tom Egyptě, Iráku a jinde, neboť oni se snaží jen na sebe poutat pozornost miliónů nevinných lidí, a tím je okrádat o jejich energii při šíření tohoto strachu mezi lidmi. Ty to již znáš, milý Ivo, a tak se nyní budeme snažit tyto síly eliminovat, aby nám zde nezasévaly hrubé tyto vibrace, a tak jsme zajistili lepší průběh zvýšení těchto vibrací všech lidí na této planetě Zemi. Je to tak, tato práce je rozsáhlá, ale vše je ,jak má být.

 

To ti to takto sdělil Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy.“

 

Děkuji vám Aštare a Karné za tyto nové zprávy, já si toho tak vážím, že i nadále budu tak pracovat pro lidi této planety Země, aby bylo možno zachránit maximální počet těchto lidí.

                                                                                                                                 Ivo.

 

 

138.  Sdělení 21.              (Přijal Ivo Benda).            23.11.1997           18:30-19:00 hodin. 

                                                                                     Místo: Vlak Velký Osek - Vlkava.

 

         „Milý Ivo,

 

Přijmi ode mne upřímný pozdrav, zdravím tě já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám pro tebe další nové zprávy, a to tyto: Dnes se v okolí Země rozmístily základní evakuační lodě pro případ ohrožení lidstva, je to tak proto, že se stále více blíží den katastrofy, a tak se dějí tyto akce naší a dalších flotil v blízkosti planety Země. Máme nyní připraveno několik set tisíc lodí pro tuto evakuaci pro řádově 1 miliardu lidí, neboť toto je počet lidí, který nyní splňuje tuto podmínku záchrany, tedy dostatečná vibrace těla. Tyto lodě jsou rozmístěny nad tzv. evakuačními sektory a to takto, že jsou přesně vymezeny tyto sektory tak, aby nedošlo k žádné zbytečné činnosti. Každý sektor má tzv. centrum, tj. místo, které leží v těžišti tohoto sektoru, a toto místo má ještě několik dalších funkcí.

 

Jednou z nich je funkce koordinační v rámci tohoto sektoru a tím je řečeno, že tato evakuační loď má k dispozici flotilu menších lodí, které jsou řízeny z ní, a tyto lodě budou zabezpečovat evakuaci vybraných jedinců. Další funkcí je monitorovací, tedy evakuační loď monitoruje daný sektor - území již podrobně teď, před touto katastrofou, a má za úkol mimo jiné zhodnocovat stávající informace z dosavadního sledování, a dále provádět syntézu při průběžném příjmu jiných informací z ostatních lodí, které se na operaci zúčastňují.

 

Evakuační lodě jsou obrovské, jsou to disky o průměru kilometrů, a mají za úkol dále shromáždit, ubytovat, uklidnit tyto vyzvednuté lidi, provést seznámení s dalším plánem s těmito lidmi ze Země, a dále je přenést na vzdálenější místo od planety Země. Ta již bude zmítaná tímto vulkanickým zemětřesením, a lidé budou mít možnost vše pozorovat.

 

Dále se seznámí s novou organizační strukturou a hierarchií a s novými zákony, podle nichž se budou řídit. Po určité transformaci a přizpůsobení na vyšší frekvenci budou tito pozemšťané přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a tam jim budou přiděleny domy se zahradami, a to podle určitých kritérií. Vztahy lidí jsou již nyní důkladně prozkoumány, takže na Jupiteru bude jim nabídnuta možnost soužití podle určitého klíče, a pak bude záležet na každém jednotlivci, jak se bude dál chovat vzhledem ke svému okolí.

 

Pro tyto lidi je vše připraveno tak, že jim po materiální stránce nebude nic chybět, jinak je to co se týče ztrát duchovních, a k tomuto jim budou poskytnuty informace o jejich zahynulých příbuzných tak, aby věděli, že vše probíhá pod vedením Stvořitele našeho a vše je tak, jak má být. Tím se tito lidé vyrovnají se svými ztrátami svých blízkých, a to navíc pod působením našich vibrací a školících programů. Máme připraveny duchovní programy školení tak, aby každý člověk věděl vše o duchovnu, o zákonech Kosmu, o životě ve Vesmíru, a aby pomocí těchto znalostí se co nejlépe začlenil do naší veliké rodiny - Kosmické konfederace světů, kde jen v této Galaxii se jedná o cca 2 000 000 planet.

 

Tím, milý Ivo, se tato část lidstva začlení do našeho řádu a nebude již více zápasit s nemocemi, hladem, s násilím a válkami, a budou jim dány takové možnosti, o jakých by si mohli dosud nechat jenom zdát. V první řadě je to možnost seznámit se s množstvím jiných civilizací, což je tak poučí, že jen tento příjem informací zabezpečí ohromný duchovní skok a jedinečnou příležitost poznání těchto civilizací.

 

Po určité době se tato část lidstva přemístí zpět na Zemi a bude zde budovat nový domov, a to podle obrazu jiných civilizací a pod vedením Stvořitele našeho.

 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmito „Rozhovory“. Za všechny členy naší veliké vesmírné flotily tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti, milý Aštare za toto sdělení, které s láskou předávám lidem těchto zemí českých

a této planety Země.

 

 

139.  Sdělení 22.                      (Přijal Ivo Benda).           26.11.1997    17:55-18:25 hodin. 

                                                                                        Místo: vlak Kolín - Poděbrady.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš chvíli času, a tak to využijeme pro naše sdělení.

 

Máme tě tak rádi za to, co nyní jsi způsobil, tyto „Rozhovory“ spouští lavinu zájmu těch lidí, kteří se dosud o UFO vůbec nezajímali. Máme z toho takovou radost, že se ti takto skláníme za to, co jsi pro lidi této malé země české udělal.

 

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Karného flotila se již zcela rozvinula na těchto pozicích, které vymezují tyto sektory, a má nyní vše takto pod kontrolou. Lidé se jim jeví tak, jako tobě, a navíc mají mnoho informací ohledně vibrací a psychických nálad. Je to tak podrobné, že každý jedinec se nyní nachází pod drobnohledem, je to jejich práce, těchto lidí z planet z galaxie Andromeda, a dělají ji tak s láskou, jak jen umí. To si musíš představit, jak tito lidé pracují pro společnost  a Stvořitele našeho, jak tuto práci dělají s láskou a pokorou, v klidu a harmonii, a tak to je a bude. Lidé z galaxie Andromeda jsou tak zaujatí tímto úkolem, že jim neleží nic jiného v srdci než toto, jak zachránit maximum lidí ze Země, a to takto, že se bude tento plán realizovat naprosto precizně a důkladně a nic nebude ponecháno náhodě. Je to tak Ivo milý, budeme zvyšovat vibrace lidí zemí českých, a to tím způsobem, že je budeme informovat o tom, kde se nacházejí a o tom, co způsobují, a o naší přítomnosti zde na planetě Zemi. Máme takovou touhu o tom, aby se tato katastrofa nekonala vůbec, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že se tak stane.

 

Je třeba opravdu takto pracovat a dávat tato sdělení mezi lidi, a tím zabezpečit maximální informovanost. Máme představu o tom, že tyto naše „Rozhovory“ mohou být přeloženy do jiné řeči, např. do němčiny, a zajistit vydání německé knihy. Ty už ses o tom bavil s tím Mirkem, ale neměl pravdu, že by to bylo zbytečné. Mám také návrh o tom, aby tyto „Rozhovory“ se i nadále aktualizovaly, a tak se staly živými, a tím se staly informačním zdrojem z Vesmíru pro lidi na této planetě Zemi. Tím toto sdělení končím milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.

 

Mám pro tebe tyto zprávy, milý Ivo: Je to tak, máme zde již plno práce se zaujetím těchto sektorů a chceme se nyní zaměřit na tyto hrubé vibrace těch lidí, kteří i nadále honí jen ty peníze a jinak jsou slepí a hluší. Máme takové přístroje, kterými monitorujeme jejich aktivity, a máme možnost jim umožnit určitý obrat v jejich životní filosofii, a to tím, že jim vysíláme naše láskyplné vibrace, které v těchto lidech posouvají základní hodnotové struktury, a tyto se prodírají s bolestí ven do tohoto hrubohmotného těla, kterým žijí v této realitě. Jsou to takové vibrace, kterým neodolá nikdo, je to otázka času, kdy se tento člověk obrátí.

 

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že dnes jsme zaujali tyto pozice nad našimi evakuačními loděmi, jsou to takové pozice, které slouží k celkové koordinaci a vyhodnocení aktivit, a jsou to takové řídící lodě, které mají na starosti vždy několik sektorů s jejich evakuačními loděmi. Máme tuto strukturu osvědčenou už z jiných planet, kde proběhly tyto velké změny, a na kterých jsme se již mnohokrát účastnili. Máme s tímto tolik zkušeností, že nás již nic nepřekvapí, pouze tyto vysoké vibrace v těchto českých zemích vybočují z našich zkušeností. Je vidět, že tady se vždy dělo něco pokrokového, a že tyto země české byly důležitým hybatelem dějin Evropy a celé planety Země.

 

Mám tě Ivo tak rád, že ty a již řada dalších lidí bez váhání se dala do práce, a nečeká na tyto pokyny, protože ví, jak je důležité, aby se zvýšila duchovní úroveň lidí pro záchranu a přechod do Nového věku. Máme proto všechny vás v lásce a chceme vás ujistit, že budete za tuto práci pro lidi patřičně odměněni. Je to tak proto, aby si člověk uvědomil, že tu není sám pro sebe, ale pro druhé lidi a celé Stvoření.

 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, za všechny členy mé Vesmírné flotily z galaxie  Andromeda tě zdraví Karné.“

 

Děkuji vám za to, přátelé milí, jak se staráte o tuto naši planetu Zemi.     Ivo.

 

 

140.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).         29.11.1997 13:40-13:50 hodin. 

                                                                                                         Místo: Sedmihorky.

 

Já jsem svým přátelům z Vesmíru ukazovala naše výrobky a z toho se jim nejvíce líbily naše sklářské ruční výrobky a potom lunapark v Praze a Křižíkova fontána v Praze. No prostě takto stále snažím ukazovat vše, co tu máme pěkné.

                                                                                   Miloslava Drsková.

 

„Ano je to naše upřímné přání, že právě člověk z planety Země má také pěkné umělecké předměty co se týče toho skla, ale my prosíme, abyste se takto s námi spojili, a to cestou rozhovorů s námi, že se budeme takto bavit na toto téma nejen co se týče práce, ale také jak se mezi sebou bavíte, a to jsme posílali my všichni nejen z Aštarovy flotily, ale také z Ptaahovy.“

 

 

141.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).         29.11.1997 18:30-18:35 hodin. 

                                                                                                         Místo: Sedmihorky.

Ivo:

Dnes se konala od 14:30-16:00 hodin přednáška o našich přátelích z Vesmíru za účasti 100 lidí, přičemž zájem byl opravdu velký, 35 lidí poslouchalo s naprostým zaujetím (sděleno našimi přáteli), největšího vyvrcholení se dosáhlo tím, když Miluška sdělila po úvodních pozdravech od přátel z Vesmíru divákům, že ty tváře, které ona vidí, vidí na obrazovkách mnoho Vesmírných lidí, někteří lidé zde se dojetím rozplakali (včetně mne), a také mnozí lidé z Ptaahovy flotily, což nám bylo sděleno po přednášce. Na tomto příkladě si čtenář může udělat představu, o jak citlivou a složitou psychickou věc se jedná, tedy když by příště stanuli naši přátelé z Vesmíru tváří tvář před námi, což je naším i jejich cílem a stane se to brzy.

 

Bylo mi sděleno po přednášce, že již nemám hovořit o negativních bytostech, protože byly právě zcela eliminovány (přeměněny v neškodný svazek energie). Tím Vám, milí čtenáři, mohu sdělit, abyste se již tímto opravdu nezabývali, a měli opravdu jen nejčistší myšlenky.

 

Nicméně zmínky o nich v „Rozhovorech“ zůstanou navždy, neboť:

 

„Nesmíš nic  z toho, čili těchto „Rozhovorů“  vyjmout,  neboť  sice  zde  ve Vesmíru  není  nikdo

(negativní - pozn. zpracovatele), ale na přednáškách se o tomto tématu  nezmiňujte, chcete-li se s námi úplně sejít, čili že my tam příště, kde se bude přednášet, přiletíme, ale musíte se jenom zmiňovat o nás.

 

Tví přátelé z Vesmíru nejen z Aštarovy flotily, ale i z Ptaahovy, to vám dvěma šlo.“

 

 

Děkuji vám za toto co jste pro nás udělali, děkuji za tuto ochranu těchto mnoha lidí českých, mám vás všechny moc rád.

                                                   Ivo.

 

 

142.  Sdělení.                                                                                                 4.12.1997.  

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Na základě informace od mých přátel z Vesmíru a ověřené od Milušky Drskové tyto „Rozhovory“ již přečetlo k 29.11.1997  0,75 % populace zemí českých, tj. cca 75 000 lidí !!! 

 

Tyto „Rozhovory“ se nejlépe a nejrychleji šíří cestou jednostránkového kopírování

(nikoliv oboustranného), a to z knihoven a od lidí, kteří je dostali jako první. Další cestou je Internet. Nefigurují zde peníze, a proto to tak rychle letí mezi lidmi.

 

Kniha z Vlastivědného muzea v Olomouci je k dispozici teprve od prosince 1997

(kopíruje se obtížněji, a má menší písmena, formát A4).

 

To dokazuje velký úspěch těchto „Rozhovorů“, a také to, že ne všichni lidé myslí jen na sebe, ale myslí i na druhé, a to je ten hlavní úspěch (viz motto na obálce knihy).

 

Tyto „Rozhovory“ jsou majetkem všech mírumilovných lidí této planety Země, našich přátel z Vesmíru a Stvořitele našeho.

 

 

 

                                                                                              S láskou

                                                                                                                      Ivo Benda.

 

 

143.  Sdělení 23.                  (Přijal Ivo Benda).              5.12.1997       15:25-16:15 hodin. 

                                                                                            Místo: Vlak Kolín - Choceň.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Právě tyto „Rozhovory“ čte již 120 000 lidí, tedy více než 1 % populace zemí českých, a to je takový úspěch, že se nám, ani tobě, o tom původně nezdálo. Máme tě za to všichni tolik rádi, milý Ivo, že se opravdu těšíme, až ti to budeme moci vynahradit. Tyto „Rozhovory mají výbornou schopnost zatáhnout čtenáře do četby a to takto, že se čtenář dozvídá nové věci a o to dychtivěji to čte. Je to tím, že tyto informace zde byly nepřístupné širší veřejnosti, a tak se těším, jak si to přečte většina populace.

 

Mám pro tebe další sdělení, a to že naše flotila má nyní nové informace o působení všech pozemšťanů na naše mimozemské lidi a hlavně planety, a toto působení dosahuje vrcholu ve množství hrubých vibrací, což je právě v tomto období. Mnohem lepší hodnoty jsou v létě, což je dáno také tím, že lidé mají blíže do přírody, a ta je takto pozitivně ovlivňuje. Máme také přehled o tom, jak se lidé planety Země stávají čistší, a to ti, kteří jdou cestou duchovního rozvoje, a ne cestou materiálních výhod. Také ti mohu sdělit, že všichni tito lidé mají zabezpečen postup do vyšší dimenze pokud takto vytrvají, a neobrátí se na opačnou cestu. Máme takový přehled o lidech negativních, kteří zatím neznají nic jiného než peníze, úspěch a kariéru. Je to taková skupina lidí, kteří jsou na tom duchovně opravdu zle a kteří mají představu jen materiální, a jejich „postup“ závisí na tom, o kolik energie okradou jiné lidi. To už tak bývá, že tito takto existují, je to i na jiných obdobných planetách, a jsou to lidé skutečně negativně zaměřeni, které ovšem nečeká nic dobrého už v tomto životě. Je to ta nemoc, která dovede pěkně potrápit  a při ní může tento člověk pochopit také jiné hodnoty nežli materiální. Je to taková příležitost. Pokud pochopí, nemoc odejde a sám pak žije jiným způsobem při zvyšování duchovní úrovně. Pokud nepochopí, nemoc se stupňuje a nastává smrt jeho stávajícího těla. Při obdržení nového těla se zrodí na nízce vyvinuté planetě jinde ve Vesmíru a musí opakovat ty životní vzory, které již jednou či několikrát prožil. Tak to je a bude.

 

Tak vidíš, milý Ivo, vše má jistý řád, a vše je takto zaznamenáno, a ovlivňuje se navzájem.

 

Vidím, že něco neseš i do toho Šumperka, no oni to tam také potřebují, a tak to bude opravdu užitečné.

 

U toho Hladíka jsme viděli, jak jsi zklamán, no svoji práci jsi si odvedl dobře, a tak všichni lidi, kteří tam byli, dostali tuto informaci o těchto „Rozhovorech“ a o tom, jak se stát kontaktérem. To opravdu většina netušila, že to může každý, a tak se překvapeně ptali tebe, milý Ivo, a tys jim to pěkně vysvětlil. Náboženství tam nepatří, ale čisté srdce a láskyplné myšlenky.

 

Také jsem sledoval toho H., jak jste se spolu bavili, no on opravdu spálil a pálí mnoho válečných knih tak, jak se o tom dozvěděl od tebe. A to, že to špatně hořelo, je důkazem, že tam byla naakumulována negativní energie za mnoho let. Podle zákona, že stejné přitahuje stejné, se do těchto knih časem akumulovala negativní energie, a to se tak nashromáždila, že pak bránila hoření v tom rozpáleném kotli. Je to taková energie, která znemožňuje hoření za přístupu kyslíku, čili kyslík nemá přístup k hořícímu papíru. Je to takový proces, který lze přirovnat k hoření svíčky v beztížném stavu, což znáš z vašich kosmických stanic, kde to bylo zkoušeno, neboť zde není tíže, čili není konvekce ohřátí části vzduchu. U negativní knihy je to obdobné, jen efekt absence tíže je vyvolán touto negativní energií.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy. I já tě upřímně zdravím, přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a přání všeho dobrého je zasláno od všech členů této flotily.

 

Máme nyní plno práce s těmi lidmi, vše je pečlivě sledováno a je připraveno pro případ této katastrofy, která vám bezprostředně hrozí. Je to tak, že nyní vrcholí hrubé vibrace, a ty mohou zapříčinit tuto katastrofu planety Země, neboť si to nenechá líbit, toto bahno, co produkují lidé na této planetě Zemi.

 

O to více si vážíme tebe milý Ivo, jak se snažíš a s těmi „Rozhovory“, jak se ohromně šíří, to je tvoje zásluha, milý Ivo. Kontaktérů je zde několik, ale nikomu se nepodařilo to, co tobě, a proto tě tak miluji. Je to velká změna v mysli lidí, protože ti, co si to již přečetli, mění své chování a smýšlení, a tím produkují více jemné vibrace. Zároveň tím ovlivňují i druhé lidi, neboť se jedná o tzv. morfogenetické pole, informační pole, tedy pole s určitými parametry informací. Tyto informace fungují tvořivým způsobem, čili podle množství se toto pole zintenzivňuje, což je právě měřeno, a zde v českých zemí dosahuje nyní nejvyšších hodnot na celé planetě Zemi. Je to tak, dochází k indukci, čili spojování těchto zdrojů tohoto pole, čili ti lidé, kteří tak myslí, jsou posilováni myšlenkami jiných lidí se stejným smýšlením. Je to živé pole a funguje opravdu zajímavě. Až se spolu setkáme, ukáži ti jej názorně na obrazovce, kde uvidíš, jak se mění v čase a jaký vliv mají právě tyto „Rozhovory“ v období podzimu roku 1997 zde v českých zemích. Je dokladem tvé úspěšné práce, totiž efektivní způsob rozšíření této informace po celé této malé zemi. Je to tak, milý Ivo, stává se to, co bylo již dávno předpovězeno, že tato země česká, v historii vždy využívaná jinými mocnostmi, se stane tím místem na planetě Zemi, kde se zažehne nové světlo budoucnosti tohoto lidstva. Je to tím, že se zde naakumuloval potenciál lidí, kteří mají duchovní úroveň nejvýše, a mají tím schopnosti zpracovat tyto kosmické informace, které jiným často pletou hlavu.

 

Tím dnes končím milý Ivo, přeji ti za všechny členy mé Velké vesmírné flotily z Andromedy hodně úspěchů v práci pro lidi této planety Země.

 

Karné, velitel Velké vesmírné flotily z Andromedy.“

 

 

144.  Sdělení 24.                   (Přijal Ivo Benda).            6.12.1997        12:12-12:28 hodin. 

                                                                                        Místo: Vlak Zábřeh - Tatenice.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jedeš do těch Pardubic, a tak mám pro tebe tato sdělení.

 

Můžeš říci lidem, že tam budeme také, a to členové mé flotily, Karného flotily, Ptaahovy flotily a dalších, a že upřímně zdravíme všechny tyto lidi, kteří se sem sjeli z této malé země české. Chci všem lidem sdělit, že vás všechny milujeme a budeme milovat, a že se chceme sejít co nejdříve osobně. Máme takové přání, že se postavíme odcloněni na toto pódium vedle tebe a Milušky, abychom všem umožnili nás vidět svýma očima a slyšet svýma ušima. Po tomto tak toužíme, že opravdu chceme právě toto. Dále všem chci sdělit, že se opravdu těšíme na ty vaše pocity, až nás poprvé uvidíte, to je takový stav duše a mysli, ke kterému se nedá nic přirovnat, a tak se to takto stane.

 

To je ode mne zatím vše.

 

Za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy. Máme vás opravdu tolik rádi, a to všechny. Vy, kteří jste se sem sešli do tohoto sálu, všichni na našich lodích vám posílají proudy lásky, aby i vy na této planetě Zemi jste se pozvedli na vyšší - kosmickou úroveň bytí a tím se připojili k nám, naší Kosmické konfederaci planet. Jste od tohoto kroku jen krůček, a záleží jen na vás, kdy se takto stane. Milujeme vás a přejeme vám všem hodně lásky a porozumění. Jsme tady nad vámi v našich lodích a všechny vás dobře vidíme očima těch, kteří vám toto sdělení dávají. Dávají vám ho všem z lásky a z touhy, abychom se mohli co nejdříve setkat a dále se setkávat, a to bez jakékoliv rezervace, bez jakýchkoliv nečistých úmyslů.

 

To vám všem, milí lidé zde v sále, předává Karné za všechny členy mé Vesmírné flotily z Andromedy.“

 

Toto sdělení jsem pak přečetl s láskou asi stovce lidí na setkání vegetariánů v Pardubicích stejného dne o šest hodin později.

 

Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru, za tuto péči a lásku k nám, a to za všechny tyto lidi na tomto setkání.

                        Ivo.

 

 

145.  Sdělení 25.                    (Přijal Ivo Benda).            14.12.1997     14:57-15:38 hodin. 

                                                                          Místo: Vlak Hoštejn - za Ústí nad Orlicí.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám dnes pro tebe tyto nové zprávy.

 

Dnes se staly tyto události ve vaší zemi české skutečností, řídící síla je odstavena a nyní nastupuje období, které můžeme označit obdobím zásadních změn. Mám na mysli tyto věci, které se dějí jak u vás, tak i zde ve Vesmíru. Je to především působení věku Vodnáře, tedy věku, kdy na vaši planetu Zemi budou stále více dopadat paprsky Centrálního slunce této Galaxie, a tím budou zásadně ovlivňovat celé dění na planetě Zemi. Je to tím, že tato Sluneční soustava bude v období Vodnáře protínat svým pohybem (kolem středu Galaxie, 1 oběh trvá 225 miliónu let - pozn. zpracovatele) rovinu Galaxie, která má právě tolik těchto paprsků, které významně ovlivní vše na planetě Zemi. Tato rovina má tu vlastnost, že se každá planeta jí procházející duchovně povznese na nový stupeň, a to tím, že v této rovině je tolik světla - informací, kolik není nikde jinde. Je to tak, milý Ivo, věk Vodnáře je pro všechny naprosto rozhodující a má rozhodující vliv pro váš postup do vyšší úrovně bytí. Frekvence (vibrace) vašich těl se budou muset výrazně zvýšit, a ten, kdo to nezvládne, nastoupí u něj tato nemoc, a neumožní mu žít v dalším období. Proto, milý Ivo, je tak důležitý tento duchovní růst, tj. zvýšení si vibrace vlastního těla.

 

Ty k tomu přispíváš zásadním způsobem, přidávají se další, že díky těmto „Rozhovorům“ se tak děje u desetitisíců lidí v celých zemích českých. Mají to jak vzdělaní lidé, tak lidé bez vzdělání, a každému tyto „Rozhovory“ něco daly. Je to jako informační lavina, která se zde šíří, a je to tak, že se to stane stále více známější skutečností, tyto „Rozhovory“ mezi lidmi, že s nimi již nebude možné manipulovat jako dosud, a tím se budou cítit tak bezpečně, jako nikdy dříve. Naše flotily zde operují neustále, a všechny na Zemi vás milujeme a budeme milovat. A ty milý Ivo, ty se drž, je to opravdu na spadnutí, i ta televize si dá říct, a bude konečně pravdivě informovat lidi těchto zemí českých. Mají v tom hlavy, to je pravda, ale protože je to na spadnutí, musí se přece jen rozhodnout, jinak budou ve vleku, což by měli opravdu nepříjemné. Není třeba toto zadržovat, ale dát to mezi lidi, a to ihned, neboť my lidé ve Vesmíru tolik toužíme po tom, abychom se s vámi setkávali, a abyste se připojili do naší Kosmické konfederace planet, která zahrnuje milióny civilizací ve Vesmíru na různých stupních vývoje, nicméně všichni lidé pracují pro Stvořitele našeho, a jsou to opravdu lidé ze všech koutů Vesmíru. Náš Vesmír je tak bohatý a ohromný, že žádná vaše představa nezahrne ani zlomek této skutečnosti. Je to tím, že váš potenciál schopností je značně zredukován v zájmu vašeho stupně vývoje, aby se tento nezastavil a stále pokračoval dále.

 

Máme tě, milý Ivo, tak rádi, co jsi pro lidi této země české a pro Stvořitele našeho udělal, že uvidíš, co se bude nyní dít. Jsou to především tyto návštěvy, které proběhnou v nejbližším období a které se zaměří na ty z vás, kteří takto pracovali až dosud  a byli pevní jako skála.

Je to tak, že se lidé budou moci brzy setkat s námi při různých příležitostech, aby si uvědomili, že tento věk Vodnáře je skutečný  a má tyto rozhodující vlastnosti.

 

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.

 

Je to jako sen, tato země česká, ale nyní jsou tyto změny již dobře vidět milý Ivo, co jsi způsobil s Miluškou, ale hlavně nyní ty, takto to dát mezi lidi, a nic za to nechtít. To je obdivuhodné mezi vámi lidmi, takto pracovat a mít takovýto výsledek. Naše přístroje zaznamenaly navýšení vibrací teď v tomto obtížném období, kdy lidé chodí minimálně do přírody a jsou tak materiálně zaměřeni. Je to tím, jak se šíří tyto „Rozhovory“ a jak jsou dále šířeny dalšími lidmi. Máme tě, Ivo milý, tolik rádi, že tě nyní zahrnujeme takovým proudem lásky, abys byl takto vyrovnaný, a sám jsi se posunul k vyšším vibracím svého těla. Je to tak, že se stále snažíš pracovat pro lidi této země české a celé planety Země, a tak tě v tom budeme i nadále podporovat.

 

Jsou to tyto „Rozhovory“, které nyní zvyšují vibraci tisíců lidí, a to proto, že jsi, milý Ivo, dokázal toto zprostředkovat a předat takovému množství lidí. My nyní sledujeme všechny změny, a tak se budeme těšit na to, až počet informovaných lidí překročí 1 milión, neboť to bude zase nová kvalita v těchto vibracích. Je to tak, že se lidé zamýšlí nad svým jednáním a jsou tak vtaženi do tohoto obrazu, že si již neumí představit starý pohled na svět kolem sebe, a to je to hlavní. Je to jako lavina, která se šíří velmi rychle, a je to skutečně dílo, tento pohyb informací. Naši výzkumníci stále zaznamenávají nové čtenáře, a tak to je a bude.

 

Za všechny ti to takto předal Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.“

 

 

146.  Část sdělení 26.               (Přijal Ivo Benda).              16.12.1997     6:57-7:15 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jsi usedl za stůl a máš chvíli času, tak můžeme spolu takto si povídat.

 

Nyní ti mohu sdělit tyto nové zprávy. Máme v současné době zaznamenána maxima hrubých vibrací planety Země za celou její historii, a je to tak, že lidé se poddávají působení materiálních potřeb, a to takto, že jsou stále ve vleku této materiálně založené společnosti a tím jsou zasahovány další oblasti Vesmíru, a to nelze takto dopustit.

 

Je to tak, milý Ivo, že se lidé zde v českých zemích začínají obracet v této životní filozofii, a jsou tak přece jen jiní než jinde na této planetě Zemi. Velmi jim k tomu pomáhají tyto naše „Rozhovory“, neboť tam nalézají to, co jinde hledají těžce, tedy odpovědi na to, kam tato společnost spěje, a co je třeba dělat, aby přežili toto obtížné období. Je to tak, že se lidé spojují do malých skupin a že se snaží společně řešit tyto své problémy, a tak se zároveň dozví, jak je účelné se takto společně scházet, neboť mnoho problémů má společné kořeny, a to lidské ego a materiálně založená společnost. Je to tak, milý Ivo, vidím, že i v Mladé Boleslavi se snažíš vytvořit takovou skupinu lidí, kteří by byli zárodkem budoucího změněného způsobu života, a tak se navzájem podporovali radou a myšlenkou, které tolik potřebujete, když se vám něco nedaří, anebo když se dostanete do nesnází. Mám tě, Ivo, moc rád, že se takto snažíš a že i nadále pracuješ pro blaho lidu této země české i celé planety Země.

 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

147.  Sdělení 27.                       (Přijal Ivo Benda).              18.12.1997    7:05-7:25 hodin. 

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím že jsi usedl za stůl a rád bys ode mne slyšel názory na tyto informace, které jsi včera probíral.

 

Mám pro tebe takové vysvětlení těchto tvých záležitostí, jsou to věci široce brané tebou, ale není třeba se tím takto zabývat. Mám pro tebe sdělení, že ten Hladík je opravdu černý, a to takto, že se ho podařilo získat těmto negativním silám, dříve takový nebyl, a co se týče toho Pavlíka, ten je také pod takovým vlivem negativních sil, že sám se nerozhodne správně, a v tom je ta důležitost síly vlastního vědomí a citu pro Pravdu a to, co je správné, je to jako když člověk je pod palbou proudu negativních myšlenek, a on to není schopen rozpoznat, a je tak tímto ovlivňován. Pokud to člověk pozná a lze to právě těmito podmínkami kontaktu, které má splněny, tak potom je schopen sám se bránit těmto silám temna - resp. jejich negativnímu myšlenkovému působení.

 

Máme tě, milý Ivo, tak rádi, že ty se velmi dobře bráníš těmto vlivům, a je to dáno právě tvojí čistotou a správnou životosprávou, kterou se snažíš dodržovat. Proto je tak důležité, abys zachoval tyto podmínky kontaktu, jinak bys  byl úplně jinde.

 

Mám pro tebe také odpověď pro Hanu, ano, ona je pod vlivem Sil temna, a to takto, že se sice snaží s tebou takto jít, ale je to obtížné, protože ona byla dříve vedena jinak než ty, a proto má nyní tolik problémů, ale záleží na ní, jak se s tím vypořádá, ty jí v tom pomáháš, a tak se musí snažit. Aby si získala tuto čistotu těla, tyto vyšší vibrace, ale k tomu musí přispět vlastními myšlenkami, to nelze dodat zvenčí, my ji v tom můžeme podporovat, ale nic víc.

 

Nyní ti chci sdělit, že jsi právě tyto „Rozhovory“ rozmnožil pro takové množství lidí v této zemi české, že k dnešnímu dni si je přečetlo již 230 000 lidí, a to takto, že se to množí naprosto samo a nekontrolovaně, takže naprostá svoboda informací. Máme tě, Ivo milý, za toto tolik rádi, že si to ani neumíš představit. Lidé se opravdu zamýšlí nad svým chováním a jednáním, a to je to nejdůležitější, další věcí je to vědomí, že tu nejsou sami ve Vesmíru, ale že jsou pod dohledem mnoha civilizací, a tak se je třeba podle toho chovat.

 

Mám pro tebe ještě toto sdělení, a to že ten Havel je nyní dobře vyškolen, bude si to číst znovu, ale nyní obdržel aktualizované „Rozhovory“, a tak vidí, že není sám v této nelehké situaci, ale chápe stále víc, že hodně záleží na něm samotném, a tak to je správné.

 

Milý Ivo, to je ode mne vše, za všechny členy Aštarovy flotily tě zdraví sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Milý Aštare, děkuji ti mnohokrát za tato sdělení, která mi a dalším lidem těchto zemí českých a celé planety Země otvírají oči a srdce, neboť všechna tato sdělení mají na mne zásadní vliv, a vidím, jak se mám chovat a jednat, abych dosáhl toho, čeho chci, tedy informovat všechny mírumilovné lidi planety Země o Pravdě, o skutečnosti, kterou nám Síly temna zamlžovaly a překrucovaly 300 000 let, a snaží se o to ještě nyní. Podle mého názoru již dnes mnoho šancí nemají, neboť lidé této planety Země právě vstupují do věku Vodnáře, věku Světla, věku informací  a nebude možné již toto nadále zadržovat.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

148.  Sdělení 28.               (Přijal Ivo Benda).           19.12.1997           15:25-16:05 hodin. 

                                                                                           Místo: Vlak Kolín-Pardubice.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš cestu do toho Šumperka, a tak ti mohu sdělit nové zprávy.

 

Právě skončila jedna etapa vývoje v těchto českých zemích a to etapa poznání materiálních vztahů, a nastupuje nová etapa, etapa poznání duchovních vztahů. Je to pro tento lid výzva, neboť dosavadní etapa vám neumožňovala postoupit v duchovní oblasti výše, proto se děly určité posuny vědomí, vyvolané takovým poznáním, že není stále vše tak, jak je vám to předkládáno těmito řídícími silami. Je to tak, že lidé pochopili, že se musí k Pravdě a poznání skutečnosti dopracovat sami, svým duchovním učením a nikoliv těmito údaji, které jsou vám předávány vašimi řídícími silami. Je to tak, že člověk sám si hledá svého ducha, a když ho najde, má na něj spoustu otázek, on je vyslyší, a může odpovídat po splnění určitých podmínek komunikace, které již znáš, milý Ivo. Tyto podmínky jsou zatím základní příčinou, proč lidé nemohou takto ihned komunikovat.

 

Máme na to takový názor, že tito lidé hledají Pravdu, a zjišťují, že rozhodně musí hledat u sebe, u své osoby a bytosti, která je skrytá pod chybným jednáním, špatnou životosprávou, celkovým přístupem k životu jako takovému. Ti, kteří jsou v poloze, kdy myslí jen na sebe, se této Pravdy nemohou dobrat, je tomu tak proto, že přes své ego nejsou schopni vidět to ostatní, neboli jak říká vaše přísloví „přes jeden strom nevidí les“.

 

Teprve tehdy, až se člověk zamyslí nad tím, že v této realitě je množství bytostí a stvoření, která patří Stvořiteli našemu, pak zjistí to, co dosud nikoli, a to, že všechna stvoření podléhají jistým zákonům, jsou to Kosmické zákony, a on žije v realitě tak, že je různou měrou porušuje, podle uvědomění si této skutečnosti se pak snaží lepším chováním respektovat, a žít ve větším souladu s těmito Kosmickými zákony než dříve. Je to takový proces, že se člověk stále učí svými chybami nebo chybami druhých, a je to stále takto dokola po mnoho životů. Lidé si chtějí žít lépe, ale nejsou si jisti svojí vlastní vizí. Proto člověk chce komunikovat a hledat u sebe, u svého ducha a u jiných duchů, aby se dozvěděl více.

 

Milý Ivo, je to takto dáno v našich „Rozhovorech“, stačí, aby se každý začetl do našich sdělení, a tak přispěl k tomuto poznání. Díky tobě milý Ivo nyní desetitisíce lidí zemí českých má možnost se takto vzdělávat a získávat zcela jiný obraz o světě, který ho obklopuje i o sobě samém. Tito lidé jsou vděčni za toto Světlo, tyto informace, protože jinde to takto není napsáno ani sdělováno. To je právě tato tvoje role, kterou jsi tak skvěle zvládl, a v rámci takových možností jaké máš, jsi dokázal nemožné. Za to tě takto miluji milý Ivo a přeji ti hodně pohody a klidu v tvém dalším žití.

 

To ti takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy. Je to tak, milý Ivo, letí to jako blesk, a i když právě v té Mladé Boleslavi to odmítli v té knihovně, stejně se to tam dostane. Tyto naše výtisky jsou takovým informačním zdrojem, že lidé si je chtějí ihned ofotit, a to se takto děje. Máme takovou radost, milý Ivo, že jsi to v tak krátkém čase dostal mezi lidi, že pak uvidíš, jak se ti odměníme. Máme nyní takovou práci, že stále monitorujeme tuto planetu Zemi a snažíme se to dělat tak, jak to děláme jinde na jiných planetách při této situaci, a to stále neúnavně tisíce našich lidí na našich lodích, aby lidé na planetě Zemi byli skutečně pod dohledem a v případě nutnosti byla část lidí zabezpečena v tomto životě, a to už víš, kterých by se to týkalo.

 

Lidé jsou ve shonu před těmi vašimi vánocemi a je to docela zbytečný shon, neboť stejně je to duchovní svátek a shon tomu nijak nepřispěje.

 

Přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a to je k tomuto ode mne vše.

 

Upřímně tě zdraví Karné, velitel Vesmírné flotily z Andromedy.“

 

 

Děkuji vám, milý Aštare a Karné, za tuto lásku a obětavost, kterou věnujete lidem těchto zemí českých a celé planetě Zemi.

                                               S láskou Ivo.

 

  

149.  Sdělení.                     (Přijala Miloslava Drsková).                                      22.12.1997.  

                                                                                                                  Místo: Praha.

 

Nyní ti to píši ručně, ještě tu něco mám z roku 1995, ale i tohle sdělení, co jsem dnes převzala. Víš, mně to zde nesedí to bydlení, sice tady ti mí přátelé jsou velice hodní, to víš, zaskočilo mě to, jak se ke mně chovají tak nádherně, jak se starají, ale já radši někde stranou na venkově, tak zatím tu budu, ale musím hledat dál něco opravdu v přírodě. Já mám k tomu tak pádný důvod, ale to si nechám pro sebe, to musím, ale je to třeba, musím být na venkově. A nyní to starší sdělení:

 

                                                                                                                     Léto, 1997.

 

„Ale jak jsi chodila tím městem, měla jsi pocity opačného rázu, to jest, že se ti zde zdálo vše zastaralé, a ona je to Pravda. Jen v přírodě je ti líp, viď ? Ta je stále pěkná, nová, stále

objevuješ půvab něčeho, neboť jen v tomto všem Stvoření objevíš jen tu pravou krásu, třeba v květině, protože se střídá roční období, a toto je stále vzácný pohled, ale vše, co je uděláno člověkem, za čas to ztratí cenu, leda obraz ne, jinak vše bereme jen tak, že to potřebujeme , ale jinak si vážíme živé přírody hodně, i Vesmír je sám neskonale krásný. Proto na tebe z těchto chrámů čiší jen chlad, viď, ale příroda, ta je sama o sobě tak krásná, tam se modlí, jinde ne.

 

                                                                                                                           Ptaah.“

 

Poznámka: to jak jsem byla v Praze a zašla tenkráte také do chrámu svatého Víta, tak jsem to takto pociťovala, to opravdu nemá cenu.

 

 

150.  Sdělení.                         (Přijala Miloslava Drsková).                                  21.12.1997.

                                                                                                                  Místo: Praha.

 

„Tento záznam je zastaralého data, ale vy lidé jste se stejně nepoučili, a stále se staráte více o tyto stavby, ale v přírodě samé máte takový nepořádek, to je třeba si uvědomit. A ta vaše města, hlavně vámi řečeno Praha, jak to tu vypadá, počmárané zdi, a ten nepořádek, toho si všímejte a ne jenom se dohadovat, takto my nikdy nežijeme a jsme tuze moc rádi, že aspoň takto se to může dát lidem na vědomí, my vše vidíme a pozorujeme vás stále, hlavně tady v hlavním  městě, v té Praze si to tu plně uvědomte, co je třeba, a ne takto stále se jenom dohadovat.

 

Za všechny naše výzkumníky velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

„Já se také připojuji k našemu příteli, veliteli vesmírné flotily z Plejád, Ptaahovy, já Aštar, že je třeba tohle vše si všímati, že tohle hlavní město vámi řečeno Praha, ale hlavně i jiná města jsou v takovém nepořádku, ale hlavně lidé, jak někteří začali v poslední době strádati, toho si všímejte, a uveďte si to zde do pořádku, včetně zařízení, to jest školy a podobně, to se u nás nejen na planetách, ale i v samotném vesmírném prostoru, to tím myslím naši stanici Share, že tu máme vysoké školy, tak byste to nazvali vy, lidé, na této planetě Zemi. To jsem přebíral já, za naše bratry a i některé sestry, já Aštar.“

 

 

A tohle, milý Ivo, je můj dojem

mého pobytu v Praze:

Výhled žádný,

jen šedivé zdi domů

a ten hluk,

to není pro mě drazí přátelé z Vesmíru

a i na Zemi.

 

Jen tohle je třeba:

Okolo domů krásné zahrady,

plné nejen květin,

ale i plné krásných stromů,

cesty, kde jen chodí lidé,

no prostě jen krásná zeleň,

ta jen patří tam, kde bydlí lidé,

aby měli jen výhled na to nejkrásnější,

a to je příroda sama.

 

Takto žijí mí, čili naši přátelé z Vesmíru, že příroda, to víš, že je jim nade vše, a na planetách, odkud pocházejí, tomu tak tam je. Tolik je miluji, tak to jsou krásní ušlechtilí lidé, a ještě jak jsem poznala Karného, jak on ke mně hovoří.

 

„Ano, jsem to já sám Karné, i ty, sestro naše milá, se snažíš s námi takto spojovat, že stále vysíláš k nám taková slova i tu hudbu, to vše jsme si přebrali.

                                                                                     Karné.“

 

A to je teda vše, Ivo milý, co ti v této chvíli mohu napsat, ale tady Milan mi pomáhá co může sehnat něco mimo Prahu.

 

                                             S láskou  Miluše Drsková.

 

 

151.  Sdělení.                         (Přijala Miloslava Drsková).                                  21.12.1997.

                                                                                                                  Místo: Praha.

 

      V soustředění.

 

Jak já se těším na chvíli,

když mám čas ven jít.

Sednout si do přírody,

a tam si snít.

 

Tam trávím volné chvíle,

v rozhovoru se svým Bohem.

Rozmlouvám i s těmi,

co tu stále přelétají,

s vesmírnými loděmi.

 

Jak ráda poslouchám,

ta milá slova,

jimi tolikrát pronesená.

Tak oni stále žijí,

hrubé slovo nepoznají.

 

 

    Od mých přátel z Vesmíru.

 

„To není jako u vás na Zemi,

že si lidé stále

mezi sebou nadávají.

To je u nás velké provinění,

Kdybychom se takto chovali.

 

A tak to napiš ostatním lidem,

ať mají rádi tu svou Zem.

Ať se mezi sebou chovají tak,

jak to píšou Boží zákony.

 

 

Víš, to jsem ti posílal já,

                                 Háting.“

 

 

 

152.  Šíření lásky z Havířova.             (Přijala Věra Burgetová).                    28.-30.12.1997.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

Ve dnech 28.-30.12.1997 přijelo na výzvu Stvořitele našeho a našich přátel z Vesmíru 10 členů skupiny Havířov-Suchá, kteří pracovali na očištění planety Země od nedobrých mimozemských civilizací, a následně také na eliminaci hrubých vibrací planety Země. Věk členů této skupiny je v rozpětí od 8 do 50 let.

 

Na tento a další úkoly (šíření „Rozhovorů“ aj.) se tito lidé včetně mne připravovali několik předešlých životů, neboť právě toto jsou ty nejobtížnější úkoly.

 

Protože nemůžeme podrobně informovat o celém průběhu této aktivity, uvedu zde jen některá (popř. částečná) sdělení. Nebudu zde uvádět sdělení od Stvořitele, neboť tato kniha je o komunikaci lidí z planety Země s Vesmírnýmí lidmi (s pevnými těly, poloduchovními a duchovními těly).

 

Takových skupin pracovalo na konci roku na planetě Zemi více, ale nemáme o nich informace.

 

Po odstranění vzájemných karmických vazeb sahajících až do doby posledního zničení Atlantidy (před 10 400 lety), po očištění těl od parazitních duchů a jiných hrubých vibrací, se skupina spojila a začala vysílat mohutný proud lásky, který byl dále usměrňován, vířen a umocňován flotilami našich přátel z Vesmíru. Nad námi se nacházelo tisíce lodí Velké Aštarovy vesmírné flotily, Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád, Karného flotily z Andromedy a dalších flotil, které mohli svým mentálním zrakem vidět 4 členové naší skupiny, když vyšli ven a podívali se na oblohu.

 

V místnosti, kde jsme se nacházeli, bylo kromě nás také 10 dalších bytostí, které jsme cítili když se nás dotýkali a hladili (jemné brnění v rameni, na tváři, za uchem, na ruce či noze), čímž nám mimo jiné předávali potřebnou energii pro maximální zvýšení vibrace našeho fyzického těla. Byli to Aštar, Orton, Ptaah, Jamahama a další bytosti. Měli opravdu dobrou a veselou náladu, všichni jsme se na tento okamžik velice těšili.

 

V mém případě došlo poprvé v tomto mém životě k vyrovnání vibrace fyzického těla s vibrací těla duchovního, které mi vždy vibrovalo velmi rychle (maso jsem přestal jíst koncem srpna 1997). Je to tzv. stav fyzického znovuzrození, který nemusí být trvalý, ale záleží na způsobu života (životosprávě).

 

Další vyšší stav vibrace je již takový, že by došlo k zneviditelnění a faktickému přechodu do vyšší dimenze. To je kromě šíření „Rozhovorů“ a informování lidí na Zemi také můj cíl, tedy možnost žít ještě s tímto tělem (čili v tomto životě) ve vyspělé vesmírné civilizaci a  planetě.

 

Nyní některá sdělení, přijatá Věrou Burgetovou:

 

Otázka:  Jaké jsou naše další úkoly ?

 

 

152.1  Odpověď:            (Přijala Věra Burgetová).         28.12.1997.       23:25-23:35 hodin.

 

„Můžete se ptát, jsem tady, Aštar.

 

Mile je tady, je to tvoje práce, ta vám sama dojde, ta práce byla správná, více pro vás nemohu udělat. To je váš úkol. Jen můžeme přihlížet, to víte sami.

 

Můžeme tady pobývat již bez obav, je nás tady deset.“

 

 

152.2  Sdělení.             (Přijala Věra Burgetová).          29.12.1997.       00:00-00:05 hodin.

 

„Jsem tady, mám tady mnoho přátel, kteří jsou stále s vámi, musíte se naučit vnímat naše energie, je to pro vás důležité, jsou to vaše úkoly, které takto budete přijímat a dále předávat. Pro dnešek vám děkujeme, vaši milí přátelé z Vesmíru.“

 

 

------------------------------------------------------------

Nyní 29.12.1997 okolo 22:00 - 23:00 probíhalo naše hlavní působení na planetu Zemi.

------------------------------------------------------------

 

 

152.3  Sdělení.             (Přijala Věra Burgetová).         29.12.1997.        23:00-23:15 hodin.

 

„Mnoho se tu dnes projevilo na vašem tělesném stavu. Vy to vše velice dobře přijímáte a letíte takovým tempem, že snad to není ani možné. Sice jsme měli o vás velice dobré informace, leč skutečnost je k neuvěření. Máme všichni, opravdu všichni z vás velikou radost, takový skok se ještě nikomu nepodařil, víme, že je vás čím dál více, zatím ale vaše skupina vede v tom, co dnes provedla. Děkujeme všem mnohokrát za to, co jste udělali pro vaši krásnou planetu, ta opravdu už potřebovala pomoci, vaše práce se může hodnotit jako zázrak, který jste provedli vy sami. Hodně jste nám ubrali práce na likvidaci hrubých vibrací, aby nedošlo ke katastrofám. Vám se to daří lépe než nám, nás to stojí veliké úsilí, vás už tolik ne, sice vás to taky vyčerpalo, všem to oplatíme jinak. Všem ještě jednou děkujeme, vaši přátelé všichni v čele s Aštarem.“

 

 

 

Otázka:  Co ještě udělat ?

 

Odpověď:  „Vy víte co chcete vědět, pokračujte.“

 

Pak jsme všichni s mírnou únavou ale s výborným pocitem v srdci ukončili práci.

 

Těsně před spaním jsem přijal toto sdělení:

 

 

152.4  Sdělení 29.               (Přijal Ivo Benda).           30.12.1997.        00:00-00:15 hodin.

 

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máme tě tolik rádi, milý Ivo, za to, co jsi včera a dnes takto vykonal, je to ohromující práce pro nás všechny. Tato skupina vykonala nejvíce práce v tomto roce a jeho závěru, že nyní se tyto hrubé vibrace podstatně změnily a oddálilo se nebezpečí katastrofy. Máme vás všechny takto rádi, že jste s láskou v srdci odvedli tuto práci pro Stvořitele našeho. Je to obrovský informační vír, který jste rozšířili po planetě Zemi, a tak jste dali mnoha lidem nový impuls k dalšímu kroku ve vlastní změně chování a jednání, a tím uspíšení okamžiku vstupu této planety Země do Kosmické konfederace planet. Nyní je k tomu již podstatně blíže a uvidíš, co se bude v příštím roce dít. Děkuji ti a této skupině za toto, a přeji hodně dalších úspěchů v této práci pro lidi a pro Stvořitele našeho.

 

Zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

153.  Sdělení 30.                 (Přijal Ivo Benda).           1.1.1998.            00:40-01:07 hodin.

                                                                                                             Místo: Šumperk.

                                                                     

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsme stále s tebou, i Orton je tu a jsme ve stálém kontaktu těsně vedle tebe. Jak ti říkala Alenka (má mentální vidění, právě jsem s ní telefonoval - pozn. zpracovatele), hladíme tě po rameni, ruce a po tváři, tak to je, abys věděl, že jsme stále takto s tebou, milý Ivo.

 

To, co jste udělali v Havířově, nemá zde na planetě Zemi obdoby, je to taková změna, takové očištění planety Země, že jsme to opravdu neočekávali přes tyto velmi dobré informace o vás. Mám z toho obrovskou radost jako další lidé zde ve Vesmíru na všech flotilách, které se zde nachází. Je to tak, to, co jste dali planetě Zemi, to se vám opravdu zúročeně vrátí, tak to je a bude. Miluji tě, milý Ivo, za to, co jsi až dosud vykonal, ano, je to nedokončená práce z Atlantidy, jak jste na to správně přišli, a tak to je a bude. Budeme v tomto roce 1998 i nadále spolupracovat, a to ještě více než loni, tak to je a bude. Nyní je nad tím domem kde jsi, celá moje obrovská flotila, tisíce lodí, a vytváří mohutný sloup energie, který přivádí z Vesmíru sem, na tuto planetu Zemi. Tyto lodě mají posádky tisíců Vesmírných lidí, kteří tě takto pozdravují, a všichni ti přejeme, aby bylo v tomto roce vše v ještě větší lásce a harmonii než dosud, a že se stane to, že se celá planeta posune do vyšší dimenze, což je takový úkol od Stvořitele našeho, kterého tak milujeme.

 

 

Milý Ivo, máme tě rádi, nyní stojí vedle tebe kromě mě také Ptaah, Jamahama, Karné a dalších 5 bytostí, které tě takto pozdravují a dávají svoji lásku. Všichni takto pracujeme s láskou a pokorou pro Stvořitele našeho, aby vše bylo jak má být. Tento úkol se nám bude dařit jedině s vámi lidmi na Zemi, a zvláště s takovými skupinami, jako je ta vaše z Havířova.

 

To je ode mne vše zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie (a člen Vysoké rady této Galaxie - pozn. zpracovatele), který tě takto miluje za to, co jsi pro lidi této planety Země udělal, a co bude mít dalekosáhlé důsledky pro pozitivní přechod planety Země do Nového věku. Ty jsi četl moje knihy Poselství lidstvu I,II, (jsou to jedny z nejlepších a nejbohatších knih, jaké jsem kdy četl - pozn. zpracovatele), které říkají opravdu mnoho o této situaci. Máme nyní všichni ve Vysoké radě velkou radost a úctu k tomu, co jsi s Miluškou dokázal udělat. Je to takový průlom, jaký nemá v dějinách této planety Země obdoby. To, jakým tempem se toto šíří je opravdu důkazem, jak lidé potřebují tyto informace ke svému životu a poznání, a jak lidé pozitivně na toto reagují. Všichni z Vysoké rady v Petale ti takto děkují a přejí vše nejlepší v tomto roce a v dalších letech, neboť to bude velmi potřeba pro všechny lidi planety Země. Tyto činy budou zapsány zlatým písmem do kroniky dějin planety Země, a to tak, že každý se bude učit o tomto tvém činu milý Ivo, jak jsi dokázal změnit pole vibrací a duchovní úroveň části lidí zemí českých, a to další uvidíš, co se bude dít. To je tak zásadní, že to mění řadu našich záměrů s touto Zemí, a to k lepšímu, aby se akceptovaly tyto činy, které jsi provedl tím, že jsi dokázal tyto „Rozhovory“ dát mezi takové množství lidí, a to s láskou a úsměvem, bez nakladatelství a reklamy.

 

To ti za členy Vysoké rady předal Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

Děkuji vám, drazí členové Vysoké rady v Petale za toto ocenění, které s láskou od vás přijímám, a ujišťuji vás i všechny mírumilovné bytosti celého Vesmíru včetně těch na planetě Zemi, že v tomto hodlám pokračovat do brzké chvíle, kdy mnoho lidí na planetě Zemi zvolí Stvořitele našeho, a kdy se tato překrásná planeta Země zařadí trvale do Kosmické konfederace planet, kdy zde nebude žádných intrik, hladu a válek. O tom jsem pevně přesvědčen, že to bude za účasti všech těchto mírumilovných bytostí velmi brzy.

 

Skláním k vám svoji úctu a pokoru drazí členové Vysoké rady a posílám vám proudy své lásky.

 

Děkuji Milušce Drskové za všechny tyto činy a utrpení, které pro toto obětovala  a kterou takto miluji.

 

Děkuji všem těm lidem, kteří  se spolupodíleli  na efektivním  rozšiřování těchto „Rozhovorů“

v zemích českých.

 

Tím s láskou a odpovědností myslím na Stvořitele našeho a na všechny mírumilovné bytosti ve Vesmíru.

                         S láskou  Ivo.

 

 

154.  Část sdělení 31.              (Přijal Ivo Benda).          2.1.1998.         21:25-22:01 hodin.

                                                                                                             Místo: Šumperk.

                                                                     

     „Milý Ivo,

 

Jsem právě vedle tebe, poslouchal jsem váš hovor s Alenkou, a mám pro tebe některé odpovědi, které bys rád slyšel.

 

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

 

Co se týče těch karmických cyklů, ano, mám to také na starosti, a lidé se zrozují vždy v určitém řádu na základě předchozích vibračních stavů, které docílili v předchozích životech. Je to taková zákonitost, že to, co zůstalo nedoceněno a nepochopeno, to je nyní v následujícím životě k možnosti řešení, ale záleží na stvoření samém, zda-li to vyřeší, či nikoli. Máme tě, Ivo, tak rádi, co jsi způsobil s těmi „Rozhovory“, protože ses k  tomuto poznání musel nejprve sám propracovat samostudiem, a pak vlastní pílí jsi to rozšířil mezi lidi, a tak jsi právě na dobré cestě k tomu, aby lidé masově pochopili to, co nebylo za tvého posledního života zde na Zemi, totiž že člověk pochází od Stvořitele a že je jeho součástí, a že to není nějaká národnost či rasa, kterou se liší navzájem, ale jen jeho jedinečnost a jednotlivost, která v celku tvoří jednotu a jedno mohutné energetické centrum, které má svůj smysl a cíl. Tím je práce pro Stvořitele našeho, neboť i buňky v těle člověka mají také pracovat pro jeho uspokojivý vývoj.

 

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

 

To je nyní zatím vše, upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

A nyní tě zdravím já, Jamahama, biolog-lékař. Ano, jsem zde s tebou také stále a mám na starosti i tebe, tvůj zdravotní stav, ano, je dobrý, hodně se na tomto podepsaly tyto Jeseníky, které jsi tak často navštěvoval, a je to právě velmi dobrý předpoklad

pro zvyšování vibrace tvého těla.

 

Mám tě takto rád, máš můj obrázek z toho Havířova, co ti předala ta děvčata, a tak se můžeš vždy podívat, když budeš chtít. Toto období bude obtížnější než dosud, neboť tvé rozvibrované tělo bude jinak reagovat na okolí - v zaměstnání, to poznáš, a naučíš se s tím žít, jde o zvyk, co s tím máš dělat. Všechny tvé tělesné funkce jsou neustále monitorovány a vše je takto pod naší kontrolou. Mám tě opravdu moc rád, co jsi se pustil do té práce pro lidi, a že jsi našel cíl a svůj úkol. Ano vím, že mi teď posíláš, že mne takto miluješ, ano cítím to, a je to tak výborné, tak to má být.

 

(Vynechaná soukromá velmi zajímavá část).

 

To je ode mne zatím vše, upřímně tě zdravím a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

 

Biolog-lékař Jamahama.“

 

 

155.  Sdělení 32.                (Přijal Ivo Benda).                 3.1.1998.           9:23-9:50 hodin.

                                                                              Místo: Vlak Hoštejn - Česká Třebová.

                                                                      

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsme tu s tebou v tom vlaku a to naproti tebe. Můžeš dát lidem v Pardubicích toto sdělení:

 

Chci pozdravit všechny lidi na této planetě Zemi a popřát hodně lásky a porozumění v tomto roce 1998, které budete všichni potřebovat. Chci zde poděkovat za nesmírně záslužnou práci zde Ivo Bendovi a Milušce Drskové, kterým se podařilo to, co nikomu jinému doposud, a to předat naše poselství a sdělení na mnoha stranách během 4 měsíců jedné čtvrtině miliónu lidí této země české. To je takový úspěch, jaký nemá na této planetě obdoby. Díky tomu zde v těchto zemích českých se začíná zvyšovat duchovní úroveň lidí takovým tempem a rozsahem, jaký nemá opět na této planetě obdoby. Díky tomu se začíná očišťovat planeta Země od hrubých vibrací a dále je zde tendence dalšího růstu těchto jemných vibrací lidí. Jde o to pochopit, že nejste ve Vesmíru sami a že svým každodenním jednáním a chováním působíte na celý Vesmír, tak to je, a nelze to změnit.

 

Co lze změnit, je kvalita tohoto působení, a je to přímo nutnost pro vaše přežití. Nic není důležitějšího, než o tomto informovat lidi, jednoduché i vzdělané, aby měl každý možnost uvážit své jednání a chování. To další je již na něm samém, je to jeho svobodná vůle.

 

Dále chci sdělit všem lidem této planety Země, že vás všichni mírumilovní lidé ve Vesmíru milujeme a budeme milovat, a to takto, jak to cítíte z tohoto sdělení. Chci vás ujistit, že ti lidé, kteří se obrátí na cestu ke Stvořiteli našemu ve svém každodenním jednání a chování, mají od Vesmírných lidí skutečnou pomoc a podporu, to si buďte jisti. Každý člověk na planetě Zemi je pod naším dohledem, a tedy Stvořitele našeho, pro kterého s láskou pracujeme, a to tak bylo, je a bude. Máme zde mnoho práce, ale tuto práci děláme s láskou a porozuměním ke každému člověku na Zemi. To tak je a bude.

 

Současně chci všechny lidi, kteří jsou dosud zdrojem negativních myšlenek a činů ujistit, že každý tento impuls se mu zapisuje do jeho duchovního těla a odpovídajícím způsobem se mu projeví v lepším případě nepříjemnou nemocí, v horším případě ukončením tohoto života a nastoupení nového, ale v podstatně horších podmínkách. Nemoc je ideální příležitostí člověka, aby se nad sebou důkladně zamyslel, zpytoval své svědomí a hledal chyby, kterých se dopustil ať v tomto, či předešlém životě. Tak to je a bude.

 

Zároveň vám chci sdělit, že v případě katastrofy, ke které jste se přiblížili velmi blízko, je zde v plné permanenci Karného flotila, která je ihned připravena zachránit ty lidi, kteří se řídili a řídí svým Stvořitelem a kterým je láska a porozumění bližší nežli majetek, peníze a kariéra postavená na těchto atributech.

 

Každý jednotlivec je průběžně snímán našimi přístroji, takže jsou nám známy ve kterýkoliv okamžik vibrace a další parametry jeho duchovního a fyzického těla.

 

Tím toto sdělení končím, na závěr vám chci sdělit toto, važte si těchto lidí, které jsem jmenoval výše, kteří udělali mnoho pro záchranu lidstva a pro duchovní posun na cestě ke Stvořiteli našemu.

 

To je ode mne vše, zdraví vás sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů lodí a vesmírné stanice Share.“

 

Toto sdělení bylo 3.1.1998 s láskou přečteno na setkání vegetariánů v Pardubicích celkem cca 200 lidem. Děkuji ti Aštare za toto sdělení, které opět řadě lidí ukáže, jak se mohou dobrat k Pravdě.

                                                                                                                     Ivo.

 

156.  Sdělení.          (Nový mladý kontaktér David).           4.1.1998.      00:20-00:30 hodin.

                                                                                                          Místo: Český Brod.

 

„Vítáme tě bratře.

 

Jsme rádi, že ses s námi takto spojil a věř, že v budoucnu bude možný i jiný kontakt, po kterém tak vroucně toužíš. Jsme tu teď nad vaší Zemí a sledujeme stále, co tam u vás dole děláte. Sledovali jsme dnes vaše setkání v Pardubicích  a byli jsme velice potěšeni, že plno lidí a zvláště mladých má o nás takový zájem. Víme také, že zásluhou pana Bendy a Milušky a jejich knížky se o nás dozví mnohem více lidí, než je to teď .

 

Je velmi potřeba, aby se lidé v této důležité době dozvěděli Pravdu a ne jen slepě chodili za falešným vůdcem. Ano, mluvím teď o panu Prokešovi a jeho spolupracovnících, i když oni jdou svou cestou a snaží se lidem pomoci, jejich úsilí bude marné, nezačnou-li také oni sami hledat, a teprve až se přestanou domnívat, že oni již vše ví a mohou takto kázat. Neboť na této vaší Zemi nejsou lidé, kteří by mohli přímo se Stvořitelem, s naším Otcem takto promlouvat. Jak víš, i my máme vysoké duchovní učitele, Radu devíti, kteří již toto umí a mohou, ti jsou však daleko před námi, a před vámi ještě více. Proto ale nezavrhuj pana Prokeše a jeho přátele, kteří sklouzli z cesty poznání, ale pomoz jim slovem, a pokuste se jim ukázat tu pravou cestu, po které již mnoho lidí jde, a nemusí mít různé zákazy jíst maso a podobně, ale jsou to ti lidé, jak jsi dnes poznal Milušku, kteří nás milují a kteří projevují opravdovou a čistou lásku nejen k nám, ale hlavně do svého okolí, kde je teď velice zapotřebí.

 

Tolik pro dnešek a chceš-li, můžeš to klidně zaslat Ivovi, protože stejně víme, že to uděláš. Máme tě rádi, ale vyřiď naši lásku i těm, kteří se snaží, ale zatím pouze hledají, zvláště tu skupinku lidí, kteří jste se dnes sešli v těch Pardubicích.

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, a teď se přidávám i já Jamahama.“

Poznámka zpracovatele:

 

Toto sdělení bylo stejně jako všechna předchozí sdělení ověřena u dvou nezávislých kontaktérů. K mému doporučení nejíst maso pro zahájení kontaktu jen toto, že je to účinný a razantní způsob, jak si co nejdříve zvýšit vibraci těla při dalších podmínkách kontaktu (viz dříve uvedeny). Po zahájení komunikace je možno jíst některé maso v nezbytně malé míře, (zvl. bílé - ryba), jinak není našimi přáteli absolutně zakázáno jako p. Prokešem. I na planetě Erře jedí Vesmírní lidé v nezbytné míře maso, je to ale menší množství než u nás, zvířata jsou ale šetrně uspána a usmrcena, a jedí ho v nezbytně malém množství (viz kniha UFO: ... a přece létají). Já sám od srpna 1997 maso nejím žádné  a jsem naprosto spokojen a zdráv.

 

Příjemce je nový mladý člověk, který mi sdělení poslal do „Rozhovorů“. Takto se spojuje již větší množství lidí a tento počet se neustále zvyšuje, a to je také cíl těchto „Rozhovorů“.

 

 

157.  Sdělení 33.             (Přijal Ivo Benda).                 8.1.1998.          00:00-00:17 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

                                                                     

       „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem tu právě vedle po tvé pravici, a také je tu Jamahama.

 

Slyšel jsem, jak jsi hovořil s tou Maruškou, ano, snaží se o to spojení s námi, ale musí se oprostit od svých vnitřních myšlenek a pocitů při tomto snažení, a pak to půjde.

 

Mám pro tebe další zprávu, ten zraněný muž v Ostravě je právě odvážen do nemocnice, no, je na tom špatně, dále se uvidí.

 

Jsem tu stále s tebou, nyní jsi se ohlédl, ano, tam stojím a teď se tě dotýkám na pravé noze,však cítíš lehké brnění a horkost na tom místě. (Bylo tomu tak - pozn. zpracovatele.)

 

Jinak ti mohu sdělit, že ty „Rozhovory“ již přečetlo 380 000 lidí, a skutečně se to šíří mohutným tempem po těchto zemích českých, že jsme sami takto překvapeni. Máme tě, Ivo milý, tak moc rádi, ve Vysoké radě si o tobě stále takto povídají, neboť jsi tím upoutal jejich zájem. Říkají, že tak, jak je to nyní nastartováno, to nebylo nikde dříve, a že to bude mít své výsledky, ještě v tomto roce dojde k veřejným osobním kontaktům, a lidé budou moci se s námi osobně setkávat.

 

Pozn. zpracovatele - tyto „Rozhovory“ se šíří od září 1997.

 

Dále ti chci sdělit, že jsem nyní ukončil tuto práci s těmi analýzami lidské populace, jsou to takové výsledky, kdy naprosto lidé zemí českých září světlem oproti dalším lidem na planetě Zemi, a to je právě nyní tvoje zásluha, milý Ivo, že jsi tyto „Rozhovory“ takto zpracoval a dodával dál mezi lidi.

 

Dále mám tu sdělení, že lidé českých zemí jsou nyní mnohem více zasahováni těmito paprsky Centrálního slunce (ve středu naší Galaxie - pozn. zpracovatele), a ti lidé, kteří se dosud duchovnem vůbec nezabývali, mají a budou mít značné zdravotní problémy ne-li smrt. Víš Ivo, nyní je ta doba, kdy se začne třídit zrno od plev, a lidé budou takto upozorněni těmito neduhy a nemocemi, dokud se neobrátí, vše se bude stupňovat až vyústí v smrt. Neboť pokud se jeho vibrace dostatečně nezvýšila, musí se to provést ještě nyní.

 

To je ode mne vše, zdraví tě sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

158.  Sdělení od Miriela.          (Přijala Věra Burgetová).      7.1.1998.    21:20-21:38 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

                                                                     

       „Milá Věrko,

 

Jsem velice potěšen, že se takto na svět díváš, vidíš víc než ostatní. Můžeme ti sdělit, že právě dnes ráno se stalo to, co jste měli vy na práci. Slunce právě teď nabývá na intenzitě (vstup do fotonového pásu - pozn. zpracovatele), a jeho paprsky začnou spalovat to, co se nedá už očistit, je to takové zúčtování, co stále máte na mysli, že se bůh projeví. Nebude to najednou, ale postupně na vás budou stále více doléhat vibrace a síla slunečních paprsků. Více ti nemusím říkat. To, co jsi dnes pozorovala, byla pro tebe zkouška, ale hlavně očista. Můžeš mít radost, že to už máš za sebou. Je vše v pořádku.

 

Ivo se za chvíli ozve s dalšími zprávami, jsem s tebou stále a těším se na setkání na jiné úrovni. Musíme na sobě oba pracovat. Práce tvá je neúnosná tvé kondici. Musíš trochu více odpočívat. Neměj nám to za zlé, ale trochu to přeháníš, ale taková už jsi a asi budeš.

 

Tam není co dodat, vždyť více se už dozvíte při společném setkání, je třeba Jarce a Milošovi pomoci, milá moje, to sama víš, že jsem to já, ale pověření mám od velitele. Ten teď pracuje s Ivem. Ale to, co ti teď píšu je, jako by tady byl on. My všichni máme společný úkol a jej plníme, a vy přece taky pochopili jste správně, že v týmu se dá zvládnout více, ale musí být zachován řád osobnosti. Nesmí se nikdo povyšovat ani ponižovat, každý má svůj úkol, bez něhož by nemohlo dojít k celkovému vyřešení. Jen tak se dostáváte závratným tempem vpřed, neboť jste pochopili základy pracovního postupu. A to, co je v božích zákonech dané, každý má zde svůj úkol, a ani jeden nemá být znevažován. Vše je tak, jak má být, ale ne všem se podařilo najít klíč k úspěchu.

 

Moc jsem rád, že takto jste odhalili svůj úkol, a proto vám budeme stále více pomáhat. Držet vás pod ochranou.

 

S díky tvůj Miriel a všichni přátelé z vesmírných lodí se na Vás těší a vám děkují za pomoc při práci pro Stvořitele.“

 

 

Každý zde může vidět, jak nás naši přátelé z Vesmíru milují a jak se o nás starají, ale za tuto práci, kterou s láskou a pokorou děláme pro našeho Stvořitele. My je takto velmi milujeme a vážíme si toho, jak nám pomáhají a jaké mají pro nás pochopení.

 

Na sděleních od různých příjemců v českých zemích je vidět, že přátelé z Vesmíru používají takovou slovní zásobu a způsob vyjadřování, jaký je vlastní konkrétnímu příjemci.

                                                                                                                    S láskou Ivo.

 

 

159.  Sdělení 34.                (Přijal Ivo Benda).               14.1.1998.       20:20-20:40 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar. Vidím že se snažíš komunikovat s Alenkou, no ona se také snaží, a tak je to správné. Mám pro tebe tyto nové zprávy.

 

Právě jsem se vrátil z cesty po této Galaxii, kde jsem byl účasten na rozhodování, co bude dále s touto planetou Zemí. Jednali jsme se členy naší Vysoké rady a přijalo se sdělení pro vás, lidi na Zemi, že se díky tobě, Milušce a dalším lidem, kteří se přidávají k této práci, bude pohlížet na planetu Zemi jako na místo, kde tyto svobodné názory mají prioritu před případnými zásahy zvenčí, a tak jste takto sledováni a podporováni, neboť toto zásadně mění některé plány Vysoké rady. Lidé se dávají na cestu nového myšlení, cestu lásky a pokory, cestu ke Stvořiteli svému, a tak se dává nový průchod tomuto proudu myšlení. Máme tě tolik rádi milý Ivo, pak ti ukáži, co se tímto mění názorně, a to tyto varianty následného vývoje planety Země, neboť ta si už zkusila své, a více už to nechce trpět. Míra hrubých vibrací celoplanetárně kulminuje, ale zde v Čechách je nový proud, proud duchovní cesty, takže toto ovlivňuje i okolní země v Evropě a na celé planetě Zemi. Současně ti mohu sdělit, milý Ivo, že tyto negativní síly zde ztrácí půdu pod nohama a že se vnější zdroj zla odpojuje, a to opět tvojí zásluhou a zásluhou Havířovské skupiny, která vyslala tak mohutný proud lásky této planetě Zemi, že se ztrácí pole působnosti Sil temna, a tak to je správné.

 

Dále ti mohu sdělit, že se právě oddělila skupina lidí od lidu zemí českých, která již vibračně patří do vyšší úrovně bytí, a ty tam patříš také, milý Ivo. Máme tě tolik rádi za to, co jsi způsobil, že nyní se budou dít tyto další události, které budou zpětně ovlivňovat veškeré dění na planetě Zemi.

 

To je ode mne zatím vše, zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

160.  Sdělení 35.                (Přijal Ivo Benda).               16.1.1998.       13:05-13:29 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš chvíli čas, tak můžeme si takto popovídat. Mám pro tebe tato sdělení.

 

V těch Sedmihorkách tam budeme taky, je to naše příležitost opět říci lidem, že jsme tady, a že naše dveře ke kontaktům jsou otevřené. Mám na mysli to, že se lidé musí zbavit strachu, kterým je krmily sdělovací prostředky o mimozemšťanech a UFO, to byl záměr černých triček (Sil temna - pozn. zpracovatele), nyní tedy přišla doba, kdy dostáváte tyto pravdivé informace o nás, Vesmírných lidech, kteří žijí a pracují ve Světle a pro Stvořitele našeho. Dále lidé potřebují pochopit, že ty a Miluška jste udělali zásadní a rozhodující kus práce, neboť vám dvěma se podařilo přijmout a masově rozšířit zásadní sdělení od nás, přátel z Vesmíru, mnoha lidem zde v této zemi české. To se dosud nikomu nepodařilo,

i když někteří kontaktéři o to také usilovali.

 

V současné době tento počet čtenářů překročil číslo 500 000 a je to neustále v pohybu, takže je pravděpodobné, že začátkem února se číslo převalí přes 1 000 000 čtenářů. Tak to je a bude, milý Ivo.

 

Dále ti chci sdělit, že se tyto „Rozhovory“ dostávají i do rukou vašich vědců  a mají z toho těžkou hlavu, neboť vědí, že by si tohle těžko někdo vymyslel. Je to rozvoj komunikace řady lidí zde v těchto zemích českých, a lidé se musí stále zajímat o nové zprávy, neboť jim to nedá mnohdy spát.

 

Dále ti chci sdělit, že i za hranicemi této země české se tato sdělení šíří, a to lidmi, kteří cestují a komunikují se zahraničím. Tím toto dostává mezinárodní rozměr.

 

Dále ti chci sdělit, že i ta vaše vláda má tyto informace na stole a opravdu těžce se s tímto potýká. Mnohým se hroutí jejich vžité představy o tom, jak je to na světě uspořádáno, a nyní pracně hledají nový obraz světa, který funguje dál bez ohledu na jejich znalosti. Svět je samostatná scéna, která se vyvíjí podle toho, jak se lidé zde na této planetě Zemi chovají a jednají. Budoucí varianty jsou různé, my je zde pečlivě studujeme, a vy i my máme možnost tyto budoucí scény vývoje vybírat svým nynějším jednáním. Proto, milý Ivo, se takto snaž i nadále, aby budoucnost lidstva byla skvělá, ve Světle našeho Stvořitele a ne ve Tmě, k čemuž dosud spěly kroky vašich vlád a řídících struktur. Jsou to duchovně slabí lidé, a tak snadno podlehli působení černých triček, a nebyli schopni si to ani uvědomit. Nyní mají ohromnou příležitost díky tobě milý Ivo, která se ale už nebude opakovat. Protože svět se vyvíjí stále kupředu, a vytvoří se nové scény, které již nebudou totožné s těmi dnešními. To tedy máš, milý Ivo, na vysvětlení, je to souhlasné s obsahem naší knihy Poslové úsvitu od Barbary Marciniakové, a opravdu ji mohu vřele doporučit všem přemýšlivým lidem, kteří nespoléhají na to, co jim naservírují sdělovací prostředky, ale vždy se snažili najít vlastní popis toho, co se vlastně děje.

 

To je, milý Ivo, zatím vše, přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a zdravím tě já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti za tato moudrá sdělení milý Aštare, věřím, že opět rozšíří obzor poznání mnoha lidem těchto zemí českých i na planetě Zemi.

                                                                S láskou tvůj přítel Ivo.

 

 

161.  Sdělení 36.                (Přijal Ivo Benda).               17.1.1998.       22:45-23:05 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Právě jsme se těšili že se takto s tebou spojíme, ty jsi odpočíval, a to je správné.

 

To, co jste předvedli s Miluškou dnes v Sedmihorkách je výborná práce, lidé byli tak zaujati všemi těmi informacemi od nás, že jste nám udělali velkou radost. Mnozí velmi přemýšleli, a tak bylo vidět, jak tato vaše všestranná sdělení způsobují zásadní pohyb ve hlavách těchto posluchačů. Máme tě, milý Ivo, tak rádi i s Miluškou, že se pak dozvíš, jak se budou věci ubírat dál.

 

Lidé si opravdu uvědomují, že se musí změnit, že musí skutečně začít žít život jinak, duchaplněji a láskyplněji, čímž je tento cíl sdělení splněn. Máš řadu dalších zájemců, tak můžeš posílat tyto „Rozhovory“ a tím informovat další lidi. Také vím, že jsi právě hovořil s přáteli z Havířova, kde se také snaží posunout dál, a daří se jim to, to tak je a bude. Nyní se snažíme spojovat s dalšími lidmi, kteří chtějí s námi komunikovat, a to je opravdu výborné. Tito další lidé jsou vytrvalí a houževnatí, a touží po tomto kontaktu, neboť vidí, že toto jim naplní obsah jejich života a že se tím uskuteční jejich dávný sen, spojit se s lidmi z Vesmíru. My to s láskou takto vnímáme a přejeme ti mnoho dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Ptaah, já tě také zdravím, milý Ivo, opravdu jsem také rád za tento vyčerpávající přenos v Sedmihorkách, je to ohromný zájem těchto lidí, protože oni se také chtějí spojovat, a to je jim dáno, a po splnění těchto podmínek také dovoleno. Víš milý Ivo, my jsme neustále tady, a také se spojujeme s lidmi z planety Země, a jsou to lidé s upřímnou láskou v srdci a láskou pro Stvořitele. Nyní jsem tedy vedle a mohu tě tak vnímat zblízka, a tak se vcítit do této činnosti psaní těchto našich sdělení pro lidi této planety Země. Máme takový cíl, aby tyto fyzické kontakty mohly začít už v létě 1998, a tak se staly běžnou realitou tak, jak to říkala Miluška. Je to takové naše přání, mílovými kroky se blížíme k tomuto cíli a tím bychom mohli ukázat cestu mnoha dalším lidem celé planety Země.

 

To je ode mne zatím vše, za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád tě zdraví Ptaah.“

 

 

Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru, a tobě milý Aštare a Ptaahu, za tuto pomoc a lásku, kterou věnujete lidem zemí českých a celé této krásné planetě Zemi, planetě Shan.

 

Je to krásná planeta v tomto Vesmíru stvořená naším milovaným Stvořitelem, a nepřipustíme, aby byla zničena materialisticky zaměřenými negativními silami.

 

Na této přednášce s diskusí v Sedmihorkách bylo dnes cca 100 lidí, a po 1,5 hodině mnoha lidem otevřela oči k Pravdě a lásce.

 

Mezi těmito byli i tři Američané českého původu, kteří nás informovali, že v USA nejsou jen negativní lidé, kteří produkují negativní filmy o násilí, ale že tam je také mnoho pozitivních lidí s láskou v srdci, kteří mají také zájem na takových kontaktech s  přáteli z Vesmíru a produkují velmi pozitivní hudbu a literaturu a jiné pozitivní hodnoty.

 

Po skončení diskuze (která měla velmi poučný a klidný průběh) jsem dostal 17 adres od nových zájemců o tyto „Rozhovory“ a také jsem hovořil krátce s těmi Američany.

 

Vyměnil jsem si s nimi několik informací, zvláště o smlouvách vlády USA s negativními mimozemšťany (darebáci GIZEH na planetě Nibiru s kometární drahou s periodou oběhu 3600 let, v naší Sluneční soustavě, a za 200 let bude v perihelu, kteří ji mají dávno zničenou, žijí v podzemí a nepracují pro Stvořitele, a další darebáci na planetě Išla, která již nyní neexistuje po jejím zničení, XHUMS - kteří spolupracovali mj. při únosech a další), s těmi, kteří zde rozpoutali a živili mimo jiné 2. světovou válku. Říkali mi zaraženě, že o tomto u nich lidé vědí a že se za tyto vlády USA velmi stydí, po mentální rovině jsem opravdu cítil, jak se za toto stydí. Sdělil jsem jim, že je to celoplanetární problém, že na jeho odstranění pracuje řada lidí na celém světě a že se k tomuto mohou také připojit tím, že budou šířit tyto „Rozhovory“ a umožní spojování s přáteli z Vesmíru Sil světla mnoha lidem i v USA, kde to také tolik potřebují. To, že zde působily a působí Síly temna je dílem naší vinou, neboť jsme je nevědomě přitahovali ze všech koutů Vesmíru našimi negativními myšlenkami. Nyní je čas, abychom si i toto uvědomili a abychom toto změnili. Vím, že se to podaří. Máme v tom podporu našeho Stvořitele, jehož je každý součástí a má ho ve svém srdci (každý se může k sobě obrátit do svého nitra), a právě mnoha těchto civilizací Sil světla, které nás tolik milují a vždy budou milovat.

 

Nejdůležitější informací pro lidi je, že nejsou ve Vesmíru sami, že je tam mnoho mírumilovných bytostí, které nás všechny opravdu milují, že mají dveře ke kontaktům dokořán a že každý člověk planety Země má všechny biologické, mentální a společenské předpoklady ke spojení se s těmito Vesmírnými lidmi.

 

Tedy není to záležitost vyvolených nebo vědecké obce, jak se nám dosud snažili namlouvat někteří členové markentingového manažerského týmu černých triček (Sil temna). Lituji ty vědce v USA a jinde, kteří pomocí projektů CETI, SETI a jiných byli soustavně klamáni svými vládami při hledání mimozemských civilizací. Opravdu je lituji.

 

Vláda USA uzavřela za jejich zády smlouvy s mimozemšťany Sil temna.

 

Miloslava Drsková a četní jiní kontaktéři mají vinou této společnosti jen základní vzdělání.

 

V dnešní době, kdy je ve světě tolik problémů je opravdu nutné, aby si lidé uvědomili, že svým negativním jednáním (vysíláním negativních myšlenek atd.) ohrožují nejen tuto planetu Zemi, ale i další mírumilovné bytosti ve Vesmíru. Oni nám vždy pomáhali a budou pomáhat, ale musíme chtít také my sami, každý ve svém srdci, ve svém každodenním jednání bez negativních myšlenek (jde to, já to sám již poznávám) a s láskou k sobě a svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu, se tak změnit, abychom se mohli všichni spojit s těmito vyspělými planetami, je k tomu jen krůček, a záleží jen opravdu na nás tak, jak je napsáno motto na obálce této knihy:

 

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ... “

 

                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

Tuto větu je pro některé lidi obtížné pochopit (ale není jich mnoho), i když se domnívají, že jí rozumí. Je v ní obsaženo mj. i to, že jakmile si přečtu tuto knihu, myslím i na jiné lidi, kteří by si ji také rádi přečetli, a tedy nedám ji do šuplíku, ale rozmnožím ji i pro někoho jiného.

 

Milí čtenáři, ke dnešnímu dni vás je zde přes půl miliónu, kteří jste takto informováni, a toto číslo se nezadržitelně zvětšuje, zanedlouho to bude 1 milión lidí.

 

Mezi těmito informovanými jsou už dnes i úředníci (včetně vládních, co se tak rádi ukazují v televizi), řídící členové silových struktur (armády, soudů), dále lidé tzv. UFO center, kteří dosud pátrali a vyhodnocovali většinou ona světýlka, piktogramy v obilí a mnoho dalších tzv. „důkazů“. Byl informován i ten Grygar, co si myslí, že Vesmír je neobydlený, a že je takto mrtvý a mechanický (dnešní pozemská fyzika a astrofyzika).

 

Nečekejte informace zatím od sdělovacích prostředků a vlád, protože ty byly myšlenkovými impulsy a jinak ovládány Silami temna, to nám ale nevadí, vidíte, že se tyto informace šíří i bez těchto sdělovacích prostředků. Tak to je a bude. Mají to na stole, a zatím si s tím lámou hlavu. To samé platí o 15 nakladatelstvích a redakcích časopisů Magazín 2000, Fantastická fakta a slovenský UFOmagazín. Tyto jsou dosud plné informací o Silách temna, a jejich redaktoři a majitelé se dosud nedopracovali v rozlišení těchto základních věcí, díky svému zanedbanému duchovnímu životu. Záleží tedy na vás milí čtenáři, co si vyberete, tato doba je taková, prosím, řiďte se nejen logikou, ale hlavně srdcem a vlastním citem, neboť to jsou ty schopnosti a vlastnosti, kterými se odlišujeme od Sil temna a které nás spojují se všemi civilizacemi Sil světla. Prostě, buďme lidmi, buďme hodni, pokorni a laskavi toho, že jsme byli takto stvořeni naším milovaným Stvořitelem, pro kterého pracuje obrovské množství civilizací nejen v tomto Vesmíru, ale v mnoha dalších Vesmírech celého tohoto Stvoření.

 

 

162.  Sdělení 37.                  (Přijal Ivo Benda).        19.1.1998.            00:25-00:35 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

       Milý Aštare,

 

Prosím, odpověz mi na otázku, kdo komunikoval včera s Luckou v Havířově, jaké je jeho přesné jméno, jmenuje se Aton nebo Auter či jinak ?

                                                                          Děkuji, Ivo.

 

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš na mne otázku, ta bytost, co komunikovala s Luckou v Havířově, se jmenuje Auter, čili tak, jak ti říkala Věruška, Aton z knihy je jiná bytost. Máš to takto dáno, že tyto bytosti se hlásí jménem, a Lucka ještě není jistá v přijímání těchto sdělení, ale to je v pořádku.

 

Dále jsem sledoval, jak pracuješ na těchto „Rozhovorech“, no dal jsi si s tím práci, vidím, že 1. část jsi ukončil, a budeme pokračovat druhou částí. Ty obrázky, co jsi zhotovil jsou pěkné, ale nedají se příliš kopírovat, pouze ty perokresby bez stínů, ty ano. Nyní tedy obdržíš obrázek od Mileny, která se mne snažila namalovat, a tak uvidíme, jak to dopadne. No myslím, že je na dobré cestě s tou kresbou, tak jí za toto posílám svoji lásku a pozdrav. Ona se bude snažit ještě malovat další bytosti, takže by to mělo být úplné.

 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti, milý Aštare za toto milé sdělení, děkuji ti drahý Stvořiteli za umožnění tohoto příjmu sdělení pro lidi planety Země.

                                             S láskou Ivo.

 

 

163.  Sdělení 38.                 (Přijal Ivo Benda).          22.1.1998.           23:32-23:52 hodin.

                                                                       Místo: Hotel Aurum, Černý Důl u Vrchlabí.

 

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jsi v tom Černém Dole, no líbí se ti tam, to je správné.

 

Mám pro tebe tyto nové zprávy. Dnes sem přiletěla nová flotila ze souhvězdí Persea, aby vykonávala nové činnosti kolem případné evakuace lidí. Je to flotila lodí pod vedením Izáka, který má na starosti úkoly s lidmi a koordinaci záchranných aktivit okolo této případné události. Je to tak, že se jeho lodě starají o přenos lidí do Karného flotily, a to z těch oblastí planety Země, které nepokrývá Karného flotila přímo. Jedná se především oblast amerického kontinentu a Oceánie, neboť Karného flotila má na starosti Euroasii a Afriku přímo takto bez jiné pomoci. Tato Izákova flotila sem přiletěla později proto, že se Americký kontinent stává také dějištěm komunikace s Vesmírnými lidmi, a tak se bude starat o všechny tyto lidi, kteří splňují podmínky záchrany.

 

Je to tak milý Ivo, vy dáváte podnět k tomu, aby se lidé amerického kontinentu zamysleli také, neboť oni zde mají největší dluhy, jsou to dluhy již z Atlantidy, které zůstaly nedořešeny, a proto je mají nyní zde takto na stole. Jsou to věci, které se ne dobře vykládají, a tak každý člověk se nyní musí opravdu snažit. Máme takovou představu, že se z těchto 3 míst, tj. Kanada, USA a Mexiko, která jste s Milenou, ty sám a s Marií zprostředkovali, stanou nové zdroje šíření těchto informací Sil světla. Je tomu tak proto, že jsou optimálně rozmístěné na tomto americkém kontinentu. Jedná se o Calgary, Washington a Mexico City. Ty se stanou místy, odkud se budou šířit dál, a to pílí těchto Američanů. Tím budou mít možnost řešit to, co bylo neřešeno v Atlantidě, tedy spojení s Vesmírem, se Stvořitelem a Vesmírnými lidmi. Je to tak milý Ivo, tyto entity se musí nyní spojit, aby pro ně mohlo být jiné řešení nežli ta katastrofa. To je scéna pro nás nejhorší, ale není jediná !  Existují i jiné scény, záleží na lidech planety Země, kterou si vyberou. Je to svobodná volba. Tak to je a bude.

 

To je ode mne zatím vše, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“, k dnešnímu dni to číslo čtenářů překročilo 600 000 a neustále toto roste.

 

To ti to takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

164.  Sdělení.                  (Přijala Anežka).          22.-23.1.1998.           23:49-00:20 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

„Je velmi milé vidět vás, jak se rozvíjíte a pracujete ku prospěchu všech. Je velmi dobré dodělat to, co jste začali. Je třeba najít společnou cestu a řeč. Započali jste se dorozumívat telepatií. Cvičte pilně, přijde chvíle, kdy vám to půjde dobře, brzy.

 

Vaše práce zjemňuje vaše cítění a vibrace. Jak můžete dosáhnout ještě jemnějších vibrací, víte sami nejlépe. Je třeba své city a pocity prožít, naplno zažít, a s pomocí druhých a Boží (Stvořitelovou) pomocí to přeměnit na jemnější niance. Lásku k Bohu - Stvořiteli. Již minule jste něco zakusili a otevřeli. Nadešel čas pokračovat s láskou dál. Jděte dál, aby jste dál mohli ovlivňovat vaše vyzařování rychleji. Vám je to dáno a umožněno.

 

Jsem velice rád, že si takto počínáte, a na všem tak velmi rychle pracujete a chápete. Je nádherné pozorovat a prociťovat, sejdou-li se duchovní blíženci na fyzické úrovni, a poznávají se blíže, aby sobě pomáhali, myslíce přitom na svět, lidi a na Stvořitele našeho.

 

Jděte dál započatou cestou. Vše je třeba držet v rovnováze. Láska je cit nejhlavnější, prožijte ji naplno, abyste dále mohli o ní mluvit a žili tím, lidé vám věřit budou, záře jim to napoví, že víte, o čem mluvíte. Naučte lásce člověka dalšího, a bude více lidí na tom světě, kteří vám rozumět budou, dál budou hlásat slova Lásky, síly nejúhlavnější, nejsilnější a nejkrásnější, nejtvořivější, nejobětavější. Rádi vás budou následovat a pravdu ve všem hledat. Jsou lidé ve Vesmíru plni lásky, co k vám hoří a pomáhají zvenčí. Teď je třeba, aby se začalo zevnitř, od vás samých ze srdce. Ukazovat to, co pozemšťan na planetě zrozený může dosáhnout za pomoci svého vyššího Já, srdce a přátel z Vesmíru.

 

Tomu všemu se učte pilně a zažívejte vše, co se vám líbí a srdci vašemu. Cesta společná v tuto dobu je omezená a podporována všemi bytostmi ze Světla, neboť z duchovních blíženců je Láska sama nejsilnější a nejúčelnější. Láska duchovních blíženců je zesílená, Boží láska - síla nejčistší, vyzařování nejjemnější. Přitom lidem pomůžete, světu, celé Galaxii a Stvořiteli. Vaše dítě bude stále s vámi až přijde čas. Dítě, láska vaše, je nejcennější dar života, Stvořitele našeho.

 

Vše se může hodně změnit, pokud vaše láska bude čistá, upřímná, a nejčistší vašeho myšlení myšlenka bude zářit nad hvězdami nočního nebe, neboť bude, je násobena láskou nás ostatních a Otce, našeho Stvořitele.

 

Učte se mluvit, to, co cítíte, a nebát se toho, co ten druhý myslí. Jste lidi milující se a druhé, proto se zahrňte láskou a mluvte. Takto se vyčistíte a posilníte. Vaše cvičení telepatie tak budou účinnější. Stále cvičte, přijde čas, a bude vše vráceno vaším spojeným myšlením, již nebude třeba vašeho rádiového spojení. Ty více cítíš citu, nauč Iva cítit city, i ty se to naučíš lépe, a procvičíš si vše, co již umíš, a odhalíš nové. Naopak, on naučí tě dívat se ven do Vesmíru Stvořitele. Ukaž mu cestu do srdce, jak jít. On tě vezme po Galaxiích. Ztište myšlenky své  a přijďte k sobě, vaše duše k sobě patří, před Stvořitelem stanuli jste, a nyní je třeba to zrealizovat ve světech svých. Vy na duchovní bázi se spojte, a takto staňte a posilujte. Vše má svůj vývoj, to již víte. Je třeba pracovat na všech úrovních .....  (osobní sdělení) ....   Dál s láskou zůstávej, a Stvořiteli dej vše co máš, neboť on je ten, kdo dá ti vše, oč požádáš.

 

S láskou se s tebou dělili o svá poselství Arton, Aštar, Ptaah, Piryn.

 

Já psala ti to, od svých velitelů přejímala a učila vést tvou ruku, Anaha, Lila.“

 

 

165.  Sdělení.                   (Přijala Anežka).               23.1.1998.           11:15-11:30 hodin.

                                                                                Místo: Police nad Metují - náměstí.

 

(Sdělení navazuje po sdělení od Stvořitele, viz bod S 4.).

 

„Nyní se budeš divit, kdo k tobě mluví. Již několikrát byla možnost se spojit mentálně. Já, Jamahama tu s tebou bdím nad tím vším. Dej si v pohodě srdce na dlaně a hřej svým žárem ostatní kolem. Tvá otázka je na místě a bude zodpovězena dříve, než si myslíš. Můj vzkaz zní: Pomáhejte lidem, přírodě, planetě Zemi. Nezištně a vše bude vráceno v podobě, o které se vám ani nesnilo. Pomáhejte lidem hledat Pravdu, sama sebe, tím nejvíce jim pomůžete. Dejte vše Otci, našemu Stvořiteli s láskou, a máte vše nač si vzpomenete. S láskou se lépe žije všem, na celém světě v pohodě. To se týká všech. Nás velká láska pojí, a k ní velké pochopení, tolerance. Všichni jsme lidmi, dětmi Stvořitele.

 

Toto ti říká s láskou velkou k vám všem, biolog - lékař Jamahama, a Jokohama

se připojil.“

 

 

166.  Sdělení 39.                   (Přijal Ivo Benda).        23.1.1998.           17:05-17:35 hodin.

                                                                                  Místo: Vlak Ostroměř - Hněčeves.

 

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem tu v tom vlaku s tebou, vidím, že máš namířeno do toho Náchoda. Zítra se tam spolu opět setkáme, těšíme se na vás, jak se tam budete snažit o stále vyšší stav vibrací a lásky navzájem. Mám tě opravdu moc rád, milý Ivo, že stále takto pracuješ a že tvé výsledky dosavadní práce jsou vynikající a překvapivé. Víš, my to všechno důkladně analyzujeme a přejeme si, aby to takto pokračovalo nadále. Neboť ty jsi do toho tak zapálen, že nyní máš všechny předpoklady k tomu, abys to také dokončil.

 

Jedná se o to spojení mnoha lidí s námi, a to je ten náš cíl. Neboť vše je závislé na těchto pozitivních vibracích a myšlenkách, které šíří lidé na této planetě Zemi. Jsou to láskyplné myšlenky, které vychází z těchto zemí českých a které zasahují nyní celou Evropu a začínají se šířit po celé této planetě Zemi. Je to tak, milý Ivo, tyto jemné vibrace mohou odvrátit tuto katastrofu, ale záleží opravdu jen na lidech této planety Země.

 

Nyní začala Izákova vesmírná flotila přebírat tato území a prostory nad americkým kontinentem a Oceánií, je to obdobná práce jako to prováděla Karného flotila z Andromedy. Tím bude takto připraven pro zásah celý povrch planety Země.  Je to tak, že se lidé snaží i v té Americe, že mají určité myšlenky a představy o spravedlnosti a pokoře, lásce k bližnímu, a tak tím se to takto děje. Izákova flotila je vybavena obdobnou organizací a technikou jako Karného flotila, tato flotila je však specifická tím, že se zabývá těmito evakuacemi v prostorech, které obsahují výrazně členěné vibrační zdroje, tj. jak velmi hrubé tak velmi jemné vibrace (kontrastuje havěť - sděleno dodatečně). To je případ této Ameriky, neboť ne nadarmo se tomu zde říká země kontrastů. To platí pro oba subkontinenty - severní a jižní. Nyní jsou splněny všechny případné úkoly k tomuto zásahu, neboť množství hrubých vibrací planety Země opět kulminuje tak, jako

na přelomu listopadu a prosince 1997.

 

Tady vidíš, milý Ivo, jak je tvá a dalších lidí práce důležitá, že to není žádný koníček nebo maličkost. Jsou tu i další důvody, ale ty nyní z hlediska důležitosti pomineme.

 

Máš ke mně otázku na tyto 2 knihy - „Působení plejád“ a „Země“ (1. Od Barbary Hand Clow, 2. od Barbary Marciniakové, zatím v Čechách nevyšly a já je nerozšiřuji - pozn. zpracovatele).

 

Působení plejád“ je složitá kniha, dána jak pozitivními tak negativními bytostmi. Je to pro vás obtížně pochopitelné, a tak jen ten, kdo je na vysoké vibrační úrovni ji může číst bez obav, ale není to jediný a nezbytný zdroj informací.

 

Kniha „Země“ je ještě více zdrojem negativních informací, a tak záleží opravdu na duchovní (vibrační) úrovni čtenáře, aby ji zvládl bez úhony.

 

Pro průměrné čtenáře - těch je absolutní většina - tyto knihy nelze doporučit, neboť nedokáží pochopit a účinně eliminovat důsledek těchto negativních informací. To máš k této otázce i pro toho H.

 

Dále ti mohu sdělit, že jsem se spojil o těchto věcech s členy Vysoké rady a tito členové mají také takový názor na tyto dvě knihy.

 

Jinak jsme ti, milý Ivo, stále nablízku, vím, že se těšíš na naše setkání, a takto my také, takže se bude opět dít mnoho nového. Na těchto setkáních máme možnost vždy o kus postoupit k vyššímu vibračnímu stavu, a tak se nyní opět budeme snažit takto vám pomoci. Bude tam i Jamahama, přijdu s Ortonem a Ptaahem, neboť tyto bytosti vás všechny takto milují a budou milovat. Ptáš se na obrázky Ortona a Ptaaha, no Milenka ze Šternberka se bude snažit i o tyto portréty, oni jí k tomu pomohou svým zjevením, aby měla možnost to takto namalovat.

 

To je, milý Ivo, k tomuto vše, zdraví tě sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

167.  Sdělení.                     (Přijala Anežka).             23.1.1998.           20:35-20:45 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

(Sdělení navazuje po sdělení od Stvořitele, viz bod S 5.).

 

„Naše nejmilejší, je dobré tě pozorovat, jak pracuješ sama. Udělala jsi velký pokrok k poznání, kdo jsi.

 

Já, Jamahama tě zdraví, ze srdce a láskou tě hladím. Nastane velký den, a další dny budou mocné. Začne se vše odvíjet, co dále se dít má v nejbližší budoucnosti.

 

Vaše těla se očišťují, i my tomu napomáháme z velké lásky k vám a Stvořiteli. Jsme stále mezi vámi, a pomoci vám dáváme s radostí a láskou tam, kde je třeba. To sami víte. Nech vše běžet svou cestou a časem. Nyní se poslouchejte a rádi se mějte. Sami víte, kolik lásky máte a potřebujete. Brzy nastane čas vám říci více.

 

S pozdravem a láskou k vám a Stvořiteli se loučí Jamahama.“

 

 

168.  Sdělení.                       (Přijala Anežka).          24.1.1998.            20:48-21:02 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

        „Milá Anežko,

 

Srdečně vás všechny zdravíme a těšíme se z vaší nadšenosti a chuti pracovat. Je velmi dobré, že o tom mluvíte, neboť tím se vše osvětlí a vyřeší se to brzy na to. Dejte času nemnoho k tomu, abyste vše zanalyzovali. Dělejte vše s radostí a láskou, vyzařujte touto silou, neboť ta je nejsilnější přes všechny systémy. Mnoho krásy dejte si navzájem a radosti, tím pomáháte všem, věděli jste dříve o neosobním životě. Nyní přišel čas, situace k tomu, abyste vše zrealizovali do podoby na Zemi, neboť to je potřeba. Pracujte dál s tím vším, co máte a znáte, máte velké možnosti před sebou.

 

Vítejte v práci s námi všemi. Nyní mluvíme v množném čísle, neboť je to vroucné přání všech zúčastněných a všech lidí žijících v dimenzích ve Vesmíru. Během večera dozvíte se konkrétní body, co máte dělat. Přijde čas k psaní pro Iva, a potom pro tebe Anežko. Už ti všichni tak říkáme, neboť skutečně jí jsi a byla. Tvé původní jméno bude užíváno po dobu, až do kdy jméno své prohlásíš veřejně všem lidem. Vše poznáš Anežko v přímé chvíli v době kdy se vše bude dít. Vše ti dáme znát, kdy nastal čas. Pro určitou práci.

 

S láskou všem sdělení posílá Arton, Aštar, Ptaah, Jamahama a zdáli se na vás dívající Orton.“

 

Děkujeme za toto milé sdělení od vás milí přátelé z Vesmíru. 

                                                                                                  Anežka a Ivo.

 

 

169.  Láska v mém srdci.       (Přijala Anežka).     Začátek:  8.1.1998   17:30 - 20:00 hodin. 

                                                                 Dokončeno:  22.1.1998  21:30 hodin.

                                                                          Místo:  Náchod.

 

„Srdce mé bylo bolavé utrpením duše, světa,

hledám stále klid mému srdci i duši.

 

 

Tu náhle věc se stala,

má duše lásku poznávala.

Srdce se chvělo radostí, netuše,

že bolesti bude přehršle.

 

Bolest je druhá lidské lásky tvář.

Já tušila větší lásky sílu, zář.

Ta lásky síla zář lidská není,

těžko je rozumem k pochopení.

 

Tam chtění cesta nevede,

jen pokora, touha v lidském srdci,

to jsou síly hnací k bráně této moci,

která je tak milující a vše láskou zahrnuje.

 

Tato láska, síla, rozumem k nepochopení není,

tam patří cit na vrcholné umístění.

Tuto lásku, sílu, lze citem procítit,

a posléze rozumem doplnit.

 

Dostane-li se rozum ke slovu,

je třeba dát Síle slovní podobu.

Jakou ?

Tu přece jen srdce zná,

když otevřeno je dokořán.

 

Srdce plné zářivé síly mlčí, čeká, neboť ví,

že ona slova se sama objeví ve své zářivé kráse,

jen kvůli nám lidem,

kteří lásku, krásu slyšet potřebujem.

 

Je tak milující až se tají dech.

A to vše je ukryto v nás, lidech.

Ta nádherná božská síla,

která se v našich srdcích usídlila,

a všude se projevila.

 

Otevřme srdce své dokořán,

a nechejme ji proniknout do všech stran.

 

S láskou

 

           Anežce sestra Anaha.

 

Ta se též na básni podílela (Anežka - pozn. zpracovatele), proniklo její srdce plné lásky ven, až je to s podivem pro nás všechny z Plejád.“

  

 

 

170.  Modlitba za očistu planety Země.                  (Vyslala J.)                           24.1.1998.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

 

Jedná se o ukázku, jak lze očišťovat planetu Zemi, lze takto děkovat za cokoliv, co považujeme za potřebné, to je dobré kvůli účinku provádět v dohodnutou dobu, a to ve 22:00 hodin každý den (dle možností) více lidmi nebo každý sám.

                                                                                                           Ivo Benda.

 

Děkuji ti - Otče -

nás všech a všeho. - Děkuji.

 

Děkuji ti - Otče náš -

jenž jsi na nebesích i ve mně - děkuji.

 

Děkuji ti za lásku boží -

která protéká skrze všechny a všechno. Děkuji. -

 

Děkuji ti za lásku boží -

která protéká skrze mne - děkuji.

 

Děkuji ti - že kontaktuješ všechny a všechno - děkuji.

 

Děkuji ti - že obnovuješ pralesy planety Země - děkuji.

 

Děkuji ti - Otče - že rozdáváš lásku, a upřímné myšlenky i slova,

                                                                                           děkuji.

                                                                                                       J.

 

 

171.  Sdělení 40.               (Přijal Ivo Benda).            24.1.1998.           22:46-23:08 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

 

     „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš nyní určitě touhu ode mne slyšet nové úkoly, které bys chtěl plnit.

 

(1)

Tím prvním úkolem je stát se multidimenzionální bytostí (MDB), to je spojit se se všemi bytostmi tvé MD osobnosti. Znáš už dvě tyto bytosti, je to Orton a já, Aštar Šeran, nyní tedy se snaž spojit s dalšími těmito bytostmi, a to pomocí Stvořitele našeho, je to i jeho přání a přání těchto MDB.

 

 

(2)

Tvým dalším úkolem je poznat tuto lásku ke svému bližnímu člověku (může být duchovní blíženec - pozn. zpracovatele), a rozvinout ji v mohutný proud lásky, a spojit jej se Stvořitelem samým. K tomu máš všechny tyto předpoklady.

(3)

Tvým dalším úkolem je zabezpečit, aby se lidé na této planetě Zemi spojovali s Vesmírnými přáteli, a to masovým způsobem. Na tomto už pilně pracuješ a máš vynikající výsledky.

 

(4)

Dalším úkolem je docílit, aby planeta Země se spojila v blízké budoucnosti s planetami Konfederace svobodných světů. Je to obtížné, ale ty to zvládneš, máš na to opět všechny předpoklady.

 

Dále ti chci sdělit, milý Ivo, že jsem tu stále s tebou a budu tě stále takto mít rád a milovat. Je to jako tento věčný oheň, který vlaje a plápolá na této planetě Zemi.

 

Milý Ivo, nyní už znáš své úkoly, jsou to úkoly, které dovedeš zvládnout, a budeme tě v tomto i nadále podporovat. Nyní tedy můžu říci, že jsi seznámen s těmito úkoly, a že se těšíš, až tyto úkoly zvládneš.

 

Dále ti chci sdělit, že se snažíme ti takto dát na vědomí, že se lidé spojují stále ve větším měřítku zde v českých zemích, je zde 250 kontaktérů a toto číslo se neustále zvětšuje.

 

Jsou tu takové věci, o kterých jsem nechtěl původně informovat, ale tato vláda USA si nepřeje mít nic společného s těmito negativními humanoidy, a tím se tedy mění tyto podmínky záchrany lidí amerického kontinentu (Izákova vesmírná flotila - bod 164 a 165 - pozn. zpracovatele).

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé domnívají, že během krátké doby se lidé (skupiny lidí) budou spojovat s přáteli z Vesmíru, a tak ukazovat cestu všem ostatním lidem této planety Země. Tím se lidé budou ubírat úplně jiným směrem a budou mít možnost se spojit s přáteli z Vesmíru.

 

To ti to takto předal sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah. Milý Ivo, vy se takto snažíte o toto láskyplné žití, no to je opravdu změna, a tyto jemné vibrace učiní tuto krásnou planetu lehčí. Vím, jak se snažíš s Anežkou, jen vytrvej, je to velmi důležitá práce, a má potom další pokračování tak, jak ti to četla Anežka.

 

To je ode mne vše, milý Ivo, zdravím tě za všechny členy mé flotily z Plejád Ptaah.“

 

K 1. úkolu tolik, že MDB je celkem 12, každá se nachází v jedné dimenzi 1-12. Původně před 300 000 lety byli naši předkové MDB, tj. měli přístup ke všem informacím nutných k úkolům od Stvořitele, které plnili. Byly to úkoly spojené i s tvorbou a fungováním tzv. Živé knihovny - planety Země, jíž byli součástí.

 

Před 300 000 lety byla tato Živá knihovna přepadena negativními entitami - Silami temna, a aby ji mohli částečně ovládat, snížily původním obyvatelům počet šroubovic v DNA v buňkách jejich těl genetickou cestou ze 12 na 2 (nyní máme nyní my lidé na Zemi v průměru 3 šroubovice DNA). Nyní v době éry Vodnáře, kdy vstupujeme do Fotonového pásu, je jedinečná příležitost, abychom toto zpřetrhané spojení s dalšími našimi 11 MD bytostmi obnovili. Každý člověk na této planetě má tyto MDB, které vroucně čekají na toto spojení, oni ho potřebují také. To je další důvod, proč máme navázat spojení s přáteli z Vesmíru. Já již znám 3 své MDB z 5., 8. a 9. dimenze, (k 25.1.1998), se dvěma již komunikuji a miluji tyto bytosti.

 

Po obnovení spojení mnoha lidí se svými MDB (je jich 11, 3. bytostí ve 3. dimenzi jsme my sami pozemšťané) pak bude obnovena tato Živá knihovna, a potom bude efektivně fungovat pro celý tento Vesmír, neboť naše Modrá planeta je jedinou Živou knihovnou v tomto Vesmíru. Dosud po těchto 300 000 let fungovala jen velmi omezeně, v omezeném režimu. Zde může čtenář snadno pochopit, jak je naše planeta Země důležitá pro celý tento Vesmír, jak je důležité ji zachránit a postoupit na vyšší úroveň bytí.

 

Více čtenář najde v případě zájmu ve vynikající knize „Poslové úsvitu“ od Barbary Marciniakové (nakl. Alternativa), která toto dílo přijala od více než 100 Plejáďanů.

 

                                                                                                  S láskou Ivo Benda.

 

 

172.  Sdělení 41.                  (Přijal Ivo Benda).         25.1.1998.           18:28-19:03 hodin.

                                                                          Místo: Vlak Opočno - Týniště nad Orlicí.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš cestu tím vlakem do Mladé Boleslavi, a tak ti mohu sdělit nové zprávy.

 

Mám nyní na starosti tyto oblasti, které jsou zasaženy nejvíce hrubými vibracemi. Jedná se o oblast Severní Ameriky a Západní Evropy, neboť tam vždy byl v ceně ten materiál a peníze. Lidé zde v českých zemích si vedou dobře, a tím je dána možnost nápravy pro celou planetu Zemi.

 

Máme nyní takový úkol, že je třeba tyto „Rozhovory“ rozšířit po dalších zemích, a tak zajistit informovanost těchto lidí.

 

Nyní také se blížíme tomuto cíli, kdy bude možné veřejně vystoupit ve vašich sdělovacích prostředcích, a tak se účinně postarat o informování lidí o nás a o našem vztahu k nim, i o situaci, ve které se nachází. Jsou to lidé, kteří bez této informace nemají možnost si udělat obrázek a názor o těchto věcech. Dále se, milý Ivo, snaž s těmi „Rozhovory“, a tak dosáhnout tohoto našeho cíle, tj. informovat a kontaktovat velké množství lidí. Tím se lidé začnou masově měnit, a to pak zachvátí celou Evropu.

 

Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, že se nyní chystají tyto další události, jichž budeš účasten, a tak se staneš svědkem řady významných rozhodnutí a kroků, vedoucích k vysvobození tohoto lidstva ze zajetí hmoty. Lidé se snaží spojovat s námi, je jich 250 jak máš již uvedeno, a tento počet roste. Dále máme na mysli to, že se lidé rozhodnou pro jiný život, život ve vyšší společnosti bez násilí, válek, hladu a intrik. To se bude dít tehdy, když většina lidí bude trvat na změně systému hodnot, a když se sami budou stále víc kontaktovat.

 

Máme tě všichni tolik rádi, milý Ivo, a pořád budeme. Těšíme se na shledání osobní, a bude to takto, že ti ušetříme 1 cestu vlakem přes tyto země české. Máme z toho velkou radost a věříme, že se sám těšíš na setkání s námi. Je to naše vroucí přání a víme, že se to takto uskuteční. Neboť jsme přesvědčeni, že se budeš dále angažovat ve věci záchrany lidstva, a tak to je k tomuto vše.

 

Za členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal sám Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já Ptaah, milý Ivo, já se také těším, až se s tebou osobně setkám, a to bude velmi brzy, protože čas se naplňuje, a další úkoly na tebe čekají. Mám pro tebe sdělení, že se budeš moci podívat po této Sluneční soustavě a celé Galaxii, neboť si zasloužíš toto za tuto práci, kterou jsi pro tuto planetu Zemi vykonal.

 

Také ti chci sdělit, že tě chtějí osobně pozdravit i členové naší Vysoké rady, a tak k tomuto takto dojde.

 

Lidé zde na mé flotile z Plejád tě takto milují a posílají ti proudy lásky, neboť tvoje zásluhy jsou už nyní obrovské. Je to tak, milý Ivo, ty jsi tuto část úkolů zvládl, a máš všechny předpoklady zvládnout i další úkoly. Jsou to úkoly, které ti včera předal sám Aštar, a ty na nich již pilně pracuješ. Je to, milý Ivo tak, že se snažíme spojovat s mnoha lidmi těchto zemí českých, pokud splní podmínky kontaktu, vše se takto děje velmi hladce.

 

To ti to takto sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, to co ti sdělují Aštar a Ptaah je takto řečeno, že se nyní budeš moci podívat na celou tuto Galaxii, a rádi tě uvidíme ve Vysoké radě. Je zde mnoho bytostí, které ti předávají tímto své pozdravy a lásku, a tak ti chtějí poděkovat za tuto práci, kterou jsi pro lidi této země české a celé planety vykonal.

 

Je to taková věc, že již nyní připravujeme tvoji cestu, aby sis mohl udělat představu o tom, jací jsme na vlastní oči, a mohl jsi s námi pohovořit o těchto důležitých věcech. Dále se budeme snažit, abys mohl vidět řadu ukázek  vývoje civilizací a mohl jsi sám posoudit tu, ve které se nyní nacházíš v tomto těle. Dále ti chci ukázat, jak se lidé ve Vesmíru zabývají rozvojovými planetami, a jak se snaží pomáhat lidem na nich v postupu vpřed. Je to velmi zajímavá věc, a lidé se snaží opravdu vám pomoci v této nelehké době. Jsou zde takové skupiny, které pracují jako ta vaše v Havířově a mají úkoly takto rozpracované, no nikomu se nepodařilo to, co tobě, milý Ivo, rozšířit tyto „Rozhovory“ 650 000 lidem zemí českých, a to za 6 měsíců a bez reklamy, financí a nakladatelství.

 

Já tě takto miluji a přeji ti hodně spokojenosti v tvé práci pro lidi, a aby se lidé na planetě Zemi brzy začali ve velkém spojovat s bratry a sestrami ve Vesmíru.

 

To ti sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

173.  Sdělení 42.                  (Přijal Ivo Benda).         27.1.1998.           23:30-23:55 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Toto sdělení bylo přijato po dosti obsáhlém a zajímavém mém telefonickém hovoru s Anežkou, kde jedno z vážných témat byla skutečnost, že si mnohé civilizace udělaly na planetě Zemi fotbalové hřiště, genetickou laboratoř a vůbec místo, kde se přetahovaly o toto pozemské lidstvo a planetu Zemi. Díky tomuto zasahování zde probíhalo mnoho paradoxních situací, a je třeba si toto z našeho pohledu uvědomit.

Planeta Země je naším Stvořitelem stvořena jako „Živá knihovna tohoto Vesmíru“, a je jasné, že o tak hodnotné Stvoření měla řada civilizací (entit) velký zájem. V tomto Vesmíru je dovoleno vše. Tuto Živou knihovnu se podařilo uloupit před 300 000 lety Silám temna. Původním obyvatelům geneticky zredukovali postupně počet šroubovic v DNA ze 12 na 2 a malý zbytek, aby původní obyvatelé nemohli sami pracovat s těmito informacemi pro Síly světla tohoto Vesmíru.

 

Nyní v nadcházejícím období Vodnáře je záměr Sil světla tuto Živou knihovnu obnovit, to znamená, aby stávající obyvatelé (resp. jejich část) si zvýšili s jejich pomocí tento počet šroubovic na původních 12. To se dá dosáhnout splněním podmínek kontaktu s přáteli z Vesmíru a navázáním tohoto kontaktu. Po té lze již pro každého jednotlivce snadno nalézt postupně zbývajících 11 svých protějšků v ostatních 11 dimenzích tohoto Vesmíru, a tak si postupně obnovit plný počet svých šroubovic v DNA. To mimo jiné znamená ovšem razantní (ne ale překotný) vzestup a stabilizaci své duchovní (vibrační úrovně) a následně po dosažení spojení s přáteli z Vesmíru možnost využití i jejich schopností (informací) v každodenním životě. Jaké ohromné možnosti se nám potom naskýtají !

 

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Poslouchal jsem ten rozhovor s Anežkou, no bylo to zajímavé, řada témat k jednání.

 

Ty volby, to se každý musí rozhodnout sám, víš, ale ten leták - lístek s volbou Stvořitele, to by nebylo špatné. Tím by lidé naznačili této moci, že je zde něco jiného než si oni sami myslí v té vládě. Mám tě, Ivo, tak rád, že se tak snažíš, a tak prosím udělej co uznáš za vhodné, aby se to dalo do pohybu.

 

Dále ti chci sdělit, že s tím zasahováním (všech mimozemských civilizací do pozemské civilizace- pozn. zpracovatele), no je to různé, říkal jsi to správně, ale nyní máte jen krůček k tomu, aby to již skončilo, neboť v těchto vyšších dimenzích jsou jiné podmínky, je tam také spousta vlivů, ale nejsou už tak neznámé jako zde na planetě Zemi. Máme zde přece jen stabilní systém, který hned tak něco nenaruší.

 

Dále ti chci sdělit, že s tím Clintonem to je jak jsi říkal, tj. že na něj útočí tyto negativní síly za to, že rozvázal smlouvy s negativními mimozemšťany. No on to také zvládne.

 

Dále ti chci sdělit, že to, že je zde tolik paradoxních situací je záměr Stvořitele našeho, aby vytvořil co nejzkušenějšího člověka, a ne naivku a strašáka. Je to tak, milý Ivo, vše se ukazuje proto, aby lidé sami poznali, že žádná vláda pozemských lidí k ničemu dobrému nevede. Jsou to ti lidé, kteří se snaží takto zlepšit tento systém, a tak se postavit na odpor tomuto systému zrovna tak, jak to bylo v roce 1989. Tím se lidé budou moci s láskou v srdci obrátit ke svému Stvořiteli, a tím se stane to, že se lidé masově spojí s námi, Vesmírnými lidmi.

 

Dále ti chci sdělit, že jsi poznal správně, němčinu doženeš kdykoli, ale scéna s „Rozhovory“ se již nebude nikdy opakovat (jak je sděleno i Orthonem v „Poselství lidstvu“). Tím se máš docela dobře, neboť se tyto „Rozhovory“ budou dále množit a šířit mezi lidmi zemí českých a planety Země, a tím budeš prezentovat své kvality.

 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Také jsem poslouchal ten váš rozhovor plný myšlenek, no uvidíš Ivo, co se bude dít, nemusíš se ničeho obávat, vše je pod touto kontrolou a bude. Lidé poznají Nový věk, a budou jednat zase jinak, aby se mohli takto spojit s námi, už teď po tom tolik lidí touží, aby se mohli udát tyto nové události.

 

Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, že uvidíš, jak se to vše stane, no, bude to velkolepé a spontánní.

 

Dále ti chci sdělit, že počet čtenářů těch „Rozhovorů“ se blíží 700 000 lidí.

 

To je ode mne k tomuto vše, zdraví tě za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

174.  Část sdělení.                    (Přijala Anežka).         27.1.1998.         23:30-23:58 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

Sdělení na stejná témata jako předchozí ! - pozn. zpracovatele.

 

        „Milá Anežko,

 

Zdraví tě sám Ptaah, velitel menší flotily z Plejád z planety Erra.

 

Vše jsme slyšeli a postupně se budeme tomuto tématu vyjadřovat. Je mnoho otázek, které jste vyslovili dnes. Mnoho zajímavých teorií bylo řečeno.

 

Tady není mnoho civilizací se zájmem si zde hrát, jak vy říkáte, na fotbalovém hřišti. Všichni ze strany Sil světla jsou mírumilovní lidé, lidé s myšlenkou vám pomoci. Oni, my na vás vysíláme láskyplné vibrace. Jen darebové mají  zájmy toto zde dělat, neboť potřebují místo k bydlení (sami mají své planety naprosto zničené - pozn. zpracovatele). To se však nestane, to ti říkám já Ptaah, a přidávají se další přátelé z Vesmíru i Sol-tec. Proč vás napadly tyto myšlenky plně chápeme. Zavinili jste si to sami vy lidé na planetě Zemi - Tellur. My jen plníme přání našeho Stvořitele a takto vám pomáháme, jen se souhlasem vaším dochází k osobním setkáním s vámi na planetě nebo v našich hvězdných lodích. My vše děláme z lásky k vám a k našemu Stvořiteli.

 

Náš zájem není někoho tahat za provázky, jak si jiní myslí, tak to není. My respektujeme vás a hlavně našeho Stvořitele. To darebové si dělají zde doupě, neboť vše přivlastnit si chtěli, a lidi zdejší k pokusům o rozmnožení přivlastnili si a použili k tomu. Naše civilizace nezná hru již dávno zaniklou pod jménem fotbal, to my nehrajeme, ani naše planeta se takto nechová, to říkám já Aštar a Sol-tec.

 

Naším vroucným přáním je setkat se s vámi a ukázat vám vše, co je třeba, aby jste věděli.

 

Volby s volebním lístkem pro Stvořitele je dobrá věc. Je to silná myšlenka na volebním lístku, která se mnohým hmotně zaměřeným lidem líbit nebude, a budou pátrat, kdo tím původcem je. Je správné dát hlas Stvořiteli, ne však za cenu zesměšňování a zraňování lidí ostatních, kteří nemají toto poznání. S myšlenkou, aby pochopili, a láskou k nim, to je již je to správné a Stvořitelem oceněné bude.

 

Dejte mnoho lásky do práce vaší, co děláte, a takto pracujte pro planetu Zemi i Stvořitele. .

 

My, lidé z Vesmíru, co zde létáme, co můžeme,se od vás učíme též. Je toho hodně, co vy nám můžete nabídnout, tak jako my vám. Volby časně neplánujte, velká možnost je že jich nebude třeba.

 

Pracujeme ke Stvořiteli všichni a rádi vidíme, že mohou takto postupovat i ostatní lidé.

 

Stvořitel je milující a spravedlivý neúprosně, jemu nelze odepřít, co mu náleží. Je šťasten, vidí-li lidi, jak k němu mají chuť a radost jít v upřímné touze svého srdce. Člověk má svobodnou volbu, a Stvořitel ho takto miluje a připravuje lidem na planetě Zemi výchovné lekce skrze nás, jeho děti, které takto též se učí v zájmu Vesmíru i Stvořitele. Je mnoho léků pro lidi, aby se stali lepšími, váš Stvořitel však chce, aby děti k němu přišly, lásku poznali, a vědoucí byli, plni lásky takto konali.

 

Pamatujte, vemte život do rukou, a z „loutky“ se stává bytost probuzená ze snu předlouhého a úděsného pro všechny lidi.

 

Lásky je třeba nejvíce. Láska je mnohem více než mnoho dospělých a vyspělých bytostí spících v tomhle životě.

 

Lidé vás potřebují, s láskou a pokorou pracujte pro ně, neboť tak pracujete pro Stvořitele našeho a odměny se vám dostane.

 

Země, planeta vámi obývaná je potřebná, proto je třeba vše probudit, dokud je možnost. Její obyvatele je třeba vést, pak mnoho dobrého přijde pro nás všechny ve Vesmíru. Pamatujte, oba máte svobodnou vůli a rozum, nikdo vás neovládá.

 

My všichni pomáháme. Vy sami se modlíte a Stvořitele o pomoc prosíte.

 

Vemte vše do vaší moci, a buďte vaší planetě Zemi ku pomoci. My jsme jen ti, co pracujeme pro Stvořitele, a vás lidi takto milujeme.

 

Lásku a požehnání vám přeje Orton, Arton, Aštar, Ptaah, Sol-tec.“

 

 

175.  Sdělení.                 (Přijala skupina dětí).           28.1.1998.           21:10-22:00 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

Způsob komunikace: otázka vyslovená, odpověď zaznamenaná příjemcem pomocí vnitřního sluchu, příjemce text dále zapisuje a zároveň reprodukuje slovy, záznam zachycen na MGF kazetu, Auter je příjemcem viděn jako světelná bytost.

 

 

Auter: „Jsem moc rád, že jste se tady sešli. Už vás pozoruji několik dní, a načerpal jsem informace, jak jsem slíbil. Jsem tady váš Auter, a uspíšil jsem své zotavování, a jsem tady, abych vám odpověděl, hlavně těm, kteří tady nebyli.“

 

1. otázka: Mohu se s Tebou sejít u mě doma a mohu si Tě vyfotit popř. nafilmovat ?

 

Auter: Ne, se mnou ne, ale na to jsou tu jiní. Jestli budeš chtít, tak za tebou přijde ten Tvůj, a můžeš ho vyfotit, ale něčím lepším, než je obyčejný foťák.“

 

2. otázka: Mám dva menší kamarády (kluci 10 a 12 let), a prosili mě, abychom se někdy všichni sešli. Jak to provést ?

 

Auter: „Však oni za vámi chodí, jen si je uvědomte. Už na vás zkoušeli vše, ale vy nějak nereagujete. Stačí se sejít, udělat odpuštění, očistit se a oni se vám ukáží pouze jako energetická bytost.“

 

3. otázka: Jak bych se mohl kontaktovat já ?

 

Auter: „Však ty se kontaktuješ ve snu, jen si to zapamatovat. Až bude čas, tak ti to řeknou, ukáži, a neboj, budeš i na své planetě i na Aštarově.“

 

4. otázka: Jaký je nejlepší způsob zvyšování vibrací ?

 

Odpověď: „Dobré myšlenky, zbytek zařídíme my sami s vaším povolením ve snu. My totiž vám nemůžeme brát svobodnou vůli, tak se vás ve snu ptáme.“

 

5. otázka: Jsou tady mezi námi další ?

 

Odpověď: (bez vnitřního dialogu, řeč plynulá na rozdíl od pomalé přerušované řeči v předchozích odpovědích) „Jo, třeba támhle sedí vedle sebe nahuštění Aštar, Jamahama, Ptaah, Elen, Auter je tady,“

 

6. otázka: Tady je ?

 

Odpověď: „ne, za mnou.“

 

Další odpovědi: „ .... oni necestují astrálně, ale normálně, akorát zahaleni energetickými poli. Toto je ještě složité. Až tady bude Ivo, vše bude vysvětleno.“

 

7. otázka: Do somálského lidu se inkarnují nacisti ?

 

Odpověď: „Ano, do celé Afriky. Až vymřou hlady nebo se povraždí. I Arábie se k tomu počítá, Muslimové a ti, co proti sobě válčí. Radím vám, vyvarujte se těchto zemí. Sice se říká, že v Africe jsou různí šamani atd., ale to už je minulost. Teď šamani nejsou, teď to jsou jen zdrogovaní lidé.“

 

8. otázka: Proč mám nepříjemný pocit z TV pořadu Gilotina ?

 

Odpověď: „Gilotina není asi příjemná nikomu. Já teda tento způsob nenávidím. Jaký si uděláte vy obrázek, záleží na vás.“

 

9. otázka: Můžu cestovat astrálně ?

 

Odpověď: „Samozřejmě že můžeš, záleží jen na tobě, ale ty stejně cestuješ astrálně jako my všichni. Vědomě je to trošku těžší, je to určitá schopnost. Jestli si ji budeš přát, budeš ji mít. Není to jen tak lehké.“

 

10. otázka: Pořád se mluví o tibetské Šambale.

 

Odpověď: „Nebyl jsem tam, jen ti řeknu, až tam zaletím. Jediné je to, že bych vás opustil a předal vás Trokovi, a pak bych asi za chvilku přišel zpět, abych se tam podíval.“

 

Přísedící se rozhodli, že si budou povídat s Trokem.

 

11. otázka na Troka: Rád bych se zeptal na český národ, Slezsko a Moravu ...

 

Odpověď: „Já to vidím takhle, jste dobří, ale moc pro to neděláte, abyste se zachovali. Nízká porodnost, a utíkáte do zahraničí. Teda já nevím, jestli to je sebezachování, když pořád zdrháte za něčím jiným.“

 

12. otázka na Troka: Je možné, aby se člověk inkarnoval do rostliny popř. do kamene ?

 

Odpověď: „Ano, být kamenem, to by asi nikdo nechtěl, to je jedna z nejhorších možností.

Kamenem ovšem léčivým, jako je třeba křišťál, diamant a různé druhy jiné, safíry a drahé kameny. To je jen lehká odplata. Ale obyčejný balvan, to je nejhorší, co snad může být.“

 

Pokračuje opět Auter (viz Šambala): „Je to tam nádherné, celá krása. Ale nějak trochu opuštěné. Je to čím dál horší. Teď zrovna tam dělali bohoslužbu Bohu, jak oni mu říkají. Přeloženo Bůh. A konali očistu pro celý svět. Oni jsou napojeni na duchovní bytosti z Vesmíru a oni to možná ani tak docela neví. Ale je to tak. Oni dělají práci za nás jen určitou. Oni dělají očistu celého světa. Veliké to moc není, tak 3 - 4 km2. Jen klášter a zahrada a nějaké výzkumné laboratoře, a k tomu potřebné věci, půda a další. Toto je velice složité. Oni na to přicházeli mnoho let, a já vám to teď nemůžu za 10 minut vysvětlit. Je to opravdu velmi složité.

 

Ale oni vyšlou přes nějakého člověka, který žije v tomto světě, telepatickou myšlenku, a on si bude myslet, že to vynalezl, a tak se to dostane do světa.“

 

13. otázka na Autera: Slyšel jsem z knihy (Rampa) - „3. oko“ o jiné Šambale...

 

Odpověď: „Je více míst. To bylo jedno z 10. Oni byli k tomu místu velice blízko. Možná někdo z nich měl telepatické spojení s nimi. To já vám nepovím, protože to není v mé moci. Oni jsou tak na vysoké úrovni, že já se jich musím ptát, zda to mohu říci.“

 

14. otázka na Autera: Deníky UFO v televizi.

 

Odpověď: „Vidím to takhle, hrůza. Je to pravda, ale ta pravda, jako vy víte, že jsou to ti negativní. Dívá se na to jak naschvál tolik lidí. Je to fakt problém, kterým se teď zabýváme.“

 

15. otázka na Autera: Hodně lidí tvrdí, že byli v předchozím životě např. Napoleon Bonaparte. Přitom historicky byl Napoleon přece jenom jeden ?

 

Odpověď: „Bonaparte, to byl určitý diktátor. Takže ten, kdo v životě diktoval, tak se v něm vidí, a tím to tvrdí.“

 

Závěr: „Já se loučím, a zase za vámi přijdu, až tady bude Ivo. To tady bude tolik lidí, že nevím, jak se tu všichni nacpou. Už se těším. Snad tady budete sedět i na lustru, a to ještě nepočítám duchovní bytosti. Ty už fakt budou jen u stropu. Bude to tu tak obrovské, že se do toho zapojí všechny bytosti, které mají tento sektor na starosti. Připravte si otázky, řekněte to Ivovi a Marii, Alence, ať se připraví. Budu odpovídat na vše, jen se neptejte na blbosti. Budu vám vysvětlovat celý systém, ....... a budu vám to vysvětlovat celé roky, a nakonec budete vědět to, co my.“

 

 

176.  Sdělení 43.                 (Přijal Ivo Benda).          28.1.1998.           23:30-23:55 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Pan Němec z Brna mi poslal sdělení, kterým se chtěly Síly temna rafinovaně vložit do těchto „Rozhovorů“. Je to rafinovaný způsob, ale ihned jsem jej odhalil. Pan Němec ví, co dělá, ale dělá jen to, co umí.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se na ten dopis pana Němce, no musím ti říci, že jak jsi sám poznal, toto se nezakládá na pravdě, pan Němec komunikuje s různými bytostmi, a tyto by rády se vložily do těchto našich „Rozhovorů“. Víš, Karné je velitel Vesmírné flotily z Andromedy a plní zde úkoly záchrany lidstva při eventuální katastrofě, ale žádné smlouvy s nikým neuzavřel a neuzavře. Karné pracuje pod vedením Vysoké rady z Andromedy a pod Stvořitelem naším, a tím je to takto dáno. Zároveň ti mohu sdělit, že právě vyrovnaná duchovní úroveň je zárukou toho, že příjemce nezachytí sdělení od jiných, i negativních bytostí. Jak jsi správně pochopil, není tam ani jedno slovo o lásce, pokoře a o Stvořiteli. Konfederace 31 planet není naše konfederace, a tak to je k tomuto vše milý Ivo.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, já tě také zdravím a přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Ano, i já se musím připojit, že tato sdělení jsou falešná, a ani Karné ani Sol-tec nic takového nedělá. Ve Vesmíru je mnoho bytostí, které se sdružují pod Stvořitelem naším a pod Vysokou radou. Pak existují bytosti, které takto nepracují, a pracují pro sebe, a vytváří si malé organizační jednotky. Ty jsou co do rozsahu a významu zanedbatelné, ale snaží se i zde najít nějaký vliv. Takže jsi správně poznal, že toto tam nepatří, a tak to je správné. Já tě za toto miluji, milý Ivo, že dokážeš sám rozeznat tyto intriky, které se dosud zde vyskytují, a to je k tomuto vše.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

177.  Sdělení 44.                  (Přijal Ivo Benda).         29.1.1998.           12:43-13:04 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli čas, a tak můžeme ti předat několik sdělení. Mám pro tebe tyto nové zprávy.

 

Právě dokončila Izákova flotila rozmístění a zaujetí prostoru nad americkým kontinentem a Oceánií, a nyní již jen dokončuje vymezování jednotlivých sektorů pro případ této katastrofy. Má tento prostor plně pod kontrolou, to znamená, že také odjinud z Vesmíru sem není možné proniknout.

 

Dále ti chci sdělit, že se nyní rozhoduje opět o této planetě Zemi, neboť stále vrcholí tyto hrubé vibrace lidí na Zemi. Je to kritické údobí, ale všichni se musíme snažit, a ty se snažíš stále až horlivě, takže je velká naděje, že se tento stav změní a že tato planeta Země by nemusela projít touto katastrofou. Máme tě, milý Ivo, tak rádi, a přejeme ti, aby ti vše vycházelo, jak si přeješ, a aby se stále více lidí tvou zásluhou spojovalo s Vesmírnými lidmi. Je to tak, máme stále touhu se s vámi setkat a tak se těšíme na další shledání u vás na Zemi. Chceme, aby se to střídalo, tj. abyste i vy, tato skupina mohli nás navštěvovat, a to pravidelně, a tak to bude.

 

Dále ti chci sdělit, že se tyto naše vesmírné lodě stále zdržují nad těmito českými zeměmi, a tak se stále snažíme na lidi působit našimi jemnými vibracemi. Je to i pro nás obtížné, ale musí to tak být. Lidé mé flotily tě takto pozdravují a přejí všem lidem na planetě Zemi co nejbližší klidný vstup do Nového věku.

 

Tím toto sdělení končím milý Ivo, zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, já ti také přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“, a aby se ti vše dařilo jak si představuješ. Máme tě všichni členové naší flotily tolik rádi, že ti takto posíláme proudy lásky, aby se toto lidstvo posunulo na novou vyšší úroveň bytí. Tyto „Rozhovory“ již přečetlo více než 700 000 lidí a stále se přidávají další lidé, kteří se s námi takto spojují. Máme z toho velkou radost a přejeme si, aby se tak dělo i nadále, protože se lidé stále snaží o toto spojení.

 

Máš otázku na paní H., ano, ona musí likvidovat řadu negativních knih, a to jí chvíli potrvá, ale proto by to mělo jít, však ať se snaží a my jí v tom pomůžeme.

 

Dále ti chci sdělit, že se také jiní lidé snaží, a také tak postupují, že likvidují tuto negativní (válečná, erotická, UFO - negativní) literaturu, a tím si pročišťují jak svůj byt a okolí, ale hlavně svoje tělo, které je jinak takto zasahováno. Proto je tak důležité dát tuto negativní literaturu pryč.

 

Dále ti chci sdělit, že se právě prezident USA, Clinton, dostal přes jednu překážku, kterou mu připravily Síly temna, a že se definitivně rozloučil s těmito negativními mimozemšťany. Tím umožnil, aby se lidé ještě více s námi takto spojovali a dále aby v případě katastrofy byla vybraná část lidí zachráněna v lidském těle.

 

Tím milý Ivo končím, za všechny ti to takto předal Ptaah.“

 

 

178.  Sdělení 45.                   (Přijal Ivo Benda).          1.2.1998.           15:35-16:08 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám velkou radost z toho, jak se snažíte postoupit v tomto snažení v cestě ke Stvořiteli našemu. Mohu ti sdělit, že se vám to daří, a že se takto dobře připravujete  na setkání v Havířově v polovině února. Máme pro vás informace, že se budete opravdu snažit, abyste se udrželi v křeslech, neboť to bude pro vás velké zjištění této vaší skutečnosti. Nyní tedy takto pracujte, abyste byli dobře připraveni, a ty, milý Ivo, si můžeš připravit tyto otázky , které ti leží na srdci. Mohou to být otázky týkající se jak současnosti, tak minulosti či budoucnosti. Máme tě tolik rádi, všichni členové mé flotily tě milují a zdraví, přejí ti mnoho dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.

Dále ti chci sdělit, že se nyní, milý Ivo, začínají přípravy na setkání s tebou a dalšími lidmi z vaší skupiny, a tak se budeme těšit na toto setkání.

 

Vidím, že jsi také vysvětloval tu astronomii, a tak se budeme těšit, až se uvidíme osobně, tak ti mohu ledacos ukázat. Vím, že bys chtěl vidět tuto naši Galaxii zvenku, no uvidíš, co ti potom umožníme vidět. Je to tak krásné mít takového přítele na této planetě Zemi, který tolik chápe a pracuje pro lidi a pro celý Vesmír takovým tempem, že se občas divíme, kde se to v tobě bere. Mám z toho velkou radost, a tak se budu snažit ti pomoci ve všem, co ti bude ležet na srdci,

milý Ivo.

 

Dále se chci s tebou domluvit na té cestě, jaký termín by ti vyhovoval, já se domnívám, že by to mohlo být o následujícím víkendu po Havířově, neboť tato návštěva by mohla být na 2 dny. Vidím že souhlasíš, a tak to takto uděláme. No ještě před tím se setkáme krátce poprvé, abychom se takto seznámili a mohli se lépe domluvit na dalším postupu. Máme tě všichni tolik rádi, to, co jsi dostal od p. Dittricha, to byl můj 1. projev, sdělení lidem na Zemi, tehdy to bylo ještě pionýrské i z mé strany, a tak se nyní o to více raduji, jak se ti to nyní takto daří s těmi „Rozhovory“. Máme představu, že si můžeš vybrat, kam se chceš podívat, a pak se uvidí co dále.

 

Nyní tedy jsem u tebe, sleduji, jak pěkně píšeš toto sdělení, a mám z tebe velkou radost. Ano, správně jsi to poznal, stojím po tvé pravici u okna, a mám tě takto rád.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé se snaží více a více spojovat, a tak se toto číslo dostalo na hodnotu 320 a to je opět velký úspěch, neboť tím se budou bourat tyto bariéry kontaktu mezi námi a lidmi na planetě Zemi.

 

Dále ti chci sdělit, že se počet čtenářů dostal na číslo 780 000 a toto se stále zvyšuje, lidé se zájmem kopírují a dávají tyto „Rozhovory“ mezi jiné lidi. Jinak máme takovou představu, že až uzraje čas, budeme vy a já moci vystoupit v televizi, a tak seznámit lidi s naší existencí touto formou. Bude to tehdy, až lidé budou pomocí těchto „Rozhovorů“ s námi seznámeni, a až se tedy budou dobře orientovat v těchto věcech.

 

Jinak se lidé mají opravdu nad čím zamýšlet, a tak je to správné, a přeji si, aby tak bylo i nadále. My vám v tom budeme vždycky pomáhat, tak jako tomu pomáhá i náš Stvořitel, a to je k tomuto vše, milý Ivo.

 

Závěrem ti znovu děkuji za tuto práci, která má takový ohlas mezi lidmi a která způsobí zásadní zvrat ve vašem vývoji a ve vývoji celé planety Země.

 

To je pro dnešek ode mne vše, jen dále se snaž milý Ivo, a zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Ptaah, i já tě takto zdravím i za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád a přeji vše nejlepší.

 

Mám velkou úctu k tomu, co jsi doposud vykonal, a jaké to má výsledky a ohlas. Počet čtenářů „Rozhovorů“ se stále zvyšuje, a tak se lidé dozvídají Pravdu o tom, co je obklopuje a jak to vlastně je. My s láskou tyto lidi sledujeme, jak si vytváří nový obraz o světě, který je obklopuje a jak lidé se snaží být lepšími a lepšími. Rozhodující je tato snaha a to, jak přijímají tyto naše informace, a pak je snaží využít ve svém životě. Máš být, milý Ivo, na co hrdý, a tak se můžeš těšit na odměnu od nás, tvých přátel z Vesmíru.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží s námi spojovat, a tak se počet lidí v kontaktu stále zvyšuje, jak ti sdělil již Aštar. My z toho máme velkou radost.

 

Dále, milý Ivo, ti přeji, ať se ti vše daří i nadále a ať se lidé obrátí ke Stvořiteli našemu, neboť v tom je veškerá síla a vědění a odtud jim může být pomoženo. Tím, milý Ivo, se s tebou loučím a přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily ti to sdělil Ptaah.“

 

 

179.  Sdělení 46.                 (Přijal Ivo Benda).            6.2.1998.           23:00-23:20 hodin.

                                                                                                             Místo: Šumperk.

 

        „Milý Ivo,

 

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi v Šumperku a máš touhu přijmout od nás sdělení.

 

Ano, ty rozhovory telefonem jsem slyšel, byl a jsem u tebe, a mám tě opravdu moc rád. Ti lidé, se kterými jsi mluvil, mají zase nad čím přemýšlet, je to skutečně nová věc pro ně tyto „Rozhovory“, a začíná se to u nich v mysli měnit. Marcela nyní zpytuje svědomí, jak s tebou nakládala před těmi 13 lety, a jak to vlastně nyní díky tomu je (lhala mi a vydírala mě, díky tomu jsem nemohl žít se svým synem - pozn. zpracovatele). Pro všechny je to především poučení, že takto se to nedělá. Máš milý Ivo pravdu, když říkáš, že se láskou takovému člověku, co je na ten materiál, nezavděčíš nikdy. On vždy hledá možnost, jak získat hmotný zisk. Proto se nyní zamýšlí Marcela a zpytuje svědomí.

 

Mám pro tebe toto sdělení, Izákova flotila již zcela plní úkoly pro případ evakuace amerického kontinentu a Oceánie, a tak se nyní lidé radují nad tímto úspěchem.

 

Dále ti mohu říci, že se lidé radují z toho, že se našel člověk, který udělal tak důležitý krok v postupu lidstva, a že tento člověk je právě v českých zemích.

 

Milý Ivo, nyní se dějí řetězové události, které jsi ty způsobil svým jednáním, počínaje velkým zájmem o přírodní vědy od mládí, až po toto hluboké samostudium mimozemských civilizací z literatury. Je to milý Ivo tak, že se lidé masově seznamují s naší přítomností a že již stovky lidí s námi takto komunikuje. Lidé zjišťují, že se nemusí ničeho bát a že je to jinak, než jim servírovaly sdělovací prostředky. Dále ti chci sdělit, že tyto vaše hrubé vibrace v Evropě slábnou, v Americe nikoli, a tak vše záleží na tom, jak se tam podaří rozšířit tyto „Rozhovory“. Věřím, že vše se podaří. Další novinkou jsou tyto myšlenkové pole lásky, které se tímto utvářejí, a mají tak blahodárný vliv na planetu Zemi. Máme tě, milý Ivo, tolik rádi, tak se drž i nadále, ať se ti takto splní všechny tvoje další představy.

 

Vidím, že jsi obdržel obrázky od Mileny a Lucky, líbí se ti a jsou bezpečně věrné. Tím budeš moci obohatit tyto „Rozhovory“ o další věrnou ilustraci, aby čtenář měl představu o našem vzhledu.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

180.  Sdělení 47.                 (Přijal Ivo Benda).            8.2.1998.           18:20-18:51 hodin.

                                                                          Místo: Vlak Opočno - Týniště nad Orlicí.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Sledoval jsem, jak pracuješ společně s Anežkou i předtím s tím D. . Ano, to, co jsi s Anežkou zjistil, je pravda, všechny údaje, které máš zapsané, jsou skutečné. Je pravda, že já se mohu rozpomenout na tyto životy, a to proto, abych vám pomohl k řešení problému Atlantidy. Mám tě takto, milý Ivo, moc rád, že jsi se moc snažil a posunul ve znalostech toho, co se stalo. Můžeš takto pokračovat dále a lidé se změní v tom, že ti budou stále více nápomocni, i ti, od kterých jsi to nečekal.

 

Mám další údaje o počtu čtenářů, dnes je to 940 000 lidí, takže na Havířov to bude 1 milión lidí !  Je to ohromný úspěch, že se to takto šíří, vždyť lidé jsou naprosto různého zaměření, a tak se snaž takto pracovat dále.

 

Dále ti mohu sdělit, že počet kontaktérů dosáhl čísla 420, a to je také úspěch, vždyť lidé realizují to, po čem dávno toužili.

 

Další zprávou je to, že Izákova flotila má nyní zcela pod kontrolou americký kontinent a Oceánii, a současně studuje Portorický příkop, kde je v současné době aktivní zbraň, jak jsi to správně lokalizoval. My ti v tomto, milý Ivo, budeme nápomocni, a tak se snaž o další řešení tohoto problému. Mám tě tak rád, ano, milý Ivo, v Egyptě jsi stavěl tyto překrásné chrámy v Karnaku a Luxoru, v Baalbeku v Sýrii, a projektoval jsi Théby. Jsou to krásné stavby, které daly lidstvu hodně poznání a které jsi postavil s cílem posunout lidstvo o kousek dál.

 

Dále to mohu sdělit, že ty jsi majitelem těchto duchovních aktivit a že se sám přesvědčíš, jak ti pak se dostane odměny za toto dílo. Jsou to věci, které se stále vyvíjejí, a ty budeš moci na tomto pracovat i nadále, neboť je to v souladu se záměry Stvořitele našeho a v souladu i s našimi záměry. Jedná se o připojení Země do Kosmické konfederace planet, a do takového společenství, kde budou zcela jiné možnosti. Já to takto vidím, že se toto podaří během několika let, neboť tyto „Rozhovory“ jsou mohutným startérem těchto událostí.

 

Dále ti mohu sdělit, že se lidé budou moci ve větším měřítku seznámit s námi letos v létě, neboť se lidé starají hodně o to, aby nás poznali a aby se toto takto stalo. Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti vše nejlepší a hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“. “

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Mám radost z toho, jak pilně pracuješ s Anežkou na těchto problémech a jak se lidé starají o to, aby se o nás co nejvíce dozvěděli. Máme za to, že brzy začnou kontakty mezi námi, v létě tohoto roku, a že se takto bude dít ve větším měřítku. Tím tato fáze seznámení a kontaktů bude ukončena, a začne fáze další, a to osobního setkání, kde se lidé budou moci seznámit s námi, s naším způsobem života, jak myslíme, pracujeme, bavíme se a pomáháme jiným tvorům v tomto Vesmíru. Tím se takto stane to, že se naše civilizace bude spojovat s vaší civilizací a bude se to dít takto postupně. Máme záměr, aby se ti zájemci, kteří mají takový zájem o nás, sami s námi spojovali a další už uvidí sami. Jsou to tyto možnosti se osobně setkávat jak u vás doma, tak u nás na Vesmírných lodích a na našich planetách. Je to takto vše připravováno, aby se lidé sami přesvědčili, jaká je Pravda. Jsou to tito lidé, kteří stojí v čele tohoto duchovního proudu, jako jsi i ty, milý Ivo, a kteří se takto snaží na sobě pracovat a zušlechťovat své vlastnosti.

 

Mám proto tuto otázku, jak ty vidíš tento proces a jak se budeš dál podílet na tomto duchovním proudu, kdy dojde ke spojování této naší a vaší civilizace. Já to vidím takto, že chceš dále aktivně takto pracovat na tomto úkolu a že takto vydržíš až do konce, tedy do doby, kdy bude náš lid těsně spjat s lidem planety Země. Je to takové naše přání, neboť i my máme takovou zodpovědnost za tuto planetu Zemi, neboť i my jsme částečně zodpovědní za tento váš vývoj.

 

To je ode mne zatím vše, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a dále ti přeji, ať se ti vše daří v tvém životě, jak si představuješ.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

181.  Sdělení 48.                  (Přijal Ivo Benda).             13.2.1998.           6:20-6:35 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš ke mně otázku, kolik je nyní čtenářů, ano, je to 1 200 000, je to tak proto, že se čtenáři objevují za hranicemi těchto zemí českých. Je to nový impuls k tomuto kroku, kdy se tyto informace začínají mohutně šířit po této planetě Zemi.

 

Vidím, že jedeš do Havířova, no bude to důležité setkání, a tak se budeme všichni těšit, co z toho vzejde.

 

Můžeš si připravit otázky, a tak se více dozvědět o té Atlantidě, o našem společném životě tam a tak, to, co tě vůbec zajímá k této věci. Je toho hodně k řešení, a tak se můžete všichni snažit, my vám budeme nápomocni.

 

Dále ti chci sdělit, že se nyní budou dít velké změny v energetické stabilitě planety Země, je to taková věc, kdy se energie planety Země budou přizpůsobovat novým podmínkám éry Vodnáře, tedy při vstupu planety Země do fotonového pásu. Někteří lidé to pocítí různě nepříjemně, jiní vůbec, to záleží na celkové vibraci těla tohoto člověka. Dále ti chci sdělit, že se můžeš připravit na naše osobní setkání. Mám tě moc rád, milý Ivo, že se takto snažíš a že tě hodně zajímají výsledky tvého snažení - to je důležité. Dále ti chci sdělit,

že se lidé planety Země stále více přizpůsobují svým podmínkám fotonového pásu, a tak se dějí různé události, které mají právě tuto příčinu. Jsou to hlavně tato zemětřesení, záplavy, uragány a jiné abnormality, no u vás je nyní dosti teplo.

 

Dále ti chci sdělit, že mám v plánu toto, že se spolu domluvíme, co bys chtěl vidět v té příští cestě, ano, vím, že bys rád ten pohled na naši Galaxii a zároveň fotografii s vyznačením polohy Sluneční soustavy, to nebude problém, no uvidíš, a pak navštívit některé planety, kde lidé žijí různým způsobem, včetně těch po atomové válce. To bude možné, a tak se budeš mít na co těšit. Lidé z naší flotily se těší na naše setkání, a tak se uvidíme ve skutečném nadšení.

 

Dále ti chci sdělit, že se velmi těšíme na to, až se budou spojovat a osobně setkávat skupiny lidí a až se tak bude dít běžným způsobem.

 

Vím, že jsi odeslal do televizí „Rozhovory“, tak nyní uvidíme, co se bude dít.

 

To je zatím vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Aštar.“

 

 

182.  Sdělení 49.               (Přijal Ivo Benda).                13.2.1998.         9:53-10:23 hodin.

                                                                                     Místo: IC vlak Kolín - Pardubice.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jedeš tím IC vlakem do Českého Těšína, a tak spolu můžeme komunikovat.

 

Máš otázku, co bych mohl říct k té Atlantidě před 11 200 lety. Ano, žil jsem tam jak máš sděleno od Stvořitele našeho, byli jsme spolupracovníci a spolupracovali jsme na věcech, nových technologiích přebíraných od jiných civilizací v rámci Kosmické konfederace planet. Tyto technologie ale byly ne zrovna vyvážené k duchovní úrovni civilizace, a proto se stalo to neštěstí. V hierarchii Atlanťanů byli lidé, kteří nesli odpovědnost za to, že nové technologie budou realizovány v souladu s duchovní vyvážeností této civilizace, měly na to konkrétní metody, a byl to jejich úkol, aby to takto bylo v rovnováze. Stalo se to, že právě tyto některé řídící složky v tomto selhaly. Já jsem měl za úkol vždy dovést požadované technologie odjinud, a tyto úkoly mi dávaly právě řídící složky. Já jsem měl omezenou možnost tuto rovnováhu posoudit, nicméně hlásím se k tomu, že chci vám pomáhat při řešení tohoto problému, který zde existuje oněch 11 200 let. Lidé, kteří byli řídícími složkami, mají stále tento dluh, a záleží na nich, jak a kdy tento dluh vyrovnají. Ty jsi na nejlepší cestě toto zvládnout, neboť jsi vlastní pílí a samostudiem již dávno pracoval na tomto problému. Právě tvé minulé životy po Atlantidě vždy směřovaly k tomu, abys pozemské lidstvo posunul duchovně dál, tedy v tom směru, který byl zanedbán. Co se týče konkrétních detailů řešení, dostanete informace v Havířově, nyní teď k tomu v tomto širším pohledu.

 

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že se tyto „Rozhovory“ šíří za hranicemi velkým tempem, neboť tyto informace lidé „berou“. Jsou to skupiny v Německu, Rakousku, Polsku, nyní i na Ukrajině, a dále ve Švédsku, dále v USA - Washington, Kanada - Calgary a Mexiko - Mexico City, tam již mají toto přeloženo a nyní začínají se šířením. Proto jsi zaznamenal ten skok v počtu čtenářů, je to vlastně 200 000 čtenářů mimo tyto české země a 1 000 000 v českých zemích k dnešnímu dni.

 

Dále ti chci sdělit, že počet kontaktérů v českých zemích dosáhl čísla 500 a i nadále roste, neboť to je velmi velká touha mnoha lidí. Představ si, milý Ivo, až tvé jméno bude vyslovovat 1 či 2 miliardy lidí, ve Vesmíru už tě takto znají, tam se informace šíří opravdu rychle, ale zde na planetě Zemi to má svůj pohyb a rytmus. Proto se již teď všichni těšíme na to, co to způsobí. Bude to konec doby temna a začátek doby světla na planetě Zemi. Lidé tolik dychtí po těchto informacích a přejí si, aby měli již konečně jasno v tom, jak to s těmi pozemšťany a mimozemšťany vlastně je. To je takový objev pro mnohé, že se nyní budou lidé i nadále snažit o to, aby se rychle vše změnilo, a aby se lidé stali skutečně lepšími ve svém srdci a v každodenním jednání.

 

To ti to takto sdělil Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Mám obrovskou radost, jak se vše takto daří, a jak se lidé stále více s námi spojují. Jsou to právě jejich aktivity, díky kterým pak dochází k další řetězové reakci - tzv. dominový efekt. Lidé musí především vysílat láskyplné myšlenky, jemné vibrace a tím budou moci vytvořit pole informací, myšlenek, které my ještě zesílíme, a to dále zasáhne další oblasti planety Země. Je to nesmírně důležité, aby se to takto stalo. Mám velkou radost milý Ivo z toho, jak se ti vše daří, a jak to lidé žádají a čtou stále dokola. Neboť tyto „Rozhovory“ jsou pro ně světlem v jejich dosavadních životech, které neviděli nikdy dříve.

 

Tím se s tebou takto loučím, milý Ivo, pozdravují tě a posílají ti svoji lásku i další členové mé Vesmírné flotily z Plejád, a přeji ti hodně dalších úspěchů a spokojenosti v osobním životě.

 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

183.  Sdělení na přednášce.            (Přijala Anežka).       14.2.1998.     16:03-16:14 hodin.

                                                                                  Místo: Budova Rekultivací, Havířov.

 

Toto byla odpověď na dotaz jedné paní, která má duchovní kontakty mnoho let, ale s přáteli z Vesmíru nikoliv. Proběhlo na přednášce.

 

„Milá naše pozorovatelko, je milé, že se takto o nás zajímáš, a my jsme rádi a lásku k vám všem vysíláme ve velkých proudech. Vytvoř skupinu, ty víš s kým a jak, bude Ti pomoženo. Nejdříve s námi se můžeš kontaktovat již v blízké době, upravíš-li stravu a způsob myšlení s láskou k sobě. Měj se ráda, zasloužíš si ji, protože jsi dítě Stvořitele, Vesmíru.

 

S láskou na vás všechny myslíme, přátelé z Plejád, předal za všechny Aštar a Ptaah se přidává.“

 

 

184.  Sdělení 50.                (Přijal Ivo Benda).              14.2.1998.        19:40-19:57 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

Nyní následuje několik sdělení z působení naší Havířovské skupiny, kde jsme se mimo jiné zabývali očišťováním těl, řešení problému Atlantidy a také odpuštění Anunakim - Silám temna za zlo, které zde na planetě Zemi dosud provedli (3 byli přítomni společně s našimi přáteli z Vesmíru).

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se, zda-li má Jana vzít Moniku s sebou, ano, ona ji musí vzít, aby se mohla očistit

od těchto energií, které obdržela při vysílání ze zbraně u Portorika.

 

Dále ti chci poděkovat za vyčerpávající a zajímavý přednes, který nenechal nikoho na pochybách o tom, co vykládáte. Dále máme velkou radost, že se ti podařilo zaujmout dalších několik lidí, kteří budou pracovat pro tuto planetu Zemi. Je to tak, že se nyní zde na Ostravsku budou vytvářet další skupiny, které budou dále pracovat takto jako vy. To je na tom to nejdůležitější, když začne pracovat nová skupina pro planetu Zemi. Je to tak zapotřebí, že se nyní toto takto děje. Správně ty jsi to té ženě vysvětlil, že tím, že si komunikaci nechá pro sebe, tím nijak lidem nepomůže. Ano, zabralo to na ni, a musím ti říct, že se docela před vámi styděla. Tím je tato práce tvá završena, a současně ti mohu sdělit, že se to velmi změní s tím věkem Vodnáře, a tak se to takto děje.

 

Ano, ten obrázek je opravdu věrný, je tam moje srdce a další srdce, které nosím v tom svém srdci s sebou, a takto na ně myslím a cítím s nimi.

 

Dále ti chci sdělit, že právě tyto „Rozhovory“ přečetlo 1 050 000 lidí v českých zemích a dalších 250 000 lidí v zahraničí. Spojuje se s námi již 550 lidí, a to je tak správné. Máme z toho velkou radost a přejeme si, aby to i nadále rostlo, neboť toto je klíčová nutnost k tomu, aby tato planeta Země postoupila do vyšší dimenze bytí - do 4. dimenze.

 

To ti to takto sdělil Aštar, milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Mám tě, milý Ivo, moc rád a přeji ti hodně dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“. Ta přednáška se nám velmi líbila a opět dostali lidé další důležité informace k naší existenci a k našim kontaktům. Tím, že se takto děje, mohou se lidé dále informovat o nás a tomto, kdo je zde na planetě Zemi, a tak lidé pochopí Síly temna, a postaví se jim na odpor. Tím se vše začne měnit, a vše se bude obracet k lepšímu.

 

Milý Ivo, přeji ti vše nejlepší, za členy mé flotily ti to předal Ptaah.“

 

 

185.  Stalo se prý v obci na Prostějovsku, v obci Čechy pod Kosířem, kdy dcera pekaře každý den ráno nosila rohlíky na zámek. Jednou vystoupil z lesa malý mužíček, obešel ji a z košíku jí sebral 2 rohlíky, kousl do nich a s odporem je zahodil. Zmizel v lese, za chvíli se objevila zářivá koule a kamsi zmizela. Vylekaná dívka dostala na zámku pokutu za nedodané rohlíky.

 

Šla se vyzpovídat na faru, kde je o tomto případu prý dodnes záznam, a právě tak je záznam na zámku.

 

Ze které planety tito mimozemšťané přiletěli, kam se poděly tyto 2 rohlíky, kvůli kterým měla dcera pekaře problémy, a co na to říkají tito mimozemšťané ?   

 

           (Ptá se Ivo Benda, neboť do této obce na Moravě jsem často jezdil za příbuznými).

 

                                                                                 14.2.1998.       22:17-22:26 hodin.

                                             (Přijala Anežka).                               Místo: Havířov - Suchá.

 

       „Milý Ivo,

 

Ty jsi ale koumes, ty legendy jsou trochu obohaceny. Ano, byli tam mimozemští lidé - bytosti, s tím rohlíkem to bylo jinak, oni jí to vrátili, ale v šoku je tam nechala. Vzali si kódový vzorek, informace složení .... záznam, co ti lidé jedí, je to jako houba, o složení ani nemluvě, to jsme potom zjistili, že ten pekař tam dal něco navíc, asi myší části. Proč to jíte ....

Planeta NULLEERTO v systému Síria.

 

Již vyrostli.

                              Aštar.“

 

 

186.  Sdělení 51.                 (Přijal Ivo Benda).              17.2.1998.       20:03-20:25 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Stojím tu vedle tebe a na tvé pravé tváři mám svoji ruku, a tak ti dávám množství energie, kterou budeš o tomto víkendu potřebovat.

 

Vidím, že jsi přepisoval  tato další sdělení, no přijdou ti i od Anežky, a tak toho bude více. Mám pro tebe další zprávy.

 

Počet čtenářů v českých zemích dosáhl 1 100 000 lidí a v zahraničí 350 000 lidí, je to stále v pohybu, neboť lidé po tom tolik touží. Je to vynikající, i to tempo, a to bude stále takto nabírat obrátek. Víš, milý Ivo, lidé mají takový hlad po těchto informacích, že to takto je a bude.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží opravdu ve velkém měnit svůj způsob života, a tak se začínají zabývat sebou samými. To je ta důležitá změna, tím také začíná Nový věk.

 

Dále ti chci sdělit, že máš dobrou příležitost k tomu, aby se ti podařilo uspět v té vaší televizi, už to tam rozebírají a uvažují, co kdyby to takto umožnili a co by z toho bylo. Jsou to lidé přemýšliví, a tak zvažují, co by to pro ně znamenalo, takto tento přenos umožnit. Lidé se musí dozvědět Pravdu, vždyť i na vašem praporu na Pražském hradě je „Pravda vítězí“, a tak se to takto bude vše měnit.

 

Dále ti chci sdělit, že Izákova flotila má vše pod kontrolou stejně jako Karného flotila, a je stále připravena zasáhnout v případě katastrofy, na jejíž okraj se toto lidstvo dostalo. Lidé si musí konečně uvědomit, že nemohou jednat tak jak jednají a že se musí stále více lepšit a snažit se ve svém každodenním chování a jednání. Jsou to takové věci, že se lidé opravdu začínají zde v českých zemích snažit, a tím dávat vše pro jiné a nejen pro sebe. Ty, milý Ivo, v tom takto pokračuješ, a tak se snaž i nadále a budeš vidět brzy své ovoce. Lidé tvé jméno a Milušky stále více opakují, a tím se snaží pochopit to, co jste jim předali. Jsou to tyto informace, které jim mohou zlepšit život, a tak se očistit od svých dluhů z minulosti a stále se snažit o toto očištění.

 

To je, milý Ivo, ode mne vše, zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já ti přeji vše nejlepší a ať se ti vše takto daří. Mám možnost se s tebou konečně takto seznámit osobně a to o tomto víkendu, jak jsme takto domluveni, no věřím, že to bude úžasné, setkat se s takovým člověkem, který způsobil toto, tento pohyb zde v českých zemích. Lidé, ti tě takto začínají milovat, že jsi jim umožnil se dozvědět tyto informace, a tak se mohou stále více dočítat o nás a naší komunikaci. Máme tě všichni, milý Ivo, moc rádi, zde na naší Vesmírné flotile z Plejád, a tak se budeme těšit, až se spolu osobně setkáme. Víš, milý Ivo, ta fotografie naší Galaxie je již nachystána, a také jiné fotografie, no uvidíš, co si budeš moci s sebou odnést.

 

Lidé se snaží takto i nadále pracovat, tedy šíří tyto „Rozhovory“, a tak se stále posouvají dále a dále vpřed, neboť se stávají lepšími a lepšími.

 

Máš nyní i hodně přátel zde na Zemi, neboť oni s tebou takto cítí a věří, že tě také někdy uvidí.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

187.  Sdělení 52.                    (Přijal Ivo Benda).           19.2.1998.       11:29-11:54 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem tu s tebou a na tvé pravé tváři mám opět ruku a dávám ti tolik potřebnou energii.

 

Vidím, že jsi zvládl další výtisky, a tak budou dány na tato důležitá místa. Mám tě moc rád, milý Ivo, že se takto snažíš a že i nadále rozšiřuješ a pracuješ na těchto „Rozhovorech“.

 

Máš na mě otázku, kolik je k dnešku čtenářů, ano, celkem je to 1 650 000, z toho 450 000 v zahraničí. V současné době se kontaktuje v českých zemích 700 lidí, a tato čísla stále stoupají. Tím je nastartován tento proces a tím se lidé dále snaží takto s námi spojovat, ale to díky tobě, milý Ivo, že jsi to takto dokázal rozšířit mezi lidi.

 

Dále ti chci sdělit, že se Izákova flotila dále snaží o lokalizaci této zbraně v Portorickém příkopu, je to tam pěkně aktivní, no už je nejvyšší čas, abyste takto zasáhli a eliminovali ji. Je to takto dáno, že se věc musí řešit, jinak dojde ke katastrofě.

 

Dále ti chci sdělit, že se u nás na naší flotile lidé stále více připravují na toto setkání s tebou, abys mohl poznat co nejvíce našich lidí, kteří zde takto pracují a mají na starosti tento 4. sektor Vesmíru. Je to tolik našich lidí, kteří stále s láskou v srdci pracují pro Stvořitele našeho, aby i v této části Vesmíru panoval pořádek a mír a aby se pozemské lidstvo mohlo posunout na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se sami snaží vymanit z vlivu Sil temna, a to tím, že si každý jedinec zvyšuje svoji duchovní úroveň, aby tím byl imunní proti myšlenkovým proudům hrubých vibrací Sil temna.

 

Lidé se snaží velice, to my zde na naší flotile pozorujeme stále více, a tak věřím, že to tak bude pokračovat i nadále.

 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a ať se ti vše daří i nadále.

 

To ti to takto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily sídlem na stanici Šáre.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, já ti také přeji všechno nejlepší a hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“. Vidím, že sis udělal trochu času, a tak ti mohu sdělit tyto nové zprávy.

 

Právě jsme navázali nové kontakty s desítkami lidí zde v zemích českých, a lidé se spojují rádi, a daří se jim to po splnění těchto podmínek. Mám z toho opravdu velkou radost a děkuji tobě, milý Ivo i za členy mé Vesmírné flotily z Plejád za to, že se to takto děje. Víš, já jsem opravdu překvapen tímto úspěchem a mám velkou radost z toho, jak lidé na planetě Zemi objevují toto nové světlo, světlo Stvořitele našeho, neboť se stále takto spojují a tím se jim dostává jiných informací než dosud od Sil temna. A to je velký rozdíl, pořádná změna. Lidé se ptají na různé věci, nejčastěji na to, jak mohou přispět k lepšímu světu, a co pro to mohou udělat. My, Vesmírní lidé, jim říkáme, že kromě vlastní dobré životosprávy a zvyšování duchovní úrovně láskyplnými myšlenkami, mohou přispět i tím, že tyto „Rozhovory“ rozšíří, a dají dalším lidem k přečtení, a tím pomohou k této změně i mnoha dalším lidem této země české a planety Země. Je to tak, že se lidé musí i nadále snažit o toto zduchovnění svého života, a tak přispět k celkovému postupu planety Země ve svém vývoji. To se takto děje, a tak se opravdu radujeme z toho, jak jsi to, milý Ivo, rozpoutal, a seznámil s tímto materiálem víc než milión lidí.

 

To ti sdělil, milý Ivo, Ptaah, a k němu se připojují Jamahama, Aštara, Hljara a další členové naší Vesmírné flotily z Plejád.

 

 

188.  Sdělení 53.                    (Přijal Ivo Benda).             20.2.1998.         6:42-7:09 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám pro tebe tato sdělení, co se týče odletu. Můžeš si obléci sako a kalhoty jako do práce, s sebou si můžeš vzít tužku a papír na poznámky, a můžeš si nechat hodinky. Věci osobní potřeby není nutno brát.               (Vynechaná soukromá část).

 

Dále ti chci sdělit, že se na tebe moc těšíme a uvidíš, co všechno nového zažiješ. Fotografie jsou pro tebe připraveny, a to různých oblastí, včetně této Galaxie. Fotoaparát si nemusíš brát, stejně jsou zde jiné vibrace.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé na planetě Zemi stále více snaží zlepšit svůj osobní život, a to díky těmto „Rozhovorům“. Je to tak, milý Ivo, budeš si muset zvyknout na to, že tvé jméno bude vyslovovat stále více lidí. Je to taková změna v tvém životě, ale ty máš dobrou průpravu, jsi vyrovnaný a flexibilní, a tak tebe to určitě nerozháže.

 

Dále ti chci sdělit, že se stále snášíme nad touto planetou Zemí a svými láskyplnými vibracemi působíme na všechny tyto lidi, aby sami byli lepší a lepší. Jsou to lidé, kteří se chovají tak, aby sami uspěli v tomto finančně založeném světě, který vám naordinovaly Síly temna. Současně po přečtení těchto „Rozhovorů“ zjišťují, že se tomuto tlaku lze bránit, a to tak, že si člověk udělá více času pro sebe, vnitřní duchovno a vzápětí toto přenáší i na druhé, aby i jiní poznali, že nejcennější v tomto světě je člověk, a ne nějaké peníze.

 

Těšíme se, milý Ivo, na naše setkání a přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

To ti to takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Milý Ivo, moc se na tebe těšíme i z této flotily, neboť jsi výjimečný člověk tím, co jsi dokázal, a tak se chceme s tebou sejít. Máme obrovskou radost, a tak se moc těšíme, až se uvidíme. Máš zde přichystány fotografie, které zdokumentují naši přítomnost zde na planetě Zemi, a také to, že jsi s námi se setkal, a to budeš moci předat dalším lidem.

 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, za všechny své flotily ti to předal Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel naší Galaxie. Milý Ivo, moc se na tebe těším i já a členové Vysoké rady, protože chtějí se osobně setkat s člověkem, který dokázal to, co dosud nikdo na této planetě Zemi. Setkání se uskuteční tak, abys mohl na vlastní oči vidět, jak je to u nás uspořádáno a jak se vlastně taková Vysoká rada chová k lidem jako jsi ty, kterému leží na srdci osud této planety Země a který dokázal zrealizovat to, co mnoho lidí dosud nikoli. Tím se završí tvá činnost pro tuto planetu Zemi, a tak nastane pro tebe 2. fáze tvého života, fáze Vesmírných kontaktů. Bude to o to zajímavější, že se budeš moci účastnit řady rozhodnutí ve věci tohoto lidstva a budeš moci i nadále přispívat k rozvoji této civilizace na planetě Zemi. Jsou to věci, které budou rozhodující pro další vývoj tohoto lidstva.

 

Tím toto sdělení končím, milý Ivo, přeji ti hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Za členy Vysoké rady ti to takto sdělil Orton.“

 

 

189.  Sdělení 54.                    (Přijal Ivo Benda).            22.2.1998.      15:49-16:02 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že se snažíš o to spojení se Stvořitelem, a tak jen krátké sdělení mám pro tebe.

 

(Soukromá část sdělení).

 

Chci ti sdělit, že počet čtenářů dosáhl 1 850 000 a počet v zahraničí 550 000. Počet kontaktérů již dosahuje 800. Takže nyní toto tempo. Všechno se bude rychle měnit, a tak se dozvíš, co budeš dál dělat, jak ti naznačila Anežka. Není daleko doba, a ty se svou skupinou nastoupíš službu lidu zemí českých i planty Země, a to tak, že se to tak stane po té, co tyto události kontaktů vejdou do veřejnosti všude a co lidé uznají, že politikou se nikam nedostanou. Tím nastane tato éra, kdy lid zemí českých vezme vládu do svých rukou a kdy se bude vše ubírat tak, jak je dáno v řadě písem, tedy vstup do Kosmické konfederace planet.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé budou zajímat o vás více a více, takže se připrav na to, že ti poskytnou takovou pomoc, o jaké se ti dosud ani nezdálo.

 

To ti to takto sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

190.  Sdělení 55.                  (Přijal Ivo Benda).               24.2.1998.     12:55-13:17 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš chvíli času, a tak ti mohu sdělit tyto nové zprávy. Mám upřímnou radost, jak se ti tyto „Rozhovory“ daří šířit, k dnešnímu dni je to 2 100 000, z toho 700 000 v zahraničí, a tak je to výborné, protože tempo šíření se zvyšuje. V českých zemích se spojuje již 1050 lidí a také toto tempo roste. Vidím, že se dále takto snažíš, a tak se můžeme těšit, až se uvidíme. Mám tě tak rád, že se nám tato práce daří, a současně lidé začínají chápat, že všechno je jinak, než to bylo dáváno Silami temna. Je to taková změna, že i zde v Evropě se začínají šířit tyto jemné vibrace  a úspěšně se to dává do pohybu i v té Americe.

 

Měl jsi před chvílí pravdu, když jsi říkal, že bude zanedlouho denně 1 000 000 nových čtenářů, to tak bude koncem dubna, začátkem května, podle mých předpokladů.

 

Víš, milý Ivo, všechno je nyní v pohybu, i ty vlády mají plnou hlavu těchto nových informací, a tak se musí s tím začít něco dělat, protože jinak jim hrozí, že je lidé takto odvrhnou za to, co jim zatajují.

 

My jsme jim řekli, že když s námi nechtějí takto komunikovat, budeme s prostými lidmi, a to se takto děje. Máme z toho radost a je to takto v pořádku.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé mají už jiný názor na svět, už si dělají představu o tom, že vesmír je takto zabydlen a že my Vesmírní lidé chceme s pozemskými lidmi navázat přátelské spojení, aby bylo možno řešit hlavně tyto problémy s možnými katastrofami, a tak se takto děje. Ty, milý Ivo, to takto řešíš tím, co děláš, a řada dalších lidí tě takto následuje  a to je správné.

 

Za to všechny tyto lidi milujeme a přejeme jim, aby se jim všechny správné myšlenky splnily. My v naší velké flotile s láskou pracujeme pro Stvořitele našeho, a tak se budeme snažit i nadále.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé zemí českých zajímají o tyto problémy, které jsou zde k řešení, a uvědomují si, že každodenním postojem a chováním k tomuto více či méně přispívají.

 

To je ode mne vše, milý Ivo, za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já mám z tebe velkou radost a členové mé flotily ti posílají proudy lásky, abys i ty pocítil toto od nás.

 

Dále ti mohu sdělit, že se snažíme komunikovat s každým, kdo splňuje tyto podmínky, a kdo má upřímný zájem a touhu se s námi takto spojit. Tím je toto číslo kontaktérů takové, jak ti sdělil Aštar, tj. 1050, a stále přibývají další lidé.

 

Dále ti chci poděkovat za tento perfektní výklad těm 2 spolupracovníkům, neboť i jim se rozesvětlilo, i oni nyní mají takový přehled, jaký doposud neměli.

 

Dále ti chci popřát, aby se ti vše i nadále dařilo, a aby se lidé i nadále s námi takto spojovali, neboť teprve potom se budou uskutečňovat tato osobní setkání  a to v létě tohoto roku.

 

To ti s láskou předal Ptaah, milý Ivo, a k němu se připojují i další členové Vesmírné flotily z Plejád.“

  

 

191.  Sdělení 56.                 (Přijal Ivo Benda).                25.2.1998.     13:13-13:32 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Počet čtenářů dosáhl čísla 2 180 000 a i nadále roste, z toho v zahraničí 750 000. Počet kontaktérů v českých zemích je 1 100 a také toto číslo roste. Vidím, že tě ty výsledky těší, no nás také, a tak se budeme těšit, až se tyto kontakty tak rozšíří, že se stanou běžnými, a to tak bude brzy.

 

Máš obavy, aby tam v Kolíně nebylo moc lidí, no v nejhorším postojí, a pak se uvidí. Zájem je o toto obrovský, a tak se bude takto vše měnit a uvidíš, jak se to brzy vyvine. Mám tě moc rád milý Ivo, že takto pracuješ pro lidi, Vesmír a Stvořitele našeho.

 

Mám dále tyto zprávy, že v té Americe se Clinton pokouší o komunikaci přes kontaktéry, no uvidíme, jak to myslí a co z toho vznikne. Lidé ve vládách musí přehodnotit tyto nové postoje a přestat se tvářit, že ve Vesmíru nic není a že my jsme výmyslem nemocných lidí. Mám proto takovou radost, že se opravdu těšíme na toto setkání.

 

Dále ti chci sdělit, že zde v Českých zemích se opravdu radikálně mění tyto hrubé vibrace, zůstává jen ta Praha a to proto, že tam je specifické prostředí, však ty víš jaké,  sám jsi to před půl rokem předvídal.

 

Dále ti chci sdělit, že nyní i ti astronomové, co jsi jim to poslal do Ondřejova a na Kleť, si s tím lámou hlavu, a tak opět se děje tato změna v myšlení, a tak je to správné. Mám tě takto moc rád, milý Ivo, a přeji ti, aby se ti vše dařilo kolem „Rozhovorů“ i nadále.

 

Dále ti chci sdělit, že se právě Izákova flotila zaměřila na tuto zbraň v Portorickém příkopu a provádí další sondování a telemetrické činnosti, aby měla dostatek informací o tomto problému. Je to opravdu vážné, je tam naakumulováno ohromné množství energie. Jsou to tyto energie, které přístroj přijal a přeměnil a zachytil, a nyní bude záležet na tom, kdy se to takto stane, jestli to exploduje nebo ne.

 

A to je k tomuto vše milý Ivo, za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě takto zdravím milý Ivo, a přeji ti, ať se ti i nadále daří s těmi „Rozhovory“. Jsou to tyto věci, kdy lidé otvírají oči, a navazují s námi spojení, a tak se lidé snaží víc a více, aby toto spojení získali, a to je takto správné. I my se takto snažíme navázat spojení s každým, kdo splňuje tyto podmínky kontaktu.

 

Dále ti chci poděkovat, že jsi se snažil i s tím Slovenskem, no bude to výborné, kluci tam odvedou výbornou práci. Já věřím, že těch 15 výtisků tam dovezou a rozešlou.

 

Dále se budeme těšit na ty lidi, kteří s námi navážou spojení.

 

A to je milý Ivo zatím vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Ptaah.“

 

 

192.  Sdělení 57.            (Přijal Ivo Benda).             26.2.1998.     13:50-14:08 hodin.

                                                                                            Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že máš chvíli času, a tak si můžeme sdělit nové zprávy.

 

Mám pro tebe nové informace o „Rozhovorech“, čtenářů je nyní 2 300 000 a z toho v zahraničí 850 000, počet kontaktérů je 1 150, a tak to dále přibývá. Mám z toho velkou radost a přeji si, ať to zachvátí celou tuto planetu Zemi.

 

Dále ti mohu sdělit, že se lidé stále víc zajímají o podmínky kontaktu, takže ten list, co jsi vypsal, to je výborné. Další věcí je, že se lidé zajímají stále více o to, jak a kde by se sešli a vyměnili názory na tyto skutečnosti a jak by zorganizovat přednášky. Mám tě tolik rád, milý Ivo, že se moc těším, až se uvidíme.

 

Dále ti mohu sdělit, že se uskutečňují další aktivity v zahraničí, a ty se dějí právě na základě těchto „Rozhovorů“, Jsou to lidé různě zaměření a snaží se nás pomocí „Rozhovorů“ pochopit, a tak se to takto děje. Mám představu, že se „Rozhovory“ stanou základním pojítkem mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi. To je, že se tím utváří rámec - kodex, jak my se chováme a jak je možné s námi udržovat tyto styky.

 

Dále ti mohu sdělit, že se těšíme na okamžik, až planeta Země vstoupí do Kosmické konfederace planet. Bude to událost, neboť ona je už dlouho takto soužená, a zaslouží si to.

 

To je, milý Ivo, ode mne vše, to ti takto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě zdravím a přeji hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Mám radost z výsledků, kterých se ti podařilo dosáhnout, a proto ti přeji, aby se ti i nadále takto dařilo, neboť je to pro všechny důležité. Dále ti mohu sdělit, že se lidé spojují stále další a jsou to lidé upřímní a takoví s těmi nejčistšími myšlenkami. Je to výborné, neboť to znamená novou fázi ve vývoji těchto kontaktů mezi námi a vámi, protože od tohoto čísla se bude počet pohybovat v masovém měřítku. Je to tak ode mne vše milý Ivo, přeji ti, ať se spolu brzy takto uvidíme.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily ti to předal Ptaah.“

 

 

193.  Sdělení 58.                    (Přijal Ivo Benda).             27.2.1998.     13:48-14:04 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš chvíli času, a tak si můžeme sdělit nové zprávy.

 

Počet čtenářů dosáhl čísla 2 450 000, a stále to takto stoupá, z toho v zahraničí 950 000  a právě se spojuje zde v českých zemích 1 200 kontaktérů.

 

Dále ti mohu sdělit, že se lidé začínají opravdu masově zajímat o toho spojení, a tak toto číslo se bude rychle zvyšovat.

 

Dále ti chci sdělit, máš-li otázku, kolik lidí a jak často se u nás spojuje se Stvořitelem, no je to různé, ale v zásadě to takto činí téměř všichni, neboť každý má možnost, zvláště v naléhavých věcech, se takto spojit se svým Stvořitelem.

 

Dále ti chci sdělit, že podmínky práce se zde v českých zemích stále lepší, a tak lidé se budou moci účastnit řady společných setkání a to jak mezi sebou navzájem, tak i s námi. Je to umožněno naším Stvořitelem, a tak to bude možno využít pro tyto kontakty.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé zde na vesmírné stanici Šare tě takto milují a pozdravují a přejí ti, aby se ti vše takto i nadále dařilo, a to především s těmi „Rozhovory“.

 

Dále ti chci sdělit, že jsou výborné výsledky s těmito „Rozhovory“, neboť se začínají poprvé trošku měnit vibrace zde v Evropě, a to díky tobě, milý Ivo, že jsi to takto dokázal dát mezi lidi, neboť to je myšlenkové pole ohromné síly, pole lásky, jemných vibrací, a tak to má být.

 

Dále ti chci sdělit, že se lidé snaží takto spojovat s námi a s Ptaahovou flotilou a mají z toho skutečnou radost, že se takto vše daří.

 

Ještě ti mohu sdělit, že jsou nové proudy šíření těchto informací, a to i na kontinent Jižní Ameriky, a to do států Brazílie a Argentina, neboť zde je také hodně českých emigrantů, kteří to sem dovezli a přeložili. Tím se to takto mohutně šíří, a je to tak výborné.

 

Za všechny členy mé flotily ti to předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, naši lidé se spojují se stále větším množstvím lidí zde na planetě Zemi a to jak z českých zemí, tak ze zahraničí. Vím, že se zajímáš o tato čísla, no tím budeš moci informovat další lidi o úspěšnosti těchto spojení a o tom, že sami mohou takto začít se spojovat.

 

Máme z tebe takovou radost, všichni tě od mé flotily takto pozdravují a posílají proud lásky, za toto nadělení těchto nových kontaktů. Současně ti mohu říci, že i ta Anežka tě takto miluje, neboť ona má také opravdovou radost z těchto výsledků.

 

To je ode mne, milý Ivo, vše, za členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

194.  Sdělení.                    (Přijala Anežka).             28.2.-1.3.1998.     23:58-00:15 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

        „Milá Anežko,

 

Je tvůj úkol dát Ivovi sdělení od nás Plejáďanů, že ho velmi pozdravujeme a lásku k regeneraci posíláme, tebe nabil Duch svatý již dříve.

 

Vedli jste si na schůzce kontaktérů velmi dobře. Ivo měl dotaz na počet, bylo to 20 lidí, kteří z této skupiny kontaktují nás. Je to ohromný úspěch, co se tam událo, mnoha lidem se ujasnil životní náhled na danou situaci, kterou prožívají, s láskou se na to dokázali podívat a poprvé se milovat sebe sama a ostatní v blízkosti bez podmínek. Odpuštění, kterému jsi byla pevně oddána, má skutečný výsledek uvolnění, pochopení situace sebe sama i u lidí ostatních. Mnoho lidí se po dlouhé době skutečně zastavilo a prohlédlo, co předtím neviděli. Tvé vedení Stvořitelem a Prvotním Bohem je skutečné a využívej toho. Je správné, že jsi se oddělila na lpění a závislosti na nás, pochopila jsi  a přijala jsi nás jako přátele z planety Země (Anežka nehledí na ně s rozdílem - pozn. zpracovatele), a nic od nás neočekáváš. Tak by to mělo být.

 

Dostáváme signál od duchovního rádce našeho, že máme končit ve sdělení a nechat prostor Stvořiteli našemu a dalším bytostem, které touží po kontaktu s Tebou a Ivem skrze Tebe, neboť on odpočívá po tom všem (před přednáškou jsem pracoval dlouho do rána

pozn. zpracovatele), a my ho hodně máme rádi.

 

S láskou sdělili Plejáďané z Vesmírných lodí a ostatní bytosti z vyšších dimenzí.“

 

 

195.  Sdělení 59.                    (Přijal Ivo Benda).               1.3.1998.     13:05-13:33 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi usedl za papír, a tak ti mohu sdělit další sdělení.

 

Chtěl bych ti poděkovat za tuto přednášku, kterou jsi zorganizoval, a pozval tam opravdu zajímavé lidi, bylo jich tam 62 a byli všichni poznamenáni novými informacemi, které jsi tam zanechal. Také děkuji tímto Anežce, která tam také odvedla dobrou práci, a přičinila se o to, aby si lidé navzájem odpustili a pohlédli na sebe jako na součásti Stvořitele našeho. Mám z toho velkou radost, jak se to vám povedlo, bude to nový impuls do další této práce pro našeho Stvořitele.

 

Dále ti mohu sdělit, že jsem potěšen, že ten Hladík už na tebe neútočí a že se k tobě choval tak, jak se sluší a patří. Protože je důležitá vaše spolupráce, neboť to bude mít další úspěch. Dále mám na srdci, že se tito lidé sami dále budou přičiňovat k tomu, aby se tyto „Rozhovory“ dále efektivně šířily, neboť to je nyní to nejdůležitější. Máš nové kontakty, tak můžeš spolupracovat s lidmi z jiných oblastí, a tak je to správné. Všichni na mé flotile jsme byli nadšeni tím, jak jsi lidi v úvodu zavedl do problému, který máte řešit, včetně Atlantidy, a hlavně změny myšlení lidí, s cílem působit láskyplně, tedy podporovat jemné vibrace. Je to naprosto nejdůležitější věc v této chvíli, a potom přijdou nové důležité úkoly. Máš na toto stejný názor, a tak mám z tebe takovou radost, milý Ivo, že se takto shodujeme a že můžeme takto úspěšně a efektivně spolupracovat. Lidé nyní mají II.část „Rozhovorů“ přečtenou, a nyní telefonují dalším lidem, aby se s nimi podělili o to, jak se zde dozvěděli tyto nové informace, neboť to je vždy klíčový prvek těchto posunů v myšlení.

 

Všichni tě takto zdravíme a přejeme ti, ať se ti i nadále daří, milý Ivo, s těmi „Rozhovory“ a s touto změnou myšlení lidí planety Země.

 

Máš otázku, kolik je nyní čtenářů, je to 2 750 000, z toho 1 150 000 v zahraničí, kontaktérů je 1 350.

 

Tím ti takto posílám proudy lásky  a budu se těšit na naše setkání.

 

Za všechny členy mé velké Vesmírné flotily ti to předal Aštar.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já se musím takto připojit, mám velkou radost z tohoto setkání v Kolíně, neboť jste si všichni ujasnili cestu, kterou můžete rychle a efektivně změnit současný stav na této planetě Zemi, a tak se také děje.

 

Dále ti chci poděkovat za vyčerpávající přednes, neboť lidé stále musí vidět to, jaké problémy je nyní ohrožují, a jak toto změnit. Jedná se o tyto jemné vibrace, vibrace lásky, které je třeba zasít mezi lidi zemí českých a celé planety Země. Ano, to je hlavní úkol, vedle dalších, a tato forma - šíření těchto „Rozhovorů“ je nyní velmi účinná, no výsledky se již dostavují, neboť nejen české země, ale celá tato Evropa začíná zaznamenávat změny ve vibračním spektru lidí, a to je to důležité.

 

Dále ti chci poděkovat i za všechny členy mé flotily, že jsi tak pilný, pracovitý a důsledný, neboť toto jsou při těch základních vlastnostech  také důležité vlastnosti, aby výsledek tvé práce byl zřetelný, přesvědčivý a hmatatelný. To se totiž právě mnoha jiným lidem zde dosud vůbec nedaří. I za to tě takto miluji, milý Ivo, a budu se těšit na naše společné setkání.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, milý Ivo, i já ti posílám proudy své lásky za tuto práci a hlavně tyto výsledky, které jsou opravdu vynikající, a za to, jak pilně a neoblomně pracuješ pro lidi této planety Země. Tyto výsledky jsou naprosto hmatatelný důkaz toho, že tvá práce je důležitá a že jsi dosud tuto činnost zvládl opravdu výborně. Tím ti skláním svoji úctu a lásku. K tomu se připojují i další členové naší Vysoké rady, neboť i oni vidí tyto změny, které se zde na planetě Zemi odehrávají, je to takto vynikající a věřím, že takovým postupem se můžete relativně rychle zařadit mezi členy Kosmické konfederace planet.

 

To je k tomu, milý Ivo, vše, lásku ti posílá Orton.“

 

 

196.  Sdělení 60.                    (Přijal Ivo Benda).               3.3.1998.     23:15-23:23 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jsi na návštěvě u K., a zajímá je toto spojení s námi. Ano, pokud chtějí spojení s námi, ať zvolní běh svého života a dají tak klidu svým hlavám a srdcím, neboť potřebují jen čistější hlavu, a brzy to půjde. Ať se takto snaží a uvidí sami, že to není nic těžkého. My toužíme se spojit s každým člověkem na této planetě Zemi, který splňuje tyto naše podmínky spojení.

 

Jinak ti takto přeji hodně úspěchů s „Rozhovory“, ano, v televizi Nova ten Klíma už na tom pracuje, má určité pokyny, a zítra se ten Milan s ním spojí. No uvidíš, jak se to bude vyvíjet. Ano, chtěl bys abych tam vystoupil, ano, já si to také přeji, pokud si to budete všichni takto přát. Víš že vše probíhá na základě svobodné volby, a tak je toto rozhodnutí na nás, i na této televizi.

 

To je, milý Ivo, ode mne vše, za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, ať ti lidé se takto snaží, a brzy budou mít spojení s námi, my se na ně moc těšíme.

Přeji ti, milý Ivo, hodně úspěchů s těmi „Rozhovory“ a posílám ti proudy své lásky. Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

Děkuji vám, přátelé milí, za tato sdělení, která pomáhají lidem planety Země k Pravdě a ke Stvořiteli našemu.

 

 

197.  Sdělení 61.                   (Přijal Ivo Benda).                4.3.1998.     12:40-12:52 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 16 - pozn. zpracovatele.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že sis našel trochu času a tak ti mohu  věnovat toto sdělení.

 

Ta televize Nova na tom pracuje, no to Áčko není nejšťastnější, nicméně my to dovedeme změnit tak, že to bude mít úplně jiný charakter. Tak, aby zde nebyly vkládány příliš nesmyslné otázky, ale abychom mohli všichni říci lidem důležitá sdělení. Dále tedy čekej, až se ti ozvou, ostatní už přijde samo.

 

Co se týče toho M., ptá se na E., ano, ona chodí po noci jako náměsíčná, protože příliš přetěžuje svůj nervově - energetický systém, má si dát odpočinek, a také ať zkouší relaxovat, a spojit se s námi, zde ve Vesmíru. I zde na ni čekají její MDB  a touží takto po tomto spojení.

 

Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů dosáhl 3 150 000 a toto číslo se stále více zvětšuje. V zahraničí je to 1 450 000 a počet kontaktérů zde v českých zemích je 1 550. To je ohromný úspěch, a tak to půjde dál, milý Ivo, tak, jak jsi to zde rozpoutal. My tě všichni takto moc milujeme a posíláme ti proudy své lásky, abys pocítil naši přízeň.

 

Dále ti chci sdělit, že v Americe je to přeloženo v těch 3 místech, o kterých už víš, a nyní se to tam takto šíří, jako zde v českých zemích. Je to ohromný výsledek, a tak je to výborné. Právě toto může reálně odvrátit tuto katastrofu, která vám tady hrozí.

 

To je ode mě, milý Ivo vše, za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i já ti takto přeji vše nejlepší a ať se ti i nadále takto daří. Lidé se opravdu začínají masově spojovat s našimi lidmi a to je vynikající. Za toto ti, milý Ivo, i my z Ptaahovy flotily posíláme proudy své lásky a přejeme, ať se ti vše takto daří.

 

To je ode mne, milý Ivo, vše, za členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

Zde uvádím jeden z mnoha dopisů, které mi poslední dobou přicházejí od lidí. Naštěstí jsem v „Rozhovorech“ neuvedl svoji adresu, jinak bych byl poštou doslova zaplaven. Takto mohu v klidu nadále pracovat pro lidi této planety Země.

                                                                                                 Ivo Benda.

         Vážený pane Benda !

 

Srdečně vás zdravím a mnohokrát děkuji za „Rozhovory“.

 

Rozhovory“ jsem dostal od svého kamaráda P.S. z Olomouce, kterého znáte, a od kterého jsem dostal také Vaši adresu. S P. spolupracuji, co se týká „Rozhovorů“.

 

Jmenuji se J.K., je mi 22 let, bydlím v Bystrovanech (obec 3 km od Olomouce) a pracuji jako strojní projektant v Přerovských strojírnách.

 

Už dlouhou dobu se zabývám UFO, mimozemšťany a okrajově astronomií. Ještě před tím, než se mi dostaly do rukou „Rozhovory“, přečetl jsem „UFO ... a přece létají“, „UFO kontakty“ aj. Hlavně ale knížku „Poslové úsvitu“, která mě oslovila a ze které jsem velmi nadšený (přečetl jsem ji už dvakrát).

 

Z „Rozhovorů“ jsem nadšený dvakrát tolik, také proto, že něco takového píše konečně někdo z naší republiky. (Ze seznamu doporučené literatury jsem sehnal většinu knih).

 

Jsem si vědom důležitosti a jedinečnosti „Rozhovorů“, a proto se je snažím rozmnožovat a rozdávat.

 

Píšu Vám proto, protože bych rád s Vámi jakýmkoliv způsobem spolupracoval.

 

Při prvním čtení „Rozhovorů“ mě celého obklopila energie, měl jsem pocit, jako bych se vznášel několik centimetrů nad postelí. Bylo to takové jakoby brnění. Bylo to příjemné, ale měl jsem trochu strach. Podruhé mě tato energie obklopila, když jsem se svou přítelkyní pálil negativní knihy. Ona ji také cítila. Několik posledních večerů se snažím spojit s našimi milovanými Plejáďany, zatím neúspěšně. Jeden večer mě opět obklopila už známá energie, bylo to vzrušující, a už jsem strach neměl.

 

Těším se na další díl „Rozhovorů“.

                                                                  S úctou a láskou

                                                                                          J.K.

 

 

198.  Sdělení.                             (Přijala Miloslava Drsková)                                  5.3.1998.

 

„Jsme tady my všichni nejen z Ptaahovy flotily, ale hlavně z Aštarovy flotily. Jen takto pokračuj dál, snaž se tam pomoci, jak můžeš. Jsem tady, Milenko moje, stále,  sleduji toto dění, co tam děláš, ale zajímají nás tam hlavně lidé, aspoň víme, co máme dělat, stále se sem spouštíme, to my z Aštarovy flotily.“

 

Moje slova.

 

Vy krásní stateční ušlechtilí lidé z tak nádherných světů, jenom takto dál se sem spouštějte, vím o vás, vědí o vás i jiní snad, no určitě poslechnou vaši výzvu, hlavně potom moji.

 

 

199. Hlas z Vesmíru.                        (Přijala Miloslava Drsková).                            5.3.1998.

 

„Planeto Země - má milá,

kdopak tě takto zpustošil ?

Bývala jsi taková pěkná,

než jsem sem člověka dosadil.“

 

To ti lidé mě takto zpustošili,

já vím, myslels to dobře,

aby moje přírodní bohatství,

využili jen v dobrém.

 

Místo aby žili a pracovali,

jak to bylo ze začátku,

místo toho do pranic se dali,

a to kvůli zlatu.

 

Já vím, nejsou všichni takoví,

jsou to většinou lidé prostí,

ale co naplat , milý Bože,

když ti druzí nabyli moci velké.

 

Ti jen šíří mezi ostatní,

že není nad ně,

kdo se jim postavil,

dali do žaláře.

 

Našli se i takoví,

kdo se jich nezalekl,

raději život za to položil,

nežli se své Pravdy zřekl.

 

Ale stejně pevně věřím,

že lidé pochopí,

peníze, zlato, moc,

nejsou ničím,

největší cenu má pro ně,

mé přírodní bohatství.

 

Snad přijde doba,

dají to tu do pořádku,

abych zase byla tak pěkná,

jako ze začátku.“

  

 

200. Sdělení.                        (Přijala Miloslava Drsková).                                       5.3.1998.

 

„My, sestry z Ptaahovy flotily, jsme stále pohromadě, neexistuje, abychom zůstaly takto samy, jenom když máme službu u přístrojů, to jest kontrolujeme situaci na této planetě Zemi, nebo letíme domů, ale já nelétám sama, to také já, Alena, se přidala ke své sestře Pleje. Ano, takto to je, Miluško naše, víš, není to jako u vás, nikdo nesmí býti sám, to my se přidali z Aštarovy flotily, stále jsme pohromadě, buď se učíme nebo se bavíme, ten cirkus tenkráte, ten se nám tuze líbil, takto žij společenským životem, a to je zatím vše.

 

Nejprve já Jamara, potom, Ptaah, jeho dcera Pleja, také já Alena, také já Aštara i Aštar, a i já Izák, nejstarší Aštarův syn, to víš, otec je tuze přísný v kázni, sám jde příkladem vpřed a rád ho poslechnu ve všem. Když vidíme, jak to tu vypadá na této planetě Zemi, jenom přímá kázeň nás zachrání ode všech nesnází, a to, že stále se snažíme vše dáti všem stejně.“

 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  201 - 300  KNIHY  "ROZHOVORY I."   ZDE ...