SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  101 - 200  KNIHY  "ROZHOVORY I."   ZDE ...

 

 

201.  Sdělení.                (Přijal Ivo Benda).                5.3.1998.             21:17-21:37 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že jsi se chtěl se mnou takto spojit  a máš několik otázek.

 

Předně, co se stalo s tím chlapcem, ano, slyšel jsem váš hovor, no jemu už nikdo nepomůže, je po smrti, spadl do Vltavy onoho dne (17.1.1998 - pozn. zpracovatele), když se procházel po nábřeží, a tam se nahýbal nad řeku. Je to neštěstí, a tak se nyní jeho duch ocitl u svého Stvořitele, a tak je k tomuto vše.

 

Dále ti mohu sdělit, že ten L.K. s námi nekomunikuje proto, že má stále blokovány myšlenky těmi myšlenkami na Prokeše, takže až se toho zbaví, tak potom to přijde.

 

Dále ten D.K., ten komunikuje s duchy, a to proto, že zatím nedokáže sám usměrnit tento hovor, jak jsi mu správně naznačoval. Ať se tedy snaží pokud chce, a pak to také půjde.

 

Jinak ti chci sdělit, milý Ivo, že počet čtenářů je nyní 3 300 000, z toho 1 550 000 v zahraničí, a tak je to výborné. Dále ti chci sdělit, že se lidé spojují v počtu 1 700 a toto číslo také i nadále roste.

 

To je, milý Ivo, zatím vše, trošku se šetři, a jinak se těším, až se spolu uvidíme.“

 

Za všechny členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar.“

 

 

202. Sdělení.                        (Přijala Miloslava Drsková).                                       6.3.1998.

 

„Přiletí-li nějaká výprava z jiné planety, jsou u nás uvítáni, dostane se jim vše, to jest strava, ubytování, zde na stanicích je tak zařízeno, že lidé hned se zde cítí jako doma, to chceme a musíme, neboť takto to nás naučil sám Stvořitel, abychom pomáhali všem, ale musejí žíti jako my, a co je jich, takových planet je tu spousta, to já sám Aštar se přidal k Ptaahově flotile, že takto tu jednáme všichni, tomu věř, a dej to čísti lidem, ať zví, jak se mají chovat, vše patří všem, proto se tu takto pracuje, jenom takto mačkáme různé knoflíky u nejmodernějšího zařízení, to bys musela ale vidět, a to je vše, tohle jsme dali z obou flotil, nejen z Ptaahovy, ale hlavně z Aštarovy flotily.“

  

 

203.  Slavnost na planetě Eřře.                 (Přijala Miloslava Drsková).                    6.3.1998.

 

„Víš jak u nás to je tuze krásné na naší planetě Eřře, když je, no tato slavnost, když se předávají naše nejnovější vesmírné lodě našim mladým k  samostatným letům, to je u nás pokládáno za obrovský svátek, to se seřadí celá naše, no prostě celá nejen naše planeta Erra, ale i jiní jsou pozváni, jak se mladí chápou této práce pro ostatní lidi, to je u nás největším svátkem, a potom také, když se narodí nový člen naší společnosti, a jiné svátky my nemáme, jenom takto, že se to shromáždí i na naší flotile, když přiletí tuze vzácní hosté, a to je naše Vysoká rada, ta zde je stále, ale také když se ukáží v plné kráse, neboť oni se snaží tak, jak je vidí lidé. No to je k tomuto vše.

 

Víš, nech si to ty, jenom lidem dej o té slavnosti.

                                                                     Ptaah.“

 

 

204.  Děti na planetě Eřře.                        (Přijala Miloslava Drsková).                    6.3.1998.

 

„U nás je to takto, děti jsou do 3 let u matek, vůbec nemusíme se starat jako je tomu u vás, potom je matky vodí hodně mezi děti a od 12 let vašeho věku jsou ubytováni v takových školách, čili internátech, aby se naučili se mezi sebou mít moc rádi. Mé dcery sice byly u mě, ale také se stýkaly s ostatními sestrami, neboť nás to naučil náš Stvořitel, to jsem se přidala ke svému otci já, Pleja, i Semjase je takto vychovávaná, a moc se máme mezi sebou rády.

 

Něco já Ptaah a něco já Pleja.“

 

 

205.  Dík Stvoření.                               (Miloslava).                                             6.3.1998.

 

Je večer před Prvním májem,

kdy všechen lid veselí se

Já také vyšla si ven,

ale ne se veselit,

nýbrž vzdáti svůj dík tomu,

kdo si to nejvíc zaslouží,

a to je samotnému

 

                            Stvoření.

 

 

206.  Host z Vesmíru.                            (Miloslava).                                            6.3.1998.

 

Vzpomínám na slova mladého výzkumníka,

jež se svou vesmírnou lodí,

navštívil naši planetu Zemi.

 

Od Něho jsem se dověděla,

jak špatná je naše věda,

jak špatné máme řízení,

proč naši lidé strádají.

 

Musíte se sami změnit,

nebýt na sebe lakomí,

pečovat o naši Zemi,

jež dává vám živobytí.

 

Celé dny někdy i noci,

když jsem byla sama,

jsme takto spolu rozmlouvali,

já byla tomu ráda.

 

Jednou jsem se ho zeptala,

proč právě mě si vyhledal.

To proto, že jsi uvěřila,

ve Všemohoucnost Stvoření.

 

                           S láskou   Miloslava.

 

 

207.  Meziplanetární shromáždění.                (Přijala Miloslava Drsková).               6.3.1998.

 

„Nám se velice líbí, že ty požaduješ sdělit také tento mírový život, máš ty upřímný zájem, a proto ti to posíláme i z Aštarovy flotily, že my máme takové obrovské shromáždění meziplanetárního rázu, já jsem stál vedle svého otce, když přijímal plno lidí jakožto hostů, co chtěli býti u nás ubytováni, tolik, plno lidí, no různých velitelů různých flotil, buď přiletí, shromáždí se to, nebo se to spojuje pomocí kontrolních obrazovek, nebo v našem velikém společenském sále se rozsvítí tak obrovská obrazovka a naši hosté se nám takto představují, odkud jsou a co tu chtějí, nebo také se spojujeme s výzkumníky z Ptaahovy flotily, kteří nám rádi dost toho povědí, ale já sám už jsem prožil plno letů na různé planety, ale ne sám, měl jsem s sebou kamarády.

 

U nás v Aštarově flotile řídíme lodě my muži, totiž i mladí hoši, neboť sice naše ženy také někdy letí s námi, ale mají svěřenou tuto výchovu a to našich nejmenších dětí, jsou stále s nimi, létají s nimi tak, jako vy, někdy jede nebo letí školní výprava, tak je to u vás, ale naše ženy i s dětmi  nastoupí do nejkrásnějších křišťálových lodí, to je pro ně, to nejlepší jim dáme, a vozí se na různé planety. Pouze vaše planeta Země chybí, ale je to takto potřeba, musíte plno lidí zvednout hlas, vše vyházet co se týče negativní literatury, a bráti to takto, jako to nyní píšeš ty. Jsi jediným člověkem, kdo se neptá na nic, ale zajímá se o ten mírový život vůbec.

 

To já Izák jsem ti to nadiktoval, aby lidé si to uvědomili, že jsme tu i my mladí lidé.“

 

 

„Já mého syna nechal, a vidíš, ty jsi ochotna  psáti pro lidi, aby měli tuto dokumentaci, všichni si tě tuze váží, že se zajímáš, jak žijeme, a to přesně takto vypadá a měl by vypadat mírový život v celém Vesmíru. Tolik je ho v této části třeba, jen se snaž o toto spojení a tuze rádi ti ledacos povíme.

 

Nejdřív ti to psal Izák a potom ti vedl ruku jeho otec Aštar i já Ester se přidávám se svými sestrami, že tomu takto zde je.“

 

„Naše malé děti takto vedeme, aby stále žily v takovéto harmonii, a takto se to stále snaž vysvětlovati lidem, ne se takto vyjadřovat, ale takto že u vás vyšlo, sice ta četba je zastaralá, ale tuze pěkná byla ta „Babička“ té vaší spisovatelky, to si pamatujte lidé milí, takto se vzdělávejte, ne hrubá sprostá slova, ale jenom takto my vám vše dodáme, a rádi, jenom se vzdělávejte dál, a to jsem se přidal já, patříme k Aštarově flotile, jo, já Jamara s Aštarem jsem se spojil, ať to takto tam lidem dáš, a to je opravdu vše.“

 

„Já Jamara patřím k Ptaahově flotile.“

 

„I já Karné jsem se přidával, ale jenom pár slov, neboť ty nyní víš ke komu se hlásíme, a to takto, ale já sice si velkého Mistra tuze vážím, ale máme my z Andromedy samostatnou flotilu a to ty také dobře víš.

                                          Karné.“

 

 

208.  Sdělení 63.                    (Přijal Ivo Benda).               6.3.1998.     21:50-22:09 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 18 - pozn. zpracovatele.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, i já se musím takto připojit, aby lidé se takto i nadále snažili a pochopili význam Věku Vodnáře, neboť to je věk tak významný pro postup člověka, jako žádný jiný.

 

Máš na mne otázku, proč se ten H. nemůže spojit. Ano, on spálil mnoho knih a zkouší toto spojení. Má tam problém, a to jeho vnitřní přesvědčení, je zaměřeno příliš na určité náboženství a nikoli na Stvořitele našeho, a tak k tomu je zatím vše.

 

Dále ti, milý Ivo, sděluji, že ta Praha je skutečně takto napadena Silami temna, a tak je nutné tam provést shromáždění s meditací, aby byli odtud vypuzeni. Neboť jinak je to velmi zlé v této Praze.

 

Dále ti chci sdělit, že tato skupina lidí kolem Prokeše má stále více horší pocit ze své práce, neboť oni již ví, že z tvé ruky přichází Pravda a Světlo a že to nelze zastavit. Ty milý Ivo jsi už udělal takový kus práce, že tyto výsledky nás zde na naší flotile doslova ohromují, aby se to šířilo dál, je zde mnoho lidí - nadšenců, kteří dále takto pracují, a to je důležité.

 

Dále ti chci sdělit, že se naše flotila spojila dočasně s jinou flotilou, která sem přiletěla za účelem rozšíření poznání o situaci planety Země, ve které se nachází  a která není dobrá. Tato flotila má mnoho lodí, jejíž posádky tě takto milý Ivo zahrnují svou láskou, aby se ti ještě lépe žilo a pracovalo, a abys měl na ně hezké vzpomínky.

 

To je ode mne, milý Ivo, vše, za všechny členy mé flotily ti to předal Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, počet čtenářů překročil 3 500 000, tak to nabírá nové tempo, v tuzemsku je to 1 800 000 lidí, a v zahraničí 1 700 000 lidí. Tam to opravdu nyní dostává obrátky. Počet kontaktérů zde v českých zemích s námi je 1 800 lidí, a také toto roste rychlejším tempem.

 

Milý Ivo, všichni členové mé Vesmírné flotily tě zahrnují láskou, neboť to, co jsi dokázal, je ohromné, a nemá to zde obdoby. Děkujeme za všechny bytosti Sil světla ve Vesmíru a přejeme ti hodně společného žití v lásce, harmonii a pohodě.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

 „A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Ano, i my z Vysoké rady tě takto pozdravujeme a děkujeme za tuto práci, kterou jsi odvedl pro lidi této planety Země, pro tento Vesmír a pro Stvořitele našeho. Máš to v malíčku, to víme, jsi sebejistý svým postupem a nic tě nerozhází. Zkoušky překonáváš výborně, a tak ti mohu směle gratulovat. Dále se takto snaž, aby se celá planeta Země i celý tento Vesmír posunul na novou vyšší duchovní úroveň bytí a aby zde již neměly šanci Síly temna.

 

Z Vysoké rady v Petale ti to na planetu Zemi posílá Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

209.  Sdělení 64.                    (Přijal Ivo Benda).               7.3.1998.     10:00-10:05 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Vidím, že si lámeš hlavu nad tou knížkou „Nové poselství z Prahy(Nakl. Trigon, 1991), a přemýšlíš, zda dát některé části do „Rozhovorů“ (jako přílohu - pozn. zpracovatele). Já jsem tuto knihu četl a vím tedy, co obsahuje, je to užitečné dílko těchto lidí, kteří to zde zanechali. Domnívám se, že část o Stvořiteli je možno dát jako přílohu - citaci, a část, kterou jsi nyní četl na začátku - také. Tyto informace jsou už rozvíjejícími, které zde najdou uplatnění při dalších poznáních lidmi, tedy při dalším postupu, aby lidstvo se dokázalo vymanit z hmoty, a to vlastním přičiněním.

 

To je, milý Ivo, k tomuto vše, s láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

210.  Nejzasaženější oblasti u nás negativní literaturou. Problém bydlení.

                                       (Přijala Miloslava Drsková).        13:25-13:30 hodin.      8.3.1998.

 

Ptá se Ivo Benda:

 

Které oblasti českých zemí jsou nejzasaženější literaturou Sil temna (UFO knihy) ?

 

Jak řešit problém bydlení ?

 

Praha, Plzeň, hlavně tento západočeský kraj je nejvíce napaden, a to proto, že se sem dala právě ta negativní literatura, a že si lidé myslí, že si můžou dělat co chtějí, ale není tomu tak, právě přísná kázeň a to taková, že všichni máme vše co potřebujeme, však toho máte plné obchody, ale lidé právě že uznávají stále peníze, tak to takto zatím bude vypadat. Vy musíte stále mezi lidem říkat, že vše má patřiti všem, ale tak víš Miluško moje, ty domy, co jsi zde viděla, to mají mít ti nejpotřebnější, a ne toto, že se bude třeba někdo rekreovat, i na toto klademe velký důraz, dáti vše k dispozici těm, co jsou takto na cestách bez domova, na toto klademe důraz, potom by si lidé nic nebrali mezi sebou a bylo by to jako u nás.

 

Na tomto sdělení jsme se podíleli takto hlavně já Aštara a potom já Ptaah.“

 

 

211. Sdělení 65 - nejzasaženější oblasti u nás negativní literaturou.     

                                             (Přijal Ivo Benda).               7.3.1998.     13:23-13:30 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, vidím, že jsi právě s Miluškou, ano, Praha je na tom opravdu špatně, neboť tyto negativní knihy o Silách temna produkují se čtenáři spoustu negativní energie, a tak je třeba tam co nejvíce pracovat, aby se lidé dověděli Pravdu a aby se lidé obrátili ke svému Stvořiteli od této materiální filosofie. Jsou na tom i další města špatně, jako Plzeň, Brno, Ostrava, neboť i tam si lidé kupují a čtou knihy negativního charakteru, a tím produkují mnoho negativních energií, a tak je potřeba takto stále pracovat.

 

Je třeba konat shromáždění a meditace na nich za očištění a také přednášky o tomto problému, aby lidi co nejdříve prohlédli a poznali toto nebezpečí.

 

To ti takto sdělil Aštar milý Ivo.“

 

 

212.  Sdělení.                   (Přijala Miloslava Drsková).        14:50-14:55 hodin.      8.3.1998.

 

„Kdybys byla u nás, tak hned ráno bys byla s našimi lidmi, čili sestrami nebo i muži a stále byste jse spolu bavili a měli byste o čem, tak to my neděláme, že oslovíš člověka třeba na ulici, a oni ti ani neodpoví, to u nás stále se scházíme, a jak rádi učíme se, nás to tolik baví vědět to nebo ono, třeba jako nyní, že nám buď jsi dříve ledacos ukazovala, nebo nyní se snažíš vyprávět a takto se u nás žije stále.

 

Člověk z naší společnosti není nikdy sám a sedáváme spolu, pouze má-li tu službu u přístrojů, ale to je pilně zaměstnán, nebo mladí se učí, ale máte to tu vidět, jak se bavíme mezi sebou stále vesele, nyní se kolikrát přidáváš  i ty.

 

To já, Ptaahova dcera Pleja, jsem chtěla něco odevzdat lidem, jak žijeme mezi sebou.“

 

 

Děkuji ti Plejo za toto sdělení, já rád jej uveřejním lidem českým, aby otevřeli své zavřené oči a poznali váš život tam, na vesmírných stanicích a vesmírných lodích.

 

                                                                                                         S láskou Ivo.

213.  Sdělení.           (Přijala Miloslava Drsková).        15:10-15:25 hodin.      8.3.1998.

 

Jak uvítat naše přátele z Vesmíru zde v českých zemích ?  Ptá se Ivo Benda.

 

Právě tohle je třeba, aby takto se s námi jednalo, že když přiletíme, tak aby si nás vaše armáda ani nevšimla a všichni lidé to brali jako samozřejmost, že tu jsme a budeme tak, jako se navštěvujete vy mezi sebou, tak to chceme i my, ale my pocházíme z takových světů, že tam nikdo nemá nic navíc a také není žádné armády, to není vůbec třeba, to je naše veliká touha odcloniti se, ale lidé by měli takto jednat, jak zde uvádíme, vše dáti pryč, co už jednou bylo uvedeno, a také zrušit armády, stále se mluví o míru, ale nedělá se pro to vůbec nic. Skutečný mír je, že nikde nebude žádného vojáka, nic takového, jako je to v našich světech, pouze se tu střeží Vesmír, to uvádíme my, nejen já Ptaah, ale já Aštar, že je toho třeba, ale takto se, milý Ivo, scházíme, abychom  se poradili, kde pomoci, a nyní je tak postižena vaše planeta Země, ale lidé musejí nám otevříti své srdce, míti mysl u Stvořitele našeho, brát vážně Jeho zákony, co On nám všem dal, a to je k tomuto vše.

 

Nejdříve pár slov já Aštara, ale tamto já Aštar.“

 

 

Milí přátelé z Vesmíru, já tato sdělení odesílám našemu ministrovi obrany, aby věděl, že vy nikoho zde neohrožujete a aby dal pokyn armádě, aby si nevšímali lodí našich přátel z Vesmíru.

                                                 S láskou Ivo.

 

 

214.  Prosba.                  (Přijala Miloslava Drsková).         16:27-16:33 hodin.      8.3.1998.

 

 

„Moc vás prosíme, ukáže-li se létající talíř, neposílejte k nám letadla, neboť my k vám přicházíme v naprostém klidu a míru.

 

Ptaah  i já Aštar, za všechny bratry a sestry z Vesmíru.“

 

 

K tomu, aby se naši přátelé z Vesmíru odclonili a navštěvovali nás, musíme všichni přispět svým dílem, svou láskou k sobě, jiným lidem, k přátelům z Vesmíru a ke svému Stvořiteli. Je třeba provést shromáždění v co největším počtu, aby se lidé společně mohli takto vyjádřit a následně setkat s našimi přáteli z vesmíru. To se může uskutečnit na Staroměstském náměstí v Praze. Záleží na vás, milí lidé zemí českých, jak brzy se toto uskuteční. Probuďte se z temna, otevřete své oči a poznejte mírumilovné Vesmírné lidi, kteří pracují pro Stvořitele našeho.

 

Buďte ostražití, neboť se zde prezentují a budou dále upoutávat násilně naši pozornost negativní mimozemšťané Sil temna, kterým chybí cit a láska a kteří nám lidem tolik ublížili  !!!

                                                           S láskou Ivo Benda.

 

 

215.  Sdělení.                                 (Přijala Miloslava Drsková).                             9.3.1998.

 

„Brzy ti bude líp, jenom dodržuj naše rady, jsi také z těch prášků trochu vedle, víš, já tě mám moc rád za to, jak ty si vážíš toho vašeho písemnictví, kdyby toto vše pochopili lidé z vaší Země, co jste to měli za tak krásné lidi, víš, ten Komenský byl také svým způsobem velký člověk, a nyní jak jsme se přesvědčili, že plno lidí se chopilo této vaší písemné práce, však mají toho sami dost, že všichni chcete žíti, jako lidé.

 

Něco jsem předal já Ptaah a pár slov Aštar.“

 

 

216.  Sdělení.                                  (Přijala Miloslava Drsková).                            9.3.1998.

 

„Jo, to se u nás děje, to já Guetzal ti něco dám, víš, i já Ptaah, víš, i filmy, že jak vlastně se to na té jejich planetě žije, víš, to se vozí sem na stanice, a nejlepší filmy se vozí k nám domů na planetu Erru, ale víš, já jsem tuze přísný, že se nesmí na naši planetu Erru vozit vše, jenom to nejlepší, víš, žádné násilí, jenom kde jaká výprava, kde byli, co prožili, a také hlavně celá planeta nás zajímá víš, ty to víš, co a jak, hlavně to čtení, to jsem přebíral já, ale je to zde na stanici i od jiných lidí čili bratrů i sester, máme moc pěkné věci, víš, kdo chce tohle vědět, ten má u nás velikou cenu, víš, ty moje, takto se musí žít, víš, takto, a jaký byl by tu klid , kdyby vaši lidé dostali rozum, víš.

                       Ptaah.“

 

Stejně jim to schvaluji, že nedovolí nic na jejich planety, kde je takový krásný klid a mír, jenom to, co už jsem dostala od mých přátel z Vesmíru, jenom výzkumy se vozí k nim o přírodě a Vesmíru samém.

 

Jak já si vás vážím, jak já vás miluji, že takto žijete, takovým pokojným tichým životem

bez rámusu, ne jako je to u vás, tolik hluku, to u vás jistě jinak vypadá.

                                                                                                      Miloslava.

 

 

217.  Sdělení.                                     (Přijala Miloslava Drsková).                         9.3.1998.

 

„No, to si myslíš ty také, vaši lidé zaslechli naše vesmírné lodě, ale to je jenom takové moc tiché vrčení, to jsi ty ještě nezažila, ale Meier o tomto zvuku našich vesmírných lodí moc dobře ví.

 

Ptaahova mladší dcera Pleja.“

 

 

218.  Sdělení 66.                    (Přijal Ivo Benda).                 12.3.1998.     6:58-7:18 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

       „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli času, a tak mám pro tebe nové zprávy.

 

Počet čtenářů dosáhl čísla 4 650 000, z toho v zahraničí 2 550 000, a počet kontaktérů již dosahuje 2 500 lidí, to je výborné, a pokračuje tento trend, který je nastoupen.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé již navazují spojení tím způsobem, že po přečtení „Rozhovorů“ si upravují podmínky kontaktu a na několikerý pokus navážou spojení. Je to výborné, a máme z toho všichni zde na mé Vesmírné flotile velkou radost.

 

Dále ti mohu sdělit, že se nyní budeme těšit, až připravíš toto shromáždění, a až se tak budeme moci společně pozdravit a vyjádřit svoji náklonnost a sympatie. Je to milý Ivo taková situace, že si lidé sami rozhodnou, co budou dělat, a to podle své svobodné vůle, neboť tím mají možnost této svobodné volby, a ne jako dosud. To vám Síly temna připravily program „Svobody a demokracie“, aby si vás mohly ekonomicky ještě více upoutat a aby nikdo nic nemohl, jen být ve vleku peněz a spěchu s množstvím přebytečné a neúčelné práce. U nás na našich planetách lidé pracují 2 - 3 hodiny denně pro společnost, a zde by brzy stačilo jen 4 hodiny, tak to je, milý Ivo, a to je nyní kvůli nesmyslným zásobám zboží v obchodech a dále kvůli podporování neúčelné státní správy, reklamy, vojska a jiných neúčelných aktivit. Máme, milý Ivo, takový názor, že v případě spontánního zájmu lidí je možná rychlá náprava věcí vašich, a tak by vám bylo umožněno se věnovat více vlastní osobnosti, člověku, mezilidským vztahům, které jsou nyní právě z výše uvedených důvodů velmi narušovány.

 

Dále ti mohu sdělit, že se stále snažíme působit svými láskyplnými vibracemi na lidi planety Země, a tak je podporujeme v jejich duchovním růstu, aby se rychle zbavili těchto hrubých vibrací. Je nutné, aby se o toto sami přičinili, neboť za ně toto nikdo neudělá. Je to nesmírně důležité, aby lidé si zvýšili svoji vibrační - duchovní úroveň, a tak se zapojili svým polem lásky do celosvětového vznikajícího pole lásky - jemných vibrací. To tak bude probíhat, a ty, milý Ivo, jsi k tomu zásadním způsobem přispěl těmito „Rozhovory“, neboť je to tak uzpůsobeno, aby lidé snadno a rychle pochopili tyto nové skutečnosti.

 

To ti, milý Ivo, s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, spojujeme se s dalšími lidmi této planety Země, a tak je to výborné, neboť tím lidé dostávají nový pohled a nový obraz světa kolem sebe, a to spravedlivější, ne jako dosud, že ve Vesmíru není žádných lidí. Je zde mnoho Vesmírných lidí, a tito touží s vámi navázat kontakty, a vše závisí na vás lidech, jak brzy a rychle toto bude nabývat. Já tě milý Ivo takto miluji za to, že jsi pomohl lidem dát cestu Pravdy a těmito „Rozhovory“ jim otevřel oči, aby prohlédli a uviděli světlo pravdy, světlo našeho Stvořitele, že vše je živé a všude je plno inteligentních bytostí, které vysílají na tuto krásnou planetu Zemi svoji lásku, aby lidé se pozvedli z tohoto temna, které zde svým působením zanechaly Síly temna.

 

To ti za všechny členy mé flotily posílá Ptaah.“

 

 

219.  Sdělení 67.                    (Přijal Ivo Benda).                 14.3.1998.     9:02-9:23 hodin.

                                                                                         Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

 

       „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš nyní cestu vlakem do Šumperka, a tak ti mohu dát další zprávy.

 

Tento týden se událo mnoho důležitých věcí zde ve vesmíru, byli zde shromážděni velitelé mnoha flotil lodí, které sem přiletěly na naše setkání, abychom si navzájem vyměnili informace o sobě a o této planetě Zemi a abychom byli více ve společné aktivitě při případných záchranných pracích. Jak víš, evakuace lidí, kteří splňují podmínky evakuace, je naprosto aktuální, a je proto nutno činit přípravná rozhodnutí. Jsou to věci s analýzou stavu, věci s informováním lidstva, a věci, kdy lidé planety Země se musí seznámit s údělem, který si připravili. Máš, milý Ivo, na mysli, zda lidé dbají rad a využívají informace z „Rozhovorů“, ano, využívají, mnoho lidí se mění k lepšímu, přestává jíst maso, jak jsi sám zjistil i ve svém zaměstnání, a to vlivem těchto „Rozhovorů“.

 

Dále ti chci sdělit, že to sdělení, které ti dal Josef v Sedmihorkách, je moje, a to takto, že tato kontaktérka jej přijala, aby informovala lidi o tom, co se chystá. Můžeš jej proto zařadit do těchto „Rozhovorů“, a tím obohatit je také o dalšího příjemce. Máš velkou radost z počtu čtenářů, ano, díky tomu bude počet zachráněných v případě této katastrofy mnohem větší, nežli bez nich.

Dále ti chci sdělit, že mám v úmyslu podpořit ty lidi, kteří se nějakým způsobem podílí na šíření „Rozhovorů“, a to takovým způsobem, který bude pro konkrétního člověka aktuální. Je to nezbytné, aby si lidi uvědomili, že změna myšlení a jednání je v jejich rukou a že se musí snažit sami u sebe. Tím, milý Ivo, je vše dáno, a vše ostatní nechej na Stvořiteli samém, jak bude se svými dětmi zacházeno v nejbližší době.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení poslal Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, milý Ivo, počet lidí, kteří splňují podmínky záchrany se podstatně zvýšil vlivem těchto „Rozhovorů“, a tak je tato tvá záslužná práce korunována tímto hmatatelným výsledkem. Jsou to lidé, kteří poznali Pravdu a pochopili, že jen každodenním jednáním a chováním lze docílit nápravy. Tím je tato skupina lidí tak informována, že ví, co může planetu Zemi postihnout a jak toto lze ovlivnit nebo změnit. Lidé si kladou stále otázku, proč sdělovací prostředky o tomto neinformují, ano, je to proto, že Síly temna je ovládaly a ovládají. Lidé, kteří pracují v těchto sdělovacích prostředcích však mají ve svých rukou to, zda nechají sebou takto manipulovat myšlenkovými impulsy a zda budou stále těmito loutkami. Ano, je to tak, že se lidé musí snažit, aby se stala změna, a ne pasivně čekat, kdo s nimi bude jak zacházet.

 

To ti, milý Ivo, sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

  

 

220.  Část sdělení 68.                   (Přijal Ivo Benda).        17.3.1998.    13:06-13:11 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

       „Milý Ivo,

 

(Část sdělení).

 

Dále ti chci sdělit, že počet čtenářů je již 5 750 000 a toto číslo se zvyšuje stále vyšším tempem. V českých zemích je to 2 300 000 čtenářů. Počet kontaktérů je zde v českých zemích 3 250 a také toto číslo roste.

 

To ti, milý Ivo, sděluje Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

221.  Hlas mimozemského posla - Aštara v televizi Londýn.                Neděle 26.11.1977.

                                                                                                        17:05-17:10 hodin.

 

Zpracoval: Pedro Romaniuk (Argentina).

 

Televize: Southern Television. -  Zvukový záznam zde . . .

 

Pedro Romaniuk - docent, host na 12. UFO kongresu Wiesbaden/Mainz.

 

Kosmologický institut obdržel skrze prof. Pedro Romaniuka po dlouhých a namáhavých pokusech úplný text jednoho z nejdůležitějších „Elektronických fenoménů“ z pozemské televize.

 

My se odvoláváme na interferenci v televizi Anglie - Southern Television, která se udála v neděli 26.11.1977 v 17:05 hodin. Milióny obyvatel ve svých domovech obdržely z televize mimořádnou zprávu. Původní zvuk vypadl úplně, obraz byl rušen.

 

„Perfektní vědecká technologie“ lidí byla vypnuta, falešné systémy počítačem kontrolovány až do nejmenších podrobností autoritami vlády, které mají televizi pod kontrolou. Milióny domovů od Hampshiru až po Reading a od Berkshiru a Whitney až po Oxfordshir, přes Londýn, Southampton a jiná města slyšely hlas. Hlas velmi silný, který nikdo a nic nemohlo zastavit, ani po vypnutí televizních přístrojů, a který nemohl být umlčen a který absolutně jasně vyslovil (v angličtině):

 

         „Toto je hlas velitele Aštara.

 

Jsem mimozemská bytost, která vysílá svoje poselství k vám z paluby vesmírné lodi, která krouží kolem vaší Země. Jsem autorizovaným zástupcem Galaktické mise, jejíž lodi, nebo jak vy říkáte „létající talíře“, jste již po mnoho let vídali na obloze.

 

V tento okamžik s vámi hovoříme s moudrostí a v míru. My přicházíme, abychom vás upozornili na nebezpečí, ve kterém se nachází osud lidské rasy a jejího světa, dáváme vám varování, které musíte předat dále ostatním národům, abyste se vyhnuli katastrofě a zabránili jí, která by postihla nejen vás, ale také i ostatní planety Slunečního systému.

 

Jen tímto způsobem budete mít podíl na velkém probuzení, které přichází a je vyvoláno věkem Vodnáře. Tento věk může být periodou pravého míru a skvělé evoluce lidské rasy, ale toto se může uskutečnit jen tehdy, když všichni regenti dnešního velkého atomového nebezpečí si uvědomí svoji odpovědnost. Uklidněte se a slyšte, neboť se může stát, že se vám již nedostane další příležitosti od nás obdržet podobné sdělení. Po mnoho let vaši vědci, vlády a vojenské moci odmítali přijímat naše varování a dále experimentovali s bezbožnou silou atomové energie.

 

Atomové bomby mohou v jednom jediném okamžiku zničit zcela celou vaši Zemi, její obyvatele a i bytosti ostatních bratrských planet. Odpady atomových systémů budou vaši Zemi zamořovat ještě po celá tisíciletí.

 

My, kteří jsme šli po cestě efektivního evolučního vývoje, se nacházíme nyní ve velmi vysokém stavu, že vám toto, co říkám, můžeme plně potvrdit. Atomová energie je vždy namířena proti životu, a výzkum pro její využití musí být zastaven, jinak zde stále zůstává nebezpečí úplného sebezničení. Všechny atomové zbraně i všechny konvenční zbraně musí být zničeny. Hodina konfliktů již minula !  Rasa, jíž součástí jste vy, nechť se snaží a usiluje dosáhnout vyšších úrovní života a universální evoluce ve všech lidských sektorech, které jsou toho hodny a zaslouží si to. Zbytku podobných sektorů zbývá již jen málo času, aby se naučily žít v míru a dobré harmonii. V opačném případě budou muset nést následky.

 

Na Zemi existuje malá skupina lidí, která se učí žit v míru a harmonii, což má sloužit za vzor ostatním, kteří se rovněž chtějí učit, a to je počátek Nového věku.

 

Je vám dávána svoboda výběru činit tak nebo toto učení odmítnout. Jenom ti, kteří se učí žít v míru, vstoupí do Královských říší nejvyšších spirituálních evolucí Universa.

 

Slyšte proto, prosím, hlas Aštara. Vězte, že se na Zemi nachází mnoho falešných proroků a vůdců, kteří působí negativně a kteří se pokoušejí všechny vaše energie, které jste si upřímně a korektně zasloužili, vysávat, aby jich využili pro jejich špinavé a bezbožné cíle, a dávají vám za to jenom bezcenný brak.

 

Chybějící uvědomění je jejich slabostí. Musí se teprve učit být senzitivními a naslouchat jejich vnitřnímu hlasu, který jim může říci, co je pravda a co lež, chaos, konfůze a zlo.

 

Učte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, hlasu pravdy, která je v každém z vás. Tímto způsobem se dostanete na cestu pozitivní evoluce, která je nejdůležitějším a konečným cílem života.

 

Toto je naše poselství pro naše přátele. My střežíme váš vývoj již mnoho a mnoho let. Zrovna tak pozorovaly dřívější generace světla na obloze, kterými jsme my. Vy již víte, že jsme zde a že se nad vaší planetou i kolem vaší planety nachází více bytostí, než vaši vědci chtějí připustit.

 

Máme o vás velkou starost, a o vaši vývojovou cestu, a uděláme vše, co je naší moci, abychom vám pomohli. Je to ale na vás, abyste sami poznali vaši cestu a učili se jí, a musíte si sami zvolit cestu k univerzálnímu životu. Nebojte se ničeho, nýbrž toliko žijte v harmonii s přírodou vaší planety.

 

My z velitelství AŠTARA GALAKTICA vám děkujeme, že jste nás vyslechli, a děkujeme vám též za vaši pozornost. Zatím vás s naší lodí opouštíme. Buďte požehnáni Nejvyšší láskou

a Pravdou Ducha.“

 

Tento „tajemný“ hlas z Kosmu bylo možno slyšet po dobu pěti minut, aniž by jej pozemské systémy a oficiální kontroly mohly přerušit. Z miliónů přijímačů TV bylo toto v Anglii slyšet, a přivedlo nejlepší techniky TV v úžas a ve zděšení, protože žádná kontrola nebyla schopna přerušit tuto interferenci, která přicházela ze vzduchu po celé Anglii.

 

Také ministerstvo informací a vedení nezávislých televizních přijímačů Anglie se vyjádřily, že nebylo možno jej anulovat, tak jako se to praktikuje s pirátskými vysílačkami, což ukazuje, že se zde jednalo o techniku, která stojí vysoko k pozemské elektronice.

 

Tento neobvyklý fenomén ve světové elektronice  neměl být všem zemím zatajen, naopak měl být po celém světě rozšířen, aby to dokázalo existenci mimozemských civilizací, ale jak tomu obvykle bývá, když jde o téma mimozemských bytostí, byl úmyslně překroucen, popřen a ukryt v zájmu zemských velmocí, pomocí kontrolních organizací, které vlastní pro tyto účely.

 

Na tomto případě může čtenář názorně vidět, jaký mají vztah sdělovací prostředky k Silám světla, neboť jsou nepochybně řízeny Silami temna.

                                                                                         Lidé bděte !!!

 

 

222.  Sdělení.                         (Přijala Marie M.).            21.1.1998.                 4:00 hodiny.

 

Toto sdělení bylo přijato asi 1,5 měsíce poté, co bylo vysláno Aštarem, a zde čtenář může vidět, jak se poměry na planetě Zemi mění vlivem šíření těchto „Rozhovorů“, neboť důsledky tohoto šíření vzala Vysoká rada na vědomí a poněkud se změnily plány s touto planetou Zemí. Proto toto sdělení není časově takto aktuální jako v době jeho vyslání Aštarem.

 

                                                                                                                                          Ivo Benda.

 

Blíží se den, který Otec Vesmíru již dávno rozhodl, kdy lidé budou vráceni zpět a tato planeta postoupí do vyšších dimenzí !  Než tato hodina nastane, chci předat Já Aštar, velitel Vesmírné flotily tuto informaci.

 

Zároveň děkuji všem kontaktérům z Čech, kteří se postarali, aby se šířila pravda mezi lidmi a tím si zvýšili vibrace.

 

Je mnoho lidí tady v této zemi, kteří budou zachráněni před blížící se katastrofou. Závěrečná fáze se blíží ke svému konci. Naše přístroje zaznamenávají nejhorší stupně negativity v kosmu, v ovzduší a v nejvyšších vrstvách atmosféry. Tato planeta je obalena černým mrakem, který jste si vytvořili svými negativními myšlenkami. Tady u nás je všechno připraveno přivítat zachráněné lidi ze Země. Já sám věřím v úspěch celé akce. Věřím, že zachráníme i ty, kteří se v poslední vteřině obrátí s důvěrou k Otci.

 

Přeji si, aby všichni, kteří budou vyzváni a vedeni telepaticky či jinak, vyšli ven, a nechali se vést hlasem svého srdce. Kdo by zaváhal, bude mít smůlu, neboť času bude jen málo. Varovný signál obdrží každý člověk, který má nárok na záchranu a postup do vyšší dimenze. Na některých místech se budou lidé shromažďovat ve skupinách, a nebudou vědět, co se s nimi děje, a proto prosím ty z vás, kteří vědí oč jde, uklidněte je a zachovejte lásku a důvěru. Zachovejte klid a ničeho se nebojte, neboť Bůh je milostivý a vy všichni jste v jeho rukou. Já sám budu prosit o milost a pomoc.

 

Ptáte se, co se stane se Zemí ? Víte, že bylo psáno: „ ....  oheň bude padat z nebe“ a to se teď stane. Dojde k  samovznícení negativních vibrací vysoko v atmosféře. To je ten černý mrak vašich myšlenek, což jste si sami zavinili. Póly Země se převrátí a při velkém zemětřesení dojde k posunutí všech kontinentů. Tento oheň spálí všechny negace a tuto planetu očistí, aby mohla postoupit do vyšších dimenzí.

 

Zachránění lidé budou žít jen krátký čas na jiné planetě, kde od nás dostanou poučení, aby se mohli vrátit zpět, a začnou nový život na Nové Zemi. A duch Kristův je povede v novém Věku Vodnáře. Vše ostatní se dozvíte v blízké době ve vesmírných lodích od svých přátel.

 

Zdraví vás všechny

                              Aštar Šeran.“

 

 

223.  V budoucích dnech ....  .                       (Poselství amerických pilotů, převzaté od velitelů  

                                                               vesmírných lodí. E.P.Hill - USA, „In days to come“).

 

Velitelé vesmírných lodí pod vedením Aštara Šerana předávají lidstvu své poselství:

 

„Zdravíme vás všechny, milí obyvatelé planety Země, kterou nazýváme SHAN.

 

Milióny pozemšťanů očekávají s nedočkavostí náš příchod, touží nás nejen slyšet, ale především vidět. Mnozí věří, že jsme schopni činit zázraky, ale ty od nás neočekávejte. Ne, že bychom činy, které byste nazvali zázraky, nebyli schopni provést, ale nechceme, abyste nás hodnotili tak, jako vaše pozemské šarlatány a tzv. kouzelníky.

 

Každý náš čin a krok je prováděn podle přesně stanoveného plánu. To vám chci sdělit jménem všech, kteří přicházejí s láskou a jsou připraveni ohrožované planetě Zemi poskytnout pomoc. Pomocí pro nás by byla možnost současně přistávat ve všech zemích vaší planety, abychom mohli používat éterické síly lásky, které by pomáhaly ukončit nesmyslnost všech hádek, rozporů a nesmířlivosti mezi pozemskými národy.

 

Než dojde k naší vzájemné spolupráci, milí pozemšťané, musíte si být vědomi nebezpečných, satanských sil vašich současných zbraní, mám na mysli např. vodíkové bomby, atomové zbraně ap., které ohrožují nejen život váš, ale i život Universa.

 

Ničící charakter mají i vaše negativní myšlenky. Jste přesvědčeni, že války, nemoci a zlo, které na Zemi prožíváte, pochází od Boha. Přemýšleli jste, kdo je Bůh ? Věříte na jeho existenci ? Bůh je láska, jak můžete podezírat lásku z tak nízkých činů, vycházejících z lidských myšlenek. Modlíte se za pokoření nepřítele, za ztrátu jeho života. Pro nás je to otřesné. Vždyť jsme všichni potomky jednoho a téhož Otce. Vraždíte se, nenávidíte, a přejete si navzájem zlo. I zvířata a celá příroda náleží k bratrskému celku všech životů Universa. Jak se chováte ke zvířatům ? I ty zabíjíte, živíte se jejich těly, týráte je, ačkoliv vám věrně slouží.

 

To, čeho se bojíte a co nazýváte katastrofou, vychází z vás samých. Co jste zaseli, musíte sklízet. Nabízíme vám pomoc, ke které nás vyzval Bůh. Bůh, kterého neuznáváte a přisuzujete mu všechny vaše životní těžkosti. Jen jedno u Něho nehledáte: Lásku, protože nejste schopni sami lásku dát.

 

Musíte nejprve začít u sebe sama, začít se učit ctít a zachovávat Božské zákony, nastolit vládu lásky k bližnímu a všemu Božskému stvoření, aby mohl Boží hlas proniknout až do vaší duše.

 

My, obyvatelé vám neznámého Universa, jsme zavázáni svatou přísahou dodržovat Božské universální zákony, jejichž nejdůležitějším článkem je láska k bližnímu. Jakmile porušíme svůj slib, ztratíme na dlouhé eóny let všechno, čeho jsme doposud dosáhli. Neobávejte se nás. Nedovedeme lhát, podvádět, a licoměrnictví je nám neznámé. Přicházíme jako vaši ochránci a osvoboditelé z temnoty, v níž žijete, osvoboditelé od všech negativních sil, které vás spoutávají, aniž byste si toho byli vědomi.

 

Čím více poznáte nutnost pracovat na svém morálním vzestupu, čím čistší bude vaše myšlení, představy, jednání a vztah ke všem spolužijícím, čím více ustoupí do pozadí sobectví a zdůrazňování vlastního já, tím více si uvědomíte svou sounáležitost s celým kosmem, a bolesti zemského života ztratí nad vámi moc.

 

Zdravím vás srdečně se všemi spolupracovníky. Naše láska, pomoc a porozumění zůstává s vámi. Potkávejte i vy nás s pocity kosmického bratrství.

 

                                                                               Aštar, velitel deseti miliónů vesmírných

                                                                               pomocníků, kteří mají své opěrné body

                                                                               na dráze vaší Země.“

 

 

224.  Současný stav Země. Poslední boje.

 

„Dlouhý, tvrdý boj proti satanským mocím, které ovlivňují a spoutávají vědomí lidstva, probíhá v současné době ve všech oblastech planety Terra. Je posledním rozhodujícím bojem mezi světlem a tmou. Obyvatelé Země, buďte si toto vědomi a obraťte své kroky směrem k dobru a lásce !

 

K vítězství dobra a šťastné budoucnosti je zapotřebí učit se rozpoznávat již ve svém myšlení rozdíl mezi čistotou a pravdou, lží, temnotou a pokrytectvím. Nenechte se zlákat stále více se množícími spolky a naukami, které předstírají pokoru a hledání cesty k Bohu, ale jsou nástroji negativních sil. Snaží se přivést lidstvo do duševního zmatku a do područí zla. Nevěřte ani těm, kteří vás ujišťují, že jsou vyvolenými vůdci národa a chtějí lidstvo přivést zpět k Bohu a k rozkvětu Země. Opravdoví poslové Boha pracují v tichu, bez senzací a lákadel. Věřte jen na lásku svého Tvůrce a Ježíše Krista. K tomu nepotřebujete spolky a nauky, různé senzaci vzbuzujících sdělení, kterými se otvírá vaše aura pro působení negativních sil.

 

Mnozí z Vás si řeknou: „Zneužití moci a podobné poměry jako dnes byly na Zemi ve všech dobách a budou i nadále“. Moje odpověď: „Ne!“ Morální stav dnešního lidstva klesl k bodu, který ještě nikdy nebyl na Zemi dosažen. Vyžaduje radikální změny vnějšího a vnitřního života Země a jejích obyvatel. Lidská nenasytnost, chtivost po bohatství a zisku zruinovala přírodu, nekontrolované vědecké pokusy mnoha zemí a zneužívání přírodních sil hrozí nezvládnutelnými nemocemi a degenerací. Války, zneužívání nových objevů pro vzájemné vraždění a boj o moc, zabraňují evolučnímu vývoji ve smyslu biologickém i duševním.

 

Lidstvo zůstává spoutáno hmotou a rozumem a není schopno proniknout za jejich hranice. To všechno jsou následky působení satanských sil, jimž se člověk otevírá ve stále větší míře. Planeta Země je zahalena těžkým, tmavým, světlu neprostupným pláštěm negativních energií, vycházejících z myšlení a činů jejich obyvatel.

 

K záchraně lidstva byl Bohem vypracován plán osvobození. Každé vítězství je provázeno i ztrátami. Proto je samozřejmé, že i vítězství nad vládnoucí temnotou bude provázeno bolestí a útrapami. Lidstvo se musí vyzbrojit silnou vůlí a láskou ke svému Tvůrci, který slíbil, že všichni, kteří se k Němu uchýlí, zůstanou ušetřeni hrůz posledních bojů staré Země. Návrat k Bohu však nemůže přijít v posledním okamžiku, jak jste tomu zvyklí, až když nevidíte jiné východisko. Kdo z vás ještě nezačal, obraťte svůj život k víře v Boží lásku a ochranu, učte se více milovat své bližní a zušlechťujte kontrolou myšlenek, činů a pocitů svůj charakter. Pak máte jistotu, že budete i v nejnebezpečnějším okamžiku chráněni Božskou silou. Ale musíte dokázat, že jste jí hodni, že jste hodni života v příštím „Zlatém věku“. Kdo to nedokáže, zůstane v nízkých atmosférických sférách, jejichž náplní jsou i nadále bolest a útrapy.

 

Den ode dne dochází ke stále silnějším proměnám vnější struktury Země. Stále viditelnější jsou hrůzné záměry temných mocí, které nechtějí uvolnit Zemi ze své nadvlády, a žádné utrpení obyvatel Země jim není dost veliké, aby dosáhly svůj cíl. Jim naproti však stojí armáda Ježíše Krista. Kristus je a zůstane vítězem, protože dobro a láska jsou silnější než temnota a zlo.

 

My, vaši vesmírní bratři, jsme připraveni pod vedením Ježíše Krista vám pomoci v těžkých katastrofách, před nimiž stojíte. Důvěřujte nám. V přesně určeném čase vyšleme naše Ventlas - vy jim říkáte „létající talíře“ - na všechna ohrožená místa. Pomocí telepatie budou informováni naši pozemští spolupracovníci a všemu obyvatelstvu bude sdělen náš příchod pomocí rádia a televize. Přístroje nemusí být zapnuty. Naše technické poznatky jsou mnohem vyšší než vaše. Působení všech druhů energií ovládáme mnohem hlouběji než vaše pozemská věda.

 

Jsem si vědom toho, že je to pro vás neuvěřitelné tvrzení, ale náš vědecký pokrok nelze srovnávat s poznatky pozemskými, které zůstávají daleko za vesmírnou úrovní. Můžeme uskutečnit věci, které byste považovali za fantazii. Nízká morální a duchovní úroveň zabraňuje pozemšťanům příjem většího množství vědeckých poznatků, protože by je zneužil pro války a vraždění.

 

Po celé roky pozorujeme všechny oblasti vaší planety a každého obyvatele Země, o nichž vedeme přesné záznamy.

 

Přijdeme k vám v tělesné formě pozemského člověka v materializovaných kosmických lodích, které mají své přistávací dráhy ve stratosféře. Náš příchod není řízen pozemským kalendářním systémem, nýbrž příkazy Boha, které jsou reakcí

na chování lidstva v probíhajícím vývojovém cyklu. Je zapotřebí, aby lidstvo svým obratem k Bohu a dobru ukázalo snahu o zlepšení svého morálního stavu. Očekává-li pomoc, musí ukázat, že je jí hodno.

 

Náš zájem je zaměřen hlavně na vytvoření nových životních cílů lidstva, zvýšení jeho morální úrovně, na odstup od svévolného ničení životů formou válek a vzájemného nepřátelství, na odstup od získávání moci pomocí strachu a násilí. V současné době je Země planetou strachem ohrožovaných otroků. Průběh jejího života určují tyrani, podléhající nadvládě temných mocí. Existují země, např. v Jižní a Střední Americe, v Africe a v Asii, kde vládne nepopsatelná nespravedlnost a krutost.

 

Naším velitelem je Ježíš Kristus, syn Boží, nositel nejvyšší lásky a dobra, váš budoucí král. Jeho příkaz zní: „Zachraňte každou duši, která se chce vrátit ke svému Otci !

 

Mnozí z vás budou odvoláni, aby pomohli z nadsvětí na Zemi pozůstalým, tak jako to již tisíce a tisíce nadzemských bytostí činí. Intenzita této pomoci roste s duchovní čistotou, hloubkou a láskou ke společnému Tvůrci a k bližnímu.

                                                                             Mír s vámi !

                                                                                                         Aštar Šeran.“

 

 

225.  Velký exodus (odchod).                (Přijal: Carlos Almeida).         Místo: Quito, Ecuador.

 

„Kdy ?  Až bude dosažen kritický bod planetárních událostí, které změní auru Země a její magnetické pole. Tento okamžik určuje lidstvo svými činy a stupňujícím se morálním propadem.

 

Strukturální přeměny na Zemi ve smyslu geografickém a biologickém dosáhnou stupně, který vyžaduje záchranu lidstva pomocí plánovaných evakuací.

 

Pomoc lidstvu v jeho nejtěžších dobách je již dnes promýšlena a připravena až do posledního detailu.

 

Mnoho pozemšťanů odmítne záchranu ze strachu o svůj majetek. O ty, kteří se svěří naší péči, bude postaráno vzhledem k jejich duševnímu stavu, duchovní zralosti a stáří. Někteří budou převedeni do spánku, aby byli schopni zpracovat prošlé duševní otřesy, a po probuzení zůstanou s ostatními zachráněnými v kosmických lodích podobných velkým městům, až do svého návratu na novou Zemi. Jiní budou pro tento život připravováni na jiných planetách, kde je možná jejich aklimatizace a zajištěn jejich další vývoj. I zvířata a rostliny budou přeneseny na tyto planety, aby nebyl přerušen jejich vývojový cyklus a mohly být vráceny opět na novou Zemi. Děti budou přeneseny během spánku do pro ně zvlášť připravených prostorů kosmických lodí, prosáklých vibracemi lásky. Po krátkém čase dojde k jejich spojení s rodiči. Během pobytu projdou zde určitým transformačním cyklem, na jehož konci se stanou moudrou, zralou osobností, která se vrátí na novou pročištěnou Zemi jako její budovatelé. Nemějte strach o své děti. Bude o ně, tak jako o vás, pečováno s láskou. Láska je vedoucí silou našeho života a není schopna krutosti, které znáte ze života pozemského.

 

Strukturální podstata příštího člověka bude polohmotná. Každý jedinec na nové Zemi bude schopen telepatie, jasnozření a teleportace (přemísťování).

 

Se zesílenou bdělostí pozorují vaši vesmírní bratři vývoj událostí na Zemi, především stav a polohu zemských pólů, jejichž změnu by nebyl schopen nikdo přežít.

 

Záchranou před přicházejícím Infernem přírodních událostí je masová evakuace. Nikdo k ní nebude přinucen, svobodná vůle je rozhodující. Evakuace zajišťuje zachování fyzické struktury člověka, jeho přežití v připravených kosmických lodích a po skončení katastrof návrat na novou Zemi. Výzva bude krátká, protože probíhající dění nepřipustí dlouhé rozmýšlení. Každý z vás ji bude mít možnost vnímat. Domluvte se včas se svými rodinnými příslušníky. I když vstoupí do záchranných člunů v oblastech blízkých nebo vzdálených místům, kde žijí jejich příbuzní, budou po vstupu do záchranných lodí opět spojeni s dřívější rodinou, přáteli nebo dětmi.

 

Důležitým pomocníkem pro harmonickou evakuaci je morální čistota a důvěra ve vyšší pomoc. Člověk s nízkým, pudovým životem a negativními sklony nebude schopen snést čistou energii levitace (zrušení síly přitažlivosti, vznášení se v prostoru) a atmosféru lásky v prostorách záchranných lodí. Proto vás vyzýváme již nyní: Pracujte na svém duchovním růstu !!!  Zabývejte se myšlenkami na existenci Tvůrce a jeho syna Krista. Od nich vychází všechna síla, která nás i vás provází veškerým životním děním. Vírou a láskou a činy dobra zlehčujete zhmotnění své fyzické podstaty a přibližujete se k zduchovnění, které vám umožní v nastávajících těžkých dnech záchranu.

 

Ještě je velmi mnoho těch, kteří na svého Tvůrce nevěří, ale i vědomě porušují Jeho zákony. Hledejte cestu k Němu. S vírou v Boha přichází i změna morálního nazírání a pozitivní životní hodnoty. Kontrolujte svoje myšlenky, pocity, odmítejte závist, žárlivost, nesváry, odmítejte všechno, co se staví proti lásce k bližnímu. Učte se být tolerantní, uvědomte si stále znovu, že nejvíce kritizujete a odsuzujete to, co děláte sami. Učte se vidět ve všech lidech, ale i zvířatech a rostlinách, v celé přírodě své bratry. Znovu zdůrazňuji: Začněte důkladnou kontrolou svých myšlenek, z nichž všechno vychází. Každý z vás je to, co myslí.

 

Zachránění, kteří se snaží žít čistě  a nemají dostatek duchovních poznání, budou mít možnost na naších lodích projít cyklem, kterému na Zemi říkáte školení, aby byli schopni žít na pročištěné, zduchovnělé, polomateriální nové Zemi.

 

Velký exodus lidských duší planety Země začne okamžikem, v němž naše počítače naznačí, že je dosažen bod nejvyššího nebezpečí. Toto nebezpečí může mít globální nebo lokální charakter, podle toho, je-li postižena celá planeta nebo její jednotlivé oblasti. Rozhodující pro sílu nebezpečí pro jednotlivé národy a oblasti jsou činy a morální úroveň jejich obyvatel.

 

Jadernými pokusy narušená vnitřní vyváženost Země vede v budoucnosti v mnoha již vyhasnutých sopkách k obnovení erupční činnosti, k zemětřesením, pohybům zemského povrchu, záplavám měst a zemí, ke vzbouřeným oceánům a k přírodním katastrofám všeho druhu. Tyto události jsou působením příčin, vyvolaných lidskou nenasytností a morální nevyvážeností.

 

Jako markantní příklad vám může posloužit těžké zemětřesení v květnu a červnu 1990 v Iránu. Zničilo kolem 150 000 lidských životů, zanechalo tisíce zraněných a statisíce lidí zůstalo bez přístřeší. Tato přírodní katastrofa je jen malá nuance Zemi v budoucnu očekávaných katastrof. V době katastrof budou lidé bezradní. Nebudou vědět, co mají dělat, aby uchránili holý život. Teprve nyní se mnozí rozpomenou na Boha a budou prosit o pomoc. Pozdě.

 

Je možné, v že nastalém zmatku a nepřehlednosti se rozhodne některý z národů k použití nukleárních zbraní, což by znamenalo naprostý konec. Vaši vesmírní bratři však mají možnost přesné kontroly, a dojde-li k tomuto nebezpečí, budou lidstvo zavčas varovat pomocí spolupracovníků na Zemi, s nimiž jsou intuitivně spojeni, a zahájí okamžitou evakuaci. Pak nechte všechno ležet a použijte naše záchranné čluny. Nelitujte zanechaného majetku a peněz. Pro vaši budoucnost mají cenu prachu na cestě.

 

Jsme si vědomi, že obranné síly některých národů nás přijmou jako nepřátelskou invazi, proti které použijí všechny jim dostupné prostředky. Přeruší záchranné akce a soustředí veškeré síly na naše zničení. V tom případě použijeme pro vaši záchranu formu levitace, o níž jsme již hovořili.

 

Pro méně senzitivní jedince budeme neviditelní. Spoléhejte se na pomoc spolužijících, kteří nás budou schopni vnímat a sledovat.

 

Znovu se vracím k upozornění, že duševní struktura jedinců, kteří se vyžívají jen hmotnými požitky, holdují zlu a egoizmu, způsobují bolest svým spolužijícím ( svými hrubými vibracemi - pozn. zpracovatele), je tak zhmotněna, že budou mít extrémní fyzické těžkosti snést a přežít vibrace lásky a dobra v našem prostředí.

 

Již léta upozorňujeme v našich poselstvích stále znovu lidstvo na nutnost morální čistoty a lásky, na nutnost víry v našeho společného Tvůrce, Boha. Ti, kteří žijí podle Jeho zákonů, žijí vibracemi Jeho lásky a přijmou naše vyzařování jako nesmírně obšťastňující pocit, jako plášť zahalující je pocitem bezpečí, oddanosti a krásy.

 

Země, učební prostor pro provinilé duše, je na konci jednoho ze svých vývojových cyklů. Bude pročištěna, obnovena, její vibrace zvýšeny, čímž získá polohmotnou strukturu, a bude opět otevřena inkarnacím bytostí na jejich cestě návratu k Otci. Obyvatelé nové Země nebudou znát války a vraždy, egoizmus, závist, nenávist a podobné negativní pocity. Budou se učit žít ve vzájemné lásce, podpoře a vděčnosti vůči Bohu.

 

Stále bližší je příchod Meziplanetárního bratrství, které přinese lidstvu rozkvět doposud nepoznaných vědeckých poznatků. Mnoho lidí, kteří se s tímto úkolem v poslední době inkarnovali, žije již mezi vámi.

 

Nebojte se změn, které vás očekávají. Důvěřujte v Boha. On, který měl sílu vás stvořit, má i sílu vás ochránit, pokud o tuto ochranu prosíte  a jste-li natolik čistí, aby k vám mohla proniknout.

 

Těšte se na nádheru příštího domova, země svobody, míru, zdraví a lásky.

 

Doporučujeme všem skupinám, našim přátelům, ale i jednotlivcům, následující modlitbu:

 

„Z nekonečného prostoru kosmu prosíme Tě, Otče,

plni lásky a pokory, zůstaň s námi.

Zůstaň s námi v této těžké době,

pomáhej nám a všem našim pozemským bratrům.

Jsme vedeni Tvým synem, Ježíšem Kristem

do vesmírného svazku, kde vládne láska,

mír a bratrství, pokora, tolerance,

vlastnosti, které na Zemi tak málo známe.

Vkládáme naši budoucnost do Tvé moci,

protože víme, že nás můžeš ochránit,

a vést temnotou příštích událostí

do světla nového života.“ “

 

 

226.  Přistání na Zemi.

 

„Na Zemi není všude vhodné místo a dostatek prostoru pro přistání našich kosmických lodí, proto použijeme i tzv. miniaturní čluny. Jejich úkol je plně přizpůsoben úkolu mateřských lodí. Vnější forma těchto člunů je kovová koule se stříbrně šedým, samostatně osvětleným vnitřkem. Tyto čluny jsou řízeny dálkově, nemají žádnou posádku, a při letu k mateřské lodi mohou být řízeny člověkem. K tomu postačí jen dva hmaty. Mohou přistát kdekoliv, a stejně se bez problémů zvednout do výšky. Signalizační zařízení upozorňuje na blízkost elektrického vedení a jiných překážek, jimž se automaticky vyhnou.

 

Ve vnitřním prostoru miniaturních kosmických člunů je místo pro šest osob, kterým bude sděleno vše potřebné prostřednictvím zabudovaných vysílačů. K odletu dojde jen po zvednutí startovací páky.

 

Těmito čluny bude evakuováno málo osob. Duchovní nevědomost, konfesionální omyly a veřejnými informačními prostředky podporovaná nedůvěra k meziplanetární pomoci, ale i strach, zanechat na Zemi svůj majetek, zadrží většinu obyvatelstva před použitím našich lodí. Raději půjdou jisté smrti vstříc. Brzy po přechodu do nadzemí poznají pravdu, a budou litovat promarněných příležitostí.

 

Strukturální proměna fyzického těla pozemských obyvatel začne již v miniaturních člunech. Astrální tělo se rychle zbaví své zátěže hmotného těla  a převezme vedení.

 

Po nástupu do některé ze záchranných lodí budete vyzváni, abyste prošli tunelem, v němž bude sterilizováno vaše pozemské oblečení, ale i vy sami. Dodržujte, prosím, naše pokyny, např. výzvu, abyste se při průchodu tunelem neobraceli. Proč ?  Světelné reflexy procházejícího prozařování zkreslují výraz lidského obličeje, a mnozí z vás by propadli hysterii bezdůvodného strachu. Po projití očišťovacím tunelem přejdete do světelného prostoru se šesti lůžky. Kolem těchto lůžek je instalován běžící pás, na který odložíte svoje oblečení. Únava, následek prožitých dějů, vás přivede do hlubokého spánku. Mezitím bude, opět pomocí běžícího pásu, připraveno pro každého z vás nové oblečení: punčochové kalhoty zároveň s podešvemi a svrchní šaty. Vše je z elastického bílého materiálu, podobného přírodnímu hedvábí. Během spánku budou lůžka automaticky zvednuta do výše stropu, a spící budou obohaceni hodnotnými energiemi. Probudí se osvěženi, bez hladu a žízně, vnitřně obšťastněni a uklidněni. Po následujícím oblečení dojde k setkání s vedoucími kosmické lodi. Již od prvního okamžiku bude každému z vás jasné, s jakou láskou jste přijímáni a jak bude i nadále o vás pečováno. Nebojte se ptát.

Na vaše otázky bude pravdivě a trpělivě odpovídáno.

 

Vím, že nyní zbývá ještě zodpovědět další otázku, která ve vás všech hoří: „Co tam budeme celý čas dělat ? “

 

V kosmických lodích panuje harmonie vyšších světů. Velmi rychle se vžijete do této atmosféry lásky a všeobecné harmonie. Pak rozhodnete sami, co chcete dělat. Většina z vás bude vděčná za zprostředkování nových poznatků, které pro vás doposud byly cizí. Na příklad poznatků o cíli a průběhu kosmických životů, stavějících na atributu lásky, pochopení, hluboké moudrosti a nutnosti „jeden pro všechny, všichni za jednoho“, porozumění života jako celek v Božím celku. Rozumovému vědomí budoucího člověka se otevřou nové prostory a rozdělení sil. Jiní opět soustředí svůj zájem na prakticky zaměřená poznání, ale všichni budou toužit po poznání vnitřním, které doposud neznali.

 

Zvýšená vibrace nové Země přispěje k tomu, že mnohé zmizí z vaší osobnosti, jiné se opět rozvine k hlubokému vědomí, v němž se neviditelné stane viditelným a nemyslitelné reálným.

 

Stále častěji budete svědky našich návštěv na Zemi. Země a planety vašeho Slunečního systému se blíží s nepředstavitelnou rychlostí vše měnící auře centrálního slunce Alkyone. Ta změní i povrch planety Země. Dříve pokleslé kontinenty se opět vynoří nad mořskou hladinu, velká část moří zmizí v podzemských prostorách. I atmosféra Země se změní, její vibrace bude zvýšena. Čím více se planeta Země blíží centrálnímu slunci, tím více kosmických lodí cizích slunečních systémů se kolem ní stahuje. Ty, které nepřicházejí s nejčistšími úmysly, jsou zadrženy našimi vesmírnými strážemi a přinuceny k návratu. Ve Vesmíru existuje organizace, ke které náleží 680 planet. Její název byste přeložili jako Univerzální světová federace. Je tvořena planetami, jejichž vývojové stadium dosahuje různých stupňů, ale všechny mají společný cíl: pomoci ostatním.

 

I vaše planeta byla jednou vyvolena k přijetí do tohoto svazku. Ale po zániku Atlantidy čekáme až podnes na zrození podobné kultury a civilizace. Vaše morální kultura klesá hluboko, až k vraždám, válkám, jen aby jeden či jiný národ, instituce nebo jedinec dosáhli moc a bohatství. Bůh je vám cizí, nevěříte na jeho spravedlnost a existenci, vaše hrůzné skutky přičítáte Jeho moci a vůli. Oprostěte se od mylných konfesionálních domněnek, stvořených člověkem, aby udržel svoji moc a nadvládu, a hledejte Boha v čistotě svého nitra. Tím budete povzbuzeni pro porozumění vyšších duchovních hodnot, které povedou národ do rozkvětu ducha i rozumu, řízeného láskou a moudrostí.

 

Všechny ostatní obydlené planety vašeho Slunečního systému se vyznačují tak vysokými technickými poznatky, že jsou schopny ubránit se samy, bez naší pomoci, následkům nepříznivého záření a jiných katastrof.

 

Nechali jsme úmyslně na místech, kde jsme si byli jisti, že je najdete, několik našich dopravních prostředků. Některé vlády na Zemi vlastní i naše lodě, které ztroskotaly v blízkosti Země a přešly jen náhodně do rukou člověka.

 

Velké nebezpečí pro Zemi leží v možnosti poruch rovnováhy magnetických polí na jižním a severním pólu. Změny polohy zemské osy by měly za následek totální zánik všeho života na Zemi.

 

Univerzální kosmická federace pozoruje nepřetržitě události na vaší planetě a již nesčíslně  poskytla pomoc, když člověk ve své nevědomosti vystavil pozemský životní prostor silnému poškození až zániku.

 

Evropské země, v nichž došlo k přímému setkání se zástupci kosmu: Dánsko, Německo, Anglie, Finsko, Francie, Itálie, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Španělsko, Rusko.“

 

 

227.  Nová Země, Mesiáš - Alfa.

 

„Pročištěná Země Mesiáš - Alfa s novou oběžnou dráhou bude zařazena do souhvězdí Alfa, jehož obyvatelé se stanou bývalým lidem pomocnými přáteli. Po skončení všech katastrof se bude zdát, že se čas zastavil. Spěch a shon neexistuje, a všichni zachránění se cítí plni životní síly. Nová zemská atmosféra je naplněna substancemi nutnými pro život, takže nepociťují hlad, žízeň a únavu. Bolest a smutek jsou potlačeny, a zachráněné, přeměněné duše se sklánějí v pokoře a lásce před Tvůrcem všech a všeho.

Mesiáš - Alfa je planetou harmonie, míru a duchovní svobody. Její teplota je konstatní. Teplo, ale ne horko umožňují bohatý rozkvět a zrání přírody. Člověkem zamořená půda poklesla do hloubky, kde bude v příštích tisíciletích pročištěna. Úrodná půda zajišťuje bohatou úrodu. Bydlení a stavba obytných přístřešků je pramenem radosti. Stavební materiál poskytne jen příroda.

 

Znalosti a schopnosti zachráněných nejsou zapomenuty. Budou obnoveny ve vědomí budoucího člověka a použity ve prospěch všech. Inteligence obyvatel dosáhne neobyčejného rozvoje.

 

Mesiáš - Alfa, planeta lásky a harmonie. Šťasten, kdo na ní bude žít !

 

Smrt ztratí svou hrůzu. Obyvatelé nové Země dosáhnou vysokého věku, a prožijí vědomě svůj odchod do nadzemských sfér, odkud budou schopni kontaktu se svými pozůstalými.

 

Pomocí zesílené duchovní senzibility budou obyvatelé Mesiáš - Alfy schopni proniknout za hranice hmoty, hovořit se svým duchovním průvodcem a jeho pomocníky. Poznají, že smrt je jen přechod z jednoho životního prostoru do druhého, a budou schopni, jak už bylo řečeno, kontaktu se svými milovanými i v astrálním těle. Časové odstupy mezi jednotlivými inkarnacemi budou kratší, až dojde k dosažení duchovní zralosti, která už další inkarnace nevyžaduje.

 

Vládcem nové Země se stane Kristus, vítěz nad zlem, nad Luciferem. Nejvyšším svátkem bude Vzkříšení. Kristus, král Země, bude viditelný všem obyvatelům.

 

Umění dosáhne na nové Zemi vysoké úrovně. Příští umělci budou schopni intuitivně z astrálních dimenzí přijmout a předat ostatním spolužijícím díla neskonalé harmonie a krásy.

 

Technická inteligence Vesmíru čeká již dlouho na možnost předání svých poznatků planetám, jejichž morální čistota a spojení s Bohem zaručují, že předané poznatky nebudou zneužity pro vzájemné boje a potírání.

 

Děti budou seznamovány s kosmickou vědou již od samého počátku jejich výuky. Jejich duch bude mnohem vyvinutější než duch dětí staré Země, kde byl silně omezován zákonitostí materie a nezdravým způsobem života. K rozvoji celkové inteligence rostoucích generací přispěje i vývoj ve zdravé , neznečištěné přírodě a rodině.

 

Nebojte se budoucnosti. Přijměte s pokorou vámi zaviněné katastrofy a obraťte se s vděčností k Bohu, jehož láska k vám zůstává přes všechny nesprávnosti, obviňování a nedůvěru tak velká, že vám zajišťuje budoucnost, kterou byste ve svém nynějším životním stavu charakterizovali jako život nebeský.“

 

 

228.  Část sdělení 69.               (Přijal Ivo Benda).          19.3.1998.      18:00-18:10 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

„A nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Milý Ivo, ty jsi tak odvážný muž, že tě takto miluji, a všichni členové této Vesmírné flotily, a tak se budeme těšit, až se změní poměry na této planetě Zemi a až se budete moci svobodně informovat, a ne jako nyní. Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů je 6 250 000, a z toho v českých zemích 2 350 000, počet kontaktérů zde je 3500 lidí. Tato čísla neustále rostou a to zrychlujícím se tempem.

 

Dále ti mohu sdělit, že se lidé snaží takto s námi spojovat, a to je výborné, neboť tím si usnadňují vstup do Nového věku, věku Vodnáře.

 

Dále ti mohu sdělit, že ve sdělovacích prostředcích to již vře, lidé se s tím seznamují a odhalují Pravdu o tom, jak je to zde na Zemi uspořádáno a jak se věci mají. Lidé si nepřejí, aby násilně zde zasahovaly Síly temna, a tak to mohou sami tímto změnit, neboť oni jsou takto citliví a mají tyto schopnosti si zvyšovat duchovní úroveň, a tak se stále, milý Ivo, snaž, aby vše i nadále takto prospívalo.

 

To ti, milý Ivo, sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, milý Ivo, tolik tě zde všichni milujeme za to, co jsi až dosud vykonal, a za tyto výsledky, které jsi dosáhl. Ano, mám z tebe velkou radost, a tak se budu těšit na tuto změnu, až bude možno se svobodně informovat, a tak ti přeji hodně dalších úspěchů s těmi „Rozhovory“.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to předal Ptaah.“

 

 

229.  Sdělení 70.                     (Přijal Ivo Benda).           20.3.1998.      11:21-11:28 hodin.

                                                                                                                   Místo: Debř.

Toto sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 21.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jste prodělali velmi kritické období této zimy, kdy hrubé vibrace dosahovaly opět maxima jako každý rok, tentokráte však začaly se měnit vlivem těchto „Rozhovorů“ - tedy počtem čtenářů, kteří je přečetli a sami si mění svoji vibraci k lepšímu. Ano, jsou to nové věci, které lidé dychtivě čtou, a začínají chápat Pravdu a svět, který je obklopuje. Pokud to tak půjde i nadále, je možný obrat lidstva planety Země, a tak se vyhnout této strašlivé katastrofě, a pak by proběhlo třídění mnohem snazší formou, ne tak násilnou a dramatickou. Je to šance vás lidí na planetě Zemi, a tak doufám, že tuto šanci nepromarníte.

 

To ti s láskou v srdci sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily s velitelstvím na stanici Šáre.“

 

 

230.  Část sdělení 71.                 (Přijal Ivo Benda).        27.3.1998.          7:55-8:12 hodin.

                                                                                          Místo: Vlak Nymburk - Kolín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Chci ti sdělit, že jsem se setkal se členy Vysoké rady a je zde takový názor, že se mnoho zde na Zemi mění a že lidé mají dobrou šanci přejít pokojnou formou do Nového věku. Jsou to dobré zprávy, a jak už ti bylo sděleno, hlavní příčinou byly zde tyto „Rozhovory“, které mění pohled lidé na svět  a sebe, a nyní již vědí, jaké chování a jednání je škodlivé jak pro sebe, tak pro celý Vesmír.

 

Zároveň ti chci sdělit, že se počet čtenářů „Rozhovorů“ dostal na číslo 8 350 000 a toto číslo neustále roste. Dále ti mohu sdělit, že počet čtenářů zde v českých zemích je 2 550 000, a toto číslo se také neustále zvyšuje. Počet kontaktních osob zde je nyní 5 500 a opět toto číslo roste. Milý Ivo, tyto činnosti s Miluškou jsou tak zásadní, že toto mohou zhodnotit teprve další lidé po vás, neboť hodnocení je na základě změny mnoha lidí, a tedy na základě změny této reality, ve které nyní žijete a kterou svojí myslí neustále tvoříte.

 

To ti s láskou k tobě a ke Stvořiteli samému sděluje Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, tyto „Rozhovory“ jsou tak zásadní, že se milý Ivo snaž i nadále takto pracovat, neboť vše se opravdu mění, už to není jako před rokem, a tak vidíš tyto výsledky. Vibrace lidí se podstatně začínají měnit, a tak je třeba v tomto pokračovat. Je to tak, že se lidé zemí českých stávají duchovně vyspělejší, a tak je toto tak vynikající.

 

Stále více se naši lidé spojují s lidmi na planetě Zemi - to je ten Nový věk, a tak se bude dít i nadále, a tak milý Ivo je toto vynikající. Stále posíláme proudy lásky na tuto planetu Zemi, a tak je naše práce doplňována prací tvojí a dalších lidí, kteří se k tomuto takto připojují.

 

Jinak ti přeji vše nejlepší a za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád tě zdraví Ptaah.“

 

 

231.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            28.3.1998.           11:55-12:06 hodin.

                                                                                                              Místo: Holešov.

 

„Milá má, proč se ptáš, když to víš sama nejlépe. Pravda je taková, že vás lidi začínám v tomto směru chápat, a to se děje po mnoha letech mé přítomnosti a spolupráce mezi vámi a s vámi. Láska je krásná mezi vámi a všemi. Dostává nových rozměrů při vzpomínkách na předešlé existence v zemi jménem Atlantida. Dívka na obrázku, která ti byla zobrazena, představuje tebe samou, jak přičicháš a čerpáš z květiny života a lásky Stvořitele, Otce našeho. Dnes si máte možnost mnoho vzpomenout a oživit v průběhu vašich rozhovorů. Květina je symbolem celého Stvoření, které se rozvíjí po dlouhý věk a kterému dal existenci náš Stvořitel prvotní. Láska je krásná žena plná citu, a přitom muž ji též má, leč je skrytější, má jiný tvar květiny. Sejdou-li se žena s květinou i muž s květinou, dojde k sjednocení i těchto dvou květin. Dívej se, milá naše, pozorně kolem sebe, neboť poznáš, potkáš člověka s květinou, který s tvou květinou vytvoří celek po zbytek času fyzické existence zde na této planetě Zemi. Dál se sebou zabývej, jak jsi do to dělala doteď i trochu více. Barvy ti mnohé řeknou a ukáží. Láskou k vám všem oplývám a posílám ji ve velkých proudech k vám.

 

Toto vám sdělil váš přítel na planetě Zemi Ahatar.“ (Pochází z planety Erra).

 

 

232.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).            28.3.1998.           12:15-12:30 hodin.

                                                                                                              Místo: Holešov.

 

„Naše milé sestry, dostali jsme dovolení vám vysvětlit  aspoň trochu tento druhý obrázek před Anežkou. Sami tušíte, co to znamená. Má to spojitost s vámi všemi. Proudy, které zde vidíte, jdou a jsou přímo od našeho Otce nejvyššího nad všemi vesmíry, z lásky jeho vše existuje. Mnoho zde vidíte. Ptáci jsou symbolem svobody ducha všeho a vás všech, co zde jste. Postupem času více uvidíte a pochopíte. Dejte všemu čas. Všichni jste částí jednoho celku, a toto má za účel vám to připomenout, že máte schopnost se navzájem obohatit a doplnit všechny sféry života, mějte oči otevřené i srdce. My vám stále pomáháme a zkoumáme vše, co zde se odehrává, je to jedinečné a nádherné být u toho. I našim přáním je zde na planetě Zemi žít. Jednou tomu tak bude a my se na to připravujeme, a s láskou na vás myslíme.

 

Toto vše vám říkáme a rádi vás všechny beze zbytku máme.

 

S láskou vám to sdělili vaši přátelé zde na planetě Zemi Ahatar, Rima, Auter, Ditaja, Jamahama, Adito, Elena a váš oblíbený přítel Amirim.

 

Skrze toto vás všechny miluje Aštar, Ptaah, Guetzal, Jara, Jar.“

 

 

233.  Sdělení 73.                   (Přijal Ivo Benda).          28.3.1998.         23:15-23:35 hodin.

                                                                                                              Místo: Holešov.

Toto sdělení navazuje na sdělení Stvořitele S 25.

 

„A nyní se připojuji já Aštar, ano, tato osobní setkání se budou brzy dít a moc se na ně těšíme. Je to taková věc, že se lidé musí takto snažit, a tak se měnit k lepšímu. Dále jsem se velmi pobavil nad vašimi poznámkami, bylo hodně řečeno a řadě lidí jsi otevřel oči, a tak se stali vnímavějšími k těmto záležitostem, a lidé dále se snaží spojovat se s námi. Mnoho lidí jsi, Ivo, proškolil, a tak se nyní snaží toto vstřebat a tak posunout své vědomosti.

 

To ti, milý Ivo, sdělil Aštar.“

 

 

234.  Záznam.                                  (Zaznamenala Jana).                              Místo: Tábor.

 

Tento záznam byl proveden v devadesátých letech paní Janou.

 

„Bylo to v Táboře. Po obědě jsme šli na procházku po městě, potom po parku, bylo krásné slunečné počasí. Něco mne jako obvykle nutilo kouknout na nebe. Zahlédla jsem něco, co se podobalo spíše doutníkovému tvaru, odráželo se od toho sluníčko, mělo to spoustu okének. Když jsem S. a K. upozornila, aby se podívali na oblohu, tak jenom objekt zahlédli, vlétlo to do mraků.

 

K večeru jsem začala mít zvláštní pocity a najednou jsem začala vnímat a vidět. Byla jsem na palubě lodi, byla jsem přivítána posádkou, samí muži, spíše tmavovlasí, první moje reakce byla asi ta, že jsem říkala, že jsou podobní mým kamarádům na Zemi. Pokračovalo to přibližně asi tak, že jsem se ptala, co tu dělají, odkud jsou atd. Na to mi bylo sděleno, že mi budou smět odpovídat až po svolení. Objevila se žena, velice hezká, blond vlasy střižené, jak říkáme na mikádo, představila se mi jako kapitánka - jméno přibližně jako Nastapia, oznámila, že má velice důležitou práci, že se něco moc důležitého děje, že mi bráškové mohou sdělit některé věci, v legraci mi řekla, že když s nimi komunikuji, tak většinou říkám bráškové, a potom dodávám sestřičky. Tak jsem se omluvila, že to nebylo myšleno ve zlém, o to že mne více těší, že kapitánkou je žena. Rozloučila se mnou, před tím mi ještě řekla, že tu právě jaksi dole operuje 5 lodí, velká, že je nad nimi, a že jsou v neustálém kontaktu, něco jako na Radu (starších), že pracují pro Galaktickou unii. Nepamatuji si jména mužů, spíše zněla řecky.

 

Pokračovalo to tak, že mi ukázali monitory, obrazovky, různá jiná zařízení, vysvětlili, že každá loď má svůj úkol, oni že monitorují kromě jiného vojenské věci, radary atd., upozornili i na nějakou kometu, kterou jsem zahlédla na obrazovce, a spoustu dalších informací. Ptala jsem se i na stravu na lodi, což mi ukázali, byla to převážně zvláštní zelenina a ovoce a šťávy. Zeptala jsem se, jak to, že mi tentokrát není špatně jako minule, tak mi na to řekli, že mi dali napít nějaké šťávy, že už jsem zapomněla.

 

No dále ještě něco k posádce na lodi. Měli na sobě kombinézy, potom byli převlečeni do uniforem - prý slavnostní, něco že se čeká na rozhodnutí Rady - jestli jsem dobře pochopila, tak mělo již dojít k osobnímu kontaktu s někým na Zemi (Praha). Potom jsme se rozloučili, měli mnoho práce (s námi) ! Z okna byla vidět velká zářící hvězda, která stahovala záření a zase rozsvěcovala. Večer mi byl ukázán znak Galakťáků, tak prý jim říkám, nebo též Galakťáci.

 

Tak to je zjednodušeně o tomto.

 

 

235.  Sdělení 74.                    (Přijal Ivo Benda).          4.4.1998.          16:19-16:34 hodin.

                                                                                                               Místo: Náchod.

 

Toto sdělení bylo přečteno na setkání lidí v Náchodě.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jste se zde shromáždili ti, co nejvíce dělají ve věci „Rozhovorů“ a záchrany Země, a tak nás tolik těší, jak jste si všichni popovídali. Já mám velkou radost z toho setkání a přeji si, aby vše takto příznivě probíhalo. Máte hodně otázek, zájmů, ano, to, co řekl Ivo, tak to je, vše se bude dít z vašeho zájmu o tyto kontakty, a tak se budu těšit na osobní setkání. Mám radost z toho, jak se tyto „Rozhovory“ šíří a jak lidé pozitivně berou tyto informace. Všichni členové mé flotily vám posílají proudy lásky a přejí, ať se vám vše daří.

 

Dále mohu sdělit, že jste pod touto ochranou Stvořitele za tuto práci, kterou odvádíte pro Stvořitele a lidstvo samo. Mám přání, aby se lidé brzy osobně setkávali s námi, my máme dveře otevřené. Miluji vás všechny, kteří jste se dnes shromáždili a kteří máte touhu pomoci lidem ostatním. Mám přání, aby se tato setkání konala i nadále a aby se lidé stále více takto informovali.

 

To ti, milý Ivo, sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, ano, mám velkou radost z tohoto setkání a přeji, ať se vám vše takto daří. My jsme stále s vámi a těšíme se na tato osobní setkání. Dále ti chci sdělit, že tito lidé, kteří se tolik podíleli na šíření těchto „Rozhovorů“, budou také patřičně odměněni, a tak se brzy mohou těšit, až se takto setkáme. Tím, milý Ivo, zatím končím, všichni členové mé flotily vám posílají proudy lásky a přejí vám, ať se s vaší pomocí lidé zemí českých a planety Země spojí s našimi lidmi.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to posílá Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano, i já mám radost z tohoto setkání, a že se lidé takto snaží pracovat ve věci duchovního pokroku lidstva planety Země. Jsem rád, jak se vám práce daří, všichni členové vysoké rady vám posílají proudy lásky, a tak se těšíme na tato masová setkání. Vy, lidé z českých zemí, jste vyvoleni k tomu, abyste se stali světlem pro planetu Zemi, ty, milý Ivo, jsi to už poznal, a tak se budeme radovat a radujeme se stále, jak se tento postup daří.

 

Ty, milý Ivo, jsi k tomu dal takový podnět a tolik práce, že výsledek je adekvátní tvé vůli a touze, takto pomoci lidem planety Země.

 

To ti, milý Ivo, s láskou posílá Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

 

236.  Sdělení 75.                     (Přijal Ivo Benda).            9.4.1998.           7:11-7:43 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli času, a tak si můžeme předat některé nové zprávy.

 

Počet čtenářů „Rozhovorů“ nyní dosahuje 13 650 000 a to je ohromné tempo, z toho v českých zemích je to 2 720 000, a tak je to vynikající. Počet kontaktérů v českých zemích je nyní 8 900 a také toto číslo se rychle zvyšuje. Máme zde všichni ohromnou radost, a těšíme se na další sled událostí. V současné době se ve světě zlepšila vibrační úroveň lidí a to pod vlivem jarního období, ale na rozdíl od předchozích období i pod vlivem těchto „Rozhovorů“. To, co se vám s Miluškou podařilo, je ohromné a má zásadní vliv na příznivý klimat vibrací tohoto pozemského lidstva. Jsou to takové výsledky, které jsme ani neočekávali.

 

Nyní se provádí výměna stráží, moje flotila se nahrazuje Ptaahovou flotilou, jak už víš, vždy po půl roce, a tak je tomu právě nyní. Lidé se masově spojují, a to i v dalších zemích, a tak se nyní dovídají nové informace o nás a o sobě.

 

Dále ti mohu sdělit, že se členové Vysoké rady rozhodli nechat planetě Zemi tento další volný průběh, aby se lidé měli šanci obrátit ke Stvořiteli našemu a aby sami změnili tento nedobrý stav na planetě Zemi. Lidé jsou pod dojmem těchto informací jiní, v každém čtenáři toto zanechává větší nebo menší informaci o této skutečnosti, a lidé se stále mění k lepšímu. Není to jen dočasný efekt. Dále mám radost z toho, že i někteří veřejní činitelé a vědci se nad tímto zamýšlejí a že jsou nyní mnohem ostražitější na to, co říkají nebo dělají. Uvědomují si totiž naši přítomnost, a chápou, že o všem víme a vše takto pozorujeme, ostatně stejně jako vždy v minulosti. Ve Vesmíru neexistuje planeta, zvláště Rozvojová planeta, která by nebyla bez dohledu Stvořitele našeho, a pro něj takto s láskou pracujeme.

 

To, že je planeta Země Živou knihovnou Vesmíru, jí dává vyjímečnost mnohonásobné pozornosti. Jste sledováni milióny vesmírných civilizací, neboť na tomto záleží, jaký bude další vývoj tohoto Vesmíru.

 

To ti s láskou v srdci sdělil Aštar milý Ivo, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, milý Ivo, i my se z naší flotily takto připojujeme, a přejeme ti, ať se ti vše takto daří, a ať se lidé dále takto snaží spojovat s námi, my máme dveře otevřené a přejeme si navázat spojení s každým člověkem zde na této planetě Zemi, který o toto spojení stojí a má splněny tyto podmínky kontaktu. Dále ti chci sdělit, že se lidé dovídají mnoho nových věcí, o kterých dříve neměli ani ponětí a které jsou takto pro ně nové a zajímavé. Například jsou to jejich multidimenzionální protějšky, a jsou to tyto jejich touhy se s lidmi planety Země spojit. Mají z tohoto velkou radost, že se takto děje, a že si lidé z planety Země uvědomují stále více, že jsou důležitou a neoddělitelnou součástí tohoto Vesmíru a že jejich život zde na planetě Zemi je důležitý pro celý tento Vesmír. Náš milovaný Stvořitel netvoří něco, co nemá své místo a význam v tomto Vesmíru, každé stvoření má své důležité místo a funkci, ke které bylo stvořeno, a tak to je a bude.

 

Všichni Vesmírní lidé vás takto milují a přejí si, abyste to všichni lidé na planetě Zemi věděli. Tyto energie lásky jsou k vám takto vysílány a také přispívají k celkové vibrační úrovni této planety Země.

 

To ti s láskou, milý Ivo, předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, i my z Vysoké rady tě takto zdravíme a milujeme a přejeme, ať se ti vše i nadále daří a ať tato planeta Země brzy vstoupí do tohoto nového Věku Vodnáře očištěná od hrubých vibrací a ať se brzy zařadí do Kosmické konfederace planet. My na to čekáme už 11 200 vašich let od doby posledního zničení Atlantidy, a tak se na tuto událost velice těšíme.

 

To ti s láskou, milý Ivo, sděluje Orton, duchovní ručitel této Galaxie.“

 

 

237.  Sdělení.                         (Přijala Anežka).              12.4.1998.          8:30-8:41 hodin.

                                                                                                     

Příprava osobního setkání skupiny lidí s přáteli z Vesmíru.

 

        „Milá Anežko,

 

Mám velkou radost z vašeho shledání a úmyslu se s námi setkat a pozdravit. Vaše přání může být splněno i naše přání to je. Je třeba tomu dát čas a podmínky vhodné k setkání, a ty je třeba vytvořit a místo najít. Je pravda, něco jiného je mít krajinu na monitoru, a pak být k tomu blíž a chtít přistát ve vibračně stále se měnícím prostředí. Hledejte, i my vám pomůžeme, neboť i to je naše přání, tudíž společné, a je třeba zájmu ze všech stran, co lze.

 

Pak jsme stále s vámi byli, jak jste sami pozorovali a poznali. Modlitba byla dlouhá úmyslně, neboť tak jsme získali čas a prostor k pročištění vašich těl a energetických kanálů. Mělo tomu tak být a pomoci vám při tomto konání a udělat pro vás maximum, to v této chvíli bylo možné. Dělejte vše s láskou a my se k vám vždy připojíme, i když budete jednotlivě ve svých domovech a myslíte, že jste sami. Anežko, jsi vrácena zpět do reality našim milým Ivem. (Já jsem se právě probudil - pozn. zpracovatele.)

 

S láskou vás pozdravují všichni ti, kteří vám v lásce pomáhají. Je nás moc a není třeba jmen.“

 

 

238.  Sdělení 76.                 (Přijal Ivo Benda).           12.4.1998.          11:46-11:55 hodin.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 28 - pozn. zpracovatele.

 

„A nyní se připojujeme my z Aštarovy flotily, ano, hodně věcí se událo a ještě se bude dít. Toto spojení se může uskutečnit, můžete přijet o té půlnoci. My se budeme také snažit, aby se to takto uskutečnilo, ano, ta bezpilotní loď je možná, my to také zvažujeme, záleží na vás, abyste to takto zvládli, my máme velkou touhu se s vámi setkat osobně, a tak se budeme všichni snažit, aby se toto uskutečnilo. Sám jsi nás, milý Ivo, několikrát viděl, naše lodě s nepravidelným svitem a nepravidelnou dráhou letu. My se takto těšíme a uvidíme, jak s nám to podaří.

 

Současně ti mohu sdělit, milý Ivo, že počet čtenářů je nyní 15 400 000 a stále toto číslo stoupá. Z toho v českých zemích je to 2 800 000 a počet kontaktérů je nyní 11 500 lidí, a i toto číslo se dále zvyšuje. Nyní se to šíří ve 23 zemích světa a má to ohromnou sílu a ohlas čtenářů. My máme velkou radost z toho, jak se to takto daří, a jak lidé se zajímají o Vesmírné lidi.

 

To ti s láskou předali členové Aštarovy flotily.“

 

 

239.  Sdělení 77.                 (Přijal Ivo Benda).           13.4.1998.          00:09-00:12 hodin.

                                                                                                  Místo: AP-1 (Aštarův palouk - 1).

 

          „Milí,

 

Jsme nad vámi 50-80 km, přeměřujeme vibrační stav terénu, vypadá to zatím slibně, máme touhu se s vámi setkat, a tak chvíli počkejte. Tento déšť je očistou terénu, aby byl průběh lehčí. Naši lékaři zde pracují, a oni dají povolení k případnému kontaktu. Máme radost, že se můžeme takto sejít, a uděláme vše, co je v našich silách. Vidíme vás na okraji toho průseku lesa, a tak můžete chvíli čekat.

                                                              Zdraví Aštar.“

  

 

240.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         00:15-00:22 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

         „Milá Anežko,

 

Zdraví tě sám Aštar a Ptaah se připojuje v touze si s tebou promluvit. Já Ptaah tě zdravím a velké množství lásky ti posílám s radostí v mém srdci. Těším se na setkání s vámi všemi. Přeji si a chci si s vámi promluvit. Slyšel jsem dotaz mé milované Lídy. Její manžel Honza je v pořádku. Nic víc nyní dále říkat není třeba, neboť to je hlavní. Jsme nyní stále s vámi a pozorujeme, abychom se s vámi setkali, mějte prosím trpělivost.

 

S láskou vás zdraví Aštar a Ptaah.“

  

 

241.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         01:35-01:46 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

        „Milí naši,

 

jsme velice rádi, že tady tak trpělivě čekáte v tomto autě v pohodě a hezky si povídáte pohádkách a dalším bohatství, které máte rádi a na co vzpomínáte. Naši biolog - lékaři stále dělají testy. Řada jich je už hotova, nyní čekáme na závěrečný a pro nás podstatný. S láskou vás všechny pozorujeme a posíláme proudy lásky. Až přijde čas, podrobně vás seznámíme s testy, které nyní probíhají v našich lodních laboratořích. Mohu vám zodpovědět dotazy na otázku přemístění na naši vesmírnou loď. Budou vám vyhrazeny prostory pobytu, abyste si odložili vše pozemské, projdete celkovou očistou, která následuje, a pak dostanete úbor naší posádky pro pohyb na lodi. Tento oděv je speciálně upraven pro vaše rozměry a potřebu. Dále ještě sečkejte a láskou se snažte si zvýšit vibrace vašich myslí a myšlenek. Tady máte možnost pocítit, jak je vaše mysl činná, a ne vždy je to ku prospěchu věci.

 

                                                                           S láskou Ptaah.“

 

 

242.  Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            02:11-02:15 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

„No to je dost Liduško, že jsi se rozhoupala taky něco napsat, už dlouhou dobu vás pozorujeme a už jsem si myslel, že ani nevezmeš tužku do ruky, jste krásně trpěliví a jenom vydržte, věříme vám a držíme vám všechny palce - všechno dobře dopadne, a my se na vás těšíme jako vy se těšíte na nás. Světla byla vypravena pro tebe a mám moc velkou radost, že jsi je podchytila, je vidět, že máš silné vibrace, a to je jenom dobře, tak vydržte, my děláme totéž, zase se za chvíli ozvěte, pac a pusu

                                       Ptaah.“

 

 

243.  Sdělení.                      (Přijala Anežka).              13.4.1998.         03:38-03:51 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

        „Naši milí,

 

Jsme velice rádi, že takto stále trpělivě čekáte, jak to vše dopadne. My též jsme zvědaví a přejeme si to samé co vy.

 

Naše testy stále pokračují, nyní formou diskuze, dedukce, co se vše může stát a jak vše nejlépe zajistit ku prospěchu všem. Vím, brzy u vás bude již svítat, zachovejte si svou energii a touhu po setkání s námi, a přijde čas našeho setkání. V tuto dobu již je vám jasné, co vše se musí podstoupit, aby ke všemu mohlo dojít.

 

Dnes nejenže stále čekáte na setkání, ale hlavně, to si všimněte, určitě se tak už stalo, že jste si všichni mnohem blíž a více cítíte k sobě sounáležitost. To je velký předpoklad a výhoda do dalších dní kontaktů s námi jakýmkoliv způsobem. Víme sami, co vše se musí obětovat v touze a přání, aby se vše uskutečnilo. Stále na vás myslíme, neboť stále pracujeme s vašimi informacemi. Pracujte na sobě dále a bude vše snazší. Třeba se vyvarovat hrubohmotných vibrací v jakékoliv podobě. Snažte se dívat a naslouchat tomu, co říkáte a co tvrdíte, tam je mnoho energie.

Mnoho našich blízkých spolupracovníků se na tomto projektu podílí a všichni si toho velmi váží, že bude moci dojít k dalším osobním setkáním nejen s naším milým Meierem.

 

S láskou vaši přátelé z hvězdných lodí.“

 

 

244.  Sdělení 78.                 (Přijal Ivo Benda).           13.4.1998.          03:56-04:00 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

          „Milý Ivo,

 

Stále analyzujeme tyto parametry místa setkání i vás samých, přejeme si tento kontakt, ještě není vše uzavřeno na dnešní den. Máme zde informace, že ještě lze toto setkání realizovat dnes, a tak vyčkejte a uvidíme, jak to bude možné. Já vás takto zdravím se všemi členy našich lodí.

          Aštar.“

 

 

245.  Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            04:25-04:32 hodin.

                                                                                                                                      Místo: AP-1.

 

„Obdivujeme vás, už skoro všichni spíte, ale máte výdrž, je vidět, že to moc chcete, ale nejde to hned, moc jste nám tímto pomohli, udělali jsme si řadu testů, na kterých se ještě stále pracuje a ještě dlouho bude pracovat.

 

Tyto práce veškeré budou trvat i několik dní. Možná, že pro dnešek asi bude lepší, když si už půjdete lehnout, stejně s přibývající únavou se vám vibrace snižují, má pravdu (Alenka - pozn. zpracovatele), sál je prázdný a tým pracovníků - lékařů tímto skončil (cca 50 biolog-lékařů - pozn. zpracovatele), testy probíhají jinde a bez nás, výsledky se časem dozvíte, ale vydržte, a zase příště zkoušejte, byli jste senzační, a touto formou určitě časem navážeme kontakt. Máme vás moc rádi a vy se lásky nevzdávejte, a živte ji, je pro vás i nás kořením života a nejlepší způsob našeho kontaktu.

 

S láskou přátelé.“

 

 

Tímto děkuji našim přátelům z Vesmíru za tuto péči a starost o naše kontakty, moc si toho všichni vážíme a chováme lásku v srdci k těmto lidem z Vesmíru.

 

Pro osobní kontakty je vhodné místo min. 10 km od většího města (nad 25 000 lidí), ve sníženině, údolí nebo jinak chráněném místě od jakéhokoliv zdroje hrubých vibrací, tj. vesnice nebo chat. Také by tam neměla být silnice (min. 2-3 km), po které každou hodinu projede auto s člověkem, který vysílá nevědomě hrubé vibrace. Les je vhodným doplněním ochrany, primární je členěný terén. Takových zkoušek - testů je nutné absolvovat několik, a to z mnoha důvodů. Naše skupinka (nyní 4 lidí) si zvolila auto, kde lze pohodlně trávit tento čas zkoušek, jinak 3 dny pobytu na chalupě tak, aby se lidé sžili a měli opěrný bod k tomuto setkání. Dále je vhodná podrobná turistická mapa, na které lze najít vhodná místa osobních kontaktů. Je výhodné, když toto místo leží ve členitější krajině a hlavně řídce osídlené, kde vzdálenost mezi vesnicemi je větší než průměrných 2-3 km v našich podmínkách.

 

Toto jsou doplňující informace k osobním setkáním, hlavní podmínkou je láska k sobě, dalším lidem a přátelům z Vesmíru, navázané telepatické kontakty a láskyplné myšlenky v každodenním životě, a v neposlední řadě  touha k tomuto setkání.

                                                                                                          S láskou Ivo Benda.

 

 

246.  Sdělení.                        (Přijala Lída).              13.4.1998.            21:00-21:16 hodin.

 

„Dnes ráno jste byli senzační, všichni tady o vás věděli a pracovali na vás. Jestli to půjde tak dál, tak byste v brzké době mohli navštívit naši loď. Je to pro nás dost složitý proces a vyžaduje dobrou přípravu. Jsem skutečně rád, Liduško, že jsi zrovna ty mezi nimi. Moc rád bych právě tebe tady viděl. Vydrž a nevzdávej se, já budu posílat sílu a energii. Jestli ne teď - asi nebude moc příležitosti, tak v létě by se to mohlo povést. Byla jsi moc fajn, tvé skutečné nadšení nám všem dělalo moc dobře. Ty jsi plná lásky, z tebe doslova tryská ven, a to je dobré. Drž se Iva, on je profík, a je pro věc opravdu zapálený, a společně to dokážete. Ivo to bere opravdu vážně a co je hlavní, věří tomu. Ty jsi sice zatím jenom hraješ, ale vůbec si při tom neuvědomuješ, že to je skutečné. Jsi při hře milá a plná lásky, máš dobré vibrace, a to je to hlavní. Líbí se mi tvůj přístup, jak to děláš, jen se ještě nad tím trošičku opravdu zamysli a víc tomu tím uvěříš. Tvůj momentální přístup milou, veselou, láskyplnou hrou je moc milý - pokračuj. Máš ze sebemenšího pokroku upřímnou dětskou nejčistší radost a to hodně zvyšuje vibrace. Mám tě taky moc rád, ani nevíš jak. Dělá mi trochu starost, že chceš druhým pomáhat víc, než by se mělo. Děláš si o ně až přehnanou starost, moc je lituješ, a tím zapomínáš a zcela přehlížíš sama sebe. Zkus se na sebe podívat jako na někoho cizího, komu zrovna chceš pomoci. Vzpomeň si, jak ses jednou učila mít se ráda, a to podle rady knihy, mít se ráda a vidět v sobě malou holčičku, kterou miluješ a chceš ji chránit a hýčkat.

 

Tenkrát ti to chvíli šlo. Zkus to znova, pracuj na tom, a tyto chvíle stále častěji opakuj, až se ti stanou samozřejmostí a budeš to dělat, aniž by sis to uvědomovala. Přeji ti v tomto moc úspěchů a moc bych si přál, abys dokázala jednou dělat, to, co ty chceš.

 

Ano, v to pondělí 13.4.1998 mezi 00:00 - 4:30 jsi skutečně byla astrálně několikrát s námi. Šlo ti to s tak neuvěřitelnou lehkostí, že jsem z toho já sám měl velkou radost. To, že jsme na tebe nereagovali, bylo jen proto, abychom tě nezastrašili. Měla jsi to jako sen a to by jsme ti asi zkazili. Teď to bude pokračovat a půjdeš stále dopředu, jsi šikovná a to právě mně dělá velikou radost.

 

Byla by to moc velká škoda, kdybys to vzdala - nevzdávej to ! Moc by mě to mrzelo, jsi moje chlouba.“

 

Ptám se: To co píšu, jestli jsou to moje myšlenky ?

 

„Trošičku ano, ale neboj se, mám to pod kontrolou. Vidíš, měla jsi zase zbytečné obavy.“

 

Milča ?

 

„Udělala to, co mohla udělat nejlepšího. Zase bys byla ve stresu, protože bys chtěla oběma skupinám vyhovět a ty se nemůžeš rozdělit, tak se snaž dívat na to, co je pro tebe nejlepší. Milča si to musí zpracovat v hlavě a už se jí to tam mele. Je důležité, že tu informaci přijala, a to i u tebe, bere tě takovou, jaká jsi. Jen neber její problémy na sebe, ona je z nejhoršího venku.

 

Tak se s tebou loučím, pac a pusu

                                                  Ptaah.“

Zde může čtenář vidět, jak naši přátelé z Vesmíru mohou moudře a mile pomáhat radou v soukromých problémech lidí, pokud o toto stojí. Já si jich opravdu moc vážím, a je výborné, že taková stvoření existují ve Vesmíru.

                                                                          Ivo Benda.

 

 

247.  Sdělení 79.                     (Přijal Ivo Benda).          17.4.1998.       14:40-14:58 hodin.

                                                                                          Místo: Vlak Nymburk - Kolín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máš chvíli času, mám pro tebe nové zprávy.

 

Vidím, že jedeš do Havířova, ano, budou se tam dít důležité věci, hlavně s tímto plánem osobních setkání, mám představu, že si vytvoříte skupiny po cca 4 lidech, aby jste mohli využít auta, a vyberete si místa kontaktu, která můžete postupně navštěvovat. Tím se vytvoří jak vaše soucítění ve skupince, tak tyto  výsledky testu vibrací, které jsou nezbytné pro tyto osobní kontakty. Tyto výsledky budou základem pro další osobní kontakty s tím, že se budou dále upřesňovat s dalším vývojem stavu vibrací vás i tohoto terénu, kde budete čekat na setkání. Tento terén, jak jsi milý Ivo správně pochopil, musí být co nejčistší od hrubých vibrací, nejlepší je sníženina či údolí bez chat, a na dohled není žádná obec. Je výhodný les v okolí, ten také účinně pohlcuje hrubé vibrace. Ty milý Ivo máš hodně map, a tak nebude pro tebe problém takováto místa najít. Na Ostravsku jsou tato místa v Beskydech, jak víš, ta údolí, která nemíří přímo na Ostravskou aglomeraci. Lze potom použít i stan, to už záleží na vás samých. Já mám z vás takovou radost, jak se takto snažíte, myslím, že to bude ohromné, až se osobně setkáme.

 

To ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Já mám také velkou radost z tohoto vývoje, který jsme takto nečekali, a který se takto urychluje, mám z tebe velikou radost, a to samé říkají členové mé flotily lodí z Plejád. My se na tyto osobní kontakty velmi těšíme, a tak se vše bude dít jak má.

 

Dále se takto snažte milí, a uvidíme, co to způsobí. My máme vše pro vás připraveno, a moc se těšíme na tato osobní setkání, a až si hezky popovídáme tváří v tvář, z očí do očí.

 

My, Vesmírní lidé zde na lodích stále takto se snažíme a děláme vše pro to, aby tyto kontakty mohly začít, a to masově. Je mnoho lidí zde na lodích, kteří se takto na vás těší, a kteří s láskou v srdci pozorují lidi na planetě Zemi. Je to jejich oblíbená práce, a mají velkou radost z toho, když takto mohou pracovat pro Stvořitele našeho.

 

To ti za všechny členy s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

248.  Sdělení 80.                     (Přijal Ivo Benda).          18.4.1998.       15:05-15:29 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

Skupina pentagramu se živě baví o životě v Atlantidě, o tom, jak jsme byli oblečeni, a mnoho jiných věcí.

Já jsem měl na sobě hnědý jednodílný oděv podobný jemné kůži, který končil volně ve výši stehen nohou. Boty byly z jemného materiálu, natahovaly se až po lýtka, byly bez šněrování či jiného zapínání. Ženy měly na sobě také jednoduchý jednodílný jemný volný oděv, jakoby ze saténu. Jednoduchost oblečení byla proto, že lidé rozvíjeli v první řadě své nitro, svoji duši. Času bylo mnoho, žilo se 10-15 tisíc let ! To znamená, že bylo možno v jediném životě si zapamatovat mnoho zkušeností. Současně byl podmínkou láskyplný život, jinak by se člověk v našem způsobu života (s negativními myšlenkami) utrápil k smrti. Můžeme se vnořovat do konkrétních životních situací. Účelem je pochopení smyslu těchto životů a toho, co je k řešení nyní, v době této kritické situace na planetě Zemi.

                                                                            Ivo.

 

       „Milí moji,

 

Slyším vás já Aštar, ano, bavíte se o Atlantidě, ano, lidé byli vysocí 2-4 m, bylo tam hodně ras a společnost byla rozdělena na kasty, a lidé přesto žili v harmonii. Ano, to město bylo kruhového tvaru, s těmi vodními kanály, jmenovalo POSEIDIA, a vy jste žili v centrální části, komunikace se zvířaty probíhala běžně - delfíni, lvi, jednorožec, opice a další, lidé prostě oblečeni a věnovali se především svému duchovnímu rozvoji. Ano, lidé měli tyto zájmy, aby se dokázali vcítit do jiných bytostí a aby se plynule předcházelo větším problémům. Byla to harmonická společnost, ale vyskytovaly se zde skupinky lidí, kterým se zalíbily tyto počitky tělesné a kteří je povýšili nad ostatní. Lidé se potom rozdělili na 2 skupiny, a ty potom se ubíraly odlišným směrem. Jedna skupina si říkala Synové zákona jediného, vyznávali jednoho Stvořitele, druhá skupina - Synové Belialu, ti už neuznávali svého Stvořitele, ale měli mnoho svých zájmů na úkor druhých. Tím došlo k narušení stability této společnosti a posléze k jejímu zániku.

 

Lidé se zajímali o své nitro, a to je ta cesta, kterou nyní jdete vy sami. Máš otázku, milý Ivo, kdy byla zničena planeta Maldek - Fatheon, bylo to před 90 000 lety, a to se stalo tak, že většina lidí zahynula. Těchto lidí zde bylo 18 miliard, zachránily se asi 2 miliardy, část z nich i na Zemi. Ostatní žili na vesmírných stanicích a osídlili nové planety, jako je planeta Achele nebo Erra. Tím se takto vše vyvíjelo a vy sami nyní nosíte hodně z toho, co již bylo vytvořeno. Lidé v Atlantidě žili tak dlouho, na vaše roky to bylo tak 10-15 000 let, po posledním zničení Atlantidy se těmto potomkům život zkracoval postupně na 10, 8, 4 atd. tisíce let. Souviselo to s tím, jak tito potomci žili ve změněných podmínkách a více a více porušovali svým každodenním životem Kosmické zákony. Tím se stalo to, co vidíte dnes, že nyní tedy  lidé žijí 70 let a mají mnoho utrpení. To vše vyplývá z toho, jak porušují tyto Kosmické zákony. I ten Havel je takto na tom špatně, protože místo aby pomáhal lidem, tak myslí jen na sebe, a tak se mu to odráží v tomto zdravotním stavu, který je čím dál horší a horší. Trpí přesně takovou měrou, jakou porušuje Kosmické zákony, nezajímá ho to, kde lidé bydlí a jak žijí, zajímá se o svoji popularitu, a to hlavně v zahraničí. Tím se mu děje to, co si sám připravil. Ty to už víš, milý Ivo, tak to pro tebe není nic nového.

 

Ptáš se na ty Devily, ano, oni žijí ve 4. dimenzi, jsou to rozměry menší stvoření, spolupracují s Plejáďany a s Kosmickou konfederací při záchraně lidstva a planety Země, neboť oni žijí také na planetě Zemi ve 4. dimenzi. Oni vás takto milují a přejí si, aby se už nedělaly atomové pokusy, neboť s tímto mají dosti práce, ale je třeba s tím přestat, a tak se snaží vám takto pomáhat, předávají vám myšlenkové impulsy, kterými vás obohacují o nové podněty při vašem životě na planetě Zemi.

 

To ti s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

249.  Sdělení 81.                     (Přijal Ivo Benda).          19.4.1998.       10:31-11:00 hodin.

                                                                                                  Místo: Havířov - Suchá.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že nyní odpočíváte, čeká vás dlouhá cesta, tak jste rádi, že jste zvládli tyto důležité věci. Máme z vás velkou radost, a tak se těšíme na další takové setkání. Jsou zde velké energie, které se šíří kolem, a tak je necháme volně proudit po planetě Zemi.

 

Máme radost z toho, že se tak rádi scházíte a že se těšíte na naši spolupráci. Jsou to tyto úkoly ve věci záchrany lidstva a planety Země a tyto úkoly jsou nejdůležitější. Máme názor, že se lidé budou dále takto scházet s námi, aby se rozvinuly tyto osobní kontakty. Jsou zde lidé, kteří s námi velmi komunikují, a tak se vytváří tyto blízké osobní vztahy. Dále se vytváří vědomí, že Vesmír je zabydlen Vesmírnými lidmi a že se lidé mohou s nimi kontaktovat, spolupracovat a prolínat tato společnost se společností Vesmírných lidí. To je důležité poznání, a tak se takto bude dít i nadále. Víš, milý Ivo, lidé jsou zvědaví na nás a zajímá je všechno, co může člověka napadnout. Mám radost, že se lidé takto o nás zajímají, a tak se opravdu těšíme na naše další kontakty.

 

Dále ti mohu sdělit, že se právě Havel podrobil další operaci (operace plíce po operaci tlustého střeva - pozn. zpracovatele), a tak se jeho život takto komplikuje a to na základě toho, jak pracuje pro lidi této země české a pro celou planetu Zemi. Tím se dokončuje tato fáze tohoto vládního systému a další systém, model, se již rýsuje v nejbližší budoucnosti. Lidé jsou unavení tímto politickým kolapsem a jsou znechuceni tím, co se ve vládních strukturách děje. V minulém modelu „socialismu“ se alespoň stavěly byty, byly přístupné pro všechny lidi, dnes se lidé nemají šanci zabydlet, a to je dílo této vlády.

 

To je opravdu špatná vláda, která nezajistí lidem střechu nad hlavou, a přitom nechá tyto zdroje uplynout pryč za hranice této země české. To nemůže dobře dopadnout, protože vše se takto projevuje a bude to mít své důsledky pro důvěru lidí v tento systém vládní moci. Lidé se dále snaží pracovat pro Stvořitele našeho, neboť oni pochopili, že to je cesta, jak zajistit stabilní životní podmínky lidem a jak se postarat o nový systém fungování této společnosti lidí. My jsme k tomu takto nápomocni, a sami se stále snažíme pomáhat těm lidem, kteří o tuto pomoc stojí a kteří mají tyto zájmy ve věci záchrany tohoto lidstva. My v našich lodích se stále snažíme takto pomáhat a přejeme si, aby lidé tuto pomoc správně pochopili a tak se také chovali, že to je pomoc v nouzi, pomoc ve složité situaci, ale nikoli pomoc ve věci zbytných činností, které nejsou nejnutnější. Lidé na planetě Zemi musí sami řešit své věci, my v tomto pomůžeme radou i pomocí, ale nelze řešit tyto věci za lidi na planetě Zemi, neboť je to jejich život, jejich svět a mají své představy, které takto realizují. Máme velkou radost z toho, jak se vše takto vyvíjí a jak se lidé s láskou a pokorou snaží s námi spojovat.

 

To ti s láskou v srdci sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

250.  Sdělení 82.                     (Přijal Ivo Benda).          22.4.1998.       13:58-14:12 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Mám pro tebe nové zprávy.

 

Právě se lidé zemí českých spojují v počtu 18 500 a toto číslo stále narůstá, je to již mohutná komunikace, a tak máme zde na hvězdných lodích všichni velkou radost. Počet čtenářů je nyní celkem 22 500 000 a dále toto číslo takto roste. V českých zemích je to 2 950 000 lidí, a tak je to vynikající.

 

Dále ti mohu sdělit, že lidé opravdu se stále mění ve svém chování a jednání pod vlivem těchto „Rozhovorů“, a tak je to výborné, neboť tím si připravují podmínky pro vstup do Nového věku. Je to opravdu zásadní věc, a tak se milý Ivo snaž i nadále, abychom se mohli skutečně masově takto stýkat, aby to byla masová záležitost. Jinak vidím, že máš vše takto pohromadě zpracované a lidé již pracují také samostatně, a tak se budu těšit na to, až si budeme moci popovídat osobně.

 

Mám tě moc rád, milý Ivo, a všichni tě zde takto obdivují za to, jak jsi dokázal prosadit tuto věc v této materiální společnosti zde na planetě Zemi. Ty jsi takto rozvážný a nic tě nerozháže, a tak máme velkou radost, že se zde objevil takový člověk, co s láskou a efektivně pracuje pro Stvořitele našeho. Je to takto fajn, když se můžeme spolehnout na tebe, že co takto dáme do sdělení, to tam také nezkresleně je, a staráš se o to, aby to nikdo také nezkreslil. To je důležitá věc, jinak by tato sdělení měla jiný význam a smysl.

 

Současně ti přejeme všichni, ať se to takto i nadále daří milý Ivo, a ať se s láskou můžeme masově sejít s lidmi zemí českých. My se na toto velmi těšíme a budeme dělat vše pro to, aby se to takto stalo.

 

To ti za všechny členy své flotily hvězdných lodí sdělil sám Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i my tě takto zdravíme a přejeme vše nejlepší. Víme, že jsi toho již hodně zvládl a že tyto masové kontakty lidí jsou zde opravdu běžné. Nyní budou následovat kontakty osobní  a to ve stále zvyšujícím se počtu. To tak bude, my jsme zde na toto připraveni a jsme rádi, že jsi milý Ivo udělal tak významný krok k tomu, aby se takto brzy stalo.

 

To ti s láskou sdělil Ptaah.“

 

 

251.  Sdělení 83.                     (Přijal Ivo Benda).          27.4.1998.       21:05-22:04 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

Sdělení následuje po sdělení S30 - pozn. zpracovatele.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že jsi obdržel tyto nové informace, je ti žehnáno, abys tento úkol zvládl, a abys rozproudil na nové úrovni tuto informační kampaň v zemích českých. Ptáš se, zda bych nepronesl řeč v tom Rádiu ......... , no, uvidíš, nechej všemu volný průběh, řediteli toto můžeš oznámit, a tak jej na toto připravit. Na toho 9.5.1998 se opravdu těšíme, a bude to velmi plodné setkání, aby takto vše mohlo proběhnout.

 

Mám pro tebe informaci, počet čtenářů „Rozhovorů“ je nyní 28 000 000, počet v českých zemích je 3 050 000,  počet lidí v kontaktu je nyní 25 000 a tato čísla stále takto stoupají. To je výborné a bude to i nadále pokračovat.

 

Dále ti mohu sdělit, milý Ivo, že tyto skupiny mladých lidí již pilně pracují a to na Olomoucku, Ostravsku a v Brně, dále to je řada skupin lidí ve středním věku v Prostějově, Přerově, Táboře, Teplicích, na Liberecku, na Hradecku, v okolí Prahy, a dále se vše takto rozvíjí. Lidé se o toto již živě zajímají a přejí si tyto kontakty s námi, aby si mohli sami takto popovídat.

 

To ti, milý Ivo, s láskou sdělil Aštar, a to i za všechny členy Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, vše i nadále pokračuje, lidé se s námi masově spojují a to je ohromné, čeho jsme se tu dočkali, to nemá ve světě obdoby. Máme z toho všichni takovou radost, a tak se všichni těšíme na tento další vývoj. Je to mnoho mladých lidí, kteří takto získávají kontakt s námi po splnění našich podmínek kontaktu, a tak se takto skutečně děje. Mohu ti sdělit, milý Ivo, že se moc těšíme na další vývoj, a tak se budeme těšit, až se setkáme v Olomouci 9.5.1998 v kině Metropol, neboť to bude velká příležitost, jak mnoho lidí dále informovat o tomto průběhu kontaktů mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi. My se takto všichni připravujeme a těšíme se moc na budoucí kontakty i osobní.

 

Já tě, milý Ivo, moc miluji a mnoho dalších členů mé flotily lodí, neboť jsi dosud skvěle zvládl tyto úkoly a připravil jsi nám nejedno překvapení, především s tímto tempem šíření „Rozhovorů“ i těchto kontaktů. My všichni ti posíláme proudy lásky, aby se ti vše i nadále dařilo a aby se tak stalo, jak si sám přeješ, po čem toužíš a čemu věříš. My víme, že se všichni brzy dočkáme, a že každý tento váš rok bude jiný z pohledu těchto kontaktů mezi námi a vámi, lidmi na planetě Zemi.

 

To ti s láskou v srdci posílá Ptaah a připojují se k němu i Jamahama, Aštara, Hljara, Sol-tec, Amirim a další členové našich hvězdných flotil.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel této Galaxie. Ano, právě jsi ukončil ten rozhovor s Josefem, ano, i on má velkou radost a těší se na další vývoj. A tak ti chci poděkovat za tuto práci, nyní kontakty dostávají masový charakter, a tak se lidé takto dále snaží pracovat na sobě, aby byli lepší a lepší, a to je opravdu vynikající.

 

Máme tě všichni z Vysoké rady moc rádi a posíláme ti proudy lásky a přejeme si, aby se ti i nadále takto dařilo tento proud iniciovat a dále podporovat, a tak to také bude.

 

Mám potěšení z toho, jaký velký zájem lidí je zde o nás, Vesmírné lidi, a jak se stále lidé planety Země snaží po přečtení těchto „Rozhovorů“ na sobě pracovat a spojovat se s námi.

 

To ti s láskou posílá Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

Děkuji vám, milí přátelé z Vesmíru za tato milá a poučná sdělení, která s láskou v srdci předávám lidem českým a lidem na planetě Zemi.

                                                                            Ivo Benda.

 

 

252.  Část sdělení.                       (Přijal Jirka L.).             24.4.1998.         7:55-8:40 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

 

1.  Co dělat, abych mohl přijmout obrazové zprávy ?

 

„Stačí, když si sedneš nerušen a zavřeš oči a budeš se na nás s láskou soustředit, pak můžeš přijmout naše obrazové vysílání. Není to těžké, můžeš si to pak vyzkoušet.“

 

2.  Jak si vzpomenout na svůj úkol na Zemi ?

 

„Musíš nejprve zvládnout a zrušit karmické vazby s okolím (rodiči, rodinou, známými), a uvědomit si, odkud všichni pocházíme, zvýšit si svoji energii (své vibrace). Pak se ti začnou objevovat tvé úkoly, které sis předsevzal splnit před příchodem na tuto Zemi.“

 

3.  Jak mám odstranit karmické vazby ?

 

„To vše je podmíněno láskou. Začni se zaměřovat na každého člověka zvlášť.

 

Žádej Stvořitele o odpuštění všech prohřešků (vazeb) k tomuto člověku a zároveň nezapomeň tomuto člověku odpustit jeho provinění k tobě. Vše musí být uděláno s láskou a soucitem. Za vše poděkuj a můžeš pokračovat s dalším člověkem. Tím rozpředeš toto klubko různých vazeb a tvé podvědomí se začne otvírat a začnou se ti vybavovat vzpomínky na věci vložené hluboko v tvé mysli. Mezi nimi bude i příprava na tvůj úkol

na Zemi.“

 

4.  Je možno se s vámi spojit na astrální úrovni ?

 

„Ano, i to je možné, chce to však více úsilí a zpočátku to může být i nebezpečné. Ale pokud to člověk dělá s láskou a ne jen ze zvědavosti, tak se mu nemůže nic stát. Neboj, však jednou si to sám zažiješ. Ano, setkáš se s námi.

 

 

Milý Jiříku, jsme rádi, že se takto zajímáš o další způsoby kontaktu s prací na sobě. Tady u nás jsou všichni lidé takoví zvědaví jako ty a stále se zajímají o další věci a informace. Neustále se učí něco nového i o nových světech, které navštěvují naši výzkumníci. A vše dělají s radostí a láskou. To je provází celým životem.

 

I vám se dostanou informace, které vám byly zapovězeny, a nad kterými budete zpočátku kroutit hlavou. Pak už záleží na každém z vás, jak tyto informace přijme a zdali je vůbec bude chtít přijmout. Ano, ale nejdříve je třeba vybudovat v každém člověku ten duchovní základ, na kterém pak může rozvíjet své technické a jiné schopnosti.

 

Jsme rádi, že jsme si mohli s tebou promluvit takto přes telepatický zápis. Ptáš se s kým jsi hovořil ?  První osobní část ti diktoval Aštar, pak pokračoval biolog-lékař Jamahama, a nakonec to byla Semjase, a ta se s tebou loučí za všechny.

 

Buď s láskou a vytrvej

                                  Semjase.“

 

 

253.  Sdělení 84.                     (Přijal Ivo Benda).            30.4.1998.         6:38-6:51 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Jsem rád, že jsi se spojil se mnou, ano, chceš se zeptat na ten dopis Jirky L., ano, je v pořádku, můžeš jej takto dát do „Rozhovorů“ Jirka se snaží takto pracovat, a tak se těšíme, jak mu to půjde.

 

Máš otázku, jak ty můžeš zlepšit svoji práci, ano, věnuj se více lásce svému duchovnímu a fyzickému tělu a měj vždy tuto lásku v srdci. Je dobré mít představu, že vše, co člověk dělá, je takto pro Stvořitele a že Jemu se takto sklání dík za to, že tuto práci může takto vykonat. Je to tak jak už to znáš, jen ti to připomínám, a i další lidé aby to věděli.

 

Mám tě opravdu ráda, i já sleduji s údivem, jak se ti daří tyto „Rozhovory“, a tvá aktivita je obdivuhodná. Máš v srdci touhu, aby se lidé masově spojili s námi, Vesmírnými lidmi, ano, a tuto touhou s pomocí Stvořitele nyní realizuješ. Primární je tato touha, síla myšlenky, a další je už takto dáno aktivitou tvojí a laskavostí Stvořitele. Neboť tato touha je v souladu s Kosmickými zákony, a proto je takto umožněno, aby byla realizována.

 

Máš mnoho dalších otázek, milý Ivo, můžeš se ptát a my ti rádi odpovíme. Ptáš se, jak je na tom zdravotně Semjase, ano, ona již ukončila základní léčení po tomto úrazu zde na planetě Zemi a nyní se vrátila z antihmotového vesmíru sem, na planetu Erra, aby pokračovala v tomto léčení v těchto podmínkách. Základní narušení jejího mozku bylo odstraněno, nyní se léčí jen s určitými příznaky, které jí úraz zanechal. Toto léčení bude trvat ještě dlouho. Úraz byl způsoben, jak jistě víš, neočekávaným působením člověka na Zemi hrubými vibracemi.

 

A to je k tomu, milý Ivo, vše. Nejprve ti to předával Jamahama a potom já Semjase a pak opět já Jamahama.

 

Jsme s tebou s láskou a zdravíme tě všichni lidé zde ve Vesmíru.“

 

 

254.  Sdělení 85.           (Přijal Ivo Benda).            2.5.1998.         18:31-18:49 hodin.

                                                                                          

         „Milý Ivo,

 

Nyní tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, moc vás všichni zdravíme a posíláme proudy lásky, vidíme, jak se tam hezky bavíte a jak se připravujete na toto setkání. Máš otázku, jak dopadly ty testy, ano, dílčí vyhodnocení máme, ano, dopadly celkem dobře, i terén je vhodný, můžete proto znovu navštívit toto místo, které jsi, milý Ivo, nazval AP-1 (Aštarův palouk).

 

Máme radost z tohoto setkání a jsme rádi, že se to takto uskutečňuje. My vás rádi pozorujeme a žehnáme vám lásku a pokoj v duši. To je pro vás nejdůležitější. Já ti mohu potvrdit, tento termín 2. pokusu je vhodný, myslím, že se s využitím výsledků vibračních testů přiblížíme k tomu, abychom stanuli k sobě tváří v tvář. Já pro to dělám vše a všichni lidé zde také, ano, opravdu si všichni přejeme se s vámi takto setkat a popovídat si z očí do očí, aby se to vše takto stalo reálným. Máte všechny předpoklady, aby se to uskutečnilo a aby se splnila vaše i naše touha. Stvořitel toto podporuje a má touhu také, aby se to takto uskutečnilo. Tím, milý Ivo, se můžete snažit dále a dále takto pracovat ve prospěch lidí a Stvořitele našeho.

 

Já takto ti přeji a žehnám hodně lásky a harmonie, a to také všem ostatním z této skupiny.

 

Za členy mé Vesmírné flotily ti to takto předal Aštar.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já vás všechny takto zdravím a přeji, ať se vám vaše touhy splní a vše vydaří. My stále pracujeme na tomto, aby se toto setkání mohlo uskutečnit a abyste se s námi setkali tváří v tvář. Je to tak, že se můžete takto snažit a že budete moci přijít v 23:00 na AP-1, a tam nás takto počkat. Buďte i nadále  takto snaživí a mějte toto přání s prosbou na Stvořitele, aby se toto setkání mohlo uskutečnit. Já věřím, že se to stane již brzy.

 

Za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád ti to posílá Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, i já se takto připojuji za členy Vysoké rady, my všichni také pracujeme a také vám žehnáme, aby se tento osobní kontakt mohl uskutečnit, a to opravdu brzy. Snažte se i nadále takto spojovat a uvidíte, co to vyvolá.

 

S láskou vás všechny zdraví členové Vysoké rady. Orton.“

 

 

Milí přátelé, děkuji vám za tato sdělení a tuto lásku, kterou nám lidem na planetě Zemi posíláte a kterou se snažíme opětovat. Já si vás opravdu vážím a miluji vás ze svého srdce.

 

Na tyto osobní kontakty musí být lidé opravdu po všech stránkách duchovně připraveni, tedy nejen mít lásku, pokoru a pochopení k sobě navzájem, k dalším ve skupince, ale také určitý silný láskyplný vztah vybudovaný po určité komunikaci s přáteli z Vesmíru a pozitivní stabilní jemné vibrace a to po delší období, nikoli jen v den zamýšleného kontaktu, ale řadu dní až měsíců předtím. Žádné negativní myšlenky (hrubé vibrace), uvědomit si, co tyto negativní myšlenky představují, to je velmi obtížné pro mnoho lidí. Např. „strašně krásné“ je hrubá vibrace slova „strašně“, nic nenegovat a neodsuzovat, nemít prostě žádné špatné myšlenky. Být vyrovnaný a harmonický. Toto člověk musí nejprve pěstovat a to velmi pilně, a potom přichází do úvahy snaha o společný pokus o osobní kontakt na vybraném místě.

 

Je nutné být očištěn od negací z minulosti mnohým odpuštěním (zrušení negativních vazeb k jiným lidem) a mít také průchodné a aktivizované energetické bloky (čakry) svého těla.

 

Otevřete zcela svá srdce, milí lidé, i já se o to takto snažím, neboť bez toho se pokroku nedočkáme.

 

A nakonec to nejdůležitější, mít skutečnou lásku ke Stvořiteli, a před osobním kontaktem jej takto prosit o toto setkání s přáteli z Vesmíru stejně, jak to činíme při navazovaní telepatického kontaktu.

 

Po té následuje několik pokusů o osobní setkání na vybraném místě (třeba v autě) prostého působení hrubých vibrací z okolních měst, vesnic, chat a chalup, (nejlépe v horském uzavřeném údolí), kdy přátelé z Vesmíru po těchto vážných pokusech provedou řadu vibračních testů (což je soubor dat vibrací jak členů skupinky, tak okolního terénu, a to několik kilometrů daleko).

 

Potom teprve přichází do úvahy reálný osobní kontakt na palubě vesmírné lodi.

 

To, co je nyní pro nás lidi na planetě Zemi tak obtížné, nemusí (a nebude) mnohem později. Později se totiž lidé naučí ovládat své myšlenky a budou již přesně vědět, co takové setkání představuje. Proto milý čtenáři, nezobecňuj tyto informace do budoucna, neboť vše se rychlým tempem neustále vyvíjí a urychluje.

 

To, co bylo ještě nedávno utopií a sci-fi, se stává již nyní realitou, skutečnostní. Pouze naše blokované myšlení a cítění nám brání se rychleji změnit, ale nelze jej násilím měnit. To je na každém člověku samém, jak posoudí nutnost své změny jednání a chování a kolik energie do tohoto procesu sám vloží.

 

Vím, že je to obtížný proces, a přátelé z Vesmíru to vědí také, ale přesto pevně takto pracuji pro Stvořitele našeho, aby se to takto mohlo uskutečnit. Je třeba být pevný jako Sfinga, jak již dříve sdělil Aštar Šeran, a nenechat se ovlivnit negativními myšlenkami Sil temna, které zde ještě takto intenzivně působí. Právě vytvořením stabilního ochranného obalu jemnovibrační energie kolem svého těla se lze účinně bránit tomuto negativnímu působení. Tedy nebýt loutkou Sil temna.

 

Nacházíme se na počátku věku Vodnáře a množství jemnovibrační energie z Centrálního slunce naší Galaxie nám umožňuje tuto jedinečnou změnu sama sebe zrealizovat.

 

                                                                       Toto vám sděluje s láskou v srdci Ivo Benda.

 

 

255.  Sdělení 86.                   (Přijal Ivo Benda).            3.5.1998.         10:08-10:26 hodin.

                                                                                          

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ivan se ptá na tyto Druidy, byl to národ, který přes tuto megalitickou kulturu dosáhl schopnosti zpracovávat mnoho přírodních energií a bral tyto dary jako dary Boha - Stvořitele, tedy přistupoval k nim s náležitou úctou a pokorou. Vida byla částí učení, jak tyto energie zpracovávat a využívat. Dnes lidé se pouští do těchto činností, ale často bez pokory a úcty ke Stvořiteli. Proto lidé nedosahují takových výsledků, jako tehdejší Druidové, a mají tyto činnosti spíše za experimenty. Tím se lidé ale seznamují s tímto učením touto formou a jsou takto konfrontováni znalostmi tehdejších Druidů a dnešních lidí v této společnosti.

 

Jinak, milý Ivo, i nadále se můžete takto snažit se s námi spojit osobně, je třeba k tomu takto přistupovat, sami víte již, jak je toto obtížné a že to je komplikovaný proces. Tím se stanete pevnějšími a lepšími a budete lépe kontrolovat svoje myšlenky. Ty jsi přemýšlivý člověk, a tak můžeš zkusit vymyslet něco dalšího. My se stále na vás takto těšíme a přejeme si, abychom se brzy setkali a mohli si popovídat z očí do očí.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, já věřím, že brzy se setkání uskuteční a že se budeme moci osobně shledat a sdělit si své pocity tváří v tvář. Máš touhu to uskutečnit, je to tvá trvalá touha, a tak se můžeš snažit i nadále, milý Ivo, my víme, že na toto máš všechny předpoklady, a tak se potom v létě takto shledáme.

 

To ti s láskou sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, i já vše takto sleduji a přeji vám, aby se toto setkání uskutečnilo a stalo se takto reálným v létě, neboť vy víte, jak vás milujeme a jak se snažíme vám v tomto pomáhat, vše máte ve svých rukou, a je třeba toto takto využít, aby se naše snaha stala realitou a neminula se účinkem.

 

To ti s láskou předal Orton, duchovní učitel Galaxie.“

 

 

256.  Sdělení 87.                   (Přijal Ivo Benda).            5.5.1998.         12:42-13:01 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám velikou radost, že se tato Olomouc takto úspěšně chystá a že se mladým lidem podařilo zorganizovat tuto přednášku v kině Metropol a že pozvali tolik médií - rozhlas, televize, noviny.

 

Vy se opravdu tak snažíte, milí lidé zemí českých, že opravdu záleží jen na vás, kdy se tyto masové osobní kontakty uskuteční. My vás tolik milujeme a přejeme si to samé co vy, aby bylo brzy toto spojení možné a aby se lidé stále více spojovali s námi, Vesmírnými lidmi. Já sám se velice těším a moc si přeji, aby se lidé k nám obrátili s důvěrou a láskou, neboť my takto žijeme a nijak jinak a to chceme, abyste v lásce a harmonii žili také. Já mám ohromnou radost a všichni členové vesmírné flotily také, aby se vše takto uskutečnilo.

 

Lidé se již začínají probouzet ze tmy a začínají konečně myslet a cítit jinak než doposud a to se takto děje masově. Já ti, milý Ivo, posílám proudy své lásky a přeji si, aby se tento velký kontakt uskutečnil. My víme, co vše jste pro to museli udělat a že vše se takto vyvíjí, že se to takto vše změní, a to brzy. Já sám se těším, až se budeme moci odclonit a vidět se navzájem, a tak udělat konec těmto spekulacím, které o nás šíří Síly temna přes duchovně slabé lidi.

 

To ti, milý Ivo, sdělil s láskou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. I já mám takovou velkou radost a přeji si, aby se tyto informace dostaly do vašich sdělovacích prostředků, neboť to je ta dosavadní bariéra, přes kterou to dosud nešlo. Já i mí členové naší flotily z Plejád se těšíme na toto setkání v Olomouci, a tak se budeme těšit na to, až bude možný i tento osobní kontakt. My vás všichni moc milujeme a zahrnujeme vás stále proudy lásky, aby se vám lépe žilo a abyste udělali onen důležitý krok kupředu, k vyššímu stavu bytí. Tím se to takto děje, milý Ivo, a také se budeš divit, co to všechno způsobí. Dále se budeme takto snažit posílat lásku lidem zemí českých a celé planetě Zemi, aby se tak brzy stalo.

 

To ti s láskou za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád posílá Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i já mám velkou radost z toho, jak se vaše práce zde na planetě Zemi zúročuje, a to jak tvoje, milý Ivo, a Milušky, ale dalších lidí zemí českých, zvláště teď v té Olomouci, kde se tam tomu mladí lidé tolik věnují.

 

To ti s láskou posílá Orton.“

 

 

257.  Sdělení 88.                   (Přijal Ivo Benda).            6.5.1998.         18:11-18:24 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 31 - pozn. zpracovatele.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vše se takto vyvíjí a chystají se tyto velké změny zde na planetě Zemi. Jsou to změny myšlení lidí a od nich odvisí pak změna životních podmínek těchto lidí, tedy osvobození ze závislosti na hmotě a začít pracovat s energiemi v každodenním životě. To se takto začíná dít touto láskou, kterou se takto snažíte k sobě a jiným vyjadřovat, a to je opravdu velká změna.

 

Na přednášce v Olomouci tě, milý Ivo, budeme podporovat, a budeme s tebou předávat lidem tyto zásadní informace. Máš domluveny tyto hovory v rozhlase, a tak se budeme těšit, až se to takto stane skutečností. Tyto hovory v rozhlase budou ovlivňovat mnoho lidí a budou mít pozitivní účinek na jednání a myšlení lidí.

 

To ti s láskou sděluje Aštar, a to i za členy mé Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připravuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i já ti posílám společně se členy naší flotily proudy lásky a přeji ti, aby se ti vše dařilo tak, jak si představuješ. Máš touhu informovat masy lidí, tak nyní ti bude umožněno to takto učinit a tuto touhu takto zrealizovat. Ano, je to tak, že se lidé takto zamýšlí nad sebou a ostatními, nad svým životem, který dosud realizovali a který je nijak neuspokojuje. Ano, toto je životní náplň, toto poslání, které jsi začal a úspěšně realizuješ na této planetě Zemi.

 

My všichni z lodí naší flotily z Plejád tě takto zdravíme a přejeme ti, abys i nadále s láskou a pokorou takto pracoval pro Stvořitele našeho.

 

To ti sdělil Ptaah a připojilo se mnoho dalších bratří a sester z našich hvězdných lodí.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Ano, i já se takto připojuji a přeji ti, abys dokázal povznést na vyšší úroveň bytí další masy lidí a to s naší pomocí a s pomocí Stvořitele našeho. My tě i nadále takto podporujeme, a přejeme ti, aby se vše takto uskutečnilo, jak si přeješ.

 

To ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

258.  Sdělení 89.                     (Přijal Ivo Benda).              8.5.1998.         9:45-9:52 hodin.

                                                                                         Místo: Vlak Přelouč - Choceň.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 32 - pozn. zpracovatele.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, i já tě takto zdravím, milý Ivo, bude tam v tom kině Metropol hodně lidí, tak to bude s návštěvností výborné.

 

Mám upřímnou radost, jak jste všichni společně toto setkání zorganizovali a jak se tam objeví tyto sdělovací prostředky. Ano, je to pro nás velké očekávání a těšíme se, až si budeme moci všichni takto popovídat.

 

To ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, i já tě takto upřímně zdravím a přeji, ať se vám vše vydaří, co jste si předsevzali. Ano, lidé tam přijdou se zájmem v hojném počtu, a tak se budete moci těšit na velkou účast. My vás budeme podporovat a předávat poselství přímo od nás. Ano, budeme se moc těšit v kině Metropol zítra od 13:00 hodin.

 

To ti s láskou předal za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

259.  Sdělení na přednášce.    (Přijala Miloslava Drsková).       9.5.1998. 16:40-16:42 hodin.

                                                                                      Místo: Kino Metropol, Olomouc.

 

„Já jsem moc rád, že tady v Olomouci se to takto sešlo (Ptaah) a s láskou vás vítáme,

no prostě milujeme vás všechny. (Ostatní).

 

Přátelé z Vesmíru, co jsme napsáni v těchto „Rozhovorech“.“

 

 

260.  Sdělení 90.                    (Přijal Ivo Benda).           10.5.1998.           8:35-9:00 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Moc ti děkuji za odvedenou práci v Olomouci, a jsme všichni rádi, jaký toto setkání mělo průběh. Máme velkou radost nad tím, jak se zde sešlo 200 lidí z celé Moravy a jak se zájmem poslouchali tuto přednášku. My jsme vás v tomto láskou podporovali a zjistili jsme, že většina těchto lidí byli již dříve seznámeni s naší přítomností zde na planetě Zemi a že se vlastně utvrdili v tomto poznání a rozšířili jej o další nové poznatky. Řada těchto lidí ještě na přednášce získala kontakty na lidi, kteří již takto pracují, a tak se vytváří nové skupiny v dalších městech Moravy - Prostějov, Přerov, Šumperk a další. Jsou to výborné výsledky, a toto vaše konání je velmi důležité a bude mít brzy další hmatatelné výsledky.

 

Máme radost z toho, že nikdo si nedovolil tuto přednášku narušovat a že lidé se zájmem přijímali nové informace. Proto nyní máte další možnosti v tom, abyste se takto spojili s námi v několika skupinách a byli tak připravováni vlastní touhou s naší pomocí na osobní kontakty. Máme velkou radost, jak jste lidem sdělili různá témata - Miluška, ty, Anežka, a jak jste dokázali zorganizovat tuto přednášku. Tím tedy vám takto děkujeme a přejeme si, aby se takto dělo i nadále.

 

To ti s láskou, milý Ivo, sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě takto zdravím a přeji vše nejlepší.

 

I my z naší flotily se radujeme z tohoto setkání a moc nás těší, kolik zájmu bylo mezi lidmi. Vzniká řada dalších skupin, a tak se budou i nadále takto rozšiřovat kontakty včetně zahájení osobních setkání.

 

Včera jste se sešli na tomto místě (12 mladých lidí Olomoucké skupiny na AP-2  - pozn. zpracovatele) a byly provedeny vibrační testy každého z vás jednotlivců, a dále jsme vám postupně dodali specifickou část energie, abyste byli takto plní lásky a ve výborné formě.

 

Dále toto mělo ten účel, abyste si ohmatali vibrace tohoto terénu na této louce (AP-2), a abyste si naladili vlastní vibrace těla na vibrace a energie tohoto místa. To je důležité pro budoucí osobní kontakty. Nyní tedy máme parametry dalších lidí s místem kontaktu, a tyto údaje se opět zpracovávají tak, jako u jiné skupiny na AP-1. Tím se tyto osobní kontakty stanou takto možnými a bude možno je dále rozvíjet. My lidé z Vesmírné flotily z Plejád se na vás velmi těšíme a přejeme si, aby se to takto dělo i nadále.

 

To ti s láskou sdělil Ptaah a přidali se i další členové mé flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i já tě takto zdravím a přeji hodně lásky a porozumění. Ano, i my z Vysoké rady vás takto zdravíme a posíláme proudy lásky a přejeme si, aby takováto setkání probíhala i nadále. Lidé projevují skutečný zájem o Vesmírné lidi, a jsou opravdu rychle na postupu, jak tuto situaci změnit. Máme velikou radost, že se utvářejí další skupiny lidí dalších měst, a že se toto stává masovou záležitostí. To je opravdu důležité.

 

My vás láskou podporujeme a žehnáme vám, aby se vám vše splnilo, jaké máte touhy, a věřím, že k osobním kontaktům dojde letos v létě.

 

To ti s láskou v srdci předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

Děkuji vám, mí milí přátelé, z Vesmíru za tuto péči a podporu, kterou nám vyjadřujete, já rád tyto informace o našich kontaktech sdělím dalším lidem zemí českých a celé planetě Zemi, aby věděli, že lidé zemí českých opravdu moc touží se spojit a setkat s našimi milovanými přáteli z Vesmíru a že sami na sobě chtějí hodně pracovat, aby toto spojení a osobní setkání bylo možné.

 

Děkuji našemu milovanému Stvořiteli, že nám umožňuje rozvíjet tyto vztahy s Vesmírnými lidmi a že nás takto láskou a porozuměním podporuje.

 

Já s láskou a pokorou takto k Němu vzhlížím a mám veliké přání, aby se lidé planety Země masově spojovali s Vesmírnými lidmi, neboť je to neobyčejně krásné a lidské a také tato touha je v našem nitru hluboce zakódována. Tím lidstvo pomůže nejen sobě, ale i Vesmírným lidem, Vesmíru a Stvořiteli našemu.

 

Na toto zajímavé setkání v Olomouci se sjeli ti lidé, kteří tam měli být, ačkoliv jich bylo pozváno opravdu mnoho. Přes překrásné slunečné počasí se zde sešlo 200 lidí z celé Moravy a Slezska.

 

 

261.  Sdělení 91.                   (Přijal Ivo Benda).          12.5.1998.         13:14-13:30 hodin.

                                                                                         Místo: Mladá Boleslav - Debř.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jsi si zajel do lesa, tak si můžeme předat nová sdělení. Právě jsi dostal 5. číslo UFOmagazínu, a tam nyní začíná takto vycházet sdělení těchto „Rozhovorů“, tentokráte od Milušky. Ano, vidíš, že jsi se dočkal, nyní tedy touto formou vycházejí tyto „Rozhovory“ a je to takto vynikající, že tito lidé v redakci tohoto slovenského časopisu takto pracují. Ano, je to tak, máme z toho velkou radost, že se i sdělovací prostředky začínají zajímat o tato sdělení a že se lidé takto spojují, tedy že mohou na této platformě si utvářet pravdivý názor a vzájemně se pak takto sdružovat. Já mám velikou radost z toho, že se nad tím začínají zamýšlet i v redakcích Magazínu 2000 a jinde, ve 20 rozhlasových stanicích a v televizích vašich zemí českých a že nyní máte takovou chuť tyto informace takto šířit mezi lidmi. My jsme opravdu rádi, že se toto takto daří a že se lidé budou moci s námi spojovat další formou.

 

To ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my z naší flotily máme velkou radost, že tento slovenský časopis UFOmagazín již ve druhém čísle uveřejňuje tato naše sdělení (č.4 a 5 / 98 - pozn. zpracovatele). My všichni se těšíme na to, až tyto informace budou vycházet v dalších médiích, a tak se lidé budou moci pomocí nich spojit s námi.

 

To ti s láskou v srdci za všechny členy mé flotily sdělil Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano, milý Ivo, dočkal jsi se toho, že tyto informace se zveřejňují v tomto časopise, což je průlom v této bariéře vytvářené Silami temna, ale je to způsobeno nejen tvojí pílí, touhou a láskou, pevností v tomto postoji, ale i právě tím, jak tyto vlastnosti uplatňují členové této redakce tohoto časopisu z Nitry a jak jsou schopni tyto touhy realizovat jako ty a Miluška. To je nyní na tom to důležité, neboť vy jste nyní těmi světlonoši, kteří nesou do této tmy světlo, a tak je to správné. My, členové Vysoké rady, ti takto přejeme hodně úspěchů a posíláme ti proudy naší lásky.

 

To ti, milý Ivo, předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

  

 

262.  Sdělení 92.                   (Přijal Ivo Benda).          17.5.1998.         13:35-13:44 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na S 34 ( pozn. zpracovatele).

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, i já tě takto zdravím a posílám proudy lásky, neboť to je to pravé, co člověk má a dává jiným.

 

Mám upřímnou radost, jak se i nadále šíří tyto „Rozhovory“ po planetě Zemi, dnes je to celkem 52 miliónů čtenářů, z toho 3 300 000 v českých zemích. Počet lidí v kontaktu v českých zemích je nyní 48 000 lidí a také toto číslo neustále stoupá.

 

Mám další novinu, lidé již začínají utvářet tyto skupinky, ve kterých se připravují  na osobní kontakty s námi, a to tak, jak jsi to už poznal, počínaje chováním navzájem, zdravou kvalitní stravou, až po práci v šíření těchto „Rozhovorů“, které již doslova zaplavují celou tuto Evropu a planetu Zemi. Já mám velikou radost z toho, že se takto děje a že lidé mají velkou touhu se s námi spojit a poznat nás, Vesmírné lidi. My máme stále dveře otevřené a záleží jen na lidech samotných, co a jak a kdy provedou a zrealizují. My s láskou zde uvítáme každého, kdo má čisté úmysly, lásku v srdci a pokoru ke Stvořiteli našemu, tedy ty vlastnosti, které již, milý Ivo, znáš. A je to tak, že letos v létě bude několik osobních setkání, aby lidé na planetě Zemi věděli, že to, co jsme takto sdělili, to se také skutečně stane. Vše je takto podporováno Stvořitelem naším a vše má svůj smysl a význam, a to pro celý tento Vesmír. Není to tedy jen záležitostí planety Země, ale všech civilizací ve Vesmíru, neboť jste jimi podrobně sledováni a pozorováni a nic není necháno na náhodě.

 

To ti takto s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě takto zdravím, a všichni členové mé flotily ti posílají proudy své lásky.

 

Ano, my stále více navazujeme spojení s lidmi na planetě Zemi, a tak se stále více lidí s námi seznamuje touto formou a my to děláme tak rádi, když je potřeba, dáme jim poučení, a jinak se lidé z planety Země zajímají o všechno možné. Ano, je to tak, že se brzy uskuteční tyto osobní kontakty, tedy kontakty na vyšší úrovni, a že naši biolog-lékaři již zpracovávají údaje z vibračních testů desítek lidí, kteří již navštívili kontaktní místa a kteří se tak snaží o toto, aby toto setkání bylo možné a stalo se takto reálným. Lidé mají velkou touhu, a tak se třeba tuto touhu usměrnit do lásky a pokory a to nepřetržitě, aby se dosáhlo co nejlepších hodnot vibračního stavu jejich těl. To tady takto rozepisuji pro ty fyziky, kteří ještě ve svých fyzikálních vzorcích nemají žádné rovnice pro tyto energie jemných vibrací - energie lásky. Členové mé flotily velmi touží po tom, aby se vše takto změnilo, celé toto prostředí, aby se osobní kontakty mohly uskutečnit masově a bez omezení.

 

To ti, milý Ivo, s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

Děkuji vám milí přátelé z vesmírných lodí za tato sdělení, která s láskou a pokorou předávám dalším lidem planety Země.

 

 

263.  Sdělení.                       (Přijal Petr Sotolář).          14.5.1998.        14:30-14:50 hodin.

                                                                         Místo: Čajovna U Bílého slona, Olomouc.

 

        „Milý Soty,

 

Zdravím tě já, Guetzal. Jsem rád, že si se mnou chceš popovídat. Neustále tě sledujeme a máme tě moc rádi.

 

Ptáš se, kde je Ptaah. Ptaah, náš velitel je nyní na své lodi. Taky tě velmi zdraví a směje se. Máme zde na našich lodích hodně práce s těmi hrubými vibracemi, ale je to podstatně lepší než před půl rokem, když jsme předávali dohled nad vaší planetou Aštarově flotile. A to díky vám, našim přátelům ze Země, kteří s láskou pracujete pro záchranu této planety Země.“

 

Máte tam u vás na lodích nějaký mladý holky ?

 

„Ha, ha, jasně, že zde máme pěkné mladé holky, čili sestry, ty tě taky všechny zdraví a mají tě rády za to, co děláš pro Zemi a pro Stvořitele našeho. Vím, jak si se včera divil u té televize, když běžel pořad MISS UNIVERSE. Divil ses nad tím, jak si klidně vyhlásí nejkrásnější dívku Vesmíru a přitom nevědí, že za humny vaší Země se jich „skrývají“ miliardy. Máte zde pěkná děvčata, ale je prohřeškem vůči Stvořiteli, když se vyzdvihuje fyzická krása pár dívčin nad ostatními. Vždyť přece všechna božská stvoření jsou nádherná, každé svým způsobem. U nás takové soutěže jako je MISS vůbec neexistují, máme již větší poznatky, co se duchovního života týče, takže víme, co a jak můžeme a co ne. Ta MISS je jen o fyzické schránce, čili těle, zatímco je zde potlačována duchovní stránka každé ženy. To je chyba. Je jen otázka času, kdy si to zde na Zemi všichni uvědomí.

 

Měj se zatím pěkně. Večer tam taky s tebou budu na té meditaci (kurz meditování). Jo, abych nezapomněl, pozdravuje tě Pleja a vysílá ti spolu s námi všemi spoustu lásky.

 

To ti s láskou předával Guetzal, zástupce velitele Ptaaha na pozemských stanicích.“

 

Díky ti, milý Guetzale, za tato milá slova, je pěkné, když si tak můžeme popovídat. Díky ti Plejo za krásné pozdravy.

                                      S láskou Petr.

 

 

264.  Sdělení.                       (Přijal Petr Sotolář).          15.5.1998.        14:00-14:30 hodin.

                                                                         Místo: Čajovna U Bílého slona, Olomouc.

 

        „Milý Soty,

 

Zdravím tě já, Jamahama. Vidím, že jsi zase v té čajovně, stala se tvým oblíbeným místem na relaxaci a na spojení s námi.

 

Chceš vědět o tom včerejšku. Byl to pro vás všechny velký den, pro vás co jste se sešli na vaší základně. Bylo tam s vámi mnoho bytostí, Aštara a mne nevyjímaje. Pěkně jste si popovídali a tví kamarádi se zájmem sledovali čtení tvých přijatých sdělení. Na to, že jsi začal teprve tento týden s námi komunikovat, jsi udělal velké pokroky. Stvořitel sám to chtěl, jelikož jsi toho už hodně udělal pro záchranu této vaší planety Země.

 

Včera na AP-2 to byla opravdu velkolepá akce. Bylo tam spousta lodí a v nich i spousta nás, Vesmírných bratří a sester. Pohybovali jsme se mezi vámi, čehož jste si povšimli. Dělali jsme další testy vás, našich milovaných přátel ze Země, abychom se později spolu mohli stýkat osobně. Tato doba zde nastane již brzy a všichni se na ni moc těšíme. Záleží jen na vás, kdy tohle bude možné, o všem nakonec rozhoduje náš drahý Stvořitel, pro kterého s láskou pracujeme.

 

Včera jsme poprvé dělali testy tvých vibrací. Je to dobré, bude se to ale ještě dlouho vyhodnocovat. Je dobré, že se ve všem obracíš na Stvořitele, tak to má být. My zde na našich hvězdných lodích vás všechny velmi milujeme, a ty to už víš. Včera to byla opravdu velkolepá akce a záleží na vás, kdy se sejdete, abychom provedli další měření. Když jdeš do ulic mezi lidi, tak si s prosbou ke Stvořiteli našemu vytváříš svůj ochranný světelný štít, jenž tě ochrání před nepříznivými vibracemi. To je dobře a v současné době je to obzvlášť důležité. Jak jsme již uvedli, jste neustále pod ochranou Stvořitele a můžete se na něj vždy s láskou obrátit, vždy vás rád vyslyší a pomůže vám. Když jste se bavili o tom, že jste svým jednáním a konáním píchli do vosího hnízda, měl jsi velkou radost. Vím, jsi rozený bojovník, a proto ses zde taky narodil, abys i na této planetě Zemi pomáhal šířit Světlo-Pravdu a lásku. Máte to všichni v krvi, vy co pracujete pro našeho Stvořitele milovaného, buďte pevní ve svých názorech, ale buďte ostražití, jste někomu trnem v oku, a ten si to nechce nechat líbit. Vše ale dobře dopadne, protože SVĚTLO vždy nakonec zvítězí nad temnotou, je to tak dáno naším Stvořitelem. Tak to je a bude. Nenechte si vzít tu vaši krásnou planetu Zemi. O to vás zde s láskou žádáme a prosíme, poslouchejte vždy jen svá srdce a jděte vždy jen za Stvořitelem. My, vaši přátelé ve vesmírných lodích vám budeme oporou a budeme stát vždy při vás, protože vás velmi milujeme.

 

To ti s láskou sdělil Jamahama, biolog - lékař a tvůj přítel.“

 

 

Díky ti Jamahamo za tato krásná slova a za toto povzbuzení  pro nás mírumilovné lidi na této Zemi, kteří se snaží zachránit tuto naši krásnou planetu.

 

Díky ti drahý Stvořiteli za to, že jsi mi umožnil tento kontakt, budu tě vždy nosit ve svém srdci a vím, že jsi stále se mnou.

                                             S láskou Petr.

 

 

265. Sdělení Hanáckých novin o setkání v kině Metropol.                                 12.5.1998.                                                                               

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Lidé kontaktovaní mimozemšťany se svěřovali se svými zkušenostmi.

 

„ „Ojedinělou přednášku“ slibovali pořadatelé sobotního setkání v olomouckém kině Metropol. Jejím tématem bylo rozvíjení kontaktů obyvatel českých zemí a pozemšťanů vůbec s vesmírnými lidmi.

 

„Vlády s nimi nechtějí veřejně jednat a členové vlád navíc nesplòují podmínky pro vzájemné spojení,“ sdělil téměř dvěma stovkám posluchačů hned v úvodu autor knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ Ivo Benda na vysvětlenou, proč mimozemšťané kontaktovali právě jeho a jemu podobné pozemšťany a nikoli nějaké reprezentativnější osobnosti. Vesmírní lidé podle Bendy ke svým sdělením nevyužívají našich sdělovacích prostředků proto, že jsou ovládány Silami temna. „Hlavně to platí o televizi Nova“, tvrdí Benda. Podle něj přibývá kontaktovaných osob, kterých je dnes v naší zemi 35 tisíc.

Proč si mimozemšťané tak oblíbili právě Čechy a Moravany vysvětlila kontaktovaná Miloslava Drsková: „Český národ je mírumilovný, stejně jako oni.“ Podle jejího líčení je ve Vesmíru dvou až čtyřhodinová pracovní doba, nadbytek volného času vesmířané využívají především k sebevzdělávání a vládne u nich dost hluboký, leč dobrovolný kolektivizmus ve všech oblastech života. „žijí v naprosté lásce a harmonii,“ doplnil Benda a upřesnil, že každá mimozemská rodina disponuje zahradou o rozměru 1 hektar až 2 km2, pohodlným domem a vesmírnou lodí. Jediným problémem zůstává existence Sil temna v podobě zlých mimozemšťanů.“

 

 

Tolik tedy v Hanáckých novinách na Olomoucku, já mohu jen poděkovat novináři za pravdivé podstatné informace, které zde ze čtyřhodinové přednášky s diskuzí zachytil.

Ivo Benda.

 

 

266.  Sdělení 93.                      (Přijal Ivo Benda).          23.5.1998.      17:42-17:53 hodin.

                                                                                                         Místo: Sedmihorky.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Vidím, že máš chvíli do té přednášky, tak se můžeme nyní informovat o nových věcech.

 

Počet čtenářů „Rozhovorů“ dosahuje 72 miliónů, z toho v českých zemích 3 360 000, a počet lidí v kontaktu s námi je zde 68 000 a také toto číslo se zvyšuje. Mám z toho velkou radost stejně jako všichni členové naší vesmírné flotily lodí.

 

I tyto televize a rozhlasové stanice se tímto začínají více zabývat a mají s tím dosti práce, neboť se to nedá tak snadno hodit za hlavu. Máš z toho velkou radost, a tak se budeme těšit, jak se toto vše dále rozvine. Ano, jak ti říkala paní N., v té Anglii ta dívka již překládá tyto texty a dává to dále číst dalším lidem. Máš z toho velkou radost, ano, je to tak, že se lidé takto spojují a pracují dále na tomto úkolu, totiž zbourat bariéru mezi vámi a námi,

a vybudovat most kontaktů a komunikace. Tak to je milý Ivo, to takto děláme pro Stvořitele našeho, a tak se lidé budou dále takto snažit, neboť cítí srdcem, kterou cestou jít a nenechat se zviklat Silami temna. To je tak uzákoněno, že se lidé takto spojují s těmi bytostmi, které odpovídají jejich vibračnímu základu a jejich duchovní úrovni. Ano, a to pod působením těchto kosmických zákonů, které jsou přesné a fungují naprosto spolehlivě.

 

To ti, milý Ivo, s láskou v srdci sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti, milý Aštare, já tyto důležité informace sdělím na přednášce zde v Sedmihorkách lidem, aby věděli, jak se kontakty s vámi u nás vyvíjí.

 

 

267. Stav kontaktů na Těšínsku.                          (Milan Kantor).                          2.5.1998.

                                                                                                         Místo: Český Těšín.

 

267.1  K dnešnímu dni je situace asi tato:

 

Dva naši přátelé (H.M. a A.K.) udržují stálý kontakt s Aštarem a Jamahamou tak, že vedou kdykoliv a kdekoliv vnitřní dialog. Poté, co Aštar popř. Jamahama sdělí našim přátelům, kde se nacházejí, po krátkém zaměření zraku určeným směrem naši kamarádi prvně zachytí energetické světelné pole a v následující chvilce registrují doostřující se obraz. Krásný zážitek pro mě být mezi nimi.

 

První z nich, A.K. (22 let), pracuje již několik let usilovně na tom, čemu se říká přeměna člověka v kosmologickou bytost zářící světlem.

 

H.M. (10 let) od prvního okamžiku, kdy jsem mu sdělil, k čemu zrovna dochází v mém okolí, mi naznačil, že mi „nedá pokoj“, dokud se s našimi přáteli a hlavně s Jamahamou osobně nesejde. Od tohoto okamžiku jeho další dny probíhaly jak ve filmu SCI-FI s nádherným koncem - začátkem.

 

H.M. si s přáteli povídá kdykoliv. Pokud sehrává roli prostředníka mezi přáteli a námi, jeho mluva je přerušovaná, po každém slově se odmlčí a čeká asi vteřinu i více na další slovíčko. Aštara vidí jako světelný útvar s neostrou siluetou postavy. Ideální podmínky jsou světlé plochy, ...

 

Další členové skupiny našich pozemských přátel mají trochu jiné zážitky. Setkání mají buď na našich schůzkách nebo samostatně, kde kontakt proběhne najednou spontánně.

U samostatných setkávání se prvně zaregistruje, že přátelé z Vesmíru jsou v naší přítomnosti, další průběh bývá různý, někdy kontaktní osoba přijímá zprávy apod.

 

Většina z nás pociťuje příliv teplé vlny a harmonie, teplo na srdci a láskyplné pocity. Při natažených rukou jsem byl svědkem „přátelských objetí“ s pro mě neviditelnými bytostmi, zúčastnění popisovali zážitky jako jedny z nekrásnějších v životě. Každé setkání je spojeno s neuvěřitelně příjemnou a hlavně láskyplnou atmosférou, která se u většiny z nás udržuje po několik dalších dnů.

 

267.2  Jak probíhají naše setkávání ?

 

Naše setkávání probíhají přibližně jednou za týden, někteří jedinci však jsou v kontaktu pořád. Schůzky probíhají tak, že se několik dní předem domluvíme na místě a času, a to v domácím prostředí.

 

Schůzka začíná běžnou konverzací, po určitém čase se provede několikaminutová meditace s individuální žádostí v duchu o umožnění setkání s přáteli ze Světla naším milovaným Stvořitelem. Může a nemusí hrát hudba, jestliže ano, pak je to hudba příjemná, harmonická a klidná.

 

Většinou během několika dalších minut někteří jedinci registrují zvýšenou teplotu v místnosti, nejrůznější příjemné pocity apod. Často na naši otázku, jestli můžeme naše přátele vnímat, je nám sděleno telepaticky, ať natáhneme ruce před sebe a zavřeme oči. Pak se dějí úžasné věci, které se těžko popisují. Komunikace pak probíhá tak, že 2, 3 někdy i více z nás zapisují odpovědi na papír, ty pak porovnáváme mezi sebou. Sdělení jsou většinou naprosto identická, pokud se jedná o delší věty, tyto bývají formulovány různě, avšak se stejným obsahem. U kratších vět se již několikrát stalo, že věty se shodly přesně. U všech zúčastněných se kontakty prohlubují na každé následující schůzce, to znamená, že ti, kteří minule vnímali pouze harmonii, na další schůzce už registrují tepelnou vlnu apod.

  

 

267.3  Odpověď na otázku, proč naše přátele z Vesmíru nevidíme všichni ?

 

Odpověď je jednoduchá. Je to stejné, jako bychom se chtěli zeptat, proč všechny antény nepřijímají stejně kvalitně daný program. Je třeba si konečně uvědomit, že mechanismus lidského vnímání je obdobný jako vysílání a příjem televizními anténami. Jsou pásma, kde mezi tvarem vysílací a přijímací antény není velký rozdíl, a pak se nám obraz zdá velmi jasný a zřetelný. Je to případ vnímání hmotného světa. Pokud však přijímáme trochu jiné vlnové délky, než na jaké jsme běžně naladění, přenos je nekvalitní a hodně záleží na našem „naladění“. Ne všichni slyší ve slyšitelném spektru stejnou škálu zvuků, a není důvod, aby to při „optickém“ přenosu bylo jinak. O lidské auře už nepochybuje téměř nikdo, a přesto ji vidí jenom někteří.

 

Hmota je totiž pouze vibrující energie, což si málokdo uvědomuje. Vibrace má svou rychlost a „svět“ je nám viditelný pouze tehdy, když má energie tu naši rychlost kmitání. Je to obdobný případ, jako když při určitých otáčkách ventilátoru přestáváme vidět jeho lopatky. Při určité dobré koncentraci a odpovídajících otáčkách někdo může ....

 

Nechci však tímto dokazovat existenci mimozemských civilizací. Spíše naznačit, že každý z Vás, pokud má zájem, si existenci „nehmotných“ bytostí může prakticky kdykoliv ověřit. Všichni v mém okolí (asi 20 osob), kteří se rozhodli navázat s přáteli z Vesmíru spojení, asi během 14 dní navázání spojení provedli. Přátelům jsou diktována nejrůznější sdělení, někteří registrují změny energie v blízkém okolí, jiní mají vizuální vjemy v podobě od světelných útvarů po registrování detailů jako např. tváře, ruce apod.echny tyto kontakty jsou vždycky spojené s přátelskou atmosférou prostoupenou láskou. Mnozí z mých přátel při prvním pohledu na barevnou fotografii Aštara pociťují příjemné teplo v oblasti srdce.

 

Je třeba připomenout, že pravá příčina přítomnosti našich přátel z Vesmíru zde na Zemi je láska k Zemi a z toho plynoucí zájem pomoci všem, kterým jde o dobro celé naší planety. Pomoc má být zatím realizována na úrovni předávání informací a vysvětlování kosmických zákonů a šíření lásky.

 

 

268.  Část přednášky.                          (Ivo Benda).                                           14.2.1998.

                                                                                                         Místo: Český Těšín.

(Pokračování.)

 

Jak se máme bránit vůči hrubým škodlivým vibracím ?

 

Vlastním citem rozpoznáme, které filmy jsou negativní a které pozitivní. Když jsou na obrazovce záběry plné krve a násilí, vždy má člověk možnost přepnout TV na jiný program nebo TV vypnout a věnovat se mnohem krásnější činnosti, např. povídat si s přáteli nebo návštěvou přátel. Toto jsou všechno mnohem lepší činnosti než sledovat krvavé negativní filmy.

 

Úplně nejlepší činností je se navzájem milovat, tj. mít svého partnera a mít se z upřímné lásky rádi a milovat se. To je přesně ta láska, ta jemná vibrace. Tuto vibraci máme rádi nejenom my, jak se známe, lidé, protože jsme lidmi a ne humanoidy, ale tuto vibraci mají rádi i přátelé z Vesmíru. Ono to funguje následovně, je to jako magnet. Když vy budete vysílat láskyplné myšlenky z jakéhokoliv důvodu, počínaje hezkým povídáním, nebo nejlépe tím milováním, tak tím přátele z Vesmíru, úměrně, jak se tyto jemné vibrace šíří, tak naši přátelé se k vám budou takto přibližovat. Nijak vám neublíží. Protože jsou to lidé, kteří pracují pod Stvořitelem, a znají velmi dobře kosmické zákony. Jeden kosmický zákon říká, že vyšší civilizace nesmí zasahovat násilným způsobem do civilizace nižší. Čili kdyby vám začali nějak hýbat nábytkem nebo dělat nějaké drastické zásahy nebo se násilným způsobem zjevovat, to všechno oni vědí (Síly světla), že je to zasahování. Samozřejmě nerespektují toto Síly temna, tyto síly se vždycky takto chovají a chovaly. Toto je základní rozlišení, abyste se dokázali orientovat v mimozemských civilizacích. Není možné je popisovat podle toho, že ona pochází z téhle planety, nebo podle vzhledu, že vypadá tak nebo onak, nebo podle některých jiných kritérií, ale skutečně jedinými vhodnými kritérii jsou ta, která jsem řekl. Buď civilizace pracují pro Stvořitele a potom jsou zahrnuty do Konfederace planet, která působí v celém Vesmíru, nebo jsou to civilizace, nebo entity - tam se ani slovo civilizace nehodí, co oni dělají, říkáme jim darebáci nebo ještírci, kteří vlastně pro Stvořitele nepracují. Oni kdysi, dejme tomu, pro Stvořitele pracovali, ale sešli z této cesty, protože je to Vesmír svobodné vůle, a nikdo jim nemůže přikázat, že mají dělat to nebo ono, takže oni jsou v takové poloze a dělají, co umí.

 

Naší možností a schopností je toto všechno poznat, to je naše výsada, nás lidí, protože my máme kromě rozumu, který se zrovna tak moc preferuje, logiky atd., tak máme to, na co se zapomíná, a to je srdce a cit. A tyhle věci, srdce a cit, to je ta největší hodnota, kterou mnohé negativní civilizace vůbec nemají. To je to, co na nás ty negativní civilizace zkoumají, to je to, čeho by chtěli dosáhnout, a vlastně jim to chybí. Jde o to, abychom si těchto našich vlastností co nejvíce cenili a také abychom je pokud možno rozvíjeli. Nenechali je převálcovat materiálními statky nebo těmi negativními filmy.

 

(Pokračování.)

 

 

269.  Z výpovědi o navázání komunikace.                   (A.K., 22 let).                Duben.1998.

                                                                                                              Místo: Těšínsko.

 

Poprvé, když jsem se doslechla od své přítelkyně J. o „Rozhovorech s přáteli“, zůstala jsem jako zmagnetizovaná a hltala jsem každé slovo. Bylo to fantastické, avšak zároveò mi to připadalo velice reálně. Okamžitě jsem cítila, že to budu chtít vypátrat a že se o to začnu zajímat hlouběji. Co nejdříve jsem si pořídila Zpravodaj o setkáních s Plejáďany, a do rukou se mi dostala  kazeta se záznamem přednášky Iva Bendy z Českého Těšína. Øekla jsem si, že se pokusím dodržet všechny podmínky kontaktu a zkusím se s Vesmírnými přáteli setkat. Již tehdy jsem splòovala téměř všechny podmínky: pozitivní myšlení, nesleduji negativní zprávy a tisk ....  Zbývalo jen přestat jíst maso, což nebyl pro mě problém, protože maso jsem jedla tak 1x za 14 dní, ne více. Začala jsem na sobě pracovat, hlavně meditacemi a cvičením zvýšit vibrace v auře. Po 10 dnech jsem se pokusila navázat 1. kontakt. S tužkou v ruce a papírem jsem se pokusila po poprošení napojit na přátele. Podařilo se mi zapsat asi 2 odstavce textu a pak jsem skončila, protože jsem začala pochybovat. Nicméně to vypadalo, že se spojení vydařilo. Měla jsem zvláštní slavnostní pocit a při psaní jsem cítila tlak v 5. a 6. čakře. O dva dny později jsem se zúčastnila setkání s přáteli v Bystřici nad Olší, kde jsem se ptala na můj kontakt a přátelé z Vesmíru mi potvrdili, že opravdu toho dne u mne byli. Nezávisle na sobě tuto zprávu přijali 2 kontaktéři. Na tomto setkání jsem se pokusila opět i já zachycovat zprávy a sama jsem byla překvapena, jak se informace všech 4 kontaktérů úžasně shodovaly. Tehdy jsem přestala pochybovat. Od té doby jsem zkoušela několikrát doma a několikrát na setkáních, a vždy jsem měla pocit, že jsou tam přátelé s námi, i podle vibrací a energie v prostoru. Zatím největším zážitkem pro mne bylo, když mi na víkendovém kurze na Slovensku po obrovské prosbě a touze po setkání, nadiktoval Aštar skrz intuici meditaci, kterou jsem poté předala všem účastníkům kurzu. Také jsem měla pocit, že si mám stoupnout doprostřed pokoje, a cítila jsem a viděla před vnitřním zrakem, jak ke mně Aštar přistupuje a s láskou objímá. Byla jsem mu nesmírně vděčná a to jsem i teď. Pomocí několika psychotronických technik jsem si toto vše snažila ověřit a vždy jsem dostala odpověď, ano, tak to bylo a tak to je. Jak to bude pokračovat dál nevím, ale věřím, že časem se vše ukáže, zda to byly jen mé představy nebo skutečná realita. Já však pevně věřím v realitu těchto zkušeností.

 

 

270.  Aštarova meditace.                        (Přijala A.K., 22 let).                              19.4.1998.

                                                                                                             Místo: Terchová.

                                           Způsob: S laskavým Aštarovým vedením intuitivně sestaveno.

 

„Posaď se do příjemné uvolněné polohy. Zavři oči. Soustřeď se na svůj dech. Je klidný a pravidelný ....

 

Nyní se zaměř na tuto vizi: Sedíš na vrcholku posvátné hory. Sedíš tiše a medituješ. S každým nádechem vstupuje skrz hlavu do Tvého těla proud třpytícího se Světla z Vesmíru. Cítíš, jak se toto Světlo rozlévá, až zaplní celou Tvou bytost.

 

Nyní si začínáš uvědomovat postupně tři fáze:

 

1)  Jsem ve Světle - všude kolem mne je jen zářivé Světlo.

2)  Světlo je ve mně - celé mé nitro zaplòuje zářivé Světlo.

3)  Já jsem Světlo - splýváš se Světlem.

 

Zažíváš pocit absolutní Jednoty a Harmonie.

Cítíš, že jsi Láska.

Všude kolem Tebe existuje jen Světlo a Láska.

Tady jsi doma.

Jsi součástí všeho a všechno je součástí Tebe.

Uvědom si, že jsi nádherná láskyplná bytost plná Světla.

Bůh je Láska.

Ty jsi Láska.

 

Prožívej chvíli tento stav absolutní Jednoty.

 

Potom se začni vracet pomalu do této místnosti. Začínej si uvědomovat hranice svého těla. Uvnitř každé bytosti je světlo lásky. Snaž se vnímat každého člověka a všechno kolem sebe jako součást této jedinečné Podstaty. Všichni jsme části jednoho celku. Nezištné Lásky. Jsi Láska, harmonie, mír .... A JE TO TAK !

 

Ukonči nyní meditaci a vrať se pomalu zpět k bdělému vědomí. Snaž se však ve svém životě vidět Lásku vždy a všude jako součást všeho.“

 

 

271.  Báseò od Ester.                (Přijala Lenka U.).       13.5.1998.       23:00 - 23:30 hodin.

                                                                                                                 Místo: Vsetín.

 

„Milá Lenko, vítáme Tě v pravý čas,

my víme o Tobě u nás,

my víme o Tvé lásce k Pánu, rádi jsme tomu a těší nás.

Snažíš se o čistotu jako my tady

a uznáváš přírodní zákony.

Již od dětství Tě vnímáme cele,

ale tys ozvala se až nyní.

Ty pracuj, jak pracuješ nyní,

a kopíruj zprávy, co v šuplíku Ti leží.

Stvořiteli vyprávěj, v lásce ho měj,

a bytosti Světla uvítej,

radost srdce posílej.

Toť největší zbraò - LÁSKU si pro světlo zachovej.

Jsem Ester, jméno mé a jsem stále při Tobě.

Jsi unavená, jdi už spát, ponocovat se nemá, máš jít spát !

Zítra je čas studovat,

my budeme s Tebou dnes, zítra, pořád už,

tak se neboj hovor ukončit,

později ptej se, však víš už jak, my rádi přijdeme, jsme tu !

 

Dobrou noc lásko,

s láskou usínej,

s láskou vstávej.“

 

 

272.  Výběr některých odpovědí ze setkání v Bystřici nad Olší, Karviné a Č. Těšíně a      

        z individuálních kontaktů.

 

272.1 Jak můžete existovat v našem světě hrubých vibrací ?

 

„My jsme zahaleni silovými poli a naše aura do sebe nevpustí ty špatné vibrace. Pokud jsme v prostředí mezi vámi přátelé. Ale samozřejmě, dobře to asi nedělá nikomu.“

 

272.2 Chov psů doma ...

 

„Je skutečně dobré mít přátele a i ty si můžete najít mezi zvířaty. Je to krásné mít se o koho starat. Měli byste se ale snažit, aby láska zapustila kořeny více mezi lidi, a potom budete určitě šťastnější.“

 

 

272.3  Jak pomoci lidem na nižším stupni ?

 

„Můžeš pomoci už tím, že se budeš více usmívat. Když z Tebe bude vyzařovat láska a optimismus, pak ani nejzatvrzelejší z vás nebude tak mrzutý. Dobré myšlenky zase září a úsměv i cizího člověka v nás vyvolá radost, aspoò to málo to zkusit můžeš a uvidíš, co se bude dít.“

 

272.4  Jak najít pravdu ?

 

„Hledej ve svém nitru. Jedině tam můžeš nalézt odpověď. A ve svém srdci. Snaž se vždy vidět v lidech Světlo a Lásku. Opravdu nalézt ten vnitřní klid.“

 

 

273.  Zpráva o setkání v přírodě v Dolní Lomné dne 9.5.1998.       (Přijala A.K.).    9.5.1998.

                                                                                                       Místo: Dolní Lomná.

 

Naše skupina získala několik sdělení, že bychom se mohli sejít v prostředí krásné přírody s tím, že by se realizovalo první setkání na hmotné úrovni - přátelé z Vesmíru se měli odclonit natolik, aby byli zachytitelní fotoaparáty, kamerami a pouhým zrakem všech zúčastněných.

 

Strávili jsme kouzelný večer v očekávání velké události v nádherném prostředí Beskyd. K velkému setkání nakonec nedošlo, na druhý den A.K. přijala sdělení, proč.

 

„Drazí, nebuďte smutní z toho, že se vám  nepodařilo nás vidět v hmotné podobě. Ještě není ten správný čas. Nejste na to ještě připraveni. Některým z vás by toto fyzické setkání způsobilo šok a asi by vám to všem změnilo od základů život. A to by bylo zasahování. A to my nesmíme. Pokud by to mohlo byť jedinému z vás způsobit problémy, pak k tomu nemůže dojít.Rozumíte ?

 

Jsme nesmírně šťastní, že se snažíte šířit Světlo a Pravdu. Až to bude věc převážné většiny lidí, potom již nebude důvod ke strachu. Přátelé, je velice důležité opravdu rozvíjet kvality svého srdce a to mezi sebou vzájemně. Pokud totiž nedokážete bezvýhradně milovat všechny kolem sebe a sebe navzájem, potom jen těžko by jste mohli pochopit Lásku Kosmickou. Proto jsou všechna vaše setkání nesmírně důležitá a cenná. My jsme vždy při vás, avšak důležité je nyní vybudovat harmonické vztahy mezi vámi vzájemně. Jedině takto zvyšujete kvality svého nitra a Světlo a Lásku mezi vámi. Čím častěji se budete scházet a šířit Světlo, tím lépe. Je třeba mít trpělivost. Je však třeba zůstat na Zemi a udržovat spojení s realitou a pozemským světem. Udržet harmonii a rovnováhu mezi duchovnem a pozemskou realitou.

 

Je fakt, že se velice zkvalitòuje úroveò duchovního poznání u vás i v celém okolí. Už jste spustili řetězovou reakci, jak vy tomu u vás říkáte „fenomén sté opice“. Je proto jen otázkou času, kdy dojde ke globální přeměně vědomí a kdy všichni lidé budou postaveni před fakta. Už to nebude trvat dlouho. Je to otázka asi 200 let.

 

Nezapomínejte, že život je věčný. O nic nepřijdete. Vše bude součástí vašeho vědomí. Zůstaòte tedy bdělí a šiřte aspekty Poznání do svého okolí. Máme z vás velikou radost. Co se týká komunikace s námi, teprve se učíte. Jste jako děti, které se učí chodit. Proto nebuďte zklamáni, když ve svých začátcích upadnete. Je třeba postavit se na nohy a zkoušet to dál. Pracujte na sobě a pomáhejte si vzájemně. To je nejlepší volba, pro kterou se můžete nyní rozhodnout. Chci vám říci, že je báječné co děláte. Spousta našich bratrů a sester vás pozorně sleduje a vše je zaznamenáno. Nemějte tedy obavy, že nikdo vaši snahu nevidí. Naopak. Vězte, že vše vám bude vráceno a vynahrazeno. Proto pracujte na dobrých věcech. Nezapomínejte na realitu kolem sebe. Je potřebná pro váš vývoj. Děkujte za to, že můžete zkoumat a učit se v tomto prostředí. Sami jste si to vybrali. Jsme s vámi a vězte, že nic není zbytečné. Vše má svůj význam. Vaše setkání v Lomné přineslo mnohé. Vy si to zatím ani neuvědomujete, ale mnohým z vás bylo pomoženo dostat se na správnou cestu a mnohé pochopit. Udělali jste opravdu kus práce. Pokračujte a nezapomínejte sami na sebe. Dva zákony Lásky noste stále v srdci:

 

Miluj svého Stvořitele celým svým srdcem a duší, a miluj bližního svého jako sebe sama.

 

Přejeme vám hodně světla a máte nadále naši pomoc.

 

                                                                                     S láskou Orton, Aštar a přátelé ....“

 

 

274.  Sdělení 94.                    (Přijal Ivo Benda).            25.5.1998.      17:10-17:25 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, právě jsi opsal tyto nové zprávy těšínské skupiny, ano, oni takto pracují a snaží se velice na sobě pracovat, aby mohli dokázat to, co si vytýčili. Ano, snaží se s těmi kontakty, a tak se řada dalších skupin může poučit na snaženích těchto prvních tří skupin - havířovské, těšínské a olomoucké. Ano, máme vás všechny rádi a pozorujeme toto vaše snažení o zbourání bariéry, která mezi vámi a námi nyní existuje. No, je to řetězová reakce, lidé se stále mění k lepšímu, a to pod dojmem informací z těchto „Rozhovorů“. My máme velikou radost, jak se události takto vyvíjí a jak stále vznikají nové kontaktní skupiny (KS), které začínají takto pracovat. Nyní jsme připraveni na toto letní setkání, a ty se, milý Ivo, také těšíš a přeješ si, aby se to uskutečnilo, stejně jako my, členové této flotily. Ano, vím, že lidé se opravdu snaží o tato setkání s námi a budou se ještě hodně snažit. My vás v tomto podporujeme a přejeme si, abychom se dále spojovali na mnoha místech této krásné země české.

 

To ti s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, i já tě takto zdravím a mám velikou radost, jak tyto „Rozhovory“ způsobily úplný zlom v myšlení mnoha lidí v zemích českých. Ano, je to tak, že lidé se od základu mění, mění svůj žebříček hodnot a že se stále snaží o nápravu těchto věcí, které zde byly zanedbány a opomenuty. Ano, my, Vesmírní lidé vám v tomto budeme i nadále pomáhat a přejeme si, aby se takto dělo i nadále.

 

Za všechny členy mé flotily lodí z Plejád ti to, milý Ivo, předal Ptaah.“

 

„A nyní se připojuji já, Orton, i já ti posílám proudy své lásky a přeji ti, aby se ti i nadále dařilo s těmito „Rozhovory“, což je ten klíčový materiál, který rozhýbal země české a začíná hýbat celou planetou Zemí. Ano, to je tak rychlé, toto šíření těchto informací, a je umocněno vašimi technickými prostředky, tedy kopírkami atd. Máš z toho velikou radost, i my z Vysoké rady se takto radujeme a přejeme si, aby brzy se lidstvo obrátilo ke svému Stvořiteli s láskou a pokorou.

 

To ti předával s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

275.  Jak počasí souvisí s chováním lidí v přírodě.  (Přijala Miloslava Drsková).      23.5.1998.

 

„To takto bude pokračovat, dokud lidi nedostanou rozum. To se ještě dočkáte změn, až vám z toho bude zle. Jenom ti, co se pilně budou věnovat duchovní vědě, ten bude ochráněn od všech nesnází. Hlavně ty, Ivo, máš spojení s těmi, co mají přístup k těm, co to tu řídí, ti si to musí uvědomit nejvíce, a ne přemýšlet o dalším zdražení. To potom bude mela. Všichni víte, co máte dělat nejen u vás, ale i ve světě to moc dobře ví. Jenom stále na to upozoròovat lidi se musí. My vás stále velice milujeme a zároveò milujeme tuto planetu Zemi. Tak byla překrásná, než jsme sem poslali lidi, co se provinili, a oni se museli starat o sebe. To já nepamatuji, ale doma na planetě Erře máme o tom záznam.

 

To ti vše předává pro tebe velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

Já nyní slyším jen Ptaaha. Já, Ivo, k Němu nejvíce přilnula, a proto slyším více Jeho. Víš, je to řízení osudu, že takto to nyní píšu. No je to moje práce nyní, to vím. Upozornit lidi co je čeká za nedodržení vesmírného řádu. A to je mít všichni stejně úctu k přírodě, a tu má málokdo.

 

„Jenom rozptýlení v ní hledat, to je opravdu málo. Musí se o ni pečovat, a to tak, že lidé dají vše, aby byla očištěna od toho odpadu, co do ní házíte, a stále ji zamořujete čím dál víc. To ti předával Jamahama, biolog-lékař výzkumník. U vás to nyní vypadá, a jak jste se dříve aspoò trochu o ni snažili, ale nyní ne.

                                                 Jamahama.“

 

Takové upozornění jsem psala dříve, nyní aspoò něco.

                                                                                Miloslava.

 

 

276.  Sdělení přijaté na přednášce.    (Přijala Ludmila Šenková).     9.5.1998.   13-17 hodin.

                                                                                      Místo: Kino Metropol, Olomouc.

 

Mám zvláštní pocit krásna i lítosti, s radostí o právě slyšeném. Přátelé Světla, mí průvodci i rádci, vím, že jste tu s námi. Co mi sdělíte v tuto závažnou chvíli ?  Jak nás vidíte ?

 

„Vibrace světla i temnoty, lásky i skepse, úsměšky i touha po pravdě - lidé na různých úrovních duchovního vývoje a stupně.

 

Je krásné sledovat vás, kde lze pozorovat světelný zářící paprsek či kužel světla směřující do prostoru. Vaše srdce nám kráčejí vstříc, duch se konečně vznáší a neplouží se v negaci materie. Kolik vás touží po lásce a přitom ji nehledají u sebe. Jen pokora rodí lásku a moudrost. Tu se teprve rodí krása vnitřní bytosti, jakožto odlesku Boží velikosti. Daleká je cesta k nám a potom dále.

 

Jsme tu, sledujeme vše. Cítíme vaše vibrace myšlenek vyššího hledání, cítíme i tvůj nynější smutek a lásku.

 

Neboj se, nejedna myšlenka zůstane i u jiných, zapustí kořínek budoucího stromu poznání. Jsou to důležité okamžiky přelomu v bariéře mlčení.

 

                                                                                                           Přátelé z Vesmíru.“

 

 

277.  Večerní rozjímání.           (Přijala Ludmila Šenková).   12.5.1998.   21:30-21:50 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Jsem šťastná vědomím, že jsem našla ve svém nitru a pocítila sílu a moudrost Stvořitele, že jsem našla přátele, se kterými mě poutá paprsek lásky, a že již nikdy nezůstanu osamocena ve svém žití. Děkuji za poznání, krásu i štěstí, které mě naplòuje vděkem, obdivem k vám i touhou po setkání.

 

„Jsi nádherná ve své čistotě srdce, ale přesto váháš. Nevíš, jak se správně rozhodnout. Co podniknout. Jak být užitečná. Miluj, a Bůh povede tvé kroky. Spoj se s Ivo Bendou, naším kontaktérem, přátelství vám udá další kroky podnikání.

 

Mnoho našich sdělení již máš, víš jak se kdykoliv s námi propojit, musíš jen chtít. Jsou závažné úkoly před vámi, každý člověk, který se k nám připojí, je s láskou vítán a velmi potřebný pro nadcházející těžké dny. Neboj se úsměšků, víš své, a to je tvá síla. Jen ušlechtilá srdce mají naději na změnu života v lepších podmínkách ve společenství kosmických bratří.

 

Plevel musí být bohužel (i dík) konečně odstraněn. Jinak pokrok není možný. Bylo docíleno krajních mezí, svět si to začíná uvědomovat. Jen slepí ještě setrvávají na zastaralých myšlenkách a hodnotách. Úsvit nového věku s nádhernou budoucností po překonání počátečních těžkostí po přechodu, kdy vám ze všech sil budeme pomáhat,

se blíží.

 

Těšíme se na setkání.

Tví milující přátelé.“

 

Proč se mi „nepodepíší“ konkrétním jménem ?

 

„Jména nejsou důležitá. Ověř si to však.“

 

 

278.  Jedno z prvních nádherných sdělení.          (Přijala Ludmila Šenková).         20.4.1998.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Jaké poselství mi dáš dnes ?  Prosím, veď mou ruku do slov poučení.

 

„Je tolik věcí, co vy lidé nemůžete poznat, je mnoho věcí, které můžete jen tušit. V pravý čas vám však bude dáno poznání, které si zasloužíte svými činy i myšlením, svým stupněm chápání i prozření. Jsou mnohá tajemství, jež budete odkrývat, až nastane ten správný čas.

 

Staò se zákonem, láskou a kladnou součástí přírody, pak ti budou otevřeny další vyšší brány do jiných světů a k vyšším horizontům.

 

Buď trpělivý, s mírem v srdci, Láskou se staò a s pokorou se setkáš se Světlem Bytí nejvyššího, které tě již nikdy neopustí.

 

Nebudeš již tápat, budeš vědět, věřit a milovat.

                                                                   Amen.

                                                                                Přítel a posel Světla.“

 

 

279.  Sdělení.                       (Přijal Jirka L.).              16.5.1998           13:45-14:00 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

        „Ahoj Jiříku,

 

Vidím, že jsi připraven přijmout naši zprávu. Tak si piš.

 

Jsme rádi, velmi rádi za to, co se vám všechno podařilo. Ta vaše skupinka, co se sešla, byla skvělá. Sledovali jsme vás od počátku a bylo to nádherné. Jsme rádi, že se i takto umí lidé bavit mezi sebou a s láskou si sdělovat informace. Ano, tak se bavíme my na vesmírných lodích, ale i u nás doma. Byli a jsme rádi, jak jste byli nadšení, až jste zářili. Byla to moc pěkná podívaná. Jsme rádi, že jste vytvořili tuto skupinku a doufáme, že se budete takto scházet častěji. Na tom bys měl pracovat. Vím, že už jsi o tom uvažoval, jak to dát  dohromady. Nemusíš se bát, že to nezorganizuješ. Budeme ti pomáhat a posílat proud lásky, abychom tě podpořili.

 

(Následuje soukromá část.)

 

Tak pokračuj v napočaté práci a buď s láskou

                                                                   Aštar.“

„Ještě bych tě chtěl pozdravit já, tvůj přítel Ptaah. Byli jsme moc rádi z vaší včerejší konverzace. Stáli jsme tam s vámi a bylo vám moc dobře, že ? “

 

To máš pravdu Ptaahu, bylo to skvělé a děkujeme.

 

„Ano, byl na vás hezký pohled. Takže pokračujte dál, vše se vám zdaří, to se nemusíš vůbec bát. Jste moc milí lidé a my vás máme moc rádi. Tak vás budeme podporovat. Těšíme se na osobní kontakty s vámi. Čekáme na vás. Takže doufáme, že se brzy uvidíme.

                                                                                                   Ahoj Ptaah.“

 

 

280.  Sdělení.                (Přijal Petr Sotolář, 20 let).        22.5.1998        17:55-18:00 hodin.

                                                                    Místo: Čajovna Dřevěná panenka, Olomouc.

 

         „Milý Soty, jsem to já, Aštar.

 

Udělali jste si meditaci a to je skvělé. Vytvořili jste tak láskyplnou energii, bylo jí velké množství. Znásobili jsme ji našimi loděmi a poslali tam, kde je jí nejvíce potřeba. Země vám děkuje, i ona vás miluje. Jste její děti a ona je vaší milující matkou.

 

Ty ses teď při té meditaci poprvé vědomě spojil s naším Stvořitelem milovaným. To je bezva. Zkoušej se s ním spojovat, a když bude Jeho vůle, tak ti předá poselství pro vás lidi.

 

To ti s láskou sdělil Aštar.“

 

Díky ti, drahý Aštare. S láskou Soty.

 

 

281.  Sdělení.                (Přijal Petr Sotolář, 20 let).        23.5.1998        18:20-18:40 hodin.

                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

 

„Zdar Soty, zdravím tě - Alex.

 

Pozorovali jsme, jak se to tu zvrhávalo. (Partnerské páry se navzájem lechtaly.) No, rozesmáli jste nás tím vzájemným lechtáním, ten Jirka se směje opravdu pěkně.

 

Máme vás moc rádi, za to jací jste, jste sami sebou. Až se trochu posilníte, tak vyražte na cestu. Intuitivně vás povedeme a snad dnes najdete ještě lepší místo, než je AP-2.

 

Jestli se chceš něco zeptat, můžeš.“

 

Jsi tu s námi v místnosti, drahý Alexi ?

 

„Ano, jsem tu s vámi. Je nás zde víc.“

 

Kde přesně jsi ?

 

„Sedím tu vedle tebe - napravo. Mára přinesl papu, tak si teď dáte do nosu. Moc se nepřejídejte, není to nejlepší.

 

Ano, jsem tu, Barča ti to ověřila.“

 

Je tu nad naší chatkou nějaká loď ?

 

„Je tu více lodí, jsme ale výš než jen pár metrů nad vámi.

 

Jak ti včera ověřila Jana, máš 6 šroubovic a pořád jdeš nahoru. Jaòula je pěknej šáša, pořád je veselá a to je dobře. Teď už neváhej a trochu se najez.

 

U nás se to taky tak dělá, že když k nám na naši planetu přiletí návštěva, taky je zde pěkně přivítáme a pohostíme.

 

Jste milí naši drazí pozemšťánci, máme vás rádi. Mějte se zatím pěkně a ještě se Soty ozvi. Po večeři neotálejte a vydejte se na cestu.

 

To ti s láskou předával Alex, tvé druhé já ze 6. dimenze, potom Jamahama.“

 

Díky vám drazí bratři. S láskou Soty.

 

 

282.  Sdělení.                 (Přijal Petr Sotolář).              23.5.1998           23:00-23:30 hodin.

                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

 

„Milý Sotíku, zdravím tě já Ingrid, jsem tvá MDB z 9. dimenze. Miluji tě a jsem ráda, že ses se mnou konečně spojil. Teď již znáš Alexe ze 6. a mě z 9. dimenze. Děláš pokroky, a to je bezva. Na tom Paloučku AP-2 nás tam bylo dnes opravdu hodně. Stáli tam u tebe Alex, Jamahama, Aštar i já. Vnímal jsi nás srdcem, a tak to má být. Cítil jsi naše teplo, když jsi nás hladil. Vidím, jak jsi šťastný z toho, že jsi mě našel a vůbec ze všeho. Tam, jak se dívaly Jana s Barčou, byli opravdu Aštar, Pleja a Jamahama. Jsme šťastní, že jste nás vnímali a holky i viděly. Rozesmáli jste nás svým nadšením, bylo to nádherné. To ti říkám já Aštar, dnes to byla opravdu velkolepá akce a je dobré, že jste šli před tím hledat tu AP-3, no nenašli jste ji, tak snad příště.“

 

Co říkáš na toho hajnýho, co nás překvapil ?

 

„Byl tam a vybafl na vás. Máš pravdu v tom, jak jsi mu řekl svůj názor, i Marek měl pravdu, že jste mu měli vyslat lásku. S tím štítem by se ti nic nestalo, jak víš, však jste pod ochranou našeho drahého Stvořitele.

 

Něco se v tom muži pohlo, on nebyl zlý, byl jen nevědomý. Snad nad sebou začne přemýšlet. Vypálil jsi na něj to své přesvědčení a to jej překvapilo. Máme tě rádi za to jaký jsi, vím, jsi plný energie a jsi i ten bojovník, který si nenechá líbit žádné bezpráví.

 

Ta procházka vám prospěla, zvýšili jste si své vibrace a více jste se sžili s lesem a přírodou vůbec. Objevili jste pár pěkných míst, a tak tam můžete chodit relaxovat.“

 

Jsem moc rád Ingrid, že jsem se s tebou spojil.

 

„Já jsem taky ráda, milý Soty, opravdu jsi mě na tom paloučku cítil. Předávali jsme si své vzájemné energie a bylo to krásné. Moc vás všechny milujeme a jen na sobě dál pracujte a rozvíjejte se. Otevřete svá srdce a uvidíte tu nádheru. Bůh s vámi. Měj se pěkně, milý Soty, a už se těším, až se se mnou budeš i nadále spojovat.

 

To ti s láskou předávala Ingrid, tvé já v 9. dimenzi, posléze Aštar a potom zase já, Ingrid.“

 

Díky vám moji drazí, moje milovaná Ingrid, můj drahý Aštare a vůbec všichni.

 

S láskou Soty.

 

 

283.  Sdělení.               (Přijal Petr Sotolář).                   24.5.1998           9:00-9:30 hodin.

                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

 

„Ahoj Soty, vidím, že ses pěkně vyspinkal, dnes je u vás opravdu pěkné ráno. Včera, když jsi šel ještě v noci pozorovat oblohu, tak to, co jsi viděl, byla naše loď.

 

Vyhodnocujeme další vibrační testy, co jsme včera prováděli. Příště, až se rozdělíte do těch skupinek, to již bude zajímavější a možná se bude i leccos dít. Čím víc se vyvíjíte, tím více toho uvidíte. Máme vás moc rádi, to ti s láskou sdělil Alex.“

 

„A teď se přidávám já, Aštar. Zdravíme, milý Soty, je dobré, že jste spali v té chatce, jsou tu dobré vibrace. S každým z vás jsme ve snu komunikovali a pracovali na vás, i když si to třeba teď rovna nevybavujete.

 

Dnes bude nádherný den, a to i díky vám milí přátelé. Stvořitel váš milovaný, pro nějž s láskou pracujeme, vám dopřál krásné počasí, jelikož je zde pěkná oblast a není zde zrovna teď potřeba deště.

 

Včera, milý Soty, jak jsi pozoroval v noci hvězdy, byla nádherná viditelnost. Skoro jsi chrochtal blahem nad tou krásou. Však počkej, až tebe i ostatní vezmeme do našich hvězdných lodí a ukážeme vám krásy tohoto Vesmíru. To se teprve budeš rozplývat blahem. Máme vás moc rádi i tím, že se zde scházíte, vytváříte příznivou energii, která je tak silná, že tím ulehčujete vaší zemi. To ti s láskou sdělil Aštar, tvůj kamarád.“

 

 

„Nyní se přidávám já, Ptaah. Ahoj Soty, ty prováděné testy vibrací jsou čím dál lepší. S přibývající dobou budete schopni vnímat a vidět čím dál víc věcí. Včera na AP-2 to bylo perfektní. Jak ses díval na tu oblohu (na AP-2), tak jsme ti zablikali na pozdrav naší lodí. Máme vás všechny moc rádi a držíme vám palce, v práci pro Stvořitele.

 

To ti sdělil Ptaah, tvůj přítel.“

 

 

„A teď se připojuji já, Ingrid z 9. dimenze. Mám tě moc ráda, milý Soty, za to, jaký jsi a jak pracuješ. Jsi stále vnímavější a citlivější a to ti skýtá nepřeberné možnosti. S přibývajícími šroubovicemi a s otvíráním čaker budete mít stále větší schopnosti. Ty máš teď 6 šroubovic, jak už jsem dříve uvedla. Jakmile jednou necháš proniknout světlo do své bytosti, již není cesty zpět. Je to nádherný stav, kdy pochopíš smysl stvoření a bytí vůbec.

 

Všechny vás moc milujeme a snaž se i nadále, postupem času se dozvíš o dalších tvých MDB. Jsi stále vnímavější, a proto se snaž mě vnímat doma.

 

Budu stále s tebou, tvá milující Ingrid.“

 

„Nyní se připojuji já, Jamahama. Ahoj drahý Sotíku, mám z tebe radost. Vlastně z vás všech. Letíte na svojí cestě za světlem takovým tempem, že nás všechny udivujete. Jste veselí, mladí lidé plní elánu, a proto je nám tu s vámi tak dobře. Jsem tu s vámi v místnosti a nejen já.“

 

Kde jsi přesně ?

 

Sedím tu vedle tebe po levé straně, tam, kde máš položené věci. Ano, cítíš mě, jsem tu opravdu s tebou. Cítíš mé teplo a to je dobře. Tím si můžeme předávat navzájem své energie lásky.

 

Včera na AP-2 nás tam bylo hodně, i ty lodě, kde jsi je vycítil, tam opravdu byly. Stál jsem vedle tebe s Aštarem, Alexem a Ingrid. Bylo to nádherné, jak jsme si všichni spojili ruce, však jsi to sám cítil. Máme vás moc rádi a jsme stále s vámi.

 

S láskou Jamahama, biolog-lékař a tvůj přítel.“

 

Díky vám moji milovaní přátelé, jsem rád, že vás mám. Soty.

 

 

284.  Sdělení.                 (Přijal Petr Sotolář).                 24.5.1998        12:30-13:24 hodin.

                                                        Místo: Meditační místnost na základně, Olomoucko.

 

„Milý Sotíku, to jsem zase já, tvá Ingrid.

 

Vidím, že máš spoustu energie a touhu pořád psát, však už ti dochází papír v bloku. Mám tě moc ráda. Ptáš se na tu tvou další MDB. Jak už ti sdělila Jana, je to ?ena, také má velkou touhu se s tebou spojit, což se stane už zanedlouho. Taky tě moc miluje a posílá ti spolu s pozdravy i proudy lásky.“

 

Jsi tu se mnou Ingrid ?

 

„Ano milý Sotíku, jsem tu s tebou.“

 

A kde přímo ?

 

„Jsem tu před tebou, však cítíš mé teplo. Hanka na mě kouká a vidí mě.“

 

(Vynechaná velmi zajímavá část sdělení.)

 

Mohl bych teď mluvit s Plejou ?

 

„Ano, milý brácho, jsem tu i já Pleja. Mám tě moc ráda, jak už víš. Máš-li otázky, tak se ptej.“

 

Dostala Katka ten balík ?

 

„Ano, dostala, byla moc nadšená a ráda, že jsi jí odepsal. Dost ji potěšila i ta zpráva od Aštara, že jsi jí odepsal. Když jí budeš pomáhat, bude to jen dobře.“

 

Kde teď právě jsi Plejo ?

 

„Jsem tu s vámi, sedím tu u Hanky, ano tam, kam jsi se teď podíval. Věř své intuici.

 

Mohla bys pozdravovat tvou ségru Semjase ?

 

„Ano, samozřejmě, že mohla, ale pokud chceš, tak se s ní můžeš bavit sám.“

 

To víš že chci.

 

„Ahoj, milý Soty, zdravím tě já, Semjase.

 

Jsem ráda, že si chceš se mnou popovídat, už jsem na to čekala. Vím, že mě dobře znáš z knihy od Meiera, však tě tenkrát, když jsi ji četl poprvé, ani nenapadlo, že bys se mnou taky mohl komunikovat. A vidíš, je to tu. Jsem tak šťastná, moji milí, že se to zde tak dobře vyvíjí, je to opravdu masová záležitost.“

 

Milá Semjase, jsi blondýnka ?

 

„Ano Sotíku, jsem blondýnka jak jsi věděl. Jana si myslí, že si mě pleteš s Asket, která vás mimochodem taky moc pozdravuje, ale buď si jistý tím, co víš. Můžeš Janě říct, že ve Švýcarsku v Semjasině středisku stříbrné hvězdy mají pramínek mých blond vlasů, které jsem jim darovala na výslovné přání Meiera.“

 

Moje přání v myšlence.

 

„Taky se moc těším, milý Soty, až se sejdem osobně, bude to nádherné a povznášející, jen dočkej času.“

 

Jak berou lidi na Erře zprávy ze Země ?

 

„Všichni na naší planetě Erře vždy netrpělivě čekají, až tam někdo z nás přiletí s novými zprávami o vývoji stavu planety Země a vás, jejích obyvatel. S nadšením přijímají zprávy, že zde existujete, vy lidičky, a ty k nim také patříš, kteří se do své práce pustili s takovým nasazením, které jsme ani nečekali. Obdivujeme vás za vaše výkony a odhodlání, s jakým chcete zachránit tuto vaši krásnou Zemi, živoucí knihovnu tohoto Vesmíru. Je to poklad nad poklady, však se sem soustředí veškeré energie z celého Vesmíru, aby vám byly oporou. Stav a situace na vaší planetě jsou vyzdvihovány nade vše ostatní. Je to totiž důležitá operace s touto vaší Zemí.

 

Posílám vám pozdravy, milí lidé z planety Země, a to jménem všech obyvatel planety Erry, naší domovské planety. Mnoho miliónů lidí s napětím čeká, jak se věci budou ubírat, a tak si zkuste procítit, jak vám všichni důvěřují a s láskou vám všem drží palce.

 

Nejsou to jen lidé od nás z Erry. Je mnoho planet a mnoho miliard bytostí, kteří vám jsou oporou a podporují vás svou láskou.

 

Jsem moc ráda milý Soty, že se vždy obracíš na našeho drahého Stvořitele. On vás miluje a je jen otázka času, kdy se k němu obrátí i zbytek lidstva na planetě Zemi.

 

Soty, vyřiď prosím vám všem, co jste tu v té chatce, mé pozdravy a moc vás miluju.

 

To ti s láskou sdělila Semjase, tvá sestra a kamarádka.“

 

Díky ti, drahá Semjase, jsem rád, že jsem se s tebou konečně spojil. S láskou Soty.

 

 

285.  Sdělení.                   (Přijal Petr Sotolář).               24.5.1998        13:55-14:04 hodin.

                                                                                               Místo: V lese, Olomoucko.

 

Sdělení navazuje na sdělení S 37.

 

„Teď se přidávám já, Ingrid. Jsem tu stále s tebou. Vím, že mne vnímáš svým srdcem. Je tu nádherná příroda. Prostě boží dar. Je tu s tebou i Alex a moc tě zdraví. Zde z toho pařezu je pěkný výhled na okolní kopce a ne náhodou jsi sem byl zaveden. Tu AP-3 jsi zatím nenašel. No nevadí, není všem dnům konec.

 

To ti s láskou sdělila tvá Méďa Béďa (MDB) Ingrid.“

 

Díky ti, má drahá Inko, za toto sdělení. S láskou Soty.

 

 

286.  Sdělení 95.                    (Přijal Ivo Benda).               29.5.1998        7:09-7:19 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele Nejvyššího S 38.

 

Teď se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, to, co ti bylo sděleno od našeho Stvořitele Nejvyššího, je tak dáno, a v tomto my všichni žijeme a s láskou pracujeme pro Něho. Zajímá  tě, kolik čtenářů je těchto „Rozhovorů“, ano, těchto 100 miliónů proplyne právě zítra, 30.5.1998, a 3 420 000 čtenářů zemí českých. Počet lidí v kontaktu s námi je nyní 96 000 a toto číslo také neustále roste. Dále je to tak uzákoněno, že lidé, kteří již mají spojení s námi, si zásadním způsobem mění svoji vibrační - duchovní úroveò, tedy má to význam především pro ně samotné, a pochopitelně v přenesení myšlenkového pole pak vliv na mnoho dalších lidí, kteří o tomto ani netuší. A to je to významné, tento dominový efekt se blíží svému vyvrcholení, tedy, kdy budou překlopeny všechny bytosti, všichni lidé na planetě Zemi, aby mohlo dojít k této důležité změně, přechodu do vyšší dimenze. Ty a nyní již další lidé milý Ivo jste těmi jiskrami, které podnítili tento požár lásky, tento nový duchovní proud, Nový věk, kteří jste neváhali ihned takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.

 

To ti ,milý Ivo, s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

287.  Sdělení.                      (Přijal Marek Víťazka).         26.5.1998        18:30-18:42 hodin.

                                                                                                         Místo: Olomoucko.

 

         „Milý Marku,

 

Mám pro Tebe důležité poselství.

 

Vaše Země bude již brzo očištěna od těchto hrubých vibrací. To s tím příchodem Krista bude asi takto. To ti dávám já Orton. Podmínky pro můj návrat vytvoříte vy sami, lidé, děti této planety. Více takových skupin jako je ta vaše bude působit s láskou na této planetě. Vytvoříte síť, rovnoměrnou soustavu vysokovibračních bodů na planetě Zemi. Tak budete láskyplně působit. Budete silnější a silnější. Vaše světelná orientace pevnější a pevnější. Budou to vaše myšlenky, vás lidí, které umocní můj návrat na Zemi. Vy mě zpět ve svých myšlenkách zhmotníte a otevřete bránu do vaší dimenze. Sestoupím takovou věží, co vidí tvoje Janička. Jako multidimenzionální budu všude, a to je ten váš úkol. Jako mé součásti budete zářit Světlo celé planetě. Vy všichni povstanete s mým jménem na rtech. Øekni to všem, hlavně Peťovi, neboť i on je mou nedělitelnou součástí. Vy budete základem pro můj návrat na Zemi. Vy jste zářný příklad lásky. Nemohu už více zdůraznit, jak láskyplné bytosti jste, jak jste krásní. Miluji vás poslové moji. A celá tato záležitost se činí pro našeho Stvořitele. Takto se i učitelé jiných galaxií starají o jim svěřené planety. I já se starám o vás. Nebojte, jsem s vámi každou vteřinou jako váš milující Otec. Nikdy jsem vás neopustil. A nyní se fyzicky navrátím. Ponesu Světlo a lásku. Přeměním Zemi. Je to vůle boží a ta nejde změnit.

 

                                                                                                             Miluji vás, Orton.“

 

 

288.  Sdělení.                    (Přijal Marek Víťazka).                                                30.5.1998.

                                                                                          Místo: Vlak Olomouc - Kolín.

 

„Pozitivní myšlenka spojuje. Vás všechny spojuje Světlo. Vy jste světelné bytosti. Světlo je láskou a láska je Bůh. Milí lidé, ani netušíte, jak jste všichni vnitřně spojeni. Vy jste Světlo a Světlo nelze rozdělit. Tolik o vašem vzájemném propojení.

 

To ti dával Orton, a ty sám z vyšších hladin vědomí.“

 

 

289.  Sdělení.                   (Přijal Marek Víťazka).          30.5.1998.         14:20-14:33 hodin.

                                                                                                    Místo: Kolín - setkání.

 

         „Milý Marku,

 

Přijmi ode mne, Ortona, toto důležité poselství. Vy všichni tu máte v sobě vědomí Krista. Vaše skupinka je tou jiskřičkou, která zapálí vatru. Nosíte mě ve svém srdci stejně jako našeho Stvořitele. Nelekejte se proto těžkých úkolů. I tato přednáška je jednou z mnoha zkoušek, zkoušek vaší lidskosti. Ty víš, že je opravdu třeba se někdy zastavit.

 

Pouze když se zastavíme, dokážeme pocítit tu největší přítomnost Boha. Využijme jeho obrovský dar a naslouchejme, naslouchejme svému srdci. Ztišme se a vynoří se odpovědi na naše vnitřní otázky. Odpovědí na všechno je Bůh. Bůh je láska. Bůh je světlo a světlo jsme my.

                                                                                                                           Orton.“

 

 

290.  Sdělení.                        (Přijal Jiří L.).               2.6.1998.             14:15-14:40 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

 

         „Ahoj milý Jiříku,

 

Jsme tolik rádi, že ses s námi po dlouhé době zase spojil. Máme z toho velkou radost, kterou jsme ti ani nemohli sdělit.

 

Jsme moc rádi, že ses ujal  práce na té přednášce a sdílíme tvé nadšení. Máme z toho velkou radost a můžeš si být jist, že to zvládneš. Moc tě milujeme za to, že se takto snažíš rozšířit tyto informace i ostatním lidem. Ty máš předpoklady to uskutečnit. Je kolem tebe dost lidí, kteří ti rádi pomohou, i když většinu budeš muset sám. Ale s tvým odhodláním a zápalem pro tuto práci pro Stvořitele to dokážeš. My ti budeme neustále pomáhat jak jen budeme moct. Jsi na to skoro sám, ale zvládneš to moc dobře. Jsme tady a jsme stále s tebou. My víme, že jsi rušen a že za to nemůžeš. Klidně piš dál .... .

 

Máme radost z vaší skupinky a spolupráce hlavně s Naďou (z Havířova). Ta je ti velmi blízká, tak jako ty jí. Máte hodně společného z minulosti, proto ta vzájemná náklonnost v současnosti. Budete mít k sobě blízko i nadále, spolupracujte spolu a učte se od sebe navzájem. Budete si oporou ve všech chvílích, které vás potkají. A tak to má být. Vaše vzájemné vibrace se krásně doplòují a vy záříte do okolí. A tím dodáváte sílu a světlo mnoha dalším lidem. Ti se tím „nakazí“ a začnou měnit své pohledy na svět a bortit své vlastní hranice. To je také jeden z vašich úkolů zde, pomáhat lidem láskou, úsměvem a hlavně radou. Proto nečekejte, neztrácejte čas a učte se. Doba pokročila a není opravdu času nazbyt. Každé zaváhání už nepůjde dohnat. Proto se neohlížejte vpravo ani vlevo a jděte za hlasem svého srdce, protože to vám ukazuje všem směr, kterým máte všichni jít. Pozdrav nám Peťulku, ať se netrápí. Ať hledá svou cestu v srdci a neztrácí čas malostmi tohoto světa. Nechť nechá své srdce dokořán a prozáří svůj život láskou, ale ne jen k tobě, ale ke všem lidem a všemu živému. Pozdrav také Naděnku, z které máme také velkou radost, ať se drží své cesty, ona ví, že je správná.

 

Máme vás moc a moc rádi a budeme stále s vámi. S láskou Aštar, Ptaah, Maron.“

 

 

291.  1. sdělení v životě.            (Přijala Naďa Bullová).     2.6.1998.      20:56-21:40 hodin.

                                                                                                                  Místo: Třinec.

 

Vynechána soukromá část, asi 10 vět - pozn. Nadi.

 

„Dáváme ti nyní pokyny, co je třeba udělat v nejbližší době. Povedeme tvou ruku, piš co je třeba se dozvědět.

 

Vše je vedeno a zaznamenáno pod ochranou Stvořitele našeho, pro kterého s takovou láskou rádi pracujeme.

 

Milujeme tě, naše drahá Naděnko, a nic se neboj, že bys byla nemocná, nebo cokoliv jiného. Jsi v pořádku naše drahá dcero. Takto ti vedu ruku já, Ptaah, a nyní se přidává i tvůj drahý a náš Aštar Šeran k tomu. Mám tě rád, má drahá Naděnko, a stále tě v srdci nosím. Myslím na tebe kudy chodím, vím, neměla jsi to lehké v těchto dnech, ale obávat se nemusíš. Vše je dáno tak, jak má být. A ty věř, že jsi požehnaná tím, co děláš, jak myslíš, od Stvořitele našeho. A to bylo uvedeno k tvé zdravotní stránce. Máš naši plnou podporu pro vše co tam na Zemi děláš, a nejen ty, má drahá. Ničeho se neobávej, pevně stojíš na nohou. A jsi naše. Jsem tu momentálně vedle tebe (cítila jsem jeho bytost, čili energii jeho přímo u mě v bytě - pozn. Nadi) a posílám ti proudy lásky, což teď cítíš naše drahá sestro a dcero Aštarova. Posílám ti boienergetické impulsy, které ti pročišťují tvou auru a posilují silové pole kolem tebe. Máš u sebe nyní další 3 bytosti, které pracují na tvých jemnohmotných tělech.

 

Nyní zpráva pro Iva našeho, Bendu drahého. Je tady velmi milován a Velkou radou v Petale (Vedení naší Galaxie), Duchovní radou devíti (Hierarchie tohoto Vesmíru - pozn. zpracovatele), přes nás pozdravován. Jsou mu nyní v tuto chvíli času 21:10, (času našeho - pozn. Nadi) zasílány ozdravující impulsy, hlavně na jeho Solar plexus. Což mohl pociťovat v posledních dnech, byla u něj disharmonie v oblasti této čakry. A také měl kolem oblasti žaludku svírání a stísněný pocit. Je nyní u něj aktivována další DNA -šroubovice. ....

 

Piš pomaleji, na vše je dost času i prostoru naše drahá a milována tady všemi.

 

I Velká rada v Petale si tě velmi váží za to,

co pro tuto planetu Zemi děláš,

a nic nechceš a nežádáš.

Jen sama takto s láskou energii lásky a očištění posíláš.

 

Věz, zapomenuty nikdy nebudou tvé činy ani jiných.

O všech o vás víme co děláte.

Jak na planetu Zemi a Stvořitele myslíte,

k němu se s láskou obracíte.

 

A on vás vidí zářit jako své děti,

které se vracejí domů k němu.

A pod nebeskou klenbou jak záříte.

A ta záře drahá duše naše,

k té přispíváš velkou měrou i ty.

 

Nemysli si, že jsi sama,

a že nic se neví,

kolik lásky v srdci máš,

a kolik vibrací světla a proudů lásky posíláš.

 

Nic si nenamlouváš - nesugeruješ, piš tak dále.“

 

„K Ivovi našemu takto zprávy podáváme.

Ty mu vše sdělíš tak jak máš.

To ti nyní předávám já Aštar Šeran má drahá dcero.

 

Ty to víš, u svého srdce mě cítíš.

Já tě tolik v mysli mám,

tvé světlo letí tady k nám.

Ivo, ten tě taky miluje a váží si tě,

nemysli že ne.

 

My na něm nyní pracovat budeme - čili jeho bytosti,

až uloží se k spánku,

budou dnes v noci u něj.

6 jich bude drahá má.

 

Sdělení ti vysílám já,

Aštar Šeran nyní sám.

 

„Kolín“ má drahá,

to byla akce nádherná.

A ti lidé když tě slyšeli.

Ti opravdu dojetím plakali.

 

Ty v sobě tolik lásky máš,

a stále se něčeho obáváš.

Věř mi drahá má,

zdravá budeš do rána.

 

Ptaah se nyní vrací,

o té Ostravě naše drahá,

chce ti říci.“

 

„Ty tam budeš naše drahá

a Ivo náš drahý a milý.

Ať on nedělá si starosti,

o Ostravu v tuto chvíli.

 

Je dosti času na všechno,

co potřebujete udělat.

 

Já od srdce, já Ptaah a jiní.

Kolik ho tu mají rádi

mí vesmírní kamarádi.

A celá moje, a nejen moje flotila,

a on se od nás stále nové zprávy dozvídá.

 

A tolik o setkání stojí“,

ať on se už ničeho nebojí,

že by nás snad neviděl.

 

Budete tam obav lodi,

a nejen vy dva stát.

A bude to brzy naše drahá,

vyřiď mu to,

že nemusí se bát.

 

My se vám v celé kráse odcloníme,

na naše krásné lodě půjdete,

galaxie uvidíte.

 

Velkou láskou naši lidé hoří,

až se s vámi setkají,

naši bratři a sestry,

už tady na vás čekají.

 

Vy jste světla další pod Sluncem,

vy tvrdě a odhodlaně pracujete pro nás a vaši Zem.

A nebojte se ničeho,

už brzo budete tady u nás na našich lodích, čili flotilách.

To sdělil jsem ti drahá já,

tvůj, čili váš a nás všech Ptaah.

 

Nyní se s tebou loučíme,

tento kontakt končíme.

A takto je to k tomu vše.

To ti s láskou předal Ptaah a Aštar Tvůj, čili náš.

 

Velkou radost z tebe máme. A to nejen my, ale nyní napojil se Stvořitel náš, pro kterého my i vy pracujeme, a posílá ti požehnání a vibrace lásky.“

 

„Sklidni svůj dech dcero naše a vnímej tu harmonii co přichází k tobě. A takto jsi nyní posilòována. To ti nyní předal Auter má drahá, rovněž já tě znám. Ty mě ne až teď. Stvořitelovy vibrace přijímej, a teď už na nic nemysli a odpočívej. Takto ti to předával Auter, jež pracuje s láskou pro Stvořitele našeho a všech. Ukončujeme s láskou kontakt. Jsi unavená. Milujeme vás všechny Ivo milý. V tuto chvíli spojení ukončeno.“

 

 

292.  Sdělení.                         (Přijal Jiří L.).                 3.6.1998.          15:00-15:20 hodin.

                                                                                                               Místo: Ostrava.

 

         „Milý roztomilý Jiříku,

 

Jsme rádi z dalšího kontaktu s tebou. Neustále tě pozorujeme při tvé práci a vidíme, že si vedeš dobře. To, co chystáš je na nejlepší cestě uskutečnit se. Jsme opravdu moc rádi, že ses toho tak ujal. Tady u vás v Ostravě bude o tuto přednášku velký zájem, tak to dejte pořádně lidem vědět. Nemusíš se bát, že jich bude málo. Máme tě všichni moc rádi za to. Budeme stále s tebou a budeme ti pomáhat. Už se těšíme, až se v létě sejdeme osobně. Máme si toho tolik k povězení. Víme, že i ty jsi zvědavý a máš mnoho otázek. Rádi ti na ně odpovíme. Máme pro tebe i další zprávy. V současné době nastanou náhlé změny na povrchu Země. Protože Země toho má už dost. Velmi jste jí vy lidé ublížili nedávnými jadernými výbuchy, a ona už ztratila trpělivost. Budete svědky velkých změn. Ale vy se nemusíte bát. My na vás dáváme pozor, to si můžeš být jist. Co se týče vašeho ohrožení z Vesmíru, tak je velmi reálné. Blíží se k vám něco, co mnozí považují za noční můru ! Ale vy víte, že to je jen důsledek lidské činnosti, a že události, které přijdou, jsou začátkem nové doby. Vy, strážci frekvence to víte, a proto to očekáváte s klidem. Ano, i ty patříš mezi ně, a tvé světlo začíná svítit stále intenzivněji. Tak vydrž v tomto, co jsi započal, a uvidíš, co všichni spolu dokážete. Milujeme vás, jak jen si to dovedete představit, a i to je málo.

 

Máme vás moc rádi, a jsme s tebou, s láskou Orton - duchovní ručitel Galaxie, Aštar - velitel velké vesmírné flotily a Bravos, biolog-lékař.“

 

 

Otázka: Prosím, řekněte mi, proč máme se ženou spolu konflikty, problémy ?

 

„Problémy mezi vámi způsobuje vaše ego, které má neustále potřebu něco či někoho vlastnit či ovládat. Musíte si uvědomit, že jste bytosti, božské bytosti absolutně nezávislé na něčem či na někom. Každý z vás má svou cestu, kterou musí jít, aby poznal sám sebe. Tou cestou můžete jít spolu, nebo spíše vedle sebe, ale ne nutit toho druhého a očekávat, že půjde tou vaší. Nic od sebe neočekávejte a běžte si za svým cílem, a to je poznání sama sebe. Bude mnoho lidí, kteří vás budou chtít z té cesty zlákat a ovládnout, ale vy musíte vědět, co je vaším cílem a co vás nemůže z vaší cesty odklonit.

 

To ti s láskou boží předal Orton.“

 

Děkuji ti Ortone i vám všem přátelé z Plejád.

  

 

293.  Sdělení 96.                      (Přijal Ivo Benda).        4.6.1998.          11:35-11:56 hodin.

                                                                                                    Místo: Mladá Boleslav.

 

Sdělení navazuje na sdělení od Stvořitele S 40.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano milý Ivo, jsi to ty, který dokázal tak rozproudit toto hnutí zde v zemích českých a na celé planetě Zemi. Ano, máme z tebe všichni zde na našich lodích velikou radost , a také ti přejeme, aby se ti i nadále takto dařilo pracovat s láskou pro lidi této krásné planety Země, které my říkáme Spanilá.

 

Ano, je to radostná zpráva i zpráva následující. Jak už jsi slyšel v Kolíně, zvládl jsi naše vibrační testy co se týče tohoto osobního kontaktu, také řada dalších lidí tyto testy zvládla, a tak se moc a moc těšíme na naše setkání, které se uskuteční v létě letošního roku. A tak se i nadále takto snažte jako dosud působit láskyplně a harmonicky, aby se šířila tato láska po celé planetě Zemi. Ano, a tak se s radostí můžeme těšit. To ti milý Ivo s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, i já tě takto zdravím a přeji ti hodně úspěchů ve vedení tohoto duchovního hnutí lidí zemí českých, a tak se brzy těšíme na naše osobní shledání, které se uskuteční v létě letošního roku. Ano, a to ti posílají proudy lásky tvé sestry Anaha, Alena, a další z našich menších flotil z Plejád, které zde pobývají v této Sluneční soustavě. Ano, je to tak milý Ivo, i my tě tolik milujeme a těšíme se na naše shledání zde na našich lodích, které jsou jak pro vás tak pro nás připraveny, a které máte možnost využívat v nejbližších letech k plnění těchto úkolů našeho milovaného Stvořitele, a je to tak vše uzpůsobeno, že se vám zde určitě bude líbit, to ti slibuji já, Pleja, i já Semjase, a také já, Alena a Hljara, které také s láskou na tebe myslíme milý Ivo, který jsi udělal tolik pro našeho Stvořitele a tuto planetu Zemi, a který tolik nosí ve svém srdci lásku a pokoru ke všemu a všem, a který si tolik přeje, aby se lidé na planetě Zemi spojili s námi, Vesmírnými lidmi, a takto vytvořili novou budoucnost ve světle, která je již tak blízko, na dosah ruky, a přibližuje se každým dnem naplněným vaší láskou a pokorou a prací pro našeho Stvořitele, kterého tolik milujeme. Máš milý Ivo tolik touhy v sobě, co se týče tohoto masového kontaktu, ano, a je to tak vše dáno v souladu s plánem našeho Stvořitele, a tak jsme takto podporování, aby seto všechno takto uskutečnilo, a tak to je a bude. Tato sdělení ti psalo mnoho členů našich posádek lodí Vesmírné flotily z Plejád, ano, i naše sestry se připojily a přejí ti hodně lásky a harmonie v dalším radostném žití na této planetě Zemi.“

 

 

„A nyní se připojuji já milý Ivo, Orton, duchovní ručitel Galaxie, a tedy i této planety Země, ano, ty víš jak se nyní věci budou ubírat, neboť¡ jsi četl moji knihu Poselství lidstvu, ano, je to tak, blíží se den mého návratu na Zemi, ano, všichni lidé mě budou moci spatřit, tak, jak se na mě dívali před 2000 lety, kdy Kristus přišel na Zemi dávat zde nový řád a učení bytí, aby lidstvu ukázal cestu, i nyní tento Kristus, tedy já, Orton v hmotném těle ukáži lidem cestu ke světlu, aby lidé věděli, jak se bude žít v nejbližším tisíciletí, které takto ustavil náš Stvořitel milovaný, a které je již za dveřmi.

 

To ti milý Ivo s láskou předával Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

294. Sdělení 97.                      (Přijal Ivo Benda).          4.6.1998.         16:21-16:40 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Nymburk - Velký Osek.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že jsi se dnes podruhé se mnou spojil, ano, jsem opravdu rád, jak stále cítíš se mnou a s námi dalšími Vesmírnými lidmi na hvězdných lodích. Já ti posílám proudy lásky, ano, ptáš se na průběh té operace, ano, proběhla výborně, máš nyní 7 šroubovic DNA a tím se ti aktivizuje 7. čakra, tedy taková, která ti umožní přístup k mnoha důležitým informacím, které ti dále zkvalitní tvůj život a rozšíří možnosti tvého těla na všech dimenzích. Ano, je to tak, tím jsi dosáhl stupně, který zde na planetě Zemi má jen několik lidí, a tak cítíš, jak se na tomto projevuje tato tvá práce, práce pro lidi, kdy jsi dokázal v tak krátkém čase správně zhodnotit materiál od Milušky a ihned rozšířit do knihoven zemí českých a samotným lidem, a to sám, bez velkých prostředků, reklamy a nakladatlství. V tom je ten klíč tvé osobnosti, tvé práce, neboť tato sdělení od Milušky již roky přebírali jiní lidé, ale nedokázali s tím nic udělat.

 

Díky tobě milý Ivo Vysoká rada v Petale (Vedení naší Galaxie) i Rada Devíti (hierarchie tohoto Vesmíru), kteří tě zahrnují proudy lásky, museli přehodnotit plány s touto Zemí, a tak se nyní vaše realita ubírá tímto směrem, který cítíš všude kolem sebe stále intenzivněji, tedy směrem záchrany a obratu tohoto lidstva na planetě Zemi. Ano, jak jsi četl v knize UFO - kontakty, je zde jedna pasáž: „Síly světla mají jistý plán ... “, a tato věta má v sobě klíčovou frekvenci, kterou se aktivizují vybraní jedinci, kteří si tento úkol vzali dobrovolně za svůj, a kteří pak dále již zpracovávali nové informace z tohoto pohledu, pohledu Posla úsvitu, nikoli jen obyčejného čtenáře. Ano, tento plán existoval, nyní se realizuje, a ty jsi k tomu tímto klíčovým způsobem přispěl. Teď již milý Ivo víš, že všechny různé životní cesty, kterými jsi v životě prošel, měly jediný účel, aby jsi byl kvalitně připraven na splnění tohoto úkolu, a sám zjišťuješ, že přesně ty profese, které jsi se naučil, ti nyní přesně padnou do realizace tohoto úkolu. Nic z toho, čím jsi se dosud zabýval, není zbytečné a má své přesné místo v tvé hodnotné činnosti. Ano milý Ivo, takovou máme z toho radost, že se takto děje, vše se Stvořitelovou podporou. A tak nyní už jen domýšlíš co tě už jen čeká v budoucnosti, a v čase nadcházejících událostí, které již víš, a jsi s nimi vyrovnán.

 

Tak to ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

295.  Sdělení.                         (Přijala Ludmila Š.).           5.6.1998.       20:00-20:13 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

„Neváhej, víš, že možné je to, že spojení už funguje.

 

Zde já Orton osobně. Tvá touha vědět, mě přivolala. Přijmi pozdrav od nás všech, kdo vaše kroky sledují. Obdiv, láska a vřelé city naše srdce spojila.

 

Předalas poselství, cos předat měla, dále se vše uvidí. Meditace byla nádherná. Ten kužel světla síla byla, co „zahýbala“ Vesmírem. Znásobila energii dobra, co planetu vám zkropilo.

 

Světla jasně viděná ? Ano, byl to náš pozdrav vám za vibrace těch chvil, za lásku, jež přesahuje hranice světů, a k Bohu, vlastníte již klíč.

 

Milují vás všichni z kosmického bratrstva a těší se na setkání. Víme, mějte ještě trpělivost. Chvíle dozrává již, v srdcích to již tušíte, cítíte napětí před událostmi, jež mají přijít. Milujte dál. Nebojte se příliš, zklidněte své strachy s pohledem a myslí upřenými do světa nového v novém čase. Již nic nebude jako dřív. Víte však, že to tak musí být. Loučím se a posílám moc sil a lásky.

Já, Orton.“

 

 

296.  Duchovní láska.                    (Přijala Ludmila Š.).       8.6.1998.    22:25-22:38 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

V televizi jsem zaslechla vzdáleně 1 větu z neurčitého filmu. Prosím moudrost, přátele, pomozte mi nalézt krásná slova na doplnění moudrosti, kterou tuším.

 

Telepatický zápis odpovědi jako doplnění věty:

 

„V loži hledala jsem,

koho by milovala duše má.

Nenalezla jsem.

 

Ne tělem, ale duší lásku hledej.

Tam, kde hmota jen chtíče plodí,

tam nenalezneš krásu světla tajemství.

 

Z Ducha duše zrodila se,

Jen tam ji můžeš nalézti.

Lásku láskou nalezneš jen.

 

V tom to vězí příteli,

Jen v tichu hlubin nitra svého

Tu krásu Pravdy objevíš.

 

                                      Aštar.“

 

Mluvíš to opravdu ty se mnou Aštare ? Jak mám poznat,že to není jen mé zbožné přání ?

 

„Jen srdce svého se ptej. Je to faleš, pýcha, chtění pouhé, či touha, vstřícnost a láska, která ti našeptává ? – Ano. To je ten barometr hodnotící kvalitu spojení.

 

Zdravíme tě všichni vřele, já Aštar především. Je již pozdě. Jdi spát, je čas. Milujeme tě.

                                                                                                                              Věř !“

 

 

297.  Farmakon Olomouc L.          (Přijala Ludmila Š.).    10.6.1998.    00:30-00:46 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Houkání sirén, amplion policejního auta. Dým a děs v ulicích Olomouce.

 

„Zde policie České republiky.Ve Farmakonu došlo k úniku nebezpečného chlorovodíku.

Prosím, zavřete si všechna okna a nevycházejte ven !“

 

Zlý sen, či hororový scénář ? Přátelé – co to znamená ?  Co mi k tomu povíte ?

 

„Další varování, aby si člověk uvědomil, jak křehký je lidský život a jak rychle může kdykoliv i zaniknout. Nutnost přemýšlet o prioritách života, smyslu bytí i nasměrování k vyšším hodnotám.

 

Negativní děje se stupňují.

Lidé probuďte se !

Je již málo času.

 

Zachovej klid. Věř v Boží ochranu, ať se děje co se děje. Jsme s tebou. Cítíme tvůj strach i nejistotu. Víš co má se stát, proto nezoufej již teď. Co má být, bude. Zklidni své nitro a trpělivě kráčej dál v lásce a pokoře.

 

Milujeme tě, víš o nás, tak věř.      Tví přátelé.“

 

 

298.   Farmakon Olomouc den po té L.              (Přijala Ludmila Š.).                  12.6.1998.

                                                                                                        21:25-21:52 hodin.

                                                                                                             Místo: Olomouc.

 

Po chlorovodíkovém mraku mám alergickou reakci, teplotu, bolí mě hlava, těžce se soustřeďuji. Je večer. Chtěla bych zítra jet do Ostravy na setkání s Ivo Bendou. Něco mi říká, že je to důležité tam být !

 

Pane můj, vládče nad vším, tedy i nad našimi životy. Prosím, spoj mě s někým z kosmických přátel. Ať mi prosím objasní tyto nové dny.

 

Janisa, Janisa, Janisa, piš ! Monitoruji tě, tedy vším, a cítím tvou situaci i soužení. Měj ještě chvíli strpení. Již to nebude dlouho trvat, a tvůj kříž ti bude sejmut. I to je zkouška tvé trpělivosti.

 

Ano, zítra do Ostravy jeď. Je to další posun v dění a příprava na další události. Neboj se, vše zvládneš, místo lehce najdeš. Dál uvidíš. Další kroky ti budou dány. Nezoufej. Na všechno trápení budeš jednou vzpomínat jako na dar, který tě odrazil dál na cestě s úkoly, které máš, a na probuzení k nádheře Nového věku. Jen vzpomínka ti bude připomínat trnitou cestu k Bohu a k nám. I za tu pak budeš děkovat. Máme tě rádi, trpíme s tebou, milujeme tě a čekáme na možnost kontaktu.

 

Janisa, tvá přítelkyně, jakožto všichni ostatní. Vzpomeň si vždy na ta 4 světýlka jako důkaz naší existence zcela reálný, jen ty víš, že to byl dík za myšlenky, které vás s Lubošem v lásce s námi spojily.

 

Netrap se a snaž se co nejdříve usnout, abys byla ráno vyspalá na cestu. Přejeme ti příjemnou cestu a mnoho hezkých zážitků a poznatků. Uvidíš večer. Potom si zhodnoť, co ti den přinesl pozitivního.

 

Dobrou noc. Věř, vše se v dobré obrátí.“

 

 

299. Sdělení před přednáškou (98).                 (Přijal Ivo Benda).         11:11-11:32 hodin.

                                                                                                                      13.6.1998.

                                                    Místo: Ostrava - Výškovice - Kulturní dům - cukrárna.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.

 

Ano, právě jsi hovořil s Anežkou a Naďou i Jirkou, ano, už se to sem sjíždí, řada lidí na přednášku je velmi zvědavá, a má touhu dozvědět se další informace o tomto, že lidé na Zemi zde nejsou sami, a že my Vesmírní lidé toužíme s nimi navázat spojení. A tak milý Ivo, budeme spolupracovat při té přednášce, já tě povedu i Naďu, ona zprostředkuje můj hlas, a ona předá mé poselství těmto lidem. Ano, můžeš sdělit lidem i tyto organizační věci, které máš na srdci, a tak se lidé budou moci více zapojit do této důležité práce pro našeho Stvořitele. A tak se bude vše dít jak má, a lidé, kteří zde začnou pracovat, budou velkým přínosem pro celou tuto planetu Zemi.

 

Můžeš se soustředit na téma vztahu mezi lidmi navzájem, a na přípravy osobních kontaktů u kontaktních skupin lidí, které znáš. My jsme tady s flotilami lodí, aby se lidé mohli více cítit dobře, budeme vám posílat proudy naší lásky, a tak se snažit, aby se lidé stali lepšími a lepšími. Máš radost a touhu sdělit lidem mnoho informací, a tak se bude dít i nadále to, co jsi již milý Ivo započal, a co nyní dovedeme všichni do konce, tedy do masových veřejných kontaktů mezi námi a vámi. Máš velkou radost, cítím to, jak se tyto „Rozhovory“ šíří po planetě Zemi, dnes je to 184 miliónů čtenářů, a počet lidí v kontaktu v českých zemích je 214 000, to je již téměř čtvrt miliónu lidí z 10 miliónové země, a to je již hodně. Máš takovou radost jako já a všichni naši členové Velké vesmírné flotily, kteří s láskou v srdci a neúnavně pracují na tom, aby se lidé stali lepší a lepší.

 

Stále monitorujeme tyto země, které stále více jsou v záři zemí českých, tj, země Evropy, kde se tato sdělení také tolik šíří, a tak se i nadále bude dít, a není síly. Která by toto zvrátila.

 

To ti milý Ivo sdělil s láskou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, je to tak důležité, tato vaše práce, kterou zde děláte v tomto terénu hrubých vibrací, které nám, Vesmírným lidem zatím znemožňují větších aktivit a kontaktů s vámi, lidmi z planety Země. Ano, budou zde lidé, kteří budou v budoucnu více pracovat, a tak se začne měnit toto vibrační pole hrubých vibrací na vibrační pole lásky a porozumění. Máš z toho velikou radost, že se tak děje, a že se stále více lidé spojuje s námi, vašimi staršími bratry a sestrami. A tak je to správné, neboť tím se lidé stávají lepšími a lepšími, a to mnohdy rapidně, a tak se toto děje takovým velkým tempem, které jsme sami nepředpokládali.

 

To ti s láskou v srdci sdělil Ptaah, a ještě se přidávají další bratři a sestry z naší Velké vesmírné flotily. To je zatím vše, moc se těšíme na tuto přednášku, kterou milý Ivo zvládneš, můžeš se spolehnout na naši podporu.

 

                                                       S láskou Ptaah.“

 

 

300.  Sdělení na přednášce.       (Přijala Ludmila Š.).       13.6.1998.      15:00-15:18 hodin.

                                                                        Místo: Ostrava – Výškovice, Kulturní dům.

 

„Zaseté zrníčko vzklíčí v mnohých srdcích. To vidíš. Krásná melodie Ave Maria ještě zjemňuje vibrace prostředí a to je nádherné. Je radostné sledovat touhu v myslích mnoha lidí, jsou překvapeni z právě slyšeného a dojatí. Uvědomují si důležitost správné vibrace, a to je ten největší pokrok v jejich dosavadního způsobu uvažování. Bude to nový kvalitativní skok v jejich životech, vedoucí ke změnám i v jejich okolí, a toho mělo být docíleno.

 

Obdivuješ Iva stejně jako my, zaslouží si mnoho lásky od nás všech. Nahlížíme do tvého srdce i myšlenek, nevěříš ani tomuto zcela novému a hlavně nečekanému impulsu. Již jsi přestala věřit na možnost jakéhokoliv vztahu partnerském, již příliš jsi byla raněná. Jen dál miluj srdcem, žij a rezonuj pravdivě a vše ostatní bude jak má být.

 

Jde z tebe teď nádherný kužel, kruhově se rozšiřující vlny lásky na všechny a vše.

 

Sledujeme vás a máme radost. Pozdravy lásky všem od nás „na nebeském okruhu“ (jak často říkáš).

 

Mnoho síly, lásky a trpělivosti ti přeje tvůj přítel a rádce Orton.“

 

 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  301 - 378  KNIHY  "ROZHOVORY I."   ZDE ...