SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  401 - 500  KNIHY  "ROZHOVORY II."   ZDE ...

 

 

401.  Jak pracuje náš mozek v 5. dimenzi ?        (Přijala Kateřina P.)   18.7.1998.     Místo: Zlín.

 

         „Moje milá,

 

(Vynechaná část sdělení).

 

U nás v 5. dimenzi pracuje náš mozek ve třech fázích, ne jako u vás, ve čtyřech. V je to asi takto:

 

1) fáze bdělá - 8 Hz

2) fáze meditační - 2 Hz

3) fáze spánku - 3 Hz

 

Nelze slučovat pojmy kmitočet mozkových vln s úrovní vibrace. To jsou různé věci.“

 

 

 

402.  Znak Centrální mezigalaktické flotily.           (Přijala Kateřina P.)                       25.7.1998.

                                                                                                             Místo: Ústí nad Orlicí.

 

„Tento znak označuje Centrální mezigalaktickou flotilu, jejím velitelem je Aštar (též Velká vesmírná flotila – pozn. zpracovatele).

 

Je na těchto plavidlech více mimozemských civilizací, nedá se určit působnost hlavní. Tento znak máme na lodi i my. Chrání nás. Jeho význam ti vysvětlím později.

 

Je to symbol tmavě modrý na stříbrném povrchu lodi.

 

Trojúhelník je symbolem vyrovnané harmonické síly ducha, duše a fyzické síly, která je směrována do místnosti. Kopule symbolizuje spojenectví různých civilizací. Současně boží ochranu a podporu. Volná část podstavy trojúhelníku je prostor pro naši volnou činnost – svobodu se rozhodovat.“

 

 

 

403.  Sdělení od Stvořitele (111).        (Přijal Ivo Benda).       25.7.1998.   16:42-16:54 hodin.                                                                                                

                                                                                                    Místo: Bělá pod Bezdězem.

 

         „Milý Ivo,

 

Ano, jsem to já, tvůj Stvořitel, který tě tolik miluje, a kterého takto nyní oslovuješ. Ano, ptáš se na tuto Janu V., jak jste si hezky prošli své zkušenosti, ona již hodně ví, není třeba dlouze přemýšlet, je již na správné cestě ke mně, ano, začátek byl tvrdý, aby dostala impuls k tomu, aby se nad sebou zamyslela, nyní to dělá běžně, ano, má dobré výsledky, a to, že je vedena mými dětmi, Ortonem a Archanděli mými, ano, ona viděla Ortona, a to proto, aby si uvědomila, proč je tady zrozená, aby pomohla lidem na planetě Zemi, a to touto léčbou, ale i předáváním informací do sdělovacích prostředků, aby toto duchovní poznání proniklo do veřejnosti, aby lidé lépe znali sebe a své nitro, tak to začala dělat touto formou. Ano milý Ivo, máš z této paní Jany velkou radost tak, jako já, Stvořitel, který vás tolik miluje, své děti, které se ke mně navrací. Ano, jste tak milí v tomto hledání, pokračujte, pracujte dále ve prospěch všech, a Jana ať si zkusí vzít tužku do ruky, a pokusí se se mnou spojit, ale to musí nejprve to maso odstranit, jinak to nepůjde. Bude vedena mými dětmi – Ortonem, Aštarem, Ptaahem, kteří jsou stále s ní, a pomáhají při její práci pro lidi. Ano milý Ivo, ať se snaží dále, já jí potom sdělím informace, které pro svou práci potřebuje, ale řadu věcí už ví, a to je dobře. Dnes je kritické údobí historie planety Země, a evakuační flotily jsou dále připraveny zachránit na můj pokyn každého, kdo má lásku ke Mně, Stvořiteli tohoto Vesmíru, a kdo se takto snaží jako vy sami.

 

Ano milý Ivo, to ti takto dávám já, Stvořitel, a toto sdělení ti předávám já, Auter, který takto pro tebe a Stvořitele našeho pracuje.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli, pomáháš nám v poznání nových skutečností, abychom mohli pomoci této planetě Zemi.

                                        S láskou Ivo a Jana.

 

 

 

404.  Sdělení 112.                            (Přijal Ivo Benda.)        25.7.1998.     16:55–17:09 hodin.

                                                                                                    Místo: Bělá pod Bezdězem.

 

Sdělení navazuje na sdělení Stvořitele.

 

„A nyní se připojuji já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, Jana V. již pilně pracuje pro Stvořitele našeho, hodně věcí již zná, jen to maso jí škodí, a měla by to přestat jíst. Ano, to ti milý Ivo dávám já, Aštar, ano, takto se nyní spolu snažíte pochopit dnešní situaci, ve které se lidstvo nyní nachází. Ano, je to tak, je třeba šířit tyto informace mezi lidi, aby každý pochopil, která bije, že evakuační lodě jsou připraveny každou chvíli zasáhnout. Je to tak, pracujte i nadále, vaše práce má smysl až do konce, neboť jde o každou zachráněnou duši, každého člověka.

 

Ano, nyní cítíš toto hlazení na tváři vlevo, sedím u tebe vlevo a pozoruji vás, jak hezky si povídáte, ano, stále jsem s tebou milý Ivo, ano, pořád ti pomáháme, v Boleslavi již budeš týden, a pak se ti hodně změní, budeš mít víc času na sebe i na tyto lidi, se kterými se takto stýkáš, i lidi, pro které pracuješ. Ano, miluji tě milý Ivo, jen vydrž, pokračuj dále, ta televize vypadá nadějně, no uvidíme, co s ní uděláme.

 

To ti takto dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, ano, Jana již delší dobu takto pracuje, dnešní den jí hodně osvětlil, až si přečte „Rozhovory“, mnoho dalších věcí se jí vyjasní, vy budete tvořit další civilizaci, a tak teď takto ji už tvoříte, prací pro lidi a Stvořitele našeho, a tím si takto zvyšujete svoji duchovní úroveň milí, tak, jak říkal Ivo milý, tak to přesně je. Ano, jen pokračujte a uvidíte, jak se dále bude vše vyvíjet, a jak se sami stanete tvůrci tohoto nového systému, této nové společnosti založené na lásce a harmonii. My jsme stále s vámi, ničeho se nebojte, a jděte za svým cílem, cestou ke Stvořiteli našemu, aby se vše takto ubíralo i nadále, a aby co nejvíce lidí poznalo Pravdu. Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti to takto předal Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano, Jana už mě viděla, ano, byl jsem to já, abych jí připomenul, proč se zde narodila, a aby věděla, že jsem stále s ní. Ano, mám ji moc rád, ano, ona je takto hodná, jen to maso je třeba odstranit, neboť to by jí bránilo v postupu výše. Ano, my jí pomáháme s léčbou, ano, ať nám nechá vždy volné pole působnosti, a Stvořitel vše takto vede ku prospěchu všech, aby všichni pochopili a poznali, a jednali lépe k sobě a k Matičce Zemi, kterou toto současné lidstvo tolik sužuje.

 

Ano, to ti milý Ivo takto dává Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí přátelé z Vesmíru, pomáháte nám v poznání nových skutečností, abychom mohli pomoci této planetě Zemi.

                                                                  S láskou Ivo a Jana.

 

 

 

405.  Poselství všem lidem planety Shan.      (Přijala Kateřina P.)      26.7.1998.       Místo: Zlín.

 

„Útoky na vaše citlivé duše sílí, sledujeme to. Buďte stateční a nenechte se zlomit argumenty těch, kteří nechtějí změnit svůj způsob života a přijmout plnou odpovědnost za své chování. To, že jsou ve většině, ještě neznamená, že mají pravdu. Buďte silní a pevní ve své víře, že láska je nejsilnější energie ve Vesmíru přemůže všechno. Pokud budete příliš oslabení a budou vám chybět argumenty, sdružujte se, ať se vzájemně zase posílíte. Útočí se na vás ze všech stran, obyčejně na nejcitlivějších místech a mnohokrát od lidí, které považujete za vysoce duchovní nebo se za ně aspoň vydávají. Všechno zaznamenáváme, každičký čin, každičkou myšlenku. Jsme stále s vámi, milovaní bratři a sestry. Nezoufejte, čas pravdu odhalí. Už se to blíží.

                                                                                                      Vaši bratři a sestry z Plejád.“

 

 

 

406.  Poselství.                                  (Přijala Kateřina P.)              31.7.1998.          Místo: Zlín.

 

        „Lidé z krásné planety Shan !

 

Váš čas pobytu na tomto místě se chýlí ke konci. Je potřeba udělat ještě několik kroků k úplnému závěru.

 

Šiřte statečně a nadále informace o odletu, buďte stateční, nenechte se odradit žádnými útoky. Budeme vám stále dodávat sílu, protože si vás vážíme a máme vás rádi.

 

Závěr bude skutečně nejkrušnější. Ale pravda a láska zvítězí !  Je to heslo vašeho národa českého, která vás provází už mnoho století a bude provázet jako základní myšlenka nadále. Síla ukrytá ve vás, bude konečně projevena a budete realizovat i nejsmělejší plány. Život v pravdě a lásce. Všechno je pouze na vás. Snažte se zachránit co nejvíce lidí !  Šiřte nadále a vytrvale zprávy o připravovaném exodu.

 

Ivo odvádí krásnou a velkou práci a čeká ho odměna. Vytrvejte všichni. Každý, kdo přiloží ruku k dílu, bude po zásluze odměněn. Žádný skutek lidský nezůstane bez odezvy. Dobrý, i ten špatný. S tím počítejte jako s jistotou, která vás provází celý život.

 

Toto jsme vám chtěli sdělit, naši milovaní bratři a sestry. S láskou a úctou k vaší statečnosti a odvaze, jsme stále s vámi.

                                                       Plejáďané.“

 

 

 

407.  Poselství.                                  (Přijala Kateřina P.)                31.7.1998.        Místo: Zlín.

 

        „Milá naše,

 

Nezůstávej v nečinnosti a začni více šířit zprávy o exodu i těm, kteří nevěří. Víme, že vycítíš, kdy padá sémě na úrodnou půdu, ale teď nastal čas s tím obeznámit všechny – i ty, co neodletí – aby věděli, co se stalo. Aby nemohli být zase obelháni a zastrašeni v zoufalství a opuštěnosti. Ano, prostě mluv o tom přede všemi a proti všem. V klidu a bez zášti a trpkosti při srážce s lidskou hloupostí. Vždycky zůstane sémě, které později vyklíčí. A to je velmi důležité !

 

Toť vše. Máš hodně síly a nikdy tě neopustíme.

 

Milujeme tě.

                                     Tvoji bratři Ommur a Emmur.“

 

 

 

408.  Co je to myšlenka.                      (Přijala Ludmila Š.)      1.8.1998.    12:50-13:53 hodin.

                                                                                                                    Místo: Olomouc.

 

 

„Lásko, bolestí sužovaná piš. Zde Aštar (jen piš), bojuješ sama se sebou a přesto tě láska k nám a Stvořiteli neopouští.

 

Uvědomuješ si trápení fyzické sféry, ráda bys pryč z jejího dosahu, kde tvé tělo trpí. Tvá duše je však potřebuje ke svému projevu a i tímto utrpením dokazuješ svou kvalitu, připravenost a můžeš objevovat nedostatky v myšlení. Měj své tělo ráda i v těchto momentech. Je to těžké, moc těžké. Vím. Posiluje to však i tvou touhu po vyšším světě, kde toto již nebude z důvodů celkové harmonie duše i těla a hmotných vibračních projevů světa.“

 

Co je to myšlenka ?

 

„Bez myšlenky by nebylo vědomí já. Bez myšlenky by nebyl možný projev života. Bez myšlenky by byla jen latence Absolutna. Je myšlenkou vzniká dělení, mnohost, vědomí odděleného já. A myšlenkou se opět můžeme vracet do Středu.

 

Musí být dvoupólnost, tedy pohyb, pendlování, rozlišování mezi oběma kvalitami a snaha o rovnovážnou harmonizaci. Podle převahy myšlenkových impulsů  ke kladu  či záporu můžeme dělit i jejich zdroje, tedy bytosti.

 

Ladíš se více ke světlu či temnotě ? Nikdy (v každé vteřině) nezapomeň, jak je to důležité si to uvědomovat. Dle kvality své vlastní mysli se k tobě ladí i jiné bytosti s toutéž kvalitou. Nezapomeň ! Je to základní kosmický zákon - stejné přitahuje stejné. Chceš-li být ochráněna před „černými“ (bytostmi vtělenými i nevtělenými), musíš se pečlivě vyvarovat všech myšlenek, které by je mohly přitáhnout a ovlivňovat tě.

 

Nyní jsi ve vzestupné fázi svého vývoje, Kdy tvá duše prudce stoupá v touze po Světle, síly opačné se všemožně snaží tě dostat opět „na kolena“ a to jakýmkoliv způsobem.

 

I v bolesti musíš ovládnout myšlenky, které tě svazují. Vnímej krásu, obaluj se světlem, ukotvi se v něm, než se situace opět zlepší. Za vším hledej myšlenku, je to základní duchovní atribut. A je to energie Absolutna, Podstaty.

 

Jak se tvé vnímání bude rozšiřovat, tak budeš více a více chápat i základní myšlenku, ze které vše vzniklo. Myšlenka propojená s  vizualizací – tvoří ! Čím větší soustředění a síla, tím rychlejší uskutečnění.

 

Myšlenka je síla, která tvoří a hýbe vším.Je to největší dar, Bůh v nás, já, které jak roste poznáním, rozšiřuje se vnitřní vjem tohoto já do stále vyšších stupňů chápání větších celků Tvůrčího díla.

 

Prvotní je vždy myšlenka, představa následuje. Dle svého dosaženého stupně vnitřního vývoje já, vzniká pochopení v procesu ztotožňování se já s objektem pozorování.

 

Zdá se ti, že se dá pozorovat i bez zapojení mysli ?  I to je částečně pravda z pohledu té nejhrubší tělesné roviny. Je zde však vždy skryté vědomí vnitřní bytosti, která vjem zpracovává jiným způsobem. V meditaci při „vypnutí“ vlastní mysli můžeš přemýšlet a dostáváš odpovědi. To je interakce tvé duše s jinými zdroji informací. I teď v této chvíli přece nepřemýšlíš (alespoň se vždy snažíš, aby sem tvá mysl příliš vědomě nezasahovala) a přesto jsi schopna telepaticky přijímat naše informace.

 

(Ano, zde Aštar stále.)

 

Na základě otevřeného spojovacího kanálu láskou umožněným, může tvá duše vnímat na jemnohmotné rovině naše myšlenkové vibrace (vše je energie) a ty ti zpět překládat do slov, zapisovaných na tento papír.

 

Ano, jsme rádi, že jsi docílila již této kvality, kdy je naše spojení možné. Moc tě všichni zdravíme, Luboše (tvého nádherného přítele) též, vaše propojení je důležité, milujeme vás všechny, přejeme moc síly, moudrosti, odvahy a víry v existenci Podstaty, která může mocí Světla ochránit vše, co ji s láskou hledá.

 

Miluj, pozoruj krásu a bude-li ti nejhůře, vnoř se do úlevné meditace. Pročistí tě a opět dodá sílu pokračovat dále.

                                   Aštar, Orton a mnozí.“

 

 

 

409.  Podstata myšlenky.                   (Přijala Ludmila Š.)     3.8.1998.       14:17-15:00 hodin.

                                                                                                                    Místo: Olomouc.

 

Duch, Síla, světlo.

 

Je-li vše vibrace Světla řízená Duchem (vše viditelné i neviditelné), je-li vše existující stvoření energie různých kvalit, pak se ptám:

 

Je-li myšlenka rychlejší než světlo, co je její podsatou ?  Jak je to možné ?

 

„Zde Aštar, z pověření Ortona ti odpovídám já. Velké tvé bolesti tě však budou rušit.

 

Tak tedy, máš pravdu, správně jsi pochopila základ. Vše vzniklo z původní prasíly a prasvětla, vše je energie a to vše řídí Duch. Jeho základním projevem je vědomí JSEM. Tak, jak vznikala mnohost všeho, vznikla i mnohost JSEM z původního ZDROJE.

 

Dle stupně vyspělosti různých JÁ, vzniká menší či větší uvědomění si i ostatních JÁ, jejich vztahů a vazeb. V určitém bodě pak analytické hodnocení pozorování – čili poznávání procesem myšlení vnitřního JÁ. To vše však z pohledu oddělenosti od původního zdroje JSEM.

 

Myšlenka je projevem JÁ, které je součástí Ducha, Zdroje. Vše je Bůh. Vždy ve všem je přítomen.

 

V kterémkoliv bodě stvoření se oddělené Já myšlenkově projeví, je zároveň na každém jiném bodě stvoření tato myšlenka přítomna. Světlo je energie, myšlenka je stavební kámen Ducha, JÁ malého, menšího i toho největšího, které je Podstatě nejblíže a všechna tato JÁ i se svým obsahem jsou oním tajemným JSEM, které je ve všem a všude.

 

Proto je myšlenka „rychlejší než světlo“. Nepodléhá zákonům hmoty. Je to duchovní esence přítomná všude.

 

Ano, jednou ovládneš myšlenky natolik, že v kterémkoliv čase a místě si usmyslíš, můžeš být jen silou vůle myšlenky - okamžitě a kdekoliv. To však bude ve vyšších světech, kam máš ještě dalekou cestu poznávání. Až budeš ovládat telepatii jako my, můžeš komunikovat s kýmkoliv, záleží jen na stupni vyladění a zjemnění tvého vnímání těchto jemnovibračních myšlenkových impulsů.

 

Cítím tvou lásku, jsi šťastná viď, šťastná, že takto s námi můžeš rozmlouvat. Věř, jednou se uvidíme přímo, budeme moci spolu rozmlouvat a přesto budeme tiší, vědomi si každé vibrace protějšku a myšlenky i slova budou zbytečná.“

 

 

 

410.  Regrese, progrese, Pregrese.        (Přijala Ludmila Š.)                               29.-30.1.1998.

                                                                                                                    Místo: Olomouc.

 

Probouzím se, se stále se opakujícími se 3 slovy v mysli. Regrese, Progrese, Pregrese !

Prosím o vysvětlení jednotlivých pojmů (i když vím, co 1. A 2. znamená).

 

410.1 Regrese.

 

„Regrese: vytěsnění vědomí do minulých životů, poznání pocitu beztělnosti a vnímání svého těla s odstupem. Mizí strach ze smrti. Víra v nesmrtelnost. Zlom v životě.“

 

Poznámka: Jako darem mi bylo 2x ukázáno ! (spontánní reinkarnační regrese).

 

 

410.2  Progrese.

 

„Progrese: Jsnovidný přenos do budoucnosti. Získání globálnějších pohledů na dění v Bytí.“

 

 

410.3  Pregrese.

 

 

„Pregrese: Poznané použít při kontrole vědomí a ovládání mysli !“

 

Prosím o podrobnější vysvětlení.

 

Uvědomění si ducha kontrolujícího vše a řídící mysl a jasnovidnost.

 

Pregrese: Poznané stavy vědomí a vědění uplatňovat v praxi denního života. Odstup vědomí, kontrola nižšího JÁ, ovládání mysli – tvůrce všeho dění budoucího. Představivost uplatňovat v tvořivém aktu pozitivním. Vědomé utváření budoucnosti. Vítězství nad nízkými zemskými silami. Zušlechtění sebe do vyššího stupně, dále postup možný !

 

 

 

411.  Sdělení pro Iva Bendu.                     (Přijala Kateřina P.)           4.8.1998.        Místo: Zlín.

 

        „Náš milovaný bratře Ivo,

 

S velmi příjemnými pocity sledujeme tvoji aktivitu a líbí se nám, s jakou chutí  a odvahou pracuješ pro splnění tvého úkolu šířit pravdu o mimozemských civilizacích a připravovaném exodu. Tvoji zprávu na intranetu v továrně v Mladé Boleslavi zachytilo 100 lidí, z toho tři velmi aktivně toto sdělení kopírují a dávají na vědomí ostatním. Tvoje práce je čistá a krásná, děkujeme ti za zodpovědnost, s jakou k ní přistupuješ. Objevuješ stále nové možnosti, jak sdělení šířit a za toto ti velmi děkujeme. Milujeme tě.

                                                                                                              Tvoji bratři Plejáďané.“

 

 

 

412.  Rozhovor.                             (Přijala Božena S.)         9.8.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

Prosím našeho milovaného Stvořitele o kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Jsem to já, velitel Velké vesmírné flotily Aštar Šeran. Chci ti sdělit, že to, co jste viděli v sobotu na obloze byly naše plejádské lodě. Ta, co se rozsvěcovala a zářila, byla loď velikosti mateřské lodě.“ A to, co jsem viděla blikat ?  „To byl Kohun, velitel menší flotily. Byl tam poslán Stvořitelem a krásně na tebe zablikal. Jsi dívka, která vnímá krásu hvězdné oblohy už od dětství.“

 

Mohla bych mluvit ještě s planetou Zemí ?

 

„Mluví s tebou tvoje planeta. Jsem ráda, že jsi se se mnou spojila. Vím, že mne miluješ a děláš, co je v tvých silách, abys zabránila druhým mi ubližovat.“

 

Máš tolik krás, moc ti děkuji, že nám dáváš své plody a místa pro odpočinek.

 

„Teď je již pozdě, ale ještě se dá lecos napravit vašimi činy. Léčivá energie proudící z vašich meditací je opravdu pro mne lékem.“

 

Milá Země, budu se snažit ještě více meditovat a posílat lásku, abych to pomohla.

 

„Děkuji ti má dcero, loučím se s láskou, tvoje matka Země.“

 

„Jsem rád, že se ti podařilo navázat s námi kontakt. Jsem s tebou na všech tvých cestách,

milující Aštar Šeran.“

 

Děkuji ti Aštare a děkuji i našemu Stvořiteli, že mi umožnil kontakt.“

 

 

 

413.  Rozhovor.                     (Přijala Božena S.)        11.8.1998.     Místo: Okolí Sezimova Ústí.

 

         „Milá Boženko,

 

blikáme na tebe, protože víme, že jsi udělala kus práce pro našeho Stvořitele. Jsi naše a my tě milujeme.“

 

Já vás také.

 

Mohla bych mluvit ještě s Ptaahem ?  Milý Ptaahu, neznám tě, ale ráda bych tě poznala blíže.

 

„Milá Boženko, jsem to já, Ptaah, který k tobě mluví. Dej na své srdce a bude to tak nejlepší.“

 

Ptaahu, byl jsi to ty, kdo na mne dnes dvakrát zablikal ?

 

„Ne, já to nebyl, byl to Kohún.“

 

Děkuji ti Ptaahu a Aštare a mohu mluvit ještě s Kohúnem ?

 

„Ano, už na tebe čekám, jsem to já, Kohún, velitel flotily. Rád odpovídám na tvou prosbu a přání.“

 

Jak ses tady zrovna vzal, když jsem se dívala na oblohu ?

 

„Letím napříč vaší zemí v tuto hodinu skoro každý den.“

 

Děkuji ti Kohúne, udělal jsi mi nesmírnou radost.

 

„Jsem šťasten, že nás máš tak ráda.“

 

Budu se moci někdy svézt na vaší lodi ?

 

„Až budeš splňovat naše testy.“

 

Bude to trvat ještě dlouho, viď ?

 

„Jsi náročná sama k sobě, půjde to rychle.“

 

Děkuji ti Kohúne za rozhovor a děkuji i našemu milovanému Stvořiteli.

 

„To ti dal Kohún, Aštar, Ptaah.“

 

 

 

19. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru

 

 

 

414.  Rozhovor.                            (Přijala Božena S.)        12.8.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

Milá Země, moje planeto, miluji tě.

 

„Jsem to já, planeta Země, co ti odpovídá. Moc mi děti pomůžete, když mi pošlete svou lásku. Jsem šťastná, že vás mám.“

 

My také, že tě máme.

 

„Jsem nemocná, ale až se uzdravím s vaší pomocí, budu nejkrásnější, jaká jsem kdy byla a vy mé děti budete na mě žít spokojeně a v zákonech stvoření tak, jak si to přeje Stvořitel náš milovaný.“

 

Země, já ti moc děkuji a loučím se s láskou       Božena.

 

„Jsem ráda, že jsi se mnou chtěla mluvit.           Tvá planeta Země.“

 

Milý Aštare, jistě víš, že Ivo Benda vystoupil v české televizi v pořadu „Souvislosti“. Cítila jsem to jako boj mezi dobrem a zlem, když do toho pořadu redakce nandala ty ještírky. Co na to říkáš ?

 

„Je to tak jak jsi řekla. Je dobré, že se to vůbec uskutečnilo. Oni už si lidé vyberou to, co na ně zapůsobí.“

 

Hodně lidí jsme určitě informovali, nevíš kolik se jich dívalo ?

 

„Vím, je to něco přes 200 000.“

 

Děkuji ti a již končím, protože již usínám. Promiň mi to.

 

„Musíš si odpočinout, abys mohla pro Stvořitele takto dále pracovat. To ti s láskou sdělil Aštar.“

 

 

 

415.  Rozhovor.                        (Přijala Božena S.)            17.8.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

Semjase, prosím tě, mohla bych s tebou mluvit ?

 

„Ano Boženko, už na tebe čekám.“

 

Pověz mi Semjase, co je pro mne teď důležité.

 

Důležitá je rovnováha a harmonie. To jediné si chraň a za žádných okolností se nenech vyvést z míry.“

 

Myslíš, že moje slova nevyzněla v souvislosti s odpověďmi na otázky toho mladého muže negativně ?

 

„Rozhodně ne. Je třeba abys pochopila, že vše co říkáš s čistým úmyslem někomu poradit, nikdy není negativní.“

 

Děkuji ti Semjase mnohokrát. Mám příště jet zase na toto diskusní setkání ?

 

„To záleží jen na tvé vůli. Myslím, že pro tebe jsou lepší meditace a práce mezi lidmi, jak jsi to již dělala. Takto ztratíš hodně energie.“

 

Semjase, miluji tebe a všechny tvoje bratry a sestry. Posílám vám všem lásku.

 

„Děkujeme ti moc naše přítelkyně a měj i nadále srdce otevřené.“

 

Mohla bych mluvit s Ptaahem ?

 

„Ano, jsem to já Ptaah.“

 

Ptaahu, složíš mi prosím tě nějakou báseň ?

 

„Ano Boženko budu-li to umět.“

 

Ty to umíš vždycky, jak jsem viděla.

 

„Jsi krásná a nemáš ani potuchy,

co v tobě dříme.

Odhoď poslední záhaly

A pak se uvidíme.“

 

Ptaahu, děkuji ti z celé duše. A teď to zkusím já.

 

Jsi motýl, který si jen tak létá

A neví, kde má usednout.

Modlívám se už celá léta,

Aby to byl právě tenhle kout.

 

„Děkuji ti Boženko, víš, že jsi mne dojala ? “

 

Také jsem nevěděla, že umím takhle skládat.

 

„To tvoje srdíčko si zpívá a já jsem rád, že ho slyším.“

 

Ptaahu, děkuji ti mnohokrát, děkuji vám všem i milovanému Stvořiteli.

 

 

 

416.  Rozhovor.                       (Přijala Božena S.)             19.8.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

„Jsem tady a poslouchám tě. Mluví s tebou velitel velké vesmírné flotily Aštar Šeran.“

 

Aštare prosím tě, je dobré dávat informace o přednášce všem ? Obávám se, aby někteří lidé nerušili atmosféru.

 

„Jsem přesvědčen, že umíš sama posoudit, co bude prospěšné. Informace může dostat každý, jen záleží, co z toho sám udělá. Neboj se, že Ivo Benda by se neuměl bránit. Je dokonale připraven i na útoky materialisticky smýšlejících lidí. Bude jedině dobře, když tyto informace dostane velké množství lidí.

 

To ti s láskou sdělil Aštar Šeran.“

 

 

 

417.  Uskuteční se TV přenos s Aštarem ?         (Přijal Luboš M.)                              21.8.1998.

                                                                                                    Místo: Čechy pod Kosířem.

 

„Zde Aštar. Ptáš se po přenosu skrze televizi. Toto je skutečně v plánu. Záleží však velmi na vašich vibracích, vaší momentální úrovni. Nemůžeme jen tak pronikat do vašich médií, musíme respektovat jisté zásady tak, abychom neporušili zákon Řádu dění. V okamžiku, který je zcela konkrétní, je každé civilizaci umožněno, aby vstoupila v kontakt  se zástupci jiných světů. Tato vaše situace je jednou variant, které to umožňují. Jste v ohrožení a protože vaše krize by se mohla dotknout i ostatních světů, je nutno, abychom vás strážili a hlídali vaši činnost. Pakliže situace nazraje natolik, že se zdá katastrofa reálná, máme právo dát různým způsobem dát vědět o své přítomnosti a jejím účelu. Umožní to zejména touha již informovaných, aby se takto stalo. Jsme připraveni na kontakt, je jen na vás, jestli se uskuteční.

 

Množství různých vibrací myšlenek, které by tato naše akce vyvolala, nás přímo mohou dosáhnout. Zejména ty negativní a stresové, co do kvality hrubé, by nám mohly ublížit. Je proto nutné spojit u vás síly a vytvořit prosbou co nejvíc pozitivní energie k vzájemné ochraně a prospěchu. Nikdo nesmí být poškozen a nijak traumatizován. To je základní podmínka, jinak nic nebude. Je mnoho těch, co touží po nás a mnoho těch, co nás nenávidí. Toto nesmí být. Musí být nastolena důvěra. Tato je otevřenou náručí pro nás i vás a tak se může stát to, co má být. Toto naše představení bude provedeno tak, aby každý s jistotou poznal, že nejde o omyl. Navíc je budou provázet některé další zvláštní projevy v atmosféře. Čas dozrál ke změně. Poslední varování přijde přímo od nás, tak buď pozorný a vytrvalý v mysli i citu. Máš naději pochopit mnohé z toho, co jest. Snaž se otevírat srdce i mysl co nejčastěji nejen při psaní, ale i v běžném životě. To je cesta k úspěchu, k Pravdě.

 

Aštar Šeran a přátelé ze všech vesmírných flotil s láskou a poděkováním za světlo tvé duše. Pečuj o ni s láskou a pečuj i o ostatní já kolem sebe – v sobě. (MDB – pozn. zpracovatele).

 

 

  

418.  Co jsou implantáty od mimozemšťanů a proč a jak jsou vsazeny do těla ?  

                                                   (Přijal Luboš M.)   Srpen.1998.     Místo: Čechy pod Kosířem.

                                                                                       

Implantáty (materiální – pozn. zpracovatele) jsou technické součástky určené k přenosu dat mezi objektem umístění a tím, kdo je vložil. Slouží též k ovlivňování nervové činnosti libovolným směrem. Jsou to složitě strukturovaná technická zařízení, která umí ovládat a vkládat do toků vlastních myšlenek cizí myšlenkový potenciál. Tím je bytost manipulována (je jako loutka – pozn. zpracovatele).

 

Vše se děje s jeho vědomím a vlastním přičiněním. Jsou to vesměs bytosti negace, jež používají tohoto způsobu kontaktu a spojení vědomí s lidmi. Vyvolávají tak různé stresové stavy, které přesně ladí k jejich mentálnímu prvku a tak toto je zdrojem jejich energií. Nepracují s vibracemi lásky. Jsou propastně dole v hrubém poli myšlení. Přesto je možné, že jejich technika je tak vyvinutá. Jsou však v nevědomosti co se týká zákonu odrazu a tak neví, co pro ně přijde. Jednou i oni projdou ději vyrovnání osudů, a pak budou muset znovu začínat. Je to mnoho věků, o které se vrátí zpět (návrat do jeskyně – pozn. zpracovatele). Přesto i oni dojdou poznání Podstaty, jen v jiném postupu osudu.“

 

Chtěl bych upozornit, že implatáty jsou mnohdy mikroskopicky malé, takže běžně nejsou vidět. Jediný způsob, jak se jich zbavit, je chirurgické odstranění chirurgem a hlavně změna myšlení a chování k lepšímu, jinak jej osoba může obdržet znovu.            

                                                                                                  S láskou    Ivo Benda.

 

 

 

419.  Jasnovidec vidí tzv. „smyčku“ hozenou kolem krku.   Co to znamená ?  

                                                   (Přijal Luboš M.)   Srpen.1998.     Místo: Čechy pod Kosířem.

 

„Tato smyčka je projevem násilně užité myšlenky, kdy je vnucována vůle cizí osobou, ale každý člověk má svobodnou vůli. Když se sám nechá ovládat jiným, je to také jeho svobodná vůle.

 

 

 

420.  Falzifikáty kruhů v obilí.           (Přijala Kateřina P.)             22.8.1998.             Místo: Zlín.

 

 

„Od roku 1992 převzal Robert Irving roli hlavního falzifikátora a vytvořil mnoho vzorů na polích jižní Anglie. Velmi úzce spolupracoval s Jimem Schasklem, který byl zaměstnán při hlavním stanu CIA ve Virginii. Brzy vznikla celá síť falšovatelů, jejich činnost kulminuje ve velice komplikovaných obrazcích = květin Fiveova pole, Pavučina a velké formace připomínající štíry, dále šnekovité piktogramy.

 

Fenomén měl být označen za banalitu způsobenou přírodními nebo lidskými vlivy, ale nehodnou dalšího vědeckého zájmu a jednoznačně byla zamítnuta „mimozemská hypotéza“, pokud jde o vysvětlení vzniku obilných kruhů.“

 

 

 

421.  Rozhovor.                           (Přijala Božena S.)         24.8.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

Prosím našeho milovaného Stvořitele, aby mi umožnil kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Jsem to já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Aštare, chtěla bych prosím tě vědět něco o fyzických a duchovních kontaktech s Vesmírnými lidmi.

 

„Ano, rád ti to vysvětlím. To je jednoduché. Ty kontakty se uskutečňují pouze v duchu a hmotné setkání není vždycky důležité. Tak nějak by se to dalo říci.

 

Boženko, není ještě čas, abyste nás mohli všichni vidět a přivítat, protože většina lidí není ještě připravena.

 

Ivo je člověk na vysoké duchovní úrovni, a proto se s ním osobně setkávám. Ve hmotě to ale ještě nevyšlo. Ano, byli jsme velice blízko tak, jak ti Ivo říkal.“

 

Milý Aštare, prozraď mi prosím tě, jak je to možné, že jsi se mnou na všech cestách, jak jsi mi jednou řekl ? Nerozumím úplně tomu.

 

„Milá Boženko, jsi ještě mladá a nemáš velké zkušenosti s tímto stavem bytí. Jsem bytost mnohonásobně rozdělená, která může být všude, kde chce. Provázím tě už léta doslova všude. Tak to je, můžeš tomu věřit. Já vedu tvé kroky a moc tě miluji.“

 

Aštare, jsem šťastná, že mám takového průvodce a ochránce. Miluji tě a loučím se s tebou, s láskou tvoje Božena.

 

„I já se s tebou loučím, ale jen relativně, protože tě vlastně nikdy neopouštím.“

 

A čím jsem si zasloužila tvoji ochranu a pozornost ?

 

Jsi tak čistá, že jsi mne přitáhla.“

 

Děkuji ti Aštare, milující Božena.

 

„Jsem vždy s tebou, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

422.  Sdělení 113.                            (Přijal Ivo Benda.)         1.9.1998.      14:33–14:43 hodin.

                                                                                                   Místo: Stojící vlak v Přerově.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že jedeš do toho Nového Jičína, no uvidíš, jaký bude mít akce průběh, je to tak dáno, že přednášky budou úspěšné a tak se můžeš opravdu těšit. Ano, máš radost, že se takto vše urychluje, celý tento informační proces se zrychluje, aby se vše mohlo dále ubírat k našemu Stvořiteli, který nás tolik miluje, a přeje si, aby vše bylo v souladu s jeho záměrem. Ano, on si tě milý Ivo váží stejně jako já za tuto práci, kterou odvádíš pro lidi planety Země a tak se snaž i nadále, jsme ti stále nablízku a podporujeme tě, abys měl vše tak, jak má být.

 

Máš otázku na ty dvě ženy v knize „UFO … a přece létají“, ano, jsou to Irena a Alena, 3. Je Asket, tak to máš dáno od nás z Vesmíru, aby vše bylo jak má být. Jsme nyní nad tím vlakem, ve kterém sedíš, je to několik lidí, kteří hlídají celý průběh tvé cesty, aby bylo vše plynulé a podle plánu.

 

To ti s láskou v srdci dává Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě milý Ivo takto pozdravuji a posílám proudy lásky, abys měl co nejlepší průběh tvých akcí zde na planetě Zemi, a tak se vše bude dít jak má. Je to vůle Stvořitele našeho, který vás tolik miluje a přeje si, aby se lidé navrátili na cestu k Němu.

 

To ti milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

423.  Rozhovor.                            (Přijala Božena S.)     2.9.1998.     Místo: Umag, Chorvatsko.

 

Prosím našeho milovaného Stvořitele o kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Boženko, jsem tady a poslouchám tě.“

 

Aštare, napsala jsem dopis do Lidových novin, kde externí spolupracovník Kotrč (věk cca 24 let) a pan Poethe hodnotí negativně přednášku Ivo Bendy ve Zlíně (bylo zde 250 lidí, 7 novinářů, TV Prima a Český rozhlas, a to 5 hodin ! – pozn. zpracovatele).

 

„Vím to, to co jsi udělala bylo správné. Jsou to lidé, kteří toto potřebují, aby prohlédli. Není se čeho bát. Máš dost dobrých argumentů, které mohou přesvědčit i nevěřící. Je třeba takto pracovat.“

 

Teď mi manžel dal přečíst, že v LN zveřejnili část mého dopisu v „Ohlasech“.

 

To je dobře. Musí se pohnout ledy, které vaši zemi svírají a pak tání přinese sebou mnoho nového. Někdo musí být první a Ivo Benda to dokáže.“

 

Aštare, děkuji ti mnohokrát, tvůj názor mne zajímal.

 

„Boženko, jsi naše a víme, že děláš, co je v tvých silách pro našeho Stvořitele. Přejeme ti, abys nadala na nic a nikoho a šla svojí cestou.“

 

Děkuji vám bratři.

 

Ještě bych se chtěla zeptat Aštare, zda včera, tady v Chorvatsku v Umagu to světlo, které jsem viděla třikrát rozsvítit se snižující se intenzitou byla vaše loď ?

 

„Milá Boženko, to světýlko uprostřed Velkého vozu je naše loď AESQULAP. Rozsvítila se na tebe abys věděla, že na tebe s láskou myslíme, protože víme, že máš plnou hlavu toho, jak vše zařídit, abys nic nezkazila. Ujišťujeme tě, že vše co děláš s láskou má krásné vibrace a pomáhá to celému okolí. Milujeme tě a proto na tebe blikáme.“

 

Děkuji vám moji milí.

 

„Tvoje spojení je na samém okraji tvých možností. Snaž se o častější kontakt a vše začne být stále jasnější.“

 

Děkuji ti milý Aštare a děkuji i našemu milovanému Stvořiteli.

 

 

  

424.  Sdělení 114, rok kontaktů.              (Přijal Ivo Benda.)    7.9.1998.    23:00–23:26 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že pilně pracuješ pro Stvořitele našeho, je to tak správné, máš z této práce radost a tak to má být. Nyní tedy dáváš do tisku tuto naši společnou knihu, ano, je to takto významné, že se to takto zdárně dalo do pohybu, ano, je to krásná věc tato kniha, kterou se nám podařilo takto vytvořit a tedy dát lidem takové provedení, jak se sluší a patří. Mám tě milý Ivo moc rád, miluji tě, ty mne také, cítím to, a tak tedy s láskou a pokorou se budeme snažit i nadále, aby vše bylo jak má být. Máš nyní rok kontaktů s námi za sebou, byl to rok zkoušek a testů, neboť stále si ověřujeme tvé kvality, tvé schopnosti a vlastnosti, abys byl na výši duchovní i intelektu. Ano, je to krásný pocit se spojovat s tak milým a pracovitým člověkem, který má takovou touhu pomoci lidem, nejen na planetě Zemi, ale i ve Vesmíru. Ano, je to tak milý Ivo, řada lidí se přidala k této práci, ale také řada lidí odpadla, to tak je a musí být, neboť to je výběr zrna od plev, neboť toto je vůle Stvořitele našeho. Takto jsi tedy obstál na výbornou (dosavadní práce – pozn. zpracovatele), nenechal jsi se zviklat a dále šíříš tyto klíčové informace o nás, vesmírných lidech, aby všichni na planetě Zemi věděli, že Vesmír není mrtvý, ale takto bohatě zabydlen a tedy se vše takto vyvíjí a i tento váš názor na svět kolem vás, lidí planety Země. Je to neustálý pohyb, změna lidského vědomí, člověk se stává Vesmírným člověkem v této fázi, kdy má stále vyšší hladinu vědomí a dále se přibližuje ke Stvořiteli našemu. Milujeme tě milý Ivo, všichni na Aštarově flotile a na dalších flotilách a máme velkou touhu se s tebou setkat osobně.

 

A tak to k tomu je milý Ivo vše. Za členy mé Velké vesmírné flotily ti to předal Aštar, její velitel.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah milý Ivo, i já tě tolik posílám proudy lásky, která je taková, jako si zasloužíš. Miluji tě milý Ivo tak jako ty mne a vím, že se stále snažíš pracovat pro Stvořitele našeho, aby vše bylo jak má být, jaká je vůle stvořitele našeho. Nyní tedy bude vytisknuta kniha o 2 dílech a tak se dále bude více lidí dozvídat tyto nové informace o nás, Vesmírných lidech, kteří vás, lidi planety Země tolik milují, kteří jsou i nadále ve vaší blízkosti, a kteří mají takovou touhu vám pomáhat a zachránit planetu Zemi před zničením. Ano milý Ivo, je to tak důležitá práce tyto „Rozhovory …“ a tak se budeš ještě divit, co to způsobí. Milý Ivo, máš lásku k nám, Vesmírným lidem, kterou jsi si vypěstoval, dále ji rozvíjej ku prospěchu nás všech, neboť tak je to krásné a tak to má být.

 

To ti milý Ivo takto dával Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní je další okamžik v této práci, kdy se nová forma knihy dostane k lidem zemí českých a planety Země. Ano, je to tak, bude to velké poznání a skrze média lidé uslyší a uvidí nás, vaše bratry a sestry z Vesmíru, aby se lidé na Zemi již bát o svoji budoucnost, aby mohli žít v lásce a harmonii a duchovně napředovat tak, jak je záměr Stvořitele našeho milovaného. Ano milý Ivo, ty jsi k tomuto přispěl tak zásadním dílem, že snad víc to ani nejde v tvých možnostech a tak se lidé snaží poznat a přebrat tyto informace z krásné knihy „Rozhovory …“, abys měl tak krásný sen, že vše bude jiné, světlé, prosvětlené, zářící, že lidé budou jen zářit a být na sebe hodní a ve svých vztazích ohleduplní a láskyplní, milí a to každou sekundou.

 

To ti milý Ivo poslal z vyšších dimenzí Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

425.  Senimo.                             (Přijala Ludmila Š.)            9.9.1998.       14:20–14:36 hodin.

                                                                                                                    Místo: Olomouc.

 

… na pracovišti, v mezičase pobíhání mezi pacienty. Jsem zvědavá, nakolik myšlenkově čistý tento zápis je – doufám, že má mysl příliš nezasahovala …

 

Otázka: Velkoobchod SENIMO Olomouc. Proč na mě tak vibračně špatně působí ? Cítím neklid, energetický vnitřní chaos i změnu myšlení )myšlenkový zmatek).

 

Aštar, již před chvílí jsem se ti ozýval, neověřila jsi si však a raději se věnovala další práci.

 

 Zdravíme tě a pozdravy z celé záchranné flotily od všech posílám. Víme, mnohé s Ivou i dnes jste probírali, na Ivův popud teď se ptáš.

 

Cítíš negaci toho místa,

kde bývalé jatky města stály.

 

Je to místo, kde pláč a sten nižších bytostí křičel do prostoru.

Kde vraždilo se roky dlouhé a mraky Temna stály tam.

Ve svých vizích vidíš oči utrápených,

se strachem na smrt jdoucích ubohých stvoření.

 

Ty oči prosící o slitování ! 

Jaký div, že místo toto nasáklo tím zlem dlouholetým,

kde ve zdech, dlažbě, každém kameni je tato pravda ukrytá.

 

Jemnější již tělo máš,

Cítíš toto všechno,

Okolí ti vibraci této informace předává

A způsobuje neklid.

 

Vzpomeň si na tvůj kamínek růženín,

I ten příběh vyprávěl.

O kráse, lásce, energetických vlivech.

O vědomí, jež k nám promlouvá.

 

Jen poslouchat se naučit musíme,

abychom se otevřeli těmto našeptáváním.

 

Přejeme všem lidičkám Země otevřené srdce plné lásky a soucitu.

 

Posíláme všem mnoho pozdravů.

 

My, jež čekáme na probuzení těch, co ještě nevědí.

 

My, jež záchranou pro vás můžeme být v časech krizových.

 

Za Konfederaci vesmírných světů, za bratrstvo Světla, dle zákona Stvořitele se řídící,

 

                                                                                  já Aštar, Orton a všichni ostatní.“

 

 

 

426.  Sdělení 114.                         (Přijal Ivo Benda.)          11.9.1998.      17:05–17:25 hodin.

                                                                                                             Místo: Sezimovo Ústí.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám z vás velikou radost, jak si hezky povídáte a rozumíte a jak se navzájem doplňujete, obohacujete s Boženkou, takovou hodnou ženou. My ji zde pozorujeme rádi, my víme kdo to je a ona se brzy dozví o vlastních životech a svých úkolech, které si vybrala před tímto životem. Má skutečně vyspělého ducha, to jsi milý Ivo poznal a je takovým pokladem, který my zde ve Vesmíru rádi pozorujeme. My se s ní již spojujeme, její sdělení jsou celkem kvalitní a tak se budeme těšit na další naše kontakty. Ano milý Ivo, tato včerejší beseda v Táboře byla opravdu se zájmem přijata a je to taková důležitá akce v tomto regionu, že se i nadále takto milý Ivo můžeš snažit, a to my tě budeme i nadále podporovat. My víme, že se stále snažíš, ano, je to výborné, dáváš lidu kvalitní informace, že se vždy po tomto celý jejich pohled na svět změní, a to od základu. Ano, i tato televize Nova to již zpracovává, a budou se dělat další pořady na toto téma, neboť lidé se budou stále více zajímat o tyto aktivity zde na planetě Zemi. Lidé se stále více zajímají o nás, vesmírné lidi a mají velkou radost z toho, že se dávají nové informace do oběhu, a že se budou i nadále dávat, a to my je budeme dávat a rádi. Další toto setkání v Hranicích se bude odvíjet podobně a bude se stále více lidí zapojovat do těchto činností, a to i odblokování, aby se vše takto odvíjelo, neboť oni se i nadále budou o toto zajímat, je to jejich přirozenost a mají tento zájem zakódován ve svém srdci, neboť tam je hlas Stvořitele našeho, a ten jim říká neustále:

 

Otevřete svá srdce, oči, probuďte se, něco důležitého se děje s planetou Zemí, ona má potřebu očistit se, a je takto velmi napadená hrubými vibracemi.

 

To ti milý Ivo dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, máš nyní milý Ivo nové poznání na Táborsku, další přítelkyni Boženku, a tak se nyní budete vídat častěji, neboť vy máte oba důležité úkoly ve vztahu k planetě Zemi. Ano, je to tak, je to vyspělý duch, který se zde inkarnoval, aby pomohl planetě Zemi v tomto obtížném období. To je takto uzpůsobeno milý Ivo, že se dále budete setkávat, neboť máte mnoho společného, a to i v minulých životech. Je to láska, která vás přitahuje, a tak se bude dále posilovat a růst. A tak se dále milý Ivo takto snaž, abys mohl v dalších lidech probudit tento důležitý cit a vše zde se dostalo do láskyplné vibrace, aby lidé byli lepší a lepší. Ty jsi citlivý, umíš to, víš jak na to a máš na to všechny předpoklady. Ano, my jsme ti milý Ivo stále na blízku a budeme, neboť je to takto důležité, nejen předávat tyto informace o nás, planetě Zemi, ale také rozvíjet lásku mezi lidmi, a to všemi lidmi. To tak je a bude.

 

To ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, máš velikou radost z toho, jak lidé přijímají tyto informace a jak se i nadále budou snažit s nimi pracovat a dále je šířit. Je to tak důležité pro celou planetu Zemi a tento Vesmír, ano, vše je na všem závislé. To tak je a bude. Já vím milý Ivo, že ty to zvládáš, a že se budeš i nadále snažit, a další tyto akce budou podpořeny i tiskem a médii vůbec, neboť se o toto zajímá stále více lidí. Ano, to je tak důležité a ty víš jak, a proto takto pracuješ, aby vše bylo jak má být. To s těmi vrabci zde v Sezimově Ústí je také tak, ano, protože Boženka takto pracuje, jsou u jejího domova, a tak obveselují její nitro, neboť ona s láskou pracuje pro Stvořitele našeho.

 

Ano, to ti dávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

427.  Nevědomí lidé.                     (Přijala Ludmila Š.)        11.9.1998.       18:00–18:13 hodin.

                                                                                                                    Místo: Olomouc.

 

Salvy smíchu, potutelné pomrkávání, utíkání přede mnou do ústraní – proudy hrubohmotné vibrace jako reakce na informační letáček o vesmírných přátelích. To byla dnešní reakce mých spolupracovnic.

 

Mí přátelé z dálek nad námi, co mi k tomu povíte ?

 

„Vidíš jak Temno opět pracuje.

Svou negací a zesměšňováním

k sobě připoutává pozornost

a strhává na svou stranu nevědomé.

 

Čekej.

Netrap se touto hrubostí. Oni za to nemohou.

Mnozí jsou tak hluboko

v té nejspodnější hranici negace,

že nemohou cítit jemné vibrace slov a proudů

jim v ústrety zaslané.

 

Každému, co jeho jest.

Ke stejnému stejné.

Jsou nám tak vzdáleni svou vibrací,

Že nemohou slyšet ani cítit

tuto druhou stranu Světla.

 

Pozoruj je dále s láskou a soucitem,

Však nátlak v žádném případě nedělej.

Obrátilo by se to jen vůči tobě.

 

Nech je jít jejich vlastní pěšinou.

Ty víš, tak světlem svým se obaluj.

 

Já, zástupce všech ostatních, Aštar Šeran.

 

Ano, i včera ti jedna naše loď zasvítila na pozdrav,

abys dále neklesala na mysli

a věřila na naši stálou přítomnost.“

 

Zápis o pozorování světelné koule nad mou hlavou.              Olomouc.                  10.9.1998.

 

Večer kolem 20. hodiny – cesta alejí topolů domů. Koukám na jednu blikající jasnou hvězdu a říkám si:

Je to hvězda či přátelé v lodi ? dají mi znamení ? Ale … ,  proč by to jen kvůli mně dělali ? Nejsem tak důležitá. Stačí mi poslat jim pozdrav. Vím, že vědí.

Světlo se pravidelně posouvalo zprava doleva.

 

 

 

428.  Rozhovor.                      (Přijala Božena S.)            13.9.1998.        Místo: Sezimovo Ústí.

 

„Hlásím se ti velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

Milý Ptaahu, pověz mi prosím tě, jak řešíte vaše vztahy na planetě Erra mezi mužem a ženou ?

 

„Je to široká otázka.“

 

Já vím, upřesním to. Pověz mi, v kolika letech vstupují do manželství vaši mladí lidé.

 

„Naši mladí lidé jsou svobodní dlouhou dobu ve srovnání s vámi. Mají dlouhé období zkoušky, kdy jsou spolu 2 dny v týdnu, aby se lépe poznali. Je to i několik let. Potom se teprve rozhodnou pro rozchod nebo sňatek. Děvčata mají delší dobu na rozmyšlenou, protože sexuální vztahy jsou až v pozdější době. Sex není to nejdůležitější.“

 

Nejdřív přichází láska duševní, viď Ptaahu ?

 

Ano, to je záruka šťastného manželství, které má dlouhého trvání.“

 

Vyskytne se také někdy člověk, který toto manželství naruší tím, že se zamiluje do jednoho z partnerů ?

 

„Je to tak. Když se náhodou někdo zamiluje do někoho, kdo je již zadán, musí počkat, až se oba partneři dohodnou na rozchodu. Jinak nemá šanci. Porušil by tím zákony našeho Otce.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za vyčerpávající odpověď. Prosím tě, složil bys mi ještě básničku ,

 

„Ano milá Boženko, pokusím se o to.

 

Nejsi hrdá, nejsi pyšná,

Tvoje hvězda, která vyšla

svítí jasně do dáli

a já se těším na ty chvíle,

co bychom se setkali.

 

kuji ti milý Ptaahu a nyní to zkusím já:

 

Jsi můj maják, jsi můj přístav,

jsi má velká jistota.

 

Ať se vydám v kteroukoliv stranu,

vždy se k tobě dostanu.

 

Ptaahu, to je opravdu z mého nitra ?

 

„Je Boženko.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu a s láskou tě zdravím a děkuji i našemu milovanému Stvořiteli za umožnění kontaktu.

 

 

 

429.  Rozhovor.                     (Přijala Božena S.)           15.9.1998.          Místo: Sezimovo Ústí.

 

Prosím našeho milovaného Stvořitele o kontakt s velitelem Vesmírné flotily z Plejád Ptaahem.

 

„Ano Boženko, jsem to já Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Ptaahu, prosím tě pověz mi, zda malé děti u vás vyrůstají v prostředí rodin a jak to je se školní docházkou.

 

Ano Boženko, děti mají možnost vyrůstat v rodinném prostředí, protože matky nemusí chodit do zaměstnání. Děti jsou vedené tak, aby byly co nejdříve samostatné a mohly se o sebe postarat. Je jim dána veškerá láska otce i matky, protože to je základní kámen jejich budoucího života. Nejsou odkládány do předškolních zařízení tak, jako u vás. Jejich vývoj je proto v souladu se zákony Stvoření, a ony samy vědí, jak se v životě chovat.

 

Když přijdou léta, kdy je třeba zahájit výuku speciálních znalostí a dovedností, mohou si zvolit jakékoliv obory, ve kterých se chtějí vzdělávat. Mají na vybranou velké spektrum od přírodních věd až po technické a lékařské obory. Dále se vyučují i znalostem potřebným k meziplanetárním a mezigalaktickým letům, protože velká část našich lidí touží tyto lety absolvovat a pomáhat Stvořiteli v jeho práci. Naše děti mají opravdu velké možnosti poznání, které již nejsou omezovány jen na prostor naší planety.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za tvoji odpověď. Prosím ještě milovaného Aštara, aby se se mnou spojil.

 

„Ano, jsem tady Boženko, abych ti splnil tvoje přání.“

 

Aštare, pověz mi, zda mám dát mezi lidi i některé rozhovory, kde mi připadá, že je z vaší strany na mne nějaká chvála. Připadá mi, že tím budu chválit sama sebe.

 

„Ano, chápu o co ti jde, ale je třeba dávat to lidem se všemi podrobnostmi, protože jen tak uvěří celistvosti rozhovorů a o nějaké pochybovače, kteří budou špinit tebe, se neboj. Brzy se jim rozsvítí.“

 

Milovaný Aštare, těším se, až vystoupíte v televizi. Bude to brzy, viď ?

 

Nyní provádíme různé zkoušky a zatím není dostatečné množství přání a proseb, aby nám toto Stvořitel umožnil. Je ale pravda, že takový nárůst jsme nečekali.“

 

Prosím tě, kolik lidí prosilo tuto neděli, jestli ti víš ?

 

„Vím, asi 50 000.“

 

To je krásné. Aštare, všechny vás upřímně miluji a loučím se s vámi,   Božena.

 

My se také loučíme a posíláme ti mnoho lásky od nás i od Stvořitele.“

 

Děkuji milovanému Stvořiteli.

 

 

 

430.  Rozhovor.                            (Přijala Božena S.)        16.9.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

Prosím našeho milovaného Stvořitele o kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Jsem tady Boženko a poslouchám tě.“

 

Miluji vás přátelé a moje srdce touží po tom, aby i zde na planetě zemi nastal krásný čas, kdy se všichni lidé budou mít opravdu rádi a budou konat dobro pro jiné bez toho, aby si kladli nějaké podmínky.

 

„Ano milá Boženko, je to i naše velké přání a proto tu pomáháme tuto krásnou vizi uskutečnit. Vy jste ty první vlaštovky, které vylétly vstříc Slunci, abyste přinesly světlo na vaši  krásnou planetu. To světlo září na všechny strany a brzy jeho záře zaplaví každý tmavý kout. Nikdo se již nebude moci před ním schovávat a tím nastane Nový věk. Vše, co nebude plnohodnotné automaticky odpadne a zůstane jen to, co bude sloužit našemu milovanému Stvořiteli. Tím lidstvo postoupí o kus dále ve svém vývoji. Není jiné cesty. Tak to chce náš Stvořitel.

 

To ti z celého srdce dal Aštar, který tě tolik miluje.“

 

Aštare milý, posílám ti svoji lásku a zároveň ti děkuji, stejně jako našemu milovanému Stvořiteli.        

                                                                                                                                  Božena.

 

 

 

431.  Sdělení 115.                    (Přijal Ivo Benda.)           17.9.1998.          20:15–20:50 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jsi se vrátil z cesty po jihomoravských městech, abys tam zřídil kopírovací centra našich „Rozhovorů …“. Ano, máš z toho opravdu radost a tím se další lidé budou moci o nás Vesmírných lidech dozvědět a také o problému s planetou Zemí. Ano, lidé se stále více zamýšlí nad tímto problémem a uvědomují si, že takto dál nelze postupovat. Ano, máš touhu, aby se stalo něco významného ve věci informování lidí, ano, už se stalo, a to, že se tito čelní politici navzájem o tomto problému baví a komunikují o tom spolu, neboť jejich svědomí jim nedá spát. Ano,oni si to zvolili a tak nyní nemohou vycouvat. Mají v kalhotech naděláno, jak se u vás lidově říká. Ano, lidstvo postoupilo na samý okraj katastrofy a my, Vesmírní lidé jsme připraveni zachránit co se dá. Mnohá zvířata již byla odvezena, ano, i ti vrabci, kterých tu bylo nejvíce z ptáků, jen zůstalo ekologické minimum, jak správně říkáš a nyní si švitoří na některých jiných podobných planetách. Ano, to máš milý Ivo tak, že když jsi dnes šel v tom Uherském Hradišti, tak jsme ti tam pár vrabců přihráli, abys to měl k této práci do noty tak, jak jsi byl zvyklý z dětství a z posledních let. A nyní tedy jsou lidé ochuzeni o tento krásný ptačí zpěv, neboť jejich chování je takové, že se vše takto změnilo k horšímu, a nyní tedy hrozí tato evakuace části obyvatel planety Země.

 

Ano, máš nyní touhu tyto informace dále šířit, a tak se snaž milý Ivo, my tě v tomto budeme i nadále podporovat, abys byl úspěšný. Ano, byli další lidé, kteří měli za úkol takto informovat lidi, ale selhali, nerozpomenuli se a vůbec nepochopili, která bije. Je to i ten překladatel, který za vše bere peníze (čínština), a tak tedy kvůli tomu není část lidstva stále informována, a tak se bude velmi divit, co se s ním brzy stane.

 

Ano, máš otázku na K. ano, ona si musí dávat pozor kdy a jak komunikuje, neboť ne vždy je na toto v nejlepší kondici, a tak je nutná tato opatrnost. S tebou Ivo je to jiné, ta máš jinou bázi komunikace, tedy takovou, která není tolik závislá na okamžitém stavu, i když také je třeba mít dobré vibrace těl, ale to ty máš neustále a stále lepší, vše postupuje podle plánu, který jsi si zvolil před svým narozením na tuto Zemi milý Ivo, na tomto jsi se s námi radil a máš takto vše uzpůsobeno, vše jak má být.

 

Ano, tuto prosbu poslední neděli vysílalo 45 000 lidí, ano, je to stále více, prvně 8 000, pak 20 tisíc, pak 32 000. Je krásné, jak přibývá lidí, kteří prosí Stvořitele o umožnění naší prezentace v televizi. Ano, probíhají testy vašich televizorů a tak se vše bude ubírat tímto směrem, aby bylo vše jak má. Máš milý Ivo radost z tohoto vývoje, ano, je to třeba, aby se lidé stále více zamýšleli nad svým chováním a jednáním. Ano, je to tak, že se vše urychluje, a brzy budou velké změny takového charakteru, jaký dosud neměl obdoby. Ano, je to vůle Stvořitele našeho, aby člověk planety Země našel cestu ke svému Otci, a aby konečně poznal Pravdu, tedy o tom, jak je Vesmír zabydlen a že vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného. A tak my máme takto radost milý Ivo, že jsi se s námi spojil, ano, dále tě podporujeme.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

432.  Sdělení 116.                       (Přijal Ivo Benda.)            18.9.1998.      20:23–20:37 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jsi se seznámil s inkarnací Komenského, kterou zrealizoval tvůj duch, ano, je to pozoruhodná inkarnace, a tak se nyní prociťuješ do těchto životů, které ti byly sděleny v prosinci 1997 naším drahým Stvořitelem.

 

Ano, je to tak, měl jsi krásné pocity při prociťování této inkarnace, ano, byl to těžký život, plný zklamání, ano, vím, cítíš to tak, ale celé dílo je přístupné pro mnoho lidí i nyní, v tomto vašem 20. století. Ano, máš to krásně prožité, tyto prožitky jsou cenné i pro tuto dnešní tvoji práci a takto to dále navazuje a má své kontinuum. Máš opravdu oči otevřené nad přílivem těchto informací, a nyní se tedy můžeš věnovat tomuto cíli, který nosíš ve svém srdci a tak se i nadále můžeš věnovat této krásné práci pro lidi a Stvořitele našeho. Ano, máš otázku, kolik věcí řešili Havel s Clintonem, ano, jsou to tyto problémy s planetou Zemí, je to tak, tyto „Rozhovory …“ jsou jedním z impulsů a tak se dále budeme těšit, co se bude dít v jejich srdcích, a jak budou tyto skutečnosti akceptovat a tedy, jak se vše bude ubírat i v této veřejné úrovni. Ano, máš vše takto pod kontrolou, my také a tak se stále budeme těšit na další vývoj událostí. Ano, je to tak, lidé, kteří se honí za materiálem a tak se dále podílí na ničení této krásné planety Země, která si to nenechá líbit. Ano, je třeba zdůraznit, lidé se konečně dozví Pravdu, sice tvrdým způsobem, ale dozví a tak bude vše jak má být.

 

Máš tedy mnoho dalších poznatků, které můžeš využít ve své práci a tak se budeme moci spolu dále spojovat, abychom zachránili co se dá. Máš touhu tento proces zvrátit, no uvidíme, jaká bude tvorba našeho milovaného Stvořitele a jak bude tato tvorba dále probíhat, důvěřuj Stvořiteli. Ano, je to tak, lidé se snaží stále pochopit, co se s nimi a s planetou Zemí děje a co s tím udělat. Ano, víme, že ty a mnoho dalších lidí se srdcem na tomto bude pracovat a tak se vše bude dále odvíjet jak má. Máš tedy radost z tohoto snažení a tak se budeme těšit na naše setkání. Zítra ve Frýdku-Místku to bude zajímavé, víme, že tam bude dost lidí a bude to mít zajímavý průběh. My tam budeme také. O peníze neměj starost, přijdou ti tak, jako dříve. Ano, tato další kopírovací místa je dobrá věc, já to také tak vidím a lidé budou moci zde načerpat mnoho dalších informací. A tak se bude šířit světlo po zemích českých.

 

To je milý Ivo ode mne zatím vše, můžeš jít spát, budu se těšit na zítřejší besedu v tom Frýdku-Místku.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Toto sdělení jsem přijal po návštěvě muzea J. A. Komenského v Uherském Brodu.

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto sdělení, které rád dám mezi lidi zemí českých. Děkuji ti drahý Stvořiteli za tuto pomoc, kterou mi dáváš.

                                                                        S láskou Ivo.

 

 

 

433.  Rozhovor se Semjase.           (Přijala Božena S.)       23.9.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

                                                                                                           

Prosím našeho milovaného Stvořitele o kontakt se Semjase.

 

„Jsem tady a poslouchám tě Boženko, jsem ráda, že jsi se mne zeptala. Vím, že chceš mít odpověď 100%, abys pomohla p. ……… se zorientovat. Jsou různé bytosti, které se hlásí o kontakt a není jich zrovna málo. Je pravda, že tato bytost jménem ……… je z planety ……..  a ze souhvězdí ………. .  Je zde na zaučenou, aby lidem pomáhala v jejich vývoji. Není třeba se příliš se soustřeďovat na tyto detaily.

 

Práce pro Síly světla spočívá v tom, že jdete správnou cestou v pozemském vývoji a nespoléháte se, že to někdo učiní za vás. Změna člověka musí vycházet z jeho nitra a my můžeme přispět láskou a informacemi.“

 

Ano milá Semjase, tak to i já chápu. Pověz mi ještě, zda si u vás ženy berou muže stejného stáří, jako jsou samy ?

 

„Je to různé Boženko, někdy si vyhovují partneři stejně staří, jindy zase rozdílného věku. Podobně jako u vás tomu je. Rozdíly však nejsou nijak propastné, neboť výchova dětí vyžaduje, aby se oba mohli plně podílet. Děti přichází ve zralém věku, kdy je jejich výchova podložena jistotou trvalého vztahu.“

 

Podílejí se na výchově též prarodiče ?

 

„To ani nepřipadá v úvahu. Děti jsou brzy samostatné a dvojí výchova by nebyla žádoucí.“

 

Vzhledem k tomu, že žijete několikrát déle než my, neumím si tyto vztahy úplně představit.

 

„Máš myšlenku, že to bude tak jiné než si umíš představit, ale až nás někdy budeš moci navštívit, sama vše pochopíš.

 

Děkuji ti Semjase mnohokrát a děkuji i milovanému Stvořiteli.

 

 

 

434.  Rozhovor.                            (Přijala Božena S.)       24.9.1998.    Místo: Sezimovo Ústí.                                                                                                          

 

„Ano, jsem to já, Ptaah. Boženko, co potřebuješ vědět ?“

 

Milý Ptaahu, jsem ráda, že jsi přes Milušku poslal vzkaz p. ……..  a že i moje sdělení, které jsem jí poslala od Aštara bylo v souladu s tvým.

 

„Já Boženko jsem rád, že pomáháš lidem v jejich problémech.“

 

Jak mají lidé postupovat při kontaktech s vámi, aby nedocházelo k přetížení nervové soustavy ?

 

„Pracuje se tak, jak ty sama děláš. Zvolna přecházet k delším a obtížnějším kontaktům a důležitý je pocit, který každý má a cítí v sobě. Srdce je ten nejlepší rádce, jak postupovat.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za odpověď. Někdy se mi zdá, jestli nejsem příliš opatrná.

 

„Ty víš, co ti říká srdce a tím se řiď. Nikdo jiný ti to lépe nedá.“

 

Mohla bych mluvit ještě s Aštarem ?

 

„Ano Boženko, již tě čekám.“

 

Milý Aštare, chtěla bych mluvit s více tvými bratry a sestrami, ale nikdy to časově nezvládnu. S tebou chci také mluvit pokaždé.

 

„Já vím a je to tak dobře. Máme spolu hodně co probírat a tak to dělej i dále. Jsi se mnou spojena již dávno jakousi vazbou, která je trvalá a není třeba se za to hanbit. Máš ve mně svého ochránce a také vůdce. Každý člověk má někoho, aby ho proházel v hmotnosti a učil ho.“

 

Děkuji ti milý Aštare za odpověď a s láskou na tebe myslím.

 

„Boženko, jsem šťastný, že mne miluješ a není nic, co by nás mohlo rozdělit.“

 

 

 

435.  Sdělení 117.                            (Přijal Ivo Benda.)       28.9.1998.      15:10–15:41 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, slyšel jsem toho Holuba z Jindřichova Hradce, to jsou ti, kteří pracují pro Síly temna a bohužel si to zatím neuvědomují. Ano, jsou to tyto některé UFO kluby, které jsou takto řízeny Silami temna. Ty to již víš milý Ivo, ano, je to tak, ale my víme, že vše je jen do času, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

Ano, máme z tebe všichni velkou radost, ano, včera té prosby se účastnilo 65 000 lidí, a to je výborné, před tím to bylo 51 000 lidí, a tak je vše jak má být. K. hůře přijímá čísla, tvůj příjem je kvalitní jako dříve, neboť my jsme MDB, a tam je tento příjem mnohem kvalitnější nežli u ostatních bytostí.

 

Máš otázku, zda K. potřebuje odblokování, ano, potřebuje jej jako každý, a ona to ví, jen ale nedůvěřuje těmto našim lidem, kteří se vyškolili a pracovali na sobě, a které takto vedeme my, členové Aštarovy flotily. Ano, máš velkou radost z toho bydlení, ano, byla to naše pomoc, neboť i my chceme, aby jste měli důstojné bydlení, a tak se nyní budeš moci těšit na tento podnájem, kde je všude blízko a kde i K. bude mít více klidu na sebe i na své pacienty. Ano, je to obtížné nyní v těchto podmínkách, a proto se bude vše takto měnit, aby jste uspěli ve vašich potřebách pro práci pro lidi, lidi, kteří potřebují vaši a naši pomoc, aby pochopili, jak se mají již konečně chovat, a tato planeta země se mohla také očistit, neboť těžce snáší tuto zátěž lidí, kteří se chovají negativně a sobecky jak k sobě, tak k druhým a i k planetě Zemi. Ano, máš radost z výsledků práce naší společné, někteří lidé mají z toho těžkou hlavu, jsou to ti, co jsou a byli ovládáni Silami temna a nyní zjišťují, že je vše jinak. Ano, máš radost z práce pro Stvořitele našeho milovaného, ano, je to tak, že se lidé i nadále snaží šířit tyto informace a stále takto pracují jako ty milý Ivo. My tě i nadále budeme takto podporovat, ano, stále se vše takto děje a bude dít, neboť to je smyslem tvorby našeho Stvořitele, který vás všechny tolik miluje jako své děti a má stále touhu vám pomáhat a vést vás v cestě k němu, a tak se i nadále bude dít.

 

Toto ti s láskou v srdci milý Ivo sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, my i nadále se s vámi lidmi spojujeme a pomáháme vám v tomto těžkém období. Ano, máš radost z naší spolupráce, ano, je to tak, je to spolupráce na základě lásky a pokory ke Stvořiteli našemu a on vše takto vidí, pozoruje, podporuje a má další nápady, jak vše zlepšit a změnit. Ano, máš velikou radost z těchto informací, které šíříš s dalšími lidmi, ano, ten první okres bude skutečný pohyb a bude to mít zásadní význam pro celý tento region Moravy i Čech.

 

Ano, to ti takto milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, máš velikou radost, jak se tyto informace rychle zde šíří, a jak i nadále vše takto spěje k rychlému závěru tohoto tisíciletí a otvírá se Nový věk – Vodnář, který má nové specifické vlastnosti duchovní, neboť lidé se nyní budou moci pozvednout na novou, vyšší úroveň bytí a tak na toto čeká celý Vesmír. Ano, slyšel jsem váš hovor, ano, pan F.K. je vynikající čistý člověk a tento čin mu také výrazně pomůže v jeho duchovním postupu a takto vše je výborné. Milý Ivo, já i nadále sleduji vaši práci na planetě Zemi, ano, je to důležitá a záslužná práce, vytrvej, nenech se zviklat a to tak je a bude.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

436.  Rozhovor o dezinformaci.          (Přijala Božena S.)    28.9.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

                                                                                                         

Prosím našeho milovaného Stvořitele, aby mi umožnil kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Boženko, máš mne tady, co si přeješ ?“

 

Milý Aštare, dnes se mi dostalo takové informace, že v poslední době není možný přímý kontakt s vámi. Mohl bys mi nějak vysvětlit, jak vznikají tyto dezinformace ?

 

„Informace jsou zkreslené, protože není ani jeden člověk na vaší planetě, který má příjem úplně stoprocentní. Tudíž vzniká možnost různých interpretací a případně i zkreslení přijímaného. Je třeba si to uvědomit a důležité věci několikrát ověřovat. Je pravda, že se všemi lidmi nejsme v kontaktu i když se dříve spojovali. Je to dáno naší vibrační úrovní a rozdílem v jejich vibracích. Stačí jen trochu odchýlení v jakosti vibrací a pak se kontakt neuskuteční. Z toho pak vyplyne, že kontakty nejdou a my se nespojujeme. Je to vždy subjektivní záležitost, co kdo pošle dál.“

 

Děkuji ti milý Aštare za vysvětlení. Vím, že s tebou hovořím často a tak jsem tomu nevěřila.

 

„Víš Boženko, je třeba si vybírat v informacích podle svého srdíčka, tam najdeš vždy správnou odpověď na své otázky.“

 

Já vím Aštare, jen si víc věřit, že ?

 

„Víra je Boženko velmi důležitá v těchto záležitostech. Bez víry nemůžeš učinit vůbec nic. Protože nejprve musíš tomu věřit a pak to můžeš uskutečnit. Naopak to nejde.“

 

Loučím se s tebou, s láskou

                                          Božena.

 

„Je krásné Boženko, že spolu hovoříme bez nějakých potíží a můžeme si povídat o všem. Jsem šťastný a s láskou tě objímám. Dobrou noc milá Boženko, buď šťastná jako jsi dnes a dávej světlo a lásku všem, kteří o to stojí.

 

S láskou se loučí Aštar.“

 

 

 

437.  Rozhovor s planetou Zemí.                    (Přijala Božena S.)     28.9.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

 

Mohla bych ještě hovořit s planetou Zemí ?

 

„Jsem tady milé děvče, jsi hodná, že se mnou chceš mluvit.“

 

Milá Země, moje planeto, miluji tě a posílám ti mnoho lásky, halám tě do růžových obláčků a foukám na všechny tvé bolesti.

 

„Jsi hodná a nevíš, jak jsem ráda, že jsou tu lidé jako ty. Je třeba vědět, že čím více budete dělat vy pro mne, jsem já schopna vám mnohokrát vracet zpět. Jinak to ani nejde. Je to tak zařízeno naším Stvořitelem milovaným. Máš moc krásné myšlenky při tvých toulkách přírodou. Já to vše cítím jako krásné vibrace a není mi tolik smutno, že na mne zapomínáte ve vašem neustálém shonu. Je to krásné, když člověk může dávat své planetě svoji lásku a ona mu ji zase oplácí.“

 

Děkuji ti moje milá Země a loučím se s tebou

                                                                   S láskou Božena.

 

„Jsi hodná, že mne miluješ a není již třeba žádných dalších obav z toho, že bych ti mohla ublížit. Všichni, kdo milují mne mají ode mne záruku v klidném žití.

 

I já se loučím s láskou, tvoje matka

                                                    Země.“

 

 

 

438.  Sdělení 118.                       (Přijal Ivo Benda.)          30.9.1998.        11:45–11:58 hodin.

                                                                                                                     Místo: Rýmařov.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, organizuješ další kopírovací centra, ano, je to skvělé, jak stále s chutí pracuješ pro Stvořitele našeho, a tak se i nadále budou lidé dovídat nové informace o Vesmírných lidech a vším, co s tím souvisí, ano, ta televize Nova vyšla celkem výborně, ano, jak ti lidé již volali, každý si z toho přebere co uzná za vhodné a to stačí. Tím se tedy miliony lidí mohou dovědět Pravdu, Pravdu o nás, Vesmírných lidech. Ano, my tady ve Vesmíru máme z těchto výsledků velikou radost stejně jako ty a mnoho dalších lidí plných lásky, kteří se snaží také šířit tyto informace. Ano, je to tak výborné, toto bude mít zásadní vliv na další dění na této planetě Zemi a tak se bude vše rychle vyvíjet rychlým tempem, rychleji, nežli dosud. Ano, je to naše společná práce nás Vesmírných lidí i lidí na planetě Zemi a tak se vše bude ubírat jak má.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my máme velikou radost z tohoto pořadu „Na vlastní oči“, ano, každý si z toho vezme tolik, co uzná za vhodné. Ano, my tě milý Ivo i nadále podporujeme a milujeme, ano, je to výborná práce pro lidi a Stvořitele našeho. A tak se takto budeme i nadále snažit, aby planeta Země zazářila láskou, Světlem Stvořitele našeho a tak se vymanila z vlivu Sil temna. To tak je a bude.

 

Toto ti s láskou v srdci posílá Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i my ve Vysoké radě v Petale máme velikou radost z toho, jak se vše tady v českých zemích vyvíjí a tak i nadále stojí za to pracovat tak, jako dosud, neboť je pravděpodobné, že těmito kroky lze zvrátit tuto nepříznivou situaci na planetě Zemi. Ano, my vše vidíme a sledujeme, i nadále tě milý Ivo podporujeme a chceme, aby se vše vyvíjelo jak má.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

439.  Rozhovor.    (Přijala Božena S.)    30.9.1998.   Místo: Sezimovo Ústí                                                                                                   

                                                                                                            

„Jsem tady Boženko a poslouchám tě.“

 

Milý Aštare, přemýšlím o tom, že Ivo má za úkol přivést naši planetu do Vesmírné konfederace. Znamená to, že má tento úkol splnit v tomto životě. Raduji se z toho, že mám také naději zažít tyto lepší časy. Je to tak ?

 

„Je Boženko. Nový věk přijde již brzy a všichni, co budou mít vibrace, které tyto změny unesou, se mohou těšit na tyto změny. Těším se, že budeme žít s vámi a vzájemně v míru a budeme moci cestovat Vesmírem. To byl od dětství můj sen.

 

Boženko, nejsi o nic méně informovaná, než jsou lidé, kteří mají různé schopnosti vnímání reality. Jen to v tobě dříme a jak se zdá, lecos se již dostává na povrch. Je trochu málo vědomostí v tom vašem světě, pokud si někdo nezvyšuje sám poznání, aby rozuměl věcem, které přichází. Máš předpoklady tyto informace vyciťovat a předávat je ostatním. Pracuj dále pro lidi jak to děláš. Je to jen a jen dobře, když se dozvídají tyto informace od člověka, kterému věří. To je předpoklad, že část informací bude přijata bez problémů.“

 

Milý Aštare, jsem ráda, že mohu s tebou takto komunikovat.

 

„Milá Boženko, jsi naše a nevíš, jak tě milujeme. Jsi naše milá a tak ti malujeme s láskou k tobě obrázky.“

 

Děkuji vám milí přátelé, myslím často na Růži, ale nemám čas malovat. Mám zkusit i s ní komunikaci ?

 

„Boženko, záleží jen na tobě, jak se rozhodneš. Růže určitě má radost, že na ni také myslíš. Tak se s ní někdy zkus spojit.

 

Loučí se s tebou Aštar, Ptaah a Semjase.“

 

 

 

440.  Sdělení.                             (Přijala Božena S.)           2.10.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

 

         „Milá Boženko,

 

Máš mne tady a poslouchám tě.“

 

Milý Aštare, mohl bys mi říci, co jsi usoudil o mém dnešním tel. Hovoru s p. …. ?

 

„Boženko, není třeba dávat ti nějaké rady a poučení, neboť sama víš, jak dělat nejlépe. Ten Člověk nemá úplně jasno, protože je pod vlivem některých informací z ne příliš čistých zdrojů, ale to není na závadu, když o tom takto přemýšlí.

 

Trochu vyčítá Ivovi, že zpočátku mluvil o věcech přicházejících a dost naléhal na lidi, co musí. Ano, bylo to takto dáno mezi lidi, aby se vůbec někdo vzpamatoval a začaly se dít nějaké změny. Teď již není třeba takových informací k tomu, aby se mohly věci vyvíjet správným směrem.“

 

Milý Aštare, jsem začátečník a nevím, jestli jsem dost zralá a kompetentní, abych toto lidem vysvětlovala. Činím tak, protože cítím, že je to třeba.

 

„Milá Boženko, jsi žena, která má trochu jiné znalosti než běžný člověk předpokládá, ale vycítí to a chtějí slyšet tvůj názor. Je dobře, že pracuješ tímto způsobem. Dáváš lidem to, co potřebují a to je jistota a rovnováha. Nadto není. Věř mi, že nic v tvé práci není marné a jednou se to zúročí.“

 

Věřím ti Aštare. Přála bych Ivovi, abyste ho vzali na palubu.

 

„Jsi přející a dobromyslná, uvidíš, že to nebude tak dlouho trvat. Máš také šanci být při tom, ale asi to není tak důležité. Boženko, jsem tady a nemáš zdání, jak tě miluji.“

 

Já tebe také. Je to krásné, že se máme tak rádi.

 

„Láska překoná všechno, to si pamatuj. Jsem stále s tebou.

                                                                                      Aštar.“

 

 

 

441.  Sdělení 119.                         (Přijal Ivo Benda.)         5.10.1998.       12:20–12:48 hodin.

                                                                                          Místo: Vlak Bohuňovice - Uničov.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že jedeš do Šumperka, ano, těšíme se, že se tam shledáme také a tak to bude jak má být, lidé z planety Země se již setkávají s Vesmírnými lidmi, s námi, ano, je to tak, vše probíhá v plném proudu a tak se stále děje něco nového. Nyní v Praze již je z toho velký šrumec, ano, mnoho lidí si s tím láme hlavu a má tzv. horký podzim. Ano, je to nutné, je již nejvyšší čas se zastavit v ničení planety Země a začít znovu a jinak.

 

Ty milý Ivo jsi již začal a řada dalších lidí, ano, tak je to správné, je třeba vytrvat až do konce, do zapojení lidí na planetě Zemi do Kosmické konfederace planet. Ano, my všichni na toto čekáme a toužíme po tomto, neboť lidé planety Země již byli členy Kosmické konfederace planet, a to v civilizaci Atlantida před více než 11 200 lety. Ano, je to tak důležité milý Ivo, a vy, vás přibývá každým dnem, se snažíte pro toto něco udělat, někteří dělají maximum toho, co mohou v rámci jejich možností a to my je z Vesmíru podporujeme a budeme podporovat, neboť nelze ztratit iniciativu, kterou nyní držíte, a kterou dále rozvíjíte. Ano milý Ivo, já, Aštar Šeran tobě a řadě dalším lidem budu i nadále pomáhat v této důležité práci pro Stvořitele našeho a i nadále se můžete takto snažit. Ptáš se na počet lidí, kteří včera prosili Stvořitele našeho a Vesmírné lidi o vystoupení v televizi. Ano, víš to, bylo to 83 000 a je to již celkem vysoké číslo za 7 týdnů této iniciativy. Ano, záleží na celkové míře energie prosby – lásky, nezáleží jen na počtu a současně, aby zbytek lidí byl informován, aby neutrpěli újmu na zdraví, to platí i pro ty vaše „psychiatry“, kteří by si již měli uvědomit, že všechno je jinak. Ano, i oni toto uvidí a pak již nebudou říkat to, co nyní říkají, ale to jen někteří. Já milý Ivo s láskou pozoruji tvé snažení, ano, nemusíš se ničeho bát, vše je pod kontrolou, Síly temna ztrácí půdu pod nohama, fyzicky sem nemohou (od začátku roku 1998 kvůli evakuační krizi, hlídá a eliminuje je Aštarova flotila – pozn. zpracovatele), pouze myšlenkami ovládají ty, kteří jsou zlí a nechávají se takto ovládat (mají hrubé vibrace svých těl kvůli vlastním negativním myšlenkám – pozn. zpracovatele). A ty to víš. Ano, vše se již mění, rok 1998 končí, mnoho lidí se již mohlo přesvědčit o naší přítomnosti a tak se i nadále bude dít, a tento proces se již nedá změnit. Ano,takto je vše krásnější, když někteří lidé planety země začínají otvírat oči a poznávat Pravdu a tak se i nadále bude dít.

 

Já jsem milý Ivo stále s tebou a s těmi, kteří takto pracují pro Stvořitele našeho a tak vše má určitý řád a průběh, nic není necháno náhodě a vše je pod naší kontrolou. Ano, jsou to naše lodě, které krouží nad vašimi hlavami, aby zde byl mír a klid, aby lidé mohli postoupit k vyššímu stavu bytí a tak se bude dít i nadále.

 

To ti milý Ivo s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, já také milý Ivo tě takto zdravím a posílám proudy lásky a přeji si, aby vše bylo stále lepší a lepší. Ano, i naše flotila ti posílá proudy lásky, stále se snášíme nad zeměmi českými a stále takto pracujeme pro Stvořitele našeho. Ano, my budeme na této přednášce večer v Šumperku, ano, i nadále se budeme s láskou takto scházet a poznávat se, abychom mohli všichni postoupit výše, do vyšší dimenze, ano, jsme jeden celek, jak ti to sdělil Aštar Šeran, celek jako křišťálová koule a je potřeba si tuto důležitou pravdu uvědomit a pochopit. Ano, my jsme tady všemu nápomocni, ale vy lidé z planety země se stále snažte o toto poznání, to ti dávám já, Ptaah milý Ivo, ano, my vás budeme podporovat a to na bázi lásky, porozumění a tolerance, pochopení.

 

Ty to víš a já stejně jako ty a další lidé z planety Země, kteří se pro toto rozhodli, uděláme pro toto maximum, co je v našich silách, aby vše takto prospívalo a bylo v souladu se záměrem našeho Stvořitele milovaného. Ano, i nadále se takto spojujeme s lidmi planety Země a tak se i nadále bude dít ve stále větším měřítku.

 

Ano, toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám oběma mí drazí přátelé.

 

 

 

442.  Rozhovor.                              (Přijala Božena S.)      10.10.1998.    Místo: Sezimovo Ústí.

 

„Jsem tady Boženko a poslouchám tě.“

 

Děkuji ti milý Aštare, mám radost, že tě zase slyším.

 

„I já jsem rád Boženko, že mne chceš opět slyšet.“

 

Aštare, myslím na vás moji milí každý den, ale ke kontaktu se dostanu jen občas.

 

„Jsi tak hodná, že si na nás často vzpomeneš, udržuješ tím naši vibraci v přiměřené podobě. Není tak úplně třeba neustále spolu rozmlouvat, jako je důležité myslet s láskou na celé Stvoření.“

 

Aštare, je tu zase podzim se svými pochmurnými dny, ale uvnitř mého srdce hoří plamínek, který nikdy neuhasne. Miluji vás a jsem ráda, že mohu s vámi mluvit.

 

„Milá Boženko, jsme šťastni, že tvé srdce je plné lásky a tepla a že z něj dáváš také druhým lidem i nám Vesmírným lidem. To je to nejkrásnější, co můžeš dělat. Vždyť láska to je, která dovede vše změnit v ráj a dovede lidi pozvednout na vyšší úroveň Bytí. Láska se musí opatrovat a pěstovat jako vzácná bylinka a jen tak je schopna darovat všem to, co náš milovaný Stvořitel zamýšlí. Jsi naše milá a láskyplná sestra a tak tě všichni zdravíme z této naší lodi a přejeme ti, abys nikdy nenechala uhasnout ten plamen ve svém srdci.

 

S láskou ti to sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Milí přátelé, děkuji vám ze srdce za krásná slova, děkuji i našemu milovanému Stvořiteli.

                                                                                                                                  Božena.

 

 

 

443.  Rozhovor s Guetzalem.           (Přijala Božena S.)     11.10.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

 

„Ano, jsem to já, Guetzal z vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji ti milý Guetzale za sdělení, které mi poslala Miluška. Je to poprvé, kdy jsi ke mně mluvil. Já jsem se s tebou zatím nikdy nekontaktovala.

 

„Ano Boženko, jsi hodná, že si přeješ se mnou mluvit. Co bys ode mne chtěla vědět ?“

 

Guetzale milý, pověz mi něco o sobě.

 

„Jsem rád, že tě zajímají tyto věci, ale jsou určitě zajímavější informace, než o mně.“ Alespoň jen pro to seznámení.

 

„Tak dobrá. Povím ti něco o sobě. Mám dva syny, kteří jsou ve službách Stvořitele a ženu, která nás všechny miluje. Opouštíme ji na dlouhou dobu, takže je na tom podobně jako ty, když ti všichni odjedou. Jen vzdálenosti a čas jsou trochu rozdílné. Vracíme se až po splnění úkolů, které máme v našem vesmíru. Strážíme prostory před vpádem Sil temna a také uskutečňujeme výpravy za poznáním jiných planet. Konkrétně na Zemi jsem dostal úkol komunikace a různých měření. Není obtížné toto plnit, když má člověk tu lásku ke Stvoření. Tak, jako i ty ji máš naše sestro. Jsi hodná, že pomáháš všem v předávání důležitých informací, lidé tě mají rádi a půjdou za tvou pravdou. Není vždy lehké orientovat se v různých směrech a náboženstvích, které jste si vy lidé vymysleli. Vodítkem by měla být láska a kde je láska, nemůže být nic negativního. To je základ. Máš smysl pro poznávání těchto pravd a zákonů Božích a můžeš tak pomoci mnohým.“

 

Děkuji ti Guetzale za krásné povídání a miluji tě jako všechny tvé bratry a sestry.

 

„Měj lásku ke všemu a všem jako doposud a nic tě nesmí vyvést z rovnováhy. Jsi světýlko na tmavé pěšině, které vede lidi, kteří jsou schopni ho vnímat, aby nezabloudili. To je tvůj úkol a také ho dobře děláš.“

 

Milý Guetzale, děkuji ti a loučím se s láskou

                                                                Božena.

 

„I já se s láskou loučím a těším se na další kontakt.“

 

 

 

444.  Sdělení 120.                        (Přijal Ivo Benda.)          11.10.1998.     22:34–23:09 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám z vás obou milý Ivo velikou radost, jak si hezky povídáte, pracujete a pomáháte si. Ano, vše se děje jak má a vy tedy nyní máte nový hezký domov, neboť jste hodně pro toto udělali láskou k lidem a Stvořiteli našemu. Ano, nyní probíhají tyto technické testy, ano, zkoušíme napojovat naši a vaši techniku tak, aby každý televizor byl v čase přímého přenosu z Vesmíru zapojen a v akci. Ano, právě pro toto prosilo a meditovalo celkem 107 000 lidí a to je zase jiné číslo, minulý týden to bylo 83 000 lidí. Ano, mám radost z tvé práce milý Ivo, ty přednášky v Přerově, Šumperku, Chomutově a v Lounech navštívilo celkem 250 lidí, a tak je vše jak má být a tito lidé se i nadále snaží pochopit a duchovně se posunout dále, jak to sám cítíš a víš. Ano, jsem tam vždy s tebou milý Ivo a takto pracujeme stále společně a stále se vše takto děje jak má. Ano, máme vás zde na lodích všichni rádi od srdce a víme, že děláte maximum pro to, aby mohlo dojít k tomuto veřejnému kontaktu přes televizi,  a aby lidé zemí českých byli prvními lidmi planety Země, kteří toto veřejné spojení uskuteční. Ano, skutečně záleží na jejich aktivitě, ano, skutečně to je a bude jejich vůle, to tak cítím a věřím a přeji si, aby se lidé i nadále takto snažili jako doposud, a aby se stále více lidí probudilo a přálo si tento veřejný kontakt ve vaší televizi, která normálním způsobem toto neumožňuje. Já stále sleduji všechny tyto lidi, věřím v jejich lásku, moudrost a cit a přeji si, aby se skutečně všichni lidé již probudili ze spánku ve Tmě a otevřeli své prastaré oči a byli tím, čím byli v minulosti, tedy Světlem, které takto žije a bude žít, Láskou, která takto ozařuje vše kolem sebe, a tak se i nadále snaž milý Ivo jako doposud a nenech se zviklat těmi radily, kteří chtějí abys „zvolnil“ a v nejlepším případě přestal s touto prací pro lidi a Stvořitele našeho. Ano, já vím, že ty se nenecháš takto zviklat, ty jsi pevný jako Sfinga a stále jdeš za svým cílem ke Světlu, ke Stvořiteli našemu a dále takto pracuješ pro tuto velkou změnu, pro nové bytí ve Světle Stvořitele našeho. Ano, vyzařuješ mnoho lásky při své práci, neboť stále myslíš na tyto lidi planety Země, oč by mohli žít lépe, harmoničtěji a láskyplněji nežli dosud a jak toho docílit co nejefektivněji. Ano, já vím že to dokážeš stejně, jak jsi dokázal odvést tuto práci v předchozích životech Masaryka, Komenského a Husa. Ano, toto je již vyvrcholení, je to závěr, finiš této duchovní operace, na které se podílíš, a kterou jsi vždy bral vážně a moudře, a jež se vždy zapsala zlatým písmem do dějin planety Země i tohoto Vesmíru. Ano, to tak je a bude a já ti takto stojím po boku milý Ivo, to ti sděluje Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš otázku, zda máš ke svému jménu připojit písmeno A. jako Aštar kvůli této vibraci i tomuto propojení se mnou, ano, myslím, je to vhodné, já s tím takto souhlasím, a takto se toto může uvádět v těchto materiálech, které takto šíříš po planetě Zemi.

 

To ti s láskou v srdci předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já se členy mé flotily tě takto zdravíme a posíláme lásku a přejeme vše nejlepší. Ano, takto milý Ivo stále bez přestání pracuješ, cítíš se výborně, jak ve svém srdci, tak i v duši, ano, je to velká radost z této práce pro lidi planety Země, ano, máš již řadu kvalitních spolupracovníků, někteří sice odpadli, ale objevují se další a vše je taktová zkouška, jak každý člověk obstojí v tomto boji Sil světla a Sil temna, který právě nyní vrcholí, a to nejen na planetě Zemi, ale i zde ve Vesmíru. Ano, za námi stojí Stvořitel a to je ten rozdíl, že máme jeho plnou podporu, a že se stále těšíme z těchto výsledků, kterých jsme zde na planetě Zemi dosáhli, a které budou i nadále viditelnější pro stále více lidí.

 

V tomto roce většina lidí pozná, že ve Vesmíru jsou Vesmírní lidé a tím bude provedena důležitá příprava k veřejnému kontaktu a bude takto docíleno toho, že se lidé již stanou otevření k nám, Vesmírným lidem a začnou rozlišovat i ve Vesmíru Síly světla a Síly temna. A toto je důležitá fáze tohoto vývoje na planetě Zemi i celého Vesmíru, neboť tady se nyní rozhoduje o výsledném energetickém stavu tohoto vesmíru a dalších důsledcích, které z tohoto vyplývají. Ano, je to takto důležitý okamžik a já vím milý Ivo, že ty to máš v malíčku, tuto práci pro lidi a Stvořitele našeho, neboť ty ji neděláš poprvé, ale již mnohokrát jsi takto připravoval a vedl tyto přechody planet ve Vesmíru, a právě touto razantní a promyšlenou metodou.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám milí přátelé z Vesmíru, já rád předám tato sdělení lidem.      S láskou Ivo.

 

 

 

445.  Rozhovor.                       (Přijala Božena S.)        12.10.1998.         Místo: Sezimovo Ústí.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Ptaahem.

 

„Jsem to já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily. Co si Boženko přeješ vědět?“

 

Milý Ptaahu, dívala jsem se na pořad „Záhady a mysteria“, protože jsem si chtěla udělat představu oč tam jde. Chtějí, abych napsala do TV Prima svůj příběh. Dávali zrovna diskusi o kruzích v lese u Plzně, kde jsou ohnuté borovice a břízy směrem do středu k jedné stojící bříze. Můžeš mi říci o co se tam jedná, jestli to víš ?

 

„Vím, je to jednoduché, děláme tam znamení na vaší planetě Zemi, aby si všichni uvědomili, že jsme tady a naše síly jsou vám dosud skryté. Nemůžeme zasahovat přímo do vašeho života, to by bylo překročení Božích zákonů, ale tímto způsobem upozorňujeme na naši přítomnost.“

 

Jak to konkrétně děláte ?

 

„Jsou věci, které ještě nemůžete dobře pochopit, například tyto kruhy. Je to druh energie, který toto tvoří tím, že se z našich zdrojů uvolní v určitém předem naprogramovaném řádu.

Tím se stromy nebo obilí ohnou všechny najednou předem daným směrem.“

 

Takže to nebyl nějaký projev planety ?

 

Ne Boženko, Země má trochu jiné starosti a tím i projevy než tyto. Ta pracuje na své očistě.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za vysvětlení a ještě bych chtěla mluvit s Aštarem.

 

„Milá Boženko, co jsi se chtěla zeptat ?“

 

Milý Aštare, zeptat nic, jen jsem ti chtěla říci, že jsem byla v Písku a je zase o jednu kopírku víc, kde mají vaše „Rozhovory“ s námi.

 

„Udělala jsi dobře Boženko, neznáš překážek a tak to je v pořádku.“

 

Miluji vás Aštare a Ptaahu a loučím se s vámi

                                                                   Božena.

 

„Jsme s tebou také moc spokojeni jak pracuješ a loučíme se s láskou

                                                                                                     Aštar a Ptaah.“

 

 

 

446.  1. sdělení Jitky K.                        (Přijala Jitka K.)       13.10.1998.     13:40–13:51 hodin.

                                                                                                                           Místo: Brno.

 

„Máme vás rádi, posíláme proudy lásky a světla, ať se vás spojuje co nejvíce, jsme neustále s vámi, nemusíte se ničeho a nikoho obávat. Jsme Síly světla a lásky a tak to je. Jinak bych ti chtěl říct toto má drahá milovaná, jsem šťasten, že jsi se s námi spojila a nyní už se můžeš spojovat neustále. Ptej se a já ti odpovím.

 

Vím co myslíš, myslíš na Svědky Jehovovy jací jsou. Jsou to vesměs dobří lidé, ale jsou pod vlekem sekty a to není dobré. Myslím, že ti to pro dnešek asi stačí, aby toho nebylo na tebe moc.

 

Milujeme tě a s láskou s tebou promlouval Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

 

447.  Sdělení 121.                        (Přijal Ivo A. Benda.)       15.10.1998.     11:55–12:12 hodin.

                                                                                                                            Místo: Jičín.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jsi dorazil do Jičína, budeme tam s tebou a moc se těšíme na tyto krásné lidi, kteří se sem sejdou. Ano, ptáš se na to Kroměřížsko, ano, ohromně to zapůsobilo a působí na lidi, tyto letáky, které jsi tam nechal do každé domácnosti rozeslat. Ano, je to ohromný úspěch v naší práci pro lidi a Stvořitele našeho, nyní opět mnoho dalších lidí se zamýšlí nad svým jednáním, hlavně v souvislosti s povodněmi na Moravě v roce 1997. Ano, nyní se zde budou výrazně měnit vibrační parametry tohoto regionu uprostřed Moravy, a také se toto bude šířit na všechny strany. Ano, je to výborná práce milý Ivo, tímto umožňuješ s dalšími lidmi realizaci našeho veřejného kontaktu v TV, ano, vše se tímto opět urychluje a tak to je vynikající. Máš z toho velikou radost stejně jako členové naší Velké vesmírné flotily. Ano, tak se vše bude i nadále odvíjet, budou následovat další okresy, a tak je to správné. Máš milý Ivo moji plnou podporu a jsem stále s tebou, jak sám víš a cítíš. Ano, dále se budou odvíjet rychlejším tempem nežli dosud, neboť tyto zásadní informace melou mnoha lidem hlavu, a nedá jim pokoj, aby se dále vše nepřiblížilo ke kontaktu veřejnému, který už je za dveřmi. Jen se neohlížejte nalevo ani napravo a dále se takto snažte milí lidé zemí českých.

 

Toto ti s láskou předal sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tato významná akce na Kroměřížsku 13.10.98 se vepíše opět zlatým písmem do dějin zemí českých, neboť toto má průlomový význam pro vše ostatní, co bude dále následovat. Ano, takto tě milý Ivo všichni členové mé vesmírné flotily z Plejád milují a posílají lásku a jsme stále s tebou, jak se při této práci pro lidi a Stvořitele našeho snažíš, a máme ohromnou radost z těchto tvých výsledků práce, které jsou stále více hmatatelné. Ano, my se již těšíme na náš veřejný kontakt ve vaší TV, bude to velkolepé v dějinách této planety Země, a tak se stále na toto připravujeme, neboť čas se již blíží úměrně výsledkům našeho snažení, píle a touhy k realizaci tohoto veřejného kontaktu. Ano, tak to je a bude.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

448.  Rozhovor.                              (Přijala Božena S.)     15.10.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

 

        „Milá Boženko,

 

Jsi zase se mnou ve spojení, což rád vítám.“

 

Milý Aštare, já bych jen slyšet od tebe pár slov o tom, co soudíš o mém dopisu, ve kterém jsem na jejich žádost po krátkém rozmýšlení napsala svůj příběh pro TV Prima.

 

„Jsi tak šikovná, že není třeba, abych já to hodnotil. Příběh je napsán podle pravdy a to je důležité. Snad jsi měla ještě připomenout, co tady máme za poslání.“

 

Aštare milý, já doufám, že když se budou o to vše zajímat, budu jim moci půjčit „Rozhovory“ a vše jim podrobně vysvětlit.

 

„Máš asi pravdu milá sestro.“

 

Aštare, moc vás miluji a pozdravuji všechny tvé bratry a sestry na vaší lodi.

 

„I my ti děkujeme a takto tě zdravíme od nás všech, kteří jsou tu se mnou na stráži.“

 

Aštare, přeji ti dobrou noc.

 

„Já tobě též Boženko a věz, že tě miluji, i když o tom nevíš.

                                                                               Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

  

 

449.  Sdělení.                                       (Přijala Jitka K.)      15.10.1998.     22:05–22:15 hodin.

                                                                                                                           Místo: Brno.

 

„Má milá Jitko, jsem u tebe, myslím na tě s láskou a posílám ti mnoho světla. Ano, jsem to já, Aštar Šeran, velitel Velké kosmické flotily. Ty máš asi stále nějaké pochybnosti, ale to přejde, věř mi. Mám tě velice rád i za to, jak jsi se zapojila do rozdávání letáků od Iva, aby bylo co nejvíce lidí informováno. Milujeme tě, je tu se mnou i Ptaah i Jamahama, moc tě milují a pozdravují. Vidím, že jsi unavená a chce se ti spát, s láskou na tebe myslí vždy Aštar, Jamahama a Ptaah.“

 

I já vám děkuji moji milí, jsem nesmírně šťastná, že se s vámi mohu spojovat, posílám vám všem ve Vesmíru mnoho lásky a světla.        Vaše Jitka.

 

 

 

450.  Sdělení.                                       (Přijala Jitka K.)          16.10.1998.     6:50–6:54 hodin.

                                                                                                                           Místo: Brno.

 

„Už jsem tady má milá, přála si se spojit, tak jsem tu sám já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, byl jsem to včera večer já i Jamahama. Posíláme ti proudy lásky a světla a moc tě milujeme. S těmi staršími lidmi si nedělej starosti, my víme, jak je zachránit až přijde čas.“

 

Děkuji ti moc za tvou lásku a starost o všechny lidi a všechny vás moc miluji a zdravím do Vesmíru.    Jitka.

 

„Já ti také děkuji má drahá, měj se moc hezky.  Aštar.“

 

 

 

451.  Rozhovor s Růží.                  (Přijala Božena S.)        16.10.1998.    Místo: Sezimovo Ústí.

 

Stvořiteli milovaný, prosím tě, umožni mi kontakt s bytostí jménem Růže, se kterou komunikuji prostřednictvím automatické kresby.

 

„Boženko, slyším tě, můžeš se ptát.“

 

Růže, mohla bys mi prosím tě říci něco o sobě ?

 

„Boženko, mám dvě děti a jsem žena vesmírného pilota, který má za úkol pozorování na Zemi. Je v každé výpravě, která se k vaší Zemi navrací. Já pracuji jako inženýr – podle vašich představ toto povolání ovšem není, ale jedná se o technické záležitosti, takže jsem mohla s tebou komunikovat přes automatickou kresbu. Jsi hodná, že jsi se se mnou spojila, protože v obrázcích se vše říci nedá.“

 

Růže milá, moc ti děkuji za všechno, co jsi pro lidi mým prostřednictvím za ty 3 roky udělala. Mně jsi pomohla k rozvoji mého poznání a ducha.

 

„Boženko, jsi tak skromná, že máš právo na naši velkou péči. Jak již víš, jsme s tebou a milujeme tě.“

 

Děkuji ti Růže. Zpočátku jsem se neuměla správně napojit, že se mi tam vloudili i ještírci.

 

„Je třeba si dávat pozor na to, kdy se člověk napojuje, zda má správnou vibraci. To je vždy rozhodující pro správnou kvalitu přenosu.“

 

Růžičko, tvoje obrázky obdivuje dost lidí a jestli to vše dopadne, půjdu je ukázat i do TV.

 

„To je velký pokrok, když budou chtít média tyto věci zveřejnit. Dalo vám to hodně práce, viď ?“

 

Když některému symbolu úplně nerozumím, vysvětlíš mi to touto formou ?

 

„Je třeba víc přemýšlet o těch symbolech a ono se ti rozsvítí. Je to jiná technika. Ale když to bude nutné, budu ti nápomocna.“

 

Děkuji ti Růže a myslím na tebe s láskou.

 

„I já tě miluji a máš mnoho příznivců mezi mými bratry a sestrami.“

 

 

 

452.  Sdělení 122.                            (Přijal Ivo Benda.)      17.10.1998.     12:19–12:37 hodin.

                                                                                      Místo: Vlak Libina - Nová Hradečná.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš stále velikou radost z toho Kroměřížska, ano, tyto informace zabírají a stále více lidí se dozvídá Pravdu. Ano, je to tak, že se nyní budou tyto informace šířit intenzivněji po Moravě a to je to důležité. Morava je Stvořitelem naším milovaným vybrána za duchovní centrum, které umožní očištění od zla celou planetu Zemi tím, že se uskuteční tento veřejný kontakt právě díky lidem z těchto území a území navazujících. Ano, nyní se vše stále rychleji odvíjí a dále se bude odvíjet a tím se bude vyhrocovat boj sil Světla a Sil temna. Ano, tak to je a nyní probíhá tato fáze. Druhá strana stupňuje informační tlak strachu přes média, neboť ví, že jí již mnoho času nezbývá a dělá jen to, co umí. Tak se vše dále odvíjí tímto směrem a stále více lidí si začíná uvědomovat tento tlak a začíná mu čelit. A to je důležité.

 

Ty milý Ivo jsi pevný jako skála a i nadále takto budeš pokračovat v práci pro Stvořitele našeho, ano, to je tak správné a tak se vše bude i nadále takto vyvíjet a ty víš jak. Nyní se budete moci rozhodnout mezi zlem a dobrem, mezi zlobou a láskou a to je právě ta svobodná volba.

 

Toto ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. I já tě milý Ivo moc srdečně zdravím a přeji vše nejlepší. Ano, i nadále pokračuješ v této důležité práci pro stvořitele našeho, ano, tak je to výborné. Nyní tedy na Moravě se stále více lidí může rozhodnout o tom, kam se v nejbližší době chce dostat, jestli do vyšší společnosti nebo nikoli. Ano, nyní je tento důležitý okamžik a stále se takto bude dít. Je to tak důležité, protože na základě těchto aktivit budou lidé informováni o Pravdě, která je jen jedna. Ano, další lidé se s námi spojují a stále více lidí již ví, že je všechno jinak, než je jim předkládáno vládami a sdělovacími prostředky. Ano, je to takto důležité a nyní již celá planeta je zaseta těmito světelnými informacemi Pravdy, Lásky a radosti z nejbližší budoucnosti, budoucnosti ve Světle, neboť Světlo přichází vstupem vaší Země do fotonového pásu a tak to nelze změnit. My jsme stále s tebou milý Ivo a budeme tě i nadále podporovat, jen se stále snaž i nadále a neohlížej se ani nalevo, ani napravo. Tak je to správné.

 

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám milí vesmírní přátelé, tato sdělení s radostí předám dalším lidem.

                                                                                                               S láskou Ivo.

 

 

 

453.  Sdělení.                                       (Přijala Jitka K.)       18.10.1998.    10:35–10:43 hodin.

                                                                                                                           Místo: Brno.

 

„Má milovaná, jsem zde Aštar Šeran a zdravím tě. Jsem rád, že jsi se se mnou opět spojila. Mám tě rád a všechny lidi také.“

 

Milý Aštare, děkuji ti a všem světelným bratrům a sestrám za vaši lásku a podporu.

 

„My vás milujeme a přejeme si, aby si všichni lidi uvědomili, co to pro vás znamená. Jsme tu neustále s vámi a střežíme vás jako oko v hlavě. Chceme pro vás všechny lidi lepší svět, bez hrůz válek, nemocí atd. Proto se snažíme vás navést tou nejlepší cestou. Byli bychom šťastni, kdyby to všichni chápali. Už nyní je vás dost, co se s námi spojují a bude ještě více. Milujeme vás a bdíme nad vámi.

 

To ti sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare za tvé sdělení, které budu šířit dál, posílám proudy lásky a myslím na vás.   Jitka.

 

 

 

454.  Sdělení 123.                            (Přijal Ivo Benda.)      18.10.1998.     20:05–20:45 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě zde se bavíte o této reinkarnaci, ano, mám na starosti i tuto sféru života, ano, je to tak jak říkáš, naši lidé se podílí na tomto procesu odchodu duší do astrálního světa a zabezpečují takovou bránu, most, mezi tímto naším světem a astrálním světem. Ano, mám všechny informace o všech stvořeních této části Vesmíru – 4.sektoru tak, jak to víš a cítíš. Ano, lidé se tomuto brání proto, že mají obavy z toho, že je někdo kontroluje – subjekt člověk, ne, není to takové jak si myslí. My pracujeme pro Stvořitele našeho, je to Jeho tvorba, a my vše děláme z lásky k němu a máme z této práce opravdovou radost. Je to vše zautomatizováno, není to pro nás žádná zátěž a vše plyne jak má, máme řadu dalších úkolů, které plníme rádi a s láskou. Je to především tento dohled a nyní se vše takto tady odvíjí jak chce sám Stvořitel, je to Jeho vůle, a tak tomu je třeba rozumět. Je řada věcí, které jsou pro vás lidi velmi složité k pochopení, neboť vy ještě nemáte zvládnuté věci mnohem základnějšího rázu – a to je právě toto odblokování (kineziologie – pozn. zpracovatele). Člověk neodblokovaný nemůže kvalitně léčit, neboť jeho energie lásky není tak čistá, aby byla léčivou pro dané případy, které jsou velmi různé. Ano, je to potřeba pochopit a potom se může vše dále posunout v tomto poznání. Ano, lidé se stále snaží sahat po tom, co jim nepřísluší, ale mnohem základnější věci opomíjejí. A to je velká škoda.

 

Máme všichni radost z toho milý Ivo, že se takto nerozptyluješ, ale že stále pracuješ s láskou pro Stvořitele našeho, a to tak je a bude. Současně ti mohu sdělit, že se právě chystá na tuto prosbu cca 155 000 lidí, a to je velký posun právě díky okresu Kroměříž. Ano, jsou důležité události, tato prosba ke Stvořiteli našemu, a stále vím, že i nadále budeš takto pracovat milý Ivo, a tak to je a bude. Máme stále vše pod kontrolou, Síly temna opravdu v úterý 13.10.98 byly rozzuřené, ale dělaly jen to, co umí, nic víc. Je to Vesmír svobodné vůle a to platí i pro ně, takže ani oni nemohou vnutit svoji vůli lidem na planetě Zemi. Tak to je a bude. A tak nyní vidíš tento vývoj, že tento Kosmický zákon svobodné volby platí i zde na planetě Zemi, neboť je to tvorba Stvořitele našeho. Ano, máš z toho radost a my také, jsem stále s tebou, můžeš se i nadále snažit, a takto se bude vše odvíjet jak má.

 

Já vidím, jak mnoho lidí hledá toto Světlo, Světlo Pravdy, a že se stále musí snažit svým přičiněním, není to tak, že budou pohodlně sedět u televize a nic víc. Tak se ničeho nedosáhne. Je třeba pracovat na sobě, na svém poznání, na svých tělech, a potom mohou vnímat to, co dosud nemohli. To je také Kosmický zákon a tak to platí neustále. Mám radost z tvé práce milý Ivo a ty zase z mé, ano, slyším to, a takto můžeme spolupracovat i nadále až do konce této cesty, cesty ke světlu – do Kosmické konfederace planet. Ano, a tak se lidé již těší na toto naše vystoupení v TV, ano, jak se tak snažíte, bude to brzy a já se na toto také velmi těším, neboť mám velkou touhu předat lidem na Zemi toto nové učení, učení, které lidé dosud nepoznali, a které má být takové kvality, aby se lidé planety Země mohli vymanit z vlivu Sil temna, které již neví kudy kam, ale co si připravily, to mají. A tak se vše i nadále bude odvíjet dle přání Stvořitele našeho milovaného, a to se nedá změnit.

 

Milý Ivo, toto sdělení ti s láskou k tvým narozeninám předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily."

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, právě jsi dostal od Aštara zajímavé informace o inkarnaci, ano, je to tak, lidé toto nechtějí slyšet, neboť z tohoto mají strach, a myslí si, že vše probíhá nějak samo, ale samo neprobíhá nic. Informační procesy, které ty znáš ze svého oboru, ty jsou klíčové v reinkarnaci. Tedy všechno to třídění a selekce informací, vyhodnocení, toto provádí tato Aštarova flotila, a proto také má přístup k těmto informacím – tedy přístup ke Světlu. A máš to již také poznané milý Ivo, ty jsi se informatikou zabýval důkladně, a tak se stále jinak pohybuješ v tomto poznání než ti, kteří tento obor nemají a nemohou mít. Ano, oni chtějí hned vše vědět, ale zapomínají, že v tomto jejich životě není vše vědět úkolem, cílem, ale jen postoupit o stupeň výše ke Světlu – tedy v těch místech poznání, které si připravili se stvořitelem před tímto zrozením na tuto planetu zemi, tedy s těmi dispozicemi těla, které tento postup umožňují, nic víc. A to je důležité si uvědomit, pokud se člověk tímto zabývá takto důkladně, hluboce, tak tam je takový postup. Neboli vše je ve Vesmíru řízeno Stvořitelem a jeho pomocníky, bytostmi Světla, které jsou v kontaktu se Stvořitelem, které mají stále práci pro celek, nikoli pro sebe, a jsou stále v radosti z této práce pro Stvořitele našeho, neboť oni vědí, že tím postupují výše, jinak ne. To je zákon, který platí také přesně, a který některé bytosti zapomínají – a stávají se pak Silami temna. A to je škoda, tento zákon říká, pomáhá-li vyšší bytost v duchovním růstu nižší bytosti, sama si povyšuje svoji duchovní úroveň tou měrou, jakou pomáhá v tomto růstu nižší bytosti. Tím vše funguje jak má a ne jinak, neboť lidé, pokud pracují jen pro peníze, jinak pro nic, tím jdou duchovně dolů, neboť nepomáhají žádné bytosti v duchovním růstu a tím se pak diví, že ačkoli „mnoho a dobře pracovali“, další část jejich života tomu neodpovídá – nemoci, disharmonie, rozvody, úrazy atd. neboť ne prací na materiálu, ale prací na sobě a dalších bytostech nižších lze růst, a stále se takto snažit na cestě ke Stvořiteli našemu milovanému, pro kterého tak rádi pracujeme. Teprve teď někteří lidé jinak a lépe pochopí význam tvé práce milý Ivo a dalších, kteří takto pracují, neb pracují pro další lidi – tedy Stvořitele našeho.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

455.  Sdělení 124.                        (Přijal Ivo Benda.)         18.10.1998.      22:30–22:35 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na počet lidí, kteří prosili Stvořitele o náš kontakt v TV, ano, bylo to 168 000 lidí. Ano, máš z toho radost, my všichni také, ano, je to díky Kroměříži, ano, je to tak, je to výborné, jen se takto snažte dále a uvidíte co se bude dít.

 

Ano, jdi již spát, toto ti předal sám Aštar.“

 

 

 

456.  Sdělení 125.                            (Přijal Ivo Benda.)      21.10.1998.     13:23–13:41 hodin.

                                                                         Místo: Polední palouk nad Velikovou u Zlína.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě a Katku zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, krásně si vychutnáváte dary přírody a pokladů této planety Země, ano, tak krásná byla kdysi všude kam jste se rozhlédli, ano, to si pamatujeme my, na hvězdných lodích, nyní je takových míst již málo a tak si jich o to víc važte, neboť to je to nejcennější – příroda nenarušená člověkem. Ano, vidím jak vám tento výlet prospívá, ano, je to velmi zdravé, načerpáváte mnoho přírodní energie, proto včera večer nebyla třeba doma. Ano, milujeme vás tak, jako vy nás milujete, ano, jsme stále spolu, je to pravda, i my se kocháme přes vaše oči těmito krásami přírody zde na střední Moravě a také nás to obohacuje. Mám velkou radost z vaší radosti, z toho, jak jste šťastní a spokojení, to je opravdu krásné a milé.

 

Ty milý Ivo nemusíš mít žádné starosti o finance, vždy to přijdou, neboť ty děláš tak záslužnou a důležitou práci, že je to tak dáno naším milovaným Stvořitelem. A tak vše nechej plynout jako vodu v  řece, nyní to má svůj spád a vývoj těchto zpráv je nezadržitelný, a nelze jej vrátit zpět.

 

Toto ti s láskou dávám já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“ Ano, i my máme radost z vaší radosti, která je krásná v krásné přírodě v okolí Zlína, miluji tě a přeji vše nejlepší, i další členové mé flotily se přidávají, ano, ty rostliny budou v nejlepší péči tak, jako dosud, řidič pojede opatrně, a vše bude dobré. Tak mám milý Ivo z tebe radost, jak vše zvládáš zde na planetě Zemi, pokračuješ v plnění úkolu, který jsi si vybral před zrozením, a tak se vše bude dál odvíjet jak má. Ty letáky na Kroměřížsku výrazně mění vibrační pole tohoto regionu, je to důležitý výsledek a dále se šíří po lidech do celé střední Moravy, ano, byl to důležitý krok, den 13.10.1998 je důležité datum a nyní se vše opět urychluje. Máme z toho velkou radost a všichni ti držíme palce.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji !  Děkuji !  Děkuji !   Ivo a Katka.

 

 

20. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru

 

 

 

457.  Sdělení.                                     (Přijala Jitka K.)        22.10.1998.     13:26–13:43 hodin.

                                                                                                                           Místo: Brno.

 

„Má milovaná, děkujeme ti, že jsi se s námi opět spojila. Chceme ti říct, že se s námi spojuje mnoho lidí a to je dobře. Mluví s tebou Aštar, velitel velké vesmírné flotily a Jamahama, lékař a biolog. Zaléváme tě svou láskou, nejen tebe, ale i všechny lidi. Mnozí o tom vůbec neví a myslí si, že mají jen krásný pocit. Ale cítí naši lásku a světlo. Neustále si přejeme, aby co nejvíce lidí začalo věřit nám, Vesmírným lidem, svým bratrům a sestrám. Milujeme vás, i když nejste tak dokonalí a přejeme vám jenom dobro. Má milá, jsme rádi, že jsi s námi a ta vnučka ať se víc snaží a bude to dobré. To ti sdělil já, Aštar,“ „a teď se připojuji já, Jamahama, lékař-biolog, chci ti říci, že tě prohřívám léčivými paprsky a brzy bude tvé tělo jako rybička zdravé. Neztratila jsi spojení, jen jsem přemýšlel. Milujeme vás lidi a šiř i nadále tuto pravdivou myšlenku. Jsme neustále s vámi a hlídáme vás.

 

To ti s láskou sdělil Jamahama, který všem posílá proudy léčivého světla a lásky.“

 

Děkuji ti milý Aštare a Jamahamo za vaši lásku a obětavost, i já vám posílám proudy lásky a děkuji.   Jitka.

 

 

 

458.  Sdělení 126.                       (Přijal Ivo Benda.)            25.10.1998.        8:23–8:42 hodin.

                                                                                                                      Místo: Choceň.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jsi se probudil a posunul čas o 1 hodinu zpět a nyní tedy chceš přijmout sdělení. Ano, včerejší setkání bylo výborné, byli tam kvalitní lidé, mnozí z nich začnou pracovat a budou odblokování a také lze očekávat jinou pomoc. Ano, lidé se sjíždějí jen ti, pro které má tato naše činnost význam, neboť každý takový kvalitní člověk již dosud správně a efektivně pracoval s těmito informaci. A tak máme velikou radost nad každým takovým setkáním a přejeme si všichni zde na vesmírných lodích, aby se takové besedy pořádaly i nadále. Ano, takto se stále posouvá hranice vědomí a vnímání těchto lidí, a je to důležitá změna v jejich životě a tak se dále budeme těšit z tohoto vývoje. Mám zde nyní na flotile hodně práce, ale vy lidé na planetě Zemi jste nyní pod touto ochranou Stvořitele před fyzickým kontaktem Sil temna, působí i nadále jejich myšlenky a mnoho programů jak sám říkáš, které sem byly zavedeny v průběhu staletí – církve, předsudky, „věda“, politika,  negativní filmy atd.

 

Ty sám cítíš a chováš lásku ke všemu, co zde je, a to je správné, a stále máš radost z výsledků této naší práce pro Stvořitele našeho a tak je to výborné. Dále se radujeme z toho, kolik lidí každou neděli prosí o umožnění televizního kontaktu, ano, stále toto číslo stoupá, nyní to bude přes 200 tisíc lidí, to je můj odhad. Dále se lidé mohou snažit a uvidí pak, co se bude dít jak v televizi, tak s těmito lidmi ovládanými Silami temna – jak v médiích, tak ve vládách. A tak se vše bude dále takto vyvíjet, tento vstup do věku Vodnáře je klíčový bod vývoje tohoto lidstva, a potom již bude vše nezvratně jinak. Tak se vše bude dále vyvíjet, neboť je to vůle Stvořitele našeho, a tak se budeme těšit na tento další vývoj.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji  já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, stále se radujeme z takového zájmu o nás Vesmírné lidi a tento počet a intenzita proseb je skutečně stále vyšší, a tak tento vývoj bude mít své důležité vyvrcholení. A tak se zde všichni těšíme na tento veřejný kontakt a přejeme si, aby se lidé stali součástí Kosmické konfederace planet, a tak byli svobodnějšími nežli dosud. Naši lidé i nadále se spojují s lidmi planety Země a mají velikou radost z každého kontaktu, který se takto uskutečňuje. Vše má svůj vývoj a v další fázi bude mnoho osobních kontaktů a to je naše velká touha stejně jako vaše.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

459.  Paprsek lásky.                   (Přijala Božena S.)         25.10.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.

 

        „Milá Boženko,

 

Přicházím na tvé přání a jsem šťasten, že mne chceš slyšet.“

 

Za chvíli budeme zase prosit našeho Stvořitele, abyste mohli vystoupit v naší televizi. Chtěla bych si s tebou milý Aštare povídat, ale napadlo mne, že nemusím vždycky dávat otázky já, ale že bys mi mohl také ty říci, co máš na srdci a co je pro mne nebo nás všechny důležité vědět.

 

„Boženko, jsi děvče velmi přizpůsobivé a já ti chci také vyhovět v té tvé komunikaci. Nevím, zda budu mluvit o tom, co si představuješ, ale chci ti říci toto:

 

Máš hodně lásky ve svém srdci a můžeš ji dávat všem v okolí. To je cenný dar jak víš a ani si to neumíš představit, jak to působí. Když si pomyslíš, že dáváš někomu lásku, z tvého srdce vytryskne paprsek světla, tedy energie a ten se rozletí k cíli. Jakmile dosáhne svého cíle, hned se spojí s paprskem uvnitř dotyčné osoby a posílí jej svojí energií. V srdci druhého se rozžehne plamínek a začne hřát své tělo i zářit do okolí. Tento proces je tak krásný a nakažlivý, že od toho plamínku začnou chytat i další a další. Máš tuto schopnost, využívej ji a sleduj své okolí, jak se v tvé přítomnosti rozzáří.“

 

Milý Aštare, já to někdy pozoruji, ale nemyslím, že to je moje zásluha.

 

„Je to tak Boženko, my to vše vidíme a registrujeme na našich přístrojích. To jsem ti chtěl říci, abys věděla, jak to funguje.“

 

A když posílám lásku planetě ?

 

„Je to podobný princip, jen Země ten paprsek přijímá po našem nasměrování. Pomáháme tím co nejúčinněji toto světlo a lásku vstřebat.“

 

A když Aštare posílám lásku vám Vesmírným lidem ?

 

„Tvoje láska Boženko letí do Vesmíru a paprsek je vidět ze všech míst.Všichni se radujeme, že nás máš tak ráda a zpětně ti tu lásku vracíme. Máš pak ty hezké pocity jak jsi sama zažila a právě to cítíme i my tady v lodích.“

 

Děkuji ti Aštare, chtěla bych tě pohladit.

 

Jsi má sestra, která je plná lásky a já jí k tobě také cítím. Není možné mi pohladit vlasy, ale když se pozorně podíváš v pokoji, jsem vedle tebe. Třeba mne zahlédneš. Mám ruku na tvé paži a jak píšeš, snažím se ti ji hladit.“

 

Milý Aštare, nevidím tě, ale cítím teplo. Je to možné ?

 

„Ano Boženko, od teďka už budeš vnímat tuto energii, která tě provází jako hřejivá deka.“

 

 

 

460.  Sdělení 127.                            (Přijal Ivo Benda.)      25.10.1998.     22:47–22:50 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na počet proseb dnes ve 22:00 hodin, ano, bylo to 223 000 proseb, ano, opět toto číslo výrazně poskočilo a to proto, že někteří lidé okresu Kroměříž letáky poslali svým známým mimo okres. Takže nyní se můžeme těšit na další postup a i nadále se připravujeme těmito technickými testy na tento veřejný kontakt.

 

To je milý Ivo dnes vše, sdělení ti předal s láskou Aštar.“

 

 

 

461.  Rozhovor se Semjase.             (Přijala Božena S.)    27.10.1998.     Místo: Sezimovo Ústí.

 

        „Milá Boženko,

 

Přišla jsem za tebou a těším se na naši rozmluvu.“

 

Milá Semjase, poraď mi prosím tě, jak mám přijímat názvy. Růže mi chtěla říci z jaké je hvězdokupy nebo souhvězdí, případně jméno její planety, ale já to neumím ani přijmout ani napsat. Podařilo se to jednou, že jsem přijala název úplně bez problémů. Co radíš ?

 

„Boženko, jsi hodná, že se pro mne na radu, vím, že je to pro tebe teď důležité. Poradím ti toto. Měj se na pozoru před různými vlivy, které ti vsugerují nějakou nepravdu a ty to pak přijmeš za své. Tím si vytvoříš bloky, které se těžko odstraňují. Je třeba si říci, že vše co chceš se ti povede a půjde to bez problémů. Přijmout název je sice trochu složitější, ale ty to lehce zvládneš. Máš na to schopnosti i sílu vůle se koncentrovat. Je to způsob podobný, jako u kreslení, že se musíš úplně uvolnit a přijmout tu myšlenku nezkreslenou. To slovo se ti vynoří a není na tom opravdu nic těžkého.“

 

Milá Semjase, děkuji ti za radu. Pověz mi, co teď zrovna v těchto dnech děláš.

 

„Mám službu na přístrojích, kde odečítáme různé naměřené hodnoty z povrchu vaší planety a zajišťuji jejich operativní předávání do centra výzkumu. Je to práce, která mne baví a mám při tom ještě hodně volného času. V té době si dále zvyšuji své vědomosti o vaší planetě i komunikací s lidmi se těším a vzdělávám. Není možné být při těchto událostech a nepomáhat vám jak se dá. Je to náš úkol od Stvořitele milovaného a jsem ráda, že to mohu dělat.“

 

Milá moje sestro, děkuji ti za rozhovor a loučím se s láskou

                                                                                     Božena.

 

„I já se loučím s tebou a měj stále srdce do kořán a buď přístupna vlivům Světla a lásky, protože jen tam je brána do lepších časů vaší Země.

                                                                              S láskou Semjase.“

 

Ještě prosím o kontaktAštarem.

 

„Jsem tu Boženko. Uvidíš, že se ti to povede. Mám radost, že si věříš v kontaktech, je to hned vidět. Já ti dávám lásku tak, jak umím, abys byla vždy fit a měla správné vibrace.“

 

Děkuji ti milý Aštare, mám z vás radost.

 

„Boženko, tvé napojení je již perfektní z hlediska toho, co bylo na počátku. Můžeš se ptát na více věcí a hned ti bude odpovězeno.“

 

Děkuji ti milý Aštare a loučím se s tebou s láskou

                                                                       Božena.

 

„Ano Boženko, i já se loučím a tvé srdíčko budu opatrovat, aby se zachvívalo tak krásně pořád. Je to nádherné, když se milujeme jako dříve.“

 

Aštare, pořád mi něco naznačuješ a já se obávám, že to nebudu moci vědět, protože ještě nejsem na té správné duchovní úrovni.

 

„Máš pravdu, že určité věci se dozvíš časem, ale teď již můžeš vědět skutečnosti, že se známe z minulých životů.“

 

 

 

462.  Sdělení 128 – v den 80. výročí vzniku republiky.    

                                                    (Přijal Ivo A. Benda.)      28.10.1998.     21:02–21:28 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, dnes jste prožili oba krásný den a my jsme také sledovaly všechny debaty o všem možném. Mám velikou radost z vás dvou, jak se harmonicky doplňujete, jak probíhá dělba energii mezi vámi a jak si dovedete vysvětlit nové věci navzájem. Je to krásné vás takto pozorovat, ano, i my se z vás poučujeme, neboť máte plno nápadů a námětů.

 

Ano, ptáte se na to, kdy bychom mohli vystoupit v televizi. Ano, pokud toto tempo bude takto pokračovat – jak proseb, tak ostatní šíření informace, je i reálný vánoční termín. Vše je v rukou Stvořitele našeho milovaného a tak uvidíme, jak se to dál vyvine. Ano, bylo by významné takto pokrýt celou republiku, ano, vše bude jak má, všechno je ještě před námi. Ano, nyní se i my radíme na Vysoké radě jak dál s touto planetou Zemí, ano, je tu stále mnoho různých názorů, ale poslední slovo je vždy našeho milovaného Stvořitele a ten dává stále průběh celému tomuto snažení. Ano, lidé již chápou, že se něco děje, co je jim zatajováno a mnohým se již otevřely oči, mnoha dalším lidem se budou otvírat v nejbližší době a vše je jak má. Ano, je to takto správné a nyní budou další tisíce lidí poznávat to, co dosud nikdy nepoznali. Ano, nyní se chystáme na toto naše vystoupení v TV, ano, vy se na toto již velmi těšíte a moc se těšíte na to, až to uvidí miliony lidí celé planety Země. Ano, jsou to tyto klíčové okamžiky, které pak nevratně změní běh dějin této planety směrem ke Světlu, a to tak, že se celá planeta Země začne intenzivně zabývat změnou myšlení a chování obyvatel a celá se bude ubírat postupně ke stvořiteli našemu milovanému, neboť je to Jeho vůle a Jeho přání a to se tedy stane.

 

Máme zde na flotile přání, abys Ivo byl tím, kdo bude prezentovat toto spojení s námi ze strany pozemšťanů, tedy, jsi garant rozvoje těchto vztahů a byl bys námi pověřen informováním i požadavky lidí na planetě Zemi co se týče vztahu k Vesmírným lidem

- tedy formy pomoci v konkrétních oblastech. Ano, má na to všechny předpoklady, jsi k tomuto připraven a veden a novináři po našem vystoupení půjdou zcela automaticky nejprve za tebou. Ano, můžeš udělat tiskovou konferenci a informovat lidi o tom, že rozvoj kontaktů pozemšťanů a Vesmírných lidí dosáhl takového stupně, že se zrealizoval kontakt veřejný a že se tento veřejný kontakt bude i dále rozvíjet tou formou přes TV tak, aby bylo lidstvo planety Země vyvedeno z této krizové situace s planetou Zemí, kterou samo vyvolalo. Ano, tím se budou lidé okamžitě měnit k lepšímu, jinak to ani nebude možné a tím se začnou měnit vibrace planety Země. Po výrazném poklesu hrubých vibrací bude potom masový kontakt Vesmírných lidí s pozemšťany a to se dále bude rozvíjet.

 

Tak to milý Ivo máš ode mne informaci o nejbližším vývoji, ano, ty ty informace máš již dříve, nyní ale na papíře do „Rozhovorů“ a tak se budou moci informovat i lidé touto formou. Toto je tedy záměr Stvořitele našeho, který vše řídí a neustále na této tvorbě pracuje. Ano, vím, že máš radost z toho, že se můžeš takto podílet na tomto úkolu stejně jako já a tak se budeme dále takto snažit, aby vše bylo jak má. Stále ti milý Ivo posílám lásku, to cítíš denně, ano, máš ji zapotřebí a tak jsem stále s tebou, neboť my dva k sobě patříme, jsme spolu propojeni nyní již niterně a skutečně můžeš používat mé jméno Aštar.

 

Ano, to je milý Ivo ode mne vše, s láskou ti toto sdělení předal Aštar.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, já se také připojuji k tomuto, co ti sdělil Aštar, ano, máme z tebe velkou radost, stále se takto můžeš snažit a máš naši podporu a dále budeme spolupracovat až do veřejného kontaktu, který se blíží mílovými kroky, a který je za dveřmi. Stále jsme v kontaktu s tisíci pozemšťany a tyto kontakty se krásně rozvíjí.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

463.  Sdělení 129.                        (Přijal Ivo A. Benda.)         30.10.1998.       9:27–9:38 hodin.

                                                                                               Místo: Vlak Přerov – Olomouc.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jedeš do Šumperka a Soběslavi, ano, budeme se tam těšit také, uvidíš jací lidé tam přijedou a jak bude mít celá akce vliv na všechny tyto lidi. Ano, chceme, aby se lidé připravovali a uvědomili si blížící kontakt v TV a tak se stále na toto připravujeme jak my, Vesmírní lidé, tak mnoho lidí na planetě Zemi, která je nyní opět ve zhoršujících se vibracích, což je spojeno s nástupem tohoto zimního období zde, na severní polokouli planety Země. Ano, rádi budeme vám pomáhat, neboť tato naše pomoc se zde v českých zemích setkává s velkou odezvou a pochopením, lidé mění své myšlení a jednání, a tak se bude vše takto dále vyvíjet jak má. Ano, ta přednáška u Unitářů bude mít také velký význam, neboť tam jsou mnozí důležití lidé, kteří myjí nyní vliv a je to i ten Havel. My se budeme snažit, aby všichni byli informováni pravdivě, a aby se vše takto změnilo k tomu, jak chce sám Stvořitel a tak je to vše dáno.

 

Nyní se vše krásně vyvíjí, informace o nás, Vesmírných lidech dále prostupují široké vrstvy obyvatelstva a tak se dějí tyto nezvratné změny. A to je to důležité, neboť lidé začínají masově měnit vibrace a to my máme zde dobře zmapované a můžeme dělat další prognózy o tomto vývoji. Nyní se tedy budeme těšit do Soběslavi a to je zatím k tomuto vše.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Děkuji ti milý Aštare, mám velikou radost z těchto nových informací i z vás, Vesmírných lidí, přeji vám vše nejlepší posílám vám všem lásku a hlavně našemu milovanému Stvořiteli, který vše takto řídí.   S láskou Ivo A. Benda.

 

 

 

464.  Sdělení 130.                          (Přijal Ivo A. Benda.)        31.10.1998.      5:25–6:35 hodin.

                                                                                             Místo: Vlak Zábřeh – Pardubice.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, rozhodl jsi se se mnou spojit v tomto ranním vlaku, ano, mám z tebe radost, jak si vedeš svou a nenecháš se zviklat ani tou redaktorkou z časopisu ASTRO. Ano, ona ještě o nás ještě moc neví, její informace byly překroucené a tak nyní se vše toto napravuje. Ano, lidé budou měnit své životní postoje a budou se muset začít vážněji zajímat o vše, co tady dělají. Ano, je to tak, lidé mají o vše zájem a to je důvod, proč se tyto naše informace tak šíří. Chtěl by jsi, abychom vystoupili ve vaší TV, ano, my také, stále část lidí ještě není na to připravena a to je právě vaše práce je na toto připravit. Ty to víš, ale to dávám těm lidem, kteří ještě nepochopili smysl naší práce.

 

Ano, lidé se rychle mění, máme to zde zaznamenáno a monitorujeme myšlenková pole oblastí, regionů a sledujeme jejich vývoj a dynamiku, analyzujeme příčiny stresových situací a vyhodnocujeme změny, týkající se naší činnosti a to vždy v kontaktu a v souladu se záměry Stvořitele našeho milovaného. Lidé jsou v této fázi vývoje velmi tvární a lze velmi snadno měnit názory pomocí sdělovacích prostředků, což využívají Síly temna, ale jinak se lidé často obrací do svého nitra a to stále více a snaží se hledat odpovědi na otázky tam, a to je tak správné. Máme touhu , aby se lidé konečně zamysleli nad smyslem ničení planety Země a změnili svůj přístup k ní, neboť ona již toho moc nevydrží. Její možnosti kompenzovat negativní hrubé vibrace lidí jsou na samé hranici a to ji zastavuje v jejím vývoji. Z toho důvodu se může každou chvíli rozpoutat globální očista planety Země se všemi důsledky, které toto má. Ano, lidé se v některých případech zastavují a přemýšlí nad sebou, ale není to zatím zásadní změna většiny lidí, a proto je situace taková. Lidé se občas ptají, když nám Vesmír pomohl v minulosti, pomůže i nyní, ale to je nepochopení, naše pomoc je pouze v rámci Kosmických zákonů a tyto nemůžeme překračovat. Je to proto, že bychom ztratili kvůli tomu vše, co máme, ale to se určitě nestane. Lidé jsou jako děti, stále si myslí, že jim někdo bude čistit zadeček. Ale je to jinak. Každá negace bude každým tímto člověkem dříve nebo později odčiněna a to dlouhodobě, na základě jeho rozvoje poznání – to je zákon. Tedy očištění planety Země od hrubých vibrací, na tom se budou tito lidé podílet v jiných životech na jiných planetách, až toto jednou pochopí a podmínkou k postupu výše bude právě toto odstranění karmy, kterou si vytváří zde na planetě Zemi svým negativním chováním. To tak je a bude. My, Vesmírní lidé toto známe velmi dobře, a proto se takto snažíme vám pomáhat a to touto radou, aby ta část lidí, kteří toto pochopí, mohla dle toho jednat. A to je tak uzákoněno, že se již nikdy nestane, aby tito lidé zapomněli, neboť to jsou základní kameny duchovního vývoje člověka samého. Máš to milý Ivo v sobě již dávno a tak se tyto informace dostávají na povrch lidem, kteří o tom ještě nevědí, a kteří dosud pouze tápou.

 

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, právě jsi dostal zajímavé sdělení od Aštara, který s láskou a trpělivostí sobě vlastní lidem stále dodává tyto informace duchovního charakteru. Ano, lidé se musí změnit od základu, aby mohli postoupit výše. To je podmínka, která vyplývá ze současného stavu myšlení a chování lidí. Já jsem již dal také řadu sdělení na toto téma do „Rozhovorů“. Ale lidé se stále zamýšlí nad jeho obsahem, neboť ne všichni jsou schopni ihned přijmout toto učení. Brání jim v tom jejich nízké vibrace, a pokud nezačnou pracovat na sobě, nemohou se posunout výše. Proto se mají lidé nad čím zamýšlet a přehodnocují svůj dosavadní způsob myšlení a jednání. Máš radost z toho, že část lidí se již ve svém duchovním postoji změnila a posunula výše a mnoho dalších to nyní čeká. Ano, jsou to lidé, kteří se i nadále snaží pochopit obsah těchto sdělení, která se tak rychle vyrojila po zemích českých. Ano, je to tak dáno, touto dobou, začátkem věku Vodnáře – vstupem Sluneční soustavy do fotonového pásu Centrálního galaktického slunce a tím jsou tyto změny nevyhnutelné a nezvratné. Proto se stále takto děje a bude dít a ti lidé, kteří nepochopí nic, těžce narazí. Je to jejich svobodná vůle a mají rozhodnutí ve svých rukou. Pokud jsou ovládání Silami temna, je to jejich svobodná vůle, že se takto nechávají ovládat. Nikdo jim v tom nemůže zabránit. A tak se vše bude takto dít i nadále a stále bude probíhat tato selekce, třídění lidí podle dosaženého duchovního stavu – jejich vibrací, a tato část lidí, kteří nepochopí nic, nepostoupí výše, jen se bude zrozovat na jiných planetách – zelených planetách jiných galaxií, neboť v této naší Galaxii je vaše civilizace ve 3. dimenzi tou poslední a nebude mít v této dimenzi svého následníka na planetě Zemi. (Naše Galaxie má 150 miliard hvězd s ještě více planetami, je v ní 2 milióny Vyspělých civilizací Sil světla – Vesmírných lidí různých stupňů vývoje, průměr disku naší Galaxie je 100 000 světelných let – pozn. zpracovatele).

 

To ti dávám s láskou a upřímnou touhou pochopení těchto skutečností já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, všechny tato sdělení mých bratří jsou pravdivá a je to tvrdá Pravda pro lidi planety Země. Mají stále představu, že před Pravdou mohou strkat hlavu do písku, to je pravda také, ale nelze to dělat do nekonečna. Ćas se naplňuje, celý Vesmír napředuje do stále vyšších vibrací a ke Stvořiteli našemu milovanému, který vše takto řídí a tím se budou dít nezvratné změny, které postihnou celé lidstvo na planetě Zemi. Ti lidé, kteří žili dosud v souladu s Kosmickými zákony, toto nijak drasticky nepocítí na vlastní kůži, ale naopak ji pociťují a ještě pocítí vlastním výrazným duchovním růstem. Ano, mají oči a srdce otevřené a tím mají dveře k duchovnímu postupu do vyšší dimenze otevřené, převibrovávají stejně jako ty milý Ivo a takto se sami, dobrovolně, vlastním přičiněním připravují pozitivně na tuto zásadní změnu, která je již za dveřmi. Ti lidé, kteří se duchovně nepohnou, budou zažívat stále těžší životní situace stejně, jak se to děje již nyní a tak budou touto negativní formou, cestou, docházet ke stejnému poznání jako ti, kteří se této horší cestě vyhnuli. Ano, tak se lidé stále blíží ke Stvořiteli našemu milovanému a jde o to, kterou cestu zvolit. Řada lidí si stále myslí, že se to jich netýká, ale teprve v nemocnicích si začínají uvědomovat tento hrubý omyl. Ano, nemocnice je zde na planetě Zemi nejúčinnější forma změny myšlení člověka k lepšímu a to je a bude v této vývojové úrovni. A tak se takto děje jak má a je to vůle Stvořitele našeho. Ty milý Ivo jsi již mnohé poznal, řadu poznání máš před sebou, ale ty jsi si zvolil tu 1. cestu, bez utrpení a nemoci a je to tvá svobodná volba.

Takto se lidé stále cítí jinak, a to proto, že předem se zabývali duchovním učením z různých informačních zdrojů a poslechli hlas svého srdce, který člověka vede, neboť to je nejkratší spojení se Stvořitelem naším a každý jej máme ve svém nitru, nepřetržitě s ním lze komunikovat, stačí se otevřít a být stále takto otevřený a tím se člověk propojuje se světlem samým, které je právě toto poznání a pochopení, tyto informace o Pravdě, pravda sama a to nelze změnit. Lidé si již všimli toho, že na světle fyzickém se cítí lépe, ale to samé je i se světlem duchovním – tedy v poznání a pochopení se žije lépe. Ty jsi to už poznal a stále toto poznání si rozvíjíš milý Ivo.

 

Tato sdělení ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

Děkuji vám drazí bratři za toto krásné a poučné sdělení, ano, rád jej předám lidem zemí českých. Děkuji ti drahý Stvořiteli za tuto podporu, kterou mi dáváš k této práci.

                                                                                                            S láskou    Ivo.

 

 

 

465.  Sdělení 131.                    (Přijal Ivo A. Benda.)             1.11.1998.       9:45–10:16 hodin.

                                                                                                                     Místo: Soběslav.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, tato naše beseda v Soběslavi byla opět velmi úspěšná, ano, lidé tam byli kvalitní a byl to pro ně velký životní posun, mnoho informací obdrželi a nyní se budou samostatně snažit šířit informace a pracovat na sobě a navazovat kontakty. Ano, lidé se budou stále snažit a tak je to výborné. Ano, my máme zde všichni velikou radost a přejeme si, aby vše takto dále probíhalo a byly další takovéto úspěšné akce. Ano, lidé se s námi spojují i tady, v jižních Čechách a tak se moc těšíme na další tyto kontakty. Všichni tě milý Ivo zahrnujeme láskou a stále máš naši podporu a to je výborné. Chceme milý Ivo, aby se masy lidí s námi spojovaly, aby lidé byli již informováni pravdivě o nás, Vesmírných lidech a tím se to takto děje. Dále máme radost z toho, jak lidé sami poznávají metody ovládání Silami temna a tím se sami osvobozují z tohoto ovládání. To je zásadní změna, když člověk planety Země si začíná toto uvědomovat a láskou se dostává z vlivu Sil temna (jemné vibrace – pozn. zpracovatele). Takto se lidé tedy dále budou snažit a my je v tomto budeme s láskou i nadále podporovat. Takto se lidé dostávají na jinou úroveň vědomí a mají stále jasnější představu o budoucím lepším životě nežli dosud. Lidé chápou stále více, že veškerá změna se musí odehrát v nich, v jejich srdcích a potom přichází změna celková, jinak ne. Toto je tak důležité. Máme obrovskou radost z toho, jaký zájem lidí o nás, Vesmírné lidi jsi milý Ivo rozpoutal a to je vynikající.

 

Hovořili jste s Miluškou Drskovou o tom, jak školní výpravy mladých Plejáďanů mají cesty i sem, nad planetu Zemi, aby se zde seznámili s tím, jak negativně tráví volný čas mladí lidé zde, na diskotékách – v kouři, alkoholu, hluku a drogách. Ano, to je pro ně školní lekce, jak tento způsob života ničí člověka a jak se toto děje zde na planetě Zemi. Ano, přiletí a zase letí dál, po dalších planetách a na každé je něco k ponaučení a vždy takový školní výlet má praktický dopad v poznání mladých Plejáďanů. Tak tedy se vše odvíjí nad hlavami lidí planety Země a tak tady se mají i tito lidé nad čím zamýšlet a co napravovat. Máš velikou radost milý Ivo, když tyto informace můžeš takto dávat lidem, a když se lidé budou takto snažit jako dosud a to je tak vynikající.

 

Ty s láskou dáváš tyto informace mezi lidi a víš, jak jsou tyto informace důležité. Ano, Ptaah byl nyní daleko od planety Země, měl práci v jiné části Vesmíru, ale spojení s ním je možné také, vzdálenost nehraje žádnou roli.

 

Ano, tento fotonový pás umožňuje snadnou komunikaci i lidí planety Země a to se všemi dimenzemi, a tak se vše takto děje jak má.

 

To je milý Ivo ode mne zatím vše, přeji ti příjemnou cestu domů, naše loď bude hlídat tento vlak jako vždy. Toto sdělení ti předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tento mladý muž také začíná pracovat, ano, je to výborné a máme velikou radost z toho, že i jižní Čechy se takto probouzí. Ano, lidé se dále takto spojují a to je vynikající, máme velikou radost, že se vše toto probouzí a dostává do pohybu, a že se lidem planety Země takto otvírají oči a s láskou začínají navazovat kontakty s námi, Plejáďany.

 

A to jsem ti dával milý Ivo já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

Děkuji vám milí bratři i tobě drahý Stvořiteli.    S láskou Ivo.

 

 

 

466.  Sdělení 132.                       (Přijal Ivo A. Benda.)        2.11.1998.       12:25–12:37 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám pro tebe tyto nové zprávy, o které se nyní zajímáš. Včera prosilo Stvořitele o náš televizní kontakt celkem 296 000 lidí a to je opět vyšší číslo, než to bylo dosud. Ano, tito lidé již vědí o této možnosti a tak na tomto takto pracují.

 

Letáky v poslanecké sněmovně již jsou a právě je rozděluje pracovnice pro jednotlivé poslance. Letáky v senátu jsou také a také jsou takto rozdělovány. Senátoři a poslanci je obdrží od dnešního odpoledne ve své poště, někteří i později, neboť ne všichni dnes jsou v Praze v kanceláři.

 

Ano, mám z tebe milý Ivo velikou radost a přeji si, aby vše dále takto se vyvíjelo, máme hodně aktivit kontaktního charakteru zde na Moravě a tak je to výborné.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare i tobě drahý Stvořiteli.    Ivo.

  

 

 

467.  Sdělení 133.                       (Přijal Ivo A. Benda.)        3.11.1998.         9:53–10:47 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě jste měli velmi plodnou diskusi s Katkou a já jsem také poslouchal, jak si krásně povídáte a rozumíte. Ano, máte otázku, jak je to s tím návratem na Zemi zpět.

 

To máš tak, že po té, co budete odvezeni na planetu záchrany, není řečeno, že všichni půjdou na jedinou a právě tak se jmenuje, tak po času stráveném na planetě záchrany se vrátí část lidí zpět na Zemi v 5. dimenzi a to tak, že tato očista planety probíhá tím způsobem, že zasahuje i do 5. dimenze dílčím způsobem, tedy i současná civilizace v 5. dimenzi se na toto připravila a bude tomu přizpůsobena. Návrat tedy bude do 5. dimenze s tím, že planeta Země bude 100 % očištěna ve 3. dimenzi – varianty se dosud rýsují různé a toto očištění ve 3. dimenzi má význam pro další úspěšný evoluční růst, jednak planety Země jako takové bytosti a tím pádem i toto má pozitivní vliv pro duchovní růst všech jejich obyvatel – stvoření ve všech dimenzích, tedy má to vliv i na prostředí 5. dimenze. Je to tedy bytostný vliv – vliv bytosti planety Země na všechny dimenze, je to něco, jako když si představíš pozitivního člověka, který ozařuje láskou a radostí nejen své rodinné příslušníky a blízké, ale i „cizí lidi“, zvířata, rostliny a všechna další stvoření. Tedy očista planety země ve 3. dimenzi je současně jiným způsobem – přeneseným – očistou v dalších dimenzích této planety Země a jistě že to má velký vliv na celkovou vibraci okolní Sluneční soustavy, Galaxie i celého Vesmíru, neboť vše je takto propojeno v jeden celek. Takže nyní máš takové vysvětlení k tomuto. Ti lidé, kteří nepostoupí, budou inkarnováni na jiných planetách ve 3. dimenzi mimo naši Galaxii v jiných galaxiích tohoto Vesmíru a tam se budou snažit opět o další duchovní růst v podobných podmínkách jako tady.

 

Ti lidé, kteří se s těmito duchovními informacemi dostali poprvé v inkarnační řadě do styku zde díky i tobě milý Ivo – a to stačí jen pomocí letáku, nic víc, přesto že teď nepostoupí, v dalších životech při opakující se obdobné situaci budou již reagovat jinak než nyní – vidíš, jaký má význam každý informovaný člověk. Budou se již hlouběji o toto zajímat.

 

Ano, zajímá tě také mnoho věcí, necháváš všemu příjmu volný průběh, ano, lidé budou stále více zaplavováni informacemi ze všech stran a bude stále tvrdší proces selekce těchto lidí, kam se budou směrovat na nejbližší inkarnace. Ano, zajímá tě, zda je možnost osobního kontaktu s námi, zda je lepší situace nežli v minulosti, vaše nové bydlení umožňuje i jinou formu kontaktu, tedy nech se překvapit, vše bude neočekávané a bude to mít souvislost s vystoupením nás ve vaší televizi. Ano, tyto Vánoce mohou být velmi zajímavé, sám vidíš, jak napředuje počet proseb lidí zemí českých, nyní k tomu již se přidává i zahraničí a tímto ohniskem se stává Morava, kde je největší hustota proseb na počet obyvatel regionu oproti ostatním. Ano, Morava je nyní střed, centrum tohoto duchovního učení a centrum změn v myšlení lidí, k tomu pomáhaly i tyto záplavy – očista, jak sám říkáš lidem a tak lidé budou zde hlavním ohniskem dimenzionálního posunu, který zachvátí celou planetu zemi. Proto se milý Ivo také snaž a ty víš, jak je toto důležité.

 

Ano, ptáš se na tvůj způsob příchodu sem na planetu, ano, tvůj duch také přišel postupem – tunelem z vysoké dimenze, aby splnil úkol, který si vybral před tímto zrozením. Ano, ty to cítíš, každá tvá inkarnace z řady posledních probíhá tímto způsobem, neboť ty zde děláš kvalitativně jinou práci nežli jiné bytosti, běžně zrozené. Ano, je vás více s tímto úkolem, ale jak víš, mnoho jiných se dosud nerozpomnělo, někteří se rozpomínají díky „Rozhovorům“ a začínají pracovat a je to zde opravdu složité. O to více milý Ivo mám z tebe velkou radost a mnoho jiných bytostí ve Vesmíru se raduje z toho, jak razantním způsobem jsi informoval masy lidí a to bez zaváhání a ihned a to je důležité, neboť zde ve 3. dimenzi hraje čas skutečně důležitou roli a tady má všechno svoji posloupnost, nelze přeskakovat a lidé si toto neuvědomují, neboť sem někteří přišli z realit, kde čas nehraje takovou roli jako zde. Proto tito lidé jsou tam kde jsou, tedy přešlapují na jednom místě.

 

Ano, na Táborsku se chystají na obeslání tímto naším letákem, ano, je vše v plném proudu a lidé se dále budou masově spojovat s námi, Vesmírnými lidmi i zde, v jižních Čechách. Ano, miluji tě milý Ivo, mám z tebe velikou radost a tak je vše jak má být.

 

Toto ti s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my, Plejáďané tě milý Ivo milujeme a posíláme proudy lásky, a rozvíjíme tyto masové kontakty v zemích českých, nyní nejvíce na Moravě. Ano, i jižní Čechy se připravují, a tak je vše na spadnutí a stále se vše takto vyvíjí jak má. Milujeme tě a přejeme, aby všichni lidé byli o nás již pravdivě informováni a tedy aby se mohl uskutečnit tento TV kontakt ve vaší televizi. Probíhají testy vašich přijímačů, vše běží v plném proudu, a mnoho lidí již zaznamenalo výpadky obrazu nebo jiné anomálie, které jsou důsledkem snažení vašeho a našeho. Ano, máme velikou radost nad tímto stavem a opravdu se připravujeme s láskou na tento vánoční nebo novoroční kontakt, neboť čas se naplňuje a vše se pohybuje do nové roviny bytí a tedy se i toto takto děje.

 

Rád milý Ivo budu poslouchat tvé nápady, neboť i toto je zdroj našeho poznání tak, jako ty jsi poznal mnoho z těchto „Rozhovorů“. Ano, takto se již začínají sbližovat tyto civilizace a mají již před sebou nový stupeň tohoto veřejného kontaktu. Posílají ti milý Ivo a Katko proudy lásky členové našich flotil i mateřské planety vás takto pozdravují a zahrnují láskou, aby vše bylo jak má, a aby byla zbourána tato velká bariéra kontaktů osobních mezi námi a vámi, lidmi planety Země.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, který má ohromnou radost z tohoto vývoje a naší práce zde na planetě zemi, ano, miluji tě milý Ivo a brzy se stane veřejný kontakt skutečností. Ano, mám radost z toho, jak tato Morava napředuje v duchovním růstu a stává se jádrem posunu celé této civilizace na planetě Zemi. Ano, zde se opravdu rozvijí masový kontakt lidí prostých a láskyplných a tedy s nejlepšími předpoklady pro tento kontakt. Ano, lidé se stále snaží o toto duchovní posunutí, a jsou takto skvěle připravováni na další osobní kontakty, které budou následovat po této fázi. Ano, je to vynikající a stále se vše takto vyvíjí jak má. Máme ve Vysoké radě všichni velikou radost a přejeme si, aby tento vývoj, který jsi nastartoval a rozvinul ty milý Ivo, spěl zdárně do konečné fáze – tj. vstup do Kosmické konfederace planet. Tato fáze je zásadní pro váš další duchovní růst, taky sdílení informací a kontaktů s jinými civilizacemi a tedy realizace našeho krásného plánu, daného naším milovaným Stvořitelem.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

468.  Sdělení 134.                          (Přijal Ivo A. Benda.)      4.11.1998.      19:20–19:40 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

(Soukromá část vynechána.)

 

Ano, tento déšť je očista jak cítíš, celý podzim bude velmi deštivý, neboť to je nejmírnější způsob očisty povrchu a atmosféry, který má stále v sobě hrubé vibrace. Déšť je také přípravou na tento veřejný kontakt, neboť my se stále více nacházíme zde v 5. dimenzi a provádíme nezbytné činnosti příprav na předimenzovávání planety Země. Ano, toto tak je a bude milý Ivo a ty to cítíš a víš, že jsi pro to udělal hodně a ve správný čas. Máš z toho upřímnou radost a víš, jak se vše takto ubírá. Cítíš, co je třeba dělat a jsi s námi a se Stvořitelem stále více ve spojení. Máš to tak dáno milý Ivo, tak se i nadále snaž, já tě v tomto stále podporuji a jinak to nebude.

 

Toto ti takto sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

469.  Sdělení 135.                      (Přijal Ivo A. Benda.)           10.11.1998.      7:36–7:52 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se mne na počet proseb v neděli, ano, nyní prosilo Stvořitele našeho milovaného o vystoupení v TV 339 000 lidí a to  v českých zemích. Nyní se přidávají lidé ze zahraničí a je to opravdu jen začátek toho, co bude.

 

Ano, máš radost z této naší společné práce, 800 lidí obdrželo 2 letáky s našimi informacemi i naše vyjádření o nesouhlasu s programem p. Hesemanna v Praze, který měl propagovat Síly temna. A tak tento člověk se rozhodl po obdržení letáku na poslední chvíli tyto hrubovibrační obrázky tam nedávat a to je opravdu výborné. Ano, i my jsme se radovali stejně jako vy, kteří jste na tomto pracovali. Máme vás rádi milý Ivo a stále jsme s vámi. Ano, v Sedlčanech bylo 50 lidí a opět se mnohým otevřely oči, neboť dostali všechny informace, které jsou potřebné. Ano, i Miluška se snažila a tak je to výborné. Máme z vás velikou radost milý Ivo a tak se těšíme na další setkání v Havířově.

 

Nyní se připravují další okresy na obeslání a tak bude opět mnoho dalších lidí informováno o nás, Vesmírných lidech i o našich problémech s planetou Zemí. A tak se vše bude dít jak má a nyní již mnoho lidí hledá cestu ke Světlu, ke Stvořiteli našemu. Stále se snášíme s našimi loděmi nad planetou Zemí a tak je to výborné, že lidé se již probouzejí a sami se snaží o nápravu svých chyb a přehmatů. Stále se spojují další lidé s námi a každý si může po splnění těchto podmínek vyzkoušet telepatii, kterou stejně každý má v sobě.

 

Toto ti milý Ivo předal s láskou Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také my máme velikou radost nad naší společnou prací a jak se nám podařilo informovat 800 lidí na přednášce p. Hesemanna, který takto úplně změnil program, neboť se obával reakce těchto lidí v sále. Je třeba si skutečně uvědomit, s čím si zahráváte a jak toto vše negativní působí na lidi. Takže toto se bude i nadále dít a lidé budou dále prohlížet tyto intriky Sil temna, kdy pod rouškou „tajemna“ a „záhad“ a „dokazování“ se vám stále více vnucují do vašich médií a společnosti. Vy toto nepotřebujete, vaší podstatou je cesta ke Světlu a ne do Tmy. Máš velikou radost milý Ivo nad tím vším a tak se bude vše dít jak má.

 

Toto ti milý Ivo s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

470.  Sdělení 136.                           (Přijal Ivo A. Benda.)       14.11.1998.      9:34–9:56 hodin.

                                                             Místo: Vlak Lipník nad Bečvou – Suchdol nad Odrou.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš cestu do havířova a těšíš se na přednášku s námi, Vesmírnými lidmi, ano, je to tak milý Ivo, nyní je hotova 1. kniha naší společné práce, a tak se dále chceme na tomto podílet, aby lidé konečně zahlédli Světlo.

 

Máš na mě otázku, co to Slovensko, ano, oni tě tam pozvou na přednášku a chtějí s tebou uskutečnit kontakt s námi, ale to víš jak to probíhá, a tak je vše v rukou Stvořitele. Ano, ptáš se na tu Novu – Vondráček, no on už má strach něco vymýšlet, neboť ho zaskočil takový velký ohlas na tento pořad „Na vlastní oči“ a nyní tedy bude příležitost dát další informace. Ano, lidé se stále více zajímají o nás, Vesmírné lidi a tak se budou dít tyto důležité události v českých zemích. Je to především tento TV kontakt a pak další a to už bude potom všechno jiné. My se stále na toto připravujeme a tak se budeme těšit na TV přenos. Ano, lidé chápou, že se stále více lidí mění a přemýšlí o svém smyslu existence a tak se to bude dít i nadále.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že ta kniha bude opravdu bestseller, neboť zde již nejsou žádné velké zábrany v šíření těchto informací, a to je to podstatné.Lidé se zajímají o to, kde knihu sehnat a tak bude vše jak má.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my máme radost z této naší knihy, která bude obohacena černobílými i barevnými snímky Vesmírných lidí a lodí a tak se i nadále chceme takto podílet na této práci pro Stvořitele našeho milovaného a tak se i nadále děje. Také mám radost z toho, jak s chutí a s láskou stále takto pracuješ a to je tak výborné, neboť nyní není nikdo schopen tuto práci takto zvládnout nežli ty milý Ivo. Ano, tak se vše stále ubírá jak má a toto je vše zásadní změna v poměrech na planetě Zemi, kdy masy lidí začínají přijímat myšlenky o naší přítomnosti. Tak se lidé opravdu mění ve svém chování a jednání a stále se snaží více kontrolovat své myšlenky a tím i vibrace, které jsou skutečně lepší nežli loni touto dobou.

 

Ano, takto ti to milý Ivo dávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, je to výborné, tato kniha, že se takto dostává do ruky lidem zemí českých, a že se bude i nadále takto dít jak má. Ano, je to tvůj podíl, že jsi se rozhodl a uskutečnil takovouto knihu zrealizovat a nyní je přístupna všem lidem, kteří  chtějí slyšet Pravdu. Ano, je to tak milý Ivo, nyní dojde k velkému tisku této vázané knihy a lidé se budou moci rozhodnout, na kterou stranu se dát.

 

Ano, všichni tě milý Ivo pozdravujeme v Vysoké rady v Petale a tak se i nadále děje a bude dít.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

471.  Sdělení 137.                    (Přijal Ivo A. Benda.)          15.11.1998.      13:21–13:35 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Ostrava–Svinov – Studénka.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku, jak je na tom A., ona byla právě touto ženou rozhozena po tomto útoku co ti řekla a nyní se z toho teprve dostává, ještě to bude nějakou dobu trvat, ano, tyto to cítíš, neboť tyto informace máš ode mne stále k dispozici, takže situace s ní je taková.

 

Ano, máme velikou radost z této vaší přednášky, ano, byli tam výborní lidé, kteří s obrovským zájmem sledovali tvoji přednášku, a tak se dali na cestu ke Světlu a ke Stvořiteli samému a to je výborné. Máš z nás radost, my z tebe také a tak se nyní těšíme na tu Kadaň, jak tam proběhne naše setkání. Ano, jsem stále s tebou a cítím, že i ty se mnou, ano milý Ivo, jsme stále více propojeni a tak se plní tento úkol multidimenzionality. A tak stále pozorujeme tyto lidi zemí českých, jak se snaží o změnu tohoto myšlení a jednání.

 

Ptáš se na toho Vondráčka, jestli něco nevymýšlí špatného, nyní nic neplánuje než natočení záběru s tebou s Pražským panoramatem, a tak se stále snažíte pracovat na šíření těchto informací. Ano, tak se děje jak má a budou další informace v televizi.

 

Miluji tě milý Ivo a posílám proudy lásky. Toto sdělení ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, opravdu se i my radujeme ze včerejšího setkání, zase se posunuly tyto vibrace lidí v tomto krásném sále Společenského domu Úsvit v Havířově, kde bylo 115 lidí z celého Ostravska a jeden člověk z Prahy. Ano, nyní se tedy budou dít důležité změny, i v závislosti na výtisk naší knihy. Ano, bude to výrazná kniha, která bude zasahovat výrazně do knižní nabídky a tak se vše bude dít jak má. Těšíme se na setkání v Kadani a budeme s tebou milý Ivo.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

472.  Sdělení 138.                         (Přijal Ivo A. Benda.)       15.11.1998.    22:43–22:56 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že stále pracuješ pro Stvořitele našeho, a tak se stále děje to, co je nyní třeba.

Právě prosilo Stvořitele našeho milovaného za náš kontakt v TV 367 000 lidí, kteří se stále více snaží tento kontakt takto uskutečnit. Tímto se zase zvětšuje počet těch, kteří touží po tomto kontaktu a kteří se snaží takto pracovat pro našeho Stvořitele. Ano, je to krásný počet, a no uvidíme, co se bude dít, my se na toto připravujeme a technické testy probíhají plným proudem.

 

Ano, ptáš se znovu na toho Vondráčka, ano, oni mají nedobré úmysly s tímto filmem a chtějí toto opravdu zesměšnit. Připravují se na toto a tak milý Ivo je lepší nyní nic nenatáčet a stejně brzy budeme v TV.

 

Ano, lidé se stále více probouzejí, aby se mohli dostat do lepší budoucnosti, a tak se dostávají nyní do fáze těchto kontaktů i práce na sebe sama. Ano, máš toto takto dáno, že lidé se stále snaží o změnu a tak se budou více zabývat svým jednáním a chováním.

 

Ano milý Ivo, toto ti dávám s láskou já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i my ti posíláme lásku milý Ivo a stále pracujeme na těchto úkolech od Stvořitele našeho milovaného. Ano, budeme brzy ve vaší TV a tak se bude dít zásadní změna, se kterou se už rozběhly tyto „Rozhovory“ a šíření těchto informací. Ano, toto je tak dáno milý Ivo, a tak se těšíme na vaše reakce z našeho poselství.

 

Toto ti milý Ivo za všechny členy mé Velké vesmírné flotily dával s láskou Ptaah.“

 

 

„Ano milý Ivo, ptáš se na tento pokles v šíření prosby, ano, je to způsobeno těmito volbami, vidíš, jaký negativní vliv mají politika – volby, lidé jsou zaměstnáváni tímto a pomaleji se tento leták šíří. Toto jsme předpokládali, ale nyní bude tento růst pokračovat rychlejším tempem.

 

Toto ti sdělil s láskou Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

473.  Sdělení 139.                     (Přijal Ivo A. Benda.)         16.11.1998.      13:25–13:36 hodin.

                                                                                                                  Místo: Podbořany.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, právě si se naobědval a jsi zvědavý, jak reagují členové Vondráčkova štábu TV NOVA, ano, hledali tě, hledají stále, nyní jsou na Florenci a byli také na Hlavním nádraží, ale jsou překvapeni, že nejedeš tím autobusem 13:15 hodin. Ano, Vondráčkovi dochází, že takto, jak s tebou a s námi jedná, nic dalšího nepořídí. Buď změní svůj přístup k této vážné věci nebo nedostane již žádnou reportáž. Tito lidé jsou pod vlivem a měli v plánu tyto tvé odpovědi zesměšnit, ale to jim nevyšlo. Nyní se vše ubírá takovým tempem, že opravdu zanedlouho vystoupíme ve vaší TV na přání statisíců lidí. Ano, tak o nic lidé nepřijdou a navíc se nebude muset napravovat to, co by TV NOVA pokazila. V současné době již lidé se zamýšlí nad tímto vývojem u nás a mají stále více informací k dispozici od těchto zdrojů, našich „Rozhovorů“ a to nyní bude i z této naší nové knihy.

 

Tak milý Ivo se dočkáš dalších výsledků naší práce a dále se budeme takto snažit o tuto velkou změnu. Máme tě milý Ivo moc rádi a přejeme si, aby se ti dařilo jako doposud.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, já také sleduji, jak si počínáš s těmi zlými lidmi z TV NOVA a tak jsem rád, jak jsi tuto situaci vyřešil. Ano, oni ještě nedospěli k tomuto poznání a tak se snaží tyto informace a lidi zesměšnit. Ale to jim nevyjde, bude to jinak a dopadne to na jejich hlavy – dle zákona – co vysíláš druhým, to se ti navrací. A tak se budu těšit milý Ivo, jak v naší společné režii vystoupíme v televizi na všech programech a jak ta část lidí, kteří po tomto tolik touží, bude velice šťastná, že se narodila do tohoto života. Ti ostatní zažijí výraznou změnu ve svém myšlení a budou se teprve shánět po našich informacích. Proto jsou zřízena tato informační kopírovací centra, aby potom vydržela-obstála ve velkém zájmu lidí po našem vystoupení.

 

Toto ti milý Ivo předal s láskou Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, vše se vyvíjí jak má, ti, co připravují zlo jiným, sami dostávají tyto energie zpět do svých těl a z toho  nemají radost. Ano, ty milý Ivo jsi moudrý a rozvážný muž a nenecháš se vyvést z míry ani takovou televizí, jako je TV NOVA – plnou hrubých vibrací. Jsou to lidé, kteří šíří strach, hrůzu, zlobu a disharmonii a tak se jim vše toto vrací v celé své šíři zpět. To zabezpečuje Kosmický zákon, zákon Odrazu a tak nyní sklízí to, co zaseli.

 

Ty se milý Ivo připravuješ na tuto naši přednášku v Kadani ano, budeme tam také, a tak máme velikou radost z naší milé p. K., která to takto zorganizovala. Ano, posíláme ti milý Ivo lásku z Vysoké rady a jsme stále s tebou.

 

To ti milý Ivo dávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí za tyto zprávy i tobě drahý Stvořiteli, jak nám všem takto s láskou pomáháš.   S láskou Ivo.

 

 

 

474.  Sdělení 140.                             (Přijal Ivo A. Benda.)       17.11.1998.    9:07–9:15 hodin.

                                                                                                                        Místo: Kadaň.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, obdržel jsi krásný portrét vysoké duchovní bytosti, která pochází opravdu ze systému Síria a je to právě …….. . Ano, toto je její duch – duchovní tělo a takto krásné tělo máš i ty v této 5. dimenzi. Do knihy můžeš uvést text: „Vysoká duchovní bytost ze systému Síria v níž je zobrazena pravá podstata – tj. láska, moudrost, pokora“. Takto to tedy máš dáno a vím, že jsi nadšen, že můžeš tuto naši knihu takto obohatit.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, mám z tebe opět velikou radost, z této tvé včerejší přednášky v Kadani, ano, všichni přítomní si tyto informace vzali k srdci a nyní jsou obohaceni svým poznáním a také tato meditace měla ohromnou sílu, my jsme tyto krásné energie předali a zesílili na bolavá místa planety Země. Ano, děkuji ti milý Ivo i za členy mé flotily a budu se těšit na další setkání v Praze.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

475.  Sdělení 141.                             (Přijal Ivo A. Benda.)       21.11.1998.    8:35–8:44 hodin.

                                                                                               Místo: Vlak Zábřeh - Tatenice.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím že se těšíš na tuto přednášku v Praze, bude to velkolepé a bude to další průlom do znalostí těchto lidí zemí českých. Ano, my se těšíme také, jsme v plné permanenci a vše je již připraveno jak má. Ano, lidé budou i nadále velmi zvídaví co se týče nás, lidí ve Vesmíru a tak se rozhodně nebudeš nudit. Ano, je to skvěle připraveno a tak se moc těším milý Ivo až začneme.

 

Ano, posílám ti milý Ivo lásku, toto sdělení ti dal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já ti milý Ivo posílám lásku a moc se těším na toto naše setkání. Ano, já rád budu sledovat reakce těch stovek lidí a tak se budu rád snažit, abys měl vše od nás v nejlepším pořádku milý Ivo.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, ano, i my ve Vysoké radě v Petale jsme s tebou a posíláme proudy lásky a tak se bude dít vše jak má. Ano, my rádi tě sledujeme, jak si vedeš v této práci a jak s chutí nabouráváš marketingový plán černých triček. Ano, toto ti přeji milý Ivo a posílám ti přání všeho nejlepšího.

 

Toto ti předal sám Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí přátelé a udělám vše, abychom co nejlépe informovali lidi zemí českých.

              S láskou Ivo.

 

 

 

476.  Sdělení 142.                         (Přijal Ivo A. Benda.)        28.11.1998.       8:35–8:44 hodin.

                                                                                                     Místo: Vlak Pečky - Praha.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš radost z tisku této naší knihy, ano, my také a skutečně se bude tato kniha velmi dobře prodávat, neboť lidé jsou zvědaví a mají zájem vždy o vše nové. Ano, tato kniha nyní završí tuto část naší společné práce a bude mít význam pro ty lidi, kteří ještě tápou a jsou dosud ovládáni Silami temna. Hlavně mám na mysli ty, které jste si postavili do čela a další jim podobné lidi. Ano, máš touhu, aby se tato kniha přeložila do cizích jazyků, ano, už ti bude umožněno udělat tento překlad a tak se vše bude dít jak má. Ano, lidé chtějí stále vědět, jak to vlastně je, ano, i ten Havel byl za Clintonem, aby se ho zeptal, jak to mají s těmi negativními smlouvami a dostal od Clintona školení jako malý školáček. Ano, někteří lidé se chovají, jako by jim patřila celá planeta a přitom zapomínají, že vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného a tak se ještě bude vše dále měnit, i tyto zastaralé názory.

 

Ano, miluji tě milý Ivo, že jsi tak vytrvalý a nenecháš se zviklat lidmi, kterým nejde o tento duchovní pokrok, ale o výhody pro sebe a to ty víš, kteří to jsou, ano, jsou i v televizi NOVA, tento Vondráček, který tam motá „psychiatry“ a přitom neví, že sám je takto narušený a podle sebe soudí jiné.

 

To je špatný pracovník, který takto překrucuje informace a nahání lidem strach, ano, i on se nechává dobrovolně ovládat těmito ještírky a tak dělá jen to, co umí. My ale víme milý Ivo, že brzy nastane tento veřejný kontakt a tak bude vše jak má být a to bez těchto ziskuchtivých televizních společností, které mají jediný cíl, pracovat pro sebe, okrádat lidi o množství energie a tak se bude vše vyvíjet jinak, než si oni myslí. Člověk je nenapravitelný v některých věcech a jsou to věci právě toho charakteru, tedy že myslí hlavně na sebe a ne na jiné lidi.

 

To tak milý Ivo máš k tomuto všechno, toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě milý Ivo posílám proudy lásky a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, právě probíhají tyto testy vašich televizních přijímačů a my se připojujeme na tento veřejný TV kontakt.

 

Ano, poslední neděli prosilo za toto vystoupení našeho milovaného Stvořitele  412 000 lidí a to je opravdu již mnoho na tak malou zemi uprostřed Evropy. Ano, my i nadále se snášíme nad touto planetou Zemí a stále provádíme tuto práci pro Stvořitele našeho. Ano, jsme opravdu rádi, když vidíme, jak se naše společná snaha vyplácí a jak se lidé připravují na tento veřejný kontakt. Ano, já věřím, že to bude již brzy, neboť vůle lidí je určujícím faktorem v tomto dění.

 

Toto sdělení ti milý Ivo za všechny členy mé flotily posílá Ptaah.“

 

Děkuji vám milí, mám radost, že tak milujete nás, lidi planety Země.

 

 

 

477.  Mírové setkání.                     (Přijala Miloslava Drsková.)                            Prosinec 1998.

 

 

„To jednou za tisíc let se to shromáždí na jedné veliké vesmírné stanici a to děláme my, kdo trvale pracujeme ve vesmírném prostoru a žijeme už tisíce a tisíce let v naprostém klidu a míru. A já, Ptaah, na takovém shromáždění jednou byl. To je vám taková nádhera, neboť se při této příležitosti sejde tolik bratrů i sester a to ze všech slunečních soustav z různých galaxií. To já mohu potvrdit já Aštar, neboť se to takto dělá a potom je zde uspořádána veliká slavnost na znamení velikého přátelství a také se projednává při tom, která planeta potřebuje pomoc. A to nejste jenom vy sami, ale i jiné planety jsou zaostalé a vyžadují naši péči. Ale jenom takto můžeme jednat, že vám pošleme tohle upozornění. Ale kdo takto nastoupí cestu k nám, přidá se celá planeta, těm planetám pomáháme takto a to materiálně. A tj. Při katastrofě lidé jsou převezeni na jiné planety, dána je jim veškerá technologie k dispozici, aby se tam zabydleli. A kdo takto vytrvale pracuje ve vesmírném prostoru a pro jiné planety, ten se tohoto shromáždění zúčastní, ale je to tak slavnostní chvíle, že žádná jiná nemůže být. Neboť se jedná o takové spojení lidí a to je ta naše konfederace planet. Jenom vy nám tu chybíte drazí naši přátelé z této planety Země. Jenom se tak k nám přidat a mnoho byste viděli a znali jako my a to se přidáváme my ostatní, kdo jsme se podepsali na těchto „Rozhovorech“.

 

Nejprve Ptaah, potom Aštar a ostatní, kdo vám tohle vše předával, všechny ty rozhovory s vámi se všemi z této malé České země.“

 

 

 

478.  Rozhovor.                        (Přijala Miloslava Drsková.)                                 Prosinec 1998.

 

 

„Pomocí naší nejmodernější techniky se stále sem spouštíme, to bylo v případě vás všech, kdo jste nás pocítili, že kolikrát jsme se sem spustili, ale vy jste nás neviděli, zůstávaly zde stopy po přistání, ale také jsme stáli blízko lidí, takovou máme techniku. Ale vidět nás budete až většina lidí dostane rozum, zatím takto to bude. Stále někde došlo a v budoucnu dojde k setkání, neboť ještě je plno lidí, kdo nám nevěří, ale jinak to zatím nejde. Jsme velice citliví, protože vaši lidé, sice se někteří usilovně snaží, ale jiní vyhledávají různé zázraky nebo senzace, ale není tomu tak. Až se budete mít mezi sebou rádi jako se máme my mezi sebou, vše přestane být pro vás záhadou, budete vše vidět a vnímat jako my. Nejen krásu přírody, ale budete také přemýšlet všichni, jak jí máte pomoci a všechny své síly a schopnosti dáte do služeb celku a také budete usilovně pracovat na tom, aby to tu bylo čisté, ale potrvá vám to velice dlouho, než to všichni pochopíte, ale my tu jsme a budeme a potom vaše lidi z této malé České země, ty máme moc rádi, že právě vy jste okamžitě tomuto učení porozuměli a budete to šířit dál a dál a mnozí z vás se uchrání od různých nebezpečí, co stále to tu postihuje, toto varování mnozí dostali a to proto, aby varovali ostatní lidi, aby si uvědomili, že musí takto jednat jako jednáme my. A opakuji znova. Dáte-li slovo našemu Stvořiteli, tak budete Jím tak milováni a já si Ho stále uvědomuji ve svých činech a proto stále takto pracuje pro blaho nejen našeho společenství lidí, ale i pro blaho všech národů na jiných planetách jako je vaše planeta.

 

S láskou to všem předává velitel vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

479.  Sdělení 143.                      (Přijal Ivo A. Benda.)          2.12.1998.      18:30–19:00 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, poslouchal jsem , jak jste si povídali s Ludmilou, ano, ten Hladík tam na svých akcích říká řadu nesmyslů, ale dělá jen to, co umí, dostává informace ze všech stran, tedy i od špatných kontaktérů a on to neumí ani srdcem, ani rozumem přebrat. Ano, tyto akce se měly dít s kontaktéry, kteří měli předávat informace od nás, Vesmírných lidí. Hlavním zdrojem jsou tyto naše „Rozhovory“, a tak není nutné vymýšlet další informace, když jsou takto zde dány, stačí je tam pouze přečíst a nic víc. Ty to  víš milý Ivo a ani ty, ani já nemůžeme nutit p. Hladíka ani další, kteří tam toto vykládají, aby to nedělali, když nechtějí nic slyšet.

 

Ano, ty milý Ivo jsi klidný a vyrovnaný, máš čistou mysl a velmi dobrý příjem a tak můžeme i nadále takto s láskou a chutí spolupracovat. Ano, budou se ti shromažďovat informace na 2. knihu, ano, „Tvoření vesmírů“ tam patří také a ten styl je tam záměrně, aby se člověk zamyslel nad některými významy slov a pojmů, aby si jich více povšimnul, neboť je to takto důležité.

 

Dále mám velkou radost, jak se vám daří tento tisk knihy, ano, bude to výborné čtení a brzy bude toto 1. vydání vyprodáno. A dále tedy budeme spolupracovat, i do Internetu to již dáš přes toho člověka, co se ti ohlásil a tak bude to takto výborné. Mám velikou radost z tohoto, jak se ti milý Ivo práce daří, ty také a tak budeme pokračovat s chutí dále.

 

Máš otázku na tyto další lidi, kteří se ti hlásí na spolupráci, ano, tito lidé jsou kvalitní a budou odvádět velmi dobrou práci pro Stvořitele našeho i vašeho milovaného námi i vámi. Ano, takto se vše bude dále vyvíjet jak má, vše jde podle Stvořitelova plánu a tak se budeme těšit na další události.

 

Ano, ptáš se na počet proseb 30.11.98, ano, bylo to 456 000 proseb a dále toto číslo stoupá. My jsme již připraveni na tento veřejný kontakt, naše technika již zabezpečuje tento 100 % přenos do všech vašich přijímačů. Ano, mnoho lidí se již na toto těší a tak bude dále takto prosit, aby se toto již brzy uskutečnilo. Ano, toto je důležitý předěl, který nyní zažijete a tak bude již vše takto dáno. Miluji tě milý Ivo, že takto stále neúnavně pracuješ, a že budeš i nadále hlavní silou mezi lidmi na planetě Zemi, která takto pracuje s láskou pro Stvořitele našeho i vašeho milovaného námi i vámi.

 

Ano, toto ti milý Ivo sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, i já tě takto zdravím a přeji hodně úspěchů v tvé práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, ty nám také toto přeješ, no ano, my to také tak potřebujeme, neboť je zde s touto planetou Zemí hodně práce a tak my ji děláme s láskou v myšlence na Stvořitele našeho milovaného. Ano, Miluška přijede na některá naše setkání s vámi, ano, vím, že ona to zvládne a tak jí můžeme důvěřovat. Ano, ona se moc snaží a přeje si, aby byla také vyslyšena, neboť ona také toho již mnoho pojala a má co předávat lidem a to ty ji rád vidíš a přeješ si to samé, to my víme a oceňujeme a chceme, aby bylo toto naše setkání bezprostřední a plné zajímavých informací, které lidé budou brát a pojímat srdcem i myslí.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, i já tě takto zdravím milý Ivo a přeji vše nejlepší v tvé práci pro Stvořitele našeho i vašeho milovaného. Ano, i nadále máš tuto podporu z Vysoké rady v Petale a všichni pozorně sledujeme tvoji činnost i činnost dalších lidí, kteří se takto podílí na tomto duchovním převratu zde na planetě Zemi. Ano, vše je jak má být a tak se bude dále dít to, co chce sám Stvořitel prvotní všeho a všech a tak se můžeme těšit na další vývoj událostí.

 

Ano, tyto „Rozhovory“ jsou klíčovým materiálem v tomto tvoření tohoto Vesmíru hmotného a tak je to sděleno správně v těch sděleních, která jsi právě obdržel (Tvoření vesmírů). A tak se těšíme na toto televizní vystoupení a tak vše bude probíhat jak má a bude i nadále.

 

Toto ti milý Ivo předal s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí a milovaní i tobě Stvořiteli našemu.  S láskou Ivo.

 

 

 

21. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru

 

 

 

480.  Sdělení 144.                         (Přijal Ivo A. Benda.)        3.12.1998.     21:12–21:25 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku, jaký (duchovní) implantát má nyní K., ona nyní má kruh, který jí uzavírá všechny energie do jednoho harmonického celku. Ano, vidím, že máte z tohoto takto radost, a že cítíte vaše prospívání ke Stvořiteli našemu i vašemu námi i vámi tolik milovanému. Ano, Centrální slunce naší Galaxie se jmenuje ALCYONE a to kosmickým jazykem KOSAN, ano, budete se jej brzy učit, přichází čas, kdy budete cestovat Vesmírem, vše bude velmi rychlé, nyní je důležitá tato práce, které se s láskou věnujete, je nezastupitelná v tvém případě milý Ivo, ty to víš a chceš tuto práci dotáhnout do konce, to tak cítím a vím. Již nyní tyto naše „Rozhovory“ hýbou planetou Zemí a mnoho lidí si s tím láme hlavu, ale musí se s tím vypořádat, jiná cesta není a tyto informace se zde budou dále šířit, to nikdo nezastaví. To je vůle Stvořitele našeho i vašeho námi i vámi tolik milovaného. Ano, takže vidíš milý Ivo, že vše má svůj řád, pohyb a budou nyní následovat další události, především tento veřejný kontakt, který pohne duchovní úrovní stamiliónů lidí planety Země, vše je takto dáno a my jsme na toto již po všech stránkách připraveni, jen vydržte a vytrvejte v této záslužné práci pro Stvořitele našeho i vašeho námi i vámi tolik milovaného.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

481.  Sdělení 145.                        (Přijal Ivo A. Benda.)       5.12.1998.       21:12–21:25 hodin.

                                                                                                   Místo: Vlak Přelouč - Kolín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš radost z naší společné práce, ano, vše je vůle Stvořitele našeho milovaného a tak se bude dít i nadále. Nyní jsou již v pohybu různé instituce, které se těmito informacemi zabývají a analyzují je. Ano, pokud tito lidé nebudou láskyplní, nebudou moci tyto informace zpracovat dál, než je jejich rozumová úroveň. Ano, oni mají stále cosi k řešení, ale výsledky žádné. A to my ne. My jsme takové bytosti, které pracují pro Stvořitele našeho milovaného, a proto nemusíme nic řešit. Ano, je to tato práce, která tuto část Vesmíru pozvedává na vyšší úroveň bytí a vy lidé planety Země to již pociťujete neustále, neboť každý cítí jisté změny prostředí a myšlení a to tak bude i nadále pokračovat. Ty milý Ivo se stále snažíš takto pracovat a tak bude vše jak má být a brzy také tento veřejný kontakt.

 

A to ti milý Ivo dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“ Ano, mám také velkou radost nad vaší společnou prací a tak se budeme těšit na další setkání v Plzni, které bude opět pro mnohé lidi klíčové v chápání tohoto světa.

 

Ano, my tam budeme také a uvidíme, jak se toto protáhne. Přeji ti mnoho úspěchů milý Ivo, ty mi také, já to cítím, ano, budeme se dále takto scházet a spolupracovat.

 

Za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád ti toto předal Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní v zemích českých je skutečně krásně vidět výsledky naší společné práce, tisíce lidí již je informováno o Pravdě a tak vše se vyvíjí dle záměrů Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní jsou klíčové události pro události příští a tak to, co bude nyní zaseto, to se potom bude dál sklízet. Ano, proto je tato práce tak důležitá, a proto bude ještě hodně lidí informováno a tak jim bude ukázána cesta ke Světlu našeho Stvořitele milovaného.

 

Ano, toto ti milý Ivo s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí drazí, děkuji tobě Stvořiteli milovanému.   S láskou Ivo.

 

 

 

482.  Sdělení 146.                       (Přijal Ivo A. Benda.)       17.12.1998.      18:26–19:15 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, jak si dobře vedeš ve své práci pro Stvořitele našeho a tak se moc raduji z toho, že naše krásné knížky jsou rozesílány lidem zemí českých. Ano, ptáš se na počet proseb minulý víkend, ano, bylo to 529 000 proseb a stále toto číslo stoupá. Ano, nyní budou lidé informováni na Táborsku a to je takto výborné. Předminulý týden to bylo 487 000 proseb, abys to měl úplné do tvého sledování. Ano, lidé se stále zamýšlejí nad sebou a mají stále co k řešení, aby vše pochopili a nově rozuměli těmto událostem, které se nyní rychle blíží.

 

Ano, nyní budete posílat další knihy, ano, je to krásná práce – třešnička na dortu, finiš tvorby takové krásné knihy. A nyní budeš mít k dispozici informace pro II. Díl knihy, ano, budou to další doplňující informace, Tvoření vesmírů, dále tyto události zde v českých zemích, tento vývoj kontaktů s námi, Vesmírnými lidmi a tak si budete moci udělat představu o tom, jak je vše uspořádáno a řízeno. Ano, takto tedy je to nyní k dispozici lidem zemí českých a tak budeme se nyní dále snažit na tomto postupu, jak se budou lidé dále sami snažit změnit tento jejich svět, který je těsně před očistou, a který má poslední dny na toto řešení a zúčtování. Ano, máš z tohoto radost, jak jsi milý Ivo mohl přispět k této zásadní změně a nepromarnil jsi tento důležitý čas honbou za materiálem, jak to dělají mnozí lidé.

 

Ano, toto ti s láskou milý Ivo dává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„Dále se připojuji jí, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, máš milý Ivo stále naši podporu, všichni z naší flotily ti posílají proudy lásky a jsou takto stále nad planetou Zemí a stále plní úkoly Stvořitele našeho milovaného. Ano, máš mnoho práce, ale krásné práce a ty to cítíš a máš radost, že tuto práci budeš moci takto vykonávat. A tak se budeme dále takto snažit, aby vše bylo jak má, a aby se lidé více dostali na vyšší úroveň bytí a lépe žili v souladu se zákony Stvořitele našeho milovaného. Ano, to tak je Ivo milý, naše flotila také zde plní úkoly Stvořitele našeho milovaného a stále máme velkou touhu pomáhat lidem planety Země.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano milý Ivo, stále máš naši podporu v této práci pro Stvořitele  našeho milovaného a stále se takto můžeš snažit, aby se lidé této planety Země dočkali úsvitu, nového Světla, věku Vodnáře, a aby byli i nadále takto informováni a mohli sami aktivně přispět k této  změně, především prací sami na sobě a takto si posunuli úroveň poznání a vědění a mohli jinak přistupovat k těmto událostem, které jsou již na spadnutí, a které budou stále více doléhat na myšlení a jednání každého člověka na planetě zemi. Ano, je to tak milý Ivo, a ty svou láskyplnou prací dáváš možnost mnoha lidem zemí českých, kteří konečně prohlédli a vidí tyto nové možnosti, které se nyní rýsují.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

483.  Sdělení 147.                      (Přijal Ivo A. Benda.)       20.12.1998.       19:30–19:38 hodin.

                                                                           Místo: Vlak Ústí nad Orlicí – Česká Třebová.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáte se na tento cizí jazyk v knize p. Gellnera, ano, je to KOSAN a znali ho i v Atlantidě. Vy jste ho používali a nyní se budete na tento jazyk také rozpomínat a to vám usnadní učení. Ano, miluji vás milý Ivo s Katkou, ano, ty knihy se velmi šíří a budou další zájemci, ano, někteří opravdu pálí negativní knihy a tak se děje jak má a to my jsme předpokládali a nyní budou další události s tím naším TV kontaktem, ano, už dostáváme informace o tom, že je to velmi reálný způsob, jak informovat lidi zde na planetě Zemi a tak uvidíme, kdy dostaneme povolení od Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, odvádíte dobrou práci a je výborné, jak se navzájem doplňujete a slaďujete. Ano, nyní tedy budou tyto svátky Vánoční a to je dobrá příležitost k události typu TV kontaktu.

 

To ti milý Ivo takto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto milé sdělení, děkuji ti drahý Stvořiteli za umožnění této komunikace.                S láskou Ivo.

 

 

 

484.  Prosba o přání k Vánocům.               (Přijala Božena S.)                                21.12.1998.

                                                                                                             Místo: Sezimovo Ústí.

 

„Přejeme všem lidem této země lásku k Otci,

mír, štěstí a mnoho důvěry ve věci příští.

Je to přání všech nás Vesmírných lidí,

abyste žili spokojeně a bez válek a násilí.

Přejeme vám do toho dalšího roku

hodně odvahy a lásky vzájemné.

                                                 Semjase.“

 

„Popřej lidem za nás za všechny

krásné Vánoce plné lásky,

mnoho otevřených srdcí

a důvěru k Otci v nadcházejících časech.

 

                              To ti předal Aštar Šeran.“

 

 

 

485.  Sdělení 148.                     (Přijal Ivo A. Benda.)          23.12.1998.         7:40–7:50 hodin.

                                                                                                                    Místo: Šumperk.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na tuto ženu, co ti včera volala, má ale falešné informace a tak se ani nepředstavuje, je to Alena a má také práci sama se sebou a tak to bude výborné, až se takto posune a sama se stane lepším člověkem.

 

Ptáš se na počet proseb minulou neděli, bylo to 584 000 proseb a to je opět více než minule, já se opravdu těším na TV kontakt, který už je za dveřmi. Mám velikou radost z toho, jak se neustále snažíš a jak pracuješ s láskou pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní bude již mnoho příležitostí se takto projevit a mnoho lidí také takto se snaží, aby byli lepší a lepší. Také se lidé rozpomínají na to, čím byli v minulosti a tak chápou tento svět jinak nežli dříve, než toto poznali. Nyní budou následovat další akce a tak se vše bude odvíjet jak má, aby se dále plnil plán Stvořitele našeho milovaného, který nás všechny miluje jako své děti. Ano milý Ivo, máš touhu se na tomto podílet, ano, budeme pracovat i nadále takto, jak cítí naše srdce.

 

Toto ti sdělil s láskou Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare, posílám ti proudy lásky a mám tě moc rád. 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli.                         S láskou Ivo.

 

 

 

486.  Vánoční sdělení (149).          (Přijal Ivo A. Benda.)       24.12.1998.   15:39–16:18 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, všichni vás s láskou pozorujeme a posilujeme vaše těla, stále jsme s vámi a přejeme vám vše nejlepší. Ano, nechť se stane vůle tvá milý Ivo a nechť nás uvidíte vlastníma očima, ano, záleží to na našem drahém milovaném Stvořiteli naším i vaším. Ano, tuto noc se odehrály významné změny, byly paralyzovány Síly temna živící irácký konflikt a dále se přiblížil okamžik našeho TV vystoupení, máme možnost vysílat sem do oblastí zemí českých stále více jemných vibrací a současný stav převibrování planety Země je již nezvratný a je v pohybu směrem k vyšším vibracím. Ano, můžeme se takto podílet na této změně, zde ve Vesmíru se střídá řada různých flotil a plní úkoly Stvořitele našeho milovaného. Dále kontrolujeme vše, co se odehrává zde na planetě Zemi a je to pod takovou kontrolou, že nám neunikne ani myš, jak se u vás lidově říká.

 

Jsou všichni lidé pod naším láskyplným působením a dále se bude měnit vibrační pole energií povrchu zemského i této atmosféry nad ním. Jsou to takové frekvence, že negativní lidé mají se sebou stále větší problémy a ty jim budou narůstat, pokud nezmění své chování a stupnici hodnot. Ano, je to tato fáze duchovního věku – Nového věku jak říkáte, že se mnozí materiální lidé budou divit, co se s nimi a kolem nich děje. Takže nyní budou pokračovat přílivy jemných vibrací a budou se posilovat dimenzionální brány planety Země, rozšiřovat jejich působnost a dále se bude lidstvo planety země posouvat do duchovního věku, z věku materiálního, a ten bude dán právě tvorbou Stvořitele našeho a vašeho milovaného námi i vámi.

 

Ano, dále se posilují systémy ochrany vás milý Ivo s Katkou, budete dále lépe komunikačně propojeni a budete moci ještě více spolu telepaticky komunikovat. Ano, toto je takto důležitá změna, kterou pociťujete již dnes a kterou takto budeme pociťovat i my, vaše MDB.

 

Dále se budou měnit vibrační pole všech oblastí povrchu zemského a to natolik, kolik umožní hladiny vibrací těchto jejich obyvatel, vše toto je gigantická operce, na které pracují milióny bytostí z celého tohoto Vesmíru. Znamená to, že každý člověk je vibračně posouván na samou hranici možností a kdykoliv je další příležitost, opět se takto děje za naší působnosti lásky, kterou jim neustále poskytujeme. Dále lidé mají změněné vědomí do té míry, že jinak přijímají tyto informace o nás, Vesmírných lidech a jsou schopni dále se změnit vyšším tempem, nežli dosud. Ten, kdo se nechce měnit z jakýchkoliv důvodů, je ihned postižen a nastupují tvrdší mechanizmy změny myšlení a jednání – tedy nemoci, úrazy, bolest atp. Tato společnost je na toto tak stavěná, že každý toto může absolvovat a dále se měnit, jen ale změny jsou pro každého člověka jiné, odpovídají jeho individuálnímu stupni duchovního vývoje a tedy i počtu inkarnací. Nyní se mnoho bytostí poučuje nad svými chybami a chybami jiných a to je tak kvalitní škola, že proto je planeta Země tak přelidněná, a proto tolik lidí může dostat mnoho nových impulsů ke svému dalšímu duchovnímu vývoji. Ano milý Ivo, buďte trpěliví, vše se děje jak má a brzy se dočkáte naší vizualizace na vlastní oči.

 

Ano, ptáš se na toho Meiera, ano, informovali jsme jej o vás, ano, těší se na vaše zprávy a krásnou knihu, i když neumí česky, sdělíme mu stručně obsah knihy a hlavně funkci šíření samizdatu, to už poznal a oceňuje tuto práci a posílá vám mnoho lásky a pevnou vůli v této důležité činnosti.

 

Ano milý Ivo, toto ti s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Posíláme vám oběma mnoho lásky z našich lodí a přejeme hodně dalších úspěchů v dalším roce 1999 vašeho pozemského času. My velice oceňujeme tuto knihu „Rozhovory“ a práci při jejím šíření a to i tebe milá Katko, že tak usilovně pracuješ společně s Ivem. Máte krásné vibrace lásky a je úchvatné vás pozorovat, jak si harmonicky vedete při všech těchto činnostech, které realizujete zde na planetě Zemi. Ano, nyní se vše zásadně mění, posilují se vibrace lásky a Stvořitel využívá přirozeného zlepšení vibrací o Vánocích k vytvoření nové hladiny vibrací po svátcích, což znamená mnohem tvrdší odezvu pro ty negativní lidi, kteří se nechtějí zlepšit a pracovat pro Stvořitele našeho milovaného námi i vámi.

 

Ano, máš milý Ivo s Katkou plnou podporu v této důležité práci pro Stvořitele našeho a nenechte se zviklat lidmi, kteří tomuto nerozumí a navíc mají špatný příjem a vkládají do našich sdělení vlastní myšlenky.

 

Toto ti milý Ivo předal za všechny členy mé Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, toto je významný okamžik ve vývoji planety Země, dnes a zítra se budou výrazně zvyšovat vibrace planety Země, a Síly temna budou s velkou nelibostí snášet tuto změnu, ale nic jim nezbývá. Neboť to je vůle našeho milovaného Stvořitele a to nelze změnit.

 

Současně milý Ivo se blíží okamžik, kdy můj duch vstoupí do tvého těla, bude to tuto noc ze 24.-25.12. 1998 a to pocítíš tím, že ráno budeš poněkud jiný člověk v tom smyslu, že budeš mít podstatně širší vědomí i energii lásky a budeš mít hlubší paměť ze svých i mých prožitků. Budeme společně takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného a tak se dále bude měnit tato planeta Země. Ano, budeš mít opět nové schopnosti v příjmu a zpracování informací a dále lepší schopnost odhadnout lidi a pozitivně na ně působit láskou a pokorou.

 

Toto ti milý Ivo dává takto s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí za tato sdělení, děkuji ti milovaný Stvořiteli a přátelé z Vesmíru za vše, co pro tuto planetu Zemi děláte.

 

Poznámka:

Umožněním vstupu ducha Ortona do mého fyzického těla si plním úkol stát se multidimenzionální.

                                         S láskou Ivo.

 

 

 

487.  Sdělení 150.                      (Přijal Ivo A. Benda.)         26.12.1998.     20:04–20:30 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, jak se ti daří s těmi obálkami, nyní vše půjde rychleji než dříve.

 

Jaká je nyní situace?  Právě naše flotily ve Vesmíru dovibrovaly planetu Zemi na novou vyšší úroveň a to pomocí těchto svátků vánočních, které zde slavíte, ano, nyní bude zde opět náročnější prostředí pro negativní lidi, kteří nebudou chtít na sobě provést zásadní změnu.

 

Ano, nyní se ptáš na Katku, ona měla dnes odpočívat, a protože pracovala, tak to na ni dolehlo plnou tíhou, ale upozornili jsme ji včas, takže došlo k převibrování jejích těl na nové hodnoty vibrací a to tedy probíhá i u tebe milý Ivo, ale jiným tempem – rovnoměrněji, což souvisí s tvou fyziologií, tělem fyzickým, které máš dobře vytrénované na tyto situace. Katka tedy nyní dosáhla nových hodnot a tak se dále bude převibrovávat váš duál na nové frekvence energií, energií lásky.

 

Ano, lidé toto také pociťují, každý jinak, ale u všech lidí se dějí nyní velké změny vnějšího původu, které různí lidé přijímají různě. Závisí to tedy na dosavadním způsobu života a také na tom, do jaké míry se jim podařilo změnit sama sebe k lepšímu. Nyní tedy mají Síly temna opět slabší pole působnosti a to tak bude dále pokračovat, neboť tato éra definitivně končí.

 

Ptáš se na Meiera, co má pro tebe připraveno, ano, jsou to snímky Plejáďanů, jejich lodí a další překvapení, které budeš moci obdržet v lednu, tedy brzy a takto se obohatit o materiály Vesmírných lidí, kteří stále zde takto pracují s láskou pro Stvořitele našeho i vašeho námi i vámi tolik milovaného. Ano, co ten TV kontakt a pak se budeme dále takto snažit, abychom pomohli lidem planety Země, která je nyní v tak obtížné situaci.

 

Ano, toto ti milý Ivo předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, právě jsme dokončili toto převibrování planety Země a pozorujeme a vyhodnocujeme působení na lidi, jak toto pociťují a přijímají. Ano, jsou často malátní a unavení, ale to je z rozdílných vibrací vnějších a vibrací jejich těl. Ano, nyní bude dále následovat TV kontakt a to bude brzy, aby věci dostaly nový spád, a aby lidé již konečně prohlédli tuto hru Sil temna, které se nedobrovolně účastní každou minutou ve větší či menší míře. Ano, po tomto uvědomění si situace budou lidé úplně jinak jednat a myslet, neboť poznají, že vše je úplně jinak, než jim bylo předkládáno vládami a sdělovacími prostředky.

 

Ano, všichni vám milý Ivo s Katkou posíláme proudy lásky a přejeme, ať se vám vše daří jak si představujete a jak toužíte.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano milý Ivo, i my z Vysoké rady v Petale ti posíláme proudy lásky a přejeme, ať se vše daří dle tvých představ, a aby tyto změny již tak probíhaly, jak mají. Ano, vše bylo dáno naším drahým Stvořitelem, a proto je tento průběh takto dán, aby se tyto Síly temna již vyklidily z planety Země, a aby tato planeta Země opět zazářila krásou a čistotou, která je tolik žádaná pro celý vývoj tohoto Vesmíru. Ano, nyní se budou dít zásadní události, vše budete vnímat s nadhledem a porozuměním a budete se snažit takto se změnit v souladu se změnami globálního charakteru. Ano, takto tedy bude probíhat nástup nového pozemského roku 1999, tedy roku, který bude klíčový pro další události a v tomto období se vše hodně změní.

 

Vytrvejte ve vaší záslužné práci pro Stvořitele našeho i vašeho námi i vámi tolik milovaného a dále se snažte pomáhat těmto lidem, kteří ještě žijí ve Tmě a kteří dosud tápou.

 

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

                                 NEJBLIŽŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

 

 

 

488.  Sluneční systémy Síria a Alfa-Proxima Centauri, další planety naší Sluneční soustavy.

                                                        (Přijala Katka P.)       27.12.1998.      20:56–22:00 hodin.

                                                                                                              22:10-23:05 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Termíny názvů sluncí = hvězd jsou z pozemské astronomie kvůli propojitelnosti s naší pozemskou vědou. Příjem nových názvů civilizací či planet se kontroluje hláskováním.

 

488.1  Jaká je stavba slunečního systému Síria ?  Jaké jsou na ní civilizace nižších stupňů ?

 

(Jsou ale vyspělejší nežli naše pozemská civilizace ve 3. dimenzi).

 

Sluneční systém Síria se nachází v souhvězdí Velkého psa – Canis Maior.

 

Sluneční systém Síria má 3 složky (slunce, hvězdy) dle velikosti A, B, C,  C obíhá kolem B,  B obíhá kolem A. Všechny tři oběžné dráhy jsou eliptické. Tento systém je starší nežli systém váš. (Je 8,6 světelného roku daleko – pozn. zpracovatele.)

 

C má 2 planety, B žádnou (původní planety zanikly při jeho zhroucení). Kolem A obíhá 56 planet. Na většině z nich je život v 5. 6. a 7. dimenzi. Nejhustěji je ale osídlen prostor volný – kosmický, bytostmi od 10. dimenze výše.

 

Každá planeta má několik měsíců, počet je od 3 do 12. Počet měsíců je celkem 365, průměrný počet je 6,5 měsíce na jednu planetu. Největší planeta má průměr 13 průměrů planety Země, tj. jako váš Jupiter, nejmenší planeta je jako váš Měsíc a má 3 měsíce, je obklopena rojem asteroidů a je neobydlená.

 

Systém Síria je systémem sudých dimenzí, tedy obydlených převážně bytostmi sudých dimenzí, má mužský princip (vibrace), oproti například Plejádám, které jsou systémem lichých dimenzí, mají ženský princip (vibrace). Právě na planetě Zemi by se měly v této době tyto dva principy (vibrace, energie) spojit ! Není náhoda, že na obálce I. dílu knihy „Rozhovory“ je portrét Aštara – muže z Plejádské civilizace se ženským principem a na obálce II. dílu knihy „Rozhovory“ je portrét ženy z civilizace ze systému Síria s mužským principem.

 

V 1. až 3. dimenzi není žádný život.

 

Sírius A má ve 4. dimenzi 3 civilizace, nezajímají se o naši planetu, nestýkají se ani samy se sebou. Jsou na 7. 8. a 9. planetě (z 56 planet, pořadí vždy od slunce), vědomí Síria nepochází z těchto oblastí.

 

V 5. dimenzi Síria A (lichá dimenze, což je určitá výjimka – pozn. zpracovatele) se nachází civilizace NOBOA na 7. planetě, ze které pochází také vysoká duchovní bytost – žena, jejíž portrét zepředu je v barevné příloze I. dílu knihy „Rozhovory“ a na obálce II. dílu knihy „Rozhovory“.

 

Sírius B nemá planety a tedy ani planetární civilizace.

 

Sírius C nemá planetární civilizace.

 

Vědomí ze Síria (ti nám dávají toto sdělení – pozn. zpracovatele) je naše civilizace z 10. 12. 14. dimenze, nemáme těla, nevážeme se na planety, poloha je uvnitř sluneční soustavy Síria, naše světlo-vibrace je silnější než hvězdné. Je to energetický chuchvalec ve vaší terminologii, jeho záři byste nesnesli, kdybyste jej mohli vidět.“

 

 

488.2  Jaká je stavba slunečního systému Alfa-Proxima Centauri ?  Jaké jsou na ní civilizace

           nižších stupňů ?

          (Jsou ale vyspělejší nežli naše pozemská civilizace ve 3. dimenzi).

 

Sluneční systém Alfa-Proxima Centauri se nachází v souhvězdí Kentaura.

 

Alfa Centauri – Proxima Centauri  nebo také Rigil Centaurus – Proxima Centauri je systém, který má 3 složky (slunce, hvězdy), A, B a Proximu.

 

Alfa Centauri A,B  nebo také Rigil Centaurus A,B je systém 2 sluncí, který má eliptické dráhy, jsou to rovnocenné hvězdy (obíhají kolem společného těžiště, které se nachází ve větší vzdálenosti od každé z nich, jejich hmotnosti jsou podobné, jsou 4,3 světelného roku daleko od našeho Slunce – pozn. zpracovatele), mají stejný počet planet po 12 planetách (jako u vás), celkem tedy 24 planet. Takový systém rovnocenných sluncí má nestabilní dráhy vnějších planet, jsou elipsovité a střídají složky A a B. V této oblasti dochází k dosti velkým kolizím, dráhy jdou proti sobě, život zde není. Ztěžuje to komunikaci mezi oběma hvězdnými systémy. Vývoj u obou sluncí je stejný, systém je mladší než Sluneční systém váš, první 3 planety každé složky jsou v nejpočátečnějším stadiu, krátce vychladlém, na dalších se život teprve tvoří (fauna a flóra), předpokládá se budoucí osídlování některých z nich. Zde bude asi v budoucnosti  ve 3. dimenzi civilizace lidí, kteří dosud nepostoupili výše.

 

Většina planet nemá žádný měsíc, ale naopak má většina pásy asteroidů (jsou mladé).

 

V celé Galaxii je nyní jediná civilizace ve 3. dimenzi jen na planetě Zemi !

 

Alfa Centauri A má v 5. dimenzi tyto civilizace:

 

5. planeta se 6 měsíci, APU, má 15 miliónů lidí, jsou to přistěhovalci, tuláci po hvězdách, rádi cestují, část obyvatel APU je pozemského původu (Atlantida II - např. Antarktida). Tito lidé také z tohoto důvodu sledují dění na Zemi.

 

6. planeta, METARIA , má 20 miliónů lidí, je to vysoká duchovní společnost, ze které pochází také Aštar Šeran, nyní ji ale nenavštěvuje, navštěvuje civilizaci NIRBUA, která sídlí na Venuši v 5. dimenzi našeho Slunečního systému. Aštar sídlí ale převážně (jeho domov) na vesmírné stanici Šáre. Jeho stáří je shodné na den se stářím jeho ženy Ester, je to

28 000 let. Obě bytosti mají více těl – jsou vícejediní.

 

Ostatní civilizace jsou v 7. a vyšších dimenzích, z nich známější jsou ptačí lidé v 7. dimenzi se sokolí hlavou a v 9. dimenzi s orlí hlavou. Byli ve fyzickém kontaktu s Atlanťany II, kteří byli původně v 7. a pak 5. dimenzi. My jsme následníci ve 3. dimenzi – takový je pád civilizace Atlantidy !  Mají tělo lidského tvaru ale ptačí hlavy, vzniklo umělým genetickým křížením lidí a ptáků na planetách. Celou kůži mají pokrytu peřím, na něm nosí plášť. Nyní přímo nepůsobí při záchraně planety Země, jednak proto, že selhali při plnění úkolu v Atlantidě (Egypt), jednak zde nyní přímo působí jen civilizace se shodnými těly jako máme my, pozemšťané, abychom se jich nebáli. Ve svých tělech žijí 30 000 let – pozn. zpracovatele.

 

Alfa Centauri B v 5. dimenzi civilizaci TELUR:

 

6. planeta se 6 měsíci, civilizace TELUR, nezajímají se o kontakty a cestování Vesmírem, žijí sami pro sebe. Tělo mají lidské, hlavu jako myš – hlodavec, Myší lidé, toto je jejich problémem v kontaktu s jinými civilizacemi. Necestují proto, že nejsou příliš oblíbeni kvůli vzhledu. Vznikli umělým genetickým křížením lidí a hlodavců – pozn. zpracovatele.

 

V 7. dimenzi jsou civilizace ptačích lidí, na 6. planetě Sokolí lidé, na 7. planetě Orlí lidé, na 8. planetě Havraní lidé.

 

Proxima Centauri celkem 7 planet, 98 měsíců. Je to druhé nejbližší slunce-hvězda

po Slunci našeho Slunečního systému, vzdálená jen 4,2 světelného roku – pozn. zpracovatele.

 

Proxima Centauri je gravitačně vázána se systémem Alfa Centauri A,B, délka oběžné dráhy je 80 světelných měsíců, perioda oběhu je 300 až 500 000 let. Vzdálenost od Alfy Centauri A je 50 světelných dní.

 

V 5. dimenzi má 3. planeta civilizaci ZETOR, viz seznam civilizací v příloze I. dílu „Rozhovory“.

 

V 7. dimenzi má 3. planeta jen informační pole po dřívější civilizaci.“

 

 

488.3  Jaké jsou další planety našeho Slunečního systému ?  Jaké jsou na nich civilizace

           nižších stupňů ?

 

Pro úvod, naše Sluneční soustava má nyní veřejně známých 9 planet v pořadí od Slunce:

Merkur, Venuše, Země, Mars, (pás asteroidů), Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. Další objevenou planetou byla v roce 1983 družicí IRAS planeta NIBIRU, kde ale sídlí negativní entity, se kterými měly USA uzavřeny negativní smlouvy. Proto podle zákona o ohrožení národní bezpečnosti USA  NASA tuto planetu s negativními entitami zatajuje – pozn. zpracovatele.

 

10. planetaNIBIRU, má elipsovitou (velmi excentrickou) dráhu, jejíž perioda oběhu je 3 365 let, což je 1/8 Platónského roku, každé 3 oběhy jsou vždy katastrofické následky po průletu periheliem (nejbližším bodem dráhy ke Slunci – pozn. zpracovatele). Nejbližší perihelium je v roce 2012, tento bod se bude nacházet ve vzdálenosti dráhy asteroidů ale na opačné straně těchto asteroidů, které tvoří 1 shluk, který zabírá 40 % jeho oběžné dráhy a 60 % dráhy je volný. Průměr planety je 1,3 průměru planety Země, tj cca 16 500 km. Opticky se nachází v blízkosti hvězdného systému Síria.

 

Na povrchu a pod povrchem zde sídlí negativní entity v počtu 1 miliarda bytostí, neřídí se kosmickými zákony, nemají lásku.

 

11. planeta je již objevena, nemluví se o ní. Univerzálním jazykem se jmenuje UNI, vy jí ale dáte své jméno. Je velká jako Jupiter, je daleko 15 světelných hodin, obíhá po kruhové dráze a perioda oběhu je cca 2000 let. UNI má 60 měsíců, počet se ale mění vlivem srážek s kometami. Opticky se nachází v blízkosti hvězdokupy Plejád – Kuřátka.

 

Civilizace jsou v 6. a 8 dimenzi.

 

12. planeta bude objevena příští rok. Univerzálním jazykem se jmenuje CAE. Je velká jako Saturn, je daleko 18 světelných hodin, kruhová dráha s periodou cca 3500 let. CAE má 35 měsíců. Optická poloha je v souhvězdí Cassiopey vlevo od hvězdy Alfy Cassiopei – SCHEDAR.

 

Civilizace jsou v 6. a 8 dimenzi.

 

 

 

489.  Sdělení 151.                        (Přijal Ivo A. Benda.)       27.12.1998.     22:10–22:15 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na toto povolení našeho drahého Stvořitele, ano, právě nám jej dal a tak opravdu brzy se toto stane, my budeme jen vybírat vhodný okamžik vzhledem k vašim společenským zvyklostem, které jsou také důležité. Ano, bude to zásadní věc, zlom ve vývoji této civilizace a tak se vše bude dít jak má.

 

Vidím, že krásně spolupracujete s Katkou na těchto základních opisech civilizací v nejbližších systémech od vašeho Slunce. Ano, je to pro vás zajímavé a můžete v tomto takto pokračovat. Je to také odměna za tuto práci, kterou jste vykonali pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

490.  Rozhovor.                           (Přijala Božena S.)       27.12.1998.      Místo: Sezimovo Ústí.                                                                                                         

                                                                                               

 

„Máš mne tady Boženko a můžeš se ptát.“

 

Aštare, prosím tě, jako roli hraje Růže a její civilizace v současné době a při případně evakuaci ?

 

„Boženko, je to otázka dost komplikovaná, ale pokusím se odpovědět k tvé spokojenosti. Růže a její civilizace jsou u vás jako strážci malého prostoru, který má být sledován při případném přepadení Silami temna. Jsou tam již několik let a pomáhají Stvořiteli ještě v různých jiných aspektech. Není mi známo, jak jsou spokojeni jednotlivci, ale Růže je trochu výjimka. Je na lodi, která velí celé vesmírné flotile. Tato dimenze, ve které žijí tyto bytosti, je pro nás celkem příznivě osídlena a nejsou problémy s dodržováním vesmírných zákonů. Mají mnoho znalostí v oblastech pozorování života na jiných planetách, též Zemi znají důkladně.

 

Růže je bytost veliké duchovní síly a proto její napojení je tak hodnoceno u vás pozitivně.

Má mnoho úkolů v oblasti přípravy evakuace a hlavně pomoc při předávání duchovních pravd. Je to tak trochu úkol podobný našemu, ovšem s tím rozdílem, že funguje na trochu jiné úrovni frekvence. To stěží můžete pochopit z vašeho hlediska.“

 

Jaká je Aštare její souvislost s Měsícem ?

 

„Boženko, v této době ti nemohu říci podrobnosti, neboť to není v souladu s přáním našeho Stvořitele.

 

Obrázky, které od Růže dostaneš dobře promysli a určitě si z nich sama přečteš potřebné informace. Jsou to sdělení, která mají jistou hodnotu a hrají roli ve vašem duchovním vývoji. Není zatím důležité znát všechny podrobnosti, ale vyznat se ve směru, kterým je nutné se dát.

 

Civilizace z 8. dimenze, která je domovem tvojí sestry, je velice vyspělá a má vám v mnohém co říci.

 

Není to samozřejmě vše. Co ti mohu v tomto směru říci jsem ti pověděl, snad budeš s tímto vysvětlením spokojena.“

 

Děkuji ti milý Aštare za tuto odpověď. Růže mi namalovala obrázek, ze kterého je zřejmé, že její civilizace spolupracuje s Konfederací planet.

 

„Boženko, je to pravda. Její spolupráce je velice těsná a jsme všichni u vás díky pomoci pro vás i pro našeho Stvořitele.“

 

Děkuji ti milý Aštare a loučím se s láskou

                                                            Božena.

 

„Já mám též na rozloučenou pro tebe spoustu lásky, kterou ti posílám.

                                                                     Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

491.  Rozhovor.   (Přijala Božena S.)   28.12.1998.   Místo: Sezimovo Ústí                                                                                                      

                                                                                               

 

Prosím o kontakt moje přátele z Vesmíru.

 

„Jsme tady Boženko, máš něco na srdci ?“

 

Milí přátelé, chtěla bych vám položit stejnou otázku jako včera Aštarovi a sice jakou roli hraje Růže a její civilizace v současné době a při případné evakuaci ?

 

„Boženko, Růže je naše i tvoje sestra, která má mnoho zkušeností s vámi pozemšťany, protože již několik let mapuje tuto oblast. Je z 8. dimenze a má mnoho úžasných úspěchů při spojování svých obrázků s vaší realitou. To je právě to, co ti leží v hlavě. Růže Boženko plní úkoly dané Stvořitelem, které spočívají v ochraně vaší Země před vpádem Sil temna. Je velice zkušená v oblasti vašeho života a má k dispozici celou flotilu v čele se svým manželem. Jsou oddáni této službě a vaše Země je pro ně hlavním úkolem. Ano, jsou připraveni zasáhnout v případě katastrofy se svojí flotilou, aby pomohli při záchraně.

 

Jsou to bytosti s vysokou duchovní úrovní a milují vás tak, jako my. Není lehké pro ně ze svých planet v tomto prostoru operovat, ale dělají to rádi.

                                                                                  To ti sdělil Guetzal.“

 

 

„Já Ptaah bych ti řekl ještě něco o jejich technice. Jsou vybaveni mohutnými přístroji na zachycení jemných impulsů, které vysílají lidé při své každodenní činnosti. Tyto impulsy jsou zachycovány a je vše převedeno do srozumitelné řeči, aby byli informováni o všech myšlenkových pochodech na vaší planetě. Jsou vybaveni i mnoha přístroji na měření vibrací nad povrchem Země a toto vše vyhodnocují. Jejich lodě jsou tak jako naše připraveny k případné evakuaci a čekají, jak se vše u vás bude vyvíjet.“

 

Milý Ptaahu, co mi povíš k té hvězdě, která se objevila dne 31.12.1997 na jediný večer v blízkosti Měsíce ?

 

„Ano Boženko, tato hvězda je obrovský symbol pro vaši Zemi a s příchodem Nového věku budeš postupně chápat její smysl. Je to symbol pro vás, kteří sníte o lepší budoucnosti a pomáháte k jejímu uskutečnění.

 

To jsem ti chtěl říci, snad ti mé vysvětlení postačí.“

 

 

„Boženko, Růže tě miluje jako my všichni a je ráda, že s tebou může mluvit. Jsi hodná, že máš zájem o její práci. Má pro vás mnoho nového, co vám chce povědět svými obrázky. Není vždy lehké rozluštit ty symboly.Je to ale na vás, jako vše, co zde vytváříte a jak se musíte sami orientovat v této těžké době. Měj na paměti, že je to bytost vysoké duchovní úrovně, která vám s láskou pomáhá při vašem vývoji a má radost z každého vašeho krůčku, kterým se přiblížíte k naplnění plánu našeho Otce. Buď šťastná, že tě vedou takovéto bytosti a své zkušenosti předávej ostatním lidem tak, jak to děláš.

 

Tyto informace jsou pro všechny lidi, kteří mají o ně zájem.

 

Není daleko doba, kdy vám různé informace splynou a dotvoří mozaiku poznání na vaší další cestě.

 

Milujeme vás všechny, kteří hledáte a máte srdce otevřené. Naše pomoc přichází ze všech koutů Vesmíru a pokud přispějete svojí změnou k pozitivitě a lásce, podaří se vám spatřit Novou Zemi.

 

To ti s láskou sdělila Semjase.“

 

Děkuji vám moji milí přátelé

                                           Božena.

 

 

 

492.  Sdělení 152.                        (Přijal Ivo A. Benda.)       28.12.1998.     20:06–20:19 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vidím, že jste si našli čas k duchovní práci, to je správné a tak nyní budeme moci si sdělit některé nové informace. V současné době se plánují vstupy do televizí tohoto regionu českých zemí a to tak, že toto nastane v hlavním pozorovacím čase a bude to tak, že nikdo nebude pochybovat o pravosti kontaktu. Dále jsme připraveni ti předat hlas, abys mohl informovat po našem vystoupení na tiskových konferencích, které budou následovat. Vše toto je žádáno lidmi a lidé se dozví pravdu. Tuto tiskovou konferenci můžeš uspořádat ve Zlíně v hotelu Moskva a tam také budeš předávat informace v příštích měsících. Toto místo bude chráněno speciálními ochranami stejně, jako je tomu u vašeho bydliště. Vše bude probíhat jak má, toto je zajištěno  mnoha bratry a sestrami na našich lodích a tak bude tento veřejný kontakt uskutečněn. Dostanete několik hodin předem zprávu, kdy bude TV přenos a další den bude tato tisková konference v hotelu budou na toto vždy prostor, to je tak zajištěno. Dále se s těmito novináři není nutné příliš stýkat, hlavní kanál informací bude náš přenos a kopírovací centra s „Rozhovory“. Tím bude vše pod kontrolou a bude omezeno překroucení našich informací.

 

Toto ti milý Ivo předal s láskou Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní se vše takto přizpůsobuje, aby se uskutečnil tento TV kontakt a aby vše proběhlo hladce. Ano, lidé jsou na toto připraveni, naše informace již kolují všude a to je dobrá práce milý Ivo. Milujeme tě a přejeme hodně lásky a radosti s Katkou při práci pro stvořitele našeho milovaného.“

 

„A nyní se připojuji jí, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, vše je takto připraveno, události mají již spád a tak se vše bude dít jak má. Bude se konat toto TV vystoupení, aby lidé vyslyšeli Pravdu, a aby se vše ubíralo, jak si přeje náš drahý Stvořitel. Vytrvejte a těším se na naši další spolupráci.

 

Toto sdělení ti milý Ivo předal s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

 

493.  Sluneční systémy Barnardovy hvězdy a Epsilon Eridani.

                                                              (Přijala Katka P.)    28.12.1998.   20:25–21:40 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Termíny názvů sluncí = hvězd jsou z pozemské astronomie kvůli propojitelnosti s naší pozemskou vědou. Příjem nových názvů civilizací či planet se kontroluje hláskováním.

Upozornění pro astronomy: absolutní svítivost hvězd uváděná v astronomických tabulkách platí pouze pro naši 3. dimenzi, není vůbec totožná s jinými dimenzemi, kde jsou absolutní svítivosti úplně jiné. Přitom svítivost hvězd bylo důležité kritérium pozemské vědy při hledání mimozemských civilizací v projektech CETI a SETI !!! Pozemská  materiální věda neví nic o dimenzích !!!

 

 

493.1  Jaká je stavba slunečního systému Barnardovy hvězdy ?  Jaké jsou na ní civilizace

           nižších stupňů ?

          (Jsou ale vyspělejší nežli naše pozemská civilizace ve 3. dimenzi).

 

Barnardova hvězda je vzdálená 6 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Hadonoše – Ophiuchus.

 

Sluneční systém Barnardovy hvězdy má 12 planet, sluneční systém (SS) je velmi podobný vašemu Slunečnímu systému, poslední 3 planety mají hodně měsíců, ostatní nemají žádný, obydlena je 5. a 6. planeta velmi řídce, planety jsou poměrně nestabilní, málo forem života co do množství, potraviny se vyrábějí synteticky z minerálních látek obsažených ve velkých jezerech (jako u planet civilizace Achele). Je to mladý SS. Osídlení je ve 4. dimenzi, planety se používají hlavně pro mezipřistání a načerpání potřebných nerostů, kterých je zde dostatek. Osídlení je spíš ve formě trvalých základen. Celkem je zde 59 – 60 měsíců u posledních 3 planet.“

 

 

493.2  Jaká je stavba slunečního systému Epsilon Eridani ?  Jaké jsou na ní civilizace

          nižších stupňů ?

          (Jsou ale vyspělejší nežli naše pozemská civilizace ve 3. dimenzi).

 

Epsilon Eridani je vzdálen 10,8 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Řeka Eridanus (Eridanus).

 

Epsilon Eridani je SS tvořený 3 slunci A,B,C, které mají tu zvláštnost, že jsou seřazeny stále v jedné linii se stejnými vzdálenostmi, a C a B obíhají kolem A, A je 3,5 x větší než vaše Slunce, B a C jsou zhruba stejně velké jako vaše Slunce. Doba oběhu B a C kolem A je tedy shodná. (Nyní jsou v zákrytu k Zemi, takže astronomie o nich neví).

 

Planety neobíhají po kruhových drahách, ale po drahách ve tvaru osmičky, a to kolem hvězd A a B, nyní u slunce B jsou 4 planety, u slunce A jsou nyní 3 planety, nedávno to bylo opačně, obíhají po různě vzdálených drahách a dráhy jsou orientovány do dvou rovin. Celkem je zde 7 planet. Kolem slunce C nejsou planety vůbec. 2 a 2 planety mají stejnou vzdálenost od sluncí A a B (2 roviny drah), jsou jinak vychýlené (celkem 4), nejbližší , tam je velmi čilý život, měsíce nemají, tyto 4 planety slouží k rekreačním účelům pro Achelany a Jargiďany. Je zde velmi bohatá příroda, ale nelze zde trvale bydlet, neboť je zde velké dusno a horko, pobývají hlavně v zimě.

 

Jargiďané obývají 1 planetu v 5. dimenzi, Achelané 1 planetu v 5. a 7. dimenzi.

 

Je tam krásná příroda, krásnější než na Erře, jsou zde průhledné rostliny (jako skleněné), zpívající stromy a rostliny, vše je krásné, velmi barevné a harmonické.

 

Jargiďanů jsou 4 miliardy, jejich planeta je asi 2x větší než Země, je dost přelidněná, nyní je stabilizovaný stav, regulovaný, nemají moc přírody, mateřská planeta je s Jargiďany spokojená, žijí na horní hranici harmonického soužití s planetou, značná část pracuje ve Vesmíru, rádi cestují, tím odlehčují jejich planetě. Mají velmi přátelské vztahy s Achelany, setkávají se na dovolených, vznikají pěkná přátelství, dříve tomu tak nebývalo. Trvalo mnoho tisíciletí, než se naučili žít v lásce. Jargiďané jsou savci (biologická stavba těla hrubohmotného, portrét je v I. díle „Rozhovorů“), stejně jako ptačí lidé, krmí děti mateřským mlékem. Ptačí lidé mají měkké zobáky, jako rty, mluví jako vy, někdy hvízdavým hlasem. Ještírci rodí také živá mláďata, krmí mateřským mlékem. Některé negativní rasy zdegenerovaly natolik, že se nemohou normálně rozmnožovat, zdegenerovaly i pohlavní orgány (viz film „Pitva mimozemšťana“). Jargiďané jsou prapůvodní třída savců na jejich planetě, jejich dřívější fylogenetický vývoj probíhal i ve vodním prostředí.

 

Jargiďané moře mají, techniku mají na povrchu, prý neničí podzemí, u Achelanů je to naopak, mají s tím věčný názorový spor.

 

Achelanů jsou 2 miliardy, z toho přímo na planetě v 5. dimenzi žije okolo 500 miliónů Achelanů, 1,5 miliardy se pohybuje ve Vesmíru a v 7. dimenzi mateřské planety. Vypadají jako vy, pozemšťané. Můžete se od nich hodně učit, všechny výrobní sféry mají pod zemí, neničí povrch. Přijímají potřebnou výživu při koupání v olejových jezerech a bazénech i přes kůži kromě běžného způsobu. Jsou kultivovaní, mají rádi pěkné věci a umění. Přišli z Plejád. Velikost jejich planety je 1,5 x průměr Země.

 

URCHEkosmodrom Achelanů, průměr kosmodromu je asi 100 km elipsovitého půdorysu v kráterovém terénu. Denně startuje a přistává 1000 –2000 vesmírných lodí do Vesmíru. Pod povrchem je velké množství podzemních garáží pro vesmírné lodě, které jsou naváděny k odletu po nadzemních částech podobných našim mimoúrovňovým křižovatkám. V tomto kráteru je gravitačně zrušena atmosféra pro zlepšení startu kosmických lodí (je zde kosmické vakuum).

 

(Toto jsou jen doplňující a upřesňující informace k přehledu civilizací v příloze této knihy – pozn. zpracovatele.)

 

Jargiďané žijí 17 000 let ve fyzickém těle.

 

Achelané žijí 25 až 30 000 let ve fyzickém těle.“ Oprava informace z knihy J. von Buttlara „Mimo prostor a čas“, tam údaj 840 let je chybný, byl špatně přijat, a to i z toho důvodu, že předkové Achelanů žili v Atlantidě a již tam žili víc než 10 000 let v jednom těle. Jinak všechny údaje o Achelanech v této knize jsou správné.

 

Toto jsou jen doplňující a upřesňující informace k přehledu civilizací v příloze této knihy – pozn. zpracovatele.

 

 

 

494.  Sluneční systémy 61 Cygni A,B,  Procyon A,B,  Epsilon Indi,  Tau Ceti a  Wolf 424 A,B

         a jiné otázky.

                                                           (Přijala Katka P.)      29.12.1998.    23:01–23:42 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Termíny názvů sluncí = hvězd jsou z pozemské astronomie kvůli propojitelnosti s naší pozemskou vědou. Příjem nových názvů civilizací či planet se kontroluje hláskováním.

 

 

494.1  Jaká je stavba slunečního systému 61 Cygni A,B ?  Jaké jsou na ní  civilizace nižších

           stupňů ?

         

61 Cygni A,B  je vzdálená 11 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Labutě.

 

61 Cygni A je svítící slunce, B je černé slunce (naše astronomie jej nazývá černou dírou, ale černá díra tam není !), má 100 x větší přitažlivost než svítící slunce A, strhává hmotu ze svítícího slunce A, proud strhané hmoty není ve tvaru spirály (jak si často představují vaši vědci), ale ve tvaru trychtýře. Jako spirála by to vypadalo jen tehdy, kdyby to byl zpomalený záběr (film). Je zde hustý prostor a bez planet.“

 

 

494.2  Jaká je stavba slunečního systému Prokyon A,B (C) ?  Jaké jsou na ní  civilizace nižších

           stupňů ?

 

Prokyon A,B  je vzdálená 11,3 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Malého Psa – Canis Minor.

 

Hvězdy A a B jsou stejně velké, slunce A má 7 planet, slunce B má 9 planet, planety jsou velmi různé velikosti od vašeho Měsíce po 1/3 vašeho Slunce. Je zde ve velké vzdálenosti malý trpaslík-hvězda, který je velmi slabé až žádné gravitační vazbě na Prokyonu A,B.

 

Žijí zde velmi negativní entity, o kterých nechceme mluvit. Je nám to líto. Jsou v nižších dimenzích než my.“

 

Na toto jsem si vzpomněl na velmi hrubé a zlé entity – 2 nejbližší sousedé mého bytu v Šumperku, tyto tam byly nasazeny Silami temna. Nemám s nimi ale žádné problémy, neboť tam prakticky nebydlím a vůbec se jim vyhýbám Také o nich nechci mluvit. Tak jsem si povzdechl společně s Vědomím Síria, že i toto existuje ve Vesmíru, sami se na tyto sousedy podívali a potvrdili, že je to úplně podobné – pozn. zpracovatele.

 

 

494.3  Jaká je stavba slunečního systému Epsilon Indi ?  Jaké jsou na ní  civilizace nižších

           stupňů ?

 

Epsilon Indi  je vzdálená 11,5 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Indiána – Indus.

 

„Je zde mnoho krásných barev. 1 slunce 3x větší než vaše. 5 planet a 7 měsíců (u 5. planety), 1.-4. Planeta je bez měsíců. Planety jsou plynné, krásně barevné, proudy plynů do prostoru – ohony, které se prolínají.

 

SS je bez civilizace a bez života a dlouho zde nebude. Nevhodné složení.“

 

 

494.4  Jaká je stavba slunečního systému Tau Ceti ?  Jaké jsou na ní  civilizace nižších

           stupňů ?

 

Tau Ceti  je vzdálená 11,9 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Velryby - Cetus.

 

1 slunce, 5 planet, bez měsíců. SS není tak barevná. Nezajímavá.

 

Civilizace zde nejsou.“

 

 

494.5  Jaká je stavba slunečního systému Wolf 424 A,B ?  Jaké jsou na ní  civilizace nižších

           stupňů ?

 

Wolf 424 A,B je vzdálená 14,3 světelných let od naší SS v souhvězdí Ještěrky - Lacerta.

 

Slunce A,B se svými SS různé velikosti, různého stáří se setkaly, tím jsou zde různé soustavy planet různého typu.

 

Starší soustava má menší slunce (B), tam je život na 3. planetě od hvězdy, 2 měsíce, 5. dimenze, civilizace UMMO, velikost planety jako Země, je zde moře i souš, je zde vyspělá duchovní civilizace velmi moudrých bytostí, mají velký zájem najít cestu zpět ke Stvořiteli a pomáhají i ostatním. Byli dokonce ochotni ubytovat část obyvatel planety Země a postarat se o ně (po evakuaci Země). Podobná rasa jako my – běloši, v tělech žijí 650 let, civilizace má 500 miliónů obyvatel, cestují po Vesmíru, jsou členy Vysoké rady, aktivně spolupracují na případné evakuaci, je vhodná komunikace.“

 

Planeta UMMO je skutečně nádhernou perlou, zářivá modrá a zelená, nedotčená panenská příroda, jsou zde téměř všechny prvky fauny a flóry vaší Země, jsou zde 3 kontinenty, 2 dominantní severnější, proti tomu menší jižní kontinent kvůli harmonii a rovnováze. Obydlí jsou v přírodě, světlé a prostorné, bez zbytečných věcí a nábytku. Tvar budov je většinou oblý, některé části ve tvaru krystalu podle účelu. Stěny jsou průhledné směrem ven, takže je vidět okolní příroda. Toto se může regulovat podle potřeby jednotlivce (jako žaluzie). Není tam škodlivý hmyz jako komáři, moskyti, ovádi, klíšťata, blechy, vši, moli, tvorové jako jedovatí hadi a pavouci atd. Procházka po přírodě se srdcem láskou otevřeným je pro každého tvora bezpečná. Rovnováha se udržuje stejně jako u vás, tj. pojídání – potravinový řetězec jednotlivých forem života. Nikdy se nezabíjí zbytečně nebo dokonce ze sportu. Lidé jako duchovní bytosti jsou z tohoto koloběhu vyňati. Doprava je individuální, používají se malá vznášedla, při větší vzdálenosti je možné požádat o teleport. Lidé se scházejí kvůli kultuře, zprávy dostávají pomocí stěnové obrazovky (telestěna) a zájemce, kteří se přihlásí na některou událost, svážejí vznášedla k tomu určená. Silnice tam nejsou. Podnebí je většinou teplé a vlahé bez výkyvů. Většinu plodin si každý vypěstuje sám, jen pestrý výběr druhů cizokrajného ovoce z jiných planet každý dostává v takové míře, jak potřebuje.

  

 

494.6  Kolik procent planet je obydlených ve Vesmíru ?

 

5 % planet je obydlených v tomto Vesmíru.

 

 

494.7  Kolik slunečních soustav (SS) je v naší Galaxii ?

 

115 miliard SS.

 

 

494.8  Kolik sluncí (hvězd) je v naší Galaxii ?

 

150 miliard hvězd.“

 

 

494.9  Kolik sluncí (hvězd) je ve Velké galaxii  v Andromedě M31 ?

 

200 miliard hvězd.“

 

 

494.10  Kolik civilizací je v naší Galaxii pod Vysokou radou ?

 

2 000 000 (milióny) civilizací.“

 

 

494.11  Kolik civilizací Sil světla je v naší Galaxii ?

 

5 000 000 (miliónů) civilizací.“

 

 

 

495.  Sdělení 153.                           (Přijal Ivo A. Benda.)                     31.12.1998 – 1.1.1999.

                                                                                                               20:06–20:19 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, moc tě pozdravuji a posílám proudy lásky, přeji vše dobré do příštího roku 1999. Ano, máš radost z odvedené práce pro Stvořitele našeho milovaného a také pro sebe. Ano, tím jsi umožnil tisícům lidem prohlédnout a odhalit Pravdu a tak se vše ti takto odmění, jak to pociťuješ již nyní. Máš radost u nás, naší práce a z toho, že všechny tvé představy se ti vyplnily. Ano, je to takto za odměnu, za tuto práci a budu se těšit i v příštím roce na tuto další spolupráci. Ty se těšíš na II. díl a také na fotografie, ano, budou zajímavé, a tak se opravdu budeme dále takto snažit dát to lidem českých zemí, aby byli informováni a aby se mohli společně rozhodnout při evakuaci. Ano, nyní v roce 1999 bude evakuace provedena, neboť čas se naplňuje a nelze s tímto dále otálet. Ty víš, že řada lidí je rozhodnuta ihned opustit tuto Zemi a tak se vše bude vyvíjet jak má. Máme radost, že jsou lidé již poměrně dobře informováni a naše vystoupení v TV bude brzy a to prohlédnou další statisíce lidí a většina lidí uvěří v naši existenci. Tak tedy se budeme těšit na reakci těchto lidí a tak budou moci dále takto pracovat, aby vše bylo jak má.

 

Toto ti milý Ivo sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tento rok bude rok zlomu, rok rozuzlení, rok začátku očisty, kdy bude část lidí planety Země evakuována a budou moci vše sledovat z dálky, takže budou ušetřeni těchto útrap, které čekají na zbytek obyvatelstva, kteří zde zůstanou a budou si muset díky vlastní volbě prožít to, co se jim určitě nebude líbit a to tak bude.

 

Toto ti milý Ivo předal sám Ptaah, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

496.  Sluneční systémy van Maanenovy hvězdy,  Altairu A,B,  70 Ophiuchi A,B,  Omikron Eridani - Keid A,B,C,  Vegy,  eliptická obří galaxie M87, chybějící hmota ve Vesmíru a jiné otázky.                                                        (Přijala Katka P.)    1.1.1999.   16:00–19:12 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Termíny názvů sluncí = hvězd jsou z pozemské astronomie kvůli propojitelnosti s naší pozemskou vědou. Příjem nových názvů civilizací či planet se kontroluje hláskováním.

 

 

 

496.1  Sluneční systém Van Maanenovy hvězdy.

 

Van Maanenova hvězda je vzdálená 14,4 světelných let od naší SS v souhvězdí Ryb - Pisces.

 

Van Maanenova hvězda, slunce stejně velké jako vaše Slunce, má 16 planet o velikosti menších než je váš Jupiter, mají několik set měsíců. Je to starší SS než váš. Jsou zde civilizace 4.6.8. dimenze na všech planetách kromě první a posledních dvou planet. Je zde mnoho forem života, nejzvídavější jsou bytosti ze 3. planety, které rády cestují po Vesmíru, ostatní nejsou tak aktivní.

 

Civilizace KEEJI, 500 miliónů lidí, sídlí na 3. planetě v 6. dimenzi, mají nejpěknější přírodu ze všech těchto planet, váží si jí, cestují hlavně proto, aby si neničili vlastní planetu, mnoho surovin dováží odjinud, podobně zachází s odpadem. Jsou to žhavé planety kam vozí odpad, odpad je ihned spálen, takže není žádné znečistění. Těží tekuté suroviny z těchto planet (cesta zpět).

 

Mají velmi bohatou kulturu, mají rádi hudbu, tančí a zpívají, vypadají jako vy, velmi si zakládají na tancích, zpěvu a umění – lidová tvořivost. Války neznají a ani se v historii této planety nevyskytovaly, ale v dějinách jim několikrát hrozilo vyhynutí vymřením kvůli katastrofám přicházejících ve formě komet a meteoritů. Tato oblast je křižovatkou drah těchto těles, z toho důvodu je tam tolik měsíců. Souvisí to s polohou SS, která je přesně v rovině ekliptiky (rovině Galaxie) ?  Ano, souvisí.

 

Dalších 9 civilizací je v sudých dimenzích 4 – 8, jsou velmi uzavřené, nevyvíjejí se tak rychle, jsou málo početné, na dovolenou létají maximálně na své měsíce, dál ne, zřizují si tam něco jako jsou chatové oblasti u vás. Zájem o okolní Vesmír je spíše na bázi vědeckovýzkumných ústavů, není to všeobecné vědomí (stejně jako u nás). Dokonce jsou přesvědčeni o své ojedinělosti a izolaci jako vy (hlavně 4. dimenze).“

 

 

496.2  Sluneční systém Altairu A,B.

 

Altair A,B je vzdálen 16,8 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Vývěva - Agiula.

 

Altair A,B je systém 2 hvězd, menší B obíhá kolem velké A, která je tak velká jako Betelgueze. SS má 18 planet, planety bývají strhávány mezi A a B.

 

Žijí zde velmi agresivní entity, raději na ně nemyslet,fyzicky nám podobní,jiná barva pleti.“

 

 

496.3  Sluneční systém 70 Ophiuchi A,B.

 

70 Ophiuchi A,B je vzdálen 16 světelných let od naší SS.

 

70 Ophiuchi A,B je systém 2 hvězd A,B, obsahuje 1 planetu a na jiných oběžných drahách jsou jen pásy asteroidů. Tato jediná planeta je na nejvzdálenější dráze střídavě kolem A a B, většinou kolen A, jen při přiblížení se hvězdy B obíhá kolem této hvězdy, při vzdálení se této hvězdy planeta obíhá opět kolem hvězdy A.

 

Není tam život.“

 

 

496.4  Sluneční systém Omikron 2 Eridani A,B,C.

 

Omikron 2 Eridani A,B,C je vzdálen 16,5 světelných let od naší SS.

 

Omikron 2 Eridani A,B,C je systém hvězd, kde hmotnost hvězdy A je vyvážená s hvězdami B a C, které jsou blízko sebe. A obíhá kolem těžiště s B a C, toto těžiště je téměř uprostřed mezi A a B,C, ale blíže B,C (A má menší hmotnost než B,C).

 

Kolem hvězdy A obíhají 3 planety, které jsou bez života. Tyto planety jsou zasahovány výbuchy z hvězdy A.

 

Hvězdy B a C jsou bez planet.“

 

 

496.5  Sluneční systém Vegy, Alfy Lyrae.

 

Vega je vzdálená 25,3 světelných let od naší SS.

 

Vega, Alfa Lyrae je hvězda 3x větší než vaše Slunce, kde právě probíhá zhroucení hvězdy, které trvá několik desítek let (i 100 let), pak bude výbuch novy, nyní probíhá pulsace (mrkání).

 

Kolem Vegy obíhá 10 planet, kde ale již život není, veškeré civilizace, které tu byly před milióny let byly odstěhovány jinam, protože začaly vznikat velmi nestabilní podmínky.

 

Před 30 milióny let na těchto planetách byl Stvořitelem vytvořen přímo lid PLEIONE, tedy bylo vytvořeno mnoho hotových dospělých jedinců – těl, (nikoli z mimina !) podobně, jako byl vytvořen Adam Kadmon u vás na Zemi a z těchto řad se formovali genetičtí inženýři a zahradníci, kteří působili v této části Vesmíru a také na vaší planetě Zemi a to před 30 až 17 milióny let. Byli to obři, 2,5 – 3 m vysocí blondýni, žili v těchto tělech půl miliónu let a ty s Ivem jste tam také byli.  Jejich úkolem bylo oživovat statisíce dalších planet nižšího řádu a vytvářet další civilizace. To se také stalo.

 

Zahradníci oživili statisíce planet, které byly původně bez života, zakládali tak celý fylogenetický vývoj hmotných těl (planetu Zemi nemuseli oživovat, zde již 500 miliónů let byl vyšší formy života ).

 

Genetičtí inženýři vytvořili statisíce civilizací, a to jak na planetách tehdy neoživených, tak na planetách, kde již vyšší život byl (jako na planetě Zemi).

 

Zahradníci a genetičtí inženýři dohlíželi na jejich evoluci v pravidelných intervalech, navštěvovali tyto planety včetně Země, prováděli křížení různých ras lidí se zvířaty, přičemž zde na planetě Zemi se tyto rasy neujaly (vznikla velmi výbojná a krvelačná stvoření a to chybnými kroky týmu genetických inženýrů, která byla po té na pokyn Stvořitele zahubena), na jiných ano (ptačí lidé, myší lidé, ještírci atd. – mají lidské tělo s některou s původně zvířecí hlavou). Některé duše genetických inženýrů a zahradníků jsou rozesety i na vaší planetě Zemi v současné době.

 

Na planetě Zemi před 30 milióny lety tito zahradníci a genetičtí inženýři si pouze vybrali vhodné fylogenetické linie k dalšímu řízenému vývoji, mezi nimiž byla i fylogenetická linie lidoopů a pralidí vedoucí k dnešní lidské rase černochů. Jiné pozemské rasy (bílá, žlutá, - viz přílohy I. dílu „Rozhovorů“) byly velmi různým způsobem a za různých podmínek dovezeny z jiných tehdy již vysoce vyspělých civilizací. Současné lidstvo (těla) může vzniklo právě tímto způsobem, přičemž genetičtí inženýři zablokovali (genetickým kódem) možnost křížení lidských těl se zvířecími těly, aby zde již nevznikly nové agresivní druhy, jako tomu bylo v minulosti.

 

To, že se mohou u vás křížit tyto původně samostatné rasy je také dáno tím, že toto křížení je dovoleno těmito bytostmi vedenými samotným Stvořitelem.

 

 

496.6  Eliptická obří galaxie M87.

 

Eliptická obří galaxie M87 je 67 miliónů světelných let daleko, tj. 7,8 miliónů vzdáleností Síria. Ve středu je gigantická černá hvězda, její síla je taková, jako součet celého 4. sektoru Vesmíru. Jedno z jejich jmen je ANAPUR, je to také centrální hvězda celého tohoto Vesmíru. Je těžištěm našeho Vesmíru, který je sférický, 4 rozměrný (délka, šířka, výška a čas = souřadnice x,y,z,t), je ve tvaru prostorových výběžků a to pohyblivých, podobných jako máte na spořiči obrazovky vašeho počítače „obinadla“. Vesmír má celkem 4 základní sektory v různých časoprostorech. Naše kvadratura (sektor) obsahuje také Centrální slunce tohoto Vesmíru ANAPUR, které je právě černým obřím sluncem ve středu obří eliptické galaxie M87 ! Průměr M87 je 1/67 vzdálenosti od vašeho Slunce (kontrola vzdálenosti).

 

M87 obsahuje cca 100 biliónů hvězd (10 exp.12, tj. číslo se 12 nulami) a cca 98 % hvězdných systémů. Tady je bohatý život, to by jste teprve žasli. Blízko M87 v jiné menší galaxii je Vysoká rada pro kupu galaxií v Panně, do které patří i naše Místní skupina galaxií. M87 má vlastní Vysokou radu. Jsou zde pouze civilizace Sil světla (neboť zde není Satan, který je lokalizován právě jen do naší Galaxie) !!! Nemusí tam tedy řešit tyto problémy jako my, tedy boj Sil světla a Sil temna. Jsou zde lidé jako vy, je to základní boží rasa.

 

Okolí Centrálního slunce Anapur je namalováno malířem velmi věrně a to pod nevědomým vedením vesmírných bytostí (viz barevný obrázek v příloze). Obrovský výtrysk ve středu M87 je právě projevem dalšího porušení Kosmických zákonů, kdy část provinilé hmoty je vypuzena pryč do jiného prostoru z centrální části (další pád andělů). (Viz např.  kniha „Tajemství kosmu“ od Adelmy Vay, nakl. Santal- pozn. zpracovatele)

 

 

496.7  Astronomy dosud nenalezená hmota ve Vesmíru – WIMP.

 

Dnešní astronomové a kosmologové hledají část chybějící hmoty tohoto Vesmíru. Hledají ji pod pojmem WIMP (Weakly Interacting Massive Particles – slabě interagující hmotné částice). Jaká je to hmota a mohou ji nalézt ?

 

„Tuto hmotu nemohou nalézt, protože je to samotný Prvotní stvořitel. Ani vyspělé civilizace tuto hmotu nehledají, neboť není změřitelná, je všudypřítomná, všeobsažná a nedá se lokalizovat.“

 

 

496.8  Znovu o galaxii M87 od Aštara.

 

Milý Aštare, můžeš mi potvrdit tato sdělení o galaxii M87 ?

 

        „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily. Ano, jsem zde s vámi a mám velikou radost, jak si stále hezky povídáte navzájem a s Vědomím Síria.

 

Ano, ptáš se na kvalitu sdělení, je to dobré, jen ta část o galaxii M87 je zjednodušená, vše je jistěže mnohem složitější, ale základní informace je správná. Právě tyto výtrysky se projevují tímto způsobem a budou se dále šířit a vytvářet další galaxie v okolním prostoru kolem M87, která je skutečně Centrální galaxií s Centrálním sluncem tohoto Vesmíru. Je to galaxie, kudy jsme také přišli do hmoty my, ty a já, a až vyrovnáme všechny porušení, vrátíme se ke Stvořiteli našemu právě tak, jak je toto namalováno na tomto obraze, který je k dispozici. Ano, jsem rád, jaký zájem máš o toto dění, ano, skrytou hmotu vaši vědci nemohou najít, a to ani v urychlovačích, neboť toto je sám všudypřítomný láskyplný Stvořitel prvotní.

 

Ano, toto je takto dáno, ale uvnitř všechny tyto znalosti, nyní si jen rozpomínáš, jak jsi si toho všiml. Ano, toto je tedy takto dáno, můžeš to takto použít do II. dílu knihy „Rozhovory“.

 

Dále ti mohu sdělit, že se připravuje tento TV přenos, ano, bude proveden v nejbližších dnech, dostanete zprávu a budete moci vše sledovat v televizi. Současně bude vše uzpůsobeno, abys mohl provést tuto tiskovou konferenci, která bude vzápětí.

 

Toto ti milý Ivo sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

496.9  Vymezení našeho Vesmíru od ostatních vesmírů.

 

„Mimo tyto 4 základní sektory našeho Vesmíru je absolutní nic. Nepokoušejte se to jakýmkoliv způsobem definovat, není to možné. Není to prostor se souřadnicemi x,y,z,t.. Toto absolutní nic je určeno pro budoucí rozpínání jednotlivých vesmírů (to určil Prvotní stvořitel všech vesmírů) a současně odděluje všechny vesmíry navzájem tak, že tu není žádná prostupnost, žádné propojení, žádné návštěvy. Komunikace mezi vesmíry probíhá pouze mezi jednotlivými stvořiteli těchto vesmírů, každý stvořitel má totiž zcela jiné pojetí tvoření, jsou tyto formy pro nás naprosto nepochopitelné. Jediným společným prvkem těchto vesmírů je pohyb.

 

I nejvyšší duchovní bytosti tohoto Vesmíru, od 13 dimenze výše, se pouze přibližují k pochopení velikosti tvůrčí síly Prvotního stvořitele tohoto Vesmíru.“

 

 

496.10  Kulové hvězdokupy (KH).

 

Kulové hvězdokupy rotují kolem vlastní osy. Gravitačně se ovlivňují, pohybují se současně podél ramen – hlavní spirály galaxie, je to proměnlivá rychlost podle hustoty ramene a tím se k sobě přibližují a vzdalují a různě se gravitačně ovlivňují. Připadá vám to jako chaos kvůli krátkodobosti našeho vzhledu. Z hlediska několika miliónů let jsou to pravidelné rytmy. Jediné co se mění, je délka jednoho cyklu vzhledem k celkové rozpínavosti Vesmíru. Cyklus je stále delší. Tyto KH byly původně součástí okrajů spirálních ramen a do volnějšího prostoru se dostaly při rozpínavosti Vesmíru. Původně spirální ramena nebyly, nynější vznikly řídnutím při rozpínavosti Vesmíru.

 

V KH jsou také civilizace jako v disku galaxie, není zásadní rozdíl mezi těmito civilizacemi. Zajímavé je, že většina těchto civilizací nejsou členy Vysoké rady, vnímají své systémy jako samostatné „galaxie“ a ne jako součást disku galaxie.

 

Nevyskytují se zde v takové míře komety a roje meteoritů jako v Mléčné dráze. Hvězdy jsou často ve vzdálenosti 1 světelného roku i blíže, hvězdnou oblohou se nemohou kochat jako vy, téměř neustále je zde den, jen určité části dne se mění podle barevnosti, podle toho, které slunce má převažující vliv. Je tam velké množství migračních planet.

 

Toto je dobrá průprava, až budeš na lodi, aspoň nebudeš tak čučet z okna.“

 

 

 

497.  Rozhovor s Růží.                      (Přijala Božena S.)        1.1.1999.    Místo: Sezimovo Ústí.

 

 

Růže je tady Boženko a můžeš se ptát.“

 

Růžičko, děkuji, že jsi přišla a prosím o vysvětlení toho rozporu, že jsi v pohlaví ženy a přitom mám informaci, že v 8. dimenzi žijí bezpohlavní bytosti.

 

„Boženko, vysvětlím ti to takto. Dimenze, ve které žiji je pro vás svým životem opravdu velice vzdálena ve vývoji. Jsou tam bytosti bezpohlavní, které vykonávají různé úkoly našeho Stvořitele. Jsou tam však i bytosti, které si pohlaví ještě ponechávají ke službě v nižších světech, jako jste například vy. Musíme být v tělech, když chceme konat tuto práci v terénu, jak vy říkáte. Je to dobrovolná služba a tudíž i tato podoba tělesná je k tomu přijata dobrovolně.“

 

Děkuji ti Růžičko za vysvětlení. Je někdy nesnadné zorientovat se v různých informacích.

 

„Vím Boženko, to je nutné odbourat. Až se vymaníte z vlivu Sil temna, nebude již pro vás těchto překážek.

 

To ti sdělila Růže.“

 

Děkuji ti a loučím se s láskou

                                              Božena.

 

  

 

498.  Probuzení lidí s úkolem od Stvořitele.                                                  

                                                              (Přijala Katka P.)       1.1.1999.    23:07–23:15 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Kolik % lidí s úkolem a vyšší duchovní úrovní, než je průměr, se probudilo a uvědomili si víc, než že jsou jenom hromádka masa a kostí ?

 

„K dnešnímu dni je to sotva 50 %.“

 

A kolik lidí začalo k dnešnímu dni pracovat ?

 

„Je to jen 10 %.“

 

Děkuji vám za odpovědi drazí.      S láskou Ivo.

 

 

 

499.  Sluneční systém hvězdy Kruger 60 A,B.                                                  

                                                                  (Přijala Katka P.)     2.1.1999.      8:25–8:46 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá Vědomí ze Síria (jsou z 10. 12. 14. dimenze).

 

Termíny názvů sluncí = hvězd jsou z pozemské astronomie kvůli propojitelnosti s naší pozemskou vědou. Příjem nových názvů civilizací či planet se kontroluje hláskováním.

 

Kruger 60 A,B je SS vzdálený 13,5 světelného roku daleko, jsou zde 2 složky A,B, 8 planet u obou, je zde jediná civilizace DHOH.

 

(Dimenzi nechtějí sdělit – pozn. zpracovatele).

 

Rodná planeta DHOH je z těžkých kovů, má velkou gravitaci, z toho důvodu mají obyvatelé malý vzrůst, 20 cm. Je zde asi 20 x větší gravitace než u vás, a to tuto gravitaci zmírnili, dříve byli 10 cm vysocí. Velikost planety je asi jako vaše Země. Vznikla rozštěpením bílého trpaslíka, který byl původně 3. Hvězdou této soustavy. Je to prapůvodní civilizace velmi stará, která vznikla přirozeným vývojem. Jsou mírumilovní, bez válek, bez výrazných výkyvů podnebí, nemají moře, řeky a jezera, je zde příroda zvyklá na tuto gravitaci. Všichni tvorové přírody mají spánkový cyklus, jako u vás (včetně rostlin). Půda je převážně bílá protkaná nejrůznějšími barvami, krajina je velice barevná. Obloha je temně zelená, když je oblačnost, podobá se malachitu. Je zde rostlinná i živočišná říše, ale druhy jsou na jiné fylogenetické bázi než u vás. Obydlení planety je od velkých měst až po samoty. Silnice nemají.

 

Lidem DHOH se říká archiváři, neboť sbírají informace na pokyn Stvořitele našeho. Mají trvalé základny po celém Vesmíru a i ve vaší Sluneční soustavě. Sledují a zaznamenávají veškerý život všech civilizací na všech planetách, prožitky všech jednotlivců, Plejáďané využili těchto informací a požádali je o předání části, týkající se vybraných jedinců za uplynulé období 300 000 let (doba působení Sil temna na planetě Zemi – pozn. zpracovatele), a na základě toho vypracovali pracovní hypotézu pro zlom tohoto tisíciletí. Tyto bytosti velmi rády předaly tyto soubory dat s radostí, že jejich práce není zbytečná, že má účel. V těchto laboratořích – základnách sídlí trvale, vůbec se nevrací na svou domovskou planetu. Nezakládají rodiny, potravu vyrábí synteticky z kosmické energie. Tuto práci dělají v celém tomto Vesmíru, je to práce pro Stvořitele, pozorují vás 2 milióny let.

 

Je to těžká řehole, při které dost často dochází k různým předčasným úmrtím, nelze hovořit o průměrném věku (vesmírné katastrofy, napadení atp.) Jsou velmi ctění a vážení všemi ostatními inteligencemi.“

 

Nyní odpovídá přímo bytost civilizace DHOH na řadu otázek, které zde nejsou uvedeny, text je řada odpovědí. My těmto krásným veselým bytostem plným humoru říkáme miláčci. Když si o nich povídáme, slyší náš hlas, a přímo vstupují humorně do našeho hovoru slovem „Pozor!“, po jejich větě nebo slovu se často velmi smějeme.                                                                  

                                                                               (Přijato Katkou 5.1.1999 ve Zlíně.)

 

„Naše tělo je na bázi křemíku (Si) a nikoli uhlíku (C) jako, vaše. Máme křemíkovou potravu, Si se dá syntetizovat z běžného slunečního záření, tím máme potravu všude ve Vesmíru a nemusíme vozit s sebou žádné zásoby. Hmotnost našeho těla je 5-7 kg při 30 cm výšky, rodíme živá mláďata ve vejci, nejsme z fylogeneze třídy ani plazů ani ptáků, barvu kůže máme temně fialovou, když stárneme, dělají se nám po celém těle žluté vrásky – vnitřní trhliny. Jsme obojpohlavní, rodiny nezakládáme, výchova dětí není u nás tak náročná jako u vás. Máme celkem 6 končetin, pohybujeme se vzpřímeně, 4 končetiny mají funkci podobnou vašim rukám máme další velmi jemné „prsty“, kterými např. sázíme data do počítačů a nejen to, oblékáme se celí (i s hlavou) do kombinéz, kde jsou jen čidla pro určité smysly, které se dají přirovnat k vašim 5 smyslům, ale máme 8 základních smyslů. Je to vše těžko srovnatelné, neboť je to na jiné bázi. Oči máme doslova všude. Používáme hlas, rádi zpíváme, máme rádi veselé rytmické písničky. Líbí se jim americká country – veselá rytmická hudba. Jen text nebývá duchovní a láskyplný, považují za vynikající černošské spirituály. Vaše české lidové písničky bývají táhlé a smutné, lidé bohužel málokdy zpívají střízliví. Můžeme mluvit s vámi normálním hlasem, ale nemáme důvod, proč bychom to dělali. Mezi sebou mluvíme hlasem, který se vám jeví jako příjemný. S ostatními civilizacemi máme kontakt přes obrazovku nebo telepaticky nebo vesmírnou poštou posíláme informace (na nosiči podobném CD). Osobní kontakty nerealizujeme.

 

Celá stavba našeho těla je na jiné bázi, tj. nemáme kostru a svalovou hmotu a složité trávicí ústrojí jako vy, u nás je všechno podstatně jednodušší. A v jednoduchosti je přece krása !“        (Smích).

 

Pro nás je nejlepší způsob rekreace, když se větší skupina se stejnými zájmy domluví a udělají si výlet do přírody, kde několik týdnů děláme zábavné soutěže, sportujeme, hrajeme a zpíváme. Rekreace typu rodinného neexistují (nemáme rodiny).

 

Jaký mají názor na Aštara Šerana ?

 

„Jsme neustále v kontaktu s Aštarem Šeranem, je to vysoce duchovní bytost, které si velice vážíme.“

 

Děkuji vám milí miláčci, lidé zde budou zase obohaceni o nové poznání.       S láskou Ivo.

 

 

 

500.  Sdělení 154.                        (Přijal Ivo A. Benda.)          3.1.1999.      11:05–11:12 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se, koho se ptát na tyto informace pro sdělení „Tvoření vesmírů“, můžete se ptát mne, rád vám tyto otázky odpovím, jsem napojen na informační systém, který vám toto umožňuje. Mám radost, jak se hezky snažíte a tak se budu těšit na II. díl této knihy „Rozhovorů“. Ano, máme plány na naše vystoupení v TV, brzy bude a tak se toto stane opravdu brzy, budete včas informováni.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  501 - 600  KNIHY  "ROZHOVORY II."   ZDE ...