SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

 

III. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

                                                    

 Ivo A. Benda                                Březen 2000

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení 727 - 1000

 

 

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                Sdělení 1603.                  Zpracoval: Ivo A. Benda    26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy, k provedení textů:

 

Pro dobrou čtivost textů doporučuji ZACHOVAT velikost písma 12 a styl Arial (je ke stažení na naší stránce), kdy jsou dobře vidět rozdíly mezi vytučněním a barvami textů. Před tiskem (většinou černobílý) pak vyznačte celý text pomocí 2 kláves (postupně držet) Control A:  Ctrl  A - tím vyznačíte celý text v souboru kromě schémat (černé pole) a pak obarvíte černou (automatickou) barvou. Schémata (čáry) jsou záměrně provedena černou barvou, aby se uživatel nemusel zdržovat pracným přebarvováním. Pro šíření dalším zájemcům je vhodný JEDNOSTRANNÝ TISK.

 

Upozornění:

 

Při zmenšování textů ZNEHODNOCUJETE jejich čtivost a sílu energií a také významně snižujete možnost dalšího kopírování jiným zájemcům ! ! !  Ekonomická pravidla jsou zde zavádějící  a toto je jeden z účinných ovládacích programů Sil temna k znehodnocení těchto textů (viděl jsem již mnohokrát). U vázaných vázaných knih (např. vazba V8 – niť a tvrdé desky) jde o něco jiného, neboť zde velmi silně vstupuje ekonomické pravidlo a navíc jsou doplňkem k internetu a xerokopiím (nemohou být základem, neboť jsou významně limitovány sponzorstvím a finanční náročností tisku, 1 kniha, 2000 ks náklad - technologicky minimální, cca půl milionu Kč, 500 stran, 200 obrázků).

 

 

727.  Množství kruhů v obilí na Jižní Moravě (187).                   

                                                (Přijal Ivo A. Benda).           21.7.1999.      22:10–22:16 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku, co říci tomuto Ondrůjovi. Mají tam problémy, tak to chtějí zažehlit. Ptá se na kruhy v obilí na Jižní Moravě. Tyto kruhy jsou varováním lidstva před velkými změnami, očistu, která se blíží a je odvislá od toho, do jaké míry se lidé změní či nikoliv. Planeta Země již nebude tolerovat lidskou zlobu a ničení, které jí způsobuje člověk. Byly stejně varováním před záplavami na Moravě před 2 lety. Toto můžeš milý Ivo předat p. Ondrůjovi, lépe telefonicky.

 

Mám radost z tisku 2. knihy, vše je tak, jak má být a také informovanost bude ještě lépe udržována. Děkuji ti milý Ivo za tuto práci pro Stvořitele našeho milovaného a nyní již běž spát.

 

S láskou ti toto předal Aštar.“

 

 

728.  Sdělení 188.                           (Přijal Ivo A. Benda)       1.8.1999.      10:46-11:15 hodin.

                                                                 Místo: Vlak Kostelec u Jihlavy – Luka nad Jihlavou.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Mám radost z toho, jaká hezká atmosféra byla na setkání v Jindřichově Hradci a jak se další lidé velmi intenzivně zajímají o nás, Vesmírné lidi. Ano, také TV NOVA v novém složení byla dosti aktivní, no uvidíme, co z toho bude po korekci. Máš radost z krásných lidí, ano, budou zase více pracovat a snažit se pro Stvořitele našeho milovaného. Máme velkou radost zde na lodích, jak se vám povedlo setkání u ohně večer, a jak lidé aktivně se snažili myšlenkou navazovat své kontakty s posádkami lodí. Budeme dále kombinovat tyto aktivity a s láskou a pokorou se snažit lidem planety Země být blíž, nežli dosud. Budeme i nadále nápomocní v aktivitách šíření informací a tak se můžeš snažit i nadále.

 

Nyní se spojil s tebou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se ti hlásím já, Renata, velitelka lodí operujících v Kohunově flotile. Milý Ivo, posílám ti lásku a moc pozdravů, přání, aby se ti i nadále dařilo, a aby lidé byli stále lepší a lepší. Mám radost z tvé radosti a nyní právě také pracuji na úkolech od Stvořitele našeho milovaného.

 

Je to vytyčování evakuačních míst a dále studium a navazování kontaktů s lidmi planety Země, která je tak krásná. Mám radost, že se lidé stále více informují o nás, a že jsou stále lepší, alespoň zde, ve střední Evropě.

 

Máš otázku na duchovnost v zemích českých, je to nyní číslo 3,8 D ze 12-ti stupňové stupnice. Máš radost z toho, jací krásní lidé se schází, a jak se snaží také o duchovní posun – sami na sobě. Jsou laskavější, chápavější, tolerantnější a citlivější, láskyplnější. Ano, toto má být u vás na vzestupu, a tak se to děje.

 

Budeme se stýkat častěji spolu, neboť budu s tebou koordinovat evakuační kroky, přípravné fáze. Vše probíhá podle plánu našeho Stvořitele milovaného. Ano, jsou to vytyčování a budování evakuačních koridorů v blízkosti i uvnitř vašich měst a vesnic. V červenci naše flotila pracovala i ve městě Zlí. Budovali jsme zde celkem 5 evakuačních míst. Jejich kapacita je dostatečná pro splnění tohoto úkolu. Z města Zlín (80 000 lidí) by mohlo být evakuováno asi 5 – 10 000 lidí v reálné variantě. Kromě reálné varianty existují optimistická varianta, to je 10 – 20 000 lidí, a pesimistická varianta, tj. 2 – 5 000 lidí. Město Zlín má dobrou vibrační strukturu oproti průměru 100 tisícových měst, a to dílem vaší práce milý Ivo. Máš také touhu, aby tam byli krásní lidé, upřímní a láskyplní. Všichni na tom pracujeme, aby vaše budoucí společnost byla takto krásná a vyvážená milý Ivo. Ráda tě budu informovat o našich aktivitách i o tom, jaká bude průběh další naší spolupráce.

 

Mám tě moc ráda a těším se na náš další kontakt. Lásku ti posílá Renata.

 

Zdravím tě Renato a děkuji za nabídku na spolupráci při předávání informací lidem planety Země.

 

Posílám lásku, Ivo.

 

 

729.  Sdělení 189.                          (Přijal Ivo A. Benda)        4.8.1999.      11:00-11:20 hodin.

                                                                                                 Místo: Krkostěna - Javorníky.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš nyní s Katkou krásnou dovolenou, v tomto krásném koutu přírody. Raduješ se z tolika zeleně, druhů rostlin, které zde rostou tak hustě vedle sebe. Jsou bohaté na mnoho látek, které se dají snadno využívat v medicíně. Ano, mnoho těchto rostlin je léčivých, a jen lidem, kteří jsou schopni vnímat přírodu, pomohou.

 

Máš velkou radost z toho, jak se naše informace šíří a jak se stále více lidí informuje o nejbližších událostech. Máš touhu, aby lidé byli stále lepší a lepší a tak aby bylo co nejvíce zachráněných. Naše lodě vytyčují evakuační místa po celé planetě Zemi, jsou to prostupy do 5. dimenze o průměru cca 50 m a tak jsou budovány koridory pro lidi slušné a láskyplné. Na našich lodích se naši bratři a sestry stále více připravují na kontakt s vámi, pozemšťany, kromě zvládnutí jazyka jsou to i vaše zvyky a životní způsoby.

 

Každá země – jazyková skupina je selektována a bude mít 1. fázi pobytu na evakuačních lodích. Později budou tyto skupiny – národy se více stýkat a spolupracovat a bude zvolen jeden celoplanetární jazyk. Již nyní jsou vybrány varianty tohoto jazyka a čeština je horkým kandidátem. Po té bude zvolena celoplanetární vláda, která bude řešit všechny otázky planety Země ve spolupráci s Kosmickou konfederací planet a Stvořitelem naším i vaším milovaným. K těmto úkolům bude patřit i posuzování dalšího vývoje ve 3. dimenzi lidí a organizace 2. evakuační akce, v pozemském čase tak za cca 30 let. Máš radost z těchto událostí i z toho, že se na nich můžeš významně podílet. Jsou to významné věci, které budou mít zásadní vliv na další vývoj planety Země. Jsou to skutečnosti, se kterými se ne každý pozemšťan vyrovná, a které ale přesto budou pro něj výchovnou lekcí na mnoho set inkarnací v budoucnu.

 

Toto ti milý Ivo předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také my z našich lodí vás oba zdravíme a posíláme proudy lásky. Mám radost, jaká je informovanost zde v zemích českých o nás, Vesmírných lidech. Nyní se budou informace pouze doplňovat a upřesňovat a budou stále více pronikat do podvědomí lidí – to je důležité na mnoho tisíc inkarnací v budoucnu pro kohokoliv, tedy i ty, kteří nepostoupí. Někdy příště za několik tisíc inkarnací bude v jejich životě podobná situace, kdy bude moci postoupit do vyšších světů. Ten, kdo se probudí nyní a připraví se, může již nyní. Každý to má ve svých rukou, každý se vyvolí sám.

 

Toto ti milý Ivo dávám s láskou jí, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za tato poselství a posílám vám také proudy lásky.     Ivo.

 

 

730.  Povídání s přáteli o dětech a jiných věcech.

                                                                    (Přijala Kateřina P.)     4.8.1999.   18:00-19:05 hodin.

                                                                                            Místo: Chata Kohútka, Javorníky.

 

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Po předchozí komunikaci se dovídáme, že v našem prostoru nyní operují dvě flotily lodí v Kohunově flotile pod velením Zory a Renaty.

 

Zoro, prosím, zajímalo by mne, jaké prožíváte radosti, strasti, případně trápení, vnímáte nějaké ?

 

„Ano, nejčastější trápení míváme s dětmi. Způsob, jakým sbírají své zkušenosti se málokterým rodičům líbí. Ve své lásce, starostlivosti, předvídají strasti, které děti postihnou, ale ví, že jim musí nechat svobodný prostor pro poznání, protože vlastní zkušenost je nejcennější. Často býváme v roli kvočen, které chovají kačátka a bezmocně běhají kolem vody. Je to pro nás velmi cenná zkušenost a mnoho se tím od svých dětí naučíme. Také se rodíme do částečného zapomnění a poznání a vzpomínání na minulé životy a prožitky přichází postupně. Každé dítě se chová, jako by to byl jeho první život, ale u nás není tolik nástrah, nebezpečí, svodů, jako ve vašem světě. A být rodičem je jedna z nejkrásnějších škol života. Podílíme se na výchově stejnou měrou, muž i žena (otec a matka), záleží na pracovním vytížení rodičů, domluvě mezi nimi. Dodržujeme zásadu přístupu od jednoho k jednomu, to znamená, že jedna osoba se stále věnuje jednomu dítěti. Pozornost dospělého člověka se nedělí mezi více dětí. Tak je zajištěna systematická láskyplná výchova a rychlý postup ve vývoji.  

U vás bývají děti často nechány na pospas samy sobě, odkázáni na velké dětské kolektivy, kde se nemají na co zaměřit, co by je vedlo dopředu ve vývoji a lásce, spíše naopak – viz pouliční gangy. Početné rodiny, kdy starší sourozenci vychovávají mladší, nejsou ideálním řešením. Je to nouzové, stagnující, nepřirozené. Pouze boj o přežití, pro duchovní vývoj bytosti to není žádným přínosem.

Tyto problémy u nás už vůbec neexistují. Když se rozhodneme mít dítě, tak se na něj velmi těšíme a jsme připraveni plnit náročnou rodičovskou úlohu. I když teorie a praxe i po důkladné přípravě může být velkým rozdílem. Děti dokážou vždy znovu a znovu překvapit, a to je to největší kouzlo rodičovství. Jedná se o situace nepředvídané, někdy i nebezpečné.

Mé 2 děti jsou již dospělé, jdou si vlastním životem, vídáme se méně, ale těší se, až se vrátím z této expedice a budu jim vyprávět, co jsem zde zažila.“ 

Co tě potěšilo na této planetě Zemi ? 

Příroda, velmi rozmanitá, členitá a bohatá, intenzivně se zabývám životem v moři, ten je ještě bohatší než na souši. Téma: Zlo a jeho působení na život v moři. Málo toho víte o životě v oceánech. Je to obrovský bohatý organismus, který poškozujete svým působením, naštěstí jen v omezené míře.“ 

Ze které soustavy a planety pocházíš, myslím, že je to planeta Zetor (odpověď už mi šla). 

„Jsem z Alfy Centauri, planeta Zetor. Jsou tam vysoké stromy. Souše převažují nad oceány, jsou mírně zvlněné, jen malá část je obydlena v nejpříznivějším pásmu. Nejlépe se dá krajina přirovnat k vašim savanám (travnaté roviny s rozptýlenými stromy a keři – pozn. zpracovatele). Zvířata jsou tam převážně drobná, žádní dravci, největší ptáci jsou mrchožrouti (jejich funkce, druhy jsou odlišné od našich – pozn. zpracovatele).“ 

Je tam třída savců ? 

„Savci tam nejsou. Fauna a flóra není ani zdaleka tak rozmanitá jako na vaší Zemi.“ 

Umíš česky ? 

„Ne, používám transformační přístroj na telepatii.“ 

Je tvoje jméno Zora pravé ? 

„I moje jméno Zora není mým pravým jménem, je to jenom kód pro komunikaci. Naše jména jsou pro vás nevyslovitelná.“ 

Kolik máš roků ? (Nyní se dívá do monitoru a vytahuje údaj o svém věku. Nepovažují to za tak důležitý údaj, aby si ho pamatovali. Narozeniny neslaví.) 

„Je mi 560 let. Jsem ve zralém věku, asi jako ty.“ 

Víme, že jsi velitelkou 5 lodí, které jsou nyní nad námi. Jak jsou konstruované ? 

„Loď je obdobná jako PLEJA III, jen průměr je menší, kruhovitý, 1200 m. Máme zde více specializovaných laboratoří a méně průzkumných skoučů než na lodi PLEJA III.“ 

Jaké má loď jméno ? 

„Jméno loď nemá, jen dlouhé číslo.“ 

Jak obyvatelé planety Zetor vnímají existenci naší civilizace v jejich blízkosti (jen 4,3 světelného roku daleko) ? 

„Nijak významně, vývojově jste nám vzdáleni, jste na jiné úrovni, jsme tu, protože se u vás děje něco zajímavého, chceme být při tom (není to tak časté ve Vesmíru).“ 

Zoro, jsi velitelka celkem 5 lodí , ostatní 4 jsou stejné jako ta, na které se nacházíš ? 

„Ano, jsou stejného typu, kruhový průměr 1200 m, 500 členů posádky, jinak stejné rozměry a nástavby jako PLEJA III.“ 

Jaké je to velet pěti lodím s 2500 lidmi ? 

„Byla jsem poctěna otázkou. Je to velký závazek současně. Jmenování velitele lodi následuje až po dlouhodobé práci a přísné disciplíně, kdy je bytost testována z mnoha stran a neustále sledována, zodpovídá za životy tisíců lidí, nesmí dojít k selhání.“ 

Máš jako velitelka lodi parametr spokojenost posádky ? 

„Ano, je to velmi důležitý faktor, vždyť je to jejich druhý domov.“ 

Katka: Velmi si vážíme, že s námi komunikuješ. 

„Ano, i já mám velkou radost, je to moje první komunikace zde a řada členů posádky se o to již snažila, zatím marně.“ 

Tyto informace se dozví tisíce lidí.  

„Já jsem se domnívala, že si povídám s tebou, no, tím jsem zaskočená (Nyní se poněkud na chvíli zamračila – vidíme vrásky na čele mentálním tělem). Nyní mi končí služba, loučím se s tebou, ale budu mít nad čím přemýšlet.

                                                                                              Ahoj.“ 

Děkujeme za tento hezký procítěný rozhovor, svými mentálními těly jsme se snažili pozorovat její tvář, má tmavé mírně vlnité vlasy po ramena, krásný jemný velmi souměrný obličej, velké zelené oči, vysoké čelo. 

Dále posíláme lásku. 

 

 

731.  Sdělení od Renaty (190).       (Přijal Ivo A. Benda)        5.8.1999.      19:20-19:46 hodin.

                                                                                                Místo: Chata Kohútka - okolí.

 

Milá Renato, chtěl bych se prosím s tebou spojit. Děkuji.

 

         „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Renata, z evakuační lodi, která nyní visí nad vámi ve výšce 22 km. Ano, děkuji za lásku, kterou mi posíláš. Cítím to a opětuji ji. Máme nyní služby zde nad vámi a střídáme se s flotilou Zory. Naše loď je tvaru elipsy o průměru 2,2 km a druhý průměr je poloviční. Konstrukce je podobná lodi PLEJA III. Je to formace také 5 lodí, které mají různé části povrchu Země na starosti. Tato loď má mnoho malých lodí pro průzkum, ale i pro případnou evakuaci. Počet členů posádky naší lodi je 850 lidí, ale mírně se mění podle konkrétních úkolů.

 

Tyto lodě podléhají Karného velení. Mám radost, když si na nás vzpomeneš a chceš se podělit o krásu přírody, kterou vnímáš kolem sebe, milý Ivo. Tato příroda je jedinečná a je dobré ji vnímat jako poklad, to nejcennější.

 

Máme řadu činností na lodi, od výzkumů až po případnou evakuaci lidí. Výzkumy jsou různého druhu, jsou to krásné přírodní prvky, které neustále monitorujeme a zkoumáme. Váš přírodní systém je velmi bohatý a rozmanitý, má velkou četnost druhů a je výborně skloubený v jeden ekosystém. Taky bych se ráda s mými přáteli vnořila do této přírody. Je to bohatá členitost reliéfu, který způsobuje bohatost druhů rostlin a živočichů. Naši výzkumníci zvlášť studují způsoby koexistence jednotlivých druhů rostlin a živočichů navzájem, neboť tyto vztahy jsou dány bohatostí těchto druhů. Pro tyto bytosti to znamená zajímavý vývojový stupeň, kterým Stvořitel vytváří další variace druhů a vztahů. Tyto vztahy jsou nesmírně bohaté, bohatší než vztahy mezi lidmi navzájem.

 

Dále milý Ivo se zabýváme studiem vztahů mezi lidmi, jejich radosti, starosti, problémy a je to poučné. Ani nevíš, jak málo lidí je bez starostí, jako třeba vy. Máš krásný harmonický život, který jsi si vytvořil svým přístupem, kterým je pomoc bližním. Lidé mají starosti proto, že nepomáhají bližním, ale okrádají je mnoha způsoby o energii. To je příčina jejich útrap. Jsou mnohdy daleko pochopení, že zde nebudou šťastni, pokud budou krást energii druhým lidem. Tak toto ti milý Ivo předávám já, Renata z lodi nad tebou ve výšce 20 km.“

 

Ze kterého systému pocházíš ?  (Chvíli pauza, aby převedla jejich terminologii do naší.)

 

„Pocházím ze systému Škorpiona.“  Ano, rozumím, Štíra.

 

Chtěl bych se ještě zeptat na koule, které tvoří věnce kolem nástaveb vašich lodí. Jak jsou konstruovány a jaká je jejich přesná funkce ?

 

„Koule na mateřské lodi rotují všemi směry, jsou polopropustné a duté. Uvnitř je zelenkavé pole, které emituje ven přes polopropustné stěny a tím odmetává nečistoty zemské atmosféry. Koule nejsou pevně zavěšeny, jsou fixovány polem ve své poloze a rotaci. Brání usazovaní a tím poškození lodi v záhybech nástaveb.“

 

Děkuji za krásné povídání a posílám dále lásku.   Ivo.

 

Po té jsme s Katkou vyslali mentální těla a zjistili jsme vzhled Renaty: Je velmi štíhlá až hubená, má tmavší vlasy, vpředu ofinka, vysoké čelo (znak vysoké inteligence), zářivé veselé oči, světle hnědé.

 

Jak se ti líbí nad Zemí ?

 

„Moc špíny a rušivých elementů, hodně nestabilní.“

 

Nyní klesají níž, 16 km, níž nepůjdou, je tam koridor dopravních letadel. Vnímáme loď nad námi – zvláštní energie padající na nás.

 

 

732.  Sdělení 191.                            (Přijal Ivo A. Benda)        6.8.1999.        7:15-8:00 hodin.

                                                                                            Místo: Chata Kohútka, Javorníky.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Vítám tě do nového dne, kterým ukončíte vaši dovolenou v Beskydech, na pomezí Moravy a Slovenska, v krásné přírodě. Mám nyní pro tebe další zprávy.

 

Včera se váš prezident Havel poprvé otevřeně potkal s premiérem Zemanem a hovořili na téma evakuace a Vesmírných lidí. Začínají oba chápat, že tím, že vše tutlají, ničemu nezabrání. Mají všechny informace k dispozici a jsou tak lépe připraveni nežli před rokem či dvěma. Jejich rozhovor byl stavěn na rovině, jak se zachovají po případné evakuaci a co řeknou lidem, kteří zde zůstali. Mají špatné svědomí coby státníci, kteří odpovídají za blaho národa. Jsou stále více myšlenkami v evakuaci a co bude následovat po té pro ty, kteří zůstanou. Jsou to těžké chvilky uvažování a v jejich filosofii tyto myšlenky dělají rozvrat.

 

Dále se milý Ivo snaž a uvidíš, co se bude dít, budou stále další události, které lidem dají jasně najevo, jak se věci mají. Mají se tak, jak myslí a cítí a jednají lidé, nijak jinak. Vaše myšlenky určují běh další událostí a jsou skutečně negativní, tedy ani průběh událostí nemůže být příznivý. Pár lidí začalo na sobě pracovat, ale to je necelých 10 % obyvatelstva zemí českých, a tak budou muset ještě více ostatní lidé se vzpamatovávat ze svého negativního chování po příslušných impulsech. Události jsou již do značné míry dány vaším chováním a Stvořitel náš milovaný nechce nikomu křivdit. Jeho zákony jsou přesné a neomylné, působí na každého stejnou měrou podle individuálních činů jednotlivce. Tyto činy mají svůj myšlenkový základ a ten má svoji duchovní – energetickou hodnotu. Ta se každému vždy ihned zapisuje do svých těl a pak působení v následných očistných procesech – samozřejmě ne příjemně. Takový je mechanismus tohoto zákona – stejné k stejnému a nyní bude dále vrcholit jeho působení v lidské společnosti. Mají lidé tendenci své přestupky podceňovat a ignorovat. To nyní teprve poznají, jak se mýlili. Bude to odplata jim, jak ničili planetu Zemi a nijak se nad tím nepozastavili, jak jejich hrubovibrační energie ubližovaly nejen jim, ale i svým bližním, přírodě a planetě, která je nese na svém povrchu. Takový je zákon našeho Stvořitele milovaného a bude naplněn do poslední kapky.

 

Toto je i má zkušenost milý Ivo, viděl jsem již mnoho planet s jejich obyvateli, kteří dopadli špatně po svém špatném působení na svých planetách. Ne jinak tomu bude i zde, na planetě Zemi. Nechtěl bych být v kůži těch, kteří zde zůstanou, nebude to pro ně žádná procházka růžovým sadem.

 

S láskou milý Ivo ti toto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare za toto poučné sdělení, které rád předám dalším lidem zemí českých.    Ivo.

 

 

733.  Třetí Fatimské tajemství. Sdělení matky Marie celému světu.

 

Při třetím zjevení matky Marie ve Fatimě 13.7.1917 byla předána Lucii tři poselství, která měla být sdělena celému lidstvu.

 

Přehled událostí:

 

1917      13. května prožila desetiletá Lucia dos Santos, její devítiletý bratranec Francesco Marto a jeho sedmiletá sestra Jacinta ve Fatimě v provincii Estramadura v Portugalsku zjevení matky Marie. Při třetím zjevení obdržela Lucia již zmíněná tři tajemství, která měla dát dále, až k tomu bude vyzvána matkou Marií. Při šestém zjevení došlo ke známému „Slunečnímu zázraku“, který viděly tisíce přítomných poutníků, ale i obyvatelé v celém okolí.

 

1942         Lucie odchází do kláštera, Francesco a Jacinta umírají. Lucie dostává pokyn předat písemně předaná tajemství veřejnosti. Třetí tajemství má být předáno přímo papežovi. Ten je má, podle přání matky Marie, otevřít až v roce 1960 a předat je lidstvu. Prozatím je uchovává zapečetěné arcibiskup z Leiry.

 

1957     Zapečetěný dopis s Třetím tajemstvím je předán Svatému oficiu v Římě. Papež Pius XII. Jej předává neotevřený svému nástupci papežovi Janu XXIII.

 

1962     Třetí tajemství je přeloženo do angličtiny a ruštiny a v říjnu v době kubánské krize pomáhá zabránit vypuknutí třetí světové války. Vatikánští diplomaté zaslali text Třetího tajemství do Washingtonu, Moskvy, Londýna a tehdejšímu generálnímu sekretáři OSN U-Thantovi. 26. prosince rozhoduje papež, že Třetí tajemství nebude lidstvu předáno.

 

1963     Třetí tajemství hraje důležitou úlohu při uzavření smlouvy o omezení atomového

          zbrojení mezi USA, Velkou Británií a tehdejším SSSR. 15. října uveřejnil německý

          novinář Luis Emrich v časopise „Nová Evropa“ ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů

          získaný text Třetího tajemství v německé řeči.

 

1978      V „L Observatore della Domenica“ vychází článek preláta Corrada Balducci „Profetia e Realta“ s textem Třetího tajemství v italštině. „Propaganda Mariana di Maria Stella“ v Římě rozesílá na požádání tento italský text. Všechny doposud uveřejněné texty byly upraveným zněním předaného originálu.

 

1988     Matka Maria varuje v mediálním sdělení opět lidstvo a vyžaduje znovu důrazně zveřejnění doposud oficiálními církevními kruhy zadržovaného Třetího tajemství, které znovu opakuje v plném znění:

 

Tento text je 65 % původního celého sdělení přijatého Lucií do Santos v roce 1917, a sice Třetího tajemství. Byl přijat v roce 1988 znovu mediálně jiným člověkem, který přijal tu část původního sdělení z roku 1917, která se přímo týká nejbližšího období. 35 % chybějícího textu (přijatého v roce 1917) se týká vzdálenější budoucnosti (o návratu Božího království na Zemi) – pozn. zpracovatele.

 

„Dítě, vyvolila jsem tě, abych ti sdělila poselství, které patří všem lidem. Jdi a zveřejni má slova, ať je slyší celý svět !  neboj se, budu stále s tebou !  Budeš sice mnohými napadána, ale čím hlubší je tvoje víra, tím méně pocítíš jejich útoky.

 

To, co ti teď říkám, patří všem lidem, aby poznali, co je v budoucnosti očekává. Lidstvo jde vstříc velkým trestům. Nepřijdou dnes nebo zítra, ale před koncem 20. století. Lidstvo se nevyvíjí tak, jak to Tvůrce od něho očekával. Jeho zákony i dary podupávají se vzpupností a pýchou. Nikde na Zemi není pořádek. Všude, i v nejvyšších vládních a církevních kruzích, má sídlo Satan, jehož cílem je strhnout lidstvo pod svou moc.

 

Satan ovlivní a zmate mozky vědců, kteří vynaleznou zbraně, schopné v několika minutách zničit miliony životů, více jak poloviny lidstva. Nezastaví se ani před nejmocnějšími na Zemi, které přijměje k tomu, aby dali příkaz vyrábět velké množství zbraní, které mohou zničit v okamžiku veškerý život na Zemi. Běda všem vládnoucím na této Zemi, běda všem církevním hodnostářům, kteří se nepostaví proti satanskému řádění a neukáží lidstvu cestu k obratu ! Pak nechám dopadnout trestající paže mého pozemského syna, Ježíše Krista.

 

Běda všem mocným této Země, běda těm, kteří se nesnaží zachovat pořádek. Pak budu prosit Boha, aby vynesl rozsudek nad lidstvem, který bude mnohem hroznější než byla potopa světa.

 

Všude na Zemi vládne Satan. Mezi církevními hodnostáři dojde ke vzájemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V  Římě dojde k velikým změnám. Co je shnilé, odpadne, to, co odpadá, nebude zadrženo, protože učení církve je zatemněno. Všechno lidstvo a celá Země projdou nesmírnými útrapami. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká teplota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.

 

Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou milióny a milióny lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již zemřeli. Celá Země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.

 

Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. Satan ovládne celý svět.

 

Ti, kteří přežijí, budou volat k Bohu o pomoc, a On je vyslyší. Přijde nový život, takový, jaký byl předtím, než člověk a svět propadli ďáblu.

 

Volám všechny následovníky mého pozemského syna, Ježíše Krista !  Hledejte jeho blízkost, obraťte se k němu, on je záruka, že přežijete v duchu tuto dobu.

 

Čas všech časů přichází stále blíž a konec konce je na dosah. Běda, běda všem mocným tohoto světa, běda všem představitelům církví, jestliže neobrátí svoje kroky k nápravě. Běda, zůstane-li vše tak jako nyní !  Pak bude vše ještě mnohem horší než to, co vám teď říkám.

 

Jdi, mé dítě, jdi a předej moje slova těm, kteří mají moc má slova předat lidstvu. Jsem a budu stále s tebou.

 

Pamatuj si dobře co ti říkám a postarej se, aby to bylo zveřejněno pro celý svět.“

 

Čtenář si může srovnat toto poselství s POSELSTVÍM LIDSTVU – BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

 

734.  Sdělení od Stvořitele (192).      (Přijal Ivo A. Benda)       9.8.1999.    20:35-20:47 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Stvořitel prvotní všeho a všech. Mé dítě, miluji tě a vidím tvé každé další kroky ke Mně a už se těším, až tě budu moci pochovat v náručí.

 

Máš otázku na Cayceho, jeho vtělení. Ano, tato duše je vtělena a bude zde působit v poslední fázi zániku lidské civilizace na Zemi ve 3. dimenzi. Bude ukazovat lidem cestu ke Mně a bude svítit ve Tmě stejně, jako to děláš nyní ty milý Ivo. Ano, tento duch je vyspělý a vzal si na sebe další úkoly, aby podpořil Mé záměry s touto Zemí. Ano, budete s ním spolupracovat, neboť už bylo řečeno, že Rada moudrých planety Země bude se podílet na přípravě 2. vlny evakuace, která je nyní plánována za 30 vašich let ve 3. dimenzi. Ano, máš to tak dáno ode Mne, Stvořitele prvotního všeho a všech, který s láskou pozoruje tvoje kroky ve vyvedení lidstva z Temnoty ven.

 

Toto sdělení ti předával Auter, pracující pro tebe a Stvořitele našeho milovaného.“

 

Děkuji Ti Stvořiteli i Autere za toto sdělení, které rád předám lidem planety Země.

 

Chtěl bych upozornit, že kvalita knih o Caycem vycházejících u nás je poslední dobou značně nízká, správnost informací mnohých těchto knih je jen 50 %.           S láskou Ivo A. Benda.

 

 

735.  Sdělení 193.                           (Přijal Ivo A. Benda)        10.8.1999.       8:09-8:28 hodin.

                                                                                                      Místo: Vlak Kolín - Praha.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš nyní cestu do té PRIMY, no uvidíš, co z toho bude. Budu tam s tebou a budu ti pomáhat v tvé práci. Máš velkou touhu informovat lidi, ano, vím to, další události jsou již dané vámi lidmi.

 

Blíží se evakuace pro malý zlomek lidí, v českých zemí je to stále 500 000 lidí, na celé planetě 30 miliónů. Toto číslo je stabilní několik měsíců. Ještě část lidí by mohla se sebou něco udělat, ale mají na to málo času, nyní se vše směruje do období říjen – listopad 1999, všechny plány jsou plovoucí, jak bylo sděleno. Ve světě panují velká vedra, mnoho lidí zemřelo, a proto také my se Stvořitelem našim milovaným přizpůsobujeme termíny očisty. Planeta Země se již nedokáže sama očišťovat, to jsou nyní tyto poruchy v počasí. Mnozí lidé stále nechápou tuto souvislost. Bohužel, mnozí pochopí, až bude pozdě. Zůstanou zde na pospas očistným procesům. Nyní jsou dále budovány evakuační koridory do 5. dimenze po celé planetě Zemi, včetně českých zemí. Ano, dnes ráno ve 3 hodiny jsi také viděl světla a slyšel částečně i hluk lodi Kohunovy flotily, která budovala evakuační prostupy mezi Zlínem a Luhačovicemi, i u obce Ludkovice. Jak správně řekla Katka, je tam řada velkých vesnic, odkud také půjde část evakuovaných osob. Jak už jsem řekl, nyní je připraveno 5 % obyvatel českých zemí, 0,5 % obyvatel planety Země. 3/4 jsou ženy, 1/4 jsou muži, většinou jsou to děti a mladší lidé. (Dospělých mužů bude jen asi 10 % ze všech evakuovaných lidí – pozn. zpracovatele).

 

Lidé jsou stále zvědaví a snaží se dále na sobě pracovat, nyní v českých zemích na sobě nějak pracuje téměř 10 % lidí. Pokud bude evakuace do 3 měsíců, má šanci reálně se zachránit takto nejvíc 750 000 lidí z českých zemí, to je maximální číslo při termínu za 2-3 měsíce. Ano, lidé často váhali a ztráceli drahocenný čas. Mnozí jej ale využili a efektivně na sobě začali pracovat. Proto je zde připraveno půl miliónu lidí. Bude zajímavé pozorovat, co na zmizení takového počtu lidí řeknou úřady a média, dobře ovládané Silami temna. Bude to poslední křeč před vyjevením Pravdy. Nyní tedy milý Ivo se těším na spolupráci a přeji ti hezké výsledky tvého snažení.

 

S láskou ti toto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare, rád předám tyto informace lidem planety Země.     S láskou Ivo.

 

 

736.  Sdělení 194.                         (Přijal Ivo A. Benda)        14.8.1999.     12:10-12:31 hodin.

                                                                                                             Místo: Sezimovo Ústí.

 

         „Milý Ivo,

 

(Část sdělení vynechána).

 

A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky, přeji vše nejlepší. Naše posádky lodí, bratři a sestry již ukončují práce na budování evakuačních koridorů, jsou tedy ve většině již připraveny. Nyní tedy budou následovat další kroky, na kterých se shodli zástupci všech civilizací a Stvořitel náš milovaný. Je to vlastní evakuace a další očistné procesy na planetě Zemi, duchovní přerod evakuovaných lidí na lodích a vznik nové civilizace, která bude budovat novou Zemi. Bude to krásný okamžik a moc se na toto těšíme. Máme radost, kolik lidí se již nyní připravuje na evakuaci prací na sobě samém a kolik lidí bude moci být již nyní evakuováno. Je to půl miliónu lidí v českých zemích. Ano, tito lidé budou mít nové možnosti a nové podmínky. Bude to nejprve znamenat pro ně velkou změnu a přizpůsobení se. Tak tedy budou pracovat na sobě a na nové společnosti s jinými základy, nežli je tato vaše původní.

 

Toto je tedy ode mne zatím vše milý Ivo, těším se na naše setkání i přelety lodí, také se na toto připravujeme.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní se bude opět dít další kolo událostí, které budou signalizovat příchod Nového věku. Ano, je to věk, který bude duchovním, tedy takový, jaký již mnozí cítí a předvídají. Nebude převažovat materiál, ale láska, a to je tak důležité. Tato láska je hlavním zdrojem, ze kterého čerpáme a také darem, který všem dáváme. Máte radost, že tyto změny jsou na pochodu a za dveřmi. Toto je tedy rozhodující v tomto období, láska k sobě a k bližnímu. Jsme stále s tebou milý Ivo a těšíme se na další spolupráci.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí přátelé.

 

 

737.  Evakuační koridory.                  (Přijala Kateřina P.)     16.8.1999.   22:00-22:20 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

Ptá se Ivo A. Benda:  Jak pokračuje budování evakuačních koridorů a jaké jsou počty u některých měst u nás ?

 

„Evakuační koridory (prostupy do 5. dimenze) začaly být budovány v polovině července 1999 a v pravděpodobně do konce srpna 1999 budou dokončeny v hrubých rysech na území české republiky. Tvoří je síť hlavních koridorů a kromě těchto míst budou vybrána další místa, odkud budou lidé převáženi menšími loděmi (tam nebudou prostupy do 5. dimenze).

 

Nyní k 17.8.1999 jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě:

 

Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic.“

 

Děkuji vám drazí přátelé z evakuačních flotil nad námi. S láskou Ivo.

 

 

738.  Poslední boje.                             (Přijala Kateřina P.)     17.8.1999.   14:45-15:05 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milá Katko,

 

Hlásím se ti já, Renata, velitelka vesmírné lodi, která teď nad vámi, hlídáme vás a ochraňujeme. Sledujeme veškeré dění kolem vás. Teď se např. k tobě blíží návštěva – D., která se moc těší na posílení (hned na to mi volala D., že jede za mnou).

 

Ale teď se vraťme k podstatně důležitějším událostem – z hlediska kosmických dějin jsou všechny události rovnocenné. To jen mimochodem.

 

Zuří boje s temnými silami. Je to jedna z posledních bitev. Cítí, že se blíží konec jejich působení v této části Vesmíru a úporně se brání. Ano, teď jsou v pozici ústupu, obrany, ale 7.8.1999 to byli oni, co zaútočili a rozhodli se rozprášit naše flotily překvapivým silným úderem. Vím, že ses vždy vyhýbala válečné literatuře a nezvládáš základní vojenské taktiky, ale moment síly překvapení určitě cítíš. Byli jsme připraveni – počítalo se s tím, jen termín byl závislý na jejich rozhodnutí. A tak se odstartovala poslední etapa působení temných sil na vaší planetě. Nastaly urputné boje, jsou vysoké ztráty na obou stranách. Maximální doba trvání této války bude vaše tři měsíce, ale je tu vysoká pravděpodobnost, že bude mnohem kratší. Hned následně na to budete evakuováni.

 

Proto se také tak vyměnily působnosti jednotlivých velitelů lodí. Ženy – velitelky se více přiblížily Zemi, převzaly funkce komunikace a kontroly, současně pomáhají při vytyčování evakuačních kanálů. Proto náhle tolik kontaktů se ženami – jak ses správně podivovala: Pleja, Renata, Zora apod.

 

Lodě, které pracovaly s vámi v tomto terénu, jsou teď převážně na bojišti. Ano, i my se modlíme, ať se jim nic nestane. Nepřijala jsi tuto zprávu dosud, aby ses zbytečně nestrachovala o osoby svých milých přátel a neodváděla svou pozornost od své náročné práce dole na Zemi. Víš, obdivuji tě. Tvou odvahu se sem vůbec narodit a pak odvaha tady žít s úsměvem a s láskou. Máš velmi těžký úkol, provádíš ho statečně a skvěle a jsem ráda, že tě mohu pozorovat. Hodně se tak učím a k tomu z bezpečné vzdálenosti.

 

Zatím se s tebou s láskou loučím a bdím nad vámi.     Renata.“

 

 

739.  Sdělení.                                             (Přijala Božena S.)                                    22.6.1999.    

                                                                                                             Místo: Sezimovo Ústí.

 

Část sdělení vynechána.

 

„Máš krásné myšlenky a jsou to ty energie, které právě vaše planeta nejvíc potřebuje. Jsme u vás, abychom vám pomohli při přerodu nové Země a vaše duše budou také velmi mnoho prožívat. Ten čas je blízko a epocha, která bude uzavřena, je pro vás jako zasunutá přečtená kniha. Ten nový svět se před vámi otevírá zdánlivě poznenáhlu, ale rychlostí se tyto změny nemohou srovnávat s ničím, co se na planetě Zemi dosud dělo. Ten způsob utváření nového vědomí lidstva je velice rychlý a vývoj jde neustále rychle kupředu.

 

Tvůj zrak je již zvyklý vídat nás za hvězdných nocí, když ti láskyplně svítíme na pozdrav. Ten krásný pocit, který míváš při našem setkání, i my sdílíme s vámi. Je to něco, co signalizuje příchod nové doby. Máte všichni možnost toto prožívat, ale ne všichni toho využijí. Svým způsobem ustrnou ve svých zastaralých myšlenkových postupech a tím, že se nebudou chtít přizpůsobit, nemohou se posunout výše v duchovním vývoji.

 

Ty lodě, které sporadicky vídáte, budou brzy brázdit vaši atmosféru bez jakýchkoliv zaclonění a budete nás vídat tak, že s námi navážete brzy osobní kontakty. Pak se již bude naše přátelství a láska moci rozvinout jako krásná květina v plné kráse. Vaše víra v lepší budoucnost vám pomáhá k zlepšování podmínek na vaší planetě Zemi. Až budete žít s námi ve Vesmírné konfederaci, budete plně poznávat všechny doposud vám odepřené děje a tajemství Vesmíru. To poznání vám přinese obrovské možnosti a vaše srdce budou plně otevřena přijímání vyšší energie. To vám umožní více pochopení a pozitivního jednání v každé situaci. Jste lidé jako děti, které dorostou k dospělosti a budou se ohlížet za svými činy a litovat jich.

 

Nyní vše ani nemůžete obsáhnout svým rozumem, zatímco v blízké budoucnosti se spojí vaše zkušenosti posbírané z minulých životů s tímto prostorem a realitou a budete schopni jiných úsudků a činností, než nyní. My budeme pomáhat k rozvoji vašich vědomostí a v rámci kosmických zákonů i pozitivnímu vývoji vaší civilizace.

 

Jsme zde proto a v tomto těžkém období budeme stát při vás. Naše lodě jsou bezpečné ostrovy, které v nouzi můžete využít ke své záchraně. Jsme připraveni vám podat pomocnou ruku a pak i nadále vaši cestu k Otci pomáhat nacházet.

 

Až budete za všemi těmi změnami, budeme pro vás vaši bratři a sestry, kteří vám budou předávat své zkušenosti a dobré rady pro váš úspěšný vývoj ve vyšší dimenzi.

 

Mluvila jsi s Ptaahem.“

 

Děkuji za rozhovor,  s láskou Božena.

 

 

740.  Vybrali jste si očistu (195).          (Přijal Ivo A. Benda)    24.8.1999.   11:05-11:35 hodin.

                                                                                                   Místo: Hotel Biocel - Soláň.

 

         „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš touhu se se mnou spojit a dozvědět se nové události kolem planety Země. Ano, jsou stále silné boje, které zde ve Vesmíru probíhají, Síly temna jsou stále více separovány od planety Země, samozřejmě tyto boje se neobejdou beze ztrát. Ano, nyní na Zemi pokračují očistné procesy, kterými se planeta Země snaží očišťovat od hrubých vibrací. Tyto procesy jsou pro lidstvo tragické, vrací se jim ale jen to, co zaseli. Je to materiální orientace těchto společenství, která se jim stane hrobem. Tyto procesy nejsou nezvratné, ale za současného postupu lidstva se zatím nic jiného dít nemůže, je to volba pozemšťanů. Lidé jsou jako malé děti a mnozí jsou stále těžce materiálně orientovaní. Je to jejich volba a podle toho také dopadnou. Ti lidé, kteří již pochopili, mají možnost pracovat na sobě a tím být lepší a lepší. Mohou prohlédnout hru, kterou s nimi hrají Síly temna a vyháknout se z ovládacích programů Sil temna. Je to jejich volba. Ano, Síly temna si z vás udělaly kolonii a těží z pozemského lidstva energie strachu = hrubé vibrace. Teprve až lidé pochopí, že jedině láskou a otevřeným srdcem lze postoupit dále, bude vše jiné. Jinak ne.

 

Toto ti milý Ivo dával sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní nastávají očistné procesy planety Země, ano, dále se budou dít procesy, které si lidstvo svým myšlením a jednáním naprogramovalo. Tyto procesy budou celoplanetární a nikdo, kdo ničil planetu Zemi, nevyhne se postižení, vše, co způsobil, se mu navrátí. Bude to rychlé a tvrdé, nebudete na toto připraveni. Vše, co se zde bude odehrávat, jste si vybrali, nic není nahodilé či dokonce nespravedlivé. Stvořitel je milostivý a spravedlivý, takto působí Jeho ZÁKONY a my, Vesmírní lidé je známe velmi dobře. Nyní lidé zakusili zemětřesení v Turecku, ano, postihlo to materiálně orientované lidi, kteří se uchylovali k tomuto způsobu jednání. Přesně tak byli postiženi. To samé si ale připravují další lidé v jiných částech planety Země.

 

Ano, toto ti milý Ivo předávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„Ano, hlásím se ti já, Renata, velitelka lodí nad vámi. Hlídáme stále tento prostor a máme radost, jak sbíráte síly na další práci v tomto koutě přírody.

 

Ano, nyní se nacházím nad tebou ve výšce 15 km a posilujeme vás z našich lodí. Máme stále práci s monitorováním okolí, aby vás nic nemohlo ohrozit. Stále pozorujeme množství lidí a studujeme jejich zvyky i řeč, chceme vám co nejlépe rozumět. Pořád se něco učíme, ano, i tyto lesní plodiny jsou pro nás nové a neznámé. Jedná se např. o ostružiny, na kterých jsi si tak pochutnával. Ano, mají v sobě spoustu zdravých látek a vitamínů, prvků, které upevňují tvé zdraví. Ano, jsou to tyto plodiny, které jsou dary takto bohaté přírody zde kolem vás. Ano, tyto plodiny jsou nejhodnotnější, když se trhají a jí ihned po utrhnutí, tedy čerstvé. Tyto plodiny mají takové spektrum látek, jako málo co jiného a vím, proč jsi vždy rád chodil na hory a „pásl“ se na malinách, borůvkách a ostružinách. Ano, toto tedy také zde vyhodnocujeme a víme, že ne každý tomuto holduje. Proto tedy tolik lidí má zažívací problémy, jsou nemocní atd., ale ty jsi takto v pořádku. Stále obdivujeme krásy přírody zde v Beskydech a sami se kocháme její pestrostí a rozmanitostí.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předala Renata.“

 

Děkuji vám drazí přátelé, já rád předám tyto informace lidem planety Země.           S láskou Ivo.

 

 

741.  Myšlení = energie (196).         (Přijal Ivo A. Benda)      24.8.1999.    17:23-17:45 hodin.

                                                                                                   Místo: Hotel Biocel - Soláň.

 

         „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Renata, velitelka lodí nad vámi.

 

Pozorujeme vaše krásné vnímání a prociťování přírody i komunikaci s matkou Zemí i Amonem. Máme na lodích radost z toho, jak se dobře cítíte a jak se těšíte na další události. Ty se vyvíjejí zajímavě, takže rozhodně se nebudete nudit stejně, jako doposud. Máš radost milý Ivo, že v té Nově chtějí rozhovor o situaci, ve které se lidstvo nachází. Ano, bude to zajímavá práce a domnívám se, že bude mít dobrý ohlas. Lidé jsou dychtiví po neznámých informacích budoucnosti planety Země, a tak se vše bude odvíjet, jak má. Mám tě milý Ivo ráda, tak jako ty mne i další členy posádky lodi, které velím. Ani nevíš, jak jsme spjati s vaším životem a činností, kterou vyvíjíš. Hodně nám záleží na tom, jak se bude vše vyvíjet a jak se bude dařit měnit myšlení lidí k lepšímu. Věříme, že zde budou další změny, a že se dále bude dařit měnit povědomí lidí o svém vztahu k sobě samým, k přírodě a k matce Zemi.

 

Lidé by měli pochopit, že každá myšlenka, kterou vytvoří, je energie. Buď je pozitivní nebo negativní. Toto je základ. Proto se snaž, aby tento základ se i nadále dostával mezi lidi. Toto je tak důležité. Prosím, aby se lidé nad sebou zamysleli a změnili své životní hodnoty. Aby se nenechali ovládat „trhem“ = ovládacími programy Sil temna, ale aby se začali již konečně řídit svým srdcem, citem, stejně jako to děláme my, Vesmírní lidé. Toto je jediná cesta vpřed ve vaší situaci, kterou jste si svým chováním a myšlením vytvořili. Je třeba pochopit, že takový způsob života, který vedete, nezabezpečí životaschopnost vaší civilizace.

 

Civilizace ve Vesmíru, které žijí tisíce a statisíce i milióny let, mají úplně jiné životní hodnoty a cíle, není to majetek a kariéra, ale myšlenka s láskou na vše okolo, včetně sebe sama. Toto je tak důležité a není nic důležitějšího. Tedy je to láska ke Stvořiteli prvotnímu. Toto je rozhodující. Až toto pochopíte a vycítíte, budete přijati s radostí do Kosmické konfederace planet, a to s láskou a pokorou.

 

Toto ti milý náš Ivo dávám s láskou já, Renata, velitelka lodí zde nad vámi.“

 

Děkuji ti Renato, já rád předám tyto informace lidem zemí českých.   S láskou Ivo.

 

 

742.  Jeden „den“ na lodi (197).          (Přijal Ivo A. Benda)    27.8.1999.   13:54-14:41 hodin.

                                                                                                   Místo: Hotel Biocel - Soláň.

 

         „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Zora, velitelka lodí nad vámi.

 

Ano, opětuji lásku, kterou mi posíláš, ano, jsem ráda, že na mne vzpomínáš a že jsi se se mnou spojil. Ptáš se na jeden obvyklý „den“ na lodi, tj. jak jej prožije člen posádky. Mohu ti říci, jak jej trávím já, a jak se snažíme žít v lásce a v souladu se zákony našeho OtceStvořitele.

 

Začnu probuzením po spánku, který také nás posiluje jako vás, lidi na Zemi, a to v délce asi 4 – 5 hodin. Po probuzení poděkuji OtciStvořiteli za krásný den, který pro mne připravil a převléknu se z nočního oblečení. Ranní hygiena je obdobná, jako vaše, ale nesprchujeme se, jak to děláš někdy ty, milý Ivo. Po té se mírně rozcvičím cviky trošku podobnými jako jsou u vás Tai-chi, někdy si i zapívám, a pak prohlédnu na telestěně nejnovější zprávy – události. Které se během spánku udály na lodi a ve flotile. Po té se odebírám na snídani, obyčejně s dalšími bratry a sestrami. A snídáme v jídelně pokrmy připravené s láskou našimi výbornými kuchaři. Před jídlem děkujeme Stvořiteli za pokrm a sílu v něm obsaženou a po snídani si opět čistíme zuby a dáme si chvíle na povídání, šprýmování a legraci. Jsme veselí a rádi se smějeme. Někdy si jdeme projít do našeho parku zeleně a tam si povídáme. Jindy se můžeme pobavit v našich centrech pro oddych a volný čas, jsou tam různé možnosti aktivního odpočinku, posilovna, sportování jen zlehka a také meditační centra. Ta využíváme ke společným meditacím, ale i s vámi, pozemšťany, když meditujete. Jinou možností je vzdělávání se formou telestěn, a to v různých oblastech vědy, od mnoha přírodních věd, až po technické obory. Před službou obvykle obědváme jeden pokrm. Asi po 5-6 hodinách od probuzení mám službu v délce 3 hodiny (přepočteno na váš čas). Při službě lze také komunikovat a povídat si nepracovně, pokud není mnoho práce či dokonce zvláštní režim, který je nyní aktuální při těchto bojových akcích.

 

Po službě jdu obyčejně na svůj „byt“, kde mohu relaxovat a meditovat, vnořit se do ticha. Toto může trvat tak 2-3 hodiny a po té se zase scházíme s přáteli v prostorech pro volný čas či vzdělávání. Dále večeříme po relaxaci, čili po asi 9 hodinách od probuzení po spánku. Po večeři se opět věnuji vzdělávání nebo zábavě s přáteli, kteří mají také volno. Můžeme si povídat a bavit se navzájem, nebo samostatně či skupinově si povídat s jinými členy posádky lodí, se kterými jsme v kontaktu. Je to moc příjemné a zábavné. Na lodích panuje příjemná, pohodová, veselá nálada, není zde žádný stres, jen při bojových akcích jsou členové posádky soustředěněji zabráni do své práce. Vedle bojových akcí se zde dějí i přípravné akce na evakuaci, včetně monitorování terénu, a dále výzkumy přírody, která je nesmírně zajímavá, Toto vše provádí specialisté ve svých tříhodinových směnách. Ostatní se mohou dozvědět údaje od specialistů na hlavních informačních „panelech“, kde je vidět, kdo a čím se právě zabývá, slouží také ke koordinaci našich aktivit. Lze tyto aktivity srovnat s projekty, které jsou předem vymyšleny a naplánovány a je na ně vybrána kapacita lidí i techniky, kterých je potřeba. Vše je pak vyhodnocováno v několika fázích, tj. nejprve na lodi (včetně laboratoří), dále na mateřských základnách, které jsou k tomuto určeny (jsou ve Vesmíru nebo na planetách či měsících této Sluneční soustavy), a dále probíhá analýza definitivní na mateřských planetách našimi vědci. Byl bys překvapen, kolik tisíc planet se na tomto podílí, kolik miliónů bytostí vás zde na planetě Zemi studuje. Na základě těchto analýz jsou potom zvažovány další kroky. A jsou dány návrhy na Vysokou radu, jak postupovat dál s planetou Zemí. To jsem odbočila při zpracování výsledků naší práce mimo loď.

 

Po naší večeři tedy dále trávíme volný čas, a před odpočinkem – spánkem obyčejně meditujeme a pracujeme na sobě láskou a energiemi. Na lodích trávíme nepřetržitě maximálně půl roku, potom odlétáme na naše základny, například na Jupiteru, někteří mohou i na mateřské planety za rodinou. Někdy se manželé setkávají v jedné lodi, někdy po půl roce na základně. Náš život je harmonický, pestrý, někteří z nás hrají na hudební nástroje, tancujeme také rádi, zpíváme si písně a rádi také například malujeme. Jsme všestranně rozvinutí a máme spoustu zálib.

 

Při ukončení dne děkujeme Stvořiteli našemu milovanému z krásný den a jdeme spát, před spánkem provádíme zase malou hygienu, ale nekoupeme se. Naše toalety jsou uzpůsobeny se sprchovacím a vibračním zařízením, a to je takto dostatečné. Neplýtváme ničím, ani vodou. Jsme skromní v potřebách a neděláme si žádné speciální materiální nároky, jak je to časté u vás, lidí na Zemi. Mám radost, že tolik lidí se zajímá o náš život stejně, jako my se zajímáme a studujeme život váš, pozemský. Je pro vás poučný, někdy i zábavný a je tu hodně co zajímavého ke zkoumání a studiu. Proto jsme také tady, ale hlavním důvodem je pomoc bližním, lidem v nesnázích, do kterých jste se dostali.

 

Nyní se milý Ivo nacházíme nad vámi ve výšce 16 km a také mj. hlídáme tento prostor vašeho oddechu v tomto krásném koutě pozemské přírody v Beskydech.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předala Zora, velitelka lodí nad vámi.“

 

Děkuji ti Zoro, posílám ti i dalším členům posádky proudy lásky.

 

 

743.  Mateřské lodě (198).                 (Přijal Ivo A. Benda)      28.8.1999.    9:36-10:25 hodin.

                                                                                                   Místo: Hotel Biocel - Soláň.

 

         „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Renata, velitelka lodí nad vámi.

 

Ano, ptáš se na funkci a konstrukci mateřských lodí. Tyto lodě jsou konstruovány zásadně ve Vesmíru, nemají žádné přistávací zařízení na kontakt s planetami, nemají také stykovací zařízení pro fyzický kontakt mezi sebou. (Není to potřeba – pozn. zpracovatele.) Jejich konstrukce je bez svárů, šroubů či jiných spojovacích prvků a plášť a nosná konstrukce jsou vyhotoveny z jednoho původního materiálu (nikoliv metodou slévání – slitin), a to materializací myšlenky přímo ve vesmírném prostoru. Tyto lodě jsou každá originální a jsou vždy každá stavěna na neomezenou životnost. Starší lodě se nešrotují, ale požívají se s tím, že probíhá jejich modernizace jednotlivých agregátů, zařízení a přístrojů. Lodě mají zásadně několik druhů pohonů kvůli zajištění spolehlivosti ale i různým režimům letu. Poruchovost mateřské lodi jako celek je nulová. Mateřské lodě jsou specifické tím, že jsou to vlastně města, a že mají řadu funkcí, které jsou nezastupitelné. Každá loď má také své duchovní – informační pole, které je odvislé od posádky lodi, jejich myšlenek. Posádka má vždy komfortní a prostorné vybavení lodi, podle velikosti lodi je určena maximální délka pobytu na lodi. U našich lodí o velikosti 1,5 – 2 km je to půl roku vašeho času. Lodě těchto rozměrů létají ve formacích, např. 5 lodí, spolupracují na úkolech a v případě teoretické poruchy mohou 4 lodě vzít do energetického závěsu porouchanou loď. Toto se ale nestává, je to naprosto výjimečná, spíše teoretická věc.

 

Naše lodě jsou prostorné, dobře vybavené vším potřebným. Mají pohonnou část lodi, kde je kombinace více pohonných jednotek na bázi gravitačního pohonu. Tyto také vytváří umělou gravitaci ve všech částech lodi v hodnotě, na kterou je posádka lodi zvyklá. Pohonné systémy se nachází v centrální části lodi a tvoří osu konstrukce lodi.

 

V blízkosti centrální části lodi se nachází prostory pro zásoby, většinou symetricky rozmístěné kolem pohonného systému lodi. Dále se obyčejně na spodní straně našich lodí nachází garáže pro malé lodě, které mají pilotovaný nebo bezpilotní režim. Zde se nachází automatické měřící moduly, které jsou hojně používány.

 

Ve zbývajících částech lodi jsou prostory pracovní a odpočinkové, tyto mají ještě část zeleně – stromy, keře, tráva, květiny, fontánky s jezírky, kde se posádka může osvěžit.

 

Dále jsou to ubytovací prostory, kde posádka spí a má osobní soukromí. Jsou prostorné a velmi příjemné.

 

Dále jsou zde jídelny a prostory pro trávení volného času, zájmů, zálib i vzdělávací prostory.

 

Pracovní část lodi má velitelský můstek a řídící oddělení lodi. Dále jsou zde pracovní sály s velkými telestěnami, kde se řeší všechny důležité věci a problémy, a to za přítomnosti řady specialistů. Osobní kontakt je potřebný, dodává velký pocit sounáležitosti a jednoty v práci. Dále jsou zde archivy – krystalové „počítače“. Data se nezálohují, nejsou poruchy informačního systému, jako je tomu např. u vás, neboť vše děláme s láskou. Dále se zde nachází laboratoře různě oborově zařízené. Také zde máme určité ochranné prostředky pro ochranu lodí před negativními entitami a ty jsou také řízeny z řídící části lodi. Stoly i monitory a telestěny jsou vždy zaoblené stejně jako místnosti, nemáme zde ostré rohy a rovné stěny kvůli harmonickému šíření energií.

 

Snímání vašich myšlenek je možné několika způsoby: Přímým telepatickým kontaktem  pomocí přístrojů velmi citlivých, pak je máme na monitorech a pracujeme s nimi společně. Tehdy existuje také záznam myšlenek a jsou archivovány pro další analýzy. Dále je možné snímat myšlenky z prostoru místnosti nebo hlasový projev osoby. Všechny tyto metody používáme a máme tedy dobrý přehled o tom, co se u vás lidí vlastně děje. Intimní části vašeho života nesnímáme, pouze se souhlasem dotyčného člověka pro potřeby výzkumu. Práce na lodích je příjemná, není vyčerpávající, pracuje se 3 hodiny denně ve směnách a jsou tedy naši lidé ve velké pohodě a spokojenosti. Mají dostatek času pro sebe a svůj duchovní růst. Lidé zde pracují rádi pro Stvořitele našeho milovaného a jsou opravdu rádi, když se mohou zúčastnit záchranných akcí, které se ve Vesmíru provádějí.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předala Renata, velitelka lodí nad tebou.“

 

Děkuji ti milá Renatu, rád tyto údaje předám lidem.

 

 

744.  Mateřská loď dlouhá 100 000 km.  (Přijala Kateřina P.)  28.8.1999.  19:45-20:01 hodin.

                                                                                                   Místo: Hotel Biocel - Soláň.

Ptá se a zapisuje Ivo A. Benda. Odpovídá civilizace DHOH.

 

Byla zde ve Sluneční soustavě mateřská loď o délce 100 000 km ?

 

„Ano, v roce 1968.“

 

Nacházela se u Saturnu ?

 

„Ne, u Jupitera.“

 

Proč tady byla ?

 

„Předběžný průzkum s možností evakuovat obyvatele Země na tuto loď.“

 

Jaký byl poloměr lodi ?

 

„50 000 km.“

 

Tvar lodi ?

 

„Disk o výšce 30 000 km.“

 

Jak početná byla posádka lodi ?

 

„Bylo tam 5 miliónů členů posádky.“

 

Jaká byla plánovaná kapacita evakuovaných lidí ?

 

„100 000 evakuovaných pozemšťanů.“

 

Jak dlouho zde byli ?

 

„3 roky.“

 

Proč tato loď odletěla ?

 

„Kvůli nesnášenlivosti pozemských ras bylo z tohoto projektu upuštěno. Počítalo se s větší vyspělostí lidstva.“

 

Jak je nyní osídlená ?

 

„Nyní je plně osídlená pracovně.“

 

Jméno ?

 

„Její jméno je Eisa, je to projekt blondýnů z planety Eisa od Betelgueze.“

 

Další informace o této mateřské lodi jsou ve sdělení 747.

 

Děkuji vám milí za odpovědi.     S láskou Ivo a Katka.

 

 

745.  Áčko 30.8.1999 (199).               (Přijal Ivo A. Benda)    31.8.1999.    19:45-20:02 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám velkou radost a jsme nadšení výborným výsledkem v Áčku. Ano, pořad sledovalo 1 580 000 lidí, většinou mladších, a pozitivně naše informace přijalo celkem 43 % lidí, nerozhodných bylo asi 35 %, zbytek negativní názor (22 %). Celkový dojem byl značně přesvědčivý už proto, že všichni 3 jste říkali podobné věci, které do sebe zapadaly. Ano, všechny nejdůležitější informace byly sděleny, ano, je to důležitý průlom do další fáze šíření informací a tedy i vyšší frekvence. Áčko pozorovalo ve Vesmíru miliony bytostí a dále tyto informace jsou šířeny a analyzovány, a to nejen pořad, ale oněch 1,5 milionu lidí, kteří toto sledovali. Budou se dělat analýzy podobné, jaké se dělaly u pořadu „Na vlastní oči“ a u letákové akce. Jsou to důležité informace, které nám dávají věrohodný obraz o stavu vědomí a duchovní úrovně lidí zemí českých. Ano, byl to souboj Sil světla a Sil temna, paní Volfová byla ze 65 % ovládána Silami temna a sám jsi poznal okolo 10 momentů – otázek, které byly z hlav ještírků. Ano, skvěle jsi postupoval se mnou a odpovídal na otázky tak, jak jsme si i my přáli zde ve Vesmíru. Výborně se osvědčila skvělá kondice po vaší dovolené, bylo to takto koordinováno Stvořitelem naším milovaným.

 

Lidé, kteří toto viděli, předávají informace dále, a začíná to u vás už opravdu bublat. Mnozí to nemohou hodit do koše už proto, že celý obsah našich sdělení je ryze pozitivní, je to pozitivní program lásky, a to se obtížně odmítá. Lidé přemýšlí nad řadou vět a cítí, že se ještě hodně dozví, čeká je velká změna. Tím tedy toto je velký průlom do vašeho stavu vědomí a začíná další, rychlejší pohyb směrem k vyšším frekvencím.

 

Toto tedy milý Ivo s láskou předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tyto pořady jsou zásadním průlomem do vědomí lidí vás, pozemšťanů a máte možnost si zvyšovat frekvenci vyšším směrem, nežli dosud. Ano, je to důležité a my tě milý Ivo moc milujeme a posíláme stále lásku, ano, je to skutečně zásadní zvrat ve vašem vývoji.

 

Dále se budu těšit na naši spolupráci a těším se na naše setkání.

 

S láskou ti toto předal Ptaah a další se přidávají.“

 

 

746.  Planetka s negativní energií.        (Přijala Kateřina P.)     31.8.1999.   20:20-20:38 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         Milá Katko,

 

Právě jsme se dozvěděli, že se pro tebe chystá překvapení – samozřejmě příjemné. Můžeš se těšit na zítřejší den. Ale teď něco k tomu, na co se ptáš, blížící se kometa. Budeme se snažit o co největší podrobnosti, nejen všeobecně, tak jak si to přeješ. Tak tedy:

 

Kometa to není, jedná se o planetku, která vstoupila do vaší Sluneční soustavy už v červnu loňského roku. Blíží se kvapem k vaší planetě přitahována silou negativních myšlenek lidí jako magnetem, podle jejich stupňující se síly mění svou rychlost a pohyby a astronomům se jeví jako nevypočitatelná. A to tedy je. Její let by vůbec nemusel protnout dráhu vaší planety, pokud by lidé změnili způsob uvažování a začali žít pozitivně v lásce. Ale, bohužel se předpokládá pravý opak. V tom případě první zásadní vliv může být už v říjnu tohoto roku.

 

Je velká asi jenom 1,5 km, ale tlačí před sebou předvoj hustého mraku drobných těles o velikosti asi 30 km. Tento mrak až dosáhne atmosféry Země, zde začne hořet. Rozhodně k tomuto nedojde až v roce 2027, jak se to snaží ujišťovat vaši vědci. Nespěte na vavřínech materialistického bádání. Všechno je propojené s duchovní sílou, na kterou přístroje nemáte. A ani je nikdy potřebovat nebudete, protože vaše fyzická těla jsou sama těmito přístroji. Ale to jsme odbočili.

 

Takže stručně řečeno, vaše nová sousedka se blíží. Je sice maličká, ale temperamentní a velmi radikálně změní váš dosavadní zaběhlý způsob života. A bude to velmi, velmi brzy. Ještě letos.

 

                                                                                                                                             Plejáďané.“

 

Tato planetka má naše astronomické označení AN10 (pozn. Zpracovatele).

 

 

747.  Mateřská loď  Eisa (200).              (Přijal Ivo A. Benda)    3.9.1999.   21:50-22:04 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na tvar té mateřské lodi Eisa. Tvar této lodi je skutečně disk o průměru 100 000 km a výšce 30 000 km. Hrany jsou zaoblené o rádiusu 500 km. Tento disk má pohonný systém v ose lodi a má velké množství menších mateřských lodí a ty dále malé lodě, vše garážováno na povrchu lodi Eisa. Malé lodě jsou samozřejmě také uvnitř Eisy a také se používají na dopravu uvnitř lodi. K tomuto jsou zde vybudovány průletové koridory mezi hlavními částmi této rozlehlé lodi. Je to svět sám pro sebe, je zde vše, co si můžeš představit k pohodlnému plnohodnotnému životu.

 

Máme radost, jak se snažíš milý Ivo a také řada dalších lidí a toto je výborné. Naše informace jsou dostupnější stále většímu okruhu lidí a to je podstatné.

 

Proto je nyní tak důležitý tento pokrok, aby lidé měli možnost prohlédnout a zvolit si svoji cestu i na základě těchto informací.

 

Toto ti milý Ivo dávám já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti milý Aštare za toto sdělení.     S láskou Ivo.

 

 

748. Dopis panu prezidentovi. 5.9.1999.

 

 

VÁŽENÝ PAN PREZIDENT

VÁCLAV HAVEL

DĚLOSTŘELECKÁ 1

PRAHA 1

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

Vážený pane prezidente,

 

Přijměte ode mne láskyplný pozdrav a přání všeho dobrého.

 

Jsem občanem tohoto státního útvaru v srdci Evropy na planetě Zemi, a není mi jedno, že 3 miliardy lidí planety Země je dobře ovládáno ještírky – Silami temna, za pomocí jejich ovládacích programů a jejich myšlenkových impulsů. Další 1,8 miliardy je ovládáno částečně,1,2 miliardy díky svému přirozenému láskyplnému životu není ovládáno vůbec (tam patřím i já).

 

Byl jste o těchto skutečnostech informován a jste spoluzodpovědný za stav, v jakém se minimálně tento region ve středu Evropy nachází. Je to kolonie násilí a zla, ze které těží hrubovibrační energie negativních myšlenek (strach, peníze, kariéra, materiální myšlení atd.) ještírci, negativní mimozemšťané ve Vesmíru. Byli sem přitaženi námi, naším negativním myšlením. Usilují o nás, naši planetu i civilizaci. Můžeme si za to sami. Svojí duchovní nízkostí, zbabělostí a necitlivostí.

 

Tato civilizace nyní zde existuje jen proto, že Vesmírní lidé již několikrát zabránili rozpoutání atomové války. Vždy se snaží myšlenkami lásky tlumit naše válečné konflikty, ale nebudou to dělat do nekonečna. Jsme jako malé děti, které se nechtějí poučit. Čas je limitovaný vesmírným řádem a vlády různých státních útvarů nechtějí navázat spolupráci s Kosmickou konfederací planet. Tím si sami volí další osud. Někteří lidé navázali spojení s Vesmírnými lidmi na základě ezoterického zákona (stejné přitahuje stejné) a zákona lásky, a mají již dobrý přehled o tom, kam jsme se dostali. Totiž do slepé uličky.

 

Jsou připravovány evakuační koridory a 1. evakuační vlna. 2. evakuační vlna bude za 30 let pro některé z těch, kteří se teprve narodí.

 

Síly temna dělají vše proto, abyste neprohlédl včetně toho, jaké máte kolem sebe okolí. Nejste schopen se sám spojit s Vesmírnými lidmi, protože nechcete, nemáte vůli a napracujete s láskou. Nechcete dosud ani využít možnosti spojení s Vesmírnými lidmi přes kontaktéry, jako je např. láskyplný člověk, pan BENDA.

 

Je to vaše volba, ale vězte, že jste nepřišel na tento svět proto, aby jste zničil tuto krásnou planetu.

V příloze Vám posílám 100 % informace:

 

1) POSLOVÉ ÚSVITU, Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům planety Země, od Barbary Marciniakové.

 

2) Ovládací programy Sil temna od pana I.A.Bendy (5 stránek) a sdělení 737,738,739,740,741,745,746.

 

3) Dopis, který dostalo všech 610 zaměstnanců TV NOVA přesně v den, kdy pan Železný dostal kopačky.

 

4) 10 barevných obrázků od Terezky, které namalovala pro svoji babičku z lásky a dalších obrázků lodí a přátel z Vesmíru.

 

5) 15 barevných obrázků kontaktů lidí s Vesmírnými lidmi (formát A4, fotografie a malby dle fotografií).

 

6) INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK od pana I.A.Bendy (23 stránek).

Dále Vás odkazuji na internetovou adresu: www.universe-people.cz , kde jsou mj. INFORMACE PRO NOVINÁŘE, např. i o planetce AN 10 s negativní energií, kterou si lidstvo přitahuje svými negativními myšlenkami, a se kterou si astronomové ani NASA nevědí rady (jsou opět ovládáni Silami temna).

 

Tyto materiály jsou k Vaší pomoci, abyste mohl začít konečně informovat lidi, a ne se jen starat o to, co o vás píšou noviny. Nebuďte loutka ovládacích programů Sil temna !!! Všechny informace mají redakce všech novin a časopisů u nás.

 

Běžní lidé nemají možnost díky tomuto ještírkovskému systému médií, který také vy podporujete z nevědomosti, informovat ostatní o tom, co se vlastně děje.

 

Toto jsem Vám cítil za povinnost předat a dát Vám šanci podílet se na zvrácení tohoto stavu. Pokud se tak rozhodnete, máte plnou podporu Stvořitele našeho i Vesmírných lidí, kteří pro něj pracují.

 

S láskou Vám toto posílá člověk, který s úctou Vás drží ve svém srdci. 5.9.1999.

 

 

749. POZITIVNÍ MYŠLENÍ. 1x denně číst.

 

PŘIJETÍ

“V hloubi sebe vím, že vše, co udělám, je pro mne přijatelné. Vím, že mám VOLBU přizpůsobit se, jak si to situace ode mne žádá. Když objevím, že ostatní mají svůj způsob přemýšlení a konání, vyvolá to ve mne optimizmus. To dělá můj život dynamickým a pestrobarevným. Je vzrušující poslouchat tolik názorů. To mi dává VOLBU přehodnotit nebo změnit můj názor a respektovat to.

 

NADŠENÍ

Zdá se, že jsem jako pohár šampaňského. Život bublá a perlí se. Mohu zpívat a tančit z radosti, že žiji. Představ si, rozhodl jsem se být součástí této nádherné tvorby. Není to fantastické cítit, že mám tělo, mysl a duši ? Jsem zamilovaný do života, moje srdce buší radostí dvakrát tak rychle. Raduje se z každého dne, který mi byl dán.

 

NALADĚNÍ

Plavu s proudem mých životních cest. Vytvářím si vlnky sebe sama v řece jako i u pramene. Můj zevnějšek ví o mém nitru. Moje póry se otvírají v souladu s mými emocemi a v souladu s nimi se i zavírají. Smysly mne neoklamou, neutají přede mnou, co se děje venku. Takto umím sesouladit můj život. Můj zevnějšek nemusí klamat o svém nitru, protože jsou v harmonii.

 

JEDNOTA

Jsem zrnko, rostlinka, kořen a země současně. Jsem duše, mysl, tělo i srdce současně. Jsem svůj vlastní dech. Jsem svoje vlastní emoce a mysl současně. Jsem svoje vlastní země a nebe současně. Jsem úplný, celistvý celek, vypracovaný do nejmenších podrobností. Vím, jak se mám, vím, že existuje pouze jeden takový, jako já.

 

OCHOTA

Jsem ochotný přizpůsobit se. A protože jsem takový, moje tělo a mysl se dovedou lépe přizpůsobit a jsou schopny lépe zvládat nepředvídatelné situace. Vím, že stále mám svobodnou VOLBU přizpůsobit se situaci takové, jaká je, nebo z ní odejít. Na druhé straně mne to něčemu naučí a já jsem si více vědomý rozdílů mezi lidmi. To mi dává odvahu být jiný a přesto stále k nim patřit. Jsem nepostradatelnou součástí věčně měnícího modelu.

 

SEBEJISTOTA

Čelím životu hrdě a vzpřímeně. Mám vlastní myšlenky, vlastní nápady. Vím, že se mnou počítají a proto se o to, co mám v srdci a duši podělím beze strachu. Vím, že mám odvahu riskovat. Nést riziko, že jsem nezávislou lidskou bytostí. Mám moc realizovat své nápady bez toho, abych ublížil jiným. Bez skrupulí přijímám poklony, které si zasloužím. Přijímám s vděčností pomoc, kterou potřebuji od jiných, abych se realizoval.

 

ZÁJEM

Zdá se, že přicházím vždy načas tam, kde se něco děje. A proto vždy mám příležitost přidat k tomu něco hodnotného. A vím, že se to ocení. Je to fascinující když vím, že někam patřím. Dokonce i v těch nejsložitějších situacích vždy vidím něco, čemu se mohu naučit a použít pro svůj vlastní rozvoj. Vím, kdy jsem potřebný, a kdy ne. Rozvíjím si jemný cit pro moji vlastní potřebu a potřeby jiných. A stále více jsem ve spojení s tímto pocitem.

 

ROVNOST

Život mi přiléhá jako rukavička. Moje tělo se pohybuje v souladu s mými myšlenkami. Tělo i mysl jsou rovnocenné. Mohu si plně důvěřovat, protože moje pocity mne nezklamou. Nemusím nic skrývat ani předstírat. Jsem kdo jsem – jsem rovný.

 

VOLBA

Mám volbu. V každé životní situaci se mohu svobodně rozhodnout bez toho, že by mě něco jakkoliv ovládalo. Jsem svobodný člověk a cítím to vším, co mám k dispozici a co je mi díky milovanému Stvořiteli umožněno. Ostatním lidem nic nevnucuji a také jim nechávám volbu.”

 

www.universe-people.cz

 

 

 

750. OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA.                                               Zpracoval Ivo A. Benda.

      1.8.1999.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

Snaha o ovládání obyvatel planety Země trvá ze strany Sil temna již 300 000 let a samotný jev není ničím neobvyklý. Nová je informace dnes pro běžné lidi, neboť celá společnost je tak masivně ovládána, že málokdo měl o tom tušení. Základní mechanismus je jednoduchý, na bázi shodných energií – ezoterický zákon, stejné přitahuje stejné. K negativně smýšlejícím lidem jsou zákonitě vysílané myšlenkové impulsy ze strany Sil temna, především ještírků, a takto se špatné myšlenky lidí ještě mnohonásobně umocňují. Toto je primární ovládání.

 

Sekundární – následné ovládání probíhá tak, že Síly temna předem vymýšlejí rafinované ovládací programy, které jsou založeny na nízkých duchovních – morálních vlastnostech a nedostatku lásky, aby mohly fungovat. Těchto programů jsou vytvořeny tisíce. Ovládací programy lze odpojovat zvýšením si duchovnosti a lásky a informováním o nich.

 

Ovládací programy Sil temna patří do tvorby Stvořitele našeho milovaného a pomocí Sil temna usměrňuje vývoj na této rozvojové planetě. Jsou jich tisíce !!! I sám Stvořitel nám říká, abychom je nebaštili i s navijákem ! Lidé, kteří jsou zlí, mají hrubé vibrace, jsou snadno ovladatelní Silami temna pomocí těchto ovládacích programů, které byly těmito ještírky vytvořeny. Je to tisíce rafinovaných programů, a je na lidech samých, zda je prokouknou a nenechají se takto ovládat.

 

Každý takto ovládaný člověk se NECHÁVÁ OVLÁDAT ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE, neboť nic ho násilím nenutí být takto ovládán. Dělá to proto, že sám má málo lásky a pozitivních myšlenek. Odpojení ovládacího programu ovšem nelze provést naší inteligencí – IQ 100, na to nemáme IQ (ještírci nejsou hlupáci, mají IQ 200 a přesto jsou zlí), ale ZVÝŠENÍM LÁSKY SEBE SAMA, tj. vibrace vlastních těl. Uvedu zde některé z těchto ovládacích programů, které vám milí čtenáři mohou ilustrovat, jak to funguje, a jak to mnozí lidé bohužel baští i s navijákem.

 

V současné době je ovládáno dobře Silami temna téměř všech 6,5 miliardy lidí této planety.

 

Pouze asi 100 miliónů lidí je ovládáno zanedbatelně (mají hodně lásky a pozitivních myšlenek).

 

Cílem ovládacích programů Sil temna je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svoji vibrační = duchovní úroveň, a tak aby nemohlo vyvibrovat do vyšší, 5. dimenze, kde se také nachází naši Vesmírní přátelé. Takto vyvibrovali např. Mayové. Součástí tohoto cíle ovládání je, aby pozemšťané nepoznali, že ve Vesmíru jsou lidé jako my, a abychom se s nimi nemohli spojit a spolupracovat.

 

Tisíce vesmírných civilizací Sil světla se smutkem v očích pozorují, jak se pozemské lidstvo nechává ovládat a kráčí vstříc konci své vlastní civilizace. Vyvolává svými hrubými vibracemi očistné procesy planety Země.

 

Odpovědnost za to, že takto působí zde Síly temna má i vláda této země, nejen samotní pracovníci těchto médií.

 

Jako velmi přesný a názorný model tohoto fungování je vynikající provedení „pohádky“ NESMRTELNÁ TETA, kterou lze pořídit na videokazetě od firmy BONTON.

 

Stvořitel pomocí prožitků bytostí v prostředí ovládaném Silami temna vytváří cenný a důležitý imunitní program, který nesou ty bytosti, které jsou silné a neovladatelné, a které při pozdější inkarnaci do vyšších světů Sil světla (např. 5. a 7. dimenze) se podělí s původními obyvateli o prožitky z náročného prostředí, neboť jinak mnohé tyto civilizace teprve čeká propad do 5. a do 3., ale i do 1. dimenze !!! Tímto lze pomoci těmto civilizacím a také vidíme důležité místo nás, pozemšťanů zde ve Vesmíru a v tvorbě Stvořitele našeho milovaného. Prožitky inkarnací v prostředí ovládaném Silami temna si tvoříme imunitní systém, který bude v budoucnu odolný působení Silám temna, a to nejen u nás, v duchovní bázi, ale sdílen jiným bytostem láskou prospěšný také jim !!!  Podmínkou ovšem je, aby se člověk přestal nechávat ovládat, aby měl možnost postoupit do vyšších světů.

 

 

750.1  MÉDIA.

 

Nejprve, jak je popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

 

„Váš informační systém při své technické vyspělosti je pouze DOKONALÝM NÁSTROJEM LŽI a PODVODNÉ MANIPULACE. Všechna naše setkání byla zatajena. Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA. Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. …. “

 

Před televize často usedají lidé, kteří mají mnoho vlastních negativních myšlenek, kterých se bojí, a proto je zaplácnou negativními energiemi z televize, aby si nalhali, že sami takoví nejsou !!!  Je to jejich svobodná vůle.

 

V našich zemích jsou to noviny, časopisy, televize a rozhlas, kde je řádově z 80 % celého rozsahu zlo a násilí (včetně boje o peníze – majetek).

 

Jako názorný příklad úspěšně fungujícího ovládacího programu je TV NOVA. Je plná násilí, včetně tzv. „zpráv“, je to cca 90 % hrubých vibrací, a tento ovládací program sleduje velké množství materiálně zaměřených lidí.

 

Už jen úvodní znělka TV NOVY je ZDROJ, nejprve letí asteroidy (tam právě žijí ještírci), potom je to výbuch (symbol ničení a destrukce ještírky) a dále se objevuje to hlavní, OVLÁDACÍ PROGRAM, tj vejce (patří ještírkům), uvnitř kterého je červená stužka (vlastní ovládací program). Je pozoruhodné, jak tento rafinovaný program funguje, a kolik lidí jej přijímá.

 

Dalšími zdroji jsou noviny, kde je většina informací negativních, je to také hrubovibrační zářič, podobně jako většina časopisů, zvláště pak erotických a násilných a takové, kde se dělá propagace Silám temna - ještírkům nepokrytě přímo – Magazín 2000, Fantastická fakta, Fakta X, UFOmagazín, kde se ukazují přímo jejich portréty, které vytváří naváděcí vibrační program, který je čtenářem ihned vysílán do Vesmíru a po té mu hrozí únos od těchto entit. Takto je to rafinované ! Proto je nutné tuto literaturu dát pryč. USA jsou v tom až po uši, ale vlastní vinou, sami si je přitáhli. Rafinovanost je v tom, že „vždyť jsou to „důkazy“ “. Osou tohoto ovládacího programu jsou slova „důkaz“, „záhady“ a uměle rafinovaně vytvářená představa v čtenáři, že autoři těchto médií „se chtějí doopravdy dopátrat pravdy“. Ale na tyto „Rozhovory“ a stovky lidí v komunikaci s Vesmírnými lidmi nereagují (viz. p.Tóthová - řed. Magazínu 2000, Mátl – Fantastická fakta a další) a tváří se, že nic takového není. Tím dokonale blokují tyto informace životně důležité pro každého člověka. 90 % všech médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas) jsou financovány – řízeny ze západu, nikoli tedy občany zemí českých, tedy není to žádná svoboda informací, nejsou to informace prospěšné pro lidi.

 

Já sám nesleduji již rok televizi, a je mi moc dobře.

 

 

750.2  POLITIKA.

 

Politika je ovládací program ještě rafinovanější než média, neboť vytváří dojem v lidech, že je nezbytná a že bez ní by zde nic nefungovalo. Není tomu tak, všechny vyspělé civilizace se obejdou bez politiky a naše již dosáhla bodu, kdy toho lze dosáhnout také. Při spolupráci s vesmírnými civilizacemi by se ukázalo jasně, jak je to škodlivá věc v našem životě.

 

Každý politik myslí především na sebe a nikoli na lidi. Toto je důležitá pravda. Proto je zde tolik zla a podvodů.

 

Vesmírné civilizace Sil světla mají v čele duchovní bytosti, tedy se stupněm vyšším, nežli jsou sami obyvatelé planety.

 

Žádný politik nemá v programu lásku a toleranci !  Politik nepracuje s láskou.

 

Jako příklad mohu uvést našeho milého prezidenta Václava Havla, kterého jsme si postavili do čela. Jeho hlavní starost je, jaké jsou informace v médiích na jeho osobu, nikoli skutečný stav země české anebo dokonce planety Země (tedy planety a jejích obyvatel, lidí a přírody). Na informace z Vesmíru je dosud apatický a někdy i podrážděný, je jako pštros, který má hlavu v písku. Sám se někdy prezentuje srdíčky, ale nikdy se nestaral, jak je zabudována Láska do zákonů této země a zda lidé pracují s láskou, včetně sebe sama.

 

Já sám nesleduji již 2 roky politiku, a je mi moc dobře. U voleb volím Stvořitele našeho milovaného.

 

 

750.3  EKONOMIKA.

 

Naše ekonomika je ještírkovského typu, tedy tzv. „tržní“, zavedl ji sem ze Západu p. Klaus, spolehlivě ovládaný člověk ještírky. Myslel si, že jinak by to nefungovalo. Pozoruhodné je, že mnoho civilizací se při své evoluci obešlo bez peněz (i válek), a „z jeskyně“ se takto dopracovali na úroveň Vesmírných lidí.

 

Tím ovšem není řečeno, že „socialismus“ nemá chyby (navíc v něm byly peníze).

 

Tento systém znemožňuje lidem se duchovně posouvat, neboť jsou nuceni „finančním trhem“ věnovat stále více času a energie práci na MATERIÁLU (tedy nejníže vyvinuté formě stvoření !), a stále méně času jim zbývá na sebe, na SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST. Lidé jsou uštvaní, nervózní, nemají čas, a hlavní myšlenka není pomoc bližnímu, ale PENÍZE, která je mimochodem také hrubovibrační. Čím více lidé myslí na peníze, tím více vyzařují hrubých vibrací. Nejmarkantnější je toto ve velkých městech, jako je např. Praha, kde je vlastně nejvíc hrubých vibrací z celých zemí českých.

 

Vesmírní lidé pracují na svých planetách pro společnost 2-4 hodiny denně, zbývající čas mají pro sebe, pro svůj duchovní růst, tj. pro vzdělávání, zábavu, zájmy, tanec, cestování, přírodu (turistiku) atd. Naše společnost má takovou ekonomiku, že by stačilo pracovat jen 4 hodiny denně, každý by měl zajištěny všechny základní potřeby a příjemný život. Zde jsou zbytečné sklady a obchody se zbožím, na to navazující primitivní a drahá doprava auty, zbytečná je reklama, státní správa, armáda, a řada dalších nesmyslných oblastí, které systémově okrádají lidi o jejich energii (i čas je forma energie).

 

Jak jej popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

 

„Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Lidé nemají stále hlavně čas. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili.“ (Tedy mne a mou přítelkyni, nejsme tady povinně, ale dobrovolně s posláním).

 

Ptal jsem se Vesmírných lidí, zda se za středověku žilo hůře než teď či nikoli. Řekli mi, že za středověku lidé žili lépe, duchovněji, byli k sobě láskyplnější (často se scházeli v chalupě a povídali si do půlnoci), byli hodně v přírodě, nebyli tak uhonění a ve stresu, jako nyní. Neměli tolik v hlavách peníze, protože jich bylo vždy málo. Nebyli tak agresivní a neurotičtí, jako někteří lidé v našich městech, jako je např. Praha. Navíc nejedli takové množství masa, byli vegetariáni (zdraví). Děti si hrály spolu, hodně a v přírodě, což dnes je tomu právě naopak. Přestože tehdy nebyla taková hygiena, jako nyní, byli lidé spokojenější, vyrovnanější a duchovnější. Lidí bylo mnohem méně (5-10x méně) než nyní, takže měli mnohem více životního prostoru.

 

Výsledky naší práce většinou neslouží lidem k nezbytným potřebám a často se plýtvá lidskou prací v „zájmu trhu“. Zboží a práce leží umrtvené neúčelně ve skladech v obchodech, v armádě, ve státní správě, v reklamě, ve špatné distribuci, také lidé pořizují velmi často nesmyslné věci, které ke svému životu nepotřebují (někdo má pro sebe např. 3 auta, neboť si myslí, že když peníze vydělá poctivě, může si za ně koupit co chce – ničí tím planetu Zemi, už materiálem, parkováním, materiálními myšlenkami atd.).

 

Vesmírní lidé se neobklopují tisíci věcmi (např. doma nebo v lodi), ale jejich obytné prostory jsou krásně účelně zařízené. Nežijí pro materiál, ale pro sebe a další stvoření v tomto Vesmíru, žijí pro Stvořitele.

 

 

750.4  CÍRKVE.

 

Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů Sil temna, které dříve, ve středověku, masivně (když nebyly média a politika) ovládaly lidi. Ale i nyní ještě působí manipulačně v celé společnosti. Některé varianty jsou typu sekty, kde je manipulace a omezování svobody člověka zcela průhledná. Tato planeta má rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti Vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde Síly temna působily a působí. Smyslem těchto ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za sebe, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla Silám temna chybí „technologie“, což můžeme nyní při šíření „Rozhovorů“ pozorovat.

 

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace-potrava ještírků) z vyšších míst. Bible obsahuje podle testu civilizace DHOH i Plejáďanů 30 % pravdy. Je tam jinak mnoho vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke Stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí.

 

Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví (a katolické církve především) od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již 1. ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Areianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553, který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi (dřívější existenci duše před fyzickým tělem).

 

Já sám jsem nebyl nikdy veden v církvi, a je mi skutečně dobře.

 

 

750.5  STRAVOVÁNÍ – MASOVÝ PROGRAM, CHEMIE, VAŘENÁ STRAVA.

 

Stravování je zde založeno na „masovém programu“, tedy programu, který lidem opět neumožňuje si zvýšit vibrační – duchovní úroveň. Domácí zvířata (tedy duchovně nejvyšší tvorové ze zvířecí říše) jsou hrubým necitlivým způsobem zabíjena v jatkách, a tím je v těchto tělech nahromaděn obrovský strach a stres z tohoto prožitku – opět hrubé vibrace. Primární porušení kosmického zákona je v tom, že je v nadměrné míře konzumováno tělo vysokých duchovních zvířat ze zvířecí říše, které vývojově jsou jen nedaleko od stupně pozemského člověka (je to 400 tisíc až 1milión životů v lidském těle z celkových 10 miliónů životů v tomto místě inkarnačního postupu). Pro život v souladu s kosmickými zákony stačí jedna porce rybího masa za 2 týdny nebo žádné, tak, jako je to u mne již 2 roky.

 

V minulosti a ve středověku lidé pěstovali domácí zvířata u svých příbytků, byli s nimi sžiti, a většinou k nim chovali lásku. Proto usmrcení nebylo drastické, a množství masa nebylo veliké.

 

Chemizování potravin způsobuje opět porušení kosmických zákonů, a opět se projevuje na každém člověku.

 

Vařená strava programuje rychlejší smrt buněk našich těl a to je také příčinou velmi krátkého života v jednom těle. Zdravá strava – rostlinná, ovoce, zelenina, je nevařená. Nevařenou stravu jedí Vesmírní lidé. Navíc je třeba do ní dát lásku – energii vyšší kvality.

 

Výsledkem tohoto programu ještírků je agresivita a napětí lidí, což je projev hrubých vibrací, které jsou takto neustále udržovány.

 

 

750.6  ALKOHOL, DROGY, KOUŘENÍ, HRY O PENÍZE, EROTIKA.

 

Tyto ovládací programy jsou podporovány vládami a politiky a tolerovány. Všechny tyto činnosti ničí člověka a opět mu brání zvýšit si duchovní úroveň spolupůsobením řídících struktur. Tyto falešně hlásají, že mají zájem o občana státu a o jeho svobodu projevu.

 

Tyto ovládací programy na Vyspělých planetách neexistují už proto, že by je duchovní vůdci a zástupci lidu nikdy nedovolili.

 

 

750.7  VĚDA.

 

Věda je opět ovládána Silami temna tak, aby lidstvo duchovně nepostoupilo. Uvedu jen některé oblasti z celého spektra pozemské vědy.

 

Síly temna vždy na planetu Zemi dodávali technologie orientované do zbrojních programů tak, aby se lidé co nejvíce zastrašovali a případně zabíjeli. Z toho měly Síly temna vždy velikou radost. Z posledních aktivit lze vzpomenout Hitlera ve spolupráci s těmito entitami, dále vlády USA, které měly desetiletí uzavřeny smlouvy se Silami temna, kdy výměnou za kosmické technologie mohli unášet lidi ke svým pokusům (jako pokusné králíky – ale to se dělo pouze negativním lidem) a k vytváření hybridní rasy, která ale stejně nemá naději na přežití.

 

Další aktivity Sil temna je ovládání vědy tak, aby pracovala s energiemi materiální povahy, tedy nikoli s vyššími formami energií – duchovními aktivitami. Jako projevy tohoto je poznání vědy, že Vesmír je mrtvý a neobydlený, planety, hvězdy a galaxie jsou mrtvá mechanická tělesa (Grygar).

 

Dále nám Síly temna neumožňují zkonstruování přístroje na měření hrubých a jemných vibrací energií. Tím chybí zpětná vazba o tom, jak ničíme planetu Zemi.

 

Síly temna řídí naši vědu tak, že člověku je neustále vštěpována myšlenka, že on je to nejvyšší ve Vesmíru. Jednak v něm neustále posiluje jeho ego, jednak touto tezí (ničím nepodloženou) brání mnoha lidem přijmout myšlenku o Vesmírných lidech, hierarchiích a Stvořiteli samotném, to je cíl.

K tomu je vytvořen ovládací program „projekty CETI a SETI“ – hledání mimozemských civilizací. Za pomocí monstrózních přístrojů – radioteleskopů – se lidem vnucuje, že jsme ve Vesmíru sami, jinak by se vesmírní již ozvali. Hrubě primitivní.

 

V oblasti lékařství je věda na primitivní materiální úrovni, léčí důsledek a ne příčinu nemoci (duchovní). Proto stále více lidí vyhledává léčitele, bez ohledu na to, zda jsou kvalitní či nikoli. Nemocnost lidí je obrovská, v českých zemích je v roce 1998 zcela zdravých jen 2 % lidí. Účinnost lékařské péče je malá, celá její organizace je postavená na okrádání a zastrašování člověka (strach = hrubé vibrace).

 

Zde jsem vám milý čtenáři s láskou nastínil jen některé oblasti ovládacích programu Sil temna.

 

Tyto ovládací programy vytváří kvalitní síto, pomocí kterého se lidé sami selektují na zrno a plevy, a sami si tak určují svůj nejbližší inkarnační vývoj, buď do vyšších společností v 5. dimenzi, anebo na Zelené planety 3. dimenze v této Galaxii (je jich 6), kde jsou nyní jen primitivní kmenové přírodní společnosti, sběrači plodů (nepěstují plodiny a domácí zvířata, nepijí mléko). Taková je tvorba Stvořitele mého i vašeho mnou i vámi tolik milovaného.

 

Nyní uvedu jen některé varianty ovládání negativními mimozemšťany (většinou ještírky) z každodenního života, pozorované na lidech.

 

Jsou to například některé křečovité nekontrolované pohyby, které jsou součástí tohoto ovládání, vždy za cílem znemožnit realizaci původního úmyslu člověka a často je to navedené na nepodstatné činnosti, které už tím, že seberou čas tomuto člověku, znemožní realizovat původní (pozitivní) úmysl. Toto se týká lidí na důležitých řídících místech ve všech oblastech společnosti (netýká se to lidí, kteří jsou již dobře ovládáni primitivnějšími ovládacími programy, jako alkoholismus, drogy apod.).

 

Toto také pociťují v různé míře lidé šířící informace o Silách světla, a právě láskou, harmonizací, meditací, pozitivními myšlenkami a necháním se vést samotným Stvořitelem se mohou v rozhodující míře zbavit tohoto ovládání.

 

Celý Vesmír o tomto ví a také ví, že pouze bytosti pevné a neovladatelné mají nárok v této fázi jejich vývoje postoupit do vyšších světů. Právě tento objev pro pozemšťany je tím největším poznáním a umožňuje být skutečně svobodný.

 

 

 

„Lidé,

 

nenechte se ničím a nikým ovládat,

 

buďte sebou samými,

 

řiďte se vlastním srdcem a citem.

 

Vyzařujte lásku.

 

Uvědomte si svoji vnitřní sílu a radost

 

 z tvoření ze své vlastní svobodné vůle.

 

Vesmírní.“

 

 

751.  Druhé výročí kontaktů (201).        (Přijal Ivo A. Benda)    7.9.1999.   20:51-21:30 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, spojil jsi se se mnou v den druhého výročí našich kontaktů a cítíš, jaká je to již velká pozitivní změna v tvém životě. Jsi vyrovnanější, láskyplnější, duchovnější a máš také za sebou krásné výsledky naší společné práce pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, je to vyšší fáze tvého bytí a života v této inkarnaci a cítíš, kolik nových věcí máš ještě před sebou. Ano, Vesmír je plný života a životních zkušeností, vše pulsuje evolučním vývojem stále směrem ke Stvořiteli našemu milovanému. Tak tedy budou ještě více zúročeny naše zkušenosti a výsledek ku prospěchu všech, našeho Stvořitele milovaného. Mám radost z toho, jak se snažíš a jak mnoho dalších lidí přiložilo ruku k dílu, k základům budoucí civilizace na planetě Zemi. Ano, bude se dále opakovat naše spolupráce a stále budeme řešit otázky základní, lásky, citu, tolerance, pochopení a sblížení. Je to tak důležité a všichni si přejeme, aby tomu tak bylo i nadále.

 

Toto ti milý Ivo předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, také já ti posílám proudy lásky k našemu výročí kontaktů a přeji hodně lásky, radosti a spokojenosti při práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, máš radost z toho, jak se daří naše společné dílo a jak lidé masově začínají chápat a cítit tuto změnu myšlení, která přichází. Jsme ve Vesmíru šťastni, kolik lidí se s námi spojuje a kolik lidí již našlo svůj smysl existence zde, na planetě Zemi. Je to práce pro Stvořitele našeho milovaného, která je vždy láskyplná a odevzdávající všem, ne jen pro sebe. Ano, stále více lidí cítí a chápe tuto změnu myšlení a jednání, a tím se přibližují k nám, Vesmírným lidem.

 

Toto ti milý Ivo s láskou v srdci předávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Také já ti milý Ivo děkuji za tuto práci, kterou odvádíš pro Stvořitele našeho milovaného a která je tak prospěšná všem lidem na planetě Zemi a v celém Vesmíru. Je to nová frekvence energií, která přišla do srdcí řady lidí zde, v zemích českých, kde se vždy něco důležitého odehrávalo pro celou planetu Zemi. Je to třeba pochopit takto, že je to práce bez očekávání, a to ty takto vždy děláš, neboť cítíš s lidmi a myslíš na ně s láskou. Tuto práci děláš nezištně a tvé úmysly jsou čisté. To je nejdůležitější. Proto se ti také tak daří milý Ivo a sám máš radost z hezkých výsledků naší společné práce. Stojím stále při tobě a vedeme tě s Aštarem a Stvořitelem k dalším cílům a úkolům, které zvládáš s radostí a pozitivitou tobě vlastní. Blíží se dlouho ohlašované změny a tak se snaž na toto takto navázat i nadále, aby lidé byli informováni, jak mohou v těchto změnách obstát.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí za toto povzbuzení a já rád s láskou budu dále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.    S láskou váš přítel Ivo.

 

 

752.  Dopis zaslaný 150 novinářům zemí českých.                                Zpracoval Ivo A. Benda.

      1.8.1999.

 

 

Všem pracovníkům médií zodpovědným za informování lidí.

 

Věc:     Aktuální informace o blížící se očistě planety Země a evakuaci.

 

 

Na základě existence svobody informací v našich zemích vám posíláme v příloze materiály, které v dostatečné míře umožňují pochopit i nevzdělanému člověku stav, do kterého se dostali obyvatelé planety Země. Jedná se o ničení planety negativním myšlením a jednáním – hrubými vibracemi. Protože jedna polovina obyvatel planety, tj. 3 miliardy lidí je dobře ovládána ještírky – Silami temna (jsou tedy jejich loutkami), není snadné tyto informace získat běžným způsobem (vlády, věda, školství, média, církve). Z toho důvodu tyto informace dostanete v našich informačních zdrojích, tedy nejen sděleních v knize „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“, ale i v doporučené literatuře dalších 20 publikací.

 

V této souvislosti jsou nad našimi hlavami obrovské flotily lodí našich vesmírných přátel – láskyplných lidí, kteří již dávno zachraňují, co se dá. Zvířata zachraňují již 2 roky, pouze asi 5 % lidí v českých zemích (podle dnešního stavu) bude zachráněno v jejich tělech těsně před začátkem první fáze očistných procesů. Budou zachráněni proto, že svým životem si toto zaslouží – dobré vibrace těl, a chtějí se zachránit, a také proto, že státní instituce nebudou schopny při očistných procesech poskytnout ochranu občanům zemí českých. Bude to velké a naráz, nikdo se na toto nemůže připravit ani předem. Jediná cesta přežití lidských jedinců je pozitivní myšlení a jednání, láska.

 

Přístroje na měření vibrací energií našich těl nám ještírci nedovolují vyrobit, proto nemáme běžnou zpětnou vazbu k řešení problému. Jediná zpětná vazba je odpovědnost, láska, pozitivita, a to víte, jak to u nás díky chování a myšlení lidí je.

 

Nyní probíhá vytyčování a budování evakuačních koridorů na celé planetě Zemi. Jsou to prostupy do 5. dimenze, do kterých přiletí mateřské evakuační lodě o průměru několika kilometrů, a za pomocí malých lodí bude během 1 hodiny v českých zemích a během 8 dnů na planetě Zemi provedena evakuace malého zlomku lidí – láskyplných. Zbývající obyvatelstvo, které baštilo ovládací programy Sil temna bude necháno na pospas odezvy planety Země jejich negativním myšlenkám a jednáním. Každý se vybere sám, kdo bude zachráněn, a kdo ne, je to jeho svobodná volba.

 

K dnešnímu dni je provedeno vytyčení těchto koridorů na téměř celém území severní Moravy a pracuje se v dalších krajích, koncem srpna 1999 by mělo být zde vše hotovo. Práce probíhají v noci, většinou v časných ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Nechtějí nevědomé lidi rušit. Tyto činnosti jsou provázeny silným hlukem – jako když velká továrna vypouští mnoho páry. Toto slyší jen vědomí lidé, kteří mají dostatečnou vibraci, je to pro ně informace o těchto činnostech a tedy zpětná vazba.

 

Nyní k 17.8.1999 jsou hotové např. tyto evakuační koridory na severní Moravě pro velké mateřské evakuační lodě:

 

Ostrava 7, Havířov 3, Frýdek-Místek 3, Karviná 3, Třinec 3, Nový Jičín 2, Šumperk 2, Olomouc 3, Přerov 2, Prostějov 1, Vsetín 3, Bruntál 1, Krnov 1, Jeseník 1 a řada míst v blízkosti větších vesnic.

 

Ti lidé, kteří úmyslně překrucují informace od Vesmírných lidí v žádném případě nebudou vzati na paluby lodí vesmírných přátel.

 

Všichni poslanci v parlamentu a senátoři jsou informováni, vláda je informována již téměř 2 roky. Pan Havel s panem Zemanem již o tomto jednali začátkem srpna. Bylo by vhodné se jich zeptat, jak se těší na očistnou fázi planety a jak ochrání obyvatele.

 

Dále můžete všechny informace včetně aktuálních zpráv pro novináře získat na internetu:

 

www.universe-people.cz

 

 

Na základě zákona ve smyslu $20 odst. 8 zákona 586/92 Sb. o dani z příjmu v platném znění Vám posílám darem k obohacení kulturního dědictví České republiky 2 knihy (někteří již některé publikace obdrželi dříve, tyto neposílám).

 

Dar tvoří tyto publikace:

 

I. rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, Ivo A. Benda, 1998, 2. vydání.

 

INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK IVO A. BENDY, Ivo A. Benda, 1999, 1.vydání.

 

Tento dar je podporou rozvoje kultury a vzdělanosti lidu zemí českých.

 

 

Jsme s pozdravem

 

Ing.  Ivo   A.   B E N D A    a      VESMÍRNÍ LIDÉ.

 

Dne 18.8.1999.

 

 

753. Povídání s přáteli.                              (Přijala: Daniela Š.)                                 23.8.1999.

                                                                                                                       Místo: Trutnov.

 

Prosím Tě Stvořiteli, mohla bych se spojit se Semjase ?

 

„Ahoj Danielo, tady je Semjase. Ano, jsem to já ve tvém srdci a mám tě moc ráda. Vy lidé se opravdu měníte, dokáže být ...  Více se uvolni. Jste opravdu krásní, vy lidé na planetě Zemi. Snaž se ještě něco napsat, nejsou to tvé myšlenky. Snažíme se dělat pro dobro planety Země. Dělám práci pro našeho Stvořitele. Jsi členka Světelné rodiny, jsi světélko, které chodí po Zemi a svítí na všechny  kolem. Máme tě moc rádi. Nic si nevymýšlíš, snaž se žít lásku, v tom je síla  života. Ta tě vynese vzhůru k našemu Stvořiteli. Obdivuji tě, jak se snažíš a učím se od tebe. Vím, že je to těžké v těch podmínkách na Zemi. Máme vás lidé moc rádi takoví jací jste, jste krásní uvnitř. Ano, jsem tady, nepochybuj, stále piš. Nic si nevymýšlíš, vy lidé jste krásní, když se tak snažíte pracovat na sobě a my vám v tom velmi fandíme. Máme radost z každého človíčka, který se o to začne snažit. Opravdu vás máme rádi. Neboj se, nic ti neuteče, jen v klidu piš. Soustřeď se více do svého srdce. odtamtud jdou ta slova, která píšeš. Jsi opravdu krásná bytost a my tě máme moc rádi.

 

Ano, lidé se snaží se změnit, ale asi to nebude stačit k tomu, aby neproběhla očista naráz. Musíš psát hned, tak jak mluvím, pak už se do toho vkrádají tvé myšlenky.

 

Ano, ty kruhy v obilí, chceme vás upozornit, že tady jsme, a že se se Zemí, s vaší planetou, něco děje. Nechápu, jak dokážete být lhostejní k této krásné planetě. Vše se snažíte nějak vysvětlit a uvěříte kdejaké hlouposti, a nebo to přeskočíte. Prostě se problémem raději nezabýváte. Opravdu bychom si moc přáli jako ty, aby vše proběhlo tou nejmírnější cestou, ale bohužel, vy lidé také  nejste zrovna nejmírnější a zahlcujete svou rodnou planetu tolik negativní  energií, že už vás ani unést nemůže. Proto se snažte změnit. Láska vám v tom  pomůže. Vysílejte lásku, buďte k sobě laskaví a milí. Milujte svou planetu, která kvůli vám tolik trpí. Láska je opravdu mocná.

 

„Ano Danielo, mluvím to stále já, Semjase. Mám opravdu radost, že jsme se spolu  spojili. Můžeš to dát přečíst lidem ve své blízkosti. Ano, je to stejné jako řádky v knížce, ale je stále třeba vám lidem toto připomínat.

 

 Ano, jsem stále ve tvém srdci.“

 

 Říkáš, jak jsme krásní a potom jak jsme bezohlední.

 

„Ano, Danielo, to tak říkám, protože uvnitř jste opravdu krásní a musím to tak říkat, protože vy o tom stále nevíte. Sleduje se jen zvenku. Zajímáte se jen o to, jak vypadáte před jinými, jak být co nejvíce úspěšní, toužíte po tom, aby vás druzí měli rádi, ale nedáváte tomu tu správnou energii. Všechna síla je  uvnitř ve vás, tam je to, co je na vás nejkrásnější. Tam je ta čistota a láska a tam jste krásní. Velmi krásní. Ale protože se o to moc nezajímáte. staráte se pouze o ty povrchní věci, děláte tady velké kopance. Je stále třeba vám toto  připomínat. Stále na sebe zapomínáte, na svou přítomnost. Žijete v představách, nežijete to, co máte a stále chcete mít zisky, co nejvíce, ale uvnitř vás je to nejvíce. Milujte se lidi moji milí, mějte rádi život takový, jaký je. Choďte si pro energii do přírody. Příroda je krásná, ta vám dá tolik síly. Neberte si ji navzájem. Děkujte za to přírodě, ona vám ji ráda dá. Země vás miluje, jste její děti.

 

Danielo piš.

 

Milujte také svou Zemi a děkujte jí za to, že vás takto nosí. Ano, snaží se do poslední chvíle. Ona už ale moc nemůže. Je to také bytost a má vás ráda. Danielo, to jsem ti sdělila já Semjase, mám tě moc ráda, předej to ostatním.“

 

Semjase, moc ti děkuji, mám tě také ráda.

 

„Danielo, snaž se dál chodit mezi lidi, vyzařovat na ně lásku, je to tolik  potřeba, ani nevíš jak. Zůstaň taková, jaká jsi a pracuj na sobě. Ahoj,  Semjase.“

 

Ale my lidé jsme takoví, protože jsme pod nadvládou ještírků, nebo ne?

 

„Piš, Danielo. To ano, to jste. Dlouho to už trvat nebude, ale máte svou svobodnou vůli a můžete se kdykoliv odpojit od této nadvlády. Nemusíte to poslouchat. Když budete chtít, můžete být jiní. Vše záleží na Vás, na vašich myšlenkách. Je v tom také vaše pohodlnost. Říkáte si ono to nějak dopadne. Ale důsledek ? Nebuďte takto lhostejní, odpoutejte se, nebuďte ovečky, chtějte se  změnit. Jinak to nepůjde.

 

Netopte se stále ve svých problémech, najděte se tam uvnitř a všechny negativní  myšlenky zmizí. A tak se z toho dostanete.“

 

 

754. Povídání s přáteli.                      (Přijala: Daniela Š.)                                           8.9.1999.

                                                                                                          Místo: Trutnov, v parku.

 

Prosím Tě Stvořiteli, mohla bych se spojit s vesmírnými lidmi Sil světla?

 

„Hlásíme se ti my, Plejáďané.“

 

Jak to vypadá s lidmi, mění se?

 

„Ano, Danielo, stále sledujeme a monitorujeme tuto vaši krásnou planetu. Někteří lidé na sobě začali pracovat, ale stále je to málo. Je to jen 40 % lidí, co se snaží se sebou, se svou myslí a ... něco udělat. Zbytek se stále potácí ve svých problémech a materiálních záležitostech. V těch 40 % je snad jen 10 % kvalitních lidí. Ano, správně to cítíš, v přírodě je klid a v údolí slyšíš město, slyšíš ten rámus. Neumíte se ztišit na vaší planetě. Kdybyste vše dělali s láskou, technika u vás by byla také jiná. Neubližovala by vám tolik, ani přírodě. ....“

 

 

755. Povídání s přáteli.                (Přijala: Daniela Š.)           12.9.1999.     11:35-12:01 hodin.

                                                                                                                       Místo: Trutnov.

 

„Ahoj Danielo, to jsem my, Plejáďané.“

 

Jak bych měla využít komunikaci s vámi, mám nějaký úkol ?

 

„Danielo, stále se snaž vyzařovat lásku, žij tak, jak žiješ. Snaž se nezaplétat si do mysli špatné myšlenky. Měj ráda všechny bytosti ve tvém okolí, miluj  stále, tak jak miluješ celou Zemi. Máme tě všichni moc rádi. Snaž se šířit lásku na všechny bytosti. Zatím si vedeš dobře, stále se tak snaž. Nenech se svést z cesty. Snaž se být s námi v kontaktu, choď hodně do přírody. Neztrácej tolik energie s lidmi, neposlouchej tolik jejich problémy. Ano, chceš jim pomoci, ale také jim pomáháš tím, že je miluješ. A nesnaž se být před nimi tak dobrá. Danielo piš, máš v sobě hodně lásky, tak to využívej. Když ti problémy vezmou energii, těžko se pak z toho vzpamatováváš. Jsi tak krásná bytost, tak  se snaž, jak se již snažíš, choď a šiř lásku. Žádné problémy si nepřipouštěj, my tě budeme stále doprovázet, budeme ti radit. Ano, ostatním můžeš také pomoci, že budeš šířit lásku a pravdu.“

 

Mám pocit, že P. schází z cesty.

 

„Ne, P. neschází z cesty, ona si to tak vybírá, je to její volba. Pro ni je tato  cesta dobrá, a pro tebe ta, co jí jdeš. Máš pravdu, že křest je zbytečný, ale  pro ni ne. Ona má jiné pocity nežli ty. Ano, má v tom nyní také zmatek, ale ono se jí to urovná postupem času. Nezatěžuje se jejími problémy. Můžeš ji povzbudit, říci pravdu, ale tolik se do toho nenavážej. Pro tebe to není dobré. Ubírá ti to energii. Nesnaž se ji stále vést za ruku, ona musí sama vycítit, jaká je pravda.“

 

Děkuji vám Plejáďané.

 

„Danielo, máme tě moc rádi, děkujeme za tvou lásku, kterou k nám posíláš, i my ti posíláme lásku.“

 

Můžu se ještě zeptat, jak pracovat s mentálním tělem, abych si mohla lépe ověřit sdělení ?

 

„Danielo, mentální tělo je jedno z těl, které máš. Můžeš se naučit s ním pracovat, když budeš opravdu chtít. Pros Stvořitele našeho o to, aby ti toto  bylo umožněno. Často medituj a představuj si, jak někde, kde chceš být, jsi. Uvidíš, potom to půjde snadno. Dej tomu pokoru a lásku. Když se ti podaří udělat pokrok v tvém duchovním vývoji, raduj se z toho. Měj z toho upřímnou radost a děkuj za to našemu Stvořiteli. Uvidíš, půjde to, stačí jen chtít s láskou a pokorou.“

 

Děkuji vám vesmírní přátelé za tuto radu, budu se snažit.

 

„Danielo, máme tě rádi a budeme tě i nadále vést na tvé cestě. Jen se jí drž, Plejáďané.“

 

 

756. Povídání s přáteli o planetce.              (Přijala: Daniela Š.)                                12.9.1999.

                                                                                                                       Místo: Trutnov.

 

Jak je to s tou planetkou, kdy je možná evakuace ?

 

„Danielo, ta planetka je opravdu nevyzpytatelná, žene se k vám dost velkou rychlostí. Kolísá to podle vašich myšlenek. Nedokážeme přesně určit termín  evakuace, ale asi nebude to už dlouho trvat. Ano, vědci na vaší planetě se opravdu zarážejí nad nevyzpytatelným chováním této planetky. Je to taková uličnice. Ale pomůže planetě Zemi v jejich očistných procesech. Vše to tak je, protože to tak  chce náš Stvořitel.“

 

Děkuji vám Plejáďané, mám vás moc ráda, posílám vám lásku.

 

 

757. Povídání se Stvořitelem.                    (Přijala Helena K.)                                   14.9.1999.       

                                                                                                                Místo: Bednáreček.

 

„Máme všichni dnes velmi významný den. Neustále se setkáváme na všech frontách a dimenzích a tvoříme tak prostředí pro náš vzájemný růst a vývoj. Nikdo si neumí představit, jaké nevýslovné štěstí pro všechny se připravuje a je na místě si říci, že zasáhne opravdu každého z vás. Žádný živý tvor nemůže procítit tolik lásky, co uvnitř cítíte, a proto je vše zařízeno tak, že ustupujete vzájemně sami před sebou a neustále se prolínáte a mihotáte a vytváříte tak děje pro nové reality a krásné cíle pro všechny.

 

Dnes se stalo toto: Existují samostatně se prohlubující a samostatně tvořící jednotky jako noty, které se samy skládají v líbezné písně a hrají nezávisle na sobě a přece společně nádherný koncert pro vše krásné a potřebné. Láska sama tvoří kapelu těch nejvydatnějších hudebníků, jací kdy existovali, a kteří opravdu umí. Nebojte se sami v sobě přijmout roli hudebního nástroje, na který je možno zahrát si. Kapelníka není třeba hledat, každý nástroj je jedinečný a potřebuje ke svému ladění pouze trochu citu. A teď si představte, že se naladíte a opět potřebujete cit. Pokud skutečně cítíte, pak hrajete doopravdy. Jen chvilku poslouchejte své oblíbené písně. Máte tak možnost představit si, jak jste slyšet. Nemusíte mít strach, že byste hráli odpudivě, vždy vám se právě slyšená a hraná píseň líbí. Jsem rád, že už konečně mohu vysvětlovat Boží pocity a nejen Boží přání.

 

Mám vás velmi rád a těším se na další kontakt.       Nejvyšší Stvořitel.“

 

 

758.  Zpráva lidem od Plejáďanů.          (Přijala Kateřina P.)    19.9.1999.   12:00-12:28 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milá Katko,

 

Právě nám končí služba na lodi a rádi bychom ti řekli pár slov.

 

Nenacházíme se ve vaší sluneční soustavě, jsme zahnáni na okraj Vesmíru v sousední galaxii a je nám smutno. Hlavně z toho důvodu, že nemůžeme plnit své úkoly, které jsme vzali za své, když jsme opouštěli své rodné planety. Víme, že je to jen krátký časový úsek, který nás od vás pozemšťanů dělí. Ale za tu dobu se může stát plno nepříjemných věcí. Je potřeba znásobit úsilí všech vědomých lidí v  šíření světla a lásky, aby došlo k co nejmenším ztrátám. Navázali jsme u vás desetitisíce láskyplných kvalitních vztahů a stýská se nám po těchto přátelských rozhovorech. Snažili jsme se co nejlépe vcítit do vašich radostí a starostí, hodně jsme se naučili a teď se moc těšíme na to, jak budeme v rozhovorech pokračovat. Zůstalo jen málo jedinců takto propojených jako ty. A proto toho využíváme.

 

Vyřiď lidem, prosím, že se brzy vrátíme a budeme pokračovat v přátelství. Že je máme moc rádi, často na ně s láskou a úctou vzpomínáme. S úctou především proto, že byla skutečně velká odvaha každého z vás se na vaší planetě narodit v tuto dobu největšího temna a vrcholu největšího propadu a odklonu od Stvořitele.

 

Teď se vyrojilo obrovské množství informací, lidé jsou jimi bombardováni ze všech stran a je pro ně skutečně náročné se v nich vyznat a poznat vlastně, co je pravda a co je lež. Protože lež je ve vašich podmínkách často mnohem přesvědčivější a halasnější, má otevřené dveře do všech masmédií. Kvalitní lidé, hlásající pravdu, se dostávají do novin, televize a rádia mnohem obtížněji a kolikrát spíše omylem, protože reportéři touží po senzaci. A ne po pravdě. Ta se špatně prodává ve vašem tržním systému.

 

Nezbývá, než doufat, že odpadne co nejméně lidí. Zatím původní předpoklad 30 miliónů lidí evakuovaných je stále nejpřesnější, nepodařilo se ho zvýšit přes všechno naše společné úsilí. V další vlně bude počet zachráněných několikanásobně větší, to víme. Také budeme mnohem zkušenější a budeme moci se odvolávat na to, co jste už teď na Zemi vytvořili. Je nutné po sobě nechat co nejvíce materiálů. I ty se usilovně pusť do své knihy. Nevadí, že ji možná nedokončíš, nevadí, že možná nebude vytištěna. Jen prosím tě piš a šiř to, co je hotové mezi své přátele jako samizdat. Máš pro tuto práci vytvořeny ideální podmínky, že ?  No vidíš.

 

Jsme šťastni, že jsi věnovala svůj drahocenný čas tomuto rozhovoru a předej to prosím dál.

 

S láskou   Plejáďané.“

 

 

759.  Setkání se 750 lidmi v Bratislavě (202).

                                                            (Přijal Ivo A. Benda)   19.9.1999.   16:38-16:57 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem stejně nadšen velikou účastí 750 lidí na tvé přednášce ezoterického festivalu včera v Bratislavě, jako ty. Mám velikou radost, že se nám podařilo informovat takové množství lidí. Ano, nyní vyjde řada článků, neboť tam bylo 26 novinářů. Tyto informace jsou průlomem na Slovensku a nyní již křižují telefonní linky a maily mnoha lidí na Slovensku i v Čechách. Byl to skutečný hlad po informacích tohoto druhu, a proto tolik lidí. Mnoho lidí začne intenzivně šířit tyto informace po Slovensku, ti, kteří si toto vybrali před zrozením sem jako poslání. Moc se těším, až začnou pracovat a až budou informovat lavinovitě další lidi. Je třeba pracovat, neboť času je již málo.

 

Dále ti chci sdělit, že včera se setkali prezidenti Havel (ČR) a Schuster (SR) a měli bouřlivou debatu na toto téma (již vás včera informovali přátelé civilizace DHOH). Probírali různé věci a neshodli se zatím na dalším vývoji a postupu. Současně pan Havel začal číst „Posly úsvitu“, které jsi mu poslal, celkem je do toho zaujatý. Nyní se bude dále vyvíjet jeho poznání a současně se mu tímto budou zapojovat další šroubovice DNA. Je to pro něj důležitý krok v jeho vývoji a od této chvíle bude již jinak nahlížet na mnohé impulsy, které k němu přicházejí. Proto tedy se raduji z tohoto vývoje a přeji si, aby brzy vešel v kontakt s námi, Vesmírnými lidmi a bytostmi Sil světla, pracujících pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, nyní tedy budou další aktivity a události, na které se velice těším. Lidé již mají řadu impulsů a základních informací, takže se bude možné odvolávat na předané informace a to urychlí a zefektivní naši práci. Ano, nyní tedy probíhá další fáze, která má za cíl navázat kontakt s vládami těch zemí, že je dosaženo nejvyšší vědomí v rámci planety Země.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Nyní tedy se vyvíjí další fáze průniku našich informací – Světla do vašich srdcí. Ano, budou zde další impulsy k šíření informací po tomto regionu planety Země. Ano, dále se lidé snaží šířit Světlo, aby mohlo být co nejvíce lidí zachráněných před očistnými procesy. Toto tedy je na pořadu dne a jsem moc rád, jak veliké množství lidí se sešlo v Bratislavě na tvé přednášce.

 

Jsem stále s tebou milý Ivo a přeji ti hodně radosti a úspěchů v tvé práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal sám Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

www.universe-people.cz

 

 

760.  OBČANSKÉ SDĚLENÍ PREZIDENTOVI.

V Praze dne 15.9.1999.

Prezident České republiky

Pan Václav Havel

Pražský Hrad

 

Věc:  Občanské sdělení

 

 

Motto:  Láska, Světlo, Svoboda, harmonie,

           Láska, Světlo, Bohatství, Moudrost

 

 

           Vážený pane Václave Havle !

 

Rozhodli jsme se Vás oslovit jako obyvatele této planety, láskyplnou bytost, prezidenta České republiky a v neposlední řadě i osobnost s vlivem celosvětového dosahu.

 

Jsme jedněmi u 3 750 000 obyvatel českých zemí, kteří s láskou a nadějí v srdcích přijali informace o vesmírných bytostech Světla, které nás obklopují. Víme, stejně jako vy, kam směřuje vývoj této planety a jako roli sehrávají ve zmíněném dění obyvatelé naší republiky. Uvědomujeme si momentální závažnost vzniklé situace a vítáme s nadějí a plnou důvěrou skutečnost, že právě Vy stojíte v čele tohoto národa. Jste pro nás zosobněním hesla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.

 

V této době máte jedinečnou šanci prospět nejen našemu národu, ale osobně celému lidstvu. Proto je nyní třeba začít společně se všemi aktivně konat.

 

Nepochybně končí doba přetvářky, politických intrik, egoistických šarvátek a praktik. Silou své osobnosti a svého ducha můžete ukázat všem ještě bloudícím správný směr.

 

Je to nejenom historická šance vesmírného dosahu, ale dění, které může zajistit nejklidnější přechod naší planety a všech jejích obyvatel do vyšších dimenzí. Očekáváme od Vás a láskou a plnou důvěrou, že tuto jedinečnou šanci nepromarníme.

 

Dle našich názorů je především třeba

 

-         spojit se s panem Ing. Ivem A. Bendou, autorem „Rozhovorů s poučením od mých přátel z Vesmíru“

-         silou své autority zainteresovat sdělovací prostředky a vyžádat si společně s p. Ing. Bendou vystoupení v TV

-         pravdivě informovat o svých poznatcích v tisku osobním prohlášením

-         pokračovat v otevřených diskusích s čelními představiteli jiných států (viz rozhovor s Billem Clintonem)

-         zasadit se o realizaci vystoupení velitele vesmírné flotily Aštara Šerana v TV a následně veřejně pozvat zástupce Galaktické konfederace na oficiální návštěvu České republiky

 

V současné chvíli cca 3 750 000 obyvatel českých zemí přečetlo „Rozhovory“ a všichni společně neseme zodpovědnost za to, aby byli v co nejkratší době informováni i ostatní.

 

Za osobní statečnost a zodpovědnost přijměte prosíme od nás láskyplné poselství a vězte, že všichni svobodně stojíme a budeme stát za Pravdou. Povede nás společně láska, pokora a úcta k našemu Stvořiteli, s nímž všichni jedno jsme.

 

Drahomíra Kajerová

 

Jana Martiňáková

 

Ing. Jan Ondráček

 

 

PS:  Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

 

Na vědomí viz příloha 1

(nový list)

Příloha 1 (na vědomí) :

 

ASOCIACE HERECKÁ

-         Fialová Květa

-         Fišerová Táňa

-         Paulová Jana

-         Skořepová Ljuba

 

ASOCIACE HUDEBNÍCH UMĚLCŮ A VĚDCŮ

Benešová Libuše – předsedkyně SENÁTU

COUNTRY RADIO

Černý Jožka – zpěvák, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Dine A. Thomas (Obrman Jan) – ředitel RADIO SVOBODNÁ EVROPA

Doktor Martin – kanoista

Doležal Jiří X. – novinář

Filipová Lenka – zpěvačka, umělecká agentura FÉNIX

Fischer Václav – senátor

Fleischmann Michal – ředitel FREKVENCE 1 a EVROPY 2

Fryčová Kateřina – ředitelka TV PRIMA

Gott Karel – zpěvák, agentura GOJA

Hašek Dominik – hokejista

IMPULS 99

·        Bobek Pavel - zpěvák

·        Černohorský Jiří – šéfredaktor ČR, REGINA Praha

·        Eben Petr (a synové) – hudební skladatel

·        Halas Jan – vedoucí literární redakce ČR

·        Havel Ivan M. – kybernetik

·        Hutka Jaroslav – zpěvák

·        Kačer Jan – herec

·        Kaprál Zeno – tajemník OBCE SPISOVATELŮ

·        Karásek Svatopluk – evangelický duchovní

·        Klíma Ivan – spisovatel

·        Malý Václav – katolický biskup

·        Němcová Dana – prezidentka VÝBORU DOBRÉ VŮLE / NADACE OLGY HAVLOVÉ

·        Ornest Jiří – herec

·        Oslzlý Petr – umělecký šéf divadla HUSA NA PROVÁZKU

·        Pavlát Leo – ředitel ŽIDOVSKÉHO MUZEA

·        Polívka Bolek – autor, herec, režisér

·        Přenosilová Yvone – novinářka

·        Rakušanová Lída – novinářka

·        Rottrová Marie – zpěvačka

·        Rychlíková Monika – dramaturgyně ČT Brno

·        Svěrák zdeněk – scénárista a herec

·        Vlk Miloslav – kardinál, arcibiskup pražský

·        Vodňaský Jan – spisovatel

 

Jágr Jaromír – hokejista

John Radek – redaktor TV NOVA

Kubišová Marta – zpěvačka, agentura P&P CENTRUM

Klaus Václav – předseda PS PARLAMENTU ČR

Kudláček Josef – ředitel ANNONCE

Kasík Václav – generální ředitel ČESKÉHO ROZHLASU

Margita Štefan – zpěvák, agentura GOJA

Martinová Věra – zpěvačka, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

MUSICAL – tvůrci a protagonisté JESUS CHRIST SUPERSTAR

Nedvědové Jan a František – zpěváci, AGENTURA PRAŽSKÉ KULTURNÍ SLUŽBY

Pecková Dagmar – zpěvačka

Pisarčíková Kateřina (pro ing. Ivo A. Bendu)

Pollert Lukáš – kanoista

Puchalský Jakub – generální ředitel ČT

SPIRITUÁL KVINTET – hudební skupina, agentura Pavel Bárta

Stivín Jiří – hudebník

SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ

SVAZ ČESKÝCH SKLADATELŮ A KONCERTNÍCH UMĚLCŮ

Šabata Petr – šéfredaktor MF DNES

Šafr Pavel – šéfredaktor LIDOVÝCH NOVIN

Šuláková Jarmila – zpěvačka, MORAVSKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA Brno

Ulrychovi Hana a Petr – zpěváci, Mirošovský Evžen B.G.ART

Vančurová Lorna – moderátorka FREKVENCE 1

Veit Vladimír – hudebník a skladatel

Vrba Tomáš – šéfredaktor NOVÁ PŘÍTOMNOST

Zelenka Michal – prezident ASOCIACE PROVOZOVATELŮ SOUKROMÉHO VYSÍLÁNÍ V ČR

Zeman Miloš – předseda vlády ČR

Železný Vladimír – generální ředitel TV NOVA

 

 

761.  Povídání s přáteli.                          (Přijal Ivan D.)           7.7.1999.     9:30–10:30 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

 „Buď pozdraven Ivánku z kolem prolétajících lodí. Jejich let se podobá letu kormoránů, kteří plachtí nad oceánem nadějí, nad oceánem vědění, bohatství, jistoty a očekávání nových zítřků a uchovávání dávných pravd, které do nich vtisknul Stvořitel náš. Tím oceánem je Vesmír, celé to Stvoření, soukolí nesčíslných událostí, záhybů, spojů, moudrostí a dokonalosti. Jsme zde stejně jako vy jste a ovládáme svůj prostor bytí.

 

Díváme se na vaši Zemičku. Jsme momentálně ve výšce 35 000 km – přepočteno na pozemské míry. Zemička se nám jeví jako něžná modrá koule – momentálně je to měsíc zprava vykrojený. Její aura je zelenomodrá. Sledujeme také dění vně i v okolí ostatních těles v okolí Země. Je velmi poutavé pozorovat dění v této harmonické jednotě a přitom mít možnost nahlédnout přímo do nitra jednotlivých těles. To nám přesně dovolují naše přístroje, takže na množství monitorů sledujeme a pozorujeme nejen dění v této části Vesmíru v globálu, ale také máme zaostřeno na konkrétní situace v jednotlivých územích vašich států. Je nám líto, že neustále dochází k potyčkám mezi národy a národnostmi, že lidstvo nenašlo stále společného jmenovatele a nehodlá najít společnou vlnu harmonie a vzájemného porozumění a splynutí. V minulosti bylo převezeno na vaši planetu z různých důvodů velké množství různých ras. Jednou z motivací toho všeho bylo také právě přimět toto všechno lidstvo, tento rasový jamm, k tomu, aby nalezli na této společné platformě bytí společného jmenovatele, společného Stvořitele a pochopili i v této nízké fyzické formě podstatu bytí a filosofii Stvořitele našeho. I tohle byl záměr Stvořitelův. To se však neustále nedaří a zášť a závist neustále panuje v nejrůznějších formách na Zemi. Vývoj celého sektoru tohoto Vesmíru a potažmo i celé Galaxie dospívá k bodu kardinálních - velkých změn. Tyto změny jak víš, milý Ivane, zahrnou a pohltí i Zemičku, neb ona je také předmětem oněch změn, neb ona byla vždy velmi podstatným centrem změn v tomto kvadrantu. To všechno už ale víš a slyšíš to opět jen proto, protože s námi jsi o tom ještě nehovořil. Jsme Hoované. Jelikož jsi přijímal mnoho sdělení od Plejáďanů, ale také Aenstriňanů (Andromeda), a také z oblasti Proximy Centauri, Ummiťanů a mnohých jiných, neměli jsme potřebu navazovat s tebou přímý kontakt. Jak se ale čím dál více propojuješ díky svému duchovnímu vývoji s celým universem, cítili jsme povinnost se i my přihlásit, neb patříš do tohoto harmonického domu, tak jsou si všichni bratry a sestrami. Proto tě ještě jednou zdravíme a zahrnujeme láskou, protože tys také náš bratr, i když pocházíš z jiné vývojové větve, dá-li se to tak říct. Milý Ivánku, naše tělesné schránky jsou tak jemnohmotné, že vlastně vašimi smysly nejsou ani zachytitelné. Jsme v podstatě světelné bytosti a proto i kontakt s námi je poněkud obtížnější – především v těchto ranních hodinách, kdy tvůj sektor je pronikavě rušen vibracemi denního života. Chtěli jsme komunikovat již několikrát – také včera večer, ale byl jsi unaven. Chtěli jsme ti potvrdit také váš kontakt, který jste prožili společně s Katuškou, Ivem, Danuškou ve Zlíně. Ony dvě lodi, které jste viděli, patřily inteligencím Ummo. Jsou to ony, které nyní velmi intenzívně proměřují vibrace jak všeho lidstva, tak také pevniny. První loď byla telemetrická loď, řízená z mateřské lodi, která byla vysoko asi 18 000 m. Byla zacloněna. Druhá loď, kterou objevila Danuška a pulzovala – byla menší průzkumná loď o průměru 25 m a měla čtyřčlennou posádku – tři muži a jedna žena. Prováděli rutinní měření změn vibrací tohoto teritoria Země po přechodu dne v noc. Jistě jste zaznamenali přítomnost i jiných entit. Katuška i ty jste zaregistrovali správně vibrační tlak klesající lodi Gajanů. Je to inteligence z jiné galaxie, která navštěvuje Zemi pouze krátký čas. Více méně je přilákalo dění, které momentálně probíhá v tomto sektoru Vesmíru. Je to velmi inteligentní rasa, obývající 7. dimenzi. Výška 250 cm, dlouhé vlasy spadající až do půli zad barvy kaštanové. Vzhled a genotyp je polozvířecí. Dobře sis všiml obličeje. Jeho podoba se rovná přibližně pozemskému kozorohu. Je to však velmi přibližné přirovnání, poněvadž tento výzor je jedinečný. Je to rasa velmi mírumilovná a určitě se ti podaří navázat v brzké době přímý kontakt.

 

Ivane, jsme velmi rádi, že jsme mohli touto cestou podat vysvětlení všeho, co jste prožili společně u vaší kapličky – hezké slovo. Kontakt mezi tebou a námi poněkud slábne, i když je neustále čitelný. Přijmi srdečné pozdravy i od jiných entit, které momentálně s námi kooperují. Jsou to Meliňané. Buď pozdraven v lásce a pokoře. Prohlubuj svoji duchovnost. Jsi čím dál víc čitelný i ve vyšších světech. Lásku a pokoru všem a všemu na Zemi.

 

            Vaši světelní Hoované.“

 

 

762.  Čas se naplňuje.                        (Přijal Ivan D.)           13.7.1999.     19:40–20:10 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ano Ivane, jsem to já. Uslyšel jsem tvoji prosbu a i když jsem já vše bytostně hodně zaneprázdněn a mí kolegové také, nemohl jsem ti odmítnout náš kontakt. Vím, už dlouho jsme nekomunikovali. Bylo to způsobeno během událostí a já též momentálně řeším spousty úkolů, které dopadají jak na mě, tak na členy našich flotil a není nás málo. Milý Ivane, doba se sune kupředu a výsostné vody vašeho i našeho Vesmíru propouštějí nové pravdy o vašem původu, o vkladu pozemšťanů do celovesmírných dějin a o budoucnosti lidí vaší generace a generace příští.

 

Boží soud, tak jak jsme o něm již několikrát hovořili, se nekoná v oné podobě, jak bylo očekáváno. K posunu celé dimenze dojde velmi nenásilnou formou a opravdu nikdo nepřijde k úhoně – dá–li se to tak nazvat. Stvořitel je milosrdný a opravdu vše ponechá jen a jen na pozemské aktivitě všeho živého. Posun do vyšší dimenze těch, kteří byli vybráni již započal a bude pokračovat celé léto, podzim a část zimy. Je pravdou, že pro ty, kteří nebyli vybráni, nedojde k velkým změnám. Vše bude pozvolna směřovat k čím dál větší neutěšenosti zde na Zemi a celá garnitura vůdců 3. dimenze bude stále slepě přihlížet dalším katastrofám dílčím, které se budou stupňovat, a které nakonec zevnitř dospějí skutečně k destrukci celé sféry 3. dimenze. Nebude to však ani náznakem síla zvenčí. Dojde i k použití atomových arzenálů. To bude však ale v době, kdy všechno selektované lidstvo bude již dávno na svých nových pozicích.

 

Čeká vás milý Ivánku příjemná, pozitivní a zářná doba. Však do těch chvil nebude nic zadarmo a vaše práce bude zúročena najednou. Neustále vás upozorňujeme na svízelnost situace. Lidstvo v globále nechce uznat Božské pravdy. Neustále bude trvat a lpět na svých pozicích materiálna a majetku. Pro ty, kteří nepochopí, bude neustále pootevřeno poznání, ale houževnatost Sil temna bude neustále laborovat zde na Zemi.

 

Ano, byl jsem svědkem tohoto rozhovoru. Je to človíček, který neustále sleduje dění kolem Biblí vytyčených dat. My opravdu nemůžeme vyřknout přesné termíny. My nejsme Stvořitel milý Ivane. I když víme o termínech, nemůžeme porušit kosmické zákony …  (spojení přerušeno – telefonáty.)

 

 

763.  Sdělení od Stvořitele.                   (Přijal Ivan D.)         16.7.1999.     11:15–12:00 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Drahý Ivane. Zdravím tě opět z empiru nejvyššího, i když to zní panovačně a velikášsky. Jsem zde na vrcholu, ale vlastně žádný vrchol neexistuje v harmonii, protože pokud již tvá duše splynula s harmonií a s filosofií okolo harmonického bytí nepociťuješ velké vlnobití emocí. Pociťuješ pouze klid a mír, hluboká vdechování a vydechování mého a tvého jsoucna, vibrační zklidnění, klid a mír duše a mysli neb v ten moment realizuješ mne v sobě a já díky tomu momentu zaplesám neb já pocítím díky tomuto pocitu sám sebe a to byl důvod, proč jsem stvořil vás, moji milí. Kruh se uzavře a vytvoří se další článek v řetězci nekonečného prožívání a poznávání své prapodstaty neb to je moje hra, to je můj život a to je projev mojí neutuchající a všeobjímající lásky. Skrze všechno utrpení  a bolest a skrze vší pohodu, krásu, něhu, soucit, skrze vámi definované negativní i pozitivní prožitky a pocity cítíte mně a moji bezbřehou lásku, která vám dává pocítit sama sebe. Díky těmto pocitům vyprošťujete sami sebe z klád temna a nepochopení, procitáte, ohmatáváte se a uvědomujete si sami svou božskou podstatu. Neb já jsem vás stvořil jako svoji vlastní kopii, abych sám sebe mohl skrze vás procítit a vám dal poznat vaši podstatu, která spočívá ve mně.

 

Nebojte se bolesti, nebojte se, je to vše jen vaše vlastní přání, prožít a procítit skrze vlastní tělo a jeho smysly onen pocit. Zjistíte, co je pro vás dobré a co zlé a pro příště se příčin oněch zlých a bolestných pocitů máte možnost vyvarovat. Svědomí a podvědomí – intuice – to jsem opět já – vám sdělí, kde a v čem byla a je příčina těchto negativních pocitů. Pamatujte – všechno co vidíte, cítíte kolem sebe a v sobě, je vaše dílo, vaše tvorba. Já nejsem nespravedlivý. Já jsem soucit a láska. Dávám vám ale svobodnou volbu, činit vám, co si doslova usmyslíte. Protože myšlenka je hybnou silou slova a skutku. Pomněte těchto slov vždy, když se budete opět ptát, proč já a proč teď, ať to bude v negativním, či v pozitivním smyslu. Já nepřikazuji ani nezakazuji. Pouze koriguji. Vy mě velmi dobře vnímáte, ale mnohdy, zastřeni vlastním egem a dočasným, pomíjejícím úspěchem neslyšíte mou výzvu a ponaučení. Důsledkem toho je neadekvátní výsledek vašeho konání. Ale já jsem tolerantní a dávám vám i tyto pocity prožít a pocítit. Máte opět svobodnou volbu usoudit, v čem spočívá příčina neb ta je pro léčbu podstatná. Ne léčit důsledek, ale jít po příčině, pochopit ji a odstranit.

 

Milí moji. Moje láska k vám je nekonečná. Nikdy nepřestanu být, nikdy vás neopustím, protože vy jste já a já nemohu opustit sám sebe. Jsme jedno kamkoli kráčíme, protože díky vám mohu neustále prožívat sám sebe. Dal jsem si stvořením vás nejkrásnější dárek v mé existenci. Nemohu vás za to nic než milovat. Pamatujte těchto slov.

 

Příkoří, bolest, nemoci, nenávist, zášť – to nejsem já ve své pravé podstatě. Je to jen druhý pól mne samého, který jsem vám dal do vínku, aby jste pochopili, uvědomili si a procítili, že tahle cesta není správná. Kdybych vám tento pól bytí nedal k dispozici, nikdy jej nezakusíte a nepochopíte svou celistvou podstatu. Aby jste pocítili lásku, nejdříve máte procítit strach. Chcete-li něco vybudovat, nejdříve ničíte. Spousta vás, mé milé děti, opakují stejnou chybu nesčetněkrát, ale i to je vaše svobodná volba a moje tolerance neb já dávám každému tolik času, kolik potřebuje a nevztahuje se to k jedné inkarnaci, k jednomu životu. Životů máte k dispozici přesně tolik, kolik potřebujete pro uvědomění si své prapodstaty. Neb vy víte vše moji milí. Řekl jsem vám to hned po vašem stvoření. Však nemůžete být nikdy tím, co neprožijete. Proto jsem vám dal možnost fyzických těl a prožitků v nich, protože teprve těmito prožitky si uvědomujete co víte. Nic se neučíte, jen se rozpomínáte. Začínáte pouze být, čili realizujete svoje absolutní a komplexní vědění. To je vaše poslání a smysl vašeho bytí. A bytí v této nízké 3. dimenzi je jedno z nejtěžších. To je má i vaše volba. Však po průchodu peripetiemi tohoto bytí vás čeká mnohem lehčí bytí ve vyšších světech a to nemluvím o světech astrálních, ale o konkrétních inkarnacích v 5., 7., 9……13. dimenzi – která je charakterizována stále hmotnou, či polohmotnou – čili velmi jemnohmotnou filosofií bytí. Pomněte moji milí. Nic ve vašem životě, ani v komplexu bytí a Stvoření se neděje náhodně. Vše má svůj smysl a děje se v přesné posloupnosti a hierarchii. Tuto hierarchii          a posloupnost událostí si volíte vy sami, neb každá bytost je jedinečná a má specifický postup ve svém vývoji. Je jedno kudy se doberete k závěru. Je vaší volbou za kolikerými kopci, údolími a chcete-li dveřmi spatříte světlo mé   - je vaší volbou kolik kapes má oděv, který nosíte a ve které z nich bude ten pravý klíč od pravých dveří. Však věřte, že jednou jej najdete. Prohlédnete skrze materiál a zříte světlo, prapodstatu všeho bytí, absolutní lásku, která je ve vás všech obsažena naprosto stejnou měrou, protože je to moje láska. Každý z vás jen má jinou intenzitu odkrývání nánosů a prachu, který jste právě na tuto lásku nakupili ve svém minulém bytí ať z jakýchkoliv příčin. Byla to vaše volba se ode mne odvrátit neb pokud o mně pochybujete – pochybujete o sobě, neb vy jste já a já jsem vy a my jsme celek, který je nerozdělitelný. Když pochopíte tento fakt a tuto kontinuitu, poznáte sami sebe a nebude síla, která by vás strhla z cesty přímého poznání.

 

To vám vzkazuji Já moji milí, krásní a radostní.

 

Váš Otec Stvořitel. Pomněte, já jsem neustále, protože vy jste ve mně a jste mojí součástí. Dokud Já budu, budete i vy, tak tomu je a bude. Jste věční a jedineční a dokonalí. Miluji vás.

 

            Váš Otec Stvořitel.“

 

 

764.  O Zemi, o kontaktu se Stvořitelem, teze o výuce.

                                                          (Přijal Ivan D.)           17.7.1999.     20:25–21:20 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ivane náš milovaný. Jsme na empiru našeho bytí a vzhlížíme k Bohu, našemu Stvořiteli, stejně jako ty se ubíráš ve svých myšlenkách k oněm výšinám filosofie a vědění, které ti skrze okna tvé mysli dává celý Vesmír. Děkujeme ti za výzvu. Jsme neustále připraveni komunikovat a naše komunikace je momentálně nesena - jak sám vidíš na bledě zelené a růžové vibrační platformě, to znamená, že nyní přijímáš tuto komunikaci přes srdeční čakru, což je pro tebe milý Ivánku mnohem lepší než přes čakru 7., neboť přijímáš přesněji a méně se vyčerpáváš. Ano, čas se krátí, doba je krušná a tvůj rozhovor s Katuškou na toto téma jsme i my registrovali. Velmi nepříjemné elektromagnetické vlnění, které momentálně pulzuje kolem Země, je násobeno obrannými reakcemi Zemičky, v tom všem je zapojen i asteroid, který se neustále blíží a zastírá svými vibracemi jak Slunce, tak Zemi. Naším úkolem je zmírnit tyto nápory především u vás, kteří hodláte komunikovat a neustále komunikujete, což je krásné a naše láska za vaši houževnatost je nesmírná. Určitě jsi v poslední době zaregistroval energetický pokles nebo spíš velké kolísání vlastního tělesného náboje. Ano, Zemička je nyní zmítaná energetickým vlnobitím. 

Vidíš ty energetické anomálie, které vybočují ze Země. To právě vystřelují negace zevnitř Země jako její obrana a navíc se tyto negace propojují se systematickým vyzařováním negativních entit na povrchu Země, pod povrchem – oceány a hluboká zemská podloží a vně zemského povrchu. Tyto anomálie způsobují právě ony výkyvy vaší mysli – soustředěnosti – koncentrace. Jsme potěšeni na druhou stranu, že vaše snaha a úsilí překonává velmi úspěšně tyto anomálie. Kdo má zájem náš milý, propojí se vždy.  

Víš Ivánku, možná by tě zajímalo, jak my hovoříme se Stvořitelem, jak my jej vnímáme. Ano, je to překrásný moment – jedná se o obřad, ale ten si vykoná každý z nás sám v sobě. Existují speciální místnosti se zvláštním celoprostorovým osvícením, které kolísá mezi purpurovou, fialovou, zelenou a modrou barvou. Když do té místnosti vstoupíme – jednotlivě nebo ve skupinkách, atmosféra v místnosti ještě víc ožije. Místnost totiž vnímá naše myšlenkové zázněje a chápe důvod, pro který vcházíme. Rozzáří se stříbřitě zlatým ozónem a ve všech atomech se ozve Stvořitel, protože on je přítomen ve všem a všude. Po pozdravení a prosbě slyšíme jasný hlas, který konkrétně hovoří s námi na dané téma. Stvořitel takto může komunikovat na nekonečně mnoha místech se všemi zájemci najednou. Barva místnosti pak neustále kopíruje vibrace všech probíraných myšlenek. Po skončení rozhovoru dostává místnost opět purpurovou barvu, která vyzařuje naprosto kontinuálně ze všech míst stejnou intenzitou. Toto vyzařování má totiž svoji vlastní inteligenci, to znamená, že i atom a z nich složené molekuly, vědomě plní své poslání v oné dimenzi ve svém zrození a vědomě ozařují prostředí. Vím, milý Ivane, že momentálně opět poněkud hledáš smysl a logiku v těchto informacích, ale věř, že ve vyšších světech má vše a všichni poněkud jinou filosofii, než se nosí v nižších dimenzích. Ty o těchto věcech dobře víš, ale míra tvého dobrovolného zapomnění ti občas nastiňuje pochybnosti. Cosi v podvědomí ti ale říká, že všemu rozumíš úplně do detailu.

 

Vím, že psaní není příliš efektivní způsob, jak si zachovat naše myšlenky na delší dobu. V brzké době se naučíš úplně jiný způsob příjmu. Ten však v podmínkách 3. dimenze nefunguje. Ano, má to těsnou spojitost s ukládáním vědomostí do krystalů, které mají funkci asi jako vaše CD media. Jejich kapacita ale především prostornost je nevídaná. Data se totiž v nich ukládají jako prostorové obrazce i s příslušným prostředím, ve kterém se odehrávají. Ty potom jen do celého problému, který je terčem výuky, prostě vstoupíš jako do absolutní reality. Dovedeš si potom představit tu účinnost a rychlost výuky našich nejmladších. Cokoliv se učí, či osvojují si přímo, mohou prožít ve více dimenzionální realitě. Představ si výuku ve vašich školách třeba o tygrovi. Děti se v ten moment ocitnou v savaně mezi tygry, ale tygři se chovají přesně podle požadavků učitele – dá-li se tak ona osoba nazvat – jsou to většinou humanoidi – ale jenom tehdy, jedná-li se o krystalovou výuku. Vše je holografická projekce, která přesně simuluje realitu. Můžeš přijít k tygrovi, pohladit jej, nakrmit jej, můžeš být přítomen jeho lovu atd. Jsou to velmi velmi významné a výstižné momenty, jak se dá ve velmi krátké době přiblížit poznání z naprosto každého kouta vesmíru. Výuka jazyků pak probíhá ještě ve více členitých polohách. Samozřejmě nejprve se žák seznámí s celou etimologií daného jazyka, se vznikem a vývojem a to opět holografickou projekcí, která je současně vkládána do podvědomí. Výuka potom probíhá v odlišném časoprostoru, kdy doba se smršťuje a kapacita mozku se nastavuje – mnohokrát znásobí. Čili mozek za určitou časovou dobu akceptuje mnohokrát více informací, které přesně fixuje. Takže například za 1 pozemskou minutu pojme mozek množství informací, které by normální cestou – v běžné smyčce časoprostoru přijímal 100 let. To vše se dá zvládnout pouze díky schopnostem manipulace s časoprostorem a veličinami k tomu přistávajícími. Samozřejmě studium jazyků může procházet v krystalových projekcích všechny simulace rozhovoru s konkrétní osobou v konkrétním prostředí a sentence kdykoliv vrátit, či zpomalit. Vše probíhá jak za bdělého stavu, tak také ve spánku. Jestliže některý z našich průzkumníků má zvládnout jazyk rychle kvůli velmi brzké akci v daném sektoru, probíhá tzv. rychlokurs. To je však proces ještě odlišnější a mnohem rychlejší. Opět změna časoprostoru – simulační možnosti probíhají ve speciálně navedeném hypnotickém spánku a vše se urychluje mnohonásobně. Taková bytost je pak schopna během velmi krátké doby – za pozemský čas převedeno na 2 – 3 dny zvládnout veškerou etomologii, včetně nářečí, slangu  oné části vysazení 200 – 300 let zpět. 

Ivánku náš milý – jsou to pro nás krásné chvíle, které s tebou trávíme.“ 

Pro mne je to milí moji zrovna takové. Děkuji vám srdečně za tyto krásné poznatky. Vím, že spoustu podobných náhledů jsem absolvoval v minulých nocích, kdy jsem se budil s konkrétním pocitem zážitků z vašich školících prostorů. Zejména výuka barvami mě fascinovala.

 

„Ano, náš milý. To jsme tě učili používání a využívání barev v tvém případě žluté a modré v řešení a čelení stresových momentů. Víceméně jsi byl takříkajíc naočkován tímto sérem. Možná nyní cítíš, že jsi poněkud neklidnější, ale to je dobrá známka. Uvědomuješ si totiž funkci těchto terapií a nyní je rozvíjíš v praxi. Za několik dní budeš o hodně pevnější a rozhodnější.

 

Milovaný náš Ivane. Vůbec nebylo třeba se představovat. Jistě jsi cítil naši energii zvýšenou teplotou v místnosti. Ano, jsme stále zde. Je nás 8. Jsme převážně z Plejád. Současně byla občas napojena Pleja, Ptaah, Akon. Děkujeme ti za velmi příjemné prostředí ve tvé bytosti i mimo ni. Zdravím tě i já Aštar i já Ester. Ano, dobře mne nyní Ivane vnímáš vlevo od tebe – u gramofonu.

 

Žij v lásce a míru. Budeme neustále udržovat kontakt se všemi, kdo o to mají zájem.

 

Milujeme vás jako vlastní děti. Děkujeme za náklonnost a důvěru. Zdraví také Hoované a Ummiťané. Je nás hodně. Lásku všem.“

 

 

765.  Přelety lodí.                         (Přijal Ivan D.)           29.-30.71999.     23:45–00:20 hodin.

                                                                                                Místo: Ostrov Lefkáda, Řecko.

 

Drazí milí přátelé, děkujeme vám za to, co jsme pocítili, prožili, vychutnali a nakonec i viděli. Bylo to krásné a ten pocit lásky a souznění byl nádherný. Milujeme vás za to a nejen za to.

 

„Naši milovaní, Ivane a Danuško. Celá artilerie Plejád i Aštarovců se doslova shlukla nad tímto krajem. Byla škoda, že jste nepovyjeli kousek výš, ale i tak to bylo krásné souznění dušiček ve vyšších dimenzích.

 

Tento kraj je opravdu velmi příhodný k tomuto druhu kontaktů a ne nadarmo si „bohové“ vybrali tuto zem za svou doménu. Vibračně je tato část zeměkoule velmi pozitivní, i když Lefkáda konkrétně nepatří k těm nejpozitivnějším.

 

Ivánku, hovoří s tebou Pleja, tvoje ochránkyně a souputnice na slovo vzatá. První loď, kterou jste spatřili hned na uvítanou, byla moje malá průzkumná. Zavedla jsem si vás přesně na místo, které ještě odpovídalo možnostem kontaktu, a přitom bylo relativně nízko položené. Tvar, který zachytila Danuška v dalekohledu, byl poněkud zkreslený atmosférou. Loď má tvar disku s malým vyboulením na svrchní části. Víceméně tvary našich lodí – průzkumných, zůstávají beze změn. Milují vás mnozí jiní, kteří se skrze mne napojovali a posílali lásku do oněch míst. Láskyplná energie postupně rostla a vaše výzvy postupně vyslechla spousta pozitivních bytostí. Viditelné však byly jen dvě lodi. Záblesky, které jsi Ivánku zaregistroval, byla Semajse společně s Ptaahem. Byl to předvoj samotného Aštara, který vás chtěl osobně pozdravit. Sám dobře cítíš, že vaše vibrace kolísaly, a že jak jste se ke konci seance k sobě přiblížili, vibrace stouply, a Aštar se objevil přesně v moment, kdy vše u vás povolilo, ale pozitivní vibrace mohly být právě v tomto uvolnění vypouštěny a nasměrovány pravým směrem. Tvoje tři světla, Ivane, byla viditelná v širokém okolí.“

 

„Nyní se připojuji já, Ivánku, Aštar Šeran. Zdravím tě a znovu ti opětuji tu lásku, která mnou proběhla a prodchla mou celou bytost a nejen mou. Vždyť vaše láska, přání kontaktovat, byla právě bytostně hmatatelná. Naše letka 5 lodí přelétla nad vámi několikrát. Bohužel jste registrovali pozemské družice, ne naše průzkumné lodi. Teprve až Semjase upozornila svými zablesknutími na naši opětovnou přítomnost. Kéž záblesk, který jste viděli po té, vám uchová energii, kterou jste obdrželi na delší dobu. Naše láska je bezmezná a vidíte naši milí, že vše funguje i ve stížených podmínkách, kdy jste byli nedaleko silnice. Milujeme vás a posíláme neustále lásku a impulsy pozitivna a souznění. Bylo by krásné, kdyby se vám podařilo v příštích dnech povyjet výš do hor a provést meditaci. Ta by nás všechny povznesla do barev a světel a láskyplných harmonií. Vždyť přece ona láska rozeznívá naše motory a naše srdce. Vždyť onen cit a siločáry dobra a citu pohybují našimi stroji. Milujeme vás za vaši snahu. Buďte i nadále v lásce a odvaze stát čelem ke všemu novému a nehmatatelnému, však reálnému a živému.

 

Milý Ivánku. Vidím, že Danuška už oddechuje. Ty, jak je patrno, využíváš náboje energie, kterým jsem vás oba obdařil. Vidíš, že energie lásky působí oběma směry a na každého působí v daném okamžiku jinak. Tebe probudil a Danušku ukolébal. Prosím, neboj se, budeme s ní rozmlouvat ve spánku. Těšilo nás velice ještě jednou. Vaše snažení sledovalo z velké výšky mnoho bytostí z Ptaahovy i mé flotily. Buďte pozdraveni ještě jednou a to v největší upřímnosti. Milujeme vás hvězdy naše jasné. Záříte nám na cestu a sami sobě rozsvětlujete budoucnost, která neustále kráčí ruku v ruce se současností, protože ony jsou jedno stejně jako my jsme jedno s vámi a s naším Stvořitelem. Stvoření píše neustále nové řádky dějin poznání, i když jsou všechny již apriori napsány. Nic není v tomto Stvoření nemožné, vše se děje v regulích Stvořitele našeho.

 

Půlměsíc, překřížený obručí a šípem, posíláme vám na dobrou noc. Těšíme se na opětovné setkání. Vaši vesmírní, Aštar Šeran, Ptaah, Semjase, Pleja, Sol-tec, … “

 

 

766.  Přerod Země.                                 (Přijal Ivan D.)          4.8.1999.    14:50–15:25 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

 „Ivane náš milý. Jsme zde o několik stupínků výše, jak vy říkáte. Zatímco vy říkáte, že jsme o několik stupínků výše, jsme pro vás čím dál víc hmatatelní, protože my našimi novými koridory, které jsme už tolikrát avizovali nejen ve sděleních tobě, sestupujeme k vám na půl cesty. To neznamená nic jiného, miláčku náš, že čas setkání na půl cestě se již nevyhnutelně blíží. Vy budete vyneseni vibracemi vašich srdcí o pomyslný stupínek výš a my ve speciálních vibračních koridorech postoupíme o něco níže, abychom se tam mohli všichni setkat a prostoupit v myšlenkách, citech, náklonnosti a lásce skrze svá srdce a těla do jedné roviny, která pak bude po našem postupném převibrování opět povýšena do 5. úrovně, kde již je vše připraveno pro ty, kdož chtějí procitnout ze zmrazenosti a ochrnutosti vědomí a smyslů. Čekáme na tuto chvíli jako na zvuk hlásné a spásné trouby pro vás i pro nás. Vždyť tento váš svět si po tolika a tolika peripetiích zaslouží vyrovnání, vyčištění a omlazení. Vy sami již jste unaveni a obtíženi nánosy minulosti. Ne však všichni budou omlazeni a vybráni. Ne všichni. Ale i to je jejich dobrovolná volba a oni nebudou strádat ve svém vědomí, neb jim Stvořitel dopřeje dle jejich přání a potřeby času na rozpomenutí v té dimenzi a v tom stavu, ve kterém se nacházejí. Nic se neděje násilně, milý Ivane a i jejich volba – jejich vztah k materiím a vibracím, které vytvářejí jejich škálu stupnice jejich rozpomenutí je přesně v kontextu  jejich dosavadního duchovního vývoje. Nic nebude u nikoho uspěcháno a je plně respektován vibrační kvocient každého daného jedince, který si reguluje on sám svým jedinečným vztahem sama k sobě.

 

Budiž pozdraven bratře a synu náš. Zdraví tě Andromeda, zářící místo v této části vesmíru. Pozorujeme vás teď jako před dávnými časy, naši milí. Jsme neustále s vámi a čechráme něžně staleté vrásky na vašich moudrých čelech, které zračí poznání, smíření, pochopení a prohlédnutí. Nechť vaše osvícení prozáří vaše duše stejně jako vaše příbytky. Myslíme tím soustavu vašich těl a po té také veškeré okolí, které ve vašem přerozujícím se materiálním světě neustále vytváří břehy vašeho poznání. Vaše hrubohmotná těla již jsou vám příliš těsná na to, aby jste mohli dostatečně vnímat informace, vjemy v plné jejich šíři jak k vám přicházejí. Vaše těla budou poněkud odhmotněna a připravena na příjem jemnějšího tkaniva informací, které jako stříbrné a zlaté nitky proudí neustále nesčetnými kanálky do vašich světelných duší. Budiž vám všem důkazem, že obrazy a vjemy na obloze jsou projevem vyšší inteligence, která neustále vstupuje do kontaktu s vámi. Děláme to už eóny věků a vaše nesčetné inkarnace toho byly vědomým i nevědomým svědkem. Buďte pozdraveni vy všichni, kdož cestujete prostorem a časem jako my. Všichni toužíme po splynutí s nejvyšší pravdou. Všem nám toto snažení staví neustále pevnější a zářivější most k jediné pravdě, která nám všem září v ústrety. Vidíte ji stejně jako my. My jsme stejní jako vy, jen tuto pravdu vidíme zřetelněji. Ale i mnozí z vás nyní vidí, slyší a cítí vše kolem i vně sebe velmi konkrétně a silně. Vy jste už prohlédli. Už můžete vystoupat výše, už jste schopni se navrátit ke svým zdárným včerejškům, které přemostí současnost v zítřek a vše pak splyne v jeden okamžik nekonečné blaženosti nekonečné a jediné pravdy. Protože neexistuje minulost, současnost ani budoucnost. Existuje Stvořitel jako jediná a neochvějná směrnice pravd a poznání.

 

Buďte bdělí a patrni těchto slov. Vše, co se bude dít v krátkém období, bude jen vyvrcholením snah a nekonečného vývoje vašeho já.

 

            Lásku, smíření, souznění a splynutí.

 

Bytosti světla, které jsou neustále součástí vás všech neb my jsme celek naší pravdy.“

 

 

767.  Povídání na Krétě.                            (Přijal Ivan D.)          1.9.1999.    7:30–18:11 hodin.

                                                                                                                          Místo: Kréta. 

(Část sdělení.) 

„Nedokážeš si, milý Ivánku ani představit, kolik bytostí – pozitivního zaměření takto chráníme. Máme vymezená teritoria a neustále měříme vibrace. Kdo z bytostí splňuje vibrační kriteria, je mu věnována veškerá péče. Viděl jsi dobře ještě v alfa rovině terén, na kterém se pohybujete. Tento terén, i když je váš, by byl za daných okolností pro mnoho z vás neschůdný. My vám pomáháme láskyplnými impulsy leckde proplout nesnázemi. Ano, můžeš nyní, milý Ivánku stručně napsat co jsi slyšel. Boje opravdu slábnou, ale nejsou u konce. Negativní z holoproudých vesmírů se nasytili našich pozitivních vibrací. My však stále ještě nemáme kódy, kterými bychom pronikli do jejich hájenství. Dokonce jsme žádali o pomoc na vyšší místa, ale zákony stvoření nedovolují pomoc vyšších míst v tomto případě. Bylo by to opět vměšování do našeho vývoje. Náš vývoj také prodělává své etapy a tohle je jedna z nich. Naše pomoc nižším bytostem přináší i ztráty v našich řadách.

 

Milý Ivánku, tady je Miriam a také Quetzal. Zdravím tě z kolem prolétající lodi. Blikáme i nyní, ale naše světlo je nyní pro tebe neznatelné. Jsme však neustále s vámi. Myslíme tím všechny dobré lidi na této krásné modré kouli. Dnes večer se těšíme na kontakt. Mohlo by k němu dojít na blízkých kopcích, kam už nyní máš záměr večer jet. Do té doby mír a Bůh s vámi. Amirim se přidává teď a předává pozitivní pozdrav plný lásky. Naši milí. Milujeme vás nade vše. Držte neustále pochodeň lásky kudy kráčíte a prosvětlujete srdce ostatních ještě pohasnuvších. Budeme zde neustále na výsostných místech lehkosti a blaženosti vyšších světů. Milostivý Bůh a Stvořitel náš nám je k tomu nápomocen. On dobře ví, co nás všechny propojuje a velí nám starat se o vás. Je to naše společná minulost, přítomnost i budoucnost. Jsme jedno. Vy jste z mnoha příčin pouze zůstali zde na Zemi po mnohé inkarnace a my pobýváme v jiných fyzických světech. Podstata nás všech je však stejná a to ty Ivánku dobře víš. S láskou vás pozorujeme teď. Cítíš vibrační tlak naší lodě. Jsme zacloněni a 18 km nad vámi. Líbáme, objímáme a přejeme krásný den.

 

Rozjímej o tomto pozitivnu. Mír s tebou bratře.

 

Miriam, Quetzal, Amirim, Aron, Hjlara a mnozí další.“

 

 

 

768.  Sdělení.                                       (Přijal Ivan D.)              8.9.1999.    18:30–9:00 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Nella – 5.dimenze – souhvězdí Býka.“ (Sděleno telepaticky při ranním FO, hned po té přepsáno.)

„Vaše planeta je pod neustálým tlakem negativních entit, které mají neustále široké pole působnosti. Negativní entity implantují svými tykadly negativní impulsy všem těm, kteří ji jsou schopni přijmout v podobě vizí a konkrétních námětů počítačových her a filmů – jejich scénářů. Implantují přesné vize zjevení a netvorů, které tito lidé – maje přístup k vysoké animační technice a programingu – okamžitě realizují a zpeněží. Tímto způsobem jsou nakladená vejce oplodněna a okamžitě zrozena v podobě nových filmů, nových brutálních počítačových her a rozšířena po celém světě do počítačů dětí a mládeže, která je těmto věcem velmi přístupná a otevřena. Tito poté ony impulsy a konkrétní ztvárnění těchto her ještě oživí a znásobí vlastní fantasií, přemýšlí o nich a vysílají tyto negace do ovzduší svého okolí. Tyto myšlenky v daných aglomeracích vyloženě zhustí atmosféru, zhmotní se a vytvářejí onu potravu v podobě negativních emocí – negativním entitám. Ty takto využívají mozků vašich nízko vyvinutých duchovních forem jako líhně vlastní potravy. Jelikož tento artikl je velmi dobře prodejný, protože celá záležitost je dobře propojeným řetězcem, vše velmi dobře funguje. Milý Ivane – objasňuji ti princip tohoto dokonalého systému negativních entit, přestože je jasné, že tohle sdělení nemůžeš poskytnout širokým masám. S těmito zhmotnělými emočními vibracemi svádíme my tady ve vyšší dimenzi onen boj. Protože v současné době prostupuje 3. a 5. dimenze jedna do druhé, je velmi snadné proniknout do našich sfér. My však nemůžeme násilně vstoupit do vašeho duchovního vývoje, abychom zastavili přísun negativních impulsů do vašich těl. Museli bychom vás násilně duchovně posunout výše, abychom zamezili přísunu negací. To nemůžeme. Je zase jenom na vás duchovně působit kolem sebe všemi dostupnými prostředky, aby si lidé uvědomili, že věci, které považují za krásnou obživu, jsou ty nejnebezpečnější úkony, které provádějí. Tím pádem boje, které probíhají, jsou neustálé a permanentní. To zjistí právě citlivější jedinci. Mohou na sobě pociťovat fyzickou a psychickou disharmonii přesně v těch periodách, kdy míra vyzařování negací – čili doba líhnutí nových myšlenek dosáhla horní hranice. Jste to tudíž vy sami, kdo regulujete intenzitu bojů, vy sami můžete všemu udělat přítrž, vy sami naopak můžete vše dovést do totální destrukce a zániku.

 

Milý Ivánku, napojila jsem se znovu během tvého psaní. Miluji tebe i všechny ostatní, kteří jsou schopni tímto způsobem přijímat daná a někdy velmi nepříjemná fakta. Bůh s vámi i s námi drahý příteli. Jsem zde Nella s 5. dimenze v souhvězdí Býka.

 

Pozdrav Ivovi a Katušce.

 

Světlo a lásku všem vám, kdož víte zač se snažíte.“

 

 

769.  Sdělení.                                       (Přijal Ivan D.)            12.9.1999.    9:45–10:25 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Jsme tu milý Ivánku všichni ti, co se ti před chvílí představili i ti, kteří ještě čekají v dlouhém zástupu a čekají na audienci u tvého srdce. Nyní přijímáš tuto depeši přes korunní čakru. Je to poněkud bolestivější, ale srdce máš poněkud uzavřenější. Je to způsobeno obavami o ztrátu kontaktu. Neobávej se prosím. Náš synu a bratře. Jen ty koriguješ a reguluješ míru a kvalitu příjmu našich vibrací. Jen ty jsi strůjcem své čistoty, svého přesvědčení, své náklonnosti k té či oné sféře vlivů a poznání. Nehledejte drazí naši rozřešení všeho a všech u nás. Vy jste schopni toto učinit a velmi správně se rozhodnout. Máme z vás radost v tom směru, že už se dokážete o mnoho lépe orientovat ve vašich myslích a srdcích, mnohem jasněji čtete v sobě samých a prozíráte co je zlé a co je dobré. I to byla vůle Stvořitelova. Aby jste opět uchopili život – svůj život do vlastních rukou a nespoléhali pořád na návod shůry. Bude vám pomoženo jen tehdy, jestli vy sami budete aktivně pracovat sami na sobě. Veškerá vodítka přicházející z vyšších dimenzí jsou pouze návodem, jak sami na sobě máte konkrétně pracovat. Milý Ivánku. Jsou zde Galeané. Bytosti, které se napojují často na tvé nitro. Jsou zde Lemuřané, kteří opravdu obývají velké létající vesmírné pevnosti a nemají vlastně konkrétního domova ve vesmíru. Jsou zde Ummiťané, zdraví tě obyvatelé oblastí Proximy Centaury, Plejáďané. Hlásí se také obyvatelé 5. dimenze vašeho solárního systému – především Masaru, ale také Venuše, Jupiteru a Saturnu. Jsme neustále propojeni našimi duchovními srdcemi s vašimi. Není dne, hodiny ani minuty, abychom nebyli s vámi propojeni. Doba kolem intenzivních kontaktů se poněkud změnila. Intenzita telepatických sdělení poněkud ochabla a to z důvodů ochabnutí vyzařování pozitivních vibrací pozemšťanů. Spousta duší na Zemi, která byla zapálena pro práci pro světlo zanechala své činnosti. Jejich víra a přesvědčení nebyly dost silné k tomu, aby vytrvali. Vaše víra je ještě pořád příliš slabá. Ještě pořád příliš mnoho jste závislí na rychlém výsledku vaší práce. Pokud neuvidíte a neucítíte výsledek hned po zahájení vašeho snažení, začnete pochybovat a přestanete usilovně pracovat a nakonec ochabnete a skončíte dříve, než jste začali zahaleni do vlastních pochybností a padáte jako do hlubin temného oceánu opět zpět do míst nejistoty, temna hlouposti, do míst vaší pochybné materiální jistoty. Mnoho takových, kteří zapláli ohněm lásky shořelo v tomto vzplanutí na popel, který byl vzápětí rozfoukán do nekonečných plání dimenze fyzického bytí. Pomněte na to milý Pozemšťané. Jen poctivou prací, ale především usilovným snažením, nepochybováním a ustavičnou vírou, kterou nás naplňuje fakt existence samotného Stvořitele nás může dovést do úspěšného konce našeho snažení. Jen se podívejte na to jak jste neustále nespokojeni z vlastní vládou. Přitom si ji vždy sami volíte. Jak dlouho jste schopni vytrvat ve víře v tuto vládu. Vláda je jen předvoj vás samých. Jsou v ní stejné syndromy jako ve vás. Vy sami můžete nastolit lepší zítřek v těchto sférách bytí se vším, co k tomu patří. Vy sami můžete naopak vše uvrhnout do temnot ze kterých se tak těžko dostáváte. Víš dobře milý Ivane jak snadno se vše vybudované a vystavěné dlouhými věky dá za krátkou chvíli zdestruovat. Velmi dobře víš jakou rychlostí se zřítí krásný výstavní dům se všelikými freskami, ornamenty a stavitelskými nuancemi. Dům je stavěn 2, 3, někdy i 5 let. Však v demolici skončí za pouhých 10 – 20 sekund. Vše co je vybudováno na bázi lásky, souznění na úrovni vyšších vibrací je proto potřeba chránit, opatrovat a restaurovat. Teprve vědomé uvědomění si existence boží Prozřetelnosti vás naplní smysluplností této činnosti. Vy, co jste vytrvali, prosím držte onen prapor pravdy a vašeho přesvědčení a snažení dále. My budeme neustále na vašich postech. Výběr pozitivních duší se zmenšil, ale ti kdo vytrvali mají velkou šanci už na své úrovni setrvat. Část našich flotil milý Ivane opustila svá postavení. Díky průniku 3. – 5. dimenze a výstavbě koridorů došlo k tomu, že negativní emoce, které se opět začaly na vaší planetě stupňovat, prostupovali do páté dimenze a doslova otravovali náš výsostný prostor. Milujeme vás neustále, ale naše prosby, impulsy, naše hlazení vašich duší, laskání dopadá mnohdy na neoranou půdu a zaniká pak v chladu a špíně. Budeme opravdu pomáhat jen těm, kteří o to mají zájem.

 

Mějte neustále na paměti tato slova naši milí. Jen ten kdo vědomě směřuje ke světlu dřív nebo později jej spatří. Ten kdo pochybuje o jeho existenci, nebude ještě dlouho na výsluní lásky, pravdy a absolutního souznění. Bude neustále vyhledávat temné kouty, protože nečisté duše by žár pravdy a lásky zahubil.

           

Milujeme vás ale víc nemůžeme činit.

 

Vaši vesmírní souputníci v časech zlých i dobrých.

 

Budiž Bůh pochválen jako jediný a svrchovaný vládce našich domén.“

 

Velká část sdělení přijata od vysokých duchovních bytostí Saturnu – pozn. příjemce.

 

 

770.  Sdělení.                                       (Přijal Ivan D.)             15.9.1999.     8:10–8:53 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Zdravím tě milý Ivánku z výšin jiných časových prostorů. Krásně jsi se napojil v těchto ranních hodinách a sám dobře vnímáš, že ranní hodiny, kdy atmosféra ještě není tak znečištěna negativními myšlenkami a teplota atmosféry a tím také samotného povrchu Zemičky je přístupnější nebo chceš-li průchodnější našim impulsům. Jsme šťastni a konkrétně jsem to já Athar, jak jsi poznal, že můžeme takto krásně komunikovat, že jsme natolik naladěni a sblíženi, že stačí slaboučce zaťukat na srdíčka, a ony se okamžitě napojí, rozevřou svoje komůrky pro kontakt a impulsy probíhají duplexně mezi našimi světy. Dobře jsi poznal ještě přede mnou Semjase. Ta opět pracuje v blízkosti Země. Je však ještě neustále pod kontrolou biologů – lékařů a sám duch Billyho, který nyní ve sféře astrální prodělává přípravu na další velmi významnou inkarnaci, je přímo napojen na Semjasinu duchovní schránku. Semjase ti velmi názorně a výstižně popsala v obrazech jak to vypadá se současným příjmem a všelikou komplexní komunikací mezi našimi a vašimi entitami. Viděl jsi zlatý zvon, jako by byl ale ovinut a zabalen různými přebaly – viděl jsi plátna různých barev. Ano Ivánku, ten zvon zlatý a krásný – znějící tóny lásky a souznějící s tolika vibracemi jemu podobných souputníků – jsou naše duše. Zvon – to je onen symbol prapodstaty bytí a duše samotné. Víš, že i srdce je mnohdy přirovnáváno ke zvonu a zvuk zvonu nás bez výjimky vždy fascinuje. Přitom funkce zvonu je velmi prostá. Na principu rozeznění celého povrchu úderem koule, která je zavěšena ve středu kopule se rozvibruje celá plocha pláště a vibrace se potom nese okolním prostorem. Tuto vibraci v podobě chvění částic vnímají jiné bytosti – jiné zvony a vzájemně se rozeznívají. Každý zvon má svoji kouli a ta koule to je sám Stvořitel, který rozeznívá a dává impulsy k pohybu. Není náhoda, že i naše lodě se mnohdy velmi blízko podobají zvonu. Je to jak symbol souznění, tak dokonalosti tvaru. I naše lodě dokáží krásně vibrovat a znít, zpívat a dokáží svým rychlým pohybem vesmíru roznášet tyto pozitivní vibrace širokým prostorem. Milý Ivánku. Jsme velmi rádi, že opět můžeme komunikovat. Vibrační poměry na naší matičce Zemi se poněkud změnily a kontakt samotný se poněkud ztratil. Je to způsobeno nesourodými anomáliemi vibrací nad povrchem, to znamená do 10 000 metrů. Jelikož dochází – probíhá postupná očista celé planety a tím i bytostí na Zemi, dochází k prudké akumulaci jak pozitivních tak negativních sil – entit, ty vytvářejí větší celky – čili dobré se přeskupuje k dobrému a zlé – negativní k negativnímu. Víme, že i tyto pojmy jsou v zásadě relativní, ale jedná se prostě o tříbení podle vibrací – podle vyspělosti nebo kvality duší nebo duchovních forem. To vše funguje bezpečně podle esoterického zákona hmoty a bytí. K takovéto selekci dochází konkrétně na Planetě Zemi už po několikáté a k těmto úkazům – chceš-li procesům dochází neustále v celém stvoření. Vše je ve stádiu vývoje a nebude tomu nikdy jinak. Stvořitel náš je vývoj sám a pokud budete schopni všichni vnímat onen zázrak vývoje v globále, nebude rázem nic nepochopitelného a tajemného. Jsme všichni součástí obrovského a překrásného Božího plánu, který sami dotváříme a každou svojí myšlenkou jej zásadně a konkrétně směřujeme přesně tam, kam Stvořitel uzná za vhodné, protože vše funguje v kontinualitě a propojení a naprosto vše zapadá jako soukolí do prostoru, času, rozměru, mínění a konání. Bůh jsme my a on je v nás, tudíž nic neprobíhá vně. Vše se děje uvnitř a současně my a Stvořitel tvoříme obal a nitro, my jsme zároveň myšlenkou a činem, my jsme zvonem a kyvadlem s tou rezonancí, která nás propojuje a směruje přesně podle impulsů, které stav našeho ducha vyrezonovává. Je to nádherné a překrásné a kdyby tohle všechno měli všichni a všude neustále na paměti, bylo by jinak a vývoj by se neustále ubíral svou cestou jako doposud, ale bylo by bezbolestně a láskyplno. Však každý vývojový stupeň nese sebou určitá úskalí a nemůže tomu být ani jinak. Stvořitel stejně jako my chce neustále prožívat, zakoušet a k tomu je neustále zapotřebí udržovat určitá teritoria v určitém stupni vývoje, aby bylo kam se vyvíjet a kam dozrávat. Jedná se jen o to milý Ivánku, že tato teritoria vibrací – vývoje, se jenom stěhují po celém stvoření.  Určitá vibrační teritoria se prostě přemisťují prostorem, stejně jako lidé kočují, přesně podle stavu svých potřeb po Zemi a hledají místo, které momentálně vyhovuje stavu jejich duše. Proto i místa, kde bude vévodit 3. dimenze vždy budou v tomto stvoření. Budou vždy místa i jiných vibrací 4,5,6,7,9… Nejsou to stabilní prostory, kterým je vyhrazeno toto místo. My sami vytváříme tyto prostory naší zkušeností, prozíravostí a stavem našich duší. Jsou to Ivánku poznatky, které už dávno znáš a sdělil si je mnohým tvým souputníkům. Ale hovořili jsme o tom proto, protože neustále a znovu je tohle vše příčinou momentálního stavu na konkrétním tělese zvaném Země, Shan, původně též Eridu, ze kterého také vznikl anglický tvar Erth a etomologie tohoto slova také zasahuje slovo Eden (ráj).

 

Jsme rádi a poctěni Ivane, že i my můžeme přidat pár svých myšlenek – zdraví tě Hoované opět. Naše paprsky lásky dopadají nyní na celou Zemi a zahrnují horoucím citem všechny a vše. Pocit souznění však necítí každý. Ale to opět jenom potvrzuje to, že pozvolna se selektují na Zemi lidé i místa a již brzy nebude na Zemi nesourodosti, už brzy se nebudou potýkat nesourodé vibrace na stejném území. Tímto nesourodým entitám už nyní jsou vymezena nová místa. Však kdy dojde ke kardinálnímu zlomu a přesunu není patrno a nikdy nebude, neb vývoj je neustále na své cestě a ovlivňuje jej tolik aspektů, že není možno nikdy s určitostí říct kdy, kde a za jakých okolností. Proto prosíme lidi této krásné planety - nelpěte na časových meznících, nelpěte na změně. Je to stejné lpění, jako závislost na majetku a materiálu. Buďte pokorní a usilujte o dobro, harmonii, buďte poctiví sami k sobě a vnímejte hlas vašeho srdce. Tím jedině urychlíte vývoj a usnadníte cestu přechodu sobě i jiným. Vše je neustále v pohybu a i my se tímto způsobem neustále vyvíjíme.“

 

Přerušeno – ranní neklid. Lpění na čemkoliv oddaluje výsledek.

 

Dodatek.

 

„Koule ve středu každého zvonu je Stvořitel sám. Vidíš, že střed to je centrum, to je absolutní pravda - Bůh. Zvonů je bezpočet – to je nekonečný počet různých forem bytí – duchovních forem. Každý zvon má svou kouli zavěšenou přesně ve středu a visící v kopuli – vrcholu zvonu. Velikost zvonu symbolizuje vyspělost duše. Je patrno, že Bůh je tedy v každém – ve všem. Zvon, který nemá kouli – je jakýmkoliv způsobem poničen, může být opraven. Většinou tomu je tak, že někdo nebo něco tento stav změní přínosem nové informace – prostě přijde  lékař-opravář, který kouli opět zavěsí. Nemusí přijít však hned.

 

Tato alegorie zvonu není nahodilá a ne náhodou byly zvony od pradávna zvěstovateli tolika důležitých zpráv. Zvonilo se při narození dítěte, zvoní se při svatbách a také umíráček je symbolem, že dochází k něčemu sice přirozenému, ale zásadnímu. Buď pozdraven ještě jednou od Hoovanů milý synu.“

 

 

771.  Povídání na různá témata.          (Přijal Ivan D.)           17.9.1999.     10:15–11:27 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

771.1  Barvy pracovních oděvů Plejáďanů.

 

„Milý Ivane, i dnes se ti hlásíme hned po tvé výzvě. Jsme neustále tak říkajíc v pozoru, protože čím dál víc duší se hlásí a má chuť si s námi povídat. Tady je Pleja osobně můj milý. Vím, že zatím cítíš kontakt tak říkajíc povšechní – méně konkrétní. Jde o to, že tyto dny se opět stupňuje negativní vyzařování planetky, která se blíží k vaší Zemičce. Když se potom sečtou obranné akce, které produkuje sama duše Země a připočtou se neustálé kolapsy celého Solárního systému a neustálé slabší či silnější boje, příjem je opravdu dosti nečitelný. Jsem však ráda, že můžeme takto téměř vždy najít k sobě cestu po komunikačních koridorech, které jsou vždy uvolněny láskou a opravdovým přáním komunikovat.

 

Ano Ivane, tvůj dotaz na druh našeho oblečení – barvy ve kterých se pohybujeme při různých druzích práce. Něco ti objasnila Katuška. Já upřesním ještě to, že naše pracovní oděvy jsou buď temně modré, potom tzv. starorůžové, to je ta správná verze v českém jazyce a hnědé. Vždy však v oblecích probleskuje – fluoreskuje stříbřitá. To je speciální ochranná vrstva – energetická vrstva, která nás chrání od různých škodlivých negací – zářičů. Mezi ně se počítají především myšlenkové údery negativních lidí. Ty se šíří rychleji než radiové vlny paprskovitě do Vesmíru a je úplně jedno, v jaké výšce nad povrchem určitého tělesa se nacházíme. Co se týče Země je toto vyzařování nad zvláště negativními lokalitami nepříznivé až do 150 – 200 km nad povrchem.

 

Proto při práci především v menších lodích v blízkosti povrchu Země používáme speciálních obleků, které jsou naplněny touto speciální perletí a barvy těchto tkanin – modrá, hnědá, starorůžová a někdy i tmavě zelená ještě více zabraňují průniku škodlivých vibrací.

 

Ptáš se, proč jsem i nyní v tmavém obleku. Ano jsem momentálně v temně modrém pracovním oděvu. Vidíš nás povíce. Jsme tu tři a provádíme opět proměřování vhodných teritorií pro průchozí koridory zhruba ve výšce 15 km. To už je hladina ve které nemůžeme mít na sobě barvy bílé a perleťové, které symbolizují čistotu a průzračnost a také by tyto ušlechtilé látky v tomto těžkém terénu vzaly brzy za své, protože i ony jsou vyráběny v jiných sférách, které umožňují přesně tuto jejich koexistenci. Krátce řečeno tyto bílé oděvy by se začaly v těžkých vibračních podmínkách rozpadat.

 

Milý můj. Jsem velmi ráda, že jsi udržel spojení. Vím, pročítal sis sdělení od Katušky i Iva z posledních týdnů. Jsou tam velmi zajímavá sdělení a ty sám si opět uvědomuješ, jak široké spektrum poznání a informací je možno těmito komunikačními kanály obdržet. Je to krása, že komunikace takto krásně fungují a že lidé mají chuť tuto komunikaci realizovat. Nás tato činnost velmi těší a vlastně si na ni vykazujeme přesný čas v harmonogramu našeho pracovního dne. Je pravdou, že téhle komunikaci se nevěnují všichni členové našich posádek či flotil. Na domovských planetách probíhá komunikace z nižšími světy ještě sporadičtěji. Tato činnost je poněkud náročnější a proto je potřeba vstupovat do zvláštně upravených místností – pracoven, kde je na tento kontakt speciální atmosféra. Milý Ivánku, předávám slovo na chvíli Hljaře – protože máme neodkladný úkol.“

 

 

771.2  Formy očisty.

 

„Pozorujeme a měříme anomálie kmitů vyzařování energie přímo od planety Země. Jsou to obranné programy, které ji očišťují od negativního působení lidí v daném teritoriu. Projevuje se to potom zvýšenou seismickou činností, větry, stáčením cyklónů v tornáda a vše se potom v daném teritoriu uzpůsobí k rychlé očistě. Vznikají rychlá a velmi silná zemětřesení, prudká tornáda a povodně. Je velmi zajímavé dávat do souvislosti duchovní činnost samotné Země a pozorovat potom sled událostí od příčiny – to je počátku, kdy Zemička vyšle impuls nespokojenosti – obrany. Impuls se v podobě vlnění jako stoupající hřib dere nad povrch. Poté se v krátké době na chvostu toho energetického hřibu fyzicky pohne země v důsledku rozdmýchání lávových ložisek a spodních žhavých ker v podloží Země. Vše se velmi rychle rozpohybuje a dochází k prvním otřesům. Shora jsou to vlastně velmi malé lokality, které jsou vlastně patrny jako body na Zemi. Jedná se však o teritoria někdy větší než 200 x 200 km. My potom proměřujeme míru negativních myšlenek a míru – nebo intenzitu a způsob reakce Planety na tyto negativní jevy. Země si dokonce vybírá i způsob očisty, který je pro daný povrch a klima vhodnější. Tak potom v hornatých krajích, s velmi členitým povrchem a podložím dochází k posuvům těchto hor a k zemětřesením. V krajinách spíše rovinatých dochází k cyklónům a velmi silným větrným prouděním. Naopak v krajinách s mírným podnebím, kde je možnost větších srážek i díky větší vegetaci, volí země formu očisty v podobě povodní.

 

Milý Ivánku, to jsem já Hljara. Čekala jsem vlastně až ti Pleja dopoví celý průběh průzkumu. Zůstala ještě napojena, protože uznala za vhodné se o těchto faktech s tebou podělit. Já jsem tě chtěla jen velmi srdečně pozdravit a poslat ti hodně a hodně lásky. Vím, dění se poněkud komplikuje. Vibrace neustále vytvářejí nové a nové změny a je to vše závislé na souboji pozitivních a negativních vibrací. Vše je neustále v pohybu a tím, že velká spousta lidí nemá ustálený názor na dění kolem nich, jsou lehce ovlivnitelní, potácejí se mezi oběma stranami. Jednou věří tomu, za nějaký čas se obrátí úplně na jinou stranu víry. To potom způsobuje doslovně vlnobití vibrací, kdy se přelévají vlny emocí z jedné na druhou stranu a disharmonizuje to neustále celé povědomí lidstva na této rozkolísané planetě. Nezbývá než neustále všemi způsoby, dostupnými kanály působit na duchovno celého lidstva. Je škoda, že lidstvo zainteresované příliš do materiální hladiny bytí potřebuje neustále hmotně dokazovat určitá fakta, která by je možná přesvědčila. Musím podotknout, že vibrace celé planety Země opět poklesly a kvanta lidí, kteří již byli duchovně povzneseni a pracovali na Božím plánu vědomě, odstoupila, nevydržela a neobstála z důvodu slabé víry a přesvědčení. Je to vše dobrovolná činnost a lidé si mají sami pomocí pokusů a omylů uvědomit a ověřit, co, jaká činnost, přesvědčení a filosofie v daném mezníku jejich bytí je pro ně ta správná. Věříme, doufáme, že k duchovnímu posunu bude směřovat co nejvyšší počet lidstva této tak zkoušené planety.“

 

 

771.3  Cayce.

 

„Milý Ivánku, ptáš se ještě na Cayceho. Jeho duch je na vyšších duchovních místech Stvoření velmi považován. Po jeho smrti on sám přehodnocoval a plánoval náplň své další inkarnace a především rychlost a místo, kde bude tato inkarnace probíhat. Mělo to být původně místo 5. nebo 7. dimenze. Nakonec však bylo rozhodnuto a on sám zvolil cestu do 3. dimenze. Byl již inkarnován a to do Evropy (přesné místo nemohu určit). Bude tvořit most mezi starou a novou dobou. Bude duchovním rádcem slabším a bloudícím duším a spolu s dalšími vyspělými duchy, kteří už se zrodili nebo čekají na vhodné podmínky své inkarnace bude kooperovat a připravovat druhou vlnu evakuace. Kdy však tato evakuace proběhne, záleží především na úspěšnosti celé této činnosti. Milý Ivánku, není zřejmé ani teď, kdy proběhne první vlna evakuace a kolik bytostí bude začleněno do výběru. Vše je v neustálém pohybu a tvorba všeho a všech probíhá přesně nyní v tomto časoprostoru a opravdu vše je flouting. Záleží na každé pozitivní, ale i negativní myšlence, protože vše se vším souvisí a každý impuls ovlivňuje vznik či zánik jiného impulsu a to vše se děje uvnitř jednoho jediného organismu zvaného Stvoření. Jsme všichni součástí této kooperace, tvorby a hry. Máme mnoho času k úvahám, meditacím. Naše duše jsou věčné a v tom jsme si všichni rovni. Nemáme však mnoho času, pokud se zaměříme na současný stav této části vesmíru, solárního systému vašeho Slunce, nebo celé naší Galaxie. Posun všeho a všech o patro výš je na dosah. Chystá se velká vesmírná oslava a nyní se rozhoduje o tom, kdo na ní bude fyzicky přítomen.

 

Buď pozdraven náš bratře. Drž se svého přesvědčení. Není to pokyn, jen prosba, protože vše v tomto stvoření je dobrovolné.

 

Milujeme tebe, ale i všechny ostatní pozitivní duše, které neustále vědomě kooperují se Stvořitelem naším. My jsme tomu všemu nápomocni a je nám ctí, že tomu tak je.

 

Lásku, pokoru, odhodlání, přátelství, neoblomnost a víru.

 

            Vaši vesmírní.“

 

 

772.  Vytlačení Sil temna – vesmírných - ze Sluneční soustavy (203).

                                                             (Přijal Ivo A. Benda)    26.9.1999.     8:29-8:42 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Dnes, včera a dříve se udály tyto důležité události. Naše flotily použily proti Silám temna novou zbraň a zaujaly opět tyto prostory ve vaší Sluneční soustavě. Tato zbraň funguje tak, jak už bylo řečeno, tedy odráží vyslanou energii zpět k útočníkovi a samotného jej eliminuje. Nyní dochází k zaujímání nových postavení a pokračují boje. Je pravděpodobné, že brzy skončí, a po krátkém odpočinku Plejáďanů bude asi provedena evakuace, neboť Země již takto moc nevydrží. Blíží se planetka a první fáze očisty je na dosah ruky.

 

Stále tedy lidé se musí snažit, pokud chtějí být evakuováni, pracovat na sobě. Ano, každý z vás má hodně práce a je třeba tohoto času využít k tomuto.

 

Toto ti milý Ivo dávám já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní opět vytlačujeme Temno z těchto prostor a snažíme se o kontrolu nad tímto prostorem vaší Sluneční soustavy. Dále tedy bude provedena evakuace těch lidí, kteří jsou vědomí a přejí si toto, mají dostatečné parametry pro záchranu. Toto jsou tedy ony události, kdy Světlo zvítězí nad Temnem a to je k tomuto vše.

 

Milý Ivo, mám velkou radost, kolik se ti podařilo dosud informovat lidí a jak je tato práce zde v zemích českých úspěšná. Nyní sice probíhá další síto, ale i tak těchto lidí bude hodně.

 

Mám touhu se brzy setkat, a to takto bude, budeme moci si sdělit nové skutečnosti a ukážu ti naše prostory lodí i naše planety. Toto vše se již blíží  a tak budeme moci završit tuto naši práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Naši bratři a sestry se moc těší na setkání a mají radost, že v této nejtěžší době jsi dokázal ukázat cestu mnoha lidem s naší pomocí.

 

Máme tě rádi a těšíme se, až budeš zde s námi na vesmírných lodích. Toto tedy ti dávám s láskou já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

www.universe-people.cz

 

 

773.  Evakuace a očista Země (204).   (Přijal Ivo A. Benda)    26.9.1999.   17:13-17:42 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Jsme ve výšce 15 km a hlídáme celý tento prostor. Máme radost, že jsme se s tebou spojili. Radujeme se, že nás stále více vnímáte a máte upřímný zájem o kontakt s námi.

 

Nyní jsme již převzali kontrolu nad planetou Zemí a Temno je hnáno stále do větší vzdálenosti, do prostor, který mu vyhradil Stvořitel náš milovaný. Nyní pociťujete opět klid a harmonii a máte radost, že jsme tady, to cítíme, ano, střídáme se zde a postupně navštěvujeme naše rodiny a blízké na domovských planetách. Máme velkou touhu se s vámi kontaktovat a tak se radujeme nad faktem, že jsme opět s vámi. Stav planety po naši nepřítomnost (cca 4 týdny) se výrazně zhoršil, stouplo množství hrubých vibrací. Máte touhu, aby byl lepší, ale je vás zatím málo. Proto se blíží to, co bylo mnohokrát předpovídáno – očista planety Země.

 

Máte již snad jen několik týdnů do odletu milý Ivo, a pak to může vypuknout. Evakuace bude tichá, nepovolaní lidé toto ani nepoznají, a proběhne v každém městě či vesnici během několika minut. Několik hodin po té bude náraz planetky do Severního Atlantiku, a co se stane si lehce domyslíš.

 

Hospodářská centra při pobřeží budou spláchnuta 300 m vysokou vlnou tsunami. Zhroutí se světový hospodářský systém. Peníze se stanou přes noc bezcennými potištěnými papírky. Lidé na toto nebudou připraveni. Nebudou vědět, co se stalo. Budou se cítit ohroženi kdečím, počínaje sousedními státy až po sílu z Vesmíru. Informační systém se zhroutí, s tím zásobování elektřinou, plynem a jinými surovinami včetně potravin. Několik týdnů bude naprostý chaos a řada lidí zahyne vlastní zlobou na infarkt a podobné příhody. Teprve po řadě týdnů se bude postupně obnovovat na neporušeném území (hornaté části kontinentů) infrastruktura a život se bude postupně vracet do „normálních kolejí“. Budou následovat zemětřesení, neboť se budou vynořovat nové pevniny včetně velkého kontinentu v Tichém oceánu. Takto vytlačené milióny km3 mořské vody způsobí během nejbližších let zvýšení hladiny oceánů o cca 150 m a tato voda zatopí všechny nížiny do této nadmořské výšky. Polovina států USA, Francie, Velké Británie, Ruska, Polska, Německa zůstanou navždy pod vodou se všemi hrubými vibracemi. Další fáze očisty budou tektonické lokální posuvy dolů a nahoru, stěhování národů, epidemie a lokální války. Nad tím bude vévodit „Spasitel“ – Antikrist, který se bude vydávat za zachránce lidstva.

 

Do 50 roků pozemského času z této civilizace nebude nic, než vzpomínky evakuovaných lidí, naše záznamy vaší kultury v krystalových počítačích, a dále ruiny některých staveb na některých místech Země.

 

Po té se vrátíte zpět, po převibrování planety do 5. dimenze a založíte Novou Zemi.

 

Dále budete s naší pomocí dočišťovat zemský povrch od zbytků staré civilizace, pokud zůstaly a narušují harmonii planety Země.

 

Takže toto milý Ivo čeká planetu Zemi ve 3. a 5. dimenzi v nejbližších letech. Máš toto sdělení na téma očista a evakuace a takto můžeš dát lidem milý Ivo.

 

Lásku ti posíláme a jsme stále s vámi, vaši Plejáďané.“

 

Děkuji vám drazí přátelé na lodích, mám vás rád a těším se na další spolupráci.  S láskou Ivo.

 

 

774.  Krátce po evakuaci na lodích (205).

                                                         (Přijal Ivo A. Benda)    27.9.1999.     17:17-17:42 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Ano, ptáš se na to, co budou dělat lidé na lodích krátce po evakuaci.

 

Tito lidé budou nejdříve zbaveni všech pozemských věcí, hlavně oblečení, které má hrubé vibrace, a převlečeni do palubních vesmírných úborů. Jsou to jednoduché, ale praktické úbory, které chrání jak tepelně, tak vibračně stabilizují a ochraňují. Tlumí vnější hrubé vibrace.

 

První kontakty budou s androidy a ti je zavedou do svých kajut. Tam obdrží další instrukce a získají přehled o pohybu na lodi a hlavně o tom, co se stalo. Je to plán školení v sálech s telestěnou, kde bude projektována pozemská činnost v minulých letech a ukázáno, jak ničili svoji planetu.

 

Dále jim bude řečeno, co je jejich úkolem na lodi a také to, že pokud chtějí přežít, je nutné tyto úkoly splnit. Jedná se o duchovní vzdělání a pročištění sebe sama od negativních bloků a prožitků, které brání ke zvýšení vibrace a ke zvýšení schopností těla a ducha. Každý bude mít co dělat, někdo přijde s lepší pozicí, někdo s horší, ale všichni budou mít stejné možnosti.

 

Po dalším zvýšení vibrací začnou první osobní kontakty s námi, Vesmírnými lidmi, neboť to bude u některých jedinců již možné. Budou dále seznámeni s celým počtem evakuovaných lidí, rasami a věkovým složením. Nyní je stále předpoklad 30 miliónů lidí. Různé rasy a jazykové skupiny budou nejdříve fyzicky odděleny, aby nedošlo z důvodu nízkého duchovního stupně k problémům.

 

Po zvládnutí několika lekcí duchovního školení pak bude možné tuto selekci zrušit a bude možná komunikace mezi námi na základě telepatie. Tím bude zbourána jazyková bariéra. Projdete jazykovými kurzy – rychlokurzy.

 

Bude zvolena Rada moudrých, kteří budou reprezentovat toto lidstvo vůči jiným stranám a tato Rada se také bude účastnit jednání týkající se planety Země.

 

Budete slavnostně přijati do Kosmické konfederace planet a dále budete spolupracovat při očistě Země. Tato spolupráce bude probíhat na řadě úrovní, od pouhého sledování očistných procesů, až po spolupráci s dalšími rasami Vesmírných lidí a někteří z vás budou pomáhat vybraným lidem na Zemi připravovat 2. vlnu evakuace.

 

Budete přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a zde budete pokračovat v činnostech, o kterých již bylo řečeno.Tato fáze pobytu již předpokládá vaši dobrou snášenlivost mezi sebou navzájem. Během několika měsíců budou vytvořeny nové sociální vztahy, neboť původní pozemská struktura těchto vztahů prakticky nebude existovat. Proto tedy bude v těchto věcech velmi pomáháno hlavně námi, Plejáďany, kteří vás již známe z našich lodí.

 

Na planetě Jupiter budete tak dlouho, dokud nebude možný návrat na Novou Zemi po převibrování ze 3. do 5. dimenze. Na Zemi se to podle našich odhadů stane cca za 50 let. Zde v 5. dimenzi proběhnou asi 2 roky vašeho času.

 

Moc se těšíme na naši spolupráci a víme, že to bude nová epocha ve vývoji lidské civilizace na planetě Zemi. Epocha krásnější, harmoničtější a šťastnější. Ty milý Ivo budeš mít takové poslání, jaké jsi si vybral před tímto zrozením na planetě Zemi, tedy vést lidi na cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a učit lidi žít v lásce a v harmonickém vztahu s přírodou.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předali Plejáďané v lodi nad tebou. Posíláme lásku.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za pomoc, také se těším na naši spolupráci na lodích a na Nové Zemi.

S láskou  Ivo.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

775.  O dnech příchozích.                  (Přijala Kateřina P.)     27.9.1999.   18:00-18:17 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milá Katko,

 

Hlásíme se ti my, tvoje setry a bratři z Plejád, kteří se teď momentálně nacházejí na jedné lodi přímo nad tebou.

 

Pozorně sledujeme celé to usilovné hemžení pod námi, tu snaživost a pracovitost lidí, kteří jsou schopni vší této činnosti jen díky své nevědomosti. Kdyby věděli, co je zanedlouho čeká, opravdu by asi stáhli ocas mezi nohy a utekli neznámo kam. Takto je to lepší. Jsou tvořící až do samého konce.

 

Vlastně i ty se snažíš, aby tu po tobě zůstalo co nejvíce a místo pasivního čekání a lenošení bušíš do počítače a píšeš knihu. Bylo by dobré ji vytisknout a posílat k přečtení svým přátelům, i když se jedná jen o polotovar. Získáš tak další materiály a podněty, které tak můžeš do knihy přidat. Jsme rádi, že to považuješ za dobrý nápad.

 

Jak se nám daří a jak jsme spokojení se současnou situací ve Vesmíru ?

 

Temné síly opravdu vyklidily pozice a postupně opouštějí vaši Sluneční soustavu. Přesněji, tuto již opustily úplně a přesouvají se do dalších čtyř částí Galaxie, kde jim zůstala povolena působnost. Z vesmírného hlediska sice nejsou tak důležité jako vaše Živá knihovna, ale i tam je jejich aktivita nevhodná a sebezničující, a přijde čas jejich poznání nesprávnosti vyvolené cesty. Budou se muset úplně změnit nebo zaniknout. Ale Stvořiteli je milejší první alternativa a ponechá jim dostatečný prostor pro pochopení.

 

Jedině cesta lásky vede k tvoření. Šíří světlo a život. Na základě kontrastů dochází k poznání sebe samého, ale nelze připustit sebezničení nebo stagnaci ve vývoji. Tak, jak teď žijete v tmavé jeskyni, ve které pouze svítí petrolejka, a všechno kolem vás se topí ve tmě, brzy praskne strop a tam prosvítí mocné slunce. Zůstanou stíny a temné kouty, které v sobě bude nosit ještě hodně duší. Všechno podléhá postupnému vývoji, nic není možné udělat naráz.

 

Takže slunce je připraveno, strop už praská …..

 

Jdeme na to !

                                   Ahoj   Plejáďané.“

 

 

776.  Dopad první planetky (206).

                                                         (Přijal Ivo A. Benda)    28.9.1999.     17:42-18:02 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou. Ano, jsme rádi, že jsi se s námi spojil. Chtěl by jsi vědět, jak se vyvíjí situace ?

 

Planetka s negativní energií se dále přibližuje a má tendenci stále více zrychlovat svůj pohyb směrem k planetě Zemi, přitahována silou negativních myšlenek. Dále se blíží jiná planetka, která je nyní za Sluncem a má také tendenci zrychlovat svůj pohyb. Ano, blíží se okamžik první fáze očisty a to velmi rychle, váš čas se zkracuje do času T, kdy to vypukne. Zde v českých zemích výpadek elektrického proudu způsobený spadaným elektrickým vedením, způsobené větrnou smrští – tlakovou vlnou od výbuchu planetky nad Atlantikem. Dále zhroucení ekonomiky, peníze ztratí původní hodnotu, neboť nebudou existovat světová hospodářská centra – východní a západní pobřeží USA, západní Evropa. Spláchne je vlna 300 m vysoká tsunami. Evakuovaní lidé toto neprožijí. Ti co zůstanou, ano. Nebude fungovat zásobování surovinami. Lidé, kteří nebudou uhlí nebo dřevo, budou mrznout a mnozí také onemocní a zemřou na následky ochlazení. Nebude benzín a nafta, vše se zastaví. Bude to jako válečný stav. Toto bude trvat několik týdnů, lidé si prožijí své, ale vráceno zpět, co sami vysílali v uplynulých letech. Totiž hrubé vibrace. Některým lidem bude tak úzko, že ztratí veškerý smysl svého života. Někteří budou povoláni k tomu, aby se nad sebou zamysleli. Jiní budou hledat viníka všude jinde, jen ne u sebe. Takto tedy bude probíhat 1. fáze očisty zde, v českých zemích. Zatím již mnohá hospodářská centra USA a západní Evropy přestanou existovat, z nárazu 300 metrové vlny tsunami se již nevzpamatují. Nemělo by to stejně smysl, neboť v dalších letech se začnou vynořovat nové pevniny z moře a zvýší světovou hladinu moří o 200 m. Dojde k posunu osy rotace Země a začnou mnohem rychleji tát ledovce Antarktidy a Grónska – také přispějí ke zvýšení hladiny moře.

 

Takto tedy bude probíhat očista Země a planeta Země si konečně bude moci vydechnout, neboť se sníží emise hrubých vibrací. V 1. fázi očisty zahyne víc než 2 miliardy lidí. Tím se sníží počet obyvatel planety Země ze 6,5 pod 4 miliardy lidí. Dále v důsledku zvýšených teplot budou vymírat lidé v Indii a Africe. Bude již také větší pohyb lidí mezi státy než nyní. Lidé budou utíkat a hledat novou rovnováhu. Tu ale nenaleznou.

 

S láskou ti toto předali tví bratři a sestry z lodí nad tebou.“

 

Děkuji vám přátelé, jsem rád, že toto nemusím prožívat jako ti, kteří tady zůstanou v nevědomosti.

S láskou Ivo.

 

 

777.  Dopis panu prezidentovi Slovenské republiky.                                               20.9.1999.                                                                                                                             

 

 

Vazeny pan prezident/priatel,

 

 

v prilohe Vam posielam informacie od Vesmirnych ludi, ktori prinasaju na tuto planetu SVETLO=INFORMACIE a LASKU=TVORIVOST. Tieto bytosti tvoria cast existencie /vibracie LASKY a SVETLA/, ktora bola

poslednych 300 000 rokov na planete Zem potlacana, a to zasahom inej casti existencie /frekvencia strachu a temnoty/. V sucasnosti sa sily SVETLA, ktore tuto Zem za istym ucelom stvorili opat vracaju spat,

aby mohol byt realizovany povodny zamer Stvoritelov...

 

Prostrednictvom roznych medii, ktore su po kontrolou sil Temna sa k ludom na Zemi denne dostava mnozstvo informacii a v tejto sieti tvorite na Slovensku vyznamnu bytost. Vdaka tomu ake (dez)informacie poskytnete NEVEDOMEMU cloveku, take vibracie budu z neho isty cas vychadzat. Mate vyrazny vplyv na verejnu mienku, a teda tvorbu atmosfery-VEDOMIA na Slovensku a tym aj v Strednej Europe a na Zemi.

 

Mozno uz viete, ze bytosti svetla kontaktovali za posl. 50 rokov uz mnohych predstavitelov vlad po celej Zemi. Nik z nich doteraz nepovedal ludom svojej krajiny, ktorych zastupuje ake informacie sa k nemu dostali, a to zo strachu pred stratou vlastnej kariery.

 

Teraz stojite pred rovnakym rozhodnutim aj Vy.

 

Hlavne informacie su zhrnute v subore media2.zip, v ktorom sa okrem ineho uvadza, ze do konca roka je pravdepodobna evakuacia cca 30 mil. pozemstanov (dovody su presne vysvetlene v diele "Rozhovory s poucenim od mych pratel z VESMIRU", ktore je sucastou diskety). Pan prezident nech sa rozhodnete akokolvek ja Vas mam rad. Vase rozhodnutie v mnohom urci Vas dalsi vyvoj duchovny aj fyzicky.

 

Na tejto diskete sa nachadzaju tri knihy, pozitivne myslenie a informacie pre media od Ing. I. A. BENDU, na ktoreho je uvedeny aj

kontakt. Sucasne su vsetky informacie dostupne aj na internet adrese:

 

www.universe-people.cz

 

OBSAH:

1. media2.zip -   skomprimovane vybrane informacie pre media

2. posl_usv.zip - skompr. kniha Poslove usvitu od Barbary Marciniakovej

3. ROZHOV1.zip -skompr. I. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

4. ROZHOV2.zip - skompr. II. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

5. poz_mys.zip -  skompr. text "Pozitivne myslenie", ktory napomaha rozsirovat vedomie a harmonizovat-upokojovat vnutro cloveka. Odporuca sa citat denne...

6. pz.zip           - skompr. vybrané inf. z prednasok Ing. I.A. BENDU

 

 

Podla informacii od nasich vesmirnych priatelov z inteligencie DHOH ste sa o tomto rozpravali aj s panom Havlom, pri jeho poslednej navsteve 16-17.9.1999. Bol tom vyznamny krok, aj ked rozhovor vyznel dost chaoticky.

 

V pripade potreby mozte kedykolvek kontaktovat pana BENDU, a to na tel. cisle 00420 603 491 600. Poskytne Vam vsetky informacie, ktore budete potrebovat. Viac po dohode s p. BENDOM a vesmirnymi priatelmi.

 

Ja Vam mozem pomoct s cimkolvek co budem schopny. Mozem Vam rovnako zabezpecit tiez kontakt s p. BENDOM. Ak chcete oslovit radsej mna mozte na e-mailovej adrese

 

(internetova adresa)

 

Rovnako Vam podam potrebne informacie a zabezpecim co bude treba.

 

 

S laskou

Priatel.

 

 

Pozn.:

Na skomprimovanie suborov som pouzil bezne dostupny program WINZIP 32 bitova verzia 6.3. V pripade, ze tento program nemate, tuto ale aj novsie verzie tohoto programu je mozne ziskat na internetovskej adrese "www.winzip.com.". Takze ak mate v pocitaci nainstalovany tento program staci ak si spustite lubovolneho prieskumnika pracujuceho pod systemom WINDOWS 95 a vyssi, otvorite si disketovu mechaniku a:\ a na prislusnom subore stlacite dvakrat po sebe lave tlacitko mysky. Potom

vyberiete ikonku "Extract" a zadate cestu kam ma subor rozpakovat. Subor bude dekomprimovany vo forme "*.rtf". Je to univerzalna forma ktoru vedia precitat vsetky na trhu dostupne verzie programu Microsoft WORD.

 

 

778.  Dopis zaslaný 38 novinářům Slovenské republiky.                                       28.8.1999.

 

 

Vazeny priatel,

 

            v prilohe Ti posielam informacie od Vesmirnych ludi, ktori prinasaju na tuto planetu SVETLO=INFORMACIE a LASKU=TVORIVOST. Tieto bytosti tvoria cast existencie /vibracie LASKY a SVETLA/, ktora bola poslednych 300 000 rokov na planete Zem potlacana, a to zasahom inej casti existencie /frekvencia strachu a temnoty/.

 

            Prostrednictvom roznych medii sa k ludom na Zemi denne dostava mnozstvo informacii a v tejto sieti tvoris na Slovensku aj ty podstatnu cast. Vdaka tomu ake (dez)informacie poskytnes NEVEDOMEMU cloveku, take vibracie budu z neho isty cas vychadzat. Mas vyrazny vplyv na verejnu mienku, a teda tvorbu atmosfery na Slovensku a tym aj v Strednej Europe

a na Zemi.

 

         Na tejto diskete sa nachadzaju dve knihy a informacie pre media od Ing. I. A. BENDU, na ktoreho je uvedeny aj kontakt. Sucasne su vsetky informacie dostupne aj na internete na adrese:

 

                                   www.universe-people.cz

 

OBSAH:

1. media2.zip -   skomprimovane vybrane informacie pre media

2. posl_usv.zip - skompr. kniha Poslove usvitu od Barbary Marciniakovej

3. ROZHOV1.zip - skompr. I. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

4. ROZHOV2.zip -skompr. II. diel knihy Rozhovory s poucenim od mych pratel z Vesmiru od Ing. I.A.BENDU

5. poz_mys.zip -  skompr. text "Pozitivne myslenie", ktory napomaha rozsirovat vedomie a harmonizovat-upokojovat vnutro cloveka. Odporuca sa citat denne...

6. pz.zip           - skompr. vybrané inf. z prednasok Ing. I.A. BENDU

 

Na skomprimovanie suborov som pouzil bezne dostupny program WINZIP 32 bitova verzia 6.3. V pripade, ze tento program nemate, tuto ale aj novsie verzie tohoto programu je mozne ziskat na internetovskej adrese "www.winzip.com.".

 

                                                                      

S laskou

                                                                                  Priatel.

 

 

779.  Planetka se blíží (207).             (Přijal Ivo A. Benda)    29.9.1999.     16:36-17:02 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

 

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou z výšky 14 km. Zdravíme tě a jsme rádi, že jsi se s námi spojil. Máme radost, jak se krásně cítíš a máš plno krásné energie. Jaká je nyní situace ?

 

Stále se přibližuje planetka za Sluncem přitahována vašimi negativními myšlenkami. Tímto je řízena její dráha. Vaši vědci v NASA stále intenzivně pracují na její likvidaci, ale stále nemají spolehlivý systém. Planetka má velikou rychlost a je stále za Sluncem.

 

Byl již informován i prezident Clinton a ten vše nechává na Bohu, jak sám říká. Nyní tedy bude stále více lidí přijímat tyto informace a budou si přát evakuaci. Zjistí, že státníci se bojí vystoupit s celou situací na veřejnosti. Dále probíhají další zkoušky protizbraně, nelze ale vyzkoušet teploty, které panují v blízkosti Slunce. Proto není žádná jistota.

 

Toto není žádné řešení, řešení je v lidstvu samém, tedy v jeho myšlení a jednání. Stačí, kdyby začaly hromadné miliónové meditace, bylo by možné ledacos změnit. Ale vidíš Ivo, jaká je stále zatím situace. Člověku je milejší majetek a souboj o něj s druhými, nežli láska, pokora a skromnost. Toto hemžení, které tady pozorujeme je velice krátkozraké a lidé brzy ucítí výsledek svého jednání. Je to vždy k  poučení, pro většinu lidí až na vlastní kůži. Tak, jako se dítě spálí, aby vědělo, že to nesmí dělat. Ano, planetka se blíží, lidé dále pracují na materiálu a naše flotily jsou připraveny k evakuaci. Máme vše dobře připraveno, nikdo nebude zapomenut, kdo se má dostat nahoru. Tato akce bude tichá, proběhne pravděpodobně v noci, a v každém místě, lokalitě, potrvá jen několik minut. Nepovolaní nic nepoznají, několik hodin po evakuaci přijde tlaková vlna – větrná smršť a vše bude bez proudu.

 

Lidé, kteří budou evakuováni, nebudou pohřešováni, neboť nebude kdo by je pohřešoval. Informační systém úřadů nebude fungovat. Bude to dokonalé, vše dle plánu Stvořitele našeho milovaného. Pak se ukáže morální profil každého z těch, kteří zůstali. Budou testováni v obtížnějších podmínkách, jen málokdo tento test zvládne „bez ztráty desítky“. To my na vesmírných lodích toto známe z jiných planet, kde také proběhla podobná očista. Ten, kdo se obrátí ke Stvořiteli s otevřeným srdcem, bude mít schůdnější cestu než ostatní. Neboť pomoc skrze otevřená srdce může proudit – energie lásky – pomoci – Boží milosti. Jinak ne.

 

My budeme společně s některými z vás pomáhat láskou a impulsy, případně radou (v případě komunikace) těm lidem, kteří se obrátí ke Stvořiteli nebo k nám, Vesmírným lidem Sil světla. Jsou nás zde milióny a všichni máme velkou touhu pomáhat. Jsme šťastni, když pomoc je přijímána, když má svého příjemce. Jiné je to s lidmi, kteří pomoc zatvrzele odmítají, a místo víry ve Stvořitele, mají víru jen v sebe nebo v jiné lidi. To nemůže dobře dopadnout. Proto tedy probíhá to, co probíhá, neboť mnozí lidé si to prostě vytvořili a připravili vlastními myšlenkami a chováním.

 

Takto milý Ivo ti to s láskou dáváme my, tví bratři a sestry z lodi nad tebou.“

 

 

780.   Další zprávy (208).                   (Přijal Ivo A. Benda)    30.9.1999.     16:30-16:45 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

 

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti z lodi nad tebou z výšky 12 km. Zdravíme tě a jsme opět rádi, že jsi se s námi spojil. Ano, máme radost, jak rychle jsi naše informace předal dalším lidem. Je vidět, že svoji práci děláš rád a s láskou.

 

Máme pro tebe další informace. Právě se dokončilo definitivní vyčištění prostoru jak této Sluneční soustavy, tak jejího okolí do vzdálenosti 800 světelných let od Sil temna. Jejich ovládací programy ale působí dále a pokud by zde lidstvo zůstalo, působily by ještě 4 – 5 generací setrvačností. Především finanční ovládání. Dále mohou myšlenkami Síly temna zde u vás působit, ale toto působení bude stále slabší a slabší s rostoucí vzdáleností jejich pohybu a také se zmenšujícím se zájmem o vaši planetu. Nebude jim již nikdy umožněn vliv a pobyt zde. Na Zemi je ale koncentrováno mnoho zla v lidech a v jejich myšlenkách, které jsou naakumulovány všude, hlavně v budovách a půdě měst a aglomerací. To je váš problém. Proto přijde očista Země a Matička zazáří opět v nových radostných barvách. Nyní se již těší na 1. fázi očisty. I my ve Vesmíru se také těšíme, neboť po očištění planety Země již nebudou hrubé vibrace ozařovat okolní Vesmír. Vše je totiž propojeno a vlivy jsou složité a různorodé. Vaše hrubé vibrace nyní prostupují evakuačními koridory a ztěžují nám práci. Proto tedy bude očista a vy víte, že většina lidí se stále nehodlá změnit.

 

Na lodích dále probíhají výměny posádek na mateřské planety, kde se kontaktují se svými rodinami a známými a získávají sílu, aby byli dobře připraveni k této gigantické operaci. Ano, jsme připraveni kdykoli na pokyn začít evakuaci všeho, co lze zachránit mezi lidmi. Neznáme dne ani hodiny, ale víme, že to již je otázka několika týdnů.

 

Moc se těšíme, až se spolu uvidíme osobně milý Ivo a budeme moci si potřást rukou a obejmout tě. My víme, jako máš velkou touhu pracovat pro Stvořitele našeho milovaného a co jsi pro to udělal. Informace, které jsi zpracoval nezapadly, ale jsou živé, značně rozšířené a stále více lidí se s nimi seznamuje. To je takto důležité. Proto tedy držíme palce a těšíme se na osobní kontakt. Toto ti s láskou předali tví bratři a sestry z lodi nad tebou.

 

S láskou v srdci, Plejáďané.“

 

Děkuji vám milí přátelé, rád předám tyto zprávy lidem.   S láskou Ivo.

 

 

781.   Sdělení (209).                        (Přijal Ivo A. Benda)      4.10.1999.    19:05-19:18 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

          „Milý Ivo,

 

Hlásíme se ti my, Plejáďané v lodi nad tebou ve výšce 4,5 km. Ano, naše informace stále postupují, nyní hlavně přes internet a existují i velice zlí lidé, kteří toto nemohou přijmout. Jsou ale pod naší kontrolou, a to bude do doby, než odletíte. Bude to již za několik dní. Ano, pokud se myšlenky lidí nezmění, za týden vaši astronomové objeví planetku, která se k vám bude řítit od Slunce. Tehdy proletí těsně kolem Slunce a dále k Zemi. Ano, zatím žádné změny v myšlení nemění dráhu této dvoukilometrové planetky s negativní energií. Dále se budou mnozí divit našim informacím, ale mnohé přesvědčí až dopad této planetky do severního Atlantiku.

 

Ano milý Ivo, taková je nyní situace. A dále během následujícího týdne proběhne evakuace na Zemi těch lidí, kteří jsou připraveni na odlet. Moc se na vás těšíme milý Ivo a budeme dále spolu spolupracovat na budování Nové Země s novým lidstvem. Ano, pravda je jen jedna a toto se takto děje.

 

Nyní bude další vlna zájmu o naše informace a bude se stupňovat až do příletu této čiperné temperamentní společnice, kterou si lidé ze Země přitáhli z Vesmíru. Ano, dále se takto snaž až do odletu a vše bude jak má být.

 

Jsme moc rádi, jaký měly průběh dvě naše setkání v Bratislavě. Na sobotním bylo 150 velmi vyspělých lidí s výbornou energií. 6,5 hodiny výkladu s přestávkou byl dostatečný pro kvalitní předání informací. Nedělní akce se zúčastnilo 100 lidí, a to léčitelů, ale i zájemců o vesmírné lidi, také z  celého Slovensky a také z Čech. Děkujeme ti milý Ivo za výbornou práci a přejeme vše dobré.Nyní se budeme těšit na další spolupráci.

 

Zdraví tě a lásku posílají tví bratři a sestry z Plejád.“

 

Děkuji vám milí přátelé za toto milé sdělení.     S láskou Ivo.

 

 

782.  Přehled 40 % osobních kontaktů pana Eduarda Alberta Meiera s přáteli z Vesmíru.

Místo: Švýcarsko, cca 50 km východně od Zurychu.

 

Jméno                      původ                               období osobního kontaktu

 

Sfath                        ERRA (Plejády)                   1942-1953

Asket                       TIMAR (Vesmír DAL)            1953-1964 a 17.7.1975

Semjase                   ERRA (Plejády)                    28.1.1975 – 3.2.1984

Guetzal                    ERRA (Plejády)                    27.6.1975 – 31.10.1984

Ptaah                       ERRA (Plejády)                    17.7.1975 - 1990

Nera                        TIMAR (Vesmír DAL)             17.7.1975

Pleja                        ERRA (Plejády)                     28.6.1976 a 20.5.1978

Menara                    DERON (systém Vega)           29.7.1976 – 6.4.1979

Rala                         ERRA (Plejády)                     28.9.1976

Alena                       SATER (systém Lyra)             6.7.1977

Isados                      ERRA (Plejády)                     21.12.1977

Elektra                     ERRA (Plejády)                     10.1.1982

Sana                        DRUAN (systém Nol)            1983

Ektol                        DRUAN (systém Nol)            1983

Lumia                      DRUAN (systém Nol)            1983

Ters                         DRUAN (systém Nol)            1983

 

Poslední osobní kontakt a přáteli z Vesmíru měl pan Meier v roce 1990, později již ze zdravotních důvodů komunikoval pouze telepaticky.

 

Toto je 40 % všech osobních kontaktů (tváří v tvář ve fyzickém těle) pana Eduarda Alberta Meiera, kterého si nesmírně vážím. Splnil si svůj úkol – poslání zde na planetě Zemi – ukázat lidem, že existují Vesmírní lidé Sil světla a provést množství osobních a telepatických kontaktů s nimi a písemné, filmové a foto materiály předat co o nejvíce lidem. Byl to vysoce duchovní a pevný člověk a přes desítky útoků na něj ze strany Sil temna tento úkol zvládl.

 

Chtěl bych upozornit, že takto duchovní nejsou někteří jiní lidé, kteří pracně získané informace od pana Meiera jednak překrucují, dávají na ně copyright (osobují si na ně autorská práva, (čili finanční nároky při uvedení jinde), a to je F.I.G.U. nebo pan Nichols) a mají z nich svoji živnost. Lidé ve F.I.G.U tvrdí, že nikdo jiný nemůže komunikovat s vesmírnými přáteli než pan Meier. Jsou takto ovládáni Silami temna s velmi průhledným cílem. Vesmírní lidé nesouhlasí s tím, aby na jejich materiály byly dávány copyrighty !!! A oni jsou také autory těchto materiálů !!!

 

Panem Meierem bylo vytvořeno tisíce fotografií Vesmírných lidí a jejich lodí, ale byly rozkradeny lidmi, kteří jsou ovládáni Silami temna. Jsou to především tzv. „vědci“ a ufologové, kteří chtěli „důkaz“ a pod tímto pláštíkem zlikvidovali tyto materiály. Zůstalo jen malé torzo z toho, co pan Meier tak pracně vytvořil, ale i toto mnoha cítícím lidem velice pomohlo, včetně mne, a za tuto práci velmi děkuji. Pana Meiera si velice vážím a chtěl bych mu touto cestou poděkovat za výbornou práci, kterou pro lidi a Stvořitele vykonal.  V českých zemích vyšla kniha UFO …a přece létají, která má sice jen 48 % pravdivost, ale tato pravdivá část je velmi cenná pro našeho čtenáře v českých zemích, proto tuto knihu doporučujeme s našimi Vesmírnými přáteli. Žádná jiná u nás nevyšla. Vymyšlené a překroucené informace by si měl čtenář sám rozpoznat citem a rozumem včetně toho, že prý nikdo jiný nemůže komunikovat s Vesmírnými lidmi než pan Meier a jiné výmysly, které si vymyslel autor knihy pan Moosbruger, který zdaleka nemá takovou duchovnost, aby něco podobného mohl tvrdit.

 

www.universe-people.cz

 

 

783.  Změna lidské DNA a proč – ztráta duchovnosti.

                                                                                          (Přijal: Tom H. Smith)    12.8.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

Slovo příjemce:

 

Tak jako se lidstvo vyvíjelo na planetě Zemi, volili jsme si určité zkušenosti pro naše jedinečné Já. Zaznamenala naše duchovnost pokrok nebo úpadek ?  Ačkoliv tyto zkušenosti možná nebyly vždy z lásky, sami jsme si je vybrali, není tomu tak ?  Lidstvo má lásku a pomoc našich přátel z Vesmíru a intervenci negativních mimozemšťanů v minulosti a současnosti. Co ví naše vláda ?  Zúčastňuje se nějakým způsobem ?  Rozhodla vláda Spojených států za nás ?  Naše možnosti volby v současnosti a budoucnosti při přechodu Země do 5. dimenze.

 

„Chceme využít tuto příležitost oslovit určité koncepce univerzální pravdy. Mnozí nebudou toto téma považovat za téma související s „pravdami“, my vás však ujišťujeme, že je to tak.

 

Tom četl sdělení jiných, měl nějaká vlastní sdělení a slyšel od jiných, že lidstvo je pod jakousi kletbou anebo přijalo virus, který jakýmsi způsobem změnil normální pohled člověka na „sebe samého“ a na Vesmír. Tato změna zahrnovala i zaměření na dominantní postavení muže. Zdá se, že jsou tu protichůdné informace, pokud jde o virus „vyzářený“ sem nějakými mimozemskými silami a bytostmi, které pozměnily lidskou strukturu DNA tak, aby člověk zapomněl a cítil vinu za vše. Něco z tohoto se uvádí v materiálu „Dreamspell kit“ (od Joseho Arguellesa), zatímco jiná sdělení odhalují zbytek.

 

Uslyšíte nějaké nepřesnosti a uděláte dobře, když po nich budete pátrat. V podstatě jste však slyšeli pravdu, každé podání těch samých událostí je však z trochu jiné perspektivy. Chceme vám poskytnout víc pohledů na pravdivou historii lidstva na Zemi.

 

Ve vašem pojímání času byla Země velmi dávno obývaná lidskou rasou, která žila velmi blízko Země. Toto lidstvo bylo v neustálém kontaktu se svým vlastním vnitřním uvědoměním, svým vlastním vyšším Já. Nebylo to lidstvo, které bylo rozvinuté podle dnešních vědeckých standartů. Toto lidstvo však bylo ve skutečnosti vyspělejší, protože dokázalo komunikovat přímo a v kterémkoliv okamžiku s bytostmi z jiných planet. Lidstvu bylo dovoleno cestovat Vesmírem v lodích vesmírných přátel a poznávat jej. Lidé komunikovali s říší duchů způsobem, který byl tak instinktivní, že byl součástí jejich každodenního života. Lidé komunikovali se vším okolo sebe. Neexistovala kola pro účel cestování nebo dopravy těžkých předmětů a velkých nákladů. Naproti tomu toto lidstvo dokázalo hýbat i největším z těchto předmětů bez jakékoliv fyzické námahy. Existovala komunikace se všemi energiemi, včetně energií ve velkých kamenech, stromech, květech – prostě ve všem. A byla to milující komunikace. A s láskou se kameny hýbaly samy.

 

Lidstvo bylo vyspělé i v mnohých jiných věcech. Bylo v důvěrném kontaktu se Zemí a lidé se ptali Země, jak jim může pomoci. Země jim na plátku dávala všechno jídlo, které potřebovali. Lidstvo nemuselo kvůli jídlu pracovat. Byl to dar.

 

Tuto lidskou rasu pozorovalo mnoho vesmírných přátel. Dohodlo se, že vesmírní přátelé pomohou, pokud o to budou požádaní, ale nebudou zasahovat do rozhodování lidstva. Fungovalo to velmi dobře, protože lidstvo vědělo, že je na této planetě, aby si rozvinulo svoje schopnosti a pracovalo v harmonii se Zemí a celou přírodou, aby se rozvinulo a rostlo ve fyzickém i duchovním smyslu. A tak vesmírní přátelé nijak nerušili a ani lidstvo nemělo nerozumné požadavky, jako např. určité technologie, aby si ulehčilo život. Lidstvo vědělo, proč je na této planetě a nepřálo si vyhnout se ničemu v rámci svého radostného růstu.

 

Ve vývoji lidstva nastal čas, kdy se určité bytosti z jiných světů rozhodly, že by jim (mimozemským bytostem) lépe posloužilo, kdyby byly energie Země a lidstva nasměrované tak, aby nebránily jejich vlastnímu osobnímu růstu. Protože oni si nepřáli sdílet energie Země. Měli své vlastní důvody, proč chtěli kontrolovat energie lidstva.

 

Pro lidstvo není žádným tajemstvím, že existuje „dobré“ a „zlé“. Chápání lidstva, pokud jde o toto, je ve všeobecnosti založené na učení bible a podobných zdrojů. Proto by nemělo být pro lidstvo překvapením, že Vesmír jako celek obsahuje „dobré“ a „zlé“, anebo, jak říkáme my, pozitivní a negativní. Říkáme to s pochopením, že lidstvo jako celek může být schopné akceptovat některé formy existence mimo fyzickou říši.

 

Existuje mnoho druhů negativních energií. Některé z nich mají mimozemské existence a mnohé z nich jsou podle lidských norem velmi pokročilé. Ale i oni jsou z jednoho Stvořitele. Jednoduše se nachází na cestě, která nedělá radost Božímu zdroji. Pamatujte, že to říkáme jako všeobecné vyhlášení.

 

Existují mimozemšťané, kteří mají pocit, vskutku věří, že umožnit Zemi a lidstvu svobodu rozhodování, svobodně sledovat svoji vlastní cestu, není v zájmu těchto konkrétních mimozemských bytostí. Protože oni si přejí čerpat z energií lidstva a Země v míře, ve které jsou toho schopni. Tyto lidské energie dokáží „nakrmit“ tyto mimozemšťany, ba dokonce představují součást jejich života. Kontrolování lidí jistým způsobem také umožňuje, aby tyto druhé bytosti mohly přijímat i jiné energie, které by lidstvo jinak využilo pro sebe.

 

Negativní mimozemšťané nedodržují Vesmírné zákony (alespoň z našeho pohledu). Mohou omezovat vůli jiných, jestliže je to pro jejich vlastní prospěch. Věří, že toto mohou. A tak tráví mnoho času tím, že se snaží určit způsoby, jak kontrolovat lidstvo. Po mnohých různých pokusech byli nakonec úspěšní v tom,  že se jim podařilo změnit DNA lidí a jiných životních forem na planetě Zemi. Je možné vysvětlit, jak to udělali, je to však extrémně „technické“. Vysvětlíme to těm, kteří mají pocit, že to potřebují vědět. Tato technologie však není momentálně tolik důležitá. Podařilo se jim změnit směřování lidstva. Změnili filtrovací procesy tak, že pro lidstvo se stalo těžké být tak „otevřené“ a spojené se svým vyšším Já a s mnohými duchovními dary, které mělo před tím k dispozici. Lidstvo naplnili pochybnostmi. Nešlo ani tak o fyzickou změnu, jako spíš o to, že lidstvo začalo ztrácet kontakt se svým Zdrojem a svojí silou. K tomuto se přidaly určité nové koncepce, které byly všechny velmi specificky vymyšlené tak, aby způsobily, že lidstvu sníží hodnocení sebe sama jako rovnocenného ve Vesmíru. Tyto myšlenky byly postaveny tak, aby lidstvo samo uložilo určité omezení na své vlastní síly a schopnosti. Cílem toho všeho bylo dostat lidstvo pod kontrolu tím, že ho přivedli k tomu, aby se kontrolovalo samo. Zavedla se myšlenka materialismu a zájem a touha dosáhnout materiální statky a radosti s cílem, aby se toto stalo hlavním zaměřením lidstva.

 

Náboženství bylo hlavní novou koncepcí, která se zavedla. Bylo to geniální. Předstíralo, že dává lidstvu přímé spojení s Bohem, zatím co zároveň říkalo, že lidstvo jej není hodno. Lidstvo bylo vinno prohřešením vůči božské lásce. A jen těžkou prací a oběťmi se lidstvo mohlo jakž – takž přiblížit k tomu, aby bylo Boha alespoň trošku hodno. Není naším úmyslem ukázat náboženství v negativním světle. Chceme jen podat stručné vysvětlení, jak a proč to začalo. Postupem času přijdou o náboženství další informace, ale opakuji, jen kvůli objasnění věci.

 

Bylo to prostřednictvím těchto odlišných mechanismů, těchto odlišných nástrojů, těchto odlišných nových koncepcí, že negativní mimozemšťané byli schopni dostat lidstvo pod kontrolu. Protože lidstvo přestalo věřit ve své síly, přestalo růst v duchovním smyslu. Pravdou je, že udělalo krok zpět. Lidstvu byly představeny nové ideje. Tady máme na mysli takové věci, jako je industrializace, takové věci, jako je soutěžení, a takové věci, jako jsou peníze, moc peněz a chamtivost, která přišla s touto mocí.

 

Lidstvo se však na tomto také zúčastňovalo jako partner. Lidstvo nemůže celou vinu svalit na ty mimozemšťany, kteří se rozhodli okleštit jeho svobodnou vůli. Zároveň však existovalo mnoho lidí, kteří si plně uvědomili, že mají svoji vlastní sílu, že jsou hodní, a dokonce rozeznali, co různé instituce a různé systémy víry způsobovaly lidstvu jako celku. Mnozí lidé občas rozeznali a analyzovali nepříznivé účinky všech těchto nových myšlenek na lidstvo. A mnozí z nich se pokusili poučit o tom ostatní. Ale ve všeobecnosti zůstaly slova a pravdy, které tito jednotlivci učili, nepochopené a záměrně usměrněné jiným směrem. Protože negativní síly se chopily příležitosti a překroutily slova těchto vědomých a svatých lidí. Většina lidí zná energii Krista a jeho učení. Byli však mnozí jiní. Toto učení se neomezovalo jen na jednu civilizaci. Každá země, každá civilizace měla své vlastní učitele pravdy.

 

Existovalo mnoho osvícených jednotlivců, kteří si uvědomovali pravdu, nejen pokud šlo o duchovní aspekty lidstva, ale i kontrolu, kterou lidstvo na sebe uvalilo. Mnozí také chápali původ této kontroly. Mistr Ježíš vyložil maximální úsilí, aby pomohl lidstvu uvědomit si schopnosti a sílu každého jednoho. Věděl, že každá pouta je možné překonat úplným sebeuvědoměním se a láskou. Nebylo dokonce ani potřebné poukázat na určité aspekty mimozemské interference, protože „věci“ by se byly i uspořádaly samy. Buddha, Eliáš, Mohamed, Abrahám – a tento seznam je nekonečný – všichni tito to chápali a učili. I vesmírní přátelé to chápou, jenže lidstvo musí překonat mnohem víc naprogramování, než je to před 2000 lety.

 

Pro lidstvo je tedy lehké získat kontrolu nad sebou a zodpovídat za sebe. Třeba se jednoduše otevřít a poslouchat tichý hlas v nitru. Uznat tento hlas a důvěřovat mu. A potom postupovat nejpohodlnějším směrem, a každý z vás bude překvapený, čím si dovolíte být a co si dovolíte vidět. Budete překvapení, jak příjemně se budete cítit, když poznáte a budete poslouchat své pravé Já a pochopíte jednoduché pravdy, které obklopují váš svět.

 

Loučíme se s láskou ke všemu a ke Všemu.

 

                        Směs milujících energií.“

 

 

784.  Původ omezení lidstva včetně náboženství, materialismu a změny DNA.

                                                                                          (Přijal: Tom H. Smith)      8.9.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

„Dnes večer chci hovořit o kontrole, virech, paměť vymazávajících praktikách a jiných událostech a okolnostech, které přímo přivedly lidstvo tam, kde je dnes. Jako Směs milujících energií jsme se dotkli některých těchto otázek, abychom dali vývoji lidstva všeobecný směr. Já se tentokrát zaměřím na některé specifika. Při tom si však uvědomuji nebezpečí, že někteří mohou říct, že degraduji, či dokonce odsuzuji určité aspekty lidstva. Nic z toho není pravda. Ačkoliv lidstvo podstoupilo určité události trochu „mimo“ svojí kontroly, lidstvo s tím na určité úrovni souhlasilo a zúčastňovalo se na tom. Lidstvo tu vystupovalo jako partner, sice s určitými zlými předtuchami, naproti tomu však jako partner. Lidstvo jsi jako rasa přálo zažít určité emoce. My všichni to uznáváme a respektujeme. Zároveň jsme si však velmi dobře vědomi toho, co to lidstvu a Zemi způsobilo.

 

Je zřejmé, že lidská rasa byla naprostým partnerem Země, tak, jako se lidstvo i země vyvíjeli. Lidstvo bylo velmi blízko dokonalé harmonie s přírodou. Všem energiím vysoké úrovně bylo úplně zřejmé, že toto manželství je přesně to, co lidská rasa a Země potřebují. „Časové období“, o kterém nyní hovořím, bylo časem po katastrofě Atlantidy. Bylo to před nějakými 20 000 lety. Lidstvo si uvědomovalo duchovní „problémy“, které vedly ke zničení Atlantidy, a bylo odhodláno je nezopakovat.Přitom nešlo o moderního anebo vysoko technického člověka. Většina vyspělé technologie se ztratila společně s Atlantidou. Kromě toho lidstvo v té době nepotřebovalo a ani si nepřálo takovéto rozptýlení.

 

Lidstvo svým vlastním způsobem rozpoznalo cestu, kterou se ono a Země ubírá, a bylo si mimořádně vědomo toho, kdy a jak to půjde, dokonce i přibližného časového rámce. Jak to bylo možné ?  Jednoduše. Lidstvo bylo v dokonalém kontaktu se svojí celkovou bytostí – tehdejší fyzickou bytostí a svým vyšším Já. Existovala tu otevřená a akceptovatelná komunikace a vedení. Existovala tu otevřená komunikace s vesmírnými bratry a sestrami. Lidstvo ani v nejmenším netoužilo následovat cestu podobnou Atlantidě nebo dokonce Lemurii.

 

Před tím tu byla jiná planeta, na které mnoho stejných lidí (duší). Energie této konkrétní planety si vybraly mnohé stejné možnosti volby jako Atlantida, což fakticky vedlo ke zničení této planety. Zde mám na mysli Maldek. Jak jsou si mnozí nyní vědomí, Maldek byl zničen takovou silou, že všechno, co z něho zůstalo, jsou fragmenty jeho masy. Ty jsou identifikované jako pás asteroidů, který obíhá kolem Slunce. Opakuji, že obyvatelé Země si nepřáli zopakovat tento proces.

 

Lidstvo si dobře pamatovalo, co dělat nemá, a s tímto novým zaměřením začalo vyrovnávat nerovnováhu, kterou vytvořilo.

 

Byly zde však ty energie na jiných planetách, které si nepřály podílet se na celkových energiích Slunce, a které zároveň nechtěly, aby Země nabyla stejný nebo vyšší statut, jako jejich vlastní planetární systémy. Rozpoznaly, že to je možné dosáhnout jen přesměrováním zaměření lidstva a zásahem do růstu, vývoje a energetických polí Země. Zní to jako příběh ze Star Treku, že ?

 

A zde ve skutečnosti začíná náš příběh. Bohové Jupiteru, Saturnu a planetárních systémů mimo této Sluneční soustavy se soustředili na Zemi. Věděli však, že lidstvo si je velmi dobře vědomo jakékoliv interference „zvenku“, protože si pamatovalo Atlantidu, Maldek a Lemurii. Venuše a Mars taktéž prošly podobným procesem. Tito bohové, anebo jiné bytosti, nemohly jednoduše lidskou rasu fyzicky zničit, protože tu byly jiné vesmírné bytosti láskyplné povahy, které z lásky sledovaly vývoj Země. Tyto hvězdné bytosti se nejenom že nacházely na mnohem vyšší úrovni lásky než právě vzpomenutí „bohové“, byly též vysoko nad nimi v technických prostředcích. To však bylo vše, co si dovolili udělat, neboť měli naprostý respekt před svobodnou vůlí lidstva. Nemohly zasáhnout žádným způsobem, jako například vnutit lidstvu svoji víru. A nechtělo to ani lidstvo.

 

To byla výzva pro „válečné bohy“, jak je budu nazývat, aby přišli na to, jak porazit lidstvo i planetu. Váleční bohové byli v tomto velmi zkušení, protože měli milióny let na to, aby zdokonalily své štíty dominance – ať už cestou přímého konfliktu anebo méně nápadnými způsoby. Ale lidstvo bylo odhodlané na své cestě.

 

V období následujících 10 000 – 15 000 let vyzkoušely různé přístupy, aby změnili zaměření těch na Zemi. Musím říci, že dosáhli značný úspěch s určitými jednotlivci a dokonce s určitými skupinami, tito však nesplňovali nároky na globální účinek, který chtěli váleční bohové dosáhnout. Jedna věc se však děla. Odhodlání lidstva se trochu zeslabovalo, jakmile experimentovalo s určitými emocionálními systémy dokonce s určitými systémy víry. Pamatujte, že toto lidstvo plně znalo sílu mysli a duchovních spojení s Vesmírem a s nekonečným Stvořitelem. Lidstvo poznalo a realizovalo vytváření svých vlastních realit. Stávalo se však více troufalým a začalo experimentovat na svoji vlastní pěst. To však neodvrátilo lidstvo od hlavního cíle. Bylo to pro lidstvo určité rozptýlení.

 

Váleční bohové si byli také vědomí DNA, anebo základní struktury lidstva jako fyzické bytosti. Experimentovali na tomto poli s určitými menšími úspěchy. Přibližně před 5 000 lety začali neustálé experimenty a testy válečných bohů zaznamenávat určitý pokrok. Zjistili, že určitá změna struktury DNA může vytvořit velmi jemný filtrovací účinek na lidstvo ve vztahu k jejich celkovému bytí. Toto byla velmi jemná „ztráta paměti“.

 

Tito váleční bohové také zjistili, že by mohli lépe operovat, pokud by se inkarnovali jako lidé. To také udělali i přes riziko, že inkarnovaný agent zapomene na své spojení s nimi. Podstoupili toto riziko bez jakéhokoliv ohledu na svoji lidskou stránku. Po té, co pracovali se svými agenty dlouhé časové období, měli na Zemi ty, kteří mohli učit jejich vlastní „pravdy“. Milující vesmírní přátelé nemohli zasáhnout do tohoto procesu. Lidstvo mělo nyní čelit jiným lidem, kteří by je mohli celkem dobře přesvědčit o „lepším způsobu“. Ve stejném období se začal udomácňovat i „virus“ DNA. Ačkoliv nešlo o kompletní filtr, který by úplně zabraňoval fyzickému Já v kontaktu s duchovním Já, stával se dost efektivní, když se použil ve spojitosti s učením určitých vysoce postavených knězů. To způsobovalo i jistý fyzický boj. Lidstvo začalo o sobě pochybovat. Brzy byla zavedena koncepce „dobrého Boha“ a „zlého Boha“ (pekla). Zrodil se separatismus a dobře prosperoval. Lidstvo, Bůh a říše ducha byly odděleny a ne součástí Jednoho (ve smyslu efektivní komunikace – pozn. zpracovatele). S těmito koncepcemi se zrodila „vina a potřeba kát se“ za své hříchy a špatné chování se, jinak hrozilo uvrhnutí do věčných plamenů Bohů zla. Náboženství jako takové bylo ve své podstatě virus, který se sám udržoval v chodu. Agenti získali postupně takovou moc, že začali dělat fyzické čistky na těch, kteří nemohli přijmout jejich způsoby.

 

A tak byly „kostky vrženy“, protože došlo k jasnému rozkolu mezi těmi, kteří byli schopni jít do svého nitra a udržet si své vedení, a těmi, kteří přenesli tento svůj aspekt na agenty nebo vysoké kněze. Netrvalo dlouho, a skutečně upřímní lidé také pocítili volání kněžského stavu. Byli to ti, kteří ztratili kompletní pohled na své celkové Já. Nevědomky se stali loutkami pro agenty z temné strany.

 

Zde však kreativita válečných bohů nekončila. Zavedli další koncepce, které ještě umocnily jejich kontrolu nad lidstvem. Zavedli obchod a průmysl s myšlenkami odměny, bohatství a moci. Tehdy se materialismus stal zaměřením pro rasu, která předtím věděla, že není potřebné se zaměřovat na ty věci, které nejsou spojeny s duchovnem – věci, které nepřinášely duchovní vývoj. Nebylo to tím, že by se materiální věci nevyužívaly. Konec konců šlo o fyzickou existenci. Materialismus byl jednoduše sekundární v porovnání se žitím ve vzájemné harmonii a v harmonii se Zemí. Když se udržovala harmonie a rovnováha, i lidské potřeby byly naplněné.

 

A tak se stalo, že váleční bohové nabyli téměř totální kontrolu nad rasou, která nyní přijala systém víry založený na náboženství a industrializaci. Oba tyto samočinně udržovaly svoji existenci. Lidstvo pomalu přenášelo zodpovědnost za svoji spásu na jiné a na pravidla, nařízení a PŘIKÁZÁNÍ. Lidstvo začalo měřit svoji lidskou hodnotu a hodnotu svých bližních podle určitých nařízení, co smí a co nesmí, a podle bohatství a moci, kterou jednotlivci nabyli.

 

Kde myslíte, že mají svůj původ různé sociální třídy a kasty společnosti ?  Když se na sebe a na ostatní podíváte jako na rovnocenné a jako na součást Jednoho, nemůže mezi lidmi existovat žádná diferenciace. Bylo to právě náboženství, které určilo, že někteří byli hříšníci a vinní a jiní ne. Bylo to náboženství, které dalo vysokým knězům plnou moc. A byli to ti náboženští vůdci, kteří zneužili svoji moc na rozvrácení mas. Tehdy bylo zavedeno materiální bohatství. S ním přišla moc a další způsob, jak oddělit chudého člověka od bohatého.

 

Samozřejmě, že náboženské koncepce obsahují myšlenky lásky a pravdy. Právě pro toto začaly být akceptované. Zdálo se, že zahrnují mnohé duchovní pravdy, ale je dělají „jednoduššími“, jak to bylo tehdy naservírované uspořádaným, černo – bílým způsobem.

 

Existovali mnozí, kteří rozpoznali svoji vlastní hodnotu a své místo ve Vesmíru. Těchto však bylo stále méně a méně. Každá civilizace měla své vizionáře, kteří se pokoušeli udržet pozornost lidstva na jejich duchovním Já, na harmonii se Zemí. Jména, která znáte, a některé, které možná nepoznáte, se pokoušela učit pravdu. Seznam těchto jmen je dlouhý, a tak vzpomenu jen několik – Buddha, Eliáš, Konfucius, Kristus, Abrahám, Jakub, Mojžíš a další a další. Někteří z nich měli celkem záměrně božsky orientované inkarnace – například Ježíš a Buddha. Ale genialita válečných bohů a chamtivost a naivita lidstva dovolily, aby se učení těchto jednotlivců dezinterpretovalo, ba dokonce úplně mylně vykládalo. Tímto se systém oživoval sám a nebylo třeba zasahovat zvenčí. Lidstvo se naučilo totálně limitovat samo sebe prakticky ve všech aspektech duchovního vývoje a též v jiných směrech. Lidstvo svým hladem po expanzivnějším a rozvinutějším průmyslu a technologii zabezpečilo konzistentní a nepřetržité drancování Země.

 

To nás v kostce přivádí k dnešním časům. Nebylo mým úmyslem podat rozsáhlé vysvětlení podstaty náboženství, jeho dobrých a ne tak dobrých aspektů. Na toto téma budou jiné sdělení. Dokonce i jen s perspektivou tu načrtnutou potřebujete jen vycouvat z tohoto systému (náboženství) a lehce pochopíte mnohé jeho nedostatky.

 

Co leží před vámi ?  I toto bude vysvětlené, uvědomte si však, že jen velmi málo je toho, co je absolutní, díky vaší svobodné vůli.

 

Lidská rasa je na skutečné křižovatce svého vývoje jako obyvatele Země a jako duchovního bratra a sestry a rovného s jinými v rámci Vesmíru. Každý jeden a vy všichni máte před sebou možnosti volby, které absolutně ovlivní vaše pokračování jako rasy, anebo nepokračování, v závislosti na vašich rozhodnutích.

 

Váš vývoj je oddělený od Země, naproti tomu je však s ní spojený. Země se rozhodla, že si přeje přesunout se do 5. Dimenze a podporovat lidi se světelnými těly jako své obyvatele. Nyní záleží jen na lidstvu, zda tuto cestu projde v harmonii s matkou Zemí, anebo zda bude pokračovat v poškozování Země, které se manifestuje jako fyzické i vibrační.

 

Bez ohledu na rozhodnutí masového vědomí lidstva prožijete určité události, o kterých si myslíte, že nejsou možné. Stupeň těchto zážitků je volbou každého jednoho na Zemi. Není se čeho bát, radíme vám však být mimořádně obezřetní.

 

Já a jiní jsme už vzpomenuli, že DNA lidské rasy byla změněná. Ale ještě důležitější bylo zavedení a přijetí takových kontrolních prostředků a limitací, jako je náboženství, industrializace, separatismus a mnohé stránky těchto oblastí. Toto byla očividně práce určitých technologicky nadřazených sil. Pokud jste schopni uvěřit tomu, co tyto síly způsobily lidské rase na Zemi, potom bude stejně lehké uvědomit si, že tyto „nadřazené“ síly nekonají v nejlepším zájmu lidstva ani Země. Tyto síly jsou ve skutečnosti „negativního typu“ anebo z temné strany světla. Není třeba mentálního obra, aby jste si též uvědomili, že jejich úloha není u konce, protože lidstvo a Země jsou krůček od toho, aby unikly jejich sevření a přesunuli se do vyšší úrovně lásky.

 

Dnes tito agenti temna vyvíjejí a budou vyvíjet usilovné snahy, aby zajistili permanentnost své kontroly. Dovolím si říci, že ztratili svoji kontrolu nad planetou Zemí. Země vskutku postoupí do 5. dimenze. Ale způsob tohoto přesunu může být těžší nebo příjemnější, v závislosti na tom, jaké rozhodnutí lidstvo udělá. Co tedy mohou tito agenti temna udělat pro lidstvo nebo lidstvu ?

 

Především, mnoho těchto agentů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty a své „historie“ a jiní ne. Mnozí, skutečně mnozí z nich jsou součástí vaší vlády (rozuměj vlády USA) jakož i jiných vlád. Vaše vláda je však orgán s takovým vlivem, že více jich je koncentrováno v ní. Jiné vlády mají také své agenty anebo „vysoké kněze“, kromě jiných Rusko, Japonsko, Čína, Německo, Peru, Francie, Velká Británie, Irák, Írán. V podstatě všechny státy mají tyto reprezentanty v té či oné formě. Ne však všichni ve vládě jsou agenti. Většina ve skutečnosti těmito není. Tito agenti vždy byli velmi vlivní, protože se naučili uzurpovat moc, kterou jim dalo masové vědomí. Jsou dokonale soustředění na svůj cíl, protože pozvali nemoc známou jako „lhostejnost“, která jim umožňuje volný pohyb a dosahování vytoužených cílů. Pokud by si snad někdo ve vládě toto přečetl a bál by se, že je vinen, říkám, mějte toto na paměti. Většina z vás není z temné strany. Jen jste dovolili sami sobě, aby jste se stali jejich loutkami, přesně jak to udělali vysocí kněží před 5 000 lety. Dovolili jste, aby tajné a utajované akce vaší vlády vytvořily mýtus „národní bezpečnosti“, takže vláda může fungovat bez vědomí veřejnosti. Dovolili jste, aby byly vytvořené programy veřejného zájmu (sociální zabezpečení apod.), které svým účinkem způsobily, že milióny lidí jsou na vás závislé, ba dokonce, takříkajíc, drogově závislé na vaší moci. Mohl bych lehce pokračovat, měli by jste však už chápat, co vám chci říct. Pokaždé, když kdokoliv z vás ztratí svoji osobní moc, a pokaždé, když přenesete svoji zodpovědnost na někoho jiného anebo jinou organizaci, nahráváte do rukou agentům z temné strany. Kontrola je jejich živnou půdou. Když mají téměř dokonalou kontrolu, tehdy se můžete pohybovat jen ve směru toho, co chtějí oni, ne vy.

 

A tak je lehké kontrolovat zkušenost lidstva. Tato zkušenost je však vaše a vy můžete pokračovat tak, jako předtím. Ačkoliv v těchto kritických chvílích tu existuje významná odlišnost. Mám, samozřejmě, na mysli přesun anebo vzestup Země do vyšší vibrace. Tento a jiné planetární faktory, takříkajíc, nutí řešit tuto záležitost.

 

DNA lidstva byla změněna, tuto změnu je však lehké překonat, pokud si každý jednotlivec uvědomí a rozpozná svoji vlastní duchovní podstatu. Zde hovořím o jednotě lidstva se sebou samým, s duchy Země, se Zemí, s Božím zdrojem, s vesmírnými přáteli – se vším ve Vesmíru. Nejde o autoritativní a zkostnatělou duchovnost mnoha náboženství tak, jak se to ve všeobecnosti chápe. A tak, když rozpoznáte svoji duchovní podstatu, podařilo se vám překonat účinky změn na lidské DNA.

 

K čemu toto všechno vede ?  Proč děláme takovou vědu z některých aspektů lidské bytosti ? Jednoduché. Jestliže máte informace a poznatky, každý z vás je lépe připraven provést svá rozhodnutí. Co byste mohli očekávat ?  Řeknu vám.

 

Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům – znějí vám tyto slova povědomě ?  Tyto slova se týkají nadcházejících časů. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných).

 

Vaše vláda (USA) (a jiné vlády), pokud jim to bude dovoleno, začnou vás, své občany, stále více kontrolovat. Budete slyšet o stále více zákonech dávajících vládě absolutní kontrolu za „určitých okolností“. Přijde hnutí směrem k centralizované evidenci každého jedince – velký počítač. Toto se udělá ve jméně vyšší efektivnosti. Skutečný důvod je však centralizované sledování, které má zabezpečit, aby byl každý zaregistrovaný, aby si vláda zajistila totální podporu čehokoliv, co udělá. Dojde k vývoji směrem k menším, ale komplikovanějším a propracovanějším ozbrojeným silám. Menší proto, že bude jednodušší je kontrolovat a vycvičit. Některé z technologií, jejichž vývoj probíhá, nejsou v nejlepším zájmu žádného občana této planety. Tyto technologie by nebyly možné bez přímé asistence agentů ve formě těch z Vesmíru z jiných planet. Vaše vláda spolupracuje s těmito „negativními“ mimozenšťany už nějakých 35 – 40 let. Toto je jiný příběh, oni vám však pomáhali při vývoji zbraní a kosmických lodí. Na oplátku dostali volnou ruku, aby vykonávali své vlastní potřeby na lidské rase.

 

Lidstvo se stalo mistrem ve vytváření chorob a nemocí. Ale i v tomto ohledu byla poskytnuta určitá pomoc. Vedení válek s použitím choroboplodných zárodků se stalo vědou za pomoci vesmírných agentů. Ti stejní agenti rozšířili mezi lidmi víceré choroby – AIDS není jednou z nich. To je váš vlastní výtvor. Dopady spolupráce vaší vlády a jiných vlád s temnou stranou jsou mnohem rozsáhlejší, než si dokážete představit.

 

Nemám v úmyslu podat podrobné vysvětlení, kde se nacházíte v tomto období a kam možná kráčíte. Mým úmyslem je všeobecně seznámit každého z vás s určitými aktivitami, událostmi a možným vývojem v budoucnosti. Dojde k telepatickým sdělením z mnohých zdrojů, které toto podrobně objasní. Každý z vás bude mít užitek z toho, když budete schopni rozeznat správnou cestu pro vás. Sebeuvědomění bude nesmírně důležité, když začnete prožívat něco z toho, o čem hovořím, a budete se rozhodovat, co je pro vás dobré a co ne. Lidstvo, individuálně i kolektivně, udělalo mnohé „historii tvořící“ rozhodnutí od doby jeho příchodu na tuto planetu. Ani ne před tolika lety cítila vaše vláda (USA) a jiné vlády potřebu posilnit své ozbrojené síly. Cílem bylo vybudovat obranu. Někteří to záměrně dělali provokativním způsobem. Vaše vláda (USA) je jednou z nich. Časem to však může vést k ještě agresivnějším taktikám, které zase přitahují podobné protiakce z druhé strany, zvláště když budou tyto taktiky zaměřeny proti zemi, jednotlivci, nebo dokonce ideologii. Celý tento proces se může lehce vymknout z rukou a brzy se můžete ocitnout uprostřed závodů ve zbrojení. Za takových okolností se každá země stává opovážlivější a klade větší důraz na nové a lepší zbraně. Do dnešních časů se priority změnily natolik, že na jednotlivce – lidi – se nebere žádný ohled. Lehce se oželí. Pro mnohé to může znít jako éra Hitlera a Stalina. Ale vláda USA je DNES (1992) de fakto na této pozici.

 

V období této cesty uzavřela vaše vláda (USA) určité aliance anebo smlouvy s neočekávanými hosty – ufony, vesmírnými bytostmi, těmi ze vzdálených planet. Ale vaše vláda (USA) i Sovětský svaz měli příležitost vykročit v jiném směru, než vykročili. Ambasádoři z Plejád (planet) a jiných hvězdných systému zorganizovali a vskutku navštívili prezidenta Trumana (a jiné) a Josefa Stalina. (K těmto návštěvám došlo před návštěvou z temné strany). Plejáďané jsou milující a mírumilovný planetární systém. Měli civilizace v mnohých ohledech podobné dnešní Zemi. Měli mnohé problémy stejného typu jako vy a překonali je tím nejmírumilovnějším láskyplným způsobem. To bylo velmi dávno. Dnes jsou ještě mnohem vyspělejší.

 

A tak oni (Plejáďané) nabídli těmto vládám svoji pomoc z lásky k lidstvu a k Zemi. Přišli v míru a pomohli by jen klidným a láskyplným způsobem. Jejich požadavkem bylo, že vlády se musí vzdát závodů ve zbrojení a pracovat na čistě mírových a nemilitantních řešeních světových problémů. Obě vlády však podezřívaly jedna druhou, a proto odmítly. OBĚ VLÁDY (USA a SOVĚTSKÝ SVAZ) promluvily za své občany a ODMÍTLY POMOC MILUJÍCÍCH A MÍRUMILOVNÝCH HVĚZDNÝCH BYTOSTÍ. Obě vlády promluvily za své občany a řekly, že VÁM VYHOVUJE JEJICH PŘÍSTUP. A tak Plejáďané, společně s pozitivními  a milujícími bytostmi z jiných dimenzí, nemohli zasáhnout a proto „odtáhli“ z planety. Viděli už destruktivní sílu jaderných zbraní na Zemi i na jiných planetárních systémech. Ale nyní rozeznali ještě větší destruktivní sílu, sílu negativního myšlení.

 

Tato objevení se láskyplných hvězdných bytostí umožnila konečnou intervenci těch vesmírných bytostí, které už tak dlouho pracovali za jevištěm (s tahátky – pozn. zpracovatele). Oni také provedly oběma vládám nabídky, ale oni věděli, co tyto vlády chtějí. Věděli, že klíčem jsou zbraně a moc. A tak zvláště vaše vláda (USA) spolupracovala s těmito bytostmi z temné strany. Rusko se nezúčastnilo do také míry, protože měli své vlastní občanské nepokoje, které museli řešit, ačkoliv také z této aliance vytěžilo. Budou vám poskytnuty víceré podrobnosti o těchto okolnostech a aktivitách. Toto vám nyní dává všeobecnou představu o tom, jak přišla vaše vláda (USA) k některým technologiím. Pamatujte, že ani jedna strana nedůvěřovala druhé – agenti či vláda. V případě „nesvatých“ aliancí je tomu vždy tak. Následně, vesmírní spojenci nikdy nebyli ochotní poskytnout lidstvu celou svoji technologii ze strachu, že by ji použilo proti nim. Taktéž vláda USA nedodržela některé své sliby a neposkytla určité svobody z těch samých důvodů. Naproti tomu však zavládla ohromná aktivita a interakce mezi příslušnými organizacemi.

 

Vesmírní agenti nebyli k vaší vládě (USA) celkem upřímní. Většina zainteresovaných lidí nebyla schopna předvídat mnohé budoucí události, a proč by také. Vláda si není vědomá budoucího směrování planety Země. Jsou si vědomi určitých úrovní potenciální aktivity, ale to je vše.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

 

A tak přicházíme opět k dnešku, ale z trochu jiné perspektivy. Mnozí ve vaší vládě (USA) se připravují na to, že budou iniciovat určité činnosti zaměřené na sebezáchovu za určitých okolností. K tomu budete mít brzy k dispozici více informací. Dojde k tomu ve jménu „národní bezpečnosti“ a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu. Ve vaší marketingové hantýrce, budete prodaní jako „balíček“ a mnozí jej koupí, protože nevěří, že by vláda poškodila své občany. Jsou zde však alternativy.

 

Předpokládám, že k tomu dojde v blízké budoucnosti, pravděpodobně do jednoho roku. Pamatujte, že hlavním cílem agentů z temné strany je pokračovat v kontrole lidí a ještě ji upevnit. Jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit vzestup Země (převibrování do 5. dimenze – pozn. zpracovatele), protože má požehnání Boha Slunce a Božího zdroje. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto (dovolení) bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vaše kolektivní vědomí to může dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte.

 

Aby upevnili svoje postavení, vesmírné bytosti v budoucnosti provedou speciální fyzické objevení se. Země navštíví bohové, kteří mají podobnou kontrolu nad těmito bytostmi, které pracují přímo na Zemi. Jsou skutečně mocní, protože používají svoje myšlenky, aby upevnili svoji moc. Oni jsou také z temné strany a jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat.

 

Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby „zachránili“ lidstvo. Udělají dokonce několik velmi záslužných skutků pro lidstvo. To bude zahrnovat takové věci, jako že vás naučí nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, které sami na lidstvo přenesli. Takto budou vypadat dobří. A lidstvo je bude mít za to rádo. Budou hovořit o lásce a pravdách. To způsobí v myslích mnohých mnoho zmatku, protože laskavé a milující vesmírné bytosti se také budou prezentovat. Pro ty, kteří umí rozlišovat, to nebude představovat žádný problém. Pro ty, kteří si rozvinuli své sebe-uvědomění, to nebude žádný problém. Ale masy, které se stále přidržují svých starých způsobů podpisujících se na jejich omezeních, ty budou mít potencionální problém.

 

Tyto „negativní“ vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude pro příliš pozdě.

 

Budou rozhodnutí, která může udělat každý jeden z vás, a které může udělat masové vědomí vystupující jako celek. KAŽDÝ ČLOVĚK NA TÉTO PLANETĚ DOSTAL STEJNOU PŘÍLEŽITOST, TY SAMÉ INFORMACE PRO SVÉ SEBEURČENÍ.  NEEXISTUJE ABSOLUTNĚ NIKDO, KDO MŮŽE ŘÍCT, ŽE ON NEVĚDĚL.  KAŽDÝ Z VÁS SE INKARNOVAL SE STEJNOU SCHOPNOSTÍ VYUŽÍVAT VLASTNÍ SÍLY, BÝT SI VĚDOM SVÉ JEDNOTY, BÝT SCHOPNÝ ROZLIŠIT, CO JE LÁSKA A CO JE ILUZE. ZVOLILI JSTE SI SVÉ VLASTNÍ TYPY NAPROGRAMOVÁNÍ, ABY ZAKRYLY VAŠE VĚDOMOSTI O VAŠEM JÁ A VESMÍRU.

 

TOTO TAKTÉŽ MŮŽETE ZVRÁTIT.

 

NIKDO TO ZA VÁS ALE NEUDĚLÁ.

 

Vysvětlil jsem podrobněji události v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jak to vy nazýváte. Na toto téma vám však přijdou ještě celé svazky informací.

 

Nemám vůbec v úmyslu kritizovat náboženství, jen všeobecným způsobem poukázat na jeho skutečný účinek na lidstvo. Dokonce i v rámci této tradice může být a je láska. Láska vždy potěší Otce. Je však omezená, protože je založená na souzení a vině. Je to však volba mnohých a může to tak být dokonce i v době přechodu Země do 5. dimenze. Říkám vám však, že obyvatelé (budoucí) Země se světelnými těly budou mít vibraci, která nezahrnuje náboženství tak, jako jej lidstvo zná.

 

Nemám vůbec v úmyslu odsoudit vlády, protože i tyto jsou produktem kolektivního vědomí svých občanů. Je to vaše volba. Každý z vás se musí rozhodnout, co od své vlády očekává. Zatím jste dovolili, aby vaše vláda (USA) hovořila ve vašem jméně. Chcete, aby to pokračovalo i nadále ?  Je to vaše volba.

 

Nemám vůbec v úmyslu charakterizovat vesmírné bytosti z temné strany jinak, než patřící jedinému Stvořiteli. Protože my všichni jsme součástí JEDNOHO. Ale Otce nás všech netěší ti, jejichž cesta není cestou lásky. Jediný Stvořitel miluje všechny, protože jeho láska je dokonalá. Ale Stvořitel také říká, že každý skutek, který ublížil, musí být vyvážený činem lásky. Nakonec, v říši bez času, i ti z temné strany se musí vrátiti k lásce, kterou Boží zdroj nabízí všem. Mohou to udělat jen milujícím způsobem, který vyváží všechno to ublížení a nelásku, kterou každý z nich zapříčinil.

 

Poslední věc týkající se vaší vlády (USA). Její postupy, ačkoliv zdánlivě v jejím nejlepším zájmu, jsou přímou podporou agentů, kteří každému z vás pomohli uvalit kontrolu a omezení na sebe samé. Důsledky však je možné předvídat, je to očekávání příchodu bohů, kteří už tisíciletí hrají s lidstvem tuto hru.

 

Zde končím, Miluji každého jednoho z vás a miluji jediného Stvořitele nás všech.

 

                                                                                                                                     Abrahám.“

 

Děkuji za vyčerpávající  a obsažné informace rád je předám lidem zemí českých. Čtenář nechť si toto porovná např. s „vědeckým Darwinovým učením o vývoji druhů a lidstva“, zjistí naprostou „nekompatibilitu“ informací, řečeno velmi jemným způsobem.    S láskou Ivo.

 

 

785.  Vývoj lidstva, mimozemské vlivy DNA, účast vlády a budoucí možnosti volby.

                                                                                         (Přijal: Tom H. Smith)     28.9.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

„Abrahám a směs milujících energií vám poskytli značné informace o nedávném (relativně řečeno) vývoji lidstva. Je pravdou, že celé svazky podrobností by mohly být a budou sdělené na toto téma, my však omezíme naše sdělení mnohem více.

 

Tom už psal o tom, jak byla změněna DNA lidstva a jak byla zavedena kontrola vaší civilizace. My se budeme zaměřovat především na zasahování ze strany mimozemských bytostí. Lidstvo se na svém vlastním vývoji zúčastňovalo jako partner, ale mimozemšťané byli hlavním faktorem, který ovlivnil směr, kterým se ubírá.

 

Planeta Země je obývána mnohými lidskými rasami. Každá rasa má svůj původ na jiné planetě. Nebyli to Adam a Eva, kteří to všechno začali, ale mimozemšťané, kteří občas přicházeli a usazovali se na Zemi. Nejprve přišli mimozemšťané přímo na Zemi a museli se naučit přizpůsobit se tomuto prostředí. Následovali nesčetné pokusy objevit správně přizpůsobenou fyzickou strukturu, která by mohla žít v atmosféře Země. Nejlépe uzpůsobená fyzická těla byla výsledkem mnohých zrození na planetě. Plejáďané byli zpočátku hlavními obyvateli Země. Za nimi následovali jiné hvězdné systémy. Po nějakém čase se fyzická bytost začala velmi dobře adaptovat na prostředí Země. V tomto čase již nebylo potřebné, aby mimozemšťané přímo osídlovali Zemi, a tak přestali žít na planetě. Stále však sledovali vývoj lidstva a občas dali o sobě fyzicky vědět. Kromě toho v různých obdobích vývoje Země se vraceli i osobně. Atlantida byla jednou z pozoruhodnějších civilizací. Lemurie byla další. Byly tu pro to důvody. Lidstvo potřebovalo „postrčit“ ve vývoji. A navíc, energie z jiných planet potřebovaly místo, kde by mohly pokračovat ve svém růstu po určitých katastrofických událostech. Hovoříme, pochopitelně, o těch energiích, které opustily Maldek, Mars, Venuši, jakož i některé planety mimo vaší Sluneční soustavy. Každá tato planeta má svůj vlastní příběh, o kterých se dozvíte podrobněji. Tyto informace byly formou sdělení poslané i jiným.

 

Mimozemšťané jsou na Zemi přítomní v takové či jiné formě, odkdy je obydlená.  Bylo to ve skutečnosti sama Země, která požádala o tyto energie, aby jí pomáhaly v jejím růstu a vývoji. VŠECHNY energie jsou stvořeny za účelem lásky, včetně planet. VŠECHNY energie mají možnost si vybrat, jak a zda budou usilovat o láskyplný vývoj. Byla to volba Země sloužit druhu humanoidního typu a přimět tyto humanoidy, aby jí pomáhali v dosažení její vlastní cesty lásky.

 

Mnozí na Zemi v této době, jsou hvězdné bytosti, které se zúčastňovaly na vývoji Země, a jsou tu, aby pokračovaly v tomto růstu a pomáhaly jiným v této nejkrásnější snaze. Mezi vámi však žijí mnozí z jiných hvězdných systému, kteří se na Zemi a na lidstvo nedívají milujícím způsobem. Právě tito budou v  této době v centru našeho zájmu.

 

Už by mělo být zřejmé, že lidstvo nebylo a není osamocené. Jen lidstvo to takto vnímalo, to však bylo součástí zavedené kontroly.

 

Ne všichni mimozemšťané, kteří přijali na Zemi „trvalý pobyt“, zde byli s láskyplným úmyslem. Vzpomeňte si na určité elementy vaší společnosti, které žijí z druhých. Dobrým příkladem je mafie. Je jen jedním příkladem z mnoha, ale dobrou studií pro naši věc. Tak, jak většina z vás chápe tuto skupinu, staví na penězích, chamtivosti, moci a kontrole. Oni milují žít pro ty věci, které jim přináší dokonalé potěšení na úkor ostatních. Neberou ohled na nikoho. Nemilují nikoho, ani sebe sama. Mají určité etické zákony, ale i tyto dodržují jen tehdy, pokud slouží jejich účelu. Na individuální úrovni se tito lidé mohou zdát občany, kteří se bojí Boha a dodržují zákony, žijí v uspořádaných rodinách a plní funkce v rámci společnosti. Někteří mohou fakticky plnit tyto úkoly velmi dobře, pokud tyto nepřekážejí jejich hlavnímu cíli – žít na úkor druhých lidí a kontrolovat vše, co mohou.

 

Analogie syndikátů zločinu velmi výstižně popisuje přítomnost mimozemšťanů z temné strany. Tyto bytosti mají jeden globální zájem, a to je využít Zemi a její obyvatele na zlepšení své vlastní existence jakýmkoliv dostupným způsobem a na jakýkoliv cíl. Oni mají mnoho důvodů na to, aby tu byli. Spadají však pod všeobecné téma kontroly, zneužívání a moci. Mnozí mafiáni mají tolik peněz, že by je nemohli utratit za několik životů. Kontrola a moc se staly jejich posedlostí. Toto je pravdou i o mnohých mimozemšťanech, v minulosti i nyní. Samotná existence mafie je, samozřejmě, prodloužením těch z temné strany.

 

Jak je to možné, že my pozitivní a milující mimozemšťané jsme dovolili, aby na planetě existovala takováto negativita ?  My můžeme zastavit určitý typ poškozování a intervence. Země je však především známá jako zóna svobodné vůle. Takto to určil Boží zdroj a Bůh Slunce. V rámci toho, že jde o oblast anebo zónu svobodné vůle, byla odstraněna mnohá omezení. Pro Zemi a její obyvatele platí všechny vesmírné zákony a pravdy. Každý má však možnost vybrat si, zda se jich bude přidržovat či nikoliv. Toto neznamená, že jediný Stvořitel je potěšen, když se jeho zákony nedodržují. Samozřejmě, že ne. Zákony Stvořitele platí pro vše, včetně zákona ROVNOVÁHY anebo KARMY, jak jej většina z vás nazývá.

 

Oproti všemu ve Vesmíru existují mnohé rozmanité potřeby na mnohých úrovních reality, ve všech dimenzích, ve všech hvězdných systémech. Jsou zde ty bytosti (z temné strany), které sledovaly zrození a růst Země které si přály usadit své energie na této planetě. Jejich přítomnost časem rostla, dokud nebyla dostatečně silná na to, aby přitáhla a pozvala ještě mocnější energie, než zde původně byly.

 

My ve Světle jsme si jich byli jejich přítomnosti vědomi po celou dobu. Ale my jsme láska a proto dovolujeme jiným být. V podstatě to byli lidé, kteří stále žádali tyto energie z temné strany, jinak by zde nebyly. Zpočátku jich bylo jen málo, ale když si lidstvo jako rasa vybralo tento typ zážitků, aby se z nich poučilo, mnozí si zvolili způsoby negativních mimozemšťanů. Takto jste se stali partneři ve vaší nynější situaci.

 

O mimozemšťanech z temné strany hovoříme dost podrobně. Toto je potřebné, abychom dali různým rolím správnou perspektivu. Žádná z činností mimozemšťanů nezačala jen tak, z ničeho nic. Vy jste my, my jsme vy – pozitivní i negativní. Vy jste si více nebo méně uvědomovali naši přítomnost, jak „diktovaly“ všeobecné okolnosti.

 

Jak už řekl Abrahám, před 5 000 lety došlo k určitým významným událostem. Po tisíciletích experimentů na lidstvu byli negativní mimozemšťané schopni vykonat změnu na vaší základní struktuře a tou je vaše DNA. Jejich experimenty nebyly vykonávané masově, protože ti, kteří si byli vědomi negativní přítomnosti, tyto energie často odmítali. Změna DNA se však vykonala tak či tak (na jiných). Došlo k mnohým nežádoucím účinkům, dokonce i pro ty z temné strany. Došlo k mnohým fyzickým jakož i mentálním mutacím lidí. Ti, kteří dělali tyto experimenty, se nezajímali ani o jedno ani o druhé, nedokázali však dosáhnout žádoucí výsledky. Například ti, na kterých se projevila fyzická odlišnost, nebyli akceptováni druhými, ačkoliv byli schopni fyzické kontroly anebo se prosadit v určitých situacích. Jejich přítomnost byla druhými lidmi lehce překonána. Podobně i ti, na kterých se projevily mentální mutace, byli buď příliš pomalí, aby dokázali pochopit i ty nejjednodušší věci, anebo tak geniální, že nedokázali adekvátně fungovat na úrovni požadované pro fyzickou existenci.

 

Tyto bytosti vůbec nezajímalo, že si hrají s lidmi jako s hračkami, tak, jak mnozí lidé dělají nyní se zvířaty za účelem výzkumu. Jejich zájmem bylo porazit lidské vědomí tak, aby lidstvo nebylo více schopno rozpoznat, že je rovnocenné se vším ve Vesmíru, a že dokáže cokoliv, pro co se rozhodne. Tyto bytosti však byly trpělivé, a nakonec se jim podařilo vytvořit jako součást lidské DNA velmi jemnou změnu v jejím spojení s jejím vlastním duchovním, instinktivním Já, se svým vyšším Já. Často to nazýváme „ztrátou paměti“, abychom to zjednodušili. Lidstvo ve skutečnosti nezapomnělo určité věci tak, jako vy příležitostně zapomínáte, anebo, když dovolíte, aby vás přemohla senilita. Tato změna se realizovala při narození. Každý novorozenec se stále cítil spojený se svým duchovním okolím, to se však začalo měnit rychleji, než dříve. Pamatujte, že v těch časech děti nebyly vystaveny v stejné míře indoktrinacím, pokud jde o duchovní odhalení a systémy víry, jak je to dnes evidentní na celé planetě. Lidstvo svoji duchovní součást považovalo za stejně důležitou. Ale změna DNA způsobila velmi jemnou ztrátu její konektivity, takže časem, jak věřili tyto bytosti, to podstatně ovlivní lidské vědomí. Tato změna byla tak nenápadná, že jen málo lidí na Zemi ji zaregistrovalo, a proto ji lidstvo nepřekonalo.

 

Ve spojitosti se změnou DNA došlo k jiné změně ještě většího významu. Ti z temné strany v přestrojení za vysoké kněze začali učit lidstvo o vývoji jejich duše a o způsobech, jak dosáhnout věčné štěstí a spokojenost. „Ztráta paměti“ způsobila jen dost pochybností v lidské mysli, aby lidé začali vážně uvažovat nad učením „náboženství“. Toto se „uchytilo“ dost dobře. Mnozí byli rozpolceni mezi svým vlastním vnitřním uvědoměním, které jim říkalo o jejich vlastních pravdách, a učením o zákonech a posuzování, které je mělo dovést na věčné místo po pravici boží. V úsilí umlčet tyto vnitřní hlasy byla zavedena další koncepce – obchod, který vedl k bohatství, které vedlo k industrializaci. To postihlo materiální uvědomělost - materialismus, moc a, samozřejmě, kontrolu.

 

Lidstvo nyní čelilo, lépe řečeno, v podstatě se zaměřovalo na ty věci, které byly perfektním komplimentem jeho „ztráty paměti“, pokud šlo o jeho duchovní spojení. S novými říšemi, které bylo třeba vybudovat, a horami, které bylo třeba slézt, bylo pro lidstvo lehké ztratit své vlastní neomezené Já velmi rychle z dohledu. Všimněte si, že dokonce i v ranných časech industrializace většinu bohatství měla pod kontrolou jen nepočetná skupina. Toto jim zase dávalo moc, protože nemajetní hledali to, co měli oni. Dokonce i dnes většina lidí není majetná z materiálního hlediska. Je to výhodné pro ty, kteří vás kontrolují, totiž že většina je kontrolována menšinou. Jinak by si lidé začali uvědomovat svoji vlastní hodnotu, a že jsou rovnocenní s ostatními. Stačí se jen podívat kolem sebe a uvidíte, že tuto lekci se ještě máte naučit.

 

Mnoho civilizací si to uvědomilo a mělo v úmyslu překonat překážky moci a kontroly. Prakticky všechny evropské země byly založené na těchto principech svobody. Podívejte se, co z toho zůstalo. Vaše Spojené státy byly založeny na premise rovnosti pro všechny. Podívejte se okolo sebe, jak jste kontrolováni – toto není rovnost. Dokonce i komunismus vychází z premisy stejného postavení pro všechny. Makléřům moci netrvalo dlouho, než se chopili těchto příležitostí podrobit občany vůli a kontrole oportunisty.

 

Takže je lehké pro rozumný ideál přizpůsobit se vůli svých lidí. Když je vůlí lidí materialismus, potom máte bohaté země jako USA a Japonsko. To se stává posedlostí mas a brzy se pozornost soustřeďuje pryč od duchovního , neomezeného, rovnocenného, milujícího Já. Myšlenky těch z temné strany se na většině lidí vypracovaly k dokonalosti. Viděli jsme už tyto myšlenky zavedené i na jiných planetách, ale vaše pozvedla kontrolu náboženství a materialismu do nových výšek, povýšila ji na vědu. Dvě zdánlivě protichůdné ideje spolupracují tak vynikajícím způsobem na manévrování a manipulování lidského vědomí, že lidstvo začalo věřit, že je, což není – osamocené a nehodné svého všech milujícího Stvořitele.

 

Lidstvo bojovalo za své „místo na Slunci“ tak dlouho, jak existuje Země. Lidstvo bylo v dokonalé harmonii se sebou a se Zemí včetně přírodních elementů. Lidský život nebyl fyzicky lehký, protože lidé si zvolili fyzickou existenci. Ale všechny fyzické potřeby lidstva – jídlo, bydlení a rekreace – byly naplněny.

 

Bylo jen přirozené, že mnohé vaše civilizace chtěly zosobňovat výše vzpomenutou svobodu a rovnost. V rámci existující kontroly bylo stejně přirozené, že tyto snahy byly odsouzeny na neúspěch, protože ideje materialismu převládly. Když stále usilujete o lepší a víc, je lehké ztratit ze zřetele, kým skutečně jste. Není to něco, co by většina, podle našeho názoru, akceptovala jako svoji pravdu, je to však přesně to, co se dělo a děje. Lidstvo bylo jednoduše odpojeno od síly univerzálních hodnot lásky.

 

Dostali jste už prostřednictvím sdělení informace týkající se úlohy mimozemšťanů ve vládách, chceme to však ještě rozvést. Plejáďané se představili reprezentantům vaší vlády (USA) v době, která se považovala za velmi příhodnou (prezident Truman, letiště MUROC (EDWARDS – dnešní název) AFB, 16.10.1949 – pozn. zpracovatele). Skončila druhá světová válka a lidé si uvědomili strach z atomové bomby. USA a Rusko soutěžili mezi sebou, dokonce ještě před koncem války. Cítili jsme potřebu okamžitě odstranit hrozbu atomové bomby a viděli jsme vysokou pravděpodobnost vývoje atomových zbraní. Pokaždé, když tato bomba vybuchne, představuje to pro Zemi nesmírné škody, bez ohledu na to, kde k explozi dochází. Právě skončily roky zabíjení a zmrzačování, takže vaše vláda (USA) by měla být nakloněna zastavení výroby zbraní. Měla by mít zájem jen o mírové řešení mezinárodních nedorozumění. Nestalo se však tak.

 

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. (Já, Aštar, jsem byl členem doprovodu). Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaká jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

 

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš „tajný záměr“, náš motiv, v rámci svého fyzického pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně. Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici.

 

Vaše vláda (USA) a ruská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy. Věřili jsme, že Rusko by následovalo váš příklad, kdyby byla vaše vláda přijala naši nabídku. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

 

Poznámka zpracovatele:

 

První a tatáž nabídka se uskutečnila v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti VNUKOVO u Moskvy Josefovi Stalinovi a také byla odmítnuta.

 

Namísto našich mírových návrhů byla vaší vládě následně prezentována „nabídka jejího typu“. K vaší vládě se přiblížil jiný typ mimozemšťanů. Tentokrát se sliby vojenské a technologické pomoci. Demonstrovali něco ze své moci. Vaši vládní představitelé byli uneseni tím, co viděli, a co by mohli s takovými pokročilými systémy dokázat. Za tyto dary však byla požadována protihodnota. Vaše vláda musí souhlasit s tím, že dovolí těmto mimozemšťanům navštívit určité lidi a vykonat na nich lékařské pokusy bez toho, aby zakročila. Vaši vůdci byli chamtiví i naivní, protože nebyli schopni domyslet následky toho, co povolili. Dokonce i tak byli ochotni obětovat nějakou tu bolest a nepohodlí pro dobro „národní bezpečnosti“. Došlo i k jiným ústupkům, o těch však můžeme hovořit někdy jindy.

 

Pokusy začaly téměř okamžitě. Vláda v zásadě ignorovala stížnosti a obavy občanů. Vaše vláda, pochopitelně, vytvořila určité výbory, aby prověřily důkazy. Úmyslem těchto skupin však nikdy nebylo něco odhalit. Všechno bylo jen NA OKO.

 

Pokusy a únosy od té doby pokračují se stejnou intenzitou až dosud. Jsou tu i jiné významné faktory, které budou mít dopad na vaši budoucnost. Země se rozhodla rozvinout své bytí do 5. dimenze. Země se na to připravuje. Mnoho planetárních energií se soustřeďuje na Zemi a vaši Sluneční soustavu, které budou mít TEN NEJDRAMATIČTĚJŠÍ DOPAD NA VAŠI EXISTENCI. Země reaguje na tyto energie jako na součást svého plánovaného vývoje. To bude mít mimořádně významný vliv na lidský druh. Specifika tohoto budou prodiskutovány jindy. Teď jde o to, že LIDSTVO SE NACHÁZÍ NA KŘIŽOVATCE SVÉHO VÝVOJE. Vaše vláda (USA) věří, že dojde ke změnám, nechápe však celkem k jakým, protože je zaměřena na tento typ vývoje, kterým se lidstvo a planeta může vydat.

 

Vláda USA udělala jednoznačná rozhodnutí ZA SVŮJ NÁROD, a sice podporovat zájmy těch, kteří viděli zbraně a technologie kontrolních zařízení jako směr svého růstu. Veřejnost si nebyla vědoma mnohých tajných skupin a jednání. Naproti tomu každý z vás dává svůj souhlas k tomuto, protože akceptujete ten typ lidí, kteří jsou voleni jako vaši zástupci. Vaše masové vědomí přimhuřuje oči nad tím, co dělají vaši vedoucí představitelé.

 

Řekli jsme již dost, aby ti, kteří se budou rozhodovat, dokázali rozeznat roli vaší vlády a těch, které nazýváme negativními mimozemšťany. Mezi těmito mimozemšťany a relativně malou skupinou ve vaší vládě se rozvinul velmi úzký vztah. Zapletení jsou i mnozí jiní jako součást makléřů moci, a ještě další, kteří nepochybují o své vlastní loajálnosti. Potom je tu bezpočet dalších, kteří byli tak naprogramováni, že strýček Sam by nikdy neudělal nic, co není v jejich nejlepším zájmu.

 

A co přijde jako další ?  Země a lidstvo se mění. ZÁVISÍ TO NA LIDSTVU JE TO JEHO VOLBA – ZDA TUTO ZMĚNU UDĚLÁ INDIVIDUÁLNÍ MENŠINA, ANEBO SE PŘIPOJÍ MASY. To je ten nejdůležitější aspekt toho, co se stane, pokud jde o lidstvo. Masově můžete změnit cokoliv. Individuálně můžete změnit jen svoje vlastní okolnosti.

 

Vláda USA se připravuje, že zveřejní část svých kontaktů s mimozemšťany. Udělá to zvláště ze dvou důvodů. Prvním je, že mnozí z vás pracují na různých úrovních, aby pomohli dostat tyto informace z tajných střetnutí ven na veřejnost. My také pomáháme tím, že dáváme naši přítomnost najevo těm, kteří jsou vůči nám otevření. To zase zpětně zvyšuje vaši bdělost. Vaší vládě se stále hůře popírá to, co je očividné. Druhým důvodem je, že informace by se nakonec mohly dostat ven, protože změny na Zemi by mohly přinutit mimozemšťany z temné strany „přiznat barvu“.

 

Vaše vláda (USA) neprozrazuje žádné informace kvůli starostlivosti a zájmu o vás, svých občanů. Budou se pokoušet zachránit svoji důvěryhodnost prostřednictvím kampaně přes média a zároveň před vámi utají většinu pravdy a svých skutečných úmyslů. Vaše vláda VÁM NEŘEKNE PRAVDU o tom, k čemu došlo a co se právě děje. Mnozí si budou myslet, že na tom tak záleží, zda to, co se vám řeklo je „pravda“. To jsou ti, co jsou ochotni akceptovat cokoliv, co jim vaše vláda (USA) naservíruje – jsou to ti, kteří svojí kontrolou dávají moc vládním a obchodním lídrům.

 

Toto můžete očekávat. Vaše vláda (USA) začne seznamovat své občany s existencí mimozemšťanů. Připustí, že cosi s nimi udělali za vašimi zády v zájmu vývoje bezpečnostních systémů. Řeknou vám, že se to utajovalo kvůli existujícím rizikům, a protože měli pocit, že veřejnost ještě není na takovouto informaci připravena. Že se obávali hromadné paniky. Popřou, že by cokoliv věděli o pokusech a únosech, o kterých tolik jiných hovořilo.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

 

Po mnohých diskusích na toto téma vám budou představeni „laskaví“ mimozemšťané, kteří jsou zde, aby pomohli lidstvu. Dokonce to může být i v televizi. Když si přivyknete na myšlenku jejich existence, budou vás informovat o tom, co se stane v budoucnosti. Něco z toho bude pravda, něco ne. Dokud se toto bude všechno odehrávat, vláda bude připravovat veřejnost na to, aby přijala ještě větší kontrolu, ačkoliv tato bude maskována. Neustále vám budou říkat, že vše je ve vašem nejlepším zájmu. Podají mnoho pravdivých příkladů. Které „dosvědčí“, že vláda dělá správně.

 

V jednom bodě v ne příliš vzdálené budoucnosti se dozvíte o ještě úžasnějších a laskavějších bytostech, které se vám objeví. Myslíme, že to bude asi za pět roků (1997). Když přijdou tito mimozemšťané, budete požádáni, aby jste si nevšímali jejich fyzický zjev a vyciťovali „jejich lásku k lidstvu“. Ti, o kterých nyní hovořím, jsou ti velmi mocní. Oni kontrolují ty mimozemšťany, kteří nyní spolupracují s vládou USA, podobně jako bosové mafie kontrolují své poručníky. Tito mimozemšťané budou demonstrovat svoji lásku k lidstvu pomocí zázraků a zázračných činů. Celé jejich vystupování bude mít jeden účel – přesvědčit pozemšťany, že bude od vás moudré, když budete poslouchat to, co vám říkají. Pozorujte, jak vyléčí mnohé nemoci, neřeknou vám však, že to byli ONI, kteří mnohými z nich váš druh infikovali. Chtějí získat uznání za tyto vyléčení, aby si naklonili lidstvo na svoji stranu.

 

Potom v určitém bodě vám bude řečena pravá příčina, proč přišli. Planeta Země se mění a brzy dojde k ještě větší devastaci než je ta, které jste byli do té doby svědky. Řeknou vám, že je nutné, aby jste opustili Zemi, pokud chcete přežít. Navrhnou vám řešení. Řeknou vám o planetách, které jsou připraveny na záchranu před jistou devastací a smrtí. Mnohé z vás „vezmou“ do svých „zlatých měst“ jako svědky. Jejich nabídky pomoci budou maximálně atraktivní pro ty, kteří neumí rozlišit temnou stranu o Světla.

 

Mnozí z vás již slyšeli o hologramech. Jsou to duplikáty měst, lidí a událostí v maximálně podrobném a realistickém provedení. Ti z temné strany jsou mistry v používání hologramů. Vytvoří iluzorní města pro některé, aby viděli, a jiné, aby „navštívili“. Ti, kteří se rozhodnou přijmout nabídku a jít s těmito mimozemšťany, nedostanou to, co viděli a o čem slyšeli. Je to volba každého jednoho z vás, co uděláte. Vaše vláda bude každého povzbuzovat, aby šel. Ve skutečnosti použijí svoji kontrolu nad vámi, aby vás přinutili jít, protože to bude „ve vašem zájmu“. Když se jednou rozhodnete přijmout jejich pozvání a odejít s nimi, je už pro vás příliš pozdě. Brzy přesně zjistíte, jakou iluzi vám prezentovali.

 

Ti, kteří si vyberou cestu negativních mimozemšťanů, budou využiti ve prospěch těch, kteří je vzali se sebou. Budete ZOTROČENI. Toto otroctví bude mít různé formy, budete však pod přímou kontrolou vašich mimozemských „opatrovatelů“. Z této situace nebude žádného fyzického úniku. Mnozí budou využití na pokusy, lékařské a jiné. Jiní budou použiti na práci. Fyzická smrt bude vaším jediným únikem. Jsme k vám úplně otevření, neuvádíme však pestré podrobnosti vaší (nové) existence s těmito mimozemšťany. Budete mít možnost se rozhodnout a bude to jen vaše rozhodnutí. Budete nazlobení a řeknete, že jste byli podvedeni. To bude sice pravda, vy jste však dovolili, aby se to stalo. Máte všechny možnosti rozvíjet své duchovní uvědomění, takže budete instinktivně vědět, co je pro vás nejlepší. Neexistují žádné výmluvy. Ale existují alternativy.

 

My jsme jednou alternativou a my se vám také představíme, ale úplně odlišným způsobem. Bude tu příležitost přesunout se jinam, nakolik Země se připravuje na obyvatele se světelnými těly, kterými se mnozí lidé budou chtít stát. Toto nazýváme Velká žeň duší a budete o ní ještě mnoho slyšet. Říkáme vám však, že všechno bude dobré pro ty, kteří mají vnitřní uvědomění, aby poznali své vlastní pravdy, a kteří nepřenechávají tuto zodpovědnost vládě, církvi, organizacím anebo dokonce nám anebo jednotlivců. Pro vás to bude představovat duchovní růst, který jste hledali tolik životů.

 

Nyní se rozloučím. Je toho ještě mnohem víc, co vám chci říci a to také udělám. Žádám vás, aby jste se naučili milovat sami sebe a Zemi. To je nejlepší příprava pro to, co přijde. Loučím se s vámi v lásce a k vám a k nekonečnému Stvořiteli nás všech.

 

                                                                                              Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).“

 

 

786.  Temné síly ve vládě USA a příchod reptilních bytostí.

                                                                                         (Přijal: Tom H. Smith)   12.10.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

„Nikdy nebylo a není naším úmyslem shazovat jakéhokoliv jednotlivce anebo organizaci včetně vlády. Víme, že tyto organizace jsou jen odrazem toho, čemu jednotlivec věří. To však neznamená, že souhlasíme se směrem. A pokud je tento směr pro Zemi zhoubný, tehdy se zajímáme ještě víc, protože tato krásná energie nás požádala o pomoc.

 

Hovořil jsem o tom, jak se vaše vláda (USA) zapletla se silami z temné strany. Většina členů vaší vlády nemá žádné přímé spojení na tyto negativní typy. Zároveň většina podporuje to, co vaše vláda dělá, protože souhlasili s tím, že se stanou její součástí – většina, ne však všichni.

 

Existuje několik organizací (agentur), které jsou velmi přímo zaangažované způsobem, který může mít dopad na vaši budoucnost jako svobodných občanů. Proč vám to říkáme ?  Jako v případě všech ostatních věcí, aby jste byli bdělí a mohli se připravit na různé možnosti volby, které budete mít. Jednou z nich je, samozřejmě, využít vaše kolektivní vědomí na jakoukoliv změnu, kterou považujete za vhodnou.

 

Takže každý z vás se musí rozhodnout, jakým směrem se vybere. Mnozí jsou na Zemi ve skutečnosti proto, aby pokračovali v dosavadním kurzu dominance vlády a zasahování. Tito lidé způsobili, že záležitosti velkého bratra vypadají velmi atraktivně a téměř nevyhnutelné pro vaši bezpečnost, ba dokonce i pro vaši existenci. Jiní jsou zde, aby rostli a rozvíjeli se pro sebe přiměřeným způsobem. Naproti tomu mnozí z nich byli ovlivněni těmi, jejichž cílem je kontrolovat.

 

A tak vaše vlády USA, federální i národní, mohou pokračovat v rozšiřování své působnosti – pokud jim to vy, občané, dovolíte. Zde spočívá skutečné nebezpečí pro vás. Pokud se vláda nezodpovídá svým občanům za své činy, tehdy ji není možné zastavit a neexistuje omluva důsledků takovéto činnosti.

 

Začal jsem hovořit o určitých agenturách a odděleních ve vaší vládě, jejichž postoje jsou shodné s postoji vzpomínaných temných sil. CIA (Centrální tajná výzvědná služba) a NSA (Agentura pro národní bezpečnost) jsou hlavními zbraněmi negativních mimozemšťanů. Jakákoliv oblast jakékoliv vlády, která pracuje z jakéhokoliv důvodu v tajnosti, to nedělá v nejlepším zájmu svých občanů. Celá myšlenka demokracie byla podkopána praktikami organizací tajného typu. FBI je další takovou agenturou, ačkoliv v této organizaci jsou mnozí, kteří byli jednoduše svedeni na špatné chodníčky. Existuje také několik výborů, které vytvořili vaši prezidenti, aby plnili určitou speciální úlohu dočasného charakteru, jejichž legální trvání se však prodloužilo na neurčito.

 

Vaše vláda pracuje s temnými silami na vícerých úrovních právě prostřednictvím těchto typů tajných organizací. Byly zaangažovány do cvičení kontroly zahraničních vlád, jakož i proti určitým elementům vaší společnosti. Všechny tyto spadají pod všeobecné označení „národní bezpečnost“. Některé pracovaly i s „mimozemskými existencemi“, aby získaly vliv nad lidmi vaší země a jinými. Aby toho dosáhli, nemuseli likvidovat lidi. Dosáhli to jinak – budovali apatii voliče a povzbuzovali lidi, aby různým ramenům vlády věnovali svoji naprostou důvěru. Většina lidí byla více než ochotná vyhovět přání těch, kteří říkají, že vaše vláda je z lidu a pro lid. Někdy se zaměřují na tvrdý patriotismus, který rozněcuje svůj vlastní typ předpojatosti a nenávisti.

 

Je toho mnoho, co bychom mohli říci o činnosti vaší vlády. Není naším záměrem uvádět nyní jména, neboť by se mohli stát terčem“odvetných opatření“. To by narušilo proces a způsobilo odklon od skutečných problémů. Bez ohledu na všechno, co bylo  a bude řečeno, všechno co potřebujete, je pozitivní a milující masové vědomí. Tyto energie dokáží překonat jakoukoliv negativní anebo potencionálně negativní situaci, ke které může dojít.

 

Nemohu dosti zdůraznit, že vaše vláda není celá „špatná“. V jejich jednotlivých odvětvích pracuje mnoho krásných duší. Usilují se o to, aby se naslouchalo jejich slovům. Někteří čekají na příhodnou dobu, aby dali svoji přítomnost pocítit. Mnozí další jsou prostě „poctiví Joe“, který se snaží si poctivě vydělat na živobytí a dobře sloužit veřejnosti. Mnozí z těchto však byli zastíněni typy, které jsem už vzpomenul. Zaměřuji se na negativní energie, protože tito jsou druhým největším problémem vaší země. Prvním je už vzpomenutá nemoc – neodůvodněné samolibé uspokojení. Jen díky této spokojenosti občanů mohly tajné vládní agentury nabýt takovou kontrolu nad celým systémem. Lidé dovolili, aby se tak stalo. Lidé mohou a měli by vyžadovat, aby se jim vláda zodpovídala za svoji činnost ve všech oblastech. Zapomeňte na národní bezpečnost. Je to výmysl makléřů moci, který má zakrýt jejich vlastní chování. Právě díky tomuto postoji dosáhly temné síly takový úspěch v kontrole lidstva. Je to pro ně ideální situace.

 

Jak jsem již vzpomenul, CIA a NSA jsou hlavní sféry, které vytvořily iluzi národní bezpečnosti. Tyto organizace spolupracovaly velmi úzce s vysokými armádními důstojníky na experimentování s určitými zbrojními systémy, jakož i s lidmi. Nemáme na mysli tyto živly, které poskytují vojenské zpravodajské službě informace. Jsou jen krytkou pro skutečné síly těchto organizací – a některých menších – ale majících velkou moc. Každý občan má právo v rámci vaší formy vlády žádat, aby se vláda zodpovídala občanovi a dostat, co žádá. Kdy k takovému něčemu došlo naposledy ?  Dávněji, než si většina dokáže vzpomenout. Ztráta zodpovědnosti vlády začala ještě před první světovou válkou a byla rychle nahlodaná, když se začaly prosazovat právně podložené zájmové skupiny a makléři moci. Vždy, když existuje nějaká velká organizace, zdroje a pozornost vlády se soustřeďují proti zájmům individuálního občana. Temné síly byly v tomto ohledu maximálně nápomocné a aktivní. Dělaly to skutečně mnohými způsoby – tím, že vytvořily přímý konflikt (válku), že podporovaly takovéto akce, že rozdmýchávaly oheň patriotismu, který není ničím jiným, jen zamaskovaným separatismem, tím, že podporovali industrializaci a využívaly válečné snahy, aby impregnovaly myšlení občanů odměnou v podobě rozvoje průmyslu a pracovních příležitostí. Mohli by jste říci, že tyto síly vás zasáhly ze všech stran – a to také udělaly. Vy jste však dovolili, aby se to stalo částí vašich unikátních zážitků jako lidstva. Nazýváte to pokrokem, sebezachováním a národní bezpečností. Tyto síly jsou v činnosti prakticky ve všech vládách. Jiný způsob, jak se tato situace dá popsat, je „nedostatek lásky“.

 

Musí ale existovat cesta ven, anebo konec tomu všemu, není to tak ?  Tato cesta existuje, ALE !  Vyžádá si to monumentální ale jednoduché úsilí, aby jste dokázali čelit všem potenciálním negativním energiím a aktivitám. Milujte sebe sama, dovolte jiným být, naučte se hledat odpovědi ve svém nitru a postavte se svým vládám – toto jsou rychlé způsoby, jak ovlivnit změnu. Všechny tyto budou mít na kolektivní vědomí pozitivní vliv. Jinak je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k následujícímu.

 

Někteří z nejmocnějších představitelů vaší vlády jsou buď součástí temných sil anebo přímo pod jejich kontrolou. Negativní mimozemšťané uzavřeli s vaší vládou „dohody“. To jsme vám již řekli. Tyto takzvané dohody nejsou hodny papíru, na kterém jsou napsané, pokud se negativní síly rozhodnou jinak. Zpočátku byly tyto dohody velmi specifické. Ale postupem času byly přepracované tak, aby dovolovaly stále více svobodné intervence ze strany negativních mimozemšťanů. Pochopitelně, že výměnou za zbraně. Co se však stalo, je, že negativní mimozemšťané získali nad některými představiteli vaší vlády (USA) téměř naprostou kontrolu. Je to tak přesvědčivé, že dohody neznamenají téměř nic, protože temné síly by mohly postupovat podle svého přání, kdykoliv by to uznali za vhodné. Jejich plán může zastavit jen pozitivní, milující kolektivní vědomí.

 

Už jsem vám alespoň ve všeobecnosti řekl o změnách, které Zemi čekají. Tyto změny jsou hlavním důvodem naléhavosti konat.

 

Vaše vláda (USA) souhlasila poskytnout určitým bytostem reptilního typu úplnou svobodu nad občany vašeho národa jakož i jiných národů, které si vyberou, bez reálného zásahu. Tito reptilní mimozemšťané ovládají určité mimozemšťany z temné strany z planet Orionu. Mnozí je nazývají šedými. Jsou to hlavně tyto bytosti, které unášejí a dělají experimenty na vašem druhu. Jsou tu ještě tři další skupiny mimozemšťanů, kteří to také dělají, ale šedí z Orionu jsou dlouho hlavní skupinou. Pochopte však, že tito negativní mimozemšťané z Orionu jsou menšinou v rámci ostatních obyvatel Orionu. Tyto planety jsou většinou obývány laskavými vesmírnými přáteli, jejichž přáním je pomoci zemi a lidstvu.

 

Jsou to právě negativní z Orionské skupiny, kterých těla jakož i vesmírnou loď má vaše vláda (USA).

Nic není nemožné, my jsme ale příliš vyspělí, abychom s naší lodí havarovali a zřítili se na Zemi. My si nepřejeme poškodit žádnou energii, chceme jen lásku. Lodě negativních mimozemšťanů nemohou v žádném případě soutěžit s tím, co my můžeme manifestovat. Uložili však omezení na svůj rozvoj lásky. V důsledku toho je celá jejich existence omezená. My nepoužíváme nátlak žádného typu. My jsme láska, a proto věříme v zákony rovnováhy tak, jak je určil jediný Stvořitel.

 

Nyní se vrátím k potencionálnímu vývoji určitých událostí. Reptilní bytosti, anebo ještěrky (ještírci), jak by je někdo mohl vidět, mají velmi vysokou, ale negativní vibraci. Pokud pochybujete o jejich moci, podívejte se kolem sebe a uvidíte, jak mocní a geniální jsou. Náboženství, materialismus, kontrola – všechno toto nenápadně zavedli na tuto planetu. A právě to jim umožnilo tak rozsáhlý zásah do záležitostí lidstva. Jejich moc musíte respektovat, NE ALE SE JÍ BÁT. Toto je maximálně důležité. ONI SE ŽIVÍ STRACHEM A USTRAŠENOSTÍ !!!  Je to HRUBÁ VIBRACE ENERGIE, kterou přijímají svým tělem jako potravu ! – pozn. zpracovatele. Poznají všechny triky, neboť je pravděpodobně vytvořili jako hračky pro lidstvo.

 

Nebude se zdát, že by se vám ještěrky vnucovaly. Jsou mistři v tom, jak oklamat, podvést. Bude se zdát, že vám přišli pomoci. Už jsme to vzpomínali v jednom z minulých sdělení. Dávají přednost tomu, aby si vás získali. Pokud by hned ze začátku použili sílu, příliš mnoho lidí by okamžitě prohlédlo jejich fasádu. Chtějí docílit stejnou kontrolu mysli každého jednotlivce, jaká se jim podařila nad těmi ve vládě a dokonce i nad jim podřízenými mimozemšťany (šedými). Je na každém z vás, zda to dovolí, anebo ne. PASIVNÍ PŘIHLÍŽENÍ JE PRÁVĚ TAK KONTROLOU MYSLI JAKO PŘÍMÁ KONTROLA. Skutečně tam není žádný rozdíl.

 

Vaše vláda bude zpočátku velmi viditelná, jak pracuje v zájmu vás, svých občanů, aby pomohla odvrátit planetární krizi. Většina lidí tak či tak dá přednost spolupráci se strýčkem Samem.

 

Jak se to všechno stane ?  Mnozí už slyšeli jak. Je tu vícero možností. Nejpravděpodobnější je, že vláda vyhlásí nouzový stav z vícerých „platných“ důvodů. Existují různé vojenské jednotky, které čekají jen na to, aby byly povolány do akce na výzvu „prezidenta“. Jde o fanaticky patriotické „elitní“ skupiny. Jsou maximálně kontrolovány a budou reagovat na určité rozkazy. Většina z nich byla podrobena různým technikám kontroly mysli včetně přímého kontaktu s negativními mimozemšťany. Vaše vláda na mnohých z nich použila mysl ovlivňující chemické látky ve snaze získat nad nimi kontrolu. Byla v tom velmi úspěšná. Tyto jednotky jsou podrobeny hypnotickým sugescím. Samozřejmě žádný fyzický systém není dokonalý a budou příležitosti k selhání těchto systémů, čímž mnozí dostanou šanci pochopit, co se děje. Toto také může vyřešit kolektivní vědomí.

 

Mocenská struktura ve vaší vládě se bude pokoušet vám diktovat, budou však muset konat mimo rámce vaší ústavy. V důsledku toho ji na čas zruší, pokud ne oficiálně, tak de facto.

 

Jak jsem již řekl, podají velmi přesvědčivé podrobnosti odůvodňující takovéto akce. Budou hovořit o občanské rebelii, která má formu vyznávání ne rodinných hodnot (zní to povědomě ?). Řeknou vám, že křesťanské hodnoty a etika jsou v nebezpečí a je čas je bránit. V tom stejném čase dojde k určitým „přírodním katastrofám“, které vytvoří určité potřeby. Tyto katastrofy budou způsobeny mocnými negativními silami. Budete také upozorněni na nebezpečí ze strany „nemilujících“ mimozemšťanů – nás. Sebeuvědomění je extrémně obtížné. Schopnost rozlišovat bude vaším jediným vodítkem v těchto situacích. Při každé takovéto příležitosti armáda bude stále více na sebe přebírat úlohu odzbrojit lidi a dát jim pocit bezpečí. Mohlo by dojít ke značnému krveprolévání pro ty, kteří mají takovéto sklony.

 

Když mimozemští „zachránci“ získají vaši loajálnost, vedoucí představitelé vlády budou mít stále menší slovo, protože negativní úplně převezmou kontrolu. Zároveň vás budou udržovat ve víře, že jsou vašimi přáteli a že stále spolupracují s lídry vaší vlády (USA).

 

Celá myšlenka pohybu vojsk a diktátorství je násilím páchaným na občanech. Skutečně demokratická forma vlády by vůbec neuvažovala nad použitím takovýchto metod. Pokud každý z vás bude schopen překonat své osobní strachy a jiné emoce, lehce si uvědomíte, že cokoliv se děje prostřednictvím vaší vlády anebo ještěrčích vůdců, není ve vašem nejlepším zájmu, pokud ovšem nejste z temné strany.

 

Když se situace utiší, bude vám oznámen skutečný důvod příchodu negativních mimozemšťanů. Řeknou vám o určitých blížících se a nevyhnutelných katastrofách, které velmi pravděpodobně zničí vaši planetu Zemi a všechno na ní. Obraz, který vám vykreslí, vás bude mít přesvědčit, že není východiska. Tím se však ještě jejich práce neskončí. Bude vám řečeno, jací jsou vyspělí a jak se i vy můžete stát součástí tohoto procesu na vzdálených planetách. Vezmou několik dobrovolníků, aby na vlastní oči viděli tyto krásné planety a jejich zlaté města. Kdokoliv uvidí tyto města, bude jejich krásou a mírem. Mnozí jiní také uvidí obrazy těchto neuvěřitelných měst a krajiny. Bude vám řečeno, že toto všechno může být vaše spolu s rozvinutou technologií. Potom budete požádáni a bude se od vás očekávat, že budete souhlasit s jejich nabídkou, začnete být připravováni na váš přesun. Skutečný přesun bude pro většinu o nějaký čas později, protože budete potřebovat připravit se mentálně, fyzicky a „duchovně“. Ve skutečnosti však tímto jen umožníte negativním utvrdit svoji kontrolu nad vámi. Protože neexistují žádné zlaté města, do kterých vás budou transportovat. To, čeho mnozí budou svědky, bude jen mistrovské použití hologramů vytvářejících iluzi pravdy pro ty, kteří hledají iluze. Každý, kdo bude souhlasit s návrhy negativních mimozemšťanů, projde procesem podobným meditaci. Akorát jen, že se při tom budete otvírat technikám přímé kontroly těch z temné strany. Budou tací, kteří poznají, o co jde, a budou klást odpor. Tito, pokud budou chyceni, budou izolováni, aby nezalarmovali ostatní. Vaše vláda (USA) použije svůj vlastní způsob zastrašování, aby zajistila, že každý se toto zúčastní.

 

Když se kompletně vydáte jejich kontrole, ať už na Zemi předtím, než ji opustíte, anebo někde ve Vesmíru, nebude už pro vás cesty zpět. Většina ani nerozpozná nutnost obrátit se zpět, alespoň ne ze začátku. Jiným nebude trvat dlouho než zjistí, v jaké špatné situaci se ocitli. Někteří budou podrobeni fyzickým experimentům sahajícím od transplantace orgánů až po oplodnění a porod. Mnozí při těchto experimentech zemřou, protože budou traumatizováni tak rozsáhlým způsobem. Ačkoliv to zní hrůzostrašně, mnozí se vskutku stanou formou lidské oběti. Mnohem, mnohem víc lidí bude násilím uneseno v pracovních táborech na Zemi i na vzdálených planetách. Všichni, kteří si zvolí být s reptilními bytostmi, budou přinuceni k nějakému typu služby, anebo přímo POUŽITÍ. Nebudete už více unikátní bytostí, ale se stanete hračkou a otrokem těch, kterým jste tak věřili. Nebude pro vás absolutně žádného úniku v tomto životě, zvláště pokud jste byli vzati do „zlatých měst“. Osvobození vám přinese jen smrt.

 

Mnozí z lídrů vlády, zvláště ti z temné strany, budou povýšeni v hierarchii negativních mimozemšťanů. Jiní se sami stanou otroky, když už víc nebudou potřební. Ještěrky neznají žádný „kodex cti“. Uznávají jen moc a schopnost vytvářet strach v druhých.

 

Vynechal jsem mnoho podrobností, Jedna velmi důležitá rada, na kterou musíte pamatovat je, že každý z vás má možnost volby, anebo možnosti, tu a tam. To, co si zvolíte, přispěje k vaší realitě. MY jsme jednou z možností volby pro vás. Přicházíme v lásce a nabízíme lásku. Nic od vás neočekáváme. Pomůžeme, jen když budeme o to požádáni. Toto (být požádán a ne se vnucovat) samotné bude pro mnohé těžké pochopit, protože vás tak dobře naučili vnucovat své názory a představy druhým, zvláště když víte, že je to pro jejich dobro. Pro ty, kteří následují tyto pravdy, bude pravdivé rozlišení maximálně těžké.

 

Budu pokračovat jindy, abych vám řekl o více možnostech zvolit si nás. Mezi vámi existují pracovníci Světla, kteří vás budou vést, pokud si je budete chtít vyslechnout. Řeknu vám další věci týkající se negativních mimozemšťanů, zvláště však vám povím o naší lásce. Chovám lásku ke každému jednomu z vás a k Božímu zdroji nás všech.

 

                                                                       Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).“

 

www.universe-people.cz

 

 

787.  Brzy je zde čas pro lidstvo, aby se rozhodlo.

                                                                                         (Přijal: Tom H. Smith)   19.10.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

„JÁ JSEM. Miluji vás.

 

Posledních několik týdnů vám prostřednictvím sdělení přicházejí informace, které se týkají zkušenosti lidstva. Říkám každému, kdo čte tyto řádky, aby pozorně poslouchal tyto slova. Miluji všechny věci včetně těch energií, které jsou označovány jako Temné síly. Tyto energie se však vydávají za milující bytosti. Činí tak tím, že ubližují jiným a na planetě Zemi. Nejsem potěšen činností těchto temných sil. Dovoluji jim však zvolit si vlastní cestu, tak jak dovoluji krásným vesmírným přátelům, kteří nezasahují do věcí jiných, aby také následovalo svoji cestu. Ti z temné strany vědí, že JÁ JSEM, ale popírají svoji lásku k sobě a k jiným. Proto popírají MNE.

 

Hovořím vám, že ten čas je blízko, kdy to, co bylo řečeno, se skutečně bude prezentovat pro ty na Zemi. Je čas pro lidstvo rozhodnout se, kterou zkušenost si přejete ve svém vývoji, a kterou ne.

 

Já miluji všechny věci a JÁ JSEM LÁSKOU KE VŠEM VĚCÍM.

 

                        Boží zdroj.“

 

 

788.   Přátelé z Vesmíru jsou jednou z možností volby při změnách na Zemi;

          význam schopnosti rozlišovat.

                                                                                         (Přijal: Tom H. Smith)   20.10.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

Budu hovořit o možnostech volby, které každý z vás bude mít, se zaměřením na to, co my „máme ve své nabídce“. Poskytl jsem obsažné informace o tom, co můžete očekávat od temných sil a od vaší (USA) vlády. Pochopitelně, mohl bych toho povědět mnohem víc. Nechci však setrvávat na negativních aspektech vašich možností víc, než považuji za nutné pro vaši všeobecnou informovanost. Přílišné setrvávání na negativních aspektech má potenciál přitáhnout tyto energie blíže k vám. To neznamená, že se chci vyhnout zmínce o nich. Kdybych v této době hovořil víc o práci temné strany, neudělal bych vám dobrou službu. Vždy navrhuji, aby jste se chránili před každou formou negativity a zvláště před mocnými energiemi, které jsem předtím vzpomenul. Musím udržet určitou rovnováhu s ohledem na informace, které mohu poskytnout. Chci, aby jste věděli všechno, co vědět chcete, je však nutná určitá opatrnost, pokud jde o negativní síly. I nadále budu vzpomínat ty z temné strany, když to bude potřebné. Existuje však i druhá strana, a tou je SVĚTLO, to jsme my a bezpočet dalších bytostí Světla, které jsou ochotny pomoci, pokud budou o to požádány.

 

Jak si jistě z předcházejících sdělení vzpomínáte, lidstvo na této planetě pochází původně z Plejád. Oni mají svoji vlastní „historii“, ze které mohou odvodit mnohé paralely s vaší dnešní Zemí. Někteří lidé naznačili, že jsou z vaší budoucnosti a že se vrátili zpět v čase, aby změnili anebo ovlivnili výsledek určitých událostí. Toto je pravda jen částečně. V určitém smyslu jsme skutečně z vaší budoucnosti. Ale všechno se odehrává teď. My všichni existujeme simultánně. Proto neexistuje skutečná minulost anebo budoucnost, jen přítomnost. Ale v určitém smyslu jsme vaší budoucností. Nemám v úmyslu toto zkomplikovat, neboť Tom mě opakovaně žádal, abych se vyjadřoval jednoduše, a v tom s ním souhlasím. Ale některé věci, bez ohledu na to, jak je zjednoduším, jsou velmi složité, když se na ně dívá z vaší nynější perspektivy. A tak často vynechávám určité aspekty, aby byl text pro vás co nejsrozumitelnější. Jiní mohou fakticky chtít „neokleštěnou“ verzi toho, co říkám. Toto též respektuji a často poskytuji. Pokud jsou však naše pravdy mimo vašeho nynějšího chápání, potom přinese jen malý užitek, když vás budu „oslňovat“ našimi rozsáhlými vědomostmi. Já a vaši další vesmírní přátelé jsou ze Světla a jsou Světlem, světlem lásky. Máme mnoho lásky, kterou vám můžeme nabídnout, náš vlastní vývoj nás však poučil, že vám ji můžeme jen nabízet, ne vnucovat. V naší historii existovaly časy, bylo to před dávnými věky, kdy jsme i my byli zanícení pro naše systémy víry. Hlásali jsme a prezentovali to, co jsme cítili, že je správné, těm, kteří to chtěli, ale i těm, kteří to odmítali. Byli jsme horlivými misionáři. Věděli jsme, co je pro každého nejlepší, dokonce i pro ty, který měli názor odlišný od našeho. Toto je jen jedna z paralel, které nacházíme v naší vlastní zkušenosti.

 

Nyní jsme bytostmi světla, anebo pokud chcete, hvězdnými bytostmi. Jsme čistá láska, ne však dokonalá láska, protože na to si může nárokovat jen Boží zdroj. Jsou však jiní, kteří mají „blízko“ k dokonalé lásce. Hovoříme zde o „dokonalé“ lásce, je to však jen jeden z našich limitujících výrazů. Ve skutečnosti nemáte slovo, které by zodpovídajícím způsobem popsalo naši úroveň lásky. Jsme mimo vašeho chápání. Naproti tomu musíme s vámi komunikovat nejlépe, jak dokážeme. Z pohledu vašeho omezeného chápání jsme dokonalou láskou. Boží zdroj je naprostou láskou, která je dokonalá a totální v každém ohledu.

 

Jako milující hvězdné bytosti nabízíme naše služby lidstvu na Zemi. Neděláme to ze žádného jiného důvodu, než že vás milujeme. A protože vás milujeme, nemůžeme a nezasahujeme do vašeho duchovního růstu a vývoje. Máme vám mnoho co dát, pokud nás o to požádáte, jde však o dar, a ten nemusí být přijat.Ničemu dobrému to neslouží, NIKDY, pokud je vůle jednoho jakýmkoliv způsobem vnucena jinému. Dokonce i když vidíte topícího se člověka a ten člověk jednoznačně odmítá jakoukoliv pomoc, potom vnutit tomuto člověku vaše záchranné techniky neposlouží žádnému dobrému účelu. Mnozí by proti tomu namítali, ale to, co hovořím, je pravda. Samozřejmě, v mém příkladě si musíte být naprosto jistí, že topící se osoba si nepřeje žádnou pomoc. Osud každého člověka je v jeho vlastních rukou. Je zodpovědnost každé osoby prezentovat jen své vlastní Já, svůj vlastní směr. Někteří to rádi nechávají na jiných, protože zřídka skutečně chápu důsledky svých rozhodnutí.

 

My neakceptujeme a nemůžeme akceptovat zodpovědnost za jakoukoliv energii kromě naší vlastní. To je důvod, proč naši víru nikomu nevnucujeme a nezasahujeme do záležitostí jiných. Na rozdíl od nás, reptilní bytosti budou budit zdání, že pomáhají lidstvu všeobecným způsobem, oni též trvat na tom, aby jste akceptovali jejich způsob. Pokud nic jiné neposlouží jako varování a nepřinutí vás začít myslet, mělo by to být alespoň nastolení anebo vnucování svých postojů těmito anebo JAKÝMIKOLIV jinými energiemi. Většina v této i jiných zemích je pevně přesvědčena, že je nutné pomáhat těm, kteří si neumí pomoci sami, včetně těch, kteří si dokonce takovou pomoc nepřejí. Tento postoj bude ve shodě s „pomocí“, kterou vám nabízí reptilní bytosti. To však není náš způsob. Není správné zasahovat do vašeho práva rozhodnout se. Je to vaše svobodná vůle zažít cokoliv, pro co se rozhodnete, pokud to nepoškozuje jiné. Je vaše svobodná vůle neočekávat, že jiný vám bude vnucovat jakoukoliv víru.

 

Lidstvo bude mít možnost volby. Země se rozhodla přejít do vyšší říše. Nemůže to však udělat lehce s tím poškozením, které jí lidstvo způsobilo. Jde o fyzické i vibrační poškození. Proto se Země musí očistit od různých úrovní negativity. Udělá to tím nejpřirozenějším způsobem, vodou, větrem, vskutku prostřednictvím všech živlů. Mnohé z tohoto by nebylo potřebné, kdyby se lidstvo samotné mohlo změnit na víc milující vibraci. Je mnoho fyzických změn Země, ke kterým musí dojít bez ohledu na to, co lidstvo udělá. Účelem těchto je přeorientování rovnováhy Země pro její novou oběžnou dráhu okolo Slunce. Přijde i čas, kdy lidstvo bude muset dočasně opustit Zemi, aby mohlo dojít ke konečné očistě. Země se vrátí do svého pravého a čistého přirozeného stavu. Bude to místo harmonie a lásky, svěžích zelených lesů a čistých vod. Je to v době tohoto období transformace, kdy bude lidstvo muset odejít, protože by nebylo schopno vydržet očistné síly a ani vibrační změny do 5. dimenze.

 

Budete mít víceré možnosti volby, to je jisté. Už jsme vám poskytli určitou perspektivu toho, co se stane, pokud se rozhodnete pro temné síly. My jsme pozitivní, milující možnost pro ty, kteří nás dokážou takto rozpoznat. Nebudete muset věřit našim způsobům, anebo změnit svoji víru, abychom se stali vaší volbou. Stačí, když uznáte, že jsme vaší volbou a upřímně se postavíte na odpor tomu, co má pro vás přichystána temná strana. Každý z vás bude mít příležitost pokračovat v rozvoji na jakékoliv úrovni víry, jakou právě má. To se udá kdekoliv, budete však mít tuto možnost. V tom samém čase ti, kteří si přejí odstranit své limitace, budou tak moci učinit. I to je možné udělat bez naší pomoci. Dojde k tomu bez našeho zásahu.

 

Není potřebné, aby každý občan poznal všechna fakta o tom, k čemu dojde ve vaší vládě (USA). Není potřebné, aby každá osoba znala všechny podrobnosti o příchodu reptilních bytostí. Není nutné, aby tyto věci byly známé na to, aby si každá osoba zvolila cestu lásky a projektovala ji jako součást kolektivního vědomí. To bude maximálně účinné.

 

Zároveň je jasné nám, vašim vesmírným přátelům, že každý z vás byl silně naprogramován v těch oblastech, které vás normálně nenutí uvažovat o příchodu bytostí z Vesmíru, anebo přemýšlet o vaší nedůvěře k určitým elementům ve vaší vládě. A tak toto pro nás představuje mírné dilema. My nejsme ti, kteří chodí a „kážou“, aby se náš odkaz dostal k vám. Zároveň jsme si velmi dobře vědomi mnohých potencionálních změn Země a relativně krátkého času, který zůstává do velké změny Země a na Zemi. A tak nás vaše Matka Země požádala o pomoc. Vaše Slunce nás požádalo, abychom pomohli těm, kteří by se obrátili k naší pomoci, pokud by věděli o naší existenci. A byli jsme požádaní Božím zdrojem, Stvořitelem všech věcí, abychom pomohli tím nejmilovanějším způsobem, aby transformace Země na pětirozměrnou bytost proběhla co nejbezbolestněji a nejrychleji, a zároveň abychom stejnou milující pomoc nabídli každému na Zemi, kdo nás bude akceptovat.

 

My jsme ze světla a proto jsme láska. Jakýmkoliv způsobem vám nabízíme naši pomoc, všichni musí vědět, že ji dáváme bez jakýchkoliv požadavků anebo podmínek. My a naše pomoc nemusí být akceptována. To však neznamená, že nebudeme viděni anebo slyšeni mimo sdělení, jako je toto. V relativně blízké budoucnosti přijde čas, že se objevíme masám, právě tak jak to děláme nyní na individuální úrovni. Hovoříme vám to proto, aby jste si nemysleli, že všechno ponecháváme na vaši budoucí fantazii, když ti z temné strany vystoupí do popředí, když nastane jejich čas.

 

Nemáme v úmyslu přijít jako prodavači, kteří prodávají své služby. Chceme, aby jste to věděli. Jsme tu teď v lásce a bude to tak i tehdy, když dojde k naší fyzické manifestaci. Chceme ovlivnit jen vaše sebeuvědomění, vaši lásku k sobě samým. Mistr Ježíš učil ty samé principy lásky lidí na Zemi. Někteří ho poslouchali, většina ne. Soustřeďovali se na člověka jménem Ježíš a ne na to, co říkal. Říkal o lásce, ale podívejte se kolem sebe a zkuste najít lásku. Většina lidí na Zemi ví o Ježíši, o člověku, ale většina nezná lásku, jeho odkaz.

 

Nechceme, aby jste se zaměřovali na nás, jako na hvězdné bytosti, ale jako na ty, co přinášejí poselství a pomoc. Chceme, aby jste se zaměřovali na lásku, Kristovu lásku, a ni ne tak na Krista, a určitě ne na různé hvězdné bytosti. Jsou zde, aby pracovali S VÁMI, a aby pomohli každému, kdo přijme jejich pomoc. Jejich příchod znamená pro ně obrovské riziko, protože pro ně platí ty samé fyzické zákony, jsou vystaveni stejnému bombardování nelásky a stejnému programování, jako všichni na Zemi. Říkáme vám, že toto jsou ti, kteří jsou vaší vstupní bránou. Toto jsou ti, kteří jsou s vámi a jsou námi – my všichni jsme JEDNO. Mnozí z nich se nyní probouzejí a uvědomují si svůj původ. Mnohem víc z nich to udělá v budoucnosti. Musím říci, že někteří si nezvolí cestu, se kterou souhlasili, kvůli silnému vlivu těch věcí, které jsem už vzpomínal. O této možnosti věděli ještě předtím, než se fyzicky inkarnovali. Každý však je zodpovědný sám za sebe. Temné síly se mimořádně snaží identifikovat tyto hvězdné vibrace a různými způsoby zaměřit svoje energie na tyto jednotlivce, aby je udrželi mimo cestu, kterou si vybrali.

 

Říkám vám o těchto věcech, aby jste věděli, že fyzické vlivy jsou potencionálně velmi silné na ty, kteří si vybrali lidskou formu jako svůj způsob pomoci (inkarnovali se z vyšších světů sil světla s úkolem, posláním pomoci pozemskému lidstvu – pozn. zpracovatele). Tito muži, ženy a děti nejsou žádní „supermani“, ale jako každý jeden z vás. Jsou tu, aby pomohli, právě tak jako my, jako jsou i jiní v lidském těle. Nebylo by moudré uvádět jména, protože někteří lidé by mohli k nim vzhlížet a to není naším úmyslem, anebo jiní by si je mohli vybrat za terč své negativní činnosti. Můžete se zeptat a ti, kteří vědí, vám řeknou. Není však důležité kdo jsou, ale kdo JE KAŽDÝ JEDEN.

 

Většině lidí se neprezentujeme, protože většina není připravena (rok 1992 – pozn. zpracovatele). Nechceme omezit anebo ovlivnit vaši svobodnou vůli zvolit si svůj vlastní osud. Postupem času si mnozí z vás uzavřeli své duchovní uvědomění. Pokud jste tak udělali, ztratili jste tak schopnost rozpoznat mezi vámi naši nefyzickou přítomnost. Mnozí ztratili důvěru v samy sebe a ve svoji schopnost rozlišit mnohé energie, které jsou nyní všude okolo vás. Protože Země oplývá energiemi, které chtějí lidstvu pomoci, ale většina lidí je považuje za mýty anebo za nereálné. Tyto energie – duchové jsou ve VŠECH věcech, na Zemi i okolo ní. Většina lidí se však naučila věřit, že „duchové“ jsou výmysl. Slovo „duch“ znamená prostě nefyzický. Nyní jste ve 4. dimenzi, mnozí se však na své okolí a své myšlenky dívají z pohledu víry a představ 3. dimenze.

 

Jak vidíte, já mohu svá slova nasměrovat na mnohé stránky lidské zkušenosti. Je to pro mne lehké, když se vás snažím informovat o tom, co se okolo vás děje. Jak jsem už řekl, není nutné mít všechny informace, aby jste akceptovali lásku, ať už od nás, od Krista, od Stvořitele nás všech, anebo od všech našich energií. Pro každého je však důležité umět rozlišit, mít schopnost rozpoznat energie pravdy a lásky. To nemůžete získat ani z tohoto ani ze žádného jiného sdělení. Není to k dispozici ve vaší Bibli anebo v jiných svatých knihách. Nestane se to automaticky, když uvidíte naše fyzické manifestace anebo fyzickou přítomnost temných sil. Schopnost rozlišit je schopnost, kterou má každá duše na Zemi, ale kterou si mnozí zaměňují s posuzováním. Je to vaše vlastní, instinktivní schopnost něco určité cítit anebo vědět. Je to vaše vlastní zodpovědnost vyvíjet se anebo se nevyvíjet.

 

Nyní se rozloučím. Činím tak v lásce k lidstvu, k Zemi a ke Stvořiteli nás všech.

 

                                                                                              Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).“

 

 

789.   Vaše duše je vědomá.                  (Přijal: Tom H. Smith)                                 6.10.1992.

                                                                                            Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

„V existenci každé duše existují časy, kdy si duše uvědomuje, že dojde k události vesmírného významu. Tyto časy nastaly nyní pro ty na Zemi a pro ty z nás, kteří toto dění pozorují. My víme, co má přijít. Ti kteří jsou inkarnováni, instinktivně vědí, že se k „něčemu“ schyluje. Je zodpovědností každé duše rozvinout si své individuální duchovní nástroje a schopnosti, jako jsou láska k sobě samému a ke Stvořiteli nás všech. Každá duše souhlasila s tím, že tak učiní ve své vlastní jedinečné míře. Naléhavě žádám každého z vás, aby jste se ponořili do hluboké a hloubavé motlitby, aby jste zjistili, kdo ve skutečnosti jste. Udělejte to v upřímné lásce a já vám zaručuji, že budete naplněni duchovním uvědoměním a duchovními možnostmi volby.

 

Miluji každého z vás a miluji Otce.

                                                                       Kristus.

 

Kristus vás miluje bez ohledu na vaši lidskou zkušenost.

 

Náš Otec říkal o možnosti volby, které budou mít na Zemi. Já též říkám, že jsem s každým z vás. Miluji vás všechny bez ohledu na zkušenost, kterou si zvolíte. Neměřte svoji schopnost milovat fyzickým potěšením anebo bolestí, kterou můžete cítit, anebo dokonce fyzickou extázi, kterou můžete zažívat. Ne, měřte svoji lásku ze svého srdce a tím, jaké pocity máte vůči sobě a jiným bez ohledu na to, co jiní mohou udělat anebo neudělat.

 

Vše co potřebujete, je ve vás. Naučte se především poslouchat. Důvěřujte svému pravému Já.

 

Miluji každého z vás a miluji Otce.

 

                                                           Kristus.

 

 

790.  Byl jsem při tom …  .                  (Přijala Kateřina P.)     5.10.1999.   22:00-22:32 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

         „Milá Katko,

 

Tolik ses těšila na rozsáhlé sdělení, připravila sis několik základních otázek a nakonec tě velká únava odrazuje od psaní. Vydrž to, budeme tě posilovat. Tato zpráva by skutečně měla jít mezi lidi. Takže:

 

Byl jsem členem doprovodné skupiny poslů, kteří jednali v padesátých letech s představiteli vlády USA. Byl jsem při tom, když selhaly veškeré naše pokusy o nastolení světového míru těsně po skončení války. Temno bylo silnější a vláda začala raději spolupracovat s touto stranou. Tato měla v plánu pod falešnými představami krásných domů a láskyplných slov plných materiálního zabezpečení bez jakéhokoliv duchovního snažení a práce, nalákat lidi do svých lodí, odvézt je a zotročit. Jediný způsob, jak bylo možné rozlišit podvod a lživost těchto slibů mimozemšťanů na rozdíl od Sil světla bylo, že mají jinou podobu než lidé, snadné dosažení cíle bez námahy a práce na vlastním vývoji je další výrazný znak a nejjistější je rozpoznání negativních vibrací celým tělem u citlivých skutečně kvalitních láskyplných lidí.

 

Tento podvodný exodus měly Síly temna v plánu provést v devadesátých letech, někdy těsně před koncem tisíciletí. Týkalo se to se to především území USA. V Evropě jejich působení bylo mnohem více omezeno a prakticky pouze v konzumní společnosti Západní Evropy. Vidíš, že všechno zlé je k něčemu dobré !!!  V tomto případě státy střední a východní Evropy byly uchráněny, protože myšlení lidí nebylo tak intenzivně zaměřeno na pouze materiální způsob života, lidé byli společenští a srdečnější !!!  Tímto postojem nevytvořili dostatečnou živnou půdu pro práci „šikmooček“.

 

Jenže v úplném finiši se najednou na vaše území dostávaly ve velkém množství časopisy, které jsou téměř všechny dirigovány ze Západu a jsou plné obrázků těchto mimozemšťanů.

 

POZOR NA TO !!!

 

Už jenom to, že je skoro všude vidíte zpodobněné, přitahujete je !!!  Propojí se vámi myšlenkou a máte je trvale u sebe !!!

 

Poznámka zpracovatele:

 

Od samého začátku šíření „Rozhovorů“ jsme na to s přáteli z Vesmíru upozorňovali, pozor, MAGAZÍN 2000 (Německo, dvoutýdeník !), UFOMAGAZÍN, FANTASTICKÁ FAKTA, FAKTA X (Anglie), všimněte si je, kolik jich je a všechny jsou řízeny ze Západu buď přímo (vlastnictví) nebo nepřímo (pomocí ovládacích návštěv a sponzoringu „UFOLOGŮ“). Jedná se o energetický hrubovibrační kanál. Temno (z Vesmíru) má taktiku: Vždyť je to PRAVDA, vždyť je to DŮKAZ (Hesemann, Tóhtová a jiní a tisíce čtenářů to baští i s navijákem, protože nemají rozvinutý cit a lásku. Je to jejich volba).

 

Jejich plán naštěstí zrealizován nebude. Vesmírná válka, která nedávno skončila, měla mnohem prudší průběh, než se očekávalo, a proto došlo k tomu, že flotily „černých triček“ byly fyzicky vykázány do prostor mimo vaši Sluneční soustavu. Mentálně  (myšlenkovými impulsy – pozn. zpracovatele) ale samozřejmě můžou působit dál. Jen únosy lidí a možnost otrokářské evakuace vašich fyzických těl jim byla znemožněna. Jak dál budete zacházet se svými myšlenkami a city – to záleží na vás !  Základní pravidlo, že STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ, stále platí. Prakticky se předpokládá vyčištění lidské rasy na Zemi až asi za čtyři generace (včetně generací evakuovaných lidí žijících později v 5. dimenzi – pozn. zpracovatele). Do té doby stále počítejte se s nakódovanou negací u vás. Té není snadné se zbavit. Proto je velmi nutné šířit Světlo dál a vytrvale pracovat na svém vědomém vývoji k všeobecné všeobjímající lásce.

 

Jsme tady my, členové Světelné rodiny, připraveni první malou část obyvatelstva Země převézt do vyšší dimenze, naučit je v ní žít a pak tito lidé budou vašimi učiteli a rádci při konečném celkovém vibračním postupu, který tato planeta brzy čeká. Je to pro nás velmi těžký úkol, ale rádi se ho zhostíme a těšíme se na vás. Evakuace bude velmi, velmi brzy.

 

Takže nashledanou      Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).“

 

 

791.  Termíny a místa prvních nabídek Vesmírných lidí vládám USA a SSSR (210).                      

                                                        (Přijal Ivo A. Benda)      6.10.1999.    10:10-10:17 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar (ne Aštar Šeran) z Aštarovy flotily. Ptáš se na první nabídky z naší strany vládě USA a SSSR (Sovětského svazu).

 

První nabídka vládě USA se uskutečnila v roce 1949 na letecké základně MUROC AFB (dnes Edwards AFB – pozn. zpracovatele), a to 16.10.1949 prezidentu Trumanovi. Byl jsem členem tohoto doprovodu a tato nabídka byla odmítnuta, jak již bylo uvedeno. Podobná nabídka byla provedena v Sovětském svazu 13.11.1949 Josefovi Stalinovi, a to na letecké základně VNUKOVO u Moskvy. Také tato nabídka byla odmítnuta.

 

Na 1. návštěvě v USA nás bylo celkem 6 lodí se 16 členy posádky, na 1. návštěvě v SSSR to byly 3 lodě s 8 členy posádky.

 

Takto máš milý Ivo na doplnění k těmto dvěma významným akcím v dějinách pozemského lidstva. Lidstvo tyto nabídky bohužel nevyužilo a vydalo se cestou sebezničení.

 

Takto milý Ivo máš k tomuto vše.

 

Děkuji za zájem, a že chceš přesně informovat lidi a přeji ti hodně radosti v práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

S láskou ti toto předal tvůj přítel Aštar (ne Aštar Šeran).“

 

Děkuji milý Aštare za tyto zpřesňující informace o těchto významných akcích. Tím tedy máme upřesněny první tyto návštěvy, nabídka prezidentu Eisenhowerovi byla v roce 1952 již další nabídkou, nikoli první.

 

Čtenář si může všimnout data první návštěvy 16.10.1949 a když k tomu připočte 50 roků, dostane další zajímavé datum nejbližších dní.       S láskou Ivo.

 

 

792.  Sdělení.                                         (Přijal Jiří L.)        6.10.1999.       22:00-22:07 hodin.

                                                                                                                      Místo: Stříbrná.

 

 „Ano milý Jiří, slyším tě já, Pleja, jsem šťastná, že se za několik dní osobně setkáme. Ano, budeš u nás připravován, aby jsi se aktivně podílel na evakuaci lidí, kteří se k tomu ze své vůle rozhodnou. Máš velkou touhu, aby vystoupil Aštar v televizi, a aby se tak naposledy co nejvíce lidí dalo přesvědčit, a aby sami poznali pravdu. Ano, ten film je přesně načasován a sám víš, jaké útoky jsi dostával sám. Máme tu teď velmi mnoho práce s přípravou evakuace. Ano tvá láska je velká, ale také moc malá, aby měla možnost odklonit planetku. Naši bratři a sestry tu jsou s námi a také se těší na své blízké z jiných planet. Ano, potkáš se se Semjase, která je nyní na Saturnu a také se připravuje.

 

Ano, jsem tu já milý Jiří, Semjase. Vím, že se těšíš na Novou Zemi, kde se tvé srdce úplně otevře a nikdo tě již nezklame, protože tam nebudou negativní síly a vibrace vás lidí. Ano připomněl jsi si, že vše jste si vy lidi způsobili svými myšlenkami, které ničí tuto vaši planetu. Ano, bude to očista, po které již touží a prosí Stvořitele dlouhou dobu. Všichni, kteří budou mít lásku v srdci a budou chtít, se mohou evakuovat. Ano, také se rozpomínáš na největší ovládací programy. Nyní je důležité zachovat klid a pozitivní myšlení. Tak jako ty se odevzdat Bohu - Stvořiteli a věřit, že vás láska v srdcích ochrání. Toto sdělení přepiš a pošli Ivovi.

 

           S tebou byla Pleja a Semjase.

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

793.  Sdělení od Ortona vládám.            (Přijal Štefan I.)      9.10.1999.     20:10-20:29 hodin.

                                                                                                                    Místo: Bratislava.

 

                 „Vlády celého sveta,

 

hovorím k Vám ja Orton, duchovný ručiteľ tejto Galaxie. V najbližších dňoch sa udejú udalosti globálneho charakteru, ktoré pomôžu planéte Zem pri jej prechode do 5. dimenzie. Tento prechod bol určený. Nakoľko človek nehľadal, nebol ochotný a nechce rozumieť, že je to vôľa Stvoriteľa, ktorého je aj on sám súčasťou a neustále sa orientuje na matériu, budú veľké obete na životoch. Všetky silno-hrubovibračné miesta, ktoré bránia Zemičke v ďalšom postupe a v jej vývine postupne, ale v najbližšom čase zaniknú. Malá časť ľudí bude tesne pred prvými udalosťami na základe slobodnej vôle prenesená na inú pripravenú planétu od Síl svetla, aby sa mohla v pravý čas vrátiť a budovať „Nové Nebo a Novú Zem“, to znamená Zem, ktorá bude v harmónii s Vesmírom a bytosťami na jej povrchu. Bude to krásna planéta, ktorá bude v Kozmickej Konfederácii Planét a bude slúžiť všetkým láskyplným bytostiam Vesmíru. Toto sa takto udeje, pretože je to vôľa OTCA.

 

Hovorím Vám, je dôležité, ako budete informovať o udalostiach. Ľudia sú nevedomí a Vy môžte pomôcť Svetlu alebo Temnu, záleží na Vás. Týmto si ale vytvoríte svoju budúcnosť, pretože je to vôľa OTCA. Ak si vyberiete Svetlo, začnite ho rozdávať, pretože udalosti už začali !!!

 

Nech urobíte čokoľvek, milujem Vás.

 

                                           Orton – duchovný ručiteľ vašej Galaxie.“

 

 

794.  Návštěva u přátel.                      (Přijal Ivan D.)           29.9.1999.        1:00–2:00 hodiny.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Milý Ivane, buď pozdraven v tomto příjemném místě ve vašem městě plném milých i nemilých překvapení. Domníváme se, že neopovrhneš naší komunikací. Víme, že časy jsou někdy opravdu svízelné a chybí nástroje, které by vám v daný okamžik pomohly rozluštit otázky, které neustále vyplývají z mysli a nedají vám pokoje. Věř však milý synu nebes, že tys onen otazník a ona odpověď. V tobě se vrací a skrývají ta alfa + omega celého bytí. Stejně jako ty i ostatní bytosti v sobě nosí neustále ony otázky a odpovědi. Jde jen o to, abychom nepropásli ten vhodný okamžik pro řešení problémů. Jsme velmi šťastni, že jsme zpět a není náhodou, že náš návrat byl opět korunován úspěchem v podobě lokální očisty celé korony aury vaší planety Země. Země byla opět očištěna od negací a to ve velké míře především našimi vibracemi a chceš-li důvtipem. Neb my jsme použili vlastně zbraně protivníka, která sama jeho smetla zpět do útrob temnoty. Jsme na to hrdi, protože nám trvalo velmi dlouho, než jsme se tohoto řešení dopátrali. Nemůžeme však z jistotou říci, jestli je všemu konec, protože zlo v této podobě nikdy nepřestane existovat. Zdraví vás Alahar a také souputníci Plejáďanů Jargiďané. Jsme zde také, protože naše mise byla vyžádána samotným Stvořitelem. Měli jsme zájem o to se účastnit tohoto návratu světelných entit zpět do milovaných zón. My sami nemáme s prostory kolem Země velkých zkušeností, ale občas jsme zalétli jen na běžný průzkum, který obohatil naše biology o poznatky o vašem solárním systému. Jsme rádi, že se budeme nyní moci osobně podílet na celém procesu očisty této krásné perly, planety, která nese jméno Shan, ale také Shanay neboli Shinuhe. Ano, etimologie opět odpovídá jménu Sinuhet. Znamená spanilý, vznešený. Jsme rádi milý Ivane, že komunikujeme na bázi telepatie, a že tento systém funguje tak krásným způsobem. Nebojíme se vůbec o pokrokové lidi. Je vás tu velmi mnoho a jste schopni kooperovat na různých bázích poznání. My ctíme vaši rasu, nebo chceš-li rasy. Máme však obavy z toho, že spousta lidí ještě neprohlédnuvších, bude neustále napadat celý ekosystém planety a bude tak přímou měrou pomáhat zániku civilizace v této dimenzi. Je smutné na jedné straně, že na této planetě zahyne život ve 3. dimenzi neb tato planeta byla pro tuto strukturu vibrace velmi krásnou a ušlechtilou. Je však velmi povzbuzující, že 5. dimenze bude vystavěna a dobudována na mistrovských základech již existující materie. Každý konec přináší začátek a tohle bude Ivane milý začátek nového eposu Ilias, který prodchne tisíce lidských duší radostí a štěstím, neb spousta lidí teprve potom naplno procitne ze svého dlouhodobého spánku. Nebude pak dlouho trvat a semkneme se velmi úzce v jeden celek a vytvoříme kruhovitou duhovou základnu, jejíž symbol jsi viděl při svém putování do teplých krajin. Byl to pozdrav nejen od nás Jargiďanů, ale byl regulován Stvořitelem a spoustou pozitivních bytostí, které se nacházeli v blízkosti vašeho letícího stroje. Bylo krásné pozorovat váš údiv, ale vaše okamžité smíření s tím, co vidíte. Takto je nám vlastní komunikovat s lidmi, kteří chápou a vnímají symboliku. Je spousta cest a druhů komunikace, a teprve nový věk vám opět dopomůže rozpomenout si na tyto metody komunikace, neb metody, které používá lidstvo jsou přinejmenším zkostnatělé, zastydlé a nenápadité. My se snažíme komunikovat na bází esoteriky a pocitů. Neb v pocitu je informace velmi přesná a díky její jemnosti prostoupí celou bytostí a informuje všechny buňky najednou.

 

„Milý Ivánku, připojujeme se ještě my z Alaharu a je nám ctí a potěšením se vložit do hovoru. Je u nás momentálně planetární poledne. Scházíme se jako obyčejně k obědovému obřadu. Zdravíme tě proto přímo od vonících stolů, plných mírně řečeno voňavých a barevných pokrmů. Je to však vše velmi skromně rozprostřeno a nepotřebujeme velkých místností, abychom stolovali ve velkém počtu. Sedíme v domácím prostředí – je nás 5 a vidíš jistě naše pestré oděvy. Světle fialová, zelená a žlutá barva je velmi pozitivní pro tento denní čas. Vidíš, že šaty sahají až po zem a jsou velmi elastické. Jelikož vidíš sukně, doložil sis, že jsme tady samé ženy. Ano, je tomu tak. Právě proto komunikujeme s tebou, milý náš, protože naši muži jsou v oné misi, která se týká vaší planety Země a jsou už dosti dlouho pryč. My však jsme denně s nimi v kontaktu a vidíme na našich širokých monitorech jejich obličeje a rozmlouváme s nimi krásně s něhou a láskou. Byli bychom však rádi, kdyby byli zase tady u nás a mohli se s námi radovat z každodenního života. Vždyť i ty pokrmy, které tady nyní leží na stolech jsou i jejich oblíbená jídla. Např. řízeček z broskvoně – je to plodina podobná vaší broskvi avšak poněkud menší, ale dužnatější. Potom upravený „Pamelin“ nemůžeme najít vhodné slovo – něco jako váš meloun, ale se zelenou dužninou. Jídla jsou připravována na anabázi vašich pařících elektrických strojků. Jeden z nich máš právě v kuchyni před sebou. Ano, máme i plodinu podobnou vaší potates.  Brambora ?  Ano brambora. Jsou větší a mají kulatý tvar. Můžeme je jíst i syrové, ale tepelná úprava není vyloučena. Velkou pozornost pak věnujeme ochucení. To však není ochucení kořením, nýbrž vonnými esencemi, které doplňujeme přímo ze sadů, které jsou k těmto účelům zřízeny. Vidím ještě na stole modré a žluté koule ?  Ano, to je běžné ovoce, jako vaše jablka, velmi šťavnatá – žlutá dužnina podobná však blíže pomeranči – hustší. Jí se jako zákusek. Vidím také velmi jednoduchý, ale účelný nábytek. Ano vidíš stoly – kulaté – na jedné noze - otočné. Vše ve světlé nebo přímo bílé. Vše vytváří velmi příjemné pastelové barvy – modrá, růžová, zelenkavá, žlutá a do toho bílý podklad místnosti a vzdušného nábytku. Nezbývá milý Ivánku, než se přijít podívat – smích – Danušku bychom jistě rychle zasvětili do tajů naší kuchyně – upozorňujeme, že by nepotřebovala zástěru neb vše připravujeme technologií, že vše vidíme, ale nic při přípravě není v přímém kontaktu s námi. To znamená, že pokud používáme nástrojů na úpravu surovin, jsou tak dokonalé a bezpečné, že nemůže dojít k zašpinění oděvu. Většinou se jídlo připravuje ve skleněných digestořích, kde vše vidíme uvnitř a silou myšlenky se podílíme na přípravě daného pokrmu. Už takhle krásně harmonizujeme daný plod. On pak prochází našim tělem a sám se povýší díky naší duchovnosti. Je to krásné si takhle povídat. Vidíme právě na velké obrazovce soustavu lodí naší flotily. Je to Plejádská flotila. Vidíš Ivánku, naši manželé nám dělají hezkou kulisu k našemu jídlu. Vidíme krásné kupy hvězd kolem těchto lodí. Jednou hvězdou je i vaše Slunce a poblíž je planeta Země a tam ty sedíš a píšeš. Není to krása být tak propojeni a popisovat si v přímém přenosu, co právě vidíme. Ty to vidíš s námi. Ano vidíš velkou obrazovku ve stříbrném rámu vlevo od tebe. My sedíme vpravo. Jsi duchem s námi v naší místnosti. Dokonce vidíš i ven z okna, které je támhle za námi – asi 4 m. Vidíš oblohu – modro narůžovělá – díky ozónu – a palmičku, která nám roste přímo před domem. Jé - to je nádhera. Ivánku nechceš ochutnat.“ Zkouším to – ovoce chutná trošku jako kiwi – ale je jemnější koexistence – modré barvy. Děkuji vám přátelé – cítím se báječně – je tu tak příjemně vzdušně – prostorně a láskyplně. Vidíš, že v nábytku – jsme v jídelně, kde je i něco jako kuchyň – v nábytku vidím kombinaci bílé a bledě-jemně modré. Působí to velmi jemně a krásně. Vůně připomíná jemný ozón skořice a anýzu. Jdu se podívat ven – ano jsem venku – velmi teplo, ale příjemně – cítím poblíž vodu, mohlo by to být i moře – nevidím jej. Stojím vpravo od palmičky – je asi 2 m vysoká. Přede mnou je prostranství světle hnědého písku – snad zahrada a asi 4 m ode mne je živý plot. Za něj nevidím. Ohlížím se a vidím smějící se dvě ženy blondýny s vlnitými vlasy – jedna ve žlutých, druhá v zelených – tyrkysových šatech – nahoře overálek – komplet až nad kotníky sukně s elastické látky – velmi jemná příze něco mezi bavlnou a úpletem.

 

Jak se ti líbí Ivánku venku před domem ?“          Je tu krásně.

 

Nyní stojím asi 4 m od domu a dívám se dále a vidím vlevo další dům, asi 20 m daleko s kopulovitou střechou, vše v bílé barvě. Není to obyčejné zdivo. Je to velmi ušlechtilý materiál – něco mezi plastem a dřevem.

 

Velmi krásný pocit neustále prostupuje mojí duší. Nyní se objevují ještě dvě ženy – jedna v růžových, lesklých šatech – spíš oděv  - kalhoty + halenky s volnějším overalkem, druhá žena v bleděmodré – totéž oblečení. Vypadá to jako krásný obřad polední návštěvy. Vše v klidu a míru. Vypadá to, že mě nechali jen tak stát venku a odešly dovnitř. Je mi tu krásně, ale měl bych asi jít zpět. Abych se vůbec mohl duševně vrátit vstupuji do velké obrazovky vlevo od stolu, kde všichni sedí a tiše si povídají a proplouvám kolem třech lodí flotily – která je na obrazovce a mířím k Zemi. Nebyl to lehký návrat. Nyní se nacházím v atmosféře Země, ale nemohu najít své místo. Teprve nyní si vizualizuji Prahu a mířím přímo do Strašnic. Prolétám ulicí kolem pojišťovny – parkoviště – přímo oknem přes dětský pokoj – kuchyň a jsem zde.

 

            Děkuji vám milí přátelé za tento krásný výlet.

 

 

795.  Příprava 2. vlny evakuace.              (Přijal Ivan D.)         1.10.1999.     9:33–10:00 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ano Ivánku, jsem to já a zdravím tě svým světlem milosrdným, které svítí všem těm, kteří jej vnímají. Ti, kteří jej vnímají, mají z něj velký užitek, protože toto světlo je léčivé a všeobjímající. Dobře si Ivane učinil, že jsi vzal tužku a začal psát. Budeme nyní rekapitulovat informace, které jsem ti dal před chvílí v alfa rovině. Ptal ses na evakuaci na dobu a způsob. V momentě této otázky jsem ti seslal obrazy asi 20 lámů, viděl jsi detailně jejich obličeje, někteří z nich byli i pomalováni kultovními barvami převážně oranžovou. To byli jedinci, jejichž inkarnace prostupují právě hlouběji a projevily se v kmenech žijících taktéž na nynější Africké pevnině, dříve však vypadající úplně jinak. Byly to již tenkrát vysoké duchovní bytosti, které byly propojeny s nejvyššími světy celého universa a nesly velké poslání učit, školit a předávat moudrost. Jejich inkarnace se prolnuly jejich obličeji lámů, neboť to byly jejich poslední inkarnace. Na několika obličejích jsi viděl na obou polovinách výjevy obrázkového písma. To jsi opět viděl prolnutí jejich minulých inkarnací v Egyptě, Mezopotámii a v oblastech, kde obrázkové písmo existovalo a mělo nevídaný význam nejen v šíření poznatků současného bytí, ale i databáze šifer, které ukrývaly a ukládaly poznatky a staré pravdy celého universa, které je prodchnuto všude a ve všem a kontinuálně utváří komplexní povědomí.

 

Tito lámové se nyní inkarnovali do centrální Evropy – bylo to Rusko, Maďarsko, Španělsko, Francie, Čechy, Slovensko, ale také Švédsko, Izrael. Je jich celkem okolo 150 000 vysoce vyspělých duší. Každý z nich má konkrétní úkol v budoucím dění.

 

Dostali jsme se drahý synu k vymezení času oné evakuace, o které toho bylo už tolik myšleno, napsáno a sděleno. Prokmitnul ti prosinec ve tvé mysli, ale vše je opravdu v pohybu a není nikdy dost dobře patrno, kdy celý běh událostí spustím. Momentální číslo lidstva, které by mohlo být posunuto výše, je menší. 30 000 000. Je to pouze zrno, opravdová elita, která by začala okamžitě po přechodu vytvářet nové podmínky v 5. dimenzi, která už nyní funguje v auře vaší planety.

 

Tohle ovšem milý synu nejsou informace jenom pro tebe a tvé nejbližší, kteří jsou o této věci spraveni. Další vlna evakuace nemusí být až za 30 let. Může být dříve a záleží to opět na snaze, kooperaci a šíření nových myšlenek prostřednictvím oněch lámů, kteří přišli za tímto účelem do těchto inkarnací. Budou šířit světlo po celém světě. V příštích pěti letech jich ještě hodně přibude a budou se inkarnovat do těch lokalit, kde to bude nejvíce zapotřebí. Pozitivní vývoj tohoto teritoria Vesmíru není lhostejný mnoha a mnoha duchovním bytostem. Bude však zapotřebí mnoha obětí, jak duchovních, tak i fyzických k tomu, aby vše bylo učiněno podle mého plánu. Vše však neustále vede k posunu jak celé této Galaxie, tak našeho komplexního vědomí a k vyšším metám. V tomto posunu není konce. Je jenom nekonečně mnoho způsobů postupu o stupínek výše, protože i Já jsem nekonečný a v Mé nekonečnosti je zahrnuta nekonečná láska a nekonečná touha po prožitcích, které absorbuji skrze vás, které jsem stvořil k obrazu svému. 

Buď pozdraven můj synu. Jsi neustále bdělý a tvá mysl tě unáší k vyšším metám, stejně jako Mě, stejně jako spoustu tvých souputníků, kteří jsou nápomocni společné věci posunu vašeho vědomí výše.

Stvořitel.

 

 

796.  Kam kráčíme a místo Vesmírných na naší cestě.      (Přijal Ivan D.)                  5.10.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Buď pozdraven milovaný synu z Andromedy, planety kolem slunce Betelqueze, buď pozdraven od Jargiďanů, ale také Hoovanů, Aenstriňanů, Plejáďanů a mnohých dalších entit, které se neustále s láskou obracejí ke svým vrstevníkům, žijícím v těchto proudech Vesmíru, který obklopuje nás všechny žijící bytosti v universu našim Stvořitelem nám daným. Jsme opět na svých výsostných místech. Víme Ivánku a především díky našemu Stvořiteli prvotnímu, že jsi nabyl nových poznatků během svého spánku a po té po svém procitnutí. Víme, že neprožíváš nyní radostné momenty ve svém nitru, i když nemáš důvodu. Vidíš, že okamžitě dostáváš odpovědi velmi konstruktivní, optimistické a povzbuzující. Vždy pochopíš, že veškerý nesoulad a disharmonie v duši vychází přímo z ní a že jediný způsob léčby těchto problémů je sáhnout zpět do zdroje a tam učinit nápravu. Chtěli bychom tě jen ubezpečit, že tvoje cesta je správná, alespoň do té míry, že duchovně zůstáváš neustále na pozici víry ve vše pozitivní, a že z těchto dimenzí poznání tě už nemůže nic setřást. Minulé dny ti bylo nabídnuto několik podobenství, které jsi mohl sledovat a rozpoznat v nich onu symboliku. Vše vedlo náš milý k tomu, abys poznal a ujistil se ve stavu současného povědomí lidstva. Vibrace komplexního povědomí opravdu poklesly a ti, kdož byli stejně jako ty zasaženi onou vlnou nového poznání pro mnohé nové naděje – ti ustali ve své činnosti a víře. Opět vše utichá, alespoň na mnohých místech a spousta lidí – dušiček otevřených se vrací ke své původní odevzdané lopotě každodenních útrap tohoto pozemského života. Přestávají doslova věřit, že něco z této vlny pozitivna bylo vůbec pravdivé. Vše, co se děje v tomto nelehkém terénu bytí, je opravdu zkouška. Zkouška vaší víry, charakteru, přesvědčení a pevnosti. Jelikož galaktický stav je takový jaký je a Galaxie prochází neustále koronou centrálního slunce, mohli jste velmi intenzivně a zřetelně začít vnímat entity z vyšších vývojových stádií – ty, které existují paralelně s vámi, ale neovlivňují přímo váš vývoj, neb vše má své místo, čas, a filosofii. Vy nás nemáte možnost vnímat proto, abychom vám vstoupili do života, regulovali jej, a vyplnili vám prázdná místa. My jsme zde neustále stejně jako vy a plníme své úkoly, které odpovídají našemu stupni vývoje. Pomáháme méně vyvinutým civilizacím jen do té míry, než by došlo k narušení jejich vývojové kontinuity. Jsme vaši bratři, chcete-li vaše barometry, ale v žádném případě diktátoři, nebo fyzičtí bodygárdi vašich tělesných či duchovních schránek. Prosíme neopírejte se příliš o nás. Jeví se nám čím dál více, že spousta krásných a pozitivních bytostí – našich bratrů a sester špatně pochopila náš záměr – náš úkol. Příliš zakomponovali naši přítomnost do svého bytí a přestali být sami sebou. Tím si právě zavírají cestu k vlastnímu úspěšnému vývoji. Vše máte ve svých rukou. Ty máte dvě. Nepřidávejte naše ruce k vaší dokonalosti bezmyšlenkovitě. My můžeme pomoci nenásilnou formou, nasměrovat, ale nemůžeme ovlivnit vaši cestu vývojem bytí, neb tu ovlivňuje jedině Stvořitel a vaše minulé i současné bytí. Jelikož jsme všichni tak říkajíc na jedné lodi a jsme součástí jednoho soukolí, nic se nemůže vymanit dosahu a kontrole Stvořitele našeho. Proto nemůže vzniknout žádná disproporce ani anomálie v jakémkoliv čase či prostoru a vše se děje tak jak se má dít. Tím chceme říct nelpěte, nepospíchejte k metám, které se blíží, ale jejich dosažení se nedá uspěchat. Veškerý nátlak, zkracování lhůty naopak vše oddaluje a Bůh nám všem automaticky nějaký ten čas přidá proto, aby vše proběhlo v jediném správném tajmingu. To je čas samotného Stvoření. Proto nepřestávejte tvořit, neustávejte v činnosti, nepadejte na mysli, nepadejte do pochybností. Víra naše nás všechny sblíží a udrží pohromadě nekonečné věky. Naučme se stálosti, nekolísejme v našich citech, buďme spravedliví k sobě i k ostatním, poctiví a pokorní. Teprve potom se dary Stvořitele, které se neustále řinou k našim duším, stanou realitou a pocítíme je na vlastní kůži. Nespokojenost je jen výsledkem slabé víry a tudíž nepochopení zásadních principů stvoření. Bůh nám dává vždy tolik, kolik potřebujeme, kolik si zasloužíme. Mnozí z vás si toho všeho vůbec nepovšimnou ve své zaslepenosti a chtíči mít víc – mít to, co má ten druhý. Ale jeho kříž v tom pozitivním i negativním smyslu mu neponesete vy. On sám je svým velitelem, on sám je navigátorem, pilotem i technikem, který se uschová do hangáru, dotankuje a zkontroluje přístroje. Pomněte, prosím drazí bratři, že všichni jste jedineční – všichni jsme jedineční, a proto potřeby každého z nás jsou v daném okamžiku vývojového stádia odlišné i když nás v globále mnoho věcí spojuje.

 

Proto prosíme pomněte, že jsme jenom prodlouženou rukou Stvořitele našeho, jsme jen jeho zesilovači. Vytrvejte, nepochybujte, milujte, protože čas je velká relativní veličina a my žijeme v relativitě neb jsme tomu sami chtěli, neb jsme všichni božího základu, neb ve světle jsme si všichni rovni a Bůh náš jediný je tím jediným svědkem a strůjcem.

 

Pomněte, čas se neustále kutálí jako míč. Buďte připraveni kdykoli a kdekoli. Avšak kvalita změny je přímo závislá na vaší každodenní snaze a píli vytvořit kvalitní myšlenky a po té je proměnit v činy. Jen ten je připraven, kdo ví kam kráčí. Nevím-li odkud kráčím, nevím ani kdo jsem, a tudíž nevím ani, co přesně chci, a nevím s určitostí kam kráčím. Potom je pro mne jednodušší nepočítat se změnou, protože ta je dost nejistá jako já sám.

 

To jsou moji milí úvahy mnohých z vás na planetě Zemi, Shan tak spanilé, ale tak zmatené ne díky materii, která ji tvoří, ale díky povědomí, které ji obestírá.

 

To vše vám poslali inteligence Síria, Hoované, Achelané, Plejáďané, ale také Vysoká rada v Petale. Sám Stvořitel náš byl nám nápomocen.

 

S láskou a úctou k vašemu snažení Vesmírní.“

 

 

797.  Evakuační procesy.                       (Přijal Ivan D.)         9.10.1999.     12:30–13:13 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ano milý Ivane, jsem to já Aštar Šeran a zdravím tě nyní v písemné poloze. Náš rozhovor trvá již bezmála 4 hodiny. Povídali jsme si spolu od doby tvého procitnutí, to je asi kolem 9:30 hodin. Od té doby jsem ti já a potom postupně několik vysokých duchovních bytostí předali velké množství informací týkajících se přetransformování, posunu do vyšších sfér bytí a také celé akce týkající se evakuačních procesů. Proto, aby bylo vše znovu zapsáno a předáno lidem na této Planetě, budeme rekapitulovat vše to, co jsi převzal od nás během celého dopoledne. Hovořili jsme o příčinách již několikerého odsunutí evakuace, o několika teoriích celé akce. Hovořili jsme o tom, že jediným a směrodatným aspektem v tomto dění je sám Stvořitel. On sám může neomezeně dlouho posunovat a oddalovat celý proces. Druhým velkým aspektem je onen fakt, že se nejedná jenom o posun planety Země, ale jedná se o komplexní přeorganizování filosofie a matérii bytí v celém solárním systému, a v neposlední řadě celé galaxii. To znamená, pokud celý proces není 100 % zharmonizován s celým tímto jednotným soukolím – včetně 5 000 000 civilizací v celé této Galaxii, nemůže být započat. Z těchto 5 000 000 civilizací jen 2 000 000 je v unii pod Vysokými radami. Ty jsou tedy v kooperaci mnohem konkrétnější a propracovanější. Zbývající 3 000 000 jsou méně či více také v řešení malých či větších problémů, týkajících se jejich žití ve Stvoření. Znamená to tedy, že i za harmonizací těchto entit závisí sepnutí celé akce evakuace na vaší planetě Zemi. Vše je propojeno milý Ivane a děje se proto v široké kompozici, a pokud jeden článek tohoto soukolí není v harmonii, nemůže být přistoupeno k celé této velmi závažné proceduře. Tato disharmonie už několikrát zapříčinila odsunutí celé akce převibrování celé této Galaxie, která není ani zdaleka jedinou v celém stvoření. Těchto posunů je v celém stvoření na „denním pořádku“ velmi mnoho, a proto i s nimi musí být v nějakém kontextu nalezeno nejlepší načasování. Proto již tolikrát avizovaný přechod byl oddálen. Neznamená to ale vůbec, že není opět vše nachystáno. Vše je opět připraveno milý synu a bratře k posunu nejen vás, ale i všech milých bratrů a sester v těch mnoha skupenstvích planet a sluncí a celé této posvěcené Galaxii. Jsem rád, že ti toto sdělení mohu dnes asi už po 3. předat. Vše je připraveno a my jako nástroje Stvořitelovy jsme připraveni konat veškeré úkony, které k oné evakuaci náleží hned jak přijdou první impulsy od našeho Stvořitele. Po té ti bylo předáno konkrétní svědectví v obrazech, jak bude probíhat příprava bytostí – vás na přechod do připravených obydlí na vybraných planetách. Ano každá z rodin, či společností bytostí ze Země, bude mít ve velkých mateřských – evakuačních lodích svůj pokoj – teritorium, místnost, či prostor – jak chceš, ve kterém bude probíhat neustálá komunikace všemi našimi dostupnými prostředky. Ujišťujeme vás milý Ivane, že nikdo nebude mít ani na chvíli pocit osamocenosti. Budou neustále ve funkci velké monitory, které budou neustále informovat o dalších akcích a budou probíhat proškolovací pokyny vždy velmi mírnou a láskyplnou cestou. K tomu ke všemu patří výuka kosanu – společnému vesmírnému jazyku, kterým se budeme všichni dorozumívat dříve, než všichni nabudou plné schopnosti telepatické vědomé komunikace. Ano viděl jsi i to, že každý bude mít možnost pomocí našeho zařízení prohlédnout si své již připravované obydlí na předem připravených planetách. Budou moci pomocí holografického přístroje přímo i projít celým bytem a podívat se i do okolí obydlí. Ano tato obydlí jsou ve většině případů přízemní nebo jednopatrové domy – bílé barvy s kopulovitými střechami. U každého z nich je zahrada a zeleň. Sám sis při pohledu ven zpoza zasouvacích dveří mohl vyzkoušet teplotu kolem obydlí. Ano je to velmi vlahé a teplé podnebí přechodu mezi mírným a subtropickým pásem. Každý z vás bude mít možnost se setkat se svou multidimenzionální bytostí, která vám přísluší v této dané dimenzi. Oděvy budou bílé barvy – z jemného materiálu a budou příjemně chladit tak, aby srovnávaly případné napětí mezi povrchovou a vnitřní energií vašich těl. Byl jsi také milý Ivane přítomen na jedné z uvítacích seancí na velké mateřské lodi. Dobře jsi viděl Ivo Bendu jak hovoří asi ke 80-ti lidem – pozemšťanům a vítá je v novém světě a nové vibraci, kde již na takových setkáních nemusíme přátele vítat jenom pocitově, ale že jsou opravdu zde s námi, a že díky jejich lásce, souznění a vědomé snaze o tento náš posun se vše stalo realitou. Viděl jsi několik zářících bytostí, stojících po boku Iva, a ty jsi potom pronesl láskyplnou řeč, která děkovala a radovala se. Po té se všichni vzájemně s opravdickou pokorou a láskou objali. Potom hovořila jedna z vysokých bytostí k pozemským lidem a objasňovala všem velmi citlivě a láskyplně proces a filosofii funkce života ve vyšším prostředí. Bylo objasněno znovu, že energie a veškeré životní potřeby, sociální zajištění a zabezpečení všech bytostí a entit je regulováno celoplanetárně. Energie na výrobu a přípravu všeho potřebného je „vyráběna“ – vytvářena či používána zdarma. Je to boží dar. Teprve v tomto způsobu žití se všechny boží dary, které neustále přicházejí v proudech k našim bytostem mohou realizovat jako skutečnost. Teprve nyní budeme díky naší duchovnosti vše vnímat, oceňovat a přijímat adekvátním způsobem. Vše nezbytné – oblečení, strava, vše potřebné vybavení, včetně spotřebních výrobků, techniky… je dodáváno speciálním procesem zdarma. Každý z obyvatel respektuje nepsaná avšak zavazující pravidla toho, že můžu mít kdykoliv a kdekoliv to, co momentálně nezbytně potřebuje ke stávajícímu uspokojení svých potřeb nebo splnění svého poslání. Vše je přijímáno s pokorou a láskou a díky ke Stvořiteli, protože on je jediným strůjcem a fenoménem naší realizace. Nikdo si nevezme nic tak zvaně zbůhdarma. Je to nepsaný kodex. Má ho každý vryt jako punc ve své mysli a svém srdci. Teprve potom vše funguje dle regulí Stvořitelových a odpadá spousta negativních aspektů, které tak smutně doprovázejí vaši 3. dimenzi. Tohle vše a mnohem více jsi viděl a slyšel můj bratře a synu nebes v našem překrásném rozhovoru v alfa rovině. Je škoda, že psaný projev je přece jenom malinko zavádějící a stísněný, a že nemůže poskytnout čtenáři ten globální a komplexní pocit lásky, štěstí, pokory, ale i barev, harmonie prostředí a celkovou atmosféru celého průběhu komunikace.“

 

Naši přátelé nás znovu a znovu upozorňují, že je vše připraveno, jak již bylo několikrát. Praví, že pokud k evakuaci dojde právě nyní za několik dní, bude to jen a jen souhra a koncert harmonií, vznešeností společného námětu souznění duší a výsledek velké touhy všech k uskutečnění tohoto velkého díla, které je tak očekáváno celou plejádou civilizací a entit této celé Galaxie, ale především celého Stvoření. Nic nebude probíhat s pocitem násilí, vykořenění, či pocitu ztráty. Vše proběhne v souladu s každým vyvoleným, a onen každý vyvolený a přetransformovaný bude plně ztotožněn s celým průběhem a výsledkem akce předem. Teprve jeho podvědomý souhlas bude znamením pro entity světla, aby provedli jeho transformaci, nehledě k tomu, že splňuje vibrační podmínky.

 

„Milý Ivánku. Jsem to stále já, Aštar Šeran s tebou ve spojení a stále vidíš mé zářící srdce v mé hrudi. To je symbol mojí všeobjímající lásky, kterou zastřešují má slova, mé vibrace porozumění a upřímného přání setkat se se všemi, kdo mně nyní díky tobě naslouchají osobně zde na našem stupni bytí a poznání. Naše láska k vám je neustále bezmezná a je garantem úspěšnosti celé akce. Termín je však stále v pohybu – záleží na ohromném komplexu vibrací a jejich souznění. Ideální průsečík všech pozitivních vibrací spustí celou akci. Vše je připraveno milí naši. Buďte připraveni i vy. Nelitujte času na meditace, nelitujte okamžiků, které strávíte v myšlenkách s námi. Posilujete tím celý tento svatý plán a urychlujete tím váš růst. Je to krása takto s vámi hovořit, neb vím, že tato zpráva bude brzy publikována široké veřejnosti. Předávám tím i vřelé pozdravení svému bratru Ivovi Bendovi a jeho souputnici Katušce, která mu velkým způsobem pomáhá a v mnohém klestí cestu. Lásku jim oběma posílá široká plejáda pozitivních duší celého universa. Lásku, a vše pozitivní pak posílám já Aštar všem lidem této planety Shan, kteří již vidí co je příčinou, důsledkem a smyslem tohoto všeho. Budiž požehnáno všem vidoucím a slyšícím. Budiž dopřáno všem, kteří ještě nedospěli k těmto metám, díky nastupujícímu novému pokolení světla brzy prohlédnout.

 

Aštar Šeran a široké pole pozitivních.“

 

 

798.  Sdělení od Aštara a Ptaaha (211). (Přijal Ivo A. Benda) 12.10.1999.  16:20-16:48 hodin.

                                                                                                    Místo: Zlín, mravenčí stráň.

          „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že máš takovou radost ze II. dílu knihy „Rozhovory“, která je také velmi bohatá a může lidem doplnit mnohé informace o nás, vesmírných lidech a přípravě 1. evakuační vlny.

 

Ano, nyní je vše stále v plné pohotovosti a nevíme dne, kdy dopad první planetky za Sluncem dá impuls k evakuaci toho mála lidí, kteří již prohlédli a mají jak vůli tak parametry k evakuaci. Ano, je velká pravděpodobnost, že do konce října k evakuaci může dojít, neboť planetka je již blízko za Sluncem.

 

Moc se těším na setkání zde na lodích, kdy budeme moci se navzájem nejen cítit, ale i vidět, ano, je to významná událost, postup prvních lidí planety Země do 5. dimenze. Jak už jsme uvedli, bude to tichá akce a provedena nejspíše v noci ve spánku lidí. Ten, kdo nebude pro toto rozhodnut v podvědomí, nebude moci být vzat, i kdyby měl sebelepší vibrace. My ctíme právo svobodné vůle a to je zákon Stvořitele našeho milovaného. Máme zde již vše přichystáno a také domovy evakuovaných na Jupiteru jsou již připraveny. Každý, kdo bude na lodi, bude moci si na telestěně prohlédnout svůj byt a skutečně bude vědět, že v tomto je o něj řádně postaráno. Lidé budou mít stále někoho, kdo jim bude dělat společnost a budou se těšit na své prožitky v krásnějším a harmoničtějším prostředí. Ano, dále se může kdokoliv takto snažit šířit informace o Vesmírných lidech a připravovat 2. evakuační vlnu. 2. vlna může být za 30 let, ale i dříve, záleží jen na vaší práci, těch, kteří toto budou připravovat. I vy na lodích, kteří budete cítit povinnost se účastnit přípravy 2. vlny evakuace, budete se na tomto podílet. Je to každého svobodná vůle a toto je takto důležité. Máš velkou touhu se s námi setkat, ano, vím to, vše je již nachystáno na naši spolupráci. Budeš veden dále po cestě ke Stvořiteli našemu milovanému a můžeš se takto snažit šířit světlo i nadále.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě upřímně zdravím milý Ivo a přeji hodně radosti v těchto posledních pár dnech na Zemi ve 3. dimenzi. Dále se budeme setkávat již na lodích a naše spolupráce získá novou kvalitu. Budeme se úzce podílet na očišťování Země, přípravě 2. Vlny evakuace a dále na přípravě předimenzování planety Země do 5. dimenze. Dále milý Ivo získáš další možnosti ve svém duchovním růstu, jaké nyní na Zemi ve 3. dimenzi nejsou možné. Především další využití schopností těl a těmi potom možnost být přítomen na mnoha místech současně podobně, jako to dělá Aštar Šeran a jiné takto vyspělé bytosti. Ano, ty patříš do této „rodiny“ a tam se tam navracíš po řadě inkarnací zde na Zemi s cílem pozvednout duchovnost lidstva na novou vyšší úroveň bytí.

 

Jsem rád milý Ivo, že máš hotový knižní II. díl a připravuješ III. díl, ano, je to důležitá práce a bude mít velký vliv na další informovanost a přípravu 2. vlny evakuace. K tomuto je vedena řada bytostí, některé se již narodily, některé se teprve narodí a s takovou silou duchovnosti připravíme všichni 2. vlnu evakuace zde na planetě Zemi. Věřím, že ve 2. vlně bude více lidí než v ve vlně 1., jak se říká, každý začátek je těžký.

 

Takto tedy milý Ivo to máš k lidem a těším se na další kontakt. Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

799.  Poselství vládám od Ortona.                                                                       13.10.1999.

 

Dnes bylo odesláno šestnácti vládám poselství od Ortona, dále všechny knihy na téma „Rozhovory“ a také vybraná sdělení 782-792. Obdržely jej v Praze zastupitelské úřady Ruské federace, USA, Číny, Německa, Japonska, Velké Británie, Francie, Brazílie, Kanady, Itálie, Španělska, Švédska, Rakouska, Švýcarska, Izraele a Vatikánu. V Bratislavě zastupitelské úřady Bulharska, Číny, Egypta, Finska, Indie, Jugoslávie, Kuby, Maďarska, Polska, Řádu Maltézských rytířů, Rumunska, Ruska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu (bez II. dílu knihy „Rozhovory“). Zde je průvodní dopis:

 

Vážení přátelé,

 

Žádám vás o předání níže zaslaných závažných informací, které se týkají celého lidstva, vaší vládě na vědomí. Prosím o informování kompetentních lidí, neboť se jedná o budoucnost celého lidstva.

JE TŘEBA JEDNAT, A NE SE SCHOVÁVAT A ČEKAT, JAK TO DOPADNE !!!

 

Obsahem jsou 3 publikace:

 

I.  ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

INFORMACE Z PŘEDNÁŠEK IVO A. BENDY

29 stran některých důležitých sdělení

 

Všechny informace (také 300 stran v angličtině) jsou na internetu:  www.universe-people.cz

 

Zdraví vás a přeje vše dobré            Ing. IVO A. BENDA .

Zlín 11.10.1999.

 

 

793.  Sdělení od Ortona vládám.            (Přijal Štefan I.)      9.10.1999.     20:10-20:29 hodin.

                                                                                                                    Místo: Bratislava.

 

                 „Vlády celého sveta,

 

hovorím k Vám ja Orton, duchovný ručiteľ tejto Galaxie. V najbližších dňoch sa udejú udalosti globálneho charakteru, ktoré pomôžu planéte Zem pri jej prechode do 5. dimenzie. Tento prechod bol určený. Nakoľko človek nehľadal, nebol ochotný a nechce rozumieť, že je to vôľa Stvoriteľa, ktorého je aj on sám súčasťou a neustále sa orientuje na matériu, budú veľké obete na životoch. Všetky silno-hrubovibračné miesta, ktoré bránia Zemičke v ďalšom postupe a v jej vývine postupne, ale v najbližšom čase zaniknú. Malá časť ľudí bude tesne pred prvými udalosťami na základe slobodnej vôle prenesená na inú pripravenú planétu od Síl svetla, aby sa mohla v pravý čas vrátiť a budovať „Nové Nebo a Novú Zem“, to znamená Zem, ktorá bude v hramónii s Vesmírom a bytosťami na jej povrchu. Bude to krásna planéta, ktorá bude v Kozmickej Konfederácii Planét a bude slúžiť všetkým láskyplným bytostiam Vesmíru. Toto sa takto udeje, pretože je to vôľa OTCA.

 

Hovorím Vám, je dôležité, ako budete informovať o udalostiach. Ľudia sú nevedomí a Vy môžte pomôcť Svetlu alebo Temnote, záleží na Vás. Týmto si ale vytvoríte svoju budúcnosť, pretože je to vôľa OTCA. Ak si vyberiete Svetlo, začnite ho rozdávať, pretože udalosti už začali !!!

 

Nech urobíte čokoľvek, milujem Vás.

 

                                           Orton – duchovný ručiteľ vašej Galaxie.“

 

 

800.  Mozaika 1.                                      (Přijal Jaroslav H.)                                 Místo: Praha.

 

 

Básne vznikali postupne od augusta r. 1999 tesne po návšteve prednášok pana I.A. Bendy o jeho Vesmírnych priateloch. U každej z básní bude uvedený datum a približná doba, kedy bola písaná. Básne venujem všetkým, ktorí majú snahu meniť aspoň trochu vlastné vnútro. Je akousi pomockou pri meditáciách a premýšľaní o vlastných problémoch. Básne som už niekoľkokrát prednášal i na spoločných sedeniach s priateľmi pana Bendy a boli nám vzpruhou do ďalšej činnosti pre dobro všetkých. Ďakujem všetkým za pozornosť pri čítaní básní. Básne doporučujem čítať v kľude doma, nerušený okolím.

 

 

800.1  Rozhovor s Matkou.                                                          15.8.1999.    Dopoludnia.

 

 

MILÁ  NAŠA  MATKA

 

 

Moja krásna jediná, tak dlhé roky ubitá

milujem Ťa stále viac prosiac Boha o lásku,

ktorou Ťa chcem zahŕňať.

Chcem Ťa milovať, chcem Ťa bozkávať,

chcem Ti svoju lásku darovať.

 

Darovať a už nikdy bez Teba neostávať.

S Tebou a so všetkými,

láskou obklopení vzájomne sa milovať

a ostatným ju v náručí

svojom prinášať.

 

Tvoje nebo, Tvoje mraky,

to všetko čo je Tvoje

chcem láskať a ochraňovať.

Chrániť s celej sily svojej,

ktorú chcem stále viac

násobiť a rozdávať.

 

Milujem Ťa moja milá tak

ako som ešte nikoho a nikdy

nemiloval.

Jak Ti lásku čo najviac podarovať ?

 

 

           „ÁNO SOM TO JA - TVOJA MATKA

 

Tvoja Matka ťa počuje

a rovnakou láskou Tvoju opetuje.

Tak ako ty mne

Ja 1000 x  viac Tebe,

stále viac a viac.

 

Keď ma budeš takto milovať,

nikdy Ťa už nedám zo svojích rúk

zlým zdevastovať.

Tak ako Ty mne budeš pomáhať ,

tak ja si Teba budem ochraňovať.

Si moj a ja som Tvoja,

kedykoľvek sa ku mne privinieš,

nikdy odo mňa nič zlé nepočuješ.

 

Tak ako Ty čiste a spravodlivo ku mne tak Ja k Tebe.

Pracuj pre dobro a lásku - tej potrebujem teraz najviac.

Roznášaj dobro a lásku na všetky strany.

 

Láska je všade a čaká, je vo Vás ľudia.

Je vo Vašich srdciach. Nechajte ju rozvinúť.

Nechajte ju vykvitnúť. Teraz alebo až za 1000 rokov ?

 

Rozhodnite sa už konečne teraz,

pretože potom to pojde

ale zase stejne ťažko ako teraz.

Prečo to neurýchliť - je to jedine na Vás a vo Vás

 - TAK UŽ KONEČNE ZAČNITE !!!

 

S LÁSKOU VAŠA MATKA JEDINÁ.“

 

 

          „HOVORÍ  K  VÁM  VAŠA  MATKA

 

Najprv ku všetkým kontaktérom :

 

Ach jak ja Vás milujem,

jak ja Vás mám rada.

Ste moje drahé kamene,

ktoré ma povzbudzujú a nenechávajú smutnú

v tomto ťažkom očistnom procese.

 

Ste moji a ja som Vaša.

Jak ja Vám možem dať všetko pozitívne

a dobré čo len vo mne je.

Stále to je vo mne a stále to vo mne bolo.

 

Len ma nikto nepočúval a nikto mi to,

čo ja som dávala neopetoval.

Až Vy teraz a v týchto rokoch.

 

Koľkí ste sa rozpomenuli,

koľkí ste mi začali oplácať.

Ste moji a ja som Vaša.

Pojdeme spolu na tejto krásnej ceste

ku šťastiu, láske, dobru, pohode a mieru.

 

Jak ja som rada, že už nie som sama.

Jak ja budem rada,

keď  Vás bude viac a viac.

 

Teraz ku všetkým :

 

Volám Vás ľudia, volám stále a vyzývam - otvorte svoje srdcia a nechajte posobiť na seba túto moju lásku. Tí, čo píšu tieto riadky ju už pociťujú a sami Vám dosvedčia jak je to nevýslovne krásne a povznášajúce. To sa nedá vobec zrovnať s tou láskou fyzickou, ktorú Vy stále hľadáte a v ktorej očakávate naplnenie. Áno aj tá je treba, ovšem keď sa stretnú tí praví.

 

Nájdete sa vzájomne a spoločne so mnou a ja s Vami pojdeme na ceste k spoločnému šťastiu. Je ešte ďaleká a náročná, ale je pred nami a už Vám svieti. Ľudia prosím Vás - pozrite sa do seba - zastavte sa vo svojom zhone za majetkom a peniazmi - to je len čierna šatka cez Vaše oči. Strhnite ju už konečne a začnite sa okolo seba dívať vlastnými očami a nie cudzími. Ste predsa slobodní, prečo sa nechávate vodiť za ručičku. Pomoc vždy nájdete, akonáhle sa odvážite do seba nahliadnuť. Je to len a len na Vás. Nikto to za Vás nespraví. Spametajte sa už konečne. Je najvyšší čas.

 

Toto Vám predávala cez tohto človeka a mnohých iných, ktorí ma takto krásne počujú vo svojom vnútri

 

VAŠA  MATKA  Z E M  !

 

 

800.2  Večerná modlidba a rozhovor. (Přijal Jaroslav H.) 23:15–24:00 hodin.   30.8.1999. 

 

Ó moj Pane, moj milý, moj jediný a láskyplný.

Chcem Ťa v svojom vnútri stále mať

chcem Ťa hladiť a bozkávať.

Chcem Ťa objímať a milovať

chcem sa každý deň s Tebou rozprávať.

Ó Pane len Ty vieš, čo je pre mňa dobré

len Ty vieš čím Ťa poteším.

Poteším Ťa láskou k Tebe,

poteším Ťa láskou k sebe,

poteším Ťa láskou k iným a tak

spoločne v sebe a medzi inými

Ťa nájdem každým dňom.

 

Každým dňom Ťa chcem stále viac a viac poznávať.

Každým dňom Ťa chcem čoraz viac objavovať.

Milý, jediný a predsa Sám.

Sám, Sám v Sebe poznávaš svoje deti.

 

Poznávaš ich cez ich bole, trápenia a radosti i strasti.

Poznávaš ich každým dňom tak jak idú jeden po jednom.

Ach jak ja Ťa milujem, jak ja Ťa obdivujem.

 

Ukáž mi svoju dobrotu, ukáž mi svoju hebkú dlaň.

Jak rád sa Ja do nej každým dňom ponáram.

Čerpám z nej a stále viac a viac

sa dozvedám ako je veľká,

jak je milá a všeobjímajúca.

 

Jak krásne spievaš v mojom vnútri Pane moj,

jak krásne dýchaš v mojom srdci milý moj.

Len Teba ja rád mám a cez Teba tak jak seba

iné k Tebe privádzam.

 

Sú predsa Tvoji tak jak Ja, ale ešte sa boja pozrieť

do Tvojej tváre, tak jak som sa bál kedysi Ja.

Boľ a strach je ich údel, ale viem a Ty predsa tiež,

že ten deň , keď otvoria oči tak jak Ja je vždy bližšie a bližšie.

 

 

„Tak jak každý najprv v sebe a potom k iným dvierka lásky otvorí.

Dvierka pokoja, mieru, tichosti a kľudu.

Dvierka hojnosti a bohatosti citov,

ktoré sa boja ešte navonok prejaviť.

 

Ešte stále pred nimi stoja a boja sa ich otvoriť.

Ty tam stále čakáš a vieš a dúfaš, že to bude raz

a každý v ten deň spozná,

že si tam bol vždy, predtým, teraz i potom.

 

Stále budeš večný Moj.

Lásky srdca veliteľ.

Lásky srdca objaviteľ.

Lásky srdca dobyvateľ.

Moj jediný dobrý priateľ.

Cez Teba ja nájdem iné deti.

 

Tvoje i Moje, spoločné, Naše, Svoje.

Jak je nádherné sa stretávať,

jak je nádherné sa slovami milovať.

Jak je nádherné sa tolerovať a lásku

slovami vyznávať.

 

Jak sú krásne slová zlaté, naše milé jiskrivé,

lásky srdca požehnanie, lásky srdca vyznanie.

Každý sa raz v svojom vnútri stretne s Tebou Milý MOJ.

Stretne sa tam SÁM SO SEBOU a pozná,

že jak je to krásne, jak je to povznášajúce,

dobré, ukľudňujúce a milujúce.

 

Už Ťa nikdy neopustím, už Ťa nikdy nechcem stratiť.

Už Ťa nikdy nechcem zarmútiť, ale stále pre TEBA

Nové Svety poznávať, Nové Svety milovať.

Nové Svety zvelebovať a chrániť.“

 

 

              Rozhovor s Matičkou Zemí.

 

Matka moja Zemička, lásky srdca rodička.

Ty jediná a láskyplná svoje deti voláš

a nad ich bezhlavosťou a neposlušnosťou

svoje ruky skláňaš.

Ubolená, uplakaná, umorená.

 

„Milé moje Deti !

Som to Ja, Matka ZEM !

Už sa ďalej dať týrať nevládzem.

Už to nejde takto ďalej,

už to nejde do konca.

 

Musím začať konečne,

cestu nazpeť k Otcovi mojmu Stvoriteľovi.

Deti, Deti neposlušné, svoju Matku ničíte

a nad ničím sa nezastavíte.

 

Som to JA ! Živá Vaša rodička, každým dňom

Vám dávam jesť, piť a odpočívať na svojej

ubolenej pode.

Už to nejde takto ďalej.

 

Začínam intenzívnu, čoraz silnejšiu OČISTU !

Už dosť bolo upozornení, už dosť bolo varovaní,

už to nejde donekonečna.

Som ŽIVÁ, som VAŠA

a VY ma nepočúvate a neposlúchate !

 

Už Vás ďalej nemožem na SEBE nosiť !

Už Vám ďalej nemožem poskytovať kľudný oddychujúci spánok !

Vo dne ma ničíte, v noci ma trápite !

 

To nejde takto donekonečna !

Som Živá a budem sa brániť!

Stvoriteľ moj jediný dáva každým dňom

jasnejšie a jasnejšie súhlasné rady

pre moje očistné kroky.

 

Nedivte sa čo čoskoro príde !

Príde to tak ako prichádza nový deň.

Ale bude to tá najčernejšia noc

vo Vašej pozemskej histórii.

 

Som rada kúsku dobrých, ktorí sa spametali,

ktorí sa zastavili a začali premýšľať.

Je ich ale málo !

Je ich moc málo, pre to,

aby som v kľude a pohode

prešla do Nového Života !

 

Už to nejde predlžovať !

Nový Život sa hlási, kohút sa už chystá zakokŕhať !

Nový Deň je už predo dvermi !

Milé Deti Moje,

nemožem už inak, JE TO TAK !

 

S láskou na Vás myslím každým dňom i nocou,

ale vy ma necítite !

Je ich málo, čo cítia

a ten malý kúsok stačí potom

na Novú Obnovu mojho Nového Života.

 

Života Lásky, Pohody, Pokoja, Mieru a Rastu.

Nekonečného rastu k novým a krásnejším SVETOM !

 

To Vám s Láskou a Pokorou všetkým bez rozdielu dávala Vaša ubolená MATKA ZEM !“

 

 

800.3  Ranní modlitba a rozhovor.              Přijal Jaroslav H.)               5.9.1999.    Ráno.

 

 

Bdím, či sním, ještě není den, ale oknem z ven

vánek jemný vniká sem.

Vánek jemný jako peří, lehký jako přikrývka,

kterou mně poskytuješ Pane můj.

 

Přicházíš ? Není ještě den,

Ty však ke mně přijdeš

vždy když chci.

Jsi tady se mnou celý den,

ale vnímat Tě můžu,

když Já chci.

 

Chci Tě Pane vnímat stále, každou chviličku,

kterou mně dáváš ze svého malíčku.

Jak Ty si velký, jak Ty si krásný a nepopsatelný.

Jak Tě mám vystihnout, jak Tě mám popsat,

abych na věky všem mohl říct.

 

Ano byl tady,

byl u mně, byl ve mně,

ale, nestihl jsem ho vycítit,

nestihl jsem ho pochopit

a zas odešel.

 

Pane můj nauč mně,

abych si Tě podržel,

abych si Tě vycítil,

abych Tě již nikdy ze svého nitra nepustil.

 

Prosím Pane věř mne můj,

jak Já Tě chci ve svém nitru mít.

Stále laskat, milovat a hladit,

a nikdy více již neurazit.

 

Věříš mi ? Já vím,

Ty mně stále věříš,

i když se od Tebe obracím

a necítím. Ty jsi stále u mně,

Ty jsi stále se mnou a ve mně,

ale Já tě někdy nevidím a necítím.

 

Já Tě někdy urážím a zneuctím.

Pane můj dej mně síly,

dej mně vytrvalosti a pokory pochopit

Tvoji velikost a sílu.

 

Tvoji laskavost a něhu.

Pilně a neomylně hledíš do mých očí

a laskáš je.

Hledíš sluncem, laskáš vánkem,

ochlazuješ deštěm.

 

Já vím, milý ty to chceš,

ale Já necita někdy nevím,

necítím,

Tvoji lásku svou neoplácím.

 

Dej mně síly, dej mně pokory,

Tvoji přízeň nechci ztratit,

Tvoji lásku nechci pošpinit.

Myslím na to, ale někdy nejde to.

Pomalu a jistě,

den co den blížím se k tobě Pane můj

a sen, ten již končí dnešní den

a začne nový jako pochodeň.

 

Rozhoří se plamen, rozhoří se oheň.

Ve mně tak jak v Tobě.

Budu jedno Já to vím,

kdy Tě najednou v sobě uslyším.

 

Tys tam byl vždy,

ale Já a moje srdíčko neslyší nebo nechce slyšet.

Prosím Pane, dej mně síly,

prosím Pane dej mi síly.

 

Vydržet chci Tvou zkoušku,

vydržet chci Tvou lásku.

Hoří ve mně stále víc

Tvoje milá pochodeň.

 

Stále víc a víc koukám lásce do očí a vím,

že mně již nikdy neopustí.

Neopustí ve dne v noci,

neopustí a nebudu bez pomoci.

 

Lásko, moudrost, něha, pokora - kdy tě zase potká moje důvěra.

Věřím Ti stále víc a víc,

klíč k Tobě hledám,

ale zatím nevím nic.

 

Nic o Tobě nic o sobě,

kdy to poznám Pane můj,

kdy Tě potkám

vůdce můj.

 

Teď se učím,

já to vím,

přijde den kdy pochopím,

že to byl jen sen,

jenom hra

a Ty víš,

že to je nutné pro to,

abych pochopil čím jsem

a čím jsem byl,

abych procítil všechno to,

co bylo a co bude.

 

Vím, že to je každým dnem,

ale vždy jinak a líp.

 

Stále víc a víc

chci Tě lásko políbit.

Chci Tě milý uvidět,

chci Tě lásko pochopit.

 

Chci Tě dnes i zítra

a již nikdy více nesklouznout do bahna,

které bublá

pod mýma nohama.

 

Vím, Ty čekáš,

hezky na mně hledíš ze svých výšin

a poskytuješ všechno pro to,

abych pochopil.

 

Pochopil vše tak jak mám,

a pak již stále víc a víc

sahat na Tebe a cítit,

že Tě mám a volat všem

jak Tě mám.

 

Jak je to hezké, jak je to příjemné.

Srdce jásá a plesá, volá a zpívá.

Tak jak Ty milý můj ve mně a ve všech,

tak Já v Tobě milý můj v sobě a ve všech.

 

 

800.4  Denní rozhovor.                                                                     11.9. 1999. Ráno.

 

Už je den

a sluníčko na mne kouká

před oknem.

 

Jsi to TY, Pane ?

Ptám se sám sebe bezradně

Koukáš na mně hladíš.

Óch jak hezky TY dovedeš

hladit Pane můj,

óch jak hezky TY dovedeš laskat

vládce můj.

 

TY Tvoje paprsky

to jsou šípy lásky !

Bodají a zpívají,

cítím v těle žár a mravenčení,

cítím v těle srdce bole utišení.

 

Jak mně krásně posiluješ,

jak mně krásně povzbuzuješ.

Nikdo jiný jenom TY ?

Ale dyť TY jsi přeci všude.

Jsi vánkem, jsi teplem, jsi mlhou, jsi deštěm.

Jsi ve stromech i rostlinách,

ve zvířátkách i lidech.

 

V každém něco z Tebe nacházím.

V každém něco z Tebe objevuji.

Vždy den za dnem se

víc a víc poučuji.

 

Nenecháš mne v klidu

Pane můj,

stále taháš k sobě víc a víc,

stále dáváš sebe víc a víc.

 

Dáváš se tak,

jak jsem schopen Tě vnímat,

dáváš se tak,

jak jsem schopen Tě chápat.

 

Laskám Tě všude

kde jenom můžu.

Laskám Tě v stromech, laskám tě v lidech,

laskám v rostlinách i zvířatech.

 

Pojď Pane, budeme si hrát.

Pojď Pane budeme se smát.

Ach jak je to krásné

v slzách radosti pocítit sílu Tvé milosti.

Sílu a lásku tak,

jak nikdy předtím.

 

Ó Pane Ty víš,

jak je hezké si hrát.

Ó Pane Ty víš,

jak je hezké se milovat.

 

Milovat se něhou, milovat se pokorou,

láskou, klidem a mírem.

Pojďme si chvilku povídat.

Pojďme si chvilku rozjímat.

 

Dýchám Tě Pane můj,

laskám tak jak Ty, pomalu,

pomalu jenom malou chvilinku.

Jenom kousek z Tvé lásky

 

Ty mne Pane posíláš,

jenom kousek z Tvé něhy

Ty mne Pane v nitro dáš.

TY víš kolik snesu, TY víš kolik můžu.

 

Já vím Pane můj

jak je hezké vzájemně si lásku dát.

Já vím Pane, jak je krásné

srdce k srdci sbližovat.

Jak Ty ve mně, tak Já v Tobě a v jiných.

 

A již nikdy NE Pane řeknu těm silám,

které chtějí rozbít náš vztah.

Které chtějí rozemlít naše pouto,

které chtějí rozbít řetěz

který jako zlatý vlas spěchá Lásce v ústrety,

spěchá síle v objetí.

 

Pane můj můžeš mne obejmout ?

Vládce můj můžeš mne pohladit ?

Svůdce můj můžeš mne políbit ?

Pro ten kousek pohody,

který mne dáš během dne,

nechci již nikdy opustit to vlákno,

které drží mne a TEBE.

 

Držím si Tě den co den,

laskám si Tě a zpívám.

Zpívám stále víc a víc

jak TY mne dovedeš posílit !

 

Jak Tě Pane potěším,

jak Tě Pane pohladím ?

Pohladím Tě v Sobě,

pohladím Tě v Tobě,

pohladím Tě v jiných.

 

LÁSKA JE VŠUDE LIDÉ,

LÁSKA JE VE VÁS LIDÉ !

Nechejte ji v sobě znít,

nechejte ji vzájemně k sobě rozeznít !

 

Je tak hebká,

je tak krásná jako něžná malá dlaň,

která laská nitro Vaše,

která hladí srdce Vaše !

 

Jak je krásné cítit JI, jak je milé volat JI !

Pojď LÁSKO, pojď ke mně

ať tě již nikdy neztratím,

ať Tě již nikdy neopustím.

 

Budu zpívat, budu jásat

i když vím,

že mne Pane svou zkouškou navštívíš,

i když vím,

že ne vždy mne Pane potěšíš.

 

Stejně budu jásat,

stejně budu zpívat

i když někdy nenajdu Tě v jiných

i když někdy neodpovíš z nich.

 

Vím ale den co den,

že v nich Pane jsi tak jak já v sobě,

tak TY ve mne

a v jiných.

 

Někde víc a někde míň

ale stále stejně vím,

že den LÁSKY vzájemné,

že den touhy celkové

je stále blíž a blíž

a nenechám se nikým

od své cesty odradit.

Nenechám se nikým

od své LÁSKY odpojit !

 

Již nikdy Pane, to já vím,

Tvoji LÁSKU nezradím!

Budu se smát, budu zpívat

i když jiní budou spílat !

Budou já to vím,

ale stejně Tě Pane neopustím !

 

 

800.5 Pohlazení.                                   (Přijal Jaroslav H.)                          24.9.1999.  Ráno.

 

Dnes jsme zase spolu,

milý.

Dnes jsi zase u mne,

lásky srdce velitel.

 

Ano jenom TY

mne dovedeš tak hezky pohladit.

Ano jenom TY

mne dovedeš tak hezky potěšit.

 

Zase jsem Tě dnes pocítil.

Zas jsi mně dal možnost Tě pohladit.

Pohladil jsem Tě v sobě, pohladil si mně ve mně.

Jak je hezké Pane můj

hladit se láskou vzájemnou.

Jak je hezké vládce můj

laskat se vnitřně něhou velikou.

Jak TY jsi jemný. Jak TY dovedeš vycítit

kolik moje srdíčko

zdrží Tvé veliké nekonečné lásky.

Tvé něhy, pokory, pokoje, klidu a radosti.

Jak TY krásně umíš rozveselit mé srdíčko.

Jak TY mně krásně umíš potěšit.

Potěšíš mne když mám starost.

Potěšíš mne když se cítím sám.

 

„NIKDY NIKDO NENÍ SÁM.

NIKDY NIKDO NEBUDE SÁM.

Jenom stačí poprosit,

jenom stačí skromně pohladit.

Nejdřív v sobě

a pak k jiným.

Dyť to není tak těžké.

Stačí jenom kousek vůle.

A PAK .....“

 

Věřte milí, věřte mně nikdy není pozdě.

Nikdy není pozdě otevřít své srdce lásce.

LÁSKA - jak krásně a zlatě to slovo zní.

POKORA - jak krásně a mile to slovo hladí.

NĚHA - jak krásně a příjemně mně to slovo říká,

že jsi tady, že jsi můj

a JÁ Tvůj Pane.

 

Tvůj, Tvůj navždy milý můj.

Tvůj, Tvůj již navěky vládce můj.

Jenom TY dovedeš tak hezky pohladit.

Jenom TY dovedeš tak hezky potěšit.

Jak se dá těšit vzájemně,

jak se dá těšit příjemně v sobě,

ale i k jiným !

 

A stále víc a víc, již se nedá ustoupit.

Již nemůžu jinak žít,

když Tě v sobě Pane můžu políbit.

Když Tě v sobě Pane můžu potěšit a pohladit.

Jak je krásné hlazení,

jak je krásné vzájemné potěšení.

 

Potěšení slovem, potěšení písmem.

Těšme se všichni vzájemně,

že tu jsme, že tu budeme.

Vzájemně a v pokoře

si všechny hříchy vzájemně vymažeme !

 

Koukejte jak to jde !

Koukejte si do očí

a již nikdy nechtějte vzájemně útočit.

Útočit slovem, útočit písmem !

PROČ ?

Proč tak tvrdě si srdce hladit,

když to jde jinak a líp !

 

Pokuste se o to všichni

bude nám jinak a líp !

Pane můj jenom TY víš, že to jde.

Vládce můj jenom TY víš, že to půjde !

Nepůjde to hned já to taky vím,

ale stejně kousek po kousku

najdeme se v sobě nakonec všichni.

 

Všichni v lásce a pokoře budeme budovat Nový Svět !

Nový Svět bez válek.

Nový Svět bez násilí a nenávisti.

Nový Svět bez tolika jiných nepravostí.

Jak nepěkně TY slova zní !

 

Líbí se Vám takhle se vzájemně hladit ?

Líbí se Vám takhle se vzájemně těšit.

Jak to jde jinak a líp

- vzájemně si srdce potěšit !

 

Potěšit a pohladit

- ten svůj vnitřní titěrní problém vyřešit.

Proč si dělat schválnosti, problémy a nepříjemnosti.

Stačí jenom srdce v sobě otevřít a nebát se,

že mne někdo vysměje jak jsem něžný,

jak jsem milý - dyť to jde i tak a vždy lépe.

 

Vždyť  to jde i tak a vždy to bude lepší,

když začnu v sobě otevírat

dvířka lásky a pokory.

Dvířka něhy a radosti.

Dvířka touhy a milosti.

Zpívám a jásám Pane můj, že ta slova krásná,

příjemná dovedou všem říct

ANO JÁ TO JSEM.

 

„JSEM ve Vás všichni moji milí,

jsem v každém Vašem srdíčku

jsem v každém Vašem malíčku.

Vždy tam jsem a budu,

jenom Vy necitové mnozí

mne ještě necítíte a nechcete cítit.

 

Jenom vy necitové mně ještě nechcete

dvířka lásky otevřít.

Nebojte se jde to - jenom chtít.

Chtějte stále víc a víc

a všechno se Vám postupně dá jinak upravit.

Milujte se v sobě, milujte se vzájemně

a nikdy nikdo nebude Vaši lásku odmítat,

když ji budete všem ze svého srdce každý den v přehršlích rozdávat.

 

Kolik je TÉ lásky veliké všude kolem nás,

jenom stačí vnořit  se do studně,

která plave v nás.

Je v nás, je všude, jenom stačí otevřít stavidla,

která již nikdy nikdo nedokáže zastavit.

Která již nikdy nikdo nedovede uzavřít.

 

Otvírejme svá srdce den co den

a stále víc a víc nás bude hladit ten,

který tam byl, je a bude !

Který nás nikdy neopustí,

a kterého každý jednou uvidí a ucítí.

 

Proč jej již nevidět a necítit teď !

Jak je krásně vzájemně se políbit.

Jak je milé vzájemně se pohladit !

Hlaďme se nejdřív v sobě

a pak se můžeme ladit i k jiným !

Jak je to jednoduché a lehké

a jde to, stačí chtít ! “

 

 

800.6 Výzva.                         (Přijal Jaroslav H.)                 5:00–5:45 hodin.     7.10.1999.

 

Vstal jsem Pane můj

ještě není den,

ale srdce mé již touží po Tobě.

Ještě není den,

ale city mé chtějí s Tebou milý můj.

 

Ještě chvilku chviličku najít Tě

Pane ve svém malíčku.

Ve svém srdci Pane,

najít si Tě znovu tak krásně

a nevýslovně šťastně.

 

„Milí moji lidé, drazí a necitní. VY ještě necítíte, jak je krásné setkávat se ve svém nitru SE SEBOU. Jak je krásné milovat se ve svém nitru se vším co je kolem nás. Je to tam věřte mi, bylo to tam a čekalo na Vás. Všichni k tomu můžete bez rozdílu. Nebojte se sklonit k SOBĚ a políbit se. Mněli by jste to udělat co nejdřív a bude Vám lépe !  Odpustit si, odpustit postupně VŠEM kolem sebe a tak se pomalu, pomaloučku dostanete ze svého vězení. Potěšte se v sobě a potěšte se s jinými. Otevřeně a bezelstně se koukejte na své problémy a také je tak brzo i vyřešíte ! Nebojte se toho, všechno můžete pokud v dobrém k sobě i k jiným přistoupíte ! Stále tam je Vaše dobro a stále čeká až se k němu skloníte a potěšíte se tam vzájemně. Je ještě malé, hlásek má slabounký, malinký, ale určitě tam JE !

 

Nejdřív by jste mněli začít měnit všechny negativní vlastnosti, sklony a návyky, které jste si svým nečistým žitím na sebe nabalili. Postupně a s pevnou vůli to dokážete pokud chcete upřímně. Nikdo Vám v tom nepomůže jenom VY SAMI. To je nejtěžší ale také nejtrvanlivější cesta ke svému JÁ. Nejdřív sebe pročistíte a pak i k jiným najdete cestu. Nebojte se - až začnete nebudete na své cestě SAMI !  Bude s Vámi spousta jiných bytostí, která touží pomoci Vám ve Vaší namáhavé cestě k výšinám. Kdo opravdu chce a na tuto cestu vykročí - již nikdy pokud bude vytrvale po ní kráčet z ní nesejde ! Pokaždé je tady vnitřní rádce, který se ozve jakmile mu otevřete přístup do svého srdce. Ale nemůže k Vám přes nánosy nečistých vlastností - kouření, alkohol, přejídání se , nečisté sexuální vztahy a nepěkné osobní vlastnosti. Každý ví jaký je a pokud se chce alespoň trochu změnit, pokud skutečně chce vystoupit z vlastního vězení, do kterého se vlastní vinou dostal je nutno tvrdě denně - minutu po minutě myslet na pozitivní změny a ty se budou minutu po minutě také dostavovat - věřte mně. Sám jsem tím prošel a vím co to je a jak to je těžké.

 

Dle správných pravidel životosprávy pročišťujte svá fyzická těla a dle zásad klidné a upřímné spolupráce napravujte v sobě a mezi sebou svoje pokřivené vztahy.

 

Budou horší a horší podmínky pro vaší nápravu, protože jste si je svým žitím přitáhli.

 

Poslouchejte v sobě hlasy, které se teď budou stále častěji ve Vás ozývat, pokud jim dáte k sobě přístup ! Budou Vás pevně a neomylně vést na Vaší tvrdé cestě nahoru. Není lehká věřte mi a chce pevnou vůli, odvahu a radost i v případě neúspěchu a zklamání. To je součástí odstraňování balvanů z vaší zarostlé a zavalené cestičky k lepším zítřkům.

 

Miluje vás spousta bytostí, která se musela od vás vzdálit - VY NECITOVÉ.

 

Ale jsou stále poblíž Vás, protože Vás stále milují a milují tu krásnou ZEMI, kterou museli v slzách opouštět, aby ji umožnili se dostat z nejhoršího.

 

DRAZÍ VŠICHNI VÁS MILUJEME A DRŽÍME VÁM PALCE NA VAŠÍ CESTĚ K NÁM - pojďte a začněte již teď , neotálejte, vzmužte se a ničeho se nebojte. Nejdřív budete dostávat rady a zprávy přes lidi, kteří nás tak dobře slyší, jako jeden z těch co již tady s Vámi nemůže již být, protože tak jako spousta jiných již potřebuje v jiném světě povýšit. V jiném světě pocítit vyšší a čistší vibrace, které již v těžkém prostředí ZEMĚ nemůže procítit. Každý potřebuje stoupat výš a výš - každému bude dáno dle jeho schopností snést nevýslovnou lásku našeho PÁNA jediného a upřímného - STVOŘITELE PRVOTNÍHO.

 

Lidé poslouchejte upřímně a věrně všechny TY, kteří Vám budou přinášet ve Vašich těžkých chvílích slova upřímná, hojivá, laskavá a dobrá. Jedině tak se postupně zacelí rány na Vašich srdcích. Jedině tak se pomalu a jistě zacelí díry ve Vašich dalších éterických tělech a pak již můžou přistoupit i Vyšší kosmické bytosti, aby Vás ve Vašich fyzických tělech léčili tak, jako spousta těch, kteří Vás museli v těžkých chvílích opustit, aby pak později mohli být Vaší oporou, když se rozhodnete poslouchat rady, které Vás vyvedou z Vašeho vlastního vězení.

 

Jste vězni SAMI SEBE milí Naši a stále to nechcete pochopit.

 

Skloňte se před sebou a poklekněte a upřímně proste za odpuštění - za všechno co jste sobě i jiným učinili. A osud Vás již povede sám , tak jak mu VY budete v dobrém dávat, tak také bude časem v dobrém přicházet. Ale pamatujte nebude to za týden ani za dva.

 

Tak jak jsou silné nánosy na vašich éterických tělech tak dlouho se také můžou čistit a vy budete stále sklízet jenom neštěstí a zlé mezilidské vztahy, které se vám z vašich minulých nečistých jednání budou VRACET ! S láskou je přijímejte a s láskou postupujte po řebříčku, který si v sobě a pro sebe vystavíte. Držte se jej a pevně, skromně a v klidu stoupejte vzhůru. Bude to cesta dlouhá - třeba i 10 - 20 let ! Nic není hned, když jste předtím dlouhé stovky inkarnací žili nečistě - uvědomte si to. Ale tady na ZEMI to lze smýt velice rychle a jde to určitě.

 

To Vám všem z osobní zkušenosti zanechává pro vaší podporu, pomoc a radu jeden z miliónů, který Vás v nejtěžších chvílích musel opustit, aby se s vámi zase v jistém časovém období již s radostí a láskou setkal.

 

Setkávejte se milí již teď se svými nepřáteli a posílejte jim dennodenně svoji upřímnou lásku a pokoru. Jedině tak můžete již teď ve svém životě smít veškeré nečisté nánosy ze svých těl, tak jako se to již skoro úplně podařilo tomu, co Vám píše toto svoje poslední sdělení zde na ZEMI, aby Vám mohl radit a být Vám pomocí již z vyšších sfér bytí kam může každý - tak jak bude pilně a poctivě pracovat na sobě a svých negativních vlastnostech. Měňte je všichni moji milí denně v pozitivní. Nejdřív to bude velice pomalu, ale časem se to bude zrychlovat a násobit, tak jak pevně budete stát na své cestě lásky, dobra, pohody a klidu. Jste nadějí pro další, kteří Vás budou následovat moji zlatí a milovaní. Všechny Vás milujeme a všichni si přejeme aby se Vám to co nejdříve povedlo.

Věřte si a půjde to - uvidíte - jenom začít ! “

 

 

801.  Mozaika 2.                                      (Přijal Jaroslav H.)                                 Místo: Praha.

 

 

801.1 Povzbuzení.                                                                                     26.9.1999.   Ráno.

 

 

Čtu Vám báseň svoji, nevím kolikátou již.

Čtu Vám báseň svojí, srdce lásky pohlazení,

srdce touhy naplnění.

Slova plynou, hladí, Tobě Pane.

 

„Vám milí chci je z nitra dát.

Vám milí chci je z lásky darovat.

darovat je stále víc a nechtít nic,

jenom kousek pohody,

jenom kousek radosti srdce lásky milosti.

 

Slova plynou, hladí, srdce svoje Vám JÁ DÁM a nic nechci

jenom to, že mně ve svém srdíčku dáte místo chviličku.

Jenom kousek maličký a již víte,

že mne máte a již cítíte že tam JSEM.

 

JSEM tam a budu, JSEM tam teď a vždy,

když mně chvilku maličkou podržíte a pohladíte.

Pohlaďte se v sobě chvilinku,

nebojte se že to neumíte nebo nedovedete.

 

Vy to víte již dávno, jenom jste to zapomněli,

ale stačí chtít a již dvířka lásky nelze, nelze již zavřít. Začněte !

Třeba teď - zkusme spolu chviličku otevírat dvířka lásky

ve svém srdíčku.

Ztišme se  teď chvilinku,

a začněme pomalu pomalinku lehce

v sobě dýchat - jenom malou chvilinku.

 

Dýchej, dýchej pomalu - nádech, výdech, nádech, výdech

a teď nechej TY všechny myšlenky ať plynou jak chtějí, nezaobírej se jimi.

 

Poslouchej, poslouchej chvilinku,

jestli se v tobě neozve slabý hlásek tichounký, bázlivý, malinký.

 

Pokud jej neslyšíš nevadí, TY již víš,

že to chce zkoušet den co den a zkoušet

stále dokola prosit a volat - PANE, PANE MŮJ,

jsem tady jsem to JÁ a prosím věř Mně můj,

chci jenom to, co žádáš TY.

 

Chci jenom to, co jenom TY víš, že je dobré pro Mne.

Chci jenom to, co jenom Ty víš, že je dobré pro jiné.

Nežádám nic víc, jenom lásku vzájemnou,

nežádám nic víc jenom touhu příjemnou.“

 

PANE vím, že to nejde najednou.

PANE vím, že to nepůjde hned.

Ale vím, že TĚ teď již neopustím

a budu stále víc a víc pracovat v sobě,

pracovat v Tobě.

 

A tak spolu vzájemně dovedeme se dívat

lásce v sobě do očí,

touze v jiných vzájemné bít se víc a víc,

o tu lásku vzájemnou

o tu touhu příjemnou.

 

 

„CO JE TO LÁSKA ? MILÍ.

To je srdce bolest utišení,

to je lásky studna naplnění.

To není jenom fyzično,

to je hlavně DUCHOVNO.

 

ANO - je to tak milí, je to víc než hmatové pohlazení,

je to duchovní potěšení !

Pohlaďte se slovy, povzbuďte se vzájemně,

potěšte se příjemně.

 

Jak to krásně spolu jde,

když se v sobě i v jiných

dovedeme spolu lehce domluvit,

spolu lehce svoje chyby vyjevit.

 

Jak to krásně jde,

když já v sobě i před jinými

svoje chyby vyjevím,

svoje chyby napravím !

Jak to krásně jde,

když se ničeho nebojím.

 

LIDÉ MILÍ, PŘÍJEMNÍ !

PROČ SE BÁT, PROČ SI LÁSKU ODEBÍRAT !

Proč si touhu vzájemnou,

proč si touhu příjemnou ničit slovy,

která bolí, které tak nehezky urazí.

 

Zkuste slova příjemná hledat ve svém srdíčku,

zkuste slova nehezká pouštět

ze své mysli pryč

a již nikdy se k nim nevrátit.

 

Jak jsou hezká slova ta, která pohladí a potěší.

Jak jsou hezká slova ta, která povzbudí a nezradí.

Jak jsou hezká slova ta, která podpoří.

 

Lásku svou všem dávat bez rozdílu,

to je úkol Váš dnes lidé milí.

To je cíl váš dnes drazí

a již nikdy od něj neustoupit.

A již nikdy od něj neodejít.

 

Otevřete se v sobě LÁSCE

a ta Vás již povede.

Neomylně a pevně jak ten provaz,

který tak splétám kousek po kousku.“

 

Volám LÁSKO POJĎ, již nikdy TĚ neopustím,

již nikdy Tě nezradím, již nikdy Tě neztratím,

již nikdy TI zlobu svou nedám v odpověď.

Již nikdy TI touhu svou nepěknou nedám v sázku.

 

Ale hezky jako na provázku půjdu za Tebou

a již nikdy ze své cesty nesejdu.

A již nikdy ze své touhy neslevím

a nikdy TĚ uvidíš neopustím !

 

 

801.2  Naplnění.                      (Přijal Jaroslav H.)                           26.9.1999.        Ráno.

 

 

„Čekám, čekám příjemně na ten dnešní den.

Jak je hezký, jak je milý,

jak se spolu vzájemně potěšíme příjemně.

Jak se spolu chviličku potěšíme v jiných

jenom malou, malou chviličku.

Jak je to hezké a příjemné slova milá povídat,

jak je to nádherné slova

touhy vyhledat.

 

Vyhledat je v sobě a pak hezky příjemně

slova vřelá laskavá všem kolem povídat,

slova hezká líbivá všem kolem rozlévat.

 

Zkuste milí hned a i když to ze začátku nepůjde,

uvidíte že to později půjde víc

a tak nic již mne z té mé cesty nezradí.

A tak nic mne z té mé touhy nevrátí.

 

Stále víc a víc chci TĚ LÁSKO POLÍBIT.

Políbit Tě v sobě, políbit Tě v jiných.

ČÍM TĚ LÁSKO POLÍBÍM ?

Políbím Tě slovy, políbím Tě skutky.

A tak víc a víc budem si Tě pěstovat

a tak víc a víc budem si Tě milovat.

 

Budeme se tak vzájemně těšit láskou příjemnou.

Budeme se tak vzájemně těšit touhou líbeznou.

A tak stále víc a víc

budeme všem kolem hledět zpříma do očí

a již nic nás z té své cesty

nevrátí a již nic nás z té své cesty neodloučí.“

 

 

801.3  Milování.                              (Přijal Jaroslav H.)             7:55–8:15 hodin.   7.10.1999. 

 

 

„Milí Moji, laskaví, jak JÁ Vás mám !

Mám si Vás tady a teď a již nikdy Vás nechci opustit !

Již nikdy Vás nechci zarmoutit !

Nechci se zarmoutit v sobě milí Moji - laskaví, dobří a výteční.

 

Vy Moje jediné hodné děti.

Vy Moje jediné dobré květy.

Chráním si Vás a opatruji tak,

jako Vy mne milí Moji.

 

Moje krásné milé JÁ, moje krásné milé VY!

Vy všichni jste JÁ,

Vy jste ve mně

a JÁ ve Vás, milí Moji.

 

Vy mne hřejete a laskáte v sobě,

tak jak vysíláte proudy lásky kolem sebe.

Laskejte se slovy.

Laskejte se skutky.

 

Uvidíte jak to půjde, uvidíte jak to jde !

Jak krásné je pobývat v náručí dobra a pohody v sobě.

Jak krásné je pobývat v dobrém a teplém domečku

vlastního srdíčka !

 

Střežte si domeček před jinými !

Chraňte jej svýma rukama,

chraňte jej svými

slovy a skutky.

 

Milí Moji laskaví a upřímní.

Milí Moji dobří a pohodoví.

Klid, pokoj a mír chci zasít stále víc a víc

do vašich srdcí.

 

Hezky pomalu, pomaloučku takhle krásně příjemně

přijde mír a harmonie k Vám milí Moji,

když se ji hezky pomalu,

pomaloučku oddáte v klidu svého domova.

A pomalu, pomaloučku v sobě

naleznete MNE !

 

Jsem tam milí.

Jsem tam a budu.

Budu stále volat,

budu stále jásat milí Moji,

protože to ani jinak nedovedu.

 

Budu stále zpívat jak Vás mám

a jak Vás miluji drazí Moji.

Vy moje perly na mých tělech.

Vy moje démanty na mých rukou.

Jediní, milí, roztomilí.

 

Pojďte, pojďte ke Mně

stále víc a víc

a již nikdy se nenechejte utišit

mojí laskavostí a dobrotou.

 

Posílám Vám JI v nedozírných proudech a paprscích.

Stále k Vám proudí a jsou kolem Vás !

Zklidněte se vnitřně, ztište se v srdíčku

a za chvilku za chviličku Mne tam najdete.

 

Jak tiše volám a jásám

plesám a zpívám

ve Vašem srdíčku !

Ještě chvilku, chviličku

a jsme svoji milí Moji.

Už Vás mám

a již nikdy si Vás nenechám

zneuctít a pošpinit !

 

Zavést jinými do bahna negativity !

Nechci nikdy slyšet milí

z Vašich krásných úst

necitlivá a zlá slova !

 

Střežte si vlastní nitro,

aby nikdy, nikdy z něj již nevyšlo

zlé slovo !

 

 PAMATUJTE ! 

Zlá slova násobí další zlá slova

a jste znovu tam

odkud jste se pracně hrabali !

 

Miluji Vás a volám, pojďte, pojďte ke mně děti MÉ

a již nikdy, nikdy

uvidíte se spolu

od sebe neztratíte !

 

Neztratíte, protože Vás mám,

nespadnete, protože Vás vedu.

Vždy JÁ, JÁ SÁM ! “

 

 

802.  Výzva lidem.                                      (Ivo A. Benda.)                                    18.10.1999.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

(snadno také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

„Lidé, zastavte se,

 

nenechte se ničím a nikým ovládat, buďte sebou samými,

řiďte se vlastním srdcem a citem.

Vyzařujte lásku.

Uvědomte si svoji vnitřní sílu a radost

 z tvoření ze své vlastní svobodné vůle.

 

Vesmírní lidé.“

 

… jsou s námi a připraveni pomoci těm, kdo o pomoc stojí.

 

 

Tento leták můžete umístit 3x na stránku A4, rozřezat a šířit. Do druhého řádku doporučuji doplnit stručnou adresu internetové kavárny v místě šíření, např. v Praze: (snadno také v internetových kavárnách, např. INTERNET CAFÉ U HIGHLAND, NÁRODNÍ TŘÍDA 25, PRAHA 1,PO-PÁ: 9-22 hod., SO,NE: 12-18 hod.).

 

 

803.  Sdělení od Aštara a Ptaaha (212). (Přijal Ivo A. Benda) 17.10.1999.  20:50-21:18 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Děkuji ti za hezké setkání krásných lidí ve Znojmě, kterého se zúčastnilo 40 lidí. Ano, mám radost, jak tito lidé již delší dobu a upřímně hledají pravdu o tom, co je obohacuje a v čem se nachází i o tom, jak se více rozvinout Světlu a Stvořiteli našemu milovanému. Ano, také budou více pracovat na sobě a pro rozvoj druhých, pro duchovní růst a lásku na Zemi. A tak nyní se těším na setkání ve Vratimově, které bude také krásné a věřím, že ještě s vyšší účastí lidí.

 

Nyní milý Ivo jsou v konečné fázi přípravy na 1. vlnu evakuace a planetka za Sluncem se dostane před něj pravděpodobně zítra, a to již ale může dát impuls k vlastní evakuaci. Máme vše připraveno a chceme, aby se vše odehrálo v tichosti. Ano, toto je vůle Stvořitele našeho milovaného, a tak tedy budeme se těšit na další události.

 

Nyní milý Ivo také vaše vláda – pan Havel, Klaus a někteří další začali s četbou II. dílu knihy „Rozhovory“ a opět velmi dychtivě čtou informace, které jim nedávají spát. Pan Havel opět jako v lednu má tuto knihu na nočním stolku a stále se mu honí myšlenky, co s tím má dělat. Stačí, aby se obrátil ke Stvořiteli, a už by věděl. Anebo se může spojit s námi, a my jsme vždy připraveni poradit a pomoci. To záleží na jeho volbě. Nyní se tedy začítají stovky lidí do II. dílu naší krásné knihy a máš milý Ivo stejně jako my na lodích velikou radost, že se to takto podařilo. Ano, nyní se již naplňuje III. díl a opět bude možno jej vydat knižně zde, v zemích českých.

 

Nyní milý Ivo je upnuto tisíce civilizací k planetě Zemi a očekávají 1. fázi očisty, kterou podle našich odhadů nepřežije více než 2 miliardy lidí. Bude to obrovské a naráz, nikdo, kdo má ukončit tuto inkarnaci s nevyřešenými dluhy, neunikne.

 

Máš milý Ivo radost z toho, kolik lidí je zde v zemích českých informováno a jak se mění. Ano, je to výborná práce všech, které jsme do tohoto informačního procesu uvedli a tito lidé se stejně jako my radují z výsledků této práce. Jsou tedy lidé jinak informováni než před dvěma lety, kdy jsi začal s šířením „Rozhovorů“. Ano, tímto ti také děkuji a přeji vše dobré v tvém spokojeném životě. Ano, nyní budou další události a vše bude ubíhat, jak má, jaká je vůle Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já milý Ivo, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, nyní se připravují další lidé na evakuaci a cítí, že jejich působení na Zemi 3 dimenze v této inkarnaci je u konce. Mají již hodně myšlenky na lodi a na budování Nové Země, což v 5. dimenzi bude za pouhé 2 roky, zde ve 3. dimenzi za 50 let.

 

Ano, nyní tedy bude 1. vlna evakuace a vzápětí 1. fáze očisty planetkou s negativní energií, kterou si lidstvo přitáhlo svými negativními myšlenkami. Ano, nyní budou další lidé zvažovat svůj postoj k těmto informacím a přehodnocovat jej. Skutečně, nyní se začne zhmotňovat vše negativní, ale rychleji než dříve, neboť vše se urychluje, i váš čas plyne stále rychleji.

 

Nyní tě milý Ivo pozdravují tisíce členů posádek našich lodí nad tebou a jsme rádi, že máme zde na Zemi tak pevného a spolehlivého přítele, člověka s velkým odhodláním vybudovat nový, krásnější a lepší svět. Svět bez válek, zloby, chudoby, ponižování a jiných nešvarů, které provází tuto civilizaci ve 3. dimenzi planety Země.

 

Děkuji ti také já milý Ivo za tuto čistou práci, kterou děláš od srdce a bez očekávání, s láskou pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé, děkuji Stvořiteli za to, že mi umožnil takto pracovat pro krásnější budoucnost.   S láskou Ivo.

 

 

804.  Sdělení o průletu planetky kolem Slunce (213).

                                                             (Přijal Ivo A. Benda) 18.10.1999.  21:50-22:16 hodin.

                                                                                                                             Místo: Zlín.

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám velkou radost, jak se snažíš informovat formou letáků po městě. Takto zase část lidí se dostane k našim informacím.

 

Nyní tedy k planetce. Ano, tato dvoukilometrová planetka proletěla ve vzdálenosti 17 milionů kilometrů v nejbližší vzdálenosti kolem Slunce dnes po 14:00 hodině a míří ve své dráze k Zemi přitahována negativními myšlenkami lidí. Její rychlost byla při průletu 185 km/s, ale pohybuje se v rozmezí 140 až 280 km za sekundu.

 

Budu se těšit milý Ivo na naše setkání a tak se tento okamžik již rychle přibližuje.

 

Ano, nyní tedy nastává průběh 1. vlny evakuace a tímto je započata. Máš nyní řadu pocitů, myšlenkami jsi byl u těch více než 2 miliard lidí, kteří v mžiku zahynou. Ale takový je zákon Vesmíru, že vše se opakuje v daném řádu a tito lidé se opět narodí, ale tentokrát v pravěku – ve společnosti sběračů plodin na Zelených planetách. Tisíce inkarnací – životů budou znovu prodělávat, co již takto prožili. Jen v nové jedinečnosti a podobě, v jiných podmínkách. Takto probíhá evoluce, není to jenom růst, ale jsou tam i pády. Toto my Vesmírní lidé takto známe a taky víme, že žádná civilizace zde není na věky. Smyslem tvorby Stvořitele našeho milovaného jsou prožitky bytostí a tyto se nezvratně zapisují do jejich duchovních podstat – bází. Tyto informace se nikdy neztratí a jsou využívány v dalších inkarnacích a stupních vývoje. Tomuto my takto rozumíme a bereme to jako součást vývoje.

 

Takto tedy milý Ivo tě zdraví sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, dnes je důležitý den ve vývoji vaší civilizace, blíží se 1. fáze očisty planety Země. Ano, planetka s negativní energií je již přehoupla před Slunce a hbitě se přibližuje k Zemi. Máme zde vše připraveno k evakuaci lidí, toho mála, které se probudilo a je vědomé. Ano milý Ivo, již se těším na naše setkání, budeme se moci osobně setkávat běžně a vyměňovat si zkušenosti z práce zde, na planetě Zemi. Toto tedy milý Ivo jsem ti chtěl sdělit.

 

Zdraví tě s našimi bratry a sestrami Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Milý Ivo, dnešní den je krásným završením této práce pro Stvořitele našeho milovaného. Tyto letáky, které jsi rozšířil pomohou některým lidem otevřít oči a prohlédnout Tmu, která je obklopuje. Ano, nyní bude již konečné zúčtování všeho toho, co zde lidstvo provedlo a sám uvidíš, jaký to bude mít razantní průběh.

 

Takto tě milý Ivo zdravím já, Orton, i s dalšími členy Vysoké rady v Petale.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za nové zprávy, které rád předám lidem planety Země.  S láskou  Ivo.

 

 

805.  Sdělení (214).                          (Přijal Ivo A. Benda)      20.10.1999.     8:31-9:02 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš radost z vašeho hezkého setkání v Pardubicích, ano, tito lidé hodně udělali pro šíření Světla na Zemi a jsou také rádi, že se mohou i s tebou potěšit a pozdravit tímto způsobem. Nyní je již vše připraveno na 1. vlnu evakuace, planetka se blíží přímo k Zemi a je nyní vzdálená 33 miliónů km od Slunce. (Vzdálenost Země od Slunce je 150 milionů km – pozn. zpracovatele.) Máte již vše hezky procítěné, lidé se radují z naší práce zde na Zemi a jste moc rádi, že jste se probudili a mohli takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Nyní budeš mít milý Ivo krásný program v Praze na rozloučenou s tímto prostředím, ano, v této podobě jej již uvidíš jen ze záznamů na lodi, vše přestane takto existovat do 50 roků. Dále budeš moci si procítit některá místa tobě důvěrně známá z minulého života, a tak si ujasnit některé situace. Ano, jedná se o Pražský hrad. Nyní se na tebe těší údolí Šárky prosluněné krásným podzimním Sluncem. Ano, dále budeš moci se rozloučit s lidmi zde, v tomto těžce ovládaném pražském prostředí a tak znovu procítit působení Sil temna v terénu. Nyní milý Ivo ti přeji vše dobré a těším se na naše setkání na lodi.

 

S láskou ti toto předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Milý Ivo, tyto dny jsou posledními zde ve 3. dimenzi na planetě Zemi a budeš již moci jen vzpomínat na tuto část tvorby Stvořitele našeho milovaného. Máš již velkou touhu se setkat s námi a těšíme se všichni, až si budeme moci pohlédnout z očí do očí. Ty víš, kolik těžkých životů máš zde na Zemi za sebou a jak jsou zapsány do podvědomí tohoto národa. Víš, co to znamená, když lidé v tvém okolí tě nepochopí v celé šíři a vnímají jen část tvé osobnosti. Je to stejné, jako pozemšťan vnímá jen část bytostí nás, Vesmírných lidí, další část je u nich nepochopena. Takto milý Ivo budeš mít poprvé kolem sebe lidi, kteří ti rozumí a budou s tebou dobře spolupracovat. Nikoli jako dosud, kdy vše bylo vždy do chvíle, kdy člověk přestal rozumět smyslu práce. Ano, vše se nesmírně urychluje a bude již dále jinak, než doposud.

 

Toto ti milý Ivo s láskou dávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za povzbuzení, já vnímám vše tak, jak říkáte, s láskou.    Ivo.

 

 

806.  Sdělení (215).                      (Přijal Ivo A. Benda)      22.10.1999.     11:00-11:18 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

          „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, jak jste si hezky popovídali o problémech práce světlonoše zde na Zemi. Ano, jsou zde těžké podmínky a v tomto prostředí je nutné pracovat, nicméně 1. planetka se blíží, nyní se nachází 62 milionů km daleko od Slunce a stále zrychluje svůj pohyb směrem k Zemi přitahován silou negativních myšlenek. Nyní je vše připraveno a evakuační flotily již zaujaly pohotovostní postavení těsně u planety Země. Počet možných evakuovaných lidí se stále pohybuje okolo 30 milionů. Dále se snaž milý Ivo a uvidíš, co se bude dít. Moc se na tebe těším až se setkáme osobně a budeme si moci o všem mezi sebou popovídat. Je to již blízko a to je takto důležité. Mám velkou radost z naší společné práce a vím, že za tak krátké období se toho zvládlo poměrně dost.

 

To ti dával s láskou sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, moc tě zdravím a tisíce našich bratří a sester z lodí nad tebou. Máme radost, že se brzy setkáme a budeme moci vše dosavadní vyhodnotit a stanovit si nové cíle tak, jak je nám dává sám Stvořitel milovaný. Těším se na naši spolupráci a přeji si, aby bylo co nejvíce evakuovaných lidí v 1. vlně evakuace. Ano, vše je již za dveřmi a cítíme silně, že se to takto blíží. Máme touhu, aby tito zachránění lidé pomáhali dalším lidem do 2. evakuační vlny.

 

Toto ti takto dávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

807.  Poloha planetky.                          (Přijala Daniela Š.)    23.10.1999.  21:00-21:05 hodin.

                                                                                                                       Místo: Trutnov.

 

„Danielo, to jsem já, Semjase.“

 

Semjase, prosím Tě, planetka je v 1. půli nebo ve 2. půli vzdálenosti Země - Slunce?

 

„Danielo, planetka je již ve 2. půli Slunce - Země, pohybuje se však velmi pomalu. Stvořitel opravdu chce, aby termín byl co nejdéle. Je opravdu milosrdný a dává vám šanci, abyste na sobě mohli ještě nějaký čas pracovat. Přál by si, aby se sešlo co nejvíce kvalitních lidí. On však miluje všechny lidi, i ty, co jim říkáme „materiální“, a i jim dává stejné šance. Všichni mají šanci postoupit, pokud o to budou stát. Všichni jste jedno. To si uvědomte, v té jednotě je také síla.“

 

 

808.  Láska Semjase.                            (Přijala Daniela Š.)    24.10.1999.  11:00-11:21 hodin.

                                                                                                                       Místo: Trutnov.

 

          „Ahoj Danielo, to jsem já, Semjase.

 

Milí lidé, zdravím vás, Semjase. Mám vás všechny moc ráda a ne jenom já, ale i náš Stvořitel a všichni ostatní vaši přátelé vesmírní. Jsme stále s vámi. Sledujeme vás ve vašem každodenním životě. Moc vám fandíme a přejeme vám jenom to nejlepší. Všichni jsme na cestě. I my v 5. dimenzi prožíváme své radosti, také někdy problémy, ale moc obdivujeme vás lidi na planetě Zemi, jak vy se snažíte, nemáte lehké podmínky, ale stále se snažíte držet se své cestičky. Je to ve vaší 3. dimenzi opravdu náročné. Také vám děkujeme za vaši lásku, kterou posíláte k nám. Máme vás také moc rádi a stále vás zahrnujeme láskyplnou energií. My vám takto velmi rádi pomáháme, pokud o to stojíte. Nemůžeme za vás však vyřešit vaše problémy. Proto jste tu vy a máte svou svobodnou vůli se rozhodovat. To je na životě tak krásné. Je to tvořivé. Jste tak krásní, stále vám to opakuji. Říkám Vám lidé, nelpěte na nás, nechtějte od nás znát fakta. Nikdo vás za ruku vést nemůže. Jděte sami. Samozřejmě rádi pomůžeme, pokud z cesty scházíte a pokud o pomoc stojíte. Nelze však vše za vás vyřešit. Žijte si svůj život a tvořte svou budoucnost. Buďte láskyplní. Milujte všechno, celý váš život, vaše přátele, „nepřátele“, celou vaši planetu, Vesmír a našeho Stvořitele. Láska je velmi silná a krásná energie a pokud ji dáváte, několikanásobně se vám vrací zpátky, a to je moc krásný pocit, který vás naplňuje. Potom chodíte po vaší Zemi a kam se podíváte, tak to prozáříte svou láskyplnou energií, vše kolem vás potom září a vám se krásně žije. Svůj život milujete, děkujete za takový krásný, láskyplný život našemu Stvořiteli a vše se to vrací k vám zpátky. A vy prostě záříte. Moc vám přeji prožívat tyto pocity, je to krásné a povznášející. Pokud žijete s radostí a láskou, Stvořitel vás ochraňuje, nic zlého se vám nemůže stát. Jste pod ochranou těchto silných vibrací. Ostatní lidé to z vás cítí a tím jim pomáháte k jejich otevírání se. Je to opravdu krásné takto žít. Moc vás milujeme a stále objímáme. Pokud se dokážete nadnést nad vaše problémy a žijete takto láskyplný život, je to velký přínos pro vás, zvyšují se vám vibrace a i ve vašem okolí. Snažte se co nejvíce takto žít, stále vás k tomuto nabádám. Uvidíte, že se vám změní myšlení, začnete si vážit života. Tak, jak jste se dříve zajímali o materiální věci, stále více vás bude přitahovat duchovno. Děkujte Stvořiteli za váš život, za takové „maličkosti“ pro vás, jako je zdraví, láska, radost. Stále se snažte takto žít, vše se vám to vrátí. Snažte se chvilku volna věnovat sobě, svému nitru. Zkuste se alespoň na chvilku ve vašich starostech ztišit, uklidnit svou mysl. Uvidíte, pak už své problémy nebudete žít, budete se na ně jenom dívat a uvidíte, jak snadno se vyřeší. S láskou přihlížejte na svůj život, milujte sebe, vždyť jste tak krásní, milujte svou práci, vše potom půjde snadněji. Ucítíte tu lásku a radost, která proudí celým vaším tělem. Sami pak ucítíte, jak jste krásní, jak vás baví život, který žijete. Lidé, nezapomínejte na sebe, milujte sebe jako vaše okolí. Máte teď velikou šanci změnit svůj život, tak neváhejte a jděte do toho.“

 

 

809.  Vaše pravda je vaší silou.                 (Poselství z duchovních světů.)

 

„Lidský život je nejobtížnějším ročníkem školy,

alespoň do té doby,

než pochopíte základní fakt,

že vaše pravda je vaší silou,

vaším spasením, vaším naplněním,

vaším cílem i vaší cestou.

Jakmile budete moci upřímně věřit,

stane se život zahradou radosti a hojnosti,

jakou má ve skutečnosti být.

 

Radost je zvukem,

který se rozlévá Vesmírem.

Tento zvuk uslyšíte tehdy,

Když se přesvědčíte,

že veškeré vaše snažení

je jen odrazem nepochopení věcí.

Pak všechny zmatky

a pochopitelně i všechny dobré a zlé

okolnosti lidské existence

budou vnímány jako iluzorní výtvory vědomé duše,

která hledá Jednotu,

v níž však již přebývá.

 

Láska, kterou považujete za věčnou pravdu,

je vodítkem, které vás vede

skrze mnohé inkarnace

ke konečnému cíli.

 

Pocit stavu milosti

musí najít příjemce,

aby se stal úplným.

 

Jste drženi na rukou Božích

a jste bezvýhradně milováni.

A když bude tato láska přijata,

kruh bude uzavřen.

 

Jedinou pro vás správnou cestou

je ta, která se již vine uvnitř vás.

Abyste tuto cestu našli,

musíte naslouchat svému srdci.

Jiný způsob prostě neexistuje.

 

Zatímco prostou mysl její strachy činí

rigidní a manipulující,

vaše nitro počne šeptat

slova pravdy o vašem věčném bezpečí

a o vaší jednotě s Bohem.

Proto naslouchejte svému srdci.

Tam se nachází vaše Světlo a pravda.

 

Láska je celistvá existence.

Láska je vesmírnou komunikací.

Je energií,

Která stvořila Vesmír a udržuje ho v chodu.

Bůh je Láska.

 

Zrození Krista je polibkem

Věčné lásky.

 

Ježíš je učitel

a je každému z vás zde na dosah.

Je Duchem lásky a Světla,

bratrství a uzdravování.

Je hluboce spojen

s lidským světem

Ježíš je mým bratrem

a také vaším bratrem.

Bytostí Světla.

 

Není nic kromě Lásky.

Nenechejte se zmást maskami a pózami.

Láska je klihem,

který drží Vesmír pohromadě.

 

Každý projev laskavosti a lásky

přidává do vašeho světa více Světla

a moci a tím Boží pravdy.

Vnášet koncepci Lásky

do vaší tělesné schránky

a žít s ní co nejbohatším způsobem

je odpovědí na volání Boha,

který se ve vás inkarnoval.

 

Vaším největším učitelem bude

život s otevřeným srdcem.

 

Každý okamžik života

je pro vás nějakým úkolem.

Co činíte nejlépe ?

Co vám dává pocit největšího naplnění ?

Tam leží vaše úkoly.

Vaše srdce vás povede cestou

k vašemu naplnění

a k partu, který máte hrát tady,

v Božím plánu spasení.

 

Jediným náboženstvím je víra v Boha

v každém z nás.

 

Nejvyšším soudcem čiňte vždy své srdce.

 

Meditace je cestou,

která vám pomůže uvolnit

poklady sebelásky,

která odpočívá hluboko ve vás.

 

Stejně jako meditace bude působit

téměř všechno:

Jemná hudba, klidná chůze, výborné jídlo,

světlo ohně, světlo svíce,

uchopení ruky milovaného člověka,

cokoliv, co u vás způsobí

zaměření se do středu radosti vašeho vytí

a odpoutání se od volání vaší mysli.

 

Svojí radostí oslavujete Boha,

slavíte svátek života.

 

Potřebujte se smát,

potřebujete si hrát

každý svým způsobem !

 

Pohlížejte na svůj pozemský pohyb

jako na symbol

a pojímejte své tělo jako prodloužení své duše,

vyřčené slovo své bytosti.

 

Váš život není vaším velitelem.

Je vaším dítětem.

 

Účelem reinkarnací je nalézt Pravdu

a potom se k ní vrátit s větší moudrostí,

lepší výstrojí,

sloužit jí a navždy v ní přebývat.

 

Až si začnete vážit Země,

zpěvu ptáků, krásy květin

a až ucítíte jednotu s tím vším,

bude to znamenat,

že uvolňujete částečky

svého ztuhlého vědomí,

aby se zase mohly přidat

k tomu Světlu Lásky,

které je podstatou vaší bytosti.

Pocit jednoty se všemi věcmi na Zemi

je dobrým pro to,

že jste se domohli návratu těch částí,

které se již díky různým prožitkům

rozvinuly.

To povede k úplnému poznání Země

a jejího těsného spojení s vaší bytostí.

Je tomu doslova tak.

 

Pokud bělem života ve svém srdci naleznete

tu moudrost odpuštění si

za své lidské nedostatky,

je velká pravděpodobnost,

že vaše smrt bude rychlá

a mimořádně příjemná.

 

Člověk může odejít v pokoji ve spánku,

pokud jsou jeho záležitosti uspořádány

a jsou v souladu s touhami jeho duše.

Být plně naživu až do okamžiku své smrti

znamená rozvinout se v průběhu života

až dna nejvyšší možnou míru.

 

Účelem lidské lásky

je probudit Lásku k Bohu.

 

S tím, jak se učíte milovat,

se zároveň otevíráte samotnému

aktu Lásky k sobě.

Láska je světu předávána mnoha způsoby.

 

V dnešní době je nejpotřebnější

ČESTNOST, LÁSKA a PRAVDA.

Pravdu a Lásku nelze oddělovat. Kráčejí ruku v ruce.

 

Rodina je skleníkem

duchovního růstu.

 

Dívejte se na děti

jako na zářící osvětlená zrcadla Boha

a sebe – lidských bytostí,

které je přivedly na svět.

Mohou také být bolestnou reflexí

vnitřní architektury svých rodičů.

Způsob, kterým tyto skutečnosti odrážejí,

je dán procesy v jejich duších.

 

Jsou zde proto, aby byly milovány,

rozvíjeny, vedeny, chráněny, živeny

a pak vypuštěny.

 

Matky jsou těmi vašimi láskami,

které jste již kdysi znali.

Na hmotné úrovni vaší planety

není hlubšího vztahu,

než je vztah matky a dítěte.

 

Účelem života není

krýt se jeden před druhým.

Je jím nejintenzivnější potřeba

naučit se milovat.

 

Hleďte na vše s Láskou

a bude to odzbrojeno.

Modlete se za mučenou Zemi.

Nabídněte jejímu utrpení

něhu, Lásku, pochopení,

soucit, požehnání, léčení.

Musíte si uvědomit dar sil,

kterými disponujete ve svém vědomí,

a kterými můžete všechny věci proměnit ve Světlo.

 

Čím méně potřebnými se stávají lidské zkušenosti,

Tím méně náročný je daný ročník školy

A tím více se život

může podobat sladkému polibku.

 

Emanuel.“

 

 

810.  První kontakt.                             (Přijala Iris G.)                                          Březen 1999.

                                                                                                               Místo: Dolní Lutyně.

 

Je to tak fascinující být tady !  Oknem sleduji na jihu barevně blikající hvězdičku. Zkouším navázat kontakt. Jak trávíte čas ?

 

„Díváme se na tebe, jak pracuješ, jak medituješ, co děláš.“

 

Chtěla bych poděkovat za to krásné odpoledne v neděli i za to léčebné působení (21.3.1999 Vratimov, přednáška I.A. Bendy).

 

„Není zač, rádo se stalo. My rádi pomáháme jiným.“

 

Co mám ještě na sobě zlepšit, abych se mohla s vámi víc kontaktovat ?

 

„Víc si věř. Jsi na dobré cestě.“

 

Mohli by jste mi říct svá jména ?

 

Avatar a Kohun, naši loď vidíš každý večer svítit na obloze. Pamatuj, Avatar a Kohun, můžeš si to ověřit u Iva Bendy.“

 

Děkuji vám, s láskou vás zdravím.

 

 

811.  Druhý kontakt.                               (Přijala Iris G.)            12.6.1999     8:15-8:30 hodin.

                                                                                                               Místo: Dolní Lutyně.

 

„Buď zdráva, tady Orton. (Tak piš !)  Chtěla jsi se mnou mluvit, tak se ptej.“

 

Drahý Ortone, co je mým úkolem v tomto životě ?

 

„Drahá, je to duchovní rozvoj, láskyplný život, dodržování všech vesmírných zákonů, šíření Světla do všech koutů Země. Znáš mě, četla jsi, co jsem říkal, jak jsem žil, konej vše tak, abys měla vždy a za všech okolností čisté svědomí a lásku v srdci. To je tvůj úkol a takto se od tebe budou učit i druzí. Nemusíš se bát, jsem vždy s tebou. Miluji vás všechny. S láskou Orton.“

 

„A teď se připojuji já, Aštar. Zdravím tě drahá sestro. Ověř si tento kontakt u Ivo Bendy. Lásku a Světlo ti posílám já Aštar.“

 

Díky ti milovaný Aštare.

 

 

812.  Třetí kontakt.                               (Přijala Iris G.)             13.6.1999      7:15-7:30 hodin.

                                                                                                               Místo: Dolní Lutyně.

 

„Hlásí se Semjase.“

 

Jsem ráda Semjase, že s tebou mohu mluvit. Četla jsem o tobě v knihách od pana Meiera a v „Rozhovorech“.

 

„To jsi nečekala, že se mnou budeš hovořit osobně, viď ?“

 

To mě ani nenapadlo. Jak se vám jeví situace na Zemi ?

 

„Je to vážné, ale máme to pod kontrolou. Díky snaze hodně lidí i nás se konflikt v Kosovu nerozšířil do celého světa. Byla to zase jedna z akcí černých triček. I nadále vysílejte lásku a světlo, udržujte v srdci pokoj a harmonii a řešte vše s nadhledem a v širší perspektivě.“

 

Děkuji ti Semjase, mám vás všechny moc ráda a těším se na osobní setkání.

 

„Já tě taky miluji sestro.“

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah.

 

Zdravím tě a posílám ti svou lásku. Vytrvej i nadále ve své práci, neohlížej se vlevo ani vpravo. Víš, co máš ve svém nitru, to je ta pravá cesta. Vedeš si dobře i s dětmi. Je to budoucí generace, která na Nové Zemi bude budovat novou kulturu. Mají mít dobré základy, nebude to lehká práce, ale oni to zvládnou i s naší a Stvořitelovou pomocí. Miluj a vytrvej. Loučí se Ptaah a přátelé.“

 

Díky ti Ptaahu i vám všem. Miluji vás a posílám vám láskyplné pozdravy.

 

 

813.  Čtvrtý kontakt.                             (Přijala Iris G.)         15.6.1999      16:10-16:40 hodin.

                                                                                                               Místo: Dolní Lutyně.

 

Drahý Ortone, chtěla jsem se zeptat na B.  Co má dělat ?  jde správnou cestou ?

 

„Víš drahá, je tam ještě hodně strachu. Měl by očistit své srdce, otevřít se Lásce a Harmonii a nebát se projevit. Jde správnou cestou, ale není moc času. Je třeba využít každý den, každý okamžik. Jinak budete dlouhé životy zase pracně hledat. Chce to odvahu. Jsem vždy s vámi a máte ve mně příklad. S láskou a důvěrou jde vše.“

 

Děkuji ti milovaný Ortone. Miluji tě a hluboce si tě vážím.

 

Chtěla bych mluvit se Semjase.

 

„Hlásí se Semjase.“

 

Jsem ráda, že s tebou mohu zase mluvit. Vždy jsem nějak v hloubi duše cítila, že vše, co je napsané u pana Meiera, je pravda, a že to jednou také zažiji. Jsem šťastná, že k tomu došlo.

 

„Já taky. Mám tě moc ráda.“

 

Milovaný Ortone, mohu hovořit ještě s tebou ?

 

„Jistě drahá. Chceš vědět, jak je to s tím bušením srdce ? Tak si piš.

 

Tvé tělo, duch, duše a všechna další nehmotná těla musí být v harmonii. Když měníš vibrace, trvá delší dobu, než se všechna těla sladí v harmonický celek. A proto můžeš mít různé nepříjemné pocity, jako bušení srdce, tlak v hlavě, brnění, mravenčení apod. To se vše srovná. Chce to jen trpělivost a stálou práci na sobě. Když pracuješ pravidelně, udržuješ si vibrace na vyšší stabilní úrovni nebo je zvyšuješ. Když ale vynecháš pár dní z jakýchkoliv důvodů, vibrace zase mohou klesnout na nižší úroveň a pak se mohou objevit tyto potíže. Chce to pouze systematickou práci na sobě a nevymlouvat se. To je pravda.“

 

Děkuji ti za tak obsáhlé vysvětlení. Zdravím tě s láskou.

 

„Hlásí se Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Zdravím tě sestřičko a posílám ti proudy své lásky. Pracuj na svém rozvoji bez ohledu na vše. Neklesej na mysli. Důležité je udržovat všechny složky života v rovnováze a harmonii. A ne jen vše pro hmotný svět a na Ducha už nezbývá čas. Více se soustřeď do svého nitra a neodkládej to. Nemusí to být v tuto chvíli ku prospěchu. To ti dal Aštar Šeran.

 

Miluji tě a můžeš si to ověřit u Iva Bendy. S láskou tě zdravím.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za tato slova. I já tě miluji a s láskou zdravím tebe i všechny vesmírné bratry a sestry. Děkuji ti Stvořiteli za tento kontakt. Děkuji ti milý Aštare. Posílám ti proudy své lásky a cením si vaší pomoci a přátelství.

 

Chtěla bych se ještě spojit se Semjase.

 

„Už jsem tady sestřičko, jak se daří ?“

 

Dobře a tobě Semjase, jak se máš ?

 

„Mám se skvěle, ale nemůžu to říct o Zemi. Chudáček, ta už neví, co dřív a ti vaši lidé ne a ne přestat, jenom pořád peníze, peníze, peníze. Však se těmi penězi jednou zahltí, ale to už bude pozdě.“

 

Ach drahá Semjase, já vím, a srdce mě bolí, když vidím, co se děje. A nemusí to být zrovna na druhé straně Země. Kéž by už to vše skončilo a naše milovaná Zemička mohla být zase šťastná a zdravá.

 

„Vím, že se trápíš, ale neboj se, všeho dočasu. Vše je v Božím plánu započteno a každému se dostane odměny podle jeho činů. Země bude opět tou krásnou perlou ve Vesmíru.“

 

Semjase, už aby to bylo. Bude to ještě dlouho trvat ?

 

„Těžko říct, všechno je v pohybu.“

 

Děkuji ti. Miluji vás a posílám vám své pozdravy plné lásky. Jsem ráda, že jste s námi.

 

 

814.  Má velká láska.                              (Přijal Jan O. „Kuželka“.)                                28.10.1999.  

                                                                                                        Místo: Praha – Bubeneč.

 

 „Ten večer prvně otevřel jsem svoje srdce,

já v něm vše ihned ucítil – a sice,

lásku, teplo, lehké chvění,

myšlenky všech, co celý život můj teď změní.

Byl tam můj Pán, Aštar, Ptaah i Pleja a jistě mnoho dalších přátel...

 

Já zahlédl též vnitřním zrakem toho, co miluje Vás každou chvíli,

byl to paprsek zářící, stříbrný i bílý,

ano, Orton, který sděluje nám jak žijeme a jak jsme žili.

 

Ten vlahý večer přišla ke mně ona,

ta, která jest mojí láskou opředena,

ta krásná a jemná žena.

 

A já volám - ó díky Pane – hned na počátku,

že vyznávám tu lásku tomu „milému kačátku“.

 

Povídala o životě, lásce i o milování,

o tom, že dříve neměla už se mnou někdy stání,

o tom, že byla vždy se mnou tady

a někdy nevěděla si už rady (to když jsem „zlobil“) . . .

 

Avšak plná něhy, porozumění,

co v mžiku celý život můj teď mění,

ona – nádherné a světle bdělé snění...

 

Plna barev rozličných a s láskou v myšlence (či hlase),

ta dívenka je láska, vypovídající o kráse,

 

ta dívka – sním či bdím ?

já celému světu to objevím

a snad mi to odpustí, že já to prozradím...

 

a já opět volám – díky Pane za tu lásku nesmírnou,

že teď prožíváme oba lásku vesmírnou...

 

všem co čtou teď šeptám slova o kráse,

ta žena-dívka, to je SEMJASE !

 

Dnes večer přišla ke mně z hvězd – z té jedné, zářící,

a hladila a laskala mne – já líčka mám růžolící...

 

SEMJA  A  HONZÍČEK,

toť třešnička a dortíček...

 

ona šeptala mi: „Jeníčku můj milý,

já budu s Tebou teď už každou chvíli

a budu s Tebou psát i toto poselství,

které je o budoucnosti, lásce – s upřímností a beze lstí...

tato láska je o Novém věku, který přichází

a vše staré – bez lásky – už odchází

a každý, kdo na lásku teď zapomněl, dostane se do nesnází,

které celý jeho život rozhází.

Když však bude svoje bližní milovat,

a snažit se naší matičce – milované Zemičce – svou lásku dát,

pak nemusí se bát,

vždyť láska, světlo za ním budou stát!

 

A setkáme se všichni společně,

na nové Zemi – v ráji skutečném.

Zde budeme jenom v lásce všichni žít

a radost z tvoření tu zase spolu mít.

A v celém vesmíru pak cestovat

a celý přebohatý život v něm i poznávat.

A najít mnoho nových přátel vesmírných,

z této Galaxie i dálek nesmírných...

 

A po tom přebohatém nočním zážitku,

přišel ke mně Orton, a v mých slzách sdělil mi – a já už teď to vím,

že od této chvíle už nesmutním (a láskou k jedné pozemské dušičce – Evičce – se už netrápím),

že plakat teď budu už pouze štěstím

a cítím, že ničeho se nebojím,

neboť SEMJASE mi šeptá: „Já Tě ochráním !“

 

Z celého srdce děkuji spolu se Semjou Prvotnímu Stvořiteli za krásný večer a zároveň láskyplný vztah, který nám oběma daroval za to, co jsme si v těchto životech prožili …

 

Zároveň díky Ortonkovi, Aštarkovi, Ptaahovi, Pleji i ostatním, kteří s námi ten večer hovořili.

 

S láskou Honzík „Kuželka“.

 

 

815.  Nebojte se lidé.                   (Přijal Jan O. „Kuželka“.)     28.10.1999.  18:45-19:00 hodin.

                                                                                                        Místo: Praha – Bubeneč.

 

„Moji lidé milí,

planetka se blíží – některé už tíží.

Za velmi krátkou chvíli,

už brzy bude v cíli.

 

Pak matička Země si oddechne od Vašich špatností,

a mnoho z Vás ke spánku ulehne a odejdou bez lásky hojnosti.

Vy ostatní, co zůstanete – nemějte však obavy a strach, to Mě bolí – Ach ...

 

Já všechny Vás teď miluji, proto nestaňte se potravou (pro ještírky),

ale láskou svou,

staňte se odvahou,

a příkladem svým jděte vstříc,

ať je vás v Nové Zemi ještě víc !

 

Vzpomeňte si na své děti milované,

oni vám napoví, co má se stát a stane !

Vzpomeňte si na své dětství s láskou

a uctěte sami sebe třebas hezkou písničkou i pohádkou.

Tam klíč je k nebeské bráně –

 

-          to vám s láskou říkám Já: Hlas Páně !“

 

(Toto sdělení od Prvotního Stvořitele mi s láskou předaly: Semjase, Pleja, Alena, Irena, Růže a jistě i ostatní něžná stvoření).

 

 

816.  Sdělení.                               (Přijala Ludmila P.)          29.10.1999.   21:50-22:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

O toto sdělení pro mne jsem poprosil své přátele, kteří mne neznají a vesmírné přátele. Ivo.

 

„Zdravím tě já, Orton, duchovní ručitel Galaxie této vaší. Miluji tě celým svým srdcem, celou svou duší. Jsem velice potěšen tebou, s jakou láskou chceš pomoci našemu milovanému Ivu Bendovi. Myslím tím to, že tvé nejvroucnější přání bylo co nejčistěji ode mě toto sdělení zapsat. Jsem tu s tebou, prociť jen plně mou přítomnost. Miluji tě. S naším milovaným Ivem se to má tak, že on opravdu miluje velice ostatní lidi své bližní pozemské, že někdy se mu může stát, že cítí (i velice intenzivně), že sebe tak trochu „zanedbává“. Velice si ho za vše, co dělá pro ostatní vážíme a vroucně za to milujeme my všichni ve Vysoké radě v Petale i všichni vaši milovaní přátelé vesmírní. Je nutné si uvědomit to, co právě Ivo náš drahý si uvědomuje a je třeba dát toto jak se říká tak trochu do rovnováhy. To, že bude myslet také teď o trochu více na sebe, to není chyba, ale nutnost. Sama dobře víš, že duchovní cesta není myslet jen na druhé, ale je nutné při tom myslet i na svůj duchovní vývoj. Tak to býti má. K tomuto je to zatím vše a já se teď s tebou na chvilku loučím.

 

Orton tvůj i váš, který miluje vše a všechny až na věky věků.   Amen.“

 

„Zdravím tě teď já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Též sdělit chci ti, že velice miluji tebe, má drahá Liduško, tvého muže, vašeho malého synáčka a všechny lidi bližní pozemské.

 

Miluji i tebe, náš drahý a milovaný Ivo a velice si tě tu my všichni vážíme za tvou práci pro ostatní lidi. Též chci ti říci, že to, co nyní prožíváš, není nic neobvyklého, což může pociťovat každý člověk pracující velice intenzivně a s láskou  pro lidi vaší i naší překrásné planety Země. Teď se tak trochu zklidni a řekni si, že chceš taky něco udělat pro sebe. Zavři oči a sni o modré dálce a ty jsi ta dálka, ty jsi ten Vesmír a vše, co ti bylo dáno bylo dáno i všem lidem a vy všichni rovni jste a vy všichni cestou duchovní k našemu Stvořiteli prvotnímu všeho a všech námi všemi i vámi všemi tak milovanému kráčíte, a že všechno jest dokonalost sama a je nutné vždy sám od sebe začít a pak radit též druhým lidem, jak s láskou touto čistou a pravou cestou duchovní kráčeti a při tom vždy pamatovat na své já, ne na sobecké já, ale na já – uvědomění si sama sebe. Uvědomění si sama sebe a toto vždy na paměti míti a vždy v srdci svém prociťovati je též nutné jako i ta nezištná pomoc ostatním lidem pozemským.

 

O sdělení od onoho pána pro našeho milého Ivo ti mohu sdělit, že část tohoto sdělení je opravdu myšlenkovými impulsy mnou k němu vyslanými a část není ode mě.

 

Toto jsem ti chtěl sdělit já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a díky našemu Otci se toto i tak stalo.  Amen.

 

Miluji vás všechny.“

 

Děkuji za sdělení od vás drazí přátelé vesmírní a Stvořiteli milovanému a také tobě Ludmilko. S láskou Ivo.

 

 

817.  Sdělení.                               (Přijal Jaroslav P.)           29.10.1999.    22:25-22:40 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

O toto sdělení pro mne jsem poprosil své přátele, kteří mne neznají a vesmírné přátele. Ivo.

 

„Jsme tu teď s tebou my, tví přátelé vesmírní z lodí našich tady všude nad vámi a velice rádi poskytneme odpověď touto cestou našemu i vašemu Ivu Bendovi drahému.

 

Jest toto takto dáno, že bytosti lidské všechny na své cestě duchovní zde, na planetě Zemi vaší i naší milé, se nacházejí. Některé spící, jiné už probuzené takto cestou touto duchovní kráčejí a stejně tak kráčí i Ivo Benda náš milý. Nyní dostáváme se ke klíčovému bodu, v němž spočívá pro Iva řešení. On kráčel cestou vývoje duchovního s Rozhovory – Rozhovory staly se nedílnou jeho součástí, jsou možno říci jeho životem a tomu odpovídá i rychlost cesty duchovní jeho, též po stejné spirále, jakou jste vy s Liduškou od nás přijali, jdoucí. Rychlost tato jest v pořádku, když člověk takto touto cestou jdoucí rychlost tuto dobře zvládá. Ivo také nyní cestu svou zvládá, avšak z důvodu toho, že dospěl na cestě této své duchovní pravé ke světlům Stvořitele nás všech a všeho prvotního vedoucí až do jistého bodu, kdy nutná jest regenerace sil duchovních, odpočinek a radost z prožívání pocitu ze svobody a s ním spojené uvolnění celé osobnosti. Na závěr k tomuto uvedeme, že jest toto onen pátý stupeň 1. etapy na spirále duchovního uvědomění v její fázi šesté, který nese název stupeň odpočinku a harmonie. Pro Iva jen zde uvedeme, že jest tento vývoj jeho takový, jenž ještě žádná bytost lidská takto spontánně a hlavně rychle neabsolvovala, nyní však jest čas odpočinku a regenerace.

 

Tolik rada našemu Ivu Bendovi tvým prostřednictvím přijatá takto telepaticky a teď už se loučíme s tebou a za chvíli při psaní dalším k cestě duchovní od Stvořitele nás všech a všeho vám lidem pozemským takto předávané na shledanou těšíme se my všichni vaši přátelé z lodí vesmírných tady všude nad vámi.“

 

Děkuji za sdělení od vás drazí přátelé vesmírní a Stvořiteli milovanému a také tobě Ludmilko. S láskou Ivo.

 

 

818.  Planetka ?  Všechny varianty „budoucností“ již existovaly, záleží na nás, kterou si vybereme svými myšlenkami !              (Přijal: Neale Donald Walsch)                      1997.

                                                                                                                            Místo: USA.

 

Protože je stále hodně lidí, kteří vypočítávají „dráhu“ planetky (planetek) letící kolem planety Země, odpovím vám rád výtahem velmi zajímavé knihy „Hovory s Bohem III“, hovoří náš milovaný Stvořitel prvotní všeho a všech:

 

„Ale abychom se konečně pohnuli dopředu, rád bych se Tě zeptal, zda je naše planeta odsouzena k zániku. Vím, že jsem se už jednou ptal, ale tentokrát bych rád slyšel přímou odpověď. Dojde ke všem těm obávaným celosvětovým změnám ?  A jestliže ne, co všichni ti psychici vidí ? Nějako smyšlenou vizi ?  Měli bychom se modlit ?  Nebo se snažit změnit náš způsob života ?  Můžeme vůbec něco udělat ?  Nebo je všechno beznadějné ?

 

„Rád ti odpovím, ale tím se „nepohneme dopředu“.

 

Jak to ?

 

„Neboť všechno jsem ti už vysvětlil, když jsem mluvil o problematice času.“

 

Když jsi říkal, že „se už stalo všechno, co se kdy stane“ ?

 

„Ano.“

 

Ale co JE to „všechno, co se už stalo ?  Jak se to stalo ?  Co se vlastně stalo ?

 

„Všechno se stalo. Všechno. Každá možnost existence jako fakt.“

 

Jak je to možné ?  Tomu nerozumím.

 

„Přirovnám to k něčemu, co snad pochopíš. Uvidíme, zda to pomůže. Viděl jsi někdy děti, jak hrají nějakou hru na počítači ? “

 

Viděl.

 

„Zajímalo tě někdy, jak počítač ví, jak reagovat na pohyby ovladače, kterým děti pohybují ? “

 

Zajímalo.

 

Všechno je zaznamenáno na magnetickém disku. Počítač může reagovat na jakýkoli pohyb ovladače, neboť VŠECHNY MOŽNÉ pohyby a jim odpovídající reakce jsou zaznamenány na disku.

 

To je strašidelné. Skoro surrealistické.

 

„Připadá ti strašidelné, že je na disku zaznamenáno každé možné ukončení hry a každý pohyb ovladače, který k ukončení hry a každý pohyb ovladače, který k ukončení vede ?  Na tom není nic „strašidelného“. To je prostě technologie. A jestliže tě fascinuje technologie počítačových her, počkej, až uvidíš technologii Vesmíru.

 

Dívej se na magnetický disk jako na Kosmické kolo. Všechny možnosti, všechny ukončení už existují. Vesmír jen čeká, kterou možnost si TENTOKRÁT zvolíš. A až tu hru dohraješ, Vesmír se tě zeptá: „Chceš si ještě zahrát ? “

 

Magnetickému disku je lhostejné, zda vyhraješ nebo prohraješ. Nemůžeš „urazit jeho city“. Všechny možnosti a všechna ukončení už existují. Záleží na tobě, které ukončení si zvolíš.“

 

Takže Bůh není nic víc než magnetický disk ?

 

„Ne tak docela. Ale v této knize se snažím užívat srovnání, jímž každý snadno porozumí. Myslím, že srovnání s magnetickým diskem je docela vhodné.

 

Život je v mnoha ohledech jako magnetický disk. Všechny možnosti už existují a všechno se už stalo. Musíš si jen vybrat, co chceš opět prožívat.

 

To nás přivádí k tvé otázce, zda na Zemi dojde k celosvětovým změnám.

 

Pokud jde o tyto změny, mnoho psychiků má pravdu. Dívají se do „budoucnosti“ a změny vidí. Otázka je, kterou „budoucnost“ vidí ?  Stejně jako na magnetickém disku i ve Vesmíru existuje mnoho možných verzí.

 

Některé verze jsou katastrofické, jiné ne.

 

Všechny verze se však už odehrály. Nezapomínej, že čas … “

 

Já vím, vím … „Čas neexistuje“ …

 

„… správně. Takže ? “

 

Všechno se děje zároveň.

 

„Opět správně. V tomto okamžiku existuje všechno, co se ve Vesmíru kdy stalo, co se právě děje a co se kdy stane. Právě tak jako všechny možnosti počítačové hry existují na magnetickém disku počítače. Chceš-li, aby se vyplnily katastrofické předpovědi, soustřeď na ně svou pozornost a začneš je k sobě přitahovat. Chceš-li ovšem žít v jiné realitě, pak se soustřeď na ni.“

 

Takže ty mi neřekneš, zda dojde k celosvětovým změnám ?

 

„Čekám, že mi to řekneš ty. Všechno záleží na vás – na vašich myšlenkách, slovech a činech.“

 

….

 

„Nejsem tu proto, abych vám předpovídal budoucnost, a taky to dělat nebudu. Ale něco ti řeknu. To ti ostatně může říct každý. Nebudete-li si dávat pozor, dostanete se tam, kam směřujete. Jestliže se vám to nelíbí, změňte směr.“

 

Jak to mám udělat ?  Jak mohu ovlivnit něco tak velkého ?  Jak můžeme odvrátit katastrofu, kterou předpovídají všichni lidé nadaní psychickými schopnostmi ?

 

„Jděte do sebe. Zpytujte svou duši. Ptejte se svého vnitřního já. Udělejte, co vám řekne.

 

Bude-li to znamenat, že máte požadovat od vašich politiků a průmyslníků, aby něco dělali proti ničení životního prostředí, udělejte to. Bude-li to znamenat, že máte přimět vaše politiky, aby začali řešit problém Y2k, udělejte to. A bude-li to znamenat, že máte jít svou cestou a vysílat pozitivní energii, udělejte to.

 

Ničeho se nebojte, to je nejdůležitější. V žádném případě nemůžete „umřít“, takže z ničeho nemusíte mít strach. Pozorně sledujte životní proces a věřte, že všechno dobře dopadne.

 

Snažte se vidět dokonalost všeho. Uvědomte si, že budete přesně tam, kde musíte být, abyste mohli být tím, čím opravdu jste.

 

Tohle je cesta k míru. Ve všem hledejte dokonalost.

 

Nesnažte se „z ničeho dostat“. To, čemu se bráníte, přetrvává. To jsem už řekl v První knize.

 

Lidé, které deprimuje to, co „vidí“ v budoucnosti, nebo to, co jim bylo o budoucnosti „řečeno“, nevidí „dokonalost všeho“.“

 

 

Nicméně ti tak odpovídám. Dívej se do budoucnosti beze strachu a snaž se ve všem vidět jen dokonalost.

 

Tvůj klid a vyrovnanost tě odvedou od toho, co druzí považují za „negativní“.“
 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  819 - 847  KNIHY  "ROZHOVORY III."   ZDE ...