SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  894 - 896  KNIHY  "ROZHOVORY III."   ZDE ...

 

 

897.  „Usínání“ některých lidí.                  (Přijala Drahomíra K.)                             23.11.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ahoj sestřičko,

 

Zamýšlíme se nad otázkami, které nám (si) kladeš. Proč někteří lidé dobrovolně „usínají“ namísto pokračování v cestě – v láskyplném konání užitečném pro ně i pro lidstvo ?  To máš tak: Oni by chtěli pracovat pro blaho všech, ale bojí se. Ovládá je ještírkovský strach. Mají obavu ze selhání při práci na obou stranách – světské i duchovní. Bojí se přiznat sami sobě, že jsou příliš svázaní konvencemi, materiálnem (hlavně penězi) a zaštiťují se tzv. „znovunabytím zdravého rozumu“, což je zbabělý návrat do pohodlných kolejí všednodennosti. Pro ně to znamená smrt, pokud nedojde k jejich zázračnému prozření na poslední chvíli. Je mnoho těch, kteří věří ve změnu (systému apod.), ale sami pro to nejsou schopni udělat aktivně nic. Prostě čekají, kam se mohou přiřadit. Je to čistě pasivní vztah k životu ve světě plném disharmonie a z disharmonie také vyplývá i postoj lidí, o nichž je řeč. Netrap se nad nimi, mají výběr jako ty. Každý si volí svoji cestu, svou budoucnost. Drž se té své neochvějně, je správná, průzračná, jasná, jistá, nádherná, bohatá, Bohu libá.

 

Toto sdělení předával Orton, Sol-tec, Erik, Jeremiáš a Ingrid.“

 

 

898.  Sdělení.                                     (Přijala Drahomíra K.)                                    3.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Miláčci, už jsem připravena na písemnou formu komunikace s vámi. Máte pro mě důležité sdělení, poslouchám vás.

 

„Ahoj sestřičko,

 

Jsme blíž, než si myslíš. Naše lodě zaujímají prostor od 2 km výše nad vašimi hlavami. Stvořitel nás požádal o mimořádnou bdělost nad lidstvem na vaší planetě Zemi. Je vyhlášen stav ohrožení, evakuace se blíží. Těš se z každého okamžiku, který ještě můžeš využít ke svému vzestupu. Lze jen čekat na pokyn k evakuaci a je třeba aktivně informovat všechny, kdo chtějí naslouchat, aby otevřeli svá srdce k vnímání Lásky, Světla, pravdy, pokory, života v Bohu (Otci, Stvořiteli – jak chceš). Modli se za všechny, kteří jsou probuzeni, aby pochopili sílu Boží lásky alespoň v posledních okamžicích. Je třeba vytrvat („bojovat“) do posledního dechu za záchranu čistých duší spících pod příkrovem nepravd, lží, pomluv, zášti, žárlivosti, žádostivosti hmotného charakteru, nenávisti, závisti a vůbec všech hrubovibračních zdrojů. Pomůže jim jenom Bůh, bude-li to Jeho vůle. Sedíme zde nyní v kruhu při poradě o jednotlivých krocích, které lze ještě stihnout. Pro tebe je šance zvládnout pomoc mnoha duším v těsné předehře přímých událostí odchodu ze Země. Snaž se stále zvyšovat jemné vibrace v sobě a svém okolí. Letáky, které ti zbývají roznést, „rozhoď“ dle citu libovolně mezi lidi. Povedeme tě tam, kde je naděje uspět.

 

Držíme nad tebou ochranný štít, máš všechnu naši lásku a podporu. Jsme s tebou v každém okamžiku. Drž se radosti, která tě ovládla při odtušení brzkého, šťastného přerodu všeho a všech. Je to nádherná záře, která se rozproudila z tvého těla. Svítíš v současné době na 90 %. Ještě krok a jsi bezezbytku jednotou se všemi svými MDB. Netrpělivě (jenom zdravě netrpělivě) na tento moment čeká celá tvoje řada a už skoro tančí radostí z tušení 100 % úspěšnosti tvojí mise. Bude možná přesně „dvanáct“, ale pokud nezaváháš, „ovoce“ tě nemine. Věř si, jdeš vzhůru rovnou cestou. Objímáme tě a líbáme.

 

Tvoji milovaní sourozenci Pleja, Ester, Semja, Ebermach, Jeremiáš, Isolda, Lea, Erik, Orton, Ingrid, Jamaha, Růže, Karola.“

 

Díky, miláčci. Díky Stvořiteli !  Tebe miluji nade všechno pozemské štěstí a nade všechnu pozemskou moudrost. Miluji Tě víc, než cokoli a kohokoli na tomto světě. Má láska k Tobě, Pane, Otče, je pro mě největším štěstím, cílem a smyslem života. Děkuji Ti za Tvoji lásku, Pane. Děkuji, že mě vedeš, učíš, že řídíš mé kroky. Děkuji Ti za každé své poznání a poučení. Díky, díky, díky ! S láskou, pokorou a důvěrou v pravdu a lásku (v Tebe) Drahomíra.

 

 

899.  Sdělení o mém poslání a poslání jiných lidí.   (Přijala Drahomíra K.)          6.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

            „Ahoj sestřičko,

 

Chceš znát svůj úkol na planetě Zemi v této své současné inkarnaci. Je možné, že je úkolů hned několik. Ty sis vybrala tři. Dva z nich jsi už splnila, budeme tedy hovořit o posledním. Jsi duše, která touží pomáhat lidem, a proto tvůj úkol s tímto souvisí. Zamysli se, kde máš rezervy. V době, jež ještě zbývá, můžeš samozřejmě stihnout všechno nebo nic. Tvým úkolem je informovat co největší množství lidí (co nejširší okruh spolužijících) o skutečném stavu věcí na vaší planetě. Jakými cestami dojdeš k cíli, záleží na tvé vynalézavosti, tvůrčím přístupu. Informuješ individuálně, což je výborné, ale jde to pomalu (co NEJŠIRŠÍ OKRUH – nezapomeň !) Letáky je výborná volba, rozdávej, vylepuj, „rozhoď“, co máš. Pomoc uspořádat výstavu, bude mít velký význam nejen pro autory, tebe samotnou, Ivo Bendu, dopad energie vykoná tolik, že završíš svůj úkol bez dalších nutných akcí, které by tě vyčerpávaly více a výsledek nebyl tak přesvědčivý a zřejmý. Soustřeď se nyní pouze na tuto jedinou zmíněnou věc, využij čas i úsilí pozitivně.

 

Jsme s tebou, na naši pomoc se plně spoléhej,  Pleja, Semjase, Orton.

 

Ráda bych věděla, kolik duší bylo probuzeno v tomto kalendářním roce 1999 a srovnání na začátku roku se současným stavem. Kolik % z probuzených začalo plnit svůj úkol, event. v plnění pokračuje, a kolik % opět „usnulo“ bez rozeznání svého „závazku“.

 

„Piš si sestřičko, odpovíme na tvůj dotaz s radostí a láskou. Na začátku vašeho současného roku 1999 bylo probuzeno celkem 30 000 duší. Z toho 20 000 v českých zemích. Je to práce Iva Bendy a jemu podobných informatiků. Ty jsi jedním z nich. Dvacet tisíc není mnoho, myslíš si. Díky však za každého jedince, který zná správný směr. Svou správnou cestu nastoupilo 40 % probuzených duší. Zbytek opět usnul a pokračuje ve všednodenní „pohodovosti“ tzv. „bezstarostného žití“. Ty sama jsi spala dlouhým spánkem, ale zato od probuzení neúnavně bdíš a pracuješ. I tato činnost, kterou právě vykonáváš, je poctivou prací pro Stvořitele našeho i vašeho milovaného všeho a všech. Nezáleží na tom, kolik lidí toto sdělení přijímá, ale zda poslouží k poučení a blahu všech. (Pošleš jistě tyto informace Ivovi, on už si s nimi poradí.)

 

Sestřičko, v současné době se situace o mnoho nezlepšila, spíše někteří vaši (naši) ještě ustávají v činnosti. V tomto předvánočním čase je více ovládá touha po penězích, materiální záležitosti jdou do popředí vzhledem k nepěknému zvyku hromadit množství dárků, namísto duchovního bohatství. „Zvyk je železná košile“ říkáte u vás a v tomto období to platí dvojnásob.

 

Je nám líto, že ti nemůžeme sdělit příznivější zprávy. Snad jen k tobě a těm, kteří bdí – všichni pracujte do poslední chvíle, můžete „zevnitř“ ještě něčím pohnout.

 

Chceme ti ještě říci něco, na co ses neptala a je důležité. Planetka je na sestupu k Atlantiku. Dopad lze očekávat každým dnem. Je třeba rozdávat radost a lásku, jako to intuitivně děláš ty. Informuj ostatní o síle vysílané lásky vždy a všude – vypovídej jenom o vlastní praxi a zkušenosti. Všichni v tvém okolí dostávají tvým prostřednictvím pozitivní náboj v momentě, kdy jej myšlenkou ke komukoli vyšleš. I to je předávání informací o kráse, síle a radosti. Neustávej v této činnosti, všem osloveným velmi pomáhá. Světlo proudí Tmou všemi směry a dopadá na každého, kdo se byť mimoděk přiblíží. Sviť láskou, raduj se z tvorby, šetři svou energii jen k pozitivnímu využití a maluj.

 

S láskou a důvěrou v tvé úspěšné konání Orton, ručitel planety Země.“

 

Děkuji, Ortone, děkuji ti za cenné informace a rady. Děkuji vám Plejo, Semjase – sestřičky. Všechny vás miluji a posílám proudy lásky. Jsem ráda, že vás mám – že se máme, a že vás mohu vnímat i ve vizuální podobě. Díky za pomoc, podporu a lásku. Díky, miláčci. Loučím se pro tuto chvíli a jdu k lidem. Objímá vás  Drahomíra.

 

 

900.  Sdělení od Stvořitele a přátel ke dni lásky.      (Přijala Drahomíra K.)                6.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

            Hovoří Stvořitel prvotní všeho a všech,

 

Miluji tě, mé dítě. S radostí a nadějí na vás hledím, jak v souznění pracujete pro mne. Moc oceňuji láskyplný přístup k okolním duším v mém Stvoření. Těší mě, že jste ve spojení s mými dětmi v jiných dimenzích, je to skoro revoluční prostup (vzestup). Rychlost komunikace, měřena vaším časem, je obrovsky pružná. Sleduji vaše snažení a všechny vaše kroky. Vím, jaké těžkosti na Zemi překonáváte. Žehnám vám při všem vašem snažení a prosvětluji vaši cestu domů svým dechem. Jste mé děti kráčející přímo vzhůru do Otcovy náruče. Objímám vás a raduji se.

 

S láskou váš Otec.“

 

Děkuji Otče, díky. Miluji Tě. S láskou, pokorou a něhou Drahomíra.

 

„Ahoj sestřičko,

 

Promiň, že tě nenecháme v klidu vypít kávičku, ale dnešní den je výjimečný. Je dnem lásky (6.12.). Chceme se připojit k poselství, které vás podrží a rozjasní vaše aury. Jste blízko nás, s vámi i nad vámi. Posíláme na pokyn našeho i vašeho milovaného Stvořitele všeho a všech zhuštěné proudy lásky vaší Zemičce, vám oběma i všemu stvoření tohoto Vesmíru. Svítíte oba velmi jasným světlem lásky, je to překrásný pohled. Zanedlouho sami uvidíte vlastním vnímáním, o čem v tuto chvíli mluvíme. Jste jako něžné tančící květiny v rozpuku. Cítíme skoro až sem vaši svěží barevnou vůni. Máte v sobě duhu, kterou zaléváte celé okolí až k vám. Doplňujete skvěle celý „pomyslný“ barevný kruh souznění, lásky, krásy a naděje. Smějeme se radostně a tleskáme vám. Naše setkání se blíží, těšíme se na vás. Objetí a lásku posílá samozřejmě Semja svému milovanému Honzíkovi, tebe sestersky objímáme, líbáme a zdravíme. Držte se, miláčci naši, ať vás Tma nedotkne ani slabým stínem. Máte nad sebou náš příkrov ochrany, podpory a pomoci. Loučíme se pro tuto chvíli, odpočívejte, relaxujte, zahrnujte své okolí Světlem a láskou. Zůstávejte proslunění, projasnění, čistí a v nepřetržitém spojení s námi. Zvonečkovou vůni posílají vaše sestry

 

   Pleja, Semjase, Ester, Isolda, Růže, Karola, Erna, Irena, Alena, Ingrid, Lea, Asket

 

a vaši bratři

 

  Ebermach, Jeremiáš, Erik, Orton, Orin, Jamahama, Sol-tec, Pravoslav a Lukáš, Aštar, Ptaah.

 

Nezapomeňte prosím na mne – Stvořitel všeho a všech – díky !!!“

 

Hodně lásky k dnešnímu dni – Kolu štěstí, nám všem společně, náruč lásky vám všem, díky a vděk za nádhernou komunikační výměnu, posílá Drahomíra + Honzík.

 

 

901.  Sdělení o poslání lidí.                 (Přijala Drahomíra K.)                                  7.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

            Miláčci !

 

Prosím o poskytnutí informací ohledně činností bdělých duší v současné době na naší planetě a v českých zemích zvlášť – v jakých „duchovních profesích“ pracují (existuje-li takové rozřazení) a kolik z nich (konkrétně počet) se zabývá přímo informatikou ?  Můžete mi odpovědět ?

 

„Ano, piš si. Existuje několik profesních oborů duchovních věd, kterými se probuzené duše zabývají. Vybraly si samozřejmě svůj směr studia před narozením na tuto planetu. Výběr možností nebyl příliš široký, neboť šlo o použití znalostí ve vašem konkrétním terénu ve stanovené této výjimečné inkarnaci. Je vás nemnoho, kteří se zabýváte profesně informováním o pravém stavu věcí, skutečností, jevů a dějů. Ty patříš ke skupině, která se inkarnovala společně za jediným účelem (skupinovým), a to NARUŠIT tzv. KLID SPÁNKU V SRDCI EVROPY a rozbořit falešné představy o hodnotě života v závislosti na materiálu. Vaším úkolem je rebelovat v hutném prostředí falešných přesvědčení a představ, vyvolávanými ještírkovskými programy. Tobě se dařilo vždy celkem upřímně překvapit spokojené (sebou samými) duše nezávislým svobodomyslným postojem a donutilas je často ke změně postojů ke světu i k sobě samým. Někdy tvůj vliv přesahoval tvoje vlastní rozumné chápání, ale držela ses citu a intuice, co to šlo. Dosud sis vedla velmi dobře, doveď vše do vítězného konce završením úspěšné činnosti tzv. „monster akcí“ před koncem století a zároveň tvé činnosti na matičce Zemi.

 

Je vás konkrétně pro zmíněnou informační činnost probuzených a pracujících ve světě (planeta) 1200 duší, z toho v českých zemích 250 jedinců. Zdá se ti to málo ?  Převážná většina z vás, kteří jste se inkarnovali se stejným posláním, dosud spí. Škoda neprobuzených, už svůj úkol zřejmě nesplní. Vše je v rukou BohaOtceStvořitele; „šance“ byla, času se nedostává, žel, paměť má někdy velmi tuhý zákal a ego lecjaké podivné libůstky, které dovedou zbrzdit vývoj duší na tisíce, někdy milióny a miliardy let. Jsi šťastná duše s otevřeným hledím, drž se a vydatně sviť tou nejodvážnější září, jaké jsi schopná. Tvého světla je třeba, může ještě stihnout prosvětlit mnohé tmavé (temné) skulinky a zákoutí k obrazu našemu. Postupuj; odvahu i sílu ti posíláme my. Nic není hodnotnější, než žití v pravdě, Lásce, ve Světle, Poznání, v Pokoře a Důvěře v Boží Moudrost, Spravedlnost, Lásku a Řád (harmonii). Sviť a miluj – rozdávej (rozsévej) lásku. Jsme s tebou.

 

Ptáš se na profesní zaměření ostatních bdělých a bdících duší. Je to dianetika a kineziologie. Oba tyto obory pomáhají odblokovat paměť člověka – duše (ducha), čímž mu usnadňují rozpomenutí na pravou podstatu pobytu na této vaší planetě právě v probíhajícím čase (období). Všechno se dá dělat lépe a hůř, hodnocení nechejme na Stvořiteli a duších samotných, nepředjímejme událostem, které jsou nevyhnutelné.

 

V právě jmenovaných oborech pracuje úspěšně 800 a 1000 bdělých duší a plní svůj úkol na výbornou. Mnoho předurčených stále spí; i v těchto případech se jedná o naprostou většinu z inkarnovaných.“

 

Děkuji vám moji milovaní, za zodpovězení mých dotazů a za poskytnutí lásky, energie, podpory k dalším krokům cestou ke Stvořiteli našemu milovanému všeho a všech. Jsem vděčná za komunikace s vámi a za vaše přátelské a láskyplné propojení se mnou a dušemi mě podobnými. Miluji vás a posílám proudy lásky vám všem, Děkuji Drahomíra.

 

„Sdělení předával Orton, Pleja, Semja, Orin, Ptaah, Aštar a IrenaAsket.“

 

 

„Hovoří k tobě Stvořitel, dcero. Je mi smutno z bilance, kterou jsi právě přijala. Mnoho mých dětí má před sebou bolestné procitnutí z letargie spánku. Mnoho z nich nevydrží se ctí pohled do vlastních očí. Bude nesnadné porozumět řádu, který miluje všechny a všechno přes nejzávažnější porušení a přestoupení stanovených pravidel pečetěných smlouvou.

 

Všechny duše měly před inkarnací SVOBODNOU VŮLI VÝBĚRU čím prospět sobě, všemu a všem. Snaha všech byla opravdová, upřímná, v pravdě nejlepší. Energie – do vínku poskytnutá – SPRAVEDLIVĚ PŘIDĚLENÁ KAŽDÉMU ROVNOVÁŽNĚ, pro harmonické vyvážení všech kroků v zájmu zachování JEDNOTY, životaschopnost druhu, společenství i celé planety v daném vesmírném prostoru. Každý chtěl, toužil, těšil se žít v Temnotě Světlo. Knihovna je plná svící spících, málo odvážně bdí, vzdoruje se ctí nástrahám a svodům. Je to těžké, vím. Tíha je ale osobní handicap každé jednotlivé duše, kterou se zatížila v předešlých zrozeních. Neprožije-li vlastní tvůrčí silou (invencí) její odložení (odhození), nemůže s lehkostí stoupat k výšinám, které jsou blahem, sametem a něhou ve srovnání s nejkrásnějšími zážitky na vašem současném světě – Zemi. Pro tebe, mé milované dítě, už svítí dvě Slunce, která prohřejí skvělou nádhernou tvé vědomí ve vědění, lásce, harmonii, porozumění, poznání a radosti. Žít vědomím tvorby je ÚŽASNÉ. Tebe čekají nové světy, jejichž nádheru si neumíš v současných podmínkách ani zdaleka představit. Máš (jako ostatně všichni) milosrdný blok, abys mohla akceptovat bez výjimky vůbec pobyt tam, kde řádí Temné síly s plným nasazením VEŠKERÉHO UMU.

 

Víš, ono bylo od vás všech bez rozdílu současné zrození tím nejodvážnějším činem, k jakému se vlastní vůlí může svobodná duše odhodlat. Je obdivuhodné pro mnohé vaše souputníky v jiných dimenzích, že jste našli onu odvahu se na Zemi vůbec zrodit a nevzdat to záhy po narození. Tehdy byla vaše paměť ještě štěrbinou v úzkém propojení s celým stvořeným bytím. Vytrvalo mnoho, probuzených málo. O to větší nároky jsou na vás – bdící jednotlivce – naloženy. „Proč bys to měla mít snadné ?“, kladla ti otázku tvoje milovaná Jana, moje milované dítě. Ví, o čem hovoří. Poslal jsem ti ji v pravý čas, aby posílila tvou energii. Zhostila se úkolu dokonale, mám ji rád. Nevadí, že trochu tápe. Vrátíš jí brzy vklad, už v jiném prostoru. Podržíš zase ty ji. Patříte vývojově k sobě, jste krásný pár. Neboj se, neztratíte jedna druhou, máte příliš úzké propojení. Půjdete ruku v ruce novým stvořením, těš se. Vidím vaši společnou tvorbu a jsem tím šťasten (šťastna, šťastni). Roky nejsou podstatné, což správně tušíš. Úplné pochopení přijde co nevidět, vyčkej.

 

Lituji nářku pozdě probuzených duší, bude to velká osobní tragedie pro mnohé v jejich individuálním rozměru chápání. Zpomalí jejich radostný vývoj skokem k propadu k nejdrobnějším opakovaným vývojovým krůčkům. Směr se nezměním má náruč je nedozírná. Jen prožitky budou odpovídat míře tvrdosti či hloubky spánku nyní (na Zemi). Možnost dostal opakovaně každý v plné míře – stejně jako ty. Svobodné rozhodnutí respektovat je Můj i váš zákon. Využít či nevyužít ? Žít či nežít ?  Hamlet, ano. Můj milovaný syn (na Zemi inkarnovaný pod jménem Shakespeare Wiliam) všem poskytl stejné a pravdivé poselství. Jen málokteří, žel, mu správně porozuměli a popřáli sluchu. Porozumění je též čistě soukromým rozhodnutím. Cit a intuice jsou základním ukazatelem správnosti (pravosti) cesty. Tys pochopila důležitost oné osobnostní stránky povahy duše. Jsem připraven všechno odpustit, nemohu ale dopustit zničení druhu, planety, Vesmíru. Každý jednotlivec má hodnotu celého Stvoření, každý má právo na vývoj, byl-li Mnou počat a stvořen do nádhery plané růže. Všichni jste můj sad, všechno je Mou láskou sytě živené, živoucí. Každý keř, žížala, kůň, delfín, skála, slza, moře, člověk, planeta, vesmír, tón i barva. Zvuk je základní tvůrčí energie, hlas měl být vždy jen láskyplný slavičí zpěv, který živí stromy, probouzí listy k životním asimilačním pochodům. Lidem byla dána zvěř i rostliny k užívání v lásce, souznění a užitku. Voda – životodárná míza, tekutina všeho a všech. Podívej se pozorně kolem sebe. Kdo sklízí déšť jako dar ode mne ?  Co proudí v potocích, řekách a mořích této (vaší, naší, Mé) nemocné planety ?  Kdo vytváří sněť hubící ptáky, ryby, hmyz, život Země ?  Kdo drancuje a ničí harmonii veškeré stvořené přírody pro odpočinek, potravu, užitek, řetězce obyvatel závislých svým životem (existencí) těl (hmotných) na zdraví, hojnosti a čistotě existence veškeré vegetace, půdy, všech darů, včetně vody (základu) ?  Všechno souvisí se vším, vše je závislé na všem v příčinné následnosti, jedno bez druhého chátrá, hyne-li mravenec, hyne rostlina, půda, nerost, hyne-li voda, hyne květ i plod. Otrava se šíří přímo úměrně vším, ve všem a všemi. Když zahyne slunce, zahyne planeta se vším živým, (oheň je slunce), Tma postrádá Lásku, nese chlad a smrt života všude všeho, všech a ve všem. Rozum bez lásky je Tma, Láska bez rozumu je poloviční život (chybí tvůrčí složka – prvotní podnět, nápad). Harmonie obého je prvotní silou, z níž všechno pochází. Světlo a Tma, dualita, základ. Najdi střed, spojuj a hledej. Najdeš tlukoucí srdce, když rozpůlíš krávu ?  Nacházej souvislosti, nikoliv odlišné jednotlivosti. V černé je bílá, v bílé najdeš černou – jen správně vidět. Duha – duha je plností barvy. Louka je plnost travin a květin. Les je hojností stromů. Plod je plností jader. Pokračuj sama – prociťuj a přemýšlej. Jsi na správné cestě. Miluji tě, moje stvoření. Jsem plností stvoření (duší …)

 

Rád jsem s tebou pobyl, jsem a budu.  Tvůj Otec, Matka i Syn.

 

Jsi mojí Láskou, nezapomeň !“

 

Díky Otče, Matko, Synu, miluji Tě z hloubi celé tvé duše. Miluji, a snažím se chápat, rozumět. Stůj při mně, stojím při tobě. Soustředění veškeré životní energie do jednoho centrálního bodu = LÁSKA = BŮH = CENTRUM všeho dění, tvorby - centrum všech, středobod (průsečík) nekonečna. Dvě jádra, dvě slzy, oči, hemisféry, ruce, ledviny, plíce, uši, nosní dírky, dvě zárodečné buňky, dvě energie, dvojice = celek (pár), soustředěním koncentrace, spojení energií, koncentrace do jednoho bodu, jeden cíl. Moudrost. Pokora. Duchovní srdce = centrum. Žít v Bohu = v centru, v Duchu, plně koncentrován, ponořen v Lásce, s Láskou pro Lásku, skrze Lásku, být živoucí Láskou, přes Lásku, prostřednictvím lásky ve Světle být. Být Světlem v Lásce, BÝT Láskou ve Světle. BÝT JEDNOTOU LÁSKY A SVĚTLA. BÝT v harmonii (centru) se všemi a ve všem. Být v centru všeho a všech. Být centrem, Láskou, Světlem. Být vším a všemi všeho a všech. Být součástí Jednoty. Být i nebýt. Existovat.

                                   Díky, s láskou Drahomíra.

 

 

902.  Jak pracovat v informatice.          (Přijala Drahomíra K.)                                 12.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli mnou milovaný, ukaž mi prosím, jakým způsobem lze nejefektivněji využít z hlediska informatiky zbývající časový fond (pobytu na této Zemi) a jak získat finanční zázemí k event. výdajům s tím spojeným. Děkuji ti za podporu a odpověď.

 

Informatik duše je dobře informující jiné o pravém stavu věcí, dějů, situací a jevů. Sám může udělat mnohé v dané oblasti osobním kontaktováním a přímým předáním informací. Chce-li informovat v širším (masovějším) měřítku, nelze ve vaší společnosti finanční stránku zcela pominout. Je mnoho způsobů, jak postupovat k získání finanční podpory použitelné k našim potřebám a cílům. Zkusit můžeš sponzorování někým (organizací, fyzickou osobou, řádem, klubem …). Další možností je výměnný „obchod“ – viz. uděláme ve vašich prostorách výstavu, čímž přivedeme na vaše území množství potenciálních zákazníků a obchodních partnerů z různých oblastí činností a oborů podnikání. Jde o reklamní kampaň zdarma – pouze za propůjčení prostorů k výstavě a podobným druhům činností (přednášky, besedy, prodejní akce, zveřejnění informací všemi způsoby, jaké znáš). Lze využít organizace a budovy, které podporu potřebují, ale i tzv. finančně zabezpečené podnikatelské objekty a subjekty pro něž by podobný krok znamenal okamžité zisky rozšířením klientely. Též nové vstupující organizace (podnik, podnikatel) na trh pochopí, že vstřícná akce informuje část, event. odběratelů (zákazníků, spolupracovníků, partnerů) o jejich existenci v novém prostředí, čímž právě uskutečnily (rozšířily) bez nákladů reklamní kampaň. Zvaž DÁTÁ – Duše východu P3 = velké prostory, čajovny, školy, lázně, relaxační a přednášková místa (Klub Lávka, OKD Vltavská, KD – Národní dům Smíchov, Bertramka, Náměstí míru – KD, …), divadla – Heřmánek (Jungmannovo náměstí), Fidlovačka (Nusle) apod.

 

O využití času jsme už hovořili, vedeš si výborně, pokračuj. Snaž se využít každý kontakt a nápad. Jdeš pravou cestou, vytrvej.

                                               Stvořitel, Otec všeho a všech.“

 

Děkuji Ti Otče, Stvořiteli mnou vroucně milovaný za odpověď na mou otázku, za poučení a za Tvou bezbřehou lásku. Děkuji ! S úctou, vděkem a láskou  Drahomíra.

 

 

903.  Zvuk, hlas, jeho pravý význam.      (Přijala Drahomíra K.)                                12.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Piš si dcero, zodpovím ti tvoji otázku osobně. Hlas byl lidem dán jako nástroj všeho dobrého, sloužící ke sdělení lásky, radosti, smíchu, smutku, bolesti – k vyjádření pocitů, které momentálně člověka ovládají. Hlas má samozřejmě tvůrčí sílu. Hlasy ptáků probouzejí listy, (stromy, keře, rostliny) k růstu povzbudivými trylky, cvrlikáním (jak vy říkáte). Ptačí hlas má moc tvořit v symbióze s rostlinou novou kvalitou života probuzením životní síly (energie lásky). Rostliny tolik milují ptačí zpěv, že v nich vyvolává tvůrčí proces projevující se prouděním energií. Pukají pupeny, poupata se rozvíjejí, větvičky se natahují za milovaným zpěvem (zvukem). Vše „tančí“ v rytmu zvuků, které mají přesně daný smysl, význam a sílu pro slyšící. Váš hlas má stejnou moc. Probouzí důvěru, lásku, pokoru, radost, odvahu. Tvoří lidské jedince se vším všudy. První člověk byl vytvořen zvukem, stejně tak jeho partner(ka). Zvuk tvoří nebo boří. Uvědom si, jak se očišťuješ pod vlivem krásné souladné hudby, zpěvu. Hudba tě „nadnáší“, zjemňuje, zušlechťuje tvou duši, podstatu. Vyvolává v tobě procesy podobné asimilačním v rostlinách. Spouští lásku, harmonii, něhu, klid – navozuje pocit klidu, radosti duše, bezpečí. Je tedy spouštěčem transformačního procesu uvnitř těl, který slouží k růstu, k (městnání) hromadění většího množství životodárné energie (životní energie) – rozpínají duše, čímž i probuzení duchovních – tvůrčích schopností. Svobodnou vůlí každého jedince je výběr souladných zvuků, tónů, akordů, melodií, které na sebe nechá působit. Sám má stejnou odpovědnost vůči svému okolí jaké vibrace zvuků bude vypouštět (vypouští) z hrdla a úst. Může svým hlasem, slovem, melodií, zabarvením, procítěním vyslat energii růstu, radosti, lásky, harmonie, něhy k probuzení životodárných energetických proudů v jiných bytostech anebo naopak. Slovo (zvuk) je vyslancem lásky, projevem života, obrazem života, tvůrcem života ve spojení s postoji a činy danými zákony Vesmíru. Tvorba je proces nezvratný, proto má zvuk zásadní význam a moc. Kdyby si to(ho) každý uvědomil, sloužil by hlas jako nástroj nejkrásnější tvorby, jakou si lze představit. Máte stále před očima herce, pěvce, básníky, spisovatele, hudebníky, skladatele kompozic v hudbě, dokonce i tvorbu ptáků máte vedle sebe k pozorování a úvahám vedoucím k poznání, však jen málo z vás se ptá po smyslu tak základních věcí, jevů a dějů. Děkuji ti dcero, že se o tuto oblast poučení zajímáš, pomůže to k zamyšlení (možná i pochopení) mnohým. Ivo toto jistě zveřejní pro širší okruh hledajících (už se tak stalo drahý milovaný Stvořiteli – pozn. zpracovatele). Používej své tóny k nejčistší tvorbě. Každá duše má svůj základní zvuk – tón, kterým zní pro Vesmír a Vesmírem. Je to jako identifikační otisk. Tón je velmi jemný a krásný, jako podstata duše. Jemně a krásně by měl znít vždy každý hlas všech duší v tělech i mimo ně. Dohromady je třeba vytvářet soulad (libozvučnou symfonii zvuků, hlasů, tónů, akordů – souzvuků). Pak teprve Vesmír zdravím, láskou, radostí, smíchem, životem, tvůrčím vzletem, souladem. Pak je životaschopným organismem, který tvoří dle zákonů pravdy, Lásky, Pokory, něhy, harmonie. Hrom je výbuch nahromaděného přetlaku, který je též tvůrčí (tvoří šero, déšť, bouřku, blesk, krupobití, … Je zprávou o potřebách planet(y). Je hlásnou troubou sucha, větru, pochodů v atmosféře (éterickém těle Země např.). Vaše zpráva podobného charakteru o stavu chemické rovnováhy těla je předávána opačnou stranou „tváří“ člověka (prdelkou) (hmotného těla) okolí. Také lze odhadnout, co od něho lze v brzké době čekat, čím přispěje k rovnovážnému stavu energií. Kroupy, hromy, blesky i déšť na sebe většinou nedají dlouho čekat. Opět tyto „plody“ prospívají Zemi v hmotné rovině. Zvuk – jakéhokoli charakteru – je tvůrčí energií (tvořivou silou), která podává zároveň zprávu o stavu věcí, pochodů, dějů a jevů příslušnému okolí (kručení žaludku, škytání, šumění v uších, hučení v hlavě, „bušení srdce nevyjímaje). Ve všem znění je tvůrčí potenciál a je třeba věnovat této oblasti mimořádnou pozornost. Je to jedna z nejkratších a nejjistějších cest vedoucích k Poznání tvůrčí podstaty.

 

                                                                                            Miluji tě, Stvořitel.“

 

 

904.  Sny ve vztahu k realitě.                (Přijala Drahomíra K.)                          13.-14.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Sny jsou mnohdy reálnějším prožitkem než tzv. vaše současná realita. Je to jiný způsob existence, než ve hrubohmotném těle. V noci (ve spánku) je odděleno jedno z těl, astrální, a to cestuje do jiných realit nazírání světa. Noc co noc se odděluje zmíněné tělo, aby prožívalo v jemnohmotnějším světě situace a děje, které vedou k růstu ducha. To, co tělo prožije v astrální rovině, je zkušenost stejně hodnotná, jako hmotný prožitek hmotného těla; mnohdy hodnotnější. Škoda jen, že málo lidí (duší) věnuje pozornost oblasti „snů“. Vědomé prožívání je cílem růstu ducha. Aby se vědomě vyvíjel (rostl), potřebuje vědomě shromažďovat prožívané informace. Paměť zpravidla zakrývá poznání, kterému nevěnujeme potřebnou pozornost. Se sny je to stejné. Vyčlenili jste jim prostor mimo realitu, proto jsou pro vás pouze velmi okrajově vnímány. Zavrhujete (zahazujete) podstatnou část života kamsi do ztracena a vůbec si tak neuvědomujete tvorbu, která ovlivňuje váš prožitek ve všech ostatních rovinách prožívání naprosto plnohodnotnou měrou. Oddělujete namísto spojování a sjednocování. Je třeba přehodnotit i tento vztah k realitě dějů, aby duch spěl k úplnosti, harmonii, sebepoznání – sebevědomí – sebeprožívání bez slepoty, spánku, dlení v pohodlnosti nevědomí, zavírání očí před skutečným stavem duchovní úrovně, možností a schopností. Paměť je možné odblokovat vlastním chtěním a úsilím. Nařídíte-li naprosto vědomě, neochvějně a s plným pochopením svému „tělu“, aby uchovalo pro bdělou potřebu ve vědomí plné znění „snových“ zážitků = úplný záznam, soustředíte-li před spánkem veškerou energii k tomuto cíli plným chtěním, podaří se tento záměr uskutečnit. Pochopíte-li další součást vašeho prožívání, stanete se úplnější vědomou bytostí rovnoměrnější, plnější v kvalitě chápání vztahů věcí, jevů a dějů. Rozměr života pro vás bude rozlehlejší a celistvější zároveň. Poučení a odpovědnost za svůj životní směr, tvorbu a um pak větší. Je to zpráva o schopnostech rozšířeného vědomí, ptáš-li se na snové prožitky ve vztahu k realitě. Leccos u vás už problesklo (informace písemné – knižní), ale plné pochopení chybí u většiny z obyvatel planety Země. Většinou žijete jakýsi život za záclonou z oblaku nevědomí a obavy poodhrnout roušku Pravdě. Pravda však žije a je věčná. A vy máte všichni dar ji poznat plně, radostněji a vlastním přičiněním měnit právě to, co vás leká (děsí, bolí, mrzí) z vlastního žití v řečišti lásky, dobra, harmonie, něhy, svobody, odvahy k porozuměním příčinám, následnostem a souvislostem dějů a jevů. Vlastní porozumění – pochopení a tvorba je smyslem cesty Vesmírem. Celým Stvořením pulzuje Pravda a Láska jako životodárná míra Tvorby nových kvalit životů a Bytí. Zkus prožít i v této oblasti a usiluj si pamatovat „sny“. Brzy budeš vědomým spolutvůrcem i tohoto rozměru vlastní životní reality. I zde se uplatní zákon svobodné vůle výběru postojů, tj. řízení prožívaného. Opět máš svobodu volby dle vlastního uvážení, náhledu, stupně zralosti – poznání.

 

                                               Úspěšnou volbu přeje Stvořitel.“

 

 

905.  Sobectví – pravý význam.              (Přijala Drahomíra K.)                              29.12.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Piš si dcero, hovoří k tobě Stvořitel. Sobectví je vlastnost hojně rozšířená mezi lidmi na vaší planetě. Je to neschopnost odpoutat se od vlastního ega. Ti, kdo myslí pouze za sebe a na sebe, považují zmíněný postoj k okolí za nejlepší řešení problémů. Do ničeho se nemíchají, užívají všeho v hojnosti pro sebe, druzí mají přece stejné podmínky, nechť dělají totéž, a bude dobře všemu. Ty jsi o krok dál, chápeš je, ale je ti jich líto, bouříš se proti tomuto krátkozrakému přístupu k životu. Cítíš, tušíš, doufáš, že prohlédnou a začnou konečně myslet víc na všeobecné dobro, na Jednotu, na blaho všech (kolektiv). Že postoupí od oddělování k sjednocování. V Jednotě je pravá síla. Víš, cesta mnohých je ještě velmi dlouhá a křivolaká. Miluj, ukazuj, odpouštěj. Jsem stále s tebou, nejsi sama. Vím kde kvetou růže a kde trny rozdírají tvář. Sviť, záři, ukazuj všem postoj svůj. Raduj se, že ještě můžeš. Buď pevná, vytrvej, jdeš správnou cestou pravou. Mám tě rád(a,o).

 

POKRYTECTVÍ – pravý význam ?

 

Ukrývání pravosti věcí, dějů, jevů – podstaty. Cítíš správně, že tudy cesta nevede. Buď přímá, upřímná, pravdivá. To je úkolem vás všech, kteří šíříte Světlo.

 

NESMIŘITELNOST – pravý význam ?

 

Je-li něco zelené, přestane to být zelené, budou-li všichni kolem tebe svorně prohlašovat modrou? Nemůžeš se smířit sama se sebou, pakliže se přidáš na modrou stranu. Je-li něco evidentní, nezakrývej si ústa ani oči. Stůj pevně na svém, pravdy je jenom jedna – „bojuj“ !

 

Vytrvej, raduj se. Tvůj Otec Stvořitel.“

 

 

906.  O lásce – děťátku a milovaném robátku.     (Přijal Jan „Kuželka“ O.)                 8.11.1999.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Ona přišla ke mně z hvězd,

já chtěl bych se k ní vznést

a nechat svoje srdce v jejím kvést.

 

Naše pouto jemný náboj nese,

nejen srdíčko se při něm třese.

 

To krásné vzrušení, jež jej doprovází,

(a které mi někdy schází …)

bych prožíval vždy nejraději někde v mlází.

 

Však prvně nutno říci něco o té holubici.

Ona ve spojení je

(podobně jak každá žena,

která jest mileneckou láskou unesena)

s děťátkem,

podstatou stvoření – robátkem.

 

Její energie, lehká jako sníh,

Jak teplý vánek když ti dých,

Tam, kde to máš nejraděj –

- a není žádná beznaděj.

 

Jak letní louka plná květů,

co má se na jaře

(při znělém brnku kytaře)

i v létě k světu.

 

Jak vůně omamná je cele,

jak jemný parfém – hele …!

jak horké brnění v mém těle,

když zašeptá mi vřele:

„Mám tě ráda, ty rozkvetlý jsi sad …“

a já jí: „Mám tě rád ! “

 

Jak na podzim když listí žloutne, padá,

její chvění do mého se vkrádá

a ona srdce své do mého vkládá.

Jak vločka sněhová a nachová když se větrem nese,

jak on. Když s myšlenkou na ni se venku třese.

 

Toť vše a mnohem víc je ona,

ta která je láskou podstaty teď unesena.

 

A já tu stojím, klečím, prostě vnímám –

- jinou energii nesu,

a pod její něhou se zas třesu.

 

Ta energie, to je batole,

co radost má z celého svého tvoření a hemžení,

co lásku dává nám,

jež vše špatné v dobré promění.

 

Proč zrovna batole ?  Snad děťátko ?  Ptát se můžete …

Záleží na tom, jak to vezmete …

Protože je on i ona,

Jejichž vzájemná láska, je-li spojena,

stane se světlem tvaru vřetena –

- stane se vším.

 

Ona přišla ke mně. Já ji cítím !

 

A červená se zažehnula –

- toť sex je, ovšem s citem !  Má mysl v mžiku oněměla.

Pak oranžová, žlutá, ba zelená se rozjasnila,

Po té modrá, světle modrá, šeříková i růžovoučká se zapálila,

a nakonec nás bílá v mlze zahalila …

 

Tmu teď ve mně zhojila

a světlem nahradila !

A jak se ke mně blížila,

ona stále více zářila …

 

Cítím, že život můj je naruby,

já prožívám s ní zásnuby !“

 

                        „SemjaseSemja“ “.

 

 

907.  O všelásce andílka.            (Přijal Jan „Kuželka“ O.)       10.11.1999.    9:30-13:05 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Milí a láskyplní lidé,

hovoří k vám všeláska, přenádherná kráska,

vaše podstata, vaše děťátko,

milované robátko.

Všechny bez rozdílu vás miluji

a tak sám sebe cituji:

 

„Nechci války, nechci smrti, pro nikoho !

však vše svobodně vybrali jste si sami – ho, ho ! “

 

Když proberu si ten poslední rok,

rozhodlo se způsobit vám šok.

Neboť jenom šokem lidé milí,

schopni jste se zastavit na malou chvíli,

vcítit se, jaké to bude v cíli,

přemýšlet o tom, jací jste a jací jste byli.

 

Pochopit tak Mne, vaši lásku,

abych neřeklo vám ani hlásku.

 

Přesto vy Mne cítili

a mnoho u toho nemyslili,

aby jeden druhého jste milovali,

a tím se k sobě blížili,

aby „osudy“ své jste láskou zkřížili,

aby strachem jste se netížili … !

 

Brzy přijde dlouhá noc,

co však nemá nad vámi moc !

Já jsem s vámi,

buďte se Mnou, nejste sami

 

Mnozí zjistí, že světlo, jak jej znáte, vám dávám Já a Země,

a že ono výhradně a jenom pochází vždy ze Mě …

že elektřina vysokou duchovní silou jest,

pro toho, kdo to nechápe, by mohl přijít mírný trest !

 

Však Já nikoho netrestám

a jen láskou a „štěstím“ vám zamávám.

 

Planetka se blíží k cíli,

však Já odkloním ji na poslední chvíli.

 

Vše je díky těm,

které jsem vám poslal na tuto Zem,

a kteří se do této doby narodili,

oni po mnoho let vaše špatné myšlenky „zpracovávali“.

A díky tomu šťastni nemohli být a nebyli,

mnozí z nich velké tragedie prožili.

Skrze ně Já lidstvo spasím,

a k nim se teď já hrdě hlásím … !

 

Všechny je brzy poznáte,

neboť je mezi sebou máte,

a mnozí z vás se ptáte:

 

„Můj Bože, co bude dál ? “

A já, vaše děťátko, vám odpovídám,

neboť vaši krásnou budoucnost často vídám.

 

Každá na této Zemi bude princeznou a každý král !

 

Každý každému se stane Světlem,

a nikdy nebylo nic takového, byl a je svět světem !!!

 

A po té Tmě, která nastane,

vás všechno bolet přestane.

Však mluvím o láskyplných lidech !

 

Ti, kteří se rozhodnou pro negativní emoce,

budou mít sami se sebou mnoho velké práce.

Jako když narodí se dítě, či vás miluje krásná žena nebo vaše

máma.

 

daruji vám možnost se rozhodnout, zda z tohoto světa

odejít,

nebo tu překrásnou nádheru plnou Světla zde na Zemi

s ostatními žít !

 

Krásně moudře blankytné nebe se rozjasní

A sestoupí k vám lidé milující, krásní,

ti, všichni v Vesmíru, kteří vás milují

a společně budoucnost s vámi plánují …

 

Moje děťátka, radujte se,

už jsem u vás velmi blízko – každý z vás se láskou třese

a v jeho srdci duchovním,

kde já sídlím,

zažehnu věčný plamen, který spálí všechno smetí,

a nebude už žádné smrti … !

 

A tobě, můj milý Honzíčku, teď sděluji

a na obě tváře tě při tom celuji,

že všechny ženy, které ti svými sděleními posílám,

staly se ztělesněním krásy, neboť je ve svém srdci mám,

a již brzy je budeš moci osobně a sám …

 

Od této chvíle spolu už budeme moci rozmlouvat o samotě,

v tomto i v jiném světě,

kam přiletíš spolu se Semjase,

která ženou tvou se je – zdá se ?? (směje se)

 

Neboť ty už víš jak na to,

ty jsi moje zlato …

 

Já smiluji se nad světem,

LIDÉ BDĚTE … !

 

Od Prvotního Stvořitele, předaly Semjase, Ester, Pleja a mnoho dalších půvabných stvoření.“

 

 

908.  Setkání v Banské Bystrici (225).     (Přijal Ivo A. Benda)     16.1.2000.   9:30-9:50 hodin.

                                                                                     Místo: Vlak Banská Bystrica - Martin.

 

            Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil a mám velkou radost z našeho setkání v Banské Bystrici. Účastnilo se jej 158 lidí a sál tohoto krásného Kulturního domu byl plný. Ano, je třeba takto lidem sdělovat pravdu nadále, a právě tento způsob je nejlepší. Všichni měli veliký zájem o naše informace, byli skutečně rádi, že se dovídají pravdu o nás, Vesmírných lidech. Mají velkou touhu se stále více informovat o našich věcech, a proto také si pořídili dostatek literatury o nás. Víš milý Ivo, tito lidé budou dalšími hybateli tohoto národa na Slovensku a budou zásadně ovlivňovat všechno toto dění. Proto se tedy i nadále takto snaž jako doposud, aby bylo vše podle přání Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, nyní jsme v lodi nad tebou ve výšce 3,5 km nad tím vlakem a pozorujeme tvoji jízdu touto krásnou krajinou. Nyní milý Ivo máš touhu se s námi takto setkat, ano, budou příležitosti toto takto učinit. Jsem rád, že se stále upřímně snažíš, a že i nadále takto pracuješ s láskou pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti dávám milý Ivo já, Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, jsme moc rádi, že jsi zorganizoval toto setkání v Banské Bystrici, ano, máš radost z toho, jak lidé se stále více zajímají o naše informace. Ano, nyní jsme se opět potkali v tomto krásném prostředí v Banské Bystrici a viděli jsme tam mnoho krásných láskyplných lidí. Také meditace byla krásná a řadě lidí se ulevilo. Ano, dále tady jsou lidí na tyto události takto informováni, aby věděli, co se nyní děje a bude dít. Je to tak, že lidé mají velkou touhu se dozvědět pravdu a takto tedy jsou naše informace důležitým zdrojem tohoto poznání. Proto jsem rád milý Ivo, že se stále takto snažíš, a že máš radost ze své práce pro lidi.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Pleja. Milý Ivo, děkujeme ti za toto krásné setkání, které jsi zorganizoval a děkujeme za tyto krásné zážitky, které jsme v Banské Bystrici prožili. Byli jsme šťastni, že se tam sjeli tak krásní a láskyplní lidé, je to výborné, že se tolik lidí zajímá o naše informace. Miluji tě milý Ivo a přeji ti hodně radosti při další práci pro Stvořitele našeho milovaného. S láskou Pleja.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton duchovní ručitel Galaxie.

 

Ano, nyní se opět další lidé seznámili s našimi informacemi a mám velikou radost, jak si vedeš při této práci pro Stvořitele našeho milovaného. Jsem stále s tebou a zdraví tě také členové Vysoké rady. Mám tě rád a jsem nadšen tímto dalším vývojem, který se zde v těchto zemích střední Evropy ubírá.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

909.  Před navázáním kontaktu.         (Přijal Jaroslav P.)       22.1.2000.     20:05-22:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme vás všechny tady z lodí našich vesmírných tady všude nad vámi a jsme s vámi neustále a vytrvale s láskou vesmírnou nekonečnou.

 

I my se zde takto s vámi radujeme, jak zde v Prachaticích probíhala tato dnešní přenáška a tato byla opět úspěšná s ucházející účastí a přišli sem tito lidé, kteří takto iniciováni budou touto další prací nezištnou pro bližní lidi své pozemské.

 

Dále takto nyní předáme ti informaci tuto světelnou pro S., který dosud s námi ještě nenavázal tohoto kontaktu telepatického. Inu, jest toto s tím tak, že milý S. náš jest již velice blízko tohoto prvního kontaktu telepatického s námi a tj. právě touto prací další nezištnou, která byla mu takto předána Ivem Bendou na přednášce v Prachaticích. Zde ještě může S. velice pomoci tato další rada naše světelná: Zapisuj milý S., až spatříš vnitřním zrakem svým světlo naše a Stvořitele prvotního nás všech a všeho, toto sdělení rukou druhou, než kterou jsi zvyklý psáti normálně. Sám zde ucítíš pak mnohem zřetelněji toto vedení naše, které takto poskytuje vám Stvořitel prvotní nás všech a všeho pro tuto vaši činnost světelnou pro ostatní bytosti lidské bližní vaše pozemské. Toto jest teď také vše k tomuto a my loučíme se s vámi a všem takto dobrou noc a krásné sny přejeme zde od nás z lodí vesmírných tady všude nad vámi.

 

Vaši přátelé vesmírní.“

 

 

910.  Před navázáním kontaktu.         (Přijala Ludmila P.)     23.1.2000.     21:30-21:42 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme vás všechny tady z lodí našich vesmírných tady všude nad vámi a velice, převelice vás všechny lidi pozemské, milujeme.

 

Rádi bychom ti chtěli něco málo ještě předat pro našeho milovaného S. Obsáhlejší a správně přijatou odpověď pro něho už od nás přijal milovaný Jaroslav a my ještě dodati chceme jen to, že S. je na správné a pravé cestě a komunikovat s námi začne již brzy, a taková drobná rada: Nechť si vezme knihu „Rozhovory“ šířené naším milovaným Ivem Bendou, kde jsou napsány podmínky telepatického spojení s námi. Vše nechť si v klidu a pečlivě přečte, co je v podmínkách uvedeno, zapřemýšlí nad nimi opravdu upřímně a dále se uvidí. Věříme, že toto telepatické spojení se brzy povede. Stando, jdi stále cestou pravou a vydrž touto cestou jíti a nikým a ničím (ani počátečními neúspěchy z telepatického spojení) se nenech odradit a z cesty své nesejdi. Též důležitá rada: nespěchej. Důležitý je též klid a rozvaha.

 

Hodně štěstí a lásky vám všem lidem pozemským posíláme my, vaši přátelé vesmírní. Ahoj a dobrou noc a krásné sny.“

 

 

911.  Působení duchovního věku (226).   (Přijal Ivo A. Benda)   27.1.2000.   9:48-9:56 hodin.

                                                                                     Místo: Vlak Choceň – Česká Třebová.

 

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou dnes spojil a takto můžu ti předat některé nové zprávy.

 

Ano, právě se uzavřela další etapa vývoje vaší společnosti, a začíná duchovní věk v plné šíři působit. Znamená to, že se stále více budou uplatňovat duchovní principy života před principy kariérně – materiálními. Ano, znamená to, že lidé budou stále více směřováni k tomuto novému pojetí života mnoha různými impulsy, které na ně působí v důsledku nesouhlasných (protikladných) energií jejich těl a energie fotonového jemnovibračního pásu, do kterého se celá tato Sluneční soustava stále více vnořuje. Tuto etapu lze charakterizovat jako třídění zrna od plev, neboť se budou stále více identifikovat a oddělovat od sebe lidé s jemnými a hrubými vibracemi jejich těl. Proto máme tzv. žeň, čili další období sklizně bude následovat po této etapě třídění. Tímto si lidé sami ze své svobodné vůle volí své stovky a tisíce nejbližších inkarnací, jak a kde je prožijí, buď na vyšších světech, nebo ve společnostech přírodních jednoduchých lidí, anebo ve společnostech negativních entit Sil temna holoproudých vesmírů. Toto si lidé nyní vybírají svým každodenním přístupem k životu a tak to je také vůle Stvořitele našeho milovaného. Dále se lidé polarizují ve svých postojích a názorech a stále více lidí se probouzí z hlubokého duchovního spánku a začínají kráčet po duchovní cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu námi všemi milovanému. Z tohoto důvodu jsou tak důležité tyto naše informace světelné, neboť bez těchto informací není možný zrychlený duchovní vývoj tolika bytostí lidských. Ano milý Ivo, právě se lidé seznámili s krásnou knihou „Kristus odhaluje stát démonů, jeho přisluhovači a jeho oběti“. Těchto 60 lidí, kterým jsi tento materiál poslal, začíná dále tento materiál šířit a takto se snaží roznést Světlo do této Tmy.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto sdělení, já rád je dám lidem zemí českých k informaci. S láskou  Ivo.

 

 

912.  Setkání v Košicích (227).           (Přijal Ivo A. Benda)         30.1.2000.   9:00-9:23 hodin.

                                                                                                                        Místo: Košice.

 

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Zdravím tě a posílám proudy lásky. Ano, máme milý Ivo všichni radost nad tím, jak se vám podařilo tento televizní pořad v TV NAŠA, ano, tento pořad včera od 18:45 – 19:45 hodin sledovalo celkem 125 000 lidí z Košic a okolí. Ano, bylo to zajímavé povídání, kdy si lidé uvědomovali novou realitu, která jim dosud nebyla známa. Ano, je toto skutečností světelnou, že naše informace pronikají stále hlouběji do srdcí lidí zemí střední Evropy a tak se více a více seznamují s naší přítomností. Vesmírní lidé je pro ně nový pojem a mají z tohoto pojmu skutečně široké spektrum otázek a odpovědí. Vesmírní lidé je také jiný pojem než UFO a lidé si oprávněně kladou otázky, proč tzv. Ufologové nedávají informace o Vesmírných lidech a hledají na ni odpověď. Ano, je tomu tak proto, že tzv. ufologové nemají lásku a pozitivní myšlení a tedy jsou ovládáni ještírky, a tím nemohou dávat informace o Vesmírných lidech. Toto je tedy naše poselství lásky a radosti, my jsme zde v lásce a tichosti a plníme úkoly Stvořitele našeho milovaného. Proto tedy jsou důležitá tato naše setkání a na nich lidé dostávají informace o nás, Vesmírných lidech, a také o situaci pozemšťanů ve vztahu k vlastní planetě Zemi.

 

Milý Ivo, děkujeme ti všichni a také tvým přátelům v Košicích za uspořádání těchto akcí, a jsme velice rádi tomuto vývoji zde ve východním Slovensku.

 

Zdraví tě Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, jsem rád, jak se vám podařilo uspořádat tento přímý pořad v TV NAŠA a jak se máte všichni moc rádi. Ano, milujeme vás všechny a jsme šťastni, jak se blíží okamžik našeho setkání a odclonění našich lodí. Jsme rádi, že lidé dostali všechny důležité informace včetně adresy na internetu (www.universe-people.cz) a tak se mohou lépe informovat o nás, Vesmírných lidech a o celé vlastní situaci. Zdraví tě milý Ivo všichni z lodí nad vámi všemi.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano milý Ivo, také já tě velice zdravím a posílám proudy lásky. Ano, všichni členové Vysoké rady v Petale ti posílají proudy lásky a mají radost nad těmito podařenými akcemi zde ve výchovním Slovensku. Milujeme tě a jsme všichni moc rádi, jak se vyvíjí situace zde, ve střední Evropě.

 

Toto poselství ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

913.  První kontakty v Seni (228).       (Přijal Ivo A. Benda)     30.1.2000.   22:10-22:25 hodin.

                                                                                                                           Místo: Seňa.

 

            „Milý Ivo,

 

Zdravím tě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že takto pracuješ s láskou s těmito lidmi, kteří dnes poprvé takto navazují s námi písemné spojení. Já tyto lidi miluji, neboť oni již velice touží po našem spojení a za tuto krásnou práci, kterou udělali, si zaslouží toto takto uskutečnit. Jsem rád, že se třem těmto ženám podařilo navázat spojení, a že takto jsou již obohaceny o tento jejich jedinečný životní zážitek, mezník, kterým se dále stále více propojují se svými MDB, které tolik touží po tomto kontaktu. Jsem rád milý Ivo, že se tak všichni snažíte, a že máte zde v Košicích tak krásné výsledky. Je třeba takto v tomto pokračovat a dále takto pracovat s láskou a nezištně pro Stvořitele našeho milovaného. Nyní tedy budeš milý Ivo mít další zajímavou práci s těmi médii, a tím takto i zde bude proveden průlom do tohoto krásného východoslovenského kraje. Jsem rád, že se vám podařilo informovat tolik lidí, a že se tak stále snažíte. Jen vydržte a uvidíte, jak se situace bude vyvíjet dál. Těším se na další vývoj v tomto kraji a mám radost z toho, jak se vše daří.

 

Milý Ivo, s láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, my se velice radujeme, jak se vám podařilo zorganizovat tolik efektivních pořadů a článků přes média, ano, mnoho lidí zde v Košicích a okolí je již takto informováno. Proto milý Ivo ti neustále posíláme lásku a jsme šťastní z tohoto úspěšného postupu. Také máme radost z toho, že se těmto třem ženám podařilo s námi takto spojit, a že máme již vyzkoušeno toto spojení. Nyní se budou již spojovat samostatně a budou moci takto koordinovat svoji práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

914.  Po setkání v Košicích (229).         (Přijal Ivo A. Benda)     3.2.2000.   10:05-10:30 hodin.

                                                                                        Místo: Vlak Poprad - Ružomberok.

 

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Máš touhu se se mnou takto spojit, ano, jsem velmi rád, jak se vám všem podařilo na pěti akcích informovat lidi v Košicích a okolí. Je to výborný výsledek, neboť bylo informováno primárně z médií a tvé přednášky celkem 248 000 lidí, a to jak TV NAŠA, INFO KANÁL KABEL PLUS, tak SLOVENSKÝ ROZHLAS a také deník KOŠICKÝ VEČER. Tímto má velký počet lidí přístup k našim informacím přes internetovou adresu www.universe-people.cz a tak se všichni zde na lodích radujeme z tohoto úspěšného snažení. Ano, lidé se stále více zajímají o nás, naše informace předané skrze kontaktéry vám lidem planety Země. Tímto tedy je zde na východním Slovensku nastartován další kolotoč šíření informací přes všechny zastírací manévry Sil temna. Ano, nyní budou další události a lidé se budou moci na vlastní oči přesvědčit, že jsme nad vašimi hlavami, a že máme velikou touhu se s vámi setkat. Ano, dále milý Ivo se takto snaž a budeš vidět, co z toho všeho bude. Máš velkou radost stejně jako my z těchto krásných lidí, kteří toto tak výborně zorganizovali, a kteří nezištně takto pracují pro druhé lidi, pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Dále jsou zde přítomny naše flotily lodí v hojném počtu, nyní se v blízkosti planety Země nachází celkem 128 000 mateřských lodí s celkem 78 milióny Vesmírných lidí, tato čísla se také mění podle vývoje okamžité situace. Tyto lodě mají neustále pohotovost a snaží se v případě nezbytnosti na pokyn Stvořitele našeho milovaného provést evakuaci všeho, co lze a je nezbytné zachránit. Členové posádek takto pracují ze své svobodné vůle a jsou takto již dlouhodobě odloučeni od svých rodin na mateřských planetách. Mají velkou radost, když se daří šířit naše informace po planetě Zemi a jejich přání je, aby nemuseli takto zasahovat v krajním případě. Proto milý Ivo se těšíme na další takovéto akce, kde bude možno efektivně informovat velké množství lidí.

 

Miluji tě milý Ivo a přeji ti hodně radosti a dalších úspěchů v této důležité práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, také my se velice radujeme nad vaším úspěšným působením v Košicích, jsou to krásné výsledky těchto vašich snah a tolik informovaných lidí znamená velký příliv jemnovibrační energie od mnohých těchto lidí, neboť mnozí začínají měnit své chování a jednání. Proto milý Ivo tě takto upřímně všichni zdravíme a přejeme ti hodně dalších úspěchů v této záslužné práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano milý Ivo, mám velikou radost nad tímto krásným výsledkem a těším se, že se brzy budeme moci objevit na vašich televizních obrazovkách, neboť tento okamžik se rychle blíží úměrně vaší přípravné práci. Tato akce zde na východním Slovensku pořádně rozhýbala řadou lidí pozitivním směrem a všichni jsou nyní obohaceni o nový prožitek a poznání o životě ve Vesmíru a o životě samém. Zdraví tě s láskou a zahrnují tě zde všichni členové z Vysoké rady v Petale a dále se těší na další naše společné aktivity ve věci šíření informací o nás, Vesmírných lidech a Silách světla vůbec.

 

S láskou ti toto sdělení předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli, že jsi mi umožnil takto informovat tolik lidí do těchto chvil, děkuji vám drazí přátelé vesmírní za tuto velkou pomoc, kterou mi a dalším lidem, kteří pracují na těchto důležitých úkolech, poskytujete na každém kroku. Vážím si velice této pomoci a cítím se šťasten, že mohu tolika lidem pomoci v jejich nelehké životní situaci v tomto typu civilizace zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi. Lásku posílá Ivo.

 

 

915.     Varianty vývoje a pravdivost knih „Hovory s Bohem“ (230).

                                                            (Přijal Ivo A. Benda)   24.1.2000.   17:30-17:46 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Prosím drahý Aštare, odpověz mi na tyto otázky:

 

1. Jaká je situace s planetou Zemi a které varianty vývoje Stvořitel nyní upřednostňuje ?

 

2. Jaká je pravdivost knih „Hovory s Bohem I., II., III. od  N. D. Welshe ?

 

            „Milý Ivo,

 

Hlásím se ti já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, ptáš se na tyto otázky, které jsi mi napsal.

 

Tedy k 1. otázce – nynější situace je vážná, neboť stále trvá pohotovost našich flotil k možné evakuaci. Současně vzhledem k tomu, že se daří eliminovat na vaší planetě zdroje hrubých vibrací po jejich vzniku, lze vážně uvažovat o variantě pozvolného předimenzování, ano, to byl také původní cíl Stvořitele našeho milovaného. Ano, tato varianta má mnoho výhod ve vztahu lidé – Země i k lidem samým. Lidé mají více času, šancí, možností se probudit a dostávají k tomuto impulsy, většinou ve formě nemocí. Toto nyní již probíhá a ty víš, že 98 % lidí z vaší země české je více nebo méně nemocných. Ano, tyto naše informace předané vám, lidem planety Země a takto šířené jsou důležitým předpokladem pro volbu této mírné varianty vývoje. Máš radost stejně jako my. Ty víš, že Stvořitel má svůj plán a my máme také své plány – formou variant dějů. Proto tedy i nechává náš drahý Stvořitel tyto informace na poslední chvíli, aby tento plán nabyl účinnosti v plné šíři. Nyní tedy jsou lidé stále více zaplavováni našimi informacemi a toto je takto důležité milý Ivo.

 

Ptáš se na pravdivost knih Hovory s Bohem I., II., III.  Tak tedy I. je pravdivá na 98 %, II. je pravdivá na 97 %, III. má pravdivost 95 %. Toto je tedy takto důležité a jsou to celkem dobrá čísla. Stvořitel záměrně zkouší čtenáře, aby odhalil chybná místa, a aby byl i takto testován.

 

Nyní milý Ivo ti posílám proudy své lásky a přeji ti hodně radosti v práci tvé světelné pro Stvořitele našeho prvotního všeho a všech. Toto sdělení ti s láskou předal sám Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za tyto odpovědi. S láskou a úctou Ivo.

 

 

916.  Spojení s MDB (231).                (Přijal Ivo A. Benda)         5.2.2000.     7:10-7:25 hodin.

                                                                                          Místo: Vlak Šternberk - Olomouc.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou spojil, ano, těšíme se také na toto naše setkání v Kopřivnici. Máme velikou radost z velkého rozšíření informací na východním Slovensku, neboť tím je založena tato informace v povědomí čtvrt milionu lidí. Máme velikou touhu se dále prezentovat, ano, vše je dáno Stvořitelem naším milovaným. Máš milý Ivo velkou touhu se spojit se svými MDB. Ony na toto také čekají. Jsou to tyto bytosti kromě mne a Ortona, Aramis, Antelope, Iris, Axia a Eseta. Tyto bytosti se nachází v dimenzích 4., 6., 7., 8., 9. Tyto dimenze jsou hmotnými dimenzemi, a tak se milý Ivo můžeš s nimi takto spojit, budou mít velikou radost.

 

Jsem rád, že jsi správně přijal tato jména, a tak budeš moci stále lépe komunikovat s tím, jak se vyvíjí tvá úroveň vědomí. Máš radost z toho, jak se další lidé spojují a to je náš společný cíl i záměr Stvořitele našeho milovaného. Proto milý Ivo se můžeš dále takto snažit a uvidíš, co se bude dít.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě zdravím milý Ivo a posílám proudy lásky. Ano, jsme nad tím vlakem ve výšce 5 km a takto tě zdravíme a přejeme hodně radosti a úspěchů v Kopřivnici. Máš velikou radost z úspěchu v Košicích, odvedli jste tam všichni výbornou práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, máš touhu po dalších podobných prezentacích, no uvidíš, jak se vše bude vyvíjet. Máš toho ještě hodně před sebou, celý tento tvůj život bude naplněn krásnou prací pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti se všemi dalšími bratry a sestrami předává Ptaah, a také Pleja a Semjase a Aramis a Iris se připojují.“

 

Děkuji vám milí a drazí přátelé z vesmíru.      Lásku posílá Ivo.

 

 

917.  Spojení s MDB (232).             (Přijal Ivo A. Benda)         7.2.2000.    15:38-15:54 hodin.

                                                                                          Místo: Vlak Šternberk - Olomouc.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Zdravím tě a jsem rád, že jsi se se mnou spojil. Ano, máš velkou touhu se spojit se svými MDB, tyto bytosti na toto velmi čekají a již se těší na toto spojení s tebou. Nyní tedy předávám postupně tvé MDB.“

 

„Hlásím se ti já, Aramis, tvá MDB ze 4. dimenze, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil milý Ivo a moc tě tímto zdravím a přeji hodně radosti a lásky zde na vaší Zemi ve 3. dimenzi. Mám světlé vlasy a modré oči a těším se na další kontakty s tebou.“

 

„Nyní se ti hlásím já, Antelope, ano jsem tvá MDB v 6. dimenzi a jsem ráda, že jsi se se mnou takto spojil. Miluji tě a pomáhám svými myšlenkami v tvé práci pro Stvořitele našeho milovaného.“

 

„Nyní se hlásím já, Iris milý Ivo, jsem šťastná, že jsi se se mnou spojil, a že se takto snažíš pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Já také takto ráda pracuji a také tobě pomáhám v této práci na Zemi ve 3. dimenzi. Miluji tě a jsem s tebou krásně propojena.“

 

„A nyní se hlásím já, Axia, tvá MDB z 8. dimenze. Také já tě milý Ivo zdravím a miluji. Posílám proudy lásky a žehnám ti v tvé práci pro Stvořitele našeho milovaného. Mám velikou radost, že jsi se se mnou spojil, a že chceš s námi, tvými MDB takto komunikovat.“

 

„Nyní se ti hlásím já, Eseta, která je tvojí MDB z 9. Dimenze. Miluji tě milý Ivo a také mám radost z tohoto našeho spojení. Mám velkou touhu se s tebou spojovat a získávat tak zkušenosti z tvých prožitků stejně, jako ty můžeš získávat zkušenosti naše, tvých dalších MDB. Mám radost, že se ti práce zde na Zemi ve 3. Dimenzi daří a tak se budu těšit na další spojení. Jsem velice vděčná za každou zprávu, kontakt, který mi můžeš takto zprostředkovat. Miluji tě, s láskou Eseta.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie ze 13. dimenze. Ano, jsem také velmi rád, že jsi se spojil se svými MDB, a že se snažíš takto kráčet ke Stvořiteli našemu milovanému. Jsem rád milý Ivo, že dále pracuješ na mých poselstvích předaných lidem planety Země a tak se dále takto snaž milý Ivo se s láskou ztotožňovat s mým učením (vydávaného Universálním životem – pozn. zpracovatele), neboť se blíží okamžik mého vtělení do tvého těla, které je takto k tomuto připravováno po všech stránkách, jak jsi již sám poznal. Zdraví tě milý Ivo Vysoká rada v Petale a stále posílají proudy lásky v tvé krásné práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí přátelé, jsem šťasten, že jsem mohl opět obnovit svá spojení s dalšími částmi mne sama a takto s radostí zprovozňuji dále tuto Živou knihovnu na planetě Zemi. Lásku posílá Ivo.

 

 

918.  Další sdělení o poslání lidí.           (Přijala Drahomíra K.)                                  22.1.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Mnou vřele milovaný Stvořiteli všeho a všech, mohu s Tebou hovořit o rozšíření 901. sdělení ze 7.12.1999 ?  Prosím o upřesnění informací: Profesní zaměření ostatních činných bdělých duší (dianetika, kineziologie) v souvislosti s porovnáním údajů v „Duchovní cestě“ str. 26 (rozčlenění bytostí dle samostatné světelné práce – 1. léčitelská, 2. meditační, 3. teleinformační) ?

 

„Ano, rád ti odpovím dcero. Vím, že onu informaci potřebuješ pro Iva Bendu, aby bylo čtenářům Rozhovorů III vše zřejmé a jasné.

 

7.12.1999 jsi přijala sdělení od mých milovaných dětí, vedených Ortonem. Informace není zcela srozumitelná do nejmenších podrobností v kontextu s „Duchovní cestou“, chápu. Piš si proto následující:

 

Správně uvažuješ o dianetice a kineziologii. Obě jsou metodami vedoucími k témuž cíli, jdou jen trochu odlišnými cestami aplikace komunikace s podvědomím, neboli práce s blokádami paměti. DIANETIKA odbourává bloky citové, pocitové, emoční; KINEZIOLOGIE apeluje na energie fyzického těla, které citlivě odečítá a na základě čehož hledá příčinné souvislosti ve fyzické oblasti. Ano, vašimi pojmy se dá říci, že dianetika pracuje s psychikou (emoční tělo – citové), kineziologie s fyzickou stránkou osobnosti (odečítá reakce fyzického a éterického těla). Obě však docházejí k témuž cíli – odblokování paměti, viz výše. Oba obory spadají pod označení: 1) světelná práce léčitelská („duchovní cesta“ str. 26). Obě specializace jsou stejně potřebné proto, že duchovně neprobuzení jedinci (duše) preferují buď vlastní fyzickou schránku, anebo jsou spíše zaměřeni na své emoční (citové) procesy. Aby byly oslovitelné v tvrdých hmotných podmínkách oba tyto „faktory“, je třeba pokrýt nabídkou oba úhly pohledů. Tím dosahujeme společně „oslovitelnosti v masovějším měřítku“ (jak vy na Zemi pravdivě říkáte), čímž dostává možnost probuzení ze snu leckterak zaměřená duše.

 

Setkání s činnými léčiteli takto specializovaných oborů je dar, který – je-li pochopen jako dar – otevírá oči k bdělosti na základě vlastní zkušenosti. Ať změnou fyzického stavu počínaje (změna hmotnosti např. – fyzická rovnováha) či vyladěním psychiky (pocitová rovnováha). Oba obory pracují s tzv. retrospektivními prožitky nejenom v této, ale i v předešlých inkarnacích té které duše. Žádný specialista onu informaci před léčením nezastírá, ba naopak. Proto pro probuzení paměti podvědomí je setkání s těmito odborníky (správně chápajícími a odvádějícími svoji práci) velmi záslužné a téměř nezastupitelné.

 

V první fázi hrubovibračně zaměřená a „nevěřící“ duše vidí nebo cítí výsledky spolupráce na odstranění svého stavu, který ji zatěžuje, vlastním prožitkem. Nezačne-li ani tehdy pochybovat o „správnosti (pravosti) své dosavadní filosofie“ a nezačne-li tušit svou cestu pravou, nezačne-li se pídit (zajímat) po nových a nových informacích (vysvětleních), přeruší-li ze strachu, pohodlnosti apod. svoji léčbu např., a udusí v sobě chtění se dovědět (probudit), nelze jí pomoci proti její vůli. Výběr byl učiněn, je zvoleno a rozhodnuto. Zadoutná-li jiskra, to může být kap jiná píseň.

 

Ptáš se ještě na potvrzení počtu probuzených odborníků v obou oborech. Nezměnilo se téměř nic. Počty, uvedené 7.12.1999 ve sdělení tebou přijatém (901. sdělení – pozn. zpracovatele), jsou dosud platné pro české země. Ve vašem světě (planeta Země – v zahraničí) je počet probuzených činných zhruba dvojnásobný.

 

Pro dnešek se s tebou loučím, mé dítě.

 

                        Tvůj milující Stvořitel všeho a všech.“

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli za Tvoje vysvětlení. S láskou, úctou a pokorou Tvá dcera Drahomíra.

 

 

919.  O energiích (o energii).             (Přijala Drahomíra K.)                                       3.1.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, můžeš mě prosím poučit o práci s energiemi (zacházení s nimi) ?

 

„Piš si dcero. Energie je základ všeho. Energie jsi ty, dřevo, stůl, myšlenka, radost, slunce, voda, vítr, květina, motýl, kámen, sůl – všechno. I Já jsem energie. Každá energie má kladný i záporný náboj současně. Neexistuje nic, co by jeden pól postrádalo. Jsi blízko pochopení fungování vesmírů i celého Stvoření. Sama budeš tvořit nové vesmíry, je třeba pochopit princip.

 

Lásky a nenávist, radost a bolest, slzy a smích – bipolarita (dvoupólovost). Já sám(a) mám v sobě veškerý souhrn polarit, jsem vším a ve všem. Snažím se vám to neustále opakovat a ukazovat. Snaž se chápat jednoduše prostotu tvorby. Počáteční impuls (energetický) spouští akci – tj. řadu následných pochodů. „Zapálit může jen ten, kdo sám hoří“ – vzpomeň si. Vyšleš energii lásky (myšlenkou), vrátí se ti znásobená energie lásky. Svítí Slunce (SVĚTLO), prohřeje Zemi – vzduch, obaly těla (TEPLO), myši vylézají z děr, květiny otvírají kalichy (POHYB        RŮST         ŽIVOT        

ZVUK). To všechno vnímáš sluchem, zrakem, …  všemi smysly = PROUDĚNÍ ENERGIÍ. Myš se hýbe, čímž prohřeje svaly. Všechno v ní proudí v rytmu, který k pohybu zvolí. Vyrábí tepelnou energii, ta zažehuje SVĚTLO = JISKRA = RADOST = ÚSMĚV = LÁSKA. Když vše volně a hladce plyne (prolíná se, sálá) TRANSFORMUJE SE, TVOŘÍ SE NOVÉ ENERGIE. Když se však jiskra nerozdmýchá, oheň uhasne. Nejdřív ale trochu doutná a čadí a páchne (spaluje sám sebe). Vše v okolí se distancuje, protože se dusí. Je to studené, smutné a nedýchatelné. NETVOŘÍ SE SVĚTLO, TEPLO, RŮST = TVOŘÍ SE TMA, ZIMA, ZAKRNĚNÍ (chřadnutí, zánik). Přirozené je následovat SVĚTLO (radost) ŽIVOTA – SCHOPNOST.

 

Pokud energii vyrábíš a neprodyšně uzavřeš v omezeném prostoru „do zásoby“, jenom hromadíš a ona nekoluje (není v transformačním pohybu – „neobíhá“), pak dojde k přepětí, protržení – roztržení obalu – k výbuchu. ODMRŠŤUJE, DESTRUUJE, NIČÍ. Energie musí proudit, aby byla tvůrčí. Plynoucí řeka, pulsující krev, míza, lymfa. Dojde-li k naakumulování bez transformace teplem (pohybem, plynutím), dojde k zástavě. Voda se změní v led, růže zmrzne, nežije. Třením (POHYB) vyrábíš TEPLO (= LÁSKA), to se „mění“ ve SVĚTLO (projevuje se tak) = INFORMACE. To znamená, že:

 

TEPLO (LÁSKA) + SVĚTLO (INFORMACE) = TVORBA

 

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli za toto poznání. Děkuji za Tvoji nekonečnou LÁSKU, která ve mě zažehuje SVĚTLO. Posílám Ti s pokorným poděkováním náruč LÁSKY a vděčnosti. Díky za život, Lásko !     Drahomíra.

 

 

920.  Energie (pokračování, shrnutí).   (Přijala Drahomíra K.)                                    22.1.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Tedy tvořme !  Přemýšlejme a prociťujme !

 

Tření hmot (doprovázené zvukem) + zvyšování teploty (rychlostí pohybu) = výroba světelné energie (viz např. dynamo).

 

Křísnutí (křemenů) = ZVUK        JISKRA          PLAMEN          OHEŇ (světlo a teplo).

 

Vše je ENERGIE, vše je STVOŘITEL (BŮH). Život je POHYB (proudění energie). Co je zastavení proudění energie (zakonzervování, městnání, … ) ?  Pohyb je tvůrčí vzestup, blokování pohybu = sestupem (zábranou „rozletu“), nástup úpadku.

 

LÁSKA = KONSTRUKTIVNÍ ENERGIÍ

 

STRACH = DESTRUKTIVNÍ ENERGIÍ

 

Vyšlu–li myšlenkou lásku, vrátí se mi znásobená láska. Vyšlu-li nenávist, vrátí se mi násobek téhož. Vyšlu-li myšlenku (prvotní energetický impuls) jakékoli kvality, vrátí se znásobená (zhmotnělá energie) téže kvality zpět ke mně – k prvotnímu tvůrci. Přeji-li každému lásku (posílám tuto prvotní tvůrčí energii s veškerým citem k němu), posiluji (zesiluji) a vlastně pomáhám rozdmýchat (násobím) „zárodek“ stejné energie – MYŠLENKY plné citu v něm, čímž (křísnutím energie téže kvality) společně vyrábíme teplo a světlo, které pak slouží oběma z nás. Je-li nás deset stejně tvořících, vrací se nám všem desetkrát zesílená energie světla a tepla. Je-li nás sto, tisíc, milion … stejné přitahuje stejné …  Závidím-li, nenávidím-li, bořím-li myšlenkou vše dobré, přitahuji k sobě souhrn všech myšlenek (vší energie) téže kvality = zlo.

 

TVOŘÍM KVALITU (NEJEN) VLASTNÍHO ŽIVOTA V ZÁVISLOSTI

 

NA KVALITĚ (DRUHU) VLASTNÍCH ENERGETICKÝCH IMPULSŮ = MYŠLENEK.

 

Myšlenka láskyplná (cituplná) přitahuje souhrn všech láskyplných (cituplných) myšlenek sdružených v kolektivní množině energií (myšlenek) stejné kvality (ENERGETICKÉ POLE).

 

S jedovatě zeleným pastelem nenamaluji zlatavě hřejivé slunce. V tónině moll nezahraji durovou skladbu. Všechno má neúprosně jednoznačně pevná pravidla (ŘÁD = VESMÍRNÉ ZÁKONY). Mohu se tvářit, že hraji vesele, vyznění bude teskné, smutné. Přetvářka nefunguje – všichni to slyší, vidí, cítí. Je tam falešný tón – ať už v barvě zvuku (akordu) nebo v životě. Jen to, co je pravdivé a pravé, je přesvědčivé, souladné, přesné. Předstírání je atrapa, pouhý paskvil pravdivosti a pravosti, který lze intuitivně velmi jasně odečíst, odtušit, vycítit. Mnohdy nevíme proč, ale sebekrásnější proslov usměvavého řečníka na nás působí nepravdivě, falešně, nedůvěřujeme mu. Intuice rozlišuje pravdivost a pravost spolehlivě, věnujme jí pozornost, nezklame nás. Je hlasem naší podstaty – duše. Je spolehlivým šestým smyslem, máme ji (každý) všichni !  Předstíráme-li, že jsme pouze fyzickým tělem, nepřestane proto existovat duše …  Při bližším prozkoumání jistě pochopíme, budeme-li chtít věnovat energii (láskyplnou myšlenku) právě tomuto pochopení.

 

Láska Stvořitelova energie – je ve všem a všude. Je stále s námi, v nás a kolem nás. Jsme z téže energie a touž energií. Máme z Lásky našeho Stvořitele nejen svoje (naše) duše, těla, ale i svobodnou volbu rozhodnout se TVOŘIT dle své vůle. Každá MYŠLENKA JE TVŮRČÍ – i tvoje, Moje, jeho, její, jejich nebo Vaše, vaše či naše. Bezdomovce stejně jako prezidenta či krále. Naučme se kontrolovat svoje myšlenky. Všichni jsme osobně zodpovědni za každý tvůrčí (energetický) impuls vyslaný z vlastní mysli. LÁSKA plodí LÁSKU (nenásilí), STRACH plodí STRACH (násilí). Vyberme si zodpovědně co, čím a v čem chceme žít. Sůl z cukru neuděláš. Naše nádherná planeta Země je domovem nás všech – našeho celosvětového kolektivu. Celosvětová množina převládajících energií (ENERGETICKÉ POLE PLANETY) rozhodne o jejím (NAŠEM) osudu. Kolektivní vědomí je tvořeno součtem všech energií individuálního vědomí. Jde o zodpovědnost každého z nás, nikdo se před ní neschová. Všichni jsme jeden celek. Všichni jsme vznikli z LÁSKY, rosteme z LÁSKY, hledáme LÁSKU (toužíme milovat a být milováni).

 

LÁSKA = BŮH STVOŘITEL, BEZ LÁSKY NENÍ ŽIVOTA, TVORBY.

 

 

Tedy tvořme !  Teď už víme, jak na to.

 

Z milosti našeho Stvořitele vám všem posílám mantru :

 

 

LÁSKA, SVĚTLO, SVOBODA, HARMONIE,

 

LÁSKA, SVĚTLO, BOHATSTVÍ, MOUDROST,

 

POKORA, POZNÁNÍ.

 

 

Miluji vás, tvořitelé, a věřím,

že lidstvo jako druh nevyhyne

a matička Země

zůstane nejkrásnější

planetou našeho Vesmíru

na věky věků

Amen.“

 

S bezmeznou Láskou děkuji našemu Stvořiteli a všem bytostem Světla, kteří nám pomáhají. Drahomíra.

 

 

921.  Doplnění informací získaných meditací.     (Přijala Anna)                                18.8.1995.

                                                                                                                     Místo: Priekopa.

 

„Bledomodrý plášť – majú ho všetci „služobníci“, ktorí pomáhajú pri výbere ľudí v postupujúcej reforme myslenia (teda aj vy, ktorí sa schádzate v krúžku).

 

Krízové miesta na Zemi (Európa a Ázia) videné ako čierne body na mape (plán záchrany Zeme). Nejedná sa o záchranu Ľudí v globále, ale o výber, t.j. na základe negatívnych situácií (napr. Černobyľ, Čína – tlak zmenu myslenia jedincov = tu sa postupuje pomaly, Mečiar, Juhoslávia, Francúzsko … ) nastáva reforma myslenia a vzrastá počet jedincov, ktorí sa na nich poučia. Výber bude ukončený v najbližšej dobe (tento termín bol už 2x predľžený). Potom príde k fyzickej úprave Zeme (očista hrubovibračních míst – pozn. zpracovatele). V tejto chvíli vybraní ľudia budú musieť opustiť Zem a na mieste, kam budú vyzdvihnutí, bude prevedená úprava ich fyzických tiel. Potom sa opat vrátia na Zem, ktorá bude pulzovať už v takých vibráciách, ktorým bude korešpondovať duchovné (aj fyzické) telo každého jedinca, ku ktorým dospel počas duchovného vývoja, keď bol vo výbere. Ľuďom, ktorí si nevyberú (SAMI !) túto cestu, bude ponúknutý život inde – bude to RÝCHLE A NEUVEDOMELÉ (bezbolestné). Vo Vesmíre je viac svetov, kde budú rozmiestnení v súlade s ich stupňom duchovného vývoja. Tieto svety idú takou istou cestou, ako vývoj na Zemi. Zem bola vybratá pred nimi !

 

Afrika, Amerika, Austrália – tu už bol výber prakticky ukončený. Kulminácia nastala v dobe vietnamskej vojny, teraz už pribúdajú len čerstvo reinkarnovaní jedinci.

 

Medzi PERU A MEXIKOM – v tomto priestore sa nachádza strážca sarkofágu (nebolo mi bližšie určené, kde sa sarkofág nachádza, len som ho mala možnosť vidieť – uložený je v hľbke pod pyramídou niekde v tejto oblasti – pozn. Anny). Strážca sarkofágu KATAJA bdie nad tým, aby informácie, ktoré sa nachádzajú na ňom, vo forme dnes nerozlúštitelného nápisu, neboli odhalené skor, ako je určené. Informácie budú odhalené v krátkom časovom slede pri verejnom vystúpení zástupcov mimozemských civilizácií v televízii (poradie: 1. televízia, 2. potvrdenie pravdy, ktorú budú hlásať, so správou na sarkofágu).

 

Ako bude človek o tom vedieť, že bol vybratý.

 

Bude o tom vnútorne presvedčený. Jeho myslenie ovplyvní aj jeho auru (jasné bledé farby), takže nemože prísť k omylu zo strany záchrancov. Ešte aj v poslednej chvíli može prísť k zmene myslenia, a vtedy človek okamžite „zbledne“ (myslí sa jeho aura). Bude to u ľudí, ktorí váhajú medzi pravdou a dogmami.

 

Predľženie termínu ukončenia výberu (= koniec tzv. starého sveta).

 

2x predľžený termín – nie je to preto, že by Zem mohla byť ľuďmi zničená, toto je prísne strážené. Je to preto, že ešte nebol ukončený výber ľudí (tzn. že vývoj myslenia nenapredoval podĺa plánu !) a nezasiahol plánovaný počet ľudí. Druhé predľženie malo povodne trvať ešte 14 rokov, ale vo východnej Európe výber za posledné tri roky zaznamenal prudký nárast a už roku 1994 sa blížil k plánovanému číslu. Kulminácia výberu nastala v roku 1995 (t.j. v Európe a Ázii). Zmena nastane skor, ako sme čakali !

 

Kulminácia počtu ľudí vo výbere.

 

Nie je to ešte definitívny počet, ten sa ešte stále mení a upravuje na základe životných postojov a situácií návazne na upevňovanie vedomia. Aj tí, ktorí už boli vybratí (SAMI SA ROZHODLI), náhle menia svoje postoje. VŠETKO ZÁVISÍ NA SLOBODNEJ VOLI, MY SA NIČ NESNAŽÍME NÁSILNE ZMENIŤ U ĽUDÍ, KTORÍ SA UŽ OTVORILI KOZMICKÉMU VEDOMIU. Len niektorí tí, ktorí sa už vydali na túto cestu, majú pocit, že po nej idú útrpne. Aj to je niekedy potrebné !  Potom je už len na nich samotných, ako si ju regulujú a aké životné postoje zaujímajú pri komplikovaných situáciách. Každý človek dostane termín na tzv. skúšobné obdobie a tiež úlohy, ktoré korešpondujú so skúsenosťami a postojmi z minulých životov (viz testy a zkoušky - Duchovní cesta – pozn. zpracovatele). Toto vy voláte aj ZRÝCHLENÁ KARMA. Len na každom jedincovi záleží, akou formou túto skúšku uskutoční (ako ju zloží). Veru, niekto aj „prepadne“ !  Ale informácie od nás dostáva, tu mu trochu pomáhame, ale zasa ostáva na jeho slobodnej voli, či ich prijme, alebo nie. Najlepšie sa tieto informácie dostávajú v stave uvoľnenia (ani „hlboká“ meditácia nie je vhodná vlnová dľžka), je to skor stav pri vychádzaní z hladiny alfa – krátky moment, kedy je na vás, či vaše vedomie zachytí tieto impulzy. Nikdy ich neprijmete, ak váš prejav je príliš impulzívny (tvrdohlavosť, tvrdošíjnosť, rozčúlenie). Niekedy zachytíte „bezradnosť“. Vtedy nastáva krátke prerušenie vedomia a navodíte si príjem našich impulzov. Aj stav hlbokého smútku može vyvolať podobnú situáciu.

 

Niekedy pri skúške dostanete aj tzv. „chytáky“. Ak sa na ne zavesíte, sami spoznáte, že ste vykonali zlé riešenie. Spoznáte to na svojom zdravotnom stave, bude sa vám zdať, že sa váš život zase kazí apod. Vtedy si položte otázku: „Za čo je to ? “ a opať hľadajte východisko. Táto skúška, aj keď sa zdá niekedy ťažká, je potrebná, lebo každé vyriešenie úlohy zrýchľuje vibrácie vášho vedomia. A to je to, čo vy pociťujete ako nepríjemné pocity. Ale správne vyriešenie úlohy prináša vždy pocit úľavy. Je to presne tak, ako pocity matky pri narodení dieťaťa. Tak to aj prijímajte !

 

Upozorňujem vás, že nie každý človek musí prejsť cez takú skupinu, v akej ste vy, aby nadobúdol pocit, že nastúpil na cestu evolúcie vedomia. Niekto to ani nepociťuje, je menej vnímavý. Ale konečný výsledok zistí až vtedy, keď sa bude rozhodovať, či sa nechá zachrániť, alebo nie. Ale každý, ktorý je na túto cestu určený, zachytí naše pokyny !

 

A pamatajte, že každý aj tak na tejto Zemi si plní svoje úlohy, ktoré vyplývajú s plánu jeho života. Tí, ktorí nemajú určité poverenie, vačšinou ťažšie znášajú zmenu vibrácií, pretože prechádzajú zrýchleným vývojom. Výber našich „služobníkov“ nebol dopredu určený pri každom jedincovi. Sú jedinci, ktorí boli vybratí na urýchlenie plánu, a tí si svoju úlohu musia niekedy doslova pretrpieť ! (Jejich těla nebyla dostatečně vybavena na toto poslání – pozn. zpracovatele.)  Preto vydržte !  Pamatajte, že vždy sme s vami !

 

Vzťah k iným ľuďom.

 

Vychádzajte vždy z toho poznania, že s niektorými sa už v budúcnosti už definitívne rozlúčite. Nech od vás neodchádzajú už ani ako vaši sluhovia a vy neodchádzajte od nich ako dlžníci. Svojím konaním k nim nenavoďte spatné konanie. Snažte sa splniť všetky vaše dlhy a odpustite vašim dlžníkom. Nenavoďte situáciu, aby ste vytvárali nové dlhy a nedovoľte, aby vám iní museli niečo vracať. Pri svojom konaní používajte svoju vlastnú volu, nepociťujte, že vaša sloboda je obmedzovaná, ale vy nevyvíjajte nátlak na iných a neobmedzujte ich slobodu. Lebo vaše dlhy opať narastú. Ak už nemožete splatiť všetky dlhy, poproste v mysli Boha o ich odpustenie a aby boli odpustené aj vašim dlžníkom. Poproste, aby vaše karmické dlhy a vazby z minulých životov už neboli prenesené do ďalšieho života, lebo ten už bude iný.

 

To, čo si pri meditácii videla (dnes), to bol plán „záchrany“ (výber ľudí) na posledných 14 rokov. Nie všetko už bude potrebné uskutočniť práve preto, že počet vybratých ľudí sa začína stabilizovať. Dokonca aj tí vybratí jedinci, ktorí zomrú (v súčasnosti) náhlou smrťou, ostávajú na Zemi na okamžitú reinkarnáciu. Ale je veľa aj takých duší, ktoré nedosiahli taký duchovný vývoj a tiež zomreli náhlou smrťou, a nestihli odísť do vyšších dimenzií. Hoci neboli vo výbere, reinkarnovali sa. Toto nemožeme ustriehnuť pri hromadných katastrofách (zemetrasenie, záplavy, hromadné nešťastia …). Tí budú musieť byť prenesený na iné svety. (Pozri v Biblii: Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša MT 24:19 : „Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni.“)

 

Vesmír – hierarchia z hľadiska jeho vzniku.

 

Boh – najvyššia moc a inteligencie, tvorca svetov vo Vesmíre. Má svojich pomocníkov.

 

Matreja – Je jeden z nich. Bdie nad týmto svetom už od jeho vzniku. Má veĺa pomocníkov aj z iných svetov. Svojím posobením získal:

 

 

            Poučenie pre tvorcov života (na Zemi).

 

Už jedenkrát bola Zem zmenená. Prví, povodní obyvatelia žili (boli vytvorení) na Zemi už s takými schopnosťami, aké získate vy. Boli im dané okamžite so stvorením, ale chýbala im evolúcia vedomia (resp. myslenia). Nemali s čím porovnávať a svoje božské schopnosti zneužili pre svoje ego. „Museli sme ich „premiestnit“ do inej formy života (tj. so stratou vedomia) skor, ako by zničili Zem (tento dej poznáte z Biblie ako potopu sveta).“

 

            Podmienka pre výber ľudí.

 

K zmene myslenia u každého človeka muselo prísť na základe životných skúseností len a len na ZEMI. Pri tomto pomáhajú(-li) aj niektorí inkarnovaní „služobníci“ z iných svetov, ktorí sa potom vrátia(-tili) domov.

 

Takto už bolo upravených viac svetov vo Vesmíre !

 

            Premiestnení ľudia (mimo Zem).

 

Budú mať nové vedomie – pamať sa upraví tak, že zabudnú na život (aj ľudí) na Zemi a skúsenosti. Ich vedomie bude prisposobené novému životu a podmienkam. Už teraz sú pre nich pripravené nové komunity (ako terajšie rodiny a spoločnosť). Bude to ale trochu odlišné ako na Zemi.

 

            Ludia, ktorí ostanú na Zemi.

 

Ostane im terajšie vedomie. Budú sa musieť chvíľu vyrovnávať s neprítomnosťou blízkych, ale veľmi rýchlo si zvyknú. Ich vedomie nadobudne novú formu.

 

Ľudia, ktorí ostanú na Zemi, získajú nový životný potenciál. Každý už dnes má určeného svojho spoločníka (dvojča, partnera), dokonca aj deti. Niektorí to už vedia, tušia, iní ešte nevedia. Ale toto sa ešte stále aj mení. S novými telami získajú nové duševné a fyzické schopnosti. Bude to ľahké ovládať – asi tak, ako keď si teraz kúpite novú práčku aj s návodom. Budete sa napríklad mocť ísť pozrieť za svojimi blízkymi na iné planéty, ale oni o tom nebudú vedieť. Toto moc neodporúčame, lebo váš cit bude ešte silnejšie vyvinutý !  Nie je dobré vracať sa k tomu, čo bolo !  Vy ich budete poznať, ale oni vás nie !

 

Nové telá – budú krajšie a budú vyhovovať vášmu súčasnému estetickému cíteniu a mysleniu (ŽIADNE PRÍŠERY !). Každý bude mať právo vybrať si svoju podobu !  Veď duša ostane zachovaná. Podoba – ideál – vytiahne sa z vášho podvedomia.

 

Spoločníci (partneri, duchovné dvojčatá) – vobec to nemusia byť osoby rozneho pohlavia v súčasnom živote. Tu dominuje rovnosť životných záujmov a vzájomného citového prepojenia. Pri výbere tela sa tieto rozdielnosti vyriešia, lebo opať bude pri súžití platiť: muž a žena. Budú sa vzájomne dopľňať ako + a – (batéria). Už nebude existovať vaša zaužívaná forma komunity RODINA. Tá bola potrebná len k vývoju duší ako najnižšia forma komunity. Vyššie vedomie ju už nebude potrebovať, aj tak sa v poslednom štádiu vplyvmi spoločnosti začala prejavovať v určitých prejavoch ako brzda slobodného vývoja jednotlivca. Čoraz viac nových zvazkov u mladých ľudí, ktorí boli zaradení do výberu, vzniká súžitím len na základe ich slobodného rozhodnutia bez pomoci úradníkov a cirkevných hodnostárov. Ukázalo sa, že tieto zvazky sú oveľa pecnejšie ako tie, ktoré boli potvrdené úradnými dokladmi. Ale to je preto, lebo sú to už nami vybratí ľudia.

 

Vibrácie.

 

Vo Vesmíre všetko pulzuje a vytvára VIBRÁCIE.

 

Hmota má najnižšie vibrácie. Čím vačšia závislosť na hmotnom svete (dokonca aj na človeku, zvierati – ak nie je prepojené srdcom a láskou), tým nižšie vibrácie, ktoré tomuto svetu škodia. A opak, najvyššie vibrácie viaže na seba dobro a láska. Možu dokonca zhmotniť myšlienku. Aj pútanie sa na starosti sa rovná vibráciam, ktoré vznikajú pri vazbe na hmotný svet. Vibrácie idú prudko dolu a duchovne naladenému človeku možu sposobiť až fyzické bolesti. Treba sa oprostiť od starostí a oni sami odídu (pozitívne myslenie, vymazanie zlej myšlienky, zmena zlej myšlienky – „dnes zle, zajtra dobre“).

 

Podľa výšky vibrácií hovoríme o:

 

VNÚTORNOM ČLOVEKU - jemné, vysoké vibrácie

                 MEDZISTUPEŇ – hľadanie pravdy, evolúcia vedomia

VONKAJŠOM ČLOVEKU  -  hrubé, nízke vibrácie

 

Starosti sposobia, že vibrácie u človeka, ktorý duchovne už postúpil, idú prudko dolu, cíti dokonca fyzické bolesti (únava, znížená odolnosť, možu sa objaviť choroby). Treba sa okamžite zastaviť a zahnaním starostí, zlých myšlienok (vymaž !, vymaž !, vymaž !), zmenou zlej myšlienky, pozitívnym myslením, ihneď si navodiť vyššie vibrácie a okamžite modelovať (zhmotniť) novú priaznivú situáciu (veľmi pomáha veta: Dnes je to zlé, ale zajtra to už bude dobré.“). V opačnom prípade sa takýto človek vracia opať vo vývoji vedomia spať, začína odznova. Toto si treba ustriehnuť, pretože aj pri tzv. skúške v evolúcii myslenia u každého jednotlivca, može vzniknúť takáto situácia. Potom duša človeka, ktorý sa podriadi tlakom starostí o hmotný svet može nabrať hrubšie vibrácie ako mala, keď sa reinkarnovala.

 

Vysoké vibrácie – sú vibrácie LÁSKY A POKOJA.

 

OBRÁTENÍM SA DO SEBA MAJ RÁD(A) ĽUDÍ A VŠETKO ŽIVÉ AJ NEŽIVÉ NA TEJTO PLANÉTE !

 

Dodatok:

 

„ČO JE REIKI ?“

 

Všetko, čo prináša dobro ľuďom, je v pláne záchrany. Pozri Bibliu, Nový zákon MT 24:32 : „Od figovníka učte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. „Reiki je liečebná metóda, ktorá ľudí udivuje. Ale nie každý, ktorý vykonáva REIKI dospel do takého duchovného vývoja, aby prežil zmenu tohoto sveta tak, aby ostal na Zemi. To isté platí aj o ľuďoch, liečených technikou REIKI. Aj REIKI patrí medzi metódy, ktoré možu zmeniť myslenie ľudí. A opať rozhodne výsledok na základe poznania pravdy a slobodnej vole každého jedinca.

                                                                                                                                             Matreja.“

 

922.  Meditace „LÁSKA“.                   (Přijala Anna Morava)                                              1998.

                                                                                                                       Místo: Morava.

 

„Mír, Hospodinův mír, nádherný, čistý a svatý sestupuje zde na toto místo kde jsem, a vyplňuje celý pokoj, vše, co v něm je a vše, co zde užívám. Šíří se jako zlaté světlo dál a dále a vyplňuje celý byt. Nádherný mír Hospodinův šíří se dál a dál a naplňuje

 

                                                                                     - náš celý dům

                                                                           - celou čtvrť

                                                                  - celé město

                                                        - všechny vsi okolo

                                               - celý kraj

                                      - celou Moravu

                            - celé Čechy

- celé Slovensko

         - celou střední Evropu

- celou Evropu, přes oceány se šíří do Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie, Antarktidy, vyplňuje celou planetu Zemi a vše, co je v ní ve všech úrovních bytí, ve všech dimenzích života. Všechny bytosti činí šťastnými a milujícími. Nádherný Hospodinův mír, šíří se jako úžasné zlaté paprsky dále a dále. Celá planeta Země září štěstím, láskou a mírem do Vesmíru.

 

Je to planeta Hospodinova.             Amen.“

 

 

923.  Motlitba česká.                   (Přijala Božena Cibulková)                        Místo: Země české.              

                                                                                                              

„Země česká,

slavná svými dějinami, i ponižovaná,

až pod práh důstojnosti života člověka -

duchovní bráno k tajemství Lásky a Oběti Krista,

neboť do jeho Světla tě vložila a s ním tě spojila svým křtem

Přemyslovna Ludmila, a svým mučednictvím předznamenala

Tvou trnitou cestu tisíciletím až k jeho konci,

I k začátku věku nového a v Novém zákonu …

 

Země česká,

jsi posvátná půda života národa,

jsi jeho rodná kolébka a lidu velká matka –

a lidské národní statečnosti v zápase

s nebetyčnými překážkami o krásnější a blahé zítřky –

jsi území výlučné, kde se vyrovnávají viny minulosti,

přikrývají se pokáním zástupným i nadosobními motlitbami,

a proto jen v tobě mohou skončit spory bratrů,

může se zrodit univerzální odpuštění

a smíření Abelů a Kainů …

 

Země česká,

krásná na pohled a ušlechtilá jako vonící lípa

a mateřídouška, čistí jak bílá chudobka –

jsi pozemský ráj, jak tě nazvala hymna národa,

ta píseň výjimečná, podobná ódám radosti,

podobná básni na oslavu Božího Díla, jímž jsi stvořena …

 

Země česká,

myslíme na tebe v tvůj bouřlivý a strastný čas,

neboť vichřice zla, v lidstvu rozpoutaná,

se žádnému stromu nevyhýbá a blesk vyhledává

vrcholky vysoké a zvláště domy na výspách …

 

Modlíme se za tebe slovy, jaká vyslovuje duše

jen ve vroucích přímluvách:

aby dále plynuly čisté vody po tvých lučinách,

zalévaly sady po krásné květy jara –

aby české háje a lesy šuměly a zelenaly se,

jak tomu bylo, když každý jejich kořen byl silný a zdráv –

aby se Království české spojilo s Kristem

a s ním vytvořilo lidskou i duchovní jednotu života …

 

Modlíme se s anděly, jimž řekl Pán:

modlete se za Českou zemi, abych jejímu lidu

mohl podat kalich spásy již naplněný,

zachová-li si v době zkoušek jasnou duchovní tvář,

své ruce čisté od krve válečných a rodových bratrovražd …

 

Modleme se, jak se dosud nikdo nemodlil

za svůj národ, za rodnou vlast,

neboť prostor a čas ještě nebyly tak blízko

hromadné a společné smrti lidstva …

 

            Bože a Pane České země,

            Bože a Pane české vlajky i českého jazyka,

            Bože a Pane českého národa –

 

            pozvedej a vkládej do síly jeho lid,

            když padá, klopýtá nebo usedá,

            když je třeba rychle jít výš a dál

cestou míru, lásky k propasti zla,

z níž vyšel poznáním jména Kristus

Bůh a Pán

 

            Bože a Pane,

            zachovej české království srdce a ducha !

           

            Bože a Pane,

            Zachovej duchovní Vyšehrad !

 

            Bože a Pane,

            Prosím tě pokorně – vyslyš nás !“

 

 

924.  Výzva Matky Země lidem.                  (Přijal Ivo N.)                                       16.12.1999.

                                                                                                                  Místo: Mohelnice.

 

„Ach vy lidé, způsobujete mi tolik bolesti a utrpení. Kdybych ji rozprostřela na vaše bedra rovným dílem, neunesli byste ani desetinu toho, co mi činíte. Jako kobylky osení hubící ničíte plíce moje, otrávení zlem trávíte krev mou, jako červi vrtáte kůži mou a berete mi sílu. Dusím se vašimi výkaly egoismu a pýchy, dusím se v síti vašich černých myšlenek, a přesto vás tak miluji. Vězte, že nikdo nemiluje vás víc, než Stvořitel váš a Matka Země. Dala jsem vám život a vy mi takto odplácíte. Den co den zkrápíte mě krví bližních svých, jak slepá dobytčata na porážku jdete pro slávu zločinců pár, jenž vládnou, jak prázdné figurky v rukou mistra zla sloužíte mu, však odměnou strach, války, soužení, sebezničení vám jsou, toto vaše volba jest, do Temnot vede mnoho cest, ke Stvořiteli jediná, cesta Pravdy, Lásky světelná.

 

V době vánoc měníte města na veřejná popraviště, cožpak neslyšíte nářek stvoření, jež nebes dotýká ?  Jak vám by bylo ?  Cožpak vraždy jsou vám oslavou ?

 

Lidé, otevřete svá srdce !  Tisíce let shovívám vám, mé Srdce je veliké, má trpělivost však u konce jest !

 

Již nastal čas dlužníků, již brzy mnozí dluhy své splácet budou, zapsáni v KNIZE MRTVÝCH jsouce písmem krvavým, OSVĚDČOVATI skutky své před NEJVYŠŠÍM SOUDCEM jim dáno, pohled na ně žalostný bude, v jejich tváři jen PLÁČ A SKŘÍPĚNÍ ZUBŮ.

 

Již brzy více času nebude, svými činy nedáváme mi jiné volby. Neočistíte-li se vy, očistím se sama. Setřesu vás z tváře mé, krví svou strhnu staré rány, slzami vás všechny utopím.

 

NEBUDE V NÁRUČI MÉ JIŽ MÍSTO PRO STVOŘENÍ ZLA  !!!

 

Po mnohých bouřích černé mraky rozplynou se, znovu zasvítí Amon, a paprsky Lásky hřejivými usuší mou tvář, nové děti nosit budu, s nimiž s Láskou zůstanu. Vyjde krásná duha smíření, bratři budou opět bratry, sestry opět sestrami.

 

NENÍ ROZDÍL MEZI STVOŘENÍMI, NĚKTERÁ JSOU ZNALÁ VÍCE ZÁKONŮ STVOŘITELE, JINÁ MÉNĚ. ŽÁDNÝ ŽIVOT NENÍ CENNĚJŠÍ. MY VŠICHNI JSME JEN MALÁ ČÁSTEČKA NEKONEČNÉ BYTOSTI, LÁSKYPLNÉHO A SPRAVEDLIVÉHO STVOŘITELE. UVĚDOM SI TO ČLOVĚČE  !!!

 

 

925.  Uvedení do stupňů slávy.             (Přijal Joseph Smith)                                 1832-1843.

                                                                                          16.2.1832. Místo: Hiram, Ohio, USA.

                                                                                       16.-17.5.1843. Místo: Ramusi, Illinois, USA.

 

(Kniha Zásady evangelia, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, str. 266-7)

                                                                                                                 

Při posledním soudu (dnešní období, životy lidí – pozn. zpracovatele) dostane se nám království, které jsme si zasloužili. Budeme posláni na jedno ze čtyř míst: Do nebeského království, které je nejvyšším stupněm slávy; do pozemského království, které je o stupeň níže; do podzemského království, které je nejnižším stupněm slávy; nebo do Temnoty, která je královstvím ďábla a není stupněm slávy.

 

Ve zjevení Josefu Smithovi (Nauky a smlouvy 76) Pán vypsal, jakou cestu životem si můžeme sami vyvolit (nejbližší další stovky a tisíce inkarnací – pozn. zpracovatele). Pán vysvětlil, že naše volba rozhodne, které království bude naší budoucností (uspořádání společnosti – pozn. zpracovatele). V zápise o tomto zjevení je obsaženo, že i členové Církve budou rozděleni do různých království, a to podle toho, jak dodržovali přikázání (jaký měli duchovní růst, růst vědomí a vibrací – pozn. zpracovatele).

 

Následuje popis života, který nás očekává v království, které si zasloužíme:

 

(Pozn. zpracovatele: Terminologie slov je odpovídající Josepha Smitha roku 1820 !!! Srovnejte s Duchovní cestou, viz také návraty.)

 

1)  Nebeské království.                                                                                          16.2.1832.

                                                                                                                      Místo: Hiram, Ohio, USA.

 

„To jsou ti, kteří měli svědectví o Ježíši, věřili v Jeho jméno a byli pokřtěni (Duchem svatým)… aby svou poslušností přikázání mohli býti očištěni ode všech svých hříchů a přijmout Ducha svatého.“ Tito lidé pomocí své víry překonali světské pokušení. Jsou spravedliví a věrní a Duch svatý potvrdí jejich požehnání (viz Nauky a smlouvy 76:51-53). Jedním z požadavků obyvatelů nejvyššího stupně nebeského království je, že musejí být oddáni na věčnost v chrámě (viz Nauky a smlouvy 131:1-4). Duchové, kteří přijdou do nebeského království, budou na věky přebývat v přítomnosti Nebeského Otce a Ježíše Krista (viz Nauky a smlouvy 76:62).

 

2)  Pozemské království.                                                                                              16.2.1832.

                                                                                                                      Místo: Hiram, Ohio, USA.

 

Tam patří ti, kteří nevěřili v evangelium na této Zemi, ale po smrti je přijali v duchovním světě. Na Zemi byli poctiví, ale lidskou lstivostí byli oslepeni vůči evangeliu. Jiní zase na Zemi přijali evangelium a získali svědectví o Pánu, ale později nebyli dosti stateční, aby vytrvali. Ve svém království budou navštěvováni Ježíšem Kristem. Ale ne Nebeským Otcem (viz Nauky a smlouvy 76:73-79). Nebudou částí věčné rodiny – budou žít jednotlivě a jejich pokrok bude omezen (viz Nauky a smlouvy 131:1-4).

 

3)  Podzemské království.                                                                                      16.2.1832.

                                                                                                                      Místo: Hiram, Ohio, USA.

 

Tito duchové nepřijali evangelium a neměli svědectví o Ježíši Kristu za svého života zde na Zemi ani v duchovním světě. Za trest za své hříchy budou trpět v pekle až do konce milenia, kdy budou vzkříšeni. „Jsou to lháři, černí magikové, cizoložníci, prostopášníci, všichni, kdož milovali lež a používali jí.“ Je jich tolik, jako hvězd v nebesích a písku na mořském pobřeží. Budou navštěvováni Duchem svatým, avšak nikoliv Otcem ani Synem, Ježíšem Kristem (viz Nauky a smlouvy 76:81-85, 103-106).

 

4)  Království Temnoty – synové zatracení.                                                             16.2.1832.

                                                                                                                      Místo: Hiram, Ohio, USA.

(Srovnej 4. stupeň návratu v Duchovní cestě – pozn. zpracovatele.)

 

To jsou ti, kteří prostřednictvím Ducha svatého obdrželi plnou vědomost o Ježíši, ale vědomě dali přednost Satanovi. Zapřeli pravdu a trvale se bouřili proti moci Páně. Bylo by pro ně lepší, kdyby se byli vůbec nenarodili; není pro ně odpuštění. Přijali dar Ducha svatého, ale pak ho zapřeli. Nedostane se jim místa v žádné ze sláv. Spolu se Satanem a jeho anděly budou žít po věky v naprosté Temnotě (duchovní nevědomosti – pozn. zpracovatele) a v utrpení (viz Nauky a smlouvy 76:28-35; 44-48).

 

Je čas připravit se na konečný soud.

 

Ve skutečnosti každý den je dnem soudu. Jednáme, vyjadřujeme se a naše myšlenky se řídí podle zákonů nebeského, pozemského nebo podzemského království. Naše každodenní činnost rozhodne, které království bude jednou naším.  …

 

 

926.  Dělení na 4 stupně vědomí (232).   (Přijal Ivo A. Benda)    16.2.2000.  9:37-9:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

Prosím Tě drahý Aštare o zodpovězení otázky, zda „stupně slávy“ odpovídají rozmístění duší do dalších stupňů světů podle vlastních vibrací,stupně vědomí a karmického zatížení v tomto období ?

 

„Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na pravdivost informací v knize „Zásady evangelia“. Tyto „stupně slávy“ odpovídají rozdělení duší, a to takto:

 

1. stupeň slávy je takovým, kdy se duše vrátí do svého původního domova po splnění úkolů, které si před vtělením uložila před Stvořitelem naším milovaným. V dimenzích a tělech toto odpovídá dimenzím od 5. výše, v závislosti na tom, ze které se sem vtělila, tak se vrátí zpět do té dimenze, která odpovídá jeho úrovni vědomí po splnění úkolu – poslání.

 

Pro 2. stupeň slávy království pozemské, platí ta kriteria, která jsou běžná i pro evakuace, tzn. bytost lidská zvládne vibrace v 5. dimenzi, bude budovat Novou Zemi v 5. dimenzi pod vedením Ježíše Krista (viz návštěvy Ježíše Krista).

 

3. stupněm slávy je stupeň těchto přírodních národů, které jsou rozmístněny na 6 planetách této Galaxie, a sem se budou ty duše vtělovat, které se natolik zatížily (svá těla hrubými vibracemi a bloky), že nemohou nyní pokračovat v inkarnacích na Nové Zemi v 5. dimenzi. 3. stupeň slávy je označen slávou proto, že sem mohou postoupit i bytosti Temnoty, které se také inkarnovaly do 3. dimenze na planetě Zemi. „Podzemské království“ znamená, že přírodní národy žijí v přírodě a jsou pod působností přírodních zákonů našeho Otce.

 

4. stupeň znamená inkarnaci do holoproudých vesmírů, tam, kde vládne Temno. Nemají tam krásné planety s přírodou a jsou to ti, kteří si svým počínáním nezaslouží žádný ze tří předchozích stupňů slávy, ano, viz 4. stupeň návratu v Duchovní cestě. Mezi těmito bytostmi budou mnozí dnešní politikové, církevní řídící činitelé a další řídící bytosti, které vědomě pracovali pro Stát démonů - viz „Kristus odhaluje Stát démonů, jeho přisluhovače a jeho oběti“. (Nezaslouží si tedy ani život v krásné přírodě – pozn. zpracovatele.)

 

Toto máš milý Ivo tedy k této otázce. Nyní se ptáš, zda se dá odhadnout procento lidí současné planety Země ve 3. dimenzi, kteří budou takto rozmístěni do těchto 4 stupňů vědomí (slávy). Ano, tato procenta jsi již odhadoval před chvílí správně:

 

Do 1. stupně vědomí se přesune asi 0,5 promile všech obyvatel Země (ze 6-ti miliard), je to tedy asi 3 miliony lidí.

 

Do 2. stupně vědomí se přesune od 5 do 15 % obyvatelstva, toto číslo je právě závislé na současném chování a jednání lidí a na tom, jak obstojí ve všech zkouškách, které jim Stvořitel ukládá (viz Duchovní cesta).

 

Ve 3. stupni vědomí bude naprostá většina současného obyvatelstva, tj. 85 – 95 % všeho lidstva,

 

a ve 4. stupni bude opět malý zlomek, tj. asi 1 promile, tj. asi 6 milionů lidí.

 

Toto jsou naše odhady a tímto je milý Ivo k tomuto řečeno vše. Je třeba se skutečně snažit, neboť tím si volí lidé stovky a tisíce inkarnací v těchto konkrétních oblastech s různou kvalitou životní úrovně, jak vy říkáte. 1. a 2. stupeň znamená podstatně vyšší kvalitu života, než žijete nyní zde, ve středu Evropy v roce 2000.

 

Přeji ti milý Ivo hodně radosti v práci pro Stvořitele a jsem s láskou, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, velice si Tě vážím a jsem rád, že mohu takto lidem dále otevírat své oči a uši.    S láskou  Ivo.

 

(Poznámka zpracovatele čtenáři při šíření textové databáze MICROSOFT WORD: Před tiskem si posuňte kurzorem stránky tak, aby schémata byla vždy na celou stránku.)

 

 

927.  Současné dělení duší na 4 stupně vědomí.  Obr. 1

 

Zpracoval Ivo A. BENDA

 

928.  Sdělení o lásce a o stromu.        (Přijala Drahomíra K.)                                      1.2.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli, mnou vřele milovaný, mohu s Tebou hovořit ?

 

„Ano, dcero, rád ti odpovím na každou otázku.“

 

Chci s Tebou hovořit na téma LÁSKA – o pravé podstatě.

 

„Piš si, dítě moje. Láska je základním stavebním kamenem všeho stvořeného, všeho a všech. Jde o energii kosmického významu. Láska je pravá cesta k tvorbě. Láska není to, za co ji většina spících duší považuje. Není v ní nízké ego, je čistá jako rosa, růže, křišťál, padlý sníh. Je průzračná, plná něhy, pokory, upřímnosti, radosti, štěstí. Láska je tvůrčí postoj k životu. Láska je dávání a přijímání bez omezování, ovládání, hrubostí, nesvobody. Z lásky roste strom, plodí, ochraňuje stínem. Dává svou existencí všechno, co může poskytnout, bez otázky: „Co za to ? “  Strom jenom JE, existuje, stojí stále na stejném místě a je připraven potěšit a pomoci každému, kdo potřebuje. Čistí vzduch a vodu ve svém okolí. Vše přetváří na vyšší úroveň kvality. Tvoří, uzdravuje, posiluje, raduje se ze své existence, miluje vše stvořené a slouží celku do konce dnů. Vše s radostí a pokorou přijímá a žije v harmonii se všemi a se vším. V symbióze se Zemí, cykly ročních dob, s ptáky ve větvích, s větrem „ve vlasech“ natahuje ratolesti ke Slunci. Žije ve světle a lásce. Vše potřebné k jeho existenci mu bylo, je a bude dáno. Strom je oslavou života v řádu stvoření. Poskytuje všechno, přijímá všechno, co ke své existenci potřebuje. Nechce víc než spotřebuje – netouží po peří ptáků, miluje jejich zpěv, přijímá jejich pomoc, žije s nimi ve vzájemné souhře, harmonii. Žije a nechává žít. Dává, co má, poskytuje všechno všem, přijímá, co potřebuje k zachování existence. Ví, že je článkem řetězce, kde vše souvisí se vším. Každý článek plní svoji úlohu pro potřeby celku. Jeden bez druhého nepřežije, každý je potřebný z jiného důvodu. Všichni jsou stejně cenní a potřební. Každý má pro jiného odlišný dar, který má cenu života právě pro toho, kdo si pro něj přijde (kdo o něj žádá pro zachování vlastní existence). Nikdo a nic není bez ceny. Vše je Láska.“

 

Miluji Tě OtčeMatkoSynuDcero StvořiteliLásko. Děkuji Ti. S pokorou a láskou D.

 

 

929.  Sdělení o slovní komunikaci.     (Přijala Drahomíra K.)                                      3.2.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, mohu s Tebou hovořit ?

 

„Ano, dcero.“

 

Můžeš mě poučit o pravém významu slovní komunikace ?

 

„Jistě, piš si, dítě moje milované.

 

Slova, slova, slova – zní ti „v hlavě“. Chápu tvoje rozčarování z přemíry vysílaných slov, která nejsou pravá. Víš, mnoho lidí se ohlušuje zvonky, aby zakrylo obavu z ticha – domnělé prázdnoty, samoty, nudy. Raději hovoří o tom, co jim slina na jazyku přinese (vodopád „prázdných“ slov), aby nemuseli (což podvědomě cítí) mluvit tzv. sami k sobě a se sebou. Aby nenastala konfrontace úvah o smysluplnosti věcí, jevů, činností, dějů, života (jejich konkrétního místa a úkolu v Řádu Vesmíru) s tím, co v současné „realitě“ žijí. Vědomě tuto hlubokou potřebu (vlastní podstaty) dopátrat se skutečného – pravdivého smyslu existence přehlušují prázdným „pokřikem“ umlčujícím (ubíjející) pravá vnitřní hlas. Obracejí se ven místo dovnitř. Pro přemíru tzv. vnějších podnětů jim nezbývá tzv. času věnovat pozornost sobě samým. Výmluvy, omluvy, uhýbání, odbíhání, manévrování, útěk před něčím, co by mohlo být nesnadné, těžké, konfrontační, nevratné, podstatné. Zakrývají si oči (vnitřní zrak), otevírají si ústa. Plýtvají tvůrčí energií, netvoří-li v Pravdě. Pravda je uvnitř, v tichu, klidu a míru. Pravda je uvnitř studny poznání. Studna poznání je uvnitř všeho a všech. V centru. Mozek ani ústa nejsou centrem. Je třeba hledat (hloubat) hluboko, odpovědně a pokorně a opravdově (jak výstižné slovo, že ?). Myšlení je jen jedním z nástrojů poznání, který byl člověku dán. Sám je jen jedním z nástrojů poznání, který byl člověku dán. Sám o sobě však nestačí, není souhrnem všech potřebných nástrojů k pochopení řádu a podstaty existence, tvorby; nevede samo k pravému poznání. Na jednu strunu symfonii nezahraješ.“

 

Děkuji Ti OtčeStvořiteli za poučení. Děkuji !  Drahomíra.

 

 

930.  Sdělení o rozumu a citu.          (Přijala Drahomíra K.)                                        5.2.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Otče, mohu s Tebou hovořit na téma ROZUM a CIT ?

 

„Ano, jistě.

 

Rozum je to, čím se zaštiťují materiálně orientovaní lidé jako jedinou a správnou doktrínu nazírání skutečnosti. Je to úhel, z kterého chladně nazírají tzv. realitu kolem sebe. Posuzují, srovnávají, analyzují prostřednictvím jim známých skutečností (zkušeností) veškeré jevy, děje, události. Postupují chladně krok za krokem vstříc dalším takto nabytým zkušenostem, které jsou jejich životní skutečností. Takto funguje nedokonalý systém ověřování teorií v praxi. Takto funguje tzv. logika, oproštěná od tzv. citového balastu, jak se u vás říká.

 

Druhá krajnost je čistý cit. Cit sám o sobě také nic neřeší. Vytváří iluzi jiné kvality. Vytváří prostředí – ať láskyplné či opačně pólované. Cítím, že jsem unavený, cítím, že někoho mám rád (či něco), cítím ve vzduchu vlhkost, cítím úlevu nebo napětí (jako reakci na něco) …  Cit může mít různou prudkost od velmi příjemné po nejnepříjemnější rovinu.

 

Rozum je sám o sobě bez citu, cit je sám o sobě reakcí (na nějaký podnět) bez rozumu. Dohromady tvoří teprve smysluplnou dvojici. Stane-li se cit základem pro akci, role se obrátí, reaguje rozum. ROZUM – CIT = CIT – ROZUM.

 

Je-li myšlenka (rozumová úvaha = sled myšlenek) bez (+) citu, pouhou chladnou kalkulací, destruuje všechno citlivé – cítící – živé- je-li cit chladný bez rozumu, výsledek je tentýž. Cítí-li dítě vlhko, bude ho cítit, dokud jej někdo nepřebalí; cítí-li někdo nenávist, zášť, závist, bolest, žárlivost, hlad, působí samo o sobě vše zase jen jako pocit (cítění) nenávisti, zášti, závisti, bolesti, žárlivosti, hladu. Energie tohoto cítění (stejné kvality) vysílaná subjektem do okolí – bez vědomé kontroly (spolupráce) rozumem – podloženým citem opačné kvality, zase jenom destruuje, poškozuje, ničí. Je-li cit chladný, posílený (nebo podložený) chladným rozumovým přístupem, vzniká holokaust, stroj na ničení, vyhlazení, destrukci. Je-li však základním citem láska – nosným citem myšlenky, pak rozum plodí láskyplné myšlenky konstruktivnějšího charakteru.

 

 

Jen v tomto spojení LÁSKA + ROZUM je pravá podstata tvorby.

 

 

JEN PRAVÁ LÁSKA spolu s MYŠLENÍM (ne odděleně, ale ruku v ruce) vytváří dvojici vedoucí k moudrému poznání (k moudrosti). Viz vaše pohádka Nesmrtelná teta. Tam, kde vládne Láska a Rozum = MOUDROST, je pravé království (štěstí, radost, svoboda, harmonie). Tam je MÍR, DOSTATEK, PROSPERITA = BOHATSTVÍ.     Nezapomeň:

 

 

ROZUM pouze na křídlech LÁSKY má pravou tvůrčí moc

 

a spolehlivě vede k cíli – k životu ve vyšší rovině (kvalitě, dimenzi).

 

 

S láskou tvůj milující Otec, Matka, Dcera i Syn.“

 

Děkuji Ti z celého srdce, milovaný Stvořiteli, Stvořitelko. Posílám gejzír Lásky naší drahé Zemičce, všem bytostem v celém Stvoření a Tobě zvlášť. S pokorou, úctou a láskou Tvá dcera Drahomíra.

 

 

931.  Úspěšnost mise na východním Slovensku.   (Přijala Drahomíra K.)                     6.2.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Milovaný Stvořiteli, mohu s Tebou mluvit o úspěšnosti poslední návštěvy Iva A. Bendy na Slovensku (Košice) ?  Kolik duší – lidí bylo osloveno celkem ?  Kolik bylo probuzeno ?

 

„Piš si, dcero. Žádná dosavadní mise nebyla tak úspěšná, jako právě tato, o níž dnes hovoříme. První únorový týden roku 2000 je pro Iva, mého milovaného syna, vyvrcholením usilovné činnosti pro lidi na Zemi. Je nádherné toto sledovat.

 

Slovenské obyvatelstvo začalo díky Ivovi uspokojovat svůj hlad po informacích „světelného“ charakteru. Vše jde po spirále geometrickou cestou v urychleném čase vzhůru. Za poslední Ivovy návštěvy východu slovenské země přijalo informace 500 000 lidí. Z toho naprosto „nově“ 3/4 z nich. Probuzeno z dřímoty bylo (je) 15 000 duší. Jsou to většinou tzv. prostí lidé, kteří za sebou mají těžkou („tvrdou“) životní zkušenost. Od úmrtí v rodině nebo svém nejbližším okolí po nedostatek prostředků k životu (nezaměstnaní). Raduji se ze spolupráce všech mých milovaných dětí, která proniká tzv. bariéru prostorů (dimenzí). Celá světelná rodina aktivně spolupracuje na společném cíli nejen s Tebou a Ivem, ale se všemi a vším. Láska obetkla planetu Zemi nevídanou silou. Očistné procesy jsou stále v pohybu, dostávají však „měkčí“ (lokální) podobu. Vaše prosby byly vyslyšeny. Planeta přežije bez nutnosti (celoplanetární) celosvětové katastrofy. Konfrontační planetka mění směr. Buďte vytrvalí, bdělí a aktivní (neuléhat do pasivity, přesně to chtějí ještírci, mít nás jako otupělé ovce – pozn. zpracovatele).

 

Jde o každý den a každou jednotlivou duši.

 

Odložte veškeré obavy z nepochopení a nezdaru.

 

Jsem stále s vámi, u vás a ve vás. Kolektivní dílo se podaří. Milujte se a pracujte. Jdete správným (pravým) směrem. Mám vás rád.

 

Váš OtecStvořitel všeho a všech.“

 

Děkuji Ti, milovaný Otče, děkuji za Iva i za sebe. Děkuji Ti za Tvou nekonečnou lásku k celému Stvoření. Děkuji Ti za každou probuzenou duši, za všechnu milost, kterou nás oblažuješ. Děkuji za pomoc všech bytostí Světla Tvé, jejich i naší planetě Zemi. Děkuji Ti za poskytované poučení, i za toto sdělení.

S láskou, úctou, důvěrou Tvoje milující dcera Drahomíra.

 

 

932.  Také o irských tancích (233).       (Přijal Ivo A. Benda)        13.2.2000.  8:30-8:47 hodin.

                                                                                                                        Místo: Opava.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že takto máš radost ze včerejšího setkání. Bylo zde 51 lidí a tito opět měli možnost si takto vyslechnout naše informace, pro mnohé z nich zcela nové. Ano, nyní se nacházíme nad tebou ve výšce 5 km a strážíme tento prostor. Jsme rádi, že se tito krásní lidé začnou věnovat našim informacím, a že více budou pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Dále milý Ivo se snaž, a uvidíš, jak se bude situace dále vyvíjet.

 

Máš otázku na tyto irské tance. Chtěl bych ti říci, že tyto tance jsou velmi staré, a to z dob Atlantidy, kde se lidé museli zaobírat působením temna. Tyto tance tedy vyjadřují jak život tak i zápas Atlantiďanů o vlastní existenci. Máš radost z těchto krásných písní, kterými proudí život a energie všeho druhu.

 

Ano, opravdu se nyní nacházíme 4 km nad tebou a máme radost, že i tito lidé, kteří toto krásné setkání zorganizovali, začnou pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já mám velikou radost z tohoto setkání a opět další lidé začnou šířit Světlo a lásku kolem sebe. Prosím, milý Ivo, i nadále takto pokračuj v této důležité práci pro Stvořitele našeho milovaného, nyní budou opět další události. Tyto lodě nad Opavou byly našimi formacemi, které takto se prezentovaly a ukázaly lidem, že je ještě něco jiného, než jejich materiál a peníze. Ano, naše láska k lidem planety Země je velká a velká je i touha se s vámi takto spojovat, neboť toto je nyní přáním Stvořitele našeho milovaného. Dále budeme se odcloňovat a budeme se prezentovat vám, lidem pozemským.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

„A nyní se ti hlásím já, Pleja, ano milý Ivo, mám velikou radost nad včerejším setkáním v Opavě a jsem ráda, že takto šíříš Světlo a lásku. Mohu si jen přát, aby těchto lidí bylo stále více, a aby byli stále lepší a lepší.

 

Toto ti s láskou milý Ivo předala Pleja.“

 

Děkuji vám drazí milí přátelé a mám radost nad naší spoluprací při práci pro Stvořitele našeho milovaného. Jsem s vámi, s láskou  Ivo.

 

 

933.  Poselství Ortona.                       (Přijala Helga M.)        22.11.1999.  17:25-18:00 hodin.

                                                                                                                    Místo: Komárno.

 

„Drahá Helga, hlásim sa ti ja, Orton, duchovný ručitel tejto Galaxie.

 

Som stále s tebou, moja milá. Berieš svoju úlohu dosť vážne na to, aby si pochopila, akú prácu je  konať treba. Predurčil som ti rast, pokoj, harmóniu. S láskou v srdci pracuj pre nášho spoločného Stvoriteľa. Tvojou úlohou bude pripájať sa k nám v dobe, v ktorej bude hroziť katastrofa. Sme tu s tebou my, tvoji bratia z Plejád. Drahá Helga, vidíme, ako s láskou pre nášho Stvoriteľa pracuješ. Láskou sa k pochopeniu prepracuješ. Si s nami v spojení. Chápeš, aké zmeny sa dejú teraz na Zemi. Vidíš súvislosti medzi dejmi, ktoré sa tu odohrávajú. No však vedz, že silou lásky sa dá spasiť svet. Nebuď zúfalá kvoli prečinom, ktoré si urobila. Láska ti káže hľadať správny smer.“

 

Nejaké posolstvo pre ľudí, prosím.

 

„Sme stále s vami drahí ľudia s planéty Zem. Veľmi nás mrzí, ako s ňou stále zaobchádzate. Voľu Stvoriteľa prijať nechcete. Však vedzte, váš národ spasený bude a harmóniu lásky v sebe nájde. Skúste lásku tvoriť a s láskou pracovať pre nášho spoločného Stvoriteľa, bo príde deň, keď sám pán lásky Ježíš k nám znova príde. Srdcia svoje len láskyplnou žiarou napľňajte. Ste všetci deťmi svetla a lásky, svoju pýchu navždy pokorte. Zvíťaziť nad láskou sa nedá. Svetlo v dušiach stále noste. Ste deťmi Svetla, ktoré vo vás drieme. Otvorte svoje náručie láske a ňou sa napľňajte, bo príde súdny deň, keď sa od vás iba láska bude. Ste v prítomnosti Boha zasvatení do zázraku stvorenia. Súcit v sebe majte a lásku nám darujte. Sme stále s vami. Budeme vás v srdciach nosiť. Ak budete voľu Stvoriteľa počúvať, láska si vás nájde všetkých včas.

 

Sme stále s vami, mi, vaši priatelia z Vesmíru: Aštara, Ptaah, Semjase, Guetzal, Pleja a Orton.

 

Veľmi pekne ďakujem za tento krásny odkaz.

 

Prosím o kontakt so Shan.

 

Milí ľudia, hovorím k vám ja, vaše Matka Zem. Prosím vás, prebuďte sa. Snažte sa lásku medzi sebou šíriť. Som už moc ustatá z týchto prečinov, ktoré mi stále robíte. Už neznesiem toto utrpenie, ktoré mi stále robíte. Prajem si nájsť lásku, kľud a mier. Naučte sa svoje srdiečka poslúchať, Som s vami navždy spatá. Ste moje deti, ktoré strážim. Prosím vás, už ďalej nemožem strpieť toto ničenie. Svoje srdce dokorán otvorte. Spása je vo hviezdach. Milujte a lásku pre nášho Stvoriteľa pracujte. Potrebujeme vás všetky. Nikoho vynechať nemáme. Lásku rozsievajte a milujte Stvoriteľa nášho. Zposobili ste mi mnoho utrpení, ale Ja vás i ďalej na sebe nosiť chcem. Som navždy s vami, vaša milovaná Shan.“

 

Ďakujeme.

 

 

934.  Spojení se svými MDB.              (Přijala Helga M.)        22.11.1999.  18:46-19:16 hodin.

                                                                                                                    Místo: Komárno.

 

Moj drahý Stvoriteľ, skrze Ježiša Krista ťa prosím o kontakt s mojimi MDB.

 

„sme tu mi, tvoji láskyplní bratia z vyšších dimenzií. Voláme sa Aštara a Irkon. Voláme ťa k nám, aby si sa sústredila plne na naše myšlienky. Si jednou z nás žijúca na tejto Zemi. Sme šťastný, keď ťa vidíme, ako pracuješ pre Lásku. Sme s tebou v stálom prepojení, aj keď sa to nezdá. Naše telá, duše sú v stálom prepojení, aj keď sa to nezdá. Naše telá, duše sú v stálom prepojení. Chceš vedieť, ako to s tebou súvisí. Si spoločná s nami v prepojení cez svoje myšlienkové prúdy. Sú to vibrácie našich tiel. Sústava jemných vľn, ktoré prechádzajú dimenziami.“

 

Vieme sa vzájomne ovplyvňovať ?

 

„Áno. Vašou úlohou tu na Zemi je priniesť nový pohľad do sveta tvorenia vyšších dimenzií. Si v nás ako zrkadlo do duše. V prepojení s nami získavaš informácie z vyšších sfér tvorenia. Hlásime sa ti ja, Aramea z 5. dimenzie pred tebou. Som tvoja sestrička a vrúcne som si priala spojiť sa s tebou. Si vo svetle svojom veľmi krásna a láskyplná. Snažíš sa medzi ľudí rozsievať lásku. Si v prepatá láskou voči nám a stále sa snažíš nás počúvať. Sme s tebou v prepojení a láskou našou ťa obdarúvame. Chceme ti odkázať naše posolstvo pre všetkých ľudí, ktorí toto teraz čítajú.

 

Ste nádhernými detmi Stvoriteľa, ale vašu planétu veľmi ničíte. Ste deťmi Svetla, tak neváhajte a láskou v srdci počúvajte, čo vám chce náš Stvoriteľ odkázať. Si prepatá láskou k vám. Stále počúvaj, čo ti tvoje srdiečko prináša. S láskou sa s tebou lúčime a dúfame, že sa s nami znova niekedy spojíš, tvoji MDB z 5., 6. dimenzie, Aramea a Aštara a Orton z 13. dimenzie nad tebou.“

 

 

935.  Povzbuzení do těžkých časů očisty.   (Přijala Helga M.)  13.12.1999. 22:20-23:00 hodin.

                                                                                                                    Místo: Komárno.

 

„Milá moja, prehováram k tebe ja, tvoj OtecStvoriteľ. Skúškou tvojou je zvládnuť tvoj vzťah k Svetlu. Si nositeľom Svetla. To Svetlo, čo v rukách nosíš, ďalej rozdávaj. Úlohou tvojou bude vziať na seba zodpovednosť. Skúškou tvojou je, či podľahneš Stvoriteľovej túžbe stať sa jednou z nás. Prišla si na Zem, aby si nám pomáhala zdolávať zábrany, aké v sebe nosíš. Mier a pokoj v srdci nos. Si s nami stále v spojení. Budeš s nami v kontakte pri vykonávaní úlohy, ktorú tu máš. Tvojou skúškou je úloha tu tvoja. Čo v srdci nosíš, je láska, ktorá ťa púta k nám. Máme ťa radi. Si naše dieťa. Svojím srdcom načúvaj. Tvojou úlohou je zvládnuť svoj smer. Svojmu srdcu načúvaj. Čo v sebe nosíš, je duch tvoj. Si stále vedená k nám. K životu sa láskou svojou pripútaj. Tvoje srdce ti ukáže správny smer. Maj sa na pozore pred Tmavými silami. Si oddaná láske. Lásku svoju v srdci nos a budeš vítaní.

 

Boli sme tu tvoji priatelia Ptaah, Jamahama, Guetzal a Aštar.

 

 

„Sme radi, že si nás opať zavolala. Sme tu my, tvoji bratia a sestry z výšin, ktoré máš tak veľmi rada. Máme ťa veľmi radi. Sme s tebou v prepojení. Len sa pokús sústrediť sa na nás. My si ťa privoláme spať k nám. Túžbou tvojou je stať sa jednou z nás, ale keď ty si už dávno naša. Sme radi, že si si nás zavolala. Máme ťa veľmi radi. Sme tvojimi bratmi nad tebou. Tvoja túžba stať sa jednou z nás je už dávno splnená. Nedaj sa zlákať. Nezúfaj. Stále sa nad niečím zbytočne trápiš. Si láskou skúšaná. Nebeský Otec si ťa nedá a chráni. Máme ťa veľmi radi. Si slniečkom v našich očiach. Len lepší svet maj na pamati. Je to tvoja myseľ, čo ti káže zaspať na vavrínoch. Uchovaj si nezištnú lásku k nám. Sme tvojimi bratmi  z výšin. Si stále vedená. Pre nás si v očiach našich slniečkom žiarivým. Nedaj sa zlákať hlúposťami.

 

S láskou sa k tebe prikláňame tvoji bratia a sestričky  z výšin Pleja, Orton, Jamahama, Ptaah.“

 

 

936.  Povzbuzení do těžkých časů očisty.   (Přijala Helga M.)  16.12.1999. 22:35-23:11 hodin.

                                                                                                                    Místo: Komárno.

 

Som s láskou s vami deti moje. Zdelenie toto je od Ptaaha, veliteľa Vesmírnej flotily z Plejád a Aštara. Sme stále s vami. Sme vašimi bratmi z vyšších sfér. Srdce naše nám kázalo, aby sme k vám s láskou prichodili. Sme tu, aby bol váš svet krajší. Vaša snaha učiniť ten správny krok nás vedie k tomu, aby sme vám i naďalej pomáhali. Túžite byť jednými z nás, no stále vás láka tá druhá strana. Snažíme sa vám pomáhať, vedieme vaše kroky stále k nám. Sme tu vaši bratia z Plejád.

 

Nosíme vás všetkých v našich srdciach. Budeme vám pomáhať, kým to pojde. Sme radi, keď sa k nám pridávate. Túžime sa spájať s vami v čo najvačšom rozsahu. Budeme stáť pri vás vo vašich ťažkých chvíľach. S láskou sa pripájam ja, Orton, ručiteľ tejto Galaxie. Deti moje, veľmi ma bolí, keď si navzájom takto ubližujete. Blížnemu svojmu pokoja neprejavíte. Čo v srdciach nosíte, je Boží dar Lásky. Otvorte vaše duše Svetlu. Slzy v očiach mám, keď vidím, ako sa trápite. Myseľ čistú máte, bo Božiu múdrosť a lásku v sebe máte. Srdcom naslúchate, čo sa počulo, bude znova počuté. Známe je nám vaše smerovanie. Srdcia boľavé máme, keď vás takto vidíme. Smer váš daný bol, je len na vás, kam sa uberáte. Vyslyšte žiaľ náš. To, po čom v dušiach túžite, sú lúče lásky, dar z nebies. V srdciach vás všetkých nosíme. Máme vás stále radi. Kto v mysli len lásku má, ten sa s ňou stretáva. Udržať smer je vaša správa a nádej. S láskou sa k cieľu dopracujeme. Sme vašimi bratmi a máme vás radi. Kto verí v lásku, ten sám vie, kadiaľ sa vydať má. Túžby vaše splniť vie len láska Otcova. Sme tu vždy s vami. Kto chce lásku znať, ten sa v nej musí vyznať.  Boj o váš život je v Otcových rukách.

 

S láskou k vám prichodíme my, vaši bratia s Plejád, Aštara, Olson, Miriam, Ptaah, Orton a Otec váš nebeský.“

 

Ďakujem.

 

 

937.  Povzbuzení do těžkých časů očisty.   (Přijala Helga M.)   11.1.2000.  16:39-17:11 hodin.

                                                                                                                    Místo: Komárno.

 

„Milá moja Helga, som tu s tebou ja OtecStvoriteľ. Si moje dieťa, náruč svoju láskou napľňaj. Srdce, lásku treba dať. Si naša dieťa. Si v mojom náručí. Srdce svoje blížnemu daj. Nech v sebe rásť ten poklad, čo máš. Si sama sebou, láskou svojou sa chráň. Spas dušu svoju. My ti pomáhame. Oči otvorené maj. Stúpaš hore k nebesám. Chceme ti vyjadriť, že skúšku svoju zvládaš. Maj oči otvorené a stúpaj stále k nám. Príde čas, ktorý už dlho očakávaš. Bude to tvoje prebudenie. Srdce bolavé máš, v mysli však stále maj, si spatá s láskou večnou. Máme ťa radi. Dávame ti znať, čo dal ti pán. Budeš sa vyvíjať. Máš pred sebou veľkú úlohu. Počúvaj hlas svojho srdiečka. Máš svoj um. Si spatá s láskou samou. Si vedená. Budeš skúšaná. Čakaj na odpoveď. Miluj Otca svojho. Tomu, komu srdce svoje prenecháš, bude osud tvoj. Uvedom si, si spásou nás, Svetla. Nebuď smutná. Vašou láskou dospievaš. Máme ťa radi. Uskutočni svoj cieľ. Vedz, že príde čas, ktorý už dlho čakáš. Chceš vedieť, čo ťa čaká a čo neminie. Voľu svoju urovnaj. Vedz, že ti bol ukázaný smer. Si stále naša. Chránime si ťa. Si v nás. Uvedom si už konečne, že si jednou z nás. Si spojená so mnou. Chcem, aby si bola šťastná. Ľúbim ťa. Všetci ťa máme radi. Si Ameitria. Budeš skúšaná. Si vyvolená. Skús sa sústrediť na svoj cieľ. Si u nás vždy vítaná.

 

Boli sme tu s tebou Otec, Orton, tvoj duchovný strážca Ariel, Imanuel, Aštara, Semjase, Archanjel Michael a Ichwan.“

 

Ďakujem, veľmi vás milujem.

 

 

938.  Povzbuzení do těžkých časů očisty – PROMLUVA K NÁRODU VYVOLENÝCH.         1977.

                                                                                                                      Místo: Agartha.

 

Prastarý mýtus Árjů vypovídá o dávné události, při které byla na území dnešní pouště Gobi zničena neznámou katastrofou rasa vyspělé civilizace. Ti co přežili, se rozdělili do dvou skupin, které mají jména Agharta a Shampullah. Říši Aghartu, domov duchovní dokonalosti a esoterické koncentrace řídí představený ezoterické Lože světla. Z této Lože světla – Agharty, bylo v roce 1977 předáno poselství pro Československo, které nezkráceně uvádím:

 

„Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem předků slunného orientu, ze země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby

 

UZRÁL PRO SVŮJ PŘÍŠTÍ VEDOUCÍ ÚKOL V KULTUŘE DUCHA.

 

Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja – znamená setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.

 

A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřete oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádnou prestiž té či oné strany, či té či oné velmoci, ale LÁSKA A ÚCTA K ČLOVĚKU budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů.

 

V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry – éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností.

 

Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších (pozn. T.G.M.), spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství.

 

Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon !

 

Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou Sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu.

 

Zachovejte celému světu LÁSKU !

 

Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzeni. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc.

 

Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí – vaši bratři z Himalájí. Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislosti s nutným vývojovým procesem pro růst duší.

 

Pokoj s vámi !“

 

 

939.  Znovu o ukřižování Krista (234).  (Přijal Ivo A. Benda)    18.2.2000.  15:53-16:10 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Pardubice – Česká Třebová.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že se stále snažíš takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Máš na mě otázku na tu paní H., která ti volala včera večer. Ano, otázka ukřižování Krista je dvojsmyslná. Jednak, že se fyzicky nestala, stala se ale v myšlence mnoha lidí. Neboť když Temno usilovalo o jeho smrt, dostalo Krista před zraky tehdejších lidí do „úzkých“, a přestože byl Kristus před tímto aktem vyměněn za trestance, přesto v očích tehdejších lidí byl ukřižován. Tato operace výměny byla provedena proto, že Kristus nemusel trpět za někoho druhého, neboť karmické zákony platí pro každého člověka, a každý si svoji karmu bere na sebe, nikoliv na druhé či za druhé lidi, kteří si toto přejí. Pro současnou církev je toto velké sousto, a proto z tohoto budou mít jen problémy. Je tam ale mnoho překrouceného, takže toto není jediný jejich problém. Vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného, to znamená, že stále působí přesně Jeho Kosmické zákony (zákony energií), které jsou neměnné. Proto milý Ivo máš tyto informace a takto s nimi můžeš naložit, jak uznáš za vhodné.

 

Dále ti chci sdělit, že se těšíme na naše setkání v Uničově, ano, dále se můžeš takto snažit a uvidíme, jaký to bude mít účinek.

 

Tyto další události, které se blíží, jsou již na spadnutí, tj. očišťování planety Země a dále další kontakty s námi, Vesmírnými lidmi. Nyní tedy máš radost z dosavadních výsledků, a proto tedy se těším na další spolupráci.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, také já tě srdečně zdravím, spolu se mnou také mnoho bratří a sester z lodí vesmírných. Dále se zvyšuje informovanost lidí o nás, a dále se lidé mění k lepšímu zde, ve střední Evropě. Ano, v současné době jste se přehoupli přes zimní vrchol hrubých vibrací, a začíná sezónní růst vibrací s vrcholem v létě každý rok. Toto je dále určováno našimi informacemi a láskou, kterou vysíláme planetě Zemi.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé vesmírní za odpovědi a tato krásná sdělení pro lidi planety Země.  S láskou Ivo.

 

Pro zájemce mohu doporučit také knihu o Ježíšově působení v Evropě „To je mé slovo, alfa a omega, Evagelium Ježíše, Kristem projevené Slovo, které svět nezná“ z Univerzálního života, Litevská 1, 100 00 Praha 10 (i na dobírku).

 

 

940.  O životě Krista – doplňující informace.        (Přijala Helena K.)                        18.2.2000. 

                                                                                 Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, to jsem já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, můžeš se ptát.“

 

Milý Ortone, děkuji, že s tebou mohu hovořit, protože se budu hodně ptát. Prosím tě Ortone, když jsi žil na Zemi jako Ježíš Kristus, byl jsi ženatý ?

 

„Helenko, ano byl, Ivo ti to říkal a je to pravda, a já ti to potvrzuji. Žil jsem v Japonsku a měl jsem hodně dětí, 5 dcer a 3 syny a byl jsem šťastný. Žil jsem jako každý obyčejný člověk.“

 

Byl jsi jako Ježíš ukřižovaný (fyzicky) ?

 

Nebyl jsem ukřižovaný, ale jak se to stalo. Na kříži byl jiný muž. Já jsem odešel do Japonska a tam jsem žil.“

 

Do kolika roků jsi pak žil ?

 

Žil jsem 78 let a pak jsem odešel k Otci - Prvotnímu Stvořiteli všeho a všech.“

 

Učedníci o tobě věděli, že jsi v Japonsku ?

 

„Ne, nevěděli to, protože se o to nezajímali. Já jsem odešel do Nebe, a pak se vrátil do Japonska.“

 

Uzavřel jsi sňatek na věčnost Ortone ?

 

„Uzavřel jsem sňatek na úřadě tak, jak to bylo zvykem v té době. Sňatek na věčnost začal až v Církvi za doby Josefa Smitha, začaly se stavět chrámy a tyto obřady se tam konaly. Já jsem byl zpečetěn Otcem Stvořitelem všeho a všech námi milovaným už dříve, než jsme byli na úřadě.“

 

Ortone, je důležité uzavírat manželství na věčnost ?

 

„Helenko, ano, je to důležité, to je to nejdůležitější pro nynější stupeň slávy v Božím Království. V Církvi vás to učí správně.“

 

Já jsem neuzavřela sňatek na věčnost, takže do nejvyššího stupně slávy v Božím Království se nedostanu ?

 

„Helenko, tak ho uzavřeš teď anebo v době Milénia, ale podmínky jsou stejné pro všechny. Budeš mít ještě šanci jako všichni ostatní.“

 

Proč jsi byl zrovna v Japonsku ?

 

„Protože mě tam nikdo neznal v té době, abych měl klid a splnil úkol manželství, abych všechno splnil, co bylo nutné pro mé oslavení.

 

Milá Helenko, chci ti poděkovat za to, jak pracuješ pro lidi. Jsem rád, že si všechno takto ověřujete a ty se zdokonaluješ v kontaktech. Pokračuj tak dále a hodně čti duchovní knihy, medituj, to teď hodně potřebujete všichni.

 

Helenko, už budeme končit, zase se zítra spoj se mnou a budeme si takto povídat, ale dneska už je hodně hodin, měla bys jít spát. Já se s tebou loučím s Láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie. Vyřiď pozdrav Ivovi.“

 

Děkuji ti Ortonku za povídání a já se budu snažit zdokonalovat ve všech věcech. Loučím se s Láskou sestra Helena z planety Země.

 

 

941.  O životě Krista – doplňující informace.        (Přijala Helena K.)                        20.2.2000. 

                                                                                 Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, jsem tady já, Orton, duchovní ručitel Galaxie a tvoje MDB.“

 

Milý Ortonku, můžeme pokračovat v otázkách, které mám připravené. Jak jsi živil rodinu, když jsi byl zde na Zemi jako Ježíš Kristus ?

 

„Helenko, to byla úplně jiná doba na Zemi a také v Japonsku to bylo jiné.“

 

Chodil jsi do práce ?

 

„Helenko, do práce jsem nechodil jak to je teď, pracoval jsem doma, vyráběl jsem různé výrobky ze dřeva a prodával nebo vyměňoval za jiné nám potřebné zboží. Také jsme si sami pěstovali zeleninu, ovoce a různé plodiny k obživě. Neměli jsme ani takové nároky, jako jsou ve vaší době. Žilo se skromně a hodnotně. Byl jsem vyučen tesařem. Měl jsem tu práci rád. Když někdo dělá práci s láskou, tak ji má rád a najde k ní vztah a daří se mu v ní.“

 

Prosím tě, co po tobě zůstalo v Japonsku ?  (Otázka od Iva.)

 

Helenko, láska k lidem a přírodě i věcem a život podle evangelia, příklad, jak by měli lidé žít v lásce a evangeliu. To jsem také předal mým dětem a ty to předávají dále. Ivo ti už řekl reiki, ano, ty jsou ode mne. Učil jsem lidi léčit silou myšlení a energie, a samozřejmě pozitivní myšlení. Miloval jsem všechny lidi bez rozdílu a předával jsem jim vše, co jsem dostal od Otce - Stvořitele prvotního všeho a všech mnou milovaného. Hlavně lásku a s tím i všechny pozitivní věci spojeny, však to už sama víš, učila jsi mé evangelium. Když jsem se oženil, věnoval jsem se hodně rodině, manželce, dětem. Nejvíce času jsem věnoval lidem předtím Japonskem. To byla služba na plný úvazek, jak to teď dělají misionáři v Církvi. Naučil jsem se spoustu hodnotných věcí od lidí, kterým jsem sloužil. Služba druhým vždycky obohatí život sloužícímu. Přišel jsem na Zemi oslavit jméno Otce - Prvotního Stvořitele všeho a všech mnou milovaného.“

 

Ortone, byl jsi také v Americe ?

 

„Ano Helenko, byl jsem v Americe jen krátce, to byl můj úkol. Byl jsem všude, kde mě Otec poslal. Víš že jsem plnil vždy Jeho vůli.“

 

Já nemůžu najít stvrzenky o zaplacení …, můžeš mi prosím tě pomoci, kde jsem je tak pečlivě uklidila ?

 

„Milá Helenko, jsi moc pečlivá, až přepečlivá, přesně tak, jak si to teď myslíš, z písma ty verše, ano, tak to s tebou je. To se často lidem stává a já se jim ani nedivím, protože toho mají zbytečně mnoho, protože takto to po vás chtějí úřady. Ještírci vám to tady pěkně zamotali a zkomplikovali (zavedení systému těchto úřadů – pozn. zpracovatele). Podívej se nahoře do skříně, vytáhni ty knihy nahoře, vem si k tomu stůl a najdeš je, to udělej ale až zítra, dnes už jdi spát. Zítra brzy vstáváš a budeš vyřizovat na úřadech, tak se na to pořádně vyspi. Hlavně vysílej lásku a v klidu všechno vyřídíš. Nenechej  se nikým a ničím ovládat.“

 

Děkuji ti moc Ortonku za všechno, já se budu snažit takto všechno splnit a vyřídit. Hlavně to děkuji za ty stvrzenky, které tolik hledám a potřebuji. Loučím se s láskou a posílám pozdravy všem ostatním bratrům a sestrám, kteří jsou s tebou. Sestra Helena z planety Země z České Lípy.

 

 

942.  Rozhovor.                                     (Přijala Jarmila P.)                                       10.2.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Dnes odpoledne to začalo a prokecali jsme celé odpoledne a každý další den. Mluvili jsme o všem možném i nemožném. První se přihlásil Ptaah jako můj ochránce (mám prý jich spoustu). (I když jméno neřekl, musela jsem si ho zjistit). Nepředstavují se záměrně, mám se naučit je rozeznávat od Sil temna (ještírků). Ó, to je nádhera, co ?  Prý by nevadilo, kdybych je poznala i mezi sebou. Zaznamenám jen důležité:

 

Duchovní princip stvoření 2 k 1, dva k jedné, dva v jednom.

 

Poslání ? Život pro lidi, žít pro lásku a Světlo, šířit světlo, světelné meditace, až přijdou těžké časy, být utěšitelkou, pevným sloupem, pilířem.

 

Meditace za vystoupení vesmírných přátel v naší české televizi v neděli, prosit každou neděli od 22 hodin Boha Stvořitele a vesmírné přátele, Aštara Šerana, Ptaaha a jiné aby vystoupili v České televizi. Prosbu vysílat minimálně 10 minut.

 

Také říkali, že je se mnou nebývalá legrace (řekla jsem sranda), i když v podstatě nadávám, nemají tato slova hrubé vibrace, až na výjimky – jsem upozorňována. Třeba nevěděli co znamená: „Ježkovy oči, krůtí brko, bajska, přepickovala, vypletanit  … se do vejšky – to se jim líbilo nejvíc, řekla jsem to v souvislosti s ještírky.

 

Každý by (i já) se měl naučit odpouštět, nelpět na hmotě, žít lásku a Světlo a vyzařovat je.

 

 

943.  Rozhovor.                                     (Přijala Jarmila P.)                                       17.2.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Dnes jsem, to je 17.2.1999, zase chtěla, aby mi moji milovaní řekli něco zvláštního: Až se naučím rozeznávat je od ještírků a mezi sebou, budu se učit jejich myšlení – (to opravdu neznám.) Je to MYŠLENÍ CELKU – znamená hodnocení myšlenky, hmoty, věci atd. z VÍCE STRAN.

 

Děkuji moji milovaní, ani se neloučím, vždyť jsme v kontaktu pořád.

 

 

944.  Bůh studuje myšlení lidí.               (Přijala Jarmila P.)                                      18.2.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Dnes mám zase něco výjimečného, telepaticky vysílá sám Bůh, Otec, Prvotní Stvořitel:

 

„Povídáme si vlastně stále, kromě doby, kdy spíš. Mimo jiné, chtěl bych od tebe, abys nám přiblížila myšlení lidí.“

 

Bože, ty přece znáš naše myšlenky.

 

„Ano, ale ty náhlé zvraty.“

 

Mohu to vzít ze svého hlediska ?

 

„Jak jinak.“

 

Lidé jsou ovlivňováni všemi sférami, podle toho, kam svým myšlením náleží. Mohou být i nejvyšší, hodně vysoké, nižší i nejnižší, tzv. ještírci a Temno. Dále jsou ještě ovlivňováni svým nadvědomím, podvědomím, vědomím (egem).

 

 

945.  Rozhovor.                                     (Přijala Jarmila P.)                                       25.2.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Dnes jsme se domluvili, že si popovídáme všichni dohromady. Bůh, Otec řekl (telepaticky), že se má v mém životě odehrát nějaký mezník, nemám se ničeho bát, jsou s Ježíšem stále se mnou a budou mi radit a upozorňovat.

 

Mluvila jsem s vesmírnými přáteli, jak říkám brášky, a tím myslím i sestřičky.

 

„S kým chceš mluvit nejdřív ?“

 

Říkám že s každým, kdo chce mluvit se mnou.

 

„To nejde.“

 

Tak mě napadlo, že už jsem dlouho nemluvila s Aštarem. Říkal, že si mám dát dnes pozor, že přijdou ti druzí. A přišli. Už jsem se vypravovala do práce, když se ozvalo (telepaticky):

 

„Máš na Boha velký vliv, pros také za nás.“

 

Zeptala jsem se (telepaticky): A kdo jste ?

 

„Jsme Síly světla.“

 

A já na to zase: Vy nejste Síly světla, protože Síly světla mají u Boha Otce požehnáno a mohou za sebe prosit samy. Tento rozhovor okamžitě skončil a ozval se sám Bůh, Otec, Stvořitel všeho a všech prvotní a řekl:

 

„Výborně, prohlédla jsi i to, že tě chtěli oklamat.“

 

(Následovala chvála, což nebudu psát), zkrátka měli všichni radost, i vesmírní přátelé i já. Po spojení modlitbou, Bůh Otec ještě řekl:

 

„Síly temna musí napřed Světlo a lásku žít, teprve pak může být za ně prošeno.“

 

Děkuji za všechno vám moji nejmilejší i milovaným vesmírným přátelům. Dnes jsem také mluvila chvíli s Plejou.

 

 

946.  Rozhovor.                                     (Přijala Jarmila P.)                                         1.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Dnes bych chtěla napsat ještě o jedné mojí chybě, kterou jsem udělala před jinou, aby si nikdo nemyslel, kdo bude číst, že je to tak snadné. Tak tedy, podlehla jsem ostatním, kteří hodnotili chyby našich sousedů a jiných. Zase šlo o to, jestli ještě umím prosit za odpuštění a prosila jsem. Toto je větší chyba, protože člověk má být shovívavý k chybám a nedostatkům svých bližních a když má také něco říci, může ukázat na jeho kladné vlastnosti, a zároveň se má naučit všem odpouštět, i těm, co mu denně ubližují, protože jsme děti jednoho Boha – Otce.

 

 

947.  Rozhovor o Pravdě.                      (Přijala Jarmila P.)                                         3.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

Ježíš mi dnes řekl:

 

Lidstvo se brzy doví pravdu o mém zrození a mnozí mě ZASE neuznají i zavrhnou. Toto byl důvod, proč mě nepřijali v mém pozemském rodišti.

 

Řekla jsi: Ježíš byl (je) a bude čistý a čistý zůstal i po životě na Zemi. A proto slyš: Ode dneška rozeznáš bezpečně i telepatické myšlenky, nemusíš se ničeho bát, budu ti s Otcem pomáhat, jsme stále s tebou. Během života na Zemi jsem si se svou pozemskou matkou opravdu moc nerozuměl, tím odpovídám na otázky tebou nevyřčené, zato ale v tvém srdci stále ti trápící.“

 

Děkuji ti Ježíši.“

 

 

948.  Rozhovor o Pravdě.                      (Přijala Jarmila P.)                                         4.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Pravda je jednoduchá, čím složitější je učení, tím dál je od Pravdy, BohaOtce Všemohoucího.

 

Království Boží je v nás, v každém z nás. Bylo mi Vámi odhaleno pomocí lásky a Světla. Děkuji všem.

 

Pravda je založena na Lásce, Světle (informaci), (Tmě informace chybí), míru, celku, odpuštění, toleranci. Pro lidi pokoře k Bohu Otci a Ježíši, svobodné vůli, v pomoci bližnímu (to jsou všichni, nejenom přátelé), skromnosti, obětavosti, pochopení. Ne však boji za pravdu, bojem se zlo násobí, kdežto láskou, pochopením zla ubývá. (Ostatně zlo se  vždycky zničilo vzájemně.)

 

Pravda je tak úžasná, kdyby tisíckrát pošlapaná, zase se zvedne a vypluje na povrch pramen čistý od všech nánosů věků a dob.

 

Děkuji vám moji milí.

 

 

949.  Rozhovor o duchovnu.                (Přijala Jarmila P.)                                        10.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Pravé duchovno pracuje tiše, skrytě, bez slávy, s láskou, pokorou, čistotou, bez pýchy a nároku na odměnu. Vždyť toto je dostatečná odměna pracovat pro Boha - Otce, Stvořitele všeho a všech prvotního, Ježíše, pro Světlo a všechny.“

 

 

950.  Nemám oddalovat důležité zkoušky.   (Přijala Jarmila P.)                                 17.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

Bůh Otec a Ježíš:

 

„Brzy budeš povolána, abys vystoupila, budou se dít různé nepochopitelné věci, lidí, kteří budou rozumět, bude málo, budeš žádána, abys vysvětlovala (říkat pravdu), proto neoddaluj své zkoušky, budeš muset být prověřena, žádoucí je, abys měla už po nich. Budeme ti pomáhat.“

 

Děkuji vám.

 

 

951.  Rozhovor o duchovní lásce.         (Přijala Jarmila P.)                                        21.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Duchovní láska sjednocuje, je to celek, jen nám ve hrubé hmotě se zdá, že jsme odděleni, jsme však také součástí celku.“

 

Děkuji vám všem.

 

 

952.  Rozhovor o zasahování.               (Přijala Jarmila P.)                                        23.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

Bůh Otec:

 

Nezasahuj, když budeš zasahovat, obrátí se vše proti tobě, však už to víš ze zkušenosti, i když jsi chtěla pomáhat, nakonec se to vždycky obrátilo proti tobě. Každý si musí svoji metlu uplést na sebe sám, každý se musí sám změnit, pochopit a zachránit se sám. Nebude už obětních beránků – nastává spravedlnost, jak kdo sel, tak bude sklízet. Přichází doba větších změn – ty velké budou až v roce 2000. I když Čechy zůstanou poměrně ušetřeny (také zde budou očistné procesy – pozn. zpracovatele), budou ovlivněny dramaty jiných okolních států, takže i tady dojde ke změnám ve vývoji a myšlení. Nikdy si však český národe nemysli, že jsi u Mě nadřazený nebo bude i s tebou zle.“

 

Moc děkuji.

 

 

953.  Doba odplaty.                             (Přijala Jarmila P.)                                        25.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

„Dobře poslouchej a správně zapiš, Bůh Otec: Nastává doba odplaty. Nyní ještě výrazněji budou lidé cítit jak jednají, jak se chovají, jak ubližují jiným, (př.: Jak to, že mi pořád ubližují – aha, včera nebo minulý týden jsem ublížil někomu já.)“

 

 

954.  Cíl člověka na Zemi.                    (Přijala Jarmila P.)                                        25.3.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

„Objevila jsi království Boží, co s tím uděláš ? “

 

Nevím co mám dělat, Bože Otče a Ježíši, prosím, veďte mě.

 

Cílem člověka na Zemi není ani možnost povídat si telepaticky s vesmírnými bratry (nevylučuji), ale objevit království Boží v sobě, tak, jak říkal Ježíš, nikdy ho nikdo z lidí nepřekonal a nepřekonatelný na Zemi zůstane.“

 

 

955.  Rozhovor o duchovním člověku.    (Přijala Jarmila P.)                                        9.9.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Člověk duchovní roste všeobecnou láskou a odpuštěním, které usmiřuje všechny.“

 

Děkuji.

 

 

956.  Rozhovor o dnešku.                 (Přijala Jarmila P.)                                            17.9.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

Bůh Otec a Ježíš:

 

„Nastala doba náhlých zvratů, to je spravedlnosti. Nyní jako nikdy předtím budou odhaleni podvodníci, zloději apod. a dostane se jim náležité odplaty.“ (A to i za minulé životy – pozn. zpracovatele.)

 

Děkuji Vám moji milovaní.

 

 

957.  Rozhovor o zkoušce.               (Přijala Jarmila P.)                                            20.9.1999. 

                                                                                 Místo: Strakonicko.

 

Bůh Otec a Ježíš: „Zkouška.“

 

Bůh Otec: „Miluješ mě dcero moje ?“

 

Jak se můžeš tak ptát, vždyť to přece víš, miluji tě celým svým srdcem a celou svou duší.

 

Bůh Otec: „Budeš to muset dokázat.“

 

Jak ?

 

Bůh Otec: „Různí lidé budou zpochybňovat Mou existenci (Sil světla) i vesmírných přátel – budou je zaměňovat s ještírky. Na tobě bude zastat se nás. Jen si nemysli, že je to tak snadné, uvidíš.“

 

Děkuji Ti.

 

Ježíš: „Miluješ mě má milá ?“

 

Vždyť víš, jako Boha Otce, tak i Tebe milý Ježíši, miluji.

 

Ježíš: „Tak platí to samé, vždyť už víš.“

 

Bůh Otec a Ježíš: „I dále budeme s tebou, budeme ti pomáhat.“

 

Děkuji Vám moji z nejmilejších Bože Otče a Ježíši.

 

Aštar: „Mne také miluješ ?“

 

Ano, miluji všechny a všechno.

 

 

958.  Rozhovor o zkoušce.               (Přijala Jarmila P.)                                            20.9.1999. 

                                                                                                Místo: Strakonicko.

Síly temna: „Nás také miluješ ?“

 

Ano, všechny miluji podle zákona Boží vůle a Boží lásky.

 

Síly temna: „Tak bys mohla pro nás také něco udělat.“

 

Co ?

 

Síly temna: „Máš na Boha Otce velký vliv, tak by ses mohla u něho za nás přimluvit.“

 

Bůh Otec vám vzkazuje, že máte napřed žít Lásku a Světlo a pak bude možná přímluva.

 

Síly temna: „Co je to ?“

 

To je neubližovat sobě ani jiným.

 

Síly temna: „Děkujeme.“

 

Bůh Otec: „Končit hovor.“

 

Děkuji Ti Otče.

 

 

959.  Přechod Země do vyšších vibrací.     (Přijala Jarmila P.)                                 21.10.1999. 

                                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bůh Otec a Ježíš: „Země bude přecházet do vyšších vibrací pozvolna, postupně v klidu, ani to nezaregistrujete, a budou se sem rodit děti s vyššími vibracemi. Už se tak děje několik let.“ (Vibrace prostředí a duší musí být shodné ! Nižší duše se sem již nemohou vtělovat, jsou rozřazeny na jiné planety – pozn. zpracovatele)

 

Děkuji Vám.

 

 

960.  Prosba za planetu Zemi.                   (Přijala Jarmila P.)                                 13.12.1999. 

                                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Čtu knihu „Rozhovory … II“ a nemám ráda ničení a jakoukoliv zkázu, kromě toho planeta Země je velice krásná – mohu tedy za ni prosit ?

 

Bůh Otec Stvořitel prvotní a Ježíš: „Ano, smíš.“

 

Prosím Tě Bože Otče Stvořiteli všeho a všech prvotní a Tebe Ježíši, prosím všechny nejvyšší duchovní bytosti Sil světla a všechny Síly světla o duchovní pomoc, podporu a ochranu pro planetu Zemi a její obyvatele.

 

Bůh Otec Stvořitel prvotní a Ježíš: „Ano, Zemi se dostane duchovní pomoci a na rozdíl od jiných planet přejde do vyšších vibrací postupně, celkem v klidu (nebude nutná velká očista, ale nejsou ještě vyloučeny větší či menší). Také nemáme rádi ničení a tvoji prosbu vítáme.“

 

Děkuji vám všem moji nejmilejší z celého srdce. Posílám Vám lásku i planetě Zemi.

 

„Tady Plejáďané: „Neboj se nás, my ti nechceme ublížit, myslíme tak jako náš Stvořitel prvotní a ty, také nemáme rádi ničení – budeme vám pomáhat.“

 

Děkuji vám.

 

Ježíš: „Nevěř všemu co zachytíš, ale prověřuj. Záměna může nastat i v mém případě i Boha Otce Stvořitele prvotního. Je to pro tebe zkouška, jestli nás poznáš. Měla bys nás poznat už podle sdělení (když jsou typická), zpravidla jsem to já a Bůh Otec prvotní po tvé motlitbě k nám. (Napiš si tu změněnou ke mně.)

 

Modlitba:

 

Můj nejmilejší Ježíši,

vím, že jsi v mé m srdci,

a že jsi zemřel za hříchy světa.

Svěřuji ti svůj život.

Chci s tebou žít.

                            Amen.“

 

Děkuji Ti můj nejmilejší Ježíši.

 

 

961.  Plán Stvořitele.                             (Přijala Jarmila P.)                                         3.1.2000. 

                                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Hovoří (telepaticky) Bůh Otec Stvořitel prvotní: Všem hledajícím:

 

„Lidé potřebují mít naději, a proto bys mohla část sdělení určených lidem poslat k uveřejnění. Nedoporučuji též ani adresu uveřejňovat. Tato nemoc (bolest v kříži) je pro tebe zkouška i pro tvé blízké, však ve větší míře je tvým postupem, zastavením, stabilizováním, tedy dobrodiním. Neptej se na svou duchovní cestu, vždyť jsem pořád s tebou, včas se všechno dovíš, co budeš potřebovat.“

 

Děkuji moc Bože Otče.

 

Aha, jedem dál:

 

Bůh Otec Stvořitel prvotní: „(Vždyť ty už víš.)

 

Můj určitý plán – pořád ještě není dokončen,

připravuji něco nového, zvláštního, originálního,

pořád mám mnoho nápadů,

a sílí Moje víra v poslední trumfy, (že neselžou)

a tak to má být.

 

Překvapeni (ohromeni) nebudou jen lidé ve světech hmotných (obyvatelé Země a jiných hmotných), ale i ve vyšších světech polohmotných i čistě duchovních.

 

A proto, že je tento plán zatím tajný, nebudu už říkat k tomuto podrobnosti – leda až se naplní čas. Možná mnohé vytušíš – ale zatím raději mlč.“

 

Děkuji z celého srdce Bože Otče a též tě takto miluji, vždyť víš.

 

A ještě Bůh Otec Stvořitel prvotní:

 

„Ubližuje ostatním to, co vychází – to je špatné slovo či myšlenka a ne to, co vchází (jídlo, pití), to může ublížit pouze jednomu (tomu kdo jí). O tomto bylo už také mnohé napsáno a řečeno a platí stále: Nepřejídat se, tedy:

 

Jez do polo syta, pij do polo pita,

vyjdou ti nadlouho léta.

 

Jinak také:

 

Škodí všechno, čeho je moc

a nevadí nic, čeho je málo.

 

Ano, to je ode Mne všechno pro dnešek.“

 

Děkuji dnes již potřetí

Bože Otče Stvořiteli prvotní.

 

 

962.  Sdělení.                                       (Přijala Jaroslav H.)       8.12.1999.    7:40-8:20 hodin.

                                                                                                Místo: Praha.

 Prosím, svoje milé MDB, svojich mysliach vesmírnych priateľov o krátku prognózu do budúcnosti pre všetkých – prosím.

„Áno, Jarko, sme tu tvoje MDB i tvoji priatelia – pre niekoho vesmírny pre iného zase iný, ale vždy tí samí pre všetkých v súčasných nadchádzajúcich časoch. Áno pozorujeme, že teraz už máš snahu i viac smerovať konkrétnejšie otázky na nás, tak ako sa stále viac a viac sám vyvíjaš a zdokonaluješ – nenechávaš to len na nás, čo ti chceme povedať.

 

Áno chceš niečo pre všetkých, takže :

 

Ľudia, ľudia milí a príjemní – vy všetci, čo už ste na istej vlastnej ceste, ale i vy, čo ešte na ňu nechcete alebo neviete nastúpiť. Je všetko tak pripravené a zariadené v tom veľkom Kozmickom merítku, že nikto neunikne tomu, čo si pripravil v minulosti a hlavne, hlavne pripravuje v súčasnosti. Skutočne dochádza u všetkých a všade bez rozdielu ku sledovaniu myslenia a činenia Vás všetkých o tom nemajte už pochýb. Sposoby, ako k tomu dochádza, už boli spomenuté v „Rozhovoroch“, nebudeme ich opakovať.

 

Všetko tak, ako bolo napísané a sdelené mnohým roznym ľuďom, ľuďom citlivým pre príjem našich signálov tu na území Českej i Slovenskej republiky, ale i všade vo svete, je čistá pravda, neoddiskutovateľná pravda, ktorá sa vám teraz pomaly, pomaly ale iste bude prejavovať vo vašich súčasných fyzických životoch.

 

Hodne bolo povedané o tzv. planetke, o katastrofe a akciách nás vesmírnych ľudí na záchranu tých, čo ešte možu byť prospešnými v ďalšom vývoji planety Zem – ale ….

 

-         dochádza k istým korekciám a zmenám povodného plánu, k zmenám a variantám, ktoré riadi len náš Pán najvyšší Stvoriteľ jediný (díky dosavadního zvládnutí některých kritických situací Silami světla – pozn. zpracovatele). Dochádza k možnostiam i ľahšieho prechodu na vyššiu hladinu bytia i takým sposobom, ktorý ešte nebol dosiaľ tak rozsiahle definovaný, ako to budeme definovať teraz. Je len na ďalších, ktorí tieto záznamy budú mať možnosť kontrolovať, čítať a sondovať či sú čisté, či ich dajú k vačšiemu zverejneniu a oznámeniu vačšiemu okruhu ľudí. Varianta sa mení v zmysle práce pozitívne ladených ľudí, a ich cieľavedomému posobeniu na iných, vlastným samostatným duchovným rastom v pozitívnom zmysle. Prichádza sa na možnosti zmeniť v súčinnosti posobenia fotonového pásu Centrálneho Slnka – kedy sa norí Slnečná sústava do jeho posobenia v týchto stežejných 3 rokoch, a vzniká tým pozitívna sila spojená i s prácou vás, pozitívne ladených ľuďoch na sebe a pre iných.

 

Tým, že v sebe čistím fyzické a duchovné hladiny, tým seba ale i svoje jednanie navonok mením v pozitívne, a tým krásne ovplyvňujem auru našej Matičky Zeme. Je všetko tak sondované a sledované, že keď sa skutočne viac a viac ľudí takto krásne začne otvárať a skutočne meniť – meniť ľudia milí sami od seba a svojou prácou – nespoliehajúc sa na záchranu z našej strany – Vy vlastnou prácou a pozitívnym prístupom dokážete ovplyvniť vedomie najprv v svojom blízkom okolí, ale potom postupne i ďalej a ďalej.

 

Sledujeme tieto výkyvy – hodne závislé i na okolných javoch. Nesledujte milí len okolné javy, sledujte hlavne samých seba a sami v sebe hľadajte tú pevnú a stabilnú schránku večného bytia – tej silnej a žiariacej JÁ JSEM PRÍTOMNOSTI, ktorá je stále vo vás a čaká na váš prístup k sebe – k sebe sa podívam a do seba nahliadnem. Nebáť sa.

Sposoby, ako k tomu pristupovať, už boli mnohokrát naznačované, zapisované a mnohokrát opakované.

Takže je skutočne na vás všetkých, čo už iste tieto informácie máte, aby ste sami v sebe začali skutočne fyzicky, denne a každou chvíľkou myslieť na tie rady, ktoré sú vám takto krásne predávané z vyšších sfér bytia, aby ste mohli skutočne sami v sebe tu fyzicky v prostredí tejto krásnej planéty dokázať sa vymaniť z vlastného omedzovania sa.

 

Dochádza sa k variantám len miestnych katastrof – nie katastrofy celoplanetárnej. Tak, ako sa bude meniť vedomie tej ktorej oblasti Zeme, tak i hneď následne prídu odvetné tlaky Matky Zeme na obyvateľov, tej danej oblasti. Tlaky vo forme zvýšenej frekvencie katastrof – záplav, zemetrasení, búrok a samozrejme aj nemocí. Tí, čo sú pozitívne ladení sú zachránení istým sposobom i v týchto oblastiach.

 

Dochádza k celoplanetárnej postupnej selekcii milí, všetci, čo ste ochotní sledovať naše oznámenia. K celoplanetárnej selekcii v zmysle reinkarnácií. Duše, ktoré odídu v týchto miestnych katastrofách, už nebudú ďalej pripustené vracať sa do povodného miesta, ani do oblasti, ani na planétu Zem. Dochádza k postupnej inkarnácii ďalších a ďalších pozitívne ladených, ktorí budú prispievať ďalej a ďalej k ďalšej pozitívne rastúcej sile, ktorá nakoniec zmení všetko do iných podmienok. Globálna zmena životných podmienok vás milí ľudia, bude prichádzať za veľmi dlhé obdobie tak, ako naštartujeme týmto postupným nenásilným a krásnym sposobom tento dokonalý plán Stvoriteľa nášho jediného. Varianta razantnej zmeny podmienok tu na planéte Zem dopadom negatívne nabitej energie z planétok sa opúšťa. Prichádza iná, síce nie tak rýchla ale omnoho, omnoho trvácnejšia a stabilnejšia.

 

Nie, len nenásilná postupná a pohodová zmena v myslení ľudí a ich vlastná práca na sebe prinesie výsledky – ALE, A PAMATUJTE TO VŠETCI, ČO EŠTE NECHCETE UZNAŤ (vysvetlenie – predpokladám uznať – napísané slovo som nedokázal inak prelúštiť ) – tieto pravdivé slová – vám všetkým už nebude dovolené navracať sa do týchto prostor pozitívneho posobenia tých, čo sú ochotní takto krásne pracovať. Už nebudete fyzicky pripustení k tomu, aby ste systematicky a škodlivo ničili to, čo budú všetci pomaly a poctivo pozitívne budovať. Áno, budeme potom pomáhať i MY, až dojde k istým pozitívnym zmenám – postupným vo vedomí celoplanetárneho bytia. Áno, navrátime faunu a flóru na miesta, ktoré im patria, a ktoré museli opustiť, pre zachovanie genofondu a tak nádhernej a krásnej databanky. Všetci tí, čo vytvoria krásne vazby na svoje všetky MDB a to zdorazňujeme milí, akonáhle dosiahnete svojho vnútorného spojenia na svoje MDB a to má každý možnosť, opakujeme každý bez rozdielu – budete už nimi vedení tak, aby ste nesklzli z nastúpenej cesty a krásne začali plniť tento dokonalý Stvoriteľov plán. A tí, čo ešte nebudú chcieť nastúpiť do tohoto zázračného plánu Stvoriteľa nášho, budú k nemu pripustení až po dlhej dobe svojho žitia na iných vhodných planétach, kam sa už budú postupne takto inkarnovať. Áno, je všetko zrýchlené milí v tom zmysle, že budú narastať čistiace katastrofy v okolí týchto negatívne nabitých ľudí i v nich samých. Ich nemoci ich zlikvidujú tak rýchle, že už nebude možné zastaviť tento celoplanetárny čistiaci stroj. 

Áno milí naši, úprimný a pohodoví. Celoplanetárne pračka, ktorá sa roztočila do stále vačších a vačších obrátok, sa už nezastaví ani na chvíľu a svojím Kozmickým posobením zmetie všetko, čo jej bude stáť v ceste. 

Nastupujete cestu, ktorá je už dopredu krásne pripravená a ste už teraz aktívnymi účastníkmi ale už dopredu a veľmi pečlivo pripravovaného plánu Stvoriteľa nášho prvotného a jediného, ktorý takto postupne a cez svojich ďalších a ďalších pomocníkov splieta reťaz Lásky, pokoja, kľudu a radosti.

 

Áno milí, táto reťaz bude stále viac a viac obopínať ľudí, ktorí jej dajú tú možnosť. 

Milí, pohodoví a príjemní, čiňte si nadchádzajúce vianočné radosti vzájomne stále viac a viac, ale nie pozlátkom hmotných darčekov, ale pozlátkom vlastnej, otvorenej a nebojácnej lásky v srdci, v svojom cítení a jednaní nielen k najbližším, ale ku všetkým bez rozdielu.

                                                                                                                           Amen ! “

 

Ďakujem moji milí a príjemní priatelia, priatelia moji vesmírny za tak krásne sdelenie pre všetkých. Budem sa to snažiť zverejniť pre širší okruh ľudí.

 

„Áno, Áno Jarko, je to potrebné. Amen !“

 

 

963.  Sdělení.                                     (Přijala Jaroslav H.)       11.12.1999.    7:13-8:48 hodin.

                                                                                                Místo: Praha.

 

Prosím, svoje milované MDB, svojich vesmírnych drahých priateľov  o spojenie a o prognózy a rady pre všetkých obecne, hlavne tých, čo ešte nechcú zmeniť zavedený sposob žitia – prosím o vysvetlenia a doporučenia. 

„Áno, Jarko, áno, sme zase tu ako nás žiadaš o spojenie a tak i my takto krásne s tebou prepojení neustále komunikujeme s tebou v myšlienkach i cez deň, nezávisle na tom, čo sa deje v tvojom myslení. Áno, niekedy nám i doporučuješ, aby sme ti stále niečo nesdelovali, ale my máme veľkú radosť z toho, že možme sdelovať naše pocity a naše rady pre teba, a že sme s tebou neustále v kontaktu. Áno, rozhoduješ sa i podľa vlastného uváženia – to je správne a logické a prihliadaš i k našim názorom – áno, chceš zase niečo pre všetkých – uvidíme, ako široká verejnosť sa dozvie tieto oznamy a sdelenia – takže : 

Ľudia, ľudia milí a príjemní, vy všetci , čo už máte i tie informácie o všetkom, čo už bolo oznamované a predané touto formou prenosu myšlienok NÁS k VÁM – na papier. 

Áno – mnohé už bolo povedané o tom, ako máte žiť, ako sa máte starať o svoju budúcnosť v súčasnosti. Je len skutočne na vás, či sa zamyslíte nad vlastným súčasným tvorením, pochopíte v súvislosti s okolnými vazbami na vaše rodiny, či ste v správnych kruhoch a či stále ešte netvoríte negatívne vzťahy, nedokážuc sa z nich vlastnou prácou vymaniť. Vymaniť sa zmenou myslenia, zmenou svojich negatívnych vlastností, o ktorých určite viete vy sami najviac, ktoré sú to. Už bolo hodne popísané o tom, ktoré sú hlavné negatívne vlastnosti hlboko zabudované i minule nesprávne vedenými životmi do vašich tiel. Je to hlavne neriadená a vášnivá náchylnosť k jedlu, pitiu a omamným látkam. Je to nekontrolovateľná ničiaca práce pri neriadených a správne nevedených sexuálnych stykoch. Je to negatívna práca vašich negatívnych vlastností, ktoré iste sami viete (poznáte – vysvetlenie bližšie lepšie chápajúce – doplneno pri zpatnom čítaní a prepisovaní) a máte si ich u seba vyhľadať. Keď nie ste schopní, nemáte voľu, silu, ani záujem toto všetko v sebe postupne a pomaly naprávať a tým vyrovnávať v sebe hladiny i pre neskoršie napojenie na svoje MDB, nemožte očakávať od svojho ďalšieho žitia pozitívne zmeny. Vyššie bytosti, ktoré sú na vás naviazané, patria k vám v tom reťazci vesmírnych vazieb, nemožu k vám otvoriť kanály vcítenia, keď nie ste aspoň trochu frekvenčne sladení s ich hladinami. Došlo by k tzv. efektu ušpinenia od nízkych frekvencií, čo nie je Kozmickými zákonmi povolené. Len ten, kto slobodne, poctivo a vytrvalo denne pracuje na svojich negatívnych sklonoch, pudoch, vášňach a nemorálnych jednaniach, može očakávať v neskoršej dobe tak vysoké vlastné vyčistenie tela i ducha, že prepojovanie na vyššie a vyššie hladiny nastáva úmerne s tým, ako on sám vnútorne rastie. To ani inak nejde. 

Využite prosím ľudia súčasnej výnimočnej kozmickej situácie, ktorá vám to všemožne uľahčuje – inak zase prepasiete tento významný okamžik ďalšej zmeny dopredu v postupe s naším jediným Stvoriteľom prvotným. Áno, boli už rozne zápisy v tomto smere a opakujú sa v roznej kvalite i bohatosti informácií podľa toho na akej vysokej úrovni je ten, kto zapisuje naše sdelenia a myšlienky. Sú to myšlienky s dobrým základom, čo iste sami vlastnou intuíciou pochopíte a poznáte. Už nič nebude zakrývané a pokiaľ vy ešte pred niekým i pred sebou stále hrajete dvojitú hru a nechcete sa skutočne na seba ako do zrkadla podívať – vlastný osud, vlastné žitie v nesprávnych vzájomných vazbách, vlastné zdravie vám napovie, na akej ceste stojíte. 

Teraz i naďalej už budeme opakovať, že plán Stvoriteľa nášho mení charakter posobenia od celoplanetárneho posobenia k miestnemu tak, ako sa v tom danom regione či oblasti bude meniť hladina myslenia daných obyvateľov.  Nie je to len hladina bytia a vašej existencie, je to i hladina ďalších vašich mentálnych tiel, ktorá vás už teraz pritiahne inkarnačne úplne inam. Zem už skutočne nastúpila pozvolnú a pomalú frekvenčnú zmenu k vyšším hladinám bytia a kto sa na nej ani trochu neprisposobí, bude z jej povrchu fyzicky a z jej frekvenčnej hladiny v duchovnej sfére presunutý tam, kam svojím súčasným vývojom napreduje. 

Je to veľmi jednoduché a logické. Zem ustala vo svojom vývoji a teraz to bude v rýchlych, ale nenásilných skokoch doháňať. Už je to povolené a odsúhlasené, a tie skoky budú nasledovať teraz v krátkych časových intervaloch po sebe. 

Áno, sľubovali sme dokazy, dokazy fyzické NÁS K VÁM. 

Dokazy predstavenia a ohúrenia tých, čo v nás ešte neveria – neveria v kozmických bratov a sestry, neveria v mimozemský a posmrtný život. Svojim prístupom k svojmu súčasnemu životu i tým sa podajú v istej dobe tie správne dokazy pre to, aby sa správne rozhodli a ešte včas nastúpili na ten správny vlak. 

Deti príjemné, bratia naši milí – vy všetci, čo nastupujete do svojich súčasných vlakov bytia – uvedomte si tú jednoduchú a logickú vec vo všetkých zápisoch všetkých ľudí, ktorí sú na nás istým sposobom napojení. Áno, i to, že sú napojení, nie je ich konečný cieľ.  Každý je napojený na svoje MDB (jedno slovo som nemohol po sebe prelúštiť – pozn. príjemca) a tie svojím posobením sa snažia zmeniť krok každého do správneho smeru. Naznačuje sa to každému jeho vlastným životom a tým, čo teraz zbiera v svojom žití. Ale každý má svoju slobodnú voľu a nikoho nesmieme privádzať násilne na správnu cestu – každý to má vnútorne pochopiť tak, že jeho cesta mu nikdy neprinesie šťastie, spokojnosť, kľud, harmóniu a lásku v jeho živote, pokiaľ toto všetko nebude časom, zmenou vlastností v sebe zo seba vydávať, a pokiaľ to nebude v sebe hľadať a zlepšovať. 

Ľudia milí, všetci tu na vesmírnych lodiach máme snahu pomáhať, rozhodnutia ale máte v sebe vo vlastných svojich jednaniach a každodenných činoch.  Už nebudeme stále dokola opakovať akých a je len na vás, či uveríte jednoduchým a logickým radám, alebo budete slepo veriť len tomu, čo sa vám podáva vo vašich médiách a nebudete hľadať pevné vedenie a rady v sebe.  Najprv cez správne knihy, správne pozitívne skupiny a jednotlivcov, ktorí vám ponúkajú i svoje rady a ich sposoby prístupu, pozitívneho prístupu k súčasnému životu a vyrovnávaniu životov minulých.   Amen ! “ 

Ďakujem moc za ďalšie doporučenia a rady milí a zostávam stále s vami s láskou.

 

 

964.  Podpora.                                      (Přijala Jaroslav H.)       23.2.2000.    5:55-6:30 hodin.

                                                                                                Místo: Praha.

 

„……. Nebudeme sa zdľhavo o tom všetkom zmieňovať, ale je na jednu stranu pravda to, že bol určitý výpadok našej komunikácie k  vám (období bojů Sil světla a Sil temna: Srpen (8.) – září (9.) 1999 – pozn. zpracovatele) a teraz, keď sa opať vraciame postupne do blízkosti Zeme vo vačšom a vačšom počte, a nachádzame vás vo viac alebo menej zmenených stavoch ovplyvnených silným posobením temných síl i sa tešíme i je nám smutno, podľa toho, kto a ako sa dal zviesť.

 

Sme radi Jarko, že u teba sme sa nesklamali, tak ako sme to predpokladali, a sme moc radi, že zasa možme cez teba rozvinúť krásne aktivity, ktoré máme a stále budeme mať na programu. Nik nebude sám milí, keď vo vnútri udrží tú čistotu, ktorú si ťažko vybojoval, a nikto nebude vydaný napospas Temným silám, pokiaľ odolá ich volaniu !

 

Milí, máme vás všetkých radi, bez rozdielu na to, či podľahnete viac alebo menej posobeniu Temnoty na vaše fyzické a duchovné telá. Na fyzické cez duchovné samozrejme. Až teraz, keď sme znovu blízko vašej krásnej planéty, zisťujeme, kto a ako moc sa dal ovplyvniť posobeniu týchto síl, a ako moc im podľahol. Nezúfajte, keď sa prebúdzate z akejsi letargie alebo „krátkeho spánku“, do ktorého vás uvrhla vaša „slabosť“. Nezúfajte a nepodľahnite strachu a výčitkám z toho, čo ste zanedbali a čo ste nespravili z toho vnútorneho programu, ku ktorému ste sa zaviazali. Všetko sa dá zasa veľmi rýchlo napraviť tak, ako dokážete odolávať veľmi silným (v súčasnej dobe) impulzom Temných síl na vašu myseľ. Prosíme vás, skutočne si dokladne analyzujte to, čo teraz k vám v myšlienkach prichádza. Može to byť zakryté navonok pozitívnym pláštikom (Síly temna pracují rafinovaně s IQ 200 a více – pozn. zpracovatele), ale keď to začnete uskutečňovať a zistíte každodennou analýzou toho, čo sa vám deje a tiež i tým, ktorým sú určené vaše jednania, spozornite a zisťujte, či to má ďalší pozitívny význam pre vás a pre nich !   Nevracajte sa do povodných vzťahov len z toho dovodu, že vás k tomu núti súcit !

 

Može to byť len signál, že síce máte pomáhať, ale efekt duchovný to nemá, pretože ste len u následkov toho, čo si ten dotyčný svojou nevedomosťou alebo nechuťou a neschopnosťou pochopiť správne princípy akcie a reakcie a posobenia Kozmických zákonov, sposobil. Sami ste mu správne radili, on ide stále rovnakou cestou a zbiera plody svojej nevedomosti. Nemusíte ho stále z toho bahna ťahať, aby ste náhodou doň nespadli – takže: Veľmi opatrne a uvážlivo !

 

Analyzujte svoje denné názory a denne si z nich správne vyberajte !  Budete sa diviť, aké „návody“ vám teraz budú prichádzať, a čo vám Temné sily budú „podstrojovať“ !

 

Obraciame sa teraz hlavne na kontaktérov a tých, čo už idú, alebo šli istú dobu správnou cestou:

 

Milí, príjemný, pohodoví a báječní, prosíme a ešte raz opakujeme (podobné doporučenia som už predtým prijímal – pozn. príjemca) – dívajte sa pozorne okolo seba, púšťajte všetky zbytočné myšlienky zo svojich krásnych hláv a skutočne pozorujte ako film všetko, čo teraz budete na svojej dennej púti stretávať a čo budete zažívať.

 

To všetko si sami možte skontrolovať, či to má alebo nemá pozitívny krok na vašej ďalšej ceste. Temné sily budú teraz veľmi intenzívne obracať svoju klamavú taktiku hlavne na vás, vy, čo ste boli aspoň trochu ochotní počúvať naše rady a začali ich i v praxi pomaly uskutočňovať.

 

Opakujeme:

 

Nič vám nepríde hneď a ani almužna chudobnému podaná symbolicky jeden krát alebo akákoľvek pomoc, ktorá nemá hlbší význam (duchovný – pozn. príjemca), nie je tá pravá cesta.

 

Oddajte sa bez strachu o následky do rúk našej a vašej jedine správnej a skutočne pravej vedúcej sily – Stvoriteľa nášho prvotného všetkého a všetkých, hodnoťte všetko to, čo teraz k vám bude prichádzať a vyberajte !  Ale skutočne opatrne tak, aby ste nezablúdili. Budú pred vami stať mnohé možnosti, možte začať, pokiaľ nevidíte za roh. Možte teraz vstúpiť do ktorýchkoľvek dverí, pokiaĺ sa vám javia výhodné pre vás i pre iných, ale akonáhle sa vám otvorí vačšia plocha, začnite si všetko overovať a skúmať, zastavte sa za prvým rohom a čakajte, či to nie je pasca. Vrátiť sa možte kedykoľvek a vstúpiť do ďalších dverí. Ale akonáhle sa rozbehnete po vstupu do ktorýchkoľvek, možte sa veľmi rýchle stratiť, dokonca tam može byť i sklzavka, a potom to je veľmi problematické dostať sa zpať, alebo zasa veľmi komplikované a inou cestou. Povedali sme to symbolicky, ale vy určite ten zmysel pochopíte. Kto už aspoň raz videl alebo hral vaše počítačové hry (veľmi nebezpečná hra Temných síl), tomu netreba moc vysvetlovať.

 

Takže moji milí, pohodoví, báječní a výteční. Pracujte veľmi intenzívne každý deň na lepšom žití vás i vás všetkých neskoršie. Nedajte sa odradiť prvými neúspechmi, ale práve naopak. Hlavne tie cesty, kde musíte pracne zdolávať zakorenené temné dogmata, či už v sociálnej, politickej alebo zdravotnej oblasti, sú tie správne a majú sa tvrdo presadzovať.  Vyberajte si zdravé názory na život, a ten vo svojom okolí presadzujte a nebojte sa povedať svoj názor. Je to tak jednoduchá vec !  Všetci ste vzájomne prepojení viac alebo menej. Všetko na všetkých teraz padá rovnako, ale pokiaľ by hrozilo, že vačšina začne bezhlavo, neuvážene a hlavne systematicky a tvrdo napádať pozitívne ladených ľudí, a hlavne svojou nevedomosťou alebo neschopnosťou pochopiť tie jednoduché Kozmické zákony, bude strhávať ostatných pozitívnych ľudí do priepasti, tomu sa už teraz razantne zamedzí a ohnivká budú spretrhané buď zdravotne alebo prírodne (nemoci, katastrofy).

 

Sme radi, že zasa možme predať pár dobrých rád tým, čo chcú počúvať. Budeme v tejto práci pokračovať neúnavne ďalej, tak, ako neúnavne budú pracovať tí, cez ktorých k vám prichádzajú tieto pravdivé a ničím nezabalené a nepozlatené slová.

 

            Milujeme vás, vaši vesmírny priatelia.“

 

 

965.  Proč je důležitý sloup Světla.             (Přijala Jana S.)       25.2.2000.    9:30-9:45 hodin.

                                                                                            Místo: Znojmo.

 

„Stejně tak, jako lidé vyzařují určité specifické fluidum (vibrace), když se setkají s člověkem, který má shodné tyto vibrace, zdá se mu sympatický, milý, i když se s ním setkal poprvé. Ve stavu, kdy člověk ztrácí svoji fyzickou hmotnost a mění se v éterickou bytost, tj. odchodem z této dimenze, probíhá láska v této nové dimenzi pomocí vibrací. Jelikož my lidé jsme obrazem mikrokosmu v makrokosmu, je tomu tak stejně i ve Vesmíru. Planety v naší Sluneční soustavě jsou stejně živé jako my a k jejich ovlivňování dochází stejným způsobem. Naši planetu Zemi milovaly ostatní planety Pluto, Neptun, Jupiter, Saturn, ale Mars ji chtěl mít jen pro sebe, jeho vibrace ovšem jsou velmi negativní, přiblížil se nejblíže, a pomocí Měsíce, který vibrace násobí, Zemi obklopil naprosto nepropustnou elektromagnetickou sítí, asi jako když si představíte zahalené ženy v orientu, a tady ji celých 300 000 let „znásilňuje“. Proto, jestliže chceme pomoci Zemi a tím i sobě, protože my v těchto vibracích žijeme a ještě je naším chováním násobíme, takže není úniku, proto je připravena očista ohněm, kdy se vše spálí, ale vše záleží na vás lidech, je potřeba, abychom si představovali sloup světla, který přichází z prostoru nad námi, prochází námi, a pak vchází do středu Země. Časem zjistíme, že zdroj nad námi, ze kterého čerpáme světlo, což je láska a informace, je zářivě čisté bílé světlo, a stejně tak střed Země je stejný zdroj. Je nutné tyto dva zdroje propojit, aby se protrhla síť negativity kolem Země, a mohlo k vám proudit světlo, a aby mohla Země znovu nabrat sílu a očistit se zevnitř. Tím je možné vše změnit a v míru vše vrátit do normálu. Možná, že jste si všimli, že Mars bývá nejčastěji v blízkosti Měsíce a nejblíže k Zemi, i na Marsu žili kdysi lidé (ve 3. dimenzi – pozn. zpracovatele), ale kvůli jeho špatným vibracím museli tuto planetu opustit, jinak by je zahubil. Světlo, které bude procházet vámi, rozsvěcuje i vaši jiskřičku, vaše Božské „Já“, plní vás a pomáhá vám znovu zapojit vašich 12 DNA do původní podoby, takže se z vás stávají opět multidimenzionální bytosti.

                                                           Přátelé z Vesmíru.“

 

 

966.  Sdělení.                                   (Přijal Radovan J.)         19.2.2000.    20:00-20:25 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Mé dítě milované, ptej se Mně na cokoli a já ti odpovím. Já jsem ten hlas, co ti našeptává, já jsem ten, kdo tě hladí, když jsme spolu spojeni a nic nás už nerozdělí můj synu, tak to je a tak to bude, pokud se nerozhodneš jinak. Mám radost, mám radost takovou, že se to takhle valí s těmi spojeními. Děti milované, já jsem váš Otec jediný, mne jste opustili, sami jste se rozhodli, a ke Mně se navrátíte, pak už bude domov v lásce a světle jasném, poznávat smysl a taje života budete. Mnoho vašich sester a bratří má úkol veliký, vás mají přivést samy k sobě, je to láska sama, takhle vám pomáhají, važte si toho. Přijde čas, kdy uvidíte to, co jste doposud neviděli ve vaší krátkozrakosti, děti, mám vás rád, jsem to já ve vašem srdci, které bije na poplach. Uvažujte, uvažujte a ještě jednou zvažujte své kroky, vy máte rozhodnout, jedině vy.

 

Žehnám vám, váš Otec Nebeský.“

 

 

„Piš bratře piš co slyšíš, ať to jen lidé vidí, co krásné se děje kolem nich. Tvoje srdce je přímé, voláš nás, lásku vysíláš. Máme tě rádi, dítě naše milované, ty jsi se probudil na cestě své, úkol jsi pochopil. Lidi, miluji vás já, Semjase, já Pleja, plníme úkoly své pro Stvořitele našeho milovaného. Ten, kdo chce poslouchat, poslouchá, ostatní budou též poslouchat hlas srdce, ale až pak, když vyzrají. Hlas z nebes volající, k vám se obrací, vy lidičky a jen vy to můžete změnit, vše kolem vás, dejte si šanci, dejte si lásku, lásku jeden druhému, a to bude jiná, kolem vás pokvetou květy a my se budeme moci těšit s vámi, protože nastane doba jiná. Jen vy a vy, nikdo jiný to za vás neudělá, vy máte hlavní slovo, tak do toho, ničeho se nebojte, jsme s vámi.

 

                                                                                                          Andělé vaši.“

 

„Ačkoli jste někteří z vás nastoupili své cesty, každá cesta má své překážky, bez nich by nebyly cesty, je to úkol veliký, sami jste se rozhodli v sobě, neustávejte, to samé stále opakujeme, je to potřeba, protože si to musíte pamatovat, pokyny máte, vy už víte co dál. Jsme s vámi,

 

Aštar Šeran.“

 

 

„I já se připojuji k rozhovoru, hodně lásky, sebedůvěry, citu přeji vám, milovaní, tolik zkoušení. Držím palce a věřím ve vás, ve vaši sílu, čistou sílu, co ji jako dar od Stvořitele dostáváte. Jen ji musíte poznat a tuze v sobě zakořenit. To vám zasílám já,

Ptaah.“

 

 

967.  Báseň od Hátinga.                             (Přijala Viera S.)                                     23.2.2000.

                                                                                  Místo: Košice, gymnázium Šaca.

 

Háting silu posiela

a to najma

píšucemu dievčatku

vedľa teba

pekné básne aj ty píšeš.

 

Mám žlté kučeravé vlasy

a jasnomodré oči.

Podobné ako ty.

Ale iba podobné.

Mám, ako už vieš

jasný a makký hlas.

ale už končím

Temno sa blíži.

 

S láskou Háting, Ptaah – dohliadal na spojenie.

 

Preduchovnelá trieda, preto mohlo byť spojenie – Ptaah, veliteľ Vesmírnej flotily z Plejád“

 

Toto spojenie prebiehalo na gymnáziu v Šaci v Košiciach. Počas jednej vyučovacej hodiny.

 

 

968.  Báseň.                                          (Přijala Viera S.)                                         23.2.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

„Ako letný dych

zastavil prúdenie

vzduchu

len na okamih

kým iná iskra

dotkne sa

spoločne s nami

nebies

kým zakvitne

kvet lásky

žltá lália

a potom

nech

iný svet povstane

s bielymi oblakmi

so záhradou ružovou.“

 

 

969.  Spolupráca.                                   (Přijala Viera S.)                                         23.2.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

„Na oblohe

na jednej hviezde

rytier prebýva

nie je sám

on je s nimi.

 

A oni sú s ním

a zároveň s nami

píšu nový veľký list

zlatistými písmenami.

 

Nové srdce otvárajú

modrými rukami

a spoločne

s nimi.

 

Tvorivá práca

sa vyvíja

do obrovských

rozmerov.“

 

 

970.  Sdělení.                                   (Přijal Radovan J.)         28.2.2000.    19:00-19:21 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„To víš že jo, ruku ti vedu já, Semjase, hvězdná sestra. Klid a mír do duše ti přeji, lásku a lásku všem lidem této Země. Lidé z planety Země, tolik vás žádám, usmívejte se na sebe, lásku si dávejte, bariéry zbourejte, a pak už se vám bude dařit jinak, to vám přeji i já, Ptaah, z planety Erra. Budou se dít věci, na jaké nejste zvyklí, bude to přerod do jiné úrovně bytí veškerého, tak vám to přeji, vy lidé laskaví, mnou milovaní, jenom učinit krok, každý z vás ví, jak a kudy, jste všude vedeni hlasem vnitřním, co vychází z vašeho srdce, skrze lásku, co dává všemu život. Jiskříte už na Nový věk, věk Vodnáře je to, a teď se mění věci, no to jak cítíte, jak se vyvíjíte, jak myslíte, jak se rozhodujete a jen vy máte volbu svou učinit tato rozhodnutí. Je to tak 60 na 40. Mnoho lidí cítí, že tu nejsou pro nic za nic, a takový jsi i ty a ostatní od vás. V první řadě to budou otřesy, které rozpukají půdu a vyženou trysky lávy na povrch. Změna bude kompletní.

 

(Prišlo moje dievča – pozn. príjemca.)

 

Tak, že si zase tu po odskoku. To víš, že miluji Jaňulku a jak, vyřiď jí pozdrav ode mne i ostatních. Děkuji ti Radovane za pozornost a hodně lásky tobě i ostatním přeji já, Ptaah.“

 

„Vy lidičky jste tak nádherní uvnitř, vždy to musím opakovat, aby jste to i vy cítili. Rádi tě poučujeme, to je možnost naši práci dělat při vás. Jak jsme rádi, když někdo poslouchá. Semjase – sestra a kamarádka.“

 

 

971.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             21.2.2000.    15:00-15:20 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Máme se rádi a máme rádi taky vás, lidi ze Země. Vždyť vy jste také my a my zase vy. Není to nic míň než Láska a nic víc než Láska, protože existuje jenom láska. To já Ptaah jsem tě takto pozdravil. Takovou překrásnou větou.“

 

„My tě máme také rádi. To já Pleja a Jamahámek se chceme taky připojit k pozdravu. Milujeme vás z celého svého srdíčka, a jak to jen umíme.“

 

„Musíte víc cítit, potom půjde už vše samo. A pak to bude u vás na nepoznání lepší než teď. To máš taky něco ode mne, od Semjase.“

 

Je krásné někoho milovat a ještě krásnější milovat VŠE. To víš, ta hudba je taky hezká, my taky ledacos neposloucháme. To víš, umíme se bavit a jak rádi to děláme. Jsme rádi, že i vy nás máte rádi. To jsem ti poslal já, Ptaah. Musíte se ještě velmi mnoho naučit toho. Neboť, kdo se neučí, ten neumí. Ano, už to tu jednou tak je a ty přijdeš na to všechno sám, ostatní také. Dá se to však změnit, určitě. Vy, lidé, jste tak krásní. Lišíte se od sebe, ale navzájem jste spojeni.“

 

„Je pěkné takto mě milovat a myslet na mně. Kdyby tak i ostatní se ke mně chovali, bylo by to pro mne lehčí. Teď už se necítím jako dřív, ty to víš, a proto mě máš rád. Vždy vás lidi takové jako ty budu chránit, opatrovat si vás. Já vás také mám ráda, ale tropíte pořád jenom samé hlouposti. Když to takhle půjde dál, budu muset i já něco udělat. Ti, kteří si to zaslouží. Se opět navrátí k našemu společnému Stvořiteli prvotnímu. Ti druzí tu budou stále, ale budou tu žít jinak než doposud. Bude to pro nás všechny spravedlivé a budeme se mít rádi. Děkuji vám za vaši lásku. Nikdy se nevzdávejte, ale setrvejte.“

 

„Zdraví tě Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Náš Otec jste vy, my a prostě všechno na co jsi si kdy vzpomněl a na co jsi kdy ještě vzpomeneš. Milujeme vás, vždyť nic jiného ani neumíme. Víš, kdo nemiluje, ten není. To ti a všem lidem posílají všichni Vesmírní lidé.“

 

 

972.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             24.2.2000.    13:30-13:47 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Vím, že máš velikou touhu se s námi opět spojit. Je ti vyhověno. My taky tě rádi máme a lásku ti zasíláme, protože jen ta vždy vítězí. Tam dole u vás hodně pěkných míst máte na vaší milované planetě, ale jenom někteří to dovedou ocenit. Nemusíš děkovat za to, co pro vás všichni dělají. Naši vesmírné lidé vědí, že to dělají nejenom pro vás, ale především pro Stvořitele našeho a tím i pro nás, prostě pro všechny. Protože já jsem ty a ty jsi já a milujeme se oba.

 

„Ozývám se ti poprvékrát já, Elisea, ze souhvězdí Vlasů bereničiných. Létáme k vám na vaši planetu často. Mnohem častěji než dříve, protože i my vám chceme, krásným lidem na Zemi, pomoci. Vím, ty by sis také už přál, aby to skončilo, a mohli bychom se všichni setkat. Ještě ale není ten správný čas. Milujeme vás všechny, lidé ze Země, a prosím tě, řekni to všem. To jsem ti předala já, tvá sestra Elisea a všichni moji vesmírní bratři a sestry.“

 

„Vím, že velice toužíš po setkání s námi, vesmírnými lidmi. To bude možné už ve velmi brzké době. Víš, nezáleží to jenom na nás, ale rozhoduje o tom i naše Vysoká rada. Vím, je to pro vás některé těžké. Ale prosím vás, setrvejte, nikam nepospíchejte, vše musí uzrát a všichni se o tom musí dozvědět, informovat. Pak jednoho krásného dne se dočkáte toho láskou vytouženého okamžiku. To jsem ti vedl ruku já, Ptaah, pak se přidali Jamara a všichni lidé z našich kontrolních flotil.“

 

 

973.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             24.2.2000.    21:30-21:45 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Miluji vás – i my tě milujeme. Miluji vás, i my tebe milujeme.

 

Je krásné si takhle vyznávat lásku. My tě stále milujeme, tak jako ty nás stále miluješ. Tím milujeme sami sebe, druhé, všechny, všechno, co kdy existovalo, a co kdy existovat bude.

 

Já vás miluji jako nikdo nikde a všude. Jste moji a já zase váš, a tak to má být. Já vás nikdy neopustím. NIKDY !!!  Pokud mě máte stále rádi, tak jsem s vámi, ve vás. Pokud na mne zapomenete, tak jsem s vámi, ve vás. Nikdy nemusíš pochybovat o tom, že tě neopustím. Jsem stále s tebou a se všemi. STÁLE !!!  Od nezačatého začátku po nekonečný konec. Přeji vám mnoho lásky, neboť jsem samá, čistá láska, nic jiné ani nemohu být. Kdyby nebyla láska, nebyl bych, nebyli by jste ano vy. Jenže ty jsi a uvědomuješ si to. Takže láska je, láska jsi ty, láska jsem Já, láska je všechno, co je, i všechno, co není. Myslím, že jsi tomu porozuměl. Nejen v těžké chvíli jsem s tebou, ale stále. Jinak ty nikdy nebylo, není a ani nebude. Je to vůle moje. Proto jsem se takto rozhodl. Jenže já se nerozhoduji. Nejsem ani na té straně, ani na druhé, nejsem ten, ani ten druhý, jsem prostě všechno a všude a všechno nikde. Jsem i tam, kde nejsem. Proto jsem všude. Miluji vás všechny jak jen umím, neboť jiné dělat nemohu.“

 

„Bylo to překrásné, to jsem tě pozdravila já, Pleja. Máme se tu na lodi krásně. Učíme se, odpočíváme, bavíme se a máme se rádi. A jako. Máme rádi také vás, naše přátelé ze Země. Máme pořád plno starostí s vámi. Ale vše jde podle plánů Stvořitele samotného. Nemusíš se obávat, vše dobře dopadne, a to zas bude jednou dobře na Zemi. To víš, že tě mám ráda, a jak. Vždyť jsme se také už několikrát setkali. Také s Aštarem jste se viděli. Nebylo to v tomhle životě. Bylo to pár tisíc let dozadu. Měj se tedy krásně a lásku rozdávej. Vyřiď mé pozdravy tam u vás dole. Milujeme vás.“

 

 

974.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             28.2.2000.    18:00-18:27 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Milí naši, máme vás všechny rádi, v skupince, tak i na celé planetě Zemi. Jsme velmi rádi, že se snažíte nám pomáhat v naší práci. Díky Ivovi se informace šíří rychlostí myšlenky. Vy se máte rádi a to je v životě to nejhlavnější. Buďte stále vytrvalí a šiřte lásku mezi lidmi. Nejste sami, kteří by chtěli žít už jinak než dosud. Je vás takových mnoho krásných lidí. Mám vás rád, Ptaah.

 

Buďte všichni vytrvalí a zkoušejte to znovu a znovu. Každý neúspěch nechť je vám novým začátkem. Pokud znovu začnete, tak si buďte jisti, že nezačnete znovu od nuly. To vám, lidem ze Země, předala vaše setra Anaha.

 

„Milý můj, je radost vidět vás pracovat na straně Sil světla. Jste pod mojí ochranou a tím se vám nic nemůže stát. Miluji vás. Váš jediný Otec na Nebi.“

 

„Jsem velmi ráda, že si opět můžeme popovídat. Já vás také všechny miluji, tak jako tebe, Radovana, Janku, Ivana, Iva, Zuzku, Martina a ještě mnoho dalších. Měla jsem v minulosti též nějakou úlohu na Zemi, ale byl to malý úkol. Bylo to už velmi dávno, za porušení zákonů Univerza.“

 

„Ano, jsem velice rád, že jsi se mě zeptal, rád ti odpovím. Je to všechno pravda. Ona dělá vše pro Stvořitele našeho a je u Ptaahovy flotily. To jsem ti takto dal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„Mám dlouhé tmavě hnědé vlasy a modré oči. To těch tvých snech jsem několikrát vystupovala i já. Mé jméno je Ariela.“

 

„Přeji ti hodně lásky a radosti v tvém nynějším životě, protože už brzy budete všichni Vesmírnými lidmi, tak, jako my. To jsem tě takto pozdravila já, Pleja. Je tu taky Guetzal i Aštar. Moc vás všechny zdraví. Máme vás velice rádi. To si lidé je sami přivolávají, ta katastrofy. A tak se to pořád děje, dokud se vaše planeta celkově neočistí. Ona to už prostě nesnese a tak se s tím musí ven. Má vás ráda, ale zavinili jste si to sami, vašim chováním. Měj se krásně. Moc vás milujeme a přejeme hodně lásky v nastávajících okamžicích. To jsem ti to za všechny mé bratry a sestry předala já, Pleja.

 

 

975.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)               2.3.2000.    18:30-18:48 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

Milý Jojo, zdravíme tě i všechny u vás na planetě Zemi. Je nám potěšením s radostí v srdci vám pomáhat, vám, našim bratrům a sestrám pozemským. Jsem tu já, Pleja, i já, Ptaah a Renata, i ostatní se připojují. Uvolni se a nikam nepospíchej, všechno má svůj čas. To víš, že tě máme rádi. I Semjase tě pozdravuje. Tvé vřelé poděkování jsme už obdrželi. My často býváme v tvých „snech“. Ty často zase býváš s námi, Vesmírnými lidmi. Musíš se více soustředit. Ciť. Víš, byl jsi i ve městě a to tě otupuje, proto jsi nyní takový uzavřený. Ano, zjistil jsi to už dávněji, ale půjde to. Vzpomeň si na lásku okolo sebe a uvidíš, že to půjde. Vím, musíš ještě vybírat ty slova a dávat je na papír. Některé by se daly zaměnit za jiné, ale vy takové slova nepoznáte. Slovo je omezené, myšlenka ne.

 

Já rád si takhle s lidmi povídám, protože z toho mají radost i oni, i já a také je to v naprostém pořádku. Vy nás máte rádi a my vás také. To jsem ti to tu takto dal já, Ptaah.“

 

„Nyní se připojuji já, Ariela. Tak už jsi si jistější tím jménem, ale na tom nesejde. Jde o to, co má bytost uvnitř sebe, ve svém srdíčku. Často se na vás dívám a pozoruji, co uděláte. Je krásné tě pozorovat. Teď jsi si psal o tom Vesmíru, ale to tam není všechno správné. Jsou tam i chyby. Já tě mám taky ráda. Znáš tu píseň: „Ach, ta Láska Nebeská“, tak ta se mi moc líbí. Je to v ní o nás i vás i o našem Stvořiteli Nejvyšším. Pozdravuje tě taky Růže, jak jsi si včera prohlížel ty obrázky. Moc jsi jim nerozuměl, ale to je v pořádku. Každý má svůj styl chápání, nebo jak se to u vás řekne, a tak se vzájemně učíte jeden od druhého. Nejde o to, co se učíte, ale že se vám to líbí, a že to chcete dělat dál. Jako tobě se líbí povídání o Vesmírných lidech a o jejich životě, kultuře, zájmech a taky radovánkách a práci. To jsi taky hezký člověk ze Země, který si rád s námi povídá. Já si také ráda povídám. Ledacos se při tom dozvím. Taky mě zajímají technické věci, jak to funguje na jiných planetách, jaké tam mají poměry a jací jsou tam lidé. Také bych jim ráda pomohla. Vždyť kvůli tomu jsem i tady u vás. Vidíš, jak ti to krásně jde. Na začátku jsi moc pochyboval, teď už ses do toho vložil celý. Je to pro tebe zcela nový druh energie, kterou teď zachytáváš ode mne, protože každý je jiný, ale krásný. Miluji tě a taky všechny ostatní. Také teď nemám službu, a ty jsi také doma ze školy. Ale ta vaše škola a stát vás vedou úplně opačným směrem. Je třeba nabýt nějaké základní vědomosti, ale čím jdeš výš, tím je to méně a méně lepší. Jestli chceš už jít, tak budu tedy končit. Vyřiď ode mne svým blízkým mé vroucné pozdravení.

 

Měj se krásně, Ariela.“

 

Děkuji ti milá Arielo a přátelé vesmírní.

 

„PS: Nemáš zač. Ráda jsem si s tebou povídala.“

 

 

976.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)               5.3.2000.    18:30-18:48 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

Drahý Stvořiteli, mnou milovaný a všemi dobrými lidmi na spanilé planetě Shan, prosím o spojení s mou vesmírnou sestrou Arielou. Děkuji.

 

„Ano, jsem to já, Ariela. Chceš si se mnou povídat a to jsem opět ráda. Vždy, když si s někým povídám, upevňují se tím naše vztahy. Totéž platí i pro tebe. Mám tě velmi ráda a nyní se už můžeš ptát. Zachytávám tvé otázky dřív, než bys je někomu položil. Myslím ústně. Odpovědi neznám všechny, neboť já se též jen učím, tak jako ty. Když však budu vědět, ráda ti odpovím. Ano, to víš, že tě mám ráda. I všichni ostatní tě mají rádi. Nevím, proč ty pochybnosti. Nedůvěřuješ si a tím si ubližuješ. Víc poslouchej sám sebe. Mozek není srdce a srdce zase mozek. V každé situaci si musíš rozmyslet, čím se budeš řídit. Je to těžké, vím to, ale rozhodnout se musíš sám. Je to jen a jen na tobě. Každá bytost má a pociťuje individuální život, taktéž je na ní, aby se sama rozhodovala. Jsou tu ale nějaké vlivy, které ji mohou přesměrovat. Vaše „Demokracie“ je též svobodné rozhodování, ale v rámci stanovených zákonů. Čili ovlivnění, přesměrování. Jsou to vaše zákony. Vím, že se neřídíš podle nich, ale že uznáváš jen přírodní zákony a zákony Univerza. Je to vůle tvoje, i vůle našeho Stvořitele jediného. Tak to „bylo“, je, „i bude“. Programy sil, které pracují jen pro své potěšení se příčí jeden druhému, ale jak stále vidíš, ještě mnoho lidí zde žije podle nich. Kdyby si uvědomili, co by je čekalo po „změně“, tak by se určitě k nám přidali, k bytostem Sil světla. Někteří jsou však tací, že by se naproti tomu nevzdali svých materiálních potřeb, které je, jako bytosti, odvádějí od prapodstaty všeho, čili „čisté lásky“. Kdyby pocítili opravdovou lásku, což by bylo z naší strany zasahování do vývoje bytosti, nechtěli by být už dále ovládaní. Ty víš, že láska se dá najít vždy a všude. To jsem ti s láskou předala já, Ariela, tvoje vesmírná sestra.“

 

Milí naši, jsme velice rádi, že se ze všech sil snažíte změnit své chování, své životy, a že se s prosbami obracíte na nás, Vesmírné lidi a na Stvořitele našeho. Máme vás tolik rádi. Víme, že je to teď těžké, ale nevzdávejte se. Přijde doba, kdy už budeme všichni pohromadě a budeme se mít rádi jako teď. Proto se snažte, milí lidé ze Země. Času je už velice málo.

 

„Vaše planeta vás všechny neunese. Stáváte se jí tíhou. Vaše chemizace, znečištění ovzduší, špinavé řeky, radioaktivní zamoření, vaše války a zbraně, to všechno se teď snaží strávit vaše Matička Země.“

 

„MATIČKA ZEMĚ !!!  Tak prosím, vyslyšte má i její slova a probuďte se. Už je nejvyšší čas. Nelze to už déle prodlužovat. Je to na pokraji zániku vaší civilizace. Ano, VÁS SAMÝCH !!!  Když budete ctít Stvořitele jako Otce, a Zemi jako Matku, budete ctít veškerý život a tudíž i sami sebe. Tak si prosím vás neubližujte.

 

To vám předal, všem lidem na planetě Zemi, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

977.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)               6.3.2000.    14:00-14:32 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Je krásné se vzájemně se takto milovat. To jsem ti dala já, Pleja. Pozdrav planetě Zemi a vám, milým lidem zasílají:

 

Ptaah, Aštar, Renata, Guetzal, Jamahama, Jamara, Izák, Irena, Alena, Asket, Nera, Izárius, Semajse, Ariela, Orton, Arton, Hilaara, Iris, Karné, Athar, Kohun a ještě mnoho dalších Vesmírných lidí. No prostě všichni. Skrze našeho Stvořitele milovaného se milujeme všichni bez rozdílu. Jedni jsou tací, jiní jsou zase prostě jiní. Každý je nějaký, každý má své „chyby“, ale taky tu druhou, dobrou stránku, které je si třeba především všímat. Každý má svoji vlastní životní cestu, kterou si sám zvolil před zrozením. Na nesčetnost těchto cest jdeme ale všichni spolu po jedné jediné cestě. Tato cesta nese název „Cesta Lásky Samotné“. Po ní jde každý. Není tady nikdo, kdo by po ní nekráčel. Vy někteří jste na tuto cestu zapomněli v důsledku vašich inkarnací. Víš, u nás je to velice odlišné. Když se u nás někdo narodí, tak se o něj staráme s veškerou Láskou, jako by to byl kohokoli vlastní syn, nebo dcera. Je jinak vychovávaný a to hlavně vliv u vás na Zemi na děti, které ještě nemohou za sebe rozhodovat. Třeba je dát jim šanci vybírat jenom ze samé Lásky. U vás je hodně lidí, kteří dělají mnohé věci špatně. Oni si myslí, že dělají dobře, víš, ale je to tím, že jejich rodiče jim mají jít příkladem. A takto se to u vás děje. Společenství vám radí jak vychovávat, ale mají nevhodné metody i podmínky. To kdyby jste nás všichni požádali, rádi bychom vám pomohli, a předali vám naše zkušenosti.

 

To jsem ti s láskou, milý Jojo, předal za mé bratry a sestry já, Ptaah.“

 

„Nyní se ti hlásím já, Ariela. Vidím, jak sis krásně povídal s velitelem našich flotil. Tak jsem naslouchala tvému volání, které si nám posílal. Jsem ráda, že jsi na to přišel sám. Trvalo to jenom pár dní, ale teď to je už dobré. Otevíráš se jako jarní květiny. Ano, takováhle hudba ti jenom prospívá. Vím, rád by ses dozvěděl něco o minulosti, tak tady něco máš.“

 

„Nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Máš už za sebou spoustu inkarnací. Jsi na dobré cestě, děláš pokroky. Jde to sice „pomalu“, ale pak to zase lépe pochopíš. Pomalu je nevhodné slovo, já vím. Nedá se to vyjádřit jedním jediným slovem. Je to sled událostí a ne slovo, které vyjadřuje nějakou činnost nebo funkci něčeho. Každý musí přejít životem v určitých cyklech. Tento koloběh je uzavřen. Není počátku, není ani konce. Děje se to donekonečna. Je to cyklus „VŠEHO BYTÍ“. Ale to už jsi pochopil. Jde to od minerálií, přes rostliny, živočichy, lidi, skrze tzv. Vesmírné lidi – polohmotní, až k nehmotným energiím. Vysoké duchovní bytosti jsou pak v podobě všeho v celém novém bytí, a pak to jde znovu a znovu, neustále dokola. Byl jsi taky v těch formách života, nejsou neživé, ale jako každý jiný. Protože každý se vyvíjí. Jsi teď už bytostí s volbou se sám rozhodovat. Jsi samozřejmě podřízen zákonům přírody, volba Stvořitele našeho, ale ne už takovým způsobem, jako rostliny, minerálie nebo živočichové. Samozřejmě. My se jimi také řídíme. To jsem ti předal něco o bytí samotném a nyní se hlásí tvá přítelkyně a sestra Ariela.“

 

„Nebyl to až takový úpadek, protože existuje jenom láska. Ta je tvůrcem všeho bytí. Ano, setkali jsme se, tak jako máš ten pocit o nás, Vesmírných lidech. Mám tě ráda. S láskou v srdíčku se loučí Ariela, tvá sestra vesmírná.“

 

 

978.  Sdělení.                                      (Přijala Helena K.)                                8.3.2000 hodin.

                                                                                  Místo:Česká Lípa.

 

„Helenko, hlásím se ti já, Eseja z planety Erra.“

 

Milá Esejo, prosím tě, můžeš mi říct, co je se Sol-tecem, protože v knize Rozhovory s poučením ... II. díl je o něm psáno, že měl na starosti eliminaci vzniku atomových válek na planetě Zemi. To znamená, že už to na starosti nemá anebo skutečně zahynul ?

 

„Milá Helenko, Sol-tec nezahynul, ale při poslední jeho práci to pro něho dopadlo nedobře a tak teď už tuto práci nemůže dělat, ale nezemřel. Dobře, že ses na to zeptala a máš teď jasno.“

 

Děkuji Esejko, prosím tě, co bys chtěla vzkázat lidem planety Země ?

 

„Helenko, jsem moc ráda, že můžu vzkazovat lidem planety Země něco pěkného prostřednictvím tebe. Milí lidé planety Země, mám vás všechny moc ráda a posílám vám proudy lásky a energie, a přeji si, aby se vás co nejvíce probudilo k plnění úkolu pro našeho Stvořitele námi a vámi tolik milovaného, který jste si sami s radostí vybrali. Prosím, probuďte se a začněte na těchto úkolech duchovních pracovat, abyste mohli být svobodni a volni od hmoty, která vás tolik zatěžuje. Najděte ve svých srdcích lásku a probuďte ji, abyste mohli přijímat tak nádherné dary od našeho Stvořitele námi milovaného. Udělejte pro sebe to, co ještě můžete udělat v této krátké době. My, Vesmírní lidé, jsme připraveni vám všem bez rozdílu pomoci, a to hovořím teď za všechny Vesmírné lidi ze Sil světla. Nebojte se s námi spojovat, my jsme mírumilovné a láskyplné bytosti a máme vás moc rádi. Našim úkolem je vám pomáhat, pokud budete chtít vy naši pomoc přijmout. Všechno záleží na vás, lidech planety Země.

 

To jsem vám předala já, Eseja z planety Erra s láskou.“

 

Děkuji ti moc Esejko a já se s tebou loučím s láskou, sestra Helena z planety Země.

 

 

979.  Sdělení.                                      (Přijala Helena K.)                                        10.3.2000.

                                                                                  Místo:Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, spojení je navázáno, hlásím se ti já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

Drahý Sol-tecu, jsem moc ráda, že po delší době můžeme zase spolu hovořit. Nevím, co bych se tě měla zeptat. Řekni mi prosím tě něco pěkného a veselého, třeba nějaký vtip. Říkáte si vtipy ?

 

„Helenko, ano, i vtipy si říkáme a máme jich hodně, ale jsou duchovní a veselé. Teď chvíli přemýšlím, který bych ti řekl. Víš proč má ježek bodliny ?  Aby se nenapíchl na jablko.“

 

Sol-tecu, prosím tě, proč mě teď nic nenapadá, když spolu komunikujeme ?  Vždycky když chci přijmout něco informačního pro lidi, něco nového, tak se bloknu a nic nepřijímám. Jednou se mi to stalo, když jsem chtěla přijmout od Aranet popis nějakého tance, tak jsem to nemohla přijímat. Můžeš mi prosím tě toto vysvětlit ?

 

„Milá Helenko, ty jsi teprve na začátku a nejprve se naučíš s námi správně komunikovat a vyciťovat naši komunikaci, a pak budeš testována, abys poznala, kdy se na tebe napojí ještírci a kdy my. To je nejdůležitější ze všeho se toto naučit. Pak ti můžeme sdělovat důležitější informace. Ty jsi se sama rozhodla, že chceš mít kvalitní informace, tak na tom teď pracuj, nejde to hned.“

 

 

980.  Sdělení o Havlovi.                       (Přijala Helena K.)                                        13.3.2000.

                                                                                  Místo:Česká Lípa.

 

Milý Firkone, prosím tě, dívali jsme se s Ivem výjimečně na zprávy a bylo tam řečeno, že prezident Havel řešil nějaký vážný problém s naší republikou, jako by se jednalo o rozpad naší republiky. Můžeš mi říci, o jaký důležitý úkol se jedná ?

 

„Helenko, jedná se o důležitý úkol ohledně rozpadu republiky, protože ve vaší vládě to vře a bublá, nemohou se mezi sebou dohodnout a vaši vládní představitelé si dělají co chtějí a narušují i cizí státy, které s nimi nesouhlasí, proto je to vážné a důležité jednání, které projednává president Havel. To víš Helenko, pokaždé se jim to nepovede všechno omluvit a do nekonečna se vymlouvat. Všeho moc škodí. Ještírci také hodně pracují a ty to cítíš také, dneska na těch úřadech jak to vypadá, čím dál horší situace. Nic si z toho nedělej, víš přece, že v Církvi Ježíše Krista vás učili také, že v posledních dnech to tady bude velmi zlá situace, a to pro všechny lidi, protože Síly temna budou ukazovat do poslední chvíle co dovedou, a proto je velmi důležité se na to duchovně a s láskou vyzbrojit.“

 

Děkuji moc Firkone za tak úžasné sdělení. Ještě se tě zeptám, dívala jsem se v sobotu v noci na ČT na film „Nezvaní hosté“, bylo to hlavně o tom, jak působí Síly temna. Opravdu takto působí, co tam bylo ukázáno ?

 

„Helenko, ano, opravdu takto působí. Ten film tady byl natočen záměrně, aby si lidé uvědomili, kdo tady skutečně vládně. Vzpomeň si, co vás učili v Církvi, že na konci bude Satan a jeho andělé (démoni) odhaleni a pak svázáni. Postupně se to plní a ke konci to bude mít rychlý spád, to vás také učí.“

 

Já se s tebou milý Firkone loučím s láskou sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, děkuji za kontakt a důležité otázky, loučím se s tebou s láskou a přeji dobrou noc, bratr Firkon, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

981.  Sdělení.                                    (Přijala Helena K.)          15.3.2000  22:45-23:20 hodin.

                                                                                  Místo:Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, hlásím se ti já, Hljara ke komunikaci s tebou, můžeme hovořit.“

 

Milá Hljarko, můžeš mi vysvětlit nebo objasnit, co znamenal dnešní můj sen o Ivovi a proč jsem to tak silně cítila, že není něco v pořádku ?

 

„Milá Helenko, cítila jsi to správně, ale nechci tím říci, aby ses bála, co se ve snu stalo. Nic to není, není to to, co ty si myslíš. Ivo se choval tak, jak ho ty ještě neznáš. On tě má hodně rád, neboj se. Ten sen má jiný význam, než jak ses ty v tom snu cítila. Je to pro tebe test, jak se budeš chovat, co uděláš. Ty ses zachovala dobře, zvládla jsi to. Vidíš, jak jsi daleko v duchovním růstu postoupila. Dobře a správně nad tím přemýšlíš, připrav se, budou ještě další testy a nejen ve snu, vždyť jsi to četla v Duchovní cestě, až do morku kosti budete testováni. Ještě si to pořádně přečti.“

 

Děkuji ti Hljarko milá, to jsi mě potěšila, já jsem nevěděla, co si mám o tom myslet. Teď mám jasno s tvou pomocí. Ráda bych uměla těm snům rozumět. Nebo v tom snu se dokázat ovládat, myslíš, že je to možné ?

 

„Ano, je to Helenko možné, ale to se ještě naučíš, postupuj pomalu a správně, nic neurychluj. Pamatuj si, že sny jsou pro tvé poučení, duchovní vývoj, růst, i když se ti zdají neuvěřitelné, ale v duchovním růstu to je právě smysluplné. Jen se pořád hezky Helenko uč a zdokonaluj a výsledky se dostaví.“

 

Hljarko prosím tě, co se včera večer dělo, bolela mě hlava a bylo mi špatně a v noci jsem nespala.

 

„Helenko, Ivo ti to přece říkal, co se v tobě dělo, je to tak a ty to také cítíš, že nastala u tebe v těle změna, zase jsi o krůček postoupila blíž k Otci, našemu Stvořiteli námi všemi milovanému. Cítí to více lidí, že to, co se venku děje není normální a nikdy předtím se nic takového nedělo, takové prudké změny, pomalu a jistě se začínáte převibrovávat do vyšší dimenze, to, jak vaše planeta Země i vy lidé s ní. Hezky se to tady na vaši planetě Zemi mydlí, proto jsme nad vámi připraveni vám k pomoci.“

 

Děkuji Hljarko za povídání, já už budu končit, jdu spát, s láskou se loučí sestra Helena z planety Země.

 

„Já se s tebou Helenko loučím také s proudy lásky a přeji dobrou noc, sestra Hljara z Plejád.“

 

 

982.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             12.3.2000.    13:00-13:25 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Ano milý synu, jsem to Já, tvůj Otec jediný. Miluji tě, určitě to víš, jen si na to už za ta léta zapomněl. Jsem pořád s tebou a vždycky budu. Jsem tvůj sen, jsem tvoje láska, jsem ty a jsem sedmikráska. Jsem tvoje myšlenka, jsem tvůj duch, jsem jarní květinka a taky dub. Miluji tě a ty to víš.“

 

„Ano, tady Ariela, tvoje vesmírná setra z 5. dimenze. Jsem velice ráda našemu spojení. Ano, vymýšlíš si to sám, tak jako i dnes. Je to také dáno astrálním vlivem (pozn. příjemce – sny). Jsme všichni rádi, že vám můžeme pomáhat, a že i u vás na Zemi jsou takoví krásní lidé, jako jste vy. Mám velice ráda i vaše písně. Když to jde od srdce. Jsou to velicí mistři (pozn. příjemce – Tibetští mniši). Oddělili se, aby sebe očistili od hrubých vibrací a nabrali vnitřní krásu, které je všude dost. Musíte ji jenom nalézt, ale sami, a pak ji můžete využít. Tak Ivo vám to už vysvětlil s těmi MDB, to jsem ráda. Ale taky se můžeš ptát mně. Vždyť já jsem ty a naopak. Velice ráda ti pomůžu. My jsme tu taky od toho, abychom vám pomáhali, bratři i sestry naše. Pořád se více lidí o nás dozvídá, a to je dobře. Mám tě ráda, to víš. Vím, vnitřní krása se nedá zachytit na papír slovy. Myšlenky ti zase utíkají jedna za druhou. Měl by ses je naučit jenom používat. Ale ty to určitě zvládneš, s láskou v srdíčku a oporou Otce našeho jediného. To je ode mne zatím vše. Loučím se, Ariela.“

 

„Nyní ti chci předat něco já, Ptaah. Ano, mám dvě dcery a obě jsou krásné, tak jako mé ženy, dá-li se to tak říci. Jsem velice rád a také i ony, že nám lásku posíláte den co den. Chci, aby jste věděli, že my vás milujeme a ctíme si vás jako naše bratry a sestry. Toť ode mne vše, Ptaah, Pleja, Semjase. K pozdravu se také připojují mé družky.“

 

 

983.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             13.3.2000.    15:15-15:29 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Zdravím tě, milý Jojo, jsem to já, Aštar Šeran, strážce inkarnací ve 4. sektoru a zároveň velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi to pochopil. Děje se to na úrovni tvého astrálního těla, tedy těl, mám-li být přesný. Závisí to od tvých vibrací a „zkušeností“ z dosavadního bytí. Nejsi-li na to připraven vibračně a nemáš-li dostatečnou víru, pak je to těžké zjistit. Nemůžeš ještě přijímat jména, ani čísla, ale to není podstatou. Záleží na tom, jako lásku v sobě pěstuješ a jako dáváš, vysíláš do okolí. To je o tomhle vše.

 

Každý má jiný úkol zde na Zemi, ale šíření informací záleží jenom od vašeho svobodného rozhodnutí. To zase závisí od inkarnačního stupně veškeré bytosti.“

 

„Jsem tomu opět ráda, že se se mnou tímto způsobem spojuješ. Aštar ti to krásně vysvětlil, já jsem tomu taky ráda. Miluji tě tak, jako ty mne. Nemusíš mít pochybnosti, stačí jenom upevnit víru a vše už půjde samo.“

 

„Děkuji milý synu, že také na mě myslíš a máš mě rád, to také vím a cítím to. Kdyby vás milujících lidí bylo zde hodně, nemusela bych vám působit takový nepořádek. Situace je však jiná. Já vím, také stromy a rostliny, Slunce a zvířata máš rád, a to je dobře. Víš, vaše láska mi tlumí tolik bolesti, to si ani neumíš představit. Jsem ráda, že si se spojil i se mnou. Takové, jako ty, mám i budu mít ráda. Tvoje a také všech lidí Matka Země.“

 

Ďakujem všetkým za krásne rozhovory aj nášmu Stvoriteľovi za spojenie.

 

 

984.  Báseň pro přátele z Vesmíru.    (Složil Jozef B.)                                               14.3.2000.   

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

Milujem a mám vás rád, milujem a som váš brat.

Som len vaša malá riečka, malý plameň ako sviečka.

Mám vás rád a milujem, iné robiť nechcem.

V duši mojej Slnko svieti, ako Otec na nás Deti.

Všetkých nás má veľmi rád, on je Duší kamarát.

Milujem a rád vás mám, nič iné ani nehľadám.

Láska ako sen tu býva, vo mne drieme a sa skrýva.

Raz, keď všetko zakvitne, tak tá láska precitne.

A nebude už bole viac, prišiel Otec, tak mi povediac.

Zobral si ma so sebou, leteli sme krajinou.

Stále sme leteli a leteli ...

 

Chalúpka v údolí, srdce ma zabolí, keď na vás zaspomínam.

Spomínam na vás stále, na tie prekrásne chvíle.

Keď sme sa spojili, lásku si sľúbili, bytosti roztomilé.

Od večných vekov a od dávnych čias,

Otcom sme stvorení, on z lásky stvoril nás.

Nezaprie vieru nik, že patrí celý trón.

Veď láska je všade a každý ju má,

keď všetko pominie, ona zostáva.

Na záver čo len už, dodať by som mal,

že Vesmír patrí všetkým, Otec nám ho dal.

Láska, to je život a život zasa láska,

láska, to Sila, pod ňou aj ľad práska.

Žijeme svoj život, dá nám znamenie,

láska, to je údel, všetko zaženie.

 

Tieto dve básne som zložil z lásky pre všetkých Vesmírnych ľudí. Ďakujem.

 

 

985.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             14.3.2000.    21:30-21:44 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„To jste takhle krásní milí lidé, děti moje, že mi takhle i v těchto chvílích takto pomáháte. Jsem tomu velice ráda a také vás miluje. Jsem s vámi, láskyplní lidé, mé děti. Náš Otec, on má vás také velice rád a taky i vše ostatní. Vždyť proč by nemiloval sám sebe ?  To by on neuměl. To jsem vám, krásným lidem předala já, sama Matička Země.“

 

„Nyní se připojuji já, Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily. Jsem velice rád vašemu, pečlivě zvažuji každá slova, prosení a vysílání lásky, které nyní děláte. Jak se už dozvěděl, to po vašem, odratují se už jenom týdny. Čas váš se pomalu naplní a pak přijde ten touhou očekávaný a láskyplný okamžik. To jsem ti sdělil já, Aštar.“

 

„Jsem velice ráda, že takto pomáháte šířit lásku všem zemím a i vaší milované Matce Zemi, to zmírňuje bolest přerodu. Máme vás rádi, všichni Vesmírní lidé z flotil a planet Konfederace se také připojují k pozdravu. Jsme Šťastni, když vy se radujete, jsme velice rádi, když vy máte rádi. Snažíš se to tak psát, bez rozmýšlení, a to je dobře. Alespoň máš mysl nyní stranou. Tvoje milovaná Ariela.“

 

„Chtěla bych tě taky pozdravit i já ........  . Jsem také žena a plním nyní úkol v 7. dimenzi. Mám už místo těla světelný závoj. Ano, je průsvitný. Představil sis to dobře, je to jako v tom filmu (pozn. příjemce – film s názvom Hlbočina/Hlubina). Ten film byl natočen dle vnuknutí nás, vesmírných lidí, ale ta představa a podoba našich bratrů tam není přesná. Je tam mnoho společného a taky to, že je to ve vám ještě nyní nedostupné hloubce (ve vodě). Ano, vaši vědci už objevili tu planetu, ale nechtějí to dát takhle na veřejnost, protože by již ve vámi vysnívané Americe nic z nynějších lidí nezůstalo. Lidé by nevěděli, čemu už mají věřit (smlouvy vlády USA a ještírků) a sám si umíš představit, co by se tam asi dělo, jak by se lidé tam chovali. To jsem ti s láskou a pokorou předala já, ..... , tvá sestra a přítelkyně.“

 

Ďakujem vám všetkým a Stvoritelovi za krásne slová plné lásky a porozumenia. Som s vami, váš JJ.

 

 

986.  Sdělení.                                   (Přijal Radovan J.)         15.3.2000.    21:00-21:20 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„Áno Radovan, tu Semjase, volal si ma, tak som sa napojila. Pozdrav zasiela i moja sestra Pleja. Ten sen, čo si mal, bol tak na 50 % reálny, ostatné si si domyslel. Si krásny človek tu na Zemi, lásku toľko potrebnú pre život vysielaš a tým i sám sebe pomáhaš. Máme ťa radi dieťa drahé, si náš, ty patríš k nám. Zo dňa na deň stúpaš k nám a to nás teší pozerať sa na to. Nech láska zažne svetlo vo vašich dušiach a nikdy vás už neopustí. Mám vás rada ľudia milý, vy z krásnej planéty Zem, my radosť máme, keď sa k nám pridávate, my bratia a sestry patríme k sebe, na novú krásnu cestu sa spolu vydáme, bok po boku sa držať budeme. Zem si zaslúži hodne lásky od vás, za tie veľké dary po stáročia, čo vám obetovala, zaslúži si to, zaslúži si odpočinúť. A tá doba už príde čoskoro, ľudia milý, vy, čo ste sa zobudili zo sto ročného spánku, prosím zotrvajte, lásku vysielajte, buďte krásny. Ja, Semjase vás mám toľko rada, zamilovala som si vás, verte tomu či nie, naša láska sa rozvinie, a to už sa tešíme všetci na lodiach tu i inde. Ďakujem ti Radovan za to krásne rozprávanie, si hodný, všetci ste hodní ľudia, len tomu musíte viac veriť a ono sa to objaví, vo vás je to krásne. Len to musí von, nech sa vám lepšie žije.“

 

Ďakujem ti Semjase milovaná za krásne povzbudenie, prosím o spojenie s Plejou.

 

„Rada Radovan ti vyhoviem, tu Pleja, veliteľka prúzkumno – evakuačnej lode, 80 km nad Zemou. Monitorujeme tu tohle denie kolem vašej planéty, všetky ty vibrácie. Som rada, že si sa so mnou spojil, mám radosť, že ti to takhle ide, však vidíš, že ses toho dočkal. Kto láskou šetrí, tomu sa nevedie, lebo toť šťastím nežije. Takže bolo s tebou fajn, lúči sa Pleja. (Nenapísal som všetko.)

 

 

987.  Sdělení.                                   (Přijal Jozef B.)             17.3.2000.    14:45-15:01 hodin.

                                                                                  Místo: Okolí Povážské Bystrice.

 

„To som ja, Semjase, milý náš. Týmto ťa zdravím a prajem ti veľa lásky a zasielam prúdy energie. Pozdravuje ťa aj celá Aštarova, Ptaahova, Karného, Sol-tecova, Izákova flotila a ešte veľa ďalších. Máme vás radi, všetkých bez rozdielu vášho duchovného stupňa. Nevieme, čo je to nekoho nemilovať. Sme veľmi radi, že už čoskoro sa vaša planéta Zem bude nachádzať v 5. dimenzii, a tým sa začlení do Konfederace svetov. Bude to prekrásny okamih pre ňu, pre vás i pre nás, Vesmírnych ľudí. Pýtaš sa na čierne trička, tie majú stále veľa ľudí vo svojej moci. Áno, teraz si pocítil, že niekto ku tebe prišiel. Je to Jamahama, biológ-lekár.“

 

„My ťa takto vždy hladíme a hýčkame si ťa a tým ti zvyšujeme vibrácie, ktoré ako už vieš sú potrebné pre váš prechod do vyšších sfér bytia. S láskou Jamahama.“

 

Milá Semjase, ďakujem za krásne hrejivé slová plné lásky, mám ťa rád.

 

„Nemáš za čo ďakovať, rada som si s tebou rozprávala.“

 

„Teraz sa pripájam ja, Ptaah, aj Ariela ťa pozdravuje. Máme ťa radi a láska je to jediné na celom svete, prečo by mala bytosť existovať.“

 

„Som veľmi rada, že aj mňa si pozdravil. To ja Pleja sa ti hlásim. Všetci zachytávame tvoje milujúce vibrácie a my ti tiež posielame naše. Takto sme stále spojení a všetci sa máme radi.“

 

To vieš, že máme. Ďakujem vám za spojenie a Stvoriteľovi nášmu tiež.

 

„Nyní k tobě opět promlouvá tvá Matička Země. Cítím tě, protože mi také chceš pomoci. Cítím tvoji lásku ke mně a k přírodě. Kéž by jste se naučili žít jak máte. Jsem velice silná, ani si to nedovedeš představit, jako v sobě sílu skrývám, kterou mi dal náš Stvořitel. Jestli to takhle půjde dál, pak ji budu muset použít. Mám tě ráda a předej to prosím tě všem. Všech Matka Země.“

 

Ďakujem a iste to dám už zajtra Ivovi. Milujem vás a som s láskou, váš JJ.

 

 

988. Setkání v Košicích (2. přednáška 29.1.2000).     (Přijala Veronika V.)                   4.2.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

„Setkání v Košicích bylo tak krásné, že celé Stvoření se radovalo. Veroniko ve tvém bytě jste byli  tak zářící bytosti, že jsme měli všichni velikou radost.

 

Setkání v Košicích a v tvém bytě bylo promítáno na VŠECH planetách naší GALAXIE. Vesmírní lidé ze všech planet vám posílali lásku. Všichni hned chtěli létat k Vám a pomáhat vám v této obtížné práci. Byli jste zářící a zvoniví celým Vesmírem. Veroniko, Vesmírní lidé musí taky pochopit, že takto musí byt jinak, to nejde uspěchat. Vesmírní lidé jsou taky zklamáni, že se nemohou takhle fyzicky hned kontaktovat s vámi a pomáhat vám, když jste projevili tolik lásky a pokory ke STVOŘITELI MILOVANÉMU, ale všichni musíme čekat na ten pravý okamžik a ten určí STVOŘITEL.

 

Vesmírní lidé.“  

 

(Na krásném setkání v technické univerzitě bylo 295 lidí – pozn. zpracovatele.)

 

 

989. Nečekané střetnutí v Košicích.        (Přijala Veronika V.)                                      8.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

„Dcéra moja najmilšia, som s tebou, a kráčame spolu. Môj hlas si ty dobre počula a milovaného Iva potešila, naša láska a obdiv patrí vám, vedz dcéra moja, že s láskou sme všetci čakali, ako ste v tejto skúške obstáli.

 

No veliká radosť u nás zavládla,

stretnutie vaše žiarilo, i my s obdivom sme mlčky hľadeli

ako nás naše deti milo prekvapili.

Vysvedčenie vám chceme dať

no veľkú jednotku napísať.

 

Och moje deti milované akou vy láskou žiarite, správnou cestou kráčate, vydržte moji milovaní ja som pri vás OTEC STVORITEĽ.

 

No v tejto skúške vy všetci ste obstali,

velikú radosť ste nám poslali,

cestou pravdy ste kráčali,

i priateľov dobrých ste spoznali.

 

My s obdivom na vás hľadíme

lásku vám posielame,

stretnutie naše bude nesmierne

vedz sestra moja milovaná,

že všetci na to čakáme.

Vesmírni ľudia.“

 

 

990. Mojej milovanej  dcérke  Janičke.          (Přijala Veronika V.)                               9.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

Môj milovaný OTČE s láskou a  pokorou prosím môžeš mi dať odkaz pre moju dcérku Janičku.

 

„S láskou si bola stvorená

na planétu  ZEM poslaná

no mamička veľké obavy mala,

kde krásna pani vo sne ťa zachránila

i vravela.

 

Daj život tejto duši,

lebo si ona zaslúži

je naša a je krásna,

na tejto ZEMI pobývať smie

a ty matkou jej budeš

a pravdu šíriť budeš,

lebo LÁSKA a STVORITEĽ je zajedno

i tvoja dcérka chce byť tu,

premeny zeme chce poznať

ty jej dovoľ a potom tvoja radosť bude nesmierna.

 

Skúška spravená zadobre bola tvoja hneď,

my všetci sme sa na tom podieľali,

lásku a radosť sme ti posielali,

iba tvojej dcérke prebudiť sa treba

semiačko SVETLA zasiať treba,

i ona správnu cestu nájde

úlohu na tejto ZEMI započne,

my všetci jej v tomto budeme pomáhať

a SVETLO posielať.

 

No trpezlivosť naša je veliká

na tejto ceste pozemskej

vám všetkým s láskou pomáhame,

všetky strasti s vami zdieľame,

moje deti milované

všetkých vás v raji čakáme.

 

Otec Stvoriteľ.“

 

 

991. Odpoveď Janičky.                      (Přijala Veronika V.)                                         10.3.2000.

                                                                                  Místo: Londýn.

 

Ďakujem mamička a ďakujem nášmu milovanému STVORITEĽOVI. Báseň som čítala a úplne to chápem, ale ešte je tam stále veľa otázok pre mňa. Oni hore to vedia, a ako povedali, sú trpezliví. Ja sa snažím si nájsť svoju cestu. To je pravda, ale veci ktoré mi prichádzajú v ústrety a položia ma do určitej situácie, ktorú musím vyriešiť najlepšie ako viem. Teraz mám obdobie, že potrebujem veľa pomoci pri odpovedi na moje otázky. Aby si ma dobre pochopila, cítim sa výborne, ale som ako malá ovečka, ktorá chce len to najlepšie, ale nevie kde sa má obrátiť. Myslím si, že priatelia ti dajú odpoveď.

 

                                                                                                                                               

992. Odpoveď pre Janičku.               (Přijala Veronika V.)                                         10.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

POZEMSKÁ  CESTA.

 

Na tejto ceste pozemskej

rozličné cesty smejú byť

i duša dobrá schybí hneď,

ktorou cestou sa uberať má

a potom skúšky dobrá i zla

na ceste bývajú

i ona sama musí ich rozpoznať.

 

I čo by to bolo za OTCA

svoje dieťa za ručičku touto cestou viesť,

OTEC sám sa rozhodol

cestu voľnú ponechať,

lebo len tá láska preveliká je,

keď tá cesta ku SVETLU dospeje.

 

To všetci majte na pamäti,

lebo zákon takýto stanovený bol

a vy všetci ste s tým súhlasili a zajedno boli

no OTCOVI neprichodí nič,

len láskou a trpezlivosťou na tejto ceste vám pomáhať.

 

Vy ktorí ste pochopili hneď,

správnu cestu ste si vybrali

a my všetci s láskou pri vás sme

a spolu kráčame,

hoc vaše myšlienky lietajú kade tam,

no my trpezliví sme, my počkáme

a potom naša radosť preveliká je,

keď táto správna cesta ku nám dospeje.

 

Aštar Šeran.“

 

 

 993.  Sdělení.                                (Přijala Veronika V.)                                             9.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

„My všetci z Aštarovej flotily vás zdravíme a lásku posielame. Svetlo lásky, ktoré ste zasiali, začína pučiť a my dobrí záhradníci polievať ho budeme. Len vydržte moje milované deti, skúška vaša je u konca, nech staré zhodí svoje šaty a nové prichodí nám obliecť. To všetko majte na pamäti deti moje milované, vedzte že Vesmír dlho čaká a vy kvietky moje drahé, rozkvitli ste v pravý čas, len vaša láska a svetlo všetko môže zmeniť zas.  

A vy ste to pochopili my s láskou a obdivom hľadíme na vás, cestou správnou vás doprovodiť chceme k SVETLU, ktoré čaká milióny liet, len tam je spása vašich duši. Oči hľadia v mieri lásky a pokory, len oni budú spasené v mojom kráľovstve, len oni sa dočkajú hostiny z môjho nekonečného koláča. A preto moja dcéra milovaná kráčaj touto cestou diaľ a zasej zrnka lásky, ktoré možno vzklíčia a potom my s láskou a radosťou budeme na pomoci, kým ku kvetu dospejú a ku SVETLU poletia i vtedy ich radosť bude nekonečná.

A Otec Stvoriteľ ho s láskou privinie. Vítaj moje dieťa krásne, kde si  tak dlho blúdilo ? Tu so mnou zdieľaj lásku, ktorú si so sebou prinieslo i tu už nemusíš poznať Temno. Tam hľa dole duše plačú, lebo Otca neskoro poznali, a on toľkou láskou ku nim hovoril, utišoval a chlácholil. No ťažká myseľ tohoto sveta Otca nedovolila poznať v pravý čas, no neplač moje dieťa krásne aj ty raz prídeš k Otcovi, len cestu si si vybral inú a ja počkám neboj sa.

Vesmírni ľudia.“

 

 

994.  V 7. dimenzi (235).                      (Přijal Ivo A. Benda)     3.3.2000.   12:40-13:02 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Karviná – Český Těšín.

 

„Hlásím se ti já, Iris, tvá MDB ze 7. dimenze. Ano, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil, ano, těší mě, že se stále takto snažíš pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Ptáš se, jaké to je zde, v 7. dimenzi. Ano, je to již zcela jiný svět než ten váš ve 3. dimenzi, je zde spousty lásky, krásné jemnovibrační energie, a máme se zde opravdu rádi. Svět je to polohmotný, tj. zde na naší planetě je jen 5 % hmoty, 95 % je již čistá energie lásky a světla. Máš to tak dáno milý Ivo, že odsud ze 7. dimenze můžeme takto nahlížet do nižších dimenzí, a tam pomáhat nižším stupňům Stvoření v jejich vývoji. Naše planeta je prakticky průhledná, nikde zde není ani kout tmy a život je zde velice bohatý a rozmanitý. Všude pulsuje mnoho láskyplných stvoření, která mají velkou touhu kráčet ke Stvořiteli našemu prvotnímu všeho a všech. Je zde mnoho krásných bytostí, které žijí a dýchají a pracují s láskou, s jemnovibrační energií k tvoření částí Vesmíru tohoto. Také mnoho z tvoření na Zemi je tvořeno odsud ze 7. dimenze, a to vždy na základě pokynů a přání Stvořitele našeho milovaného. Mnoho pozemšťanů je pod naším pečlivým dohledem a pracujeme tak, aby zdárně kráčeli ke Stvořiteli našemu milovanému. Také my pomáháme tlumit válečné konflikty zde na Zemi a také se rádi podílíme na tomto krásném tvoření zde na planetě Zemi. Vím, že to tam nemáte jednoduché milý Ivo, to je ta škola, kterou navštěvujete, a kterou po absolvování zužitkujete v tvoření tohoto Vesmíru – práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, Nyní tedy milý Ivo se také těším na toto tvé setkání ve spišské Nové Vsi a tak mám z tohoto všeho radost.

 

Posílám ti lásku milý Ivo ze 7. dimenze, tvá MDB – Iris.“

 

Děkuji drahá milovaná Iris a Stvořiteli Prvotní.  S láskou  Ivo.

 

 

995.  První spojování lidí (236).            (Přijal Ivo A. Benda)     8.3.2000.   17:46-17:58 hodin.

                                                                                 Místo: Košice.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem velice rád, že tolik lidí se dnes takto spojuje s námi, Vesmírnými lidmi. Ano, máš také takovou radost, a tak je to výborné. Tito lidé mají také velkou touhu a snaží se na sobě takto pracovat. Mají velkou radost z toho, že se tvým prostřednictvím seznámili s námi, Vesmírnými lidmi. Ano, je to pro ně dnes významný den, a také se jim, kteří se s námi spojí, pevně vryje do paměti. Mají radost a cítí, že jsou již krůček od tohoto kontaktu.

 

Ano, dále milý Ivo ti chci sdělit, že tento pan Schuster má všechny naše informace a studuje se zájmem, uvažuje nad nimi a dále se vše takto vyvíjí. Máš tedy radost, že tyto naše informace prostupují a také tento Havel se snaží takto pochopit, co se to vlastně děje. Je to výborné když uvážíš, jaký stav poznání měli tito lidé před 3 lety. Ano, jsou to tyto naše důležité informace, které mnohým lidem otevřely oči, a které jsou takto dnes nesmírné důležité pro každého člověka.

 

Dále ti chci sdělit, že se také tato média dovídají o tomto, že se snaží také něco se sebou udělat, a ne jen přešlapovat na stejném místě. Proto milý Ivo se dále můžeš takto snažit a uvidíš, co se bude dít dál.

 

Toto sdělení ti s láskou poslal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Ano, cítíš nás zde v této místnosti, ano, je to důležité takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, dále uvidíš, jak naše informace budou prostupovat lidmi střední Evropy a budeš se tedy moci dále s touto radostí a láskou podílet na plánu Stvořitele našeho milovaného. Jsem velice rád, že tito lidé se tolik snaží, a takto se tedy poprvé snaží spojit s námi, Vesmírnými lidmi. Máme vás všechny moc rádi a těšíme se na další kontakty s vámi.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

996.  Sdělení k lidem (237).             (Přijal Ivo A. Benda)       16.3.2000.   11:23-11:38 hodin.

                                                                                 Místo: Žilina.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že se připravuješ stále na ten televizní pořad, a že se těšíš, až další tisíce lidí budou moci se dozvědět informace o nás, Vesmírných lidech, ale také o sobě, neboť stále více lidí si uvědomuje tento vážný stav planety Země a stále se někteří chovají, jakoby žili jenom jeden život (a po něm potopa). Ano, je potřeba se zamýšlet nad každodenním životem, jestli to, co lidé dělají, je to nejlepší v této situaci. Stále se stupňují očistné procesy planety Země, a tak to lidé budou stále více pociťovat a stále častěji se budou zaobírat smyslem svého počínání – tedy kariéry a hromaděním majetku. My na vesmírných lodích žádné hromadění majetku neděláme, a proto můžeme se volně pohybovat po Vesmíru, neboť tento majetek je jen břemenem, těžkým batohem na zádech, a člověka potom jen vyčerpává věnování své pozornosti (času) jemu a dále obavou o ztrátu tohoto majetku. Proto tedy milý Ivo děláš dobře, když žádný přebytečný majetek nehromadíš, a tím máš své myšlenky odlehčené a tvůj čas není zkracován péčí a rozšiřováním tohoto majetku.

 

Stále milý Ivo pracujeme pro Stvořitele našeho milovaného a stále se snažíme pomáhat jiným bytostem ve Vesmíru, které tuto pomoc potřebují.

 

Toto ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, také já tě milý Ivo srdečně zdravím a přeji hodně spokojenosti v této světelné práci. Ano, nyní milý Ivo se stupňují očistné procesy planety Země úměrně tomu, jak se vnořuje do fotonového pásu a jak se tato jemnovibrační energie dostává do kontaktu s hrubou vibrací těl většiny pozemšťanů, ale i regionů městských aglomerací – budov, půdy – kde jsou akumulovány tyto hrubé vibrace od lidí z uplynulého období. Proto milý Ivo jsme zde my, Vesmírní lidé, abychom vás, pozemšťany varovali a předali vám takové informace, které pomohou zmírnit průběh očisty planety Země.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

997.  Setkání v Žilině (238).                (Přijal Ivo A. Benda)     19.3.2000.   12:40-13:02 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Přerov – Vsetín.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že jsi takto spokojen s naší společnou akcí v Žilině. Ano, nyní se setkalo s tebou takto 100 lidí a opět si mohli ujasnit názor na naši působnost – Vesmírných lidí zde na planetě Zemi. Také jsme všichni rádi, že se podařilo do několika médií udělat rozhovory a novinové články. Nyní milý Ivo se dále lidé rozděluji do vibračních skupin a stále více se toto lidstvo definitivně připravuje na rozdělení do dalších stovek a tisíců inkarnací. Ano, nyní tedy budeme dále připravovat naše společné akce, a dále se budeme snažit informovat lidi o jejich současné situaci. Ano, i tento Havel již má značné obavy z dalších událostí, neboť on nemá čisté svědomí. Lidé s čistým svědomím se nemusí ničeho bát, převibrují a tím uniknou následným očistným procesům ve stávající 3. dimenzi. Chceme milý Ivo, aby byli takto osloveni všichni lidé a k tomuto takto směřuje naše společná práce. Nyní se dále můžeš takto snažit a uvidíš, co se bude dít dál.

 

Toto ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní milý Ivo se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě takto srdečně zdravím a posílám proudy lásky. Lidé stále více začínají chápat, o co zde dnes jde a jak jsou důležité naše informace pro každého z nich. Proto se dále můžeš takto snažit milý Ivo a my máme velikou radost z této naší společné práce. Momentálně se Země nachází ve fázi, kdy se začnou rozvíjet další očistné procesy, aby se mohla očistit od negativních energií. Země se moc těší na dobu, kdy bude očištěna, a kdy se stane opět zářivou a radostnou planetou i s jejími obyvateli. Proto milý Ivo jsme velice rádi, že naše informace pomohly mnoha lidem a dále budou pomáhat, neboť se tito lidé budou stále více měnit k lepšímu.

 

Toto sdělení ti milý Ivo za všechny členy mé flotily předal Ptaah, Velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Pleja, také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Ano, jsem velice ráda z této naší společné akce v Žilině, kde tolik lidí dostali naše informace. Nyní tedy jsem stále s tebou milý Ivo a posílám ti proudy lásky, jako formu poděkování a radosti. Také ti chci sdělit, že dále budou více spolupracovat tato vaše média a tím se budou ještě více šířit naše informace po zemích českých.

 

Toto ti s láskou předala Pleja.“

 

 

998.  Důležité poselství lidstvu od Ortona (kniha Poselství lidstvu II., Zpravodaj č.5).

21.5.1968.

 

(Texty obou knihy Poselství lidstvu I., II. jsou ke stažení na internetu www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

„Už dříve jsem říkal, že vaše pochopení bude dokonalé. Poskytl jsem vám vzdělání, aby tomu tak skutečně bylo, za předpokladu, že zůstanete věrní mému učení.

 

Říkal jsem také, že vzdělání, jež jste obdrželi, je na celém světě jedinečné. Můžeme ho přirovnat ke vzdělání, jež bylo poskytnuto před 2000 lety. Pochopení, jež máte, v porovnání s pochopením, jehož člověk dosáhl prostřednictvím mé činnosti před 2000 lety – je úplně jiné. V té době nebylo možné poskytnout informace, které jsem poskytl nyní. V té době jsem musel pracovat na úrovni tehdejších lidí. Také s vámi jsem musel pracovat na úrovni, na které stojíte. Mezi vámi a těmi, kteří se mnou tehdy byli vzděláváni, a kteří mne následovali, je rozdíl 2000 let. Proto vzdělání, jež máte dnes, je dokonalejší, než vzdělání kohokoliv na Zemi. Vzpomeňte si na vědce nebo kohokoliv, o kom si pomyslíte, že nemá pochopení pro to, co se nyní děje ani pro skutečný život.

 

Mluvím-li o opravdovém životě, poukazuji na život, jaký by člověk v současnosti mohl projevovat. Není však schopen ho projevit, protože nebyl schopen zříci se ZÁSADY ZABÍJENÍ (zotročování svých blízkých-okrádání o energii, ovládání a manipulace přes finanční systém je zabíjení člověka člověkem – pozn. zpracovatele). Právě tady něco není v pořádku. To je ta skála, na které ztroskotal plán pro lidstvo. Vysvětlil jsem vám to a musíte to vědět. Ve vašich myslích musíte dosáhnout bodu, kdy už nepřipustíte, abyste se zvrhli. Nesmíte dopustit, aby vás ovlivnily vnější události. Jinými slovy jsem vám řekl: Nedopusťte, aby vnější věci rušily vaši bytost – nikdy.

 

Mír a harmonii musíte mít ve svém nitru. Na setkání jste řekli, že doba se krátí. Já mohu souhlasit a připojit, že nyní se doba pro člověka na Zemi rychle krátí. Jen málo dní zbývá, než se stane to, co můžete číst ve Svaté knize. Lidé budou přeneseni pryč ze Země.

 

Opět a opět se odvolávám na tuto knihu. To, že bible je svatá, by být pochopeno tak, že poskytuje přesný psychologický popis Lidského způsobu jednání, způsobu života a chování. Jestliže jste tuto skutečnost pochopili, pak pochopíte, jaké hodnoty mohou být v této knize nalezeny. Je řečeno, jaké je lidské myšlení a jak se lidé chovali jeden k druhému. Je řečeno, jaké budou následky tohoto způsobu života. Ve všech dobách člověk říkal, že dodrží-li takovou zásadu, to a to se stane, zatímco při dodržování takových způsobů budou takové a takové následky. Řekl jsem, že je to zákon karmy, zákon života, jenž lidstvu vytváří různé situace. Člověk totiž sám tyto situace tvoří ve vlastní mysli, a proto se dějí.

 

Když jsem k vám hovořil posledně, zmínil jsem přistání talířů a řekl jsem, že to bude brzy. Kontakt, který vám bude z Vesmíru poskytnut způsobí, že budete zcela změněni. Říkám-li „zcela“, myslím úplně. Zákon musí být vyplněn do písmene. Námi stejně jako vámi. Uplatňuje se tady. Nemohli bychom se s vámi spojit, kdybychom neměli vaše uznání, a kdybyste nežili zcela ve shodě se zásadou, kterou jsem vás učil. Zásadou, jež bude nyní na Zemi nastolena – zásadou života, podle níž musí člověk žít. i v budoucnosti. To je Boží zákon. Zákon, jenž člověk nepřijme.

 

Fyzikální zákony přijmou, pokud je mohou podle vlastní vůle využít nebo zneužít. Zapomněli přitom a přehlédli DUCHOVNÍ ZÁKON. To je nejdůležitější zákon. Jestliže uznají tento zákon, budou moci také mechaniku celého Vesmíru připojit ke svým vědomostem. Pak věda poskočí dopředu. Tento skok vědy vpřed je věcí druhořadého významu ve srovnání s DUCHOVNÍ PROMĚNOU, která musí nastat.

 

Mým přáním nyní je, aby vás už vůbec nikdy nenapadlo, za jakýchkoliv okolností při rozhovoru a rozjímání tato poselství obhajovat, omlouvat nebo vysvětlovat. Není to vaše věc. Pravda a zákon, Boží síla a Boží podstata a má práce tady na Zemi nepotřebují žádnou obhajobu ani výklad. Je to zbytečné.

 

Člověk získá nový způsob a nový rytmus života. Sami jste uvažovali o vibracích na Zemi, které se od Vánoc změnily. Boží síla a pravá podstata Boha je také druhem vibrace. Je logické, přichází-li Boží síla na Zem, že vibrace mohou být změněny.

 

Já zatupuji Boha na Zemi a díky mé přítomnosti zde byly změněny a zvýšeny vibrace. Způsobí to, že negativa budou ještě negativnější, a že pozitivní lidé změní postoj. Nastane boj o moc. Bude použito násilných prostředků. Současně dojde i k duchovní konfrontaci protikladných sil, k duchovnímu boji. Protože je větší rozdíl mezi násilným, fyzickým bojem a duchovním zápasem o moc, než je mezi ohněm a vodou, bude výsledek takový, že ti, kdož nás následují, a kdož jsou účastníky tohoto duchovního boje na základě našeho učení, nebudou svými blízkými přijati stejně, jako oheň nemůže snést vodu.

 

Jestliže člověk ve svém nitru s těmito věcmi pracuje a dosáhne pochopení věcí, o nichž jsem se lidstvu zmiňoval v Dánsku v Borupě – prostřednictvím spisů, a pochopil to v nitru své duše, stává se ihned účastníkem tohoto duchovního boje. Myšlenky žijí a myšlenky jsou něco, co vychází ven. Pozitivní myšlenky a pozitivní způsob života je v této situaci vším, co od člověka žádáme. Ovlivní to jeho okolí. Ovlivní to celé lidstvo. Zbytek uděláme my.

 

Všude na Zemi člověk dosáhl bodu, kdy neví jak dál. EKONOMICKÉ SYSTÉMY SE STÁLE BORTÍ.

 

Vdáváním přísných nařízení se snaží získat moc nad svými blízkými. Pomocí ekonomického nátlaku a pomocí peněžních systémů – to platí pro Východ stejně jako Západ. Proto je dnešní ekonomika těsně spojena se zásadou zabíjení. Protože zásada zabíjení nyní bude opuštěna, neboť dosáhla dokonalosti, ekonomický systém bude zcela změněn.

 

Každý člověk dospěje ke stanovisku, že každý člověk je absolutně svobodným jedincem, nad nímž nemáte žádná práva, a který by měl být ponechán svému vlastnímu životu. Život člověka je totiž něco, co mu bylo svobodně dáno, stejně jako kterémukoliv jinému tvoru na této Zemi. Jakmile každý tohoto postoje dosáhne ve svých myšlenkách a celou svou duší, peněžní systém zanikne.

 

PENĚŽNÍ SYSTÉM na Zemi je výsledkem sobectví, nízkosti a zásady zabíjení – ničení jiného. Proto se stane – jak už bylo řečeno v prvním poselství z Borupu – že moje změny na zemské rovině budou konečné.

 

Zásada, jíž člověk žije a podle níž žije, je dědictvím a přívěskem ze zvířecí říše. Zvířata musejí mít vůdce stáda. Uvnitř zvířecího světa je to právo nejsilnějšího. Platí to pro savce, ptáky, ryby. Vysvětlil jsem, že žili jako stádo. Lidé zabíjeli hromadně. Tento stádový instinkt musí být zcela vymazán.

 

Nejvyšší formou života, kterou můžeme ve zvířecí říši nalézt, jsou lidoopi. Všechny skupiny opic a lidoopů mají neomezeného vládce. Tento druh neomezené vlády byl přenesen na lidskou úroveň, do lidské říše, a rozvinul se do systému otroctví v nejhorší formě pro člověka. Lidé ze sebe udělali pány a soudce svých blízkých a zabíjeli je podle libosti.

 

Později, když války, revoluce a období nemocí, které lidstvo postihly, začal člověk přemýšlet v rámci jiných kritérií. Byla vzkříšena drobná jiskřička duchovního pochopení, probuzení hodnoty ostatních blízkých. Tak byla pomalu vyvolána změna systému otroctví. Místo něho byl zaveden peněžní systém jak ho znáte dnes (dodaný ještírky z Vesmíru a přijatý lidmi na Zemi, zde v českých zemích jej zvláště oživil, restauroval a rozvinul do obludné podoby pan Václav Klaus, loutka ještírků za podpory celé vlády, kterou si zvolili sami lidé, také víc než polovina loutek ještírků – tzv. monetaristický systém, přijatý ze svobodné vůle lidmi – pozn. zpracovatele).

 

To v podstatě nezměnilo poměry a život člověka. Stejně jako v minulosti, kdy lidé byli utlačováni zákony a dekrety, a otroci byli odsouzeni, jakmile opustili svého pána, nebo se proti němu vzbouřili, jsou i dnes všichni lidé, bez ohledu na to, které třídy ovládají Zem ekonomicky, odsouzeni v nenasytnosti těchto tříd a v jejich bojích o moc, které vedou mezi sebou, protože tyto třídy dnes dokonale ovládly zásadu zabíjení. Současné technické poznání dosáhlo bodu, kdy by otrok mohl být opominut, stejně jako by mohl být vyhuben. Je to postoj člověka k lidem na planetě, kterou obýváte a v jehož duchu se projevujete.

 

Nebylo málo varování. První velké varování se projevilo v první světové válce. Tehdy člověk začal pochybovat o tom, zda by byly příští války nemožné. Lidstvu byl poskytnut obraz: Absolutní moc nad lidmi byla dána lidem. Cenou bylo kolem 65 miliónů životů a několik stovek miliónů zmrzačených osob.

 

To ale nebylo stále dost. Lidem bylo řečeno: Obraťte se, dokud je čas (Fatimské poselství 1917). Člověk však musí projít všemi cestami do bodu, kdy za sebou spálí všechny mosty, než bude poslouchat a změní své způsoby.

 

Je obtížné, aby se člověk zřekl obětování a systému otroctví. Člověk si totiž sám vytvořil situaci, v níž se nalézá. Naším úkolem je zabránit, aby byla zničena Bohem stvořená Země. My tomu zabráníme. Bůh bude s vámi všemi a se vším živým.

 

Při mém příchodu na Zem před 2000 lety se v oblasti, do které jsem přišel, právě vzdali zvyku obětování. Jinde byla tato zásada ještě ve velkém rozsahu dodržována. Byl to Mojžíšův skutek a jeho posláním bylo vykořenit zvyk obětování v Palestině, mezi Židy.

 

V Palestině byla tehdy moc v rukou dvou zcela odlišných typů lidí. Nejdříve zmíním ten nejnegativnější: Římany. Římané zemi ovládali vojensky a ekonomicky. Duchovní moc byla v rukou židovských kněží.

 

Tehdy jsem přišel lidem říci o ZÁSADĚ LÁSKY K BLIŽNÍMU. Zásadě nenásilí a zásadě nezabíjení. Nepostavili se proti mně ti nejnegativnější. Ničemu nerozuměli. Chtěli zachovávat Mojžíšův zákon, jak to dělali vždy a mysleli si, že se rouhám, když chci tyto zákony změnit. Tehdy jsem jim řekl, že jsem přišel, abych zdokonalil Mojžíšovu práci. Při uskutečňování tohoto cíle jsem musel využít extrémní následky zásady nenásilí a nezabíjení. Nechal jsem je, aby mi dělali, co se jim zlíbí, aniž bych se vzdal svého úkolu nebo svého pochopení. Chtěl jsem dát lidstvu spasení, aby mohlo vystoupit na dnešní úroveň. Kdyby mě lidé správně pochopili, a pokud by mě úmyslně nepochopili špatně, tak by to, co se nyní s lidstvem děje, nebylo nezbytné a můj Druhý příchod by nebyl nutný.

 

Pochopení, které jsem tehdy lidstvu dal znamenalo to, čemu říkáte revoluce, duchovní revoluce. Ještě jednou poskytuji poselství Zemi. Poselství, které smýšlení lidí obrátí. Můj příchod znovu život a skutky lidí obrátí.

 

Slíbil jsem, že přijdu znovu, a oddělím dobré od zlých. Neměli nejmenší tušení, jak bych to mohl udělat. V Borupské škole jsem poskytl vysvětlení – fyzické vysvětlení – které je srozumitelné všem, o třídícím mechanismu, který je vestavěn do samotného člověka.

 

Učil jsem, že přijdeme s láskou a s Božím duchem. Posloucháme totiž Boží zákony a nikdy se nevzdalujeme od Božích zásad a Božího plánu se životem. Za žádných okolností nezasáhneme, ale pomůžeme tam, kde je pomoc potřebná, a pomůžeme těm, kdož pomoc potřebují.

 

Bůh nikoho netrestá. Boží zákon je vytvořen natolik moudře, že když se mu člověk nebo lidstvo jako celek protiví, pak zákon vrátí člověku nebo lidstvu skutky, jichž se dopustilo.

 

Každý člověk má dnes možnost seznámit se s tím, co se nyní děje, proč se to děje a jaký bude konečný výsledek pomocí mého učení z doby před 2000 lety nebo pomocí Fatimského a Borupského poselství (dnes každý člověk umí číst a psát a má snadno dostupné informace jako nikdy v minulosti, čas je ale omezený, probíhá třídění – pozn. zpracovatele).

 

Můj Druhý příchod na Zem, který jsem předpověděl už před 2000 lety přijde.

Bude fyzický spolu se Zástupem Nebe.

 

Přijdu na Zem fyzický, stvořený dle Božího obrazu jako každá lidská bytost na této Zemi. Současně však s určitou mocí, kterou jsem na Zemi před 2000 lety zastupoval.“

 

 

999.  Důležité poselství lidstvu od Ortona (kniha Poselství lidstvu II., Zpravodaj č.7a).

6.8.1968.

 

Problémy na Zemi bývají rozmanité, jsou téměř nevypočitatelné,

protože člověk problémy miluje.

 

Kdysi jsem řekl, že tomu, kdo má hodně z Boha, bude tolik přidáno, ale ten, kdo má málo, ztratí i tu trochu, co má (Matouš 13:12; Lukáš 8:18; Marek 4:25).

 

Možná to zní paradoxně, ale je to tak. Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, než je úhel, ze kterého lidstvo věci běžně posuzuje.

 

Když ve svém nitru realizujete Boha a to, co k Němu patří, přitáhnete si více.

 

Získáte duševní život, jež vám dá možnost vyvíjet se a pozdvihnout se. Potom přijde pomoc.

 

Ale ten, kdo jde opačnou cestou, se víc a víc odtahuje od skutečného života a víc a víc se dostává do neskutečného života a víc a víc ztrácí z toho, co už měl. Z toho, co už dosáhl v duchovním pochopení, protože jeho ego potlačí záměr života, který Bůh pro život stanovil.

 

Je-li to tak, Boží zákon působí dvojnásobně. Konec, na kterém je přítomna správná mysl, bude přitahovat správné věci, zatímco opačný konec bude přitahovat opačnou mysl a opačné zásady. Proto i to málo co měl, mu bude odebráno. (Duchovní třídění podle svých vibrací a zařazení se do patřičného vibračního prostoru, viz tabulka ve sdělení 927 „Současné dělení duší na 4 stupně vědomí“ – pozn. zpracovatele.)

 

Říkám-li, že i to málo co měl, mu bude odebráno, je nutné to pochopit z pohledu kosmického putování.

 

Současné lidstvo už udělalo krok dopředu. Vědecky a technicky. Člověk nyní ovládá takový způsob života, jako nikdy předtím. Lidstvo bude zařazeno o tisíce let zpátky. Bude muset začít znovu a učit se ve škole života. Nebude schopno obsluhovat, ovládat energie, které budou uvolněny pomocí jeho vědy a technických vědomostí (opět - duchovní třídění podle svých vibrací a zařazení se do patřičného vibračního prostoru, viz tabulka ve sdělení 927 „Současné dělení duší na 4 stupně vědomí“, zde většina duchů lidí, cca 85 %, se bude ve stovkách a tisících dalších inkarnacích vtělovat do těl přírodních národů kmenového uspořádání na 6 planetách této Galaxie ve 3. dimenzi – pozn. zpracovatele).

 

Těm, kdož budou následovat správnou zásadu v kosmu a prostřednictvím toho Boží zásadu, bude dáno mnoho. Získají vědomosti a přímý kontakt s vyššími inteligencemi tak, aby u nich brzy došlo k pokroku. (opět - duchovní třídění podle svých vibrací a zařazení se do patřičného vibračního prostoru, viz tabulka ve sdělení 927 „Současné dělení duší na 4 stupně vědomí“, zde cca 15 %, se bude v dalších inkarnacích vtělovat do těl Vesmírných lidí v 5. i vyšších dimenzích, většina z těchto lidí vytvoří novou civilizace na Nové Zemi v 5. dimenzi – pozn. zpracovatele).

 

Blíží se kontakt se Zemí. Ten má pomoci té kategorii lidí, kteří věří.

 

Objevím se spolu s nebeským zástupem. Nebeský zástup jsou mí duchovní bratři. Přinesou na Zem způsob života a štěstí, jaké člověk ještě nepoznal. Ke kontaktu dojde během několika následujících dní (vesmírné pojetí jejich času, u nás je to roků – pozn. zpracovatele).

 

Bude to kontakt, který proběhne na celém světě. Každý, kdo přijímá Boha ve svém srdci, vycítí, kdy jsme přítomni. Vyhledá osamělé a tiché místo a tam se s námi setká. Tímto jediným setkáním bude natolik pozdvižen, že jeho pochopení kosmu a Boha bude obrovské. Bude schopen ujmout se duchovní práce a duchovního vedení na Zemi v posledních týdnech a měsících Země.

 

Už jsem vysvětlil, že miliony světů jsou v pohybu a dnes mohu říci, že ti, kteří jsou na cestě, už dosáhli jejího konce.

 

Armagedonská bitva nyní začne.“

 

Děkuji Ortonovi za tato poselství, která byla přijata v Dánsku před 32 lety.  S láskou  Ivo.

 

 

 

1000.  Poselství jarní rovnodennosti (239).  (Přijal Ivo A. Benda)  21.3.2000. 8:35-8:51 hodin.

                                                                                 Místo: Česká Lípa.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se milý Ivo na současný stav, tento stav je těsně před očistnými procesy. Při tomto zde máme jednu z řady variant, která se rýsuje, nejpravděpodobněji evakuaci těch lidí, kteří jsou připraveni k přechodu do 5. dimenze, dále přijdou očistné procesy většího charakteru (zemětřesení, záplavy a nemoci) a toto by mohlo přežít asi 1,5 miliardy lidí z planety Země. Těm by pak byla poskytnuta pomoc a opět by záleželo na jejich připravenosti k přechodu do 5. dimenze. Nyní milý Ivo je k 1. vlně evakuace připraveno asi 80 miliónů lidí s tím, že toto číslo je jen současný odhad podle stávajících parametrů těchto lidí. Tato planeta Země již nemůže dále snášet toto ničení ze strany lidí, a proto již dal Stvořitel náš milovaný POVOLENÍ k těmto očistným procesům.

 

OČISTOU se myslí TRANSFORMACE HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ v budovách, půdě vybraných regionů s lidskými sídly, v ovzduší a moři na JEMNOVIBRAČNÍ ENERGIE, a při tomto procesu bude použito především ZEMĚTŘESENÍ a POHYBY ZEMSKÝCH KER.

 

Lidé budou vidět bourání budov, ale NEBUDOU vidět tuto TRANSFORMACI, neboť ona očima není viditelná, dá se jen cítit srdcem. Proto jsou naše informace tak důležité pro lidi, aby lidé planety Země pochopili, co způsobují svým každodenním chováním a jednáním.

 

Dále milý Ivo i tento váš prezident Havel má starosti s tímto stavem, neboť si stále více uvědomuje tuto situaci. On je také zodpovědný za budoucnost národa a tohoto státu, ale přitom on dovoluje masivní ovládání lidí, on je odpovědný za spousty násilí a negací v médiích a také množství erotické literatury na každém novinovém stánku. Vláda vždy odpovídá za stav obyvatelstva a takto tedy si bere další karmy k řešení do příštích životů. Je to jejich volba svobodná a my ve Vesmíru jsme velmi smutní z tohoto stavu, který zde lidé podporují.

 

Toto jsem vám všem chtěl předat já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, stav společnosti je ÚPADKOVÝ a živený ze všech stran Silami temna. Je to VELKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO, kde loutky neznají úmysly a CÍLE ŘÍDÍCÍCH – zasahujících Sil temna. Proto je tato společnost neživotaschopná a nemá sama bez jiné pomoci šanci na přežití.

 

Naše pomoc byla odmítána, a to proto, že vlastní sobecké zájmy – kariéra vždy převýšily zájmy společnosti – lidí jako celku. Proto tato Země již nemůže dále takto snášet toto ničení hrubými vibracemi a takto začíná se OČIŠŤOVAT.

 

My, Vesmírní lidé zde na lodích jsme stále s vámi, lidé planety Země, milujeme vás a pomáháme tam, kde je pomoc přijímána. Mnoho lidí již poznalo naši pomoc a mají své zkušenosti s námi, Vesmírnými lidmi.

 

Nyní ještě stále mají vlády šanci na navázání kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi, a to do doby, než přestanou jejich země existovat. Tento čas je ale již velmi krátký, neboť tyto vlády NEVYUŽILY celých 50 let k navázání spolupráce s námi, KOSMICKOU KONFEDERACÍ PLANET. My, Vesmírní lidé jsme smutní z toho, co pozemské lidstvo způsobuje a kam směřuje jako celek, ale my nesmíme zasahovat, nemůžeme se vměšovat do záležitostí planety Země.

 

Proto je nyní odpovědností těchto vlád za stav planety a jistěže všech obyvatel, kteří zde tady takto žijí.

 

Máme vás všechny rádi, stále vás milujeme a budeme milovat, ať se stane cokoli.

 

Toto vám všem pozemšťanům předává s láskou Ptaah za všechny členy Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

Kniha obsahuje také:

 

DUCHOVNÍ CESTA – sdělení 819 – 847.

 

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČE A JEHO OBĚTI – sdělení 894 – 896.

 

 

 

Konec knihy „III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”.

 

21.3.2001        Česká Lípa.

 

Grafická úprava z 21.9.2002.

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu