SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

 

IV. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

                                                    

 Ivo A. Benda                                Duben 2000

 

 

www.universe-people.cz

 

 

 

 

 

Začátek IV. dílu knihy.

 

www.universe-people.cz

 

 

 

1001.  Sdělení (240).                        (Přijal Ivo A. Benda)     27.3.2000.    18:00-18:26 hodin.

                                                                                 Místo: Vlak Kolín – Nymburk.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že takto organizuješ to Slovensko. Ano, je třeba ještě tuto oblast informovat, a takto se to daří těmi cestami, které nyní volíte. Ano, nyní je již málo času, a tak se udělá tolik, kolik tento čas nám umožní, aby lidé byli informováni o tomto, neboť je to takto velmi důležité. Jsem rád, že jsi se dobře vypořádal se Zlínem, návštěvnost byla 120 lidí a tento film lidem také otevřel oči k tvému výkladu. Dále se těšíme na Děčín milý Ivo, už se informace rozbíhají, a tak uvidíme, kolik se tam sejde lidí. Jsem rád, že lidé mají takovou touhu se dozvědět nové informace, a že stále stoupá informovanost lidí. Kteří mají možnost takto poznat Pravdu, Pravdu o lásce Vesmírných lidí.

 

Dále ti chci sdělit, že také pan Havel stále studuje naše informace, a zvláště nyní „Kristus odhaluje Stát démonů, ... “ jej velice zaujal a vidí, v jaké se nachází situaci nejen on, ale mnoho dalších řídících pracovníků, kteří svoji práci dělají bez lásky k bližním, a tak se směřují tam, mezi Síly temna. Je to jejich volba svobodná, a čekají je v tomto případě životy ne zrovna příjemné a láskyplné – to si sami volí tito lidé dle své svobodné vůle. Ano, také jiní řídící pracovníci u vás naletěli na ovládací programy Sil temna, a nyní je pro ně obtížné se vrátit zpět, i když i toto lze učinit. Takto milý Ivo Stvořitel náš milovaný tvoří tyto vesmíry, kdy dává svým bytostem svobodnou vůli, a nechť ony činí, kam je jejich vůle svobodná zavedla. To je ta Svoboda rozhodování při znalosti či neznalosti Kosmických zákonů, neboť tyto platí přesně, do puntíku a všude ve Vesmíru Stvořitele našeho milovaného.

 

Ty víš milý Ivo, že se moc těšíme na naše setkání, kdy se budeme moci dále poradit na našich společných věcech, a také se seznámit s námi, Vesmírnými lidmi. Ano, tyto všechny informace máš ode mne pro lidi milý Ivo, a posílám ti proudy lásky a radosti.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě moc zdravím milý Ivo a přeji hodně radosti a dalších úspěchů v tvé záslužné práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní se tedy bude zvyšovat informovanost na Slovensku a dále větší počet lidí získá naše informace, a to alespoň v základních rysech. Máš velkou touhu tyto lidi takto informovat, a proto nyní můžeš dále šířit Světlo mezi lidi, Světlo do Tmy, aby lidé pochopili, co se s nimi hraje a nenechali se ovládat jako prázdné figurky na šachovnici Temnotou, aby lidé mohli být svobodnými láskyplnými bytostmi, které budou kráčet zpět ke Stvořiteli našemu milovanému, neboť tak mohou naplnit svoji niternou touhu stát se krásnými duchovními bytostmi.

 

Ano, toto milý Ivo jsem ti předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Pleja, která tě takto velice zdraví a posílá proudy lásky. Ano, nyní milý Ivo máš stále na práci toto Slovensko, neboť tam je stále ještě potřeba informovat lidi a dát jim šanci na rozhodnutí, dát jim pravdivé informace k cestě ke Světlu, ke Stvořiteli našemu milovanému. Ano, tyto informace od nás, Vesmírných lidí, jsou cenným zdrojem poznání v tomto prostředí Tmou ovládaném. Mám milý Ivo velikou radost, jak se ti daří šířit toto Světlo s tvými přáteli jak na Zemi, tak zde ve Vesmíru, kterých zde máš již opravdu mnoho, neboť takto si vést, to zase každý neumí. Jsem stále s tebou a lásku ti posílá Pleja.“

 

Děkuji vám drazí vesmírní přátelé, já rád rozšířím toto poselství mezi lidi planety Země. S láskou Ivo.

 

 

1002.  Jak pracují ve Vesmíru s časem.   (Přijala Helena K.)     28.3.2000   22:15-22:27 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Hlásím se ti já, Hljara z Plejád, můžeš hovořit Helenko.“

 

Milá Hljarko, jsem ráda, že se můžeme spolu bavit. Chci se tě zeptat, jestli máte ve Vesmíru hodiny, nebo podle čeho poznáváte čas, například když se chcete s někým sejít v určitou dobu, jak to u vás funguje ?

 

„Milá Helenko, čas jako vy na planetě Zemi nemáme (měření času – pozn. zpracovatele), ŘÍDÍME SE MYŠLENKOU. HODINY NEMÁME, ale přesto chodíme všude přesně. Když se chceme s někým sejít, tak se nemusíme domlouvat, vyšleme myšlenku, myšlenkový impuls, my si nic dopředu NEPLÁNUJEME, ŽIJEME V ČASE TEĎ, už jsi o tom četla v knize „Hovory s Bohem“. Píše se o tom i v dalších doporučených knihách. Je to výhoda oproti vám v tom, že nemůžeme nikde a nikdy přijít pozdě, nebo se honit a spěchat, aby nám neujel autobus.“

 

Děkuji ti Hljarko za vysvětlení, teď si to umím lépe představit. Já se s tebou už loučím, jsem dneska příjemně unavená z toho, co jsme dělali pro lidi, s láskou se loučím, sestra Helena z planety Země.

 

„Já se také loučím s láskou a děkuji za práci pro lidi, mám tě moc ráda, za to, jak takto pracuješ a s radostí roznášíš letáky do schránky, i pro nás to je zábavné. Ahoj Helenko naše milá, všichni tě zdravíme a posíláme lásku a přejeme dobrou noc, sestra Hljara z Plejád.“

 

 

1003.  Modlitba k Bohu za uvolnění karmy.         (Přijal Roman M.)                      Leden 2000.

                                                                                  Místo: Košice.

 

„S láskou k tebe, Stvoriteli dvíham svoju tvár,

pokorne kľačím pred cestou,

ktorou máme všetci ísť.

Snažím sa byť služobníkom Božím

a vysielať lásku, odpúšťať všetkým,

ktorí mi spôsobili utrpenie,

a prosím všetkých,

ktorým som ja spôsobil utrpenie

o odpustenie a uvolnenie.

Stvoriteľ náš milovaný,

prosím o silu rozmotania nitiek svojho osudu.

S láskou chcem napredovať k Bohu.

Lásku túžim rozdávať

a svetlo podporovať v každej chvíli,

nech v láske sa zrodia najkrajšie chvíle

plné šťastia, radosti a spokojnosti.

Ďakujem Stvoriteľovi za túto modlitbu

Ktorá nech naplní všetky srdcia láskou a pokorou.

 

                   Orton s láskou všetkým ľuďom.“

 

 

1004.  Ivo A. Benda.                                          (Viera S.)                                         7.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

Tmavé vlasy, orieškové oči,

a postavička milá v jasnom obleku

múdro kážeš nám

milý Ivo náš.

 

Si spojencom Svetla

ako i mnohý iný.

Láska v tebe prebýva

a hlavne čistota a pokora

sa snúbi s múdrosťou tvojou.

 

Od priateľov odkaz ľalie a ruže nesiem ti,

nech Svetlo prebije temné duše Zeme,

nech odídu preč

a zákon karmy sa naplní.

 

A pre teba milý Ivo

to víťazstvo bude,

to cíti moje dievčatko

čo v srdci mi prebýva

a s láskou ťa objíma

a bojovať bude

lebo duchovnosť tu ešte je

a v nej láska a pokora

no len silný prežije

a medzi nimi i ty !

 

S láskou Ivovi B. Od Vierky.

 

 

1005.  Aštar Šeran.                                       (Viera S.)                                              7.3.2000.

                                                                                  Místo: Košice.

Blonďaté vlasy so zlatistým nádichom

a múdre modrozelené oči

čo jagajú sa

postava to vysoká

štíhlosť v nej prebýva

duch pokorný to je

a halí sa do bielych šiat.

 

Dôležitú prácu on vykonáva,

dôležitú aj pre nás,

pre našu matičku Zem.

 

Milý môj Aštar

stretnúť sa chcem

s tvojou krásou

a porozprávať my,

čo na Zemi len s nami

by mohli byť až neskôr

keď Zem povstane

znova panenská

naplní sa požiadavkami ducha

a ty milý priateli

si toho spolutvorcom.

 

Takto lásku ti vysielam

A s prosbou k Bohu

Večer usínam.

 

Mocť tak objať tento zázrak

je jednou z mojich túžob !

 

S láskou Aštarovi.

 

 

1006.  Sdělení.                                           (Přijal Laco S.)      8.3.2000.    17:45-18:05 hodin.

                                                                                  Místo: Košice.

 

Milovaný Stvoriteľ, prosím ťa o spojenie s kozmickými priateľmi, bratmi a sestrami z Vesmíru.

 

„Zdravím ťa Laco. Je krásne vás tu vidieť pohromade, ako sa nádherne snažíte o nadviazanie kontaktu s nami, kozmickými ľuďmi. Sledovali sme vás aj včera, ako ste boli na tej prednáške a videli ste videozábery našich lodí. Na mnohých z vás zaposobily veľmi silno a cítite intenzívnu túžbu nás vidieť na vlastné oči. Albert Meier bol a je náš priateľ, krásna bytosť, od ktorej sme sa mnohému naučili, a ktorý si zodpovedne plnil svoje úkoly tu na planéte Zemi. Vy tiež máte svoje poslanie, a už tým, že ste dnes tu, si ho plníte. My vám radi poradíme, pomôžeme so všetkým v rámci nezasahovania. Máme obrovskú radosť, že sa takto snažíte a máte našu plnú podporu. Nikdy nie ste sami. Milujeme vás. Planéta Zem veľmi potrebuje takých ľudí ako ste vy. Vaše láskyplné myšlienky sú pre ňu obrovskou oporou a útechou. Nebyť vašej podpory, už by dávno nevydržala muky, ktoré jej spôsobujete ako ľudstvo a bola by pristúpila na radikálnu očistu. Ale ona vás má veľmi rada a stále dúfa, že sa spamätáte, začnete konať osoh, lepšie a nebudete jej ďalej ubližovať. Zem je nádherná bytosť, ktorá veľmi trpí, a ani nám nieje jej utrpenie ľahostajné.

 

Snažte sa takto ďalej, nepoľavujte vo svojom úsilí, snažte sa odovzdávať informácie Svetla ďalším ľuďom, aby aj oni precítili a zmenili sa. Ste nádherné bytosti keď máte láskyplné myšlienky, krásne žiarite, a my to vidíme a cítime a radujeme sa.

 

Netrápte sa nad tým, čo prinesie budúcnosť, všetko je na najlepšej riadené naším Stvoriteľom milovaným, ktorému aj my zo všetkých síl prajeme.“

 

Koľkí ste, čo nám odovzdávate tento odkaz ?

 

„Je nás viac. Je to krásny pocit vidieť vás takých spolu, ako sa snažíte nadviazať s nami spojenie. Je nás veľmi veľa, čo vás takto sledujeme a tešíme sa. Pozdravuj všetkých ostatných, veľmi vám fandíme a posielame lásku.

 

Aštar Šeran, Semjase, Ptaah, Orton a tiež tvoje MDB a mnoho ďalších.“

 

 

1007.  Deset přikázání neexistuje, nýbrž DESET ZÁVAZKŮ.    (Výtah z knihy „Hovory s Bohem I“)

                                                                                     (Přijal N. D. Walsch)

 

Co je pravá cesta k Bohu ?  Je to sebezapírání, jak říkají někteří jogíni ?  A co utrpení ?  Dovede nás k Bohu utrpení a služby, jak tvrdí mnoho asketů ?  Dostaneme se do nebe, když budeme „dobří“, jak říkají různá náboženství ?  Nebo si můžeme dělat co chceme, můžeme porušovat nebo ignorovat všechna pravidla a tradice, můžeme povolovat všem svým zálibám a najít tak nirvánu, jak říkají někteří stoupenci Nového věku ?  Co je pravá cesta ?  Přísné morální zásady nebo dělání si všeho, co chceme ?  Co je to ?  Tradiční hodnoty nebo jakékoli hodnoty ?  Co je pravá cesta ?  Deset přikázání nebo Sedm kroků k osvícení ?

 

„Zdá se, že máte velkou potřebu, aby to bylo buď jedno, nebo druhé ... Nemohlo by to být všechno najednou ?“

 

Nevím, ptám se.

 

„Odpovím ti tak, abys mi co možno nejlépe rozuměl – i když ti hned řeknu, že odpovědi najdeš ve své duši. Říkám to všem lidem, kteří hledají Mou Pravdu.

 

„Cestu k Bohu ukážu každému, kdo ji upřímně hledá. Každému ukážu Pravdu. Ale musíte ke Mně přijít cestou srdce, nikoli cestou mysli. Ve své mysli mě nikdy nenajdete.

 

Boha nepoznáte racionálním myšlením.

 

Nicméně tvá otázka volá po odpovědi, a proto ti odpovím.

 

Začnu poněkud překvapujícím prohlášením – a možná se dotknu cítění mnoha lidí. Nic takového jako Deset přikázání NEEXISTUJE.“

 

Můj Bože, nic takového neexistuje ?

 

Ne. Komu bych přikazoval ?  Sobě ?  A k čemu by byla taková přikázání ?  Cokoli chci, to je. „N´est ce pas ?“  Proč by tedy bylo nutné někomu něco přikazovat ?

 

A kdybych nějaká přikázání vydal, nebyla by automaticky nedodržována ?  Jak bych si něco mohl přát tak naléhavě, abych to přikázal – a pak jen seděl a díval se, jak se to neděje ?

 

Jaký král by to udělal ?  Jaký vládce ?

 

A přece vám řeknu tohle: Nejsem ani král, ani vládce. Jsem prostě – a ohromně – Stvořitel. Stvořitel nevládne, ale tvoří, tvoří, tvoří – a nikdy nepřestává tvořit.

 

Stvořil jsem vás podle své podoby. A něco jsem vám slíbil. Jasně jsem vám řekl, jaké to bude, až se se Mnou sjednotíte.

 

Jste upřímní hledači, jako byl Mojžíš. I Mojžíš žádal odpovědi. „Bože mých otců“, volal. „Bože mého Boha, zjev se mi. Dej mi znamení, abych to mohl oznámit svému lidu. Jak poznáte, že jsme vyvolení ?“

 

A já jsem přišel k Mojžíšovi, jako teď přicházím k vám, s božskou úmluvou – věčným slibem – naprosto jistým závazkem. „Jak si mohu být jistý ?“  zeptal se Mojžíš smutně. „Protože jsem ti to řekl,“ odpověděl jsem. „Máš slovo Boha.“

 

A slovo Boha nebylo přikázáním, ale ÚMLUVOU.

 

A to je tedy ...

 

DESET ZÁVAZKŮ

 

Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši:

 

1.

Budeš MILOVAT BOHA Z CELÉHO SRDCE, Z CELÉ MYSLI A Z CELÉHO DUCHA. Nebudeš dávat přednost jinému Bohu. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich symboly. Odložíš to všechno, JAKO DÍTĚ ODKLÁDÁ HRAČKY. Ne proto, že by byly špatné, ale proto, že z nich VYROSTLO. (Zákon inteligence – pozn. zpracovatele.)

 

A poznáš, že jsi na cestě k Bohu, protože:

 

2.

Nebudeš užívat Boží jméno nadarmo. Ani Mne nebudeš žádat i nicotné věci. Pochopíš MOC SLOVA a MYŠLENEK a nebudeš vzývat Boha bezbožným způsobem. Nebudeš užívat MÉ JMÉNO NADARMO, protože NEMŮŽEŠ. Neboť Mé jméno – Velké „Já jsem“ – se nikdy neužívá nadarmo (to jest bez výsledků). A až najdeš Boha, poznáš to.

 

A Já ti dám tato další znamení:

 

3.

Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. To proto, abys nesetrvával ve své iluzi, ale uvědomil si, čím jsi. A pak brzy začneš nazývat KAŽDÝ DEN SVÁTKEM a budeš považovat KAŽDÝ OKAMŽIK ZA POSVÁTNÝ.

 

4.

BUDEŠ CTÍT SVOU MATKU A SVÉHO OTCE – a poznáš, že JSI SYNEM BOŽÍM, když budeš ctít Božího Otce/Matku ve všem, co děláš a o čem přemýšlíš. A tak jako ctíš je, budeš CTÍT VŠECHNY LIDI.

 

5.

Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že NECHCEŠ VRAŽDIT (to jest úmyslně zabíjet). Neboť až pochopíš, že v žádném případě nemůžeš ukončit ničí život (všechen život je věčný), nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoliv životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění. (Např. obrana svého vlastního života při napadení a bezprostředním ohrožení, potrava – rostlinných těl, atd. – pozn. zpracovatele.) Tvá nová úcta k životu tě dovede k tomu, že budeš ctít všechny životní formy – včetně rostlin a zvířat (a planety Země – pozn. zpracovatele).

 

A tato další znamení ti pošlu, abys poznal, že jsi na správné cestě:

 

6.

NEPOSKVRNÍŠ ČISTOTU LÁSKY NEČESTNÝM A PODVODNÝM JEDNÁNÍM, neboť to je cizoložné. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nedopustíš se cizoložství.

 

7.

Nebudeš si BRÁT NIC, CO NENÍ TVÉ, nebudeš PODVÁDĚT ani INTRIKOVAT ani ŠKODIT DRUHÝM, abys něco získal, neboť to by znamenalo krást. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nebudeš krást.

 

Nebudeš ...

 

8.

ŘÍKAT VĚCI, KTERÉ NEJSOU PRAVDIVÉ, a nebudeš KŘIVĚ SVĚDČIT.

 

Nebudeš ...

 

9.

TOUŽIT PO MANŽELCE SOUSEDA, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní jsou tvé manželky ?

 

10.

TOUŽIT PO SOUSEDOVĚ MAJETKU, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé, a že všechen tvůj majetek patří světu ?

 

Až uvidíš tato znamení, poznáš, že jsi našel cestu k Bohu. Neboť slibuji, že nikdo z těch, kdo skutečně hledají Boha, nebude dělat tyto věci. Bylo by nemožné pokračovat v takovém chování.

 

To jsou vaše svobody, nikoli vaše omezení. To jsou Mé závazky, nikoli Má přikázání. Neboť Bůh nepřikazuje těm, které stvořilBůh svým dětem pouze říká: Tak poznáte, že přicházíte domů. (Je to příznak. Bůh není diktátor, ale Síly temna překroutily původní Desatero do „církevního PŘIKÁZÁNÍ“  – pozn. zpracovatele.)

 

Mojžíš se ptal: „Jako to poznám ?  Dej mi znamení.“  Mojžíš Mi položil tutéž otázku, kterou mi teď dáváš ty. Tutéž otázku, kterou mi dávají všichni lidé od počátku času. Moje odpověď je také věčná. Nikdy však nebyla a nikdy nebude přikázáním. Neboť komu bych přikazovat ?  A koho bych trestal, kdyby má přikázání nebyla dodržována ?

 

Existuji jen Já.“

 

Takže nemusíme dodržovat Deset přikázání, abychom se dostali do nebe ?

 

Nemusíte se snažit dostat se do nebe. Musíte si jen uvědomit, že TAM UŽ JSTE. Musíte to jen pochopit, nemusíte se o to snažit.

 

Nemůžete jít tam, kde už jste. Abyste to mohli udělat, museli byste nejdříve odejít z místa, kde už jste, a to by zmařilo smysl cesty.

 

Je ironické, že většina lidí myslí, že musí odejít z místa, kde jsou, aby se dostali tam, kde chtějí být. A proto opouštějí nebe, aby se do nebe dostali – a procházejí peklem (myšlenkovou formou – negativním životem - pozn. zpracovatele).

 

OSVÍCENÍ je pochopení, že nemusíte nikam jít, že nemusíte nic dělat, a že nemusíte být ničím jiným než tím, čím už jste.

 

Jste na cestě nikam.

 

Nebe – jak tomu říkáte – není nikde.“

 

 

1008.  Počet lidí na přednášce.                  (Přijala Helena K.)                                    2.4.2000.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

Chci se tě Ortone zeptat, proč přišlo na přednášku v Děčíně tak málo lidí ?  Jakou chybu jsme udělali ?

 

„Helenko, udělali jste co bylo ve vašich silách, nemůžete za to, jací jsou lidé. Přesto, že tam bylo málo lidí, to mělo velký význam, ti lidé se s tím setkali poprvé a teď nad tím hloubají. Důležité je předat tyto informace i méně lidem. Dneska jsi přece četla v knize „Hovory s Bohem I“, že Bůh tvoří a nezajímá se, jaký bude výsledek. Výsledek je vždy takový, jaký je. Vždycky je výsledek dobrý, protože tvoří Bůh, a vy jste jako On, jen si to nedovedete představit. Ještě jednou ti to zdůrazním: Když Bůh tvoří, nepotřebuje se zajímat o výsledek, protože výsledek je vždy dobrý, vy jste Jeho děti a dědicové, proto i vy takto tvoříte. Neuvědomujete si to a posuzujete věci a hledáte chyby, hledejte krásu, užitek v tom, co tvoříte.“

 

Děkuji ti Ortone, jsem ráda, že jsi mi tato slova vysvětlil podrobně, teď tomu více rozumím a budu je používat při svém tvoření. Děkuji za spojení, stále s láskou sestra Helena z planety Země.

 

„Já také děkuji Helenko, že jsi se rozhodla pro toto spojení, posílám ti proudy pravé čisté lásky, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1009.  Zajímavé odpovědi na otázky.       (Přijala Helena K.)    5.4.2000.   21:35-21:52 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

(1)

Prosím tě Asketko, jaký je Havlův názor na sdělení tisíc ?

 

„Helenko, prezident Havel ho už několikrát četl a opravdu se tím hluboce zabývá a nedá mu to spát, neví, co má dělat, je ve velmi špatném postavení, musí jednat opatrně před svými kolegy a také před svou ženou Dášou. Posílejte mu lásku, potřebuje ji. Ještírci ho velmi napadají při jeho rozhodování. Sledujte, jak se bude situace vyvíjet dále, on bude postupně měnit program a vážná rozhodnutí dle toho, co přečetl ve sdělení tisíc.“

 

(2)

Máme šanci v reálném čase najít sponzora pomocí telefonního seznamu Prahy, jak najít sponzory s posláním ?

 

„Milá Helenko a Ivo, zkoušejte, co je ve vašich silách a moci, dostali jste mnoho darů a schopností, máte teď šanci je využít na plno, zrovna v této době vám tak nepříjemné. Vaše zkoušky začínají teď natvrdo, jak vy takto hovoříte. Řiďte se láskou v srdci a vaším světlem a citem. Sponzoři s posláním jsou, tak je hledejte a usilovně na tom pracujte, jinak nemůžete na plno pracovat a pokračovat v této službě. Budeme vám držet palce, jak říká Ivo někdy tobě. Mějte trpělivost a pokoru, časem se vám to podaří, protože jsme s vámi.“

 

(3)

Asketko, prosím tě, přemýšlí někdo v zahraničí o pomoci nám přes internet nebo nějakou jinou cestou ?

 

„Ano Helenko, přemýšlí, zkuste ten inzerát v Annonci do zahraničí, už jste to jednou měli naplánované, i v Praze jste byli, tak jste už to mohli zjistit. Mohu vám poradit, vyzkoušejte všechny možnosti. Je to váš úkol. Pusťte se do toho naplno, nic vám nepřijde jen tak z čistého nebe, ale to vy už také víte.“

 

(4)

Jak jste spokojeni sami se sebou ve vaší pomoci lidem na Zemi a pomoci planetě Zemi ?

 

„Spokojeni jsme i nejsme, záleží, jak se to vezme. Rádi bychom pomáhali více, ale nemůžeme zasahovat, abychom neporušili Kosmické a Vesmírné zákony. Někdy nám je moc smutno. Ano, když vidíme, co se zde děje, občas se i zasmějeme. Planetě Zemi pomáháme ve všem, co nám je dovoleno, ale očista bude nutná, to cítíte i vy, ale nebude tak velmi nepříjemná pro vás, protože více lidí medituje a modlí se a posílají lásku, to velmi pomáhá.“

 

(5)

Už byste nás mohli odsud vytáhnout (smích), ještírci se na nás sypou (smích) a včera jsme měli zajímavý večer při svíčkách, nám se to líbilo.

 

„Vytáhnout vás ještě nemůžeme, s kým bychom se pak tak hezky bavili a vám by bylo smutno po těch vašich zkušenostech. Ještě tady máte práci a poslání, právě teď začne to nejdůležitější. (Dosud to byla jen důkladná příprava – pozn. zpracovatele). Pořádně se na to připravte, hlavně trpělivost, pokora, láska a nezapomeňte svítit. Ten včerejší večer byl opravdu krásný při svíčkách, ještě jste takový nezažili, co jste spolu, a to ještě zažijete ještě jiné věci, toto bylo jen zahřívací předkolo. Jsme rádi, že to berete tak s humorem a sportovně. Pro nás to je velké poučení. Naše mládež se nestačí divit. Máme vás opravdu rádi.“

 

Děkuji milá Asketko za krásné a zábavné poučení. Posíláme vám všem proudy lásky, sestra Helena a bratr Ivo z planety Země.

 

„My všichni také děkujeme a posíláme lásku za veselé povídání s vámi, za všechny sestra Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

 

1010.  Zajímavé odpovědi na otázky.        (Přijala Helena K.)     7.4.2000.   8:45-10:30 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

(1)

Milý Firkone, jak pomáháte zacelovat ozónovou díru na severní polokouli ?

 

„Helenko, pomáháme, ale už není čas takto stále postupovat. Lidé vaší krásné planety Země námi milované, stále ničí více a více ozon. My to děláme jen aby jste mohli plnit své úkoly a poslání, ale donekonečna to dělat nemůžeme. Je to pro nás vydávání hodně energie a světla a tím zacelujeme ozónovou díru na severní polokouli, tam je to nejhorší. Ozon celkově je poškozovaný stále tím, co lidé vyrábějí, různé spreje a výrobky, které ničí ozon. Je to stále všechno v pohybu. Naším úkolem je vám pomáhat ve všem, co se tady děje, jinak by už dávno vaše planeta Země byla zničena. My tyto úkoly plníme z radosti, neboť jsme se rozhodli ze svobodné vůle vám s láskou pomáhat. Někdy to je pro nás moc nebezpečné, ale poučné, prožíváme s vámi tvorbu našeho Stvořitele námi všemi tolik milovaného.“

 

(2)

Miluška D. napsala Ivovi, aby zrušil peníze a dával knihy „Rozhovory“ zdarma lidem. Bylo by to pro lidi planety Země správné řešení ?  Co by to pro ně znamenalo ?

 

„Helenko, vy jste se s Ivem správně rozhodli a máte bohatou zkušenost, že bez peněz v této době nelze vůbec nic udělat. Lidé na planetě Zemi si nedovedou představit život bez peněz, a pro mnohé by to znamenalo i smrt, ano, tak to skutečně je. Tak, jako vy vidíte v duchovním světle smysl a všechno, tak oni zase v penězích a majetku. Proto Stvořitel zatím peníze nezruší, ale nechá lidi, aby si k tomu přišli sami. To znamená, že jednoho dne nebude nic, ani peníze, ani hmotný majetek, jinak to udělat zatím nejde. To je také důvod, proč přijde očista Země a katastrofa. Stvořitel by mohl učinit mnoho jiných postupů k záchraně na vaší planetě Zemi, ale lidé si to potřebují PROŽÍT NA VLASTNÍ KŮŽI, aby jim to přineslo užitek, a rozhodli se ze své svobodné vůle, že to už nikdy činit nechtějí a nebudou. Všechno zlé je k něčemu dobré, to už Helenko víš, ty to často používáš, a je to přesná definice. Všechno dopadne jak má, je to tvorba Stvořitele a to zase často říká Ivo, a tak to víte přesně jak to tady funguje. Milušce D. Posílejte lásku. Jsou to také vaše testy (zkoušky).“

 

Děkujeme, já, Ivo k tomu dodávám, že nemám žádný takový úkol, poslání rušit zde peníze, nýbrž zařadit planetu Zemi do Kosmické konfederace planet v blízké budoucnosti, v tom je velký rozdíl. Viz 171. sdělení od Aštara  4. úkol, který jsem si před zrozením svobodně vybral. Stvořitel tedy ukončí používání peněz.

 

(3)

Mělo by platit stále i v této době, bohatí by se měli rozdělit s chudými, aby měli všichni stejně a nebylo bohatých a chudých ?  Je to stále důležité pro lidi ?

 

„Ano Helenko, toto platí stále, je to nejdůležitější, a my takto žijeme, nemáme chudých  ani bohatých (myšleno hmotně). To se také mají lidé na vaší planetě Zemi naučit. Je to podobné, jako v té předešlé otázce o penězích. Tím si také přivolali katastrofy a očistu Země. Ještě chci doplnit odpověď na tu minulou otázku o penězích.

 

Peníze tady mají jistý smysl, abyste se naučili s nimi hospodařit, to znamená správně je užívat, ne hromadit v bankách, to neslouží k užitku. Všechno, peníze a věci hmotné, mají být správně používané, mají sloužit, jinak jsou zbytečné a ztrácí smysl svého použití a tím pádem lidé o ně přicházejí.“

 

(4)

Včera jsem byla v práci v šicí dílně, neměla jsem z toho dobrý pocit a zjistila jsem, že tam pracovat nemohu a nechci, je to Firkone správné rozhodnutí ?

 

„Milá Helenko, je to perfektní rozhodnutí, protože jsi zjistila, kde patříš. Nám se tam také nelíbilo, byl to pro nás také velký zážitek. Představ si, kolik rámusu nám lidé posílají do Vesmíru a kosmu, my se s tím pak vypořádáváme. Dobře, že jsi si tuto zkušenost vyzkoušela na vlastní kůži, aspoň se už nebudeš vracet a také jsi lépe pochopila lidi, jak na tom jsou, když pracují v takové dílně nebo dokonce v továrnách.

 

Lidé si ani neuvědomují, že to je v jejich prospěch, vždyť tam ztratili zdraví. Oni vidí jen peníze, a z čeho budou žít. Místo aby se nad situací zamysleli a našli jiná řešení, která existují a jsou, ale to by museli pro to mnohem více udělat a obětovat něco ze sebe. Pro ně je pohodlnější chodit do továrny a nestarat se o jiné věci, ale proto tady lidé nejsou. Mají tady různá poslání a duchovní růst. To, že potřebují peníze Stvořitel ví, vždyť je sám vynalezl, aby jste se naučili, co si zvolíte a jak s nimi naložíte. Položte si otázku, jak používá váš stát peníze, k jakému prospěchu ?  Na tuto otázku ať si každý sám odpoví. Co pro to dělají lidé, aby sjednali nápravu, každý jednotlivec, protože se to vztahuje na každého jednotlivce, takže se nemůže nikdo z toho vymlouvat, že nemá moc to změnit. Každý jednotlivý člověk, jednotlivý člověk pro tuto situaci, jaká je nyní ve vašem státě, může udělat všechno, co je v jeho silách. Když si člověk řekne už předem, že nemůže nic změnit ani pro to udělat, tak vám říkám, že také nic neudělá. Vy to už víte jak to je. Mnoho lidí je nespokojeno, hovoří o tom, ale stále jen hovoří a jsou to jen slova, ale skutky jsou ty tam. Ještě jednou to zdůrazním:

 

Každý jednotlivý člověk má moc změnit situaci ve vašem státě. Každý.

 

Jste BOŽÍ DĚTI a máte Stvořitele ve svých SRDCÍCH.

 

VYTVOŘTE KRÁSNÝ, LÁSKYPLNÝ STÁT A BUDETE VŠICHNI ŠŤASTNI.

 

Nebo si myslíte, že jste vytvořili to, po čem skutečně toužíte ?  Vytvořte si sami co chcete a po čem toužíte, nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný, to se nikdy nedočkáte, začněte každý sám u sebe. Proto jste tady, aby jste tvořili, co sami chcete ze své svobodné vůle.

 

NENECHTE SE NIKÝM OVLÁDAT.

 

Děkuji ti milý Firkone za užitečné povídání, mám z toho velkou radost, posílám tobě i ostatním Vesmírným přátelům proudy lásky, sestra Helena a bratr Ivo z planety Země.

 

„Já také děkuji Helenko tobě a Ivovi, jsem rád, že jsem mohl vzkázat lidem planety Země tato slova od nás, vesmírných přátel, kteří vás všechny lidi planety Země milují a mají rádi, posíláme vám všem proudy lásky, za všechny bratr Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

1011.  O pohybu a točících se dětech.      (Výtah z knihy „Kryon“ II. díl.)                   Místo: USA.

 

Pohyb“.

 

Další činnost, která je důležitá pro vaše porozumění je pohyb.

 

Když se zvířata (pozemská) narodí, mají instinkt a intuici. Vědí o svých předcích. Novorozeňata vědí, kde se skrýt. Vědí, kde je potrava, všichni bez zdánlivého učení a vzpomínek. (Některá z těchto zvířat mají charakteristické rysy nebo znaky magnetické navigace a přímé spolupráce magnetické části biologické s magnetickým polem Země na molekulární úrovni).

 

Drazí, věnujte prosím pozornost tomuto:

 

         Pozorujte děti !  ..........

 

Duch vám přeje pozorování vašich vlastních dětí. Když poprvé přijdou (narození), mají určitou intuici, kterou si přinesly z dřívější duchovní zkušenosti. Kultura kolem nich ještě není rozvinuta do takové úrovně, aby jim ukázala něco jiného (ještě nevědí nic lepšího). Jedna z prvních věcí, které si děti přejí dělat, když už jsou schopné pohybu, je točení se dokola. Není to náhoda. Pozorujte je .....

Proč to dělají ? ...... protože intuitivně vědí, že jim to slouží k vyvážení polarizace jejich orgánů. Když jsou už schopné pohybu, vstát a běžet, co dělají ?  Roztáhnou ruce a točí se dokola !  (Sledujte kterým směrem).

 

Pokud se točíte doleva a jste na severní polokouli Země (nad rovníkem), je to jemné vyrovnávání vaší polarizace. Udržujete si tím zdraví a vyrovnanost.

 

Pokud se točíte doprava a jste nad rovníkem, je v tomto procesu použito více energie, což slouží k léčení.

 

Pro ty, kteří žijí nebo se pohybují pod rovníkem (na jižní polokouli Země), je to opačné.

 

Funkčnost tohoto je z důvodu polarity Země, kdy na severní polokouli je plusová a na jižní polokouli mínusová.“

 

Předávala vesmírná bytost Sil světla Krajon.

 

Pozn. zpracovatele: Kniha není přeložena do českého jazyka a má v anglické verzi vysokou pravdivost (cca 100 %) a aktuálnost na dnešní dobu.

 

 

1012.  Výzva lidem. (241).                     (Přijal Ivo A. Benda)     12.4.2000.    7:02-7:08 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

 

„LIDÉ  !      BUDÍČEK  !

 

NECHÁVÁTE SE STÁLE OVLÁDAT JEŠTÍRKY ?

 

PAK JSTE LOUTKY VELKÉHO LOUTKOVÉHO DIVADLA,

JSTE NESVOBODNÝMI OTROKY, KDE HLAVNĚ STÁLE NEMÁTE ČAS,

A JSTE ZCELA MYŠLENKAMI POHLCENI PENĚZI, MATERIÁLEM, POŽITKY

A NEPOUŽÍVÁTE LÁSKU A CIT MEZI SEBOU.

 

VZCHOPTE SE A UKAŽTE, ŽE NEJSTE PRÁZDNÉ FIGURKY

NA ŠACHOVNICI NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ – SIL TEMNA  !

 

JEDINÁ CESTA KE SVOBODĚ JE CESTA LÁSKY, HARMONIE, CITU A DOBRA.

 

TAK TEDY, PROBUĎTE SE Z DLOUHÉHO „ZIMNÍHO“ SPÁNKU

A OTEVŘETE SRDCE A CIT  !

 

DRŽÍME VÁM PALCE A MILUJEME VÁS.

 

VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA.“

 

www.universe-people.cz

 

 

 

1013.  Zajímavé odpovědi na otázky.         (Přijala Helena K.)    12.4.2000.   9:10-9:36 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

„Milá Helenko, jsem tady já, Hljara z Plejád.“

 

(1)

Prosím tě Hljarko, řekni mi, co vzkážeš sestře Danušce.  Co by měla pro sebe udělat, aby duchovně rostla ?

 

„Helenko, vzkaž sestře Danušce naší milé, že ji máme všichni moc rádi a posíláme jí proudy lásky, aby věděla, že není nikdy sama, a že jí budeme ve všem pomáhat, jestli bude ona chtít a přijme naši pomoc ze své svobodné vůle. Víme, že má těžkou karmu, ale ona je duchovně silná a zvládne ji. Danuško, řiď se svým srdcem, protože v tvém srdci je to, co hledáš, je tam Bůh, Otec Stvořitel všeho a všech námi všemi tolik milovaný. On miluje také tebe, jsi Jeho dítě a přes tebe on poznává, jaký je a co stvořil. Nedělej si výčitky za nic, co jsi udělala. Děláš jen co umíš. Snaž se zbavit strachu. Jsi stvořena proto, abys sloužila lidem svým bližním a strach je tvůj největší nepřítel, pracuj na tom a hlouběji se nad tím zamysli. Stvořitel tě nestvořil proto, aby tě zničil.

 

Máš mnoho darů a ty předávej beze strachu dále svým bližním. Řiď se stále a ve všem svým srdcem, to je tvá Liahona.

 

Začni navštěvovat Církev (Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů – pozn. zpracovatele), tam je tvé poslání pro bratry a sestry, oni tě potřebují a ty to také cítíš. O  A. se neboj, ona má také své důležité poslání a bude na něm pracovat. Do ničeho ji nenuť, ona si na všechno přijde sama, má k tomu dané schopnosti. Měj s ní radost a přijmi ji takovou, jaká je. Nech ji, ať si vše prožije, aby se pak sama mohla správně rozhodnout. Danuško, tvé starosti a utrpení nejsou zbytečné, učí tě trpělivosti a sebeovládání. Vím, že nechceš věřit v létající talíře a nás, Vesmírné lidi. My ale skutečně jsme a ty to máš také ve svém podvědomí a zbytečně se tomu bráníš. Jednou nás sama poznáš. My tě stále milujeme a obdivujeme, jak si vedeš. My tě pozorujeme z našich vesmírných lodí a prožíváme všechno s tebou. Učíme se od tebe mnoho zajímavých věcí. Vůbec si nemysli, že jsi zbytečná, jsi velmi důležitá bytost. Nikdy o sobě neříkej nic negativního. Ty jsi Danuško krásná a duchovní láskyplná bytost, která dokáže zvládnout vše, na co si pomyslí, protože jsme s tebou a Stvořitel je v tobě a nedovolí, abys skončila špatně. Nezapomínej, že myšlenky tvoří, a co ty myslíš, to také zažiješ, a proto mysli na samé láskyplné věci a prožiješ je. Ty přece stále věříš na pravou lásku a to děláš moc dobře, teď stačí jen, abys pro to něco udělala. Myšlenku máš dobrou a teď čin, jedině tak to funguje. Danuško, pusť se do toho naplno a budeš se divit, co dokážeš, jen se snaž zbavit strachu, je to tvůj nepřítel a ten tě ve všem brzdí.

 

Danuško, jsi schopná, máš v sobě schopnosti Ježíše Krista, jsi na jeho cestě, přijala jsi ho křtem, tak žij jako on, protože ho máš v sobě, ve svém podvědomí. Co se děje v Církvi, na tom tolik nezáleží, protože to ber tak, že jsou v církvi Boží děti, které jsou neposlušné a dělají co umí. Ty pro to můžeš udělat to, že jim pošleš lásku nebo motlitbu, aby byli schopni se napravit, nic víc nemusíš dělat, a pak pozoruj změnu, ale to bys měla chodit do Církve pravidelně, abys to mohla sledovat. Vůbec o svých schopnostech nepochybuj, a to nikdy.

 

Danuško naše milá, máš schopnosti jako Ježíš Kristus. Pracuj na tom a sama se o tom přesvědčíš. My tě všichni Vesmírní lidé, bratři a sestry zdravíme a posíláme ještě jednou proudy lásky od Otce Stvořitele všeho a všech námi všemi tolik milovaného.

 

Toto ti předala sestra Hljara z Plejád (za všechny).“

 

(2)

Milá Hljarko, ještě se chci zeptat na dopis pro pana prezidenta Václava Havla, jestli ho už dostal od Iva ?

 

„Helenko, ještě se dopis od Iva k panu prezidentovi nedostal, protože se nad tím radí úředníci a čtou ho, no uvidíme, co s tím udělají, řekni Ivovi, aby měl trpělivost. Všechno dobře dopadne, je to všechno tvorba Stvořitele.“

 

Děkuji Hljarko za krásné odpovědi a děkuji za Danušku a Iva, mám radost, že mohu takto předávat tyto informace. Posílám ti proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, já děkuji také, bylo to pro mně zajímavé a pomáhej Danušce, posílám ti proudy lásky a přeji krásný láskyplný den, sestra Hljara z Plejád.“

 

 

1014.  Sdělení. (242).                       (Přijal Ivo A. Benda)     12.4.2000.    21:35-21:48 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se, zda mají zvířata sny. Ano, mají, jsou to sny jednoduché a jsou tam také některé prožitky z astrální sféry. Tyto jim slouží ke kontrole vlastních prožitků, je to jakási protiváha tohoto pozemského života.

 

Ano, dále se ptáš milý Ivo, zda pan Havel dostal tvůj dopis. Zatím ne, ale už se chystají mu ho dát, a tak uvidíme, jak vše proběhne.

 

Ano, dále se ptáš, jaká je nyní situace zde na Zemi i ve Vesmíru. Na Zemi prakticky končí rozřazování lidí do vibračních prostorů a ve Vesmíru se tisíce lodí stále připravují na evakuaci všeho, co by bylo možno evakuovat, pokud k tomuto dá náš milovaný Stvořitel pokyn. Země je stále více sužována pozemskými lidmi, a tak se vše ubírá k očistným procesům. Ano, ty výzvy, kterou jsi psal ráno, byla od nás, a je dobře, že se dostane mezi lidi ve všech formách. Je to velmi závažná situace, lidé by si měli uvědomit, co činí a jak se změnit. Proto se takto dále můžeš snažit milý Ivo a uvidíš, co z toho všeho bude. Jsem rád, že se stále mnozí lidé snaží na sobě pracovat, a že mají touhu být lepšími. Naše pomoc v těchto těžších obdobích bude předána těm lidem, kteří ji přijmou, a kteří budou schopni rozlišovat srdcem a citem Síly světla a Síly temna.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky milý Ivo a uvidíš, co způsobí tento dopis, který jsi napsal vašemu prezidentovi. Vše takto probíhá podle plánu Stvořitele našeho milovaného a takto i tento krok.

 

Tvá myšlenka o tom, že by měli novináři být tak láskyplní, že by byli schopni kontaktu s námi, je zajímavá, touto podmínkou by se změnily všechny noviny, časopisy a média vůbec. Tím by lidé nedostávali pouze negativní zprávy z 80 %, ale začaly by pozitivně působit jejich informace na všechny lidi zemí českých. Pokud by jste toto prosadili, udělali by jste velký krok kupředu směrem ke Kosmické konfederaci planet. A dále milý Ivo, zde v lodích máme velkou touhu se s tebou setkat osobně, a to brzy, neboť tento čas je k tomuto zralý. Ano, máš radost z tohoto všeho, a tak budeš ještě dále více se radovat z této vaší společné práce pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1015.  Zajímavé odpovědi na otázky.        (Přijala Helena K.)     13.4.2000.   8:25-8:39 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Helenka.

 

„Helenko, ahoj, jsem to já, Aranet z planety Erra.“

 

(1)

Proč máme v Církvi (C.J.K.S.P.D.) u křtu bílé kombinézy, je to nějak společné s vaším oblečením ?

 

„Milá Helenko, ano, je to společné s našimi kombinézami, a to proto, aby tělo bylo v kombinéze volné a nic mu nebránilo v proudění energií. Vždyť sama víš, že ses cítila v kombinéze pohodlně a spokojeně, a to má tento význam. Bílá barva, jak už víš, znamená čistotu a světlo. Křest, který máte v Církvi, je posvátný obřad, a proto je k tomu přizpůsobená i kombinéza, nikde jinde tuto kombinézu v Církvích nepoužívají, je to jen při vašem obřadu křtu. Křest je velmi důležitý, když ho takto slavnostně a důstojně přijímáte, my máme z toho velkou radost a vždycky se na tyto vaše křty těšíme. Tvůj křest byl Helenko krásný, protože ses na něj pořádně a zodpovědně připravovala, a také jsi z toho měla zážitek na celý život, budeš ho mít věčně, protože na posvátný obřad nikdo jen tak nezapomene, pokud tento obřad takto posvátně přijme. Vaši někteří kněží mají pravdu, když vám připomínají, aby se každý pořádně na křest připravil. Přesně to řekl bratr G.V., nedávejte se pokřtít, ale nechejte se pokřtít, a v tom je skutečně velký rozdíl. Při křtu jsi vyslala své mentální tělo, aby se dívalo na tvůj křest, a to je přece nádherný zážitek. To se ale každému nestává, jen tomu, kdo je skutečně duchovně připravený. Pro nás to je také krásný zážitek, oslavujeme tento křest, a to každý. My pak po křtu s těmito bratry a sestrami lépe spolupracujeme, protože oni se začínají měnit na pozitivní, a my jim v tom pomáháme, aby to co nejdříve zvládli. Helenko, jsme všichni moc rádi, že jsi se rozhodla ze své svobodné vůle pro křest do Církve.“

 

(2)

V bibli je psáno, že jeden z apoštolů Ježíše Krista se rozhodl zůstat tady na Zemi, že bude kázat evangelium a přivádět lidi zpět k Otci Stvořiteli. Je to pravda, je tady s námi i teď v této době ?

 

„Helenko, ano, je to pravda, je tady s vámi v této době a zůstane tu do druhého příchodu Ježíše Krista. On stále káže evangelium lidem a pomáhá jim hledat cestu zpět  k Otci Stvořiteli. Je také s námi ve stálém spojení a pomáhá připravovat lidi na druhý příchod Ježíše Krista.“

 

(3)

Je prosím tě v Církvi nebo pracuje mimo Církev ?

 

„Je mimo církev, pracuje sám jako Ježíš Kristus, ale má pár lidí, kteří mu pomáhají.“

 

(4)

Můžu ho poznat ?

 

„Ano, můžeš, jestli budeš pozorná, tak ano. Jméno ti říct nemůžu, on nechce být jmenovaný, bylo by to pro něho nemožné pak dále takto intenzivně pracovat a sloužit. Ohrozilo by to jeho službu. Nejraději pracuje sám, protože lidé často zklamou, a to i sami sebe, a jsou pak z toho nešťastní.“

 

(5)

Žije zde v jednom těle ?

 

„Ne, to by nebylo možné. Mění těla podle doby, ve které žije, aby se mohl dokonale každé době přizpůsobit a také si všechno prožít. Víš, že není možné na vaší planetě Zemi žít v jednom těle tak dlouho. Vaše těla se brzy opotřebují a unaví. Tento apoštol je stále s vámi na Zemi a má rád svou službu, kterou si vybral. Helenko, přečti si znovu Nový Zákon a zjistíš, jak se ten apoštol jmenuje. Studuj Nový Zákon a vyciťuj a zjistíš, kdo to je.“

 

Děkuji ti moc milá Aranteko za odpovědi, potěšila jsi mě a dala inspiraci na studium písma. Celý N.Z.  znovu pozorně prostuduji a budu vyciťovat, abych poznala, o koho jde. Posílám ti Aranetko, moje vesmírná sestro, lásku, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, já také děkuji za zajímavé otázky a přeji ti hodně úspěšné studování N.Z.  Proudy lásky posílá sestra Aranet z planety Erra.“

 

 

1016.  Sdělení. (243).                       (Přijal Ivo A. Benda)        14.4.2000.     6:33-7:07 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že stále se snažíš takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Máme zde velkou radost, jak se připravují další naše setkáni, a jak stále rozšiřujete internet, který nabývá stále více na důležitosti. Ano, máš touhu, aby se mnoho lidí zapojilo do této práce světelné, ano, i toto bude, pokud se lidé probudí ze zimního spánku. Máš radost také z toho, jak tyto nosiče CD s internetem www.universe-people.cz a nyní také s videozáznamy našich lodí, můžete nabídnout lidem, a ti se dále mohou seznámit s naší přítomností zde, na planetě Zemi.

 

Ano, ještě více mě těší, že také někteří lidé na funkcích si začínají uvědomovat závažnost dnešní doby a začínají měnit své chování a jednání. Jsou pozorováni všichni tisíci civilizacemi Sil světla, a takto jinak to ani nejde. Proto se můžeš i nadále takto snažit milý Ivo a uvidíš, co se bude dále dít. Je to krásná tvorba Stvořitele našeho milovaného a On má velikou radost z této tvorby, má rád, když se zde tolik duší na Zemi vyvíjí zpět, k Němu samotnému.

 

Ano, dále milý Ivo ti chci sdělit, že pan Havel začíná se více zaobírat biblí, neboť si stále více uvědomuje, že tam je ukryto ještě hodně pravdy. Máš velkou touhu, aby se probudil a začal pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. No uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, zatím již řada lidí takto pracuje a má již první výsledky, a tyto jsou takto důležité (jak se říká u vás – nejtěžší je začátek). Nyní tedy můžeš milý Ivo pokračovat v této práci světelné a my ti dále budeme pomáhat.

 

Toto ti s láskou sdělil Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

„Nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, my na našich lodích máme velkou radost z těchto našich výsledků a stále se snažíme pomáhat lidem z planety Země v tomto jejich těžkém, ale důležitém období. Nyní jsme stále připraveni k případné evakuaci a máme velkou touhu, aby k ní nemuselo dojít, ale zatím běh událostí ukazuje stále na tuto variantu s následnými očistnými procesy. Je třeba se stále snažit a pracovat na sobě, a tak být lepší a lepší. Ano, víte, že zde na Zemi je mnoho ovládacích programů Sil temna, a to proto, aby lidé měli nejprve vlastní svobodnou vůli se posunout výše, a pak toto začali realizovat. V tomto prostředí je možné dobře prokázat své kvality a to, jak to vlastně myslím vážně. Neboť jsou i lidé, kteří s těmito myšlenkami si jen zahrávají, ale žádný posun ještě neučinili, i když se prezentují jinak. (Sám jsem jich několik poznal, ale brzy jsou i oni odbarveni od kamufláže – pozn. zpracovatele.) Proto je to zde všechno „natvrdo“ jak říkáte, a nikdo nemůže snadno, jednoduše – bezpracně se posunovat výše, do vyšších světů – to je zajištěno právě tvorbou Stvořitele našeho milovaného včetně Jeho Kosmických zákonů. Proto milý Ivo pozoruješ toto, kdy lidé nejprve jakoby natáhnou prst a ruku směrem ke Světlu, tzv. zkouší, a pak ucítí na těle veškerou tíhu ovládacích systémů Sil temna, a pak se mají rychle rozhodnout, zda pokračovat, anebo nepokračovat dál v cestě ke Světlu. Toto vidíš také často ve svém okolí, a je to charakteristický proces.

 

My na lodích vám lidem stále budeme pomáhat, a to i ve chvílích nejtěžších – v očistných procesech planety Země, a budeme mít radost, když co nejvíce lidí pochopí, kam že se to mají obrátit (buď Temno nebo Světlo), a kdy budou tito lidé takto více vnímaví a cítící a láskyplní, na toto se velice těšíme.

 

Za všechny členy mé flotily ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Pleja, také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Jsem ráda, že máš stále takovou touhu a vůli takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného, a že máte zde další zajímavé výsledky našeho snažení. Ano, naše informace stále více křižují tuto společnost a jsou velkým vodítkem pro další a další lidi. Máš radost stejně jako já, že další lidé se zapojují do této práce světelné a není jim jedno, v jakém stavu se vaše společnost nachází (loutkové divadlo). Proto budeme i nadále pomáhat vám, lidem planety Země k vysvobození se z tohoto ovládání Silami temna a k vybudování nové společnosti, založené na principu lásky a světla, stejných, jaké jsou u milionů civilizací Sil světla. Ano, jsou to závažná rozhodnutí u mnoha lidí, která nyní probíhají v jejich srdcích, a proto toto období je takto významné a důležité. Vše se ubírá nezvratným způsobem vpřed a nelze již se vrátit do 3, 5, 10 let zpátky, to cítíš milý Ivo sám, kde jsi byl před několika lety. Tyto světelné informace prostupují ke zlosti ještírků nezvratným způsobem celou společností, a tento proces nelze zastavit. Těším se na další spolupráci milý Ivo a jsem velice ráda, jak se vám toto dílo daří.

 

S láskou ti toto sdělení předala Pleja.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za toto sdělení i za pomoc, kterou mi stále poskytujete. Děkuji Tobě Stvořiteli milovaný, že se mohu takto podílet na této Tvé tvorbě.  S láskou Ivo.

 

 

1017.  Zajímavé odpovědi na otázky.     (Přijala Helena K.)    16.4.2000.   12:00-12:50 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Helenka.

 

„Ahoj Helenko, jsem tu já, Eseja z planety Erra.“

 

(1)

Prosím tě milá Esejko, co bys vzkázala sestře Marušce, co by měla udělat pro svůj duchovní růst, jak jí mohu pomáhat ?

 

„Milá Helenko, vzkaž sestře Marušce, že ji mám ráda a posílám jí proudy lásky. Jsem ráda, že pracuje na sobě a pomáhá lidem, hodně duchovních knih studuje a to je moc dobře, teď by se měla zaměřit na to, co si z toho všeho vybere pro sebe a na čem bude pracovat.

 

Milá Maruško, byla bych moc ráda, aby jsi s námi komunikovala, není to těžké a ty jsi už připravená, neboj se toho, my ti budeme pomáhat. Maruško, vyciťuj srdcem, abys věděla, které knihy jsou pro tebe vhodné, hodně záleží na tom co cítíš když je čteš. Stále na sobě takto pracuj. Občas si vzpomeň na Margitku, co ti doporučila, přemýšlej o tom, je to pro tebe velmi důležité. Měj stále pozitivní myšlení, a to i v těch těžkých chvílích, to je moc důležité. Když si na to budeš dávat pozor, tak se to naučíš. Chce to trpělivost. Oceňujeme tvou velkou snahu a duchovní pokrok, řiď se hlavně srdcem, to tě nikdy nezklame, protože v srdci máš Stvořitele, a ten chce pro tebe to nejlepší, nezapomínej na to. My, vesmírní přátelé tě máme všichni rádi a budeme šťastni, když se začneš s námi spojovat, už jsi opravdu připravená a my na to čekáme, uvidíš, že i ty budeš mít velkou radost. Ještě jednou ti posíláme proudy lásky, za všechny sestra Eseja z planety Erra.

 

Helenko, ty pomáhej Marušce se spojením, napiš jí, jak to děláš ty, všechno jí to podrobně napiš, potřebuje to. Jestli budete mít možnost se spolu setkat, bylo by to nejlepší, ukázat jí spojení a naučit ji to. Vždycky je nejtěžší začátek, to víš sama nejlépe.“

 

(2)

Prosím tě Esejko, dostal už pan Havel dopis od Iva, jak postupuje můj dopis panu Havlovi ?

 

„Helenko, dopis od Iva panu Havlovi už přišel, v pátek (14.4.2000) mu ho předali, už si ho přečetl, a teď nad tím přemýšlí co udělá, posílejte mu lásku, aby se správně rozhodl. Odpověď na tento dopis nečekejte tak rychle, mějte ještě trpělivost.

 

Helenko, tvůj dopis pan Havel ještě nedostal, ale už ho četli úředníci(e) a budou se tím zabývat patřičné úřady, jestli ho předají panu Havlovi, o tom se radí, ale odpověď ti přijde. Ty jsi tam totiž psala, že když se ten dopis nedostane k panu Havlovi, že tam přijdeš osobně, a to je zaskočilo, a proto to chtějí co nejdříve vyřídit úředně, počkej chvíli a uvidíš. V žádném případě vaše dopisy neskončí v koši.“

 

Děkuji ti milá Esejko za krásné odpovědi a rozhovor, posílám ti proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

 

1018.  Zajímavé odpovědi na otázky.     (Přijala Helena K.)    16.4.2000.   14:00-14:45 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Helenka.

 

„Helenko, ahoj, jsem tu já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

(1)

Milý Ortone, prosím tě, můžeš mi vysvětlit verše z bible, EV.S. JANA 21:18-25  ?

 

„Helenko, jsou to dost složité a důležité verše pro pochopení, proto jsi nikde nemohla najít na ně odpověď.“

 

Ortone, proč ses ptal třikrát Petra, jestli tě miluje a pase tvé ovce ?

 

„Proto, aby nad tím hluboce přemýšlel, protože když někdo někoho miluje, nestačí to jen říkat, ale měl by pro to také něco udělat a dokázat, že toho druhého miluje. Milovat někoho znamená udělat pro něho všechno, možné i nemožné, to je to správné pojmenování věci nebo důkazu. Milovat může každý každého jen slovně, ale když to má v praxi dokázat, to už je pak pro některé velký problém, a většinou to lidé nezvládnou. To jsou pak ti pokrytci, o kterých se píše v písmech.“

 

Petr tě přece miloval opravdu ?

 

„Ano, to je pravda, ale řekl jsem to třikrát, aby si on i ostatní uvědomili, jak je to důležité. Některá slova a věty se často opakují i v komunikaci s vesmírnými přáteli, a to proto, že to je důležité, aby se nad tím lidé zastavili a přemýšleli o tom. Víš Helenko, že pást mé ovce není jednoduché, a je k tomu zapotřebí hodně lásky, soucitu, trpělivosti, vyciťování, pokoru, odpuštění, ale ty všechny vlastnosti se vyskytují ve slově LÁSKA, PRAVÁ ČISTÁ LÁSKA.“

 

Teď mi prosím tě Ortone vysvětli EV.S. JANA 21: 18-25 verše ?

 

„18. verš: Hlídejte si své svobodné rozhodování, abyste dělali co chcete vy. Jakmile se začnete nad něčím starat, už to nejste vy, ale jiný vás vede kam vy nechcete. Znamená to, nenechat se ničím a nikým ovládat, zůstat sám sebou.

 

19. verš: Kterou by smrti měl oslavit Boha. Bůh se smrtí neoslavuje. Bůh je život věčný. Bůh řekl: Sláva Má je uskutečnit život věčný.

 

Ve 20. verši Petr viděl sám sebe, jak kráčí podle mého příkladu.

 

V 21. verši vidí Jidáše a Ježíš říká Petrovi, chci ho nechati dokudž nepřijdou, co tobě po tom ?  Ty pojď za mnou. To znamená, aby Petr o tom ani nepřemýšlel, protože to je moje věc a můj vlastní záměr, nechat na Zemi Jidáše, dokud já nepřijdu, to je do mého druhého příchodu. Ano Helenko, Jidáš je stále tady na Zemi, stále se tady inkarnuje, aby si prožil svou karmu a mohl napravit, co způsobil, a tím také slouží mi. On vydává svědectví o těchto věcech. Proto Petr se nemá zajímat o tyto věci, protože je zná, a raději ať jde mou cestou, to je pro něho duchovní růst.“

 

Děkuji Ortone za vysvětlení.

 

(2)

Prosím tě, jak postupuje dopis pro prezidenta G. B. Hinckleyho, kdy dostanu odpověď, už se nemohu dočkat.

 

„Milá Helenko, budeš ještě chvíli čekat. Všechno je stále v pohybu a začínají se dít v Církvi změny. Choď do Církve a uvidíš. Bratr G.B. Hinckley se díval na internet a četl vaše kontakty, velmi ho to zajímá, on je také vedený a ví, že flotily existují a vesmírní přátelé také. Jen se to teď opatrně a s láskou předá členům Církve.

 

Uvědom si, že některé věci se nedají jen tak v Církvi předložit všem. Jsou tam začátečníci členové a ti by to nemohli pochopit, nemohli by pak správně postupovat a duchovně růst. Vzpomeň si na sebe, ty jsi také hned všechno nechápala. Proto se postupuje opatrně s láskou, aby měli všichni možnost to pochopit, aby jim to bylo k užitku a ne naopak. Vždycky si Helenko pamatuj, ti, co jsou na vyšší duchovní úrovni, se přizpůsobují těm nejnižším, aby mohli i oni chápat postupně vyšší duchovní úroveň. Někteří to ani nepřijmou, nemůžeme jim to násilím vnutit, oni si k tomu přijdou sami. Je dobře, že o tom uslyší a přečtou si to ve sdělení. Odpověď dostaneš, ale ne tak rychle.“

 

Děkuji Ortone za vzácné odpovědi s vysvětlením, s láskou sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, posílám ti proudy lásky a děkuji za spojení, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Zde je dopis, který byl odeslán (anglicky) prezidentu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v Salt Lake City v Utahu v USA:

 

27.1.2000.

                   Milý bratře Gordoni B. Hinckley,

 

Prosím Vás o jednoznačné zodpovězení následujících otázek, které vyplývají z množství informací desítek lidí – kontaktérů, kteří se spojují telepaticky přes 4. nebo 7. čakru s Vesmírnými lidmi Sil světla – viz. rozsáhlý informační systém pod internetovou adresou www.universe-people.cz ( 1000 stran sdělení jsou v českém jazyce, z toho 320 sdělení je přeloženo do anglického jazyka).

 

1.

Jak pravdivá jsou sdělení (celkové %) uveřejněná panem Ivo A. Bendou na dané internetové adrese ?

 

2.

Existuje Velká vesmírná flotila velitele Aštara Šerana pracujícího pro Stvořitele našeho milovaného (cca 10 miliónů mateřských lodí) ?

 

3.

Existuje Vesmírná flotila z Plejád velitele Ptaaha pracujícího pro Stvořitele našeho milovaného (cca 100 tisíc mateřských lodí) ?

 

4.

Je Orton (světelná bytost) duchovní ručitel naší Galaxie, člen Vysoké rady naší Galaxie ?

 

5.

Byla poslední inkarnace (vtělení) tohoto Ortona do těla Ježíše Nazaretského před zhruba 2000 lety ?

 

6.

Není na čase, aby jste informovali o těchto skutečnostech členy naší Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů ?

 

Prosím Vás urychleně o jednoznačné zodpovězení mých otázek (ano, nevím, ne) a zaslání na mou adresu.

 

Děkuji za zodpovězení mých otázek

                                                        S láskou sestra Helena K.

 

Pozn. zpracovatele: Bratr Gordoni B. Hinckley je také v kontaktu a podobně někteří další členové této Církve.

 

 

1019.  Znovu k ukřižování Ježíše Krista.  (Přijala Helena K.)    16.4.2000.   22:35-22:51 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

„Helenko, ahoj, jsem tu já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

(1)

Milý Ortone, můžeš mi sdělit současné vtělení Jidáše Iškarionského ?

 

„Helenko, Jidáš Iškarionský je vtělený do těla ve vašem státě – země české. Jeho jméno vám neřeknu, protože to nejde, pak by byla ohrožena jeho služba, on sám o tom neví. Přece je psáno v písmu, „Co je tobě po tom. Jdi za mnou. Řeknu ti, že ho znáte.“.

 

(2)

V kterém místě byl vyměněn Ježíš Kristus a za koho (jméno) a jak to bylo provedeno ?

 

„Helenko, vyměněn jsem byl už ve vězení, udělal to Pilát za pomoci OtceBoha. Jméno současného vtělení vyměněného člověka neřeknu, není k tomu vhodná doba, ještě ne. Pilát mě vyměnil za Barabáše, on si tím odpykal svoji karmu. Otec to zařídil tak, aby to nepoznali. (V bibli je psáno: EV. E.LUKÁŠE 24:16 „Ale oči jejich držány byly, ABY HO NEPOZNALI.“ – v části, kdy se Ježíš opět objevil po ukřižování – pozn. zpacovatele.) Pilát Barabáše pustil, a pak ho znovu chytil a vyměnil za mě. Pro Otce Boha není nic nemožné. Přece by mě nenechal trpět za nic. (Ježíš Kristus nic protizákonného neudělal a podle ZÁKONA KARMY si každý člověk, duchovní bytost řeší svoji Karmu, nikoli někoho jiného – jak to ještírci překroutili, že trpěl za jiné – to je nesmysl – pozn. zpracovatele). Trpí jen hříšníci. Já jsem na sebe vzal hříchy světa, ale jen obrazně a motlitbou v Getsemanské zahradě jsem se postil (ale nevzal energie protikladných činů lidí na sebe – pozn. zpracovatele), to ano, bylo to pro mě utrpení, ale andělé byli se mnou a pomáhali mi. Tyto nové zprávy o této situaci přijmou jen někteří jedinci, kteří jsou na duchovní úrovni vyšší a ti další zatím ne, až později. Všechno je tvorba Stvořitele a má to význam tak, jak to chce Stvořitel.“

 

Je to opět množství testů a zkoušek pro lidi v uplynulých 2000 letech, jak se k této překroucené informaci o ukřižování Ježíše Krista postavili, zda to zbaštili ještírkům či nikoliv. Od malička jsem nevěřil, že to tak bylo, nikdy jsem církve nenavštěvoval, neboť jsem jim většinu informací nevěřil – pozn. zpracovatele.

 

(3)

Kdo byl Šimon Cyrenejský ?

 

„Šimon Cyrenejský byl k tomu určen, také si měl vylepšit svoji karmu z minulosti. Helenko, nic není náhoda, všechno je už předurčeno, a teď si to každý zažije na vlastní kůži. Kdo je Šimon Cyrenejský také neprozradím, všechny jména a význam se dozvíte později: Až skončí jejich služby na Zemi.“

 

(4)

Kolik apoštolů je nyní v českých zemích vtělených a zda-li všichni pracují tak, jak mají ?

 

„Helenko, v českých zemích je inkarnováno 12 apoštolů, a těch 70 je všude stejnoměrně po celém světě. Vaše země česká je velmi významná pro vývoj na planetě Zemi, proto jsou tady, pracují někteří naplno, jiní podle možností a pár jen velmi málo, větší polovina pracuje tak, jak má, správně a naplno. Někteří pracují a neví o tom, že jsou apoštoly. Ty jsi o tom také nevěděla a pracovala jsi na tom, co jsi měla předurčeno, vlastně jsi si to vyvolila sama. Ten, kdo je vyvolený, ten to splní, i když to má velmi těžké v této poslední době, ale nakonec to přece splní. Plán Otce Stvořitele je dokonalý a vždycky skončí dobře. Když jsem opustil apoštoly, tak pak oni pracovali každý sám, chodili a kázali evangelium, neměli žádnou organizaci. Občas se sešli, ale jen málo kdy, většinou chodili po světě a kázali evangelium a učili lidi podle příkladu mého. Vysocí duchovní bratři a sestry pracují sami, nepotřebují se shromažďovat, jsou ve stálém spojení s vesmírnými přáteli a ukazují cestu lidem, jak správně žít.“

 

Děkuji moc Ortone za tak krásné vysvětlení, s láskou sestra Helena a bratr Ivo z planety Země.

 

„Já také děkuji za otázky a přeji dobrou noc a krásné sny, s láskou bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1020.  Planeta Riddh.                                 (Přijala Viera S.)      30.3.2000.    6:30-7:00 hodin.

Místo: Košice.

„Informácie o planéte Riddh:

 

Zelená planéta, biela rasa, priemerná výška obyvateľov je 170-210 cm a niektorí sú vyšší, mierne subtropické pásmo. Slnko Taygeta.“

 

Čo oslavujú na planéte Riddh ?

 

„Na planéte Riddh sa oslavuje tak, ako aj na iných planétach, keď mladí piloti lodí majú vek 230 rokov, idú na svoju prvú plavbu, teda let. Majú dráhu smerom na planétu Erra, a potom okružnou dráhou sa vracajú naspäť. Loď nieje veľká, lebo je to skúšobná loď iba pre tento účel vytvorená, však áno. Ďalej sú to májové sviatky, kedy sa nám dostáva od Pána základnej božskej sily a my ju takto s láskou prijímame. Tento sviatok sa vždy páčil práve tebe Vierka - Mirielka !  Potom je ešte mnoho ďalších napríklad: Narodenie nového člena Svetelnej rodiny, alebo vrátenie sa člena Svetelnej rodiny naspäť na rodnú pôdu so splnenou misiou. Priemerný vek sa pohybuje okolo 1000 rokov, ale väčšinou i viac, teda na planéte Riddh ako aj na planéte Erra.

 

                                                         S láskou Guetzal.“

 

 

1021.  Báseň od Ester.                             (Přijala Viera S.)      4.4.2000.    15:30-16:00 hodin.

Místo: Košice.

 

„S láskou vstávaj

S láskou bádaj

S láskou ver si

lásku uhniezdi si

 

v tvojom srdiečku

plameň lásky horí

len nech nezhorí

to ti praje Ester

tá ktorá horí !“

 

 

1022.  Je to krása.                             (Přijala Viera S.)             7.4.2000.    12:50-13:00 hodin.

Místo: Košice.

        

„Je to krása

a i spása

takto žiť

na vesmírnej Zemi

 

Je to krása

láska čistá

čo osuší ti

Tvoje slzy.

                       S láskou Ester.“

 

 

1023.  S láskou usínej.                      (Přijala Viera S.)             8.4.2000.    13:43-14:11 hodin.

Místo: Košice.

 

„S láskou usínaj

s láskou vstávaj

ako kvet rosy

vždy oros

 

kvapkou dažďa

kvapkou lásky

osviežujúcej

aj túto Zem

hoc planétou tvojou

nieje.

                     Ester - manželka Aštara Šerana, sme spolu už 400 let.“

 

 

 

1024.  Sdělení (244).                        (Přijal Ivo A. Benda)        19.4.2000.     6:53-7:16 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, nyní se ptáš na tyto figurky – „hračky“ negativních mimozemšťanů (ještírků). Vy víte, že nyní jsou lidé testováni, a tak ti, kteří budou k tomuto tíhnout, směrují se také tam, mezi tyto bytosti Sil temna. Je to svobodná vůle, ale i tito lidé mají mít cit a lásku. Tím, že si toto opatří člověk domů, má doma energetický kanál, přes který je napojen a ovládán velmi dobře, lépe, nežli bez těchto figurek. Dále ti chci sdělit, že Stvořitel náš milovaný vybírá takovým způsobem při tomto dělení duší, že tyto duše se samy směrují svou svobodnou vůlí na další stovky a tisíce inkarnací. Toto je důležité. Máš velkou touhu o tom informovat lidi stejně, jako ta paní z Ivančic, která ti také o tom telefonovala (prodej „hraček“), a tak budeš moci tímto způsobem předat informaci dál, mezi lidi. Kdo chce slyšet, uslyší, kdo nechce slyšet, bude hluchý. Pak ale ať si nestěžuje na Stvořitele, jaký má život(y), neboť sám si je vybral. Je to jeho svobodná volba.

 

Dále ti chci sdělit, že i tento váš prezident Havel se na dovolené v Itálii zabývá tvým dopisem, a opět si začíná postupně uvědomovat, co vlastně dělá, a pro kterou stranu pracuje. On ví, že má značnou odpovědnost, a o to více se tímto takto zabývá, neboť jde o vše. Sám si takto volí své další inkarnace směrované tam, kde jsou Síly temna. Toto je takto k poučení pro všechny lidi, neboť zákony kosmu platí pro každou bytost, neboť jde pouze o ENERGIEVIBRACE.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že také ty se svým snažením směruješ, a to do takových inkarnací, které jsou plně zaměřené na práci pro Stvořitele našeho milovaného, a to ve vyšších dimenzích. Máš všechny předpoklady na tento směr, a takto na tom stále pracuješ. Lidé, kteří si váží toho, že mohou pracovat pro Stvořitele našeho milovaného, mají také tímto lásku a vysoké vibrace, duchovní vědomí je stále vyšší, a tak se směrují tam, do vyšších světů. Pochopení těchto zákonitostí je klíčové, vše závisí na VIBRACI ENERGIÍ TĚL – DUŠÍ, neboť zde platí EZOTERICKÝ ZÁKON – STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám lásku a přeji vše nejlepší. Stále takto pracujeme pro Stvořitele našeho milovaného, a máme velkou radost, když takto činí i stále více pozemských lidí. Máme velkou touhu, aby stále více lidí se takto probudilo a začalo pracovat s láskou na sobě, ale i pomáhat s láskou a pokorou druhým lidem. Máš snahu milý Ivo, aby lidé byli informováni a měli naše informace, a to my také, ale šíření je závislé na práci mnoha jedinců, ne jen několika lidí. Proto je důležitá práce mnoha lidí, a proto stále čekáme na probuzení dalších jedinců (i toho, kterému jsi posílal SMS zprávu).

 

Dále milý Ivo máme velkou radost, že se takto stále snažíš, a že nečekáš, až vše skončí. My tě obdivujeme, jak stále vymýšlíš další způsoby šíření a buzení lidí, a takto se stále snažíš udělat maximum, které v této poloze můžeš zvládnout. Máme velkou radost z toho, že mnoho lidí již pochopilo obsah našich sdělení, a že si dále svou prací na sobě zvyšují vibrace. Tím ozařují další lidi ve svém okolí. Ano, také tento nápis, který máte na balkóně (3,5 m nápis s internetovou adresou a „Máme vás rádi. Vesmírní lidé.“ – pozn. zpracovatele) již probudil několik lidí a řada je dále povšechně informována. Také jsme rádi, že připravujete výstavy s naší tematikou, a to je výborné.

 

Milý Ivo, lásku ti posílají všichni členové našich lodí a těšíme se na další spolupráci. Toto sdělení ti předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1025.  Dopis panu prezidentovi (245).       (Přijal Ivo A. Benda)                               19.4.2000.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

 

Vážený pan prezident České republiky

VÁCLAV HAVEL

Dělostřelecká 1

Praha 1

110 00

 

 

Věc:                   Informace o stavu této společnosti a možnosti řešení  (6 stran)

 

 

Vážený pane prezidente,

 

Rozhodl jsem se Vám předat některé klíčové informace o stavu naší společnosti, a to ve spolupráci s Aštarem Šeranem a řadou dalších Vesmírných lidí Sil světla. Protože mi není jedno, co se zde děje, a také, co se bude dít.

 

Společnost pozemské civilizace včetně naší malé země je rozsáhle zamořena Temnotou ovládacími systémy Sil temna, kde nejvíce jsou v povědomí kromě negativních pozemšťanů také ještírci (šedivci) – negativní mimozemšťané, které si pozemské lidstvo svým protizákonným jednáním a neláskyplným životem přitáhlo z Vesmíru. (Ti jsou ale ovládání dalšími negativními entitami atd.). Celé organizace států, institucí a dalších organizací včetně mnohých církví na planetě Zemi jsou zcela prolezlé OVLÁDACÍMI PROGRAMY Sil temna, které NIČÍ OD ZÁKLADŮ TUTO SPOLEČNOST a vedou ji zániku v nejbližších několika desítkách letech. Není mi toto jedno, a proto Vám o tom píši, a nejenom to. Pracuji s řadou přátel, především s Vesmírnými lidmi na tom, aby se společnost buď vysvobodila, anebo se zachránilo pro budoucí společnost maximum, co zachránit lze. Mám na mysli planetu Zemi v 1. případě, dále za druhé část obyvatelstva, a to co nejvíce lidí, a dále co největší část přírody na planetě Zemi. Postup je následující:

 

Zpracovávám a šířím důležité informace od Vesmírných přátel Sil světla

všemi způsoby, které přichází v této společnosti v úvahu, ale nenásilně.

 

Jsem na tuto práci od Stvořitele našeho milovaného vybaven všemi potřebnými schopnostmi, a ty využívám zcela ve prospěch záchrany planety Země a její společnosti.

 

Mohu říci, že za pouhého 2,5 roku již máme hmatatelné výsledky, tj. většina lidí v české a slovenské republice již má informaci o Vesmírných lidech a o těchto problémech. Hodně jsme ještírkům nabourali jejich marketing, a to vlastním odhodláním, citem, láskou, nezištností, ale také velkou pracovitostí s orientací na výsledek.

 

V další fázi je hodně důležitý Váš postoj k této věci, neboť Vy odpovídáte za tuto zemi (já nikoli), a tedy i Vaše životy v  budoucnu si zvolíte nyní tím, jak zvládnete poslání, které jste si před tímto Vaším zrozením dobrovolně vzal před Stvořitelem naším milovaným. Nepochybuji o tom, že už jste přišel během posledních let na velké nedostatky tohoto systému (něco jsem od Vás slyšel), který zde s Vašimi kolegy ve vládě budujete. Je to ale stát, který je sem dodán ještírky, Státem démonů (viz „Kristus odhaluje Stát démonů, jeho přisluhovači, a jeho oběti“), ovládací systém lidí, zaměřený na okrádání jejich energie. Máte volbu, zda v tomto budete pokračovat (a tedy pracovat i nadále pro Temnotu), anebo se zaměříte na vysvobození obyvatel cestou lásky a pozitivního myšlení a jednání. K této 2. variantě jsem Vám nápomocen, ale nejen já, ale také Vesmírní lidé Sil světla pod vedením Stvořitele našeho milovaného. Mají všechny informace, jak toto zvládnout, neboť jsou v kontaktu se Stvořitelem prvotním všeho a všech, a hlavně pro něj s láskou pracují. Vůbec je nepodceňujte, jejich možnosti, schopnosti a duchovní potenciál jsou obrovské, mnohem větší než Sil temna, záleží ale na Vaší vůli svobodné. A Stvořitel chce ZACHRÁNIT TUTO PLANETU A TAKÉ JEJÍ OBYVATELE, JAK LIDI, TAK PŘÍRODU.

 

Máte možnost využít uspořádání fyzického kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla na některém z míst, např. letiště v České republice, a takto spolupracovat na záchraně všeho, co lze ještě zachránit. Chtěl bych Vás ujistit, že bez pomoci Vesmírných lidí nemáte ani Vy, ani já, ani nikdo jiný, žádnou šanci se dostat z ovládání Sil temna.

 

Máte ještě možnost (ale času už je minimum) si sám napravit svoji duchovní bilanci plněním si svého poslání, a tím si zvolit mnoho následujících životů (inkarnací) v civilizacích Sil světla vyšších stupňů, než je tato společnost na planetě Zemi ve 3. dimenzi. V opačném případě to jsou životy v tělech přírodních národů kmenového uspořádání, anebo dokonce přímo uvnitř Sil temna (závisí to na výši duchovních škod, které jedinec provede), jak jen si zvolíte, stejně, jako každý obyvatel této planety Země ve 3. dimenzi. Je to svobodná volba, nikdo nemůže říci, že nevěděl, neboť dnes vyjímečně na krátký okamžik ve 3. dimenzi mají lidé snadný přístup k informacím (umí číst a psát, média, internet a počítače atd.), a tím si volí své další tisíce životů.

 

Dávno jsem připraven se s Vámi spojit v této věci, a čekám, zdali se rozhodnete pro alternativu záchrany planety. Žádná 3. cesta zde neexistuje, i když vím, že pro pozemšťany jsou „3. cesty“ velice populární, ale to je falešný sebeklam.

 

Vás, ale také všechny obyvatele s nesmírným zájmem a láskou pozorují a studují tisíce civilizací Sil světla (v naší Galaxii je to 2 milióny civilizací po Vysokou radou a další 3 milióny civilizací přidružených). Pomáhají tam, kde je pomoc přijímána, ale nezasahují, neboť to by porušili Kosmické a Vesmírné zákony.

 

Můžete se spolehnout jen na vlastní otevřené duchovní srdce, odkud k Vám promlouvá Stvořitel náš milovaný, ale také Orton, duchovní ručitel naší Galaxie, člen vysoké rady v Petale. Nespoléhejte se na vědce a jim podobné, jsou to loutky, prázdné figurky.

 

Můžete se sám spojit s bytostmi Sil světla dle Vaší svobodné vůle, podmínky spojení znáte z mé knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“. Kdykoli můžete, dokud ještě je čas.

 

Chtěl bych Vás touto cestou také požádat o sponzorství ve věci tisku 3. dílu knihy a také překladů sdělení do především anglického jazyka. Dnes zde máme téměř celý 1. díl této knihy přeložen a je k dispozici zdarma na internetu komukoliv na této planetě Zemi.

 

Velmi bych uvítal možnost se s Vámi setkat a osobně si o těchto věcech pohovořit. Váš život nebyl jednoduchý, ale to byla jen příprava na Vaše poslání, nic jiného. Vaše nemoci (a to platí pro každého člověka zde na Zemi) jsou Vám zpětnou vazbou ve Vašem rozhodování. Proto si důvěřujte, některé poslední Vaše kroky se mi líbí.

 

Znovu Vám chci zopakovat, že máte všechny schopnosti a možnosti tuto situaci zvládnout, neboť Stvořitel nám nedává úkoly a poslání, na které nemáme ani síly, ani schopnosti.

 

Důležité je VYSÍLAT LÁSKU, a v tom Vám nikdo nemůže zabránit, nenechat se ovládat a ovlivňovat Silami temna, a především NECHAT SE VÉST STVOŘITELEM, kterého máte v SRDCI.

 

Přeji Vám hodně sil a vůle k nápravě toho, co se nezvládlo, a k vysvobození této společnosti a k záchraně planety Země, a těším se na případnou spolupráci.

 

Ani já, ani Vesmírní lidé nemají žádné nečisté úmysly, nekalkulujeme a neplánujeme. Jsme upřímní a takoví budeme vždy.

 

 

S láskou vám tyto řádky předal Váš přítel, Ivo A. Benda, společně s Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily a vysokou duchovní bytostí.

 

 

     Poznámka: Tento dopis zatím nebude zveřejněn v našem internetu www.universe-people.cz

 

Věřím, že jste obdržel důležité obrazové informace mého 2. videa (4 hodiny, mj. denní přelety lodí našich přátel Sil světla) a CD s naším internetem.

 

Přílohy:  Aktuální sdělení 1000, 1001, 1009.

 

 

 

                                                                                     IVO  A.  B E N D A

 

V České Lípě 6.4.2000.

 

 

1026.  Odběry vzorků půdy u České Lípy (246).   (Přijal Ivo A. Benda)

20.4.2000.      6:24-6:41 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se na to pole, na kterém jste včera viděli ty rozbrázděné prohlubně. Ano, správně jste poznali, jsou to místa, na kterých byly před týdnem lodě Ptaahovy flotily a odebraly tam několik metráků půdy do hloubky 1,5 metru a pak toto bylo mírně zasypáno. Tyto odběry se provádí pravidelně na mnoha místech planety Země a jsou analyzovány hlavně na znečištění chemické (včetně radioaktivity z pozemských činností – atomové zkoušky a atomové elektrárny). Vaše půda je již hodně zamořena vším možným, a takto se sleduje, jak toto zamoření pokračuje. Ten hluk, který jste minulou středu 12.4.2000 slyšeli, to byl hluk z těchto automatů, které prováděly odběr. Stroje jsou bez posádky a jsou diskovitého tvaru o průměru 4 až 6 metrů. Mají uvnitř schránky na cca 2 m3 vzorků půdy. Správně jste si včera všimli, že v rozryté půdě nejsou stopy lidských bot anebo otisky nářadí lidí, jsou tam otisky polokruhovité, které jsou zbytky po očištění kypřících nástrojů automatu. Odběr trval celkem 3 hodiny v  noci ráno ze středy na čtvrtek 12.-13.4.2000.

 

Takže toto jsem ti chtěl sdělit milý Ivo na tvoji otázku a to je k tomuto vše. Jsem rád, že jste toto objevili, a že se také lidé dozví tyto skutečnosti.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, správně jste poznali místa odběru vzorků půdy z planety Země, kde jsou takové podmínky, které vypovídají o stavu zamoření a znečištění radioaktivními a chemickými látkami, a také hrubými vibracemi. Toto místo je jen 300 m od nejbližších vašich obytných domů a tyto jsou také zdrojem hrubých vibrací, které zamořují půdu v okolí. Nyní je stav kritický a těsně před očistnými procesy, neboť toto je tak znečištěno, že planeta Země již nemůže takto dál pokračovat. Jsem moc rád, že se i toto dozví lidé a budou si moci doplnit obrázek o tomto svém počínání.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za toto vysvětlení pro lidi. Fotografická dokumentace včetně schématu je na internetu www.universe-people.cz (barevné obrázky 180-208).  S láskou  Ivo.

 

 

1027.  Velký pátek (247).            (Přijal Ivo A. Benda)         21.4.2000.      20:25-20:58 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku na dnešní Velký pátek. Je to tak jak cítíš, ukřižování Krista je ovládací program Sil temna zavedený a udržovaný církví. Výsledkem je, že za celý rok církev neřekne nic jiného, než o ukřižování a utrpení. O tom, co Ježíš Kristus kázal, neřekne nic, sám jsi to slyšel (právě hovořil kardinál Vlk v rozhlase jen o tomto – pozn. zpracovatele). Máš to další takový důkaz z působení Sil temna a hlavně, kteří lidé si tohle poslechnou, zavádí si další negativní – hrubovibrační energie do svých těl. Ty jsi nikdy k tomuto neměl důvěru a cítil jsi, že je to nesmysl, a že to bylo poněkud jinak. Proto jsi dnes také nedržel půst a najedl se tak, jak se patří a sluší. Ty cítíš, že Temnotě již mnoho času nezbývá, a tak dále stupňuje křečovité ovládání těch lidí, kteří se nechají takto ovládat.

 

Ti lidé, kteří vyzařují lásku, jsou neovladatelní, a mají svoji kvalitu života. Proto tedy takto žijete v lásce i vy oba s Helenkou, neboť tak máte další krásné možnosti si vzájemně obohacovat život. Ano, nyní jsou ti lidé, kteří se rozhodli pro lásku a dobro v klidu a pohodě a stále více cítí vysoké vibrace ve svých tělech. Takto toto mají za odměnu, že milují, mají rádi, a že se takto snaží žít opravdovým životem. Toto je tak důležité, že se dále mají možnost takto snažit a směrovat se do vyšších světů Stvořitele našeho milovaného. Neboť tam stále více lásky jest, tam mnoho Světla září a blíže u Stvořitele našeho milovaného tyto duše se nachází.

 

Toto jsem ti chtěl sdělit já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano milý Ivo, dnešní den je lidstvo opět klamáno o ukřižování, ale i toto je zkouška Stvořitele našeho milovaného, jak lidé obstojí, zda se budou řídit srdcem nebo rozumem, anebo tím, co slyší z většiny médií. Lidé jsou již z těchto ovládacích programů otupělí a mají je často tak zabudované do svých těl, že si prostě neumí představit něco jiného. Proto tedy ti lidé, kteří se řídili srdcem, mají jiný názor na tuto „událost“ a jsou přesvědčeni o pozitivnějších věcech. Ježíš Kristus vám dával informace o lásce v životě lidském, o dodržování zákonů Božích, a to je rozhodující. Neboť tímto způsobem lze postoupit do vyšších světů, podobných, jako je také svět na planetě Erra, odkud pocházím. Lidé se tedy opět dělí tak, jak už bylo řečeno, na ty, kteří se nechávají ovládat (a nepostoupí výše) a na ty, kteří jsou neovladatelní (a mohou tak postoupit do vyšších světů). Máš tedy takto možnost poznat, jak se lidé chovají a jednají v tomto Tmou ovládaném prostředí. Chtěli bychom, aby co nejvíce lidí procítilo pravdu a poznalo, jak se správně chovat a jednat v souladu s Kosmickými zákony Stvořitele našeho milovaného.

 

Za všechny členy mé flotily ti toto posílám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní tedy máš tento den jako test, jak  se lidé zachovají a co si představí pod pojmem Ježíš Kristus. Zda utrpení a mučení, anebo šíření Světla a Pravdy o lásce mezi lidmi, správném způsobu života v souladu s Božími zákony, neboť jen tak se mohou tyto duše inkarnované v lidských tělech vysvobodit a posunout výše, do vyšších světů, zpět ke Stvořiteli našemu milovanému. Dále ti chci milý Ivo sdělit, že nyní se již lidstvo z velké části dělí do skupin dalšího směru inkarnací, tak, jak máš uvedeno v tabulce Dělení duší (sdělení 927. – pozn. zpracovatele). Ano, toto je takto dáno tvorbou našeho Stvořitele milovaného, a tedy všechny příležitosti k posunu poznání se všem lidem na planetě Zemi stále nabízejí, a to tak, že nikdo nebude moci říci, že nevěděl. Každé duši dávám příležitost k postupu a poznání Vesmírných zákonů Stvořitele našeho milovaného, a toto je takto rozhodující, jak se bytost lidská rozhodne, a jak naloží s těmito informacemi světelnými. Toto tedy jsem ti chtěl dnes sdělit milý Ivo a toto je zatím vše.

 

Lásku posílám všem lidem a přeji jim, aby

CO NEJVÍCE ROZVINULI LÁSKU VE SVÝCH SRDCÍCH.

 

Toto jsem s láskou předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za tato sdělení pro všechny lidi planety Země. Posílám vám proudy lásky, Ivo.

 

 

1028.  Velký pátek a láska.                (Přijala Helena K.)       21.4.2000.     22:00-23:05 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

Milý Sol-tecu, je Velký pátek významný i pro nás kontaktéry ?

 

„Ano Helenko, je významný i pro vás kontaktéry. Tím, že tento den existuje, jste se dozvěděli pravdu, protože jste ji díky tomuto Velkému pátku hledali a nalezli, a to je VELKÝ VÝZNAMNÝ DEN. Přece se u vás říká, všechno „špatné je pro něco dobré“, a to je svatá pravda. Záleží na každém jednotlivci, co si z toho vybere pro sebe. Jestliže někdo hledá upřímně a s láskou pravdu, tak ji vždycky najde, i když to někdy trvá delší dobu (to proto, že jste lidé málo trpěliví a všechno byste chtěli hned). Viděla jsi dneska v ČT1 pohádku JABLOŇOVÁ PANNA. Byla to pěkná pohádka a tam to bylo znázorněno, jak to skutečně funguje i v této době, kdo má v srdci pravou čistou lásku, tak přemůže zlo a zvítězí. To platí v každé době stále, jen pravá čistá láska zvítězí, síly zla ustoupí lásce. Milí lidé, naši bratři a sestry planety Země hledejte ve svých srdcích pravou čistou lásku, hlídejte si ji, je to vaše moc nad zlem. Mnozí z vás jste ji už poznali a víte, jak je mocná, a pak jste o ni přestali pečovat, a znovu jste ji ztratili. Láska je ve vašich srdcích, je křehká a jemná, citlivá, pěstujte ji ve svých srdcích a pečujte o ni. Láska je to, co celý život hledáte. Tuto pravou čistou lásku vám dal váš bratr Ježíš Kristus. Přinesl vám na planetu Zemi tento vzácný dar pro každého. Ježíš Kristus je láska.

 

Přepsáno z knihy Mormon na pokyn Sol-teca: Moroni 7.kp. 45-47 verš:

 

„A pravá láska je shovívavá, dobrotivá, bez závisti, není nadutá, nevyhledává své, nerozčiluje se, nezná zlých myšlenek, netěší se ze zlomyslnosti, nýbrž z pravdy, snáší všechny věci, věří vše, všeho se naděje a všechno vytrpí.

 

Nemáte-li tedy pravé lásky, milovaní bratři a sestry moji, pak nejste ničím, neboť LÁSKA NIKDY NEPŘESTÁVÁ. Proto lpěte pevně na pravé lásce, která je největší z věcí, neboť všechny věci pominou, avšak pravá láska jest čistou láskou Kristovou a trvá věčně.“

 

Milý Sol-tecu, děkuji za krásné poselství pro lidi planety Země. Posílám ti proudy lásky a ještě jednou moc děkuji, líbí se mi to, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, i já děkuji za toto spojení a posílám lásku a přeji dobrou noc a sladké sny. Bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

 

1029.  Další místo odběru půdy a zprávy o ničení planety Země lidmi (248).

   (Přijal Ivo A. Benda)     24.4.2000.  7:00-7:39 hodin.

                                                                                 Místo: Česká lípa.

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mám pro tebe další zprávy. Ptáš se na tuto vysokou teplotu, která vás postihla na jaře. Je to anomálie počasí způsobená opět negativními myšlenkami lidí, stejně jako jiné anomálie, mohou člověku dát zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Část lidí tomu rozumí, větší část zatím ne. Proto je tak důležité stále informovat lidi.

 

Dále ti chci sdělit, že pan Havel již zjistil, že tento dopis je již na internetu a tak stále více cítí, že něco dělá až dosud špatně. Ano, v této politice je mnohem více ovládacích programů Sil temna nežli svobodného jednání a rozhodování. Chybí tam láska a cit. Politikové s tímto zatím nepracovali, a to je hlavní prostor ke zlepšení stavu. Ale také vlastní jejich duchovní stav je odrazem jejich svobodné vůle chování a jednání. S tím souvisí jistěže i neschopnost navázání jakéhokoliv kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi. Proto milý Ivo se dále můžeš takto snažit a pomoci těmto lidem v jejich duchovním růstu. Mají na toto mnozí předpoklady, jen je využít.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že to druhé místo odběrů půdy u Božíkova a Bohatic mezi Zákupy a Mimoní u železniční trati je dalším z mnoha takovýchto míst, které jsi objevil a včera zmapoval. Je třeba, aby si lidé planety Země uvědomili závažnost a odpovědnost ve svém počínání při ničení planety Země, že toto jim zůstává jako karma k řešení do příštích životů, a vše budou v budoucnu napravovat, každý tolik, kolik poničil svým nevědomým chováním. Jedná se o všechny 3 druhy poškození půdy – tj. chemické znečištění, radioaktivní znečištění a hrubé vibrace – negativními myšlenkami. Proto se tedy můžeš dále takto snažit milý Ivo a šířit informace i o tomto, aby lidé pochopili tento zákon – ZÁKON KARMY – ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ, který zde v tomto hmotném Vesmíru takto působí. I volbou politiků, kteří toto zde takto vedou, se lidé podílí na tomto ničení planety Země. Každým druhem negativních myšlenek a jednání člověk pozemský se podílí na tomto. Proto tedy je blížící se očista planety Země, která toto dále již nemůže snášet, aby mohla opět zazářit v radosti a štěstí v novém očištěném šatu, neboť všechno má svůj čas, a každá událost jednou skončí.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě zdravím milý Ivo a posílám lásku. Ano, včera jsme tě pozorovali při té dokumentaci míst v terénu mezi Zákupy a Mimoní. Jsou to další místa, kterých je na planetě Zemi tisíce, ze kterých takto odebíráme vzorky půdy k analýze a zjišťujeme přírůstky znečištění hrubými vibracemi, chemií a radioaktivitou od posledního termínu odběru. Tyto odběry a analýzy máme na práci také neustále, neboť stále se zvyšuje znečištění a zamoření vaší planety Země, a tak zdárně spějete k očistným procesům všeho druhu – záplavy, vichřice, zemětřesení, nemoci, lokální války. Při tomto jsou vibračně očištěna území (proudící voda má mnoho očišťovacích funkcí – energií, o kterých vaše věda nemá ani potuchy), a také jsou ukončeny inkarnace (životy) některých hrubovibračních lidí, kteří sami vyzařují hrubé vibrace, ale také svými činy způsobují řetězy negativních akcí, které mají za následek ničení planety Země (velké materiální požadavky, volba politiků, kteří sami rozhodují o ničení planety Země, sami jako vojáci vstupují do armád zabíjet lidi, a vůbec veškeré negativní činnosti, jež jsou v rozporu s Kosmickými zákony). Lidé by si měli již konečně uvědomit své chybné počínání, kterým si připravují zkázu, utrpení a vybírají si svobodně stovky a tisíce ne zrovna příjemných životů (viz 927. Dělení duší).

 

Toto my, Vesmírní lidé, známe velmi dobře, a proto vás takto varujeme, neboť každý jednotlivec si vybírá přesně ty budoucí prožitky, které korespondují s dosavadním způsobem jeho života (nikoliv života jeho bližních). ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ je nepřenositelný, tedy důsledky počínání si každý jednotlivec prožívá v dalších SVÝCH ŽIVOTECH, neprožívá si důsledky chování a jednání druhých lidí. Energie se totiž zapisuje do těl původce energií, a dále do kauzálního počítače – hvězdy, ve vašem případě je to vaše Slunce. Každý člověk má svůj postup a svoji bilanci energií (protikladných a souhlasných činů) zapsánu v sobě a ve Slunci. Toto je takto důležité a odpovídá to i důležité okolnosti, že totiž každý dospělý člověk odpovídá sám za sebe, neodpovídá za chování a jednání jiných dospělých lidí.

 

Toto jsem ti milý Ivo s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí a milí přátelé za tyto důležité informace, já rád je předám lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

 

1030.  Jak provést změnu ve všem ?      (Přijala Helena K.)    24.4.2000.   22:10-22:36 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

„Ahoj Helenko, tady je Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Ortone, prosím tě, co nejdříve potřebujeme změnu ve všem, aby lidé mohli duchovně růst a měli čas na hledání sama sebe. Jak dostat lidi z této jejich situace ?

 

„Milá Helenko, ano, i my to tak vidíme. Nemůžeme přímo zasahovat do vašich věcí. Bylo by tu rychlé řešení, a to je LÁSKA. Kdyby byla mezi lidmi pravá čistá láska, všechno by bylo mnohem jednodušší a nebyli by lidé v tomto stavu, v jakém jsou. Jediné řešení je najít k sobě LÁSKU. Dokud ji lidé nebudou mít, tak není možný rychlý postup. Ano, je několik lidí, kteří by rádi pracovali na těchto duchovních věcech, a nemají k tomu možnosti. My o nich víme, oni udělali, co bylo v jejich silách, a zařadili se kam patří (viz tabulka 927. Současné dělení duší – pozn. zpracovatele). Pak je další skupina lidí, kteří potřebují čas na to, aby začali duchovně růst, a těm se dává čas, jak to jen půjde. Síly temna tyto lidi nechtějí pustit ze svého zajetí a snaží se je držet, jak se dá, jen aby o ně nepřišli. Šanci dáváme všem bez rozdílu. Vaše informace nejsou zbytečné, je mnoho lidí, kteří je čtou, ta informace pracuje, ale není co dělat, jak věci změnit. Je to těžká situace, ve které se nacházíte. Lidé nejsou spokojeni s tím, co se zde děje, ale nemají už možnost změny. Některým se to takto líbí, protože z toho mají svůj velký zisk, a proto to takto drží v rukou a nechtějí připustit změnu. Kdyby lidé měli lásku, pravou čistou, tak by se nebáli ničeho a změna by mohla nastat okamžitě.

 

Tady aspoň vidíš, jak je láska lidí velmi důležitá. Kdyby byla láska u lidí na prvním místě, nebyly by války, vraždy, lži, podvody, nikdo by nikomu neubližoval. Pak by nebylo to, co je.

 

Lidé se už z větší části zařadili, kam patří, a teď ještě několik se probudí díky vaší informaci a vám podobným, kteří takto duchovně pracujete, a pak přijde to, co má, OČISTA ZEMĚ A S TÍM JEJÍ NÁSLEDKY.

 

KAŽDÝ MÁ SVOU ŠANCI SE ZAŘADIT, KAM PATŘÍ, PROTO MAJÍ LIDÉ TENTO ČAS,

TO SI ŘÍDÍ STVOŘITEL SÁM.

 

Vím, že mnoho lidí, bratrů a sester, čeká na můj druhý příchod. Ten přijde v den, který určí Stvořitel prvotní všeho a všech námi milovaný. Posílejte lidem stále lásku a pracujte dále v šíření informací, až do poslední chvíle.“

 

Děkuji ti Ortone za vysvětlení naší situace a posílám ti proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Já ti sestro posílám také lásku a přeji dobrou noc, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Pozn. zpracovatele: Čtenář doufám ví, o které lidi, které Temnota zatím drží v šachu, se jedná, není k tomu třeba velké inteligence, patří tam i ten člověk, který před několika lety s láskou vyprovodil ozbrojené bratry z Východu. Na bratry ještírky si zatím netroufá (hovořil jsem s ním). Zatím. Uvidíme, jak dlouho se nechají ovládat, Stvořitel jim ještě dává trochu času, ale jen kapičku.   S láskou  Ivo A Benda.

 

 

1031.  Další dopis panu prezidentovi.        (Napsala Veronika Š.)                             21.4.2000.

                                                                                  Místo: Praha.

Vážený pane prezidente,

 

Dostaly se ke mně informace pana Ivo Bendy z České Lípy, týkající se jeho kontaktů s vesmírnými civilizacemi a varování před nadcházejícími kritickými procesy, na jejichž prahu se celá lidská civilizace nachází. Mám silný intuitivní pocit, že tyto informace nelze brát na lehkou váhu. Stále studuji internetovskou stránku www.universe-people.cz  . Informace se velmi shodují a doplňují s knihami „Hovory s Bohem“ od pana Walsche. Pane prezidente, pokud jste tak ještě neučinil, přečtěte si tyto knihy. Tolik moudrosti, laskavosti, pravdy a světla ....  Dává to fantastický smysl. Odpovídá to na otázky, které si současný člověk klade – i Vy. Moc a pokorně Vás prosím, otevřete ty knihy. Co se týká pana Bendy, v neděli 30.4.2000 se koná jeho přednáška v Muzeu hl. M. Prahy. Velmi o tom přemýšlím. Každý máme svou osobní zodpovědnost – Vy také. Já se tam půjdu podívat a zkusím vycítit, zda pan Benda je veden stejnými Silami světla a lásky jako pan Walsch, když psal „Hovory“. Přijďte – moje babička říkala, že za to nic nedáte. Máte dobré srdce, pane prezidente. Prosím, otevřete jej a neodmítejte svou zodpovědnost.

 

Dovolím si (nepřesný, neb nemám knihu u sebe) citát z „Hovorů“:

 

„Jen ten, kdo je ochoten připustit, že se mýlil ve všem, co si dosud myslel, je otevřen poznání nové pravdy.“

 

Času nezbývá mnoho. Co když má pan Benda pravdu, a naši Zem i celou civilizaci čeká utrpení, chaos, nemoci ?  Mám syna a mám o něj strach. Je mi do pláče při pomyšlení na útrapy tolika lidí (i když vyvolané jimi samými v minulosti a zúčtované dle karmického zákona Vesmíru).

 

Vážím si Vás pro vaši odvahu a zásadu říkat vždy to, co si myslíte, ať se to v té době a společnosti zrovna nosí nebo nenosí.

 

Co riskujete nyní ?  Když přijmete výzvu pana Bendy a on se ukáže být „falešným protokem“, riskujete zesměšnění. Když to neučiníte a vývoj událostí ukáže, že měl pravdu, ponesete na sobě svou odpovědnost za to, co se stane. Nemáte to lehké. Moc na Vás myslím a modlím se, abyste se rozhodl správně. Včera se mě můj nadřízený – cizinec – ptal:

 

„Proč ten Havel stále ještě zůstává ?  Je přece velmi nemocný, vyčerpaný, proč neodejde ?“  Blábolila jsem cosi o Vaší ženě, ale skutečně jsem mu odpovědět nedokázala. Ta odpověď mě ale napadla později – Vy zůstáváte, protože cítíte, že máte ještě nějakou důležitou povinnost a závazek vůči lidem této Země. Trápí vás těžké pochyby, zda se máte otevřít těmto výzvám a setkat se s „Galakťáky“ (to je nádherný výraz jedné paní – prostá žena se zlatým srdcem, moc mě to rozesmálo).

 

Poslechněte své srdce, to, co Vám říká Váš vnitřní hlas. Ještě jeden citát od Boha z knihy „Hovory s Bohem“:

 

„Nemohu vám říct svou pravdu, protože na mě křičíte tu vaši. Naslouchejte !“

 

Posílám Vám hodně lásky a síly

                                               Veronika Š.

 

PS.

1)     Knihy seženete v knihkupectví Dobry Bednářové v Celetné ulici. Pokud ne, půjčím Vám je.

2)     Prezidentům nepíšu, ale je mi jasné, že Vaše oči nejsou první, které tyto řádky čtou. Toto sdělení je tedy určeno právě těm ostatním, kteří Vám zpracovávají poštu: Velmi pokorně Vás prosím, předejte ten dopis panu prezidentovi. Nezatěžujte se odpovědností za nedozírné následky. Nejde jen o mne a o pana Havla. Jde i o Vás, o Vaše děti, blízké, přátele. Jde o všechno.

3)     Snad to přečtete, to víte, počítačová generace, já už ani psát neumím. Teď jsem zjistila, že jsem v celém překřtila Bendu na Beneše, proto ty opravy. To není důležité. Klidně zavolejte, když to nepůjde přečíst. Tohle se přece na počítači nedá !

4)     Kopii posílám panu Bendovi, kterého osobně neznám, ale těším se na setkání s ním 30.4.2000.

 

Pozn. zpracovatele:

Kontakt na pana prezidenta je následující:

 

02-24372235

E-mail:  president@hrad.cz

 

Kontakt na kancelář pana prezidenta je následující:

 

Pražský Hrad

119 08  Praha 1

tel. 02-24371111 nebo 02-24373300

 

 

1032.  Kontakt s Amonem a s přáteli z Vesmíru. (Přijal M.W.)  24.4.2000. 16:20-16:40 hodin.

                                                                                Místo: Les pod Pasníkem u Předklášteří.

 

Milovaný Stvořiteli, prosím s láskou o kontakt s naším Sluncem, Amonem.

 

„Hlásí se ti Amon, tvé Slunce.“

 

Milý Amone, prosím, řekni mi něco o sobě a planetě Zemi.

 

„Komunikuji s vaší krásnou planetou Zemí dosti často a vyměňujeme si láskyplné energie. Jsem šťastný, když mohu dávat díky milovanému Stvořiteli lásku planetě Zemi a vám všem bytostem, které na ní žijí.

 

Je ale velice ničena a to dospělo do dost vyhroceného bodu, který bude zlomem ve vašem vývoji i jejím vývoji. Brzy se očistí od negativních energií a bude zářit v nádherných barvách a kráse. Jsem rád, když jsou lidé rádi a žijí v lásce k sobě i okolí. Rád vás zahrnuji láskyplnými paprsky světla a tepla.

 

V těchto dnech je u vás dost teplo. Lidé jsou více v přírodě a to je dobře. Rádi mě vidí zářit a to mě velice těší. Stejně tak když pozorují můj východ i západ Slunce.“

 

S kým vším si povídáš ?

 

„Komunikuji s kýmkoliv, kdo o to stojí. Je to běžná věc mezi námi, slunci a planetami. Vyměňujeme si zkušenosti a postřehy ze svých životů.“

 

Děkuji ti Amone za milé sdělení a posílám ti lásku.

 

„Já ti také posílám lásku a loučím se. Tvoje Slunce hřejivé nad tebou, Amon.“

 

Milovaný Stvořiteli, prosím s láskou a pokorou o kontakt s Vesmírnými lidmi.

 

„Hlásíme se ti my, Vesmírní lidé.“

 

Milí přátelé, kolik je vás v okolí Země, co nyní děláte a jaký je stav planety Země ?

 

Nyní jsme v pohotovosti nad vaší těžce zničenou planetou Zemí ve velkém počtu asi 180 miliónu lidí. Jsme připraveni k evakuaci všech bytostí, které splňují podmínky evakuace. Tato může být provedena kdykoliv, záleží jen na lidech planety Země a na Zemi, kdy se rozhodne k očistě. Má už ale povolení našeho milovaného Stvořitele. My, Vesmírní lidé jsme v pohotovosti a neustále pracujeme v rámci Kosmických zákonů pro milovaného Stvořitele.

 

Situace je velice vážná a k očistě nezbývá moc času. Lidé se rozřaďují, ale i toto se chýlí ke konci. Nikdo nemůže říct, že nevěděl, a že za nic nemůže. Je to tvorba milovaného Stvořitele a lidé už měli dost času si uvědomit své myšlení a důsledky konání svého.

 

Je to velice vážná věc ve vašem vývoji.

 

Tato doba je rozhodující a je třeba se řídit právě především srdcem a citem a nenechávat se nikým a ničím ovlivňovat. (O to se také snažím, neohlížím se ani nalevo, ani napravo – pozn. zpracovatele.)

 

V každém je uvnitř Stvořitel a pro toho, kdo se jím nechává dobrovolně vést, je to nyní snadnější. Síly temna totiž velice intenzivně pracují a cítí, že se blíží konec jejich vlivu na vaší planetě Zemi. Neobávejte se ničeho, vy, milí skvělí báječní lidé.

 

Pokud máte vyvinut cit a žijete v lásce, tak jste na správné cestě a nic špatného se vám nestane. Nebudete sami nikdy a vězte, že vás neustále milujeme a pomáháme vám, co můžeme v rámci Kosmických zákonů.

 

Zůstaňte vytrvalí a žijte s láskou a v lásce.“

 

Děkuji vám, drazí přátelé, za sdělení a posílám vám proudy lásky. S kým jsem komunikoval ?

„Mluvila s tebou Asket, Irena, Pleja, Semjase. Loučíme se s láskou s drž se a vytrvej !   Ahoj !“

 

Děkuji ti milovaný Stvořiteli za spojení a posílám ti lásku.

 

 

1033.  Jiný dopis panu prezidentovi.                    (Napsal M.W.)                             26.4.2000.

                                                                                  Místo: Předklášteří.

prezident republiky

Václav Havel

Kancelář prezidenta republiky

119 08  Praha 1

 

Věc:  Informování o stavu společnosti

 

Vážení pracovníci „hradu“ !

 

Předem vás zdravím. Tímto vás žádám, abyste tento DOPIS PŘEDALI panu prezidentovi. Jedná se o mimořádně důležité záležitosti, které se týkají VŠECH lidí nejen v tomto státě.

 

Předem děkuji a jsem s se srdečným pozdravem.

 

         Vážený pane prezidente !

 

Předem Vás co nejsrdečněji zdravím a přeji hezký den.

 

Píši Vám ve velice naléhavé záležitosti mimořádné důležitosti, jelikož mi NENÍ LHOSTEJNÉ, co se děje s planetou Zemí a celou naší civilizací, která kráčí vstříc záhubě.

 

NENÍ MI JEDNO a jsem velice znepokojen, že lidé nejsou informováni OFICIÁLNÍ cestou, tedy přes sdělovací prostředky od politiků (kteří mají za občany odpovědnost) o důležitých informacích pro každého člověka.

 

Jsou to informace o Vesmírných lidech Sil světla, o problémech planety Země i nás, lidí a o Ovládacích programech Sil temna (které ZATÍM bohužel fungují „na každém kroku“, a díky kterým média mlčí).

 

LIDÉ přece MAJÍ PRÁVO BÝT INFORMOVÁNI, aby měli MOŽNOST se správně – JAKKOLIV – DLE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE ROZHODNOUT, jakou cestu si ZVOLÍ ve svém dalším vývoji.

 

         Milý pane prezidente !

 

Maximální měrou na Vás apeluji, prosím a naléhavě Vás žádám, vystupte na veřejnosti a informujte celou ČR o Vesmírných lidech Sil světla !!!

 

Tisíce lidí v naší nádherné vlasti je nespokojeno s tímto stavem a doufají, stejně jako já, že někdo z oficiálních politických míst vystoupí oficiálně s důležitým projevem k národu.

 

Pochopitelně i naši milí vesmírní přátelé, kteří nám s láskou pomáhají, toto loutkové divadlo sledují se smutkem v očích a věří, že Vy nezaváháte podobně, jako v roce 1949 prezidenti Truman a Stalin a v roce 1954 Eisenhower.

 

Rád Vám připomínám, že vesmírní přátelé nám neustále NEZIŠTNĚ s LÁSKOU pomáhají (mj. Období bojů Sil světla s temna – srpen – září 1999 a následně fyzické vypuzení negativních entit, „zacelování“ ozónové díry, čištění vodstva i ovzduší, zabránění několika vzniků 3. Světové války, atd., atd.) a při těchto nebezpečných činnostech někteří i utrpěli úraz a někteří i zahynuli !

 

A to vše dělají s láskou pro planetu Zemi a všechny lidi naší planety.

 

Díky nim je ještě tato civilizace takto uměle udržována při životě a je ještě životaschopná.

 

 

Vy jste prezident, Vy máte zodpovědnost za všechny lidi v České republice. A tento čas není neomezený.

 

Ani pan ing. Ivo A. Benda, který plní své obtížné poslání, a který vykonal obrovský kus práce pro lidi, ani já, nemáme možnost vystoupit v médiích a globálně informovat lidi v ČR.

 

Prosím jednejte a stále neváhejte !!!

 

Moc dobře vím, že to není běžná záležitost a chce to kus odvahy. Ale Vy moc dobře o Vesmírných lidech a o problémech planety Země a nás, lidí a masovém ovládání Silami temna.

 

Tak přece není možné pořád mlčet.

 

Vy máte pravomoci a s nimi několik možností řešení této záležitosti.

 

Můžete se spojit sám s bytostmi Sil světla po splnění podmínek kontaktu.

 

Můžete se kontaktovat telefonicky s panem Ing. Ivo A. Bendou, domluvit si s ním schůzku a poradit se s ním nebo přes něho např. s Aštarem Šeranem o všech dalších konkrétních krocích.

 

Můžete se setkat např. se slovenským prezidentem panem Šusterem a po té oba vystoupit s projevem k národu v televizi.

 

Můžete zařídit přípravu některé z letišť k 1. Oficiální návštěvě Vesmírných lidí Sil světla v české republice.

 

Všechny možnosti jdou zrealizovat, ale Vy máte tuto jedinečnou příležitost. Nikdo jiný v tomto státě  !!!

 

MÁTE JEDINEČNOU HISTORICKOU ŠANCI A PŘÍLEŽITOST NESMÍRNÉHO DOSAHU !!!

 

Neobávejte se ničeho, Vesmírní lidé Vám s láskou pomohou, ale je třeba se rozhodnout a konat !  Vězte, že já i tisíce lidí ČR a milióny Vesmírných civilizací budou přešťastný, až se rozhodnete spolupracovat a KONAT ve věci informování veřejnosti.

 

Pevně věřím, že v listopadu 1989 a v následné době jsem Vás nevolil marně.

 

Ještě jednou na Vás apeluji maximální měrou a prosím a žádám Vás, nepropásněte tuto jedinečnou šanci a jednejte už !!!

 

Přeji Vám hodně sil a vůle a těším se na Váš případný projev.

 

Děkuji Vám za pozornost, loučím se s láskou a pokorou a přeji hezký zbytek dne.

 

Občan České republiky M.W.

P.S.: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí !!!

 

 

1034.  Výzva lidem (249).              (Přijal Ivo A. Benda)         28.4.2000.       8:50-8:55 hodin.

                                                                                Místo: Česká lípa.

 

 

„LIDÉ,  VZPAMATUJTE SE   !

 

VYČERPÁVÁTE SVŮJ DRAHOCENNÝ ČAS

OVLÁDÁNÍM SE OD SIL TEMNA,

MÍSTO ABYSTE JEJ VYUŽILI K DUCHOVNÍMU POSUNU

DO VYŠŠÍHO STAVU EXISTENCE.

 

TENTO ČAS JE OMEZENÝ

A NYNÍ SE DEFINITIVNĚ VAŠE DUŠE DĚLÍ

DO ODLIŠNÝCH SMĚRŮ STOVEK A TISÍCŮ INKARNACÍ.

 

NENECHTE SE PROTO OVLÁDAT

A TÍM, KDYŽ BUDETE PRACOVAT

NA SOBĚ A POMÁHAT DRUHÝM

SI VYBÍRÁTE ŽIVOTY VE VYŠŠÍCH SVĚTECH,

TAM, KDE JSME MY,

 

VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA.“

 

www.universe-people.cz

 

 

1035.  Rozhovor s Asket.                  (Přijala Helena K.)         29.4.2000.    23:00-23:50 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky kladou Helenka a Ivo.

 

„Ahoj Helenko, tady je Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

(1)

Prosím tě Asket, všimnul si někdo kromě nás těch odebraných vzorků půdy ?

 

„Milá Helenko, zatím si toho kromě vás nikdo nevšiml. Lidé tomu nevěnují pozornost. Myslí si mnozí, že to udělali zemědělci, že tam něco zkouší, část lidí si toho vůbec nevšimla. Víš jak jsou lidé zamyšlení sami do sebe, mají hodně zbytečných (pro ně důležitých) starostí.“

 

(2)

K čemu vám slouží výsledky analýz ?

 

„Výsledky analýz nám slouží k tomu, abychom zjistili, jak je vaše planeta Země znečištěna a v čem bychom jí mohli pomoci podle našich možností. Zjišťujeme podle výsledku, jak dlouho to planeta Země vydrží, než začne očista. Očista a evakuace je ta poslední možnost, jinak budeme dělat a zkoušet možnosti, které připadají do úvahy. Máme několik variant možností, a tak děláme, co Stvořitel dovolí. Budeme takto pracovat do posledních chvil. Vaše planeta je ovšem na tom špatně, snažíme se udělat to, co je teď pro planetu nejlepší.

 

(3)

Vadí vám také tito noční hluční lidé (opilci), kteří zde na sídlišti právě ruší ?

 

„Ano Helenko, vadí nám také lidé, kteří takto chodí po nocích a ruší vás i nás v našich záchranných akcích, a my s nimi máme větší práci. Velmi nám tímto chováním narušují pomoc a znemožňují při pomoci vaší planetě Zemi. Tito hluční noční lidé také narušují přírodu a v ní zvířata. Zvířata všeobecně jsou citlivá na tento rámus, který někteří lidé dělají.“

 

(4)

Jsou ještě jiná místa v okrese Česká Lípa ?

 

„Ano, v celém okrese Česká Lípa jsme tyto vzorky nabrali a ještě budeme pokračovat, protože to je důležité, abychom takto pracovali pro vaši planetu Zemi. Připravujeme tím i planetu Zemi na očistu, která podle výsledků analýz bude skutečně nutná, i když je až na posledním místě v řešení momentální situace.“

 

(5)

Co vzkážete Michalu Kocábovi, aby konečně pracoval pro Stvořitele našeho milovaného ?

 

„Helenko, panu Michalu Kocábovi posíláme hlavně proudy lásky a čekáme, co on udělá s tím, co dostal od Iva (informace). My mu nic nařídit nemůžeme, jsme láskyplní vesmírní přátelé a přicházíme ke každému s láskou, nezasahujeme, to je hrubé porušení Kosmického zákona. Každý má svobodnou vůli se rozhodnout pro koho bude pracovat a s kým. Jsme smutní z toho, v jaké situaci se nyní nacházíte, a to celá vaše planeta Země. Rádi vám pomůžeme, jestli budete mít o naši pomoc zájem, jinak pomáhat a zasahovat nemůžeme. Helenko, posílejte panu Michalu Kocábovi i panu prezidentovi Václavu Havlovi stále pravou čistou lásku, aby se tentokrát rozhodli správně pro záchranu planety Země, a tím také odčiní to, co ve svých životech nezvládli.

 

Milý pane Michale Kocábe a pane prezidente Václave Havle, vy máte velký vliv na tom, jak zachránit tuto vaši situaci a nejen vaši republiku, ale celou planetu Zemi, pokud se ze své svobodné vůle rozhodnete s námi, vesmírnými přáteli uskutečnit kontakt prostřednictvím Ivo A. Bendy, a to na letišti v Praze. Znovu zdůrazňujeme, je to velmi důležitý pro vás osobně úkol, který jste si sami vybrali, než jste přišli na tuto planetu Zemi. Teď před tímto úkolem stojíte, a buď se rozhodnete správně ho splnit a zachránit planetu, anebo sami sebe odsoudit do dalších inkarnací na holoproudé planety do přírodních rezervací, jinou možnost nemáte.

 

Máme vás rádi, s láskou se loučí za všechny vesmírné přátele, kteří se s vámi setkají, když o to budete mít zájem, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

Děkuji vám všem milí vesmírní přátelé a posílám vám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

 

1036.  Rozhovor s Ortonem.            (Přijala Helena K.)         30.4.2000.    14:47-16:15 hodin.

                                                                                  Místo: Vlak Liberec -Česká Lípa.

Otázky kladou Helenka a Ivo.

 

„Milá sestro Helenko, hlásím se já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

(1)

Jak zamezit ještírkům, aby se tady na planetě Zemi neroztahovali ?

 

„Helenko, přece už to víš, pravou čistou láskou, a to co nejvíce lidí, bratrů a sester, když budou vyzařovat tuto lásku, tím ještěrky spoutáte a nebudou se na planetě Zemi roztahovat. Proto také šíříte tyto informace a pracujete na tom podle vašich možností. Plníte úkoly, které jste si vybrali předtím, než jste se sem narodili. Nemůžete za ty, kteří se ještě neprobudili, anebo za ty, kteří přestali plnit své úkoly.“

 

(2)

Uspořádali byste osobní kontakt pouze s Michalem Kocábem ?

 

„Ano, uspořádali bychom i tento osobní kontakt s p. Michalem Kocábem, ale jen v krajním případě (když nebude jiná možnost).

 

Nejlepší řešení bude, když se p. Michal Kocáb dohodne s p. Václavem Havlem a uskuteční veřejný kontakt s Ivo A. Bendou na letišti v Praze – Komořanech. Pokud se nedohodnou, pak přistoupíme na osobní kontakt jen s p. M. Kocábem, protože není čas to odkládat, aby se tady ještírci neroztahovali.“

 

(3)

Jaký je názor pana Havla na Ivův dopis ?

 

Helenko, p. Havel si ten dopis několikrát přečetl, a stále mu to nedá spát, přemýšlí o tom, ale ještírci ho rychle zaměstnali, aby neměl čas se s Ivem dohodnout. Rozhodnout se pro tak vážný úkol je z jeho strany těžké. On to v podvědomí cítí a chtěl by se s Ivem domluvit, ale neví, jak to udělat, stále ho sleduje mnoho lidí a vědí všechno co dělá a s kým se schází. Nejlepší řešení je, aby s p. Havel vyjednával tuto záležitost s p. M. Kocábem. Pan M. Kocáb a p. V. Havel tyto úkoly si sami vybrali ze své svobodné vůle předtím, než se tady narodili (to už jste dostali v předešlém sdělení a já to jen potvrzuji), proto jsou spolu na těchto důležitých místech a mají k tomu všechny schopnosti a možnosti tyto úkoly splnit. Ještírci se na ně také zaměřují a zaměstnávají je světskými věcmi a různě odvádějí jejich pozornost od těchto důležitých duchovních činností. Znovu opakuji, záleží na nich, jak se rozhodnou. Vysílejte jim stále pravou lásku, meditujte za ně, aby se správně rozhodli a prosím i ostatní kontaktéry a lidi, kteří chtějí tuto věc podpořit, stále vytrvale vysílejte lásku a meditaci, v tom je jediná mocná síla proti druhé straně (Sil temna).“

 

(4)

Milý Ortone, viděla jsem odběrné místa vzorků půdy na trase Božíkov – Zákupy – Mimoň z vlaku směr Česká Lípa – Liberec.

 

„Ano Helenko, tak jasné a průhledné to už ani nemůže být, a přece si toho lidé nevšímají. Snažíte se lidem ukázat naše viditelné a nápadné stopy aby věděli, že skutečně existujeme a chceme navázat s nimi kontakt a spojení. S láskou pracujeme pro lidi a pomáháme planetě Zemi při očistě. Ivo ví, jak tyto informace správně a efektivně šířit, a tak se pár lidí probudí ke spolupráci.“

 

Děkuji ti milý Ortone, s láskou sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, já ti také posílám proudy lásky, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1037.  Sdělení.                                (Přijal Jaroslav H.)            26.4.2000.      4:45-5:15 hodin.

                                                                                  Místo: Praha.

 

Prosím o signalizované spojenie so svojimi milými MDB, s pozitívnymi silami svetla a o isté prognózy pre ľudstvo, pre mňa - pre najbližšiu dobu. PROSÍM !

 

„Áno Jarko, áno, tešíme sa, že v skorú takúto hodinu rannú si nám zase umožnil napojiť sa na teba v tomto systéme a na tejto Zemi.

 

Áno, budú teraz častejšie výpadky v komunikácii, hlavne vplyvom negatívnych energií, ktorých zase pôsobením temných síl  i ľudí vzájomne  na seba i na okolie pribúda. Ľudia si stále neuvedomujú čo sposobujú všetkým a hlavne sebe tak nevhodným reagovaním na to, čo k nim z minula ich zlými činmi prichádza. Neberú to s láskou a chápajúc sa toho vzdajúc, (myslí sa vzdať sa zlého reagovania na zlé karmické následky - pozn. příjemce.) ale práve naopak, nepoznajúc ten Karmický zákon, ktorý platí všade bez rozdielu (vznikla zaujímavá veta, ktorou chceli moji priatelia naznačiť, že ľudia neberú svoje minulé špatné následky s pokojom a láskou, ale naopak s hnevom a tým ich ešte viac umocňujú a násobia do budúcna – pozn. příjemce).

 

Ale áno Jarko, správne tušíš - nič nebude takto nesprávne donekonečna a i vám sa postupne a za istú dobu - áno tá doba vo vašom prostredí je tak 2 - 3 roky, takže i vám sa umožní prístup k riešeniu doležitých problémov, ktoré budú v tomto období u vás narastať.

 

(MDB reagujú hneď na moje myšlienkové otázky, tie v textu neuvádzam, ale z významu to je jasné a hneď i odpovedajú - moja komunikácia sa ďalej zlepšuje tým, že už dostávam i odpovede na svoje otázky, ktoré som predtým nepokladal a nechal som voľne MDB cezo mňa prehovárať - pozn. aut.)

 

Tešíme sa ako riešiš s pomocou svojho vyššieho vedenia svoje zdravotné problémy a nachádzaš stále nové a nové sposoby prístupu k eliminácii svojich problémov.

 

Áno každý sám už teraz bude musieť hľadať lieky na svoje telo i svojho ducha. Každý sám v svojom tvorení bude donútený tvoriť a tým sa uzavrie posledná skúška tohto veku pre Vás všetkých !

 

Áno, Áno, - ľudia milí, príjemní, roztomilí a žiariaci, vy, vy všetci, čo ešte neveríte v posobenie a zpetnú prácu Kozmických zákonov !

 

Ľudia pozemskí, vy čo ešte stále nechcete vziať na vedomie to, čo k vám prichádza z oblastí, ktoré ste vy v sebe tak dávno uzavreli a utlmili. Utlmili svojou neschopnosťou postaviť sa skutočnosti tvárou a pochopiť, že všetko čo špatne spravíte pre seba a tým i pre iných, pretože ste a to si stále uvedomujte jeden, jediný veľmi rozsiahly a vám ešte nepochopiteľný organizmus, ktorý je vzájomne spojený mnohými vazbami ako v pavúčej sieti. Vy všetci si už toto konečne uvedomte a začnite na sebe pracovať ! Už len to, že začnete je pre vás víťazstvom nad vlastným egom a tak pomaly a nenásilne (upozorňujeme ale opakovane - že to je práca na dlhé a dlhé roky - možno i generácie), tak pomaly a nenásilne budete čistiť svoje vnútro od všetkých negativít, ktoré sa na Vás za vaše tvoriace obdobie nalepilo. Neodradzujte sa od nastúpenej cesty, pretože tá bude skúšaná a cizelovaná v tomto krásnom zemskom prostredí, každým dňom Vášho nového tvorenia. Ba práve naopak, na vás sa potom o to intenzívnejšie zamerá práca temných síl, ktoré vás budú od nastúpenej cesty odradzovať príležitosťami a vazbami so starými priateľmi a tými, čo sú a ešte podľa vlastného rozhodnutia zostanú v osídlach nevedomosti.

 

Uvedomujte si toto stále, až nastúpite na neľahkú a tvrdú cestu odriekania si toho, čo vás ťahalo predtým k nízkosti. Uvedomujte si toto i v časoch zhoršenia vašej momentálnej situácie a ani to, že už činíte dobro svojmu telu, duchu a potom i svojmu okoliu ešte nebude znamenať, že hneď za pár dní po vašej tzv. zmene sa vám bude dariť v rodine, finančnej i pracovnej oblasti. Ešte stále budú na vás dopadať negatívne následky vašich predošlých negatívnych činov,  tak, ako dlho ste ich tvorili. Ale v tomto zemskom prostredí to ide krásne usporiadať pomerne rýchle a táto „odvykacia kúra“ može trvať jeden až desiatky rokov - podľa vašej nízkosti.

 

Uvedomte si tento časový horizont ! Ktorý vás čaká, až sa rozhodnete zmeniť svoju súčasnú cestu, ktorá nikdy nepovedie k vašej osobnej spokojnosti, ale stále k nespokojnosti a problémom !

 

Toto vám už bude teraz vaša Matka Zem pripomínať denne tak, ako budete tvoriť teraz v tomto krásnom a veľmi vhodnom čase na vašu zmenu a obrátenie. Všetky okolné podmienky, ľudia milí, sú nastavené na to, aby ste si uvedomili samých seba a to, čo robíte !

 

Začali cítiť potreby vášho tela, ktoré vám časom i samo napovie, čo všetko je treba pre jeho podporu a prácu tak, aby to bolo v súlade a harmónii s prírodou.  A M E N !“

 

Ďakujem moc milí moji za tak krásne a povzbudivé slová pre všetkých, čo ešte nechcú uveriť vo vás a v to, že ste stále s každým z nás, len Vás My ešte niektorí v sebe nechceme počuť a ísť spolu s vami vašou cestou - AMEN !

 

„Áno, áno Jarko, odpočiň si ešte a potom hor sa hor do ďalšej pozitívnej práce !

Nebudeme už teraz komentovať nič ďalej a tvoríš výborne i keď ešte niekedy tápajúc, ale to je normálne na vašej ceste - AMEN.“

 

 

1038.  Sdělení.                                (Přijal Jaroslav S.)            28.4.2000.      9:30-9:46 hodin.

                                                                                  Místo: Kroměřížsko.

 

Stvořiteli mnou milovaný, prosím o spojení s přáteli z Vesmíru.

 

„Ano Jarku, hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, ptáš se, jak jsi se včera spojil. Bylo to dobré, je na čase trochu více si důvěřovat a stále vysílat lásku lidem a planetě Zemi. K tomu, na to, co se ptal Standa, můžeš pro něj přijmout sdělení, jehož začátek jsi přijal již v kuchyni.

 

         Milý Stando,

 

Je krásné sledovat tě, jak odvádíš práci pro Stvořitele našeho námi a vámi tolik milovaného. Je to obrovské množství světla, které se šíří po zemích českých. Mnoha lidem již otevřely oči, a proto, chceš-li, klidně bez váhání se můžeš pustit do komunikace s námi. Máš pro to všechny předpoklady. K přeletům našich lodí ti povím jen, že jsi jich viděl hodně. Dosti bratří a sester se sletělo k této překrásné planetě Zemi a provedlo několik zajímavých přeletů. To ovšem nebyl jediný účel jejich příletu. Mají zde pochopitelně poslání. Tyto přelety jsou ti také odměnou za tuto práci a impulsem k zamyšlení, neboť komunikovat s námi není až zas tak obtížné a mnoho lidí toto již poznalo a těší se ze vzájemných úspěchů a radosti z této činnosti a práce. Každý přispívá jistým dílem, které se postupně skládají do překrásné mozaiky dějů, neboť prokázali odolnost vůči nástrahám a ovládacím programům Sil temna. Ano, je to tak, schyluje se k událostem, o kterých jsme již psali a je také pravdou to, že nezareaguje-li váš prezident, tak už nikdo. Nebude totiž už na co čekat. 50 let již uplynulo a myslíme, že toho již bylo dost. Není možné stále na něco čekat, jak se u vás humorně říká. Je však nutné být stále pevný a věřit si. Každým dnem vám posíláme lásku, která ve vašich tělech rozproudí krásné energie, které tak rádi cítíme. Ano, i my máme toto rádi.

 

Ano Jarku, to, jak teď cítíš na pravé straně tváře a nyní na noze, tak to jsem já, Aštar, přišel jsem tě navštívit a nyní si předáváme energie. Ty jsou velmi důležité pro váš vývoj, dodávají sílu a léčí. Ano, proto také nejste nemocní, neboť se snažíte vyvarovávat hrubovibračním zdrojům. To je přesně to, co ti už říkal náš bratr Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. A nyní předávám slovo Ptaahovi.“

 

„Ahoj Jarku, jsem rád, že máš touhu se se mnou spojit. Daří se nám dobře a toužebně očekáváme váš přechod do páté dimenze. Do dimenze a světů, kde je více lásky, světla, porozumění. Už vás vidím, jak se krásně proháníte hustým lesem, kde do korun stromů prosvítá Slunce Amon. Takže není to tak, jak vám Temno motá hlavu s těmi řeckými bohy. Bůh Slunce, vody, ohně apod. Tím, že použili pravé jméno vaší hvězdy, nádherné bytosti, tak tím vytvořili důmyslný program, který jsi prohlédl. Jen tak dál, vydržte a sviťte. Buďte s láskou ....

 

Ano Jarku, věřit si je důležité, ten přelet můžeme provést, když chvíli počkáš a budeš trpělivý, tak uvidíš, máme pro tebe malé překvapení.“

 

Děkuji vám i tobě Stvořiteli za toto sdělení.

 

 

1039.  Sdělení od matky Země.                 (Přijal Petr S.)      12.4.2000.    18:03-18:05 hodin.

                                                                                  Místo: Mělnicko.

 

„Synu, tady tvá matka Země tě zdravím, pozoruji tě, co děláš, miluji vás, a prosím vás, neválčete, nehádejte se, ale milujte se, a mír uzavřete, jedině tak budete šťastní, to vám milí lidé říkám já, vaše matka Země.“

 

 

1040.  Sdělení od slunce Alcyone.            (Přijal Petr S.)       12.4.2000.    18:05-18:23 hodin.

                                                                                  Místo: Mělnicko.

 

„Tady se ti hlásím já, vaše slunce, které je ve středu Galaxie, říkáte mu Alcyone, ale já se tak nejmenuji, jsem bytost tak jako vy, jen jsem o mnoho let starší než vy, lidé pozemští, mám na starosti zákon rotace, přitažlivosti a mnoho dalších, které ještě vaše věda nezná, můj paprsek, fotonový pás, působí velké změny ve vašich vládách a taky v přírodě, a v celé Sluneční soustavě, je to změna, která je očekávána s velkou trpělivostí, všichni se na to těšíme, až přijde ten velký zlom, který vyzvedne vás, jen některé, do 5. dimenze.

 

To ti sdělilo vaše slunce, které vás miluje, Alcyone. Tlumočila Miglama.“

 

 

1041.  Co je to SVOBODA (250).        (Přijal Ivo A. Benda)      2.5.2000.    22:08-22:33 hodin.

                                                                                Místo: Šumperk.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš stále chuť pomáhat lidem a pracovat s láskou pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, ptáš se na toho p. Havla, jak to s ním nyní je. Má doopravdy nepříjemný pocit z toho, co až dosud dělal, a cítí, že přichází čas změny. Proto také zrušil „Hovory z Lán“, a nyní zpytuje svědomí, co to vlastně že dělal. Ano, nemá jednoduchou pozici, ale může se rozhodnout a konat. Může, neboť takto mu to umožňuje samotný Stvořitel. Nyní komunikuje s p.Kocábem a vyvíjí snahu na zorganizování něčeho, co by bylo pozitivní, co pomůže lidem, kteří jsou nyní stále více spoutáváni ještírky. Vidí, že přešlapování na místě nic neřeší, a že pouze jednoznačné rozhodnutí a rozhodné kroky mohou tomuto vytvořit hráz. Ale tam je třeba uplatnit ty vlastnosti, jako je

 

láskyplnost,

odvaha,

               schopnost bojovat za pravdu

 a nenechat se svést Silami temna.

 

My zde lodích stále čekáme na tento kontakt s vámi, lidmi pozemskými, a stále máme touhu se stát ještě většími pomocníky v této vaší nelehké situaci. Proto je důležité nyní se správně rozhodnout a jednat, neboť čas uplyne, a pak nastane to, co má – očista planety Země. Takto milý Ivo se nyní vyvíjí tyto události zde, na planetě Zemi, a každý člověk má možnost toto pochopit a dát svým činem najevo, jak vlastně myslí a cítí. Proto tedy se budeme dále takto snažit milý Ivo a uvidíme, co se zde na této planetě Zemi změní. Máš takovou touhu se s námi setkat, tento čas se blíží, a nyní již sám vyciťuješ tyto události.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě zdravím a posílám proudy lásky milý Ivo. Stále vysíláme láskou lidem, aby byli lepší a lepší, a aby již konečně prohlédli tuto Temnotu, a zahlédli paprsek Světla, který je vede na každém kroku samotným Stvořitelem. Máme radost nad šířením našich informací zde, na planetě Zemi, a takto tedy se zde odehrávají velké změny, které se zde ještě neodehrály.

 

Nyní jsi viděl ty demonstrace proti globalizaci, ano, ta je produktem ovládání Sil temna, a Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou jedněmi z hlavních nástrojů na ovládání lidí Temnotou. Jsou to nástroje, jejichž funkci nikdo z pozemšťanů dosud neprohlédl, totiž VYSÁVAT Z LIDÍ ENERGII A JE SAMOTNÉ UVÁDĚT DO ZOUFALSTVÍ A STRACHU O BUDOUCNOST. To je hlavní úkol těchto z nástrojů, které jsou zde takto Silami temna instalovány. Tyto také překrucují přes média smysl a obsah demonstrací, ale donekonečna se jim to dařit nebude. Stále více lidí vidí, že

 

NĚCO NENÍ VPOŘÁDKU,

A TO JEŠTĚ NEPŘIŠLI NA TO,

ŽE VĚTŠINA Z NICH JSOU LOUTKY VELKÉHO LOUTKOVÉHO DIVADLA.

 

Proto je třeba i

 

NADÁLE ŠÍŘIT TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE

A TAKTO PRACOVAT S LÁSKOU NEÚNAVNĚ DÁLE,

A ŠÍŘIT SVĚTLO DO TMY.

 

Toto jsem ti za všechny členy své flotily předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, také já tě zdravím a zahrnuji láskou milý Ivo. Jen dále pokračuj v této krásné práci světelné a uvidíš, co se bude dít.

 

Dále šiř Světlo do Tmy a uvidíš,

jak Síly temna vyženete a vysvobodíte se z jejich ovládání,

a pak pochopíte, co je to SVOBODA.

 

Pak ve SVOBODĚ budete cestovat Vesmírem a poznávat to,

co je vám stále zastírané.

Miliony civilizací na vás čekají, a vy, až je poznáte,

pak pochopíte, co je to SVOBODA  a LÁSKA,

co je to ÚTISK a PŘIPOUTANOST.

 

Toto tedy milý Ivo jsem ti a všem lidem předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1042.  Rozhovor s Firkonem.              (Přijala Helena K.)         3.5.2000.    22:55-23:45 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky kladou Helenka a Ivo.

 

„Milá Helenko, tady je Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

(1)

Jaký je vývoj názoru p. Kocába a p. Havla na vaše sdělení ?

 

„Helenko, p. Kocáb a p. Havel se spolu o tom radí a přemýšlejí o kontaktu s námi. Možná jim to bude ještě nějakou chvíli trvat, než se spolu dohodnou z časového hlediska. Naše sdělení je pro ně velmi zajímavé. Nechte se překvapit, dlouho jim to trvat nebude a rozhodnou se.“

 

(2)

Kdy se uskuteční setkání s p. Kocábem, p. Havlem, Ivo A. Bendou ?

 

Helenko, toto setkání se uskuteční zanedlouho, protože není čas to oddalovat, také není nad čím dlouho přemýšlet, toto setkání s námi, Vesmírnými přáteli, je velmi aktuální, čím dřív se uskuteční, tím lépe pro všechny a hlavně planetu Zemi.“

 

(3)

Mohla by být při osobním setkání přímo ČT1 (Česká televize 1) ?

 

„Helenko, při prvním setkání ne, nebylo by to vhodné. Osobní setkání je osobní, a pak, až se dohodneme a uvidíme, jak budou reagovat p. Kocáb a p. Havel, pak se dohodneme a připravíme setkání pro veřejnost.“

 

(4)

Jaký si představujete průběh vašeho setkání ?

 

„Průběh setkání bude jen s p. Kocábem, p. Havlem a Ivo A. Bendou. Nejprve se spolu poznáme navzájem, a pak budeme jednat na základě svobodné vůle p. Kocába, p. Havla o dalších možných setkáních a spolupráci při pomoci vám, lidem na planetě Zemi. My nebudeme na ně naléhat a spěchat, dáme jim čas na přemýšlení, aby se mohli rozhodnout pro spolupráci s námi.

 

My se na toto setkání velmi těšíme, bude to pro nás velký a zajímavý zážitek. My k vám přicházíme s láskou a nabízíme pomoc lidem a planetě Zemi, to je náš úkol vám pomáhat.

 

Děkuji ti milý Firkone za odpovědi, posílám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, já děkuji také a posílám lásku a přeji dobrou sladkou noc, bratr Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Poznámka zpracovatele:

 

O prvních nabídkách na spolupráci – osobních kontaktech Vesmírných lidí vládám USA a Sovětského svazu v roce 1949 vypovídají sdělení 790 a 791.

 

 

1043.  Rozhovor s Hljarou o spartakiádách.  (Přijala Helena K.)   5.5.2000.    9:10-9:24 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo.

 

„Milá Helenko, tady je Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Líbily se vám spartakiády na Strahovském stadionu ?

 

„Helenko, moc se nám líbily, byl to pro nás krásný zážitek a všichni vesmírní přátelé jsme to sledovali. To jste se ještě uměli a dokázali mezi sebou domluvit a dohodnout se v jednotě. Dokázali jste společně vytvořit (i s bratry a sestrami ze Slovenska) pro všechny lidi na planetě Zemi i pro nás, vesmírné přátele, nádherný zážitek a radost v našich i vašich srdcích. Na spartakiády se všichni lidé i my těšili a rádi na to vzpomínají. V té době měli lidé k sobě blíž, a teď, když se ohlédnete zpět a do současnosti, tak zjistíte, jak jste si čím dál více cizí, a jdete s vývojem zpět místo kupředu. Spartakiáda byla dobrá v tom, že jste dokázali společně s radostí vytvořit pro všechny tu nádhernou atmosféru a krásu, užitek ze společné práce, která stála za to a mnozí teď na tyto chvíle s radostí vzpomínáte, a teď vám zbyly tyto krásné vzpomínky. Je to smutné i pro nás, vesmírné přátele, protože spartakiády měly smysl, aby lidé měli radost a k sobě blíž, lidé mají radost, když mohou potěšit druhé a vidí, že jejich práce a hodiny nacvičování měly velký význam pro celou planetu Zemi a Vesmír. Ty Helenko sama víš, kolik jste si užili radosti ze společného nacvičování, kde jste se blíž poznali mezi sebou, a to je důležité, aby se lidé spolu radovali a těšili a vytvořili něco tak krásného, jako byly spartakiády. Lidé opustili a nechali si vzít to, z čeho měli upřímnou a velkou radost a potěšení, a tak je teď situace taková, jaká je. Lidé, zamyslete se na tím, co vám teď zbylo pro radost a štěstí, můžete se ještě upřímně radovat a těšit v tak velké jednotě, jaká byla spartakiáda ?  Rádi bychom vám pomohli, jsme vaši vesmírní přátelé, láskyplní bratři a sestry, a jsme tu pro vás.“

 

Děkuji ti milá Hljarko, s láskou Helena z planety Země.

 

Helenko, já také děkuji, sestra Hljara z Plejád.“

 

 

1044.  Detaily možného setkání.              (Přijala Helena K.)   5.5.2000.    15:05-15:30 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

(1)

Drahý náš Stvořiteli, prosím tě, jsou vhodné termíny setkání s vesmírnými přáteli v neděli nebo v úterý, a mají se uskutečnit ve dne nebo v noci ?

 

„Moje milá dcero Helenko, termíny neděle, úterý jsou samozřejmě vhodné, pro tak důležité setkání je každý den vhodný. Setkání by se mělo uskutečnit v dopoledních hodinách od 8 – 11 hodin, to je nejvhodnější doba pro obě strany.“

 

(2)

Má být přítomen p. M. Kocáb, p. V. Havel A. Ivo a. Benda bez kameramana (kameraman pozvaný Ivo A. Bendou) ?

 

Helenko, u tohoto setkání osobního budou p. M. Kocáb, p. V. Havel a Ivo A. Benda bez kameramana, tak, jak jsi to prvně přijala. Podle toho, jak se spolu dohodnou, budou následovat další setkání, a ty pak budou v přítomnosti ostatních k tomu doporučených lidí. Znovu opakuji, je to moc důležité setkání a krok pro lepší řešení vašich problémů a lepší dobu na planetě Zemi. Postupně se bude planeta Země očišťovat a lidé se budou také postupně měnit.“

 

(3)

Je vhodné letiště v Komořanech ?

 

„Ano, letiště v Komořanech je vhodné, to jste si také zjistili, když jste se o tom s Ivem bavili. Milí lidé planety Země, moje milované děti, všechny vás miluji a budu vám pomáhat s láskou změnit váš stav, ve kterém se nacházíte, jsem váš milující a šťastný Otec Stvořitel, jsem rád, že jsem stvořil tak krásné a milé děti, které mi ukazují poznání sebe samého. Jsem v každém z vás ve vašich srdcích a vy jste ve Mně, jsme si tak blízko, jak je to jen možné. Jsem šťastný, protože vy jste moje děti. Jsem stále s vámi, váš Otec Stvořitel všeho a všech.“

 

Děkuji ti Otče Stvořiteli námi všemi milovaný, dcera Helena z planety Země.

 

 

1045.  Sdělení (251).                          (Přijal Ivo A. Benda)        9.5.2000.     4:55-5:10 hodin.

                                                                                Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a dále pracuješ na šíření našich informací. Tato témata budou zajímavým vstupem do našeho internetového systému. Máš radost, kolik lidí se stále napojuje na náš internet. Ptáš se, co říkají p. Havel a p. Kocáb na možnou osobní schůzku. Hodně spolu o tom mluvili a mají určité představy, tak uvidíme, jak všechno proběhne. Máš radost nad tím, že se konečně i tímto zabývají, a že dávají tomuto problému stále větší váhu. Nyní budou probíhat další jednání a pak se uvidí.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé zde v českých zemích mají nejlepší informovanost na světě o nás, Vesmírných lidech. Nyní se šíření informací rozšiřuje o internet a CD nosiče, a tak se dále uvidí, jak toto bude postupovat v nejbližší době. Milý Ivo, všichni tě máme rádi na lodích a posíláme ti stále proudy lásky. My ti budeme i nadále pomáhat, aby tyto změny probíhaly i nadále a nabyly trvalého charakteru. Proto se dále můžeš takto snažit a dále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Těšíme se na setkání v Košicích a na další, která organizuješ.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky. Jsem rád, že jsi zpracoval témata, a tak naše informace budou ještě přístupnější. Ano, mám velkou radost z této naší společné práce, a tak se radujeme ze stavu informovanosti lidí zde, v zemích českých. Dále ti chci poděkovat za vše, co děláš pro Stvořitele našeho milovaného, a tak měníš výrazně povědomí lidí zemí českých o nás, Vesmírných lidech, ale také o nich samých. Těšíme se velice na naše setkání v Košicích, kde jsou lidé již na velmi dobré úrovni informovanosti, a tak se již více budou snažit o další změny v sobě a ve svém okolí. Dále ti chci sdělit, že se stále více lidí s námi takto spojuje, a tak se více rozšiřují naše kontakty mezi Vesmírnými lidmi a pozemšťany z planety Země.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli za pomoc, kterou mi dáváš i vám, přátelé vesmírní. S láskou Ivo.

 

 

1046.  Dopis všem zaměstnancům TV NOVA.                                                        16.3.1999.   

                                                                                  Místo: Zlín.

 

Odesláno 610 zaměstnancům TV NOVA v polovině dubna 1999. Vzápětí zde následovalo zemětřesení. Před tímto dopisem byl jim odeslán s láskou dopis se sdělením 576. Válka v Kosovu ze 7.4.1999.

 

TV NOVA,  JUNGMANNOVA, VLADISLAVOVA UL., PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA

                                   

                                                         Vážení a milí lidé,

 

Jste zaměstnanci firmy, která produkuje v české republice nejvíce zla a násilí (90 % vašeho vysílání) a to každý den do více než 3 miliónů domácností.

 

Dovolujeme si vám tímto oznámit, že vaše nízké hrubovibrační energie zla, násilí a strachu jsou vaší firmou rozesílána rafinovaným způsobem do těl občanů české republiky v takové míře, že tito sami mají hrubovibrační energie (opak lásky a citlivosti) a ty potom každodenně rozšiřují do svého okolí a zaplavují tak další lidi a hlavně planetu Zemi, která je živou bytostí. Naše planeta Země je z 80 % nemocná žena – duchovní bytost a nachází se nyní ve smrtelné křeči právě především kvůli hrubým vibracím energií, které vysílají myšlenkami negativní lidé. Blíží se den, kdy se planeta Země očistí od těchto hrubých vibrací a hlavně od jejich původců, tedy negativních lidí, kteří se dobrovolně nechávají ovládat ještírky – Silami temna, a to za pomocí myšlenkových impulsů a tisíců rafinovaně vymyšlených a zavedených ovládacích programů, které lidé bohužel baští i s navijákem. Lidí, kteří nepoužívají k životu své srdce zářící láskou.

 

Všimněte SI, jakou máte úvodní znělku TV NOVY !!!

 

1.

Nejprve letí asteroidy z Vesmíru (tam na zničených světech sídlí ještírci a Síly temna) a to samozřejmě sem, na planetu Zemi a to do každé domácnosti, jejichž obyvatelé sledují TV NOVU.

 

2.

Dále následuje výbuch - ničení jednoho z asteroidů – ještírci neumí nic jiného, než ničit.

 

3.

Dále následuje zjevení vejce – a to je zase základní atribut ještírků. Vejce má ve svém nitru červenou svinutou stužku – to je ovládací program Sil temna. Vejce také představuje obrazovky televizí diváků.

 

V následujících dnech se planeta Země očistí od tohoto zla, a těsně před tím budou zachráněni ve svých tělech ti lidé, kteří mají dostatečné vibrace – úroveň lásky – duchovní úroveň. Ostatní budou smeteni za velkých útrap, přesně tak, jak ubližovali dosud jiným, především planetě Zemi.

 

Vy jste zaměstnanci této rafinované firmy zla a násilí, a tedy nesete plnou zodpovědnost za produkci zla a násilí této firmy TV NOVA. Tuto práci neděláte z lásky k bližním, ale pro peníze, kariéru a vlastní prospěch. Každý se může změnit. Máte svobodnou vůli a jste lidé, ještě nejste ještírci. Pokud nepřestanete s touto prací, budete mít těla ještírků v příštích životech, a to si volíte sami, ze své svobodné vůle.

 

Před očistou planety Země bude provedena evakuace některých lidí, kteří přežijí vysoké vibrace v 5. dimenzi (nyní jsme ve 3. dimenzi). Vesmírní lidé chtějí zachránit každého, kdo přežije vysoké vibrace lásky a dobra.

 

Lidé, kteří pracují u médií a v politice – televize, rozhlas, tisk, a kteří tímto šíří násilí, zlo, a dezinformuje o nadcházejících událostech, zvláště co se týče očisty planety Země, evakuace, Vesmírných lidí – Sil světla, tito lidé v žádném případě nebudou vzati na paluby evakuačních lodí Vesmírných lidí Sil světla, a budou muset si protrpět za velkých útrap všechno to, co způsobili. Nejagresivnější obdrží těla lidoopů v příští inkarnaci.

 

Tímto jste milí lidé byli informováni a nebudete moci říci, že jste nevěděli.

 

Toto varování vám předali s láskou v srdci Vesmírní lidé a kontaktéři českých zemí, kteří pracují pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Rozděleno:              610 zaměstnanců TV NOVA.

Na vědomí:             Ostatní lidé zemí českých.

 

 

1047.  Sdělení.                      (Příjemce nechce být jmenován.)                                 16.3.2000.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Naša milá, prečo ty takto posmutnela, i my všetci túto vieme, aké úlohy na vás sú kladené, lebo vo vašej spoločnosti Temno riadi tento systém, i ono sa bráni zubami nechtami ako duše, ktoré inak zmýšľajú, ich znemožniť, a zo správnej cesty sprovodiť.

 

I my vieme, že to všetko takto je, i vy v tomto smere skúste vydržať, a s týmito ještierkami bojovať. I úloha vaša je neľahká, to my všetci vieme, i s láskou vás pozorujeme. K tomuto vy svoj súhlas dali i s nami spoluprácu začali. I my vás všetci milujeme v tejto práci, vy vydržte s nami, lebo takto my vám pomožeme, inej cesty niet, len duše, ktoré nám pomáhajú k Svetlu s nami dospejú. I ty milá nevzdávaj sa, my vieme, že to dokážeš, ver, že nie si sama, a to tvoje zúfalstvo nám radosť neprináša, iba tvoj smiech zvonivý nás všetkých poteší. I my takto sme vás vybrali, i tejto ťažkej dobe spolupracovať začali, lebo vo Vesmíre inej cesty niet, keď vaši Veľkí hráčí Temnom ovládnuť sa dali, i nám takto neprichodí nič, iba z vašich radov pomocníkov vybrať, i spoluprácu započať. A vy všetci ste tak krásni i svietiaci, len tento váš život pozemský takúto prácu zatracuje, lebo že ona škodí spoločnosti, i rozvráti ich cirkvi a spolky. I ty naša vieš, že oproti storočiam vy ste ani o krok nepostúpili, i vaše myslenie je dozadu tisíce liet ...  Iba malí jednotlivci na tejto planéte to všetko chápu, i za cenu života svojho pozemského, spoluprácu započnú. I vy takto vydržte moji milovaní, lebo doba ťažká je a náš milovaný Stvoriteľ každú chvíľu rozkáže vašu Zem, planétu ratovať.

 

I my takto bdieme dňom i nocou, u nás prvoradá úloha je to, všetko my sme zanechali, milovaných svojich, i úlohu sme započali k nášmu milovanému Stvoriteľovi.

 

V tomto Vesmíre vás ku sebe prijať chceme, i naša úloha bude krásna, keď vás všetkých prijmeme, ver moja sestra milovaná, že Vesmír čaká i teší sa, ako vás všetkých objíme.

 

                                                                                                       Vesmírni ľudia.“

 

1048.  Rozhovor se Sol-tecem.           (Přijala Helena K.)      17.5.2000.    13:20-14:20 hodin.

                                                                                  Místo: Bakov na Jizerou.

Otázky klade Helenka.

 

„Helenko, můžeme hovořit, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

(1)

Prosím tě Sol-tecu, jsou bytosti jménem Firkon, Orton stejné duchovní bytosti bratrů ze Sil světla v knize „Uvnitř vesmírných lodí“ od Georga Adamského, jako v „Rozhovorech s poučením od mých přátel z Vesmíru“ od Iva A. Bendy ?

 

„Helenko ne, jsou to jiné duchovní bytosti a bratr Georg Adamski si tato jména vybral sám. Je to jako u vás na planetě Zemi, také máte stejná jména. Naše jména mají jiný význam tady u nás na planetách  ve Vesmíru, a proto je nemůžeme požívat při běžném hovoru. Proto, když se spojujete v komunikaci, tak se vám hlásíme např. velitel vesmírné flotily a podle zařazení planety nás rozeznáte. Je to jako u vás jméno a přímení. Rozhoduje hlavně přímení a pak město a adresa, protože máte také shodná jména a přímení.“

 

(2)

Prosím tě milý Sol-tecu, jak se rozhodují nebo jak pracují na osobním setkání s vesmírnými přáteli pan M. Kocáb a pan V. Havel ?

 

„Helenko, stále se radí, pan Havel byl mimo Prahu v Německu, i tam se o tom hovořilo. Zatím se rozhodují, co mají udělat, jestli ano nebo ne, stále jim vysílejte lásku a meditace, protože ještírci je brzdí, tak jako se snaží u tebe a u Iva ve všem vás brzdit jak se dá. Využívají všech svých metod a nástrah. Nejúčinnější je vysílat jim lásku a meditaci.“

 

(3)

Sol-tecu, co děláš, kde jsi a co je s naší planetou Zemí, jak na tom je ?

 

„Helenko, jsem na flotile a stále hlídáme planetu Zemi. Je na tom špatně. Lidé stále válčí a ničí přírodu, způsobují vaší planetě Zemi bolest a utrpení. Snažíme se jí co nejvíce pomáhat, aby to mohla vydržet co nejdéle, jak to bude nutné. Je moc dobře, že posíláte lásku planetě Zemi. Velmi jí tím pomáháte, protože ona trpí. Stále sledujeme s napětím váš další vývoj na celé planetě Zemi a jsme připraveni zasáhnout v krajním případě. Jsme všichni stále připraveni v pohotovosti. Přejeme si, aby se pan M. Kocáb a pan V. Havel správně ze své svobodné vůle rozhodli. Máme velkou radost, jak někteří z vás s radostí duchovně postupujete a snažíte se pomáhat vysíláním lásky a meditací. To nejvíce pomáhá při vývoji nynější situace na planetě Zemi.“

 

Já ti Sol-tecu moc děkuji za odpovědi a posílám ti lásku, sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, já ti také posílám proudy lásky, my jsme s tebou, všechno dobře dopadne, bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

 

1049.  Sdělení.                                   (Přijala Veronika V. )                                      17.5.2000.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Ja sám Aštar ku vám hovorím moji milovaní, veľkú radosť ste nám priniesli, Vesmír a my sme s vami Stvoriteľ milovaný radosť velikú má, že tak krásne duše na Zemi sú a túto pravdu šíria, ste deti Svetla a naši veľkí pomocníci, my máme u vás veľkú dôveru, lebo vy ste duše krásne i milujúce a cítiace, že u vás chyby niet, len vy moji milovaní bratia a sestry vydržte, sme s vami, cesty inej niet, i vy všetci si uvedomte, že to takto je, a naša spolupráca ovocie prinesie. I my vieme, že všetko poznať chcete hneď, to pozemská vlastnosť je, a vy len vydržte moji milovaní, všetko vám bude dané i toľkej krásy i radosti vy uvidíte, a za vašu námahu vám všetko dané bude, len vy vydržte s nami, my vás veľmi radi máme, milujeme a verte, že naša spoločná práca nie je márna, Vesmíru a planéte Zem lásku prinesie.

Aštar Šeran.“

 

S láskou Veronika.

 

 

1050.  Sdělení.                               (Přijal M.W.)                    1.5.2000.     22:05-22:25 hodin.

                                                                                Místo: Předklášteří.

 

Prosím s láskou a pokorou o spojení se Stvořitelem prvotním všeho a všech.

 

„Hlásí se ti Stvořitel prvotní všeho a všech. Chceš se zeptat na páteční schůzku v práci  a události před ní.“

 

Ano, udělal jsem nějakou chybu a jak to souviselo s dopisem pro pana prezidenta ?

 

„V zásadě jsi chybu ve smyslu porušení Kosmických zákonů neudělal. Byl jsi trochu nejistý na začátku, kdy zaútočily Síly temna. Ale je dobře, že jsi vydržel a tuto zkoušku zvládal. Dále vše probíhalo tak, že útočily Síly temna při té vaší poradě.

 

Velice dobře jsi cítil tyto útoky při otázkách a argumentacích, které neměly jiné podstatné cíle, jen tě svést z cesty, na kterou jsi se vydal, a po které se zatím držíš.

 

Útoky se daly očekávat a to jsi také čekal. Ivo ti velice dobře odpověděl, že to souviselo i s tím dopisem, co jsi poslal panu prezidentovi. Je to všechno má tvorba a tím se lidi rozřazují do různých světů, které všechny tvořím s láskou tak, aby si měli možnost vybrat další životy. Je to všechno na lidech, jako cestou se dají.

 

Jak jsem se při tom choval ?

 

Choval jsi se přirozeně, jen na začátku jsi byl trochu nervózní, ale i Vesmírní lidé ti pomáhali a nakonec jsi to zvládl. Byla to zkouška pro tebe, ale ne poslední. Bude to ještě gradovat. Jsem velice zvědavý jak si povedeš, i když už to vím.“

 

Mohl bys mi poradit, co zítra ?

 

„Můžu ti říct, aby ses řídil citem a srdcem, jestli stále chceš jít po té duchovní cestě, jak jsi začal. Bude to zítra zajímavé, ale zvládneš to. Důvěřuj si víc. Jestli budeš vyciťovat a posílat okolí lásku, povedu tě.“

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli za poučné sdělení, posílám Ti lásku a prosím Tě o spojení s Guetzalem.

 

„Tady se ti hlásí Guetzal, člen Vesmírné flotily z Plejád. Jsem rád, že jsi se se mnou dnes poprvé spojil.“

 

Jak bys prosím zhodnotil včerejší den ?

 

„Tento včerejší den byl pro vás dost hezký a dá se říct, úspěšný. Přednášku v Praze jste spojili s dobrým zdravým obědem. Viděli jsme vás a cítili jsme, jak jste si pochutnávali na skutečně velice bohaté a zdravé stravě.

 

Tato vám dodala dost energie a přednášku jste velice pro vás nečekaně prožili u pokladny. Zvládli jste to hezky a odpovídali jste i na dotazy zvídavých lidí. Těmto jste také podali obrázek a přehled o materiálech. Zaujal vás ten pán, který mluvil o zkušenostech se zveřejňováním informací do televizí. Je to další člověk, jak přesně odhalil Ivo, který má také důležité poslání. A tyto informace a odpovědi mu také otevřely oči, jako mnoha jiným lidem, a tak se tímto začne více zabývat a pracovat.“

 

Děkuji ti milý Guetzale za milé sdělení a posílám ti lásku.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Ortonem.

 

„Hlásím se ti já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Jsem šťastný, že jsi se spojil i se mnou.“

 

Jaký je stav informovanosti v českých a slovenských zemích a ve světě ?

 

Stav informovanosti je slušný. Za necelé 3 roky se informovalo v ČR i na Slovensku celkem 6 800 000 lidí a na celém světě asi 2,8 miliardy lidí.

 

Prosím, řekni mi, jestli se zabývá těmito informacemi náš pan prezident a také bych rád věděl, jestli dostal můj dopis. Jestli ano, tak jaký měl na něho názor ?

 

Pan prezident se tímto opravdu velice zabývá, je to jeho největší zájem o tyto informace a nejvíc to v něm vře od počátku, kdy se o to zajímal.

 

Tento tvůj dopis dostal v pátek 28.4. 2000. Četl ho a velice ho zaujal. Je to pro něj další velký impuls pro správné řešení situace. Je si dobře všeho vědom, ví, že nemá moc času, je také víc napadán ještírky z jeho okolí i z jiných informací. Je třeba ale skutečně na něho posílat lásku, jak hezky říkal ten mladík na přednášce, a to mu může velice usnadnit rozhodnutí, nad kterým už velice intenzívně uvažuje.

 

Děkuji ti milý Ortone za sdělení, posílám ti lásku a jsem šťastný, že jsem se s tebou spojil.

 

„Já jsem také šťastný, že jsi se se mnou spojil. Loučím se s láskou, měj se hezky. Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli za sdělení a zprostředkování kontaktů, miluji Tě.

 

 

1051.  Sdělení (252).                          (Přijal Ivo A. Benda)      13.5.2000.     8:25-8:35 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a chtěl bych ti popřát hodně úspěchů dnes v Košicích na našem setkání. Ano, stále je vše v pohybu, máš dnešní akci dobře připravenu, a tak díky těmto krásným lidem budeme moci sdělit důležité informace všem, kteří se o toto zajímají. Ano, jsme velice rádi, jak proběhly pořady v TV GLOBAL a Infokanál Kabel plus, a dále také v Top rádiu. TV GLOBAL má celostátní pokrytí a tento ranní pořad sledovalo celkem 550 000 lidí. Ano, tím se mohli opět informovat a sami si mohou zajistit informace, které potřebují. Máš otázku na toho pana Havla a pana Kocába. Pan Havel stále vše zvažuje a nyní je v Německu, kde také o tomto s některými lidmi mluvil. Je třeba dál šířit Světlo do Tmy, aby lidé měli více možností na odhalení Pravdy, která je jednoduchá. Mají stále možnost se vymanit z ovládání Sil temna a kráčet zpět ke Stvořiteli našemu milovanému. Ano, toto se dále takto děje a bude dít, neboť vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného. Nyní budou další události, které se zapíší do srdcí a budou ukazovat na Nový svět – Novou Zemi.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo moc zdravím a posílám proudy lásky. Těšíme se velice na dnešní setkání a chceme, aby lidé dostali takové informace, které jim uvedou jejich vědomí do nové polohy, a tak se budeme radovat z tohoto Světla zde na Zemi. Máš také touhu, aby bylo co nejvíce lidí informováno, a aby se lidé stali lepšími. Ano, to chceme i my, Plejáďané, a proto vám takto stále pomáháme a budeme pomáhat.

 

Dále ti chci sdělit, že se další lidé spojují s námi a dále pracují na šíření našich informací. Ano, Košice jsou nyní významným místem šíření, a takto to bude dále pokračovat. Máme tě všichni rádi milý Ivo a posíláme stále proudy lásky.

 

Zdraví tě Ptaah s dcerami Plejou a Semjase a dalšími členy flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé milovaní, děkuji Stvořiteli milovaný za pomoc, kterou dostávám. Setkání v Košicích 13.5.2000 v Jumbo Centru se účastnilo v krásné atmosféře 480 lidí. Děkuji tímto organizátorům za výbornou práci pro lidi, Stvořitele našeho milovaného.

 

 

1052. Poselství p. M. Kocábovi a V. Havlovi.   (Přijala Helena K.)  20.5.2000.  7:10-8:40 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Ptá se Helenka.

 

„Milá Helenko, hlásí se ti Aranet z planety Erra.“

 

Milá Aranet, co vzkážete panu M. Kocábovi a panu V. Havlovi ?

 

„Helenko, předej jim toto naše poselství:

 

Milí naši bratři, Michale a Václave, máme vás rádi a posíláme vám srdečné pozdravy a proudy pravé čisté lásky. Znovu a znovu vám budeme připomínat, že jsme vaši vesmírní přátelé, ze Sil světla, láskyplné bytosti, bratři a sestry, kteří vám chtějí pomáhat, jestli o to budete stát. Záleží hlavně na vás, jak se rozhodnete ze své svobodné vůle. My, láskyplné bytosti Sil světla, nemůžeme zasahovat do vašich záležitostí, pokud se s vámi o tom nedohodneme. Proto je důležité osobní setkání s vámi, abychom se dohodli. Je to váš úkol, který jste si sami vybrali s radostí, než jste se tady narodili. Někteří kontaktéři, a stále jich přibývá, nejsou spokojeni s tím, jak to tady vedete, hlavně vaše vláda (která nevládne, ale zabývá se úplně jinými věcmi). Mnozí lidé z vaší České republiky nás prosí o pomoc, protože jsou v zoufalých situacích, a vy o tom nechcete slyšet, ani jejich situace řešit.

 

Chcete i nadále budovat Stát démonů ? 

 

Rozhodněte se správně, my vám nabízíme pomoc, a to takovou, že se budete všichni radovat a žít láskyplným životem. Přinášíme vám pravou čistou lásku, která mezi vámi není, a tolik ji všichni potřebujete. Na našich planetách žijeme všichni v pravé čisté lásce, nikdo není bohatý a nikdo chudý, všichni máme všechno, co potřebujeme. Toto chceme předat i vám, protože vidíme, jak na tom jste a stále to vede k horšímu, to víte sami nejlépe. Jestliže odmítáte pravou čistou lásku ve prospěch všech lidí, pak vás čeká to, co jste si sami na sebe přivolali. Rozhodněte se správně pro pravou čistou lásku našeho i vašeho Stvořitele námi všemi tolik milovaného, anebo pro druhou stranu, kterou už dobře znáte. Jiná možnost není, žádná střední cesta neexistuje, to si jen někteří lidé myslí. Je to jednoduché rozhodování, přitom pro vás těžké. Vy sami si toto rozhodování ztěžujete, a to protože to odkládáte a zajímáte se o jiné, méně důležité věci, a přitom, kdyby jste se správně rozhodli, vyřešili byste vše, a to je čistá Boží pravda.

 

Neobávejte se osobního setkání s námi, „my vás nekousneme“, kdyby jsme to chtěli udělat, udělali bychom to už dávno (nemyslíte ?).

 

Posíláme vám opět proudy lásky a přejeme, abyste se co nejdříve rozhodli správně, je to ve prospěch všech, zase brzy ahoj, vaši vesmírní přátelé ze Sil světla.

 

Za všechny toto předala Aranet z planety Erra.“

 

Děkuji ti milá Aranetko za tak krásné sdělení, posílám vám všem proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

 

1053.  Sdělení (253).                        (Přijal Ivo A. Benda)      21.5.2000.   11:50-12:18 hodin.

                                                                                Místo: Vlak EC, Brno – Havlíčkův Brod.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš takovou chuť stále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, naše setkání v Bratislavě bylo krásné a opět si lidé prohloubili poznání o duchovních pravdách a o nás, Vesmírných lidech. Máš radost, že se stále více naše informace šíří mezi lidi planety Země, a tak je to výborné. Máš otázky, jak pokračuje vývoj kolem nabídky na osobní setkání s panem Václavem Havlem. Ano, tento člověk nyní si ujasňuje, co vlastně by bylo předmětem rozhovoru, a zda by na naše nabídky na spolupráci dokázal reagovat. Současně analyzuje současný stav a zjišťuje totéž, co jsme vám dávali ve sdělení 1000. Proto tedy je nutné se správně rozhodnout a jednat, neboť si takto i on vybírá své příští životy.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že naše informace vyvolávají živý rozruch u těch lidí, kteří se k nim dostávají, a dále jsou šířeny, aby oslovily další lidi. Myslíme, že naše nabídka na osobní setkání je přímá a bez jakýchkoliv zvláštních podmínek. Totéž platí i o panu prezidentu Schusterovi, a takto je důležité, aby i on se správně rozhodl. Stvořitel na toto rozhodnutí vymezil určitý čas, a po jeho uplynutí události dostanou další spád.

 

My dále jsme připraveni v pohotovosti k případné evakuaci všeho, co lze zachránit. Proto tedy je stále nutné být připraven na vše, neboť všechny varianty dalšího vývoje jsou aktuální. Vy lidé máte mnoho ve svých rukou a vaše volby určí, kam bude toto lidstvo na planetě Zemi směřovat.

 

Toto jsem ti s láskou milý Ivo předal já, Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě moc zdravím milý Ivo a posílám proudy lásky. Také členové lodí se přidávají a posílají také proudy své lásky. Máme velkou radost nad dalším aktivním postupem na Slovensku, a jsem rád, že se stále takto snažíš šířit lásku a Světlo zde v zemích českých. Dále ti chci sdělit, že naše informace prostupují dále mezi lidi, a jsou stále více žádány dalšími lidmi. Ano, stále se přidávají další lidé, kteří pochopili vážnost nynější situace. Mám na mysli ty lidi, kteří dosud jen okrajově četli naše sdělení, a nyní jsou na dalším postupu v prohloubení si poznání a začínají sami něco dělat pro Stvořitele našeho milovaného. Máš velikou radost z tohoto vývoje a dále můžeš připravovat další aktivity, aby lidé prohlédli Temnotu. Naše lodě jsou stále připraveny v pohotovosti k evakuaci, neboť situace je stále vážná, a to neustále. Planeta Země je na tom stále hůře, a tím se může kdykoliv rozpoutat série očistných procesů. Proto také je třeba být stále připraven a být bdělý. Máme vše přichystáno a připraveno do sekundy a vše proběhne v případě pokynu našeho Stvořitele tak, jak má. Ty už víš, jak působí Kosmické zákony, zvláště ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ, a tedy takto si každý sklidí to, co zasel. Mám na mysli především ty situace, které již nyní zažívají obyvatelé planety Země na vlastní kůži. Dále ti chci sdělit milý Ivo, že tento pořad TV NAŠA minulý čtvrtek (2x přehráván) shlédlo celkem 180 000 lidí, a to v Košicích a okolí. Bylo velmi moudré se takto rozhodnout a udělat tento pořad, neboť tím se lidé zase dozvěděli o dalších nových skutečnostech. Proto tedy ti děkuji a posíláme všichni proudy lásky z lodí zde, nad planetou Zemí.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní se blíží další důležité události, které má v plánu sám Stvořitel náš milovaný. Ano, dále se můžeš snažit milý Ivo a my všichni stále pomáháme v této důležité práci pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, máme milý Ivo pro tebe od Vysoké rady mnoho pozdravů a poděkování za práci pro našeho milovaného Stvořitele. Tato práce má své plody a již se mnoho lidí seznámilo s těmito informacemi, které zde na planetě Zemi šíříš. Jsem rád, jak probíhá informování na Slovensku, a že se několik krásných lidí intenzivně pustilo do práce organizační a překladatelské. Proto tedy stále vytrvejte v této cestě světelné a my vás budeme všechny dále podporovat.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám milí a drazí přátelé vesmírní. Děkuji Stvořiteli našemu milovanému.

 

 

1054.  Rituál.                                            (Viera S.)                  1.5.2000.     8:59-9:02 hodin.

Místo: Košice.

 

„Rituál je zasvecovanie do tajov Zeme, hľbky ľudského dna – ducha. Veru tak. Prihovára sa k tebe volaný Guetzal. Rituály existovali po stá tisíce liet a niesli svoj určitý význam. Rozkódovali nerozkódovatelné uzavreté entity a otvárali neotváratelné priestory. A je to tak. I kineziológia má svoje pramene v tejto vede rituálov. Sú mýtické, mystické, ale pevné ako skala s určitým dobrým Božím základom. Veru tak, Mirielka naša.“

 

„A pripája sa i Orton a prítomný je i Aštar. Milá moja, rastieš nám ako z vody, ale nenechaj sa skrhnúť nástrahami Temna a bolesti. Obrazy duchov diabolských odídu preč a ich nahradíš našimi podobizňami.

 

Ahoj !  S láskou Orton, Aštar Šeran, Guetzal.“

 

 

1055.  Další dopis panu prezidentovi.                 (Napsala M.H.)                               6.5.2000.

                                                                                  Místo: Nymbursko.

Vážený pan prezident České republiky

Václav Havel

Dělostřelecká 1

119 08  Praha 1

 

Věc:     Zdvořilá žádost o podporu a pomoc k vydání dalšího dílu knihy od Ing. Ivo A. Bendy

           III. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru.

 

         Vážený pane prezidente,

 

Domníváme se, že všechno, peníze a hmotné věci, mají být správně používané, mají sloužit, jinak jsou zbytečné a ztrácí smysl svého používání, a tím pádem lidé o ně přicházejí. Ne hromadit v bankách, to neslouží k užitku. Také se nám vůbec nelíbí, k jakému prospěchu používá náš stát peníze nás všech. Mnoho lidí v této zemi je velmi nespokojeno, ale zatím se o tom jen hovoří.

 

Pane prezidente, Vy víte nejlépe, že každý jednotlivý člověk má moc změnit situaci v tomto státě. Každý, a vytvořit krásný láskyplný stát, kde budeme všichni šťastni. Naše ovzduší je tady provoněno jemnou vůní změny, nádhernou tvorbou zlatých českých srdíček, rašící již v mnoha místech naší milované země v naprosté tichosti, skromnosti a pokoji.

 

Nezajímají nás západní ani východní vzory. Přejeme si a chceme tady v tomto státě, v samotném srdci Evropy, vytvořit svůj vlastní Ráj na Zemi, který naše národní hymna opěvuje, a nenechat se již nikdy nikým ovládat.

 

Vážený pane prezidente, vyzýváme Vás tímto také k zapojení se do tohoto nového budování naší překrásné země, založené na vzájemné láskyplné činnosti radostné tvorby prostého lidu, k obrodě jeho života, který si Vás s láskou vyvolil do čela správy Božích statků této země.

 

Nechť vzkvétá nový radostný život v naší milované české zemi, všechny nás navzájem spojující čistou láskou, porozuměním, toleranci, bratrstvím a jednotou, sloužící ku prospěchu nás všech. Vítáme naši vítěznou třetí cestu Pravdy a Světla, vetkanou zlatou nitkou v naší slavnostní státní vlajce, vedoucí nás všechny ke svobodě, rovnosti, hojnosti a štěstí.

 

Příslibem lepšího zítřku nás všech, který již prochází našimi dveřmi, je také další díl výše uvedené knihy, a je možné se s ní seznámit prostřednictvím internetu: www.universe-people.cz a CD – ROM nahrávky se stejnojmenným názvem, které obsahuje všechny díly I.,II.,III.

 

Adresa autora: 470 06  Česká Lípa

                     P.O. Box 51

                     mobil: 0603-491600

 

Ve vší veliké úctě a lásce k Vám, s vírou ve vítězství dobra na Zemi Vás žádáme o Vaše laskavé pochopení a vyslyšení naší prosby Vašeho lidu, který je Vám předem za vše velmi vděčný a mnohokrát děkuje.

 

Příloha: Regrese do budoucnosti ze dne 24.6. 1999 – 1 list.

           Verše „O všelásce andílka“ od Prvotního Stvořitele – 2 listy

           Lidé planety Země, sdělení ze dne 29.9. ve Zlíně – 3 listy

 

         Za všechny příznivce Vás uctivě žádá

                                                                  M.H.

 

 

1056.  A další dopis panu prezidentovi.               (Napsal P.N.)                               12.5.2000.

                                                                                  Místo: Brno.

Vážený pan prezident České republiky

Václav Havel

Kancelář prezidenta republiky

Pražský hrad

119 08  Praha 1

Česká republika

 

         Vážení pracovníci „hradu“ !

 

Předem vám přeji pěkný den a žádám vás, abyste tento dopis předali panu prezidentovi. Je to v zájmu všech lidí jak v tomto státě, tak i na celém světě. Předem vám děkuji.

 

         Vážený pane prezidente České republiky,

 

Píši vám s bolestmi v srdci. Vím, že již jste byl informován panem Ing. Ivo A. Bendou o problému celé lidské populace na této překrásné planetě Zemi. „Rozhovory“, které Vám byly panem Ivo A. Bendou předány, a které jste si přečetl, Vám vnukly mnoho myšlenek.

 

Žádám Vás proto, abyste pomocí láskyplné osoby Iva A. Bendy umožnil přímý přenos ve sdělovacích prostředcích láskyplných Vesmírných lidí, abyste konečně informoval český národ o situaci, jaká zde je. Máte za tyto lidi určitou odpovědnost, lidé ve vás věří.

 

NEZKLAMTE JE.

 

Je to moje velké přání a nejen moje, i řady dalších lidí v této krásné zemi české, jejichž počet není desetitisíce, ale již statisíce, a tento počet stále roste. A bude růst. Vím, že se vám hlavou honí nejrůznější myšlenky, ale zkuste naslouchat hlasu svého srdce. Zkuste se na chvíli v denním shonu ZASTAVIT.

 

V každém z nás se nachází ta PRAVÁ LÁSKA, ano, jistě tu máte i Vy. Jako občan této malé, ale krásné země, si Vás velice vážím, vždyť vaše motto

 

„Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“

 

je plné lásky, nutí člověka se nad sebou zamyslet a pomáhat těm, co to potřebují. Ale teď to potřebují všichni lidé této země. Stále věřím, že Vaše LÁSKA k této zemi a obyvatelům procitne a nebude hledět na slova ostatních, kteří teprve hledají Světlo života. Nebojte se ničeho. NEDEJTE NA RADY VAŠICH RÁDCŮ, řiďte se hlasem svého srdce, neboť v něm je ukryta LÁSKA. Vím, je to těžké rozhodnutí, ale za Vámi budou stát milióny lidí, kteří Vám VĚŘÍ, a kteří si to ze srdce přejí. A nebojte se, i teď jsou s Vámi Vesmírní lidé, kteří všechny milují a chtějí nám pomoci, ano, i právě teď, co čtete tento dopis, Vás sledují na svých monitorech, a pozorují, CO UDĚLÁTE. I samotný Stvořitel Vám posílá stále LÁSKU, abyste měl sílu tohoto rozhodnutí. Věřím Vám pane prezidente České republiky, národa 10 miliónů lidí, že vaše rozhodnutí bude správné. Posílám vám lásku, která Vám pomůže se správně rozhodnout. Přeji Vám pěkný zbytek dne pane prezidente, JE TO NA VÁS.

 

                                                                  Občan České republiky

                                                                                            N.P.

 

 

1057.  Sdělení (254).                        (Přijal Ivo A. Benda)      26.3.2000.   11:50-12:18 hodin.

                                                                                Místo: Vlak Olomouc – Přerov.

 

„VÝZVA  VŠEM  LIDEM

 

LIDÉ, ZASTAVTE SE V NIČENÍ PLANETY ZEMĚ A SEBE SAMÝCH.

NENECHTE SE OVLÁDAT JEŠTÍRKY,

NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, NEBUĎTE JEJICH LOUTKY !

 

STAŇTE SE SVOBODNÝMI BYTOSTMI

VYZAŘOVÁNÍM LÁSKY, HARMONIE, POKORY A DOBRA.

JE TO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB PRÁCE NA SOBĚ.

 

VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA VÁS VŠECHNY MILUJÍ

A POMÁHAJÍ TĚM,

KTEŘÍ JSOU OCHOTNI A SCHOPNI TUTO POMOC PŘIJMOUT.

 

JDE O STOVKY A TISÍCE VAŠICH

BUDOUCÍCH ŽIVOTŮ – INKARNACÍ – BUĎ V TĚLECH VESMÍRNÝCH LIDÍ, ANEBO V TĚLECH PRIMITIVNÍCH PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ KMENOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ.

 

IVO A. BENDA  A  VESMÍRNÍ LIDÉ.“

 

 

1058.  Rozhovor s Esejkou.               (Přijala Helena K.)        23.5.2000.    21:25-23:15 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Ptá se Helenka.

 

„Milá Helenko, hlásí se ti Eseja z planety Erra.“   

 

(1)

Milá Esejko, chci se naučit připravovat nevařenou stravu a neumím to. Můžeš mi prosím tě poradit, jaké ovoce a zelenina je pro nás v této době nejvhodnější ?

 

„Helenko, vždyť připravuješ zeleninová jídla, to je dobré a vhodné pro vaši dobu. Záleží na tom, co máte k dispozici v obchodech. Nakupuj ovoce a zeleninu z České republiky, momentálně máte k dispozici rajčata, papriky, okurky, mrkev, celer, petržel, zelí, kapusta, salát hlávky, ředkvičky. To všechno přece používáš, dělej míchané saláty, dříve jsi je často dělávala, tak v tom pokračuj. Občas vařené jídlo nevadí.“

 

(2)

Nastávají nějaké větší změny v této poslední době s planetou Zemí ?

 

„Helenko, stále je všechno v pohybu, hlavně s planetou Zemí. Změny jsou, a to přece cítíte také vy, lidé, ty prudké poklesy a zvýšení teplot není náhodou a není to normální. Vaše planeta Země se pomalu a postupně připravuje na velké změny a předimenzování do 5. dimenze. Ty odběry vzorků ukázaly, že se změny začaly dít intenzivněji, než dříve. Kdy nastane velká očista (úplná), ví jen sám Stvořitel náš milovaný, všechno je pod Jeho vedením a kontrolou.

 

My jsme stále připraveni na různé prudké změny, které by mohly nastat, ale také nemusejí, všechno záleží na celkové situaci vývoje všech lidí planety Země. Hlavně, když budete vysílat mezi sebou lásku a čisté myšlenky, a to myslím celkově mezi všemi lidmi na planetě Zemi, pak se to bude vyvíjet v lepší situace, jinak v opačném případě to bude samozřejmě horší. Proto se také pořád střídá počasí podle toho, co lidé vysílají, to také k sobě přitahují, takový je zákon kosmu, a tak se tady stále mezi sebou přetahují pozitivní a negativní síly. My to sledujeme, a když bude nejhůř, tak zasáhneme, jsme připraveni.“

 

Děkuji ti Esejko milá za vysvětlení, posílám ti proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Já také děkuji, s láskou sestra Eseja z planety Erra.“

 

 

1059.  Sdělení (259).                        (Přijal Ivo A. Benda)        26.5.2000.     6:20-6:50 hodin.

                                                                                Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a posílám ti proudy lásky. Máš otázku, jak nyní reagují pan Havel a pan Kocáb na naše návrhy na osobní setkání. Ano, stále si ujasňují podmínky setkání, a hlavně jak by reagovali na tomto setkání. Vše je připraveno tak, že se obeznámí s našimi informacemi pro ně, a to i formou projekcí obrazů, aby byly informace snadno přenosné. Budeme hovořit česky a nebude problém ani s vibracemi, neboť pro tyto zvláštní účely máme připravenu techniku, která vytvoří oddělené vibrační prostory, které do sebe nezasahují. Ano, vše je připraveno, a záleží jen na nich, jak se rozhodnou. Každý den planeta Země trpí, a každým dnem se její útrapy prodlužují. Čas této nabídky je ale omezen naším milovaným Stvořitelem, a pak dále budou následovat další události z Jeho plánu, včetně rozhodnutí vás, lidí pozemských. Proto hodně záleží na rozhodnutí těchto lidí, a ty jsi milý Ivo udělal pro toto vše, co jsi mohl. Vím, že kdyby jsi byl na jejich místě, tak by jsi se s námi již setkal, a už bychom postupovali v nápravě všeho, co je zde děláno špatně, především informováním lidí o celé pravdě, to na prvním místě.

 

Dále ti chci sdělit, na kolik procent je pravdivá kniha „Přátelství s Bohem“ pana Walsche, je to 96 %, a takto je tedy vysoce kvalitní materiál – učení o duchu pro vás, lidi pozemské. Dále se ptáš na pravdivost III. dílu naší knihy „Rozhovory“ – sdělení 727 – 1000 – jen texty, toto je 93 %. Vidíš, jak se daří zde v tomto těžkém prostředí zpracovávat naše informace světelné, a každý si z toho může vzít hodně duchovního ponaučení, neboť naše sdělení se týkají všech lidí na planetě Zemi. Aby se mohli lidé pozvednout na vyšší úroveň vědomí, musí se ještě hodně učit a snažit se získané vědomosti používat v životě, neboť je toho hodně, čemu se člověk pozemský má ještě naučit. My jsme stále ku pomoci vám, lidem na planetě Zemi, a takto tedy se snažíme pomáhat Stvořiteli našemu milovanému.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě moc zdravím milý Ivo a posílám proudy lásky. Také mí bratři a sestry tě pozdravují a chtějí vyjádřit velkou radost z toho, co se nám zde na planetě Zemi dosud podařilo. Je to především odvrácení atomových válek, dále doplňování ozónu ve vaší atmosféře, dále pomoc mnoha lidem v každodenním životě, a také pomoc planetě Zemi v jejím nelehkém období. Proto tedy milý Ivo stále rádi pracujeme pro Stvořitele našeho milovaného a budeme i nadále takto pokračovat. Nyní je tedy připraveno vše na osobní setkání s vaším prezidentem, a stále trpělivě a s láskou v srdci čekáme. Máme velkou touhu toto setkání uskutečnit, a pomoci ještě širším způsobem, nežli dosud. Záleží ale na vašem představiteli, jak se rozhodne, a tím i sobě určí své linie životů – inkarnací budoucích.

 

Ano, máš radost, jak se vám daří stále rozšiřovat internet a jak budujete tento informační systém pod adresou www.universe-people.cz. Proto se stále více lidí zajímá o naše informace (denně průměrně 80 vstupů), a tak uvidíš, co se bude dále dít.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Také já tě moc zdravím milý Ivo a posílám proudy lásky. Jsem rád, jak se snažíte stále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného, a jak stále pokračuje budování vašeho informačního systému na internetu. Ano, máš velkou touhu, aby se uskutečnilo toto osobní setkání, my také, a takto tedy se budeme dále snažit toto uskutečnit, v závislosti na svobodné vůli pana prezidenta Václava Havla. Ano, máš radost, kolik lidí se nyní vzdělává díky našim informacím, a to bylo před pouhými třemi roky zcela jiné. Ano, takovou změnu lidé ještě nezažili, a budou zažívat ještě změny vyššího řádu. Neboť celý Vesmír dále napředuje ve vývoji, a toto má vliv i na pozemské lidstvo, které je součástí tohoto Vesmíru. Proto tedy dále budete podléhat těmto velkým změnám – převibrování do 5. dimenze, a tomu nikdo neunikne. Ti lidé, kteří mají dostatečně otevřené duchovní srdce, snadněji zvládají toto převibrování, a snaží se řešit své problémy s větším úspěchem než ti, kteří si sami své srdce zavřeli a mají jej tvrdé jako kámen.

 

Toto ti s láskou předal milující Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1060.  Dopis panu prezidentovi SR.       (Přijala Anamen)        18.5.2000.     6:00-7:30 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

PC pod ochranou Boha – Otca Stvoriteľa všetkých a všetkého

DO VLASTNÝCH RÚK PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

 

Čestne prehlasujem, že žiadne slovo nebolo mnou vymyslené, pridané, ani ubrané, a vzniklo v mediálnom stave formou automatického zápisu (originály rukopisov zapísaných 18.5.2000 ráno od 6:00 do 7:30 hodín v rozsahu cca 8 x A4 prikladám).

 

Vlastnou rukou   .....................  (podpis).

 

Boh Otec, Anamen, sprostredkuj zápis pre tvojho pozemského slovenského prezidenta Schustera Rudolfa – syna mojho snažiaciho sa – bytosť  moju milovanú, ktorá nesie obrovské bremeno zodpovednosti na tejto Zemi z vlastnej vole a mojho požehnania.

 

Poznám tohto syna dávno a požehnaný je v mojich očiach – už dávno odoláva odchytu negatívnym stavom bojujúc s materiálnym svetom, kde zisťuje jeho pominuteľnosť. Pomaly začína chápať, že len Ja – Otec nebeskýBoh Stvoriteľ večný všetkých a všetkého, som jediné, za čo sa oplatí bojovať, lebo SOM. Som LÁSKA, som DOBRO, som dokonalosť, múdrosť i velkorysosť – tým nalievam silu do jeho srdca, aby mohol veci chápať v podstate, ako sú. Nebude dlho, a ostane už iba to. JA SOM. SOM naveky, a inej cesty ku Mne niet, než CESTA LÁSKY. Nemá sa nikto nechať zviesť inými vychytralými cestičkami negatívneho stavu, ktoré sú: Manipulácia, kalkulácia, obchvaty, klamstvá ....   Nech sa moj syn Rudolf neustane radiť so Mnou. V meditáciach dostane pravú odpoveď – ZARUČUJEM JA – BOH OTEC svatý, večný, nekonečný, absolútny. SOM. AMEN.

 

Rudolfovi prečítaj, Anamen, čo si sprostredkovane zaznamenala, lebo moje rady sú pravé. Vo veci stretnutia s Aštarom Šeranom – velitelom kozmickej flotily – ktoré má na starosti moj milovaný syn – dnes IVO BENDA – brat Aštarov, čo dosvedčujem. Ivo je kľúč. Aštar potvrdí. Aštar sa podriadi Mojim pokynom a Ivo zariadi ostatné. Má za úlohu zariadiť stretnutia pozemské s prezidentmi Čiech i Slovenska. Anamen, moj syn Rudolf už bol oslovený, lež nakladám ti priamo: OSLOV HO, milovaná dcéra. On už vlastne čaká na koordináciu a VIAC informácií. Bude ti doverovať, lebo z minulosti vie, že SI. Vie, že si mu priaznivo naklonená. Vie, že ho miluješ. Požehnávam vás v konaní ďalšom. Aštar – velitel moj pokorný už čaká, a je vďačný, ak neriešite veci liknavo. Pravdu ti povedal Ivo, ak ťa nabádal, aby si sa stretla s prezidentom na letisku a Aštarova flotila príde. Príde. Čaká. Len s mojím súhlasom – ten už teraz máte. Ochránim vás pred praktikami negatívneho stavu a moju slávu uvidia mnohí v plnej pokore a sláve. Áno, v pokore vašej a sláve Mojej.

 

Anamen, ovečka moja milá, ak Kláre povedal moj syn na stretnutí, že „tvoj syn pomože so Schustrom“, dobre povedal. Lebo tvoj syn ešte nevie písať – nechodí do školy a použijem ho ako nástroj pre syna Rudolfa mojho. Nech tvoj syn zoberie pero, až sa zobudí, alebo kedy zvážiš, nech zapíše odkaz pre Rudolfa, aby sa uistil, že vaše pozemské veci na Slovensku Mnou riešené sú pravé a jedine správne. Jediné. Jediné správne, ako pritvrdzujem. Vy, ktorí máte so Mnou kontakt, ste pokorní voči Mne a prihovárate sa za ostatných – vypočujem vaše dobré žiadosti, ktoré platia, ale prihovárajte sa aj ku nim priamo, aby neostali v nevedomosti, aby boli si vedomí, o čo tu ide. Ide o veľa, drahá Anamen, ty predsa celý projekt poznáš – vždy ťa to dojíma ?  Ta neplač !!!  Neplač. Všetko sľúbené príde. Dočkáš sa. Pracuj a pomáhaj. Rob podľa príkazov Mojich z lásky ku Mne – Bohu Otcu – tvojmu Stvoriteľovi všetkých a všetkého a k synovi mojmu milovanému Ježišovi – kráľovi nebies a všetkého v súčasnosti.

 

Nebesia vybojovali svoj boj, Zem čaká na záchranu pred zničením, Moje vojsko pozemské pozitívneho stavu tiež a Vesmír pomože z mojho rozhodnutia. Negatívny stav zúri, lebo vie, že končí. Uzurpuje, driape. Nedajte sa, ovečky moje, deti moje milované !!!  Milujem vás nekonečne, večne, posilní(m) a napojím cestou syna Mojho Ježíša Krista – Vykupiteľa. Je cesta i svetlo. Nasledujte ho. BOH Otec.“

 

Ježiš, milovaná Anamen, ty plačeš vždy, keď sa modlíš !!!  Drahá, skončí vaše trápenie čoskoro. Lež pamataj, že s úsmevom sa vám lepšie žije, ako so zaslzenými očami. Nevdojak. Tvoje slzy sú potrebné pre milosti vykúpenia, požehnania, ktoré moj Otec BOH nekonečný milovaný dáva. Aj tvojou zásluhou mnohé dostanete, len nezabudni, v mene mojom vždy pros !!!  Nezabudni, prosím, lebo mnohí sa tvária, že dobre chcú. Nie je to vždy tak. Naučila si sa žiť krokmi mojej slávy a nenechaj sa vyprovokovať, Včera ťa rozkolísalo mnohé, nuž sa upokoj. Mysli len na mňa, drahá moja Anamen, lebo zjavujem ti s Otcovým požehnaním, si mi prisľúbená. Vieš. Anamen, prenechávam slovo Aštarovi Šeranovi, ktorý tu čaká, a osvedčujem, že pojdeš aj ty do flotily – kresliť interiéry – ako sa tešíš. Aštar je fotogenický, možeš ho namaľovať i nafotiť. Usmieva sa tu pri mne. Bude sa ti páčiť. Poverujem ho zjaviť vám informácie o možnej evakuácii v prípade zničenia, záchrany Zeme a vás, drahí moji, ktorí budete snaživý odchodu s nimi. Milá moja Anamen, požehnaný deň – tvoj milujúci, milovaný Ježiš večný, nekonečný, mocný, pravý.“

 

Aštar Šeran som, milá Anamen, zdravím ťa vospolok so sestrami mojimi a bratmi, a z moci Pánovej zdeľujem ti, že prídeme na zavolanie vaše cestou pre nás schodnou. Všetky podmienky a stretnutia budú okrem koordinácie tajné, lebo o veciach sa nemá dozvedieť negatívny stav – stav zla a násilia, ktorý by chcel stretnutiu zabrániť, lebo vie, že ide o vec DOBRA a ZÁCHRANY VÁS, ale ZNIČENIA jeho. Prečo by to mal chcieť ?  Nedovolí BOH Otec náš jediný milovaný ohrozovať vojakov svojho vesmírneho pozitívneho stavu, a tak aj vy vo zvýšenej miere dbajte na našu bezpečnosť, intimitu a utajenie. Príde čas, keď sa zviditeľníme a verejne vystúpime aj vo vašich TV spoločnostiach. Lež až veci dozrejú. Všetko má svoj čas. Prvý krok je na stretnutiach s vládami. Postarajte sa, čakáme. Posilujeme vás.

                            Aštar Šeran – veliteľ.“

 

„Anamen, Sava som, tvoje najbližšie MDB, sestra tvoja. Som tu, aby som ti zapísala zopár pokynov. Nemáš to, čo bolo zjavené, v žiadnom prípade zverejňovať ...  V rámci tvojej knihy sa myslí. Okopíruj rukopis a zašli Ivo Bendovi – aj tak mu chceš písať. Urob to hneď DNES. Čas súri a všetko ostatné súkromné počká. Využi čas, kým máš volný PC. Potom budeš upratovať ateliér, či chystať vašu poživeň. Anamen, prepíš všetko (okrem toho mojho listu ... alebo aj ten, keď chceš ... ) pre tvojho prezidenta a zašli do prezidentskej kancelárie čím skor .... .  Cestou do kaderníctva, kde sa chystáš ostrihať. Moja drahá, pomožem ti napísať KONCEPT pre prezidenta, lebo nevieš si zrejme rady. Nemáš veci tak ujasnené, ako my, lebo nedokážeš pochopiť, že ty by si mala tú česť i zodpovednosť.  Drahá, veď uvažuj !  Aká česť prihovoriť sa smrteľnému prezidentovi, keď máš NAOZAJSTNÚ ČESŤ ZHOVÁRAŤ SA S NAJVYŠŠÍM: BOHOM OTCOMSTVORITEĽOM VŠETKÝCH A VŠETKÉHO  a jeho synom Pánom – kráľom – Ježišom Kristom (Vykupiteľom pozemšťanov), ktorému si dokonca prisľúbená ?  Veľké veci považuješ za prirodzené a malým pripisuješ nadmierny význam ?  Drahá, si nejaká zmatená, preto som ti tu na pomoc. Na ľudí nič nedaj. Veď všetko je riadené z Božej ruky Otca nášho milovaného, čože by ti záležalo na úsudku iných, než na dobrom zvládnutí svojej úlohy a ocenením nášho Pána aj Otca Boha všemohúcich ?  Drahá moja, Anamen, zapisuj, čo ti z povolenia Pána radím:

 

 

Drahý pán prezident, milovaný pán Rudolf Schuster.

 

Sama neviem, akou zásluhou, či výberom Pána Boha Otca nášho Stvoriteľa všetkých a všetkého – milovaného, som dostala povolenie, poverenie, či pokyn, napísať vám zopár riadkov. Nebude to o veciach osobných, ako som si dovolila písať vám minule, ale z povolenia Boha O VECIACH NAJVYŠŠÍCH – NADŠTÁTNYCH, dokonca nadzemských, ale ZEME sa týkajúcich. Informácie, ktoré som poverená vám potvrdiť, ktoré vám už aj boli inými poverenými Slovákmi oznámené, sú toho najvyššieho a najdoležitejšieho charakteru, týkajúceho sa záchrany Zeme v projekte prípadnej evakuácie ľudstva na planétu Jupiter cestou pomoci svetlých vesmírnych priateľov – služobníkoch Božieho pozitívneho stavu. Veliteľ záchrannej materskej flotily, Aštar Šeran, s ktorým sa kontaktuje k dnešnému dňu mnoho ľudí už – si dovoľuje touto cestou komunikácie vyzvať Vás ako prezidenta – hlavy štátu Bohumilého Slovenska o stretnutie. Samozrejme, cestou pokorných kontaktérov slúžiacich Bohu. Nás, ktorí sa s pokorou staviame k zabezpečeniu prípadnej evakuácie Bohu milých ľudí vo chvíľach pre Zem, planétu Nula, najťažších.

 

Pozemšťania majú svoj osud v rukách, lež vesmírny boj je už teraz pozitívnym stavom vyhratý. Nemáte sa odrátiť o pomoc inde, než k Bohu a Jeho sluhom pokorným. Neslúžte iným Pánom, ktorí tiež majú moc, lež krátkodobú a pominuteľnú a z iného, než Božieho zdroja lásky !!!  Sme tu s podanou pomocnou rukou v prípade najhoršom. Kiež by ste si túto cestu nezvolili !

 

Vážený pán prezident, i keď je Slovensko malé, možete vykonať neoceniteľne veľkú vec i z hľadiska pozemskej rozmernosti sveta i z hľadiska vesmírnej (rozmernosti) priklonením sa k ceste lásky, pokory, trpezlivosti, nenásilia a neustáleho vyjednávania, čo zaručí čas pre získanie pozitívnych bytostí a ich šancu pochopenia vecí a slobodného rozhodnutiu(a) pridať sa na stranu lásky a Boha. Také jednoduché !  A predsa pre komplikovaných pozemšťanov také „zložité“. Milý pán prezident, aj Vám je radené, rozlíšiť ihneď vopred a bezpečne (cestou svojho vnútra – svedomia – intuície – 4. čakry – srdca – spravodlivosti – pravdy – lásky – Boha) vojakov pozitívneho stavu od vojakov negatívneho stavu, ktorých úmysly – cestičky sú kľukaté. Majstri negatívneho stavu v súčasnosti pracujú na projekte UZURPOVANIA ZEME na prahu tretieho milénia, a to jasným demonštratívnym sposobom. Boh nedá zničiť, čo bolo ním vytvorené, a preto už druhého mája Vášho času spustil pokyn na záchranu svojho pozitívneho pozemského stavu.

 

Mobilizujeme všetkých kontaktérov – aj Vás, drahý prezident, aby ste sa podieľali na projekte ZÁCHRANY ZEME a pozitívnych ľudí. Svoje kroky Boh – Otec – Stvoriteľ váži postupne a čaká na pomoc z vašej strany, lebo ZÁKON SLOBODNEJ VOLE nemože a nechce ano ON narušiť, lebo je ním daný a SVATÝ.

 

Drahý pán prezident, čestná hlava Slovenského štátu, ste ešte raz vyzvaný k stretnutiu s veliteľom Aštarovej flotily – Aštarom Šeranom, a to na niektorej rozsiahlej ploche v dobrej zóne, alebo na letisku pri Košiciach, ktoré má pozitívnu krížovú energiu.

 

S veľkou láskou a úctou k Vašej osobe Anamen. (Inšpirované Savou.)“

 

(V originále je uvedeno pravé jméno a kontakt na autora dopisu – pozn. zpracovatele.)

 

 

1061.  Dopis panu prezidentovi ČR.              (Napsala M.L.)                                    28.5.2000.

                                                                                Místo: Plzeň.

 

Kancelář prezidenta republiky

Pražský hrad

119 08  Praha 1

V Plzni dne 28.5.2000.

         Vážený a milý pane prezidente,

 

Nejprve bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám pevné zdraví a především plno lásky jak uvnitř Vás – tak ve Vašem okolí.

 

Pane prezidente, píši Vám jako občan naší malé, ale krásné zemičky. Čechy velmi miluji – vždyť jsou mým krásným domovem. Zároveň velmi miluji naši nádhernou planetu Zemi – vždyť je mou láskyplnou a trpělivou matkou !  A právě tak miluji vše živé, co na naší krásné Zemičce žije a roste – jsou to dary od našeho milovaného Stvořitele. Vy už víte, stejně jako já a mnoho dalších spoluobčanů (viz dopisy pana Ivo A. Bendy a dalších), že celá tato krása, které (ruku na srdce) si velmi málo vážíme, je nyní díky našemu nevhodnému chování (války, nenávist mezi národy i jednotlivci, zamořování vod a ovzduší atd.) ve velmi vážném nebezpečí. V nebezpečí je jak naše planeta, tak my lidé – její obyvatelé. Bez ohledu na státní hranice, národnosti, rasy, postavení jednotlivců ve společnosti – jsme všichni na jedné lodi. Kam plujeme ?

 

Díky kontaktům a především usilovné a nezištné práci pana Ivo A. Bendy již víme, že jsme dopluli, a to k velice kritickému bodu. Je to práh nebo spíše hrot, na kterém se celá lidská civilizace nachází – lépe řečeno zmítá. A zmítá se díky své nevědomosti. Ano, je ještě mnoho lidí, kteří neví, že je Vesmír obydlen krásnými láskyplnými bytostmi – Silami světla. Ale na druhé straně kdesi v hlubinách Vesmíru jsou i jiné bytosti – Síly temna a bohužel právě jimi se necháváme ovládat, jim sloužíme. A pokud to takto půjde dál, už se nebudeme ano „zmítat“, ale naprosto slepě se necháme těmi druhými zavést až na samé dno destrukce – apokalypsy. Také Vám není při této představě dobře u srdce ?  Ani mně ne.

 

Milý pane prezidente a přitom stačí tak málo !  Pouze přijmout nabízenou láskyplnou a pomocnou ruku Sil světla a setkat se s nimi !  S nevýslovnou láskou, ale i naléhavostí Vás prosím – udělejte to !  Brzy !  času máme málo – nepromarněme ho. Vždyť co můžete ztratit ?  první setkání přece nebude oficiální, konalo by se bez novinářů apod. Berte to z té druhé stránky – budete po padesáti letech první člověk, který se s Vesmírnými lidmi setká !!!

 

A nyní již bez emocí. Jsme Vaši občané a Vy jste naším prezidentem. Nejsme jenom nějaká bezejmenná masa. Jsme lidé. Lidé se svým myšlením, svými city, svými malými i většími starostmi. Jsme lidé s inteligencí. Jsme Váš český národ. Vždy jsme byli ochotni a schopni s Boží pomocí na celé planetě ubránit to, co nelze vyjádřit penězi v žádné, byť sebetvrdší měně – LÁSKU !  Milý pane prezidente, opřete se o nás, otevřete své srdce a INFORMUJTE všechny všemi možnými prostředky – Vy tu možnost máte !  A Vaše krásné heslo: „Pravdy a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ bude naplněno.

 

S láskou občanka nyní žijící v Plzni  M.L.

 

 

Poznámka zpracovatele: Tak krásné dopisy dostává náš prezident Václav Havel. Jen podotýkám, že během posledních 50 let již mnoho lidí ale i vlád (více než deset zemí) bylo kontaktováno osobně Vesmírnými lidmi. Nyní jde o to, tyto kontakty převést do nové úrovně, úrovně spolupráce, a toho každý schopen nebyl. Jsem připraven udělat maximum pro tuto planetu Zemi a záchranu lidské civilizace. Touto schopností a činy vyjadřuji svoji LÁSKU všem svým bližním. Už nikdy nechci a nebudu dávat své schopnosti Silám temna tak, jak to ještě nyní dělá mnoho nevědomých lidí. Tímto apeluji na vzdělané lidi, kteří mají schopnosti a možnosti mnoho poznat a vykonat, a přesto je věnují Silám temna, neboť se nechávají ovládat ovládacími programy kariéry, moci a „úspěchu“. S láskou  Ivo A. Benda.

 

 

1062.  Rozhovor se Stvořitelem - přítelem. (Přijala Helena K.) 26.5.2000. 22:30-23:40 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Ptá se Helenka a Ivo.

 

(1)

Drahý příteli, prosím Tě, na kolik procent je pravdivost knihy „Přátelství s Bohem“ od Neala Donalda Walsche ?

 

 

„Milá přítelkyně Helenko, jsem rád, že jsi četla a čteš tuto knihu a také si to hned převádíš do svého života, tak, jak jsi zvyklá z Církve (Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů – pozn. zpracovatele). Kniha „Přátelství s Bohem“, tedy se Mnou, je na 96 % pravdivá a jsem šťastný, že to napsal pro vás můj přítel Neale. Vím, že se to líbí tobě i Ivovi a hlavně, že to hned uplatňujete ve svých životech, tak to je správně, tak se to má dělat. Raduji se z toho, že vás tato kniha začala měnit a konečně jste našli se mnou větší a hlubší sblížení, teď budeme spolu ještě lépe spolupracovat, když si zvyknete na to, že jsem váš přítel. Když se ke mě více připoutáte, tak Já se připoutám ještě více k vám.“

 

(2)

Na kolik je pravdivost textu III. dílu „Rozhovorů“, 727 – 1000 sdělení ?

 

„Helenko, pravdivost „Rozhovorů“ III. dílu textu je na 93 %, jsou tam důležité poselství pro lidi planety Země, zvláště ve druhé polovině a ke konci. Jsem vděčný, že takto pilně pracuje Ivo a ostatní kontaktéři a všichni, kteří to pomáhají rozšiřovat a vnášet tak Světlo mezi své bližní. Všem vám žehnám, aby jste pokračovali stále takto ke Světlu a svítili pro ostatní bratry a sestry planety Země. Všechny vás miluji, moji přátelé.“

 

(3)

Je vhodné, abychom prodávali knihy „Rozhovory“ v obchodním domě ?

 

„Ano Helenko, je to vhodné, snažte se najít nějaké místo, Já vám budu žehnat a pomáhat, aby se vám to podařilo. Používejte hlavně svého citu v srdci, aby jste rozeznali správně dobro a zlo, proto jsem vám tyto city dal, aby jste s nimi takto správně pracovali, správně rozhodovali, a měli radost z těchto darů a požehnání. Kdo je správně užívá, tomu se dobře daří v každé době.“

 

Děkuji Ti za všechno Stvořiteli všeho a všech námi všemi milovaný, s láskou přítelkyně Helena z planety Země.“

 

„Já taky děkuji, že jsi dneska se Mnou komunikovala. Já jsem šťastný, když s vámi takto hovořím, všechny vás miluji, váš přítel Stvořitel všeho a všech s láskou.“

 

 

1063.  Rozhovor s Aštarem a Ester o manželství a partnerství mezi mužem a ženou.

                                                (Přijala Helena K.)      28.5.2000.  11:20-12:20 hodin.

                                                                                  Místo: Česká Lípa.

Ptá se Helenka.

 

„Hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a moje žena Ester.“

 

(1)

Jak má milovat muž svou ženu ?

 

„Milá Helenko, jsem moc rád, že jsi se dneska obrátila na mě a mou ženu, pro tak důležité otázky, protože to je základ, ze kterého se odvíjí vše ostatní.

 

Základem je mít trvalý a pevný láskyplný vztah mezi mužem a ženou. Především to je pravá čistá láska, o které jsi už psala a víš z předešlého sdělení, trpělivost, tolerance, oddanost jeden druhému. Milovat svou ženu pro mě a mnoho dalších vesmírných přátel znamená být oddán jeden druhému, současně mít stejné duchovní myšlenky a růst, společně pracovat na duchovním vývoji, znamená to také být spolu co nejvíce a nejčastěji, umět se spolu radovat, ale také prožívat méně radostné chvíle. Právě v těžkých chvílích jsme spolu a tyto věci řešíme společně s láskou, to je velmi důležité.

 

Lidé na planetě Zemi často dělají chybu, když se v těžkých chvílích uzavřou do sebe a snaží se sami řešit svou situaci, to není správné. Také se snaží lidé ukrýt před sebou (muž a žena, manželé, partneři) své slabé stránky, to je velmi špatná reakce. Hovoříte o tom v obřadních síních při svatebním obřadu. Oddávající říká: „Buďte spolu v radosti i těžkosti oporou jeden druhému“, to je svatá pravda, jenže mnozí vůbec nežijete podle toho, a to je velká chyba.

 

Stydíte se za své slabosti, hlavně to dělají muži. Pro muže je ponížení plakat před svou ženou, v tom jim brání jejich pýcha. Mnozí říkáte, že muži nepláčou, ale tak to není. Pláč muže není slabost, je to momentální stav, tak jste stvoření, v životě na Zemi se střídá radost, smích, pláč, naučte se s tím vypořádat a překonat tyto emoce.

 

Vždycky je nejlepším řešením podívat se problému přímo do očí a vyřešit jej. Pak vám bude zase hezky, procítíte slunce v duši a srdci. Jestli máte mezi sebou v partnerském vztahu pravou čistou lásku, tak ji používejte k řešení těchto těžkostí i radosti.

 

Toto je poselství pro ty, kteří nemají ještě jasno v těchto vztazích, anebo si to potřebují jen připomenout.“

 

„Teď se připojuji já, Ester, manželka Aštara. Souhlasím s tím, co řekl Aštar, je to pravda, a to potvrzuji shodně s dalšími vesmírnými přáteli.“

 

(2)

Jak má milovat žena svého muže ?

 

„Helenko, žena má milovat svého muže stejně, jako on ji, to je důležité. Ženy by měly mít trpělivost a cit pro své muže, když se jim občas něco nepovede, nebo některé věci nezvládnou. Ano, je také důležité, aby byli spolu často a společně se duchovně vyvíjeli, a to hlavně na začátku svého vztahu. Později, když se lépe poznají a vytvoří si pevný láskyplný vztah, můžou se i na delší dobu odloučit, bez jakýchkoliv důsledků. V životě to tak je, že partneři nejsou stále jen spolu. Nejdůležitější je si na začátku vytvořit pevné pouto pravé čisté lásky, a to někdy trvá delší dobu, záleží na partnerech, jak to zvládnou. Pak i dlouhodobé odloučení jejich vztah nenaruší, samozřejmě, aby to nebylo často a dlouho. Prostě všeho s mírou, a to platí ve všem. Každé manželství, partnerství se stále vyvíjí a mění, přináší stále nové a nové změny v duchovním rozvoji. Ani jeden z partnerů by se neměl cítit v přítomnosti toho druhého znuděný. To svědčí o tom, že není něco v pořádku a mělo by se s tím co nejdříve něco udělat. Pro nás je naše manželství velkým požehnáním, jsme šťastni v našem duchovním vývoji.“

 

„K tomu se připojuji já, Aštar, neboť i pro mě to je velké požehnání v tom, co jsme spolu prožili, a stále prožíváme, je to nádherné mít tak skvělou ženu Ester, jsem šťastný a láskyplný muž.

 

Toto jsme vám předali Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, a moje milá žena Ester, posíláme všem lidem na planetě Zemi proudy lásky a přejeme úspěšné láskyplné manželství, partnerství v duchovním rozvoji.“

 

Děkuji vám Aštare a Ester, jsem šťastná za vaše milé a překrásné poselství planetě Zemi. S láskou sestra Helena z planety Země.

 

 

1064.  Rozhovor se Sol-tecem.            (Přijala Helena K.)             6.6.2000.  0:30-2:00 hodin.

                                                                                                              Místo: Česká Lípa.

Ptá se Helenka.

 

„Helenko, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

Milý Sol-tecu, máme s Maruškou velkou touhu uskutečnit setkání duchovních bytostí ze všech duchovních společností a náboženství v Praze, můžete nám poradit, jak nejlépe postupovat ?

 

„Ano Helenko, už delší dobu vás sledujeme a Maruška si toho všimla, když jsme blikali žárovkou, byli jsme to my, vaši vesmírní přátelé. Váš skvělý nápad je úžasný. Uskutečnit takové setkání, to přinese velký užitek pro celou planetu Zemi i Vesmír.

 

Uskutečněte to tak, jak si to představujete, my vám budeme pomáhat a nezapomeňte, že máte také mezi sebou bratry a sestry, kteří vám rádi pomohou z planety Země. Bude to i pro vás velmi zajímavá zkušenost, protože budete vyřizovat tyto věci kolem setkání s velmi duchovními bytostmi, a to vám pomůže pochopit a postoupit zase o něco dále po duchovní cestě. Opravdu je to velmi skvělý nápad, máme z toho velkou radost. Máme také radost, když takto spolu pracujete duchovně, a chcete pomoci tímto matičce Zemi Shan a spoustě dalším duchovním bytostem se probudit. Pusťte se do toho, času je velmi málo na tak důležité setkání, ale udělejte proto co je ve vašich silách. Napište zítra dopis p. Walschovi a ten program je také moc pěkný. Nemusíte vymýšlet žádné složité věci, stačí jednoduchý a prostý program o lásce, ta zahrnuje a obsahuje všechno. Helenko, takže napište dopis Walschovi, seznamte s tím Iva, on vám s tím pomůže, a pak čekejte na odpověď, mezi tím pracujte na přípravách pozvánek a rozesílání všem duchovním bytostem v duchovních skupinkách, náboženství a církve. Začněte ve vaší republice. Ano, Helenko, pozvěte i papeže, i on je duchovní bytost, a je takový, jaký je, i s ním počítejte. Je to velká svatá pravda, že jedině Láska vás všechny spojí a najdete k sobě cestu. Stále na tom pracujte a nevzdávejte to za žádnou cenu, to je velmi důležité, nejdůležitější ze všeho.

 

My vám posíláme proudy lásky, za všechny bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit. Máme vás všichni rádi.“

 

Děkuji ti moc Sol-tecu za krásné povídání, moc jsi nás potěšil tvojí odpovědí, posíláme s Maruškou proudy lásky všem vesmírným přátelům, sestra Helena z planety Země.

 

Motto: „O lásce slavík růži pěl ... “

 

O Lásce 1

 

Srdečně zveme na setkání všech

Stvořitele milujících lidiček

na pomoc naší milované matičce Shan.

 

Vyzýváme

Všechny velké duchovní bytosti

V Českých zemích a Slovensku

K účasti na této společné pracovní

Aktivitě – poradě – meditaci

 

dne 24. června 2000

od 10 – 17 hod.

přestávka

12 – 14 hod.

 

Máchovo jezero

Rekreační středisko Důl kladno

Doksy – Bílý kámen, lesní ul.

(možnost ubytování v chatkách v ceně 1 os./noc 200,- Kč ,

možná i plná penze – není nutné předem objednat)

 

PŘÁTELÉ

 

 

1065.  Sdělení (260).                        (Přijal Ivo A. Benda)        6.6.2000.   18:11-18:36 hodin.

                                                                                Místo: Vlak Pardubice - Kolín.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš stále touhu pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, máš nyní otázky, jak reagují pánové Havel a Schuster na naši nabídku na setkání. Ano, nyní jsou stále více seznámeni s námi a mají určité představy, jak toto setkání provést. Chtěl bych říci milý Ivo, že pan Havel je značně zvědavý člověk, a má proto vše stále v pozornosti, aby mu nic neuniklo. Pan Schuster se zase stále více seznamuje s našimi informacemi, a má již určitou představu, jak by toto setkání mohlo proběhnout. Nyní se oba snaží pochopit co nejvíce z toho, co mají dnes k dispozici (celý obsah internetu), a také se stále více snaží o další přísun informací.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že je dobře, že také maďarský jazyk – úvodní stránka a přednáška, je na internetu,  neboť tím se alespoň některé informace zpřístupní lidem v Maďarsku. V současné době naše informace kolují u mnoha lidí, miliónů lidí, a stále více zaplavují planetu Zemi. Nyní se milý Ivo těšíme všichni na naše setkání v Žilině, které nyní ukončí řadu přednášek na Slovensku. Skutečně, stále více lidí se seznamuje s našimi informacemi, a mají co číst a také možnost navázat s námi spojení. Proto milý Ivo se můžeš dále takto snažit a uvidíš, co se bude dít.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Jsem také rád, kolik lidí se již takto informovalo, a jak se lidé stále více seznamují s našimi informacemi. Nyní se přidávají bratři a sestry na lodích, a posílají ti proudy lásky, nad tebou je nyní loď o průměru 2,2 km ve výšce 5 km a stále hlídá prostor tvého vlaku a jeho okolí. Máš také radost z naší spolupráce, a mnoho společného, co jsme vykonali, je nyní k užitku mnoha lidem a Stvořitele našeho milovaného. Toto ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Také já tě zdravím a posílám proudy lásky a přeji vše dobré. Nyní Stvořitel náš milovaný dává čas některým lidem, kteří mají důležité poslání, a ještě se neprobudili tak, aby mohli na tomto poslání pracovat. Ano, dále ti chci předat pozdravy z Vysoké rady – všech členů, kteří vše také sledují a pracují na plánu Stvořitele našeho milovaného. Nyní tedy budeš stále připravovat naše materiály, a tak se budeme těšit z dalšího růstu vědomí zde, na planetě Zemi.

 

Jen ti lidé, kteří nosí lásku v srdci, se mohou dočkat postupu do vyšších světů, a tímto jsou také příkladem pro ostatní lidi. Dále ti chci sdělit milý Ivo, že vše probíhá stále přesně podle plánu Stvořitele našeho prvotního všeho a všech námi všemi milovaného, a takto i probíhají všechny tyto události. Uvidíš, co se bude dít, ale již nyní je vše tak zajímavé, že skutečně miliony civilizací Sil světla sledují vše, co zde na planetě Zemi probíhá. Třídění duší zde je totiž i pro jiné bytosti vyšších světů určující, jak budou moci intenzivně napředovat ke Stvořiteli našemu milovanému. Jsem stále s tebou a přeji hodně radosti v této krásné práci pro našeho milovaného Stvořitele.

 

S láskou ti toto sdělení předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1066.  Sdělení (261).                        (Přijal Ivo A. Benda)        8.6.2000.   18:11-18:36 hodin.

                                                                                Místo: Máchovo jezero.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se, jak se nám líbí Máchovo jezero. Je to krásná přírodní oblast, ale značně přetížená chatami. Jsou zde velmi dobré energie, které mají blahodárný vliv na člověka. Mám radost, jak jste se krásně vybrouzdali a zaplavali, jsou také zde takové přírodní zajímavosti, jako např. silné vyzařování z okolních kopců, které působí jako zářiče energií.

 

Nyní se nad vámi nachází loď Ptaahovy flotily ve výšce 5 km o průměru 2,5 km s 1200 členy posádky a všichni členové vás takto zdraví a posílají proudy lásky. Mají také radost z vašeho oddechování a rekreace v tomto krásném prostředí.

 

Nyní se ptáš na vaše prezidenty, jak postupují ve věci nabídky setkání s námi. Jsou stále tímto zaměstnáni a my jim pomáháme, aby jejich myšlenky byly klidné a harmonické. Pouze v tomto stavu lze zpracovávat naše informace, které vyžadují vyšší vibraci a lásku. Mají už určité představy, stále zvažují, co by nám řekli, neboť neví, jaké hodnoty vyznáváme my, Vesmírní lidé. Dávali jste si s Helenkou tip, kolik času jim dává náš milovaný Stvořitel prvotní všeho a všech. Ty jsi si tipnul začátek podzimu, Helenka konec roku. Jisté je, že tento čas je omezen, a každý člověk v tomto tvoření hraje zcela konkrétní roli, která pak zapadá do celé mozaiky tvorby – což je Jednota. Takže ačkoliv rozhodování některých lidí je nyní důležité, není to tak, že by tato tvorba dopadla nějak špatně, nepříjemné zážitky či příjemné si volí člověk každodenně, ale jinak takto tvoření stále napředuje k novým uskupením Jednoty, které se dále tímto vyvíjí a získává další zkušenost.

 

Toto sdělení jsem ti předal s láskou já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě upřímně zdravím a posílám proudy lásky a přeji s Helenkou vše krásné. Naši bratři a sestry stále pracují nad planetou Zemí a jsou stále v pohotovosti na případnou evakuaci. Silné zemětřesení na Sumatře ukázalo po Tchaj – wanu lidem, že něco nedělají správně, že mají měnit své chování a jednání. Ano, také v Číně byly silné záplavy a planeta Země se taky očišťuje od negativních energií, které na ní vytváří pozemský člověk. Nyní také probíhají jiné očistné procesy v dalších částech planety, které dále signalizují příchod jiných silnějších očistných procesů v případě, že se člověk pozemský nezmění ve svém chování a jednání.

 

Ptáš se, jak se nám líbí vaše trička, líbí se nám, obrázky na žlutých tričkách jsou zdařilou kombinací energií, které šíříte kolem sebe. K tomuto sdělení se přidává také Pleja a Semjase, které vás oba zdraví a posílají proudy lásky.

 

Toto sdělení jsem ti s láskou předával já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1067.  Sdělení (262).                        (Přijal Ivo A. Benda)       13.6.2000.      8:32-9:26 hodin.

                                                                                Místo: Vlak Košice – Liptovský Mikuláš.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš stále chuť s námi spolupracovat a plnit si své poslání. Ano, naše setkání v Žilině bylo krásné, bylo to setkání mnoha krásných lidí, kteří mají upřímnou touhu změnit sebe a své okolí k lepšímu.  Ano, dozvěděli se o nabídkách na naše setkání s panem prezidentem Schusterem, Havlem, a mají velkou touhu, aby toto bylo takto uskutečněno. Ano, tito lidé zvažují nyní možnosti a přínosnost tohoto setkání s námi, a mají velkou touhu pochopit to, co se nyní vlastně děje. Dále ti chci sdělit, že lidé mají mnoho tužeb, ale k tomu, aby byly naplněny, se musí sami změnit, a to od základu. Současné vibrace planety Země ukazují jasný směr vývoje, pokud nedojde ke změně v myšlení a jednání miliónů lidí. My jsme zde stále na lodích v pohotovosti a jsme připraveni na případnou evakuaci těch lidí, kteří budou takto připraveni. Máme vás všechny rádi a stále vám vysíláme lásku, neboť jsme vaší neoddělitelnou součástí.

 

Máš otázku na průběh našeho setkání na Kojšovské holi u Košic. Ano, toto setkání bylo krásné a zajímavé, i když část lidí nebyla na toto připravena a podléhala negativním myšlenkám. Ano, nyní se připravují další akce, aby milý Ivo ty jsi nás mohl navštívit ve fyzickém těle, tak po tomto toužíš, a ty toužíš velice, to my víme. Měření tvých vibrací ukazuje, že by jsi byl schopen zvládat toto setkání, a takto se s námi setkat fyzicky. Viděli jste, jak se lidé chovají různě, jak někteří dovedou lépe ovládat své vibrace a myšlenky, jiní hůře. To je smyslem těchto setkání, aby si lidé uvědomili vážnost takového kontaktu a také odpovědnost za své myšlení a jednání. Každý předem ví, co je podmínkou těchto kontaktů, a přestože mají tyto informace, přesto se část lidí chová jinak, sama si snižuje vibrace a nedokáže kontrolovat své myšlenky. Proto jsme rádi milý Ivo, že několik z vás naše testy biolog-lékařů zvládla výborně, a ty jsi byl mezi nimi, včetně komunikace a vedení námi na testovací místa. Nyní, po tomto setkání máte plno dojmů a krásných zážitků, každý do té míry, do které dokáže vnímat informace ze svého nitra a vyciťovat okolí.

 

Toto jsem ti předal s láskou já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě upřímně zdravím a posílám proudy lásky. Zdraví tě a posílají lásku také mnoho bratří a sester zde na lodích našich vesmírných, a stále pomáháme v této práci lidem pozemským s láskou a chutí. Máme velkou radost ze setkání v Žilině, a také z našich kontaktů – vibračních testů na Kojšovské holi, kde se ukázala rozdílnost lidí, rozdílnost úmyslů a myšlenek, se kterými tam přišli. Proto jsme rádi, že jste si mohli uvědomit tyto rozdílné přístupy a pochopit, jaké myšlenky jsou třeba pro to, aby jste se mohli s námi setkat. Jsou to myšlenky lásky, pokory, dobra, harmonie, a veškeré jiné – opačné myšlenky tam nepatří, neboť to jsou opačné vibrace. Naši biolog-lékaři vám čtyřem ukázali na telestěnách, jaké vibrace jste měli vy čtyři, a jaké jste měli vy ostatní, kteří nebyli vyzváni námi k dalším testům ne jiných místech. Viděli jste barevné škály těchto vibrací, světle oranžové až žluté barvy – jemné vibrace, tmavě červené a hnědé barvy – hrubé vibrace. Vy čtyři, kteří jste byli s námi zde na lodi, jste toto viděli v barvách na naší telestěně, a toto vám ukázalo jasnou odpověď, jak je potřeba se chovat na takovýchto setkáních s námi. Nyní milý Ivo máš velkou touhu dále v tomto takto pokračovat, aby se dále mohly rozvíjet kontakty mezi námi a vámi, pozemšťany z planety Země. Nyní se nad tvým vlakem vznáší jedna z našich lodí o průměru 2,5 km a hlídá celý prostor tvé jízdy domů. Posádka lodi (1050 lidí) tě upřímně zdraví a posílá z výšky 3,5 km proudy lásky, kterou cítíš všude.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Také já tě srdečně zdravím a přeji vše nejlepší. Zdraví tě také členové Vysoké rady v Petale a mají vše stále v pozornosti, jak napředuje zde na planetě Zemi postup Světla, lásky, a jak se milý Ivo stále snažíš v plnění si svého poslání, které jsi před tímto vtělením přijal před nimi, mnou a Stvořitelem naším milovaným. Takto přijala své poslání 1 miliarda duší, které jsou zde na planetě Zemi již vtěleny, a menší část se již probudila a začala samostatně pracovat na svém poslání, které si vybrala, a na které se připravovala jak v tomto vtělení (životě), tak v několika předchozích životech. Zhruba polovina těchto duší jsou nyní ještě děti, a čas plnění svého poslání je čeká jak zde na Zemi ve 3. dimenzi, mnohé však na Zemi v 5. dimenzi. Proto tedy jsme velice rádi zde ve Vysoké radě, když začnou lidé plnit své poslání, a to nejprve tím, že si sami rozpomenou na toto poslání, neboť podmínka jeho plnění je zrození se sem do těl hmotných do úplného zapomnění. Tito lidé jsou ale většinou stále schopni přijímat naše impulsy, a až přijde čas procitnutí ze spánku, naše impulsy je dál vedou k prvním krokům plnění si svého úkolu. Podmínkou ovšem je, že tato duše se v tomto životě nezaplete a nepodlehne ovládacím programům Sil temna do té míry, kdy již není schopna naše impulsy vnímat, neboť tím si likviduje klíčový komunikační kanál – srdeční čakru především.

 

Proto tedy nyní vrcholí souboj Sil světla a Sil temna o tuto planetu Zemi, tedy Temnota pomocí tisíců ovládacích programů se snaží zamezit lidem s posláním především, aby si rozpomenuli na své poslání, a aby si jej mohli plnit. Je pravda, že řada lidí i po rozpomenutí si podlehla Silám temna, aniž by si to při tom uvědomili. Proto jsme velice rádi milý Ivo, že stále s láskou napředuješ v plnění si svého poslání, a že máš vše dosud pod kontrolou, a tomu také odpovídá tvůj momentální vibrační stav i stupně míry vědomí na spirále duchovní cesty. Máš stále radost, že se naše informace šíří, a že jsou stále s větším zájmem a počtem lidí žádány a využívány ke změně tohoto světa a ke vzniku nové společnosti na planetě Zemi.

 

Toto jsem ti s láskou v srdci milý Ivo předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí a milí přátelé, jsem rád, že mi stále takto pomáháte. Děkuji ti drahý Stvořiteli mnou milovaný za tuto pomoc a sílu, kterou dostávám při plnění si svého poslání.  S láskou Ivo.

 

 

1068.  O spojení duchovních směrů v lásce.

 (Přijala Helena K.)   18.6.2000.   12:05-12:19 hodin.

                                                                                   Místo: Vlak Liberec – Česká Lípa.

Ptá se Helenka.

 

„Helenko, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

Milý Sol-tecu, prosím tě, jaký tady na Zemi mají duchovní bratři a sestry Sil světla ze všech církví, náboženství, organizací atd. společný úkol ?

 

„Helenko, mají na planetě Zemi tito bratři a sestry důležitý úkol, tak jak to s Maruškou cítíte a nejen vy, také někteří v náboženstvích, církvích a organizacích to cítí. Bylo by to úžasné, kdyby se všichni najednou shodli a začali konečně spolupracovat, ale není to tak jednoduché, i oni budou na sobě pracovat, než se tak opravdu stane. Jsme všichni vesmírní přátelé rádi a šťastní, že jste s tím začali. My vám pomáháme. Mějte velkou, doslova obrovskou, trpělivost s nimi a nevzdávejte se, když se něco nepovede. Hlavně se nehádejte, jinak společnou cestu a řešení nenajdete. Vysílejte na všechny proudy lásky. Meditujte jak jste zvyklí za důležité úkoly, abyste je co nejlépe splnili pro užitek všech. Je to přesně tak, jak jste to už říkali s Maruškou, a píše se to i v „Rozhovorech“ a dalších knihách. Duchovní bratři a sestry by se měli spojit v jednotu, a to v pravé čisté lásce, to je pevné pouto, které vás všechny pevně spojí, a na tom je třeba usilovně a pilně pracovat v posledních dnech. Není čas na zbytečné hádky, dohady a bezvýznamná slova. Hovořte jen o důležitých a užitečných věcech pro užitek všech lidí bez rozdílu, jak jsou zaměřeni.

 

Hlavní a nejdůležitější je LÁSKA, kterou máte na pozvánkách, jen a jen o ní hovořte a prožívejte ji, a to stále zdůrazňujte, to je pro tyto chvíle to nejdůležitější, nic tak důležitého není. Víte přece, že už jsou z větší části lidé rozdělení (tabulka 927 – pozn. zpracovatele), ale když budete ve velkém rozsahu spolupracovat s láskou, probudíte zase další a další spáče.

 

Vůbec nepolevujte, protože se ještě mnoho může změnit. Stále hledejte a zkoušejte, jak se přiblížit k lidem a oslovit je účinně. I my to stále děláme, protože je to náš úkol lidem na Zemi pomáhat za všech okolností. Každý dobrý čin, který pohne lidi nebo aspoň část lidí ke konání dobra je velmi důležitý pro tyto poslední dny.

 

Dejte si každý sám otázku. Co se stane, jaká bude následovat změna, když začnou spolupracovat duchovní bratři a sestry Sil světla planety Země v jednotě lásky ?

 

Jak se změní život na vaší planetě Zemi ?

 

Toto je milá Helenko moc důležité, je to nedůležitější, proto tady jste. Máte k tomu dary od Stvořitele našeho milovaného. My vás máme všechny ,moc rádi, posíláme vám proudy lásky a budeme vám hodně pomáhat.

 

S láskou bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

Děkuji ti Sol-tecu, i já vám všem posílám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

 

1069.  Jemné upozornění novinářům (263).   (Ivo A. Benda)    21.6.2000.   8:00-8:16 hodin.

                                                                                Místo: Česká Lípa.

 

MILÍ NOVINÁŘI,

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSTE DOSUD ZADRHLÍ K ZVEŘEJNĚNÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ A UDÁLOSTÍ PRO LIDSTVO  TÉTO PLANETY ZEMĚ, POSÍLÁM VÁM NĚCO, CO VÁM SNAD POMŮŽE K ROZPOMENUTÍ SE, CO JSTE ZAČ A JAKÁ JE VAŠE PRÁCE. K TOMU ALE JE TŘEBA, ABY JSTE SE NENECHALI OVLÁDAT JEŠTÍRKY, K TOMU ALE ZASE JE TŘEBA VYŠŠÍCH VIBRACÍ, NEŽ TĚCH, KTERÉ SI SAMI UDRŽUJETE NEVHODNOSTÍ ZPŮSOBU VAŠEHO ŽIVOTA.

 

                                                        TAKŽE !!!

 

                                     TVRDÍ SE, ŽE JE SVOBODA INFORMACÍ.

 

                                                         JAKÁ  ?

 

                                        JAK MAJÍ PRACOVAT NOVINÁŘI ?

 

-------------------------------------------------------------

REDAKCE MAJÍ POVINNOST PUBLIKOVAT I NÁZORY, S NIMIŽ NE VŽDY SOUHLASÍ. SVOBODA PROJEVU, ZEJMÉNA SVOBODA TISKU, JE ZARUČENA ÚSTAVOU ČR, MEZINÁRODNÍM PAKTEM O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH PUBLIKOVANÉ VE VYHLÁŠCE MZV Č. 120/196 SB. A LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VYHLÁŠENOU POD Č. 23/1991 SB.  SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE JSOU ZÁKONEM ZARUČENY. KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÉ NÁZORY SLOVEM, PÍSMEM, TISKEM, OBRAZEM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, JAKOŽ I SVOBODNĚ VYHLEDÁVAT, PŘIJÍMAT I ROZŠIŘOVAT IDEJE A INFORMACE. CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ.

-------------------------------------------------------------

 

PŘIKLÁDÁM VÁM ZDROJE, KTERÉ VÁM NAPOMOHOU VE SPRÁVNÉM SMĚRU. POKUD POCHOPÍTE NUTNOST INFORMOVÁNÍ LIDÍ, PAK JSTE POKROČILI KUPŘEDU. POKUD NIKOLI, STÁLE JEN PŘEŠLAPUJETE JAKO OVCE, KTERÉ OVLÁDÁ PASÁK.  PROBUĎTE SE  !!!

 

 

         S LÁSKOU V SRDCI VÁM TOTO JEMNÉ UPOZORNĚNÍ POSÍLÁ   IVO  A.  BENDA.

 

 

PS:  TOTO JEMNÉ UPOZORNĚNÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO - V RÁMCI SVOBODY INFORMACÍ.

 

 

V příloze jsou přiloženy leták s nabídkou prezidentům k setkání s Vesmírnými lidmi, portrét Aštara Šerana a inzeráty people.gif a people_e.gif.

 

Tato zpráva byla odeslána e-mailem těmto redakcím:

 

AMOK – cugurke@post.cz

ČESKÝ ROZHLAS PRAHA – webmint@pro.cz

ČTK PRAHA – ctk@mail.ctk.cz

DENNÍK SME – redakcia@sme.sk , fulmek@sme.sk

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY – hn@economia.cz kariera@hn.economia.cz

LIDOVÉ NOVINY – dopisy@lidovky.cz

MĚLNICKÝ DENÍK – denik.melnicka@iol.cz

MF DNES – mfdnes@mafra.cz

MLADÝ SVĚT – mlady@svet.anet.cz

NÁRODNÁ OBRODA – redakcia@narodnaobroda.sk

NEDĚLNÍ NOVINY – halada@ringier.cz skoloudova@ringier.cz

NOVÝ DEŇ – redakcia@denniknovyden.sk

PLZEŇSKÝ DENÍK – redakce@vltava-zapad.vlp.cz

PRÁCA – redakcia@praca.sk , marketing@praca.sk

PRAVDA – pravda@pravda.sk

PRÁVO – redakce@pravo.cz

RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA – rse@cro.cz , rse@rozhlas.cz

SPIRIT – spirit@unl.pvtnet.cz

ŠPÍGL – spigl@volny.cz

TÝDEN – tyden@tyden.cz

VEČERNÍK PRAHA – redakce@vecernik-praha.cz

ZEMSKÉ NOVINY – znredakce@sitzn.cz

TRIALITY REPORT – KATOLICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – triality@iol.cz

 

Na vědomí byly zaslány:

 

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAV HAVEL – president@hrad.cz

UHL PETR – uhl.petr@vlada.cz

CIBULKA PETR – petr@cibulka.cz , noviny@cibulka.cz

 

 

1070.  Setkání Sil světla.                 (Přijala Helena K.)        24.6.2000.      10:30-11:00 hodin.

                                                                                   Místo: Doksy - Máchovo jezero.

Ptá se Helenka.

 

„Milá Helenko, jsem tu já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Milý Aštare, prosím tě, mám předat poselství pro toto setkání ?

 

„Helenko, mohu a moc rád. Všichni Vesmírní přátelé se radujeme z toho, jak se na planetě Zemi začínáte probouzet a spojovat v lásce. Posíláme vám proudy lásky, abyste vytvořili duchovní pouto a pomáhali tak všem lidem planety Země. To, co si zde vytvoříte dneska, taková bude celá vaše budoucnost a také budoucnost planety Země i Vesmíru. Poznáte, jak silná a zázračná je pravá láska, která vychází ze srdce. Vysílejte stále lásku, tím ovlivníte velké okolí lidí, a oni to pocítí také. Vaše setkání tady je velmi důležité pro vaši i naši budoucnost, je to naše společná práce a služba pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Milujeme vás a posíláme lásku, bratr Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji Aštare za posilující slova, s láskou sestra Helena z České Lípy.

 

 

1071.  Sdělení (264).                   (Přijal Ivo A. Benda)        23.6.2000.      19:24-19:47 hodin.

                                                                                Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, nyní jste si prožili vlnu veder, která dnešním dnem skončila. Planeta Země se brání ničení vámi, lidmi, a tak toto lidé museli zakusit, každý v té míře, jak se na tomto podílí. Tito vaši meteorologové jedním dechem oznamují rekordní teploty (a to i za celou dobu měření), a současně říkají – to je normální. Zde máte jasný příklad ovládání Silami temna, aby lidi obelhali. Na tomto se mají lidé poučit, aby věděli, čemu mají věřit a čemu ne.

 

Dále ti chci sdělit, že také pan prezident Rudolf Schuster nyní prožívá stejný duchovní impuls (který si vybral), jako před dvěma roky pan Václav Havel. Jsou to příležitosti k obratu a pochopení. Záleží jen na nich, co si z toho vezmou. My jsme stále připraveni na toto osobní setkání s nimi, a věříme, že se tito lidé správně rozhodnou.

 

Nyní probíhá další fáze tohoto vývoje, v tomto období se dále zvyšuje hladina vědomí – vibrace u těch lidí, kteří se již dříve na toto připravili. Ano, nyní bude vrcholit toto třídění duší, i když většina je již prakticky zařazena tam, kam se směrovala v tomto a v předchozích životech. Proto nyní vrcholí toto období a jsme rádi, že se stále více lidí zařazuje do skupiny, která postoupí do 5. dimenze a případně výše.

 

Ano, těším se na setkání v Malých Svatoňovicích, kde přijdou opět krásní lidé, a kde budou moci blíže se seznámit s našimi informacemi. Posílám ti proudy lásky milý Ivo a těším se na setkání. Toto sdělení to s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a přeji ti vše dobré. Ano, máš nyní další zajímavé setkání před sebou, ano, uvidíš, jaký bude průběh, my se moc těšíme a budeme rádi, když se další lidé seznámí s našimi informacemi. Takto tedy máš vše pod kontrolou, uvidíme, jak se rozhodnou tito dva prezidenti, a máš stále možnost jim pomáhat v tomto rozhodnutí. Zdraví tě také Pleja a Semjase, a takto budeš moci se s námi brzy setkat.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Také já tě srdečně zdravím a posílám lásku. Jsem rád, že máš takovou radost z této krásné práce pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, nyní máš další setkání před sebou, na které se velice těšíš, a máš opět velkou touhu předat lidem informace, které je posunou na vyšší úroveň bytí.

 

Ano, dále máš chuť šířit informace – i internetem – e-mailem, toto mělo jak u novinářů, tak u té další skupiny lidí velký dopad, většina se nyní již aktivně seznamuje s našimi informacemi, a tak uvidíš, co se bude dále dít. Mám z toho velkou radost a těším se na další vývoj zde, na planetě Zemi.

 

Zdraví tě také milý Ivo členové Vysoké rady v Petale, a přejí ti vše nejlepší při této práci světelné pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám přátelé vesmírní za hezké sdělení, s láskou Ivo.

 

 

1072.  Rozhovor s Elisou.                   (Přijal Ladislav S.)       14.5.2000.     11:15-11:26 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

Prosím Stvoriteľa o spojenie s vesmírnymi priateľmi.

 

„Ja, tebou pomenovaná krásna Eliza, sa pripájam,

lebo tvoj pohľad na mňa sa nedá nevšimnúť,

lebo i ja ti  pomáham

a pod nohy ti schody lásky ukladám.

 

Hlavne sa ty neboj. Veď ja som tiež

len na tvoje otvorenie 4. čakry čakala,

aby si môj hlas mohol počuť

a teraz si nelám hlavu nad evakuáciou,

ale nad tvojou vinou.

 

Tvoja vina bola odpustená,

lebo aj ty si odpustil.

A tak ďalej pracuj,

aby si nás neopustil.

S láskou Eliza.“

 

 

1073.  Rozhovor v básni s Plejou.           (Přijal Ladislav S.)       15.5.2000.     5:30-5:46 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Som tu s tebou, rytierik.

Toto meno je mi smiešne,

ale tvoje srdce je krásne, nežné.

I ty sa tu s nami snažíš spojiť

a mi s láskou tiež to chceme.

 

Ale nepoľav mi ani trochu,

lebo to potom pichá v boku.

Len ty ver, že tu s tebou stále sme,

a k tvojim pokrokom s láskou sa vzhliadame.“

 

Ja som veľmi rád, že práve s tebou sa môžem kontaktovať, a posielam vám prúdy lásky z môjho srdiečka. (Kontaktnou bytosťou bola Pleja.)

 

 

1074.  Sdělení.                                    (Přijal Ladislav S.)     16.5.2000.     15:28-15:45 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Zdravím ťa rytier, len ostaň tak. Nestrachuj sa, láska je s tebou, a tvoje odblokovania ďalej pokračujú. I my sa snažíme o tvoje odblokovanie, aby si dospel ku svojmu cieľu, cieľu, ktorý si si ty sám predurčil, a ním je láska, či už ku Stvoriteľovi, ktorou teraz horíš, alebo ku Vierke, a všetkým ostatným tvorom, ku čomu si dospel v krátku dobu. Čím sme len potešení. S láskou ostávame s tebou a lásku ti vysielame. Iď len cestou, aby sa tvoje vnútro posilnilo a pri láske ukotvilo.

S láskou ostávam Aštar.“

 

„Ja Pleja sa pripájam k týmto slovám, keď už počítate s láskou, tak som tu i ja. Som s tebou i vďaka tebe a tvojej prosbe o pomoc. Tak to vidím, že sa o to snažíme všetci a tak ti lásku vysielame, ako i ty nám. Na ceste lásky i s tebou ostávame. Cítim v tebe bolesť a i strach, ktorý napĺňa celého ťa.“

 

„Ja Jamahama som rád, že si sa na mňa kontaktoval a pracujem na tebe, aby si sa nám udržal, náš rytier.“

„S láskou vesmírni priatelia.“

 

(„Vykroč rezko rytier, lebo cesta lásky je blízko a čaká ťa. Jamahama.“)

 

 

1075.  Sdělení.                                    (Přijal Ladislav S.)     19.5.2000.     11:25-11:38 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Ja Aštar Šeran sa s tebou spájam,

a s láskou na teba vzhliadam.

Veľké ty pokroky v túto dobu robíš

a len v nich zotrvaj.

 

Z láskou tu všetci okolo teba sme

a tiež ti pomáhame.

Netráp sa nad tou láskou,

veď tvoje slová tomu pravdou sú.

 

Len zotrvaj a i tvoj sen stretnúť sa s nami,

sa stane realitou.

I Roman už na sebe pracuje

a na naše stretnutie sa pripravuje.

 

Vy stojte pri ňom a on pri vás

a tak dokážete to, čo má byť.

S láskou sa stretávajte a pripravujte sa,

lebo naše stretnutie je blízko

a záleží len na vás, či sa stane.

 

Proste Stvoriteľa a vydržte v tejto ceste,

ceste lásky, aby i vy ste poznali to, čo má prísť.

Počúvajte slová Ivove

a ja vás budem viesť na tejto ceste.“

 

„I ja, Jamahama, ti s láskou

pripomínam tvoju silu,

ktorou si už toľko dokázal

a cez lásku i prijal.

 

Len na sebe krásne pracuj,

ako i mi na tebe pracujeme

a skry svoje trápenie,

ktoré láskou sa zmení.

 

Len ver, že všetko dobre dopadne

a s láskou krásny sen vzplanie.

 

Lásku ti posielame

a s láskou ostávame

Vesmírni priatelia.“

 

 

1076.  Sdělení.                                    (Přijal Ladislav S.)     22.5.2000.     20:50-21:04 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

 

„Ja, Aštar Šeran sa s tebou spájam a s láskou ti prúdy lásku zasielam. Teším sa na naše stretnutie. Máme vás všetkých radi a s láskou vzhliadame na vaše pokroky, ktoré u niekoho rastú a u niekoho poklesávajú. I my sa veľmi tešíme na naše stretnutie, ako i vy. Máš obavy z nášho stretnutia, a ja to na tebe vidím. Len sa nestrachuj, bojuj a ostaň s láskou, lebo láska ti otvorí oči poznania. Naše stretnutie je stále bližšie, a vy sa naň pripravujte svedomitejšie, lebo i ja vidím, že niektorí to beriete na ľahkú váhu, ako to i rytier zbadal.

S láskou Aštar.“

 

 

1077.  Sdělení.                                    (Přijal Ladislav S.)     16.6.2000.     20:40-20:53 hodin.

                                                                                Místo: Košice.

 

„Milý náš rytier,

 

Konečne si sa s nami spojil. Už sám dobre vieš v čom si robil chyby a v čom si vystúpil vyššie. Pýtaš sa na stretnutie a máš pochybnosti. Len preciťuj a rieš svoje problémy, drž sa pri pravde a ona ťa povedie. S láskou pracujte, podozrievanie vás neprivedie nikam. Riešte svoje problémy s láskou, bez pýchy a otvárajte cestu i iným. V láske tvorte svoje vzťahy a s láskou i v nich žite. Láska je tá cesta, ktorou máte ísť a lásku i ucítite. Sme tu a pomáhame vám a lásku vám stále vysielame. Vzhliadajte s láskou a mi tiež prídeme a budeme sa spolu radovať s tej kopy lásky a krásy. A teraz rytier preciťuj slová, ktoré počuješ. Rytier štiepi meč. Meč je tupý. Tas meč a on zaznie krásou, bojuj o česť a lásku si nakroj, aby ti jej bolo dosť, a mier ti priniesla tá krásna láska, ktorá ťa vo sne uniesla.

S láskou Aštar a vesmírni priatelia.“

 

 

1078.  Sdělení.                                          (Přijala Jarmila P.)                                   21.2.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Toto sdělení navazuje na sdělení 961 o posledních trumfech.

 

„Teď je to záležitost mnohých, později přijdou na řadu jednotlivci (tzv. trumfy) a malé skupinky.

 

Vysoké duchovní bytosti nepoužívají zájmeno „já“ – jsou mnohem hezčí slova. Zájmeno „já“ vztahuje k sobě. Ovšem ale „Já Jsem“ vyjadřuje existenci a je v pořádku.“

 

 

1079.  Rozmluva se Stvořitelem.                (Přijala Jarmila P.)                                  29.2.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, jak to, že rozhovor v knize „Hovory s Bohem“ je jiný ?

 

„Kdybych komunikoval se všemi, s každým z vás, vždycky rozhovor bude jiný, protože každý z vás je jiný, jedinečný.

 

Důležité je, že Mě poznáš ve slovech i činech atd., i Ježíše, a že poznáš slova Pravdy, i když jsou někdy skryta hluboko. Jen si vzpomeň, jak jsme začínali, už je to dávno, a přece je to včera. V listopadu 1966, tehdy jsi nevěděla, že jde o sdělení, a to přímo ode Mne a Ježíše, však jsi také prožila své, museli jsme tě na tvé poslání připravit. Zato jsi chápala, že to musíš sdělit lidem. Zvlášť v klíčové situaci, kdy ani státníci nevěděli, co mají dělat (k 1. srpnu 1968). Napsala jsi spoustu dopisů. Konečně bys toto sdělení mohla dát k uveřejnění mnoha lidem, a nejen českým.

 

Toto sdělení bude platit stále, dokud budou Čechy Čechami a Země Zemí.

 

Doslovný význam telepatického sdělení z listopadu 1966:

 

 

ČESKOSLOVENSKO (tehdy) NESMÍ NIKDY ZVEDNOUT ZBRANĚ K BOJI,

 

mezi sebou ani s jinými,

 

žijí zde lidé vysoce duševně i duchovně vyspělí,

 

kdyby ti bojovali -

 

NESL BY NÁSLEDKY CELÝ SVĚT.

 

 

Odpovídám na tvou nevyslovenou otázku: Sen o dítěti, které jsi vezla v kočárku, nesouvisel s tím předešlým o ženách s dvojbarevnýma očima (Strážkyně). Dítě – znamená nový obrozený život na Zemi, a ty ho budeš chránit.“

 

Bože Otče, v knize „Hovory s Bohem“ se zmiňuješ, že lidé jedí maso a tuky, a pak se diví, že mají nemoci, to znamená, že mám přestat úplně ? (Konečně to uslyším přímo od Tebe.)

 

„Přijde čas, kdy přestaneš jíst maso a přijde čas, kdy přestaneš jíst všechno, protože už to nebudeš potřebovat. Když máš na něj chuť, klidně si ho dej, vím, že není zabíjeno kvůli tobě. Stejně ho moc nesníš a nejíš často, ale spíš jen výjimečně. Nemocí se bát nemusíš, neboť správné myšlení vyloučí všechno, co do těla nepatří (i jiné škodliviny). Proto někteří onemocní, jiní ne.“

 

Bože Otče, prosím Tě, vadí maso jenom tělu nebo i duši ?

 

„Na to si můžeš odpovědět sama.“

 

Chtěla bych to slyšet od Tebe.

 

„Maso je hmota a duše není hmota. Jak může vadit hmota duši, když duše vede tvůj rozum a tvé tělo (u tebe ano), tudíž vibrace těla vyčistí duše a duch.“

 

To mi říkáš opravdu ty ?

 

„Ano, jsem to Já, Bůh všeho a všech, Stvořitel prvotní. Jsi Moje a Ježíšovo dílo. Jsme v každém z vás, ale ne každý s námi naváže kontakt.

 

 

1080. Rozmluva se Stvořitelem a Ježíšem.   (Přijala Jarmila P.)                                   1.3.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože prosím Tě, jak to bylo při mém otevřeném vědomí (několikrát) ?

 

„Ukázal Jsem se ti v mnoha podobách, splývala jsi se Mnou, a to dvěma částmi, duchem a myslí, ne však tělem (říkal jsem ti, že máš být ještě na Zemi).“

 

Ano, byl to ten nejkrásnější zážitek. Jsi ve všem. Jsi ve všem na Zemi, ve všem ve Vesmírech, Jsi Nejvyšší, Nejmocnější, nejčistší Duch. Jsi Láska, Jsi Světlo . . . . . . . . ........

 

„Výborně, zdá se, že učení tvého starého dědouška (pamatuješ, jak jsi mu říkala) se v tobě ujalo, když ti říkal: „Bůh je Duch . . . . . . .........“ “

 

Ano, jak bych mohla zapomenout, vzpomínka na něj bolí ještě dnes.

 

„Mohl bych ti dát otázku ?“

 

Jak by ne, vždyť ty stejně všechno víš.

 

„Koho máš raději, Mě nebo Ježíše ?  Mě zajímá, jestli se přiznáš.“

 

Mám Vás oba stejně ráda, i všechny ostatní. (Duchovní) LÁSKA SJEDNOCUJE.

 

„Ano, jsi mazaná.“

 

Jsem Tvoje dílo.

 

„Musím se smát. Před několika lety jsi měla raději Ježíše, není-li to pravda ?“

 

To má být výčitka ?

 

„Ne, kdo Mého syna (bratra) miluje, Mne miluje.“

 

Ano, je to pravda, vidím, že tě neoklamu (ani nechci). To Ježíš mě naučil milovat Tebe a tím i všechny. Ale neříkej, že jsem Tě neměla ráda, miluji Tě celý život.

 

„Ano, to je pravda, cítím tvoji lásku, zrovna tak i ty Moji.“

 

Mohlo to být také tím, že jsem si Tě nedovedla představit a Ježíše ano.“

 

„A teď dovedeš ?“

 

Nedovedu, ale miluji Tě nevýslovně.

 

„A Já tebe ještě víc, tak to má být.“

 

Děkuji Ti za všechno.

 

Ježíši, řekl jsi mi ve snu: „Neboj se, Já ti pomůžu.“ Je to pravda nebo to byl jenom sen ?  Zdravím tě a miluji a nejraději bych tě objímala.

 

„Ano, to byl sen i skutečnost, sama jsi se přesvědčila, že i dnes je živý (před 33 roky). Ty jsi však mou nabídku využila až v roce 1993, v době největší tvé zkoušky, kdy jsi dostala už nabídky dvě, ale zvolila jsi správně, to uznávám. Potíž byla v tom, že obojí byla pravda, šlo o to, které pravdě jsi blíž. Všichni žasli nad tím, jak sis promítla nejprve první pravdu až do konce (co se stane, když . . . ), a pak druhou. Měli jsme tady vážné obavy, že už nemáš v sobě pokoru.“

 

Ježíši, řekni, nevymýšlím si tato slova, opravdu mluvím (telepaticky) s tebou a Bohem Otcem Stvořitelem ?

 

Ježíš:

„Ano, to Jsme opravdu my. JežíšBůh Otec Stvořitel prvotní. Jsme s tebou stále a ptát se můžeš kdy chceš, vždycky ti odpovíme, případně, když je to nutné, sdělujeme ti sami, vždyť víš. Jsme v tobě, Jsme součástí, jsme v každém z vás, jenže málokdo nás slyší.“

 

Děkuji moc milovaný Ježíši.

 

 

1081.  Sdělení o největší změně.               (Přijala Jarmila P.)                                     6.3.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bůh Otec Stvořitel prvotní a Ježíš:

 

„Máš chuť chvíli naslouchat ?“

 

Ano.

 

„Tedy slyš: Přicházejí velké změny, ale ještě ne ty největší, kdo jak sel, tak bude sklízet, nemusíš se ničeho bát. Jsme s tebou pořád, i když spíš, jsme tvůj duchovní princip dohromady s tebou.

 

Ty největší změny přijdou v létě a na podzim. V podstatě jsi dobře pochopila, jak se uskuteční – to jest uvědomí si každý v sobě, jako se to stalo tobě (kdysi i nyní) i jiným, ale kdy přijde tato doba – to záleží na lidech (individuálně – pozn. zpracovatele). Bude to ta největší a nejúžasnější změna v dějinách lidstva.“

 

Děkuji moji nejmilejší.

 

 

1082.  Sdělení od Ježíše.                            (Přijala Jarmila P.)                                    8.3.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Miluji a zdravím tě, Ježíši.

 

Vím, že ty Jsi a já Jsem i ostatní jsou, že my Jsme součástí Jednoho Nejvyššího Boha Otce Stvořitele prvotního.

 

Ježíš:

„Výborně – chápeš-li toto opravdu, můžeme přejít k tvému Poslání (Úkolu), souhlasíš ? Bude ještě následovat pár zkoušek, ty je zvládneš. Když něco nebudeš vědět nebo budeš na pochybách, tak se ptej, rád odpovím a Bůh Otec Stvořitel nás všech prvotní také.“

 

Ano, souhlasím.

 

 

1083.  Rozhovor o mém hlavním úkolu.     (Přijala Jarmila P.)                                  27.4.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, obávám se tak trochu svého hlavního úkolu. Bojím se, že ho nesplním nebo ne docela, zvlášť, když ho neznám.

 

„Ano, bez všech pochyb, které pořád máš, komunikuješ se Mnou, Stvořitelem prvotním. Hlavních úkolů máš více, nemáš se čeho bát, včas se všechno dovíš, kdybys všechno věděla, nebála by ses, ale zároveň platí (jak správně říkáš), že všechno vědět není zdrávo (sama ses přesvědčila). Jedním tvým hlavním úkolem je žít a prožít svůj život na Zemi, což jistě plníš, a proto neměj žádný strach (víš kam vede), jsem stále s tebou, i Ježíš, a kdykoliv tvé myšlenky zalétnou k nám, můžeš se ptát na co chceš.“

 

A proč to někdy nejde ?

 

„Ano, správná otázka, no, u tebe by to mohlo jít vždycky, ale někdy jsi zaměřená na hmotu, správně řečeno na práci, hodně ji prožíváš, toto však není na závadu. Když chceš mít čistý příjem, měla bys oprostit své myšlení od všeho hmotného a soustředit se na toho, s kým chceš mluvit, případně mě požádat o spojení. Vždyť víš, kdykoliv toto uděláš, jde komunikace skvěle, ba přímo výborně.“

 

A co mi řekneš k té dnešní mlze ?

 

„Neboj se, vždyť jsem s tebou, nenechávám své děti trpět – to víš, něco přijde, něco vždycky přišlo, opravdu to chceš vědět dopředu ?“

 

Ne. A co děti ?

 

„Děti jsou květy Světla. Když přijdou na Zem, chtějí také poznat druhou stranu, vždyť víš, že na Zemi je všechno dvoupólové (př. dobro - zlo, den - noc, studené - horké, láska - nenávist atd.).“

 

Bože Otče a Ježíši, povězte mi prosím vás, jak to bylo s tím snem o vás před léty. Zdálo se mi, že jsme byli někde na půdě nebo vyvýšeném místě. Vnímala jsem vaši přítomnost i svoji, ale vás jsem neviděla. Přistoupil jsi Bože OtčeJežíši a ptal jsi se ho: „Co myslíš ?“ Ježíš naznačil, že neví a usmál se, ten úsměv jsem viděla i ve snu. Co znamenal tento sen ?

 

„Ano, odpovídám já, Ježíš: Bůh Otec Stvořitel prvotní se opravdu ptal na tebe, jak to s tebou vypadá. Byla jsi tehdy na rozcestí a pořád jsi nevěděla, kam se zařadit. Tento sen se promítl do tvé mysli, a to tak, že si ho stále pamatuješ, i když už uběhla řada let, tedy měl ti pomoci, což se také stalo, ale spoustě lidí, všem, co o pomoc stojí.“

 

Moc vám děkuji.

 

 

1084.  Rozhovor se Stvořitelem.               (Přijala Jarmila P.)                                    28.4.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, říkal jsi, že budu mít, oč tebe i Ježíše požádám (poprosím), to mi opravdu splníš všechno ?

 

„Znám tvé myšlenky, není v nich zloba ani závislost na hmotě, nepřeješ si nic jenom pro sebe, ale pro ostatní. Stále říkáš: „Bože Otče, uzdravíš toho nebo toho, prosím tě, pomoz jim.“ Přeješ si mír, zdraví, život v dostatku pro všechny a spokojenost také pro všechny. Jak nádherné myšlenky, kdyby tak myslelo více lidí, byl by už dávno na Zemi ráj. Myslím, že by se ti toto splnit mohlo, zatím jen v tvém blízkém okolí, tam to funguje už dlouho díky tvé energii, kterou vyzařuješ, postupně se bude okolí rozšiřovat.

 

Když se však podíváš na Zemi, vidíš, co je v lidech zla a toto zlo se musí nejprve poznat, rozpomenout a obrátit ke Mně.“

 

Bože Otče, i v mém okolí a rodině jsou také problémy, a ne vždycky se mi je podaří vyřešit tak, jak bych chtěla. Jak mám postupovat, abych to zlepšila ?

 

„Řešit problémy je lidské, proto tady jste, abyste se je naučili rozpoznávat a uvádět do rovnováhy.“

 

Co to znamená ?

 

„Problém, který odstraníš, není již více problémem, asi chceš příklad. Tak ti ho vysvětlím na tobě. Tvůj manžel přijde z práce domů naštvaný (naštvali ho lidé), když budeš také rozzlobená a odsekneš mu nebo na něho spustíš, že zase něco nefunguje, tak mu moc nepomůžeš, ani sobě. Když však přijdeš k němu, pohladíš ho a řekneš mu (tak jak ty to děláš) „tak už se nezlob ty můj miláčku, vždyť už jsi doma a tady budeš mít klid“, usměje se a vypovídá, co ho potkalo a máte pohodu jako v Ráji.“

 

Teď už rozumím, ono je to někdy těžké ovládat se, aby zlo (mrzutost) nepřicházelo.

 

„To máš pravdu, ty to většinou zvládáš.“

 

Děkuji Ti za všechno, i tobě, Ježíši.

 

 

1085.  Sdělení od Stvořitele.                      (Přijala Jarmila P.)                                    4.5.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

„Kdo má radost a s radostí žije, ten nehodnotí (nepomlouvá), je nezranitelný a nemá žádné potíže.“

 

Bože Otče, chtěla bych, aby můj manžel konečně prohlédl a našel také svou duchovní cestu a chápal a uznával Tebe a duchovní svět. Stane se to někdy ?

 

„Ano, šokem. Bude to více událostí, ne jenom jedna.“

 

 

1086.  Sdělení od Stvořitele.                      (Přijal Jarmila P.)                                      5.5.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

„Vezmi si Moji Božskou energii, energie z jídla už ti nestačí, proto pořád jíš a čím víc jíš, tím máš větší hlad. Jídlo je také jenom energie a všechna hmota je energie, i lidské tělo je energie. Duchovní práce stojí mnoho energie, víc, než fyzická, a proto na to nezapomínej, nebo budeš pořád nemocná – to je u tebe z nedostatku Božské energie – hodně jí spotřebuješ, už je tak vysoká, že se nedá změřit a pořád se zvyšuje. Brzy budeš připravena na své Poslání a všechny tvé potíže zmizí a budeš konečně moci pomáhat ostatním (což stejně děláš), ale pak to bude ve velkém.“

 

Bože Otče děkuji, jsem nesmírně šťastna.

 

„Neděkuj, to ještě není všechno.“

 

?  Jedem dál ?  Nebo co se děje ?

 

„Teď už ne, ale sdělení budou pokračovat.“

 

Stejně ti děkuji i Ježíšovi a všem bytostem Světla a moc vás všechny miluji.

 

 

1087.  Výklad snu o dvou psech od Stvořitele.  (Přijala Jarmila P.)                            19.5.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, prosím Tě, jaký měl význam sen o dvou velikých psech ?

 

„Tuhle otázku jsem čekal.“

 

Vždyť ty stejně všechno víš dopředu.

 

„Ano, vždyť jsi Moje součást, všichni jste Mojí součástí, ty také o sobě víš všechno, nebo téměř všechno.

 

Tak tedy psi – to je symbol věrnosti, promítají se do tvého života, tudíž máš dvě věrné duše. Budou ti pořád věrní a budou tě chránit. Ano, správně jsi uhodla, že je to tvůj manžel, který tě také věrně miluje a druhým je jeden z tvých synů, ten, co není ovládaný. Neřeknu ti zatím, který to je.“

 

Jak to Bože Otče jen jeden ?  Vždyť mám tři.

 

„Ano, po čase se přidají, ale teď to ještě neví. Nebuď netrpělivá a nechtěj vědět všechno hned, dobře víš, že to není zrovna dobré.

 

Všechny nemoci jsou z nedostatku energie, infekční nemoci jsou zase z nedostatku imunity a psychické z nedostatku psychické energie. Prošla jsi tím, takže už chápeš ?“

 

Ano. Děkuji Ti za všechno.

 

 

1088.  O čtení myšlenek od Stvořitele.             (Přijala Jarmila P.)                            29.5.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, myslela jsem, že po mém prvním otevření vědomí čte mé myšlenky každý, později jsem se přesvědčila o opaku, to znamená, že je nečetl nikdo. Jak to, že po devadesátém roce mi je přes televizi jeden kouzelník přečetl ?  Ještě tu noc se mi o něm zdálo, řekl mi ještě jiné věci, např. to, že nemůže lidi uzdravovat, na to prý nemá, tak je aspoň baví. (Otázka 27.5.2000.)

 

„Kouzelníci se učí číst myšlenky a ty jsi mu dovolila, aby ti je četl. Není těžké vyčíst nesouhlas. Když nechceš, aby ti někdo přečetl myšlenky, nemáš to dovolit.“

 

 

1089.  Proč mi nezůstalo vědomí otevřené.    (Přijala Jarmila P.)                                7.6.2000.

                                                                                Místo: Strakonicko.

 

Bože Otče, mohu se Tě zeptat, proč mi nezůstalo vědomí otevřené ?

 

„Sama jsi říkala, že se tu s otevřeným vědomím žít nedá a přála jsi si (ale ne hned), aby se zavřelo. Musela bys žít někde o samotě, daleko od lidí, a to není tvé poslání. Tvým posláním je žít mezi lidmi a pomáhat jim, třeba jen slovem, i činy, ale hlavně duchovně.“

 

A otevře se někdy ?

 

„Už si to přeješ ?“

 

To záleží na tobě, nemohu přece vědět, kdy jsem připravena.

 

„Ano, otevře a mělo by už zůstat otevřené, k tomu ale potřebuješ klid. Asi bych s tím ještě počkal, co myslíš ?“

 

Jak si přeješ ty, Bože Otče.

 

Říkal jsi minule, že mi chceš sdělit něco důležitého a také, že budu na každého víc vidět.

 

„Ano, přichází ono těžké pro lidi období. Dávej pozor, budeš muset pomáhat lidem častěji a více. Stáváš se tím sloupem, neboj se, jsem s tebou, i Ježíš, když nebudeš něco vědět, nebo budeš na pochybách, tak se ptej přímo Mě i Ježíše, všechno ti řekneme, budeme nyní mluvit, i když se nebudeš ptát, a proto bys měla býti stále naladěná, abys slyšela a mohla se tím řídit, budeš řešit i složité případy, tak proto tě takto povedeme, když si to budeš přát a ty si to přeješ, že ?“

 

Ano a děkuji Ti i tobě Ježíši, moji nejmilejší.

 

„Mohli bychom pokračovat, dokud bude klid, chceš ?“

 

Ano, jistě, akorát nevím, co mám psát a chtěla jsem se zeptat. Stane se něco v našich rodinách ?  Nebo ne ?

 

„To my ti řekneme, buď bez obav. Už zase chceš, abych věštil ?“

 

To ne, Bože Otče, vždyť jsi říkal, že budu muset pomáhat častěji a více a tím mě to napadlo.

 

„Ale ne, uklidním tě, ještě ne. Tím jsem myslel hlavně duchovní pomoc, protože je zatím málo lidí, kteří toto zvládají a ty víš, že je to náročné.“

 

Moc děkuji Tobě i Ježíšovi. A moc vás miluji a přihlaste se tedy, až bude třeba.

 

Bůh Otec a Ježíš„Ano, přihlásíme.“

 

 

1090.  Pravý význam sexuální energie.      (Přijala Drahomíra K.)                                3.5.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, mohu s Tebou dnes hovořit ?

 

„Jistě dcero, Jsem stále s tebou.“

 

Můžeš mi prosím objasnit pravý význam sexuální energie

 

„Piš si dítě. Sexuální energie je božským darem lidstvu. Je to základní životní energie. Informace, které jsi načerpala v knize B Marciniakové – „Učení Plejáďanů, Země, klíče k živé knihovně“, jsou platné (což neplatí o všech v knize).

 

Láska spojená se sexuálním konáním je životodárná síla – která bezprostředně tvoří novou pozitivní realitu. Je to regenerační vlnění, které harmonizuje, omlazuje, oslavuje stvoření. Jde o mimořádný klíč k branám do jiných dimenzí – časoprostorů. Vibrace se zušlechťují, zjemňují, vědomí se napojuje na centrální energetický proud – zlatou žílu Vesmíru, Galaxie, Kosmu, Stvoření. Každý takto duchovně i fyzicky se milující pár nejenom spojuje své energie (splývání v jeden proud), ale dle duchovní vyspělosti prosvětluje své okolí, planetu, Vesmír informacemi o podstatě tvoření a Stvoření.

 

Milování (sex) bez lásky je degenerující záležitostí, která má za cíl pouze uspokojit tělo; Duch chaoticky těká (bloudí) a zpravidla zlatou žílu (ústřední energetickou tvůrčí (dálnici“) mine. Naopak se sdružuje s energiemi stejně zaměřenými, takže vzniká takto těkavý oblak „rozervaných cárů“ energie, který se podobá „hamižnému“ přijímání potravy bez lásky – pouze k posílení egoistických potřeb (pudů – cíl: Přežít nebo spíše převegetovat s uspokojením materiálních potřeb, nasytit tělo a zaclonit sluch a mysl).

 

Láska ve všech podobách – skutečná vědomá duchovní láska, cituplný vztah ke všemu a ke všem, je letenkou (vstupenkou) do vyšších sfér. Milovat znamená TVOŘIT, OTEVÍRAT ZAPOMENUTÉ HLUBINY (VÝŠINY) PODSTATY VŠEHO A VŠECH, PŘEKONÁVAT BARIÉRY ODDĚLENOSTI PROSTORU, ČASU. Milovat znamená pochopit podstatu tvorby. Milovat s dětskou opravdovostí kámen, květinu, Zemi, Slunce, vodu, sebe, Stvořitele, bližního, mravence, myšlenku, strom, světlo i tmu, to vyžaduje v této chvíli váš Otec, Matka, Dcera, Syn, Stvořitel. Učte se být ve všem jednání a konání, v každém životním projevu stejně odvážní, jemní, pravdiví, citliví, láskyplní, jako při nejkrásnějším milostném aktu, který si jen umíte představit – přeneste tuto představu do všech vědomých činností dne a uvidíte, co se stane. Doslova přes noc můžete ozdravit realitu planety Země, Stvoření i svoji. Jen málo z vás dosahuje mistrovství umění milovat a být milován. Jen málo z vás se nebojí být naze zranitelný – prostě pravdivý sám před sebou, natož před ostatním světem. Sehni se ke květině, hovoř s ní a uč se. Má pro tebe tolik informací, kolik jich jen uneseš. Pozoruj hmyz, ptáky, delfíny – poslouchej a uč se. Jíš-li med, mysli na včely, rostliny, Slunce, Zemi – uč se. Uč se o vodě, ohni, vzduchu – uč se. Dívej se, chutnej, hmatej, čichej, slyš a VYCIŤUJ INTUICÍ. Užívej všeho a všech k nasávání informací. Sestup ze svého domnělého předestatu a uč se vědomě od dětí a veškerého Stvoření. Miluj se jako součást všeho a všech, miluj všechny a všechno jako součást sebe sama.

 

V LÁSCE SJEDNOCUJ – KONČÍ ÉRA ODDĚLOVÁNÍ (majetků, druhů, energií, profesí, živlů, národů a vlád, jedinců a pohlaví ...). VŠECHNO A VŠICHNI VZNIKLI Z LÁSKY, JSOU LÁSKY HODNI A MAJÍ PRÁVO LÁSKU V LÁSCE ŽÍT, rozhodnou-li se vědomě BÝT SVOU PODSTATOU.

 

Správnou (pravou) volbu všemu a všem přeje Stvořitel.“

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli – OTČE, MATKO, SYNU, DCERO. Děkuji Ti za Tvou bezbřehou lásku !  Děkuji Ti za dnešní poučení. Děkuji,. Posílám proudy lásky celému Stvoření.      Drahomíra.

 

Být v lásce láskou !

Být v radosti radostí !

Být ve větru větrem !

Být !

 

 

1091.  Uvolnění, radost a láska.           (Přijala Drahomíra K.)                                     9.6.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Otče – Matko, milovaný Stvořiteli, můžeš mi poradit, jak docílit uvolnění, radosti a lásky v každé situaci ?

 

„Piš si dcero. Radost a láska jsou energie podobného druhu. Miluješ se ráda ?  Odpověz.“

 

Ano, miluji se ráda.

 

„Máš radost z milování a těšíš se z něj. A o tom to celé je. Těšit se z jakékoli činnosti, situace, dění stejně, jako z milování. Radovat se znamená oddat se se zájmem a cele momentálnímu prožitku. Radovat se z člověka, který nám momentálně nadává, vyčítá, vyhrožuje – proč ne ?  Nic jiného neumí v této chvíli prožít a použít, dává ze sebe přesto to nejlepší, co dokáže. Vyslechni ho s klidem, úsměvem a láskou – raduj se z prožitku předávání, transformace jedné energie v druhou. Je úžasné, když dokážeš neznásobit negativitu, naopak ji přetavit v pozitivní energii a jako takovou láskyplně odrazit zpět k tomu, kdo ji nejvíce potřebuje. Není radostná tato možnost ?  Svým životním postojem učíš, co je to žít světlo, dávat lásku a radost sobě i druhým. Raduj se ze všeho a ze všech. V první řadě se ale nauč radovat ze sebe, že dokážeš zářit, ať se děje cokoli. Jsi na dobré cestě, jdeš správným směrem, uč se, uč jiné a prožívej plně, s láskou a radostí každý okamžik života. Nenech se ničím zastrašit, nechť je tvůj postoj pevný na věky věků, ti přeje tvůj StvořitelOtec, Matka, Dcera i Syn i Duch Svatý. Amen.“

 

Děkuji ti milovaný Stvořiteli, děkuji !  Radovat se znamená koncentrovat se plně v radostném postoji k veškerému dění. Pochopila jsem správně ?

 

„Naprosto, beze zbytku.“

 

Ještě jednou děkuji za tvoje sdělení a posílám s radostí náruč lásky tobě i celému tvému Stvoření !

Drahomíra.

 

 

1092.  Elixír mládí.                         (Přijala Drahomíra K.)                                           1.7.2000.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, mohu s Tebou hovořit ?

 

„Ano. Čeho se naše dnešní „debata“ bude týkat ?“

 

Ráda poznám pravý význam RADOSTI, SMÍCHU, HUMORU a ÚSMĚVU ve vztahu k sobě samé(mu), interpersonálnímu a k dalším bytostem (duším) Stvoření. Můžeš mě prosím tě poučit ?

 

„Jistě, dcero, piš si následující sdělení:

 

Lidé prožívají vše, co zasévají. Zasévají-li trpkost, hořkost, smutek, nelibost, zlobu – sklízejí plody téhož v znásobené míře. Chce-li někdo svítit, hřát – měl by znát nástroje, kterými toho lze docílit.

 

ÚSMĚV je duševní pohlazení jak pro vysílajícího, tak pro příjemce. Je to první paprsek – posel lásky a radosti, zacílený na objekt pozornosti. Je to kaskáda (vodopád) uvolněné energie, kterou s láskou, něhou, porozuměním, nadšením a neskrývaným veselím obdarováváme nejen osobu(y), s kterými dlíme a sami sebe, ale toto vlnění, energie, informace obohacuje celé Stvoření.

 

Je rovno slunečnímu světlu = ŽIVOTODÁRNÁ FONTÁNA povznášející, objímající a prostupující tmu. Zvyšuje vibrace, je doslova ELIXÍREM MLÁDÍ – prodlužuje život zvýšeným přísunem kyslíku počínaje, ... .  Vše v okolí rezonuje radostí a spouští symfonii radosti hranou nejenom na hlasivky. Samozřejmě – jde-li o smích srdečný, přející, osvobozující, láskyplný, všeobjímající, zvonečkový, pozitivní !  Tělo člověka zaznamenává jinou kvalitu chemického složení buněk u optimisticky laděné bytosti, než v opačném případě. Buňky – energie – se doslova omlazují a pročišťují. Upřímný, radostný, „čistý“ smích zkvalitňuje život ve všech jeho podobách a doslova PRODLUŽUJE proces žití.

 

HUMOR je velmi potřebné a delikátní umění. Má schopnost probouzet a produkovat (TVOŘIT, RODIT) smích (i úsměv), smích navozuje RADOST a naopak. Humor je velmi vážné umění – na jeho kvalitě, jemnosti, precizní čistotě závisí rozeznění určitých tónin v duších příjemců. Humorista nese jako vysílač plnou zodpovědnost za harmonickou či disharmonickou „hru orchestru“, kterou rozezvučí. Vibrace zvyšuje něha, lásky, laskavost, čistota, průzračnost. Jemně laděná zvonkohra zní poněkud odlišně od bušení do plechových hrnců. Podle volby partu se všichni zúčastnění stávají spoluhráči v orchestru vysoké kvality anebo „kutálky“ nejpodřadnějšího zrna. KAŽDÉ SLOVO má svoji přesnou vibrační hodnotu, KAŽDÝ ZVUK i TÓN. Všechno roste vzhůru ! Směrem dolů vše upadá a uvadá !  Volte proto podle svých nejhlubších přesvědčení i způsob humoru (s čím harmonujete), i toto je (tvoření) TVORBA.

 

Tu nejlepší volbu přeje všem svým milovaným dětem – VÁM – váš Stvořitel.“

 

Děkuji Ti milovaný Otče – Matko – Synu – Dcero za dnešní poučení. S LÁSKOU a ÚSMĚVEM  se loučí Drahomíra.

 

 

1093.  Situace s uspořádáním kontaktu.  (Přijala Helena K.)                                      3.6.2000.

                                                                                   Místo: Doksy - Máchovo jezero.

 

„Tady je Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Milý Ortone, jak postupuje situace s p. Kocábem a p. Havlem, jak se připravují ke kontaktu s vámi, vesmírnými lidmi a také p. Schuster, prezident Slovenské republiky ?

 

„Helenko, vše je v plném proudu a rozpuku, posílejte jim lásku a meditace, aby se co nejdříve rozhodli správně. Vím, že máte upřímnou touhu, aby to bylo co nejdříve, i my se těšíme. S takovou nabídkou se ještě nesetkali, a proto jim to doslova vyrazilo dech. Jsou to důležité úkoly, které si vybrali p. Kocáb, p. Havel, p. Schuster. Stále nad tím přemýšlejí, oni by se rádi spojili, ale mají strach, co bude následovat, kdyby se s námi opravdu setkali. Mají ještě chvíli čas, aby se rozhodli, je to také důležité i pro vás, kontaktéry a všechny, kteří s vámi souhlasí. Každý může v této situaci pomoci svou meditací a láskou, která je mocná a pomáhá ve všech situacích.

 

Přeji vám hezké chvíle v přírodě a děkuji za spojení se mnou, s láskou bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1094.  Oslovení pana Miloše Zemana.    (Přijala Helena K.) 11.6.2000.      14:00-15:10 hodin.

                                                                                   Místo: Vlak Liberec – Česká Lípa.

 

„Helenko, hlásím se ti já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Milý Ortone, prosím tě, jak se na tom p. Miloš Zeman ve vztahu k vám, Vesmírným lidem a po duchovní stránce ?

 

„Milá Helenko, pan M. Zeman se skutečně o tyto věci zajímá a studuje o nás, Vesmírných lidech, různé informace a četl důkladně informace, které mu Ivo poslal, je to pro něho poučení.

 

Po duchovní stránce se posunul o malý stupínek výš, přijímá to tak opatrně.“

 

Ortone, prosím tě, bylo by vhodné ho požádat o kontakt s vámi ?

 

„Helenko, udělejte to. My se setkáme s každým, kdo bude mít o to aspoň trochu zájem a také proto něco udělá. Nemůžeme si vybírat, času máme málo.“

 

Děkuji ti Ortone, s láskou sestra Helena z planety Země.

 

„Já Helenko posílám také proudy lásky, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1095.  Příprava I. světového sympózia o lásce. (Přijala Helena K.)30.6.2000. 5:45-6:15 hodin.

                                                                                   Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, můžeme začít hovořit, jsem tady já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Milý Aštare, prosím tě, je vhodné vystavit nápis, který máme na balkoně na I. světovém sympóziu Sil světla v Praze tak, jak to cítí Ivo ?

 

„Helenko, ano, je to vhodné, Ivo to cítí správně, ať udělá výzdobu tak, jak to on cítí. Je to nové evangelium a budou tam duchovní osobnosti a ti to přijmou. Vím, jak to myslíš ty, a my tam budeme s vámi, všechno dopadne jak má. Helenko, ten nápis je světlo a láska, a tuto lásku a světlo duchovní bytosti přijmou, je to důležité. Ivo to myslí a cítí správně, přijďte tam hodinu předem celá vaše skupina, se kterou jste se setkali na Máchově jezeře a spojte se v meditaci a naplňte pravou čistou a upřímnou láskou sál, aby mohli všichni, co se budou účastnit, cítit tento silný vliv lásky. Sděluji  to pro ty z vás, kteří v tom ještě nemáte jasno a ostatní toto sami vyciťují a vědí, co mají dělat, nechte se vést srdcem, láskou, Duchem svatým. Budete dostávat více zkoušek, testů, protože to je velmi důležité setkání a úkol vás všech. Zkoušky a testy budete mít jak jednotlivci, tak celá skupina, proto je velmi důležité vyzařovat lásku, meditovat jednotlivě a za celou skupinu, abyste touto láskou prozářili ostatní duchovní bytosti, které to potřebují. Žijte lásku a výsledek bude zase láska. Dívejte se na každého jednotlivce jako na světelnou bytost, protože vy jste světelné bytosti a tím zamezíte vstupu nevhodných myšlenek a omylů. Stále mějte na mysli a na paměti lásku, lásku a zase jenom lásku. Znovu to opakuji, slovo láska obsahuje všechno to nejkrásnější a nejčistší.

 

Všichni vesmírní přátelé Sil světla vám posíláme proudy lásky a jsme vždy s vámi, za všechny s láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1096.  Příprava I. vlny evakuace – planeta Epicot.   (Přijala Jana Z., v kontaktu od r.1993.)

1.7.2000.   10:30-12:45 hodin.

                                                                                   Místo: Praha.

Technika automatického psaní v jazyce planety HOOVA – viz čb. obrázky na www.universe-people.cz, zde výklad v českém jazyce (znovu přijat).

 

Vážený Ivo, přijala jsem poselství od Vesmírných lidí, v němž mě naši bratři a sestry prosí, abych jej předala tobě ke zveřejnění, což s obrovským díky činím.

 

Ptaah:

 

„Poskytneme ti, hvězdné dítě Jano, sdělení, které předáš kontaktéru Ivo A. Bendovi na jeho přednášce v Kolíně.

 

Pozemšťané !  Je čas zvýšit svoje vibrace na takovou úroveň, abyste mohli přistoupit k životu fyzickému na překrásné mladé úrodné planetě Epicot, připravené pro evakuaci obyvatel vaší drahé planety Shan, matičky Země !  Prožijte ve svém srdci odpuštění, odpusťte sami sobě, všem, kdo vám v životě ublížili, poproste Stvořitele našeho, aby vám pomohl přistoupit k tomuto prožitku a učiníte tak první krok ke kontaktům s bytostmi Sil světla, vesmírnými bratry a sestrami, kteří vás pak povedou v dalším životě. Všechna vaše rozhodování řídí Stvořitel. Planeta Epicot je velmi mladá, překrásná planeta, obohacená bohatými přírodními zdroji čerpání pozitivní energie – voda, rostlinstvo, lesy, zvěř. Je tam vše potřebné pro vás, obyvatele matičky Země na bázi přírodního života na vyšší duchovní úrovni než dosahujete v této době na Zemi. Budete žít v překrásném přírodním prostředí v lásce a mírumilovnosti a pokud se necháte vést Vesmírnými lidmi, budete v kterýkoliv okamžik připraveni pro evakuaci. Prožívejte každý svůj den tak, jakoby byl posledním, abyste byli pohotoví !  Materiální hodnoty, které řídí váš život, nikdy nepřinesou vaší duši mír a vibrační úroveň, kterou musíte dosáhnout !  Opusťte svůj materiální svět a probuďte lásku ve svých srdcích a žijte podle vůle Stvořitele našeho !

 

Semjase:

 

„Lidé matičky Země – Shan !  V této době se probouzí ke Světlu jen v hlavním městě Praze Stvořiteli zaslíbené země Bohemia – Čechy 30 000 lidí, kteří jsou vedeni k tomuto probuzení Vesmírnými lidmi a našimi kontaktéry pozemšťany, kteří s námi spolupracují na PROGRAMU SVĚTLA A LÁSKY. Tito lidé Sil světla jsou vedeni Stvořitelem, pro kterého obětavě pracují dnem i nocí a jejich mise přináší skvělé výsledky. Materiální svět, pro který jste dosud obětovali své životy, nikomu z vás nepřináší spokojenost v duši, ani lásku, po které toužíte !  Proste o odpuštění sobě samým a ostatním a nechte své životy řídit Stvořitelem naším, budete tak spojeni s Vesmírnými lidmi Sil světla !  Milujeme vás, bratři a sestry !“

 

Aštar a Karné:

 

„Lidé, probuďte se ! Jsem velitelem Velké vesmírné flotily, zodpovědný za 4. sektor Vesmíru, 10 miliónů vesmírných lodí, připravených pro vaši evakuaci, NYNÍ STÁLE V POHOTOVOSTI VE KTERÉMKOLIV OKAMŽIKU PŘEVÉZT OBYVATELE SHAN – MATIČKY ZEMĚ, DO BEZPEČÍ. Pro vás jsme připravili mladou, krásnou a úrodnou planetu Epicot !  Moje velitelství je umístěno na vesmírné stanici Šáre a mám na starost část Vesmíru Bela, Quadra, 4. sektor, pocházím z vysoké duchovní společnosti v 5. dimenzi.

 

Lidé, přestaňte svým negativním jednáním ohrožovat Zemi

a další mírumilovné bytosti ve Vesmíru, které vám vždy pomáhali,

pomáhají a budou pomáhat.

Jsme vaši vesmírní bratři a sestry a milujeme vás !

 

Ve svém každodenním jednání probouzejte lásku k sobě samým, ke svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu kolem vás, abyste se mohli spojit s vyspělými planetami. Vystoupím v TV rád a je třeba, aby pro to ve stejný čas meditovalo mnoho lidí Sil světla, je nutné, aby se připojil každý s láskou v srdci, opakujte tyto meditace, aby se vytvořila vysoká vibrační úroveň, která ochrání i vesmírné bytosti Světla, pak budu moci vystoupit ve vaší televizi se svým poselstvím. Nepřestávejte meditovat každou neděli ve stejnou dobu ve 22:00 hodin, povedeme vás a budeme tyto meditace řídit.

 

Vaší planetě hrozí globální katastrofa, kterou musíte odvrátit

a za tímto účelem jsou v neustálé pohotovosti evakuační vesmírné flotily

a 1/15 až 1/5 pozemšťanů se bude podílet na utváření nové společnosti

v 5. dimenzi !

 

Lidé, vyzařujte lásku, buďte sami sebou

a nenechte se nikým a ničím ovládat !

 

 

Poznámka:

Toto sdělení je taktéž vhodné k šíření jako leták.

 

 

1097.  Varování před spuštěním jaderné elektrárny Temelín v ČR.       (Přijala Jana Z.)

7.7.2000.   12:00-12:36 hodin.

                                                                                   Místo: Praha.

Technika automatického psaní v jazyce planety HOOVA – viz čb. obrázky na www.universe-people.cz, zde výklad v českém jazyce (znovu přijat).

 

„Vzácná bytosti Světla, dítě Hvězd, mám pro tebe, Janičko a všechny bratry a sestry prosbu o společnou meditaci věnovanou protestu proti uvedení české jaderné elektrárny v Temelíně do provozu. Je to velmi důležité !“

 

Ivo !  plním tím vůli Stvořitele, Ivo, a předávám toto poselství vesmírných přátel pro uveřejnění a uskutečnění společných meditací. S díky, Světlo tě provázej, Jana.

 

 

„Pozemšťané,

 

mluví k vám ASHTAR SHERAN, velitel Velké vesmírné flotily vesmírné stanice Šáre.

 

Negativní vibrace Sil temna OVLÁDAJÍ VAŠI SPOLEČNOST, MÉDIA A VLÁDU. JEJICH PŮSOBENÍM DOŠLO K ROZHODNUTÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU. NEJSOU RESPOKTOVÁNY AKCE „DĚTÍ ZEMĚ“ A VŠECHNY SKUPINY (ŘÍZENÉ NÁMI Z VESMÍRU, BYTOSTMI SIL SVĚTLA, KTEŘÍ VÁS MILUJÍ A POMÁHAJÍ VÁM), KTERÉ PROTESTUJÍ V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ČISTÉ PŘÍRODY, PODLÉHAJÍ NESPRAVEDLIVÉMU ÚTLAKU. JE NUTNÉ JIM POMOCI !

 

VYZÝVÁM VŠECHNY PRACOVNÍKY SIL SVĚTLA, SPOJTE SE DOHROMADY TAK, ABY SE PO CELÉ ZEMI JEDNOTLIVÉ SKUPINY NAŠICH BRATŘÍ A SESTER SCHÁZELI KE SPOLEČNÝM AKCÍM PRO ZABRÁNĚNÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU TAK, ABY NIKDY NEOHROZILA NAŠI ZEMI, STVOŘITELI ZASLÍBENOU – ČECHY A JEJÍ OBYVATELE !  TATO SETKÁNÍ K MEDITACÍM V KRUHU SE SPOJENÝMA RUKAMA BUDOU ZAHÁJENA 15.7.2000 VE 12:00 HODIN V ÚDOLÍ ŠÁRKY, KTERÉ STVOŘITEL DAROVAL BYTOSTEM SVĚTLA V PRAZE (Praha 6 – Nebušice) A BUDOU POKRAČOVAT PO CELÉ VAŠÍ KRÁSNÉ ZEMIČCE BOHEMIA

KAŽDÝ TÝDEN V SOBOTU VE 12:00

 

DOKUD TYTO MEDITACE MY, VAŠI VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ NEODVOLÁME !  SPOLEČNÝM ÚSILÍM ZABRAŇME NEŠTĚSTÍ !  STVOŘITELI, OCHRAŇUJ VAŠE ŽIVOTA A JEHO SVĚTLO A LÁSKA AŤ VÁS PROVÁZÍ !  MILUJEME VÁS, BRATŘI A SESTRY !

 

ASHTAR SHERAN A VESMÍRNÍ.

 

 

Poznámka:

 

odkazech na www.universe-people.cz jsou uvedeny tyto kontakty organizací a hnutí, které aktivně pracují pro záchranu přírody a planety Země v ČR:

 

Greenpeace ČR:    www.greenpeace.cz      E-mail:  greenpeace@ecn.cz     02-24319667

Českomalínská 27

160 00  Praha 6

 

 

Děti Země:    www.detizeme.cz    E-mail:  deti.zeme@ecn.cz      02-22780052

Chlumova 17

130 00  Praha 3

 

 

Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR:   www.hnutiduha.cz   E-mail: hduha@ecn.cz   05-45214431

Bratislavská 31

602 00  Brno

 

 

Sdružení CALLA - sdružení pro záchranu prostředí:   E-mail: calla@ecn.cz     038-7310166

Fráni Šrámka 35 (P.O. BOX 223)

370 04  České Budějovice

 

 

1098.  Evě.                                     (P¸ijal Jan O. „Kuþelka“)                                       4.3.2000.  

                                                                                   Místo:  Jizerky.

 

„Je půlnoc – má lásko,

bijí moje zvony už zas a zase -

- ty jsi moje světlo

uvnitř srdce, které slyším,

cítím, že pohlazení by to chtělo,

opět jsi mi vším . . .

 

schody do nebe

a na nich vidím tebe,

jak kráčíš mi vstříc

a chce se mi říct:

„Miluji tě, mám tě ráda“

a já vím, že tvoje dušička teď strádá,

však mlčíš -

- a do očí upřímně mi hledíš . . .

 

Vše bylo, je a bude řečeno,

Naše společná jarní a podzimní květeno,

Vím už, co je nám teď souzeno . . .

 

Snad znám tě lásko, den ode dne stále víc,

Vždy nám ukazuješ svůj rub i líc -

- prosím !  dej nám všechno nebo nic.

 

         S láskou Honzík „Kuželka“ O. Evičce.

 

 

1099.  O situaci na Zemi a o Ježíši Kristu.   (P¸ijal Jan O. „Kuþelka“)                            5.3.2000.  

                                                             Místo:  Vysokohorská chata nad Tanvaldem.

 

„Přejeme ti dobré ráno milý Jeníčku a zdravíme tě v překrásném prostředí Jizerských – malebných to vašich hor. Tvá „dovolená“ se „přehoupla“ do své druhé poloviny a jak správně tušíš a víš, rádi bychom ti odpověděli na otázky, které napadají nejenom tebe, ale řadu duší (bytostí) inkarnovaných (zrozených) v současné době na této vámi i námi milované planetě – matičce Zemi.

 

Nutno podotknout, že všechny „informace“, které ti rádi sdělíme, jsou k dispozici v Akaši – živoucí knihovně planety Země a všechny „vyspělé“ duše (ve smyslu poznání - pozn. příjemce) mají možnost si tyto údaje „přečíst“ a oživit  . . .  !

 

(1)

Nejdříve tedy o situaci kolem na samotné planetě – vaší i naší matičce. Země pokračuje pozvolna (varianta razantní a globální očisty – jak známo – byla naštěstí díky láskyplným bytostem dosud vyloučena – pozn. příjemce) v předimenzování a některé oblasti v 5. dimenzi už jsou v podstatě „hotovy“. Vidíme je a jsou opravdu překrásné . . .  Je to výsledek a „práce“ nejenom samotné Země, ale i všech láskyplných bytostí inkarnovaných kdy na vaší planetě (především těch „současně žijících“), jejich přání a tužeb. Již brzy lidé pochopí, že oni sami jsou „stvořiteli“ a uvidí, jakou moc má LÁSKA . . .

 

Ano, podvědomě se bráníš tomu pojmu „moc“, protože byl zneužit dušemi, které mají dojem, že v současné době vládnou světu. Však poznají, že je to pouze iluze, a že „dějiny“ této planety (i celého Vesmíru) se odehrávají především v srdcích láskyplných bytostí. Je tomu tak díky přání našeho Stvořitele všeho a všech.

 

Láska má tedy v tomto (i jiných) světě obrovskou moc, i když to pro mnohé není na první pohled patrné.

 

Láskyplní lidé na této planetě však v zásadní míře ovlivňují dění jak „budoucnosti“ ve 3. dimenzi, v 5. dimenzi, v astrálním světě, tak i v celém Vesmíru.

 

Zde na Zemi se v současnosti „hraje“ velmi „vysoká“ hra“ a celý Vesmír se této hry přeje zúčastnit . . .  !

 

(2)

A teď tedy k otázce Ježíše Krista, která tě (a nejenom tebe) velmi zajímá.

 

Každá „vyspělá“ duše, která se rozhodne pro inkarnaci „vládne“ mnoha schopnostmi, jež jsou pro mnohé skryté v zapomnění. Je však otázkou „času“ a tedy rozpomínání, kdy se před každou láskyplnou duší tyto „schopnosti“ objeví v plné míře a ona je začne používat pro dobro a lásku všeho a všech.

 

Nejinak tomu bylo i u Ježíše Krista. Bylo by bláhové se domnívat, že Ježíš (jehož jméno bylo Jan – podobně jako tvé !) byl z hlediska zrození a životní „pouti“ výjimkou (jak se snaží proklamovat církev a její „ovečky“). Mnozí neustále mluví o jakési „čistotě“, která však v jejich smyslu slova neexistuje. Je to jejich „zbožné“ přání . . .  (u této věty se Stvořitel ohromě baví – pozn. příjemce).

 

Dalo by se říci, že výjimečné bylo poslání Ježíše a úkol, který si předsevzal splnit. Vše však bylo výsledkem již mnoha předchozích „životů“ této duše – a to nejenom na planetě Zemi. Tato duše poznala v „minulosti“ všechny rozmanité podoby života a bytí, a vždy dokázala s láskou „otevřít“ srdce mnoha bytostem, které se s ní setkaly . . .

 

Ať chci nebo ne, musím zde uvést velmi úzké propojení a spojitost duše Ježíše Krista (který se v současné době též inkarnoval a již brzy dovrší věku . . .  let  . . .), duše Ortona a duše planety Země. Ačkoli se tyto bytosti nachází každá v jiné dimenzi, mají toho tolik společného, že bych něco podobného těžko v tomto (i jiných) Vesmíru hledal . . .

 

Nemělo by význam vyjmenovávat inkarnace této krásné dušičky, neboť žila mnoho tzv. „obyčejných“ životů (i život Ježíše byl a je „obyčejný“) – právě těch, které žnete vy všichni, a i ona se vždy rozpomínala na to, co je jejím úkolem a poznávala, jak velkou roli a moc má v životě LÁSKA a DOBRO . . . !

 

Tak tedy, jednou z jejích inkarnací byla bytost, které tady na Zemi říkáte Buddha . . .“ (moje zvědavost mi nedala klidu – pozn. příjemce).

 

(Nutno podotknout, že v tomto sdělení si se mnou Prvotní Stvořitel povídal skrze „uvozovky“, aby lidé cítili, jak jsou někdy slova zbytečná a obtížně vystihují podstatu – pozn. příjemce.)

 

S láskou ke Stvořiteli Honzík „Kuželka“ O.

 

 

1100.  Varování před Temelínem (265).  (Přijal Ivo A. Benda)   7.7.2000.      8:48-9:07 hodin.

                                                                                Místo: Brno – Královo Pole.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že se hezky rekreuješ v Brně a okolí. Ano, nyní jsou další významné události, které opět ubližují planetě Zemi, a to spouštění atomové elektrárny Temelín. Ty víš, jak tyto elektrárny ničí planetu, jednak tímto štěpením jádra – zářením, jednak dávají další okruh obrátek materiálního způsobu života mnoha lidí. My zde ve Vesmíru, bratři a sestry Sil světla, vedeme tyto organizace a pomáháme jim v  tomto boji za zastavení používání atomové energie – štěpení jádra, Děti Země, Duha, v těchto zemích českých, zvaných Bohemia. Tato planeta Země již nesnese další ničení a spuštěním atomové elektrárny Temelín si lidé dávají nad hlavu „Damoklův meč“, který bude aktivní v očistných procesech Země – zemětřesení. Proto se lidé vzpamatujte, vlády, církve a většina organizací je ovládána Silami temna, které toto ničení Země podporují. Používají rafinované triky, aby obyvatelstvo oklamali, a je to opět pro každého zkouška – test, jak používá vlastní srdce a cit, a jak se zachová, zda v myšlence podporuje tyto organizace nebo nikoli. Ty víš milý Ivo, kolik ničení planety zde probíhá a lidé, jakoby byli hluší a slepí, necítící prázdné figurky, se kterými tahají Síly temna na šachovnici své hra. Proto vás varujeme, lidé pozemští, před touto další aktivitou, neboť ani u nás se nikde na planetách štěpení jádra nepoužívá, je to velmi nebezpečné pro planetu a obyvatelstvo na ní žijící. Informujte všechny, včetně vaší vlády, aby si uvědomili, čeho se v případě spuštění Temelína v krásné krajině jižních Čech dopouští. Lidé, zastavte se !

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Ano, situace s tímto Temelínem je vážná, tisíce civilizací Sil světla varují pozemské lidstvo před používáním  energie ze štěpeného jádra, vytváří si tímto karmu na mnoho let, mnoho svých inkarnací, kterou budou muset následně dříve či později odčinit – buď vlastním poznáním a napravováním škod takto způsobených, anebo prožitím si na vlastní kůži radioaktivní zamoření a veškeré následky z toho vyplývající. Řekli jsme již, že planeta Země se začíná očišťovat, a tam patří i zemětřesení, zvláště v této kopcovité krajině. Každý rozumně uvažující člověk si domyslí, co se stane po zemětřesení s atomovou elektrárnou. Ne nadarmo varujeme pozemské lidstvo před těmito událostmi a záleží na lidech, co si zvolí – vyberou. Ti lidé, kteří chtějí zabránit používání atomové energie, mohou každou sobotu meditovat za zastavení používání atomové energie ve 12 hodin od 15.7.2000 v údolí Šárky v Praze 6 se spojenýma rukama do doby, nežli dáme pokyn k ukončení těchto meditací.

 

S láskou milý Ivo všem lidem toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1101 - 1140  KNIHY  "ROZHOVORY IV."   ZDE ...