SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

 

V. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

                                                    

 Ivo A. Benda                                Prosinec 2000

 

 

www.universe-people.cz

 

Sdělení 1213 - 1485

 

 

 

 

Začátek V. dílu knihy.

 

www.universe-people.cz

 

 

 

1213.  Láska.                                 (Přijala Jitka.)                                        Místo: Kroměřížsko.

 

 

„Přináším Vám spoustu písní,

Přináším Vám radost dnů.

Každý z Vás je láskou smáčen,

Každý z Vás je nejhezčí.

 

Však radost je nocí tichou,

radostí a smířením,

s tebou snad, či s někým jiným,

to poznáš až pozítří.

 

Láskou zpívám i sním,

tak počkej na chvíli.

Počkej na mě prosím jen,

život nám tím začne všem.

I nám.

 

Láska prý je nocí tichou,

poznáním i procházkou,

nocí plnou hvězdných chvílí,

které u nás sílí.

 

Já už vím, co je to láska,

život plný zkoumání.

Láska prý je jako víla,

která z nebe přichází.

 

Láskou zpívám i sním,

tak počkej na chvíli.

Počkej na mě prosím jen,

život nám tím začne všem.

I nám.“

 

 

1214.  Sdělení od Aštara (278).       (Přijal Ivo A. Benda.)      24.11.2000   16:07-16:21 hodin.                               

 Místo: Vlak Žďár nad Sázavou - Tišnov.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Ano, mám radost z přepsaného „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ a jak se tyto informace šíří. Také projekt LUCID již začíná kolovat mezi lidmi, a tak se budeme moci radovat z toho, že alespoň někteří lidé budou informováni. Ano, ten B., co ti psal, nyní je takto již dosti ovládán – způsobuje to jeho ego, ale i p. F. je na tom podobně špatně. Neboť nepřispívají k náležitému šíření „Nového zjevení“, ale de facto tyto informace zakopali. Taková je pravda. Víš milý Ivo, že v rámci zákona svobodné vůle se může každý změnit – kdykoli a kamkoli.

 

Dále ti chci sdělit, že nyní vaše planeta Země je skutečně ve 4. dimenzi a proces předimenzování dále pokračuje. Je důležité stále vysílat lásku a dobro a vědomě či podvědomě spolupracovat se Stvořitelem prvotním všeho a všech – ten vede každého správně zpět k Němu domů a toto je tak důležité. Nyní se těšíme na setkání v Pardubicích, pozvánky již dorazily a lidé již zvažují svůj plán na příští víkend.

 

Děkuji za tuto krásnou práci, kterou odvádíš Stvořiteli prvotnímu všeho a všech. S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1215.  Sdělení od přátel (279).          (Přijal Ivo A. Benda.)      1.12.2000   15:02-15:23 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu sdělit některé nové zprávy. Ano, jsme všichni velice rádi za rozeslání těch e-mailů cca 300 redakcím médiím ČR a SR a vládě ČR, jsou tam podstatné informace a naprostá většina již začíná tyto informace studovat. (Jedná se o 3 e-maily každému příjemci – s texty „Projekt LUCID“ a dvě části s texty „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ – pozn. zpracovatele.) Vyvolává to u těchto lidí rozruch a živě se zajímají o tyto důležité informace. Především „Projekt LUCID“ je faktem, který berou na vědomí. A dále „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ začínají studovat a porovnávat s tím, co dosud znali. Ano, tento krok bude mít další důsledky, no uvidíš milý Ivo, co se bude dít. Dále ti chci sdělit, že tento váš prezident Havel je opět nemocný, a to proto, že místo práce pro Stvořitele i nadále pracuje pro druhou stranu. Je to jeho volba a tak si vybírá to, co potřebuje ke svému duchovnímu růstu. Ano, dále ti chci sdělit, že naše informace stále prostupují těmito zeměmi českými a slovenskými, a tak se velmi radujeme z těchto výsledků. Již mnoho lidí je velmi dobře informováno a mají zájem o další informace. Druhá strana toto šíření zuřivě brzdí, ale stejně tyto informace postupují dále. Mnoho lidí se již obrátilo a začínají pracovat pro Stvořitele místo pro pseudotvůrce, neboť pochopili, že je to past nastražená negativním stavem. Ano, budeme se těšit na další aktivity a budeme tě i nadále milý Ivo podporovat.

 

Toto ti s láskou v srdci sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a raduji se z dalších rozeslaných informací. Ano, máš také z toho radost, a tak uvidíme, co se bude dále dít. Ano, naše informace stále postupují – to sledujeme všude, a lidé si stále říkají, jak je to krásné, že ve Vesmíru jinde žijí také lidé – krásní lidé. Ano, je to tak, a tím probíhá důležitý nezvratný proces změny vědomí lidí v této zóně vymístění, mnozí zde poprvé dostávají informace o Vesmírných lidech Sil světla za dlouhou řadu inkarnací. Ano, to je důležité, a proto se budeme snažit i nadále pomáhat všem těm, kteří o tuto pomoc stojí.

 

Toto sdělení ti s láskou sdělil Ptaah, a další sestry a bratři se přidávají s pozdravy tobě milý Ivo.“

 

Děkuji milí přátelé za tato sdělení, rád i nadále budu šířit tyto informace lidem zemí českých a slovenských. Ivo.

 

 

1216.  O příčinách a důsledcích rakoviny.                                                     (Přijal:Jaroslav P.).                                                                   

                                                                                        12.9. 1999.     22:30-23:00 hodin.

                                                                                                              Místo: Strakonice.

 

1. příčina: Nejčastější je ta, že člověk, který onemocní rakovinou, jde ne v souladu se zákony vesmírnými, ale přímo proti nim a tím pak onemocní. Bolestí (utrpením) v těle svém fyzickém očišťuje svoji duši.

 

2. příčina: Je taková, že člověk v těle hmotném si vyvolí tuto možnost proto, aby mohl odejít z tohoto světa a tím očistit svou duši. Procento těchto lidí je velice malé. Všichni tito lidé jsou na cestě duchovní ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho a velice dobře si uvědomují, oč zde jde.

 

3. příčina: Je, že lidská bytost onemocní touto závažnou nemocí a pak náhle dochází ke změně jejího myšlení a pak k uzdravení. Tím je jí dána možnost působit světelně na okolní lidi.

 

Důsledek, který z toho vyplývá, který je vždy stejný a smysl a cíl má – očistit duši na její cestě ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech.

 

 

1217.  Rozdělení chorob podle příčiny.                                                        (Přijal: Jaroslav P.).                                                                   

                                                                                        5.10. 1999.     23:20-23:45 hodin.

                                                                                                                   Místo: Strakonice  

 

“Ano, jsme tady teď s vámi všichni vaši přátelé z lodí vesmírných tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, jak s L. po poznání duchovním přímo prahnete, a proto vám nyní provedeme tento zápis o chorobách bytostí lidských v tělech fyzických vtělených. Jest zde dělení důležité “podle příčiny”, následek sám pak již důležitý není.

 

(1)

Skupinou první jsou choroby, kdy lidská bytost jest ovládána zvenčí duchy nečistými a jest toto velmi vážné duševní onemocnění, se kterým si dodnes ani vaše moderní západní medicína neví rady.

 

(2)

Skupinu druhou tvoří nemoci degenerativní, myšleno jest tímto různé druhy rakovin, jež jsou příčinou bujení různých druhů a kmenů buněčných tkání. Zde jest jedna věc tato důležitá:  Jest zde zavinění onemocnění tohoto bytostí lidskou v poměru 1:1. Myšleno tímto jest stejný podíl toho, co bytost tato lidská sama nashromáždila si a stejný podíl toho, co podléhá jiným zákonitostem, zákonitostem ducha pravého.

 

(3)

Skupinou třetí jsou nemoci takové nejrůznější, které zapříčiní si bytost lidská v těle svém hmotném vtělená sama, tedy vlastním přičiněním a sem patří různé poruchy či degenerace nejrůznějších orgánů přes játra, plíce, ledviny, srdce, krevní oběh, včetně nervové soustavy a mnohé další.

 

(4)

Skupinou čtvrtou jsou choroby nervové soustavy takové, kdy lidská bytost cítí se neustále psychicky vyčerpána či je jinak nervově labilní a nevyrovnaná. Tyto nemoci mohou mít příčiny různé, poněvadž nervová soustava jest velice citlivý systém pevně spojený s duchovním centrem.

 

(5)

Poslední, pátou skupinou jsou nemoci karmické, které opět zahrnují celou další škálu různých možností. Uvedeme zde ty hlavní, kterými jsou choroby od narození bytosti lidské, čili takové, které bytost tato si přinese již s prvním vdechnutím sem, na tuto planetu Zemi vaší i naší drahou. Dále pak jsou to různé druhy úrazů nejrůznějších, jejichž následkem dochází k trvalé či částečné invaliditě lidské osoby a poslední skupinu všeobecnou tvoří zde opět právě rakoviny nejrůznější, které v případě tomto přichází jako karmická odezva a to může opět býti z nejrůznějších důvodů.

 

Toto jest od nás vše k tomuto a nyní se loučíme s vámi oběma vaši přátelé vesmírní.           

       

                                                                                                    Dobrou noc.”

 

 

1218.  Sdělení od Gorloje.               (Přijala: Ludmila P.)     22.10. 1999.   21:45-21:55 hodin.

                                                                                                              Místo: Strakonice.

 

“Zdravím tě já, Gorloj, člen Vysoké rady v Petale. Miluji tě Liduško má drahá i tvého muže Jarouška miluji velice i my všichni členové Vysoké rady. Správně prociťuješ mou přítomnost u vás v kuchyňce maličké a láskyplné vibrace posílám ti i tvému milovanému muži, což sama správně a dobře cítíš. Tvé zapisování je velice spontánní, ani vaše rádio a vaše písničky z dřívější doby, co v něm hrají, tě nikterak neruší. Ba naopak, ještě více tě uklidňují.

 

A teď něco k otázce tvého, mého i nás všech milovaného Jarouška čistého. On je stejně jako ty právě teď a v tuto dobu připravován více intenzivněji na váš společný duchoní úkol. Vaše vibrace se výrazně zjemňují, což sama dobře cítíš. Vaše těla fyzická (i astrální….) velice zjemněla po přečtení několika sdělení od našich milovaných přátel vesmírných v knize Rozhovory II.

 

Tvůj milovaný muž je též intenzivněji připravován na svůj úkol, a proto vidí ta různá mihotající světýlka, což je pro něj dobré znamení. Vždy po tomto znamení nechť usedne k psaní knihy mediálně přijímané od našich milovaných vesmírných přátel a zapíše sdělení pro všechny lidi světa.

                                                                     Miluji vás oba

                                                                                          Gorloj.

 

 

1219.  Sdělení od Gorloje.               (Přijal: Jaroslav P.)     31.10. 1999.     21:45-21:50 hodin.

                                                                                                         Místo: Strakonice.

 

Viděla jsem bytost světelnou ve fyzickém těle s ptačí hlavou. Představila se mi – jmenuje se Gorloj. Trochu jsem začala pochybovat, jestli tuto krásnou bytost opravdu vidím svým vnitřním zrakem nebo je to jen výplod mé fantazie. Poprosila jsem o odpověď skrze mého muže.

 

“Ano, byl jsem to skutečně já, Gorloj, a Lidušce tvé i nás všech milé takto vyřiď, ať nepochybuje už více a věří zraku svému vnitřnímu, který nikdy neklame tak, jako může tomu býti v případě, když dívá se zrakem svým fyzickým.  (Je třeba se ještě řídit intuicí).

 

Toto jest vše a pozdravuji vás všechny, váš milující Gorloj.”

 

 

1220.  Otěhotnění ženy.                (Přijala: Ludmila P.)       12.12. 1999.    10:20-10:45 hodin.

                                                                                                              Místo: Strakonice.

 

Prosím vás, přátelé, o odpověď na otázku: Kdy může žena otěhotnět, konkrétně kdy mohu otěhotnět já, aby se nám narodilo zdravé a krásné děťátko a co výpočty od pana R. z Prahy, který podle data narození ženy  vypočítává optimální den pro početí dítěte ?

 

“Zdravíme tě opět my, tví vesmírní přátelé a jsme velice, převelice rádi, že nás tolik miluješ. I my tě velice milujeme, naše milá a drahá Liduško. A teď odpovíme ti obsáhleji na tento tvůj dotaz.

 

(1)

S otěhotněním ženy se to má tak, že ona i její milovaný muž jsou ovlivňováni více vlivy. Vše je vůle nejčistší našeho i vašeho Stvořitele prvotního, toť za prvé.

 

(2)

Za druhé je ovlivňováno početí ženy fází Měsíce, jak už jsi také o tomto celkem dobře informovaná. K tomuto napíšeme ti, že opravdu někteří lidé (velmi málo) mohou co nejpřesněji tento termín pro ženu vypočítat, ale nic není stoprocentní. Sama jsi se o tomto již přesvědčila, kdy myslela sis a vypočteno vám bylo, že se vám narodí holčička a přitom se vám narodil chlapeček. K tomuto výpočtu, který jsi měla k termínu početí je nutné ještě dodat, že byl přesný na 60 %, takže by se dalo říci, že vše bude spíše tak, jak vypočteno jsi měla panem R., ale konkrétně zde, ve vašem případě byla vůle nejčistší našeho i vašeho Stvořitele milovaného jiná. Vše toto takto mělo býti a bylo dáno, takže sama víš, že i kdyby lidské výpočty byly “stoprocentní‘’, vše je měnitelné dle určitých vesmírných zákonů a Boží vůle je pevně stanovená. 

 

(3)

Toto bylo k druhému bodu a za třetí - opět důležitým vlivem na ženu má menstruační cyklus, kde zase vzrůstá větší možnost otěhotnění v polovině jejího cyklu. Toto je pak dáno fyziologicky, kdy k početí může dojít a kdy nikoliv.

 

Ještě tedy sdělíme ti něco konkrétního k tobě samé a k tvému milovanému muži. Vy velice rádi se máte a z takovéhoto vztahu založeného na lásce duševní vždy krásné děťátko se narodí, ať otěhotníš kdykoliv. K tomuto je však též důležité, aby jste měli v pořádku oba dva svůj imunitní systém a pak už početí nic nestojí v cestě. (Váš imunitní systém je právě teď v pořádku).”

 

Jaké jsou vhodné dny pro početí našeho děťátka na rok 2000 ?

     

“Jak už jsme ti sdělili, není zase tak důležité pro vás znát vhodný den pro početí, ale z jak čisté lásky se toto děťátko může naroditi. (Tento den vlastně důležitý je, ale není už vaším úkolem tento den různě vypočítávat či nějak jinak ho zjišťovat, tyto dny jsou dostatečně hlídány naším Stvořitelem milovaným, On nejlépe toto sám ví a vy dva se touto starostí nezabývejte. Je to zbytečné).

 

 

K tomuto závěrem dodati ještě chceme ti, že žena sama intuitivně vycítí (zatím ne každá), kdy počít zdravé a krásné děťátko může. Ty jsi též velmi citlivá k tomuto i ke všemu, nech se vést svou intuicí, která je od Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Vše pod jeho kontrolou a ochranou jest a ty věř a důvěřuj Jemu.

 

Toto s láskou nejčistší předávali jsme ti my, všichni vaši přátelé vesmírní, kteří tě velice milujeme a též srdečný pozdrav tvému milovanému muži předáváme.

                                                                                                                  Ahoj.”

 

 

1221.  Boží inteligence - dar.                  (Přijala: Ludmila P.)    2.1. 2000.    0:25-0:35 hodin.                                                         

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

“Nyní jsem v tobě a ty ve mně !!!

 

Jsem šťasten, stejně jako ty jsi šťastna.

Jsme si velice blízcí.

Miluji tě, stejně jako ty mě miluješ.

Jsi má a já jsem tvůj.

 

                                     Orton – duchovní ručitel Galaxie.

 

     

Vše toto z Boží vůle nejčistší státi se mělo a stalo se – částečné zasvěcení se tebe světelnému úkolu pro Stvořitele prvotního všeho a všech. Jsme teď dva.

 

Děkujeme ti, Otče, že tvá vůle nejčistší právě takováto je a jsme šťastni za toto uskutečnění plánu tvého průzračného, jako tvá inteligence sama jest.

                                                                                           Tvůj syn a tvá dcera.

                                                                                          

                                                                                           Milujeme tě!

 

                                                                                           Děkujeme ti!

 

                                                                                                                 Amen.

 

 

Dnes, 1.1.2000 se uskutečnilo to, že Boží inteligence vtělila se v tebe i v tvého milovaného muže. Toto velký dar jest pro vás dva i pro nás všechny Síly světla a nyní společně za tento dar poděkujeme.

 

Děkujeme ti, Otče náš, jenž jsi v každém z nás a ve všem, že obdařil jsi naši milovanou sestru i jejího i nás milovaného Jarouška darem, který právě dnes od Tebe s láskou dostali. Oni jsou čistí svými srdci duchovními a zasloužili si tento dar právem Tvým. Děkujeme ti všichni, Otče, děkujeme.”

 

Za sebe i za svého milovaného muže též upřímně děkuji za Tvůj dar, Otče, který jsi nám oběma z lásky dal. Děkuji.

 

Děkuji i Tobě, Ortone, že vstoupil jsi v nás a za vše. Děkuji.

 

Děkuji i vám všem, milovaní přátelé vesmírní. Děkuji.

 

Děkuji i tobě, matičko Země i tobě, Amone. Děkuji.

 

 

1222.  Dokumentární film – Cesta do Indie.                             (Přijala: Ludmila P.).                                                                   

                                                                                        8.4. 2000.     23:20-23:30 hodin.

                                                                                                              Místo: Strakonice.

 

“Zdravím tě, má milovaná Liduško, já, Orton – duchovní ručitel Galaxie této vaší a nesmírně tě miluji. Tento pořad (dokumentární film Cesta do Indie), co právě teď jste s tvým milovaným mužem shlédli, byl dar od našeho Otce vám, aby síla vaší čisté lásky a krása vašich srdcí byla více     posilněna a vaše víra pevná jako skála vždy byla. Mám radost, že i vy oba jste intuitivně vycítili, že tento pořad je čistý a vaše duše k Otci našemu kráčející silně oslovil a inspiroval.

 

(Soukromá část vynechána).

 

Buď ve víře a v lásce, nechť tvá duše zpívá si též píseň, kterou jste s tvým milovaným mužem dnes večer slyšeli.

                                                                              Ahoj a jsem s láskou.

                                                                                                  

                                                                                              Orton tvůj i váš.”

 

                                                                                                                                                                                                                                   

1223.  Sdělení – výklad ke snu.          (Přijal: Jaroslav P.)      16.7. 2000.    21:45-21:55 hodin.                                                        

                                                                                     

                                                                                                             Místo: Strakonice.

 

 

“Jsme tu s tebou nyní opět my, vaši přátelé vesmírní z lodí všech všude tady nad vámi a co týká se toho snu, co se zdál Lidušce tvé i naší drahé, jest toto s tímto takto: Ano, mělo to znamenat toto vaše uvědomění si světů našich i Stvořitele prvotního všeho a všech, všude a ve všem. To jest, že  v nouzi vaší my přispěcháme vám ihned ku pomoci, stačí jen o toto požádat Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Dále pak vize barev v rukou rómského tatínka a manžela jest odrazem také vás samotných. Jste bytostmi velice mírumilovnými a je vám vzdálená rasová nenávist. Jest toto i vidina ve snu dalších barevných světel.

 

(Soukromá část vynechána).

 

Dobrou noc a krásné sny vám přejeme my, přátelé vaši vesmírní z lodí kosmických našich všech.”

 

 

1224. Setkání s našimi velmi milovanými přáteli z Vesmíru.                 (Přijala: Ludmila P.)                                                                  

                                                                                      30.4. 2000.       18:30-19:00 hodin.

                                                                                                             Místo: Jižní Čechy.

 

“Zdravíme tě opět na naší překrásné loučce ve vaší malebné přírodě. Jsme převelice, převelice šťastni, že jsme se s vámi opět mohli zde setkati. Sice nás opět uvidíš pouze vnitřním zrakem svým, ale i tak jsou naše setkání překrásná a plná lásky. Děkujeme ti za vše, holčičkko naše milá.

 

Uvítala jsem přátele.

 

Dnes jen několik nás přiletělo vás zde navštíviti. Za všechny tě zdravím opět já, Aštar Śeran, nesmírně tě miluji a proudy lásky vám všem posílám. Též tě zdravím já, Jamahama, biolog – lékař. A opět my, tví dobří známí – Ingrid a Semjase.  Též tě ze srdce milujeme.

 

Nyní já, Jamahama, chci sdělit ti, že tu vůbec nejsem náhodou, ale vůle nejčistší našeho Stvořitele prvotního i má takováto byla, abych na tebe s tvým milovaným mužem léčivou bioenergií z vyšších světů působiti mohl, aby vaše jemnohmotná těla se “vyladila” a mohl se uskutečnit Boží záměr s vámi dvěma. ……….(soukromá část vynechána). Tak toto je zatím vše ode mě.

 

Máte krásného syna, radost se na něj podívat. Děkujeme vám, že z něj vychováváte čistého člověka. A toto je od nás zatím vše a teď se s vámi pomalu loučíme. Skončíme už náš telepatický zápis, který je nechtěně rušený vaším synáčkem a začneme na vás působiti léčivou bioenergií. Pokud je toto vaše vůle nejčistší, zůstaňte několik minut zde.

 

                                               Tak ahoj a zase příště.

 

                                                      Jsme stále s vámi a milujeme vás.

 

                                                                  Ahoj. Ahoj. Ahoj.

 

                                                                            Děkujeme za setkání. Amen.”

 

(Co jsem povídala já zde zapsáno není.)

 

 

1225. Setkání s našimi velmi milovanými přáteli z Vesmíru.                (Přijala: Ludmila P.)                                                                   

21.5. 2000.    18:45-19:15 hodin.

Místo: Jižní Čechy.

 

“Zdravíme tě, naše milovaná Liduško z vesmírné lodi přímo před tebou nad naší loučkou maličkou ve vaší přírodě přerásné na vaší i naší planetě Zemičce malebné. Milujeme tě velice, převelice i tvého milovaného muže i vašeho Honzíčka.

 

“Zdravím tě za nás za všechny já, Aštar Šeran a proudy mé čisté lásky ti posílám. Též tě zdravíme my, staří známí, Semjase a Ingrid a též tě srdečně zdravím i já, Jamahama, biolog – lékař.

 

A teď to důležité, proč jsme se tu opět sešli. Věz, že my čtyři budeme vašimi nejbližšími pomocníky při úkolu vašem i našem společném světelném. Též Orton – duchovní ručitel Galaxie této naší jest tvým i vás všech lidí pozemských přítel, rádce a pomocník vám všem lidem velmi blízký.

 

Nejbližší a nejvěrnější přítel a rádce je vždy a všude Bůh – Duch – Stvořitel prvotní všech a všeho, který nás všechny velice, převelice miluje.

 

Toto vždy na paměti mějte a ve vaše čistá a plná lásky srdce toto si vryjte, zapamatujte a prociťte, neboť toto ze všeho nejdůležitější jest.

 

My takto budeme se moci zde setkávati nyní častěji, jest toto vůle našeho Otce i naše vůle nejčistší toto jest a teď záleží už jen na vás, zda se s námi zde budete chtíti také setkávati. Vždy to bude za účelem pomoci vám udržeti světelné vibrace a za účelem působení na vaše jemnohmotná těla léčivou bioenergií, tak jako dnes a i minule jsme na vás tři působili. A proto zde jsem já, Jamahama, s posláním biolog – lékař a vše takto pečlivě kontroluji. Jste velice hodní, dobří a laskaví lidé a máme vás moc a moc rádi.

 

Teď už pomalu se s vámi třemi loučíme a na další setkání se opět velmi těšíme.

 

                                                                                                Vaši velmi blízcí přátelé.

 

                                                                                                Milujeme vás.

 

                                                                                                Děkujeme vám.

 

                                                                                                Na shledanou.”

 

(Co jsem povídala já zde zapsáno není.)

     

 

1226. Setkání s našimi velmi milovanými přáteli z Vesmíru.              (Přijala: Ludmila P.).                                                                   

                                                                                      11.6. 2000.   19:20-20:00 hodin.

                                                                                                             Místo: Jižní Čechy.

 

 

„Naše milovaná Liduško, sluníčko naše přejasné. Chceme ti dnes udělat radost tím, že budeš moci sledovat přelet naší vesmírné lodi. Podívej se směrem na západ a tam naši vesmírnou loď uvidíš. Pak poletíme na naši malou loučku za vámi, kde už tolikráte jsme se s vaší malou rodinkou setkali. Tak teď pojď sledovat ten náš přelet.“

 

Jste hodní, děkuji, to jste mě pobavili.

 

“Zdravíme tě už před tebou na louce, právě jsme přistáli. To byla rychlost, viď ?  Tos vůbec nečekala. Je dobře, že máš pořád smysl pro humor i když dnes, jak jsme vás pozorovati mohli, vám váš i náš Honzíček milovaný dával zabrat. A nyní budeme vystupovat a přicházet pomalu k tobě na druhý konec louky.

 

Zdravím tě za nás za všechny opět já, Aštar Šeran a proudy mé čisté lásky tě stále posílám. Dnes s námi přiletěl i můj syn Izák a opět tví staří známí, Semjase, Ingrid a biolog – lékař Jamahama. I my tě srdečně a upřímně zdravíme.”

 

Vidíte stejně jako já tu krásnou krajinu kolem nás ? 

 

“Ano, vidíme, my však ji vidíme z 5.dimenze a v porovnání s vaším fyzickým pohledem můžeme říci, že my ji vidíme barevněji. My vidíme totiž i aury stromů a rostlin i auru celé vaší matičky Země. Vidíme i auru tvou i tvého i našeho milovaného Jarouška i Honzíčka. Velice se nám na tobě líbí, že nejsi zvědavá, jaké jsou vaše aury, přesto ti můžeme říci, že aury vás třech jsou něco překrásného a přejasného. Tvá je však poněkud “užší”, protože ještě nejsi úplně uvolněná, ale přesto je mnohem větší než u ostatních pozemštˇanů. Myslíme tím to, že když najdeš svou inspiraci a tvá duše zakusí, co je svoboda, tvá aura dosahuje šíře i dva metry (poloměr) a ty správně cítíš, že “takováto opravdu jsi”.

 

Teď chtěli bychom ti ještě říci, že jsme sem za vámi přiletěli proto, abychom vám již dosti jemné vibrace pomohli udržeti a vaše jemnohmotná těla léčivou božskou energií mohli posilniti. Též za toto opět poděkujte našemu Otci, jak to vždy děláte.  

 

Též ti chceme sdělit, že takto, jak na vás nyní i minule jsme mohli působiti, tak vy dva budete moci jednou působiti na bližní své lidi pozemské. Podmínky už znáš. (Kráčet cestou pravou k Bohu – Otci nás všech a všeho).

 

Toto ještě zopakovati ti chceme, že vždy, kdy toto vaše vůle svobodná bude a budete potřebovat naši pomoc, vždy vám s láskou čistou jak padlý sníh pomůžeme. Nikdy však nezapomeňte na Otce nás všech a všeho a na Ortona, skrze nichž též se vám velké a účinné pomoci dostane.”

 

Bude už v blízké době zapisovat můj milovaný muž ještě něco k Průvodci světelnému?

 

“Ano, bude moci kdykoliv, kdy bude chtít. Důležitý k tomuto je jen klid a pohoda. Stačí jen usednout za stůl a poprosit o spojení s námi. Více už zase sdělíme ti skrze tvého milovaného Jarouška.

 

Tak toto by mohlo býti pro dnešek zatím vše a pomalu se s tebou i s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za setkání a též velmi děkujeme za setkání našemu  Otci.

                    

                                                       Tak ahoj a zase brzy příště.

                                  

                                                                 Milujeme tě a za chvilku odlétáme.

 

                                                                             Buďte vždy v lásce a ve víře. Amen.”

 

(Co jsem povídala já zde zapsáno není.)

 

 

1227.  Setkání s našimi velmi milovanými přáteli z vesmíru.              (Přijala: Ludmila P.).                                                                    

                                                                                          30.7. 2000.     16:30 hodin.

                                                                                                             Místo: Jižní Čechy.

 

“Zdravíme tě, naše milovaná Liduško, z malebné loučky ve vaší překrásné příroddě na vaší i naší Zemi milé a drahé. Zdravíme i tvého Jarouška a Honzíčka. Jsme velice šťastni, že jste odolali nepřízni počasí a na toto naše láskyplné setkání přijeli. Jsme opravdu moc šťastní. A protože prší, bylo umožněno naším milovaným Otcem toto setkání, jak právě probíhá, vy můžete sedět v autě a být schovaní před deštěm (i když víme, že jste ochotni i přes nepřízeň počasí kamkoliv přijít).Nám déšť nevadí, na nás neprší.

 

Za nás za všechny tě zdravím já, Aštar Šeran a proudy mé čisté lásky i nás všech vám posíláme. Co důležitého ti chceme sdělit? Źe opravdu se blíží vaše zasvěcení se úkolu duchovnímu v přírodě podobnému tomu, jak je zapsáno v Duchovní cestě. Sama víš, že nic není hned napoprvé a ani toto zasvěcení se úkolu světelnému se dnes konat zatím nebude. Tomu bude předcházeti ještě několik málo našich setkání s vámi třemi. Vše toto děje se na vůli nejčistší našeho milovaného Otce.

Tímto je zkoušena i vaše trpělivost, která má býti obrovská.

 

Toto vám mělo být předáno k onomu zasvěcení a bylo by dobré, kdybyste si oba, ty i Jaroušek nás všech milovaný, přečetli to, co je o tomto napsáno v Duchovní cestě.

 

Ještě sděliti ti chceme, že to, co jsi dnes v poledne zapsala bylo od našeho milovaného Ortona, který vás povede tímto zasvěcením vaším. (Byly to informace k našemu společnému úkolu). Vše toto děje se z lásky k vám a ke všem lidem pozemským.

 

Z celého srdce vás milujeme a srdečně zdravíme vás a loučíme se zatím s vámi třemi. Teď zde ještě nějakou chvíli budeme a pak až poletíme do vesmíru plnit naše další úkoly, které s nesmírnou láskou vykonáváme.

                                                                  Zdravíme vás,

 

                                                                          Vaši přátelé a ochránci vesmírní.

 

                                                                                                    Ahoj a děkujeme.”

(Co jsem povídala já zde zapsáno není).

 

 

1228.  Sdělení – výklad ke snu.       (Přijal: Jaroslav P.)      21.11. 2000.     21:45-21:55 hodin.                                                                

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

(První a druhou otázku vyslovila má žena, třetí otázku jsem položil já).

 

(1)

Prosím vás, přátelé, povězte mi, co znamenalo mé vidění nějakého astrologa, který mi chtěl něco sdělovati o mé budoucnosti. Vůbec jsem nepoznala, jestli jsem to vše viděla vnitřním zrakem nebo jestli to byl výplod mé fantazie ?  Proč mi intuice nic neříkala ?

 

“Jsme zde, přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich, co jich všude jest kolem této planety Země vaší i naší milé a drahé a velice rádi takto odpovíme vám nyní na tyto vaše otázky.

 

Co se týká toho vidění Lidušky naší i tvé milé a drahé, toto vidění takovýchto postav jest skutečně možné a zcela pak i reálné pouze vnitřním zrakem, čili nešlo o výplod fantazie a intuice ti nic neříkala, poněvadž jsi očekávala odpověď kladnou – ano, jest toto pro mě potřebné či zápornou – ne, není toto pro mě dobré. Jak známo, není však vše zcela černé nebo zcela bílé. Tedy jest zde i možnost třetí, kdy jde o povahu zcela neutrální. V tomto případě též tvá intuice jest neutrální a dává ti též neutrální pocit. V tomto tvém konkrétním případě jsi nic necítila a nakonec ses rozhodla nepřijmout od této bytosti lidské – těla astrálního nabídnutou možnost výkladu tvé další budoucnosti. Jak bylo již řečeno, bylo toto povahy ryze neutrální a tento postoj pak i zaujala tvá intuice.

 

Toto jest vše k otázce této první a zde jest odpověď na otázku č. 2.”

 

(2)

Dostávám dary ducha od Stvořitele prvotního, děkuji za ně, přitom na druhou stranu mám pocit, že si tyto dary nezasloužím, protože mám své “chyby”, nad které jsem se ještě nepovznesla. Jak se na toto mám dívat ?

 

“Odpovíme ti, Liduško naše milá a drahá opět otázkou. Kdo jest dokonalý ?  Ano, Stvořitel prvotní nás všech a všeho jest dokonalá bytost – entita prostupující toto Stvoření se všemi jeho vesmíry paralerními, ať již hmotnými či nehmotnými. Proto také Stvořitel prvotní nás všech a všeho jako tato dokonalá bytost ví a má představu nejčistší o tom, co jest pro nás dobré na našich cestách duchovních a co nikoli. Proto dává nám i vám tyto dary ducha, které pak využívati máme ve prospěch všech bližních bytostí s námi i vámi spolužijících. Výrazem našeho uvědomění duchovního pravého jest pak ta skutečnost, že děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tyto dary ducha jak též ty správně činíš a dalším úkolem již posledním v tomto směru pro tebe jest povznésti se nad tyto pocity, že nezasloužíš si darů ducha těchto a pak již jen dále kráčeti radostně cestou touto duchovní pravou s využitím těchto darů ducha ku prospěchu všech bytostí lidských zde, na planetě Zemi této naší i vaší milé a drahé takto vtělených, vydlážděnou pravou Boží láskou, pomocí a ochranou za všech okolností, které se na úrovni této fyzické třetí dimenze takto vždy v přítomném okamžiku odehrávají.

 

Toto jest k otázce druhé a nyní k otázce třetí.”

 

 

(3)

Je pro nás aktuální výklad ke 13. kapitole Apokalypsy sv. Jana v “Novém zjevení  Pána Ježíše Krista” od Petra D. F. ?  Pokud ano, jak souvisí s informací o 144 000 od vás, přátel vesmírných, předanou nám koncem léta ?

 

“Ano, jest toto pro vás, všechny lidi pozemské v tělech vašich hmotných zde na této planetě Zemi vaší i naší drahé takto vtělené právě teď aktuální, neboť má toto velice úzkou souvislost právě s touto informací o 144 000 vyvolených označených na čele božím znamením, jak zpívají novou píseň Beránkovu a nikdo není schopen naučit se této písni, pouze jen těchto 144 000 vyvolených (Apokalypsa sv. Jana kap. 14.).

 

Věřte, že toto jest vaše současnost, neboť když podíváte se na skutečné dění na Zemi vaší i naší milé a drahé, uzříte zde zcela nová učení nabádající vás, lidi pozemské, k tomu, abyste hledali Boha – Stvořitele prvotního nás všech a všeho uvnitř sebe, že Bůh – Stvořitel prvotní nás všech a všeho jest především láska a nakonec i to, že každý člověk zde na planetě Zemi vaší i naší milé a drahé má či je vybaven těmito předpoklady Boha – Stvořitele prvotního nás všech a všeho v sobě skutečně najít a poznat jeho pravou podstatu.

 

Závěrem objasníme zde tuto skutečnost týkající se Apokalypsy sv. Jana kap. 13. a 14.  Proč kapitola 14. jest zařazena až za kapitolu 13., která podle “Nového zjevení” Petra D. F. podrobně popisuje 2. příchod pseudotvůrců na planetu Zemi, k němuž však ještě z hlediska realizace ve hmotě dosud nedošlo?

 

Jest toto z důvodu tohoto světelného. Stvořitel prvotní nás všech a všeho zde postupuje proti plynutí času. V perspektivě přítomného okamžiku to znamená, že informační systém sil světelných pracujících pro Stvořitele prvotního nás všech a všeho je již plně funkční a přesně pracující. To jest ještě dlouhý čas před aktivací plnosti negativního stavu (2. příchodu pseudotvůrců na planetu Zemi). Tento princip takto fungující má svůj světelný účel velmi prozřetelný jako sama záře nejvyšší a nejčistší Stvořitele prvotního nás všech a všeho, o čemž však zde více již zjevovati nebudeme.

 

Kdo má uši k slyšení – slyší, kdo má oči k vidění – vidí. Vše se dále bude dít na základě vůle nejvyšší a nejčistší Stvořitele prvotního nás všech a všeho a i my se s vámi nyní již loučíme a dobrou noc a krásné sny vám přejeme.

                                                                                    Vaši přátelé vesmírní.”

 

 

1229.  Sdělení od Ortona.                  (Přijala: Ludmila P.)        28.11 2000.     1:00-1:15 hodin.                                                         

                                                                                                              Místo: Strakonice.                                                         

 

“Zdravím tě já, Orton – láska. Chci ti pomoci a stále ti pomáhám. Znám tě. Skrz na skrz tě znám.

 

Pomohu ti touto větou. Pas mé ovce !

                                  Pas mé ovce !

                                  Pas mé ovce !

 

Miluj stále čistou láskou, jakou já miluji tebe. Miluješ všechny, miluješ svět. Miluješ Boha, miluješ lásku. Všechny a všechno miluješ, stejně jako já, Orton, nás všech a všeho milovaný Otec a stejně jako všichni lidé a vesmírné bytosti.

 

                                  Takoví jsme !   Milujeme !

 

Obrovské proudy lásky průzračné všem posílám a miluji. Nechť toto sdělení pro všechny lidi světa rozzáří každé srdce. V každém srdci každého z vás, lidí pozemských, je láska, obrovská láska ke všemu stvoření.

 

Uvolněte se a nechte proudit lásku do vašich srdcí. Teď a pořád. Stále na lásku myslete, s láskou žijte a lásku vyzařujte. Vy všichni, kdo ve svém srdci lásku máte, vězte, že vaším úkolem světelným je dávat lásku dále, rozsévat ji do posledního atomu ve vesmíru. Toto je vás všech úkol !

 

                                   Dávat lásku !

 

                                   Dávat lásku !

 

                                   Milovat !    A žít !

 

Žít svobodně, s láskou a s naším Otcem – Bohem v srdci ! Toto sdělení pro všechny lidi světa nechť otevře další srdce vás, lidí pozemských a vy všichni láskyplní lidé

 

                                   vyzařujte lásku,

 

                                   vyzařujte lásku,

 

                                   vyzařujte lásku !

 

Toto jest velmi důležité !

 

Toto sdělení ať je všem ku pomoci !

                                                                                           Miluji !

 

                                                                                           Žiji !

 

                                                                                           Žiji ve všech srdcích !

                                                                                                                             

   

Všichni, kdo již četli na internetu mé sdělení Helence K.  (sd. 1018) o tom, proč jsem se jako Ježíš ptal Petra jestli mě miluje 3 krát určitě jistě pochopí, proč i v tomto sdělení jsou některá má slova též 3 krát vyřčena – pro jejich důležitost a pravdu.

 

                                                                                                                  Orton.”

 (Děkuji ti náš milovaný Ortone za pomoc).                                                                                                    

 

 

1230.  Sdělení od Ortona.                (Přijala: Ludmila P.)     29.11 2000.      14:00-14:10 hodin.                                                           

                                                                                                              Místo: Strakonice.

                                                                

(Toto sdělení jsem zapsala po přečtení informace o mikročipu).

 

“Zdravím tě já, Orton – láska.

 

Milí lidé. Odevzdejte svá srdce našemu Otci a On vás všechny povede zpět k sobě. Vždy vás ochrání, vždy vás miluje.

 

Vždy s námi všemi je a vždy miluje,

                                  vždy miluje,

                                  vždy miluje.

 

Pamatujte si, milí lidé, že nás všech a všeho milovaný Bůh – Otec je stále s námi, i v těch nejtěžších pro vás chvílích.

 

Vždy je s námi všemi, svými dětmi,

vždy nás láskou bezmeznou miluje,

vždy nás vede zpět k sobě a

vždy nám všem pomáhá.

 

Odevzdejte svá srdce Jemu a On vás převede přes všechno vaše trápení k obrovskému světlu lásky, zpět k sobě.

 

Náš milovaný Otec je neohraničená a nikde nekončící a také ničím neomezená a nic neomezující láska.

 

Vy všichni jste stejní jako On !

 

Toto uvědomte si a tak žijte !!!

                                                     Amen.

                                                                        Orton vás všech, nekonečnou láskou

                                                                                                 všechny a všechno milující.”

                                                                                                       

(Děkujeme ti, Stvořiteli prvotní nás všech a všeho milovaný, tobě Ortone i vám všem přátelé vesmírní, děkujeme).     

 

 

1231.  Přípravy ke změnám s planetou Zemí (přechod z D3 do D5). (Přijala:Ariana Š., Dolfiana)

  

Přijato v přenosu na kazetu č.11 22. 5. 1992.

Do češtiny přeloženo z kazety 22.-25.11.2000.

                                                               Místo:  Saskatchewan, Canada.

 

 

„Předávám vám plán k přípravě na vstup planety Země do pásma fotonových energií, které se mohou objevit v dalších pěti letech. Je to nulová zóna, jak to nazýváte. Je to v momentu, kdy planeta přechází z D3 do D5. Jako tělesná esence Země. Když to nastane, každý žijící organismus a bytost bude proměněna. Nebude to jejich esence. Tato esence je Zemská. A tak individuality (bytosti) budou cítit naléhání tlaku (vstupu) do této esence.

 

Při této změně je obvyklé zatmění Slunce (ale ne Měsícem – pozn. zpracovatele). A tak relativně, asi po dobu tří dnů potrvá na Zemi zatmění.

 

Mám přání objasnit, osvětlit vám tuto změnu. Když to nastane, buďte se Zemí, a jděte si odpočinout, spát.

 

Medvědi pracují na stejné přípravě, než ulehnou k zimnímu spánku. Jedí hodně a tloustnou (pro dostatek energie) v souladu se svým tělem. Dostatečně pijí a nakonec když je studené počasí zatlačí do skrýše, jsou připraveni ulehnout k zimnímu spánku.

 

Jejich příprava může být podobná té, čím vy všichni procházíte. Příprava na ESENCI. Představuje (zahrnuje) to všechny vaše čtyři nižší těla, vaše tělo emocionální, vaše tělo mentální (mysl), vaše tělo tělesné a vaše tělo duchovní (primární duše).

 

A vy všichni na tomto pracujete, na vašich čtyřech nižších tělech v současné době. Mnoho bylo sděleno v tomto směru, jak v  postupovat. Nebudeme o těchto jednotlivých věcech momentálně mluvit. Představuje to mnohem více, než pouze jídlo a vodu, kterou požíváte.

 

Mnoho příjemců přijalo sdělení (informace) a jsou vám k dispozici (např. www.universe-people.cz). Je to praktické a můžete shledat, že i běžní lidé ve vaší profesi (práci) pomáhají lidem v těchto směrech. To je všechno ta příprava, co všechno vidíte.

 

Další příprava, na které s vámi pracujeme po ta mnohá léta, je MEDITACE. Tím vámi byla kontrolována vaše mysl, byly tím kontrolovány vaše emoce.

          

Když medvědi uléhají k zimnímu spánku, kontrolují svou mysl (vědomí) potřebou jít spát. Podvědomí jim pomáhá kontrolovat tělesné funkce a všechny procesy se zpomalují, a tak nepotřebují mnoho jíst a pít (stejně jako se vaše funkce v meditaci zpomalují).

 

Tak, co vám právě teď sděluji, že tyto meditační praktiky (cvičení), které jsme vám předávali, a speciálně podněty k meditaci, praktikujte alespoň 20 minut – dvakrát denně. Tak by to představovalo víc, než jednoduché utišení vaší mysli, být uvolnění (v relaxaci) a být ve spojení s vašimi průvodci. A tyto praktiky (cvičení) by vás připravily ke vstupu do nulové zóny. Můžete tedy jednoduše jít do velmi příjemného místa ve vašem prostředí (domově), být přikryt pokrývkou a jít do meditace. A tak lze kontrolovat vaše obavy a emoce s použitím meditace.

 

To jsou praktiky (cvičení), kterými jste byli zaměstnáni po dobu několika let, ale pro některé lidi to může nyní být pouze několik měsíců.

 

Někteří lidé v logickém (intelektuálním) myšlení, si mohou přát uskladnit (zajistit) svíčky a další věci, které k tomuto systému jsou nápomocny. A to je ku vaší vlastní pomoci.

 

Když nastane tato perioda tmy a vy jste z toho v obavách, pak vás žádám: Vejděte (vkročte) ve vaší mysli do 5. dimenze. My vás povedeme a nasměrujeme. Jednoduše odejděte z těla a stoupněte si do 5. dimenze. Budete v bezpečí, budete v pohodlí. My vám budeme s láskou pomáhat, pokud o to požádáte.

 

Proto jsme také k vám vyslali informace o zázracích (podivuhodnostech) o Ježíši, což budete realizovat.

 

A tak, když tento čas přijde, vy budete mít víru a schopnosti – vědět, že to je též ve vašich možnostech.

                                     

Připomínám, že když se medvědi uchylují k zimnímu spánku do úkrytu, cítí, že se stává jejich domovem. Prosím, pracujte na změnách v podobném smyslu, tak jako medvídci. I matka Země je nyní v procesu velkých změn, když se také uchyluje k odpočinku (různé katastrofické jevy nejsou známkou neklidu, ale planetární formou očistných procesů, tak, jako když máte třeba rýmu – pozn. zpracovatele).                                           

 

Každý z vás, kdo najdete svůj útulný koutek, budete také procházet těmito změnami. Tyto změny se budou odehrávat na mnoha stupních vaší existence. A tak vám doporučujeme zůstat o samotě, nebo jednoduše s vaší rodinou v tomto čase.

 

Máte nějaké otázky, drazí ?“

 

Dolfiana (spolupracovnice Ariany Š.): Milovaný Aštare, pouze co mohu říci, je DĚKUJI ti z celého srdce mého.

 

„Vy všichni jste tak vítáni, drazí, jediní.“

 

Dává to tolik smyslu . . . . .( s pokorným údivem)

 

„Můžete vidět, že všechen váš trénink a vaše probuzení, byla příprava na tuto přeměnu.“

 

 Ano, teď to vidím.

 

Speciálně zpomalení procesů vašeho systému, celého systému, když jdete do meditace, dává mnoho smyslu. Myslím tím, že potom neumožňuje vstup adrenalinu (v obavě) do srdečního tepu. Váš srdeční tep se přirozeně zpomaluje v meditaci, váš dech se zpomaluje, vaše svaly jsou v naprostém odpočinku.

 

A v mém případě v mé rodině (vlastní), já bych ráda byla, jak je to učit. Měla jsem tato školení (vyučování) po více let, tak vím, jak na to. Ale jestli oni to budou akceptovat (uznají to) přes jejich obavy ?

 

„Já vám říci chci, relativně těm, kteří jsou ve světle a praktikují meditace, a kteří žijí s rodinou, kde tyto praktiky nejsou, abyste s nimi pracovali (spolupracovali) na té úrovni, kterou oni přijmou (uznají). Pokud například je tam nemoc v rodině, pracujte (spolupracujte) s nimi na úrovní relativní jejich mysli a ukažte jim, že při poslechu určité vhodné hudby oni mohou pociťovat uvolnění (zklidnění) jejich nervové soustavy.

 

Pokud máte někoho doma, kdo chodí do kostela v určitém dni a modlí se, potom můžete pracovat s těmito lidmi také, protože oni to uznají, že to je překrásná vnitřní cesta být tak v kontaktu s Bohem.

 

A děti, ty přirozeně jdou do meditace, pokud je k tomu povedete. A tak s nimi pracujte na jejich úrovni porozumění, klidu (utišení) vnitřního.

 

Ze zkušeností při těchto změnách, které se v současnosti odehrávají v této nulové zóně, vězte, že obavy se objeví i v srdcích těch, kteří meditují. Tak učte ty, kteří se učí této meditaci, že pokud rozšíříte energii v čakře srdeční, tak vás to zbaví strachu (obav). Tak je učte, soustředit se na svoje srdce v průběhu meditace.

 

V minulosti se lidé při těchto meditacích soustředili na svůj dech. Teď vás požádám, abyste začali učit lidi soustředit se na jejich srdce a jejich tep srdeční. I když si mohou pomáhat použitím prstu k vyhledání pulsu v průběhu zklidňování. A nechejte je rozšířit tyto tepy srdce do pulsů Lásky, které jednoduše obklopí jejich energie. Tak, aby se mohli napít této energie – vesmírné lásky, kterou oni sami vytvářejí. A tímto obavy ustanou. A to se také projeví i v jejich okolí, přenese se to na obydlí, na další lidi a projeví se to i u zvířat.

 

A tak vaše školení (učení) v tomto směru bude v současnosti velice významné. V časové periodě – v nulové zóně – když jste s lidmi, kteří jsou v obavách (strachu), žádám vás, sedněte si všichni pohromadě na klidné místo s mnoha polštáři a teplými přikrývkami či kožešinami; obklopte je vším, co jim můžete poskytnout, co jim přinese pohodlí.

 

A když je tma, tak lidé chtějí být pod přikrývkou. A také je člověk rád, když vidí malé světlo. Tak mějte svíčky, ať hoří. A pořiďte si opravdu velké svíčky, a hlavně abyste měli zápalky. Mějte svíčky zapálené a mnoho příjemných podložek, teplých přikrývek a polštářů.

 

Pracujte s nimi pouze na úrovni meditační, protože to bude pro ně přirozené být v klidu když je tma, a tak obavy tam nemusí být.

 

Dále můžete dělat práci s vaší vlastní rodinou – jednoduchým mluvením ze srdce, to, co v tom momentu ucítíte že máte vyslovit prostřednictvím vašeho vnitřního vedení, nebo prostřednictvím vašich průvodců duchovních. A to je (nastává), když působíte jako příjemce (i když přijímáte nebo ne).

 

Pokud jste v meditaci a jste v koncentraci, tak vaši průvodci (duchovní) se projeví – přijdou pomoci vaší celé rodině. A to je také hlavní záměr, proč my učíme lidi tomuto příjmu (telepatie). Je to pro ně jistě skvělé, přinášet informace prostřednictvím sdělení (telepatie, channeling), co proběhlo v minulosti a co probíhá nyní.

 

Ale opravdový záměr, proč o tom hovoříme je, že všichni mohou přijímat (působit) jako kanál (médium). Každý se to potřebuje učit, pokud se tak rozhodne, a tak my k tomu lidi vedeme.

 

Když se energie klidní v této nulové zóně, tak lidé se budou schopni obrátit na své průvodce duchovní. A to je tak důležité, však stále doporučuji, ať se lidé učí tomuto příjmu. Je to báječný způsob směřování i na jiných úrovních, než je Aštar koordinátor a mistři duchovní. A tak lidé se tomu mohou učit z mnoha knih andělských (www.universe-people.cz), které vyšly v posledních letech. Tak, jak můžete vidět, my předáváme lidem informace na všech těchto úrovních (stupních), ze kterých si lidé mohou vybrat, nebo přijmout to, co je pro ně vhodné. A pokud jedna metoda nepracuje, tak je tam další.“

 

Dolfiana: Takové jsem měla myšlení, ten včerejší večer při čtení andělské knihy, která podává sdělení o mnoha způsobech, jak se spojit nebo komunikovat s Anděly. To je přece perfektní !

 

„Ano drazí, to je.“

 

Aštare, děkuji ti za tohle skvělé doporučení a za tvé rady. To je jedna věc, kterou mnozí světelní pracovníci mohou provozovat pro ty, kteří jsou v obavách, ať už je to kdokoli. To jsou skvělé věci. A já děkuji ti za všechny.

 

„Moje láska je s tebou.“

 

A že máme tyto informace. Tak jako naše láska je s tebou.

 

„Máte nějaké další otázky ?  Drazí ?  O kterých přemýšlíte v momentálním čase, když máme tuto energii prezentovanou ve spojení s Arianou ?“

 

Ariana: To je Ariana. A co zima, Aštare ?  My rozumíme, že bude hodně zima v určitém období (periodě) po dobu těch tří dnů, a nebude žádná možnost zatopit v domě.

 

„Drazí, toho se nemusíte obávat. Ano, bude tam zima. Jsou tam dvě věci, které vám k tomu sdělím.

 

Jednak mějte pohodlí s polštáři a přikrývkami, které máte, které jsou k tomuto účelu. A pak po dobu, když jste v hluboké meditaci, tak jsou medvědi ve skrýši, budete schopni kontrolovat vaši tělesnou teplotu.                                     

 

To je něco, co můžete praktikovat, pokud si to přejete dokázat. Můžete začít meditovat v nižší teplotě, než jste zvyklí, až do doby, kdy můžete meditovat při teplotě nízké, a přitom zaznamenávat, že vaše tělo je stále teplé.

 

Když požádáte vaše průvodce duchovní, oni vám k tomu budou nápomocni. Můžete mít polštáře a přikrývky k vašemu pohodlí a ke spokojenosti intelektu (logiky). Tyto meditační praktiky mohou kontrolovat vaši tělesnou teplotu.

 

Tak mohu říci, že to může být pro vás velice vhodné cvičení. A také i opačně, to může být prováděno, když k vám přichází léto. A tak, pokud je vám hodně horko, můžete se také ochladit pomocí své mysli. Jednoduše požádejte vaše průvodce a mějte vizi vlastního ochlazení. Myslím, že to můžete použít při vaší cestě do Vancouveru, když jedete autem…(smích).“

 

Dolfiana: Myslím, že máš pravdu. Napadlo mne to použít k  ochlazení teplých plechovek s nápoji, které při otevření pravidelně vypění ...(smích).

 

„Pokud myslíte v meditaci na vzpomínku zimy, když je vám moc horko, nebo myslíte na horko, když je vám moc zima, tak vizualizace vám to umožní, pomůže vám k tomuto. I A tady můžeme vidět záměr, proč tolik učitelů přichází s těmi kurzy a s psaním knih o vizualizaci (u nás např. Silvova metoda kontroly mysli – pozn. zpracovatele.)

 

Tak to je skutečný pohled, který vám dnes předávám. To je skutečný záměr za těmito všemi praktikami, učeními. Myslím, že tyto informace k vám přišly ve vhodném čase, Dolfiano.“

 

Ano drahý, a já děkuji tobě a děkuji Bohu za tyto informace, což mi pomůže v budoucnosti vědět, co dělat. A také jsem si jistá, že to pomůže mnoha a mnoha dalším.

 

„My doufáme, že tyto informace mnohým pomohou. Máte nějaké otázky v tomto bodě ?  Tak, jak vidíte, pokaždé, když někdo z vás myslí v určitém směru, tak my můžeme přinést další specifická sdělení.“

 

Dolfiana: Vypadá to, že všechny otázky jsou zodpovězeny. Ale jsem si jistá, že když to ukončíme, budu mít dalších 99 otázek navíc. Ale teď ?

 

Aštare, to je Ariana. A co v době těchto dnů (perioda zatmění), co ty zvyky, potřeby, jezení a pití ? Docházím k závěru, že budeme v meditaci, ale my budeme potřebovat jíst a pít ?

 

Dolfiana:  Možná, sušené ovoce, ořechy ?

 

„Drazí, jediní. Když ta doba nastane, uvědomte si, že je to po celém světě, v mnohých zemích, a představuje to mnohé, mnohé lidi, kteří ve skutečnosti o tom nevědí nic, a mohou mít obavy nebo strach. I když někteří z vás se zabezpečí vodou a možná ořechy, datle, atd., bude tam pravděpodobně 95 % světové populace, kteří tohle mít nebudou, zabezpečení ve svých obydlích.

 

A to byl také záměr, proč jsem vám sdělil už dříve: Neuskladňujte tyto věci. Nebo i jinak řečeno: Není tam nutnost tohoto uskladnění – velkých zásob. Pouze pro vaši osobní potřebu můžete mít uskladněné některé z věcí, což vám dává pocit spokojenosti, že jste k tomu připraveni. Je to v pořádku, ale není to nutné.

 

Když přijde tento čas – nulové zóny, každý jednotlivý člověk na Zemi bude dán na starost svým duchovním ochráncům. Jak již víte, každý na Zemi má ochránce, duchovní průvodce a anděly. Každý jednotlivý člověk bude hledat svou vlastní specifickou Cestu. 

 

Ale s těmi paprsky – navýšení vibrací (viz. „tančící komety“ na www.universe-people.cz a sdělení č. 1240) – tak k tomu my řekneme: 5 dní bez jídla a bez vody – nebude nutné to ke spotřebě, ke konzumaci. Tam není smysl mít ani hořící svíčku. Ne jídlo, ne voda, ale tělesné funkce budou pozastaveny také v tomto období a čase. Budete tak jakoby v zimním spánku, podobně jako medvědi a jako celá planeta Země.”         

 

Dolfiana: Tak my ulehneme ke spánku ?

                                                                

Budete v hluboké meditaci. Takový zajímavý pocit. Bude to jako u nastávajících maminek, které dopředu cítí narození dítěte, takový vnitřní pocit, a podobně to bude i u vás. A to bude taková okolnost, která nebyla na Zemi nikdy dříve, pouze v období, když jste vkročili do 3. dimenze, tak to proběhlo. 

 

Nyní, když odcházíte ze 3. dimenze, tak nastává tento proces, a tak celá populace na Zemi může být při tom doprovázena najednou, a ve stejném okamžiku. Jak vidíte, o všechno je postaráno.

 

O každého, jednotlivého člověka, o miliony vás, je postaráno prostřednictvím milionů průvodců duchovních a pomocníků těchto v každém jednotlivém směru. A tak o vaše těla bude postaráno po dobu těchto změn vašimi původci duchovními s naprostou péčí. Nebudete potřebovat jídlo, nebudete potřebovat vodu a nebudete potřebovat svíčky.

 

Dolfiana: Tak to bude automatická masová meditace ?

 

Ano.

 

I bez našeho plánování ?

 

„Ano.“

 

Jednoduše automaticky půjdeme do meditativní pozice ?

 

„Ano.“

 

To se projeví u všech lidí ?

 

„Ano.“

 

Ách, děkuji ti. (s velkou úlevou)

 

„Vzpomeňte si, my jsme všichni pohromadě, spojeni.

 

Ó, ano.

 

„A tak to je. A teď budu schopen sdělit vám všechny tyto vysvětlení, protože tyto vaše otázky . . . .

 

A já děkuji, velice vám oběma v tomto zájmu sednout si a mít zájem k těmto otázkám.

 

Moje poděkování vám. Moje láska k vám.“

 

Dolfiana: Děkuji tobě. A naše láska k tobě.

 

„Vzpomínáte si, jak Ariana vypadala, když poprvé vysvětlovala tyto změny ?  A byla elektrifikována, když přinášela tyto informace ?  O nulové zóně ?  Jak báječné to je !  A opravdu, to je. Drazí . . . .

 

Pouze obavy nebo strach můžete pociťovat na této planetě z rozruchu a Nevědění, co se má stát. Jedinou obavu, kterou můžete z toho cítit (myslím tím, že každý na této planetě to asi bude cítit), je tušení, že nebudete vědět co se bude dít.“

 

Dolfiana: To už vidím.

 

„Ale, v tuto dobu, v době nulové zóny, se to opravdu bude vědět. Vaše funkce mozků budou tak zpomaleny, že tam nebude taková panika.“

 

Dolfiana: Ó, děkuji ti Bože. To bylo to, z čeho jsem měla obavy, ta panika. Takový perfektní plán.

 

 

Je to Boží plán. Je to Fotonový plán.

 

A my jsme ti poslové, hrdinní andělé,   kteří vám přinášíme blížící se plán.

 

 

A tak, jak jen můžete, nebo je ve vašich možnostech, šířit tyto informace lidem, bude velice oceňováno.

 

Dolfiana: To bude uskutečněno.

 

„V tomto čase, já chci vám poděkovat, s láskou, tobě Dolfiano, tobě, Ariano, za výdrž, setrvání na vaší cestě, ve vašem směru, za čtení, za učení, setrvávání na příjmu (informací), také, že pobýváte v láskyplném prostředí, aby jste mohli obdržet tento vzkaz v tomto čase.

 

Já jsem Aštar. Aštar koordinátor ve službě Zemské mise, ve službě Lásky.“

 

Dolfiana: Děkuji ti, milovaný, jediný, děkuji.

 

Poznámka zpracovatele: Originální zvukový (audio) pásek č.11 v angličtině je možno u mne získat.

 

 

1232.  Rozhovor s přáteli (280).        (Přijal Ivo A. Benda.)      5.12.2000   21:15-21:40 hodin.                                

 Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Zdravím tě a láskou zahrnuji já, Aštar, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že máš radost z toho, jak se šíří naše informace. Ano, máš touhu, aby lidé byli stále lepší, avšak volba velké části z nich je opačná, tedy dávají přednost negativnímu myšlení a chování. Část lidí je ze své přirozenosti pozitivní a láskyplná, a nežije tak, aby porušovala vesmírné zákony. Část lidí tedy má velkou šanci, že založí novou společnost a bude moci žít v lásce a míru po dlouhé věky tak, jako žijeme my, Vesmírní lidé. Máme z tohoto radost a těšíme se na vás všechny, kteří postoupí ze 3. do 5. dimenze a začnou s námi spolupracovat.

 

Máš otázku, kdy byl natočen ten pásek Ariany a Dolfiany, bylo to v roce 1992 a tyto ženy i nadále jsou s námi v kontaktu a připravují další lidi na převibrování. Ano, bude to tak, jak je tam uvedeno, tedy během 3 – 5 dnů, kdy bude zatmění Slunce (ne Měsícem) a vše bude bez elektrického proudu, planety převibruje ze 3. do 5. dimenze a s ní někteří lidé. Jak je na tom pásku uvedeno, o všechny bude postaráno, je třeba meditovat a vysílat lásku, každý se dostane tam, co si vybral během tohoto a předchozích životů. Ostatní lidé, kteří nepostoupí do 5. dimenze, budou dál budovat plnost negativního stavu, v čemž jim nebude nijak bráněno – toť jejich svobodná vůle. (Jak víme, toto budování negativního stavu se jim líbí a mají z toho velmi dobrý pocit a pracují na tom velmi usilovně a ještě se tím chlubí – pozn. zpracovatele.)

 

Na tomto se dále bude poučovat veškeré Stvoření a bude tak definitivně a úplně zodpovězena otázka, jak by vypadal život bez dodržování duchovních principů Stvořitele prvotního, námi všemi tolik milovaného. Jak je uvedeno v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“, přijdou na planetu Zemi pseudotvůrci a završí plnost negativního stavu v této lidské společnosti. Ano, pak bude Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který ukončí na věky negativní stav. Vše je velmi dobře a podrobně popsáno v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“ a až na pár chybných detailů (pod 10 % knihy) je zde vše správně. Proto tedy máš možnost milý Ivo v těchto posledních dnech informovat lidi a umožnit jim i v těchto podmínkách pochopit svoji pozici, ve které se nachází a pomoci v jejich změně myšlení a jednání. Již mnoho lidí čte naše informace, nyní se začíná více šířit „Nové zjevení“ a informace o „Projektu LUCID(vše lze stáhnout z internetu www.universe-people.cz anebo objednat xerokopie u mne – pozn. zpracovatele), kde zájemci pochopí vše až do detailů praktických. Ano, všechny naše informace v knihách „Rozhovory“ I. – IV. díl jsou pravdivé na cca 90 %, což není nikde jinde od nás v takovém rozsahu a aktuálnosti.

 

Blíží se TERMÍN PŘEVIBROVÁNÍ a každý to pozná, že se něco děje. Bude totiž tma několik dní a vše bude bez elektrického proudu – o každého bude postaráno a životní funkce budou zpomaleny, takže nebude problém s vodou a pitím. Ano, máš radost, že se blíží Nová Země, a tak bude další prostor pro budování společnosti a duchovní růst.

 

Ano milý Ivo, toto ti s láskou sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„Nyní se přidávám já, Ptaah milý Ivo, také já tě zahrnuji proudy lásky a jsem velice rád, jak se ti daří šířit naše informace. Ano, máš radost stejně jako my, že řada lidí je nalezla, a tak budou postupovat stále blíže ke Stvořiteli našemu prvotnímu všeho a všech. Ano, budou to tedy tyto změny, které již máte uvedeny v našich „Rozhovorech“, varianta průběhu je stále otevřená, i když forma převibrování za tmy během 3 – 5 dnů je stále pravděpodobnější (tedy krajní varianta – evakuace – pak v tomto případě není).

 

Ano, stále jsou z této planety převáděna některá zvířata na planetu záchrany, opravdu nyní na podzim bylo převezeno přes  dimenzionální prostupy další množství ptáků, včetně mnoha vrabců a zůstává zde jen ekologicky minimální stav.

 

Ano, vše milý Ivo probíhá podle Velkého plánu Stvořitele našeho prvotního všech a všeho – námi všemi milovaného, a tak ti lidé, kteří zvládnou převibrování ze 3. do 5. dimenze budou moci vše sledovat již ne jako aktéři, ale pozorovatelé v 5. dimenzi, tedy mimo tyto události. K tomuto patří i účast na plnosti negativního stavu zde na staré Zemi společně s pseudotvůrci a se zavedením ovládacích čipů do těl těch lidí, kteří si toto zvolili, a kteří potřebují prožít tuto zkušenost. (Viz „Projekt LUCID“ – pozn. zpracovatele.)

 

Toto je tedy k nastávajícím událostem a my, Plejáďané se velice těšíme na setkání s vámi a spolupráci na Nové Zemi a v budování nové společnosti duchovního typu, kterou povede Pán Ježíš Kristus. Ano, mnoho pozdravů všem těm, kteří čtou tyto řádky a mnoho proudů lásky posílají Plejáďané – z mnoha planet a lodí ve Vesmíru, kteří vás tolik milují.

 

Za všechny ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám milí přátelé za toto sdělení a přeji vám všem hodně radosti a úspěchů ve vaší láskyplné práci pro Stvořitele prvotního. Ivo.

 

 

1233.  Rozhovor s přáteli.                     (Přijal Věroslav Š.)                                       5.11.2000.                               

 Místo: Praha.

 

Ptaahu, cítím krásnou lásku od vás, úplně mě zaplavuje. Můžeme si spolu povídat ?

 

„Ano, jsem tady a těším se. Chci ti říct, s tím pivem si opravdu musíš dávat pozor. Já vím, že máš chuť, ale toto ti dost zamlžuje astrální tělo a tvůj příjem je potom těžší. Ještě hodně věcí musíš změnit, aby ses dostal dál.“

 

Tak já to změním, tenhle měsíc je vůbec ve znamení velkých změn. Vlastně jedna část života končí a jsem zvědavý, co bude.

 

„Budeš překvapený. Hlavně otevři srdíčko a nechej se vést Stvořitelem. Problémy se ti vyřeší, ani nebudeš vědět jak.“

 

Mám se zajímat o tu tramvaj ?

 

„No zkus to, když to tak cítíš. Vím, že tě toto láká a nic pro to nedělat, to bychom taky neradili. Ale brzy budeš mít na výběr něco daleko zajímavějšího s možností více pracovat pro Stvořitele a pro Zemičku.“

 

Už hořím zvědavostí, co se chystá. Starosti si nedělám, věřím ve Stvořitele. Chtěl bych se zeptat (odbočím), měli jsme ve čtvrtek brát E. k Sylvě ?

 

„Alička se na to necítila, tak jste to vyřešili správně, Jet jste tam mohli, E. by byla pod ochranou. Ale není třeba řešit kdyby. Vyřešili jste to jak jste považovali za správné. Ale jak už jsem řekl, dávej si velice pozor na podobné akce, neprospívají ti.

 

Teď jsi nějak ztratil téma, tak budeme končit. Až budeš mít něco na srdci, ozvi se. Ptaah.

 

Posílám lásku, ať k vám doletí. Děkuji za povídání.

 

„Loučím se i já, Pleja, a taky posílám lásku. Nezastavuj se na vzestupu, snaž se o něj a zvládneš to.“

 

Taky děkuji za vzkaz. Půjdu se dívat na oblohu. Věrek.

 

 

1234.  Rozhovor s přáteli.                     (Přijal Věroslav Š.)                                       9.11.2000.                              

 Místo: Praha.

 

Je tam někdo z vesmírných Sil světla ?

 

„Ano, jsme tady a sledujeme tvé počínání. S těmi dotazy je to krásný nápad (duchovní pomoc nešťastným lidičkám). Jenom musíš dát pozor, aby tě vždy vedlo srdíčko. Nikdy si nevymýšlej jenom proto, aby něco vypadalo zajímavě.“

 

Takže myslíš, že se do toho mám pustit ?

 

„Určitě, budeme ti držet palce. Správnou odpověď vždy dostaneš. Buď tím sluníčkem, jak si to vždy přeješ.“

 

Mám naše rozhovory poslat Ivovi ?

 

„Pošli mu je, vždyť proto jsi po nich toužil, aby si je přečetli další lidé. Neboj se jeho reakce, víš že přece strach je špatný rádce.“

 

Ještě mi něco řekněte o zítřejším testu.

 

„Jdi na něj s důvěrou, budeme při tobě. Test bude jiný než jsi čekal, ale udělal jsi všechno, co jsi považoval za správné. Hlavně začni s klidem a pokorou a všechno zvládneš. Potom bude záležet na tobě, jako cestu si zvolíš.“

 

Tu ke Stvořiteli, to přece víte. Abych mohl být sluníčko pro další lidi.

 

„Budeme při tobě. Posíláme lásku na dobrou noc. Auter.“

 

Jsem překvapený Auterku, ty jsi se mi ještě neozval. Posílám lásky kolik dokážu. Věrek.

 

 

1235.  Rozhovor s přáteli o plnosti negativity.        (Přijal Věroslav Š.)                     12.11.2000.                              

 Místo: Praha.

 

Stvořiteli milovaný, můžu se spojit s bytostmi Sil světla ?

 

„Jsme tu a posíláme ti lásku, kterou cítíš.“

 

Jak je to s tou plností negativity, která se chystá ?

 

Musí to tak být, ale to přece už znáš. Vám pozitivním se tato myšlenka špatně přijímá, proto nevytýkej Aličce, že toto nechce přijmout. Dojde k tomu sama. Budete mít možnost se správně rozhodnout. Nemusíte se bát. Stvořitel bude při vás a touto zkušeností nebudete muset projít. Ale pro mnoho lidí bude nezbytná (zde výpadek komunikace). Je to jako operace po dlouhé nemoci. Proto se o Zemičku neboj. Zvládne to vaší láskou a bude na ni vrácen krásný život. Už jsi moc unavený, měl bys jít spát. Chceš ještě něco dělat, ale nepřeháněj to. Zase se ozveme. Auter.“

 

Děkuji za povídání. Zítra se zase spojíme. Hořím po poznání. Věrek.

 

„To poznání dostaneš. Jen musíš otevřít mysl, ale to už víš. Auter.“

 

 

1236.  Rozhovor s přáteli o plnosti negativního stavu.    (Přijal Věroslav Š.)            22.11.2000.                              

 Místo: Praha.

 

Povídám se si s Asket a Ortonem . . . .

 

„Sjednoťte se v lásce, milujte se navzájem, milujte Zemičku, buďte krásné bytosti a získáte krásnou Zemi.“

 

Můžete mi říci ještě o tom negativním stavu ?  (Pořád mě ta otázka přepadá.)

 

Ten negativní stav bohužel přijde (plnost), ale ti, kdo nechtějí, nemusejí se ho zúčastnit. Bude to zkouška, ale vy ji zvládnete.

 

Kdo budou dětičky, kterým bude mikročip zaveden od narození (i toto je popsáno, bytost nebude mít žádnou volbu.)

 

Budou to bytosti, které minulé životy nezvládly a ještě potřebují tuto zkušenost. Neboj se o ně, také svoji cestu najdou. Toto bude poučení i pro ně.“

 

Mám dát na ty dvě stránky tu výzvu ke sjednocení ?

 

„Ano, dej ji tam. Toto sjednocení bude nutné, protože sám by nikdo negativní dobu nezvládnul. Musíte se vzájemně  najít a poskytnout si podporu v lásce a jednotě.“

 

Proč se mi zatím nepodařilo sjednotit s Ivem ani s tím Láďou ?

 

„Vy v podstatě v jednotě jste. Zatím jste měli odlišné cesty a úkoly. Ale nakonec k nim cestu najdeš, a i k jiným bytostem. Jenom buď trpělivý.“

 

Tak já budu trpělivý. Děkuji za povídání, posílám lásku. Věrek.

 

Poznámka zpracovatele: Je řada lidí, kteří by chtěli se mnou se setkávat a více komunikovat. Ale pokud to není výhradně práce pro lidi (sdělení, šíření, organizace přednášek, podpora materiální, stručná a efektivní komunikace), tak by toto jen na úkor této práce pro lidi, je třeba pochopit, že je vás mnoho, ale já mám jen jedno tělo. S láskou Ivo.

 

 

1237.  Rozhovor s přáteli.                (Přijala Helena K.)              10.11.2000. 8:30-9:40 hodin.              

 Místo: Česká Lípa.

 

Ptá se Helenka a Ivo.

 

(1)

Milý Ortone, prosím tě, můžeš mi pomoci s přípravou strany a jestli se ti to líbí a souhlasíš s tím programem a názvem, který jsem s Ivem vypracovala ?

 

„Helenko, líbí se mi váš návrh na pozitivní stranu i program je výstižný. Postupuj podle vedení srdce vyciťováním a vol vše pozitivní. Tím poznáš, že to je správné a ve prospěch ostatních lidí. Tuto stranu je třeba zobrazit, protože nikdo jiný takovou stranu ještě nenavrhl. Je to náročné na čas, peníze a práci s lidmi nabouranými druhou stranou. Bude to chtít, abyste měli hodně trpělivosti, lásky, pokory vydržet všechny nátlaky druhé strany. Bude to velmi poučné pro vás všechny i pro vesmírné přátele zase pro všechny.

 

Ničeho se neobávej Helenko a jdi do toho, jsi na to připravena a my, vesmírní přátelé a Prvotní Stvořitel všeho a všech ti budeme pomáhat, je to dílo Stvořitele prvotního. Těšíme se na tuto změnu.“

 

(2)

Bude vhodné, aby na přípravném výboru strany spolupracovali L., A., . . . .(konkrétní jména)  ?

 

„Ano, souhlasím s tím, aby na tom pracovali, jsou to dobří lidé, bratři a sestry pozitivního myšlení, oni ti Helenko budou rádi pomáhat. Zavolej jim a řekni jim o tom, abyste se mohli co nejdříve sejít a pracovat na tom, to je moc důležité.“

 

(3)

Ortonku, prosím tě, jak mám oslovovat tebe a Prvotního Stvořitele všeho a všech ?  Četla jsem v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“, že mám používat jen jeho správný název Pán Ježíš Kristus a jiný ne.

 

„Helenko, klidně používej při komunikaci s námi to, co jsi používala dosud, to je správně. Náš Prvotní Stvořitel všeho a všech a já i ostatní nelpíme na slovech a osloveních, hlavní je, co cítíme v srdci a jaké máte myšlenky. Je správném používat Pán Ježíš Kristus jak je psáno v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“, ale to je pro ty, kteří nekontaktují a nekomunikují a při běžném hovoru mezi duchovními lidmi. Víš přece, že kniha „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ je pravdivá na cca 90 %, tak vyciťováním vyber, co není pravda, proto má takový účel, aby lidé vyciťovali, zvažovali, přemýšleli ve svém nitru, v srdci co čtou a jaký to má význam.“

 

(4)

Prosím tě, Ortone, v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“ je psáno, že od 1.7.1988 se už nerodí na naší planetu vyslanci pozitivního stavu (bezvýhradně), je to pravda ?

 

„Helenko, ano, je to pravda, ale všechno záleží na tom, co se zde bude odehrávat na vaší planetě Zemi. Jak lidstvo bude postupovat a co udělají s těmi informacemi, které tady mají, a to zatím nikdo neví přesně, věci se stále mění a jsou v neustálém pohybu. Všechno ví jen Prvotní Stvořitel všeho a všech. Věci se můžou KDYKOLIV ZMĚNIT, a to jak pozitivně, tak negativně, záleží na LIDECH a JEJICH MYŠLENÍ.

 

(5)

Prosím tě, Ortone, Je Terezka (8 - letá), která malovala lodě do knihy „II. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ vyslanec pozitivního stavu (rozená tedy po datu 1.7.1988) ?

 

„Helenko, ano je vyslanec pozitivního stavu, jinak by se tomu nevěnovala a nemohla by toto činit. Stále s námi Vesmírnými přáteli komunikuje, kreslí krásné obrázky a raduje se z toho a my, Vesmírní přátelé máme velkou radost, že ji máme tady na planetě Zemi.“

 

Milý Ortone, já ti děkuji a posílám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Helenko, já také děkuji za zajímavé otázky a s láskou, bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

 

1238.  Pravdivost knihy „Projekt L.U.C.I.D.“.      (Přijala Helena K.)                          19.11.2000.

 Místo: Česká Lípa.

 

Ptá se Helenka a Ivo.

 

Na kolik procent je pravdivost knihy „Projekt L.U.C.I.D.“ ?

 

„Helenko, na 95 % je kniha „Projekt L.U.C.I.D.“ pravdivá. To, co se tam popisuje, to se opravdu děje na vaší planetě Zemi a my vesmírní to každý den i noc vidíme, jak se negativní stav s pozitivním zobrazují vedle sebe. Helenko, učili vás v Církvi, že ke konci to bude nejhorší pro všechny, neboť negativní stav ví, že konec se blíží, a tak se snaží svést co nejvíce lidí na svou stranu. Zachrání vás víra v Pána Ježíše Krista a vyciťování v srdci, toho se drž co nejvíce, to vás vyvede do pozitivního stavu, do Světla, stále je třeba na tom takto pracovat a zdokonalovat se v tom, nepolevovat. Pomáhejte si vzájemně láskou a modlitbou, odpouštějte si vzájemně, to je důležité v posledních dnech. Máte tady spoustu informací, knih, které vám pomáhají jít po správné cestě, snažte se podle toho žít každý den, aby jste splnili a zobrazili to, proč jste tady na planetě Zemi. Knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ a další části knih Nového zjevení a kniha „Projekt L.U.C.I.D.“ jsou napsány takovým způsobem, jaký je váš život na planetě Zemi, abyste se naučili přijmout pravdu takovou, jaká je. Vím, že se ti to někdy nelíbí a nesouhlasíš s některými věcmi, ale je to tak, modli se, abys těmto věcem, kterým nerozumíš, porozuměla, je to důležité. Větší části jsi přijala a víš, že to tak skutečně je.

 

Nauč se porozumět i těm dalším věcem, abys mohla pomáhat těm, co žijí v nevědomosti a nevědí o tom. Tak to skutečně je, mnozí lidé nevědí, co činí a nechtějí ano vědět a přijímat nic nového, protože jsou loutkami Sil temna. Pomáhat jim Helenko můžeš láskou, motlitbou, odpuštěním a pozitivními myšlenkami. DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU ODHALOVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Já vám za všechny vesmírné přátele posílám proudy lásky a energii pro úkoly, které plníte na planetě Zemi. Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

Děkuji ti Sol-tecu za objasnění věci a pomoc, já posílám také za Iva a další proudy lásky pro tebe a všechny vesmírné přátele Sil světla, Helena z planety Země.

 

 

1239.  Rozhovor s Atari.                       (Přijala Martina J.)     2.12.2000.    13:05-13:30 hodin.

 Místo: Litoměřicko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou.

 

„Ano, dcero, jsem zde.“

 

Mohla bych, prosím, hovořit s Plejou ?

 

Pleja nyní pracuje na plnění důležitého úkolu s láskou pro Stvořitele.“

 

Můžete mi, prosím, poslat tedy jinou láskyplnou Světelnou bytost, která umí vyhledávat ztracené předměty.

 

„Tady je Atari, hlásí se Atari.“

 

Ahoj Atari, s láskou Tě objímám. Prosím, můžeš mi poradit, kde je knížka, kterou Martin hledá ?

 

„To víš, že bych Ti mohla poradit. Ráda Ti však poradím, že lepší bude, když ji Martin zkusí vyhledat sám. Ať jde do meditace, ponoří se do své mysli a hledá, kdy a kde ji ještě měl. On ten okamžik zná, jen se musí na to znovu rozpomenout. U vyšších bytostí světla je to jednoduchá záležitost. Ale oni obvykle nic neztrácí, protože jsou vědomě přítomni v každém daném okamžiku svého bytí. A tak si vše pamatují.“

 

Děkuji Ti. Atari milá(ý), řekni mi ještě, prosím, jsi-li žena nebo muž ?

 

„Já jsem Světelná bytost, existující v obou těchto formách současně. Vnímám obě dvě formy, tak jak ty se ptáš, celistvě - že jedno jsou. Jsem vyjádřením celistvé a láskyplné formy života. Jsem jejím úplným naplněním. Pracuji s láskou pro Stvořitele a pomáhám tam, kde je potřeba.“

 

Děkuji Ti milá(ý) Atari za rozhovor, s láskou Tě objímá Marťa.

 

 

1240.  Rozhovor s Plejou.                     (Přijala Martina J.)     4.12.2000.    13:45-14:45 hodin.

 Místo: Litoměřicko.

 

Milý Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou.

 

„Ano dcero, jsem zde s Tebou.“

 

(1)

Prosím, můžeš mi poslat nějakého specialistu přes vysoušení zdí domů ?

 

„Tady je Pleja. Můžeme si spolu o tom povídat.“

 

(2)

Děkuji Ti Plejo, že jsi přišla. Prosím, můžeš mi poradit, jestli je pro náš dům potřebný a neškodný výrobek na vysoušení zdí Wigopol ?

 

„Z hlediska potřebnosti ano (vlhkost zdi 8 /léto/-12% /jaro, podzim/ - není to mnoho). Ale z hlediska dlouhodobého pobytu v domě (v noci - ve spánku - je možné narušování klidného spaní, protože mozek si potřebuje úplně odpočinout v hladinách delta, théta i alfa. V některých fázích (hlubšího spánku) je tedy spánková frekvence nižší, než přístrojem vyzařovaných 10 Hz. Ve dne to při pobytu nevadí. Ale v noci by to bylo vhodnější vypínat. Hlavně kvůli malým dětem, citlivcům a platí to i pro starší osoby. Já sama bych se v té frekvenci při spánku necítila dobře. Ale vy to sami ještě tak vědomě nevnímáte. Je pravdou, že tato metoda je však u vás jednou z nejúčinnějších. Ještě jednou opakuji, pro klidný spánek na noc nechat vypnuté !“

 

(3)

A jak se to děje u vás, Plejo ?

 

„U nás máme přirozenou stejnou vlhkost vzduchu venku i uvnitř, a přirozenou teplotu vzduchu 23 – 25 °C venku i uvnitř. Materiál, z kterého jsou domy postaveny, je však odolný, takže takovéto metody vůbec nepotřebuje. Prostě nepodléhá zkáze - neboť zde vše vibruje v lásce. To znamená i tzv. „kámen“ nebo jiný materiál je tímto celý prostoupen, a jako takový tuto lásku - vibrace vyzařuje do prostoru budovy, která takto vydrží dlouhé roky bez poškození. U vás je však v kameni (ve stavbách) a všude kolem zaneseno tolik hrubých vibrací, že vše podléhá mnohem rychleji zkáze, než je tomu u nás.

 

Vše je potřeba důkladně očistit od hrubých vibrací. Toto je důležité - pracovat s láskou pro Stvořitele - tedy pro druhé (nezištně, bez očekávání výhod), takto pomáhat druhým podle svých možností a schopností. Vše je otázkou vůle a chtění každého z nás. Ale kdo si myslí, že toto za něho udělá tzv. moderní technika, tak se hrubě mýlí. Protože vše je jen dočasné a jako takové se vše ve své zbytečnosti jednou projeví, aby nastoupily pravé hodnoty: Láska a pochopení nejvyšších hodnot. Vše, co je tedy „zbytečné“ (tzn. že nevibruje v lásce - tvoření), samo pozvolna sebou samým zanikne. Dokončí svoji vývojovou etapu pro svoji nedokonalost (tzn. nepřítomnost láskyplných vibrací celku).

 

Proto vysoušení zdí Wigopol se sice u vás jeví jako dokonalé zvládnutí daného problému (přijede specialista - firma a problém se na ně přehodí a je podle vás vyřešen - však přeci za to dostanou zaplaceno /a ne málo/, a problém je vyřešen). Není, problém = úkol, byl dočasně odsunut na vedlejší „kolej“. Toto jsou z našeho pohledu (vědomí a vědění) primitivní záležitosti pro řešení daného problému. Ale je to v zásadě nezbytné pro váš další postupný vývoj.

 

Důležité je vždy myšlenkou láskyplně prozářit vše živé i neživé. Vše u vás (i každý kámen) doslova potřebuje prozářit láskou a vyzdvihnout ze svého materiálního zatížení, aby mohlo vibrovat v lásce a souznění jednoty všehomíra.“

 

(4)

Velmi Ti, milá sestro Plejínko, s láskou děkuji za tyto informace.

 

„Však já jsem ráda, že si spolu takto povídáme a s láskou tě objímám. Jo, a Láďovi pověz, ať si toto procítí sám. Vše je otázkou pohledu, neboť i každá mince má dvě strany. Rozhodující bývá vždy pohled z vyšší úrovně, který v sobě skrývá i podstupně. Nelze-li danou formu úrovně uskutečnit hned rovnou - je tedy nutné postupně kráčet po stupních (jako když jdeš po schodech) s vědomím, že víš, kam jdeš. Že sama cítíš srdcem a vyciťuješ intuicí, že jdeš ke Světlu, ke zdroji informací, ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech. Kde je tvůj (váš) pravý domov.

 

Zatímco zde na Zemi se jednou vše v prach obrátí a vše materiální podstaty se stane zbytečností. Přitom však vyciťuji, že jsi pomyslela, že každodenní povinnosti co děláš - mohou být později zbytečné. Takto, prosím, hned destruktivně nemysli. Vše má svůj význam ve své době pro další nezbytný vývoj.“

 

(5)

NASA – „tančící komety“ – (název podle NASA), které létají okolo Slunce, noří se do něj a pak se
zase objevují ?

 

„Tyto lodě sil Světla provádějí rozsáhlé operace z hlediska nastávajícího převibrování planety Země do 5. dimenze. Vše má svůj význam. Vše se děje podle plánu - záměru Stvořitele a vše se vyvíjí tak, jak je již stejně předurčeno. Každý z vás má volbu a nechť ať toto procítí svým srdcem na

kterou stranu se chce přidat. Zatím nemohu více sdělit. S láskou Plejínka kamarádka.“

 

Děkuji ti, s láskou Martina.

 

 

1241.  Rozhovor s Atari.                       (Přijala Martina J.)     4.12.2000.    22:45-23:10 hodin.

 Místo: Litoměřicko.

 

Doplnění ke sdělení 1239.

 

Přemýšlela jsem o tom, co taková bytost, jako jsi Ty vlastně dělá, když je obojího pohlaví v jednom. Byl mi připomenut můj zážitek před několika lety, kdy jsem se dost uhodila o topení do hlavy. Vnímala jsem krátce poté, že jsem též žena i muž současně ve svém těle. Ptala jsem se Martina, co vlastně spolu budeme dělat dál, když jsem také muž. Tehdy jsem měla v hlavě zmatek (z nevědomosti). Atari mi nyní vysvětlil(a), že taková světelná bytost ví, co má dělat, protože vibruje v lásce a Stvoření a je si plně vědoma svého úkolu. Také pracuje s láskou pro Stvořitele našeho s radostí. Toto, a nic jiného, nám přináší skutečnou radost a naplnění v našem životě. Vše ostatní je jen falešná idea a sebeklam. Bytost, která si je vědoma svého úkolu a vyzařuje lásku, již takovéto chaotické myšlenky nepociťuje.

 

„Toto Ti s láskou předal(a) Atari.“

 

Děkuji Ti, milá Atarínko, že se mi(nám) takto věnuješ.

 

„Vždyť toto já činím velmi ráda s láskou, je to pro mne radost.“

 

Děkuji a objímám Tě, Marťa.

 

Atarínko, poradíš mi ještě prosím, z jakého roku je kazeta na kterou se dnes Ivošek ptal Martina ?

 

1992, 22. května.

 

Děkuji, Marťa.

 

Poznámka zpracovatele: Z té kazety je přepis rozhovoru ve sdělení 1231.

 

 

1242.  Rozhovor s Plejou o Mikuláši.     (Přijala Martina J.)    6.12.2000.    15:05-15:50 hodin.

 Místo: Litoměřicko.

 

Milý Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou.

 

„Zde jsem.“

 

Milý Stvořiteli, prosím o kontakt s vesmírnými přáteli sil Světla.

 

„Hlásí se a zdraví tě Pleja.“

 

Ahoj Plejínko, jak se máš ?

 

„Děkuji za optání, mám se fajn.“

 

Tak to mě těší. Plejínko milá, můžeš mi povědět, jestli vyciťuji správně, že síly Temna zesilují v těchto dnech své působení ?

 

„Ano, jak jsi sama vycítila, je to tak. Je to z několika důvodů. Jednak jsou nyní na podzim a v zimě trochu zhoršené vibrace (lidé také chodí méně do přírody, skoro vůbec), a jednak se sami v myšlenkách oddělují od hlavní podstaty Tvoření – lásky (dávání ve své nejčistší formě). Mysl je často obrácena směrem dovnitř (ego – brát, ne dávat) a lidé pracují na rozmnožování materiálna, což člověka znovu sráží dolů. Tyto bytosti na základě stejné vibrace ještě přitahují stejně vibrující, a tak se dále šíří negativní myšlenky. A také nyní v období Mikuláše byly vibrace celkově horší. Je opět hrubou chybou vyvolávat v dítěti záměrně strach (čert), aby bylo hodné. Což se u vás takto hojně děje. Dítě se má vést v lásce a ne ho takto temnými (hrubými) myšlenkami zastrašovat. U nás nic takového neexistuje, protože by nás to ani nenapadlo takhle blbnout (z nevědomosti).“

 

Plejínko, prosím, můžeš mi poradit, z čeho jsem včera měla tu vyrážku ?

 

„Vyrážka byla projevením se očistných procesů tvého těla od hrubých vibrací v této době.“

 

S láskou Ti děkuji, Martina.

 

 

1243.  Rozhovor s Ortonem o datu příjmu kazety č. 11.

(Přijala Martina J.) 7.12.2000. 15:10-15:20 hodin.

 Místo: Litoměřicko.

 

Milovaný Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou.

 

„Ano, dcero, zde jsem.“ (vnitřním zrakem viděno zlaté srdce)

 

Prosím, mohu hovořit s Ortonem ?

 

„Tady Orton, hlásí se Orton.“

 

Prosím Tě, Ortonku, můžeš mi láskyplně poradit, z jakého roku je kazeta č. 11 od Ariany z Ameriky, kde je popsán přechod ze 3. dimenze do 5. dimenze ?  Je to pro Ivoška.

 

„Zde je Aštar, 22. 5. 1992.

 

A můžete mi, přátelé poradit, kdy se tato transformace uskuteční ?

 

„Tato transformace se již uskutečňuje. Lidé tuto změnu včas vycítí, pokud vyciťují srdcem. Lidé jsou cvičeni i těmito Rozhovory k vnímání lásky srdcem.  Vše se děje podle plánu Stvořitele, tak jak má.“

 

Děkuji vám všem, Stvořiteli, Aštárku a Ortonku. S láskou Marťa

 

 

1244.  Rozhovor s Asket a Firkonem.    (Přijala Helena K.)     7.12.2000.    20:55-22:03 hodin.

 Místo: Česká Lípa.

 

„Helenko, jsem tady já, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

(1)

Milá Asket, prosím tě, může L. předat informace, které cítí pro M. P. ?

 

„Milá Helenko, L. může tyto informace co cítí, předat M. P., on je duchovně naladěn a bude na něm záležet, jak je přijme. Naše informace, které jsou pro mnoho lidí nové, i když jsou ti lidé duchovně zaměřeni, tak je mnozí nepřijmou, ale hlavně že mají informaci, se kterou budou později pracovat, a někteří je přijmou dříve, někdo později a jiní vůbec. Lidé na planetě Zemi neradi mění své životy a ty Helenko víš a také L. to ví, že naše informace jsou světelné od Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného, a kdo je skutečně přijme, tak změní svůj život, neboli životní styl, jak tomu u vás říkáte. L. ať informuje podle toho, jak to cítí, tak to je vždy správně. Když informujete a vysíláte lásku ze srdce a pozitivní myšlenky k tomu, to je důležité, tak to je vždy ze Sil světla a od Prvotního Stvořitele všeho a všech. Vyřiď Helenko L., že jsme rádi, jak takto pracuje pro Prvotního Stvořitele a pro lidi planety Země a pomáhá tobě Helenko s tak těžkým úkolem, vytvořit pozitivní stranu a Ivovi s důležitým posláním pro lidi. Znovu opakuji: Vždy mějte na paměti, že pracujete pro lidi, a pak se vám bude dařit vše plnit. Helenko, máte důležité a nelehké úkoly a poslání s Ivem. My vám pomáháme, ale především pracujete vy sami, jsou to vaše úkoly a vedete si skvěle, máme všichni vesmírní přátelé radost a hlavně mnoho poučení, jak to v zóně vymístění zvládáte.

 

Posíláme všem lidem planety Země proudy lásky, za všechny Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

Děkuji ti milá Asket za povzbuzení a energii lásky, kterou stále potřebujeme a já posílám také proudy lásky za Iva a L., sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, tady je bratr Firkon z Plejád.“

 

(2)

Milý Firkone, prosím tě, můžeš mi říci něco bližšího k filmu „Zámotek“, který jsme viděli s Ivem, byli to vesmírní přátelé Sil světla ?

 

„Helenko ano, byli to naši bratři a sestry, vesmírní přátelé Sil světla, správně jste to vycítili a poznali. Tento film byl natočen pod vedením Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného. Účelem je, aby lidé měli lepší představu o nás, vesmírných přátelích, a to hlavně ty lidi, kteří o nás nic neví anebo nechtějí vědět, ale přes film mají k nám blíže. Vím, že se vám tento film moc líbí.“

 

(3)

Bylo tam ukázáno, jak si předáváte lásku a jak vaše těla září, je to opravdu tak ?

 

„Ano Helenko, je to opravdu tak a ještě mnohem více záříme, to byste nemohli snést s vašimi těly, kdybychom vám to ukázali naplno, bylo by to pro vás nebezpečné (pro vaše těla).“

 

(4)

Ti lidé, co se rozhodli jít s vámi a byli vzati na flotilu, opravdu jsou s vámi na planetách ?

 

„Helenko ano, jsou na našich planetách a jsou moc šťastní, že se takto rozhodli a teď pomáhají také vám na planetě Zemi. Oni jsou také přínosem pro nás a my jsme za to vděčni našemu Prvotnímu Stvořiteli, že to dovolil. Protože tito lidé nám hodně pomáhají při práci na záchraně dalších lidí a planetě Zemi. S některými i komunikujete.“

 

(5)

Můžu znát jejich jména ?

 

„Helenko, jména jejich znát nemůžeš, není to vhodné z bezpečnostních důvodů, to znamená, že druhá strana by to narušila, hlavně z tvé strany, je to prostě nemožné.“

 

Já ti Firkone děkuji a posílám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

„Já děkuji Helenko a posílám také proudy lásky, bratr Firkon z Plejád.“

 

Poznámka zpracovatele: Každoročně se i v českých zemích ztratí několik tisíc lidí, kteří jsou úřady utajováni. Někteří z nich také odešli k vesmírným přátelům plnit si poslání zde. Výhodou těchto pozemšťanů je totiž výborná znalost zdejšího terénu, a to je důležité pro další pomoc lidem a planetě Zemi.

 

 

1245.  Rozhovor s Aštarem.                 (Přijala Helena K.)     9.12.2000.    17:00-17:17 hodin.

 Místo: Česká Lípa.

 

Ptá se Helenka a Ivo.

 

„Milá Helenko, jsem tady já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

(1)

Milý Aštare, prosím tě, převibruji do 5. dimenze, když k tomu dojde ?  Kdy asi tak přibližně to bude, kdy planeta Země převibruje do 5. dimenze ?

 

„Helenko ano, převibruješ s Ivem a L. Budete spolu stále až do 5. dimenze. Také Honzíček (morče) a kočička, kterou dostanete. Vy už jste na to připravení, takže vás to nezaskočí. Stále pracujte pro lidi a snažte se co nejvíce zobrazit pozitivní věci a duchovní učení. Ještě se několik lidí na poslední chvíli obrátí díky těmto informací, které šíříte.

 

(2)

Prosím tě Aštare, kdy asi přibližně to bude, kdy planeta Země převibruje do 5. dimenze ?  Já si myslím tak do 2 – 3 let.

 

„Helenko, to bude o trochu víc, tak 5 – 6 let.“

 

(3)

Prosím tě Aštare, ve kterém roce bylo přijato poselství č. 1231 o převibrování do 5. dimenze ?

 

„Helenko, v 92. roce to bylo přijato. Ještě některé informace přijdou o těchto věcech, a tak informujte a pracujte na zobrazení pozitivní strany na planetě Zemi. My vám pomáháme toto uskutečnit a jsme rádi, že se o těchto věcech bavíte a přemýšlíte o tom, jak se připravit. Děkuji, že jsi se se mnou po dlouhé době Helenko spojila.

 

Posílám vám všem proudy lásky, Aštar Šeran, velitel velké vesmírné flotily.“

 

Já děkuji a posílám lásku, sestra Helena z planety Země.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Odpovědi jsou na konkrétní otázky – čili není radno je nějak generalizovat a absolutizovat. Vše závisí na mnoha faktorech – především chování a jednání lidí. Tedy i odvrácení evakuační varianty se zatím daří, a dále vše platí, jako dosud – záleží na lidech. Tedy termín převibrování lidí je závislý na mnoha faktorech, mj. že se neuskuteční evakuační varianta. Při evakuační variantě (dříve) by ale stejně planeta Země převibrovala po té, neboť to je na evakuaci nezávislé.

 

 

1246.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Martin)       3.6.2000.    18:00-20:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Milovaný Stvořiteli prosím s láskou o kontakt s Aštarem Šeranem.

 

„Hlásí se ti Aštar Šeran.“

 

(1)

Milý Aštare, prosím, jak probíhá přednáška v Brezně ?

 

„Přednáška v Brezně probíhá velice úspěšně. Je tam asi 50 lidí a sál je téměř plný. Další lidé se opět probouzí a probudili a to je velice potěšující. Je to skutečně velká vlna informovanosti, která zachvátila střední Evropu a postupuje dál i do celého světa – po celé vaší drahé matičce Zemi.“

 

(2)

Co nyní pan prezident Havel a pan Kocáb ?  Co dělají ?

 

„Pan Havel, jak víš, dostal další mocný impuls, že něco nedělá dobře. Bude to pro něj jedna z posledních možností jak si všechno znovu uvědomit a konečně konat. Času už bylo skutečně mnoho a vaše matka Země už to ničení dále snášet nemůže.

 

Pan Kocáb si to také uvědomuje čím dál víc, ale obáváme se, že se jeho postoj nezmění, pokud se nerozhodne pan Havel. Věc informovanosti je jen na nich dvou. Tedy celé republiky oficiální cestou.

Pokud se nic v tomto smyslu neudá tak se začnou dít intenzivnější očisty Země. Bylo toho skutečně příliš, to vaše ničení hrubými vibracemi a další ničení chemické a radioaktivní.

 

Nezoufejte a dál šiřte lásku a světlo do celého okolí. Tak pomáháte Stvořiteli našemu i vašemu milovanému, sobě, druhým a především planetě Zemi. Velice jí to ulevuje od velké bolesti. Jsme šťastni, když vidíme a sledujeme z našich lodí další a další lidi, jak meditujete a svítíte. A neustále vás přibývá. Je to paráda, jak se u vás říká a jsme šťastni stejně jako Stvořitel.

 

Děkuji milý Aštare za odpovědi. Prosím, mohl bych mluvit s Ptaahem ?

 

„Ano, nyní se připojuje Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

(3)

Co by jsi poradil, co se týká nepříjemností v zaměstnání ?

 

(otázka a část sdělení vynechána)

 

„Ano, piš si…

 

… V práci, stejně jako kdekoliv jinde je třeba vyciťovat a posílat neustále lásku. Tím si vytváříte značnou ochranu energiím od Sil temna. Když na toto nepamatujete a když se vám to nedaří, brzo pocítíte velice dobře a jasně jak hrubé vibrace oslabují vaši auru a cítíte se značně špatně po pocitové stránce.

 

Nemáte to lehké, ale je to pro vás obrovská cenná zkušenost a zároveň příležitost si zlepšit potvrdit správnost vaší duchovní cesty. Každá zkušenost, tedy i pro vás velice nepříjemná má pro vás obrovský význam. Když vnitřně cítíte dlouho velice nepříjemné stavy a dosti často, tak máte možnost odejít. A to vždy.

 

Druhá věc je, že si nedokážete uvědomit a vycítit, i když jste to několikrát slyšeli, že tím, že nevěříte v další pozitivní obrat co se týká zaměstnání – nalezení nového, tak si vytváříte negativní myšlenku, která vám jednoduše blokuje tento pozitivní výhled a znemožňuje tak uskutečnění. To je nesmírně důležité pochopit. Opakuji to znovu. MYŠLENKA TVOŘÍ.

 

Vydali jste se ke světlu a Stvořiteli. Mějte to na paměti neustále. Mějte neustále lásku ke všem a všem. Buďte milující a sviťte. Každý z vás je jedinečná nádherná láskyplná bytost, jen si to dost ještě neuvědomuje. Pokud si to uvědomíte, nenecháte si už nikdy na sebe působit jakoukoliv měrou Síly temna, které o vás usilují neustále. Věřte si víc. Mějte pořád před očima a na paměti pozitivní myšlení. Tam je všechno. A neobávejte se ničeho. Jsme stále s vámi. Pořád. Všude.

 

(4)

(otázka nezapsána)

 

„… Ano, pochopil jsi to. Ale mysli na to pořád. A jakmile ucítíš, že tě to brzdí ve vývoji, tak můžeš přece ze své svobodné vůle odejít. Ale znovu opakuji. Zároveň je třeba si nevytvářet myšlenku, že nenajdu práci a nebát se. To je ten blok, přes který právě ta pozitivní událost nepřijde. Ta se uskuteční jedině přes tu pozitivní myšlenku.

 

Děkuji ti milý Ptaahu za milé a poučné sdělení a posílám lásku. Prosím o spojení s Asket.

 

„Ano, jsem tady, Asket.“

 

(5)

Milá Asket, jsi ta Asket, se kterou komunikuje Ivo a Helenka ?

 

„Nejsem ta Asket, se kterou se spojuje Ivo a Helenka, ale jsem Asket z Plejád, z planety Erra. Je nás víc tady na lodích v okolí vaší Země se stejným jménem.“

 

(6)

Milá Asket, jsi má MDB z 5.dimenze ?

 

„Milý Martine, cítíš ke mně jistou sounáležitost a propojení. Ano, jsem tvá MDB z 5. dimenze a jsem šťastná, nesmírně šťastná, že jsi to vycítil. Pomáhám ti pořád, podobně jako mí i tví bratři a sestry tady na lodích. Ale jestli můžu poradit, důvěřuj si více. Více optimismu, sebedůvěry. Často mysli na svého a našeho milovaného Stvořitele. Dělej vše s láskou. Jen tak nalezneš své štěstí.

 

Jsem s tebou v každé chvíli, i té nejnepříjemnější. Zkus na to myslet. Může ti to pomoci. Máš v nás opravdové přátele, kteří tě obrovsky milují. Ať se děje co se děje. Máš i přátele mezi lidmi u vás na Zemi. To jsou také členové Světelné rodiny, kteří ti jsou a budou také oporou ve chvílích těžších. A bude jich přibývat. Miluj sebe a ostatní a nemusíš se ničeho, vůbec ničeho obávat.“

 

(část sdělení vynechána)

 

(7)

Asket, kde nyní jsi a v jaké výšce ?

 

„Teď jsem dál od vás. Jsem nad Indickým oceánem ve výšce 35 km a monitorujeme znečištění moří a dopad na přírodu.“

 

Děkuji ti milá Asket za odpovědi, posílám ti proudy lásky a jsem šťastný, že jsem se s tebou spojil.

 

„Já jsem také šťastná. Tvá Asket – MDB z 5.dimenze.“

 

Děkuji vám všem drazí přátelé a milovaný Stvořiteli za kontakt. Loučím se s láskou.

 

 

1247.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Martin)       5.8.2000.    20:40-21:10 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Stvořiteli milovaný, prosím s láskou a pokorou o spojení s tebou.

 

„Ano, hlásí se ti Stvořitel Prvotní, všeho a všech. Jsem rád, že jsi se mnou chtěl mluvit a že jsi i navázal vědomě kontakt. Ten ve skutečnosti existuje neustále, jen si to málo uvědomuješ. Víc ale sám znáš z knihy „Hovory s Bohem“ a nyní i poznáš další duchovní znalosti z knihy „Přátelství s Bohem“, kterou právě čteš. A jsem rád, že se ti líbí. Mám velkou radost, že se víc a víc lidí snaží poznávat mě i objevovat svou duchovní cestu. Miluji vás všechny. Jste mou součástí. Vy jste já a já jsem vy. Jste mými individualizacemi.“

 

(1)

Mohl bys mi něco říci o Sympoziu ?

 

„Na sympozium se všichni členové světelné rodiny velice těšíte. Bude to nádherný zážitek pro vás všechny. Konečně jste začali víc a víc chápat nutnost spojení láskou, tedy mnou a skrze mne. To je to, na čem teď nejvíc záleží a co je pro vás nyní nejdůležitější. Všichni účastníci jsou už myšlenkami v Praze na hradě a připravují si proslovy. Bude to nádhera. Ještě nikdy ve vaší omezené historii nebylo uskutečněno nic takového. A od té chvíle se začnou teprve dít věci…

 

Bude to skutečný zlom pro vaši současnou civilizaci… Víc ale sami všichni poznáte a pocítíte. Bude záležet na vašem kolektivním vědomí a cítění. Vždyť vy sami si svobodně určujete realitu. A záleží jen na vás, jakou si zvolíte. A jakou „rychlostí“.“

 

(část sdělení vynechána)

 

(2)

Co mi řekneš o nabídce ?

 

„Dostal jsi zajímavou nabídku. Takto jsem ti pomohl a vyslyšel jsem tvé prosby. Ale poněkud váháš. Uvědom si všechny prozatimní vztahové vazby ve tvém současném pracovišti. K čemu ti pomohly ? Jak se cítíš ? Víš, že je nejlepší řídit se vlastním srdcem a citem, tedy mnou. Ale není třeba lpět neustále na stejných, ještě navíc hodně omezených výhodách. Už jsi něco prožil, tak to sám můžeš vycítit a porovnat. Porovnat se svou spokojeností a potřebami. Tvůj problém je strach.“

 

(část sdělení vynechána)

 

Děkuji ti milý Stvořiteli za spojení a loučím se s láskou. Jsem šťastný, že jsem se kontaktoval a prosím o spojení s Asket.

 

„Ano, jsem také šťastný, že jsi chtěl se mnou hovořit. Tvůj přítel – Stvořitel prvotní, všeho a všech.“

 

„Hlásí se ti Asket. Jsem ráda, že jsi po delším čase našel chvíli se mnou komunikovat.“

 

(3)

Rád bych se zeptal, co pan prezident Havel. Četl můj dopis ?

 

„Pan prezident nečetl ještě tvůj dopis, ale už se mu ho chystají dát. Nyní po dovolené byl zaměstnán Ještírky a připravoval svou reakci – analýzu na ty vaše zákony. Jinak je ale velice přesvědčen o možnosti setkání s námi, Vesmírnými lidmi. Stále víc a víc to v něm hlodá, jak u vás humorně říkáte, a zároveň si je vědom všech negativních souvislostí. Taky se spojil se slovenským prezidentem, panem Schusterem a krátce spolu hovořili a předběžně se dohodli na setkání. Tam o tom pan prezident Havel chce hovořit a něco chce vymyslet.

 

(část sdělení vynechána)

 

… Události začnou nabírat velký spád a bude to velice zajímavé. Buďte proto stále s láskou a duchovně pracujte. To je velice pro všechny, velice důležité. To je to nejdůležitější, co nyní je.“

 

Děkuji Ti milá Asket za sdělení a posílám Ti lásku.

 

„Ahoj ! Tvá Asket, posílám ti lásku – a buď s láskou…“

 

 

1248.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijala Martin)   17.9.2000.    18:00-19:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Milovaný Stvořiteli, prosím s láskou o kontakt s Aštarem Šeranem.

 

(část sdělení vynechána)

 

(1)

Řekni mi něco o Sympoziu.

 

„Sympozium bylo nádherné. Udělali jste kus práce, která měla skvělé výsledky. V těchto těžkých podmínkách se ukázalo, kdo je na čí straně a jak to myslí. Vaše dvě meditace nesmírně ozářily matičku Zemi a obnovilo se spojení původních energií planety Země v místě meditace a Vesmíru. Bylo to velice silné energetické jemnovibrační záření, které moc pomohlo ničené vaší matce Zemi.“

 

Děkuji ti Aštare za hezké sdělení, posílám Ti lásku.

 

„Já Ti také děkuji Martine za spojení, posílám ti proudy lásky.“

 

Prosím o kontakt s Ptaahem.

 

„Ahoj, hlásí se ti Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

(2)

Chci se zeptat na L., mám obavu, aby nezklouzla. Co viděla cestou z Prahy ?  Co to bylo za energii, kterou ucítila v parku ?

 

„Ano, L. má pořád doma problémy. Jak jsi ucítil v Praze, byla na tom tehdy dost špatně. Manžel ji zasypal negacemi. Je to velice citlivá, láskyplná dívka, která reaguje na každý výkyv. Už si ale začíná pomalu všechny souvislosti uvědomovat a začíná hledat nějaké řešení. Už by se asi rozhodla, ale bojí se o J.. Strach je váš nepřítel, který znemožňuje a oddaluje řešení, které nacházíte citem a intuicí. To je ten správný klíč. Nemůžu to dost dobře nikdy zdůraznit. Řiďte se vlastním srdcem a citem. I když, jak jsem řekl, je to pro ni nyní těžké, tak je ale třeba skutečně s láskou hledat a nalézat řešení. Ať si L. uvědomí, že jí můžeme a budeme pomáhat my, Vesmírní, pokud bude chtít. A nejen my, ale i vy, členové světelné rodiny. Víš dobře, že byla nesmírně šťastná i překvapená, když četla tvůj děkovný dopis. A napiš jí další, jak jsi o tom přemýšlel. Je to výborný nápad. A víš dobře, že potřebuje moc podpořit v těchto těžkých chvílích. A neboj se projevit své city, vždyť to je to nejhezčí a nejlepší, co si sdělujete a pomáháte si tím. Vždyť z citů – lásky -  a myšlenky jste byli všichni stvořeni.

 

Ať L. řeší a myslí s láskou, tak, jak to činila dříve. Nyní je to, znovu opakuji, těžké, ale s láskou se dělají i zázraky. V Praze na tom byla velice špatně vibračně. Je moc škoda, že se nezúčastnila té meditace a samotného Sympózia. Moc by jí to pomohlo – zredukovala by se jí negativní energie, která by přešla do nádherných vibrací lásky, které tolik milujeme. Správně jsi to odhadl, já to takto potvrzuji.

 

Cestou z Prahy jsme jí chtěli povzbudit a připomenout, že má vytrvat a nevzdat se nastolené duchovní cesty. Proto jsme se jí ukázali za bílého dne, což moc často ještě nečiníme. Je to pro ni impuls podpory a důkaz, že jsme pořád s vámi, na každém kroku. Síly temna vyostřují boj a zaměřují se nyní zvláště na ty, kteří se dali na naši stranu, na cestu lásky, Světla, dobra, cestou ke Stvořiteli

 

(3)

(otázka a část sdělení vynechána)

 

… Ale zároveň zdůrazňuji, ať VŠE DĚLÁ S LÁSKOU A VYCIŤOVÁNÍM, ale taky ať si dá na vše pozor. Síly temna pracují nesmírně rafinovaně. Vždyť víš, že mají IQ 200 a víc. A na ně nemáte přes rozum a rádoby hezká, milá, naoko lahodící slova. Jen to spolehlivě můžete poznat VYCIŤOVÁNÍM. Znovu jsem to zopakoval, ale mám pocit, že pro některé z vás je to nedostatečně zdůrazňováno. To jsi sám poznal a správně jsi to zavčas vycítil. Podobným způsobem by měli přistupovat ostatní a NEBYLO BY TOLIK PROBLÉMŮ A SKLOUZNUTÍ.

 

(Pozn. zpracovatele: Za 3,5 roku zkušeností v této věci toto potvrzuji a VARUJI LIDI, kteří se ŘÍDÍ POUZE LÍBIVÝMI SLOVY, viděl jsem jich a poznal řadu, kteří na to doplatili. Ještírci nejsou pitomí – to je třeba pochopit.)

 

… Ano, ještě ta energie. To byla energie usměrněná a zesílená, kterou jsi poslal ty. My jsme ji zesílili. Takto můžete i na dálku efektivně pomáhat druhým. Jde jen o to, aby se na dotyčného člověka silně myslelo a poslal se mu silný proud lásky. Sama jí polila vlna tepla a mrazení. Aspoň vidíš, že vše jde a nic není nemožné. Jak jsem řekl. S láskou se dělají zázraky.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za milé a moudré sdělení. Prosím o kontakt s Asket.

 

„Ahoj Martine, tady Asket. Jsem ráda, že jsi našel čas se mnou mluvit.“

 

Jsem šťastný, když s tebou mluvím - a miluji tě.

 

„Vím, že mě miluješ, já tě taky obrovsky miluji. Jsem pořád s tebou. Pomáhám ti a ulehčuji životní situace.

 

(část sdělení vynechána)

 

… Jsem tvojí šťastnou přítelkyní, tady, ve vašem gravitačním prostoru planety Země. Jsem šťastná, že jsi se probudil, a že s láskou a velkou vůlí pracuješ, stejně jako my, pro Stvořitele. Vytrvej, stojí to za to. Nebude to dlouho trvat a setkáme se i osobně tváří v tvář a obejmeme se. Už se na to nesmírně těším. Tak tedy vytrvej, sviť a vše dělej s láskou a všem vysílej lásku.

S obdivem a úctou, v lásce tvá Asket.

Ahoj !“

 

Děkuji ti milá Asket za krásné a dojemné sdělení. Děkuji ti milovaný Stvořiteli za kontakt. Loučím se s láskou.   

 

 

1249.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Martin)     30.9.2000.    19:00-19:40 hodin.

 Místo: Vlak Nové Zámky - Bratislava.

 

Prosím s láskou a pokorou milovaného Stvořitele o kontakt Asket.

 

„Ahoj, tady Asket.“

 

(1)

Chci se zeptat na přednášku v Nových Zámkách.

 

„Ano, přednáška se nejen mě, ale i ostatním bratřím a sestrám velice líbila. Byli tam nádherní srdeční lidé, kteří opět dostali nové informace a velké povzbuzení do další práce pro milovaného Stvořitele. Sám jsi cítil, že jsou tam příjemné energie, jen pár lidí ty informace zcela nepřijali, ale mají je uloženy v tělech a budou je dále zpracovávat. Organizátoři a náš milovaný Ivo odvedli skvělou práci, za kterou jsme vděční a šťastní. Pomohlo a pomůže to mnoha lidem v duchovní cestě a životě. Jde, jak víš, o všechno. Váš vývoj se vyostřuje a neustále se lidé rozřazují. Proto je třeba neustále šířit lásku a světlo. Tím eliminujete negativní energie a stav na planetě Zemi, která stále pozvolna mění vibraci. Bude se to ale projevovat, což poznají i ti, kteří pracovali pro Síly temna a porušovali Kosmické zákony našeho milovaného Stvořitele.

 

(2)

Cítil jsem, že ta paní s holčičkou jsou milí, skvělí lidé…


Vím, cítila jsem to. Jsou to láskyplné duchovní bytosti, což jsi také dobře cítil. Bylo ti s nimi dobře. Jsou to právě lidé, kteří budou budovat Novou Zemi. Můžeš jim napsat, moc je to potěší. Je důležité, aby jste se podporovali a hledali nové způsoby spolupráce v tomto temném prostředí. Velice vás to povzbuzuje a pomáhá vám to na další duchovní práci a činnosti.

 

Milá Asket, řekni mi, jsi má MDB z 5.dimenze ?

 

„Milý Martine, co myslíš ?  Co cítíš ?“

 

Řekl bych, že ano.

 

„Ano, jsem tvá MDB z 5.dimenze. Je to tak. Ale nech si to ověřit přímo od Iva. Ten to potvrdí.“

 

(část sdělení vynechána)

 

(3)

Jak se cítí nyní naše matička Země ?

 

„Vaše planeta Shan se cítí špatně, i když jí stále víc lidí pomáhá, což je velice pozitivní. Lidé si právě díky Ivovi našemu milému uvědomují souvislosti a všechen stav. Proto je logické, že víc a víc lidí se probouzí a je vědomých. Jinak ale vaši planetu pořád ničí a ubližují ty negativní energie, které vytváří právě ti ovládaní lidé. Ale jak jsem řekla dříve, vše se vyvíjí a neustále mění. Ti, kteří se dají na cestu lásky, citu, harmonie a dobra, ti budou zakladatelé Nové Země. Ostatní budou svůj budoucí vývoj mít přesně v těch světech a podmínkách, které si utvářeli a utvářejí svým životem, chováním a jednáním. VŠE JE JEDINEČNÁ TVORBA NAŠEHO MILOVANÉHO STVOŘITELE.

 

(4)

Jsem šťastný, že jsem byl v Nových Zámcích na přednášce a poznal jsem tam skvělé lidi…

 

„Já vím, že jsi šťastný, že jsi tam byl. Děkuji ti za pomoc pro Stvořitele, lidi planety Země a planetu Zemi. Děkuji ti i za lásku, kterou nám posíláš. Cítíme ji moc. Je to nádhera se přímo koupat v těch energiích. Teď už končím. Odpočiň si a posilni se.“

 

(5)

Pomůžeš mi zítra s psaním dopisu pro L. ?

 

„Ano, samozřejmě. Loučím se s láskou a posílám ti proudy této hřejivé tvůrčí energie. Tvá Asket. Ahoj !“

 

Ahoj !  Děkuji ti za sdělení a všechnu pomoc. S láskou Martin. Děkuji ti Stvořiteli za kontakt.

 

 

1250.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Martin)     8.10.2000.    18:00-19:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Ptaahem.

 

(1)

„Ano, jsem tady. Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Chceš se zeptat na práci a události v ní a pomoc, radu.“

 

Ano.

 

„Tak tedy, je to u vás velice jasná situace ve smyslu orientace a pozice těchto lidí, kteří s tebou pracují. Dobře cítíš, že jsou dobře ovládaní a že se jejich postoje zatím nemění. Jsou ve stálém spěchu a tím i stresu a snaží se to přenášet na ostatní. Tento dominový efekt se celkem daří, jak sám vnímáš a cítíš. Také jsi si uvědomil v poslední době více, že se tě snaží Síly temna přes tyto ovládané lidi zabrzdit a omezit. Tím máš i zpětnou vazbu, že to děláš zatím dobře a kráčíš na duchovní cestě. Nic není radno ale přehánět. Ano, bude se to asi vyostřovat a je vhodné, že si sháníš jinou práci.

 

(část sdělení vynechána)

 

(2)

Děkuji Ti milý Ptaahu za rady a doporučení. Ještě se chci zeptat, co můžu zítra očekávat v práci ?

 

„V práci se tě budou snažit znervóznit a vyvést z míry a klidu. To ale dobře můžeš tušit. Věz ale, že jsme pořád s tebou, a pomáháme ti. Vůbec ničeho se nemusíš bát. Ničeho. Opět to opakuji. Řiď se svým srdcem a citem – i v práci. Vše záleží na tobě, jak a kdy se zachováš a rozhodneš.“

 

(3)

(otázka vynechána)

 

„Milý Martine, jak říkám, doporučuji znovu, protože i když to víš, tak si to dost neuvědomuješ. Udělej, co uznáš za vhodné. Vím, že se ti nelíbí dělat přesčasy – a je to naprosto přirozené. Tak je tedy nedělej. Ať jsou důsledky jakékoliv. Nenech se zviklat. A mysli na našeho milovaného Stvořitele a nás, Vesmírné přátele, kteří ti pořád pomáháme.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za všechno. Loučím se s láskou.

 

„Ahoj !  Ptaah. Posílám ti proudy lásky.“

 

Prosím o spojení s přáteli z civilizace Dhoh.

 

„Martine, jsme tady, přátelé z civilizace Dhoh.“

 

(4)

Miláčci, chci se zeptat, jak se díváte na vývoj pozemského lidstva v posledním století a měsících v porovnání s minulostí ?

 

„Je to skutečně velice bohatý a zajímavý vývoj. Vaše lidstvo udělalo obrovský vzestup kupředu – ale jen co se týče techniky. Jinak se ten důležitý faktor – duchovní vývoj zastavil a přinejmenším zpomalil. Souvisí to i s tou technikou, kterou bohužel zneužíváte a porušujete víc ty Kosmické zákony. Jinak je to nyní taková rozhodující doba, což už ale víte. Události nabírají spád, vše se vyostřuje a třídí. Je to šrumec, jak s humorem říkáte. Stále více lidí si ale uvědomuje, že něco není v pořádku, že se to děje a kráčí to někam, kam nikdo nechce. Ale zároveň lidé, kteří jsou vysazení na materiál a peníze, zvyšují požadavky a své potřeby, a tím víc okrádají o energii jiné lidi a planetu Zemi. Takže se tyto rozdíly mezi těmito dvěma stranami zvětšují – a tím se vše víc zamotává.

 

(5)

A blíží se plnost negativního stavu ?

 

Ano, události budou velice zajímavé a nebude to nuda.

 

(6)

Jaké máte pocity, když pozorujete a zaznamenáváte tyto události ?

 

„To víš, je nám často smutno, ale práci děláme s pečlivostí a láskou pro milovaného Stvořitele. Taky máme ale moc velkou radost, že spoustu lidí se obrací ke Světlu, lásce a Stvořiteli. Jsme moc šťastni i za kontakty, které i s námi mají lidé planety Země. Děkujeme ti tímto, že jsi si na nás vzpomněl.“

 

Já vám děkuji, přátelé, posílám vám proudy lásky.

 

„My ti také posíláme proudy lásky, tví vděční přátelé z civilizace Dhoh. Ahoj !“

 

Prosím Stvořitele s láskou a pokorou o kontakt s Asket.

 

Ahoj Martine, tady Asket.

 

(7)

Ahoj, prosím, řekni mi, jestli jsem ty 3 dopisy ženám (dívkám) napsal vhodnou formou.

 

„Vím, že jsi to psal ze srdce a zaujetím. Ano, tak to má být. To je přesně ono. Vím, že jsi se snažil – a taky to z těch dopisů je zřejmé, pomoci a poslat lásku. Jsem ráda, že jsi to učinil. Moc jim  to všem pomůže do dalšího období.“

 

(část sdělení vynechána)

 

(8)

Děkuji za odpověď. Jsem rád. Chci se zeptat, jak vypadá situace informovanosti v republice a co si myslí lidé ve vládě a parlamentu v reakci na letáky ?

 

„Ano, tato vaše práce světelná má už celkem velké výsledky. Stále přibývají lidé, kteří se obrátili na cestu ke Stvořiteli – na duchovní cestu. Vše se, jak ti řekli naši milí přátelé z civilizace Dhoh, vyostřuje – a lidé se rozřazují. Jedni do světů nás – Vesmírných lidí, kteří žijeme v lásce, harmonii a pokoře, a druzí do temných světů a světů z přírodním kmenovým uspořádáním. Je to opravdu mimořádně důležitá doba ve vašem vývoji.

 

Vaši čelní představitelé obdrželi tyto letáky. Mnozí z nich si ho přečetli. Bylo málo těch, co je nečetli. A většina z těch, kteří ho přečetli, je informace v nich o nás, Vesmírných lidech a problémech vás a vaší planety, nepovažovala za reálné. Avšak mají to uloženo ve svých tělech a dále budou tyto informace zpracovávat. A byli tam lidé, kterým tyto informace vrtali hlavou a přemýšlejí o nich. Je to všechno ve vývoji, tak i my, tady na lodích jsme zvědaví, jak se to bude dál vyvíjet.

 

(9)

Děkuji ti milá Asket za odpověď. Chci se, prosím, zeptat na sebe. Tuším, jaké je tady mé poslání. V této souvislosti si, zvláště poslední dobou, říkám, jestli nemám dělat přednášky, jako Ivo. Co mi můžeš říci ?

 

„Milý Martine, vím, že ti to vrtalo hlavou a často si nad tím poslední dobou uvažoval. Ano, máš tady poslání, jak už víš, v oboru informování druhých lidí, který jsi začal plnit. Jsou různé druhy a oblasti práce v tom oboru. Přednášky jsou velice důležité, i když pro přednášejícího poněkud náročnější. Jak víš a cítíš, náš milovaný Ivo to dělá s velkou láskou a chutí. Taky víš, že by bylo třeba, aby víc lidí takto pomáhalo informovat další lidi. Můžu Ti říci, že jsi si tento obor a poslání vybral před svým zrozením tady na tuto planetu Shan. Máš na to všechny předpoklady a schopnosti, i když se ti to nyní nezdá. Záleží jen a jen na tobě, co a jak se rozhodneš dělat a pracovat pro milovaného Stvořitele. Řeknu ti, že nyní se ti to zdá příliš těžké, ale věz, že i pro Iva to bylo v začátcích ne moc příjemné. Ale my, Vesmírní přátelé, vám neustále pomáháme. Ale to už víš. Nyní na to nejsi ještě úplně připraven, ale není to až tak nemožné, jak si možná myslíš. Chce to ještě zlepšit komunikaci s námi a v té souvislosti i popostoupit o něco na duchovní cestě. Ale jak říkám: Máš na to všechny předpoklady. Když si budeš stát za svým a budeš se řídit svým srdcem a citem, můžeš se relativně brzo dopracovat do stádia, kdy tuto činnost – přednášky – můžeš realizovat. Byli bychom tady na lodích nesmírně šťastni.

 

Děkuji ti milá Asket za milé sdělení. Posílám ti lásku. Ahoj !

 

„Já ti také děkuji za kontakt. Asket. Posílám ti proudy lásky. Ahoj ! – a vytrvej a sviť !“

 

Děkuji ti mimovaný Stvořiteli za spojení. S láskou a pokorou Martin.

 

 

1251.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)     15.10.2000.    17:00-18:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Asket.

 

„Ahoj, tady Asket, tvá MDB z 5. dimenze. Na co se chceš zeptat ?“

 

Milá Asket, jsem nesmírně šťastný, že mi Ivo minulou neděli potvrdil, že jsi má MDB.

 

„Já vím, Martine, moc dobře jsem to cítila a byla jsem šťastná také. Však jsi cítil ty nádherné energie po celém těle.“

 

(1)

Ano. Díky moc. Chci se tě zeptat na události v práci a především na ten pátek.

 

„Ano, už jsi od nás, Vesmírných přátel i z dřívějších dob dobře mohl tušit a předpokládat, že tito lidé budou reagovat tak, jak jim Síly temna nařídí. Jsou to velice dobře ovládaní lidé, kteří se snaží ze své svobodné vůle napodobovat dnešní trend uspěchané doby, kdy se ale tato blíží k likvidačnímu systému sebe sama. Ano, tvá Světelná činnost je velice pozitivní a tudíž Temno se tě chce snažit omezit, brzdit a pokud možno zastavit. Máš aspoň zpětnou vazbu, že to děláš dobře. Nic ale není radno přehánět. To ale taky víš, i když v zaměstnání máš zatím tendenci se přizpůsobovat. To ale nemusí být to nejvhodnější, cos například dobře sám poznal v pátek.“

 

(2)

Ano, je to tak. Bylo to loutkové divadlo, že ?

 

Ano, bylo, ale to je ta klíčová věc. P. si to, stejně jako další tví spolupracovníci vůbec zatím neuvědomují, protože jsou omezeni ve svém cítění a pocitech. Jsou to loutky.

 

(část sdělení vynechána)

 

(3)

… Pomáhali jste mi, že ?

 

Ano, však víš, že ti, stejně jako dalším lidem plných lásky pomáháme. Jak jsem řekla, odpovídal jsi celkem vhodně a správně, ale poznal jsi sám, že takovým ovládaným lidem to ani nemá cenu několikrát opakovat. Reagují na tyto duchovní principy chování a duchovní informace přesně tak, jak jsi viděl a slyšel.“

 

(4)

Co bys mi radila na příště ?

 

(část sdělení vynechána)

 

„… Vytvářej si pozitivní myšlenky, které ti poslední dobou víc chyběly a bude vše na dobré cestě. Pochopitelně dál šiř všude a všem lásku a Světlo. A bude to fajn.“

 

Děkuji ti milá Asket za moudré rady.

 

(5)

Teď se chci zeptat na A. Moc mě potěšila jejím dopisem, jak víš …

 

„Ano, bylo to pro tebe úžasně milé překvapení. Velice ti to zvedlo náladu a dostal ses velice rychle na tu příjemnou energii, která ti scházela. A. byla velice překvapená a šťastná z tvého dopisu. Ano, je to milá dívka, která se probouzí a uvědomuje si nastalé souvislosti v chodu společnosti.“

 

Byla to určitě pomoc Stvořitele milovaného, či vás, Vesmírných přátel, že se události takto udály, že ?

 

„Teď jsi mi trošku rozveselil. Ale máš svým způsobem pravdu. Ty jsi do té Bratislavy chtěl moc jet. Trošku se ti tam líbí a také tě to tam táhlo proto, že máš zkušenosti s milými lidmi, které jsi tam v minulosti potkal. A také jsi chtěl pomoci lidem a Ivovi tím, že jsi tam vezl ty letáky. Byl to takový sled událostí, které vyústil v ten okamžik setkání s A. To, že jsi si pak opsal z listu její adresu, to bylo velice intuitivní a procítěné. Nechal jsi se vést naším milovaným Stvořitelem, podobně jako A. Jak ti psala, neměla vůbec lehké období. Přišla o práci, měla špatný vztah se svým přítelem i problémy v rodině. Ale jak jsem už řekla, je to milá, láskyplná dívka, která si chce životní hodnoty a nyní potřebuje pomoci, což jsi právě vycítil.“

 

Takže toto všechno nebyla náhoda …

 

„Ne, samozřejmě že ne. Nic není náhoda. Cokoliv co se vám zdá jako náhoda není nic jiného, než působení energií nejrůznějšího původu, takže jinými slovy jednoduše řečeno – jsou to Kosmické zákony, které prostě neustále dokonale a přesně působí.“

 

(6)

Mohla by si, prosím, milá Asket, něco napsat A., která mi prosila o tuto formu pomoci ?

 

„Ano, samozřejmě a moc ráda.“

 

(část sdělení vynechána)

 

„... Měj se moc hezky. Za všechny Vesmírné přátele ti tyhle řádky přes milého Martina předala Asket. Posíláme ti proudy lásky. Ahoj !     …….  a těšíme se na tvůj kontakt s námi.“

 

Děkuji Ti milá Asket za toto sdělení pro A.

 

„Já ti Martine moc děkuji, že takto pomáháš i jiným lidem. S láskou se loučí tvá Asket, která ti posílá proudy lásky. Ahoj ! – a vytrvej a nenech se zviklat.“

 

Děkuji milovanému Stvořiteli za kontakt.

 

 

1252.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)     29.10.2000.    17:48-17:58 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Asket.

 

„Ahoj, tady Asket, tvá MDB z 5.dimenze. Jsem moc ráda, že jsi si našel čas se mnou opět komunikovat. Chceš vědět věci ohledně tvé zajímavé nabídky a taky něco o A.“

 

Ano, co by jsi mi, prosím, poradila ?

 

„Milý Martine, ta nabídka práce, kterou jsi dostal, je velice finančně zajímavá, ale jak sám cítíš, není to něco, čím by jsi byl nadšen. Sám si uvědomuješ a především cítíš spoustu negativních energií a souvislostí, které z toho plynou. Já bych ti to z hlediska tvého dalšího duchovního vývoje vůbec nedoporučovala. Ale rozhodni se sám, jak nejlépe uznáš.“

 

(část sdělení vynechána)

 

… Děkuji ti, milá Asket za moudré rady. S láskou Martin.

 

„Já ti moc děkuji, že jsi našel čas na komunikaci se mnou. Tvá MDB z 5.dimenze Asket, posílající proudy lásky. Ahoj – a sviť !“

 

Děkuji ti milovaný Stvořiteli za kontakt.

 

 

1253.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)       6.11.2000.    20:30-21:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Ptaahem.

 

„Ano, hlásí se ti velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

(1)

Milý Ptaahu, prosím, řekni mi, co můžu očekávat v práci zítra a následující týden ?

 

„Ano, vím, že jsi se chtěl na tohle zeptat. Je to u vás už dosti vyhrocené, co se týče energií. Ty jsi se dostal na vyšší duchovní úroveň, tedy máš vyšší vibrace. Naopak tví kolegové více a více zabředávají v ovládacích programech a jsou zahlceni a vytvářejí pak sami negativní energie. Z tohoto je pak logické, že jste si víc vzdáleni, a že cítíte každý z druhého nepříjemné pocity – energie. Můžeš, jak tušíš sám, očekávat, že na tebe budou činěny tlaky, abys se přizpůsobil většímu rychlejšímu a tudíž ovládajícímu programu, a nechal se svést se zatímní duchovní cesty. Máš už ale určité zkušenosti a jsi na rozdíl od nich vědomý. Proto cítíš, že je právě v této důležité době vytrvat a nenechat se zviklat. Každý je svobodná bytost a pro toho, kdo procitl je to jasnější a zřetelnější, kam kráčí a chce kráčet. Jinak ostatní nevědomí lidé budou cítit víc a víc problémů a budou se tyto problémy snažit přenášet i na druhé, což je tvůj případ.

 

(část sdělení vynechána)

 

(2)

Ještě se chci zeptat, jestli jsem udělal dobře, když jsem odmítl tu nabídku v minulém týdnu.

 

Martine, vždyť ses i zeptal nás, Vesmírných přátel a Asket ti poradila, tak mě překvapuješ touto otázkou. Tady vidíš, že si málo důvěřuješ. Ano, to sdělení bylo dost dobré kvality. Znovu ti to ale sám připomenu. Z hlediska tvého duchovního růstu to bylo vhodné rozhodnutí, protože by ti vůbec neprospělo to prostředí. A nevadí proto to, že si zatím nevyděláš takové hezké peníze, jaké jsi mohl mít. Však víš, že jsi cítil, že ta zahraniční společnost nepůsobí ve vašem státě pozitivně pro dobro lidí. Ano, rozhodl jsi se dobře – vhodně z hlediska duchovního vývoje.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za moudré rady, posílám ti proudy lásky.

 

(3)

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Asket.

 

„Ahoj Martine, tady tvá Asket, MDB z 5. dimenze. Jsem moc šťastná, že jsi se mnou chtěl mluvit. Těšila jsem se moc na tuto chvíli. Tak o čem chceš hovořit ?“

 

(část sdělení vynechána)

 

„… Co se týče toho tvého dopisu, tak tento četla ve středu a byla moc potěšená. Snažila se toto tvoje vysvětlení pochopit – a byla ráda, že jsi to tam takto nepřímo vysvětlil. Z dopisu byla šťastná a opět jí pomohl a povzbudil do dalšího období. Těší se na tvoji návštěvu. Bude to obrovský přínos pro vás oba. Je v této souvislosti vhodné, aby ses, jak jsi i psal, více dal do duchovního, energeticky kvalitního stavu, který jsi měl narušen díky působení negativních entit především v zaměstnání. Ale jsi na tom celkem dobře, jen si více odpočiň a sviť.“

 

Děkuji milá Asket, ještě se chci zeptat na paní Z. z Nitry. Co jí brání v komunikaci s vámi, Vesmírnými přáteli, a známe se z minulých životů ?

 

„Martine, vím, že ti ten dopis velice pomohl a povzbudil. Není to opravdu náhoda, stejně ani ten pocit paní Z., že se už znáte. Ano, už jsi se na to taky ptal. Znovu ti říkám, že se znáte z několika minulých životů. A ne jednou jste byli velice spřízněni v osobním životě. Nyní jste se setkali, aby jste si pomohli v duchovním vývoji a napravili jste určité chybné kroky právě z minulých životů. Víc ti už nebudu říkat.

 

Co se týče té komunikace, tak paní Z. má všechny předpoklady a schopnosti spojit se s námi, stejně jako A. Ano, je to tak. Věř tomu, že to co píšeš, je přesná informace.

 

A. i Z. mají splněny všechny podmínky kontaktu s námi, Vesmírnými přáteli, kteří vás moc milují a jsou šťastni za každého člověka, který se s námi spojí. Můžeš jim toto oběma, Z. a A. vzkázat. Jen jim připomeň a poraď, že si mají více věřit. A psát – pohybovat rukou. Sám jim můžeš připomenout, že začátek je trošku nezvyklý, ale pak to jde samo, jak víš. Tedy znovu to zopakuji. Z. i A. mají všechny předpoklady pro spojení s námi, Vesmírnými přáteli.

 

To ti s láskou sdělila tvá MDB z 5. dimenze Asket, posílající proudy lásky. Ahoj – a ničeho se neobávej a sviť !“

 

Děkuji ti milá Asket za sdělení. Posílám ti lásku. Děkuji ti milovaný Stvořiteli s láskou a úctou za spojení.

 

 

1254.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)     19.11.2000.    16:00-17:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Milovaný Stvořiteli, prosím s láskou a pokorou o spojení s Asket.

 

„Ano Martine, tady tvá Asket, MDB z 5.dimenze. Jsem šťastná, že jsi našel čas na komunikaci se mnou v tuto již poněkud chladnou dobu, ale v krásném prostředí lesa, kam rád chodíš.“

 

(1)

Ano, děkuji, jsem taky rád. Prosím, řekni mi něco o A.

 

„Ano, A. je ráda, že jsi se ozval. Z tvých dopisů cítila klid, harmonii, lásku a povzbuzení. Je pravda, jak jsem ti již řekla, že to sdělení pro ni nebylo dobré kvality. Ale to už víš. Tvůj následný dopis pochopila a udělala si svůj názor. To, že ti ještě neodpověděla neznamená, že na tebe zanevřela. Pracuje nyní velice intenzivně na své duchovní úrovni a to je velice důležité v této rozhodující době. Také ale čeká na tvůj telefonát, jak jsi psal, že se ozveš. Trochu se divím, že jsi to ještě neudělal.“

 

(2)

Mám tedy raději zavolat, než psát ?

 

„Ano, bylo by to vhodné, třeba teď večer. A nemusíš se obávat a dostávat se do stresu. Vůbec to není třeba, spíš naopak se těš, vytvářej si pozitivní hezké myšlenky. Které ti v poslední době chyběly.“

 

(3)

Co by jsi mi řekla, mám za ní teď v týdnu jet ?  Přivítal by to ?

 

„Martine milý, ano, A. by to uvítala a moc se na to těší, i když se ještě osobně neznáte. Nemusíš se tedy vůbec ničeho obávat, ale jen těšit. Bude to pro vás oba velice potřebné a povzbuzující toto setkání, do dalšího období. A. teď skutečně velice intenzivně pracuje na své duchovní úrovni a potřebuje se dozvědět i více o nás, Vesmírných přátel od někoho, kdo o nás již více ví a kdo s námi komunikuje. Proto – říkám znovu – neváhej a dělej, co ti říká tvé srdce. A to ti, jak víš, říká, abys tam už jel.“

 

Děkuji za odpověď. Nyní mám ale také více energetických výdajů v zaměstnání, kde se už necítím vůbec dobře… Minulý týden to bylo moc nepříjemné, jak víš. Co by jsi mi poradila ?

 

(4)

„Ano, tohle moc dobře vím. Tady aspoň vidíš v praxi a sám na sobě cítíš, jak to funguje, když se octne člověk, který pracuje pro Stvořitele našeho milovaného v prostředí Sil temna, které se ho snaží dostat a postupně otupit až zničit.

 

Sám tedy cítíš, že ti to činí velice nepříjemné tam být déle. Chceš si odpočinout a nabrat síly. Ano, je to dobrý nápad, jak o tom uvažuješ. Je to moc žádoucí. Nenech se ale zviklat. Je skutečně potřebné, pokud chceš kráčet po duchovní cestě k milovanému Stvořiteli, abys vytrval a trval na svém – tedy řídil se svými city a svým srdcem. Sám to moc dobře víš, ale poněkud si to neuvědomuješ a neřídíš se tím. Říkám ti za mé bratry a sestry tady nad tebou v lodích, abys vydržel a nenechal se zviklat. A nepociťoval vůbec žádný strach o budoucnost. Vím, že nyní nejsi v až tak dobrém postavení a pozici, ale proto přece není třeba jít proti sobě a snižovat si, dnes tolik potřebnou energii – vibraci.

 

Milý Martine, jsme stále s tebou, v každé chvíli. Uvědom si to víc. Pomůže ti to. Sám tohle tak výstižně vyjadřuješ ve tvých dopisech L. a A. Ale sám na to nemyslíš !  Neměj žádné výčitky svědomí a nezoufej !  Vše se v dobré obrátí. Věř mi. To ti říkám bez nějakého nadsazování. Ale to sám přece už víš. Tedy znovu ti připomenu to hlavní.

 

Není vůbec třeba se čehokoliv obávat, ale je třeba se nechat řídit vlastním srdcem, citem, i intuicí a pěstovat pozitivní myšlenky, které jsou moc důležité.

 

(část sdělení vynechána)

 

Děkuji ti milá Asketko. Jsem šťastný, že jsme s tebou komunikoval.

 

„Já jsem také moc šťastná, Martine. Jsem ráda, že pracuješ pro milovaného Stvořitele Prvotního, všeho a všech, a že pomáháš lidem. Zvlášť těm, kteří to potřebují. S láskou se loučí a proudy lásky posílá tvá MDB z 5.dimenze Asket. Ahoj !  A vytrvej, sviť, buď v pohodě, harmonii a víc humoru !  Asket.“

 

Děkuji mockrát… Děkuji ti milovaný Stvořiteli prvotní, všeho a všech za kontakty… S láskou a pokorou Martin.

 

 

1255.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)     21.11.2000.    20:45-21:00 hodin.

 Místo: Okolí Brna.

 

Milovaný Stvořiteli prvotní, všeho a všech, prosím o spojení s Ptaahem.

 

„Ano, tady je Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Na co se chceš zeptat Martine ?“

 

Milý Ptaahu, prosím, řekni mi, co děláte, jaký je stav planety a situace s lidmi na Zemi ?

 

„Ano. Situace není nejlepší. Hrubé vibrace se zvýšily díky úsilí Sil temna a ovládaných lidí od negativních entit. Tito lidé stále vidí jen zisky, majetek, peníze a snaží se zvýšit svoje ego. Každý ale zaseje tak, jak sklidí. Je třeba stále vytvářet pozitivní myšlenky a žít s láskou a v lásce. Je už pozdní podzim a lidé u vás chodí méně do přírody a věnují se jen svým materiálním zálibám a mají ovlivněnu mysl i ducha těmi ovládacími programy z televize a jiných médií. Nedovedou si zatím věnovat tomu pravému vnitřnímu světu – duchu. Který je vede tím správným duchovním směrem ke Stvořiteli. Ale časem to pak všichni tito lidé poznají.

 

Stav vaší planety Shan je stále vážný. Stále se dějí menší – lokální očisty, kterými se zbavuje negativních energií. Bude těchto očist přibývat. Všechno toto je ale torzo ze skutečných možností - schopností planety, která vás drží v takovéto životaschopné pozici jen díky veliké lásce a trpělivosti. Také jí, jak víš, pomáháme my, Vesmírná lidé svými energiemi lásky a také vy, pozemšťané, kteří jste se probudili z dlouhého spánku. Je ale třeba, aby se probudilo více lidí, kteří by jste tuto planetu zachránili – ušetřili od veliké očisty, která je přede dveřmi, pokud se váš globální přístup – myšlení a cítění nezmění.

 

Ti z vás, kteří jste již udělali první kroky po duchovní cestě, je třeba, aby jste vytrvali a nenechali se ovlivnit druhou stranou, která o vás moc usiluje a dělá pro to všechno.

 

Milí lidé !  Vytrvejte, snažte se vytvářet hodně pozitivních myšlenek a spoustu lásky ke všemu živému i „neživému“. Jedině tak dosáhnete stavu spokojenosti, klidu, míru, harmonie a láskyplného plnohodnotného života. To vám sděluje s láskou a pokorou váš přítel, velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

Děkuji ti Ptaahu za sdělení. S láskou Martin.

 

„Já ti děkuji také Martine za kontakt. S láskou Ptaah. Ahoj !“

 

Děkuji ti milovaný Stvořiteli s láskou a vděčností za kontakt.

 

 

1256.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)     27.11.2000.    17:40-17:55 hodin.

 Místo: Vlak Břeclav – Bratislava.

 

Prosím s láskou a pokorou o spojení s Aštarem Šeranem.

 

Ano, hlásí se ti Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi si našel čas na komunikaci s námi, Vesmírnými lidmi a se mnou.“

 

(1)

Já jsem také rád. Prosím, řekni mi, jak bude probíhat cesta, ubytování a návštěva ?

 

„Milý Martine, ničeho se neobávej, vše nakonec půjde, i když ne úplně jasně a hned. Tato tvá cesta dnes je delší. Víš, jaké má stát a jeho organizace a různé byrokratické nařízení z nich plynoucí, problémy. To se odrazilo i na tvém cestování. Je to opravdu pro nás, Vesmírné přátele velice poučné, ale i zábavné, sledovat ty vaše spolky a následné problémy, které se přenáší lavinovitě i na další lidi. I takto, jak jsi poznal, funguje ovládání. Ano, vím, že jsi na nás během cesty myslel a říkal sis, že je to pro nás švanda, jak zajímavě říkáte. Přeji ti šťastnou, příjemnou cestu a především nádherný a poučný pobyt v Bratislavě. A pozdravuj ode mě i od všech dalších bratří a sester A., a vyřiď, že s námi může ihned navázat kontakt. Jen to chce si víc věřit.

 

S láskou se loučí Aštar Šeran a posílám ti proudy lásky. Ahoj !“

 

Děkuji ti milý Aštare, s láskou se loučím. Ahoj ! Prosím o kontakt s Asket.

 

„Milý Martine, ahoj, tady Asket. Jsem moc šťastná, že sis vzpomněl a spojil ses se mnou po delším čase. I když jsem věděla, že to uděláš.“

 

(2)

Milá Asket, víš, že v poslední době jsem to moc nezvládl. Ty tlaky byly velké a prostě jsem to nezvládl jak bych měl…

 

„Martine milý, já to samozřejmě moc dobře vím. Neudělal jsi některé věci, kterými by ses mohl uchránit – oprostit od těch negací, které přicházely z druhé strany. Ale je to také poučení do budoucna, co nemáš volit a konat. Ale už je to za tebou a teď se těš na setkání s A.

 

Loučí se s tebou s láskou Asket. Ahoj !  A moc pozdravuj A. !“

 

Děkuji Ti milá Asket za sdělení, s láskou Martin. Děkuji ti, milovaný Stvořiteli za spojení.

 

 

1257.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Martin)       1.12.2000.    10:30-10:45 hodin.

 Místo: Bratislava, hotel Sklotel.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Ptaahem.

 

„Ano, tady Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Na co se chceš zeptat, Martine ?“

 

(1)

Na ten včerejšek a předešlou noc. Proč jsme neviděli s A. žádné přelety ?

 

„Viděli jste, jak jsi postřehl v centru města ten přelet, který byl jediným. Ano, byla to loď. Ty další chvíle jste strávili v chladu a neměli jste až takové energie. Navíc v této oblasti létají letadla a je tu celkem dost osídlená oblast. Ale chce to i trpělivost i více času. Včera bylo tepleji, ale přesto jste neviděli žádnou naši loď právě, že v těchto místech a době to bylo nežádoucí pro nás. Ale zdůrazňuji, že další přelety může A. vidět, jen to chce, aby jí nebyla zima a trochu trpělivosti.“

 

(2)

Děkuji ti Ptaahu za vysvětlení. Chci se ještě zeptat, jak se ti líbily ty naše rozhovory ?

 

„Ano, bylo to pro vás oba dost zajímavé a poučné. Doplnili jste si ještě další informace, které jste zatím neznali a také jste si do dalšího období navzájem načerpali energie elánu, které jsou velice žádoucí. Je výborné, že vás to oba obohacuje. Sám přece cítíš – a dost značně, že je to úžasně milá, moudrá a duchovní dívka, která potřebuje podpořit především po psychické stránce.“

 

(3)

Je ráda a spokojená s průběhem mé návštěvy ?

 

„Ano, je moc ráda, že jsi přijel a zpestřil a obohatil její nyní těžší chvíle.“

 

Děkuji ti milý Ptaahu za rady a názory. S láskou Martin.

 

„Já ti moc děkuji za kontakt a posílám ti proudy lásky. Ahoj !  Ptaah.“

 

Děkuji. A děkuji i tobě, milovaný Stvořiteli za spojení.

 

 

1258.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            21.11.2000.    7:00-7:10 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj Jiříčku, zdraví tě Aštar, děkujeme ti za tvou lásku, kterou nám všem posíláš a přejeme hodně zdaru do tvé práce. Jsme rádi, že jsi se s námi spojil a můžeš psát dále. To co nyní píšeš není výplodem tvé mysli, opravdu se ti povedlo se spojit.”

 

„Tady Guetzal zdravím tě s láskou a jsem moc rád, že jsi začal komunikovat. Zde v našich lodích jsme moc rádi za každého člověka, který se s námi spojí. Nechť tě láska provází po celý život. Zdravíme tě všichni z vesmírných lodí nad tebou Guetzal, Pleja, Semjase, Aštar Šeran, Ptaah, Orton a Vesmírní přátelé.”

 

Děkuji vám naši milovaní Vesmírní přátelé s láskou a pokorou za toto spojení a posílám vám lásku a poděkování. Jiřík.

 

 

1259.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            24.11.2000.    7:55-8:05 hodin.

 Místo: Most.

 

“Ahoj Jiříku zdraví tě Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily, jsme moc rádi, že jsi se opět s námi spojil a posílám ti hodně lásky a sil do tvé práce. Jsme rádi, že i u vás v Mostě jsou lidé kterým se podařil kontakt, můžeš psát dál. Ano je opravdu dobré spojovat se s námi vesmírnými přáteli. Stále vám posíláme svou lásku z našich vesmírných lodí nad vámi.

 

Ano je to tak blíží se zajímavé a důležité události, které nikoho nenechají na pochybách o tom co se děje. Přejeme vám všem v Mostě hodně zdaru a lásky do vaší práce. S láskou tě pozdravuje Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily dále Semjase, Pleja a další Vesmírní přátelé.”

 

Děkuji vám naši milovaní Vesmírní přátelé za tento kontakt. Děkuji s láskou Jiřík.

 

 

1260.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            27.11.2000.    7:55-8:03 hodin.

 Místo: Most.

 

„Milý Jiříčku zdraví tě Aštar, je krásné, že jsi se s námi opět spojil máme radost z každé ovečky, které se toto daří a je nám velkým potěšením když můžeme takto pomáhat. Ano je to velká pomoc pro vás lidi v těchto těžkých chvílích kdy dochází k převibrování matičky Země. Ano, máme vás moc rádi a stále vám budeme pomáhat s tímto procesem. Ano můžeš psát dále, je to tak, blíží se chvíle které nedají pochyb o tom co se děje. Končíme v tuto chvíli náš kontakt.

 

S láskou tě zdraví Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, Pleja, Semjase a další Vesmírní přátelé. Buď s láskou Jiříku.”

 

Děkuji vám naši milovaní Vesmírní přátelé za toto spojení, děkuji vám s láskou a pokorou. Jiřík. Děkuji i Stvořiteli našemu milovanému za toto spojení.

 

 

1261.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            29.11.2000.    7:45-7:55 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj Jiříčku zdraví tě s láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Ano můžeš psát dále, je to tak, v následujících chvílích se stanou věci, které nenechají nikoho na pochybách o tom co se děje, naše rada zní pro toto období pracujte na svých vibracích, vyzařujte lásku, dobro a pokoru, milujte se jak jen je to možné, času není nazbyt.

 

S láskou a přátelstvím tě pozdravuje Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily, Pleja, Semjase a další vesmírní přátelé. Buďte s láskou lidé planety Země.”

 

Děkuji vám s láskou a pokorou Vesmírní přátelé děkuji za tento vzkaz. Děkuji. Jiřík. Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení.“

 

 

1262.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            30.11.2000.    8:10-8:20 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj milý Jiříčku, opět tě s láskou zdraví Aštar Šeran, ano je to tak, ptal jsi se co máte vy a vaši přátelé dělat, rada zní takto, vyzařujte, vyzařujte lásku, pokoru a dobro, nic jiného není třeba v této době. Vše ostatní nechte na procesu, který se odehrává, ale ne jen modlit se, ale skutky je třeba pomoci druhým lidem, to je váš úkol, vaše práce není třeba dělat si starosti co bude a co bylo jen vyzařujte lásku a uvidíte co se bude doopravdy dít. To je dnes vše.

 

S láskou tě pozdravuje Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily, tvoje sestřičky Pleja a Semjase, Orton, Guetzal, Ptaah tvůj bratr kosmický a mnoho dalších přátel z vesmírných lodí, zdar vaší lásce.”

 

Děkuji vám, děkuji s láskou a pokorou za toto spojení a krásná slova naši milovaní Vesmírní přátelé. Děkuji ti Pane Ježíši Kriste s láskou a pokorou za toto spojení. Jiřík.

 

 

1263.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Jirka)            1.12.2000.    7:55-8:10 hodin.

 Místo: Most.

 

“Ahoj Jiříčku, opět tě zdraví Aštar Šeran a přeji ti krásné ráno, je krásné, že jsi se opět s námi spojil, máme radost, že tak pěkně na sobě pracuješ. Ano stále máme připraveny naše evakuační lodě pro záchranu vás obyvatel planety Země, kteří na sobě takto s láskou pracujete. Ano, následující chvíle opravdu, ano můžeš psát dále, je to tak, že další věci na sebe nenechají dlouho čekat a proto jsme zde Vaši vesmírní přátelé. Naše přítomnost není za účelem jak si někteří myslí, chceme vám jen pomáhat s láskou a pokorou takto pracujeme pro Stvořitele našeho milovaného. Ano je to tak láska je nejdůležitější vibrací pro tuto dobu, nic jiného není třeba není třeba se bát ničeho jsme stále s vámi v našich vesmírných lodích, kroužíce nad vašimi hlavami, střežíce váš spánek i vaše dny.

 

S láskou tě zde v našich vesmírných lodích pozdravujeme i tvé přátele, za všechny s láskou Aštar Šeran, tvůj kosmický bratr Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, sestřičky Pleja, Semjase a Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie, buď pozdraven a s láskou Jiříku.”

 

Děkuji vám, děkuji vám s láskou a pokorou naši milovaní vesmírní přátelé, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za spojení, všem posílám lásku a dík. Jiřík.

 

 

1264.  Rozhovor s přáteli.                         (Přijal Jirka)            4.12.2000.    9:45-10:00 hodin.

 Místo: Most.

 

“Milý Jiříčku opět tě zdraví Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a přeji ti krásné ráno, je moc dobré a krásné, že jsi se opět s námi spojil a že ti takto můžeme pomáhat ve tvém duchovním vývoji.

 

Je to opravdu dobré takto se spojovat, neboť vibrace, působící při tomto spojení usnadňují vývoj duchovní všech lidských bytostí, které toto činí. Naše pomoc vám takto se děje již dlouho a tímto spojením se může dít ještě intenzivněji. Prosím pokračuj takto v této činnosti, je to opravdu dobré. Ano můžeš psát dále je to tak. V následujících dnech bude dobré se s námi opět spojit abychom ti mohli radit na tvé duchovní cestě i při nalezení tvého duchovního úkolu, není to tak těžké jak se zdá viď.

 

S láskou tě moc pozdravujeme zde v našich lodích tebe i tvé milované přátele, tvou milovanou P., přejeme moc štěstí a lásky do nadcházejících dní. S láskou tvůj přítel a rádce Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, Ptaah tvůj bratr kosmický, sestřičky Pleja a Semjase, Orton, Mirin a Guetzal a další vesmírní přátelé zde v našich vesmírných lodích nad vašimi hlavami kroužících.”

 

Děkuji vám s láskou a pokorou naši milovaní vesmírní přátelé, posílám vám lásku a děkuji také Pánu Ježíši Kristu za toto spojení. Jiřík.

 

 

1265.  Rozhovor s přáteli.                       (Přijal Jirka)            5.12.2000.    10:10-10:22 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj milý Jiříčku, opět ti přeji krásné ráno a celý den, zdraví tě Aštar Šeran, ano jsme moc rádi že jsi se s námi takto spojil a že ti takto můžeme pomáhat a radit v tvém vývoji duchovním.

 

Ano ptal jsi se, zda máš zůstávat i nadále v tvém zaměstnání, ano je to tak, zatím je nutné zde zůstat a pracovat zde na duchovní vývoji svém, toto však nebude mít dlouhé trvání, Stvořitel náš všeho a všech nám nade vše milovaný má pro tebe úkol, který ti bude zjeven později, nyní je třeba pracovat na sobě, lásku vyzařovat a takto kráčet po své duchovní cestě ke Stvořiteli našemu milovanému Pánu Ježíši Kristu. Ano můžeš psát dále, toto jest pro dnešek vše.

 

S láskou tě pozdravuje Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, tvé sestřičky Pleja, Semjase, Orton, Guetzal a Mirin tvá MDB jež se také těší na spojení s tebou. S láskou zůstávej.”

 

Děkuji vám moji milovaní Vesmírní přátelé za tato krásná slova, posílám vám proudy lásky. Děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení. Jiřík.

 

 

1266.  Rozhovor s přáteli.                          (Přijal Jirka)             6.12.2000.    8:30-8:45 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj Jiříčku krásné ráno ti přeje Aštar Šeran a tvé MDB Mirin, ano je to správné že jsi se opět takto spojil a moc dobré pro tvůj duchovní vývoj, neboť takto ti nejvíce můžeme pomáhat v tvé těžké době, těžké pro Vás obyvatele planety Země i pro Vaši milovanou matičku Zemi. V následujících chvílích bude opravdu prověřena vaše láska a čistota mysli, tak, jak je to dle vůle Stvořitele našeho milovaného Pána Ježíše Krista.

 

Vy milující se však nemáte čeho bát, vyzařujte jen lásku, milujte své blízké, matičku Zemi, Stvořitele a celé bytí. Jsme stále s vámi, stále vám posíláme lásku do těchto chvil a vždy budeme stát po vašem boku jako vaši bratři a sestry, milující vás takto velmi.

 

To je pro dnešek vše. S láskou a krásným dnem se s tebou loučí Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, Mirin tvá MDB, ano jak jsi vycítil jsem žena, tvá sestřička a takto tě moc miluji a pozdravuji a jsem moc ráda, že si takto můžeme povídat a takto ti pomáhat láskou. Pokračuj a vytrvej můj milovaný bratříčku kosmický, dále tě zdraví Pleja, Semjase, Ptaah, Guetzal a další přátelé Vesmírní.”

 

Děkuji vám s láskou a pokorou moji milovaní vesmírní přátelé. Moc moc děkuji, posílám vám proudy lásky, vděčnosti a pokory. Děkuji též Pánu Ježíši Kristu našemu milovanému za toto spojení. Jiřík.

 

 

1267.  Rozhovor s přáteli.                           (Přijal Jirka)            7.12.2000.    8:55-9:15 hodin.

 Místo: Most.

 

„Ahoj milý Jiříčku opět tě s láskou zdraví Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, Mirin tvá sestřička a MDB a vesmírní přátelé. Ano spojil si se s námi takto opět, abychom ti mohli pomáhat. Ano, jsme moc rádi, jak se takto činíš, je to pro tebe velmi dobré na tvé duchovní cestě takto pracovat s námi přáteli Vesmírnými. Ano lásko, můžeš pokračovat, nyní bychom ti chtěli sdělit část tvého poslání zde na Zemi. Tvůj úkol není zde tak těžký a je třeba s láskou a pokorou k němu přistupovat. Ano je to tak jak již jsi cítil sám, týká se práce teleinformační, tedy šíření zpráv o nás lidech vesmírných mezi obyvatele vás planety Země. Ano je dobře, že jsi se spojil s Ivem Bendou naším milým a takto s ním spolupracuješ. Ano, on ti řekne jaké úkoly můžeš v této oblasti plnit, vše záleží na tvé lásce a na tvé rozhodnutí pracovat pro Světlo a Stvořitele našeho i vašeho milovaného Pána Ježíše Krista zvoucího se nyní. Já Mirin tvoje sestřička ti takto velmi budu v tomto pomáhat a moc se těším na tuto spolupráci s tebou lásko moje, bratříčku můj milovaný. Uvidíš že to spolu dokážeme.“

 

„Nyní opět hovoří k tobě Aštar Šeran. Ano náš bratříčku, je třeba lásky a odvahy do této práce, ale není třeba se ničeho obávat my vám stále budeme posílat množství lásky a podpory do vaší práce a stále budeme stát po vašem boku, buď s láskou, přijímej naše sdělení jak jen to bude možné, abychom ti takto mohli stále pomáhat. Zdraví tě Aštar Šeran, Ptaah, Orton, Guetzal, Pleja, Semjase a Mirin tvá milující MDB a další přátelé vesmírní.”

 

Děkuji vám s láskou a pokorou miláčkové moji, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení. Jiřík.

 

 

1268.  Dopis panu prezidentovi.              (Napsala Božena J.)                                14.12.2000.

Místo: Znojemsko.

 

         Vážený pane prezidente,

 

Zdravím Vás z upřímného srdce, přeji Vám zdraví a také radost ve Vaší nelehké a nevděčné práci. Oceňuji, co pro národ děláte a pro žádný Váš čin či rozhodnutí nejsem soudcem. Ač patříte mezi „dříve narozené“, dívám se do budoucnosti s nadějí, zájmem a odpovědností.

 

Lituji, že se na nás cizinci dívají jako na „masožrouty“ a bolí mne nesmírné utrpení zvířat, pěstovaných ve velkochovech. Vadí mi, že naše planeta je plná jedů a naše televize plná nenávisti a krve. Nelíbí se mi také mnozí, kteří pracují ve vysokých postaveních a jsou odpovědni za blaho společnosti, což je jejich první občanskou povinností. Tito mocní nejsou ochránci bezmocných, neboť necítí zodpovědnost.

 

Nemohu se ztotožnit s tímto neblahým stavem, neboť mi vyhovuje tolerance, dobro, ochota pomoci komukoliv potřebnému a láska. Tento program jsem našla v iniciativě, jejímž mluvčím je pan Ing. Ivo A. Benda.

 

Proto se přihlašuji k výzvě

ZRUŠENÍ PENĚZ

 

A moje naděje se upíná k tomu, že v tomto hrozném světě existuje síla, která nahradí lež pravdou, zlo milosrdností a nenávist láskou. Věřím, že tím bude nastartována duchovní očista celé naší společnosti a doufám, že ne jen naší, ale světové společnosti. Velmi si to přeji.

 

S úctou

         Božena J.

 

 

1269.  Sdělení od přátel (280).          (Přijal Ivo A. Benda.)    19.12.2000   15:54-16:16 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, mám velkou radost z tvé práce světelné. Rozeslání 10 tisíc e-mailů způsobilo, že mnoho lidí dostalo důležité informace a začali se o ně zajímat (např. „Nové zjevení“ a „Projekt LUCID“). Ano, je to efektivní metoda a jsem rád, že jsi toto zvládl do těchto dnů, kdy vaše síť začíná být přetěžována předvánočními vzkazy.

 

Ano, stále ti posílám proudy lásky a pomáháme ti v tvé krásné práci pro našeho milovaného Stvořitele prvotního všeho a všech. Ano, dále se chceš zeptat na to ACC, ano, několik procent je tam pravdivých, ale většina informací nikoliv. Kontakty jsou dobré u některých lidí, kteří s námi spolupracují.

 

Nyní se opět zhoršily vibrace na planetě Zemi, ano, je to toto zimní období, kdy lidé nevychází téměř vůbec do přírody a mají stále svůj pobyt v uzavřených budovách s minimem světla slunečního.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že stále více lidí studuje naše informace a tak se dozvídají to, co nikdy předtím. Mnoho lidí se snaží s námi spojit a tak se přidávají k těm, kteří již s námi komunikují. Ano, dále se lidé třídí do 2 hlavních skupin a dalších podskupin a volí si tak své vlastní cesty životní v tomto, ale i v dalších životech. Proto je tak důležité informovat co nejvíce lidí a předat jim naše informace a poselství, které jim otevírají oči a odhalují skutečnou pravdu.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že ty knihy „Nového zjevení“ také čte stále více lidí a mají radost z toho, že se k nim tyto informace dostaly.

 

Ano, máš z tohoto také radost stejně jako my, a takto již máte všechny informace potřebné k duchovnímu růstu zjevené.

 

Ano, k tomuto převibrování (viz sdělení 1231) dostanete další informace tak, jak toto bude aktuální. Stejně se toto bude týkat těch lidí, kteří převibrují do 5. dimenze – tito informaci užijí, ostatním budou tyto informace téměř k ničemu – z hlediska praktického, pouze budou k duchovnímu poučení. Takže lidé, kteří převibrují – mají správné vedení od Stvořitele prvotního a nás, Vesmírných lidí – a tedy dostanou tyto informace tak, jak bude potřeba. Všem lidem posílám lásku a dobro a také mnoho dalších sester a bratrů se přidávají.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo srdečně zdravím a posílám proudy lásky. Jsem rád, že se ti podařilo oslovit 10 tisíc lidí a že tak další lidé mají možnost dostat tyto důležité informace, které tak oslovují řadu srdcí těch lidí, kteří je mají dostatečně otevřená.

 

Ano, dále naše lodě létají nad planetou Zemí a stále je mnoho práce zde. Tolik milujeme vás, lidi této planety Země a rádi pomáháme těm, kteří jsou schopni a ochotni tuto pomoc přijmout.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že také tento váš prezident Václav Havel stále se zamýšlí nad naší nabídkou k osobnímu setkání kdekoli na letišti. Nemá to jednoduché, druhá strana zuřivě pracuje tak, aby nikdo nic nemohl, ale stejně je vše v rukou Stvořitele prvotního všeho a všech námi všemi tolik milovaného.

 

Ano, zdravím tedy všechny lidi planety Země a také mnoho dalších bratří a sester se přidává. S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji vám drazí přátelé a Stvořiteli milovaný za toto sdělení.

 

 

E-MAIL odeslaný od listopadu již 10 000 lidem. Můžete jej použít:

 

 

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ,

 

VARUJEME VÁS A VŠECHNY LIDI, PŘED NAPROSTOU NEČINNOSTÍ A PASIVITOU, KTEROU PROKAZUJETE TZV. ZÁSTUPNÝMI PROGRAMY, KTERÝMI VÁS Z 95 % OVLÁDAJÍ JEŠTÍRCI S JEJICH ŠÉFY - PSEUDOTVŮRCI (NEGAT. MIMOZEMŠŤANY), ALE TAKÉ POZEMSKÝMI PŘISLUHOVAČI.

 

VZPAMATUJTE SE, DOKUD JE JEŠTĚ ČAS, PŘESTAŇTE DĚLAT LOUTKY, ZAČNĚTE SI VŠÍMAT TOHO A INFORMOVAT O TOM, CO JE NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM TÉTO SPOLEČNOSTI.

 

TOTIŽ ZTRÁTA LIDSTVÍ. VAŠÍM PŘIČINĚNÍM - NEINFORMOVÁNÍM LIDÍ SE ROZVÍJÍ NA PLANETĚ ZEMI PROJEKT L.U.C.I.D., KTERÝ JE SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ VŠECH LIDÍ POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (DODANÝCH JEŠTÍRKY S PSEUDOTVŮRCI).

 

NAŠE KONTAKTY S VESMÍRNÝMI LIDMI NEJSOU KONÍČKEM Z DLOUHÉ CHVÍLE, ALE NEZBYTNÁ NUTNOST VZHLEDEM K TOMU, ŽE MÉDIA NEPODÁVAJÍ PRAVDIVÉ INFORMACE LIDEM A TENTO ZDROJ (SPOLEČNĚ SE STVOŘITELEM) JE JEDINÝM PRAVDIVÝM. DŮKAZŮ JE MNOHO, PROJEKT LUCID JE JEDNÍM Z NICH (NA NAŠEM WEBU DOPODROBNA A DŮKAZOVĚ NA 130 STRANÁCH VYSVĚTLEN).

 

POCHOPTE, ŽE POKUD PROBLÉM NECÍTÍTE, NEMŮŽETE JEJ ŘEŠIT. TO JE ZÁKLADNÍ FILOZOFIE NAPŘ. SVĚTOVÝCH AUTOMOBILEK, JINAK BY NEMOHLY PŘEŽÍT.

 

POKUD SE SAMI NEZMĚNÍTE VE SVÉM CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ - LÁSKA, DOBRO, POZITIVNÍ MYŠLENKY - A SVOU VLASTNÍ SVOBODNOU VŮLÍ - JEŠTÍRCI VÁS NEPUSTÍ, NEBOŤ JIM TO UMOŽŇUJÍ VAŠE NÍZKÉ VIBRACE (LŽI, ZLA, FABRIKACE INFORMACÍ, KARIÉRISMUS, ZÁVIST, STRACH ATD.). PŘI VAŠÍ INTELIGENCI IQ 100 NEMÁTE SAMI BEZ POMOCÍ VYŠŠÍ INTELIGENCE OPAČNÉHO ZÁMĚRU ŠANCI POCHOPIT JEJICH ZÁMĚRY STAVĚNÉ NA IQ 200 A VÝŠE !

 

TEDY BEZ VAŠÍ ZMĚNY SE VÁŠ STAV LOUTEK - OVLÁDANÝCH LIDÍ - N E Z M Ě N Í  ! ! !

 

TÍM N E B U D E T E MOCI O NIČEM INFORMOVAT, CO BY POMOHLO LIDEM Z VYSVOBOZENÍ  ! ! !

 

VARUJI VÁS TEDY ZNOVU, DOKUD JE JEŠTĚ TROCHU ČASU, ALE TO BY SE MUSELO HODNĚ LIDÍ OBRÁTIT !

 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ČEKÁ TUTO CIVILIZACI TO, CO JE PRAVDIVĚ ZNÁZORNĚNO VE FILMU MATRIX, ALE I JINÝCH.

 

JSEM INFORMATIK, PRACOVAL JSEM 15 LET V SYSTÉMECH ŘÍZENÍ VÝROB A KVALITY, NAPOSLED 4 ROKY VE ŠKODĚ-AUTO a. s. - NA PROJEKTU KVALITY, KTERÝ BYL SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY VW A JE HOTOV. VÍM DOBŘE O ČEM MLUVÍM, A “PROJEKT LUCID” MŮŽE BÝT ZREALIZOVÁN DO 3 - 6 LET. EVROPSKÁ UNIE JE JEDNÍM ZE SUBSYSTÉMŮ TOHOTO PROJEKTU - PROTO JSME DO NÍ TOLIK TLAČENI A JE KOLEM TOHO TOLIK NERVŮ A NÁSILÍ.

 

MMF A SB V ZÁŘÍ V PRAZE O PROJEKTU MIKROČIP JEDNALI, ALE TO V Š E M NOVINÁŘŮM UNIKLO - DŮKAZ, JAK JSOU OVLÁDÁNI. MÍSTO TOHO STRKALI DO MÉDIÍ ZFABRIKOVANÉ INFORMACE - TAK, JAK TO NAPROGRAMOVALI JEŠTÍRCI.

 

PODROBNÉ INFORMACE JSOU KE STAŽENÍ NA www.universe-people.cz "PROJEKT LUCID".

 

CO JE ZÓNA VYMÍSTĚNÍ A PRAVÉ STVOŘENÍ, CO JE NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ STAV, KDO JSOU PSEUDOTVŮRCI A PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, CO JE PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU (S PROJEKTEM LUCID) A MNOHO ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, KTERÉ VÁM POMOHOU SE ZORIENTOVAT V TOMTO SVĚTE DEZINFORMACÍ.

 

ŽE SE NENACHÁZÍME V PRAVÉM STVOŘENÍ, ALE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (ODPADKOVÉM KOŠI PRAVÉHO STVOŘENÍ) - I TENTO VESMÍR - KTERÝ JE PRAKTICKY NEOBYDLEN, ZATO PRAVÉ STVOŘENÍ JE PLNÉ ŽIVOTA (JE JEDEN Z FAKTŮ, KTERÉ VÁM PŘEDKLÁDÁ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS TOUTO CESTOU KE VĚDOMÍ).

 

DÁLE SE MŮŽETE SEZNÁMIT S CELOU HISTORIÍ NEGATIVNÍHO STAVU, JEHO ÚČELEM (POUČENÍ, CO NEVOLIT), A ZPŮSOBEM, JAK SE VRÁTIT ZPĚT DO PRAVÉHO STVOŘENÍ. I TO, ŽE JSME ZDE ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE (PŮVODNÍ ROZHODNUTÍ JE V MÓDU NEVĚDOMOSTI).

 

CO JE PRVNÍ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ A PRVNÍ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA, DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ A DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ?

 

K VYSVĚTLENÍ DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH SOUVISLOSTÍ VÁM DOPORUČUJI PŘEČÍST "NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA" NA www.universe-people.cz - JE V MENU STAHOVACÍCH SOUBORŮ (MENU 8) A V PROHLÍŽENÍ - (MENU 18).

 

JE ODESLÁN 28.11.2000 CCA 300 REDAKCÍM NOVIN, ČASOPISŮ, TV A ROZHLASU I VLÁDÁM V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE.

 

TĚM, KTEŘÍ MAJÍ ROZHODUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŘEŠENÍ PROBLÉMU.

 

PLATÍ ALE TO, ŽE CO SI ZVOLÍ LIDÉ, TO SE STANE, STEJNĚ JAKO KDYKOLI DŘÍVE - FUNGUJE ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE.

 

POKUD MŮŽETE PŘISPĚT NA ŠÍŘENÍ NAŠICH INFORMACÍ (HLAVNĚ PŘEKLADY Z ČEŠTINY DO ANGLIČTINY) - INFO NA ÚVODNÍ STRÁNCE NAŠEHO WEBU: "SPONZOROVÁNÍ ŠÍŘENÍ INFORMACÍ."

 

S LÁSKOU VÁM TYTO INFORMACE PŘEDAL IVO A. BENDA A VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ.

 

PŘEDEJTE INFORMACE DÁLE VŠEM - TO JE DŮLEŽITÉ ! ! !

 

 

1270.  Reakce na „Putování s dinosaury“ - chybí k tomu  „Putování s pseudotvůrci".   

(Napsal Ivo A. Benda.)   

24.12.2000.   8:00 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

Dopis pro média:

 

Milí přátelé,

 

se zájmem jsem si prohlédl snažení některých lidí na planetě Zemi prezentovat život na Zemi před 65 a více miliony let. Sám jsem si od malička přál vidět totéž. Chtěl bych vás ale upozornit, že dinosauři nežili sami od sebe „přirozeným vývojem“ !  Máme dnes k dispozici řadu důležitých informací, které ukazují, že příroda i lidstvo bylo fabrikováno pseudotvůrci - negativními mimozemšťany za dovolení Stvořitele prvotního všeho a všech. To platí tedy i o dinosaurech. Proč tedy fabrikovali dinosaury (uměle řídili jejich vývoj) včetně jejich zániku před 65 miliony let ?

 

Protože smyslem fabrikace (genových a jiných manipulací) bylo zavést do dinosaurů (a zvířat vůbec a pak cílově do lidské rasy) převrácené duchovní hodnoty - tj. negativní reakce a chování, strach, agresi, pud sebezáchovy atd. To, co autoři filmu neví je také to, že v pravém Stvoření (mnoho jiných vesmírů s galaxiemi a světy) neexistují tyto negativní prvky, a tam kdysi vznikla otázka:

 

Jak by vypadal život bez dodržení duchovních principů Stvořitele prvotního všeho a všech ?

 

Po 300 milionech let fabrikací tyto negativní prvky (v genech a jinde zakódované) přenesli do těl pravých lidí z pravého Stvoření (kde tyto prvky neexistují) a takto zfabrikovali „jeskynního člověka“ - 7 milionů let trvala tato fabrikace, jejímž výsledkem jsme my - zvířecí lidé. Totiž praví lidé se mj. rodí jinak než my - přímým nadělením Stvořitele prvotního všeho a všech, kdežto např. naše rození je vloženo geny ze zvířecího rození do těla původního pravého člověka (kterého pseudotvůrci ukradli, stejně jako všechno k fabrikaci od Prvotního Stvořitele z pravého Stvoření).

 

Tento Vesmír je zónou vymístění - odpadkovým košem pravého Stvoření. Jakékoliv nesouladné myšlenky (energie) oproti duchovním principům Stvořitele (základ = láska) jsou tamními bytostmi dle svobodné vůle odhozeny od zóny vymístění - tedy i do tohoto jednoho z mnoha černých vesmírů (odpadkových košů). Proto jsou černé, protože světla z hvězd (které jsou multidimenzionální) zde přichází již málo - je to odpad z pravého Stvoření.

 

Před 140 miliony let našeho času na pravé Zemi v pravém Stvoření z civilizace „Adam a Eva“ se některé pravé bytosti začaly vážně zabývat výše uvedenou otázkou:

 

„Jak by vypadal život bez dodržení duchovních principů Stvořitele prvotního všeho a všech ?“

 

Protože do té doby se tímto nikdo nezabýval (každý dosud tyto myšlenky odhodil do zóny vymístění), nebyla známá odpověď na ni.

 

Tyto bytosti ovšem ty protikladné myšlenky (energie) neodhodili, ale miliony let na nich pracovali (tedy zabudovali si je do těl - tím snížili své vibrace těl a propadli i s původní pravou přírodou planety Země do zóny vymístění - pád). Tedy toto není pravá planeta Země z pravého Stvoření, ale její „odlesk“, „určitá kopie“, která byla ale od onoho propadnutí daleko změněna - negativně těmi, kteří se zabývali tou otázkou (včetně rozštěpu kontinentů před 200 milióny let).

 

Říkáme jim pseudotvůrci.   (výstižný název - vydávají se za Stvořitele)

 

Jsou nesmírně znalí, mají schopnosti cestovat v čase, vytvářet dimenze a vesmíry, planety (tak, jako každá jiná bytost pravého Stvoření), oproti těmto ale mají 140 milionů let zkušeností s fabrikacemi bytostí (lidí, zvířat, rostlin atd.) metodami genového inženýrství (fyzická úroveň), ale i dalšími metodami, o kterých pozemská věda neví zhola nic, něco se ví jako magie či kouzla čarodějů - ale to jsou jen střípky pravdy (tyto souvztaží s intermediálním a duchovním vesmírem), ale nespolupracují s prvotním Stvořitelem !

 

Při fabrikaci částí (prvků) zel postupovali tak, že cestovali zpět v čase ve vývoji planety Země (cca 3 miliardy let) a tam do tehdy pravých jednobuněčních organismů ji začali fabrikovat zla - proto není možné časové úseky jednoduše odvozovat lidskou aritmetikou a logikou ! Způsobili tedy i drastický rozštěp kontinentů na tomto odlesku Země před 200 miliony let (Wegenerova teorie říká, že je to přirozený vývoj - chyba).

 

Tedy v odpovědi na tu otázku fabrikují zla (opaky duchovních principů) - tzv. pseudoprincipy v malé části zóny vymístění (což jim dovoluje Stvořitel prvotní všeho a všech).

 

Výsledkem toho všeho dosud je toto lidstvo (je to jejich produkt), ještírci - negativní mimozemšťané jsou jejich loutky (kterým dělá reklamu pan Moravec v TV PRIMA a UFO kluby - také jejich loutky), kteří pracují pro pseudotvůrce stejně, jako mnoho pozemšťanů ve VŠECH řídících strukturách (ekonomika, průmysl, politika, média, věda, školství, kultury atd. - ovládací programy).

 

Tedy toto lidstvo je JEJICH PRODUKTEM coby odpověď na výše zmíněnou otázku. Pseudotvůrci mají IQ 200 a vyšší a mají samozřejmě záměry s tímto lidstvem. Nejsou hloupí - pozor na to. JEJICH DUCHOVNÍ (MORÁLNÍ) UVĚDOMĚNÍ JE OVŠEM NA NULE. Lidé se jim co do IQ jeví tak, jako pralidé - přírodní národy - spíše zvířátka. Ale víte, že i pralidé mají určité duchovní uvědomění - tudy vede cesta k vysvobození skrze lásku, dobro, pomoc druhým, pozitivní myšlenky atd. - se mohou jednotlivci vymanit z ovládání pseudotvůrců s ještírky (černé mandlové oči, šedivci).

 

Jedině láskou a dobrem.  Jinak ne ! ! !    Žádnou kariérou - to je jejich ovládací program !

 

Neboť láskyplným chováním se člověk svává multidimenzionálním - propojuje se se Stvořitelem prvotním všeho a všech (nastává komunikace, která je nyní z 95 % díky pseudotvůrcům přerušena), a také se obnovuje původní spojení s všemi pravými bytostmi pravého stvoření tak, jak je to tam zcela běžné (totální niterná komunikace - telepatie).

 

Aby lidé takto neutekli pseudotvůrcům, ti vytvořili proto tisíce ovládacích programů za tímto účelem (kromě mnoha jiných), tedy se vytváří psedoduchovno, záhady, strachy - máte to v pořadech TV, ale skutečné - pravé informace se tam prakticky nedostanou - důkaz, jak jsou média ovládaná.

 

Mimochodem další takový ovládací program – „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ vedený p. Vojtíškem právě formou kamufláže se zaměřuje na tyto pravé informace (společně s nepravými - aby to nebylo tak snadné pro ostatní lidi). Pseudotůrci nejsou pitomí !

 

Jemu a jim podobným dává TV prostor. Ale všimněte si, že si ufologů nijak nevšímá - je to jiný ovládací program ještírků s pseudotvůrci.

 

Tyto programy pak masivně VYMÝVAJÍ LIDSKÉ vědomí tak, aby se lidé nedozvěděli pravdu.

 

90 % všeho, co zde máme, jsou ovládací programy !  Včetně velké nutnosti zaobstarání našeho těla potravou, přístřeším, „vzděláním“ (pseudovzdělání), materialistické myšlenky - je toho mnoho. To, co není jejich ovládacím programem, je zde od Stvořitele prvotního všeho a všech, aby zajistil alespoň minimální duchovnost a dával lidem možnost se vymanit - pokud chtějí z negativního stavu do pravého Stvoření. Ty informace jsou především v pohádkách, ale i v řadě dalších aktivit např. i České televize !  Proto tento vánoční útok ještírků na Českou televizi s cílem zničit tyto střípky duchovnosti. Ještírci vždy totiž zuří, když zde jsou nějaké duchovní pořady, myšlenky, činy - to si buďte jisti (pohádky, „S politiky netančím“ atd.) !

 

Jsou tu lidé, kteří mají duchovní poslání pro Stvořitele (tedy proti vůli pseudotůrců), někteří pracují dobře, někteří částečně, někteří vůbec !  Protože ale doba pokračuje, vše se krystalizuje (póluje) na 2 skupiny:  (proto je planeta Země planetou kříže - dělení na 2 skupiny)

 

(1)

Ti, kteří se přemístí vyvibrováním zpět do pravého Stvoření (jak to udělali Mayové - proto je kolem nich tolik záhad a dezinformací - opak původního pádu) - kteří si splní své duchovní poslání (mohou jej i přijmout za života na Zemi).

 

(2)

Ti, kterým stávající systém vyhovuje a podporují jej, nepřevibrují zatím zpět do pravého Stvoření, ale budou v maximální míře zobrazovat odpověď na tu „původní otázku“ v této původní společnosti.

 

Pro dokreslení - blíží se plnost negativního stavu (dnešek je náběh). Po vyvibrování 1. skupiny lidí (nyní je jich cca 100 milionů - číslo se mění) přijdou pseudotvůrci na Zem (Hitler je proti nim malé nechodící a nemluvící dítě - aby bylo jasno). Jeden z nich přijde jako Ježíš Kristus (na vesmírné lodi) - téměř nikdo z lidí to nepozná !  Církve, politici, jiné organizace, lidé „sami od sebe“ (jsou loutky) mu dají hlas. Bude mluvit líbivě (pseudotvůrci dobře vědí, jaká slova (jen prázdná slova) mají lidé rádi. Ti lidé, co zde zůstanou, totiž necítí - mají zavřené srdce - sami se vybrali).

 

Jejich pobyt zde lze rozdělit na 2 části:

 

(a)

Doba, kdy lidé nepoznají, že jsou podvedeni - bude to „sláva a pokrok lidstva“ - začnou létat po Vesmíru - totiž po zóně vymístění - odpadkovém koši, který je prakticky neobydlen. O pravém Stvoření nebudou mít ani potuchy. V této fázi také obdrží ovládací mikročipy, na kterých se již nyní pilně pracuje - viz Projekt L.U.C.I.D. - doporučuji stáhnout z www.universe-people.cz  . I tzv. Evropská unie (a globalizace vůbec) je nástrojem, jak je zavést. Musí být jednotná státní správa atd. Mobilní telefony, kteréch lidé tak dychtivě používají - se stanou jedním ze segmentů tohoto systému ovládání lidí. Fyzické peníze budou zrušeny - a budou elektronicky v mikročipech. Centrální počítač se SW (programové vybavení) se buduje v Bruselu. Realizují to především finančníci (MMF a SB - jednali o tom také v Praze v září 2000).

 

(b)

Doba, kdy lidé poznají, že byli podvedeni. Ale už bude pozdě, neboť na vysvobození z negativního stavu je potřeba žít lásku a dobro, a oni tak nežili, navíc o tom nebudou vědět - nebudou totiž ty informace, které jsou nyní (těch 10 %). Při cca 10 % informací lásky totiž nelze uskutečnit plnost negativního stavu ! Takže když odmítnou se podílet na budování s pseudotvůrci, budou fyzicky zlikvidováni, ovšem duše se svými špatnými vibracemi půjde do pekel - negativních duchovních světů - a tam se nelze příliš změnit, nýbrž zde, na Zemi. Pochopte, že  ani nyní lidé většinou neví, že je pozitivní stav - pravé Stvoření - bilióny světů lásky a dobra bez násilí, peněz atd. O to se starají PSEUDOTVŮRCI.

 

Tedy zde se odpoví plně a hmatatelně (fyzicky) na tu původní otázku. Až bude ta otázka zodpovězena (Stvořitel vše umožňuje v co nejkratším čase), pak bude navždy negativní stav eliminován. Bude to Druhým příchodem Pána Ježíše Krista (tedy po 2. příchodu pseudotvůrců na Zemi).

 

Odkazuji na „NOVÉ ZJEVENÍ“ na www.universe-people.cz - ke stažení (menu stahování) na 600 stran výborných informací s vysvětlením i s celým tajemstvím o pseudotvůrcích.

 

Radím těm, kteří nechtějí se podílet na této plnosti NS, aby zavčas obrátili.

 

Tato reakce na „Putování s dinosaury“ je rozeslána e-mailem od 24. 12. 2000 (na Štědrý den 2000) prezidentu ČR, vládě ČR, 300 redakcím médií a mnoha dalším lidem.

 

S láskou a radostí v srdci vám tyto informace předal Ivo A. Benda s Vesmírnými přáteli.

 

 

1271.  Názor k situaci v ČT - odesláno 300 redakcím médií.    (Napsal Ivo A. Benda.)   

26.12.2000   8:00 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

 

NÁZOR K SITUACI V ČT - ODESLÁNO 300 REDAKCÍM MÉDIÍ

 

Situace v ČT odhaluje negativní stav v pravou chvíli - na Vánoce 2000 !

 

Situace v ČT odhaluje nelásku a kariérismus také v médiích !

 

Nejde o nějakou nezávislost zpravodajství - nejsem hlupák !

 

Mnoha lidem se otvírají oči, co skutečně jste - lidé, kteří nepracují s láskou, pravdou a dobrem !

 

Dne 9.9.2000 se v Praze na Pražském hradě konalo I. světové sympozium lásky. Nebyli jste schopni ani informovat lidi o této duchovní akci lásky. Místo toho jste informovali nesmysly, a lásku jste zahrabali pod zem. Nedivte se, že máte na Štědrý den tohle - tedy nelásku.

 

Tím netvrdím, že případní další sebestřední lidé po vás budou pravdivě informovat lidi. To si rozhodně nemyslím.

 

V nynější situaci jde o odhalování negativního stavu, který reprezentujete jak vy, tak ostatní - svojí neláskou a kariérismem. O médiích mám varovný názor: Že z lidí děláte blbce - a to si většina lidí také myslí. Totiž média cpou 80 % informací negativních a násilných !  Zamyslete se, co vlastně chcete, a hlavně kam směřujete - všichni.   Do nebe to ale není !

 

         Varuji vás.

 

S láskou tento názor předal Ivo A. Benda.

 

Rozesláno e-mailem 26.-27.12. 2000, také na vědomí vládě a prezidentu ČR..

 

 

1272.  Sdělení od přátel (281).          (Přijal Ivo A. Benda.)    25.12.2000   17:15-17:30 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mohu sdělit některé informace lidem. Ano, situace v ČT – zpravodajství - je výsledkem dalšího rozhodného kroku Sil temna s cílem použití tohoto média ke svým vlastním cílům. Tedy nikoliv zájmy lidí, ale zájmy negativního stavu, který se začíná i u vás odhalovat právě prací světelnou – lidmi s duchovním posláním. Právě díky odporu části pracovníků zpravodajství a dalších oblastí ČT. Síly temna narazily na odpor a tento náraz je přenášen skrze toto médium do celé ČR i do zahraničí. Tímto způsobem mnoho milionů lidí má možnost sledovat odhalování negativního stavu a záleží jen na lidech, jaké poučení si z toho vezmou. Ano, i toto je součástí závěrečné fáze negativního stavu na Zemi a přesně je to popsáno v knize „Základy lidské duchovnosti“ v 7. kapitole I. části.

 

Dále ti chci sdělit, že další lidé se seznamují s našimi informacemi – formou mailů a letáků, které rozesíláte do svého okolí. Ano, je to skvělá práce a díky těmto informacím další lidé se dovídají pravdu o své situaci i o Vesmírných lidech.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že všichni bratři a sestry zde na našich flotilách tě zdraví a posílají lásku. Ano, máme všichni velkou radost, že se ti práce stále daří – s láskou a chutí takto pracovat pro Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že se i v té Americe probouzí další lidé a také tam začínají poznávat tyto pravé informace o nás, Vesmírných lidech. Ano, toto je tak důležité v této závěrečné fázi negativního stavu zde na Zemi – aby se zobrazil a odhalil negativní stav za pomoci pozitivního stavu.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a posílám ti proudy lásky. Jsem rád, že stále takto pracuješ pro našeho milovaného Stvořitele prvotního a předáváš lidem tyto důležité informace. Ano, ten dopis – mail o filmu „Návratu dinosaurů“ je výstižný a odhaluje celou pravdu těm lidem, kteří v nevědomosti vysílají tento seriál. Ano, stále je třeba lidem vysvětlovat pravdu a tak jim otevírat jejich zavřené oči a srdce. Láska je tím klíčem tak, jak je to v pohádce „Šípková Růženka“. Ano, takto tě zdraví všichni bratři a sestry zde na lodích a posílají proudy lásky.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1273.  Sdělení od přátel (282).              (Přijal Ivo A. Benda.)    1.1.2001   10:07-10:47 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Stvořitel prvotní všeho a všech. Ano mé dítě, nastala nové éra této pozemské civilizace, která se dále přibližuje tomu, čemu vy říkáte vyvrcholení a závěr. Ano, blíží se zodpovězení otázky:

 

„Jak by vypadal život bez spolupráce se Stvořitelem prvotním všeho a všech a bez dodržení Jeho duchovních principů ?“

 

Tato planeta Země je místem, kde se dává tato odpověď a poučení sledují všechny bytosti v pravém Stvoření a v zóně vymístění. Ta společnost na planetě Zemi je unikátní v mnoha ohledech, především, jak těsně vedle sebe jsou láska a dobro se stavem zla a lži. Díky této těsné blízkosti se může správně zobrazovat odpověď na výše uvedenou otázku, a tak se lidé na planetě Zemi stávají těmi, kteří ze své svobodné vůle zobrazují tento stav – jeviště plné protikladů a anomálií, které dává tolik odpovědí na výše uvedenou otázku.

 

Slíbil jsem všem, že dovolím nalézt odpověď, ale bude se na tom podílet řada bytostí, aby se pravda vyjevila. Nyní je tato společnost těsně před plností negativního stavu, který bude nástupem pseudotvůrců na planetu Zemi a jejich pseudosnažením s tímto lidstvem. Blíží se okamžik, kdy členové pozitivního stavu budou odvoláni, aby umožnili toto plné zobrazení důsledků a následků neduchovního vývoje.

 

Každý si volí svým způsobem to, co chce zobrazovat a jakou zkušenost chce mít. Proto tento ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE, který všude po celém Stvoření platí, je takto dodržován a naplňován. Teprve LÁSKA každého vysvobodí z pasti negativního stavu, neboť Já jsem LÁSKA a LÁSKA JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO – včetně zóny vymístění. Proto vy, kteří uznáváte toto dění v uvedeném rozsahu, mějte na zřeteli toto duchovní poučení, které plyne ze zodpovězení výše uvedené otázky. A já dávám v této závěrečné fázi již jen minimální – nezbytný čas k zobrazení této odpovědi včetně jejich důsledků, následků a výsledků.

 

Toto vám – dětem na planetě Zemi sdělil váš Stvořitel prvotní všeho a všech, který vás tolik miluje, neboť vás stvořil dle obrazu svého.

                                                        Amen.“

 

„Nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano milý Ivo, jsem rád, že tolik s námi spolupracuješ v této věci – v odpovědi na výše uvedenou otázku. Skutečně, lidé se nyní přesunuli k začátku plnosti negativního stavu na planetě Zemi, která jediná může dát vyčerpávající odpověď na výše uvedenou otázku. Ta odpověď pak pomůže celému Stvoření k dalšímu postupu ve svém vývoji stejně, jako se tak děje již věky. Pro ty, kteří se cítí pracovníky pozitivního stavu, toto období znamená završení jejich poslání zde na planetě Zemi, které se rozhodli zde plnit dávno před zrozením zde, ve 3. dimenzi. Po splnění tohoto duchovního poslání (obory léčitelství, meditační, teleinformační) budou Stvořitelem prvotním odvoláni. Pak bude následovat 2. příchod pseudotvůrců na planetu Zemi s následnou realizací jejich vlastních plánů a záměrů. Toto bude POVOLENO Stvořitelem prvotním všeho a všech DO CHVÍLE, kdy se VYČERPÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM ODPOVÍ na výše uvedenou otázku. Po té přijde na planetu Zemi Pán Ježíš Kristus a následně zde ukončí negativní stav i po celé zóně vymístění. Není ale nyní známo, zda na planetě Zemi tou dobou bude ještě nějaká lidské společnost, a proto tento 2. příchod Pána Ježíše Krista je nutno chápat duchovně, nikoli bezvýhradně fyzicky.

 

Pak zavládne po celém Stvoření jen LÁSKA, a to vstoupí do nové etapy svého vývoje, která je již za dveřmi.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Milý Ivo, jsem rád, že stále pokračuješ v této práci světelné a plníš si tak svůj úkol duchovní. Ano, řada lidí si zvolila takto pracovat, a tak budete moci po splnění tohoto úkolu opustit toto „pracoviště“ planety Země. Všichni budete moci se podílet na budování nové společnosti na planetě Zemi v 5. dimenzi pod vedením Pána Ježíše Krista a současně budete moci pomáhat a pozorovat lidi zde na Zemi, kteří se rozhodli zobrazovat plnost negativního stavu (plnost všech zel). Každý si volí to, co chce a cítí, a dle duchovních principů nikdo nemá právo v tomto bránit. Ano, řada lidí se ještě obrátí díky naší i vaší pomoci, kterou stále společně dáváme s trpělivostí, láskou a pochopením.

 

Máme velikou touhu se s vámi setkat osobně, a to se stane, až vaše úkoly zde na Zemi skončí. Ano, budou beze zbytku splněny, a tak naplněn Velký plán Stvořitel našeho prvotního všeho a všech námi všemi milovaného. Ano, také ten dopis – podnět parlamentu a senátu ČR, je součástí tohoto plánu za účelem zobrazení a poučení.

 

Miluji tě milý Ivo a všechny lidi na planetě Zemi. Posílají ti proudy lásky také všichni členové mé flotily, kteří stále stráží tuto planetu Zemi. S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám všem drazí přátelé milovaní, já rád předám vaše informace lidem planety Země. S láskou v srdci Ivo.

 

 

1274.  Názor k situaci v ČT - odesláno 300 redakcím médií.    (Napsal Ivo A. Benda.)   

26.12.2000   8:00 hodin.                               

 Místo: Česká Lípa.

Věc:      

 

Námět na projednání podnětu k USTANOVENÍ PROCESU PRAVDIVÉHO STAVU INFORMOVÁNÍ MÉDII členům vlády, parlamentu a senátu ČR

 

 

 

Žádám Vás všechny členy vlády, parlamentu a senátu ČR k vytvoření ZÁKONNÉHO NÁSTROJE, který by mohl zabezpečit PRAVDIVOU INFORMOVANOST lidí prostřednictvím médií. Současná situace v ČT i v předchozích 10 letech obecně mě i řadě lidem dala jasnou odpověď, v čem je problém s médii.

 

Problém s médii je v tom, že MÉDIA SELEKTUJÍ A ŠÍŘÍ 90 % NEGATIVNÍCH INFORMACÍ ZE ŽIVOTA LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, což vytváří STAV MASÍVNÍHO ROZLÉVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENERGÍÍ 90 % VŠEHO ČASU MÉDIÍ, který produkují. PODSTATA TOHOTO PROBLÉMU JE ALE JINDE – viz níže.

 

PRAVDA O FUNGOVÁNÍ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI JE VŠAK JINÁ. NENÍ V NÍ 90 % NEGATIVNÍCH ENERGIÍ  !  To si může každý člověk individuálně zjistit na svém vlastním životě, zda-li jej má z 90 % s negativními myšlenkami, jednáními a chováními a událostmi či nikoliv. SAMOZŘEJMĚ ŽE NE ! ! !

 

VYTVÁŘENÍ A DISTRIBUCE NEGATIVNÍCH ENERGIÍ JE ŘÍZENO PSEUDOTVŮRCI (šéfové negativních mimozemšťanů A PŮVODCI NEGATIVNÍHO STAVU – IQ DALEKO přes 200) S JEŠTÍRKY (šedivci s černýma mandlovýma očima, vnitřní struktura ještěra, nikoliv savce, IQ přes 200). Jejich DUCHOVNÍ (morální) úroveň je ale NULOVÁ.

 

TOTO ŘÍZENÍ PROBÍHÁ PROCESEM MASIVNÍHO OVLÁDÁDNÍ LIDSKÉ MYSLI SKRZE UMĚLE VYTVOŘENOU PSEUDOMYSL. OVLÁDÁNÍ JE UMOŽNĚNO I TÍM, ŽE LIDÉ MAJÍ VE SVÝCH TĚLECH NÍZKÉ VIBRACE ENERGIÍ TĚCHTO TĚL, A PRÁVĚ NEGATIVNÍ ENERGIE DISTRIBUOVANÉ MASOVĚ MÉDII TOMUTO ÚČELU DOBŘE SLOUŽÍ.

 

TAKTO JE OVLÁDÁNO VELMI DOBŘE 50 % VŠECH LIDÍ ZE 6,2 MILIARD OBYVATELSTVA TÉTO PLANETY. 30 % LIDÍ JE OVLÁDÁNO ČÁSTEČNĚ A 20 % LIDÍ JEN VELMI MÁLO - TI, CO ŽIJÍ V LÁSCE A DOKÁŽOU SE BRÁNIT VĚTŠINĚ NEGATIVNÍM ENERGIÍM A SAMI JE NEPRODUKUJÍ.

 

Důvod, kterým média argumentují, je jedním z mnoha ovládacích programů negativních mimozemšťanů: „Je to komerční – prý toto lidi zajímá.“ Je to ale „zajímá“ proto, že JSOU většinou LOUTKAMI (ne všichni – někteří se např. na televizi řadu let vůbec nedívají, a žijí spokojeně A NIC JIM NECHYBÍ.

 

ZPŮSOB, JAK ZABEZPEČIT PRAVDIVÉ INFORMOVÁNÍ JE TEN, ŽE BY MÉDIA MUSELA MÍT POVINNĚ URČENÉ PROCENTO POZITIVNÍCH INFORMACÍ, KTERÉ JE SHODNÉ S REÁLNÝM ŽIVOTEM PRŮMĚRNÉHO ČLOVĚKA. SNADNO SI KAŽDÝ ZJISTÍ, ŽE JE TO JEN CCA 30 % NEGATIVNÍCH INFORMACÍ A 70 % POZITIVNÍCH INFO.

 

CO JSOU NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ INFORMACE - ENERGIE ?  JE NUTNO VYCHÁZET Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ, KTERÉ NAMÁTKOU UVÁDÍM:

 

 

BOŽSKÉ – POZITIVNÍ ENERGIE               PSEUDOTVŮRCI, JEŠTÍRCI – NEGATIVNÍ ENERGIE

-----------------------------------------------------

Pořádek                                             Nepořádek, zmatek

 

Božská vůle,                                       svévole;

svobodná vůle                                     spoutaná vůle

 

moudrost                                           vědění; intelekt,

                                                         rozumové myšlení

 

vážnost,                                              nedbalost, vlažnost,

opravdovost                                        tvrdost

 

trpělivost,                                           netrpělivost;

shovívavost, dobrota                            krutost

 

Božská láska;                                      sebeláska;

Nezištná, neosobní láska                      sobecká láska, vztažená na osobu; pohlavní láska

 

milosrdenství                                      nemilosrdnost; neústupnost; lhostejnost;

                                                         Dbalost na to Já, Můj, a Mně

 

bratrství                                              vrchnosti; mocenské struktury

 

Božské dědictví                                   lidské dědictví

 

Božské Já jsem                                   lidské „já jsem“

 

Božské Bytí                                         lidské chtít být

 

Božské Vlastní Já                                 to nízké „sám“, to lidské já

 

disciplína                                            nedisciplinovanost; fanatismus

 

čestnost                                             nečestnost

 

Jednota                                              rozdělení; nejednotnost; rozdvojení; Moje - Tvoje

 

věčnost                                              čas

 

svoboda                                             nesvoboda, spoutanost

 

mír                                                    nepokoj; válka

 

společné blaho                                   vlastní blaho

 

spravedlnost                                       právo; chtít mít pravdu

 

štěstí                                                 neštěstí

 

harmonie                                           disharmonie, zdánlivá harmonie

 

ryzost                                                 nevytříbenost

 

otevřenost                                          uzavřenost, klamání

 

čistota                                                nečistota

 

klid                                                    neklid

 

čistotnost                                           nečistotnost

 

nezištnost                                           sobectví, egoismus

 

ticho                                                  hektik; hlasitá vřava; hlučné chování

 

věrnost                                               nevěra, nevěrnost

 

neosobní                                            osobní; vztahování na mne, na osobu

 

spojení                                               pouto; být vázán na lidi a věci

 

důvěra                                               nedůvěra

 

pravda                                                nepravda

 

-------------------------------------------------------------

Z TÉMAT, KTERÉ SE Z 90 % VYSKYTUJÍ V MÉDIÍCH A JSOU NEGATIVNÍMI – JE TŘEBA OMEZIT NA 30 %:

 

Boj o moc, ovládání jiných lidí (i ekonomické nucení lidí pracovat neúměrně nezbytným potřebám) tisícerými formami – což je z duchovního hlediska ZABÍJENÍ LIDÍ.

 

Vraždění, zabíjení a týrání lidí, války.

 

Loupeže a krádeže majetků a peněz.

 

Propagace lidí (i politiků), firem a organizací, které jednají výše uvedeným způsobem.

 

Přírodní pohromy, způsobené zlým vztahem lidí k planetě Zemi.

 

Propagace plýtvání přírodními zdroji planety Země i lidskou prací – propagace lidí, kteří na sebe váží neúměrné majetky – mamonářství.

 

Zabíjení a týrání zvířat (i kvůli jídlu), ničení přírody lidmi (včetně havárií).

 

-------------------------------------------------------------

K TĚMTO TÉMATŮM OVŠEM JIŽ MÉDIA NEDÁVAJÍ TY POZITIVNÍ INFORMACE V EKVIVALENTNÍM ROZSAHU (PROTOŽE JSOU OVLÁDÁNA JEŠTÍRKY S PSEUDOTVŮRCI), TEDY JEN Z 10 % - JE TŘEBA TOTO ZVÝŠIT NA 70 %, a to tak, že K NEGATIVNÍ INFORMACI IHNED PŘIDAT POZITIVNÍ INFORMACE A ŘEŠENÍ. TOTO BY MĚL BÝT LIMIT, TEDY:   70 % P – 30 % N. Ve skutečnosti by média měla SNIŽOVAT % negativních informací pod těch limitních 30 % !

 

Aby se toho dosáhlo, je nutno ZMĚNIT VIBRACE NOVINÁŘŮ, A TO DO VYŠŠÍCH HLADIN. PROTO BY POVINNOSTÍ NOVINÁŘŮ MĚLA BÝT SPRÁVNÁ - ZDRAVÁ VLASTNÍ ŽIVOTOSPRÁVA (včetně NEJEZENÍ MASA, což výrazně zvýší vibrace), POZITIVNÍ MYŠLENÍ, AKTIVITY, KTERÉ TYTO POŽADAVKY PODPORUJÍ – TJ. POZITIVNÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ. JINAK TOHO NELZE DOSÁHNOUT, NEBOŤ ZACHOVÁNÍM SOUČASNÝCH VIBRACÍ SVÝCH TĚL SE NOVINÁŘI NEMOHOU OSVOBODIT Z NADVLÁDY PSEUDOTVŮRCŮ S JEŠTÍRKY.

 

Právě současná situace v ČT ukazuje jasně, že lidé, kteří šíří mnoho let negativní informace energie – nemohou mít KLID A LÁSKU ani o Vánocích, což je anomální den v lidské společnosti, kdy se lidem připomíná veřejně, aby se chovali v souladu s některými duchovními principy. JINDY SE TO V MÉDIÍCH NEPŘIPOMÍNÁ !

 

Informování ČT není pravdivé – to je skutečná lež, kterou se snaží šířit – proto není podporována Stvořitelem prvotním. Tím ale netvrdím, že ti další lidé, kteří se tam násilím tlačí (tedy neduchovně), budou informovat pravdivě.

 

Nezávislost ČT je, jak vidíte, BLUD, který mezi jinými nesmysly šíří média v domnění, že šíří pravdu. Nepochopili, že jsou ovládáni pseudotvůrci s ještírky. KDYBY INFORMOVALI PRAVDIVĚ, DÁVNO BY INFORMOVALI O TOMTO PROBLÉMU VEŘEJNOST, NEBOŤ JSOU NEUSTÁLE KONTAKTOVÁNI INFORMACEMI O TOMTO PROBLÉMU.

 

Sám mám za sebou za 3 roky 140 přednášek o Vesmírných lidech, kde bylo v mnoha městech ČR i SR 10 000 lidí (vstup dobrovolný).

 

ŽÁDÁM VLÁDU, PARLAMENT A SENÁT ČR, ABY SE TÍMTO KLÍČOVÝM PROBLÉMEM ZABÝVALI A VYŘEŠILI JEJ (MAJÍ HLAVNÍ ZODPOVĚDNOST ZA STAV TÉTO SPOLEČNOSTI), JINAK BUDOU V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PŘICHÁZET DALŠÍ UDÁLOSTI, KTERÉ JIŽ NIKOHO NENECHAJÍ NA POCHYBÁCH O OVLÁDÁNÍ TÉTO SPOLEČNOSTI NEGATIVNÍM STAVEM. JEDNOU Z FÁZÍ JE 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ NA ZEMI S NASAZENÍM OVLÁDACÍCH MIKROČIPŮ KAŽDÉMU ČLOVĚKU – A PAK JIŽ BUDE ZCELA POZDĚ (VIZ „NOVÉ ZJEVENÍ“, „PROJEKT LUCID” A NAPŘ. FILM „MATRIX“).

 

Tady se také nachází ODPOVĚĎ, PROČ je vyvíjeno tolik ZASTÍRACÍCH PROGRAMŮ, které zakrývají před veřejností technické kroky negativního stavu k dosažení svých cílů. Ovládací zastírací programy: UFO, TEORIE O DEMOKRACII, TEORIE O SVOBODĚ SLOVA, TEORIE O SVOBODNÉM TRHU, O SVOBODNÉ VOLBĚ STÁTNÍCH ZASTUPITELŮ, O VŠEMOCNÝCH PENĚZÍCH. Jsou to jen TEORIE, PRÁZDNÁ SLOVA, ni víc. POCHOPTE, ŽE LIDÉ JSOU NUCENI EKONOMICKÝM NÁSILÍM (OVLÁDÁNÍM) PRACOVAT 10 – 12 HODIN, ANEBO JSOU BEZ PRÁCE !  TOTO DĚLAJÍ JEŠTÍRCI S PSEUDOTVŮRCI (A JEJICH POZEMSKÝMI LOUTKAMI).  MATERIÁLNÍ ŽIVOT JE STÁLE LEPŠÍ, TO ANO, ALE DUCHOVNÍ STÁLE HORŠÍ – TO, CO DĚLÁ ČLOVĚKA ČLOVĚKEM, JE LIKVIDOVÁNO. NENÍ POCHOPEN PRAVÝ DUCHOVNÍ ŘÁD (opět mnoho ovládacích programů (včetně terminologie), např. KŘESŤANSTVÍ – aby lidé nevěděli, o co jde) REALITA JE JINÁ !

 

HISTORII NEGATIVNÍHO STAVU, TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH

najdete na 1000 stranách řady kapitolNového zjevení“ a v „Rozhovorech s poučením od mých přátel z Vesmíru: Sdělení 783 – 791, 894 – 896 (Kristus odhaluje stát démonů, jeho přisluhovači a jeho oběti) 1139 – 1141, 1144 – 1145, 1152, 1158, 1175, 1179 VŠE na internetu www.universe-people.cz v menu č. 7.

 

Tento podnět je součástí procesu odhalování a rozkrývání negativního stavu v lidské společnosti, který nyní probíhá.

 

Pokud někdo chce konzultovat tento problém, lze se se mnou domluvit na individuální schůzce.

 

Děkuji za vyřízení, očekávám od vás řešení.

 

                                           S pozdravem občan ČR,

                                     

Ing.  IVO  A.  B E N D A

                                                                           P.O. BOX 51

                                                                           470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

                                                                           Mobil: 0603-491 600

1.1.2001.

 

ODESLÁNO 2.1.2001  VLÁDÁM V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE A CCA 300 REDAKCÍM NOVIN, ČASOPISŮ, TV A ROZHLASU V ČR A SR.

 

Potvrdil telefonicky obdržení člen klubu ODS 5.1.2001.

 

 

1275.  Rozhovor se Sol-tecem o Ústavě ČR.  (Přijala Helena K.)   7.1.2001.  7:05-7:18 hodin.

 Místo: Vlak Česká Lípa - Liberec.

 

(1)

Prosím tě Sol-tecu, znáte naši Ústavu ČR ?  Na kolik procent je pravdivá (vzhledem k duchovním principům), tedy pozitivní ?

 

„Milá Helenko, ano, známe vaši Ústavu ČR, je v ní 50 % pravdy, ale ani těch 50 % pravdy mnozí politici nedodržují a zneužívají ji ve prospěch pro sebe a pár jedinců.

 

Vaše Ústava je zneužívána politiky proto, že jí mnoho lidí nerozumí a my se jim ani nedivíme, protože je to program negativních. Ty jí Helenko také nerozumíš, ale to nevadí, buď ráda. Tobě stačí, když budeš dodržovat Kosmické zákony a jeden největší a nejdůležitější zákon je PRAVÁ ČISTÁ LÁSKA, v ní je obsaženo všechno pozitivní a žádný jiný zákon a nařízení nad ní NENÍ. Pokud lidé planety Země nebudou uznávat na prvním místě pravou čistou lásku Pána Ježíše Krista, nebude se jim vést dobře a stále se budou potýkat s problémy, nebudou nikdy dokonale šťastní a zdraví atd.

 

Vaše Ústava je na 50 % pravdivá, a to proto, aby si mohl každý vybrat podle své vůle, k čemu se přikloní, a tak, aby se sami zařadili, kam se směřují. Všechno máte ve svých rukou, jak si to zařídíte, tak budete pak žít, jak na tomto světě, tak ve světě příštím. Lidé se už tady na Zemi zařadí, kde budou v příštím životě. Budou mít ještě možnost se rozhodnout a napravit, co nezvládli, ale jen malé množství lidí se rozhodne správně, větší část už je pevně rozhodnuta. Ta menší část lidí, kteří se už nyní zařadili do pozitivního duchovního života, můžou zachránit tu větší část lidí svou láskou, a proto se může ještě hodně změnit.

 

(2)

Sol-tecu, co mi řekneš k situaci v ČT ?

 

„Milá Helenko, řeknu ti tohle, jak může fungovat ČT a další jiné tomu podobné problémy ve vašem státě, když nefunguje to základní, a to jsou RODINY ?  V RODINÁCH SE NEVYTVÁŘÍ A NEROSTE PRAVÁ LÁSKA A OD TOHO SE PAK VŠECHNO ODVÍJÍ. Když nefungují rodiny jak správně mají a stát se o to nestará, pak to takto vypadá a mezi lidmi neroste láska. Když stavíte dům, musí být na pevných základech, jinak brzy spadne, a to je teď vaše situace ve státě. Nemáte pevné základy, a to jsou RODINY, a proto se váš stát, a nejen váš, pomalu ale jistě hroutí, až se zhroutí úplně.

 

My jsme tady, abychom vám pomohli, pokud o to budou stát vaši politici a prezident, ale zatím s námi nechtějí komunikovat. Chtějí si své problémy řešit sami, to je pod „vedením negativních“. Oni tomu nechtějí stále věřit, že jsou pod vedením negativních. Tak pomáháme těm, kteří chtějí přijmout naši pomoc a planetě Zemi - Shan.

 

Ten, kdo je v negativním stavu, SI MYSLÍ, že je v pozitivním, a pokud svůj stav mysli NEZMĚNÍ, tak NEROZEZNÁ pozitivní od negativního.“

 

Milý Sol-tecu, já ti děkuji za krásné poselství k naší situaci a předám to lidem pro poučení, s láskou, sestra Helena z planety Země.

 

„Já děkuji také Helenko, že jsi se se mnou dneska spojila. S láskou Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.“

 

 

1276.  Přípravy ke změnám s planetou Zemí (přechod z D3 do D5).     (Přijala: Ariana Š.)

  

Přijato v přenosu na kazetu č. 50 dne 11.5. 1995

Do češtiny přeloženo z kazety č. 50 dne 12.1.2001.

                                                               Místo:  Saskatchewan, Canada.

 

Rozhovor navazuje na stejné téma na kazetě 48 a na kazetě 11 ve sdělení 1231.

 

Ariana: Dnes je čtvrtek, jedenáctého května. Tu je Ariana s Dolfianou a s Gaidou.

 

Dolfiana: Přišli jsme vykonat práci lásky ve jménu Duchovního Otce. A my prosíme o Bílé světlo ochrany, které je v našich srdcích. A vyzařujeme to světlo z našich srdcí. Naplňujeme tento prostor bílým světlem lásky a ochrany.

 

Také prosíme anděly pána Michaela o ochranu paprsky modrého světla a rozprostření tohoto význačného světla k ochraně při této práci, kterou hodláme udělat.

 

V lásce prosíme naše průvodce duchovní ke slovu prostřednictvím kohokoliv z nás. A s láskou vám za to děkujeme.

 

Ariana: Tak se staň.

 

Dolfiana: Tak se staň.

 

“S mnoha požehnáním vás zdravím ve jménu lásky a světla, já jsem Aštar.”

 

Dolfiana: Vítej, jsi milován v srdcích našich, jsi vítán.

 

“Děkuji vám mnohokrát a cítím naprosto vaši lásku.”

 

Dolfiana: Díky Bohu, jsem tak ráda, že to není pouze jednosměrné (smích). (Ariana se směje také.)

 

Dolfiana: Drahý náš, tak jak jsi již uváděl, každá odpověď vytváří další otázky.

 

“Vskutku tak.”

 

Dolfiana:  A jak nás obě znáš, víš , že jsme naplněni dalšími devadesáti devíti otázkami.

 

“My se jistě k otázkám dostaneme.”

 

Tak dobře.

 

“Ale ještě než započneme, přeji si vyslovit vám mé nekonečné uznání za práci vaší, kterou jste obě vytvořily. Že jste přijaly tento důležitý vzkaz o fotonových energiích a o Nulové zóně. A za pilnou práci s nahráváním na kazety a přepisování. A také za váš zájem mít stále další otázky.”

 

Dolfiana: Můj Bože, to je velmi zajímavé (smích).

 

“Nyní si přeji, abys to, Gaido, vzala na vědomí a děkuji ti drahá, ty světlo nejdražší za tvou přítomnost a za tvůj zájem o naše sezení. Má láska proudí k tobě.”

 

Gaida: A moje jde k tobě, drahé srdce.

 

“Děkuji, mám radost a moc se těším z toho, že jsme byli schopni tolik uskutečnit přenosem inormací před dvěma dny. A to jen proto, že vaše mysli jsou zvídavé a vaše otázky na sebe navazovaly. A tak mnoho mohlo být přineseno na planetu Zemi.

 

Takže můžeme začít s dalšími otázkami, pokud si to budete přát.”

 

Dolfiana: Děkuji ti, drahý.

 

Dobře, tak naše první otázka zní: Po přezimování jak se probudíme ?  Bude tam více pozemských změn ?  Budou tam války ?  Anebo tyto změny jsou zahrnuty do doby před uplynutím Nulové zóny ?  Vím sice jak to jde za sebou, ale ...

 

Fotonové energie, které jsou urychlovány, budou vést do toho, v co se změní Nulová zóna. Tak tomuto je víc a víc rozuměno prostřednictvím všech těchto sdělení. A také, prostřednictvím vědeckého bádání na různých úrovních. Prožitek z Nulové zóny může ve skutečnosti být pouze obavou pro vědce a pro ty, kteří tyto informace přinášejí. Jen toto může být považováno za obavu.”

 

Dolfiana: Zrovna obavy ?

 

“Ano, cokoliv, co bylo nevysvětleno, cokoliv, z čehož nemáte zkušenost, tak z toho může být obava, moji drazí . . .”

 

Dolfiana: A tak ?

 

“Se to může stát vaší osobní pravdou. Ale z pohledu vědců to budou pouze obavy.”

 

Dolfiana: Takže z vědeckého pohledu, ale ne z pohledu tvého ?

 

“Ano.”

 

Dolfiana: (Smích) Tak dobře.

 

“A teď, když všechen život na Zemi vstoupí do Nulové Zóny, pak všechen život na Zemi bude zpomalen v tělesných procesech, se zahrnutím také mozku, který by běžně produkoval obavy. ”

 

Dolfiana: Ano.

 

“A tak všechny tyto procesy budou zpomaleny. A tato transformace života a Země bude mít prostor pro změnu. Když budou lidé připraveni na uvědomění si tohoto, pak to bude velmi, velmi podobné k probuzení se po smrti (těla). Každý člověk bude vnímat vlastní osud, každý člověk bude mít své vlastní obrazy v mysli. Někteří z nich budou vytvářet paniku, někteří budou vytvářet negativitu, a většina bude, doufejme, vytvářet lásku.”

 

Dolfiana: Aštare, v tomto plánu Božím zpomalení tělesných funkcí, ta zima, zimní spánek, to je takové přirozené, že ano ?  Protože je to proces podobný, jako u té housenky, když ona se zakuklí, a potom se objeví jako motýl. To je stejný, nádherný proces, viď ?

 

“Ano, je to stejný proces.”

 

Dolfiana: Ó !

 

“Ano je. Po této zkušenosti si můžete být jisti, že mnoho lidí bude šokováno z pozitivního uspořádání svého vědomí. Ale to nebude všechno, jak vidíte.”

 

Dolfiana: Ano.

 

“Protože jít do 5. dimenze je velice pomalý proces tak, jako ukončení ve třetí dimenzi, je tento proces také velice pozvolný.

 

Zabere to také čas pro ty s množstvím negativity, aby chytili dech a byli schopni přehodnotit to, co se děje. Rozumějte, že i když Země bude fyzicky v 5. dimenzi, mnoho života, lidského života zvláště, bude stále ještě v dimenzi 3. !

 

Tyto dimenze se překrývají.”

 

Dolfiana: Ano.

 

“Mentálně bude mnoho lidí ve 4. a v 5. dimenzi, ale při tom stále budou mít ještě svá těla fyzická. Ve skutečnosti budou jejich těla fyzická naladěná na vyšší vibrace, a jejich frekvence budou dále zrychlovány. A tak osoba, pokud by se na toto dívala z roku 1950, tak nikoho a nic neuvidí.

 

Dolfiana: Vibrace.

 

“Ano. Vibrace byly zvýšeny. Ale lidé budou stále žít na Zemi jako třídimenzionální bytosti lidské.

 

Dolfiana: Stále třídimenzionální ?

 

“Všechno bylo urychleno. Ano. Co vám chci vysvětlit za rozdíl je fakt, že lidské bytosti všechny nepostoupily (nevygraduovaly). Země vystoupala, ale lidské bytosti ještě ne v této tělesné formě. Ale všechno bylo vibračně urychleno.”

 

Dolfiana: Ano. Když projdeme touto Nulovou zónou (asi 5 dní), tak můžeme stále ještě shledat, že jsme ve svém fyzickém těle, i když víme, že vibrace byly navýšeny, a to je báječné souznění. Ale my stále máme tuto práci, naši vnitřní práci, tvořit, nebo pomáhat tvořit vlastní světelná těla. Tato naše světelná těla se jenom tak, u nás neprojeví. Mám pravdu, když říkám, že máme tvořit tato světelná těla ?

 

“Ano, Ano.”

 

Dolfiana: Ó. Jak to udělat ?

 

Vy to děláte neustále, ať o tom víte či ne.

 

Dolfiana: Dobře.

 

“A tak když vy dáváte přednost vhodnému jídlu, čistému vzduchu a všem těmto volbám udržujícím zdraví, tak pracujete na tvoření těchto vašich světelných těl. A také myšlenkami žít v lásce. Prožitek z Nulové zóny dá každému jednotlivci velice silné nutkání k láskyplným schopnostem a láskyplnému povědomí. A ti z vás, kdo si vybrali být spasitely, budete jeden po druhém uskutečňovat tyto zázraky, které byly ukazovány prostřednictvím Avatarů. A tak bude po této zkušenosti většina z vás zaznamenávat, že ve většině opravdu žijete v Nebi na Zemi .”

 

Dolfiana: Budou další více pozvednuti po uplynutí období Nulové zóny ?

 

Ano, určitě.

 

To pozvednutí je část tohoto programu. Přeji si, abych mohl říci, že všechna ta negativita bude rozptýlena. Asi tak. Ale já to udělat nemohu. Já mohu snad říct, že ta negativita a ti lidé se v obavách spojí dohromady v tom jejich zmatku, tak jako stejné přitahuje stejné. A tak tam bude velké rozlišení – mezi světelnými bytostmi a negativními bytostmi. O mnoho víc, než nyní vidíte.

 

Dolfiana: To zní jako proroctví, to rozdělení cest, kde Světlo jde jednou cestou a negativita druhou. Tak to se stane za Nulovou zónou ?

 

Tam toho bude vyjádřeno mnohem více.

 

Dolfiana: Děkuji ti.

 

Po pěti dnech zatmění se probudíte do skutečně normálního životního stylu. Bude možné jít dále stejně jako předtím, pokud byly vaše životní návyky v souladu.

 

Dolfiana: Bude naše elektrická síť v provozu a budou pak použitelné baterie ?

 

Ne.

 

Dolfiana: Dobře, tak otázka č. 2. Můžu číst ?

 

“Ano.”

 

Dolfiana: Děkuji ti. Bude tam elektřina taková, jakou ji známe teď ?  Anebo budeme v situaci bez komunikace se všemi ostatními na planetě až do doby, kdy solární nebo naturální technologie budou vynalezeny ?

 

“Bude to tak, jak říkáš.”

 

Dolfiana: To bude pěkně zajímavé ! Takže takové zajímavosti se budou stále dít, až se dostaneme do světelných dní...

 

“V tomto čase probuzení se tam bude realizovat mnoho zázraků. Věř mi když řeknu, že přesto tam nebudou fyzická masová přistání strojů podobných vašim letadlům, které vy můžete vidět a dotýkat se jich. A stále bude o každého jednoho z vás, postaráno vašimi průvodci.

 

Lidé budou mít vize, lidé budou mít sny, alternativní metody výroby energií a způsoby jejího rozšiřování budou posílány jednotlivcům, schopným příjímání, takže bude i značné procento vnímajících na základě potřeby, která se objeví.

 

A teď v tomto čase je mnoho lidí, kteří obdrželi vědecké informace o metodách alternativních energií. Ti lidé, kteří jsou příjemci, se náhle objeví po tomto procesu – Nulové zóny – a zachrání tak celou situaci. Protože jak vidíte, tyto metody alternativních energií jsou velmi jednoduché.

 

Dolfiana: Ano.

 

“A budou tak pracovat o mnohem více v jemnější frekvenci Země. A to je ta změna všude kolem. A tak vy ani nebudete chtít mít elektřinu, když můžete mít tyto naturální (přirozené) metody.

 

Gaida: Tak jako i telepatii ?

 

Dolfiana: Ano ?

 

Ó, ano, telepatii určitě. Ta bude jistě používána.

 

A je také pravda, že vaše auta nebudou jezdit na benzín, to bude postupně zrušeno.

 

A ta solární energie – typ této energie, kterou kosmické lodě používají, bude přicházet do dimenze čtvrté. A tak ve skutečnosti budete nacházet lidi, kteří staví tyto stroje a sezdáte, že létají tak jako myšlené létající talíře. Najdete je, připravené k objevení.

 

Dolfiana: Ó, to je báječné !

 

Ano. Ačkoli Nulová zóna odstraní mnoho z těch běžných zařízení, které znáte z dimenze třetí, tak vám bude dáno mnohonásobně víc vymožeností, které si ani nemůžete nyní představit.

 

Dolfiana: Úplně nová situace.

 

Gaida: Bude to podobné, jako mít vizi (vidění) v mysli ?  To objasnění v mysli ?  Jít někde, nebo se pozastavit ?  Bude to podobné jako vizualizace těchto věcí ?  Při použití telepatie a tím umožnění realizace těchto věcí ?

 

“Vy už teď se učíte manifestaci.

 

Gaida: Ano.

 

“Učení manifestace, učení o léčbě a učit se, jak odpovídat na vaše otázky. Taky to jsou věci, zázraky, na kterých lidé mnoho pracují v současnosti. A v této manifestaci (kam směřovala tvá otázka), po prožitku Nulové zóny se budete přesouvat do prvních lekcí učení manifestace prostřednictvím vizualizace. Například, budete chtít vizualizovat jablko ve vaší dlani. Tak tohle nebude ze začátku možné.

 

Ale můžete pomyslet, že chcete vidět např. vaši sestru, a ona se u vás objeví, přijde ve 2 minutách. Takže to bude sice se zpožděním při té tvorbě manifestace, ale i teď cítím, že vy budete na Zemi velmi často zaznamenávat, že se tyto věci realizují. Třeba telefon zazvoní, a vy řeknete, ó, to je můj tatínek, a tak to vezmete, a bude to on.

 

A tak už teď se setkáváte s těmito věcmi. Ale tam toho bude mnohem víc, za Nulovou zónou, mnohem víc.

 

Konečná orientace vaší mysli je vizualizace. A jak rychle k tomu přistoupíte, to bude vaše individuální věc vůle.

 

Dolfiana: Aštare, komunikace, jako telefon: Baterie nefungují, a tak je telefon nepoužitelný.

 

“Ano, správně, drahá. A proto jsme vás učili telepatii, po všechny tyto časy.”

 

Dolfiana: Ano.

 

A to je ta důležitost telepatie. Že potom když nebudete mít tento komunikační systém na Zemi jak ho znáte, tak vy budete schopni i přes to komunikovat.

 

Tam už víc nebude televize a tak ani válek ve vašich obývacích pokojích.

 

Dolfiana: Děkuji, Bože.

 

“A tak jak vidíte, budou tam mnohá sdružení lidí (komunity) a každé z těchto sdružení bude pracovat pospolu bez vnějšího ovlivňování, např. válkou v Bosně, nebo čehokoliv jiného. A tak oni budou pracovat pospolu ve svých směrech. A věřte mi, mí drazí, všem my budeme nápomocni. Všem bude pomáháno.

 

Dolfiana: Děkuji ti Aštare. Mohu přistoupit k další otázce ?  Anebo máš ještě něco k vyslovení ?

 

“Ariana se zajímá, jak se lidé budou orientovat ve studeném počasí ? (smích) Ona je tímto zaujatá (smích).

 

Protože Země bude v páté dimenzi a tak i tato manifestace, jak vy to nazýváte – počasím – bude změněna.

 

Dolfiana: Ó !

 

BUDE TAM TAKOVÁ VYROVNANÁ TEPLOTA. NEBUDE TAM UŽ DNE A NOCI, JAK TO ZNÁTE. POUZE SVĚTLO TAM BUDE. Už více nebude manifestace hvězd a Slunce, jak je znáte. To bude změněno, bude to jiné, UŽ TAM NEBUDE MRAZŮ, TO POČASÍ, UŽ VÁM ZIMA ZNOVU NEBUDE. Protože tam jsou veliké změny u této bytosti – Země, v dimenzi páté. A budou velké změny fotonové energie, které jak víte, jsou světlem.

 

Dolfiana: Ano. A tak tam bude světlo neustále, a ne noc ?

 

Ano.

 

Dolfiana: Potom změní se naše zvyky spaní ?

 

VY NEBUDETE POTŘEBOVAT MNOHO SPÁNKU.

 

Dolfiana: Ó ! To bude báječné, možnost tvořit víc.

 

Nějaký odpočinek snad, ale ne mnoho spánku. Budete odpočívat pouze, když vaše energie budou například nižší (snížené). A také vy budete v jiném prostoru a zcela jiného smýšlení.

 

Dolfiana: Svobodně plynoucí myšlení, energetické myšlení, už to vidím !

 

“A teď můžete vidět, proč se silně zaměřujeme na určité místo na Zemi s ochranou duchovního světa a jak to tam vypadá. Protože to je velmi podobné, jak to na Zemi bude vypadat po změně Nulové zóny.

 

Bude to žití ve světě duchovním a učení se tomuto pobytu v novém prostředí. Když někdo jde do duchovního světa, tak se učí jiným způsobům komunikace a jiným zvyklostem života. A to je tady stejné. (V místě, kde nyní žijí Ariana, Dolfiana a Gaida – pozn. zpracovatele.)

 

A protože máte mnoho vědomostí v těchto oblastech, tak vy budete schopni pomáhat lidem v porozumění způsobu bytí po změně Nulové zóny.”

 

Dolfiana: Přivádět další lidi ke Světlu ?

 

“Asi tak podobně.”

 

Dolfiana: A tak už to tady je takové podobné.

 

“A vy jdete do podobných podmínek.”

 

Dolfiana: Potom my nebudeme hledat světlo, my už tam budeme. Tak my se máme učit posilovat.

 

Gaida: Energie je to, co myslíš ?

 

Dolfiana: Posilovat energie. Ano, a potom budovat naše individuální světelná těla, protože my potřebujeme být schopni používat tuto fyzickou esenci v této práci. Je to správně,  Aštare ?

 

“Ano. Na doplnění - mnozí tito lidé pracovali s přirozenou (pozitivní) energií, s přirozenou léčbou a učením lidí, jak se napojovat. Z toho všeho můžete vidět, jaký byl záměr. Ten kód. Ten záběr.”

 

Dolfiana: Ano.

 

“A když procházíte vzestupným zemským zářením, bude to pro lidi velmi snadné, léčit se anebo pomáhat k uzdravení dalších lidí. A to je další, o čem zrovna nyní mluvím.”

 

Dolfiana: A tak cítění bude mnohem snadnější ?

 

Ano.

 

Dolfiana: Aštare, v pohledu na naše tělo, uzdravování (léčení) – bude v naší schopnosti regenerovat naše nová těla ?  Víš, to stárnutí, když lidé se stávají staršími a jejich svaly postihují atrofie, tak budou lidé schopni to všechno regenerovat ?

 

Ano.

 

Dolfiana: Ó, to je báječné.

 

Gaida: To je něco, o čem my víme v tomto pozemském stvoření, pokud my víme, že můžeme regenerovat ty obtíže, potom nás žádný limit neovlivňuje, že ne ?

 

“To je pravda.”

 

Gaida: Stárnutí nebude působit ?

 

STÁRNUTÍ SE NEBUDE PROJEVOVAT, ale bude tam stále ještě pro některé lidi, pro mnoho lidí, protože jejich současný systém víry tam stále ještě bude.

 

Ale pro ty, kdo myslí pozitivně, a kdo zvládají tyto velké změny, tak ti budou schopni zůstávat mladými. Tam stále bude umírání tak, jak to znáte. Je to ve věřícím systému mnohých lidí, a stále, když vy máte pevná těla, tak tam stále ještě bude umírání. Až do určité doby, kdy snad jedna generace odejde.”

 

Dolfiana: Tak dobře. Můžu tě požádat tě o odpověď na otázku ?  Pokud tam stále ještě je to umírání, tak kam duše odchází, když čtvrtá dimenze tam už není ?  Kam bude duše potom odcházet ?

 

Tam je stále ta 4. dimenze.

 

Dolfiana: Ó !

 

Pro lidské bytosti v tomto směru ano.  Vzpomeňte si co jsme vám řekli o Zóně milosti.

 

Dolfiana: Ano, v pořádku.

 

Zóna milosti stále obepíná Zemi, stále zde bude astrální rovina na mnoho tísic let.”

 

Dolfiana: Pak, Aštare, budeme schopni k vyzvednutí ze čtvrté dimenze až k tomuto bodu ?

 

Ano.”

 

Dolfiana: Protože naším záměrem je ve všech případech, ač přijde smrt nebo ne, abychom stále stoupali, je to tak ?

 

”Ano. Vždy to záleží na každém jednotlivci.”

 

Dolfiana: Ó, to je ale podpora, viďte. Mám na mysli, že jestliže máte skutečně záměr vystoupit vibračně vzhůru, a pokud by vás měla znenadání zastihnout smrt, pak tímto, člověče, to přestane účinkovat. No co já s těmi připravenými šaty budu dělat až tohle nastane (smích).

 

Život ve 3. dimenzi, zemské změny budou velmi, velmi pozvolné do uplynutí Nulové zóny. Země bude stoupat do vyšších dimenzí krůček po krůčku. Je to tak ?

 

”Ano, myslím, že už jsme na to odpovídali.”

 

Dolfiana: Myslím že ano.

 

Je to velmi, velmi pozvolné. Mnoho lidí v první generaci a později se bude snažit dělat to samé jako to dělávali dříve, ale bude zde mnoho různých změn, takže v lidstvu bude docházet k hromadným změnám. Je to stejné jako s tímhle: Pokud budete myslet na časy vašich prarodičů a jak na Zemi žili, a pak se zamyslíte nad současností, pak sezdáte velký rozdíl.”

 

Dolfiana: Ano.

 

”Takže byste měli trávit trochu času tím, že pochopíte, že dojde ke stejné změně”.

 

Dolfiana: Jasně, to je to jak jsi se zmiňoval o postoji celé jedné generace.

 

”Ano, a i více. Bude to pozvolné.”

 

Dolfiana: Chtěla bych se zeptat, z pozice mého věku 999 let, a že bych se chtěla dožít 10 000, budu ještě tady s tou novou generací ?  Sice nechci žertovat, ale už jsem za vrcholem, jak se říká, a vůbec nemyslím na smrt. Každopádně jsem tady a chci vydržet, takže mohu doufat, jestli mohu pokračovat bez ukončením smrtí ?

 

”Ó, samozřejmě.”

 

Dolfiana: Výborně. Všechno co musím udělat je rozhodnout se, přijmout volbu.

 

”Ano.”

 

Dolfiana: Dobře. Děkuji ti, Aštare.

 

Aštare, mám tu takové motto: ”Světlo budiž vaší potravou”. Mohl bys to okomentovat ?

 

”Po uplynutí Nulové zóny lidé ve svých 3. dimenzních tělech zaznamenají, že mají mnohem menší hlad. To je jedna ze změn, které proběhnou. Budou potřebovat daleko méně jídla. Budou stále častěji přijímat novou zvyklost splývat se světlem (stávat se jím) po celý ten čas. A to překrásné světlo bude jejich potravou.

 

Dolfiana: Báječné. Tedy po uplynutí Nulové zóny to bude světlo z Fotonového pásu.

 

”Ano. Protože změna po skončení hybernovaného stavu uplynutí Nulové zóny do energií Fotonového světla bude pozvolná, lidé mimo svou potřebu mít jídlo budou stále častěji zjišťovat, že pokud přijmou velké množství potravy, tak ona nebude zrovna dobře procházet trávícím ústrojím.”

 

Dolfiana: Aha.

 

”Budou svými těly učeni, aby se zbavili svých zvyků.”

 

Dolfiana: Bude snaha měnit své návyky a učit se sám od sebe. Když budeš jíst, pak to bude méně příjemné a budeš jíst spíš ze zvyku než z hladu, protože nebudeš cítit hlad. Tvoje tělo bude nasyceno světlem. Je to tak jak míníš ?

 

”Ano.”

 

Dolfiana: Takže tělo bude světlem uspokojeno a už dále nebude hladu.

 

”Ano.”

 

Dolfiana: Jednoduše potřebují změnit stravovací návyk, protože to pak není potřeba, ale jen zvyk, aha !

 

A ty generace, co budou trochu jíst, budou dělat dobře, protože změny si vyžádají několik generací, takže trávící ústrojí bude ještě potřeba.”

 

Dolfiana: Víš, zdá se, že je to podobně jako s vodní zvířenou, která se změnila na zvířata suchozemská. Je to takhle nebo nějak jinak ?

 

”Je to podobné.”

 

Dolfiana: Chtěla bych se tě zeptat na další otázku. V případě, když se jezení stane jen zvykem a bude se pomalu měnit (zmenšovat množství), tak se budou v našich životech měnit i další věci. Jsme tlačeni do společnosti, kde se stáváme sobeckými (zištnými). Představuji si, že celá ta myšlenka peněz, směny - všeho tohoto, že až se probudíme po uplynutí Nulové zóny, bude tam náhlá změna toho stavu nebo stále nakupování, zásoby...?

 

”Nebude to náhle, ale bude to k tomu stále směřovat.”

 

Dolfiana: Bude to pozvolné ?

 

”Protože se celý peněžní systém na Zemi změní a to bude pro obyvatelstvo velká věc. Ale jak se lidé budou stále víc a víc učit manifestovat (uvádět v život své láskyplné duchovní touhy), nebudou peněz potřebovat. Jak se lidé budou učit léčit jeden druhého, tak nebudou potřebovat nemocnice. Neboť když budou splývat se světlem, nebudou potřebovat záruky. Takže ti finančníci a ziskuchtivci přijdou o obchody.

 

Gaida: Jinými slovy je celý život poháněn a usměrňován kupním systémem, je to tak ?

 

”Ano, takhle je to možné také říci. A ještě budete též potřebovat pevné domy proti výkyvům počasí (v průběhu odeznívání Nulové zóny).

 

Dolfiana: Fajn, nikdy jsem o tom neuvažovala, ale mělo by to tak být, jestliže má pak nastat mírné podnebí, po celé planetě pak budou mírné zóny bez prudkých větrů nebo hurikánů, je to takto ?  Už nikdy více tornáda a hurikány ?

 

”Správně, nebude nic takového.”

 

Dolfiana: To je fantastické.

 

 

1277.  Láska naší drahé Zemi.                   (Přijala Alena K.)                                   11.1.2001.    

 Místo: Kladno.

 

 

“Touto formou papírovou posílám planetě Zemičce svou lásku

ať zabalí se do ní jako do obláčku

ať srdíčko její zaplesá

ať zmodrají naše nebesa

ta láska jak utkaná pavučinka

má milovaná samotinká

planeto spanilá naše Země Shan

hýčkám tě v myšlenkách

příští dny už budou krásné

jak batolátko v plenkách

tolik, tolik moc si přeji

obejmout tě moje milá

má předrahá milovaná já

tě hřeji

svou láskou, jak ohromná síla

líbezná vůně všude kolem stoupá

mi všichni v té nádheře se budem koupat.

 

Moje milovaná planeto Shan. Já bych se úplně rozkrájela ze své lásky k tobě. Stále je větší a větší. Více si ji uvědomuji a dokážu to takto žít a prožít. Jaké velké to ale bude za čas ?  Vyřkla jsem otázku, ale nespěchám na odpověď. Cítím to, vím to. Moje milovaná křídla svobody se zvedají lehký teplý vánek je pohání. Náš milovaný Stvořitel - geniální. On dokáže nám ve všem a na všechno poradit a odpovědět. Zná mě a já znám Jeho. Je mi s ním dobře. Chvilkové odloučení je jak smrt. Nedýchavost. Když je přeci tak krásné nadechnout se života. Života všude kolem nás. A vydechnout lásku nic než lásku. Chápající, obětavou, čistou sílu, která uzdravuje, léčí. Je lékem na všechno. Obsahuje veškeré informace. Jako mít doma nepřečtenou knihu. Vím, že tu knihu mám, ale neznám jí. Jako se nadechnout a prožít a ucítit tu lásku. Otevřít se lásce, tak je to, když přečtu si konečně tu knihu. Takový poklad ta kniha je. Každý má knihu rozečtenou. Někdo čte pomalu, někdo rychleji. To ale vůbec nevadí. Jednou tu knihu každý dočte a bude znát obsah toho kouzla, toho zázraku nezázraku. Je mi krásně při pomyšlení na toto zde takto napsané. Děkuji, že mám možnost takto psát. Přála bych každému pochopení a trpělivost. Někdy ty stránky v té knize jsou jaksi těžké k uzvednutí. Trvá to jenom pouhý okamžik ale, než list obrátíme. Tvoříme si děj této knihy, ale to až někdy jindy.”

 

Dobrou noc můj milovaný Stvořiteli. Děkuji. Alena K.

 

 

1278.  Povídání s přáteli.                            (Přijal Jiří V.)         13.12.2000.   7:45-8.00 hodin.

Místo: Most.

 

„Ahoj milý Jiříčku, zdraví tě Aštar a přeji ti krásné ráno, ano je zde i Mirin, tvá milující MDB a takto tě oba dva a další Vesmírní přátelé moc pozdravujeme. Ano, s láskou pozorujeme, jak pěkně s P. pracujete pro Stvořitele našeho milovaného Pána Ježíše Krista a jsme moc rádi a vděčni vám za tuto práci pro všechny lidi. Ano můžeš psát dále. Stále jsme s vámi a stále vám posíláme lásku a energii z našich vesmírných lodí zde nad vámi. Jsme moc rádi také za to, že jsi se s námi opět spojil, jak jsme již řekli, je to pro tebe velká pomoc při této práci. Ano můj milovaný bratříčku, můžeš psát dále, toto je pro dnešek vše, moc vám držíme palce, pozdravujeme a posíláme proudy lásky a podpory.

 

S láskou zůstávej, zdraví a loučí se Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, Mirin, tvá milující MDB, Ptaah, Pleja, Semjase a další přátelé Vesmírní, je nás mnoho. Ahoj.“

 

Děkuji vám s láskou a pokorou milovaní Vesmírní přátelé, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1279. Povídání s přáteli.                         (Přijal Jiří V.)             14.12.2000.   8:15-8.30 hodin.

Místo: Most.

 

„Ahoj Jiříčku, upřímně tě zdraví Aštar Šeran a přeji ti krásné ráno. Je moc krásné a dobré, že jsi se s námi opět spojil, zdraví tě i tvá sestřička, tvé MDB Mirin. Lásko moje zůstávej a vytrvej v tomto spojení a v této tvé práci pro Stvořitele našeho, milovaného Pána Ježíše Krista. Je to pro tebe moc dobré a já jsem takto velmi šťastná, že ti takto můžeme všichni zde v našich lodích pomáhat. Není nutné se ničeho bát, máš naši velikou ochranu a podporu, světlo a láska tě provází kam jen se pohneš, vždy jsme s tebou. Proto má lásko zůstávej takto v tomto kontaktu, aby jsi mohl stále přijímat naše sdělení a mohlo ti být takto pomáháno v tvé Duchovní cestě. Ano, můžeš psát dále, jak jsi již vycítil, máš odpovídající vibrace, aby jsi mohl být stále v telepatickém spojení se mnou, se svou MDB Mirin, jež tě takto moc miluji bratříčku můj milovaný. S láskou zůstávej. Loučí se s tebou Mirin tvá milující MDB, Aštar Šeran, Ptaah tvůj bratr kosmický, sestřičky Pleja a Semjase, Orton a mnozí další. Ahoj.“

 

Děkuji vám lásky moje, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto krásné spojení, je mi s vámi moc dobře. Ahoj.

 

 

1280. Povídání s přáteli.                           (Přijal Jiří V.)      15.12.2000.    13:20-13.35 hodin.

Místo: Most.

 

 „Má lásko, opět tě zdraví Mirin tvé MDB a Aštar Šeran. Je krásné, že jsi se opět spojil, jsme tomu moc rádi a rádi ti takto pomáháme. Ano lásko můžeš psát dál, dnes bychom ti chtěli sdělit další část tvého úkolu vesmírného, soustřeď se prosím na naše sdělení a můžeš psát dále, ano je to tak, jak jsi dnes konal s J. u tebe v práci. I on má velkou šanci takto se probudit a je dobré mu takto tímto pomoci, s láskou a pokorou takto pracovat pro Stvořitele našeho, tímto jak cítíš máš již splněn tvůj úkol v tvé práci a Stvořitel náš milovaný Pán Ježíš Kristus tě vyvede odtud jak jen to bude možné dle svého plánu.

 

Dále pilně pracuj takto na sobě, šiř informace o nás Vesmírných přátelích, je to velké dobro i pomoc pro všechny lidi, můžeš se také začít spojovat s námi bez psaní takto telepaticky, určitě to zvládneš, my tomu budeme velice rádi, bude to pro tebe moc dobré má lásko, bratříčku náš. V tuto chvíli končíme náš kontakt. S láskou tě zdraví Aštar Šeran, Mirin tvá MDB milující tě takto moc a další Vesmírní přátelé. Ahoj.“

 

Děkuji vám naši milovaní Vesmírní přátelé, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení. Jiřík.

 

 

1281. Povídání s přáteli.                            (Přijal Jiří V.)         18.12.2000.    9:10-9:26 hodin.

Místo: Most.

 

„Ahoj Jiříčku, zdraví tě Aštar a tvá milující MDB Mirin, lásko moje, jsme tak šťastni, že se s námi spojuješ a že ti takto můžeme pomáhat, prosím vytrvej takto v tomto spojení.

 

Ano, můžeš psát dále, jsme zde stále s vámi, stále vás takto chráníme a nedáme žádným silám, aby vám ubližovaly. Mysli na to stále náš bratříčku a nemáš se čeho bát. Na co strachy, jsou to jen výplody tvé mysli iniciované negativním stavem. Obal se do svého světla a lásky jak to nejlépe umíš a ty víš, že to umíš viď miláčku. Jsme stále s tebou i tvými přáteli, pověz jim to ať také konají vše v klidu, s rozvahou, vyzařují lásku, dobro a pokoru a takto ať nejlépe pracují pro Stvořitele našeho milovaného, Pána Ježíše Krista, zvoucího se nyní.

 

Ano bratříčku máš touhu psát dále a pokračovat v tomto spojení a to je moc dobře, jsme tomu velice rádi. Nyní poslouchej lásko:

 

Jsme stále s tebou, cítíme tvé vibrace a můžeš se opravdu s námi takto telepaticky spojovat stále. Moc bychom tomu byli rádi a tobě by toto velmi pomáhalo v tvém vývoji duchovním. Jsme rádi, že jsi byl na té kineziologiii u M., ano je vedena mnou, Aštarem a je to pro vás oba s P. veliká pomoc a dar od našeho Stvořitele, tato metoda vám, lidé milí. Doporuč ji tvým přátelům, ať také takto činí jako vy dva, milující se, s láskou vás pozorujeme hrdličky, když si takto pěkně povídáte a máme z vás radost jak rostete do Světla a Lásky. P. tvoje milovaná také dělá velké pokroky a takto nám činí velkou radost. Je to pro ní moc dobré.(část sdělení vynechána).

 

Tímto se s tebou s přáním krásného dne loučí Aštar Šeran, Mirin tvá stále milující tě takto velmi, Ptaah tvůj bratříček, setřičky Pleja a Semjase. Ahoj lásko.“

 

Děkuji vám s láskou a pokorou přátelé, bratři a sestry, děkuji moc. Děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1282. Povídání s přáteli.                        (Přijal Jiří V.)         19.12.2000.    11:45-12:05 hodin.

Místo: Most.

 

„Ano mé dítě, tady je Stvořitel prvotní všeho a všech, váš Otec, Pán Ježíš Kristus. Mé dítě, jsem tak rád, že jsi se semnou spojil, tvé myšlenky a cítění jsou již tak čisté, že záříš jak hvězda u vás na Zemi a tomuto jsem moc rád. Je dobře, že vás tu mám, vy děti Světla, jste, budete zrním Nové Země, osivem lásky pro mé království. Vytrvejte ve své práci pro Světlo, vyzařujte stále lásku, já jsem stále s vámi, váš milující Otec, loučící se tímto s tebou. Buď s láskou dítě.“

 

„Jiříčku nyní s tebou hovoří Aštar Šeran, je krásné a jsme tomu moc rádi, že jsi se také spojil s naším milovaným Stvořitelem prvotním. Jeho láska k vám nezná hranic a je moc dobré takto se s ním spojovat.

 

Ano, ptal jsi se zda na louce v Mostě jsi se opravdu spojil s námi. Ano je to tak i tvá milovaná Mirinka zde byla a objímala tě jak jsi cítil. Drahý náš opakuj tyto kontakty je to moc dobré pro tvůj vývoj, nedej se ničím zastrašit, máš naši velikou ochranu, to jsi také přijal správně. Ano můžeš psát dále tvé vibrace se opravdu zjemňují a to je dobře. Větší citlivost u vás lidí nám dává mnohem větší prostor k tomu, abychom vám mohli takto pomáhat a jak už víš, je to moc dobré pro vás takto se spojovat. Vibrace se tím velmi zvyšují. To je pro dnešek vše, měj se moc hezky lásko a pozdravuj u vás všechny. Ahoj. Loučí se Aštar Šeran s tebou. Buď s láskou.“

 

Děkuji ti milovaný Pane Ježíši Kriste za toto spojení, děkuji ti Aštare za krásná slova, miluji vás.

 

 

1283. Povídání s přáteli.                        (Přijal Jiří V.)         21.12.2000.    12:35-12:55 hodin.

Místo: Most.

 

„Má lásko, můžeš psát, zdraví tě Aštar Šeran a tvá milující Mirin. Soustřeď se prosím pěkně na naše sdělení, jde ti to skvěle a tomu jsme moc rádi. Náš hlas, co tak rád slyšíš, má pro tebe větší význam, než si asi zatím myslíš. Spojení toto mezi námi a tebou je velmi vysokofrekvenční záležitost, jež umožňuje tvým tělům velký vibrační posun a posun vědomí. Není to jen pouhé povídání a proto jsme moc rádi, když toto činíš. Každý člověk, který se takto s námi spojuje, nese Světlo v této době na Zemi a je důležitým spojujícím mezičlánkem Světelné sítě, která se v tuto chvíli kolem Země tvoří.

 

Jakmile se vaše sluneční soustava plně vnoří do fotonového pásu, což bude, jak víš příští rok, POČNOU SE DÍT OBROVSKÉ ZMĚNY VE VĚDOMÍ LIDSTVA, nejen na pozemské úrovni. (Bylo již dříve v ”Rozhovorech” uvedeno, že naše Slunce se vnořuje do Fotového pásu od ledna 1998 do r. 2001, resp. v roce 2002 bude vnoření ukončeno – pozn. zpracovatele).  Vy bratři naši Nositelé Světla, jste velkým a důležitým předpokladem úspěšného provedení Velkého Božího plánu, což čítá nejen evoluci celé vaší planety, Sluneční soustavy, ale i celého Vesmíru. Proto na vás stále s láskou naléháme, abyste se takto s námi, přáteli a bratry Vesmírnými spojovali. Víš, že to není těžké, ověřoval jsi si již kontakty a víš, že vše jsi dosud přijal správně, vše je přijato přes 90 % a to je velmi dobré, věř si bratříčku i v tom, co přijímáš mimo papír, při telepatickém sdělení, vše je správné, neboť máš silné intuitivní vedení a my jsme stále s tebou, což ti stále s láskou opakujeme. Nemáš se čeho bát, tvé strachy jsou velmi zbytečná věc, to ti také stále opakujeme a budeme opakovat, neboť naše trpělivost a láska k vám je nekonečná. Ano máš stále touhu psát  a to je dobře.

 

Buď s láskou a vydrž stále na příjmu bratříčku. Zdraví tě Mirin tvá sestřička, Aštar Šeran a mnozí další. Ahoj.“

 

Děkuji vám lásky moje. Děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1284. Povídání s přáteli.                          (Přijal Jiří V.)         27.12.2000.    19:15-9:35 hodin.

Místo: Most.

 

„Jiříčku, má lásko, ano hlásí se ti Aštar Šeran a Mirin, tvá stále tě milující, tvá MDB. Ano lásko opět jsi se s námi spojil a to je moc dobře. Cítil jsi sám, že se nemáš spojovat po pojedení toho masa, vidíš sám a cítíš, že to není pro vás dobré, co takto na sobě pracujete, takto jíst maso. (Vánoční kapr - abych „dodržel tradici“ !? - pozn. příjemce) Velmi se tím snižují vaše vibrace a je to škoda, takto ustrnout ve svém duchovním vývoji.

 

(Všechny tradice a zvyky na Zemi jsou od negativního stavu – viz. “Nové zjevení” – pozn. zpracovatele).

 

Má hvězdičko už zase záříš, takto tě moc milujeme a jsme rádi, že ti opět můžeme jemnými vibracemi pomáhat. Ano, ptal jsi se na tu L., co se jí to stalo u těch rodičů (silné hučení v uších, vlnění před očima a silná záře - světlo ve spánku, resp.při usínání - pozn. příjemce), ano můžeš psát dále a soustřeď se jen na naše sdělení. Byli jsme to my, přátelé Vesmírní, jak jsi sám cítil, bylo to pro ní povzbuzení v tomto prostředí, kde se nacházela u rodičů a pomoc jejímu duchovnímu vývoji. Takto činíme zcela výjimečně, a to když člověk opravdu potřebuje od nás takto pomoci a v duchu o ni žádá. Je to tak. Není třeba se toho bát, jen koupat se ve světle a vibracích, které takto na člověka působí, je to jen čistá láska a světlo toto naše, je to dar od Stvořitele, našeho milovaného Pána Ježíše Krista.

 

Ano, máš touhu psát dále a to je dobře. Bratříčku, stále ti opakujeme znovu, že se nemáš čeho bát, zanech tedy prosím tě svých strachů, moc ti to škodí a to není třeba. Jsme stále s tebou, mysli na to stále, ať jsi kdekoliv, ať hovoříš s kýmkoliv, nikomu tě nedáme naše hvězdičko, neboj se. Můžeš si být jist, že naše pomoc a ochrana tobě je tak veliká, že si to ani neumíš představit kolik přátel Vesmírných ti takto pomáhá. Lásko to je pro dnešek vše. Neboj se ničeho, zůstávej s námi a s Láskou.

 

Aštar Šeran tě zdraví, Mirin tvá MDB, Ptaah, Orton, Guetzal, Pleja, Semjase, Aaron a mnozí další.“

 

Děkuji vám s láskou a pokorou bratříčkové a sestřičky, děkuji Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1285. Povídání s přáteli.                          (Přijal Jiří V.)           29.12.2000.    8:35-8:55 hodin.

Místo: Most.

 

 „Ahoj Jiříčku, krásné ráno ti přeji já Aštar Šeran a tvá milující MDB Mirin. Ano lásko, měl jsi touhu se s námi spojit a to je moc dobře. Víš sám již nejlépe jak je toto pro tebe dobré a co všechno ti to přináší za užitek. Proto lásko piš klidně, klidně dál.

 

Ano, měl jsi tu otázku co s tím vaším cvičením a tím vaším „mistrem“ co vás tam vede (bojové umění - pozn.příjemce). Ano jak jsi sám vycítil tvou intuicí, je dobré, že jste tam přestali chodit. Byli by jste velmi ovládáni tímto člověkem, není to nic dobrého. Fungují zde divné zákonitosti negativního stavu, více není třeba vám o tomto vysvětlovat. Jsme moc rádi, že jdete svou cestou. Co se týče toho, zda máte tomu člověku něco říkat, cítíš sám, že ne, není to třeba, víš sám, že dostat se do takovéto konfrontace by nebylo pro vás dobré. A jsme moc rádi, že jsi to poznal sám a takto si to u nás ověřuješ. Vidíš sám, že vždy sám intuicí nejlépe poznáš pravdu, drž se jí a věř jí lásko. Stále vám radíme, řiďte se srdcem a citem, dělejte vše jak sami cítíte, nejlépe vás to povede. Jak ti již řekla L. srdce ví, ne mozek ví. Ano můžeš psát dále, dnešního rána bychom ti chtěli sdělit něco více z tvého poslání zde na Zemi. Jak už jsme ti říkali, jste s P. dvě veliká světýlka, která se zde měla potkat a takto pracovat pro našeho milovaného Stvořitele. Vaše láska je to nejdůležitější poslání jaké máte. Vy dvě světýlka když spojíte své síly, záříte jako velká krásná hvězda a to je veliká pomoc pro Zemi v této chvíli jak již víš. Jsme moc rádi bratříčci a sestřičky, že vás tady máme a že nám zde takto pomáháte plnit Boží plán. Je velikou ctí pro vás, že jste zde na Zem mohli takto přijít, pracovat na svém duchovním vývoji a všem takto pomáhat. Proto vás prosíme, buďte stále takto šťastni a plni lásky, pracujte na sobě a na svých vibracích, milujte se spolu jak jen to je možné, je to moc krásné a my z vás máme radost. Ahoj naše hrdličky. Mějte se rádi, my vás také moc milujeme.

 

Zdraví tě a loučí se tebou Aštar Šeran, Mirin tvá kočička milující, bratříčku vytrvej, lásko moje ani nevíš jak moc, moc lásky ti posílám. Dále tě zdraví a moc štěstí přeje Ptaah, Guetzal, setřičky Pleja a Semjase, také tě moc milujeme náš bratříčku, Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie a Aaron, ano bratře, cítíš spojitost mezi námi, dále si o tom povíme více. Měj se krásně.“

 

Děkuji vám milovaní bratříčkové a sestřičky za toto spojení. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za umožnění spojení. Děkuji moc.

 

 

1286. Povídání s přáteli.                              (Přijal Jiří V.)           2.1.2001.    9:20-9:40 hodin.

Místo: Most.

 

„Ano bratříčku, hlásí se ti Aštar Šeran, jak pěkně si poprosil Pána Ježíše Krista našeho milovaného o spojení, tak my takto můžeme se potom s tebou spojit a to je dobré. Ano cítíš najednou velké teplo, které se rozlévá po tobě, ano jsme to my a naše vibrace a láska tě zalévají.

 

Ano, měl jsi touhu dozvědět se o té Pozitivní straně co jsi dostal od Iva a Helenky. Ano, je to tak, jak jsi cítil sám a jak ti říkal S. Stále vám říkáme, abyste se spoléhali na svou intuici a na své srdce co vám k tomu takto říká a to je i v tomto případě. Víš sám jak těžké je zde probouzet lidi k tomuto úkolu, který si zvolili před příchodem na tuto planetu, před tím, než se zavázali pracovat takto pro Pána Ježíše Krista našeho milovaného. Toto, tato strana je velká pomoc pro ně, aby věděli, že nejsou sami, že se mají o co opřít. To je tedy hlavní cíl této strany. Nechceme vás zatahovat do konfliktů a do politiky jak si někteří myslí. Vedeme vás s láskou a citem jak to cítíš. Jen pomoci vám chceme, tak se toho nebojte, víš že máš velkou ochranu a že tě nedáme naše hvězdičko, tak buď v lásce a vyzařuj. Tímto dnes bratříčku náš kontakt již končíme. Ahoj.

 

Loučí se Aštar Šeran, Mirin a Aaron, tvoje milující MDB, ano jak jsi cítil jsme to my tvé MDB, Mirin je ze 7. dimenze a já Aaron, tvůj bratr jsem z dimenze páté, přijal jsi to dobře, věř si a ověř to u Iva. Ahoj lásko.“

 

Děkuji vám bratříčkové a sestřičky, děkuji s láskou a pokorou. Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení. S láskou Jiřík. 

 

 

1287. Pozitivní strana.

 

Ti, kteří cítí, že si vybrali před svým zrozením tento úkol, mohou pracovat v této rovině na prosazování pozitivního myšlení. Je třeba pochopit, že negativní stav vytvořil u mnoha lidí antipatie k politice, ovšem přechodem lidí do pasivity si v ní negativní stav dělá sám, co chce !  Tedy sám sobě vytváří velmi vhodný prostor pro působení. Proto vás, lidi vyzývám, aby jste nepropadli do pasivity, a prosazovali a realizovali tyto pozitivní myšlenky, které dosavadním politikům většinou chybí. Já sám nejsem uzavřen do své ulity, nýbrž zaplavuji našimi informacemi tisíce lidí, nyní např. za poslední 2 měsíce 20 000 mailů – většinou s varováním před ovládacími mikročipy – 1179 základní text, a “PROJEKT LUCID” v příloze u vybraných lidí v organizacích. Je třeba pochopit, že pasivitou se nic nedokáže. K prosazení strany je třeba 1000 hlasů (nikoli členů). Ivo A. Benda.

 

 

 

POZITIVNÍ  STRANA

 

BUDUJEME  POZITIVNÍ,  LÁSKYPLNÝ  STÁT

 

Program strany:  UČENÍ = LÁSKA

 

(1)

PRAVÁ ČISTÁ LÁSKA JE SHOVÍVAVÁ, DOBROTIVÁ, BEZ ZÁVISTI, NENÍ NADUTÁ, NEVYHLEDÁVÁ SVÉ, NEROZČILUJE SE, NEZNÁ ZLÝCH MYŠLENEK, NETĚŠÍ SE ZE ZLOMYSLNOSTI, NÝBRŽ Z PRAVDY, SNÁŠÍ VŠECHNY VĚCI, VĚŘÍ VŠE, VŠEHO SE NADĚJE A VŠECHNO VYTRPÍ.

 

(2)

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU, NAŠE UČENÍ NENÍ LEPŠÍ, NAŠE UČENÍ JE PROSTĚ JINÉ.

 

(3)

REALIZUJEME SVOU DUCHOVNOST TADY A TEĎ NA TÉTO ZEMI. VÁŠ POLITICKÝ NÁZOR JE VYJÁDŘENÍM VAŠÍ DUCHOVNOSTI.

 

(4)

MILUJEME I TU NEJHORŠÍ SITUACI, NEBOŤ SVOU LÁSKOU JI MŮŽEME DOSLOVA UMILOVAT . . .

 

(5)

KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA KAŽDÉHO. JSME ODPOVĚDNI ZA SVÉ BRATRY A SESTRY, AŽ SI TO UVĚDOMÍME, ZMIZÍ ZE SVĚTA VŠECHNO UTRPENÍ A BOLEST. MILUJTE JEDEN DRUHÉHO A MILUJTE SAMI SEBE.

 

(6)

PODPORUJEME TŘI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: VĚDOMÍ, POCTIVOST, ODPOVĚDNOST. MORÁLKU NELZE UZÁKONIT.

 

(7)

ŘIĎTE SE SVÝM CITEM V SRDCI.

 

MÁŠ-LI V SRDCI SLUNKA SVIT

 

MŮŽEŠ VYSLAT PAPRSKY,

 

KTERÉ NOC V DEN PŘEMĚNÍ,

 

NEMUSÍŠ JIŽ STRASTI MÍT,

 

MÁŠ-LI VŽDY VE SVÉM SRDCI SLUNKA SVIT.

 

     KAŽDÝ JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ JEDNOHO  CELKU.

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘÍ SVÝM HLASEM TENTO PROGRAM.

 

S LÁSKOU ZA PŘÁTELE  HELENA KROUTILOVÁ.

 

 

Souhlasím ze své svobodné vůle se vznikem POZITIVNÍ STRANY.

 

Jméno a přímení:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Podpis:

 

Prosím, pište čitelně, tiskacím písmem, aby váš hlas byl platný.

 

Děkuji za pochopení.      

 

Prosíme o sponzora, který by nám přispěl na vydání pro rozesílání informace o založení naší strany, přijímáme vše, co k tomu náleží: Úřední papíry, dopisní obálky, dopisní známky za 5,40 Kč a peníze na účet:

 

         8010-0505137483/0300

 

nebo na adresu:

 

         Helena Kroutilová

         P. O. BOX 51

         470 06   ČESKÁ LÍPA 6

 

Děkujeme za jakoukoli pomoc, s láskou přátelé.

 

 

1288. Jeden z ohlasů na tisíce rozeslaných mailů o mikročipu.

 

Byl jsem v Las Vegas na COMDEX 2000 a fy Mondex tam vystavovala obchodovaní čip. Ten čip nejsou to jenom oni, ale i Hitashi a 1 Tech, kteří toho už dělají s tím, že se ještě neříká o transplantaci na člověka, ale i to je v budoucnosti možné. Já, protože jsem fanda do různých způsobu prodeje a placeni jsem to přijmul jinak než vy, ale věřím, ze jestli se jim to povede jako že asi jo, bude se obchodovat na jiné úrovni než dosud, rychleji než zboží budou lítat peníze a info o čipech na transplantace jsem taky slyšel a to, že mají údajně čip, který pracuje na stejné frekvenci jako mozek, čili vložením do systému může ovlivňovat co víme a nahrazovat to, co nevíme, čili jestli tato cesta je pravdivá, naše další budoucnost může čekat překvapení, ze jestli nedostane dítě příslušný čip, tak toho moc vědět nebude, a ti co ho budou mít, tak toho budou vědět daleko více a o takové lidi bude daleko větší zájem .... to bych řekl je daleko větší průšvih než Mondex, který zatím chce dokázat, že převod peněz se dá dělat bezpečněji a rychleji než doposud.

Zdraví Zdeněk Pařízek.

 

Zde vidíte, jak se mikročip prosazuje pomocí mnoha ovládacích programů Sil temna – pozn. zpracovatele.

 

 

1289. Povídání s přáteli.                              (Přijal Jiří V.)           3.1.2001.    9:30-9:52 hodin.

Místo: Most.

 

„Ano Jiříčku má lásko, můžeš klidně psát, hlásí se ti Aštar Šeran, tvůj kosmický rádce a bratr. Má lásko, je zde také Mirin, tvá milující MDB a Aaron tvůj bratříček, také tě moc milující.

 

Naše hvězdičko, jsme moc rádi, že jsi se tu takto s námi spojil, a že chceš tímto spojením také pomáhat ostatním tvým přátelům zde na Zemi. Ano oni také potřebují naši pomoc a je dobře, že se na tebe takto obrací, když takto komunikuješ. Je to pro ně velká pomoc a Světelné informace na jejich Duchovní cestě.

 

Ano ptal jsi se na toho P. a stále v duchu vysíláš tuto otázku o té jeho práci a zde je odpověď. Víš sám a cítíš sám, že je třeba, aby zde ještě zůstal a pracoval zde na svém duchovním vývoji. Není třeba se obávat, že zde něco zaspí nebo mu něco utíká, ba právě naopak zde má prostor na svůj duchovní růst, jen toto musí pochopit a musí chtít se takto vyvíjet. Není třeba tak hluboce nad vším mudrovat, jak vy říkáte a těžce horlivě přemýšlet, zda je vhodné to či ono. Stále vám opakujeme: Řiďte se svou INTUICÍ a SRDCEM, to vás nejlépe vede. Vždyť ty to víš sám nejlépe.

 

Ano, dále ti chceme říci to, co již sám cítíš, že jsi se opět ve vibracích dostal na předchozí úroveň, než jsi pojedl to maso, už to lásko nedělej, moc tě o to prosíme, ani nevíš, jak moc ti to ubližuje. Tyto vaše tradice a zvyky je třeba opustit, jak vám již říkal S., náš milovaný bratr, není možné na tomto setrvávat, nepohnete se pak na duchovní cestě vpřed.

 

Ano, víme, že se chystáš do té práce a chceš dát J. ty materiály a to je dobře. Víme, že máš trochu obavy, ale neboj se, my tam budeme s tebou a vše velmi dobře dopadne, sám uvidíš. Jen se ničeho neboj a věř si, máš silný světelný štít, který odrazí každé případné útoky, ale ty stejně nebudou, uvidíš, ty už je totiž nepotřebuješ pro svou zkušenost, užil jsi si jich dost, viď bratříčku. Nyní odpočívej a nabírej síly pro další práci světelnou, čeká tě velká radost i P., tvou milovanou.

 

Máme vás moc rádi hrdličky naše. Jen se ničeho nebojte, pracujte na svých vibracích a vězte, že vše je dobré a bude dobré, jak vy říkáte. Stále je třeba si opakovat tato krásná slova, mají na vás blahodárný účinek. Moc vás milujeme a loučíme se s tebou bráško – já Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a koordinátor Velkého Božího plánu, jak už také víš, dále sestřičky Pleja, Semjase, Mirin tvá milující MDB a také Aaron tvůj bratříček, hladící tě takto má hvězdičko. Ahoj. Měj se moc krásně !“

 

Děkuji vám s láskou a pokorou hvězdičky moje. Děkuji, děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto krásné spojení. Děkuji.

 

 

1290. Povídání s přáteli.                             (Přijal Jiří V.)          5.1.2001.    9:45-10:07 hodin.

Místo: Most.

 

„Má lásko, můj bratříčku, hlásí se ti opět Aštar Šeran a jsem moc rád, že jsi se s námi opět spojil. Ano, víme, že máš z toho radost a není třeba dělat si hlavu z toho, že se ti to včera moc nedařilo. Je to těžké pracovní prostředí zde u vás na Zemi jak víš, nevěš hlavu, dnes ti to jde moc dobře. Ověř si to u Iva a uvidíš sám.

 

Jsme tak rádi, že nacházíš pomalu svou cestu a snažíš se najít sám sebe a objevit svou pravou přirozenost. Je to tak, a cítíš to sám, že to je jeden z hlavních úkolů vás lidí zde na Zemi najít sám sebe, ano, jak vám říkal S. Více času byste měli právě trávit sami se svými myšlenkami, city, pocity, hodnotit, co a odkud k vám přichází, vyciťovat srdcem a citem, tobě již to jde moc dobře. Víš, že někteří tví přátelé s tím ještě mají trochu problémy, ale to se spraví. P., ten potřebuje hlavně klid a něco dělat pro sebe, co by ho opravdu bavilo, aby se soustředil na tuto činnost, třeba koníčka a nemudroval stále, tím se jen trápí. Pověz mu to, moc mu to pomůže. Dále ti chceme připomenout a říci vám lásko, že tě máme moc rádi i P., tvou milovanou. Včera, jak jste si večer všichni povídali, ano byli jsme u toho my, přátelé vaši Vesmírní, moc dobrého z vás padalo, moudré myšlenky, cítili jste sami, že jste opravdu dostali pár dobrých námětů, i v tomto vám takto pomáháme a radíme. Vidíš, že již malinko vypadáváš z koncentrace, proto dnes kontakt již ukončíme.

 

Měj se krásně bratříčku, moc už se těšíme na fyzické setkání s tebou, bude to brzy, sám uvidíš a bude to pro tebe velké štěstí uvidíš. My se moc těšíme s láskou na vás berušky a moc vás hladíme a objímáme všechny vy naše světýlka.

 

Ahoj. Loučí se s tebou Aštar Šeran, Mirin, Aaron, Ptaah a mnoho dalších Vesmírných přátel, co spojilo své síly aby ti pomohly při tomto kontaktu. Ahoj.“

 

Děkuji vám Lásky moje, Děkuji, Děkuji, Děkuji. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za spojení. 3 x Děkuji.

 

 

1291. Povídání s přáteli.                            (Přijal Jiří V.)         6.1.2001.    10:45-11:10 hodin.

Místo: Most.

 

„Ano mé dítě, tady je tvůj Pán Ježíš Kristus, tvé světlo života, tvůj Stvořitel. Jsem moc rád, že jsi se opět semnou spojil, už jsem na tebe moc čekal a jsem moc rád hvězdičko, že se takto činíš. Víš sám, že spojení se mnou je preferováno a je snadnější oproti jiným kontaktům, je to dar ode mne vám, lidé milí pozemští, stále vyzařujete svou lásku ke Mně a já vám ji takto s Láskou mou velikou oplácím. Je dobré a jsem tomu moc rád, že s vámi již mohu komunikovat přímo jako Pán Ježíš Kristus ve své pravé přirozenosti Absolutní se zvoucí. Je to pro mě mnohem snadnější vám takto pomáhat a přiblížit se k vám, lásky moje. Ano stále se ke mně modlíš a prosíš, co se týká tvé práce a věz, že tvé modlitby jsou již vyslyšeny, sám uvidíš. Přeji ti mnoho štěstí, zdaru a lásky do tvé práce světelné mé děťátko, opatruj se a buď s láskou, Tvůj Pán Ježíš Kristus.

 

„Příteli můj, zdraví tě nyní Aštar Šeran a přeji ti krásné ráno. Ano Stvořitel náš milovaný se takto s tebou spojil na tvou žádost a tomu jsme velice rádi. Je důležité s ním se spojovat a radit o věcech životních. My takto činíme roky a stále a také dle toho žijeme a dáváme tak tímto příklad vám lidem jak takto žít. Tebe se to ale lásko tolik netýká, vy s P. žijete tak, jak se má, láskyplným a spořádaným životem bez výstřelků a to je cesta vaše Duchovní, vždyť to víš sám. Ano, pochopil jsi správně, co je to „nalézt sám sebe“. Je to opravdu oprostit se od VŠECH VLIVŮ NEGATIVNÍHO STAVU a to opravdu vyžaduje velikou SEBEKÁZEŇ A SEBEDISCIPLÍNU. Není možné dosáhnout duchovního vývoje bez těchto atributů, ale není třeba se toho bát. Vidíte-li cíl světelný před sebou, jde to vše snadno stranou a vy záhy stanete před Stvořitelem ve své plné kráse světla a lásky tak, jak jste sem přišli jako čisté neposkvrněné světelné bytosti. Váš úkol se chýlí ke konci jak víš, ale není třeba jásat a takto zahálet, ale naopak, co nejvíce na sobě s láskou pracovat. Mysli na to beruško. Máme vás moc rádi a loučíme se s tebou. Ahoj.

 

Zde Aštar Šeran, Mirin tvá milující a Aaron. Ahoj bráško.“

 

Děkuji Ti milovaný Pane Ježíši Kriste. Děkuji a moc moc jsem vděčný za tato slova a podporu. Děkuji vám Vesmírní přátelé moji milovaní. Ahoj. Jirka.

 

 

1292. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1980.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

„Žij tak, aby ses nemusela sama za sebe nikdy stydět a mohla se každému podívat do očí. (Můj děda.)

 

(2)

Opravdový přítel je ten, který neopouští, i když jsi na dně.

 

(3)

Samotná krása je příliš málo, pokud ji nezdobí ostatní ctnosti.

 

(4)

S krásou jsou někdy nepřekonatelné potíže.

 

(5)

Příliš věřit lidem se nevyplácí.

 

(6)

Věnuj hodně péče výchově dětí – neboť na nich záleží vaše budoucnost.

 

(7)

Hlavní je mír, zdraví a opravdová láska – to ostatní přijde samo.

 

Dnes bych napsala (v roce 2000), že je ještě hlavní opravdová víra v Boha, protože existuje a pro nás ze všeho nejdůležitější je Boží láska – bez ní bychom nebyli (neexistovali).

 

(8)

Každý člověk by měl toužit po dokonalosti a snažit se pro to vše udělat.

 

(9)

Majetek a peníze jsou jen dočasné, jednou tu všechno necháme a odejdeme.

 

(10)

Posiluj mě svou láskou, neb čistá láska to je, co překoná horu nesnází.

 

(11)

Láska tak zvaná “až za hrob”, je nebezpečná svou velikostí.

 

(12)

Své děti vychovej v úctě a víře v Boha i lidem.

 

(13)

Cesta k pravdě je zarostlá trním, kdo po ní chce jít, musí ho nejdříve vysekat.

 

(14)

Vědět moc je mnohem horší, než nevědět vůbec nic.”

 

(15)

Vynecháno.

 

 

1293. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1981.   

Místo: Strakonicko.

 

(16)

Vynecháno.

 

(17)

“Lidem náleží: Víra, naděje, láska a schopnost odpouštět.

 

(18)

Nejhorší ze všeho je dokazovat něco svým životem.

 

(19)

Vynecháno.

 

(20)

Lásku nelze ničím nahradit.

 

(21)

Zlo není třeba mstít, mstí se samo sobě.

 

(22)

Mládí je krásné samo o sobě.

Střední věk – činný.

Stáří – moudré.

 

(23)

Když něco děláš, dej do toho celou duši a celé srdce, jinak tvá práce nemá smysl.

 

(24)

Není důležité, co má člověk na sobě, ale co má  v sobě – to je charakter.

 

(25)

Mládí žije budoucností, stáří ze vzpomínek.

 

(26)

Kdo pomáhá zlu, stane se jeho obětí.

 

(27)

Lidé si začnou vážit zdraví až když ho ztratí.

 

(28)

Každý si přeje mít to, co mu schází.

 

(29)

Krása je v životě jen na obtíž, z duchovního hlediska nese se sebou tím víc zkoušek.

 

 

1294. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1994.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

 

“Mám ráda ten den,

den mého zrození,

padá na mě vždycky

zvláštní kouzlo.

 

Vlády se ujímá

horké léto.

 

Je slyšet klepání kos

a poupata růží

rozvíjí své první květy.

 

Nikdy se nestalo,

aby první růže nekvetly.

Ještě raději jsem ten den

měla v dětství,

Když byl živ můj děda.

 

(2)

Krásná je láska duší a srdcí.

 

(3)

Léčitelé, uzdravte duše a budou zdravá i těla.

 

(4)

Telepatie – schopnost číst a vysílat myšlenky, je řeč duchovního světa.

 

(5)

Se zlem není třeba bojovat, vždycky se zlikviduje samo, bojovat s ním – znamená násobit ho.

 

 

1295. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1995.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

“Dobro se prosazuje samo.

 

(2)

Ať se ctěná vláda nediví, až všichni malí budou volit ty, co je vidí.

 

(3)

Vládnout mají muži, ale jenom takoví, kteří umějí ovládat sami sebe.

 

(4)

Není nutné napodobovat ve všem Ameriku.

 

(5)

Z Čechů si dělají ostatní státy legraci – brzy je smích přejde.

 

 

1296. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1996.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

Nejlepší náboženství je konat dobro (můj děda).

 

(2)

Nejlepší filosofie je život sám.”

 

 

1297. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1997.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

“Násilná smrt bolí i zvíře. Neprojevený (latentní) život není třeba zabíjet.

 

(2)

Dále bude pokračovat vývoj pod přímým vedením, protože lidstvo nikdy nedokázalo zjevené pravdy uchovat.

 

 

1298. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1998.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

“Člověku není dáno, aby poznal, co není lidské, proto ani Ježíše nepoznali (většina).

 

(2)

Žádná (duchovní) cesta není špatná, když není špatný ten, kdo po ní jde.”

 

(3)

Bůh, Otec, Stvořitel Prvotní:

Lásku musíš mít v srdci, neboť Láska je součástí Světla (informace) a Světlo je součástí Lásky. Posílám všem Lásku a Světlo.

 

(4)

Bůh má určitý plán, který zná jen On sám. Teprve když selžou poslední trumfy, bude se konat Velká očista Země (selhat by neměly).

 

(5)

Lidé budou mít brzy větší starosti, než co jíst a co ne.

 

(6)

Přichází Království Boží – mnozí nevstoupí jen proto, že Ho nepoznají.

 

(7)

Lidé slyšte: Dejte si pozor, chtějí vás oklamat.

 

(8)

Budete zkoušeni z věrnosti k Bohu.

 

(9)

Přesto, že mnoho lidí bude komunikovat, zůstane jich málo.

 

(10)

Své emoce by měl člověk držet na uzdě a pěkně utáhnout opratě, nebo se mu vymknou z rukou.”

 

(11)

Boha miluje ten, kdo dodržuje Jeho smlouvu. Kdo si myslí, že je duchovně na výši, přestává tam být.

 

(12)

Všem bytostem Světla: Kdo pracuje pro Světlo, nežádá odměnu, neboť odměnou je práce pro Boha.

 

(13)

Kdo nemůže najít klid sám v sobě, nenajde ho ani nikde jinde.

 

(14)

Vysoká duchovní bytost chápe všechny své bratry a sestry a neodsuzuje nikoho.

 

(15)

BŮH JE NEJVYŠŠÍ DUCH. “Říkal můj děda”, dokud ještě žil na Zemi.

 

(16)

Zkoušeni jsme všichni, někteří životem a ti, co nastoupí některou rychlejší Duchovní cestu, mají zkoušky ještě těžší.

 

(17)

Bohu dojde jenom ten, kdo si myslí, že je poslední z posledních.

 

(18)

I obyčejný život na Zemi je Duchovní cesta.”

 

 

1299. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           1999.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

“Tak už víš, jaký je život ve hmotě ?”

 

Ano, takový, jaký je člověk.

 

(2)

“Nemysli pořád na to, co budeš jíst – jez co je, až přestaneš myslet na jídlo, nebudeš nabírat, ale spíš schazovat a budeš myslet víc na ostatní, což je tvé poslání.

 

(3)

Nenechte se ovlivňovat Silami temna, budou útočit (myšlenkami) čím dál víc, i třeba v maličkostech. Zachovejte klid a rozvahu.

 

Kdo nechá přistoupit Zlo k sobě, přestává být dobrem.

 

(4)

Tak, jak jde vývoj hmoty stále kupředu, jde i duchovní vývoj – kdo říká lidem stále jedno a to samé, chce je klamat.

 

(5)

Pravda je jednoduchá: Království Boží je v nás, už jsem Ho s vaší pomocí můj Bože Otče a Ježíši i vesmírných přátel našla, spíš mi bylo odhaleno. Děkuji všem. A znovu slyším (telepaticky) a říkám: Pravda je jednoduchá, čím složitější je učení a čím složitější je duchovní cesta, tím dál je od Pravdy – Boha Otce Všemohoucího. Pravda je založena na lásce, Světle (informaci), Tmě (informace chybí), míru, celku, odpuštění, toleranci, pokoře k Bohu Otci a Ježíši, svobodné vůli, v pomoci bližnímu (to jsou všichni, ne jenom přátelé), obětavosti, skromnosti, pochopení.

 

Ne však na boji za pravdu. Bojem se zlo násobí – to je snad jediná výtka ke knize “Volání”.

 

PRAVDA JE TAK ÚŽASNÁ, KDYBY TISÍCKRÁT POŠLAPANÁ, ZASE SE ZVEDNE A VYPLUJE NA POVRCH - PRAMEN ČISTÝ OD VŠECH NÁNOSŮ VĚKŮ A DOB.

 

(6)

Člověk duchovně roste všeobecnou láskou a odpuštěním, které usmiřuje všechny.

 

(7)

Správné postupy duše vyloučí všechno, co nepatří do hmotného těla, i když to tam třeba přijde.

 

 

1300. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                           2000.   

Místo: Strakonicko.

 

(1)

Přihlásil se Ptaah. Přišel mě pozdravit a potěšit.

 

“Ahoj moje milovaná, moc tě zdravím.”

 

Také tě zdravím a všechny Plejáďany a celý Vesmír.

 

“Jestlipak víš, na co máš být připravena ?”

 

Přiznám se, že ne.

 

”Přece na setkání s námi.”

 

Tak to už se těším.

 

“To není tak jednoduché, přece, abysme tě nevylekali.”

 

Vždyť se nebojím.

 

“Jenže to nestačí.”

 

Pověz, co mám dělat ?

 

“Straň se negací, vibrace jsou v pořádku. Jednej jako Boží dítě, vždyť víš jak. Bude to ještě nějaký čas trvat. Můžeme tě navštívit ve snu, telepaticky, nebo nás uvidíš vnitřním zrakem. Fyzicky zatím nemůžeme, to nezáleží jen na nás a na tobě. Všichni chtějí s tebou mluvit, koho si vybereš ?”

 

Někoho mi vyber. Děkuji ti.

 

“Celý natřesený je tu také Aštar, a že prý s tebou musí nutně mluvit.”

 

Tak prosím, poslouchám.

 

“Ahoj naše milovaná, udělala jsi nám velikou radost, zejména mě, že jsi přestala jíst maso. Půjdeš rychle vzhůru, konečně máš otevřenou cestu, tvůj postup bude neobvykle rychlý.”

 

Po rychlém postupu bývá rychlý pád.

 

“To u tebe nehrozí, víš přece, kdo jsi ?”

 

Nevím.

 

“Zase mě zkoušíš a děláš si ze mě pořád legraci ?”

 

Vůbec ne.

 

“Tak toho necháme, bude to tak lepší.”

 

Ano, chtěla jsem ti říci, že nevím, jestli jsem přestala docela s masem, je mi po něm špatně.

 

“Vidíš, další známka, protože už ho nepotřebuješ, stejně ho časem přestaneš jíst.”

 

Aštare, moc děkuji, i Ptaahovi a pozdravuj všechny.

 

(2)

Bože, Otče, máš nějaké nové poznatky ?

 

“Ano, skrze vás, četla jsi přece “Hovory s Bohem”, tak víš, o čem je řeč.”

 

Ano, děkuji ti.

 

(3)

Bůh, Otec:

 

Boží poslové nepatří do žádných náboženství, ani do žádných skupin, i když Boží Posel do nějaké skupiny zavítá – nezůstává dlouho, ani to není žádoucí.”

 

(4)

“Staré ustoupí novému, ale až v novém století.”

 

(5)

Chtěla bych napsat dopis všem lidem, všem, kteří mají zájem něco pro sebe udělat:

 

Zdravím všechny lidi. Víte, že děláme pořád stejnou chybu a věčně hledáme Boha mimo sebe, někde ve Výšce.

 

Neříkám, že tam není, samozřejmě, že je, je všude, i v nás a v každém z nás a ve všem.

 

Když se člověk zklidní a vypne všechny své myšlenky (svou mysl), zůstanou jen city, a tu se zeptá svého nitra a Bůh mu odpoví, pozdraví, utěší, popřípadně i poradí, a potom už jde všechno samo.

 

Vtip je ale v tom, ž k poznání musí dojít každý sám. Stačí však úplně málo, uvědomit si, že existuje Bůh. Víra, že je Bůh, musí být opravdová.

 

Tímto vám nechci nic vnucovat, máte svobodnou vůli sami se rozhodnout a poznat, co je pro vás nejlepší. Přeji vám vytrvalost a nevzdávejte se, když se to nepovede hned napoprvé.

 

(6)

Panu Ing. Ivo Bendovi:

 

         Vážený pane inženýre,

 

Také vás velmi zdravím a omlouvám se za to, že jsem vám poslal sdělení pozpátku. Nejdříve mělo být sdělení z roku 1966, které už jsem vám poslala, pro úplnost opakuji:

 

Všem lidem zemí českých, tehdy Československa:

 

Československo nesmí nikdy zvednout zbraně k boji, mezi sebou ani s jinými, žijí zde lidé vysoce duševně vyspělí, kdyby ti bojovali – nesl by následky celý svět. Toto bude platit, dokud budou Čechy Čechami a svět světem.

 

Za tímto sdělením by následovala sdělení z roku 1980 atd., ty už jsem vám poslala také.

 

Moc vám děkuji a srdečně zdravím, Jarmila.

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1301 - 1371  KNIHY  "ROZHOVORY V."   ZDE ...