SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1486 - 1550  KNIHY  "ROZHOVORY VI."   ZDE ...

 

 

1551.  K podmínkám převibrování.       (Výtah z knihy „Krystalové schody“, Eric Klein)    

                                                                        Místo: USA.

 

Mluví Aštar:

 

„Váš trénink - být vyškoleným Mistrem – může začít dlouho, dříve, než se stanete tímto Mistrem. A tak, když máte silný záměr – jít touto cestou, a chcete být jedním z těch, kteří se vrátí jako vyškolení mistři – učit, pokud je to opravdu váš záměr, vězte, že váš trénink už začal. Začal v tom momentu, kdy jste se pro to rozhodli.“

 

 Mluví Michael (Archanděl):

 

„My jsme vědomě spojeni se všemi hvězdnými bytostmi a všemi lidmi, ať si nás jsou vědomí, nebo ne. Pracujeme s každým, aby jsme vás mohli otevřít a připravit.

 

Vyzvednutí i s tělem nastane pouze u připravených jedinců. Budete vyzvednuti, a jestli všichni půjdete ve stejném čase nebo ne, bude ještě rozhodnuto (varianty – pozn. zpracovatele).

 

Všichni ti, kdo půjdou v první vlně, půjdou přibližně ve stejném čase, stejného datumu, ať už jste všichni pohromadě, nebo rozděleni.

 

Je nutné, aby jste byli ukotveni k Zemi (uzemněni). Pokud jste uzemněni, znamená to také, že jste spojeni se všemi vašimi čakrami, a jste schopni vnášet energii, světelnou energii, do celého vašeho těla, což je důležité, pokud chcete vyvibrovat i s tělem.

 

Hlavní požadavek je: Být otevřený, vyzařovat neosobní lásku, mít otevřenou srdeční čakru. A pokud máte otevřené srdce, budete i ve spojení se světelnými bratry a anděly (průvodci). Oni s vámi budou pracovat, pokud jste otevření těmto energiím. A tak i tyto úpravy, které jsou nezbytné u těchto vašich čaker – budou provedeny.“

 

Pokud nejsme ten typ, který se rád uzemní, jak můžeme udržovat naše čakry ve vyrovnanosti ?

 

„To není myšleno, že by jste čakry potřebovali kontrolovat. Je to proces, ke kterému se pouze potřebujete otevřít. Ve vaší meditaci mě můžete zavolat, nebo zavolat Aštara, nebo Ježíše - Sanandu, a požádat nás, aby jsme manifestovali vaše světelné tělo. A při této manifestaci světelného těla budete pociťovat i čakry, jejich harmonii. A tento proces je také součástí vašeho tréninku – k vyvibrování do dimenze 5., nebo i jiné další. Takto můžeme spolupracovat.“

 

 

1552.  Aštar o kontaktech s námi - porozumění.  (Přijala Helena K.)                      2.10. 2001.

                                                                        Místo: Bednáreček.

 

                   „Milí lidé,

 

Otvírá se před námi nová etapa našeho vzájemného vývinu a těší nás všechny Vesmírné přátele, že už brzy budou naše kontakty osobitější a příjemnější. Řada kontaktérů v zemích českých i jinde na světě má co dočinění s řadou témat, která jsou třeba probrat. Já sám si považuji za čest uvést téma „Porozumění“. Je nesmírně důležité, abyste se nás v budoucnu nebáli a přistupovali k nám s nejčistší láskou. Ta nám všem vlastně tlumočí i nejniternější pocity a dává nám najevo svou hloubku citu. Nikdo z nás nechce nikoho zastrašovat. Díváme se na svět očima lásky a chráníme dobro. Dáváme všem dostatek času k potřebnému porozumění mezi námi a apelujeme na ostatní, aby se nebáli s námi se kontaktovat a povídat si s námi o všem, co nás všechny zajímá.

 

Je nanejvýš potřebné, aby nikdo z našich vzájemných rozhovorů nebral nic na lehkou váhu, protože to, co se jednou vysloví i třeba jen telepaticky, má svoji váhu a je třeba s tím do budoucna počítat. Naše vzájemné rozhovory jsou z hlediska kosmologie nesmírné důležité. Je takto možno přispívat k výraznému zvýšení vzdělání a přitom neporušovat Zákony zásahu. To by se nám všem velmi vymstilo, kdybychom někdy něco dělali násilím. Takže všechny hladíme a posíláme lásku všem vlídným lidem tam u vás a nebojte se nás bez obav oslovit, aniž zpočátku třeba uslyšíte naši odpověď. Řiďte se pocity ve vašem Já.

 

S láskou Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1553.  Prvotní Stvořitel o ctnosti.               (Přijala Helena K.)                               12.10. 2001.

                                                                        Místo: Bednáreček.

 

„Dnes se budeme zabývat myšlenkou CTNOSTI. Není každému známo, co se vlastně ctností myslí. Je to soubor pocitů, které vyvolává náhled na morální uspořádání věci. Každý má za úkol se se ctností vyrovnat. Na rovinu mohu říci, že nectnostný člověk se v žádném případě nedostane ve svém duchovním vývoji dál, než za humna. Každý druhý má přece právo na ohledy a nemusí trpět nemravné nebo nějak jemu nepříjemné chování. Dvě bytosti by si spolu měly povídat hezky, ve vzájemné harmonii a nikoho nezajímají úchylky v sexuálním chování – tzn. něco, co je nějakým způsobem nepříjemné partnerovi. Každé chování vyvolává vibrace a nechceme své okolí zamořovat nectnostmi vibracemi lásky. Láska vibruje všude, ale někde to prostě není pro někoho snesitelné.

 

Mám za to, že láska patří všude a dává nám všem zabrat. Postupně si nás všechny vychovává a nenechává nikoho na pochybách, že si jsou navzájem potřební. Láska se obléká do ctnosti – praporu krásy, laskavosti, pohody a štěstí pro všechny. Nectná bytost neladí s okolím, hraje jinak a je zapotřebí jí umravnit (usměrnit). Mám nad sebou prostě prapor, který nás všechny chrání a povznáší. Má ho každý ve své duši a ta si ho jak náleží opatruje. Organizujeme si vlastně ctnost vlastním cítěním. Vcítíme se do praporu a buď respektujeme jeho přání nebo potřebu nebo můžeme nabídnout vzájemnou domluvu vhodnou pro oba. Ostatní je nectné. Láska nám všem poskytuje vzájemnost a pocit pohody. A proto všechno děláme. Máme se navzájem rádi a partnerský vztah (třeba pracovní) lze navázat mnohočetný. Máme šanci prožít několikanásobnou vzájemnost a umocnění štěstí nakupené ze zvýšeného matematického počtu.

 

Já jsem přítomen prakticky ve všem a všude. Prociťuji naráz vše a nic Mi nechybí. Pokud někdo vnímá částečně, dávám mu šanci naučit se víc. Budeme na to učení spolu. Nikdo není nikdy sám. Dám příklad: Paní pokulhává ve vývoji – okamžitě má pomoc ze všech stran. Ať z blízkého okolí nebo odkud sama si vybere. Já pomáhám rád a dobře. Pomáhám najednou všem zúčastněným. Nikdo nemá zájem na tom, aby se nějaký problém nedal vyřešit. Máme příležitost žít naplněným údělem, ale musíme být sami sebou. Jen zodpovědný člověk bude ve svých myšlenkách zpytovat svědomí, jak je to vlastně u něj se ctnostní. Dá se jí naučit. Ale pozor !  Je měňavá. Hodnoty se mění. A partnerů přibývá. Vlastnosti se rovněž vyvíjí. Pohyb a tím pádem vývoj je ve všem. Máme se na co těšit. Přeji všem hodně trpělivosti se sebou samým a ať se vám daří stanovovat si vysoké cíle. Ctnost je výborným prostředníkem k jejich dosažení.

 

Vám všem s láskou Prvotní Stvořitel všeho.

 

 

1554.  Prvotní Stvořitel o emocích.           (Přijala Helena K.)                                 14.10. 2001.

                                                                        Místo: Bednáreček.

 

„Dnes se budeme zabývat EMOCEMI. Dalo by se říct, že neexistuje nikdo, kdo by emoce neznal. Je jich spousta a všechny mají jediný cíl: BÝT POTRAVOU NAŠEMU JÁ. Jen málo z bytostí si uvědomí nutnost obrany emocí, aby byly volné a ne potlačované. Emoce lze maximálně v sobě směrovat a trochu i ovládat. Například lze zmírnit různé výbuchy negativního cítění. Mějme rádi své emoce. Jsou důležité pro náš vývoj. Jen málokdo umí emoce vědomě používat. A přitom je to tak jednoduché. Stačí chtít. To, co chceme (celou bytostí), to se stane. Máme rádi různé děje a různé emotivní chápání věcí okolo nás. Každý rád vidí kamaráda a je mu s ním dobře. Z vytvořených emocí se vyživí celý komplex bytostí. Je důležité chtít se dělit – prospět ostatním. Tím poskytneme potravu i sobě. Existují ve Vesmíru různě psané statě o všeličem a málokdo třeba něčemu rozumí. Emoce je nejsilnější tlumočník cítění a zároveň dokáže i poradit. Máme náhled, že každému patří to, co jeho jest. Takže nikdo se nemusí bát, že by o nějaký kousek cítění přišel. Spíš dostane podle schopností a situace ještě přidáno. Doporučuji všem nevyhýbat se jakémukoliv druhu informací u nás i okolo našich působišť. Snaha o vědění se nikde netrestá. To by bylo ode Mne dnes vše, přeji všem příjemný náhled na svůj život.

 

S láskou všem váš milující Prvotní Stvořitel každého z vás.

 

 

1555.  Odhozená pouta.                           (Přijala P.)          1.11. 2001.    16:00-16:08 hodin.

Místo: Morava.

 

„Srdce mé

v kleci zavřené,

buší a skomírá,

nikdo dvířka neotvírá.

 

Proč ta klec, proč to vězení ?

Je na čase po velkém zápase

z těchto pout se vymanit

a na krásný svět se narodit.

 

Ach ta krása,

ach to světlo,

ach, ach ta LÁSKA.

 

LÁSKA, to je můj život,

LÁSKA, to je mé bytí,

všechna pouta a mříže

se řítí.

 

Já srdce plné LÁSKY,

bez zábran a bez nadsázky,

letím do výšin přenádherných.

 

Kde to jsem, to není Zem,

tolik LÁSKY kolem mne,

buším, buším

anebo ne ?

 

Někdo se toho zalekne

a zpět na Zem spadne.

Já ale ne,

letím, letím jako pták.

 

To já, tvá dušička

z radosti velké,

že ta pouta co jsem měla,

ty jsi odhodila.“

 

                                                                  Vyjádření duše ze zapouzdřeného stavu.

 

 

1556.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (306).        (Přijal Ivo A. Benda)

5.11. 2001.   7:19-7:40 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mohu ti předat některé informace.

 

Ano, ptáš se na dnešní situaci, dále pokračuje proces přípravy a třídění (selekce) na převibrování lidí této planety do vyšších dimenzí. Ano, pozvolna se zvětšuje počet těch, kteří splňují parametry k převibrování a dnes je tento počet okolo 160 miliónů z této planety Země. Ano, vidíš, že vše je v pohybu, a že někteří lidé se dále snaží o změnu k lepšímu zde na planetě Zemi.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že zde v českých zemích je stále nejlepší informovanost o nás, Vesmírných lidech, a tak také procento připravených k převibrování je zde největší na světě. Je to díky těmto „Rozhovorům“ a přednáškám a dalším aktivitám, které organizuješ s takovou vůlí, láskou a radostí.

 

Dále ti chci sdělit, že dále se můžeš takto snažit a uvidíš, co se z toho vyvine – LÁSKOU můžeš změnit doslova vše.

 

Toto sdělení ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky. Ano, včera jste se dívali na český film z roku 1972 – „Akce Bororo“, který celkem pravdivě ukazuje nás, Pejáďany, při plnění jednoho z úkolů zde na planetě Zemi. Ano, těla těch dvou bytostí z planety Tonayate u hvězdy Maya v Plejádách nejsou jejich původní, ale jsou to uměle vytvořená těla přizpůsobená vibračním podmínkám zde na planetě Zemi. Tento film vznikl za našeho působení tak, aby si lidé planety Země mohli udělat alespoň základní představu o nás, Plejáďanech. Mám radost milý Ivo, jak se dále snažíš v šíření našich světelných informací, a tak uvidíš, co se bude dále dít.

 

Mnoho lásky ti posílají tisíce bratří a sester z Plejád, v lodích všude nad tebou. S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé za toto krásné sdělení. Děkuji Stvořiteli Prvotní za spojení. S láskou  Ivo.

 

 

1557.  Harmonizace těl (duchovního, mentálního, emocionálního a fyzického).      

  (Výtah z knihy „Mahatma”, přijal Brian Grattan, přeložil Petr)    1994.

                                                                        Místo: Arizona, USA.

 

„Pokud tato čtyři těla máte v synchronizaci nebo v perfektní harmonii, vaše duše může pracovat ve své funkci prostřednictvím vašich těl tady na Zemi. A když vaše duše má umožněnou tuto funkci – tady na planetě, tak může sloužit (být ve službě) Stvořiteli. Tato čtyři těla musí být uvedena do harmonie vědomě, což se můžete učit v době, když jste v klidu (v meditaci).

 

Pokud jste se již naučili odstraňovat všechny bariéry vaší individuality ......, těla nakonec setrvají v harmonii. Pokud vidíte, že některé z těl není v harmonii, budete vědět, na které části vaší bytosti (systému) potřebujete pracovat. Je to vhodná metoda (pomůcka).

 

Cvičení první:

 

(1)

V meditaci si představte vaše duchovní tělo. Pokud si přejete, můžete ho vidět jako nádhernou bílou postavu (bytost). Můžete použít bílou barvu pro tělo duchovní, oranžovou nebo žlutou barvu pro tělo mentální, hnědou a zelenou barvu pro emocionální a fyzické tělo. Barvy můžete volit podle vašeho cítění (každá bytost je individuální).

 

(2)

Představte si centrum (bod) vašich čtyř těl, a z tohoto centra spojení s vaší hlavou (s centrem vaší hlavy). Jsou vaše těla v synchronizaci, nebo vzájemné harmonii ?

 

Pokud například mentální tělo je vyosené (na jedné straně), dejte ho zpět do souměrnosti s ostatními. A pokud se znovu odděluje, může tam být nějaký problém. A tak tímto systémem poznáte (identifikujete) místo, kde je určitý problém.

 

(3)

Pokud tělo mentální je v disharmonii, prověřte vaše myšlenky z posledních několika hodin, nebo jednoho – dvou dnů. Možná že nevyřešený problém se neustále vrací, není v harmonii. A tak tento koloběh pokračuje až do doby, kdy jej vyřešíme (problém může představovat určitá víra v podvědomí).

 

(4)

Pokud emocionální tělo není v harmonii, potom jsou tam nevyrovnané emoce, které se takto projevují, nebo také můžete být v situaci, kdy mentální tělo myslí, myslí, myslí – jako zvyk, a emocionální tělo k tomu doplní znepokojení. A když se to stane, mentální tělo může tlačit jedním směrem a emocionální tělo druhým. Ale pokud je spojíte dohromady, ony si najdou svá místa. Pracujte s nimi. Ve skutečnosti, či od přirozenosti, jsou mentální a emocionální těla harmonické – jedno s druhým.

 

(5)

Možná, fyzické tělo je vyosené (je nevyrovnané), a to se může projevovat fyzickou kondicí.Pracujete s tělem symbolicky. Pokud vaše pravá ruka je zraněná, nebo bolí ...., symbolicky – pravá signalizuje mužskou polaritu. A ruka (symbolicky) signalizuje sahání, nebo uchopení.

 

Fyzické a duchovní tělo pracuje k dosažení skutečného porozumění všeho, k porozumění celistvosti všeho toho, co existuje.

 

Uvědomte si, že vaše nevyrovnanosti nepřišly v pěti minutách, a tak proto může někdy trvat i déle, než dosáhnete znovu harmonii. Umožněte si to. Pracujte s tímto systémem (s touto soustavou), z toho bodu kde jste, a postupně rozšiřte (obohaťte) své vědomí s plánem Stvořitele. Vyjeví se vám postupně (tento plán), když budete pracovat. Všichni z vás máte záměr stát se tím, kým opravdu jste. Uvědomovat si a vědět, že vy jste spolupracovníci Stvořitele.

 

Cvičení druhé:

 

(1)

V meditaci – zkoumejte každé z vašich těl kompletně. Tělo si můžete představit třeba jako barevnou kouli, a v této představě jednoduše vejděte dovnitř a rozhlédněte se kolem. A zkoumejte (ve fyzickém těle) například – jestli srdce je zdravé, nebo tepny jestli jsou v pořádku.

 

Zkoumání vašeho emocionálního těla nemusí být moudré v době, kdy jste právě v emocionálním problému. Ale můžete být schopni zjistit velikost (rozsah) víry, kterou musíte ještě zpracovat. Zkoumání vašeho těla mentálního, např. zkoumání vnímavosti, může být velice zajímavé. A také, nepotřebujete strávit všechen čas v tomto procesu najednou, můžete pokračovat (vrátit se i později.

 

Obeznamte se dobře s každou touto koulí, nebo s vaším tělem v těchto symbolech.

 

(2)

Spojte se (splyňte) s vaším vyšším vědomím a promlouvejte s ním. Projednávejte vaši situaci (v této inkarnaci) s monádou.

 

(3)

Vizualizujte emocionální a mentální tělo, jak jsou v harmonii, v klidu. Stůjte (buďte) v centru a pozorujte tato těla, jestli jsou (zůstávají) v harmonii. Pokud je tam nějaká zátěž a vás to stahuje k této zátěži, podívejte se, jestli můžete vidět, co způsobuje tyto nevyrovnanosti.

 

(4)

Vizualizujte si dětskou skluzavku a sjeďte na ní dolů. Potom pozorujte, kterou částí těla jste přistáli. Je to vhodná technika k  vypozorování, kde se soustředíte (zaměřujete), v tom určitém čase.“

 

 

1558.  Rodina – prohlášení světu.     Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů)     23.9. 1995.

Místo: Salt Lake City, Utah, USA.

 

 

RODINA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PROHLÁŠENÍ SVĚTU

 

PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO A RADA DVANÁCTI APOŠTOLŮ

CÍRKVE JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ

 

 

„My, PRVNÍ PŘEDSEDNICTVO a Rada dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů slavnostně prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud dětí.

 

VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI – muži a ženy – jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce.

 

V PŘEDPOZEMSKÉ ŘÍŠI duchovní synové a dcery znali Boha a uctívali Ho jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, podle kterého jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat pozemskou zkušenost, aby pokročily směrem k dokonalosti a nakonec naplnily své božské určení jako dědicové věčného života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy pokračovaly věčně, i za hrob. Posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost.

 

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ, které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohlašujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné síly tvoření bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.

 

PROHLAŠUJEME, že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho důležitost ve věčném Božím plánu.

 

MANŽEL S MANŽELKOU mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. „Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky.“ (Žalmy 127:3.) Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v LÁSCE a SPRAVEDLNOSTI, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky – matky a otcové – budou voláni k zodpovědnosti před Bohem za nesplnění těchto povinností.

 

RODINA je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je základem Jeho věčného plánu. Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, motlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností. Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a spravedlnosti předsedali svým rodinám, a jsou zodpovědni za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Postižení, smrt nebo jiné okolnosti mohou vést k nutným individuálním úpravám. V případě potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo.

 

VARUJEME ty jedince, kteří porušují smlouvy morální čistoty, kteří zneužívají manželky nebo své potomstvo nebo kteří neplní rodinné povinnosti, že jednoho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy předpovězené dávnými i současnými proroky (kontaktéry – pozn. zpracovatele).

 

VYZÝVÁME odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.

 

 

Toto prohlášení přečetl president Gordon B. Hinckley jako součást svého poselství na generálním shromáždění Pomocného sdružení, které se konalo 23. Září 1995 v Salt Lake City v Utahu.

 

 

Pro ujasnění dnešní situace (2001): 60 % „manželství“ se rozvede během 10 let, zbývajících 40 % „manželství“ žije v drtivé většině bez pravé čisté lásky, jen méně než 2 % lidí žije alespoň část života v pravé čisté lásce s partnerem. Rozlišujvnější manželství“ – kde je smlouva před úřadem, a vnitřní - duchovní manželství – kde je smlouva před Bohem – Stvořitelem Prvotním. Tedy většina lidí zde žije pouze ve vnějším manželstvípseudomanželství, které vyživují ještírcipseudotvůrci pomocí ovládacích programů (viz Nové zjevení). Těch méně než 2 % lidí žije v duchovním manželství, které je založeno na Pravé čisté lásce, nezáleží na tom, zda jsou vnějšně oddáni či ne (u úřadu státního systému). Důsledky takového stavu můžeme vidět na každém kroku (ve více než 1/3 “rodin” je fyzické násilí, psychické násilí je téměř v každé “rodině”, 2/3 dětí u nás vyzkouší drogy, a úřady neví, co s tím atd.). Za to v základní škole v 9. třídě úředníci např. určili, co se bude učit o Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů – lži a nepravdy, ovšem to, že víc než polovina členů této Církve (především v Utahu) žije ve vzorné Pravé čisté lásce a tak vychovávají děti (úplně podobně, jako Plejáďané) – to se zde téměř nikdo nedozví (už vůbec ne přes ještírkovská média). Polovina z členů této církve (50 % z 11 miliónů) má dnes parametry na převibrování do 5. dimenze, což je obrovský rozdíl proti průměru celé planety (pod 2 %).

 

Proto také narušení PRAVOU ČISTOU LÁSKOU vnějšího manželství, které není i vnitřním manželstvím, není proti Božím zákonům, ale v souladu, neboť jde o narušení” pekelného manželství bez lásky – LÁSKOU.  Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

 

1559.  Biblická šelma je na světě.           (Článek z časopisu Spirit)                           4.11.2001.

                                                                        Místo: Česká republika.

 

„Ve Spiritu jsme již psali o „biblické šelmě“, implantátu, který jako „praktický a nevyhnutelný“ co nevidět dostanou lidé. Přesně o něm, „jako o znamení šelmy“, se totiž píše v Apokalypse sv. Jana ...

 

V říjnu loňského roku na konferenci v New Yorku výrobci představili první mikrozařízení na světě nazvané číselný anděl strážný (CAS). Je sloučením bioaktivní technologie a bezdrátového spojení, což souvisí se sledovacím systémem GPS (světový systém určování polohy). Zkonstruovala ho firma ADS, která je předním dodavatelem řešení pro elektronické transakce. Firma umožnila zavedení elektrotechnických transakci prostřednictvím systému CTII.  R. J. Sullivan, představitel firmy, řekl: „Oznámili jsme, že v říjnu ukážeme prototyp. Zájem o číselného anděla strážného je obrovský. Reakce je velmi pozitivní. Největší zájem projevují média, bezdrátové komunikace, systém GPS a finančníci z Wall Streetu.“

 

Miniaturní elektronické radiorelé, nazvané číselný anděl strážný, CAS, bude nalepeno někde na pokožku nebo implantováno těsně pod ní. Firma předpokládá, že zařízení bude schopné vysílat a získávat údaje a bát lokalizované systémem GPS. Mimo sledování místa pobytu a zdravotního stavu pacientů bude mít CAS i jiné použití: Hledání zmizelých či ztracených osob a domácích zvířat, řízení chovných zvířat, lokalizaci ukradených cenných předmětů, hledání ztracených zavazadel a poštovních zásilek, řízení dodávek potravin, zabrání neoprávněnému použití střelné zbraně a zabezpečí plnou identifikaci pro elektronický obchod.

 

Působení číselného anděla strážného je následující: Satelitní síť vyšle signál do čipu nacházejícího se pod kůží. Ten, protože je napájený energií těla (krevního oběhu), nepotřebuje žádné baterie. Transmituje signál a posílá ho pozemní stanici. Pozemní stanice či autorizovaný uživatel internetu může tuto informaci využít k identifikaci konkrétní osoby, jejího sledování nebo k ověření zdravotního stavu.

 

V případě dlouhodobě nemocných má čip plnit úlohu neustálého diagnostikování: Bude měřit krevní tlak, tělesnou teplotu, puls a jiné parametry. V případě rizika infarktu okamžitě odešle signál a přivolá lékařskou pomoc. Toto zařízení ulehčí život bohatým, kteří se bojí, že je unesou, žárlivým ženám a mužům, všem institucím, které chtějí přesně vědět, kde a s kým se právě nacházíme. POLE ZNEUŽITÍ JE TAK OBROVSKÉ, ŽE SI TO MŮŽEME TĚŽKO PŘEDSTAVIT. Zdá se však, že Američany to neznepokojuje. Když v letošním roce firma oznámila, že zařízení je v prodeji, přihlásilo se tolik lidí, že to přesáhlo očekávání výrobců. Přitom zatím jde pouze o test, čip ještě není předmětem obchodování. Ukazuje to však, že zájem Američanů o implantování čipu je velmi vážný.

 

Posledních pět roků i jiní výrobci podkožních implantátů dělali tajně pokusy s podobnými zařízeními jako je CAS. V roce 1998 londýnské The Times napsaly, že v rámci tajných pokusů 45 lidem, včetně filmových hvězd a dětí milionářů, implantovali Sky Eye (Nebeské oko). Nejhorší na tom je to, že většina lidí považuje tento vývoj za přirozený. Bude elektronické „značkování“ co nevidět povinné ?  První etapa počítá s dobrovolníky. Po uznání „výhod“ by se implantace čipu stala povinnou.

 

George Getzt, vůdce Strany svobody, prohlásil: „Vláda nikdy nikoho nedonutila, aby měl řidičský průkaz, ale zkuste ho v Americe nemít, když všichni – od místní banky, půjčovny aut až po hoteliéry a prodejny potravin – ho od vás žádají, pokud chcete využít jejich služby. Znamená to, že řidičský kurz je povinný. Když tě vláda může přinutit jít na otisky prstů, jestliže chceš řidičský průkaz, proč by tě nemohla přinutit nosit implantát ?  To jsou rozdíly, které se týkají stupně, ne druhu přinucení. Proto je tak důležité bojovat proti základům narušení soukromí vládou.“

 

Ve skutečnosti pseudotůrciještírky zavádí přes jejich vybudované struktury další pilotní projekt budování centrálního ovládacího systému lidí na planetě Zemi. USA je takovým místem na Zemi, kde se všechny jejich pilotní projekty zavádí a vyzkouší, a pak již hotové se rozšiřují do jiných zemí této planety Země. Článek je také na internetu v menu Obrázky a novinové články,  www.vesmirni-lide.cz . Poznámka zpracovatele.

 

 

1560.  Žádost o umístění odkazu v internetu.                                                      16.11.2001.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Pro zaslání e-mailu se žádostí o umístění odkazu na náš web můžete použít tuto větu:


Přeji hezky den

Prosím Vás zda byste mohli na váš web umístit tento následující odkaz:

 

Wish you a nice day

Please you, whether you could place the following link on your web site:

 

Další text můžete použít ze sdělení 1550.

 

 

1561.  Míra ovládání lidí v průběhu Lidské Duchovní cesty a počty lidí. (Přijala P.) 27.11.2001.

                                                                        Místo: Česká Lípa + Morava.

 

Doplnění informací z Duchovní cesty, sdělení 819 – 847 o míru ovládání člověka Silami temna (ještírci, zlí duchové a jejich ovládací programy), tedy míru loutkování. Údaj v procentech je nutno chápat jako průměrnou hodnotu (na začátku každé fáze) ze všech lidí, kteří se na daném stupni nachází, tedy někteří lidé mohou mít toto % o několik jednotek odlišné (Gausova křivka rozložení četnosti). Téměř 98 % lidstva (ze 6,3 miliardy lidí) se nachází v bodě spícím (výchozí bod Duchovní cesty) a menší část z 98 % v otáčce a a b. V dalších otáčkách se nachází jen mizivé % lidské populace planety Země k dnešnímu datu (konec roku 2001). Myslím, že i tento údaj je dostatečnou motivací pro realizaci Duchovní cesty.

 

 

Otáčka  -  fáze – název                                MÍRA OVLÁDÁNÍ SILAMI TEMNA

----------------------------------------------------------

a              1.  musíš vědět                     90 % a více (95 %) – bod spící - výchozí

b              2.  musíš chtít                       80 %

c              3.  musíš se odvážit            75 %

d              4.  musíš být zticha             70 %     ještírci opravují narušená pouzdra

e              5.  musíš mít znamení         68 %

f               6.  hmat     -   I. etapa  (7 stupňů – 7 x 7 měsíců):

 

1.   stupeň víry a pokory                           65 %

2.   stupeň přípravy                                   55 %     ještírci opravují narušená pouzdra

3.   stupeň vzestupu                                  50 %

4.   stupeň aktivity                                      45 %     přibližně zde již ještírci nemohou

5.   stupeň odpočinku a harmonie            42 %     opravovat narušené pouzdro duše

6.   stupeň samostatné práce                   38 %     a Ducha

7.   stupeň zasvěcení                                25 %

 

g               7.  slovo     -   II. etapa  (7 období – 7 x 7 let)zde již funguje komunikace

                                                                                          mezi Duchem, duší a tělem,

                                                                      Stvořitel řídí Ducha,

                                                                      Duch duši a fyzické tělo.

                                                                      Toto má jen asi 100 000 lidí.

1.   období tříbení darů ducha

2.   období postupného zdokonalování se v souvislosti s užíváním darů ducha      18 %

3.   období začátku velice aktivní činnosti s využitím darů ducha                               15 %

4.   období začátku přípravy na osvícení a aktivní využívání darů ducha                  12 %

5.   období prvních zkuš. s vysokovibračním vědomím jako přípr. na osvícení       10 %

6.   období tříbení přechodů vědomí do vysokovibračních stavů                              10 %

7.   období konečné fáze přípravy na převibrování a osvícení lidské bytosti.           10 %

 

(1)

Duch a duše každého fyzického člověka je od bodu spící po konec otáčky f – 7. st. zasvěcení v ZAPOUZDŘENÉM STAVU tvaru vejce (viz např. film MATRIX). Při komunikaci s duší jsme se dozvěděli, že je uvězněna v úplné tmě, a pohyb jí znemožňuje lepkavá rosolovitá látka. Na otázku, jak může psychicky přežít toto vězení jsme se dozvěděli, že jen díky mizivé komunikaci se Stvořitelem Prvotním, který ji neustále napájí přes miniaturní otvůrek láskou a povzbudivými informacemi.

 

(2)

Teprve v poslední otáčce g – slovo – II. etapa je Duch a duše fakticky vysvobozována, Duch již celkem dobře převzal vládu nad duší a fyzickým tělem (a to je vedení od Stvořitele Prvotního, který je v DuchU), a duše je již v zářivém světle a v čilé komunikaci nejen s DuchEM a FYZICKÝM TĚLEM, ale také s anděly – vesmírnými bytostmi Sil světla.

 

(3)

Po ukončení Lidské duchovní cesty – převibrování a osvícení -  jsou již Duch a duše ve velmi radostném stavu a zbytky pouzder jim již prakticky nijak vážně nevadí v dalším životě. Duch a duše s fyzickÝM TĚLEM původního člověka pokračuje v Duchovní cestě v Pravém Stvoření – ve VNĚJŠÍM, STŘEDNÍM a VNITŘNÍM NEBI (3., 2. a 1. NEBI).

 

dnešní době může FYZICKÉ TĚLO převibrovat do 5. a vyšší dimenze PO splnění si svého poslání, jehož je základem pozitivní a láskyplný život – KDYŽ BUDE VĚŘIT A BUDE MÍT V SRDCI LÁSKU A NĚHU (říká Stvořitel prvotní) (nikoli nutnost absolvování celé Lidské Duchovní cesty do konce, ani nutnost vědomé komunikace, ani technická znalost převibrování, ani znalost Vesmírných lidí ani jiné pseudopodmínky převibrování, které lidem dává do mysli 2. strana), přičemž pokud nemá ukončenu Lidskou Duchovní cestu, je využit Zákon přerušení, a bytost dále pokračuje v duchovním růstu ve vyšších dimenzích. Protože Lidská Duchovní cesta je založena na NEZIŠTNÉ POMOCI BLIŽNÍM SVÝM, a protože největší počet lidí v nejhorším stavu, kteří tuto pomoc potřebují, se nachází zde na Zemi, je nad slunce jasné, že nejefektivnějšího pokročení v Lidské Duchovní cestě lze dosáhnout zde, na planetě Zemi. Ve vyšších dimenzích již není tolik příležitostí na každém kroku jako zde, na planetě Zemi, a tedy duchovní růst trvá podstatně déle.

 

 

1561.1  Počty lidí v průběhu Lidské Duchovní cesty v ČR a ve světě (126.).   (Přijala P.)

11:25-12:00 hodin.   27.11.2001.

Místo: Morava.

 

Ivo: Stvořiteli, lásko, chci se zeptat na % počtu lidí, kteří jsou v polovině každého stupně Duchovní cesty, a to v ČR a na světě (celá zeměkoule).

 

 

Otáčka  -  fáze – název                                % lidí v ČR             % ve světě

----------------------------------------------------------

bod spící – výchozí                                53 %                     51 %

a              1.  musíš vědět                        38 %                     42 %

b              2.  musíš chtít                         2,5 % (93,5 %)      2,2 % (95,2 % celkem)

c              3.  musíš se odvážit              2,2 %                    1,8 %

d              4.  musíš být zticha               1,8 %                    1,5 %

e              5.  musíš mít znamení           1,2 %                    0,5 %

 

 

Další fáze jsou již co do počtu lidí zanedbatelné, nikoli však co do kvality – VYZAŘOVÁNÍ LÁSKY  ! ! !

 

 

1561.2  Počty lidí v průběhu Lidské Duchovní cesty v ČR a ve světě (126.).   (Přijala P.)

12:50-13:00 hodin.   27.11.2001.

Místo: Morava.

 

Ivo: Stvořiteli drahý, kde na spirále musí být člověk, aby mohl převibrovat ?

 

P., na spirále nemusí být, stačí, když bude věřit a bude mít v srdci LÁSKU A NĚHU. I tak vás bude málo v poměru k celé populaci.“

 

Ivo: A jaké je to %  (dnes 6,4 miliard lidí, každý rok se zvětšuje celkový počet lidí Země) ?

 

1,2 %.

 

 

1561.3  Jak se cítí duše v pouzdře – vězení od pseudotvůrců ? (127.)        (Přijala P.)

18:30-19:30 hodin.   27.11.2001.

Místo: Morava.

 

A. se dnes nachází ve 3. období II. etapy, fáze 7. - slovo (otáčky g).

P. se dnes nachází v 5. stupni I. etapy, fáze 6. - hmat (otáčky f).

 

(1)

Ptá se A. a pak P.: Dušičko, jak se tam uvnitř mě cítíš ?

 

Stísněně, jsem tu zavřená, trpím samotou. Tolik jsem šťastná, že slyšíš volání, prosby k tobě P.  Je to, jako by jsi byla uzavřená v malém prostoru, a po dlouhé, dlouhé době k tobě promluvil hlas, který ti odpovídá.“

 

(2)

A. se ptá duše P.: V čem jsi zavřená, nebo zapouzdřená ?

 

Vypadá to jako vejce, je to černé, jako guma. Když na to zatlačím, vrátí mě to zpět. Je tu tma.

 

(3)

A. se dále ptá duše P.: A jak to můžeš vůbec vydržet ?

 

„Láska Stvořitele mi pomáhá přežívat v tom hrozném prostředí. Ale teď už je mi o trochu lépe, už komunikuji s tebou, P.  A ty mě slyšíš. Ne vždy, ale bude to lepší. P., prosím tě, běž stále výš a výš nebo upadnu zase do hluchoty, němoty a úplné tmy. Už tu mám prasklinky, kterými sem trošku svítí, proto mě i slyšíš.“

 

(4)

A. se ptá: A komunikuješ se svým duchem ?

 

„Párkrát se mi zdálo, že ano, ale nejsem si jistá.“

 

(5)

A. se ptá duše P.: Tvůj Duch je také zapouzdřen ?

 

„Ano, ten má to pouzdro mnohem silnější než já. Je také mnohem moudřejší než já, je mým rádcem, je mým průvodcem našeho života i tvého. ho neslyším, ty ho neslyšíš. Je to tvůj velký úkol – komunikovat se mnou a pak s Duchem.

 

(6)

A. se ptá duše P.: A co má duše, jak na tom je ?

 

Tvoje dušička jásá, doslova skotačí, je šťastná, že našla svou druhou polovinu, svůj duál.

 

(7)

A. se ptá duše P.: Komunikuje má duše s mým Duchem ?

 

„Ano, povídají si, tvůj Duch řídí tvou duši i tebe. Promlouvá i k tobě, A., ale ty si myslíš, že je to Stvořitel.

 

(8)

A.: Kolik pouzdra budeš mít kolem sebe při převibraci ?  Nebo nesmíš mít žádné ?

 

Část ho budu mít i v 5. dimenzi. To budete odbourávat postupně i tam, na Nové Zemi.

 

(9)

P. se ptá své duše:

 

P., aby ses dále harmonizovala, učila se ještě více a mohutněji vyzařovat lásku, protože je láska způsobuje praskliny v pouzdře. I Vesmírní přátelé ti pomáhají. Zapojují ti šroubovice, čakry, ale to až po tvé aktivní práci na sobě. To víš.

 

Nenech tady P., je mi tu zle, chci světlo a lásku, chci si povídat nejen s tebou, ale i s Duchem. Chci, abychom byli harmonický celek. Také se chci spojit se svým duálem,duší a Duchem od A. Chci toho hodně, ale je to naše zvolená cesta v tomto životě.

 

Uvidíš, že budeš šťastná i ty z komunikace se mnou, posléze i svým Duchem.

 

Děkuji ti dušičko má. Jsem smutná z toho, že ve ty a můj Duch tak trpíte. Jak musí být Vesmírným lidem, když vidí, v čem a jak tady my lidstvo žijeme a považujeme to za normální, ba dokonce správné. Už se moc, moc snažím. P.

 

Poznámka zpracovatele: Pouzdra (obr. 448) v pohledu ze vně jsou vidět ve filmu MATRIX, jinak o nich je např. „Pohádka o vodníkovi“ – duše uvězněné v hrníčcích pod vodou.

 

 

 

 

1562.  Texty písní o Ježíši.    (Zpracováno dle zvukové nahrávky sboru na Moravě, Ivo A. Benda)

  29.11.2001.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

 

 

JEŽÍŠ JE PŘÍTEL MŮJ

 

1997

 

 

 

(1)

 

Bože, Ty jsi láska

 

Každý pozná kapky deště jdoucí,

pouští volá ještě,

každý, který poznal Boha

touží, setkat se s ním znova,

chce mu říci:

 

Bože, Ty jsi láska,

která též jak Slunce pálí,

Bože, Ty jsi láska,

před kterou i květ se sklání,

Bože, Ty jsi láska,

která srdce, lidi sblíží,

Bože, Ty jsi láska,

která nad vším vítězí.

 

Láska, která nevyhasne

před ní, každý člověk žasne,

láska, která spojí lidi,

vítěz, který slávu sklidí.

 

Chcem Ti říci:

 

Bože, Ty jsi láska,

která též jak Slunce pálí,

Bože, Ty jsi láska,

před kterou i květ se sklání,

Bože, Ty jsi láska,

která srdce, lidi sblíží,

Bože, Ty jsi láska,

která nad vším vítězí.

 

Bože, Ty jsi láska,

která též jak Slunce pálí,

Bože, Ty jsi láska,

před kterou i květ se sklání,

Bože, Ty jsi láska,

která srdce, lidi sblíží,

Bože, Ty jsi láska,

která nad vším vítězí.

 

Chcem Ti říci:

 

Bože, Ty jsi láska,

která též jak Slunce pálí,

Bože, Ty jsi láska,

před kterou i květ se sklání,

Bože, Ty jsi láska,

která srdce, lidi sblíží,

Bože, Ty jsi láska,

která nad vším vítězí.

 

Která nad vším vítězí !

 

 

 

(2)

 

Maria, Maria přítelkyně

 

Krásná jsi Maria, přítelkyně,

Boha jsi chovala na svém klíně,

Panna jsi, matka jsi, všech ubohých,

duše tvá září, před Boží tváří,

čistá jak sníh.

 

Maria, Maria přítelkyně,

poutníkům bloudícím hvězdou jsi jasnou,

Maria, Maria přítelkyně,

andělé nad krásou duše tvé žasnou,

Mária.

 

Krásná jsi Maria přítelkyně,

stavíš se mateřsky k lidské vině.

Když tě ti v prokletí zavádí v hřích,

Tvé svaté dlaně,  hned prosí za ně,

slzy jsou v nich.

 

Maria, Maria přítelkyně,

poutníkům bloudícím hvězdou jsi jasnou,

Maria, Maria přítelkyně,

andělé nad krásou duše tvé žasnou,

Mária.

 

Krásná jsi Maria přítelkyně,

světu jsi nebeská vyslankyně.

Zachraň nás ve zlý čas,

ty jsi náš hrad,

popros Ježíše,

ať v duše vpíše,

lásky své Řád.

 

Maria, Maria přítelkyně,

poutníkům bloudícím hvězdou jsi jasnou,

Maria, Maria přítelkyně,

andělé nad krásou duše tvé žasnou,

Mária.

 

 

 

(3)

 

Po Bohu žízním

 

Jako laň dychtí,

po bystré vodě,

duše má touží,

po tobě bože,

 

Slzy jsou chléb můj,

v noci i ve dne,

kdepak je Bůh tvůj,

kde kdo se ptá mne.

 

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

 

Vylévám duši,

prázdno je ve mně,

v srdci to buší,

navrať se ke mně.

jsou chvíle bolesti,

přijde i tíseň,

ty černé úzkosti,

proměníš v píseň.

 

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

 

Propastná tůně,

po vodě volá,

motliteb vůně,

šíří se zdola.

 

Modlím se k Bohu,

života mého,

dělám co mohu,

vždyť žiji z Něho.

 

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

Po Bohu žízním,

po Bohu živém,

po Bohu žízní,

duše má.

 

 

 

(4)

 

Spojte se s Ježíšem

 

Umyjte prach a smutek z tváří,

popsaných neklidem,

vychází Slunce na oltáři,

otvírá v duši den.

 

Umyjte prach a smutek z tváří,

spojte se s Ježíšem,

vychází Slunce na oltáři,

na celou Boží zem.

 

Můj bratr strom,

a můj bratr pták,

zpívají Pánu světa dík,

v Jeho rukou jsem jen tichý žák

a Boží lásky učedník.

 

Jsem jenom kláskem mezi klasy,

tvoříme Boží lán,

jak pro zpěv lásky mnohohlasý,

volá Své děti Pán.

 

A já jsem klásek mezi klasy,

chci v jeho Slunci zrát,

a pro zpěv lásky mnohohlasý,

celý se nachystat.

 

Vím o sestrách, vím o bratřích,

co zatím nenašli Tvůj dům,

brání jim strach,

a snad i můj hřích,

zpívám i za ně k nebesům.

 

Ámén.

 

 

 

(5)

 

Hlas, který nezaniká

 

Jednou, jednou toužím slyšet hlas,

hlas který nezaniká,

jednou, jednou a vždycky znova zas.

 

Hlas, který nezaniká na poušti,

hlas, který laská a odpouští.

 

Nyní, nyní z mraků kolem nás,

vyšlehne rosa a zář.

Nyní, nyní se ozve jiný hlas.

 

Hlas, který nezaniká na poušti,

hlas, který laská a odpouští.

 

Hlas tvůj, Pane můj,

prameni věčný nových sil.

Hlas tvůj, Pane můj,

abych žil.

 

Hlas Tvůj, Pane můj,

prameni věčný nových sil.

Hlas Tvůj, Pane můj,

abych žil.

 

 

 

(6)

 

Darem nový den

 

Každé ráno dostávám darem nový den,

budou v něm růže, bude v něm trní,

já vím.

 

Každý večer poznávám, jak byl naplněn,

byly v něm růže, bylo v něm trní,

a já si o něm s Tebou vyprávím,

s Tebou vyprávím.

 

Já vím, dny i s růžemi a trním,

já vím, jenže sám je nikdy nenaplním,

jen Tvá láska, ta naplňuje každý den,

jen Tvá láska, ta naplňuje každý den.

 

Kamkoli jsem ruce vztáh, v proudu jar a zim,

chtěl jsem jen růže a žádné trní,

teď vím i když po cestách růže vysázím,

bez Tebe může vzejít jen trní,

Ty sám jsi mého srdce zahradník,

buď můj zahradník.

 

Sám vím, jak těžce zrodí Země lidí

Sám znám, i tu trpkou žeň, co pýcha sklidí,

Jen Tvá láska, mě zúrodňuje každý den,

jen Tvá láska, mě zúrodňuje každý den.

 

Nyní k Tobě přicházím, se vším, cos mi dal,

nesu Ti růže, nesu Ti trní, Ty víš.

 

Rozumíš mým nesnázím, zpěvu slz i chval,

všechny mé růže, všechno mé trní,

svou láskyplnou rosou napájíš,

rosou napájíš.

 

Jen v ní, v té rose která nevysychá,

jen v ní, mé srdce jako dítě dýchá.

Ta Tvá láska mě proměňuje každý den,

ta Tvá láska mě proměňuje každý den.

 

 

 

(7)

 

Hosana

 

Ústa otvírám,

jen pro píseň chvály,

Králi tichý, píseň má, jsi Ty sám.

 

Jako Tvé nebe a Země,

jsem i já Tvůj chrám,

chrámem duše ve mně,

Ty sám.

 

Má duše zpívá Hosana,

že byla k svatbě pozvaná,

Hosana, Hosana, pozvaná,

a s Tebou chce žít.

 

Ústa otvírám,

jen pro píseň chvály,

Králi tichý, píseň má, jsi Ty sám,

jako Tvé nebe a Země,

jsem i já, Tvůj chrám,

chrámem duše ve mně,

Ty sám.

 

Ústa otvírám,

dnes pro pokrm věčný,

opojený vínem z Tvých svatých ran.

 

Když mě z trůnu svého kříže,

zveš do věčných bran,

stále blíž a blíže,

můj Pán.

 

Má duše zpívá Hosana,

že byla k svatbě pozvaná

Hosana, Hosana, pozvaná,

a s Tebou chce žít.

 

Ústa otvírám,

pro poselství lásky,

lásko živá skutky mluvící k nám,

z oblaků, květů i lidí,

Tvůj dech přijímám,

kéž i v bratru vidím,

Tvůj chrám.

 

 

 

(8)

 

Stvořitel moří

 

Věčně krásný Stvořiteli moří,

k Tobě plyne řeka za řekou,

kapky rosy, které v Slunci hoří,

svítí jim na cestu dalekou.

 

Kapky rosy Tvého požehnání,

zavlažují všechny moje dny,

a já si je ve svém srdci chráním,

pro dnešek i pro den poslední.

 

A můj bratr a má sestra také,

sbíháme se k Tobě ze všech stran,

my jsme Tvoje řeky křivolaké,

Ty jsi těch řek cíl a oceán.

 

Nejsme však jen řeky které plynou,

řídíme se podle vlastních sil,

pomoz nám ať nikdy naší vinou,

žádná řeka nemine svůj cíl.

 

 

 

(9)

 

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

 

 

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš, slyší hlas můj každý den,

ó Ježíš, mne v mém pádu pozvedá,

ó Ježíš, krásné jméno má.

 

Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš, stále stejný včera dnes,

ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé,

ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.

 

Ježíš, přijde brzy jako Král,

Ježíš, přines lásku na Zem k nám,

ó Ježíš, Jemu chválu zazpívám,

ó Ježíš, krásné jméno má.

 

Ježíš, krásné jméno má.

 

 

 

(10)

 

Dám Ti Pane všechnu lásku svou

 

Dám Ti Pane všechnu lásku svou,

dám Ti chválu k slávě Tvé, jak tvor Ti vzdává,

vím, že moje láska malá je,

proměň ji v Svůj chrám.

 

Dám Ti Pane všechnu lásku svou,

dám to málo, které můžu Tobě dáti,

vem, dar srdce malé ztrápené,

očistíš je Sám.

 

Vím, láska má tápe,

vím, kolísám.

Vím, slabá snad, zdá se,

stín v očích mám.

 

Dám Ti přesto tuto lásku svou,

víra v Tebe moji sladkost písně zhojí,

dát Ti mohu sebe, víc však ne,

vždyť víc nevlastním.

 

Dám Ti Pane všechnu lásku svou,

dám to málo, které můžu Tobě dáti,

vem, dar srdce malé ztrápené,

očistíš je sám.

 

 

 

(11)

 

Rájem

 

Rájem, jednou chtěl bych jít,

chci se smát a být,

tam kde je můj Pán.

Rájem, zpěv až bude znít,

smím tolik lásky vzít,

kolik mám jí sám.

 

Střípky Božího království,

které na svět seslal Pán,

sbírat chci srdcem svým, vychladlým.

 

Rájem až přijde čas,

abych mohl snést,

tu krásu a ten žár,

jímž je Bůh.

 

Rájem, jednou chtěl bych jít,

chci se smát a být,

tam kde je můj Pán.

Rájem, zpěv až bude znít,

smím tolik lásky vzít,

kolik mám jí sám.

 

Abych se učil žít,

proto Pán mi život dal,

abych uměl mít rád,

jak si přál.

 

Když nebudu lásku mít,

nedokážu žít,

snést krásu a ten žár,

jímž je Bůh.

 

Rájem, jednou chtěl bych jít,

chci se smát a být,

tam kde je můj Pán.

Rájem, zpěv až bude znít,

smím tolik lásky vzít,

kolik mám jí sám.

 

 

 

(12)

 

Ježíš je přítel můj

 

Ježíš je přítel můj,

Ježíš je bratr můj,

Ježíš má stále lidskou tvář.

 

On je mým žalostným,

On je mým radostným,

čím květů bývá Slunce zář.

 

Ježíš je s námi,

Ježíš je všude,

stokrát za den Ho potkávám.

 

V úsměvu dítěte,

a v slzách matky,

ve vzdechu starce Ho poznávám.

 

Ježíš je přítel můj,

Ježíš je bratr můj,

Ježíš je víry pevný hrad.

 

Ve svaté objetí,

dá-li nám osvětí,

s nimi i srdce, chci ho dát.

 

Ježíš je s námi,

Ježíš je všude,

stokrát za den Ho potkávám.

 

V úsměvu dítěte,

a v slzách matky,

ve vzdechu starce Ho poznávám.

 

Ježíš je přítel můj,

Ježíš je bratr můj,

Ježíš je věrný společník.

 

Skrze Něj, v Něm a s Ním,

dar Bohu dnes i s Ním,

chleba a víno jako dík.

 

Ježíš je s námi,

Ježíš je všude,

stokrát za den Ho potkávám.

 

V úsměvu dítěte,

a v slzách matky,

ve vzdechu starce Ho poznávám.

 

Áá – aá áá . . . . .

 

 

 

(13)

 

Poklekněte

 

Každý v rukách svých svůj život má,

od narození kráčí cestou svou,

nezrozený je zázrak, jež nám otvírá,

bránu, do života s vírou svou.

 

Poklekněte lidé před tím zázrakem,

život je vzácná bylina,

co vlastně nazýváte pokrokem ?

Snad to, že úcta k žití zmizela ?

 

Zmizela !

 

Co mu vlastně včera s dneškem přinese,

snad svou rodnou volnost pokroků,

potopená svíce tiše pohasne,

neviňátek hezkých životů.

 

Poklekněte lidé před tím zázrakem,

život je vzácná bylina,

co vlastně nazýváte pokrokem ?

Snad to, že úcta k žití zmizela ?

 

Zmizela !

 

Kolik dětí denodenně umírá,

na přání maminek a tátů svých,

kolik hrůzy, smrti se v tom ukrývá,

vždyť nezrození, nemohou se bít.

 

Poklekněte lidé před tím zázrakem,

život je vzácná bylina,

co vlastně nazýváte pokrokem ?

Snad to, že úcta k žití zmizela ?

 

Zmizela !

 

Každý v rukách svých svůj život má,

od narození kráčí cestou svou ...

 

 

 

(14)

 

Mária

 

Kdo mě zná, víc než já,

kdo mi rád, pomáhá,

kdo umí, víc poradit,

než tak, v srdci oslabit.

 

Máriá, Máriá,

nech mě vést rukou svou,

ochraňuj přímluvou.

 

Máriá, Máriá,

posiluj víru v nás,

ať dokážem, v každý čas,

žít jako ty.

 

Kdo mě zná, víc než já,

kdo mi dál, sílu dá,

kdo umí, náš strach nám vzít,

radostí, pláč nahradit.

 

Máriá, Máriá,

nech mě vést, rukou svou,

ochraňuj, přímluvou.

 

Máriá, Máriá,

posiluj víru v nás,

ať dokážem, v každý čas,

žít jako ty.

 

 

 

(15)

 

Jdeme k Otci

 

Jdeme k Otci s Jeho Synem,

naším bratrem Ježíšem,

vede-li nás, nezahynem,

už teď smíme těšit se,

vede-li nás, nezahynem,

už teď smíme těšit se.

 

Jdeme s Kristem naší cestou,

naší pravdou, životem,

vidíme už vlast nebeskou,

kde budeme žít s Otcem,

vidíme už vlast nebeskou,

kde budeme žít s Otcem.

 

Svatý Duch nás hřeje sílí,

jasným ohněm lásky své,

aby všichni jedno byli,

za to Otče prosíme,

aby všichni jedno byli,

za to Otče prosíme.

 

 

 

(16)

 

Sláva a dík Tobě !

 

Sláva, a dík Tobě,

Otče na Nebi,

nepřestaneme Tě nikdy,

nikdy, velebit !

 

Vedle Tvého slova,

lid Ti chválu vzdává,

žít smíme v Tvé dlani,

vždyť Jsi Bohem s námi.

 

Sláva, a dík Tobě,

Otče na Nebi,

nepřestaneme Tě nikdy,

nikdy, velebit !

 

Známe Tvého Krista,

připraví nám místa,

že jsme Tvoje děti,

za to děkujem Ti.

 

Sláva, a dík Tobě,

Otče na Nebi,

nepřestaneme Tě nikdy,

nikdy, velebit !

 

Nikdy, velebit !

 

 

 

(17)

 

Přinášíme Ti

 

Přinášíme Otče,

přinášíme dary,

spolu s Kristem,

Tvým Synem.

 

Sám promění je,

a ten dluh spálí,

proudem krve Své, smyje.

 

Přinášíme chléb a víno,

svoji práci, život svůj,

a Tvoje láska,

ta očistí ho,

věčnou hodnotu, mu dá.

 

Přinášíme chléb a víno,

svoji práci, život svůj,

a Tvoje láska,

ta očistí ho,

věčnou hodnotu mu dá.

 

   

 

(18)

 

Neseme si

 

Neseme si ve svém srdci,

pokoj cos nám daroval.

Vždy nás slyšíš,

s námi trpíš,

kdopak by se s Tebou bál,

vždy nás slyšíš,

s námi trpíš,

kdopak by se s Tebou bál.

 

Na té naší velké pouti,

svou láskou nás provázíš,

ať nám radost,

září z očí,

pro sestry a pro bratry,

ať nám radost,

září z očí,

pro sestry a pro bratry.

 

Až se naše cesta skončí,

a tvůj hlas nás povolá,

dej ať víme, že jdem k Otci,

do věčného domova.

Dej ať víme, že jdem k Otci,

do věčného domova.

dej ať víme, že jdem k Otci,

do věčného domova.

 

 

 

(19)

 

Slunce svítá

 

Někdy člověk ani netuší,

že mu pýcha vůbec nesluší,

že zapomíná z dlaní, vodu pít,

že nenachází smysl, pro co žít.

 

Sám to člověk stěží pochopí,

kde a v čem má hledat štěstí svý,

komu svoje srdce odevzdá,

kterým směrem za láskou se dát.

 

Slunce svítá, Pán nás vítá,

Boží království, je dokořán,

stačí víra s láskou jen,

věřit žes byl vykoupen,

a dál ?

 

Slunce svítá, Pán nás vítá,

už nám otvírá, tu náruč Svou,

jako táta dětem svým,

dává cestu za štěstím,

a dál, a dál.

 

Kéž se člověk učí Boha znát,

kéž má všechny lidi kolem rád,

nebude pak muset jenom snít,

ale pravý život lásky žít.

 

Ten kdo pravou víru v srdci má,

ten už svého Pána dávno zná,

kdo zanechal už marné váhání,

ať připraví se na to setkání.

 

Slunce svítá, Pán nás vítá,

Boží království, je dokořán,

stačí víra s láskou jen,

věřit žes byl vykoupen,

a dál ?

 

Slunce svítá, Pán nás vítá,

už nám otvírá, tu náruč svou,

jako táta dětem svým

dává cestu za štěstím,

a dál, a dál.

 

 

 

(20)

 

Ježíši Kriste, pastýři náš

 

Ježíši Kriste, pastýři náš,

my Tvoje ovečky, známe tvůj hlas,

kterým nás voláš, za sebou teď,

prosíme - po celý život nás veď.

 

Zvonky tvých oveček Tebe chválí,

nebeský pastýři a náš Králi.

 

Tvá věrná náruč, laskavě zve,

zlekaná jehňátka ve chvíli zlé,

ráno i večer, Ty při nás stůj,

a jednou přijmi nás v ovčinec Svůj.

 

Zvonky tvých oveček Tebe chválí,

nebeský pastýři a náš Králi.

 

 

 

(21)

 

Vše, co mohu dát Ti

 

Vše, co mohu dát - je chvála,

vše, co mohu dát - je dík,

vše co mohu dát - je zvednout hlas,

ke chvále Tvé.

 

Cítím že se mne Tvá ruka dotýká,

Duch svatý - přichází.

 

Před Tvou tváří padá na mne,

sláva Tvá,

pozvedám svůj hlas,

pozvedám svůj hlas.

 

Vše, co mohu dát - je chvála,

vše co mohu dát - je dík,

vše co mohu dát - je zvednout hlas,

ke chvále Tvé.

 

Cítím že se mne Tvá ruka dotýká,

Duch svatý - přichází.

 

Před Tvou tváří padá na mne,

sláva Tvá,

pozvedám svůj hlas,

pozvedám svůj hlas.

 

Vše, co mohu dát - je chvála

vše, co mohu dát - je dík,

vše co mohu dát - je zvednout hlas,

ke chvále Tvé.

 

 

 

(22)

 

Pojď ke mně blíž

 

Pojď ke mně blíž, a poslouchej,

nesu ti radostné poselství,

pojď ke mně blíž, a poslouchej,

nesu ti radostné poselství.

 

Bůh si vzpomněl na Své slovo,

splnil dávná proroctví

Bůh si vzpomněl na Své slovo,

splnil dávná proroctví.

 

Ten, který byl, Ten, který je,

Ten, který bude až na věky,

Ten, který byl, Ten, který je,

Ten, který bude až na věky.

 

Poslal světu Mesiáše,

jak zněl příslib odvěký,

poslal světu Mesiáše,

jak zněl příslib odvěký.

 

On přišel sem, na naši Zem,

kázat o lásce a pokání,

On přišel sem, na naši Zem,

kázat o lásce a pokání.

 

Svou krev prolil za nás všechny,

zve nás k následování.

Svou krev prolil za nás všechny,

zve nás k následování.

 

Já za Ním jdu, pojď také ty,

půjdou nás zástupy, já to vím,

já za Ním jdu, pojď také ty,

půjdou nás zástupy, já to vím.

 

Cestou pustou, která vede

do Kristova Království,

cestou pustou, která vede

do Kristova Království.

 

 

 

Pozn. zpracovatele: Na požádání mohu zaslat audio kazetu či CD těchto písní a jejich texty, po domluvě na mém mobilu +420-603-491600. Jsou krásné a propojují s Pánem Ježíšem Kristem. Velmi vhodné i při milování.

 

 

1563.  Poselství Stvořitele Prvotního.            (Přijal Radomír S.)                             11.11. 2001.

                                                                        Místo: České Budějovice.

 

„Můj synu, přijímám tvé prosby, slzy i pokoru, kterou jsi projevil. Beru ji na vědomí a věř, že půjdu po tvém boku jako věrný pastýř. Ničeho se neboj a jsi kupředu ke Světlu. Dám ti poznat nové přátele, kteří ti budou k užitku a ty jim. Společně si pomáhejte a jděte blíže k mému srdci, které je pro vás všechny otevřené. Nebojte se a vejděte do něho. Budu vám všem záchrannou vestou v rozbouřeném oceánu přítomného věku. Slyším všechny volající a provedu je ohněm do země zaslíbené – to vám slibuji. Těším se na tento den, který se rapidně blíží. Hlavu vzhůru, nebojte se, neboť patříte Mě.

 

                   Váš milující Otec.

 

Viz např. obr. 403 a 404 – pozn. zpracovatele.

 

 

1564.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (307).        (Přijal Ivo A. Benda)

2.12. 2001.   7:19-7:40 hodin.

                                                                        Místo: České Budějovice.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil.

 

Ano, máš radost ze včerejšího setkání, a my všichni také. Bylo tam 65 lidí s velkým zájmem o tyto pokročilejší informace k současné situaci pozemského člověka. Ano, máš velkou radost také, kolik materiálů si pořídili (knihy, CD s webem, video a audio kazety, xeromateriály, obrazy a letáky). Nyní dostali velký impuls k další práci a duchovní cestě. Mají mnoho aktuálních informací k přebírání a cítí, že dnešní čas je skutečně časem posledním před velkými zásadními změnami všech lidí. Ano, vidí, jak zde postupuje Temnota a sami stále se snaží zářit lásku a dobro, představované jejich životem. Ano, máš velkou touhu stále takto pracovat a pomáhat bližním svým, a proto můžeš takto i nadále pokračovat. Nyní lidé vidí, co způsobuje tuto další změnu společnosti – nástup negativních sil do dalších rovin této společnosti (věda, informatika, školství, rodina, zaměstnání, kultura), tedy všude, kam se vůbec podíváš. Tedy ne, že by tam dříve nebyli, ale nyní je to stále větší projev a šíře negativního stavu. Právě v těsném dotyku s lidmi pozitivního stavu lásky jsou tyto negativní jevy a skutky VIDĚT a jsou rozpoznatelné v tomto blízkém zrcadle. Proto je tak důležitá tato vaše světelná práce.

 

Máš také radost z toho, jak ti lidé pomáhají při práci, a to tě také povzbuzuje do další činnosti. Jen dále vytrvej a uvidíš, co se bude dít. Ano, máš také touhu, aby již skončilo toto dění s negativním stavem, to bude možné až po dosažení plné odpovědi na otázku, jak vypadá život bez Stvořitele prvotního všeho a všech – tj. v PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU, která se rychle blíží. Ano, po té proběhne závěrečná fáze eliminace negativního stavu završením Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Nyní tedy také já tě srdečně zdravím a posílám lásku ze svého srdce. Ano, také bratři a sestry z lodí se připojují a posílají ti lásku a děkují za pomoc, kterou poskytuješ lidem. Ano, nyní tito lidé ze setkání v Českých Budějovicích mají velký impuls do další práce světelné a mohou takto s další silou čerpat. Stačí požádat Stvořitele prvotního, či Pána Ježíše Krista, či Boha (jak kdo Jej nazývá) o pomoc v práci světelné, a tím budou moci být kvalitně vedeni – mají-li srdce otevřené. Ano, je třeba vysílat lásku a věřit, a pak vše jde hladce a bez potíží. My, Plejáďané vám stále pomáháme a budeme až do konce vašeho poslání na Zemi, kdy budete odvoláni a převibrujete do vyšší dimenze bytí – domů – do PRAVÉHO STVOŘENÍ z vašeho stávajícího působiště – ze zóny vymístění planety Země – do zóny umístění planety Země. Ano, jsou to důležité události a je velmi důležité neudělat v této závěrečné fázi žádnou chybu. Ano, nyní stále jsou všichni zkoušeni a testováni až do morku kostí, aby byla jistota, že ani později na Nové Zemi neselžou.

 

Milý Ivo, s láskou v srdci ti přeji hodně dalších sil a elán do této světelné práce pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. S láskou ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

 

Děkuji vám milí a drazí Vesmírní přátelé a Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou v srdci  Ivo.

 

 

1565.  ELiminace dědičného - genetického hříchu.    (Přijala P.)                      Listopad. 2001.  

                                                                        Místo: Morava.

 

Meditace láskou, třeba každý večer a ráno:

 

 

Posílám lásku a dobro

 

do všech 2 bilionů buněk mého těla a

 

přeměňuji se Stvořitelem v jejich genech

 

všechna zla a nepravdy

 

dobra a pravdy.

 

 

 

Pouze červené krvinky nemají buněčná jádra a tedy geny.

 

Tímto sáhnete pseudotvůrcům na jejich největší poklad, který za miliardy let vytvořili – pozn. zpracovatele.

 

 

1566. Rozhovor s duší (130).                    (Přijala P.)  1.12. 2001.  16:35-17:10 hodin. 2001.  

                                                                        Místo: Morava.

 

(1)

Dušičko má překrásná, v soudečku zavřená, slyšíš mne ?

 

„Ano P., ten soudeček už má pěkné praskliny. To tvá meditace mi dělá moc dobře. Pěkně jsi teď narušila stěny toho soudečku, doslova jsem juchala. Hlavně v tom pokračuj, pak ti budu doslova řvát do ucha. To abys mě nepřeslechla.“

 

(2)

Jak se cítíš, beruško má ?

 

„Už je mi mnohem lépe. Už jen to vědomí, že o víš a snažíš se mně (i sobě) pomoci. Nejsem v takové beznaději. Dnes v noci jsem si chvíli povídala se svým Duchem. Jsem z toho moc šťastná, že se mi to podařilo. To díky tvé poslední meditaci, trefila jsi se přesně do „jádra pudla“. Mám tě moc ráda, cítíš to teplo v bříšku ?  To jsem já, tvá dušička.

 

(4)

To cítím už tak 3 – 4 týdny. Myslela jsem, že to je láska, kterou vnímám nebo něco takového. Takže to krásné rozlévající se teplo v břiše jsi ty a tak mi odpovídáš na mé prožitky či zážitky ?

 

„Ano P., takto rozlévám svou lásku skrze praskliny a snažím se ti z tvého nitra pomáhat. Hodně to potřebuješ.“

 

(5)

Toto obrovské teplo jsem cítila před dvěma dny při automatické kresbě, když jsem kreslila velkou spirálu. Myslela jsem, že je to Stvořitel, protože jsem se nechala vést Jím. Bylo to jako bych měla kamna na místo břicha. Tak intenzivní.

 

„Byl to Stvořitel i já. Také Bůh nejvyšší mi pomáhá, když vidí, jak trefné, originální nápady máš a co hlavně – nesmírně účinné. Na to si ale musí každý přijít sám. Jsi dobrá, děkuji ti.

 

(6)

Ty ses bavila s mým Duchem ?  Můžeš mi říct, co říkal ?  Jdu správnou cestou ?

 

P., moc si pochvaloval tvou práci, také je rád, že se zanedlouho začne vysvobozovat a budeme spolu všichni tři komunikovat. Říkal, že ti nesvědčí tvé přemýšlení nad ostatními. Ty víš nad kým, máš se zabývat jen sebou, na druhé neber ohled (neřešit jejich problémy – pozn. zpracovatele), nech je žít svůj život a jít svým tempem. Ale jinak si moc chválil tvou práci a to, že nasloucháš Stvořiteli, který vede místo Ducha. Až budeš se svým Duchem komunikovat, povede tě on, a Stvořitel ti to bude pouze odsouhlasovat (fyzickému tělu – pozn. zpracovatele). Pak totiž Stvořitel povede přímo tvého Ducha a on tebe. Proto je hlas Stvořitele a Ducha tak nerozeznatelný. Duch každého člověka je velká duchovní bytost, moudrá bytost, která zná celou životní cestu toho či onoho, komu patří.“

 

Cítím tě dušičko, stále mě hřeješ v bříšku, moc ti děkuji a zvu tě na koupel lásky. Jdu meditovat !  Ahoj.

 

 

1567. Rozhovor s duší (133).                    (Přijala P.)  5.12. 2001.  12:05-13:20 hodin. 2001.  

                                                                        Místo: Morava.

 

(1)

Dušičko má, jak se máš ?

 

P., mám se dobře, i když zároveň s tebou se nyní cítím, no naše pocity lítají nahoru, dolů. Jak ti včera řekl Ortonek, procházíš obdobím velkých zkoušek. To, co nás čeká v brzké době, není lehký úkol a na to musíme být připravené.“

 

(2)

Dušičko, dnes ráno jsem se probrala a bylo mi řečeno, že v noci jsem prošla řadou zkoušek a snad na výbornou. Znamená to, že ve spánku mé mentální tělo cestuje s tebou ?

 

„Ne P., jsem zde zavřená, nemohu z fyzického těla ven.“

 

(3)

Takže ty o ničem nevíš ?

 

„Ne, nemám komunikaci s dalšími těly, jen s fyzickým.

 

(4)

mohu komunikovat s těmito dalšími těly ?

 

„Ano, i to je tvým úkolem.“

 

(5)

To abych za chvíli rozeznávala hlas duše, Ducha, fyzického těla, mentálního těla a dalších. Zvládnu to ?

 

„Ty ano, P., jsi dobrá, umíš se vciťovat, ladit na sebe i druhé. Jen si to musíš uvědomit, ne vždy jsi pozorná a myslíš si, že tě to jen tak napadlo.“

 

(6)

Včera při meditaci, nebo spíš po ní, jak jsi hned volala: Ještě, ještě, P., moc se mi to líbí.“ Má to opravdu takový účinek ?

 

„Jejda, a jaký, jsou to mohutné energie, které používáš i s tvou láskou. Alespoň vidíš, jak je důležitá formulace myšlenek, správně je použít.“

 

(7)

A co druhá strana ?  Neopravuje tvůj mnou narušený obal ?

 

P., oni by moc rádi, od určitého duchovního stupně už nemohou. V tom jim už brání Stvořitel. Do toho stupně si svou práci pečlivě střeží a opravují, pokud ta osoba není dostatečně láskyplná. Nemělo by to smysl, kdyby to mohli dělat dále i ve vyšších stupních duchovního růstu.

 

Stvořitel má zájem, aby jedinci, kteří dokázali se dostat z okleštění Temna a projít mnoha zkouškami, měli komunikaci s duší, Duchem a svými těly. A ty nyní tyto zkoušky máš, chvílemi už to nemůžeš vydržet. Alespoň vidíš, jaké to je, když mají ještírci volnou ruku a mohou ti podsouvat myšlenky, které nechceš, ani usnout nemůžeš. Bráníš se ale účinně, v nejvyšším stupni náporu zakročí Stvořitel, pokud vidí, že postupuješ správně. Bez Stvořitele by žádnou zkoušku žádný člověk nezvládl, vždyť víš, jak to funguje, je ale důležité získat své vlastní, cenné zkušenosti.“

 

(8)

Dušičko, a ty víš, do kterého stupně duchovního růstu mohou ještírci opravovat tvé pouzdro ?

 

„Ne, na to se musíš zeptat Stvořitele.

 

(9)

Stvořiteli, lásko má, odpovíš mi na tuto otázku ?

 

Pouzdro duše a Ducha může být opravováno ještírky zhruba do poloviny I. etapy, podle činů jedince.

 

Děkuji vám oběma, Stvořiteli i dušičko za tak důležité informace. S láskou se loučím, P.

 

 

1568.  My přilétli jsme z daleka.              (Přijala Petra J.)       21:00-21:15 hodin.   5.11.2001.

Místo: Teplicko.

 

 

„My přilétli jsme z daleka,

přes devatero světů,

ač beze slov,

přec neleká nás planeta dávnověků.

 

My Světlo nabízíme tobě,

i Lásku Všehomíra,

víru a naději v době,

kdy Země odumírá.

 

My podáme ti ruku

a polaskáme tvář,

domýšlivému Duchu,

propůjčíme svatozář.

 

Vejdi a naslouchej přece,

vždyť ty jsi já a já jsem ty,

beznaděj vykoupej v řece

poselství a Jednoty.

 

Temnota ve Světlo se mění,

my odlétáme o svět dál,

planeta Kříže slzy roní

a stopy v písku vítr svál.

 

Osuš jí slzy, pohlaď vlásky,

pokoupej v náruči díků,

TEĎ zrodily se mnohé klásky,

TEĎ vykoupí tě z hříchů.

 

                                                                                     Wena.

 

 

1569.  Čakerní systém – pro fyzickou manifestaci – multidimenzionální lidské bytosti. 

 (Přijal Petr)   Prosinec, 2001.

                                                                        Místo: Frýdek – Místek.

 

V principu: 3 nižší čakry přestávají existovat a 5 vyšších čaker je integrováno do těla fyzického.

 

Modrá rasa přišla jako Světlo a odešla jako Světlo briliantnější a nezažila 3 nižší čakry, které padlé bytosti vytvořily prostřednictvím iluzorního vnějšího těla.

 

I když „Zlatá rasa“ (Modrá rasa) žila v prostředí sedmi paprsků – tří dimenzionální reality, neměli nižší čakry – iluzorní: První, druhou a třetí čakru.

 

 

Tří dimenzionální    Multi dimenzionální

čakerní systém       čakerní systém

 

(korespondence mezi starým a novým systémem tu není)

 

8.

7.      < - - - -         12.

6.      < - - - -         11.

 

5.      < - - - -         10.

         < - - - -          8.

4.      < - - - -          9.

 

3.      < - - - -          7.

2.      < - - - -          6.

1.      < - - - -          4.

 

 

(1)

Poznámka k 8. čakře: Z předešlého systému čakra osmá je ukotvena do nové čakry. Modro – zelený devátý paprsek překryje tuto čakru za účelem vytvoření éterického světelného těla.

 

Mezi 9., 10., 11. a 12. paprskem a čakrami je skvělá korespondence.

 

A zároveň s tímto (s touto změnou) tři nižší astrální stupně budou staženy (odděleny) a bytosti na těchto stupních půjdou do jiných škol, které máme (jsou) v mnohých vesmírech.

 

Jednou, když individualita integruje duchovní Mikrotron, potom12 čaker a 6 dimenzí přestává být jeho realitou.

 

(2)

Poznámka: V tomto systému představuje 6 dimenzí hmotný Vesmír celý. V jiném systému je použito označení 12 dimenzí pro hmotný Vesmír celý.

 

(3)

Poznámka: Inženýr Metatron je specialista na integraci Mikrotronu (nebo zduchovnění těla fyzického).

 

Můžete si uvědomit, že všechny astrální úrovně a vyšší čakry jsou a budou ukotveny na Zemi po dobu těchto dalších 27 let (až do roku 2028). A tak přestanou existovat jako úrovně vnějšího světa, hustoty fyzické, a budou integrovány do vědomí – těla Sanat Kumary, do fyzické planetky Země, do multidimenzionálního matrixu, a to je tento symbolický „Ráj na Zemi“.“

 

        

1570.  Podmínky převibrování do vyšších dimenzí (308).      (Přijal Ivo A. Benda)

16.12. 2001.   8:00-8:30 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

Obr. 466.

Přijato od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

Převibrování do vyšší dimenze (od 5. výše) znamená pokračování života člověka v mnohem kvalitnějších, duchovnějších podmínkách, v nové společnosti bez peněz, válek, politiky, manipulace a ovládání, tj. bez otroctví, jak je tomu zde, na planetě Zemi ve 3. dimenzi pod taktovkou Negativního stavu – pseudotvůrců s ještírky a zlými duchy.

 

Převibrovat do vyšší – 5. dimenze planety Země mohou v nejbližších letech pouze lidé láskyplní a vĚřící (s otevřenou 4. - srdeční čakrou). Tedy ti, kteří budou mít splněné své pozitivní poslání, které si sami dobrovolně vybrali před svým zrozením – pozitivní život a u některých lidí aktivity v oborech léčitelství nebo MEDITACE nebo TELEINFORMACE. To jsou tedy PODMÍNKY PŘEVIBROVÁNÍ.

 

Krajní varianta převibrování cca 1,2 % lidí planety Země – evakuací Vesmírnými lidmi do jejich Vesmírných mateřských lodí.

 

Jinou variantou převibrování je přirozené převibrování s planetou Zemí (3 – 5 dní tmy a bez elektrického proudu - nikde, netřeba dělat žádné zásoby, budou zpomaleny životní funkce).

 

Lidé nemusí převibrovat (a tedy opustit tento prostor) současně, desítky tisíc lidí již bylo vzato na Vesmírné lodě z krizových oblastí (zemětřesení, např. v Turecku, válečné konflikty, např. Blízký východ, atd.). Další mohou převibrovat např. ve 2 evakuačních vlnách (v noci, převážně ve spánku). Jiní mohou opustit tento prostor přes dimenzionální tunely – brány, které jsou PŘIROZENÉ – nad mnoha kopci (u nás Říp, Hostýn, Sv. Kopeček u Olomouce a desítky dalších), nebo uměle vytvořené Vesmírnými lidmi, např. u měst, nebo nevázaně na jakékoliv místo.

 

Ostatních 98,... % lidí bude zde i nadále budovat s velkým zaujetím a zájmem ze své svobodné vůle PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU s těmi, se kterými si tak rozumí – s ještírky, zlými duchy a jejich šéfy – pseudotvůrci v ovládání na 99,9 % s mikročipy na těle (oproti dnešnímu 90 % ovládání). Účelem této situace je vynikající DUCHOVNÍ POUČENÍ (na vlastní kůži) – CO NEVOLIT – život BEZ LÁSKY A TEDY BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM, který tuto situaci dovolil (viz NOVÉ ZJEVENÍ).

 

www.vesmirni-lide.cz   –   přes 5000 stran a přes 700 obrázků, přes 100 000 cz vstupů.

 

Děkuji Ti Stvořiteli Prvotní za tyto důležité informace pro lidi. Dotyční lidé jsou Tebou vnitřně vedeni a cítí, jak se tyto události blíží. S láskou v srdci Ivo.

 

 

1571. Pseudotvůrci připravují pilně Plnost negativního stavu. (Lidové noviny 21.12.2001, str.8)

22.12. 2001.   16:30-18:00 hodin.

Místo: Praha.

 

Novinový článek č. 80 na www.vesmirni-lide.cz .

 

 

Vláda USA chce zavést „chytré“ identifikační karty

 

Univerzální doklad by v budoucnu mohl nahradit řidičské průkazy, lékařské záznamy i bankovní karty.

 

NEW YORK – Námořní důstojník protáhne kartu štěrbinou přístroje a vstoupí do zabezpečeného prostoru. O něco později ze stejné karty přečte potřebné údaje lékař. Nakonec kartou voják zaplatí v kantýně.

 

Plastikovou kartu s podobiznou, otiskem prstu a čipem, který obsahuje různé údaje – mimo jiné také lékařské záznamy a číslo bankovního účtu – používá na 120 000 vojáků a zaměstnanců Pentagonu. Jejich „chytré karty“ se nyní staly předlohou pro národní identifikační doklad (NID), který by mohli nosit všichni občané Spojených států.

 

Myšlenku podpořili kongresmani, bezpečnostní odborníci a samozřejmě případní výrobci. Proti poslednímu výkřiku identifikační techniky se nestaví kupodivu ani organizace na ochranu občanských svobod. Jak se ukázalo, teroristé, kteří zaútočili 11. září, si bez potíží obstarali průkazy totožnosti pro pololegální život ve Spojených státech.

 

Od úvah k prvním krokům přistoupila Americká asociace dopravních inspektorů, která navrhuje propojení všech databází dopravních inspektorátů a vydávání „superřidičských průkazů“ s počítačovými čipy a čárkovými kódy. Řidičské průkazy totiž nyní slouží jako spolehlivý identifikační doklad a databáze dopravních inspektorátů jsou považovány za nejrozsáhlejší.“

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Pro doplnění a osvěžení věci: V České republice budou univerzální občanské průkazy zavedeny do r. 2005 se stejnými funkcemi (ministr Březina – info v TV NOVA v březnu 2001). Jako segmenty budoucího  ovládacího totalitního systému lidí jsou nyní připravovány či v provozu: V ČR v okrese Litoměřice má již dnes zkušebně 20 000 lidí zdravotní čipové karty – projekt MÁCHA, financovaný z Bruselu – Phare,  jednotná státní správa Evropské unie, jednotná měna – Euro (od r. 2002 v západní Evropě, asi 2004 v České republice po vstupu do EU), bankovnictví s magnetickými kartami, on line Česká pošta od pololetí 2002, rafinované nucení průkazů u Českých drah, ISO 9000,1,2,3,4 – „systémy kvality“ ve firmách, nyní zaváděné mobilní telefony (dnes přes 7 miliónů obyvatel ČR) – již dnes jedna z funkcí – určování polohy, internet (dnes 500 milionů lidí ve světě, přes 5 milionů lidí v ČR), příprava mobilního internetu UMTS (nyní zaváděn v Japonsku), bude zaveden cca roku 2003-4 – spojuje starý internet s mobilní rozšířenou komunikací, několik let používané čipy u domácích zvířat a pokusně na lidech, masivní negativní energie z médií – hrubé vibrace – ovladatelnost 92 % lidí na současných 90 – 95 %, ale i držení lidí ve strachu (nejistota v zaměstnání), ačkoliv by klidně stačilo pracovat jen 4 hodiny denně a všechny potřeby by byly zabezpečeny, (každých 20 let se ekonomika světa zdvojnásobuje, ale lidé stále „musí“ žít obavě o existenční budoucnost).

 

V „Plnosti negativního stavu“ budou pseudotvůrci ovládat lidi, kteří si to vyberou, na 99,9 % ze současných 90 – 95 %, viz schéma 447, 448 v obrázcích na www.vesmirni-lide.cz – zapouzdření duší a Duchů lidí. Lidé se splněným pozitivním posláním se nemusí této nepříjemné věci zúčastnit, neboť včas převibrují do vyšší dimenze.

 

Ekonomicky tyto informační systémy přináší obrovské finanční úspory, ale prakticky v kvalitě života lidí se to nijak nepromítá, neboť zisky energií si pseudotvůrci berou, aby drželi lidi ve strachu na uzdě.

 

Vše, co je oficiálně (médii, úředníky, vědci ...) podporováno (i negativně či překrývaně), je vždy z dílny pseudotvůrců – jak jednoduché a funguje to.

 

Nejvíc fascinující a nesmírně poučné na tom všem je, že nejen vlády, ale ani organizace NEJSOU schopny se zmoci na nějaké varování či odpor – podle toho to také dopadne. Ohromě poučné je chování většiny lidí – já nic, já muzikant, já za to nemohu, já jsem nevěděl, podvedli mne atd., nyní ale tyto systémy s chutí budují a dávají jim souhlas. Jako koruna toho všeho jsou tzv. „duchovní lidé“ v určitých funkcích, ale i jiných odpovědných lidí (třeba pan Klaus, který vše ví) kteří mají určitou moc cokoli ovlivnit a informovat lidi. Jedná se o chování pana Havla Václava s jeho ženou Dagmar (pan Havel obdržel tiskoviny knih „NOVÉ ZJEVENÍ“ a „PROJEKT L.U.C.I.D.“ v lednu 2001) – tedy ZASTÍRÁNÍ problému slovem globalizace a vytváření dojmu, že se na tom pracuje – FÓRUM 2000 (proto se pan Dalajláma posledního setkání v září 2001 nezúčastnil, naše info dostal v říjnu 2000), členové parlamentu a senátu, dále čelních představitelů církví – pan Vlk, ačkoliv tito a mnozí další (včetně 5000 pracovníků médií, ale i umělců - Gott, Kocáb, Šimek – Bubílková a stovky dalších) církví (Halík, Vlk, Malý atd.), ekologických organizací, Helsinského výboru a mnoha tisíc dalších lidí) byli mnou a některými lidmi spolehlivě informováni e-maily i písemně od podzimu 2000 do podzimu 2001 (mají všechny informace, PROJEKT L.U.C.I.D., Nové zjevení – např. 5. kapitola „Tajemství pseudotůrců“ z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, www.vesmirni-lide.cz ). Nyní probíhají důležité volby lidí a podle nich budou mít i další průběhy životů svých.

 

Opakuji: Standartní fungující metoda pseudotvůrců je ODVÁDĚNÍ na nepodstatné věci a UKOLÉBÁVÁNÍ lidí, že je všechno OK.

 

Sám jsem 16 let pracoval v informatice (systémy řízení výrob a kvality, ISO 9000), takže dobře vím, o čem mluvím. Nyní informatiku používám pod vedením Stvořitele prvotního PROTI pseudotvůrcům, k odhalení jejich ošklivých aktivit a záměrů a k předání dalším lidem, kteří o tyto info stojí.

 

Toto jsou podstatné informace, na kterých je třeba s LÁSKOU pracovat, jinak se lidstvo nepohne z negativního stavu ani o krok. Řešením je navázání spolupráce s Vesmírnými lidmi Sil světla, nabízené 52 let pozemšťanům.

 

Pro ty, kteří nechápou, proč to zde uvádím: BEZ UVĚDOMĚNÍ SI PROBLÉMU JEJ NEMŮŽETE ŘEŠIT !  Pak teprve následuje definování problému, pak analýza a pak varianty řešení a nakonec vlastní řešení problému. Bez uvědomění věci žijete v iluzi, nikoli v pravdě (viz např. kniha „Přijímání Boha“, N.D. Walsch).

 

 

1572.  Současný vývoj na Zemi (309).  (Přijal Ivo A. Benda)    24.12. 2001.   7:15-7:45 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš takovou radost z naší společné práce. Ano, nyní opět probíhá další fáze dělení duší, která má za účel vybrat ty bytosti pozemské, které dokážou obstát ve zkouškách víry (zákon inteligence), pokory a trpělivosti. Nyní probíhá jedna z rozhodujících fází, která má další vliv na následující události. Ten, kdo se rozhodne pro Světlo, má možnosti pracovat pro Stvořitele našeho milovaného všeho a všech. Ten, kdo se rozhodne pro Temnotu, vyzkouší si práci pro pseudotvůrce. Tyto volby jsou možností duchovního růstu – progrese, anebo duchovní degenerace – regrese (obr. 468, 469), tak, jak si toto člověk SÁM vybere.

 

U některých lidí, kdy jejich současné volby způsobují velké duchovní škody u mnoha jiných lidí (vedoucí představitelé), se projevuje na vnějším – fyzickém těle – zdravotními problémy v takové míře, jak dalece v tomto tato bytost pokračuje. Je to způsob očištění i zpětné vazby, který mu dává šanci znovu obrátit a začít pracovat pro Stvořitele prvotního všeho a všech. Ano, patří mezi ně i tento váš prezident, pan Havel, kterého jste si postavili do čela. Je to ale řada jiných lidí, kteří tím, že špatně rozlišují dobro od zla, stávají se snadnou kořistí pseudotvůrců.

 

Nyní milý Ivo uvidíš, co se bude dít dále. Že se lidé zde na Zemi (drtivá většina) stále více řítí do propasti, můžeš vidět i v tom časopise „Blesk extra“, kde je souhrn – většinou negativních – událostí roku 2001. To ovšem není vše, co se tady děje !  Planeta Země je výukovým prostorem pro mnoho duší, které jsou zde inkarnovány do lidských – zfabrikovaných – těl. Mají poznat, že JEDINĚ LÁSKOU KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU se mohou posunout dál ve svém vývoji, a tak tolik bytostí zakouší tuto školu na planetě Zemi.

 

Ano, máš radost z toho, že se někteří lidé snaží žít lásku a dobro, a že mají již velkou touhu pro návrat domů – do pravého Stvoření, ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Proto nyní budou moci po splnění svého pozitivního poslání opustit tento prostor planety Země a postupnou změnou vibrací – lásky – se přesunout se svým fyzickým tělem do vyššího stavu vědomí a bytí.

 

Toto jsem ti milý Ivo předal s láskou v srdci já, Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím milý Ivo a přeji hodně radosti v této práci světelné pro Stvořitele Prvotního, námi tolik milovaného.

 

Nyní někteří lidé bilancují rok 2001 a mají pocit, že se v tom stále více nevyznají. Ano, všechny události, které se staly, mají pro ně skrytý účel – význam – totiž poučení pro ty, kteří s nimi přichází do kontaktu, a tak jsou pak někteří velmi rozčarováni z toho, že to nečekali.

 

Ano, stále se spojujeme s lidmi pozemskými s otevřeným srdcem, a s takovými se můžeme radovat nad výsledky naší spolupráce a našeho snažení. Víš, stále vidíme vše, co se zde na Zemi odehrává – mnohem více, než vy, pozemšťané, a proto máme z tohoto veliké poučení. Vidíme, jak lidé každodenně provádí své volby, a pak mají podle těchto voleb stále vyšší stupeň poznání – v závislosti na těch volbách.

 

Ano, miluji tě a posílám lásku a další bratři a sestry z lodí nad tebou se přidávají.

 

S láskou ti toto předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní, děkuji Ti Stvořiteli prvotní všeho a všech, s láskou v srdci  Ivo.

 

 

1573.  Běžné situace denního života člověka pozemského. 

     (Přijal Petr)     13.12. 2001.  10:30-11:00 hodin.

                                                                        Místo: Frýdek – Místek.

 

„1) Uznáváte (uvědomujete) si svou individuální odpovědnost za všechno, co nemáte rádi ? (Máte rádi ?)

 

a) Hádka s vaším partnerem.

b) Děravá střecha.

c) Výpověď z práce.

 

2) Vy vytváříte každou minutu události vnitřní, a tyto přitahují události venkovní, které následně potkáváte v denním životě.

 

3) Vy vytváříte svou vnitřní realitu (víru), například mohou to být víry i o myšlení negativním, které následně vytvářejí váš denní svět venkovní v této podobě negativní.

 

 4) Některé programy (víry) u bytosti jsou slabé v energii, proto venkovní svět nám může zrcadlit tuto víru pouze jako pozadí (tak, jako na obraze můžete vidět pozadí). A ostatní programy (většinou v podvědomí) jsou silnější, a to se projevuje událostmi, které se nás bezprostředně dotýkají. Tyto události mohou být pozitivní, negativní a také neutrální.

 

5) Vy si tvoříte každý svou realitu, protože Vesmír pracuje v dokonalosti, a manifestujete vaše programy v běžném vašem životě.

 

6) Někdy se může zdát, že lidé, věci nebo hmotný Vesmír není v pořádku. Ale pokud se podíváte na tyto věci, události, bytosti z vyššího vědomí (pohledu), vidíte, že duše se učí prostřednictvím hmoty. Hmota je proměňována vědomím a někdy z neznalosti se tvoří například nemoci, kde také můžete vidět dokonalost, i když málokdy tito přímí tvůrci nebo režiséři si to uvědomují.“

 

 

1574.  Bytosti Světla s pozitivním posláním.   (Přijal Petr)    18.12. 2001.  10:37-10:45 hodin.

                                                                        Místo: Frýdek – Místek.

 

Vy jste bytosti, které přišly na tuto planetu nebo jinou hmotnou planetu pracovat ve vyšším záměru.

 

Vy jste přišli a vědomě jste se materializovali, materializovali jste těla do fyzické podoby (formy). Po určité době se vaše těla emocionální, mentální dostala do ještě nižších kmitočtů (do disharmonie) a vy jste zůstali uvězněni v hmotném Vesmíru.

 

Teď máte MOŽNOST znovu navýšit vibrace vašich těl, především těla emocionálního, a tak se přesunout (vrátit) vědomě, v plném vědomí do dimenzí vyšších kmitočtů.

 

Poznámka zpracovatele: Ne každý tuto možnost využije !

 

 

1575.  „Broučci“ (150).                               (Přijala P.)           21.12. 2001.   9:05-9:30 hodin.

                                                                        Místo: Morava.

 

Ivo: V dětství mne asi nejvíce učarovala pohádka „Broučci“, na kterou dodnes vzpomínám. Broučci létají a říkají v noci: Musíme svítit !  Také jsem viděl před nějakým rokem americký film kde se dvě děvčata stýkala s malými létajícími a zářícími lidmi (film „Pravdivá pohádka“) – obr. 465 na www.vesmirni-lide.cz  (přesně dle našich podmínek osobních kontaktů – s láskou a upřímností). Poprosil jsem tedy (v rámci dělby práce) P. přijmout na toto téma sdělení.

 

Stvořiteli drahý, chtěla bych se zeptat na jeden americký film, kde létaly světélkující bytosti asi 8 cm vysoké a zářily. Tvůrci filmu byli inspirováni podle pravdy ?  Existují ve Tvém Stvoření takové bytosti ?

 

„Ano P. a jsou nesmírně krásní. Jejich láska je tak silná, že celí září. Je to civilizace Konoťanů a tyto bytůstky jsou jejich jeden národ, podle vašeho nazvání. Jsou nesmírně rozkošné a bydlí v korunách stromů. Vaší myslí je to nepochopitelné, ty jsi to P. ani nechtěla napsat. Nemůžeš vše hodnotit svou logikou. Bydlí v takových světelných obydlích v nádherném soužití s tímto stromem. Strom dává těmto bytostem útočiště a ony mu na oplátku svou lásku a péči o něj. Živě spolu komunikují.

 

Konoťané jsou zvláštním národem, oni nežijí v přírodě nebo vedle ní, ale jako uvnitř přírody. Proto jsou v této civilizaci různé velikosti a stavbou těla zvláštní národy, které si ale nijak neubližují pro svou odlišnost, jako je to u vás na Zemi, ale velice se milují a spolupracují. Pracují na jednom projektu společně se radí a podporují se.“

 

Stvořiteli, jak se tento národ jmenuje ?

 

„P., to vám nebudu říkat, nebyla by jsi schopna to přijmout a už vůbec ne vyslovit. Důležité pro vás je, že existují a ty tvůrce filmu jsem inspiroval Já, aby sem byla dána vibrace této skutečnosti.“

 

Děkuji Ti Stvořiteli drahý, mnou milovaný.

 

 

1576.  „Broučci“ (155).                               (Přijala P.)           9.1. 2002.   12:30-13:20 hodin.

                                                                        Místo: Morava.

 

„Ano P., už se těším, až ti sdělím další informace.“

 

Stvořiteli, lásko naše, chtěla bych tě poprosit o doplňující informace o Konoťanech. Speciálně národ malinkých bytůstek, o kterých byl ten film. Ve skutečnosti byl nás na Zemi navštívily odněkud jinud, nebo žijí zde na Zemi, ale v jiné dimenzi ? Jak to je ?

 

„P. má drahá, jak jsem ti už řekl, tato civilizace Konoťanů, ve které žije i tento národ těchto bytostí, žije mimo vaši Zemi v souhvězdí Andromeda na planetě Nuroda. Je to nádherná planeta plná přírody přenádherných tvarů, vůní a barev, které si vy lidé ani v nejbujnější fantazii nedokážete představit. Vy nevíte nic o jiných civilizacích a ani nechcete vědět. Proto je vám toto myšlení tak cizí a těžce představitelné. Ale toto tak musí být, aby se zodpověděla duchovní otázka, zda může existovat život bez mé energie a jen na nejzevnějších – přírodních principech. (Viz Nové zjevení – pozn. zpracovatele.) Sami vidíte vy mí vyslanci, že to nejde. Až prozříte, budete vědět tak nádherné světy, tak milující civilizace a tak zvláštní a rozdílné bytosti v nich, že vám teprve začne docházet, jak krásná je má Tvorba a s jakou láskou jsem vše tvořil.

 

Je nepopsatelné, byť o této jedné civilizaci vám vašimi slovy cokoliv popisovat. Ve vašem pozemském jazyce to nejde.

 

Bylo to tak, víte, že se sem na Zemi „chodí“ dívat doslova celé Stvoření, aby se poučili. Protože to byla má vůle, tyto bytůstky se skutečně na Zemi ukázaly několika lidem a kontaktovaly se s nimi po dobu 1 měsíce podobně, jako ve filmu. Stalo se to v 19. století.

 

Zařídil jsem, aby se tato informace uchovala a až nyní určitým způsobem se dostala ke tvůrcům filmu. Až nyní jste schopni tuto informaci, i když ve filmu, přijmout.

 

Tato informace z 19. století není tak nebezpečná, než kdyby se natočil film podle skutečné události ze současné doby. Druhá strana by to zavčas ututlala. Takto stará, ale pravdivá informace se nezdála býti nebezpečnou co se týče Temna. Pro tvůrce byla ovšem velice zajímavým námětem „fantastického“ filmu. Toto skrze tebe P. sděluji proto, aby jste si uvědomili, mé světelné bytosti, jak důležitá je vaše práce dnes, i když se vám zdá někdy nevyužita i zbytečná. Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech zařizuji, aby se ta či ona informace v různé formě uchovala, padla v zapomenutí  a třeba až za 50, 100 i 150 let vyšla na povrch a splnila svou funkci. Proto pracujte tak, jak vás vedu a nepřemýšlejte nad užitečností či logikou vašich činů. Všechno vaše konání má nevyčíslitelnou hodnotu.

 

Děkuji Ti s láskou Stvořiteli za nás všechny zde na Zemi.

 

 

Poznámka zpracovatele: Křídla nemají, pohybují se myšlenkou. Název filmu o Konoťanech je nám zatím neznámý. Můžeme doporučit tyto filmy vedené Stvořitelem (v půjčovnách či TV):

 

ZÁMOTEK (2 díly), USA, 1985 – výborně znázorněni zářící Plejáďané !

AKCE BORORO, ČSSR, 1973 – dobře znázorněni Plejáďané, hraje Božidara Turzonovová – Plejáďanku, Brodský aj.

KONTAKT, USA (75 % pravda) – o mezinárodním projektu navázání kontaktu s pozitivní civilizací

MĚSTO ANDĚLŮ, USA, 1998 – výborný film na trénink vyciťování, lze sledovat až 10x (nedostatek – andělé – Vesmírní lidé jsou zde v černém – legrační představa)

PRAVDIVÁ POHÁDKA – USA, kontakty s malými lidmi - vesmírnou civilizací Konoťanů dle skutečnosti v 19. století

PÁTÝ ELEMENT, USA – kontakt s pozitivní civilizací

MISE NA MARS, USA – kontakt ve „tváři“ s pozitivní civilizací

STAR TREK, USA (50 % pravda) – určitý náhled na velké flotily lodí Vesmírných lidí

PROPAST, USA – kontakt s podmořskou pozitivní civilizací

 

Žádný film není ale na 100 % pravdy - vždy probíhá určitá kontaminace negativním stavem, záleží na MÍŘE kontaminace a z té vyplývá i pravdivost.

 

 

1577.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (310).  (Přijal Ivo A. Benda) 

  27.1. 2002.   11:40-12:08 hodin.

                                                                        Místo: Vlak Rokycany - Beroun.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že se dále takto snažíš pomáhat lidem.

 

Toto setkání v Rokycanech, kterého se zúčastnilo 60 lidí, bylo krásnou manifestací lásky a Světla, a opět řadě lidem otevřelo oči a dalo další impulsy do jejich práce světelné. Ano, máš z toho velkou radost, my také a tak se budeme těšit na další takové setkání.

 

Také rozhovor s tou místní televizí na Slovensku byl výborný (45 minut), byly zde řečeny všechny důležité věci, které  se týkají všech lidí této planety Země. Mám z toho velikou radost, neboť tento pořad postupně zhlédlo na 38 000 lidí (byl několikrát opakován).

 

Ano, dále ti chci sdělit, že stále další lidé začínají chápat, o co zde běží v této kritické fázi vývoje tohoto lidstva. Ano, Vesmírní lidé provádějí LÁSKOU čištění a regeneraci atmosféry této planety, doplňují ozónovou vrstvu, tlumí válečné konflikty, posílají lásku mnoha lidem, mají pod kontrolou atomové a jiné zbraně hromadného ničení, ale nyní si lidstvo buduje mikročipový ovládací systém lidí (ovládání bude fungovat na 99,9 % ze stávajících 90 – 95 %, viz pouzdra, obr. 447, 448), a v tomto lidem zabránit NEMŮŽEME. My můžeme jen na toto nebezpečí upozorňovat a varovat vás, ale jinak zasáhnout nemůžeme. Proto lidé se splněným světelným posláním – žijí v LÁSCE a ve VÍŘE ve Stvořitele Prvotního všeho a všech – budou před nástupem ovládacích čipových technologií ODVOLÁNI domů, do Pravého Stvoření (nebe), odkud se sem inkarnovali. Ano, bohužel to je jen zlomek těch, kteří sem z Pravého Stvoření přišli – z 1 miliardy lidí jen asi 100 miliónů lidí se vrátí zpět (obr. 466), odkud přišli. Ano, takto se vyvíjí dnešní situace.

 

V České republice mají být čipové občanské průkazy (ČOP) zavedeny okolo roku 2005, za několik let po té je nahradí mikročipy na tělo (pravá ruka a čelo). Takto se tedy lidé rozhodují, jaké prožitky si vyberou, a proto se můžeš milý Ivo těšit na další události. Rozhodně zde nebude nuda, jak říkáváte, bude tu velice živo, na této planetě Zemi. Navíc do tohoto procesu se přidávají rostoucí očistné procesy planety Země, a dále také Druhý příchod pseudotvůrců (který lidé svým chováním umožňují). Vesmírní lidé po odvolání lidí se splněným světelným posláním odletí z této Sluneční soustavy domů (150 – 200 milionů Vesmírných lidí), a s tím skončí většina jejich pozitivních aktivit, včetně ochrany před vpádem pseudotůrců – pozn. zpracovatele.

 

Jsem rád, že zde jsou lidé, kteří mají hodně lásky a jsou pevní ve svém postoji, a že se nenechají svést Silami temna na svou stranu.

 

Toto sdělení ti s láskou a radostí předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo srdečně zdravím a přeji hodně radosti a úspěchů v tvém životě. Ano, také já mám velikou radost z těchto dvou akcí v měsíci lednu – vystoupení v té místní televizi na Slovensku (video 8) a z tohoto krásného včerejšího setkání v Rokycanech. Ano, i nadále se můžeš takto snažit a pomáhat bližním svýmtéto nelehké situaci pozemského lidstva. Nyní se stále stupňují očistné procesy planety Země a dle dosavadního jednání a chování většiny lidí předpokládáme další nárůst intenzity očisty planety Země. Ano, ten článek z časopisu je velmi dobrý a celkem správně ilustruje tuto skutečnost (viz novinové články – pozn. zpracovatele). Máš radost z toho, že se ti daří informovat další lidi, ano, já sám pomáhám tobě a dalším podobným lidem, kteří takto pracují. Proto vytrvej ve své práci světelné pro Stvořitele našeho milovaného a uvidíš, co se bude dít.

 

Toto sdělení ti s láskou poslal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé světelní za pomoc a lásku, já vás mám také rád a miluji vás. Děkuji i Tobě, Stvořiteli Prvotní za pomoc, kterou mi poskytuješ. S láskou Ivo.

 

 

1578.  Virtuální a originální realita.    (Přijal Ivo A. Benda a Renata)                            7.1. 2002.

                                                                        Místo: Plzeňsko.

 

Před přijímáním těchto zásadních informací jsme byli Stvořitelem milovaným „vystřiženi“ a přemístěni s obsahem místnosti do Pravého Stvoření (aby se zcela eliminovala kontaminace negativním stavem) a současně nám byla dočasně odpojena ega (zatížené geny v našich tělech).

 

Ivo: Co je realita ?  Čím je tato „realita“ ?

 

Ivo:

„Ani my,  lidé, ani Vesmírní lidé, ani další realita – tyto vesmíry s dimenzemi – není originál, ale VIRTUÁLNÍ REALITA v krystalových počítačích v řídícím středisku, sestavená originálním Stvořitelem Prvotním všeho a všech, který pomocí této virtuální reality MODELUJE a TVOŘÍ obrovské množství VARIANT VÝVOJE svého originálního Stvoření, které se nachází ale úplně JINDE, mimo tuto virtuální realitu. Tato virtuální realita je důležitou součástí procesu TVOŘENÍ – a tam je také odpověď na otázku „prozřetelnosti“ Stvořitele Prvotního všeho a všech, tedy jeho schopnosti předvídat a vědět přesně, co bude probíhat.

 

Originál dává do virtuální reality informace (řídí ji), ale reálně tam není.

 

Originál nejsou umělé reality řízené programy v počítači.

 

VIRTUÁLNÍ REALITA je umělá počítačová realita, řízená pomocí počítačových programů originálem – originálním Stvořením v čele se Stvořitelem prvotním všeho a všech. Slouží k výuce originálních bytostí a modelování reality a výsledky jsou ihned využívány v originální realitě. Je to tedy POČÍTAČOVÝ POGRAM.“

 

Naše životy si můžeme představit jako korálky na niti. Každý korálek je jeden život (prostoročas v případě hmotného vtělení) a nit je náš Duch mimo dimenzi vtělení (v duchovní dimenzi). Mohou být v Pravém Stvoření nebo v zóně vymístění či planetě Nula (tato Země). Náš Duch se snaží provádět opravy – očišťování – zatížených genů na čisté geny (mající dobra a pravdy a prosté zel a nepravd), takové, jak byly původně stvořeny Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Geny jsou PROGRAMY zapsané v DNA v každé z 2 biliónů buněk fyzického těla (kromě červených krvinek – nemají buněčné jádro). Tyto programy jsme jednak zdědili pro rodičích (a jejich genealogií), jednak jsou měněny naším každodenním životem. Geny neříkají jen o stavbě našeho těla, ale také o způsobu chování a jednání ze 65 % našeho života.

 

 

Schéma 1:  VIRTUÁLNÍ REALITA TEBE I JINÝCH

 

 

 


 

Chtěl bych se zeptat, zda jsou JEN ty korálky virtuální reality, nebo i ten Duch (nit) s nimi a mezi nimi ?  Jestli mezi životy si Duch odejde od toho PC krystalu. Děkuji Ivo.

 

Renata:

„Velký a svatý Duch neodchází od korálků a ani od virtuální reality, jsou to Jeho programové dětičky, je všude, ve všech programech svých dětí. Pro přehled si je ukládá do krystalu a je s nimi spojen jemným vláknem své pevné světelné niti, tou barvou svítí krystal.“

 

Neměl tam někdy vir ?

 

„Měl, i to se může stát, k tomu jsou jiné instituce.“

 

Stvořitel má na to instituce, jaké ?

 

„Programy přítomnosti, minulosti, budoucnosti, svoji armádu, učitele, proroky, oběti, ....  je to složité.“

 

Etapa negativního stavu proběhla v originále, nebo jen v PC ?  Nebo bude v originále po dostatečném virtuálním vyzkoušení ?

 

To se odehrává v originále, běží současně i ve virtuální realitě !  To negativní.

 

A v originále není negativní stav dosud eliminován a etapa negativního stavu ukončena (viz Nové zjevení) ?

 

„Definuj.“

 

Etapa negativního stavu má být provždy ukončena a pak bude jiná etapa tvoření ?

 

Renata: Hele ty zvědavý Bendo, na tuto otázku ti odpovím později, jsem snad napojená na ty nejvyšší dimenze, jsem unavená ... (smích).

 

(Viz barevné obrázky 514, 515 na www.vesmirni-lide.cz)

 

 

1579.  Naše životy.                           (Přijal Ivo A. Benda a Renata)                            8.1. 2002.

                                                                        Místo: Plzeňsko.

 

Ivo: Jak vypadají naše životy ?

 

Renata a Ivo:

„Vsunutí životní linie do životního prostředí ve formě hmotné i nehmotné, která je řízena nití – Duchem.

 

Linie života – několik set životů – víc životů nás neovlivňuje. V jedné linii máme charakteristické rysy, vlastnosti, povahu, pohlaví těla, ale v jiné linii jsme již „někdo zcela jiný“. Skutečný vliv na náš aktuální život má jedna linie několika set životů, předchozí jsou již tak vzdáleny, že na nás mají jen nepatrný, zanedbatelný vliv.

 

Když projdou všechny linie cca 1 000 000 životů, pak máme přijít na to, co je hlavní smysl toho všeho – diplomová práce ve Stvoření – tzv. 1 krátký zvláštní multidimenzionální list – 1 SLOVO – pod tím slovem je obtisk všech životů dohromady. To bude tvá práce. SLOVO když řekneš, má zpětnou vazbu – má vytisknout tu řadu životů – pak je to tzv. Duchovní mistr, bude to poučení pro ostatní bytosti vývojově pod tebou. Každý má jiné SLOVO, ENERGII VŠECH ŽIVOTŮ.“

 

Ivo:

„V nižších tělech než lidské (elementární částice, minerálie, rostliny, zvířata) máme asi 8 – 10 miliónů životů za sebou. V lidském těle je to cca 1 milión životů.

 

 

 

Schéma linií životů – reálný příklad:

Ptá se Ivo, přijala Renata:

 

Schéma 2:                                             LINIE ŽIVOTŮ

 

 

 

„U této konkrétní bytosti se po splnění poslání v současném životě už nikdy nebude inkarnovat v zóně vymístění, ale bude plnit poslání jen v Pravém Stvoření. Právě zde musí být bytost tak zkušená a vyspělá, aby dokázala během tohoto jediného současného života splnit s přehledem své poslání a vzít s sebou fyzické tělo do Pravého Stvoření (jak to udělal Ježíš). Znamená to, že musí mj. snížit množství zel a nepravd genech toho těla na 10 – 20 % (10 % pevných a 10 % v rozpracování), což je limit zel a nepravd v těle pro převibrování s planetou Zemí. Při variantě převibrování evakuací na Vesmírné lodě může toto množství být o něco vyšší, ale pak bytost lidská musí strávit nějaký čas na vesmírné lodi (učení atd.) v umělých vibračních podmínkách, než se bude moci vrátit např. na Zemi v přírodní 5. dimenzi.

 

Vesmírní lidé mají množství zatížených genů pod 10 % - Plejáďané asi 6-7 %, Aštar 5 % - dle duchovní vyspělosti bytosti. Snižování každého % trvá ještě hodně, hodně dlouho – tisíce a tisíce let životů v Pravém Stvoření.

 

Ve virtuální realitě jsou zde STŘÍDAVĚ pobyty v Pravém Stvoření a v zóně vymístění (černé úseky). Délky životů nejsou stejné, ale každý má společné to, že je vždy na jedné planetě, podmínkách, stejném rozpoložení, a planety se neopakují !  Něco jiného je to, že vám některá vaše MDB může bratrsky či sestersky předat svoji životní pásku (jako údaje předané z počítače do počítače) tak, že je máte zcela k dispozici pro pomoc a lepší zkušenost v dalších životech, ale ten život jste fakticky nežili. Životy v Pravém Stvoření a v zóně vymístění s pozitivním posláním jsou vždy na JINÉ planetě, nikdy se život neopakuje na stejné planetě (je to proti vývoji ve Stvoření) – toto řídí Stvořitel prvotní všeho a všech. Pouze Praví lidští tvorové se stále inkarnují na planetě Zemi.

 

Pokud jsou počty životů v Pravém Stvoření (nebi) větší než následující linie v zóně vymístění, pak si virtuální bytost plní pozitivní poslání lásky. Pokud je tomu naopak, pak selhala někde v průběhu linie.

 

Vývoj zel a nepravd v genech fyzického těla lidstva (průměr):

 

 

ROK      MNOŽSTVÍ ZEL A NEPRAVD

 

      0           40 %

1500           75 %           (církve)

1900           50 %

1950           60 %

2000           80 %           dnešní stav !

 

 

 

Graf 3:                MNOŽSTVÍ ZEL A NEPRAVD V GENECH POZEMSKÉHO LIDSTVA

 

 

 

 

 

1. příklad správného zvládnutí svého pozitivního poslání a tedy eliminace zel a nepravdgenech (vzatých vždy od rodičů a jejich genealogie). Dotyčný muž žil v dospělém věku bez partnerkynevědomém období, a tedy zde záhy nebyly velké zdroje zel a nepravd. Ve vědomém období od 36 let žije s partnerem a intenzivně pracuje na svém světelném poslání (včetně velmi čilé komunikace s bytostmi Světla a Stvořitelem):

 

Věk (roky):                            0                 20               30               40               45

-------------------------------------------------------------

Množství zel a nepravd:      50 %           60 %           40 %          20-30 %     10 % (odh.)

 

 
 

 

Graf 4:          Příklad 1: MNOŽSTVÍ ZEL A NEPRAVD V GENECH PRO PŘEVIBROVÁNÍ TĚLA

 

 

2. příklad správného zvládnutí svého pozitivního poslání a tedy eliminace zel a nepravdgenech (vzatých vždy od rodičů a jejich genealogie). Dotyčná žena žila v dospělém věku s partneremnevědomém období, a tedy zde byly velké zdroje zel a nepravd. Ve vědomém období od cca 32 let žije bez původního partnera a intenzivně pracuje na svém světelném poslání (včetně velmi čilé komunikace s bytostmi Světla a Stvořitelem). Průběh křivky ukazuje na velkou krizi v partnerství, kterou ovšem žena vlastním silným obratem postoje (rozchod) a následnou pozitivitou řeší:

 

Věk (roky):                            0                 20               30               35               40

-------------------------------------------------------------

Množství zel a nepravd:      25 %           40 %           51 %           20-30 %     10 % (odh.)

 

 

 

 

Graf 5:         Příklad 2: MNOŽSTVÍ ZEL A NEPRAVD V GENECH PRO PŘEVIBROVÁNÍ TĚLA

 

 

 

 

Pokud kráčí bytost lidská správně cestou světelnou pravou, pak je množství zel a nepravdgenech fyzického těla snižováno, tedy je u ní část zatížených genů pevná, a část zatížených genů ve vibračním rozmělňování (rozpracovanosti). V opačném případě je opět část zatížených genů a další část zatížených genů je v rozpracovanosti zatěžování zly a nepravdami.

 

Vlastním životem ze své svobodné vůle tedy buď ubíráme nebo přidáváme zatížené % genů v našem fyzickém těle.

 

U lidí probuzených a ve vědomé komunikaci se Stvořitelem prvotním všeho a všech a s Vesmírnými lidmi pak rozlišujeme nevědomou část života a část vědomou. Ve vědomé části obvykle dochází k mnohem intenzivnějšímu a efektivnějšímu rozmělňování zel a nepravd oproti části nevědomé. Vědomá část života NEZNAMENÁ, že se bytost lidská nemůže chybami vrátit do života nevědomého.

 

nevědomém období si v mládí v naprosté většině případů vybíráme negativního partnera. Po změně do vědomého období měníme nebo spíše opouštíme negativního partnera a pak žijeme buď bez partnera nebo s pozitivnějším partnerem.

 

 

Průměrný vliv na život člověka (pozitivní a negativní) v roce 2000:

----------------------------------------------

GENY                         65 %           (13 % pozitivní, 52 % negativní)

 

PROSTŘEDÍ              30 %           (12 % pozitivní, 18 % negativní)

 

DUCHOVNÍ SVĚTY   5 %             (0,5 % pozitivní, 4,5 % negativní)

----------------------------------------------

CELKEM:               100 %             (25,5 % pozitivní, 74,5 % negativní)

 

 

Virtuální život je předen naprogramován a originální Duch ví o jeho průběhu předem.

 

Jaké je průměrné zatížení zel a nepravdgenech na duchovní cestě ?

 

Výchozí bod:         přes 80 % zatížení

1. spirála:                80 % zatížení

4. spirála:                50 % zatížení

zasvěcení:              20 % zatížení         (Duch a duše jsou odpouzdřeny a ve Světle a radosti)

 

 

dnešní době již nezbývá mnoho času na světelnou práci vzhledem k termínu přirozeného převibrování planety Země a asi 1,2 % lidí. Proto ten, kdo na sobě dosud (leden 2002) nezačal pracovat a má % zatížených genů nad 50 – 60 %, reálně je již téměř bez šance docílit v těchto letech převibrování. Musel by vyvinout enormní (takřka nemožnou) aktivitu práce světelné a množství LÁSKY, kterými by zatížené geny vibračně rozmělnil. Limitním termínem je totiž zavedení čipových technologií na lidi této planety (na těla) a Druhý příchod pseudotvůrců na Zemi. Tyto události lze předpokládat po roce 2005 (tehdy v ČR zavedení čipových občanských průkazů), tedy v průběhu několika dalších let (možná 2007 – 2015).

 

 

 

Graf 6:   MNOŽSTVÍ ZEL A NEPRAVD V GENECH TĚLA U POZEMŠŤANŮ A VESMÍRNÝCH LIDÍ

 

 

Ivo: Jaký je limit % zatížených genů  na to, abychom mohli myšlenkou teleportovat tělo (bez práce svalů a klasických pohybů) tak, jak to dělají Vesmírní přátelé ?

 

Renata:

„Je to také limit pro převibrování – 10 – 20 % zatížených genů. Jedná se opět o první krůčky tak, jako se učí děti chodit. Při tom budou opět některé zatížené geny očištěny, touto změnou vědomí a vlastní zkušeností.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé a Tobě milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou a radostí Ivo.

 

(Viz barevné obrázky 514, 515 na www.vesmirni-lide.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

1580.  Dopis panu prezidentovi (311).    (Přijal Ivo A. Benda)    5.2.2002.   8:00-10:00 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

VÁŽENÝ PAN PREZIDENT

VÁCLAV HAVEL

 

DĚLOSTŘELECKÁ 1

119 08  PRAHA 1

 

-------

 

Vážený a milý pane prezidente,

 

 

Přijměte ode mne láskyplný pozdrav a přání všeho dobrého.

 

Reaguji na informaci v našich „zprávách“, kde lidem bylo oznamováno, kolik jaderných reaktorů v USA (101) je v ohrožení. Chtěl bych Vás, ale nejen Vás, informovat o podstatné skutečnosti, že konkrétně, co se týče jakýchkoliv jaderných zdrojů (přes 500 „civilních“, desetitisíce vojenských), všechny jsou zcela a dokonale pod kontrolou Vesmírných lidí Sil světla. Kdyby tomu tak nebylo, DÁVNO BYCHOM ZDE NEBYLI.

 

Vesmírní lidé bez toho, že by jim drtivá většina lidí poděkovala, provádí NYNÍ (asi 50 let) tyto nezbytné operace pro přežití lidstva a této planety Země:

 

(1)

Dokonalá kontrola všech jaderných a jiných zbraní hromadného ničení (jsou tedy nefunkční v akci a nepoužitelné).

 

(2)

Doplňování ozónové vrstvy planety Země, která chrání lidi před tvrdým kosmickým zářením, na nezbytnou míru (neplýtvají energií). Tedy otvory nad jižním a severním pólem jsou jimi ponechány proto, že v těchto oblastech trvale nežijí lidé a proto, aby si lidé všimli problému a řešili jej. Tedy ačkoli 90 % znečišťujících zdrojů je na severní polokouli, nad jižním pólem je ozónová díra mnohem větší, než nad severním pólem.

 

(3)

Tlumí všechny válečné konflikty, které vznikaly od 2. světové války.

 

(4)

Čistí atmosféru planety Země od všech jedů (chemických, ale i negativních myšlenek – energií), které nevědomé lidstvo vypouští díky své „vyspělé vědě“ a svými „vyspělými technologiemi“.

 

(5)

Tichým hlasem vnukávají lidem pozitivní myšlenky a posílají jim proudy lásky.

 

(6)

Pomáhají těm lidem, kteří mají světelné poslání – pozitivní a láskyplný život, někteří obory léčitelské, meditační a teleinformační. Je to vnitřní – niternou – intuitivní komunikací (vědomou či nevědomou). Těchto lidí je nyní kolem 100 miliónů na celé planetě.

 

(7)

Připravují podmínky pro vznik Nové společnosti lidí, kteří převibrují do vyšší, 5. dimenze, těch, co si splní své světelné poslání lásky a dobra. Těchto lidí se předpokládá cca 100 miliónů, opouštějí tento prostor ve vlnách a jednou z nich bude převibrování Země do 5. dimenze, se kterou zmizí živá těla většiny těchto lidí. V 5. dimenzi této Země vznikne nová společnost, která se brzy stane členem Kosmické konfederace planet (2 + 3 milióny civilizací této Galaxie). Budou dobře vidět zpět do této dimenze na starou společnost a budou pomáhat dalším lidem stejně, jak to dělají Vesmírní lidé. Nejsou a nebudou tedy mrtví, jak si myslí a budou myslet zdejší úřady ve své nevědomosti.

 

(8)

Jsou neustále připraveni, a to od podzimu roku 1997, na evakuaci všeho, co lze zachránit (lidí a zvířat) v případě, že dostanou pokyn Stvořitele Prvotního všeho a všech. Množství lidí a zvířat již byla evakuována mimo tuto planetu, (někteří lidé z krizových oblastí – zemětřesení, války aj.).

 

(9)

Jsou neustále 52 let připraveni na spolupráci s Vládami všech států planety Země v mnoha oborech a provedli od roku 1949 řadu výzev a návštěv zemí, v pořadí od největších zemí (USA, SSSR, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko – v údaje v tajných sejfech). Dosud tyto nabídky žádná vláda nevyužila.

 

(10)

Varují před NEGATIVNÍM MYŠLENÍM, které jako magnet přitahuje negativní entity z celého Vesmíru (ještírky, zlé duchy, pseudotvůrce atd.) Z jejich dílen (milióny let) jsou sem dodány všechny VNĚJŠÍ SYSTÉMY, které jsou ovládacími systémy lidí, založenými na PENĚZÍCH. Ovládají myšlením a tisíci ovládacími programy přes 90 % populace této planety, jen 1,2 % lidí se nenechává ovládat, neboť pracují s láskou a dobrem, nevlastní neúměrné majetky a pomáhají bližním svým. Varují před zaváděním čipových technologií pod taktovkou Sil temna, kdy, pokud si je lidé zvolí (a dosud volí), 150 – 200 miliónů Vesmírných lidí ODLETÍ po převibrování lidí (se splněným světelným posláním) DOMŮ, a nebudou již provádět v takovém rozsahu všechny ty činnosti, zde nastíněné. PO té již budou čipové technologie masově zaváděny na lidi a proběhne Druhý příchod pseudotvůrců na Zemi – aktivátorů negativního stavu před mnoha milióny let. Tehdy již pak budou vrcholit očistné procesy Země od negativních energií a lidé si VYZKOUŠÍ DŮSLEDKY svých voleb, které učinili v minulosti, činí dnes a budou činit. Varováním je mnoho filmů o možné negativní budoucnosti (např. NESMRTELNÁ TETA, MATRIX, VODNÍ SVĚT, Z KTERÉ JSI PLANETY ? atd.), které zde nejsou na ozdobu či z dlouhé chvíle. Nyní k tomu směřují čipové technologie, internet, mobilní síť, připravovaný a zaváděný mobilní internet UMTS a čipové občanské univerzální průkazy – s identifikací, penězi, zdravotními informacemi atd. (v roce 2005 – sdělil ministr Březina). Pilotní projekty běží např. v oblasti zdravotnictví (okr. Litoměřice – 20 tisíc čipových průkazů), dopravy (autobusová doprava ve Znojmě), Českých drah (každý by měl mít nějaký průkaz, jinak má o 60 % dražší jízdné), atd. Vnucení probíhá a bude probíhat administrativně a ekonomicky s rafinovaným vysvětlením „výhod“, takže lidé toto sami budou požadovat ! ! !  Takto probíhá již současné ovládání na 90 a více %. To je celá demokracie od A do Z. Nejlepší je Vaše mlčení, ale i mlčení mnoha jiných řídících lidí, kteří o všem již dávno dobře vědí (např. „ekonom“ Klaus). Opakuji: Všechny VNĚJŠÍ SYSTÉMY jsou od negativních mimozemšťanů a jimi ovládaných lidí – struktur, které každý zná. Jde o OVLÁDÁNÍ MYSLI.

 

(11)

Všechny jemné, krásné, laskavé, něžné, milující energie pochází od nich (do 5 % všeho, co tu je) a původně od Stvořitele Prvotního všeho a všech a byly občas používány některými lidmi v podobě písní (např. pan Borovec, Gott a mnozí další), literatury (Shakespeare), umění, pohádek (O krtečkovi, Broučci), filmy (ZÁMOTEK). Pozemšťané, kteří toto činili, vždy čelili Silám temna, kterým tyto energie zcela nabourávaly jejich veskrze negativní struktury.

 

(12)

Vesmírní lidé se nachází v Pravém Stvoření, v Nebi, což je i NAŠÍM pravým domovem, odkud všichni pocházíme. A o tom nás informují: Např. díla – písně: „Tak jakpak je dnes u nás doma ?“, „Mumuland“, nebo naše hymna: „Kde domov můj ?“, nebo např. ve filmu „MISE NA MARS“, „KONTAKT“ a mnoho jiných. Nikomu se ale nic nenutí. Tento černý Vesmír je zónou vymístění, odpadkovým košem Pravého Stvoření, kam se odhazují negativní myšlenky anebo se vymístí ti lidé, kteří si je vzali za své a žijí jimi. Viz např. film „SRDEČNÝ POZDRAV ZE ZEMĚKOULE“.

 

Vesmírní lidé vše dělají s pravou čistou láskou, upřímně, bez vypočítavosti a bez ohledu na to, jaký bude další vývoj lidí na této planetě. Po splnění poslání lidí se světelným posláním a po převibrování ale odletí.

 

Před rokem jsem Vám poslal kopie 8 knih NOVÉ ZJEVENÍ a PROJEKT L.U.C.I.D., které jsou velmi aktuální a najdete tam všechny důležité informace. Nyní vám posílám text knihy POSLOVÉ ÚSVITU, který je učením Plejáďanů sdělené obyvatelům Země.

 

Naše informace čte řada lidí, mezi nimi i někteří umělci, kteří mají vliv na lidi. Patří mezi ně pan Šimek, paní Bubílková (téměř rok), pan Gott (půl roku), pan Polívka, pan Kotvald, pan Náhlovský, pan Hůlka, pan Baudyš (2 roky), pan Jágr, paní Bílá a další, kteří (kromě pana Baudyše) obdrželi ode mne knihy I. a II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, videokazety, ale čte je také mnoho lidí z našeho internetu www.vesmirni-lide.cz , kde je přes 5000 stran a 700 obrázků každému k dispozici a má na 140 000 vstupů v české, anglické, chorvatské, čínské a německé verzi. Bylo darováno či prodáno 5000 knih I. a II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, aby tyto informace byly každému dostupné.

 

Dále vás chci informovat, že na posledním 2. sympoziu lásky na Pražském Hradě na 2. nádvoří, proběhla mohutná a krásná meditace lásky, které se zúčastnilo 8.9.2001 téměř 200 lidí (a také pan Vojtíšek, Spol. pro studium sekt a náboženských směrů, čímž uznal, že nejsme ani organizace, ani sekta). Za necelé 3 dny, (bez 1 hodiny) 11. 9. 2001 došlo k očištění nejhrubovibračnějšího zářiče planety Země – dvojčat – jinými negativními entitami.

 

Toto jsem Vám cítil za povinnost sdělit a dát Vám šanci podílet se na zvrácení současného stavu. Pokud se rozhodnete pracovat pro Světlo (čehož zpětnou vazbou by byl i váš velmi dobrý zdravotní stav), máte plnou podporu Stvořitele Prvotního našeho i Vesmírných lidí, kteří pro něj pracují. PODÍVEJTE se na vaše 3. nádvoří Pražského Hradu, naproti vchodu do vaší kanceláře, kde máte sochu ZÁPASU sv. Jiřího s okřídleným drakem (ještírci a jiné negativní entity Sil temna). Ta samá, ale barevná socha je v rotundě na ŘÍPU. NEJSOU tam na ozdobu či omylem  ! ! !

 

     S láskou a upřímností Vám toto posílá člověk, který je v radosti, štěstí, zdraví.

 

 

                                                                           Ing. IVO A. BENDA

                                                                           P.O. BOX 51

                                                                           470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

                                                V České Lípě 5.2.2002.

 

Příloha: 126 stran textu POSLOVÉ ÚSVITU, 10 aktuálních letáků o Vesmírných lidech (které právě obdrželi poslanci a senátoři a jiní) a o čipech a leták o zapoudření ducha a duše.

 

 

PRAVDA NEZVÍTĚZÍ, PROTOŽE PRAVDA JE.

 

ZVÍTĚZÍ ČLOVĚK, KTERÝ JI OBJEVÍ A ZAČNE JÍ ŽÍT.

 

Tento dopis byl také zaslán 200 poslancům parlamentu ČR a 85 senátorům Senátu ČR - pozn. zpracovatele a autora dopisu, Ivo A. Bendy. Obrázky soch jsou v barevných obrázcích pod č. 704 – 706.

 

 

1581.  Rozhovor s Hljarou.               (Přijala Helena K.)          16:28-18:00 hodin.  20.1. 2002.

                                                                        Místo: Vlak Liberec – Česká Lípa.

 

„Helenko, jsem tu já, Hljara z Plejád, připravená odpovědět.“

 

Děkuji ti Hljaro za Lenku a prosím tě, můžeš mi ještě říci, jak se vyvíjí situace na naší planetě Zemi, k jakým změnám došlo ?

 

„Helenko, stále se něco děje, jak už sama víš a sleduješ. Nyní planeta Země převibrovává do 5. dimenze, takže budou stále pokračovat očistné procesy ve větším měřítku. Lidé se stále probouzejí a začínají se více o tyto věci a pravdy zajímat, ale druhá strana je nechce pustit. Proto se snaží brzdit a házet klacky pod nohy těm, kteří se snaží vymanit z jejich rukou, jak se u vás na planetě Zemi říká.

 

Helenko, ještě nastanou velké a významné změny, nebude to žádná nuda, na to se připrav, ty už vlastně jsi připravena, jen se ale některým věcem divíš, to je úplně normální reakce vás lidí na planetě Zemi.“

 

Co mohu udělat já pro lidi ?

 

„Helenko, ty to víš, vysílat lásku na všechno a na všechny a tím vyrovnávat pozitivní síly proti negativním, aby se mohlo co nejvíce pozitivních změn uskutečnit právě v této době, kdy negativní síly začaly více ovládat lidi a svádět na svou stranu, kdo se dá. Všechno se zvládne jak má, protože to je pod vedením Prvotního Stvořitele všeho a všech námi tolik milovaného.

 

Pro ty, kteří jsou pozitivní a láskyplní to vždy dobře dopadne, protože svou láskou přitáhnou zase jen lásku, a to ještě větší síly.

 

Milá Hljaro, já ti moc děkuji za krásné povídání a posílám ti proudy lásky a také všem bratrům a sestrám Sil světla ve Stvoření.

 

„Helenko, já děkuji i za ostatní bratry a sestry, posíláme proudy lásky do další skvělé světelné práce, Hljara z Plejád.“

 

 

1582.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (312). 

  (Přijal Ivo A. Benda)   11.2.2002.   20:23-20:48 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu sdělit některé nové informace.

 

Ano, nyní obdrželi aktuální letáky členové senátu a parlamentu ČR a seznámili se opět s našimi doplněnými informacemi. Ano, nejvíce jim vyrazil dech fakt zavádění mikročipových technologií v masovém měřítku v kombinaci s mobilním internetem UMTS. Ano, mysleli si dosud, že je to hudba budoucnosti – sci-fi, ale nyní to mají na stole barevně od nás. Ano milý Ivo, nyní bude zajímavé sledovat, jak se tito lidé zachovají a co s těmito informacemi udělají. Vidíš, že také situace v Temelíně není jednoduchá – poprvé sami aktéři přiznávají, že mají závažné problémy. A to tyto systémy držíme pod kontrolou my, Vesmírní lidé, jen něco lidem „pustíme“ – co nebezpečného stvořili, aby si uvědomovali své chování a jednání. Tak to bylo i s Černobylem v roce 1986, kde jsme lidem do jisté míry nechali havárii tak, jak ji znáte – pro poučení těmto lidem na planetě Zemi. Ale co se týče zásadní kontroly, všechny reaktory na této planetě Zemi jsou zatím pod naší kontrolou do doby, než dostaneme pokyn od Stvořitele Prvotního (pokud nebude navázána žádná spolupráce s vládami těchto států) k opuštění této Sluneční soustavy a ponecháme zde jen základní kontrolní hlídky v rámci střežení tohoto Vesmíru – zóny vymístění.

 

Ano milý Ivo, stále vám pomáháme a budeme, dokud nám to situace dovolí. Planeta Země dále převibrovává do 5. dimenze, a tak budeme rádi, když co nejvíce lidí převibruje s ní.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že tato P. se velmi dobře naladila na planetu Zemi a souzněla s ní v lásce tak, jak ti to sdělila. Ano, při meditacích můžete se zcela vcítit zevnitř planety Země do jejích systémů, a tak láskou jí pomáhat zacelovat rány, které jí způsobuje pozemský nevědomý člověk. Nyní budeme všichni zde moc rádi, když se mnoho lidí zapojí do těchto očistných procesů a budou tak stále účinněji pomáhat planetě Zemi v očistných procesech.

 

Ano milý Ivo, toto jsem ti s radostí a láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já jsem moc rád, jak se ti daří plnit úkoly Stvořitele našeho milovaného všeho a všech, a jak stále další lidé se seznamují s našimi informacemi. Ano, takto můžete i formou odkazů na internetu nasměrovat mnoho dalších lidí na naše informace, a tak je poučit o jejich stavu a stavu všech lidí a planety Země, jakož i o nás, Vesmírných lidech. Ano, stále více lidí se seznamuje s našimi informacemi a takto sami šíří informace dál do struktury této pozemské společnosti. Ano, mám radost, jak se ti daří tyto úkoly zvládat milý Ivo a tak ti rád pomáhám a také další bratři a sestry z naší flotily.

 

Ano, vidíš, jak se lidé seznamují s portréty Vesmírných lidí, ano, jsou to krásné malby (perokresby), které mají postupně na internetu www.vesmirni-lide.cz , a také v xeromateriálech (I. díl – 200 obr., II. díl rozpracován). Ano, jen tak dále pokračuj milý Ivo a uvidíš, co se bude dít.

 

S láskou a radostí ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní za pomoc a informace pro lidi, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

 

Dopis ředitele sekretariátu předsedy Senátu o předání dopisu prezidentovi na vědomí členům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR je na našem webu www.vesmirni-lide.cz v  novinových článcích – č. 88.

 

 

1583.  Báseň.                                      (Přijala Mirka Š.)                                           21.2.2002.

                                                                        Místo: České Budějovice.

 

„Pane můj, Tvé světlo,

co mám na dlani

já toužím v srdci mít,

já prosím Tebe – při mě stůj,

ať pocítím Tvůj klid.

 

Vím, cesta má je spletitá

a kalná, zdá se mi,

a slova má i myšlenky

jsou prázdné na Zemi.

 

Však cítím Tvoji přítomnost

i pohlazení snad,

mám pocit, že Ti málo dám,

že víc pro sebe mám.

 

Tak říct Ti chci teď,

Otče můj,

že já jsem dcera Tvá,

že lásku v sobě probouzím

a všechnu Ti ji dám.“

 

 

1584.  EU chystá čipovou zdravotní kartu – článek Práva.                                       15.2.2002.

                                                                        Místo: Praha.

 

Článek je na našem webu www.vesmirni-lide.cz v obrázcích mezi novinovými články – č. 86

 

„BRUSEL (BBC, ČTK,los) – Nejpozději od roku 2005 by každý občan zemí Evropské unie (EU) měl mít elektronickou čipovou kartu nemocenského pojištění, na jejímž základě získá nárok na lékařskou péči ve všech členských státech Unie. Vyplývá to z návrhu, který včera schválila Evropská komise.

 

Díky elektronické čipové kartě o velikosti běžné kreditky by občané EU již nemuseli jako dosud před cestou do jiné členské země kvůli bezplatnému ošetření v zahraničí vyplňovat na úřadech nejrůznější formuláře. „Ty jsou dinosaury z jiné doby,“ řekl včera stanici BBC jeden z unijních komisařů.

 

Kartu, stejnou pro všechny občany EU, přirovnala komisařka Anna Diamantopulusová k mobilnímu telefonu: „Operátor se mění, kartu však lze pořád používat.“ Podle ní lze systém vzájemné úhrady nákladů na léčení dovést k velmi zjednodušené dokonalosti.

 

Návrh EK je součástí rozsáhlého programu, jenž zahrnuje například plný nárok na převod důchodů z jedné země do druhé. Motivem je podnítit mobilitu pracovních sil, jež je v rámci Unie ve srovnání například se Spojenými státy na velmi nízké úrovni, což odborníci označují za jeden z hlavních důvodů ekonomického zaostávání Evropy a velké nezaměstnanosti.

 

V roce 2000 se za prací do jiného členského státu přestěhovalo jen 225 tisíc lidí, což je sotva 0,1 procenta obyvatel Unie. Profesní mobilita – změna zaměstnání díky přeškolení – je v EU o polovinu nižší než v USA.

 

Dokument EK vypočítává pětadvacet základních opatření, která by členské státy měly schválit. Hlavně musí být odstraněny zejména administrativní překážky, které brání občanovi jednoho státu EU se usazovat v jiném. Uznávání kvalifikací všeho druhu má usnadnit jakýsi profesní průkaz. Školy i podniky by do něj zapisovaly dosažené vzdělání, diplomy či jiné schopnosti. Stejně tak by pracovníci mohli pro usnadnění pohybu používat jednotný vzor životopisu.“

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy: Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají . . .

Karty se již nelze zbavit (vzhledem k navyknutí, jako mobil, internet atd.) !

Právně v dnešních TV médiích (6.3.2002) oznámili, že příští týden bude senát schvalovat zákon o tom, aby banky mohly získat od svých klientů mnoho soukromých údajů – od zdravotních, až po etickofilozofické.

 

 

1585.  Člověk ponese osobní data v čipu pod kůží – článek Lidových novin.          28.2.2002.

                                                                        Místo: Praha.

 

Článek i obrázek čipu je na našem webu www.vesmirni-lide.cz v obrázcích mezi novinovými články – č. 85.

 

Obrázek 552: Verichip – miniaturní identifikační zařízení určené k implantování pod kůži člověka

 

Miniaturní zařízení si budou moci nechat implantovat do těla pacienti, děti i členové záchranných týmů

 

Verichip usnadní život nemocným lidem i pracovníkům bezpečnostních složek. Nebezpečí jeho zneužití však zvažovali i jeho tvůrci.

 

WASHINGTON – V budoucnosti budou mít pravděpodobně kriminalisté, záchranáři, ale i starostliví rodiče usnadněnou práci. Padělané průkazy, uprchlí vězni nebo zatoulané ratolesti – to vše se stane díky identifikačnímu čipu implantovanému pod kůží minulostí.

 

Floridská technologická společnost Applied Digital Solutions vyvíjela tento miniaturní přístroj velikosti rýžového zrna několik let. Nyní čeká na povolení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, aby mohla vypustit tuto pomůcku na trh.

 

Čip, který by obsahoval zakódované informace o svém nositeli, by jistě našel uplatnění ve věznicích, v jaderných elektrárnách, nemocnicích, na letištích i na mnoha jiných místech.

 

Svoboda versus bezpečí ?

 

Na obzoru se ukazují ale také další možnosti využití nové technologie: Čip by mohl umožnit například policii sledovat každý pohyb uprchlého vězně nebo „informovat“ lékaře o zdravotním stavu jeho pacientů. Nepochybně by ho tedy přivítala i armáda, záchranáři, hasiči a nemocnice.

 

Nová technologie má i své odpůrce. Ti argumentují tím, že čip OMEZÍ svobodu člověka.Je nutné přemýšlet o tom, k čemu může být nový vynález použitý zítra,“ řekl Lee Tien ze soukromé advokátní společnosti, která se zabývá možným zneužitím elektroniky. „V první fázi se vždy zařízení používá pro věci, s nimiž všichni souhlasí. Potom se ho ale začne stále více využívat i pro účely, ke kterým nebylo původně vynalezeno“, uvedl dále Tien.

 

Vedoucí představitel Applied Digital Keith Bolton tvrdí, že společnost bude dbát na to, aby byl čip implantován pouze dobrovolníkům. „Nikdy neposkytneme náš výrobek firmě, která by chtěla své zaměstnance nutit čip používat,“ vyslovil se Bolton.

 

Jak člověk implantát získá ?  Za 200 dolarů (asi 7300 korun) dostane u Applied Digital miniaturní čip, do něhož jsou zaneseny potřebné informace. S ním potom navštíví svého lékaře, který pomocí speciální jehly vpraví zařízení pod kůži zákazníka. Následujících několik týdnů lékař zařízení kontroluje, aby se ujistil, že nedošlo k infekci. Čip nemá zdroj energie, obsahuje pouze milimetr dlouhou magnetickou cívku, která se aktivuje, když snímací zařízení přejíždí nad kůží. Malinký vysílač v čipu předá tomuto zařízení informace. Bez scanneru není možné čip „přečíst“.

 

Více než před deseti lety koupila Applied Digital konkurenční firmu Destron Fearing, která již několik let vyráběla čipy určené zvířatům. Zájem měli o tyto výrobky zejména majitelé psů, koček a jiných domácích mazlíčků. Chtěli si tak zajistit rychlé nalezení a identifikaci ztraceného zvířete.

 

Čipy určené lidem se od těch „zvířecích“ příliš neliší. Firma dlouho váhala, zda tento výrobek vůbec uvést na trh. Události z 11.září minulého roku však pochybnosti rozptýlily. Applied Digital má dokonce již prvního vážného zájemce – Jeffa Jacobse. Ten trpí celou řadou alergií a chce si být jist, že o nich nemocniční personál bude vědět.  ap, klt“

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy: Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají . . .

Čipu se již nelze zbavit (vzhledem k navyknutí, jako mobil, internet atd.) !

 

 

1586.  Lidský čip vyvolal spory – článek Práva.                                                       28.2.2002.

                                                                        Místo: Praha.

 

Článek je na našem webu www.vesmirni-lide.cz v obrázcích mezi novinovými články – č. 86.

 

Lidské identifikační čipy velikosti rýžového zrna, které se dají implantovat pod kůži, vyvinula floridská elektronická firma a nyní žádá vládu USA o souhlas s jejich prodejem. Napsal to včera internetový server Daily News.

 

Čip nazvaný VeriChip za 200 dolarů (7300 Kč) a zakódovaný podle přání zákazníka je nejen schopen potvrdit identitu konkrétní osoby, ale třeba i místo, kde se právě nachází, a vydat i jiné informace – např. její chorobopis v případě potřeby rychlého lékařského zákroku.

 

Minizařízení nemá vlastní energetický zdroj, jen milimetr dlouhou magnetickou spirálu s vysílačkou, které reagují na impuls čtecího zařízení (scanneru). Výrobce podmiňuje prodej dobrovolným souhlasem lidí s implantací čipu.

 

Reakce veřejnosti jsou ale protichůdné: Jedni oceňují možnost včasné pomoci dlouhodobě nemocným (např. Alzheimerovu chorobu), jiní varují před zásahy do soukromí. Teolog Terry Cook pak čip dokonce označil za možné „znamení šelmy“ – značku, kterou podle Bible budou lidé nuceni nosit před koncem světa. (roš)“

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy: Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají . . .

Čipu se již nelze zbavit (vzhledem k navyknutí, jako mobil, internet atd.) !

 

 

1587.  „Neviditelné“ počítače už jsou na obzoru, ujišťují vědci – článek MF DNES.  11.3.2002.

                                                                        Místo: Praha.

 

Článek je na našem webu www.vesmirni-lide.cz v obrázcích mezi novinovými články – č. 89.

 

„Boston (Od našeho zvláštního zpravodaje) – Kdy budou počítače tak malé, že je lidským okem téměř neuvidíme ?  „Už v nejbližších letech,“ slibuje James Ellenbogen, přední výzkumník americké firmy Mitre Corporation.

 

A k čemu budou takové počítače dobré ?  Třeba pro řízení malinkých přístrojků, které vniknou do lidského těla, poplavou krevními cévami, zachytí se na požadovaném místě a vloží do něj přesně cílenou dávku léku, případně provedou malou operaci.

 

O těchto přístrojích sní lékaři. Kosmičtí výzkumníci zase nedočkavě čekají na malinkou elektroniku pro vesmírné sondy, aby je mohli za poměrně levné peníze poslat zkoumat Sluneční soustavu i vzdálenější končiny. Také telekomunikační společnosti touží po takto malých součástkách. A samozřejmě, miniaturní elektronika se nakonec uplatní i v každodenní technice v domácnosti.

 

V posledních měsících dosáhl výzkum této takzvané nanoelektroniky podstatného zlomu, konstatovali vědci na výroční konferenci americké asociace pro vědecký pokrok v Bostonu. Výzkumníkům se už daří navzájem propojovat elektronické obvody tvořené pouze jednotlivými molekulami či nepatrnými chemickými sloučeninami.

 

Dnes pracujeme na tom, abychom z těchto molekulových obvodů sestavili celé počítačové čipy,“ uvedl Marc Kastner z Massachusettského technologického institutu. Součástky by měly velikost menší než tisícina milimetru (pro srovnání – lidský vlas je 150 x tlustší).

 

Klasický dnešní špičkový čip obsahuje kolem 40 miliónů tranzistorů na křemíkové plošce o velikosti poštovní známky. Jestliže však budou mít součástky molekulovou velikost, vejde se jich na stejnou plochu několik miliard. Právě z nich půjde sestavit počítač titěrný velikostí, gigantický výkonem a snadno přehlédnutelným lidským okem.

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy: Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají . . .

Čipu se již nelze zbavit (vzhledem k navyknutí, jako mobil, internet atd.) !  Pseudotvůrci takto pilně pracují na plnosti negativního stavu.

 

 

1588.  Zaslání 4 novinových článků o čipech prezidentovi ČR.                                14.3.2002.

                                                                        Místo: Praha.

 

 

VÁŽENÝ PAN PREZIDENT

VÁCLAV HAVEL

 

DĚLOSTŘELECKÁ 1

119 08  PRAHA 1

 

------

 

Vážený a milý pane prezidente,

 

 

Přijměte ode mne láskyplný pozdrav a přání všeho dobrého.

 

V příloze Vám posílám na vědomí leták se 4 novinovými články:

 

 

1) EU chystá čipovou zdravotní kartu  (do roku 2005)

 

2) Člověk ponese osobní data v čipu pod kůží  (lidský čip na trhu)

 

3) Lidský čip vyvolal spory

 

4) „Neviditelné“ počítače už jsou na obzoru, ujišťují vědci

 

 

Na našem webu www.vesmirni-lide.cz jsou pod sděleními 1584-7 a v novinových článcích č. 85-8.

 

Připomínám Vám, že na tyto skutečnosti upozorňují naši Vesmírní přátelé s tím, že v těchto věcech nemohou nijak měnit svobodná rozhodnutí většiny lidí si PODŘEZAT POD SEBOU VĚTEV a stát se na 99,9 % loutkami pseudotvůrců (viz též NOVÉ ZJEVENÍ a PROJEKT L.U.C.I.D., které jste před rokem ode mne dostal). Vaše role je ovšem nezastupitelná vzhledem k funkci, kterou přes 10 let zastáváte, a máte některé důležité pravomoci, mj. možnost vystoupit v celostátních sdělovacích prostředcích a informoval lidi, jak se věci doopravdy mají !

 

Dovoluji si vyjádřit názor, že pokud i nadále chcete MLČET, považuji to za HRUBOU NEZODPOVĚDNOST.

 

 

S láskou a upřímností Vám toto posílá člověk, který je v radosti, štěstí, zdraví.

 

                                                                           Ing. IVO A. BENDA

                                                                           P.O. BOX 51

                                                                           470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

                                                V České Lípě 14.3.2002.

 

Příloha: Aktuální leták o čipech se 4 novinovými články.

 

PRAVDA NEZVÍTĚZÍ, PROTOŽE PRAVDA JE.

 

ZVÍTĚZÍ ČLOVĚK, KTERÝ JI OBJEVÍ A ZAČNE JÍ ŽÍT.

 

 

 

1589.  Dopis prezidentovi ČR.                       (Helena K.)                                          2.2.2002.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

(Zasláno 8.2.2002)

V České Lípě dne 2.2. 2002

 

Milý pane prezidente,

 

Vy už víte, že tu nejsme na planetě Zemi sami, nyní se dozvíte další nové skutečnosti.

 

Jsme pozitivní občané České republiky a rádi bychom tady žili láskyplně bez ovladačů, omezování a okrádání o naše pozitivní energie.

 

Nevlastníme žádné majetky a peníze, protože jsme pozitivní, tudíž nekrademe, nelžeme, nepodvádíme. Přesto bychom chtěli založit pozitivní stranu a vybudovat láskyplný stát a mít svou pozitivní televizi, rozhlas a noviny, informovat lidi pravdivě a nic nepřekrucovat. Máme na to právo, protože žijeme na planetě Zemi, kde jsou vedle sebe pozitivní a negativní síly, tak máme vše na půl 50 % pozitivních a 50 % negativních informací.

 

Jenže tady je 90 % negativních běžně dostupných informací a pozitivních jen málo a hlavně se dělá reklama negativnímu stavu. Život občanů přece není z 90 % negativních, jak tomu je v televizních zprávách, novinách, rozhlase atd. Spoustu občanů to nebaví a nemají chuť se tím vůbec zabývat. To je právě způsob druhé strany (Sil temna) dovést lidi do krajních situací, aby se přestali o tyto věci zajímat a Síly temna si dělali s lidmi co chtějí.

 

Ještě je tady dost poctivých láskyplných občanů, kteří rádi změní tento stav na pozitivní, patří k nim např. Hnutí Duha, Děti Země, Greenpeace, církve, náboženství, Vesmírní lidé Sil Světla ke kterým patřím i Já. Jenže se o jejich pozitivních akcích nikde veřejně nehovoří a pokud ano, tak jen tak na oko, aby se neřeklo.

 

Můžete nám poradit, jak začít bez peněz a majetku budovat s Vámi bohatými a majetnými láskyplný stát ?

 

Nechceme do EVROPSKÉ UNIE. Znamená to pro nás více negativních ovládací programů, které narušují svobodu a svobodnou vůli jednotlivců a celé společnosti.

 

Nezapomínejme, že jsme všichni součástí jednoho celku, to je důležité si uvědomit a hlavně podle toho žít. V jaké společnosti to vlastně žijeme ?  Učíme děti, aby nemluvily s žádnými cizími lidmi, protože by jim ublížili a jsou zlí. Myslíte si, že to je pravé soužití společnosti ?

 

Nikde jinde ve vyšších vyspělých světech takto nežijí. Tady místo aby se dělalo opatření proto zlu, s láskou a způsobem, aby se už zlo neopakovalo, tak se postupuje způsobem opačným. Ještě je mu zdarma provedená reklama ve veřejnoprávní televizi za prostředky daňových poplatníků (násilně vynucené státem) a podá se návod, jak zlo ještě více zneužít.

 

Když někdo provede zločin, tak ještě dostane právníka, který mu pomůže, jak se bránit a uhájit zlý čin před zodpovědností. Sama jsem toho svědkem a nejen já.

 

Děti je třeba odmalička učit ve školách pravé, čisté nesobecké lásce k lidem a všemu Stvoření, zvířatům, přírodě, planetě Zemi a pravým duchovním principům Evangelia Pána Ježíše Krista. Jedině tak se celá společnost pohne tím správným směrem do vyšší dimenze.

 

 

VLÁDA, PARLAMENT, SENÁT NÁM PŘEDVEDLI, CO NEVOLIT  !!!!

 

TEĎ MY PŘEDVEDEME CO VOLIT PRO POSTUP SMĚREM VZHŮRU  !!!

 

Za všechny bratry a sestry Sil Světla.

S láskou

Světelná údernice 

 

Helena Kroutilová

 

Helena Kroutilová

P.O.BOX 51

Česká Lípa 6

470 06

 

 

 

 

 

Pravda nezvítězí,

Pravda je.

 

Vítězí člověk, který ji pozná a žije.

Prosím, nechte nás žít pravdu!

 

Máme Vás rádi a chceme s Vámi spolupracovat, jste naši skvělí bratři a sestry.

 

 

Pošlete s radostí a láskou dále  ! ! !

 

Dosud (17.3.2002) žádná odpověď nepřišla.

 

 

1590.  Dopis prezidentovi ČR.                       (Helena K.)                                          8.2.2002.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

V České Lípě dne 8.2. 2002

 

Vážený pane prezidente,

 

Organizujeme 3 světové sympozium O Lásce dne 7.9. 2002 od 10.00 do 18.00 hodin (přestávka od 12.00 do 14.00 hod.) na PRAŽSKÉM HRADĚ, na které Vás a Vaší paní srdečně zveme a rádi Vás tam uvidíme.

 

Letos Vás prosíme a žádáme o Vaší záštitu, o kterou jsme loni nežádali na tuto akci Sil Světla, aby se konala ve Španělském sále.

 

Znovu Vás už po několikáté prosíme o osobní schůzku pro upřesnění a účel této významné akce. Prosíme Vás o krátké a stručné vyjádření k této akci, jestli se zúčastníte a když ne, tak nám prosím sdělte písemně poselství o lásce pro účastníky tohoto Sympozia a my to všem účastníkům předáme.

 

V roce 2000 se zúčastnilo této akce 365 Světlonošů a v roce 2001 bylo 260 Světlonošů.

 

Předem Vám děkujeme za odpověď

 

Za Všechny přátele Sil Světla

                                                 Helena Kroutilová

Helena Kroutilová

P.O.BOX 51

Česká Lípa

470 06

 

Dosud (17.3.2002) žádná odpověď nepřišla.

 

 

1591.  Žádost o pronajmutí Španělského sálu.   (Helena K.)                                     8.2.2002.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Správa Pražského Hradu

Ředitelka programové divize

RnDr. Mária Gálová

Pražský Hrad

Praha 1

110 00

 

V České Lípě dne 8.2. 2002

 

 

Věc: Pronájem Španělského sálu

 

 

Vážená paní Gálová

 

Prosím o laskavé pronajmutí ŠPANĚLSKÉHO SÁLU na 7.9. 2002 pro III. SVĚTOVÉ SYMPOZIUM O LÁSCE a to od 7 do 19 hodin.

 

  Děkuji za vyřízení žádosti

 

  S láskou za všechny přátele

                                                 Helena Kroutilová

 

 

Helena Kroutilová

P.O.BOX 51

Česká Lípa

470 06

 

Přišla zamítavá odpověď.

 

 

1592.  Láska.                                        (Přijal Jožo B.)                                            16.3.2002.

                                                                        Místo: Okolí Považské Bystrice.

 

 

„Láska, to je celý svet,

 

Láska, to nie je iba kvet,

 

znie ako jarná pieseň vtákov,

 

ako vietor, ktorý vletel do oblakov.

 

Každý ju zná a každý vie,

 

že láska MILUJE.“

 

(Achelané)

 

 

1593.  Čas změn.                                  (Přijal Martin S.)         10:30-11:00 hodin.  16.3.2002.

                                                                        Místo: Martin.

 

„Nastáva veľkých zmien čas,

zlý človek teraz sa tras,

tí, čo v láske a svetle žijú,

obávať sa ničoho nemusia.

 

Zem nás milióny rokov živí,

človek ju za to ničí,

už to ďalej znášať nebude,

zachráni však zvieratá, rastliny.

 

Ona Ti zobrať život smie,

ty jej ale nie,

to je zákon kozmický,

pochop človek maličký.

 

Myslíš si, že si pán tvorstva,

ale nie to z božstva.

To tvoj mozog úbohý,

Ti to stále hovorí.

 

Prichádza pravý čas,

Keď sa budeš čudovať.

Zobuď sa, kým je ešte čas,

Potom už neskoro bude zas.“

 

Ďakujem vám Priatelia z Vesmíru,

Že máte strpenie s ľuďmi Zeme.

Tí, čo sa obrátili ku Svetlu,

Vám to nikdy nezabudneme.

 

Tešíme sa na stretnutia,

Keď už iba láska bude,

Rád sa pridám k tým,

Čo iba v láske chcú žiť.

 


 

1594.  Koho volit ?                                (Přijal Ivo A. Benda)   10:00-11:00 hodin.  16.3.2002.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

JDEME S RADOSTÍ A LÁSKOU VOLIT

 

STVOŘITELE PRVOTNÍHO

VŠEHO A VŠECH

 

 

 

VOLÍME NEJVYŠŠÍ MOUDROST, LÁSKU, DOBRO A INTELIGENCI

 

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU

 

ZAKLÁDÁME POZITIVNÍ STRANU

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 


 

1595.  3. Světové sympozium o lásce.                                                                    16.3.2002.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

3.  SVĚTOVÉ  SYMPOZIUM  O  LÁSCE

 

PRAHA  7. září (september)  2002

 

SOBOTA  OD  10  DO  18 HODIN  (přestávka 12-14 hodin)

 

NA  PRAŽSKÉM  HRADĚ

 

 


 

·           Celosvětová účast všech duchovních Sil světla planety Země.

·           Přineste s sebou poselství o Lásce (cca 10-15 minut).

 

Všechny Vás srdečně zvou Přátelé s láskou

 

Vyzýváme vás, lidi pracující pro Světlo, abyste se aktivně zapojili do organizování tohoto sympozia tím, že budete informovat další lidi pod vedením STVOŘITELE ve SVÉM NITRU, kde MÁTE PRAVDU. Ze 2. sympozia lásky v r. 2001 mělo krásné zážitky 260 lidí, z toho 160 v meditaci za očistu Země.

 

Prosíme o jakoukoliv finanční výpomoc na provozní výdaje (rozesílání letáků, 9,- Kč známky), vaše pomoc je DŮLEŽITÁ, děkujeme.

 

676748043 / 0300

 

nebo poštovní poukázkou:

 

IVO A. BENDA,    P.O. BOX 51,    470 06  ČESKÁ LÍPA 6

 

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ  JEDNOHO CELKU

-----

SPOJIT  SE  POUTEM  LÁSKY

 

Související informace najdete na internetu:  www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

1596. Jak bude vypadat svět, až všichni uvidí své anděly.                                     27.03.2002.

 

Ukázka je z knihy „Jak nás milují andělé“ od Sabriny Fox.

 

„Poznáme, že všechno je energie. Energie, která neochvějně proudí. Každá myšlenka, každé slovo, každý čin je energie, která proudí, a my budeme odpovídajícím způsobem jednat. Začíná to naší stravou. .....


Budeme se učit, že energie přichází také z jiných zdrojů. Tím pádem ztratí samotné jídlo, které přijímáme, na hodnotě. Důležitou energii pro naše tělo budeme získávat také ze země. Budeme chodit hodně bosi, abychom přijímali minerální látky skrze chodidla přímo do našeho těla. Budeme častěji spát pod širým nebem, abychom přijímali energii ze světla planet a hvězd. Budeme vyrůstat v prostředí bez stresu, které nám nebude energii odčerpávat, ale bude nám ji dodávat. Budeme žít na venkově, mimo velká města, neboť víme, že některé oblasti odebírají člověku více energie než jiné. Města se stanou centry komunikace, kde žije málokdo.


Budeme bydlet v bytech a domech, které rozvíjejí naše těla a duše. Naučíme se obklopovat věcmi, které nás těší. Budeme schopni poznávat moc barev, vůně, rostlin a kamenů. Nebudou již žádné rohové domy, vše bude kulaté. Budeme ponaučeni, že v okrouhlém prostředí může naše energie lépe proudit. Naučíme se nic nehromadit: Nebudeme mít kolem sebe nic nepotřebného. V našich skříních budou věci, které nosíme, naše byty budou naplněny věcmi, které máme rádi.


Víme, že naše myšlenky tvoří naši realitu, náš život, a proto dáváme pozor na to, co si myslíme. Budeme učit své děti ctít zemi a všechno živé. Bude to pro ně úplně přirozené, jelikož budou mít příklad v nás. Budou se učit, že člověk je dobrotivý a dobrý. Budeme se utvrzovat v tom, že láska a blaho nejsou limitovány jako koláč, na kterém je omezený počet kousků. Poznáme, o kolik lépe se cítíme, když žijeme spolu, a ne proti sobě.


Budeme všichni vědět že máme mnoho životů a že každý život je zde proto, abychom se zlepšovali. Budeme spolu všichni telepaticky komunikovat, neboť už nebudeme muset skrývat své myšlenky. Naše myšlenky budou plny respektu a lásky. Nikdo nebude dělat nic, co mu nečiní radost. Práce jako taková již nebude. Naše zaměstnání budou našimi koníčky. A každá minuta, po kterou budeme pracovat, bude pro nás radostí. Naučíme se, že všechno, co je vyrobeno bez lásky, v sobě nese nudu a zoufalství. Nikdo nebude takové produkty chtít, a proto už nebudou vyráběny.
Budeme mít vše, co opravdu chceme, neboť budeme žít v souladu s přírodou a s ostatními lidmi. Budeme s větším porozuměním hledět do vlastní minulosti a poznáme, že jsme dříve svůj život plnili nepotřebnými věcmi, jak jsme se cítili osamoceni, sami a nejistí. Stejně tak málo budeme potřebovat symboly svého postavení, nudné párty, stresující zaměstnání, jelikož náš život bude vyplněn radostí, produktivitou a spokojeností. Naopak se budeme podporovat a nově vyměňovat své schopnosti a výrobky. Pojišťovny, vězení a nudné školy budou, včetně mnoha jiných věcí, zrušeny.

 

Protože jsme se naučili, jak cenný je každý novorozený člověk, nebudeme mít děti jenom proto, že je náš život prázdný a my potřebujeme každého, kdo nás miluje takové, jací jsme. Budeme mít děti, abychom pomáhali znovuzrozeným duším dále se vyvíjet. Víme, že Bůh nám dal možnost volby, a tato volba zahrnuje také to, kolik dětí přivedeme na svět. Budeme moci tak kontrolovat svá těla, že pouhá myšlenka bude naší kontrolou porodnosti. A protože se jejich výchově a vzdělávání budeme věnovat více než dříve, budeme na svět přivádět mnohem méně dětí.


Budeme umět sytit své tělo, svou duši a svůj rozum čistým světlem a energií. Budeme mít nové obřady během různých fází měsíce. Budeme vědět, že je jednodušší rozloučit se se starým, když měsíc ubývá, a lehčí přijímat nové, když měsíc přibývá. Budeme během dne trávit dlouhá období absolutního klidu a budeme jednat z pozice svého vyššího já.

 

Nemoci se stanou příběhy z minulosti. Každý bude rozumět svému tělu, a protože budeme žít bez znečišťování životního prostředí, budou to mít naše těla mnohem lehčí. Budeme všichni vědět, jak se léčit svýma rukama, svým dechem a pomocí živlů. Rozpoznáme a budeme chápat první symptomy nemoci jako varovný signál. Neboť tyto varovné signály byly vytvořeny naším tělem, aby nás upozornily na to, že ve svém životním stylu musíme něco změnit. Místo nemocnic budeme mít léčebná centra. Doktoři tam opět budou těmi, kým vlastně jsou: Léčiteli. Budou mít čas a budou spolupracovat s ostatními léčiteli. Tato centra budou oázami lásky: Úžasná hudba, nádherné vůně, dotyky, masáže, cvičení, rozhovory a modlitby, klid a tanec.


Nebudeme se milovat proto, že jsme osamoceni a sami, nýbrž proto, že si sebe naopak vážíme. Poznáme, že energie proudí také skrze sexuální styk, a my si budeme tuto energii vyměňovat jen v lásce. Tak nebudou spojena jen naše těla, nýbrž i naše duše.


Budeme komunikovat se všemi živočichy na této zemi, s vílami, anděly a rodinami skřítků a s královstvím zvířat. Budeme tyto lehčí živé tvory vidět, a také my budeme lehčí. Kromě toho budeme všichni schopni stát se viditelnými, nebo neviditelnými.


Budeme cestovat bez letadel, jelikož se budeme umět sami přesunout z jednoho konce světa na druhý. Budeme pěstovat libovolné kontakty s našimi sestrami a bratry kdekoli v naší sluneční soustavě. Tito návštěvníci budou schopni žít mezi námi, neboť díky zvýšení našich vibrací budeme moci přijímat jejich vibrace.


Budeme vědět, že vše, co přijímáme každý šum, každý obraz, každý dotyk, každé sousto, každý nápoj, každá myšlenka a každý nádech - má účinek na náš dobrý pocit. Budeme poslouchat, pozorovat, jíst, pít, myslet a dýchat jen to, co nás podporuje v našem dobrém pocitu a naší harmonii. Posuneme vývoj lidstva o krok dále a budeme se stále dál vyvíjet.“

 

 

1597.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (313). 

  (Přijal Ivo A. Benda)   6.4.2002.  7:54-9:00 hodin.

                                                                        Místo: Střední Morava.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto písemně spojil, a že ti mohu předat některé nové informace.

 

Ano, situace pozemského lidstva se dále dostává do etapy zúčtování a posledního soudu (viz Nové zjevení), tedy navštívení a sebesoud při pravdivém ukázání života toho kterého jednotlivce, společnosti, národa i celé planety Země. Na základě této závěrečné etapy se lidé definitivně rozdělí na stovky a tisíce životů odlišných linií, podle toho, které si vybrali. Nic nikomu není nuceno, vše postupuje zcela přirozeně podle Kosmických zákonů Stvořitele našeho milovaného. Ano, k těmto volbám patří i ty, které lidé provádějí na základě informací dopravenými jim námi, Vesmírnými lidmi a světelnými pracovníky na planetě Zemi. Tímto se všem poskytují příležitosti pro veškeré volby, které zde na planetě Zemi mohou učinit a tak si zvolit další linie svého vývoje (duchovního nebo pseudoduchovního). Každá linie však vždy slouží v konečném důsledku pokroku jedince a celého Stvoření, ať je jakákoliv. Neboť i sebenegativnější linie ukazuje to, co a jak je nepřijatelné vzhledem ke kosmickým zákonům Stvoření, a tedy i taková zkušenost je poučná pro všechny. K těmto zásadním informacím k vlastní volbě linie životů patří i příprava na zavedení a vlastní zavádění lidských čipů do této pozemské společnosti lidí. Jak už jsme uvedli, my, Vesmírní lidé nemůžeme nijak jinak než RADOU zabránit tomu, aby sami lidé masově tomuto dávali souhlas a chválili takovýto čipový systém, anebo jestliže se v případě obdržení informace chovají apaticky a nezúčastněně se známým typem odpovědi – „já nic, mě se to netýká“, anebo v případě překonání tohoto názoru – „ono to nějak dopadne“. Lidé, kteří berou ohled na okolí a tzv. „většinu“, dělají také chybu, neboť správným postupem je ŘÍDIT SE SVÝM SRDCEM DUCHOVNÍM, kde mu Stvořitel Prvotní všeho a všech a bytosti Světla sdělí pravdivou odpověď na každou otázku. Je zde určitý počet lidí, kteří se tímto řídí, a tak postupují v souladu s Kosmickými zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech.případě blížící se čipové totality mají možnost informovat své bližní o rizicích a úskalích takového systému, k čemuž dobře slouží tvé letáky milý Ivo (barevné o Vesmírných lidech z roku 2001 a čb. leták z časopisu Médium a další leták z roku 2002 o zavádění čipových zdravotních čipových karet v EU a zahájení prodeje lidských čipů). Informováním o rizicích zneužití takového systému se další lidé mohou rozhodnout pro nebo proti takovému systému. Ano milý Ivo, zavedením takového čipového systému se zvyšuje míra ovládání lidí druhou stranou (ještírky a pseudotvůrci vůbec) ze současných 90 – 95 % na 99,9… %. Tím se z těchto lidí stanou dočasně ÚPLNÉ LOUTKY tohoto pekelného systému a do závěrečné eliminace negativního stavu vyzkouší takovýto systém na VLASTNÍ KŮŽI se všemi opravdovými prožitky a zážitky a tak se jim odpoví, jaké to je žít s ovládacím čipem na těle (čipové zdravotní karty jsou jen malým zaváděcím mezníkem). Ty sám milý Ivo jsi poznal na systémech řízení kvality řady výrobků (a automobilů) a tedy víš dobře, co všechno lze s takovými systémy provést.

 

Ano, dále ti milý Ivo chci sdělit, že jsi obstál v následných zkouškách na víru, zákon inteligence, zákon lásky a máš tedy nyní tuto finanční podporu (a nejen tu) v tvých a našich aktivitách zde v zemích českých a na planetě Zemi. Na našem internetu www.vesmirni-lide.cz se stále zvyšují vstupy (poslední 2 týdny průměrně 500 vstupů denně s 920 vstupy v maximu), což potvrzuje zvyšující se zájem lidí o naše informace.

 

30.3.2002 se vám v pěti lidech podařilo informovat na 1500 lidí barevnými letáky na Řípu – příznivce pana Pfeifera, a tak i oni nyní mohou sami zhodnotit situaci pozemského člověka, pokud vůbec chtějí.

 

Ano, také předvolební mítingy stran jsou velmi vhodnými místy k předání našich informací – letáků, neboť jen jednou za 4 roky jdou vaši zastupitelé a kandidáti za lidmi. Proto nepromarněte tuto šanci a aktivně informujte tyto zastupitele tak, aby neměli šanci tvrdit, že nevěděli (letáky na požádání vám s radostí zašle zpracovatel, Ivo A. Benda).

 

Dále ti chci sdělit, že jsi si správně všiml odběrních míst povrchových vzorků půdy planety Země nedaleko sídliště Špičák v České Lípě. Ano, i tyto fotky odběrních míst jsou přístupné na našem webu www.vesmirni-lide.cz . Byly provedeny podobně jako starší odběry před 2 lety na téměř tomtéž místě za účelem zjištění ZMĚNY navýšení vibrací planety Země, dále ZMĚNY znečištění planety Země hrubými vibracemi lidí, radioaktivitou a chemií a dalšími produkty lidské společnosti, vám dosud neznámými. Vibrace planety Země se zvýšila na 95 % stavu převibrování a znečištění se taktéž zvýšilo ze 78 na 81 % průměrného znečištění (případné 100 % znečištění zcela likviduje život na této planetě Zemi). Tímto VARUJEME všechny lidi, aby ZANECHALI negativních myšlenek a aby PŘESTALI drancovat planetu Zemi neúměrnými materiálními požadavky, které ji a je ničí. Jedině LÁSKOU, DOBREM, HARMONIÍ a skutečným CITEM lze změnit svůj život k nepoznání, a tak se stát světelnou bytostí pracující a žijící dle zákonů Vesmírného řádu Stvořitele Prvotního všeho a všech. Proto tedy můžeš stále i ty milý Ivo takto pokračovat a dávat příklad jiným lidem, jak se to dělá a že to možné je v podmínkách na planetě Zemi.

 

Toto sdělení s láskou a radostí ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo zdravím a přeji úspěch v tvé světelné práci i štěstí v osobním životě. Ano, vidíme, jak lidé reagují na naše světelné informace a tak se radujeme společně s tebou milý Ivo, co jsme způsobili. Již mnoho lidí naplnilo naše poselství a MĚNÍ život dle jejich obsahu. Ano, někteří aktivně pomáhají bližnímu, mj. předáváním informací světelných. Takto tedy sami se vysvobozují z otroctví negativního stavu a mají mnoho dalších možností pro radostný duchovní růst a pozitivní přínosný život a další životy vůbec. Ano, lidé mohou takto napředovat dle své volby a naplňovat pozitivní poslání lásky a dobra, které je nejvyšším cílem a smyslem současně zde na planetě Zemi. Takto mohou dle svého uvážení přispívat k rozvoji všeho Stvoření pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi tolik milovaného. Ano, takto k tomuto patří i oblast přijímání a šíření informací světelných, které mají možnost realizovat právě nyní, v tomto období. Všechny podmínky k tomuto jsou příznivé – kopírky, počítače, internet, finanční dostupnost, možnost snadné komunikace s námi (fotonový pás od roku 1998). Ten, kdo tyto příznivé podmínky správně využije, může postoupit do různých vyšších světů – společností – adekvátně vlastní duchovní úrovni. Ten, kdo tyto příležitosti promarní, přijde o tuto možnost postupu NYNÍ, a bude muset stovky a tisíce životů žít v primitivních nebo jinak nepříjemných společnostech adekvátních jeho duchovní úrovni do období další příležitosti vzestupu, na kterou se bude takto připravovat dle svých voleb a přání.

 

Závěrem ti milý Ivo předávám tisíce pozdravů a proudy lásky od našich bratří a sester, které s radostí pomáhají a pozorují lidi planety Země.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní, také já vám posílám lásku a radost. Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám Ti lásku. Ivo.

 

 

1598.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (314). 

  (Přijal Ivo A. Benda)   8.4.2002.   12:28-12:45 hodin.

                                                                        Místo: Vlak Choceň - Pardubice.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto písemně spojil, a že ti mohu sdělit touto formou některé další informace.

 

Ano, tato akce ČSSD na Řípu byla správně využita k rozdání našich letáků, ano, bylo rozdáno 1150 barevných letáků o nás, Vesmírných lidech, 600 volebních letáků a 500 letáků se 4 novinovými články o lidských čipových systémech. Ano, letáky dostalo na 1200 lidí a tak jsou nyní dobře informováni o situaci lidí zde na planetě Zemi a o velké pasti na lidi – zaváděné systémy lidských čipů.

 

Ano, máš takto velkou radost, ano, i já a mnoho bratří a sester zde na vesmírných lodích i na planetách. Ano, obdrželi je prakticky všichni funkcionáři ČSSD a mnozí požadovali tak zajímavé informace na tak zajímavém místě. Ano, nyní uvidíš milý Ivo, co se bude dít.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že také řada novinářů obdržela tyto letáky a ve 2 největších denících je o tomto zmínky v odstavci (Lidové noviny a Právo). Ano, nyní o tomto živě diskutují a přemýšlejí o tak závažných informacích.

 

Další důležitou zprávou je, že naše informace pronikly i do jiných vlád jiných zemí, kde byly předány světelnými pracovníky a mají tak možnost se s nimi seznámit na anglické verzi našich stránek www.universe-people.com . Ano, je to důležité předávat na volebních mítinzích tyto letáky a tak informovat vaše zastupitele o klíčových věcech, které se týkají každého člověka bez výjimky.

 

Ano, jsem takto velice rád milý Ivo a přeji ti hodně úspěchů v tvé další práci pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. Toto sdělení ti předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Děkuji milý Ivo, že jsi zorganizoval tuto akci na Řípu s předáním letáků ČSSD. Ano, je to další, důležitý milník v cestě domů, do Pravého Stvoření pro každého, kdo se na tomto takto podílí. Ano, pokračujte v informování vašich zastupitelů na předvolebních mítinzích a předávejte jim tyto naše letáky.

 

S láskou a radostí ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé, také já vám posílám proudy lásky a radost, Ivo.

 

 

1599.  Planeta Země (315).                  (Přijal Ivo A. Benda)   24.4.2002.   10:15-10:18 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PLANETA ZEMĚ JE DŮLEŽITOU POKUSNOU LABORATOŘÍ

 

PRO CELÉ STVOŘENÍ, KDE LIDŠTÍ TVOROVÉ ZOBRAZUJÍ

 

V BLÁZNIVÉM PODNIKU TY NEJNEMOŽNĚJŠÍ VOLBY

 

A POSKYTUJÍ ŽIVOU ODPOVĚĎ NA ŽIVOTNĚ DŮLEŽITOU OTÁZKU:

 

JAKÉ JE TO BÝT BEZ DUCHOVNOSTI,

 

BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

 

-----

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.

 

 

 

Viz Nové zjevení a další doporučené zdroje na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1600.  Aktuální stav (316).                  (Přijal Ivo A. Benda)   26.4.2002.   15:05-16:00 hodin.

                                                                  Místo: Vlak Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves.

 

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se rozhodl zavést tyto světelné informace – tiskoviny – svým přátelům do Košic, a takto pomohl jejich šíření v této zemi slovenské. Ano, jsem rád, že i nadále takto pomáháš Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech našemu milovanému, a takto se tedy bude šířit další významná část těchto informací světelných.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že naše letáky o mikročipech vyvolávají vlnu zájmu a současně se stále více do povědomí dostávají zdroje těchto informacípracovníci Světla na planetě Zemi a Vesmírní lidé, kteří neustále varují a bubnují na poplach, nechť slyší ti, co mají uši k slyšení a vidí ti, kteří mají oči k vidění.

 

Ano, toto lidstvo se nyní dále propadá směrem k Temným světům a k další ztrátě „svobod“, které dosud mělo. Nic již nebude stejné, jako doposud, přichází nová éra informačních technologií a s tímto v negativním stavu – jak jinak – vyšší stupeň totality a ovládání lidí a jejich směrování do světů Temnějších. Ano, část lidí tomuto negativnímu materiálnímu myšlení nepodlehla, ano, ty milý Ivo patříš také k nim, a i nadále si vede svou – cestou lásky se vysvobozují z tohoto pasvěta a s vizemi a představami jiné – lepší společnosti – Nové Země – opouští tuto starou společnost stojící na hliněných nohou.

 

Každý, kdo si splní své Světelné poslání lásky a dobra, které si před zrozením na tuto planetu dobrovolně vybral, se může odebrat zpět domů, do Pravého Stvoření pozitivního stavu tam, kde jsme i my, Vesmírní lidé. Ano, takto se tedy završuje v současné době jejich poslání zde na planetě Zemi 3. dimenze a bude dále pokračovat v Nové Zemi, v takové společnosti, jakou si sami vytvoří.

 

Ano, dosud ani tito vaši představitelé Václav Havel a Rudolf Schuster se nerozhodli pro návštěvu s námi, vesmírnými lidmi, a čas se naplňuje a již mnoho nezbývá k dalším významným událostem, včetně očistných na planetě Zemi, námi tolik milované.

 

Ano, včera jsi ve večerních zprávách TV NOVA mohl vidět, jak Britská královská vědecká společnost si neví rady s úbytkem vrabců na celé planetě Zemi na minimum (téměř nejsou), zatímco je to kosmopolitní druh zvířete, které je všežravec – od semen přes hmyz po nespotřebované potraviny lidí, schopný rozmnožování 4x do roky a prakticky bez nepřátel, druh, který žil na všech kontinentech kromě Antarktidy v počtu desítek miliard kusů, je téměř pryč. Ano, začátkem roku 1999 jsi milý Ivo zde v zemích českých provedl letákovou akci (4,3 miliónu letáků – viz menu obrázky a novinové články na www.vesmirni-lide.cz ), kde jsi uvedl, že byla evakuována velká část zvířat včetně vrabců (těch si lidé mohou všimnout, ostatních druhů většinou ne), neboť se blíží v důsledku nevědomosti lidstva očistné procesy planety Země (od hrubovibračních energií – vichřice, povodně, zemětřesení, války, případně trvalé poklesy a zdvihy velkých částí zemské kůry), tak, jak si dosud lidé na planetě Zemi tyto varianty budoucnosti vybírají.

 

Ano, dále ti chci sdělit milý Ivo, že také mnozí vědci a ochránci přírody zjišťují ROZSÁHLÉ ZMĚNY v klimatu a v rozložení flóry a fauny, ale jejich informace jsou většinou blokovány druhou stranou a vzápětí poskytovány jako nedůležité a jsoucí ruku v ruce s evolucí lidstva. Jen malé množství článků a rozhovorů se dostává do médií, a tak jen slabě varují lidstvo. Ty milý Ivo tyto technologie  brždění, prznění a likvidace důležitých informací druhou stranou znáš a není to pro tebe nic neznámého. Naopak, 99,99 % lidí o těchto praktikách nemá ani tušení. Ano, uvidíš milý Ivo, co se bude dít, bude to VELKÉ DIVADLO LOUTEK takových, jak máš na tom obrázku (z obálky časopisu EURO č. 16 roku 2002 a na našem webu www.vesmirni-lide.cz ), pakliže si toto vyberou ze své vlastní svobodné vůle. My, Vesmírní lidé stále dáváme pomoc, radu a lásku každému, kdo o toto stojí. Ano, jen se snaž milý Ivo takto nadále pracovat pro Stvořitele našeho milovaného všeho a všech, ať lidé mají z čeho vybírat a co nejvíc jich může být ušetřeno událostí, které se kvapem blíží.

 

S láskou v srdci ti toto předal Aštar, velitel Velké Vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a přeji hodně úspěchů v této práci pro Stvořitele našeho milovaného a taky pro celé Stvoření.

 

Ano, nyní se provádějí důležité volby lidí, jakou budoucnost a jaké životy si zvolí, a jak se budou odvíjet jejich osudy. Vidíš, jaký kus cesty během posledních 10 let urazila informatika u vás, a dovedeš odhadnout, co se bude dít v dalších 10 – 20 letech. Ano, je to totální změna systému společnosti, a to ZVÝŠENÍ míry ovládání ze současných 90 – 95 % na 99,9 % v nejbližší budoucnosti, pokud si tak lidé vyberou. Ano, do tohoto my nemůžeme nijak zvlášť zasahovat, jen posílat RADY těm, kteří o ně stojí. Nabízíme 52 let spolupráci a pomoc vládám této planety Země, ALE DOSUD BEZ KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU. Tak vážná je situace na této planetě Zemi, tolik sužována HRUBÝMI VIBRACEMI NEGATIVNÍCH MYŠLENEK LIDÍ. Ano, toto již dlouho nebude trvat a pakliže se nic zásadního nezmění, planeta Země se těchto lidí ZBAVÍ JAKO DOTĚRNÉHO HMYZU a bude žít novým životem, životem harmonie a dobra bez takovýchto nevědomých lidí. Ponese na svém povrchu jen novou lidskou společnost ve vyšší – 5. dimenzi, která bude žít v souladu s Božím řádem – duchovními principy odvozenými ze ZÁKONA LÁSKY KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, ZÁKONA LÁSKY K BLIŽNÍM A LÁSKY K SOBĚ.

 

Ano, moc se těším na tuto novou společnost, která důstojným způsobem bude pokračovat na této planetě Zemi.

 

Ano, toto jsem ti milý Ivo předal s láskou v srdci já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé, také já vám posílám lásku a radost. Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám Ti lásku. Ivo.

 

 

1601.  Rozhovor a Aštarem a Ptaahem (317).     (Přijal Ivo A. Benda) 

 28.4.2002.   12:00-12:21 hodin.

                                                                  Místo: Vlak Karviná – Ostrava Svinov.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš za sebou hezké setkání s některými přáteli v Košicích.

 

Vidíš, jak je důležité těmto lidem stále předávat informace, a také panu prezidentovi SR Rudolfu Schusterovi, kterému jste předali letáky a CD s naším webem. Opět má další příležitost zvážit setkání s námi, Vesmírnými lidmi.

 

Dále ti chci sdělit, že nyní jsou další lidé informováni našimi letáky – na Řípu – politici 4 koalice a jejich příznivci a novináři. Světelní pracovníci stále předávají takto informace dalším a dalším lidem, kteří takto mají možnost pochopit situaci, ve které se nachází.

 

Dále ti chci sdělit, že se dále blíží bod převibrování planety Země  a s tímto se další lidé dostanou do 5. dimenze, vyššího stavu bytí. Proto se i nadále mohou takto snažit a pokračovat v této nastoupené cestě. Nyní se stále odehrávají volby a zkoušky mnoha lidí, zda takto postoupí či nikoliv.

 

To jsem ti dnes milý Ivo chtěl sdělit já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a přeji hodně radosti a úspěchů v tvé světelné práci.

 

Ano, další lidé zjišťují v jaké situaci se nacházejí – a tento počet lidí se dále bude zvyšovat tak, jak se zvyšují zla a nepravdy negativního stavu v KONTRASTU s dobry a pravdami stavu pozitivního. Ano, tito lidé mohou provést obrat o 180°, jak říkáte, a začít žít normální, PŘIROZENÝ ŽIVOT, pokud si tak zvolí. Mají pro to všechny příležitosti připraveny od Stvořitele našeho milovaného, a tak budou moci se takto rozhodnout. My, Plejáďané vám v tom stále pomáháme a budeme pomáhat, ať se děje cokoli. Proto se i nadále mohou takto snažit a PROKÁZAT ve svém životě, že PATŘÍ do vyšší společnosti, než je tato ve 3. dimenzi planety Země.

 

Toto sdělení jsem ti s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé, také já vám posílám lásku a radost. Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech a posílám Ti lásku. Ivo.

 

 

1602.  Ovládají vás !  - leták (318).            (Přijal Ivo A. Benda)                               30.5.2002.

                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

 

OVLÁDAJÍ VÁS  !

 

 

Milí lidé,

 

 

Je načase vám oznámit VAŠI SITUACI a informovat vás o VAŠÍ POZICI v rámci LOUTKOVÉHO SYSTÉMU zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi. Už bylo dost ohlupování lidí vědci, úředníky a jinými VNĚJŠÍMI strukturami.

 

MYŠLENKY, KTERÉ MÁTE, NEJSOU Z 95 % VAŠIMI MYŠLENKAMI (co do vzniku a původu), ALE MYŠLENKAMI SOUSTAVNĚ, SYSTEMATICKY A RAFINOVANĚ VYTVÁŘENÝMI, ŘÍZENÝMI A DODÁVANÝMI DO VAŠÍ PSEUDOMYSLI (uměle vytvořená mysl fyzického těla) NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, NEVTĚLENÝMI – ZLÝMI DUCHY, ALE PŘEDEVŠÍM VTĚLENÝMI (v jiné dimenzi) NEJČASTĚJI JEŠTÍRKY (černoocí mimozemšťané s ještěrčí vnitřní strukturou těla živící se vaším strachem – hrubovibrační energií) A DALŠÍMI ENTITAMI – POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮRCŮ – ŠÉFŮ NEGATIVNÍHO STAVU. VÁŠ MOZEK, NERVOVÁ SOUSTAVA A SEXUÁLNÍ OBLAST JE ZCELA „PŘEDRÁTOVÁNA“ BĚHEM STAMILIÓNŮ LET TRVAJÍCÍCH FABRIKACÍ ZVÍŘAT A LIDÍ TĚMITO PSEUDOTVŮRCI. SAMOTNÝ MOZEK POUŽÍVÁTE JEN NA NECELÝCH 5 % (VĚTŠINOU ZVÍŘECÍ ČÁST), TÉŽ PŘEPŮLENÍ MOZKU A NEOBNOVOVÁNÍ MOZKOVÝCH BUNĚK JE DÍLO PSEUDOTVŮRCŮ (nikoli Stvořitele Prvotního všeho a všech).

 

VAŠIMI MYŠLENKAMI SE STÁVAJÍ Z VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE TÍM OKAMŽIKEM, KDY TYTO MYŠLENKY, NÁSILNĚ VLOŽENÉ VSTŘIKY NEGATIVNÍMI ENTITAMI, PŘIJÍMÁTE ZA SVÉ A PRACUJETE S NIMI. FYZICKÉ TĚLO JEDNÁ DLE NICH JAKO LOUTKA PRÁVĚ ZE ZMÍNĚNÝCH 95 % (průměr). TEDY, JEN 5 % MYŠLENEK A ČINŮ POCHÁZÍ ODJINUD – OD VAŠEHO PRAVÉHO ZAPOUZDŘENÉHO DUCHA SKRZE VAŠI PRAVOU ZAPOUZDŘENOU DUŠI (obr. 448, 449, sdělení 1561, 1565-7, v pouzdrech je minimální otvůrek k přežití, viz film MATRIX), OD VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA A OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

TATO SITUACE SE TÝKÁ CCA 95 % VŠEHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI. TÉTO PASTI NEGATIVNÍHO STAVU SE LZE VYSVOBODIT PO VLASTNÍ VOLBĚ ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE JEDINĚ LÁSKOU A NÁPOMOCNI JSOU VÁM POZEMŠTÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA (nenápadní), VESMÍRNÍ LIDÉ A STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH. NEZASAHUJÍ DO VAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE !  VŠICHNI VÁS MOC MILUJÍ A ČEKAJÍ TISÍCE A MILIÓNY LET NA VÁŠ NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÝCH SVĚTŮ PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, KDE JSTE BYLI PŮVODNĚ LÁSKOU STVOŘENI ČISTÝMI STVOŘITELEM PRVOTNÍM !  VÁŠ STAV NENÍ TRVALÝ, ALE DOČASNÝ, KVŮLI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU POUČENÍ VŠECH.

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V DOSTATEČNÉM ROZSAHU PŘES 5000 STRAN A 1000 OBRÁZKŮ (včetně stovek portrétů Vesmírných lidí) NA INTERNETU  www.vesmirni-lide.cz  a  www.cosmic-people.com , COŽ JSOU Z 90 % INFORMACE PŘIJATÉ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA SKRZE VÍC NEŽ 100 POZEMSKÝCH PRACOVNÍKŮ SIL SVĚTLA NITERNOU KOMUNIKACÍ Z CELÉ PLANETY ZEMĚ, KTEŘÍ NEJSOU NIJAK VNĚJŠNĚ ORGANIZOVÁNI.  ŽE JE O TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE VELKÝ ZÁJEM SVĚDČÍ POČET VSTUPŮ – 140 000 CZ A 50 000 EN.

 

ŘÍKÁTE SI, ŽE JSTE SVOBODNÍ – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU SVOBODY, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDOSVOBODU – STAV UMĚLE ZFABRIKOVANÝ SKRYTĚ TĚMI, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ – PSEUDOTVŮRCI. JSOU V TOM MISTŘI, CVIČILI SE V TOM MILIÓNY LET NA STATISÍCÍCH PLANETÁCH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ (černé vesmíry).

 

ŘÍKÁTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACII – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU DEMOKRACIE, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDODEMOKRACII.

 

NA TÉTO PLANETĚ ZEMI SE Z 6,5 MILIARD LIDÍ JEJICH DUŠE INKARNOVALY V POČTU:

 

(A)

900 MILIÓNŮ DUŠÍ Z PRAVÝCH PLANET (kde jsou i Vesmírní lidé)  PRAVÉHO STVOŘENÍ (zóna umístění) S POZITIVNÍM POSLÁNÍM – LÁSKYPLNÝ ŽIVOT

 

(B)

4,5 MILIARDY DUŠÍ ZE SVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍM POSLÁNÍM

 

(C)

1 MILIARDA PRAVÝCH LIDSKÝCH TVORŮ (zfabrikovaných zde na Zemi) ZE SVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍM POSLÁNÍM

 

(D)

65 MILIÓNŮ NEUTRÁLNÍCH LIDSKÝCH TVORŮ (1 % z celé populace), KTEŘÍ NEZÁVISLE ZOBRAZUJÍ SKUTEČNÝ STAV NA PLANETĚ ZEMI

 

 

S láskyplným pozdravem Světelný pracovník a Vesmírní přátelé Sil světla.

 

 

 

PLANETA ZEMĚ JE DŮLEŽITOU POKUSNOU LABORATOŘÍ

 

PRO CELÉ STVOŘENÍ, KDE LIDŠTÍ TVOROVÉ ZOBRAZUJÍ

 

V BLÁZNIVÉM PODNIKU TY NEJNEMOŽNĚJŠÍ VOLBY

 

A POSKYTUJÍ ŽIVOU ODPOVĚĎ NA ŽIVOTNĚ DŮLEŽITOU OTÁZKU:

 

JAKÉ JE TO BÝT BEZ DUCHOVNOSTI,

 

BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

-----

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.

 

Viz Nové zjevení a další doporučené zdroje na  www.vesmirni-lide.cz .

 

PS: SLEDUJTE FILMY: NESMRTELNÁ TETA, KONTAKT, PÁTÝ ELEMENT, PRAVDIVÝ PŘÍBĚH, MISE NA MARS, AKCE BORORO, STAR TREK, ZÁMOTEK (2 díly) – COCOON, MĚSTO ANDĚLŮ - CITY OF ANGELS, NENAROZENÝ, BĚLÁSEK, VIDLÁCI, BLESK, JAK PŘICHÁZÍ SNY, BAMBI - I. II. DÍL - ruská pohádka 1985, PRINC A VEČERNICE - dle pohádky O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU, Božena Němcová, O ZTRACENÉ LÁSCE, IRSKÉ TANCE – MICHAEL FLATLEY`S.                          LETÁK PŘEDÁVÁME TISÍCŮM LIDEM                              30.5.2002

 

 

--------

 

 

Leták byl s oslovením Milí pracovníci médií předán o volbách 14.6.2002 pracovníkům 3 největších televizních firem – ČT (700), TV NOVA (600), TV PRIMA (50) společně s 10 dalšími letáky.

 

 

1603.  Podmínky spojení s Vesmírnými lidmi – leták.        (Přijal Ivo A. Benda)        26.2.1998.

                                                                  Místo: Mladá Boleslav.

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                                                                          Zpracoval: Ivo A. Benda 26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

 

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení   - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru,

s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !   Sdělení 1603.

 

Leták s 10 jinými obdrželo v květnu a červnu 2002 na 4000 lidí zemí českých a slovenských. Podmínky spojení byly uvedeny již v I. a II. díle knihy „ROZHOVORY“.

 

 

1604.  Prosba stvořitele našeho a Přátel z Vesmíru o vystoupení v TV / Meditace lásky planetě Zemi – leták.                                            (Přijal Ivo A. Benda)                    19.4.2002.

                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

Zpracoval Ivo A. Benda 19.4.2002                             Sdělení 1604.                            www.vesmirni-lide.cz

 

PROSBA STVOŘITELE NAŠEHO A PŘÁTEL Z VESMÍRU O VYSTOUPENÍ V TV

 

 

Abychom umožnili vystoupit našim Vesmírným PřátelůmAštarovi Šeranovi a dalším Vesmírným lidem plným lásky v naší televizi (bez ohledu na postoj pracovníků různých televizních firem), je potřeba, aby pro to meditovalo – VYSÍLALO LÁSKYPLNÉ PROSBY - hodně lidí, nejlépe třeba ve stejnou dobu. Vesmírní přátelé se nikdy nevnucují, a tedy záleží jen na lidech samotných, jestli si toto přejí a takto prosí.

 

Proto budeme meditovat a prosit v nitru s LÁSKOU a POKOROU Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi milovaného, a naše milované Vesmírné přátele, aby vystoupili na všech programech televize v zemích českých a slovenských. Přenos by proběhl i u vypnutých TV přístrojů. Prosby můžeme vysílat KDYKOLIV, jednotnou dobou pro zesílení účinku proseb bude:

 

KAŽDÝ DEN VEČER ve  22:00 hodin, MINIMÁLNĚ 10 MINUT.

 

Teprve až mnoho lidí si toto bude přát, POTOM (a ne opačně) mohou vystoupit s poselstvím pro nás naši Vesmírní Přátelé. Takové vystoupení v TV se již stalo ve Velké Británii (zvuk bez obrazu) 26.11.1977 v 17:05-17:10 hodin, obsah poselství – viz sdělení 221 v I. dílu knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“, nebo na našem webu. Vysílání proseb mnoha lidí by umožnilo vystoupení v TV se zvukem i obrazem. Tedy podmínkou jsou PROSBY MNOHA LIDÍ. Pasivitou ničeho nedocílíme a dáváme prostor druhé straně – ještírkům a pseudotvůrcům z pekel.

 

 

-------

 

 

MEDITACE LÁSKY PLANETĚ ZEMI

 

 

Planeta Země není mrtvým kusem horniny, jak se nám snaží některé entity nalhávat, ale krásnou živou bytostí – ženou vyššího stupně vědomí, jménem GAIA, která je díky hluboké nevědomosti – negativnímu myšlení - většiny lidí těžce nemocná (80 %) a potřebuje od nás, vědomých lidí POMOC. Nese nás na svém povrchu a dává nám všechny životní podmínky pro váš kvalitní a šťastný život. Proto tím, že nebudeme mít přemrštěné materiální požadavky a tím, že budeme vysílat jen POZITIVNÍ MYŠLENKY, nejvíce pomůžeme naší drahé milované planetě Zemi. Jen naše ČINY a JEDNÁNÍ je v tomto směrodatné. Dále můžeme pomáhat vysíláním lásky naší planetě Zemi KDYKOLIV, kdy chceme (třeba i neustále, dle zdatnosti). Pro znásobené energie si zvolíme společnou dobu:

 

KAŽDÝ DEN  RÁNO v  7  hodin  a  VEČER ve  21  hodin,  MINIMÁLNĚ 10 MINUT.

 

Mobil 603-491600. Přes 5000 stran a 1000 obrázků o Vesmírných lidech na www.vesmirni-lide.cz

 

 

Leták s 10 jinými letáky obdrželo v květnu a červnu 2002 na 4000 lidí zemí českých a slovenských.

 

 

1605.  Literatura – Vesmírní lidé + Duchovní růst - leták.   (Zpracoval Ivo A. Benda)  1.4.2002.

                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

 

Zpracoval Ivo A. Benda 1.4.2002                                                                                   www.vesmirni-lide.cz

 

 

LITERATURA – VESMÍRNÍ LIDÉ + DUCHOVNÍ RŮST

 

(1)

I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – 470 stran, 107 obr. (vázaná kniha A5, 400,- Kč)

 

(2)

II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – 594 stran, 234 obr. (vázaná kniha A5, 400,- Kč)

 

(3)

III. - VI. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – 370 + 370 + 390 + 380 stran

 

(4)

VII. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – (ve zpracování, bude do 370 stran)

 

(5)

POSLOVÉ ÚSVITU – 126 stran

 

(6)

TAJEMSTVÍ KOSMU – 60 stran

 

(7)

TVOŘENÍ VESMÍRŮ – 60 stran  (R)

 

(8)

DUCHOVNÍ CESTA – 49 stran  (R)

 

(9)

PRŮVODCE SVĚTELNÝ 1, 2 – 23 + 25 = 48 stran  (R)

 

(10)

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČE A JEHO OBĚTI – 35 stran  (UŽ)

 

(11)

KÁZÁNÍ NA HOŘE – 56 stran  (UŽ)

 

(12)

POSELSTVÍ LIDSTVU I, II – 62 + 85 = 147 stran

 

(13)

NEBE A PEKLO – 277 stran

 

(14)

JEŽÍŠ JE PŘÍTEL MŮJ (texty 22 písní) – 22 stran (možno zaslat CD i kazetu s písněmi)

 

(15)

VESMÍRNÍ LIDÉ - PORTRÉTY  I, II, III – 200 + 200 + 200 = 600 stran (další v přípravě)

 

(16)

PROJEKT L.U.C.I.D. – 116 stran (čipy na lidi)

 

(17)

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – 582 stran (nebo 668 stran původní knihy, drobné písmo)  (NZ)

 

(18)

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI – 325 stran (nebo 270 stran původní knihy, drobné písmo)  (NZ)

 

(19)

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ? – 144 stran původní knihy, drobné písmo (písmo 12 - během roku) (NZ)

 

(20)

POSELSTVÍ Z NITRA – 160 stran původní knihy, drobné písmo (písmo 12 - během roku)  (NZ)

 

(21)

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ – 95 stran (nebo 69 stran pův. knihy, drobné písmo) (NZ)

 

(22)

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ – 136 stran původní knihy, drobné písmo (písmo 12 - během roku)  (NZ)

 

(23)

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – 220 str. pův. knihy, drob. písmo (12 - během roku)  (NZ)

 

(24)

STUPEŇ POŘÁDKU – 114 stran  (UŽ)

 

(25)

PŘEDNÁŠKOVÝ SEŠIT IVO A. BENDY 1998 – 32 str. váz. (vč.schémat a 22 barevných obr. – Aštar z boku, lodě atd.)

 

(26)

LETÁKY – * BAREVNÉ: Vesmírní lidé 2002 * 8 obr. – 4x Ježíš, 2x Aštar, lodě * ČB: Podmínky spojení/Barometr chování * Mikročip/Zrušení peněz * Nové zjevení/Dost bylo pekel * Dvanáctero/Sdělení * Pozitivní strana * Objednávky (literatura, kazety, CD, obrázky) * Lidský čip (4 novinové články) * Pouzdra/Virtuální realita * Volební leták

 

(27)

BAREVNÉ OBRÁZKY – přes 100 PORTRÉTŮ Ježíše, Vesmírných lidí, jejich lodí – A4,A5,A6, doklad, pexeso (lamino)

 

Jednostranné xerokopie A4, písmo vel. 12 (knihy 1, 2 vázané A5) objednávejte u zpracovatele Ivo A. Bendy JEN telefonicky 603-491600. Přes 5000 stran a 1000 obrázků o Vesmírných lidech na www.vesmirni-lide.cz

 

 

1606.  Kazety a CD – Vesmírní lidé + Duchovní růst - leták. (Zpracoval Ivo A. Benda)1.4.2002.

                                                                  Místo: Česká Lípa.

 

 

Zpracoval Ivo A. Benda 1.4.2002                                                                                   www.vesmirni-lide.cz

 

KAZETY A CD – VESMÍRNÍ LIDÉ + DUCHOVNÍ RŮST

 

(1)

2 ZVUKOVÉ KAZETY z PŘEDNÁŠKY IVO A. BENDY v LOUNECH 7.10.1998, písničky z ERRY – 180 minut, cena: 120,- Kč  + poštovné a balné.

 

(2)

3 ZVUKOVÉ KAZETY z PŘEDNÁŠKY IVO A. BENDY v NOVÝCH ZÁMCÍCH 30.9.2000, písničky z ERRY – 240 minut, cena: 120,- Kč + poštovné a balné.

 

(3)

VIDEOKAZETA 2 – 4 hodiny: TV NAŠA 27.1.2000, INFO KANÁL Kabel plus KOŠICE 1.2.2000, přelety lodí Sil světla v noci 8.8.1998 – Jeseník, noční záběr lodi Ptaahovy flotily nad Košicemi 5.2.2000, Eduard Albert MEIER - rozhovor, lodě Plejáďanů ve dne, zvuk reaktivní lodi (1975 - 84), ČT1 BRNO, Velké Losiny, srpen 1998, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(4)

VIDEOKAZETA 3 - 4 hodiny: TV ŽILINA 16.3.2000, INFO KANÁL Kabel plus - Košice 11.5.2000, KOŠICE – PŘEDNÁŠKA IVO A. BENDY 13.5.2000, TV NAŠA - Košice 17.5.2000, MTK BREZNO 5.6.2000, lodě - MEIER – den, loď Ptaahovy flotily v noci - Košice 5.2.2000, lodě – okolí Nových Zámků v noci 8.2000, lodě Podbanské – v noci 26.-29.9.2000, I. SV. SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 9.9.2000 – hlavní večerní zprávy TV PRIMA, ČT1 a TV NOVA (vidělo na 5 miliónů lidí), cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(5)

VIDEOKAZETA 4 - 4 hodiny: NOVÉ ZÁMKY – PŘEDNÁŠKA IVO A. BENDY 30.9.2000, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(6)

VIDEOKAZETA 5 - 4 hodiny: I. SV. SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 2000, IRSKÉ - KELTSKÉ TANCE – ATLANTIDA, lodě - MEIER – den, loď Ptaahovy flotily v noci - Košice 5.2.2000, lodě - okolí Nových Zámků v noci 8.2000, lodě Podbanské – v noci 26.-29.9.2000, lodě – okolí Nových Zámků v noci 8.2000, lodě Podbanské – v noci 26.-29.9.2000, lodě - Jeseník - Bobrovník v noci 8.8.1998, I. SV. SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 9.9.2000 - hlavní večerní zprávy TV PRIMA, ČT1 a TV NOVA; TV ŽILINA 16.3.2000, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(7)

VIDEOKAZETA 6 - 4 hodiny: STVOŘENÍ - MEDITAČNÍ OBRAZCE, MERKABAH - TVOŘENÍ CIVILIZACÍ, také Atlantida (PC virtuální grafika), lodě - MEIER – den, lodě - okolí Nových Zámků v noci 8.2000, lodě Podbanské – v noci 26.-29.9.2000, loď Ptaahovy flotily v noci - Košice 5.2.2000, filmové záznamy lodí jsou v maximální délce cca 2 hodiny, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(8)

VIDEOKAZETA 7 - 4 hodiny: PEZINOK – PŘEDNÁŠKA IVO A. BENDY 19.5.2001, ČT2 – PŘESČAS 11.6.2001, RVTV – ROŽŇAVA 11.11.2000, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(9)

VIDEOKAZETA 8 - 4 hodiny: RVTV ROŽŇAVA 10.1.2002, PŘEDNÁŠKA Teplice 2.6.2001, lodě E. A. MEIER – den, lodě – okolí Nových Zámků v noci 8.2000, lodě Podbanské – v noci 26.-29.9.2000, lodě - Jeseník - Bobrovník v noci 8.8.1998, obrazové pásmo, obrazový bonus, prezentace vesmírných lidí – 1, prezentace vesmírných lidí – 2, MERKABAH – TVOŘENÍ CIVILIZACÍ, také Atlantida (PC virtuální grafika), TV PRIMA - SAUNA (konec) 21.9.2001, loď Ptaahovy flotily v noci - Košice 5.2.2000, obr. - AŠTAR, leták, STVOŘENÍ - MEDITACE - CESTA SVĚTLA (DUCH. OBRAZCE) 1994, cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

(10)

CD-ROM s celým aktuálním obsahem internetu  www.vesmirni-lide.cz - vkládá se do počítače (PC) s CD mechanikou, nikoli do hudebních věží !  Cena: 100,-  Kč + poštovné a balné.

 

(11)

CD-ROM - video - PEZINOK – PŘEDNÁŠKA IVO A. BENDY 19.5.2001, vkládá se do počítače (PC) s CD mechanikou, cena: 100,- Kč + poštovné a balné.

 

 (12)

CD-ROM - video - RVTV ROŽŇAVA - ROZHOVOR IVO A. BENDY 10.1.2002, 45 min., (včetně všech obrázků vesmírných lidí, pouzdra, čipy), vkládá se do počítače (PC) s CD mech., cena: 100,-  Kč + poštovné a balné.

 

 (13)

CD-ROM - video - Lodě Vesmírných přátel v noci 2000 (světelné body), cena: 100,- Kč +poštovné a balné.

 

Objednávejte u zpracovatele IVO A. BENDY telefonicky 0603-491600 nebo písemně: IVO A. BENDA, P.O. BOX 51,  470 06 ČESKÁ LÍPA 6. Přes 5000 stran a 1000 obrázků o Vesmírných lidech na www.vesmirni-lide.cz

 

------

 

 

Poznámka: Po vytištění letáku máme k dispozici navíc:

 

(14)

2 ZVUKOVÉ KAZETY z PŘEDNÁŠKY IVO A. BENDY v PRAZE 8.6.2002 – 180 minut, cena: 120,- Kč  + poštovné a balné.

 

(15)

2 ZVUKOVÉ KAZETY z PŘEDNÁŠKY IVO A. BENDY v ČESKÉM TĚŠÍNĚ 22.6.2002 – 180 minut, cena: 120,- Kč  + poštovné a balné.

 

 

1607.  Rozhovor a Aštarem a Ptaahem (319).     (Přijal Ivo A. Benda) 

 23.6.2002.   14:45-15:20 hodin.

                                                                  Místo: Vlak Přerov – Olomouc.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že ti mohu předat další nové informace.

 

Ano, tato letáková akce 8 000 obálek byla dobrým nástrojem k informování některých lidí o stavu pozemského lidstva (pouzdra) a o způsobu vysvobození. Ano, 4 000 lidí – zájemci z přednášek – obdrželi 10 letáků (z toho 2 barevné), které je informovaly o zapouzdření Ducha a duše lidstva (viz obr. 447, 448 – pozn. zpracovatele), o podmínkách spojení s námi, Vesmírnými lidmi (viz sdělení 1603 – pozn. zpracovatele), o způsobu chování (barometr chování), o meditaci planetě Zemi a prosbách o vystoupení nás, Vesmírných lidí ve vaší TV (viz sdělení 1604 – pozn. zpracovatele), o možnosti volit Stvořitele prvotního všeho a všech (viz sdělení 1594 – pozn. zpracovatele), o akcích meditace lásky na Pražském Hradě 25.5.2002, o hrozící čipové totalitě lidem na planetě Zemi (viz sdělení 1584 - 1587 – pozn. zpracovatele), o Dvanácteru Ježíše Krista – stručném přehledu pozitivního a souladného chování člověka a o nabídce našich informačních materiálů – tiskovin, video a audiokazet a CD nosičů (viz sdělení 1605, 1606 – pozn. zpracovatele). Tyto informace měly u lidí velký ohlas a vedly k dalšímu posunu vědomí těchto lidí, u některých i k výraznému. Také 4 000 pracovníků médií dostaly základní barevný leták o nás, Vesmírných lidech a o situaci pozemšťanů, a leták s novinovými články o blížící se čipové totalitě. Ano, 700 pracovníků ČT dostalo během voleb obálky s 10 letáky, 600 pracovníků TV NOVA a 50 pracovníků TV PRIMA také. Pracovníci těchto televizí obdrželi též speciální leták „OVLÁDAJÍ VÁS (viz sdělení 1602 – pozn. zpracovatele), KTERÝ SE TÝKÁ 98 % VŠECH OBYVATEL PLANETY ZEMĚ. Ano, nyní tedy mají opět všechny informace k zvážení a v dalších dnech budou probíhat další události zásadního významu. Proto se můžeš i nadále takto snažit milý Ivo a uvidíš, co se bude dít.

 

Ano, máme z této naší práce všichni velkou radost a jsme rádi, že se ti a tvým přátelům daří i nadále takto pracovat pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ano, proto tedy se budeme těšit na další události, které se blíží zde na této planetě Zemi.

 

Dále ti chci milý Ivo poděkovat za realizaci a organizaci přednášek v Praze 8.6.2002 a v Českém Těšíně 22.6.2002, kterých se zúčastnilo 140 lidí. Dostali nové informace o nás, Vesmírných lidech a o novém pojetí lidské Duchovní cesty. Ano, opět se tito lidé zamýšlí nad smyslem svého života a účelu své inkarnace zde na planetě Zemi. Taktéž si pořídili mnoho zajímavých materiálů, které jsou jim velkým přínosem na jejich Duchovní cestě.

 

Toto jsem ti milý Ivo s láskou a radostí předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, srdečně tě zdravím a posílám ti proudy lásky a také bratři a sestry na lodích vesmírných se přidávají. Ano, v těchto vašich volbách po rozeslání našich „volebních letáků“ volilo Stvořitele Prvotního všeho a všech celkem 3380 lidí, což je vynikající úspěch v této tak silně ovládané společnosti Silami temna. Ano, tyto informace byly velkým impulsem u volebních komisí a jsou takto stále a navěky v jejich myslích. Také děkujeme za vaše obeslání 6 000 schránek v České Lípě tímto volebním letákem, kterým také volilo několik set lidí u vás, v České Lípě. Je to mocný impuls k zamyšlení a takto se lidé mohou radovat z nových důležitých informací.

 

S láskou a radostí ti toto sdělení předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám Přátelé vesmírní a Stvořiteli prvotní všeho a všech. Ivo.

 

 

1608.  Nácvik evakuace.                     (Přijala Dáša R.)           21.5.2002.   12:00-12:21 hodin.

                                                                  Místo: Ústí nad Labem.

 

Nad ránem se mi zdál živý sen, já věřím, že to nebyl sen, ale skutečnost, nebo instruktáž, protože jsem si z něj odnášela naprosto jasné tělesné pocity, které několik dní přetrvávaly.

 

Byla jsem v Ústí (bydliště) u starého mostu, když se náhle setmělo. Na nebi se objevily hvězdy a některé začaly tančit (sen o „tančících hvězdách“ jsem už jednou měla, možná jej také vylíčím).

Nejprve se oblohou začaly pohybovat rychle světelné tečky, sem a tam. Na nebi se zároveň odehrávalo „tančení“ hvězdičky – vykreslovaly různé veselé obrazce, srdíčka, barevné fontány, ptáčky.

 

Celé hvězdné nebe jakoby se dalo do pohybu. Úžasná podívaná. Někteří lidé jen koukali, jiní utíkali zděšeně pryč, jiní si lehali na zem.

 

Vesmírné tečky se zatím přiblížily natolik, že bylo rozeznat jejich tvary. Jeden tvar byl jako elipsa s useknutými konci. Pohyboval se různými směry a po celém „těle“ měl otvory štěrbinovitého tvaru, kterými z lodi proudil vzduch, proud vzduchu ze štěrbin byl viditelný. Těleso se pohybovalo podle toho, z jaké nebo z jakých štěrbin vypouštělo vzduch.

 

 

  

 

 Těleso bylo celé šedostříbřité a pohybovalo se velice rychle, ne však naprosto dokonale, prolétávalo i úzkými prostory.

 

Další těleso vypadalo jako rotující bumerang, ale při zpomalení byla vidět 3 ramena po 120 °, která byla na konci značně 120 ° zalomená.

 

Všechny zalomeniny šly jedním směrem. Těleso bylo tmavomodře až do černa (kovově modrá) a rychle rotovalo.

 


 

 

Tělesa létala těsně nad zemi a jakoby hledala lidi a mapovala terén. (Tělesa o rozměrech 4 x 1,5 m). Stříbrné plavidlo na mne působilo jako průzkumník dávající informace, kde jsou ještě lidé. Tmavé na mne působilo chaoticky a vysílalo cosi.

 

Všechno bylo v pohybu – tělesa i lidé. Lidé jakoby popoháněni pohybujícími se plavidly chodí, nebo během se přemísťovali na volná prostranství.

 

Mnoho lidí se pak vzneslo vzhůru. Já také. Byl to nevšední zážitek, proud vzduchu jakoby mne jemně uchopil (nasál) a nesl vzhůru (asi jako vysavač papír).

 

 Voda v Labi najednou zmizela. Viděla jsem prázdné koryto řeky.

 

Proud vzduchu mne unášel, byl velice příjemný, asi jako když vystrčíte ruku k ochlazení z okna ne příliš rychle jedoucího auta.

 

Proud vzduchu nejprve směřoval pouze vzhůru, pak jsem si všimla, že je nad námi několik obrovských lodí (měděné barvy), které mají ze spodu otevřené dveře. Dveře byly zasouvací obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy.

 

Na chvíli jsem zavřela oči, trochu jsem se začala bát, ale pak jsem si řekla: „dívej se, asi máš, není se čeho bát, Ježíš a Aštar je s tebou“ (pořád jsem si v duchu opakovala jejich jména).

 

Najednou se proud vzduchu začal jakoby ohýbat a měnit směr. Někteří lidé pokračovali rovně, někteří se odklonili doleva a já doprava. Pokračovala jsem do lodi vpravo. Cítila jsem se bezpečně a přesně směrovaná, čím blíž jsem byla lodi, tím mi bylo lépe. Těsně pod lodí (viděla jsem, jak pod ní podplouvám) jsem se jakoby mávnutím proutku probudila.

Obvykle vstávám mezi 7 až 8 hodinou a teď bylo 5:30. Já jsem se však cítila vyspaná a plná energie.

 

Byl to KRÁSNÝ zážitek (kromě zmatku na zemi, ale ten byl jakoby potlačen, tedy vnímání mnou bylo jakoby potlačeno). Za ten krásný pocit moc DĚKUJI.  Dáša.

 

 

Obr. 3

 

 

  

 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1609 - 1627  KNIHY  "ROZHOVORY VI."   ZDE ...