SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1722 - 1801  KNIHY  "ROZHOVORY VII."   ZDE ...

 

1802.  Výstava Harmonie v Praze (363).     (Přijal Ivo A. Benda)    6:47-7:18 hodin. 13.9.2003

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu předat některé nové zprávy.

 

Ano, tato naše výstava v Praze – Letňanech je významnou akcí, kde se tisíce lidí mají možnost seznámit s naší existencí a takto uvážit svoji vlastní pozici v rámci tohoto negativního stavu lidstva. Vidíte, že se lidé se zájmem ptají na nás, Vesmírné lidi a mají touhu více se takto dovědět u pravého zdroje. Mám z tohoto velkou radost a těším se na další podobné akce u vás v zemích českých.

 

Dále ti chci sdělit, že tato akce, se kterou za tebou přišli, není naše, ani Stvořitele Prvotního všeho a všech a tato kniha je typický kontaminát 2. strany, jak jsi na to rychle sám přišel. Proto není nutné se tímto dále zabývat a ztrácet takto drahocennou energii, které nemáte nazbyt (Kyslíková, Krása – „Hovory s Bohem – s tebou lásko kvete láska“).

 

Lidé, kteří projevili zájem, dostali letáky s našimi aktuálními info – stav pozemského lidstva, dostávají je postupně i léčitelé, kartáři, cvičitelé jógy, reiki, astrologové a věštci a podobní lidé s aktivní prací s energiemi, aby si uvědomili především SVŮJ negativní stav a pozici (drtivá většina) a začali s tímto něco dělat.

 

Dále ti chci sdělit, že stále více se lidé dozvídají z internetu  www.vesmirni-lide.cz  o tomto našem 4. sympoziu lásky v Praze a má z tohoto upřímnou radost (až na některé výjimky), neboť tato naše denní prezentace zde byla poprvé, i když nočních přeletů zde v zemích českých pozorujete již tisíce.

 

Ano, dále se někteří lidé s námi seznamují a mají radost z tohoto, jak se dávají tyto zprávy dohromady jako puzzle a dávají jim pravdivý obraz o jejich skutečném stavu.

 

Toto jsem ti s láskou v srdci předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, také já mám z tohoto upřímnou radost, že se tisíce lidí mají možnost seznámit s naší existencí a tak mají takto příležitost si opatřit pravé informace o nás, Vesmírných lidech, ale i o stavu vás, pozemských lidí. Ano, takto se lidé dále snaží na sobě pracovat, a tak se vysvobodit z pasti negativního stavu. Je to tak krásné vás pozorovat a pomáhat vám, a mnohým se toto daří.

 

Ano, dále mám radost, že jsi se nenechal oklamat další z mnoha pseudoakcí 2. strany – přes tyto nevědomé lidi – pí Kyslíkovou a p. Krásu, kteří vytiskli tuto knihu plnou nepravd a nesrovnalostí, která nevychází od Stvořitele Prvotního všeho a všech, ale z dílny 2. strany – Sil temna. Právě těmito nástroji se snaží zpět ovládnout ty lidi, ke kterým se dostaly pravé informace knih Hovory s Bohem p. Welsche a od Vesmírných lidí. Mají takto další zkoušky, na kterých se ukáže pravost a čistota jejich lásky ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Ano, toto takto nyní probíhá a my stále pomáháme lidem, aby toto prohlédli.

 

Vyciťujte srdcem vše, co k vám přichází a snažte se o získání pravdivých informací – energií, které jsou také k dispozici, jen je potřeba se trochu snažit a to je k tomuto vše.

 

S láskou a radostí ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Ano, nyní proběhly u vás v českých zemích ale i na planetě Zemi další události, které nikoho nenechávají na pochybách, že tento čas se završuje, končí tato etapa a nastává pro všechny nová etapa v jejich životech. Jde o KVALITU života či pseudoživota, o to, v jakých společnostech a v jakých vibračních prostorech bude jedinec žít či pseudožít.

 

Vždy z tohoto však bude mít zaručenou ZKUŠENOST, POZNÁNÍ, aby věděl, co nevolit. Neboť vše probíhá pod jeho svobodnou volbou, a tak si nikdo nemůže stěžovat na to či ono.

 

Já s láskou mocnou čistou pomáhám hlavně těm, kteří sami uplatňují ve svém životě ZÁKONY LÁSKY KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, K BLIŽNÍM A K SOBĚ. Toto je výchozí podmínka, se kterou se pak směle může kdokoliv vydat na cestu Domů, do Pravého Stvoření, ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

Ano, toto jsem s láskou v srdci vám všem předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé a Tobě, Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

 

 

 

1803.  ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU (364).   (Přijal Ivo A. Benda)    21:28-22:03 hodin. 15.9.2003

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU

 

Sdělení 1803.                                                                                               Přijal Ivo A. Benda.

 

„Oznamujeme vám, že se nacházíte v LOUTKOVÉM SVĚTĚ, vaše fyzická těla jsou dočasně ODPOJENA od vaší duše a vašeho Ducha a mají s nimi jen MINIMÁLNÍ – 5 % spojení. To se týká drtivé většiny – 95 % obyvatelstva ze 6,5 miliardy lidí planety Země dálkově ovládaných z Temných světů (obr. 811 a sdělení 1761 na www.vesmirni-lide.cz ).

 

Tento stav nazýváme NEGATIVNÍ STAV, neboť toto bylo kvůli POUČENÍ A ZKUŠENOSTI na vlastní kůži DOVOLENO Stvořitelem Prvotním všeho a všech, aby se vědělo, CO NEVOLIT. Tedy způsob a hlavně ZDROJ vedení a řízení vašich fyzických těl je diametrálně ODLIŠNÝ – PŘEVRÁCENÝ oproti původnímu ZDROJI – STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, což je NEJVYŠŠÍ LÁSKA, DOBRO, PRAVDA, MOUDROST, HARMONIE A INTELIGENCE.

 

Současný převážný zdroj vašeho ovládání NENÍ v Pravém Stvoření – zářivých vesmírech – zóně umístění s nekonečnem Pravých světů, ale v TEMNÝCH SVĚTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ – černých vesmírech, tedy v odpadkovém koši Pravého Stvoření. Tyto mají jednu z funkcí jímat odpadové - nesouladné energie z Pravého Stvoření, nesouladné se (1) ZÁKONEM LÁSKY KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, (2) ZÁKONEM LÁSKY K BLIŽNÍM A (3) ZÁKONEM LÁSKY K SOBĚ. I v Pravých světech mají bytosti pravé svobodnou vůli.

 

ODPOJENÍ vaší duše a vašeho Ducha od fyzického těla na 95 % provedli PSEUDOTVŮRCI, aktivátoři a udržovatelé negativního stavu – KRÁLOVSTVÍ LOUTEK. Jejich oběti jim toto UMOŽNILY svojí VOLBOU pseudožít negativní stav.

 

5 % PRAVÉ KOMUNIKACE (cca 1 hodina intuice denně) VÁM VŽDY DÁVÁ MOŽNOST SE VYSVOBODIT A VRÁTIT SE ZPĚT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, ODKUD POCHÁZÍTE A KDE JSTE BYLI PŮVODNĚ STVOŘENI STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, KTERÝ VŽDY BYL, JEST, BUDE A JE NESTVOŘEN. Těchto 5 % ovšem pseudotvůrci připravují omezit na menší míru ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI a jejich zavádění zde již probíhá (viz sdělení 1622 „Petice proti čipové totalitě“).

 

Tímto se dává všem na planetě Zemi na vědomí, že INFORMACE O JEJICH SKUTEČNÉM STAVU JSOU DOSTUPNÉ A KAŽDÝ V PŘÍPADĚ TAKOVÉ VOLBY MŮŽE PROVÉST OBRAT, TRANSFORMACI A NÁVRAT DO POZITIVNÍHO STAVU STVOŘENÍ, K ČEMUŽ MU BYTOSTI PRAVÝCH SVĚTŮ JSOU NÁPOMOCNY SPOLU SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

 

OBRAT a KONVERZEnegativního do pozitivního stavu znamená mj. ODPOUZDŘENÍ jeho duše a Ducha DUCHOVNÍ CESTOU (sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 781 – 793, na www.vesmirni-lide.cz ). To je POZITIVNÍM ŽIVOTEM LÁSKY A DOBRA, který mohou nastoupit.

 

Tomuto vysvobození pomáhají Vesmírní lidé, kteří vám stále min. v 5 % vaší vnitřní komunikace – v té části, kterou nazýváte INTUICE, pomáhají a radí ve vašich životních situacích, skrze váš DUCHOVNÍ STŘED – SRDEČNÍ ČAKRU.

 

Ti, kteří nastoupili Duchovní cestu – pozitivní a láskyplný život (obr. 799), pracují již VÍCE než z 5 % s pozitivními energiemi ze svého nitra, jsou méně ovládáni Silami temna a těmto lidem se zde věnují Vesmírní lidé Aštarovy Velké vesmírné flotily a Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád. Dnes, 15.9.2003 je to 250 miliónů (mění se) Vesmírných lidí na 100 000 mateřských vesmírných lodích. Jejich pomoc je také orientována planetě Zemi a ta je sem pozvala.

 

Ostatních 95 % informací, které jste přijali jako IMPAKT (výchozí myšlenky) a pracujete s nimi, jsou DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT rafinovaně vnucovány negativními entitami – strážci – stíny z podzemí - děr Temných světů (povrchy planet mají pusté a zničené) – obr. 811. Na každého z vás jsou tři entity – (1) informatik analytik, (2) programátor a (3) zavádějící entita – pracovník pro dálkový přenos dat. Nad nimi jsou řídící pracovníci (hlavně ještírci) podobně, jako máte v pozemské firmě. V SRDCI DUCHOVNÍM si každý z vás kdykoli VOLÍ, kolik které energie – informace – INTUICE nebo IMPAKTU použít.

 

Varování před MÉDII: To, co je nám v dnešní době ukazováno v TV přístrojích jsou DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ LOUTKY Z TEMNÝCH SVĚTŮ (obr. 811), JEJICHŽ FUNKCÍ JE ZABUDOVÁVAT MNOŽSTVÍ VARIACÍ ZEL A NEPRAVD – HRUBÝCH VIBRACÍ DO PSEUDOMYSLÍ POZEMŠŤANŮ. Dávají podrobné NÁVODY, jak provést tyto druhy zel a nepravd tak, aby původce nebyl postižen. Je to školící centrum Sil temna. Takové zařízení nazýváme ČERTOVIZE. Toto je posvěceno vládou, politiky, ministrem „kultury“, Radou pro televizní a rozhlasové vysílání, kteří pod ovládačem „svoboda“ tomuto dávají průchod. Důsledky takového počínání se projevují již nyní, ale V PLNÉM ROZSAHU SE TERPVE PROJEVÍ, pokud lidé včas neobrátí.

 

TRANSFORMACE zfabrikovaných a minimálně funkčních těl (nejen fyzického těla) znamená JEJICH OČIŠTĚNÍ OD VŠECH NÁNOSŮ ZEL A NEPRAVD, které za řady vašich životů znečistily svým negativním myšlením a chováním. Ve fyzických tělech to mj. znamená SNÍŽENÍ současných 80 % zatížených genů na 10 % pevných a 10 % rozpracovaných zatížených – negativních programů schopných spuštění ve fyzickém těle (ego). S takovým fyzickým tělem je pak možno opustit zónu vymístění a vrátit se Domů, do Pravého Stvoření procesem PŘEVIBROVÁNÍ (viz obr. 798). Obdobné platí pro vaši duši a Ducha a další jemnohmotná těla. Znamená to OPROŠTĚNÍ SE OD VŠECH NEZÁKONNÝCH A NEGATIVNÍCH ŽIVOTNÍCH PROJEVŮ A NASTOUPENÍ POZITIVNÍHO ŽIVOTA DLE ZÁKONŮ LÁSKY. Znamená to obnovení VĚDOMÍ, kterým jste byli nadáni Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

K tomuto procesu NEPOTŘEBUJE lidstvo žádných mimořádných finančních prostředků, žádných vnějších organizací ani jiných donucovacích prostředků. Volí se pouze a jen na základě svobodné vůle a volby na základě POZNÁNÍ, které je dáno námi, Vesmírnými lidmi, vašimi staršími bratry a sestrami a Pánem Ježíšem Kristem.

 

Tato ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU je dnem 15.9.2003 k dispozici a dána každému člověku této planety Země, aby uvážil a mohl změnit svoji pozici v rámci tohoto loutkového pseudosvěta.

 

ZPRÁVU TOMUTO SVĚTU předal v lásce nejčistší Pán Ježíš Kristus se svými pomocníky – Vesmírnými lidmi Pravého Stvoření.

 

Zájemce najde všechny odpovídající info VE SVÉM OTEVŘENÉM SRDCI a na vašem internetu www.vesmirni-lide.cz www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  a anglicky www.universe-people.com , www.cosmic-people.com  v rozsahu 5000 stran textů 50 knih a 1000 obrázků. Zde o vašem stavu podrobně také v NOVÉM ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Zájemce může obdržet v zemích českých a slovenských letáky k tomuto tématu na adrese: Ing. Ivo A. Benda, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6, mobil +420-603-491600.

 

Předejte tuto ZPRÁVU dalším lidem.

 

 

Milujte se a mějte se rádi.

 

MÍR

 

MÍR

 

MÍR.“

 

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé i Tobě, Pane Ježíši Kriste za ZPRÁVU TOMUTO SVĚTU, která bude předána lidem planety Země. S láskou a radostí Ivo A. Benda.

 

ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU je k dispozici na internetu (i v letácích), či k zaslání jako LETÁK.

 

 

1804.  Varování před čipovou totalitou a příprava na návrat Domů (365).

  (Přijal Ivo A. Benda)

   11:35-12:15 hodin. 4.10.2003

Místo: Česká Lípa.

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu předat nové zprávy pro lidi této planety Země.

 

Ano, nyní probíhá další fáze rozhodování o existenci a uspořádání států v Evropě, v součinnosti se zaváděním čipových systémů to této reality. Ano, začíná výroba čipů nové generace (TOSHIBA - viz novinový článek č. 121, INTEL – viz novinový čl. 136 na  www.vesmirni-lide.cz ), které se určité skupiny lidí chystají použít k očíslování nejen každého výrobku (čipy místo čárových kódů – viz novinový čl. 135), ale i lidí samých (např. čl. Pasy v EU: Otisk prstu i snímek oka – viz novinový čl. 138). Dále se zde u vás budují systémy sledování aut a motocyklů, tedy systém mýtného (německo – viz novinový čl. 130-132, česko – viz novinový čl. 139). Dále jsou to čipové systémy v autobusové dopravě (viz čl. 129) a v bankovnictví (včera v 19 hodin na ČT2 běžel o tomto pořad – o úplném přechodu do 3-4 let). Také v dalších segmentech informačních systémů druhá strana pilně pracuje, např. VZP připravila portál pro osobní zdravotní kartu.

 

Vidíš milý Ivo, že si tito lidé z našeho varování nic nevzali a dále pokračují v budování čipové totality pod taktovkou pseudotvůrců. Je pak na každém jednotlivci, jak se k tomuto zachová a co proti tomuto udělá. Pasivní přístup znamená souhlas a podpora k budování tohoto systému, který vám má vzít zbytek svobod, které ještě máte. Varování, které jsme lidem předali formou „Petice proti čipové totalitě“ (sdělení 1622), jsou jasná a dostatečná k pochopení toho, co se zde připravuje.

 

Každý člověk má používat SRDCE DUCHOVNÍ a VYCIŤOVAT to, co je správné a co ne. Nemusí být odborník aby poznal, že je to past na lidi s cílem zcela zneužít jejich fyzická těla k záměrům, které mají pseudotvůrci – viz 7 knih NOHÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz . Toto, co se zde děje, je dalším důsledkem předchozích voleb většiny lidí, kteří svým tichým souhlasem přispívají k budování čipové totality.

 

Teprve láskyplným a pozitivním životem člověk může vyciťovat a rozeznávat pozitivní a negativní a činit správná rozhodnutí.

 

Právě tomuto jsme zde nápomocni i my, Vesmírní lidé, neboť my vám nikomu nepřejeme život v čipové totalitě.

 

Toto varování ti pro všechny lidi předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„Ano, nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já vás chci všechny varovat před pasivitou při budování čipové totality a chci upozornit, že těmito systémy si nic neulehčíte, ale propadnete do ještě většího otroctví, než-li jste nyní. Tedy ovládání fyzických těl Silami temna se takto pak zvýší ze současných 95 % na 99,9 % u velké většiny lidstva.

 

Pokud takto větší část lidí volí tuto pseudobudoucnost, pak bude dovoleno Stvořitelem prvotním všeho a všech těm pravým lidem, kteří nepodlehli svodům negativního stavu a nastolili pozitivní a harmonický život v lásce, aby se včas před plným uvedením jednotlivých segmentů – čipových systémů do provozu a hlavně před jejich sloučením tito praví lidé NAVRÁTILI DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, ať už duše po odloučení fyzického těla nebo převibrováním živého fyzického těla do 5. dimenze Pravého Stvoření - planety Země.

 

Ano, takto vám přeji milí lidé, aby jste provedli volbu pozitivního stavu a návrat Domů, do Pravého Stvoření.

 

Toto jsem vám všem milí lidé s láskou v srdci předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, také já se chci takto připojit a varovat všechny lidi před masovým nasazováním čipových systémů. Toto neznamená nic jiného, než zánik tohoto stávajícího uspořádání a vznik jakéhosi studeného pseudosvěta bez lásky a citu, harmonie a dobra. Znamená to odevzdání těch několika % svobod pseudotvůrcům a ponechání si jen méně než 1 % svobod, kterými vás stále obdarovává Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Tato VOLBA, kterou lidé nyní provádějí, je nesmírně důležitá, neboť lidé si takto volí na mnoho let v mnoha životech uspořádání, které bude odpovídat současné volbě – buď životů v Pravých Světech Stvoření, anebo ve světech Temných zóny vymístění v 99,9 % ovládacím režimu negativního stavu.

 

Dobře vybírejte a určete volbu, kterou učiníte, neboť jde o VAŠE ŽIVOTY.

 

S láskou v srdci vám toto sdělení předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé za tato sdělení a přeji každému člověku, aby provedl správnou volbu pozitivního stavu života. S láskou Ivo.

 

Sdělení bylo přijato den před zahájení počítačové výstavy INVEX v Brně.

 

 

1805.  Báseň pro dva.                          (Přijala Barbora K.)                                              2003.

Místo: Opava.

 

 

BÁSEŇ PRO DVA

 

Byli tam dva – oděni jen stroze,

sedící vedle sebe

koukali chvíli na moře

a chvíli po obloze.

 

Byli tam dva – pod hvězdnou oblohou,

tiskli se k sobě

a jejich duše

měla barvu duhovou.

 

Byli tam dva – společná měli

všechna přání,

vzali se za ruce

a on se díval na ni.

 

Plameny jejich lásky žár vydávaly,

zvedli se ti dva a šli po mokrém písku,

bosi v příboji, až tam,

kde se jejich myšlenky setkávaly.

 

Byli tam dva – byl krásný, vlahý, letní večer …

 

 

1806.  Socializace na planetě Zemi – zapouzdření Ducha a duše (366).  

    (Zpracovala Barbora K., Ivo A. Benda)  Červenec - Říjen 2003.

Místo: Opava, Česká Lípa.

 

„Jak již bylo v Novém zjevení Pána Ježíše Krista uvedeno, probíhá po zrození na planetu Zemi duše a Ducha s původem v Pravém Stvoření k jejímu ZAPOUZDŘENÍ převanou negativních energií – pseudotvůrci (obr. 793 na www.vesmirni-lide.cz ). Duch a duše totiž přišly z pozitivního stavu Pravého Stvoření a mají OPAČNÉ ENERGIE oproti negativnímu stavu na planetě Zemi.

 

Jak tento proces ZAPOUZDŘENÍ ovládají programy pseudotvůrců na samotné planetě Zemi ve vysokých školách za účelem „správného“ ovládání mysli fyzických těl ?  Říkají tomu SOCIALIZACE (výuka na vysokých školách) – tam začíná PŘEVAŽOVAT NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ PSEUDOTVŮRCŮ (obr. 811), aby mohlo pak pohodlně probíhat ovládání, ten proces probíhá v dětství, zapouzdření Ducha a duše probíhá v průměru okolo věku 6 – 7 let dítěte a dále pokračuje zabudování ovládání – negativní puberta a dospělost. Pak zase záleží na pozitivní volbě, zda si opět pozitivním a láskyplným životem odpouzdří Ducha a duši – Duchovní cestou, a vrátí se zpět Domů, do pravého Stvoření  (obr. 688).“

 

 

„SOCIALIZACE (negativní výuka na vysoké škole negativní pseudospolečnosti planety Země)

 

Postupné začleňování jedince do společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace, zprvu v nukleární rodině, dále v malých společenských skupinách, jako je školní třída, zájmový klub, sportovní družstvo, až po zapojení se do nejširších, celospolečenských vztahů; součástí socializace je přijetí základních etických a právních norem dané společnosti.

 

 

DODATEK K SOCIALIZACI (čerpán z přednášek SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE na VŠ – pozn. zpracovatele)

 

 (1)

SOCIALIZACE neboli ZESPOLEČENŠŤENÍ či tzv. VRŮSTÁNÍ DO SPOLEČNOSTI je celoživotní proces postupné přeměny člověka z BIOLOGICKÉ bytostibytost SPOLEČENSKOU, která je schopna se přizpůsobit složitým (negativním – pozn. zpracovatele) podmínkám života v lidské společnosti. Tento proces probíhá na základě tzv. SOCIÁLNÍHO UČENÍ, které je uskutečňováno v INTERAKCI lidského organismu se sociálním a společenským prostředím (vnější ovládání skrze prostředí pseudotvůrci – pozn. zpracovatele).

 

(2)

Socializaci podléhají – resp. se formují (negativně – pozn. zpracovatele):

 

Hodnoty, návyky, normy, vzorce chování, znalosti, vědomosti, myšlení, vnímání, sociální vztahy, charakter, volní vlastnosti, city, sebepojetí.

 

(3)

Nejvýraznější socializační činitelé: (negativní ovládací programy v prostředí – pozn. zpracovatele):

 

Kultura, rodina, škola + kolektiv školní třídy, zájmové skupiny, skupiny vrstevníků, hromadné sdělovací prostředky (média).“

 

 

SOCIALIZACE A TELETUBBIES

 

Bára:

 

Před časem jsem při rozhovoru s Ivem narazila na téma TELETUBBIES. Oba jsme se shodli na tom, že nebude pouhou náhodou to, jakým způsobem „lákají“ tvůrci BBC den co den nejmenší děti k televizním obrazovkám (čtyři hlavní hrdinové žijící v kopulovitém obydlí, obklopeni krásnou přírodou a zvířátky, zářící slunce …, což nápadně připomíná jejich předchozí život na planetách ve vyšších dimenzích v Pravém Stvoření – odkud většina část dětí pochází prapůvodním původem – minulý život nebo i před mnoha životy a mají toto v sobě).

 

Později při sledování jednoho ze vstupů TELETUBBIES, kdy pozemský chlapec na zahrádce svého dědy s údivem pozoroval chameleóna požírajícího mouchu (v pravém Stvoření toto neexistuje, zvířata se tam nepožírají), jsem však pochopila širší souvislosti. Tento pseudopořad totiž PŘISPÍVÁ a URYCHLUJE proces SOCIALIZACE a tím zároveň, ruku v ruce, i proces ZAPOUZDŘOVÁNÍ DUŠE A DUCHA (socializace – tzv. zespolečenštění, nebo-li VRŮSTÁNÍ DO SPOLEČNOSTI – resp. jinými slovy PROCES ADAPTACE NA ŽIVOT V OVLÁDANÉM PROSTŘEDÍ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ).

 

Co je v procesu SOCIALIZACE tak účinně-negativního, že přispívá EFEKTIVNĚ k ZAPOUDŘENÍ DUCHA ?  Odpověď je zcela jednoduchá a logická: JAKÁ SPOLEČNOST – TAKOVÁ SOCIALIZACE. Při působení více energetických kanálů – jedinců se snadnějí zavádí ovládací programy a energie - IMPAKTY do energetických systémů řady těl jedince (Pro věrné čtenáře stránek  www.vesmirni-lide.cz  jistě není novinkou skutečnost, že zde se na planetě Zemi nacházíme v zóně vymístění, ve světě, který svými negativními programy, nepravdami a zprzněnými informacemi ovládají PSEUDOTVŮRCI – aktivátoři a udržovatelé negativního stavu – loutkového království Temnoty (viz Nové zjevení Pána Ježíše Krista). Jejich vlivu podléhají všechny sociální, kulturní i politické systémy naší pseudospolečnosti. Podléhá mu také výchova v rodinách, výuka ve školách, vrstevnické skupiny dětí a dospívajících a především hromadné sdělovací prostředky. A právě tyto uvedené faktory patří k tzv. NEJVÝZNAMNĚJŠÍM SOCIALIZAČNÍM ČINITELŮM, neboli FAKTORŮM, KTERÉ MAJÍ NEJVÝZNAMĚJŠÍ PODÍL NA SOCIALIZACI.)

 

Mé postřehy k TELETUBBIES:

 

(1)

SLUNCE - které chápu jako symbol STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, je v tomto pořadu zobrazováno jako NEMLUVNĚ, které pasivně a nemohoucně kouká na veškeré dění … - což pravdivě vyjadřuje jeho nezasahování do voleb lidí, ale nepravdivě vyjadřuje jeho neschopnost řídit Stvoření, které se mu vymyká kontrole … (podvodná informace).

 

Toto zobrazení může souvztažit s tím, resp. upozorňovat na to, že MÁME ZAPOUZDŘENÉHO DUCHA A DUŠI S MINIMÁLNÍM 5 % OTVŮRKEM PRO PŘÍJEM PRAVÝCH INFORMACÍ, COŽ PŘISPÍVÁ K NAŠÍ PASIVITĚ A DUCHOVNÍ STAGNACI, ALE UMOŽŇUJE KDYKOLI TENTO 5 % PŘÍJEM PRAVÝCH INFORMACÍ ZVĚTŠIT DLE VLASTNÍ VOLBY.

 

(2)

TELETUBBIES + HLAS VYPRAVĚČE – symbol ovládaného člověka je naznačen tím, že ve většině dílů „vystupuje“ jakýsi NEVIDITELNÝ VYPRAVĚČ – OVLÁDAČ, resp. HLAS, který vždy PŘEDVYPRÁVÍ budoucí děj nebo činnost některého z TELETUBBIES, jenž VYPRAVĚČŮV VÝROK (PŘÍKAZ) NEJPRVE ZOPAKUJE A POTÉ VYKONÁ. Toto je doplněno vrzavým vystrčením ošklivých tmavých vnějších amplionů ze země (temné světy – ovládači).

 

(3)

TELETUBBIES – jsou to vlastně NÁVLEKY, které mají oblečené OVLÁDAČI, kteří s nimi manipulují, ale jsou schovaní, dívají se skrze ČERNÉ OČI, tedy tak, aby sami nebyli vidět. Vnější návleky odpovídají našim fyzickým tělům, jsou tedy udělány líbivě (zářivě barevně a tvarově), napodobující původní pozitivní stav pravého Stvoření – tedy KAMUFLÁŽ - PODVOD. Duch a duše jsou tedy z fyzických těl VYMÍSTĚNY, a tedy nemohou se zásadně podílet na řízení fyzických těl !!!

 

 

TOTO VŠE JE SOUČASNĚ UPOZORNĚNÍ, ŽE NA TOMTO PRINCIPU PROBÍHÁ NAŠE OVLÁDÁNÍ !!!

 

Doplnění Ivo:

 

Viděl jsem několik částí tohoto „díla“ BBC, a skutečně na mne působí ohromě odstrašujícím dojmem. Jak kamuflovaně a podvodně jsou zaváděny do původně čistých a pozitivních dětí negativní vzorce – energie socializace.

 

Např. jsou jim ukázány ovce s pasačkou, která zpívá uměle líbivou písničku, ve které dominuje v závěru VLASTNICTVÍTO JSOU OVCE MÉ !

 

Anebo jsou děti seznamovány s barvami, v každém díle je jedna barva zvlášť, školení z planety Země od pozemšťanů přes vnější technický prostředek zobrazený na vnějším návleku – tedy přenos na geny do jejich fyzických těl. Mezi těmi barvami jsou pak ČERNÁ, zcela samozřejmě a stejně vysvětlována a ukazována jako ostatní barvy. V Pravém Stvoření černá barva neexistuje, neboť je způsobena padáním – pohlcováním – braním energií – a to tam není !!!  Ona propojuje na černé vesmíry – zónu vymístění – odpadkový koš Pravého Stvoření a vůbec na negativní entity, které tam jsou doma.

 

 

Přijal Ivo A. Benda:

 

„V každé společnosti na jakékoliv planetě existuje SOCIALIZACE, tedy hromadné ovlivňování jedinců skupinami jiných lidí, ale podle POZICE společnosti od negativního spektra v temných světech zóny vymístění po pozitivní spektrum v Pravých světech zóny umístění je tento proces buď negativní nebo pozitivní. V Pravých světech jsou Vesmírní lidé Sil světla v neustálé a plné niterné komunikaci se svých Duchem a duší, se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a se svými dalšími bližními. Proto zde nemůže za žádných okolností nastat zapouzdření Ducha a duše, neboť tomu brání celková povaha pozitivního stavu, jeho vibrací lásky, dobra, moudrosti, kterými jsou neustále v maximální míře bytosti napájeny ze své vlastní vůle Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Jestliže někoho milujete, nemůžete jej ovládat a manipulovat s ním.

 

V našich Plejádských světech chodí do školy od 6 - 7 let do 185 let. Potom nastupují na vesmírnou loď a pracují plně pro Stvořitele prvotního všeho a všech. V tomto dětském věku jsou vedeni a vychováváni střídavě rodiči, vychovateli a učiteli, a to vždy individuálně, nikoli ve skupinách. Tím se maximálně zamezuje negativní působení z temných světů, které je zde mnohonásobně menší intenzity nežli u vás, na planetě Zemi. To vyplývá z celkového uspořádání a pozice takové společnosti, tedy podílí se na tom mnoho faktorů. Mezi hlavní patří řízení společnosti, tedy Duchovní vláda odpovědných představitelů, kteří zaručují a dohlížejí na to, aby proces socializace probíhal u mládeže v poznání pravdy, lásky a moudrosti života, jehož zdrojem je Stvořitel Prvotní všeho a všech, a což ne nejdůležitější. Tedy na každé planetě je hlavní zodpovědnost ve VLÁDĚ, tedy těch lidí, kteří stojí v čele společnosti. Média u nás neexistují, pouze informační systém, takže nikdo zde nepřipravuje manipulativní programy skrze technické prostředky, které mají sloužit k svobodnému používání jedinci, nikoliv k tomu, aby malý počet jedinců ovládal masy jiných.“

 

 

1807.  Varování před čipovou totalitou a příprava na návrat Domů - CÍRKVÍM (367).

  (Přijal Ivo A. Benda)

   16:00-16:15 hodin. 6.10.2003

Místo: Česká Lípa.

Leták.

 

Milí zástupci a čelní představitelé církví,

 

 

Posíláme vám všem stálé naléhavé varování před ČIPOVOU TOTALITOU, do které toto lidstvo postupně vedou pseudotvůrci, a to prostě proto, že drtivá většina lidí ZAPOMĚLA SVÝM ŽIVOTEM na Stvořitele Prvotního všeho a všech a volí si ze své svobodné vůle NEGATIVNÍ STAV. Zvláštní odpovědnost za tento stav nesou ČELNÍ PŘEDSTAVITELÉ této planety, států, církví, vědy a média. Dle této odpovědnosti (míra a kvalita) si volí KVALITU dalších svých životů buď v Pravých světech Pravého Stvoření anebo ve světech temných zóny vymístění. Mají VŠECHNY informace a prostředky k vedení MILIARD LIDÍ.

 

Jsou varovány miliony lidí formou médií, e-mailů, letáků, přednášek, audio, video, CD nosičů, a to informacemi, které každý může nalézt na  www.vesmirni-lide.cz  – 5000 stran a 1000 obrázků, ZVLÁŠTĚ Petice proti čipové totalitě, novinové články o zaváděných čipových systémech, NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

 

Činíme tak proto, protože NIKOMU nepřejeme učinit volby pseudožít v temných světech v ovládacím režimu 99,99 %, a pokud máte stejný názor, informujte své bližní, zvláště vy, čelní představitelé církví.

 

Pokud se rozhodujete své bližní NEINFORMOVAT, pak napomáháte pseudotvůrcům k tomu, aby jste se vy i vaši bližní stali PSEUDOTVŮRCŮM SNADNOU HRAČKOU pro své záměry na miliardy let dopředu.

 

Také mezi vašimi řadami mají někteří lidé kontakt s námi, Vesmírnými lidmi Sil světla a Stvořitelem Prvotním všeho a všech a my máme velkou radost, že se takto připravují na návrat Domů, do Pravého Stvoření, odkud sem na planetu Zemi přišli se světelným posláním.

 

S láskou, pokorou a radostí v srdci vám toto předávají Vesmírní lidé Sil světla, všude na lodích vesmírných nad vámi, Pán Ježíš Kristus a Ivo A. Benda.“

 

------

 

Od dnešního dne zasláno 16 letáků s nejdůležitějšími informacemi a s tímto dopisem 46 čelním představitelům církve, která má největší počty členů v ČR (miliony) a má dostatečné zázemí (tisíce stánků) pro informování lidí, mj. těmto:

 

(1-1)

LOBKOVICZ FRANTIŠEK VÁCLAV Mons.

1. BISKUP, BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO - OPAVSKÉ  www.doo.cz  kurie@doo.cz

 

(1-2)

TESARČÍK MARCEL Mons. Mgr.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ, BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO - OPAVSKÉ  www.doo.cz  kurie@doo.cz

 

(1-3)

SIKORA RUDOLF

BISKUPSKÝ VIKÁŘ, BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO - OPAVSKÉ  www.doo.cz  kurie@doo.cz

 

(1-4)

PTÁČNÍK JAN

KANCLÉŘ, BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO - OPAVSKÉ  www.doo.cz  kurie@doo.cz

 

(2-1)

GRAUBNER JAN Mons.

ARCIBISKUP, METROPOLITA MORAVSKÝ, 14. OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP, PŘEDSEDA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz

 

(2-2)

HRDLIČKA JOSEF

POMOCNÝ BISKUP, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz

 

(2-3)

KOUBA MILÁN Mons. Mgr.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz  kouba@arcibol.cz

 

(2-4)

NĚMEC JAROSLAV Mons. PROF. ThDr.

PAPEŽSKÝ PRELÁT, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz

 

(2-5)

FIŠAR IVAN

BISKUPSKÝ VIKÁŘ PRO MLÁDEŽ A MINISTRANTY, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz  prista@centrum.cz

 

(2-6)

ŠICH JOSEF Mons.

BISKUPSKÝ VIKÁŘ PRO DUCHOVNÍ FORMACI, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz  sichj@arcibol.cz

 

(2-7)

POLÁŠEK FRANTIŠEK Doc. ICLic. ThD.

SOUDNÍ VIKÁŘ, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz  polasekf@arcibol.cz

 

(2-8)

BASLER ANTONÍN

KANCLÉŘ KURIE, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  www.ado.cz  arcibol@arcibol.cz

 

(2-9)

CHALUPA PETR Doc. ThD.

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI  www.ado.cz  teol@cmtfnw.upol.cz

 

(2-10)

ŠÍMA VOJTĚCH Mgr.

REKTOR ARCIBISKUPSKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE  www.ado.cz  rektoraks@cmtfnw.upol.cz

 

(2-11)

VOLNÝ ALFRÉD Mgr.

ŘEDITEL - TEOLOGICKÝ KONVIKT  www.ado.cz  konvikt@wocz

 

(3-1)

CIKRLE VOJTĚCH Mons. ThLic.

13. BRNĚNSKÝ BISKUP  www.biskupstvi.cz  web@biskupstvi.cz

 

(3-2)

MIKULÁŠEK JIŘÍ Mons. Mgr.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ  www.biskupstvi.cz  web@biskupstvi.cz

 

(4-1)

DUKA DOMINIK Mons.

24. KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP, BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ  www.diecezehk.cz/ikd  ikd.diecezehk.cz   biskupstvi@diecezehk.cz

 

(4-2)

OTČENÁŠEK KAREL

ARCIBISKUP - EMERITNÍ BISKUP, BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ  www.diecezehk.cz/ikd  ikd.diecezehk.cz  biskupstvi@diecezehk.cz

 

(4-3)

KAJNEK JOSEF

POMOCNÝ BISKUP, BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ  www.diecezehk.cz/ikd  ikd.diecezehk.cz   biskupstvi@diecezehk.cz

 

(5-1)

PAĎOUR JIŘÍ Mons. OFMCap.

SÍDELNÍ BISKUP, BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ  www.bcb/cz  biskup@bcb.cz  kurie@bcb.cz

 

(5-2)

LIŠKA ANTONÍN Mons. ThDr. CSsR.

EMERITNÍ BISKUP, BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ  www.bcb/cz  biskup@bcb.cz  kurie@bcb.cz

 

(5-3)

BAXANT JAN Mgr.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ, BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ  www.bcb/cz  biskup@bcb.cz  kurie@bcb.cz

 

(6-1)

KOUKL JOSEF ThDr.

18. LITOMĚŘICKÝ BISKUP, BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ ordinariat@biskupstvi-ltm.cz  genvik@biskupstvi-ltm.cz

 

(7-1)

RADKOVSKÝ FRANTIŠEK

1. PLZEŇSKÝ BISKUP, PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ  plzen.cirkev.cz  biskplz@top.cz

 

(7-2)

ZEMEK ADRIÁN O.Praem.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ, PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ  plzen.cirkev.cz  biskplz@top.cz

 

(7-3)

ŠKACH VÁCLAV

KANCLÉŘ, PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ  plzen.cirkev.cz  biskplz@top.cz

 

(7-4)

KAZDA LUDOLF JOSEF O.Praem

BISKUPSKÝ VIKÁŘ PRO DIAKONII, PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ  plzen.cirkev.cz  biskplz@top.cz

 

(7-5)

FALKENAUER ROBERT RNDr.

BISKUPSKÝ VIKÁŘ PRO ŠKOLSTVÍ, PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ  plzen.cirkev.cz  biskplz@top.cz

 

(8-1)

VLK MIROSLAV KARDINÁL

METROPOLITA A PRIMAS ČESKÝ, 35. PRAŽSKÝ ARCIBISKUP,  ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ  www.apha.cz  www.arcibiskpraha.cz  apha@apha.cz  sekretariat@apha.cz

 

(8-2)

ŠKAVRADA JAROSLAV ThDr.

TITULÁRNÍ BISKUP LITOMYŠLSKÝ, ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ  www.apha.cz  www.arcibiskpraha.cz  apha@apha.cz  sekretariat@apha.cz

 

(8-3)

MALÝ VÁCLAV Mons.

POMOCNÝ BISKUP PRAŽSKÝ, ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ  www.apha.cz  www.arcibiskpraha.cz  apha@apha.cz  sekretariat@apha.cz

 

(8-4)

HERBS KAREL Mons.

POMOCNÝ BISKUP PRAŽSKÝ, ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ  www.apha.cz  www.arcibiskpraha.cz  apha@apha.cz  sekretariat@apha.cz

 

(8-5)

HALÍK TOMÁŠ

TEOLOG

 

(8-6)

SIMANDL KAREL PRELÁT ThDr.

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE  www.cirkev.cz  sekretariat_CBK@cirkev.cz  GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ  simandl@cirkev.cz

 

(8-7)

ŠTĚPANČÍK JAN Mgr.

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE  www.cirkev.cz  sekretariat_CBK@cirkev.cz  TAJEMNÍK GEN. SEKRETÁŘE

 

(8-8)

SEKCE PRO CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

SEKRETARIÁT PLENÁRNÍHO SNĚMU ČESKÉ KATOLICKÉ CÍRKVE snem@cirkev.cz  ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE  www.cirkev.cz  sekretariat_CBK@cirkev.cz SEKCE PRO CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ  skolstvi.cirkev.cz   skolstvi@cirkev.cz

 

(8-9)

CHRISTOPHE JAKOB

VEDOUCÍ - MISIJNÍ CENTRUM PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  www.misie.cz  michael@misie.cz  gospel.misie.cz  krestanstvi.vira.cz  www.krestanstvi.cz  help@vira.cz

 

(8-10)

OPATRNÝ ALEŠ ThLic.

ŘEDITEL - PASTORAČNÍ STŘEDISKO  www.vira.cz  vira@vira.cz  - MUCHA IGNÁC - REDAKTOR www.vira.cz

 

(8-11)

MUCHA IGNÁC Mgr.

ODPOVĚDNÝ ZA PROJEKT www.vira.cz  PASTORAČNÍ STŘEDISKO  www.vira.cz  vira@vira.cz  - MUCHA IGNÁC - REDAKTOR www.vira.cz

 

(8-12)

EDNER ERVIN JOSEF Mons.

APOŠTOLSKÁ NUNCIATURA, APOŠTOLSKÝ NUNCIUS (APOŠTOLSKÝ STOLEC)  www.vatican.va

 

(9-1)

HLAVNÍ REDAKCE RADIO PROGLAS

RADIO PROGLAS s.r.o.  www.proglas.cz  holik@proglas.cz  redakce@proglas.cz

 

 

Poznámka mimo dopis:

 

Tento dopis je odeslán v době 25. výročí Jana Pavla II v čele Katolické církve, která čítá 1,06 miliardy členů, tj. 17,3 % ze 6,4 miliardy obyvatel planety Země. Katolizace na kontinentech: Amerika: 49,8 %, Evropa: 26,4 %, Asie: 10,2 %, Oceánie: 0,3 %.

 

Dopis autor odesílá postupně dalším čelním představitelům církví u nás a také další lidé s ním pracují všude, kde je vhodná příležitost k informování věřících. Je to vhodný nástroj ke zvýšení informovanosti a tak k provedení kvalitní volby během nastávajících událostí.

 

 

1808.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.          (Přijal Libor P.)      9:55-10:39 hodin. 18.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

                   Zdravím tě já, Aštar.

 

Zatím Liborku nechtěj vědět konkrétní věci, to přijde samo. Musíš vědět, co přesně vyciťuješ. Sám budeš poznávat krásy vědomí. Jak jsi napsal Ivoškovi, prací na sobě vypěstuješ svůj cit na konkrétnější informace, které tě povedou za Světlem. Jsi světlonoš. Budeš ukazovat cestu každému člověku, který o to bude stát. A nebude se bát posměchu od neinformovaných lidí.

 

To jsem ti chtěl říct já, Aštar.

 

Děkuji moc za světelné informace.

 

„Miluji tě a všechny, kteří půjdou s tebou nebo bez tebe za Světlem.“

 

Můžu se prosím spojit s Ptaahem ?  Nevadí, že zatím oslovuji a prosím o spojení jen některé Přátele z Vesmíru ?

 

„To víš, že to nevadí. My neznáme závist nebo rivalitu. Vždyť se ji také snažíš odbourat.“

 

Můžu se zeptat ?  Dnes večer bych rád pozoroval vaše lodě, šlo by to ?

 

„Jestli budeš chtít, vždyť víš, jak to funguje. Učíš to ostatní lidi.“

 

Jak je to s letopočtem, který uvádí Orton v knize „Poselství lidstvu I.“, kde se uvádí 13 let rozdílu v letopočtu ?

 

„Jak jsi vycítil, je to přesně tak. Je to obráceně, jak je tam napsané. Ti, kdo to přijali, vědí, jak je to doopravdy, ale ta informace je pro všechny, tak to pozná jen ten, komu je to určeno.

 

Děkuji ti moc za vysvětlení. Chtěl bych se zeptat na duchovní cestu Verunky ?

 

Verunka má cítění, srdeční čakru, otevřené, a centrum mysli, které je mužského aspektu, má pootevřené. Verunka pracuje s láskou, která je ke každému stvoření. Tak se nediv, že nechce zatím otevřít mysl a jít v souladu se srdcem. Ale vaše láska překonala už mnohé nespravedlnosti. Jste silní a váš příklad bude k následování. Milujte se a ozařujte světlem ostatní. To ti říkám s láskou já, Ptaah.

 

Děkuji a moc tě miluji.

 

Chci se zeptat na válku v Iráku.

 

„Ano, víš už o ní, že je to boj zla se zlem. Bojují i o to, kdo uvítá pseudotvůrce na Zemi, kdo bude první otrok pekla. Jak víš, je na Blízkém východě multidimenzionální díra, která umožní příchod draka na Zemi. V Bibli to je popsáno – draku budou uvolněny řetězy a vystoupí z moře o čtyřech hlavách. Podrobnosti jsou v Novém zjevení. S láskou já, Stvořitel.

 

Mohu se zeptat na obě babičky ?

 

„Tvá babička, jak víš, věděla a komunikovala se Mnou, se Stvořitelem a je v Mém Království a těší se na všechny blízké. Ano, jak správně uvažuješ, dostala se do Pravého Stvoření a pracuje dál pro Stvořitele. Babička od tatínka potřebovala na Zemi ještě očistit těžší karmu, aby měla lepší výchozí pozici v dalších očišťovacích procesech a míří také ke Světlu. Jak víš, v Mém Království je mnoho pokojů a pomocí k pravému Světlu, zóny umístění.“

 

Děkuji ti Stvořiteli za krásné informace. Můžu promluvit s naší maminkou, Zemičkou ?

 

„Ahoj Liborku, jsem šťastná, že se mě snažíš léčit. Je to jako foukání mého syna na bolístky a modřiny. Cítila jsem Tě v sobě, když jste byli v jeskyních na Slovensku. A prosím tě, uč té lásce také ostatní lidi. Čím více lásky, tím větší násobek a léčení na mé rány.“

 

Miluji tě Zemičko a budu se snažit, co nejlépe umím. A odpusť lidem jejich zaslepenost. Vždyť přece víš, že nejsou zlí, jen nevědomí.

 

Děkuji ti Liborku. Kéž by bylo víc takových, jako jsi ty.“

 

Děkuji, přátelé moji, za krásné informace. Děkuji Stvořiteli za umožněný kontakt. S láskou Libor.

 

 

1809.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.          (Přijal Libor P.)      9:40-10:10 hodin. 20.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Prosím Stvořitele o spojení s Tebou nebo s Vesmírnými lidmi.

 

„Zdravím tě Liborku, spojení se zlepšuje.“

 

Ano, cítím to, cítím mnohem víc štěstí a klidu. Pomůžeme prosím Ládíkovi ?

 

„Ano, je to krásný, hodný člověk, který zatrpkl a přestal mít rád sám sebe. Neusměje se sám na sebe. Tak se nechce smát ani na ostatní, ale Ládík ví přesně, co potřebuje. Jen ty myšlenky zahání prací, aby nezůstal sám se svými myšlenkami. Ládíček má zablokovanou srdeční čakru jako mnoho lidí. Musí se naučit znovu milovat, vydávat lásku. Čemukoliv, kameni, stromu, mravenci atd. a hlavně sám sobě, to je nejdůležitější. Všechno je Zákon akce – reakce, STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ.

 

Čím víc vydávám lásku, tím víc přijmu lásku. Odevšad, nemusí to být jen od toho, komu ji vyzařuji, ale odkudkoliv a kdykoliv. Pak má člověk pocity štěstí. Dotkne se ho láska Stvořitele, která léčí. Takže každý, kdo chce léčit, musí milovat sám sebe, aby mohl milovat ostatní.

 

Mechanismus léčení je vlastně ozařování nemocného místa láskou – jemnovibrační energií. Tím se léčitel dvojnásobně dobíjí láskou a léčí sám sebe. Takže je nesmysl, aby se vysiloval. Protože láska je energie, která slouží jako „potrava“pro láskyplné osoby. To potom způsobuje, jak poznáváš sám na sobě, že nepotřebuješ tolik hmotné potravy jako dříve.

 

Člověk, který je naopak pseudoléčitel, vědomě nebo nevědomě okrádá ostatní o energie – tzv. duševní upír. Tak ten může malinkou chvilku cítit příliv energie, ale přijde o ni mnohem rychleji, než ji nabyl s dvojnásobným účinkem. Protože nepracuje s láskou, cítí se unavený a vyždímaný. Není šťastný, možná jen spokojený s finančním ziskem.

 

Všechno závisí na frekvenci, která nese určitou energii.

 

Znovu opakuji, čím víc dáváš lásku, tj. i humor, úsměv, radost, pomoc – nezištně, tím víc se ti jí vrací. Takže léčíš sám sebe. Je to tak jednoduché, dokáže to každý.“

 

Děkuji moc za informace, jsem šťastný, jak je jednoduché s vámi komunikovat. Mám to poslat Ivoškovi ?

 

„Je důležité ověřovat a rozlišovat Světlo, vždyť to víš. S láskou Orton.

 

Mohl bych vás v noci pozdravit ?  Já, maminka a Verunka jsme byli šťastni, že jste nás pozdravili.

 

„My jsme byli také šťastní a čekáme na každého, který zvedne oči od těžkého života na vaší planetě a poprosí o komunikaci s námi. Vím, že pospícháš. Tak nashledanou v noci. Ptaah.

 

Děkuji za spojení, s láskou Libor.

 

 

1810.  Proč se má studovat duchovní literatura.     (Přijal Libor P.)

   10:10-10:25 hodin. 20.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Vysvětlení, proč se má studovat duchovní literatura. Např. vše, co se doporučuje na www.vesmirni-lide.cz .

 

„Každý, kdo studuje duchovní texty, obohacuje Ducha a mysl o vyšší frekvence, které uvolňují čakry ze sevření Temna.

 

A člověk, který má hodně nastudováno, ví, co také některé pojmy znamenají, takže se nemusíme zaobírat a vysvětlovat, co už je vysvětleno. Ale to neznamená, že to neděláme rádi. Je to prostě přínosnější pro všechny. Není to nádherné, když na něco myslíš a my ti to pomůžeme formulovat ?  To je ta nejčistší spolupráce.“

 

Ano, je to ta nejkrásnější spolupráce, kterou jsem kdy poznal. Děkuji.

 

„Ale není to ještě nic, před čím stojí lidstvo v nejbližší době. Každý, kdo pracuje s láskou, to cítí.

 

Těšíme se na to, jako vy. S láskou Vesmírní lidé. Předej to Ivoškovi.“

 

Děkuji Stvořiteli za umožněný kontakt. S láskou Libor.

 

 

1811. Sonet W. Shakespeara.      (Přijal William Shakespeare, Překlad prof. Hilský)

Místo: Velká Británie.

 

Sonet W. Shakespeara
 
Znaven tím vším, už chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát tobě.“

 

 

1812. Test přesunu ze 3. do 5. dimenze planety Země.    (Přijala Dáša R.)              Říjen 2003.

Místo: Ústí nad Labem.

 

         Milý Ivíšku,

 

Popíšu ti, co se mi „zdálo“ nad ránem. Myslím, že to byl testovací sen, který v nějaké podobě proběhne u každého, kdo směřuje k láskyplnějším světům.

 

Myslím, že naši Vesmírní Přátelé jsou tak ohleduplní, že kontrolují, jaké reakce a emoce vyvolají přicházející změny, ať už se jedná o zemětřesení, povodeň, setkání přímo s Vesmírnými Přáteli nebo posun do vyšší dimenze.

 

Záměrně používám slova posun, protože převibrování není ten správný výraz, není to proces z minuty na minutu, nebo z hodiny na hodinu, ale je to cesta, vývoj, kde na konci je vstup nebo posunutí do světa s jinou strukturou energie, kterou tím, že žijeme, myslíme láskyplně, získáváme již zde na Zemi a postupně nabývá na hodnotě až dosáhne jisté meze, umožňující nám vstup do jiného prostoru.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Autor knih „Rozhovory“ Ivo A. Benda považuje pojem převibrování za správný vyjadřující PLYNULOU ZMĚNU NA VYŠŠÍ FREKVENCI a HARMONIZACI FREKVENCE kmitání energií těl pozemšťana po celé jeho Duchovní cestě, což je podmíněno zvládnutím řady duchovních zkoušek – spirála duchovního růstu – obr. 688. Završením Duchovní cesty na planetě Zemi je převibrování ze 3. do 5. dimenze planety Země a ze zóny vymístění do zóny umístění - pravého Stvoření. V jiné literatuře se občas vyskytuje termín vzestup či někomu se líbí termín posun, ale tato slova NEOBSAHUJÍ PODSTATU TOHOTO PROCESU, takže je v našich „Rozhovorech“ neakceptuji, i když snad vyjadřují stejný proces (záleží na té které literatuře).

 

Vzestoupit a posun lze učinit i ve zlech a nepravdách a pak se tyto entity přesouvají do ještě temnějších světů zóny vymístění, než je tento, a to třeba také do některé vyšší dimenze (a mohou mít dojem, že jdou do lepšího, což je pravda, neboť tam jsou ještě lepší podmínky pro lži a nepravdy a negativní jednání vůbec).

 

Záměrně na toto upozorňuji, neboť řada lidí je z různé literatury ZMATENA právě díky ŠPATNÝM TERMÍNŮM, což uvádí čtenáře ve zmatek a nedorozumění. Těchto knih je zde většina !  Často (ne vždy) toto vzniká i chybou překladatelů z jiných jazyků, hlavně z angličtiny, kde jak víte, na jedno české slovo má angličtina i 30 významů, a pokud překladatel nezná OBSAH PROCESU, překlad provede špatně, pochopitelně pod ovládáním 2. strany.

 

Ale ne na každého bude tato změna působit pozitivním způsobem a je dobré dopředu vědět, jak na ni jednotlivec bude reagovat a co mu tato změna přinese.

 

 

„Není to jen vstup do lepšího a láskyplnějšího světa, ale je to zároveň UZAVŘENÍ cesty zpět (to umějí jen někteří mistři) a tudíž odloučení od zbytku rodiny a některých přátel (ze života ovšem známe mnozí, že jde o pseudorodiny a pseudopřátele – pozn. zpracovatele) a prvotní nadšení by se s prvními hodinami a dny rozplynulo vniveč (já se budu opravdu velice radovat při opuštění tohoto pseudosvěta postaveného na hlavu s propagací dřiny, otroctví, nelásky, okrádání energií druhých atp. – pozn. zpracovatele).

 

Nová společnost vás přijme a zabalí do lásky, ale nezacelí ztráty po nejbližších (toto může zlepšit stav poznání skutečnosti, jaká je, ne tak, jek se nám jeví – pozn. zpracovatele).

 

Je-li naše rozhodnutí pevné a víte-li, kam směřujete, víte-li CO a hlavně KOHO opouštíte bez náhrady, pak jdete správnou cestou. Lehněte si a představte si situaci, že jste v jiném světě (je to emigrace do lepšího světa s jistými kontakty zpět – nikoli fyzickými) a jestli vás tato představa naplňuje mírem, láskou a bezpečím a nikoliv strachem z odloučení od jisté osoby (osob), pak je to dobré a vy můžete dle své vůle dále kráčet ve vývoji a zjemňovat své vyzařování energie, zvyšovat svou lásku k lidem obecně, soucit a pochopení jiného jednání, než to, které vy považujete za vhodné.

 

V okamžiku, kdy se vám ale při představě opravdového a konečného opuštění tohoto prostoru sevře srdce, zastaví dech s myšlenkou, kde je má lásky, mé milované dítě, můj otec, můj přítel a pocítíte hluboký strach o jeho osobu a pocítíte – musím se pro něj vrátit, nemůžu mu (ji) tady nechat, nemůžu mu (jí) utéct.

 

Nedělejte to, váš pobyt v novém prostoru by byl poznamenán vzpomínkou na „pozůstalé“ s tím rozdílem, že jste je za „lepším“ opustili dobrovolně.

 

Místo toho zkuste promluvit s dotyčnou osobou nebo osobami o svém i jejich problému a vyčkejte.

 

Poproste světlo a lásku o pomoc a řešení a vyčkejte.

 

Je nutné odejít PLNĚ ROZHODNUT a přijímat naprosto změněné podmínky života – opakuji, je to emigrace bez návratu (i zde existuje navrácení se, není to však jednoduché a není to pro všechny).

 

Neuvažujte o vstupu do nové reality s tím, že v nejhorším případě se vrátím zpátky (negativní a kalkulující myšlenka – pozn. zpracovatele).

 

Jestli vás nic neodradilo na nastoupené cestě – pak VÍTEJTE V NOVÉM DOMOVĚ – TĚŠÍME SE NA VÁS A JSME PŘIPRAVENI VÁS PŘIJMOUT S LÁSKOU A PÉČÍ.

 

VŠE JE PŘIPRAVENO, ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, KDY VAŠE HODNOTY VIBRACÍ A STRUKTURA VAŠÍ ENERGIE DOSÁHNE TÉ NAŠÍ A KDY SE SETKÁME.

 

V opačném případě, nevadí, nejprve si ujasněte, co opravdu chcete, co je pro vás prioritou a vyčkejte, co se bude dít s celkovou energií planety, která ovlivní i vaše nejmilovanější i vás.

 

Pak můžete pokračovat a dokončit započatou cestu, bude to TĚŽŠÍ ALE MOŽNÉ.

 

Držíme vám „palečky“ po vašem a moc se na vás těšíme. Vesmírní Přátelé (smích).“

 

 

1813.  Naše pozice nositele Světla (368).    (Přijal Ivo A. Benda)

13:50-14:13 hodin. 13.10.2003

Místo: Česká Lípa – les Špičák.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil.

 

Vidím, že jsi si vyšel do krásného podzimního lesa a máš radost z této přírody u vašeho bydliště. Ano, víš, jak se tento les chová, jak vnímá vše a každého, kdo jej navštíví. Tato vůně lesa je tím balzámem, který máš propůjčen, a který můžeš cítit. Raduješ se z tohoto a těšíš se, jak bude příroda vypadat na Nové Zemi.

 

Máme radost, že se ti daří provést rozhovory s médii, naposledy s TV JOJ (odvysíláno v hlavních zprávách 19:30 11.10.2003 na Slovensku) a zítra natáčíš v Liberecké televizi. My se vždy velmi těšíme na tuto událost u vás a můžeme se s radostí na tomto podílet, aby lidé poznali pravdu a tedy to, že Vesmír je obydlen nekonečnem společností.

 

Tyto světy jsou nesčetné a nekonečně rozmanité, nijak vaše představivost si toto nedokáže představiti (viz např. film Merkabah). Některé jsou podobné vašemu světu více či méně, mnohé vůbec, některé společnosti žijí na planetě, v mateřských lodích ve Vesmíru nebo i bez mateřských lodí jen ve vesmírném prostoru mají své světy. Tyto světy ctí ZÁKONY LÁSKY a spolupracují se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Nachází se v zóně umístění – tj. v Pravých – zářivých Vesmírech v Pravém Stvoření.

 

Součástí Stvoření je i zóna vymístění – odpadkový koš – „zakázané vesmíry“ Pravého Stvoření. Sem do těchto černých vesmírů jsou odhazovány nesouladné energie – myšlenky a jiné druhy energií z Pravého Stvoření a mezi toto patří i samotné vymístění bytosti ze zóny umístění, které neodhodily nesouladné myšlenky ze svých myslí – těl, ale pracovaly s nimi tak dlouho, až se samy vymístily – tedy jejich těla a existence. Dále jsou zde bytosti, které přišly těmto vymístěným bytostem POMOCI, tedy bytosti, jenž se inkarnovaly do zóny vymístění s pozitivním posláním lásky. Ano, ty patříš také mezi ně milý Ivo a mnohé další, nyní celkem 900 milionů duší je zde na planetě Zemi. Vidíš, že i zde je vše v pohybu, ale bohatost a tvůrčí volnost tohoto pseudoživota nelze nijak srovnávat s Pravým životem Pravého Stvoření. Tam je teprve Život nesrovnatelný s tím, co máte zde, na planetě Zemi. Je třeba si zvládnout zde to, co jste si tady zvolili před zrozením, tj. pomáhat bližním láskou a radou.

 

Ano, takto nyní máš jednoduše řečeno, co je život zde a tam a jak docílit Pravého poznání Lásky. K tomuto právě slouží tento výborný terén, který DOKONALE PROVĚŘÍ každého, kdo se sem narodil, jak dobře lásku a harmonii žije a umí žít. Tím získá další důležitou vývojovou zkušenost na vlastní kůži.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení milý Ivo předal Aštar a další Vesmírní Přátelé všude nad vámi.“

 

Děkuji drazí Vesmírní Přátelé za toto hezké sdělení. Já s láskou rád jej předám dalším lidem planety Země. Ivo.

 

Mnoho dalších pravých informací čtenář nalezne o tomto v 7 knihách NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

 

 

1814. Sdělení všem světelným pracovníkům.    (Přijala Pavlína B.)           25.10.2003, poledne.

Místo: Předklášteří.

 

 

Sdělení  všem světelným pracovníkům

 

„Drahá Pavlínko,

 

Je moc krásné, jak se takto s Davídkem navštěvujete. Ano, vše s láskou a radostí s Martínkem připravujete na jeho příjezd. Ano, už se na vás také moc těší !

 

Dceruško drahá, dnes máš skvělou náladu a jsem nesmírně šťasten, že ti mohu sdělit důležitý vzkaz pro všechny moje drahé dětičky, které stejně jako ty nastoupili cestu lásky a světla a s radostí pracují pro mne:

 

 

Drahé dětičky !

 

Nesmírně Vás všechny miluji !  Vztahy mezi vámi budou ještě mnohým zkouškám podrobeny. Proto stále na paměti mějte, že pouze v nejčistší lásce a s nejčistším úmyslem na sebe vzpomínejte a umějte odpouštět !

 

Ano, stále vás všechny ochraňuji a nesmírně miluji, ani si nedovedete představit jak !  Velmi se těším na váš velký Den, až se navrátíte zpět, domů …

 

Se všeobjímající láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech spolu s Vesmírnými lidmi.“

 

 

Milovaný Stvořiteli, děkuji ti za toto krásné bezprostřední sdělení, s radostí tato láskyplná slova všem předám !

 

Mnoho tě miluji a s pokorou děkuji za vše,  čeho se mi denně dostává, za tvou lásku a ochranu !

   

 

1815. Sdělení o lásce ke Stvořiteli Prvotnímu, k druhým lidem a k sobě samému, o svobodné vůli.

 (Přijala Pavlína B.)      27.10.2003  7:00–7:30 hod.

Místo: Předklášteří.

 

Sdělení o lásce ke Stvořiteli prvotnímu, k druhým lidem a k sobě samému, o svobodné vůli.

 

Stvořiteli milovaný, tatínku můj, řekni mi prosím něco k mé duchovní cestě !

 

„Drahá Pavlínečko, nesmírně tě miluji a s láskou objímám !  Jsem šťasten, že takto na sobě pracuješ. Pavlínečko, ptáš se zda jsi opravdu tak špatná, jak se nyní cítíš – miláčku, nikdo není tak špatný abych ho nemiloval, nikdo v celém Stvoření !  Miluji všechny a vše, co jsem stvořil. Stejně tak miluj i ty – i sama sebe !

 

Ano, máš v pokoji nyní rušno – však Adélka je vaše zlatíčko.  Ochraňujte ji a vychovávejte dle Vesmírných zákonů. Budete za to štědře odměněni. Sklidíte přesně to co nyní zaséváte !  Kolik radosti, lásky a štěstí jí budete věnovat, tolik se vám jí dostane zpět a ještě víc.

 

Dceruško, jsem šťasten, že se opět ke mně obracíš s prosbou o pomoc. Však kdo ti může nejvíce pomoci…? !!!

 

Ano, všichni chybíte, i ty, i ostatní a proto se netrap tím, kdo je špatný a kdo dobrý, zda jsi ty špatná a nebo dobrá. Ve vás ve všech, kteří na sobě již nějakou dobu pracujete (pozn.: prochází duchovní cestou) je tolik lásky a dobra !  Neměla bys kvítečku můj u sebe stále hledat viny a chyby. Je to program z dětství, který ještě stále odstraňuješ. Však ty jsi šikulka a vše s Martínkem zvládneš. S ním jsi, aby ti ve všem pomáhal a naopak !  V každém vztahu je třeba si uvědomovat, že každý má svobodnou volbu. Každého miluji natolik, že se nezlobím když se rozhodne jít jinou cestou, než cestou lásky, dávám mu svobodnou volbu a nesmírně se těším, až si sám uvědomí a najde tu správnou cestičku k lásce a ke mně. Ano, a poté ho bez výčitek a s láskyplným objetím přivítám doma !  Proto i tebe by měl každý respektovat a ty bys měla respektovat každého rozhodnutí !  A milovat se navzájem tací, jací jste. Ano, pro vás je to někdy těžké, a to zejména ve vztahu rodič - dítě. Však s láskou konej co ti tvé duchovní srdce říká a neměj pak žádné výčitky. Svým rozhodnutím, které činíš pod vedením Mým i Vesmírných přátel, pomáháš sobě, ale zejména těm ostatním, kteří se ještě neprobudili a nemusí jim toto nyní být zrovna příjemné. Je třeba, aby všichni pochopili, že nikdo není nikoho majetek !“

 

Je to moudré a krásné, Stvořiteli milovaný !

 

„Kvítečku můj, s takovou radostí vnímám snahu tvojí a Martínka, abyste co nejlépe žili v lásce a tímto pomáhali vám samotným, Adélce i všem okolo a v celém Stvoření !  Pohlaď se a hýčkej se, pokud se ti něco nevydaří !  Stejně jako když se ti většinou něco vydaří !  Směj se a raduj se z toho, že když uděláš chybu, že o ní víš !  Kdybys věděla, kolik lidí nechápe, že chybují a tolik by jim pomohlo, kdyby to viděli, jako třeba ty. Dostala jsi dar správného úsudku a analýzy, je však třeba s tímto zacházet s láskou a něhou.“

 

Chápu.

 

„Brzo, brzičko se navrátíte domů, drazí, proto se stále povznášejte nad tím zlým a buďte v lásce, pokoře a harmonii !

 

Jednou pochopí a vrátí se domů všichni !  Je jen na vašich rozhodnutích a životech, kdy to bude !  Ty, co již pochopili, uvítám dříve. Ti, co se smějí  a nechtějí chápat, si ještě něco prožijí a nakonec se ke Mně tak jako tak navrátí !  Všichni se vrátíte do světa samé všeobjímající lásky, radosti a štěstí. Tolik vás miluji, kdybyste jen věděli !!!

 

Pavlínečko, vidím, že již sklouzáváš myšlenkami do všedních „povinností“ a proto budeme končit v dnešním spojení. Cítím tvé láskyplné energie, překrásně se cítíš i ty !  Vždyť víš, že tě miluji a jsem stále s tebou !

 

Stvořitel prvotní všeho a všech.

 

Z celého srdce ti děkuji za další z mnohých nádherných sdělení od tebe, milovaný Stvořiteli !  Jsem tak šťastná, že vím…cítím…miluji…

 

 

Poznámka:

 

Takto může každý člověk komunikovat se Stvořitelem, matičkou Zemí, Vesmírnými lidmi … pokud upraví svůj život dle Vesmírných Zákonů a tedy žije v lásce. Při sdělení kontaktér vždy cítí nesmírně krásné vibrace lásky a nejraději by v tomto setrval po zbytek života … i to lze. Všichni jsme mocné spirituální bytosti, jak je řečeno ve filmu „Blesk“, a je jen na každém z nás, nakolik jsme schopni přijímat lásku a informace z Pravého Stvoření v této zóně vymístění, kde jsme proto, abychom našli sami sebe a naši lásku a splnili si své Světelné poslání !

 

Sdělení je přijato intuitivně (v duchu) přes srdeční čakru, s perem. Hned po probuzení jsem věděla, že mi chce Stvořitel říci něco důležitého a krásného. Vzala jsem si proto pero a papír a spojila se. V závěru sdělení jsem velmi silně cítila, že to není sdělení pouze pro mě …..

 

Sdělení přicházejí průběžně během dne i bez pera.

 

Toto  předávám rodině, příbuzným a známým.

 

 

1816.  Poselství lidem planety Země (369).    (Přijal Ivo A. Benda)

10:50-11:20 hodin. 26.10.2003

Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám

 

 

 

POSELSTVÍ LIDEM PLANETY ZEMĚ

 

 

 

Milí Lidé,

 

Nacházíte se ve zlomovém období, kdy vlastními mnohokrát opakovanými VOLBAMI SI VOLÍTE, JAKÝ DRUH SPOLEČNOSTI A JAKÁ KVALITA ŽIVOTA JE VÁM BLÍZKÁ. Provádíte tyto volby na základě svobodné vůle a máte k tomuto všechny informace, které činí tyto volby platnými:

 

(1)

Ve vašem duchovním vývoji jsou prioritní vaše touhy podpořené volbami na LÁSKYPLNÝ A HARMONICKÝ ŽIVOT, VE KTERÉM NIKOHO NEOKRÁDÁTE O ENERGIE A SAMI SVÝM BLIŽNÍM DOPŘÁVÁTE SVOBODU VE VOLBÁCH, KTERÉ KONAJÍ. POZITIVNÍ PŘÍSTUP JE V TOM, ŽE NIKOMU NIC NEVNUCUJETE A NIC NEVYŽADUJETE A NIC NEOČEKÁVÁTE (s výjimkou jimi PŘISLÍBENÉ spolupráce, zaměstnání, práce pro společnost). Spočívá v harmonickém, láskyplném, pozitivním životě, ve kterém nemá místo zabíjení, války, nucení k něčemu, a tedy i shromažďování nadbytečných energií – majetků, které k tomuto životu nepotřebujete. To je ta skupina lidí, kteří tímto volí život ve stále kvalitnější, bohatší a svobodnější společnosti. Zanedlouho se v 5. vibrační dimenzi planety Země utvoří Nová Země – nová společnost, kterou budou tvořit ti lidé, kteří zvolili dlouhodobě tento druh života na základě vedení a rad z vašeho NITRA, které přichází od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od nás, Vesmírných lidí Sil Světla. Nová společnost je budována na těchto duchovních principech a má ohromný potenciál svého růstu a šťastné a radostné budoucnosti v kosmickém měřítku. Nejsou v ní majetkové vztahy, peníze, úřady, nucená otrocká práce, ale jen minimální a nezbytná pro tuto společnost. Všeho je zde totiž dostatek – pravé informace a čistá energie Stvořitele Prvotního všeho a všech prosycuje vše, kam se jen podíváte, jen si ji vzít. Tato Nová Země se brzy stane členem Kosmické konfederace planet a bude se tedy společně s miliony dalších láskyplných společností podílet na budování Stvoření. Říkáte tomu Zlatý věk planety Země. Dnes si tento druh života volí asi 1,2 % obyvatelstva planety Země, počet je ve vývoji.

 

(2)

Dále zde probíhá množství voleb – vědomých i nevědomých – toho druhu života, který je založen na okrádání energií jiných bližních svých, a to mnoha všemožnými i nemožnými způsoby, včetně těch nejrafinovanějších. Při tom tito jedinci neslyší pravé informace od Stvořitele Prvotního všeho a všech a nepoužívají vědomě Jeho energii lásky a stávají se tak PARAZITY SPOLEČNOSTI. Svůj život volí na principu BRANÍ – NELÁSKY a mají v tom velké zalíbení. Mají v tomto i různé soutěže a odměny, kdo o kolik energie obere toho druhého. Tito jedinci volí neduchovní – neláskyplný a disharmonický život plný problémů, úrazů a nemocí a volí ten druh společnosti, které my, Vesmírní lidé Sil Světla říkáme Temné světy, jež jsou vždy umístěny ve Stvořitelem vyhrazené části zóny vymístění. V těchto světech je vše zcela založeno na systému okrádání energií a nucení, aby každý takto činil. Čím většího rozměru toto dosahuje, tím méně mají členové pseudospolečnosti svobod, bohatství, radosti a štěstí a tím více zažívají na VLASTNÍ KŮŽI to, co si takto volí – bolest a otroctví. Tyto pseudospolečnosti jsou plánovány na miliardy let a propracovaně ovládány pseudotvůrci, aktivátory negativního stavu.

 

Temné světy se nachází v minimu světla, bez přírody na povrchu planety a pseudoživot probíhá převážně v podzemních děrách, anebo také v případě minima technologií, v přírodních – zelených planetách tak, jako znáte dobu kamennou či železnou. Typické pro tyto světy jsou také ČASTÁ ZHROUCENÍ jako důsledek voleb pseudožít negativní stav. Do těchto Temných světů se zde na planetě Zemi – planetě Nula – směřuje 98,8 % obyvatelstva dnes, v roce 2003, ze 6,5 miliardy lidí.

 

My, Vesmírní lidé nikomu nepřejeme pseudožít miliardy let v Temných světech jako bezduché loutky tak, jak je naprogramovali pseudotvůrci pomocí svých ovládacích struktur mimo tuto planetu i zde na ní. My víme a vidíme, kam takovýto druh volby vede a jaké má dalekosáhlé důsledky na mnoho životů.

 

Proto vás, naše mladší bratry a sestry vyzýváme, aby jste ZANECHALI tohoto druhu pseudoživota a abyste zvolili život Pravý, v Pravých světech Pravého Stvoření, které jsou umístěny v zářivých vesmírech – v zóně umístění. Zde jste byli prvotně stvořeni z čisté lásky, dobra a moudrosti Stvořitelem Prvotním všeho a všech a toto je i vás Domov. Stvořitel Prvotní všeho a všech nikomu NEBRÁNÍ volit si cokoliv, ovšem každý POCÍTÍ DŮSLEDKY TAKOVÝCH VOLEB NA VLASTNÍ KŮŽI – POZITIVNÍ POZITIVNĚ, NEGATIVNÍ – NEGATIVNĚ, A TO V DLOUHODOBÉM HORIZONTU, kterému říkáme „HRA ČASU“.

 

Toto poselství jsem všem lidem planety Země předal já, Aštar Šeran, velitel 10 miliónů hvězdných lodí Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto poselství lidem planety Země, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou a radostí jej předám lidem. Ivo.

 

 

1817.  A další sen.                               (Přijala Milada M.)                                       Říjen 2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Teď popis mého sněníčka, velice radostného a krásného, nadšeného probuzení, které pak následovalo.

 

Jako už po několikáté, se mi zdálo: Velice jasný a slunečný den a já jsem v naší přírodní rezervaci v místě, kde jsem vymyslela, že budou přistávat Přátelé. Obloha byla zářivě modrá a bezmračná. Já se dívám vzhůru a vidím základnu nějakého létajícího objektu kruhového tvaru. Kruh byl průhledný, kromě vnitřní základny tvaru čtverce, který stříbřitě zářil. Ostatní průhledné části se jevily jakoby průhledné přes nějaké energetické pole. Obdobně jako když člověk pozoruje vzduch nad rozžhavenou silnicí.

 

Tento pohled jsem už ve snu několikrát viděla. Pouze však jen pohled na základnu objektu.

 

Nyní jsem věděla, že vím, že se toho jednou dočkám a uvidím jejich létající stroje. Byly tam dva a jeden z nich se přiblížil k přistávací ploše a z horní zašpičatělé části vyslal na přistávací plochu paprsek, který jsem viděla. Pozorovala jsem to z povzdálí a nevěděla jsem, jestli mám mávat a radovat se. Třebaže mě někdo naváděl kudy mám vstoupit na přistávací plochu.

 

Pak se ten objekt zvedl a odlétal. Viděla jsem, že byl celý průsvitný a bylo dobře vidět štíhlou postavu pilota ve stříbrné kombinéze. Byl uvnitř upoután. Také kolem létala nějaká má přítelkyně opět v průhledném objektu, ale menším, a měla tmavou kombinézu na sobě. Když jsem chtěla radostně mávat, bylo už pozdě, už odlétali.

 

Přeji také krásné snění o našich Přátelích z Vesmíru. Milada.

 

 

1818.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.          (Přijal Libor P.)      9:32-10:23 hodin. 22.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Postupuji správně v duchovní cestě ?

 

„Ano, postupuješ. Vždycky je správné postupovat v souladu se svým vědomím. I když se udělá chyba, tak ji bereš jako požehnání, poučení a potvrzení správné cesty. Protože není hanebné dělat chyby, ale opakovat a postupovat s vědomím, že dělám něco špatně, tak je potom hřích.

 

Nikdo by neměl konat něco proti svému svědomí jen proto, že to dělá někdo jiný. Když jemu to projde, proč bych to nemohl dělat taky, říkají si.

 

Proto vám v televizi pouštějí analýzy různých podvodů (akční, kriminální seriály). Jsou to vlastně návody, jak podvádět a nebýt chycen.

 

Teď například slyšíš, jak média informují o útocích psů na lidi. Před léty tě taky pokousal pes a nebyl jsi v novinách. Je to příprava na očipování psů. Předvoj před lidmi.“

 

S kým prosím mluvím ?

 

„Se Stvořitelem Liborku.“

 

Jak se daří mamince Zemi ?

 

„Začíná se očišťovat a moc se těší na spolupráci, ale o tom si můžeš pohovořit s ní.“

 

Děkuji za světelné informace.

 

Jakou formou rozsvítíte tak jasné světlo z lodi na pozorovatele ?

 

„Rozsvítíme celou plochu lodi a vyšleme světlo na pozorovatele.“

 

A můžou to vidět i jiní z druhé strany ?

 

„Nemůžou, alespoň ne tak jasně. Ale většina lidí se stejně nedívá na hvězdy.“

 

A přijdou pseudotvůrci ve formě přistání z kosmu ?

 

„Pseudotvůrci už tady jsou, ale zatím za ně práci dělají jiní ovládaní, otroci. Zaváděním různých špionážních systémů na špehování obyčejných lidí. Oni se objeví veřejně až v závěrečné fázi, když bude všechno připraveno, tj. v tom největším chaosu, jako pseudosjednotitelé. A přijdou demonstrativně z kosmu. Bude to „úsměvné“ jak lidi budou reagovat. Budou zase slepě důvěřovat politikům, kteří je evidentně podvedli. Ale dostanou vysvětlení, že jim lhali jen pro jejich „dobro“. Prostě naprosté loutky ve smutném divadle.“

 

Budeme mluvit zase o něčem příjemném. Třeba o zemi v 5. dimenzi. Jak teď vypadá ?

 

„5. dimenzi si jde představit jako ráj, který nemá žádné negativní myšlení. Už nebudou vstřiky zlých myšlenek, jen harmonie láskyplných citů.“

 

Moc se na to těším, pokud mi ovšem bude dovoleno ji poznat.

 

„Každý už se rozhodl svými myšlenkami, ale to neznamená, že nemůže dojít ke korekci. Není nic dáno dopředu, jsou jen cesty pravděpodobností. Země se spojí dimenzionálně. 3. se spojí s 5., ovšem až očistí svoje energie od nánosu bahna záporných myšlenek. Něco tak velkolepého se vidí málokdy.

 

A bude to impuls pro celý vesmír, který se posune o něco výš ke Světlu.“

 

Děkuji Stvořiteli a Přátelům z Vesmíru za informace. S láskou Libor.

 

 

1819.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.          (Přijal Libor P.)    10:24-10:40 hodin. 22.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Ahoj moje milá zemičko.

 

„Ahoj Liborku.“

 

Snažím se pomáhat. Třídit odpady atd.

 

„Ano, to je důležité, ale nejdůležitější jsou myšlenky, ty negativní mě nejvíce bolí. Vždyť přece se nejdříve zrodí myšlenka. I když třeba není vaše a je vstříknutá. Ale vy s tou myšlenkou často pracujete. Tak se stává vaší energií. A to je ohromná energie 6,5 miliardy myslících bytostí, to je vysílačů !

 

Musíte si uvědomit, že já jsem živá bytost. I když na vyšší duchovní cestě. Já komunikuji s Vesmírem a s jakýmkoliv frekvenčním polem, které je všudypřítomné. Tak se se mnou můžou spojit všichni obyvatelé planety najednou. Ale já chci komunikovat s těmi, kteří mají frekvence lásky, tj. vyšší a harmoničtější frekvence. Protože ty jsou schopny mne slyšet. Takže když tady je více vysílačů hrubovibračních, tj. materiálních, narušují moje energetické pole, které je na jiné frekvenci. Tak z hlavní příčiny vznikají všechny katastrofy (ozónová díra, zemětřesení, tajfuny, záplavy atp.). Až podružná jsou fyzická znečištění. A myslím si, že to většina lidí už sama cítí.“

 

Mluvil jsem už o tom se Stvořitelem. Jak funguje tvá dimenzionální struktura ?

 

„Stejně jako u člověka. Vy máte v každé dimenzi svoji MDB a já, Země to mám stejně. Ale komunikujeme spolu tak spojeně, že to splývá v jedno vědomí. Vy lidé k tomu postupujete také. Jste jen má miminka, která se ještě musí moc učit.

 

Těšte se na učení, které už nebude spíše zastrašování, které vidíte všude ve školách, kde se začínají vychovávat další otroci systému Temna.“

 

Děkuji ti moc má Zemičko. A posílám ti lásku. Libor.

 

 

1820.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.          (Přijal Libor P.)    15:15-15:40 hodin. 23.9.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Prosím o radu, jak bychom mohli pomoci panu ….  ?

 

„Ano, jak už víš, není v životě nic náhoda. Pan …. Si to způsoboval sám. Zatěžoval svou karmu skutky, kterými ubližovali různému stvoření. Už i v minulém životě . Tak v tomto životě mu to v určitém bodě bylo zakázáno. Byl zpomalen a nechán sám se svými myšlenkami. Chápejte, energie lásky si nenechá duši opakovaně ubližovat jinému stvoření. Můžeme to nazvat boží mlýny. Takže někomu se to může stát v tomto životě a jinému až v dalším. Ale vždycky je na to před zrozením upozorněn, že jde na svět do 3. dimenze, aby se mohl zlepšit. Ale jestliže půjde ve stejně špatných kolejích, tak bude zpomalen (úrazy, nemoci), aby si uvědomil jiné hodnoty, než ty, které do té chvíle uznával.

 

Protože ty negativní činy zase přitahují negativní situace. STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ. Člověk v této situaci musí dát vinu první sám sobě, to je nejdůležitější. A pak si musí odpustit. A odpustit všem kolem. Potom si může pomoci sám. A vůbec není důležité, jestli bude chodit nebo ne.

 

Jsou lidé, kteří jsou duševně tak vyspělí, že dokáží vyléčit i poranění tak závažné, jako je mícha. A pan … je velmi blízko.“

 

A mohli bychom mu pomoci nějak fyzicky ?

 

„Ano, láskou. Zkuste ozařovat láskou (co nejvíce lidí) jeho pohmožděnou míchu. Ale prvotní je mysl a duše postiženého člověka, na to nezapomeňte. (Tj. musí se sám změnit – zapracovat na sobě, svém myšlení a jednání – pozn. zpracovatele.)

 

Děkuji moc za krásné informace. S láskou Libor.

 

Chci ještě doplnit, že pro každého člověka je to specifické. Každý z nás má svoji originální duchovní cestu. Toto je příklad jednoho konkrétního člověka, ale principy jsou pro každého stejné.

 

 

1821.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.         (Přijal Libor P.)       9:05-9:39 hodin. 16.10.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Po televizním rozhovoru k lidem o Vesmírných lidech a lidské duchovní cestě (35 minut).

 

„Ahoj Liborku, vypni si telefon, aby nás nerušil. Nejdříve ti chceme poděkovat a poblahopřát, že jsi pomohl Ivoškovi i sobě. Bylo to kouzelné a sledovali to mnohé civilizace. Nebylo se čeho bát, že ne ?“

 

Ze začátku jsem cítil třes, ale pak to šlo.

 

„Ano, to zapříčinily Síly temna. My jsme to korigovali. Množství lidí, kteří to sledovali, i už ve studiu, se tentýž den dívali na internet a překvapilo je množství informací. Tak to zas neberou na lehkou váhu.“

 

 Napadla mě myšlenka o cestách pravděpodobnosti. Prosím přátelé, pomozte mi ji formulovat.

 

„Pravděpodobnost sama o sobě je jen předpověď určitých událostí, které na sebe přímo nebo nepřímo navazují. Je to jako předpovídat počasí. Vaši vědci v oblasti meteorologie mají záznamy o počasí, které je cca 60 let zpátky. A vědí podle určitého klíče, že když se tady objeví mrak, který se chová určitým způsobem, je velice pravděpodobné, že se dostane za pomoci vnějších vlivů na určité místo. Zjednodušeně prostě ví, jak se může vyvinout počasí s určitými odchylkami. A ty odchylky jsou cesty pravděpodobnosti.

 

Takže si představte entity ve vesmíru, které mají zpětně informace o různých civilizacích, které byly v podobné situaci jako vy, miliardy let zpátky. Tak mají představu o každém z vás, jak se budete přibližně chovat. Ale zase tam jsou odchylky, které znamenají více cest pravděpodobnosti. A čím vyspělejší entita, tím méně odchylek. Ale pořád existují překvapení, které si volíte svobodnou vůlí.

 

Jediný, který ví, jak všechno dopadne, je nejvyšší plánovatel, nejlepší „počítač“, který vytvořil vše a prostupuje vším, je sám STVOŘITEL, Bůh, nejvyšší energie.

 

Prostě a jednoduše VY SAMI. Protože stvořitel jste každý z vás, jste prodloužená část Stvořitele Prvotního všeho a všech. TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ.“

 

Děkuji vám, myslel jsem, že to vím naprosto přesně, ale takto je to mnohem srozumitelnější. Děkuji za spojení STVOŘITELI a všem, kteří nám pomáhají. S láskou Libor.

 

„Ahoj Liborku, tady tvá maminka Země. Moc ti děkuji za ta hřejivá slova, která mají naučit lidi pozitivnímu myšlení. Tak mi pomáháte nejvíce. Hodně lidí to přimrazilo k židlím a zasáhlo je to přesně tam, kde potřebovali pomoc.“

 

Děkuji ti Zemičko za vše, že nás neseš na svém těle a dáváš nám, co tvé zlobivé děti potřebují. A děkuji ivoškovi za práci a lásku, kterou nám obětuje všem. S láskou Libor.

 

 

1822.  Rozhovor s Vesmírnými přáteli.         (Přijal Libor P.)       8:35-8:55 hodin. 29.10.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Semjase:

 

„Ahoj Liborku, zajímá tě, jestli se setkáš s Eduardem Meierem ?  Ta myšlenka tě doopravdy nenapadla náhodou. Je dobré, že poznáváš myšlenky, které jsou pro tebe podstatné. V té cestě je hodně pravděpodobností. Nech se unášet, vše bude jak má být. Zpětně vždycky poznáš, že to bylo nejlepší.“

 

Chtěl jsem se zeptat, jestli jsi stále ve spojení s Eduardem Meierem ? A pomohla by jsi nám se s ním setkat ?

 

„Jsem s ním ve spojení. Ale jeho zdravotní stav je o něco horší, tak na sebe musí dávat větší pozor. A pomůžu vám se s ním setkat.“

 

Mám ti uvádět podrobnosti ?

 

„To přeci nemusíš, vím, co máte v plánu, ale pozor, ví to i 2. strana.“

 

Děkuji ti. A posílám hodně lásky. Když se dívám na tvůj obrázek, tak cítím naprosté štěstí, harmonii a moudrost, velice silný cit. Vzpomínám si, že jsem ve snu cítil občas něco podobného, ale desetkrát silnějšího. Nedotýkala se mě vaše energie ?  Udivuje mne, že jsem si na to teď vzpomněl.

 

„Ano, tyto pocity probouzíme ve většině lidí. Je to pocit naprosté lásky, které nejste ve většině schopni, ale máte takový mustr, podle kterého hledáte v životě štěstí. Ve snu je to pocit lásky, až se rozpláčete. Každý si na to může vzpomenout.“

 

Ano, je to přesně tak. Prý jsi byla zraněná ?

 

„Ano, dostala jsem se do hrubovibrační energie. Tak jsem odešla do Pravého Stvoření, kde mne léčila jemnovibrační energie. Nic vážného.“

 

Děkujeme moc za vaši obětavost a za vaši lásku.

 

„Vy, kteří jste na planetě Shan (Spanilá = Země), jste hrdinové všichni. A my se snažíme pomoci těm, kteří o to stojí. Podle esoterického zákona stejné přitahuje stejné. Celý Vesmír vám přeje hodně úspěchů.“

 

Já jsem chtěl napsat slovo závidí místo slova přeje.

 

„Ano, dá se to vyjádřit i takhle, ale to slovo nese hrubší vibrace a není tak přesné, proto jsem ti to korigovala. My přece neznáme závist, je to spíše zvědavost, jak to vše zvládáte.“

 

Včera mne napadlo schéma Stvoření. Pomůžeš mi ho nakreslit ?

 

„Tak to zkus, uvidíme.

 

Každý má množství MDB, se kterými by mohl komunikovat. Takže když si zvyšuje frekvence jeden, automaticky pomáhá těm ostatním. Ani s nimi nemusí vědomě komunikovat. Celý Vesmír chce pootočit ciferníkem doprava po směru hodinových ručiček – dimenzionální skok.

 

A s Vesmírem může kráčet jen ten, který je připraven frekvenčně na ten skok, protože v každé dimenzi je jiná frekvence molekul. Tím je uzpůsobeno, že na daném prostoru může být více světů, aniž si toho všimnete. Můžeme to přirovnat k určitým zvířatům, která také mohou slyšet nebo vidět určité věci, které je pro frekvenční pole člověka nepostřehnutelné (netopýr, pes, sova, velryba atd.). Takže když toho není schopen vnímat člověk, neznamená to, že to neexistuje. Ale na to už přišel Tesla i Einstein. Buď byli nepochopeni, a když byli pochopeni, tak se to nezveřejňuje (vědecká monopolní organizace + média). Lidstvo je manipulováno a drženo v nevědomosti. A to velmi JEDNODUŠE. Jen se rozhlédněte kolem sebe. Přišli také na to, že všechno se opakuje v určitém řádu – naprosto vše. Od quarků, atomů, cyklonů až po galaxie a celé vesmíry (spirála).

 

Dále můžeme Stvořitele Prvotního všeho a všech přirovnat k centrálnímu počítači, který vyšle bajt (duši), aby nasbíral informace. Ano, jeden bajt, který je prostý veškerých informací. Jen ví, jakým směrem má jít, a za dobu, která je pro každý bajt relativní, se vrátí do centrálního počítače obohacen o informace, které po celou dobu vysílal do centra. Stane se sám centrálním počítačem. Začne vysílat sám své bajty, aby se naplňovala spirála Stvoření. Jak už jsem řekla, všechno se opakuje v určitém řádu.“

 

Děkuji ti moc Semajse a posílám ti lásku. Vím, že jsem to měl v sobě, ale formulace vaše je tak nádherná, že se to ani nedá popsat.

 

„Ano, to je právě ono. Když člověk používá jenom mozek, tak se motá pořád v kruhu, ale použije-li k tomu srdce, dostane se na spirálu, která se jako výtah ke Stvořiteli. Tak se skládají básničky, romány, skladby ale i vynálezy. Všichni pracují s láskou a rozumem moudří, mají dovoleno vidět a cítit mnohem víc než materiální člověk, protože toho nezneužijí.

 

Ale pozor !!  Po té spirále jde jít i opačným směrem. Ne ke Světlu, ale k temnotám, suterénům a sklepením. To když si zas nepozorovaně necháte zavřít srdeční čakru, takže přestanete vyciťovat, co je pro vás přínosné a co ne. A stane se z vás černokněžník, který má místo srdce kámen. On sice umí kouzlit, tj. skládat básničky, skladby, cokoli tvořit, ale pro temnotu. Ani si toho nemusí všimnout. Jediná obrana je kontrola svých myšlenek. Nepracovat s myšlenkami, které nám jsou nepříjemné. Co nechceš, aby konal někdo tobě, nekonej ani ty. Ani v myšlence.“

 

Děkuji ti moc Semjase. A všem, kteří nám pomáhají. Miluji vás. S láskou Libor.

 

 

1823.    Výzva náboženským vůdcům.    (Zpracoval Ivo A. Benda)                             18.11.2003.

 

 

Vyzývám všechny náboženské vůdce, aby řekli lidem:

 

 

Bůh miluje všechny své děti,

jsme součástí jednoho celku,

naše cesta není lepší,

naše cesta je jiná.

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

1824.  Dopis panu prezidentovi ČR.       (Přijala Milada M.)                                      13.9.2003.

Místo: Blansko.

 

 

Prezident České republiky

Pan Václav Klaus

Kancelář prezidenta

České republiky

Hrad

110 00 Praha 1

 

  Blansko 13.9.2003

                           „Vážený pane prezidente,

 

      doufám, že se můj dopis dostane do Vašich rukou a ne do rukou Vašich mluvčích nebo poradců. Obracím se na Vás s důvěrou a prosbou o pomoc při realizaci programů pomoci občanům tohoto státu.

 

      Pomoc, kterou mám na mysli, je zveřejněna na internetovém webu www.vesmirni-lide.cz, a pokud je mi známo, byla Vám zaslána nabídka písemnou formou, ing. Ivem Bendou.

 

      Nabídka obsahuje také zpracovanou formu pomoci pro celou společnost. Věřím, že všichni občané tohoto státu by takovou pomoc uvítali. Ale především Vás žádám, aby jste se zasadil o zveřejnění takové nabídky v mediích, Vy jakožto prezident, protože i ostatní občané mají právo být věrohodně informováni.

 

     Byla Vám nabídnuta možnost setkání s Vesmírnými přáteli za účelem předání zpracovaných programů pomoci pro obyvatelstvo našeho státu. Programy pomoci jsou vypracovány s ohledem na stav vědomí všech obyvatel a na skutečný stav našeho životního prostředí a jsou uvedeny na výše zmíněném webu.

 

     Velmi mi na těchto věcech záleží. Na každém kroku si totiž uvědomuji, jak se mění priority naší společnosti k horšímu. Jak kvalita našeho života závisí stále více na finančních zdrojích a není kladen důraz na rozvoj našeho vědomí, našich vzájemných vztahů, na lásku k přírodě a morální atributy, tolik důležité pro každého člověka. Lidé mají na sebe stále méně času, protože musí vynakládat stále více úsilí, aby získali finanční prostředky pro zajištění svých základních potřeb.

 

      Obyvatelstvo není seznámeno se stavem našeho životního prostředí (třebaže je tato okolnost uzákoněna), lidé nejsou poučeni o tom, co může pro zlepšení tohoto stavu konkrétně vykonat každý jedinec sám. A co by měla pro zlepšení celkové situace udělat tato vláda, která se zavázala vést stát a jeho občany. I vládě by mělo být jasné, že je tu pro dobro všeho lidu. Zatím to ale vypadá, že si toto vysvětluje každý po svém.

 

      Řešení všech těchto problematických úkolů obsahuje nabízená pomoc od Vesmírných bratří a sester. Je zde uvedeno, že obdobně pomáhají i jiným zaostalým planetám, které nastoupily cestu pozitivního vývoje. Úkolem našich Vesmírných přátel je totiž dohlížet na vývoj zaostalých planet v této části Vesmíru. Také je možno s nimi telepaticky komunikovat, po splnění určitých podmínek, uvedených na výše zmíněném webu. V tomto státě s nimi vědomě komunikuje asi 1 000 000 dospělých a dětí.

 

    Neboť většina obyvatel cítí a vidí, jak probíhají na naší planetě rozličné formy očistných procesů (povodně, velké teplotní výkyvy, náhlé změny mikroflóry, svědčící o náhlém posuvu podnebních pásů, ale také možná kolize naší planety s některou menší planetkou apod.). Z těchto důvodů jsou zde evakuační flotily více vyspělých a vědomějších Vesmírných přátel, kteří v současnosti pobývají nad naším územím ve velkém počtu.

 

     O jejich existenci jsem vždycky věděla a mnohokrát jsem se o tom přesvědčila. Zejména je možné spatřit je za jasných nocí na obloze, kde se pro Vás rozzáří světlo větší, než nejsvítivější hvězdy, a zase ztlumí, pak můžete chvíli pozorovat dráhu jejich letu, než se zase zacloní. Poslední pozorování se uskutečnilo 6.9.2003 na Pražském Hradě při každoroční meditaci, kde jsme (asi 60 osob) pozorovali majestátný a klidný pohyb jejich plavidel nad našimi hlavami. Na bezmračné a slunečné obloze jsme napočítali po dobu  4 hod. asi 30 přeletů. Pohybovaly se ve výškách 30 km a výše a vyzařovaly harmonickou energetickou síť siločar. (Na rozdíl od letadel, které bylo možné pozorovat současně.)

 

     Většina občanů je znepokojena vývojem v našem státě. Aby došlo k nápravě chyb, které se projevují ve všech oblastech našeho života, je zapotřebí spousta změn. Je třeba změnit také naše vědomí, abychom měli k sobě láskyplnější vztahy. Je však třeba vytvořit dobré životní podmínky pro všechny občany a na tom by se měli podílet ti nejpovolanější, kteří se zavázali vést tento stát a jeho obyvatele.

 

     Proto na Vás s důvěrou apeluji, abyste nabídku od Vesmírných přátel přijal a nabízenou pomoc pomohl realizovat a rozvíjet. Jde o změny v organizaci nezávislé na finančních zdrojích, ale na změnách vědomí jedinců naší společnosti. Také na Vás apeluji, abyste toto setkání uskutečnil. Věřím, že se budete mými řádky vážně zabývat.

 

     S přáním, abyste myslel co nejvíce na nás, občany, se loučím s důvěrou ve Vás.“

 

Poznámka: Protože dopis nebyl po doručení předán úředníky Kanceláře prezidenta republiky ČR panu prezidentovi, bylo nutné, aby si pan prezident pro něj přijel osobně do Blanska, kde mu byl 12.11.2003 předán autorkou osobně do ruky a založil si jej do vnitřní kapsy svého saka (zařízeno drahým Stvořitelem Prvotním všeho a všech). Vidíte, že naše informace JSOU doručeny správnou prací světelných pracovníků adresátovi. Je důležité, aby se odesílatel zajímal a zjišťoval si, zda info bylo doručeno.

 

 

1825.  Ochrana andělů (370).           (Přijal Ivo A. Benda)      21:21-21:52 hodin. 14.11.2003.

Místo: Žilina.

 

 

OCHRANA ANDĚLŮ

 

Láska má říká,

ukrytá v srdci volá,

hřející v dlani tě zná

a vůní lučního kvítí oplývá.

 

A dává ti mír,

jako jarní kvítí,

v barvách duhy letící

všude k vám, milým.

 

A laskavé pohledy těch krásných

Andělů světů zářících

tě hladí každý den žití

ohromné harmonie, moudrosti se skví.

 

Velké modré oči zpříma hledí

a vidí každé mé hnutí,

Prastaré oči moudrosti Boží,

ti pomáhají v tom tvém žití.

 

Mocná ochrana křídel andělů

se tyčí nad mojí aurou

a má radost každý, kdo cítí

krásný mocný sloup spojení Domů.

 

A tak milí, boží lidé,

hrají své střípky malé,

jak laskavý anděl lásky dí,

to poznání pokladem tvým.

 

Poznání Lásky, Dobra, Milosti,

Radosti, Moudrosti, Darů,

Laskavosti, Vědomí a Štěstí,

to tvé Bohatství v těchto prožitcích.

 

Život tvůj je tím pokladem,

který ctíš a miluješ,

jako každého jiného bližního,

jako života - daru Božího !

 

Nic není vyššího,

než Láska pravá – přátelství,

které projevíš v těch dnech,

lidských tvých milých.

 

Mír milují a dávají,

všem bližním, drahým,

vždyť lidé jsou tím pokladem,

drahým pečovaným Božím.

 

Hleď ten třpyt dne,

Slávy Boží, oka radosti,

hledícího na této Zemi,

do dáli vesmírné, krajem skvostným.

 

Kraj tvůj je darem Božím,

který spravuješ věky a věky,

tvou prozřetelností a cítěním,

každé Boží přítomnosti.

 

Kraj domovský máš v srdci

s lidmi v něm žijícími,

jež Bůh stvořil k radosti všem,

aby mohli laskavost žít a procítit.

 

Máš květ orchideje v srdci,

voňavý a skvostně lákavý,

tam vše nosíš a cítíš

ve Stvořiteli Prvotním.

 

Tam miluješ bratry a sestry,

své bližní milované,

aby mohli mít zahradu snů

a lásku kvetoucí.

 

Maluj své obrazy života,

rukou citlivou na kraj světa,

a obohať jej tím skvělým lidem,

krásným, laskavým a hřejícím.

 

Vidíš, vidíš, vnímáš,

tu zázračnou lásku – poselství

Lidí Vesmírných milovaných

snášejících se na planetu Zemi.

 

Ty mám tak rád, tak mnoho milují

každého z nás, lidí pozemských

každou minutu, den i měsíc,

a stále v lásce nepřestávají.

 

Je to Boží vesmírný lid,

zástupy nekonečných světů,

Pravých zahrad – rájů,

jen vstoupit a pochopit.

 

Vše máš v sobě milý,

jen poklad otevřít,

v srdci duchovním,

tvém centru poznání.

 

Miliony životů tam nosíš

a obohacuješ prožitky novými,

snad víš jak vědomí volá,

otevřít, otevřít zas.

 

Poklad zářící již skví se,

na Zemi milé drahé milované,

námi Lidmi Vesmírnými,

otevřený v srdci lidském.

 

A návrat domů máš nyní ve vizi,

kde domov duchovní cítíš,

tvůj rod duchovní tě volá

a tak brzy tam dojdeš milý.

 

 

S láskou a radostí v srdci vám všem předali Vesmírní lidé, všude na lodích se vznášející.“

 

Děkuji vám Drazí, děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech, s láskou a radostí Ivo.

 

 

1826.  Láska věčná a co pomíjí (371).     (Přijal Ivo A. Benda)    7:28-7:53 hodin. 24.11.2003.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Poděbrady.

 

 

 

LÁSKA VĚČNÁ A CO POMÍJÍ

 

 

„Vnímání světa

cit lidský

svět rozmanitý

to pomíjí.

 

Moře v příboji

vítr v listí

laskavé hlazení

to pomíjí.

 

Hlas lidský

zpěv ptačí

pískot myší

to pomíjí.

 

Život rozmanitý

ten zázrak Boží

ta kouzel hra

zůstává a mění.

 

Láska věčná

jako pohyb vesmírný

paprsek Boží

je život odvěký.

 

Radost dětí

smích lidský

samet růžový

to pomíjí.

 

Avšak Dech Boží

život vesmírný

dobro a moudrost

to víš – je na věky.

 

Zastav se a prociť

bohatství života kolem

toť vesmíry ve spojení

si hrají.

 

Laskavost Stvořitele

ten důmysl dokonalý

ty miriády světů

harmonují.

 

Vše stojí venku

a uvnitř napájí

láska Boží

okouzlující.

 

Ó zastav se milý

slyš a vnímej síly

toho života hemžení

pramene lásky.

 

Tvé nitro je vesmír

který sám řídíš

jeho rozmanitost napájí

láska Boží.

 

V každé částečce

je život kmitající

píseň Boží

věky znějící.

 

Láskou napájená

krása Stvoření

nekonečna vesmírů

to víš, dítě Boží.

 

Moudrost věků

klid hloubek moří

ticho vesmíru

láska Boží.

 

Jak strom se tyčí

větve se dělí

na tisíce listí

láska Boží.

 

To dává ti Dech Boží

abys poznal Zákon věčný

život lidský

se tak odvíjí.

 

Slyš dítě drahé

na planetě Zemi

tom zrnku vesmírném

nekonečného Stvoření.

 

 

Svým drahým dětem pozemským dal Stvořitel Prvotní všeho a všech láskou věčnou všeobjímající.“

 

Děkuji milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech, s láskou a radostí Ivo.

 

 

1827.  Meziplanetární porozumění.          (Přijala Alice H.)                                       3.12.2003.

Místo: Okolí Prievidzy.

 

 

 

„Není nic krásnějšího,

 

než když si lidé z lůzných planet navzájem rozumějí.

 

Ptaah.“

 

 

„Nie je nič krajšie,

 

ako keď si ludia z rôznych planét rozumejú navzájom.

 

Ptaah.“

 

 

1828.  Odchod ze 3. dimenze do 5. se blíží.   (Přijal David B.)                                  4.12.2003.

Místo: Žatecko.

 

 

„Milovaný synu, Davídku,

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že máš velkou touhu pomáhat mi v mé tvorbě. Ano, čas se rychle chýlí k velkému dni, na který všichni, kteří mi pomáháte  čekáte. Budete překvapeni jak brzičko vše nastane, a také z formy, kterou Váš odchod ze 3.dimenze proběhne. Toto vše je již na dosah. Dále budete velmi příjemně  překvapeni, jací lidé půjdou s Vámi všemi a jaké další bytosti Vám v tomto přechodu budou pomáhat, a s Vámi se setkají osobně.

 

Mám z Vás velikou převelikou radost mé milované děti, jen vydržte a pokračujte dále ve Vaší cestě pravé světelné, a vyzařujte lásku všude kam vstoupíte, té je stále na Vaší planetě velmi málo a tolik zapotřebí. Těším se na Vás, brzičko z Vás vše odpadne a Vy mí milý budete cítit velikou úlevu a radost z dokončené práce zde v tomto terénu.

 

Lásku Vám všem posílá a hladí Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Děkuji Ti Stvořiteli za toto krásné spojení, s láskou předávám dále, David.

 

 

1829.  Záře.                                      (Přijala Helena N.)                                          27.9.2003.

Místo:Zlín.

 

ZÁŘE

 

„Holoubátko jedno milé

cítilo se provinile.

Nebylo to ale tak,

neboť v srdci bylo čisté.

 

Krátce na to přešel mrak po obloze.

Možná zastínil kousek na této Zemi,

ale určitě tomu bylo tak,

jak Stvořitel náš Prvotní

tomu chtěl.

 

Chvíli zůstal na obloze,

ale po chvilce zase

zastínil ho Slunce jas

a jeho záře dopadala

na všechny bytosti krásné.

 

Není proto nač si zoufat

 a obviňovat se,

když v našem srdci

hřeje jiskřička naděje a lásky,

která nikdy neuhasne,

pokud budeme ve spojení

se Stvořitelem naším milovaným,

který je v každém z nás

a miluje nás neustále

a vždycky bude milovat,

protože pro něho jsme

děti stále.

 

Holoubátko, přijde čas

kdy zářit budeš

jako hvězda,

která nikdy neuhasne

na světelné obloze.

 

V noci když tvá záře se line

a svítit bude celou noc

až do ranního svítání,

kdy ho Slunce nahradí.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

1830.  Bohém.                                  (Přijala Helena N.)                                          7.10.2003.

Místo:Zlín.

 

BOHÉM

 

„Jsou lidé kolem tebe

a jsou trochu zvláštní.

Možná si připadají svobodní

ale jsou v kleci zajatí

a nemohou ven.

 

Svou víru nikdy neztrácejí

a snaží se být jen sami sebou.

Možná je okolí nechápe

a ztrácejí to nejcennější

lidský dotek a pochopení

a také vyslyšení.

 

Tyto věci nejsou k mání

jako na trhu Pod kaštany.

oni však v sobě jiskru mají

a dále jdou si svojí cestou necestou.

 

Toť věru není lehké živobytí

a vůbec protloukat se

tímto světem

bez lidského porozumění.

 

Běž dál a dělej to, co tě baví,

tvá duše bude spokojena trochu snad

a nedej se zastavit, to se cení,

že jsi sám sebou a máš se rád.

 

 

Od Aštara Šerana.“

 

 

1831.  Láska.                                    (Přijala Helena N.)                                           7.10.2003.

Místo:Zlín.

 

 

LÁSKA

 

„Láska je jak květina,

uvadá, když ji ztratíš.

Jen ten, kdo v sobě

najde ji

ten ji nikdy neztratí.

 

Od Aštara Šerana.

 

 

1832.  Slunce - Amón.                       (Přijala Helena N.)                                        7.11.2003.

Místo:Zlín.

 

SLUNCE - AMÓN

 

„Amón

pálí do vašich tváří

a v každém se skrývá pokušení,

nechat se hýčkat nebo ne

tímto paprskem znamenání,

který spadá na Zem

z Božských sfér,

které nejsou vidět lidským okem,

ale v srdcích některých,

toto Slunce pořád září

a prosvětluje každý kout

a svou zlatavou září proměňuje

mnoho tváří v úsměv,

který je tak nakažlivý,

že se šíří dál a dál

na lidských tvářích.

 

 

Od Aštara Šerana.

 

 

1833.  Pohádka lidem.                       (Přijala Helena N.)                                       15.10.2003.

Místo:Zlín.

 

„Byl jednou jeden pastýř a ten se staral o své stádo oveček. Moc mu na nich záleželo a měl je všechny stejně rád, bez rozdílu. Po nějaké době začal okolím brousit vlk a dělat si nárok i na ně, svou chuť nehodlal zastavit a připravoval se na útok za setmění. Pastýř však nebezpečí vytušil a ovečky rychle schoval. Vlk byl z toho zoufalý a krutě bolestí od hladu stonal. Bůh ho však trpět nenechal a králíčka mu přichystal v oku pytláků v lese. Od té doby se vlk musí živit sám a poučení z toho má, že nic nejde tak lehce.

                                               Od Aštara Šerana.“

 

 

1834.  Slunce.                                     (Přijala Helena N.)                                        7.11.2003.

Místo:Zlín.

 

SLUNCE

 

„Slunce je jako zlatá mince,

která svítí do neznáma

a jeho zlaté paprsky štěstí

dopadají na všechny bytosti,

které si přejí slyšet slova nepoznaná.

 

Jen s láskou a trpělivostí jeho

snáší tu oddanost

pořád dávat

stále víc a víc.

 

Ať žádný stín nebo mrak

už nikdy nezastíní cestu jeho,

ale mír a klid na planetě této

panuje po všechny věky věků.

 

Ámen.

 

Od Stvořitele.

 

 

1835.  Hvězdičko z nebe (372).         (Přijal Ivo A. Benda)       17:28-18:15 hodin. 19.9.2003.

 

 

 

HVĚZDIČKO Z NEBE

 

 

„Hvězdičko z nebe

kde jsi se tu vzala,

tolik jsem tě hledal,

až ses mi objevila.

 

Já mnoho lidí poznal

mnoho jich viděl,

hledal krásu vnitřní,

kterou jsem ale nenašel.

 

A tak desítky let uplynuly,

abych jednoho dne spatřil

ten božský poklad z Domova,

který jsem tolik cítil.

 

Jsi andílek z nebes,

kde jsi se tu vzala ?

Co jsi dosud dělala ?

A jak jsi to zde zvládla ?

 

Narodila jsi se do lůna lesů,

této země moravské

a sama jsi hledala

smysl a cíl této inkarnace.

 

Sama jsi poznala,

že zde není Pravý Domov,

že jsme zde na krátko,

a pak honem zpět, poupátko.

 

Já štěstím zazářil,

když z mnoha lidí jsem objevil,

ten tvůj vnitřní klid a mír,

tu lásku upřímnou a čistou jako sníh.

 

Neboť ten rozdíl byl veliký,

když jsem hledal mezi tolika lidmi,

a já viděl již v dětství ty oči,

velké, moudré, upřímné plné bezpečí.

 

Ta hloubka průzračná z nich šla,

každý pohyb můj znaly,

oči velké, moudré, laskavé,

hlídající mě v tomto světě.

 

Ta bytost velká hledící,

na mne vždy zpříma zářící,

mi říkala,

vydrž dítě, milující.

 

Ten čas, kdy se setkáme,

přijde mnohem později,

než si schůzku dáte,

a než se znovu poznáte.

 

Ten čas je nyní tady,

já cítím to štěstí krásné,

vnímám kouzlo odloučení,

z Pravého Domova – snění.

 

Nyní jsem tě opět poznal,

ty nebeská hvězdičko lidská,

pod vedením těch očí moudrých

já došel k tobě, dívko, lidská.

 

Díky tobě světelný průvodce,

že jsi za mnou stál a hlídal mne,

díky tobě dívko nebeská,

že jsem tě zase našel.

 

Zářím štěstím a radostí,

v této moravské zemi

a vím jak chutná Domov,

tam za vodou v Nebi.

 

Kde se tu vzala ?

Jak ses tu objevila ?

Vždyť tvůj vnitřní mír

osvětluje tento kraj !

 

Jako sedmikráska záříš,

jako kopretina svítíš,

tak i já se raduji

z této slavnosti, to víš.

 

Nyní dva andělé

se vznáší ze Země

stoupají vzhůru tam,

do Domova – laskavého Nebe.

 

Aby opět sílu nabrali

a moudrosti si předali

a nový plán životů připravili,

aby ubožákům pomohli.“

 

 

1836.  Vánoční poselství (373).            (Přijal Ivo A. Benda)   10:55-11:25 hodin. 25.12.2003.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mohu ti tak předat toto Vánoční poselství pro lidi:

 

 

 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ

 

 

                   Milí Lidé,

 

Nacházíte se v období důležitých voleb, kterými sami rozhodujete o svém vlastním životě v tomto a v dalších vtěleních. Tato křižovatka na planetě Zemi vám dává vedle ovládacích energií Temnoty i energie lásky, porozumění, radosti z dobrého a pozitivního, a tak je jen na vás, jak s nimi naložíte. Každý člověk má možnost si vybrat ten druh energie, který je mu blízký a podle toho pak volí svůj způsob života. Proto je třeba si uvědomit, že taktéž odpovědnost a důsledky také nese každý sám a má tak příležitost se vrátit Domů, do Pravého Stvoření. Tak sami tedy toto činíte a jakékoliv stěžování na to či ono je takto neplatné, neboť vše je ve VAŠICH rukou.

 

My, Vesmírní lidé Sil světla jsme zde stále s vámi a vždy budeme, neboť jsme spolu velice spojeni a propojeni. Máme radost z toho, že někteří z vás OBRACEJÍ a mají snahu i hmatatelné výsledky na sobě pracovat a pomáhat bližním svým. Proto i my zde na lodích vesmírných vám takto pomáháme a budeme rádi pomáhat, pakliže si volíte lásku, dobro, moudrost, harmonii a to svým vlastním životem. V tomto období se završují tyto volby a dostávají další rozměr důsledků a následků – a to ČIPOVOU TOTALITU.

 

Již v roce 1949 jsme se osobně setkali s představiteli tehdy 2 nejmocnějších zemí – USA a SSSR, s panem Trumanem v říjnu a s panem Stalinem v listopadu. Vyložili jsme jim JEJICH situaci a nabídli jsme jim pomoc při řešení problémů. Naše pomoc byla odmítnuta a informace o našem setkání v Murocu a na Vnukovu byly uloženy do tajných sejfů. Proběhla další setkání s jinými zástupci velkých zemí, také s negativním výsledkem.

 

Nyní lidstvo má před sebou tváří v tvář nejen OČISTNÉ PROCESY planety Země, ale i ČIPOVOU TOTALITU – jako důsledky jejich voleb, které po desítky let učinili. I nadále jsou budovány rozsáhlé špionážní a ovládací počítačové systémy na všechny lidi, a to stále pod ovládáním negativních entit z Temných světů zóny vymístění. Mají v plánu uložit miniaturní okem neviditelné čipy do všech věcí (nikoli jen obalů, jak nyní používáte čárové kódy) a do zvířat a vás, lidí a používat tyto čipové systémy k úplnému ovládání na 99,99 % všeho, co tu máte (současný stav ovládání je 95 %). Každý čip má nést své specifické číslo a dálkově kontrolováno a používáno. Opakuji, jedná se o další znásobené důsledky vašich voleb – lidí na planetě Zemi, neboť jste ve většině případů (98,8 %) přijímali současné ovládací energie těch negativních entit z Temných světů.

 

Máte možnost tuto situaci opět svými volbami ZVRÁTIT, ale musíte se pro toto svým životem ROZHODNOUT. Dosud např. za 16 měsíců se pomocí Petice proti čipové totalitě vyjádřilo pouhých 2000 lidí z českých zemí a na Slovensku, a to je opravdu málo. Žádné vaše papírové či internetové noviny a časopisy NEZVEŘEJNILY tuto petici, pouze se občas publikuje zpráva o čipové totalitě. Jediným místem, kde tato petice je stále umístěna a dostupná je www.vesmirni-lide.cz , tiskem bylo jednotlivci vytištěno a rozneseno na 500 000 letáků. To je zatím opravdu málo k zastavení tohoto vývoje. Výmluvné je MLČENÍ jak předešlého, tak současného prezidenta ČR – V. Havla a V. Klause, kteří dosud nebyli schopni podniknout nic hmatatelného proti tomuto nebezpečí. Oba tito lidé vehementně pracovali na pseudosjednocení země české s EU, pan Klaus dával jak přihlášku, tak podepisuje vstupní podmínky. To je uvedení čipové totality do praxe v nejbližších letech. Již nyní začínají některé firmy na výrobu čipů (INTEL, TOSHIBA) rozsáhlou výrobu čipů nové generace (0,3 mm velké) v desítkách nových provozů a dále pracují ve vývoji pokročilých systémů. Již nyní jsou ukončena jednání o mezinárodním systémů čipování zboží a začíná probíhat výměna čárových kódů na obalech výrobků za čipy uvnitř výrobků.

 

Takový vývoj vedle OČISTNÝCH PROCESŮ planety Země je důsledkem mnoha voleb většiny lidí a výsledkem velkého pracovního nasazení k tomu, aby toto bylo zrealizováno. Jen úředníků v ČR za 10 let přibylo 25 % a k tomu mají k dispozici stále rozsáhlejší programy v počítačích, které také slouží k ovládání lidí.

 

Milí lidé, my, Vesmírní lidé jsme vás mnohokrát varovali, ale nemůžeme zasahovat do vaší společnosti. Máme své domovy a každý je zodpovědný za ten svůj. My vás máme stále rádi jako své mladší bratry a sestry a víme, že poučení je ZARUČENO, ať tím či oním způsobem. Máme radost z těch lidí (dnes 1,2 %), kteří neučinili volby směrem k čipové totalitě a kteří svým každodenním životem ukazují cestu, jak se vysvobodit z pasti negativního stavu.

 

S láskou toto poselství lidem planety Země předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1837.  Vzestupu čas.                            (Přijala Baraka)                                          29.12.2003.

Místo: Tábor.

 

 

VZESTUPU ČAS

 

 

„Přišel ke mně Aštar,

povídal mi, nazdar,

mám pro tebe zprávičku,

uslyšíš ji v srdíčku:

 

Nadchází VZESTUPU ČAS,

oheň lásky plane v nás.

 

Tak Světluškám stále děkuji,

své svědomí zpytuji.

 

Vím, že mne čeká spousta práce,

holt duše vývoj netrvá krátce.

 

Jednou však každý najde víru,

až utiší svou mysl v míru,

rozprskne se ve Vesmíru.“

 

1838.  Vesmírné centrum (374).            (Přijal Ivo A. Benda)      15:30-15:59 hodin. 1.1.2004.

Místo: Vlak Pardubice – Ústí nad Orlicí.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mohu ti tak předat některé mé zprávy.

 

Ano, velice se radujeme zde všichni z VESMÍRNÉHO CENTRA, které jste uvedli společným úsilím do provozu 3. prosince 2003 v Praze – Holešovické tržnici, v hale 7 (po-pá 9-18 hodin, so 9-13 hodin). Ano, jsem velice rád, že lidé mohou ve vhodném místě si prohlédnout množství obrázků a pořídit si mnoho světelných materiálů – nosičů CD, audio, video, tiskoviny – knihy a obrázky ve velkém sortimentu. Ano, řada lidí již tohoto využila a chystají se další. Ano, vidíš, jaký k tomuto mají lidé vztah – od konzumního – brát – až po spoluúčast, kdy vypomáhají s provozem především finančně. Ano, lidé si zvykají na naši existenci po dlouhé době odloučení díky pasti negativního stavu. Ano, takto mohou pomocí těchto materiálů pomáhat dalším bližním svým – pomocí letáků, malých obrázků je mohou informovat v základní rovině a nasměrovat k hlavnímu zdroji správných informací – www.vesmirni-lide.cz  a konečně především k JEJICH DUCHOVNÍMU SDRCI. Tam je nutno se snažit SPRÁVNĚ VYCIŤOVAT A KOMUNIKOVAT S BYTOSTMI PRAVÝCH SVĚTŮ, které jsou nápomocny a tak se s jejich pomocí VYSVOBODITpasti ovládacího negativního stavu a vrátit se zpět, do Pravého Stvoření. Ano, pouze prací světelnou pravou se lze takto pod vedením vysvobodit, a to milý Ivo již víš, a někteří lidé také toto poznali:

 

 

Bez práce duchovní pravé pro další lidi bližní pozemské

 

NENÍ růstu duchovního uvědomění bytostí lidských

 

a nemůže tedy ani býti realizována cesta duchovní jejich

 

po spirále k osvícení je vedoucí !

 

 

Viz sdělení 847, DUCHOVNÍ CESTA.

 

Takto milý Ivo ti všichni děkujeme za tuto práci světelnou pro bližní své, kterou jsi se již dříve dostal na poslední otáčku duchovní cesty své, a takto můžeš PLNĚ s využitím darů Ducha pracovat v lásce a radosti pro Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ano, jen touto účinnou láskou – hmatatelnými činy a životními kroky lze realizovat výše uvedenou práci světelnou.

 

My zde máme velikou radost, jak se ti toto takto dosud daří a společně s dalšími miliony lidí na této planetě Zemi postupuješ úspěšně zpět, domů, do pravého Stvoření.

 

Ano, ptáš se k těmto posledním 3 požárům v České Lípě v posledním roce – ano, byly to právě nejhrubovibračnější místa regionu, od kterých se planeta Země postupně očistila. To je jen „vrcholek ledovce“, další, pokud lidé neobrátí, teprve přijde, a bude to velké. Trpělivost planety Země již dochází a ona se bude i nadále takto čistit při zvyšování svých vibrací, které se projevuje i celkovým vzrůstem teploty na povrchu planety Země.

 

S láskou a radostí toto sdělení všem lidem předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a těším se s tebou a dalšími z této světelné práce, kterou zde děláme pro lidi.

 

Ano, máme velikou radost z Vesmírného centra a radujeme se, kolik lidí má zájem o naše informace světelné. Denně zběžně shlédne výstavu asi 500 lidí a tak vidí toto poprvé, většinou. Další lidé si podrobně prohlížejí naše materiály a případně je pořizují pro další práci světelnou. Toto je tak důležité, že se takto děje a uvidíš milý Ivo, co se bude dít.

 

Mnoho sester a bratrů z lodí vesmírných vám pomáhá a posílá proudy lásky k této práci světelné.

 

S láskou v srdci ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám všem a Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. Ivo.

 

Poznámka: Letáky s pozvánkami do Vesmírného centra jsou v 6. části stahování textů na www.vesmirni-lide.cz  a pozvánka (klikací) je také na úvodní straně webu.

 

Světelné materiály výše uvedené zatím na žádném jiném místě (knihkupectví) nenajdete !

 

 

1839.  Směřování lidí.                         (Přijala Helena K.)                                           6.1.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VÍC LIDÍ SE CHYTÍ NA ČIP,

 

NEŽ NA LÁSKU !

 

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

V časopise REFLEX č. 1/2004 je velký 6-ti stránkový článek o čipové totalitě (POUZE, bohužel bez jakéhokoli pozitivního řešení) viz www.vesmirni-lide.cz  čl. 143. Dominujícím prvkem je zde čip RFID – RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKÁTOR – velký nyní jen 0,3 mm (rok 2004 !), který se začíná vkládat do jakýchkoli VÝROBKŮ (nikoli jen do obalů, jako dosud čárové kódy, vejde se i do papíru) a každý výrobek je takto specificky očíslován. Výrobu zahájily firmy INTEL, TOSHIBA a další se připravují. ČIP JE TAK MALÝ, ŽE JEJ LIDÉ NEUVIDÍ, NEPOZNAJÍ !!!  Pokračuje PŘESOUVÁNÍ OVLÁDACÍCH POSTUPŮ z jiných Temných světů (které také nejsou přímo vidět) rovnou SEM, NA PLANETU ZEMI ! Čip je pak na DOTAZ schopen KDYKOLI ODESLAT SVÉ ČÍSLO. Nejprve na malé vzdálenosti – turnikety, snímače atp., později na DRUŽICE, na čemž nyní Síly temna usilovně pracují z MNOHONÁSOBNÝCH DANÍ lidí. Pak bude PŘECHODNĚ platit, že TI, KTEŘÍ BUDOU VÍCE POUŽÍVAT NOVÉ VÝROBKY, BUDOU VÍCE SLEDOVATELNÍ POZEMSKÝMI OVLÁDAČI, NEŽ TI DRUZÍ. Hovořím zde o MÍŘE. Zde vidíte, jak se lidé dále budou DIFERENCOVAT, dle svého chování a jednání.

 

Jak již jsme dříve uvedli, Vesmírní lidé MOHOU soukromé údaje komukoliv SMAZAT, ale MUSÍ PRO TO BÝT POZITIVNÍ – DUCHOVNÍ DŮVOD – SPOLUPRÁCE na světelném poslání. V ostatních případech nebudou do tohoto NIJAK zasahovat, neboť co si lidé vyberou svojí svobodnou volbou, to si také PROŽIJÍ.

 

*****

 

Od začátku roku 2004 USA zahájily POVINNÉ odevzdávání otisků prstů a fotografování cizinců. Naposledy jsem otisk prstů viděl v PRACOVNÍ KNÍŽCE svého příbuzného, kterou zde musel používat v období let 1940 – 1945 !

 

 

1840.  Informační dálnice mezi lidmi.        (Přijal Libor P.)     11:45-12:25 hodin. 11.12.2003.

Místo: Nový Bor.

 

„Každý člověk je propojen s ostatními lidmi informačními dálnicemi, kde proudí informace na obě strany. Můžeme si tyto dálnice představit jako spleť různých provázků, nitek, lan a provazů.

 

A čím je člověk blíže emocionálně tomu danému člověku, tím je to lano silnější a pevnější a tak může přes toto propojení proudit mnohem více informací, než přes propojení s člověkem povrchní známosti. Potom vůbec nezáleží, jak je dotyčný daleko. Je to jen otázka lásky a citu.

 

Kolikrát se vám stalo, že jste na někoho mysleli nebo si zrovna vzpomněli a on vám zavolal nebo dal najevo, že myslí na stejnou věc. Většinou se to stává partnerům nebo dobrým přátelům, že ano ?

 

Takže je velice důležité myslet v každé možné chvíli pozitivně, láskyplně a světelně. Tím okamžitě dáváte informace - druh vibrací energie - svým blízkým, aniž byste s nimi promluvili. Dáváte jim příklady řešení určitých problémů. Ale znovu opakuji, měli byste myslet přesně tak, jak by jste chtěli, aby o vás smýšleli ti ostatní. Tím jim posíláte lásku. (Viz KÁZÁNÍ NA HOŘE – sdělení 1450 - 1485 - pozn. zpracovatele.)

 

A KDYŽ MÁTE DOST LÁSKY, TAK KAŽDÁ NEGATIVNÍ MYŠLENKA K VÁM VYSLANÁ JE VLASTNĚ HNED PŘETRANSFORMOVÁNA V POZITIVNÍ A VYSLÁNA ZPĚT K TVŮRCI TÉ NEGATIVNÍ MYŠLENKY. A on najednou cítí, že ho neuspokojilo toto myšlení. Může se začít stydět, nebo ho přímo ta energie lásky odpudí, protože různé vibrace energie se odpuzují.

 

JSTE VELICE ODPOVĚDNI ZA SVÉ MYŠLENÍ. Budu to opakovat pořád a pořád. Je to velice důležité. Všimněte si, že je pro vás naprosto přirozené vyhledávat lidi s podobným smýšlením.

 

A čím vás bude více s tímto láskyplným vědomím, tím více lidí budete ovlivňovat. V Čechách a na Slovensku je díky „Rozhovorům“ a práci vás světlonošů největší nárůst tohoto myšlení.

 

Jsme šťastni a radostni, že s vámi budeme spolupracovat na cestě do Vesmírného společenství.

 

To jsem vám předal já, Aštar Šeran.

 

Děkuji ti moc Aštárku a posílám vám všem lásku.

 

„Ještě zdravím já, Zemička.

 

 

PROBUZENÍ

 

 

Chci vám sdělit lidé milí,

sledujte děj, který už probíhá,

sledujte stromy, jak se vlní,

zpěv větru i ptáků,

praskot požárů i řev hurikánů.

Každou maličkost, která teď probíhá.

 

Tak vám dává Stvořitel na vědomí,

jak další události v radosti přicházejí.

Ten, kdo má duši, cítí.

Blíží se čas PROBUZENÍ.“

 

 

Děkuji ti Zemičko, s láskou Libor.

 

 

1841.  Informační dálnice mezi lidmi.        (Přijal Libor P.)         10:00-10:40 hodin. 3.1.2004.

Místo: Nový Bor.

 

Pokračování sdělení o informačních dálnicích mezi lidmi, Aštar Šeran:

 

Vy, světlonoši, co jste na Zemi, všichni pracujete na tom, aby jste ZLEPŠILI příjem frekvencí od nás, Vesmírných lidí. Už v knize POSLOVÉ ÚSVITU (viz www.vesmirni-lide.cz ) jsme uvedli, že před tisíci lety tady nebyl nikdo, kdo by tuto naši frekvenci zachytil a předal dál (tehdy byla galaktická noc na Zemi, trvá 24 000 let – Země byla mimo fotonového pásu, který je v rovině Galaxie vyzařován jejím centrálním slunce ALKYONE – pozn. zpracovatele). Ale teď je tady vás světlonošů na Zemi inkarnováno veliké množství (900 miliónů), které se snaží spojit. (Neboť během let 1998 – 2001 Slunce vstoupilo do fotonového pásu a Země od něj dostává množství jemnovibrační energie, která velmi usnadňuje niternou komunikaci a duchovní růst, je to galaktický den na Zemi, trvá 2160 let – pozn. zpracovatele.) Když se naučíte tuto frekvenci udržet, STANETE SE VYSÍLAČI PRO TY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEVĚDÍ A TÁPAJÍ.

 

Například, VAŠE NÁPADY se stávají nápady jiných, dávají impulsy ostatním. Třeba můžete o nějakém problému přemýšlet a tím ovlivníte lidi, kteří jsou i mediálně čistí. Ti tyto impulsy přijmou a začnou s nimi pracovat. A právě tento úkol jste si ve většině vybrali jako své poslání. Jste SVĚTLONOŠI.

 

Když například poskytnete informaci světelnou člověku, který o ni stojí, dáte mu šanci vylepšit si své vibrace – zvýší si je a naladí se jako rádio na frekvence, které jsme přes vás vysílali my. Potom přebíráme vaši práci my, Vesmírní, za pomocí Stvořitele. Protože se dotyční naladí už přímo na nás, stávají se dalšími světlonoši a v souladu se svojí duchovní cestou pomáhají dalším pustit světlo do svých duší. Všechno se opakuje v určitém řádu. Máte na výběr, jakou frekvenci přijmete a dál rozšiřujete. SVĚTĚLNOU nebo TEMNOU. Je to jen a jen na VAŠÍ VOLBĚ.

 

Všichni jsme elektromagnetickými vysílači a přijímači, vždyť je to naprosto logická věc. Věřte sami sobě, ne okolí. Dokonce nemusíte souhlasit ani s těmito informacemi. Je to naprosto v souladu s vaším duchovním postupem, který by měl pracovat na vašich originálních vjemech a pocitech. Jen se prosím zamyslete dovnitř duše, ne ven na okolí.

 

To jsem vám s láskou předal já, Aštar Šeran.

 

 

 

SVĚTELNÁ BRÁNA

 

 

„Mezi prsty ďábla svět teď protéká,

všude zlo a násilí krví rozkvétá.

 

Prodírám se pralesem, ale už nejsem sám,

putuji už s láskou, bránu otvírám.

 

Tu bránu světelnou, kde slyším ptačí zpěv,

kde se všichni radují a září krásný nový svět.

 

Vesmírní.“

 

 

Děkuji ze srdce všem a posílám lásku do celého Vesmíru, Libor.

 

 

1842.  Světelné poslání.                         (Přijal Libor P.)         17:50-18:15 hodin. 21.11.2003.

Místo: Nový Bor.

 

Ahoj Semjase. Prosím, chtěl bych vědět, jaké poslání jsem si určil. Mám silný pocit, ale nevím, kam ho zařadit.

 

„Ano, máš to v sobě. Ale já ti to tímto způsobem nemůžu sdělit. Nepochopil by jsi to. Ty musíš otevřít své paměťové banky, je tam skryté celé universum. Když se na ně napojíš v této chvíli, tak dostaneš jen tolik informací, které ti duchovně neublíží. Prací na sobě obracíš další a další stránky knihy Vesmíru. A až se ti ukáže pravý důvod tvého bytí na této Zemi, tak zjistíš, že máš před sebou ještě mnoho knih různých vesmírů na prostudování. Každý konec je něčeho začátek.

 

Pochop, že má každý nějaký stupeň poznání a pro každého je to zrovna to pravé. Nic nejde přeskakovat. Ty když vidíš naše lodě na obloze, tak už chápeš, že je to naprosto přirozené. Ale člověk, který o tom nic neví a hlavně nechce vědět, tak ten při setkání s námi může přijít k duchovní úhoně. Prostě proto, že přeskočil duchovní postup. Ale toho se my, Plejáďané snažíme vyvarovat.

 

Musíš hledat sám v sobě, napoj se na dálnice vědomí. Určitě to dokážeš. Teď ten pocit poznáváš, zažil jsi to už mnohokrát.

 

Váš systém ovládání, který zažíváte, je velice důmyslný. Otroci, kteří se už narodí v otroctví a nic jiného nepoznali, NEVĚDÍ, že jsou ovládáni. Nic jiného nezažili. Je to jako tygr, který se narodí v kleci a neví, že jeho praprarodiče žili v džungli. Myslí si, že když dostane nažrat a nikdo ho přitom nemlátí klackem, tak je to ta nejlepší svoboda, jaká může existovat. A kdyby ho vypustili zpátky do džungle bez patřičné přípravy (duchovní cesty), určitě by nepřežil.

 

Všechno souvisí se vším. Každý jednou pochopí.“

 

Děkuji ti Semjase a posílám lásku. Libor.

 

 

1843.  Anglické klíčové věty (376).        (Přijal Ivo A. Benda a překladatel)                   8.1.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Pro snadné šíření do světa zde máme některé klíčové anglické překlady:

 

(1)

Milujte se a mějte se rádi.

 

Love each other and be in love to everyone.

 

(2)

Milujte se a mějte se rádi.

 

Love one another and be in love to everyone.

 

(3)

Milujte se a vyzařujte vroucí laskavost.

 

Love one another and radiate loving kindness.

 

(4)

Milujte se a vyzařujte vroucí lásku.

 

Love one another and radiate fervent love.

 

(5)

Milujte se a vyzařujte ryzí lásku.

 

Love one another and radiate pure love.

 

(6)

Milujte se a vyzařujte upřímnou lásku.

 

Love one another and radiate sincere love.

 

(7)

Milujte se a vyzařujte neobyčejnou laskavost.

 

Love one another and radiate extraordinary kindness.

 

(8)

Milujte se a vyzařujte opravdovou lásku.

 

Love one another and radiate true love.

 

(9)

Milujte se a vyzařujte nepřemožitelnou lásku.

 

Love one another and radiate invincible love.

 

 

1844.  Výzva ovládaným a ovládajícím entitám (377). 

 (Přijal Ivo A. Benda)        4:35-5:00 hodin.  9.1.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VÝZVA OVLÁDANÝM A OVLÁDAJÍCÍM ENTITÁM

 

 

„Vyzývám VŠECHNY ovládané a ovládající entity, které pěstují lásku k dálkovému negativnímu ovládání druhých na 95 % v pracovních táborech podzemních děr Temných světů a sami za to dostávají JEN šaty, jídlo a vzduch (obr. 811 a sdělení 1761 www.vesmirni-lide.cz ), aby ZANECHALI takového počínání v bolesti a otroctví, a začali pěstovat lásku mezi sebou, k sobě a hlavně ke všemu Stvoření. Aby ZANECHALI těchto podvodných pseudočinností, které provozují stovky, tisíce a miliony let proti sobě, proti životu samému a aby PŘESTALI realizovat ten nejbláznivější podnik v historii celého Stvoření a opustili hloupost a nahradili ji moudrostí !

 

Každý, kdo takto učiní, má možnost se postupně VRÁTIT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, může ihned začít NAHRAZOVAT lásku k ovládání druhých LÁSKOU K VYSVOBOZENÍ VŠECH Z PASTI NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Protože tuto výzvu posílám z jedné z NEJNIŽŠÍCH dimenzí Stvoření (3. dimenze) přes mého světelného pracovníka Ivo A. Bendu, vidí ji a zaznamenávají ji miliardy bytostí ze všech vyšších dimenzí zóny vymístění (Temné světy) a jistěže zóny umístění (Pravé světy).

 

Ti, co nyní ovládají toto nebohé pseudolidstvo na planetě Zemi, více než 1000 x archivují info a zabývají se vším, co zde je zaznamenáno, a mají tak možnost tyto převratné myšlenky v jejich pseudohistorii a pseudomyšlení realizovat kdykoliv, kdy si toto ZVOLÍ. Záleží jenom na jejich VNITŘNÍ VOLBĚ, aby tak učinili.

 

Naše světelné informace na  www.vesmirni-lide.cz  jsou jim stále k dispozici jako efektivní pomůcka, kterou mohou realizovat kdekoli ve svých peudosvětech k vysvobození, jako to dělají lidé na planetě Zemi. Pozemšťané vám všem UKAZUJÍ, jak lze toho dosáhnout, neboť přes 100 milionů lidí na planetě Zemi kráčí DUCHOVNÍ CESTU lásky, pokory, radosti, nezištné pomoci bližním svým, narušují pseudoovládací systém a budují Novou společnost lásky a radosti.

 

Tuto výzvu vám posílám z lásky k vám, k vašemu zabetonovanému SRDCI DUCHOVNÍMU, které ale vždy JE a svítí uvnitř vás, kde je samotný Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Našimi světelnými informacemi na www.vesmirni-lide.cz jsme vás ODHALILI a tím vaše hrůzné pseudočinnosti se NYNÍ dostávají V MYSLÍCH DRUHÝCH SVĚTLO BOŽÍ.

 

Nechť vítězí láska ke Stvoření, k bližnímu ve svobodě a radosti a nechť se otroci - nešťastníci z podzemních děr Temných světů opět v pravém svobodném životě dostanou ke SVĚTLU, do harmonických světů s přírodou kolem sebe, a k tomuto jsou všem nápomocny bytosti Pravých světů Pravého Stvoření – VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA.

 

Posledním impulsem k této výzvě mi bylo přistání pozemského stroje na pustém zničeném povrchu planety Mars ve 3. dimenzi zóny vymístění (odpadkový koš), v jejímž podzemí v různých dimenzích jsou také tyto nešťastné entity uvězněné v pasti negativního stavu. Pozemšťany vítá povrch Marsu pustý, kamenitý a bez života, neboť jejich srdce jsou také z kamene, ztvrdlá svým negativním chováním a myšlením. Tato výzva patří i těm pseudovědcům, kteří vyslali to zařízení do této pustiny, proměřují ji a ohmatávají ji, křičí a vnucují pozemšťanům své hloupé pseudopoznání.

 

Teprve až otevřete svá srdce duchovní a až začnete vyzařovat lásku, pak uvidíte krásné obydlené Pravé světy v zóně umístění jak na Marsu, tak na jiných planetách obrovského Vesmíru.

 

S láskou a radostí všem toto předal Pán Ježíš Kristus, přirozenost Stvořitele Prvotního všeho a všech.“

 

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za tuto výzvu, kterou s radostí v srdci předám všem nebohým entitám zóny vymístění. S láskou a radostí Ivo A. Benda.

 

Jak již před 250 lety psal Emanuel Swedenborg dle svých astrálních exkurzí v doprovodu Vesmírných Přátel Sil Světla, Temné světy jsou pracovní tábory v podzemních děrách, kde je každý nucen pracovat za jídlo, šaty a vzduch v bolesti, otroctví a nevědomosti. Pokud mají nějaké technologie, nejsou schopni žít v harmonii s přírodou na povrchu planet a rychle ji zničí. Jistěže ničení pokračuje i v podzemí. Proto je stále nutno něco rychle křečovitě budovat v potu, nervech a nevědomosti. Jen pokud technologie nemají, pak žijí jako primitivové doby kamenné plně ovládáni přírodními živlyzelené planety. Na planetě Zemi nyní prožíváme RYCHLÝ PŘECHOD Z DOBY KAMENNÉ DO OTROCTVÍ PRACOVNÍCH TÁBORŮ S BUDOVÁNÍM ČIPOVÉ TOTALITY, ABY OVLÁDÁNÍ MOHLO DOSAHOVAT NE SOUČASNÝCH 95 %, ALE 99,99 % !!!  Také příroda je zde značně ničena, ale jen díky úspěšnému plnění pozitivního poslání asi 100 miliónů lidí a díky dočasném obnovování harmonických podmínek 250 miliony Vesmírných lidí, ničení planety Země není ještě rychlejší. Pokud by však jedni i druzí ODEŠLI, zbytek otroků bude přemístěn svými ovládači také do podzemních děr, kde budou pokračovat v tom, co si zvolili, neboť planeta Země se od nich brzy OČISTÍ.

 

Emanuel Swedenborg napsal od svých asi 50 do 80 let 26 knih s 10 000 stranami a očíslovanými odstavci a číselné odkazy mezi nimi na jiné, v českém jazyce je za 250 let přeloženo s různou kvalitou překladu JEN necelých 10 % (hrozná vizitka státu, univerzit a jejich politiků, pseudoučitelů a pseudovědců) - www.swedenborg.cz , hlavně NEBE A PEKLO (před 80 lety – kvalitní překlad z latiny pan Janeček), text také na www.vesmirni-lide.cz ) a nyní PŘÍBĚHY Z DUCHOVNÍHO SVĚTA, což jsou jen VÝTAHY z 8 knih - CORONIS, MANŽELSKÁ LÁSKA, NAUKA O PÍSMU SVATÉM, NAUKA O VÍŘE, PRAVÉ KŘESŤANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ, STRUČNÝ VÝKLAD UČENÍ NOVÉ CÍRKVE, STYK DUŠE S TĚLEM a ZJEVENÁ APOKALYPSA.

 

 

1845.  Působení Světla.                             (Přijal Pavel K.)        15:40-16:00 hodin.  9.1.2004.

Místo: Praha.

 

Sdělení od Stvořitele Prvotního všeho a všech:

 

„Zdravím tě, můj milý příteli.

 

Každá pozitivní idea – myšlenka nezvratně působí v celém multivesmíru, to znamená i v Zóně vymístění. Veškeré tvořivé úsilí vás, pracovníků Světla, ať je JAKÉKOLI podoby,  je mnohonásobně na různých úrovních a v různých systémech Zóny vymístění zaznamenáváno a archivováno. Zástupci negativního stavu MUSÍ se všemi pozitivními ideami – myšlenkami pracovat a na tyto myšlenky DLE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE konstruují ovládací schémata. Dostávají ale také touto formou ŠANCI vymanit se z negativního systému a záleží pak už jen na nich, jakým směrem těchto pozitivních informací využijí. Proto je veškeré vaše pozitivní úsilí - každá vyslaná myšlenka, každé pozitivní slovo, každý pozitivní čin NESMÍRNĚ důležité pro CELÉ STVOŘENÍ. S tímto hřejivým vědomím jděte dál po své světelné cestě, stůjte pevně za svým přesvědčením a vězte, že KUDY KRÁČÍTE, ZASÉVÁTE SEMÍNKA LÁSKY A PRAVDY. Na každém vašem kroku vám pomáhá mnoho vašich opravdových kamarádů – bytostí z Pravého Stvoření, všichni vás na vaší cestě Domů – do Pravého stvoření neustále zahrnujeme láskou, každému za každou sebemenší práci moc děkujeme a velmi se radujeme z vašeho tvořivého úsilí.

 

Toto ti sdělil v láskyplném objetí  Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

P.S. V průběhu psaní tohoto sdělení mi nahlásil Winword neplatnost modulu stránky a program musel být násilně ukončen bez šance uložení tohoto datového souboru. Toto se mi často nestává a můj počítač je poměrně bezporuchový. Toto krátké sdělení je velmi nebezpečné pro celou ovládací strukturu Zóny vymístění a pokusili se mě takto v přijímání sdělení a jeho zápisu zastavit.

 

S láskou a radostí v srdci tě zdraví Pavel.

 

 

1846.  O současném stavu lidí (378).    (Přijal Ivo A. Benda)       6:15-6:45 hodin.  12.1.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Milí lidé,

 

Lidstvo v ovládacím negativním stavu 95 % na planetě Zemi je po roce 2000 konfrontováno tváří v tvář svým postupně odhalovaným ovládacím entitám z Temných světů, a to ve fázi, kdy si SAMO připravuje pod stávajícím ovládáním čipovou totalitu ovládání 99,99 % !!!  Ve fázi, kdy si svým NEGATIVNÍM MYŠLENÍM připravuje propast, a hlavně zkušenost z pracovních táborů v podzemí tak, jak je to obvyklé jinde ve Světech temných.

 

Menší počet lidí si však za cenu tisíců zvládnutých duchovních zkoušek ZACHOVALO LÁSKU A DOBRO A VYVAŽUJE CELOU SPOLEČNOST, ABY SE UDRŽELA TAM, KDE NYNÍ JE, A ABY UKÁZALI CESTU PRAVOU SVĚTELNOU OSTATNÍM NEVĚDOMÝM LIDEM. TA POZICE LIDSTVA NENÍ SAMOZŘEJMÁ !

 

Vidíme, jak lidé každodenně mají před sebou VOLBY, kterou cestou se dát, zda DOLŮ, nebo NAHORU, a POMÁHÁME KAŽDÉMU, KDO SE ROZHODL PRO CESTU NAHORU, DOMŮ, DO VYSOKÝCH VIBRACÍ LÁSKY PRAVÉHO STVOŘENÍ, kde je s radostí očekává jejich DUCHOVNÍ RODINA, se kterou se dočasně odloučila za účelem POMOCI bližním svým na planetě Zemi.

 

SLÁVA VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE SEM, DOMŮ DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, VRÁTILI SE ZVLÁDNUTÝM SVĚTELNÝM POSLÁNÍM, A ODEVZDALI NA PLANETĚ ZEMI VŠE PRAVÉ, CO SE SEBOU SEM PŘINESLI A DOKÁZALI PŘISPĚT K POZVEDNUTÍ DUCHOVNÍ ROVINY VŠECH TĚCH DUŠÍ, KTERÉ SE NA PLANETĚ ZEMI NACHÁZEJÍ.

 

BLAŽENÍ VŠICHNI TI, KTEŘÍ UKONČILI V LÁSCE SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ NA PLANETĚ ZEMI, A TAK NYNÍ DLÍ V TEPLE DOMOVA PRAVÝCH SVĚTŮ A POZORUJÍ I NADÁLE VEŠKERÉ DĚNÍ ZDE NA PLANETĚ ZEMI ALE I JINDE VE STVOŘENÍ. Tedy nikoliv v potu tváře v podzemních děrách na nucených pracích, ALE V KRÁSNÝCH HARMONICKÝCH SVĚTECH V PŘÍVĚTIVÉ PŘÍRODĚ ŘADY PLANET, NEOMEZENI NEVĚDOMOSTÍ, OTROCTVÍM A BOLESTÍ !!!

 

Na závěr vás všechny zvu k poslechu mnoha písní řady vašich zpěváků od 60. let do současnosti (Gott, Rottrová atd.) např. textařky JIŘINY FIKEJZOVÉ, kde najdete velkou pomoc v každodenních volbách svých.

 

S láskou a radostí v srdci vám všem milí lidé toto předali vaši Přátelé vesmírní, všude ve vesmírných lodích nad vámi.“

 

 

1847.  Současný stav lidí.                         (Přijal Libor P.)         17:50-18:15 hodin. 10.1.2004.

Místo: Nový Bor.

 

Zdravím tě, Semjase.

 

„Ahoj Liborku. Mnoho lidí je už ve stádiu hledání. Ještě před rokem byli ve stagnaci, ale teď hledají. Je úplně jedno, že se třeba zamotají v kruhu. Důležité je zvednout se z příkopu u cesty a rozejít se na jakoukoliv stranu. Jen cesta je cíl. Děje, které se teď odehrávají na vaší Zemi, nabírají na rychlosti naplnění negativního stavu. Je to přesně tak, jak ti říkal Ivo. Stvořitel se snaží zbytečně neprodlužovat utrpení vaší krásné planety, pro kterou skončilo období, kdy na svém povrchu nesla obě energie v jedné dimenzi najednou – světelnou a temnou. Všechny události dávají lidem jasné a neoblomné informace, v jakém stavu se lidé nacházejí. Lidé, kteří cítí, že něco je špatně, že v takovém světě nechtějí být, se ve většině zvedli z příkopu a jsou na cestě. Zapamatujte si, jen ten, který se neustále ptá proč, je duchovně svobodný. Ten, kdo má ve všem jasno, je ovládaný. Ale to neznamená, že jestli jste o něčem přesvědčeni, že za tím nemáte stát. Stát ano, ale připouštět i to, že dnes je pravda něco a zítra může pravda nabýt mnohem širšího významu. A dokonce některá fakta pak odporují předešlé pravdě. My vám budeme otevírat zásuvky vědění pěkně postupně, po pořádku, aby jste všechno vstřebali. Pro každou dobu je podstatné něco jiného.“

 

Ano, děkuji Semjase. Pomoz mi prosím připomenout, jaké děje, uvedené v duchovních textech docházejí k naplnění ?

 

(1)

OMEZENÍ INKARNACÍ silně zatížených duší a tím snížená porodnost ve vyspělých státech. Tím se tlak na vtělení přenáší do rozvojových států a narozená duše se pak nepamatuje, že se chtěla inkarnovat do kraje, kde by mohla mnohem efektivněji páchat zlo. Tak se dostane přesně tam, kam její energie patří. Většinou do států s vysokou úmrtností, nemocností a chudobou. A ne zřídka zatížené duše tuto situaci v předešlém životě pomáhali vytvořit, a proto zažívají podle ZÁKONA KAUZALITY to, co samy vytvořily. Je to jednoduché, o tom přece učil už Ježíš. Ale církvi se tento PRINCIP nehodil, proto ho v roce 535 n. l. papežský koncil vyřadil z učení Ježíše Krista. Není divu, narušovalo to jejich ovládací mechanismus lidí.

 

(2)

Jen kdybyste lidé věděli, kdo stojí za vystrašováním obyvatelstva a tím i za ospravedlňováním ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÝCH A ŠPEHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. Ale každý volí to, co mu je nejbližší. Citace z Bible: „A (bestie) učiní, že všichni malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci dostanou znamení na pravou ruku a na čelo, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má znamení nebo jméno bestie, nebo čísla jejího jména (666).“

 

(3)

OČIŠŤOVACÍ PROCESY na Zemi – každý člověk ví, že se mění klima vaší matičky Země. Připravuje se na události mnohem širšího významu, a věřte, že víme o čem mluvíme. Viděli jsme to již mnohokrát. Kdybychom nečistili vaši atmosféru, dávno byste žili pod zemí. Vaši vědci vás ubezpečují, že „je to naprosto přirozená věc a není se čeho bát. Škodlivé látky v ovzduší se zvýšily mnohonásobně a ozónová díra jen stagnuje, což nemůže mít vliv na atmosféru.“ Ale až se naplní čas a my přestaneme čistit a utěšovat vaši realitu, zhroutí se vaše sebevědomí jako domeček z karet. Pomáháme čistit vaši atmosféru jen proto, abychom umožnili dokončení pozitivního duchovního poslání vás, kteří jste si ho zvolili. A není mezi vámi nikdo, kdo by neměl žádné pozitivní nebo negativní poslání v závislosti na tom, z jakých světů jste se sem inkarnovali.

 

(4)

ZVIDITELNĚNÍ ZLA. Nízké a hrubovibrační energie po vstoupení do jemnovibračního pásu centrálního slunce zesilují a zrychlují svůj účinek, bojí se o toto území, které jim proklouzává mezi prsty, ale zároveň se tím zviditelňují a odhalují v plné obludné nahotě. Zbývá jen málo času, tak všechno vsadili na jednu kartu. Podívejte se kolem sebe, kolik politiků lže a ještě vám k tomu řekne, že to k politice patří. Jsou poblouzněni mocí, která jim byla propůjčena od Temných sil. Ve sportu je násilí součástí zábavy. Jak obludné !  Každý z vás má jistě mnoho příkladů, jak se zviditelňuje stát démonů a přisluhovačů (všichni, kteří se drží zásad „Rozděl a panuj“).

 

Prosím lidé, prohlédněte tuto faleš !  Jen láskou se osvobodíte. Láska přemůže všechny negace. Láska je vše. Obsahuje a vyjadřuje všechny pozitivní i negativní emoce. Zná a chápe všechny energie. Je to sám PRINCIP ŽIVOTA. Proto, když se dostane do pole lásky nenávist, rozplyne se, protože je sama vytvořila a prostupuje celým Vesmírem. Je to sám Stvořitel.“

 

 

 

LÁSKA     =     STVOŘITEL

 

ČLOVĚK

 

 

Děkuji Semjase a Stvořiteli za umožněný kontakt. S láskou Libor.

 

 

1848.  Očipování světa.          (Zpracoval Ivo A. Benda a Andrea S.)                           16.1.2004.

Místo: Česká Lípa, Přerov.

 

 

„I stalo se v těch dnech,

vyšlo jest vyřčení od císaře Augusta,

aby byl popsán všecken svět.“

 

Lukáš 2.1

 

 

Rozkódováno:

 

Finanční vládci nařídili v tomto období,

aby byly očipovány všechny věci, zvířata a lidi

v celém tomto světě – planeta Země ve 3. dimenzi..

 

Viz článek PC REVUE 1/2004

na www.vesmirni-lide.cz č. 142

 

 

1849.  Oznámení světlonošům.          (Přijala Milena F.)                                          16.1.2004.

Místo: Plzeň.

 

 

„Oznamuje se láskám našim,

že naše krásná, leč náročná mise

se chýlí ke konci.

 

Teď jsme pro nás v nejnáročnější fázi,

ale Přátelé nám pomáhají, drží palce,

ale hlavně nás MILUJÍ.

 

Buďme trpěliví.“

 

 

 

1850.  Přátelství.                                 (Přijala Alice H.)                                            16.1.2004.

Místo: Okolí Prievidzy.

 

 

 

„Přátelství je jako hvězdičky,

vůči kterým budeš vidět

i v té největší a nejhlubší tmě.“

 

 

 

1851.  Přátelství.                                 (Přijal Pablo Coelho.)                                    16.1.2004.

 

 

 

„Lásku objevíme jen tak,

že ji přivedeme do života.“

 

Pablo Coelho.

 

 

 

1852.  Další varování.                    (Zpracoval Ivo A. Benda.)                                    12.1.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

„Milí lidé,

 

byli varovány statisíce lidí před čipovou totalitou a očistnými procesy planety Země. Nyní také obdrželo 3000 lidí ze seznamu „OSOBNOSTI“ – www.kdojekdo.cz taková varování, z nich telefonoval o záměru napsat dopis panu prezidentovi senátor pan Fejfar Petr. Opět byli právníkem a dalšími lidmi varováni prezident Slovenské republiky pan Schuster a soudci Ústavního soudu SR pánové Klučka a Mazák.

 

Dále dostávají informace umělci zemí českých a slovenských.

 

Dále můžete informovat a varovat před tím, co si lidé sami připravují.

 

Milujeme vás a máme vás rádi, Vesmírní lidé, všude na hvězdných lodích nad vámi.“

 

 

1853.  Setkání světelných pracovníků.         (Přijal David B.)                                   26.12.2003.

Místo: Okolí Plzně.

„Ahoj Davide, milované dítě,

 

Zdraví Tě Stvořitel Prvotní. Ano Vím, těšíš se na zítřejší setkání Vás, nositelů Světla a mám z toho velikou radost, všem Vám držím palce.Každé Vaše setkání je pro Vás velmi důležité, aby jste si takto pomáhali a vzájemně se podporovali ve svých cestách duchovních a podělili se i o zkušenosti. Každé takovéto setkání, jak správně cítíš, je velmi důležité a to tím více, čím jsou tato setkání méně častá, neboť mnoho překážek Vám je kladeno Silami temna. Mé milované děti, mám z Vás velikou radost, z každého z Vás, každý má cestu svou originální, jedinečnou a neopakovatelnou, v tom je ta krása. Toto vše si stále uvědomujte každým dnem, a každým svým činem a rozhodnutím. Ano synu, je to zde stále silnější a hustější, tento střet mezi těmi, kteří si volí život v lásce v pravdě a dobru a těmi, kteří si volí opačnou polaritu života. Však nebude to jak všichni víte už dlouho trvat, proto vytrvejte a posilujte se vším pozitivním, sami s sebou a užívejte všeho co život přináší zde na planetě Zemi. Uvědomte si, že pomáháte už jen tím, že tu jste a toto jste si zvolili ze své svobodné vůle. Brzičko nadejte ta krásná chvíle onen okamžik, na který se těší celé Pravé Stvoření, ale do té doby sviťte mé děti a snažte se dořešit si své závazky a rozdělané věci, všichni víte, co máte dělat. Buďte k lidem trpělivÍ a milí a pomáhejte, kde jen můžete a jak to cítíte. Všechny Vás velice miluji a těším se na setkání s Vámi.

 

Toto Vám s láskou předává Stvořitel Prvotní.

 

„A nyní se připojuji já Aštar Šeran velitel velké vesmírné flotily. Davide, milovaný bratře a vy další, kteří jste se rozhodli žít pravdu a šířit světlo a lásku do tohoto terénu. Síly temna přitvrzují každým dnem a o to více, čím více se snažíte šířit pozitivní život, lásku a pravdu. Však vše krásně zvládáte, máte ochrany, milujeme vás a pomáháme vám jak jen můžeme, doslova na každém kroku je s vámi někdo z nás bratrů a sester vesmírných. Vydržte a stále do poslední chvilky si uvědomujte, kdo jste a proč jste zde, je to velmi důležité. Budou další události zásadního významu ve všech sférách lidského života, buďte na všechno připraveni a hlavně neztrácejte víru.

 

Toto Ti s láskou předávám já Aštar Šeran a další bratři a sestry zde na lodích. Milujeme Vás.“

 

 

1854. Dopis redaktorům Deníků Bohemia.   (Přijala Pavlína B.)                                  3.2.2004.

Místo: Morava.

 

 

Vážený pane, vážená paní !

 

 

     Dovoluji si Vás tímto, jakožto vedoucího redaktora, oslovit a přikládám materiály se zajímavými informacemi. Jinak řečeno, naskýtá se Vám možnost novinového článku, jež by mohl změnit svět.

 

     Jsou to informace velmi aktuální, týkající se každého pozemšťana, ať už chce či nikoli. Pojednávají o blížící se čipové totalitě, či-li JAK NIKDO NEZARUČÍ NEZNEUŽITÍ skutečně blížících se – ba již nastupujících čipových technologií. Tato témata, o kterých se v přiložených materiálech pojednává, jsou velmi závažná.

 

     Ze srdce si přeji zlepšení stavu našeho životního prostředí, zkvalitnění života všech občanů a celkové zvýšení duchovnosti lidstva, které je na pokraji zhroucení. Proto se obracím na Vás, jelikož máte tu možnost informovat velké množství LIDÍ o čemkoli. Je ve Vaší moci, co se dostává do vědomí a podvědomí Vašich spoluobčanů a čím je ovlivňujete. Máte odpovědnost za to, jak a o čem lidi informujete. Zda jim poskytujete také možnost volby a ponaučení.

 

     Pevně věřím, že naložíte s těmito vzácnými informacemi s úctou a poslechnete Vaše LIDSKÉ SRDCE.

 

     Přečtou si Vaši čtenáři o možnostech, jak předcházet přírodním katastrofám,  nebýt nemocný, jak žít v lásce a nenechat se sebou manipulovat, jak pozorovat přelety vesmírných lodí a jak komunikovat s vyššími duchovními bytostmi ?  Řeknete svým čtenářům, že existují  Vesmírní lidé Sil světla, mnoho nás milují a nabízí pomoc ve všech směrech  našeho života ?  Nebo se vážení občané opět dozví pouze to, kde koho zavraždili, kde byl jaký atentát, koho okradli a kolik miliónů mu ukradli …?

 

     Ano, z 90 % se dějí věci negativní a děsivé. Máme ovšem možnost to změnit. Všechno jde,  pokud se necháme vést svým otevřeným srdcem. Nebo snad chceme po sobě zanechat černou zpustošenou Zemi a stát se bezduchými loutkami podobně jako ve filmu „Matrix“ … ?

 

     Na závěr považuji za nezbytné podotknout, že tyto životně důležité informace již několik let průběžně dostávají všichni pracovníci médií, prezidentové Václav Havel a Václav Klaus, členové politických stran, náboženských organizací. Dále spousta známých osobností, zpěváků a herců. Většinou je ale pravda lidem stále zatajována. Ne-li, pak je překrucována, przněna a zesměšňována. KAŽDÝ VŠAK ZCELA ZAKUSÍ DŮSLEDKY SVÝCH VOLEB, SVÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ !!!

 

     Všechny info najdete na www.vesmirni-lide.cz .

 

     Se srdečným pozdravem                         

 

                                                                                       Pavlína B.

    

 

K dopisu přikládám: Kopie základních letáků, přelety lodí, čipové letáky, dopisy prezidentům.

 

 

1855. Sdělení o šíření Světelných informacích.  (Přijala Pavlína B.) 9:21-9:45 hodin. 5.2.2004.

Místo: Morava.

 

 

Milovaní přátelé, cítím, že se vás mám zeptat na důležitou věc. Moc vás všechny zdravím a posílám proudy láskyplné energie. Zajímalo by mě, jak nyní nakládají pracovníci médií se Světelnými informacemi. (Pozn.příjemce: průběžně dostávají naše info již cca 7 let)

 

„Milá Pavlínko, sestřičko drahá, my také velmi zdravíme vaši rodinku a posíláme proudy lásky z lodí nad vámi.

 

Ano, již nesmírně velké množství informací Světelných je mezi lidmi. A to díky společné práci vás všech Světelných pracovníků. My všichni zde na lodích a v celém Vesmíru s velkou radostí hledíme na vás, všechny kteří si skvěle plníte Světelné poslání a tím velmi pomáháte sobě, druhým a celému Vesmíru vůbec.

 

Ano, nyní vše bublá a vře v řadách těch, co mají zodpovědnost za svou práci, za to, jakým způsobem a čím informují lidstvo. Ano, dělají důležitá rozhodnutí a ovlivňují tím vývoj dalších událostí a tím si zároveň rozhodují o svých dalších životech.

 

Protkali jste to tam u vás v zemích českých mohutně zářivými nitkami krásných vibrací a naplnili množstvím informací. Vše se již nesmírně urychluje. Mnoha lidem nedají skutečnosti o nastupující čipové totalitě spát, více lidí se nyní obrací na nás s prosbou o pomoc a upřímně touží.

 

Vše vrcholí a je v závěrečné fázi, drazí ... Přichází mnoho zvratných událostí a média a politici s těmito informacemi pracují a ještě se více stane z jejich strany v pozitivním slova smyslu. V souvislosti s tímto na všechny lidičky velmi apelujeme, že oproti tomu ale ovládání je a ještě bude rafinovanější a více bude nyní druhá strana ve své rafinovanosti používat zrnka pravdy, aby co nejvíce lidí svedla z cesty a dostala je zcela do pasti negativního stavu. Proto více a více vyzařujte, drazí … Více a více otvírejte svá krásná srdíčka, milí lidé. Nechť do nich vchází proudy jemnovibrační energie nesoucí lásku a pravdu !

 

Jinak budete v těchto rozhodujících časech zde na planetě Zemi ztraceni. Pravdu nikdy nechytíte, jen ji můžete vycítit !

 

Milovaný Aštare, milovaní Přátelé, nesmírně vám děkuji za překrásné a důležité sdělení. Stále vás nosí v srdíčku Pavlína, Martin a Adélka.

 

 

1856.  S láskou má svět naději.        (Zpracoval Martin W.)                                              2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(1)

S LÁSKOU MÁ SVĚT NADĚJI – zpívá: Petra Janů, text: Eduard Krečmar, 1986

 

Proč lásky není všude dost, proč se tak nosí lhostejnost,

proč tolik lidí před sebou vidí, jen vlastní skvělou budoucnost.

 

Ti kteří žijí závistí a jdou jen za svou kořistí,

bez kouska lásky, změní se v masky a suché stromy bez listí.

 

S láskou má svět naději s láskou se stíny ztrácejí,

s láskou, s láskou věřte jí …

 

Kam se to řítí dnešní svět, co lidi nutí zabíjet

v tom lidském úle bez dobré vůle, nebude pro nás žádný med.

 

S láskou má svět naději s láskou se stíny ztrácejí,

s láskou, s láskou chceme žít, ne bát se rána …

 

S láskou se stíny ztrácejí

s láskou s láskou budem žít, to vím, to cítím, s láskou s láskou …

 

 

1857.  Až zatroubějí andělé.             (Zpracoval Martin W.)                                              2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(3)

AŽ ZATROUBĚJÍ ANDĚLÉ zpívá: Helena MARŠÁLKOVÁ, text …

 

R1    Až zatroubějí andělé

        vozy se do pohybu dají,

        co bylo dobré bude zlé,

        v zemi, kde jiný metr znají.

 

R2    Až zatroubějí andělé

        trápení nechte na perónu,

        cestou to bude veselé

        s pocitem, že se vracíš domů.

 

Kolej má číslo 25 a nástupiště nikdo nezná,

odvalíš kámen jménem svět, předpověď počasí je přesná.

 

Vlak nemá nikdy zpoždění

sobotní země někde čeká,

obzory nejsou drátěný

jen oheň noční můry leká.

 

R1

R2

 

Nastoupit do vlaku je čas

souhvězdí polohu má správnou,

odvěká touha pluje v nás

a starý lásky zase mládnou.

 

Položíš hlavu do trávy,

která si zázraky svý šeptá,

vlaky kde chceš ti zastaví

a na cestu se nikdo neptá.

 

R1

R2

 

 

1858.  Odpouštěj.                            (Zpracoval Martin W.)                                              2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(5)

ODPOUŠTĚJ – zpívá: Karel Gott, text: Lucie Stropnická, hudba: Petr Malásek

 

Z úspěchů i z úskalí prý život náš je tkán

jen moudrý slzy neroní, když zdá se oklamán.

 

Karty jsou všem rozdané a nezbývá než hrát

tak snímej a věř ve štěstí a staň co má se stát.

 

Že život rád i zabolí, to poznal ten i ten

však z dlouhé noci beze snů zas narodí se den.

 

Zkus někdy víc se pousmát, dar od Bohů je smích

ten léčí ve dnech veselých a křísí v časech zlých.

 

Jak má se vůbec žít, tak ptá se kde kdo z nás

když přijmeš ten svůj úděl vše zvládneš líp a snáz.

 

Jen více odpouštěj a chraň se úkladů

a chval i chladný večer i prostý obyčej

a odpusť i těm malým, co sobě sám jim přej.

 

A máš-li čas i pro druhé, máš možná víc než víš,

když v úzkých lidi pomohou, tak jsou si náhle blíž.

 

Jen život sám ti poradí, proč tudy jít a kam,

že bloudíš – vždyť to nevadí, vždyť nebloudíš tu sám.

 

Vždyť nejsi jen ty sám i strom by chtěl tu žít

a díky jeho větvoví, ty v stínu smíš si snít.

 

Jen více odpouštěj a važ si dnů i chvil

a chval i zvadlý leknín – buď rád, že vůbec byl.

 

Jen více odpouštěj – vždyť jsme tu HOSTY jen,

ať svět se láskou nasytí, než přijde věčný sen

 

Více odpusť druhým, ať snáz ti odpustí …

 

 

1859.  Prepáč mi moj svet.               (Zpracoval Martin W.)                                              2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(35)

PREPÁČ MI MOJ SVET Zpívá: Maťo Ďurinda, Text: Daniel Mikletič, Hudba: Maťo Ďurinda, 1997

 

Zem je našou druhou tvárou, odvrátenou tvárou sĺz,
tvárou plnou smutných vrások, mlčky šepkajúcich úst.

 

Zem je našou druhou tvárou, málo podobá sa tej
tvári z novinových stránok, kde sa zdá byť svet O.K.


 

R :   Prepáč mi môj Svet, mám rád ťa veľmi, lenže ostatní sú na teba zlí.
       Prepáč mi môj Svet, mám rád ťa veľmi, no zachrániť ťa už nemám dosť síl.

 

Zem je našou druhou tvárou, tú nevidno v CNN.
Stačilo by možno málo, aby Zem zas bola Zem.
Zem je našou druhou tvárou, čo nám hľadí do očí,
raz za večnosť, možno ráno, s nami navždy zatočí.

 

R  

 

 

1860.  O pať minút dvanásť (… to sa nám zdá…).     (Zpracoval Martin W.)                     2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Psudosvět – zakleté království před probuzením. 

(36)

O PAŤ MINÚT DVANÁSŤ (..to sa nám zdá..) Zpívá: Maťo Ďurinda, Text: Daniel Mikletič, Hudba: Maťo Ďurinda, 1997          

 

Je päť minút pred dvanástou, čas keď mesto spí,
sníva o tom, kedy ráno ľudí prebudí.

 

Zdá sa v poriadku svet na začiatku ďalších dní.

 

Hľadá svoju dávku šťastia dievča v nočnej tme,
krv po ihlách na zem kvapká, dážď ju rozotrie.

 

Zdá sa v poriadku svet na začiatku ďalších dní.
To sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí,
to sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí.

 

Ďalšia krádež lacných vecí, útek pred hliadkou,
za pár korún vymenia ich, a tie za pár snov.
Zdá sa v poriadku svet na začiatku ďalších dní.
List na záver, prášky a plyn, mala osemnásť,
ešte žila keď ju našli, skôr ju mohli nájsť.
Zdá sa v poriadku svet na začiatku ďalších dní.

 

To sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí,
to sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí.

 

"Je päť minút pred dvanástou !  Čo sa nám to zase zdá ?
Kdekto vraví o morálke a chce poľudšťovať nás.
Vrah je vzorný, Svätec Blázon, Klamár Vodca, Zlodej Kráľ !
A my spíme a tvárime sa, že sa nám to iba zdá …
… Je päť minút pred dvanástou, o polnoci bude tma !"

 

To sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí,
to sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí.
To sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí,
to sa nám zdá, to sa nám sní, keď svet spí.

 

 

1861.  Deja vu.                                (Zpracoval Martin W.)                                               2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Tento text přesně sedí na OVLÁDÁNÍ LIDSTVA – viz obr. 811, sdělení 1761 !

 

(49)

DEJA VU – Zpívá: Martin Maxa, Helena Vondráčková, Text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa

 

Nejsem to já

ten, koho znáš

Není to tělo mý

a ví Bůh ani moje tvář.

 

Ani temný stín pode mnou není můj

a slova odříkává hlas, který mi nepatří.

 

Nejsem to já

jen deja vu je tvým hostem v domě

jen sny a tvý deja vu

Nejsem to já, ta co ji znáš

ta která mívala strach

mezi řádky číst

a půlměsíc sedřených úst

právě tak nepatří mi.

 

Nejsem to já

jen se ti zdám

jsem deja vu

A tvá růže pro mě

sotva mi k ránu zavoní.

 

R :  To se ti zdá

      jako výkřik skrze tvá němá ústa

      a do tvých snů vkročil stín bez těla.

 

      Nezvaný host

      věř mi nemá smysl chtít aby zůstal

      jen se ti zdám

      a co s tím naděláš.

 

To já nejsem ten stín

nejsou to kroky mý

a Bůh ví, ani moje tvář

a těch pár slov

pár krátkých vět

já vůbec nevyslovil.

 

Nejsem to já

jen se ti zdám

jen deja vu

je tvým hostem v domě

jen sny a tvý deja vu.

 

R

 

       Nejsem to já, ta co ji znáš

       ta která mívala strach

       mezi řádky číst

       ten půlměsíc sedřených úst

       dávno už nepatří mi.

 

Nejsem to já

jen se ti zdám

jsem deja vu

A tvá růže pro mě

sotva mi k ránu zavoní.

 

 

1862.  Všichni se sejdem v létě.         (Zpracoval Martin W.)                                             2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Tento text přesně sedí na setkání láskyplných lidí PO převibrování do 5. dimenze na planetě Zemi („léto o prázdninách“). Vstávání táty s mámou ráno v šest znamená, že již nejsou v otroctví negativního stavu, nemusí již loutkovat.

 

(52)

VŠICHNI SE SEJDEME V LÉTĚ Zpívá: Bob Frídl, Text: O. Mann, Hudba: Sol Amarho And Osibisa

 

Táta s mámou nemusí vstávat v šest ráno o prázdninách

táta s mámou mají čas na tvé hry v létě o prázdninách

 

R :  Až budou třešně zrát v červenci na pouti v neděli pak po Markétě

      všichni se sejdeme v létě o prázdninách

 

R

R

 

Táta s mámou nemusí vstávat v šest ráno o prázdninách

táta s mámou mají čas na tvé hry v létě o prázdninách

 

Táta s mámou nemusí vstávat v šest ráno o prázdninách.

 

1863.  Studánko stříbrná.                  (Zpracoval Martin W.)                                             2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(59)

STUDÁNKO STŘÍBRNÁ – Zpívá: Hana Zagorová, Text: Zdeněk Borovec, Hudba: Karel Svoboda

 

Jak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám

a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám

 

Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít

a kleknu nad studánkou a ona dá mi pít.

 

R :    Studánko stříbrná, ty si tam, a kde jsem já ?

        Kde tě mám, studánko stříbrná,

        kde jsou dětská přání má

 

Tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových

kdo místo mě se sklání k té vodě tam, kdo ví.

 

Kdo nad ní poklekává, když nemám já tam stát

a kdo se jí dnes ptává :  má, nemá má mě rád ?

 

R

 

Má studánko stříbrná

má studánko stříbrná

Kde tě mám, studánko stříbrná

kde tě mám …

 

 

1864.  Láska.                                (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(85)

LÁSKA Zpívá: Iveta Bartošová, Text: V. Kočandrle, Hudba: J. Škorpík, 2000

 

Lásku prý do dlaně nejde vzít

lásku prý mé oči nevidí

láska prý srdci lhát neumí

ať je řečí mou, když slova oklamou.

 

R :    S láskou můžeš jít cestou neznámou

        lásce se neztratíš, přijde za tebou

        s láskou je ráno den, jen se dívej líp

        znám ji a zároveň krásnější než dřív.

 

Láska prý je spánkem nejsladším

písničkou, co srdce roztančí

lásce já málo jen rozumím

jedno ale vím, zas jí uvěřím

 

R

R

 

Než dřív

 

 

1865.  Mumuland.                        (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(90)

MUMULAND – zpívá: Petr Kotvald, text: Pavel Cmíral, hudba: Jindřich Parma, 1999.

 

Na starejch mapách je Mumuland,
nahatej ostrov, kde ví, co chtěj.

 

Nemaj tam banky a parlament,
mumuland najdem a neslezem s něj.


ma ma leola mumuland...

Veselou zemí je Mumuland
mu mu sou holky
a mu mu mu kluk.

Mu mu I love you tu váží cent
Mumuland žije a my sme mu mu fuk.

ma ma leola mumuland...

 

 

1866.  Časy se mění.                    (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(92)

ČASY SE MĚNÍ – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2001.

 

Časy se mění a něco zůstává stejný.
Jednou jsi dole, podruhý ještě níž.
Těm co se nechaj dolů stáhnout spodními proudy
nezbude, než si na dno sáhnout, než pochopí,
že je tíží břemena vznešených představ o pravdě,

co nic neznamená.
Pravdy se nikde nenajíš.
Snad někde hrstka romantiků pro ni strádá,
hlupáky čeká vždycky zrada - nechme je být.

 

A kdyby snad iluzím
sbohem dal i ten poslední snílek,
všichni budeme dál
z rukávů tahat vysoký karty
a líbat se na rty
komu by chyběl poklidnej spánek
a jakou vzácnost si za něj koupíš asi
král umřel - ať žije král
a se ctí falešných hráčů
budeme hrát tu hru dál…

 

Časy se mění a něco je pořád stejný
ten kdo je nahoře, může být leda výš.
Některý lodě zkrátka hladině sbohem už daly,
jiné si pyšně cestu razí hřebeny vln.
Taky, možná ses příteli ocitl na špatný lodi.
Možná ti nedošlo, že to tak prostě chodí.
Některé lodě zkrátka hladině sbohem už daly,
jiné si pyšně cestu razí hřebeny vln.

 

A kdyby snad iluzím…

 

 

1867.  Prodavač iluzí.                   (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(93)

PRODAVAČ ILUZÍ – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2001.

 

Mluví se o tom, že přichází čas velkých změn.
O tom, že pomalu vchází už do dveří.
Prý i ten nebožtík, co nechce jít z kola ven,
už zítra se ještě rád zbaví svých otěží.

 

Možná bílej frak už si navléká funebrák.
Třeba už z líčidel na tváři úsměv si vytváří.
Možná pohřební kapela začne zvesela hrát
dřív, než najde se ten, komu strach nohy podráží,

že s velkou slávou na scéně nebude nic
a v sále zklamaný dav sotva úžasem oněmí.

 

Celá ta sláva nebude nic než jen trik.
Celý to laciný představení sotva dočká se ovací.

 

Jen co se dav pozůstalých přestane konečně cpát
a pod zármutkem stoly přestanou se prohýbat,
první nesmělý pochyby začnou se k povrchu drát,
jestli vůbec tu je ten, kdo chtěl by v tom škváru hrát.

 

Možná bílej frak už si navléká funebrák…

 

 

1868.  Zpovědnice.                      (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(95)

ZPOVĚDNICE – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2001.

 

Dávno se nikdo neptá,
dávno je k odpovědím
ztracená v mlze cesta.
Páter spí při zpovědi.
Proč by ho zajímalo
kdo za co vlastně může,
stalo se co se stalo

a těžko něco zmůže s tím.
Asi nezbývá než to tak zkrátka vzít.

 

Proč by ho vůbec měla
trápit ta fůra hnoje.
Kráčí-li duše z těla
nestačí
před liftbojem -
- chlápkem z nebeský zdviže
odříkat otčenáše,
servilně mávnout křížem
a doufat, že tě sveze výš než ty ostatní.
To bude chtít trochu víc.

 

Dámy a pánové váš smích falešně zní.
Slova tu nad stolem váží sotva víc než ten dým.
S doutníkem v zubech zdá se, každej tu má co říct.
A frázi střídá fráze, samý žvásty nic víc.

 

Dávno jen tichý snění
vládne ve zpovědnici.

Páter až do setmění
klidně spí na lavici.
Beztak už nikdo neví
čí je co vlastně vina,
svý tu o vykoupení
jen mouchy v pavučinách ví.

 

Asi nezbývá než to tak zkrátka vzít.

 

 

1869.  Muzeum voskových figurín.       (Zpracoval Martin W.)                                           2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(97)

MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2001.

 

Vítej na skládce artefaktů, který sem život jen tak odhodil.
Muzeum "Život", kde znehybněl čas v těle voskových figurín.

 

Tady máš svůj život jako na dlani - svědomí odlité do vosku.
Vosková svita těch, kteří ti klestili cestu k úspěchům.

 

R :    Je tady zrada - svůdná tvář,
        jedna z tvých prvních dam.
        Je tu i zloba, je tu i zášť
        patřící k tvým milenkám.
        Je tu i pýcha se závistí - žádná tu nechybí,

        a tak vítej v muzeu voskových figurín.

 

Vítej na skládce artefaktů, který sem život jen tak odhodil.
Muzeum "Život", kde znehybněl čas v těle voskových figurín.

 

Jsem tady vrátnej a hlídám tvou svitu
a věř mi, občas mě zamrazí.
Z podivných bledých tváří z muzea voskových figurín.

 

R

 

 

1870.  Voňavá.                             (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(98)

VOŇAVÁ – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2000.

 

Vstoupíš-li jednou do útrob třinácté z komnat
musíš se jednou a pro vždy něčeho vzdát
Zatím však máš ještě pár minut času věci v hlavě svý srovnat
Jestli to vůbec za to bude stát, až překročíš práh

 

Voňavá, ještě tak mladá jsi holka
Voňavá a z toho kdoví co kouká

 

Jestli dočkáš se vysněných změn vůbec není tak jisté
snad proto vláčíš za sebou strach – taky máš čeho se bát
Třeba jsi právě teď v nesprávnej čas na špatným místě
a co spí v útrobách třinácté z komnat, dál mělo by spát

Voňavá……

 

Mladá jsi holka a není pevnost
ve které přetrváš navěky
Věčná pohříchu je zas jen věčnost
bez konce štvanice a v ní jsi jen obětí

 

Jsme jako útržky předlouhých vět, které nemají smysl
Třináctá z komnat jen zlatá schránka pro naději
Na místo brány ven z vězení, co tvoří tvá mysl
Chystáš se právě teď otevřít jen Pandory skříň

Voňavá……

 

 

1871.  Poslední soud.                   (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(101)

POSLEDNÍ SOUD – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2000.

 

Až jednou smrt rozbije mříž vězení našich těl
slepý duše vykročí poprvé ze svých cel
poprvé ze svých temných cel.
Až se nám oči zahledí skrze hlínu na měsíc
slepý duše vykročí poprvé k řece Styx.

 

Před posledním soudem se už drama nekoná
všechny dávno unavil věčnej spor o duše
a tak už jen ďábel a bůh se tu přou o slova
i když myšlenky všech, co tu zbyli, opustili soudní síň.

 

Kolikrát jen přikryl už sníh bílý kosti
i nejlepších z nás, co už spí na věčnosti,
co už spí na věčnosti a tiše sní.
Těžko říct, zda-li bůh, zda-li bůh anebo ďábel,
který z nich, který z nich bude řečnit naposled.

 

Před posledním soudem…………

 

 

1872.  Sklípkani.                           (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Přesně vyjadřuje úbytek pozitivních lidí a přírůstek negativních entit, které svými aktivitami okrádají o energii druhé a zvětšují Temnotu.

 

(102)

SKLÍPKANI – zpívá: Martin Maxa, text: Martin Maxa, hudba: Martin Maxa, 2000.

 

Ve městě kralují sklípkani
v soumraku tmu do ulic vyhání.
Pod těžkým portálem zavzdychala
kamenná ženská bez ruky.

Pak otevřela oči,v údivu zvedla obočí
a pokrčila rameny:

 

Tak to tu vážně ještě nebylo
aby tu korzovali pavouci.
Co lidí tady dřív jen chodilo
co písní znělo tady za noci.

 

Sklípkani, prach a křídla netopýrů
pavoučí nožky sochám berou míru.

Jinak je ve městě docela klid
pláčou tu jen zbytky karyatyd.
A mě rve srdce na kusy, když sochy roní slzy
a smutně krčí rameny.

 

Tak to tu vážně……

 

Kolem se cosi plíží a spřádá sítě
hrůzně se usmívá a šeptá chci tě.
Zrychlená káča otáčení.
Zrychlený klapot a běh.
Zrychlené hodiny padají ze zdi
a zaráží dech.

 

 

1873.  Vokurky.                            (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli ! Tělo bez duše a duši bez těla ne to jsem vážně, vážně, vážně nikdy nechtěla. Tento text přesně sedí na ZAPOUZDŘENÝ - ODDĚLENÝ STAV DUCHA, DUŠE A FYZICKÉHO TĚLA a OVLÁDÁNÍ LIDSTVA – viz obr. 811, sdělení 1761 !  Zapouzdření Ducha a duše lidí v „loňských okurkách“ – pouzdrech, které jsou z dřívější doby (životů). „Tiše se na něm kalí lák, bude na něm plíseň“ – ovládací slizovitá pseudoinformační síť na pouzdrech – obr. 793.  „Postel není přístav a postel není dům, komu to mám říct, tobě ne, oblakům“ – POSTEL je upoutaný a ovládací stav Ducha, duše a fyzického těla, jiným to říct němůže, protože jsou loutky ve stejném ovládacím stavu, jen oblakům to může říct – Nebi – Vesmírným lidem a Stvořiteli, ti jí rozumí !

 

Tato píseň byla zpívána poprvé v květnu 2003 v den voleb do EU na koncertě před Pražským hradem !

 

 

(103)

VOKURKY – zpívá: Lucie Bílá, text: Gabriela Osvaldová, hudba: Ondřej Soukup, 2003.

 

Tělo bez duše a duši bez těla
ne to jsem vážně, vážně, vážně
nikdy nechtěla.

 

Postel není přístav
a postel není dům
komu to mám říct ?
Tobě ne - oblakům...

 

Že jsem furt malý dítě
i když to není vidět
komu to mám říct
a mám se za to stydět ?

 

Jsi přístav mojí duše
a já budu tvůj dům
a na svým holým břiše
dnes prostřu andělům.

 

A venku trochu mrzne
studěj mě jejich křídla,
tak si ke mně lehni
abych ti nevystydla.

 

Varhany nehrajou nám
a sbor nám nezpívá,
já mám tvý teplo v sobě
kolem noc mrazivá.

 

A na vokurkách loňskejch
se tiše kalí lák
a bude na něm plíseň
pojď - necháme to tak...

 

 

1874.  Autobusy přijíždějí.                  (Zpracoval Martin W.)                                            2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli ! Text odpovídá přesně nynější situaci, kdy lidé se splněným světelným posláním odletí (převibrují) do 5. dimenze planety Země za pomocí Vesmírných lidí a jejich vesmírných lodí (autobusy).

 

 

(136)

AUTOBUSY PŘIJÍŽDĚJÍ – zpívá: Spiritual Kvintet, text a hudba: Spiritual Kvintet.

 

1.   Autobusy přijíždějí, autobusy přijíždějí,

      možná, že už zítra, možná, že už zítra pojedeme za nadějí.

 

2.   Známe zemi vyvolenou,

      do vysněné brány nevejdeme po kolenou.

 

3.   Pojedeme staří, mladí,

      že tu zůstat nechcem, našim pánům nejvíc vadí.

 

4.   Policajti s tváří bledou,

      marně do nás buší, stejně s námi nepojedou.

 

5.   Pod jednou či pod obojí,

      spojme svoje srdce, svoboda, ta za to stojí.

 

6.   Povedeme život nový,

      nepobrali všechny, snad se vozy vrátí, kdo ví ?

 

 

 

1875.  Jednou budem dál.                 (Zpracoval Martin W.)                                             2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(141)

JEDNOU BUDEM DÁL – zpívá: Spiritual Kvintet, text a hudba: Spiritual Kvintet.

 

1. Jednou budem dál, jednou budem dál,

    jednou budem dál, já vím,

    jen víru mít, doufat a jít,

    jednou budem dál, já vím.

 

2.  Cíl je blízko nás, cíl je blízko nás,

     cíl je blízko nás, já vím,

     jen víru mít, doufat a jít,

     cíl je blízko nás, já vím.

 

 3.  Jednou přijde mír, jednou přijde mír,

      jednou přijde mír, já vím,

      jen víru mít, doufat a jít,

      jednou přijde mír, já vím.

 

4. = 1.

 

 

1876.  Atlantida.                           (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

 

(158)

ATLANTIDA – Zpívá: Miroslav Žbirka, text: ?, hudba: ?

 

1.    Zem pradávnych sĺnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno niet,

       zem pradávnych sĺnk, nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

 

2.   Pod hladinou spí kameň s tvárou naveky v nehybnom tieni rias   

      a milenci sú si v tej hĺbke ďalekí, s rukou sa míňa vlas.

 

 R :     Len more cez brány čias ženie na brehy stĺpy vĺn, 

          len more cez brány čias von vynáša stĺpy vĺn.

 

3.    Zem stratených sĺnk, v oknách blúdia oči rýb,   

       tam hlboko niet kam ujsť, zem stratených sĺnk,

       v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst.

 

4.    Pod hladinou spí kameň, tvár a testament v nehybnom tieni rias,   

       čas ostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, v tej hĺbke je niečo z nás.

 

R

 

 

1877.  Můj Bůh.                           (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !

 

(170)

MŮJ BŮH – Zpívá: Dagmar Patrasová a Bambini di Praga, text: Pavel Vrba, hudba: P. Vaculík.

 

Můj Bůh.

Vím, není jen nade mnou.

Je tam, když kytku prsty rozemnou.

Můj Bůh.

Je v lístku co se snáší.

Je tam.

On sám.

 

Můj Bůh.

Je v rosné krůpěji.

Můj Bůh.

Je v houslích které vnímám.

Můj Bůh.

Je vločkou v bílých zimách.

Je tam.

On sám.

 

V mušlích já ho nacházím,

i v barvách obrazů.

On je v kráse kolem ukrytý,

je i na dně vět.

Není v hrůze zákazů,

je i v lampě, když tmu prosvítí.

 

Můj Bůh.

S ptáky zpívá si.

Můj Bůh.

Křídly mává.

Můj Bůh s láskou souhlasí,

sám ji rozdává.

 

Můj Bůh, vím, není jen nade mnou.

Já smím i někdy hádat.

Běh dnů mi do mozaiky skládá.

On sám.

On sám.

 

V mušlích já ho nacházím …

 

Můj Bůh s ptáky zpívá si …

 

Můj Bůh.

Vím, není jen nade mnou.

Můj Bůh v dětském spánku dýchá.

Je tam, kde znějí slova tichá.

Je tam.

On sám.

Je tam.

On sám.

 

 

1878.  Eldorádo.                           (Zpracoval Martin W.)                                                  2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  „Eldorádo“ – Pravé Stvoření – Pravé světy s pozitivními společnostmi.

 

 

(173)

ELDORÁDO – zpívá: Waldemar Matuška, text: ?, hudba: ?

 

V dálných dálkách zámoří,

ční prý zlaté pohoří,

příchozího pohostí,

nádherou a hojností.

 

Dík těm svůdným pověstím, zástupy šly za štěstím,

chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí…

 

R :   Jít a hledat Eldorádo,

       zbavené vší bídy člověčí,

       jít a hledat Eldorádo,

       kde je láska, mír a bezpečí.

 

Báchorce té uvěří, dávno už jen někteří,

spíš než zlatonosný štít, nám teď rozum káže jít.

 

R

 

Řeč :   Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství

          je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorádo není kdesi

          v dálce, ale docela blízko v našich srdcích

          a v našem vědomí, a že jeho pravé jméno je láska,

          mír a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na něj

          je naše přirozená povinnost.

 

1879.  Některé technické postřehy ovládání lidí.  (Přijal Libor P.)

10:34-11:45 hodin  21.1.2004.

Místo: Nový Bor.

 

Sdělení navazuje na sdělení 1761 a obr. 811 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

Prosím Aštare, pomoz mi prosím vzpomenout si na sny, o které jsem požádal (cesta mentálního těla rychlostí myšlenky, každý o to může poprosit před usnutím. Pak jsou mu předány informace, které ten člověk v té dané situaci potřebuje. Ale je jen na jeho vůli, jestli si ten sen zapamatuje).

 

„V prvním snu jsi navštívil Temné světy, které nejsou součástí vaší reality. Z těchto míst provádí ovládání přes určité lidi, např. některá média. Viděl jsi, jak vsunují myšlenky velice dobře ovládanému pracovníkovi na špehování e-mailů a internetu. Ten člověk netuší, že je ovládán, jen si uvědomuje, že je zvláštní, kde se v něm berou tak „geniální“ (temné) myšlenky, ale znovu opakuji, on neví, že jsou temné, protože má zavřenou srdeční čakru. Dále jsi viděl, v jakém prostředí tyto entity pracují – je to pod povrchem planety v tzv. buňkách, tj. děrách. Tam mají před sebou velkou telestěnu, kde sledují práci ovládaného člověka. A přes svoji inteligentní mysl vsunují myšlenkové impulsy do jeho hlavy.“

 

Ano, vzpomínám si, že jsem stál uprostřed temné místnosti, kterou osvětlovala velikánská obrazovka, kde byly napsány různé vzkazy. Pochopil jsem, že se dívám na internetovou pozemskou poštu. Například si vzpomínám, na jeden: „…dvě hledají třetího, který vydrží více než dvě míle.“ Pod tím bylo napsáno tučným písmem: „NEMAZAT E-MAILY OD SVĚTLONOŠŮ, JSOU TO VSTUPNÍ OKNA DO JEJICH WINDOWS A DO CELÉHO POČÍTAČE“. Pochopil jsem, že vstupní kód je @ , jak je to podobné označení známé Tv stanice TV NOVA. Každý znak (slovo, obraz) je totiž forma energie, kanál, kterým teče, natož takový symbol (spirálka).

 

„Takže tyto symboly jsou jejich vstupní klíče do myslí a počítačů mnoha lidí. Ochrana před ovládáním mysli je LÁSKA (VOLBA jemnovibrační energie pocházející od Stvořitele Prvotního všeho a všech a formována našimi pozitivními myšlenkami a činy), která je zeširoka vysvětlena na www.vesmirni-lide.cz . A o ochranu počítačů se staráme my, VESMÍRNÍ LIDÉ za pomoci vašeho odpovědného chování. Ale jen těm, kteří plní svá světelná poslání.(např. e-mail používám zcela minimálně pro zcela nezbytné pozitivní účely, tedy jinak, než většina lidí – pozn. zpracovatele).

 

Ano, děkuji. Dále jsem si uvědomil, že v té díře nejsem sám. Světlo z telestěny osvětlovalo za mnou nějakou překážku, když se obrazovka rozsvítila více, objevil se v hluboké sedačce ještírek, Začal být neklidný, asi si uvědomoval moji přítomnost.

 

„Ano, tato temná inteligence je jednou z mnoha, která ovlivňuje vaši realitu. Dále jsi viděl, jak i programově můžou ovládat člověka. Tyto entity totiž pracují osobně jen s těmi, kteří jsou pro ně „nejefektivnější“ (přisluhovači) nebo „nejnebezpečnější“ (světlonoši), ale na vás světlonoše mají omezenou působnost, protože jim rušíme signál. Tedy, když se nepotřebují věnovat někomu osobně, jejich práci za ně dělají počítačem naprogramované myšlenkové impulsy, které udržují duchovně spícího člověka dál na bodě nula. Tyto programy vypadají jako vaše CD nosiče, až po ozubená kola podobná kotoučové pile, kde jsi viděl znázorněnou hlavu berana – jejich znaku. Jsou to vlastně různě vystupňovaná ovládání fyzického těla. Byl jsi svědkem zkoušky jednoho programu na humanoidu podobnému právě beranu.

 

Ano, byl na lehátku a kolem hlavy měl tyče, které byly napojeny na přístroj podobný CD přehrávači. A v závislosti na rychlosti programu se dostávalo tělo do křečí, které vyústily až v úplné zničení těla. Takovéto pokusy dělali i na lidech planety Země. To jsi viděl v druhém snu, kde jsi navštívil základnu tady na planetě Zemi. Ale v tom budeme pokračovat až příště. Nemá cenu se nepřetržitě zaobírat Temnem. Zhoršují se ti energie. Ale přesto to musí být řečeno, abyste pochopili kontext dění ve vaší realitě. Nemějte prosím strach, berte to tak, jak to je. Vždyť oni dělají jen to, co umí. Jednou splynou se Stvořitelem i oni, neboť jsme všichni jen jeden celek.

 

S láskou Aštar.

 

 

1880.  Některé technické postřehy ovládání lidí.  (Přijal Libor P.)

9:30-10:40 hodin  31.1.2004.

Místo: Nový Bor.

 

„Zdravím tě Liborku. Vím, že se ti nechtělo do psaní tohoto sdělení, protože popisuje druhý sen z temných míst. A toto místo, kde jsi byl, nebylo někde v kosmu, ale na vaší planetě ve 3. dimenzi.“

 

Ještě chci uvést, že po prvním snu jsem se probudil a došlo mi, že jsem byl svědkem velice důležitých věcí. Uklidnil jsem se a požádal o další informace v podobě snu.

 

„Ano a tvoje mysl to zařadila jako zážitek nepříjemný už proto, že jsi byl součástí jednoho člověka, který měl strach. Zakusil jsi jeho emoce, abys pochopil, jak beznadějně se cítí lidé, kteří mají zavřená srdce a nechají se vmanipulovat až do tragických konců. Ten sen, nebo lépe řečeno, ta reality, kterou jsi zažíval na duchovní bázi, se odehrávala v reálném čase na vaší planetě – podzemní základně, která byla podobná továrně.“

 

Ano, pochopil jsem, že jsem součástí jedné osoby, která leží na palandě o pěti poschodích. Na každém patru leželo tělo. Bylo naprosté ticho, které znásobovalo vážnost situace. Strach byl cítit všude okolo. Hala, kde jsme leželi, se podobala jeskyni s vyvrtanými tunely, které měly zvedací mříže. Koleje za nimi vedly směrem vzhůru, chráněny byly paprsky podobné laserům. Vím, že jsem přemýšlel, jak by se dalo utéct. Byl jsem zmaten. Věděl jsem, že se nacházím v bezvýchodné situaci a zároveň jsem nechápal, jak jsem se do toho dostal, protože jsem sice byl součástí cizího těla, ale zůstaly mi vzpomínky i z kontaktů s Vesmírnými přáteli. Tak jsem tajně doufal ve vysvobození nebo nějaké rozuzlení. Vím, že popisuji slovy emoce, takže je to asi pětina toho, co jsem cítil. Teď až chápu, jak jsou slova málo na to, co člověk chce všechno sdělit. Dále, když jsem ležel a honily se mi hlavou různé myšlenky, rozrazily se obrovská vrata a do haly vběhli vojáci. Byli v maskách a ozbrojeni. Uprostřed toho seskupení byli ještírci, lidé kolem mne se začali nahlas modlit a vzlykat. Jeden voják začal vyvolávat čísla – byla to čísla postelí. Jak bylo číslo vysloveno, hned byl ten dotyčný ostatními skopnut z postele, aby si náhodou nevybrali někoho jiného, tak byli šílení strachy. Byli odváděni na podobné pokusy, které jsem viděl v prvním snu – jak ovládat co nejefektivněji mysl a tím i fyzické tělo.

 

Ale teď nerozumím, když jsem to prožíval v reálném čase, proč jste nám říkali, že je fyzický přístup na planetu Zemi v této době ještírkům znemožněn ?

 

„Ano, je znemožněn v této době. Tyto entity tady fyzicky nejsou, ale nesmíš zapomínat, že pro mentální tělo, které je ve snu osvobozeno od fyzického těla, je reálný čas kdykoliv v minulosti i kdykoliv v budoucnosti. Celé věky můžete prolítnout jen myšlenkou. Pro mentální tělo (či Ducha a duši) je čas relativní pojem. Proto některé sny jsou i věštecké. Toto opuštění těla dokáže mnoho lidí i v bdělém stavu. Můžou opustit tělo a putovat doslova po různých realitách rychlostí myšlenky.“

 

Aha, děkuji za vysvětlení.

 

„Když se vrátíme zase k tomu snu, prožil jsi na konci zajímavou věc. Všichni, kteří byli součástí této reality, se v mžiku dostali do jiné reality. Byli přeneseni zpátky do tábora – vězení na povrchu Země. Bylo to sice vězení toho nejtvrdšího typu, ale proti tomu, co zažívali v podzemí, to byl duchovní luxus. Radovali se vězni i dozorci najednou, protože těch pokusů nebyli ušetřeni ani dozorci. To se odehrávalo nebo odehraje v tzv. TAJNÝCH ZÓNÁCH na poušti pod rouškou utajovaného státního zájmu. Vše, co je takhle nazýváno, je nebezpečné pro svobodu člověka, to si zapište do paměti.

 

Možná tyto informace budou někomu připadat jako výmysl chorého mozku, nebo přinejmenším přitažené za vlasy. Ale vzpomeňte si na koncentrační tábory v druhé světové válce. Dokonce i samotná spojenecká vojska nechtěla uvěřit, že něco tak zrůdného mohl někdo dělat do té doby, než se sama přesvědčila a vstoupila do areálů těchto tajných zón, které se zprvu tvářily jako pracovní tábory. Opakujete stejné a stejné chyby, dokud se kruté realitě nepodíváte sami zblízka do tváře. Ale to na vlastní kůži pocítí jen ta nejzatvrzelejší srdíčka. Srdíčko je váš barometr lásky, čím víc víš, tím lépe. Nepřijímejte tyto informace se strachem, ale ponaučením.

 

Milujeme vás a nikdy vás neopustíme. Jen vyciťujte. Toto muselo být řečeno. S láskou Aštar a celá flotila.“

 

Děkuji za sdělení. S láskou Libor.

 

 

1881.  Věčnost.                                  (Přijal Libor P.)                12:41-13:05 hodin  6.2.2004.

Místo: Nový Bor.

 

 

VĚČNOST

 

„Chci být ptákem, chci být vším,

chci být láskou, chci být i nejvyšším,

lítám v prázdnu, vidím světy,

bdím a zpívám nad pralesy.

 

A v těch lesích tančí víly,

úsměv jejich, snad nad všechny divy,

průsvitný jsou coby mlha,

přec znal bych je odjakživa.

 

V lásce rovni jsme si přeci,

jen z jedné duše jsme my všeci,

z té pochází každý z nás,

a až přijde doba, splynem s ní zas a zas.

 

 

1882.  Tento okamžik.                        (Přijal Libor P.)              12:03-12:43 hodin  23.1.2004.

Místo: Nový Bor.

 

Ahoj moji Přátelé, je krásný slunečný den. Ptáček mi zpívá pod okny a já cítím klid a mír. Kéž by všechny živé bytosti na naší krásné planetě cítily totéž. Jsem smířen se svých Duchem a mysl se na nás hezky usmívá. Když svítí Slunce, dobíjí se mi každá buňka v těle. Srdce je doslova součástí celého Vesmíru.

 

Je úžasné poznávat, že básně, malby, písně a veškerá tvorba se odráží ve stavu naší duše. Naše duše je ta, která básní a zpívá. Zevnitř našeho vnitřního universa bereme veškerou inspiraci a energii. Jsme božské bytosti, přes které poznává Stvořitel sám sebe. Miluji život a miluji sám sebe. Tak cítím, že povede cesta má.

 

„Ahoj Liborku, dostáváš se do světelné euforie, kterou my, vaši Přátelé z Vesmíru, zažíváme stále. Udržuj si ji co možná nejdéle. Tvé okolí zaplavuje Světlo, každým centimetrem tvého okolí prostupuje klid a mír. V místech, kde se teď nacházíš, lidé s otevřeným srdcem pookřáli. Je jim propůjčeno zažít pocitu tvé duše. Je jen na nich, jakou cestou se vydají k opětovné citové extázi. Lidé moji milovaní, žijte PRÁVĚ V TOMTO OKAMŽIKU. Představujte si, jak jste právě teď šťastní. Nemyslete na to, co už bylo, ani na to, co se stane. Vaši realitu, která ovlivní i vaši budoucnost, vytváříte PRÁVĚ TEĎ. Ti, kteří vás chtějí ovládat, vám připomínají minulost i budoucnost, aby jste neprožívali PRÁVĚ TENTO OKAMŽIK. V té chvíli jste bezduché loutky utápějící se v budoucích povinnostech a nekonečných vzpomínkách, které nikam nevedou. Jste bohové, kteří vytvářejí novou realitu a dokonce nový život. Co by si mohl Bůh víc přát ?

 

S láskou a pochopením Aštárek.

 

Děkuji za lásku, kterou nám všem posíláte. Libor.

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1883 - 1950  KNIHY  "ROZHOVORY VII."   ZDE ...