SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1802 - 1882  KNIHY  "ROZHOVORY VII."   ZDE ...

 

1883.  Dopis odpovědným pracovníkům České televize.   (Zpracovala Milada M.)   18.11.2002.

Místo: Blansko.

 

Dopis viz  www.vesmirni-lide.cz  obr. 1148, doručenky obr. 1134 – 1147, jedno odmítnutí – Budínský Tomáš, (analýza programu a auditoria) - obr. 1149 – 1150.

 

18.11.2002

 

Vážená paní (vážený pane),

 

Chtěla bych Vás informovat o možnosti odvysílání pořadu v naší TV

a to na téma „ČIPY VERSUS SVOBODA ČLOVĚKA“.

 

Proto Vám zasílám nahrávku obdobného pořadu, který byl odvysílán na všech okruzích

Slovenské televize, a byla tak informována široká veřejnost.

 

Proto apeluji na Vás, jako na pracovníky veřejnoprávní televize, abyste nás,

diváky ČT, také dostatečně informovali o této problematice.

 

S láskou Vám připomínám Vaše povinnosti, nás pravdivě

informovat.

 

Milada M.

 

Dopis a info o rozeslání zveřejňuji až nyní proto, abych pracovníky nijak neovlivňoval. Nyní ale vidíme, že nevytvořili za 15 měsíců nic kloudného, ani neinformovali o PETICI PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ, takže lidé mají možnost být takto informováni alespoň touto cestou. Uvidíme, jak se odpovědní pracovníci ČT projeví v následujícím období. S láskou Ivo A. Benda.

 

 

1884.  Ledovce tají.                     (Zpracoval Ivo A. Benda)                                       16.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

PRÁVO 12.2.2004: PATAGONSKÝ LEDOVEC ZMIZEL.

 

Zmenšení ledovců v důsledku globálního oteplování dramaticky dokládá dvojice snímků zveřejněných organizací Greenpeace. Historický horní obrázek ledovce Upsala v argentinské Patagonii dělí od dolní fotografie pouze 76 let. „V Patagonii ledovce ztrácejí 42 krychlových kilometrů ročně, což je nejrychlejší tempo tání na celém světě,“ uvedl představitel Greenpeace Joris Thijssen.

 

 

MF DNES 16.2.2004 str. 9, www.vesmirni-lide.cz  novinový čl. 188.

 

 

Tak takhle roztál ledovec za 76 let …

 

Greenpeace: Rychlost tání ledovců se v letech 1995 až 2000 v Patagonii zdvojnásobila

 

Buenos Aires, Bern, Vídeň:

 

Upsala je jedním z nejznámějších argentinských ledovců a častý turistický cíl na cestách do Patagonie. Jak ale nedávno oznámila pobočka Greenpeace v Buenos Aires, tato atrakce poslední dobou taje doslova před očima.

 

Zde v Patagonii se ledovce ztrácejí rychleji než kdekoli jinde na světě. Mezi lety 1997 až 2003 ubylo 13,4 z 595 kilometrů krychlových, píše se ve zprávě Greenpeace. Klimatické změny jsou jedním z důvodů tohoto procesu.

 

Mluvčí Greenpeace Joris Thijssen tvrdí, že rychlost tání ledovců v této oblasti se v letech 1995 až 2000 zdvojnásobila. „Klimatické změny se staly skutečností a rychlost tání způsobí, že menší ledovce zcela zmizí do roku 2050,“ varoval.

 

Členové týmu Greenpeace cestovali po Patagonii a Chile po čtyři týdny, aby určili stav zdejších lesů a úbytku ledovců. Zjistili, že se zmenšily všechny s výjimkou jednoho. Tím je nejznámější z nich, Perito Moreno, jenž se rozkládá na ploše přes 250 kilometrů čtverečních, a jako jediný se dokonce zvětšuje.

 

Perito Moreno je skutečnou celebritou mezi ledovci díky prehistorickým „výbuchům“ ledu, které jsou způsobeny cyklickým působením nedaleké říčky.

 

Švýcarsko a rakousko na tom nejsou lépe

 

Podobné zprávy přicházejí poslední dobou rovněž do Evropy. Švýcarské ledovce se zmenšují rychlostí, jakou dosud nikdo nepamatuje: Všechny ze sledovaných ledovců ztratily v období 2002 – 2003 na hmotnosti a většina i na délce. Vyplývá to z výroční zprávy glaciologické komise švýcarské Akademie přírodních věd.

 

Nejvíce ubylo Grieského ledovce v kantonu Wallis, který ztratil v uvedeném období čtyři metry  tloušťky, což odpovídá pěti procentům jeho celkového objemu.

 

Švýcarské ledovce však ubývají i na délce. Ze stovky sledovaných nezůstal bez úbytku ani jeden z nich, přičemž u 96 se úbytek pohyboval mezi jedním a 157 metry. Smutným rekordmanem je Bruneggský ledovec ve Wallisu.

 

Podobná situace je v sousedním Rakousku. Vůbec nejvíce, až o 73,5 metru, ustoupil Sexegertenský ledovec, následován ledovcem Niederjoch (o 64,2 metru).

 

Mimořádné tání „věčného ledu“ způsobily hlavně vysoké teploty v létě. Rtuť teploměru se dostala až o rekordních 3,3 stupně nad dlouhodobý průměr.

 

Období tání ledovců se protáhlo až na 100 dnů proti 60 dnům z předchozích, pro ledovce dosud nejméně příznivých let.

 

Obrázek: KDE BYL LEDOVÝ KRUNÝŘ, JE DNES MODRÉ JEZERO. Dva snímky z argentinské Patagonie ukazují, jak se za necelé století změnilo klima. Oba snímky zachycují ledovec Upsala, první byl pořízen v roce 1928 a druhý letos v lednu.

 

 

„Globální oteplování je způsobeno jak zvyšováním vibrace planety Země, tak znečišťováním ovzduší lidmi.“

 

 

1885.  Petice: Zrušení peněz (380).  (Přijal Ivo A. Benda a Helena K.)                       18.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Toto sdělení 1885 je aktualizace sdělení 1158 a navazuje na Petici proti čipové totalitě – sdělení 1622 (zaslána v srpnu 2002 do petičního výboru Parlamentu ČR) a tato Petice - zrušení peněz zaslána 18.2. 2004 taktéž do Petičního výboru Parlamentu ČR, dopis o potvrzení a informování poslanců z 10.3.2004 - obr.1213, 1214.

 

 

Sdělení 1885.                                                                                                         18.2.2004.

 

PETICE  !

 

ZRUŠENÍ PENĚZ

 

 

MILÍ LIDÉ, KDO JE PRO ZRUŠENÍ PENĚZ, AŤ NAPÍŠE NA PRAŽSKÝ HRAD PREZIDENTU ČESKÉ REPUBLIKY, PANU VÁCLAVU KLAUSOVI (nebo jeho nástupcům) (www.hrad.cz) a současně k evidenci (pro Petiční výbor do Parlamentu ČR) organizátoru panu IVO A. BENDOVI (www.vesmirni-lide.cz) (je to jen pár korun a trochu času), na adresy:

 

     Vážený pan prezident České republiky           Milý posel Vesmírných lidí

            Václav Klaus                                         Ivo A. Benda

            Pražský Hrad                                             P.O. Box 51

        119 08  PRAHA 1                                 470 06  ČESKÁ LÍPA 6

            mobil  +420-603-491600

 

Dejte si otázku:  Jak se nám všem bude žít bez peněz ?

 

Tím, že zrušíme peníze na planetě Zemi, SEBEREME pseudotvůrcům a ještírkům HLAVNÍ OVLÁDACÍ NÁSTROJ – program, pomocí kterého dosud ZOTROČUJÍ, OVLÁDAJÍ a OBÍRAJÍ O ENERGII (strach a jiné negativní emoce, nadbytečná práce nepotřebná k nezbytnému hodnotnému životu atd.) pozemské lidstvo. Tím jim dále NABOURÁME jejich ovládací technologie, včetně BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY – sdělení 1622 a v konečné fázi je LÁSKOU vyženeme do jiných částí zóny vymístění (podobně, jako v pohádce „Nesmrtelná teta“, Bonton).

 

MODERNÍ  JE  ŽÍT  BEZ  PENĚZ

 

Na 5 milionech planet naší Galaxie už takto Vesmírní lidé žijí, skvělý a plnohodnotný život, viz 5000 stran a 1500 obrázků na www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , knihy „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, I.-VII. DÍL“, „UFO – KONTAKTY“, „PLANETA LOGO“, „ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH“, „UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ“, „HOVORY S BOHEM III“, 7 knih NOVÉ ZEJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, NEBE A PEKLO a další naše doporučené zdroje.

 

ŽIVOT  BEZ  PENĚZ  OSVOBOZUJE

 

Vesmírní lidé pracují pro společnost 2 hodiny denně. Naše společnost by pracovala 4 hodiny denně (stačí na to její ekonomika). Ti pozemšťané (lidé), kteří se zrušením peněz SOUHLASÍ, jsou ZAKLADATELÉ NOVÉ SPOLEČNOSTI VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STUPNĚ, LÁSKY, DOBRA, MOUDROSTI, POMOCI BLIŽNÍMU A ZAČÍNAJÍ BUDOVAT NOVOU ZEMI, KTERÁ SE ZÁHY MŮŽE STÁT ČLENEM KOSMICKÉ KONFEDERACE 2 MILIONŮ PLANET A 3 MILIONŮ PŘIDRUŽENÝCH PLANET. Mnoho těchto lidí už nyní ŽIJE UMĚŘENĚ a uvědomuje si, že VLASTNĚNÍ NEÚMĚRNÉHO MAJETKU A SLUŽEB (2 a více domy pro sebe, 2 a více auta pro sebe, atp., mamonářství) ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI TĚŽŠÍ ŽIVOT, ŽIVOT S PROBLÉMY A ZTRÁTOU ČASU S UDRŽOVÁNÍM PŘEBYTEČNÉHO MAJETKU, OKRÁDÁNÍ O ŽIVOTNÍ ENERGII JINÝCH, ALE PŘEDEVŠÍM TO ZNAMENÁ PORUŠENÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ – ZÁKONŮ STVOŘITELE NAŠEHO PRVOTNÍHO, kde KAŽDÝ ČLOVĚK ŽIJE V SOULADU S TĚMITO PRINCIPY, KDYŽ UŽÍVÁ NEZBYTNĚ NUTNÝ MAJETEK KE SVÉMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Jinými slovy, ČLOVĚK TÁHNOUCÍ SE SEBOU NEÚMĚRNÉ BŘEMENO OSOBNÍHO A JINÉHO MAJETKU A SLUŽEB, OKRÁDÁ O ENERGII PLANETU ZEMI A SVÉ SPOLUBLIŽNÍ, A TÍM SE NESMÍRNĚ KARMICKY ZATĚŽUJE.

 

A ti, kdo s tímto NESOUHLASÍ, jsou VYSOCE VYVINUTÍ LIDŠTÍ TVOROVÉ SIL TEMNA – NEGATIVNÍHO STAVU, A VDĚČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JEŠTÍRKŮ A PSEUDOTVŮRCŮ (obr. 811, 793, sdělení 1761, 1879, 1880). Ti jsou ve „škole pro peklo“, již zde budují STÁT DÉMONŮ, čili se PŘIPRAVUJÍ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVĚTECH, kde je mnohem MENŠÍ míra svobody, nežli na tomto světě – planetě Zemi v dnešní době. Každý člověk se směřuje tam, kam sám chce. A každý odpovídá především sám za sebe.

 

JSEM ZA ZRUŠENÍ PENĚZ

(včetně elektronické podoby)

 

Jméno a přímení:

Trvalé bydliště:

(ulice, obec, PSČ)

Podpis:

 

Prosím, pište ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, aby Váš hlas byl platný. Petici můžete organizovat i v jiných zemích.

 

K petici si můžete vyžádat formulář se 30 řádky na podpisy. Petice platí stále.

 

Na vědomí: Prezident ČR, vláda ČR, parlament ČR, senát ČR, redakce médií,masy lidí zemí českých.

 

POŠLETE PROSÍM  LETÁK  DÁLE, INFO JE VELMI AKTUÁLNÍ, uvidíte, co se bude dít !

 

 

 

 

 


 

 

                      PETICE – ZRUŠENÍ PENĚZ  !         18.2.2004

 

JSEM ZA ZRUŠENÍ PENĚZ   (včetně elektronické podoby)

 

 PROSÍM, PIŠTE ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, ABY VÁŠ HLAS BYL PLATNÝ  www.vesmirni-lide.cz - INFO

Č.

JMÉNO A PŘÍMENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - MĚSTO

PSČ

PODPIS

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

ZÍSKANÉ HLASY ZAŠLETE: ING. IVO A. BENDA, P.O.BOX 51, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6  - ZDE OBDRŽÍTE INFO.

 

 

 

DNE 20.2.2004 OBDRŽEL TUTO PETICI DOPORUČENĚ PETIČNÍ VÝBOR PARLAMENTU ČR, V DEN 50. VÝROČÍ 3. NABÍDKY POMOCI LIDSTVU VESMÍRNÝMI LIDMI V USA - PREZIDENTU EISENHOWEROVI NA LETECKÉ ZÁKLADNĚ MUROC AFB (DNES EDWARDS AFB) - 20.2.1954.

 

1. NABÍDKA VESMÍRNÝMI LIDMI BYLA USKUTEČNĚNA V 16.10.1949 TAKÉ NA TÉTO LETECKÉ ZÁKLADNĚ PANU PEZIDENTOVI TRUMANOVI. 2. PODOBNÁ NABÍDKA BYLA PROVEDENA NA LETECKÉ ZÁKLADNĚ VNUKOVO U MOSKVY PANU PREZIDENTOVI STALINOVI (SSSR) 13.11.1949. VIZ SDĚLENÍ 790 A 791.

 

VŠECHNY NABÍDKY SPOLUPRÁCE A POMOCI BYLY TĚMITO LIDMI ODMÍTNUTY, PROTO SE VESMÍRNÍ LIDÉ SPOJUJÍ S DALŠÍMI LIDMI A ROZVÍJEJÍ S NIMI SPOLUPRÁCI.

 

ZRUŠENÍ PENĚZ JE JEDNÍM Z ORGANIZAČNÍCH KROKŮ ŘEŠENÍ SOUČASNÉ KRITICKÉ SITUACE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI. JINAK JIM HROZÍ ZÁNIK TÉTO STRUKTURY SPOLEČNOSTI (ZNIČENÁ ATMOSFÉRA, KTEROU VESMÍRNÍ LIDÉ NEBUDOU DONEKONEČNA ČISTIT, ZÁSADNÍ OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ - SDĚLENÍ 109 A ČIPOVÁ TOTALITA) A PŘESUN DO PODZEMÍCH DĚR TÉTO ČI JINÝCH PLANET ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. TAM JSOU PODOBNĚ JAKO V DALŠÍCH TISÍCÍCH TEMNÝCH SVĚTECH PRACOVNÍ TÁBORY, KDE JSOU NEŠŤASTNÍCI NUCENI OTROCKY PRACOVAT JEN ZA VZDUCH, JÍDLO A ŠATY (MAJETKY NEMAJÍ) POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮRCŮ, AKTIVÁTORŮ NEGATIVNÍHO STAVU.

 

TENTO STAV VESMÍRNÍ LIDÉ NIKOMU NEPŘEJÍ. JAK SI TO UDĚLÁME, TAK TO BUDEME MÍT.

 

 

1886.  Motto Ptaaha.          (Přijala Miloslava D., zpracoval Ivo A. Benda.)                   19.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Motto je vybráno ze začátku sdělení 1 – použito pro druhou stranu letáku Petice za zrušení peněz.

 

 

 

„Až nastoupíte všichni

 

tuto cestu a budete žít

 

jako my, a budete se

 

umět o vše rozdělit

 

s druhými, budete

 

umět tak pracovat a

 

dávat svou práci celku,

 

ale všichni tak, to bude jiná.“

 

 

 

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

 

 

19.2.2004

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

1887.  Planeta Země.                     (Zpracoval Ivo A. Benda)                                    19.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Eugen Cernan – astronaut českého původu (Čerňan), který stanul na Měsíci:

 

„Země nijak neposkakuje, neotáčí se zmateně. Pohybuje se důstojně. Najednou máte pocit, že je na své cestě za nějakým cílem, z nějakého důvodu. Je to více filosofická otázka než technická. Když stojíte přímo na Měsíci, vnímáte všechno úplně jinak. Nejprve vám dojde, že jste na místě, které přímo ještě lidské oči neviděly. Když pak vystoupíte z modulu, uvědomujete si, že se poprvé dotýkáte něčeho jiného, jiného těla, jiného materiálu (je to především temný svět – 3. dimenze zóny vymístění, kde příchozího se zavřeným srdcem nikdo srdečně nevítá, „vítá“ vás jen naprosto mrtvý a pustý povrch, odpovídající negativnímu stavu příchozího  – poznámka zpracovatele). Není to Země. Země je zvláštní planeta. Vypadá jako živá. Má mraky, které se neustále pohybují. Má blesky, jak se objevují a mizí. S tím modrým ochranným obalem vypadá velice křehce. Máte pocit, že pokud byste se jí dotkli, zmizí. A je neuvěřitelné, že tento lehký modrý obal umožňuje, aby na ní žilo šest miliard lidí, ptáci, ryby, zvířata, rostla tady tráva, stromy, kytky …  Potřebujeme se o ní starat, jinak se může stát, že se naše planeta promění v cosi podobného, jako je Měsíc.“

 

Thor Heyerdahl – etnograf a cestovatel (dnes již zde nežije):

 

„Myslím, že jsme ve velice problematické situaci. Všichni věříme, že tak, jak se na věci díváme dnes, budeme se na ně dívat i nadále. To je chyba, kterou dělali všichni lidé po celou svou historii – neschopnost vnímat třetí dimenzi, NESCHOPNOST SLEDOVAT FAKT, ŽE VŠECHNO SE MĚNÍ. Před námi na Zemi existovaly vynikající civilizace, ale ani jedna z nich nevyřešila PROBLÉM PŘEŽITÍ. Všechny se rozvíjely, dosáhly svého vrcholu – a vymřely. Myslím, že pokud máme mít nějakou naději na stálou existenci, musíme se umět POUČIT Z CHYB MINULOSTI.

 

Máme ale VĚTŠÍ PROBLÉM, než všichni před námi, protože až do středověku tu vžy byla nějaká jiná kultura na jiném místě planety, která byla připravena převzít civilizaci a vyvíjet se dál. Ale dnes už nikde ŽÁDNÁ JINÁ NENÍ. Takže musíme udržet naši civilizaci na unavené planetě. Pokud naše civilizace zkolabuje, potom zkolabuje všechno ostatní a my budeme muset začít úplně od začátku, znovu. Největší výhodu potom budou mít ti, kteří jsou dnes nejvíc izolováni, ale kteří jsou stále schopni přežít s prázdnýma rukama v džungli, v poušti nebo v bažinách.

 

Máme jedinou naději a musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom zkázonosné katastrofě předešli. Jiná možnost neexistuje.“

 

 

1888. Jak věda ovládá většinu vědomí 6,5 miliard pozemšťanů ve věci mimozemšťanů (381).

                     (Přijal Ivo A. Benda)          17.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

AKADEMII VĚD

 

 

FATÁLNÍ CHYBOU ORGANIZOVANÉ VĚDY – AKADEMIE VĚD

 

JE JEJÍ POSTOJ K MIMOZEMSKÉMU ŽIVOTU,

 

A TO TAK, JAKOBY MĚLI JIŽ ZMĚŘENO, OHMATÁNO A DOKÁZÁNO,

 

ŽE MIMOZEMSKÝ ŽIVOT NENÍ, NEEXISTUJE,

 

MOŽNÁ V PODOBĚ NĚJAKÝCH MIKROBŮ.

 

TY MILIONY LIDÍ, KTEŘÍ O MIMOZEMŠŤANECH PSALI,

 

VŽDY RYCHLE ZAŘADILI

 

DO SCI-FI, NEBO DO PSYCHICKY VYŠINUTÝCH, NEBO JE ZESMĚŠNILI (TO JIM ŠLO),

 

A TO TAKÉ Z VLASTNÍCH ŘAD (ALE NEJEN TY),

 

AČKOLI NIKDY SAMI NEZMĚŘILI, NEOHMATALI A NEDOKÁZALI,

 

ŽE VYSPĚLÝ MIMOZEMSKÝ ŽIVOT NENÍ.

 

„KDYBY BYL, PŘECE BY SE OHLÁSILI, NE ?“

 

ALE ONI TO NEMAJÍ ZMĚŘENO, OHMATÁNO A DOKÁZÁNO,

 

A TYTO PSEUDOPŘEDSTAVY JSOU JEN DŮSLEDKEM

 

MASIVNÍHO OVLÁDÁNÍ PSEUDOTVŮRCI Z TEMNOT.

 

DÍKY TOMU PAK SNADNO OVLÁDAJÍ MILIARDY LIDÍ PLANETY ZEMĚ

 

PŘES DALŠÍ VNĚJŠÍ NÁSTROJE, KTERÉ VEDOU OD VĚDY,

 

A TO ŠKOLY, VLÁDY A MÉDIA (jen mizivý počet loutek - poskoků).

 

TAK TÉMĚŘ KAŽDÝ POZEMŠŤAN ZAŽÍVÁ KAŽDODENNĚ TENTO FATÁLNÍ OMYL,

 

NEBOŤ JE TAKÉ SNADNOU 95 % LOUTKOU OVLÁDACÍHO PSEUDOSYSTÉMU,

 

ŘÍZENÉHO PSEUDOTVŮRCI Z PEKEL,

 

A TO S DOVOLENÍM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

 

 

POUČENÍ:

 

KDYŽ MÁM PŘED SEBOU BYT, A NEMÁM TEN BYT PROZKOUMÁN, OHMATÁN, ZMĚŘEN,

 

A NEMÁM S JINÝMI OBYVATELI BYTU KONTAKT,

 

JE LŽIVÉ TVRDIT, ŽE TI, KTEŘÍ MAJÍ KONTAKTY S OBYVATELI JINÝCH MÍSTNOSTÍ BYTU,

 

SI TO VYMYSLELI A ŽE TO NENÍ PRAVDA, ŽE JE TO SCI-FI, SEKTA ATP.

 

JE NEMORÁLNÍ, KDYŽ TYTO LIDI TAKÉ ZESMĚŠŇUJI, NEBO TVRDÍM, ŽE JSOU NEBEZPEČNÍ

 

A JEŠTĚ NAVÍC POUŽÍVÁM K TOMUTO MÉDIA PRO MASIVNÍ ŠÍŘENÍ TÉTO LŽI

 

(GRYGAR - astronom, VOJTÍŠEK – sektář, ŠTAMPACH – religionista, atd.).

 

JE PODVODNÉ, KDYŽ MÉDIA JEDNOSTRANNĚ DÁVAJÍ TYTO ZDROJE,

 

A PRAVÉ ZDROJE ZATAJUJÍ, ZAMLŽUJÍ, ZESMĚŠŇUJÍ, ZKRUCUJÍ

 

A VŮBEC SE TVÁŘÍ, ŽE ŽÁDNÉ TAKOVÉ ZDROJE NEJSOU !!!

 

KDYŽ NEMÁM MIMOZEMSKÝ ŽIVOT VYVRÁCEN A DOKÁZÁN, ŽE NENÍ,

 

VŽDY MUSÍM UVAŽOVAT I S TOUTO MOŽNOSTÍ – OKOLNOSTÍ - VARIANTOU,

 

NEBOŤ ONA PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE MŮJ ŽIVOT,

 

A NELZE JI ŠMAHEM VYLOUČIT A NIJAK JI NEPOUŽÍVAT VE SVÉM ŽIVOTĚ.

 

VŽDYŤ LZE SNADNO DOMYSLET,

 

ŽE MIMOZEMSKÝ ŽIVOT JE MOCNÝ POZITIVNÍ A MOCNÝ NEGATIVNÍ,

 

TEDY POZITIVNÍ VESMÍRNÉ MOCNOSTI (MOCI)

 

A NEGATIVNÍ VESMÍRNÉ MOCNOSTI (MOCI)

 

A OBA DRUHY SE BUDOU MASIVNĚ, PROTIKLADNĚ SVÝMI PRAVIDLY

 

UPLATŇOVAT V NAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ,

 

NEBOŤ JSOU I  DUCHOVNĚ VYSPĚLÉ SPOLEČNOSTI

 

 A NEGATIVNÍ AGRESIVNÍ A PODVODNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.

 

KDO TOTO NECHÁPE, MUSÍ BÝT NEMOCNÝ,

 

A JEDINOU ZÁCHRANOU JE LÁSKA MILUJÍCÍ,

 

O KTERÉ MY VÍME, ŽE TO DRUH JEMNOVIBRAČNÍ ENERGIE,

 

KTEROU NEUSTÁLE EMANUJE STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,

 

A UMOŽŇUJE TAK VŠEMU STVOŘENÍ JEHO ŽIVOU EXISTENCI.

 

TOU SKUTEČNOSTÍ, KTEROU NELZE VYVRÁTIT,

 

JE FAKT ZOTROČENÉHO OVLÁDANÉHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI.

 

ROČNĚ V ČR UKONČÍ SOBEVRAŽDOU ŽIVOT 1600 LIDÍ, TEDY 4,4 DENNĚ !

 

NA SLOVENSKU 700 LIDÍ, TEDY 1,9 DENNĚ !

 

KAŽDÝ DEN SE ZDE ZVYŠUJE POČET BEZDOMOVCŮ,

 

A STATISÍCE LIDÍ ZDE „ŽIJÍ“ VE STRACHU O ZTRÁTU EXISTENCE.

 

JEN JEDNOMU – PANU ADAMCOVI SE 6.3. 2003 PODAŘILO

 

PŘES MÉDIA (www.novinky.cz) PROPAŠOVAT POSELSTVÍ LIDEM (sdělení 1735),

 

ALE ŽÁDNÁ JINÁ MÉDIA JI NEOTISKNOU (TA SVOBODA) !!!

 

TO JE OVŠEM JEN VRCHOLEK LEDOVCENEGATIVNÍHO STAVU.

 

------

 

JEN NESMÍRNĚ SILNÍ POZEMŠTÍ JEDINCI (je jich mizivý počet)

 

 JSOU SCHOPNI SNÉST TEN PROPASTNÝ ROZDÍL

 

MEZI PRAVÝMI SVĚTY – PRAVÝM ŽIVOTEM

 

A SVĚTY TEMNÝMI, VČETNĚ PLANETY ZEMĚ,

 

KDYŽ JIM BYLO UMOŽNĚNO OBA TYTO DRUHY ŽIVOTŮ NAVŠTÍVIT.

 

OPAKUJI, JEN NESMÍRNĚ SILNÍ JEDINCI.

 

PATŘILI K NIM ENOCH, JEŽÍŠ, SWEDENBORG, ADAMSKI, MEIER A JINÍ,

 

KTEŘÍ SI PLNILI A PLNÍ ZDE SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ.

 

 

 

ODHALENÍ:

 

 

A TAK TEN ZNÁMÝ POSTOJ MONOPOLNÍ ORGANIZOVANÉ VĚDY – AKADEMIE VĚD

 

JE PROZRAZENÍM A DŮKAZEM

 

MASIVNÍHO NEGATIVNÍHO OVLÁDÁNÍ PSEUDOTVŮRCI,

 

AKTIVÁTORŮ NEGATIVNÍHO STAVU VE STVOŘENÍ.

 

PRÁVĚ TYTO VNĚJŠÍ ORGANIZACE,

 

KTERÉ SE NÁPADNĚ DOPLŇUJÍ V TÉTO VĚCI,

 

PROZRAZUJÍ JEJICH MOHUTNOU NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ FUNKCI,

 

KTERÁ JE KAŽDOU SEKUNDOU UPLATŃOVÁNA

 

NA MILIARDÁCH NEBOHÝCH POZEMŠŤANECH,

 

KTEŘÍ BUĎ DŘOU SVOU KŮŽI, VEGETUJÍ A ŽIVOŘÍ

 

V UBOHÝCH PODMÍNKÁCH (3. SVĚT – 3 MILIARDY LIDÍ),

 

ANEBO V DRUHÉM EXTRÉMU JSOU VYKRMENI JAKO POSLUŠNÉ INTELIGENTNĚJŠÍ

 

A ZABEZPEČENĚJŠÍ LOUTKY S UMĚLÝM VĚDOMÍM NADŘAZENOSTI NAD VŠÍM

 

(USA – 290 miliónů – 1/2 žen a 2/3 mužů obézních).

 

CELÉ SPEKTRUM MÁ SHODNÉ PARAMETRY,

 

KTERÉ JSOU ZNÁMÉ – STÁLE KRATIČKÝ FYZICKÝ ŽIVOT – CCA 70 LET,

 

UMĚLE UDRŽOVANÁ NEVĚDOMOST, CO JE PŘED NÍM A PO NĚM,

 

STÁLÉ PROBLÉMY A STAROSTI KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

 

A NEVĚDOMOSTI CO BUDE ZÍTRA,

 

NEJISTOTY A NEZNALOSTI SEBE SAMA A SVÉ POZICE V PSEUDOSYSTÉMU,

 

ZATO FATÁLNĚ SE SOUSTŘEĎUJÍCÍ NA VNĚJŠÍ SVĚT,

 

VČETNĚ SVÉ VNĚJŠÍ FYZICKÉ SCHRÁNKY,

 

A TO POD TAKTOVKOU PSEUDOTVŮRCŮ,

 

SKRZE TY ZNÁMÉ VNĚJŠÍ ORGANIZACE,

 

ALE TAKÉ VNITŘNÍM OVLÁDÁNÍM – OBR. 811, SDĚLENÍ 1761, 1879, 1880.

 

JE FASCINUJÍCÍ, JAK ČELNÍ ZÁSTUPCI MONOPOLNÍ VĚDY

 

STÁLE DOKOLA PRODUKUJÍ STEJNÉ OVLÁDACÍ INFORMACE – ENERGIE - VIBRACE,

 

A IGNORUJÍ, CO ZAŽÍVÁ LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMI.

 

SPOLU TO OHROMĚ SOUVISÍ !

 

FAKT, ŽE EXISTUJE 20 X VÍCE FILMŮ A KNIH O NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANECH,

 

NEŽ O TĚCH POZITIVNÍCH, NEZNAMENÁ,

 

ŽE TAKTO PŘEVAŽUJÍ VE STVOŘENÍ,

 

ALE JE TO DŮKAZ O SKUTEČNÉ POZICI A NEGATIVNÍM STAVU POZEMSKÉHO LIDSTVA,

 

TOTIŽ ZOTROČENÉ OVLÁDANÉ LOUTKY NA 95 % V CHLÍVEČKU PLANETA ZEMĚ,

 

UMÍSTĚNÉ PSEUDOTVŮRCI RAFINOVANĚ V NULOVÉ ZÓNĚ

 

PŘESNĚ MEZI ZÓNOU UMÍSTĚNÍ A ZÓNOU VYMÍSTĚNÍ,

 

ABY NIKDO Z TĚCHTO 2 PROTIKLADNÝCH ČÁSTÍ STVOŘENÍ

 

NEMOHL SNADNO PROZRADIT POZEMŠŤANŮM JEJICH FATÁLNÍ POZICI,

 

A NEVĚDOMĚ ČI VĚDOMĚ NAPOMOCI K VYSVOBOZENÍ.

 

 

 

NA ZÁVĚR:

 

MNOZÍ Z TĚCH, O KTERÝCH ORGANIZOVANÁ VĚDA, ŠKOLY A VLÁDY

 

KŘEČOVITĚ MILIARDKRÁT TVRDÍ, ŽE BYLI UPÁLENI ČI UKŘIŽOVÁNI,

 

VE SKUTEČNOSTI ZVLÁDLI VELMI DOBŘE SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ LÁSKY A PRAVDY,

 

A PŘEVIBROVALI DO VYŠŠÍCH SVĚTŮ,

 

KDE MNOHDE SE SVÝMI TISÍCKRÁT PROVĚŘENÝMI

 

POZITIVNÍMI VLASTNOSTMI A ZKUŠENOSTMI,

 

BYLI ZVOLENI DO ČELA VYŠŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V PRAVÝCH SVĚTECH

 

ZÓNY UMÍSTĚNÍ – JEŽÍŠ, ENOCH, MERLIN apod.

 

 

Další rozsáhlé informace naleznete česky (ne mimozemsky) na www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz a anglicky na www.cosmic-people.com , www.universe-people.com , v 50 knihách 5000 stran a 1500 obrázků a novinových článků, kde třešinkou na dortu je 7 dílů knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU a 7 knih NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Shoda sedmiček není náhodná !

 

Toto sdělení je vhodné pro šíření do akademií věd, škol a vlád všech států na planetě Zemi, aby se také těmto lidem rozsvítilo, v jaké pozici a pro koho pracují a mohli učinit kvalitní volbu v nadcházejících událostech. Úmyslně je napsáno s volnými řádky a čitelně, neboť se předpokládá, že v této oblasti – VĚDY - jsou lidé na tom nejhůře a nejvíce rafinovaně ovládáni. Tímto jim dáváme na vědomí, že éra ohlupování miliard lidí KONČÍ a nastupuje éra ODHALENÍ a SKONCOVÁNÍ všech biliónů podvodů, falzifikací, křečovitých lží a nepravd, tolikrát násilně vsunována do lidského vědomí v celé pozemské historii tohoto nebohého lidstva na planetě Zemi. S láskou a radostí předává všem k použití Ivo A. Benda a další světelní pracovníci za pomoci vesmírných lidí Sil světla a Stvořitele prvotního všeho a všech, námi milovaného.

 

 

1889.  Volebný lístok.                   (Přijal David M. a Martin S.)                  Únor (február) 2004.

Místo: Žilina, Martin.

 

Volební lístek je aktualizací volebního lístku - sdělení 1594 Koho volit ?  (Slovenská verze).

 

 

OTVORTE SVOJE SRDCIA !

 

Volebný lístok

 

VOLÍME LEN JEDNÉHO KANDIDÁTA:

 

STVORITEĽA PRVOTNÉHO VŠETKÉHO A VŠETKÝCH,

ABSOLUTNE NAJVYŠŠIU LÁSKU, MÚDROSŤ,

DOBRO A INTELIGENCIU …

 

Finančný systém, politika a pozemské zákony už mali dosť priestoru na to, aby dokázali skvalitniť ľudský život … „Vďaka“ ním sme ako ľudstvo

zažili mnoho vojen, biedy a utrpenia …

tento systém ani inam nevedie …

Vytvorme spoločnosť, kde platia len ZÁKONY LÁSKY, kde LÁSKA nie je len prázdnym pojmom, ale krásnou realitou bez peňazí a túžby po moci. Svoju budúcnosť máme vo svojich rukách, reálne POZITÍVNE myšlienky, zámery, slová a činy použime ako NAJLEPŠÍ sposob na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a aby sme dosiahli SKUTOČNÉ ŠŤASTIE.

Zvoľme si HARMONICKÝ ŽIVOT !!!

… Je snáď k tomu treba politiku, armádu a papieriky, ktoré sa cenia viac než život???

 

Všetci sme súčasťou Jedného Celku …

 

www.vesmirni-lide.cz

Február 2004.                                                                                                                Zdelenie 1889.

VNÍMAJTE SRDCOM !

 

 

 

1890.  Volební lístek.                   (Přijal David M. a Martin S.)                   Únor (február) 2004.

Místo: Žilina, Martin.

 

Volební lístek je aktualizací volebního lístku - sdělení 1594 Koho volit ? (Česká verze).

 

 

OTEVŘETE SVÁ SRDCE !

 

Volební lístek

 

VOLÍME JEN JEDNOHO KANDIDÁTA:

 

STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH,

ABSOLUTNE NEJVYŠŠÍ LÁSKU, MOUDROST,

DOBRO A INTELIGENCI …

 

Finanční systém, politika a pozemské zákony už měly dost prostoru na to, aby dokázaly zkvalitnit lidský život … „Díky“ nim jsme jako lidstvo

zažili mnoho válek, bídy a utrpení …

tento systém ani jinam nevede …

Vytvořme společnost, kde platí jen ZÁKONY LÁSKY, kde LÁSKA není jen prázdným pojmem, ale krásnou realitou bez peněz a touhy po moci. Svoji budoucnost máme ve svých rukou, reálné POZITIVNÍ myšlenky, záměry, slova a činy použijme jako NEJLEPŠÍ způsob na to, aby jsme se stali lepšími lidmi a aby jsme dosáhli SKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ.

Zvolme si HARMONICKÝ ŽIVOT !!!

… Je snad k tomu třeba politiku, armádu a papírky, které se cení víc než život???

 

Všichni jsme součástí Jednoho Celku …

 

www.vesmirni-lide.cz

Únor 2004.                                                                                                                     Sdělení 1890.

VNÍMEJTE SRDCEM !

 

 

 

1891.  Cena lásky (382).                   (Přijal Ivo A. Benda)          5:40-10:58 hodin. 21.2.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

CENA LÁSKY

 

 

„Jediné, co má skutečnou cenu,

 

je LÁSKA, MÍT RÁD BLIŽNÍHO ČLOVĚKA.

 

Všechno ostatní, je naprosto, zcela POMÍJIVÉ.

 

Toto člověk pozná a řídí se tím,

 

až prožije milión životů v lidském těle,

 

a to v Pravých světech zóny umístění,

 

a ve světech temných zóny vymístění.

 

Až prožijete miliardy životních scén a vztahů s lidmi,

 

až na vlastní kůži pocítíte miliardkrát chuť a cenu

 

LÁSKY, DOBRA, HŘEJIVÉHO DOMOVA V SRDCI LIDSKÉM,

 

KDE SÍDLÍ BŮH.

 

A to po myriádách životních prožitcích, zkušenostech,

 

mnohých krásných a mnohých ošklivých a kritických,

 

které vám stále odstraňují to pomíjivé,

 

ale to pravé, hodnotné tam stále více ční,

 

až jednoho dne pochopíte,

 

která hodnota – poklad je ten PRAVÝ.

 

Ti lidé, kteří toto mají za sebou,

 

hledají tuto LÁSKU u bližních,

 

neboť hledají to PRAVÉ, NEJCENNĚJŠÍ,

 

co přetrvá milión životů v lidském těle.

 

Až toto nalezne svými životními postoji a volbami,

 

pak může definitivně opustit lidské tělo i zónu vymístění,

 

a usídlit se v Božím Království,

 

a vážit a uplatňovat v životě tuto cenu, hodnotu nejvyšší,

 

LÁSKU K STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH,

 

K BLIŽNÍMU TVORU, STVOŘENÍ,

 

A K SOBĚ.

 

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech pro své děti,

 

které tak miluje…..“

 

Přijato při poslechu hudby CD …

 

 

1892.  Platidlo - láska.                        (Přijal Rosťa D.)                     11:00 hodin.   27.2.2004.

Místo: Český Těšín.

 

 

Po zrušení peněz

jediným platidlem na planetě Zemi

zůstane LÁSKA.

 

VŠEM SE BUDE ŽÍT LÉPE !

 

 

 

1893.  Reakce na přečtení Petice za zrušení peněz v rádiu Evropa 2.

                             (Přijal Martin W.)      10:50 hodin.   27.2.2004.

Místo: Okolí Brna.

 

„Lidičky mají info o zrušení peněz a můžou se rozhodovat. Jsou to jejich volby … my jsme naštěstí vědomí a láskyplní a nejsme naštěstí bezduché loutky !  Lidé si tu tvoří svou realitu, my se brzo sejdeme v zářivém Domově, ať si tady pak pan Mareš Leoš užije penízky …“

 

Odpověď na negativní poznámky moderátora Mareše Leoše při čtení naší Petice za zrušení peněz v celoplošném rádiu Evropa 2 ráno v 9 hodin 27.2.2004.

 

 

1894.  Vedení Stvořitelem.                   (Přijal Zdeněk R.)                  17:00 hodin.   26.2.2004.

Místo: Okolí Brna.

 

 

Kdo cítí Stvořitelovo vedení,

je vědoucí.

 

Zbývajícím požehnejme

lásku k probuzení.

 

 

 

1895.  Cena vědomí lásky - lidství (383).  (Přijal Ivo A. Benda) 20:35-20:49 hodin.  8.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

CENA VĚDOMÍ LÁSKY - LIDSTVÍ

 

 

„CHRAŇTE SI SVÉ VĚDOMÍ LÁSKY

CHRAŇTE SI SVÉ LIDSTVÍ,

to je to, co vás činí

DUCHOVNÍMI.

 

Je to poklad, jehož hodnotu poznáte,

až o něj svými volbami přicházíte,

a zjistíte stav nelidský – ovládací,

který je druhou stránkou vaší duchovnosti.

 

Každý má volby ve svých rukou,

jaké hodnoty životů příštích si zvolí,

nemůže se vymlouvat, že to druhý,

no to každý všude v Pravém Stvoření VÍ.

 

Je to hodnota vzácná,

jejíž cenu pochopíte,

jakmile prožijete na vlastní kůži,

v pasti tisíce životů temných.

 

Neboť moudrost vesmíru říká,

že každá věc má dvě strany,

a ta druhá slouží k poznání

té první.

 

Ti, kteří toto již poznali,

ihned znají cenu té hodnoty první,

nemusí pak již dlouze bádat,

a správně se vždy rozhodují.

 

V tisících zkouškách duchovních,

zde na planetě Zemi,

které si sami vybrali,

aby vyspělými bytostmi byli.

 

A takto po mnoha světech putují,

aby jako broučci,

v té temnotě stále více

SVÍTITLI.

 

Svítili láskou pravou čistou,

kterou v srdcích nosí,

darem Stvořitele Prvotního

obdařeni jsou.

 

A tak lidé milí se snažte,

si uchovat a rozvíjet duchovnost – lidství,

lásku pravou svou čistou,

ve všech životních situacích.

 

S Láskou vám všem toto předal Ptaah.“

 

 

1896.  Jak žít ? (384).                      (Přijal Ivo A. Benda)          20:52-21:06 hodin.   8.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

JAK ŽÍT ?

 

 

„Klíčem k životu je LÁSKA ČISTÁ,

V SRDCI OTEVŘENÉM CHOVANÁ,

kterou obdařen jest každý,

kdo víru ve Stvořitele Prvotního MÁ.

 

Tento klíč života patří

do každých dveří,

které jsou na všech světech Pravých,

ale i zóny vymístění.

 

Použití toho klíče života je ve vašich rukách,

rukách odvěkých,

které máte od vašeho stvoření

Stvořitelem Prvotním.

 

Schopnost zacházení

s tím klíčem života

se postupně učí tak,

jako když dítě malé prospívá.

 

Aby jednou

samostatně kráčelo

rozlehlými pláněmi

i zátočinami života.

 

A tak, jak zárodek motýlí se rodí,

v kukle uvězněn se vyvíjí,

však jednou křídla otevře,

a s klíčem života odletí.

 

V tu chvíli již zvládá svůj vesmír,

neboť jeho život je životem uvnitř,

miliard bytostí, světů, galaxií,

které pak LÁSKOU ŘÍDÍ.

 

Vše, co vidíte vně,

je také uvnitř,

ohromně živé a bohaté,

krásou, moudrostí, láskou,

Stvořitelem Prvotním obdarované.

 

Mnoho bytostí, světů, společností

se učí a chápe klíč života,

LÁSKY K BLIŽNÍMU A VŠEMU,

CO V SOBĚ I VENKU OD VĚKŮ

BYLO, JEST A BUDE.

 

S láskou v srdci vám lidé milí toto předal Aštar Šeran.“

 

 

 

 

1897.  Upozornění lidem (385).        (Přijal Ivo A. Benda)            8:00-8:27 hodin.   1.3.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

         „Milí Lidé,

 

zdravíme vás všechny a posíláme proudy lásky tak, aby se co nejvíce z vás probudilo a probralo z iluze, která je vám neustále podsouvána do vašeho nitra Silami temna.

 

I nadále pokračují v budování čipového špionážního ovládacího systému všech lidí na planetě Zemi a to ve všech oblastech, které jsou myslitelné. Čipové systémy kontroly se budují kromě oblastí, které jsme již uvedli v Petici proti čipové totalitě (sdělení 1622 – aktualizované 1.10.2003), také do zdí pod omítku všech budov – např. ve městě Zlín toto připravují pod záminkou kontroly strážníků – jejich obchůzek – v Radiožurnálu vychvalováno 26.2.2004. V kombinaci s mobilem či čipovou kartou do budoucna poskytuje takový systém zcela soukromé informace o přesném pohybu všech lidí s přesností cca 10 m, u těch, kteří již nějaký čip (v mobilu) u sebe mají, a to ještě bez plánovaného použití družic k tomuto účelu - tento systém se buduje a je velice nákladný.

 

Dále se změnila taktika informování médii u čipových karet, v článcích přestávají používat názvy čipové karty a jsou nahrazeny obecnějšími a nekonkrétními názvy – STROJNĚ ČTENÝMI KARTAMI viz např. články o nových řidičských průkazech – technologie ZAMLŽOVÁNÍ podobně, jako požívají již déle slovo GLOBALIZACE.

 

Dále, v sérii pořadů BBC – ZÁZRAČNÁ PLANETA (každý čtvrtek na ČT2 – veřejnoprávní TV) mj. šikovně balamutí lidi: VĚDĚCKÝMI ARGUMENTY JIM VSUGEROVÁVAJÍ, ŽE NEJSOU NIC, NEŽ OBĚTÍ NEDOKONALOSTI VLASTNÍCH GENŮ A JEDINÁ CESTA, JAK TUTO POZICI ZMĚNIT, JE V MOCI GENOVÝCH INŽENÝRŮ … - viz knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista o přípravě k vytvoření nové, schopnější negativní pozemské rasy pseudolidí pod taktovkou pseudotvůrců a návaznost na jejich 2. příchod na Zemi.

 

Vidíte, že je mnoho aktivit Sil temna a záleží jen na lidech, zda jim na jejich ovládací energie přistoupí, či ne. To záleží na volbách lidí a také na jejich duchovním stavu, oba tyto parametry mnohou libovolně měnit.

 

Děkujeme všem, kteří správně šíří světelné informace a podporuje je v jejich lásce k bližním, vyjádřené touto formou.

 

S láskou v srdci vám všem toto předali Vesmírní lidé, všude ve vesmírných lodích tady nad vámi.“

 

 

1898.  Další varování (386).              (Přijal Ivo A. Benda)            7:55-8:14 hodin.   4.3.2004.

Místo: Vlak Všetaty - Praha.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a tak rád ti předám nové zprávy.

 

Ano, tento váš vstup do EU plánovaný na 1.5.2004 je jen dalším krokem směrem dolů a do čipové totality. Všechny „sjednocující“ prvky a postupy mají tento smysl, žádný jiný. Pseudotvůrci tak dále podvádějí ty, kteří podléhají negativnímu chování a myšlení a tak se vzdávají i těch zbývajících svobod, které dosud měli. Vše probíhá postupně a nenápadně, dokonce i v médiích je rafinovaně nahrazován termín čipová karta termínem strojně čtená karta, aby byla zamlžena podstata věci, neboť řada lidí již byla námi varována před čipovou totalitou. Toto jsou již technické a organizační kroky, které zde nyní pseudotvůrci organizují. Každý člověk se má řídit a vyciťovat SRDCEM a provádí volby, kde musí zaujmout konkrétní postoj k daným událostem. Máme radost, že šíříte informace světelné zde v zemích českých a slovenských i na planetě Zemi, a tedy mnoho lidí má možnost poznat, pokud chtějí, jaká ošklivá hra se s nimi hraje.

 

Je třeba stále pozitivní přístupy v lásce a harmonii pod naším vedením a Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi tolik milovaného. Jedině zvládáním svého světelného poslání se lze vyhnout čipové totalitě a lze žít v Nové společnosti na Nové Zemi v 5. dimenzi. Ano, toto takto jsem ti milý Ivo předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„Nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky. Ano, vaše situace pozemského lidstva se dále konkretizuje do takové struktury společnosti, jakou si lidé sami volí a kterou považují za správnou. Jen necelé 2 % lidí kráčí správně světelnou cestou lásky a dobra a žije pozitivním životem. Takto se někteří lidé mají možnost vyhnout čipové totalitě, pokud zde bude vybudována dalšími pozemšťany pod taktovkou pseudotvůrců. Ano, my tyto čipové technologie nemůžeme zastavit, to by bylo zasahování. Stále vás milujeme a máme rádi a přejeme, aby co nejvíce z vás prohlédlo záměry Sil temna a nenechali se jimi odvést do jejich děr – pracovních táborů, kde se pracuje jen za vzduch, jídlo a šaty (světy temné).

 

S láskou milující vám všem toto předal Ptaah a další bratři a sestry všude na lodích vesmírných nad vámi.“

 

 

1899.  Období duchovního růstu (387).  (Přijal Ivo A. Benda)                                   4.3.2004.

Místo: Praha.

 

Pokud se nacházíte v negativním stavu, ovládají vás Síly temna na 95 % a fakticky vám nedovolují se kontaktovat s Vesmírnými lidmi a mít vlastní důkazy a zážitky s nimi. Teprve POZITIVNÍM ŽIVOTEM (druh energie – vibrací) lze učinit OBRAT a začít se kontaktovat s Vesmírnými lidmi Sil světla, plnými lásky, dobroty a pozitivního myšlení vůbec.

 

OBRAT můžete udělat kdykoliv, žádné termíny, kdy to nelze, neexistují. Jsou období, kdy je příznivější prostředí pro duchovní růst, a to je i nyní od roku 1998 – vstup vašeho Slunce do fotonového pásu této Galaxie a vaše Slunce směruje pak tuto jemnovibrační energii ze středu Galaxie od slunce Alcyone na planetu Zemi. Takto je podporován duchovní růst, včetně snadné niterné komunikace s námi, Vesmírnými lidmi.“

 

  

1900.  Varování (388).                       (Přijal Ivo A. Benda)         6:10-6:49 hodin.   12.4.2004.

Místo: Blansko.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou dnes takto spojil, rád předám lidem planety Země nové zprávy.

 

(Leták.)

 

 

VAROVÁNÍ  !

 

Sdělení 1900.                                                                                                  12.4.2004.

 

Lidstvo na planetě Zemi se stále více přibližuje bodu, kdy všechna hrubovibrační místa na této planetě Zemi budou OČIŠTĚNA, a to včetně jejich PŮVODCŮ – negativních lidí, kteří takto žijí negativní stav po mnohých svých volbách, učiněných v tomto a předchozích životech svých.

 

PLANETA ZEMĚ již nemůže déle snášet tyto zvyšující se zátěže hrubých vibrací a chce žít sama čistá tak, jak odpovídá její dosažený duchovní stupeň. Proto, jak jsme již my, Vesmírní lidé Sil světla několikrát sdělili lidem planety Země (např. sdělení 109 v I. dílu knihy „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“), hrubovibrační místa budou zalita mořem POKLESEM těch částí pevnin, na kterých se toto znečištění nachází. Stoupající hladina moře vlivem tání ledovců bude v tomto procesu zanedbatelná ve srovnání s těmito poklesy částí kontinentů. Propad půdy o STOVKY METRŮ DOLŮ a ocitnutí se POD mořem duchovně souvztaží s PROPADEM všech těch negativních lidí, kteří tyto volby učinili, do Temných světů zóny vymístění (moře). Zároveň to znamená, že jejich další existence se přesouvají do odpovídajících Temných světů, ve kterých budou pracovat jako OTROCI ZA VZDUCH, JÍDLO A ŠATY, neboť tyto pseudospolečnosti se nachází v podzemí pustých planet zóny vymístění, a takto mají tito nešťastníci pod taktovkou pseudotvůrců další možnosti poznání na vlastní kůži pseudožít negativní stav.

 

Tam opět, jako i zde, na planetě Zemi, budou mít řadu možností OBRATU zpět do pozitivního stavu, a to opět na základě mnohých voleb, které mohou kdykoliv učinit.

 

V čím temnějších světech se tito nebozí lidé nachází, tím je provedení těchto voleb těžší, neboť ve všech nižších úrovních temna je tato bytost více a více ZATÍŽENA DŮSLEDKY A NÁSLEDKY SVÝCH PŘEDCHOZÍCH ROZHODNUTÍ A ČINŮ. Znamená to také, že tato entita má stále VÍCE BLOKŮ ve svém duchovním systému a tedy má menší možnost přenosu pravých informací niternou cestou od nás, Vesmírných lidí z Pravého Stvoření. I nadále však – VŽDY – DOSTÁVÁ od nás, Vesmírných lidí Sil světla, pravé informace pro učinění správných voleb, kterých je potřeba k návratu zpět, do Pravého Stvoření z Temných světů zóny vymístění – odpadkového koše Pravého Stvoření.

 

Proto tedy my, Vesmírní lidé, RADÍME VÁM JIŽ ZDE, NA PLANETĚ ZEMI, aby jste si VŠÍMALI a VÁŽILI POZITIVNÍCH LÁSKYPLNÝCH PŘÍSTUPŮ, které kolem sebe občas vidíte, jejichž nositeli jsou TI, kteří provádějí tisíce voleb žít PRAVÝ ŽIVOT v Pravých světech zóny umístění – NEBI našeho milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech, který vše takto tvoří, a pro kterého my s láskou pracujeme, a daruje pravý život každému, kdo o toto stojí. Ti, kteří mají již dostatečný prožitek v temných světech za stovky a tisíce životů svých, kdy buď plnili světelné poslání anebo se naopak propadli níže, jsou schopni si vážit pravých hodnot pravého života v domovských světech nebe, neboť vidí a MAJÍ ZKUŠENOSTI NA VLASTNÍ KŮŽI z milionů OPAKŮ druhů života ve světech Temných. Při vašem návratu mnohých z vás opět nyní, se budeme zde všichni radovat a oslavovat váš příchod Domů, a zároveň dojde k výraznému duchovnímu posunu všude ve Stvoření.

 

Toto vám všem milí lidé s láskou v srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, milý Ivo, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, tento významný PŘEDĚL se rychle blíží a my se velice těšíme na VZESTUP – PŘEVIBROVÁNÍ těch z vás, kteří jste stále volili POZITIVNÍ ŽIVOT po mnoho zkoušek duchovních, a byli jste tak vzorem pro bližní své, a OČISTILI se od svých předchozích nánosů zatížení z minulých životů i v části tohoto života, a vracíte se tak lehcí zpět do vašeho PRAVÉHO DOMOVA. Ano, takto jsou tyto události již velmi blízko, a budou znamenat završení této významné etapy – závěrečné etapy eliminace negativního stavu. (Více o tomto procesu najdete v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.)

 

Toto vám všem milí lidé s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Viz také básně 1895, 1896 a mnoho dalších textů na www.vesmirni-lide.cz .       J

 

Děkuji vám všem drazí Vesmírní Přátelé, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou toto VAROVÁNÍ předám dalším lidem. Ivo.

 

Dne 30.4.2004 předalo 600 letáků VAROVÁNÍ (sdělení 1900) 6 světelných pracovníků čelním politikům, velvyslancům jiných zemí, zástupcům církví, umělcům a pracovníkům médií před Národním divadlem při kulturní akci před vstupem do EU. Z politiků dostali leták např. p. Cibrián Mário, bývalý komisař EU, Ivo A. Benda s ním hovořil 5 minut – nabídky na setkání s Vesmírnými lidmi, další formy pomoci pozemšťanům (čištění atmosféry, hlídání atomových arzenálů vojenských i civilních atp.), 5 médií rozhovor zaznamenalo, p. Telička (komisař ČR v EU), p. Zahradil, p. Dostál, p. Mareš, p. Kasal, p. Ruml, p. Drábová a další, z velvyslanců např. zástupci Japonska, Koreje, Číny, ze zástupců církví např. p. kardinál Vlk, z umělců obdrželi leták např. pí. Janžurová, p. Svěrák ml., p. Harapes, p. Lukavský, p. Suchý, z médií ČTK, Česká televize, Český rozhlas, Rytmus života, ARD a další.

 

 

SK verze:

 

VAROVANIE !

 

Zdelenie 1900.                                                                                                        12.4.2004

 

„Ľudstvo na planéte Zemi sa stále viac približuje bodu, kedy všetky hrubovibračné miesta na tejto planéte Zemi budú OČISTENÉ a to vrátane ich PôVODCOV – negatívnych ľudí, ktorí takto žijú negatívny stav po mnohých svojich voľbách urobených v tomto a predchádzajúcich životoch.

 

PLANÉTA ZEM už nemôže ďalej znášať tieto zvyšujúce sa záťaže hrubých vibrácii a chce žiť sama čistá tak, ako zodpovedá jej dosiahnutému duchovnému stupňu. Preto, ako sme už my, Vesmírni ľudia Síl svetla niekoľkokrát oznámili ľuďom planéty Zeme (napr. Zdelenie 109 v I. diele knihy „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru“), hrubovibračné miesta budú zaliate morom POKLESOM tých častí pevnín, na ktorých sa toto znečistenie nachádza. Stúpajúca hladina mora vplyvom topenia ľadovcov bude v tomto procese zanedbateľná v porovnaní s týmito poklesmi častí kontinentov. Prepad pôdy o STOVKY METROV DOLU a ocitnutie sa POD morom, duchovne súvsťaží s PREPADOM všetkých tých negatívnych ľudí, ktorí tieto voľby učinili do Temných svetov zóny vymiestnenia (more). Zároveň to znamená, že ich ďalšie existencie sa presúvajú do zodpovedajúcich Temných svetov, v ktorých budú pracovať ako OTROCI ZA VZDUCH, JEDLO A ŠATY, pretože tieto pseudospoločnosti sa nachádzajú v podzemí pustých planét zóny vymiestnenia, a takto majú títo nešťastníci pod taktovkou pseudotvorcov ďalšie možnosti poznania na vlastnú kožu pseudožiť negatívny stav. Tam opäť, ako aj tu, na planéte Zemi, budú mať veľa možností OBRATU späť do pozitívneho stavu, a to opäť na základe mnohých volieb, ktoré môžu kedykoľvek učiniť.

 

Čím v temnejších svetoch sa títo nebohí ľudia nachádzajú, tým je uskutočnenie týchto volieb ťažšie, pretože vo všetkých nižších úrovniach temna je táto bytosť viac a viac ZAŤAŽENÁ DôSLEDKAMI A NÁSLEDKAMI SVOJICH PREDCHÁDZAJÚCICH ROZHODNUTÍ A ČINOV. Znamená to tiež, že táto entita má stále VIAC BLOKOV vo svojom duchovnom systéme a teda má menšiu možnosť prenosu pravých informácií vnútornou cestou od nás, Vesmírnych ľudí z Pravého Stvorenia. Aj naďalej však – VŽDY – DOSTÁVA od nás, Vesmírnych ľudí Síl svetla, pravé informácie na uskutočnenie správnych volieb, ktorých je potreba na návrat späť do Pravého Stvorenia z Temných svetov zóny vymiestnenia – odpadkového koša Pravého Stvorenia.

 

Preto teda my, Vesmírni ľudia, RADÍME VÁM UŽ TU, NA PLANÉTE ZEMI, aby ste si VŠÍMALI a VÁŽILI POZITÍVNYCH LÁSKYPLNÝCH PRÍSTUPOV, ktoré okolo seba občas vidíte, ktorých nositelia sú TÍ, ktorí robia tisíce volieb žiť PRAVÝ ŽIVOT v Pravých svetoch zóny umiestnenia – NEBI nášho milovaného Stvoriteľa Prvotného všetkého a všetkých, ktorý všetko takto tvorí, a pre ktorého my s láskou pracujeme a ktorý daruje pravý život každému, kto o toto stojí. Tí, ktorí majú už dostatočný prežitok v temných svetoch za stovky a tisíce svojich životov, kedy buď plnili svetelné poslanie alebo sa naopak prepadli nižšie, sú schopní si vážiť pravých hodnôt pravého života v domovských svetoch neba, pretože vidia a MAJÚ SKÚSENOSTI NA VLASTNÚ KOŽU z miliónov OPAKOVANÍ druhov života v Temných svetoch. Pri vašom návrate mnohých z vás, sa tu teraz opäť budeme všetci radovať a oslavovať váš príchod Domov a zároveň dôjde k výraznému duchovnému posunu všade v Stvorení. Toto vám všetkým milí ľudia s láskou v srdci odovzdal Aštar Šeran, veliteľ Veľkej vesmírnej flotily.“

 

„A teraz sa pripájam ja Ptaah, veliteľ Vesmírnej flotily z Plejád. Áno, tento významný PREDEL sa rýchlo blíži a my sa veľmi tešíme na VZOSTUP – PREVIBROVANIE tých z vás, ktorí ste stále volili POZITÍVNY ŽIVOT počas mnohých skúšok duchovných, a boli ste tak vzorom pre svojich blížnych, a OČISTILI sa od svojich predchádzajúcich nánosov zaťaženia z minulých životov aj v časti tohoto života a vraciate sa tak ľahký späť do vášho PRAVÉHO DOMOVA. Áno, takto sú tieto udalosti už veľmi blízko a budú znamenať zavŕšenie tejto významnej etapy – záverečnej etapy eliminácie negatívneho stavu. (Viac o tomto procese nájdete v knihe NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA.) Toto vám všetkým milí ľudia s láskou v srdci odovzdal Ptaah, veliteľ Vesmírnej flotily z Plejád.“

Viď tiež básne 1895, 1896 a 5000 strán ďalších textov na  www.vesmirni-lide.cz .     J

 

 

1901.  Přeměňte tento svět !  CZ verze. (Zpracoval Ivo A. Benda, příjemce neznámý.) 29.4.2004.

Místo: Francie.

 

Převzato z www.geocities.com/meetetnow/cz.htm . Originál je francouzský. Oproti zde uvedené anglické verzi byla v tomto původním webu uvedená česká verze s vynechaným cca 25 % včetně chybějícího celého závěrečného textu (16), ve kterém je čtenář žádán, aby sdělení nebylo modifikováno nebo nebyly vynechány některé části. Stávající český text také nebyl správně přeložen, jen 3 věty zůstaly beze změny, a to z toho důvodu, že organizátor a správce webu nemá dostatečnou duchovní úroveň a tak podléhá značnému ovládání Silami temna. Příjemce není stejnou osobou jako organizátor. Také u většiny dalších jazykových překladů jsem zaznamenal značné nepsprávnosti. Proto varuji před používáním těchto textů !  Následující český text jsem nechal přeložit z angličtiny kvalitním překladatelem. Text s podnadpisy jsem pro přehlednost očísloval na 16 částí, pro šíření mailem bez diakritiky (stahování www.vesmirni-lide.cz ) a umístěte jen do mailové plochy (jednoduchý čb text, ne přílohy – filtry !).

 

POZOROVÁNÍ VESMÍRNÝCH LODÍ našich Vesmírných Přátel se však účastní soukromě tisíce lidí - dosud převážně v noci (sdělení 1497) ale i ve dne (sdělení 1801) – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

 

 

PŘEMĚŇTE TENTO SVĚT !

 

„ROZHODNĚTE SAMI, ZDA SE MÁME STÁT VIDITELNÝMI !“

 

 

 

(1)

„Není podstatné, kdo ti předal toto přeložené poselství; zahal jej anonymitou vlastní mysli. Záleží však na tom, JAK s tímto poselstvím naložíš !

 

Každý z vás by rád uplatňoval svoji svobodnou vůli, všichni toužíte po štěstí.

 

My držíme klíč k záhadě, jak toho dosáhnout. Vaše svobodná vůle je podmíněna obeznámeností s dřímajícím potenciálem vnitřní skutečnosti, a vaše štěstí pak přijímanou a vysílanou láskou.

 

Možná, že se cítíš být na modré planetě osamocený, obdobně jako jiné vědomé bytosti, a věříš na osud. Přesto se nacházíš na pokraji převratných změn, jež vyciťuje jen menšina pozemšťanů.

 

Nemusíme se starat o tvoji budoucnosti, pokud by sis to sám nepřál. Pojímej toto poselství coby celosvětové referendum a svoji případnou odpověď jako vyplněný hlasovací lístek !

 

 

(2)

 

Kdo jsme ?

 

 

Vaši vědci ani vaši náboženští představitelé nevyjadřují shodná stanoviska, co se týče neobjasněných vesmírných záhad, nad nimiž se pozemšťané zamýšlí po celá tisíciletí. Chcete-li se dopátrat pravdy, nesmíte se nechat ovlivňovat subjektivními názory, byť si i za ně můžete zasloužit uznání.

 

Rostoucí počet světové veřejnosti neznámých badatelů se vydává na nové cesty za poznáním, a přibližují se objektivní realitě. V současnosti je vaše civilizace zaplavena informacemi, z nichž jen nepatrná část z těch méně zmatených se šíří světem.

 

Mnohé z toho, co bylo během historie lidstva pokládáno za nemožné či nepravděpodobné, se nezřídka stávalo možným, a později realizovatelným, obzvláště v průběhu minulých 50 let. A dohledná budoucnost vám přinese ještě větší překvapení. Budete odhalovat to nejhorší, i to nejlepší.

 

Podobně jako miliardy jiných tvorů, žijících v této Galaxii, i my jsme vědomými bytostmi, některými považované za „mimozemšťany“, třebaže existující reálná skutečnost je delikátnější.

 

Mezi námi a vámi není podstatný rozdíl, vyjma zkušeností, získaných v určitých fázích vývoje. Obdobně jako v jakékoli jiné organizované struktuře, i naše vnitřní vztahy jsou vymezovány v rámci hierarchického uspořádání; to naše je opodstatněno znalostmi několika ras. Na této bázi jsme zplnomocněni, abychom vás oslovili.

 

I my hledáme Vyšší Bytost, jako podstatná většina z vás. Nejsme tedy bohy ani polobohy; přistupujeme k vám jako k sobě rovným v kosmickém bratrství.

 

Fyzicky se od vás poněkud odlišujeme, avšak převážně se vyznačujeme humanoidním tvarem.

 

Třebaže je naše existence reálnou skutečností, zpravidla ji ještě nejste schopni vnímat. Nejsme pouhými objekty vašeho pozorování; také máme živé svědomí. Nemůžete nás pomocí svých smyslů či měřících přístrojů pozorovat, neboť se jejich prostřednictvím obvykle nestáváme viditelnými.

 

Rádi bychom v tomto ohledu vaše dějiny obohatili. Naše související kolektivní rozhodnutí však k naplnění takového přání sama o sobě nepostačují; museli byste je udělat i vy. Skrze toto poselství se stáváte rozhodovacími autoritami !  Vy osobně.

 

Na planetě Zemi nepobývá žádný náš zástupce, který by mohl nasměrovat kroky vašeho rozhodování.

 

 

(3)

 

Proč se nestáváme viditelnými ?

 

 

V určitých vývojových stadiích kosmická společenství pronikají do podstaty dříve neznámých forem jsoucna, i mimo běžně postižitelnou oblast hmoty. Věda pokročilejších civilizací se také zabývá strukturovanou dematerializací a materializací; na tomto poli dosáhli jistého pokroku i pozemšťané v několika laboratořích, kteří úzce spolupracovali s mimozemšťany, byť za cenu riskantních kompromisů, před vámi záměrně utajovaných některými z vašich představitelů.

 

Kromě vzdušných a kosmických objektů nebo neobvyklých jevů, vaší vědeckou obcí zahrnovaných do problematiky UFO, nelze ignorovat ani vědecky prokazatelnou existenci sestrojených vícerozměrných vesmírných lodí.

 

Mnohé lidské bytosti se s takovými loděmi dostaly do vizuálního, sluchového, dotekového nebo psychického kontaktu, některé z nich pod vlivem okultních sil, jimiž býváte ovládáni. Minimální počet pozemšťanům se naskýtajících příhodných příležitostí k pozorování přímo souvisí se zvláštními výhodami, vyplývajícími z dematerializace těchto vesmírných lodí.

 

Dokážeme ovšem pochopit, že v jejich existenci nevěříte i proto, že jste je neviděli na vlastní oči.

 

Takováto pozorování se většinou uskutečňují na individuální bázi, za účelem rozšíření duševního obzoru, nikoli modifikování jakéhokoli organizovaného systému. Je to velice dobře promyšleno rasami jež vás obklopují, zohledňujícími rozličné důvody a předpokládané účinky.

 

Negativním vícerozměrným bytostem, které hrají vymezenou roli při uplatňování síly ve stínu vládnoucí lidské oligarchie, slouží neviditelnost jako prostředek k utajování jejich existence a dobyvačných záměrů.

 

My jsme k neviditelnosti motivováni snahou o zachování svobodné vůle lidstva, uplatňované během jeho vývoje, směřujícího k dosažení technické vyspělosti i duchovní zralosti vlastními silami. Galaktické civilizace jsou naplněny radostným očekáváním přijetí obyvatel modré planety do jejich rodiny.

 

Mohli bychom se stát viditelnými v plnosti denního světla, a k tomuto sjednocení vám tak dopomoci. Prozatím však ještě vyčkáváme, protože si to upřímně přeje jen malá menšina pozemšťanů, zatímco ostatní jsou zaslepeni nevědomostí, lhostejností a zakořeněným strachem, a také proto, že stávající situace naše zviditelnění nevyžaduje. Mnozí z pozemšťanů, kteří analyzují naše prezentace, počítají světla na noční obloze, aniž by byla osvětlena jejich duchovní cesta. Své úvahy se pokoušejí opodstatnit objekty, nikoli probuzením vnitřního vědomí.

 

 

(4)

 

Kdo vlastně jste ?

 

 

Jste posvěceni mnoha tradicemi, jež byly během věků průběžně obohacovány společnou kontribucí. Totéž se dá říci o rasách, jež obklopují modrou planetu. Cíl vašeho usilování spočívá v navazování na tyto tradice, a následném dokončení unikátního projektu. Výchovou reagující na kulturní danosti prostředí jste zdánlivě rozděleni, neboť jí nahrazujete splynutí s vnitřní skutečností, jejíž subtilní přirozenost je utiskována upřednostňováním orientace na tvary, sloužící mocným tohoto světa jako záštita proti jakékoli formě jejich potenciálního ohrožení.

 

Jste vyzýváni, abyste překonali tuto závislost na tvarech, byť můžete i nadále obdivovat jejich bohatost a krásu. Žádoucím proniknutím do podstaty tvarů probouzíte lásku k lidem, napříč spektrem jejich různorodosti. Trvalý mír není totéž co pouhý klid zbraní, ale je nastolen návratem ke smysluplné podstatě reálné skutečnosti: Jste jednolitým Bratrstvem.

 

Abyste to dokázali pochopit, postupně se z vašeho dosahu vytrácejí dříve dostupná řešení, až doceníte řešení ideální: Kontaktovat vyspělejší rasu, reflektující vaši vnitřní skutečnost.

 

 

(5)

 

V jaké situaci se nacházíte ?

 

 

Až na několik vzácných výjimek jsme vás prostřednictvím svých intervencí činili jen nepatrně způsobilejšími správně nasměrovat kroky společného a individuálního rozhodování ke slibné budoucnosti; vycházeli jsme přitom z vlastního probádání hlubin vašich psychologických mechanizmů.

 

Dospěli jsme k poznání, že svoboda je rozvíjena každým dnem úměrně tomu, jak se bytost stává vnímavější k sobě samé a k přirozenému prostředí, postupně odkládaje svá omezení a indolenci, cokoli si lze pod tím představit. Vzdor vynaloženému úsilí mnoha odvážných a uvědomělých jedinců jsou takováto omezení uměle udržována, aby mohly být i nadále podporovány zájmy zesilující centralizované moci.

 

Ještě v nedávné minulosti mělo lidstvo pod kontrolou potenciální důsledky vlastních rozhodnutí, avšak v současnosti ji stoupající měrou ztrácí i nad svým osudem, z důvodu stále širšího využití vyspělých technologií, přivolávajícího na pozemské a lidské ekosystémy smrtonosné účinky, jež by mohly být nezvratné. Pomalu ale jistě pozbýváte mimořádnou způsobilost pozitivně ovlivňovat kvalitu života na Zemi. Stáváte se méně přizpůsobivými, nezávisle na vlastní vůli. Působení existujících technologií v koncepčním rámci uskutečňování nekalých plánů se negativně promítá ve stavu vašeho těla i mysli.

 

To vše se ještě může změnit, dokud si udržíte vnitřní tvůrčí potenciál, jenž jste ještě nepozbyli vzdor tomu, že jeho rozvinutím byste ohrožovali realizaci zrůdných záměrů, zosnovaných vašimi možnými vládci. A proto zůstáváme neviditelnými. Tento vnitřní tvůrčí potenciál vyprchá, pokud nebude opodstatněn odpovídající společenskou reakcí většího rozsahu. Nadejde období zlomu, projevitelného v rozličných formách.

 

 

(6)

 

Ale proč odkládat hledání praktických řešení až na poslední chvíli ?  Měli byste bolestným trápením předcházet anebo se jim podrobovat ?

 

 

Vaše dějiny vypovídají o neustálých střetech, k nimž docházelo mezi lidmi, kteří na sebe často naráželi v konfliktních situacích. Obyvatelé dobytých území byli zpravidla podrobováni dobyvateli, kteří jim působili újmu. V současnosti modrá planeta připomíná lidnatou vesnici, kde se sice všichni znají, avšak různé konflikty zde přetrvávají a narůstají zlověstné hrozby, jejichž intenzita se stupňuje a délka trvání prodlužuje.

 

Třebaže jste coby lidské bytosti pojímány jako individuality s bohatým vnitřním potenciálem, podstatná většina z vás jej nemůže důstojně uplatnit, a to z důvodů, jež bývají typicky geopolitické.

 

Na modré planetě žije několik miliard pozemšťanů. Žel, několik rozhodovacích autorit z řad vašich politických, finančních, vojenských a náboženských činitelů svévolně ovlivňuje vzdělávací a výchovné prostředí vašich dětí, a zasahuje do životních podmínek obyvatelstva, i v říších zvířat a rostlin.

 

Vaše myšlení a přesvědčení jsou systémově přizpůsobovány stranickým zájmům; proměňujete se tak v otroky, kterým je vsugerováno, že jsou strůjci vlastního osudu, jenž se stává realitou.

 

Když nejsou stanovena jasná pravidla hry, pouhá přání lze jen stěží proměnit v reálnou skutečnost. Neztělesňujete roli autoritativních dobyvatelů. Lidské bytosti byly po tisíciletí systematicky ovlivňovány účelovou propagandou, a ještě déle zavádějícími idejemi, vyvolávanými emocemi, i bezmocnou závislostí na cizích organizmech, obětovaných existujícím technologiím.

 

Nebývalé příležitosti, jež s sebou přináší rychlý pokrok, svádějí k podmaňování, a skrývají potenciální hrozbu destrukce. Je to existující realita. Nicméně, vy vyvozujete své závěry ze zprostředkovávaných informací. Drancování přírodních zdrojů je plánováno, ale do života nebyl uveden žádný dlouhodobý společný projekt, jehož realizace by cíleně směřovala k jejich záchraně.

 

Vyčerpání mechanizmů ekosystému již přesáhlo limity vyvolání nevratných procesů. Nedostatek zdrojů a jejich selektivní distribuce zapříčiní bratrovražedné války většího rozsahu, i místní závažné konflikty, odehrávající se třeba v centrech měst a v přilehlých venkovských oblastech.

 

Roste nejen nenávist, ale také láska, jež kvete, a dodává vám potřebnou důvěru ve vlastní schopnost nacházet moudrá řešení. Kritický tlak sám o sobě ještě nepostačuje k eliminaci rafinovaně prováděných sabotáží. Proudy lidského chování, utvářeného získanými návyky a výchovným procesem, mají značnou setrvačnost, a unášely by vás do slepého pásma. Řešením aktuálních problémů pověřujete své zastupitele, jejichž povědomí o společenském blahu pomalu uvadá v kalném světle upřednostňovaných korporačních priorit, a kteří tendenčně debatují spíše o formě než o obsahu.

 

Právě v jinak příhodném okamžiku pro akci byste se v důsledku předchozích průtahů třeba museli podrobit cizí vůli, místo toho, že byste prosadili svoji. Ještě nikdy dříve ve vašich pohnutých dějinách se přijímaná rozhodnutí nepromítala tak bezprostředně a výrazně v budoucí kvalitě života, jak je bezodkladností nynějších rozhodnutí podmíněno vaše pozdější přežití.

 

Jakou událostí by mohla být optimálně modifikována zmíněná setrvačnost, tak příznačná pro každou civilizaci ?  Z čeho vzejde kolektivní a sjednocující uvědomění, jež zastaví tento překotný spěch kamsi dopředu ?

 

Lidské kmeny, populace i celé národy se odjakživa střetávaly a vzájemně ovlivňovaly. Snad zlověstné hrozby destrukce lidské rodiny přimějí zodpovědné představitele současnosti k iniciaci intenzívnější vzájemné součinnosti.

 

Co nevidět se na obzoru dějin objeví valící se obrovská vlna, se směsicí nebývale pozitivních a velice negativních aspektů.

 

 

(7)

 

Jak definovat „třetí stranu“ ?

 

 

Navázání kosmických kontaktů s jinou civilizací se děje dvěma způsoby: Prostřednictvím odpovědných představitelů anebo neodlišenì přímo se zainteresovanými jedinci. První z obou cest je lemována střety zájmů, druhá končí uvědoměním.

 

První formu zvolilo uskupení ras, motivované udržením lidstva v otroctví, umožňujícím kontrolu přírodních zdrojů, genofondu a lidské emocionální energie.

 

Druhou formu zvolilo uskupení ras, oddaných věci Ducha služby. Nezištně jsme se rozhodli tuto věc podpořit a před několika lety jsme se představili zástupcům lidského rodu, kteří však nabízenou spolupráci odmítli, což zdůvodňovali neslučitelností s jejich strategickou vizí.

 

Proto se pro tuto volbu už budou rozhodovat samotní JEDNOTLIVCI, kterým do toho žádní představitelé nemají co mluvit. VÁM nyní nabízíme totéž, co tehdy vládnutím rozhodovacím autoritám, které jsme původně pokládali za způsobilé zajistit šťastný život lidem, jimž mají sloužit.

 

Většina z vás nebere v úvahu, že centralizované síly nemusí být uplatňovány jen bytostmi z říše lidí; jinak byste je nemohli vnímat svými smysly a neměli byste o nich ani potuchy. S obratností sobě vlastní tak nenápadně získávaly kontrolu, aniž by se musely držet vašich plánů, vymezených hmotnou úrovní, a právě proto by v dohledné budoucnosti mohly svými zásahy vyvolávat silný účinek i děsivý strach. Nicméně, buďte si jisti, že mnoho vašich odpovědných představitelů tomuto potenciálnímu nebezpečí čelí, a že ne všechny únosy jsou namířeny proti vám. Nebývá vždy snadné dobrat se pravdy !

 

 

(8)

 

Jak byste mohli za těchto okolností projevovat vlastní svobodnou vůli, když je s ní tak silně manipulováno ?  V čem si můžete užívat úplné svobody ?

 

 

Konečný mír a opětné sjednocení národů by byly vašimi prvními zásadními kroky k harmonickému soužití s civilizacemi jiného řádu.

 

A právě tomu chtějí zákulisními intrikami za každou cenu zabránit ti, kteří vámi manipulují, a zachovat tak ve světě frakcionářství, aby mohli vládnout nejen vám, ale též vašim přímým vládcům !  Jejich moc se zakládá na rozvinuté schopnosti mezi vámi šířit nedůvěru a strach, aby se optimálně neprojevovala vaše kosmická přirozenost.

 

Aktuálnost tohoto poselství vyplývá z reálné hrozby, že nežádoucí působení zmíněných manipulátorů dosáhne vrcholu již za několik let, kdy hodlají realizovat své nekalé a vražedné plány. Tato doba již nadchází; nebohé lidstvo bude po deset následujících cyklů zakoušet nebývalé utrpení.

 

Abyste se mohli ubránit hrozící nelítostné agresi, potřebujete mít přinejmenším dostatek podstatných informací, z nichž byste čerpali myšlenkové inspirace, vedoucí k přijatelnému řešení.

 

Obdobně jako tomu bývá u lidské rasy, také určitá část příslušníků dominantní rasy se někdy staví na odpor. Ani v tomto případě nebudete mnohdy schopni rozpoznávat pánovité samozvané vládce od spojenců, vzhledem k vývojovému stadiu vaší psychiky, jímž procházíte. Jakmile dozraje čas, intuice si vyžádá systematickou průpravu.

 

Jsouce si vědomi nezměrné hodnoty svobodné vůle, předkládáme vám jedinečnou alternativu.

 

 

(9)

 

Co můžeme nabídnout ?

 

 

Otevíráme před vámi perspektivy holistiètìšjí vize vesmíru a života, konstruktivní vzájemné součinnosti, obohacení čistými a bratrskými vztahy, osvobození technickým poznáním, vymýcení utrpení, řízeného rozvinutí vnitřního potenciálu, přístupu k novým formám energie, a v neposlední řadě - hlubšího vhledu do podstaty vědomí.

 

Nemůžeme za vás překonávat zakořeněné osobní a kolektivní strachy, svévolně diktovat vámi neschválené zákony, místo vás pracovat na zušlechtění vašich osobností, omezovat vás v cílevědomém úsilí při utváření světa, po kterém toužíte, ani bránit duchu vaší doby, aby objevoval nové obzory.

 

 

(10)

 

Jaký by z toho pro nás plynul užitek ?

 

 

Jestliže byste se rozhodli, že takový kontakt navážete, radovali bychom se z nastolení bratrské rovnováhy v tomto kosmickém regionu, plodných diplomatických styků, i z poznání, že se dokážete sjednotit, abyste optimálně rozvinuli vlastní potenciál. Pociťovaná radost je ve vesmíru cíleně vyhledávána, neboť jejím prostřednictvím je přenášena božská energie.

 

 

(11)

 

Jak vás touto otázkou můžeme inspirovat ?

 

 

„PŘEJETE  SI,  ABYCHOM  SE  STALI  VIDITELNÝMI ?“

 

 

(12)

 

Jak můžete na tuto otázku zareagovat ?

 

 

Pravdivost duše může být vnímána telepaticky. Jen si musíte tuto otázku položit a dát si na ni jednoznačnou odpověď sami, anebo na základě závěrů vyvozených z diskuse ve skupině. Účinek takové odpovědi nebývá ovlivněn tím, zda se tazatel nachází ve středu města či uprostřed pouště. VYŘKNĚTE  SVÉ  ANO  ČI  NE  BEZPROSTŘEDNĚ  PO  VYSLOVENÍ  TÉTO  OTÁZKY !  Jako kdybyste právě rozmlouvali sami se sebou během přemítání o tomto poselství.

 

Jedná se o univerzální otázku; je-li těchto několik málo slov vloženo do jejich kontextu, výrazně nabývají na významu. Nedovolte, aby vás brzdila vlastní váhavost. Proto byste měli v každém případě o tomto tiše přemítat. Doporučujeme přijetí odpovědi ihned po opětném pročtení tohoto poselství, aby byla dokonale asociována s kladenou otázkou.

 

S odpovědí se neunáhlete. Dýchejte a nechte se prostoupit veškerou energií své svobodné vůle. Buďte hrdi na to, kým jste !  A abyste byli sami sebou, po několik minut vůbec nemyslete na své problémy, jež by vás jinak mohly oslabovat. Vyciťujte sílu, jež ve vás pučí. Ovládejte se !

 

Jedinou myšlenkou, jedinou odpovědí, můžete zásadním způsobem změnit svoji blízkou budoucnost, v pozitivním i negativním smyslu.

 

Vaše osobní rozhodnutí dotázat se vnitřního já, zda je žádoucí, abychom se stali viditelnými za denního světla, v rámci vašeho plánu na hmotné úrovni, je pro nás velice cenné a určující.

 

Můžete se rozhodnout pro volitelnou alternativu, jež vám bude nejvíce vyhovovat. Rituály by byly v podstatě zbytečné. Upřímná prosba, vycházející z vašeho srdce, opodstatněná vlastní vůlí, bude vždy brána na vědomí těmi z nás, kterým bude adresována.

 

Ve své soukromé volební kabince vlastní vůle předznamenáte dohlednou budoucnost.

 

 

(13)

 

Jaká zvratná působení budou vyvolána ?

 

 

K optimální volbě by mělo dospět co nejvíce pozemšťanů, byť by mohli být vnímáni jako menšina. Je žádoucí, aby toto poselství bylo šířeno pokud možno v co největším počtu jazyků, všemi dostupnými prostředky, mezi vašimi bližními, nehledě na to, zda si uvědomují či neuvědomují důležitost této nové vize budoucnosti.

 

Bude-li to věci ku prospěchu, projevujte přitom smysl pro humor, třeba i se značným nadhledem, kdybyste se tak cítili uvolněněji. Nebuďte ale lhostejní; přinejmenším uplatníte svoji svobodnou vůli.

 

Zapomeňte na falešné proroky a zvěsti, jež o nás kolovaly. Je to jedna z našich nejvýmluvnìjších proseb, s níž se na vás úpěnlivě obracíme.

 

Pojímejte svá samostatná osobní rozhodnutí jako vlastní nezadatelné právo a výhradní odpovědnost !

 

Pasivita by měla za následek výrazné omezení vaší svobody. Obdobně se stává kontraproduktivní i nerozhodnost. Klidně vyřkněte své NE; pokud se chcete řídit vlastními názory; dokážeme to pochopit. Neříkejte však ani své ANO jen z pouhé zvědavosti, když nevíte jak se rozhodnout. Vždyť se zde jedná o realitu každodenního života, nikoli o jakousi show !  JSME  EXISTUJÍCÍ  ŽIVOUCÍ  BYTOSTI !

 

Vaše dějiny jsou protkány příběhy, jimiž se do nich zapsaly úzké skupinky odhodlaných mužů a žen, schopných i v relativně malém počtu formovat příští události.

 

Právě tak jako se může jen několik osob na určitou dobu chopit vlády na Zemi a utvářet budoucnost pro mlčící většinu, jen několik z vás by mohlo radikálně změnit vlastní osud, a zareagovat tak na projevy nemohoucnosti, vzdor přetrvávající setrvačnosti a překážkám !  Můžete lidstvu usnadnit zrození do Bratrství.

 

Jeden z vašich myslitelů kdysi pronesl výstižný výrok: „Podej mi rukojeť a já pozvednu Zemi“.

 

Šíření tohoto poselství tedy může být vnímáno coby podpůrné podání rukojeti, my zase jako hybné páky v horizontu světelných let, a vy se stanete dovednými řemeslníky, pozvedávající Zemi na vyšší úroveň v důsledku našeho zjevení.

 

Jaká zvratná působení by byla vašimi moudrými rozhodnutími vyvolána ?

 

Společné pozitivní rozhodnutí by se na naší straně bezprostředně projevilo zhmotněním mnoha vesmírných lodí, viditelných pak na nebi i na Zemi.

 

Na vaší straně zase přímo zbavením se zavádějících pocitů jistoty a klamných domněnek.

 

Nestrojený, přirozený vizuální kontakt by se výrazně promítal ve vaší budoucnosti. Značná část pozemských vědomostí by byla modifikována. Činnost vašich společenských organizací by byla ve všech oblastech povznesena na vyšší úroveň. Moc by mohla přejít do rukou jednotlivých občanů, jakmile by se přesvědčili, že naše existence je reálnou skutečností. Změnili byste žebříček vašich hodnot !

 

Nejvíce bychom si cenili toho, že by lidstvo žilo jako jedna rodina, námi zbavená strachu z neznáma !

 

Potenciální nebezpečí by se z vašich domovů vytratilo spolu s nevítanými příslušníky „třetí strany“, které byste předtím nepřímo přinutili ke zviditelnění. Sdíleli byste stejné kořeny a dělali byste čest svému jménu coby sjednocené lidstvo !

 

Pokud byste si to přáli, mohly by být později uskutečňovány výměnné programy, umocněné harmonickým soužitím a vzájemnou úctou. V současnosti ovšem není hladovým vůbec do smíchu, a zastrašení by nás radostně přivítat ani nemohli. K našemu velkému smutku býváme svědky toho, že muži, ženy i děti, vtělené na tomto světě, fyzicky i psychicky tolik strádají, když přitom z jejich nitra vyzařuje tak úchvatné světlo.

 

Právě toto světlo může být vrženo na vaši budoucnost. Naše vztahy se mohou vyvíjet progresivně.

 

Procházeli byste několika formativními stadii, trvajícími několik let či desetiletí, s těmito distinktivními aspekty: Demonstrativní zviditelnění našich vesmírných lodí; fyzická přítomnost bytostí z civilizací jiného řádu; přímá spolupráce v rámci vaší technické a duchovní evoluce; odhalení dosud neznámých oblastí Galaxie.

 

Pokaždé by se před vámi otevíraly nové možnosti a návazně byste sami nasměrovali kroky vašeho rozhodování k dalším stadiím, pokud byste usoudili, že je to nezbytné v zájmu vaší fyzické i duševní pohody. V žádném případě bychom jednostranně nezasahovali. Bez prodlení bychom zmizeli ze scény, jakmile byste to na základě vaší kolektivní dohody pokládali za žádoucí.

 

Úměrně rychlosti šíření tohoto poselství napříč světem bychom potřebovali na přípravu „velkého zviditelnění“ několik týdnů či měsíců, k němuž by mohlo dojít, jestliže by si to přála většina z pozemšťanů, kteří by využili svého práva volby, a pokud by toto poselství získalo nezbytnou podporu.

 

Základní diference mezi vašimi každodenními modlitbami k bytostem duchovní podstaty a vaším současným rozhodnutím je vymezena prostou skutečností: My jsme technicky vybaveni ke zhmotnění !

 

 

(14)

 

Proč toto historické dilema ?

 

 

Ze zkušenosti víme, že „cizinci“ bývají pokládáni za nepřátele jen po dobu, kdy ztělesňují „neznámé“. V počáteční fázi naše zviditelnění vyvolá emoce, jimiž budou posíleny vaše vztahy v celosvětovém měřítku.

 

Jak byste poznali, že bychom se objevili v důsledku vašeho společného rozhodnutí ?  Zcela jednoduše dle toho, že jinak bychom se stejně už po delší dobu nacházeli na vaší úrovni existence !  Nemohli jste nás však spatřit, protože jste se pro to explicitně nevyslovili.

 

Někteří z vás by se mohli obávat, že bychom správnost vaší volby jen předstírali, abychom legalizovali náš pobyt. Takové obavy by však byly zcela neopodstatněné. Jak bychom mohli zištně těžit z toho, že bychom ku prospěchu drtivé většiny z vás nezištně zpřístupnili vymoženosti, jež jsou pro vás nyní nedostupné ?

 

Co nasvědčuje tomu, že se zde nejedná o další rafinovaný manévr „třetí strany“, jejíž příslušníci by vás chtěli ještě více zotročit ?  Třeba objektivní realita, že byste mohli účinněji čelit potenciálnímu nebezpečí, jež by na vás skrytě číhalo. Není toho dostatečným potvrzujícím důkazem zákeřný terorizmus, s nímž si tak často nevíte rady ?

 

V každém případě však můžete cokoli sami posoudit ve svém srdci a vlastní duši !  Jakákoli vaše respektabilní volba námi bude respektována !  V nepřítomnosti lidských představitelů z tohoto světa, kteří by případně mohli svádět k omylu, ignorujete vše, co se týká nás anebo těch, jimiž jste manipulováni, aniž byste k tomu dali souhlas.

 

Na stávající situaci, v níž se nacházíte, se již nevztahuje zavedené pravidlo, založené na neodhalování naší existence. Jste v Pandořině skříňce, vytvořené „třetí stranou“; musíte se z ní dostat ven, nehledě na volbu, kterou učiníte.

 

Při řešení tohoto dilematu odporujících si agnosticizmů musíte spoléhat na vlastní INTUICI. Chcete nás spatřit na vlastní oči anebo budete raději i nadále věřit tomu, čím vás obalamutili vaši špekulanti ?  Z takto formulované otázky je třeba vycházet !

 

Po několika tisíciletích tápání se jednoho dne stane tato volba mezi dvěma neznámými nevyhnutelnou.

 

 

(15)

 

Proč má být takovéto poselství ve světě šířeno ?

 

 

Překládejte a šiřte toto poselství ve světě. Touto činností můžete nezvratně a nebývalým způsobem předznamenávat budoucí vývoj v tomto tisíciletí; jinak by se takové příležitosti mohla chopit až příští generace, pokud vůbec přežije.

 

Když volbu neprovedete, budete se muset podrobit vůli jiných rozhodovacích autorit. Jestliže nebudete informovat své bližní, vystavujete se riziku, že se budete muset smířit s překvapivě nepříznivým vývojem příštích událostí. Zůstanete-li lhostejní, vzdáte se své svobodné vůle.

 

Jde tu o vaši budoucnost. V sázce je příznivý rozvoj lidstva.

 

Nelze ovšem vyloučit, že se toto poselství nesetká s všeobecným souhlasem, a že bude nedoceněno v důsledku nedostatečné informovanosti. Nicméně, ve vesmíru nezůstává touha žádné bytosti bez povšimnutí.

 

Představte si, že bychom se i s tisíci vesmírných lodí museli stát viditelnými již zítra. Pro lidstvo by to byl kulturní šok, jakému ve své historii ještě nikdy nebylo vystaveno. Pak by už ale bylo příliš pozdě litovat toho, že jste nevyužili svého práva volby, a že jste toto poselství ve světě nešířili. Naše zviditelnění by bylo nevratné. Klademe vám na srdce, abyste tuto volbu neuspěchali, a řádně si ji rozmysleli. A pak ji učiňte !

 

Rozhodovací autority vašich sdělovacích prostředků patrně nebudou mít zájem na obeznamování světové veřejnosti s tímto poselstvím. Tím více spoléháme na vás, že toto budete coby oduševnělé milující bytosti ve světě šířit, zahaleni anonymitou.

 

Jste ještě strůjci vlastního osudu . . .

 

 

„PŘEJETE  SI,  ABYCHOM  SE  STALI  VIDITELNÝMI ?“

 

 

(16)

 

Toto poselství můžete publikovat, reprodukovat, a šířit bez jakéhokoli omezení !

 

Dokonce vás k tomu vyzýváme !

 

Ale prosíme vás: Žádné části tohoto poselství nemodifikujte ani nevynechávejte.“

 

www.vesmirni-lide.cz  sdělení 1901.

 

(www.geocities.com/meetetnow/cz.htm – původní umístení sdělení).

 

 

 

1902.  Změňte tento svět !  Sk verze.  (Zpracoval Ivo A. Benda, příjemce neznámý)    29.4.2004.

Místo: Francie.

 

Převzato z www.geocities.com/meetetnow/cz.htm . Originál je francouzský. Oproti zde uvedené anglické verzi byla v tomto původním webu uvedená česká verze s vynechaným cca 25 % včetně chybějícího celého závěrečného textu (16), ve kterém je čtenář žádán, aby sdělení nebylo modifikováno nebo nebyly vynechány některé části. Stávající český text také nebyl správně přeložen, jen 3 věty zůstaly beze změny, a to z toho důvodu, že organizátor a správce webu nemá dostatečnou duchovní úroveň a tak podléhá značnému ovládání Silami temna. Příjemce není stejnou osobou jako organizátor. Také u většiny dalších jazykových překladů jsem zaznamenal značné nepsprávnosti. Proto varuji před používáním těchto textů !  Následující český text jsem nechal přeložit z angličtiny kvalitním překladatelem. Text s podnadpisy jsem pro přehlednost očísloval na 16 částí, pro šíření mailem - bez diakritiky (stahování www.vesmirni-lide.cz ) a umístěte jen do mailové plochy (jednoduchý čb text, ne přílohy – filtry !).

 

POZOROVÁNÍ VESMÍRNÝCH LODÍ našich Vesmírných Přátel se však účastní soukromě tisíce lidí - dosud převážně v noci (sdělení 1497) ale i ve dne (sdělení 1801) – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

Sk verze:

 

 

ZmEŇTE TENTO SVET !

 

 „ROZHODNITE, ČI SA MÁME STAŤ VIDITEĽNÝMI !“

 

(1)

 

„Nie je podstatné, kto ti doručil toto preložené posolstvo; zahaľ ho anonymitou vlastnej mysli. Záleží však na tom, AKO s týmto posolstvom naložíš !

 

Každý z vás by rád uplatňoval svoju slobodnú vôľu, všetci túžite po šťastí.

 

My držíme kľúč k záhade, ako toho dosiahnuť. Vaša slobodná vôľa je podmienená  oboznámenosťou s driemajúcim potenciálom vnútornej skutočnosti, a vaše šťastie potom prijímanou a vysielanou láskou.

 

Možno, že sa cítiš byť na modrej planéte osamotený, obdobne ako iné uvedomelé bytosti, a veríš na osud. Napriek tomu sa nachádzaš na pokraji prevratných zmien, ktoré vyciťuje len menšina pozemšťanov.

 

Nemusíme sa starať o tvoju budúcnosť, pokiaľ by si si to sám neprial. Cháp toto posolstvo čoby celosvetové referendum a svoju prípadnú odpoveď ako vyplnený hlasovací lístok !

 

 

(2)

 

Kto sme ?

 

Vaši vedci ani vaši náboženský predstavitelia nevyjadrujú zhodné stanoviská, čo sa týka neobjasnených vesmírnych záhad, nad ktorými sa pozemšťania zamýšľajú po celé tisícročia. Ak sa chcete dopátrať pravdy, nesmiete sa nechať ovplyvňovať subjektívnymi názormi, či si i za ne môžete zaslúžiť uznanie.

 

Rastúci počet svetovej verejnosti neznámych bádateľov sa vydáva na nové cesty za poznaním a približujú sa objektívnej realite. V súčasnosti je vaša civilizácia zaplavená informáciami, z ktorých len nepatrná časť z tých menej zmätených sa šíri svetlom.

 

Mnohé z toho, čo bolo počas histórie ľudstva považované za nemožné či nepravdepodobné, sa nezriedka stávalo možným a neskôr realizovateľným, obzvlášť v priebehu minulých 50 rokov. A dohľadná budúcnosť vám prinesie ešte väčšie prekvapenia. Budete odhaľovať to najhoršie, i to najlepšie.

 

Podobne ako miliardy iných tvorov, žijúcich v tejto Galaxii, aj my sme vedomými bytosťami, niektorými považované za „mimozemšťanov“, hoci existujúca reálna skutočnosť je delikátnejšia.

 

Medzi nami a vami nie je podstatný rozdiel, okrem skúseností, získaných v určitých fázach vývoja. Obdobne ako v akejkoľvek inej organizovanej štruktúre, aj naše vnútorné vzťahy sú vymedzované v rámci hierarchického usporiadania. To naše je opodstatnené znalosťami niekoľkých rás. Na tejto báze sme splnomocnení, aby sme vás oslovili.

 

Aj my hľadáme Vyššiu Bytosť, ako podstatná väčšina z vás. Nie sme teda bohmi ani polobohmi, pristupujeme k vám ako k seberovným v kozmickom bratstve.

 

Fyzicky sa od vás trošku odlišujeme, ale prevažne sa vyznačujeme humanoidným tvarom.

 

Hoci je naša existencia reálnou skutočnosťou, spravidla ju nie ste ešte schopní vnímať. Nie sme obyčajnými objektmi vašeho pozorovania; tiež máme živé svedomie. Nemôžete nás pomocou svojich zmyslov či meracích prístrojov pozorovať, pretože sa ich prostredníctvom obvykle nestávame viditeľnými.

 

Radi by sme v tomto ohľade vaše dejiny obohatili. Naše súvisiace kolektívne rozhodnutia však k naplneniu takého priania samé o sebe nepostačujú, museli by ste ich urobiť aj vy. Skrz toto posolstvo sa stávate rozhodovacími autoritami ! Vy osobne.

 

Na planéte Zemi nepobýva žiadny náš zástupca, ktorý by mohol nasmerovať kroky vašeho rozhodovania.

 

 

(3)

 

Prečo sa nestávame viditeľnými ?

 

V určitých vývojových štádiách kozmické spoločenstvá prenikajú do podstaty skôr neznámych foriem súcna, aj mimo bežne postrehnuteľnú oblasť hmoty. Veda pokročilejších civilizácií sa tiež zaoberá štruktúrovanou dematerializáciou a materializáciou. Na tomto poli dosiahli istého pokroku aj pozemšťania v niekoľkých laboratóriách, ktorí úzko spolupracovali s mimozemšťanmi i za cenu riskantných kompromisov, pred vami zámerne utajovaných, niektorými z vašich predstaviteľov.

 

Okrem vzdušných a kozmických objektov alebo neobvyklých javov, vašou vedeckou obcou zahrňovaných do problematiky UFO, nemožno ignorovať ani vedecky dokázateľnú existenciu zostrojených viacrozmerných vesmírnych lodí.

 

Mnohé ľudské bytosti sa s takými loďami dostali do vizuálneho, sluchového, dotykového alebo psychického kontaktu, niektorí z nich pod vplyvom okultných síl, ktorými bývate ovládaní. Minimálnemu počtu pozemšťanom naskytajúcich sa príhodných príležitostí k pozorovaniu, priamo súvisia so zvláštnymi výhodami, vyplývajúcimi z dematerializácie týchto vesmírnych lodí.

 

Dokážeme samozrejme pochopiť, že v ich existenciu neveríte aj preto, že ste ich nevideli na vlastné oči.

 

Takéto pozorovania sa väčšinou uskutočňujú na individuálnej báze, za účelom rozšírenia duševného obzoru, a nie modifikovania akéhokoľvek organizovaného systému. Je to veľmi dobre premyslené rasami, ktoré vás obklopujú, zohľadňujúcimi rozličné dôvody a predpokladané účinky.

 

Negatívnym viacrozmerným bytostiam, ktoré hrajú vymedzenú rolu pri uplatňovaní sily v tieni vládnucej ľudskej oligarchie, slúži neviditeľnosť ako prostriedok k utajovaniu ich existencie a dobyvačných zámerov.

 

My sme k neviditeľnosti motivovaní snahou o zachovanie slobodnej vôle ľudstva, uplatňovanej behom jeho vývoja, smerujúceho k dosiahnutiu technickej vyspelosti a duchovnej zrelosti vlastnými silami. Galaktické civilizácie sú naplnené radostnými očakávaniami prijatia obyvateľov modrej planéty do ich rodiny.

 

Mohli by sme sa stať viditeľnými v plnosti denného svetla, a k tomu zjednoteniu vám tak dopomôcť. Zatiaľ však ešte vyčkávame, pretože si to úprimne praje len malá menšina pozemšťanov, zatiaľ čo ostatní sú zaslepení nevedomosťou, ľahostajnosťou a zakoreneným strachom a tiež preto, že stávajúca situácia naše zviditeľnenie nevyžaduje. Mnohí z pozemšťanov, ktorí analyzujú naše prezentácie, počítajú svetlá na nočnej oblohe bez toho, aby bola osvetlená ich duchovná cesta. Svoje úvahy sa pokúšajú opodstatniť objektmi, a nie prebudením vnútorného vedomia.

 

 

(4)

 

Kto vlastne ste ?

 

Ste posvätení mnohými tradíciami, ktoré boli počas vekov priebežne obohacované spoločnou kontribúciou. To isté sa dá povedať o rasách obklopujúcich modrú planétu. Cieľ vašeho usilovania spočíva v naväzovaní na tieto tradície a následnom dokončení unikátneho projektu. Výchovou reagujúcou na kultúrne danosti prostredia ste zdanlivo rozdelení, pretože ju nahradzujete splynutím s vnútornou skutočnosťou, ktorej subtílna prirodzenosť je utlačovaná uprednostňovaním orientácie na tvary, slúžiaca mocným tohoto sveta ako záštita proti akejkoľvek forme ich potenciálneho ohrozenia.

 

Ste vyzývaní, aby ste prekonali túto závislosť na tvaroch, ktorých bohatosť a krásu môžete obdivovať aj naďalej. Žiadúcim preniknutím do podstaty tvarov prebúdzate lásku k ľudom, naprieč spektrom ich rôznorodosti. Trvalý mier nie je to isté čo kľud zbraní, ale je nastolený návratom k zmysluplnej podstate reálnej skutočnosti. Ste jednoliatym, Bratstvom.

 

Aby ste to dokázali pochopiť, postupne sa z vašeho dosahu vytrácajú skôr dostupné riešenia, až doceníte riešenie ideálne: Kontaktovať vyspelejšiu rasu, reflektujúcu vašu vnútornú skutočnosť.

 

 

(5)

 

V akej situácií sa nachádzate ?

 

Až na niekoľko vzácnych výnimiek sme vás prostredníctvom svojich intervencií činili len nepatrne spôsobilejšími správne nasmerovať kroky spoločného a individuálneho rozhodovania k sľubnej budúcnosti; vychádzali sme pritom z vlastného prebádania hlbín vašich psychologických mechanizmov.

 

Dospeli sme k poznaniu, že sloboda je rozvíjaná každým dňom úmerne tomu, ako sa bytosť stáva vnímavejšou k sebe samej a k prirodzenému prostrediu, postupne odkladajúc svoje obmedzenie a indolenciu, čokoľvek si možno pod tým predstaviť. Navzdory vynaloženému úsiliu mnohých odvážnych a uvedomelých jedincov, sú takéto obmedzenia umelo udržované, aby mohli byť aj naďalej podporované záujmy zosiľujúcej centralizovanej moci.

 

Ešte v nedávnej minulosti malo ľudstvo pod kontrolou potenciálne dôsledky vlastných rozhodnutí, avšak v súčasnosti ju stúpajúcou mierou stráca aj nad svojím osudom, z dôvodu stále širšieho využitia vyspelých technológií, privolávajúceho na pozemské a ľudské ekosystémy smrtonosné účinky, ktoré by mohli byť nezvratné. Pomaly, ale isto strácate mimoriadnu spôsobilosť pozitívne ovplyvňovať kvalitu života na Zemi. Stávate sa menej prispôsobivými, nezávisle na vlastnej vôli. Pôsobenie existujúcich technológií v koncepčnom rámci uskutočňovania nekalých plánov sa negatívne premieta v stave vašeho tela i mysle.

 

To všetko sa ešte môže zmeniť, dokiaľ si udržíte vnútorný tvorivý potenciál, ktorý ste ešte nestratili napriek tomu, že jeho rozvinutím by ste ohrozovali realizáciu ohavných zámerov, zosnovaných vašimi možnými vládcami. A preto zostávame neviditeľnými. Tento vnútorný tvorivý potenciál vyprchá, pokiaľ nebude opodstatnený odpovedajúcou spoločenskou reakciou väčšieho rozsahu. Nadíde obdobie zlomu, prejaviteľného v rozličných formách.

 

 

(6)

 

Ale prečo odkladať hľadanie praktických riešení až na poslednú chvíľu ?  Mali by ste bolestným trápeniam predchádzať, alebo sa im podrobovať ?

 

Vaše dejiny vypovedajú o neustálych stretoch, ku ktorým dochádzalo medzi ľuďmi, ktorí na seba často narážali v konfliktných situáciách. Obyvatelia dobytých území boli spravidla podrobovaní dobyvateľom, ktorí im spôsobovali ujmu. V súčasnosti modrá planéta pripomína ľudnatú dedinu, kde sa síce všetci poznajú, avšak rôzne konflikty tu pretrvávajú a narastajú zlovestné hrozby, ktorých intenzita sa stupňuje a dĺžka trvania predlžuje.

 

Aj keď ste čoby ľudské bytosti ponímané ako individuality s bohatým vnútorným potenciálom, podstatná väčšina z vás ho nemôže dôstojne uplatniť a to z dôvodov, ktoré bývajú typicky geopolitické.

 

Na modrej planéte žije niekoľko miliárd pozemšťanov. Žiaľ, niekoľko rozhodovacích autorít z radov vašich politických, finančných, vojenských a náboženských činiteľov svojvoľne ovplyvňuje vzdelávacie a výchovné prostriedky vašich detí a zasahuje do životných podmienok obyvateľstva, aj v ríšach zvierat a rastlín.

 

Vaše myslenie a presvedčenia sú systémovo prispôsobované straníckym záujmom. Premieňate sa tak na otrokov, ktorým je vsugerované, že sú strojcami vlastného osudu, ktorý sa stáva realitou.

 

Keď nie sú stanovené jasné pravidlá hry, obyčajné priania je možné len sťažka premeniť v reálnu skutočnosť. Nestelesňujete rolu autoritatívnych dobyvateľov. Ľudské bytosti boli po tisícročia systematicky ovplyvňované účelovou propagandou, a ešte dlhšie zavádzajúcimi ideami, vyvolávanými emóciami i bezmocnou závislosťou na cudzích organizmoch, obetovaných existujúcim technológiám.

 

Nebývalé príležitosti, ktoré so sebou prináša rýchly pokrok zvádzajú k podmaňovaniu a skrývajú potenciálnu hrozbu deštrukcie. Je to existujúca realita. Nič menej, vy vyvodzujete svoje závery zo sprostredkovávaných informácií. Drancovanie prírodných zdrojov je plánované, ale do života nebol uvedený žiadny dlhodobý spoločný projekt, ktorého realizácia by cielene smerovala k ich záchrane.

 

Vyčerpanie mechanizmov ekosystému už presiahlo limity vyvolania nezvratných procesov. Nedostatok zdrojov a ich selektívna distribúcia zapríčiní bratovražedné vojny väčšieho rozsahu i miestne závažné konflikty odohrávajúce sa napríklad v centrách miest a v priľahlých dedinských oblastiach.

 

Rastie nie len nenávisť, ale tiež láska, ktorá kvitne a dodáva vám potrebnú dôveru vo vlastné schopnosti nachádzať múdre riešenia. Kritický tlak sám o sebe ešte nepostačuje k eliminácií rafinovane prevádzaných sabotáží. Prúdy ľudského chovania, utváraného získanými návykmi a výchovným procesom, majú značnú zotrvačnosť a unášali by vás do slepého pásma. Riešením aktuálnych problémov poverujete svojich zastupiteľov, ktorých povedomie o spoločenskom blahu pomaly uvädá v kalnom svetle uprednostňovaných korporačných priorít, a ktorí tendenčne debatujú skôr o forme než o obsahu.

 

Práve v inak príhodnom okamžiku pre akciu by ste sa v dôsledku predchádzajúcich prieťahov trebárs museli podrobiť cudzej vôli miesto toho, že by ste presadili svoju. Ešte nikdy predtým vo vašich pohnutých dejinách sa prijímané rozhodnutia nepremietali tak bezprostredne a výrazne v budúcej kvalite života, ako je bezodkladnosťou terajších rozhodnutí podmienené vaše neskoršie prežitie.

 

Akou udalosťou by mohla byť optimálne modifikovaná spomenutá zotrvačnosť, tak príznačná pre každú civilizáciu ?  Z čoho vzíde kolektívne a zjednocujúce uvedomenie, ktoré zastaví toto prehnané ponáhľanie sa kamsi dopredu ?

 

Ľudské kmene, populácie i celé národy sa odjakživa stretávali a vzájomne ovplyvňovali. Snáď zlovestné hrozby deštrukcie ľudskej rodiny primäjú zodpovedných predstaviteľov súčasnosti k iniciácií intenzívnejšej vzájomnej súčinnosti.

 

Čo nevidieť sa na obzore dejín objaví valiaca sa obrovská vlna so zmesou nebývalých pozitívnych a veľmi negatívnych aspektov.

 

 

(7)

 

Ako definovať „tretiu stranu“ ?

 

Nadviazanie kozmických kontaktov s inou civilizáciou sa deje dvoma spôsobmi: Prostredníctvom zodpovedných predstaviteľov alebo neodlíšene priamo so zainteresovanými jedincami. Prvá z oboch ciest je lemovaná stretmi záujmov, druhá končí uvedomením.

 

Prvú formu zvolilo zoskupenie rás, motivované udržaním ľudstva v otroctve, umožňujúcim kontrolu prírodných zdrojov, genofondu a ľudskej emocionálnej energie.

 

Druhú formu zvolilo zoskupenie rás oddaných veci Ducha služby. Nezištne sme sa rozhodli túto vec podporiť a pred niekoľkými rokmi sme sa predstavili zástupcom ľudského rodu, ktorí však ponúkanú spoluprácu odmietli, čo zdôvodňovali nezlúčiteľnosťou s ich strategickou víziou.

 

Preto sa pre túto voľbu už budú rozhodovať samotný JEDNOTLIVCI, ktorým do toho žiadny predstavitelia nemajú čo hovoriť. VÁM teraz ponúkame to isté, čo vtedy vládnucim rozhodovacím autoritám, ktoré sme pôvodne pokladali za spôsobilé zaistiť šťastný život ľuďom, ktorým majú slúžiť.

 

Väčšina z vás neberie do úvahy, že centralizované sily nemusia byť uplatňované len bytosťami z ríše ľudí, inak by ste ich nemohli vnímať svojimi zmyslami a nemali by ste o nich ani potuchy. S obratnosťou sebe vlastnou tak nenápadne získavali kontrolu bez toho, aby sa museli držať vašich plánov vymedzených hmotnou úrovňou. A práve preto by v dohľadnej budúcnosti mohli svojimi zásahmi vyvolávať silný účinok i desivý strach. Nič menej, buďte si istý, že mnoho vašich zodpovedných predstaviteľov tomuto potenciálnemu nebezpečenstvu čelí, a že nie všetky únosy sú namierené proti vám. Nie je vždy jednoduché dopátrať sa pravdy !

 

 

(8)

 

Ako by ste mohli za týchto okolností prejavovať vlastnú slobodnú vôľu, keď je s ňou tak silne manipulované ?  V čom si môžete užívať úplnú slobodu ?

 

Konečný mier a opätovné zjednotenie národov by boli vašimi prvými krokmi k harmonickému súžitiu s civilizáciami iného rádu.

 

A práve tomuto chcú zákulisnými intrigami za každú cenu zabrániť tí, ktorí vami manipulujú, a zachovať tak vo svete frakcionárstvo, aby mohli vládnuť nie len vám, ale tiež vašim priamym vládcom !  Ich moc sa zakladá na rozvinutej schopnosti šíriť medzi vami nedôveru a strach, aby sa optimálne neprejavovala vaša kozmická prirodzenosť.

 

Aktuálnosť tohoto posolstva vyplýva z reálnej hrozby, že nežiadúce pôsobenie spomenutých manipulátorov dosiahne vrchol už za niekoľko rokov, kedy hodlajú realizovať nekalé a vražedné plány. Táto doba už nadchádza; nebohé ľudstvo bude po desať nasledujúcich cyklov zakúšať nebývalé utrpenie.

 

Aby ste sa mohli ubrániť hroziacej neľútostnej agresii, potrebujete prinajmenšom dostatok podstatných informácií, z ktorých by ste čerpali myšlienkové inšpirácie, vedúce k prijateľnému riešeniu.

 

Podobne ako tomu býva u ľudskej rasy, taktiež určitá časť príslušníkov dominantnej rasy sa niekedy stavia na odpor. Ani v tomto prípade nebudete veľakrát schopní rozpoznávať pánovitých samozvaných vládcov od spojencov, vzhľadom k vývojovému štádiu vašej psychiky, ktorým prechádzate. Akonáhle dozreje čas, intuícia si vyžiada systematickú prípravu.

 

Byť si vedomí nesmiernej hodnoty slobodnej vôle, predkladáme vám jedinečnú alternatívu.

 

 

(9)

 

Čo môžeme ponúknuť ?

 

Otvárame pred vami perspektívy holistickejšej vízie vesmíru a života, konštruktívnej vzájomnej súčinnosti, obohatenia čistými a bratskými vzťahmi, oslobodenia technickým poznaniam, vymetenia utrpenia, riadeného rozvinutia vnútorného potenciálu, prístupu k novým formám energie a v neposlednej rade – hlbšieho vhľadu do podstaty vedomia.

 

Nemôžeme za vás prekonať zakorenené osobné a kolektívne strachy, svojvoľne diktovať vami neschválené zákony, miesto vás pracovať na zušľachtení vašich osobností, obmedzovať vás v cieľavedomom úsilí pri utváraní sveta, po ktorom túžite, ani brániť duchu vašej doby, aby objavoval nové obzory.

 

 

(10)

 

Aký by z toho pre nás plynul úžitok ?

 

Ak by ste sa rozhodli, že taký kontakt naviažete, radovali by sme sa z nastolenia bratskej rovnováhy v tomto kozmickom regióne, plodných diplomatických stykov, i z poznania, že sa dokážete zjednotiť, aby ste optimálne rozvinuli vlastný potenciál. Pociťovaná radosť je vo vesmíre cielene vyhľadávaná, pretože jej prostredníctvom je prenášaná božská energia.

 

 

(11)

 

Ako vás touto otázkou môžeme inšpirovať ?

 

„PRAJETE SI, ABY SME SA STALI VIDITEĽNÝMI ?“

 

 

(12)

 

Ako môžete na túto otázku zareagovať ?

 

Pravdivosť duše môže byť vnímaná telepaticky. Len si musíte túto otázku položiť a dať si na ňu jednoznačnú odpoveď sami alebo na základe záverov vyvodených z diskusie v skupine. Účinok takej odpovede nebýva ovplyvnený tým, či sa opytovaný nachádza v strede mesta či uprostred púšte. VYSLOVÍ SVOJE ÁNO ČI NIE BEZPROSTREDNE PO VYSLOVENÍ TEJTO OTÁZKY !  Ako keby ste sa práve rozprávali sami so sebou počas uvažovania o tomto posolstve.

 

Ide o univerzálnu otázku. Ak je týchto niekoľko málo slov vložených do ich kontextu, výrazne naberajú na význame. Nedovoľte aby vás brzdila vlastná váhavosť. Preto by ste mali v každom prípade o tomto ticho premýšľať. Doporučujeme prijatie odpovede ihneď po opätovnom prečítaní tohoto posolstva, aby bola dokonale asociovaná s položenou otázkou.

 

S odpoveďou sa neunáhlite. Dýchajte a nechajte sa prestúpiť všetkou energiou svojej slobodnej vôle. Buďte hrdí na to, kým ste !  A aby ste boli sami sebou, na niekoľko minút vôbec nemyslite na svoje problémy, ktoré by vás inak mohli oslabovať. Vyciťujte silu, ktorá vo vás pučí. Ovládajte sa !

 

Jedinou myšlienkou, jedinou odpoveďou, môžete zásadným spôsobom zmeniť svoju blízku budúcnosť, v pozitívnom i negatívnom zmysle.

 

Vaše osobné rozhodnutie opýtať sa vnútorného ja, či je žiadúce, aby sme sa stali viditeľnými za denného svetla, v rámci vašeho plánu na hmotnej úrovni, je pre nás veľmi cenné a určujúce.

 

Môžete sa rozhodnúť pre voliteľnú alternatívu, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Rituály by boli v podstate zbytočné. Úprimná prosba vychádzajúca z vašeho srdca, opodstatnená vlastnou vôľou, bude vždy braná na vedomie tými z nás, ktorým bude adresovaná.

 

Vo svojej súkromnej volebnej kabínke vlastnej vôle predznamenáte dohľadnú budúcnosť.

 

 

(13)

 

Aké zvratné pôsobenia budú vyvolané ?

 

K optimálnej voľbe by malo dospieť čo najviac pozemšťanov, aj keď by mohli byť vnímaní ako menšina. Je žiadúce, aby toto posolstvo bolo šírené pokiaľ možno v čo najväčšom počte jazykov, všetkými dostupnými prostriedkami, medzi vašimi blížnymi, nehľadiac na to, či si uvedomujú či neuvedomujú dôležitosť tejto novej vízie budúcnosti.

 

Ak to bude ku prospechu veci, prejavujte pritom zmysel pre humor, hoci i so značným nadhľadom, keby ste sa tak cítili uvoľnenejšie. Nebuďte ale ľahostajní, prinajmenšom uplatníte svoju slobodnú vôľu.

 

Zabudnite na falošných prorokov a správy, ktoré o nás kolovali. Je to jedna z našich najväčších prosieb, s ktorou sa na vás úpenlivo obraciame.

 

Vnímajte svoje samostatné osobné rozhodnutia ako vlastné nezanedbateľné právo a výhradnú zodpovednosť !

 

Pasivita by mala za následok výrazné obmedzenie vašej slobody. Podobne sa stáva kontraproduktívnou aj nerozhodnosť. Kľudne vyslovte svoje NIE; pokiaľ sa chcete riadiť vlastnými názormi, dokážeme to pochopiť. Nehovorte však ani svoje ÁNO len z obyčajnej zvedavosti, keď neviete ako sa rozhodnúť. Veď tu ide o realitu každodenného života a nie o akúsi show !  SME EXISTUJÚCE ŽIVÚCE BYTOSTI !

 

Vaše dejiny sú pretkané príbehmi, ktorými sa do nich zapísali úzke skupinky odhodlaných mužov a žien, schopných aj v relatívne malom počte formovať budúce udalosti.

 

Práve tak ako sa môže len niekoľko osôb na určitú dobu chopiť vlády na Zemi a utvárať budúcnosť pre mlčiacu väčšinu, len niekoľko z vás by mohlo radikálne zmeniť vlastný osud a zareagovať tak na prejavy nemohúcnosti, navzdory pretrvávajúcej zotrvačnosti a prekážkam !  Môžete ľudstvu uľahčiť zrodenie do Bratstva.

 

Jeden z vašich mysliteľov kedysi predniesol výstižný výrok: „Podajte mi rukoväť a ja pozdvihnem Zem“.

 

Šírenie tohto posolstva teda môže byť vnímané čoby podporné podanie rukoväte, my zase ako hybné páky v horizonte svetelných rokov a vy sa stanete zručnými remeselníkmi pozdvihujúci Zem na vyššiu úroveň v dôsledku našeho zjavenia.

 

Aké zvratné pôsobenia by boli vašimi múdrymi rozhodnutiami vyvolané ?

 

Spoločné pozitívne rozhodnutie by sa na našej strane bezprostredne prejavilo zhmotnením mnohých vesmírnych lodí, viditeľných potom na nebi i na Zemi.

 

Na vašej strane zase priamo zbavením sa zavádzajúcich pocitov istoty a klamných domnienok.

 

Nestrojený, prirodzený vizuálny kontakt by sa výrazne premietal vo vašej budúcnosti. Značná časť pozemských vedomostí by bola modifikovaná. Činnosť vašich spoločenských organizácií by bola vo všetkých oblastiach povznesená na vyššiu úroveň. Moc by mohla prejsť do rúk jednotlivých občanov, akonáhle by sa presvedčili, že naša existencia je reálnou skutočnosťou. Zmenili by ste rebríček vašich hodnôt !

 

Najviac by sme si cenili toho, že by ľudstvo žilo ako jedna rodina, nami zbavená strachu z neznáma !

 

Potenciálne nebezpečenstvo by sa z vašich domovov vytratilo spolu s nevítanými príslušníkmi „tretej strany“, ktorých by ste predtým nepriamo prinútili k zviditeľneniu. Zdieľali by ste rovnaké korene a robili by ste česť svojmu menu čoby zjednotené ľudstvo !

 

Pokiaľ by ste si to priali, mohli by byť neskôr uskutočňované výmenné programy, umocnené harmonickým súžitím a vzájomnou úctou. V súčasnosti však hladným vôbec nie je do smiechu a zastrašení by nás radostne privítať ani nemohli. K našemu veľkému smútku bývame svedkami toho, že muži, ženy a deti, vtelené na tomto svete, fyzicky aj psychicky toľko strádajú, keď pritom z ich vnútra vyžaruje tak úchvatné svetlo.

 

Práve toto svetlo môže byť vrhnuté na vašu budúcnosť. Naše vzťahy sa môžu vyvíjať progresívne.

 

Prechádzali by ste niekoľkými formatívnymi štádiami, trvajúcimi niekoľko rokov, či desaťročí, s týmito dištinktívnymi aspektmi: Demonštratívne zviditeľnenie našich vesmírnych lodí; fyzická prítomnosť bytostí z civilizácií iného rádu; priama spolupráca v rámci vašej technickej a duchovnej evolúcie; odhalenie doteraz neznámych oblastí Galaxie.

 

Zakaždým by sa pred vami otvárali nové možnosti a nadväzne by ste sami nasmerovali kroky vašeho rozhodovania k ďalším štádiám, pokiaľ by ste usúdili, že je to nevyhnutné v záujme vašej fyzickej a duševnej pohody. V žiadnom prípade by sme jednostranne nezasahovali. Bez meškania by sme zmizli zo scény, akonáhle by ste to na základe vašej kolektívnej dohody považovali za žiadúce.

 

Úmerne rýchlosti šírenia tohoto posolstva naprieč svetom by sme potrebovali na prípravu „veľkého zviditeľnenia“ niekoľko týždňov či mesiacov, ku ktorému by mohlo dôjsť, ak by si to priala väčšina pozemšťanov, ktorí by využili svojho práva voľby a pokiaľ by toto posolstvo získalo nevyhnutnú podporu.

 

Základná diferencia medzi vašimi každodennými modlitbami k bytostiam duchovnej podstaty a vašim súčasným rozhodnutím je vymedzená prostou skutočnosťou. My sme technicky vybavení k zhmotneniu !

 

 

(14)

 

Prečo toto historické dilema ?

 

Zo skúsenosti vieme, že „cudzinci“ bývajú pokladaní za nepriateľov len po dobu, kým stelesňujú „neznáme“. V počiatočnej fáze naše zviditeľnenie vyvolá emócie, ktorými budú posilnené vaše vzťahy v celosvetovom merítku.

 

Ako by ste poznali, že by sme sa objavili v dôsledku vašeho spoločného rozhodnutia ?  Celkom jednoducho podľa toho, že inak by sme sa aj tak už po dlhšiu dobu nachádzali na vašej úrovni existencie !  Nemohli ste nás však zazrieť, pretože ste sa pre to explicitne nevyslovili.

 

Niektorí z vás by sa mohli obávať, že by sme správnosť vašej voľby len predstierali, aby sme legalizovali náš pobyt. Také obavy by však boli úplne neopodstatnené. Ako by sme mohli zištne ťažiť z toho, že by sme ku prospechu drvivej väčšiny z vás nezištne sprístupnili vymoženosti, ktoré sú pre vás teraz nedostupné ?

 

Čo nasvedčuje tomu, že sa tu nejedná o ďalší rafinovaný manéver „tretej strany“, ktorej príslušníci by vás chceli ešte viac zotročiť ?  Napríklad objektívna realita, že by ste mohli účinnejšie čeliť potenciálnemu nebezpečenstvu, ktoré by na vás skryte číhalo. Nie je toho dostatočným potvrdzujúcim dôkazom zákerný terorizmus, s ktorým si tak často nevie dať rady ?

 

V každom prípade však môžete čokoľvek sami posúdiť v svojom srdci a vlastnej duši !  Nech bude vaša voľba akákoľvek, bude prijatá s úctou a rešpektovaná. V neprítomnosti ľudských predstaviteľov, ktorí by prípadne mohli zvádzať k omylu, ignorujete všetko čo sa týka nás alebo tých, ktorými ste manipulovaní bez toho, aby ste k tomu dali súhlas.

 

Na stávajúcu situáciu, v ktorej sa nachádzate sa už viac nevzťahuje ten preventívny postoj založený na nepokúšaní sa odhaliť našu existenciu.

Už ste v Pandorinej skrinke, ktorú „tretia strana“ okolo vás vytvorila. Nezávisle na voľbe, ktorú učiníte, musíte sa z nej dostať von.

 

Pri riešení tejto dilemy odporujúcich si agnosticizmov musíte spoliehať na vlastnú INTUÍCIU. Chcete nás uvidieť na vlastné oči alebo budete radšej aj naďalej veriť tomu, čím vás obalamutili vaši myslitelia ?  Z takto formulovanej otázky treba vychádzať !

 

Po niekoľko tisícročných tápaniach sa jedného dňa stane táto voľba medzi dvoma neznámymi nevyhnuteľnou.

 

 

(15)

 

Prečo má byť takéto posolstvo vo svete šírené ?

 

Prekladajte a šírte toto posolstvo vo svete. Touto činnosťou môžete nezvratne a nebývalým spôsobom predznamenávať budúci vývoj v tomto tisícročí, inak by sa takej príležitosti mohla chopiť až budúca generácia, pokiaľ vôbec prežije.

 

Keď voľbu neurobíte, budete sa musieť podrobiť vôli iných rozhodovacích autorít. Ak nebudete informovať svojich blížnych, vystavujete sa riziku, že sa budete musieť zmieriť s prekvapivo nepriaznivým vývojom budúcich udalostí. Ak zostanete ľahostajní, vzdáte sa svojej slobodnej vôle.

 

Ide tu o vašu budúcnosť. V lotérií je priaznivý rozvoj ľudstva.

 

Nedá sa však vylúčiť, že sa toto posolstvo nestretne so všeobecným súhlasom, a že bude nedocenené v dôsledku nedostatočnej informovanosti. Nič menej, vo vesmíre nezostáva túžba žiadnej bytosti bez povšimnutia.

 

Predstavte si, že by sme sa aj s tisícami vesmírnych lodí museli stať viditeľnými už zajtra. Pre ľudstvo by to bol kultúrny šok, akému vo svojej histórií ešte nikdy nebolo vystavené. Potom ale, by už bolo príliš neskoro ľutovať toho, že ste nevyužili svoje právo voľby, a že ste toto posolstvo vo svete nešírili. Naše zviditeľnenie by bolo nezvratné. Kladieme vám na srdce, aby ste túto voľbu neunáhlili a riadne si ju rozmysleli. A potom ju učiňte !

 

 

Rozhodovacie autority vašich oznamovacích prostriedkov pravdepodobne nebudú mať záujem na oboznamovaní svetovej verejnosti s týmto posolstvom. Tým viac spoliehame na vás, že toto budete čoby oduševnelé milujúce bytosti vo svete šíriť, zahalení anonymitou.

 

Ešte ste strojcami vlastného osudu . . .

 

 

„PRAJETE SI, ABY SME SA STALI VIDITEĽNÝMI ?“

 

 

(16)

 

Toto posolstvo môžete publikovať, reprodukovať a šíriť bez akéhokoľvek obmedzenia !

 

Dokonca vás k tomu vyzývame !

 

Ale prosíme vás: Žiadne časti tohoto posolstva nemodifikujte ani nevynechávajte.“

 

 

www.vesmirni-lide.cz  zdelenie 1902

 

(www.geocities.com/meetetnow/  - pôvodné umiestnenie zdelenia)

 

 

 

1903.  Pozitivní komunikace s Vyšší duchovní mocí.   (Přijal Libor P.)                  4.-18.3.2004.

Místo: Nový Bor.

 

 

INFORMACE O KOMUNIKACI S VYŠŠÍ DUCHOVNÍ MOCÍ

 

 

„Znamená to, JAK SI UVĚDOMOVAT A PRACOVAT S KAŽDODENNÍMI IMPULSY OD NAŠICH PŘÁTEL Z VESMÍRU, PROTOŽE KONTAKTÉRY JSME MY VŠICHNI. Jen je rozdíl, jestli s tím duchovně pracujete, nebo to berete jako náhodu.

 

Vy, kteří čtete toto sdělení a myslíte si, že nikdy nemůžete takto komunikovat, jste v zajetí iluze, že komunikovat může jen někdo. Je to jeden z ovládacích mechanismů těch, kteří si berou za vás právo o vás rozhodovat (politici, církve, organizace, mimozemské negativní entity atd.)

 

Další typy lidí, kteří toto čtou, jsou ti, kteří si říkají, že je to všechno náhoda, podvod, konstrukce. Ti bohužel nechají vystoupit nade všechno svoje ego. Nic není kromě mé pýchy. Zavrhují vše, co může vést ke svobodě, protože si v podstatě zvykli žít v dogmatech, která vedou k nadvládě mysli nad Duchem. Ale to je nepřirozené, energie nemohou správně proudit a chránit tělo před nemocemi.

 

Takže teď vám uvedu pár jednoduchých pomůcek, jak začít vědomě komunikovat, které doplňují předchozí sdělení mnoha lidí:

 

(1)

NIC NEBRAT JAKO NÁHODU – vše se děje v závislosti na vaší specifické originální duchovní cestě. Například zavolá váš známý, na kterého zrovna myslíte. Je to náhoda nebo forma komunikování ? Vy se musíte rozhodnout, s čím chcete pracovat. Obojí je v podstatě správně, ale jestliže chcete začít s radostí tyto energie poznávat, měli byste začít studovat, proč se takto mohou lidé intuitivně spojovat. Jen cesta je cíl. Naproti tomu člověk, který to zavrhne jako náhodu, nemá šanci toto pochopit, prostě a jednoduše proto, že tu myšlenku vyhodil z hlavy. Už tam není, je tam jen jeho ego. Ale to neznamená, že je to něco špatného, každý si musí vyzkoušet co je pro něj nejlepší. Nikdo nepozná, co je horké, když si na vlastní kůži nevyzkouší, co je studené. A to je v podstatě všude ve Vesmíru, ZKUŠENOST NA VLASTNÍ KŮŽI.

 

(2)

ZAČÍT SE ŘÍDIT SVÝMI POCITY – každý z vás cítí, co je pro něj nejlepší, ale hodně málo z vás se podle toho řídí. Vím, že je to obtížné ve společnosti, která se řídí sobeckými zájmy. Ale vy jste to věděli mnohem dříve, než jste se sem inkarnovali. Ať si na to vzpomínáte nebo ne. Je hodně nezodpovědné sedět doma před televizí a obviňovat všechny ostatní z vlastních neúspěchů. Začněte hledat činnost, která vám přinese příjemný pocit. Ne krátkodobý, ale pocit, na který když si vzpomenete, znovu a znovu prožijete. Ať už je to sport, procházka nebo návštěva přátel. Stejně tak každý z vás pozná, že jen NEZIŠTNÁ POMOC v jakékoliv formě je ta, která povyšuje pocity a emoce na úroveň Boží. Máte například jít do společnosti ?  Jaký z toho máte pocit ?  Ptejte se sami sebe. Co pozitivního mi přinese, že se s tím člověkem setkám ?  Může být mnoho odpovědí. A každý z vás si volí tu, která mu je nejbližší. Někdo vidí osobní obohacení (finanční, lobbystické, manipulativní) – druhý vidí také osobní obohacení (duchovní, radostné, nesobecké), ale rozdíl musí každý cítit v srdci, nestačí o něm jen mluvit. VYCIŤUJTE !

 

(3)

PŘIJMOUT MYŠLENKU JAKO PRVOTNÍ TVOŘÍCÍ SÍLU – myšlení tvoří, to je klasické motto, které aktuální v každé době. Když se naučíte vyciťovat, co je pro vás prospěšné a co ne, poznáte také, jakou myšlenku v hlavě nechat a jaké se rychle zbavit. A jestliže chcete začít vědomě komunikovat s pozitivními energiemi, musíte v hlavě nechat myšlenky přesně takové, které vám přináší radost. Někomu přináší radost myšlenka pomoci druhému a někomu zase to, že ten druhý má neúspěch. Jsou to přirozené reakce, které se učíte využívat ke svému štěstí. Ale štěstí je relativní věc. Mějte přesně takové myšlenky, které byste chtěli, aby o vás měli i jiní lidé. Když se vám objeví v hlavě nějaká nepříjemná zlostná a násilná myšlenka, nevadí, odhoďte ji doslova a do písmene. Zbavte se jí, není vaše do té doby, dokud s ní nezačnete pracovat. Myšlení je totiž jedna z největších překážek duchovního vývoje člověka. Pravdu přeci nelze vymyslet, pravdu lze jen vycítit. Uvědomte si, že myšlení je zde naprogramováno tisíce let k určitým sobeckým cílům různých temných skupin. Ale ovládat myšlení lze jen tehdy, když je zavřené srdce – centrum vyciťování. (Obr. 811 na www.vesmirni-lide.cz – poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy) Copak si ještě někdo z vás myslí, že nemá vliv na vaše děti násilí, které vidí v televizi ?  Dovolujete programově zavírat dětem srdce, aby se staly stejnými loutkami, jako vy.

 

(4)

CHOVAT SE ODPOVĚDNĚ KE SVÉMU FYZICKÉMU TĚLU – tento princip člověk pochopí nejlépe, až když projde předchozími třemi body.

 

Není náhodou, že něco sníte a je vám potom špatnětělo vám dává na srozuměnou, co mu vyhovuje a co ne.

 

Vycítíte, že musíte něco změnit.

 

Zároveň vycítíte kladnou myšlenku, která vás na tuto cestu přivede – impuls Stvořitele, který dostanete a poznáte po předchozí zkušenosti, když se budete chovat neodpovědně ke svému tělu. Neznamená to, že nemůžete komunikovat s kladnými energiemi. Můžete, ale váš signál bude rozladěný, ne tak čistý a hlasitý. Úplně stejně jako u radia, které jste nevyčistili od špíny a prachu. Potom se může stát, že zaměníte některé významy myšlenek a slov, které k vám přicházejí. Každý z vás musí poznat, co je pro něj dobré a špatné ve stravě i v životě.

 

(5)

KE VŠEMU, CO ŽIVOT PŘINÁŠÍ, PŘISTUPOVAT S LÁSKOU A PONAUČENÍM – všechno, co jsme svým konáním stvořili, dobré i špatné, patří prostě k nám.

 

Tak hodně úspěchů v komunikaci.

 

Budou krásné jasné noci, zvedněte lidé dobří svůj zrak od všedních starostí a pozdravte se s námi. Těšíme se na vás. S láskou Ptaah.

 

Děkuji za spojení, s láskou Libor.

 

 

1904.  Poslední dny.                               (Přijal Libor P.)           12:10-12:45 hodin.  4.3.2004.

Místo: Nový Bor.

 

                   „Zdravím vás, přátelé !

 

Ahoj Liborku, zdraví tě Ptaah.

 

Naše flotily, Aštarova a má, jsou v nejvyšší pohotovosti. Vše se urychluje – vy, co máte srdce otevřené, to jistě cítíte. Události v Madridu 11.3.2004 tomu jen přispívají. Síly temna chtějí mít co nejdříve všechny dostupné složky pod kontrolou. Jejich hlavním nástrojem jsou tajné služby. Nikdo z vás ani netuší, jaké nízké duše se skrývají za anonymitou těchto tajných složek po celém světě. Jde jim jen o moc a peníze a jsou schopny udělat cokoliv pro tento cíl. Ale pro vás, světlonoše, je nejdůležitější ZACHOVAT KLID. Vyhýbejte se co možná nejvíce informacím přinášejícím strach. Je to jen ovládací frekvence pro hrubovibrační lidi, kteří se drží zásad oko za oko, zub za zub. Slepě pak důvěřují médiím, kterým dodávají informace právě tyto tajné služby, které využívají situace ve svůj prospěch. Vystihuje to vaše rčení – „dva se perou, třetí se směje“ – což je stejné jako „rozděl a panuj“.

 

Vy, láskyplní drahouškové, rozdávejte smích, radost, posílejte energie lásky všem, i těm, kteří jsou zaslepení – je to velice důležité. Buďte světelným majákem v této tmě, pomožte tonoucím tímto světlem. Hodně lidí na celé planetě se začíná modlit za lepší svět. A věřte, on přijde – bude to svět, který ozáří celý Vesmír. Vydržte !  Jste v závěrečné a velmi obtížné fázi, ale my jsme při vás. Obě dvě flotily, Aštarova i Ptaahova, a mnoho jiných jsou v této době s vámi. Uvidíte mnohem více naše lodě na obloze, budeme svítit všem, kteří o to stojí. Začíná se vyplňovat písmo svaté. „A mnozí uvidí znamení na nebi“. Čas vašich splněných i nesplněných úkolů se naplňuje. Nemějte zlost na ty, kteří nepochopili. Dělají jen to, co umí.

 

Velmi vás všechny milujeme a všem držíme palce. Brzy nashledanou. Ptaah.

 

Děkuji za lásku a pomoc. Libor.

 

 

1905.  Šíření světelných info (389).    (Přijal Ivo A. Benda)     12:10-12:45 hodin.   15.3.2004.

Místo: Praha.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, mám radost, že jsi se se mnou takto spojil. Rád předám lidem planety Země nové zprávy.

 

Ano, stále více lidí se seznamuje s naší existencí a naším posláním zde v této Sluneční soustavě. A to pomocí mnoha šířených nosičů – letáků, knih, obrázků, audio, video, CD, ale také mluveným slovem – přednášky či individuálně. Jedním z mocných nástrojů je internet a některá média. Ano, takto se mění vědomí lidí, taktéž právě tato výstava – VESMÍRNÉ CENTRUM v Praze (Holešovická tržnice, hala 7) měsíčně umožní tisícům lidem nás takto vidět a pochopit, že zde nejsou ve Vesmíru takto sami. Ano, toto je tak důležité, a máme z tohoto vývoje velikou radost.

 

Dále ti chci sdělit milý Ivo, že tyto další události z 11.3.2004 v Madridu slouží k REALIZACI DALŠÍCH KROKŮ ČIPOVÉ TOTALITY zde na planetě Zemi a má i za následek další šíření hrubých vibrací médii do myslí miliard lidí. Je velmi dobře, že jste poslali tuto zprávu lidem v ČT, hlavně zpravodajství a publicistika, neboť ti nemají ani tušení, v jaké nebezpečné pozici šíří ty velmi hrubé vibrace energií strachu mezi miliony lidí. (Zpráva sms zaslána opakovaně od 14.3. desítkami lidí přes 300 lidem v ČT: „PŘESTAŇTE obtěžovat nás, miliony lidí hrubovibračními ovládacími mimozemskými energiemi z DĚR temných světů, NENIČTE naše rodiny ! Obr. 811, sd. 1761 www.vesmirni-lide.cz “, od 1.5.2004 kvůli tomuto v ČT změnili čísla mobilů, p. Velebný s námi souhlasí a podporuje nás a žádá nás, abychom pokračovali, sám z tohoto důvodu odchází z ČT – poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy) Vidíš, co dokáže pár jedinců, dobře ovládaných z podzemí temných světů. Pomocí této zprávy mají možnost si uvědomit tuto pozici a provést změnu tak, aby již neubližovali planetě Zemi, milionům lidem a sobě, a začali žít prospěšný život celku, bližním svým. My zde takto vidíme, jak se jejich myšlení mění a je ovlivňováno našimi informacemi, a jak má druhá strana plno práce s korekcemi ovládacích programů. Ano, za toto všem takto děkuji a posílám stále proudy lásky a radosti.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti takto děkuji milý Ivo za tuto práci, kterou odevzdáváš Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, a všem podobným lidem, kteří takto pracují pro Světlo. Ano, je třeba stále informovat, neboť události dostávají spád a stále se zde mění stav vibrací na této planetě Zemi. Pro tyto láskyplné lidi se čas již krátí a blíží se přechod do vyšší – 5. dimenze planety Země. Ano, my vám všem světelným pracovníkům stále pomáháme a radujeme se z práce a z vašich výsledků, které jste docílili. Ano, takto toto můžeš milý Ivo předat lidem planety Země, s láskou v radosti ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní a Tobě, Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

 

 

1906.  Láska.                                      (Přijala Helena N.)                                         10.3.2004.

Místo: Zlín.

 

 

LÁSKA

 

„Láska je jako kapka vody,

která roztaje

za ranního úsvitu

na špičce trávy

když Slunce začne

zářit a vše se rozjasní

a rozzáří.

 

Láska je jak ozvěna,

která letí v širokou dáli

a nezastaví se dokud

nedojde až na samý konec

k někomu, kdo ji uslyší.

 

Láska je jako kopretina

na luční louce,

která tam nikdy není sama,

ale součástí všeho.

 

Láska to je ten cit, který

pojí všechny zamilované na této Zemi.

Láska je i ve Vesmíru

a v celém Universu.

 

Lásky jsi ty a všichni kolem.

Láska to není jen slovo,

ale cit, který

dokáže zázraky vytvořit

a vše se změní tam, kde vstoupí,

tam to už nebude tak jako dříve,

láska ta změní každého a vše kolem.

 

Láska je jak vitamín, který

podávat by se měl jako

lék každému, kdo churaví.

Láska, to je síla moci

každé bytosti, se kterou

sklízí jen slávu a uznání.

 

Láska, to je ten zázrak pravý,

Láska je štěstí

Láska je jak motýl, který

Je tak krásný svou přirozeností.

 

Láska je jak pyramida v Gíze,

která přetrvá věky.

Láska je jak kámen, který

zůstává nepřehlédnutelný,

na té tvé cestě životem.

 

Láska je jak čas,

který nikdy nezačíná a nekončí,

láska je věčná a vděčná

i v tvém náručí.

 

Láska je jak večernice,

která udává ti směr a cíl,

když zabloudíš.

 

Láska, to je přirozenost celá

a podstata všeho bytí.

Láska … to je to,

co tě nepustí a chytí

ve správnou chvíli na správném místě

uvnitř tvého srdce.

 

S láskou Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

1907.  Svět.                                        (Přijala Helena N.)                                         10.3.2004.

Místo: Zlín.

 

 

SVĚT

 

„Svět bez námahy – to by bylo štěstí.

Svět bez pokušení – to by bylo neštěstí.

Svět bez pokušení – to by byl smutek

na této Zemi.

 

Možná si někdo řekne,

že by chtěl to ně co támhle

vytvořit svými ústy a silami,

které se zdají býti tak nekonečné.

 

Možná si někdo řekne:

To by stálo za hřích

a možná po tom touží

tak moc, že by za to dal

cokoliv na tomto světě,

v mysli však zůstává

touha po nekonečném

a blaženosti

a lásce která

celá zahalit by tě chtěla

kolem pasu,

od hlavy až k patě

a dát ti důvěru

svatosvatě slíbit, že tě

nikdy neopustí ta touha

po svobodě a po upřímnosti,

která jen v pravých srdcích přebývá

a nalézá ji ten,

kdo hledá ne jen v sobě,

ale i v druhých zůstává skrytá,

jako kámen mudrců v bájné Zemi,

který nikdo nenašel,

pokud touží po znamení

pýchy a také samoty a

bezpráví, které tady vypráví

každý, kdo zažil nepokoje

ve své zemi a hledá svobodu

a lásku, kterou si cení

přes všechny poklady světa,

a která jako diamant září

a oslepuje každého.

 

Jen ti, co ve světle září

a jsou čistí jako padlý sníh,

ti zůstávají skrytí

a svou odvahu si cení

a drží do posledních dnů,

svého svědomí se můžou vždy zeptat

a ono jim odpoví:

Řiď se vždy srdcem a podle toho

„co by udělala láska ?“,

ti znají svou pravdu

i ceny, a těm všem skládám

své díky a přeji lásku

a štěstí a krásný život

plný naplnění a Boží ochranu,

která tu není jen frází

pro všechny lidi,

ale také pomoc od nás Vesmírných

na této Zemi.

 

Všem osamělým bojovníkům

s láskou v srdci

předali Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

 

1908.  O světu.                                   (Přijala Renata P.)                                         30.1.2004.

Místo: Klášterec nad Ohří.

 

 

O SVĚTU

 

„Tak jako včela

nepoškozuje vůni

ani barvu květu

a jen tiše saje med,

stejně nakládá

moudrý člověk

se světem.“

 

 

 

1909.  Den lásky.                                (Přijala Renata P.)                                         13.2.2004.

Místo: Klášterec nad Ohří.

 

 

DEN LÁSKY

 

„Je den lásky,

srdce buší na poplach,

jen si přát,

ať láska ovládne celý svět.

 

Ať svítí konečně nebe

a duha utvoří most,

dole minulost

a krůček – zlatý věk.“

 

 

 

1910.  Sídlo pravdy.                            (Přijala Alice H.)                                              5.2.2004.

Místo: Okolí Prievidze.

 

Nejjednodušší pravdy tohoto světa najdeš ve svém SRDCI. Protože není větší pravdy, než je v NĚM psaná … Pravda z jiné knihovny nám, vám nikdy nevyplní místo, pro které jste ji hledali. … Aštar.

 

 

1911.  Den lásky.                                (Přijala Alice H.)                                         13.2.2004.

Místo: Okolí Prievidze.

 

 

„Odění do Světla jsou ti, kteří mají energii lásky, ta zahaluje ne jen Ducha, duši a fyzické tělo, ale celé okolí. Z Vesmíru je to vidět jako zářivé ostrůvky, které září ve tmě.

 

„U lidí jsou mnohokrát přednější pravdy jiných a vlastní zdroj lásky a pravdy, radosti, obchází.“

 

 

1912.  Dášenka.                             (Předala Pavlína B.)                                         11.10.2003.

Místo: Okolí Brna.

 

Dnes šel večerníček DÁŠENKA, kde bylo řečeno, žeV NEBI NEJÍ MASO, ŽE JE STVOŘITEL A BYL KRÁSNĚ NAZNAČEN PROPAD DUŠÍ Z PRAVÉHO STVOŘENÍ !“

 

 

1913.  Navrať se.         (Přijal Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce.)               cca 1650.

 

 

„Navrať se,

 

odkud vyšels,

 

do domu

 

srdce svého

 

a zavři po sobě

 

 dvéře.“

 

 

 

1914. Odpovědnost života.

 

 

         „Moji milí,

 

každý den nám skýtá nové příležitosti, které nás učí, že my sami odpovídáme za své zkušenosti, že si vždycky můžeme vybrat, abychom sami sebe neviděli jako OBĚTI, ale jako LIDI, kteří se snaží ze všech sil milovat a nechat žít, nesoudit jiné a neodsuzovat sebe.

 

Dvě slova vám mohou pomoci něco pochopit. Zkušenost vám dovoluje něco poznat.

 

STRACH – je energie, která omezuje, uzavírá, skrývá, hromadí a poškozuje.

LÁSKA – je energie, která ROZŠIŘUJE, OTEVÍRÁ, ODHALUJE, SDÍLÍ A LÉČÍ.

STRACH – lpí na všem, co máme.

LÁSKA – rozdává všechno co máme.

STRACH – v nás probouzí nenávist.

LÁSKA – uklidňuje.

 

Každá lidská myšlenka je založena na jedné z těchto emocí – jiné emoce neexistují, můžeme si však svobodně zvolit jednu z nich. Příručkou k lepšímu životu může být, když řeknete „CO BY NYNÍ UDĚLALA LÁSKA ?“. Vše, co řeknete, co si myslíte a co uděláte má dvě řídící myšlenky: LÁSKA a STRACH. Nedívejte se na nic a na nikoho jako na nepřítele ani jako na problém. Dívejte se na každý problém s LÁSKOU jako na PŘÍLEŽITOST.

 

Pomozte si navzájem zbavit se strachu a zažít nekonečnou, věčnou lásku, která je naším přirozeným dědictvím. Pomozme si navzájem vrátit se do domova lásky na dně našich srdcí, který jsme nikdy ve skutečnosti neopustili.

 

Probuďme se ze spánku zapomnění a s novou ochotou si připomeňme nekonečnou Boží lásku a odpuštění. Pomozme si navzájem odolat pokušení soudit druhé nebo odmítat někomu svou lásku.

 

S každým nadechnutím, s každým úderem srdce a s každým naším krokem odpouštíme a milujeme jedinečné poselství každého dne. Snad bude světlo naší lásky svítit vždycky jasně, aby už nebyla nikde tma.

 

V každém svém vztahu zahrňme ostatní svou láskou, již velebíme spojení, jedinečnost a svou radost.

 

Ať zvony jistoty zní nahlas a jasně a posilují naše srdce, když říkáme jeden druhému a sami sobě: „Nezáleží na otázce, odpovědí je LÁSKA.

 

AŤ OTÁZKA ZNÍ JAKKOLI, LÁSKA JE ODPOVĚDÍ.

AŤ JE JAKÝKOLI PROBLÉM, LÁSKA JE ODPOVĚDÍ.

AŤ SE JEDNÁ O JAKOUKOLI NEMOC, LÁSKA JE ODPOVĚDÍ.

AŤ JE BOLEST JAKÁKOLI, LÁSKA JE ODPOVĚDÍ.

AŤ SE BOJÍME ČEHOKOLI, LÁSKA JE ODPOVĚDÍ.

LÁSKA JE VŽDY TOU ODPOVĚDÍ, PROTOŽE LÁSKA JE VŠECHNO, CO JE.“

 

 

1915.  Pomoc z nebe (390).            (Přijal Ivo A. Benda)          18:33-19:12 hodin. 19.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

POMOC Z NEBE

 

 

„Vidím společenství

bytostí ušlechtilých,

klidně si zářící

do vesmírů paralelních.

 

Každý si žije,

ten život vznešený,

v jejich krásném domově

panenském nebi.

 

Planetární shromáždění,

ta záře převeliká,

ta radost i důstojnost

projev vyspělosti.

 

Nastupují noví mladí Andělé

po školních letech svých,

aby ode dneška Stvořiteli

svou práci odevzdávali.

 

Poprvé se vznesou ve svých lodích

do všech koutů vesmírných

i paralelních dimenzí

a tam začnou pomáhati.

 

Pomáhat bližním,

kteří bez pomoci stagnují,

a tak sami vidí,

že na pomoci vše stojí.

 

Není jen tato Země,

která pomoc potřebuje,

je mnoho planet temných,

které se v pasti ocitly.

 

Skvostné lodě vesmírné

se zářivou posádkou přilétají,

aby Světlem svým

každému volajícímu vypomohli.

 

Nikdo není bez pomoci,

má každý hlásek v sobě,

od těchto bratří a sester,

které jsou zde i v nepohodě.

 

Stále bdí svým okem moudrým

a cítí, jak a kdy pomoci,

ta rada nad zlato se cení,

neboť z pasti vede k radosti.

 

Z otroctví do života hodnotného,

kde každý čas si najde

pro své bližní milované

a hlavně pro všechny obyvatele.

 

Stále miriády kapiček zlatých

se vesmíry pohybuje

lásku a štěstí se sebou nosí

a nikdo o tom nepochybuje.

 

Svou odvahu a moudrost vkládají

Andělé v nebi žijící,

mají radost z poznání

a sami takto vyspějí.

 

Stále blíže Stvořiteli,

to je cíl jejich odvěký,

aby jej sami pochopili

a službu všem i Jemu odevzdali.

 

Radost a rozvaha

tam se po nebi rozlévá

a láska a pomoc všude

každému je poskytnuta.

 

Nikdo tam nežije ve strachu,

že někde uvízne,

neboť oko jiného

jej nikdy nemine.

 

Je to bratrská, sesterská láska

v činech jejich daná,

mají v hrudi stále otevřeno

srdce své vždy plápolá.

 

Ta harmonie, mír světů doma,

tam v nebi se to neschová,

tam pravý život kvete,

to se to Ivo milý, píše !

 

Ano, vždyť cítíš naši přítomnost

a vidíš nás v domovech,

máš za sebou mnoho návštěv,

tak snadno to lidem sděluješ.

 

Jak ptáček si zpívá z jara dnes,

tak Anděl má radostný zjev

šťastně miluje každého

kdo tak cítí a radost žije.

 

Zde nad Zemí se slétáme,

mnoho pomoci vám dáváme,

aby jste lásku prožili,

a tak se z pasti vysvobodili.

 

Máš nás stále ve vědomí,

bratry, sestry i děti,

co milovat přišli z jiných hvězd

lásku svou zde nechají jako pečeť.

 

Tou největší naší odměnou

je vaše láska zářící,

vaše vztahy milující

na Zemi jak plamínky hořící !

 

Laskavé doteky života hvězd

vám dávají směr života přec,

ty poberty změní v zářivé sémě

a pak se vrátí Domů, v zimě.

 

Ano, tak to zde chodí všude,

co Vesmír Vesmírem jest,

ta prastará moudrost se ti line

na povrch z nitra přec.

 

S láskou a radostí

všem lidem pozemským

Ptaah předal vám

toto poselství.“

 

Děkuji drahý Ptaahu

 a Stvořiteli Prvotní,

já s láskou v srdci zářícím

předám lidem pozemským.

 

 

1916.  Mít srdce zářící (391).            (Přijal Ivo A. Benda)         19:56-20:15 hodin. 25.4.2004.

Místo: Blansko.

 

 

MÍT SRDCE ZÁŘÍCÍ

 

 

„Mít srdce zářící

dlaně rukou hřející

tam uvnitř čekající

domov duší milující.

 

Vstát a volat do dáli

vznést se s křídly svými

tak radost srdce hladí

to se milí přerodí.

 

Dávno oči prastaré

hledí v tyto světy

souběžné této Země

aby již prozřely.

 

Pozorují a milují

tvoří a zakoušejí

odpovědi na otázky,

které si dávno položily.

 

Tam nahoře v lehkosti

éterických těl – bytostí,

řídí toto dění v radosti

hvězdičky – srdce pomoci.

 

Tento svět je jevištěm,

kde poskytují se odpovědi

jak je to s láskou za sluncem,

na odvrácené straně radosti.

 

Mít srdce zářící,

nebyl bych zde dávno již,

vždyť každý se může rozzářit

ve světlušku se změnit.

 

Tak vnímám lehkost světů

nad námi panujících

zákony lásky tvořící

si stále nosí v patrnosti.

 

Mír a laskavost vztahů,

pokoj a bohatství tvořící

žádný pláč a otroctví,

to jsou světy zářící.

 

Tvoří je Andělé takoví,

co štěstí vždy hledali

i za oponu se dívali

a tajemství života odhalili.

 

Tam v dáli za vodou

tou zónou vymístění

Ráje pravé čekají

na tebe, srdíčko zářící !

 

Náruč mají otevřenou

stále na tebe čekají

a v příchodu tvém Domů

skvící slavnost uspořádají.

 

Hudba lahodná zní

ve vysokých sférách Domova

lidé na Zemi ji slyší

a chystají se na návrat Domova.

 

Hleď, tvé oči hledící

Domů Anděly vyhlížející

tam na všechny čekající

kolébky Domovů – vracející.

 

Tak slyš člověče pozemský

flétny – andělské píšťaly,

v tvé pouti hrající

oslavu tvého návratu vítající !

 

S láskou v srdci předal

Aštar Šeran.“

 

 

1917.  Holubičky poselství (392).  (Přijal Ivo A. Benda a Helena K.)

22:50-23:05 hodin. 26.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

HOLUBIČKY POSELSTVÍ

 

 

„Přiletěla holubička

do Domova nás hýčká

bílou září zaplavuje

náš dům, balkon, kraje.

 

Přinesla nám poselství

„na odlet se připravte“

práci zde ukončete

a lásku vysílejte.

 

Doma už vás čekají

oslavu připravují

naše Domovy vás vítají

sláva všem, kteří převibrují !

 

Radost k nám přinesla

v ten jarní den,

ta krásná holubička

bílá jako čistý sen.

 

A pak se vznesla

křídly zamávala

pozdrav Domova předala

a v bílé mlze zmizela.“

 

 

Přijato dle skutečné události – bílá úchvatná holubička přiletěla na balkón našeho bytu 3 hodiny před zapsáním této básně. S láskou a radostí Ivo.

 

 

1918.  Strážnému Anděli.                    (Přijala Dana V.)                                           14.4.2004.

Místo: Přerov.

 

 

STRÁŽNÉMU ANDĚLI

 

 

„Můj krásný strážný Anděli,

můj Ochránce, můj Příteli !

zůstaň tu se mnou, nežli usnu,

než oddám se zas sladkým snům,

až potom vzlétni k nebesům.

 

Však ráno zase při mně stůj,

mě ochraňuj a opatruj

a buď mi ve všem oporou,

o to tě prosím s pokorou,

můj zářící Anděli,

můj Ochránce, můj Příteli !

 

Jsi se mnou při každém mém kroku

a to už hezkou řádku roků,

ach ano, mnoho je to let

a ještě jsi mi neodlét,

můj milovaný Anděli,

můj Ochránce, můj Příteli !

 

Za lásku lásku chci ti dát,

tak měj mě, prosím, stále rád,

já neumím tak milovat,

má láska ještě slabá je,

však denně roste, vyhraje !

 

A jednou budu s Anděly,

s Vesmírnými Přáteli,

když víru s láskou budu mít,

tak budu moci věčně žít -

díky tobě, Anděli,

můj Ochránce, můj Příteli !“

 

 

1919.  Jarní ráno.                                 (Přijala Dana V.)                                          22.4.2004.

Místo: Přerov.

 

 

JARNÍ RÁNO

 

 

„Když jedu na kole jarním ránem,

kdy všechno voní, září, kvete,

tu rozum není už mým pánem

a duše zpívá s celým světem.

 

Diví se, žasně nad drobounkým kvítkem,

ke kterému už letí včelka

a já chci zase být jen dítkem.

ach proč jen jsem už velká ?

 

Já chci zase v trávě běžet

a letět jako motýlek

a na Sluníčku jen tak ležet

a obdivovat kamínek.

 

Ke květinám čichat,

obdivovat barvy, tvary,

zas moci klidně dýchat

a dělat, co mě baví.

 

Jak jen to Slunce krásně svítí,

jak rosa na trávě se třpytí,

duhově září kapičky,

jak brilianty, perličky.

 

Ta zář mi oči oslepuje,

dušičku mou oblažuje,

když ptáčci zpívají mi píseň,

tu ze srdce mi padá tíseň.

 

Chci letět s ptáky k nebesům

vstříc novým krásným jarním dnům,

pak na louku se vrátit zpět

a milovat ten boží svět.

 

Ta louka v prvním jarním květu

mě okouzlila třpytem svým,

já zůstat tu chci, teď to vím,

do světa techniky se nehodím !

 

Mám tedy dnes jít „za školu“ ?

Už nejsem dítě – tedy „za práci“ ?

Být celý den u počítače ?

Udělám si z nich legraci !

 

To byla by dnes lamentace,

Co běhání a volání !

Jak udělá se všechna práce ?

A nikde žádné zastání.

 

Tak jedu dál si na kole,

zbabělec jsem, já to vím,

však všeho do času !

Já vzchopím se – a zvítězím !“

 

 

1920.  Setkáním s přítelem.                  (Přijala Dana V.)                                          22.4.2004.

Místo: Přerov.

 

 

SETKÁNÍ S PŘÍTELEM

 

 

„Dnes srdce moje zpívá,

tu nejkrásnější písničku,

večer se setkám s přítelem

a potěším se trošičku.

 

Ach, dnes se setkám s přítelem,

mé srdce hoří plamenem,

mé srdce hoří jako vích

a na rtech mám dnes samý smích.

 

Snad spatříme dnes Přátele.

až uslyší náš hovor, smích,

tak potom třeba na lodích

nám zablikají vesele.

 

A my jim lásku pošleme

a na oplátku oni nám,

dlouho ji budem vysílat

těm našim milým přátelům,

osvětlíme město, dům,

a znaveni pak usneme.“

 

 

1921.  Chtěla bych být.                        (Přijala Dana V.)                                          22.4.2004.

Místo: Přerov.

 

 

CHTĚLA BYCH BÝT

 

 

„Já chtěla bych být květinkou,

v trávě si sedět, na Slunci se hřát,

vánkem se nechat ovívat,

to přijala bych s povděkem,

však nemohu – jsem člověkem.

 

A chtěla bych být motýlkem,

květiny líbat bez ustání,

třepetat křídly do skonání,

to přijala bych s povděkem,

však nemohu – jsem člověkem.

 

A chtěla bych být ptáčkem,

létat si šťastně sem a tam,

zpívat si, kdy chci – bez zábran,

to přijala bych s povděkem,

však nemohu – jsem člověkem.

 

A chtěla bych být delfínem,

mořem si plavat s druhy svými,

ve vlnách skákat aspoň chvíli,,

to přijala bych s povděkem,

však nemohu – jsem člověkem.

 

A chtěla bych být hvězdou jasnou,

svítit lidem jasem svým,

zářit jim Světlem nebeským,

to přijala bych s povděkem,

však nemohu – jsem člověkem.

 

A chtěla bych být Andělem,

být lidem rádcem, přítelem,

pomáhat jim, zbavovat je bolu,

zahrnout je láskou, v lásce žíti spolu,

to přece mohu – ač jsem člověkem !“

 

 

 

1922.  Dialog s Vesmírem – Tisíce mých očí.  (Text písně, Čort Vladimír, skupina Progres 2)

1980.

 

 

TISÍCE MÝCH OČÍ

 

 

„Z výšek mezihvězdných přišel jsem,

z proudu roků světelných

vstříc mi zářila jen malá Zem

hor a řek svět na mne dých.

 

Chtěl jsem dát mu víru

v lásku ve Vesmíru

v křídla astronautů.

 

Lidé zřekli se však míru

mých slov a svých argonautů.

 

Zlata meče kříže znamení

štíty krutých katedrál.

 

Všude vítali mne kamením

bídný požár válek vzplál.

 

Dlouhý zástup lhářů

rval mne do svých chrámů,

kázal zatraceným,

lál tam chudým psů a chátry,

jménem mým je v prach tam srážel.

 

K výškám mezihvězdným vzlétl jsem

žít jen v země legendách

dál teď doufám v kosmu vzdáleném

v křídla v modrých hlubinách.

 

Já jsem diskobolem

a mé disky kolem

měst i hor

letí dál.

 

Tisíce mých očí krouží

lidskou pamětí i spánkem dlouhým,

zimním …“

 

 

1923.  Jarní ráno (393).                    (Přijal Ivo A. Benda)            6:03-6:15 hodin.  30.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

JARNÍ RÁNO

 

 

„Je ráno jarní,

den se rozední,

vůně zas zavoní

květin z přírody.

 

Radostně vítám nový den,

v srdci otevřeném mám sen

o lidech svobodných a radostných,

a vztazích mezi nimi bohatých.

 

Vždyť jaro znamená vůni

a ráno světlo jest

člověk se v tom koupe

jako malé dítě.

 

Rád pozoruji ty ptáčky,

ranní prozpěvování mi lahodí

radost života přináší

a mysl lidská se veselí.

 

Dnes jarní ráno mám,

a sdílí je lidé další

jen stále bližní milovat,

a rád se s nimi vidět.

 

Tak vzhůru k oblakům

ta lehkost těla, myšlenek,

stačí se trošku soustřeďovat

a mít srdce navenek.

 

Cítím, jak lidé vstávají,

jarním ránem se protahují

radost z nového dne projevují

a píseň si někteří zpívají.

 

Laskavý něžný den je tu,

člověče vstaň, nelež tu !

máš před sebou úkol velký

převibrovat výše, a tam se zabydlit.

 

To ráno jarní je ti darem

od našeho Stvořitele,

abys byl stále veden

Domů, mezi své obyvatele.

 

Do společnosti pravých lidí

co jen lásku a dobro žijí

a mají v hrudi zářící

klíč lásky k dispozici.

 

Tak milý Ivo v jarním ránu

ty zářící človíčku,

máš radost z dnešního snažení,

pro lidí mnoho, broučku.

 

Lidem všem předal Ptaah.“

 

 

 

1924.  Sdělení k EU (394).                (Přijal Ivo A. Benda)            5:30-6:00 hodin  30.4.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel velké vesmírné flotily. Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou dnes spojil písemně, rád lidem předám další zprávy.

 

Události dále zde na planetě Zemi nabírají spád, ano, vidíte, že zítřejším dnem – 1.5.2004 je tato malá země přičleněna do EU, a tak se dále opakuje historie stejných ovládacích programů Sil temna. Co to pro lidi znamená ? Jak si někteří mohli přečíst v knize „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, jde o další krok pseudosjednocení při budování vyššího ovládacího typu s pomocí čipových technologií, neboť pro jednotné ovládání je nutný jednotný systém, organizace, státní uspořádání regionů a jejich místních vlád (kraje, okresy, obce, občan). Ano, vidíte, že pokračuje budování a zavádění čipových systémů, včetně pasů, občanských průkazů a řidičských průkazů. Také vidíte stále početnější nasazování kvalitních kamer na veřejná prostranství, které vám takto dále ukrajují z vašeho soukromí – základu lidských práv a svobod.

 

My, vesmírní lidé vás všechny varujeme před touto volbou, neboť víme, kam to vede. Nicméně, jak si to na této planetě uspořádáte, tak to budete mít – se vším všudy. Dnes někteří lidé oslavují ve své nevědomosti tento proces a nevyciťují nic, co si takto připravují.

 

Část lidí toto správně vyciťuje a nenechá se oklamat rafinovanými ovládacími programy 2. strany, dále se snaží vyciťovat svým srdcem a nechat se vést Stvořitelem Prvotním všeho a všech, a takto žijí láskyplný a pozitivní život. Jsem rád, že ty, milý Ivo, také mezi tyto lidi patříš a máš takto možnost se podílet na této pomoci bližním svým.

 

Mám velikou radost z našeho posledního setkání v Martině, kde 80 lidí si opět ujasnilo mnohé otázky a má radost z dalšího duchovního poznání. Raduji se a mám srdce zářící stále, když vidím, jak lidé šíří naše světelné informace, hlavně slovem, formou letáků, obrázků a dalších nosičů (tiskoviny, CD, video, audio, nápisy a vizitky na oblečení atp.). Takto se stále širší okruh lidí seznamuje s námi, vesmírnými lidmi, a má možnost se soustřeďovat a obrátit ve svém životě. Také leták VAROVÁNÍ (sdělení 1900) je pro vás velmi aktuální, neboť má dalším lidem jasně říct, co si připravují a kam směřují.

 

Ano, toto jsem ti s láskou milý Ivo předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„a nyní se milý Ivo přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já se velice raduji z výsledků naší společné práce, vidím, jak stále další lidé se seznamují s námi, Vesmírnými lidmi pomocí řady nosičů – pomůcek, ale pak vyciťováním a vlastní niternou komunikací. Máme zde všichni z tohoto opravdu velkou radost a máme stále chuť vám pomáhat, bratrům a sestrám pozemským. Tak se milí lidé můžete dále snažit a budovat novou společnost na planetě Zemi, která vznikne v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Dále svítíme mnoha lidem za jasných nocí, kteří se takto snaží a úspěšně zvládají duchovní zkoušky a budují novou, pozitivní a láskyplnou společnost. Od dubna na půl roku opět naše vesmírná flotila vystřídala Aštarovu flotilu ve strážení planety Země a má opět na starosti tento prostor ve 3. dimenzi.

 

S láskou v srdci vám všem toto poselství předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé, také já vám posílám lásku. Děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech. Ivo.

 

 

 

1925.  Úrovně ovládacích programů (395).  (Přijal Ivo A. Benda)                      24.4.-9.5.2004.

Doplnění DA, IO, 7.11.2004.

Místo: Vlak Žilina – Česká Třebová, Blansko, Česká Lípa.

 

 

  ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (UOP) 

 

 

Úvodem, Ivo A. Benda:

 

Od roku 1991 jsem se z literatury o mimozemšťanech postupně dozvídal o masivním ovládání lidstva na planetě Zemi Silami temna z jiných – Temných světů – jako loutkový svět. Toto byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsem od roku 1997 zcela a naplno začal pracovat PROTI nim, sám pracujíc jako informatik od roku 1985 v zaměstnání jsem tohle mohl snadno pochopit. Mnohé věci tedy znám a používám řadu let, a zde je s Vesmírnými Přáteli pro vás, další zájemce uvádím jako DOPLNĚNÍ ke všem našim zdrojům na www.vesmirni-lide.cz . Upozorňuji čtenáře, že ovládání se nezbavíte JEN tím, že si tyto informace přečtete, ale jen a pouze realizací LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY, což je PRÁCE SVĚTELNÁ PRO BLIŽNÍ SVÉ POD VEDENÍM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A TEDY I VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA Z PRAVÉHO STVOŘENÍ. Jakékoliv JINÉ činnosti jsou jen MARNÝM PODNIKÁNÍM, které můžete realizovat i miliardy let, dle libosti !!!  Ovládání se těžko odhaluje, nicméně jako zaručený lakmusový papírek slouží např. 5000 stran a 1500 obrázků na našich www.vesmirni-lide.cz , které ovládačům zaručeně a bezpečně NARUŠUJÍ jejich ovládací postupy a oni se jimi MUSÍ velmi neradi intenzivně zabývat v zájmu výroby dalších nových funkčních odpovídajících ovládacích programů (včetně tisíců přesných záznamů, archivů), tak jsou jimi také zaplavováni – tedy těmi vibracemi pravdy, lásky a moudrosti. To je také narušuje a pomáhá jim z vysvobození, neboť jsou také v rozsáhlé ovládací pyramidě. Toto sdělení 1925 považuji tedy za třešničku na dortu světelných informací, aby u nikoho ze čtenářů nevznikla mýlka, jak chápeme ovládání lidstva na planetě Zemi.

 

Nyní si oživíme sdělení 1645 – Jak nalézt Pravdu ? :

 

 

PRAVDA

 

„CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU,

 

TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ

 

VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE,

 

JE PŘESNĚ NAOPAK.

 

TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU.

 

JE JEDNODUCHÁ.

 

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU OVLÁDACÍ PROGRAMY,

 

KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ

 

V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ.“

 

 

 

HISTORIE OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (HOP) negativních entit z Temných světů je dlouhá miliardy let v éře panování negativního stavu v části zóny vymístění, v asi 100 000 Temných loutkových světech, kde udržují stovky miliard jiných nevědomých entit v různých ovládacích stupních v negativním stavu značného ovládání – LOUTEK (nikoli ale na 100 %). Lze je vnímat jako PAVUČINY - SÍTĚ, které spřádají neustále PAVOUCI (PSEUDOTVŮRCI – aktivátoři negativního stavu). Současně při ovládání lidí vzniká u nich STRACH, což je hrubovibrační energie, kterou se krmí ovládači. Více o historii negativního stavu najde zájemce v knihách NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Cílem každého ovládacího programu je VRACET a DRŽET ovládanou entitu v přesně dané úrovni nevědomosti, míře ovládání a v míře negativity, které jsou za tím účelem definovány. Současně je tedy hlavním účelem NEDOVOLIT VYSVOBOZENÍ OVLÁDANÉ ENTITĚ ZPĚT DO PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, PRAVÉHO DOMOVA, KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH CESTOU POZITIVNÍHO A LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA A TOMU ODPOVÍDAJÍCÍCH POZITIVNÍCH VOLEB.

 

Aby mohl každý ovládací program dobře fungovat, je nutné naprosté či maximální SKRYTÍ tohoto faktu, celého procesu ovládání. Proto se vyspělí ovládači jen velmi neradi ukazují, nejlepší ovládání funguje při naprosté nevědomosti ovládaných ohledně tohoto procesu. Proto ovládané entity nemají ve většině ponětí o tom, CO se s NIMI děje a CO se děje v ZÁKULISÍ, ZA ovládanou scénou. Žádný ovládací program tedy nikdy neobsahoval a nebude obsahovat postupy založené na lásce, pravdě, moudrosti, dobru a míru. Z negativního principu neobsahují a nikdy nebudou obsahovat pravdu o tomto ovládaní a o způsobu vysvobození z pasti negativního stavu a navrácení Domů, do pravého Stvoření. V našich uměleckých dílech – hrách je toto zobrazeno především formou černé či jiné masky na tváři ovládající entity.

 

Dnes, kdy již známe mnozí počítačové technologie, technologie bezdrátových komunikačních prostředků – mobilů – dnes již masově rozšířených, lze snadno každému objasnit, že Síly temna s historií milionů let a znalostmi původně také od Stvořitele Prvotního všeho a všech, mají mnohonásobně vyšší technologickou i dimenzionální převahu, neboť z vnitřních částí zóny vymístění se ovládá nejlépe !

 

Pro obyvatele planety Země je historie ovládání také dlouhá, 7 miliónů let, a spočívá v sestavování a používání ovládacích programů šitých specificky na úrovně LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY – sdělení 819 – 847 a schéma obr. 688 – Spirála vývoje lidských bytostí na jejich Duchovní cestě zpět ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Základní mechanismy ovládání fyzického těla jsou uvedeny ve schématu obr. 811 a ve sdělení 1761. Ovládání Ducha a duše cestou jeho ZAPOUZDŘENÍ je uvedeno na schématu obr. 793 www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz , anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

Z uvedeného vyplývá, že existují bilióny ovládacích programů a zde se omezíme jen na základní úrovně ovládání podle úrovní Lidské duchovní cesty tak, aby je nám pomohly při vyciťování odhalit v praktickém životě.

 

Podle toho, zda jsou ovládací programy AUTONOMNÍ či INDIVIDUÁLNÍ je rozdělujeme do 2 základních úrovní:

 

 

 

(1)

 

DATASYSTÉM (DA)

 

80 % činností, několik let předem

 

 

těchto úrovních ovládání hraje roli také podíl autonomního ovládání pomocí DATASYSTÉMU rozsáhlého stroje – pseudoinformačního systému řízeného počítači s rozsáhlými databázemi a programovaného negativními entitami. Ten se podílí na základním ovládacím mechanismu všude a za každých situací. Je starý miliardy let shodně s dobou existence Sil temna v čele s pseudotvůrci a jejich nutným ovládáním Království temnoty. Už z této informace vyplývá jeho OBROVSKÁ PROPRACOVANOST, SLOŽITOST (vlastnost negativního stavu) A ROZSÁHLOST aplikována ve stotisících temných světech. Na planetě Zemi je dnes využit v rozsahu 80 % všech činností lidí a je připravován pseudotvůrci, ještírky a dalšími negativními entitami NĚKOLIK LET předem (do cca 10 let).

 

Protože SÍLY SVĚTLA mají ke všem Temným světům INFORMAČNĚ NEOMEZENÝ PŘÍSTUP (provádějí pomoc a drží mantinely zel a nepravd v nich, viz např. knihy Nebe a peklo - Emanuel Swedenborg, Nové zjevení Pána Ježíše Krista - Petr D. F.) www.vesmirni-lide.cz , www.universe-people.com , VĚDÍ PŘEDEM DLE TÉTO MÍRY CCA 80 % NĚKOLIK LET CO A JAK MAJÍ SÍLY TEMNA NAPLÁNOVÁNO V OVLÁDÁNÍ LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI, A PODLE TOHO MOHOU PROVÁDĚT VE SPOLUPRÁCI SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH POMOC POZEMŠŤANŮM A KOREKCE PŮSOBENÍ SIL TEMNA Z HLEDISKA VŠECH ENERGIÍ VYMEZENOU DUCHOVNÍMI ZÁKONY NEZASAHOVÁNÍ. Navíc běžným cestováním v čase si předem ověřují v konkrétní realitě skutečný stav procesu, a tak je vše PERFEKTNĚ POD KONTROLOU Z HLEDISKA TOHO, CO SI LIDÉ VOLÍ (do toho jim Síly světla nezasahují, ale jen potichu, intuitivními impulsy radí). Dále agenti pozitivního stavu zrozeni z Pravých světů s pozitivním posláním, si pomocí všech těchto informací ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ v domovských světech v Nebi natrénovali před inkarnací svůj život tak, aby mohli co nejvíce splnit své poslání Světla a lásky !!!  Délka tréningu odpovídá několik let až cca 400 let našeho času (viz kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Petr D. F).

 

 

 

(2)

 

INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (IO)

 

10 % činností, několik dní, týdnů a měsíců předem

 

 

Zvláštní roli zde pak hraje INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, popsané také ve schématu obr. 811 a ve sdělení 1761 u fyzického těla a na schématu obr. 793 v případě ovládání Ducha a duše cestou jeho ZAPOUZDŘENÍ. Pro toto ovládání je typická jeho REAKČNÍ DOBA – pozemský čas, za který lze příslušný ovládací program ovládané scény připravit. Jednodušší OP lze provést za 1 den, složitější asi za 3 dny – dle míry složitosti a počtu zapojení různých prvků do ovládané scény. Čím více mají Síly temna k dispozici dní, měsíců, roků, tím propracovanější ovládací program je. V současném světě je ze všech činností lidí 10 % řízeno individuálním ovládáním, připraveného NĚKOLIK DNÍ, TÝDNŮ či MĚSÍCŮ předem. Jsou to ty korekce datasystému, kde jednak někteří lidé se vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU, jednak jsou situace nepředvídané pseudotvůrci (ve skutečnosti vždy první kroky provádí Stvořitel a Síly světla, Síly temna provádí reakce na tyto kroky).

 

Důležitou součástí ochrany (kromě láskyplnosti) proti této formě ovládání je tedy NEPLÁNOVAT, resp. MINIMÁLNÍ, NEZBYTNÉ PLÁNOVÁNÍ – ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE, NEJLÉPE VŮBEC, pokud to jde, což je součástí POZITIVNÍCH A STÁLE NOVÝCH KROKŮ - PŘÍSTUPŮ.

 

Průměrná míra ovládání pozemšťana je uvedena v grafu schématu obr. 688 a také v tabulce obr. 692. Od této průměrné hodnoty jsou jen malé odchylky jen v řádu několika %, a právě vylepšení spočívá ve výše uvedeném stylu. Dále je to znalost ovládání a schopnost analyticky myslet, využívaná při intuitivním vedení Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi, tedy především vašimi multidimenzionálními bytostmi.

 

Když se podíváme na Spirálu vývoje lidských bytostí na jejich Duchovní cestě (obr. 688), lze vidět, že Pseudotvůrci při udržování svého LOUTKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ TEMNOTY (ovládání ale nikdy nedosahuje 100 %) musí stále vyvíjet a používat takové (i nové) ovládací programy, které jsou specifické jednak pro každou úroveň této spirály a dále specifické pro psychicko – sociální parametry dané entity. Při tom hraje svou roli i znalost SLABÝCH a SILNÝCH VLASTNOSTÍ ovládané entity, a to s výhledem do tisíců a stovek minulých i budoucích životů, který je Silám temna do značné míry k dispozici. Celkově lze tyto úrovně ovládacích programů rozdělit do 3 hlavních částí – skupin dle pozice na Duchovní cestě:

 

 

 

(1)

Pro Výchozí bod Duchovní cesty:

 

MATERIÁLNÍ – HMOTOVÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (MHOP)

 

 

Pro pozici výchozího bodu Duchovní cesty je používán MATERIÁLNÍ – HMOTOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM, který zde i v současnosti realizují VLÁDY, MÉDIA, ŠKOLSTVÍ, VĚDA, SPORT (běžně politika, peníze, kariéra, reklamy, ekonomie, ve vědě např. u nás úspěšně p. Grygar naprogramoval milionům lidí, že Vesmír je studený, mechanický, mrtvý a bez vyspělých civilizací (vždyť by se ozvali) již během 17-ti dílného seriálu ČT „Okna vesmíru dokořán“ za socialismu, i nadále pokračuje metodou „čekání na ještírky z temnot, až si je osahá a změří“) a další přidružené organizace. Patří tam největší vějíř – škála ovládacích programů, které můžete vidět na každém kroku. Základem materiálního – hmotového ovládacího systému jsou PENÍZE, resp. PENĚŽNÍ SYSTÉM (viz dále – PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM), pomocí kterého datasystém může snadno programy a databázemi ovládat každého jedince přes PORUŠOVÁNÍ Kosmických zákonů Lásky. PENĚŽNÍ SYSTÉM má být zachován i v případě budované ČIPOVÉ TOTALITY, a to UVNITŘ počítačového systému na planetě Zemi (fyzické peníze - platidla zmizí). Součástí tohoto systému ovládání je, že „věřím ve hmotu, tedy v to, co si mohu osahat, změřit“. Je to jen fikce, neboť tito lidé ve skutečnosti věří i v to, co si osahat nemohou (rádiové, TV vlny, vlny mobilů atp.). „Věřím v peníze, ty mě zabezpečují, šatí, živí, ukazují jiným, jaký jsem“.

 

Prakticky až na výjimky je zde na 100 % je používán DATASYSTÉM (stroj). Na planetě Zemi je takto ovládáno 52 % obyvatelstva – přes 3 miliardy lidí na 95 %.

 

 

 

(2)

Pro 1. otáčku Duchovní cesty:

 

CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (COP)

 

 

Pro pozici 1. otáčky Duchovní cesty jsou typické CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY, které mají opět známou podobu v tisících náboženstvích a jejich frakcích, včetně religionistiky (věda o náboženstvích, ta k nim neodlučitelně patří). Klíčovým ovládacím prvkem zavedeným uměle hlavně u katolické církve (1 miliarda členů na světě) je UKŘIŽOVANÝ JEŽÍŠ KRISTUS, což je výchozí logo, nálepka ale i zářič hrubovibračních energií propojující na jakéhokoliv trpícího na kříži ve středověku, které se z miliard sošek a obrázků neustále již 2 tisíce let line do těl nevědomých pozemšťanů, a ponižují jim neustále jejich vibrace. Ve skutečnosti, Ježíš Kristus nikdy ukřižován nebyl, on také nikoho neukřižoval, ale hlásal poselství dobra a lásky – CO VYSÍLÁŠ, TO SE TI VRACÍ – KOSMICKÝ ZÁKON. Od začátku pokoušení Silami temna – již v dětství, nepřijímal negativní energie, jeho Duch a duše se tedy nemohly zapouzdřit (na tom se podílí každý svým dílem, neboť nic není samo). Dalším ovládacím nástrojem je mnohými církvemi chybně vykládaná a překrucována BIBLE (původně slovo Boží, kde by měly být největší pravdy a moudrosti), kde v současnosti je pravdivých již jen 30 %, ale jen v ZAKÓDOVANÉM významu z důvodu, aby pseudotvůrci tyto informace nemohli zneužít. Pravý obsah se dozvídal čtenář jen dle stupně svého duchovního vývoje – stupeň niterné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem. Pod každou větou z těch 30 % je skryto MNOHO SPRÁVNÝCH VÝZNAMŮ. Další části v Bibli jsou přidány Silami temna (hlavně epištoly) a jiné části původní Bible byly jimi ODSTRANĚNY – např. „3 kapitoly“ - učení o preexistenci a o putování duší a učení o inkarnaci (provedeném na Pátém ekumenickém koncilu v Konstantinopoli (dnes Istanbul) v 8 zasedáních od 8.1. do 2.6. roku 553 z donucení nikoli papežem, ale císařem Východořímské říše Justiniánem – podrobně na www.vesmirni-lide.cz ve stahování textů č. 7). Tedy důležité učení o preexistenci a putování duší a učení o inkarnaci bylo trvale NAHRAZENO katolickou církví učením o JEDNOM lidském životě, po kterém jde duše navěky buď do nebe nebo do pekla – mohutný ovládací nástroj strachu v rukou katolické církve !

 

Jedním z běžně masově tisíce let používaným ovládacím programem církví (hlavně katolické) je PROGRAM POHŘBU při úmrtí – ukončení inkarnace člověka. Řadou nástrojů je vytvořena obrovská emoce smutku – hrubovibrační energie, která je intenzivně a skupinově – řízeně posílána odcházející duši (myšlenkou, jménem, představou – obrazu na ni se na ni propojují a posílají jí ty hrozné hrubovibrační energie). Jak už může čtenář vědět např. z knihy NEBE A PEKLO od Emanuela Swedenborga, nebo z knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA od Petra Daniela Francucha (také na www.vesmirni-lide.cz ), duše je při umírání – opouštění fyzického těla VŽDY nejprve v komunikaci s Anděly Světla, kteří jí pomáhají při tomto procesu, a dále si s ní povídají – je to forma testu, kdy sama duše si zvolí, zda si s nimi chce či nechce povídat (rozumí si s nimi či ne), pokud nechce, Andělé světla – členové Aštarovy Velké vesmírné flotily – průvodci duší těl astrálních, je opouštějí, a přicházejí druzí – temné bytosti, které si opět s tou duší povídají a odvádějí do příslušné úrovně temných světů. Tedy čtenář může vidět, že PROGRAMEM POHŘBU je duše negativními energiemi od mnoha lidí současně OVLIVŇOVÁNA a POSÍLÁNA DO TEMNÝCH SVĚTŮ zóny vymístění !!!  Na www.vesmirni-lide.cz ve stahování textů č. 7 – můžete najít OPAČNÉ - POZITIVNÍ ÚMRTNÍ PARTE, které oznamuje, že dotyčná duše si zde splnila své světelné poslání lásky a dobra a vrací se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ do SVÉ DUCHOVNÍ RODINY (modré písmo, doplněné obrázky Ježíše atd.) Text ovlivňuje čtenáře a ti duši posílají odpovídající jemnovibrační energie lásky ! Před úmrtím je možné dotyčné osobě pouštět velmi pozitivní hudbu, např. krásné pozitivní písně o Ježíši, a číst texty, např. NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.

 

 Podobných negativních programů je v církvích mnoho.

 

DATASYSTÉM (DA) je používán na 88 %, individuální ovládání (IO) je na 12 %. Na planetě Zemi je takto ovládáno 40 % obyvatelstva – 3 miliardy lidí na 90 - 95 %.

 

 

 

(3)

pro 2. – 7. otáčku Duchovní cesty:

 

EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY (EOP)

 

 

Pro pozice 2. - 7. otáčky Duchovní cesty jsou kromě předchozích OP typické specifické EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY. Tyto ovládací programy můžete vidět v oblastech KAMENY, NUMERO, ASTRO, REIKI, KARTY, VĚŠTĚNÍ, OSUD, LÉČITELSTVÍ (velké spektrum činností, kde na celkově nemocném lidstvu se může realizovat velké množství lidí !), MEDITACE, CHANELLING, SEBEPOZNÁNÍ, ATLANTIDA, DUCHOVNÍ SMĚRY A FILOSOFIE (opět tisíce filosofií a směrů; časopisy Regenerace, Regena, Medium, Meduňka, Phoenix a příslušné tisíce přednášek, výstav (Ezotera – miluj svůj život – ale jaký – negativní či pozitivní ???) a tiskovin, nyní webových stránek na internetu – zájemce se pomocí těchto energií určitě nevyléčí, ale onemocní ještě více (vnějšně krátkodobě někdy „vyléčen“, ale hra času pak ukáže pravdu ! Zvláště viditelné je to na časopisu Regenerace, kde dlouholetá šéfredaktorka pí Manolevská po těch letech „léčitelské práce“ a „pomoci bližním“ je nemocná až až, nyní prodělává množství operací – a ještě si dělá reklamu jak je nemocná časopis Meduňka.), RELIGIONISTIKA (u nás úspěšně p. Vojtíšek, který školí jako na běžícím pásu nebohé entity z ovládacích oblastí - média, školy, církve, které dále ovládají miliony lidí), ZÁHADY, UFO, MIMOZEMŠŤANÉ, PARAPSYCHOLOGIE, PARANORMÁLNÍ JEVY (Magazín 2000, Fantastická fakta, Ufomagazín (sk) … a příslušné tisíce přednášek, výstav a tiskovin) atp. V našem materiálu Duchovní cesta – sdělení 819 - 847 jsou uvedeny pouze 3 obory, které lze realizovat na planetě Zemi ve 3. dimenzi ve smyslu pozitivní pomoci bližním svým: MEDITAČNÍ, LÉČITELSKÝ a TELEINFORMAČNÍ. Všechny ostatní obory, i když mají určitý potenciál – zrnka pravdy, celkově NEPOMÁHAJÍ duchovnímu růstu, ale VRACEJÍ bytost lidskou zpět. V dalších oborech totiž nelze pozitivně pomáhat bližním vzhledem obrovskému ponížení vědomí a duchovnosti lidstva zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi ! Ve vyšších dimenzích lze pomáhat i v dalších oborech, ale tomu musí odpovídat celkový duchovní stupeň a odpovídající vibrační prostředí a podmínky, které zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi zóny vymístění NEJSOU dostupné. Jistěže také v těch 3 doporučených oborech je většina jedinců, kteří pracují negativně – ovládáni Silami temnoty. Pouze MENŠÍ počet lidí z těchto oborů pracuje správně – odvádí práci světelnou pod správným vedením Silami světla, nejmenší počet z těch 3 oborů je teleinformatiků. Copak si někdo myslí, že když Síly temna mají milióny let informace o tom, jak se jim občas některé loutky vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU – prací světelnou, pomoci pro bližní své, NEVYTVOŘÍ NA VŠECHNY TYTO VYSVOBOZOVACÍ FÁZE OVLÁDACÍ PROGRAMY ???

 

Na planetě Zemi je takto ovládáno 8 % obyvatelstva – 520 milionů lidí na 10 - 85 %, kde struktura otáček je:

 

 

2. otáčka 2,2 % lidí 80 % ovládání, z toho DA - 77 %, IO - 23 %

3. otáčka 1,8 % lidí 75 % ovládání, z toho DA - 65 %, IO - 35 %

4. otáčka 1,5 % lidí 70 % ovládání, z toho DA - 54 %, IO - 46 %

5. otáčka 1,5 % lidí 68 % ovládání, z toho DA - 43 %, IO - 57 %

6. otáčka 1,3 % lidí 25-65 % ovládání, z toho DA - 31 %, IO - 69 %

7. otáčka 0,0015 % (106 000, tj. 33 000 dospělých a 73 000 dětí) lidí 20-10 % ovládání, z toho DA - 20 %, IO - 80 % - odpouzdřený Duch a duše.

 

 

Každý ovládací program je postaven bez výjimky na tom, že musí obsahovat ZRNKA PRAVDY z příslušné úrovně poznání na Duchovní cestě, jinak by NEBYL ovládacím programem a bytost lidská by o něj ani nezavadila, pokud by obsahoval jen samé 100 % falzifikace, čili žádné zrnko pravdy. Lze to přirovnat k DRUHU NÁVNADY, jakou používá rybář, léčitelé znají HOMEOPATII a ETIKOTERAPII, lékaři znají OČKOVÁNÍ proti virům – jde o stejný princip – používá se malá, někdy i nepatrná, titěrná část pravdivých – ODPOVÍDAJÍCÍCH charakteristik s daným objektem zásahu, aby se na něj mohl sám chytit. Takže při každé vyšší úrovni poznání pozemšťanů o Duchovních zákonech, struktuře Stvoření, uspořádání našeho světa, dalších světů, společností, vztahů i mimozemských civilizací jsou tyto ovládací programy přesně šité na míru těchto znalostí.

 

Je to podobné, jako když si představíte pravdivou a důležitou knihu o lidské situaci s texty a obrázky, kterou dáte do místnosti, a Síly temna nemají možnost ji zlikvidovat kvůli mantinelům – ochranám od Stvořitele Prvotního všeho a všech realizovaným skrze Vesmírné lidi Sil světla. V takovém případě Síly temna usilovně vypracovávají tisíce, ba miliony jiných knih – modifikovaných tak, že ve většině z nich ponechají opravdu jen zrnka pravdy - vytržená slova a obrázky a většina knihy obsahuje celkově zcela zkroucené, zkažené a zprzněné informace. Takže potom mysl bytosti lidské je tímto zaplavena – druh vibrace energií a propojující kanál, a vracena zpět po spirále Duchovní cesty, pokud uzná, že takto zkroucené a zkažené informace jsou správné (nepoužívá správně vyciťování srdcem). Jde o skutečně PŘESNĚ PROPRACOVANÉ PROGRAMY postavené na sofistikovaných algoritmech, jaké znají například informatici a počítačoví programátoři.

 

Spirála úrovně ovládacích programů kopírující růst lidského vědomí na Duchovní cestě je vytvářena negativními entitami s cílem BRZDIT a VRÁTIT bytost lidskou ZPĚT do výchozího bodu Duchovní cesty. Proto tato spirála má OPAČNOU ORIENTACI (levotočivá – proti směru hodinových ručiček) – obr. ….. oproti spirále růstu lidského vědomí (pravotočivá – ve směru hodinových ručiček) – obr. 688.

 

Síly temna VRACEJÍ a DRŽÍ bytost lidskou ve výchozím bodě tak, že programují scény – situace tak, aby je pozemšťan NEZVLÁDAL, tím mu vytvářejí s jeho přispěním BLOKY v hlavním kanále a čakerním systému, rozpojují šroubovice DNA a tím má tento pozemšťan stále méně pravých informací od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od Vesmírných lidí Pravého Stvoření. Současně tímto přeprogramovávají čisté geny - programy ve fyzickém těle na zatížené geny - programy schopné spuštění k provádění zel a nepravd. Ve středověku zvyšovali % zatížených genů ze 20 na 50 %, nyní v roce 2004 je tato hodnota 80 % zatížených genů v průměru u 6,5 miliardy lidí planety Země a dále je zvyšována. Od roku 1960 – 2000 v USA pracovaly 4 přední university na projektu LIDSKÝ GENOM – rozkódování funkce programů v lidských genech (zaměřování na to VNĚJŠÍ – opět řízené z Temných světů). Výsledkem je rozkódování funkcí jen 27 % genů, zbývajících 73 % genů „NIC NEZNAMENÁ“ – neobsahuje žádné důležité informace, instrukce (15.4.2004 8:44 hodin – oznámil v pořadu ČT2 prof. Pačes). Ve skutečnosti je to většina těch ZATÍŽENÝCH GENŮ, ale oni to nepochopili, protože jim chybí duchovní znalosti – ZÁKONŮ LÁSKY A DOBRA (viz NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA). Neví, že cílem ovládání lidstva je mj. vytvořit ty zatížené geny jako programy – software, k dalšímu masivnímu ovládání, a k tomu sloužila a slouží celá historie lidstva na planetě Zemi (geny se dědičně předávají, jak čisté, tak zatížené).

 

 

 

 

 

Jaké ovládací programy můžeme rozpoznat v životě ?

 

Protože většina lidí – 92 % je ovládána na 90 – 95 %, tito lidé běžně NEJSOU SCHOPNI toto odhalit a považují svůj život za pravý a zákonitý, přirozený. Nejprůhlednějším projevům ovládání říkají „zákon schválnosti“. Také používají „to tak mělo být, to nelze změnit“ Dokonce mnozí z nich si myslí, že mají tzv. „OSUD“, který nemohou změnit. To je ovšem obrovský omyl. „Osud“ je vlastně ten ovládací program, a ten mohou kdykoli změnit, pokud budou chtít ! (Včetně www.osud.cz , který se snaživě vydává za objevitele pravdy, ale o skutečné pravdě je tam opravdu velmi velmi málo, což odpovídá svíčce v temnotě na úvodní straně !)

 

Teprve někteří lidé ve vyšší fázi duchovního vývoje jsou schopni ROZLIŠOVAT VYCIŤOVÁNÍM zákonité a nezákonité jevy a procesy ve svém životě a jen někteří jedinci pak pomocí informací od Vesmírných lidí, Pána Ježíše Krista – knihy NOVÉ ZJEVENÍ, jsou schopni toto poznat, uznat a definovat tento problém. Přitom Stvořitel Prvotní všeho a všech a Vesmírní lidé Sil světla zabezpečuje stále mnoho pomocných informací k odhalení této pravdy o ovládání lidí, a to ve formě knih, písní, tanců, pohádek, a jiných uměleckých děl.tisíců zdrojů uvedu namátkou kromě všech 5000 stran a 1500 obrázků na www.vesmirni-lide.cz , zde na webu větší přehled sdělení 1752 Doporučené pohádky a filmy, z nich namátkou:

 

Film MATRIX (1. díl) – podrobně uvedeno ovládání lidstva programem Matrix, protože v jedné z budoucích verzí si lidstvo zničilo přírodu a životní prostor planety, proto nejen jejich Duchy a duše, ale i fyzická těla ovládači umístili do POUZDER a zneužívají jejich mysl k pseudotvorbě virtuální reality s tím, že nikdo z virtuálních lidí o tom nemá ani ponětí – opakuji, nejde o dnešní stav lidí ale možný budoucí verze pseudospolečnosti při zničení přírody).

 

Pohádky (filmy) NESMRTELNÁ TETA, O VODNÍKOVI, O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, O ZTRACENÉ LÁSCE (9-ti dílný seriál), SPEJBL A HURVÍNEK (a mnoho jiných loutkových her, kde je jasně naznačeno negativní ovládání a lidé toto mají rádi, protože se s tím ztotožňují a objevují se v tom).

 

SEXMISE – ovládání lidí v podzemí planety s argumentem, že příroda a povrch planety je neobyvatelný, radioaktivita atp., ve skutečnosti je to podvod, někteří ovládači bydlí tajně na obyvatelném povrchu planety, protože jim to „vyhovuje“.

 

Z nepřeberného množství knih, které ovládání lidí naznačují a částečně odhalují (většinou ale bez toho, kdo a jak ovládá – obr. 811, sdělení 1761) lze uvést:

 

PŘIJÍMÁNÍ BOHA (kniha, Neale Donald Walsch, 2000) „žijete v iluzi(10 falešných představ – základních oblastí ovládání). Také na www.vesmirni-lide.cz .

 

ČTYŘI DOHODY (kniha, Don Miguel Ruiz, 1997) „jste ochočováni, sen planety, lidí(jste ovládáni, ovládací program planety, lidí) „mitote toltécký výraz iluze, mája indický výraz iluze (celá naše mysl je mlhou, vše, čemu věříme, veškeré pojmy a naprogramování naší mysli, nevidíme pravdu, protože jsme slepí, oslepují nás všechny falešné představy, které máme v mysli; kázeň válečníka: Kontrola vlastního chování, válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli) navazuje na Castanedu.

 

MATRIX, MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ – ÚDĚL VYVOLENÉHO (kniha, Jake Horsley, 2003) humatoni“ (loutky, které jsou konkrétně ovládány – uvedeny přesně nejužívanější ovládací programy, opět - válečník bojuje proti ovládacím programům ve své vlastní mysli), opět navazuje na Castanedu.

 

Z uměleckých her lze uvést IRSKÉ TANCE (Michael Flatley, 1998 - 2004), kde je skvěle odhaleno ovládání Silami temna a propad Atlantské společnosti (irské, keltské zdroje).

 

Jedním z mnoha autorů, který správně informoval ve svých mnoha knihách (divadelních hrách) o negativním a ovládacím stavu lidstva a nabízí správné řešení byl např. Emanuel Swedenborg, William Shakespeare, Castaneda, Neale Donald Walsch, Jake Horsley, Don Miguel Ruiz, Petr Daniel Francuch - knihy NOVÉHO ZJEVENÍ Pána Ježíše Krista – nejlépe rozpracované, VRCHOLOVÉ INFORMACE - duchovní zákonitosti a procesy ve Stvoření a na planetě Zemi !

 

 

ZÁKLADNÍ TYPY OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ (pod kterými jsou tisíce konkrétních OP):

 

 

(1)

ROZDĚL A PANUJ (RP)

 

Hlavním – nosným ovládacím programem je „ROZDĚL A PANUJ“ – tj. IZOLACE A SEPARACE LIDÍ DO „SKUPIN, TŘÍD, VRSTEV, KAST, POLITICKÝCH STRAN …“ a založen na ROZEŠTVÁVÁNÍ LIDÍ. V takové situaci jsou lidé dobře ovladatelní. Každý to dobře zná, není nutno rozepisovat, program je použit zcela všude a za každých okolností a nutí VŠECHNY lidi, aby sami ovládali jiné a aby se vytvořila patřičná ovládací struktura a hierarchie. Základním prvkem jsou miliony VNĚJŠÍCH ORGANIZACÍ (VO), kde je vedoucí s výhodami, a další podřízení – OVLÁDACÍ PYRAMIDA. Součástí tohoto OP jsou vnucované SMLOUVY (SM), které již svou podstatou zařazují lidi do pozice lhářů a podvodníků. V Pravém Stvoření nic takového ani v nejmenším náznaku neexistuje.

 

 

(2)

ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZAOP)

 

Dalším zásadním ovládacím programem je „ZAOPATŘOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM“, který díky miliony let trvající fabrikaci lidských fyzických těl může dobře fungovat – člověk musí velmi pracně a lopotně otročit na základní životní potřeby – JÍDLO (a mnoho jídla a tekutin opět neefektivně vyloučí nevyužito), ŠACENÍ, STŘECHA NAD HLAVOU, TOPENÍ, SVÍCENÍ, DOPRAVA (drahá, hrubé vibrace a hluk) atd. V případě jídla je zaveden MASOVÝ OVLÁDACÍ PROGRAM – tj. zavedení a živení tisíců druhů jídel s masem a patřičně ochucovaných tisíci způsoby, zato bezmasá jídla (souladná se Zákony lásky) – těch je velmi málo, navíc je lidé málo ochucují (i s „odůvodněním“, že nesmí být ochucována - také ovládání, aby nebyla tak chutná A TEDY ABY SE TOLIK NEJEDLA) vědci o ní tvrdí, že je nezdravá a tak ostatní – školy, média stále prosazují lži a nepravdy. Viz blíže sdělení 1764 – PRAVDA O LIDSKÉM STRAVOVÁNÍ. V Pravém Stvoření Pravé bytosti – Andělé – nemají vylučovací systém našeho typu (minimální přebytky energií vyloučí zářením a vůní), prostředí na planetách – v domovských světech je vždy přesně uzpůsobeno potřebám těl bytostí, takže nemusí topit, svítit (všude je světlo ze všeho a všech, svítí nebe, planeta z půdy, svítí bytosti z těl), atd., těla Andělů mohou mohutně cestovat mezi planetami, hvězdami a Vesmíry, Vesmírní lidé - Andělé z 5., 7. apod. dimenze používají mateřské vesmírné lodě s malými vesmírnými loděmi, sami běžně mohou myšlenkou se vznášet a pohybovat, včetně pohyb – odhmotnění předmětů, Vesmírní lidé - Andělé z vyšších dimenzí (hlavně nehmotných – intermediální a duchovní nebe) žádné vesmírné lodě nepotřebují – zcela se myšlenkami pohybují se svou sférou mezi vesmíry, dimenzemi, galaxiemi a planetami.

 

 

(3)

OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI (OPN)

 

OVLÁDACÍ PROGRAM NEVĚDOMOSTI je „NIKDO NIC NEVÍ, NIKDO SE NIC NEDOZVÍ“ jehož součástí je rození do naprosto nemohoucího, neschopného a neznalého těla mimina, tak lze snadno člověka ve školách naprogramovat tak, aby správně loutkoval a otročil v pseudospolečnosti, ale nic se přitom nedozvěděl o svém skutečném stavu a stavu lidstva a jeho původu na planetě Zemi. V dospělosti je pak bytost lidská držena ZAMĚSTNÁVACÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM a ODVÁDĚCÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM stále v řízené nevědomosti. V Pravém Stvoření není nevědomý stav, každývnitřní i vnější 95 % přístup ke všem informacím.

 

 

(4)

ZAMĚSTNÁVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZOP)

 

Tento ovládací program je postaven na myšlence, že když bytost lidskou zaměstnáte (čímkoliv), tak NEBUDE mít čas na sebe, svůj duchovní rozvoj, rozvoj vztahů s jinými lidmi, poznání přírody, osobní vzdělávání atp. NIKDO NEMÁ ČAS – je vidět hlavně ve velkých městech (Praha). Tím se nemůže vysvobodit z pasti negativního stavu – stále otročí, je unaven, ale i naštván, že si za výdělek nepořídí, co by chtěl - má hrubé vibrace. Součástí tohoto programu je program ZAMĚSTNÁNÍ – NEZAMĚSTNANOST – buď budeš otročit hodně, nebo budeš mít existenční problémy. Současně je zaměstnán nedůležitými činnostmi z hlediska svého duchovního růstu, a TO HLAVNÍ MU STÁLE UNIKÁNapř. při vstupu ČR do EU pan Klaus Václav oznámil na hoře Blaník důležité poselství: Budete stále hodně pracovat. Neříká to jen on, ale všichni další čelní představitelé. Tedy NEBUDE ZKRÁCENA PRACOVNÍ DOBA – STÁLE BUDETE OTROCI HMOTY, ale pracovní příležitosti jsou stále ve větší míře stavěny na VÍC než 8 hodin práce denně, takže na jedné straně lidé vytvářejí hodnoty, ale na straně druhé je NEMAJÍ KDY A JAK UŽÍVAT, navíc je jim odebírána značná část pracovní energie na negativní účely – hlavně DANĚ - mnohonásobným zdaněním – přes 50 % - pro státní systém (zdravotnictví – díra, školy – nesmyslné ovládací učivo (např. složitá gramatika českého jazyka – také ovládací program), dále přes firmy – výrobky a služby - negativní náklady na reklamu, sklady výrobků, nesmyslné hromadění soukromého majetku všude, kam se podíváte (hlavně v bytech), který je neúčelně a málo využit (mnoho soukromých aut stojících nesmyslně na ulicích a v garážích, nesmírně drahá, nebezpečná nesmyslná automobilová doprava současně ničící životní prostředí, přírodu i lidi, atp.). Jako další stupeň ovládání se k tomuto buduje a zavádí dnes v roce 2004 již mohutné čipové ovládací systémy – karty a čipy zvlášť – všude, do všeho, do všech výrobků (příprava), špionážní systémy - a tento drahý systém si opět lidé zaplatí sami jak v daních, tak v nákladech výrobků a služeb.

 

 

(5)

ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (OOP)

 

Pokud člověk díky vlastnímu duchovnímu růstu získává pravé informace a prací světelnou pravou se vysvobozuje z pasti negativního stavu, Síly temna nasazují ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM – ve skupině EZOTERICKÝCH OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ. Cílem je, aby bytost lidská byla ODVEDENA od práce světelné – pomoci bližním svým – pozitivní činy a kroky, a byla zaměstnána VNĚJŠNĚ PODOBNÝMI ČINNOSTMI, které ale již nejsou prací světelnou a pomocí bližním svým, ale naopak se stává dalším ovládačem jiných lidí, kteří jsou tak bržděni ve svém duchovním růstu (zvláště nebezpečné a rozsáhlé aktivity jsou v oblasti informační a léčitelské !!!  Jde např. o většinu ezoterických akcí, které jsou ovládány Silami temna).

 

 

(6)

OVLÁDACÍ PROGRAM VNĚJŠÍ KOMUNIKACE (OPVK)

 

Tento program má za cíl likvidovat PRAVOU NITERNOU KOMUNIKACI SRDCEM DUCHOVNÍM - 4. ČAKRA - VYCIŤOVÁNÍ, nahrazovat ji VNĚJŠÍ - OVLÁDANOU KOMUNIKACÍ technicky realizovanou mnoha způsoby, včetně technických prostředků - MÉDIÍ, takže se vyvolává dojem, že člověk má obrovské množství správných informací. Ve skutečnosti MÁ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ OVLÁDACÍCH INFORMACÍ. Důležitou součástí jsou dnes televizory, mobily, počítače, skrze které rafinovaně ODVÁDĚJÍ komunikaci lidí OD VNITŘNÍHO NÁSTROJEVNĚJŠÍM NÁSTROJŮM – tento způsob je nejrafinovanější a nejnebezpečnější. K tomuto slouží vedle ZAOPATŘOVACÍHO A ODVÁDĚCÍHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU – aby neměl na sebe čas, včetně na přírodu (otvírá srdeční čakru), množství podpůrných ovládacích programů, které mají hrubými vibracemi ZAVŘÍT srdeční – 4. čakru: Samotný obsah – hrubovibrační média, různé strachy, stresy – nezvládnuté situace v životě, bezplatné i placené reklamy - návody na zla a nepravdy, nošení mobilů na hrudi (batohy), ozařování obrazovkami televizorů a počítačů, vysílačů GSM - MOBILŮ, TV, RÁDIA, VOJENSKÝCH a mnoha jiných rafinovaných způsobů. Prakticky každý přístroj (včetně aut) svými hrubými vibracemi ponižuje vibrace mnoha těl lidí a zavírá srdeční čakru (srdečnost, upřímnost). Všechny motory jsou postaveny na negativních principech – výbuch – spalovací, štěpení – atomový reaktor – a při těchto procesech opět vždy vznikají hrubé vibrace energií. Lidem není dovoleno používat měřící přístroje na tyto vibrace, přístroje na měření hluku, jedů - chemie, radioaktivity atp. (vojáci a lékaři je mají, ale nepoužívají je pozitivně). Např. opakované zprávy v médiích o klíšťatech v přírodě mají za cíl, aby lidé nechodili do přírody vůbec, či minimálně, nebo uzavřeni v oblecích a namazáni chemickými prostředky proti nim, aby tak nebyl pohyb v přírodě příjemný a pohodlný, a opět aby se znechutil !  Přitom pozitivní lidé ani při napadení klíštětem nemohou být infikováni nemocí, neboť jejich láska a vysoké vibrace je chrání před vším negativním.

 

 

(7)

PENĚŽNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (POP)

 

Celá lidská historie je postavena na PENĚZÍCH a OBCHODĚ, resp. na „ZISKU (jako kdyby žádný jiný „zisk“ neexistoval), a současně se ve školách masivně křečovitě vyučuje (školy, vědci, učitelé - zdroj), že bezpeněžní společnost je primitivní prvobytně pospolná společnost, kde se obchoduje s výrobky za výrobky. To je obrovská lež a podvod – další ovládač lidí, aby to náhodou nikoho nenapadlo realizovat. Způsob, kdy se nabízí služby a výrobky BEZE směny – bez obchodu, tedy ZDARMA, bez nucení či požadování něčeho, dle potřebnosti, tak o tomto způsobu zde téměř (až na výjimky) nikdo nic neříká (ani v češtině nemáme k tomu slovo, gramatika – opět dílna Sil temna). Proč asi ?  Tudy vede důležitá cesta k vysvobození z pasti negativního stavu !  V Pravém Stvoření se s výrobky a službami nikde neobchoduje a ani to nikoho z důvodu VĚDOMÍ nenapadne (s penězi či bez nich). Přesto se v českých zemích a na Slovensku a určitě i jinde ve světě rozvíjí v informačně blokovaných podmínkách (média nedělají reklamu, anebo jen negativní) SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY, které jsou důležitým narušujícím prvkem peněžního systému a osvobozující z kleští peněz. Jde např. o první vlaštovky: http://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.cz  s množstvím dalších stránek. Také naše stránky www.vesmirni-lide.cz jsou budovány ve značné míře svépomocně, kde najdete další nástroje ve sdělení 1885 cz, 1931 sk PETICE ZA ZRUŠENÍ PENĚZ a ve sdělení 1622 cz, 1667 sk PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ. Síly temna totiž také připravují „zrušení peněz“, ale jen na oko, jen těch fyzických, tedy převedení peněžních toků do elektronického systému počítačů a sítí – čipové totality, kterou usilovně budují iniciací finančníků 50 let. Při tomto systému očekávají ovládači další zefektivnění ovládání a zotročení lidí !!!  Každý jedinec svým každodenním projevem zobrazuje SVŮJ vztah k peněžnímu či bezpeněžnímu systému, takže výmluva, že to nejde, nebo že jsem nevěděl, je neplatná. Součástí peněžního ovládacího programu jsou i myšlenky na peníze – kalkulace kolik co stojí, ceny zboží, rozpracované na „haléře přesně“ od „ekonomů“, aby se tak člověk dokonale do nich myšlenkami i při nákupech fyzicky zamotal, atp. Dobrým řešením v přechodné fázi je zaokrouhlení cen na desítky (menší ceny) či stovky a tisíce Kč, aby se člověk NEMOTAL jako motovidlo v těch penězích.

 

 

(8)

ZNEMOŽŇUJÍCÍ OVLÁDACÍ PROGRAM (ZNOP)

 

Jde o operativní ovládací program, který zabezpečuje ZNEMOŽNĚNÍ či ZESMĚŠNĚNÍ toho člověka, který odhaluje ošklivou tvář negativního stavu a který současně předává pozitivní řešení – vysvobození z pasti negativního stavu. Jsou používány tam, kde jiné ovládací programy nezabírají a nebo zabírají málo. Hlavně jsou tedy používány na lidi, kteří úspěšně postupují po duchovní cestě a vysvobozují se tak z pasti negativního stavu cestou lásky, dobroty a moudrosti.

 

 

(9)

PROPOJOVACÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY (PROP)

 

Opět v hojné míře používané ovládací programy, které PROPOJUJÍ POMCÍ PROPOJOVACÍCH KANÁLŮ na jakékoliv negativní události – scény, které se již odehrály, odehrávají se nebo budou se odehrávat. Vlastním propojením hrubovibrační energie ze scény na člověka dochází k zaplavování jeho myslí – těl těmito energiemi a tedy ponižování a disharmonizování jejich vibrací. Jako propojovací nástroje jsou hojně používány MÉDIA (TV, rozhlas, tisk – noviny a časopisy) INTERNET (už jenom www = 666 = propojování na pseudotvůrce), MOBILY, KNIHY, OBRAZY, AUDIO NOSIČE, VIDEO NOSIČE, CD NOSIČE, REKLAMY – včetně výrobků s REKLAMOU (největší hustota – v obchodních centrech a ve velkých městech, kolem dálnic atp.) NÁZEV FIRMY propojuje na stejné názvy té firmy, tj. dovnitř firmy – do údajů ve firmě a hlavně do myslí řídících pracovníků firmy, které jsou ale přímo ovládány negativními entitami z temných světů !!!). Jako příklad, který lidé vůbec neznají, lze uvést jména posledních automobilů firmy ŠKODA – AUTO a.s. – OCTAVIA, FABIA, SUPERB – tato jména propojují na římské vojevůdce a vrahy (Octavius, Fabius, Superbus) a tedy na válečné události, které oni vedli. Ochranou je nesledování reklam a názvy firem jen minimálně, u nutných lze přejmenovat v mysli (např. DelvitaDelfína – pozitivní propojovací nástroj)

 

INTERNET – SÍŤ je v posledních pár letech základní nástroj vyššího typu ovládání, kde se loutky rychleji, snadněji a efektivněji napojují na další propracované ovládací programy (98 % všeho na internetu). Probíhá přechod z drátového na bezdrátový internet – základ ČIPOVÉ TOTALITY po doplnění těch volných čipů do všeho a všech. Patří tam i mobilní telefony, nyní již k dispozici s obrazovými informacemi a s rozsáhlým přenosem datových souborů. Někdo si myslí, že internet je výborný svobodný nástroj na sdílení informací, je to opět omyl, neboť se stále více UZAVÍRAJÍ možnosti šíření po internetu, bojem proti tzv. spamu – „nevyžádané poště“. Dnes v roce 2004 firmy již používají 80 % účinné filtry, a ostatní – příspěvkové organizace (školy, církve, zdravotnictví) se rychle také tomuto vyrovnají. V lednu 2004 nám osobně p. Gates – šéf Microsoftu (největší – monopolní softwarové firmy na světě) oznámil dvouletý program boje proti nevyžádané mailové poště metodou přesné identifikace uživatelů (čipové průkazy) v kombinaci s tím, že když příjemce obdrží nevyžádanou mailovou poštu, bude mít možnost ji označit a tím odesílatel mu má zaplatit určenou částku peněz. Proto, dosavadní období let 1999 – 2006 považujeme za OKNO, ve kterém jsme řadu lidí informovali mailovou poštou, ale které se ovšem rychle uzavírá ! 

 

SOFTWARE – PROGRAMOVÉ PROSTŘEDÍ v počítačích jsou také dodány Silami temna v MNOHA VERZÍCH tak, aby uživatelé NEMOHLI snadno převádět programy a data mezi sebou a rychle je šířit. Jsou bržděni PRACNÝMI PŘEVODY A KONVERZEMI uživatelských programů a dat mezi těmi mnoha verzemi a druhy programových prostředí – monopolními nástroji, notoricky známými jako WINDOWS, OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK atp.).

 

Specifickou částí jsou na výrobcích ČÁROVÉ KÓDY, kde je opět škodlivý propojovač číslo 666 na pseudotvůrce (2 krajní a středová čára = 6, vymezující čáry vlastního druhu výrobku - zavedly jednotně světové obchodní společnosti). Právě v některých léčitelských časopisech (MEDIUM apod.) se objevily chybné články, ukazující, že čárové kódy jsou škodlivé, ve skutečnosti jsou škodlivé jen ty oddělovací čáry 666, které propojují na pseudotvůrce (to v těch článcích nebylo). Ty časopisy dávají návod – „věnujte se čárovým kódům“ – škrtejte je čarou (někdo vymyslel i srdíčko) atp. – další ovládací program – tím, že se jim VĚNUJETE, nejen že vás ozařují bez vaší pozornosti, ale navíc tím věnováním své mysli se do nich napojujete !!! Dále ten čas, který jim věnujete, již nevěnujete na kvalitní život – vztahy atp. – další otroctví.  Navíc, již nyní začínají chrlit továrny firem INTEL, TOSHIBA aj. biliony „blešek“ – 0,3 mm velkých čipů – nejprve do obalů a do SAMÝCH výrobků nejprve větších výrobků, a dále do menších – až do VŠECH (cíl), včetně potravin, a tam ty šestky jsou také – a tak vidíte, jaký je to ovládací program z dílny EZOTERICKÝCH PROGRAMŮ, se tomuto takto věnovat. Ano, oni ti „léčitelé“ ty energie změřili (jako i vědci), ale pozitivní řešení nemají. Mimozemské negativní entity mají označené lidi, kteří se vysvobozují, tak, že potřebují „léčit“, aby se vrátili zpět do ovládacího stavu. Články v ezoterických časopisech mají sice zrnka pravdy, ale celkově jsou falešné a zavádějící – ezoterické ovládací programy. Protože k těmto druhům článků nejsou další, alternativní – skutečně pravdivé, mnozí čtenáři je považují za ty správné. Skutečně pravdivý časopis zde neexistuje, neboť na něj je vždy třeba miliony a ty mají opět ovládaní lidé v ještírky řízených firmách. Účinnou ochranou je POZITIVNÍ, LÁSKYPLNÝ ŽIVOT - minimalizace návštěv obchodů, hlavně těch velkých (v nich se zdržujeme minimálně), což jde ruku v ruce skromnosti (minimalizace věcí v osobní spotřebě, byt není skladiště věcí („na horší časy“ – nedůvěra ve Stvořitele prvotního všeho a všech), ale je spíše prázdný a úhledný), soběstačnosti (vlastní výrobky a výpěstky potravin) a svépomocí (vypomáhání si navzájem mezi lidmi mimo peněžní a obchodní systém) např. http://letokruh.webpark.cz , www.ecn.cz/gaia , www.inaekonomika.sk .

 

 

(10)

OVLÁDACÍ PROGRAMY ZÁHADY (OPZ)

 

Jedná se opět o velmi rafinované ovládací programy na lidi ze skupin ZÁHADY, FANTASY a UFO, který je založen na lidské nevědomosti a hlouposti a současně mají za cíl napojovat lidská vědomí na velmi hrubovibrační zdroje (negativní entity obecně, nejnebezpečnější – přímo negativní mimozemšťany a jejich Temné světy). Tímto propojováním lidské mysli jsou bytosti lidské, které zapomněly na lásku a dobro, pravdu a moudrost, takto definitivně připravovány a orientovány a sestup dolů, do Temných světů zóny vymístění. Tyto ovládací programy jsou zde provedeny v podobě mnoha filmů (např. Hvězdné války), knih, časopisů i přednášek a TV seriálů (např. Akta X). Jde o poslední, nejhrubovibračnější a nejmanipulativnější OP, po kterých již následuje JEN sestup dolů. Jsou to vlastně VSTUPENKY a otevřené dveře do Temných světů, které si člověk sám individuálně volí. Jde tedy o OP nejnebezpečnější. Na ně se ale každý nechytí, bytost lidská musí být dostatečně předpřipravena předchozími OP, aby byla dostatečně ovladatelná a nerozlišuje pravdu a lež, nevyciťuje (množství bloků, ovládání přes 95 %) a aby nemohla prakticky nijak rozpoznat a bránit tomuto sestupu dolů (musí být tzv. dostatečně „zpitomělá“).

 

 

Příznaky ovládání:

 

Vždy se jedná celkově o nekvalitní život, s problémy, nemocemi, otroctvím, čili negativní stav se vším všudy, co k němu patří, včetně NEUSTÁLÉHO PRACNÉHO A OTROCKÉHO ZAOPATŘOVÁNÍ EXISTENČNÍCH PODMÍNEK – bydlení, živení, šacení, doprava a další služby a požitky, které často nejsou nezbytné, ale musí na toto pilně pracovat jako OTROK (podrobně NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz ). Kdyby lidé mohli POROVNAT životy NEOVLÁDANÝCH BYTOSTÍ z jiných – Pravých světů, ihned by toto odhalili a začali razantně řešit svou situaci. Je to podobné, jako otroci v otroctví ve středověku také nemohli svůj stav porovnat se stavem neotroctví, a tak jej nemohli snadno řešit. Nebo jako když v Africe v Sahelu mají hlad, neřeší to, protože oni netuší, že mají hlad, nemají přístup k informaci, jaké je to žít bez hladu (nemají exkurze do rozvinutých zemí, nevidí to ve své televizi, žádnou nemají, atp.). Čili, PRVNÍM krokem k řešení problému je UVĚDOMĚNÍ SI problému, a tento ovládači lidem NEUMOŽŇUJÍ (2. krok je pojmenování problému a následují další kroky řešení problému, což už je snadné). TOTO JE DŮLEŽITÝ PRVEK OVLÁDÁNÍ – NEPROZRAZENÍ TOHO STAVU.

 

U duchovně pokročilejších – pozitivních a láskyplných lidí správně kráčejících lidskou duchovní cestou jsou ovládači nuceni kromě běžných postupů používat stále více používat operativní kontaminaci při individuálním ovládání. Pro situace, na které 2. strana nemá připraveny dostatečně ovládací programy (neplánujeme, doba pod 1-3 dny) používá 2. strana jednoduchou kontaminaci vět, kterou provádí operativně, protože nezná dopředu kroky pozemšťana z důvodu používání správného vedení Silami světla. Jde především o změny či vložení jednoduchých slov do vět, které pak dostávají jiný či zcela jiný význam. Vládání slov - příslovcí JENOM, HNED - IHNED, RYCHLE, VŽDY. Jistěže ne každé toto slovo znamená, že tam bylo vloženo. To se týká i těl jedinců, kteří se nachází v závěrečné části Duchovní cesty (6., 7. otáčka), kde je stále minimálně kolem 10 % ovládání.

 

Příklady:

(1)

Při hovoru s člověkem (např. při chůzi), on otáčí hlavu na opačnou stranu, takže téměř nic není rozumět – cíl – vyvolat nedorozumění, hádky (značná míra ovládání).

(2)

Komunikuje s Vesmírnými lidmi JENOM pan Meier, nikdo jiný, …. (když už je to vyzrazeno, tak to takto zprznit, zkazit či nejlépe zlikvidovat; tento postup živí někteří jedinci (soudci, exekutoři a podobné profese) v myslích jiných lidí úspěšně mnoho let.)

(3)

Světelné materiály na přednášce Ivo A. Bendy jsou JENOM tam. (Pokud byly rozebrány, pak již určitě nikde nejsou a nebudou – vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

(4)

Vesmírní lidé komunikují (a svítí a ukazují se) JENOM s některými lidmi (některým lidem), s jinými (jiným) ne. (A to v žádném případě – vnitřní chybný závěr ovládaného člověka.)

(5)

Evakuovaní budou lidé JENOM vyvolení. (Myšleno špatně, ti, kteří budou vyvoleni Vesmírnými lidmi.) Správně má být: Evakuovaní lidé budou vyvolení (myšleno správně, ti, kteří se SAMI vyvolí svým pozitivním chováním a myšlením).

(6)

Když jdete na ulici s velkým nápisem www.vesmirni-lide.cz na světlé látce, někteří protijdoucí se nechají tak ovládat, že nejsou schopni ten nápis zahlédnout, stále otáčejí oči a hlavu někam jinam pod jakoukoliv záminkou. U skupin lidí 2. strana používá odváděcí program „támhle letí ptáček – pobíhajícím psem či nápadným člověkem svede zraky lidí skupiny na něj, apod. Někdy mají lidé tak špatný duchovní stav – vysoká ovladatelnost – 95 % a více, že není třeba takového programu, a on se stále dívá jinam. Přesto je velmi účinné šíření je s webem na oděvu - na ulici či v halách nádraží, letišť, plnými lidí, nebo u frekventovaných křižovatek, kde zastavují na červenou prostředky hromadné dopravy (Praha, Brno, Ostrava apod.) – lidé si nápis přečtou, a na zelenou jedou dál.

 

 

Je třeba pochopit, že Síly temna s KAŽDÝM člověkem hrají „HRU NA KOČKU A MYŠ“, KTEROU MAJÍ U KAŽDÉHO JEDINCE NAPLÁNOVÁNU V POČÍTAČÍCH NA TISÍCE ŽIVOTŮ A MILIARDY LET, tedy s nimi i počítají s jejich nuceným příspěvkem odevzdané práce - otroctvím, strachu a podobných energií v množství po sobě navštívených Temných světů, s dalším cílem je jim postupně ZABLOKOVAT čakerní systém, kudy dostává člověk Pravé informace z Pravého Stvoření – tedy na každý život je připraven PLÁN BLOKŮ, aby byli maximálně ODPOJENI od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Pravých bytostí – Vesmírných lidí z Pravého Stvoření, původního DOMOVA.

 

Standartním ovládacím prvkem je schéma „KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ, PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ“, tedy např. na planetě Zemi (ale i jinde) ovládají některé jedince tak, aby měli „výhody“ (např. přihrávají jim vhodné informace při podnikání), ale po ukončení života duši jedince promítnou film života, kde je vidět jen ČÁST pravdy, včetně toho, jak jim „pomáhají“ k těm výhodám. On jim na to kývne, že je to pravda, a oni mu řeknou: „A nyní budeš zase ty pracovat pro nás“, a on s tím souhlasí, protože nezná celou pravdu. Čili ta energie jim byla jen VYPŮJČENA, a oni ji chtějí vrátit zase ZPĚT i s úroky, jako správní podnikatelé. A tak pak ti lidé „dobrovolně“ OTROČÍ v mnoha dalších životech v pasti negativního stavu.“

 

 

 

            Milujeme vás a pomáháme vám.            

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

 

1926.  Svět potřebuje lásku.  (Neale Donald Walsch, kniha „Upřímností k Bohu“, str. 151)  2002.

Místo: USA.

 

 

Svět potřebuje lásku, sladkou lásku.

To je jediné, čeho je na světě nedostatek.

Svět potřebuje lásku, sladkou lásku.

Nejen pro některé lidi, ale pro každého.

 

 

 

1927.  Zpěv ptačí (396).                    (Přijal Ivo A. Benda)         20:33-20:48 hodin.  2.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ZPĚV PTAČÍ

 

 

„Zpěv ptačí zní všude kolem,

tak jak patří každému každý den,

všem těm zářícím lidem,

co žijí pravý život beze stěn.

 

Vnímají ptáků zvonivý hlas

radují se dnes opět zas,

mají blízko k oblakům

ten den, kdy slyší zpěv ptáků.

 

Radost v uších zní mi stále,

zář dne vnímám dále,

ptáci pějí píseň lásky,

mají radost, že jsme tu taky.

 

Jde o soužití lidí a ptáků

na planetě Zemi mnoho věků,

navzájem si stále dávají,

píseň radosti spolu si pějí.

 

Máme to štěstí mít zpěv ptačí,

ne všude to lidé slyší,

je to odraz vztahů lidských

promítnutý do hlásků ptačích.

 

Ano, jak žiješ život svůj,

tak stále máš zpět ptáků,

ten ti radostí odpovídá,

že žiješ člověče, sláva !

 

Milí společníci ptačí,

oči a sluch ti opáčí,

radost v duši znovu ti dá,

láska, kterou v srdci stále máš.

 

Jak krásně to stvořil tvůrce

Stvořitel světů s písní ptačí,

vždyť na to myslel milí,

aby se lidem žilo sladce.

 

Máme radost, že tu jsme,

že zpěvy ptáků slyšíme

a společnost jejich cítíme

rodinu velkou tvoříme !

 

S láskou v srdci vám všem toto předal Ptaah.“

 

 

1928.  Člověče pozemský (397).       (Přijal Ivo A. Benda)         21:35-21:56 hodin.  3.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ČLOVĚČE POZEMSKÝ

 

 

„Proud lidských srdcí

osudů valí se vpřed

tam na planetě Zemi

v té prázdné temnotě.

 

Každý zájmem svým žije

a nic vyššího nevnímá

někteří cítí a mají vhled

na zákulisí i tento svět.

 

Čas odečítává všem dny

pavučina má je vždy

oni málo vidí co jest

tam v tom vnitřním zákulisí.

 

Jeviště pro všechny ve Stvoření

tato Země jeví se

máš radost, jak kolo točí se

a lidské touhy se mění v prožitky.

 

Ty platí poznačené na vlastní kůži

tam na té planetě Zemi

v té velké pavučině temnoty

co si lidi jako loutky přihrály.

 

Hleď člověče pozemský

tvá škola jde lekce za lekcí

co spřádá pavouk s tvým životem

poznáš zaručeně na kůži vlastní.

 

Pak poznání cenu zlata má

jakou hru s tebou hrají odjinud

sen neskutečný se ti zapsal

zde na rozbouřené Zemi jako stud.

 

Tolik lopoty a snahy tvé

bylo odevzdáno z životě

tvém lidském zde – v „domově“

Země zapíše se ti, určitě.

 

Poznání je zaručeno

každý čas svůj předem má

miliony voleb provedeno

pak dál do světů jiných, v dál.

 

Tak putují poutníci slepí

zde na této planetě Zemi

jen někteří se vzchopí,

klíčem lásky a dobroty.

 

Pohleď nad sebe člověče pozemský

tam v hvězdách zapsáno jest

kam kráčíš, skutky a činy

které na Zemi jsi ved.

 

Vesmír veliký – tam je tajemství

života tvého i té lopoty

nalezení štěstí, lásky pravosti

to vepsáno jest do očí tvých.

 

Odlesk života tohoto

skví se v dané hvězdě tvé

jak počítač s pamětí má tento

prožitek lidský na kůži své.

 

Dál milý človíčku stoupáš

k výšinám poznání

přes zkoušky a omyly, tápání

Domů jednou dojdeš, doufáš.

 

Tam za vodou Domov máš

jen naučit se plavat

druhý břeh jednou navštívit

a Zemi dát sbohem, máš.

 

S láskou Ptaah předává vám,

lidem pozemským.“

 

 

 

1929.  Svět jedno velké divadlo jest (398). (Přijal Ivo A. Benda) 21:00-21:42 hodin. 8.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SVĚT JEDNO VELKÉ DIVADLO JEST

 

 

„Svět jedno velké divadlo jest

hraje se v něm o lidské duše

hráčem každý člověk jest

co na Zemi život zvolil zase.

 

Kdo chce lásku dát

musí dát ji celou

musí dát i sebe

jinak byl by sám a sám.

 

Každý jednou velkou lásku potká

kdy a kde – to se pozná

láska je nádherná, nekonečná

prý jako sen – úžasná.

 

Znám, jak je krásné lásku dát

a tak duši tvou i svou osvobozovat

z pouzdra, kam ji vodník zapouzdřil

splynutí duší i těl tak pocítil.

 

Kam se jen točí ten svět

divadlo duší zapouzdřených

lidské osudy, lidský květ

velkých lásek či strachů svých.

 

Chceme-li milovat milého

člověka na Zemi - divadle

musíme nejprve nalézt lásku

sami v Duchu, duši, v sobě.

 

Škola duší jest planeta Země

prvotřídní od našeho Stvořitele

každá příležitost lásku prožít

dostala na této pozemské scéně.

 

Každý jednou lásku pozná

sen krásný, lahodný získá

jakmile se cele oddá

štěstí, moudrosti, dobroty života.

 

Toť nebe ví, jak škola na Zemi žije

lásky srdcí lidských závod hraje

osud – program jako síť pavoučí

každý člověk si jistě vyzkouší.

 

A ten, kdo stále hledá

na toho pavouk nemá

lásku srdcem objevuje

vždy se ze sítě vysvobozuje.

 

Jak petrklíč na jaře vykvete

a žlutý květ na odiv uvede

všem láskám svůj objev sděluje

tajemství života si uvědomuje.

 

S láskou v srdci všem

předal Aštar Šeran vám, lidem.“

 

 

 

1930.  Poutník domu trefil, Krista za hostě dostal, námluva jejich společná.

                  (Přijal Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, 1970.) cca 1623.

 

http://citanka.cz/komensky

 

KAPITOLA XXXVII

Poutník domu trefil

 

 

První obrácení jest dílo boží

 

„To když já mluviti přestanu, všecken se ještě hrůzou třesa, uslyším za sebou temný hlas řkoucí: „Navrať se.“ i přizdvihnu hlavy a hledím, kdo to volá, a kam se vrátiti velí: Ale nevidím nic, ani vůdce svého Všezvěda. Nebo i ten mne již byl opustil.

 

Vtom, aj, znovu hlas zavzní: „Navrať se.“ Já nevěda, kam se navrátiti, ani kudy z té mrákoty vyjíti, truchliti začnu; a aj, hlas potřtí volá: „Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě dvéře.“ (Viz úryvek ve sdělení 1913.)

 

Druhé naší také snažnosti - přičinění vyhledává

 

Kteréž rady já, jak sem rozuměl, tak sem poslechl, a že sem Boha radícího poslechl, přešťastně jsem učinil: Ale i to již dar jeho byl. Sebera tedy, jak sem mohl, myšlení svá, uzavíraje oči, uši, ústa, chřípě a všecky zevnitřní průduchy, vstoupil jsem vnitř do srdce svého: Poohlédnu, spatřím skrovnické, skulinami se vpouštějící světlo, a uhlédám navrchu v klenutí svého toho pokojíčka okno jakési veliké, okrouhlé, sklenné, ale zašpiněné a zamazané čímsi tak hrubě, že žádného skrze ně světla nešlo.

 

Vypsání pokažené přirozené lidské podstaty

 

Takž při tmavém tom skrovném světle sem tam se ohlédaje, uzřím po stěnách obrázky jakési, pěkného někdy díla, jakž se zdálo, než barev zašlých a s utínanými neb ulamovanými některými osudy. K nímž blíže přistoupě, znamenám nápisy: Opatrnost, Pokora, Srpavedlnost, Čistota, Středmost etc. Uprostřed pak pokoje rozházené spatřím žebříky jakési polámané a ztroskotané; též poštípané a rozmetané škřipce a provazy; item veliká, ale s vyšklubaným peřím křídla. Naposledy kola hodinná, s ulámanými aneb zkřivenými válci, zoubky, sloupci, vše sem a tam rozházené.

 

Lidským uměním napraviti se nemohoucího

 

I divím se, co to za přípravy, a jak to a od koho porušeno býti muselo: A jak by se to zase spraviti mohlo. Ale na tohle mysle a hledě, nic jsem vymysliti nemohl: Než naděje mi se dělala, žeť mi se ten, který mne zavoláním svým tam uvedl, kdo pak koli ten jest, ještě ozve a mne při dalších věcech zpraví. Nebo mi se to, čehož sem tu začátek viděl, líbiti začalo: Jakožto proto, že pokojík ten ne tak jako prvé místa, po nichž sem ve světě chodil, smrděl; tak i proto, že sem tu žádného šustu a chřestu, vřesku a třesku, nepokoje a kolotání, táhání a násilí (čehož ve světě všudy plno) nespatřil, ale vše ticho.

 

 

KAPITOLA XXXVIII

Krista za hostě dostal

 

 

Osvícení náše zhůry jde

 

O tom já sám s sebou přemyšluji, a co dál bude, čekám. A aj, zvrchu zastkví se světlo jasné, k němuž já očí pozdvihna, spatřím vrchní to okno plné blesku, v kterémž, aj, blesku spouští se ke mně dolů jakýsi, postavou sic podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh. Jehož oblíčej, ačkoli se náramně stkvěl, očím však lidským snesitelný byl; aniž z něho hrůza šla, ale líbost jakási, jíž sem podobného něco v světě nikdež nezaznamenal. Ten tedy, sama vlidnost, sama ochotnost, těmito nejprv ke mně přemilými slovy promluvil:

 

Kdež všeho světla a potěšení studnice

 

„Vítej, vítej, můj synu a bratře milý.“ A to pověděv, objal mne přívětivě a políbil. Z něhož mne přepochotná (přelibá) jakási vůně pojala a nevypravitelnou radostí tak sem projat, že slzy tekly z očí mých; aniž sem na to takové nenadálé přivítání co věděl odpovědíti, kromě že sem zhluboka vzdechna, pokornýma na něj očima vzhlédl. Kterýž radostí mne zděšeného vida, takto ke mně dále promluvil: „Kdežs pak byl, synu můj ?  Kdes byl tak dlouho ?  Kudys chodil ?  Čehos v světě hledal ?  Potěšení ?  I kdežs ho hledati měl než v Bohu ?  A kde Boha než v chrámě jeho ?  A který chrám Boha živého, než chrám živý, kterýž on sobě sám připravil, srdce tvé vlastní ?  Díval jsem se, synu můj, kdyžs bloudil: Ale již jsem se déle dívati nechtěl, přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda. Nebo tu sem sobě zvolil palác k bydlení svému: Chceš-li tu bydliti se mnou, najdeš tu, čehožs v světě nadarmo hledal, pokoj, utěšení, slávu a sytost všeho, toť slibuji, synu můj, zklamán nebudeš jako tamto.“

 

Oddání se Pánu Ježíši celé

 

Já ty řeči slyše, a že to můj Spasitel, Ježíš Kristus, o němž sem i prvé v světě povrchně něco slýchal, jest, srozuměv, ne jako v světě s bázní a pochybováním, ale s plným potěšením a celou dověrností ruce sepna a jemu podávaje, řekl sem: „Teď (zde) jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám; pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji; vlož (na mne), co se líbí, a dej, ať nesu; obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji; poruč, co chceš, a co poroučíš, dej: Nechť sem já ničímž, aby ty sám všecko byl.“

 

 

KAPITOLA XXXIX

Námluva jejich společná

 

 

I blouzení náše moudrost Boží řídí

 

„Přijímám to, synu můj, od tebe,“ řekl on. „Stůjž v tom, buď, slúj a zustávej můj vlastní. Můjs sice byl a jsi od věčnosti: Ales toho prv nevěděl. Já sem pro tebe potěšení to, k němuž tě nyní uvedu, dávno již strojil; ales ty tomu nerozuměl. Vedl sem tě cestami divnými, skrze okolí a zápolí, k sobě: Čehožs ty neznal, a co já, ředitel všech vyvolených svých, tím obmýšlím, nevěděls; nýbrž ani díla mého při soběs neznamenal. Ale bylť sem s tebou všudy, a proto sem tě poněkud skrze ty okliky vodil, abych tě naposledy tím hlouběji k sobě uvedl. Ničemu tě svět, ničemu vůdcové tvoji, ničemu Šalomoun naučiti; ničím také zbohatiti, ničím nasytiti, ničím žádostí srdce tvého spokojiti nemohli: Nebo to v nich složeno nebylo, čehos hledal. Ale já tě naučím všemu, já zbohatím, já nasytím.

 

Usilování světská všecka přenésti na Boha

 

Tohoto toliko od tebe žádám, coskoli v světě viděl a jakákoli lidská při věcech zemských usilování spatřil, na mne aby to všecko přenesl a obrátil: To buď, dokud jsi živ, tvá práce a zaměstknání; a čehož tamto lidé hledají, a nenacházejí, toho já tobě dosti dám, pokoje a radosti. ….. “

 

 

V muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě  www.muzeum.uh.brod.cz  můžete nalézt:

 

 

„Nejsi jen ty sám členem lidské společnosti,

avšak kromě tebe jsou tu i jiní.

Poněvadž jsi její částí, nedomnívej se, že jsi všechno:

Buď ku prospěchu společnosti.“ 

„Síň 66,641“

 

 

„Celý můj život bylo putování a neměl jsem vlasti.

Ustavičně jsem měnil místo pobytu a nikde jsem neměl Domov.“

 

 

„Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek

stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný.“

„1645-1670“

 

„V pravdivém vědění, vůli k dobru a svobodné tvořivosti

se před člověkem otevírá nekonečná budoucnost.“

 

 

„Jako zeměkoule jest Jednota,

kterou ani hory ani řeky, ba ani moře neroztrhují,

nýbrž spíše spojují,

tak buďtež JEDNOTOU i vládci a obyvatelé Země,

na všech stranách sloučeni v MÍR a SVORNOST.“

 

 

„Protože je člověk PÁNEM PŘÍRODY,

nese ZODPOVĚDNOST za vše, co jej obklopuje.

Jeho činností nesmí utrpět nic, čemu vládne.

Proto se jeho svoboda naplňuje teprve tehdy,

Jestliže při rozhodování volí věc lepší, a nikoli horší.

Aby zvolil člověk věc lepší,

musí se celý svět vzdělávat, aby se stal moudrým.

SVOBODA, pravím,

je nejnádhernější lidské dobro s člověkem stvořené

a od něj neoddělitelné …“

(Všeobecná porada, VŠEVĚDA)

 

 

A k tomu Vesmírní lidé dnes, 6:00-6:20 hodin, 11.5.2004, dodávají:

 

 

DNEŠNÍM OBJEVOVÁNÍM NÁS, VESMÍRNÝCH LIDÍ,

 

OBJEVUJETE SEBE SAMA, VÁŠ NEGATIVNÍ LOUTKOVÝ OVLÁDACÍ STAV,

 

OBJEVUJETE TO DUCHOVNÍ CESTOU – PRACÍ SVĚTELNOU NEZIŠTNOU

 

POMOCI BLIŽNÍM SVÝM,

 

SKRZE ZMĚNU SEBE SAMA, VYSVOBOZENÍ A NÁVRAT DOMŮ,

 

DO PRAVÉHO STVOŘENÍ,

 

VAŠEHO JEDINÉHO SKUTEČNÉHO DOMOVA LÁSKY.

 

 

A dále „Hlubina bezpečnosti“  http://citanka.cz/komensky :

 

 

„Svět jest kolo, jenž se točí,

prudce chvěje, hlučí, zvučí.

Kdo mu v centrum neusedne,

zamotá se a vypadne.“

 

 

 

1931. Petice: Zrušení peněz (380) sk. (Přijal Ivo A. Benda a Helena K.)                    12.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Toto sdělení 1931 je slovenský překlad sdělení 1885, která je aktualizací sdělení 1158 a navazuje na Petici proti čipové totalitě – sdělení 1622 (zaslána v srpnu 2002 do petičního výboru Parlamentu ČR) a tato Petice - zrušení peněz zaslána 18.2. 2004 taktéž do Petičního výboru Parlamentu ČR, dopis o potvrzení a informování poslanců z 10.3.2004 - obr.1213, 1214.

 

 

Zdelenie 1931.                                                                                                           12.5.2004.

PETÍCIA !

 

ZRUŠENIE PEŇAZÍ

 

MILÍ OBČANIA, KTO JE ZA ZRUŠENIE PEŇAZÍ, NECH NAPÍŠE NA BRATISLAVSKÝ HRAD PREZIDENTOVI SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PÁNOVI IVANOVI GAŠPAROVIČOVI (alebo jeho nástupcom) a súčasne k evidencii (pre Petičný výbor do Národnej rady SR) organizátorovi pánovi SLAVOMÍROVI ELEXOVI na adresy:

 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky

Milý posol Vesmírnych ľudí

Ivan Gašparovič

Slavomír Elexa

Hodžovo nám. 1

P.O.BOX 7

811 06 BRATISLAVA

049 31 ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ

 

Položte si otázku: Ako sa nám všetkým bude žiť bez peňazí?

 

Tým, že zrušíme peniaze na planéte Zem, ZOBERIEME pseudotvorcom a jašterom HLAVNÝ OVLÁDACÍ NÁSTROJ – program, pomocou ktorého doposiaľ ZOTROČUJÚ, OVLÁDAJÚ a OBERAJÚ O ENERGIU (strach a iné negatívne emócie, nadbytočná práca nepotrebná k nevyhnutnému hodnotnému životu atď.) pozemské ľudstvo. Tým im ďalej nabúrame ich ovládacie technológie, vrátane budovania čipovej totality – oznam 1622 a v konečnej fáze ich láskou vyženieme do iných častí zóny vymiestnenia (podobne ako v rozprávke „Nesmrteľná teta“, Bonton).

 

Moderné je žiť bez peňazí

 

Na 5 miliónoch planét našej Galaxie už takto Vesmírni ľudia žijú skvelý a plnohodnotný život, viď 5000 strán a 1500 obrázkov na www.vesmirni-lide.cz, www.vesmirnilide.cz, knihy rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, I.-VII. Diel“, „ufo – kontakty“, „planeta logo“, „andelé v hvezdných lodích“, „uvnitř vesmírných lodí“, „hovory s bohem III“, 7 kníh nové zjavenie pána ježiša krista, nebo a peklo a ďalšie naše doporučené zdroje.

 

Život bez peňazí oslobodzuje

 

Vesmírni ľudia pracujú pre spoločnosť 2 hodiny denne. Naša spoločnosť by pracovala 4 hodiny denne (stačí na to jej ekonomika). Tí pozemšťania (ľudia), ktorí so zrušením peňazí SÚHLASIA, ZAKLADATELIA NOVEJ SPOLOČNOSTI VYŠŠIEHO DUCHOVNÉHO STUPŇA, LÁSKY, DOBRA, MÚDROSTI, POMOCI BLÍŽNEMU A ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÚ ZEM, KTORÁ SA NÁSLEDNE MôŽE STAŤ ČLENOM KOZMICKEJ KONFEDERÁCIE 2 MILIÓNOU PLANÉT. Veľa týchto ľudí už teraz ŽIJE PRIMERANE a uvedomuje si, že VLASTNÍCTVO NEÚMERNÉHO MAJETKU A SLUŽIEB (2 a viac domov pre seba, 2 a viac áut pre seba, atď., mamonárstvo) ZNAMENÁ PORUŠENIE DUCHOVNÝCH PRINCÍPOV – ZÁKONOV STVORITEĽA NAŠEHO PRVOTNÉHO, kde KAŽDÝ ČLOVEK ŽIJE V SÚLADE S TÝMITO PRINCÍPMI, KEĎ POUŽÍVA NEVYHNUTNE NUTNÝ MAJETOK K SVOJMU HODNOTNÉMU ŽIVOTU. Inými slovami, ČLOVEK ŤAHAJÚCI SO SEBOU NEÚMERNÉ BREMENO OSOBNÉHO A INÉHO MAJETKU A SLUŽIEB, OKRÁDA O ENERGIU PLANÉTU ZEM A SVOJICH SPOLUBLÍŽNYCH, A TÝM SA NESMIERNE KARMICKY ZAŤAŽUJE.

 

A tí, ktorí s týmto  NESÚHLASIA,VYSOKO VYVINUTÉ ĽUDSKÉ TVORY SÍL TEMNA – NEGATÍVNEHO STAVU, A VĎAČNÍ A ODDANÍ SPOLUPRACOVNÍCI JAŠTEROV A PSEUDOTVORCOV (obr. 811, 793, OZNAM 1761, 1879, 1880). Tí sú v „škole pre peklo“, už tu budujú ŠTÁT DÉMONOV, teda sa PRIPRAVUJÚ NA ŽIVOT V TEMNÝCH SVETOCH, kde je oveľa MENŠIA miera slobody, než na tomto svete – planéte Zemi v dnešnej dobe. Každý človek sa smeruje tam, kam sám chce. A každý zodpovedá predovšetkým sám za seba.

 

SOM ZA ZRUŠENIE PEŇAZÍ  (vrátane elektronickej podoby)

 

Meno a priezvisko:

Trvalé bydlisko:

(ulica, obec, PSČ)

Podpis:

 

Prosím, píšte ČITATEĽNE, PALIČKOVÝM PÍSMOM, aby Váš hlas bol platný. Petíciu môžete organizovať aj v iných krajinách. K petícii si môžete vyžiadať formulár s 30 riadkami na podpisy. Petícia platí stále.

 

POŠLITE PETÍCIU PROSÍM ĎALŠÍM ĽUĎOM !


 


 

 

PETÍCIA – ZRUŠENIE PEŇAZÍ  !           18.2.2004.

 

SOM ZA ZRUŠENIE PEŇAZÍ  (vrátane elektronickej podoby)

 

Prosím, píšte ČITATEĽNE, PALIČKOVÝM PÍSMOM, aby Váš hlas bol platný  www.vesmirni-lide.cz - INFO

Č.

MENO A PRIEZVISKO

TRVALÉ BYDLISKO - ULICA

TRVALÉ BYDLISKO - MESTO

PSČ

PODPIS

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

ZÍSKANÉ HLASY ZAŠLITE: SLAVOMÍR  ELEXA, P.O.BOX 7, 049 31  ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ  - tu dostanete INFO


 

 

„Až nastúpite všetci

 

túto cestu a budete žiť

 

ako my, a budete sa

 

vedieť o všetko rozdeliť

 

s druhými, budete

 

vedieť tak pracovať a

 

dávať svoju prácu celku,

 

ale všetci tak, to bude iná.“

 

 

 

Veliteľ Vesmírnej flotily z Plejád Ptaah.

 

 

19.2.2004.

 

www.vesmirni-lide.cz.

 

 

1932.  Jarní večer (399).                  (Přijal Ivo A. Benda)            21:05-21:52 hodin. 9.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

JARNÍ VEČER

 

 

„Jarní večer se skví

v zemi české, zeleni

vykvetlé a mládím volající

v České Lípě – městě mládí.

 

Vše k spánku ulehá,

denní klokot ustává

klid a mír – ticho hostí

láska jarní všechny postí.

 

Máš radost z těch vůní

co květiny a stromy dávají

všem, co radost života objevují

i těm, co ještě spí.

 

Nyní lidé mnozí

den svůj vyhodnotí

jak prožili jej a co nové

dal jim do vínku, Amonek.

 

Dýchá Shan – Země jejich

klid žití lidé mají

mnoho správných voleb přejí

všem lidem Lidé vesmírní.

 

Tak dlouho Země žije

miliardy let v paměti je

tolik dějin lidských zde je

víc, než si myslíš, hodně !

 

Klid večerní mraky brázdí

oblohu jak moře v dál

mnoho obyvatel chová tam

jak mláďata lidská, chválí.

 

Radost ze zahrad jarních

lidé se vzduchem nočním

svým chřípím do sebe

zas a zas nasávají.

 

S láskou a radostí předal Ptaah,

všem vám lidem milým.“

 

 

 

1933.  Matce Zemi.                                (Přijala Dáša S.)                                           7.5.2004.

Místo: Žilina.

 

 

„Má drahá Matko Země … ,

 

Ty, která jsi mou učitelkou, ochránkyní – mým domovem …

 

Ty, která mi s láskou dáváš vše, co k žití potřebuji,

 

Ty, která mě obklopuješ svou bytostí a krásou,

 

Ty, která jsi otevírala svou náruč hedvábnou, když jsem jako dítě po Tvých loukách, lesích běhala … i v složitosti dospívání, když cesty zdály se býti neschůdné … vždy, když zahalil mě žal a pláč, přišla jsi mi na pomoc, hojila mé rány a já nenechala se Tvojí něhou konejšit …

 

Ty, ke které se z nočních dálek a letů po staletí navracím, abych v chrámu ducha svého opět sklonila se před Sluncem …

 

Ty, která jsi mi dovolila zrozovat se v lůně Tvém, abych člověkem se mohla stát … a z nevědomé v moudrou, silnou bytost zrát …

 

Ty, která jsi odpradávna knihovnou všech vzpomínek i tajemství, pokladem tak přenádherným pro oči i pro duši, že celý Vesmír obdivem, líbá Tě svým pohledem …

 

Ty, která s Tvým zářícím bratrem Amonem zníš v písni našeho společného Tvůrce, darovanou z velké dálky dětem svým …

 

Ty, která se v rytmu Jeho srdce otáčíš, aby zrodil se vždy nový den …

 

Ty, která vílám, skřítkům, mocným Duchům i všem svým věrným pomocníkům s láskou nasloucháš …

 

Ty, která se v teplém vánku, v šepotu moře, ve vůni květů, v potůčku horském, pohledu zvířat, v odstínech duhy, ve zpěvu ptáčků, v beráncích oblaků, v dešťových kapkách či korunách stromů vystírajíc své ruce – v tom všem toužíš se dotknout člověka …

 

Ty, která věky neseš s láskou břímě lidských stvoření …

 

Ty, která z lásky k nám poznala jsi bolest, nemoc, smrt a žal …

 

Ty, která z lásky k nám, stala jsi se těžkou, zvadlou, zesláblou …

 

Ty, kterou nevědomost duší temných stáhla na dno smrdutého močálu … a tvá ústa místo vody, popíjejí krev a jed …

 

Tvé oči místo šťastných lidí v úctě, lásce žijících, viděly jen krutost, války, zabíjení – miliony trpících …

 

Tvé uši místo písní slávy, něžných slov a povídání, slyšely řev nenávisti, nářky nešťastných a proklínání …

 

Tvé tělo místo láskyplných doteků, bičují výbuchy smrtonosných zbraní, smrt a plundrování našich bratrů zvířecích, přírody i nerostů …

 

Do srdce Tvého neproudí láska, radost, síla, vděk – leč zloba, beznaděj a sobectví …

 

Ó Matko Země – co jsme to s Tebou jenom udělali … ?

 

Proč okrádáme, ničíme, zabíjíme ten nejvzácnější dar … ? !

 

Budeš nám to moci vůbec někdy odpustit … ?

 

Ty, která z lásky k nám podstupuješ všechna příkoří …

 

Ty, která z lásky z posledních sil natahuješ bolavé ruce ke svým nevděčným dětem a prosíš o milost …

 

Ty, která z lásky k nám i nadále trpíš a čekáš, až se probudíme, aby minul nás ten hrozný trest …

 

Ty, které zlaté srdce milující, nenalézá rozměrů … ,

 

Má drahá Země – má lásko … !

 

Mé srdce i duše pláčou – chce se mi křičet z plných plic … !

 

Cítím tvou bolest, bolí mě jak trpíš – tak jako i nejmenší lísteček pocítí, když ke stromu chovají se s neláskou …

 

 

Pojď ke mně maminko, otřeme si spolu slzy a v mém nitru budu Tě svou láskou léčit …

 

Ošetřím ti všechny rány – dostala jsem vodu nebeskou …

 

Jedovatý lidský oheň, Tvé nářky, křik a pláč – vysušili Tvá ústa … napij se Země Spanilá, … příliš dlouho si vyprahlá žíznila …

 

Vidíš, už nepláčem, dokonce jsi se usmála …

 

Tvé ruce unavené, zraněné – hladím a líbám, aby se opět mocnými staly …

 

 

Teď obejmu Tě nadlouho a proudy Lásky a Světla budu tě hladit …

 

Přidají se i Andělé a všichni, co mají Tě převelice rádi …

 

Tak budeme Tě léčit každý den, zmírňovat bolest a utrpení, co pramení z lidské zloby, ničení, nevědomí …

 

 

I já jsem se mnohokrát vůči Tobě provinila …

 

Cítila zlobu, odpor, strachem se obklopila …

 

Byla jsem smutná a slabá, život i Tebe si dostatečně nevážila …

 

Teď toho lituji a prosím Tě o odpuštění, maminko drahá …

 

Stvořitel ať dá mi sílu opět se narovnat a s láskou jít …

 

Vždyť On nejlíp ví, jak složité je někdy v kůži člověčí, pevným a moudrým být …

 

Čeká mne mnoho práce na sobě samé, abych pro Tebe nebyla přítěží – leč odlehčením a pomocí …

 

Vzestup mé bytosti cílem mým se stane … , abychom společně držíc se za ruky vrátili se domů …

 

Ať pomohou mi síly Světla oprostit se od všech zel, abych Tě směla doprovázet, zůstat s tebou, s příslibem lásky a úcty – znovu Tě obývat …

 

 

Miluji Tě Matko Země – vroucně, s oddaností …

 

Budu stát při Tobě a nikdy Tě neopustím …

 

Chci, aby ses uzdravila, byla všemi milována, abys nám zářila a byla s námi šťastná …

 

Než se tak stane, budem si Tě chránit, povídat si s Tebou, něhou a láskou svou Tě hladit a bude nás v tom přibývat …

 

Když trpíš drahá naše Matičko – zabolí mnohé u srdce, naděje však neumírá – dá nám sílu, která v zázrak vyroste a Ty se opět rájem staneš …

 

Až mohutná vlna nejvyšší vůle Tvou bytost zaplaví a Andělé uvolní tě z těžkých pout, zvedneme Tě do výše přenádherných sfér, kde Bůh Ti s láskou domov vybral …

 

Tam vrátí se Ti všechna síla, svěžest, radost, lehkost, klid …

 

Už neublíží Tobě Matko žádný z lidských prohřešků …

 

Jen děti, které vezmeš sebou budou si tě hýčkat jako miminko …  A láska srdce čistého, pokora a harmonie – v duších všech a všeho budou znít …

 

V bratrské lásce, pomoci, v tvořivé práci, krásných zálibách, v dostatku všeho, co ke štěstí je třeba …

 

V živoucí motlitbě a vzdávání díků, poplujou děti nádherné Země v radostném žití a všechna srdce budou zpívat oslavné písně o štěstí … , nejdražšímu Otci všeho Stvoření, který jejich Matkou spanilou, na trůn Světla posadil …

 

 

1934.  Ovládací program – hokej.                (Přijal Libor P.)       23:25-23:50 hodin  5.5.2004.

Místo: Nový Bor.

 

Po prohraném čtvrtfinálovém zápase v hokeji jsem sledoval oblohu a měl jsem velmi nestabilní emoce. Pozorování lodí se poněkud změnilo.

 

„Ano, totiž váš vztah s našimi silovými poli úzce souvisí, je tzv. symbiózní. Vy sami pomáháte odclonění našich lodí. Vaše vysílané myšlenky se mění přesně v kontextu s naším zacloněním. Takže se může stát, že vám na mžik oka zmizíme, aby jste měli myšlenkové vodítko, jak vysílat jen kladné myšlenky. Je to symbióza vás s námi a vaším okolím. Zvlášť po takovém uměle vyvolaném emocionálním zážitku, jako je hokej.

 

Prohráli jste zápas, ale vyhráli jste více svobody. Oproti těm, kteří tzv. zvítězí v této „hře“, protože ti, co „zvítězí“, jsou mnohem více ovladatelní. Vezou se na vlně euforie a vůbec jim nevadí, že určité skupiny ve vašem temném pozadí plánují vsunutí mnohem více ovládacích programů, jako je např. zvýšení daní nebo okleštění nějakých svobod.

 

Český národe, pro vás je požehnáním, že jste ve čtvrtfinále prohráli. Tato „hra“ je přece pro gladiátory a otroky (jak papouškují určité reklamy) – ne pro svobodné lidi. Teď použijeme vaše slova: „Bude chleba levnější ?“, změní se něco, když porazíte někoho ?

 

Už od antických dob využívali tzv. „hry“ vládcové k manipulování lidských mas. Když se něco nedařilo a lid začal být netrpělivý, využili se jejich emoce „správným“ směrem. Slíbily se jim velkolepé hry, které odvedly pozornost od záměrů vládce. Jdete velice jednoduše ovládat, jste jako ovce. Tedy většina, abychom byli spravedliví. A ve vaší době jste to dovedli k dokonalosti. Přiživují se na tom všichni, kdo mají moc a peníze. A pak vás stejní lidé, kteří zneužívají svého postavení žádají, aby jste přispěli na různé aktivity, které z vnějšku vypadají jako dobročinné, ale v důsledku zase splňují jejich sobecké cíle. Neříkáme vám, abyste nepomáhali potřebným, jen vás upozorňujeme na fakt, že se nemáte nechat ukolébat tvrzením, že stát na charitu nemá. Chcete peníze na vaše děti nebo chcete stíhačky ?  Tušíte, kam tím míříme ?  pořád je to ve vašich rukou, alespoň prozatím.

 

Český a slovenský národe, milujeme vás. Vyhráváte mnohem více, než si vůbec myslíte. Plejáďané.“

 

 

1935.  Už Ježíš varoval před ještírky.  (Zpracoval Ivo A. Benda, Helena K.)                  26.5.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Bible kralická, Ev. Sv. Matouše 3:7,8 :

 

„Uzřev pak mnohé z Farizejů a Saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu ?  Protož neste ovoce hodné pokání.“

 

 

1936.  Pomoz mě Bože.                 (Přijal František z Asisi.)                                    Místo: Itálie.

 

 

„Bože, učiň mne nástrojem tvé vůle !

Tam, kde je nenávist, dej mi přinést lásku.

Tam, kde je urážka, dej mi přinést odpuštění.

Tam, kde jsou různice, dej mi přinést jednotu.

Tam, kde je zoufalství, dej mi přinést naději.

Tam, kde jsou pochybnosti, dej mi přinést víru.

Tam, kde je smutek, dej mi přinést radost.

 

Pro toho, kdo je v temnotě, Bože, dej mi stát se Světlem.

Pomoz mě Bože, ne abych byl utěšován, ale utěšoval,

ne, abych byl pochopen, ale pochopil,

ne, abych byl milován, ale miloval.

Neboť dáváním přijímáme,

odpuštěním je nám odpuštěno

a umíráním se rodíme k věčnému životu.

 

A tehdy se uskuteční zázrak

a jeden zázrak bude následovat za druhým

a zázraky nebudou mít konce.

 

Pomoz mě Bože, učiň mne nástrojem Tvé vůle.“

 

 

 

1937.  Setkání s Aštarem.                      (Zapsala Jana V.)                                          7.6.2004.

      Místo: Praha.

 

Navštívili jsme společně s několika přáteli přednášku Neale Donalda Walsche na téma „Hovory s Bohem“ 28.5.2004 v Praze – divadlo Lucerna. Před začátkem jsme se cca od 17:15 hodin zúčastnili rozdávání informačních letáků a vysvětlení dnešní světové situace a jejího řešení z „Boží strany“. Hodně lidí vcházejících do sálu se zájmem přijalo nabízené – ale i ostatní volně procházející lidé.

 

Náhle se mezi procházejícími objevil světlovlasý – nápadně mladistvě působící člověk, který projevil upřímný zájem o to, jaká organizace provádí zde tuto propagační práci. Snažila jsem se mu vysvětlit, že to není organizace s poznámkou „jistě víte, jak všechny organizace nakonec končí …“, dodala jsem (a to už u nás stála přítelkyně Eva W. a chystala se přidat do rozhovoru). Řekla jsem dál – jsou to vesmírní lidé – někteří říkají Andělé – dotyčný odpověděl otázkou: „Někdo z Vás zde se s některým z nich setkal ?“  Poukázali jsme, že my ne, ale jsou zde někteří, kteří to zažili …  Eva už v té chvíli ukazovala směrem vlevo, kde byl pan Ivo A. Benda a další. Dotyčný opáčil a řekl: JSEM TO JÁ, AŤ SE VÁM DAŘÍ ! a následně zmizel v davu …

 

Zůstaly jsme s Evou neschopny slova a ohromeny !

 

Nevíme, jaká slova naší češtiny by nejlépe vyjadřovala, co jsme cítily a cítíme dosud (úchvatné, povzbuzující, povznášející, potvrzující vše, co dosud známe).

 

Ještě dlouho poté jsme děkovaly za tento okamžik !

 

Zapsala Jana V., Praha, 7.6.2004.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Vesmírní lidé si pro tyto situace vytvoří vhodné tělo do hrubovibračního prostředí na konkrétní projekt, a pak toto tělo odloží – viz např. český film „Akce Bororo“ 1973. Je mnoho kontaktů s Vesmírnými lidmi, a ne každý o tomto musí podat svědectví (soukromý život).

 

Obě ženy jsou staršího věku. O akci viz sdělení 1940.

 

 

1938.  Šedé prsty (400).                      (Přijal Ivo A. Benda)          8:50-9:15 hodin. 17.6.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ŠEDÉ PRSTY

 

 

„Šedé prsty hbité

pracovité a hubené

dlouhé rychle kmitající

nebohé lidi na Zemi ovládající.

 

Vidím je často, jak pracují

bez ustání vibrují

na klávesnici stroje

ó človíčku, VARUJI TĚ !

 

Černé oči ještěrčí

neustále hledí

do ovládací obrazovky

ó lidé, vzchopte se, VARUJI !

 

Tvoří vám iluzi světa,

který není takový

jak vám v mysli programují

ovládači ještěrčí – PSEUDOTVŮRCI !

 

Ó lide pozemský

to sémě naprogramované

těmi šedými kreaturami

co na lásku ZAPOMĚLY !

 

Varuji všechny lidi,

aby se vzpamatovali

a chopili se SRDCE v hrudi

toho místa, co ZAPOMĚLI !

 

Tudy vede cesta vysvobození

z otroctví loutek pseudoživota

z milionů lží a nepravd programovaných

statisíců světů temných.

 

Nezvaný host vás ovládá

ne zcela, ale HODNĚ !

v mnoha písních jde varování

od nás, Vesmírných lidí.

 

My vidíme buňky v podzemí

mnoha světů temných

kde ovládací pyramida dí

dělníci v modrých uniformách.

 

Na dálku vás ovládají

jako králíčky nebohé

co na lásku zapomněli

však kdykoli se mohou vzchopit !

 

Pásky vašich životů jim běží

před očima pozornými

stále od rána do večera

kromě vašeho spaní.

 

Tak na vlastní kůži

PRAVDU lidstvo poznává

má zážitek zaručený

nejen z tohoto života.

 

Oni neznají odpočinek

sami jsou otroci v pasti

v děrách podzemních

planet jiných, povrchů zničených.

 

Neumí žít v harmonii

kam přijdou, to zničí,

jen pláč, bolest, nářek a spoušť,

zůstane tam, kde působí.

 

To máte k doplnění,

co vám ve škole neřekli,

neboť sami „učitelé“ naprogramovaní

nejsou schopni vám pravdu sdělit !

 

Hledejte a najdete síň

cestičky k vysvobození

je jich mnoho, jen je uchopit,

srdcem svým milujícím, procítit.

 

My nad vašimi hlavami

v lodích vesmírných vše vidíme

zprávy pravdivé vám dáváme

do srdcí vašich – intuice.

 

Každý si vybírá to své dle volby

buď program temný rafinovaný

nebo lásku a pravdu v srdci

na Zemi i jinde, miriády voleb běží.

 

Z lásky vám lidem pozemským

toto předal Aštar, Šeran přímením

ze stanice vesmírné

ŠÁRE námi zvané.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou v srdci předám,

tu báseň lidem nevědomým,

aby konečně prohlédli !

 

Ivo Aštar Benda – věrný posel

váš pozemský.

 

Báseň zapsána při hlasitém poslechu krásných písní pana Maxy z CD – Desáté patro.

 

 

 

1939.  Sviťte sluníčka (401).    (Přijala Pavlína B. - 1. odstavec, a Ivo A. Benda)

23:00-23:05 hodin. 19.6.2004.

Místo: Okolí Brna.

6:50-7:05 hodin. 20.6.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

SVIŤTE SLUNÍČKA

 

 

„Sviťte SLUNÍČKA stále

víc a víc,

ať z toho, co vzniklo z Temna

nezbude nic !

 

Září rozpusťte Temnotu,

láskou milovat učte tu.

Něhou krutost převracejte

pravdou lež vyvracejte.

 

Jednota je naším cílem,

v jednoduchosti Pravda skví se,

upřímnost je v srdci vašem,

a každodenní záře srdce – životem.

 

Zrodili jste se sem do loutkového světa,

aby z loutek lidé praví se stali,

což oni volají skrze duše – SVOBODA !

které jim ovládači zapouzdřili !

 

Láska dobra a pravdy nástroj je,

kterým pouzdra narušíte,

Duch a duše se tak probouzí

skrze trhliny Světlo lásky proudí.

 

Sviťte hvězdičky pozemské

v tom šatu lidském,

který jste si oblékli

k vysvobození lidstva z otroctví.

 

Jejich duše volají

pomoc, pomoc, slyšíte ?

My ve vodě jsme naloženy

a chceme být opět svobodné !

 

Tak lidstvo pozemské

z Temnoty se probouzí

ozařováno láskou těch

co ze Světla sem přišli.

 

Úsvit je znamením,

že konec Temnoty je za dveřmi,

lidstvo za několik životů

se z pasti loutek vysvobodí.

 

Ó sviťte drazí Světlonoši

držte frekvenci lásky svou,

aby ty loutky prozřely

a poznaly Pravdu svou !

 

S láskou v srdci toto předal všem lidem Aštar Šeran.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou v srdci předám,

tu báseň lidem nevědomým,

aby konečně prohlédli !

 

 

1940.  Setkání v Lucerně (402).        (Přijal Ivo A. Benda)           19:10-19:34 hodin  3.6.2004.

Místo: Krnov.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel velké vesmírné flotily. Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti předat některé nové zprávy.

 

Máme zde velikou radost, že se vám podařilo předat 1200 lidem 2000 letáků SPIRÁLA (obr. 688, 692) a FYZICKÉ TĚLO (obr. 811, 798, 799) na setkání v divadle Lucerna s panem Walschem 28.5.2004. Je to významná akce a má další dopad na posun vědomí u mnoha lidí v zemích českých a na Slovensku. Ano, dále se radujeme z předání balíčku i dalších letáků panu N. D. Walschovi, autoru knih „Hovory s Bohem (také doporučené knihy, texty na našem webu od roku 2000 – pozn. zpracovatele). Ano, nyní si opět může doplnit informace o další poznání a tak rozšířit nabídku svých informací a aktivit. Opět je dobrá šance na šíření po planetě Zemi našich světelných informací. Ano, čte a studuje www.vesmirni-lide.cz , www.universe-people.com , www.cosmic-people.com a má radost z přílivu nových informací i v angličtině.

 

Další pozitivní odezvou letákové akce byl pořad na Rádiu F1 v ranních hodinách 1.6.2004, kde redaktor přečetl řadu informací z našich letáků – o nás, Vesmírných lidech, o možnostech kontaktů, o stavu pozemšťanů – negativní stav a o ovládání lidstva, o očistných procesech na planetě Zemi. Ano, opět toto bylo dále způsobeno těmi letáky před Lucernou. Ptáš se na moji přítomnost ve fyzickém těle při této letákové akci, ano, byl jsem tam a hovořil jsem s těmi dvěma staršími ženami, které také rozdávaly letáky. Ano, byl jsem rád z této letákové akce a vypůjčil jsem si speciální tělo na tuto přítomnost fyzicky zde, v Praze. Vím, že ty ženy byly překvapené, zvlášť když jsem jim pak rychle zmizel z dohledu (viz sdělení 1937). Je důležité stále se snažit pomáhat bližním svým a takto měnit vědomí jejich o sobě i o nás, Vesmírných lidech.

 

Ano, dále ti mohu sdělit, že se dále mnoho lidí snaží šířit informace světelné, letáky, obrázky, samolepky atd. na různých akcích. Ano, toto je důležitou součástí práce světelné, a proto nenechte se odradit těmi, kterým se to nelíbí. Žádný jiný účinný způsob pak již totiž není. Každý může vidět, jak 2. strana stále omezuje možnosti bezpeněžních šíření informací a snaží se je všemožně kontrolovat. Máme proto velkou radost ze všech těch lidí, kteří se takto snaží pracovat pro bližní své pod naším vedením a Stvořitele Prvotního všeho a všech, pro kterého s láskou v srdci pracujeme.

 

Toto jsem ti s láskou v srdci sdělil já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já se velice raduji z výsledků našeho snažení, tato akce před divadlem Lucerna má velký dosah na vědomí mnoha lidí, kteří takto mají možnost přístupu k našim informacím. Ano, tyto letáky pro duchovně pokročilejší lidi mají významnou funkci rozvoje vědomí a poznání skutečného stavu pozemského lidstva. Také pan Walsch se důkladně zamýšlí nad našimi informacemi, které 2x obdržel. Tím je zdůrazněna důležitost informací našich. Proto uvidíte, co se bude dále dít. Je vydržte v této práci světelné pro bližní své, s láskou v srdci vám toto předal Ptaah.

 

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé za tato sdělení, rád je předám lidem planety Země, s láskou a radostí Ivo.

 

 

1941.  Jarní sdělení (403).               (Přijal Ivo A. Benda)               8:49-9:10 hodin  5.6.2004.

Místo: Vlak Ostrava – Český Těšín.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, mám pro tebe nové zprávy.

 

Ano, těšíme se všichni na tuto naši meditaci v Žilině – takto opět pomůžeme planetě Zemi. Ano, potřebuje tolik vaší lásky, aby se opět uzdravila a byla šťastná a zářivá. My zde na lodích budeme pomáhat a rozvádět vaši lásku na všechna její bolavá místa zasažená hrubými vibracemi nevědomých lidí.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že dále se lidé seznamují s našimi informacemi – letáky Spirála a Fyzické tělo, které obdrželi na setkání 28.5.2004 s panem Walschem. Tyto informace o Duchovní cestě a jejich stavu je zaujaly a jsou jimi studovány dále z www.vesmirni-lide.cz . Ano, máme z tohoto velkou radost a těšíme se, že řada z nich opět se posune ve svém vědomí a bude dále informovat bližní své. Ano, takto mají dobrou příležitost se vysvobodit z pasti negativního ovládacího stavu a vrátit se Domů, do Pravého Stvoření. Také pan Walsch dále studuje naše informace z internetu a doplňuje si dále své poznání o stavu pozemského lidstva. Má dobrou příležitost dát konkrétní obsah svým aktivitám prezentovaným v knihách „Hovory s Bohem“.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, takto tě také zdravím milý Ivo  a posílám proudy lásky. Mám velkou radost z vaší chystané meditace dnes v Žilině, která může pomoci planetě Zemi v tomto jejím těžkém období. Ano, Dále se můžete takto snažit pomáhat bližním svým, kteří na tuto pomoc čekají. Také vám rádi pomáháme při šíření našich světelných informací, obrázky, letáky a nyní i samolepky, které dalším lidem otevírají oči. Ano, Milujeme vás a pomáháme vám  www.vesmirni-lide.cz je vhodný text na samolepky a takto lidem otevírají oči i srdce. Je dobře, že se lidé dozvídají pravdu o nás, Vesmírných lidech. My vám stále pomáháme ve všech oblastech života, aby jste se jednou vysvobodili z negativního ovládacího stavu, ve kterém vás drží pseudotvůrci. Každý může budovat nebe na Zemi a vytvářet novou, láskyplnou společnost. My vás v tomto podporujeme a radujeme se z každého vašeho pozitivního činu.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní Přátelé a Tobě, Stvořiteli Prvotní všeho a všech.

 

 

1942.  Jarní povídání.                            (Přijal Petr S.)             21:53-22:07 hodin  13.6.2004.

Místo: Mělnicko.

 

„S láskou v srdci tě zdravíme my všichni z Ptaahovy vesmírné flotily, ano, milý Petře, jsme moc rádi, že jsi se s námi takto spojil, přes své nitro – duchovní srdce, ano, jsme stále s tebou, střežíme tu tento prostor kolem vás, milý lidé z planety Země, milujeme tě milý Petře, ano, rádi ti taky posíláme lásku z našich lodí nad vámi, milujeme vás a prosíme, nenechte se ovládat negativními impulsy z Vesmíru, milujeme vás.“

 

Prosím milí Plejáďané, mohu mluvit se Semjase ?

 

„Ano milý Petře, jsem tu a slyším, já tvá sestra Semjase z Plejád, jsem ráda, že jsi se se mnou takto spojil, miluji tě milý Petře, pozoruji tě na monitoru z naší mateřské lodi, 30 km na Zemi, provádíme různá měření, planeta Země je už unavená od hrubých vibrací, posílejte jí lásku, ano, vím, že se snažíš, to je správné, děkujeme všem, co se takto snaží pomoci své matičce Zemi, milujeme vás. To ti s láskou v srdci sdělili tví Přátelé z Plejád a z Ptaahovy flotily, a Semjase se přidala, a mnoho dalších, kteří tě milují a vás všechny.“

 

Po tomto sdělení jsem měl krásný pocit harmonie. S láskou Petr.

 

 

1943.  Život se v báseň mění (404).  (Přijal Ivo A. Benda)        23:01-23:21 hodin. 20.6.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ŽIVOT SE V BÁSEŇ MĚNÍ

 

 

„V srdci mi báseň zní

jak zvon, co v hrudi bije

sloky a verše se rodí

Vesmírnými Přáteli, miluji je.

 

Život se v báseň mění

otroctví ještírků končí

loutkový svět se hroutí

lidé zářiví se stávají.

 

Mám ctnost cítit

ty změny převeliké,

co dějí se na planetě Zemi,

plány ovládačů jsou narušené.

 

Jak láska svítí v lidských srdcích

život nový svobodu odhalující

spěch je rozvahou nahrazen

a končí lidské utrpení.

 

Však každý si může zvolit

tuto krásnou změnu životů

když vale dá pseudotvůrcům

a jejich programy do koše hodit.

 

Novou frekvencí lásky

jeho těla kmitající

bloky nezvládnutých situací

pozitivními činy očistí.

 

Má oči otevřené, pozoruje

ten odhalený loutkový svět

srdce zářící prociťuje

jak v nové pozici uspět.

 

Pomoc bližním – to jest

volbu změny má provést,

aby pouta otroctví

dalším lidem uvolnil.

 

A dokud pláč a nářek slyší

do té doby pomoc nabízí

láskou hladí srdce bolavé

radost, štěstí u něj obnovuje.

 

Nečeká, co na to řeknou druzí

nedělá to pro plané řeči,

jakmile pomoc účinná působí

hledá další nešťastníky.

 

S láskou v srdci ti toto

Ptaah předal, milý Ivo.“

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

Tato básnická poselství jsou součástí předchozích sdělení, hlavně o stavu pozemského člověka a duchovní cesta – např. obr. 688, 692, 793 a obr. 811 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1944.  Sdělení letního slunovratu (405). (Přijal Ivo A. Benda20:22-20:46 hodin  21.6.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem velice rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, ptáš se na odezvu vašich meditací v Praze a v Žilině, ano, byly to krásné akce, které způsobily další očištění hrubovibračních míst planety Země. Je takto důležité jí pomáhat, omlazovat a uzdravovat planetu Zemi. Ona vám je za to vděčná a ráda pomáhá ve vaší světelné práci. Ano, také jsme s vámi léčili planetu Zemi, ale i vás, účastníky meditací, neboť každý máte ještě mnoho práce na sobě při transformaci vašich těl. Jde hlavně o odblokování, dále zapojování čaker a šroubovic DNA a harmonizace vašich těl.

 

Dále se ptáš milý Ivo, jaký dopad bude mít ten seriál pana Spielberga o únosech, právě dávaný v ČT. Ano, ti lidé, kteří toto budou sledovat, se ještě více propadnou ve své duchovní pozici, neboť se jedná o PROPOJUJÍCÍ ENERGIE OVLÁDÁNÍ přímo na ještírky. U vás není nikdo, kdo by zvládal sledovat toto bez poklesu vibrací, a ti lidé, kteří si toto zvolí, si nepomohou, ale právě naopak. Proto každého varuji před tímto, tudy nevede cesta k vysvobození z pasti negativního stavu, ale naopak.

 

Dále ti chci sdělit, že stále více lidí chodí do vesmírného centra v Praze Holešovicích, dověděli se o tomto mnozí právě na setkání s panem Walschem (přes internet www.vesmirni-lide.cz ). Mám z tohoto velkou radost a nyní uvidíme, jak s těmito světelnými informacemi naloží. Dostávají sestavy 30 letáků, mají k dispozici na 130 druhů miniobrázků, k prohlédnutí přes 400 obrázků A4, A3 na panelech a mohou si cokoliv objednat. Takto se začínají více šířit informace světelné o nás, vesmírných lidech po Praze a v českých a slovenských zemích.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, posílám ti také proudy lásky a miluji tě milý Ivo, jsem rád, kolik lidí dnes již studuje naše informace – na internetu www.vesmirni-lide.cz je denně 500 cz vstupů a 150 zahraničních vstupů, a tato čísla se zvyšují. My rádi pomáháme lidem planety Země, neboť každý, kdo projeví upřímnou touhu se s námi spojovat, je sledován více a je mu pomáháno námi, bratry a sestrami všude na lodích nad vámi. Radujeme se z každé probuzené duše a těšíme se na další spolupráci.

 

S láskou v srdci ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Vesmírní přátelé, předám opět toto sdělení lidem planety Země. Lidem zde v českých zemích mohu doporučit, aby varovali vládu, poslance a senátory ČR před tímto jednostranným a nebezpečně ovládajícím seriálem z pekel a žádali skoncování s cenzurou o Vesmírných lidech v ČT – veřejnoprávním médiu.

 

 

1945.  Počasí (406).                         (Přijal Ivo A. Benda)             6:50-7:32 hodin. 29.6.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

POČASÍ

 

 

„Počasí se každý den, chvíli mění

jsou to myšlenky lidí,

které toto způsobily.

 

Jednou vítr, hned zas klid,

to lidská zloba, závist,

co lidská chamtivost dovede způsobit.

 

To nevědomé myšlení,

způsobuje bouře a krupobití,

a náhlé zvraty počasí.

 

Film „Den poté“ je aktuální,

Země se již brzy zcela očistí

od hrubovibračních energií.

 

Však ti, co odejdou v temné světy,

se na Zemi již nevrátí

zůstanou jen ti láskyplní.

 

V pátou sféru Země se přemístí,

tam zářivou společnost založí

novou éru lidstva způsobí.

 

Tam nikdo zlobu nebude mít

lásku, štěstí a radost bude žít,

co na této Zemi již dávno projevil.

 

Rosničky, malé zelené žabičky

počasí vždy předpovídaly,

ale lidé je však zlikvidovali.

 

Místo nich „předpovědi“ v médiích zavedli,

aby lidská srdce poblouznili,

iluzi znalosti jim zavedli.

 

Kde zůstal selský rozum,

vyciťování počasí – má um,

a událostí následných – stadium.

 

Tak lidé milí na této Zemi

na křižovatce jste se zastavili

volby své mnohokrát projevili.

 

Počasí vám zrcadlí

vaše pravé rozpoložení

jakou jste zvolili cestu životní.

 

To s láskou v srdci vám předal

Ptaah, co dlí nad vámi dál.“

 

Děkuji drahý Ptaahu,

já rád předám lidstvu zprávu.

 

 

1946.  Zpráva o kamerách.             (Zpracovala Milada M.)                                       29.6.2004.

Místo: Blansko.

 

Zpráva z neověřeného zdroje:

 

Ve spodní části Vanklova náměstí v Blansku stojí výšková 12-ti patrová budova, na které je v provozu kamerový systém určený pro monitorování. V budově sídlí Finanční úřad, Okresní státní zastupitelství, zastoupení Pojišťovny Ministerstva vnitra, Katastrální úřad a další kanceláře. Není v ní žádná banka ani bankomat. Monitorovací zařízení má rozsah viditelnosti ani 3 km (do Dolní Lhoty – tj. vesnice vzdálená od centra necelé 3 km). Má rozlišovací schopnost rozeznat na zemi drobné mince. Pořizovací cena softwaru byla přibližně 2 miliony Kč. Informace pochází od pracovníka, který se podílel na zprovoznění tohoto zařízení.

 

Mimochodem v Blansku je už v provozu docela slušný počet kamer. Na náměstí v okolí bank a Spořitelny, ale také v sídlišti Sever III – na střeše výškové bytové jednotky, kde nejbližší objekty jsou samoobsluha a restaurace, družstevní domy, hřbitov a 2 autobusové zastávky.

 

Z toho je patrno, že ne všechny kamery jsou určeny k zachycení trestné činnosti, ale k jakési kontrole občanů.

 

 

1947.  Zpráva o čipových průkazech a jiné aktuality.   (Zpracoval Ivo A. Benda)          3.7.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Budování čipové totality – viz „PROJEKT L.U.C.I.D.“,  www.vesmirni-lide.cz , stahování (7- ostatní). Neznamená to, že každý má vše o tomto sledovat – negativní energie !  Jen někteří lidé, kteří si vybrali varovat před čipovou totalitou. Pro všechny je zde tedy zpráva o RYCHLÉM BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY:

 

(1)

13.3.2004, hlavní STV zprávy, (poslal Martin S., Martin, sk):

 

V SR od května výměna řidičských průkazů za eurořidičské průkazy s otiskem, nebo oční duhovkou, případně s digitálním obrysem tváře.

 

(2)

19.3.2004, hlavní STV zprávy, (poslal Miroslav V., Trenčín):

 

V pasech SR budou zavedeny biometrické údaje jako pomoc v odstraňování terorismu. Celoplošný marketing v plném proudu.

 

(3)

21.3.2004, hlavní STV zprávy, (poslal Slavo E., Rožňava):

 

Ministr vnitra SR řekl, že do roku 2005 bude nová evidence lidí s foto tváře a oční duhovku anebo otisky prstů, ale nemají na to prostředky a síly.

 

(4)

13.5.2004, rádio Slovensko, zprávy, (poslal Slavo E., Rožňava):

 

Informace o zavádění pasů EU s bioúdaji do konce roku 2005.

 

(5)

22.5.2004, (poslal Josef V., Vyškov):

 

Na městském úřadě ve Vyškově již mám 1. přístroj pro vkládání a čtení čipových karet. Je to jako s mobily !  Ze začátku NE a teď má téměř každý dva !

 

(6)

24.5.2004, (poslala Ivana K., Liberec):

 

Zpravodaj liberecké radnice – květen 2004 – „Pro návštěvníky a klienty radnice se změnil od 27.4. 2004 přístup do radnice, který je možný přes 2 turnikety. Od léta bude možný vstup jen na čipové karty vydané na recepci.

 

(7)

24.5.2004, (poslal Bára K., Opava):

 

Na www.jednota.opava.cz jsou e-mailové kontaky na management + vedoucí skladu: Zavádějí čipové a jiné ovládací systémy. Pracovník skladu bude pracovat jako LOUTKA přesně dle pokynů počítačového systému s malým PC v ruce, každý krok a pohyb diktován pseudosystémem (no to bude „skvělý“ život !!!).

 

(8)

25.5.2004, MF DNES, PŘÍLOHA Plzeň, (poslal Martin P., Plzeň):

 

Čipová karta, požádalo o ni 4000 lidí, město investovalo 36 milionů Kč, ještě investuje 60 milionů (čtečky), čipová karta je pro MHD, kulturní a sportovní akce apod.

 

(9)

1.6.2004, (poslali Iveta H., Děčín a David B., Žatecko):

 

Dnes na rádiu F1 (celoplošné ČR) v 8:30 hodin pan Novotný přečetl leták o Vesmírných lidech, o negativním stavu a ovládání lidstva, o duchovní cestě atd., velmi podrobné informace. Toto bylo inspirováno dvěmi rozdávanými letáky SPIRÁLA a POUZDRA (po 1000 ks) na setkání s panem Walschem 28.5.2004 před divadlem Lucerna (viz sdělení 1940).

 

(10)

1.6.2004, (poslal Josef V., Vyškov):

 

ČT1 hlavní zprávy: Byla zavedena jednotná čipová karta zdravotního pojištění. U nás bude v příštím roce, tj. 2005.

 

(11)

6.6.2004, (poslal Lubomír D., Vsetínsko):

 

V jednom z pořadů v TV Bolek Polívka přiznal, že mu chirurgové při operaci nohy na žádost jeho ženy vsadili čip.

 

(12)

23.6.2004, (poslalo sluníčko):

 

Sdělení 1925 – Úrovně ovládacích programů bylo mailem odesláno do ČT, vládě, politikům, médiím, ezoterikům atd.

 

(13)

Ivo A. Benda:

Dne 28.6.2004 je na www.vesmirni-lide.cz a www.universe-people.com 400 MB informací světelných. Dále se rozšiřuje pod autorovým vedením toto množství.

 

(14)

29.6.2004, Deník PRAVDA, str. 3 (poslal Martin S., Martin):

 

KONTROLA PRÁCE: ČIPY ANEBO RODNÁ ČÍSLA ? Ministr Kaník chce zavést čipové karty na kontrolu černé práce.

 

(15)

30.6.2004, (poslalo sluníčko):

 

Sdělení 1888 – Jak věda ovládá – bylo mailem odesláno do akademie věd, pak sdělení 1925 Úrovně ovládacích programů. A následně osobnostem ČR.

 

(16)

5.7.2004, Radio Crystal:

Již 90 % cestujících v MHD Česká Lípa používá pod ekonomickým nátlakem (40 % ceny) čipovou kartu.

 

(17)

10.7.2004, ČT1:

Poslankyně Europarlamentu si nechala udělat test na množství a strukturu jedovatých látek ve svém těle, a byla překvapena jak velkým množstvím tak velkým počtem jedovatých látek (DDT, karcinogeny – rakovinnotvorné atp.).

 

(18)

19.7.2004, Rádio TWIST, sk:

Zavádění čipů RFID v japonsku na základních školách. Sledování dětí ve škole. Umístění v taškách.

 

(19)

29.7.2004, Hospodářské noviny:

Olympiádu v Athénách v Řecku budou hlídat tisíce kamer i vzducholoď a množství citlivých mikrofonů. Systém zůstane v provozu i po OH !

 

(20)

30.7.2004, MF DNES – 3 články:

Protispamový zákon prošel senátem ČR (zákon proti nevyžádané e-mailové poště).

 

Taktéž odsouhlasen odposlech všech telefonů a sledování e-mailů mimo soudní příkaz speciálními státními orgány.

 

Piráti dokážou měnit cenovky na RFID zboží.

 

(21)

3.8.2004, média:

Těsně před spuštěním digitální sítě (digitální TV atd. – je to PC síť) – Telecom, České radiokomunikace, Czech digital group. Telecom začíná s testováním digitálního TV vysílání u několika stovek domácností v Praze, pak v Brně, po 3 měsících záměr zahájit provoz.

 

(22)

4.8.2004, Juraj J.

Na Technické univerzitě v Košicích se povinně zavádějí čipové ID karty.

 

(23)

5.8.2004, MF DNES:

V kancelářích sociální správy v České Lípě byly zavedeny kamery.

 

(24)

Průběžně mne někteří lidé informují o zavádění čipových průkazů v zaměstnání, nebo na úřadech ČR.

 

(25)

Stále průběžně mne desítky lidí občas informují o nočních pozorování vesmírných mateřských lodí našich Přátel Vesmírných – a to stále ve větším měřítku úměrně, jak pozitivně žijí, jaký mají o ně zájem a jaké činy provádějí ve smyslu pozitivních změn ve svém okolí.

 

 

 

1948.  Leť ptáčku (407).                   (Přijal Ivo A. Benda)           21:20-22:00 hodin. 3.7.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

LEŤ PTÁČKU

 

 

„Leť ptáčku výš,

až k nebesům,

tam domov srdce zvíš,

božství své tam uvidíš.

 

Vzhůru, jak víla letíš

citem vnímáš stromy,

jak laskavá bílá žena

zářící láskou, zlatou nití cítíš !

 

Ó, kde domov skví se v oblacích

tam, kde v štěstí a radosti stále sníš

kde všichni s náručí otevřenou čekají tě

človíčku, z této těžké zapadlé Země !

 

Hudba jemná sfér zní tam

každým pohybem mysli andělů

to láska manifestuje svou dál

jak krajina řek a lučin, lesů.

 

Uvnitř zní hlasy jemné překrásné

stále hlasitěji a zřetelné

volají tě do lůně domova

kde láska stále svítí a vyhrává !

 

Oči bystré, co tolik již viděly

ruce jemné, jak požehnání

hruď široká, otevřená ti

srdce božské dokořán zářící.

 

Proud světla, lásky tekoucí,

z nitra gejzír dobra manifestuje,

jak láska umí dávat ti,

co právě máš všem předati.

 

Poselství Říše Boží, co věků jest,

kde světů pravých bezpočet jest,

tam láska a moudrost domova jest,

jak zlaté světlo, z kterého vše jest !

 

Tam vidíš zahrady ráj

všichni prožívají tam lásky čas.

Vždyť ty patříš do světa dokonalého,

kde život naplno žít je dovoleno.

 

Svoboda tomu říkáme

žádná tíže, obavy nedrží tě,

letíš tam, kam srdce chce

a miluješ toho, koho toužíš láskou ovinout.

 

Proč dlíš na starých představách ?

Vždyť láska volá, máš v srdci hlas,

co pravost domova ti dává

a víru v sváteční návrat.

 

A máme vize milujících lidí

co Andělství si rozpomenuli,

a pravé vztahy znovu nastolili

bez smluv, dokladů a očekávání.

 

S láskou v srdci vám lidé milí

Aštar Šeran tyto verše sdílí.“

 

S láskou a radostí děkuji Aštare Šerane

a Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

já rád předávám lidem pozemským

toto poselství návratu Domů, ze srdce.

 

Báseň zapsána při poslechu Koncertu pro klavír a orchestr g moll op. 33 Antonína Dvořáka na ČT2 (taktéž hudba z Nebes, která tam spolehlivě napojuje. V nebi každá myšlenka Andělů současně vytváří hudbu – tóny harmonické a líbezné, viz kniha „Život ve světě nespatřeném“). Ivo.

 

 

1949.  Pomoc Vesmírných lidí.            (Přijala Milada M.)                                           3.1.2004.

Místo: Blansko.

 

(Leták A5, 2 strany)

 

 

Motto: Každý člověk je duchovní, ale lidé si to již téměř neuvědomují.

 

Máme vás rádi a pomáháme vám. Vesmírní Přátelé.

 

WWW:  vesmirni-lide.cz

 

Sdělení od bratří a sester z Vesmíru na aktuální témata naší společnosti:

 

(1)

Duchovní stav naší společnosti (v úpadku, rozpad společnosti na vzájemně nekomunikující skupiny, komunity, společnosti, církve apod.).

(2)

Stav našeho životního prostředí (alarmující znečištění vody, půdy, plodin, ovzduší, hrubé vibrace energií myšlenek z našeho negativního chování a myšlení).

(3)

Očistné procesy planety Země od hrubovibračních energií našich negativních myšlenek (záplavy, větrné smrště, posun podnebních klimatických pásů, velké změny v celkovém rázu počasí).

(4)

Varování před negativním vývojem (zavádění čipů do všech oblastí společnosti – čipová totalita vedoucí k naprosté kontrole nad každým člověkem na planetě – nad jeho pohybem i způsobem myšlení).

(5)

Předání zpracované formy pomoci pro všechny oblasti naší společnosti a nabídka prezidentu ČR k setkání s Vesmírnými lidmi s možností projednání nabízené pomoci (bez finančních nákladů, pouze reorganizací společenské struktury, by mohlo dojít k zásadnímu zkvalitnění života každého občana a k ozdravění populace).

(6)

Nabídka pomoci spoluobčanům s duchovním rozvojem  a tedy posunem každého jedince na vyšší hladinu vědomí (formou telepatické komunikace, viz podmínky spojení na webu: www.vesmirni-lide.cz ).

Sdělení 1949.

 

-

 

Máme vás rádi a pomáháme vám. Vesmírní.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Vesmírní bratři a sestry -

Mnohem vědomější, láskyplné bytosti Sil Světla,

vykonávající dohled formou pomoci nad méně vyspělými civilizacemi.

 

Uskutečňovaná forma pomoci ze strany Vesmírných lidí:

 

Čištění atmosféry, čištění radioaktivního pozadí a spadu atomových elektráren,

kontrola našich atomových arzenálů zbraní,

zacelování ozónové díry, pomoc formou evakuace při očistných procesech Země,

a to i zvířat (např. je minimum vrabců), zachycování škodlivého záření ze Slunce,

pozitivní vedení k lásce každého člověka formou impulsů ve vaší hrudi.

 

Sdělení 1949.

 

 

1950.  Světelné pozdravy z nebe (408).  (Přijal Ivo A. Benda)         7:37-8:03 hodin. 6.7.2004.

Místo: Chrastná, Liberecko.

 

 

SVĚTELNÉ POZDRAVY Z NEBE

 

 

„Sedím večer za stmívání,

s radostnou myšlenkou snít,

vesmírné lodě tak spatřit

kontakt světelný mít.

 

Tu mi cosi hlavu zvedá

oči správně směruji,

s otevřeným srdcem se dívám

letící světlo sleduji.

 

Velká radost mne jímá,

vždyť tam jsou lidé, jako my !

Na obloze, jež se stmívá,

Zářivý objekt sleduji.

 

Letící hvězda je naše světlo,

to my proudy lásky dáváme,

tvé srdce upřímně laskáme,

aby tě nikdy nebolelo.

 

Já cítím krásný pocit v těle

v srdci láska tak hřeje,

tu světlo se mocně rozsvítí

blahem lásky jsem celý v nebi.

 

Jak mocná síla láska je,

ten zážitek se popsat nedá,

vědomí Jednoty, rodiny mi plá,

jak luční kvítí spolu se raduje.

 

Tam vysoko na noční obloze

vnímám lodě vesmírné,

uvnitř radost a pomoc panuje

zářící bytosti u monitorů, důstojné.

 

To my stále dnem i nocí

ve statisících lodích nad vámi bdíme,

aby nikdo tvou lásku nenarušil

pomoc proudy lásky, radou dáváme.

 

Vždyť jsme vaši bratři, sestry,

od nepaměti, co Vesmír je,

ty rozpomínáš si lásku naši,

Domova pravého, jež v nebi je.

 

My z domovských planet přilétli,

na pozvání matky Země,

to lidé nevědomí jí ublížili

láskou ji nyní léčíme.

 

Vždyť ona chce býti šťastná,

zdravá veselá máma,

co děti na povrchu nosí,

všechno krásné jim zde dává.

 

My z výšky na vás svítíme,

aby vědomí jste pravé získali,

že Vesmír nesmírně obydlený je,

námi, Vesmírnými Anděly.

 

Jednou sami vzlétnete,

až láskou hmotu přemůžete,

přitažlivost Země zrušíte

a nebe konečně zabydlíte.

 

S láskou v srdci ti toto předal,

Ptaah, váš bratr vesmírný.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

s radostí předám báseň lidu.

Ivo.

 

Báseň přijata po včerejším večerním pozorování asi 20 přeletů lodí Přátel vesmírných. Ke konci jeden přelet lodě byl velmi rychlý (asi 3x rychlejší), a nad hlavou se nesmírně rozzářil mohutným, zlatobílým světlem, jak úchvatné. Od roku 8.8.1998 – pozorování lodí po přednášce 50 lidmi u Jeseníku – mi bylo dovoleno být se stovkami dalších lidí na asi 50 takových pozorování, každé s asi 10 až 30 přelety mateřských lodí Vesmírných lidí ve výšce 30 – 100 km. Děkuji za krásné zážitky a radost a lásku s nimi spojenou. Ivo.

 

 

 

----------

 

 

 

Poznámka zpracovatele k aktuálnímu stavu vstupů na naše internetové stránky:

 

Na českých stránkách do dnešního dne 5.8.2004 je v evidenci 432 000 vstupů, na anglických stránkách 128 000 vstupů (včetně vstupů do dalších jazyků), převážně z duchovních okruhů v USA, celkem 560 000 vstupů ! 

 

Průměrný počet vstupů za den za poslední rok je na českých stránkách 350 vstupů, na anglických stránkách 131 vstupů, (denně).

 

Nejvyšší denní počty vstupů jsou na českých stránkách ze dne 6.3.2003 7770 vstupů (odkaz na naše stránky v dopise Zdeňka Adamce po jeho sebeupálení), na anglických stránkách ze dne 15.10.2003 1935 vstupů. Tyto údaje dostatečně ilustrují velký zájem o naše informace u veřejnosti.

 

 
 

OBJEDNÁVKY u Ivo A. Bendy:

 

 

Všechny níže uvedené materiály jsou k dispozici na webech:

  

České stránky:     www.vesmirni-lide.cz   www.vesmirnilide.cz   www.universe-people.cz

 

Anglické stránky:  www.universe-people.com   www.cosmic-people.com

 


E-mail
nemohu zde v širokém okruhu lidí používat, neboť bych nebyl schopen především z časových důvodů ani číst, ani odpovídat na množství zajímavých dotazů. Není mým zájmem taktéž poutat na sebe pozornost víc, než je NEZBYTNÉ, neboť v opačném případě to znamená BRANÍ VAŠÍ ENERGIE. Je vás hodně zájemců a nechci, aby tuto korespondenci vyřizoval štáb lidí mimo mne. Proto se zaměřujte na Vesmírné Přátele, které máte každý v srdci, rádi vám odpoví a pomohou ve vašem osobním či veřejném životě.

 

 

Prosím, u objednávek NEPIŠTE pořadová čísla položek (MĚNÍ SE, jsou i na letácích, internetu), ale jejich CELÉ NÁZVY, děkuji.

 

Termíny vyřízení objednávek dle mých možností, tj. 3 dny až 2 měsíce.

 

Audio, video a CD nosiče jsou vyráběny RUČNĚ (nikoli firmou).

 

Pokud objednáváte tyto nosiče u JINÝCH lidí, NEMOHU RUČIT ZA JEJICH KVALITU (tj. provedení a obsah) !!!

 

 

(1)

II. DÍL – ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – vázaná kniha formátu A5 s barevnými obrázky, 500 stran. (I. DÍL je v dubnu 2004 vyprodán, několik kusů je v knihkupectví Bednářová, Celetná 32, Praha 1. Další tisk dle Vaší podpory.) Cena: 400 Kč + poštovné a balné.

 

(2)

VŠECHNY TISKOVINYwww.vesmirni-lide.cz , 5000 stran – JEDNOSTRANNÉ A4 XERO - volné listy s velikostí písma 12 (komfortní čtení). Cena: 1,50 Kč/stranu + poštovné a balné. (Možnost dalšího snadného kopírování – NEZMENŠUJTE PÍSMO 12 !)

 

(3)

LETÁKY – přes 50 druhů. Velmi důležitý a ZÁKLADNÍ nástroj šíření Světla !

 

(4)
1 zvuková kazeta z televizního vysílání – rozhovor Ivo A. Bendy – 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

 

RVTV Rožňava - o Vesmírných lidech, naší situaci a varování před čipovou totalitou - 10.1.2002

TV ZOBOR Nitra - o Vesmírných lidech, naší situaci a varování před čipovou totalitou - 22.10.2002

TVT TURIEC Martin - o Vesmírných lidech a naší situaci podrobně - 25.11.2003

 

 

(5)
1 zvuková kazeta – rozhovor Ivo A. Bendy,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

 

RADIO ZET + NOVÝ ŽIVOT TURCA (noviny) – 14.11.2003 – 90 minut.

 

 

(6)
1 zvuková kazeta – Ivo A. Benda – 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

 

POSELSTVÍ LIDEM – důležité informace z letáků – 13.4.2004 (doplněné původní poselství z 27.11.2003) – 90 minut.

 

 

(7)
1 zvuková kazeta z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí – 90 minut,
cena: 60 Kč + poštovné a balné:

 

ZLÍN – 11.7.1998

VRATIMOV – 12.10.2002

 

 

(8)
3 zvukové kazety z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí – 240 minut,
cena: 180 Kč + poštovné a balné:

 

NOVÉ ZÁMKY (také písničky z Erry) – 30.9.2000

 

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY :

MARTIN – 24.4.2004 (zvukově velmi kvalitní)

DĚČÍN – 12.6.2004

ČESKÉ BUDĚJOVICE – 26.6.2004

 

 

(9)

2 zvukové kazety z 200 přednášek Ivo A. Bendy s celkovou účastí 12 000 lidí – 180 minut, cena: 120 Kč + poštovné a balné.

 

LOUNY (také písničky z Erry) – 7.10.1998

ČESKÁ LÍPA – 18.12.1999

PRAVÉ POJETÍ LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY :

PRAHA 8.6.2002

ČESKÝ TĚŠÍN – 22.6.2002

OPAVA 13.7.2002

JINDŘICHŮV HRADEC 27.7.2002

KOŠICE 5.10.2002 (zvukově velmi kvalitní)

NOVÉ ZÁMKY 26.10.2002

KLADNO 30.11.2002

ČESKÉ BUDĚJOVICE 7.12.2002

RUMBURK 14.12.2002

OSTRAVA – 8.3.2003

POPRAD – 15.3.2003

SVITAVY 26.4.2003

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 10.5.2003

ČESKÉ BUDĚJOVICE 28.6.2003

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 27.9.2003

PLZEŇ 1.11.2003

ŽILINA 15.11.2003

PŘEROV 29.11.2003

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 14.2.2004

 

 

(10)
2 zvukové kazety ze Světového sympozia lásky – 180 minut,
cena: 120 Kč + poštovné a balné:

PRAHA – 7.9.2002

 

 

(11)
Videokazeta 2 – 4 hodiny:

·        TV NAŠA 27.1.2000

·        INFO KANÁL Kabel plus 1.2.2000

·        přelety lodí Sil světla v noci 8.8.1998 - Jeseník

·        noční záběr lodi Ptaahovy flotily nad Košicemi 5.2.2000

·        Eduard Albert MEIER - rozhovor, lodě Plejáďanů ve dne, zvuk reaktivní lodi (1975 - 84)

·        ČT1 BRNO, Velké Losiny, srpen 1998

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(12)
Videokazeta 3
- 4 hodiny:

·        TV ŽILINA 16.3.2000

·        INFO KANÁL KABEL PLUS - KOŠICE 11.5.2000

·        KOŠICE - PŘEDNÁŠKA 13.5.2000

·        TV NAŠA - KOŠICE 17.5.2000

·        MTK BREZNO 5.6.2000

·        LODĚ - MEIER - DEN

·        LODĚ PTAAHOVY FLOTILY V NOCI - KOŠICE 5.2.2000

·        LODĚ - OKOLÍ NOVÝCH ZÁMKŮ V NOCI 8.2000

·        LODĚ - PODBANSKÉ V NOCI 26.-29.9.2000

·        SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 9.9.2000 - TV PRIMA, ČT1, TV NOVA

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(13)
Videokazeta 4
- 4 hodiny:

·        NOVÉ ZÁMKY - PŘEDNÁŠKA 30.9.2000

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(14)
Videokazeta 5
- 4 hodiny:

I. SV. SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 2000
IRSKÉ - KELTSKÉ TANCE - ATLANTIDA

·        LODĚ - MEIER - DEN

·        LODĚ PTAAHOVY FLOTILY V NOCI - KOŠICE 5.2.2000

·        LODĚ - OKOLÍ NOVÝCH ZÁMKŮ V NOCI 8.2000

·        LODĚ - PODBANSKÉ V NOCI 26.-29.9.2000

·        LODĚ - JESENÍK - BOBROVNÍK V NOCI 8.8.1998

·        SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE 9.9.2000 - TV PRIMA, ČT1, TV NOVA

·        TV ŽILINA 16.3.2000

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(15)
Videokazeta 6
- 4 hodiny:

STVOŘENÍ - MEDITAČNÍ OBRAZCE
MERKABAH - TVOŘENÍ CIVILIZACÍ, TAKÉ ATLANTIDA (PC VIRTUÁLNÍ GRAFIKA)

·        LODĚ - MEIER - DEN

·        LODĚ - OKOLÍ NOVÝCH ZÁMKŮ V NOCI 8.2000

·        LODĚ - PODBANSKÉ V NOCI 26.-29.9.2000

·        LODĚ PTAAHOVY FLOTILY V NOCI - KOŠICE 5.2.2000

FILMOVÉ ZÁZNAMY LODÍ JSOU V MAXIMÁLNÍ DÉLCE CCA 2 HODINY

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(16)
Videokazeta 7
- 4 hodiny:

·        PEZINOK - PŘEDNÁŠKA 19.5.2001

·        ČT2 - PŘESČAS

·        RVTV - ROŽŇAVA

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(17)
Videokazeta 8
- 4 hodiny:

·        RVTV ROŽŇAVA 10.1.2002

·        PŘEDNÁŠKA TEPLICE 2.6.2001

·        LODĚ E. A. MEIER - DEN

·        LODĚ - OKOLÍ NOVÝCH ZÁMKŮ V NOCI 8.2000

·        LODĚ - PODBANSKÉ V NOCI 26.-29.9.2000

·        LODĚ - JESENÍK - BOBROVNÍK V NOCI 8.8.1998

·        OBRAZOVÉ PÁSMO

·        OBRAZOVÝ BONUS

·        PREZENTACE VESMÍRNÝCH LIDÍ - 1

·        PREZENTACE VESMÍRNÝCH LIDÍ - 2

·        MERKABAH - TVOŘENÍ (I ATLANTIDA)

·        TV PRIMA - SAUNA (KONEC) 21.9.2001

·        LOĎ PTAAHOVY FLOTILY V NOCI - KOŠICE 5.2.2000

·        OBR. - AŠTAR, LETÁK

·        STVOŘENÍ - MEDITACE - CESTA SVĚTLA (DUCH. OBRAZCE) 1994

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 


(18)
Videokazeta 9
- 4 hodiny:

·        TV TRENČÍN 10.1.2003 (10 MIN.)

·        PŘEDNÁŠKA TRENČÍN 18.1.2003 (190 MIN.) - PROVEDENÍ VÝKLADU LIDSKÉ DUCHOVNÍ CESTY DOPLNĚNÉ MNOHA OBRÁZKY A SCHÉMATY !

·        STV 2 - "PORUCHA" 25.11.2002 (9 MIN.) - O BLÍŽÍCÍ SE ČIPOVÉ TOTALITĚ !

·        MERKABAH - TVOŘENÍ (I ATLANTIDA) (17 MIN.)

·        LODĚ E. A. MEIER - DEN (16 MIN.)

Cena 180,- Kč + poštovné a balné.

 

 

(19)
CD-ROM s aktuálním obsahem internetu  www.vesmirni-lide.cz 
- vkládá se do počítače (PC) s CD mechanikou, nikoli do hudebních věží !

Cena: 100 Kč + poštovné a balné.

Na tomto nosiči je řada dalších materiálů, které se z hlediska velikosti (650 MB) nevejdou na náš web s internetem (který má nyní cca 100 MB). Je to především:


A) Plnohodnotné obrázky (obrázek má cca 1 MB) s možností použití na výstavy (stačí zanést kdekoli do reklamní agentury nebo DTP studia a kontrolovat barvy při tisku, cena A3 je cca 65,- Kč, A4 cca 23,- Kč).


B) Videonahrávky lodí - viz naše videa


C) Zvukové nahrávky - viz naše videa - přednášky Louny a TV pořady, Gabriela - Univerzální život.

D) Obaly na video, audio kazety a na CD - nosič (MS Word 97).

 

 

(20)
CD-ROM PŘEDNÁŠKY + TV POŘADY 2003-2004:

 

AUDIO MP3 DO POČÍTAČE A NOVÝCH PŘEHRÁVAČŮ MP3 – AUDIO:

 

PŘEDNÁŠKY – rok 2003 – Brno, Ostrava, Plzeň, Přerov, Svitavy, Trenčín, Žďár nad Sázavou, Žilina, rok 2004 – Valašské Meziříčí, Martin;

 

POSELSTVÍ LIDEM 2003:  LETÁKY + DODATEK (4 LETÁKY)

 

JEN DO POČÍTAČE - VIDEO: 

 

3 TV ROZHOVORY 2003: TV TRENČÍN – 1, TV TRENČÍN – 3, TVT TURIEC MARTIN.

 

35 hodin zvuku – velmi vhodné pro šíření. Cena: 100 Kč + poštovné a balné.

 


(21)

CD-ROM – audio – POSELSTVÍ LIDEM 2003 (běžné přehrávače)

 

 

(22)
CD-ROM - video - Pezinok - Přednáška 19.5.2001 (jen do počítače)

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(23)
CD-ROM - video - rozhovor v RVTV Rožňava Ivo A. Bendy 10.1.2002, 45 min. (včetně všech obrázků Vesmírných lidí, pouzdra, čipy). (jen do počítače)

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(24)
CD-ROM - video - Lodě Vesmírných přátel v noci 2000 (jen do počítače)

Cena: 100 Kč + poštovné a balné


(25)
Přednáškový sešit

Výtahy nejdůležitějších informací z přednášek Ivo A. Bendy - 1998.

Cena: 80 Kč + poštovné a balné.

 

 

(26)

Dále nabízí autor stránek www.vesmirni-lide.cz Ivo A. Benda s radostí zhotovení KVALITNÍ a VELMI ÚČINNÉ REKLAMY – červené (modré) adresy www.vesmirni-lide.cz délky 25 cm na oblečení velikosti S, M, L, XL, XXL:

(26-1)
žlutá a bílá TRIKA – flop (200,- Kč triko + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu), nosí se jen asi 2 měsíce v roce !

(26-2)
a strojní vyšití na SILNĚJŠÍ materiál (i některé zimní bundy – nutno zkusit) – světlé MIKINY a SVETRY (200,- Kč + poštovné, 2 nápisy vpředu a vzadu, program za 2200,- je zaplacen první skupinou výšivek). Možno nosit téměř celý rok !!! Je to jeden ze způsobů boje se Silami temna, šíření Světla do Temnoty a snadno si na tomto oblečení ověříte MÍRU ovládání lidí (jak jsou schopni pohledět na vás a na tento nápis). Je to jako lakmusový papírek !!!

 

(27)

Lze vyrobit www.vesmirni-lide.cz  také na autoplachty libovolného rozměru s možností umístění na balkón, lodžii atp. (Např. nápis do vnějšího prostředí s délkou 3,5 m stojí cca 3000,- Kč.) Opět jde o velmi účinnou reklamu.

 

 

-----

 

 

Kniha “VII. ROZHOVORY” obsahuje také:

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI – sdělení 1603

(jsou jinak vždy na začátku každého z dílů ROZHOVORŮ”)

 

PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ – SK - sdělení 1622

 

ROZHOVOR IVO A. BENDY V RVTV ROŽŇAVA – sdělení 1680.

 

REAKCE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ ! – sdělení 1681.

 

JSTE V LOUTKOVÉM SVĚTĚ – sdělení 1709.

 

Doplnění k Duchovní cestě – OBRÁZKY ODPOUZDŘENÍ 781 – 791, sdělení 1717.

 

Doplnění k Duchovní cestě – SCHÉMA ENERGOPROTOPLAZMOVÉHO POUZDRA

– obr. 792 (sk) a 793 (cz), sdělení 1718.

 

PRŮVODCE SVĚTELNÝ 3 – sdělení 1723 – 1731.

 

DOPORUČENÉ FILMY A POHÁDKY – sdělení 1752.

 

NABÍDKA K SETKÁNÍ prezidenta ČR Václava Klause a Vesmírnými lidmi – sdělení 1756.

 

OVLÁDÁNÍ FYZICKÝCH TĚL POMOCÍ INDIVIDUÁLNÍHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU

– sdělení 1761 + obr. 811.

 

PRAVDA O LIDSKÉM STRAVOVÁNÍ – sdělení 1764.

 

INZERCE – POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU, REKLAMY – sdělení 1770.

 

POŘAD ČT CESTY VÍRY - věda a víra, ohlasy – sdělení 1775.

 

ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU – sdělení 1803.

 

VAROVÁNÍ PŘED ČIPOVOU TOTALITOU A PŘÍPRAVA NA NÁVRAT DOMŮ – CÍRKVÍM

– sdělení 1807.

 

POSELSTVÍ LIDEM PLANETY ZEMĚ – sdělení 1816.

 

VÝZVA OVLÁDANÝM A OVLÁDAJÍCÍM ENTITÁM – sdělení 1844.

 

PETICE: ZRUŠENÍ PENĚZ – CZ – sdělení 1885.

 

JAK VĚDA OVLÁDÁ VĚTŠINU VĚDOMÍ 6,5 MILIARD POZEMŠŤANŮ

VE VĚCI MIMOZEMŠŤANŮ – sdělení 1888.

 

VOLEBNÍ LÍSTEK – sdělení 1889 (sk), 1890 (cz).

 

VAROVÁNÍ – sdělení 1900.

 

PŘEMĚŇTE TENTO SVĚT ! – sdělení 1901 (cz), 1902 (sk).

 

ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ – sdělení 1925 + obr. 1925.

 

PETICE: ZRUŠENÍ PENĚZ – SK – sdělení 1931.

 

POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ – sdělení 1949.

 

-------

 

 

KONEC KNIHY „VII. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”.

 

10.7.2004   Česká Lípa.

 

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu