SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

IX. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

  

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

 

 


Ivo A. Benda                                                               Prosinec 2005

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení 2271 - 2600

 

 

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy, k provedení textů:

 

Pro dobrou čtivost textů doporučuji ZACHOVAT velikost písma 12 a styl formata (je ke stažení na naší stránce), kdy jsou dobře vidět rozdíly mezi vytučněním a barvami textů. Před tiskem (většinou černobílý) pak vyznačte celý text pomocí 2 kláves (postupně držet) Control A:  Ctrl  A - tím vyznačíte celý text v souboru kromě schémat (černé pole) a pak obarvíte černou (automatickou) barvou. Schémata (čáry) jsou záměrně provedena černou barvou, aby se uživatel nemusel zdržovat pracným přebarvováním. Pro šíření dalším zájemcům je vhodný JEDNOSTRANNÝ TISK.

 

Upozornění:

 

Při zmenšování textů ZNEHODNOCUJETE jejich čtivost a sílu energií a také významně snižujete možnost dalšího kopírování jiným zájemcům ! ! !  Ekonomická pravidla jsou zde zavádějící  a toto je jeden z účinných ovládacích programů Sil temna k znehodnocení těchto textů (viděl jsem již mnohokrát). U vázaných vázaných knih (např. vazba V8 – niť a tvrdé desky) jde o něco jiného, neboť zde velmi silně vstupuje ekonomické pravidlo a navíc jsou doplňkem k internetu a xerokopiím (nemohou být základem, neboť jsou významně limitovány sponzorstvím a finanční náročností tisku, 1 kniha, 2000 ks náklad - technologicky minimální, cca půl milionu Kč, 500 stran, 200 obrázků).

 

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                Sdělení 1603.                  Zpracoval: Ivo A. Benda    26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

2271.  Rodina na Nové Zemi.                                                   18:20-18:33 hodin. 6.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

RODINA NA NOVÉ ZEMI

 

 

(1)

Obr. 1842, 1847 bez textu.

 

LÁSKYPLNÁ BYTOST (zářící kvítek) žijící na Nové Zemi pod ochranou Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí.

 

(2)

Obr. 1843, 1848 bez textu.

 

ZALOŽENÍ LÁSKYPLNÉ RODINY mužem a ženou (dva zářící kvítky) na Nové Zemi pod ochranou Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí.

 

(3)

Obr. 1844, 1849 bez textu.

 

LÁSKYPLNÁ RODINA DARUJÍCÍ NOVÝ ŽIVOT DVĚMA KRÁSNÝM MILUJÍCÍM DĚTEM (čtyři zářící kvítky) na Nové Zemi pod ochranou Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí a jejich umocněná pomoc (srdíčka nahoře).

 

(4)

Obr. 1845, 1850 bez textu.

 

SPOJENÍ LÁSKYPLNÝCH RODIN (zářící kvítečky) na Nové Zemi v JEDEN harmonický láskyplný celek – JEDNOTA pod ochranou Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí.

 

(5)

Obr. 1846, 1851 bez textu.

 

SJEDNOCENÁ NOVÁ SPOLEČNOST na Nové Zemi (vnitřní zářící kvítky) SE SJEDNOCUJE S VESMÍRNÝMI NÁRODY SIL SVĚTLA A LÁSKY v celém Stvoření (vnější zářící kvítky) pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech a Vesmírných lidí (velký květ).

 

(6)

Obrázky 1852-1857.

 

MATKA A DÍTĚ NA NOVÉ ZEMI má zcela jinou pozici než na staré Zemi. Dítě se nerodí zvířecím způsobem do zcela nemohoucího těla, ale zhmotní se mimo matčina těla doma v PŘÍPRAVNÉ BUŇCE ve velikosti již 3,5-ti letého dítěte z duchovního základu, který vzniká nesmírnou LÁSKOU muže, ženy a Stvořitele Prvotního všeho a všech a za pomoci Vesmírných lidí.

 

 

 

2272.  Spojeni v lásce (645).            (Přijal Ivo A. Benda.)              6:37-6:48 hodin. 1.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SPOJENI V LÁSCE

 

 

„Tak dlouho se hledáme

jeden o druhém nevíme

ale ve hvězdách je známé,

že jednou se setkáme.

 

Lidské vztahy se tvoří

každodenním poznáním,

teprve až jsou zralé,

pak se v lásce spojíme.

 

Trvá to i desetiletí,

ba celé dlouhé životy,

však kontakt v lásce je tím,

co vrcholnou odměnou je ti.

 

Uvaž člověče milý,

vždyť se stále vyvíjíš,

každý den se měníš

a získáváš zkušenosti.

 

Tato Země ti je,

školou života, srdce,

problémový svět projdeš

a pak ve Světle prohlédneš.

 

Na každého z vás čekají

životy překrásné v Nebi,

ale mohou být i na Zemi

ve vašem konečném uspořádání.

 

Tak sis představil tu Zemi,

kde každý každého miluje,

nikdo o nic nebojuje

a jen dobro, lásku daruje.

 

Stačí v srdci mít

ten obraz světa pradávný,

kdy harmonické národy

se v lásce a pokoji skví.

 

Ještě se všichni sejdete

v Nebi na tom místě,

své zkušenosti si sdělíte,

aby svoboda života projevila se.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2273.  Křídla lásky (646).                  (Přijal Ivo A. Benda.)              7:02-7:18 hodin. 1.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KŘÍDLA LÁSKY

 

 

„Když se dva lidé rozhodnou

vzít srdce své na společnou pouť,

pak mají lék na život,

který si sami vyberou.

 

Každá dobrá věc

má pozitivní obsah přec,

tam patří vždy odvěká

a stále všemi objevovaná láska.

 

Tolik písní o ní je

a přece v životě chybuje,

člověk, co milost Boží odhaluje

přijímá bohatství z Nebe.

 

Ano, tak silné pouto je

skryto v lásce drahocenné,

se svobodou v sobě ukryté

a dávno každým projevené.

 

Dej příležitost květu,

který se rozvine světu,

má moc kouzelnou

a píseň prastarou.

 

Víc prostoru dej

lásce bližním, hej !

zanech tolikerého plahočení

na iluzi pozemské – hmotě.

 

Mír v srdci se rozhostí,

když lásku jím rozproudíš,

otevírat a čistit smíš

ten nástroj důležitý duchovní.

 

Pak dni života změní se

obratem v duhu frekvence,

která vzestup vzhůru nese,

labutí píseň si pěje.

 

Nad tyto pozemské strachy,

tě vynese láska křídly,

která ti jednou umožní

Domů se vrátit, milý.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2274.  Ten, kdo lásku volí (647).       (Přijal Ivo A. Benda.)              7:43-8:01 hodin. 1.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TEN, KDO LÁSKU VOLÍ

 

 

„Den, který se ti otvírá

má cenu života,

on školou duchovní je,

jak postihneš školu života.

 

Jaké volby učiníš

vstříc situacím životním,

někdy nelehkým a obtížným

jindy snadným jako pohlazení.

 

Nenech se chytit iluzí,

kterou stále pouští ti druzí

z Temných světů vlnami,

aby tě do sítí dostali.

 

K tomu vždy srdce máš

k dispozici zcela,

jen vědomí lásky mocné

tě vpřed k Nebi posouvá.

 

Ono dávno tu bylo,

jen dnes je pozapomenuto

dočasně kvůli poučení

co nedělat a nevolit.

 

Ptáci se slétli již

nad místo, kde smíš,

pochopit lásku čistou

v činech a volbách tvých.

 

Ten, kdo lásku volí

dávání dobra a pravdy,

pak vlastní rozpoložení mění

své frekvence těl a vědomí.

 

Když ptáče z hnízda vylétne,

vidí, jak bylo malé,

i rozměr celý se ukáže

z nebeské výšiny cele.

 

Pak lidský život pojmeš

jako školu základní,

kterou projít zvládneš,

abys postoupil k Nebi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2275.  Relativní čas (648).                (Přijal Ivo A. Benda.)            18:12-8:01 hodin. 1.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

RELATIVNÍ ČAS

 

 

„Čas relativní se  odvíjí,

Zemi s lidmi opájí

jak cenzor lidských iluzí,

co v předivu programů uvízly.

 

Co je to nespoutaný časem,

ví jen Bůh a Andělé,

co tvárnou jednotku mají

myšlenkou si časy upravují.

 

Tvoří si své reality

vědomě tvoří světy

planety, galaxie, vesmíry

se Stvořitelem Prvotním.

 

Láskyplné energie jsou

Pravým předivem, co dovedou

cokoli měnit a stvořit

a nic už zpátky nevrátit.

 

Nevratné procesy jsou

ty, které nikdy se znovu nestanou,

naproti tomu vratné děje

mají své nové epopeje.

 

Část voleb lidí, vašich,

nevratné jsou spoutané časy,

určují vaše rozpoložení,

zda dolů či do Pravého Stvoření.

 

Další část voleb má

povahu vratnou – náprava,

lze je znovu opakovat

a přesněji vyjádřit svůj stav.

 

To umožnil lidem Stvořitel,

aby spoutání nebyli cele,

ale volit mohli opakovaně

své situace – vratně.

 

Proto čas je relativní,

nemá povahu absolutní,

lze jej tvarovat a chytit

a svým záměrem přeměnit.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2276.  Neúměrné majetky (649).      (Přijal Ivo A. Benda.)            18:18-8:32 hodin. 4.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEÚMĚRNÉ MAJETKY

 

 

„Hej člověče pozemský,

pojď za námi, na Nebi,

čas tvůj na Zemi se krátí

blíží se velké dělení.

 

Dávno zvěstováno bylo

námi, Vesmírnými lidmi,

že Láska se od Tmy oddělí

a navrátí se k Nebi.

 

Tento lidský svět

je jedním dělícím jevištěm,

kde lidé dle voleb se třídí

a pokračují dál v bytí.

 

Jedni se vrací zpět,

Domů, odkud přišli,

tam, kde je jejich svět

lásky, harmonie a štěstí.

 

Druzí se zase rozhodli

putovat dolů, do Temnoty,

kdo nepoznal, neví o co jde,

však tam zaručený zážitek najde.

 

Mnozí z vás již máte,

prožitky z těchto oblastí,

proto je již nevolíte

a cítíte pravý směr žití.

 

My, Vesmírní lidé,

nikomu zde neradíme,

aby zde na Zemi mamonil

a tak propast svou volil.

 

Hromadění nadbytečných majetků

je jedním z porušení zákonů

života, co v srdci jsou

a neustále k vám plynou.

 

Patří tam i bydlení

neúměrné k žití

na člověka jeden pokoj,

ne víc, to je šílenství !

 

Již na Zemi mnozí zažijí

důsledek své volby

pak dřinu, lopotu a otroctví

udržováním majetků volí.

 

Jejich kalkulace jsou iluzí,

již v tomto životě se zvrátí,

však do dalšího se směřují,

tam, kde se všichni okrádají.

 

Proto volte cestu k nám

úměrné majetky patří tam,

zde nikdo víc nevlastní

a přesto jsme v Nebi šťastni.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2277.  Poslání Světla (650).           (Přijal Ivo A. Benda.)                 6:00-6:20 hodin. 6.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

POSLÁNÍ SVĚTLA

 

 

„Zase jsme se sešli

na této planetě Zemi,

abychom Světlo přinesli

druhým z bahna pomohli.

 

Svět se řítí kdoví kam,

ČIPIZACE VŠEHO, LIDSKÝ KLAM,

systémy lidské iluzorní,

to poznávají mnozí, bez okras.

 

Lidstvo toto upadá,

jáma se s nimi otvírá,

oni neví kudy kam,

ačkoli materiálu přibývá.

 

Sem, do tohoto prostředí

přijít jsme se rozhodli,

z nebeských světů – pravých,

kde neznají neštěstí.

 

Hodně jsme se připravovali

s cvičiteli ve středisku přípravy,

ve virtuální realitě podobné Zemi,

tuto zemskou imitující.

 

Několik let i stovky let

tento trénink trval,

aby poslání naše světelné

smysl a účel naplňoval.

 

Také v předchozích životech

jsme mnozí Světlo nesli,

v jiných temných světech,

s obdobným druhem poslání.

 

Vždy s plným vědomím

jsme do takového podniku šli,

Stvořitel prvotní nás připravil

a pro něj jsme se rozhodli.

 

Po narození do mimina

příprava na poslání trvá dál,

rodinné prostředí, školy, zaměstnání,

to vše je součást specifické přípravy.

 

Život pozitivní je hlavní cíl,

v lásce, skromnosti a přátelství,

pak později se otvírá vědomí

odkud a s čím jsme sem přišli.

 

Tak někteří mají obory,

jež si sami vybrali,

meditace a léčitelství,

či obor teleinformační.

 

Po zvládnutí každého poslání

se velká oslava v Nebi provádí,

po návratu Domů, mezi Anděly,

tam, kde je po věky mír.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2278. Světlo a Temnota (651).       (Přijal Ivo A. Benda.)                6:22-6:47 hodin. 6.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SVĚTLO A TEMNOTA

 

 

„Na této planetě Zemi

Síly Světla a Temna působí

ze svých světů přišli

s diametrálně opačným posláním.

 

Světlo pravda a láska je

čistá moudrost, inteligence,

dobro ve skromnosti

a ničím nekamuflované.

 

Temnota nepravda a neláska je,

hloupost i znalost, iluze,

zlo, zlaté tele a vnější lesk,

biliony způsoby kamuflované.

 

Světlo má čistotu v sobě

klid a mír harmonie,

vždycky žije skromně

žádné miliony všude.

 

Temnota je špinavá vším,

nervy, boje o energii,

žije v mamonu či bídě

miliony peněz se zaštiťuje.

 

Světlo nepotřebuje smlouvy

čisté vztahy k sobě volí,

srdcem svým otevřeným

vás obejme a láskou napájí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2279. Jak je mi krásně (652).            (Přijal Ivo A. Benda.)          10:20-10:28 hodin. 7.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

JAK JE MI KRÁSNĚ

 

 

„Ach, jak je mi krásně,

to ty světelné obrázky a básně

rozvíjí a šíří lásku

tak moc krásně.“

 

 

 

2280. Iluzorní svět (653).                  (Přijal Ivo A. Benda.)          15:11-15:30 hodin. 7.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ILUZORNÍ SVĚT

 

 

„Ten, kdo žije v lese,

nevidí les, řekne se,

a ten, kdo ven vykročí

dostane les před oči.

 

Vnímá jej teprve z dálky

zevnitř nepozná okolí,

a tak postřehne vlastnosti,

které ten les nabízí.

 

Stejné je to s pozicí

uvnitř ovládací scény,

dokud mimo ni nevykročí,

stále je v naprosté ILUZI.

 

Teprve ti, a není jich mnoho,

Co duchovní cestou v závěru stojí mimo

mohou krásně říci:

„TO JE SVĚT OVLÁDACÍ“.

 

Každé loutce dá se pseudovědomí:

„To je svoboda, jsem celý a neovládaný,“

pak loutka nepostřehne,

že postrádá Ducha a duši.

 

Hlavně však si myslí,

že život je takový,

jaké má to vědomí,

ale to je umělé napájení.

 

Pravé vědomí je PRYČ,

Duch i duše jsou odpojeni,

Sami ve vězení a ovládáni

v pouzdrech uvězněni.

 

Fyzické tělo pak žije

v dokonalé iluzi,

dobře ještírky ovládané

a nad tím pseudotvůrci.

 

Copak je to za svět ?

Iluzorní lidský výkvět ?

Nejrůznějších pseud a věd,

to „vědění“ je ovšem PODVODEM.

 

Všude programy prošpikované,

lidské systémy, jedinci, HELE !

loutkový výkvět na Zemi přede,

do Temnot dál jedinec postupuje.

 

Copak výmysly živí ?

Těch, u dálkového ovládání ?

Oni sami mají potěšení

ze zemské loutkové scény.

 

Stále více technologií,

loutky mocně otročí,

v pracovních táborech – firmy,

černé za bílé vnímají.

 

Čím vyšší stupeň ovládání,

tím víc loutka „umí“,

sebeparadoxnější činy

a kolem samé divení.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2281. Vyvedení z Temnoty (654).     (Přijal Ivo A. Benda.)          15:38-15:48 hodin. 7.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VYVEDENÍ Z TEMNOTY

 

 

„Ti, co zářit umí,

stále mají cítění,

kolem sebe vnímají

pravý proces loutkový.

 

Dostávají dílčí info,

co nedělat a co ano,

nemusí rozumět fungování

světa, v kterém se nachází.

 

Cítí víc a více,

když nepravdy odhalujíce,

kráčí tam, dle vedení

Vesmírnými a Stvořitelem Prvotním.

 

Vymotávají se ze sítí

Temnotou fikaně upředených

Duchovní cestou kráčí,

ezoterické ovládače zahazují.

 

Každý z těchto jedinců

opatrný je a cítí Dům,

kde Andělé jej čekají

na vyvedení z Temnoty.

 

Tak citlivě vnímají

světy přírodních říší,

oni se zde trénují

na Pravou světelnou práci.

 

Klíčové je vedení,

které musí mít,

získat jej srdcem čistým,

tam, kde bludiště zjistí.

 

Takto zkoušky zdolává,

není to bolest, jen zábava,

světelná práce čistá,

pro bližní své odshora.

 

Takto se vysvobodit může

Ten, kdo lásku chápe

jako DAR, který drží

uvnitř loutkové scény.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2282. Píseň srdce (655).                  (Přijal Ivo A. Benda.)          19:02-19:19 hodin. 7.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PÍSEŇ SRDCE

 

 

„Srdce píseň svoji,

tak líbezně volá

nositele, který má

srdíčko stále dokořán.

 

Tam lásky proud plyne

přímo od Stvořitele,

On hladí tě po duši a těle

a otvírá srdce okolo tebe.

 

Dávno tuto píseň znáš

je kouzelná, jak píšťalka,

mysl tvoji otvírá

tam, do zářivého Domova.

 

Tolik radosti ti dá

tato známá písnička,

co věky celé přetrvá

a vede tě světy zas.

 

Je to univerzální píseň

ve všech situacích s ní hrej,

ona jasně ti ukáže

vždy ten správný směr.

 

Jak kuřátko malé jsi

co vylíhlé začalo chodit,

pípání stále slyšíš,

to je Pravé vedení.

 

Mnoho úžasných zážitků

píseň lásky dává,

dovede tě zpátky Domů

tam, kde milovat znáš.

 

Hrej si s písní skvělou

tou, co voní něhou,

ona blízká je ti,

vyvolává stále dojetí.

 

Lidský svět, lesy, louky

otvírá stále píseň

ona skřivánka léta nese

na této pozemské pouti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2283. Co je Pravda ? (656).              (Přijal Ivo A. Benda.)          14:20-14:38 hodin. 9.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

 

CO JE PRAVDA ?

 

 

PRAVDA je VŠECHNO TO, CO ZAŽÍVÁTE NA VLASTNÍ KŮŽI.

 

Tento prožitek NELZE ničím nahradit.

 

Jinou věcí je, jak dalece vašemu prožitku ROZUMÍTE.

 

Pokud váš prožitek PŘIJÍMÁTE V SRDCI,

máte POZITIVNÍ PŘÍSTUP k vašemu životu.

 

Pokud váš prožitek ODMÍTÁTE V SRDCI,

máte NEGATIVNÍ PŘÍSTUP k vašemu životu.

 

SJEDNOCENÍ prožitku v SRDCI

znamená SOULADNÝ ŽIVOT SE ZÁKONY LÁSKY

a tedy POZITIVNÍ.

 

ODMÍTÁNÍ prožitku v SRDCI

znamená NESOULADNÝ ŽIVOT SE ZÁKONY LÁSKY

a tedy NEGATIVNÍ.

 

Máte SVOBODNOU VOLBU

VE VÝBĚRU pozitivního či negativního života,

NA VLASTNÍ KŮŽI ZAŽÍVÁTE DŮSLEDKY A NÁSLEDKY SVÝCH VOLEB

a to spravedlivě odpovídajícím způsobem.

Promítají se tam i důsledky z vašich předchozích životů.

 

Tyto PRAVDY jsou UNIVERZÁLNÍ a platí pro celé Stvoření.

 

Proto si nestěžujte na váš život, ale CHVALTE jej,

je výsostným výsledkem VAŠICH VOLEB,

KTERÉ JSTE UČINILI v tomto a předchozích vašich životech.

 

Zvláště mocnou sílu mají VAŠE OPAKOVANÉ VOLBY TÉHOŽ,

kdy jejich účinek je razantnější a dlouhodobější.

 

Toto vám milí lidé předal Pán Ježíš Kristus.“

 

Děkuji ti drahý Pane Ježíši Kriste,

já rád předám lidem všem.

Ivo.

 

 

 

2284. Ráj loutek (657).                    (Přijal Ivo A. Benda.)           18:02-18:20 hodin. 9.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

RÁJ LOUTEK

 

 

„Znovu slyším hadí hlas,

ten, co do Temnoty vedl vás,

nebohé duše rozvojové

co píseň lásky slyší zas.

 

Dvě odlišné energie,

Země se stala zvláštním místem,

kde hadí sykot s písní srdce

stále více mohu slyšet.

 

Kombinace ovládací scény

a písní srdce otevřených

divotvorné divadlo prapodivné jeví,

co NIKDE jinde ve Stvoření není.

 

Rytmus jejich sítí

úžasňáci z pekel kvílí,

pokora a radost duší skvělých,

nekompabilita energií.

 

Pod škraboškami podvod velký,

trapný konglomerát lží,

Temnota zahnaná do vnější scény,

ve vnitřních světech boj prohraný.

 

Na této vnější scéně

se dál vyjeví ono sémě,

co popřít sebe sama chce

v této zóně vymístěné.

 

Mnohohlavý drak tvořený

nebohými lidskými loutkami,

neví kam kráčí, však blíží se

impozantní vyvrcholení.

 

Na planetě Nula není nuda,

ráj loutek hmotu honí,

blíží se k propasti,

z níž cesty zpátky není.

 

Plnost negativního stavu

nabírá obrátek pracovního táboru,

čipy přesně řízený

dolů, do podzemí Temnoty.

 

Za otroctví dávají jen brak,

však energii zpět chtějí pak,

po ukončení loutkového života,

co do hloubky Temna propadá.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2285. Praví lidé (658).                     (Přijal Ivo A. Benda.)           19:05-19:26 hodin. 9.4.2005.

Místo: Vesmírná stanice Share.

 

 

 

PRAVÍ LIDÉ

 

 

„Úsměv v nitru podložený,

mají ti, co lásku pějí,

v činech svých denodenních

Praví lidé na planetě Zemi.

 

Nikdy si nenalhávali

iluzorní představy

o pravidlech lidského bytí

na této loutkové Zemi.

 

Oni pevně stáli,

ač druzí se rytmicky plazili

v rytmu stejném fatálním

ovládacích vln Temnoty.

 

Když zví tuto zprávu

uvědomí si více svou slávu,

danou volbou SRDCE svého,

toho, co druzí lidé zahodili.

 

Ti, co LESK VNĚJŠÍ volili

MAJÍ DENODENNÍ UTRPENÍ,

je rád nemá nikdo víc,

jen jako firmu, zdroj energií.

 

Praví lidé leskem vnějším se neřídí,

ale zářivým nitrem, to ví,

co v hrudi své chovají

a každého o tom přesvědčí.

 

Ne mluvení a tváření,

ale činy – Pravé jednání,

to platí v ZÁKONECH ENERGIÍ,

vibrací tohoto Stvoření.

 

Ne výmysly a fámy,

ale život na VLASTNÍ KŮŽI,

je každému jedinou odpovědí,

co před zrozením i nyní volili.

 

Vždyť každá LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY,

to říkadla základní říkají,

učí se je již malé děti,

však dospělí je zapomínají.

 

Nejsou to jen říkadla,

ale denní zážitky,

co lidé na Zemi mají,

aby zpětnou vazbu měli.

 

Lidstvo v izolaci letité

zapomnělo na galaktickou rodinu,

každodenní lopotou nahradilo

Pravý život v Nebi.

 

Avšak Praví lidé vždy byli

ve volbách svých opatrní,

oni sklízejí co SRDCEM zaseli

odchodem do Pravého Stvoření.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2286. Neříkej a nevěř (659).             (Přijal Ivo A. Benda.)          19:30-19:43 hodin. 9.4.2005.

Místo: Vesmírná stanice Share.

 

 

 

NEŘÍKEJ A NEVĚŘ

 

 

„NEŘÍKEJ, že nemáš,

že neumíš a nejsi,

že prázdnou hruď máš

a cit ti již selhal.

 

NEVĚŘ tomu hlasu,

co z pekel nese zprávu

o tvé neschopnosti a nicotě,

to oni deptat tě jen chtějí.

 

Dle sebe oni soudí

svůj hrozný stav vyjevují,

ti, co v děrách uvízli

ještírci a jiní nešťastníci.

 

Mysl lidská není tvá,

je dálkově ovládaná,

když srdce své jsi zavřel

a tak do pavučin přiletěl.

 

Létat zase budeš

jakmile VOLBU provedeš,

srdce své lásce otevřeš

a hlasy z děr zavrhneš.

 

Odvahu, vůli, disciplínu

k tomu také potřebuješ,

uvidíš, jak ovládače naštveš

a jejich programy budou bezcenné.

 

Tak běž a řekni všem,

že jako LOUTKY dopadly,

oni tě vždy uslyší

a jednou ti poděkují.

 

Řešení svého šíleného stavu

konečně láskou uchopíš,

každému dáš dobrou zprávu

a tak se ty i oni vysvobodí.

 

Trpělivost k tomu dej

se slovíčky si nehrej,

obsah je vždy klíčový,

forma nějak dopadne.

 

Dej na srdce své

láskou, upřímností otevřené,

miluj dobro, krásu přec

a faleš už hoď do koše.

 

Máš k tomu předpoklady

vymotat se z návnady,

číst nahlas tyto řádky

a všem dát osvícení.

 

Bez organizací a chvál

ty roztočíš svůj bál,

moc lásky vede tě dál,

Domů, MÍR je tam.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2287. Vypněte loutky (660).             (Přijal Ivo A. Benda.)          19:44-19:57 hodin. 9.4.2005.

Místo: Vesmírná stanice Share.

 

 

 

VYPNĚTE LOUTKY

 

 

„Tak, jak Momo vypla čas,

přísun temných vibrací zastavila,

pseudotvůrcům, krmivo jejich

a zastavila zakleté království.

 

Ty přestaneš cokoli dělat

pseudosystém již nezvolíš,

život srdce, na cestu vykročíš

a ovládače za zády necháš.

 

Nač plýtvat drahou energií,

když pseudotvůrci jí tak málo nechali,

v tělech tvých zfabrikovaných

transformaci těl nutno započít.

 

Aby životaschopná byla

nikdy již víc nestárla,

láska v nich přec zvítězila

a život předchozí jak páru necháš.

 

Ach, vždyť co víc si přát,

než ovládače z pekel nechat

zbavit se jich naráz

to lze děťátko, a jak !

 

Volba Pravá stačí

z otroctví se vysvobodit

závislost nechat být

a Světlem pravým být.

 

Pak vše dostaneš, víš ?

Z Nebe, od Vesmírných,

když DÁVAT budeš bližním,

to, co oni k vysvobození potřebují.

 

Informace Světelné,

ten poklad nesené,

pouta vězení přetrhne

a lásku nebeskou najde.

 

Ten, kdo hledá přec,

milost má Stvořitele,

Světlo na cestu ukazuje,

z labyrintu ovládačů ven.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2288. Hviezdička na nebi (661).         (Přijal Jaroslav S.)              7:30-7:35 hodin. 22.3.2005.

Místo: Banská Bystrica.

 

 

 

HVIEZDIČKA NA NEBI

 

 

„Na nebi hviezdička mi zažiarila

a úsmev na tvári mi vyčarila.

 

Pozdrav svetelný nám poslali,

aby sme vo viere ostali.

 

Bo skoro príde čas,

keď potrební budeme zas.“

 

 

 

2289. V těchto dnech (662).             (Přijal Ivo A. Benda.)            5:03-5:33 hodin. 11.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám další sdělení.

 

Na našich lodích se chystáme na střídání ve strážení planety Země s Ptaahovou flotilou. Máme radost, že se můžete věnovat světelnému poslání zde na této planetě Zemi a že svým pozitivním životem ovlivňujete všechny lidi kolem vás. To je důležité. Také informatici pracují na šíření světelných info, hlavně elementární informovanosti o nás, vesmírných lidech a o pozici pozemšťanů a její řešení. Tím ji můžete řešit, tedy ti, kteří si toto vyberou a vysvobodí se z pasti negativního stavu ovládání Silami temna.

 

Dále ti chci sdělit, že ve všech regionech zemí českých a slovenských se stále další lidé seznamují s info na našem www.vesmirni-lide.cz a mají radost z toho, že existují takovéto informace a jsou volně dostupné. Každý člověk, který uváží jejich obsah, se musí zamyslet nad vším, co prožil a hlavně nad sebou, tedy svým stavem. Stále vám sdělujeme, že VŠE MÁTE VE SVÝCH RUKÁCH, a tak, jako jste si někteří zvolili negativní stav, kdykoliv můžete provést ZMĚNU a ZVOLIT POZITIVNÍ STAV. Je to jen a jen otázka vaší svobodné VOLBY. Tak tedy můžeš milý Ivo se s námi radovat nad výsledky naší společné práce a máš stále velmi dobrou pozici ve své duchovní cestě zde na planetě Zemi.

 

S láskou v srdci ti toto milý Ivo sdělil Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, také já tě zahrnuji proudy lásky a mám radost, že se ti daří i nadále práce světelná. My ti stále pomáháme a to víš, že ten, kdo správně vyciťuje naše vedení svým otevřeným SRDCEM DUCHOVNÍM, má stále možnost správně spolupracovat s námi a pomáhat bližním svým, a tímto pomáhá i sobě. je to tato práce světelná pro Stvořitele, nic jiného, která vás posouvá výše a odlehčuje od zemských pout a vysvobozuje z ovládacích programů Sil temna. Mnoho lidí to poznává a poznají to další. Tato světelná vlna se šíří a mění vědomí lidí o své situaci a pozici a také o vesmírném životě. Síly temna se stále více prezentují v médiích, a to, co dříve v desetiletích bylo jen v knihách, je nyní více zfilmováno a násilím strčeno masám. Tím jsou lidé násilně (stejné násilí, jaké oni používají ve svém životě při okrádání o energie jiných – mohou si za to sami) nuceni Silami temna se o mimozemský život zajímat a i když v médiích převažují z 95 % ti druzí, lidé sami pak vyhledávají naše světelné informace na www.vesmirni-lide.cz . Takto desetiletí postupuje postupná vlna informování o naší přítomnosti, a to od padesátých let, kdy George Adamski informoval v USA statisíce lidí na stovkách přednášek podobně, jak to děláš nyní ty milý Ivo. Máme zde z tohoto velkou radost a uvidíš, co se bude dále dít.

 

S láskou ti toto předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

2290. Láska je chyba v ovládacím programu (663).       (Přijal Ivo A. Benda.)        Leden. 2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

 

LÁSKA

 

JE CHYBA V OVLÁDACÍM PROGRAMU.

 

 

 

2291. Zvedla se vlna lásky.           (Přijal Dan Nekonečný.)                                       12.2.2005.

 

 

ZVEDLA SE VLNA LÁSKY

A TU NIKDO NEZASTAVÍ.

 

 

 

 

Dan Nekonečný v TV 12.2.2005.

 

 

2292. Nezávislost (664).                  (Přijal Ivo A. Benda.)             5:03-5:33 hodin. 11.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Když pracujete na hmotě, na tom VNĚJŠÍM,

nepracujete na sobě, na tom VNITŘNÍM.

 

NEZÁVISLOST JE NEOVLADATELNOST SILAMI TEMNA.

 

JE NEMYSLITELNÉ, ABY NEZÁVISLÝ ČLOVĚK BYL V JAKÉKOLIV ORGANIZACI

NEBO HROMADIL NEÚMĚRNÉ MAJETKY.

OBĚ POZICE HO ČINÍ ZÁVISLÝMI NA SILÁCH TEMNA !!!

 

 

Proto odejdete-li z organizace, zbavíte se-li neúměrných majetků (1 osoba = 1 obytný pokoj, víc než 1 byt, víc než 1 auto, lépe žádné), pak se stáváte nezávislými a vysvobozujete se z ovládačů 2. strany. Jde totiž o VAŠE MYŠLENKY, které se tímto NEPŘIPOUTÁVAJÍ A NEODVÁDĚJÍ VÁS JINAM.

 

Snažte si maximálně ZJEDNODUŠIT uspořádání života, s MINIMÁLNÍM plánováním, čím jednodušší, tím svobodnéjší a nezávislejší.

 

Nikdo nemusí s nikým cokoli sdílet, nejste k nikomu přivázáni a připoutáni, kdykoli můžete své soužití ZMĚNIT. Jedinou výjimkou jsou děti, kde je povinnost se o ně starat a vychovávat za předpokladu, že vám v tom není bráněno.

 

Jednou z forem nevlastnění majetků je OPERATIVNÍ PRONAJÍMÁNÍ. Pronajímání využívá lépe energie majetku a víru ve Stvořitele, než vlastnění., je FLEXIBILNÍ a NENÍ NUTNO Z NĚJ ODVÁDĚT DANĚ !  Tedy nižší náklady než při vlastnění (byt, auto atp.). Při přechodu do tohoto stavu nevlastnění můžete získat též finanční prostředky prodejem stávajících majetků. Pokud by to udělal každý člověk, odstranil by se systém vlastnění a byli by jste značně svobodní. Ale i při části obyvatel, kteří se takto rozhodují, pociťují zvýšenou míru svobody.

 

 

V PRAVÉM STVOŘENÍ – NEBI – NIKDO NIC NEVLASTNÍ.

 

NEJSOU TAM PENÍZE A NEJSOU TAM DANĚ.

 

MAXIMÁLNÍ ODVOD SAMOSPRÁVĚ BY MĚLO BÝT 10 % - DESÁTKA.“

 

 

Zde nejsou vyjmenovány všechny formy nezávislosti, je jich mnoho. Ivo A. Benda.

 

 

 

2293. Do nového dne.                                                                                             2.9.2004.

 

 

 

DO NOVÉHO DNE

 

 

„Nechť dnešní den je plný

jak hrozno nalité.

 

Hledejte úsměvy z rtů

i v očích ukryté.

 

Ať slova, co najdou cestu k vám

jsou svěží, jak rosy plný džbán.“

 

 

 

2294. Práce celku (665).                (Přijal Ivo A. Benda.)          12:22-12:39 hodin. 11.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PRÁCE CELKU

 

 

„Dokud žijete JEN pro sebe

máte stav izolace a separace,

oddělující myšlenky živíte

a tak zasloužíte, co máte.

 

Až se naučíte DÁVAT PRÁCI CELKU,

ne pro zisk, nebo půjčku

a v DÁVÁNÍ zalíbení najdete,

pak Domů se jednou navrátíte.

 

Pracovat na zisk, je JEN pro sebe,

víc energie BERETE, než dáváte,

pak se ještě divíte,

že cizí jste a nic nedostanete.

 

Je tu ZÁKON VESMÍRNÝ,

že CO VYSÍLÁTE, TO SE VÁM VRÁTÍ,

platí to o energiích,

které jste dávali či brali.

 

Je mezi tím velký rozdíl

a je to v životě každodenním,

vždyť každý si může vybrat přec

k čemu dá své svolení.

 

Většina z vás jde po životě tam,

kde BRANÍ volili a každý zakouší sám,

jak chutná život nuzný

v ubohých chatrčích či v děrách.

 

Planeta Země je křižovatkou,

jak zhlaví nádraží – VÝHYBKOU,

kde každý musí zvolit kolej

svou každodenní tisícerou VOLBOU.

 

Proto neplatí výmluva,

že to nebyla moje volba,

každý má zde vějíř široký

zda DÁVAT či BRÁT druhým.

 

Ti, co dávání nezištné zvolili

se do Domova v nebi navrátili,

zde druhým DÁVÁNÍ UKÁZALI

a to je to nejdůležitější.

 

Jsou pak také odměněni

tím, že žijí v Nebi,

kde dávání je základem

Pravého Života – nekonečnem.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co lidi miluje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu.

Ivo.

 

 

 

2295. Varuji ! (666).                        (Přijal Ivo A. Benda.)         12:48-13:05 hodin. 11.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VARUJI !

 

 

„Varuji vás před těmi,

kteří vás mohutně ovládají

tisícerými způsoby

vždy z pozice negativní.

 

To je založeno na BRANÍ

vašich životních energií

všemi formami které umí

včetně krmiva strachu – energií.

 

Není to jen otroctví

neúměrné množství práce,

ale strachy, úzkosti

- hrubovibrační energie.

 

Pomocí odvedené práce

ovládači infrastrukturu budují

hrubovibračními energiemi otroků

se nenasytně krmí.

 

Tohle žádná škola neučí

na této planetě Zemi,

ony jsou též v područí

této loutkové scény.

 

Země je přechodná stanice,

kde většina do Temnot pokračuje,

volby své tisíckrát maje

a zvláštním způsobem, podvodně.

 

Schéma podvodu je vždy stejné:

Sliby a mazání medu kolem úst.

Hmotové ovládače vně, co znáte

nitro lidské nechat – kde je Duch ?

 

No v pouzdře přece vězněný,

aby loutky dobře šlapaly

v rytmu scény divoucí,

kterou všichni v Nebi pozorují.

 

Proto vás z Nebe VARUJEM,

volbou svou se MĚNÍTE,

do dalších životů kráčíte

a ŽIVOT či NEŽIVOT VOLÍTE !

 

Jestli si však myslíte,

že není pravda, co říkáme,

na vlastní kůži zjistíte

omyl svůj, jenž živíte.

 

Tak to vám v nebe dáváme,

my, co vás věky čekáme,

trpělivě nevědomým pomáháme

a na návrat váš se těšíme.

 

Vesmírní lidé z lodí,

co život pravý žijí,

srdcem vše vyciťují

a radost života slaví.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2296. Nevěř lidem (667).                 (Přijal Ivo A. Benda.)        12:48-13:05 hodin. 11.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEVĚŘ LIDEM

 

 

„Dávno, od dětství jsem se snažil,

že nemám věřit lidem,

oni toho navykládají

ale vyjde z toho iluze.

 

Problém lidstva převeliký,

představy jejich iluzorní,

tak moc vzdálené od reality

na vlastní kůži zakouší.

 

Odpověď jim dá sám život,

krátký, doslova jepičí,

sotva vyrostou z nemohoucího

do staroby živořící se navrátí.

 

Je to tohle lidstvo na Zemi,

rychle reprodukující a stárnoucí,

odchází pryč, neví nikdo kam,

to je ten stav ovládací.

 

Kdyby lidé věděli

jaké nuzné životy si vybrali

po opuštění těla, smrti,

to by zde ani nepřežili.

 

Je to kontrast veliký

z těchto měst do chatrčí

anebo přímo do podzemí

bez svobod, jak je znáte vy.

 

Pokud člověk uvažuje,

hledá co bylo před a po životě,

také CO je zatím světem

entity z Temnot a nebeští Andělé.

 

Kdyby dovedli vzpomenout

na uplynulé životy,

oni pak by nechali proud,

který je nese do Temnoty.

 

Paměť mají však zavřenou,

aby loutkovali jak chce proud,

lidské scény loutek přec,

co jim pseudotvůrci nasadili klec.

 

Stav lidí nevědomých

je strašlivý – loutkové scény

oni jej sami vybírají

svými životními volbami.

 

Každý může za stav sám

on má svobodu volby – kudy kam,

i při velkém ovládání

stále impulsy Světla přijímá.

 

Vesmírní lidé na lodích

vidí dobře, co nevolit,

loutková scéna pod nimi

se kvapem k vyvrcholení blíží.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2297. Lidské systémy (668).             (Přijal Ivo A. Benda.)        12:57-13:10 hodin. 12.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LIDSKÉ SYSTÉMY

 

 

„Vaše systémy lidské

jsou jen produktem iluzí,

domněnkou, že takto jde

žít pěkně a krásně na Zemi.

 

Všichni se o opaku přesvědčí,

zažijí postupně na vlastní kůži,

že je to OMYL převeliký

LIDSKÝM SYSTÉMŮM VĚŘIT.

 

Především jsou vnější,

BEZ vnitřní podstaty,

dům na písku se hroutí,

než se naděješ, pak se divíš !

 

Stále dokola se učí,

ti, co víckrát spálit se chtějí,

někteří se těžce poučují

a pak mění volby a poznání.

 

Teprve až lidé objeví

to, co v hrudi zavřené mají,

pak zlatý věk nastolí

a ovládací scény se zbaví.

 

Píple každému oznamuje,

že konec loutkové scény bude,

dostaví se vyvrcholení

plnost zel, nepravd a iluzí.

 

Pak ti kuklínci zakusí

plnost své negativní volby,

škrabošky své odhodí

a zírat budou navěky.

 

Přijde Ježíš podruhé

a pseudotvůrcům pokyne,

že jejich práce u konce JE,

ODPOVĚĎ CELÁ je na světě.

 

On všechny vnější struktury

lží a nepravd – ovládací

kouzlem lásky rozpustí

a přemění v čistou energii.

 

Nebohé loutky se ocitnou

v nahotě úplné, beze pout,

film pravdy budou moci prohlédnout

a zjistí krutou iluzi svou.

 

Jak byli po mnohé životy klamáni,

neboze a potupně ovládáni

v nízkých i legračních situacích

které si sami sobě vybrali.

 

Oni volby po filmu pravdy dají

zda se s tímto ztotožňují,

když ano, Domů se navracejí,

když ne, v čistou energii se přemění.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2298. Střed Evropy (669).                 (Přijal Ivo A. Benda.)        13:15-13:30 hodin. 12.4.2005.

Místo: Vlak Ostrava - Olomouc.

 

 

 

STŘED EVROPY

 

 

„Vlak uhání zemí tou,

co ve středu Evropy má pouť,

poslání důležité pro lidstvo,

kraj mírný, vhodný pro úkol.

 

Ten jsme si tu vybrali,

ani horko, ani mrazy,

jazyk šikovný, bohatý

malá země – ochrany.

 

Lidé proti nikomu neválčili

a neohrožovali jiné národy,

vždy pokorně tu žili,

aby úkol historický tu zvládli.

 

Dát světu SVĚTLO přec,

to, co nedostupné jest,

v loutkovém světě iluzí,

ono jej zcela navždy rozloží.

 

Lidé takto prohlédnou

omyl svůj a pravdu celou,

postupně se konečně zvednou

z nevědomí své cesty.

 

Tak ukradená srdce vrátí

se zpět do Pravého používání

řídící nástroj Pravý

Stvořitele Prvotního přec.

 

Píši řádky všem

ve všech pozicích na scéně

pro různé lidi uvězněné

v pasti ovládaných loutek.

 

Proto řádky RŮZNÉ jsou

jak RŮZNÍ lidé je čtou,

však pravda je v nich JEDNA:

JAKÁ je jejich pouť.

 

Ano, slyším, říkáte

řádky naše chápete,

tím, co v hrudi nosíte

srdcem, Pravým nástrojem.

 

Mír v srdci získáte

přijetím lásky své,

co vám Stvořitel posílá

a také Vesmírní lidé.

 

Proto nedělejte nic

ve smyslu scény ovládací,

vy tím jenom získáte

TÍM, že již neloutkujete.

 

Tento čas pak použijete

na vzdělání a práci na sobě,

pomoc bližním dejte

a tak Domů jistě dojdete.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2299. Vedení Světla (670).               (Přijal Ivo A. Benda.)        13:15-13:30 hodin. 12.4.2005.

Místo: Vlak Ostrava - Olomouc.

 

 

 

VEDENÍ SVĚTLA

 

 

„Denodenní vedení

každodenní impulsy,

opačné k ovládání

dodávané Anděly.

 

Ten, kdo srdce otevřel,

ne sval, ale střed čaker,

v hrudi, tam mysl měj

tak ten písničku veselou měl.

 

Tahle píseň známá

píšťalce dosti podobná

jak lesní pták dává

hlášení z Pravého Domova.

 

Tam národy nebeské jsou

ony ti vždy pomohou,

abys oporu měl Pravou

a Stvořitel záruku skvělou.

 

Že víš o tomto vedení

opačném k ovládání

je mezník stavu vědomí,

které se ti v hrudi rodí.

 

Proto tyto impulsy

jsou z Nebe k dispozici,

aby se nikdo neztratil

v této pozemské iluzi.

 

Ona je příliš šálivá

velké oči vždy má

umně z temnot připravená

na stroji – počítači utkaná.

 

I když těžko dýchá

rodící se kuře pípá

z vězení své skořápky

a hopsá kolem nadílky.

 

Pak růst svůj ještě umocní

získané pravé vědomí

o tom, kdo je a kým

na světě loutek skutečných.

 

Jednoho dne vzlétne

až křídla jeho dorostou

pak lehkost, čistotu snese

a očistí karmu svou.

 

Břemen se zbav člověče

brání Pravému vedení,

ona tě tíží hmotou

jako programy ovládací.

 

Pak mimo svět uspěchaný

stojíš ty člověče Pravý,

koukáš na dětství Boží

vně loutkové scény.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2300. Samolepky (671).                   (Přijal Ivo A. Benda.)        14:27-14:43 hodin. 12.4.2005.

Místo: Vlak Zábřeh – Česká Třebová.

 

 

 

SAMOLEPKY

 

 

„Lepíme lepky všude,

kde loutková scéna hraje

svou hroznou píseň smrti

a tak jdem loutky vysvobodit.

 

Všude, kam se podíváš

svítí lepka, nástroj náš,

aby loutky prohlédly

svůj celoživotní klam.

 

Ve sdělení dva tisíce

poselství Světla klíčové:

MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM

www.vesmirni-lide.cz .

 

Tak ovládací systém naruší

systém lepek skvělých

lepí je tisíce duší

v tomto středu Evropy.

 

Nejen zde se tak děje

také jinde ve světě

lidé osvícení jsou

a tak lepí jednu za druhou.

 

Sloupky, dveře, úřady,

školy, firmy, nádvoří,

vlaky, metro, automaty,

tam, kde se lidé dívají.

 

Také madla, zábradlí,

nástěnky, řády, nařízení,

nemocnice, paneláky, čekárny

turistické rozcestníky.

 

Žádná loutka nás nezastaví,

vždyť je to program ovládací

z Temných světů zaslaný

na nebohé Zemi operující.

 

Když lepku v kapse chystám

hlavičky loutek rozhýbám,

ony jak kamery se otočí tam,

kam lepit chci Světlo sám.

 

Takto si snadno vyzkoušíte

jak totalitní systém loutek

ještírci přeprogramují

v záplavě Světla se brání.

 

Nemají však šanci žádnou

donekončna skrývat pravdu,

loutky se pak samy seznámí

s Pravým světelným poselstvím.

 

Zábava velká je to

Šíření Světla v peklo

Světlo ochranu ti dává

a Vesmírní z lodí volají SLÁVA.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2301. Hledáte Přátele ? (672).          (Přijal Ivo A. Benda.)            6:47-7:08 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Česká Lípa – Mladá Boleslav.

 

 

 

HLEDÁTE PŘÁTELE ?

 

 

„Volala žena z New Yorku,

pochvalně hovoří o webu,

ze kterého čerpá pravdu a lásku

a hledá sobě rovnou chásku.

 

Ptá se, s kým se má na Zemi spojit ?

Já na to, nevím, ale ŠIŘTE JI,

informaci světelnou o stránce

www.vesmirni-lide.cz .

 

Tím, jak ji budete šířit

pomůžete druhým v tísni,

Stvořitel vás odmění, piš si

Pravými láskyplnými Přáteli.

 

To už tak chodí ve Stvoření,

že ti, kteří dávají, jsou odměněni

odpovídajícím darem tím,

který sami dávali.

 

Sami se musíte přičinit

dáváním práce Pravé celku,

není to tak, že vám ubude

dostanete mnohem víc za odměnu.

 

Proto ti, kteří se již snažili

trpělivě naše řádky šířili,

mají nyní Přátele,

odpovídají jim skvěle.

 

Je to totiž ZÁKON VESMÍRNÝ,

CO VYŠLETE, TO SE VÁM VRÁTÍ,

platí i mezi životy,

NEDĚLEJTE PŘEDČASNÉ ZÁVĚRY.

 

Proto to má každý jiné,

neboť zájmy lidí jsou různé,

přesto se mohou nalézt

lidé v odpovídající řadě.

 

Jsou to různé úrovně,

proto je to tu tak různé,

navíc se každý mění

a proto je svět tak dynamický.

 

Mějte lásku a mír,

pak přitáhnete činy,

lidi vám odpovídající

dají vám víc, než jste dali.

 

Naše stránky vesmírné

hovoří tak moc o Pravdě,

vedoucí člověka k lásce,

dovedou vás k Rodině.

 

Té, kterou opustili,

když jste se sem narodili,

někteří ji hledali,

jiní zcela zapomněli.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2302. Schovaní lháři (673).              (Přijal Ivo A. Benda.)            7:15-7:29 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Nymburk.

 

 

 

SCHOVANÍ LHÁŘI

 

 

„Věz, že lidé tito,

co šíří jen černotu

nepravdu a iluzi

se sami dobře schovávají.

 

Znázorněno škraboškou

na falešné tváři,

oni pravdu neunesou

a proto ve skrytu pomlouvají.

 

Najdete je v médiích,

ale i v každé obci,

jsou to loutky – marionety

dálkově tahané za provázky.

 

„Provázky“ jsou vlny,

které vysílají ještírci,

přes své další otroky

v Temných světech v podzemí.

 

Pochopte milí lidé,

že jste hodně závislí

na velmi jemných vlnách

ovládacích energií.

 

Jedině láskou poznáte

Pravdu čistou konečně,

vlastními činy a jednáním

životem vaším pozitivním.

 

Takto snadno odhalíte

lháře všude, kde je máte

pak jim to klidně řekněte,

že jsou loutky nebohé.

 

To jim také pomůže,

začnou hloubat o víře,

o svém izolovaném životě

ve skrytu falší ukrytém.

 

Ty milý Ivo již víš

jak s takovými naložit,

schůzku s nimi domluvíš

avšak bez tvé účasti.

 

Ať se každý zamyslí

nad svým denním chováním,

jedině tak se napraví

a směrem k Světlu obrátí.

 

Až nikdo nebude

šířit lži o druhém,

pak se vám dýchat bude

volně, zcela svobodně.

 

To my se na to těšíme

všichni Vesmírní lidé,

co vás v srdci nosíme

a píseň lásky pějeme.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2303. Dva domy (674).                    (Přijal Ivo A. Benda.)            7:30-7:44 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Nymburk – Kolín.

 

 

 

DVA DOMY

 

 

„To dva staví domy,

jeden rychle má hotový,

prostředky ukradené, to ví,

však jiným se jeví úspěšný.

 

Tento přišel z Temného světa,

úkol svůj si zde vybral,

ukrást jiným energii

a vydávat to za úspěch skvělý.

 

Druhý přišel ze Světla,

poslání jiné zde má,

pomáhat bližním si vybral

však záleží, co ho ovlivní dál.

 

On zhléd se v tom prvém,

také dům staví skvěle,

o deseti místnostech neúměrný

však energii nekrade – neumí.

 

Proto tento dům

staví desetkrát pomaleji,

chybou je počet místností

na rodinu zcela neúměrný.

 

Chytil se do určité pasti,

neměl se opičit po druhých,

Vesmírní lidé mu energii nedají

a tak zažívá dluhy a nemoci.

 

Ten první je zatím zcela zdravý,

vždyť plní své negativní poslání,

ovládači jej zatím odměňují

do důchodu na Zemi.

 

Po odchodu zpět do Temného světa

on odměněn je za splněná léta,

ovlivnit negativně ty ze Světla

a postoupí hloub v úrovni Temna.

 

Proto je tento svět paradoxní,

letmým pohledem nezjistíte nic,

pravda v hloubce ukrytá

jen láskou a srdcem zjištěná.

 

Řešením toho druhého

je prodat dům a mít volno

nebo poskytnout ty místnosti,

potřebným lidem, pochopíš ?

 

Tady lidé milí vidíte,

co z lodí vesmírných pozorujeme,

duchovní zkoušky zažíváte

a tak se prožitky vyvíjíte.

 

Mnozí jedině až se spálí,

změní svůj postoj k hromadění

nesmyslných majetků na Zemi,

které si nesou jako vibrační obrazy.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2304. Nikdo nic nevymyslel (675).    (Přijal Ivo A. Benda.)        10:07-10:24 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Kolín – Pardubice.

 

 

 

NIKDO NIC NEVYMYSLEL

 

 

„Protože tento svět lidský,

je vnější fyzickou scénou

je plně závislý

na energiích toho vnitřního.

 

Každý svět dodává to své

uplatnit svůj vliv tu chce,

světy temné negativním způsobem

světy Pravé Světlem a přínosem.

 

Je to zcela přirozené,

vždyť oni vědí to své,

o tom, že tento svět je

na zcela závislé scéně.

 

Jde o to, co si kdo vybere,

jakým energiím dá pré,

stále se v hrudi rozhoduje

v srdci – středu svém.

 

Nechtějte prosím vědět

jakých zájmů se tu děje,

je jich mnoho, to si pište,

vše pod rukou Stvořitele.

 

Každý člověk je kanálem

energií, co si vybere,

neustále je uplatňuje

přejímá je a transformuje.

 

Pokud negativní volby má,

pak je z Temnot používá,

pokud pozitivní je

určitě je bere z Nebe.

 

To umožňuje jeho stav,

ke kterému se dopracoval,

on stále volby má,

měnit jej a postupovat.

 

Není tedy sci-fi

ani žádné výmysly,

jsou energie pozitivní

anebo z Temnot dodány.

 

Jde tedy o výběr toho,

co ve vnější scéně se použilo,

stále dokola jen,

historie lidská to je.

 

Nikdo není nezávislý

stále tu ten vliv je,

jde o volbu svobody

a tedy pozitivní energie.

 

Hrej si človíčku na boha,

tato iluze je ti dovolena,

však brzy vystřízlivění bude

a poznáš pravdu zhola.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2305. Jak můžu pomoci ? (676).    (Přijal Ivo A. Benda.)           10:26-10:36 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Pardubice - Choceň.

 

 

 

JAK MŮŽU POMOCI ?

 

 

„Co se týče lidí,

co čtou tyhle Rozhovory

mají různé přístupy

nezištné i konzumní.

 

Část lidí čte

jakoby vše spadlo z Nebe,

že nic není zde potřeba

žádná práce a finanční prostředek.

 

Druhá část lidí

ví dobře o cíli,

jež ta práce sleduje

NAUČIT SE DÁVAT VŠEM.

 

Toto učení probíhá

neustále při čtení nás,

Vesmírných lidí v Nebi

JAK DÁVAT A ROZDÁVAT.

 

Vždyť oni nezištně dávají

toto lidem na Zemi,

aby sami tak jednali

druhým dobro dávali.

 

Proto tito Praví lidé,

podporují šíření skvěle,

jednak prací nezištnou

a též finančním příspěvkem.

 

Bez toho lidé milí

by jste zde nic neměli,

jen vlny pravdy vyslané námi,

co kolem bez užitku proletěly.

 

Jedni je citlivě zachytávají,

svým zářivým srdcem otevřeným,

další je pak šíří dál,

aby k užitku jiným byly zas.

 

Takto proces informační

pomůcka Světla efektivní

šíří se internetem, letáky,

slovem, obrázky i lepkami.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Děkuji všem pozemšťanům, kteří pomáhají v šíření našich světelných info a také mi přispívají na vlastní tvorbu, provoz internetových stránek, na překlady a tiskoviny atd. S láskou je zdravím, Ivo.

 

 

2306. Úsměv (677).                      (Přijal Ivo A. Benda.)           12:29-12:44 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Olomouc - Hranice.

 

 

 

ÚSMĚV

 

 

„Úsměv je tím,

co spojuje lidi,

v jejich životní pouti

a vzájemné komunikaci.

 

Záleží na tom,

zda pod úsměvem je to,

co je pravdivé a láskyplné

a jistý upřímný tón.

 

Zde na planetě Zemi

je to mnohem složitější,

lidé špatně vyciťují

a tak se snadno ošálí.

 

Tato rasa lidská

byla záměrně pseudostvořena

pseudotvůrci tak k i tomu,

aby byl různý obsah úsměvu.

 

Ne vždy totiž značí

moudrost a harmonické rozpoložení,

často slouží jako nástroj

jak se vám dostat pod kůži.

 

Úsměv se zářícím srdcem

poznáte sami svým citem,

pokud jej máte vyvinutý

a ne hrubovibrační.

 

Takový úsměv dovede

potěšit každého přítele,

toho, kdo srdce má otevřené

a odmítá falešné tváře.

 

Proto se snažte lidé milí

být především láskyplní,

pak úsměv je již hračkou

k tomuto Pravému rozpoložení.

 

Falešných úsměvů je mnoho,

všude, kde je toto lidstvo,

zaručeně jej uvidíte

na televizní obrazovce.

 

Já se na ni nedívám,

nechci tyto způsoby přijímat,

radši dobré přátele mám,

u kterých je láska vyvinuta.

 

Smějte se víc lidé milí,

od srdce ale, to posílí,

upřímná radost života,

to se přece pozná !

 

Tvář usměvavá milá je,

ozdobou je nositele,

však hlavní je NITRO přec,

zda v něm cítíte Stvořitele.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2307. Bezpeněžní společnost (678). (Přijal Ivo A. Benda.)        14:48-15:08 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Olomouc - Hranice.

 

 

 

BEZPENĚŽNÍ SPOLEČNOST

 

 

„Bezpeněžní společnost,

není nereálnou vizí,

takto žije v Galaxii

pět milionů civilizací.

 

Tento svět ovládaný je

z temných světů dálkově,

proto máte iluzi

o vaší správné ekonomii.

 

Přechod lze kdykoli provést,

máte vesmírné vedení,

to, čemu říkáte prodej,

by již bylo minulostí.

 

Záleží na volbě každého,

čemu svůj hlas dá,

pak za to nese zodpovědnost

i do příštího života.

 

Tak si každý vybírá

kvalitu svého života,

velmi různou dle voleb svých,

takovou, jakou sám zvolil.

 

Neplatí žádné výmluvy

to já nic, to jiní,

ZÁKON VOLBY říká:

CO SI VYBEREŠ, TO MÁŠ.

 

Každý v Nebi to ví

po předlouhé věky,

ZÁKONY VESMÍRU věčné jsou

a tak je nikdo nezmění.

 

Peníze jsou nástrojem

na ovládání energií,

negativní nucení

do nedůstojného otroctví.

 

Otroctví vám nestačilo,

dále má své odrůdy,

nyní čipy šperkováno,

uvidíte, CO JSTE SI ZVOLILI.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2308. Odlehčení (679).                    (Přijal Ivo A. Benda.)        15:14-15:28 hodin. 14.4.2005.

Místo: Vlak Hranice - Ostrava.

 

 

 

ODLEHČENÍ

 

 

„Kdeže ty časy jsou,

kdy Nebe bylo kolébkou

a Domovem tvým,

říkáme mu NITERNÝM.

 

Tam světy jemné jsou,

ne tak hrubé, ale pouť,

pro tebe byla pohádkou,

svoboda skutečná, pojď.

 

Když bílá holubice letí,

ona ukazuje směr ti

a způsob Pravé cesty

letem tichým a jednoduchým.

 

Ona není jenom tím,

kdo vede tě do výšin,

také vzor každému dává,

jak se jednoduše letí.

 

Odlehči tělo, schránku svou

od majetků a vazeb, pout,

přátele mít, ale nevlastnit,

tak se břemena svého zbavíš.

 

Očisti bloky i v tělech svých,

ony i brání ve vznášení,

získej novou filosofii

v našich světelných zdrojích.

 

Ty ji v srdci stále máš,

jen ji vzít a dát do života,

tak poznáš lásku a ráj

dávání zvolíš a sám.

 

Proto nyní vycítíš

pravou chvíli k prozření,

toho niterného Domu,

co v hrudi stále nosíš.

 

Vesmírní lidé jsou tví

milovaní bratři a sestry,

stále jsou nápomocni

k zvládnutí tvé duchovní cesty.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co lidi miluje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu.

 

 

2309. Ranní oznámení (680).           (Přijal Ivo A. Benda.)            5:00-5:07 hodin. 17.4.2005.

Místo: Opava.

 

 

„Ve Vesmíru je plno krásného života, ale vy zjišťujete, že určité mocné síly zde skrze tuto pozemskou scénu vám mohutně brání v jejím poznání a kontaktování se s ním. To však NEZNAMENÁ, ŽE TO NEMŮŽETE UDĚLAT, a tak je na vás, zda se poddáte pozemskému mnohohlavému draku, anebo nikoli, a půjdete za hlasem SVÉHO SRDCE, které takto máte stále k dispozici.“

 

 

2310. Boj o vaše srdce (681).           (Přijal Ivo A. Benda.)            6:25-6:47 hodin. 17.4.2005.

Místo: Opava.

 

 

 

BOJ O VAŠE SRDCE

 

 

„Milí lidé,

 

Nyní vrcholí a nabývá na intenzitě boj mezi Silami Světla a Silami Temna o VAŠE DUCHOVNÍ SRDCE a o VAŠE DUŠE. Vše, co kolem sebe i v sobě vidíte a cítíte, není ničím jiným. Síly Světla vám stále nabízí Pravdu, Lásku, Moudrost, dobro a Inteligenci. Síly Temna zase Nepravdu, Nelásku, Hloupost, Zlo a Znalost toho. Probíhá intenzivní boj o vaše srdce v tom smyslu, že Síly Světla vám jej snaží pomoci OTVÍRAT a OBJEVIT, aby pomocí něj jste byli skutečnými duchovními lidmi a sami sebou, aby tudy mohly proudit napájecí a komunikační energie jak od Stvořitele prvotního všeho a všech, tak od nás, Vesmírných lidí Sil světla. Síly temna se zase všemožně snaží pomocí miliard ovládacích programů – jednoduchých a primitivních, ale též rafinovaných a velmi sofistikovaných – vám vaše duchovní srdce ZAVŘÍT a ODSTRANIT Z VAŠEHO VĚDOMÍ, aby jste byli velmi snadno, pohodlně jimi ovladatelní pomocí jimi vysílaných  dálkových vln ovládacích programů.

 

Toto je skutečná pravda o této loutkové scéně na planetě Zemi. Otroci jsou dále zneužíváni na stále vyšší, tvrdší a rafinovanější úroveň ovládání a vysávání pracovní energie a současně při tom tak ovládáni, aby stále vyzařovali myšlenky strachu, bolesti, pocitu viny, zoufalství a nespokojenosti, což jsou HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE, kterými se napájí ještírci a další entity z ovládací pyramidy z Temných světů. Je nikdy nezajímal a nezajímá váš úděl a nějaké vaše zájmy. Oni mají své a jsou diametrálně odlišné od Pravých duchovních principů – LÁSKA, DOBRO, PRAVDA, MOUDROST, INTELIGENCE. Můžete porozumět tomu, že vy máte vše ve svých rukou a záleží na VAŠÍ VOLBĚ, zda odevzdáte svůj pravý život a necháte si vnutit loutkový negativní pseudoživot ve vysoké míře ovládání 95 %. Až si zvolíte POZITIVNÍ ŽIVOT a tedy PRAVÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY v každodenním životě, pak se budete vysvobozovat z vašeho zakletí a rychlost tohoto procesu závisí taktéž na vaší volbě, jak rychle dokážete odhodláním, vůlí, odvahou, rozhodností a upřímností změnit své životní postoje a jednání a jak rychle nastolíte skutečný pozitivní, bohatý život. Proto se snažte, v případě této volby, ŘÍDIT VLASTNÍM SRDCEM (ne lidmi či něčím jiným), kde máte tuto PRAVDU, MOUDROST, LÁSKU, DOBRO a INTELIGENCI od samotného STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠHO A VŠECH a taktéž pomoc a rady od nás, VESMÍRNÝCH LIDÍ. My vás milujeme a stále budeme a jsme neustále ku pomoci. Nijak ale nezasahujeme do vašeho světa, my máme své Pravé světy a rodiny, v Pravém náležitém uspořádání.

 

S láskou v srdci vám toto sdělil Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

2311. O stvoření.                               (Přijala Helena N.)                                         28.3.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O STVOŘENÍ

 

 

„V jedné malé chvíli

mohlo by se zdát,

že jen vítr a kroupy

mohly by si hrát

na tu krásnou píseň,

která z tvého srdce

mohla by se dát

napsat tisíci tóny

a jasný sluneční třpyt,

který v dálce svítí

a doprovází na cestě žití

stvoření milované.

 

Možná ten krásný hlas

z tvého srdce zas,

bude jako plamínek plápolat.

Na cestě ve všech stvořeních

objevuje se přímý cíl

být šťastný a milovat,

víru a radost vždy uchovávat

v tom krásném životě,

který ti byl dán.

 

Možná jak louka rozkvetlá

bude se ti zdát

vše okolo stále krásnější

a modrá obloha jasnější

když budeš si přát

být stále naplněn

světlem těch krás.

 

Já chtěl bych vám moji drazí

s upřímností přát

ať vaše životy jsou čím dál

krásnější mnohokrát.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2312. V touze po poznání.                 (Přijala Helena N.)                                         28.3.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

V TOUZE PO POZNÁNÍ

 

 

„Krásné je lidské snažení

a také mnoho cílů,

které ta lidská stvoření

mohou si přát.

 

V hloubi svého srdce,

které se mnohokrát

zamilovalo a šlo dál

na té své cestě milosti,

víry, radosti a ctnosti,

které v sobě nosí.

 

S pohledem na tu krásu kolem

mohlo by se zdát,

že každý má druhého rád

a pomáhat je jeho dar,

který z nebes pochází.

 

Na té své cestě starosti

nemají žádný cíl,

je tu pouze touha po radosti

z nekonečných chvil,

které se tak zdají příjemné

a naplněné LÁSKOU,

která všechno vyléčí

a temnoty zhasnou

pod jejím světlem oslnivým,

které provází každého,

kdo v její sílu věří.

 

Je to ten krásný cit,

který se nedá zaměnit

za nic na světě,

ani za diamant,

který se tolik třpytí.

 

S láskou a vůní růže

prochází touto zemí

naděje na spasení.

 

Mohlo by se možná zdát

jak moc má tě rád,

ten Stvořitel tvůj milovaný,

který ti chce dát

vše, oč si žádáš a o co prosíš

každým dnem když jdeš spát

a v naději tvé se nedostává

v očekávání splnění tvých přání,

ale možná tisíckrát

budeš se znovu ptát,

na všechny další otázky,

které už nazpaměť znáš,

ze všech svých prožitých životů,

které vložené ve své duši máš.

 

S touhou po poznání

vrátí se zas

ty chvíle nádherného splývání

v mé blaženosti a pozvání.

 

Přijď mé dítě zas

strávit své chvíle

v nekonečné lásce

a věčnosti která trvá,

kde milující tě tolik

Bůh na tebe opět čeká.

 

S láskou a nadějí

všem bojovníkům za poznání

milující Stvořitel Prvotní

všeho a všech, milí.“

 

 

 

2313. Vánoce (682).                       (Přijal Ivo A. Benda.)                                       24.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VÁNOCE PŘEDSTAVUJÍ DEN

ZIMNÍHO SLUNOVRATU,

KDY SE TEMNÁ POLOVINA ROKU

(ZKRACOVÁNÍ DNE)

OBRACÍ V POLOVINU SVĚTLOU

(PRODLUŽOVÁNÍ DNE).

 

Představují tedy významný den příležitosti

pozitivního obratu

z Temnoty do Světla

poskytnutý nám Stvořitelem.

 

 

 

2314. Varování před čipovou totalitou.  (Přijal JUDr. Juraj J.)                                  24.12.2004.

Místo: Košice.

 

Mailové provedení.


Vazeni priatelia,


Obraciam sa na Vas vo veci zavadzania bezkontaktnych cipovych kariet, ktore maju nahradit doposial existujuce kmenove listy resp. mesacne kupony. Vyjadrim sa jako Vas zakaznik, ale aj ako pravnik - vysokoskolsky ucitel zaoberajuci sa ochranou ludskych prav.


Zavadzanie cipovych kariet, ktore sa od 1.4.2005 maju stat jedinou moznou formou cestovneho dokladu v ramci DPMK, v sebe skryva viacero komplikacii a hrozieb PORUSOVANI LUDSKYCH PRAV.


Cipove karty su akymsi minipocitacom, ktory je schopny jednak uchovavat urcite data, ale je sposobily pri urcitej uprave i prenasat udaje a dokonca moze byt vyuzity i na prenos energii. Urcite su Vam zname pokusy na zvieratach, ktorym boli cipy implantovane pod kozu. Takyto cip bol sposobily riadit pohyb, ci naladu zvierata a dokonca ho i usmrtit. Cip je totiz vhodnym mediom na prenos rôznych druhov energii vratane takych, ktore mozu cloveku zdravotne ci psychicky ublizit. Cipy je mozne sledovat so satelitnych zariadeni (podobne jako mobily) a z primeranou technologiou je mozne i citat a pouzivat udaje v nich obsiahnute tretimi osobami. Je tu teda vysoka pravdepodobnost ich zneuzivania. Ich BEZPECNOST je teda MINIMALNA a nie vacsia, ako sa vseobecne predpoklada. Ich vyroba je samozrejme i drahsia ako v pripade kuponov. DPMK takto bude zo svojho rozpoctu neucelne „zivit“ vyrobcov cipov pricom cast tychto nakladov zaplatia cestujuci zakaznici. V neposladnom rade zavadzanie cipovych kariet vytvara predpoklady pre vytvaranie velmi vhodnych podmienok pre TOTALITNE FORMY VLADY. Prostrednicvom cipov je totiž, tak ako som naznacil, mozna NEVRATNA takmer TOTALNA KONTROLA OBYVATELSTVA, ktora bola a je typicka pre rozne totalitne rezimy.


Blizsie o hrozbe cipovej totality sa dozviete na internetovej stranke www.vesmirni-lide.cz , en verze www.universe-people.com .


Prosim, aby ste tieto fakty vzali na vedomie a umoznili aspon alternativne pouzivanie povodnych kuponov. Ak tak neurobite, vystavite vsetkych cestujucich zakaznikov potencialnej HROZBE ZNEUZITIA ICH ZAKLADNYCH LUDSKYCH PRAV, najma PRAVA NA RESPEKTOVANIE SUKROMEHO A RODINNEHO ZIVOTA.


S priatelskym pozdravom,

JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

Veduci katedry medzinarodneho prava

UPJS - Pravnicka fakulta v Kosiciach.

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Právo na respektování soukromého a rodinného života je i bez čipů porušováno v mnoha oblastech již nyní BĚŽNĚ, aniž si to aktéři uvědomují (ovládací režim), kdy se různým způsobem zasahuje do soukromí lidí tzv. blízkými rodinnými příslušníky (tedy ne v lásce, ale manipulačně a ovládáním, ale vždy pod pláštíkem lásky a dobra slovně proklamované – to je naprosto běžné a rozšířené), dále jinými lidmi z důvodu vlastního neláskyplného negativního života bez odpovídajících vztahů ve vlastní rodině, která mnohdy neexistuje, metody sledování a zasahování pomocí dnešních technických prostředků – maily, mobily, kamery v mobilech – (kde jsi, kdy přijdeš, co děláš, proč to děláš, udělej to a ono atd., v případě ezoteriků kamuflované pod pláštíkem lásky, pomoci a často také z důvodu vlastních nevyřešených vztahových a sexuálních požadavků, čili ne z důvodu, že by ten člověk měl někoho rád, skutečně mu pomáhal, dával mu něco hodnotného – nic takového), opakuji – bez toho, že by si to tito lidé uvědomovali (nevědomé procesy) !!!

 

Dle vlastní zkušenosti jsem sám poznal již při prvním pokusu založit rodinu, jak mí tzv. rodinní příslušníci pracovali ihned na znemožnění tohoto (a to byli v záloze další, vzdálenější lidé v ovládacím programu), a přitom si to vůbec neuvědomovali, či jen málo, a to jsem pozoroval u mnoha jiných lidí (také je mnoho filmů o tomto). Takže jsem pro jistotu žádnou rodinu nezakládal, a žádné zasahování se nekonalo, ale za jakou cenu !!!  Rozkládání rodinných (vnitřních, duchovních) vztahů je základní práce Sil temna přes své loutky, takže rodina zde JE skutečně v ROZKLADU a v KRIZI. Rodina v drtivé většině dnes slouží jen jako ovládací nástroj lidí navzájem bez skutečné lásky a citu, JE TO FIRMA, KDE SE USPOKOJUJÍ NEGATIVNÍ PŘEDSTAVY MATERIÁLNÍCH A POŽITKÁŘSKÝCH POŽADAVKŮ (společné bydlení, jezení, někdy sex, sledování pekelných filmů z čertovize z Temných světů a hrubovibrační hudby od tamtéž).

 

To, co je v tzv. LIDSKÝCH ZÁKONECH, je jen PAPÍR BEZ OBSAHU A VYMAHATELNOSTI (a miliardy lidí se o tom přesvědčují), nic jiného, jak je správně uvedeno v NOVÉM ZJEVENÍ, je to kamufláž zel a nepravd, které se mohou v pseudospolečnosti běžně realizovat, jak těmi nejbližšími lidmi, tak vzdálenějšími, nebo státní správou (ekonomicky i administrativně) či firmami (okradou vás o veškerý čas za mizivé peníze – brak), a ještě to ekonomové (vědci a učitelé vysokých škol) nazývají jako efektivní - racionální využití pracovní síly, (tedy OTROCTVÍ) a především ovládači z Temných světů - ovládací pyramida, na vrcholu jíž stojí PSEUDOTVŮRCI.

 

Každý, kdo ničí rodinné láskyplné vztahy (ne pseudorodinu), se sám karmicky zatěžuje (rodinná karma), a to se týká všech výše vyjmenovaných forem, které se nejčastěji vyskytují zde na planetě Zemi. U firem – jde o VEDOUCÍ PRACOVNÍKY (a jsou za to 2. stranou pseudoodměňováni), neboť oni NUTÍ lidi pracovat v celkově otrockých nemožných podmínkách (nikdo jiný, žádná výmluva neexistuje). Tady pochopíte, jak velké množství lidí je zapojeno do rozkládání skutečných rodin, které jsou nahrazeny pseudorodinami z nezbytnosti.

 

S dalšími informačními prostředky – ČIPY - toto i mezi jednotlivci nabude mnohem větších rozměrů, takže o nějakém rodinném soukromí či soukromí v této STARÉ ZEMI vůbec nebude možné hovořit (je to jen iluze a marné podnikání, toto si myslet).

 

 

Co se týče zaměstnání, až dosud (cca do roku 2000) bylo mnoho pracovních míst (v kancelářích, i u stroje) kde lidé mohli běžně odcházet v pracovním procesu, někdy po areálu firmy, někdy i mimo firmu po městě, a tak měli příjemnější, lidštější pracovní podmínky.

 

Dnešním fenoménem po roku 2000 je masové zavedení magnetických a hlavně čipových karet na vstupy do budov firem, takže to, co bylo dříve pro lidi příjemnější, se nyní stává v TĚCH SAMÝCH JINAK NEZMĚNĚNÝCH PODMÍNKÁCH NESNESITELNÉ – díky těm čipům !!!  Jde o postupný proces utahování šroubu. Rozmáhá se po vstupu do EU u firem (obchodní řetězce jsou v čele) bránění lidem v pracovním procesu vykonávat základní lidské potřeby (toaleta, svačina, minimální přestávky), dále nucení 12 hodinových směn nebo 8-mi hodinových 3 směnných (tedy i v noci – zničení spánkového režimu). KDE JSOU NĚJAKÁ LIDSKÁ PRÁVA ???  Jen na papíře, jako ovládací nástroj na ohloupnutí loutek – lidí.

 

 

2315. Varování před mobily.                  (Přijal Petr S.)                            Podvečer. 18.4.2005.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Milý Petře, zdravím tě já, Aštar Šeran, ano, jsem to já, mám radost, že jsi se takto spojil. Ano, máme tě moc rádi, s láskou Přátelé z lodí nad tebou se připojují, ano, jsme tu nad tebou v lodích ve 3. dimenzi a vše pozorujeme.“

 

Jsou mobilní telefony škodlivé ?

 

Ano jsou, vyzařují totiž plno hrubých vibrací a také ovládací energie, je to další trik Sil temna. Vaše přirozená komunikace je TELEPATICKÁ, tedy přes vaše NITRO – DUCHOVNÍ SRDCE. Ano, říkáme vám, VYCIŤUJTE SRDCEM DUCHOVNÍM a osvoboďte se od ovládání Silami temna. Milujeme vás všechny, s láskou Přátelé Vesmírní.“

 

 

2316. Léčení energií.                       (Přijala Dagmar R.)                           Podvečer. 18.4.2005.

Místo: Ústí nad Labem.

 

Při léčení namoženého „kolénka“ (ze sportu), které prováděli Archanděl Michael a Archanděl Rafael, jsem neustále slyšela hlas, který mi opakoval:

 

„V budoucnu bude probíhat léčba pouze výměnou energií. Každý orgán, každá buňka, má svoje specifické vyzařování energie. Na tomto principu jsou u vás už založeny např. tomografy. Je třeba, aby jste učinili nějaký pokrok v medicíně. Jít jiným směrem, než jakým jste se vydali. Většina z vás zde v Čechách již chápe, že tento život a tento svět není jediný, který ve Vesmíru existuje. Většina z vás začíná věřit, že tento život není jediný, který žijete. Hledejte způsob, jak „vytvořit“ či získat energii, kterou právě jaká buňka či struktura (tj. srdíčko, játra, ledviny) potřebují. Ty vyléčíte tak, že je jednoduše uzavřete, tj. směrujete danou energii, která je vhodná pro jak kterou strukturu a tou pak na daný orgán (strukturu) působíte v potřebném množství a čase.

 

Léčba bude probíhat tak, že poškozené (nemocné) buňky se budou pomalu vtahovat do funkčního pásma té energie, jakou mají mít (v případě, že nejsou zcela odumřelé), až se dostanou do rezonance, tj. že samy převezmou tu strukturu energie, kterou je „osvěcujete“, „ozařujete“. Také budete moci léčbu ukončit. Léčba je trvalá, jakmile po odstranění zdroje jsou buňky schopny danou strukturu energie udržet samostatně.

 

V případě, že se nemoc opakuje, je nutno léčbu přesunout do vyšší úrovně, tj. z fyzické na úroveň duše a Ducha, neboť většina závažných nemocí prochází z této sféry. Ale to je pro vás zatím vzdálené.

 

K tomu, co popisuji, máte již blízko, tak zaměřte svůj výzkum tímto směrem. Vše jde krůček po krůčku. Některé nemoci již tuto metodu léčby používají, byť v tom nejrannějším stupni. Například ozařování nádorového onemocnění. Laserové odstraňování „výrůstků“. Biolampy. Této metody požívají i vámi opovrhovaní léčitelé, mnohdy účinně, mnohdy však mohou způsobit i z neznalosti poškození, ale je to pokus či směr. Je však třeba znát, co chci léčit a jak, nebo jakou „energií“ mohu léčit. Toto je třeba „objevit“, neboli „rozkrýt“, protože to existuje, jen vy o tom zatím nevíte. Ale opakuji, jste blízko. A ještě něco k nemoci jen velmi okrajově. Láskyplná duše mívá zdravé tělo, Vyvarovat se nemocem znamená žít v souladu s BOŽÍMI (Stvořitele Prvotního všeho a všech) ZÁKONY. S LÁSKOU A V LÁSCE K SOBĚ A DRUHÝM (OSTATNÍM). Pro vás bude (pro většinu) posunem, když se budete zatím řídit jednodušším pravidlem NEUBLIŽOVAT NIKOMU, ANI SÁM SOBĚ, což většina lidí zatím dnes nečiní.

 

To znamená „pro většinu“:

 

Negativní               pozitivní

 

Nevěří si                 věřím si

Odsuzují se            jsem dobrý

Pracují nad míru      dělám jen to, na co v pohodě stačím

Řídí se penězi                   řídí se SRDCEM

Pijí alkohol              alkohol výjimečně a cílově - nejlépe vůbec

Kouří                     normální je nekouřit

Ovládá se televizí     organizovat a prožívat volný čas svými přímými prožitky

Jí maso                  maso výjimečně, cílově nejlépe vůbec

Stěžuje si na kde co nestěžuje si, ale raduje se a děkuje za vše, i negativní (pro poučení)

Pomlouvá lidi          nepomlouvá nikoho, neboť o nikom nic ve skutečnosti neví (viz NZ)

Hromadí věci          nehromadí nic, jen zcela nezbytné, věří, že Stvořitel mu dá potřebné

Požitkaří (např. jídlo) nepožitkaří, nepřejídá se, neopájí se požitky z jídla, věcí, ze služeb, sexu, aj.

Hrbí se                            nehrbí se (nebrání proudění energie páteří)

 

 

Pro začátek alespoň OMEZIT a spoustu dalších zdánlivých „BANALIT“ (to vám ale říká druhá strana).

 

To vám s láskou předal Archanděl Rafael a Michael.

 

 

 

2317. Léčení energií.                       (Přijala Dagmar R.)                           Podvečer. 23.4.2005.

Místo: Ústí nad Labem.

 

 

„Nahrazení odumřelých buněk je trochu složitější. Nejprve se skryté buňky dané struktury zmladí, tj. vrátí se na energii, kterou měly v době dospívání, tj. okolo 10. – 13. roku věku, to je doba, kdy začínají buňky růst do konečné podoby dospělosti, což je u vás 21 let. Tyto buňky mají daleko větší růstové (tedy množící se) schopnosti (ve vašich podmínkách). Největší množící se schopnosti mají buňky v prenatálním věku a dále do 1. roku dítěte. Návrat do této doby je však ve vašich podmínkách neproveditelný (téměř) a i kdyby se to povedlo, může nastat překotný růst buněk, toto není žádoucí a tak postačí, když provedete návrat do 10. – 13. let (energeticky).

 

To znamená, že zdravé buňky budete osvěcovat jejich vitální energií jakou měly (nebo má většina lidí v tomto věku – tedy daný orgán – daná struktura – vždy se bavíme pouze o určité konkrétní části, nikoliv o lidském těle jako celku – v době právě těchto 10. – 13. let.

 

Toto budete zase provádět tak dlouho. Až tuto energii vezmou za vlastní a pak budou schopny samostatně a kontrolovaně nahradit zbylé poškozené (odumřelé) buňky.

 

Původní SAMOLÉČIVÁ SÍLA těla je OBROVSKÁ, ale JE TŘEBA NAJÍT VHODNÝ ZPŮSOB, JAK JI PODPOŘIT ve vašich „nepřátelských“ podmínkách. Udržení vitality je jeden z nich.

 

To vám předal s láskou Archanděl Michael Rafael a Rafael - uzdravitel.“

 

 

 

2318. První rozhovor s největším deníkem ČR - MLADÁ FRONTA PLUS (683).  (Ivo A. Benda.)       

      14:05-14:45 hodin. 21.4.2005.

Místo: Praha – Vesmírné centrum, Holešovická tržnice.

 

 

Rozhovor byl objednán novinářkou MF PLUS na téma VESMÍRNÍ LIDÉ, ale uvidíte, že otázky vedly také jinam, mimo toto téma, coby ovládací programy. Zde je celé znění, audio záznam 40 minut je na internetu  www.vesmirni-lide.cz . Přítomni byli novinářka a fotograf (jméno nezveřejňuji kvůli nezasahování), jejich snímky jsou také na našem webu, obr. č. … Autor Ivo A. Benda má od roku 1998 přes 100 rozhovorů s médii na toto téma za sebou.

 

(1)

Kdy jste přišel do kontaktu s Vesmírnými lidmi ?

 

„Kontakt, to je takové, že před tím jsem od malička, když jsem se seznámil jako dítě ještě, že je Vesmír velikánský, nevím, co vy o tom víte, (předpokládám, že je), galaxií je hodně, vědci to studují, mají tam miliony galaxií, a v každé galaxii je mnoho slunečních soustav – hvězd a okolo nich planety, takže to jsem už od 15-ti let věděl, no a z toho vyplývala otázka: Jsou tam lidi, nebo ne ?  Tedy jako my tady. Když to je tak obrovské, tak mi vycházela odpověď, že ANO, z titulu, že je to tak obrovské. Nebylo by možné, aby tam nic nebylo. Jenom naše Galaxie má 150 – 200 tisíc sluncí, to je jenom naše, ta jedna. A těch jsou miliony.“

 

(2)

Ti Vesmírní lidé, to jsou všichni ostatní, co žijí ve Vesmíru ?

 

„Je jich nekonečný počet. Tyhle VESMÍRNÉ LIDI my nazýváme ty POZITIVNÍ, protože my rozlišujeme vesmírný život na PRAVÝ - POZITIVNÍ, a potom na NEGATIVNÍ, prostě negativní, to jsou darebáci, kteří dělají zla, to znáte (to jsou ty ještírci), třeba, a nejenom ti ovládají. (A kdo ještě ?) Těch ras je spousta, nezáleží na rase, ale tady se prostě nejvíc angažují tihle, na planetě Zemi, co se týče ovládání lidí. (A dají se nějak poznat ?) VYCIŤOVÁNÍM, jedině VYCIŤOVÁNÍM a dobré je na ně nemyslet, protože tím si člověk nepomůže, jenom si pohorší, a potom tedy jsou tu Vesmírní lidé, je to spousta ras, a jsou to opravdu duchovní vyspělé bytosti, krásné bytosti, ANDĚLÉ, se říkalo v historii. (A mají nějakou fyzickou podobu ?) Jsou v různých úrovních, to znamená ve fyzických Vesmírech, jako je i tenhle náš, je to řada dimenzí, tenhle má 12, v podstatě 12 dimenzí – fyzických vesmírů v multivesmíru na tom samém místě, tedy každá planeta má další povrchy, další reality, které prolínají do sebe díky vibracím. Ve fyzice se učí vazební síla látky, a ta je založena na určitých shodných frekvencích těch atomů, musí být shodné – konstantní. Jakmile jsou nekonstantní – jiné, pak ty látky mezi sebou vůbec neinteragují a prolínají přes sebe, jakoby si vůbec nezavazely.“

 

(3)

A já jsem o převibrování četla v souvislosti s vámi, a tedy, je možné se takhle přesouvat třeba ze Země na Jupiter ?

 

„Prostě, my víme, že není jenom přesouvání pomocí těch klasických prostředků, jaké znáte tady, ano ?  Z té vědy a televize, čili rakety, ale prostě používají se normálně PŘEDIMENZOVÁNÍ, to znamená cestování v prostoru a v čase ZMĚNOU TÉ VIBRACE, čili oni změní takto vibraci.“

 

(4)

A vy jste někdy byl třeba na Jupiteru nebo na Marsu ?

 

„Já jsem s nimi, s Přáteli teď často na lodích, vlastně každou noc prakticky a to buď na lodích, anebo na jejich mateřských planetách, těch harmonicky zabydlených.“

 

(5)

A vy tam jste jenom duchovně ?

 

„Ne, fyzické tělo, s fyzickým tělem, to nemůže člověk dosáhnout, když nemá dostatečně čisté a vysoké vibrace, protože pokud má nízké vibrace, tak se tam nemůže dostat, takže, já tam jsem teď poslední asi 3 roky často a prostě pracoval jsem na tom, každý na tom může pracovat, řada lidí na tom pracuje, nejsem tam jenom já, je tam spousta různých lidí z celé planety, a prostě ta výměna probíhá, komunikace a osobní návštěvy probíhají. Pro ně je tady fyzicky se objevit velmi obtížné, z důvodu velmi špatných vibrací pro ně, je to tady jako kanál, jako kdyby jste šla do smradlavého kanálu, je tady ta energie špatná a oni by si samozřejmě pohoršili svůj celkový vibrační stav.“

 

(6)

A já jsem četla, že v roce 1949 kontaktovali prezidenta Trumana a o měsíc později Stalina. A proč si pak zrovna vybrali vás ?

 

„Ne ne ne, nevybrali si jenom mě, oni nabízejí prostě SPOLUPRÁCI, V PROJEKTECH POMOCI LIDSTVU, řečeno jednoduše. Ale to je nabídka, to není žádné nucení nebo ovládání, ano ?  A ta spolupráce je nabídnuta na letišti, stáli u lidí na letišti tváří v tvář, aby nebyl nějaký omyl, že ano. Samozřejmě ti prezidenti a ty vlády si s tím můžou dělat co chtějí, ano ?  Víte, že mají moc, a mohou si s tou informací dělat, co chtějí, čili to proběhlo na letecké základně Edwards, tehdy Muroc to bylo, na podzim v roce 1949 a oni vybírají podle přirozeného postupu od největších států, nezačnou od nejmenšího státu, to znamená, to byly USA a Sovětský svaz. A tyhle ty malé země oslovují vlastně teď normálním způsobem, teď, že prezidenti mohou se s nimi setkat, když budou chtít, na letišti. My jsme měli právě na toto téma rozhovor v prezidentské kanceláři SR v Bratislavě v roce 2001, 12.12. Potom byl v hlavních zprávách TV JOJ 18.10.2003 (to máte ten video záznam na internetu www.vesmirni-lide.cz ) PŘESNĚ TAK, ROZHOVOR, kde mluvčí pana prezidenta pan Fulle potvrdil, že se TÍM ZABÝVAJÍ, což si myslím, že je důležitá informace přes různé dezinformace (jasně), bohužel, pan Havel nekomunikoval s námi.“

 

(7)

A pana Klause jste zkoušel ?

 

„Takhle, ještě řeknu, pan Havel, co se mi nelíbilo, oproti těm pozitivním věcem, které třeba on říkal, tak on se bál, nebo schovával před lidmi, říká to řada lidí, já to musím říct také, my jsme ho taky doháněli a předávali alespoň na ulici něco, ale schovával se, kdežto pan Klaus je opačný, skutečně, to znamená, on se neschovává před lidmi a je v kontaktu s lidmi, to je pravda si myslím, a tady jsme mu tedy předali, konkrétně panu Klausovi už v roce 1997 na tenise v Šumperku, na tenise, že ano, chodí tam, a já jsem tam byl taky, a tam jsem mu předal první xero, asi 100 stran těch „Rozhovorů“. On se usmál a vzal si to. A teď, kdy je prezident, tady v paláci knihy na Václavském náměstí, jak ode mne si vzal takovou složku a dvě knížky a pak ještě od mých známých po dvou měsících, tohle jsme mu dali.“

 

(8)

A vyslyšel jste nějaké reakce, jak se mu to líbilo, co tomu říkal ?

 

„Neměl jsem s ním schůzku, samozřejmě, my jsme připraveni mluvit, já jsem teď četl od pana Klause tu kritickou knížku k tomu Bruselu, protože on sám v 60. letech četl Orwella a o hrozbě totality jako takové a my víme, že se připravují čipy, to je všude vidět, no a teď prostě oni NEVÍ KUDY KAM, vidí že se zase buduje jakási velká říše, kde zase ty malé národy budou někde takhle, on napsal tu knížku, já jsem si ji četl a mám ji, souhlasím s tím, ale já říkám, není tam všechno. Není tam ANI SLOVO O ČIPECH, což je něco strašnějšího, než dřív, varuji, protože Hitler, kdyby měl čipy, tak to by vypadalo úplně jinak, a není tam tedy o negativních mimozemšťanech, kteří jsou v tom OVLÁDÁNÍ ZA TÍM.“

 

(9)

Když jste zmínil toho Hitlera, mohu říct, že to byl ještírek, nebo to je jinak ?

 

„No to je klasická ukázka, co ty negativní dovedou ve větším rozpoložení, POKUD SI LIDI HO ZVOLÍ, uvědomte, že oni si ho volili 10 let, oni si ho nezvolili ze dne na den, a ta informace je AKTUÁLNÍ, Vesmírní Přátelé vědí, že to tady bylo dovoleno, aby lidi si uvědomili, že všechno je možné, záleží, CO SI ZVOLÍ, A TO JE AKTUÁLNÍ I DNES, každý ví, že stále jsou stále války, a že teď se omezují svobody, pořád se o tom mluví, globalizace povrchně, ale konkrétně málokdo ví, čipové karty se valí, to vidíte, že ano, o tomto je řeč, o lidských právech a o kvalitě života jako takovém – zvyšuje se intenzita práce ve firmách, ve fabrikách než dřív, vstupem do EU – to jsou podstatné informace, já jsem pracoval ve fabrice 13 let, takže vím, co to je. (Vy jste studovaný inženýr jako strojař ?) Ano. (A proč jste z té fabriky odešel ?) Já jsem začal dělat tuhle práci.“

 

(10)

A já se chci zeptat, třeba teď přednášky jsou zadarmo (vstupné dobrovolné), no, vstupné dobrovolné, vy sám jste inicioval vznik petice za zrušení peněz, a něčím se jako živit musíte, můžu se vás zeptat ?

 

„To nejde proti sobě, protože ta petice za zrušení peněz je myšleno jako HLAS, jako referendum pro nějaké budoucí uspořádání, čili, samozřejmě, když tady člověk nemůže bez peněz fungovat, tak je používáme. Neznamená, že když jsme proti čipovým kartám, tak když je dostaneme, tak taky je nevyhodím do koše (jasně, jasně), ale, protože jsme normální demokratičtí lidé, kteří komunikují mezi sebou, tak prostě řekneme názor, a máme tady výsadu PETICE, což za komunismu nebylo, za komunismu, kdyby jste tohle dělali, tak by vás zavřeli něco podobného, a v arabských zemích se to děje teď, to by jste mohla vědět, to mi řekli arabové, takže ta petice je prostě pokročilejší nástroj, způsob, jak získat nějaké názory, to neznamená, že já budu manipulovat ty lidi pomocí toho nástroje, já nemanipuluji, jestli že si to lidé zvolí, já se musím podřídit v tu chvíli, to je normální v zákonném systému a to je všechno. Ale podstatná je ta VOLBA, totiž vy buď něco PŘIJÍMÁTE nebo ODMÍTÁTE, pokud to přijímáte, udělala jste VOLBU, jste za ni zodpovědná, SVOBODNOU, pokud to odmítáte, TOTÉŽ, ano ?  A TO VÁS SMĚRUJE DO DALŠÍCH SVĚTŮ !“

 

(11)

A teď bych se vás chtěla zeptat, vy, když říkáte, že přímo cestujete poměrně často, prakticky denně na ty jejich planety (na lodi) na lodi, jako proč jste pořád tady, proč nezůstanete tam ?

 

„Protože tady mám práci, to je ten důvod, já tady nejsem kvůli sobě, že ano, to je negativní a sobecké, ale my jsme se tady zrodili z Pravých světů, je jich tady hodně těch lidí, není jich tady málo, je jich tady 900 miliónů z těch 6,5 miliardy, z těchto světů se tady zrodili (ukazuji na obrázky Vesmírných Přátel), jinak to nejde se sem dostat, nemohou tady udělat výsadek a podobně, aby vlastně POMÁHALI, a ne každému se to daří, protože musí podstoupit ty všechny podmínky, no a, až jakmile si tu práci udělají, tak můžeme odejít, a tom rozhoduje samozřejmě ta vyšší světelná moc (to je Aštar Šeran), no jsou to tedy jak Vesmírní lidé, kteří se na tom podílí, přímo o tom rozhoduje Stvořitel Nejvyšší - Prvotní všeho a všech, což je jedna nejvyšší bytost, ta rozhoduje o všem, jestliže je tady negativních věcí spousta, tak to je taky s dovolením toho Stvořitele, aby se lidi poučovali, není to z důvodu, že se Mu něco vymklo, nic takového.“

 

(12)

A jak se vaše víra, nebo víra Vesmírných lidí slučuje s Křesťanstvím ?

 

„No křesťanství, tam je jistě řada pravd, nemohu tvrdit, že tam nejsou pravdy, je tam hodně pravd o Bohu, o Stvořiteli, a máme to společné, že je JEDEN, a že to je nejvyšší LÁSKA, DOBRO, MOUDROST, PRAVDA, INTELIGENCE, prostě ty jeho pozitivní atributy, a dále se tam píše v Bibli alespoň z části, že tam jsou ANDĚLÉ, rozumíte, ale i v jiných zdrojích, to jsou ty shodné věci, samozřejmě, jsou i neshodné, ale to je normální, protože to je tak všude. Třeba my víme, že z Bible byly vyňaty 3 KAPITOLY, je to v sedmičce na www.vesmirni-lide.cz ve stahování, o tom historici píšou, v roce 532, na koncilu, císař Justinián svolal kazatele z Římské říše, vyňal 3 KAPITOLY, a to kapitoly o inkarnaci, životě před zrozením (preexistence) a po smrti.“

 

(13)

A vy s nimi mluvíte česky ?

 

„Vesmírní Přátelé se naučili češtinu, oni mají způsob výuky uvnitř, v mozku, pokrokové metody, je to tedy během 3 – 4 týdnů, kdy se dokážou ten jazyk naučit, takže ne mimozemsky.“

 

(14)

A sledujete třeba politiku ?

 

„Já jsem informatik, to znamená, ti, co jsou tady ze Světla, mají práci, a nemusí toto sledovat. (Řekl jste ze Světla ?  Můžete mi to vysvětlit ?) No z těch Pravých světů (jo jo jo jo jo), a pak jsou tady lidi z těch Temných světů, ale to není jako že by jsme je kritizovali, je to tady prostě dohromady a pomáháme jim a ukazujeme způsoby pozitivního života (a kromě těch dvou skupin tady žijí ještě normální lidi ?) Ne (ne) dvě skupiny, protože jsou Pravé světy a Temné světy. Pravé světy jsou v zářivých vesmírech, nejsou to černé vesmíry, jako tenhle je černý, (no tenhle je černý) tenhle je černý a v tom jsou takové světy – Temné světy tak, že buď mají technologii, anebo nemají technologii, když to řeknu jednoduše. Čili s technologií vždycky zničí přírodu, nedokážou žít v harmonii, protože jsou negativní, tak jako je to v těch filmech některých, a jsou v podzemí, ano, v omezených životních podmínkách, za jídlo, šaty a vzduch. A potom tedy když nemají technologii, tak je to, jak tady to bylo ve středověku, to jsou naše informace – říkají tomu Vesmírní ZELENÉ PLANETY, čili plně pod vlivem těch přírodních živlů. (A když se vrátíme k té politice …) A Vesmírní to mají jinak, oni světy mají v harmonii a technologii také k tomu, prostě v harmonii s přírodou.“

 

(15)

To znamená, zaznamenal jste, nebo zajímá vás tady ta krize vlády a takovýdle věci ?

 

„To je zajímavá otázka, já jsem znovu opakuji informatik, a mým úkolem je PŘEDÁVAT TYHLE SVĚTTELNÉ INFORMACE do těchto informatických struktur, to znamená, to je mé poslání, to nemají všichni ze Světla, to znamená, já musím sledovat, co se v ní děje, já musím a chci komunikovat s těmi dalšími, já mám vlastně víc než 100 rozhovorů s médii, 40 s televizními stanicemi, přes 15 rozhlasových, čili já do DĚLÁM, přehled je na internetu, to je součást toho poslání, plus mezi běžné lidi. To znamená sleduji, vybírám a pozoruji ty lidi, posíláme jim informace, těm lidem, když měly ty politické strany své akce třeba na Řípu pochod, tak jsme si tam stoupli a dávali letáky, ale ne metodou opakuji, vnucování, demonstrací, nátlaků, tak to není náš styl, není pozitivní.“

 

(16)

A vás třeba nezajímá otázka, zda Stanislav Gross je premiérem, to jde mimo vás ?

 

„Já bych to řekl takhle, zajímá mne ve smyslu té práce a ve smyslu zodpovědnosti za tuhle zemi, ano ?  To znamená, já nemohu se tvářit, že ta vláda nemá žádný vliv na tu zemi a žádnou zodpovědnost, má vliv a má zodpovědnost. Není to tak, že by měla absolutní. Absolutní zodpovědnost a vliv má STVOŘITEL, a stejně, hranice, co může druhá strana dělat a co nemůže, to jsou mantinely, ty drží právě ty flotily, je jich tady 100 000 lodí, 250 miliónů Vesmírných lidí (jsou kolem Země). To platí pro každý temný (nebo rozvojový) svět, kde všude jsou Vesmírní lidé nad nimi a drží hranice, kde a jak mohou ty negativní entity dělat ta zla a nepravdy, dál už nemohou, a ty hranice ale si přitom určujeme MY, to je na tom to nejzajímavější, oni je neurčují, ale MY VLASTNÍMI VOLBAMI. Čili tady je takovýto konglomerát lidí – názorů, jak spektra negativního – různého, rafinovaného – lží a podvodů atd., až po takový průměr, a až po spektrum velice krásných lidí, kterých je samozřejmě méně, ale nejde o počet, ale jde o ENERGIE, protože my všichni máme vibrace – VYZAŘUJEME VIBRACE, a ty vibrace, to navzájem se VYVAŽUJE. TADY JE ROVNOVÁHA, to je podstatná věc.“

 

(17)

A já se chci ještě zeptat, než jste vlastně vy začal být v kontaktu s Vesmírnými lidmi, není to tak, že oni vás sem poslali ?

 

„Ne, já jsem TADY se chtěl narodit (vy jste se tady chtěl narodit) přesně tak, (a to rozhodnutí bylo, že vy se chcete se tu narodit, to bylo učiněné kde ?) v Pravých světech, v předchozích životech (v Pravých světech, takže věříte třeba v reinkarnaci, ano ?) My máme informace, že máme statisíce životů na různých planetách, ne na stejné planetě, opakují se ty životy na různých planetách, a je to podobné, jako je to v tom buddhismu, ta informace, tam to je též, ta čísla, je to správně, a podle našich zdrojů, tak jak to tam vidíme i na těch monitorech a pozorujeme jiné planety, prostě takhle to máme z těchto zdrojů. (A je to tak, u buddhistů, že ta smrt toho člověka na tom světě nemá moc význam…) Neměl by se člověk bát. Berte to tak, že působí Síly světla a Síly Temna, a ty Síly temna se vždycky snaží takovou situaci znegativňovat extrémně, z toho jdou špatné energie, takže když je pohřeb, tak druhá strana právě se snaží maximálně znegativnit tento proces, aby z toho šly smutky a trápení těch lidí, a to jsou energie, kterými oni se živí, oni se tím živí, chápete ?  Takže, smrt je odložení fyzického těla, to máme v našich zdrojích, prostě se pozitivně se k tomu stavět, nebát se toho, nelpět na žádných věcech, majetcích a lidech, prostě být odpoután, ne že je nemám rád, ale nelpět na nich, nedržet se toho myšlenkami a normálně věřit že mám další život, a samozřejmě, hned při opouštění těla, je to ve filmu MĚSTO ANDĚLŮ, tak tam vidíte, že tam je už Anděl u toho člověka v nemocnici, když zemře, a před ním, už se domlouvá, ta mentální těla vystoupí z toho, už se baví s ním a stojí vedle něj, je i řada jiných filmů, a to jsou z Aštarovy flotily, kteří vlastně, když opouštíte to tělo, tak tam je řada lékařských zákroků, které dělají oni, ano, otevřít ty oči mentálního těla a to tělo, které dál bude fungovat bez tohoto se musí zprovoznit, tak to jsou lékařské pozitivní kroky, který někdo musí udělat, nic není sami, a potom jej z něho odvedou, baví se s ním. Pokud se s ním ten člověk, ta bytost, baví s tím Vesmírným člověkem, z toho Světla, z toho Nebe, tak potom si tedy rozumí a mají shodné názory. Pokud se nebaví, nerozumí si, oni odejdou a přijdou ti druzí, a ti je zavedou zase tam. (Já se na to ptám i kvůli tomu, jestli víte, ta nepříjemná událost, jak se v roce 2003 upálil ten člověk,) vím, Adamec (jak jste se k tomu stavěl ?) Především, jakmile on to udělal, hned ten den mi volalo několik čelních médií, protože on, já jsem se s ním neznal, ale on prostě přes 2 měsíce studoval, podle lidí z jeho bydliště, studoval naše stránky, a napsal v tom dopise, který máme na internetu, že odkazuje kromě toho textu na naše stránky, a ještě tam byly jedny, moc toho nebylo, a mluví o tom, co tady je. (Myslíte si, že četba člověka těch vašich stránek v něm může vyvolat takovou reakci, že potom se rozhodne život na tom světě ukončit ?) Tady jsou lidé různí, takže tady je 6,5 miliardy lidí v různých situacích, v naší zemi jsou lidi spokojení, méně spokojeni a nešťastni, je tady, nevím jestli to víte, víte kolik se sebevražd v České republice ? (no hodně) No já vám to řeknu – 1600, na Slovensku 700, to jsou 4 denně tady, a samozřejmě oni se nezabíjejí kvůli tomuto (UKAZUJI NA Vesmírné lidi) (hmm), ale kvůli těm všem běžným životním trablům, které vycházejí ze SYSTÉMU, čili VLÁDA, VĚDCI, VYSOKÉ ŠKOLY TADY URČUJÍ SYSTÉM. Ty lidi sami si ho neurčují přímo. (No a tu vládu a ty školy, to taky tvoří lidi, vlastně) TAK, ale jsou tam prostě zodpovědní odborníci i ze světa ještě, není-liž pravda, nebudeme si vymýšlet přece, čili EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ SYSTÉM, víte jak to je, vláda co dělá, ty změny sociální politiky, to přece vychází od NICH, to není přece, že by si to vycucali nějak, nebo že by za to nemohli prostě, a mnoho lidí na to doplácí, to je pro ně konec, když spáchají sebevraždu, ale mnohem větší je počet lidí, kteří mají EXISTENČNÍ STRACH (hmm, hmm), čili PROTO TADY MY JSME A VESMÍRNÍ, protože VŠEM POMÁHÁME, právě tihle lidé přijímají tu pomoc víc, samozřejmě než ten, kdo bydlí třeba kolem té Prahy v těch ohrazených domečkách, to je přirozené, protože to je jenom do času, že ano.“

 

(18)

Já jsem se ještě chtěla zeptat, u vás je hodně důležité to slovo LÁSKA, to se tam objevuje neustále (obsahově) no no no, já to chápu, ale trochu soukromý dotaz, vy sám jste třeba ženatý nebo byl jste někdy ženatý ?

 

„Tak já mám partnerku, ale nebereme se, protože to nepovažujeme za úplně ideální, protože to se jedná o státní správu, a vy víte, že státní správa manželství prakticky nepodporuje, takže takto. A ona taky takto pracuje ?  Pracuje a pomáhá, ale ne pro mě, ale pro ty lidi, já jsem fyzická osoba.“

 

(19)

Platí lidé nějaké příspěvky ?

 

„Já jsem fyzická osoba, tzn. já nemám žádnou organizaci, stanovy atd., povinné nic, všechno co máme, tiskoviny i tahle výstava stojí peníze (no no no) to víte, tak všechno tohle je z příspěvků dobrovolných bez toho, že bych já je vyzýval, protože jakmile vy budete nějak násilně vyzývat přes velké reklamy, to si lidi neuvědomují, to máme od Přátel, to je manipulace. Takže sami lid přispívají, existuje to. (Je to na ten provoz, nebo jde si takhle vydělat ?) Takto, pozitivní život je, že člověk NEHROMADÍ, ano, majetky, za prvé, ani peníze v bankách, a za druhé že žije úměrně z hlediska služeb, tzn. ne že bych živořil, atd., ale ani nemám nějaké luxusní restaurace, nějaké posluhy a podobně. To je pozitivní život. Jestliže dostanu ten příspěvek, tak já na vlastní zodpovědnost příspěvek nepoužiji na něco, co nepotřebuji, co by vázalo tu energii, ale já okamžitě pod vedením s Přáteli, říkáme projekty, použijeme na smysluplné věci. Čili, tiskoviny, provoz Vesmírného centra, provoz stránek, překlady do angličtiny, já nemám žádné majetky - volba.“

 

(20)

Já jsem si všimla, že Vesmírní lidé mají Česko dost rádi, vysvětlujete si to nějakým způsobem, máte centrály někde jinde ?

 

„Centrály – takto – ti světlonoši se narodili všude, do všech zemí, to jsou jednoznačné informace, my mezi sebou na planetě moc nekomunikujeme, protože za prvé to stojí spoustu peněz – překládat a vůbec se tomu věnovat, my chceme tyhle informace sem dostat, a ne abych komunikoval a jezdil za nějakými cizinci, víte, jak je to, to stojí peníze, čas – energie, takže to příliš neděláme, protože to ani není nejdůležitější, ale důležité je tady dávat ty info (ale třeba v Egyptě je podobný člověk jako vy) v každé zemi je, akorát já nemám, opakuji, teď jsem to řekl, prostředky a čas a nechci je dávat, abych já cestoval a sháněl ty lidi po světě (ale neumíte ten kosmický jazyk nebo mezi vámi nějaký prostředek dorozumívání) všechno podle nutnosti, já se nemusím s nimi setkávat a oni také nemusí, já mám tuhle práci a on má tam tu práci, rozumíte ?  A energii, kterou bychom dávali jinam, to je plýtvání, negativní. Vy máte firmu, která má možnost (MLADÁ FRONTA) po světě cestovat, prosím, zjistěte to, jestli to jsou čistí praví lidé, protože jsou mezi nimi i špatní lidé, takže já vím, že existují všude, jsou to nenápadní lidé ve většině, já jsem informatik, takže musím trošku být vidět, jinak bych ta práce neměla smysl, ale informatici jsou i v davu, tzn. roznášejí slově, letáčkem informace běžně.“

 

(21)

Můžu se ještě zeptat, co posloucháte za hudbu ?

 

„Mám velice oblíbeného Gotta, 80. roky, potom písně o lásce českých a slovenských autorů ze 60., 70. a 80. Let, dále mám oblíbené některé ze zahraničí písničky – meditační bez slova a se slovem, potom irské tance a písně, protože to víme, že jsou z Atlantidy, z Atlantské civilizace ty keltské, ty původní, 10 tisíc let je to zachovalé, potom jsou to i jihoamerické lidové písně, tzn. ty INKA jak se říká – Ekvádor, Bolívie, Peru, tam mám taky řadu kontaktů, když jsem byl v rodině kde jsem vyrůstal, tak tam jsem měl kontakty. Prostě všechny takové, které jsou pozitivní, radostné, jak podáním, tak textem, a bohužel ty současné písničky po roce 90, si myslím, se mi moc nelíbí, minimálně, a těch opravdu pěkných je pomálu, méně, něž dříve. To je můj názor. (Víte třeba o Superstar ?)  Vím, to existuje, to vám teda mohu říct, že to je od druhé strany, protože když tam ta zpěvačka zpívala procítěně a vysokým hláskem, tak ten z té komise ji jednoznačně setřel, že toto je komerční, a tam se ta procítěnost a ten vysoký hlas nehodí. To jsem něco viděl, takové zlomky, a to se Přátel zeptám, a oni mi řeknou, že to je od druhé strany. A to mají lidé zkoušky, že se jim přes média víc vnucuje ta druhá strana, a ta druhá strana se vnucuje metodou, že ji nezajímá, jestli lidé chtějí nebo nechtějí (hmm), a když ti lidé jsou ve špatném ovládacím stavu, tak prostě jsou v ovládání (hmm hmm) a právě my víme, že v tomhle tom vnucovacím systému, který dál je, ta jejich prezentace vrcholí – víte že jsou únosové filmy a další věci, takže oni se PREZENTUJÍ a vylézají z toho schovávání, tak lidé, kteří mají ty naše zlomky informací, tak se k tomu budou VRACET K TĚM NAŠIM ZDROJŮM, rozumíte. Dřív, když jsme začínali, tak si lidi mysleli, že to je nějaký koníček, hobby, to je normální, rozumíte, ale jakmile ta druhá strana, ty ještírci budou vystrkovat víc a víc ty hlavy z těch děr, a budou se tady násilně, opakuji, a oni to dělají, už to probíhá, PREZENTOVAT a VNUCOVAT a to svým způsobem, to není jako to, co je tohle to (naše Světelné zdroje), takže část lidí se určitě bude ptát a půjde po těchto a jiných informacích, protože tyhle informace se nebudou vnucovat přes média, protože to by nebyli Andělé, to by nebyly pozitivní bytosti. A i se mnou, když mluví média, tak je to vždycky tak, že ony se mi ozvou, a ne, že bych se jim vnucoval.“

 

(22)

Vy tady máte všude nakreslené ty pozitivní, máte tady ještírka ?

 

„To je správná otázka, my tady ještírka nemáme, protože, teď jsem to řekl, protože oni se prezentují a budou se prezentovat masivním způsobem, už teď se prezentují, nevím, jestli jste si toho všimla, jsou to únosové filmy, jsou to sci-fi filmy, Potter, jsou to ty filmy Star trek, tam je tedy zčásti pravda, zčásti je tady toto (Vesmírní) a z části je tam druhá strana, 50 %, nám řekli Vesmírní, ale jsou další filmy, prostě ta druhá strana má mnohem větší prostředky. (Jak se vám líbil třeba Matrix ?) No tam máte kus pravdy, bez toho násilí, 1. díl (To nedělali ještírci) To je konglomerát, my tomu říkáme, že nikdo nic tady nevymyslí, protože všechna těla jsou pod vlivem vln, tak jako máte vlny mobilů, tak jsou ještě mnohem jemnější vlny, které projdou Zemí, a všichni jsou pod tím vlivem. Kdo má vysoké vibrace, LÁSKU, POZITIVITU, TAK NEPODLÉHÁ TOMU OVLÁDÁNÍ TOLIK, je jich málo, ale jsou ti lidé. VĚTŠINA PODLÉHÁ TOMU OVLÁDÁNÍ NA 90 %, TAKŽE TOTO, JAK TADY VIDÍTE, je LOUTKOVÁ SCÉNA, PODLE NAŠICH INFORMACÍ NA 90 %. Já to musím říct, i když se někdo bude smát, ale, prostě, NĚKDO TO MUSÍ ŘÍCT. 80 % je DATASYSTÉM – STROJ, já jsem 20 let pracoval s počítači, a 10 % je OPERATIVNÍ OVLÁDÁNÍ, tak jak je to tady na tom (ukazuji leták se schématem obr. 811, sdělení 1761) (jo), klidně to můžete otisknout, prostě bez komentáře, nebo jak chcete, ale prostě to existuje, máme ty informace. Vesmírní ale kdykoliv mohou ty ovládací vlny svojí láskou zrušit – dočasně, na chvíli, aby ten člověk – tomu se říká navštívení – měl víc informací od Pravého zdroje, a to třeba na chvíli – na minutu, na hodinu, na den, rozumíte, a pak to zase nechají zpátky.“

 

(23)

Já bych se ještě chtěla zeptat, já mám pocit, že také jednou ze zbraní ještírků může být také to, že člověka, který vidí ten svět jinak, nebo je nechce poslouchat, tak že ho prohlásí za psychicky nemocného, setkal jste se s tím nějak ?

 

„My tam máme – to je přesně ono, ale to jsou už ty nejkrajnější metody ovládání – my víme (úsměv), já jsem informatik, já jsem s počítači dělal, jak máte programy v počítači, oni mají programy prostě na to, na to ovládání, a mají jako když kartotéku, a všechny když nevyhovují, mají další, další, rafinovanější, a poslední v řadě jsou tyhle ty, tzn. psychiatři a blázna. Ale to funguje na všechny, i na mě to používali přes média, ale i na jiné, na politiky a na někoho, kdo se jim vymykal, rozumíte, teď to zase na Klause, (mě to tak přijde, vy jim vlastně musíte dost ležet v krku) přesně tak, leží, ale já se tím nenapájím, takže mě to nijak nedeptá, nic mi to nedělá, většina těch televizních pořadů byla v pořádku, to jenom některé, protože tady já rozlišuji média centrální, a ostatní, ta ostatní média pracují, tak jak jsem s nimi pracoval, správně, minimálně zkreslují, což je normální pracovní záležitost. (Tak ta na Nova, v tom Áčku, tahle ta Nova dělá Superstar, máte na to nějaké zdůvodnění ?) Já vnímám velice negativně ta média centrální, ale to neznamená, že prostě když mne pozvou, do jakž takž přijatelného pořadu – když tam nebude úplně pekelný název – aby se to hodilo, takže když tam je o osudu (to Áčko), co bude, tak jsem to přijal, a řekl jsem tam něco, preferuji samozřejmě živý rozhovor, vy běžní novináři to víte, ale diváci nepoznají, jestli je to živé nebo to není živé.“

 

(24)

Já tedy použiji té otázky z Áčka ke své poslední otázce, jak vy tedy vidíte budoucnost – co se tady bude dít ?

 

„Především, lidi – to říkají Vesmírní Přátelé a já si zatím stojím – KAŽDÝ MÁ SVŮJ OSUD VE SVÝCH RUKOU, i když to ovládání je velké, tak přesto to neznamená, že se z toho nemohou dostat, že nemohou mít vlastní volbu, to není pravda, nikdy není 100 % to ovládání – TO JE NEMOŽNÉ, vždycky je tam ČÁST INFO OD STVOŘITELE a ANDĚL STRÁŽNÝ se hovorově říká – vždycky, každý člověk si může v tom SRDCI VYBÍRAT, takže, CO SI KDO VYBERE, TO BUDE MÍT, KAŽDÝ ZODPOVÍDÁ ZA SEBE PŘEDEVŠÍM, tzn. já nezodpovídám za vás, za toho, proto já nemusím nikoho manipulovat, a dále tedy opravdu toto je KŘIŽOVATKA – jako ZHLAVÍ NÁDRAŽÍ – krátký život ale MNOHO DŮLEŽITÝCH VOLEB, kde dál po kolejích se pokračuje buď do PRAVÝCH SVĚTŮ, kde jsou dlouhé životy a určité linie, anebo do TEMNÝCH SVĚTŮ, kde jsou také dlouhé životy a určité linie – mnoho různých úrovní, je to stejné. (A taková katastrofa, že by hrozila Zemi a že by byla ta evakuace, jak jsem se někde dočetla na internetu, tak tohle ?) Teď jsem to řekl, teď jsem to řek – LIDI MAJÍ VŠECHNY VOLBY VE SVÝCH RUKOU, a volby jsou mezi nimi i ty, že mohou si lidi zvolit i katastrofu, ale NEMUSÍ, tzn. Vesmírní lidé jsou v pohotovosti, ale to neznamená, že určitě ta katastrofa bude, TO JE PŘETOČENÉ, znovu říkám, VOLBA je o tomto, lidi NEJSOU 100 % loutky, mají svoji rozhodovací volbu, část lidí je na tom špatně, takže míra rozhodování je zúžena, ale existuje pořád a mohou si ji vylepšit, ten parametr, oni mohou udělat ZMĚNU, a SNÍŽIT tu míru ovládání, KDYŽ BUDOU NA SOBĚ PRACOVAT, bez organizací, takže, KAŽDÝ TO MÁ VE SVÝCH RUKOU. To jsou naše informace. Bez termínů, žádné termíny nemáme.“

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

Po rozhovoru byly předány novinářce dvě knihy „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru I. a II. díl“ a sada letáků, CD-WEB 12.12.2004 a CD s 11 přednáškami v MP3:

 

„… není toho mnoho mezi informačnímu zdroji, a druhá strana opravdu, a to zdůrazňuji, se prezentuje a ještě bude prezentovat, protože Vesmírní lidé to vědí, oni jim koukají do těch ovládacích programů, ten datasystém je několik let předem naprogramován, … takže, budou se vám ještě hodit, uvidíte, že se bude ještě něco dít (tak děkujeme), já nevím přesně co …

 

Můžu si vás ještě vyfotit, jak stojíte ?  Děkuji.

 

Pozdravujte u vás (určitě) a ať se vám daří.“ Nashledanou.

 

Poznámka: Od žádných novinářů nečekejte, že vám sdělí předem, kdy co vyjde, to je marné podnikání a iluze. Buď neřeknou nic, nebo něco ano, ale bez záruky. Ti v terénu totiž o tom nerozhodují, nad nimi jsou vedoucí a pak další … a nad tím vším Stvořitel Prvotní všeho a všech. Realita není černobílá, ale BAREVNÁ.

 

 

 

2318.1. Přátelští pomocníci (684).    (Přijal Ivo A. Benda.)        20:38-20:58 hodin. 25.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PŘÁTELŠTÍ POMOCNÍCI

 

 

„Každá planeta má,

pomocníky své shora,

kteří stráží svět svěřený

Stvořitelem Prvotním.

 

Tito pomocníci mají roli

pomáhat obyvatelům planety

v jejich duchovním růstu

a strážení před vetřelci.

 

Vše co je ve Stvoření

má tyto mantinely,

které nikdo nepřekročí,

ačkoliv si je sám volí.

 

Pomocníci pracují nezištně,

bez zviditelnění, a přece

se někdy potřebným objeví,

aby si něco uvědomili.

 

Tyto návštěvy zřídkavé

jsou po vzájemné domluvě,

před zrozením plánované,

a pak slavnostně uskutečněné.

 

Je to tehdy, když

jedinec impuls vycítí

pomoc on potřebuje,

láskyplné navštívení.

 

Tu postava svítící se vznáší

přímo v jeho ložnici,

Anděl mu zprávu snáší

do jeho probouzející se mysli.

 

Takto navštívení proběhne

tváří v tvář, srdcem pronikne

do jeho nejhlubších zákoutí

otvírajícího se duchovního srdce.

 

Tam spustí klíčovou stopu,

vzpomínku Domovských světů,

uvědomí si to vědomí

přijímajícího lidského výsadku.

 

S pohnutím pozoruje scénu

Anděla, co mu hraje na flétnu

píseň známou z Domovů,

z kterých se vydal sem, dolů.

 

Tento živý zážitek

je mu impulsem,

aby se včas probudil

a pomáhal lidem.

 

Otevře mu vědomí

víc, než poznal okolí,

vzpomínky na Pravé Domovy,

jej do práce světelné motivují.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2319. Boj o vědomí (685).                (Přijal Ivo A. Benda.)       20:59-21:11 hodin. 25.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

BOJ O VĚDOMÍ

 

 

„Vědomí lidí se vyvíjí,

v iluzích a programech fatálních,

na vlastní kůži zakouší

to, co sám vybral si.

 

Neustále boj sílí

o lidské VĚDOMÍ,

skutečné, ne iluzorní:

KDO JSEM A KAM KRÁČÍM.

 

Stačí jen trochu pochopit,

co je za nastrčenou iluzí,

za světy falešnými, temnými,

jaká je jeho role a svědomí.

 

Když lidstvo se točí

na této planetě Zemi,

současně tancuje s vlnami

pseudotvůrci vyslanými.

 

Má každý NITRO své,

kde opačné jsou energie,

k ovládací lidské scéně,

a nejsou ovládači ukazované.

 

Až si lidé prožijí

jak chutná tento svět iluzí,

pak se jejich vědomí,

začne znovu probouzet z ovládání.

 

Až člověk se zastaví a prozře

rytmus scény loutek nebaští,

nechá jej šustit s vědomím,

že JÁ JIŽ TAM NEPATŘÍM.

 

Jsem součást celku,

který je tam, za tou tmou,

plno světla živého

se pojí do tohoto Vesmíru.

 

Milost a láska lidí je tam,

kde prozření podvodu se koná,

dost bylo braku a houpání

teď nastupuje SKUTEČNÉ MILOVÁNÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2320. Síly temna a média (686).        (Přijal Ivo A. Benda.)           7:29-7:32 hodin. 27.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

 

POLOŽTE SI OTÁZKU:

 

PROČ VE VAŠICH MÉDIÍCH JSOU PREZENTOVÁNI

STÁLE VÍCE JEN TI DRUZÍ MIMOZEMŠŤANÉ Z TEMNOT ?

 

ODPOVĚĎ JE NASNADĚ:

 

PROTOŽE TA MÉDIA MAJÍ VE SVÉ MOCI.

 

A NEJEN TA.

 

 

 

 

2321. Ten, kdo chválí lidstvo (687).  (Přijal Ivo A. Benda.)        22:29-22:44 hodin. 28.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TEN, KDO CHVÁLÍ LIDSTVO

 

 

„Ten, kdo chválí lidstvo,

je v osidlech programů Temnot,

on nevidí co realitou je:

PSEUDOLOUTKOVÝ SVĚT.

 

Nechtějte mít hned odpovědi,

váš stav vám dnes nedovolí

pochopit situaci svou

v plné šíři pravdivou.

 

Zato můžete POSTUPNĚ

poodhalovat oponu divadelní

loutkové scény podvodní

co řízena je vězni z děr.

 

Nepochopíte záměry

miliardy let předené

pseudotvůrci z Temnoty

své pseudo nastoluje.

 

To, co jsme vám předali

na řádcích zvaných „Rozhovory“,

umožní vám efektivně

se z loutkové scény se vysvobodit.

 

O to jde především,

pro vás, co faleš cítí,

jež v srdci pravdu hledají,

LÁSKOU se v pomoci bližním vysvobozují.

 

Nechte loutkovou scénu být

jen pozitivní činy vkládejte v její klín,

ony ji zcela rozkryjí

a PRAVDA v plné nahotě se vyjeví.

 

Věřte srdci svému, ne penězům,

ony nástrojem mocným jsou,

myšlenky lidské spoutávají

a odvádí od shození pout.

 

Činy pozitivní a jednání

ve všech oblastech života,

vás vskutku vysvobodí,

VAŠE PRÁCE SVĚTELNÁ !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2322. Ti, kterým pseudosvět vyhovuje (688).    (Přijal Ivo A. Benda.) 

      7:38-7:44 hodin. 29.4.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TI, KTERÝM PSEUDOSVĚT VYHOVUJE

 

 

 

NĚKTERÝM LIDEM TENTO PSEUDOSVĚT VYHOVUJE.

 

ENERGIE JE JIM DODÁVÁNA V OVLÁDACÍM PROGRAMU,

 

JSOU „ÚSPĚŠNÍ“ A MAJÍ ZDE PATŘIČNÉ POSTAVENÍ.

 

 

NETUŠÍ ALE, ŽE TA ENERGIE

 

JIM BYLA OVLÁDAČI JEN PROPŮJČENA,

 

A ONI JI BUDOU CHTÍT PO UKONČENÍ JEHO ŽIVOTA

 

VRÁTIT ZASE ZPĚT, A TO I ÚROKY

 

(JAKO SPRÁVNÍ PODNIKATELÉ – PŘECE …),

 

TEDY TI LIDÉ BUDOU MUSET

 

PAK NA NĚ OTROČIT V TEMNÝCH SVĚTECH.

 

 

TO JE TEN BLÁZNIVÝ PODNIK !

 

 

 

Viz také knihy NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, též od Gabriely sdělení 865 a audio na www.vesmirni-lide.cz .

 

 

 

2323. Tisícileté rodiny (689).             (Přijal Ivo A. Benda.)           7:23-7:52 hodin. 30.4.2005.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Praha.

 

 

 

TISÍCILETÉ RODINY

 

 

„Zde harmonické vztahy těch,

co v srdci chovají se navzájem,

v tom velkém zářivém Domě

tak odlišném od planety Země.

 

Nepleťte si nás, Anděly

s vámi – lidmi na Zemi,

je to rozdíl obrovský,

dáváno těm, co ještě spí.

 

Vztahy naše Andělské

nenajdete na Zemi,

máme vědomí obrovské

ne jako pozemšťani.

 

Naše rodiny jsou základem

harmonie a štěstí v Nebi,

to zde na této Zemi

nemají hloubky ani trvání.

 

Když se u nás rozhlédnete

skutečnou lásku najdete,

nic nekazí naše vztahy

jako u vás na planetě Zemi.

 

Naše rodiny jsou založeny

na VNITŘNÍ LÁSCE – NÁKLONNOSTI,

ne, jako u vás,

na negativním chování.

 

V nebeských světech je

to, co na Zemi nenajdete,

ten, kdo sem nahlédne

již nechce na Zemi zpátky.

 

Porovná si to bezpečí,

ty čisté skutečné vztahy,

žádné vysávání energií

jako u vás na Zemi.

 

Zde se nikdo nebojí,

ale okamžiky vztahů procítí

muže, ženy, dětí,

to skvost v rodinných vztazích.

 

U vás vaše rodiny

založené na tom VNĚJŠÍM,

mají pseudovztahy povrchní

a velmi krátkého trvání.

 

Pokud vaše rodina

hodnoty lásky vyznává,

ihned další jedinci

se ji snaží rozkládat.

 

U nás rodiny jsou

OSLAVENY všemi Anděly,

oni návštěvami prospívají

lásce rodinné bez pout.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2324. Mimozemšťané.             (Přijal Neale Donald Walsch.)                                            1996.

Místo: USA.

 

Výtah z knihy HOVORY S BOHEM II, kapitola 19 na konci, str. 213 – 216:

 

 

Ještě bych si rád promluvil o některých věcech. Například o tom, zda existují mimozemšťané.

 

„I o tom budeme hovořit ve třetí knize.“

 

Řekni mi alespoň něco.

 

„Chceš vědět, zda ve vesmíru existují nějaké jiné inteligentní životní formy ?  Samozřejmě že existují.“

 

Jsou stejně primitivní jako my ?

 

„Některé životní formy jsou méně primitivní, jiné jsou více primitivní. A některé jsou mnohem vyvinutější než vy.

 

Navštívili nás už někdy takoví mimozemšťané ?

 

„Už mnohokrát.“

 

A proč ?

 

„Aby zjistili, jak to na Zemi vypadá. Občas proto, aby vám nenápadně pomohli.“

 

Jak nám pomáhají ?

 

„Občas vám prostě s něčím pomohou. Jistě víš, že za posledních pětasedmdesát let jste dosáhli většího technologického pokroku než za celou vaši předešlou historii.“

 

Myslím, že máš pravdu.

 

„Domníváš se, že jste sami vymyslili takové věci, jako jsou například nadzvuková letadla nebo elektronické kardiostimulátory ?“

 

Myslím že ano.

 

„Proč jste je tedy nevymyslili už před tisíci lety ?“

 

To nevím. Neexistovala potřebná technologie. Jeden vynález vede k druhému. Všechno je otázka evoluce.

 

„A nezdá se ti divné, že to, co se stalo, je kvantový skok ?  Že to nelze logicky vysvětlit ?“

 

Co tím chceš říct ?

 

„Chci říct, že byste měli uvažovat o možnosti, že vám někdo pomáhá.“

 

Jestliže nám někdo pomáhá v technologické oblasti, proč nám nepomůže také v oblasti duchovní ?  proč nám nikdo nepomáhá změnit naše „kolektivní vědomí“ ?

 

„Někdo vám pomáhá.“

 

Někdo mně pomáhá ?

 

„A co si myslíš, že je tato kniha ?“

 

Hmm.

 

„Každý den dostáváte nové nápady. Proces duchovní proměny na celé planetě je velmi pomalý proces. Vyžaduje spoustu času a trpělivosti. Celé životy. Celé generace. Ale pomalu se k tomu přibližujete. Vaše vědomí se pomalu mění. Změna přichází pomalu.“

 

A ty říkáš, že nám pomáhají nějací mimozemšťané ?

 

„Ano. Mnoho z nich se pohybuje mezi vámi. Pomáhají vám už mnoho let.“

 

A proč se nám nepředstaví ?  proč se nám neukážou ?  Neposílilo by to jejich vliv ?

 

„Chtějí vám jen pomoci dosáhnout toho, co si myslí, že většina z vás chce. Nechtějí to dělat za vás. Chtějí vám pomáhat, nechtějí vás nutit.

 

Kdyby se vám ukázali, už sama moc jejich osobnosti by vás nutila uctívat je a přisuzovat jejich názorům ohromný význam. Takže je mnohem lepší, když dosáhnete moudrosti svým vlastním úsilím. Moudrost, kterou člověk získá z vlastní zkušenosti, nelze tak snadno odhodit. Mnohem víc si vážíte toho, co jste poznali sami, než toho, co vám někdo řekl.“

 

Uvidíme je někdy ?  Setkáme se s nimi někdy, abychom je mohli poznat ?

 

„Jistě. Až dosáhnete vyšší úrovně vědomí, až se zbavíte strachu, teprve pak se vám ukážou. Někteří z nich to již udělali – ukázali se několika málo lidem.“

 

A co je pravdy na různých teoriích, které tvrdí, že tito mimozemšťané jsou zlí ?  Chtějí nám někteří ublížit ?

 

„Jsou lidé, kteří vám chtějí ublížit ?“

 

Samozřejmě že jsou.

 

„Někteří mimozemšťané – ti méně vyvinutí – vám také mohou chtít ublížit. Ale nezapomínej na můj příkaz. Nikoho neposuzuj. Nikdo nedělá nic zlého z hlediska svého pohledu na svět. Některé bytosti pokročily v oblasti technologie, ale ustrnuly na nízké úrovni myšlení. To se týká například vás.“

 

Mají-li tito zlí mimozemšťané tak vyspělou technologii, pak je jasné, že by nás mohli zničit. Co jim v tom může zabránit ?

 

„Jste pod ochranou.“

 

Opravdu ?

 

„Ano. Máte příležitost naplnit svůj osud. Všechno záleží na vašem vědomí.“

 

Co to znamená ?

 

„To znamená, že dosáhnete toho, co si myslíte. Čeho se bojíte, to k sobě přitahujete. Čemu se bráníte, to na vás naléhá. Co vodíte, to zmizí – a dá vám možnost, abyste to znovu vytvořili nebo navždy odmítli. Co si zvolíte, to si prožijete.“

 

Hmm, tak mi to nepřipadá.

 

„Protože nedůvěřujete moci. Nedůvěřujete mně.“

 

To asi není moc rozumné.

 

„Určitě ne.“

 

 

 

Milí přátelé, vřele doporučuji přečíst tyto knihy – od začátku, texty prvních 5 knih je také na naší stránce www.vesmirni-lide.cz – skutečně duchovní lahůdka v mnoha ohledech.

 

 

 

2325. V těchto dnech (690).             (Přijal Ivo A. Benda.)        19:50-20:29 hodin. 20.5.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a rád ti některé nové zprávy.

 

Nyní naše přístroje zaznamenávají silnější hrubé vibrace nežli v předchozích letech srovnatelného období, a to znamená, že toto lidstvo se i nadále směřuje do Temných světů, tak, jak jsme již dříve upozorňovali v předchozích sděleních. Jen malá část lidí se směřuje Domů, do Pravých světů, a tak tito Praví lidé zde udržují tuto úroveň lásky a dobra a zabezpečují, že se tento svět drží v té pozici, jak ji známe. Neboť vše je takto vyvažováno, i když se celková situace může poněkud měnit. Můžete vidět, že vaše vlády a média i vědci si prakticky téměř nic nevzali k srdci z našich informací a i nadále pokračují ve stále silnějším tlaku ovládání lidí, včetně dalších budování čipové totality. To je odrazem většiny negativních voleb lidí, a tak se směřují dle svých voleb tam, kam chtějí přes naše mnohá varování a upozornění. My i nadále pomáháme jako vaši starší bratři a sestry těm lidem, kteří naši pomoc přijímají, a tak se svou vlastní volbou a pílí – PRACÍ SVĚTELNOU – nezištnou pomocí bližním svým, těm, co ji žádají a přijímají, VYSVOBOZUJÍ Z PASTI NEGATIVNÍHO STAVU. Takto lidé mají stále možnost provést obrat a tak změnit své další rozpoložení a směřování.

 

Tak, ti zní milý Ivo naše hudba v tvém srdci, jež ti zvěstuje tvůj odchod z této loutkové scény, mnozí jiní lidé v současné době prožívají podobné zážitky – ti, co si to takto zvolili, a pak většina lidí zažívá stálé problémy, nemoci a strachy, pocity viny, často velké pracovní vypětí a hlavně stále větší izolaci a separaci, neboť se jim dále zmenšuje již tak malý volný čas na vztahy s blízkými, kterých mají stále méně. Dále pokračuje ve vaší společnosti rozklad rodiny a jejich hodnot pod vlivem stále silnějších ovládacích programů Sil temna, které lidé přijímají jednak uvnitř sebe, jednak vně sebe od jiných lidí, firem, médií atd. V tomto procesu svobodných voleb ti, kteří se nechávají ovinout a opájet neúměrnými materiálními statky, požitky a službami, přijímají svojí svobodnou volbou energie dodané z Temných světů, ale netuší, že je to návnada, na kterou se chytili, musí tancovat tak, jak ty negativní energie jsou strukturovány, a hlavně po ukončení tohoto života na Zemi jejich ovládači chtějí ty energie zase zpět tím, že tito lidé na ně pak musí stále více otročit a dělat poskoky v jiných životních podmínkách, než je znali zde na planetě Zemi. Ti lidé, kteří žijí skromně a nenáročně, pak v této samonapájecí smyčce nejsou a mají mnohem lepší pozici pro své směřování – to je jedna z podmínek pozitivního stavu.

 

Takto milí lidé vám doporučujeme my všichni Vesmírní lidé zde na lodích vesmírných i na našich domovských světech, aby jste NEPŘISTUPOVALI na miliardy různých programů, a aby jste se skutečně řídili svým OTEVŘENÝM SRDCEM A CITEM, které vám vždy ukáže cestu Pravou v životě vaším osobním.

 

Milujeme vás a pomáháme vám, vaši vesmírní bratři a sestry všude z lodí nad vámi.

 

Toto vám předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky a raduji se, že ty a další mnozí lidé i nadále pokračují a završují svou světelnou práci, kterou tak prokazují svoji pozici pozitivního stavu a mají tak množství duchovních zkoušek za sebou a dále takto se směřují Domů, do Pravého Stvoření. Ano, toto takto je důležité, vždyť každý může vidět, v jakém stavu se toto lidstvo nahází, a všude je potřeba tato naše i vaše pomoc nezištná, nutná k vysvobození všech z pasti negativního stavu, ať už v tomto či příštích životech anebo při závěrečné eliminaci negativního stavu ve Stvoření Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi tolik milovaného.

 

Toto ti s láskou v srdci sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

2326. Síla srdce (691).                      (Přijal Ivo A. Benda.)       20:30-20:44 hodin. 20.5.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SÍLA SRDCE

 

 

„Své srdíčko otevři milý,

tam najdeš jistou chvíli

pravého spočinutí ve stavu bytí

na této planetě Zemi.

 

Tak se snaž stále více

vždyť stojí za to žít,

tvé duchovní centrum září jak svíce

stále mocněji, víc a víc.

 

Tam se zaměřit může

mysl tvá svody odváděná,

v tomto materiálním světě

loutek, z Temnot ovládaná.

 

Tak vyciťuj to bílé světlo

tvého klidu a harmonie

v hrudi tvé se tak neslo,

že píseň lásky pěje.

 

Dej sílu všem, co lásku hledají

pomoc těm, co o ni žádají,

vždyť oni se sami snaží

pozvednout duši svoji.

 

Ano, to oni jsou všude

kde lze pomoc dáti,

rozhlédni se kolem sebe

a hned je všude uvidíš.

 

Srdénko tvé je oporou

zdrojem čistoty Stvořitele,

ono má jas mouder

těch, co dají odpověď tvou.

 

Ano, vždyť tam jistota srdce

otevřeného se skví cele,

ona maják v životě je

a dítka zmatená uvede.

 

Zázrak lásky poznáš,

když volbu tuto učiníš,

pak dílo velké máš

ze Světla, světů Domovských.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

2327. Dobrou zprávu nesu (692).     (Přijal Ivo A. Benda.)       22:11-22:25 hodin. 20.5.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DOBROU ZPRÁVU NESU

 

 

„Je mnoho míst kdes byl,

s lidmi milými mluvil

na těch setkáních i po nich

téma vždy stejné – Vesmírní.

 

Vyspělé světy tu jsou

kdo je vidí a co nesou

jak vítr seje cestou

zrnka lásky Zemí tou.

 

Čechy, Morava, Slovensko

to kraje jsou pro tvoji pouť,

slova pochopení a lásky

se dnes tu nesou.

 

Už nic lidem nedáte

tak cenné Pravdy hledáte,

oni do dlaní svých ji berou

a srdce své si otevřou.

 

Desítky měst se dalo

do pohybu dnes pomalu

však plno procesů se valí

v těchto evropských krajích !

 

Matka Země ti je

tím, kdo tě miluje,

vše k tvé pouti přizpůsobuje

abys život měl zabezpečen.

 

Tolik lidí se zájmem

Světelné info přijímá,

oni se školí a ten

lásku v srdci ovívá.

 

To se přece dává

lidem ve známost od pradávna,

že nejsou tu sami na Zemi

též jinde lidé žijí.

 

Spojení nové se otvírá

mezi světy, co jich má

STVOŘITEL PRVOTNÍ - LÁSKA

DOBRO, MOUDROST A ČISTOTA.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2328. Návštěva v ČT (693).               (Přijal Ivo A. Benda.)       13:00-13:15 hodin. 23.5.2005.

Místo: Vlak Olomouc - Ostrava.

 

 

 

NÁVŠTĚVA V ČT

 

 

„Je poučné si prohlédnout,

jak vypadá svět pout,

lidí ovládaných technologií

v ČT na dni otevřených dveří.

 

Nejprve vás uvedou

do ateliérů dětských pout,

kde na sotva chápající duše

nasazují pavoučí sítě.

 

Vždy přesně šitém na míru

dle mentality každé oběti,

ony vytváří negativní programy,

které si děti osvojí.

 

Pak se přesouváme dále,

kde pro dospělejší je nálev,

pořady různé se tu kuchtí

tak, aby žil životem cizím.

 

Pohádky také tu vidíme,

zde Stvořitel vstupuje do ovládače,

dává lidem záchytné body

jak se vysvobodit z loutkové scény.

 

Dál však programy z Temnot jen

jemnými vlnami do ČT dodávané,

tam pak umně sestaví programy

ušité na míru pro různé loutky.

 

Oblíbenost programů je pseudo,

jde o souhlasnost loutek s nimi,

úspěch si v ČT chválí,

vždyť to je samé napájí.

 

Vyvrcholením naší exkurze

je prohlídka sálu zpravodajství,

zde též počasí se napeče

ale jen na několik dní.

 

Ve zpravodajství Maršála potkáme:

„Kdy sdělí něco o ČIPOVÉ TOTALITĚ ?“

on s úsměvem ovládače břitkého:

„To není na pořadu dne.“

 

A tak dál ROZKLADNÉ energie pouští

miliony vztahů lidí tak ničí,

rozklad rodin tu frčí,

ale to přece není jejich problém.

 

Oni si ovládání lidstva zvolili

dál chtějí jej do Temných světů vésti,

hlasy Vesmírných lidí neslyší,

vždyť to je sekta – hlásí.

 

Zato Temné světy propagují

ve šňůře filmů z Temnoty,

těm bezplatnou reklamu dělají

a pak se mezi ně zas vrátí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2329. O vztazích v rodině.                 (Přijala Helena N.)                                          16.4.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O VZTAZÍCH V RODINĚ

 

 

„Byla jednou jedna rodina,

která toho měla zcela málo,

úsměv však a pohlazení po tváři,

které každého rozzáří

dávala z nekonečné lásky

bezpodmínečně z hloubi svého srdce

kde ukryto je mnoho

citů a také vzpomínek

velmi krásných i pár nevděčných také,

které život přinesl.

 

Ta rodina měla jedno znamení,

které napohled bylo skryto,

každým dnem však ve svém chování

STVOŘITELE všude viděla kolem.

Ten láskyplný cit,

který oni v sobě chovali

a dávali všem

ovlivňoval všechny kolem

a celým krajem šířila je láska

i přes všechna údolí dál a dál.

 

Každý člověk štěstí má,

když lásku rozdává

a ona se mu vrací zpět

násobena dvakrát teď.

 

Přeji vám aby jste všichni

jako jedna velká rodina byli

a ve štěstí a lásce žili

na věky věků po všechen čas.

 

S láskou mým milovaným dětem

milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2330. O zkoušení.                              (Přijala Helena N.)                                         16.4.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O ZKOUŠENÍ

 

 

„Každý má na tomto světě cíl

být šťastný

a pomáhat ze všech sil

stvořením ostatním.

 

S láskou v srdci a vírou také

požehnání má

ten, kdo koná jen dobro

dobré předpoklady má

na to, že v příštím životě

bude se mít jako král.

 

Kdo však ještě váhá

v srdci pochybnosti má

rozhodni se rychle

váhu teď tvé slovo má.

 

Budujeme Novou Zemi

kdo chce býti tam

lásku, víru a naději

nesmí postrádat.

 

Věř svému srdci v každé chvíli

tam vše ukryto máš

ve všech zkouškách pak ve svém životě

obstojíš úspěšně sám.

 

Stačí na Mne pomyslet

dobrou radu ti vždy dám,

pro tebe jen to nejlepší

pokaždé přichystám.

 

S láskou a pomocí

jsem vždy s tebou

po všechen ten čas.

Jednou čas se naplní

a budeme spolu zas

v té věčné blaženosti

nekonečných krás,

kde čekám na tebe stále

a doufám, že vzpomeneš si

občas na Mne

v ten uspěchaný čas.

 

Kéž vaše zkoušky životem

probíhají snáz,

kdykoliv ve vašich srdcích a myslích

pocítíte ten pocit zas,

kdy ty a Já splyneme v jedno

na krátký čas.

 

Milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2331. O vášni.                                    (Přijala Helena N.)                                         26.4.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O VÁŠNI

 

 

„Někteří lidé mohou se ptát

odkud se bere to

co se má stát.

 

V našich srdcích skryto je poznání a hledání,

které je jako drahokam který

svým třpytem oslňuje

a naplňuje celou duši

tím krásným závojem,

který odhalí se každému z vás.

 

Kam tvé kroky kráčejí

často se ptám

a v jednu chvíli odhodlání mám

objevovat tě láskou celou.

V myšlenkách mých

skrývá se cit,

který tak rád mám

a tvůj úsměv který

zapomenout se nedá,

vidím na tvé tváři,

který jako hvězda září

na noční obloze

plné hvězd

a co ta vášeň která

v mém srdci se tak rozhořela

moje milá ?

 

Na krátký čas

jsem vděčný za

tu touhu která

mi dává na mé cestě směr a cíl.

 

Vášeň je jako holubice která

vrátí se s láskou vždycky zpět.

Ta touha která spát mi nedá

nejde ze srdce vymazat.

 

Láska a vášeň jsou tak mocné

a touha je žene vpřed

zastavit je nedá,

stačí jen

milovat tento svět,

který po lásce tak touží

a chce jí být vždy naplněn.

 

S láskou předal Aštar Šeran.“

 

 

 

2332. Sluneční záře a měsíční svit.     (Přijala Helena N.)                                         29.4.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

SLUNEČNÍ ZÁŘE A MĚSÍČNÍ SVIT

 

 

„Loďka na vodě

chtěla by být

volná jako vítr který

nemá konec ani cíl.

Možná i vůně která

provoní celý svět,

který opojen její krásou

cítí se tak uvězněn.

 

Na krátkou chvíli

tam v modravé dálce

vznáší se racek

jehož sametově bílé peří

hladinu občas zčeří

když střemhlav letí

a nestačí zastavit

pak řítí se vpřed

a zase vzhůru

k jasné obloze.

 

Víra která k odhodlání

dává v lásce pousmání

když ten krásný cit,

který opomenout se nedá

a zcela naplní tě opojením.

celé tvé duše

milionem krás

a v mysli jen na jediného

vzpomeneš si zas

i na ty krásné chvíle strávené,

které zdály se být dlouhé jako čas.

 

V moři i na souši

občas se pokouší

najít vědci smysl a řád

života věčného který pochází

a vrací se zas

ve stvořeních nádherných

ke svému stvořiteli

po všechen čas.

 

Sluneční záře a měsíční třpyt

náleží také k celé té kráse,

za kterými se dá jít

přes Mléčnou dráhu a Galaxii,

kde miliony životů žily

a opět prožívají na planetách svých

další inkarnace bytosti krásné

jak Slunce jasné.

 

Všem stvořením z lásky předal

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2333. Sen skutečností.                       (Přijala Helena N.)                                         14.5.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

SEN SKUTEČNOSTÍ

 

 

„Jednou zrána zdál se mi sen

v něm byla zelená tráva

a obloha modrá jako azurové moře

a všude kvetlo kvítí,

vůně a jasu kolem,

na které zlatavé Slunce svítí

svou září a teplými paprsky

do všech stran a koutů

dává bytostem všem

bezpodmínečnou a nekonečnou lásku,

to nejhřejivější, co uvnitř sebe má.

 

Aštar Šeran.“

 

 

 

2334. Znenadání.                               (Přijala Helena N.)                                         16.5.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

ZNENADÁNÍ

 

 

„Znenadání viděl jsem sen,

který krásný byl a zářil jen

jak rozkvetlé poupě v máji.

 

V tom snu se všichni milovali

a lásku jeden druhému přáli

a pod rozkvetlou alejí

kde větve se sklánějí

seděl člověk osamělý

ponořen do svých myšlenek a vizí

jak změnit tento svět.

 

Ty myšlenky byly tak tvůrčí

a záměr následoval jeho sen

JAK ŽÍT V MÍRU A LÁSCE

A DÁVAT KOLEM VŠEM

pohlazení, dotek a porozumění

a vyslyšení, které si lidská bytost tolik cení.

 

S láskou a vůlí odhodlán

poprat se s celým světem sám

zůstával se svými myšlenkami stále,

ale svou láskou kterou vyzařoval ze svého srdce

a měnil svět.

 

„LÁSKA ZMĚNÍ SVĚT“

vyryl na kámen osamělý

pro všechny kteří hledají

svůj smysl bytí, směr a cíl

na tomto světě

ať nikdy nedojdou k zapomnění

věčné otázky

„kdo jsem, odkud jdu a kam kráčím na cestě své“.

 

Každý pak jednou pochopí,

že láska je Bůh a Bůh je láska,

láskou jsi ty i Bůh.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2335. Květnové poselství od Gorloje 1 (694).  (Přijal Ivo A. Benda.)

 17:08-17:34 hodin. 26.5.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KVĚTNOVÉ POSELSTVÍ OD GORLOJE 1

 

 

26.5.2005

„Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Gorloj, starší člen Rady devíti této Galaxie. Ano, jsem rád, že ti mohu předat nové poselství pro lidi této planety Země.

 

Nastává čas, kdy vrcholí VOLBY těchto obyvatel na vaší planetě Zemi, zda se dát vzhůru ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, anebo se od něj ještě více vzdálit, a tyto volby lidí jsou svobodné a tvoří je mnohá každodenní rozhodnutí. A tak dnes se současně stále obtížněji udržuje tato vaše životní sféra planety Země – tak těžce zkoušená negativním životem většiny tohoto lidstva.

 

My, členové Vysoké Rady jsme se usnesli, že se přiblížil čas pro odchod těch lidí, kteří si stále volí pozitivní láskyplný život, a tak tito jej mohou žít již brzy na Nové Zemi planety Země v 5. dimenzi. Ano, tímto vrcholí přípravy zde na lodích vesmírných – osádek jejich – Vesmírných lidí pro tento odchod, neboť oni nemohou stále donekonečna udržovat tuto životní sféru a hlídat vše, co se zde nezákonného děje. Jejich poslání zde se blíží ke konci a tak můžete čekat další události na této planetě Zemi, námi tolik milované.

 

Vysoká Rada se dále usnesla, že bude dovoleno po odchodu 1. vlny cca 150 milionu lidí těm, co zůstanou, aby měli příležitost ještě určitý čas k obrácení a přípravě 2. vlny, ale to je zcela v jejich volbách a opět vše takto mají ve svých rukou.

 

Vězte, že MY ZDE VŠE VIDÍME, CO PŘIPRAVUJÍ SÍLY TEMNA S TÍMTO LIDSTVEM A VÍME, JAKÉ MAJÍ DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY S NÍM. NIKOMU NEPŘEJEME ZŮSTÁVAT V JEJICH MOCI A VĚŘÍME, ŽE ŘADA Z VÁS JEŠTĚ VČAS PROHLÉDNE A OBRÁTÍ SVOJI ŽIVOTNÍ POUŤ SMĚREM DOMŮ – DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, kde vás čekají vaše Pravé duchovní rodiny – bratři a sestry z časů a životů předešlých. Vy si na ně rozpomenete po příchodu sem a budete moci pak ZHODNOTIT A ZREKAPITULOVAT vaše činy, volby a jednání, které jste na této Zemi provedli.

 

Naléhavě VARUJEME každého, kdo ještě cítí, před ČIPOVOU TOTALITOU – OTROCTVÍM, které na lidstvo násilím valí Síly temna. Po odchodu 1. vlny pracovníků Světla bude poněkud posunuta rovnováha a ustálí se na nových pozicích – takových, jaké si lidé, kteří zůstanou, zvolí. Je nezbytné pochopit, že JSTE VŠICHNI SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU – propojený energetický – vibrační – duchovní systém a každá dílčí změna vyvolává i změnu celkovou – globální.

 

Při dnešních stále horších bilancích hrubých vibrací ve srovnatelném období, je velmi důležité zachovat a zlepšovat si svoji duchovní pozici PRACÍ NEZIŠTNOU – SVĚTELNOU PRO BLIŽNÍ SVÉ tak, jak bylo v těchto „ROZHOVORECH“ již mnohokrát sděleno. BEZ PRÁCE SVĚTELNÉ NENÍ DUCHOVNÍHO RŮSTU A ANI VYSVOBOZENÍ SE DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ. BUĎTE STÁLE PEVNÍ A ODHODLÁNI STÁLE PROVÁDĚT POZITIVNÍ VOLBY SVÉ, aby jste správně zvládali přicházející duchovní zkoušky, ŘIĎTE SE STÁLE OTEVŘENÝM SRDCEM !

 

Toto vám všem lidem předal s otevřeným srdcem Gorloj, starší člen Vysoké Rady této Galaxie.“

 

Děkuji ti drahý Gorloji, děkuji milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech za veškerou pomoc, já rád předám tuto zprávu lidem planety Země, aby byli informováni o těchto závažných událostech. S láskou v srdci Ivo.

 

 

 

2336. Květnové poselství od Gorloje 2 (695).  (Přijal Ivo A. Benda.)

 10:28-11:08 hodin. 27.5.2005.

Místo: Vlak Žilina - Čadca.

 

 

 

 

KVĚTNOVÉ POSELSTVÍ OD GORLOJE 2

 

 

27.5.2005

„Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě já, Gorloj, starší člen Vysoké rady této Galaxie. Mám pro vás, lidi planety Země, další poselství.

 

Na rozdíl od předchozího období, v poslední době Síly temna dál stupňují své aktivity ve všech oblastech vašeho života a výsledkem je stále větší hrubovibrační vyzařování tohoto lidstva. Napomáhá jim v tom další zavádění ovládacích čipových technologií všude, kam se podíváte, a tím získávají vyšší kvality zel a nepravd, od kterých se odvíjí život většiny z vás a tomu odpovídající vyzařované energie.

 

Ti lidé, kteří tomuto zdárně odolávají a zachovávají si velkou míru LÁSKYPLNOSTI a POZITIVITY ve svých činech a jednáních, tak tito lidé jsou odměňováni VYŠŠÍ KVALITOU ŽIVOTA jak v harmoničtějších vztazích, tak v míře svobod a volného času vůbec, což přesně odpovídá jejich duchovní pozici a míře odvedené SVĚTELNÉ PRÁCE (nezištné) pro Stvořitele prvotního všeho a všech. Dále se tedy směřují ti, co mají OTEVŘENÉ SRDCE DUCHOVNÍ Domů, do Pravého Stvoření a mohou se tak zcela VYHNOUT otroctví v čipové totalitě, které si většina lidí volí.

 

My zde v milionech společenstvích Sil světla této i jiných galaxií nikomu nemůžeme bránit v uskutečňování jeho tužeb a přání, a tak jen radíme vám, jaké volby provést ve smyslu zachování a pozvednutí té kvality vašeho života, kterou nyní máte. Pokud tedy si mnozí z vás volí negativní stav a rozpoložení, my můžeme poukázat na důsledky a následky takové volby, které jsou pro vaše současné omezené vědomí NEPŘEDSTAVITELNÉ. Protože mnozí z nás máme tyto prožitky za sebou, víme dobře ze zážitků na vlastní kůži, CO mrtvý život v temných světech zóny vymístění znamená. Je to něco naprosto OPAČNÉHO a NESROVNATELNÉHO s tím, jaký bohatý, svobodný, šťastný a kvalitní život existuje u nás Doma – v Pravých světech Stvořitele Prvotního VŠEHO A VŠECH. KROMĚ TOHO MY ZDE VIDÍME DO RŮZNÝCH SVĚTŮ, NEBOŤ NAŠE PŮSOBNOST V TVORBĚ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH JE OBROVSKÁ. Patří tam i formy pomoci méně vyvinutým stvořením a u Temných světů též vymezení hranic a mantinelů, po které dané druhy zel a nepravd mohou provádět. V opačném případě by se rychle sami zlikvidovali a tyto Temné světy by neměly dlouhého trvání. Za účelem poučení na vlastní kůži jsou tedy takto zatím do závěrečné eliminace negativního stavu udržovány, i když jejich počet se nyní již zmenšuje, neboť jeho konec se již blíží.

 

Slyšte proto lidé na této Zemi námi milované, že I KDYŽ SI NYNÍ ZVOLÍTE NEGATIVNÍ STAV, JEHO EXISTENCE JE TÍM, JAK POSKYTUJE ODPOVĚĎ CO NEVOLIT Z HLEDISKA EXISTENCE A ZÁKONŮ ŽIVOTA, JIŽ OMEZOVÁNA A BLÍŽÍ SE POSKYTNUTÍ PLNÉ ODPOVĚDI NA TUTO OTÁZKU A PO NÍ JEHO ZÁVĚREČNÁ ELIMINACE VE STVOŘENÍ.

 

Proto se milí lidé, kteří volíte pozitivní stav, můžete těšit ze své VOLBY A RADOVAT Z TOHOTO VÝVOJE UDÁLOSTÍ. V TOMTO OBDOBÍ, kdy Síly temna na Zemi zvyšují své aktivity všude mezi lidmi v jejich každodenních vztazích, činech a volbách, pozitivní lidé mají zesílené pomoci láskyplných energií včetně paprsku, který je vyzařován z našich vesmírných lidí tak, jak sám dosahuje své úrovně vibrací a duchovní pozice na duchovní cestě. Taktéž dle tohoto jsou eliminovány útoky Sil temna proti vám a tato ochrana je závislá na vaší duchovní pozici a na dalším směřování Domů, do Pravého Stvoření.

 

Proto pozitivní lidé zde zažívají kvalitnější a bohatší život a mají takto ODMĚNU již zde za takto uskutečněné pozitivní volby a činy.

 

Jsem rád, že tito lidé zde existují a že se mohou takto k nám vrátit, tam, odkud se na Zemi inkarnovali.

 

S otevřeným srdcem vám všem toto poselství předal Gorloj, starší člen Vysoké rady této Galaxie.“

 

Děkuji ti drahý Gorloji, děkuji milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech za veškerou pomoc, já rád předám tuto zprávu lidem planety Země, aby byli informováni o těchto závažných událostech. S láskou v srdci Ivo.

 

 

2337. Peníze a volby člověka (696).  (Přijal Ivo A. Benda.)              5:00-5:24 hodin. 8.6.2005.

Místo: Martin.

 

Jakou roli hrají peníze v ovládání lidstva ?

 

PENÍZE V ZISKOVÉM REŽIMU jsou ovládacím nástrojem pseudotvůrců na OKRÁDÁNÍ ENERGIÍ jiných lidí a ti, kteří tak činí, jsou motivováni tímto kradením energie formou NEGATIVNÍHO ZISKU. Jde o NEGATIVNÍ VOLBY a směřují jedince dál do Temných světů. Vše je dálkově ovládáno předem připravenými programy z temných světů ještírky – datasystém (několik let předem) a individuální ovládání (několik dní a více předem).

 

PENÍZE V NEZISKOVÉM REŽIMU jsou nástrojem DÁVÁNÍ ENERGIÍ jiným lidem A PŘESTO JSOU TITO LIDÉ ODMĚNĚNI ŘADOU JINÝCH ZPŮSOBŮ STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH DÁVÁNÍM – PŘIJÍMÁNÍM ENERGIÍ KDEKOLI V JEHO ŽIVOTĚ – POZITIVNÍM ZISKEM, a to nejen penězi, ale i správnou radou a uvedením do pozitivních podmínek života, tj. v případě POMOCI bližním svým - DUCHOVNÍ CESTA – návrat Domů, do Pravého Stvoření. V tomto pomáhají Vesmírní lidé Sil Světla.

 

Ekonomický termín ZISK je tedy dvojího druhu:

 

NEGATIVNÍ ZISK – násilně odebraná – UKRADENÁ – energie, je většinou formou vnitřního ekonomického – peněžního mechanizmu (je zabudován do cen výrobků a služeb – fyzické osoby a firmy, ale i mnohonásobných daní - stát).

 

POZITIVNÍ ZISK – dobrovolně přijatá – DAROVANÁ – energie, je formou řady způsobů jak v peněžním mechanizmu, tak mimo něj (čili jak peníze, tak věci, služby, rady, životní podmínky, vztahy mezi lidmi atd. – jde o obrovské spektrum druhů darovaných energií).

 

Lidé svým současným pseudoživotem v ovládacím režimu 90 – 95 % ve většině případů objevují taje Temných světů zóny vymístění, které se promítají též do této VNĚJŠÍ LOUTKOVÉ SCÉNY – PSEUDOSVĚTA. Tento NEGATIVNÍ STAV si lidé ZVOLILI V MNOHA VOLBÁCH v tomto a v předchozích životech, a kdykoli mohou provést ZMĚNU do neloutkového, pravého, pozitivního stavu života. Za tyto VOLBY JE NEUSTÁLE KAŽDÝ ODMĚŇOVÁM A ZAŽÍVÁ VŠE VŠE NEUSTÁLE HMATATELNĚ NA VLASTNÍ KŮŽI. Směrem do temnot to jde snadněji než směrem ke Světlu, ale stále jde jen a jen o VOLBY ČLOVĚKA.

 

 

 

2338. Svědectví z jarní meditace lásky.    (Zaznamenala Lenka T.)                              8.6.2005.

Místo: Praha.

 

 

Vážený pane Ivo,

 

Chtěla bych se s vámi podělit o krásný zážitek z meditace, který jsem prožila na jarní meditaci lásky na pražském hradě 28.5.2005. Této akce jsem se zúčastnila již podruhé a jsem moc ráda, že se opět sešla spousta krásných lidí, aby svou láskou a světlem pomohli naší krásné planetě Zemi i všem ostatním.

 

Po té, co se všichni v kruhu vzali za ruce a pohroužili se do meditace, začaly mi vyvstávat na mysl obrazy a já měla tu jedinečnou možnost sledovat celý její proces vnitřním zrakem. Nejprve jsem viděla žluté světlo proudící z našich srdcí do středu námi vytvořeného kruhu, kde se střetávající energie začala hromadit, až se vzedmula v obrovský gejzír zářivého světla letícího vzhůru k nebi. Celé mé tělo vibrovalo a já pocítila lásku, radost a teplo ve svém srdci. Věděla jsem také, že tato vibrující energie proudí v kruhu přes spojené ruce všech. Tento pocit trval po celou dobu meditace.

 

Nejsem příslušníkem žádného náboženství, a proto mě velmi překvapilo, když jsem svým vnitřním zrakem spatřila, jak všichni stojíme v nádherném kuželu světla v jehož středu se zjevil Pán Ježíš Kristus. Celý zářil velmi intenzivním, skoro až bílým světlem, přes které téměř nebylo možné vidět Jeho tělo. Tato záře světelný kužel ještě více umocňovala. Obraz ale trval jen krátce, protože se přede mnou objevila naše milovaná planeta, krásná a majestátná, zahalená jasným světlem, jež se úžasně vyjímala na pozadí vesmíru. Toto světlo navíc začalo jako by houstnout a obtáčet zemi v pravidelných třpytivých vlnách, až ji celou překrylo. Tento děj probíhal v okouzlující harmonii.

 

Chvilku na to mne myšlenka opět přenesla k našemu kruhu, z jehož nitra k nám přistoupili vysoké zářivé bytosti z bílého světla. Každého objaly a postoupily vždy k dalšímu stojícímu po levé ruce. Pokaždé jsem intenzivně cítila příliv nádherné láskyplné energie a tepla a mé srdce se chvělo radostí. Tento pocit ještě nestačil odeznít, když se nad celým pražským hradem objevila nádherná široká duha.

 

Před koncem meditace sestoupilo do středu kruhu oslnivé světlo, velmi mi připomínající slunce, a jeho paprsky proudily přímo do našich srdcí. Viděla jsem, jak se vždy energie kolem našich těl v kruzích rozvlnila poté, co se paprsek dotkl těla. Stejně, jako když vhodíte kamínek do vody. Tato energie – světlo naplňovalo naše srdce a já opět cítila nesmírnou lásku, krásu, radost a pocit hlubokého sjednocení.

 

Byl to opravdu úžasný a nezapomenutelný zážitek, a proto mi nedalo se o něj s vámi nepodělit. Děkuji vám i všem zúčastněným.

 

S láskyplným pozdravem Lenka z Prahy.

 

 

2339. Probuzení jarem (697).           (Přijal Ivo A. Benda.)            7:17-7:34 hodin. 31.5.2005.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Nymburk.

 

 

 

PROBUZENÍ JAREM

 

 

„Tak sladce spíš,

že již nevidíš

jak zpěv ptačí

se nyní v jaře skví.

 

Proč nevnímáš

krásu kterou máš

darem od Stvořitele,

co ti písně pěje ?

 

Zastavit se z ruchu,

který není ze vzduchu,

ale uchystaný tím,

jenž není čistý.

 

Písničky krajem zní ptačí,

ty které ti život krášlí,

ony radost a lásku značí

život Pravý zobrazují.

 

Dej si chvíle volna

kdy programy z Temnot neznáš,

labutě na hladině v lásce

si konečně snad vychutnáš.

 

Ony ti samy ukáží

jak čistý život žít,

mají dar od víl

všem lidem se otevřít.

 

Dáš-li si toho jara

do chřípí - svého blaha,

pak najdeš život pravý,

ten, co ti ovládači vzali.

 

Když vycítíš trylky ptáků

z lesů, řek a vlčích máků,

sám otevřeš si lásku svou,

tu, co ti kdosi odvanul.

 

Nech si zdát o blankytu,

na kterém beránky plují,

andílci jimi poletují

a tak se vracíš Domů.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2340. Proč jsem já já ? (698).           (Přijal Ivo A. Benda.)            6:09-6:27 hodin. 12.6.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

PROČ JSEM JÁ JÁ ?

 

 

„Jako malé dítě otázku jsem si dával,

„Proč jsem já já ?“

když jsem mohl být kýmkoli,

třeba ptákem, co křídly mává.

 

Třeba vrabcem, co stále veselý je,

či vlaštovkou, rorýsem, jež vzduchu

zasvětili svůj život cele,

ale proč já, člověk zde ?

 

Také jsem mohl rybou být,

co po vzduchu lapá a vidí

jak vznáší se vodním prostředím,

já člověkem však se stal !

 

Je v tom velké tajemství,

co Vesmír věčný jenom ví

proč ten je tím a ten zas oním,

roli určitou jsme si zvolili !

 

Účelem jsou PROŽITKY dané

druhem života ve zvoleném těle,

které jsou vždy SPECIFICKÉ

a vývoj duše zabezpečuje skvěle.

 

Není jen tento svět,

mnoho jiných – bezpočet,

v každém tolik života,

kolik na nebi je hvězd.

 

Milé dítko pochopí,

že volbou jeho se narodí

do výběrem zvoleného těla

vhodného pro jeho vývoj Ducha.

 

Ten je dán vždy LINIÍ,

tvořenou předešlými inkarnacemi,

aby se s úspěchem vnořil

do vybraného světa a společnosti.

 

To vše řídí Stvořitel,

ZÁKONY ŽIVOTA On měl

pro tato stvoření na Zemi

a v mnoha jiných světech.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2341. Vzdělávejte se dospělí (699).  (Přijal Ivo A. Benda.)            6:28-7:05 hodin. 12.6.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VZDĚLÁVEJTE SE DOSPĚLÍ

 

 

„Milí lidé dospělí

vzdělávejte se stále víc,

je třeba získat učení

co ve pseudoškolách chybí.

 

Je to učení Ducha

světí ZÁKONY ŽIVOTA,

má čistotu věků

prastaré jak Vesmír sám.

 

Kdo má zájem mít

OTEVŘENÉ VĚDOMÍ

on SRDCE SVÉ MÁ OTEVŘÍT

a tam ten poklad může vzít.

 

Stvořitel prvotní mu jej dá,

aby světil jeho návrat

Domů, do Jeho Domova,

tam, kde původ má.

 

Lidé milí na zemi

Nebeský původ máte vždy

i když se touláte jinudy

víte kam se navrátit.

 

Není Pravého Domova na Zemi

neb ona není v Nebi,

je to svět tuze ovládaný

pseudotvůrci z Temnoty.

 

Zakusí člověk každý sám

co to pro něj znamená

být ve světě ticha

s ukradenými prvky života.

 

Šípkové království poznáte,

kde zakletí lidstva máte,

volbou nectít ZÁKONY ŽIVOTA

postavené na PRAVÉ ČISTÉ LÁSCE.

 

Tohle je zkušenost Pravá

z tohoto pseudoživota

„on se již nesmí opakovat“,

říkáte si po odhalení pasvěta.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2342. Poselství od Stvořitele (700).  (Přijal Ivo A. Benda.)        19:45-20:05 hodin. 12.6.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

POSELSTVÍ OD STVOŘITELE

 

 

„Milý Ivo,

 

Hovořím k tobě Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech, láska nejčistší. Mám poselství pro lidi této Země milované, a to k jejich dnešním životním volbám.

 

Ano, milí lidé, mám k vám toto poselství Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Na základě VAŠICH ŽIVOTNÍCH VOLEB A ČINŮ, které provádíte dennodenně, SI VĚTŠINA Z VÁS PŘITAHUJE NEGATIVNÍ ENTITY Z TEMNÝCH SVĚTŮ – NEGATIVNÍ ENERGIE – HRUBOVIBRAČNÍ, a svojí volbou tak směřují se za nimi již v tomto životě. Já nemám z tohoto radost, avšak každý prožitek na vlastní kůži dá těmto lidem odpověď na to, co si zvolili. Oni tak nyní činí v nevědomosti a mají domnění, že to je to pravé. Jednou z událostí, kterou si tak již nyní připravují, je OTROCTVÍ V ČIPOVÉ TOTALITĚ.

 

Pak je tu druhá – méně početná skupina lidí, kteří SI SRDCEM SVÝM OTEVŘENÝM VOLÍ LÁSKU A DOBRO, MOUDROST A PRAVDU, a tak se tito směřují jinam – do pravých světů v té části Stvoření, kterému říkáte Nebe. Jsou to Mé světy a jsou tak nádherné a harmonické, že tuto krásu by jste nyní jen těžko pojali ve srovnání se stávajícím životem. Ano, mluvím o kvalitě života ve své úplnosti a bohatosti vztahů bytostí andělských, které jsou tak vyspělé, že tyto vztahy zde na Zemi prakticky nenajdete. Ale tam se směřují tito Praví lidé a je to výsledek jejich VOLEB, které mnohokrát učinili a činí. Já tyto Pravé lidi podporuji a pomáhám jim společně s pomocníky mými – Anděly Nebe – Vesmírnými lidmi, aby se zdárně vysvobodili z tohoto ovládání Silami temna a skutečně se vrátili Domů.

 

SPRÁVNĚ VYCIŤUJTE SRDCEM SVÝM DUCHOVNÍM LIDÉ MILÍ, TO JE KLÍČ K VÍTĚZSTVÍ NAD TEMNOTOU. Toto srdce duchovní opatrujte, čistěte, otevírejte a chraňte před Silami temna. Jde o tyto volby a ty se provádí neustále.

 

Blíží se váš ODCHOD s těmito živými těly fyzickými metodou převibrování a je zabezpečen pro každý případ EVAKUAČNÍ REŽIM Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech, mám nad vámi ochranný štít, a tak je třeba věřit ve své vítězství.

 

S láskou neskonalou čistou vám milí lidé toto poselství předal Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

Děkuji drahý Stvořiteli Prvotní všeho a všech za poselství, já rád jej předám dalším lidem této planety Země přemilé. Ivo.

 

 

 

2343. Evakuační pohotovost (701).  (Přijal Ivo A. Benda.)        12:41-13:00 hodin. 17.6.2005.

Místo: Vlak Ostrava – Hranice na Moravě.

 

 

 

EVAKUAČNÍ POHOTOVOST

 

 

„Naše pohotovost milí

značí schylování k akci

vyzvednutí těch lidí,

co lásku nosí v srdci.

 

Začala v devadesátém osmém,

kdy lidstvo překročilo práh,

který symbolizuje propast,

do které se odebírá.

 

Většina do Temných světů,

kde KRADENÍ ENERGIE JE NORMA;

však menší část lidí jde Domů

do Nebe, kde LÁSKA V ČINECH SE DÁVÁ.

 

EVAKUAČNÍ POHOTOVOST znamená,

že ať se cokoli stane s lidmi,

VYZVEDNUTI budou před propastí

TI, CO ŽIVOT LÁSCE ZASVĚTILI.

 

To je Zákon vesmírný:

CO VYŠLEŠ, TO SE TI VRÁTÍ,

není jiných způsobů

cirkulace energií.

 

VESMÍRNÍ LIDÉ ve velkém počtu

mají nad námi ochrannou ruku,

kteří volby dober a pravd činí

STVOŘITELI tak život zasvětili.

 

My vás tady čekáme

až se v radosti setkáme

láskou svou si řekneme

jaké priority volíme.

 

Ti co žijí pro sebe

Hromadí si energie

lži a hlouposti činí

v iluzích se stále motají.

 

Každý jednou pochopí

kvůli čemu stojí žít

jak najít místo ve Stvoření

a nebýt nikomu na obtíž.

 

Schopnost DÁVÁNÍ V JEDNOTĚ

je cesta sledující Ježíše,

každý tak žije v Nebi

tam, kde máte Domovy.

 

Dveře jsou tu otevřené

bez zámků a bojů o energie,

každý má všeho dosti,

jen se snaž dávat bližním.

 

Tak se DOMŮ jednou navrátíš,

až Pravý život si osvojíš,

tam štěstí a bohatství zakusíš

v náruči pravého Stvoření.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2344. Co se má, se nemá (702).       (Přijal Ivo A. Benda.)        18:09-18:28 hodin. 17.6.2005.

Místo: Vlak Praha – Tábor.

 

 

 

CO SE MÁ, SE NEMÁ

 

 

„Pocit mi tu říká,

že to, co se má,

se doopravdy nemá

dělat, jak chce temná strana.

 

Lidi, co tu žijí

si zakouší PROGRAMY

entitami z Temnot ušitými

na míru každého na Zemi.

 

Jsou to vibrace energií

co vším prolétnou a působí

dle frekvence specifické

na tyto pozemské lidi.

 

Jejich působení je dáno tím,

jak dalece je lidi přijímají,

zda se jim líbí či nikoli

a po volbách je realizují.

 

Nech si říct člověče,

že NEJSI TU SÁM, přece,

Vesmír je plný čilého života

všeho druhu – od Nebe, až do děr.

 

Když si toto uvědomíš

svůj život lépe uchopíš,

pak milovat se naučíš

pravdu, lásku, dobro, jak cítíš.

 

Ty programy z děr nemusíš

přijímat a pseudožít,

postupně láskou nahradíš,

všechny bloky tak vyčistíš.

 

Proudit láskou smíš

stačí jen chtít, však víš,

v tolika životech sis žil

ve štěstí, blahobytu a harmonii.

 

Otvírej srdce duchovní,

jak bránu širokou víc,

Světlo bílé od Stvořitele

pusť sem do této Temnoty.

 

Pak se nadchni pro čistotu

svých životních úmyslů,

měj cítění a citů víc,

aby jsi láskou lidi ovanul.

 

Až se u nás setkáme

na lodích vesmírných milujeme,

lásku nekonečnou posíláme

každému, kdo touhu uchopil srdcem.

 

Dál vás tu na Zemi strážíme

Andělé světla – bdíme,

každého z vás hlídáme

avšak hlavní je VOLBA VAŠE.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2345. Vše jsou energie (703).          (Přijal Ivo A. Benda.)         18:36-18:55 hodin. 17.6.2005.

Místo: Vlak Praha – Tábor.

 

 

 

VŠE JSOU ENERGIE

 

 

„Když uslyšíš zlobu klát

máš možnost se přidat a poslouchat,

pak tyto energie volbou přijímáš

a sám si vibrace těl bouráš.

 

Opačnou volbou je

opustit nebohého stěžovatele,

pomluvy již nevnímáš

a sám vibrace lásky získáš.

 

Pouhý poslech negací či přitakání

ti tvou volbou brání

v duchovním růstu k pláním

božského absolutna.

 

Máš možnost odmítnout

tyto hrubovibrační energie

a nechat původce o samotě,

aby poznal, že je nechceš.

 

On přijít na to může

a změnit se tak může,

když sám jednou pochopí,

že také jemu jednou pokvetou růže.

 

Známe postoj „to já nic, muzikant“,

avšak přitakáním se vtáhneš dál

do pavoučích ovládacích energií,

co z temnot srší dál.

 

Nech být ty lidi,

co jedy kolem šiří,

oni jednou pochopí,

že CO DĚLAJÍ, SE JIM VRÁTÍ.

 

Ti, co upřímnost čistou milují

se jednou setkají v Nebi,

pomlouvači se vyloučí

do Temných světů vybraných.

 

VŠE JSOU TOTIŽ ENERGIE

různé struktury vibrací,

které VYSÍLÁTE A PŘIJÍMÁTE

vždy provedenými VOLBAMI.

 

Za ty odpovědnost nesete,

zážitkem na vlastní kůži pocítíte

někdy brzy, jindy později,

čas máte vše napravit.

 

Věřte lidé milí,

že jste soustavou energií

o mnoha různých vibracích

řady těl vašich.

 

CO VYSÍLÁŠ, TO SE TI VRÁTÍ

zní Zákon duchovní,

proto smýšlej o druhých

pokud možno v milosti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2346. Duhová báseň.                         (Přijal Martin W.)                  8:50-9:20 hodin. 4.6.2005.

Místo: Banská Bystrica.

 

 

 

DUHOVÁ BÁSEŇ

 

 

„Protkej duhu do své mysli

kámen Temna se pak tříští.

Vám seslaná frekvence změny je

pak se u vás mnohý poměje.

 

Mnoho duší krásných,

čistých míří k nám

pomoc od nás do poslední chvíle

dávaná je vám.

 

Duha - ryzí principy duchovní -

lásku, dobro, pravdu, harmonii obsahuje,

pak onu přirozenost Pravý člověk

v sobě zcela zahrnuje.

 

Vzácným a důležitým

pro vás je darem,

vždyť děti a někteří lidé

při pohledu na ni pookřejí blahem.

 

Vždyť ona působí na každého blahodárně,

s její podporou se probudí

k Pravému životu lidská duše

– nové sémě.

 

Díky Stvořiteli milovanému,

který Absolutní všezahrnující je,

tvorba další krásná nová

vždy pokvete.

 

My pracujeme s radostí pro Něj

a nezištně vám pomáháme,

aby co nejvíce duší pozemských zamířilo

posléze už brzičko k nám.

 

Do světů Pravých, ryzích,

nasáklých láskou, světlem, teplem, vůněmi a radostným žitím

do prostředí které u vás nazýváte

Nebeským královstvím.

 

Zástupy nesčetné andělské

těší se již mnoho na vás

tetelí se radostí a štěstím,

až se přesunete do světa rajských krás.

 

Toť duhové přání v básni

seslané pro vás,

kteří rozdáváte lásku, světlo VŠEM

stále dál zas a zas.

 

Vaši milující Vesmírní Přátelé.“

 

 

 

2347. Gejzír srdce (704).                  (Přijal Ivo A. Benda.)          20:10-20:35 hodin. 1.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

GEJZÍR SRDCE

 

 

„Raduji se z deštíčku

posílám ti pusinku,

srdíčko tvé hřeji

ručičku opatruji.

 

Fenomén lásky poznávám

věčný koloběh za života

tohoto i jiných předešlých

statisíců, co jsem vědomým.

 

Ta síla moci ukrytá

v srdci, v bohatství nitra,

kde nic není čistší,

než Světlo absolutní.

 

Stvořitel Prvotní

ta tvůrčí inteligence

tě v náručí chová, dítě, ty,

který se k Němu navracíš.

 

Dej si více pozornosti

do středu hrudi své,

kde božství vždy nosíš

a mír nekonečný hrej.

 

Za lásku tvou svoji posílám

líbám tě a objímám,

stále vzpomínám,

ve slunečním světle vídám !

 

Nic před tebou neskrývám,

vše si přečteš, já dávám,

pocitem se sdílení koná

a říká se tomu též láska.

 

Člověk má Božský původ

pokroucen z temnot,

on vědomí táhne z Nebe,

kde vše je stále čisté.

 

Proto, abys si uvědomila

sílu lásky, citů, světla,

v hrudi tvé, kde sídlí láska

pravda, moudrost a čistota.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2348. Pískám si písničku (705).        (Přijal Ivo A. Benda.)          20:40-20:55 hodin. 1.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

PÍSKÁM SI PÍSNIČKU

 

 

„Pískám si písničku

„ach ta láska nebeská“,

jistě znáte Matušku,

který vám ji od nás předal.

 

Zpívá se v ní

že bez lásky nelze žít,

člověk ji nedocení

a štěstí bez ní není !

 

Láska nebeská – ach !

Co tvé srdce uchopila

hebce, život k štěstí mění

strachy ihned rozpustila.

 

Proč lásky políbení

člověk nikdy nedocení,

on chová se někdy

že to ani není !

 

Upřímnost citů rozvíjejte

lidé milí, věřte

v radostný život – vztahy své

láskou vrchovatě naplněné.

 

Nečekejte, až vám dá

druhý člověk, co chová

poklad nejčistší, co má,

sami mu jej první nabídněte !

 

Vždyť není nic krásnějšího,

než dávat záři Světla

z pocitu nezištného

pomoc, z Nebe slétla.

 

Zde je nebeská základna,

kde moudrost a láska přetéká,

je jí tolik, že vzít si jí

neznamená ubrat.

 

Kdo má v srdci led a mráz

už má nejvyšší čas

znovu pookřát a tak

se Andělem stát zas.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2349. Zkoušky života skládáte (706).    (Přijal Ivo A. Benda.)      21:07-21:25 hodin. 1.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ZKOUŠKY ŽIVOTA SKLÁDÁTE

 

 

„Všichni lidé milí

co láskou kráčíte, vizí,

vězte, že tisíce zkoušek

skládáte s nadějí.

 

Že od mateřské školky

ba od nemluvněte již,

musíte volit pravdu

lásku a dobro či opaky.

 

V případě pozitivní volby

úspěšně kráčíte výš;

v případě negativní volby

propadáte zase níž.

 

To je koloběh věčný

vývoj vašeho vědomí,

není ničeho jiného,

než zážitky na vlastní kůži.

 

Nech si říct, že již

tvůj postup držíš

v hrudi své zářící

kde je srdce duchovní.

 

Tam zaměřuj pozornost

a ptej se srdce,

ovládací program rozlišuj

a nedej na lidi kolem !

 

Představivost je nástroj

pro váš vzestup Domů,

při vizi krásných vztahů

se do Nebe napojíš.

 

Představivost je propojení

na reálné děje – procesy,

neexistují výmysly,

ale jen skutečné reality !

 

Když jemné svítící Anděly vidíš,

tys spojení získal, již víš,

oni tvé vědomí vedou

tam, kde jsi vždy byl.

 

Věz, že vlastní představa

má cenu nesmírnou

o vztazích nebeských Andělů

všude kolem, u lidských pout.

 

Představuj si reality,

kde božství, mír, láska svítí,

vztahy bytostí krásné jsou,

nikdo nikoho neopustí.

 

Vědomí božství je lék,

kterým Tmu přemůžeš,

sídlí ve středu zářivém

uvnitř lidské hrudi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2350. Okno (707).                           (Přijal Ivo A. Benda.)           21:27-21:40 hodin. 1.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

OKNO

 

 

„Okno ve vašem bytě

je důležitým prvkem

vašeho života milého

ač si to neuvědomíte.

 

Propojuje vás zevnitř ven,

tam, kde je kraj, povětří a nebe,

prostor nekonečný, s Vesmírem

a pak s Pravým Stvořením – Nebem.

 

Světlo proudí oknem

dovnitř, do uzavřených domů,

aby obyvatelům připomnělo

kam se mají vrátit do Domovů.

 

Ten, kdo otvírá okna

miluje čistotu, jak vzduch vnímá,

uzavřené se stává otevřeným,

aby spojení s Anděly byla.

 

Vždy jsem měl rád okno,

ono ukazuje na Domov,

tam, kde je daleká výšina

co člověk stále hledá.

 

Vězte lidé milí,

že čím více spojení,

tím čistější bydlení

a celkové vaše naladění.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2351. Věř (708).                             (Přijal Ivo A. Benda.)            22:09-22:25 hodin. 1.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VĚŘ

 

 

„Věř v to, co věky cítíš,

co nikdo ti nevezme, víš,

co jen v srdci ukryté je,

absolutnost dobra Stvořitele.

 

Projeví se ve vztazích,

které se stanou opravdové,

ne jen pseudem, iluzí

a pak již vše pochopíš.

 

Věř, že jednou se postavíš

Mimo program ovládací

a dávno se stane přítomností

tak, jak jsi žil v Nebi.

 

Nechat strachy a obavy

je dobrý přístup, milý,

tak se chop příležitosti

a vciť se do našeho vedení.

 

Stačí jen SRDEM vybírat

ne hlavou kalkulovat,

to jsou vždy postupy

šachistů z černých děr.

 

Schovávají se a mají proč,

podvody velké a kolotoč,

to je také součástí

tvé prožité reality.

 

Nech prostor víře své

ona ti v srdci ukáže

kdykoli v rozbouřeném moři,

kde najít pevnou zem.

 

Víra v lásku, pravdu a moudrost

je klíčem od dveří Domů,

je to ono vedení

od Andělů v Nebi.

 

Stvořitel Prvotní je tím,

kdo rodičem je ti,

on má tolik dobroty,

že všechno Stvoření zaplní.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2352. Svět izolovaných komunit (709).   (Přijal Ivo A. Benda.)        7:08-7:30 hodin. 2.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

SVĚT IZOLOVANÝCH KOMUNIT

 

 

„Tento pozemský svět,

je složen jako puzzle

z mnoha komunit lidí

jež se samy oddělily.

 

Je to opak JEDNOTY,

která se nachází v Nebi,

kde každý se s každým spojuje

a tvoří dokonalou harmonii.

 

To zde na této Zemi

v izolaci a separaci

dle rčení „rozděl a panuj“

jsou dálkově ovládané skupiny.

 

Tyto skupiny si myslí,

že mají vše, o čem snily,

avšak vždy je to jen řez

z Jednoty, cos kdysi nes.

 

Až otevřete duchovní srdce,

pak skončí izolace

do které jste se dostali

i v rámci celého Stvoření.

 

Každý je součástí všeho,

co nevědomostí lidstvo zapomnělo,

přesto ta Jednota v Nebi

lidstvu pomáhá ze separací.

 

Ovládací programy jsou balíky,

jež drží tyto skupiny,

jak ve firmách, pracovištích,

tak organizace a pseudorodiny.

 

Tyto oddělené segmenty

Snadno ovladatelné jsou

jako rakovinné buňky

proti sobě bojujou.

 

O energii životní,

kterou si navzájem kradly

pod dojmem úspěchu a kariéry

pozornost lidí a tzv. zisk.

 

Až se budete mít všichni rádi,

pak jedním jazykem budete mluvit,

zmizí izolace a nedorozumění

přirozený Pravý život v lásce se vrátí.

 

Dejte si pohov z rytmu

překotného hmotného otroctví,

napište si básničku

a uvidíte jasný cíl.

 

Tím je kvalitní šťastný život

v harmonických upřímných vztazích,

ne toto pseudo – divadlo

jež jste si nechali vnutit.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2353. Skladiště věcí (710).                (Přijal Ivo A. Benda.)             8:08-8:21 hodin. 2.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

SKLADIŠTĚ VĚCÍ

 

 

„Většina bytů lidí

je skladištěm věcí

na které tuze dřeli

v tomto pozemském otroctví.

 

Tyto věci jsou tím,

co oni ctí a milují

mnozí více než

své lidi bližní.

 

Tento životní styl

je vizí vlastnictví,

co nelze nahradit

žádnou jinou filosofií.

 

Přesto jsou zde lidé,

kteří neskladují věci,

sami žijí skromně

a dávají svým bližním.

 

Proto tito lidé

nemají žádné nemoci

oni žijí čistě

a nehledí na pomluvy.

 

Dnes více než kdy jindy

se v této scéně zobrazí:

Kdo miloval věci,

ten se jimi opájí.

 

Dál se tak směřuje

do světů temných,

kde věc je nade vše

a srdce lidské v zapomnění.

 

Ti, co se ve věcech neshlédli

radši srdce duchovní

láskou, citem čistí

a pak hurá do Domoviny.

 

Ta se nachází v Nebi

jež Andělskými společnostmi

oplývá a volá tě stále:

„NAVRAŤ SE BEZ VĚCÍ !“

 

Všeho je tu dosti

nikdo nehromadí věci

předávají se navzájem,

tak, jak je zapotřebí.

 

Proto ten, kdo na Zemi žije

podobně jako Andělé

Nebe si zde buduje

dřív, než odsud odejde.

 

Snažte se lidé milí

věci přebytečné poskytovati

potřebným lidem, všude jich dosti,

SRDCE OTEVŘENÉ vám napoví.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2354. O lásce a radování.                  (Přijala Helena N.)                                          15.6.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O LÁSCE A RADOVÁNÍ

 

 

„S radostí upřímnou

toužím ti napsat

jak moc tě lásko miluji

a také dát

to vše, co v srdci skrývám

na čistý list papíru

budu dál psát

vždy s potěšením,

když na tebe pomyslím

a častokrát

opět tu lásku kterou posílám

s radostí chci ti ji dát.

 

Pod rozkvetlou jabloní,

která všechno provoní

za letního zářivého Slunce,

chlapec, když chytá v rybníku sumce

a nadšení ze svého prvního úlovku má

s potěšením se mu radost

po celém těle rozlévá

a jeho mysl myslí na to

co s ním udělá.

 

Svoboda je nejkrásnější věc,

když ji můžeme dát každé bytosti

a také radost jí udělat.

svoboda patří k životu,

když jí chceš mít a užívat

nezapomeň na to,

že i ty ji máš rád.

 

Za ranního kuropění

životy se občas změní

jako den, a den a noc,

ale láska ti vždy přijde na pomoc.

Žij svůj život s radostí,

bez starostí, se štěstím

a uvidíš co se stane,

když se ráno probudíš.

Tvůj život dostane nový cíl,

za kterým půjdeš rád,

třeba na konec světa,

když uslyšíš hlas svého srdce zas.

 

S nadějí a laskavostí

dojdeš nejdál na rozcestí

a pokračuj dál

s láskou a vírou ve svém srdci.

 

S láskou předal Stvořitel prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2355. O snění a létání.                      (Přijala Helena N.)                                          20.6.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O SNĚNÍ A LÉTÁNÍ

 

 

„V mé mysli vzpomínky jsou

tou cestou dalekou

až k samému okraji kde

končí náš cíl který

nechce zůstat osamělý,

ale podělit se s ostatními kteří věří

že každá naše existence

má svůj směr a cíl.

 

Tam na začátku koloběhu,

kde zrodí se cíl,

vaše nápady a myšlenky,

které plují – touží zažít

nekonečnou lásku která změní

lidské cítění v povzbuzení

do dalšího směru který

naznačuje Božství v tobě.

 

Láska je jako nekonečná píseň která

zůstává stále nevyřčená,

dokud vaše srdce které

nebude stále otevřené

a neuslyší její hlas.

 

O létání nad jabloní

v jejíž vůni se rojí

tisíce včel kterým voní

v tento letní čas

kdy inspirace má svá křídla rozprostřena

a kolemjdoucí vidí zas

ten něžný opar který

obepíná bílý mrak

a houpavým pohybem snaží se dolů dopadat.

 

V záři letních červánků a vlčích máků

chtěl bych vám dodat odvahu

ke splnění všech vašich přání

ať lehká jsou jako pírko

a doletí k vám v ten pravý čas.

 

S láskou Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

 

2356. O lásce a milování.                  (Přijala Helena N.)                                          24.6.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O LÁSCE A MILOVÁNÍ

 

 

„Jednou z rána probudil mě sen,

v něm byla jen samá krása

a vzpomínky na dlouhý čas

strávený s tebou v tvé blízkosti

a ta krásná slova mimo prostor a čas,

která běží mou myslí ještě teď.

 

V kráse a pousmání z tvých rtů

jako zrcadlo se odráží

tvůj klid a ta touha,

která tě pohání do dalších dní

vykročit s úsměvem a srdcem dokořán,

které se každého dotknou a změní

každý šedý den ve svítání.

 

Tvé oči jsou jako dvě tůně které

Neztrácejí nikdy svůj jas a žár

A rozsvětlují všechno kolem

Na okruh tisíce světelných let.

 

S tvou láskou a vírou

dalo by se počítat

do armády světelných bytostí,

který změní tento svět

zázraky svou myslí a myšlenkami,

které se zhmotní než bys řekl švec.

 

S láskou předal Aštar Šeran.“

 

 

 

2357. Božská láska.          (Předala Helena N. z knihy „Poslové světla od Andělů“)         1.7.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

BOŽSKÁ LÁSKA

 

 

„Božská láska vždy byla a vždy bude

odpovědí, kterou hledáte.

to je nepopiratelné, ať už k vám přijde

v jakékoliv podobě.

 

Nebo byste chtěli uniknout svatosti lásky

a její prvotní fascinací tím,

kým opravdu jste ?

 

Zde je ono svaté políbení a náruč,

po níž toužíte.

zde je ten nejdokonalejší „partner duše“:

vaše vlastní Božská láska.“

 

 

 

2358. Svět zapomnění (711).            (Přijal Ivo A. Benda.)         21:25-21:38 hodin. 3.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

SVĚT ZAPOMNĚNÍ

 

 

„Když se do světa zrodíte

nic si postupně nepamatujete,

je to svět zapomnění

typická zóna vymístění.

 

Těla fyzická jsou úmyslně

Silami temna zfabrikována,

miliony let pseudotvoření,

výsledek velkolepý.

 

Obrovská nemohoucnost,

nevědomí a falešnost,

to je cílem pseudotvůrců

tato pozemská pseudotvořivost.

 

Ten kdo si to vyzkouší,

tím, že se sem narodí

pozná na vlastní kůži

jak je život odlišný.

 

Od života pravého v Nebi,

odkud přišel s posláním

pomoci bližním ze scény

falešné – negativní – loutkovací.

 

Tak se každý poučí

jak vypadá pseudotvoření,

aby ho nikdy nenapadlo

něco takového ztropit.

 

Odvahou velkou oplývají

mnozí ze světelné scény,

když sem přišli do zapomnění,

nevědomí a pseudožití.

 

Do tohoto se narodili,

aby pak pochopili,

pozitivní stav objevili

a vědomí své otevřeli.

 

Těla zfabrikovaná transformovali,

zatížené geny přeměnili,

mnoho zel a nepravd odhalili

a správně vše ROZLIŠILI.

 

Teprve pak se probudili

Světelnou práci zahájili

loutkový svět objevili

a sami se z něj vyloupli.

 

Srdce zářící je klíč,

kterým vězení přeměníš

v šťastný život čistý

zde na planetě Zemi.

 

Nech si procítit tato slova,

jak ladí k nitru člověka,

aby jednou odešel

pryč z ovládací scény do Světla.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2359. Návrat do dětských let (713).   (Přijal Ivo A. Benda.)         13:45-14:07 hodin. 5.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

NÁVRAT DO DĚTSKÝCH LET

 

 

„Toužebný pohled tvůj

připomíná mi dětství,

kdy jsem klukem byl svůj

a svět v očích dětských.

 

Tehdy radoval se z každého dne

a ptáčky na ulici měl spočítané,

vše co lezlo, létalo, skákalo

já tehdy měl prozkoumané.

 

Bohaté vnímání mé

Starou duši prozrazuje,

ona přes milion životů lidských má

vždy na jiné planetě.

 

Toliko žití má vliv

na vnímání světa a div

řadu otázek vždy mám,

abych našel cestu do Domova.

 

Bludiště světů přerůzných

od zářivých až po temnoty,

já navštívil v životech svých

a bližní své tam objevil.

 

Z tolika miliard let,

co žiji pro rozkvět

všeho tohoto Stvoření

vede mne STVOŘITEL PRVOTNÍ.

 

Dnes vědomí se zase otvírám

z omezení, které dává Tma,

dítětem zvědavým jsem

a též dobrým přítelem.

 

Když dětským pohledem zvíš

do jaké bryndy se namočíš

v tomto světě loutek

pasti nastražené navenek.

 

Jen mnoho dětských otázek

ti ukáže cestu vysvobození

z tohoto světa loutek,

který ti Domovem není.

 

Po vyřčených otázkách nalezneš

množství správných odpovědí,

pak loutkování omezuješ

a světýlko Domů objevíš.

 

Po rozkrytí světa podvodného

dětskými otázkami objevíš

sílu srdce svého,

které je ti klíč.

 

K návratu Domů, pryč ze scény,

těch, co ti vysávají energii,

najdeš cestičku úzkou s těmi,

kteří volají z duchovní rodiny.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2360. Vysokovibrační vědomí (714).  (Přijal Ivo A. Benda.)         14:13-14:07 hodin. 5.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VYSOKOVIBRAČNÍ VĚDOMÍ

 

 

„Mezi těmito zpomalenými kmity

se nachází něco nestandartního,

je to jiné – vyšší vědomí,

říkáme mu VYSOKOVIBRAČNÍ.

 

Toto vědomí má své kmity,

které se s pomalými nesdílí,

není totiž kompatibilní

s hrubovibračním myšlením.

 

Jeho vysoké vibrace

vnímají dál za hranice

těch zpomalených kmitů,

kterým realita prokluzuje.

 

Vysokovibrační vědomí

napájeno láskou z hrudi

otevřeným srdcem duchovním

ozařuje ty pomalé kmity.

 

Tato zbržděná vědomí

jsou ozářená osvícením

rozložitým vědomím

a mění jejich kmity.

 

Tím dochází k POSUNU

všech, kteří podléhají přísunu

vysokovibračního záření

pravdy čisté, moudrosti a lásky.

 

Tak významný impuls je

pro duše zbržděné

k správnému nasměrování

Domů z loutkové scény.

 

Oni vidí změnu tu,

něco hýbe s vědomím jejich,

neznají však příčinu,

ale to procesu nevadí.

 

Tak vysokovibrační vědomí

je majákem silného záření,

bez ohledu na hmotu,

přemůže ji lehce Domů.

 

Vibrace každá bytost má,

je to její podstata,

její vědomí se zakládá

na struktuře tohoto světa.

 

Proto lidé milí slyšte:

Světlonoši svítí vám na cestu,

aby jste se z otroctví Domů

konečně navrátili v lásce.

 

Milostí Stvořitele a těch,

co vám předali vysoké vibrace,

ozařováním, které nevidíte,

ale neustále existuje.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2361. Milování (715).                       (Přijal Ivo A. Benda.)          14:28-14:35 hodin. 5.7.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

MILOVÁNÍ

 

 

„Když žena a muž v lásce jsou

srdce své navzájem prolnou

jejich milující energie

navzájem splynou.

 

Pak oni se v ráji octnou

mimo hmotu těžkou,

zažijí absolutno mezi sebou,

aby se sami objevili.

 

Jejich splývání je tajemstvím,

které není veřejnou věcí,

oni si jej chrání

před programem ovládacím.

 

Ti z temnot totiž chtějí

jejich lásku překazit,

horečně na tom pracují,

aby se jim loutkový svět nezhroutil.

 

Tak milující lidé

zažívají duchovní zkoušky,

oni mají podporu Stvořitele,

však volbami si vše sami určí.

 

Zda setrvají v nebeské lásce

zde mezi loutkami Země,

nebo si cit svůj v prach obrátí

tím, že ovládací programy přijali.

 

Vězte drazí milí lidé,

že ve SVÝCH RUKÁCH vše máte,

neustále si volíte

zda VZHŮRU, či do PEKEL.

 

Nechejte si vždy procítit

každou životní volbu

srdíčkem svým duchovním

co v hrudi máte ve středu.

 

Tam je ono místo,

kde klíčové volby probíhají,

zda změnit život k nepoznání

a vrátit se do pozice v Nebi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2362. Zprávy ze světa (716).             (Přijal Ivo A. Benda.)          14:28-14:35 hodin. 6.7.2005.