SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2401 - 2530  KNIHY  "ROZHOVORY IX."   ZDE ...

 

2531. Otročícímu lidstvu od Gorloje (767).   (Přijal Ivo A. Benda.)

16:18-16:53 hodin. 22.8.2005.

Místo: Vlak Žilina - Poprad.

 

 

 

OTROČÍCÍMU LIDSTVU OD GORLOJE

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Gorloj, starší člen Vysoké rady této Galaxie. Mám pro lidi této planety Země poselství ke stávajícímu vývoji jejich ale i celé této Galaxie.

 

 

Lidé této planety Země,

 

vaše kroky se podobají PŘEŠLAPOVÁNÍ NA MÍSTĚ a jsou zaměřeny jen na jakési hmotné statky a požitky, které nijak nesnižují VAŠE OTROCTVÍ, které se neustále ZVYŠUJE. Lidstvo stále ochotněji přijímá ovládací programy Sil temna a to není k jeho užitku a prospěchu, ale právě naopak. Všechny podpůrné životní systémy planety Země jsou udržovány námi, VESMÍRNÝMI LIDMI, ze všech sil již 60 let, a lidstvo vyzařuje stále více hrubovibrační energie. Tento stav je kritický a tak řešením jsou EVAKUAČNÍ OPERACE všeho, co lze evakuovat – některá zvířata a některé lidi, ty, kteří mají DUCHOVNÍ SRDCE OTEVŘENÉ A ŽIJÍ SOULADNĚ S DUCHOVNÍMI PRINCIPY LÁSKY, DOBRA, MOUDROSTI, PRAVDY A INTELIGENCE STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Těchto lidí se zde dnes nachází 2,5 % a jejich počet se vyvíjí. Je nesmírně důležité správné vyciťováníCO je PRAVÉ a co nikoli, jen ILUZE, OVLÁDACÍ PROGRAMY Sil temna, které jsou rafinovaně prolnuté doslova vším, co tu máte. Tento negativní stav si většina lidstva přivodila svými volbami, které činí v tomto a v předchozích životech. Proto nikdo není v nespravedlivé pozici a ta se může kdykoliv ZMĚNIT podle následujících vlastních voleb. Lidé s OTEVŘENÝM SRDCEM mají takový stupeň ochrany Stvořitele Prvotního všeho a všech a Silami světla, kolik SAMI POMOHLI NEZIŠTNĚ DRUHÝM LIDEM.  Co vyšlete, to se vám vrátí. Šíření pravdivých info o nás, Silách světla i o skutečné situaci lidstva, je klíčovým prvkem v tomto bojišti Sil světla a Sil temna.

 

Varovali jsme již několikrát před čipizací všeho a před vytvořením organizačních podmínek ČIPOVÉHO OTROCTVÍ – ČIPOVÉ OTROKÁRNY.

 

Planeta Země však stupňuje očistné procesy a postupně se zbaví všech těch, kteří jí svým hrubovibračním myšlením ničí. Budou přesunuti do Temných světů do odpovídajících horších podmínek, než těch, které jim z lásky poskytuje planeta Země.

 

Taktéž varujeme před druhým příchodem pseudotvůrců na planetu Zemi, který si toto nevědomé lidstvo navozuje. Jejich cílem je si vás ještě více podmanit a zotročit – ze současných 95 % ovládání na 99 % míry ovládání, a dále pseudostvořit novou schopnější rasu pseudolidí pomocí genetických a jiných prostředků. Tato rasa má být mnohem výkonnějšími otročícími loutkami – nástroji, než stávající lidstvo, a má být určena k boji proti Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech a Pravému Stvoření – Nebi. Jejich záměry k ovládnutí tohoto jsou však NEREÁLNÉ a ZÁVĚREČNOU ELIMINACÍ NEGATIVNÍHO STAVU BUDOU ZNEMOŽNĚNY PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. Ten PODRUHÉ NAVŠTÍVÍ PLANETU ZEMI, což bude signálem této závěrečné eliminace negativního stavu.

 

Vyzývám každého v negativním stavu, aby zanechal zel a nepravd, které činí, a aby nastoupil cestu pozitivního stavu.

 

S láskou v srdci předal všem lidem této milované planety Země Gorloj, starší člen Vysoké rady této Galaxie.“

 

Děkuji drahý Gorloji, děkuji milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech, já s láskou v srdci předám poselství lidem planety Země. Ivo.

 

 

 

2532. Prší. (768).                            (Přijal Ivo A. Benda.)          10:36-10:55 hodin. 24.8.2005.

Místo: Vlak Liptovský Mikuláš - Martin.

 

 

 

PRŠÍ

 

 

„PRŠÍ stále tyto dny,

letní přívaly neustávají,

v celičké této Evropě

a taktéž v balkánských zemích.

 

Přívaly se valí na ty,

co svými myšlenkami,

hrubovibrační energií

ubližují planetě Zemi.

 

Voda, kroupy, bahno, blesky

záplavy a sesuvy půdy,

to je to, co si stále více

mnozí na sebe přitahují.

 

CO VYSLALI, TO SE JIM VRACÍ,

základní zákon duchovní,

oni však výmluvu mají

na ty přírodní živly.

 

Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko,

Rakousko, Česko, Švýcarsko, Slovensko,

Německo, Francie – evropské oblasti,

kde planeta Země volí očistu svou.

 

Také na jiných kontinentech

očistné procesy probíhají,

planeta Země chce přežít

a zbavuje se hrubovibračních energií.

 

Média – zesilovače zel a nepravd,

stále hlásí: „To je věc běžná“,

připravují loutkolidi na STUPŇOVÁNÍ

katastrof všech a kataklyzmat.

 

Pseudotvůrci z Temnot tak ovládají

loutkolidi do svých sítí,

do Temných světů je důkladně připravují

a na zničené prostředí CVIČÍ.

 

Andělé Nebe lidstvo VARUJÍ

před nedozírnými následky

jejich nevědomého počínání

a před propadem do Temnoty.

 

Nabízí spolupráci vládám, úřadům

a jedincům, co se topí

v bahně nahromaděných starostí,

jejich nevyřešených problémů.

 

Voda vyhání lidi z domovů,

od hrubých vibrací očišťuje půdu,

tak se zbavuje nebezpečí,

jež pro ni znamenají lidi.

 

Stále další události

toto lidstvo zažívá,

je uváděno do pasti,

kterou každý poznává.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2533. Dokud slyším pláč (769).       (Přijal Ivo A. Benda.)         16:40-16:54 hodin. 28.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

DOKUD SLYŠÍM PLÁČ

 

 

„Dokud slyším pláč,

já pomáhat chci dál

všem, co neví kudy dál na Zemi

chyceni v pavoučí síti.

 

Rozhodným postupem ukazuji

každému jeho situaci,

pravdivě, bez omáček a mlžení

a předávám cestu k vysvobození.

 

Nebojím se loutek pekelných

dálkově řízených pseudotvůrci,

ony neví co a proč činí

a prázdně na scéně poskakují.

 

Foukni láskou do loutky a …

uvidíš, jak se rozplyne,

beze strachu do ní cvrnkni

a zuření ještěrů zavane.

 

Když vedení Stvořitele cítíš

VĚŘÍŠ MU a pod vedením kráčíš,

pak loutková scéna se rozplyne

a je ti k užitku – pomoci bližním.

 

Volají loutkolidi, volají:

„To musím dělat, a to taky !“

neví, že jsou v pasti negativní

dálkově vlnami naprogramovaní.

 

Dokud pláč slyším, nářky

já pomáhat chci a tak činím,

ruku pomocnou dám ti,

co jsi špatné volby zvolil.

 

Neutíkám z loutkového stroje,

datasystém mě nepodporuje,

avšak kdykoli si vezmu z něj

cokoli, co k pomoci je potřebné.

 

Vesmírní bratři a sestry

z Nebe ke mně nahlíží,

neustále mi pomoc sdílí,

scény loutkové prohlížím.

 

Projekty pomoci běží,

válka světů zuří,

duchovní boj málokomu

v jeho pozici srozumitelný.

 

S radostí dávám, co mám,

poklad PRAVDY v LÁSCE zářící,

SRDCE DUCHOVNÍ dokořán

A POHLED SVŮJ – JISTÝ !

 

„JAK PŘICHÁZEJÍ SNY“

a další filmy ukazují,

jak MOMO se ničeho nebojím

a loutkolidi z Temnoty vysvobodím.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Báseň přijata při poslechu hudby The weaving (vlnění).

 

 

 

2534. Struktura Stvoření dle lásek – co kdo miluje (barevné a čb schéma) (770).

  (Přijal Ivo A. Benda.)

                                     28.8.2005.

Místo: Martin.

Původní (větší) schéma – viz letáky, č. 136. 

 

 

 

  

 

 

2535. Slunce u mne nezapadá (771).  (Přijal Ivo A. Benda.)     23:31-23:50 hodin. 28.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

SLUNCE U MNE NEZAPADÁ

 

 

„Jas slunce stále vidím,

teplo mne hřeje neustále na hrudi,

světlo silné září v srdci

neslábne, ale sílí.

 

Je půlnoc, ale zářím,

osvětluji vše v okolí,

lidé se ze spaní budí

světlem z hrudi milostivým.

 

Město spící ozařuji

ve dne stejně jako v noci,

aby v něm jiskry zažehly

nového jitra probuzení.

 

Proudy světla se mi valí

ze srdce duchovního do dáli,

aby pomohly této mrzačené Zemi

k jejímu konečnému spasení.

 

Síla světla spojeného s lodí

mateřskou základnou vesmírnou

vznášející se nade mnou

spojení srdce sester a bratří.

 

Ano, tak teplo a horko cítím,

stále se pohybuji bez oblečení,

proudění světla všude cítím,

Stvořitele drahého přijímám.

 

Aby lidé prohlédli Tmu,

svítím jim na cestu

z lásky nezištné tak činím,

nečekám od nikoho nic.

 

Probudí se ze zimního spánku

ozářené tisíce lidí,

nejen zde v Martině, kde miluju,

ale též v regionech sousedních.

 

Čas přichází kradmě zas

otevřít vám komůrky tajemství,

v srdcích chováte bohatství svá,

my – tisíce lidí !

 

Proto boj o srdce vrcholí,

Světlo je před Temnem chrání,

aby jej nemohlo za kalkulačku

tak snadno vyměnit.

 

To víš, že tě tak nenechám

napospas ještírkům z Temna,

světelný sloup přemůže čistou láskou

toho, kdo ti chce srdce ukrást.

 

Andělé všude kolem stojí,

myšlenkou se pohybují,

lehce a rychle, účinně pomáhají

těm, kdo srdce zvládli otevřít.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2536. Jakou hodnotu má člověk ? (772).     (Přijal Ivo A. Benda.)

23:51-00:08 hodin. 28.-29.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

JAKOU HODNOTU MÁ ČLOVĚK ?

 

 

„Otázka odvěká na Zemi,

tolika lidmi přetřásaná

a často mnohými pokládaná:

„Jaká je hodnota člověka ?“

 

Když netušíš, co člověk je,

pokřivený a svázaný Anděl,

jehož víra v plné vědomí

ho drží ve své existenci.

 

Až pochopíš cenu člověka,

jeho nezměrné bohatství,

nespoutaného jako balík

v síti pseudotvůrčí.

 

To zázrak se stane,

kdy zář a jas povstane

z toho věčně v sítích,

do kterých se sám chytil.

 

To poučení velké získá

z životů nevědomých se pozná,

láskou a moudrostí se uchopí

a vzlétne vzhůru k Nebi.

 

Opustí to své vězení,

které bylo velkým poučením,

co už nikdy nevolit,

Stvořitele milovat v hrudi.

 

Činy a volby lidské vrcholí,

skutečnou cenu žití ukazují,

BOŽSKOU LÁSKOU A MOUDROSTÍ

svou mysl opět napájíš.

 

Bídu, hloupost a šílenství

štěstím, zdravím a vědomím,

svobodu místo otroctví nahradíš,

ta dětská radost se ti navrátí.

 

Denní zážitky odhalí

tvé skutečné hodnoty,

když se jak motýl vykuklíš

nad louky, stráně, řeky a lesy.

 

Radost ze svobody skutečné

ti srdce dál otvírá,

opouští jej sevření,

které jsi měl od mala.

 

Tak se Andílci zjevují,

jak motýlci z kukly vyletí,

oni se z výsledků radují

a jak lesní plody tě obohatí.

 

Bílí motýli letí

krajem, křídly mávají,

už se nikoho neptají

kolik ten člověk vlastně stojí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2537. Hurikán Katrina (29.8.2005) (773).  (Přijal Ivo A. Benda.) 15:15-15:25 hodin. 2.9.2005.

Místo: Vlak Česká Třebová - Pardubice.

 

 

 

HURIKÁN KATRINA

 

 

„Slzy, pláč, zoufalství,

tří milionů lidí

na jihu států amerických

slyším a vidím v srdci.

 

Tak dlouho ničili

drahou planetu Zemi,

až po mnoha upozorněních

jim lekci dala ze žití.

 

Jako kobylky se chováte,

hrubovibrační mánie,

materiální život máte,

tak čemu se lidé divíte ?

 

Nejde o to, kolik kdo nahromadil,

ale o vyzařování negativní,

lidské plemeno se učí

jak souladně žít.

 

Tato výuka probíhá

mezi všemi lidmi,

oni nejsou sví,

ale v ovládacích energiích.

 

Loutkolidé to dopracovali

do propasti se řítí,

čekají na ně Temné světy

a tam pekelní pseudotvůrci.

 

To si mnozí zažijí,

neboť nám nevěří,

i když je stále varujeme

do jejich srdcí duchovních.

 

New Orleans a okolí

příkladem tímto může být,

tři miliony postižených

evakuovaných z obydlí.

 

Toto čeká další lidi,

většinu pozemské scény,

aby na vlastní kůži pochopili,

co si sami volí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2538. Vysvobodím vás ze zakletí (774).  (Přijal Ivo A. Benda.)    14:40-14:55 hodin. 5.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VYSVOBODÍM VÁS ZE ZAKLETÍ

 

 

„Snesl se Orel zlatý

z Nebe, místa lásky,

perutěmi rozkryl Temnoty

na této zakleté Zemi.

 

Orel zlatý ozářil všem

SRDCE jejich svaté,

v pasti zel a nepravd zamčené,

za kalkulačku vyměněné.

 

Svým zářivým zrakem vytřel

z očí ubožáků špínu a pel,

vložil jim nový obraz

života, který každý kdysi znal.

 

Čtyřhlavého draka osvítil

Zlatý Orel z Nebe zářivý,

aby ubožáky omilostnil

a zpět je Domů vysvobodil.

 

Svět lží se v základech otřásl,

loutková mašinérie skřípá,

nešlape, jak by chtěli pseudotvůrci,

Orel zlatý všechny osvítil.

 

Já přilét z krajů, co jste znali,

avšak jste na ně zapomněli,

teď milovat se byste měli,

tak, jako v Domově kdysi.

 

Tento svět do propasti upadá

a já, Zlatý Orel každého volám,

chyťte se SRDCE – NITRA

a cestu Domů nastupte, dokud je čas.

 

Zlatou září mocnou svítím,

do každého kouta, loutkosvěta,

lidstvo zbědované z kolenou

vzhůru k Nebi pozvedám.

 

Povstaň tiše a zanech loutkování,

změň se z čísla na bytost duchovní,

kalkulačku odhoď ze srdce v hrudi

a důkladně svůj zrak protři.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2539. Kouzelné slovo ŽIVOT (775).   (Přijal Ivo A. Benda.)          22:36-22:50 hodin. 5.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KOUZELNÉ SLOVO ŽIVOT

 

 

„Slovo ŽIVOT je univerzální

vztahujíc se na společnosti,

jejich vztahy a bytí

projevy a existenci.

 

Existuje mnoho druhů života,

nikdo je nespočte, si piš, lásko má,

od nebeských, čistotou skvoucí,

po pekelné, posedlé šílenstvím.

 

ŽIVOT je výsledkem VOLEB,

jež bytosti činí v okamžicích

po sobě následujících

a nic nelze vzít zpět.

 

Plynutí života dáno je

Bytím nositelů energií,

Jejich vlastníkem a dárcem je

STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH PRVOTNÍ.

 

On jest zdroj všeho, co jest,

napájecí energií čistou jedinou

charakteristickou svou absolutností

LÁSKY, PRAVDY, DOBRA A MOUDROSTI.

 

INTELIGENCE Stvořitele je něco,

co nikdo nepochopí

v plné šíři se projeví

v miriádách nebeských společností.

 

Náruč Nebe Doma drží

všechny ty, kdo jsou Anděly,

čistými a milovanými,

navzájem v JEDNOTĚ, milí.

 

To, co se děje v Nebi

vymyká se lidskému chápání,

jež značně omezené je,

nemůže postihnout Nebe.

 

Každý vidí a chápe,

jak proud života plyne,

kupředu se stále sune

a za sebou nechá dějiny.

 

O druzích života se dočtete

v díle NOVÉ ZJEVENÍ,

jež vám, milovaným dětem byl snesen

od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na Zemi.

 

On MILUJE a vládne LÁSKOU

všem ve Stvoření, co jich jest,

nikomu nic nevnucuje

a každému dává SVOBODNOU VŮLI.

 

Tak se tvoří modality života,

které nesčetné jsou,

ony od vnitřního Nebe se táhnou,

po ta nejhlubší pekla.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2540. Kam jdou lidé ? (776).            (Přijal Ivo A. Benda.)          17:20-17:40 hodin. 6.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KAM JDOU LIDÉ ?

 

 

„KAMPAK lidé kráčíte ?

NYNÍ si cesty volíte,

klíčová rozhodnutí činíte,

ta, o kterých málo tušíte.

 

Co víc je než dát cit,

lásku, dobro, pohlazení,

bezpečí, teplo a mír,

upřímnost a inteligenci ?

 

Ale to je VOLBA ČLOVĚKA,

zda toto zvolí, či zanechá,

ZDE na této Zemi

činí KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ !

 

Tato rozhodnutí jsou VIBRACE,

druhy mnoha frekvencí energií,

kterými sami SEBE LADÍTE,

SVÁ TĚLA A SVÉ VĚDOMÍ !

 

Pomocí tohoto naladění

se sami stále řadíte

do odpovídající řady lidí

ekvivalentních energií.

 

Tak si vytváříte prostředí

od kamenů, rostlin a zvířátek,

až po lidské společenství,

které je laděno FREKVENCÍ.

 

Tak se stále shlukují

a oddělují jednotky energií,

dle neustálých voleb svých

samy se takto svobodně vyvíjí.

 

Po ukončení života na Zemi

zmrazí se stav duševní dočasný,

mezi životy se nemění,

až do příštího vtělení.

 

Tak, jako jsou zde na Zemi

velmi různé vibrační komunity,

ty pak pokračují dále po smrti

do světů planet přerůzných.

 

Tedy od mnoha stupňů v NEBI,

DOMOVEM je ti známým,

až po mnoho stupňů pekelných

v takzvané zóně vymístění.

 

Všude ZARUČENÉ ZÁŽITKY

jsou platné NA VLASTNÍ KŮŽI,

nikdo pak neřekne víc:

„Tohle ještě nevím“.

 

Tak tiše přemítej o smyslu žití,

jak v této zóně vymístění,

tak v utěšeném blaženém Nebi,

co Stvořitel Prvotní ti připravil.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2541. Neničte si Zemi.                              (Přijal Petr S.)                         Dopoledne 6.9.2005.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Milí lidé, jsme tu my, vaši vesmírní bratři a sestry z Plejád, Kentaura, Síria a dalších hvězdných systémů.

 

Přiletěli jsme na požádání vaší planety Země a Stvořitele Prvotního všeho a všech. NENIČTE SI KRÁSNOU PLANETU ZEMI, OČISTÍ SE OD LIDÍ, KTEŘÍ JI NIČÍ NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI A ČINY. Posíláme vám stále spoustu impulsů a lásky z našich lodí pod clonami před negativními lidmi, kteří by nám jinak ublížili. Milujeme vás a s láskou vám pomáháme na tisících lodích kolem vaší planety Země. Jsme rádi, že tu jsou lidé, kteří chtějí žít v lásce a světle, těm nejvíc pomáháme a oni to pociťují každý den a proto vyciťujte SRDCEM svým duchovním. Mějte se rádi a žijte v dobru a lásce a my se odcloníme. S láskou vaši PŘÁTELÉ na lodích kolem vás.“

 

 

 

2542. Co je krásnější ? (777).           (Přijal Ivo A. Benda.)          23:42-23:57 hodin. 8.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

CO JE KRÁSNĚJŠÍ ?

 

 

„Co je krásnější,

než MILOVAT,

hudba nebeských sfér zní

překrásným propojením.

 

Planeta Země je propojována

s Nebeskými národy,

které milují Zemi

a některé pozemšťany.

 

Láskyplné energie jemnovibrační

kompenzují zla a nepravdy,

ROVNOVÁHU tak tvoří

mezi světelnými energiemi.

 

Stále se ZVĚTŠUJE PROPAST mezi nimi,

tomu říkáme ZOBRAZENÍ

V KONTRASTU STÁLE VĚTŠÍM,

který nikde jinde neuvidíš.

 

Milující energie nebeské

ničím nenahradíš,

jsou tak božské,

že tě odnesou do výšin.

 

Ohromná krása a slast,

harmonie nebeských krás,

pocitů a citů, prožitá,

to patří k mým návštěvám.

 

Pravý život nebeský

je něco, co nepochopíš,

až se jednou navrátíš

DOMŮ, mimo zónu vymístění.

 

Až jednou dojdeš tam,

kde SVĚTLO nikdy nezhasíná

a nevládne tam žádný ďas,

v rukách odpovědi máš.

 

Andělé nebeští milí,

krásní a inteligentní,

plní humoru a laskání,

UVÍTAJÍ TĚ V NÁRUČI.

 

Pak nevrátíš se již

na tuto Zemi víc,

kontrast vznikne převeliký

v tvém otevřeném vědomí.

 

Mírný vánek Domova,

ptáčci ve zpěvu a zvířátka

mile si tě prohlíží,

tvůj návrat bez tíží.

 

Dej si ruku na srdce,

co krásnější může být ?

Chovat v něm milence,

LÁSKU, bytost milující.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2543. Obraz 2000 (778).                  (Přijal Ivo A. Benda.)              6:17-6:49 hodin. 9.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

OBRAZ 2000

 

 

„V předchozí době jsme říkali:

OTEVÍREJTE SRDCE DUCHOVNÍ,

ti, kteří tehdy slyšeli

radou naší se řídili.

 

Dnes STUPŇUJÍ SE KONTRASTY

světelných a temných energií,

k předchozímu doporučení

OBRAZ 2000 K VÁM LETÍ.

 

Vyjadřuje to nejdůležitější,

totiž vaši ÚPLNOU SITUACI,

nikoli zamlženou informaci,

ale čisté, Pravé poselství.

 

Uvědomte si již,

že NEKLADLI jste si otázky,

které přesně souvisí

s vaší duchovní situací.

 

Svého času převládalo mínění,

že záhada nebyla vyřešena jen proto,

že se na ni dosud nikdo nedokázal

SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM ZEPTAT.

 

Ano, nezeptali se lidi

z důvodu OVLÁDÁNÍ,

a i když se někdo zeptal,

ze stejného důvodu se nerozšířila.

 

JENŽE, JAK ZNĚJÍ TY OTÁZKY ?

Je to velké lidské tajemství,

kdy nikdo neví nic,

než mu dají ovládači.

 

Ovládání je SKRYTÉ,

součást této strategie,

v „NESMRTELNÉ TETĚ“

MÁTE TOTO ZOBRAZENÉ.

 

Obraz dva tisíce vám dává

VAŠI SOUČASNOU POZICI,

v této temné společnosti,

tahátky – vlnami ovládané PSEUDOTVŮRCI.

 

Ale SRDCEM DUCHOVNÍM

patřičně OTEVŘENÝM

vy můžete najít

svou PRAVOU ŽIVOTNÍ EXISTENCI.

 

Klíčovou otázkou je:

CO JE TO EXISTENCE ?

Je to LOUTKA BEZDUCHÁ ?

anebo BYTOST SVÁ A SVOBODNÁ ?

 

V OBRAZE DVATISÍCE

najdete odpověď srdce,

přesnou, úplnou a pravdivou,

bez mlhy, iluzí a těch, co vám lžou.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Velmi vhodné K VAŠÍ LIDSKÉ SITUACI jsou filmy NESMRTELNÁ TETA, MOMO, svépomocně upravená verze bez násilí MATRIX 1, ŽIVOT PODLE PROTA, a hudba např. CD VOYAGER (Mike Oldfield, v závěru CD je naznačeno vysvobození), píseň Martina Maxy „NEJSEM TO JÁ“, a pochopitelně všechny zdroje na internetu Iva A. Bendy www.vesmirni-lide.cz , zvláště kniha NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, coby vrcholové dílo těchto zdrojů světelných.

 

 

 

2544. Již jako dítě jsem se ptal … (779).  (Přijal Ivo A. Benda.)  22:00-22:24 hodin. 9.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

JIŽ JAKO DÍTĚ JSEM SE PTAL …

 

 

„Po zrození sem do světa

pozemského, jež vzkvétá

na zlech a nepravdách, v programech

já rozkoukával se, kde to jsem ?

 

Padaly otázky, kde to jsem,

proč tu jsem, co je to za svět,

lidi, systém a kultury,

odkud vzešel, z které dílny ?

 

Otázek bylo mnoho a byly závažné,

viděl jsem a slyšel mnoho zla a utrpení,

nebudu dělat hloupého, a tvářit se,

se zde nic neobvyklého není !

 

Kolik OTROCTVÍ je i v této době,

a nikdo to NEVNÍMÁ,

kolik zbrojení a plýtvání,

hromadění nesmyslných ?

 

Když státníci se navštíví,

to ve všech rádiích hlásí,

ale kde jsou mimozemské národy,

PROČ JSTE JE ZATLOUKLI ?

 

To dá hodně práce pseudostvořit

miriády lží pro lidi, že nic není,

jen vy na Zemi jste, nic víc,

tohle šílenství já vnímal stále víc.

 

Jako dítě já se ptal,

proč v nevědomosti se rodíme,

a v tak ubohém stavu nemohoucím,

a ještě nám lhali, že je to normální.

 

To pseudtvůrci za sedm miliónů let

tohle lidstvo zfabrikovali,

do této podoby a stavu

ale lidem to neřekli !

 

Vědci vám lžou denně, smyšlenka:

„To je samovývoj ze zvířat“,

nic jiného neřeknou lidem,

negativní stav jejich je cejch.

 

Žil jsem před zrozením, kde a jak ?

Jaké to bylo vědomí, když jsem nyní bohat ?

Asi velké, neboť již teď se skvím

ve velmi různorodém, mocném vnímání.

 

Jako dítě já koukal po světě,

co to je tu narafičené,

jaké rekvizity a atrapy

tohoto loutkového stroje ?

 

Někdy do smíchu jsem propukal,

jak vážně loutky hrajou dál,

tuhle hloupou hru tretek a vad,

vydávaných za samý poklad.

 

Ještě jsem se divil,

proč je ve světě chudoby,

tolik ubožáků po planetě

denně uboze živoří.

 

Ještě dnes miliarda neumí číst a psát,

a to někdo dal příčinu za tento stav,

samo nic není, za vším je příčina,

je to jejich chybná, NEGATIVNÍ VOLBA.

 

Řetěz životů si každý přede,

a tak si uchystá volbami

své vlastní rozpoložení,

a často je to v nevědomí.

 

Hodně pomoci já dostal,

hlavně že jsem se díval,

nedělal slepého a hluchého,

uvědomoval si, že se mne to týká.

 

Všichni jsme součástí

CELKU JEDINÉHO,

sdílíme společnou energii,

superpozici vibrací.

 

Tvářit se, že nic není,

je jako jít do díry,

zřítit se do propasti,

kterou pseudotvůrci nastražili.

 

Nebeská pomoc mocná je,

ať ji nikdo nepodceňuje,

Andělé světla trpělivě

mnoho životů radí do nitra.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2545. Tisíckrát silnější světlo (780).   (Přijal Ivo A. Benda.)         22:26-22:39 hodin. 9.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

TISÍCKRÁT SILNĚJŠÍ SVĚTLO

 

 

„Navštěvuji nebeské světy

kde Andělé v lásce se milují

plno světla kolem vyzařují,

tolik, že by jste oslepli.

 

Tisíckrát více světla

je tam než u tohoto světa,

a tak jejich oči andělské

jsou skutečně velmi velké.

 

Mnohem více barev

vidí Vesmírní bratři,

světlo je základem jejich

veškerého tvoření.

 

V temných světech zas opačně,

tisíckrát méně světla je,

v tomto oči ubožáků se jeví

jak korálky ztracené v tváři.

 

Je třeba pochopit

že každý svět je jiný,

a těla jsou přizpůsobena

tomuto odlišnému prostředí.

 

Světlo živé inteligentní je,

je součástí Stvořitele,

který každého přímo pozoruje,

hledí každému do tváří.

 

Řadu těl máme

a mají různé tváře,

tohle poslední v přírodě

je nám nejlépe známé.

 

Sluneční systémy mají

různá záření, intenzity,

kterou zaplavují všechny,

kdo žijí v jejich blízkosti.

 

Tak míra světla působí

na vše, co tvoří světy,

na ty, co žijí na nich a věří,

že ke Stvořiteli se jednou navrátí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2546. Pilně otročí na hmotě (781).   (Přijal Ivo A. Benda.)        21:54-22:17 hodin. 19.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

PILNĚ OTROČÍ NA HMOTĚ

 

 

„Lidský rod na Zemi

do bodu nejzazšího vstoupil,

pevnou půdu pod nohama ztrácí

a PROPAST se mu zračí.

 

Umlká ptactvo a tiší se,

přesun do bezpečí jistí evakuace,

pracně budete hledat vrabce,

a mnohé jiné ptačí obyvatele.

 

Vítr se zvedá stále častěji,

aby navracel ztracenou harmonii,

rod lidský dálkově naprogramovaný NECÍTÍ,

NESLYŠÍ A NEMÁ ČAS NA ZASTAVENÍ.

 

Mohutná masa lidských loutek

řítí se do své jámy,

propasti, jež si kope

pod taktovkou Temnoty.

 

Pilně otročí na hmotě,

VĚC JE JEHO BOHEM,

nemá čas na nic víc,

nevšímá si kroků do propasti.

 

Jak se lidé v pavoučí síti

takto do Temnot směřují,

většina se příležitostí obratu

dočasu zcela zbaví.

 

Nedokonalost je vlastností,

která u člověka způsobí

další obrovské utrpení,

aby úsvit jednou přišel do vědomí.

 

Až pak pochopí jednou,

že ne ve hmotě život je,

ale v tom opačném pólu,

V NITRU NEJHLUBŠÍM – SRDCI JE.

 

Tohle poznání se těžce prožívá,

v opacích – ztracených Temnotách

a pak hledá Eldorado,

kde je LÁSKA, MÍR A BEZPEČÍ.

 

Zbavené lidské víry člověčí,

iluze napájené programy,

jež kuchtí v děrách ještěři

a ničí život skutečný.

 

Až moudrost si člověk osvojí

pramenící z BOŽSTVÍ V NITRU – SRDCI,

pak zanechá marného podnikání

OTROCTVÍ UVRHNUTÉ NA VĚCI.

 

Dnešní svět se takto propadá,

zbyde po něm jen skvrna dojetí,

jizva zemského povrchu zhojená

láskou Andělů, co z Nebe záchranu pečetí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2547. Kam jste to dopracovali ? (782)  (Přijal Ivo A. Benda.)    22:40-22:57 hodin. 19.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KAM JSTE TO DOPRACOVALI ?

 

 

„Po mnoho životů volíte,

vybíráte a vyberete,

pracujete s úsilím,

SVOBODU SVOU ODEVZDÁTE !

 

PRODÁVÁTE SVÉ NITRO

za tretky, které se jeví,

jako pravý poklad, řečeno,

ten nikdo nikdy neuvidí.

 

Po ulici kráčím

a vidím STUDENÉ LOUTKY

jak to dopracovaly

ZE SVOBODY DO OTROCTVÍ.

 

Sedření lidé koukají

kam se to vlastně dostali,

ZLATÉ TELE se jim tetelí

před zrakem svým zakaleným.

 

OTROČINA, to je cíl,

kterého se dopracovali,

program jim uvinuli

pekelní pseudotvůrci.

 

Oni dávno opustili

upřímné čisté chování

z nebeských Domovů se vymístili

a tak zakouší tento druh volby.

 

Patnáct dlouhých let umí

uvázat se na budování

jakési pofidérní chaty,

iluze a pomatené vědomí.

 

Oni bohatství duchovní zahodili,

přebytečným břemenem je jim,

zato hmotu si vybrali

lákadlo tisíciletí na Zemi.

 

Jak to tak dopracovali,

rakovinu všeho vybírají,

následuje velké nadávání

a nic je do Temnot nezastaví.

 

Leda že by si UVĚDOMILI,

ZMĚNU, kterou by provedli,

píseň srdíčka zas uslyšeli

a milost si nadělili.

 

Pak z díry by cestu nastoupili

jak objevit světýlko v setmění,

oni si DUCHA uvědomili,

pak kráčet CESTOU DUCHOVNÍ.

 

Kam jste to dopracovali ?

Lidé na planetě Zemi ?

Váš izolovaný život ve Stvoření

OTROKY JSTE ZE SEBE UDĚLALI !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2548. Odlišné motivace obratu (783).  (Přijal Ivo A. Benda.)    20:45-21:06 hodin. 21.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ODLIŠNÉ MOTIVACE OBRATU

 

 

„Je zajímavé sledovat,

jaké motivace lidé mají,

když provedou menší či větší obrat

ve své duchovní pouti.

 

Máme na srdci obrat

DO POZITIVNÍHO STAVU VĚDOMÍ,

který byl něčím podnícen,

IMPULSEM, malým či velkým.

 

Velmi vyspělé duchovní bytosti,

kterých je velmi málo na Zemi,

vystačí s nepatrnými impulsy

ke správnému napředování.

 

Nejvíce pozitivní stav inicijuje

menší či větší pošťouchnutí,

které si bytost vybrala v Nebi

před svým zrozením ještě.

 

Impulsy mohou být různé,

zážitky na vlastní kůži,

od úrazů, nemocí a životních zklamání,

až po setkání s Anděly.

 

Jsou to i pozorování lodí,

nebo jiné speciální zážitky,

které jsou předem připraveny,

ještě před zrozením v Nebi.

 

Ti nejvyspělejší sami úspěšně hledají,

netřeba jim žádné impulsy,

je jich sice velmi málo,

své probuzení mají těžce vydřený.

 

V záloze jsou impulsy

taktéž pro ně připravené,

oni je někdy použijí,

když základní plán selže.

 

Změna nevědomého stavu lidí

se děje velmi pozvolna,

nahrazuje jej stav VĚDOMÍ,

který vnímá blízkost DOMOVA.

 

Takto dle svého snažení

se lidé sunou k poznání

pravd a mouder duchovních,

jež vzápětí obohatí činy.

 

To nyní tedy probíhá

je pro to vhodná doba,

svět se rozsvěcuje světýlky

zářícími otevřenými srdci !

 

Odlišné motivace obratu

jsou dány specifikou,

kterou mají lidé v různosti

svých specifických inkarnací.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2549. Každý je odměňován (784).    (Přijal Ivo A. Benda.)            6:14-6:34 hodin. 22.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KAŽDÝ JE ODMĚŇOVÁN

 

 

„Celé spektrum života,

které se tu odvíjí

na této milé Zemi

má formu ODMĚNY.

 

Každý ze šesti a půl miliard

je neustále odměňován

tím, co dříve sám vyslal,

vrací se mu jako bumerang.

 

Přesně ten druh vibrace

odpovídající myšlení a jednání

neustále člověk vysílá,

spojuje se s odpovídajícími lidmi.

 

Kmitočty energií velmi různorodé

přesně odpovídají druhům myšlení,

které člověk jako vysílač září

a zákonitě se spojuje se stejnými.

 

V našich počítačích máme

miriády druhů chování,

které u lidí studujeme

zde na planetě Zemi.

 

Jistěže devadesát procent z nich

jde z ovládání Temnými světy,

deset procent existuje mezi nimi

jako projev pozitivního chování.

 

To je souladné s duchovními principy

Stvořitele Prvotního všeho a všech,

tak se určitá část lidí

vrací do Pravého Domova v Nebi.

 

Tak jako do rybníka hodíte kámen,

kruhy se ve vodě vytvoří,

stejně každý neustále vyzařuje

myšlenky nadsvětelnou rychlostí.

 

Většina pozemských lidí tedy

je neustále odměňována problémy,

neboť si je sama volí,

negativní pseudoživot z Temnoty.

 

Malá část z vás

už ví jak zde žít

mezi loutkami a ovládáním,

patřičně se chová k nim.

 

Loutkočlověk je temný program,

na který můžete reagovat

odpovídajícím způsobem,

nepovažovat jej za duchovního člověka.

 

Tedy se s ním nesdílíte,

odmítáte tento program,

není tam Duch cítit a znát,

a proto není nutno jej respektovat.

 

Stačí mu vysílat impulsy

o možnosti pozitivní změny,

ale není nutné s ním utratit

kvanta drahocenných energií.

 

Loutkové lidstvo si zaslouží

přesně to dle stavu svého,

proto jej nelitujte milí,

prohlédnou později díky Ježíši.

 

Závěrečná eliminace Temnoty

rychle se kvapem blíží,

tato černá zóna vymístění

se jednou v Nebe promění.

 

Nebudou již odpadkové koše,

nebude odpadových energií,

každý již navěky bude vědět

JAK souladně lásku žít.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2550. Sexuální ovládání (785).         (Přijal Ivo A. Benda.)            6:38-6:50 hodin. 22.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

SEXUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

 

 

„Mezi ovládací programy patří

i druhy negativní sexuality

založené na požitkaření a braní

sexuálních energií.

 

Pravá sexualita je DAREM

Stvořitele Prvotního všeho a všech,

aby mohly bytosti Jím stvořené

lásku, dobro, moudrost a pravdu sdílet.

 

Tedy DÁVAT si ji navzájem

a milovat se nezištně,

upřímně a s čistotou

a za nic se tedy nestydět.

 

Ti, kteří žijí v temných energiích,

je jich devadesát procent na Zemi,

si vysávají energii myšlenkami

o vzájemném boji a kradení.

 

K sexuálnímu ovládání

patří vnější ovládací programy,

jde o neúměrnou úpravu ženy

založenou na jedovaté chemii.

 

Lakování, barvení vlasů

není podporováno v Nebi,

pochází tedy tyto programy

z Temných světů k ovládání.

 

Ten, kdo cítí dobře

snadno si vyzkouší v dálce na figuríně

procítit prázdnou loutku

sexy oblečenou a kosmetiku.

 

Figuríny s oblečením

vám snadno odpověď dají

jak ovládání temné vnější

na loutkolidech funguje.

 

Proto lidé milí

nedejte JEN na vzhled vnější,

zaměřte se na nitro své

a bližních svých také.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2551. Čistá láska ženy a muže (786).  (Přijal Ivo A. Benda.)      16:04-16:21 hodin. 28.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ČISTÁ LÁSKA ŽENY A MUŽE

 

 

„Čistá láska ženy a muže

je harmonickým vzácným vztahem

vzájemnou láskou a intuicí propojený

tak vzácným na planetě Zemi.

 

Není to vztah, který kdekoli vidíte,

ovládací a naprogramovaný z pekel,

ale NITERNÝ VZTAH DUCHOVNÍCH SRDCÍ

propojených láskou čistou Stvořitele.

 

Na tento vztah vám chybí slova,

to proto, že skoro nikdo ho nezná,

avšak existují zde lidé, ač se nezdá,

co zvolili si život, co se NEBI podobá.

 

Je to harmonie vzácná

chráněná před zraky loutek,

květinami, láskou kultivovaná,

Pravým upřímným milujícím vztahem.

 

Ten pocit uvnitř toho vztahu

je čistotou a blažeností samou,

většina komunikace niterná je,

nedorozumění se žádné nevyskytuje.

 

Je třeba více takových vztahů

pro pozvednutí lidských proudů,

aby ozařovány láskou byli,

planeta Země a všichni lidi.

 

Láska muže a ženy

je vztah plný SVOBODY,

není to žádné ovládání

tak hojné na planetě Zemi.

 

Pohleďte lidé zase k Nebi,

kde vnitřním zrakem zříte

milující se šťastné Anděly,

co jsou nám Pravým vzorem.

 

Tyto vztahy andělské

jsou dílem Stvořitele,

On je všechny vede

a některé pozemské obyvatele.

 

Vycítíte Jeho vedení

SRDCEM svým čistým zářivým

dokořán v hrudi otevřeným

pro váš vztah muže a ženy.

 

Dávání je jádrem vztahu

ne braní, jak je u vás většina v omylu,

to se nejspíš projeví u lidí,

u těch, co se tolik SNAŽÍ.

 

Milovat člověka s chybami

je základní školou na Zemi,

ne pro chyby samé,

ale pro jeho krásné vlastnosti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2552. Rodinná pouta (787).              (Přijal Ivo A. Benda.)           7:07-7:24 hodin. 29.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

RODINNÁ POUTA

 

 

„To nyní u vás běží

seriál v TV hojně sledovaný

RODINNÁ POUTA zvaný

z pekelných světů dodaný.

 

My Andělé Světla to nedali,

rafinované jsou to OVLÁDACÍ PROGRAMY,

kterými se lidé programují

tím, že je sledují a tak PŘIJÍMAJÍ.

 

Jde o vzorce chování

vztahů mezi lidmi,

s PŘEVRÁCENÝMI duchovními principy,

záměrně v Temnotách upředeny.

 

Pravé duchovní principy

vztahů života mezi lidmi,

poznat můžete láskyplným vedením

a také v textech NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

RODINNÁ POUTA nic jiného není,

než návod na ROZSÁHLÉ OVLÁDÁNÍ,

vězení vztahů mezi lidmi,

trápení, boj a kradení energií.

 

Úspěch seriálu tkví v tom,

že loutkolidé připravení na boj

předchozími podobnými filmy

se programují specificky na svůj tón.

 

Jedním z nich byl seriál

NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA,

on postupně špatné vztahy zakládal,

negace, trápení, rozpory a zmar.

 

Vkládání programů vnějších

je důležitým akcelerátorem ovládání

loutkolidí pozemské scény,

co zahodili lásku mezi lidmi.

 

Dalšími stupni jsou VYVOLENÍ,

a jejich mutace na planetě Zemi,

vyšší destrukce vztahů lidí

do Temných světů připravovaných.

 

Menší část - Pravých lidí

NESLEDUJE pekelné programy,

ODMÍTÁ tyto vzorce pseudochování,

ovládací programy z Temnoty.

 

Nezaplavuje se tak hrubými vibracemi

odpovídajícími těmito šílenostmi,

sami žijí čistý život Pravý,

pramenící ze srdce Stvořitelem Prvotním.

 

Lidstvo si tak samo volí

kam jít a co se mu líbí,

Andělé Světla NEZASAHUJÍ,

avšak každého usilovně VARUJÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2553. Křížení energí (788).               (Přijal Ivo A. Benda.)            7:36-7:54 hodin. 29.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KŘÍŽENÍ ENERGIÍ

 

 

„Projevem mohutného ovládání

je tzv. KŘÍŽENÍ ENERGIÍ,

kdy lidé se do sebe zapříčí

svými negativními projevy.

 

Jsou to jejich nesmyslné činy

přijaté jako ovládací programy,

z Temných světů upředeny

poslány formou vln na Zemi.

 

Jednou z mnoha forem

je srážka dvou lidí,

nejčastěji v bytech

ale také na ulici.

 

Dále je to dialog ve skupině lidí

kde postupně výměna názorů scény,

naprogramovaných ještírky,

se přemění v hádky a překřikování.

 

Jindy zase křižovatky

ve vaší silniční síti

jsou úmyslně vytvořeny

pro vzájemné křížení energií.

 

V NEBI žádné silnice nejsou

a tedy křižovatky se střety energií,

každý se pohybuje MYŠLENKOU,

prostorem a dimenzemi.

 

Taktéž různé BOJE O ENERGII

na této planetě Zemi,

není ničím jiným

než KŘÍŽENÍM ENERGIÍ.

 

Všude kam se podíváme

křížení energií vidíme,

má to hrubé vibrace

pro nás tolik disharmonické.

 

Jen si vezměte peníze

jaké boje s nimi vedete,

to jsou všechno pekelné vibrace

kterými se neustále zaplavujete.

 

Zvláště dluhy vás dokonale drží

ve stále větším ovládání

myšlenky na ně vás tíží

dominuje KŘIŽOVÁNÍ ENERGIÍ.

 

Proto křížení energií

vám spolehlivou odpověď dá,

v jaké jste skutečné pozici,

takové, co je zcela reálná.

 

Harmonické vztahy a životy

nemají křížení energií,

každý se raduje ze svobody

nespoutanosti a čistého vedení.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2554. Ropné produkty (789).           (Přijal Ivo A. Benda.)            7:55-8:11 hodin. 29.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ROPNÉ PRODUKTY

 

 

„Každý kdo z Nebe pohlédne na Zemi

úplně všude narazí na ROPNÉ PRODUKTY,

které nejsou ničím jiným,

než souvztažností se SMRTÍ.

 

Ropa vznikla dlouhými procesy

v PODZEMÍ, co značí zónu vymístění,

z MRTVÝCH TĚL živočichů a rostlin

uhynulých před milióny lety.

 

Je to tedy druh hrubovibrační energie,

kterým se lidstvo napájí všude,

která vždy vznikla SMRTÍ

fyzických těl přírodních.

 

Tato konotace značí,

že uživatel, co takovou volbu učiní,

spolehlivě takto kráčí

do Temných světů, kde ŽIVOT JE SMRTÍ.

 

Tedy ti, co hojně ropné látky používají

se do Temnot sami směřují,

hlavně neúměrné ježdění auty

po asfaltových silnicích.

 

V jakémkoliv procesu energií,

Andělé z Nebe souvztažnost vidí,

zda jde o čisté energie lásky,

či špinavé, hrubovibračního složení.

 

Proto lidé milí,

vy, co jste SRDCE nezahodili,

používáte čistších druhů energií,

než je ropa a její deriváty.

 

Každý pak ví o ZNEČIŠTĚNÍ

ve fyzické úrovni prostředí,

ovzduší, půda, tekutiny,

dalším problémem po hrubých vibracích.

 

My se tedy radujeme,

když láskyplné vedení přijímáte,

život svůj moudře vedete

s minimem ropných látek.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2555. Budují vám pekelné otroctví (790).     (Zpracoval Ivo A. Benda.)

 14:30-14:45 hodin. 29.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

BUDUJÍ VÁM PEKELNÉ OTROCTVÍ

 

 

 

www.novinky.cz – výtah z pseudodiskuze 29.9.2005 pod článkem „Šéf automobilky Hyundai si prohlédl zónu v Nošovicích

 

 

 

… v zóně vymístění se to mele, žádná nuda …

 

 

(1)

 

Soudruh Proletář dnes 13:45:10 - 193.179.65.*  Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Moje manželka pracuje u Araba. Pracuje 11 hod. denně. Nesmí se tam telefonovat, mluvit a chodit na obědy. Jsou pod stálým dohledem kamer a odposlouchávacího zařízení. Na ukázání prstem musí vařit kafe (kdokoliv), počkat až to dosrká a pak to ihned uklidit. Myslím, že to není legální, ale nevím, na koho se obrátit o pomoc. Myslím, že vězňové na rozdíl od našich pracujících mají víc zastání a práv. Může mi někdo poradit, na koho se obrátit ?  Děkuji.

 

(2)

 

beneca dnes 13:22:59 - internet.bochemie.cz - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Lidi, vy vůbec nemáte tušení, co to znamená dělat s Korejcema. Já jsem dělal v Pusanu. Tam se běžně pracuje pořád, a pracuje se přes noc, a chlapi mají největší úmrtnost ve 40 letech na světě ze stresu. Pro nás jsou oni jako mimozemšťani a nikdy se nemůžeme pochopit. Protože ale naše děti jsou stále blbější a jejich stále chyřejší (neřeší, jak je nepřetěžovat a memorují), tak my děláme otroky jim a ne oni nám. A ještě se to vydává za vítězství.

 

(3)

 

mira flag dnes 13:19:21 - fw.t602.cz - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Pokud vím, tak všichni tihle "spasitelé" nezaměstnaných mají jednu velkou chybu. Nechce se jim totiž platit o moc víc, než je životní minimum, ale chtěli by pomalu, aby každý zaměstnanec dřel jak hova….. . Jistá nejmenovaná japonská firma dokonce naučila své dělníky makat za stále steně směšný plat dělat i přesčasy.

 

(4)

 

Signor Buongiorno dnes 14:08:58 - host145.213-81-184.telecom.sk - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Není pracovní příležitost jako pracovní příležitost ... Chudáci dělníci.

 

(5)

 

mapolenka dnes 14:12:40 - vn.acvyskov.cz - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

A pak se budou divit, že jsou z nich otroci. Při tom ale sami na toto zacházení jako s otroky přistoupí - nechápu.

 

(6)

 

Josef Vonka dnes 13:37:05 - 213.29.14.* - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Tak lidičky, už je to tady. To, co pan Klaus nastartoval uměle sníženým kursem koruny k marce nese výsledky. Původně to vypadalo, že budeme dělat bílé otroky jen ostatním z EU, ale my je zvládneme dělat i Korejcům. Tak se budeme mít konečně skvěle.

 

(7)

 

ten co toho opravdu vždycky nejvíc ví dnes 13:36:58 - charlie.fordchar.cz - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

„Tady my stavět velká tóvarna. Mnoho lidi od vas pro nas radi prasovat. My vyrabět hezky drahy auto. U vas lidišky moc šikovny oni hodně dělat a my malo platit. Bezva spoluprasé, my neplatit daně za investisé a kapsovat sé na vašich lidi.“

 

(8)

 

antilopak dnes 13:13:11 - r5v113.chello.upc.cz - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Tak to zase další firma využije ČR na přechodnou dobu jako daňový ráj (využije daňových prázdnin) a pak se přestěhuje zase do jiného daňového ráje. Jako Julius Mainl: Ten, když se nyní stěhuje, tak za sebou nechává k tomu i spoušť a prodává na poslední chvíli lidem prošlé zdravotně závadné potraviny.

 

(9)

 

Signor Buongiorno dnes 12:41:37 - host145.213-81-184.telecom.sk - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Když minulý týden někteří zaměstnanci KIA odmítli dvoutýdenní výlet do Koreje s podmínkou dvou let pracovní smlouvy, byli vyhozeni z práce za hrubé porušení pracovní kázně, protože vytiskli protestní prohlášení na firemní papír.

(10)

 

fanu dnes 15:21:25 - 212.80.85.* - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

Nechal bych v té rákosnické automobilce všechny ty naše politiky odpracovat jeden týden dvanáctek, aby viděli, jaké vítězství si připsali na triko. Ti to vidí fakt jen z vrtulníku ...

 

(11)

 

Ivo  dnes 14:58:49 - 213.151.217.* - Hlasuj, toto je kvalitní názor

 

No doufám, že už loutkolidé dálkově ovládaní vlnami z Temných světů přijdou na svůj nedobrý stav, probudí se, a začnou NA SOBĚ pracovat OTEVÍRÁNÍM DUCHOVNÍHO SRDCE. Pak nebude stěžování, bečení a pláč v OTROKÁRNÁCH, ale štěstí, radost, láska a kvalitní život v NEBI. A netrefujte se do mne, děkuji, ale do SEBE milí.   Pá.  www.vesmirni-lide.cz

 

 

Upozornění !

 

- tento můj příspěvek byl ve „svobodné diskusi“ poprvé odstraněn do 15 minut. To aby jste věděli, jak se loutky ovládají. Pak byl znovu s touto poznámkou vložen v 15:37 hodin. Po 23 minutách byl odstraněn podruhé. Odeslání potřetí ze stejné adresy již nebylo možné, účet byl zablokován. Aspoň je krásně VIDĚT, jak probíhá pseudosvobodná diskuse na  www.novinky.cz .

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Myslím, že pro ilustraci stačí, jak to tady kmitá pod taktovkou ještírků. Sám jsem pracoval 4 roky v automobilce ŠKODA – AUTO a.s. (ne na pásu, ale budování systémů kvality), ALE TO JEŠTĚ NENÍ ASIE !!!  Lidé si zakusí NA VLASTNÍ KŮŽI negativní stav, přesně tak, jak si jej vybrali SVÝM předešlým chováním dle SVÝCH svobodných voleb v tomto a předchozích životech.

 

 

 

2556. Uvědomte si svoji pozici (791).   (Přijal Ivo A. Benda.)        7:05-7:24 hodin. 30.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

UVĚDOMTE SI SVOJI POZICI

 

 

„Je ráno podzimní

a DATASYSTÉM opět spouští

třista pěta šedesát pět krát

LOUTKOVOU SCÉNU na Zemi.

 

Pekelný stroj řídí vás

devadesát pět procent pseudolidí

směrem dolů, do Temna

do neskutečných světů.

 

Předělává vás dle plánu,

který vtiskli pseudotvůrci,

miliardy let negativního stavu

a sedm miliónů let na Zemi !

 

Celá vaše vnitřní a vnější struktura

ZMĚNÍ se postupně k nepoznání,

přemění ji za životů několik

k obrazu svému, jak chtějí.

 

Podceňujete je a proto

propadáte se do hlubin,

jen ten, kdo HLEDAL a POCHOPIL,

má MOTIVACI NA OBRAT K NEBI.

 

Ostatní, co zde vegetují,

přijímají ovládací programy,

PROBUĎTE SE lidé, sestry a bratři

voláme my, ANDĚLÉ SVĚTELNÍ !

 

Ráno vstát, umýt se a obléct,

kus žvance někdy do sebe dát,

cestovat do OTROKÁRNY SVÉ,

co si LOUTKA ZA ŘADU ŽIVOTŮ VYBRALA.

 

Pochopte, že STAV VÁŠ nynější

je výsledkem VAŠICH VOLEB SVOBODNÝCH,

co jste v životech svých provedli

a SAMI se v této pozici ocitli.

 

Není to stanice konečná !

Na to vás stále upozorňujeme,

PROPAD pokračuje dál,

život si vždycky cestu najde !

 

Ty milý Ivo náš,

hledal jsi usilovně od mala,

od podivných vztahů lidských

až po astronomii a život na hvězdách.

 

Měl jsi MOTIVACI pro hledání,

vůli, odvahu, lásku a píli,

NEPOSLOUCHAL JSI LIDI,

ALE HLAS SVŮJ V HRUDI NITERNÝ.

 

Nyní tedy můžeš předat

dolů, do loutkové scény

poselství lásky a záchrany

nešťastným loutkám chyceným v pasti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2557. Láskám, které stále miluji (792).   (Přijal Ivo A. Benda.)      7:26-7:39 hodin. 30.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

LÁSKÁM, KTERÉ STÁLE MILUJI

 

 

„Člověk setrvává na Zemi

s lidmi, ke kterým je obezřetný,

neustále hledá, co ?  Neví,

je v negativním stavu ovládání.

 

Teprve až se z programů trochu vymaní,

boj tvrdý a nelítostný podstoupí,

pak nahlédne ZA toto ovládání

a uvidí Nebe i pekla ZA Zemí.

 

Krok za krokem přepevným

loutkovou scénou kráčí,

nepodléhá již tomu mámení,

ale jistě vyhledá vhodnou energii.

 

Člověka opačného pohlaví,

jež také láskou a hledáním,

zvládáním zkoušek duchovních

se ocitl na pokraji loutkové scény.

 

Ze zakletého světa na Zemi

se dva lidé vzácně setkají,

láskou upřímnou se radují,

ne euforie, ale oslava setkání.

 

Hlavní je tedy VZÁJEMNÉ DÁVÁNÍ,

toho NEJLEPŠÍHO, CO MAJÍ V HRUDI,

Pravých čistých atributů dobra a lásky,

inteligence, pravdy a moudrosti.

 

Když vidíte kolem tolik hlouposti,

falše, přetvářky a chladu,

pak si velice vážíte vztahu

Pravého mezi hvězdičkami.

 

Lásky se z principu milují,

posvátný vztah čistý,

velmi vzácný na Zemi

mezi těmito lidskými otroky.

 

Važte si prosím těchto pokladů,

jsou vzácné a chybí řadu věků

zde v tomto náročném prostoru,

který jste si před zrozením vybrali.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2558. Zadlužení lidí roste (793).       (Přijal Ivo A. Benda.)        17:35-17:55 hodin. 1.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ZADLUŽENÍ LIDÍ ROSTE

 

 

„Každým rokem v českých zemích

ROSTE zadlužení negativních lidí

o JEDNU TŘETINU než předtím,

ukrajují si tak zbytky svobody.

 

Tak, jak sami negace žijí

a materiál prázdný milují,

omotávají se do pavoučích sítí

pseudotvůrců z Temnoty.

 

Myšlenky dluhů jim život ničí,

zavádí vám nový pojem ještěři,

OSOBNÍ BANKROT – osud zničený,

stejně jako v západních zemích.

 

Masy loutkolidí se řítí

do spolehlivého neštěstí,

ony samy si toto volí

volbami bez srdce negativními.

 

Jakmile myšlenky spoutané jsou

do pastí drtících zbytky svobod,

loutkolidé se již nezbaví pout

a takto zatížení putují do Temnot.

 

Pak jsou tady univerzitní vědci,

studují je jako pokusné králíky,

o kvalitu života jim rozhodně neběží,

ale o další rozvoj a podporu ovládání.

 

Tohle všechno zde z lodí vidíme,

jak pseudoživot na Zemi plyne

v rozporných nesourodých energiích

loutkolidem již dochází smích.

 

Zažívají na vlastní kůži

další stupně ovládání,

kterých existuje bezpočty,

záleží, jak hluboko postoupí do Temnoty.

 

Proto my, LIDÉ VESMÍRNÍ,

létáme zde kolem těchto utrpení,

POMOC lidem a probuzení

dáváme s láskou v srdci.

 

To lidé ve středověku

mnohem lépe si žili,

v menších stupních ovládání,

v krásném přírodním prostředí.

 

Nyní upoutáni k obrazovkám,

ke strojům na dlouhé směny,

nesmíte prakticky vůbec nikam,

ovládací pyramida na to dohlíží.

 

Zážitek na vlastní kůži

je totiž „k nezaplacení“,

pak již každý porozumí

CO je ovládání z Temnoty.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2559. Šíření obrazu dva tisíce (794).  (Přijal Ivo A. Benda.)       18:08-18:25 hodin. 1.10.2005.

Místo: Martin.

 

K letáku 135:

 

 

ŠÍŘENÍ OBRAZU DVATISÍCE

 

 

„V těchto dnech se seznamují

statisíce pozemských lidí

s obrazem své pozice na Zemi

v pořadí již dvoutisícím.

 

Lidé všech pozemských profesí

čtou si a prohlížejí,

někteří i srdcem vyciťují

pakliže jej již používají.

 

Informace klíčová pro lidi

může jim pomoci v situaci

komplikované a tíživé jejich

v hroutících se vztazích.

 

Každý již obrazu porozumí,

záleží, zda loutku chce nadále hrát,

on v rukou má ten klíč

JAK SE Z PASTI VYMOTAT.

 

Nyní již však záleží

na předávání obrazu dalším,

aby informováno bylo již

co nejvíce loutkolidí.

 

My takto vám pomáháme,

avšak za vás práci neuděláme,

je na vaší volbě jak s ním naložíte,

zda správně či zcela špatně.

 

To platí i pro MÉDIA,

která si s obrazem pohrála,

Slovenská televize a TV NOVA,

Český rozhlas a další co hrají šach.

 

Pokud pokračují v šachové hře,

prohrají všichni pozemští lidé,

kteří na ni přistoupili

a s ještěry ji zahrávat chtějí.

 

Je to marné podnikání milí,

to my, Vesmírní, známe eóny,

tak zkuste figurky smést ze stolu,

a nechat ještěrům prázdnou židli !

 

Obraz dva tisíce je vaším trumfem

ve hře OTVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE,

tak jej VYUŽIJTE jak nejlépe umíte,

po CELÉ PLANETĚ ZEMI !

 

Váš čas je drahocenný,

na dvě stě procent pracují ještěři,

je to závod zběsilý

O LIDSKÉ DUŠE, jako ve VODNÍKOVI.

 

Můžete využít každou chvíli

k šíření obrazu dva tisíce po Zemi,

nečekejte na žádné pokyny,

ŘIĎTE SE SRDCEM SVÝM !!!

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

LETÁKY a MALÉ OBRÁZKY tisknu ve velkém množství podle příspěvků od vás, lidí a následně posílám těm, kteří skutečně správně pracují (těm, co letáky doma hromadí a umrtvují drahocennou energii, nikoli). Není výhodné tříštění tisku více lidmi – PRODRAŽOVÁNÍ a RIZIKA NEKVALITNÍHO TISKU (viděl jsem několik). Efektivní množství (od 20 000,- Kč a výše) na kvalitním křídovém papíře a v kvalitní zaručené správnosti obsahu letáku v ČR a SR je MOJÍ prací, prosím, nevymýšlejte něco jiného.

 

Laserový tisk SAMOLEPEK A4 si každý zajišťuje sám – kdekoli v reklamní firmě – trvejte na kvalitě barev, podle předlohy, kterou jim ukážete sami na svém papíře (obrazovka NENÍ barevná předloha !!!). Vhodné jsou především obraz 2000 – působení energií, obraz 762 – STOP čipové totalitě s popisem nahoře a další obr. či texty básní a sdělení dle DŮLEŽITOSTI – viz OBRÁZKY a LETÁKY na  www.vesmirni-lide.cz .

 

Nikdo nemůže se tedy vymlouvat, že kvůli technickým potížím nemůže šířit. Jediné kritérium tedy zůstává duchovní – zda chce a do jaké míry, či nikoli. Děkuji za pochopení.

 

 

 

2560. Stupňování očistných procesů planety Země (795).    (Zpracoval Ivo A. Benda.)

                               30.9.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

STUPŇOVÁNÍ OČISTNÝCH PROCESŮ PLANETY ZEMĚ

 

 

Za všechny tisíce případů OČISTNÝCH PROCESŮ planety Země z důvodu HRUBÝCH VIBRACÍ – NEGATIVNÍCH MYŠLENEK, které se stále STUPŇUJÍ (média hlásí jen některé z nich), lze uvést tyto dva v USA, které jsou největším zdrojem hrubých vibrací na planetě Zemi:

 

(1)

 

Hurikán KATRINA 29.8.2005 – sdělení 2537

 

Postižené území jihu USA - států Lousiana, Mississippi, Alabama, Florida.

 

Postižená větší města:

 

New Orleans s 1,3 milionem lidí – včetně zatopení 80 % rozlohy na víc než měsíc (po protržení hrází jezera Pontchartrain), velké problémy s infekcemi a jedovatým zamořením města před i po jeho vysušení.

Baton Rouge

Mobile

Pensacola

Lafayete

 

Některá menší města zcela srovnána z povrchu zemského.

 

3 miliony lidí evakuováno, z toho město New Orleans s 1,3 milionem lidí

k 29.9. přiznáno asi 1200 mrtvých, o raněných se mlčí

zničeno min.160 tisíc domů – jen v New Orleansu (domy cca půl milionu lidí)

zničeno min. 300 tisíc aut – jen v New Orleansu

asi 1/4 kapacit těžby a zpracování ropy v rafinériích USA ochromena na několik týdnů

asi 1/3 loďařských kapacit USA ochromena na několik týdnů

min. 22 milionů tun odpadu jen ve městě New Orleans

několik měsíců potrvá opětné osídlení města New Orleans

OBROVITÉ MATERIÁLNÍ ŠKODY vám ani USA, ani média nesdělí, jen jakási zlomková, nepravdivá čísla (např. 20 miliard dolarů). 1.10.2005 byl předložen plán obnovy města New Orleans jeho zastupiteli vládě USA v hodnotě 250 miliard dolarů (tj. přes 6 biliónů Kč !) – ale ve vládě USA byl tvrdě odmítán. Je třeba porozumět, že v tržním pseudosystému MÁLOKDO bude chtít investovat v takto RIZIKOVÝCH oblastech, když se obecně dobře ví – vědci toto nyní na rozdíl od předchozích let již jednoznačně přiznávají, že očistné procesy se stupňují !

 

Selhání záchranných prací – vlády USA, policie, FEMA – federální agentury pro odstraňování katastrof. Všichni lidé se teprve POPRVÉ SEZNAMUJÍ S DŮSLEDKY A NÁSLEDKY TAK ROZSÁHLÝCH POHROM, KTERÉ SE JIM VYMYKAJÍ CHÁPÁNÍ. Ani vědci a specializované organizace s ničím podobným dosud nepracovali.

 

Po měsíci jsou stále statisíce lidí (asi půl milionu) rozptýleny bez pomoci a bez práce po USA.

 

Nikdy nic podobného svým rozsahem škod na planetě Zemi za této společnosti nebylo. Velmi špatná je představa NEJISTOTY PŘED DALŠÍMI PODOBNÝMI UDÁLOSTMI, když každý vidí stupňování aktivit hurikánů.

 

 

(2)

 

Hurikán RITA 24.9.2005

 

Postižené území jihu USA - států Lousiana, Texas.

 

Postižená větší města:

 

Houston se 2 miliony lidí

New Orleans s původně 1,3 milionem lidí (v době průchodu RITY vylidněného a většinou zatopeného)

Baton Rouge

Beaumont

Lafayete

Lake Charles

 

Některá menší města zcela srovnána z povrchu zemského.

 

3 miliony lidí evakuováno, z toho město Houston s 2 miliony lidí

k 29.9. přiznáno asi 50 mrtvých, o raněných se mlčí

 

obrovité materiální škody

 

 

 

Závěr:

 

Pokud by lidé provedli ZMĚNU VE SVÉM MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ A OPUSTILI TĚŽCE MATERIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA, lze tyto očistné procesy zmírnit !  Rozhodující podíl odpovědnosti za šíření hrubých vibrací mají VLÁDY, MÉDIA a VĚDCI. To je především JEJICH práce. Pochopitelně KAŽDÝ ČLOVĚK NESE SVOJI ODPOVĚDNOST za své činy a důsledky vyplývající z nich. KVALITA ŽIVOTA je taktéž úměrná osobním zážitkům a taktéž jistotě či nejistotě v očistných procesech.

 

 

 

2561. Výzva panu prezidentovi SR Gašparovičovi k setkání a spolupráci s Vesmírnými lidmi.

    (Zpracoval Štefan A.)        31.8.2005.

Místo: Prešov.

 

 

VÝZVA PANU PREZIDENTOVI SR GAŠPAROVIČOVI

K SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCI S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

 

Prosím pracovníkov prezidentskej kancelárie, aby tento list odovzdali pánovi prezidentovi. Ide o mimoriadne dôležité informácie. S láskou Vám ďakujem.

 

 

                                                                                V Prešove 31.8.2005

 

     Vážený pán prezident,        

                      

      máte za sebou prvý rok pôsobenia vo Vašej funkcii hlavy štátu. Pred samotnou voľbou prezidenta som Vás v liste e-mailovou formou upozornil, že ako budúci prvý muž tohto štátu budete mať možnosť prijať ponuku stretnutia s Vesmírnymi ľuďmi, (láskyplnými bytosťami zo súhvezdia Plejád a iných hviezdnych systémov), ktorí sú pripravení na osobné stretnutie s prezidentom ČR a s prezidentom SR.

  

    Ak ste sa s www.vesmirni-lide.cz zoznámili, máte skvelú možnosť posúdiť dianie, smerovanie a problémy našej krajiny a porovnať s obsahom tejto webovej stánky. Iste cítite, že žijeme vo svete, kde pravdivosť podmieňujeme fyzickými dôkazmi a často ich uprednostňujeme pred múdrosťou duchovných právd. Každý, koho už roky zaujímajú informácie na www.vesmirni-lide.cz mal a má možnosť paralelne posudzovať ich pravdivosť. Považujem to za nesmierny dar, pretože okrem vnútorných hodnôt a pravdy (právd), ktoré stránka obsahuje, tam možno nájsť aj rukolapné fyzické dôkazy, ktorých sa my ľudia tak veľmi dožadujeme.

 

Ide o široké spektrum oblastí, napr. :

 

·          ekológia – očistné procesy planéty Zem od našich hrubovibračných myšlienok a činov, nášho stále viac konzumného spôsobu života;

·        vplyv médií - ktoré neprinášajú múdre, spravodlivé riešenia a sú nedostatočné v informovaní z alternatívneho pohľadu, v drvivej väčšine dôležitých debát nie sú pozývaní ľudia s duchovným cítením rôzneho spektra;

·          čipová totalita - stále očividnejšie zavádzanie čipových technológií, ktoré pod rúškom krátkozrakej pomoci sú pripravené zneužívať informácie, s ktorými pracujú - teda ovládať ľudí;

·          veda – najnovšia „senzačná“ správa o objavení desiatej planéty ... 

      atď.

 

    Politika, hospodárska činnosť, zdravotníctvo, sociálna sféra, školstvo, médiá a ďalšie odvetvia nepracujú (alebo len veľmi málo) s hodnotami lásky, ale so strachom, ktorý všade šíria. V predvolebných programoch všetkých politických strán chýba láska k ľuďom. Výsledkom je tak šťastný a spokojný život (?) len malej časti občanov.

 

   Sme považovaní za kresťanský štát, avšak vo väčšine prípadov bratia a sestry nežijú v láskyplnej harmónii, ale súťažia.

  

   Žijeme v spoločnosti, ktorá sa snaží vyriešiť (energetické a iné) problémy tou istou energiou, ktorá problémy spôsobila, ktorá používa násilie, aby skoncovala s násilím, ktorá používa nespravodlivosť v mene spravodlivosti, nerovnosť v mene rovnosti, neznášanlivosť v mene znášanlivosti. Robíme všetko naopak.

 

      Všetky tieto informácie má každý možnosť porovnať si s obsahom www.vesmirni-lide.cz a s tým, čo sa verejne, mediálne prezentuje. To, čo považujem za najkvalitnejšie na tejto webovej stránke, a teda aj na práci jej autora pána Iva A. Bendu je, že nielen prebúdza „spáčov“, ale ponúka efektívne riešenia, ktorých základom je láska k ľuďom – a to bez rozdielu.

 

     Milý pán prezident, keď som vášho predchodcu pána Schustera pred časom prosil o stretnutie s Vesmírnymi ľuďmi, jeden z bývalých zamestnancov prezidentskej kancelárie ma zaradil do sekty. Viem, že robil čo mohol, že sa tak stalo preto, lebo prijal nepravdivé informácie od odborníkov na to určených (sú ovládaní). Dovoľte mi, ak by sa táto situácia opäť opakovala, podotknúť: www.vesmirni-lide.cz  nie je organizácia, či sekta, je to zdroj informácií. Nie je to jediný zdroj, z ktorého čerpám a prijímam informácie. Sú to aj iné webové stránky, knihy, filmy, osobné príbehy a skúsenosti, ktoré ma ako večne dynamický proces obohacujú o nové poznatky a vďaka nim odkladám tie staré, nepotrebné. Cez to všetko, práve táto webstránka, podľa môjho poznania, ponúka najbohatší duchovný, ale aj fyzický odkaz a predovšetkým reálne riešenia.

 

    Vážený pán prezident, možnosť stretnutia s bytosťami pozitívneho stavu,  ktoré sú  pripravené spolupracovať (a aj spolupracujú) individuálne s každým, kto o to úprimne požiada, ale aj s jednotlivými štátmi, „malými“ aj „veľkými“ v zastúpení ich prezidenta je stále aktuálna.

 

    Je to vzácna, nádherná príležitosť, ale nebude tu navždy ...

 

    Dovoľte mi ešte, prosím, uviesť krátky príbeh od Hermanna Hesseho, patriaceho k najvýznamnejším spisovateľom 20. storočia z jeho knihy Siddhártha:

    

Keď sa dvaja hrdinovia tejto knihy, hľadajúci pravdu a zmysel bytia, po desiatkách rokov stretnú, pýta sa Góvinda Siddhárthu na jeho životnú skúsenosť. Ten mu vraví: „O poznanie sa možno podeliť, o múdrosť nie. Múdrosť, o ktorú sa mudrc pokúša podeliť, znie (javí sa) vždy ako bláznovstvo.“

 

     A ja dodávam, že to potvrdzuje nie len (tá z učebníc) známa história,  ale platí to aj pre ľudí v súčasnej dobe. Aj vďaka www.vesmirni-lide.cz viem, že múdrosť je osobná skúsenosť, vnútorné, duchovné bohatstvo, platí univerzálne, nepodlieha času ani systému, ktorý vždy sám seba vyhlasuje za najlepší.

 

    Želám Vám, aby ste tú svoju múdrosť precítili, a ak sa rozhodnete pre stretnutie s Vesmírnymi ľuďmi, pre lásku a pomoc ľudom tejto krajiny, Vesmírni ľudia sú pripravení, milujú Vás a trpezlivo čakajú. Podmienky a ďalšie informácie nájdete na  www.vesmirni-lide.cz , tiež kontakt na pána Iva A. Bendu.

 

    Máte možnosť vyriešiť mnohé neriešiteľné prípady ľudí, ktorých smutné príbehy čítate vo Vašej prezidentskej kancelárii, ale aj tých, ktorí už nemajú síl ani vieru v pomoc.

 

   Napokon, bola to predovšetkým Vaša voľba stať sa prezidentom a niesť o to väčší kus zodpovednosti.

 

                                                                           S láskou v srdci   Štefan A.

 

 

 

2562. Ovládací pseudopořady.                (Přijal Martin P.)            8:50-9:00 hodin. 30.8.2005.

Místo: Plzeňsko.

 

Jedná se o stupidní ovládací hrubovibrační pořady z pekel, neustále špehující skupiny soutěžících - loutek, jako „Velký bratr“, „Vyvolení“ apod. – pozn. příjemce.

 

 

„Srdečně tě zdravíme tady z lodí nad vámi, zahrnujeme vás proudy lásky a těšíme se z naší společné práce.

 

Ano, máš dotaz na tento pořad a tak to předej lidem pozemským. Síly temna stupňují své aktivity a tak se snaží hlavně v této oblasti televize, vnímáš to správně a tak to je, NEGATIVNÍ ENTITY TAKTO PŘIPRAVUJÍ NEBOHÉ LIDI-LOUTKY NA ČIPOVOU TOTALITU. Tato forma humoru a zábavy je velmi rafinovaná, bohužel se také na toto někteří lidé chytají. My, Přátelé vaši Vesmírní jsme velmi znepokojeni vývojem, jaký si lidstvo volí a kam se ubírá, proto vás milý lidé velmi varujeme před těmito pořady se skrytými záměry ZOTROČENÍ LIDSTVA. Temné mocnosti zkoušejí, co lidé vydrží a tak jim připravují scénu, kterou by rády nastolily na planetě Zemi. Vše je ve VAŠICH RUKOU, my vás můžeme jen varovat před těmito volbami s odpovídajícími důsledky !  Pokud si lidé zvolí plnost negativního stavu, je to jejich volba…. Vy milý přátelé, co se snažíte pracovat pro blaho všech, vy se můžete těšit na nové podmínky nové společnosti založené na lásce, míru, harmonii a bratrství – společnosti Nové Země.

 

S láskou všem předává Aštar Šeran a bratři Vesmírní na tisících lodích nad vámi, co vás láskou zahrnují.“

 

Ze srdce Vám děkuji milí Přátelé, rád předám dalším lidem.

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Po sérii předchozích pekelných pseudopořadů v TV typu „Rodinná pouta“ jsou tyto pseudopořady typu „Big Brother“ dodané z USA a z Temných světů ještě horšími ovládači DO Temných světů – skutečný hrubovibrační hnus od ještěrů z pekel, co loutky v TV s povolením vlád a jiných zde provádějí. Samozřejmě takové primitivní ohavnosti nesleduji. Vyhýbám se obloukem i v běžném životě takovým typům pseudolidí, které tam loutkují. Posílám jim lásku, aby se vzpamatovali a našli se jako skuteční duchovní lidé.

 

 

 

2563. Klíčový problém lidstva (796).   (Přijal Ivo A. Benda.)      11:00-11:40 hodin. 7.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KLÍČOVÝ PROBLÉM LIDSTVA

 

 

 

 

„PROBLÉMEM TOHOTO LIDSTVA JE JEHO NEGATIVNÍ STAV,

DO KTERÉHO SE DOSTALO A UDRŽUJE NEGATIVNÍMI VOLBAMI.

NEGATIVNÍMU STAVU ODPOVÍDAJÍ NÍZKÉ HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE,

KTERÉ UMOŽŇUJÍ SNADNOU OVLADATELNOST PSEUDOTVŮRCI

VLNAMI – VIBRACEMI PŘES OVLÁDACÍ PYRAMIDU

TVOŘENOU OTROKY A POČÍTAČI Z PODZEMÍ TEMNÝCH SVĚTŮ.

 

V NEGATIVNÍM STAVU JE VĚDOMÍ PŘEVRÁCENÉ, V NEPRAVDĚ,

TAKŽE BÍLÉ JE PRO ČLOVĚKA ČERNÉ

A ČERNÉ JE PRO NĚJ BÍLÉ.

 

NEGATIVNÍ STAV JE TVOŘEN MRTVÝM ŽIVOTEM,

TEDY OTROCKÝM, NUZNÝM A UBOHÝM LOUTKOŽIVOTEM NA 95 %.

 

-----

 

TEPRVE VOLBA ČISTÉ LÁSKY VEPSANÉ V DUCHOVNÍM SRDCI

UMOŽŇUJE KOMUKOLIV VYSVOBOZENÍLOUTKOVÉHO OTROCTVÍ

A NASTOLENÍ POZITIVNÍHO STAVU VĚDOMÍ VEDENÉHO SRDCEM

VE VYSOKOVIBRAČNÍCH ENERGIÍCH

A PAK NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ, NEBE,

JEHO ODVĚKÉHO DOMOVA U STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

V POZITIVNÍM STAVU JE VĚDOMÍ PRAVÉ, V PRAVDĚ,

TEDY BÍLÉ JE PRO ČLOVĚKA BÍLÉ

A ČERNÉ JE PRO NĚJ ČERNÉ.

 

POZITIVNÍ STAV JE TVOŘEN PRAVÝM ŽIVOTEM,

TEDY SVOBODNÝM, BOHATÝM, ČISTÝM, ŠŤASTNÝM A DŮSTOJNÝM ŽIVOTEM.

 

-----

 

ZMĚNA NEGATIVNÍHO STAVU V POZITIVNÍ

ZNAMENÁ PROVEDENÍ POZITIVNÍCH VOLEB ŽIVOTA,

ZVLÁDÁNÍ DUCHOVNÍCH ZKOUŠEK V ŽIVOTĚ,

KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY V DUCHOVNÍ CESTĚ.

NEPATŘÍ K TOMU ŽÁDNÉ VNĚJŠÍ ORGANIZACE.

 

POZITIVNÍ ZMĚNĚ JE POTŘEBA TĚCHTO VLASTNOSTÍ:

LÁSKYPLNOST, UPŘÍMNOST, SRDEČNOST, ČISTOTA, VNÍMAVOST,

CITLIVOST, SCHOPNOST NEZIŠTNĚ DÁVAT DRUHÝM,

VÍRA V POZITIVNÍ ŽIVOT, UMĚT PRACOVAT, PÍLE A PRACOVITOST,

ODVAHA, DISCIPLÍNA, VĚRNOST, PEVNOST, TRPĚLIVOST, SKROMNOST,

ROZLIŠOVÁNÍ DOBRA OD ZLA, PRAVDY OD NEPRAVDY,

SCHOPNOST ODMÍTNOUT ZLA A REALIZOVAT DOBRA,

FLEXIBILITA V ŽIVOTNÍCH KROCÍCH, PŘIZPŮSOBIVOST,

ZBAVENÍ SE PLÁNOVÁNÍ ŽIVOTA,

EFEKTIVNOST V POZITIVNÍM VYUŽÍVÁNÍ DANÝCH ENERGIÍ

(čas, prostor, peníze).

 

NENÍ NUTNÉ K TOMU MÍT MNOŽSTVÍ POZEMSKÝCH ŠKOL,

TY JSOU K POZITIVNÍ ZMĚNĚ SPÍŠE NA PŘEKÁŽKU

(ovládací programy Sil temna).

 

 

Všem lidem na planetě Zemi předal toto poselství

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,

kterého všichni nosíte ve svém duchovním srdci.“

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Leták 150                                                                                                        7.10.2005

 

 

 

 

2564. Zpráva o rozkladu rodiny (797).  (Přijal Ivo A. Benda.)    13:18-13:40 hodin. 7.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ZPRÁVA O ROZKLADU RODINY

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Gorloj, starší člen VYSOKÉ RADY této Galaxie. Předávám v lásce čisté lidem planety Země poselství k rozkladu rodiny, na příkladu českých zemí.

 

Tak, jak si VĚTŠINA LIDÍ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV, tedy MATERIÁLNĚ ORIENTOVANÝ ZPŮSOB ŽIVOTA, tak se v současné době (rok 2005) SNIŽUJE MNOŽSTVÍ RODIN a taktéž MNOŽSTVÍ DĚTÍ V NICH. Děti jsou oproti minulosti připoutané hmotovými ovládači, počítači a TV – což jsou nejmohutnější vnější ovládací kanály Sil temna. Protože rodina je základem společnosti, znamená to také ROZKLAD SPOLEČNOSTI do obrovského množství izolovaných, separovaných a vzájemně jen minimálně komunikujících skupin lidí – typicky NEGATIVNÍ STAV. Taktéž se ZVYŠUJE PODÍL NEÚPLNÝCH RODIN. Údaje vám statistický úřad ve většině případů TAJÍ, aby jste si NEMOHLI UVĚDOMIT PROBLÉM (v ovládání Silami temna z Temných světů). V českých zemích máte ze 4 400 000 domácností 1/3 JEDNOČLENNÝCH, a tento podíl se ZVYŠUJE !  Z 10 300 000 lidí v ČR je polovina mužů, tj. cca 5 000 000, z nich 3 330 000 má povinnost platit výživné na děti, které s nimi nežijí, což jsou téměř VŠECHNY DĚTI a téměř VŠICHNI MUŽI V AKTIVNÍM VĚKU (tedy bez důchodců a dětí samých).

 

Roste počet bezdomovců a lidí v existenčním strachu. Západní Evropa přiznává přes 3 miliony bezdomovců.

 

Nadále se udržuje roční počet sebevražd lidí (prokázaných, nikoli nezvěstných) na čísle přes 1600 lidí v ČR (a přes 700 lidí v SR).

 

OTEVŘENÉ DUCHOVNÍ SRDCE – PODMÍNKA PŘEVIBROVÁNÍ DO NOVÉ ZEMĚ - 4.-7. otáčka duchovní cesty – má dnes pouze 2,5 % lidí, z toho 3/4 žen, tj. 1,87 %, tj. pouze 187 000, a 1/4 mužů, tj. 0,63 %, tj. pouze 63 000. Většina z nich jsou mladí dospělí lidé ve věku cca 18-35 let, lidí nad 35 let s otevřeným srdcem je mizivý počet (jako šafránu, žen asi 60 000, zvláště pak mužů – pod 20 000). Ostatní lidé se MOHOU RŮZNĚ MĚNIT, A TO JE TAKTÉŽ OVLIVNĚNÍM POZITIVNÍCH LIDÍ JEJICH ZPŮSOBEM ŽIVOTA.

 

ZVYŠUJE SE ROZDÍL POZITIVITY A NEGATIVITY LIDÍ mezi různými skupinami lidí.

 

Vláda země se zbavuje odpovědnosti za tento stav, nic s tímto dosud nedělá pod pláštíkem svobody. Je to negativní jednání a podle toho tito lidé také dopadnou (viz naposled ministr kultury Dostál). Ve skutečnosti NA KAŽDÉ PLANETĚ VE STVOŘENÍ BEZ VÝJIMKY NESOU TI V ČELE NEJVYŠŠÍ ODPOVĚDNOST ZA STAV SPOLEČNOSTI.

 

To je současný stav v ČR.

 

Řešení naleznete na našem zdroji  www.vesmirni-lide.cz , kde v dostatečném množství textů a obrázků každý najde, kdo hledá, pomůcky k cestě do pozitivního stavu vědomí a Pravého, hodnotného láskyplného života.

 

Poselství lidem předal v lásce Gorloj, starší člen VYSOKÉ RADY této Galaxie.“

 

 

2565. Miluji záplavu Světla (798).          (Přijal Ivo A. Benda.)     6:15-6:36 hodin. 16.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

MILUJI ZÁPLAVU SVĚTLA

 

 

„Ve svém životě milí

vždy já bydlel na straně východní

orientace oken bytů svých

ačkoliv já nevěděl, co to značí.

 

Dokonce okna v zaměstnání byla

přes deset let orientována

na stranu světovou východní

a já nevěděl o účelu nic.

 

Teprve nyní v těchto letech

vyjevila se mi Pravá souvztažnost,

já přišel z Andělského Nebe

a též tam vzhlížel ke Stvořiteli.

 

Mít okna zde v nevědomí

takto orientována stranou východní

značí lásku ke Stvořiteli,

souvztažnost s denním ROZEDNÍVÁNÍM.

 

PŘÍRŮSTEK SVĚTLA denní

VZESTUP DUCHOVNÍ značí

v nevědomém stavu životním

funkci tuto však zobrazujíc.

 

V nebeském Domově já koupal se

v záplavě Světla Stvořitele,

co z mého srdce zářilo

a milované své hřálo.

 

Dnes do zakletého království já přišel,

svět Pána temnot lží a nenávistí

izolovaných trosek lidských

zfabrikovaných miliony lety.

 

Zde lidi nešťastné rozsvěcuji

SRDCE jejich láskou ozařuji

PRAVDU a MOUDROST jim poskytuji

s podporou STVOŘITELE V SRDCI.

 

Východ značí cestu ke Stvořiteli

VZESTUP vzhůru k Nebi,

láskou a pozitivními činy,

tak, jak mi přirozenost velí.

 

Západ PROPAD do Temnot značí,

tam, kde nezpívají ptáci,

kde bolest, utrpení a lež si zvolili,

nešťastní, tápající Temnotou ubožáci.

 

Milovat přírůstek Světla

značí postup vzhůru,

životem svým tak konat

a odmítat západní kulturu.

 

Ta je cestou do pekel,

pilotní ovládací programy,

nalévané do západní scény,

pseudotvůrci šířené po Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2566. Pozdravy milovaných Přátel.         (Přijal Petr S.)                             Podvečer 3.10.2005.

Místo: Mělnicko.

 

„Zdravíme tě z Aštarovy Velké vesmírné flotily, s láskou tě pozorujeme, ano, jsem tu i já Aranet z Plejád z planety Erra, jsem moc ráda, že jsi se opět spojil s námi Vesmírnými Přáteli Sil světla a lásky. Chráníme život ve Vesmíru a na rozvojových planetách, tak i vám s láskou pomáháme, jsme tu stále my z Aštarovy flotily a takto pracujeme pro našeho milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech a lásku vám stále vysíláme tví bratři a sestry z Aštarovy Velké vesmírné flotily, Aranet je z Ptaahovy flotily. A nyní se ti hlásím já Zafael, tvá MDB ze 4. dimenze, jsem tu u tebe a stále tě sleduji s Přáteli a nyní se připojuji já, Zoki, tvá MDB ze 7. dimenze a jsem u tebe v mentálním těle, ano, cítíš to teplo, to jsem já Zoki a mám tě moc ráda, s láskou se tě dotýkám, moc tě miluji, s láskou tvá Zoki, Zafael, Samuel ze 6. dimenze a další tě pozdravují a milují s láskou Přátelé.“

 

 

2567. Pozdravy milovaných Přátel.         (Přijal Petr S.)           10:13-10:38 hodin. 11.10.2005.

Místo: Mělnicko.

 

„Zdravíme tě já, Aranet z Planety Erra z Plejád. Ano, jsem moc ráda, že jsi se se mnou takto spojil. Ano, nyní pracuji na lodi v Ptaahově flotile v jiné části Vesmíru. Mentálně jsem u tebe, mám tě moc ráda, s láskou tě hladím a moc miluji já, tvá sestra a MDB z 5. dimenze, Aranet. Stále pracuj na sobě, neusínej, máme tě všichni moc rádi, to ti s láskou předali Plejáďané a Aranet z Plejád.“

 

„Hlásím se já, Marlon ze 6. dimenze a jsem skutečně tvá MDB v 6. dimenzi. Také tě mám moc ráda a s láskou tě navštěvuji mentálně s Aranet, také spolu komunikujeme se Zoki, Zafaelem a dalšími tvými MDB z vyšších dimenzí, jsem nyní také u tebe mentálně s Aranet a moc tě milujeme, s láskou tvá MDB ze 6. dimenze Marlon.

 

„A nyní se ti hlásím já, Zafael, tvá MDB ze 4. dimenze, také jsem u tebe mentálně, stále tě pozoruji se Zoki a s Přáteli, jsem tu na misi, sledujeme život na Zemi, jak to vypadá ve 3. dimenzi a stále je se co učit i od vás, máte to tu těžké, ale to je jen dočasné. Milujeme vás s láskou tvůj bratr Zafael ze 4. dimenze.“

 

„A nyní se připojuji já, Zoki, tvá MDB ze 7. dimenze. Jsem moc ráda, že jsi se spojil, ano, ráda tě pozoruji stále s Přáteli z Vesmíru, ano, s láskou tě také navštěvuji i já, Zoki, tvá MDB ze 7. dimenze. Přejeme ti hezký den, Přátelé.“

 

 

 

2568. Poděkujte Vojtíškovi (799).      (Přijal Ivo A. Benda.)         9:04-9:21 hodin. 17.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

Básničku mu můžete posílat, a také novinářům a učitelům na školách, aby si uvědomili, co dělají.

 

 

 

 

PODĚKUJTE VOJTÍŠKOVI

 

 

„Poděkujte Vojtíškovi,

vy, miliony lidí, které klame,

osm let z Karlovy univerzity

umístěné, kde jinde, než v Praze.

 

Školí učitele a novináře

o tom, co je z Temnot naprogramované,

že Vesmírní lidé je organizace,

nebezpečná sekta a ještě jiné.

 

Školí je jak na běžícím pásu, a jak !

Výsledkem je pseudovýuka v základních školách,

neučí se nic o nebeských Andělích Světla,

dnes, v jednadvacátém století, u nás.

 

Středověké omšelé praktiky

loutková scéna hraje,

mnozí lidé si to nechají,

však netuší, kam to spěje.

 

Právě v těchto dnech,

v Londýně, kde jinde,

pekelnou výstavu otevřeli

o tzv. „mimozemšťanech“.

 

Ve skutečnosti jde o reklamu

Temných světů na Zemi,

v částech filmů, sci-fi, UFO a vědy,

propagují tam ještěry.

 

Chybí jim tam Nebe,

ne, že by nebyly zdroje,

kde jsou Vesmírní lidé ?

To z pekel neleze.

 

Žádné duchovní poselství

strašidelné anonymní energie,

chtějí to posílat do jiných zemí

my vám říkáme: „Ne, děkujeme.“

 

Vojtíšek si jich nevšimne,

ti nejsou nebezpeční,

to připravují miliardy lidí do pekel,

tak, že nikdo ani nemrkne.

 

Jsou to školení specialisti,

i hvězdář Grun s vázankou ještěrů

vystavuje se v televizi,

a dělá jim bezplatnou reklamu.

 

Je to už v ústavě,

„co není zakázáno, je dovoleno“,

ovládat lidi do pekel,

to je ta jedna z „nejvyšších hodnot“.

 

Nepošlou na ně psychiatry,

„to je přece normální“,

tak mluví specialisti ovládači,

co zde dělají svou ubohou práci.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Právě dnes 17.10.2005 ráno oznámili v televizních zprávách, že v Londýně otevřeli „putovní výstavu o mimozemšťanech“.

 

 

 

2569. Odpovědnost za život (800).    (Přijal Ivo A. Benda.)         6:05-6:24 hodin. 20.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOT

 

 

„Když člověk volby životní provádí,

má tímto vše k odpovědnosti,

nevolí za něj někdo jiný,

ani Stvořitel Prvotní.

 

Volby životních situací

si každý člověk tvoří v HRUDI,

tudy po volbě přijímá

odpovídající druh energií.

 

Drtivá většina lidí

volí zprava NEGATIVNÍ OVLÁDÁNÍ,

co z Temných světů vyslány byly

vlny hrubovibračních energií.

 

Jen malá část duší – světýlek

volí zleva POZITIVNÍ VEDENÍ,

LÁSKU a PRAVDU od Vesmírných,

Andělů Nebe, co nás milují.

 

Takto nikdo nemůže se vymluvit:

„Já za to nemohu, to ten druhý“,

lidé v oblibě výmluvy mají,

avšak je to JEJICH SVĚT ILUZÍ.

 

Takto kvalitu života obdrží

každý člověk na planetě Zemi,

vše takto krásně běží,

ale VOLBY lidí jsou ŘEŠENÍM.

 

Dnes lidé poznávají

jak dosud život vedli,

na nich se VŠE ZOBRAZÍ,

tohle tělo je totiž POSLEDNÍ.

 

Od nepaměti ZÁKONY VESMÍRNÉ

VEPSANÉ V SRDCI nosíme,

neustále se dle nich učíme,

cestu kráčíme k dokonalosti.

 

Dnes se téměř nikdo nezeptá:

„A kde já Domov mám ?“

Žije kdekdo v iluzi,

že tady na planetě Zemi.

 

V závěru života poznává,

že tohle byla nepěkná hra,

ILUZI SVĚTA si osvojil

a nyní neví kudy kam.

 

Nebeští Andělé zvěstují

slávu Domova na Nebi,

kde každý může spočinouti,

jen pokud si to zvolí.

 

Proto lidé milí

nežijte v pozemské iluzi,

v ovládacích programech nepěkných,

ale v PRAVDĚ – DUCHOVNÍM SRDCI !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2570. Elektronické pasy s otisky prstů v ČR.  (Zpracoval Ondřej G., Ivo A. Benda.)    26.10.2005.

Místo:Praha, Martin.

 

Internetový článek … na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

 

Elektronické pasy s otisky prstů i v Česku

 

 

Na nové pasové průkazy s biometrickými daty budou Češi přecházet koncem srpna příštího roku (srpen/august 2006 – pozn. zpracovatele). V úterním rozhovoru pro Novinky.cz to potvrdil Vlastimil Ditrich z Ředitelství cizinecké a pohraniční policie.

 

26.10. 2005 13:26 

 

BRNO - Elektronické pasy, tedy nové zbraně, které mají posílit národní bezpečnost a zefektivnit vyhledávání možných pachatelů, budou postupně nahrazovat staré průkazky.

 

Náklady na zavedení prvních elektronických pasů, které se objeví 29. srpna příštího roku, mohou podle Ditricha dosáhnout přibližně 500 000 korun na jednu obec s rozšířenými pravomocemi. Takovýchto obcí je v České republice přibližně 200.

 

Prvními biometrickými údaji, které ponese mikročip uložený v takzvaných e-pasech, bude podpisový vzor a digitální snímek obličeje, který umožní snadnou identifikaci držitele průkazu. Očekává se, že do osmnácti měsíců budou tyto průkazy vybaveny i otisky dvou prstů.

 

Přednost mají zdravé prsty

 

"Půjde o dva ukazováčky, přičemž přednost mají zdravé prsty," sdělil Novinkám zástupce Policie ČR, který si nepřál být jmenován. Dodal, že otisky prstů v průkazech totožnosti nejsou žádnou novinkou či moderní vymožeností, protože se už v osobních průkazech používaly v 40. letech minulého století. (Že to byl fašista Hitler, který rozpoutal největší hrůzy na Zemi a zavedl pracovní tábory a pracovní knížky s otiskem prstu, (kterou jsem osobně od sestry babičky viděl), to už autor takticky neuvedl, aby nevyplašil všechny – i mladé – loutkolidi – pozn. zpracovatele Ivo A. Bendy.)

 

Na dotaz, zda Česká republika, potažmo celá Evropská unie počítá také se snímky oční duhovky (iris scan), které ponesou čipy uložené v e-pasech, odpověděl Ditrich, že nikoli. (Zavádějící info, znamená, že nikoli dnes, ale v blízké budoucnosti to bude technicky možné – pozn. zpracovatele.)

 

Náklady na implementaci iris scanů jsou podle něj příliš vysoké, navíc neexistuje žádná srovnávací databáze, která by podle nich umožnila jednoznačnou identifikaci obyvatel.

 

Biometrická data budou uložena nejen v pasech

 

Biometrickými údaji budou postupně vybavovány veškeré průkazy totožnosti s dobou platnosti delší než jeden rok, dodal Ditrich. Mikročipy se tedy neobjeví pouze v pasech, ale časem také v občanských či řidičských průkazech. (A dalších všech průkazech s dobou platnosti nad 1 rok – pozn. zpracovatele.)

 

Automatické čtečky, které si z elektronického pasu vytáhnou potřebné údaje a porovnají jej s vzhledem jeho současného držitele, budou instalovány například na letištích či hraničních přechodech. (A později opět všude, i na WC – pozn. zpracovatele.) Mikročip uložený v průkazce ponese kromě biometrických údajů také jméno vlastníka, jeho národnost, datum narození, pohlaví a místo narození. (A mnoho dalších osobních údajů – pozn. zpracovatele.)

 

Automaty čtou údaje z mikročipů na DÁLKU. Téměř ihned pak jsou schopny vyhodnotit, zda se podoba současného držitele průkazu totožnosti shoduje s uloženým naskenovaným snímkem, který elektronický pas obsahuje. A jestliže tyto údaje vzájemně nekorespondují, pak je jasné, že byl pas ukraden, pochvalují si nejen čeští policisté.

 

Anonymita občana kdesi v nenávratnu (A SVOBODA A PRÁVO NA SOUKROMÍ TAKÉ – pozn. zpracovatele)

 

Argument, že používání biometrických údajů v průkazech totožnosti není ničím novým, a tedy se jej nemusíme bát, určitě neobstojí. V první půli minulého století, kdy byly otisky prstů povinné i v naší krajině, totiž neexistoval přístroj schopný vytáhnout vaše jméno, datum narození, obličejový snímek, podpisový vzor či otisk prstu na dálku z papírového dokladu a použít jej k nejrůznějším podvodným machinacím.

 

Anonymita občanů a bezpečnost jejich dat tak dostávají řádným způsobem na frak, protože přístroje čtoucí data z mikročipů v průkazech totožnosti nemusí být "pouze" na letišti či hraničním přechodu. Klidně mohou být nainstalovány v obchodním středisku a sloužit jako ideální zdroj informací a sáhodlouhých statistik.

 

A technologických postupů i druhů zařízení, která umí ona soukromá a velice citlivá data neoficiálně vytáhnout z mikročipů ven, dnes existuje celá řada. (A v budoucnu JEŠTĚ VÍCE a VÝKONNĚJŠÍCH – pozn. zpracovatele.)

Ondřej G.

 

 

 

 

A jak se na tyto totalitní novinky z pekel těší loutkolidé v ČR ?

 

 

(Mne, Ivo A. Bendu do PSEUDODISKUZE už NEPUSTILI dle blokace z minulého příspěvku do zázračné asijské automobilky. Ovšem to odpovídá, nepatřím už mezi loutkolidi. Upozorňuji, že správce diskuse dělá FATÁLNÍ CHYBU, když likviduje část názorů, zvláště o PETICI PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ. Na tuto a podobné chyby doplatí spousta loutkolidí – poznámka zpracovatele.)

 

Upozorňuji, že tzv. FÓRUM 2000 (O GLOBALIZACI) je jen KAMUFLÁŽÍ, kterou zahájil předchozí prezident ČR Václav Havel, aby se lidé DOMNÍVALI, že se jejich práva chrání a vylepšují. Opak je pravdou. Právě v těchto dnech schvalují zákon v Parlamentu ČR o otiscích prstů a digitální fotce obličeje v pasu (do konce roku 2005 má být hotov) – znovu připomínám !

 

 

(1)

rhopkins dnes 13:56:35 - xdsl-164-83.244.84.bluetone.cz

Nechápeš to, je jedno jak žiješ teď, ale v budoucnosti budeš žít, jak ti řeknou, nebudeš mít na výběr, systém bude tak dokonalej, že nepůjde žít mimo. Budeš pod plnou kontrolou 24 hodin denně, všechny tvý aktivity. Máš milenku ?  My to víme .. nic neutajíš, soukromí přestane existovat. Čtečky můžou být všude, jako už teď jsou miliony sledovacích kamerových okruhů, budeš mít pocit, že si žiješ podle svého, ale nebude to pravda, do háje.

 

(2)

Jarin Kořka dnes 14:07:22 - 14.80.broadband2.iol.cz

Za malou chvíli zde bude totalita policejního státu jako v USA. Už chybí jen čipy do .... Svoboda je v .... , připravte se na totální kontrolu vašeho života, ztrátu soukromí, šikanu při hledání zaměstnání, atd. A to vše pod rouškou boje proti terorismu.

 

(3)

POUTNicEK.K dnes 14:23:30 - toaster.szu.cz

Ano máte pravdu !  Ale lidé si to neuvědomí hned, až dostanou klackem přes záda, tak se snad vzpamatují !!!!!!

 

(4)

Martin.Augustin dnes 14:12:15 - 212.18.78.*

Tak tak. Ale protože jsme v Čechách, tak vše jde koupit. Připravte se na nejstrašnější korupční prostředí v historii.

 

(5)

Jarin Kořka dnes 14:37:56 - 14.80.broadband2.iol.cz

Nezbývá mi, než s vámi souhlasit, ale radost z toho vůbec nemám. A vy asi též ne, že... ?

 

(6)

POUTNicEK.K dnes 15:12:17 - toaster.szu.cz

Bohužel nemáme !

 

(7)

trhan dnes 13:59:59 - uu212-190-120-66.unknown.uunet.be

Asi si pak začnu balit občanku do alobalu ... anebo ji dát na pár vteřin do mikrovlnky, ale zas ne tak, aby vybouchla :-)

 

(8)

Darksun dnes 14:02:10 - 62.84.153.*

Jo, alobal by to měl teoreticky vyřešit ... otázka zní, kdy zakážou alobal ?????

 

(9)

Darksun dnes 13:55:32 - 62.84.153.*

Text u fotky: Biometrické průkazy totožnosti nejsou žádnou novinkou, byly již používány ve 40. letech minulého století. ........ jo, ale že tou dobou byly u moci totalitní režimy, to už nikdo nedoplní ???  Nechci takovou budoucnost....

 

(10)

tora85 dnes 14:16:57 - ip-85-160-58-130.eurotel.cz

Souhlasím a pouze dodávám, že je to všechno klišé. Tento systém nás nezbaví podobného lidského odpadu, jako je např. současný "lesní střelec". Jde je o to mít nad občanem plnou kontrolu a maximálně ho zneužít pro systém. Ale i ti panáčkové nahoře to nebudou mít jednoduché. Oni budou další panáčkové ještě výš. Svět bude řídit několik předurčených. My ostatní budeme jen součástkami v stroji.

 

(11)

Šťoura Zvědavý dnes 14:54:11 - p54AB9767.dip0.t-ipconnect.de

Oprava !!!  My ostatní už JSME jen součástkami v stroji.

 

(12)

Jarin Kořka dnes 14:29:16 - 14.80.broadband2.iol.cz

Jako např. ve filmu EQUILIBRIUM, že ?  Tento vizionářský film se začíná podobat skutečnosti tak přesvědčivě, až z toho jde mráz po zádech.

 

(13)

Martin.Augustin dnes 14:04:12 - 212.18.78.*

Je to tak, projdete se třeba po Londýně nebo po Praze 1, tam už je pokrytí 100 %. Jde o to, kdo sedí na druhé straně drátu.

 

(14)

JJarolimek dnes 13:55:25 - sws02.cpoj.cz

No soráč, ale až ti přijde z Hypernovy nabídkovej letáček na zkažený vepřový, protože si tě pokaždý u kasy "zeskenují" a zjistí co kupuješ, kde bydlíš, jak se jmenuješ a tedy co kupuješ, no tak to bude nářez. A buď natolik tolerantní a ponechej ostatním pocit, že je takovéhle obtěžování štve. V této době a společnosti jsou všechny informace zneužívány, nikoliv jen zneužitelné a není důvod, proč tomu pomáhat.

 

(15)

Darksun dnes 14:01:32 - 62.84.153.*

Pasivní rezistence ... takovýto pas / občanku / řidičák si nenechám dát, i kdyby mne soudili, nikdy v životě, i kdybych měl bejt bezdomovec, tak mě nikdo pomocí čipu kontrolovat nebude...

 

(16)

rhopkins dnes 13:51:41 - xdsl-164-83.244.84.bluetone.cz

Jo, máš pravdu, jsem paranoidní. Za chvíli bude stejnej čip na kreditce, občance, kartičce pojišťovny … Pak nám řeknou, že všechny čipy nahradí jeden, co budeme mít pod kůží, povinně, zruší se hotovost, platit budeme jen tak, že projdeme kolem čtečky. Pokud budeš chtít existovat, tak nebudeš mít možnost se tomu vyhnout a pak budeme všichni pod kontrolou. Paranoidní ?  Shrň si vývoj technologií za posledních 10 let a řekni mi jeden argument, proč by to za 20 let nemělo být tak.

 

(17)

POUTNicEK.K dnes 14:16:18 - toaster.szu.cz

Tak už 4 roky čekám, kdy příjdou amíci s tím, že budou i lidem dávat pod kůži ČIP a budou nás hlídat z družice !  Však naši poslanci a zblblej národ na to asi přistoupí !!!!!!!!!!!!!!!!

 

(18)

Breitling1 dnes 14:16:11 - angel21-147-99-82-tabor.bluetone.cz

U Marťanů je to prý úplně běžná praktika. Povídal Paroubek.

 

(19)

induan dnes 15:59:32 - mail.kttp.cz

Lidi bojujte za svoje práva !  Nenechte si vnutit nesmyslná omezení vašich svobod. Pryč s vládou, která takovéto nakládání s našimi osobními údaji dopustí. Pryč s Evropskou unií, která takovéto praktiky dovoluje. Jestli dovolíme, aby jim tohle prošlo, budeme navždy otroky. Jestli tohle pod rouškou boje proti terorismu dopustíme, pak teroristé vyhráli. Hlavně ti nahoře.

 

(20)

clifff dnes 14:11:36 - 75.224.broadband2.iol.cz

Úplně nejlepší jsou ty placky, co nosí volové v uších !

 

(21)

Šťoura Zvědavý dnes 14:36:04 - p54AB9767.dip0.t-ipconnect.de

"Do deseti let bude každému novorozenci voperován čip do dutiny čelní" Omýýl !!  Zkušební operace probíhají už několik desetiletí, ty nepodařené výsledky musely být v rámci udržení chodu společnosti přesunuty z výroby a produkce do managementu, ty nejméně zdařilé (něco jako lobotomie) pak do státní správy většiny států na světě.

 

(22)

Martin.Augustin dnes 14:10:51 - 212.18.78.*

Budou si balit čelo do alobalu. :-/

 

(23)

slahanka dnes 16:06:17 - 191.119.broadband2.iol.cz

Nechci vás otravovat, stejně jste tady asi všichni nevěřící, ale Bible s "očipováním" lidí spojuje konec světa - přečtěte si Apokalypsu, tj. Zjevení Janovo. I tzv. Antikrist má mít speciální čip – 666 .... .

 

(24)

induan dnes 15:56:51 - mail.kttp.cz

Tak jestli si někdo myslí, že tohle přinese společnosti něco dobrého, moc se plete. Tolik přehmatů a elektronických zločinů, kolik nás teď čeká, tu ještě nebylo. A že otisky prstů používali jedině za druhé světové fašisti, to jen napovídá, v jak totalitní společnosti jsme se opět ocitli. Lidi, bojujte za svoje práva, nenechte si vnutit nesmyslná omezení vašich svobod.

 

(25)

hujer sehlasi dnes 15:50:26 - 240.119.broadband2.iol.cz

Do konce roku 2013 mají mít téměř všichni občané ČR čip v těle (v rámci boje proti terorismu). Hlavní cíl - kontrola finančních toků obyvatel a bezhotovostní styk s možností paralyzace finančních toků obecně a nastolení pseudosocialistické vlády v rámci většiny světa a uchopení moci několika desítkami mocných v USA a pár tisíci jim věrným. Kdo nebude mít čip - na toho bude hon !!! Čekají nás asi věci. Myslel jsem si, že se toho já nedožiji ...

 

(26)

hujer se hlasi dnes 15:47:24 - 240.119.broadband2.iol.cz

Před jistou dobou jsem tady dal informaci o záměrech určité V.I.P. bankovní skupiny (Rockefellerové) jak ovládnout svět - prostřednictvím kontroly většiny obyvatel Země prostřednictvím čipů vpravených do jejich těl. Byl jsem onačen za hloupého vizionáře - a tady to máte. Doporučuji si dát do vyhledávače "Protokol sionských mudrců" a "Kudo - celosvětová měna", případně "Bestia" - počítač pro celosvětový sběr dat o lidech. „Čip - možná vražedná zbraň.“

 

(27)

d15 dnes 15:52:19 - r5bb83.chello.upc.cz

Tak to je fakt síla ....

 

(28)

POUTNicEK.K dnes 15:58:27 - toaster.szu.cz

Bohužel jeto pravda !  Jde o nové otrokaření !!!!!!!!!!!!!

 

(29)

d15 dnes 16:01:08 - r5bb83.chello.upc.cz

To je ale fakt šílený, dá se s tím vůbec něco dělat ?

 

(30)

POUTNicEK.K dnes 16:04:24 - toaster.szu.cz

Ano dá !  Tomu věř že jo !  Ale lidé potřebují dostat nejdříve pořádně přes držku - jak se říká, a pak teprve povstanou proti svým novým mocipánům !  Dřív bohužel né !

 

(31)

Cereal Killer dnes 15:40:07 - 82.100.10.*

Nejste trochu naivní ?  Myslíte, že biometrikou v pasu přijdete o anonymitu ?  A vy ještě nějakou máte ?  Anonymita už prakticky pro nás neexistuje, údajů o nás je všude až moc. Pokud biometrika v pasu poslouží jako dobrá věc, tak ať ji zavedou, ale o anonymitu nepřijdete, nebojte, žádnou už nemáte.

 

(32)

d15 dnes 15:57:14 - r5bb83.chello.upc.cz

Dneska úplně stačí, když má někdo někoho známého, který má přístup k registru VŠECH obyvatel a to podle rodného čísla, ... zdravotní pojišťovny, policie ... Nedávno mě takhle kontaktovali bývalí spolužáci ze ZŠ a absolutně nechápu, kde vzali moji úplně novou adresu ... Rozsvítilo se mi později ... Několik z nich pracuje u Policie ČR .... Takže ... žádná anonymita fakt neexistuje ...

 

(33)

cert cert dnes 15:47:12 - win.rkovar.uh.cz

To je demogracie.

 

(34)

d15 dnes 15:58:14 - r5bb83.chello.upc.cz

Nemyslím si ... To je bohužel realita, i když hořce chutná ...

 

(35)

d15 dnes 15:59:25 - r5bb83.chello.upc.cz

... demokracie je trochu o něčem jiném a z jiného soudku. Tohle fakt zavání ...

 

(36)

Shadowland dnes 15:07:27 - mail.quelle.cz

Všem vřele doporučuji knížku: „Sekl se Orwell o dvacet let ?“ Jen upozorňuji, že je to jen pro silné povahy. Ona pravda se občas opravdu špatně stravuje.

 

(37)

kandys dnes 15:02:16 - ip-85-160-40-228.eurotel.cz

Takže, zase se vrací totalita. Sběr osobních dat, bude to pokračovat vpravením čipu do člověka. A pak už jen kontrola přes satelitní síť. Doporučuji román 1984 od G. Orwella, sice starý, ale ta myšlenka tam je.

 

(38)

Eva Braun dnes 15:01:49 - 62.240.183.*

Pokud vím, tak za II. sv. války a těsně po ní, byly otisky prstů v osobních dokladech vyžadovány (Ausweis, občanský průkaz). Vracíme se k tomu, co se za Hitlera a za Beneše osvědčilo a my jsme na to poukazovali jako na špatnost. Teď nás budou mít úplně pod kontrolou. Není to omezování osobní svobody ?

 

(39)

Petra Smrzova dnes 15:42:17 - 213.70.95.*

Osobní co ???  Tu už přeci dávno nemáme ... tak klid. (To říkají Síly temna, aby loutkolidi přizemnili – pozn. zpracovatele.)

 

(40)

cvokiii dnes 14:58:58 - 213.29.21.*

Od čteček oční duhovky je to jen kousek k podkožním čipům a absolutní ztrátě svobody a soukromí. Argumentace, že z toho bude mít "SPOLEČNOST" prospěch a bát se mohou jen ti zlí je zcela zcestná. Skončí to přesně obráceně - bát se bude společnost a prospěch budou mít ti zlí. A tak to taky skončí. Optimistům ZDAR.

 

(41)

Svagricek dnes 14:49:21 - nspmelnik.mnet.cz

Copak jste nikdo nikdy nevyplňoval nějaký stupidní dotazník ? ? ?  Na každého z vás nějaká agentura má nějaká data, když né osobní, tak alespoň kde bydlíte, stačí pouhé složenky a jste kdesi uvedeni v databázi. Proto nevím, proč se tady rozčilujete. Aby jste byli úplně anonymní, museli by jste si dát okamžitou plastiku na ksicht, změnit si pohlaví, vyměnit jméno, zahodit mobila a být nezaměstnaným a hajat pod mostem či někde ve křoví ...

 

(42)

Jarin Kořka dnes 14:35:41 - 14.80.broadband2.iol.cz

ODMÍTNĚTE ČIPOVÝ FAŠISMUS, pokud pro vás svoboda představuje jednu z nezbytných základních životních hodnot. Neuděláte-li to, za pár let si budete právem připadat jako ježek v kleci.

 

(43)

Darksun dnes 14:37:44 - 62.84.153.*

Ano, k tomuto se připojuji, odmítám jakékoliv doklady, ve kterých je čip s jakýmikoliv identifikačními údaji ...  Nikdy takový doklad nepřeberu od státu a nikdo mi ho nevnutí, i kdyby mne měli zavřít ...

 

(44)

J.FUNKCNI dnes 16:17:09 - gprsh65.isp.t-mobile.cz

... p.s.: Jeden už tady zkoušel tetovat lidi v podpaží ......v první polovině minulého století .... takový sympaťák, s knírkem ..... Nakonec budeme v budoucnu místo jménem oslovováni číslem .... Sláva ČR, sláva EU !!!

 

(45)

jdlk dnes 16:23:32 - pcsmrcka.fit.vutbr.cz

01101001011001000110110001101011 = jdlk :-)

 

(46)

lazy cunt dnes 16:15:13 - 217.33.74.*

Zjevení sv. Jana, 13:16: „... a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666.“

 

(47)

POUTNicEK.K dnes 16:27:54 - toaster.szu.cz

Moc málo lidiček. Ti bohužel v celku porozumí !

 

(48)

Darksun dnes 16:39:36 - 62.84.153.*

Není problém, že jich není moc, problém je, že ostatní nechtějí poslouchat, natož rozumět a chápat... :-(((

 

(49)

lazy cunt dnes 16:51:30 - 217.33.74.*

Zajímá je jen zlaté tele a toto je moc nezajímá. Hlavně, že můžou ovlivňovat VV a BB. Nažrat se a jak druhého okrást.

 

(50)

Darksun dnes 16:56:00 - 62.84.153.*

Klasická aplikace starého římského pravidla: Chléb a hry ... lidé jsou slepí, ale ne proto, že je někdo oslepil, ale sami nechtějí vidět, sami si dávají pásku přes oči ... ovečky před porážkou ...

 

(51)

p.sutera dnes 16:25:30 - stc53-uas-1-209197134186.3web.net

Já bych vyzval všechny Technaře, aby jsme se sjeli na Hrad a i na Staromák a všude, kam se vejdem, a uspořádali ProtestChek, pustili aparatury naplno, aby nás bylo slyšet. Vždyť jedině na nás vláda dá a jedině s námi se bude bavit. Nedopustíme si brát naši svobodu.

 

(52)

induan dnes 16:27:48 - mail.kttp.cz

No a kdyby se přidali i ostatní milovníci hudby, to by byl rámus !  Třeba by páni konšelé z těch oken vyskákali nakonec sami :)

 

(53)

p.sutera dnes 16:19:53 - stc53-uas-1-209197134186.3web.net

A jak si pán představuje to "nedovolit, aby jim tohle prošlo" ??  Jako jít si zacinkat na Václavák klíčemi ?  Nebo národní hladovku ?

 

(54)

induan dnes 16:21:34 - mail.kttp.cz

No, osvědčila se docela defenestrace :) Ale ani to zvonění by nebylo od věci. Hlavní nástroj jsou ovšem samozřejmě volby.

 

(55)

POUTNicEK.K dnes 16:18:51 - toaster.szu.cz

Jooooooooooo !  Taková věc se jen tak halabala nedá, tomu věř !  Jde to ruku v ruce i s lékařstvím !  A když k tomu dojde, bude připojen na nerv, kde když se někdo pokusí o odstranění, hrozí celková nechybnost člověka !  A tak mohu pokračovat !  Doufám že stačí !

 

(56)

induan dnes 16:30:24 - mail.kttp.cz

Proti tomuhle se budu bránit třeba i se zbraní v ruce. Tady už jde o otevřený útok na život člověka. Radši zemřít v boji, než žít na kolenou !

 

 

 

2571. Německo začalo vydávat biometrické pasy.  (Zpracoval Ivo A. Benda.)            1.11.2005.

Místo: Praha, Martin.

 

Internetový článek 285 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

 

Německo začalo vydávat biometrické pasy

 

ČTK:

 

Německo v úterý jako první země Evropské unie začalo svým občanům vydávat cestovní pasy s elektronicky uloženými biometrickými údaji, takzvané e-pasy. Dokument obsahuje čip s digitální fotografií svého majitele a od roku 2007 mají být postupně doplňovány další nezaměnitelné osobní údaje, jako například digitalizované otisky prstů.

 

1.11. 2005 21:27

 

BERLÍN - "Nový e-pas představuje pro Německo zvýšení bezpečnosti. Je ještě lépe chráněn před pokusům o zfalšování než dosavadní a usnadní kontrolu na hranicích," zdůraznil dnes ministr vnitra Otto Schily.

 

Podle nových pravidel se majitel na digitálně uložené fotografii nesmí usmívat, ale musí mít "neutrální výraz". V případě potřeby totiž bude moci speciální zařízení na hranici porovnat biometrické údaje obličeje s údaji uloženými na pasovém čipu. Úsměv je z tohoto důvodu nežádoucí, protože tvář "deformuje".

Na hraničních kontrolních stanovištích mají být postupně zavedena čtecí zařízení umožňující práci s novými pasy. Platnost dosavadních cestovních dokladů Německo zkracovat nebude.

 

Vystavení pasu s čipem se pro Němce prodraží. Doklad se vydává stejně jako dosud na dobu deseti let, bude ale zájemce stát na poplatcích 59 eur, na rozdíl od 26 eur za dosavadní pas. V přepočtu je to 1750 Kč oproti 770 Kč.

 

Ministři vnitra EU se už loni v říjnu dohodli, že v nových cestovních dokladech budou biometrické prvky zvyšující ochranu před paděláním a zneužitím, například ze strany teroristů.

 

Díky e-pasům do USA bez víz

 

Takzvané e-pasy, neboli elektronické pasy, by také měly Němcům umožnit dál cestovat do USA bez víza. Spojené státy totiž chtějí od 26. října 2006 vyžadovat biometrické pasy od občanů 27 zemí, které mají s USA bezvízový styk; patří mezi ně i státy "staré" EU bez Řecka, tedy mimo jiné právě Německo.

 

Belgie již pasy s biometrickými údaji zavedla dříve, ty však nevyhovují definici unijního e-pasu. Také Švédsko již přijalo rozhodnutí o e-pasech, nezačalo je však ještě vydávat. Německo tak zůstává prvním členem EU, který tyto cestovní doklady skutečně zavedl, další země včetně Česka se k tomu chystají. Testuje je například Velká Británie.

 

Podle dostupných informací však v Německu nebyl první den o nové pasy příliš velký zájem. Naopak, poslední dny října byl zaznamenán zvýšený zájem o staré, levnější pasy.

 

 

 

A jak se na tyto totalitní novinky z pekel těší loutkolidé v ČR ?

 

 

(Mne, Ivo A. Bendu do PSEUDODISKUZE už NEPUSTILI dle blokace z minulého příspěvku do zázračné asijské automobilky. Ovšem to odpovídá, nepatřím už mezi loutkolidi. Upozorňuji, že správce diskuse dělá FATÁLNÍ CHYBU, když likviduje část názorů, zvláště o PETICI PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ. Na tuto a podobné chyby doplatí spousta loutkolidí – poznámka zpracovatele.)

 

 

(1)

kandys dnes 5:48:04 - eurotel.cz

Všechno směřuje k totalitní světovládě, uvidíte, že všechny doklady časem budou nahrazeny jednou osobní kartou, ve který na vás bude uloženo úplně všechno, takže kdejakej typšon o vás bude vědět všechno.

 

(2)

NCepela dnes 3:12:34 - sympatico.ca

Všechno to velice nevinně začíná, jednoho dne budou všude tyto biometrické kamery a člověk usmívající se politicky nekorektním momentům bude trestně stíhaný, každá technologie se eventuálně zneužije, vítejte do světa George Orwella !  (Např. už DNES: „Britové jsou pod dozorem 4,2 miliónů kamerových okruhů“ – článek 283 na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele).

 

(3)

Maly Gregorek dnes 2:34:41 - cox.net

Kvůli zfanatizovaným arabákům Německo začalo vydávat biometrické pasy, v některých zemích se to už testuje dávno, na letištích jsou kontrolováni cestující jak nějací zločinci (kdo letěl, ví), plánují se biometrické doklady udělat ze všeho a do muslimských zemí cestuje pomoc z celého světa, ........... Civilizace těm zfanatizovaným barbarům ustupuje a je dokonce ochotna obětovat vlastní soukromí a finance než aby se bránila. Kam jsme to dopracovali ?

 

(4)

kandys dnes 5:49:28 - eurotel.cz

Není to kvůli arabákům, ti jsou jenom zástěrka.

 

(5)

Petr Sarovec dnes 1:30:55 - rogers.com

Platnost většiny ustanovení v Patriot Act v tichosti změněna z „dočasné“ na „trvalou“. Tento měsíc měla vypršet platnost některých ustanovení ve smutně proslulém zákoně Patriot Act. Tento zákon byl původně přijat jako dočasné opatření a umožňoval policii široké pravomoci... Kdo ví, o čem to bylo, tak chápe, co znamená platnost časově neomezená takového zákona. ORWELL před tím varoval, a je to tady ... Fuck !

 

(6)

jardakrupka 1.11. 2005 - upc.cz

V rámci terorizmu lze zavést čipy pod kůži, ale také dokonale monitorovat pomocí čipů pohyb obyvatel to, co nakupují, neboť čip nemusí jen vysílat ale i přijímat signály. Možná se to zdá jako utopie ale při současném zmenšování součástek a spotřebě (napájení) se dá očekávat, že to do pár let bude funkční. Pak bude stačit nenápadný přijímač třeba u vchodu do obchodu a hned budou vědět kde jsi. (Ovšem družicový systém Galileo 30 družic nové generace od roku 2008 bude umět určit polohu x, y každého člověka na planetě Zemi ne jen pomocí čipů u lidí, ale pomocí VYZAŘOVÁNÍ VLASTNÍCH VLN ENERGIÍ MYŠLENEK ČLOVĚKA, které je pro každého specifické. To je také to, co v těch univerzitách desítky let vědci se studenty vyvíjeli, ovládáni z Temných světů již teď jako loutky !  – pozn. zpracovatele.)

 

(7)

jardakrupka 1.11. 2005 - upc.cz

Do čipu lze zanést jakýkoliv údaj prakticky cokoliv budou chtít.

 

(8)

P.Jablonicky 1.11. 2005 - upc.cz

Nedávno jsem si byl vyzvednout nový pas. Rodné číslo tam už nebylo. Byl tam ale můj podpis. Příště tam bude otisk prstu, detail oka, kód DNA, známky z první třídy, barva mého psa, auta, baráku, jak si zavazuji boty a do kolika jsem se počůrával. To, že se už teď nesmím smát, mi nevadí. Není čemu.

 

(9)

virus.avirus dnes 9:14:52 - saul-is.cz

Vidím, že až to komunisti vezmou do ruky, budou to mít velmi usnadněné.

 

(10)

Mocný Barbar dnes 8:40:45 - termsnet.cz

Už se těším, až nám budou do páteře implantovat mikročip, který bude obsahovat všechny naše osobní údaje a v případě potřeby nás paralyzuje slabým elektrickým výbojem... Četl jsem, že za dva roky už to bude hotovo, k praktickému použití ...

 

(11)

zlobivkah dnes 8:30:27 - netway.cz

To dá rozum, že o ně nebyl moc velký zájem. A řekla bych, že to nebylo kvůli ceně, jak se nám tady někdo snaží podsouvat. Škoda, že se lidé na fotce nesmějí usmívat. Za chvíli bude zakázán i zpěv a budeme si odbíhat zazpívat "do Miroslavovy země", jako ten švec z „Pyšné princezny“. Jen nevím, kde ta Miroslavova země pro nás bude ?  (No přece v NEBI hvězdičko, ale až nebudete pyšní - negativní – pozn. zpracovatele.)

 

(12)

joshik dnes 8:46:05 - mou.cz

Omyl. Zpěv už v Německu zakázán je. Pokud skauti nezaplatí poplatky, nesmí u táboráku zpívat. Jo a táborák je taky zakázán - jde totiž o otevřený oheň.

 

(13)

m.peprna dnes 9:04:52 - 213.195.203.*

Máš pravdu, ani na Okoberfestu se nesmí a z toho důvodu tam bylo letos 5 millionů lidí. A otevřený oheň zakázali až potom, co Češi zapálili parky v Chile na Tenerife.

 

(14)

rojkov dnes 8:10:42 - 147.231.61.*

Teroristi jsou vždy nejméně o krok napřed. Toto slouží pouze pro špiclování slušných lidí.

 

(15)

Hluchany Kecafon dnes 8:38:38 - upc.cz

Pche... navrhuji rovnou čip pod kšticí, který zachytí veškeré hnutí mysli ... Takže nezbyde, než se nehýbat a ani v kremaci se nepohnout ...

 

(16)

gate373 dnes 7:38:21 - videon-znojmo.cz

V tom případě se ale tyto pasy musí měnit každých pět let, neboť většina lidí během pěti let změní podobu. Kdo má zkušenosti s kontrolou dokladů potvrdí.

 

(17)

m.peprna dnes 9:09:57 - 213.195.203.*

Biometricky registrované nebudou části měnitelné, tvé oční duhovky a lícní kosti se nemění, a pokud by jsi měl takovou nehodu, že by ti to zdeformovalo lebku, tak asi do Ameriky nepoletíš. Ty pasy se vydávají na 10 let. Tvoje DNA se taky nemění každých 5 let.

 

(18)

tuso dnes 9:38:18 - ovanet.cz

Matrix už je nedaleko.

 

(19)

l.esedy 1.11. 2005 - upc.cz

Evropo ubohá !  V USA tyhle pasy nebudou, protože to je protiprávní (am. ústava, kterou Evropané neumí pořádně napsat). Němci prý zavádějí čipový pas, aby všichni mohli jezdit do USA bez víza. No ten, kdo na tu cestu má, tak si zařídí i vízum. Ale proč zavádějí čip i do občanky. Taky kvůli USA ?  A kdy budou zavádět čip pod kůži ?  Na to jsou Němci odborníci. A je vidět, že mají v Bruselu velký vliv.

 

(20)

Harddy 1.11. 2005 - contactel.net

V životě jsem u nikoho v občance neviděla otisk prstů.

 

(21)

ShaIom.l 1.11. 2005 - karneval.cz

Tak to je skvělé !  A jestli pak bude možno si údaje zanesené v takovém pase prohlédnout ?  NO JISTĚ ŽE NE !!!!  BUDE TO ZAKÓDOVANÉ !!!!!!  Tak že si sebou ve svém pase budeme nosit kromě foto informace získané fízlorgány. Takže začněte, pokud chcete někdy někam vycestovat, sekat latinu. A nebojte se, že nás to mine !

 

(22)

l.esedy 1.11. 2005 - upc.cz

Navíc se dá satelitem vystopovat. Prý v případě ztrátě pasu.

 

(23)

Harddy 1.11. 2005 - contactel.net

Moudré také je, že se nesmíte usmívat, jde přeci o vážnou věc a pokud se chcete usmívat, tak vás orgáni donutí, aby vás ten smích rychle přešel. Smích totiž nemá vůdce rád. (Pseudotvůrci, ovšem smích je pozitivní i negativní – pozn. zpracovatele.)

 

(24)

Kája Brbos 1.11. 2005 - strelice.net

A pak, že je svoboda projevu.

 

(25)

bohužel nemám 1.11. 2005 - iol.cz

Auto kontrola svěračem.

 

(26)

John Silver 1.11. 2005 - eurotel.cz

První krok k nastolení tajného projektu LUCID. (Na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

(27)

dohjosef dnes 1:57:42 - comcast.net

Co je to projekt Lucid ?

 

(28)

Harddy 1.11. 2005 - contactel.net

Při výbuchu bomby, například nastražené ve Španělsku ETA, ihned vytáhněte svůj biometrický pas a čipem ho obraťte proti směru tlakové vlny a budete ochráněni před teroristickým útokem ...

 

(29)

Me.109 1.11. 2005 - 84.242.95.*

Já myslel čipem k sobě !  Tak jak to tedy je ?  Abych pak neudělal fatální chybu !

 

(30)

Hluchany Kecafon 1.11. 2005 - upc.cz

Hrůza ... "člověk nad člověkem vládne k jeho škodě" ... Kdepak se dají najít tato moudrá slova ? .. :-(

 

(31)

Harddy 1.11. 2005 - contactel.net

Doba směřuje k čipování lidí, aby obchodní spolky mohly lépe plánovat byznys a dozorce stát lépe vybíral poplatky ze života a smrti. Nejlépe by bylo normalizovat i lidské bytosti ..

 

(32)

-Neználek- (*._.*) 1.11. 2005 - faster.cz

Viděl jsi Futuramu ?  Možná taky dostaneš jeden doživotní pracovní čip pod kůži :)

 

(33)

induan dnes 1:38:26 - iol.cz

Asi jsem egoista, ale na mojí svobodě mi záleží víc, než na tom, jestli mě nebo někoho jiného trefí nějakej terorista. Už z principu. S teroristy se nevyjednává, neustupuje se jim, nedělá se nic, z čeho by měli radost. Jedině tak se dá nad nimi zvítězit. Alespoň to tak vždycky bylo. Teď je všechno postavené na hlavu a velmoci používají strašáka terorismu jako zástěrku globalizace a šmírování občanů. I ty reality show do toho zapadají. Zvykáme si.

 

(34)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Správný ???  Jste si jistý ?  Přečtěte si "Totalitní světovláda" od Martina Herzána. PAK můžeme pokračovat v povídání. Do té doby to nemá cenu. Nebo klidně začněte knížkou "1984" od Orwella. Onu "Totalitní světovládu" najdete na netu. (Též na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

(35)

induan dnes 1:33:21 - iol.cz

Prozraď mi: Jak ti čip v občance pomůže, aby ti šílenec v metru nezakroutil krkem ?  A prozraď mi: Čím to je, že ti nejnebezpečnější teroristi byli otcové od rodin s vysokoškolským vzděláním, dostatkem financí a žádnými údaji o nebezpečnosti v záznamech ?  Člověka znechucenýho dnešní dobou nic nezastaví. Tím spíš ne čip (nebo Dale) :)).

 

(36)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Ufffff ....  To jsem si oddechl .... Teď už vím, že když budu mít biometrický pas, tak mohu klidně jezdit metrem. Konečně pozitivní zpráva. Jen aby šlo vrátit to, co se připravuje. Pokud dojde k omezením, která se chystají, jsem zvědavý, jestli se vám to bude líbit. Ona svoboda psa u boudy na řetězu není pro člověka. Alespoň ne pro každého. Komu ten řetěz vyhovuje, ať si ho uváže. Jenže on ten řetěz budou mít všichni, až na několik lidí na Zemi. (Omyl – čtenář ještě netuší o ovládání negativními mimozemšťany z pekel VŠECH OVLADATELNÝCH, KTEŘÍ SE NACHÁZÍ V NEGATIVNÍM STAVU VIBRACÍ, tj. cca 97,5 % lidstva na této planetě Zemi – viz obr. 2000 na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

(37)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Přečtěte si, prosím, od Orwella "1984", tady na netu je "Totalitní světovláda" od Martina Herzána (vyšla i knižně) a také je poučná knížka "Manipulativní nátlak". To je jen pár věcí z mnoha, kde se člověk může dozvědět, oč jde. Pak pochopíte, PROČ se mi to nelíbí. I kdyby to všechno byla sci-fi, přesto je to nějak příliš podivné. On i ten Láďa Binů se zdá být vymyšlený. Pokud je někdo ochotný obětovat svůj život, tak se těžko hledá obrana před fanatiky.

 

(38)

Jeho Veličenstvo Císař a Král Karel IV. 1.11. 2005 - iol.cz

Tak kvůli košiláčům v galábíjích se už ani nebudeme smět usmívat. Napřed nám nařídili čumět rovnou do objektivu. Teď se nebudeme smět usmívat. Dále to bude pokračovat buď k tetovanejm koncetráčnickejm číslům nebo orwellovskejm psím čipům pod kůži. Pane Bože, Ty to vidíš !?! :-((  (Nový občanský průkaz v půlce roku 2005 mi po deseti letech vyměnila úřednice v České Lípě v ČERNÉM TRIKU S VELKÝM BAREVNÝM DRAKEM NA PRSOU, ne s obrázkem srdce !!!  K mé radosti zatím bez čipu  – pozn. zpracovatele.)

 

(39)

pcuk 1.11. 2005 - chrudim.cz

Krůček po krůčku směřujeme k diktatuře.

 

(40)

Měj se fatálně! 1.11. 2005 - 213.195.209.*

Tak a nikdy jinak, když si představíte, že vás všude, kde budete procházet, mohou sejmout, tak jsme jak uvázaní psi, a když to bude i jiných dokladech, tak ani paty nevytahovat. Vize se naplňují !

 

(41)

Harddy 1.11. 2005 - contactel.net

Místo pečlivé kontroly předkládaných dokladů, raději nechme poplatníka, ať si koupí nový obojek a psí známku .-)

 

(42)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Nejde to udělat najednou. Lidi by pochopili. Tak se to musí vzít postupně. Nejdříve to bude kvůli "něčemu", pak zase kvůli "něčemu jinému"... Jednou je to Láďa binů, co ho honí celý svět a pořád ho nemají, jindy to bude Irák se ZHN (zbraní hromadného ničení), které se sice nenajdou, ale co má být ? .... Jak my jsme nechápaví, to je až strašné. Po všech zkušenostech co máme. (OVLÁDÁNI na 95 % z Temných světů – pozn. zpracovatele.)

 

(43)

ice mann 1.11. 2005 - scnet.cz

A za chvíli nám vpraví pod kůži čip jako psům. A budou nás i dálkově ovládat. Do bytů namontujou kamery. Děkuju, nechci.

 

(44)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

A bude jiná volba, když se lidi neprobudí ?

 

(45)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Ony jsou už i čipy pod kůži. Některé nosíme dobrovolně už delší dobu. Mobilní telefony, platební karty atd. atd. Z rozhovorů na diskusích na netu se dá také mnohé odvodit. Přečtěte si knížku "Manipulativní nátlak". Velice poučné. Jen se blbě shání.

 

(46)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Jistě...:-))  Ve vašem městě kamerový systém nemáte ?  Prý poklesne trestná činnost. Že by ?  U nás to zatím slouží ke sledování, jestli řidič po vystoupení jde k automatu na parkovné. Pokud ne, během tří minut tam je auto s botičkama ...

 

(47)

induan 1.11. 2005 - iol.cz

Proč nevidím žádné davy před Strakovou akademií ?  To zase ryjeme držkou v zemi ? (OVLÁDÁNÍ na 95 % z Temných světů – pozn. zpracovatele.)

 

(48)

induan dnes 1:23:12 - iol.cz

Tvoje naivita mě fascinuje. Nečetl jsi články o našich budoucích dokladech s biometrickými údaji ? (Viz sdělení 2570. Elektronické pasy s otisky prstů v ČR na www.vesmirni-lide.cz - pozn. zpracovatele.)

 

(49)

m.peprna 1.11. 2005 - 213.195.203.*

Přesně tak, a žádný pass nepotřebuješ, všude můžeš na Občanku, jmenuje se to tak ještě ?

 

(50)

induan 1.11. 2005 - iol.cz

Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali hrát a zakázali zpívat ... A bylo jim to málo - poručili dětem, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat ... A já doplňuji: A zakázali usmívat se.

 

(51)

Her Majesty the Queen 1.11. 2005 - iol.cz

A dovolí nám zpívat ?  Nebo budeme muset vždycky jak ten švec v „Pyšné princezně“ přes hranice ? ...

 

(52)

gnalim dnes 8:28:01 - iol.cz

Hořkosladkou píseň života v dnešcích tu zpíváme. S láskou i děsem na zítřky se díváme. Máme to tak chtít ?  Snad vše je jak má být ...

 

(53)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Nebude KAM chodit si zazpívat. Najděte si na netu titul "Totalitní světovláda" od Martina Herzána. Budete koukat, Veličenstvo...:-))

 

(54)

TretiR 1.11. 2005 - eurotel.cz

Ale dělat s tím musí něco LIDI. On ten rok "1984" od Orwella se jen trochu opozdil. Další budou čipy pod kůží ....

 

 

 

2572. Prvý biometrický údaj v pasoch do septembra 2006.   (Zpracoval Ivo A. Benda.)

            3.11.2005.

Místo: Martin.

 

teraz.sme.sk

 

 

Prvý biometrický údaj v pasoch do septembra 2006

 

 

Bratislava 2. novembra (TASR) - Prvý biometrický údaj do cestovných pasov bude musieť Slovensko zaviesť do septembra 2006. Pôjde o digitálne zaznamenanú plastickú podobu tváre, pričom do marca 2008 budú musieť pasy obsahovať aj druhý biometrický údaj - odtlačok prsta. Prvou krajinou EÚ, ktorá začala vydávať pasy s biometrickými údajmi, je od 1. novembra Nemecko.

 

Na nariadení o zavedení takzvaných elektronických pasov sa v októbri 2004 dohodli ministri vnútra členských krajín Európskej únie. Biometrické prvky majú zvýšiť ochranu pred sfalšovaním a zneužitím napríklad teroristami. Rozhodli tak aj na základe požiadavky USA, ktoré budú od októbra 2006 vyžadovať pasy s biometrickými údajmi aj od krajín, s ktorými majú bezvízový styk.

 

Ako TASR informovala Zuzana Kmeťová z ministerstva vnútra, nové pasy vo formáte EÚ, ktoré sa na Slovensku vydávajú od apríla tohto roku (2005), sú vyhotovené tak, že sa do nich budú dať implementovať aj biometrické údaje.

 

"Budúce pasy s biometrickými údajmi budú plne vyhovovať požiadavkám EÚ aj požiadavkám USA na bezpečnosť cestovných dokladov," uviedla Kmeťová.

 

Zavedenie biometrických údajov do cestovných pasov si podľa Kmeťovej vyžiada zvýšené náklady, ministerstvo vnútra však zvyšovanie poplatkov za cestovný pas neplánuje.

 

 

 

A jak se na tyto totalitní novinky z pekel těší loutkolidé v SR ?

 

 

(1)

Peter T. 2.11.2005

Rozumie tomu niekdo ?  Veď predsa nove pasy vydávané od apríla 2005 majú digitalizovanu fotku tváre a digitalizovaný podpis. Takže ministerstvo bude na budúci rok zase inovovat celý systém, ktorý nebeži ani rok (pravdaže bez výberového konania) ?

 

(2)

Viktor 012  2.11.2005

Ja tomu rozumiem asi takto … Ako TASR informovala, Zuzana Kmeťová z ministerstva vnútra, nové pasy vo formáte EÚ, ktoré sa na Slovensku vydávajú od apríla tohto roku, sú vyhotovené tak, že sa do nich budú dať implementovať aj biometrické údaje. Inými slovami, dajú sa updatovat. Aspoň ja som to takto pochopil :-)

 

(3)

aziz 2.11.2005

Chip. Napr. tie, ktoré dávajú od včera v Nemecku, majú digitalizované 2 odtlačky prsta, tvár atd. + to všetko v malom elektronickom chipe v pase. Cena z 26 na 59 euro vzrástla, pekné, že slov. úrady nechcú brať viac.

 

(4)

Tiger 2.11.2005

RE: Mne sa zdá, že terajšie pasy majú digitalizovaný len podpis, nie tvár.

 

(5)

lobo 2.11.2005

He. "Pôjde o digitálne zaznamenanú PLASTICKÚ podobu tváre", to znamená, že tam bude pravdepodobne zdigitalizovaná streografická fotka a na ňu treba novú techniku, a to znamená ďalšie výberove konanie.

 

(6)

boh osobne 2.11.2005

Prvý by mal byť premiér … Mal by ísť príkladom . . .

 

(7)

kriq01 2.11.2005

Mal by si ho, Bože, s novým pasom poslať do pekla ... :)

 

(8)

Dag 2.11.2005

Skenovanie zreničiek, až takto bude náš pas inovovaný. Budeme ako zvieratká v labáku.

 

(9)

ram 2.11.2005

Pri ceste do USA budeme časom vyzvaní na preukazanie vzorky moču, stolice i iných telesných tekutin, pritom si z Južnej Ameriky k sebe pustia "civilizovanejších" ľudí, ktorí potom v krajine snov hladujú.  :)

 

(10)

ozland surfer 3.11.2005

BTW, v podstate moja obava spočíva v tom, že sa odtlačky pstov budú zneužívať na falošné obvinenia, a len život ukáže, ako ďaleko to pojde. Bude veľa nevinných ľudi odsúdených za to, co neurobili. ... Implikacie, kam smeruje takáto evidencia ľudí, sú nekonečné ... Chipy pod kožou ako povinnosť ?  Je to možné ... a možno nie v tak ďalekej budúcnosti .... Áno, argumenty, Že ak mám čiste svedomie, nie je sa čoho báť, ale totálne sledovanie alebo sledovatelnost jednotlivca popiera základné principy slobody, aj keď je to v mene zachovania tej slobody. Skutočná sloboda sa nemože udržať na silu. Skutočná sloboda je vtedy, ked je spoločnosť PRIRODZENE vyspelá na to, aby sa v nej nediali také veci, pred akými sa teraz zubami nechtami bránime ... uff. Nejak som sa rozpísal... :-)

 

(11)

cleara 3.11.2005

RE: Už nie je daleko doba, ked nepostačí ani digitalizovaný záznam tváre, ani odtlačok prsta, ani skenované očné duhovky. Kto chce páchať zlo, nájde si sposob, a nezabráni mu ani keď nám implantujú čipy pod kožu ... ale to už bude všetko celkom ináč. Implantovaný čip pod kožou bude obsahovat všetky informácie o človeku, o jeho predkoch, o vzdelaniu, o príjmoch a zaplatených či nezaplatených daniach, zdravotné záznamy, poistky atd. .. Zdá sa vám to prehnané ?  Nie je to tak ďaleko, ako sa v tomto momente zdá, lenže to už nebude mať nič spoločné so slobodou.

 

(12)

EmilKo 3.11.2005

Nechcem strašiť, ale takýto čip je pravdepodobne (99,9 %) snímateľný bezkontaktnou cestou. Komerčne predávané majú dosah niekoľko desiatok centimetrov (MHD,SAD,...), určite sa však dajú zostrojiť snímacie zariadenia s dosahom niekoľkých metrov. Potom ich stačí správne rozmiestniť (lepšie by bolo cez satelit) a môžeme sledovať pohyb pasu v priestore a čase. Spočítane, násobené a vieme kto ským a koho. (Posledná veta len tak vyliezla z klávesnice.) (Ovšem, družicový systém Galileo 30 družic nové generace od roku 2008 bude umět určit polohu x, y každého člověka na planetě Zemi ne jen pomocí čipů u lidí, ale pomocí VYZAŘOVÁNÍ VLASTNÍCH VLN ENERGIÍ MYŠLENEK ČLOVĚKA, které je pro každého specifické. To je také to, co v těch univerzitách desítky let vědci se studenty vyvíjeli, ovládáni z Temných světů již teď jako loutky !  – pozn. zpracovatele.)

 

(13)

wendo 3.11.2005

Z toho mi vychádza, že sa našiel další strašiak pre ľudí. Komunizmus uz nefunguje :)

 

(14)

statsny zemepan 3.11.2005

Tým strašiakom je terorizmus … Ovládaný srachom poslušne napochodujeme ako ovce, aby sme sa cítili bezpečne a mohli nadalej cestovať, tak sa necháme 24h denne sledovat. Všetci sa zídeme v dome Velkeho brata. (V peklech – poznámka zpracovatele.)

 

(15)

ozland surfer 3.11.2005

RE: Tak tak. Ako povedal spoluzakladatel najvačšej demokracie (ako sa sama rada tituluje), Benjamin Franklin - Spoločnosť, ktorá obetuje svoju slobodu kvoli bezpečnosti, si nezaslúži ani slobodu, ani bezpečnosť ...

 

(16)

statsny zemepan 3.11.2005

Kto je tu šéf ? … Na nariadení o zavedení takzvaných elektronických pasov sa v októbri 2004 dohodli ministri vnútra členských krajín Európskej únie. Biometrické prvky majú zvýšiť ochranu pred sfalšovaním a zneužitím napríklad teroristami. Rozhodli tak aj na základe požiadavky USA, ktoré budú od októbra 2006 vyžadovať pasy s biometrickými údajmi aj od krajín, s ktorými majú bezvízový styk.

 

(17)

Abdull 3.11.2005

V nasej spoločnosti je oviec u zdocela dost aj teraz... Už im len zvončeky chýbajú :)  Ale k téme, ja sa tých pasov nebojím, jednak (ako yeri píše) pas nepotrebujem, kým nejdem von z EU a potom ... no a čo, že tam je 3d foto a odtlacok prsta ?  Moj odtlacok (ak niekto chce) vezme aj hneď na letisku, keď si otvorím dvere ...

 

(18)

yeri 3.11.2005

Drbem celý pas, stačí mi občianka .....

 

(19)

statsny zemepan 3.11.2005

Nebuď naivný. Nové občianske preukazy európskeho formátu budú spĺňať bezpečnostné normy Európskej únie, ktoré vyžaduje v rámci boja proti falšovaniu dokladov. Tvár držiteľa preukazu bude na doklade digitálne zosnímaná tak, ako je to na nových pasoch. Náklady na vydávanie europreukazov vyčíslil rezort vnútra do roku 2008 na vyše 980 miliónov korún. Na vyšších správnych poplatkoch plánuje ministerstvo vybrať za rovnaké obdobie viac o 162 miliónov.

 

 

 

2573. Nečipové možnosti chráněných dokladů (801).  (Přijal Ivo A. Benda.)            3.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

 NEČIPOVÉ MOŽNOSTI CHRÁNĚNÝCH DOKLADŮ

 

 

Proti padělání dokladů existuje mnoho nečipových spolehlivých metod. Naproti tomu čipová karta má v sobě data, která lze nejen OKOPÍROVAT na dálku, ale i UPRAVIT na dálku !!!  Hovořím o technických řešeních, které existují. Osobně jsem měl možnost mluvit v roce 1997 s ředitelem Státní tiskárny cenin (STC) v Růžové ulici v Praze u hlavního nádraží při příležitosti nabídky přesných tisků od ŠKODA-AUTO a.s., kde jsem byl tehdy zaměstnán. Bylo mi panem ředitelem STC sděleno, že mají k dispozici PŘES 100 DRUHŮ OCHRANNÝCH ZNAKŮ, některé chráněné i takové, jaké nemají v Německu či jiných zemích v podobných speciálních tiskárnách. Lze tedy snadno vyrobit velmi dobře chráněné NEČIPOVÉ PRŮKAZY, kde by úředník měl k dispozici přístroje na kontrolu průkazu jako celku (tedy data jsou spolehlivě neměnná) podobně, jako dnes v bankách a i jinde běžně kontrolují pravost bankovek speciálními přístroji. Pokud si zvolíte více (desítky) ochranných znaků, je NEMOŽNÉ snadno vyrobit padělek. Přístroje na kontrolu pravosti průkazů si může pořídit kterákoliv firma, u čipových průkazů toto nelze, neboť žádný přístroj vám nezjistí, zda byla data měněna či ne. Pro narušení bezpečnosti dat v PC systémech existuje NEKONEČNÝ POČET ZPŮSOBŮ, a proto není spolehlivá ochrana proti nim (pracuji 20 let s počítačovými systémy – Ivo A. Benda).

 

Pokud tedy nezadáte výrobu průkazu ve speciální tiskárně (Např. Státní tiskárna cenin s tradicí až z Rakouska Uherska, Victoria security printing v Praze - Michli apod.) do 4,- Kč (osobně na dotaz sdělil pan ředitel STC a každý si může domyslet proč asi takto pan Ruml konal), jak to provedl počátkem 90. let minulého století pan Ruml u občanek, tehdejší ministr vnitra, který velice kritizoval předchozí socialistický systém kvůli porušování lidských práv (a tehdejší knížkové občanky byly mnohem odolnější proti padělání než Rumlovy primitivní průkazy za 4,- Kč), pak při řadě ochranných znaků máte k dispozici průkaz TAKÉ STROJNĚ ČTENÝ, NEČIPOVÝ – tedy není nutno v něm uchovávat otisky prstů a další biometrické znaky, které lze snadno a nekontrolovaně masově zneužít. Tento průkaz lze ochránit volbou množství a kvality ochranných znaků, které špičkové tiskárny nabízejí. Vyšší pořizovací cena průkazu není v dnešní době žádný problém. Problémem je ovšem GLOBALIZACE, tedy nátlak JINÝCH MOCENSKÝCH STRUKTUR na menší země, aby dělaly takové organizační kroky ovládání lidstva, jak oni si přejí, patří tam tedy i unifikované čipové průkazy padnoucí do jednotné ovládací sítě na planetě Zemi.

 

Důležitým nástrojem je PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ, ve stahování textů, letácích – leták 13, sdělení 1622 cz, 1667 sk !!!  Zatím bylo předáno 1000 cz podpisů do českého Parlamentu.

 

„Problém tedy není v tom, že by neexistovaly nečipové možnosti dokladů, ale v tom, že současná drtivá většina lidstva na planetě Zemi se nachází v NEGATIVNÍM – V OVLADATELNÉM STAVU NA 95 % NEGATIVNÍMI ENTITAMI Z TEMNÝCH SVĚTŮ a čipovými technologiemi připravují lidstvo na 99,9 % OVLÁDACÍ REŽIM !!!

 

To je skutečný problém a pravda o celém procesu. Negativní stav lidí nevznikl náhodou (náhody totiž neexistují, jen v ovládacích programech je tento termín Silami temna zaveden kvůli kamufláži, překroucení a zamlžení příčin jevů), ale je VÝSLEDKEM MILIÓNŮ VOLEB JEDINCŮ – LIDÍ V TOMTO A PŘEDCHOZÍCH ŽIVOTECH na této, ale i jiných planetách, kde dříve žili.

 

Tedy i současná fáze ZVYŠOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA PSEUDOTVŮRCI do maximálních poloh je jen zákonitým výsledkem NEGATIVNÍCH VOLEB PŘÍJEMCŮ - loutkolidí - těchto ovládacích energií !!!

 

POKUD TEDY NEZMĚNÍ NEGATIVNÍ STAV ZA POZITIVNÍ OTEVŘENÍM DUCHOVNÍHO SRDCE, NEMAJÍ ŠANCI UNIKNOUT ČIPOVÉ TOTALITĚ STRAŠLIVÝCH ROZMĚRŮ promítající se do každičkého kousku jejich pseudoživota nejen na planetě Zemi, ale i v dalších Temných světech, kam se následně přemístí (je jedno, zda před smrtí či po smrti jejich fyzického těla).

 

To máte k tomuto od nás, Vesmírných Přátel i od příjemce milého Ivo A. Bendy dle jeho osobního zážitku v STC, aby jste si měli možnost uvědomit konkrétní závažné události u vás, které nyní probíhají.

 

S láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji drahý Aštare a další Přátelé Nebeští, já rád předám tyto informace lidem na planetě Zemi V Nebi se ŽÁDNÉ PRŮKAZY, PENÍZE APOD. NEPOUŽÍVAJÍ.

 

 

 

2574. Prvý diaľkový ovládač človeka.  (Zpracoval Ivo A. Benda.)                                2.11.2005.

Místo: Bratislava, Martin.

 

SME 2.11.2005, internetový článek … na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

 

PRVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ ČLOVEKA

 

 

Prečo sa uspokojiť s diaľkovým ovládaním k televízoru alebo hračkárskemu autíčku, keď môžete ovládať napríklad aj členov svojej rodiny ?

 

Japonský telekomunikačný gigant NTT pracuje na zariadení, ktoré umožní ovládať pohyby človeka nezávisle od jeho vôle. Prístroj zatiaľ umožňuje hýbať s človekom doprava a doľava. Ako jedna z prvých si ho mohla vyskúšať reportérka americkej agentúry AP.

 

"Cítila som zrazu záhadné, neprekonateľné nutkanie kráčať doprava kedykoľvek vedec zatlačil páku ovládača doprava. Bola som presvedčená - mylne - že to je jediná možnosť, ako si môžem udržať rovnováhu," popisuje svoj "stresujúci a vyčerpávajúci" zážitok Juri Kagejamová (na snímke SITA/AP).

 

Ovládaný človek si musí na hlavu nasadiť zariadenie pripomínajúce väčšie slúchadlá. Prístroj vysiela do oblastí za ušami drobné elektrické šoky, ktoré nie sú bolestivé. Impulz nad pravé ucho spôsobí okamžité naklonenie človeka na túto stranu a naopak. Elektrické šoky totiž zasahujú do činnosti jemných nervov v uchu, ktoré človeku pomáhajú udržiavať rovnováhu. Presné vysvetlenie, prečo elektrický prúd spôsobuje pohyb človeka, však zatiaľ vedci nemajú.

 

"Je to ako keby neviditeľná ruka siahala priamo do vášho mozgu," hovorí Kagejamová, pre ktorú bolo šokujúcim zážitkom aj ovládanie vlastného pohybu jedným prstom, keď vzala ovládač sama do rúk. Podľa vedcov je pre niektorých ľudí použitie diaľkového ovládača extrémne nepríjemné, kým iným sa celkom páči.

 

NTT dúfa, že technológia by sa mohla v budúcnosti využívať napríklad v zábavných parkoch alebo v počítačových hrách. Už dnes má vytvorenú jednoduchú automobilovú hru, kde hráča - vodiča - pri prejazde zákrut automaticky nakláňa na jednu či druhú stranu. Iný experimentálny program zasa bez ohľadu na vôľu človeka pokyvkáva jeho hlavou do rytmu pustenej hudby. "Voláme to virtuálna hudba, hoci niektorí ľudia tvrdia, že je to zážitok skôr ako s virtuálnou drogou," povedal vedec Taro Maeda z NTT.

 

Snadno si každý může domyslit, jaké ovládání mají Síly temna na toto pozemské lidstvo se svou zcela jinou pozicí vůči němu – pozn. zpracovatele.

 

 

 

2575. Jste UVNITŘ loutkového stroje (802).

(Přijal Ivo A. Benda.)  6:24-6:41 hodin. 24.10.2005.

Místo: Šumperk.

 

 

 

 

JSTE UVNITŘ LOUTKOVÉHO STROJE

 

 

„Kdepak se nachází člověk ?

Je UVNITŘ ovládacího stroje,

pseudosystém energií z pekel

díky svým volbám tam došel.

 

Devět z deseti situací

přijali loutkolidé na Zemi

díky volbám negativním,

které dávno přijali.

 

Zakoušejí na vlastní kůži,

co to znamená BÝT VE STROJI,

život mít takto ovládavý

pseudotvůrci z pekel, naruby.

 

PŘEVRÁCENOST je to hlavní,

co lze poznat na vlastní kůži,

zážitky skutečné v neskutečném stroji,

to je vlnami - ovládání loutkolidí.

 

Až teprve zakoušíte tento stav,

začnete o Pravém světě uvažovat,

o hodnotách, které zde na Zemi

v prach a popel byly obráceny.

 

Svět lží, nepravd, hlouposti,

nelásky, zel a stupidity,

odvíjí se na loutkové Zemi aktéry – lidmi,

co programy z Temnot přijali.

 

Když procházím městem,

nikdo se zde neraduje,

nesměje, nezpívá, netancuje,

jaký KONTRAST s Nebem !

 

Já každý den mám návštěvy

u Vesmírných lidí v Nebi,

tam radost, štěstí, smích

prozařuje všude, kam chodím.

 

Zato zde na loutkové Zemi

smutek lidský všude cítím,

nemají proč se radovat,

neboť CHYCENI jsou v LOUTKOVÉM STROJI.

 

Datasystém si s nimi pohrává,

jako s dětskými hračkami,

až na menší množství lidí,

kteří se z něj vysvobodí.

 

OTEVÍRAJÍ SRDCE stále,

láskou čistou září,

nepodléhají tolik tomu stroji

a vlastní život POZNÁVAJÍ.

 

Velký rozdíl to je

mezi těmito životy:

Pravý a z loutkového stroje,

to se musí zažít !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2576. Ptačí chřipka (803).                (Přijal Ivo A. Benda.)          6:51-7:06 hodin. 24.10.2005.

Místo: Šumperk.

 

 

 

 

PTAČÍ CHŘIPKA

 

 

„Planeta Země lidé milí

vějíř očistných nástrojů má k dispozici,

nejen větry, deště, zemětřesení,

ale také nejrůznější NEMOCI.

 

Dosud se očišťovala po částech,

aby dala lekce nevědomým lidem,

aby zamýšleli se nad životem,

který vedli nezákonně.

 

ZÁKONY LÁSKY porušují

a tak planeta Země je ŠKOLÍ,

tato fáze bude ukončena

a začne OČISTA GLOBÁLNÍ !

 

POKLES PEVNIN do moří,

těch, kde jsou hrubovibrační lidi,

jejich pseudoživoty budou ukončeny

a v Temných světech se objeví.

 

K tomu patří i NEMOCI,

které člověka někdy zastaví

v konání nejrůznějších šíleností

a příležitost dají k moudrosti.

 

PTAČÍ CHŘIPKA je jednou z nich,

zasahuje rychle kontinenty,

rychle přenášená ptáky

mezi lidi, kteří zlobí.

 

Další lekce životní

NEMOCI NEJRŮZNĚJŠÍHO DRUHU

LIDÉ SI JEDNÁNÍM PŘIPRAVUJÍ,

volí si pro sebe nejlepší školu.

 

Někdy nepříjemná může být,

to proto, že si tak zvolili,

negativní myšlení a chování

a lásce a pravdě se smáli.

 

Nic není tak hmatatelné,

jako tyto zážitky,

každý je pozná cele

a dostane potřebné odpovědi.

 

Na volby které vykonal,

a sám je životem propagoval

každodenní činy nezamluví,

neobejde ZÁKONY ENERGIÍ.

 

Co si přitáhne, to má,

STEJNÉ VIBRACE přijímá,

zapadnou do srdce vždy,

když vlny energií skládá.

 

Očistné procesy globální

vystřídají tyto lokální,

planeta Země si odpočine

od loutkové scény navěky.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2577. Mrtvý život máte (804).           (Přijal Ivo A. Benda.)      22:20-22:42 hodin. 24.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

MRTVÝ ŽIVOT MÁTE

 

 

„JAK MÁTE ZABEZPEČENO,

ŽE ŽIVOT VÁŠ NIC NEOVLÁDÁ ?

A JE TO VŮBEC ŽIVOT VÁŠ ?

NEBO JEN FALEŠNÁ NÁHRADA ?

 

Jste si jisti, že jste to vy ?

Anebo poslední vaše tělo ovládají programy ?

Takové, které kdosi cizí stvořil ?

A vaši podstatu – DUCHA UVĚZNIL ?

 

Když se dávno stalo,

že zvolili jste radši zlo,

pak nadvládu nad tělem

převzal NĚKDO, kdo je nepřítelem.

 

Život na oko – MRTVÝ ŽIVOT,

to je jen STÍN, ne doopravdy,

STEJNÁ energie ZLA přitáhla ty,

kteří vás teď zaživa ovládají !

 

Do nepříjemné situace jste se dostali,

když POPŘELI JSTE STVOŘITELE,

pak ihned se ozvou ti,

co STEJNOU VLASTNOST MAJÍ !

 

Oni technologiemi pekelnými

Ovládat schopnost mají,

ti, kdo zahodili Ducha,

pak snadnou LOUTKOU se stávají !

 

Kdeže časy jsou,

kdy radovali jste se v Nebi,

šťastný život jste vyměnili

za tento pseudoživot na Zemi.

 

Primitivní ovládací scéna

se na této planetě odvíjí,

nedělejte předčasné závěry,

LIDSTVO SI VŠE NEUSTÁLE VOLÍ !

 

Když se lidé seznámí

s důsledky voleb na vlastní kůži,

pak oni změnu mohou nastoupit,

aby hodnotný život si vybrali.

 

Čas – kouzelník život skládá,

zde na této spoutané Zemi,

svět falešných idejí

nemá budoucnost nejen na Zemi.

 

Ten, kdo objeví DÁVÁNÍ,

LÁSKU ČISTOU V OTEVŘENÉ HRUDI,

pak uzná Pravost svého žití

V NEZIŠTNÉM DÁVÁNÍ.

 

Všimne si mnohý změny

ve svém iluzorním životě,

bahno, ve kterém stojí

se změní v pevný bod konečně.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2578. Volba druhu života (805).      (Přijal Ivo A. Benda.)           7:01-7:14 hodin. 26.10.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

VOLBA DRUHU ŽIVOTA

 

 

„Vše, co nyní probíhá

je VOLBA DRUHU ŽIVOTA,

klíčová věc každého člověka,

co se na Zemi inkarnoval.

 

Má miliony variací voleb,

kterými se zákonitě směřuje

buď vzhůru PRAVÝM ŽIVOTEM

nebo dolů MRTVÝM ŽIVOTEM.

 

To si lidé milí uvědomte,

že KAŽDOU CHVÍLI SI VOLÍTE,

zda kráčet ke štěstí a lásce

anebo do utrpení a likvidace.

 

Životní hodnoty každý zná,

přesto je často neuznává,

volí většina nepravdy a sobectví, typu:

„Co mi je přece do jiných lidí ?“

 

MRTVÝ ŽIVOT „sám pro sebe“

značí BEZOHLEDNÉ BRANÍ,

stejnými frekvencemi vstupuje

do ŘETĚZCE OLVÁDÁNÍ !!!

 

Nejen že on ovládá jiné,

ale sám je v ovládání,

pak ničí si hodnoty své

včetně svého zdraví.

 

Jen ti, co na SRDCE dají,

Pravý život si zde volí,

mezi miliony křižovatek

si SPRÁVNOU CESTU VYBÍRAJÍ.

 

Těchto lidí je pomálu,

avšak odpovídá to duchovnímu stavu

lidstva na planetě Zemi,

které sem přišlo odjinud.

 

ZÁKONY STVOŘENÍ říkají,

že stejné se stejným oplácejí,

vibrační – frekvenční vazby

jsou navěky odpovídající.

 

To máš milý Ivo k žití

na této planetě Zemi,

co vidíš u sebe i v okolí,

vše podléhá ZÁKONŮM ENERGIÍ !

 

V případě volby energií

lásky, dobra, pravdy a moudrosti,

se otvírá každému společenství

jež nachází se v Nebi.

 

Pokud volíte energie

nelásky, zla, nepravdy a hlouposti,

otvírají se každému pseudospolečnosti,

jež v Tmách pekla tvoří.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2579. Nemoc barva černá (806).      (Přijal Ivo A. Benda.)            7:53-8:13 hodin. 1.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

NEMOC BARVA ČERNÁ

 

 

„Bezpečným příznakem negativního stavu

TMAVÉ A ČERNÉ BARVY JSOU,

vybírané nositeli po volbách svých,

loutkolidmi na planetě Zemi.

 

Je to ODRAZ JEJICH VNITŘNÍHO STAVU,

HRUBOVIBRAČNÍCH ZVOLENÝCH ENERGIÍ,

které přijali tím, co se jim líbí

a PŘEVRÁCENOST hodnot tím mají.

 

Není snad žádný výrobek,

jehož černá barva „nezdobí“,

je to pečeť pseudotvůrců,

Pánů této loutkové scény.

 

Jejich moc není absolutní,

tu má STOŘITEL PRVOTNÍ,

proto tolik záře vidíte

i na této loutkové Zemi.

 

Jen malé množství lidí

miluje ZÁŘIVÉ BARVY,

ty, jež BÍLOU V ZÁKLADĚ MAJÍ,

ŽLUTÁ jim s předstihem vévodí.

 

Bílá barva je od Stvořitele,

je to základ, na kterém stavět můžete,

běda těm, kdo černou si volí,

babylonská věž se mu vždy zhroutí.

 

Loutkočlověk v ovládání

má PŘEVRÁCENÉ HODNOTY,

ničehož neví o tomto nic,

podléhá ovládání z Temnoty.

 

Proto černá je pro něj bílá,

cítí se v ní jako doma,

nepochybuje o tom, podniká,

netuší, že je LOUTKA.

 

Nemoc černá se léčí

LÁSKOU ČISTOU JAKO PADLÝ SNÍH,

DUCHOVNÍ SRDCE SVÉ loutka objeví

a pak se z ní bytost Pravá zrodí.

 

To si lidé můžete uvědomit,

že to, co žijete je program ovládací

narušován malými průniky

lásky, pravdy, světla a moudrosti.

 

Až jednou si řádně protřete oči

a budete vidět dál, než za své prsty,

pak si světlo bílé oblíbíte,

odpadem ve vědomí se minulost vaše stane.

 

Černá barva souvztaží

s negativním stavem – NEVĚDOMÍM,

s pseudoživotem plným nemocí,

lží, hloupostí a zvráceností.

 

Proto lidé milí

neživte marné podnikání

uložené v barvách černých,

co s negativním svatem souvztaží.

 

Začněte ihned s PŘERODEM,

který na pilné práci stojí

NEZIŠTNÉ POMOCI PRO BLIŽNÍ,

a HLEDÁNÍ A UCHOPENÍ PRAVDY RYZÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2580. Kynožení přírody (807).          (Přijal Ivo A. Benda.)            8:14-8:30 hodin. 1.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KYNOŽENÍ PŘÍRODY

 

 

„To nyní lidé pozemští

jste aktéry i svědky

jevu rozsáhlého na Zemi

KYNOŽENÍ DRAHOCENNÉ PŘÍRODY.

 

Nalháváte si, že to není,

ale pravda je odlišná od iluzí,

které vám dávno naprogramovali

ovládači z pekel – Temnoty.

 

Vezměte si české hory

kolik lesů jste tam již zničili,

vymlouváte se na přírodní živly,

ale tak to není, to je iluzí.

 

Dále druhová skladba rostlin

stále chudší vlivem chemií,

a dalšími lidskými vlivy,

vaše uspokojení je jen iluzí.

 

Zvířecí říše decimována

na několik málo druhů,

a vědci ještě řeknou:

„My nevíme, kam se vrabci poděli !“

 

Většina lidí se NESTARÁ

o přírodu a jen přijímá

HMOTOVÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY,

ve kterých příroda NENÍ.

 

Nemůže být, neboť ti,

co ovládací programy ušili,

v podzemních děrách dlí

s povrchem planet zničených.

 

Jejich pseudohodnoty přijímáte,

do takového uspořádání se směřujete,

nebe se sluncem nad hlavou se stane

pro vás pouhou minulostí, kterou zapomenete.

 

Další likvidací ozónu

si zakoušíte tvrdé záření,

rakovinu, bolest a smrt,

loutkolidé, přivozujete si.

 

Nezřízený způsob života

na neúměrné hmotné základně

likviduje okolí, přírodu stále jen

mrazivá poušť se ze Země může stát.

 

Planeta Země se ale nedá,

OČISTNÉ PROCESY už spustila,

množství hrubých lidských vibrací

si očistí dle vlastního uvážení.

 

ZASTAVTE proto lidé pozemští

kynožení božské přírody,

která darem je původně

od Prvotního Stvořitele.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2581. Neomezujte se v lásce a dávání (808).    (Přijal Ivo A. Benda.)  

         8:14-8:30 hodin. 1.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

NEOMEZUJTE SE V LÁSCE A DÁVÁNÍ

 

 

„Neomezujte se v LÁSCE a DÁVÁNÍ,

to, co vás dusí, říkáte, že se to nesmí,

jsou ovládací programy,

které nevědomě i vědomě jste přijali.

 

Mít rád a milovat

je DAR nejvyšší lidem, vám,

kteří do negativního stavu jste zabředli

a zmatek pak vládne v duši.

 

Nepleťte si tohle s kalkulací,

plány, tradicemi a s očekáváním,

tohle všechno lásku dusí

jsou to opět ovládací programy.

 

Teprve až se osvobodíte

z klubka sítí, jimiž jste se spoutali,

pak čistou lásku zakusíte,

dřív ne, to si pište, lidi !

 

OTEVŘENÍ SRDÍČKA SVÉHO

v hrudi své dávno ukrytého

máte HLAVNÍ CÍL,

pak odměnou bude MÍR.

 

Žádné boje o partnery,

ani mrtvé lásky a izolování,

stálé, neustálé milovaní,

stejně, jako Andělé v Nebi.

 

Pochopení jednoduchých pravd

je v cestě za štěstím,

láska čistá ve vztazích lidí

to může být hlavní cíl.

 

Záleží na vašem výběru,

zda milování nezištné volíte,

anebo kalkul za svobodu

si sami dobrovolně vyměníte.

 

Když milujete bližního

LÁSKUA SVOBODU MU PŘEJETE,

nechte jej dle přání JEHO

a tím láskou svou jej podpoříte.

 

Neovládejte nikoho již,

je toho plno na planetě Zemi,

PŘEJTE KAŽDÉMU SVOBODU A MÍR,

VOLBY, KTERÉ SÁM HODLÁ UČINIT.

 

JEDINĚ TAK MILUJETE,

KDYŽ SVOBODU LIDEM DÁTE,

plnost voleb prožitků,

bližní své tak chráníte.

 

My, Andělé v Nebi

podporujeme vás v milování,

v nezištném vzájemném dávání,

jež má hodnotu a kvalitu životní.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2582. Směsice ovládacích programů a zrnek pravdy (809).    (Přijal Ivo A. Benda.)  

         13:01-13:19 hodin. 1.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

SMĚSICE OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ A ZRNEK PRAVDY

 

 

„Když jsme se v Pravém Stvoření připravili,

inkarnovat se na planetu Zemi,

všichni jsme plné vědomí měli

a o loutkovém životě na Zemi věděli.

 

Nelze se jinak na Zemi dostat,

nežli zrozením do nemohoucího mimina,

souladně se ZÁKONY NEZASAHOVÁNÍ,

a do nevědomí se tak ponořit.

 

Předem znali jsme prapodivný život,

kterému zde vládnou pseudotvůrci,

SMĚSICE OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ dominantních

a malého množství ZRNEK PRAVDY.

 

Tahle loutková planeta Země

je svým způsobem extrém,

je zde nyní zastoupeno

mnoho jedinců z Nebe.

 

Proto je zde zvláštní skladba

velmi roztodivných energií,

vedle sebe tuhé ovládače

a život protikladně pozitivní.

 

Tento KONTRAST způsobuje

ZVIDITELNĚNÍ loutkové scény

Pseudolidstvo si tak hraje

LOUTKOHRU vedle jedinců svobodných.

 

Při vstupu my věděli do čeho jdem,

Do světa válek, lží, ovládání a hrozeb,

v něm se nesnadno vysvobozuje

zpět Domů, odkud přišli jsme.

 

Takto se lidstvo pozemské

dočkalo velké změny,

dostalo do vínku svět

obohacený o ŽIVOT POZITIVNÍ.

 

Proto jsme sem přišli,

aby i DRUZÍ PROHLÉDLI,

z iluzí, nepravd a lží,

SVĚTLO PRAVDY ZAHLÉDLI.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2583. Ovládání všeho druhu (810).     (Přijal Ivo A. Benda.)     14:40-15:03 hodin. 7.11.2005.

Místo: Vlak Turnov – Hradec Králové.

 

 

 

 

OVLÁDÁNÍ VŠEHO DRUHU

 

 

„Tak, jako Ferda mravenec dělal

práce všeho druhu,

tak i tento pozemský mazec

je OVLÁDÁNÍM VŠEHO DRUHU.

 

S DOVOLENÍM Stvořitele

nikoli však od Něj,

OVLÁDÁNÍ SKRYTÉ neřestné

z Temných světů pseudotvůrci tkané.

 

Když Andělů Světla ptám se

ODKUD pochází tyhle energie,

oni odpovídají jednohlasně:

„To my vám nedáváme“.

 

PŘEVRÁCENÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY,

to je obsahem ovládání

pozemského lidstva na Zemi,

co vybralo si tento úděl šílený.

 

Loutka loutku zdraví

„Dobré ráno, jak se máte ?“

druhá odpovídá první:

„Ale, zase nějaké problémy“.

 

Upřímnost mizivá a samé lhaní

mezilidský pseudovztah

na této loutkové Zemi

v miriádách variacích se jeví.

 

Je mnoho druhů života

v celičkém Stvoření,

Pravý život v Nebi

a Mrtvý v zóně vymístění.

 

Pokud si někdo zvolí

bezuzdné ovládání,

pak mění život Pravý

za pseudoživot – mrtvý.

 

POZITIVNÍ STAV má vždy

Pravé pozitivní atributy:

LÁSKU, DOBRO, MOUDROST, ŠTĚSTÍ,

ČISTOTU, PRAVDU A INTELIGENCI.

 

NEGATIVNÍ STAV naproti tomu

převrácené duchovní principy má:

NELÁSKU, ZLO, HLOUPOST, NEŠTĚSTÍ,

ŠPÍNU, NEPRAVDU A DEMENCI.

 

Pochopitelně vždy kamuflovaná

v pozitivní úmysly,

aby loutka ovládaná

měla podvod dokonalý.

 

Miriády variací ovládání

- programů z Temnoty přijatých

se na Zemi v lidské historii

neustále věky odvíjejí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2584. Centrální média (811).            (Přijal Ivo A. Benda.)        12:37-12:55 hodin. 8.11.2005.

Místo: Vlak Hranice – Valašské Meziříčí.

 

 

 

 

CENTRÁLNÍ MÉDIA

 

 

„Centrální média předvádějí

jakou šílenou mají roli:

DOSTAT LOUTKOLIDI DOLŮ

záplavou hrubovibračních energií.

 

Ničeho jiného se nedočkáte

než násilí, lží a pomluv,

padajících z rafinovaného stroje:

z CENTRÁLNÍCH MÉDIÍ.

 

Pseudotvůrci je mají

jako viditelný nástroj ovládání

se pseudosouhlasem vlády

ošklivě zde dovádějí.

 

Pravé pojetí hodnotného života

v centrálních médiích NENAJDETE,

zato zuřivé bombardování

stamilionů nebohých loutek.

 

Zakamuflované do tváření

pseudodůležitosti fungování,

kolik lidí by si oddechlo,

kdyby se do Temnot odebraly.

 

Ten, kdo nechce, je nevnímá,

nechá jejich nenahraditelnost plácat,

avšak část loutkolidí je ovládáno

na devadesát pět procent.

 

Takto rozesílány jsou

hrubovibrační energie přes diváky,

planeta Země z toho zažívá

taktéž těžké šoky.

 

Blíží se chvíle zúčtování,

planeta Země OČISTÍ SE ZCELA

od všech prolhaných loutkolidí

a zazáří jak zdravá nevěsta.

 

Životní úroveň loutkolidí

jen dočasu jim umožňuje žití,

příležitost k OBRATU někteří učinili,

ti další vše stávající ztratí.

 

Do ubohých podmínek mrtvého života

většina lidstva se řítí,

část už něco prohlédla

a změny ve volbách provádí.

 

Tito Pravý život si volí,

tam, kde jsou Andělé v Nebi,

nemají ani zdání

jak budou za své volby odměněni.

 

Další včetně centrálních médií

do Temných světů si cestu dláždí,

hodně práce dá ubližovat

stamilionům dalších lidí.

 

Proto se oni propadnou

do hlubších pekel a sebesoud

může obrat nastolit,

aby se nezničili v NIC.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2585. Parlamentům a vládám lidu (812).    (Přijal Ivo A. Benda.)  7:55-8:14 hodin. 9.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

PARLAMENTŮM A VLÁDÁM LIDU

 

 

„Pekelné kroky činíte

schvalováním ČIPOVÝCH ZÁKONŮ,

ZBYTKY SVOBOD LIKVIDUJETE,

TĚCH, co potřebujete jako sůl !

 

ČIPOVÝMI PRŮKAZY vytvoříte

totalitní pekelnou společnost,

postupně, ne zde dne na den,

a tak zničíte tento lidský život !

 

PRÁVO NA SOUKROMÍ lidstvu berete

v prach a popel jej obracíte,

radost a štěstí života zničíte,

pravda a moudrost minulostí se stane !

 

Hej, vy u kormidla lodi !

Špatný směr jste zvolili,

do hlubin lidstvo potápíte

a nic nezbyde z existence lidské !

 

Před propastí stojíte

všichni NEZÁKONNÍ na Zemi,

Pravý život nevidíte

dřete si cestu do Temnoty !

 

Nenechte se lidé ovládat

pekelnými entitami z hlubin věků,

ony ničit a neštěstí rozdávat

umí zakamuflovaně za rozum !

 

Svobody lidské zahazujete

ve jménu boje s terorismem,

to je ale zástěrka pekel,

kterou dosud nevidíte !

 

Jak děti si hrajete

s technologiemi z pekel,

dodali je pseudotvůrci

a teď je chtějí se ziskem zpět.

 

Tak, jako vy někoho vlastníte,

sami jste ihned vlastněni

ještírky a pseudostrukturami

na Zemi přitáhli jste si je !

 

Druhy energií otvíráte,

které zakletí hluboké vám přinesou,

struktury pekelné budujete

na sledování a ovládání člověka každého.

 

Zastavte se a PŘESTAŇTE

budovat ČIPOVÉ KRÁLOVSTVÍ !

Totalitu zrůdnou co dávno chtěl

Hitler před šedesáti lety !

 

Nepoučili jste se nijak, vidíme,

z lodí vesmírných nad vámi voláme,

ANDĚLÉ SVĚTLA, POMÁHÁME,

ZASTAVTE PEKELNÉ KRÁLOVSTVÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Můžete posílat také vládám a parlamentům zemí !!!

 

 

 

2586. Buďte milující lidé (813).       (Přijal Ivo A. Benda.)       21:00-21:14 hodin. 12.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

BUĎTE MILUJÍCÍ LIDÉ

 

 

„Zářivé oči sledují

svého milého bratra,

sestru, co k žití

zvolili si tuto Zemi.

 

Když sem jsme se zrodili

se záměrem milovat přišli,

tak, jak srdce cítí

lásku dát zářením a činy.

 

Cítit blízkého člověka

značí chápat jej a vědět

co má rád a co ho tíží

zde na loutkové Zemi.

 

Dnes víc než kdy jindy

zápas o život zde sílí,

planeta Země se již čistí

a lidstvo si splétá cesty.

 

Kéž objevíš srdce bližního,

kterého denně vidíš a cítíš

a laskavost v záři poskytneš

ve svobodném sdílení.

 

Životní pouť jak stezka dlouhá

klikatá, někdy strmě stoupá,

jindy padá lehce do hlubin,

aby nositeli lekci dala.

 

Dnes si přátelství volíš

dle lásky své zvolené,

někdy špatné, jindy krásné

moudré volby činíš.

 

Kdykoliv změnit lze

své lidské rozpoložení,

stav za životů nabytý

negativní za pozitivní.

 

Mysli na druhé v lásce čisté,

aby oni pocítili tvou zář,

kterou máš od Stvořitele

a milující nitro otvíráš.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2587. Komunikace s Anděly Světla (814).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 18:38-18:56 hodin. 25.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KOMUNIKACE S ANDĚLY SVĚTLA

 

 

„Když zvolí si člověk kontakt

s milujícími Anděly Světla,

pak PODMÍNKY SPOJENÍ nutno

neustále dodržovat.

 

Je to láska čistá jako sníh

projevená v rytmu životním,

ne jen úsměvem a jemností,

ale hlavně pozitivními činy.

 

Nejezení masa tam patří,

žádné násilné knihy a filmy,

nejen je nesledovat,

ale také doma je nemít.

 

Dále šířit pravdu a lásku,

přijatá andělská sdělení,

nehromadit majetky

a pomáhat svým bližním.

 

Ve třetí otáčce duchovní cesty

začíná srdce duchovní proudit

bílým světlem Stvořitelovým

a kontakt povolený s Anděly.

 

Ve čtvrté otáčce duchovní cesty

srdce duchovní zcela svítí

láskou čistou milostí Boží

pak lze více přijímat poselství.

 

V páté otáčce cesty duchovní

se člověk dále zdokonalí,

denně desítky až stovky poselství

se v něm v lásce snoubí.

 

V šesté otáčce lidé milí

k revoluci srdce dochází,

proudy dialogů letí

mezi člověkem a Anděly.

 

V sedmé – poslední otáčce

k explozi dialogů dochází,

Duch a duše odpouzdření

a intenzivní práce pro bližní.

 

Zde obrazové kontakty jsou

filmy proudí mezi námi,

ne jen slova, ale obrazové scény

se mezi námi sdílí.

 

Nesmírně bohaté spojení

se v odměně dostává člověku,

jež úplně vše DÁVÁ bližním

a tak lásku účinnou v činech skví.

 

Což lidé milí na této Zemi

pochopit nemůžete nikdy,

pokud ZMĚNU ÚPLNOU nenastolíte

a ke STVOŘITELI se neobrátíte !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

2588. Kde máte spojení ? (815).      (Přijal Ivo A. Benda.)      18:58-19:14 hodin.  25.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KDE MÁTE SPOJENÍ ?

 

 

„Lidé v tmách ztracení,

KDE MÁTE SPOJENÍ ?

S Nebem, jeho Anděly,

kteří jsou od nepaměti !

 

Celá lidská historie

je protkána kontakty

těch, co vždy hledali

toto nebeské spojení.

 

Nyní v jednadvacátém století

pekelné divadlo vrcholí,

zobrazené hlavně v médiích,

ale i v lidech samých.

 

Lidstvo zakleté na Zemi

projevuje se stále obtížněji,

má těžká břemena životní,

MRTVÝ ŽIVOT zde demonstrují.

 

Tyto lidské systémy

z temných světů ovládány

na dálku jemnými vlnami,

nemohou již najít nebeské spojení.

 

Ztrácí je svými volbami,

které činí v rytmu loutkování,

odevzdávají své zbytky svobod

a na vlastní kůži toto zakouší.

 

Kam se podělo spojení

s Pravým Domovem v Nebi,

které jste kdysi měli

tak samozřejmé od nepaměti ?

 

Lidé, máte možnost obrátit

cestu do pekel zhatit

a opět spojení obnovit

s Anděly Nebe se sejít.

 

To jsou současné trendy

na této loutkové Zemi,

kde roste míra ovládání

nad devadesát procent, víc.

 

Dnes se dávno ukazuje,

jak tohle lidstvo napředuje

do hlubin světů temných,

až na malou hrstku osvícených.

 

Ti co lásku čistou volí,

získávají andělská spojení,

vedení ven z ovládání

DOMŮ, ke Stvořiteli.

 

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš ?

No přece za vodou, v NEBI.

Království Andělů je tam

po veškeré věky.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2589. Láska k Zemičke.                       (Přijala Táňa P.)                                          28.10.2004.

 

 

 

 

LÁSKA K ZEMIČKE

 

 

„Prišla som sem na túto Zem,

aby som jej tak veľmi pomáhala.

Ľúbila, láskala,

svoje ja, srdce otvárala.

 

Ale už ľúbim ju,

a viem o tom už niečo.

Preto tak cítim, svojou láskou pomáham,

svoje srdiečko otváram.

 

V jej lone som tu vyrastala,

a krásne detstvo prežila.

Veľmi som túžila pre teba niečo spraviť.

Dnes to už viem, že s rozžiareným srdiečkom,

s úsmevom a dobrým slovom,

pre teba Zemička ja spravím toho viac.

 

Od vtedy prešlo veľa dní,

keď som tým malým dieťaťom ja bola.

Spoznala ju, spriatelila sa

s tou našou krásnou Zemičkou.

 

Teraz ju vidím ako krásnu bytosť,

je nádherná a láskavá.

Dala nám život láskou prežiarený,

spolu s našim Stvoriteľom.

 

Veď je to krásna živá bytosť,

po láske túžiaca a vzácnom objatí.

Stačí len trošku stíšiť sa a vnímať,

precítiť, celým srdcom prežiariť.

 

Potom sa dejú prenádherné veci,

keď splývam s ňou v tom vrúcnom objatí.

Ona mi povie tichým nežným hláskom,

milujem ťa a ďakujem.

 

Aštarik Šeranik s láskou.“

 

 

Ďakujem ti milý priateľ, odovzdám to milým našim ľuďom s láskou Táňa.

 

 

 

2590. Pomoc lidem a vznik Nové Země (816).   (Přijal Ivo A. Benda.) 

    18:58-19:14 hodin.  27.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

POMOC LIDEM A VZNIK NOVÉ ZEMĚ

 

 

 

Texty k obrázkům na  www.vesmirni-lide.cz :

 

 

Obr. 2098

 

VZÁJEMNÁ POMOC 12 SRDCÍ – MDB. Duchovní rodina 12-ti MDB (multidimenzionálních bytostí) (12 srdcí duchovních) vedená Stvořitelem Prvotním všeho a všech na své linii světelného poslání ve společné spolupráci a propojenosti (zobrazené spojení duhou) založené na čisté lásce, dobru, moudrosti, pravdě a inteligenci vycházející z jejich duchovních srdcí. Jejich vzájemná pozice ukazuje míru POMOCI navzájem dle stupně duchovní úrovně. Zcela dole je bytost pozemská, která potřebuje a přijímá nejvíce duchovní pomoci v tomto tvoření.

 

 

Obr. 2099

 

VYSVOBOZENÍ SE - ODPOUZDŘENÍ 3 MYSLÍ. Přechod bytosti z nižšího stupně vědomí – se zapouzdřenými myslemi Ducha, duše a fyzického těla (vlevo – 3 oříšky) do vyššího stupně vědomí s odpouzdřenými myslemi Ducha, duše a fyzického těla (vpravo 3 oříšky a 3 osvobozené bytosti mimo ně) za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech (paprsky shora vlevo a vpravo) a Andělů Světla z Nebe (3 holubičky). Dochází k osvobození z negativního stavu a přijetí pozitivního stavu, stává se SVOBODNOU bytostí s PLNÝM VĚDOMÍM a se ZCELA OTEVŘENÝM ZÁŘÍCÍM SRDCEM, a směle a v lásce KRÁČÍ VZHŮRU za STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH pod Jeho vedením. Zakódováno také v pohádce „Tři oříšky pro Popelku“ v provedení pí Šafránkové.

 

 

Obr. 2100

 

ČISTÁ LÁSKA DVOU ANDĚLŮ V NEBI. Dva milující se Andělé Světla v Nebi ve VZÁJEMNÉ ČISTÉ LÁSCE proudící od Stvořitele Prvotního všeho a všech zobrazují kvalitní, bohatý, svobodný, šťastný a hodnotný Pravý život, který může být vzorem pro lidi planety Země. V Nebi jsou takovéto čisté vzájemné vztahy zcela běžné a jsou zde považovány za základní neměnnou životní hodnotu, na které stojí veškeré další prožitky a vztahy mezi obyvateli Nebe – Pravého Stvoření.

 

 

Obr. 2101

 

AKT STVOŘENÍ BYTOSTI V NEBI. Dva milující se Andělé Světla v Nebi ČISTOU LÁSKOU od Stvořitele Prvotního všeho a všech a s Jeho pomocí umožňují svou myslí vědomě zrození nové bytosti Světla do jejich rodiny ve vědomém a zralém stavu. Vyvinutost tohoto stavu závisí na duchovním stupni dané nebeské civilizace, minimálně však srovnatelného pozemského věku dítěte 3,5 roku – Nová Země v 5. dimenzi planety Země ve vnějším – přírodním Nebi. Ve středním a vnitřním Nebi proces NADĚLENÍ probíhá v DOSPĚLÉM STAVU. Nahoře jsou zobrazeni v lásce Duch, duše a fyzické tělo a dole uprostřed tyto bytosti v sobě v procesu zrození. Specifické vlastnosti stvořená bytost získává výměnou a přenosem láskyplných energií rodičů – muže a ženy za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech. Rodící bytost si vybírá rodiče se Stvořitelem Prvotním všeho a všech dle specifických požadavků – jaké znalosti si chce v duchovním životě rozvíjet a jaké poslání – účel, cíl chce v daném životě zvládnout v cestě za Stvořitelem Prvotním všeho a všech (znázorněn jako zlaté paprsky proudící shora k rodičům a k rodící se bytosti). Pomáhající Andělé z vyšších úrovní Nebe jsou znázorněni holubičkami.

 

 

Obr. 2102

 

PŘECHOD DO 5. DIMENZE PRAVÉHO STVOŘENÍ. Na základě nesčetných POZITIVNÍCH VOLEB mnoho lidí v současném období přechází a přejde samostatně (se živým tělem či po jeho smrti) anebo ve vlnách ze 3. do 5. dimenze Pravého Stvoření – Nebe (5 motýlků), kde vytváří NOVOU ZEMI – NOVOU SPOLEČNOST založenou na PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPECH VZÁJEMNÉ ČISTÉ LÁSKY, DOBRA, MOUDROSTI, PRAVDY A INTELIGENCE. V této společnosti žijí svobodně BEZ otroctví, ovládání, peněz, strachu, hladu, lží, válek, bojů o energie a každodenní přežití. Tyto a jiné negativní atributy se pro ně stávají MINULOSTÍ.

 

 

 

2591. V náruči lásky.                            (Přijala Táňa P.)                                           16.9.2005.

 

 

 

 

V NÁRUČI LÁSKY

 

 

„V náruči lásky sa dnes nachádzam,

ktoré ma tak požehnáva.

Dáva mi pocit istoty a lásky,

pokoja, kľudu a Svetla Božieho.

 

To svetielko vo vnútri mojom

otvorilo niečo krásne.

Ten pocit ľahkosti som nadobudla hneď,

prítomnosť Božiu som cítila zase.

 

S láskou vám, Aštar.“

 

 

 

2592. Láska Božia.                              (Přijala Táňa P.)                8:45-8:55 hodin. 16.9.2005.

 

 

 

 

LÁSKA BOŽIA

 

 

„Chcem ja tak veľmi ďakovať za lásku,

do ktorej som sa zobudila dnes.

Bola to láska Božia tak hrejivá,

och, ako sa mi spinkalo v nej dobre.

 

Veľmi ti ďakujem Stvoriteľ náš tak milý,

za lásku túto úprimnú,

ktorú tak z lásky prijímam

a z lásky ja ju všetkým posielam.

 

Vám, milým Anjelom ďakujem tiež,

za úprimnosť a múdrosť vašu.

Bez vás by táto láska neprišla,

dnes od Stvoriteľa Prvotného.“

 

Ďakujem za básničku Stvoriteľovi Prvotnému. Daroval mi ju z lásky dnes. Táňa.

 

 

 

2593. Vetrík.                                      (Přijala Táňa P.)             13:13-13:15 hodin. 16.9.2005.

 

 

 

 

VETRÍK

 

 

„Kde sa vzal, tu sa vzal,

VETRÍK k nám zas zavítal.

Malých, veľkých potešil,

Zemičku láskou obdaril.

 

Ona sa teší z tohoto prenádherne,

tešia sa stromy, lúky, potočik.

Je v tom tak veľa lásky Božej,

preto aj mne je dobre dnes.

Keď som ho na balkoniku cítila,

zo srdca lásku posielam mu tiež.

 

Milujem vetrík, je to moj kamarát,

radosť mám, keď Zemičku čistí.

Pri tom tak nežne hladí, bozkáva,

vzápetí svoju tváričku mu nastavujem

a srdiečkom ho preciťujem čistým.

 

Pre ľudí na Zemi, Aštar predáva zo srdca.“

 

 

Ďakujem ti milovaný Aštárik za básničku. S láskou prijala Táňa.

 

 

 

2594. Dúha.                                      (Přijala Táňa P.)            19:47-19:52 hodin. 16.11.2005.

 

 

 

 

DÚHA

 

 

„Nad Zemičkou našou krásnou

visí dúha prekrásna.

Och, ako sa deti tešia,

keď ju vidia z obločka.

 

Ona je tam vždy keď prší,

Zemičku dážď napája.

A ja ju tak rada kreslím,

farbičkami na papier ju pokladám.

 

Keď ju vložím do srdiečka,

dobre je mi potom hneď.

Radujem sa prenádherne,

dúha so mnou spieva tiež.“

 

 

Ďakujem ti milý Aštarik Šeranik za básničku, Táňa.

 

 

 

2595. Svět je iluze okamžiku.    (Přijala Iveta Bartošová, zpěvačka.)                                   1999.

 

 

 

 

SVĚT JE HŘÍČKA NEVIDITELNÝCH SIL.

 

SVĚT JE ILUZE OKAMŽIKU.

 

 

 

 

 

2596. Kéž jsem to já.           (Přijal Karel Gott ve své písni, CD: LÁSKO MÁ, zpěvák.)           1980.

 

 

 

 

„Modlím se modlím,

 

KÉŽ JSEM TO JÁ !“

 

 

 

 

 

2597.  Než půjdeš spát (817).          (Přijal Ivo A. Benda.)     21:37-22:00 hodin.  28.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

NEŽ PŮJDEŠ SPÁT

 

 

„Dobré spaní krásná paní,

rád ti pošlu zulíbání,

abych ti pobyt zde zpříjemnil.

 

Ten večer je zase jiný,

hvězdy Anděly zde značí,

co ti poselství Nebe přinesly.

 

Já opět odcházím,

tam, kde trávím čas svůj, v Nebi,

abych přechod brzy završil.

 

Každé noci několik hodin,

tamního času dvacetkrát více,

s Anděly Nebe návrat Domů připravuji.

 

To přirozená cesta Domů v Nebi

jeví se v postupném prodloužení

pobytu člověka, jež opouští Zemi.

 

Pak prací světelnou završí

tohle pozemské poslání,

aby konečně tuhle Zemi opustil.

 

Pravidelný rytmus návštěv

oznamuje završení zkoušek,

které se ctí zvládl na Zemi.

 

Ó lidstvo pozemské ve vězení

svých představ coby iluzí,

ZASTAVTE bezduchý směr do hlubin !

 

Nyní každý prokazuje

jaký stav si zasluhuje

a volí tak své rozpoložení.

 

Má ještě trochu času

na korekce svých experimentů,

však Domov to není.

 

A tak milá paní,

ty, cos obraty osnovala na Zemi,

tolika, tolika lidí.

 

Vše plyne mezi prsty,

NITRO lidské řekne ti,

POKUD JEJ VŮBEC OSLOVÍŠ.

 

Tvoje oči pozorovaly

loutkosvět zpovzdálí

čistotou se záhy vysvobodíš.

 

Čas v tvé moci tvárný

zrychlí se i zpomalí,

záleží, odkud jej vidíš.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2598.  Navěky ať vládne láska nám (818).     (Přijal Ivo A. Benda.)

    7:02-7:21 hodin.  30.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

NAVĚKY AŤ VLÁDNE LÁSKA NÁM

 

 

„Hledáš cit a vcítění lásky,

tak, jak princ z pohádky

vysvobozuješ zakletí lidské,

to, které poznal‘s v žité minulém.

 

Lidské otroctví a zmar

bezmocnost osudu – řekli vám,

strůjci ničení lidského,

ovládači z pekel – pseudotvůrci.

 

Až člověk poznává propast,

do které se svými volbami dostává,

uvědomí si jednou pak,

jakou hodnotu má život sám.

 

Zdroj kvality Pravého života

v srdci duchovním ukrytý,

jen rozkrýt jej a vzít,

zvolit to, co tam je po věky.

 

Čistota, láska a mír,

ten, který neznají lidi,

božská harmonie a vcítění,

moudré činy v pravdě.

 

Milování všeho, co čisté je,

pravdivé, krásné zevnitř,

to život Pravý ve vztazích

mezi lidmi jistí.

 

Radostné okamžiky prozření,

pevně uchopí srdcem svým,

opuštění špíny a lží,

tam, kde Světlo vítězí.

 

LÁSKA ČISTÁ mezi lidmi,

nechť navěky vládne vám,

to je to, co tě křídly

ke Stvořiteli vznese znova.

 

Dej vše do krásy,

kterou sám uvnitř máš,

v činech svých krásných

se najdeš v pomoci blízkým.

 

A tak se vznáším lehkostí,

láskou zářící ze srdcí,

lidí blízkých, které miluji

a za nic nevyměním.

 

Zář očí tě vítá

na palubách vesmírných lodí,

bratrů a sester Andělských,

těch, co milovat lidi přišli.

 

Vzhůru do nebeských výšin

lidé Praví milující,

láskou čistou sálající,

vzájemným citem spjatých.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2599.  Darovaná příroda (819).     (Přijal Ivo A. Benda.)            7:02-7:21 hodin.  30.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

DAROVANÁ PŘÍRODA

 

 

„Přírodní krása na Zemi

DAROVÁNA byla lidem zdávna,

aby i při svém zakletí

oporu měli a zkrášlení.

 

Radost lidem vždy dává,

vždyť je tak krásná,

pochopit ji tak zevnitř,

to je úkol nelehký.

 

Anděly nebeskými pečována,

Stvořitelem Prvotním napájena,

čistou láskou, harmonií

původně čistá laskavá příroda.

 

Na planetě Zemi v tmách,

jak klenot se skví příroda,

zdobí kraje, kontinenty,

všude, kde ještě místo má.

 

Lidem veselí a radost dá

ptačí zpěv líbezný,

větřík v listí si pohrává

zde v tomto zakletém království.

 

Zvířátka lidem ku prospěchu

dána byla v lásce a pravdě,

aby lidem stále hrála

upřímnou píseň božství.

 

Rostlinná říše bohatá

darem je tu po věky,

ty květiny, stromy a tráva,

to samozřejmé není !

 

Miláčci kočičky dány vám byly,

aby jste si lásku trénovali,

ony něžnost a upřímnost mají,

tiché a ohleduplné vám byly dány.

 

Laskavost přírody je něco,

co v srdci lidském klíčí,

vztah a dobro uvnitř,

k otvírání zavřených srdcí.

 

Srdíčko ti pohladí

květinka, lístek, údolí,

pohledy na krásná pohoří

vždy, když o pomoc člověk prosí.

 

Já miluji ten nádherný kraj

lesů, řek, luk a polí,

obloha barevná jak drahokam

stále se dokola mění.

 

Propojení s nebem rád mám,

neboť milost Boží je tam,

DOMOV Pravý s Anděly,

kteří lidi po věky milují.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2600. Situace lidstva (820).            (Přijal Ivo A. Benda.)           5:09-6:01 hodin.  29.11.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

 

 

SITUACE LIDSTVA

 

 

 

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Mám radost, že jsi se se mnou takto spojil a rád ti předám některé nové zprávy k situaci lidstva na planetě Zemi.

 

V tomto období podzimu opět pozorujeme rapidní zvyšování hrubých vibrací lidstva na severní polokouli způsobené negativními volbami lidí, které činí, v kombinaci s růstem tmy a chladu. Neustále VYROVNÁVÁME LÁSKYPLNOU ČISTOU ENERGIÍ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH tyto negativní energie, aby se nedostaly za přípustné meze, které tato planeta Země snese, ale i pracovníci Světla – láskyplní lidé mezi vámi. S nimi jsme odpovídajícími vibracemi spojeni vždy a jsou takto vyrovnávány v tomto vyzařovacím systému lásky. Ano, mám radost, že tito lidé tady jsou, i když v menším počtu, a VYVAŽUJÍ tak tu většinu, jinak by se tato pseudospolečnost dávno v mžiku zhroutila ve svých negacích.

 

Dále může každý poznat STÁLE SILNĚJŠÍ VÝKYVY POČASÍ, jež souvisí s globálními změnami této planety, dílem způsobené tímto negativním chováním lidí a dílem převibrováním planety Země do vyšší - 5. dimenze Pravého Stvoření. Při tomto oteplování se UVOLŇUJE DO ATMOSFÉRY např. CO2 – kysličník uhličitý také z oteplujících se moří a z tajícího ledu na pólech a z tajícího permafrostu – zmrzlé půdy na Sibiři a v Kanadě. To jsou obrovská množství uvolněná i při malinkém zvyšování teploty jen o několik stupňů. Skleníkový efekt je všem dostatečně známý. Z tajícího permafrostu Sibiře a Kanady se uvolňují také jiné skleníkové plyny nahromaděné ve zmrzlé půdě desetitisíce let, jako např. metan, který má desetkrát větší skleníkový efekt než CO2. Tohle vaši vědci také nyní zjišťují. Uvolňování CO2 z moří při vzrůstu teploty je jev známý (podobně jako bublinky v minerálce při snížení tlaku), ale média jejich názory nepředala masám loutkolidí. Tím přispívají ke zhoršení tohoto stavu a mají na tomto takový podíl zodpovědnosti.

 

VÝKYVY POČASÍ je něco, co každý člověk vidí a pociťuje na své kůži, a tak různou měrou je ODMĚŇOVÁN za své jednání a činy. KAŽDÝ ČLOVĚK JE ZÁŘIČ DRUHŮ VIBRACÍ ENERGIÍ, takových, v jakém je STAVU. Jsou DVA STAVY – POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ a dle toho vyzařuje druhy vibrací a těmi se automaticky ihned včleňuje – je neustále propojen s odpovídajícími druhy událostí, jevů a dějů na této planetě Zemi. Nikdo nemůže z tohoto procesu vypadnout, pokud se na planetě Zemi nachází jeho fyzické tělo a má neustálé interakce s jemu odpovídajícími druhy vibrací energií. Takto tedy může ZAKOUŠET NEUSTÁLE DŮSLEDKY A NÁSLEDKY SVÝCH VOLEB A PROVÁDĚT ZMĚNY VOLBAMI, které má k dispozici. Změny provádí buď směrem DOLŮ – K HORŠÍM VIBRACÍM A ZNAMENAJÍ PROPAD DÁLE OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, mohou probíhat i rychle, anebo směrem NAHORU – K VYŠŠÍM VIBRACÍM – ČISTÉ LÁSKY – BLÍŽ KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH, což je demonstrováno odpovídajícími druhy jednání a chování, ČINY STÁLE SOULADNĚJŠÍMI SE ZÁKONY LÁSKY – DÁVÁNÍ, VEPSANÝMI VĚKY V SRDCI DUCHOVNÍM.

 

Takto milí lidé zde probíhá vše jako SVĚTLO A STÍN, které ve dne vidíte – tedy PROUDÍCÍ SVĚTLO odpovídající pozitivnímu stavu energií od Stvořitele Prvotního všeho a všech, a STÍN odpovídající negativnímu stavu energií ovládání z pekel – Temných světů pseudotvůrci.

 

Nyní, když máte každý k dispozici mobily, můžete si uvědomit, že také pracují na specifických frekvencích – s číslem, které je NEZAMĚNITELNÉ a dané ve své jedinečnosti každé osobě zvlášť. Takto máte možnost pochopit působení mnohem jemnějších, ale výkonných vibrací na váš život a na vaše všechna těla a mysli a tím uznat tento stav a rozpoložení, kterému se nelze vyhnout.

 

Buďte stále láskyplní milí lidé světelní, ti, kteří volíte pravdu, lásku, moudrost, dobro ve svém životě !

 

Toto vám ze stanice Share předává se zářícím srdcem Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.

 

Ano, také já ti posílám proudy lásky milý Ivo, stále ti pomáhám v této důležité světelné práci pro bližní své na planetě Zemi.

 

Ano milí lidé, vše dále napředuje změnami velikými ve vašich životních podmínkách. Můžete pozorovat a zakoušet ÚBYTEK SVÝCH SVOBOD – TA VĚTŠINA, CO NEGATIVNÍ STAV VOLÍ, a PŘÍRŮSTEK SVOBOD – TA MENŠÍ ČÁST LIDÍ, KTERÁ VOLÍ POZITIVNÍ STAV. Tyto změny jsou dány STUPNĚM OVLÁDÁNÍ – NEGATIVNÍCH LIDÍ NEGATIVNÍMI ENTITAMI Z TEMNÝCH SVĚTŮ – ovládací pyramida, na jejímž vrcholu jsou pseudotvůrci z pekel, kteří si tu většinu programují na 95 % ÚČINNOSTI A TUTO ÚČINNOST NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ (sdělení 1561, 1578, 1579, 1602, 1645, 1684 – 1688, 1694 – 1699, 1702, 1709 – 1710, 1713 – 1714, 1717, 1718, 1761, 1925, 1985, 2127, 2134, 2563 a obr. 684, 686, 688, 690, 692, 741, 793, 799, 811, 1240, 1243, 1868, 2000 cz, 2001 sk, texty knih NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA). Tím s těmito pseudolidmi mohou provádět stále „větší kousky“ bez toho, aby se tato loutka tomuto ubránila. Ale to ani zdaleka nevyužívají celý OVLÁDACÍ POTENCIÁL ZEL A NEPRAVD, které jsou programovány do genů (zatížené geny) dané osoby v miriádách variací, a dále spouštěny jen postupně a specifickým způsobem. Výsledkem toho je LOUTKOVÉ DIVADLO LŽÍ, NEPRAVD, BOJŮ O ENERGIE A HRUBÝCH VIBRACÍ, které můžeme pozorovat nejen my, Plejáďané, ale celé Pravé Stvoření – NEBE, neboť se nachází ve vyšších dimenzích než je tato vaše 3. Taktéž toto vidí mnohé entity z Temných světů a napájejí se hrubovibrační energií – negativními emocemi (strach apod. – jejich potrava) od těchto miliard loutkolidí.

 

Pakliže takto správně rozumíte tomu, co se zde odehrává, nebudete plakat nad tím, když toto LOUTKOVÉ DIVADLO BUDE UKONČENO V OČISTNÝCH PROCESECH PLANETY ZEMĚ.  Je to zákonitý proces dané pseudostruktury, která je zvrácená, postavená na hlavu a popírá vše Pravé, čisté, pravdivé, dobré, moudré, láskyplné a inteligentní. Při tomto vyjevování se ukazují postupně všechny vlastnosti jedinců, kteří tvoří toto loutkové divadlo – negativní rozpoložení, ale i pozitivní vlastnosti těch, kteří žijí lásku, pravdu, dobro a moudrost a tedy pozitivní stav a nejsou součástí loutkového systému, jsou více či méně z něj venku dle stupně své duchovní vyvinutosti na DUCHOVNÍ CESTĚ – sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 793, 811, 1240, 2000 cz, 2001 sk. Dále takto vše probíhá a poskytuje důležité ODPOVĚDI NA DŮLEŽITOU OTÁZKU:

 

 

JAK TO VYPADÁ VE SPOLEČNOSTI BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH A TEDY S POPŘENÍM JEHO DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ ČISTÉ LÁSKY, DOBRA, MOUDROSTI, PRAVDY A INTELIGENCE.

 

 

Takto zobrazovaná ODPOVĚĎ v REÁLNÉM uspořádání je PLATNÁ a MÁ DUCHOVNÍ HODNOTU (na rozdíl od teoretických výkladů, které také v Nebi probíhají).

 

My, Plejáďané tisíců civilizací Sil Světla vám bratrům a sestrám také neustále pomáháme v pozitivních volbách svých, aby jste nemuseli zakoušet PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU, která se rychle blíží volbami většiny loutkolidí (čipová totalita, petice – sdělení 1622 cz, 1667 sk, obr. 762).

 

 

MILUJEJE VÁS A POMÁHÁME VÁM.

 

 

Toto sdělení vám lidem planety Země předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

Děkuji vám drazí bratři milovaní, děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech v srdci mém chovaném, já s láskou poselství předám lidem planety Země. Ivo A. Benda.

 

Neboli:

 

 

 

LÁSKOU ČISTOU

 

Z DUCHOVNÍCH SRDCÍ

 

VYMEZUJEME A VYPÍNÁME

 

DÁLKOVĚ ŘÍZENÝ LOUTKOVÝ

 

PITORESKNÍ ESTABLISHMENT …

 

OBR. 2000

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

Leták 137                                                                                             Sdělení 2600

 

 

 

 

 

-----

 

 

Kniha “IX. ROZHOVORY” obsahuje také:

 

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI – sdělení 1603

(jsou jinak vždy na začátku každého z dílů ROZHOVORŮ”)

 

2271.  Rodina na Nové Zemi

 

2283. Co je Pravda ?

 

2292. Nezávislost

 

2310. Boj o vaše srdce

 

2314. Varování před čipovou totalitou

 

2318. První rozhovor s největším deníkem ČR - MLADÁ FRONTA PLUS

 

2319. Boj o vědomí

 

2320. Síly temna a média

 

2322. Ti, kterým pseudosvět vyhovuje

 

2324. Mimozemšťané (Přijal Neale Donald Walsch.)

 

2335. Květnové poselství od Gorloje 1

 

2336. Květnové poselství od Gorloje 2

 

2337. Peníze a volby člověka

 

2342. POSELSTVÍ OD STVOŘITELE

 

2343. Evakuační pohotovost

 

2367. Hraboši

 

2368. Láska k ovládání druhých

 

2375. Letní poselství od Gorloje

 

2384. Nahradil‘s srdce kalkulačkou

 

2459. Ovládání dětí rodiči

 

2463. Budujete otrokárny !

 

2466. Kontakt navázán

 

2478. Politické harašení.

 

2483 – 2526. Doporučené písně (výběr).

 

2528. Dělení lidstva a evakuace

 

2530. Sto tisíc lidí

 

2531. Otročícímu lidstvu od Gorloje

 

2534. Struktura Stvoření dle lásek – co kdo miluje (obr. 1974 barevné a obr. 1975 čb schéma)

 

2537. Hurikán Katrina

 

2538. Vysvobodím vás ze zakletí

 

2542. Co je krásnější ?

 

2543. Obraz 2000

 

2551. Čistá láska ženy a muže

 

2552. Rodinná pouta

 

2555. Budují vám pekelné otroctví

 

2558. Zadlužení lidí roste

 

2559. Šíření obrazu dva tisíce

 

2560. Stupňování očistných procesů planety Země

 

2561. Výzva panu prezidentovi SR Gašparovičovi k setkání a spolupráci s Vesmírnými lidmi

 

2562. Ovládací pseudopořady

 

2563. KLÍČOVÝ PROBLÉM LIDSTVA

 

2564. Zpráva o rozkladu rodiny

 

2568. Poděkujte Vojtíškovi

 

2570. Elektronické pasy s otisky prstů v ČR

 

2571. Německo začalo vydávat biometrické pasy

 

2572. Prvý biometrický údaj v pasoch do septembra 2006

 

2573. Nečipové možnosti chráněných dokladů

 

2584. Centrální média

 

2587. Komunikace s Anděly Světla

 

2590. Pomoc lidem a vznik Nové Země – obr. 2098 - 2102

 

2600. SITUACE LIDSTVA

 

 

 

 

 

ČTĚTE !       ČTĚTE !       ČTĚTE !

 

 

 

 

KONEC KNIHY „IX. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”.

 

13.12.2005   Martin.

 

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu