SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
  STAŽENÍ  SAMOLEPEK

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

 

VÝZVY

 

UPOZORNĚNÍ

 

I. DÍL

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

 

 

 

Ivo A. Benda                                                                                Prosinec 2007

 

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Sdělení 3001 - 4968


 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                                Sdělení 1603.                   Zpracoval: Ivo A. Benda

   26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení - s Tebou“ (snadnější spojení)

      - s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

 

3001 – 4968.   Varování, výzvy, upozornění - 1. díl.       

(Přijal 90 % sdělení Ivo A. Benda, 10 % sdělení další světelní pracovníci.)

13.12. 2006 - 2007.

            Místo: Martin.

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

 

VÝZVY

 

UPOZORNĚNÍ

 

I. DÍL

 

 

 

Dle PODKLADŮ LEPEK V REKLAMNÍCH PROSTŘEDCÍCH na www.andele-svetla.cz www.vesmirni-lide.cz www.universe-people.cz  si můžete zhotovit ŘADU JINÝCH NÁSTROJŮ ŠÍŘENÍ:


RAZÍTKO, VIZITKU, ODZNAK, LIBOVOLNĚ VELKÝ NÁPIS, např. šířky A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 a větší venkovní nápisy, NÁPIS NA TRIKO, OBLEČENÍ, TAŠKU, KOLO, AUTO, DO OKNA BYTU A VÝKLADU NA SKLO ZEVNITŘ, VENKOVNÍ VELKÉ NÁPISY, BILLBOARDY. Též lze použít podklad pro šíření Světla POŠTOU, SMS, MAILEM, DÁT NA WEBOVÉ STRÁNKY, INZERÁTY V MÉDIÍCH (i do knih a časopisů, novin a přelepení čárových kódů) atp. Můžete psát fixem či barvou kde je třeba.


Máte NEOMEZENÉ MOŽNOSTI V ŠÍŘENÍ SVĚTLA DO TMY  !

 

 


 

 

KLÍČOVÉ  VAROVÁNÍ:

 

 

7777

 

 

 

Nenechte  očipovat

 

SVÁ  SRDCE

 

ještěry  z  pekel  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

PROBÍHÁ  PRVNÍ  DĚJSTVÍ:

 

 

6666

 

 

 

Ještěři  vám  chystají

 

dle  VAŠICH  voleb

 

ČIPOVÁ  PEKLA  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3601

 

 

Pardubice

budete  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3602

 

 

Loutkolidský  svět

na  knoflík  řízený  ještěrem

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3603

 

 

Ještěři  z  pekel  vás  ovládají

do  dluhů  peněžních  vtahují

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3604

 

 

Nenech  se  táhnout

pod  vodu  pekelnými  ještěry

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3605

 

 

Stále  kalkuluješ  ?

Ovládá  tě  ještěr  z pekel  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3606

 

 

Pořád  něco  opakuješ  ?

Necítíš  ten  PROGRAM  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3607

 

 

Jste  loutkovým  podnikem

pseudotvůrců  z  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3608

 

 

Existují  zákony  života

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 39   3609

 

 

Nedělejte  ze  svých  těl

ovládací  nástoj  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3610

 

 

Co  si  volíte  ?

Život  nebo  mrtvý  život  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3611

 

 

Topíte  se  v  dluzích  ?

Ovládají  vás  ještěři  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3612

 

 

Život  nezištný  žijete  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3613

 

 

Šťastný  život  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3614

 

 

Láskyplný  život  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3615

 

 

Anděly  Světla  cítíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3616

 

 

Andělé  Nebe  neřídí  média

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3617

 

 

České  Budějovice

budete  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3618

 

 

Peněžní  systém  není  náš

ale  od  ještěrů  z  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3619

 

 

Milujete  dluhy  ?

Jste  ještěrčími  loutkami

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3620

 

 

Milovat  se  nepřestáváte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3621

 

 

Šiřte  Světlo  milí

uvidíte,  co  se  bude  dít  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3622

 

 

Organizace  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3623

 

 

Vesmírné  lidi  cítíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3624

 

 

Nevolím  falešné  lidi

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 40   3625

 

 

Otrokárny  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3626

 

 

Čipovou  totalitu  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3627

 

 

Škodit  druhým  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3628

 

 

Obelhávání  milujete  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3629

 

 

Parazitování  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3630

 

 

Zpíváme  si  radostně

v  Nebi  žijeme  šťastně

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3631

 

 

Zpíváme  si  radostně

v  Nebi  žijeme  šťastně

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3632

 

 

Andělé  Nebe  neřídí  svět

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3633

 

 

Hradci  Králové

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3634

 

 

Světelnou práci  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3635

 

 

Pekelnou  práci  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3636

 

 

Milovat  se  nepřestáváte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3637

 

 

Ovládají  vás  ještěři

vidíme  to  z  lodí  vesmírných

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3638

 

 

Zpíváme  si  radostně

v  Nebi  žijeme  v  lásce

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3639

 

 

Loutkolidé  otročí

vidíme  to  z  lodí  vesmírných

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3640

 

 

Nevolím  falešníky

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 41   3641

 

 

Andělé  Nebe

vás  zahrnují  čistou  láskou

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3642

 

 

Lásku  druhým  dáváte  ?

Pak  jdete  k  nám  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3643

 

 

Ještěrčí  programy  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3644

 

 

Loutkolidé  !

Jste  v  zóně  vymístění

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3645

 

 

Bezduchá  těla  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3646

 

 

Život  láskyplný  žijete  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3647

 

 

Síly  Světla  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3648

 

 

Náš  světelný  systém

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3649

 

 

Ústí  nad  Labem

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3650

 

 

Lásku  čistou  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3651

 

 

Vnější  lesk  milujete  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3652

 

 

Stvořitele  Prvotního  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3653

 

 

Stvořitele  Prvotního  milujete  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3654

 

 

Stvořitele  Prvotního  velebíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3655

 

 

Vegetování  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3656

 

 

Volby  provádíte  životem

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 42   3657

 

 

Konání  dobra  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3658

 

 

Pouštíme  SVĚTLO

do  loutkolidské  scény

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3659

 

 

Síly  Temna  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3660

 

 

Neseme  SVĚTLO

do  loutkolidské  scény

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3661

 

 

Nemám  proč  přestávat

ve  Světelné  práci

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3662

 

 

Hezky  jste  se  naučili

LOUTKOVAT

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3663

 

 

Hezky  vás  naučili

LOUTKOVAT

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3664

 

 

LOUTKUJETE  krásně  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3665

 

 

Zlíne

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3666

 

 

Nahraďte  ovládací  programy

láskyplným  životem

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3667

 

 

Pekelnou  hudbu  volíte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3668

 

 

Nebeskou  hudbu  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3669

 

 

Co  to,  co  to  děláte  ???

Loutkování  s  ještěry  vidíme

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3670

 

 

Dokud  budete  loutkovat

Světlo  vám  budeme  dávat

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3671

 

 

Šíříme  Světlo  do  Tmy

aby  jste  loutkovat  přestali

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3672

 

 

LOUTKUJETE  úžasně  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 43   3673

 

 

Odhalujeme  oponu

loutkolidské  scény

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3674

 

 

Loutkujete  jako

CVIČENÉ  OPICE

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3675

 

 

Ještěři  se  vám

prezentují  v  televizi

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3676

 

 

Propad  loutkolidí

to  je  pláč  a  mela  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3677

 

 

Mele  se  to  mele

v  loutkolidském  divadle

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3678

 

 

Kampa,  kampa

LOUTKUJETE  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3679

 

 

Ještěři  křečovitě  utajují

VAŠE  LOUTKOVÁNÍ

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3680

 

 

PRODANÁ  LOUTKA  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3681

 

 

Opavo

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3682

 

 

Dokud  slyším  pláč

Světlo  nepřestanu  dávat

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3683

 

 

Beránku,  když  tě  očipují

už  neutečeš  z  ohrady  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3684

 

 

Tady  se  dozvíte  PRAVDU

a  věčné  tajemství  lidstva

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3685

 

 

Přes  čipy  v  těle

tě  najdou  všude

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3686

 

 

Sami  se  odsoudíte

s  čipy  směrem  do  pekel  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3687

 

 

LOUTKUJETE

s  čipy  směrem  do  pekel  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3688

 

 

Pitoreskní  LOUTKOHRA

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 44   3689

 

 

Probíhá  tuhý  boj

o  loutkolidské  duše

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3690

 

 

Už  jste  se  seznámili

s  vaším  loutkováním  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3691

 

 

Bekoty,  bekoty

vaše  hudby  vyluzují

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3692

 

 

Čip  v  těle

tě  zbaví  svobody  cele  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3693

 

 

Unesete  PRAVDU

o  sobě  samých  ???

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3694

 

 

Čipy  do  těl

to  je  cesta  do  pekel  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3695

 

 

Ahoj  bábovko

kdo  si  tě  upekl  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3696

 

 

NEBE  nebo  PEKLO  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3697

 

 

Žilino

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3698

 

 

Co žijete  ?

NEBE  nebo  PEKLO

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3699

 

 

Jste  jako  loutky

co  se  nedají  vypnout  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3700

 

 

Tady  se  dozvíte  PRAVDU

o  čipizaci  loutkolidstva

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3701

 

 

Ještěry  nezajímá

vaše  štěstí  a  kvalitní  život

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3702

 

 

Ještěrům  je  ukradeno

vaše  štěstí  a  kvalitní  život

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3703

 

 

Zdravím  tě

LOUTKO  NA  KNOFLÍK  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3704

 

 

JEŠTĚŘI  vám  ničí  život  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 45   3705

 

 

Jaká  je  hodnota

loutkolidského  života  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3706

 

 

Hip  hopi

dobře  zobrazují  loutkolidi

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3707

 

 

Superstar

je  hra  na  ještěra

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3708

 

 

Ještěrčí  programy  z  pekel

udělají  z  tvého  těla  kotel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3709

 

 

Pozoruji  TV  moderátory

když  se  pravdu  dozvídají

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3710

 

 

Varování  z  Nebe  přišla

roku  2006  o  Vánocích

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3711

 

 

Ještěr  si  tě

přes  ČIP  upeče

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3712

 

 

Kdo  je  tvým  Pánem  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3713

 

 

Svatý  Martine

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3714

 

 

Řetězce

vás  táhnou  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3715

 

 

Černá  s  červenou

ukazuje  kam  vás  táhnou

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3716

 

 

Tvé  pozitivní  volby

zničí  ještěrčí  programy

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3717

 

 

Krásný  život  máte  ve  svých

rukou,  jen  si  ho  ZVOLIT

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3718

 

 

Když  čipy  akceptuješ

v  ještěrčí  síti  uvázneš

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3719

 

 

Kdo  má  domy  pro  sebe

ten  kráčí  do  pekel

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3720

 

 

Máte  tu  divný  pasvět  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 46   3721

 

 

Láskyplný  život  volíte  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3722

 

 

Varujete  před  čipy  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3723

 

 

Big  brother  je

program  ničení  soukromí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3724

 

 

Ničíte  druhým  soukromí  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3725

 

 

Celé  dějiny  loutkolidské

jsou  honbou  za  majetkem

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3726

 

 

Světelné  básně  školily

aby  jste  se  šíření  chopili

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3727

 

 

Pozorujete  zápas  mezi

Světlem  a  Temnotami

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3728

 

 

POZOR  ČIP  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3729

 

 

Banská  Bystrico

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3730

 

 

Vojtíšek  s  učiteli  a  médii

straší  vás  sektami

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3731

 

 

Strašidel  se  nebojíme

Světlem  si  na  ně  posvítíme

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3732

 

 

Hudlyky,  hudlyky,  hudlyky

straší  vás  Vojtíšci  sektami

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3733

 

 

Šášo,  Šášo,  Šášula

loutkuje  lidská  scéna

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3734

 

 

Je  to  tu  vskutku  zábava

pouštět  Světlo  na  ještěra

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3735

 

 

Vojtíšek  tančí  za  ty

kteří  vás  táhnou  do  díry

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3736

 

 

POZOR  NA  ČIPY  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 47   3737

 

 

Chopte  se  díla  milí

šiřte  Světlo  do  Tmy

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3738

 

 

Zájem  o  Světlo  je  velký

přijímá  jej  mnoho  lidí

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3739

 

 

Naučte  se  milovat

lásku  čistou  si  dát

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3740

 

 

Neustále  píši

tato  světelná  poselství

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3741

 

 

Dávno  jste  si  zvykli

na  svět  loutkolidí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3742

 

 

Střed  Evropy  jde  jinam

nežli  ostatní  loutkosvět

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3743

 

 

Pozorujte  ty,  co  udržují

loutkolidské  království

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3744

 

 

VARUJEME  VÁS   ! ! !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3745

 

 

Nitro,  budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3746

 

 

Nejlepší  ochranou  před  ještěry

je  čistá  láska  a  milování

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3747

 

 

Vaše  černé  kulturní  sály

značí  propad  do  Temnoty

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3748

 

 

Co  máte  ze  života,  kde

je  jen  lopota  a  dřina  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3749

 

 

CO  žijete  ?

NEBE  nebo  PEKLO  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3750

 

 

Vzájemně  se  ovládáte  ?

Pak  jdete  do  pekel

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3751

 

 

Jsi  nemocná,  loutko  ?

Volíš  si  to  sama  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3752

 

 

Podívejte  se  pod  povrch

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 48   3753

 

 

Cítíš  ten  CHLAD  ?

Panuje  tu  ještěrčí  řád  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3754

 

 

Jste  užiteční  druhým  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3755

 

 

Dovedete  cítit  srdcem  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3756

 

 

Vyciťujete  srdcem  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3757

 

 

Dáváte  lásku  lidem  ?

Pak  jdete  do  Nebe

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3758

 

 

Máme

evakuační  pohotovost

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3759

 

 

PLANETA  ZEMĚ

je  v  kritické  situaci  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3760

 

 

VOLÁME  VÁS  Z  NEBE

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3761

 

 

Prešove

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3762

 

 

ČIP  DO  TĚLA

to  by  svobodná  bytost  nechtěla

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3763

 

 

Tělo  bez  duše,  duše  bez  těla

to  jsem  přece  nechtěla  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3764

 

 

Co  máte  ze  života,  kde

je  jen  lopota  a  dřina  ?

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3765

 

 

LOUTKOLIDSTVO

je  v  kritické  situaci  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3766

 

 

Máte  tu  nedostatek

ČISTÉ  LÁSKY  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3767

 

 

Až  se  milovat  budete

pak  za  námi  půjdete  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3768

 

 

Nevolím  falešné  loutkolidi  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 49   3769

 

 

Kosmická  konfederace

Sil  Světla  naší  Galaxie

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3770

 

 

NEBE  A  PEKLO

Emanuel  Swedenborg

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3771

 

 

ORTHON

Duchovní  ručitel  Galaxie

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3772

 

 

ELISABETH

Členka  Vysoké  rady

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3773

 

 

Loutkolidé,  nebuďte

pokusnými  králíky  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3774

 

 

Zářítka  září  čistou  lásku

milují  totiž  pravdu

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3775

 

 

Zářítka  milují  pravdu

šťastný  život,  LÁSKU

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3776

 

 

ČEKÁME  VÁS  V  NEBI  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3777

 

 

Havířove

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3778

 

 

Božská  láska  a  moudrost

Emanuel  Swedenborg

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3779

 

 

GORLOJ

Nejstarší  člen  Vysoké  rady

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3780

 

 

ČISTÁ  LÁSKA

se  snoubí  s  PRAVDOU

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3781

 

 

TAJEMSTVÍ  NEBE

Emanuel  Swedenborg

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3782

 

 

V  Nebi  nemáme

peníze  ani  války  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3783

 

 

V  Nebi  pracujeme

minimální  dobu  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3784

 

 

VOLÁME  VÁS  DO  NEBE

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

List 50   3785

 

 

Bez  naší  pomoci

by  jste  byli  pod  zemí

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3786

 

 

NABÍZÍME

projekty  pomoci  lidstvu

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3787

 

 

Nesleduji  reklamy

pekelné  to  programy

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3788

 

 

Nejsem  v  dosahu

mobilní  sítě

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3789

 

 

Nejsem  v  dosahu

ovládání  ještěry  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3790

 

 

Nesleduji  bubáky

v  ještěrčí  televizi

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3791

 

 

Nesleduji  loutky

v  ještěrčí  televizi

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3792

 

 

PLANETA  ERRA

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3793

 

 

Liberci

budeš  nadále  loutkovat

dle  taktovky  ještěra  ?

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3794

 

 

OMEZUJI  PENÍZE

opouštím  pseudosystém

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3795

 

 

Čas  má  v srdci  hráz

nepracuje  pro  nikoho  z  nás

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3796

 

 

ZASLOUŽÍM  SI

čistou  lásku  a  štěstí

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3797

 

 

Nejsem  v  dosahu

ještěrčího  pseudosystému

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3798

 

 

MILUJI

A  JSEM  MILOVÁN  !

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

3799

 

 

NEPODPORUJI

bezduché  loutky  !

www.andele-svetla.cz

 

 

 

3800

 

 

PLANETA  HOOVA
www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

KLÍČOVÉ  VAROVÁNÍ:

 

 

7777

 

 

 

Nenechte  očipovat

 

SVÁ  SRDCE

 

ještěry  z  pekel  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

PROBÍHÁ  PRVNÍ  DĚJSTVÍ:

 

 

6666

 

 

 

Ještěři  vám  chystají

 

dle  VAŠICH  voleb

 

ČIPOVÁ  PEKLA  !

 

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

-------------

 

 

 

7801

 


Chtějí vás přes ČIPY

ponižovat ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 

 

7802

 


Chtějí vás přes ČIPY

ničit ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 


7803

 


Chtějí vás přes ČIPY

zabíjet ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 


 

7804

 


Chtějí vás přes ČIPY

zotročit ještěři z pekel  !
www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

------------

 

 

 

 

 

9000.  NENECHÁME  SE  OČIPOVAT.          (Přijal Ivo A. Benda.)                           8.1. 2008.

            Místo: Svatý Jur.

 

 

 

 

 

9000 a

 

 

NENECHÁME  SE  OČIPOVAT

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

 

9000 b

 

 

MY  LIDÉ

SE  NENECHÁME  OČIPOVAT

JEŠTĚRY  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ

www.andele-svetla.cz

 

 

 

 

* * *

 

 

 

9000 (1)

 

 

 

(1)

 

 

 

MILÍ  LIDÉ,

 

SVÝMI  KAŽDODENNÍMI  VOLBAMI  DOVOLUJETE

JEŠTĚRŮM  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ  BUDOVAT  NA  ZEMI  CELOPLANETÁRNÍ  LIDSKOU  ČIPOVOVOU  OTROKÁRNU NAHRAZENÍM  ZBYTKŮ  SVOBOD

V  SAMOSTATNÝCH  NÁRODNÍCH  ÚSTAVÁCH,

PRÁVNÍCH  SYSTÉMECH  A  V  EKONOMIKÁCH

NADŘAZENOU  SLOUČENOU  TOTALITNÍ  SVĚTOVLÁDOU.

TO  VÁM  NIČÍ  KVALITU  ŽIVOTA   A   DUCHOVNOSTI.

SOUČASNÉ  OVLÁDÁNÍ  LIDÍ  ZVYŠUJÍ  Z  90  NA  99,9  %  !

 

MÁTE  MOŽNOST  SE  VZCHOPIT  A  ZVRÁTIT  TENTO  VÝVOJ  PRACÍ  NA  SOBĚ  A  POMOCÍ  BLIŽNÍM  SVÝM  !

 

 

98 %  z  vás  se propracovává  vlastní volbou  do Temných světů.

Již  NYNÍ  je  vaše  mysl  dálkově  ovládána  vlnami - vibracemi

na  95 %  ještěry  z  pekel - Temných  světů  (rok 2008).

Zavedením  ČIPŮ  do vašich těl budete brzy ovládáni na 99,9 % !

Jenom 2,5 %  z vás se směřuje svým pozitivním životem do Nebe

a  tím  se  vyhne  čipové  totalitě.

Ještě  stále  máte  příležitost  toto  malé  procento  zvyšovat

prací  na  sobě  a  se  sebou  !

 

Technicky  je  již  od  Vánoc 1997  EVAKUAČNÍ  POHOTOVOST

100 000  VESMÍRNÝCH  EVAKUAČNÍCH  LODÍ

ANDĚLŮ  SVĚTLA – VESMÍRNÝCH  LIDÍ.

 

Jedním  z  DŮVODŮ  EVAKUACE  duchovně  vyspělých  lidí

( v  pozici  od  poloviny  3. otáčky  do  7.  otáčky  Duchovní  cesty,

tedy  POZITIVNÍ ŽIVOT S OTEVŘENÝM DUCHOVNÍM SRDCEM )

může  být  právě  NEÚNOSNÁ  MÍRA  ČIPOVÉ  TOTALITY

pro  pozitivní  část  lidí,  kterých  je  dnes  ( rok 2008 )  na  planetě  Zemi  2,5  % ,  tj. cca  165  milionů  lidí  ze  6,5  miliardy  lidí )

 

 

Opakujeme:

 

Ještěři  z  Temných  světů  usilovně  pracují  na  rychlém 

OČIPOVÁNÍ  každého  z  LIDÍ  a  každé  VĚCI  za  účelem 

TOTÁLNÍHO  OVLÁDÁNÍ  vaší mysli a vašich životů  na  99,9 % !

 

 

SVŮJ  ŽIVOT  JEŠTĚ  STÁLE  DRŽÍTE  VE  SVÝCH  RUKOU  !

 

 

* * *

 

 

9000 (2)

 

 

(2)

 

 

 

LIDÉ,

 

MÁTE  TAKÉ  VELKOU  POMOC 

STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A ANDĚLŮ NEBE

ALE  ONI  NEROZHODUJÍ  ZA  VÁS 

NEZASAHUJÍ  DO  POZEMSKÉ  LOUTKOLIDSKÉ  SCÉNY

A  DO  VAŠÍ  SVOBODNÉ  VOLBY.

 

VY I PŘI STÁLE VĚTŠÍ MÍŘE OVLÁDÁNÍ VAŠÍ MYSLI JEŠTĚRY

( což  jim  sami  nevědomě  i  vědomě  dovolujete )

MÁTE  NEUSTÁLE MOŽNOST PROVÁDĚT  POZITIVNÍ  VOLBY

ZE  SVÉHO  DUCHOVNÍHO  SRDCE,

ZVRÁTIT  TAK  ZVYŠOVÁNÍ  MÍRY  VAŠEHO  OVLÁDÁNÍ  A POSTUPNĚ  JI  SNIŽOVAT – VIZ  DUCHOVNÍ  CESTA

na  internetu   www.andele-svetla.cz     www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

NELEŇTE,

A  PŘEDÁVEJTE  TOTO  VAROVÁNÍ  DALŠÍM  LIDEM  !

 

 

* * *

 

 

9000 (3)

 

 

(3)

 

 

Pochopte,  milí  lidé,

 

Ještěři  vás  dočasně  odvádějí  a ukolébávají  materiálními  a  jinými  požitky,  které  nyní  pozorujete  a  zažíváte. 

 

Účel  je jediný: 

Aby  loutkolidé  nekladli  žádný  odpor  v  tomto  ovládání, 

aby neudělali žádnou pozitivní změnu  ve svém loutkovém životě, 

a  aby  tedy  BUDOVÁNÍ  ČIPOVÉ  TOTALITY 

MOHLO  V  REŽII  JEŠTĚRŮ  ZDÁRNĚ  POKRAČOVAT.

 

Upozorňujeme vás, milí  lidé, že  JEŠTĚRY Z PEKEL  NEZAJÍMÁ 

štěstí  a  skutečná vnitřní kvalita lidských vztahů a lidského života,

ale  zajímají  je  jen  JEJICH  SOBECKÉ  PEKELNÉ  ZÁJMY :

VÁS,  COBY  LOUTKOLIDSKÝ  PODNIK  trvající 7 milionů let

 DOSTAT  DO  PODZEMÍ  TEMNÝCH  SVĚTŮ 

A  VYTVOŘIT  SI  Z  VÁS  SVŮJ  ŠÍLENÝ  NÁSTROJ

VE  SVÝCH  BLÁZNIVÝCH  PEKELNÝCH  AKTIVITÁCH

V  ČERNÝCH  VESMÍRECH  ČÁSTI  ZÓNY  VYMÍSTĚNÍ.

 

Toto  vše  probíhá  s  DOVOLENÍM

Stvořitele  Prvotního  všeho  a  všech,

tedy  NENÍ  to  Jeho  tvorba,  ale  je  to  Jeho  láska  čistá,

kterou  ponechává  lidem  svobodnou  vůli  s  odpovídajícími  důsledky  a  následky,  které  tyto  lidské  volby  přináší  -  tedy  u  některých  lidí  zvyšování  kvality  života  správnými,  pozitivními  volbami,  u  jiných  snižování  kvality  života  nesprávnými,  negativními  volbami.

 

Každý  toto  může  vidět,  pokud  chce, 

a  každý  z  vás  lidí  na  planetě  Zemi  jistěže  nese 

ODPOVĚDNOST  ZA  SVÉ  SVOBODNÉ  VOLBY  A  ČINY 

prováděné  každodenně  v  mnoha  situacích  SVÉHO  ŽIVOTA.

 

ZÁŽITKY  NA  VLASTNÍ  KŮŽI 

JSOU  JEDINOU  PRAVDIVOU  ODPOVĚDÍ

NA  LIDSKÉ  VOLBY  A  ČINY.

 

 

Toto  varování  a  upozornění  vám  předali:

 

 

Stvořitel  Prvotní  všeho  a  všech,

Andělé  Světla  z  vesmírných  lodí  všude  nad  vámi

a  světelný  pracovník  s  teleinformatickým  oborem

na  planetě  Zemi,  Ivo  A. Benda,  8.1.2008.

 

 

* * *

 

 

9000 (4)

 

 

(4)

 

 

(4a)

 

 

Světelné  zdroje:

 

 

www.andele-svetla.cz

ww.andelesvetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

www.vesmirnilide.cz

www.universe-people.cz

 

www.angels-light.org

www.universe-people.com

www.cosmic-people.com

 

 

 

 

(4b)

 

 

Další  protičipové  zdroje:

 

 

www.noverichipinside.com

www.foebud.org

www.bigbrotherawards.de

 

 

* * *

 

 

9000 (5)

 

 

 

(5)

 

 

 

NELEŇTE

 

A  PŘEDÁVEJTE  TOTO  VAROVÁNÍ  DALŠÍM  LIDEM   !

 

( způsoby  šíření  lidem – viz  REKLAMNÍ  PROSTŘEDKY )

 

 

Máte  k  dispozici  také  nástroj  k  šíření :

 

PETICE  PROTI  ČIPOVÉ  TOTALITĚ

 

 

 

* * *

 

 

 

9000 b

 

 

MY  LIDÉ

SE  NENECHÁME  OČIPOVAT

JEŠTĚRY  Z  TEMNÝCH  SVĚTŮ

www.vesmirni-lide.cz

 

 

* * *

 

 

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

 

 

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

 

 

 

 

21.12.2007

 

 

 

IVO A. BENDA