OBSAH SETKÁNÍ

Průběh setkání je následující:

1. Dvouhodinový výklad všech základních témat

2. Přestávka v délce půl až jedné hodiny za účelem navázání kontaktů a výměny poznatků lidmi.

3. Meditace pro planetu Zemi a další stvoření – vysílání lásky (pokud jsou vhodné vibrační podmínky setkání tvořené lidmi samotnými, ale i místem - naprosto nevhodné jsou blízké hřbitovy).

4. Další výklad výše uvedených témat.

5. Dotazy k těmto tématům.

Všechna setkání vznikají na žádost lidí samotných, nikoli mne, a organizátor se rozhodující měrou podílí na organizaci a zodpovídá za ni, a tím je určeno množství zájemců (množství letáků, nejméně 200, pozvánky do novin – kulturní rubriky, pozvánky přes rozhlas a televizi, zajištění vhodného sálu, lepší jsou s okny a ne v blízkosti hřbitovů a hospod – hrubé vibrace).

Na setkáních jsou společně s námi Vesmírní lidé ve svých mentálních tělech a pomáhají lidem v celkovém duchovním růstu, tato setkání jsou mocným impulsem pro lidi k zamyšlení se nad sebou samým a společností vůbec a impulsem k duchovní práci. Mají léčivý charakter, neboť lidé mění myšlení k lepšímu a tím předchází nemocím.

Tato setkání jsou vždy se vstupným dobrovolným s výjimkou asi 5 akcí, které si organizovaly kulturní domy samy.

Místy setkání jsou kulturní domy a střediska, knihovny, vhodné restaurace, základní a střední a vysoké školy a internáty, jídelny.