Rozhovor s www.osud.cz 1.5.2003 - sdělení 1747

1747. Rozhovor s www.osud.cz (350). (Přijal Ivo A. Benda.) 1.5.2003.

Místo: Česká Lípa.

 

1) Pane Bendo, poslední dobou proti Vám média spustila silnou kampaň. Čím si to vysvětlujete ?

Za 41 let života jsem pochopil, že toto je nenormální svět (v ČR za rok 1600 sebevražd - vrcholek ledovce). Cítil jsem, že problém je i ve vyšších silách nad lidmi - mimozemských mocích. Od roku 1990 byl zde v ČR přístup k česky psaným zahraničním knihám o mimozemšťanech. Do roku 1997 jsem si jich přečetl 50; 10 o pozitivních, 40 o negativních, a bylo mi jasné, že negativní mimozemšťané ovládají prakticky každého člověka jako bezduchou loutku, že je to loutkový pseudosvět. Hledal jsem, jak se spojit s pozitivními mimozemšťany - Vesmírnými lidmi, neboť bez nich nic neuděláte. Jakmile v září 1997 se mi to podařilo, ihned jsem pracoval na vysvobození lidí - proti negat. mimozemšťanům www.vesmirni-lide.cz/obr_bar500/obr688.gif . Nejprve informace o Vesmírných lidech, pak info o nás, lidech - stav jejich Ducha a duše - v pouzdrech - www.vesmirni-lide.cz/obr_bar500/obr793.gif , viz knihy Nového zjevení a I.-VII. Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru www.vesmirni-lide.cz . No pak následuje další krok - masivní rozesílání info do všech médií - jakkoliv, hlavně mailem. Jsou zaplaveni a každý to má. Média jsou totiž dnes jedním z hlavních ovládačů lidí - ponižují vibrace a programují myšlení. A nyní negat. mimozemšťané zuří, neboť jim rozkládám s pomocí Vesmírných lidí (a nejen já) jejich důležitý ovladač.

Doložím snadno své tvrzení - nejdůležitějšími 2 místy v ČR je Pražský Hrad a hora Říp. Na obou místech jsou 2 stejné sochy - Sv. Jiří bojující s drakem. www.vesmirni-lide.cz/obr_bar500/obr704 , 705, 706. A to na 3. nádvoří Pražského Hradu naproti prezidentské kanceláře a v rotundě na Řípu. Žádné jiné sochy tam nejsou. Máme bojovat láskou a pravdou, okřídlený (létající) drak je ještírek.

2) V sektách jsou obvykle některé oblasti či dotazy tabu, mají taková tabu i Vesmírní lidé ?

Jsem fyzická osoba na volné noze, nikoliv organizace politická, sdružení, sekta atd. Dělám přednášky a tisknu tiskoviny, ale nejen já. Tvrzení sekty o lidech, kteří studují naše info, je lživé a z dílny negativních mimozemšťanů - ještírků a ještě těch, kteří je ovládají - pseudotvůrců - aktivátorů negativního stavu - všichni z pekel - temných světů, takových, jaké máte v Hvězdných válkách. Zde pak tomuto slouží fyzické tělo pana Vojtíška (Společnost pro studium sekt a náboženských směrů - placen státem), který školí fyzická těla novinářů a učitelů na běžícím pásu jako hotové věci (byl jsem tam a viděl to). Účelem je eliminovat informace Vesmírných lidí.

Sekty jsou destruktivní organizace, což bych rozhodně viděl jako mnohé politické strany, které ničí životy lidí masivním ovládáním skrze ekonomický systém (50 % mnohonásobného zdanění).

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."

(Listina základních práv a svobod České republiky)

A já dodávám: ... a bez ohledu na hranice planet.

Toto ale lidé zapomínají a neřídí se tím (ovládání).

Nikde není někdo, kdo by něco před vámi netajil !

3) Jak začal váš kontakt s Plejáďany ?

Viz otázka 1., zjistil jsem podmínky spojení s Vesmírnými lidmi - viz www.vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm a počátkem září jsem začal pilně pracovat - nikoliv něco zkoušet, ale pracovat na 100 %, neboť vím, že ještírci - dělňasi v ovládání lidí, pracují na 200 %. Vesmírní lidé na každého čekají, kdo si umožní spojení - vibračně - kvalitou energií - života - a těší se velice na spolupráci na dobré věci. Ovšem nezasahují a nenutí nikoho - to je obrovský rozdíl oproti 2. straně.

4) Můžete podrobněji popsat techniku, kterou s nimi komunikujete ?

Každý z lidí má ve středu hrudi duchovní centrum - singulární bod - srdeční čakru - merkabu (5 % spojení na duši a Ducha, i když jsou v pouzdrech). Je to informační multidimenzionální kanál jedinečné hodnoty. Vedle Hlavního energetického systému 7 čaker a linie spojení mezi nimi a výše 8. - 12. čakru (který má 99 % lidí nefunkční), existují 2 pomocné kanály, paralelní podél hlavního: V pravé půlce těl (z vašeho pohledu) jde o negativní systém, kudy ovládají zespodu pravou nohou Síly temna fyzické tělo spouštěním zatížených genů - programů, v levé půlce je pozitivní pomocný kanál, kterým pouští v případě zájmu pozitivní informace Síly světla - shora. V úrovni hrudníku mají oba svislé kanály odbočky kolmo do srdeční čakry - je to jakási váha, a člověk si okamžitě volí příliv té které energie - rychlostí myšlenky. Tedy láskou, pokorou, milujícím chováním zavíráte negativní kanál a přivádíte si pozitivní vedení od Vesmírných lidí a Stvořitele Prvotního všeho a všech. Opačně zase opak - ihned.

Tedy poprosíte v duchu Stvořitele Prvotního všeho a všech o spojení s Vesmírnými lidmi, a jakoby v duchu - intuici cítíte slova, můžete je psát nebo ne, a máte to. V podmínkách spojení je dále kromě lásky nečtení a nenechávání v bytě kde bydlíte negativní literaturu, filmy - zabíjení lidí, negativní mimozemšťané a erotika (sex bez duchovní lásky) - které ozařují hrubými vibracemi byt a vás. Dále nejezení masa nebo jen minimum, ryba - přechodně. Nevlastnění nadbytečných majetků - mamon. Je tam myšlenka, že info ještě někomu předáte, ne jen pro sebe.

5) Proč taková starost Plejáďanů o pozemšťany ?

Odpověď výše, ovládání lidí je směruje do stále Temnějších světů zóny vymístění (černé vesmíry) bez ohledu na způsob, jak se tam dostanou (je jich mnoho - po smrti, propadem do přirozené dimenzionální brány - je jich mnoho, únosem za živa, očišťovací procesy Země atd.). Do světů, jaké jsou pravdivě ve filmech typu Hvězdných válek či Vodní svět atd. Tedy do nevědomosti, bolesti a mizerného života, ošklivých vztahů, těl atd. Technicky je dosti aktuální zvyšující se očista planety Země od hrubovibračních energií - tedy i těchto lidí, které je šíří, neboť ji ty energie zabíjí.

Plejáďané pozemšťany milují a nepřejí jim životy v dalších Temných světech.

6) Co říkáte na zdroje, které uvádějí, že Plejáďané již jednou evakuaci pozemšťanů skutečně provedli, čímž nepřirozeně zasáhli do planetárního vývoje, takže tuto chybu už nemíní opakovat ?

Nepravdivé - kontaminované zdroje, evakuace se dělají běžně ve Vesmírech z různých důvodů, Plajáďané v tom mají naprostou rutinu. Evakuace není únos ! Možnost evakuace se týká jen toho, kdo prosí průběžně Boha - Stvořitele Prvotního všeho a všech či Vesmírné lidi o pomoc (pro případ vážné události), a žije pozitivní život a má vibrace těl na úrovni. Zachránit někoho těsně před záplavou, zemětřesením apod. je pozitivní čin. Dnes má dle našich informací asi 100 milionů lidí tuto možnost, číslo se mění. Negativní lidi by technicky také mohli přemístit na jinou planetu této dimenze, ale nemají proč. Přemístí se tam duše zemřelých samy.

7) Často mluvíte o ještírcích. Jaká je definice ještírka ? Je možná nějaká změna osobní proměnou z ještírka ve světelnou bytost ?

Naše zdroje www.vesmirni-lide.cz jsou z 95 % o Vesmírných lidech a pozitivní změně lidí - 5000 stran a 1500 obrázků. Každý se může změnit - Zákon změny. Tedy i ještírek - černooký mimozemšťan v degenerovaném jednopohlavním těle. Vtip je v tom, aby si to zvolil a pak postupně životem prokazoval tuto změnu - i v procesu ovládání, které se pak snižuje. Záleží i na tom, v jak hlubokém propadu se nachází - Temné světy jsou různé - máme mínus 12 stupňů, čím níže jste, tím je to pracnější a trvá to déle (řada životů). Říkáme tomu konverze a těla prodělávají transformaci - viz podrobně 7 knih Nového zjevení na našem webu (ne jiné) - skvělý zdroj. Celkově se tomu říká Duchovní cesta. Jde i o obnovení plné komunikace se svojí duší a Duchem, tedy odpouzdření. Jenže zaměřte se na sebe, svůj stav !

8) Kolik lidí v ČR a SR podle vás s vaším učením sympatizuje, či se zúčastňuje společných akcí ?

Mám za sebou asi 185 přednášek (5 hodin) od roku 1998 s účastí 12 000 lidí, 10 000 lidí jmenovitě. Lidé si sami akce organizují, jen poradím. Nejsem šéf ani vedoucí. Vstupné dobrovolné. O informace je velký zájem, pokud se k nim dostanou ti praví lidé, tedy mají zájem na změně a něco pro ni již dříve udělali. Mnohým se zkvalitnil život, včetně zdraví, pokud se řídí našimi radami ve zdroji a Vesmírnými lidmi, Stvořitelem prvotním všeho a všech.

Také další lidé šíří info sami dle vlastní volby - přednášky, letáky, audio, video, cd, slovem.

Dále je na mých stránkách www.vesmirni-lide.cz 265 000 cz a 72 000 en vstupů.

Účastnil jsem se 25 TV pořadů (6 sledovanost 1,5 - 3,5 milionu lidí) a 10 rozhlasových rozhovorů, vyšlo přes 100 článků.

9) Před několika lety jste prohlásil, že se sympózia lásky na nádvoří Pražského hradu zúčastní i prezident Václav Havel. Nebyla to pravda. Proč jste to dělal?

Vy čerpáte z těch médií - viz výše. S panem Havlem 3 měsíce před tím hovořili lidé, a řekl jim, že se zúčastní, později si nabídku rozmyslel. Lidé mají vidět, co kdo dělá - transparentnost.

10) Se kterými zahraničními zdroji jste ve shodě, co říkáte např. na Billy Maiera, Barbaru Marciniakovou či Barbaru Hand Clow ?

Vím, že mi řada informací pomohla k současné práci, jinak to ani nejde. Vím, že nyní ve světě existuje mnoho zdrojů, i na internetu, ale nemám čas je analyzovat. Vážím si hlavně velice Pána Ježíše Krista, Emanuela Swedenborga (Nebe a peklo), George Adamského (Uvnitř vesmírných lodí), Eduarda Alberta Meiera, Barbary Marciniakové (i když se jí podařila pravdivě jen kniha Poslové úsvitu), Giorgio Dibitonta (Andělé v hvězdných lodích), Neale Donald Wasch (Hovory s Bohem). Upozorňuji, že ještírci nasazují k těmto lidem organizace (proč by to nedělali ?), které mají za úkol pravé informace zničit a zprznit. Sami lidé v těch organizacích o tom nevědí, neboť jsou ovládáni jako loutky. Jejich duchovní kvalita se ani nepřibližuje výše jmenovaným, a podle toho to tak vypadá. Vyjmenuji ty organizace dle výše uvedených jmen: Křesťanská církev (jen 30 % obsahu bible je pravdivá, ovšem zakódovaný smysl), Swedenborská církev (z 10 000 stran 26 knih, v češtině není téměř nic), GAF, FIGU. Vytvářejí si nárok na ty informace a pak je przní a likvidují, brání strašením jiným lidem, aby je nešířili !

12) Kdo šíří zprávy o tom, že Aštar Šeran již nežije. Víte o tom něco bližšího ?

To šíří FIGU, tak jako řadu dalších nesmyslů, viz výše.

13) Můžete prozradit něco o svém duchovním či kosmickém původu, je-li vám znám ?

Ze 6,5 miliard lidí má 900 miliónů duše z vyšších světů - Vesmírných lidí - s pozitivním posláním. 100 miliónů si jej plní, část ne, část jsou děti. Část z nich má jeden ze 3 oborů, léčitelský, meditační a teleinformační. Ten je i můj, je nejtěžší a je v něm nejméně lidí. Vždy jsem se cítil obyčejným člověkem a teprve nyní zjišťuji, že jsem zde dole na krátké návštěvě jako hvězdný orel, který se spustí z výšky, udělá si svou práci a vrátí se zpět. Spolupracuji intenzivně v lásce a pokoře s Aštarem Šranem, Ptaahem, Ortonem a dalšími bytostmi Světla, a Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Takže mohu to shrnout: Jsem princ z Pohádky o Šípkové Růžence, který přišel vysvobodit zakleté království. Pocházím z Nebeského království, mám milión životů v lidském těle a mým brněním je Láska nebeská čistá jako padlý sníh.

14) Jaká je podle Vesmírných lidí cesta z dnešní společenské situace ?

"Jedině čistou pravou láskou jako padlý sníh se vysvobodíte, předali jsme vám mnoho "pohádek" (Nesmrtelná teta, O Vodníkovi, kde tyto informace máte, ale i v dalších poselstvích, nyní aktuálně na www.vesmirni-lide.cz ). Tedy láskou vyléčíte Temno."

15) Jan Hus podle vás upálen nebyl. Jak to tedy bylo?

Rovnou vám řeknu, lidské dějiny jsou plné násilí a válek. Ale řada událostí, životních cest byla jinak, než je předkládá černá věda.

Mistr Jan Hus kázal jiné věci, než chtělo vedení církve. To dělalo více kazatelů v Evropě, a pak si to u vedení museli nějak vysvětlit. Jan Hus to tedy vysvětloval, a při tom měl půtku s předsedajícím o ženu. Tím vznikl konflikt, kvůli kterému jej předsedající zbavil úřadu (možnost kázat a být placen církví), nechal mu useknout nos (běžně se dělalo) a zavřít do vězení na 5 let. Jan Hus po tomto se nevrátil do Prahy, ale žil spokojeně se srdečnými přáteli v Římě dalších 20 let.

Také Ježíš Kristus nebyl na kříži, nejtěžší zažil v Getsemanské zahradě, a pak již byl vyměněn za trestance, který zabil člověka. Ježíš Kristus nikoho nezabil, ale žil v lásce, proto nemohl ani být na kříži - Duchovní zákony - co vysíláš, to se ti vrací.

Ty falzifikace jsou také ovládací programy ještírků a zkoušky na lidi, z pozice pozitivního stavu. Já jsem nikdy nevěřil církvi - jakékoliv.

Teď již od Vesmírných přátel vím, že každá organizace je ovládána ještírky, jsou tam jen zrnka pravdy, a to je pro mě málo.

16) Jak jsou zatím Plejáďané spokojeni s tím, co na Zemi odvádíte ? Mohl byste o tom nechat promluvit přímo Aštara Šerana ?

"Náš milovaný bratr si plní svůj úkol, který si zvolil před zrozením, velmi dobře, informatika je část poslání, část poslání má ještě před sebou - tj. hlavně zařadit společnost Nové Země do Kosmické konfederace planet (5 miliónů civilizací této Galaxie). Jsme rádi, že zde máme takového člověka, a rádi mu pomáháme, neboť to činí z čisté lásky k lidem, planetě Zemi a Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech."

17) Chcete ještě něco vzkázat čtenářům Osudu ?

Milujte se a mějte se rádi,
v opačném případě jste ovládáni.

Láskou se stáváte pravými lidmi,
neláskou něčími loutkami.

Milováním získáváte svobodu, volnost a štěstí,
nemilováním pak dřinu, bolest a otroctví.

Neboť co je vaší přirozeností - je milování,
a co není - otroctví a problémy.

A tak se snažte lidé milí,
aby jste byli vysvobozeni.

Z tohoto snu zlého, neskutečného,
vašeho současného života na Zemi.

Milujeme vás, Vesmírní lidé.

 

    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu