SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

OVLÁDACÍ  PROGRAMY

SIL  TEMNA

 

Ivo A. Benda

 

1999

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 

Zpracoval Ivo A. Benda   1.8.1999.   Místo: Zlín.

 

Snaha o ovládání obyvatel planety Země trvá ze strany Sil temna již 300 000 let a samotný jev není ničím neobvyklý. Nová je informace dnes pro běžné lidi, neboť celá společnost je tak masivně ovládána, že málokdo měl o tom tušení. Základní mechanismus je jednoduchý, na bázi shodných energií – ezoterický zákon, stejné přitahuje stejné. K negativně smýšlejícím lidem jsou zákonitě vysílané myšlenkové impulsy ze strany Sil temna, především ještírků, a takto se špatné myšlenky lidí ještě mnohonásobně umocňují. Toto je primární ovládání.

 

Sekundární – následné ovládání probíhá tak, že Síly temna předem vymýšlejí rafinované ovládací programy, které jsou založeny na nízkých duchovních – morálních vlastnostech a nedostatku lásky, aby mohly fungovat. Těchto programů jsou vytvořeny tisíce. Ovládací programy lze odpojovat zvýšením si duchovnosti a lásky a informováním o nich.

 

Ovládací programy Sil temna patří do tvorby Stvořitele našeho milovaného a pomocí Sil temna usměrňuje vývoj na této rozvojové planetě. Jsou jich tisíce !!! I sám Stvořitel nám říká, abychom je nebaštili i s navijákem ! Lidé, kteří jsou zlí, mají hrubé vibrace, jsou snadno ovladatelní Silami temna pomocí těchto ovládacích programů, které byly těmito ještírky vytvořeny. Je to tisíce rafinovaných programů, a je na lidech samých, zda je prokouknou a nenechají se takto ovládat.

 

Každý takto ovládaný člověk se NECHÁVÁ OVLÁDAT ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE, neboť nic ho násilím nenutí být takto ovládán. Dělá to proto, že sám má málo lásky a pozitivních myšlenek. Odpojení ovládacího programu ovšem nelze provést naší inteligencí – IQ 100, na to nemáme IQ (ještírci nejsou hlupáci, mají IQ 200 a přesto jsou zlí), ale ZVÝŠENÍM LÁSKY SEBE SAMA, tj. vibrace vlastních těl. Uvedu zde některé z těchto ovládacích programů, které vám milí čtenáři mohou ilustrovat, jak to funguje, a jak to mnozí lidé bohužel baští i s navijákem.

 

V současné době je ovládáno dobře Silami temna 3 miliardy ze 6 miliard lidí planety Země.

 

1,8 miliardy lidí je ovládáno částečně, 1,2 miliardy není ovládáno vůbec nebo jen zanedbatelně (mají hodně lásky a pozitivních myšlenek).

 

Cílem ovládacích programů Sil temna je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svoji vibrační = duchovní úroveň, a tak aby nemohlo vyvibrovat do vyšší, 5. dimenze, kde se také nachází naši Vesmírní přátelé. Takto vyvibrovali např. Mayové. Součástí tohoto cíle ovládání je, aby pozemšťané nepoznali, že ve Vesmíru jsou lidé jako my, a abychom se s nimi nemohli spojit a spolupracovat.

 

Tisíce vesmírných civilizací Sil světla se smutkem v očích pozorují, jak se pozemské lidstvo nechává ovládat a kráčí vstříc konci své vlastní civilizace. Vyvolává svými hrubými vibracemi očistné procesy planety Země.

 

Odpovědnost za to, že takto působí zde Síly temna má i vláda této země, nejen samotní pracovníci těchto médií.

 

Jako velmi přesný a názorný model tohoto fungování je vynikající provedení „pohádky“ NESMRTELNÁ TETA, kterou lze pořídit na videokazetě od firmy BONTON.

 

Stvořitel pomocí prožitků bytostí v prostředí ovládaném Silami temna vytváří cenný a důležitý imunitní program, který nesou ty bytosti, které jsou silné a neovladatelné, a které při pozdější inkarnaci do vyšších světů Sil světla (např. 5. a 7. dimenze) se podělí s původními obyvateli o prožitky z náročného prostředí, neboť jinak mnohé tyto civilizace teprve čeká propad do 5. a do 3., ale i do 1. dimenze !!! Tímto lze pomoci těmto civilizacím a také vidíme důležité místo nás, pozemšťanů zde ve Vesmíru a v tvorbě Stvořitele našeho milovaného. Prožitky inkarnací v prostředí ovládaném Silami temna si tvoříme imunitní systém, který bude v budoucnu odolný působení Silám temna, a to nejen u nás, v duchovní bázi, ale sdílen jiným bytostem láskou prospěšný také jim !!!  Podmínkou ovšem je, aby se člověk přestal nechávat ovládat, aby měl možnost postoupit do vyšších světů.

 

 

1. MÉDIA.

 

Nejprve, jak je popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

 

„Váš informační systém při své technické vyspělosti je pouze DOKONALÝM NÁSTROJEM LŽI a PODVODNÉ MANIPULACE. Všechna naše setkání byla zatajena. Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA. Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. …. “

 

Před televize často usedají lidé, kteří mají mnoho vlastních negativních myšlenek, kterých se bojí, a proto je zaplácnou negativními energiemi z televize, aby si nalhali, že sami takoví nejsou !!!  Je to jejich svobodná vůle.

 

V našich zemích jsou to noviny, časopisy, televize a rozhlas, kde je řádově z 80 % celého rozsahu zlo a násilí (včetně boje o peníze – majetek).

 

Jako názorný příklad úspěšně fungujícího ovládacího programu je TV NOVA. Je plná násilí, včetně tzv. „zpráv“, je to cca 90 % hrubých vibrací, a tento ovládací program sleduje velké množství materiálně zaměřených lidí.

 

Už jen úvodní znělka TV NOVY je ZDROJ, nejprve letí asteroidy (tam právě žijí ještírci), potom je to výbuch (symbol ničení a destrukce ještírky) a dále se objevuje to hlavní, OVLÁDACÍ PROGRAM, tj vejce (patří ještírkům), uvnitř kterého je červená stužka (vlastní ovládací program). Je pozoruhodné, jak tento rafinovaný program funguje, a kolik lidí jej příjímá.

 

Dalšími zdroji jsou noviny, kde je většina informací negativních, je to také hrubovibrační zářič, podobně jako většina časopisů, zvláště pak erotických a násilných a takové, kde se dělá propagace Silám temna - ještírkům nepokrytě přímo – Magazín 2000, Fantastická fakta, Fakta X, UFOmagazín, kde se ukazují přímo jejich portréty, které vytváří naváděcí vibrační program, který je čtenářem ihned vysílán do Vesmíru a po té mu hrozí únos od těchto entit. Takto je to rafinované ! Proto je nutné tuto literaturu dát pryč. USA jsou v tom až po uši, ale vlastní vinou, sami si je přitáhli. Rafinovanost je v tom, že „vždyť jsou to „důkazy“ “. Osou tohoto ovládacího programu jsou slova „důkaz“, „záhady“ a uměle rafinovaně vytvářená představa v čtenáři, že autoři těchto médií „se chtějí doopravdy dopátrat pravdy“. Ale na tyto „Rozhovory“ a stovky lidí v komunikaci s Vesmírnými lidmi nereagují (viz. p.Tóthová - řed. Magazínu 2000, Mátl – Fantastická fakta a další) a tváří se, že nic takového není. Tím dokonale blokují tyto informace životně důležité pro každého člověka. 90 % všech médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas) jsou financovány – řízeny ze západu, nikoli tedy občany zemí českých, tedy není to žádná svoboda informací, nejsou to informace prospěšné pro lidi.

 

Já sám nesleduji již rok televizi, a je mi moc dobře.

 

 

2.  POLITIKA.

 

Politika je ovládací program ještě rafinovanější než média, neboť vytváří dojem v lidech, že je nezbytná a že bez ní by zde nic nefungovalo. Není tomu tak, všechny vyspělé civilizace se obejdou bez politiky a naše již dosáhla bodu, kdy toho lze dosáhnout také. Při spolupráci s vesmírnými civilizacemi by se ukázalo jasně, jak je to škodlivá věc v našem životě.

 

Každý politik myslí především na sebe a nikoli na lidi. Toto je důležitá pravda. Proto je zde tolik zla a podvodů.

 

Vesmírné civilizace Sil světla mají v čele duchovní bytosti, tedy se stupněm vyšším, nežli jsou sami obyvatelé planety.

 

Žádný politik nemá v programu lásku a toleranci !  Politik nepracuje s láskou.

 

Jako příklad mohu uvést našeho milého prezidenta Václava Havla, kterého jsme si postavili do čela. Jeho hlavní starost je, jaké jsou informace v médiích na jeho osobu, nikoli skutečný stav země české anebo dokonce planety Země (tedy planety a jejích obyvatel, lidí a přírody). Na informace z Vesmíru je dosud apatický a někdy i podrážděný, je jako pštros, který má hlavu v písku. Sám se někdy prezentuje srdíčky, ale nikdy se nestaral, jak je zabudována Láska do zákonů této země a zda lidé pracují s láskou, včetně sebe sama.

 

Já sám nesleduji již 2 roky politiku, a je mi moc dobře. U voleb volím Stvořitele našeho milovaného.

 

 

3.  EKONOMIKA.

 

Naše ekonomika je ještírkovského typu, tedy tzv. „tržní“, zavedl ji sem ze Západu p. Klaus, spolehlivě ovládaný člověk ještírky. Myslel si, že jinak by to nefungovalo. Pozoruhodné je, že mnoho civilizací se při své evoluci obešlo bez peněz (i válek), a „z jeskyně“ se takto dopracovali na úroveň Vesmírných lidí.

 

Tím ovšem není řečeno, že „socialismus“ nemá chyby (navíc v něm byly peníze).

 

Tento systém znemožňuje lidem se duchovně posouvat, neboť jsou nuceni „finančním trhem“ věnovat stále více času a energie práci na MATERIÁLU (tedy nejníže vyvinuté formě stvoření !), a stále méně času jim zbývá na sebe, na SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST. Lidé jsou uštvaní, nervózní, nemají čas, a hlavní myšlenka není pomoc bližnímu, ale PENÍZE, která je mimochodem také hrubovibrační. Čím více lidé myslí na peníze, tím více vyzařují hrubých vibrací. Nejmarkantnější je toto ve velkých městech, jako je např. Praha, kde je vlastně nejvíc hrubých vibrací z celých zemí českých.

 

Vesmírní lidé pracují na svých planetách pro společnost 2-4 hodiny denně, zbývající čas mají pro sebe, pro svůj duchovní růst, tj. pro vzdělávání, zábavu, zájmy, tanec, cestování, přírodu (turistiku) atd. Naše společnost má takovou ekonomiku, že by stačilo pracovat jen 4 hodiny denně, každý by měl zajištěny všechny základní potřeby a příjemný život. Zde jsou zbytečné sklady a obchody se zbožím, na to navazující primitivní a drahá doprava auty, zbytečná je reklama, státní správa, armáda, a řada dalších nesmyslných oblastí, které systémově okrádají lidi o jejich energii (i čas je forma energie).

 

Jak jej popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

 

„Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Lidé nemají stále hlavně čas. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili.“ (Tedy mne a mou přítelkyni, nejsme tady povinně, ale dobrovolně s posláním).

 

Ptal jsem se Vesmírných lidí, zda se za středověku žilo hůře než teď či nikoli. Řekli mi, že za středověku lidé žili lépe, duchovněji, byli k sobě láskyplnější (často se scházeli v chalupě a povídali si do půlnoci), byli hodně v přírodě, nebyli tak uhonění a ve stresu, jako nyní. Neměli tolik v hlavách peníze, protože jich bylo vždy málo. Nebyli tak agresivní a neurotičtí, jako někteří lidé v našich městech, jako je např. Praha. Navíc nejedli takové množství masa, byli vegetariáni (zdraví). Děti si hrály spolu, hodně a v přírodě, což dnes je tomu právě naopak. Přestože tehdy nebyla taková hygiena, jako nyní, byli lidé spokojenější, vyrovnanější a duchovnější. Lidí bylo mnohem méně (5-10x méně) než nyní, takže měli mnohem více životního prostoru.

 

Výsledky naší práce většinou neslouží lidem k nezbytným potřebám a často se plýtvá lidskou prací v „zájmu trhu“. Zboží a práce leží umrtvené neúčelně ve skladech v obchodech, v armádě, ve státní správě, v reklamě, ve špatné distribuci, také lidé pořizují velmi často nesmyslné věci, které ke svému životu nepotřebují (někdo má pro sebe např. 3 auta, neboť si myslí, že když peníze vydělá poctivě, může si za ně koupit co chce – ničí tím planetu Zemi, už materiálem, parkováním, materiálními myšlenkami atd.).

 

Vesmírní lidé se neobklopují tisíci věcmi (např. doma nebo v lodi), ale jejich obytné prostory jsou krásně účelně zařízené. Nežijí pro materiál, ale pro sebe a další stvoření v tomto Vesmíru, žijí pro Stvořitele.

 

 

4.  CÍRKVE.

 

Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů Sil temna, které dříve, ve středověku, masivně (když nebyly média a politika) ovládaly lidi. Ale i nyní ještě působí manipulačně v celé společnosti. Některé varianty jsou typu sekty, kde je manipulace a omezování svobody člověka zcela průhledná. Tato planeta má rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti Vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde Síly temna působily a působí. Smyslem těchto ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za sebe, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla Silám temna chybí „technologie“, což můžeme nyní při šíření „Rozhovorů“ pozorovat.

 

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace-potrava ještírků) z vyšších míst. Bible obsahuje podle testu civilizace DHOH i Plejáďanů 30 % pravdy. Je tam jinak mnoho vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke Stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí.

 

Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví (a katolické církve především) od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již 1. ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Areianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553, který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi (dřívější existenci duše před fyzickým tělem).

 

Já sám jsem nebyl nikdy veden v církvi, a je mi skutečně dobře.

 

 

5.  STRAVOVÁNÍ – MASOVÝ PROGRAM, CHEMIE, VAŘENÁ STRAVA.

 

Stravování je zde založeno na „masovém programu“, tedy programu, který lidem opět neumožňuje si zvýšit vibrační – duchovní úroveň. Domácí zvířata (tedy duchovně nejvyšší tvorové ze zvířecí říše) jsou hrubým necitlivým způsobem zabíjena v jatkách, a tím je v těchto tělech nahromaděn obrovský strach a stres z tohoto prožitku – opět hrubé vibrace. Primární porušení kosmického zákona je v tom, že je v nadměrné míře konzumováno tělo vysokých duchovních zvířat ze zvířecí říše, které vývojově jsou jen nedaleko od stupně pozemského člověka (je to 400 tisíc až 1milión životů v lidském těle z celkových 10 miliónů životů v tomto místě inkarnačního postupu). Pro život v souladu s kosmickými zákony stačí jedna porce rybího masa za 2 týdny nebo žádné, tak, jako je to u mne již 2 roky.

 

V minulosti a ve středověku lidé pěstovali domácí zvířata u svých příbytků, byli s nimi sžiti, a většinou k nim chovali lásku. Proto usmrcení nebylo drastické, a množství masa nebylo veliké.

 

Chemizování potravin způsobuje opět porušení kosmických zákonů, a opět se projevuje na každém člověku.

 

Vařená strava programuje rychlejší smrt buněk našich těl a to je také příčinou velmi krátkého života v jednom těle. Zdravá strava – rostlinná, ovoce, zelenina, je nevařená. Nevařenou stravu jedí Vesmírní lidé. Navíc je třeba do ní dát lásku – energii vyšší kvality.

 

Výsledkem tohoto programu ještírků je agresivita a napětí lidí, což je projev hrubých vibrací, které jsou takto neustále udržovány.

 

 

6. ALKOHOL, DROGY, KOUŘENÍ, HRY O PENÍZE, EROTIKA.

 

Tyto ovládací programy jsou podporovány vládami a politiky a tolerovány. Všechny tyto činnosti ničí člověka a opět mu brání zvýšit si duchovní úroveň spolupůsobením řídících struktur. Tyto falešně hlásají, že mají zájem o občana státu a o jeho svobodu projevu.

 

Tyto ovládací programy na Vyspělých planetách neexistují už proto, že by je duchovní vůdci a zástupci lidu nikdy nedovolili.

 

 

7. VĚDA.

 

Věda je opět ovládána Silami temna tak, aby lidstvo duchovně nepostoupilo. Uvedu jen některé oblasti z celého spektra pozemské vědy.

 

Síly temna vždy na planetu Zemi dodávali technologie orientované do zbrojních programů tak, aby se lidé co nejvíce zastrašovali a případně zabíjeli. Z toho měly Síly temna vždy velikou radost. Z posledních aktivit lze vzpomenout Hitlera ve spolupráci s těmito entitami, dále vlády USA, které měly desetiletí uzavřeny smlouvy se Silami temna, kdy výměnou za kosmické technologie mohli unášet lidi ke svým pokusům (jako pokusné králíky – ale to se dělo pouze negativním lidem) a k vytváření hybridní rasy, která ale stejně nemá naději na přežití.

 

Další aktivity Sil temna je ovládání vědy tak, aby pracovala s energiemi materiální povahy, tedy nikoli s vyššími formami energií – duchovními aktivitami. Jako projevy tohoto je poznání vědy, že Vesmír je mrtvý a neobydlený, planety, hvězdy a galaxie jsou mrtvá mechanická tělesa (Grygar).

 

Dále nám Síly temna neumožňují zkonstruování přístroje na měření hrubých a jemných vibrací energií. Tím chybí zpětná vazba o tom, jak ničíme planetu Zemi.

 

Síly temna řídí naši vědu tak, že člověku je neustále vštěpována myšlenka, že on je to nejvyšší ve Vesmíru. Jednak v něm neustále posiluje jeho ego, jednak touto tezí (ničím nepodloženou) brání mnoha lidem přijmout myšlenku o Vesmírných lidech, hierarchiích a Stvořiteli samotném, to je cíl.

K tomu je vytvořen ovládací program „projekty CETI a SETI“ – hledání mimozemských civilizací. Za pomocí monstrózních přístrojů – radioteleskopů – se lidem vnucuje, že jsme ve Vesmíru sami, jinak by se vesmírní již ozvali. Hrubě primitivní.

 

V oblasti lékařství je věda na primitivní materiální úrovni, léčí důsledek a ne příčinu nemoci (duchovní). Proto stále více lidí vyhledává léčitele, bez ohledu na to, zda jsou kvalitní či nikoli. Nemocnost lidí je obrovská, v českých zemích je v roce 1998 zcela zdravých jen 2 % lidí. Účinnost lékařské péče je malá, celá její organizace je postavená na okrádání a zastrašování člověka (strach = hrubé vibrace).

 

Zde jsem vám milý čtenáři s láskou nastínil jen některé oblasti ovládacích programu Sil temna.

 

Tyto ovládací programy vytváří kvalitní síto, pomocí kterého se lidé sami selektují na zrno a plevy, a sami si tak určují svůj nejbližší inkarnační vývoj, buď do vyšších společností v 5. dimenzi, anebo na Zelené planety 3. dimenze v této Galaxii (je jich 6), kde jsou nyní jen primitivní kmenové přírodní společnosti, sběrači plodů (nepěstují plodiny a domácí zvířata, nepijí mléko). Taková je tvorba Stvořitele mého i vašeho mnou i vámi tolik milovaného.

 

Nyní uvedu jen některé varianty ovládání negativními mimozemšťany (většinou ještírky) z každodenního života, pozorované na lidech.

 

Jsou to například některé křečovité nekontrolované pohyby, které jsou součástí tohoto ovládání, vždy za cílem znemožnit realizaci původního úmyslu člověka a často je to navedené na nepodstatné činnosti, které už tím, že seberou čas tomuto člověku, znemožní realizovat původní (pozitivní) úmysl. Toto se týká lidí na důležitých řídících místech ve všech oblastech společnosti (netýká se to lidí, kteří jsou již dobře ovládáni primitivnějšími ovládacími programy, jako alkoholismus, drogy apod.).

 

Toto také pociťují v různé míře lidé šířící informace o Silách světla, a právě láskou, harmonizací, meditací, pozitivními myšlenkami a necháním se vést samotným Stvořitelem se mohou v rozhodující míře zbavit tohoto ovládání.

 

Celý Vesmír o tomto ví a také ví, že pouze bytosti pevné a neovladatelné mají nárok v této fázi jejich vývoje postoupit do vyšších světů. Právě tento objev pro pozemšťany je tím největším poznáním a umožňuje být skutečně svobodný.

 

 

 

 

 

Lidé,

 

nenechte se ničím a nikým ovládat,

buďte sebou samými,

řiďte se vlastním srdcem a citem.

Vyzařujte lásku.

 

Uvědomte si svoji vnitřní sílu a radost

 z tvoření ze své vlastní svobodné vůle.

 

Vesmírní.

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu